Dan-Ovidiu Pintilie

ISTORICUL SOCIETĂŢII „CONCORDIA” 1907-1948

Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti 2007

1

2

ISTORICUL SOCIETĂŢII „CONCORDIA” 1907-1948

3

4

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

ISTORICUL SOCIETĂŢII „CONCORDIA” 1907-1948

5

Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti 2007

6

CUPRINS
pag.

INTRODUCERE………………………………………………….…………….. 6

CAPITOLUL I

Înfiinţarea şi activitatea Societăţii “Concordia” până în 1918………. 16 1. 1. Constituirea Societăţii “Concordia”……………………………. 16 1. 2. Societatea “Concordia” în primii ani de funcţionare………….. 21 1. 3. Societatea „Concordia” în anii 1916-1918……………………… 29 1. 4. Note ………………………………………………………………. 39

CAPITOLUL II
Societatea “Concordia”, organizare şi structură 1918-1944 ……. 42 2. 1. Măsuri de refacere a capacităţii de producţie…………………. 2. 2. Organizare ………………………………………………………. 2. 3. Personalul societăţii. Salarizare. Şcoala de ucenici……………. 44 47 55

2. 4. Societăţi afiliate ………………………………………………….. 75 2. 5. Capitalul societăţii……………………………………………….. 86 2. 6. Acţiunile societăţii……………………………………………….. 94

2. 7. Conducerea societăţii……………………………………………. 105 2. 8. Impozite şi taxe plătite de societate…………………………… 7 120

Rafinăria. 13. 15. Acţiuni social-culturale…………………………………………… 165 2. 6. 190 3. 251 CAPITOLUL IV Societatea „Concordia” în perioada 1944-1948……………………….…………….. Departamentul Electrica………………………………………… 155 2..… 127 2. 10.. 3..………………………………. 159 2. 2. Revendicări salariale…. .... 4. Note………………………………………………………………. 14... Departamentul Minier…………………………………………… 146 2. 4. 1. 11.…. Departamentul Uzinelor Metalurgice …………. 1.……….. 3.………………………………………….. 5. Forajul……………………………………………………………. Producţia societăţii „Concordia” în perioada 1945-1948……. 256 4. . târguri.. …………. prelucrare şi comercializare 1918-1944 ………………. Participarea societăţii la expoziţii. Exportul……………………………………………………………. 135 2. 287 8 .. 198 3. 178 CAPITOLUL III Extracţie.. 2. .. Rafinare..276 4..……………………………………………….….……………………………………………………………208 3.. 191 3.. 9.2. Măsuri sociale la „Concordia”………………………………. asociaţii…………. Bombardamentele….…. 12. 256 4.240 3.. Situaţia societăţii „Concordia” la sfârşitul războiului………...262 4. Extracţie (exploatare)……………………………………………. Note………………………………………………………………. 221 3..

Note………………………………………………………………........ 298 4. 308 ÎNCHEIERE ……………………………………………………………………313 ANEXE………………………………………………………………….. Intervenţia statului în activitatea societăţii „Concordia” pentru aplicarea Convenţiei de Armistiţiu. Naţionalizarea din iunie 1948……………………………………………………………..... 6...4.. 319 BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………… 354 9 .. 5.

10 .

Departamentul Sediu social Bucureşti. Societatea „Concordia” va prelua sau crea. etc. devenind una dintre cele mai performante întreprinderi de acest fel.700 de ha. cea mai bogată în realizări cu tratarea tematică. departamentele.000 de tone (1. schema de organizare a acesteia din iunie 1943 este deosebit de sugestivă: I. Serviciul Materiale şi Aprovizionare Ploieşti. exportul. personalul. Către mijlocul deceniului al patrulea ”Concordia” dispunea de concesiuni în suprafaţă totală de 1. dezvoltându-se în întreprinderi sau departamente care vor depăşi profilul de bază. din care peste 300 erau în exploatare. De la înfiinţarea sa în 1907 şi până la „naţionalizarea” din 1948. capitalul. Chiciura. participarea la târguri şi expoziţii. Serviciu conducte. se îmbină mai ales pentru etapa a doua. doctor în istorie prezintă o importanţă deosebită pentru cunoaşterea evoluţiei unei ramuri de bază a economiei româneşti. Tratarea cronologică trată în etapele 1907-1918. extracţia. Departamentul Petrol-Foraj-Producţie: Direcţia tehnică. Societatea a parcurs un drum plin de înfăptuiri. acţiuni social-culturale. Runcu. 1918-1944 şi 19441948. 11 . Pentru a ne forma o imagine de ansamblu a societăţii. situânduse din acest punct de vedere pe locul al III-lea după „Astra Română” şi „Steaua Română”. Serviciul de asigurări.242. Producţia de ţiţei obţinută depăşea 1. rafinarea. reprezentând aproape 15% din producţia totală a României.000. urmărindu-se principalele forme şi direcţii de acţiune: organizarea. Societatea „Concordia” a fost una dintre cele mai mari societăţi petroliere din România. cu implicarea activă nu numai în acest domeniu. industria petrolului. Pe parcursul ascendent. Băicoi şi Gura Ocniţei) Rafinăria „Vega”.Cuvânt înainte Tema analizată de domnul Dan Ovidiu Pintilie. Schele Petroliere: Gura Ocniţei şi Lilieşti (şantierele Buştenari. Rafinăria „Vega” care a fuzionat cu „Concordia” în 1930 a fost înzestrată cu instalaţii moderne. societăţile afiliate. producţia.320 tone în 1935). şi în activităţi conexe. Estimările cantitative însoţite de constatări referitoare la procesul de modernizare sunt deosebit de grăitoare pentru locul Societăţii „Concordia” în ansamblul extracţiei şi prelucrării petrolului în ţara noastră. forajul. în care nu au lipsit greutăţile produse de anii de război şi de vremelnicele crize. II.

O recomandăm cu căldură atât specialiştilor cât şi publicului larg. Aşa cum precizează autorul. aduse în dezbatere de distinsul cercetător la care evident. Staţia de Export şi Fabrica de ambalaje din Constanţa. îl lăsăm pe cititor să urmărească paginile solid documentate ale creşterii până în 1944 şi ale descreşterii societăţii în anii ocupaţiei sovietice şi ai naţionalizării în condiţiile instaurării regimului comunist în România. Departamentul Electrica: Uzinele Câmpina. ce dezvoltă teza de doctorat cu acelaşi titlu. monografia deţinută pe care această societate o merită. VI. Secţia B. Tunuri. aflat la D. respectiv de activitate „Concordia” nu era numai o societate petrolieră ci era un concern de societăţi cu activitate industrială complexă şi multiplă. IV. la îndeplinirea sarcinilor publice.J. Sinaia. la valoarea deosebită a corpului de tehnicieni români şi străini. Muniţii. susţinută cu un deplin succes la Facultatea de Istorie a Universităţii din Iaşi. Schitu Goleşti şi Floreşti. ţinând seama de cele mai recente contribuţii în domeniu. Să mulţumim autorului şi celor care au contribuit la publicarea acestui valoros demers. Cartea d-lui. la numărul salariaţilor.A. Intenţia noastră este de a atrage atenţia asupra unor chestiuni pe câţ de importante. alcătuindu-se (dincolo de unele detalii care puteau lipsi). III. V. Dan Ovidiu Pintilie. Nu ne-am propus să prezentăm aici un rezumat al cărţii. fiecare departament avea atribuţii care echivalau cu o societate aparte în domeniu. VII. Secţia C. deoarece în organizarea societăţii „Concordia”.N. Ion Agrigoroaiei 12 . pe atât de interesante. pentru maniera în care este redată o experienţă performantă de viaţă economică românească dintr-un trecut ce nu poate fi subestimat. etc. Staţia de transbordare Brăila. Secţia D. A fost valorificată la maximul posibilitatea cercetării fondului Societatea Petrolieră „Concordia”. se pot adăuga multe altele precum cele referitoare la contribuţia societăţii la export. Turnătorie.Departamentul Uzinelor Metalurgice: Direcţia Uzine: Secţia A. se bazează pe cercetarea unui impresionant material documentar şi istoriografic. Departamentul minier: Secţia cărbuni şi Secţia aur. Ateliere. Argeş.

Istoricul industriei petrolifere din România. etc. septembrie-octombrie 1957. a urmat apoi în 1859 Rusia. 1832. dată când România apare în statisticile internaţionale ca ţară producătoare de ţiţei şi când ia fiinţă prima rafinărie din ţara noastră. Constantinescu. Pizanty. nr. sunt amintite în documente şi primele exploatări de ţiţei. cu 3. o primă etapă se întinde până în 1857. „gropoaie”.A. utilizat în industria petrolieră. Astfel. 1947. în anul 1857.2 Caracteristic pentru etapa respectivă era extracţia ţiţeiului prin mijloace rudimentare şi in cantităţi mici. etapa petrolului lampant. Adâncul pământului românesc ce a dovedit existenţa ţiţeiului sau a păcurei – denumire mai des folosită – a cunoscut toată filiera posibilă a extracţiei. în revista „Petrol şi Gaze”. p. băi. semnalează prezenţa la început „ a unor fântâni de păcură” apoi a unor exploatări de păcură şi în Muntenia. el a fost folosit în viaţa cotidiană. Numeroase izvoare de ţiţei au atras atenţia asupra acestui lichid şi.800 tone şi S. treptat. cu o cantitate oficială de 275 de tone. 457-468. 1 În dezvoltarea exploatării ţiţeiului în România se pot distinge. începând cu cele mai vechi mărturii documentare despre existenţa unor izvoare de ţiţei aflate în Moldova. data apariţiei primei legi a minelor şi s-a caracterizat prin intensificarea extracţiei din puţuri şi prin săparea primelor sonde. A doua etapă. Documentele de arhivă. galerii şi sonde. I.U. Industria de petrol în România până la primul război mondial. . cu aproximaţie. Dâmboviţa. puţuri. În secolul al XVIII-lea. 1840. În acest răstimp. 13 . M. sporul producţiei rezultate îndeosebi din exploatarea celor patru regiuni petrolifere: Prahova. unele etape. Gh. cu 274 tone. 9-10. Buzău şi Bacău nu a depăşit 1 2 . Trimiteri de butoaie cu ţiţei peste hotarele Principatelor s-au înregistrat în documentele vamale din 1825. iar la Ploieşti a fost construită în 1856 cea dintâi rafinărie. anul VI. 25. a început din momentul extragerii din ţiţei a substanţei necesare iluminatului.Introducere În România. în judeţul Prahova. Bucureşti. sistemul de referinţă al acestora fiind dat de produsele obţinute din ţiţei şi de dezvoltarea tehnicii de dezvoltare şi prelucrare. Ea a durat din 1858 până în anul 1895. Primele distilerii de petrol s-au înjghebat în Moldova prin 1840. ţiţeiul a fost cunoscut din vremuri îndepărtate. Prima înregistrare statistică a extracţiei mondiale de ţiţei s-a efectuat în România. Prodom. p. ce a produs lampant pentru iluminatul Capitalei.

000 lei. 3 O altă caracteristică de bază a perioadei respective a constituit-o caracterul naţional al industriei petrolului. În timp ce şantierele din judeţele Prahova. Buzatu. principalii exploatatori de ţiţei din ţara noastră au fost ţăranii liberi.100. Putna şi Neamţ nu au dat rezultate concludente. funcţionând exclusiv pe bază de motorină. Carp – lege care a favorizat pătrunderea capitalurilor străine în industria petrolieră autohtonă. Diesel a brevetat motorul.Legea lui Petre P. etc. În privinţa afluenţei capitalurilor străine în industria petrolului din România. avem de a face cu două etape diferite ca intensitate.800. Gh. După 1860. exploatările efectuate în judeţele Vâlcea.000 lei aur. Astfel.nivelul celor 80. cu un capital investit de 18. p. Prima etapă 1895-1903. dar nu considerabile. Analiza etapei menţionate oferă concluzii interesante. marină. 1998. Bucureşti. produsele petroliere au căpătat o largă utilizare în industrie. exploatarea ţiţeiului necesita capitaluri tot mai însemnate şi.800. căi ferate. cu un capital investit de 12. începând din judeţul Dâmboviţa şi până la limita nordică a judeţului Bacău. În această etapă s-a produs internaţionalizarea. în industria petrolului din România activau 31 de firme româneşti şi străine dintre care: 12 româneşti. Dâmboviţa.000 lei aur. Rolul capitalurilor străine a fost pozitiv în perioada de început a industrializării moderne. şi se desfăşoară şi în zilele noastre.000 tone obţinute în 1895.000 lei aur. Etapa a treia sau etapa benzinei s-a produs după anul 1895. care-i poartă numele.800. În anul 1903. . Editura Enciclopedică. patru britanice cu un capital investit de 6. două belgiene cu 3 . Procesul a început după promulgarea celei dintâi legi miniere din România. cunoscuţii „băieşi” sau gropari. Un rol important în dezvoltarea industriei de petrol l-a avut inventarea motorului cu ardere internă. Astfel. s-a caracterizat prin investiţii străine importante. 29. adică la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. rolul ţăranilor a scăzut în favoarea proprietarilor unor bogate terenuri petroliere. şase olandeze cu un capital investit de 14. În anul 1897. înstrăinarea uneia din cele mai valoroase bogăţii naţionale româneşti – petrolul. a exploatării ţiţeiului românesc. Exploatările petrolifere se găseau situate pe coama sudică şi estică a Carpaţilor. până în 1860. Afluenţa capitalurilor străine în industria petrolului din România a contribuit netăgăduit la dezvoltarea acestei ramuri a economiei naţionale. 14 . două austro-ungare. O istorie a petrolului românesc. Râmnicu-Sărat. ca urmare. Buzău şi Bacău au dovedit existenţa unor zăcăminte petrolifere de durată.

Toroceanu. Bleichröder” ( care crease încă din 1899 Societatea „Internaţionala”. militari de carieră sau în retragere. 1921. Paris. La lutte 15 . 1979. subliniind de regulă importanţa acestei bogăţii şi lupta marilor puteri pentru acapararea acestuia. Pierre L’Espangnol de la Tramerye. Karl Hoffmann. Cessare Alimenti. în 1904 Societatea „Creditul Petrolifer”. de peste 150 de ani. Semnalul l-a dat „Deutsche Bank”.000 lei aur. R. Unele dintre acestea erau sau au devenit puternice filiale ale principalelor trusturi petroliere internaţionale precum: „Standard Oil Co. Anton Zischa. „Rostchild” (proprietar al societăţilor „Aquila franco-română” şi „Colombia”). Ideea elaborării acestei lucrări a apărut ca necesară în ciuda faptului că. Gobi”. Istoria petrolului. Literatura publicată despre petrol este extrem de variată şi numără printre autori. despre petrolul românesc au apărut. Bucureşti. Istorici cunoscuţi ca Jean Jacques Berreby. averile realizate de marile corporaţii internaţionale petroliere. în câţiva ani a părut o întreagă reţea de societăţi petroliere pe acţiuni. Paris. 4 Perioada 1903-1916 reprezintă a doua etapă de afluenţă a capitalurilor străine în petrolul românesc şi se caracterizează prin investiţii masive. care tratează diverse aspecte din această complexă problematică. Pierre L’Espangnol de la Tramerye. 1961. mai cu seamă în planul crizelor de petrol. care a preluat de la vechii proprietari englezi conducerea societăţii „Steaua Română”. Jouan.5 4 .un capital investit de 4. Editura Politică. Henry Peyret. Cărţile publicate s-au concentrat însă. „Royal Dutsch Shell” (proprietar din anul 1910 al societăţii „Astra Română) şi banca „Disconto Gesselchaft – S. Edward Word. Bucureşti. 5 . fac referiri în lucrările lor despre petrolul din România. René Sédillot. apoi. economişti. 1909.000 lei aur şi una franceză cu un capital investit de 300. riscând ca în acest ritm să o epuizeze în scurt timp. în urma stăruinţelor regelui Carol I de Hohenzollern. Historie mondiale du pétrole. istorici. p. Tip. „Industria petrolului în România”. Le pétrole. Daniel Durant. în vol. conflictelor militare în care petrolul a fost utilizat. Francis Delasi. „Fr. jurişti. analişti politici. René Sédillot. Jean Jacques Berreby. 281. în 1905 Societatea „Vega” şi în 1907 Societatea „Concordia”). Investiţiile de capital în industria petrolieră au urmat o linie ascendentă în această perioadă. care s-au aplecat mai cu seamă asupra beneficiilor şi păcatelor acestei bogăţii naturale acumulată cu milioane de ani în urmă şi pe care omenirea o exploatează industrial. V. o vastă literatură de specialitate. Whitnedy şi alţii. Simon N.800. ceea ce a permis valorificarea unor întinse terenuri petrolifere. Francis Delasi. conexiunilor dintre unele evenimente istorice şi bătălia pentru rezervele de petrol. Capitalurile investite în industria petrolului.” (proprietar din anul 1904 al societăţii „RomânoAmericane”). Royal. Edgar Faure. Editions du Pont Royale. cum era şi firesc.

M. 1986 . M. Bucureşti. Torino. 1939. roi du monde. administrative. Axente Sever Bonciu. Paris. Bucureşti. Bucureşti. Eugen Preda. Răvaş. ing.M. Contribuţie la istoricul industriei petroliere române. I-II. Monografia oraşului Ploieşti. Ionescu şi I. Antitrust Policies American Experience in Twenty Industreis. 6 . Gr. chimic. Calcan. Horia Brestoiu. 1927. legislative. Remarcăm lucrările semnate de regretatul profesor C.7 Despre Societatea petrolieră „Concordia”. O istorie a petrolului românesc. Buzatu. Gh. Poyat. Emil Severin. Editura de Stat pentru literatura politică. Editions de la Vie Universitaire. Editura Junimea. 1998. Bucureşti. R. 1931. Editura Paideia. Gh. 1960. D. M. Berlin Ring-Verlag. Războiul petrolului. Pizanty. C. 1949. Iaşi. Industria petrolieră din România în perioada interbelică. Henry Peyret. Eugen Preda. Tiparul „Cartea Românească”. ci doar referiri în legătură cu unele ramuri sau activităţi ale societăţii. Axente Sever Bonciu. Paris. 7 . Anton Zischa.Literatura autohtonă despre petrol nu face excepţie. Gh. 8 . Pizanty. Ioan Scurtu. Nu se poate porni o cercetare în privinţa istoriei societăţii „Concordia” fără a aminti lucrările lui Mihail Pizanty sau Emil Severin. geologic. Paris. Calcan. Petrolul. Răvaş. G. La bataille des trusts. Bujor Olteanu. 1928. B. Karl Hoffman.8 mondiale pour le pétrole. România şi trusturile petroliere internaţionale până la 1929. Giulia Einoudi. Paris. M. Contribuţii la istoria petrolului românesc. 2002 . Preda. studiu fizic. 2001 . Jouan. Ses hommes et ses techniques. Edgar Faure. La politique pétroliere internationale. Situaţia actuală a industriei de petrol. Gh. organizatorice şi monografice pe parcursul unor perioade limitate de timp dar mai cu seamă legate de cele două războaie mondiale în care România a fost implicată. 1981 . Daniel Durand. III-e edition. Editura Enciclopedică. Sevastos. Din istoria petrolului românesc. Inc. Cessare Alimenti. O scurtă expunere statistică şi economică. 16 . 120 de ani de prelucrare a petrolului în oraşul Ploieşti: 1857-1977. 1981 . Bucureşti. Editura Tehnică. Presses Universitaires de Frace. Petrolul . Dobrescu şi alţii. Editura PrintEuro Ploieşti. Editura Academiei Republicii Socialiste România. M.care face obiectul lucrării noastre. Editions de la Nouvelle Revue Critique. Presses Universitaires de France. Le pétrole en Roumanie (edition complete). Incursiune în culisele bătăliei pentru petrolul românesc . Din istoria industriei române. Bucureşti. Bucureşti. Editura Junimea. Impact la paralela 45. 1983. Miza petrolului în vâltoarea războiului. Cartea Românească. aceasta înscriindu-se în nota generală mai sus menţionată. Ivănescu. Zmieureanu. Ploieşti. 1939. 1931. Bucureşti. 1962. Constantin Boncu. Ioan Scurtu. axată fiind pe aspectele politico-istorice. 1958. Victor Slăvescu.. New York. Il petrolio nell’economio mondiale. Tipografia ”Cartea Medicală”. tehnologic şi economic. Le pétrole dans le monde. 1923. Paris. 1955 . Boncu 6. Gavriil Preda. Importanţa strategică a petrolului românesc 19391947. Bucureşti. 1954. Preda. Sevastos. 1942. Poyat. Imprimeria Naţională. Paris. Le pétrole dans la paix et dans la guerre. Gr. D.. Iaşi. precum şi de istoricii Gh. Whitney Simon M. Editura Tehnică. 1997. Bucureşti. Zmieureanu. Editure. 1918-1948. Olteanu. Gh. 1999. Oelpolitik und angelsächsisder Imperialismus. 1971. Editura Militară. Bucureşti. Edward word. The Twentieth Century Fund. nu a apărut până în prezent nici o lucrare de sine stătătoare. Istoria românilor în secolul XX. Horia Brestoriu. Editura Cartea Românească. Le pétrole. Buzatu. Buzatu. Gh.

din anul 1937 să aibă al doilea mare capital social dintre toate societăţile petroliere. Bleichröder” iar apoi. 17 .” care reprezentau interesele financiare germane în România. am evidenţia structura şi organizarea societăţii. Perioada 1916-1918 este de asemenea prezentată în capitol. Ca urmare. fiecare departament putând fi considerat. ca o societate separată. aur şi conexe). prezentarea în acest capitol a activităţii acestor departamente am Bucureşti. efectele anilor de război. armament. Apariţia acesteia nu a însemnat dispariţia societăţilor „ItaloRomână” şi „Allgemeine Petroleum Industrie Aktien-Gesellschaft" care au continuat să funcţioneze ca societăţi ce deţineau părţi din capitalul societăţii „Concordia”. Organizarea societăţii pe departamente a căror dezvoltare se baza pe ramura principală. chiar în detaliu.G. În primul capitol. petrolul. elementele care au impus-o ca una din cele mai puternice societăţi petroliere din România. pe baza informaţiilor existente. Societatea „Concordia” a fost controlată de grupul german „Disconto Gesellschaft-S. de fapt. „Telega Oil Co.Istoria acestei prestigioase societăţi s-a identificat. Începând cu anul 1936. conducerea societăţii va diversifica activitatea desfăşurată. Precizăm că. de către „Deutsche Erdöl A. de-a lungul perioadei cuprinse între anii 1907-1948. din 1912. „Italo-Română” şi „Allgemeine Petroleum Industrie Aktien-Gesellschaft". transformările înregistrate în organizare şi structură. politica majorării succesive care au făcut ca. cu istoria petrolului românesc văzută la o altă dimensiune. Cercetarea noastră ştiinţifică consta în prezentarea. perioada postbelică şi naţionalizarea. ca urmare a tratativelor purtate de conducerile acestor societăţi în vederea realizării fuziunii. Ltd. prin activitatea sa. nu foarte numeroase. Acestea s-au concretizat prin fuziunea societăţilor: „Buştenarii”.”. din cauza trimiterii arhivelor la Moscova în 1916. Data de 17 decembrie 1907 reprezintă actul de naştere a noii societăţii. a evoluţiei societăţii petroliere „Concordia”. Lucrarea are patru capitole şi analizează contextul în care a luat fiinţă Societatea „Concordia”. În capitolul următor. am urmărit evoluţia capitalului acestuia. producerea de echipamente şi utilaje petroliere. evoluţiile din perioada interbelică. constituirea societăţii „Concordia” şi eforturile făcute de investitori pentru constituirea unei societăţi puternice. din păcate. 1937. exploatări miniere (cărbuni. încă de la constituire. dezvoltând ramuri noi ca: producerea şi distribuirea de energie electrică. pe bază de documente inedite. a făcut ca societatea să se transforme într-un adevărat holding.

considerat că este necesară pentru buna înţelegere a activităţii în ansamblu a societăţii. valoarea distrugerilor suferite de societăţile „Vega” şi „Creditul petrolifer”. domenii în care societatea deţinea locul al 2-lea între societăţile petroliere din România.000. extracţiei. care au făcut parte din conducerea societăţii şi au condus destinele „Concordiei” de la înfiinţare până la naţionalizarea din 1948. care situa societatea pe locul al 6-lea. se referea doar la „Concordia”.. Statul român să nu primească decât 150.”. urmând ca ele să fie lichidate în folosul învingătorilor. fiind altele. evaluate la 960. Un aspect interesant l-a constituit analiza pagubelor suferite de societate în urma distrugerilor ordonate în timpul primului război mondial. 10 În perioada interbelică. 7/1929. În 1922. Societatea era.572 lire sterline şi a eforturilor societăţii de a le recupera.G. bunurile germane din ţară au fost puse sub sechestru. Rezultatul tuturor acestor operaţiuni au făcut ca.000 lei. 10 . din considerabila avere a acestor trei societăţi. nr. construcţii de locuinţe. pe care societatea le va absorbi. 161. p. Obţinând scoaterea de sub sechestru a acestor societăţi Societatea franco-belgiană „Compagne Financière Belge des Pétroles” („Petrofina”) va prelua „Concordia” iar trustul francez „Compagne Française des Pétroles” societăţile „Vega” şi „Creditul Petrolifer”. care de drept trebuiau să intre în proprietatea statului român ca pradă de război. politic şi petrolier. p. marile trusturi petroliere internaţionale au declanşat o puternică acţiune pentru a pune mâna pe societăţile petroliere.cit. „Deutsche Erdöl A. principalul punct de sprijin al intereselor franco-belgiene în România.000 lei. luând măsuri de ordin social. ca . etc. controlată de trustul francobelgian „Petrofina”. Societăţile „Concordia”. op. Imediat după înfrângerea Germaniei. condus de Léon Wenger.000. Într-un capitol special ne-am ocupat de problemele forajului. societatea s-a situat pe locul al 3-lea în privinţa personalului ocupat în industria petrolieră. pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă ale salariaţilor.000. „Concordia” va absorbi prin fuziune societăţile „Vega” şi „Creditul Petrolifer” devenind una dintre cele mai mari societăţi petroliere din ţară. De asemenea. 9 18 . La terminarea primului război mondial. Răvaş. în „Monitorul Petrolului Român”. care lucrase multă vreme în industria petrolieră din ţara noastră. 423-424. „Vega” şi „Creditul petrolifer” aparţineau aceluiaşi grup german. locuri de agrement. foste germane. Despăgubirile de război pentru distrugerile petrolifere. rafinajului şi exportului. am căutat să relevăm contribuţia unor personalităţi din domeniul economic. de fapt. Gh. 9 Valoarea acestor despăgubiri. evaluate la 3.

În privinţa exportului.. evoluţia producţiei de ţiţei. Cehoslovacia şi Ungaria.S. am urmărit evoluţia societăţii „Concordia” după anul naţionalizării şi reorganizările survenite. Belgia.R. Am urmărit politica societăţii de achiziţionare a unor concesiuni petrolifere. societatea „Concordia” a beneficiat de sprijinul în reţelele de transport.S. deschise în diferite localităţi din ţară şi în special în Bucureşti. În ultimul capitol am căutat să refacem evoluţia societăţii în cea mai grea perioadă din existenta acesteia. perioadă în care industria de petrol din România a fost subordonată intereselor sovietice.S. În privinţa transportului produselor petroliere. a puternicului trust franco-belgian.. cu toate eforturile de refacere. acţiunile societăţii nu au mai fost cotate la nici o bursă din afara ţării şi.R. În această perioadă. fapt care o scutea de anumite cheltuieli. în acest scop construind o fabrică la Constanţa. fie prin staţii dotate cu pompe.R. Cea mai mare parte a produselor societăţii era exportată şi doar o mică parte era destinată consumului intern prin societatea „Distribuţia”.S. livrate de U. În acest scop a constituit chiar societăţi de transport în care majoritatea capitalului era cel belgian şi francez.filială a societăţii „Petrofina”. şi pentru Societatea „Sovrompetrol”. cu ajutorul unor vapoare proprii. de unde. nu se ştie nu exactitate cantităţile cedate în contul U. care la rândul lor nu se situau în topul producătorilor de echipamente performante. producţia a scăzut simţitor în această perioadă.R. adică după cel de-al doilea război mondial şi până la naţionalizare. ţările din Orientul Apropiat. De asemenea. ca urmare. Livrarea produselor se făcea fie prin bidoane de diferite capacităţi. datele cu privire la exportul produselor petroliere nu au mai fost centralizate şi. Societatea a fost nevoită să efectueze export de produse petroliere în contrapartidă cu materiale şi utilaje. efectua exportul produselor petroliere. 19 . prin care 70% din întreaga producţie petroliere a României era destinată U. în acest capitol. Anglia. a capacităţii de prelucrare a rafinăriei sale.S. ca reparaţii de război.S. Am evidenţiat. rolul şi locul societăţii în aplicarea Convenţiei de Armistiţiu. de asemenea. fiind obligată să importe utilaje din ţări vecine şi în primul rând U. După anul 1944. Volumul exportului a fost mult mai mic decât cel din perioada interbelică.S. care făceau legătura între schelele petroliere şi rafinăria „Vega” iar apoi cu porturile dunărene şi cel maritim de la Constanţa. şi eliberări de autorizaţii de export pentru Franţa. fiind societatea care a suferit cel mai mult din întreaga industrie petrolieră din România. Olanda. Societatea nu şi-a putut moderniza instalaţiile din lipsa valutei.S. Pagubele societăţii au fost deosebit de mari. societatea deţinea cea mai întinsă reţea de conducte petroliere particulare.

Fondul Societatea petrolieră „Concordia” se întinde pe perioada 1907-1948 şi cuprinde un număr de 4.”.R. Tot informaţii privind activitatea desfăşurată de acest departament am găsit în fondurile Ocolul Minier Câmpulung.P. statistici privind exportul în diferite ţări. Cooperativa minieră „Cărbunele” Godeni.E. 20 .N. am folosit cu precădere fondul societăţii petroliere „Concordia”. „Creditul Minier”. situaţii statistice privind sonde. procese-verbale ale adunărilor generale contracte de concesiuni. Documente deosebit de importante am găsit şi în fondurile Societatea petrolieră „Concordia” – Departamentul Minier Schitu-Goleşti. Primăria Ploieşti. schiţe şi planuri ale terenurilor şi conductelor. „Sovrompetrol”. etc. Camera de comerţ şi Industrie Ploieşti). Inspectoratul de Muncă Piteşti şi Oficiul de Muncă Câmpulung-Muscel.I. germană. Documentele sunt şi în alte limbi. cesiuni şi arendări terenuri. fişe personale ale salariaţilor. Mina „I. acte constitutive şi statute ale unor societăţi. Fondul nu a fost cercetat până în prezent de nici un istoric. Societatea „Distribuţia”. Prefectura Prahova. bilanţuri anuale.N. deţinut de Direcţia Judeţeană Argeş a Arhivelor Naţionale. de la Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova. Tot informaţii importante şi inedite ne-au furnizat şi documentele fondului Direcţia Generală a Sovrompetrol pe perioada 1946-1952.313 dosare şi registre.” şi „S. „Foraky Românească”.P. corespondenţă cu societăţi petroliere. Prefectura judeţului Muscel. procedee de extracţie producţii pe schele. autorizaţii. Primăria oraşului Câmpulung Muscel. De un real folos au fost informaţiile furnizate de fondurile de carte de la Biblioteca Universităţii „Petrol şi Gaze” Ploieşti. Prefectura judeţului Argeş. Societatea „Mina Bărăţia” Poienari de Muscel. (fondurile Societatea „Astra Română”. de la Muzeul Naţional al Petrolului Ploieşti.. „Kontinentale Oel”.A. registre de evidenţă a proprietarilor din comunele judeţelor unde se făceau exploatări. de la Muzeul Naţional al Petrolului Ploieşti. Beligrădeanu şi fiii” din Poienari de Muscel. de la Institutul de Cercetări Petroliere şi Tehnologice „S. etc. la Piteşti.A. Chestura Poliţiei Ploieşti. jud. cum ar fi franceză. iar documentele acestuia se referă la rapoarte ale consiliilor de administraţie şi a cenzorilor. I. Direcţia Generală „Sovrompetrol”. conducte.D. în special în ceea ce priveşte preluarea tuturor bunurilor societăţilor petroliere româneşti de către noua societate „Sovrompetrol”. „Colombia”.R. decizii. S. engleză şi italiană. cum ar fi „Astra Română”. Direcţia Judeţeană Prahova a Arhivelor Naţionale. mai ales pentru activitatea Departamentului Minier a cărui sediu se afla la Schitu Goleşti. instituţii şi bănci internaţionale. „Petrol Block”. „A.Pentru rezolvarea problemelor ridicate de tema supusă cercetării. „Redevenţa”. dar şi alte fonduri ale unor societăţi petroliere deţinute de asemenea.D. Schitu Goleşti.P.A. Muscel.Petrom” Câmpina.

construirea depozitelor pentru combustibilul necesar armatei. Apreciem că lucrarea poate fi o etapă şi un îndemn adresat celor care vor să aprofundeze problematica înfiinţării şi activităţii societăţilor petroliere în România. măsurile luate pentru distrugerea zonelor petroliere în 1916. „Buletine Statistice al României”. „Analele Minelor din România”. obligaţiile societăţilor petroliere în cadrul Convenţiei de Armistiţiu au furnizat informaţii deosebite şi inedite privind activitatea societăţii „Concordia”.”. Pentru o mai bună înţelegere a evenimentelor din epocă. mai ales pentru perioada 19441948. reţinerea şi anchetarea paraşutiştilor sovietici capturaţi de armata română.Fondurile deţinute de Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice de la Piteşti referitoare la societăţile petroliere în timpul primului război mondial. colegilor de la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale deţinătoare de documente privind petrolul şi societăţile petroliere şi miniere. am apelat la fondurile referitoare la Societatea „Concordia” şi la colecţia de microfilme deţinute de Arhivele Naţionale ale României şi de Banca Naţională a României. contracte militare pentru producerea de armament.G. „Argus”. Sper ca prezenta lucrare să contribuie la o mai bună cunoaştere a unei părţi din istoria petrolului românesc şi anume istoria societăţilor petroliere. „Buletinul Industriei”. De asemenea. Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti şi colectivului Catedrei de Istorie Contemporană a României şi Universală de la Facultatea de Istorie din Iaşi. Pentru sprijinul acordat în activitatea de documentare. „Monitorul Petrolului Român”. protejarea zonelor petroliere în perioada 1941-1944. am apelat la presa timpului: „Monitorul Oficial”.R. „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Ploieşti”. bombardamentele din perioada 1941-1944. care au activat în ţară. 21 . activitatea Comisiei Militare de Control şi Recepţie la Uzinele „Concordia”. mulţumim conducerii Arhivelor Naţionale din România.I. Buletine lunare – „U.

