You are on page 1of 31

LOGO

KEMENTEIAN PELAJARAN MALAYSAI

MISI DAN VISI KPM

MISI

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

VISI

SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

PENJELASAN MISI KPM

MEMBANGUNKAN POTENSI :
Dengan Memberikan Perkhidmatan untuk membangunkan potensi individu atau murid Sepenuhnya.

INDIVIDU :
Pelanggan utama KPM ialah Individu di Malaysia bermula dari peringkat : -sebelum pra -Pra-sekolah -Persekolahan (Tahun 1 sehingga tingkatan 6 / matrikulasi)

BAGAIMANA CARANYA :
Melalui Sistem Pendidikan Berkualiti Sebagai Strategi Untuk Pembinaan Insan Yang Baik, Seimbang dan Bersepadu Untuk Menjayakan Hasrat dan Cita-Cita Negara.

PENJELASAN VISI KPM


SEKOLAH :
Sekolah Merupakan Institusi Pendidikan Yang Menjadi Fokus Utama Pendidikan. Menjadi Gelanggang / Pentas Utama Berlakunya P&P

UNGGUL :
Perkataan Ini Membawa Maksud Terkehadapan Atau Yang Paling Utama Sekolah Unggul Bermaksud Sekolah Yang Paling Terkehadapan atau SatuSatunya Yang Cemerlang. Sekolah Unggul Mampu Menjana Modal Insan Yang Terbilang.

GENERASI TERBILANG :
Generasi Terbilang Bermaksud Generasi Yang Memiliki Ciri-Ciri Seperti Berilmu Pengetahuan Tinggi, Berkemahiran Dan Berketrampilan Dan NilaiEtika Terpuji Yang Boleh Menyumbang Kepada Negara. Generasi Terbilang Merupakan Outcomes Atau Hasil Terakhir Yang Ingin Dicapai Dari Sistem Pendidikan Malaysia Yang Unggul.

PENJELASAN VISI KPM

KESIMPULAN :
Sekolah Unggul Mampu Menjana Modal Insan Yang Terbilang. Output Dari Sistem Pendidikan Atau Sekolah Hanya Boleh Diukur Dalam Masa Yang Panjang. Nilai-Nilai Setiap Individu Semasa Persekolahan Hanya Boleh Dilihat Apabila Mereka Menjadi Sebahagian Daripada Masyarakat Umum. Kesilapan Seorang Doktor Bedah Boleh Hilangkan Satu Nyawa, Tetapi Silap Seorang Pendidik Boleh Hilangkan Satu Generasi. (Renung-renungkanlah Dan Selamat Beramal.)

MATLAMAT KPM
MELAHIRKAN BANGSA MALAYSIA YANG TAAT SETIA DAN BERSATU PADU

MELAHIRKAN INSAN YANG BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, BERILMU, BERKETRAMPILAN DAN SEJAHTERA

MATLAMAT
MENYEDIAKAN SUMBER TENAGA MANUSIA UNTUK KEPERLUAN KEMAJUAN NEGARA

MEMBERI PELUANG-PELUANG PENDIDIKAN KEPADA SEMUA WARGANEGARA MALAYSIA

Matlamat Pendidikan Kebangsaan


Matlamat utama pendidikan adalah untuk menyatupadukan kaum dan merealisasikan pendemokrasian pendidikan. Ini dapat dicapai dengan penyatuan pelbagai sistem pendidikan yang sedia ada kepada SATU SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama.

1979 1960 Laporan JK Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran Laporan Rahman Talib 1957 Ordinan Pelajaran 1956 Penyata Razak

DASAR-DASAR BARU KPM


1M1S NKEA

MBMMBI

DASARDASAR-DASAR BARU KPM

KSSR
TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL

PBS

MBMMBI
(MEMARTABAT BAHASA MALAYSIA DAN MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS)
Mesyuarat Jemaah Menteri pada 5 Ogos 2009, telah memutuskan supaya dasar MBMMBI dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mulai tahun 2011, bagi menggantikan PPSMI .

MBM

Transformasi kurikulum BM. Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P BM. Meningkatkan kapasiti Guru BM (dalam perkhidmatan dan pra perkhidmatan). Meningkatkan aktiviti bahasa di luar bilik darjah. Transformasi kurikulum BI Teknologi maklumat dan komunikasi dalam P&P BI Meningkatkan kapasiti Guru BI (dalam perkhidmatan dan pra perkhidmatan Menggunakan perkhidmatan penutur jati BI sebagai mentor dan Training Fellows Menggunakan perkhidmatan guru bersara BI sebagai Guru Kontrak BI Penempatan semula guru BI Meningkatkan aktiviti bahasa di luar bilik darjah

MBI

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai

Insan seimbang

Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam Perkembangan jasmani dan sekitar setempat, negara kesihatan untuk dan global kesejahteraan diri [ Image information in product ] Penghayatan semangat  Image Pemupukan daya imaginasi, :www.photosclub.co.kr / CD_Global Business&communication(ImageStates) dan perpaduan patriotisme  Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. kreativiti, bakat dan apresiasi
You may not extract the image for any other use.

Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum
10

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Dilaksanakan oleh LP seperti UPSR sekarang

60%
BM BI MATEMATIK SAINS BC BT

PENTAKSIRAN PUSAT
Kerja Kursus Projek Lisan

40%
MP Teras & elektif PAJSK

Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah

UJIAN APTITUD

Inventori Personaliti

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP

Penambahbaikan PMR dengan PBS 100%


Ting 1 Ting 2 Ting 3

Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100%

Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100%

Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100%

4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum

Pentaksiran Pusat Ujian Bertulis (MP Teras) Kerja Kursus Projek Lisan (Teras & Elektif)

Pentaksiran Sekolah Ujian Bertulis (MP Teras & Elektif PAJSK

Ujian Aptitud

Inventori Personaliti

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen & garis panduan dari LP

Dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah

1M 1S (SATU MURID SATU SUKAN)

KONSEP

MISI
.

Transformasi ke arah mencapai status negara maju

16

DUNIA PEKERJAAN

DUNIA PEKERJAAN

Bridging

SKM 4 SKM 3

SPM

60% (2020)

PMR

SKM 2 SKM 1 SKM 2 SKM 1


5%

UPSR

95%

LOGO
KEMENTEIAN PELAJARAN MALAYSAI

17

INISIATIF BARU

NKRA

INISIATIF BARU

NKEA

SEKOLAH DALAM HOSPITAL

Dalam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 subNKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan
Prasekolah Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012; serta meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan Literasi & Numerasi (LINUS) Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012 Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT) Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi yang mempunyai etos, karakter dan identiti tersendiri. Sekolahsekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian untuk menilai Pengetua dan Guru Besar (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah
* Kurikulum khas untuk literasi dan numerasi telah direka khusus untuk kanak-kanak berkeperluan khas

85 enrolmen untuk kohort kanak berumur 4+ dan 5+ menjelang 2012

100% Menguasai Literasi & Numerasi pada 2012

Sasaran 100 HPS menjelang 2012

4% Pengetua/ Guru Besar menerima ganjaran menjelang 2012

Bidang Keberhasilan Ekonomi Negara [National Key Economic Area (NKEA)]


EPP 1: Meningkatkan kualiti pusat asuhan dan didikan awal kanak-kanak (ECCE)

EPP 2: Membangunkan pusat latihan ECCE bersepadu

EPP 3: Peluasan sekolah antarabangsa

EPP 4: Membangun dan meningkatkan program latihan guru swasta

EPP 13: Memperkenal Perkongsian Awam Swasta Bagi Sekolah Baru

PRASEKOLAH
JENIS BANTUAN YURAN PRASEKOLAH SWASTA GERAN PERMULAAN PRASEKOLAH SWASTA JUMLAH BILANGAN

RM 1, 331, 275.00

1 426 murid

RM 3, 280, 000.00

328 buah

LATIHAN GURU PRASEKOLAH SWASTA DI IPTS

RM17, 900, 000.00

5 995 orang

LATIHAN GURU PRASEKOLAH SWASTA DI IPTA

RM 3, 506, 534.00

1 425 orang

SEKOLAH DALAM HOSPITAL (SDH)


KERANGKA KONSEP PELAKSANAAN

PENDAHULUAN
INISIATIF BERSAMA KPM,KKM & YAYASAN NURUL YAKIN TERHADAP KEPERLUAN PENDIDIKAN KEPADA MURID YANG BERADA DI WAD HOSPITAL

OBJEKTIF
MENYEDIAKAN PENDIDIKAN TANPA BATASAN TEMPAT & KEADAAN

KEPELBAGAIAN MASALAH KESIHATAN

PEMBELAJARAN FLEKSIBEL MENGIKUT KESEDIAAN MURID


KAEDAH PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 1.RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU 2.BIDANG BAHASA, MATEMATIK & SAINS 3.APLIKASI BAHAN & SUMBER RUJUKAN 4.DINILAI & DIREKODKAN TERMASUK KOKURIKULUM TEMPOH PEMBELAJARAN - 2 JAM PAGI - 2 JAM PTG LOKASI PEMBELAJARAN -DI KATIL - DI KELAS

