You are on page 1of 2

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHÇELİEVLER KASAPOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU


ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

DERSİN ADI FEN VE TEKNOLOJİ


TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ 17 -06-2008 15: 00
TOPLANTI YERİ Öğretmenler odası
TOPLANTI NO 3
Okul Müdür Yard. Hacı ERKUŞ
TOPLANTIYA KATILANLAR
Fen Bilgisi Öğretmeni Taylan ATLIHAN

Zümre Öğretmenleri, İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 95. maddesi


gereğince Bahçelievler Kasapoğlu İlköğretim Okulu Fen Ve Teknoloji
Öğretmeni Taylan ATLIHAN Müdür Yardımcısı Hacı ERKUŞ başkanlığında
Fen ve Teknoloji (Fen Bilgisi) dersi yıl sonu zümre öğretmenleri toplantısını
gerçekleştirmek üzere, 17.06.2008 tarihinde saat 15:00 te müdür
yardımcısı odasında toplandı.Toplantı sonucunda aşağıdaki gündem maddeleri
görüşülüp gereken kararlar alındı.

GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve Yoklama
2. Derslerin, öğretim programlan ile ilgili emir, tebliğ ve genelgeler
yönetmeliklerin gözden geçirilmesi.
3. 2007—2008 eğitim öğretim yılı zümre öğretmenler kurulu 1. ve
2.toplantı kararlarının tekrar ele alınarak değerlendirilmesinin yapılması
4. Fen ve Teknoloji (Fen Bilgisi) ders araç-gereç durumunun
değerlendirilmesi
5. Öğretim yöntem ve tekniklerinin değerlendirilmesi.
6. Okul fiziki yapısının değerlendirilmesi.
7. 2007—2008 öğretim yılı sınıf bazındaki öğrenci başarılarının
değerlendirilmesi
8. Dilek ve temenniler.

2007-2008 ÖĞRETİM YILI


YIL SONU FEN VE TEKNOLOJİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
TOPLANTI KARARLARI (17.06.2008 )

1.Müdür Yardımcısı Hacı ERKUŞ eğitim öğretim yılının sorunsuz olarak


tamamlanmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek toplantıyı açtı. Yapılan
yoklamada Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmeni Taylan ATLIHAN’ın hazır
bulunduğu görüldü.
2.İlköğretim Kurumlan yönetmeliğine göre toplantının yapılmasının
gerekliliği ve önemi hakkında Hacı ERKUŞ tarafından bilgi verildi.Fen ve
teknoloji dersi yeni müfredat uygulamalarının sorunsuz olarak gerçekleştiği,

Bahçelievler Kasapoğlu İlköğretim Okulu


Fen ve Teknoloji 1
yeni müftedatın öğrenci başarısını genel olarak arttırdığı tüm katılımcılar
tarafından ortak fikir olarak belirtildi.
3. 2007-2008 eğitim öğretim yılında yapılan çalışmalarda zümre
toplantı tutanaklarında belirtilen hususlara genelde uyulduğu ifade edildi.
4. Ders araç ve gereçlerinin imkan ve zaman dahilinde sık sık
kullanıldığı belirtilerek laboratuar için bir projeksiyon cihazının alınması veya
temin edilmesinin başarıyı görsellik açısından olumlu etkileyeceği görüşünde
birleşildi.
5. Yeni müfredat öğretim programının gerektirdiği gibi öğretmen ikinci
plana geçmiş. tamamen öğrenci merkezli bir öğretim yöntemi izlenmiştir. 6.
Sınıflarda her hangi bir sorun yaşanmamakla birlikte uygulamanın 7.
Sınıflarda ilk yılı olması sebebiyle bazı aksaklıkların olduğu ve bunların
önümüzdeki eğitim-öğretim yılında en aza indirileceği belirtilmiştir. 6,7,
8.sınıflarda ünitelendirilmiş yıllık plan çerçevesinde tüm konular belirtilen
zamanda tamamlanmış olduğu belirtildi.
6. Okulun fiziki durumu açısından (Laboratuar,laboratuar araç
gereçleri,sınıf sıra,yazı tahtası vs) herhangi bir eksiğinin olmadığı ders
anlatım veya öğretim eğitim ortamları açısından önemli bir sorunun olmadığı
ifade edildi.Etkinliklerle ilgili laboratuar malzemelerinin merakı uyandırması
maksatlı olarak bakanlığımız bünyesinde etkinlik kutulan şeklinde
tasarlanarak öğrencilere ulaştırılmasıda yeni oluşumda beklenen bir çalışma
olmaktadır.
7.Müdür Yardımcısı Hacı Erkuş 2008-2009 öğretim yılının başarılı bir
dönem olması dileğiyle toplantıyı sona erdirdi.

Taylan ATLIHAN Hacı ERKUŞ


Fen ve Teknoloji Öğretmeni Müdür Yardımcısı

UYGUNDUR.
…………………………..
Musa Kazım ECEVİT
Okul Müdürü

Bahçelievler Kasapoğlu İlköğretim Okulu


Fen ve Teknoloji 2