You are on page 1of 2

MAANDKALENDER

NOVEMBER 2008
Verjaardagen november:
13 nov. Cecil van Heerwaarden
20 nov.Ingeborg Halsema

Hartelijk gefeliciteerd!

di 04 Voorstelling “Vreemde Eend” van Triade voor groep 1 – 2 – 3 om 10.30 uur in


de Koninghal in Den Burg

ma 10 Voorstelling Proud2B voor groep 4 – 5 van Triade in schouwburg de


Kampanje in Den Helder (zie mededelingen)

di 11 SINT MAARTEN: de kinderen van onder- en middenbouw lopen met hun


lantarentje een rondje door de school/klassen. Wilt u uw kind een lichtje
meegeven voor de lampion, die in de groepen op school gemaakt wordt?

Voorstelling Proud2B voor groep 6 – 7 - 8 van Triade in schouwburg de


Kampanje in Den Helder (zie mededelingen)

wo 12 Studiedag leerkrachten

di 18 20.00 uur: Jaarvergadering (zie mededelingen)

ma 24 18.30 – 19.30 uur: Kijkavond voor alle kinderen en hun ouders. Kinderen
kunnen aan hun ouders laten zien, waar ze in de klas aan gewerkt hebben de
afgelopen periode en waar ze nu mee bezig zijn.
19.30 uur: MR/OR-vergadering

do 27 13.45 uur: PODIUM groep 6 – 7 – 8 . U bent van harte welkom!


Mededelingen:

Hoofdluis (niet dus).


Bij de hoofdluiscontrole op 29 oktober werd geen hoofdluis aangetroffen of
neten geconstateerd. Met dank aan de oudergroep voor de controle.

Voorstellingen Triade in de Kampanje


Groep 4 en 5 gaan met de boot van 12.00 uur naar Den Helder, de voorstelling
begint om 13.00 uur tot 14.00 uur. De begeleiding en het vervoer zijn al geregeld.
Het is de bedoeling de boot van 14.30 uur terug te nemen, maar het zou ook een
boot later kunnen zijn. Dan wordt de telefoonlijn ingeschakeld.
Groep 6 – 7 – 8 gaan een dag later naar dezelfde voorstelling, maar die begint om 11.00 uur.
De ouders zijn al geïnformeerd.

Dorpsontwikkeling Oosterend.
Per abuis heeft u dinsdag een verkeerde brief (de “kladversie” van de brief aan de leden van
de gemeenteraad) thuis gekregen. De juiste versie staat op de website en wijkt op enkele
punten wat af. Ons excuus hiervoor.
Mw. M. Merkelbach heeft inmiddels op de brief gereageerd en zij wil met de school
(team/MR/OR) praten. Een afspraak is nog niet gemaakt, maar dit gesprek zal ongetwijfeld
deze maand nog plaatsvinden. We houden u op de hoogte.

Jaarvergadering
Op dinsdag 20 november organiseert de MR/OR hun jaarvergadering. Op de agenda staat
o.a. het financieel jaarverslag en de verkiezing van een ouderraadslid. Na de pauze kunt zal
Annemarie Nijkoops u iets vertellen, laten zien en ervaren over het programma “Rots en
Water”.
Het is een weerbaarheidsprogramma met de bouwstenen zelfvertrouwen, zelfbeheersing en
reflectie en wordt binnen de gymlessen aangeboden.

Petra van der Veer is aftredend voor de Ouderraad omdat zij geen
kinderen meer op onze school heeft. Wij doen nu alvast een oproep voor
een ouder, die zich beschikbaar stelt voor de OR. Wilt u eerst informatie
alvorens u zich beschikbaar stelt, dan kunt u contact opnemen met een
van de ouders van de OR of MR.
De uitnodiging /agenda voor deze jaarvergadering en het verslag van de
vorige ontvangt u binnenkort.

Met vriendelijke groet,

team Jacob Daalderschool

Related Interests