El Format en els fulls de càlcul.

En aquesta lliçó veurem les instruccions bàsiques per entendre els fulls de càlcul i per canviar el seu format. Essencialment un full de càlcul és un programa que permet gestionar moltes dades numèriques d’una manera molt senzilla, i fer molts càlculs repetits canviat alguna variable. Tu el faràs servir per gestionar les dades de la teva enquesta del treball d’investigació que començaràs en breu. Ja veuràs que és força senzill i molt potent. Obrim el full de càlcul Comencem per la pinta que fa un full de càlcul. Vés a Programas-> Microsoft office -> MS Excel. T’apareixerà una pantalla com aquesta, sense tants colors. La informació està disposada en cel·les, ordenades per columnes amb lletres (A, B, C....) i files amb nombres (1, 2,3...)

Dins de cada cel:la pot haver tres tipus d’informació: Informació numèrica (nombres) Informació alfanumèrica (lletres ) Informació aritmètica (formules que relacionen els altres dos tipus de cel·les) En un full Excel, el normal és que hi hagi els tres tipus de cel·les. Ara anem a començar a treballar amb EXCEL amb un primer fitxer. EL FORMAT EN ELS FULLS DE CÀLCUL. Obre el fitxer Notes.xls Et trobaràs la següent pantalla

Treballem sobre el full1 (mira la cantonada inferior dreta de la pantalla), i el nostre objectiu és transformar el format segons el model del full formatbo Mira com ha de quedar:

Anirem per passes:

1.- Format de cel·la: nombre de decimals

En el full que has obert els primers valors tenen massa decimals, per posar-los tot amb el mateix valor, selecciona’ls tots amb el ratolí, i llavors ves a: Format-> Cel·la –

Observa que hi ha molts tipus de formats, nosaltres triarem “numero” i triarem un 2 a les posicions decimals.

La següent pestanya del format cel·les es “alineació” Aquesta ordre serveix per canviar l’orientació d’un text, com pots veure a la cel·la H4, pots canviar-la girant el “text” de mostra o numèricament, indicant els graus:

Canviarem l’orientació de les cel·les M4, la Q4 i la S4. Canvia també el format de la lletra a negreta. Ara afegirem una quadricula, ja que si ara imprimíssim el full, no sortirien les línies, anem a “bordes” o “vores” i seleccionem:

Ara fixarem l’ample de les columnes. El més còmode és utilitzar l’opció “Ajustar a la sel·lecció”, és a dir, dóna l’amplada de les columnes en funció de la informació que hi ha a les cel·les. De fet, ajusta l’amplada de la columna a la cel·la que té més amplada. Per fer-ho, seleccioneu la columna picant sobre la lletra de la columna corresponent.

Podem donar color a files o columnes per millorar la legibilitat o per ressaltar un resultat. Observa que hi ha columnes de diversos colors, per marcar els trimestres i algunes files, d’un color groc clar. Això es fa per afavorir la lectura. Amb això tenim les nocions més bàsiques de com donar un format a un full de càlcul. Ara anem a veure com canviar el format en funció del contingut de la cel·la, és el que s’anomena “el format condicional” 2.-El format condicional Hi ha un tipus de format molt útil a l’EXCEL, en el que els paràmetres del format varien en funció del valor de les cel·les. En el nostre cas, com es tracta de notes, vull resaltar les que siguin inferior a 5 (els suspesos) Per fer-ho anem a Format, i cerco Format condicional

I ara recerco s’obre un desplegable, que és on he d’introduir la condició que em determinarà el format.

En el nostre cas, vull destacar els suspesos, marcant-los amb un color vermell. Per tant, la condició serà que el valor de la cel·la ha de ser menor que 5 I ara decideixo quin format vull, per exemple jo he decidit donar-li color vermell, però tu pots canviar la tipografia, posar negrita..., el que vulguis. A la figura següent es veu la seqüència:

Exercici. Marca amb color verd les cel·les que tenen com a nota un suficient (és a dir, tindrien nota superior a 5 i inferior a 6 . Si no te’n surts, demana ajuda al teu professor o professora

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful