31/12/2011 TARİHLİ VE 28159 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:3584/35

Karar Tarihi: 27/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/12/2011 tarihli toplantısında, Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendi uyarınca, bir otoprodüktörün bir takvim yılı içerisinde lisansına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2012 yılı için % 40 olarak uygulanmasına, karar verilmiştir.