You are on page 1of 7

ACTIVITATS ART PALEOLÍTIC

1.Quan van apareixer les primeres manifestacions artístiques de la humanitat?

Al paleolític, van aparèixer les primeres manifestacions artístiques de la humanitat i van


ser anomenades Pintures Rupestres. Tot i que fa milers d’anys no disposaven de les
tècniques en que disposem avui dia les primeres pintures, i posteriorment l’art rupestre i
l’art moble, estàn bastant treballats.

Les pintures rupestres més antigues que es conéixen són les de la cova de Chauvet, al
departament de l'Ardecha a França.
2.Al paleolític hi ha dos tipus d’art:l’art rupestre i l’art moble.Fes un petit treball sobre
el tema.

Tenim dos tipus de representacions artístiques:

• Pintures rupestres, es creia que amb aquestes representacions, la caça seria més
abundant. És per això, que es creu que l’ art neolític està lligat amb les ments
del seus creadors, a l’ esforç per sobreviure del grup i no a la contemplació
estètica. Encara que aquesta és present al principi d’ aquestes obres
prehistòriques.

Aquí podem observar les diferents pintures que pertanyen a la cova de Lascaux
(França). Cadascuna és diferent encara que tinguin una base comuna.

En la primera podem observar diversos animals típics de l’època.

En la segona hi ha homes caçant i en la tercera també.

En la última podem veure la representació d’un búfal i s’ha de dir que per l’època és
bastant bona.
• Art moble: s'han trobat petites figures d 'argila amb forma de dona, símbol
de la fertilitat i de la vida. Un cas d’ aquesta representació, d’ aquesta
creença neolítica és la Venus de Gavà, feta sobre una pedra de color negre.
També, es feien gravats geomètrics sobre les banyes dels animals.

En aquestes dues fotografies es pot observar les Venus de l’època que representaven
l’ideal de bellesa femení i en aquesta època significava també el Grau de fertilitat.
Activitats Art Mesolític

1. Fes un treball sobre la pintura levantina.

L’art levantí es va desenvolupar en la zona oriental de la península ibèrica, extent-se per


quasi tota la costa mediterrània, desde Lleida fins Almería. També es van trobar
manifestacions importants en altres llocs com Riu Vero a Huesca, Albarracín a Teruel o
Cuenca.
Un dels principals problemas que planteja es el de la cronoloagia, ja que no hi ha un
coneixement exacte de quan va surgir.Unes tenen el seu orígen y desenvolupament en el
paleolític, altres el consideren epipaleolític o mesolític y per últim estàn les que
l’incluoen en el Neolític. Finalment, els estudis més recents, li atribuyesen un orígen
epipaleolític.

L’estil que té aquest art es caracteritza perquè no es feia en coves si no que es produïen
a l’aire lliure en superficies, majoritàriament rocoses. Les figures humanes i animals
aparèixen amb molt de moviment i això és una novetat en quant a l’art rupestre.

Aquí podem observar la figura Aquesta fotografia pertany a L’Abrigo de Cogull,


típica de l’Índalo procedent situat a Lleida.
d’Almería. S`ha de dir que és una
pintura que pertany a l’art També pertany a la pintura Levantina.
llevantí.
Activitats Art Neolític

1.L’art característic d’aquesta època és l’art megalític.Fes un treball sobre aquest tipus
d’art.

L’art megalític és bastant conegut a tota Europa. S'hi han reconegut signes gravats
(destrals, crosses, formes animals i humanes) i pintats (ziga-zagues i bandes ondulades
en vermell i negre).

Hi destaquen les escenes amb figures humanes. A Catalunya, des de finals del segle
passat, es conèixen dòlmens i roques a l'aire lliure amb signes gravats.

Són gravats similars als de l'Art Esquemàtic del sud de la Península Ibèrica. Els més
importants són els sepulcres de la Vinya d'En Berta i del Barranc, al menhir dels Palaus
i a la Roca dels Sacrificis de Capmany.

La Roca dels Sacrificis de Capmany.


Activitat Edat dels metalls

1. Fes un treball sobre l’art a l’edat dels metalls a la peninsula ibérica(edad del coure,
del bronze i del ferro). Les següents paraules són pistes que et poden ajudar a fer el
treball: Megalitismo, Los Millares, Vaso Campaniforme, El argar, El bronce Valenciano,
Las Montillas, Las Cogotas, el bronze atlàntico, la cultura talayótica, campo de urnas).

Megalitisme: es denomina Megalitisme al fenomen cultural localitzat en el Mediterrani


occidental i l'Europa atlàntica, que es produïx des de finals del Neolític fins a l'Edat del
Bronze, caracteritzat per la realització de construccions arquitectòniques amb grans
blocs de pedra escassament escalabornats cridats megàlits.

Aquí podem observar un Dolmen trobat a Huesca.


Com hem dit abans hi han molts tipus en el
mediterràni.
Los Millares: Un dels jaciments arqueològics més importants de la prehistòria europea.
Té gairebé 5.000 anys d’història. Va ser un complexe defensiu compost per 15 fortins y
4 llenços de muralla. Amb una necrópolis de més de 100 tombes de falsa cúpula, per a
enterraments col·lectius. Tenen una gran delicadesa i simbolisme per elaborar ceràmica.

Podem veur diverses fotografes d’aquest jaciment important situat a 17 km


d’Almería.