BERORIENTASIKAN DIDIK HIBUR & FLEKSIBEL DALAM PERSEKITARAN KONDUSIF BERLANDASKAN MODEL AUSTRALIA

PENDIDIKAN BERTERUSAN

LATAR BELAKANG
JAWATANKUASA PROJEK HATI NURANI DIBAWAH NAUNGAN YBHG. PUAN SRI NOORAINEE BT ABD. RAHMAN, ISTERI TIMBALAN PERDANA MENTERI

KERJASAMA PINTAR ANTARA KPM, KKM & YNY

KEMBALI KE SEKOLAH ASAL ATAU MENAMATKAN PERSEKOLAHAN DI HOSPITAL

Peruntukan (RM)

1,121,875,000

186,988 188,000,000 240,000,000 20,850,000 500,000 2,800,700

200,000,000 Jumlah RM 1,753,579,708

KEBAJIKAN GURU
LALUAN KEMAJUAN KERJAYA

DGA 38 (KUP) DG52 / 54 DGA 34 DG48 DGA 32 DG44 DGA 29 DG41


PENINGKATAN DARI SATU GRED YANG RENDAH KEPADA SATU GRED YANG LEBIH TINGGI * Akan Berubah Selepas Pelaksanaan SBPA

LALUAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT PPPS


y JUSA C DAN KE ATAS
KHAS C JUSA C JUSA C JUSA C KHAS C

54
GRED

54 52 48 44 41
Institut Pendidikan Guru Institut Aminuddin Baki

54 54 52 48 44 41
Kolej Matrikulasi

54 52 48 44

54 52 48 44 41
Guru Cemerlang (Sekolah Menengah)

52 48 44 41

52 48 44 41
Ting 6

52 52 48 48 44 41
Pengetua Cemerlang

48 44 41
Guru Cemerlang (Sekolah Rendah)

48 44 41

48 44 41 44 41
X
Guru Besar Bekas PPPLD

JENIS LALUAN

Bidang umum Bidang Teknikal Bidang Pendidikan Islam

Pegawai Pensyarah Cemerlang Cemerlang

Time-Based Time-Based Biasa Bekas PPPLD

HAKIKI

CEMERLANG

TIME-BASED

KHAS

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU BESAR (PKPGB)

Bantuan Modal
Projek gantian/ubahsuai bilik darjah Kemudahan lain (makmal, bengkel, pusat sumber)

Pembelian peralatan/perabot

Butiran Bantuan Modal


Kerja-kerja penyelenggaraan kecil Penyelenggaraan tandas Pendawaian semula

* Bantuan modal yang diberi tertakluk kepada kemampuan kewangan kerajaan.

PERUNTUKAN MENGURUS MENGIKUT JENIS SEKOLAH


PERUNTUKAN PER SEKOLAH

JENIS SEKOLAH

BILANGAN SEKOLAH

SK SJKC SJKT

5 877 1293

523

PENCAPAIAN
LINUS Tahun 1: Kadar literasi 83 peratus dan numerasi 90 peratus. Tahun 2: Kadar literasi 95 peratus dan numerasi 97 peratus. (Sehingga Jun 2011). Sehingga Ogos 2011, sebanyak 7.6% Guru Besar dan 4% Pengetua layak menerima ganjaran Tawaran Baru Pemimpin Sekolah.

TAWARAN BARU PEMIMPIN SEKOLAH

PRASEKOLAH

Sehingga Ogos 2011, kadar enrolmen mengikut Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK) ialah 59.13%.

SBT

Sehingga Ogos 2011, sebanyak 52 buah sekolah telah diiktiraf sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi. The Malaysia Book of Records telah mengesahkan seramai 5,196,626 orang murid telah menyertai larian tersebut yang diadakan pada 2 Julai 2011 secara serentak di seluruh negara.

LARIAN 1MURID 1SUKAN

PENCAPAIAN
ASRAMA 1MALAYSIA Kohort 1 (Ting. 2 tahun 2011): 50 murid (33 (M), 3 (C) dan 14 (I) Kohort 2 (Ting. 1 tahun 2011): 76 murid (30 (M), 25 (C) dan 2I (I)). (Sehingga 5 September 2011)

KURIKULUM STANDARAD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) Sepanjang tahun 2010 2011 : KSPK telah digunakan di 8216 buah kelas prasekolah. Sehingga September 2011, Program Kurikulum yang telah dimuat naik dalam EduwebTV KPM adalah seperti berikut: Prasekolah (75), Sek. Rendah (259), Sek. Men (434), LINUS (55) dan Interaktif (209)

EDUWEBTV

BANTUAN YURAN MURID TADIKA Sehingga Ogos 2011, seramai 24,282 kanak-kanak telah diberi SUSU 1MALAYSIA Bantuan yuran.

LOGO
KEMENTEIAN PELAJARAN MALAYSAI