22 .

de insuficienţa capitalului autohton. El se transformă într-un element esenţial al vieţii economice moderne. 1989. Editura Junimea. 1919. Brătianu. Bucureşti. p. Lupta pentru petrolul românesc este declanşată. Ltd. ca urmare. 12 . Jean Michael Charlier.1.CAPITOLUL 1 ÎNFIINŢAREA ŞI ACTIVITATEA SOCIETĂŢII „CONCORDIA” PÂNĂ ÎN 1918 1. disputele economice sporesc în intensitate. 9. Editura Politică Bucureşti. Horia Brestoiu. 10. să domine industria petrolului din România13. Persia ori Turcia Asiatică”11. România fiind ameninţată să devină „un câmp de luptă al intereselor străine. Iaşi. începând cu 1895 şi până în 1914. România uimise lumea prin valoarea petrolului şi bogăţia zăcămintelor ei petrolifere încă din a doua jumătate a veacului trecut. Legea minelor din 1895 a favorizat considerabil pătrunderea capitalurilor străine. 11 23 . Petrolul şi politica de stat. . 13 .”. Înfruntarea dintre marii producători ai timpului. trusturile străine au reuşit ca în decurs de numai două decenii. „Standard Oil Co. Ţările producătoare de petrol erau limitate la număr. p. Vintilă I. în special în Europa. 1986. Constituirea Societăţii „Concordia” În decursul a numai câteva decenii. fiind întrebuinţat zilnic. C. p. „Anglo-Persian Oil Co. Incursiune în culisele bătăliei pentru petrolul românesc. situaţia petrolului evoluează la scară globală. de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. „Royal Dutch Shell”. Impact la Paralela 45°. Jacques de Launay. cât şi împărţirea pieţelor de desfacere12. 18. ca şi de dezinteresul sau ignoranţa unor proprietari. Profitând de starea de înapoiere economică a ţării. Dintre grupurile germane interesate în acapararea resurselor de ţiţei.” şi „Europäische Petroleum Union” a vizat atât acapararea resurselor de ţiţei din lume. puternicul grup financiar în fruntea căruia se găseau băncile „Disconto Gesellschaft” şi „S. de erorile comise la întocmirea legilor. ca Mexicul. luând naştere primele societăţi petroliere. Imprimeriile „Independenţa". Istoria secretă a petrolului 1859-1984.

Idem. 17 . şi grupul financiar italian. respectiv a societăţii „Concordia”. 48. Banca Generală Română 870.. Editura „Junimea”. f. România şi trusturile petroliere internaţionale până la 1929. apoi din 1938 redevine Banca Generală Română.” cu importante poziţii mai ales în România.000. Pentru finanţarea activităţii în domeniul petrolier. Arhivele Naţionale ale României Direcţia Judeţeană Argeş (în continuare.G. „Monitorul Petrolului Român". creanţelor şi drepturilor de orice fel din capitalul băncii aparţinând supuşilor ţărilor inamice de la data de 14 august 1916. Buzatu.080. acţiunilor. IV. 14 24 . 70 din 28 iunie 1905.000 lei. (în continuare.P. nr. Tot banca „Disconto Gesellschaft”. a fost preluată de grupul german „Disconto Gesellschaft” în noiembrie 1903.000 lei. care a construit la Ploieşti o mare rafinărie de petrol.Bleichröder” din Berlin. 16 .A. grupul va fonda şi Banca Generală Română a cărei activitate se va desfăşura până în 27 noiembrie 1919 când se va dispune lichidarea tuturor părţilor. BanaMoreni.000 lei. regăsim. publicat în „Monitorul Oficial” nr. B-dul Domniţei nr. şi anume „Buştenarii” şi „Telega Oil Co. M. 55. era proprietate românească. Schapira 300. care deţinea Societatea „ItaloRomână” (înfiinţată în 1905 cu un capital social de 15. 332.” (fostă „Sylva”) precum şi „Italo-Română” vor fuziona într-o nouă societate. p. înfiinţată în anul 1900 cu capital englez. numită „Concordia”.16 Între grupul financiar german „Disconto Gesellschaft-S. în „Dosarele Istoriei”. în afară de grupul „Disconto-Gesselschaft” care avea investit un capital de 1. 10/1919. Petrolul băncilor ori băncile petrolului?. grupul „S. precum şi cele dobândite de asemenea supuşi după această dată. 15 .). care a construit o intensă reţea de conducte petrolifere în regiunea Telega precum şi societatea „Vega”.în 7 septembrie 1899. după înfiinţarea acesteia în 1907. din Roma. p. an.17 În anul 1905. acelaşi grup bancar german a înfiinţat Societatea „Creditul Petrolifer”. din moşia Statului). Bleichröder” din Berlin. p. importante la Gura Ocniţei (40 ha.000 lei) a intervenit o tranzacţie prin care societăţile aparţinând celor două grupuri. etc.R. a fondat în anul 1905 Compania „Allgemeine Petroleum Industrie A.000 acţiuni la purtător a 150 florini olandezi fiecare.N. autorizată să funcţioneze în România prin Decretul Regal nr. Buştenari. 1. Iaşi. Gh. A obţinut concesiuni petrolifere. în Olanda. Societatea „Telega Oil”. 1999. care avea investiţi 720. Între membrii fondatori la Societatea „Creditul Petrolifer”. în 1897. D.J. 1981.14 Majoritatea capitalului reprezentat prin 16.15 Din 1919 va deveni Banca Generală a Ţării Româneşti. fond Societatea „Concordia" dosar 10/1924-1925. precum . 3562/1905.000 lei. pentru a fuziona apoi cu Banca de Scont a României în 1941. Argeş ). 10 (38). 44-47. bancherul Max I. a pus bazele societăţii petroliere „Internaţionala Română” cu sediul principal la Amsterdam şi sediul secundar la Bucureşti. Bleichröder”. nr.

două schele de extracţie situate la Câmpeni şi Câmpeni-Tătaru. precum şi majoritatea conducerii ei. în fruntea căruia se afla C. an XII.A. care fusese înfiinţată în 1900 tot cu capital englez. M. deţinând terenuri în suprafaţă de 11. cu care se afla deja în colaborare.21 Grupul „Disconto Gesellschaft-S. controlată de un grup englez în fruntea căruia se afla Edmond Davis. care deţinea acţiunile ce i s-au atribuit în schimbul aportului social adus în Societatea „Italo-Română” de la Societatea „CâmpeniBacău”.19 Grupul „Disconto Gesellschaft-S.J. nr. „Moniteur du Pétrole Roumain”. mare industriaş din Roma şi de un grup român. Eugen Costinescu. din comuna Băseşti iar pe proprietăţile particulare. În afară de importanţa economică. Fuziunea societăţilor „Buştenarii” şi „Sylva” în. Consiliul de Administraţiei al societăţii „Italo-Română”. Argetoianu. Răvaş. s-a întrunit la Roma în ziua de 27 februarie/12 martie 1907 şi a ratificat fuziunea. „Buştenarii" cu sediul la Bucureşti. în cadrul societăţii „Italo-Română”. pe proprietăţile Statului.în M. 82." cu sediul la Londra. „Regatul Român” şi „Italo-Română” . Bleichröder”. 3/1911.P. nr.N. Bleichröder” din Berlin le avea şi le dezvolta – în materie de petrol . având sediul în Bucureşti. D. 86.. Gh. reprezentat prin Societatea „Allgemeine Petroleum Industrie Aktien-Gesellschaft" va avea majoritate în noua societate. 18 19 25 . aceasta va deţine în judeţul Bacău. o schelă la Câmpeni. 20 . cu câte 10. francez şi italiene. 22 . Radovici şi av. „Din istoria petrolului românesc”. nr. acţiunile fiind cotate la Bursa din Roma. Bleichröder” din Berlin. Prin aducerea societăţii „Câmpeni-Bacău”. va controla societăţile de rafinare „Vega”. Cotescu . controlat de Fausto Morani. Prin legăturile pe care grupul „Disconto Gesellschaft-S. politică.000 lei. f. de transport şi comerţ cu petrol „Creditul Petrolifer” şi de exploatare „Concordia”. grupul „Disconto” a preluat şi Societatea „Buştenarii”. . 201. Ediţia a II-a.P. dosar 2/1918-1925. se ajungea la o dominare a pieţii româneşti de petrol. Editura de stat pentru literatura politică.R.20 Pe lângă participarea la Societatea „Concordia”. cu mult superioară intereselor proprii ale societăţii. şi anume legătura tot mai strânsă între cele două grupuri financiare german şi italian. fuziunea acestor două societăţi mai avea şi o altă importanţă. av. „Telega Oil Co.şi A. p. 21 . Bucureşti. 42. 7/1907. de către capitalul străin în România. 1957. 22 Societatea petrolieră „Concordia” a luat fiinţă în anul 1907. de către general Argetoianu. prin fuzionarea societăţilor petroliere „Allgemeine Petroleum Industrie Aktien-Gesellschaft" cu sediul la Berlin.cu grupurile engleze. Societatea „ItaloRomână” va avea acţiuni la societăţile „Vega” şi „Creditul Petrolifer”. Argeş. . A. p. 86. Noua societate „Concordia”.R. Ltd. p.18 În anul 1905. Societăţile „Concordia”. 3/1911.600 ha. p. fond Societatea „Concordia”. „Italo-Română" cu sediul la .

203. semnate de Edmond Davis şi Iohann Benjamin Schroeder. f. Radovici. pentru care primea 17. nr. D. fond Societatea „Concordia”. pentru care primeau 20 de acţiuni fiecare. 23 24 25 26 . dosar 12/1942-1944. 12. G.240 acţiuni. Ibidem. care a depus 620. la nr.000 lei. Matei Millo nr. în „Moniteur du Pétrole Roumain”. la început pe strada Lipscani. Argeş. 43/1907. cu sediul în Bucureşti. prin sentinţa nr. D. autorizaţi a semna în temeiul procurii vizată pentru legalizare de Ministerul de Externe al României la nr. Actul constitutiv şi Statutul noii societăţi au fost autentificate în 12 decembrie 1907. publicată în „Monitorul Oficial” nr. dosar 244/1944-1948. ţinută la Bucureşti în ziua de 7/20 iulie 1907. str. Radovici.N. Pettersen şi H. Secţia Comercială. G. era reprezentată de H.240 acţiuni. 36. O. 5. Argeş. O. 89 din 22 iulie/4 august 1907. ţinută la Londra în ziua de 4/17 iulie 1907.000 lei pentru care primea 1. era reprezentată de O.732/1907. p. Secţia Notariat sub nr. nr.000 lei. contribuţia cea mai mare la capitalul social l-a avut Societatea "Buştenarii" care a depus 14. O. 21 din 05.J.4. 11723. autorizaţi să semneze în temeiul deciziei Adunării Generale Extraordinare. dosar 1/1907. f.". era reprezentată de Vittorio Durando. . primea 3. semnată de directorii Ludwig Weinstein şi Carol Otto. Schlawe. 1.A. Înfiinţată de britanicul Hamilton. 24 A fost înscrisă la Oficiul Comerţului sub numărul 603/1931 având Sediul central în Bucureşti.J. conform deciziei Adunării Generale Extraordinare. Prahova sub nr. Schlawe. O.620.199-1. autorizaţi a semna în virtutea procurii vizată pentru legalizare de Ministerul Afacerilor Străine al României." cu 8. cu sediul în Bucureşti. Lipscani nr. cu sediul în Berlin.500. G. . administrator-delegat şi H. Al.N.000 lei.239/1907 şi transcris în 7 februarie 1908 în registrul special de Concesiuni petroliere a Tribunalului jud. nr.1908. Societatea „Italo-Română" care a depus 1.230. Societatea.1908.A. H.460 de acţiuni. Societatea a fost autorizată să funcţioneze de către Tribunalul Ilfov. 5.000 de acţiuni. Schlawe.148 / 1907. era reprezentată de Otto Pettersen.26 Era urmată de Societatea „Telega Oil Co. autentificată de notarul Enrico Capo la 10 decembrie 1907 şi legalizată de Ministerul Afacerilor Străine al României la nr.Bucureşti şi avocatul Al. Ltd.613/1907. 25 Dintre societăţile care au fuzionat. „Concordia”. f. Societatea.01. str. Societatea „Allgemeine Petroleum Industrie A. Schlawe şi Otto Pettersen. 26 . 10 apoi pe str. la Tribunalul Ilfov. Schlawe au depus câte 10. directorul Otto Petersen şi directorul ing. 14. Otto Petersen şi H. 15. director general. 10. Societate Anonimă Română pentru Industria Petrolului. Doamnei. fond Societatea „Concordia”. . 10. 4.000 lei şi primea 28. autorizat să semneze în temeiul deliberării Consiliului de Administraţiei şi în conformitate cu procura semnată de Fausto Morani şi Lorenzo Allievi. O.

246. unelte de atelier. accesorii şi racorduri. fabrici şi rezervoare. saboţi. f. Societatea „Buştenarii" aducea în plină proprietate şi întrebuinţare la capital 116 sonde care foraseră o adâncime totală de 22. grajduri. nituite. dosar 1/1907. Ltd.000. Ibidem.19.985 ha. 77 maşini cu abur. arendarea sau cumpărarea de rafinării.93 m. capitalul societăţii putea fi sporit sau redus prin decizia Adunării Generale. iar restul de 70% într-un interval de trei săptămâni de la data scrisorii recomandate prin care li s-a comunicat decizia Consiliului de Administraţie al societăţii cuprinzând chemarea de vărsăminte. prelucrarea. durata ei fiind nelimitată.Acţiunile societăţii „Vega". Capitalul fiind constituit. drepturile şi obligaţiile rămâneau şi pe viitor în proprietatea exclusivă şi deplină a Societăţii „Telega Oil Co. Societatea putea înfiinţa sucursale şi agenţii în România.000 acţiuni a câte 500 lei acţiunea. a ozocheritei şi a altor produse similare. . dobândirea de imobile destinate direct sau indirect exerciţiului industriei de petrol. 81 de cai. 6. Acţiunile.28 27 28 . D. Scopul înfiinţării societăţii era „extragerea petrolului brut.630. 232 de puţuri de mână care însumau o adâncime de 14.89 decalitri. societate anonimă română pentru rafinarea petrolului.". 4 motoare cu benzină. 27 . 65 de boi.03 m. Acţiunile nu erau cotate la bursă şi în conformitate cu statutele aprobate. fond Societatea „Concordia”. era de 20. 95 de troliuri şi garnituri complete pentru sondele în săpare şi licărit. tuburi sudate.1908. dosar 11/1936-1937.710. constituit în 50. f. Totalul capitalului social la înfiinţare se ridica la 25. 58 garnituri de instrumente pentru puţuri de mână. înfiinţarea. Argeş. Totalul suprafeţei petroliere adus la constituire. 200 de rezervoare de lemn şi fier cu o capacitate totală de 920. ermetice. Societatea mai avea ea scop. trăsuri şi sănii. clădiri pe o suprafaţă de 10. fuziunea prin preluare sau orice alt mod cu alte întreprinderi sau societăţi. conform statutelor. care s-ar găsi în terenurile petrolifere aparţinând societăţii.N. ce aparţineau Societăţii „Telega Oil Co." nu erau cuprinse în aportul social. cât şi în străinătate. Societatea. hamuri.000 lei. se obliga să nu se ocupe cu nimic altceva decât cu operaţiunile privitoare la propria sa lichidare. în cele luate în arendă şi atât în cele dobândite.A.J. conducte.77 ha. cu începere de la data constituirii definitive a Societăţii „Concordia". punerea în valoare şi comerţul produselor obţinute. fondatorii au vărsat 30% din capitalul numerar la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni din Bucureşti. Din inventarele generale depuse la constituire. cât şi în cele ce s-ar mai dobândi pe orice cale legală" 27.

Societatea „Telega Oil Co. Societatea „Telega Oil" cu sediul central în Londra.530 litri. f. terenuri petroliere. f. s-a efectuat pentru înfiinţarea societăţii „Concordia" în condiţiile stabilite. 5/1908. dosar 1/1907. proprietar şi deputat. menţionată în raportul pentru anul 1907. Schlawe. . acţionar la Societatea „Buştenarii" şi comandorul Enrico Scialoja. 31 . Societatea „Buştenarii" a adus Societăţii „Concordia" tot activul şi tot pasivul şi a încetat să activeze. Vicepreşedinţi au fost aleşi: P. 10.200 km conducte de apă.1908. arăta că fuziunea Societăţii "Buştenarii" cu Societatea "Telega Oil".29. instalaţii pentru ateliere. 15 vagoane cisternă. materiale de depozite. după ce a transmis activul şi pasivul ei.175. Ltd. Ea a intrat în lichidare. 182. f.027 km conducte pentru ţiţei.5-10. Societatea „Concordia” în primii ani de funcţionare Potrivit statutelor societăţii. unul din întemeietorii societăţii.445.201. pe teritoriul comunei Telega. 10 puţuri de mână cu o adâncime totală de 1. prezidată de Alex Radovici. p. situate în judeţul Prahova. la Berlin. bancherul italian Fausto Morani.01 m. una din cele mai mari bănci din Germania. Director general al societăţii a fost numit H. fără societatea „Vega". În ziua de 6 iunie 1908. reprezentată de Edmond Davis. doctor în filozofie. 68 garnituri complete de unelte de săpat şi licărit. la sediul social al societăţii.2. lichidarea urmând să se termine în scurt timp.85 m.629 ha. Ibidem. 30 1. 1-2. societatea a adus suprafaţa de 107 ha. a obţinut în judeţul Prahova. Ibidem." aducea ca părţi sociale 24. La constituire. dosar 2/1908-1920. în ziua de 5 februarie 1908. Societatea „Concordia". Ibidem. bogate în zăcăminte. dosar 11/1936-1937. Solomonsohn din partea Băncii „Direction der Disconto Gesellschaft". director general al Societăţii „Buştenarii" iar dr. 32 . înfiinţată în 1899. în M. clădiri pe o suprafaţă de 9.R nr. Lipscani nr.P. inginer. 28 . 55 de sonde care săpaseră 12. a avut loc prima adunare generală ordinară a acţionarilor societăţii. şeful Casei "S. AL G. prezentând darea de seamă a activităţii pentru anul social 1907-1908. 11. a avut loc prima şedinţă a Consiliului de Administraţie 31. doctor în drept. 29 30 . de Schwabach. 14.. tuburi etc. Acesta. O. situat în Bucureşti. Preşedinte al Consiliului a fost ales doctorul în drept A. 102 rezervoare de lemn şi fier cu o capacitate de 5. Bleichröder". str. Radovici. Stange a fost numit procurist 32. pentru lumină electrică.

Sumele au oscilat între 1.J. dosar 1/1912. lipsei de personal instruit pentru sondaje.17/1908. La schelele petroliere au fost aduse o mulţime de instalaţii de foraj de cele mai diverse sisteme. f. inclusiv a societăţii „Matiţa". Activitatea de foraj s-a menţinut în limite moderate.871.179. Greutăţile întâmpinate se datorau în mare parte lipsei de cunoştinţe geologice. 34 . Stâlpi. 3. Lucrările de exploatare începute la sfârşitul anului 1908 nu au putut fi terminate în întregime.177 tone. 460. sondele ce fuseseră montate pentru exploatare în regiunile Călinet – sud.. 1957. În aceste regiuni au fost instalate sonde la Bordeni. 37 .855. Acest bloc de teren. Ibidem. Se poate afirma că în nici o ţară din lume nu s-au . maşini şi şantiere. dosar 1/1910. naturii terenurilor. cu sonde productive relativ puţin profunde. Podenii Noi şi Gornetu-Cuib. Doftăneţ –sud.83 lei şi erau necesare pentru a face să dispară pierderile. fond Societatea „Concordia ". Raportul Consiliului de Administraţie al Societăţii „Concordia" pentru exerciţiul 1907. Ibidem. limite impuse de necesitatea aşteptării rezultatelor studiilor tehnice şi geologice care nu erau încă finalizate. p. 609-610. Gh Constantinescu.P. se ridicau în 1908 la 19. Arde-Pământ. 35 . Culmea Paraschiva 35 şi Cătina (judeţul Buzău) 36. sonde. Suprafaţa totală a terenurilor petrolifere şi a concesiunilor. situată între Doftăneţ şi Bordeni.R. S-au achiziţionat concesiunile petrolifere pe care societatea anonimă pentru industria petrolului „Matiţa" le poseda în regiunea Matiţa. toate conturile reprezentând activul au sporit considerabil. Burloiu şi Mislişoara ..831. precum şi lipsei unui cadastru care să identifice terenurile concesionate37. În toţi aceşti ani contravaloarea terenurilor noi achiziţionate au fost amortizate şi s-au făcut amortismente considerabile la activ. o bază excelentă pentru o exploatare economică şi centrală 34. ofereau. D. Industria de petrol în România până la primul război mondial în Revista „Petrol şi Gaze". f. în M. Caranicea.N.947. 33 29 . ele continuând pe tot parcursul anilor 1909 şi 1910. iar producţia totală a societăţii a fost pentru anii 1907-1908 de 760. Către sfârşitul anului social 1907-1908. 36 . în 1911. nr.A. Între anii 1908 şi 1911. 3. locuinţe.sud au dat rezultate favorabile. dosar 1/1909. p. Gropi. Societatea „Concordia" a continuat să achiziţioneze noi terenuri în regiunile Călinet şi Bordeni (1908) şi pe platoul Câmpina-Slobozia (1909) în suprafaţă de 236 ha. f. Ca urmare. Argeş.Activitatea de foraj pe şantierele societăţii a fost una din cele mai mari. 3. precum şi tot inventarul mobil şi imobil al acestei societăţi33. precum şi un bloc compact de terenuri în suprafaţă de 200 ha la Poenăreanca. Anul VI.25 şi 3. 9-10. nr.664 ha. numărul instalaţiilor folosite mărindu-se. I Prodom.

Acest teren. f. din str. „Astra-Română" şi „Româno-Americană"41. . Lipscani nr. La Grâuşor a rămas numai conducerea locală a schelelor Buştenari şi împrejurimi (Gropi . Au fost eliminate toate sondajele care nu ofereau nici o şansă şi în consecinţă au crescut considerabil. nr.39 După înfiinţare. 41 .. nr. 405 din 1906. a fost concesionat în 1906 de către societatea „Buştenarii”. cum a fost sonda nr. p. acest teren. 31/1914. Ca şi în alte părţi.J. Observându-se diminuarea generală a producţiei în regiunea Buştenari. care nu cunoşteau terenurile concesionate. 38 39 30 . 40 .R. Stăpânind aproape singură bogata regiune petroliferă Telega . D. pe şantiere.R. Producţia societăţilor pe acţiuni şi a asociaţiunilor în 1911. a ajuns să deţină. Doftăneţ şi din 1912 şi la Moreni. Argeş. societatea "Concordia" împreună cu alte societăţi şi anume „Steaua Română"'. un număr de sonde vechi şi-au epuizat natural producţia de ţiţei. „Româno-Americană". Ibidem. „Concordia" a devenit în curând una din cele mai mari societăţi petroliere din ţară. s-a făcut un examen riguros a activului pentru a ajuta consilierii tehnici şi geologii în primul rând. în patrimoniul său.. ele nu aveau presiuni mari şi nu erau eruptive. 2. 108-109.Buştenari şi deţinând terenuri petrolifere la Matiţa. în suprafaţă de 9. aşa cum am mai menţionat. Societatea „Concordia”. 104-105. unde societatea poseda concesiuni mari. producţia din anul 1911 situând-o pe locul patru după „Steaua Română". în M. austrieci. Prin aceste restricţii ale lucrărilor de foraj şi prin economii importante s-au obţinut excedente. Telega. Sediul va rămâne aici până în 1914 când direcţia şi birourile societăţii au fost strămutate din Grâuşor la Bucureşti şi au fost instalate în localurile în care se găseau şi birourile celorlalte societăţi depinzând de grupul „Deutsche Erdöl". s-au luat măsuri de introducere a unor schimbări considerabile în organizarea societăţii.557 mp. f. Una din măsurile foarte importante a fost transferul administraţiei societăţii. În 12 decembrie 1909. 12.P. 1462. cu toate că numărul de sonde noi era mare. la „Grâuşor” situat în com. prin diferite cesiuni. maghiari. 3/1912.Chiciura Bordeni)40. odată cu instalaţiile de foraj au adus şi tehnicieni străini germani. au fost identificate diferite straturi de ţiţei care meritau să fie exploatate.P. fond Societatea „Concordia". unde se afla atunci principalul şantier. amortismentele. de la C-tin Tache Bobescu. dosar 27/1925-1942. Începând cu 1910.A. 3 a Societăţii „Concordia" de la Moreni 38. p.experimentat mai multe instalaţii de foraj ca în tara noastră. dosar 1/1913. M. Atâta timp cât sondele exploatau zăcămintele de mică adâncime. la Bordeni. pe 15 ani şi consolidat cu Hotărârea nr. „Astra. 116. Societatea „Concordia'" ca şi alte societăţi.N. În acelaşi timp. Cu timpul sondele eruptive vor produce mari cantităţi de ţiţei prin erupţie naturală.

42 43 . mai ales că punerea în posesia asupra terenurilor petrolifere nu putea fi considerată o predare silită sau o deposedare de veci a unei proprietăţi. nu puteau plăti anual zeci de mii de lei pentru executarea hotărârilor.N. 31 . când va trece sub controlul grupul „DeutscheErdöll A.J. Din anul 1909. Secţia I. unde se înfiinţează staţii de depozitare. dosar 1/1909. Staţia de rezervoare din Constanţa inaugurată în anul 1908. În ceea ce priveşte transportul ţiţeiului la rafinăria „Vega" ce aparţinea aceluiaşi grup financiar „Disconto". şi până în 1912. fond Tribunalul Prahova.N. Petiţia a fost înaintată şefului portăreilor „spre a da lămuriri asupra modului de percepere a taxelor pentru punere în posesie asupra terenurilor petrolifere consolidate şi asupra temeiului pe care se percep aceste taxe"42. Aceste taxe erau considerate „exagerate" şi „nedrepte". unde s-au investit „capitaluri importante" căci. apoi cu vagoanele cisternă. fond Societatea „Concordia". 6. de fiecare parcelă de teren petrolifer consolidată la punerea în posesie în baza unei hotărâri definitive. societatea „Concordia" făcea parte din „Uniunea producătorilor de petrol” din România.Română" şi „Regatul Român" adresează Ministerului Justiţiei o plângere împotriva taxei de 22 de lei. acesta va deveni. în 1908.J. 394-395. renunţând la concesiuni. Seceleanu. . Preşedinte acesteia era N. cuprindea patru rezervoare de 700 m3 şi 25 de rezervoare de 5. Buştenari şi Moreni. percepută de portăreii Tribunalului judeţului Prahova. lungime de la Buştenari la gara Băicoi. ci ea era o punere în posesie vremelnică pentru un timp determinat.A. dosar 2/1920. având trei agenţii de înmagazinare la Ţintea-Gorgoteni. Argeş. crearea de comisii regionale care să ţină la curent cu tot ce se petrecea în regiunea lor.000 m3 fiecare. în paralel cu transportul prin conducte societăţii „Creditul Petrolifer” care le-a dezvoltat treptat. D. el se făcea la început cu căruţele. 8 din Legea minelor din 1895. f. Schapira. Exportul produselor petroliere se făcea cu vagoane cisternă îndeosebi prin porturile Brăila şi Constanţa. publicarea de monografii asupra diferitelor regiuni petrolifere şi metode de exploatare a petrolului43. Se socotea o încălcare a art. şi membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii „Concordia”.G.” Societatea era proprietara unei reţele de conducte de 180 km. Prahova. care a dezvoltat o activitate rodnică în favoarea industriei de petrol. când a construit prima sa conductă de 20 de km.A. în favoarea reducerii tarifelor la benzină. După fondarea acestei societăţi de transport. Societăţile atrăgeau atenţia ministrului că vor fi puse în situaţia de a abandona terenurile. Din 1905. în 1905. de către Max I. care a căutat să intervină la guvern pentru obţinerea unor facilităţi şi îmbunătăţirea activităţii în industria petrolieră pentru o mai mare siguranţă în tranzacţiile de terenuri. D. f.

A. Până la sfârşitul anului 1911. cu sediul la Berlin. 28/1911. prin portul Brăila.500.000 lei anual. Ibidem.J. a devenit din ce în ce mai scump. încă din 1904. '”Concordia" poseda patru rezervoare cu o capacitate totală de 16. Fondatori noii societăţi trebuiau să fie „Concordia". Produsele erau înmagazinate în diverse rezervoare cu o capacitate totală de 15. În decursul anului 1911 s-au dus tratative pentru constituirea unei noi societăţi pentru explorarea şi exploatarea petrolului. D. care urma să aducă la capital.44 Pentru suprafaţa închiriată. 49 . Dar. . p. în M. „Allgemeine Petroleum Industrie A.P. iar pentru lucrări era disponibilă o sumă de 850. 48 ... Capitalul social urma să fie de 2.R. Staţia va fi exploatată numai pentru manipularea şi desfacerea păcurei şi produselor albe la intern. care s-a accentuat şi mai mult prin înfiinţarea unor conducte petroliere din Ploieşti spre Giurgiu în timpul ocupaţiei germane. Staţia cuprindea spaţii de garare suficiente pentru primirea unui tren complet cu 35 de vagoane. nr.500 tone şi puteau fi pompate în rezervoarele vapoarelor care veneau să se alimenteze de la staţie.R. unde era construită. 44 45 32 . G. 78. După înfiinţarea Staţiei de export de la Constanţa a avut loc o scădere a exportului de produse petroliere. p." şi Societatea „Foraj”. în M. după tarifele Administraţiei Docurilor Brăila45. nr. prin care acesta din urmă prelua toate participările primului. în urma înţelegerii intervenite între grupul „Disconto-S.. 2/1912. Ibidem. Noua societate de foraj. 19-20. dosar 2/1918-1925. mai multe terenuri în diferite regiuni pe care se făceau explorări şi aparate de sondaj astfel că noua societate ar fi putut începe activitatea imediat. În 1912. O nouă societate de petrol. de către Societatea „Aurora”. 47 .R.P.46. La staţia statului de la Constanţa. .N. Societatea de explorare proiectată. Activul constitutiv urma să fie depus în cursul lunii noiembrie 1911 48. f. înfiinţată în 1908.R. anihilând după război orice export. „Creditul Petrolifer". „Concordia” plătea o chirie de 18. fond Societatea „Concordia”. o convenţie prin care s-a închiriat o suprafaţă de 23 ha la Brăila. 1062. 1269. în 1913. p. Argeş. 33/1911. directorul general al grupului. societatea nu s-a mai constituit.P. prima societate română de foraj.000 lei care se vărsa în numerar47. la începutul anului 1912.000 tone. în M.000 lei. 46 . Cu creşterea continuă a exportului de produse petroliere transportul pe C. Bleichröder" şi grupul petrolier „Deutsche Erdöl Aktien-Gesellschaft".Societatea "Concordia" a încheiat cu statul român. 18. o staţie de transbordare a produselor petroliere cu scopul „scurgerii produselor petroliere prin punctul Brăila”. toate exploatările şi concesiunile rămânând în posesia vechilor deţinători49. Societatea „Concordia" va rămâne sub controlul grupului „Disconto-Bleichröder".F. prilejuind şi pierderi mari prin evaporare. f. nr.

2. din care se propunea repartizarea a 5% pentru fondurile de rezervă statutare (33.R. în 1912. Ibidem. Astfel societăţile petroliere nu mai trebuiau să primească scutiri de vamă pentru . f.37 lei.599.515.225. Participarea Grupului „Deutsche Erdöl" se ridica la 9. Argeş. 54 . „Vulcan". .406 tone. sonde şi puţuri de mână"51.Rodolphe Nöllemburg. f. cerând respectarea art. 53 . 5% dividende (625.25 lei.. Ltd.991. 107. Producţia totală a societăţii în 1912. ridicându-se la 134. a fost acoperită de erupţiile de nisip 53. Una din sondele achiziţionate. o plângere împotriva scutirilor de vamă acordate potrivit art. conform deciziei consiliului din 15/28 mai 1912 şi aprobată de adunarea generală a acţionarilor din 8/21 iunie 1912.J. reprezentată prin H.050 lei. Argeş. sondele. dosar 1/1913.000 lei. a fost cooptat în Consiliul de Administraţie al societăţii „Concordia". printre care figurează pentru prima oară şi cel de la Moreni. În afară de aceasta. „Foraj" (cu atelierul ei metalurgic de la Ploieşti) adresează Ministerului Industriei. 52 .16 lei). Diferenţa de 12. comparativ cu cea din 1911.281." cu sediul la Londra. Societăţi petroliere. la Ţuicani. restul fiind deţinut de grupul englez în fruntea căruia se afla Edmond Davis şi o mică parte din capitalul românesc 50.52. va creşte considerabil activitatea pe toate şantierele.026. Fabricile de utilaj petrolier din Ploieşti.70 lei54.A.J. concesiunile. Amortismentele extraordinare prevăzute pentru 1912 se cifrau la suma de 1. în M.283.000 lei. graţie infuziei de capital primită. adică 400 de vagoane pe zi. a fost cooptat de asemenea. Drader. a fost întrebuinţată la acoperirea pierderilor de 2." în care însă grupul „DiscontoBleichröder" a rămas interesat.500 de vagoane. cesiunile şi contractele încheiate sau în derulare. 1-3. fond Societatea „Concordia". cu toate terenurile petrolifere din Moreni.000 lei) şi cont nou (8.088. fost director al Băncii Naţionale Române. societatea „Concordia" cumpără societatea „Moreni Băicoi Co.1-5.500. F. dosar 1/1913. din Legea pentru încurajarea industriei naţionale. b.500. alin. Ibidem. din 14 februarie 1912. iar cel net de 667. au fost preluate de Grupul „Deutsche Erdöl A. 24. D. a produs cantităţi considerabile prin erupţie naturală. ca membru în consiliu. 3/1915. „Meteor".500. În anul 1912.919. în valoare de 18. dosar 1/1912. G. f. a fost considerabil mai mare.N.364. D.698. Pe tot parcursul anului. în total 3. Theodor Nica. cea a Societăţii „Italo-Română" la 2. Beneficiul brut a fost de 2.P. 50 51 33 . pentru puţin timp căci. p. Toate participările grupului.000 lei care rezulta din această reducere a capitalului. fond Societatea „Concordia".A.34 lei şi pentru amortismentele făcute la capitolele "concesiuni petrolifere. 104 din Legea minelor societăţilor petroliere. nr.N.21 lei).

