You are on page 1of 1

Suyun Bitkiler İçin Önemi

Sulamanın önemini daha iyi anlayabilmek için suyun bitki hayatındaki önemini bilmek
gerekir.

Yeryüzünde susuz bir hayat düşünülemez. Bitki ağırlığının ortalama % 90’ını su oluşturur.

Su bitkinin çimlenmesini, bitkilerin hücre, gövde, dal, yaprak gibi organlarının canlılığını
sağlar. Bu canlılık ve bitkinin kendine özgü şeklini kazanması, aynı zamanda yapraklarıyla
solunum yapabilmesi, suyun bitkinin damarlarında sağladığı iç basınç ile gerçekleşir.

S,
u bitkiye gerekli olan besin maddelerini eriterek, kökler tarafından emilmesini ve emilen besin
maddelerinin bitki içerisinde taşınmasını da sağlar.

Besin maddeleri, bitkinin ihtiyacı olan organlarına veya bitkinin depo görevi yapan bölgelerine
su ile taşınır.

Su, bitkiyi fazla sıcak ve soğuklardan korur. Don olduğu dönemlerde yapılan sulama da,
donma sonucu dışarıya verilen enerji toprak yüzeyini bir miktar ısıtacağından don şiddeti
azaltılmış olur. Sıcakta ise yaprak yüzeyinden buharlaşan su bitki bünyesindeki ısıyı dışarı
vererek bitkinin serinlemesini sağlar.

Su; köke yön vererek (kökler daima suya yönelmektedir), köklerin derinliğine ve yanlara
yayılmasına etki ederek, köklerin daha iyi gelişmesini sağlar.

Bitkiler topraktan aldıkları suyun çok az bir kısmını (% 02) fotosentez yapı malzemesi olarak
kullanmakta geri kalanını terleme ile atmosfere vermektedir. Ancak bu lüzumsuz bir su
tüketimi kabul edilmemelidir. Zira, gıda maddelerinin topraktan alınması, bu maddelerin
kullanılacak yerlere taşınması, hücre faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve bitki organlarında iç
tazyikin sağlanması için, bitki kökleriyle yaprakları arasında sürekli bir su akımına ihtiyaç
vardır.

Bitki için suyun bu derecede önemli olması, sulamanın da önemini ortaya çıkarmaktadır.
Sulama ürünü çeşitlendirerek halkın refah düzeyinin yükselmesine, sanayiye ham madde
sağlanmasına, sanayinin gelişmesine, ihracatın artmasına doğrudan doğruya etkili olduğu gibi,
artan ürünün nakliyecileri, satışı satıcıları ve beslenmeye katkıları alıcıları dolaylı olarak
etkilemektedir.
1