You are on page 1of 4

ACTIVITATS ART NEOLÍTIC

1. L’art característic d’aquesta època és l’art megalític. Fes un


treball sobre aquest tipus d’art.

L’art megalitic és la realització de construccions arquitectòniques amb


grans blocs de pedra anomenats megalits.

L’art megalitic és un fenomen cultural localitzat en el


Mediterrani occidental i l'Europa atlàntica, que va tenir lloc des
de finals del Neolític fins a l'Edat del Bronze.

Dòlmen, art megalitic

Aquest fenomen es caracteritza per la construcció de tombes


anomenades "dolmen", on en l'interior del qual s'enterra als
morts del grup. Els dòlmens poden ser simples o de corredor i,
sovint, han estat coberts per una capa de terra. A més poden
trobar-se també altres construccions de pedra com els
"menhirs", alineacions, "crómlech", etc.
Les pedre que s’utilitzen per
l’art megalitic són de diferent
topologia, però abans cal a
definir els tipus de
construccions megalíticas,
cal tenir en compte la
seva representació.

Cova d'Endaina, Romanya de la Selva,


Catalunya, Spain.

Ortostats: que són grans pedres clavades en el sòl i que serveixen


d’armadura del monument.

Cobertes: que són les pedres que es posen damunt des ostrats.

Ballykeel Dolmen
Ortostat Coberta

Menhirs: constituïts per una pedra


plantada

Tipus de constuccions de l’art Alineaments: formen fileres de


pedres que poden ser molt extenses
megalitic de diferent complexitat
utilitzant grans pedres

Cromlech: formen construcciones en


forma de cercles.
Salisbury, Inglaterra
(Cromlech)

Menhir de Kermario