000 lei.utilaje petroliere (aparate şi unelte de sondaj).A. O cerere a fabricilor de sondaj. mărindu-şi câmpurile lor de activitate şi-au înfiinţat propriile lor ateliere şi beneficiind de scutirile de vamă pentru materiale brute îşi fabricau singure aparatele şi instrumentele necesare şantierelor lor. Achiziţionarea noilor terenuri. aceste uzine din Galiţia cauzau o concurenţă mare şi neloială. dar mai cu seamă în cele nou achiziţionate de la Copăceni şi Băicoi. dar societatea nu a putut profita cu totul de aceste preţuri din cauza contractelor de vânzare încheiate mai înainte. astfel că multe sonde au fost oprite. Urcarea preţului ţiţeiului brut a continuat în 1913. mobilizarea armatei române a făcut ca cea mai mare parte a personalului societăţii să fie chemat sub drapel. în care lucrau aproape exclusiv profesionişti români. „Steaua Română".000 tone brut. cu mult inferioară cele din 1912. Bilanţul societăţii arăta pentru anul menţionat un beneficiu net de 668. producţia de ţiţei a fost de 82. dosar 18/1912. Au fost sporite considerabil lucrările de exploatare de pe şantierele Chiciura şi Moreni. fond Societatea „Concordia". prin preţurile mai bune de vânzare. iar cei 55 56 . exploatările au început să-şi reia aspectul lor normal până la sfârşitul lunii iunie 1914. La sfârşitul mobilizării armatei române din 1913. societăţile se aprovizionau de la uzine din străinătate. f. această micşorare a fost recompensată. lucrările de foraj şi exploatare au fost suspendate. a materialelor şi instalaţiilor necesare pentru lucru atât la vechile şantiere cât şi la cele noi a dus la o imobilizare a societăţii. în M. Susnumitele fabrici se declarau „stingherite" în interesele lor prin aceea că societăţile mari petroliere cum ar fi „Concordia". . respectiv 625. de curând fondată şi care lucra cu sisteme de foraj hidraulic Raky să foreze cea mai mare parte a acestora56.. Ca urmare. Favorizate de poziţia lor geografică. Argeş. În 1913. care se fabricau în ţară şi erau foarte bune urmând să primească avizul doar dacă nu se puteau fabrica în ţară. formaţi în decurs de mulţi ani şi cu sacrificii mari55. când declanşarea războiului european a exercitat asupra societăţii o influenţă defavorabilă din toate punctele de vedere.332 lei. p. Totuşi. Plângerea a rămas însă fără rezultat.J.N.R. Deşi ele erau în măsură să aprovizioneze aceste societăţi cu tot ceea ce le era necesar în cantităţi îndestulătoare şi de o calitate bună. dosar 1/1914. „Orion" care le fuseseră clienţi. deoarece la declanşarea războiului. 1-6.812. D. din care se propunea din nou 5% dividende. „Astra". 34 . mai cu seamă din Galiţia.748.12 lei. În primul rând s-a trecut la o reducere importantă a activităţii.389. în mare parte. În 1913 la Moreni. S-au întrebuinţat pentru amortismente 1. care periclita dezvoltarea industriei naţionale de utilaj petrolier. Pentru a grăbi pe cât posibil intrarea în producţie a noilor şantiere s-a solicitat societăţii „Carpathia". de scutirile de vamă şi avantaje pentru livrarea rapidă.P. funcţionarii şi muncitorii străini au fost chemaţi sub drapel.

59 . 35 . 287.216. Ibidem. dosar 3/1915.români. Acestea erau următoarele: „Europäische Petroleum Union" şi „Deutche Erdöl A. anul 1914 se încheia cu o pierdere de 342. în M. care aveau cam 30% din capitalul investit în industria petrolieră română. cu 45 mici rafinării. unde trusturile de petrol „Standard Oil" şi „Royal Dutch Schell" erau stăpâne absolute. Din întreaga producţie de petrol din România.7/1921. întreprinderile româneşti nu aveau decât 6%. Resursele financiare obţinute din producţia sondelor din noile exploatări au fost afectate pentru amortizarea vechilor instalaţii. f. fără însă ca achiziţiile lor pe pământ românesc să revină statului şi nici despăgubirile la care ţara noastră învingătoare ar fi avut drept"59.761. 30% din totalul producţiei şi puteau prelucra aproape 80% din toată producţia ţării. Războiul va aduce mari schimbări în raporturile de forţă ale grupărilor în luptă. care începuseră exploatările petroliere în România. întreprinderile româneşti aveau numai 3. Astfel. Exploatarea ţiţeiului se tăcea prin sonde. Lucrările de foraj au avut mult de suferit.p.306.nr. care nu era de calitatea celui de la Bordeni. Producţia obţinută a fost de 82. iar din noile sonde doar o mică parte au fost puse în lucru pentru extracţie.400 tone inferioară celei din 1913. trebuia menţinut cel mai important serviciu al societăţii şi anume cel al extracţiei. 57 58 .49 lei. 6. atât pe proprietăţile particulare. aceste trusturi erau concurate de două grupuri financiare germane.P. dar toate la un loc abia aveau 8. f.574. între anii 1913 şi 1916. cât şi pe cele ale statului. Instalaţiile de foraj din noile exploatări au intrat într-o creştere de activitate datorită unui avans substanţial acordat de principalul acţionar „Deutsche Erdöl".661. trusturile germane „vor fi şi ele zdrobite în urma războiului. societatea „Concordia" deţinea exploatări de petrol în judeţele Prahova. prin schimbarea calităţii ţiţeiului produs.. În această situaţie. .9% din puterea de prelucrare a tuturor rafinăriilor din ţară. Ibidem.79 lei58. în sfârşit prin creşterea amortismentelor pentru menţinerea proporţiilor observate în legătură cu creşterea valorii instalaţiilor. Beneficiile au fost influenţate negativ de creşterea redevenţelor pe producţie.65 lei 57.". dar şi printr-un număr mai mic de puţuri. astfel că producţia schelei de la Buştenari a fost mai mică decât în anii precedenţi. până la declanşarea primului război mondial. dar a dat rezultate schela Băicoi. Prin cumpărări şi concesionări succesive. Spre deosebire de alte părţi ale lumii. Raport asupra proiectului de lege privitor la comerţul produselor de petrol în România. în România.7%.R. 1-5. Valoarea amortismentelor se ridica la 1. Buzău şi Dâmboviţa. beneficiul brut fiind de 2. la concentrări. Din întreg capitalul plasat în industria de petrol din România. care trebuia să funcţioneze cu materialele şi românii care mai rămăseseră. G. în cea mai mare parte.

prin care. directorul Serviciului Minelor şi comandantul Etapelor.R. fapt ce era de natură să le dezechilibreze capacitatea combativă a trupelor cât şi situaţia internă. Germania. fond microfilme Austria. „Concordia" ocupând locul patru.000 tone petrol 60. C.I..776 din 15 septembrie 1916. (în continuare.( în continuare. Având în vedere decizia Ministerului de Război nr.S.731 tone. directorul Institutului Geologic. „bătălia" pentru petrolul românesc începută din 1914 a intrat într-o nouă fază. 1. au provocat serioase perturbaţii spre sfârşitul aceluiaşi an şi în ramura petrolieră. 61 .A. în primul rând. cantitatea de petrol realizată de România a fost de 898. în ajunul ocupaţiei străine de importante surse petroliere. R. care ajunsese într-un mare impas în legătură cu posibilitatea continuării războiului. D. dar şi pierderi pentru potenţialul economic al Puterilor Centrale. Centrul de Studii şi Păstare a Arhivelor Istorice Piteşti. din cauza lipsei de combustibil.C. România dispunea. compusă din: directorul general al C. În decurs de numai o lună ( 15 II . Ibidem. prin care a numit Comisia de Supraveghere a Statului pentru Industria Petrolului.994 tone. 62 .Ungaria se vedeau lipsite de unul din principalii săi furnizori de petrol. Societatea „Concordia” în anii 1916-1918 Intrarea României în război în august 1916 a determinat nu numai importante schimbări în raportul de forţe în Europa. la mijlocul anului şi evoluţia defavorabilă pe care au cunoscut-o evenimentele pentru ţara noastră.F.I. După ce Armata 9 germană a reuşit să străpungă defensiva română de la Jiu. 60 36 .În anul 1916. 36. dar şi Austro .M. retragerea în Moldova. de la cele zece mari societăţi care au participat la realizarea acestei producţii. dosar 87/1916-1917. 5. sub preşedinţia ministrului Industriei şi Comerţului. fond Marele Stat Major.15 III 1916 ) s-a obţinut o cantitate de 138. f. 79. cu 5. a dat Decizia nr. Intrarea ţării în război. Comandamentul General al Etapelor. după „Astra Română" .1916. „Româno . 404 din 10. 62 Această comisie avea întreaga responsabilitate de . Direcţia Arhive Naţionale Istorice Centrale.A. Direcţia Minelor din Ministerului Industriei şi Comerţului. cunoscute şi râvnite de către Germania. Arhivele Naţionale ale României.N. industria de petrol era declarată pusă „în serviciul statului”.3.09.P.Americană" şi „Steaua Română"61.). A urmat puternica concentrare de forţă a Puterilor Centrale care a determinat armata română să se retragă după rezistenţe înverşunate.

La rândul său. Astfel. s-a adresat ministrului de Externe al României.. Buzatu. Soluţia era susţinută. 389. Piteşti. 8 tone ulei.) pe care inamicul ar putea să le utilizeze"65. căci sunt reduşi la mare lipsă pentru întrebuinţarea submarinelor. cererea guvernului de la Londra de a se distruge „orice depozit de benzină sau păcură care ar putea să cadă în mâna inamicului. alcătuită din specialişti Piteşti) . care era direct interesată ca germanii să nu mai dispună de carburantul necesar. Pandea. dosar 716/1916. (extracţie. în mod special. p. dacă printr-o nenorocire s-ar pierde Valea Prahovei. La 16/29 noiembrie generalul Dumitru lliescu telegrafia Armatei 2 române că se poate începe acţiunea de distrugere a sondelor şi rezervoarelor66. guvernul român a început să fie presat pe diverse căi pentru a-şi da acordul şi a îndeplini o asemenea disperată şi radicală soluţie în problema petrolului. 15. Arde Valea Prahovei! Îndeplinirea unei hotărâri dramatice (1916). Revistă Română de Istorie Militară". în fruntea căruia era generalul loan Popovici. trimisul comandamentului britanic la Marele Cartier General Rus. generalul Hanbury Williams. în numele guvernului englez. de Anglia. C. 63 37 . 3. dosar 148/1916. 1987. 1 tonă valvolină. 65 .M. prin Societatea „Distribuţia” întocmindu-se situaţii cu necesarul pentru minim trei luni de benzină. rafinăriile şi stocurile de ţiţei. 64 . Arsenalului. valvolină.I. În consecinţă. Aceste produse erau necesare Marinei Militare. A. cerându-i să dea ordin societăţilor petroliere să distrugă sondele. 150 kg vaselină. nr. Deteriorarea continuă a situaţiei militare a impus o evaluare rapidă a şanselor României de a mai păstra petrolul pentru nevoile ei şi a Antantei. România şi trusturile petroliere …. Gh. că România va fi despăgubită pentru pierderile ce urmau să rezulte din această măsură64. Ibidem. tot astfel. sir Barclay. şi Ministerul Industriei şi Comerţului s-au întrunit în două comisii. vaselină.Coandă.p. să se incendieze toate sondele şi depozitele.P. Bucureşti. a transmis.A. 15. să se distrugă rafinăriile (. mai ales pentru submarine63. Corpului de Aviaţie. Ministrul plenipotenţiar al Angliei la Bucureşti.. 66 .. una civilă. prin intermediul generalului C. Pentru nevoile armatei. fond 948. Comandamentul General al Etapelor avea nevoie pe timp de trei luni de următoarele cantităţi: 70 tone benzină. fond 949. petrol. transport şi vânzare).S. s-au rechiziţionat toate produsele petroliere. f. în "Lupta întregului popor. pentru a nu fi folosite de inamic. 207.supraveghere a industriei de petrol. fabricare. f. ulei. din cauza inamicului care forţase simultan Oltul şi Dunărea. Manutanţei şi Detaşamentului de Specialităţi. Comandamentul General al Etapelor. precizând totodată. s-a născut ideea distrugerii sondelor. Pulberăriei Statului. cu cele mai largi drepturi.

dosar 87/19161917. Unii din ei. care au stabilit modalităţile de pregătire şi executare a distrugerilor67. C. În 21 octombrie 1916.P.S. petrol lampant. reflamabile la Câmpina.1920. român.1917.Bibescu . 67 68 . semnat de generalul de divizie adjutant Prezan. 69 . 57.491 tone de ţiţei. Prin ordinul 13. precum şi ingineri români. fond 1687. alţii nu s-au supus decât sub presiunea legilor marţiale. au fost preveniţi de măsurile care aveau să se execute. dosar 28/1916. 70 . forţele inamice. Ibidem. ca la Constanţa a unor cantităţi mari de produse petroliere. Ştefan Botez.000 tone produse petrolifere care au fost însuşite în cea mai mare parte de forţele germane72. col. 27. De aici a rezultat.şi alta militară.col. membri ai Comisiei de supraveghere.G. f. f.1917. pentru a experimenta şi studia modul de utilizare a benzinei volatilizată cu aparatele „Schilt”. 9. . Inginerii numiţi de stat. fond 3831. s-au purtat discuţii foarte vii în privinţa mijloacelor care urmau să fie întrebuinţate pentru distrugeri spre a se evita căderea în mâinile inamicului. În luna octombrie 1916. Ştefan Botez. dosar 28/1916 . De distrugerea instalaţiilor petroliere se ocupa batalionul de specialităţi comandat de lt. 93. 72 . o micşorare a efectului pe care englezii au vrut să1 obţină. în calitate de şefi de exploatări private au participat la distrugerile ordonate. precum şi coloneii Ch.I. în mai multe cazuri. l-a însărcinat pe lt.A. în România se aflau 1. pe raza portului Constanţa. fond 325.69 Misiunea engleză a primit comunicarea „de distrugere a petrolului" prin căpitanul G. După datele Institutului Geologic Român. Piteşti. acesta era detaşat pe lângă ofiţerii britanici „pentru a supraveghea distrugerea grâului britanic şi petrolului". comandantul urma să se deplaseze cu compania „de aruncători de gaze”.soţul Marthei Bibescu. Constanta. diverse derivate71.C. 71. 6.J. 71 . motorină.A. Marele Stat Major. „orice alte distrugeri ce s-ar voi a se face"70.V. păcură. D. Thomson şi John Norton Griffiths din cadrul Misiunii militare britanice68. Ibidem. Ibidem. 193. f. dosar 120/1916 . Ibidem.999 din 29. Comisia pentru Industria Petrolului. Această companie era organizată şi instruită pentru a merge în misiuni speciale îndată ce experimentul era terminat. Comandamentul General al Etapelor. f. au intrat în posesia a aproximativ 95. membru în Consiliul de Administraţie al societăţii "Concordia". Trebuia să facă cunoscut din timp.12.N.1916 al M. În cadrul comisiilor. Pentru a întrebuinţa această tactică.761.M. fond Direcţia Serviciului Porturilor Maritime. f. f. benzină. 38 . dosar 9/1919 . Comandanţii comisiei de distrugere au fost coloneii Griffiths şi Thomson.

rămânând neatinse la Doftana. Vintilă Brătianu. din care 84 oprite. Philippon.166 tone şi prelucrase în 1913. Au fost distruse 10 rezervoare de recepţie din 17 de la instalaţia de distilare a ţiţeiului. motoarele (sparte prin lovituri de ciocan). Au mai fost distruse dogăria. Aceste ordine nu au fost urmate cu stricteţe. Au fost distruse 67. iar 16 cu o capacitate de 6. situată la nord de Ploieşti. Responsabilul regiunii era inginerul Anton Puşcariu. iar din patru agitatori numai unul a fost vătămat prin explozie. au sosit colonelul Norton Griffiths. la rafinărie a sosit o comisie română compusă din prinţul Bibescu. 169. aflaţi deja la rafinărie. Ioan şi Saşa Chrisoveloni. „Concordia" şi „Steaua Română"73. În toată regiunea de la Buştenari erau nu mai puţin de 289 de sonde suspendate.La 5 decembrie 1916 s-a dat foc rafinăriei „Vega". în care se aflau l. 39 . casele de fier au fost sparte iar arhiva distrusă. casa de filtrare a instalaţiei de rafinare a petrolului lampant. deoarece era vorba de a distruge jumătate din toate sondele productive şi o treime din sondele în sapă din România. astfel că rafinăria nu a fost distrusă în întregime. 101 în sapă şi 526 în producţie. care s-au alăturat prinţului Valentin G. staţiile de pompare. Totul a fost distrus şi ars pe loc. pe o rază mare. Trebuia în regiunea Buştenari să se facă o lucrare de distrugere imensă. Bibescu şi inginerului Gane. de asemenea construit de curând. au slujit la reluarea exploatării. Acesta.000 tone produse petrolifere înmagazinate. La 5 decembrie. pompele şi compresoarele. Modul cum au fost efectuate distrugerile instalaţiilor au provocat reacţii ale diferiţilor industriaşi şi proprietari. sala de expediere.000 de tone.200 tone iar în 1915. în afară de cablurile de oţel care. Încă din 3 decembrie. inginerul Gane.000 tone. luându-se uşile şi ferestrele. precum şi una din cele şapte case de locuit. centralele electrice. sala de umplere a bidoanelor. Din cele 48 existente. rafinăria avea o capacitate de lucru de 508. care aparţinea grupului german „Deutsche-Erdöl A. Clădirea cu birouri. aşezarea punţii de foc şi încălzirea uscată a alambicurilor de distilare şi a cazanelor de aburi. laboratorul şi magazia de mărfuri au fost jefuite. Potrivit datelor existente. uzinele de gaz. 78. Incendiul declanşat a distrus parcurile de rezervoare. care au adresat proteste vehemente ministrului de război. Ibidem.160 tone au scăpat.600 tone. Cu toate că stricăciunile erau destul de însemnate ele nu au stânjenit capacitatea de producţie care a fost repusă în lucru după ocuparea germană a ţării. au fost distruse 32 cu o capacitate de 85. La 2 decembrie s-au distrus maşinile. se adresează Marelui Cartier 73 . Inginerii au ordonat ca în două zile să se umple şanţul făcut după 26 noiembrie şi care ducea la batalul de pământ.G" din Berlin. 27 în sapă şi 336 în producţie aparţinând numai celor două societăţi cu capital german. inginerul Tacit şi doctorul Zamfirescu. Thomas Masterson.

au fost aruncate în aer rezervoare cu o capacitate de peste 150. din care 200. francez. 606.000. au .000 de puţuri de mână şi sonde. Au fost distruse peste 26 de rafinării. vol III. Bucureşti. 77 . cu toate că prinţul Bibescu îl avertizase că „ar fi păcat să se distrugă celuloza. ei neputând avea negreşit aceleaşi sentimente ca cei ce vor trebui să trăiască în viitor în această ţară şi nici ţine seama de populaţia care rămâne în teritoriile ocupate". fiind preluată de Comandamentul uleiurilor minerale – „Mineralölabteilung". 79 .A. Diferiţi industriaşi m-au informat că ofiţerii englezi. cit. p. Contribuţii privind lupta românilor pentru apărarea patriei în Primul război mondial 1916 . Idem. 76 . A.M.P. având sediul la Câmpina. C.00 tone produse petroliere. dosar 28/1916 . 1981.G.000 metri cubi78. iar o cantitate de 827. f. 1938 .000 lei aur.XII.C. Valorificarea surselor de uleiuri minerale a căzut în competenta Secţiei a Vl-a a statului major economic.I. belgian. 18.Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. creat special în acest scop. 126. b. Dâmboviţa. Totalul distrugerilor a fost evaluat la suma de 600. Răvaş. Întreaga administrare a zonei petroliere a fost preluată de către Comandamentul terenurilor petrolifere din România – „Kodöl".. cit. care se ocupa de paza regiunii petroliere79.000 de tone de benzină şi petrol lampant a fost incendiată. 74 75 40 . Structural se compunea din două servicii: a. au procedat la distrugerea completă a unor instalaţii industriale din Brăila"74 (este vorba de Fabrica de celuloză). de la Iaşi. Societăţile petroliere cu capital englez. p. Judeţele Prahova.1939. op.000 reprezenta valoarea stocurilor de ţiţei şi produse incendiate77. Guvernul.. 78 . Serviciul tehnic. fond 1687. p.1916. 15.General. spunea Vintilă Brătianu. op.191 7. Emil Racilă.000. Din primele zile ale ocupaţiei s-a trecut la măsuri energice de exploatare a ţiţeiului şi a derivatelor sale. mai ales că avusesem oameni îndeajuns şi 75 de vagoane la dispoziţie. Enciclopedia României. Imprimeriile Naţionale.S. Pandea. însărcinaţi de M. plus şlepurile”. în 23. urmărea asigurarea exploatării petrolului.75 Ministrul atrăgea atenţia „consecinţelor rele ce poate avea să se însărcineze ofiţeri străini cu atari operaţii. Gh. reprezentând 44% din capitalul investit în petrol. serviciul militar. 124. . Numai la Ploieşti au ars 600. şi Buzău au fost transformate într-o mare de flăcări. „a refuzat în diferite rânduri să procedeze la măsurile cerute de unii aliaţi" gândindu-se la „răul ce-1 facem prin distrugerile inutile unui început de industrie"76. au fost incendiate l . în care arătau că „Comisiile au luat măsuri de distrugere şi contra unor fabrici sau instalaţii care nu au nici o legătură cu apărarea militară. p. Dinamitarea Fabricii de Celuloză a fost luată din proprie iniţiativă de către Griffiths.1918. Bucureşti. Au fost astupate peste 1500 de sonde.. american şi italian. Piteşti.

P. şi D.G.b. sondele. sondaje de ţiţei. Executarea 80 . Cele două societăţi germane grupau toate societăţile cu capital german din ţara noastră. 142.G. au înfiinţat sub numele de „Erdöl . în aceeaşi proporţie participând la redevenţa în natură la profituri şi pierderi.410.A.A.Betriebsgemeinschaft" (E.) pentru societatea „Concordia" şi afiliatele ei. în frunte cu „Steaua Română". emisă la 16 februarie 1918. maşini şi materiale de care „Steaua Română" şi societatea afiliată ei „Alianţa".b. iar „Concordia" în măsură de 1/3 toate angajamentele menţionate mai sus.E. Argeş.N. D.Gesellschaft m.A. „Steaua Română" era obligată să îndeplinească în măsură de 2/3. Moreni.A. iar instalaţiile.E. din care majoritatea petroliere. Mislea şi Misleanca. şi D.G. Conform convenţiei între D. precum şi punctele unde ele trebuiau aşezate.Aktiengesellschaft" (D. f. se dispunea trecerea sub administraţie forţată a 50 de firme. În perioada 1917 . S-au înfiinţat de asemenea societăţi pentru exploatarea conductelor şi a transportului produselor petroliere. exploatarea terenurilor petrolifere. s-au obligat pentru societăţile lor „fiice" din România a pune la dispoziţie pentru aceste lucrări următoarele: a. fond Societatea „Concordia ". D. iar exploatarea rafinăriilor a fost încredinţată altei societăţi „Erdölindustrieanlagen .1918 s-au emis o serie de ordonanţe prin care s-a dispus trecerea sub administrarea forţată a numeroase societăţi şi întreprinderi petroliere. şi „Deutsche Erdöl . societăţile germane „Deutsche Petroleum . scule. Din dispoziţia administraţiei militare germane.fost puse sub sechestru în vederea lichidării. precum şi autorizaţia de a prelucra în rafinăriile sale întreaga cantitate de petrol brut furnizată de Comandatura petrolieră din Câmpina80.. Astfel.". b.B.H. cât şi personalul tehnico .E. urmată de „Concordia".J.H. respectiv „Concordia" şi afiliatele ei „Creditul Petrolifer" şi „Interbohr" dispuneau în teritoriul ocupat.conducător şi lucrătorii împreună cu organizaţiile lor din România.) pentru societatea „Steaua Română" şi afiliatele ei. tot stocul de aparate de sondaje.Gesellschaft m.A. prin ordonanţa nr. Administraţia militară hotăra terenurile petroliere pe care urma a se executa pe contul şi riscul ei. Astfel au fost desemnate din teritoriile statului localităţile Ochiuri . terenurile şi drepturile acestora urmau să fie transmise unor societăţi germane. 41 .) o societate având obligaţia de a executa pentru administraţia militară germană în România.A.Răzvad.".Aktiengesellschaft" (D. numărul acestora.P.P. dosar 3/1911 . tot materialul şi personalul de care aceste societăţi dispuneau în Germania.G. Exploatarea terenurilor petrolifere din ţară a fost încredinţată societăţii „Oelländereinpacht .A.1921.

Ibidem.Neniţescu. Bela Szilasi.380. N. amortismentele s-au ridicat la 5.98 lei.697.S.Hirsch.E.404 tone.704. Schapira. a avut un beneficiu brut de 5. R.Schlawe.Nica.G.B.F.214.261. Alte 8 sonde erau în curs de montare şi anume 5 în Moreni şi 3 în Ochiuri. din care : 12 în Moreni.Schwabach.692.Adler. Situaţia sondelor societăţii la 31 octombrie 1918 era următoarea81: În Moreni în producţie în săpat în curs de montare 5 În Ochiuri 7 3 3 În Misleanca 2 Total 11 13 8 32 În perioada 1916-1918. D.forajelor se făcea după instrucţiunile administraţiei militare şi după răzbire.99. germanii au pretins importante concesiuni în materie de petrol în favoarea 81 82 . La propunerea Consiliului de Administraţie.O.Nöllenburg.836 lei82. pierderi în valoare de 2. continua exploatarea pe socoteala administraţiei militare. amortismentele la valoarea de 1. C. 10 în Ochiuri şi 2 în Misleanca. precum şi o pierdere raportată din 1915 de 1. Ibidem.Solmssen. Pe terenurile de mai sus s-au montat un număr de 24 de sonde.P. societatea „Concordia" în 1916.G. Max I.96 lei. dr.Stange. Eugen Costinescu. Societatea petrolieră "Concordia" a produs 155. dr.179. dr. în valoare totală de 21. T. generalul Pretorian.286. După cum se cunoaşte evoluţia defavorabilă a evenimentelor în anul 1918 a determinat România să înceapă tratative pentru a încheia o pace separată cu Germania. . Încă în cursul negocierilor pentru tratatul preliminar de la Buftea.69 lei. de ţiţei.405. Au fost aleşi în unanimitate: R.Ullner.613.21 lei.870.945.82 lei.Glinz. 43. Potrivit bilanţurilor prezentate în Adunarea generală din 30 octombrie 1918. În anul 1917. dr.Murgăşanu şi C. Adunarea generală decide demiterea tuturor membrilor consiliului şi alegerea unui nou consiliu. W. p.754. iar beneficiul net a fost de 1.220.017.15 lei. beneficiul brut s-a ridicat la suma de 7. H.K. 143.216. dr.632.470.Springer.10 lei. E.Dristoreanu. cheltuielile generale la 2. f. cu mandat limitat până la viitoarea adunare. Henry Nathan.O. 42 .

reluând lupta împotriva trupelor de ocupaţie ce se retrăgeau în derută. la centrală. urmau să fie puse sub administrarea statului până când va fi posibil ca aceste societăţi să reintre în toate drepturile lor.Puterilor Centrale. iar lucrările lor declarate "nule şi neavenite". Printr-un decret regal corpurile legiuitoare au fost dizolvate.Gesellschaft" cuprinzând toate societăţile lichidate forţat aveau numit. aparţinând supuşilor puterilor aliate. Societăţile „Concordia" şi „Creditul Petrolifer" erau conduse de directorii. D. director-militar. p. 1. 83 84 43 .Baciu şi 14 director-militari la schele. Ibidem. în timp ce dinspre Dunăre înainta armata aliaţilor. p. mijloacele de depozitare şi de transport ale petrolului şi derivatelor lor. „Analele Minelor din România”. 85 . dosar 54/1918. . f. Întreprinderile de petrol. O istorie a petrolului românesc. realizându-se astfel şi radierea hotărârilor tratatului de pace separată la care se ajunsese între Germania şi România. cu dreptul de prelungire până la 90 de ani. În tratatul de pace de la Bucureşti din 7 mai 1918 a fost introdusă renumita „Convenţie a petrolului" (Petroleumakbommen) care prevedea ca cele 30. care îşi vor pune activitatea lor la dispoziţia Ministerului de Război.H. 37. la cererea regelui. Editura Enciclopedia.A. de terenuri petrolifere ale statului român să fie concesionate societăţii „Oellöndereienpacht . 86 .N.H.Gesellschaft m. precum şi recunoaşterea de către guvernul român a lichidărilor societăţilor „inamice" efectuate de administraţia militară şi transmiterea lor de către societatea „Erdölindustrienanlagen Gesellschaft m. nr."83. create de Comandamentul armatei de ocupaţie prin lichidarea forţată a societăţilor.2. fabricile. 1998. decembrie 1918. fiind înlocuit cu un guvern prezidat de generalul Constantin Coandă85. fond Casa Regală. 2 .b. Acest control era exercitat de o comisie specială centrală. anul I. dosar 104/1918. Comisia centrală. comandată de generalul Berthelot. care a lansat şi un apel mobilizator la adresa ostaşilor din Oltenia şi Muntenia84. La societăţile germane „Erdölindustrienanlagen . În ziua de 6 noiembrie 1918 demisiona guvernul Marghiloman. trecând sub controlul şi autoritatea Ministerului Industriei şi Comerţului.b. Celelalte societăţi urmau să fie supravegheate şi controlate prin directori militarizaţi (ofiţeri în rezervă). la începutul lunii noiembrie. neratificat de regele Ferdinand. ing.Gesellschaft" şi „Oellöndereienpacht . V.56. Cotitura favorabilă Antantei a determinat mobilizarea armatei române..C. Gh. În 9 noiembrie 1918 este emis un decret prin care se menţineau în serviciul statului toate exploatările. 55 .inspector-general Tancred Constantinescu ajutat de ing.I." pe termen de 30 de ani. f.3.000 ha. instituită pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului şi prin agenţii săi exteriori. directorii militarizaţi şi toţi agenţii de administraţie şi control necesari urmau să fie numiţi prin decizii ale Ministerului Industriei şi Comerţului86. Buzatu. Bucureşti.

209 din 9 decembrie 1918. M. societatea avea doar concesiuni.48 lei.495. Moreni.280. mobilier. 44 . p.I. cu 87 88 .603 din 8 decembrie 1918 publicat în „Monitorul Oficial” nr.65 lei şi 89.73 lei la Moreni.68 lei la Băicoi şi 3. unelte de sapă şi extracţie pentru sondaje hidraulice. 89 . Zückerman87. . respectiv T.216 din 10. inginerul I.547.XII. grajduri şi animale în valoare de 518. f. grajduri şi animale se ridicau la suma de 12.528. nr. Societăţile şi întreprinderile de petrol erau obligate să predea.999. pe baza Decretului 1. Societatea „Concordia" deţinea: sediul central de la Bucureşti. „Analele Minelor din România". încheiate în timpul ocupaţiei.847 lei.Tacit. Conform tabelului cu inventarul general al averii societăţii la plecarea autorităţilor germane ocupante în 1918. concesiunilor.78 lei. ajutaţi fiecare la atelierele centrale din Ploieşti şi Câmpina de directorii-militari H. minereuri. Valoarea terenurilor. sediul de la Ploieşti. Ibidem. Pentru că inamicul luase multe măsuri în privinţa petrolului şi minelor.militari. anul II.23 lei89.63 lei şi un profit reportat din 1917 de 312. 440. care declară nulitatea actelor şi tranzacţiilor transmiţătoare de drept relative la petrol. telefon.12 lei88.Gane iar la rafinărie pe ing. iar la Câmpina burlane şi materiale (în magazii) în valoare de 106.581.008. lemn etc.523.310. sa emis Decretul-Lege 3.Meţianu.853. 5/1919. respectiv ing.007. motoare. Băicoi. amortismentele 5. cheltuielile generale au reprezentat 13.Vermeulen. Valoarea totală a bunurilor mobile şi imobile se ridica la suma de 22. Ceptura (com. clădirilor. depozitare sau transport. Podenii Noi şi Ceptura.1925.1917. staţii de apă. conducte. dosar 2/1918 . la Ploieşti grajduri şi animale în valoare de 4. Ministerul Industriei şi Comerţului a instalat sechestru asupra unor societăţi care au funcţionat în timpul ocupaţiei. Bilanţul încheiat de societate.Ghika.524. toate datele solicitate şi să se conformeze instrucţiunilor primite referitor la exploatare. Pesacov şi Z. vânzare.474. În baza acestor decrete. iar beneficiul net de 890. chimist Balif ajutat de S.52 lei.753.23 lei. la cererea inspectorilor generali respectivi. în număr de 23. de la Câmpina. sondelor. La Bucureşti deţinea mobilier. sonde şi tubări în sonde în valoare de 347. instalaţii şi ateliere. 157.480 din 9 decembrie 1917 publicat în „Monitorul Oficial” nr.20 lei la Buştenari. Societatea „Vega" avea numit la direcţia centrală ca director militar pe inginerul chimist G.769.695.60 lei. Cricov).764.655.61 lei. Podenii Noi şi Copăceni.Corciova.47 lei. Ibidem. tubări în sonde. Din totalul de 20. V. barăci.433. mine. p. materiale. fabricaţie. La Copăceni.566. telegraf. arăta un profit brut de 19. instalaţii de gaze şi iluminat.688. 40. 4. la 31 decembrie 1918. 56. precum şi şantierele de la Buştenari. turnurilor. materiale.263. rezervoare.010. în teritoriul ocupat.15 lei.

