UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA FINANTE SPECIALIZARE: FINANTE, I.D.

SC ProInvest SRL – o cale spre succes

CUPRINS

Introducere ........................................................................ ................................ 2 Capitolul I – Avantajele unei bune securităţi şi sănătăţi în muncă ............. 3 Capitolul II – Prezentarea produselor ............................................................ 4 Capitolul III – Previziuni economico-financiare pentru anul 2010 .............. 7
Univesitatea Titu Maiorescu Ionela Popescu Grupa 102 1

SC ProInvest SRL – o cale spre succes “Când un angajat se plânge de condiţiile de lucru şi/sau se îndoieşte de utilitatea. de rostul sau de satisfacţia muncii sale. I. această atitudine Univesitatea Titu Maiorescu Ionela Popescu Grupa 102 2 .D.UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA FINANTE SPECIALIZARE: FINANTE.

SC ProInvest SRL – o cale spre succes va avea cu siguranţă influenţă şi asupra colegilor săi”. Ceea ce se aşteaptă în continuare este ca Univesitatea Titu Maiorescu Ionela Popescu Grupa 102 3 . a încercat să fie un real sprijin pentru agentul economic şi în special pentru responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă. precum şi din cel de medicina muncii. Prin ceea ce a realizat. iar pe parcursul acestor ani s-a dovedit a fi una de succes. cum este cea a protecţiei muncii.D. al cărui principal obiect de activitate îl constituie editarea şi vânzarea de tipărituri tematice din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Beth Belevins Introducere L ucrarea de faţă îşi propune prezentarea societăţii comerciale SIMAS SRL. o situaţie asemănătoare cu cea a drumului parcurs de „protecţia muncii” până la „securitate şi sănătate în muncă”. De fapt. I. mai nou cunoscută sub denumirea de securitate şi sănătătate în muncă. care a fost încununată prin acţiunea de armonizare a legislaţiei naţionale cu prevederile directivelor europene din domeniu care s-a încheiat în anul 2006. pentru şeful locului de muncă. prin diversitatea produselor pe care le-a comercializat.UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA FINANTE SPECIALIZARE: FINANTE. Incă de la înfiinţare societatea şi-a propus să se impună în rândul factorilor responsabili din societatea românească care acţionează într-o activitate foarte importantă a domeniului social. al situaţiilor de urgenţă. Societatea are o experienţă de 18 ani.

totuşi. obiectelor ascuţite sau fierbinţi. I. împiedicării şi căderii. un rol important îl deţine şi SC SIMAS SRL care pune la dispoziţia agenţilor economici o gamă variată de tipărituri tematice.shtml Univesitatea Titu Maiorescu 4 Ionela Popescu Grupa 102 . SC ProInvest SRL – o cale spre succes acţiunea de armonizare să producă efecte în planul aplicării concrete şi corecte a acestei legislaţii în activitatea economică. http://www. aproximativ 5 milioane de persoane din Uniunea Europeană suferă accidente de muncă. care afectează capacitatea de muncă a respectivelor persoane şi viaţa lor extra-profesională. 1 Orice întreprindere se poate bucura de avantaje semnificative investind în securitatea şi sănătatea în muncă (SSM). obiectelor căzând de la înalţime.ro/publications/factsheet_13.Management performant pentru prevenirea accidentelor . incluzând şi accidentele datorate alunecării. printr-un management performant.UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA FINANTE SPECIALIZARE: FINANTE. Accidente de muncă intervin în toate domeniile de activitate. Investiţii simple pot mări competitivitatea. Anumite accidente au consecinţe permanente.D. care generează întreruperi din lucru pentru mai mult de 3 zile. şi accidentelor care implica vehicule şi maşini.protectiamuncii. Multe din probleme pot fi evitate. Capitolul I – Avantajele unei bune securităţi şi sănătăţi în muncă În fiecare an. profitabilitatea şi motivaţia 1 Fisa informativa 13 . În acest sens. însumând în medie aproximativ 146 milioane de zile de lucru pierdute.Agentia Europeana pentru Securitate şi Sanatate in Munca – Romania.

