DECLARATIE DE CONFORMITATE NR.

________ DIN __________
Numele si adresa producatorului: S.C. WELT BETON CO S.R.L. TG. JIU STR. UNIRII NR. 96A, STATIA DE BETOANE DE CIMENT. Numarul certificatului de conformitate produs: 043P/2010 In conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementarilor tehnice si a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru constructii, cu Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor si cu Hotararea Guvernului nr. 622/2004 cu modificarile si complectarile ulterioare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, declara ca a fost efectuata certificarea conformitatii produsului ______________ clasa ________, fabricat in data de _________________ conform reteta nr. _____ din data de _____________ si in cantitate de _________ si ca acesta poate fi pus in opera conform CP 012/1 – 2007. Valorile stabilite prin incercarile de tip sunt tinute sub control periodic la frecventa stabilita de CP 012/1 – 2007, prin laboratorul de incercari al S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. sucursala Jiu, autorizat gradul II cu autorizatia nr. 1563/01.07.2008 eliberata de I.S.C. GORJ. Denumirea si adresa organismului notificat pentru atestarea conformitatii: S.C. CERTIND S.A. str. G. Enescu nr. 27-29, sector I, Bucuresti. Produsul nu contine substante periculoase.

STATIE BETOANE,

DIRECTOR GENERAL,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful