You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMUD 2 (BORANG PENDAFTARAN AHLI PERPUSTAKAAN

)

(KLIP DI SINI) (WAJIB)

GAMBAR PASPORT

Borang ini harus diisi oleh semua pelajar bagi rujukan pihak perpustakaan. Fungsi borang ini juga adalah untuk mendaftarkan seorang pelajar sebagai ahli perpustakaan, kad ahli akan diberikan. Pelajar hendaklah menghantar boring berserta sekeping gambar berukuran pasport dan diklipkan diruang yang disediakan (jangan lekatkan dengan mengunakan gam, atau sebarang pelekat yang boleh merosakkan gambar), berserta wang pendaftaran sebanyak RM2.00 untuk proses pendaftaran. Borang ini harus dikembalikan kepada pihak perpustakaan .

NAMA NO KAD PENGENALAN JENIS AHLI * TINGKATAN DAN KELAS Pelajar Pustakawan Guru

Saya mengesahkan segala maklumat di atas adalah benar mengenai diri saya

………………………………….. TANDATANGAN PEMOHOIN TARIKH: * Tandakan √ di dalam kotak pilihan