SC ProInvest SRL – o cale spre succes angajaţilor.protectiamuncii. http://www.  reducerea costurilor de asigurare.2 Există un larg interes în a încuraja întreprinderile să îmbunătăţească SSM prin intermediul stimulentelor.  menţinerea productivităţii.D. I.Avantajele unei bune securităţi şi sănătăţi în muncă pentru întreprinderi. a moralului angajaţilor şi dezvoltarea capacităţii de a recruta şi a păstra lucrători competenţi şi  reducerea absenteismului pe motiv de boală.shtml Univesitatea Titu Maiorescu 5 Ionela Popescu Grupa 102 . Principalele principii ale SSM:       angajament şi leadership pentru a îmbunătăţi SSM politici şi proceduri SSM eficace programe pro-active de evaluare a riscurilor lucratori instruiţi şi competenţi măsuri eficace de ţinere sub control a riscurilor procese continue de monitorizare şi revizuire 2 Fisa informativa 77 . Aceasta a dus la lansarea unei game largi de iniţiative având ca scop convingerea întreprinderilor privind importanţa SSM pentru afacere şi stabilirea unei legături mai clare între SSM şi performanţele economice ale întreprinderilor. http://www.Economiile naţionale şi securitatea şi sănătatea în muncă.3 Cercetările arată că principalii factori economici care motivează întreprinderile sunt: n promovarea acestora ca întreprinderi responsabile social şi cu un bun management.UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA FINANTE SPECIALIZARE: FINANTE. Implementarea unui sistem de management a SSM oferă un cadru eficient pentru prevenirea sau reducerea la minimum a accidentelor şi a bolilor.ro/publications/factsheet_77.protectiamuncii.ro/publications/factsheet_76.  satisfacerea aşteptărilor clienţilor în materie de SSM.shtml 3 Fisa informativa 76 . Aceste iniţiative au o varietate de scopuri.

I. de asemenea. ale unui incendiu important sau ale unor urmări judiciare intense sunt evidente. Dar întreprinderile care funcţionează bine pot realiza beneficii în materie de productivitate cum ar fi: Univesitatea Titu Maiorescu Ionela Popescu Grupa 102 6 . Valoarea de marcă şi reputaţia bună Increderea investitorilor Câştigarea de noi clienţi şi menţinerea vechilor clienţi Costuri mai mici ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale Beneficiile unei bune SSM Răspundere socială corporatistă Costuri de asigurare gestionate Productivitate Motivaţia şi angajamentul angajaţilor Performanţa slabă în materie de SSM are un impact disproporţionat asupra întreprinderilor mici. SC ProInvest SRL – o cale spre succes Intreprinderile consideră că SSM previne accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale. Aproximativ 60% dintre companiile a căror activitate este întreruptă mai mult de nouă zile dau faliment. dar constituie.UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA FINANTE SPECIALIZARE: FINANTE. Costurile umane şi economice ale unui accident mortal la locul de muncă.D. un element esenţial al succesului.

ca munca să fie efectuată mai rapid şi cu oameni mai puţini  procente reduse ale accidentelor de muncă. motivare şi păstrare a personalului calificat Capitolul II – Prezentarea produselor Gama variată de tipărituri tematice puse la dispoziţia agenţilor economici cuprinde o serie de publicaţii. I. printr-un panou. 4 Panoul reprezintă semnalul care. prin combinarea unei forme geometrice. a cărui vizibilitate este asigurată prin iluminare de intensitate suficientă. incidentelor şi bolilor – exemplele de absenteism pe caz de boală fiind înjumătăţite şi  maximizarea nivelurilor de recrutare. o activitate sau o situaţie determinată şi furnizează informaţii ori cerinţe referitoare la securitatea şi/sau sănătatea în muncă. de asemenea. afişe tematice.D. după caz. SC ProInvest SRL – o cale spre succes  metode de lucru mai sigure care permit. Printre panourile privind semnalizarea la locurile de muncă pe care societatea cormecială SIMAS SRL le comercializează se numără:  panouri de interdicţie  panouri de avertizare 4 HG nr. a unor culori şi a unui simbol sau a unei pictograme. o culoare. culegeri de acte normative.UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA FINANTE SPECIALIZARE: FINANTE.971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă Univesitatea Titu Maiorescu 7 Ionela Popescu Grupa 102 . precum şi diferite panouri pentru semnalizarea la locurile de muncă sau pentru acordarea primului ajutor. o comunicare verbală sau un gest-semnal. un semnal luminos ori acustic. furnizează o indicaţie specifică. Dar ce este semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă şi care sunt elementele acesteia? Aceasta se referă la un obiect.