Argeş. în număr de 21. f. situat în comunele Băicoi.. iar pe de altă parte prin contractele de concesiune societatea nu avea obligaţii de lucru. având în vedere dispoziţiile art.A. va cere şi va obţine în 1920. 99 .480 şi 3. susţinând că deţine 49. Moreni şi Podenii Noi.102. fie plata unor daune. 70 . care.toate că ele nu au fost create de inamic sau pentru inamic. Ibidem. Urma ca.sechestru judiciar la societăţile „Concordia" şi „Creditul Petrolifer" ing. dosar 2/1908 .603. puţin înainte de capitularea Germaniei. dosar 3/1911 .XII. Ibidem. potrivit Decretului-Lege nr. I. 3.5691 ha. directorii şi procuriştii. Ministerul Industriei şi Comerţului să hotărască dacă se autoriza sau nu societatea să continue exploatările şi în ce condiţii91. 90 Cu toate încercările avocaţilor de a scoate societăţile petroliere inclusiv „Concordia" de sub sechestru. lucrând în calitatea sa de administrator sechestru al societăţii „Concordia". ca întreprindere „aliată".1920. Ca urmare sunt demişi din însărcinările lor toţi membrii consiliului de administraţie.Ghica. trebuia să continue exploatarea. Concesiunile dobândite de Societatea "Concordia" în timpul ocupaţiei din 1917 .Gane.Ghica.1921. Din ordinul ministerului. Se va adresa Ministerului Justiţiei. f. ci au existat cu mult înainte de război şi deci nu erau aplicabile Decretele 1. La final trebuiau stabilite despăgubirile ce urmau a fi plătite acestora. Societatea „Concordia". sub controlul Societăţii „Terra" din Elveţia. Era. care a preluat 98% din capitalul acesteia.71. fond Societatea „Concordia". scoaterea de sub sechestru a Societăţii „Concordia". riscând fie rezilierea din partea cedenţilor sau concedenţilor. a fost trecută în 1918. o operaţie fictivă prin care băncile germane urmăreau să camufleze participaţiile lor la Societatea „Concordia". 90 91 45 .1918.N. Deoarece decretul nu fixa condiţiile în care se va continua exploatarea pe aceste parcele. statul.27 din Legea din 21. .G. preluând aceste concesiuni. D. 92 . Îmediat după război. în suprafaţă de 71. de fapt. iar la societatea „Vega" ing.J. au intrat în patrimoniul statului. urmând să se cerceteze pagubele suferite de fiecare întreprindere în parte. întreprindere franco-belgiană. Inginerul I. ca urmare a distrugerilor provocate de retragerea din 1916. acestea vor rămâne în această stare.1916 aducea la cunoştinţa generală că începând cu 16 decembrie 1918 societatea este pusă sub administrarea justiţiei. 31. iar societăţile cu capital german lichidate în folosul învingătorilor. respectiv 93% din capital92. .000 emise de societate. acţiunile deţinute de societatea elveţiană au fost cumpărate de societatea „Compagnie Financière Belge des Pétroles („Petrofina"). f.034 acţiuni „Concordia" din totalul de cele 50.603/1918. au fost numiţi administratori .

Odată cu terminarea războiului, se încheia o perioadă importantă din istoria „Concordiei" şi începe alta, care va marca un salt calitativ major în afirmarea societăţii, care, cu un capital majoritar belgiano-francez va ocupa un loc important în rândul societăţilor petroliere din România.

46

CAPITOLUL II SOCIETATEA ”CONCORDIA”, ORGANIZARE ŞI STRUCTURĂ 1918-1944
În perioada interbelică, Societatea „Concordia” a cunoscut o dezvoltare deosebită, transformându-se, prin reorganizarea ei, dintr-o societate exclusiv petrolieră, într-una din cele mai de seamă şi mai complexe societăţi din România.93 Ea dispunea de o organizare completă de producţie, transport, rafinare şi export, precum şi de uzine metalurgice la Ploieşti, care confecţionau, piese de maşini, utilaje şi instalaţii, pentru industria petrolieră. Industria petrolieră a trebuit să facă faţă dificultăţilor determinate de diminuarea continuă a producţiei, variaţiunea şi incertitudinea preţurilor, creşterea vertiginoasă a fiscalităţii. Diminuarea rezervelor de petrol, a determinat conducerea societăţii pentru o mai bună repartizare a riscurilor şi un echilibru între ramura de petrol şi celelalte ramuri de activitate să creeze alte activităţi economice. Astfel, prin fuziunea cu Societatea „Electrica” (1936), crearea Uzinei de Armament (1937-1939), dezvoltarea atelierelor metalurgice şi construirea turnătoriei de fontă (1936-1939), fuziunea cu societăţile miniere „Lignitul” şi „Schitul Goleşti” (1938), crearea Departamentului minier – minerale şi luarea în posesie a Societăţii „Topliţa – Măgura – Concordia” (1940), fuziunea cu Societatea „Foraky Românească” (1942), structura economică a societăţii a fost complet schimbată, punându-se bazele unei societăţi economice, mult mai consolidată şi mai bine pregătită pentru a învinge dificultăţile şi crizele pe care le traversa industria în general. 94 „Concordia” nu mai era numai o societate petrolieră ci un concern de societăţi, un holding, cu activitate industrială complexă şi multilaterală, având departament petrolier (extracţie de petrol, bitumine lichide şi gazoase), departament metalurgic (armament şi piese metalice), departament electric (producere, transport şi distribuire de electricitate), departament minier – minerale (cărbuni, aur şi argint), o rafinărie proprie („Vega”), serviciu de conducte, o fabrică de ambalaje şi bidoane la Constanţa, o staţie de export la Constanţa, o staţie de transbordare la Brăila şi un depozit de
. Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Judeţeană Argeş, fond Societatea „Concordia”, dosar 73/1948, f.13 (în continuare, D.J.A.N. Argeş). 94 . Ibidem, dosar 242/1942-1948, f. 55-56.
93

41

distribuire produse petroliere la Braşov. Toată această activitate se desfăşura în judeţele Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Bacău, Putna, Braşov, Constanţa, Vlaşca, Turda, Hunedoara, Muscel, oraşele Bucureşti, Giurgiu şi Brăila.95 În perioada de după 1937, se observă că, cu toate dificultăţile generate de scăderea producţiei petroliere, petrolul a fost cel care a dat un impuls societăţii „Concordia” pentru satisfacerea nevoilor de materiale şi servicii în cinci direcţii, ducând la dezvoltarea metalurgiei şi armamentului; electricităţii; cărbunelui; fabricării de ambalaje la Constanţa precum şi transportului de ţiţei şi gaze pentru clienţi diverşi. Desigur, la rândul său, şi Departamentul Petrol a avut nevoie, în primul rând, de maşini şi utilaje. Dezvoltarea Atelierelor metalurgice şi apoi crearea uzinei de armament a dat naştere unei creşteri a consumului de electricitate, dându-se astfel un impuls Departamentului „Electrica” care la rândul său a avut nevoie de maşini, utilaje şi combustibili (gaz, păcură şi cărbune) iar apoi a impulsionat dezvoltarea celorlalte departamente. Departamentul Petrol a fost singurul în această nouă activitate, care a putut să plaseze surplusul de gaze la Uzinele metalurgice, Departamentul „Electrica” şi în acelaşi timp rafinăriei „Vega” dezvoltând captarea şi transportul acestora, care altcumva ar fi fost pierdute în aer sau plasate foarte greu la clienţi diverşi. În acelaşi timp electrificarea instalaţiilor rafinăriei „Vega” a lăsat liber exportul de păcură care se pierdea prin instalaţiile cu vapori. Departamentul „Electrica” a contribuit la dezvoltarea Departamentului Minier - Secţia cărbune, furnizările de cărbune către centrale, inclusiv cea de la Schitu Goleşti, crescând an de an. Activitatea Staţiei de Export şi a Fabricii de Ambalaje de la Constanţa precum şi a serviciului de conducte a fost susţinută tot de Departamentul Petrol. Toate activităţile subsidiare, grefate pe activitatea Departamentului Petrol, a adus Societăţii „Concordia” toate avantajele posibile. 96 În toată perioada anilor 1918-1944, petrolul a constituit obiectivul primordial al politicii interne şi internaţionale a statului român, care a considerat industria petrolieră ca industrie naţională, integrată politicii naţionale a statului, motiv pentru care s-a acţionat în ideea subordonării societăţilor petroliere cu capital străin, intereselor majore ale ţării.

95 96

. Ibidem, f. 174. . Ibidem, dosar 41/1941, f. 27-28.

42

2.1. Măsuri de refacere a capacităţii de producţie În România, perioada refacerii industriei petroliere s-a prelungit – ca şi în restul economiei naţionale - destul de mult, din 1918 până la 1924. Cauzele s-au datorat situaţiei economice generale a ţării după război, precum şi numeroaselor dificultăţi proprii industriei de ţiţei în perioada respectivă.97 Principalele cauze pentru care industria de petrol nu a cunoscut o refacere mai accentuată în perioada 1920 - 1921 au fost: lipsa mijloacelor de transport, a materialelor de foraj, a surselor de energie, etc. Unele din vechile sonde distruse la retragerea armatelor române în toamna anului 1916 nu au putut fi refăcute sau desfundate cu toate că fiecare şef de şantier a întocmit un proces verbal despre modul cum a fost făcută înfundarea şi personalul întrebuinţat 98. Marea problemă a curentului electric a dus la o perturbare a lucrărilor de foraj, greva declanşată la Societatea „Electrica" din Câmpina a determinat o situaţie generală cât se poate de rea a şantierelor din cauza întreruperii şi lipsei de curent. În cursul lunii iulie 1920, cea mai mare parte a sondelor productive au fost fie oprite, fie au funcţionat numai câte 45 ore. Au funcţionat regulat doar sondele care întrebuinţau motoare cu gaze de pe şantierul Buştenarii Vechi aparţinând Societăţii „Concordia" şi cele ale Societăţii „Româno - Americane" care avea instalate maşini cu abur la toate sondele sale. Producţiile şantierelor au fost aproape înjumătăţite. Astfel, dacă în luna iunie producţia întregii regiuni Buştenarii cu şantierele Călinet, Tonţesti - Gropi, Recea şi Runcu, aparţinând Societăţii „Concordia" a fost de 1.174 vagoane, în iulie a fost de numai 725 vagoane, deci o pierdere de 449 vagoane sau 40%99. Societatea „Concordia” a suferit pagube mari, fiind obligată de a reduce lucrul iar la unele şantiere, chiar de a-l opri cu desăvârşire.100 Apoi, a fost suficientă defectarea câtorva cazane pentru ca o întreaga industrie să fie paralizată. Era de neadmis ca o societate ca „Electrica" să nu aibă o staţie de cazane de rezervă sau ţevi şi fittinguri pentru staţiile în funcţiune. Se demonstra astfel că era nevoie ca societăţile să-şi asigure singure sursele de energie pentru şantiere. Pierderile ar fi fost şi mai mari dacă nu ar fi existat câteva sonde eruptive (Runcu), deoarece cele în foraj au fost cu totul oprite. Abia începând cu 16 august 1920, situaţia s-a mai
Axenciuc, Evoluţia economică a României. Cercetări statistico-istorice 18591947, vol. I, Industria, Editura Academiei Române, Bucureşti ,1992, p. 12. 98 . „Analele Minelor din România”, anul III, nr. 8-9, august-septembrie, 1920, p. 413. 99 . Ibidem, p. 589. 100 . „Valea Prahovei” , anul II, nr. 49, din 10 iulie 1920.
97

. Victor

43

îmbunătăţit, „Electrica" reuşind să furnizeze în mod regulat 30% din curentul normal, iar şantierele să poată funcţiona 8 ore din 24. Nu puteau să profite sondele în foraj care aveau nevoie să lucreze permanent şi de aceea în iulie - august forajul a fost suspendat. în această perioadă dificilă singura societate care a montat sonde noi, în speranţa că situaţia se va remedia în curând, a fost Societatea „Concordia" care a montat şase sonde. Societăţile petroliere arătau că era necesar curent electric permanent pentru lucrările de foraj, pentru a nu se periclita activitatea sondelor spre marea pagubă a industriei „Lăcăritul şi pompatul sondelor productive se fac numai parţial şi producţiunea este sensibil diminuată…”101 Văzând că reparaţiile utilajelor uzinei nu au progresat decât foarte încet, Societatea „Concordia” a instalat motoare cu benzină, pe care le-a avut disponibile şi pe care le-a putut procura în ţară, pentru a putea continua exploatarea sondelor în pompare şi în sapă. În aceste împrejurări, producţia anului 1920 a fost mai mică celei extrase în 1919, de asemenea şi numărul metrilor foraţi. Societatea „Concordia” deţinea exploatări de petrol în judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Buzău, atât pe proprietăţile particulare cât şi pe cele ale statului. Exploatarea ţiţeiului se făcea prin sonde, dar şi printr-un număr mai mic de puţuri. Cele mai productive schele de extracţie, în ordinea importanţei, erau cele din judeţul Prahova, şi anume: Buştenari, Bordeni, Băicoi, Ochişori, Matiţa şi Bana. Pentru terenurile particulare concesionate, societatea plătea taxa de 1% prevăzută de legea minelor şi taxa fixată pe fiecare hectar, iar pentru cele ale statului, în afară de aceste taxe, se mai plătea arenda şi redevenţa, care împreună dădeau depozitul anual. Între 1918 şi 1924, industria de ţiţei din România s-a confruntat cu numeroase şi dificile probleme, fapt care explică întârzierea refacerii. În primii doi ani postbelici refacerea industriei s-a făcut într-un ritm lent. De exemplu, la începutul anului 1921, „Monitorul Petrolului Român”, considera că ceea ce se făcuse până atunci în domeniul reconstrucţiei petroliere, era „atât de puţin că nici nu contează”.102 După alte informaţii, situaţia industriei de ţitei, în anul 1919, a fost mult mai grea decât la sfârşitul ocupaţiei germane, confruntându-e cu probleme la aproape toate sectoarele. Preţurile au fost în urcare, deşi preţurile derivatelor pentru consumul intern şi scăderea preţurilor la export nu ar fi justificat această urcare. Această creştere se datora întrebuinţării ţiţeiului drept combustibil, din cauza lipsei de păcură şi alţi combustibili. În 1920 preţurile la export au scăzut din
101 102

. „Moniteur du Pétrole Roumain”, anul XIX, nr. 16, 15 august 1920, p. 537. . „Monitorul Petrolului Român”, nr. 10/1921, p. 111 (în continuare, M.P.R.).

44

cauze multiple, dintre care amintim: concurenţa petrolului american pe pieţele din Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Serbia şi Turcia; existenţa unor cantităţi încă nelivrate din contractele mai vechi, încărcate în şlepuri, pe Dunăre şi în sute de vagoane. În ţară, lipsa produselor petroliere se datora „neglijenţei de care a dat dovadă C.F.R. la aprovizionarea diverselor centre de desfacere: organizaţiile şi comitetele instituite pentru remedierea situaţiei nu au avut timpul necesar de a se familiariza cu problema desfacerii în ţară a produselor petroliere. Singurul remediu a fost scoaterea de sub regimul rechiziţionării, de către Ministerul Industriei şi Comerţului, a vagoanelor-cisternă şi predarea unui număr suficient de locomotive Societăţii „Distribuţia” care, având practică în acest domeniu, a creat trenuri complete care au aprovizionat la timp toate centrele”.103 O problemă deosebită cu care s-a confruntat industria de petrol imediat după primul război mondial, a fost evaluarea pagubelor suferite în timpul acestuia. Constatarea şi evaluarea pagubelor s-a făcut în baza Decretului-Lege nr. 1.656 din 28 aprilie 1919. Societăţile care au avut daune prin distrugerile petroliere au întocmit cereri de despăgubire, urmând să le primească parte în numerar, parte din Renta Distrugerilor Petrolifere. 104 În acest scop, s-a constituit o comisie mixtă româno-anglo-franceză, alcătuită din experţi, civili şi militari, care au investigat existenţa pagubelor şi a evaluat valoarea acestora. Comisia de experţi străini era compusă din colonelul A. Hearn – preşedinte, maior E. Houghton Frey – secretar, căpitan M. Eager – ajutor de secretar, lt. Leon Wenger – delegat francez, Mac Kenzie, A. Campbell, Mac Cann şi Robins – experţi, iar C. Masterson, Rhesa Van Sickle, Richard Van Sickle şi căpitan Treacy – ajutori experţi. 105 Între aceşti experţi figura şi lt. Léon Wenger, el însuşi interesat în industria petrolieră din ţara noastră, în calitate de proprietar al firmei „Vulcăneşti” – Carré, Wenger & Cie (va fi despăgubit cu 41.839 lire sterline). 106 Mai târziu, va fi cooptat ca membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii „Concordia” şi ales vice-preşedinte, rămânând în funcţie până în 1939, când va fi expulzat. Sediul comisiei era la Bucureşti, stabilit provizoriu la hotelul „Excelsior” apoi definitiv în clădirea Institutului Geologic din şoseaua Kiseleff, nr. 2. Pentru buna desfăşurare a activităţii acestei comisii, Ministerul Industriei şi Comerţului a emis circulara nr. 43.277 din 22 august 1919 şi tot prin aceeaşi circulară au fost numiţi şi delegaţii români, ingineri şi experţi printre care Th.
103

. „Analele Minelor din România”, anul III, nr. 8-9, august-septembrie, 1920, p. 617618. 104 . D.J.A.N. Argeş, fond Societatea „Concordia”, dosar 4/1922-1924, f. 14v. 105 . M.P.R., nr. 2/1919, p. 62. 106 . Gh. Răvaş, Din istoria petrolului românesc, Editura de Stat pentru Literatură Politică, Bucureşti, 1957, ediţia a II-a, p.144.

45

Ficşinescu, I. Dinu, V. Tacit, P.Otteteleşeanu, D. Iorgovici, M. Bodnărescu, I. Moisescu, L. Moldoveanu care au cooperat pe teren cu experţii străini. În ziua de 28 august 1919, s-au întrunit la Ministerul Industriei şi Comerţului, sub preşedinţia profesorului Ludovic Mrazec – reprezentantul guvernului român în comisia mixtă – experţii români şi străini pentru a discuta metodele de lucru şi procedurile în evaluarea pagubelor. Comisia a evaluat distrugerile provocate industriei petroliere particulare (şantiere, rafinării, producţie, stocuri) la suma de 9.965.547 lire sterline. Comisia mixtă românoanglo-franceză pentru evaluarea pagubelor a stabilit pentru societatea „Concordia” un cuantum al distrugerilor suferite în valoare de 960.572 lire sterline. 107 În tabelul întocmit de Ministerul de Finanţe, în anul 1929, pentru toţi cei care suferiseră distrugeri de pe urma războiului, supuşi români, aliaţi sau foşti neutrii, fie societăţi sau exploatatori, Societatea „Concordia” urma să primească 237.497 lire sterline, rafinăria „Vega”, ca fostă societate, suma de 344.393 lire sterline, iar fosta societate „Creditul Petrolifer”, fuzionată cu „Concordia”, suma de 43.016 lire sterline.108

2.2. Organizare Din cauza faptului că arhiva societăţii „Concordia”, alături de cea a societăţilor „Vega” şi „Creditul Petrolifer” a fost evacuată, în 1916, întâi la Iaşi apoi la Moscova, în Rusia, iar la întoarcere, în 17 iunie 1935, nu a mai venit completă, nu deţinem informaţii complete privind structura şi organizarea societăţii, până la 1918.109 Ştim cu precizie unde erau şantierele de exploatare, fiind o societate de producţie, care erau coordonate de Serviciul Terenuri, precum şi de existenţa altor servicii ale societăţii, cum ar fi Contabilitate, Contencios, Personal, Administrativ. Societatea „Concordia” deţinea clădiri în Bucureşti, Câmpina, Ploieşti, Buzău, Constanţa, Braşov, Sinaia, Târgovişte şi Câmpulung Muscel, suprafeţele şi clădirile intrând în patrimoniul societăţii, în timp, din 1907 până în 1944. Imobilele din Bucureşti pe care societatea le avea în proprietate erau situate în Bucureşti: 110 în str. Matei Millo, nr. 15,111 b-dul.
107 108

. Gh. Buzatu, op.cit., p. 121. . Ibidem. 109 . Gh. Buzatu, Mareşalul Antonescu şi Tezaurul nostru, în „Dosarele istoriei”, an VI, nr. 11 (63), 2001, p. 26. 110 . D.J.A.N. Argeş, fond Societatea „Concordia”, dosar 318/1942-1948, f. 54-55. 111 . Ibidem, dosar 175/1941-1948, f. 5. 46

Domniţei nr. 150, str. Dr. Gr. Manu, Calea Dorobanţi nr. 180, Str. Dr. Marcovici nr. 9. La Braşov, societatea deţinea un imobil situat pe str. Calea Făgăraşului nr. 4, 112 opt rezervoare pentru produse petroliere, din care şase din beton şi două din tablă. De asemenea, existau staţiile de livrare a produselor petroliere, situate în: strada Lungă nr. 245. În Ploieşti, Societatea „Concordia” deţinea imobile în: strada C.A. Rosetti, nr. 1, b-dul Independenţei nr. 20 şi 21 113, str. Logofăt Tăut nr. 2, str. B. P. Haşdeu, str. Italiană nr. 7, str. Regina Maria nr. 51 şi 95 şi str. Ghiţă Ionescu nr. 13. În urma fuziunii cu Societatea „Foraky Românească” (societate cu capital franco-belgian) a mai primit de la aceasta imobile în b-dul. Independenţei nr. 7.114 Societatea „Concordia” mai deţinea imobile în Câmpina şi Târgovişte. Societatea deţinea, de asemenea, vile şi cabane, situate în Constanţa, Carmen Sylva, Văleni de Munte, Olăneşti, Govora, Sinaia. Unele terenuri şi clădiri i-au revenit de la fostele societăţi care au fuzionat cu ea („Creditul Petrolifer”, „Sirius”, „Vega”, „Foraky Românească”, „Boteni”, „Electrica”), şi care au mărit societatea şi sfera ei de activitate. Societatea „Concordia”, în perioada 1907-1944, a achiziţionat opt terenuri de diferite dimensiuni pentru extinderi sau construcţii noi. 115 Începând cu anul 1930, conducerea societăţii s-a preocupat să găsească pentru societate un imobil în zonă centrală şi mai convenabil, în care să funcţioneze inclusiv cu societăţile afiliate, întrucât imobilul în care funcţiona a devenit neîncăpător şi impropriu dar şi costisitor de întreţinut. În aprilie 1931, s-au purtat tratative cu Banca de Industrie şi Comerţ, (închisă în 1931), din Bucureşti, care a oferit „Concordiei” imobilul din Calea Victoriei nr. 31, fost „Brasserie de la Paix” pe preţul de 20.000.000 lei, plătiţi în numerar la facerea contractului, cu obligaţia de a lăsa băncii să folosească drept locuinţă cel mai important apartament al imobilului, fără nici o chirie, timp de trei ani şi cu o chirie anuală de 750.000 lei încă alţi doi ani.116 Fiind necesare însă lucrări de transformare constisitoare, s-a renunţat la această opţiune şi în 5 noiembrie 1931, în şedinţa Consiliului de Administraţie, s-a hotărât cumpărarea imobilului societăţii „Electrica”. Administratorul-director al societăţii „Concordia”, Ion Marinescu, împreună cu F. Carlier şi M. Boutry, care erau împreună administratori şi la Societatea „Electrica”, s-au abţinut, conform legii, de la deliberare şi de la vot.
112 113

. Ibidem, f. 18. . Ibidem, dosar 8/1923, f. 1-2, 22. 114 . Ibidem, dosar 153/1940-1945, f. 10. 115 . Ibidem, f. 144-145, 158-159 ; 116 . Ibidem, dosar 19/1926-1934, f. 51v-52.

47

). erau tot bulgari. Depozitele de desfacere a produselor petroliere de la Braşov. fond Ministerul Industriei şi Comerţului – Statistică industrială.000.000 lei.J. Dâmboviţa. str. care a înfiinţat la Ploieşti. proprietatea societăţii. în număr de şase. Societatea „Concordia” va ocupa un loc de frunte în industria de petrol a României. Financiar. Direcţia Arhive Naţionale Istorice Centrale. dosar 62/1933. În anul 1907. în Regiunea 3 Minieră Ploieşti. care a preluat exploatările societăţii „Naphta”. Duqué. dosar 12/1932-1945. Până în 1923 a fost condusă de C. în 1920. cea mai reprezentativă a fost Fabrica de ambalaje de la Constanţa precum şi Staţia de depozitare şi pompare a produselor petrolifere Constanţa. Dintre acestea.117 În perioada interbelică. Matei Millo nr. în 1920. iar în 1921. începând din anul 1933 şi până în 1940. Buzău. într-un imobil. când România a fost obligată să cedeze Cadrilaterul Bulgariei. f. Contabilitate. cu sediul în Bucureşti. 15. D. Fabrica de bidoane metalice Constanţa. lucrători calificaţi şi necalificaţi. cetăţeni români. La Bazargic.M. f. prin conducte.500. Serviciul de conducte şi rezervoare (condus din 1907 .Din punct de vedere administrativ şi profesional. o direcţie tehnică. În această direcţie lucra un număr de 48 de funcţionari. Juridic. Societatea „Concordia” era inclusă. când Societatea „Sirius” a fost preluată de „Concordia”. Centrala grupa sub ordinele sale Staţia de export Constanţa. II. fond Societatea „Concordia”. precum şi în raza de activitate a Inspectoratului 6 Teritorial cu sediul la Bucureşti. Direcţia Tehnică.A.I.N.000 lei. Aceasta. Staţia de transbordare din Brăila. După război. Argeş. 9 (în continuare. Direcţiile Personal.N. Contencios. atât prin activitatea pe care o dezvoltă în toate ramurile industriei petroliere cât şi prin importantele rezultate şi succese pe care le-a obţinut. Director al fabricii era Stoian Petrof. J. 117 48 . Centrala Bucureşti . condusă de G. fosta direcţie tehnică a devenit direcţia tehnică a Societăţii „Concordia”. Organizarea societăţii „Concordia” era următoarea: 118 I. Societatea „Concordia” a deţinut o fabrică de apă gazoasă şi gheaţă artificială cu un capital de 2. Putna. cetăţean român iar angajaţii. s-a fondat Societatea „Naphta”. Societatea „Concordia” a construit sau modernizat mai multe capacităţi de producţie care prelucrau diferite produse petroliere secundare. După primul război mondial. cu sediul în Ploieşti. Prahova. şi staţiile de pompare. Arhivele Naţionale ale României. grupa sub ordinele sale schelele de extracţie din judeţele Bacău. 118 . rafinăria „Vega” de la Ploieşti. Agenţia de transbordare Brăila. s-a constituit Societatea „Sirius” cu un capital de 20. 1-3.Dozy. D. bulgar.A.C.

nu era numai o societate petrolieră ci era un concern de societăţi cu activitate industrială complexă şi multilaterală. burlane de tablă pentru sonde. staţie de transbordare la Brăila. disciplină şi jurisdicţie militară. Deoarece în organizarea societăţii „Concordia” fiecare departament avea atribuţii care echivalau cu o societate aparte în domeniul respectiv de activitate. Duqué. s-au aflat în 119 120 . societatea . 120 În anul 1940. rezervoare. Acestea pe lângă activitatea de bază. care avea ca principală activitate prevenirea accidentelor. volumul acestor activităţi clasând societatea ca a doua din România. din cadrul Uzinelor Metalurgice din Ploieşti.. din b-dul Independenţa nr. rafinăria şi de a crea adăposturi pentru lucrători. J. mai produceau şi diferite piese turnate din fontă sau bronz. Sediul acestei direcţii era la Ploieşti. cu două secţii: Mobilizare şi Apărare Pasivă. „Vega”. atelierele mecanice (metalurgice) de la Câmpina şi Ploieşti. p. aur şi argint). o rafinărie proprie. prelucrare şi comercializare a societăţii în ramura petrolului. dar mai ales rafinăria şi secţia de armament (tunuri şi muniţii). aparate şi scule pentru sondaj. 292 din 11 decembrie 1940. nr. f. etc. (armament şi piese metalice). societatea mai deţinea şi două ateliere mecanice. Mayer) 119. Departament minier. Numărul funcţionarilor care lucrau în această direcţie a evoluat de la 15 în 1922 la 69 în 1932 şi la 78 în 1936. Principalul departament al societăţii era Departamentul Petrol care se ocupa cu întreaga activitate de explorare. dosar 170/1945-1946. precum şi inspectarea tuturor instalaţiilor şi echipamentelor de incendiu şi siguranţă. în cazul bombardamentelor aeriene. (extracţie de petrol. care executau diverse reparaţii pentru schelele societăţii. 18. având Departament de petrol. s-a înfiinţat în cadrul societăţii „Concordia” Serviciul de Mobilizare şi Apărare Pasivă. G. 1122. . transport. publicat în „Monitorul Oficial” nr. D. Argeş. transport şi distribuire de electricitate). depozit de produse petroliere la Braşov.R.P. reparaţiile. şi era condusă de ing. s-a creat şi un Serviciu de siguranţă. exploatare. administratordirector al „Concordiei”. M. Departament metalurgic. Departament electric. Societatea „Concordia” a fost pusă sub regim de control. (producere.până în 1927 de către D. Tot în cadrul Direcţiei Tehnice. (cărbuni. împreună cu tot personalul care era socotit rechiziţionabil. 49 . 78.N. Prin Decretul privind militarizarea instituţiilor şi întreprinderilor de stat şi particulare. Rolul acesteia era de a camufla atelierele metalurgice. fond Societatea „Concordia”.A. „Concordia”. la Gura Ocniţei şi Lilieşti. Serviciul de conducte. 12/1927. fabrică de ambalaje şi bidoane la Constanţa. bitumine lichide şi gazoase). în imobilul proprietatea societăţii.J. Pentru a preveni orice acţiune ostilă societăţii.

122 .N. Poliţia.J. D. în raport cu masele de muncitori.Petrom). 123 În anul 1941. starea lor disciplinară şi de a întocmi lunar informări şi sinteze. Erau nominalizaţi toţi cei suspecţi sau care nu inspirau încredere şi suficientă siguranţă pentru întreprindere. 123 .N. în conformitate cu Legea pentru crearea zonelor de interes militar. la rafinărie.S. publicat in Monitorul Oficial nr. înaintat de comandamentele militare „nici o angajare de personal nu se face în întreprinderile militarizare.I. Câmpina S. D. În „Monitorul Oficial” nr. Ei trebuiau să fie supravegheaţi în modul lor de comportare.I. armament. respectiv Siguranţa Statului.A. C. privitor la măsurile necesare prevenirii distrugerilor sau vătămării instalaţii industriale şi depozitelor. Au fost numiţi comandanţi militari şi au fost instalate gărzi militare şi posturi de apărare antiaeriană.I. S.M. Piteşti). 977. Jandarmeria. fără avizul organelor poliţieneşti şi de siguranţă”.Petrom. ateliere şi şantiere. Societatea „Concordia”. dosar 223/1938-1941.C. organelor abilitate.A. f. f. căruţe şi trăsuri de recunoaştere. 121 50 . 124 . A.N. 2. precum şi celor din Marele Stat Major. În anul 1941. 218. 96 (în continuare. 122 În conformitate cu ordinul Subsecretariatului de Stat al Înzestrării şi Administraţiei Armatei. 121 În cadrul Secţiei Armament din Departamentul Metalurgic de la Ploieşti. 13. au fost publicate şi sancţiunile disciplinare aplicate personalului din întreprinderile de stat şi particulare militarizate. la cererea Ministerului Economiei Naţionale din 23 iulie 1941.520/1941. din 15 septembrie 1941. fond 265. f.).N. în special cei angajaţi după 21 ianuarie 1941. Arhiva Institutului de Cercetări şi Proiectări Tehnologice Câmpina. Argeş.A.P.J.A. 101 (în continuare. afeturi de tun. pentru armată avea rolul de a supraveghea şi controla comportamentul muncitorilor din ateliere. Prahova. (M. fond Societatea „Astra Română. 609. dorindu-se o revizuire a întregului personal. 2 .P. testa şi recepţiona produsele fabricate (tunuri. cu nr.P. f.P. dosar 17/1936-1941. fond Societatea „Concordia”. care aveau legătura cu apărarea naţională şi economia generală a ţării.T. muniţii.perioada 1940-1945 sub controlul Marelui Stat Major şi al Ministerului Înzestrării Armatei şi Producţiei de Război. dosar 79/1940. etc. 85 din 9 aprilie 1941. dosar 174/1942-1943. a fost emis Decretul nr.R. a înfiinţat un Serviciu de pază şi supraveghere permanentă pe lângă Serviciul Personal.124 Misiunea acestui serviciu era de a urmări starea de spirit a funcţionarilor şi lucrătorilor societăţii. Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti fond Comisia Militară de Control la Uzinele „Concordia”.P.). Acesta era în strânsă legătură cu serviciul de informaţii al regimentelor de pază şi comandanţii . funcţiona Comisia de Control şi Recepţie de la Uzinele „Concordia” care pe lângă rolul de a verifica.

11. din cadrul Ministerul Economiei Naţionale. demisie sau reprimire în serviciu trebuia să aibă şi avizul favorabil a brigăzii. 7.N. În şedinţa Consiliului de Administraţie din 25 august 1942. era interzis întreprinderilor de a angaja personal plecat fără voie. suspendat sau eliminat din serviciu. corecţia corporală.O. Ibidem.126 Prin Decretul-Lege nr. prin autoritatea de care depindeau. Departamentul Electrica. 127 . Toate ordinele Marelui Stat Major erau trimise direct fiecărui departament sau fiecărei uzine. . 128 . concediere. precum şi cu jandarmii din zona petroliferă. 10. Ibidem. după numerele din planul de mobilizare teritorială. f.gărzilor militare. dosar 318/1942-1948. se arăta că „orice angajare. Staţia Constanţa şi Agenţia Brăila depindeau de Asociaţia Industriaşilor de Petrol din România. dosar 148/1941-1942. Direcţia Generală. f. 125 Prin adresa din 6 martie 1942 a Brigăzii a II-a Mixtă de Gardă înaintată „Concordiei”. se hotărăşte ca Serviciul de materiale din cadrul Departamentului de Petrol să funcţioneze ca un serviciu aparte. C. publicat în „Monitorul Oficial” nr. arestul. departamentele şi serviciile Societăţii „Concordia” au fost împărţite astfel: A. La conducerea acestor două servicii au fost instalaţi ing.T.127 În 23 iulie 1942.128 Prin Decretul-Lege nr. Ibidem. depinzând de Sediul social. concediat. 521. Societatea „Concordia” a aprobat aceste măsuri. suspendarea cu pierderea salariului. dosar 229/1941. Personalul care nu inspira destulă încredere era înlocuit. B. s-au fixat măsurile speciale pentru controlul şi disciplina în întreprinderile militarizate şi care lucrau pentru sectorul de apărare. 125 126 . şi Departamentul Minier depindeau de Direcţia M. s-a înfiinţat Serviciul de aprovizionare a funcţionarilor pe întreaga societate. 51 . din punct de vedere al lucrărilor de mobilizare. Departamentul Petrol. Vasile Sassu. dosar 288/1942. 10. (Serviciul de aprovizionare a funcţionarilor). f. 216/1942. 680 prin 1942. Printre pedepsele prevăzute erau carcera. publicat în „Monitorul Oficial” din 18 august 1943. La 1 august 1942. Ibidem. Departamentul Uzinelor Metalurgice depindea de Direcţia Industriei de Război. etc. f. René Cotteleer (Serviciul de materiale) şi ing. Pentru angajări şi reprimiri în funcţii era absolut obligatoriu avizul Chesturii de Poliţie pentru cei din oraşe şi a organelor Jandarmeriei pentru cei de la ţară”.

N.A. anularea ordinelor de mobilizare. Pedepsele cele mai des aplicate erau admonestarea verbală. Departamentul Electrica: Uzinele Câmpina.S. Osterwind a propus consiliului numirea ca director la Departamentul Electrica. pierderea dreptului de aprovizionare cu alimente şi îmbrăcăminte. Debie a fost numit sub-director la rafinăria „Vega”. Chiciura. Cele mai multe pedepse aplicate personalului se refereau la părăsirea nemotivată a serviciul sau nerespectarea orelor de lucru. Serviciul Conducte. dosar 161/1942-1945. s-a stabilit că Sediul social va fi condus de ing. N. ei erau urmăriţi de organele de poliţie şi jandarmerie şi trimişi în faţa Curţii Marţiale. Departamentul Petrol-Foraj-Producţie: Direcţia Tehnică. pierderea salariului pentru o zi sau mai multe. Serviciul de Asigurări.I. „sancţiunile aplicate după legea contractelor de muncă sunt insuficiente şi ineficace”. Rafinăria „Vega”. a ales următorii conducători de departamente: ing. 52 . fond Comisia Militară de Control la Uzinele „Concordia”. Staţia de transbordare Brăila În şedinţa Consiliului de Administraţie din 17 februarie 1944. Secţia A. Secţia B. Runcu. Floreşti. Vlad Perlea. Piteşti. Sinaia. Departamentul Uzinelor Metalurgice: Direcţia Uzine. SchituGoleşti. Departamentul Sediu social Bucureşti: Serviciul materiale şi aprovizionare Ploieşti. IV. sub acuzarea de sabotaj. Emanoil iar Staţia de export şi Fabrica de ambalaje metalice şi litografie de la Constanţa să fie condusă de Ernest Meienhofer. f. În cazul în care lucrătorii nu mai voiau să lucreze sau părăseau locul de muncă. Vasiliu iar ing. ing. Ateliere.considerând că. II. în şedinţa Consiliului de Administraţie a societăţii. schema de organizare a societăţii „Concordia” era următoarea: 129 I. 3. a inginerului Al. Turnătorie. Secţia C. Băicoi. Gura-Ocniţei).P. Secţia D. Bunescu la Departamentul Uzinelor Metalurgice. VI. Traian Niţescu la Departamentul Petrol-Foraj129 . Departamentul Minier: Secţia Cărbuni. înfiinţat la 1 septembrie 1942. Secţia Aur. care îi condamna.M. E. C. administratorul-delegat H. Consiliul de Administraţie din 2 august 1944. Muniţii. Tunuri. În acest an. V. Departamentul uzinelor metalurgice de ing. Staţia de export şi Fabrica de ambalaje din Constanţa VII. III. În 16 iunie 1943. Schelele Petrolifere Gura-Ocniţei şi Lilieşti (şantierele Buştenari.

f. de la Departamentul Petrol-Foraj-Producţie cu privire la o eventuală fuziune a societăţii „Concordia” cu societăţile petroliere „Colombia” şi „I. 35. dosar 389/1941=1944. 130 În 10 noiembrie 1944. Serviciul asigura clădiri civile şi industriale. având în vedere că problemele care erau de resortul Serviciului Personal au căpătat o importanţă specială. a cărui sediu administrativ era în Ploieşti. În referatul întocmit. locuinţe. Câmpina. Direcţia Personal şi Administrativă. Serviciul Materiale şi Aprovizionare.A. alimente. contracte. Eliescu. Britania”. Se dorea evidenţierea avantajelor din punct de vedere tehnic şi economic a acestei fuziuni. maşini. 12. 36-39. motociclete.D. conducător al Departamentului „Sediu Social şi Administraţie Generală” în compunerea căruia intrau următoarele direcţii şi servicii: Direcţia Financiară. Cezar Popescu. chiar şi asasinate. Vasile Ionescu la Staţia de export Constanţa şi ing. Din ianuarie 1945. a funcţionat Serviciul de Asigurări al societăţii. Însărcinarea a fost primită de la administratorul-delegat H. fond Societatea „Concordia”. vehicule.Producţie ing. ing. Osterwind. dosar 326/1943-1947. 53 .000 lei pentru cazuri de deces şi invaliditate precum şi accidente de automobil. plăţi prime. Ploieşti. Argeş. Ibidem.R. D.P. de acest departament vor fi trecute şi Agenţia Brăila şi Staţia de Export Constanţa. care dorea o analiză din punct de vedere tehnic şi structural precum şi modalităţile de realizare a fuziunii ce se intenţiona a se face în primul rând între şantierele celor trei societăţi. Alexandru Vasiliu la Departamentul Electrica. f. schiuri. Anghelide la Agenţia de transbordare Brăila. mobilier.N. director. funiculare. reînnoiri de contracte. 131 Până în decembrie 1944.J. 132 . administrator unic al Societăţii „Concordia” îl numeşte pe Silvio Marino. Direcţia Contabilităţii. 132 În 10 noiembrie 1943. Au fost încheiate asigurări cu diferite firme printre care societăţile de asigurare Societatea Română de Asigurare Generală „Generala”. “Sun” şi “Alliance”. Se încheiau şi prime individuale anuale în valoare de 1. s-a hotărât transformarea acestuia în Direcţia Personal sub conducerea inginerului E. uzine. Mircea. vagonete. cu birouri în Bucureşti. Ibidem. el a devenit serviciu independent şi se ocupa cu contractări de asigurări. Constanţa. În data de 4 septembrie 1944. instalaţii. poliţe de asigurare şi modificarea lor. . se menţiona că grupul celor trei 130 131 . Serviciul Contencios (condus de avocatul G. Bacău). Târgovişte. Din decembrie 1944. stocuri de produse petroliere. pe lângă Departamentul Petrol. animale. a fost întocmit un raport strict confidenţial de către inginerul Traian Niţescu. ing. f. Serviciul Control Organizare şi Documentare.”. 4.

de ofensiva trupelor sovietice. maxim 300 de lei. recuperări din investiţiile existente şi diminuarea investiţiilor. reducerea numărului de personal prin contopirea unor servicii. aşa cum am precizat. 134 La finele anului 1920. Ibidem. capitalul social şi valoarea averii acestei societăţi a marcat mai mult de 1.746 faţă de 14. lăcarii şi sondorii care proveneau din rândul băştinaşilor. Personalul societăţi.5 vagoane. determinate. Simionescu. 386 funcţionari asimilaţi şi 4. datorită situaţiei interne şi internaţionale. Bucureşti. 1923. o producţie de gaze de 650.219 în anii 19151916. aveau o producţie zilnică de ţiţei de 333 vagoane. o formau salahorii.3. 2.000 de lucrători. Ediţia a IV-a. p. .000 lei. Diferenţa era cauzată de primul război mondial. Avantajele fuziunii urmărite erau: micşorarea stocurilor de materiale şi piese de schimb. era de 12. Maiştrii sondori şi supraveghetorii erau străini.500. Tot acest capital a fost format de la an la an. Marea majoritate a personalului utilizat în industria petrolieră imediat după 1920. În timp ce un maistru sondor român primea un salariu mediu cuprins între 180 şi 250 de lei.133 Dacă s-ar fi realizat fuziunea. au făcut ca această fuziune a celor trei societăţi amintite să rămână doar un deziderat. precum şi pătrunderea lor pe teritoriul românesc. care erau şi cei mai bine plătiţi. 78. f. Şcoala de ucenici. Petrolul. 1-14. Cel mai mare număr 133 134 . a început cu un capital mic de câteva zeci de milioane de lei. totalul personalului angajat în industria petrolieră.000 mc pe zi. această activitate ar fi plasat grupul celor trei societăţi aproape la nivelul societăţii „Astra-Română”. 54 . cuprinzând pe cel administrativ. 22 troliuri de foraj în funcţiune şi 12 troliuri cu echipe pentru reparaţii şi un personal pe şantiere format din 58 de ingineri. o producţie zilnică de gazolină de 13. din raportarea beneficiilor enorme pe care societatea le-a realizat în decursul anilor. 279 funcţionari.000. În perioada interbelică societatea „Concordia” s-a situat pe locul trei în privinţa personalului său. Societatea „Concordia” care.societăţi exploata un număr de 313 sonde. maxim 772 lei. reducerea volumului de activitate birocratică. dosar 227/1943. era a doua societatea petrolieră ca mărime de la noi din ţară. Din păcate. I. Salarizarea. în special. Institutul de Arte Grafice „Eminescu”. În cursul anilor. începând cu anul 1944. evitarea suprapunerii de activitate. tehnic şi lucrători. un maistru sondor străin primea între 275 şi 475 lei.

în „Petrol şi Gaze”. fond Societatea „Concordia”. pentru angajarea lor. prin faptul că. maiştrii. societatea avea un total de 3. Ivănescu. 565-566. 11/1934. 9-10/1957.52% erau români.A. nr. etc. 138 . Editura Academiei Române. lunar. La 1 noiembrie 1944.N. 135 După naţionalităţi. Bucureşti. Cercetări statistico-stiinţifice. „Statistica Minieră a României pe anul 1920”. şi 1. 22-23.367 persoane iar la rafinărie.138 În 1938. Dâmboviţa. Astfel.35%.30%. p. p. 139 La Direcţia Tehnică de la Ploieşti. În perioada crizei economice 1929-1933. Victor Axenciuc. 1921. Societatea avea nevoie de ingineri mecanici. nr. tot din străinătate. 481. M. Situaţia personalului care lucra în industria română de petrol s-a îmbunătăţit faţă de ceea ce era înainte de primul război mondial. erau foarte mulţi ingineri cu practică îndelungată. care au devenit şomeri. numărul inginerilor români a sporit cu 70%. Ionescu. 1859-1947.R. societatea „Concordia” primind oferte. de la 22 de funcţionari în 1922. 7.426 salariaţi din care 1. p.de lucrători şi personal era în judeţul Prahova. Bucureşti. dosar 38/1927-1939. de geniu. 135 55 . hotarnici. I.137 În anul 1933. Numărul lucrătorilor utilizaţi la şantiere a fost de 1. 7/1939. personalul societăţii se ridica la 2.J. 139 . nr. Buzău. Personalul tehnic a inclus la şantiere 29 de ingineri şi la rafinărie 26 de ingineri şi chimişti. Numărul acestora şi în special a inginerilor de mine fără serviciu era foarte mare. 7.70%. Evoluţia industriei de petrol din România dupa primul război mondial şi până astăzi.000 de angajaţi. electromecanici. 136 . f. se va ajunge la 78 în 1936. D. 684 persoane. D.587 persoane. „Analele Minelor din România“. la rafinăria „Vega”. tehnicienii şi alţi specialişti. Industria. Tipografia „Lucia”. de la 145 de angajaţi în 1905 se va ajunge la 616 în 1935 iar la Departamentul Uzinelor Metalurgice se va ajunge în 1939 la 3. ingineri de mine de construcţii. 471-472. a tehnicienilor şi maiştrilor la 88%. Mai erau aduşi. 241. 79. personalul societăţii „Concordia” se . 137 .P. p. 48% străini.705 pe şantiere şi 900 la rafinărie. Evoluţia economică a României.136 Inginerii români erau folosiţi mai mult pentru posturi de execuţie iar conducerile societăţilor petroliere practicau schimbul de personal care consta în trimiterea inginerilor în străinătate pentru a putea aduce alţii străini. vol. 8-9. 1992. Aceştia însă erau reprezentanţii diverselor bănci şi partide politice şi reprezentau interesele capitalului respectiv. I. pe lângă personalul de origine străină au fost angajaţi tot mai mulţi români. Argeş. p. Sondorii şi lucrătorii necalificaţi erau tot români şi chiar şi în conducerea societăţilor românii au ajuns să reprezinte 53%. 98.65% şi Bacău 5.

fond Societatea „Concordia”. Gh.ridica la 9. Eftimie Antonescu. în industria extractivă.172 752 1. membrii în Consiliul de Administraţie. la 15 decembrie 1944 astfel: 141 Departament / Serviciu/ Sediu Sediul social Departamentul Petrol Departamentul Electrica Departamentul Minier Departamentul Uzinelor Metalurgice Serviciul Materiale şi Aprovizionare Agenţia Brăila Funcţionari 133 546 158 63 398 62 4 Lucrători 22 3.6% străini şi 2. din care 8. dosar 137/1944-1945. numărul accidentelor de muncă s-a dublat astfel: 144 .7% respectiv 100. avocaţi. Heinz Osterwind. încă de la constituirea sa. dosar 366/1941-1944. univ. Karl Blessing. 143 .A. Ibidem.cit. în general orice drepturi în legătură cu exploatarea petroliferă.142 Din 1923 până în 1928. se prezenta în cadrul departamentelor.140 În procente.908 angajaţi. Răvaş. precum şi de a cumpăra redevenţe. 143 Statistica accidentelor de muncă arăta că din 1923 şi până în 1929. după 1940. De asemenea. lucrători şi funcţionari. D.1% erau români. fie ca membrii în consiliile de administraţie. Silvio Marino.290 2. p.N. o parte din personalul societăţii directori. op.1%. 140 141 56 . personalul întrebuinţat în industria petrolieră a crescut doar cu 7. 14. 1. 14-15. 142 . f. un principiu potrivit căruia era interzis funcţionarilor acestuia de a lua în concesiuni terenuri petrolifere. Ibidem. . f. au îndeplinit funcţii şi la alte societăţi.844 42 28 Societatea a stabilit. 0. funcţionari. 205.3% minoritari. Printre aceştia amintim pe: ing. prof. Argeş.J. cu toate că producţia de ţiţei a României şi numărul metrilor foraţi a crescut cu 181.430 de funcţionari.440 lucrători. Eugen Savu şi generalul Gheorghe Buicliu.2%. Hans Brochhaus. fie ca cenzori. sau de a cumpăra aceste concesiuni. ca număr. Personalul societăţii. f. 97. dosar 101/1944. şi 1.. aceştia nu aveau dreptul să aibă calitatea de membrii activi în societăţi comerciale sau industriale. Cu toate acestea.

la Departamentul minier Schitu Goleşti. p. Oficiul de Asigurare a Muncii Câmpulung raporta că. 36 cu pierdere a incapacităţii parţiale de muncă şi 77 uşoare. Pentru fixarea salariului. conduită faţă de superior şi faţă de egali. pricepere. care erau diferenţiate pe diverse categorii de lucrători. 145 Problema salariilor în industria petrolieră a devenit una dintre cele mai grave probleme. 146 .J. Industria petrolieră din România în perioada interbelică. printre care şi Societatea „Concordia”.A. astfel că unii reclamau aceste 144 145 . iniţiativă.. 10/1940-1941. Salariile erau stabilite de consiliul de conducere al societăţii iar în funcţie de scumpirea traiului se stabilea şi mărirea acestuia. bine. p.100 accidente din care 64 mortale 1929……………………2. s-au produs 116 accidente de muncă din care 3 mortale.329 accidente din care 109 mortale În anul 1940. Gh. mod de executare (coeficient 5). personale (coeficient 2). 177.R. Editura Tehnică. societăţile petroliere. foarte bine.I. încălzit şi iluminat.N. 1997. purtare. D. satisfăcător sau nesatisfăcător. Fiecare categorie avea prevăzut un minim şi un maxim de salarizare. Sub această presiune. pe lângă salarii relativ mari se bucura şi de multe alte avantaje care înglobau locuinţă. silinţă. fond Inspectoratul Regional al Muncii Piteşti. cultură generală. facilitate de întocmire şi înţelegere (coeficient 3). 207. exactitate. 57 . dosar 30/1941-1942 . care toate se datorau neglijenţei muncitorilor. Ibidem. Personalul din industria petrolieră. La aceşti parametrii se răspundea cu calificativele. Pentru funcţionari. Bucureşti. Unii salariaţi contestau modalitatea încadrării şi a salarizării mai ales a normelor stabilite de către A.1. erau întocmite la angajare fişe individuale de evaluare care cuprindeau două anexe: Anexa I cuprindea descrierea postului şi a atribuţiilor iar anexa II cuprindea calităţile fizice (coeficient 1). începând cu 1919 dar mai ales în 1920 au izbucnit numeroase greve care aveau la bază cererea de mărire a salariilor iar acestea nu încetau până nu se satisfăceau cererile. energie. punctualitate. Argeş. salariile au crescut de 10-15 ori mai mult ca înainte de război. cunoştinţe profesionale. Se poate constata existenţa unor norme precise şi oarecum rigide stabilire a salariilor.P. elementar. se acordau calificativul foarte bine. experienţă şi cunoaşterea postului (coeficient 4).1923 …………………. întocmeau o foaie calificativă pentru fiecare lucrător unde se acordau calificative pentru: aptitudini. Din cauza aceasta şi a scumpirii vieţii. deloc. 146 Pentru cei ce cunoşteau limbi străine. simţul răspunderii. bine. Calcan. .

f. 1/1938. În iunie 1933.J.I.N.A. nr. în lunile de iarnă. iar muncitorilor rămaşi li s-a aplicat o reducere a salariilor cu 35%. 149 . „Româno-Americană”. Băicoi şi Ţintea. 5-6. Toate erau aglomerate cu lucrători şi erau „sub cea mai modestă pretenţie de igienă”. Problema locuinţelor devenea pentru societatea „Concordia” din an în an tot mai acută. şi se acordau majorări după meritul fiecăruia. precum şi la Rafinăria „Vega”. iar aceştia cu câte un leu zilnic. Acestea erau nu numai vechi dar fuseseră construite provizoriu. dosar 172/1945-1946. f.J. în M. p 48. f. D. culminând cu grevele şi revolta muncitorilor ceferişti şi petrolişti din 1933.norme iar alţii erau mulţumiţi de ele. Atunci s-a propus şi s-a aprobat ca fiecare societate să contribuie la alcătuirea unui fond cu care să fie ajutaţi şomerii sin industria petrolieră. 147 Salariile se revizuiau de doua ori pe ani.P. 150 . „Unirea”. la început la rafinăriile „Orion”. 147 148 58 . Ca urmare a concedierilor făcute în 1933. dosar 76/1943-1944.P. 150 .. Societăţile petroliere contribuiau cu doi lei zilnic. 5-6. Ajutoarele se acordau în alimente. au avut loc manifestări şi demonstraţii la Ploieşti pentru respectarea contractelor de muncă şi oprirea concedierilor. fie prin satele vecine fie la o depărtare de 10-15 km de şantiere. D. prin grija sindicatelor din regiunile petrolifere. Ibidem. Ajutorarea şomerilor.N.) din 1930. 149 Având în vedere că durata zilei de lucru fusese mărită în cele mai multe întreprinderi iar în practică s-a ajuns la reducerea salariilor prin prelungirea zilei de lucru şi prin urcarea preţurilor. iunie şi decembrie.R. Din vara anului 1932 s-a trecut la concedieri masive. de fiecare lucrător în serviciu. . Argeş. Argeş. fond Societatea „Concordia”. nu pentru o durată mare de rezistenţă. din cei 751 de funcţionari şi lucrători aflaţi în Serviciul schelelor petroliere. fond Societatea „Concordia”.A. fondurile fiind centralizate de societatea „Steaua Română”. numai 528 locuiau în casele societăţii pe când restul de 223 lucrători locuiau în case particulare cei mai mulţi cu chirie. 148 „Concordia” avea sindicat la Gura Ocniţei. Toată perioada 19291933 a reprezentat pentru muncitorii din industria petrolieră o perioadă grea caracterizată prin mari concedieri şi scăderi ale salariilor cu 50-60%. începând cu 1932. Aceste comitete funcţionau în Ploieşti.R. 27. Problema şomerilor în industria petrolieră a făcut obiectul unei şedinţe a Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România (A. Boldeşti. asistăm la înfiinţarea unor comitete de acţiune ale muncitorilor. Câmpina şi Moreni la societăţile „Astra Română”. Proporţia arăta nevoia mare de locuinţe dar şi faptul că o pătrime din acestea erau într-o stare de ruină ameninţând să se prăbuşească peste oameni din zi în zi. „Româno-Americană”. dosar 41/1933.

f. două) pentru elevii viitori ingineri de la Şcoala Politehnică din Bucureşti. rechizite şi cărţi. orele de lucru nu erau în orele când existau cursuri fiind urmate în timpul liber.152 Erau lucrători pe care societatea îi alegea şi îi trimitea la şcoli pentru a-şi asigura cadre de execuţie. în suprafaţă de 600 mp. 25. f. sancţiuni. pe şantierele de la Gura-Ocniţei. Societatea „Concordia” dorea angajarea absolvenţilor şi de la şcolile politehnice. 10 apartamente cu două camere şi bucătărie pentru lucrători. 59 . Ibidem. Erau şi lucrători care din proprie iniţiativă făceau şcoli de pregătire dar. 154 151 152 . dosar 38/1927-1932.000 lei. 92. 154 . făceau practică studenţi de la şcolile de specialitate dar din lipsă de locuri.Dat fiind această situaţie. dosar 125/1938. igienice şi estetice. Societatea „Concordia” avea interesul de a forma pe loc personalul său de la ucenic până la maiştru sondor. la 2. pentru a putea fi transformate în locuinţe. sau la rafinăria „Vega”.560. dosar 244/1944-1948. fiind interesul societăţii în joc. Se hotăra de asemenea. Era de preferat să se întrebuinţeze personalul cu şcoală (se luau în considerare elevii şcolilor de arte şi meserii) şi să se dezvolte şcolile societăţii precum şi încurajarea elevilor absolvenţi. f. indemnizaţia lunară. Se elaborase şi un regulament în care se prevedeau plata taxelor şcolare. f. 151 Problema asigurării cazării făcea ca numărul studenţilor străini să nu poată fi mărit aşa cum şi-ar fi dorit aceştia. Pe şantierul Gura-Ocniţei. Ibidem. mai precis case pentru inginerii Roësller (de 170 mp) şi Vernescu (150 mp). 71. având nevoie de ingineri mecanici. şi rafinăria „Vega”. . 15. societatea nu avea nici o obligaţie.000 lei. 16-17. retragerea bursei.000 lei lunar iar cei străini cu 7. şi Lilieşti. De activitatea în domeniul petrolier a societăţii se interesau studenţi ai universităţilor din străinătate (polonezi şi cehi) care îşi exercitau practica pe şantiere la Gura Ocniţei. în şedinţele Consiliului de Administraţie sau propus realizarea unor locuinţe în baza prevederilor bugetare. ca unele birouri de la schele să se transforme şi să se înalţe cu câte un etaj. urmărirea frecvenţei. 153 . precum şi cumpărarea unor case care puteau fi amenajate în locuinţă. declaraţia de angajare. societatea acorda următoarele facilităţi: mijloace de transport gratuit. Suma totală s-a ridicat. chimişti. pentru aceştia. 153 Societatea acorda burse (una. Ibidem. Ibidem. Pentru prima categorie. care trebuiau să întrunească toate condiţiile tehnice. în 1933. modul de comportament. Pe şantierul societăţii de la Moreni nu puteau fi primiţi decât doi iar la Buştenari decât unul. nu puteau fi primiţi vara decât trei. Studenţii români erau plătiţi cu 4.

155 În perioada interbelică „Concordia” a folosit trei sisteme de salarizare pentru funcţionari: primul. De la înfiinţarea ei. f. f. primeau o gratificaţie de sfârşit de an. salariu era diminuat cu impozitul aferent. printre care şi „Concordia” iar în categoria a doua celelalte întreprinderi. exista şi un „Fond Social” în cadrul Ministerului Economiei Naţionale” care sprijinea cu bani transportul şi întreţinerea muncitorilor.Din punct de vedere al salarizării lunare a personalului. Al treilea. 10. dosar 267/1945-1946. societăţile petroliere se împărţeau după producţie. creşterea salarială fiind de 24. Societatea „Concordia” s-a interesat de sănătatea salariaţilor săi. pentru marea masă a funcţionarilor fără răspundere şi iniţiativă şi al căror salariu nu reprezenta decât contravaloarea orelor de serviciu prestat. . acesta din urmă fiind înglobat în salariu în anul 1943. aşa că nu se mai vorbea de el. cei mai mulţi având delegaţie şi drept de semnătură. toţi aceşti funcţionari primeau un salariu drept gratificaţie de Crăciun şi Anul Nou şi un salariu sau două. care varia cu vechimea şi mai ales cu asiduitatea. pentru funcţionarii în număr restrâns. pentru funcţionarii cu răspundere mare. 157 Muncitorii trimişi în staţiuni erau din categorii diferite. 7. depăşind două salarii.55% precum şi un număr de 3.37%. dosar 42/1935-1940. Al doilea. la tratament. după recomandarea directorilor. prelucrare şi număr de salariaţi în două categorii: prima categorie cuprindea nouă societăţi. suporta cheltuielile de transport cu trenul personal. Societatea „Concordia” înainta acestei Case. a Ministerului Industriei şi Comerţului. serviciile unde lucrau precum şi certificatele medicale ale acestora. Ei primeau un salariu specific al funcţiei.156 Inginerii şi contabilii erau salarizaţi după titlu. vechime şi răspundere. Ibidem. creşterea salarială fiind de 24. gratificaţie de bilanţ. clasa a III-a şi de întreţinere. 60 . în 16 decembrie 1943 a avansat un număr de 562 de funcţionari din toate departamentele. În afară de salariu. 166. conducători de departamente. dosar 244/1944-1948. sute de lucrători beneficiind de asistenţa „fondului social” pentru a fi trimişi în staţiuni balneoclimaterice. „Casa Minieră” din cadrul Direcţiei Minelor. situaţia salariaţilor societăţii. 155 156 . care pe lângă salariu şi accesoriile de mai sus. f. cu răspundere şi iniţiativă limitată. al căror salariu nu creştea în raport direct cu răspunderea şi care-şi găseau „recunoaşterea” în gratificaţia de bilanţ.457 lucrători din toate departamentele. Societatea „Concordia” dorind să coreleze salariile lucrătorilor şi funcţionarilor săi cu scumpetea vieţii. Ibidem. anual. Din 1940. pentru muncitorii şi lucrătorii trimişi să-şi îngrijească sănătatea în staţiunile Techirghiol-sat (pentru reumatism) şi Borsec (pentru plămâni). 157 . Ibidem.

manipulanţi. Cu toate măririle de salarii. în serii de 21 de zile. generalul Ion Antonescu. pentru trimeterea lucrătorilor şi funcţionarilor la băi şi tratamente în vara anului 1944. 15.000 de lucrători. Existau dispensare pe şantierele petroliere şi miniere ale societăţii dar lipsea instrumentarul medical. căruţele erau singurele mijloace de transport. sondori. Existau permanent dispute cu Casa Asigurărilor Sociale. de la „Fondul social”. zidari. conducerea societăţii recunoscând că existau din partea muncitorilor plângeri verbale şi scrise sub formă de memorii. conform notelor informative întocmite de organele de Siguranţă din Ploieşti. precum şi cu gratuităţile în acordarea medicamentelor. „Steaua Română”. în marea lor majoritate. Societăţile petroliere ca „Astra Română”. a solicitat ca toate societăţile petroliere cu cel puţin 1. situaţia lucrătorilor necalificaţi era grea. prin generalul de brigadă C. Asistenţa medicală în cadrul departamentelor societăţii „Concordia” nu era una dintre cele mai bine organizate. Rafinăria „Vega” şi Uzinele metalurgice. Cazurile grave provocate de accidente nu puteau fi rezolvate pe loc. Cazurile care necesitau internări şi operaţii erau rezolvate. muncitorii şi lucrătorii calificaţi erau nemulţumiţi de concedierile fără 158 . răniţii trebuind să fie transportaţi la cele mai apropiate spitale dar de multe ori. odată cu declanşarea războiului. amenda (o zecime din salariul zilnic) şi concedierea motivată prin Direcţie. electricieni.distribuitori. pentru a suporta aceste operaţii. Voiculescu. subsecretar de stat la Ministerul Muncii. Caraş. dulgheri. Gh. medicamentele şi medicii. Ibidem. f. 61 . cei mai mulţi provenind de la Departamentul Minier. Era o diferenţă mare între sancţiuni iar cazul culpei grave nu era bine lămurit. în 1939. laboranţi. jud. De asemenea. numai în urma aprobărilor date de conducerea societăţii de a se plăti diferite sume de bani familiilor. mijloacele de transport nu puteau fi găsite iar după rechiziţionarea lor. care să poată să-i trateze aşa cum se cuvine pe salariaţi şi membrii de familie. să înfiinţeze până la 15 februarie 1941 dispensare cu cel puţin două încăperi şi cu tot instrumentarul medical necesar pentru acordarea asistenţei medicale lucrătorilor şi funcţionarilor. aveau alte norme în ceea ce priveşte sancţiunile. În anul 1941. dosar 89/1941. „Româno-americană” şi „Colombia”. 158 Sancţiunile pe care Societatea „Concordia” le aplica personalului său erau avertismentul. De asemenea. Ar fi fost necesar ca direcţia tehnică a societăţii să fi elaborat un Regulament care ar fi permis concedierea personalului aflat pe şantiere după anumite norme şi măsuri mai energice pentru cazuri deosebit de grave. mecanici. s-au cheltuit sume importante cu salariaţii trimişi în staţiunea Poneasca – Bozovici.

f.000 lei o cotă de 15%. reprezentatul muncitorilor în Frontul Renaşterii Naţionale. arăta că „muncitorii din toate fabricile de armament şi acelea care lucrează pentru armament sunt bucuroşi să lucreze două ore în plus pentru apărarea naţională.000 lei. conform Notei informative nr. 5. ca urmare a unui articol apărut în presă. f.preaviz sub diferite motive. 138. dar că ei erau bucuroşi să lucreze mai multe ore. Lucrătorii „vin aproape zilnic la Camera de Muncă Ploieşti. dosar 294/1939-1940. s-au acordat gratificaţii cuprinse între 6000 şi 72.N. Ibidem. Ibidem. în martie 1939.000 lei şi care se dădeau în valoare de unul. 11 din 10 decembrie 1940. luând în examinare situaţia salarizării personalului. două sau trei salarii lunare după meritul funcţionarilor. 129. nu ca un element de reclamă a anumitor oameni”. tratament rău şi ameninţări permanente cu concedierea. 161 . Ca urmare. Ibidem. 159 Muncitorii de la Uzinele Metalurgice s-au revoltat. primea un salariu acum. direcţiunea fabrici s-a adresat Ministerului Muncii pentru rezolvarea problemei orelor de muncă. au determinat muncitorii să solicite şi ei aceste sporuri arătând că un inginer care primea până la 1 ianuarie 1939 un salariu de 20. a hotărât majorarea salariului cu începere de la 1 noiembrie. 162 Lucrătorii cu un salariu până la 5. dosar 30/1939. 52. unele foarte puţin întemeiate. Gherman. de 40. Prahova. Ibidem.A. 163 Conform Notei informative nr. f. sau acordat gratificaţii în valoare totală de 534..I. f.000 lei o cotă cuprinsă între 15 şi 19%. manifestată mai ales începând cu luna mai 1939.000 lei. 162 . Faţă de ridicarea indicelui de scumpire a traiului.000 lei primeau o cotă de majorare de 20% iar cei cu salarii de peste 7. în aprilie. 13. fond Inspectoratul Judeţean Prahova al M. cererile continue de sporire a . De asemenea. Funcţionarii cu salarii de până la 7. rotirea lucrătorilor vechi care efectuau doar patru ore de muncă zilnic.J. prin care V. societatea „Concordia”. Dispoziţia direcţiei Uzinelor Metalurgice ca o parte dintre lucrătorii specialişti să li se dea un spor de salariu de maxim 5 lei pe oră. f.160 Muncitorii arătau conducerii. D. tot pentru aceştia. dosar 22/1939. făcând reclamaţiuni verbale şi scrise”. în special maiştrii plătiţi lunar. 159 160 62 .000 lei (cazul inginerului Ştefănescu) în timp ce lor „li se dădea câţiva lei la oră” 161. 112 din 31 martie. Pe anul 1939. „dacă însă li se plăteşte şi cu condiţia ca opera să fie a lor. că nu au fost întrebaţi în această chestiune.000 lei primeau o cotă de majorare de 20% iar cei cu salarii de peste 5. potrivit deciziei directorului general Ion Marinescu. 163 . . programul de lucru care depăşea 8 ore zilnic precum şi în sărbătorile legale.

