PEMBAGIAN

No Nama 1 K.Anas S 2 Ust Tolha 3 Ust Dimyati Jabatan Mapel
B.Irsyadul Ibad

JAM
Sifir

DINIYAH
Ula I Ula II
Wustho I Wustho II

Pengasuh A.Fathul Muin Ustad Ustadz
A.Aqidatul Awam B. Taisirul Kholaq A.Bulughul Marom b.Tauhid C.Tauhid

Uliya 4 4

2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4

4 Ust Abid 5 Ust Mukhlas 6 Ust Farhan

Ustadz Ustadz Ustadz

A.Nahwu Shorof B.Praktek Kitab Kng Al Hadist A.Fathul Qorib I,II B.Akhlaq(idhotun nasiin) C.Tauhid

7 Ust Miftahul H 8 Ust Ainur Rofiq 9 10 11 12 13 Ust Imron Ust Aguk Ust Magfuroh Ust Mahiroh Ust Luluk

Ustadz Ustadz Ustadz Ustadz

Bhs Arab A.Bhs Arab B.Hadist Arbain A.Tajwid Imla'

4 4 4 4 4 2

Ustadzah Akhlakul banain Ustadzah zubad Ustadzah a.Fasholatan &fiqih shola 4
b.mabadi' C .Akhlak(ta'lim mutaalim)

4 4 2 4 4 4 4 4 24 12 4

14 Ust Laisa

Ustadzah A.Bhs Arab
B. Nahwu Sorof

15 Ust Johar Ustadz Tajwid 16 Ust Hadi Husna Ustadz Tajwid Jumlah

4 24

24

24

24