afise plastifiate sau autocolante.D.UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA FINANTE SPECIALIZARE: FINANTE. sub diferite mărimi (de la format A6 la format A3). I. Panourile de interdicţie sunt: • • • • • • • • • • • • • Fumatul interzis Fumatul şi focul deschis interzise Interzis accesul pietonilor Interzis stingerea cu apă Apă nepotabilă Accesul interzis persoanelor neautorizate Interzis vehiculelor de manipulare a mărfurilor A nu se atinge Panourile de avertizare sunt: Materiale inflamabile Materiale explozive Materiale toxice Materiale corozive Materiale radioactive 8 Univesitatea Titu Maiorescu Ionela Popescu Grupa 102 . SC ProInvest SRL – o cale spre succes  panouri de obligativitate  panouri de salvare şi acordarea primului ajutor  panouri privind materialele şi echipamentele necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor Aceste produse sunt comercializate sub formă de panouri pe format PVC.

D. SC ProInvest SRL – o cale spre succes • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Greutăţi suspendate Vehicule de manipulare Pericol electric Pericol general Radiaţii laser Materiale combustibile Radiaţii neionizante Câmp magnetic puternic Pericol de împiedicare Cădere cu denivelare Risc biologic Temperaturi scăzute Materiale nocive sau iritante Panourile de obligativitate sunt: Protecţie obligatorie a ochilor Protecţie obligatorie a capului Protecţie obligatorie a urechilor Protecţie obligatorie a căilor respiratorii Protecţie obligatorie a picioarelor Protecţie obligatorie a mâinilor Protecţie obligatorie a corpului Protecţie obligatorie a feţei 9 Univesitatea Titu Maiorescu Ionela Popescu Grupa 102 .UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA FINANTE SPECIALIZARE: FINANTE. I.

conducerea SC ProInvest SRL. Coform art. În acest sens. unde personalul de specialitate face însemnările cuvenite.971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă Univesitatea Titu Maiorescu 10 Ionela Popescu Grupa 102 . nu au fost uitate nici fişele individuale de instructaj de securitate.10. în special sub forma unor instrucţiuni precise. întocmeşte la sfarşitul fiecărui an o situaţie intermediară 5 6 Legea nr. Şi pentru că orice formă de instruire trebuie consemnată undeva.D.319/20065 angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.6. SC ProInvest SRL vine în sprijinul agenţilor prin punerea la dispoziţie a unui număr destul de ridicat de instrucţiuni cu extrase din normele de specialitate din diferite domenii de activitate ale economiei.1 din Legea nr. fişele individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă HG nr. SC ProInvest SRL – o cale spre succes • • • Trecere obligatorie pentru pietoni Protecţie individuală obligatorie împotriva căderii de la înălţime Obligaţii generale Culegerile de acte normative cuprind o colecţie a tuturor actelor normative de maximă importanţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Capitolul III – Previziuni economico-financiare pentru anul 2010 Deoarece este o piaţă imprevizibilă datorită segmentului de nişă pe care îşi desfăşoară activitatea.971/20066 lucrătorilor trebuie să li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce priveşte semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă. precum şi dosarul medical.UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA FINANTE SPECIALIZARE: FINANTE. I. alin. Conform art. alin.1 din HG nr. în special a tuturor hotărârilor de Guvern care au transpus directivele europene din domeniu.