86 . Comitetul Breslei din Ploieşti a hotărât să plătească mai departe chiria localului şi a adresat un protest Ministerului Muncii şi Inspectoratului Muncii.. D. lucrătorii de la o societate fiind tentaţi de majorările făcute la altă societate şi cereau majorarea salariilor după exemplul celor ce reuşiseră să obţină revendicările pretinse. Ibidem. 63 . cu încălţăminte. Decretul-Lege nr. f. desfiinţa toate breslele patronale şi muncitoreşti. f. f. Spre edificare.878 din 18 decembrie 1940. până în 1940. creată în anul 1940. aceasta a căutat să aprovizioneze prin Centrala de Aprovizionare a Industriei de Petrol.N. 164 La începutul lunii decembrie 1940. dosar 78/1940.N. delegatul Breslei Metalurgiştilor din Bucureşti.175 de lei. personalul societăţii cu alimente. fond Inspectoratul Judeţean Prahova al M. din preşedintele Camerei de Muncă locală şi administratorul financiar. combustibil şi. Ibidem.A. 166 Ca urmare. în concordanţă cu legile în vigoare şi în limita situaţiei financiare.salariilor se datorau şi faptului că nu exista. Articolele 3 şi 4 din acest decret prevedea că averea mobilă şi imobilă a breslelor şi uniunilor desfiinţate va fi preluată de o comisie compusă din inspectorul şef al regiunii respective de inspecţia muncii. averea mobilă şi imobilă a celor două bresle ale muncitorilor mineri din comuna Schitu-Goleşti. s-a ridicat din casele de bani şi numerar. aparţinând Departamentului Minier din cadrul societăţii „Concordia”. dosar 78/1940. dosar 7/1940 – 1941. Pe lângă mobilier. f. 166 . dosar 78/1940. într-o anumită măsură.I.J. nemulţumiţi că „nu satisfac cererile lucrătorilor de mărire a salariilor”.J. redăm mai jos un tablou comparativ al preţurilor la articolele principale din anii 1939-1940 şi diferenţele dintre acestea: 167 164 165 . 3. un plafon unic de salarizare la toate întreprinderile. 4. 167 . fond Inspectoratul Regional al Muncii Piteşti. cât şi prin economatele proprii. respectiv suma de 4. 298. 78. D. Prahova. Argeş.A. Subinspectoratul Muncii Piteşti. Russu Ioan. publicat în „Monitorul Oficial” nr. a făcut cunoscut Comitetului Breslei Metalurgiştilor din Ploieşti că „breslele nu se vor desfiinţa. Muscel. jud. 87. 165 Dar. invitându-i să pună în vedere membrilor să-şi plătească cotizaţiile”. Societatea a căutat totuşi să acorde o atenţie deosebită bunăstării funcţionarilor şi lucrătorilor săi în scopul de a preveni conflicte de muncă şi greve. raporta in 11 ianuarie 1941. Astfel. că a preluat cu procese-verbale.

La Uzinele metalurgice din Ploieşti. 6. s-a mai înfiinţat o cantină la Ploieşti numai pentru funcţionari. 1942 la 277% 1943 la 394% iar în 1944 la 624%. În medie. în aceeaşi lună a anilor 1940 la 147%.N. la 26. amortisment. valoarea alimentelor în stoc a împrumuturilor şi a contribuţiilor de la furnizori. vechime. încălzit. Coeficientul de scumpete care a fost în octombrie 1939 de 106%. în octombrie 1940. îmbrăcăminte şi 168 . porumb. lumină. funcţionarilor şi maiştrilor. Din anul 1941. etc. 1941 la 208%. deplasări. salariile din decembrie 1939 şi până în decembrie 1940 s-au mărit cu maxim 20% în timp ce scumpirea articolelor prezentate au atins o majorare de 100%.Valoarea investiţiilor până la 31 martie 1942 s-a ridicat la suma de 5. Constatându-se o scumpire continuă a vieţii şi puţine perspective de ameliorare a situaţiei economice. În 1942. f.168 Într-un raport înaintat de către Serviciul Personal conducerii societăţii se arăta că. pentru aprovizionarea curentă a personalului cu alimente şi articole de primă necesitate. va creşte.200 Diferenţă plus/lei 26 9 3 13 65 32 2. societatea colabora cu Institutul de Conjunctură Românească. dacă se va putea aproviziona suficient cu făină de grâu. în iunie 1941. Argeş. ulei. cantina pentru lucrători şi în septembrie 1941. „alocaţia de scumpete”. În schimb.Articole principale Carne de vită Ceapă Cartofi Fasole Untură Untdelemn Haine Ghete 1939/ lei 24 3 2 8 50 30 2. nu s-au mai făcut avansări pentru merit.000 1.J. s-a înfiinţat. dosar 103/1943.000 lei.655. 20-40%). restaurantul inginerilor.000 lei iar cheltuielile de întreţinere. Aceasta a fost fixată la 20% din salariu şi s-a acordat tuturor lucrătorilor. s-a înfiinţat cantina pentru ucenici.A. fond Societatea „Concordia”. D.500 500 1940/lei 50 12 5 21 115 62 5. zahăr. 64 . mare parte din îmbrăcăminte din alimente fiind livrate „simţitor sub preţul pieţii curente”(cca. fără nici o deosebire.000 de suflete. În vederea stabilirii indicelui de scumpete.847. începând cu mai 1940.000 lei. a fost înfiinţat un Oficiu Central de Aprovizionare propriu prin care se asigurau mijloace de existenţă pentru 38. pentru alimente. se ridicau lunar la 120.500 700 Salariile nu s-au mărit în aceeaşi măsură cu articole de primă necesitate.

f. aducerea muncitorilor de la alte mine era considerată o greşeală.S. 173 . Oficiul Central de aprovizionare al societăţii avea 12 magazine de distribuire. în care solicita intervenţia la Marele Stat Major. Ibidem. dosar 143/1941. f.M. Ibidem. La 15 mai 1941.396 personal necalificat. s-a trecut la concedierea tuturor funcţionarilor şi lucrătorilor evrei din serviciile societăţii.174 Nu se putea admite „improvizaţii” cu alţi muncitori. precum şi 15 cantine. . ceea ce reprezenta 54% din totalul personalului uzinelor metalurgice. uzinele aveau un total de 3. terorism. În cadrul Fabricii de armament activa Comisia militară de control şi recepţie care. care şi aşa era redus iar lucrătorii mineri calificaţi şi vagonetarii mai mari de 27 de ani precum şi muncitorii de suprafaţă trecuţi de 34 de ani să fie şterşi din situaţiile întocmite cu mobilizarea personalului.încălţăminte. dosar 174/1942-1943. privitoare la situaţia evreilor.132 salariaţi.477 de lucrători. 172 Departamentului Minier Schitu-Goleşti se adresa Ministerului Economiei Naţionale în 2 aprilie 1941. 33. 174 . Era interzisă personalului societăţii „orice propagandă politică. spionaj sau sabotaj. De asemenea. 30 tehnic superior. religioasă. Ibidem. Ibidem. Piteşti.A. 1115 lucrători calificaţi şi 1. f. letoneria: 35. personalul societăţii şi familiile lor „ne vom putea baza pe devotamentul complet al personalului nostru”. inclusiv a ajutoarelor lor precum şi „o stare fizică specială adaptată mediului de umezeală. pentru a se admite mobilizarea pe loc a lucrătorilor săi ce se aflau în mine. iredentistă. 173 Se arăta că lucrările trebuiau să fie efectuate de specialişti cu aptitudini deosebite şi experienţă îndelungată în meseria de miner. de lumină specifică galeriilor subterane”. Uzinele Metalurgice aveau angajaţi un număr de 2. Concedierea acestora s-a făcut. Cazurile depistate erau aduse imediat la cunoştinţa organelor de Siguranţă”.) 171 La 31 martie 1942. 171 . precum şi orice discuţie cu caracter politic.I. f. dosar 15/1938-1942. 65 . În conformitate cu Legea din 15 noiembrie 1940.681 persoane.P. dându-se exemplul incendierii din 1917 a două mine din Schitu Goleşti de către prizonieri transformaţi în lucrători minieri. personal de conducere. 172 . 10. 20. Ibidem. f. din care 5.170 Fabrica de armament cuprindea un număr de 1. 55. pe lângă verificarea şi recepţionarea materialului militar executat de lucrători (tunuri şi muniţii). fond „Comisia militară de Control şi Recepţie la Uzinele „Concordia”. întocmeau buletine informative în 169 170 . de a nu se mai reduce personalul tehnic şi administrativ. de aer. C. fabrica de tunuri: 527. dosar 291/1940-1941. 11. 135 administrativ. dosar 216/1941. (fabrica de muniţii: 825 lucrători. 243. f.169 La 23 august 1944.

Cum astfel de manifestări cu caracter „subversiv” mai fuseseră descoperite în ultimul timp.C. starea sanitară. procedee şi mijloace vizate de agenţi). din fabrica de muniţii. abateri disciplinare (beţii. Ibidem. comportamentul la serviciu sau în afară. comisia militară propunea conducerii luarea următoarelor măsuri: nici un lucrător să nu mai fie primit la serviciu fără o adeverinţă de la poliţia comunei respective că nu face parte din nici o organizaţie politică cu caracter subversiv. prin peroane de încredere. trebuia îndreptată pentru depistarea rapidă a propagandei subversive. de la Departamentul 175 . în 6 octombrie 1939. cheltuieli exagerate. manifeste. comisia militară raporta că a găsit. în timpul orelor libere de la amiază. adresate Inspectoratului General al Muncii Piteşti. Misiunea organelor de contra-informaţii. jocuri de noroc. controlul permanent şi discret. să fie aduse la cunoştinţa comisiei. toţi lucrătorii şi personalul administrativ inferior să aibă carnete de identitate cu fotografie. au fost introduse manifeste comuniste. starea disciplinară. activând în această mişcare şi chiar participând la evenimentele cunoscute în epocă sub denumirea generică de „rebeliunea legionară” din 21-23 ianuarie 1941. dacă aveau loc.care semnalau lunar starea de spirit. mai ales cei de la Uzinele Metalurgice „Concordia”. Conform rapoartelor întocmite de Subinspectoratul Muncii Piteşti. dosar 53/1939-1940. a spionajului.R. din Bucureşti „instrucţiuni pentru organizarea de mişcări revendicative simultane în toate fabricile şi întreprinderile de aceeaşi categorie profesională”. 195. purtări violente. printre lucrătorii din uzinele „Concordia” se găseau elemente care propagau idei comuniste. combaterea terorismului (distrugerile urmărite la fabrică. atitudini politice. să se execute un control mai riguros în special la intrarea în fabrică a tuturor lucrătorilor. puncte sensibile. Ca urmare. orice constatare făcută privind inscripţii. Inspectoratul General Tehnic al armatei informa şi uzinele „Concordia” că elementele comuniste care activau în bresle au primit din partea conducerii P. Se solicita că astfel de propagandă să nu se facă în atelierele uzinei. f. inscripţia „Trăiască Partidul Comunist din România” care a fost ştearsă în cursul aceleaşi zile. cu caracter subversiv. nemulţumirile de ordin material sau moral. accidente. lipsurile materiale. 66 . 200-201. ulterior unii dintre ei fiind arestaţi sau daţi afară. Departamentul Minier „Schitu Goleşti” şi schelele petroliere. rezulta că. Cu toate acestea. pe pereţii closetului de la fabrica de tunuri. acţiuni subversive. frecventarea unor cercuri necorespunzătoare). propagandă verbală. pentru a putea identifica elementele care propagau idei comuniste. În 14 octombrie 1939. 175 Funcţionari şi lucrători ai societăţii au fost atraşi de mişcarea legionară.

178 . cu diferite funcţii în mişcarea legionară. fiind înştiinţaţi că în Ploieşti. O parte din lucrătorii uzinelor. În oraşul . care a trimis o unitate de soldaţi compusă din 70 de oameni. din totalul de 1. Au vrut să scoată cu forţa din magazia de materiale. Evenimentele din 21-23 ianuarie 1941 au fost raportate de Comisia militară din cadrul uzinelor astfel: la 20 ianuarie 1941 lucrătorii legionari din uzină au avut şedinţă de noapte în localul căminului de ucenici. au luat parte la Ploieşti. 74 din Legea asupra contractelor de muncă şi s-a încuviinţat concedierea lucrătorilor fără preaviz. Schitu Goleşti. distrugeri şi ameninţări la adresa direcţiei. D. 176 67 .A. cei 14 muncitori s-au făcut vinovaţi de acte de sabotaj. fond Inspectoratul Regional al Muncii Piteşti. 177 În urma verificărilor efectuate s-au constatat că într-adevăr. temporar.J. din care 100 nemotivaţi şi 92 motivaţi. dosar 26/1943f. proveniţi de la Regimentul 5 Pionieri pentru a face pază în curtea interioară. au fost evacuate de către legionari instituţiile publice. au lipsit 192 muncitori. f. În 22 ianuarie au lipsit 275 de muncitori din care 179 nemotivaţi şi 96 motivaţi iar în 23 ianuarie.178 În seara zilei de 21 ianuarie. definitiv. fond Societatea „Concordia”. legionarii strânşi în căminul de ucenici au părăsit fabrica în mod paşnic. 176 Au fost concediaţi de conducerea societăţii „Concordia”. la atelierele de tunuri şi muniţii. 92. 12 lucrători cu perioade cuprinse între 15 zile şi două luni şi doi lucrători. Comisia militară a intervenit la Comandamentul Militar al municipiului Ploieşti. dosar 32/1941. În zilele de 21-23 ianuarie un număr apreciabil de legionari au lipsit nemotivat de la lucru dar fără ca aceasta să afecteze activitatea în uzină. nu au fost produse stricăciuni la utilaje uzinelor şi nu au fost ciocniri cu armata.N.Minier Schitu-Goleşti au fost arestaţi şapte participanţi din care trei au fost condamnaţi. Argeş. au lipsit 214 lucrători din care 119 nemotivat şi 95 motivat. Lucrul a continuat aproape normal. injurii grave. legionarii au lăsat lucrul şi s-au adunat în localul căminului de ucenici. Nu aveau arme la ei şi nu au provocat dezordini. pentru participare la „acte de terorism contra direcţiunii”. Fapta lor se încadra în dispoziţiile art. unde au aşteptat ordine de la centru. În seara zilei de 23 ianuarie. Ibidem.250 de lucrători. f. 138-141. dinamită pentru distrugerea imobilelor autorităţilor publice din Câmpulung Muscel. dosar 11/1940-1942. la acţiunile „nelegiuite”(unii dintre ei fiind înarmaţi şi purtând uniforme militare) de a forţa răsturnarea conducerii şi ordinii Statului. 6061. Astfel. în ziua de 21 ianuarie. 141. Departamentul Minier. Ibidem. 177 .

În acest ordin se menţionau dispoziţiile d-lui general Ion Antonescu. Tot personalul era pus sub supravegherea agenţilor informatori şi ai poliţiei.Ploieşti. au transformaţi acţiunile paşnice colective ale lucrătorilor în acţiuni anarhice şi de subminare a ordinii de drept. Conducătorul Statului. dosar 174/1942-1943. indiferent dacă se bucură sau nu de decretul de amnistie” Se solicita verificarea listelor cu cei condamnaţi şi îndepărtarea lor pe măsura apariţiei în ziare a hotărârilor de condamnare. Comisia militară a luat ulterior următoarele măsuri: s-au interzis şedinţele legionare în interiorul uzinelor.N. 40. de către.179 Societatea „Concordia” a înaintat o circulară tuturor departamentelor sale. copia Ordinului Preşedinţiei Consiliului de Miniştrii nr. Ca urmare a avertismentelor Comisiei militare privind propaganda comunistă. oneşti şi ajunşi pe căi legale în posturile ce le deţin – în diferite instituţii administrative şi economice – trebuiesc menţinuţi. şi avea şi rezoluţia generalului Dobre „ceea ce am şi ordonat să se facă”. Şteflea. f. 5-6. iar nu laşitate şi persecuţii”. au fost dezarmaţi câţiva soldaţi. au întărit autoritatea conducerii uzinelor. 41./941 referitor la personalul civil din uzine. 180 M. f. dreptate şi omenie. dosar 382/1941-1942. pentru restabilirea ordinei în Stat. 181 Ordinul era semnat de general I.C. ei fiind văzuţi în fruntea rebelilor. – Direcţia fabricaţiei muniţiilor a înaintat Uzinelor Metalurgice Ploieşti. nu existau suficiente probe pentru a se constata dacă erau şi simpatizanţi bolşevici. mărindu-le posibilităţile de sancţionare şi s-a propus continuarea supravegherii activităţii întregului personal. Ibidem. de ordine. ocupate câteva instituţii publice care ulterior au fost evacuate fără vărsare de sânge. 60. a fost impus un program de restricţii care cuprindea: respectarea 179 180 . 68 . nu se urmăreşte legionarul ci omul. Prin măsurile ce se iau de autorităţi.I.599 M. existând informaţii că „sunt câţiva funcţionari şi lucrători simpatizanţi legionari dar nu se putea conta pe sinceritatea foştilor legionari”. muncitori. care se găsesc în prezent în serviciu şi sunt oameni pricepuţi. 181 . Ibidem. diferiţi şefi ai organizaţiei legionare din uzină au fost concediaţi. f. Se impune deci. . în 25 iulie 1941. provocând dezordini. în care preciza că „vă rugăm să binevoiţi a îndepărta din serviciu pe toţi cei condamnaţi pentru rebeliune.Ap. Ibidem. relativ la problema funcţionarilor legionari aflaţi în serviciu „Dacă funcţionarii. Întrunirile lucrătorilor pe „cuiburi legionare” conduse de oameni „nepregătiţi” şi „deseori inconştienţi”. De asemenea.

Aceştia. fond Societatea „Colombia”. interzicerea convorbirilor telefonice particulare. f. Gh.222 din 1940. banii au fost vărsaţi. şapte la Departamentul Uzinelor Metalurgice din Ploieşti. în 25 martie 1941 societatea avea 92 de angajaţi străini. Emil Van der Ecken. dosar 1/1920-1942.I.A. cinci la Departamentul Electrica. s-au stabilit la Istanbul. Se considera necesară ca disciplina şi frecvenţa la lucru „să fie mai severă”. Emil Van der Eecken şi Jean Battaille (belgieni). f. 26. în iunie. numărul acestora a scăzut la 56 din care doi la sediul social. Louis Cauchois (francez). care consta în aceea că „aduceau manifeste comuniste spunând că le-au găsit pe stradă iar după ce le citeau lucrătorilor le predau conducerii”. 286. Pantazi a autorizat societatea să plătească regulat salariile lunare „din momentul plecării lor şi până la noi ordine”. Philippart. pentru unii supuşi belgieni şi francezi. societatea a intervenit la autorităţile competente spre a fi autorizată să le plătească salariile. în lei. René Cotteleer. f. În urma demersurilor făcute. consilierul economic de pe lângă ambasada Franţei care se însărcina cu transportul lor în Turcia. Ministerul Economiei Naţionale. Ibidem. dar nici Ministerul Muncii şi nici Serviciul Migraţiilor nu au admis cererile societăţii de prelungire a termenelor de şedere. dosar 53/1939-1940. Guillaume Sepult. André Surny. 183 Societatea „Concordia” a făcut apel contra deciziilor. Situaţia lor materială fiind dintre cele mai grele şi neavând mijloace de subzistenţă. 179v.184 Conform cererilor făcute. Manille Bonnami. Piteşti. Dacă. Ibidem. 22 la Departamentul Petrol. se avertiza că elementele comuniste au adoptat un nou sistem de propagandă. Societăţii „Concordia” i s-a cerut întocmirea unei situaţii cu supuşii străini angajaţi la societate. De asemenea. Albert Gaston Badoux. 183 . până când starea lor se va lămuri. care a început să funcţioneze încă de la 1 octombrie 1939 şi care pentru societăţile petroliere activa la Ploieşti. fond „Comisia militară de Control şi Recepţie la Uzinele „Concordia”. 182 69 . verificarea corespondenţei în totalitate. Walter de Meyer. În serviciul societăţii figurau 11 supuşi belgieni şi anume: Joseph Destexhe. Jean Bataille. au anunţat revizuirea anuală a supuşilor străini conform adresei cu nr. 278. 24.P.M. 184 . părăsirea locului de muncă. a respins prelungirea termenelor de şedere în ţară cu drept de exercitare a profesiei.orarului de lucru. neputând a se înapoia în Franţa. Au plecat din ţară. Raymond Meunier. 182 Ministerul Muncii şi Ministerul de Interne. 18 la Departamentul Minier Schitu Goleşti şi câte unul la Agenţia Brăila şi Staţia . prin comisarul special prof. în 1940. C. dosar 304/1940-1941. Comisia de revizuire a străinilor.S. invocând motive bine întemeiate. fond Societatea „Concordia”. Albert Philippart.

din 23 august 1941. 1-3. f. dosar 8/1942. de grupul german „Kontinentale” care deţinea 55% din capitalul societăţii „Concordia”. belgieni. 185 La 31 ianuarie 1942. Departamentul Minier Schitu-Goleşti. În 14 iulie 1942. supusul olandez Willem Meyerlingh. 188 . în perioada 1939-1942. f. Trebuie precizat că toţi supuşii străini au fost primiţi de societatea „Concordia” prin Uniunea Generală a Industriaşilor din România. proprietarul minelor de cărbuni „Beligrădeanu şi fiii” din Godeni. Aceştia trebuiau ceruţi nominal de întreprinderea doritoare. şi de 3. Se admitea chiar întrebuinţarea lucrătorilor evrei. lemnari. Ibidem.750 şi nici un evreu în anul 1942. f. fiind elveţieni. 8. Ibidem. 189 .358 de angajaţi. precum şi inginerul Iosef Karl Figlmüller. funcţionari. şi numit director tehnic al exploatărilor petroliere de la Societatea „Concordia”. dosar 304/1940-1941. f. strungari. Ibidem. societatea „Concordia” avea 9. 30-39. Conform adresei Ministerului Muncii. etc. 39. s-a dispus menţinerea mai departe „în mode definitiv şi fără teamă”. Acesta era Ioan Beligrădeanu. francezi.188 Ministerul Muncii nu obliga societatea să-l „dubleze” pe Beligrădeanu dar societatea avea pentru o eventuală înlocuire. greci. întreprinderile care i-ar fi folosit trebuiau să dovedească că au posibilităţi de cazare şi să precizeze categoriile de prizonieri pe care-i doreau. judeţul Muscel. conductele şi rafinăria „Vega”. 14. 187 . din care un evreu. mecanici. fond Societatea „Concordia”. cu nr. 70 .de export Constanţa. care cuprindea toate schelele. iar şederea lor în ţară era revizuită anual. lăcătuşi. Ion Beligrădeanu (locotenent în rezervă) era şeful Serviciului comercial din cadrului Departamentului Minier Schitu Goleşti.105. . Se puteau pune la dispoziţia uzinelor chiar evrei concentraţi pentru muncă obştească în detaşamente.853 din care 13 evrei în 1939. de la firma „Walthers & Co. dosar 291/1939-1944. calificaţi sau necalificaţi. în iunie 1942. ruşi. Numărul personalului Departamentului Petrol şi a personalului evreiesc de la „Concordia”. Dar. germani. dorind să sprijine producţia industrială. de la Departamentul minier Schitu Goleşti au fost îndepărtaţi din serviciu 14 lucrători „supuşi străini”. dar numai calificaţi – strungari. au fost aduşi în ţară.” specialist german care lucrase la rafinăria germană din Colonia şi numit subdirector tehnic la rafinăria „Vega”. polonezi. 1. chimişti. dosar 69/1942-1944. fond Societatea „Concordia”. pregătit pe Mihail Popescu. Ibidem. 186 Majoritatea erau ingineri. 187 La 1 ianuarie 1942. Marele Stat Major. f.105 din 17 septembrie 1941. Ministerul Muncii ridicându-le dreptul de exercitare a profesiei. era gata să pună la dispoziţia industriei prizonieri de război ruşi. a fost de 2. 189 185 186 . completată cu adresa 39. Ibidem.

încadrarea şi avansarea muncitorilor necalificaţi. de creşterile salariale solicitate de muncitori şi de avansările pentru funcţionari. dosar 246/1943. 6. 190 Era un simptom ce trebuia să dea de gândit. gratificaţii (salariul pe o lună sau maxim două luni). fetele între 16 şi 18 ani primeau 80% din salarii iar cele între 14 şi 16 ani 60%. în perioada 1942-1944. în perioada 1941-1944. lucrătorilor şi meşterilor calificaţi din industrie. chirii (erau obligatorii 190 . lemne de foc. lucrători şi maiştrii calificaţi. o aprovizionarea ritmică şi o îmbunătăţire a modului în care se făcea această aprovizionare. de naştere sau înmormântare. Exista o scară de salarizare „A” prin care se crea un cadru fix şi uniform pentru salariaţi în toate industriile. au acordat personalului său sume de bani pentru: salarii. au creat permanent nemulţumiri în rândul muncitorilor minieri care cereau majorarea raţiei pentru ei şi familiile lor. s-au practicat ajutoare de căsătorie. Atunci când erau nemulţumiţi. f. încălţăminte. Conducerea societăţii era îngrijorată de mentalitatea salariaţilor de a „veni la lucru fără dorinţa de a munci”. fiindcă îşi primeau la timp salariile şi cotele de alimente strict necesare. Uzinele metalurgice. Ibidem. fiecare diviziune se împărţea în categorii. lucrătorilor industriali. a căutat să vină în ajutorul salariaţilor pe calea aprovizionărilor efectuate prin Oficiul de Aprovizionare creat. La rândul lor. s-au acordat împrumuturi pentru cei care îşi cumpărau case. de nici o natură. Exista o diferenţă de vârstă şi sex. s-au dat ajutoare în bani sau alimente cu ocazia sărbătorilor de Paşti sau Crăciun. Lucrătorii se împărţeau în trei mari diviziuni: muncitori necalificaţi. Femeile mai mari de 18 ani primeau 90% din salarii.În 1942 au apărut Normele pentru angajarea. 71 . prime şi ore suplimentare (acordate unor lucrători pentru mărirea producţiei şi limitarea întârzierilor). Preţurile variabile la alimente şi îmbrăcăminte au fost cele care au provocat nemulţumiri în perioada desfăşurării războiului printre lucrătorii societăţii. lucrători industriali (muncitori specializaţi). Tinerii între 16 şi 18 ani primeau 85% din salariile cuprinse în scară iar tinerii între 14 şi 16 ani primeau 70%. Societatea. mai ales că lucrătorii nu aveau motive de nemulţumire întemeiate. lucrătorii arătau o „rezistenţă pasivă” la munca lor şi o frecvenţă neregulată la serviciu. Starea de spirit a lucrătorilor şi funcţionarilor societăţii „Concordia” până la 23 august 1944 a fost strâns legată de rezolvarea favorabilă a aprovizionărilor. S-au distribuit alimente. Programul de lucru era de 8 ore pe zi sau 200 ore lunar. Scara cuprindea 41 de tipuri de salarii. Cotele de porumb fixat de Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării. despăgubiri de personal (salariaţilor şi lucrătorilor închişi şi eliberaţi după 23 august 1944).

f. iar preţurile de export arătau o creştere medie de numai 3.191 În şedinţa Adunării Generale Ordinare din 2-5 iulie 1943. pregătire şi perfecţionare a muncii. a societăţii „Concordia”. şi Inspectoratul Muncii Ploieşti. 4. prin adresa nr. au autorizat funcţionarea Cursului Profesional pentru ucenici. asigurări de personal(lunare şi anuale). putem spune că societatea a urmărit să vină în sprijinul personalului său în limita posibilităţilor materiale şi financiare. 193 . În timp ce suma salariilor plătite de industria de petrol a crescut de aproape 17 ori între 1940 şi noiembrie 1944. 193 Ţinând cont de condiţiile economice cu totul speciale din perioada războiului. conform angajamentului). Eftimie Antonescu. cu adresa 526 din 13 mai 1939. scumpetea nu a putut fi stăvilită şi nici fixată la un anumit nivel iar salarizarea a fost depăşită permanent de scumpetea generală. încălzit şi iluminat (obligatorii. 192 Cu toate eforturile pentru ameliorarea materială şi o salarizare sporită făcută de societatea „Concordia”. 16. Ibidem. preţul materialelor folosite în industria petrolieră au crescut de 5-18 ori. . f. La solicitarea societăţii.2 ori.795. Era absolut necesar să se ajungă la o creştere a preţurilor care să ţină seama de situaţia deosebit de grea care s-a creat în industria petrolieră românească prin lunga perioadă de comprimare a preţurilor sub nivelul tuturor celorlalte produse şi prin sarcinile speciale cărora a trebuit să le facă faţă. ajutoare personale(în cazuri de forţă majoră ca decese. dosar 101/1944. boală. concedii personale (pentru personalul care renunţa la concedii). (plătiţi cu ora) erau în proporţie de 50% foarte buni. O statistică întocmită de conducerea uzinelor metalurgice arăta că lucrătorii industriali erau: excepţionali în proporţie de 50%. f. din 11 mai 1939. a fost adus de către preşedintele Consiliului de Administraţie. 5. Şcoala de ucenici Ministerul Muncii acorda reduceri sau scutiri de taxă de 1% pentru Fondul Muncii. univ. Ibidem. 72 .5 ori iar cele la intern de 3. dosar 256/1944. întreprinderilor şi societăţilor care au înfiinţat sau aveau în funcţiune aşezăminte de îndrumare. înfiinţat de 191 192 . Ibidem. Lucrătorii calificaţi erau excepţionali în proporţie de 40%. dosar 103/1943. accident. un omagiu pios pentru cei 36 de funcţionari şi muncitori ai societăţii. 6. fiind consemnate în foaia de angajare şi se acordau în bani şi natură). Muncitorii necalificaţi. foarte buni în proporţie de 40% şi buni în proporţie de 20%. care muriseră în serviciul patriei până la acea dată. foarte buni în proporţie de 40% şi buni în proporţie de 10%. Ministerul Muncii.pentru societate. prof.

Şcoala era un model pentru toate şcolile de ucenici înfiinţate pe lângă celelalte întreprinderi din ţară. f.178. profesori şi preoţi. Ibidem. menghine rotative. În anul şcolar 1939-1940. col. vizitarea 194 195 . După alocuţiunile invitaţilor. În 20 iulie 1942. elevii prezentau diferite piese de precizie şi aparate care erau executate în timpul asului şi care constituiau probele pentru examenele finale. preşedintele Comisiei Militare de Control şi Recepţie. N. iar în anul următori. la secţie cazangerie-vagonaj 19. îmbrăcămintea şi încălţămintea necesară.194 În ianuarie 1940. dosar 184/1948. Înălţătoarea serbare de la uzinele Concordia – Ploieşti. numai cu clasa I. secţia tunuri 41. fiind frecventată de 56 de ucenici. dosar 51/1939-1940. pe lângă Departamentul Uzinelor Metalurgice din Ploieşti.157 lei. aparate de strunjit.50 şi 8 lei/oră. vice-preşedintele Consiliului de Miniştrii. Mihai Antonescu. IV. etc. pe lângă publicul numeros şi delegaţii din partea lucrătorilor din uzinele „Concordia”. 20. care va deveni şi singurul comandant cu diplomă al „străjerilor” din uzină. maşini de cusut curele. Elevii au executat în anul 1942 un număr de 30. Mai existau în uzină 124 de ucenici.680 bucăţi diverse piese ce au folosit pentru nevoile ar armatei. iar în 19411942 cu 313 elevi. 21 iulie 1942. Tudoran.„Concordia”. f. gen. cap. maşini de găurit. Dintre aceste aparate executate de ucenici putem aminti: motoare electrice complete. aceste cheltuieli şcolare urmau să crească în funcţie de creşterea numărului elevilor. 196 Condiţiile de înfiinţare a căminelor şi admiterea elevilor în căminele statului erau cele din „Legea pentru pregătirea profesională şi exercitarea meseriilor” din anul 1936. În anul 1939-1940 şcoala a funcţionat cu 224 de elevi. p. Pentru anul 1938-1939. 13. şi care a funcţionat în anul 1938/1939. univ. din care erau repartizaţi la secţia mecanică 50. sume de bani cuprinse între 3. tunuri în miniatură. învăţământul teoretic fiindu-le predat în cele două şcoli profesionale din Ploieşti. s-au înfiinţat clasele a II-a şi a III-a. Mateescu. Au luat parte la aceasta serbare. în „Prahova Noastră”. reprezentantul prof. Directorul şcolii era ing. directorul Sylvio Marino. societatea plătindu-le taxele. 1. Ibidem. cleşti pentru tăiat ţevi. în septembrie 1938. 73 . rechizitele şi cărţile necesare. secţia întreţineri ateliere 89.195 La sfârşitul anului. Numărul ucenicilor în perioada 1938-1941 a variat între 130 în 1938 şi 150 în 1941. existau 224 de ucenici. pentru învăţământul practic industrial. secţia muniţii 15. .. în 1940-1941 cu 281 elevi. macarale. secţia turnătorie 10. maşini de tăiat garnituri. uzinele aveau un buget de cheltuieli şcolare de 1. 357-360. Demetrescu. lămpi. 196 . transformatoare. Şt. Uzinele acordau ucenicilor. pentru prima dată. a avut loc serbarea de sfârşit de an de la Şcoala de ucenici de pe lângă Atelierele societăţii „Concordia”.