11.000 10. 5. 2. În momentul începerii analizei economico-financiare pentru anul 2010 la SC ProInvest SRL.UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA FINANTE SPECIALIZARE: FINANTE. 13.500 200 300 2.000 100.000 35.000 8. 12.D. 8. precum şi a vânzărilor pe anul următor.000 30. 4.500 2.Situatia stocurilor Stocuri 10. I. 6. 9. crt. 7. 10. situaţia stocurilor arăta astfel: Nr.000 150 200 Cunoaşterea reală a stocurilor la data începerii analizei economice are un rol foarte important deoarece în funcţie de acestea şi de numărul de bucăţi ce se previzionează a se vinde pe Univesitatea Titu Maiorescu Ionela Popescu Grupa 102 11 . Titlu fise ssm fise su dosar medical plan de evacuare panouri semnalizare autocolant A4 panouri semnalizare autocolant A5 panouri semnalizare autocolant A6 panouri semnalizare autocolant A4 carton plastifiat culegere de acte normative 1 culegere de acte normative 2 panouri PVC registru accidente autorizaţii legător de sarcină Table 1 .000 2. SC ProInvest SRL – o cale spre succes a posibilelor cheltuieli privind tipărirea de materiale tematice. 3. 1.

111. rezultă că totalul cheltuielilor (costuri de producţie) pentru SC SIMAS SRL este de 346. Întrucât vorbim de tipărituri. deoarece cu cât se tipăresc mai multe produse din acelaşi model.UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCURESTI FACULTATEA FINANTE SPECIALIZARE: FINANTE. SC ProInvest SRL – o cale spre succes anul 2008 se stabilesc cheltuielile de producţie (costurile de producţie). în urma calculelor. acestea comportă un regim aparte. Univesitatea Titu Maiorescu Ionela Popescu Grupa 102 12 .50 lei.689. stocurile au un rol determinant atât in determinarea tirajelor care se stabilesc a fi tipărite. cât şi în vederea asigurării unor stocuri intermediare pentru anul viitor.770 lei (societatea nefiind plătitoare de TVA). Totodată.D. cu atât preţul unitar este mai scăzut. I. în timp ce veniturile rezultate în urma vânzării produselor va fi de 2. Astfel.

4.000.082.00 5000. 5.000 2.00 8.00 33.00 510.00 9.50 2.80 Total venituri vanzari (lei) 900.000 500.00 35.00 11.30 0.00 45000. 6.15 0.60 1.00 1.15 0.00 11.500 5.00 35.000 100.800.00 7.00 1.00 50000.000 500 Total cost prod fara TVA 90.770. 3.520.00 59.000 150 200 .00 10.500.000 35.000 40.000.00 53.600.500 2.000.111. 11.00 12.00 800.500 200 300 2.750.000.00 9.00 5.500.00 30.000 2.00 45.710.50 346.00 14.664.00 52. Crt.70 0.850.000.50 Nr.500.00 2100.80 48.00 10.00 650.20 1.000 10. 9.000 25.00 Pret unitar de vanzare 1.50 0.00 8.000.000.689.00 9. 12.000 300.00 9.00 6.25 1.00 290.00 fise ssm fise su dosar medical plan de evacuare panouri semnalizare A4 autocolant panouri semnalizare A5 autocolant panouri semnalizare A6 autocolant panouri semnalizare A4 carton plastifiat culegere acte normative 1 culegere acte normative 2 panouri PVC A4 registru accidente autorizatii legatori de sarcina TOTAL 10.70 4. 10.280.00 7.00 5.00 30000.00 12000.00 75.00 112.00 14. 13.00 1100. 7.000.000 20.000.000 8.00 89. 8.100.000.000.00 9000.00 20.000.00 2.00 2.900.500.00 40.000.000.00 8.00 6.Aceste date reies şi din următorul tabel: Cheltuieli şi venituri din tiparituri previzionate pentru anul 2010 (la data de 20 decembrie 2009) Cost unitar prod fara TVA 0. 1.00 3.00 5.50 4.550.000 8.000.00 42.900.000 1. 2.00 67.000 1.15 0.280.950.50 Vanzari (bucati) 600000.00 12.600.500.00 2.925.00 Total cost prod cu TVA 107.000 10.000 30.00 1700.00 300000. Titlu Stocuri comanda tipar 600.00 10.000.00 500000.50 1.370.50 1.250.