Prin Serviciul de Aprovizionare al uzinei. şi anume 8 lei pentru cei din anul I. 196 din 1937. şi din această cauză au fost controlate şi finanţate de ea. tot timpul cât dura ucenicia. părinţii trebuind să contribuie. fond Societatea „Concordia”.4. „Buletin lunar .R. Argeş. 16-18 lei pentru anul III şi 19. ucenicii primeau alimente şi îmbrăcăminte. D. numărul ucenicilor era mare. 59 din numărul ucenicilor proveneau din mediul rural şi 41% din mediul urban.J. în afară de sărbătorile legale. 197 Uzinele Metalurgice nu aveau. ucenicilor li se recunoştea acest drept de la început. iar la şcoala primeau gratuit cărţile şi rechizitele şcolare. au fost: 199 Nr. 198 Cei de la sate aveau o situaţie mult mai grea. într-o mai mare măsură. . necesar dezvoltării lor. Astfel. ca şi în Regulamentul acestei legi. casă şi spălat. în 1943.A. În anul 1938. lucru aproape pentru majoritatea lor. gen. Societăţi afiliate Întreprinderile constituite sau al căror capital a fost dobândit în întregime sau în cea mai mare parte de Societatea „Concordia”. Legiuitorul avea în intenţie ca ucenicii să beneficieze de un concediu mai îndelungat. an 17. ucenicii erau plătiţi cu ora. erau interni la căminul statului.”. 68. în timp ce un salariat adult ajungea abia după cinci ani să primească 14 zile de concediu. 9-10/1939. Copiii din oraşe beneficiau de înlesniri mai mari. crt.N. Cei de la fierărie şi turnătorie primeau în plus o primă de 4 lei pe oră.G. Întreprinderile fiind în majoritate aflate în oraşe. 199 . 33 din Legea pregătirii profesionale publicată în „Monitorul Oficial” nr.U.expoziţiei cu produsele fabricate de elevi şi distribuirea premiilor.I. 12 lei pentru cei din anul II. cămin pentru ucenici. pe care însă le plăteau în rate lunare. 53 de elevi care primeau 500 de lei pe lună pentru masă. ei putând locui la părinţi sau la rude. Pentru munca prestată în ateliere. Şt Demetrescu a primit defilarea elevilor care „a stârnit prin cadenţa şi ţinuta elevilor. aplauze frenetice ale asistenţei”. dosar 200 /1943-1948. 74 . nr. Această prevederile era statuată şi la art. Articolul 14 din Legea contractelor de muncă prevedea că patronii şi societăţile erau obligate să acorde ucenicilor un concediu anual de odihnă de cel puţin 15 zile.26 lei pentru anul IV. pentru întreţinerea copiilor. 10-11. f. p. Ibidem. 2. Din cei 400 de ucenici. 197 198 Denumirea societăţilor Obiectul de activitate Participaţia societăţii „Concordia” .

f. 269 din 21 noiembrie1934. 73. 2. 12. restul de 500 acţiuni găsindu-se la Societatea „Bancara Română”.000 acţiuni. dosar 242/1943. al cărui obiect era explorarea. Asociaţia pe cuxe „Gavriil” 9. exploatarea. Moldonaphta Steaua Electrică Ialomiţa Concordia – Auriferă Topliţa – Măgura – Concordia Boteni Asociaţia pe cuxe „Herja Bonae Spei” 8. împărţit în 44.86 % 100% 100% 100% 100% 50.Auriferă” şi „Steaua Electrică”.5 ha din care în exploatare numai 14 ha. conform Decretului-Regal publicat în „Monitorul Oficial” nr. Ibidem. Societatea „Muntenia Petroliferă” 11. care era de 47. 97 din 24 aprilie 1940. Societatea „Creditul Carbonifer” Petrol Electricitate Electricitate Aur Aur Cărbuni Minereuri complexe Minereuri complexe Electricitate Petrol Cărbune 98. cu sediul în Bucureşti. 5. 200 . Din acestea. Aceste acţiuni au intrat în tezaurul Societăţii „Concordia”. a fost constituită în anul 1921. Societatea de Electricitate Târgovişte 10. 43. au fost cumpărate în 1941 de către fosta societatea petrolieră „Foraky Românească” care a fuzionat la 1 ianuarie 1942 cu „Concordia”.50 %.000 lei. societăţii „The Danube Oil Trading Company of Romania” i-a fost acordat perimetrul XVI Tazlău în suprafţă de 45. rezultând cota de 50%. 7. depuse pe numele unor persoane particulare.500 acţiuni adică. cu un capital iniţial de 22.83 % 100% 100% 50% 100% 100% Societatea „Concordia”. transformarea şi comercializarea petrolului şi derivatelor sale. 3. deţinând întregul capital al societăţilor „Ialomiţa”. toate drepturile acestei societăţi au fost transferate societăţii „Moldonaptha”. 200 În baza Jurnalului Consiliului de Miniştrii publicat în „Monitorul Oficial” nr. 75 . aproape 99% din capital.000. aducând aport şi cele 43. 4. 6. participaţiile acestor societăţi la Societatea de Electricitate Târgovişte au fost înglobate în participaţia societăţii.1. cu o redevenţă de 2% peste redevenţele legale. „Concordia .500 acţiuni. strada Orlando nr. La 1 ianuarie 1935. Societatea „Moldonaphta” Societatea anonimă.

societatea a fost finanţată de următoarele societăţi: „Kontinentale Oel”. . 201 În septembrie 1944. Societatea „Moldonaphta” datora acestor societăţi următoarele suma de 117. „Explora” şi Societatea „Bancara Română”. care funcţionând în paralel cu uzina de la Câmpina. Diferitele servicii ale Societăţii „Concordia” au cerut conducerii germane încheierea unui contract cu Moldonaphta pentru gestionarea societăţii. f.000. f. 15.500. la Tazlău şi Stăneşti. f. membri : ing. 8.000 lei împărţit în 2. la diferite societăţi şi bănci erau de 203.000.000 acţiuni. 133 din 7 iulie 1933. furniza în comun energie electrică pe reţeaua de distribuţie. 206 . dar a fost sporit la 50. începută în august 1921. f.800.000 lei. Ibidem. 69.205 Capitalul social iniţial a fost de 1. pentru exploatarea uzinei de la Floreşti. 20. 205 . Societatea „Steaua Electrică” Societatea anonimă cu sediul în Bucureşti. iar cenzori : Clement Gheorghiu şi Nicolae Baciu. 204 A fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. Cele 100. Ibidem. 202 Sediul exploatărilor se afla în Moldova. a 500 lei valoare nominală fiecare. 191. preşedinte al Consiliului de Administraţie era inginerul Alexandru Macri. iar perimetre de explorare existau în structura Dolani – Tătărani şi în ţinutul XI Bacău. f.000 acţiuni „Steaua Electrică” aparţineau în totalitate Societăţii „Concordia”. Finanţarea societăţii.000 lei. Mihail Brătescu. unde existau perimetre în producţie. dosar 200/1943-1948. prin care s-a decis ca atât conducerea tehnică cât şi cea administrativă şi comercială a Societăţii „Moldonaphta” să treacă asupra Societăţii „Concordia”. având ca obiect de activitate crearea unei uzine pentru producerea şi vânzarea de energie electrică. strada Matei Millo nr. 203 . Ibidem. Ibidem . 204 . Ibidem. f.000 lei.Până la trecerea de fapt a Societăţii „Moldonaphta” la Societatea „Concordia” care a avut loc în toamna anului 1942. Gaston Badoux şi Gerhard Wagner. dosar 24/1926-1934. 203 Prin participarea egală a Societăţilor „Steaua Română” şi „Electrica”. 9. care nu s-a făcut cu toate insistenţele depuse.000 acţiuni. 76 . 192. La acea epocă. dosar 292/1944-1948. dosar 81/1939-1946. conform hotărârii Consiliului de Administraţie din 9 ianuarie 1943. s-a făcut exclusiv de Societatea „Concordia”. Ibidem .206 201 202 . Această din urmă societate se pare că ascundea o finanţare germană. s-a format Societatea „Steaua Electrică”. La data de 26 august 1944 datoriile financiare ale Societăţii „Moldonaphta”. împărţit în 100. a fost constituită în anul 1923.

La 1 aprilie 1923 a fost pusă în funcţiune Uzina de la Floreşti (Prahova). În 1938. a câte 2. Cantacuzino. cu misiunea de a fi intermediare între ele şi autorităţile române. în temeiul contractelor de închiriere încheiate. f. strada Matei Millo nr.000 lei. După 1944 moştenitorii Cantacuzino au intentat Societăţii „Concordia” un proces de reziliere a vânzării şi restituire a terenurilor cu tot ce se afla pe ele. 71 din 25 martie 1941. grupurilor de industriaşi străini care contractaseră construirea unei uzine hidro-electrice la Dobreşti judeţul Dâmboviţa. Societatea „Ialomiţa” Societatea anonimă română pentru forţă şi lumină electrică cu sediul în Bucureşti. Ibidem. s-a vândut uzina către Societatea generală „Gaz şi Electricitate” cu preţul de 98. 77 . a fost constituită în anul 1928. dosar 200/1943-1948. de către societăţile străine contractante.000 acţiuni cuprinse în 500 de titluri a 200 de acţiuni numerotate de la 1 la 100. construită pe terenul cumpărat de la defunctul Mihail G. 56.000 lei iar în 1938 a vândut 20. ca să îndeplinească condiţia pusă de guvernul român. uzina a fost exploatată de Societatea „Concordia” prin departamentul său „Electrica”. În anul 1937. societatea a vândut energie electrică în valoare de 15. După anul 1930 toate motoarele instalate în uzină au fost obţinute cu autorizaţii în baza Legii energiei electrice. subscris de Banca Comercială Română şi de societăţile străine. conform legilor române. în 1938.000.000. din cauză că reclamanţii locuiau în străinătate. la un preţ de 0.900. pentru executarea contractului de constituire şi exploatare a uzinelor de la Dobreşti.78 lei kw. care a costat peste 800. Societatea „Steaua Electrică” a depus spre nominalizare cele 100. proces care a fost tărăgănat şi lăsat „în părăsire” după 1947. Ibidem. 208 Capitalul social a fost de 18. În conformitate cu Decretul-Lege 811 din 24 martie 1941.600. 207 Din 1940.000 care reprezentau întregul capital social al societăţii.150. .000Kwh energie electrică. „Ialomiţa” a fost deci o creaţia a societăţilor străine.000 franci belgieni plătibili în 46 rate trimestriale .000 lei. constituită în România. publicat în „Monitorul Oficial” nr. 15. începând cu data de 30 septembrie 1938. ultima fiind la 31 decembrie 1949 şi tot în acest an s-au pus în concordanţă registrele contabile cu noua situaţie creată.000 franci belgieni fiecare rată. f. 207 208 . Condiţia a fost ca să se semneze contractul de către o societate anonimă română. 7-10.000. toate acţiunile au intrat în patrimoniul Societăţii „Concordia”. dosar 125/1937. Mai târziu.

toate acţiunile fiind deţinute de „Concordia”. preşedinte al Consiliului de Administraţie a devenit ing. Acest scont a fost mărit până la 10% atunci când Gaz Electrica a plătit ratele cu mult înaintea termenelor. „Concordia” deţinea 46. A. Matei Millo nr. J. 214 .000 lei.000. când avea un capital de 6.000 lei.În conformitate cu Decretul-Lege 811 din 24 martie 1941. care 209 210 . ing. Drăgulănescu.000 acţiuni. Societatea „Ialomiţa” a depus spre nominalizare cele 18. Societatea „Kontinentale Oel” care a primit între 1942 – 1943 . Ernest Ballif iar administratori Ion Marinescu. După 1940.494 franci belgieni şi Societatea „Concordia” care a primit în 1944 17.000 lei.000 lei. 238. adj.250.663.000. În iulie 1942 au fost transferate pe numele societăţii „Concordia” acţiunile societăţii „Ialomiţa”. str. gen.214 Până în anul 1940. dosar 292/1944-1948. 20. aveau un capital social de 30.000.000 franci belgieni.200. respectiv 32. dosar 244/1944-1948. f. G. reprezentând 23. 211 . Ibidem. 28. Destexhe. conform convenţiei încheiate bonifica cu 5% toate ratele plătite anticipat. Mai avea de plătit 15 rate până în 1949.000 lei în 180 de titluri cumulative a câte 100 de acţiuni fiecare. 212 . împărţit în 12. adică la 09 septembrie 1938. dosar 134/1939-1944. Creditorii Societăţii „Ialomiţa” au fost: Societatea belgiană „Hydrofina” căreia i-au fost transferate până în decembrie 1941. Stroe iar secretari.000 acţiuni. Duqué şi A. Ibidem. 212 Preşedintele Consiliului de Administraţie a fost. După septembrie 1940. 71 din 25 martie 1941. 209 Până la 31 martie 1946 societatea Gaz Electrica a plătit 31 rate.000. Acest litigiu a fost stins prin plata unei sume globale de 120. 78 .200. principalii acţionari ai societăţii erau „Concordia”. P.786.506 franci belgieni. Ibidem. dosar 292/1944-1948. Voinescu. M.000 de bucăţi acţiuni a câte 1. publicat în „Monitorul Oficial” nr. 33. 213 Societatea a fost preluată de „Concordia” în februarie 1938. 15. dosar 156/1941-1942. reprezentând întregul capital de 18. 163. Eliade şi J.000 lei care a fost achitată la perfectarea vânzării. f.000 franci belgieni. 164. reprezentând 66. cu sediul în Bucureşti. . Ibidem.650. Ibidem. 210 Între Societatea „Ialomiţa” şi Societatea „Gaz Electrica” s-a declanşat un litigiu asupra energiei furnizate până la data vânzării uzinei de la Dobreşti.000. Societatea „Ialomiţa” . f. f. 6.000 franci belgieni. până în 1940.000 lei din care deplin vărsat numai de 13. Ibidem. 211 Societatea „Concordia Auriferă” Societatea „Concordia – Auriferă”.1. f. 213 . f. 131.

pierderile societăţii s-au situat la 3. rămânând doar suprafaţa menţionată.000 ha acordată de stat şi aprobată. prin Decretul Regal nr. 45.000. în apropierea localităţilor Gheorghieni şi Sovata. concesiunile miniere din zona munţilor Ghiurghiului au fost pierdute. judeţul Ciuc. grupul de concesiuni „Câinelui” rămânându-i numai grupul 215 216 .000 lei. 218 . 1. 3.000 lei.000 lei. în valoare de 300. cu sediul în Deva. Ion Marinescu. numărul muncitorilor calificaţi şi necalificaţi ridicându-se la 168. La fondarea societăţii au fost 14 acţionari. argint pe an. înfiinţată în 1927. o concesiune în suprafaţă de 31. dr. Ibidem. Ibidem. fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. a mai achiziţionat prin cumpărare. f.000 lei. cu un conţinut de 12 grame aur / tonă şi 24 grame de argint / tonă.027/1947.000 lei.000.000 lei şi ing. Petru Groza. 467/1937. Suprafaţa iniţială a fost de 75. 1. M. cu o valoare de 3. avea cele mai multe acţiuni şi anume 7.215 Geologii societăţii au calculat că se puteau obţine maxim 100 kg aur şi 200 kg. Ibidem. se prelucrau zilnic 25 de tone de minereu. .500. mai târziu. (grupul „Câinelui – Băiţa – Crăciuneşti”). B-dul Elisabeta nr. dosar 182/1938.deţinea 58. Conform situaţiei întocmite de conducerea şantierului şi înaintată Direcţiei Regionale Miniere Alba la 27 martie 1939. f.400 acţiuni în valoare de 29.218 Ulterior. f. care au subscris sume de bani pentru capitalul social de 10.000.000 lei. Voinescu. 600 acţiuni. Societatea deţinea în ţinutul minier din Munţii Ghiurghiului. 79 . dosar 89/1941. s-a eliminat sterilul. dosar 271/1939. 5-6.261.000 ha dar în urma studiilor făcute înainte de ocupaţia maghiară în Ardealul de Nord. avea sediul social iniţial în Bucureşti.311. dosar 308/1944-1947. Din cei 14 acţionari. de la societatea „Mica” încă 15 concesiuni cu preţul de 9. societatea a revândut societăţii „Mica” cu suma de 7. f.000.000 lei pentru care s-a intervenit la Ministerul Economiei Naţionale pentru o eventuală despăgubire. Ibidem. Gheorghiu. Societatea „Topliţa – Măgura – Concordia” Societatea.000 acţiuni în valoare de 500. În împrejurările cedării Ardealului de Nord în 1940. explorării şi industrializării.030 lei. şeful exploatării fiind inginerul N.217 Societatea deţinea iniţial un număr de 85 de concesiuni validate definitiv de fostul proprietar la 16 mai 1925 iar ulterior.216 Activitatea s-a reluat după octombrie 1944. 217 . argint şi metale conexe. 3. Între anii 19340-1941. în vederea prospectării minereurilor de aur. Societatea „Concordia” pierzând tot inventarul său investit în valoare de 11.200. 9.

100. pentru exploatarea aurului. Iuliu Maniu.” şi anume Băiţa. f. magneziului. dosar 138/1938. deci concesiuni. 220 Împrejurul concesiunii. compus din 15 concesiuni. zinc.„Băiţa-Crăciuneşti”. molibdenului.765. 23. 2. fond Societatea „Sovrompetrol”. Achiziţionarea cu 25. Ibidem. argint. plumb. pirită. În afară de concesiunile aparţinând societăţii „Topliţa-MăguraConcordia”. 11. sumele investite au fost în valoare de 106. bauxitei.000 lei în şantierul de la Baia de Arieş iar după părerea experţilor său mai trebuia să investească cel puţin 300. Ibidem. etc. judeţul Turda unde se exploata minereu aurifer din filoane şi stocuri. Troiţa şi Măgura. obiectivele fiind divizate în trei grupe distincte: mine aparţinând societăţii. zone propuse pentru studiu.000 lei pentru a extrage la perfecţie tot materialul preţios.000. Redevenţele porneau de la 6% şi ajungeau până la 10% pentru cantitatea cuprinsă între 5 şi 10 grame de aur/tonă. Suprafaţă totală a celor 100 de concesiuni era de 623.355. pentru aur. care aveau o suprafaţă totală de 1.000 lei a celor trei mine aparţinând Societăţii „T.000. argintului.5 km de centrul comunei Baia de Arieş spre sud spre Valea Băilor. Aparatul de extragere nu era însă bun.000. dr. nu au mai putut fi aduse.908/1939. 5. „Concordia” a investit suma de 300. uzina de flotaţie proiectată a se construi în şantierul de la Baia de Arieş nu a mai putut fi construită iar maşinile. f. fiind interesată de exploatarea aurului.).907 ha. deşi au fost comandate. cu dr. deoarece în loc de 10 sau 14 grame de aur la tonă se extrăgeau doar trei grame. Minele se aflau la o distanţă de 60 de km de oraşul Turda iar mina „Concordia” se afla 1. etc. la Tribunalul Ilfov. societatea a solicitat Ministerului Economiei Naţionale perimetre de exploatare în suprafaţă de 680 de ha. argint şi conexe. respectiv cedarea Ardealului de Nord. Din cauza evenimentelor din anul 1940. 221 Producţia obţinută de la darea 219 220 . a fost unul din obiectivele stabilite de „Concordia” pentru dezvoltarea activităţii sale miniere în România. dosar 306/1948.M.219 Pentru achiziţiile stabilite în anul 1938. Societatea „Concordia” poseda concesiuni în suprafaţă de 634 ha. bismuth-ului. 80 . Societatea „Concordia” a contractat prin actul autentificat la nr. contra sumei de 3.000 lei şi a unei redevenţe progresive din brut din toate minereurile produse (aur.000. Cheltuielile lunare se ridicau la 17.000 lei. 79.7135 ha. şi la Baia de Arieş. 221 .000 lei iar produsul de extracţie era cel de flotaţie. La 1 mai 1944 şantierul a intrat în producţie normală. f.C. dosar 306/1949. cumpărarea drepturilor miniere. Ibidem. validate definitiv la 13 martie 1933. . mine propuse a fi cumpărate. Romulus Boilă şi Societatea ”Baia de Arieş”.

fondul de amortizare la 2. Iniţial. 97. în suprafaţă de 96. f.83%) erau deţinute de către Societatea „Concordia” restul fiind deţinut de acţionari români. 81 . aur iar în împreună cu Topliţa-MăguraConcordia s-a ridicat la 52. Ibidem. Ibidem. 3v. Asociaţia pe cuxe „Herja Bonae Spei” Pentru exploatarea plumbului şi zincului. Boilă.000 lei. Capitalul societăţii era de 5. Disponibilul vărsat la B. dosar 12/1937. fondul de rezervă a rămas acelaşi iar pierderile s-au cifrat la 417. pentru exploatarea cărbunilor şi a lignitului. . 225 La sfârşitul anului 1941.000 acţiuni nominative din care un număr de 5. Ulterior. divizat în 10.083 acţiuni (50. s-au acordat concesiuni în suprafaţă de 580 ha. f.6 ha din care 60 de ha pădure de vechime între 10 şi 12 ani şi 35 de ha lăstar cu o vechime de 2 ani.000 lei. Alimănişteanu.809. f.în folosinţă s-a ridicat la 21. Actul constitutiv a fost încheiat în 24 decembrie 1919 şi autentificat la Tribunalul Ilfov sub numărul 26. nu au fost mulţumiţi de respectarea contractului.418.R. deplin vărsat.223 Societatea „Boteni” Societatea pentru exploatări miniere cu sediul în Bucureşti. Livia R. 22.5 kg. dar atât el cât a fost în viaţă cât şi soţia sa. pe deplin validate.410. după preluarea de către „Sovrompetrol”.858 lei. fond Societatea „Concordia”. dosar 114/1945-1946. 196. că „nu primea bani de milogeală” ci dorea să se execute contractul. ulterior.000. punctul Valea Herjei. se ridica la 7.v. Romulus Boilă spunea. în suprafaţă de 222 223 . societatea avea concesiuni şi perimetre în regiunea Baia Mare. 1-5. a „Concordiei”.224 Apoi. judeţul Muscel. totalul investiţiilor făcute se ridica la suma de 4. Ibidem.871 lei.360 lei. a fost înfiinţată iniţial în Câmpulung.000 lei după o aşteptare de şase ani. f. 224 . cât mai era în viaţă. Concesiunea a fost cumpărată de la Al. fond Societatea „Sovrompetrol”.C. dosar 306/1949. judeţul Muscel.5 kg. conform actului de cumpărare din 30 aprilie 1920. 15.524 lei. aur. contractul nu a mai fost respectat.222 Societatea i-a oferit lui Romulus Boilă 7.000. exploatarea se făcea de pe terenurile situate în Valea Itului din comuna Jugur. str.213. dosar 16/1939-1943. Fuziunea cu societatea „Boteni” nu a fost în totalitate în interesul societăţii „Concordia” din cauza formalităţilor complicate ce trebuiau încheiate. 225 . Matei Millo nr. La 31 decembrie 1932. totalul investiţiilor s-a ridicat la 3. Ibidem.397.

. dosar 125/1937. 4 ha.854 lei. cât formau asociaţia de proprietari. P. pe 4 cuxe.428/1937. Cuxele acestei societăţi erau proprietatea „Concordiei” din 1937. f.S.P. zinc şi pirită) iar zăcămintele statului se prelungeau şi în concesiunea „Concordiei”. 226 În anul 1940.227 Asociaţia pe cuxe „Gavriil” Pe teritoriul comunei Baia Sprie. în valoare totală de 15. Ibidem. Zăcămintele din concesiune erau exploatate de Societatea „Minele de Plumb şi Zinc”. Canonicul din Baia Mare. Crişan nr. ţinută în 12 decembrie 1938. Cele patru cuxe nu erau transcrise dar erau prenotate ca proprietar al lor. adiacentă cu concesiunile statului.000 lei. investiţiile ridicându-se la 600.463.228 Aici se găseau minereuri aurifere şi complexe (plumb. dosar 125/1937. societatea „Concordia” a prezentat un certificat pentru 124 de cuxe transcrise în original pe numele său. şi mai era prenotată. s-au pierdut tot inventarul societăţii „Concordia”. „Societatea „Concordia” urmând să fie transcrise ulterior. precum şi cele de la concesiunea „Gavril”. se afla concesiunea „Gavriil” în suprafaţă de 16 ha. afiliată la Societatea „Phöenix”. adiacentă cu concesiunile Societăţii „Phöenix”. f. 35. care. şi vizare la Fisc la nr. era proprietara celor 128 de cuxe.000 lei. ca proprietară. După 1944 a început un proces pentru anularea cumpărării terenurilor de la Asociaţia „Herja-Bonae-Spei”. în registrul asociaţiei figura ca proprietar a 126 de cuxe transcrise şi două prenotate din 1936. 238. Au fost solicitate perimetre de exploatare în suprafaţă de 900 ha. 36. de către antecesorul ei. Alexandru Breban. 8. f. Ibidem. 226 227 . Alexandru Breban a fost considerat ca director în faţa Regiunii Miniere Baia Mare deoarece deţinea totalitatea cuxelor care formau asociaţia şi avea domiciliul în Baia Mare. 82 .cca. În Adunarea Generală a Proprietarilor de cuxe „Herja Bonae Spei” din Chiuzbaia şi care avea sediul administrativ în Baia Mare str. Societatea a investit sume care se ridicau la 2. conform nr.300. Alexandru Breban. 36. 3431 de către Hanzulovici Ileana şi Hanzulovici Zoltan. Ibidem. 228 . în regiunea Baia Mare. proces pornit de familia Kalosi din Budapesta. Aceste zăcăminte se găseau la adâncime şi nu puteau fi atacate din nici un punct de la suprafaţă. cu ocazia cedării Ardealului de Nord. dosar 244/1944-1948. a vândut aceste cuxe societăţii „Concordia” prin act de vânzare-cumpărare încheiat în 25 noiembrie 1936. Deci. aparţinând Asociaţiei pe cuxe „Gavriil”.

45. dosar 292/1944-1948. înfiinţări de depozite de vânzare a acestor produse. societatea a fost dizolvată la 14 iulie 1942 prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor societăţii. întregul 229 230 .000 lei. sediul societăţii a fost în Bucureşti. Ibidem. Firma a fost înregistrată la Oficiul Comerţului la nr. 15. Conducerea efectivă în perioada de tranziţie a exploatării în Târgovişte era asigurată de o singură persoană controlată de doi delegaţi ai celor două societăţi. Energia electrică necesară oraşului Târgovişte urma să fie achiziţionată de noua societate de la societăţile „Concordia” şi „Gaz şi Electricitate”.957/1927. 230 Capitalul iniţial a fost de 3. str. obiectul de activitate fiind cumpărare şi vânzare de produse petroliere şi a derivatelor lor.025 de Tribunalul Ilfov în 1945. societăţile „Concordia” şi „Gaz şi Electricitate” au încheiat o Convenţie specială privind înfiinţarea unei societăţi anonime pe acţiuni pentru alimentarea oraşului Târgovişte. comune. Ibidem. exploatarea şi vânzarea produselor petroliere. Matei Millo. 2. Convenţia din 1944 a fost încheiată din partea „Concordia” Departamentul Electrica de J. 229 Societatea „Muntenia Petroliferă” Societate anonimă română. Actul de concesiune a fost autentificat sub nr. să transporte şi să distribuie energie electrică. în 18 ianuarie 1944.Societatea de Electricitate Târgovişte Pentru preluarea concesiunii de alimentare şi distribuire a energiei electrice în oraşul Târgovişte. f. f. Denumirea societăţii a fost „Societatea de Electricitate din Târgovişte” S. În condiţii egale de preţuri. societatea a fost radiată deoarece totalitatea acţiunilor erau deţinute de „Concordia”. Vasiliu iar din partea societăţii „Gaz şi Electricitate” de I. Secţia I Comercial. întregul pachet aparţinând societăţii „Concordia”. 231 După preluarea societăţii de către „Concordia”. în anul 1930. La 31 decembrie 1941. nr. După radiere. conform dosarului 3. 541 din 27 mai 1933. Destexhe şi Al.A.000. dosar 110/1942-1944. f. 162. dosar 244/1944-1948. Ştefănescu Radu şi Gheorghiu. 83 . 142-145.000 acţiuni a câte 500 lei fiecare. noua societate împărţea achiziţionarea energiei electrice între cele două societăţi. în condiţii de perfectă egalitate faţă de cele două societăţi. Societatea urma să producă.. Ibidem. în oraşul Târgovişte sau în orice alte municipii. repartizat în 6. şi a funcţionat pe str. înfiinţată în anul 1927 şi înregistrată la Tribunalul Ilfov. .R. Mihai Bravu nr. 59. 231 . urbane sau rurale din ţară. durata ei fiind nelimitată.

f. Ca urmare.F. Cărbunele era extras din regiunea Comăneşti. Ibidem. 84 . era afiliată societăţii „Concordia”. 1. Ibidem.R. când au fost emise şi primele acţiuni. nr. toate actele de închiriere sau de concesiune încheiate cu particularii sau cu autorităţile şi în special cu Primăria Municipiului Bucureşti. a admis înaintarea unei scrisori de garanţie cerută pentru Societatea „Creditul Carbonifer”. Uranus. şantierele carbonifere Asau – Sălătruc (130. 233 Societatea furniza cărbune pentru piaţă internă. cu condiţia unei scrisori de garanţie dată de Societatea „Concordia”. 66 – desfiinţat. din 12 iunie 1934. Piaţa Buzeşti – desfiinţat şi str. 180 iar contractele de închiriere totalizau suma de 524. 232 233 .67 franci belgieni. dintr-un teren în str.000 tone) şi Livada (100. În baza unui contract de vânzare încheiat cu C. dosar 103/1936-1941. Fernand Carlier. C. şi chiar pentru armată (Corpul 2 în 1938). Ibidem. În 1934 societatea a obţinut de la Banque d’Anvers din Anvers un credit de 656. exploatarea cărbunilor. Dorobanţi.-ul societatea a livrat pentru anii 1937-1939 câte 228. 94v-95. instalaţii. era înscrisă la „Registrul Comerţului” sub nr.339. nr. În 1941. 232 Averea mobiliară (instalaţii şi mobile) se compunea din depozitele de benzină din Bucureşti: str. diverşi particulari. averea imobiliară. suma pentru care se garantează fiind foarte mică iar societatea „Creditul Carbonifer” era o societate prosperă şi solvabilă. 234 . Cărbunele de la Comăneşti se preta la mai multe întrebuinţări. Consiliul de Administraţie. în unanimitate. o fabrică de brichete” şi mina de la Cozla. . cu obiect de activitate. care devenea continuatoarea legală a societăţii în calitate de unică acţionară.dosar 19/1926-1934.424 lei.F.000 tone pe an de cărbune. f. Înfiinţată în 1920. dosar 110/1942-1944.000 tone). Sectorul I Galben şi Sectorul III Albastru. rămâneau ale Societăţii „Concordia”. terenuri. 1-12. pe trei ani. f. va ajunge la un capital de 110. cu începere de la 2 mai 1934. pentru terenurile pe care erau cabinele şi pompele de benzină. Ştefan cel Mare nr. imobile.000 lei. a arătat că eliberarea de către societate a unei asemenea scrisori de garanţie nu prezintă absolut nici un risc.000.activ şi pasiv al societăţii fiind trecut asupra societăţii „Concordia” în calitate de unică acţionară. „Creditul Carbonifer” avea concesiuni. Societatea „Creditul Carbonifer” Societate anonimă română pe acţiuni.234 În şedinţa Consiliului de Administraţie al Societăţii „Concordia”.R. 157. 707/1933. administrator al societăţii.

Gh.Producţia de cărbune obţinută în 1937 a fost de 180. fond Societatea „Astra Română”. A. J. a fost preluată şi Societatea minieră „Combustibilul”. era de 21%. Cota de participare pentru furnizarea produselor petroliere a societăţii „Concordia” care acţiona prin Societatea „Petrofina”. fond Societatea „Concordia”. 2-3. S.A. Chiculescu. capitalul societăţii a fost redus la 12.000 acţiuni de câte 500 lei fiecare.000 leva.000 acţiuni a câte 250 235 236 .T. 243 din 5/18 februarie 1908 şi au fost aduse 16 modificări ale lor în perioada 1908-1930.200 tone cărbune anual. 137. era de 25.000. Olteanu. Conform deciziei Adunării generale din 8/21 iunie 1912.B. Principalii acţionari ai societăţii „Combustibilul” au fost Dem L. 85 . Mantea.N. Câmpina. 30% din capitalul numerar fusese deja depus la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni Bucureşti. alături de societăţile „Astra Română”.236 2. Capitalul iniţial a fost de 50. Preşedinte al Consiliului de Administraţie a fost A. Societatea a funcţionat până în anul 1944.000 lei divizat în 50.500. f. dosar 1/1907-1908. iar pentru restul de 70% sumele au fost depuse de membrii fondatori la casieria societăţii în termen de trei săptămâni de la data scrisorii recomandate în care se comunica decizia Consiliului de Administraţie a societăţii pentru efectuarea vărsămintelor. I. f.000 lei având sediul în Câmpulung-Muscel. Cociu.N. Eliade. 237 . Dumitrescu. 79. „Româno-Americană” şi „Steaua Română” la Societatea „Petrol S.160 în 1938. Producţia obţinută de societate se cifra la 5.” înfiinţată la Sofia cu scopul de a vinde producţia petrolieră a societăţilor fondatoare pe piaţa bulgară. 237 Statutele societăţii „Concordia” au fost publicate în „Monitorul Oficial” nr. ing. Ibidem. în 1938.252 tone. Societatea „Concordia” a mai fost afiliată. Gh. Argeş. Petrom.000 leva.000.P. care a fost majorat în 1942 la 203. divizate în 50. dosar 179/1927-1939. Capitalul societăţii Potrivit Statutelor societăţii „Concordia” şi actului constitutiv. 235 În afară de aceste societăţi.310. mahalaua Mărcuş şi care în 1937 a fuzionat cu Societatea „Liginitul”. Odată cu preluarea societăţii miniere „Lignitul”. Marinescu.P. Crenianu. ing.5.857 tone în 1937 şi 58. D. . dosar 292/1944-1948.C. în 1907. C. N.137 tone iar în 1938.000 lei. f. cu un capital de 3. Producţia de brichete a fost de 51.000. capitalul social al societăţii. Şt.J. înfiinţată în 1925. B.I.A. de 205.

subscrise de un grup de bănci şi bancheri printre care figurează „Société générale de Belgique”. „Casa Jaques Gunzbourg & C-ie”.292 acţiuni a 1. în baza cererii prezentate de Societatea „Compagne Financière Belge des Pétroles” care deţinea 93% din capitalul societăţii „Concordia” şi 78% din capitalul societăţii „Creditul Petrolifer”.000 acţiuni A: subscrise în întregime de „Crédit Mobilier de Belgique” şi 95.Belgia.871. care deţinea 1.000 acţiuni a 500 de franci. politica de amortismente anuale considerabile.947 lei şi 3. . Secţia I-a Comercială. „Crédit Mobilier de Belgique”. „Banque d’Anvers”. disciplină în procesul de producţie. În ceea ce priveşte Societatea „Vega”. Societatea „Nafta”. care va fi absorbită de „Concordia” în 1930. „Compagnie Financière Belge des Pétroles” (Petrofina) a fost constituită la Anvers. Nu existau acţiuni de dividend şi nici părţi de fondator. şi grupul francez „Compagnie Industrielle des Pétroles” din Paris. etc. care va fi absorbită de „Concordia”.000 acţiuni B. o politică managerială bună. Ibidem. Sumele au oscilat între 1.000 franci belgieni împărţit în 100. printre care figura şi Léon Wenger. al societăţii.lei fiecare. Între anii 19081912.239 Acţiunile A şi B aveau drepturi egale. Diferenţa de 12. Începând cu această dată.000 de lei din cele 3. Consiliul de Administraţie al societăţii „Petrofina” era compus din mai multe personalităţi franceze.000. ca urmare a sporirii capitalului.443 acţiuni a 1000 lei ale societăţii „Vega”. scoate de sub administrarea justiţiei această societate. „Moniteur du Pétrole Roumain”. 86 . sonde şi puţuri de mână”. la 25 februarie 1920. absorbirea unor societăţi.750 acţiuni care formau capitalul social.599 lei şi pentru amortismentele făcute la capitolele „concesiuni petroliere. 238 239 . f. belgiene şi elveţiene. 873. societatea „Concordia” a făcut amortizări considerabile la activ. cu condiţia ca cele din emisiunea precedentă să fi fost pe deplin liberate. sonde. prin emiterea de noi acţiuni.500. maşini. afară de un drept de vot mai mare rezervat acţiunilor A. şi anume: 5.698. 17/1921. „Concordia” va deveni una din cele mai importante societăţi petroliere din România după „Astra Română” şi Steaua Română”. nr. 238 Capitalul social al societăţii. s-a născut un conflict între grupul belgian care deţinea 2. Tribunalul Ilfov. din care jumătate vor fi franci belgieni depuşi la Banca din Anvers . 2.000 lei care rezulta din această reducere a capitalului a fost întrebuinţată la acoperirea pierderilor de 2. putea fi sporit sau redus deodată sau în mai multe rânduri. dosar 1/1913. La 19 mai 1920.855. p. cu un capital de 50.831 lei şi erau necesare pentru a acoperi pierderile. locuinţe. „Banque d’Autrenier”. şantiere. valoarea şi condiţiile noilor emisiuni de acţiuni fiind fixate de Adunarea generală a acţionarilor la propunerea Consiliului de Administraţie.

Câmpina. asigurându-se cea mai largă participare şi a capitalului românesc. la următoarele bănci: „Marmorosch Blank & Co. acordând şi execuţia provizorie. a convocat o Adunare Generală a Acţionarilor pentru ziua de 31 iulie 1920. când petrolul românesc suferea de pe urma „dumpingului rusesc şi scăderea nemăsurată a preţurilor în America” 242. plata dividendelor se putea face. I. Société Generale de Belgique.250.C. 15/1920. începând cu 1 iunie a fiecărui an. în 1930 fiind absorbită de către „Concordia”. Argeş.000 lei din capitalul social nominal de 5. şi Banque de l’Union Parisienne. a unei adunări generale extraordinare.P. pentru „dezvoltarea afacerilor sociale era necesară o nouă sporire a capitalului social” pe care consiliul propunea a se face prin subscripţie publică. rămânând ca grupul belgian să-şi urmărească drepturile pe cale de acţiune principală. societatea va fi nevoită să accepte infuzie de capital belgian. Societatea „Vega”.” Bucureşti (până la intrarea în faliment). după ridicarea sechestrului judiciar. „Banque Belge pour l’Etranger” sucursala Bucureşti. dosar. SNP Petrom. 241 Sporirea capitalului societăţii „Concordia” nu a fost rezultatul unor sume venite din alte surse externe. 4.A. când beneficiul societăţii nu permitea plata de dividende. Consiliul de Administraţie al societăţii „Vega”. . care nu era emis până atunci şi a atribuit aceste acţiuni unor acţionari români. în baza unei autorizaţii datând din anul 1907. Caisse Generale de Reports et de Depots.T.500 lei acţiunea şi că. Societatea „Concordia” a plătit dividende substanţiale din profit şi în anumite cazuri. făcând opoziţie. fond Societatea „Astra Română”. f.000 lei. 1/1922. a emis restul de 1. f. p. A. D. 501-502. Credit Mobilier de Belgique. ci provenea din profitul obţinut prin exploatarea terenurilor petrolifere şi producţia realizată în rafinărie. nr. vol. 240 După preluarea societăţii „Concordia” de către societatea belgiană „Petrofina”. Din lipsă de capital. din rezerve anume create în anii cu rezultate financiare foarte bune. În anii din preajma crizei economice.250 acţiuni noi şi anularea noilor acţiuni. dosar 3/1910-1946. Redăm 240 241 .000.J. în proporţie de 60% şi grupului francez în proporţie de 40%. statistică. 87 . I. Banca Comercială Română. cerând Tribunalului Ilfov anularea deciziei Consiliului de Administraţie prin care se emiteau cele 1. Ibidem. Consiliul de Administraţie al societăţii „Vega” în care nu era încă reprezentat grupul belgian. în care a arătat că cele 1.250 acţiuni noi s-au emis pe cursul de 1. Banque d’Anvers. Tribunalul a revenit asupra primei decizii. 111. 242 . Grupul belgian care nu a fost consultat la luarea acestei decizii s-a adresat justiţiei.N. fond Societatea „Concordia”.Conflictul consta în faptul că. ceea ce Tribunalul Ilfov a admis printr-o ordonanţă.

a sugerat societăţii „Concordia” de a deschide în străinătate credite. B. Pentru a evita asemenea consecinţe foarte grave şi păgubitoare pentru economia naţională şi creditul în străinătate. Din 1937.R. apoi numai pentru o parte. au fost făcute cu aprobarea B. fond Societatea „Concordia”. Argeş.N. ca o bună parte din cuponul de dividend să-l plătească în străinătate.N. în anii 1940 – 1941 societatea nu a acordat dividende. că nu exista posibilitate pentru ei de a-şi încasa veniturile şi nici că li se vor putea restitui la termen banii împrumutaţi. B. Erau sacrificii 243 244 . procentele de dividende plătite de societate în anii 1926. ca să poată să efectueze plata. nu a mai acordat nici o autorizaţie de a transfera sumele necesare plăţilor cupoanelor. Neplata cupoanelor de dividend. 88 . Societatea „Concordia” nu a ezitat să facă demersuri şi sacrificiile necesare pentru a obţine creditele. acţionarilor cu domiciliul în afara ţării. dosar 56/1939-1941. apoi nu s-a mai acordat nici o autorizaţie. trebuia ca. din cauza imposibilităţii de a se autoriza transferul de către B. deoarece nu existau disponibilităţi în străinătate. dosar 2/1924-1943. deşi avea mijloacele băneşti necesare. fiind vorba de o plată efectuată în străinătate..N. societatea se vedea pusă în imposibilitatea de a efectua plata cuponului.R. . În fiecare an. din 1932. 18. f. cu care să se facă plata cupoanelor fără a fi nevoie de a se transfera moneda din ţară.J. f. să primească autorizarea B.67% Societatea „Concordia” având acţionari străini. Societatea „Concordia” a cerut Băncii Naţionale Române autorizaţia de transfer pentru plata cupoanelor de dividende aflate în străinătate. din ce în ce mai mică.. 244 Toate creditele deschise de „Concordia”.în tabelul următor. Ibidem.R.N. ar fi arătat capitaliştilor străini.A. ţinând la dispoziţia băncii sumele de lei corespunzătoare.R. respectiv Belgia şi Franţa. 1939 şi în 1942. era silită. D. Din această cauză de ordin general (interesul menţinerii monedei naţionale). pe baza propriilor ei relaţii financiare.243 Din cauza războiului.N. 1931.R. Societatea Anul 1926 1931 „Concordia” 1939 1942 Dividende Procent 20% 10% 10% 12. Dar.N. 1-123. La început s-au acordat cu greutate autorizaţiile.

tehnică şi administrativă. Se aprobă oferta grupului financiar belgiano-franco-român „Petrofina” reprezentat de Banca Marmorosch. Socotindu-se francul belgian. dobânda datorată se ridica la 31. începând cu 1936 şi până în ianuarie 1941. decid sporirea capitalului prin cedarea fermă către un grup financiar român sau aliat român cu obligaţia ca acesta să pună în subscripţie publică pentru a se atribui capitalului românesc cel puţin 20% din totalul sporului hotărât şi fără ca acest grup financiar să le poată emite pe curs mai mare de 375 lei/acţiune. dosar 1/1922. la sediul social din str.282. nu erau dobânzi neplătite pentru vreun capital necesar dezvoltării.000 lei. Capitalul social de 12.618. . 6.587. la cursul cotei monetare de atunci. de 4.000 lei. acţionarii societăţii „Concordia” întruniţi în adunarea generală. f.95 franci belgieni.. Ibidem.000. 246 În ziua de 6 august 1920.22. care se putea emite şi în titluri cumulative de 5.958 lei.500.000. 1-3. obţinându-se o diminuare a cheltuielilor de exploatare si a celor generale. care a avut loc în ziua de 28 mai 1920. la ultimul curs oficial din luna mai 1940. cu o dobândă de 6%. „Creditul Petrolifer” şi „Sirius”. din care 10.500. Acţiunile purtau semnătura unui membru din consiliul de administraţiei şi parafa unui 245 246 . pentru cuponul de dividende pe anii 1932-1937. de a prelua ferm sporul de 27. 27. Lipscani nr.80 lei. 245 În Adunarea generală a acţionarilor societăţii „Concordia”. în contul „Concordia”. reprezenta o diferenţă favorabilă „Concordiei” punându-i la dispoziţie mijloacele pentru a-şi procura materiale din străinătate în condiţii extrem de favorabile.000 lei la 40.000 acţiuni în valoare nominativă de 250 lei fiecare. În 1937.000 lei prin crearea a 110. Blank & Co. 20 şi 100 acţiuni. „Concordia” a contactat un împrumut de 10 milioane de franci belgieni pentru plata cupoanelor de dividende. Dobânzile la aceste credite s-au ridicat la suma de 6. 10. societate anonimă din Bucureşti. ci pentru scopul ajutorării Statului în lupta pentru susţinerea monedei naţionale.500. înţelegând criza de numerar existentă şi greutăţile de plasare. Capitalul adus de societatea „Sirius” de 20.pentru că plata dobânzilor pentru aceste credite. „Compagnie Fiancière Belge des Pétroles” din Bruxelles a acordat societăţii „Concordia” credite în devize forte. pentru răscumpărarea redevenţelor de la stat şi pentru plăţile făcute de ea.000 lei sporeşte prin vărsarea celor 27. s-a hotărât fuziunea societăţilor controlate de grupul „Compagne Finacière Belge des Pétroles” sau „Petrofina” şi anume „Concordia”.000.838 franci belgieni. f. 89 . Practic se realiza o conducere unică. 10. Bucureşti. Ibidem. Sumele avansate de societatea belgiană însumau la 31 iulie 1937.000 erau franci belgieni depuşi în Banca din Anvers.

se încheia şi spinoasa problemă a lichidării bunurilor germane. Ibidem. Ele erau detaşate dintr-un registru prevăzut cu numere de ordine mergând de la 1 la 160.000 lei s-a făcut prin emiterea a 40. Odată cu aceasta. prin afectarea dividendului pe anul 1923. dosar 242/1942-1948. . între societatea belgiană „Compagne Financière Belge des Pétroles” reprezentată de Leon Louis Becker şi Ministerul Industriei şi Comerţului din România. distribuit acţionarilor în valoare de 245.000.000 lei. 90 .700 de acţiuni „Concordia” din cele 40.000. Hotărârea adunării generale a fost executată prin decizia consiliului de administraţie din 17 iunie 1922.000. f. Toate cheltuielile de emisie erau suportate de bancă. Se oferea o acţiune nouă la una veche. la 9 decembrie 1925.000 lei divizat în 1. „Internaţionala Petroliferă Română” din Amsterdam şi „Vega”. atribuind şi statului un număr de acţiuni cu vot plural.248 Această majorare a capitalului social a fost necesară pentru acoperirea acţiunilor cedate statului român şi care reprezentau drepturile acestuia din lichidarea părţii germane din totalul capitalului „Concordia”. Statul român a primit gratuit 24. În baza protocolului încheiat la 9 iulie 1925 la Anvers. 180-185.000. „Creditul Petrolifer”.960.000. fiind cotate la bursele din Bucureşti şi Anvers. în luna iulie 1925 a încheiat cu Statul român un protocol prin care grupul se obliga să se naţionalizeze conform Legii minelor.000 lei divizat în 980. Ibidem. în baza prescripţiilor legilor ţării şi a tratatelor de pace.000 acţiuni a câte 250 lei valoare nominală fiecare. sporeşte capitalul social la 500. în care erau cuprinse societăţile „Concordia”. Adunarea generală extraordinară din 20 aprilie 1924 aprobă mărirea capitalului social la 490. Sporul capitalului social la 245.000.000 acţiuni a 250 lei valoare nominală fiecare a fost aprobat de Adunarea generală extraordinară din 10 iunie 1923 prin emisiune de noi titluri date pentru plata dividendului pe 1922 de 105.000. dosar 2/1918-1925. divizată în 600. În perioada interbelică.000 acţiuni a câte 250 lei valoare nominală fiecare.000. f. Adunarea generală extraordinară a societăţii „Concordia”.247 Se ofereau trei acţiuni noi la patru vechi. aprobă sporirea capitalului social la 150.000 lei.000.000 emise.000 titluri nominative care au fost imprimate în Belgia.000 lei iar Adunarea generală extraordinară din 21 august 1921. reglementându-se situaţia juridică a „Concordiei” care era considerată ca funcţionând legal. 14-15. Creşterea capitalului cu 10.000. capitalul societăţii a crescut în mod constant.000 lei divizat în 2.alt membru.000 acţiuni a câte 250 lei valoare nominală fiecare.000. Grupul „Concordia”. În urma fuziunii societăţii „Concordia” cu societăţile „Sirius” şi „Creditul Petrolifer” capitalul efectiv vărsat va creşte de la 40.000. În 247 248 .000 lei la 140.

080 lei obţinând un beneficiu net de 179. aprobă sporirea capitalului social la 867.830 52. Pentru o bună gestionare a capitalului. „Rezervă Excepţională” (din 1943).000.000 650. după societatea „Astra Română”.042.35 8. cu un capital de 1. denumite după împrejurări: „Fond de Rezervă” (conform art.000 650. în urma fuziunii cu Societatea „Electrica”.000. a făcut ca. din cele 11 mari societăţi de petrol din România. şi alte fonduri de rezervă.urma fuziunilor efectuate. dosar 3/1924-1945. 250 Această situaţie economică favorabilă societăţii o va situa pe locul doi. Beneficiile nete obţinut în perioada menţionată. creând la bilanţ.000 acţiuni a câte 250 lei valoare nominală fiecare.16 În anul 1937. În condiţiile crizei economice. a dat regulat dividende – acţionarul putându-se baza pe un venit sigur .570.000 lei.90 9. sunt redate în tabelul de mai jos: 249 ANUL 1927 1931 1932 1933 1934 1935 BENEFICIUL NET / LEI 69.1926)”.000. f. Ibidem.000 650.749.350. . societatea „Concordia” prosperând. pe lângă „Fondul de Rezervă Statutar”.737 lei distribuind un dividend de 10%.00 11.841.03. care putea dura mai multă vreme.000.060.172. Ibidem.000.074 51.96 7. În anul 1938. 1931-1935 să se obţină cele mai mici beneficii nete.355. din judeţul Muscel. „Concordia”. 66-67. 91 .432 CAPITALUL SOCIAL / LEI 500. rezerve în anii foarte buni.807 60. în urma fuziunii cu societăţile „Lignitul” şi „Schitul Goleşti”. 1. f.000 acţiuni a câte 250 lei valoare nominală fiecare.728 72. divizat în 3.000 lei a făcut investiţii de 6. în anii 1927.972 61.000.015.015.166. de câte ori a fost posibil. La 31 decembrie 1939. „Rezervă Extraordinară”. O parte din beneficiu net. Adunarea generală extraordinară a Societăţii „Concordia” din 25 ianuarie. dosar 23/1940. Societatea „Concordia” a făcut. în 249 250 .000.000 PROCENT 13.000 650.000 650.000. 3 din Legea din 28. „De explorare”( din 1942).000 divizat în 4. Societatea „Concordia” a dispus alocarea unor sume importante la „Fondul de rezervă special”în vederea amortizării sarcinilor fiscale datorate statului.468.44 9. „Rezervă Pentru Debitori Dubioşi”(până în 1935). Politica de prudenţă adoptată de societate faţă de situaţia grea din perioada 1929-1933.000. Adunarea generală extraordinară din 23 octombrie aprobă mărirea capitalului social la 1. an de an.157.

153. dosar 220/1941-1945.000 lei sau 88. Ibidem. şi 1. la „Fondul de Amortizări”(pentru instalaţii neamortizate şi pentru instalaţii complet amortizate).000.4% pretins german. se vărsa la fondul de rezervă. Societatea îşi menţinea.9% de francezi.251 În urma fuziunii societăţii „Concordia” cu societatea „Foraky Românească”. Amortizările făcute an de an de către „Concordia” au fost considerate de multe ori exagerate. . 56% era deţinut de belgieni.000 lei divizat în 4. cu concesiunile petrolifere.000 acţiuni a câte 350 lei valoare nominală fiecare. De asemenea.000 lei.470. f. sarcina foarte ridicată a investiţiilor făcute (peste 300. 4. 1. conform listei de prezenţă a acţionarilor la Adunarea generală ordinară din 12 iulie 1944.000.000 lei sau 86. Banii din acest fond nu puteau fi întrebuinţaţi decât pentru acoperirea unor pagube rezultate din bilanţ. Totodată se confirmă plata. apoi se împărţea acţionarilor dividendul.000.000 lei în medie pe an.015.000 lei pentru a compensa într-o mică măsură.000.000. Statul Român.proporţie de 5 %. dosar 244/1944-1948. Deoarece în consiliul său de administraţie a avut până la 23 august 1944. în mod excepţional.000. Până la 1 septembrie 1939. din totalul capitalului societăţii de 1. s-au cheltuit pentru concesiunile petrolifere 440. inclusiv.000. Pe de altă parte. din 1941. a numit la 4 septembrie 1944 pe 251 252 . f. Ibidem. s-au cheltuit pentru investiţiimateriale (fără achiziţiile de concesiuni petrolifere) suma de 688. 51. 56.000 lei în medie pe an.000.30% de germani şi 1. 3.000.20% de elveţieni. În anul 1944.000 lei). ele au fost ridicate. supuşi inamici şi anume patru din cei şapte membrii.000. din totalul capitalului de 1. conform prevederilor legii excepţionale.000 lei în medie pe an. Numai în 1938.000 lei din care. Între 1933-1937. începând cu 9 noiembrie a cuponului „Concordia” pe exerciţiul 1941 în valoare de 25 lei net. la 200. 35.000.200.470.000.47% de elveţieni. 36.000 lei şi 175. capitalul social al societăţii „Concordia” era tot de 1. activul imobilizat al şantierelor la o valoare aproape constantă.000.000 lei.470. La acest fond se mai adăuga valoarea cupoanelor de dividende prescrise în favoarea societăţii. 162. atâta timp cât acest fond nu depăşea a cincia parte a capitalului vărsat. Între anii 1931-1938. iar investiţiile totale ale societăţii s-au ridicat la 174. amortizările şantierelor petrolifere au variat între 130. societatea a amortizat până la maximum permis de lege toate investiţiile sale.252 În 7 decembrie 1944. prin investiţiile noi făcute. 4% de români.73% era deţinut de belgieni.90% de români. Adunarea generală extraordinară din 5 noiembrie 1942 a aprobat sporirea capitalului social al 1.50% de francezi.000 lei deţinut de „Concordia”. în perioada 1931-1937. 92 .

puse sub sechestru sau sub control pe timpul războiului. dosar 20/1924-1928.J. au arătat categoric că societatea nu era o întreprindere „inamică”.000 acţiuni: 254 Acţiunile Societăţii „Vega”. D. dosar 121/1945-1946.09. Legaţia României din Paris. Acţiunile societăţii La constituirea Societăţii petroliere „Concordia”. Dacă acţiunile nu vor fi depuse în termenul prevăzut. într-un interval de zece zile de la data publicării anunţurilor. p. dosar 1/1907-1908. Ibidem. Aceste acţiuni. certificatele cu acţiuni „Concordia” trebuiau aduse şi ştampilate până la 25 iunie 1919. Grainvilie. ele urmau să fie considerate proprietatea Statului Român. conform DecretuluiLege 1353 din 20 martie 1919. fiind şi rămânând o întreprindere românească în care majoritatea capitalului era belgian şi francez. în schimbul părţilor sociale. trebuie să depună aceste acţiuni la sediul legaţiei. . 93 .255 Conform decretului din 10. f. toţi deţinătorii de acţiuni ale societăţilor. a fost votată de către Ministerul Finanţelor. acţiunile au fost ştampilate din nou. legea prin care societăţile anonime pe acţiuni.000. 255 .256 În august 1920.ing. precum şi drepturile şi obligaţiile ce decurgeau pentru „Telega Oil” din participarea sa la fondarea Societăţii „Vega”. Ltd. membrii fondatori au primit 50. f. După primul război mondial. Operaţiunea era efectuată de autorităţile române competente. 220. ce aparţineau Societăţii „Telega Oil Co. în valoare de 25. „Analele Minelor din România”. fond Societatea „Concordia”. societatea anonimă română pentru rafinarea petrolului.” nu au fost cuprinse în aportul social. până la intrarea în posesie a titlurilor. 2. fie de Legaţia română din Belgia fie de Ministerul Industriei şi Comerţului din Bucureşti. agent de schimb. 3. în martie 1919.6. a comunicat ziarelor franceze că. din România.1918. de dl. 203. urmând a fi retrase din circulaţie şi înlocuite cu acţiuni noi. spre a fi vizate oficial. 253 Această numire însă nu califica Societatea „Concordia” drept o societatea străină inamică.000 lei. nr. 256 . Cezar Popescu ca administrator la societatea iar apoi la 17 octombrie 1944 l-a instituit Administrator Unic. Ibidem. 3/1919.N. 253 254 . rămâneau în exclusiva proprietate a societăţii. 10.A. Argeş. f. în 1907. Cercetările făcute de Ministerul Economiei Naţionale cu privire la naţionalitatea societăţii şi apartenenţa capitalului. de Legaţia României din Bruxelles.

259 Se solicita ca. fiind evacuate la Moscova. Ibidem. cu condiţia ca cele din emisiunea precedentă să fi fost pe deplin epuizate. Banca din Anvers a schimbat un total de 49. În cazul în care capitalul social se mărea prin emisiunea de noi acţiuni. 10-14. 94 . Societatea „Concordia” se adresa Băncii de Credit Române în care arăta ca „atâta timp cât autorităţile competente nu vor fi statuat definitiv asupra sorţii acţiunilor vechi „Concordia” făcând parte din proprietatea supuşilor. identificate după numerele respective. 1-2. dosar 1/1920-1935. socotită de la data 257 258 . Ibidem. . Adunarea generală. erau obligate a elibera certificate constatatoare titlurilor. Potrivit Statutelor. evacuate din cauza războiului şi în cazurile în care identificarea lor este posibilă. Valoarea şi condiţiile noilor acţiuni erau fixate de Adunarea Generală la propunerea Consiliului de administraţie. f. atunci se vor elibera posesorilor acestor acţiuni. f. dosar 9/1924-1934. Acţiunile societăţii „Concordia” erau emise la purtător. f. arhiva şi registrele societăţii. 259 . dosar 15/1923-1926. declaraţii. obligaţiunilor şi acţiunilor de orice fel celor care le-au depus pentru păstrare sau reprezentanţilor lor. Din păcate. ştampilare. erau detaşate printr-un registru cu matcă şi prevăzut cu numere de ordine. societatea nu poate să cedeze oricui ar fi aceste titluri. rămânând în circulaţie (nu se ştia pe unde) un număr de 133 acţiuni definitive sau titluri provizorii. nu au mai putut fi cercetate iar cercetările în arhivele Băncii Generale Române erau foarte dificile. ei trebuiau să plătească o dobândă de întârziere de 8% pe an. valoarea integrală a acţiunilor vechi „Concordia”. Ibidem. Cu toate acestea. Ele purtau semnătura unui membru din Consiliul de Administraţie şi parafa unui al doilea membru. care să fi fost îndeplinite la timpul lor. Ele.257 În 1920. 15.obligaţiunilor şi acţiunilor de orice fel sau a cupoanelor de dobânzi şi dividende de orice fel. după îndeplinirea formalităţilor legale şi anume. În cazul în care acţionarii nu plăteau la scadenţă vărsămintele exigibile. 153 din 14 octombrie 1920. Societatea “Concordia” îşi putea spori capitalul prin crearea de noi acţiuni. care decidea mărirea capitalului social. foşti inamici. etc. proprietarii acţiunilor emise anterior aveau un drept de preferinţă a subscrierii noilor acţiuni în proporţie cu numărul acţiunilor posedate. Legea a fost publicată în „Monitorul Oficial” nr..867 acţiuni vechi „Concordia”. La cererea destinatarului ele puteau fi emise pe numele acestuia şi înscrise ca atare în registrul acţionarilor. putea să nu acorde acest drept de preferinţă la propunerile Consiliului de administraţie şi cu o majoritate de trei pătrimi a voturilor exprimate. nici valoarea lor nominală cât şi dobânzi şi dividende”. 258 În aprilie 1925.

p. Ea se va adresa Ministerului Justiţiei susţinând că deţine 49. 262 . 24/2/1942. dosar 78/1939-1940.3. 99-102. La 1 august 1923. în „România petroliferă” nr. 264 . Ele erau depuse la Banque d’Anvers din Anvers.000 lei. 264 În 1926. Fiecare acţionar avea dreptul la atâtea voturi câte acţiuni poseda. 80. Ibidem. 1. La bursele din străinătate.exigibilităţii şi fără vreo punere în întârziere sau chemare în judecată. cu numerele de la 320. Cursul acţiunilor a fost de 4350 lei în 1924 şi de 410 lei în 1940. Fiecare acţionar putea fi reprezentat în adunarea generală printr-un alt acţionar cu drept de vot în acea adunare în temeiul unei procuri scrise chiar pe certificat sau separată. reprezentând 800 de certificate a câte 100 de acţiuni fiecare. proporţional cu numărul total al acţiunilor emise. Acţiunile nu erau remise decât după achitarea lor completă. dar nu în aceeaşi proporţie ca în România. Paris. Acţiunile erau la purtător şi erau detaşate printr-un registru de matcă. cursurile acţiunilor „Concordia” erau ridicate. 197 de franci în 1927 şi între 199 şi 209 franci în 1929 266. f. Fiecare acţiune dădea dreptul la un vot în adunarea generală.000 acţiuni noi de 250 lei fiecare. 20. Zurich şi Geneva iar după 1940 şi la Berlin.000 emise de societate.425 de acţiuni în valoare de 755. numerotate stampilate cu sigiliul societăţii şi semnate de doi administratori.000.261 În toată perioada interbelică. f.262 Prima bursă străină unde acţiunile „Concordia” au fost cotate. Ibidem. 3. f. scoaterea de sub sechestru a societăţii „Concordia”. respectiv 93% din capital. o acţiune „Concordia” valora 25 de franci 265. la Anvers. a fost cea din Anvers. dosar 12/1923-1925. Valoarea 260 261 . f. va cere şi va obţine în 1920. Deţinătorii de acţiuni emise „la purtător” şi care nu erau înscrişi în registrul de acţiuni al societăţii. Anvers. 50 sau 100 de acţiuni fiecare. nu erau cunoscuţi.000 acţiuni ale Societăţii „Concordia”. dosar 2/1918-1925. . Bursa din Anvers informa societatea „Concordia” că primul-ministru şi ministrul de finanţe din Belgia au autorizat înscrierea oficială a acţiunilor „Concordia” la bursă. Ibidem. Consiliul de administraţie putea să emită titluri de câte 10. 263 Erau depuse 240. Ibidem. 3.001 la 560. 263 . Aceştia deţineau 2. ca întreprindere „aliată”.159. iar la Paris.260 Societatea belgiană deţinea în 19 august 1925. Amsterdam. 95 . Bruxelles. Societatea „Compagnie Financière Belge des Pétroles” („Petrofina”) întreprindere franco-belgiană. Fiecare acţiune dădea dreptul la o parte din capitalul social şi la o parte din beneficii. întocmit abia în 1945.800. acţiunile societăţii „Concordia” au fost cotate la bursele din Bucureşti. Situaţia întreprinderilor petrolifere ale căror actiuni sunt cotate la Bursa din Bucureşti. dată fiind diferenţa de valută. dosar 3/1911-1921.034 acţiuni „Concordia” din totalul celor 50.

50 12.000. av. . Slăniceanu 1.123. dosar 20/1926. Ibidem.P. M. Preda 125.50 18.unei acţiuni „Concordia”.268 Printre principalii acţionari ai societăţii „Vega” menţionăm pe: av. Konye (secretarul Adunării Deputaţilor 17). Angelescu (rectorul Academiei Comerciale) 50. dr.R. dr.75 20 25 brut brut brut brut brut net net net net brut net net În anul 1930. Zentler (director Societatea „Distribuţia” 100).. Printre principalii acţionari ai societăţii „Sirius”. I. dosar 10/1923-1928. f. a fost următoarea: 267 Societatea Anul 1926 1927 1928 1929 1930 Concordia 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 în Valoare acţiune (lei) 50 25 50 50 30 10 12. Zanne 100.50 12. V. perioada 1926-1937. I. menţionăm pe: generalul Berthelot (cetăţean român prin lege specială) cu 100 de acţiuni. N. geolog dr. fond Societatea „Concordia”. ing. D. Alimănăşteanu cu 400. p. 1-47. Bellu (Urlaţi) cu 100. nr. în M. 1546.J. fond Societatea „Concordia”. 15/1927.P. dosar 2/1924-1943. I. N. P. au fost preschimbate acţiunile acestor societăţi deţinute de principalii acţionari. ing. în urma fuziunii societăţilor „Sirius” şi „Vega” cu Societatea „Concordia”. Th. în acţiuni „Concordia”. Ion Marinescu (director la „Concordia”) cu 1. f. George Al. Mamulea. 265 266 96 . 268 .N.Negulescu 250. cu 75. bancherul Sotir Paxino 400. D.A.A. Tranzacţii în concesiuni de petrol. G. prof. 1 . av.N. D. 1. f. Boambă cu 100.000. general Ernest Ballif cu 400. univ. Argeş.J. din care se scădea impozitele mobiliare. Argeş. ing. 267 .

De fapt. V.073. I.300. I.000 acţiuni. ing. solicita imprimarea în Belgia a 172.000 acţiuni. publicată în „Monitorul Oficial” nr. Basarab Brâncoveanu 200.627. 20. chimistul Tănăsescu-Furtună 20. emisiunea acţiunilor „Electrica” nu conţinea decât 18. 48-76. f. dr. Titlurile multiple de 10 acţiuni fiecare erau cele mai preferate de acţionarii din străinătate. Astfel. Principele C.000 titluri unitare dintr-un total de 434. gen. în Franţa 1. Ibidem. Ibidem. Adunarea generală extraordinară a societăţii „Concordia”. f. în Elveţia 60.360 erau titluri multiple a câte 20 acţiuni fiecare = 1. În cazul „Concordiei” exista deja o mare cantitate de acţiuni unitare provenite din emisiunile precedente. adică 3. Margueritte Costinescu 100.400 titluri unitare. 20.200 acţiuni.980 titluri multiple a câte 20 de acţiuni fiecare şi nici un titlu multiplu a câte 10 acţiuni fiecare. 97 . elveţieni.000 lei.000 acţiuni.468.57% din toată emisiunea. 17.600 erau titluri unitare = 1. „Concordia” nu a avut nici un acţionar german sau ungur. În ianuarie 1939 conducerea societăţii belgiene „Petrofina”. în faţa acestei solicitări a „Concordiei”. Gheorghe Ballif (director Rafinăria „Vega”) cu 215. Angelescu cu 50. 272 . „Petrofina” făcea cunoscut „Concordiei” că cu ocazia schimbării acţiunilor „Electrica” în acţiuni „Concordia” au avut mari dificultăţi cu toţi purtătorii acţiunilor „Electrica” pentru a-i face să accepte titluri unitare „Concordia” în schimbul titlurilor multiple de 5 sau 10 acţiuni „Electrica”. În 26 noiembrie 1938 Directorul general al societăţii. din totalul de 3. dosar 214/1938-1946. L.000 de acţiuni ale societăţii „Concordia” era la sfârşitul anului 1939 aproximativ următoarea: în Belgia 2. a hotărât imprimarea în Belgia a noilor titluri de acţiuni „Concordia” emisiunea a 9-a.271 La 1 mai 1939 a intrat în vigoare noul Cod Comercial Român care fixa valoarea minimă a unei acţiuni a unei societăţi anonime la 1.269 În şedinţa din 23 octombrie 1938.Ion Marinescu cu 1. av. Adina C. N. Ion Marinescu.200 acţiuni. Brătianu 100.I.000 acţiuni.000 acţiuni. dr. Ibidem. arăta că există o disproporţie între cantitatea de titluri unitare de imprimat faţă de cantitatea titlurilor multiple. 272 Legea pentru fixarea prescripţiei în favoarea statului a titlurilor şi valorilor mobiliare. Belciugăţeanu 275. Până la data de 1 septembrie 1939.000 acţiuni.600 acţiuni. dosar 112/1942-1944. f. 203. 270 Repartizarea totală a celor 4. Boambă cu 500. francezi. 81. 76. 271 . în 1939. acţionarii principali fiind belgieni. Ernest Ballif cu 200.073. .500. italieni şi români. 1. în România 200.720 erau titluri multiple a câte 10 acţiuni fiecare = 767.060. f. Ibidem. 78 din 1 aprilie 269 270 .000 acţiuni. dosar 121/1945-1946.

274 În iulie 1940. Ibidem. valoarea lor la bursă ajungând ca în câteva zile să se dubleze sau să se tripleze.000. se plătea dividendul. dividendele aferente acţiunilor.700 vagoane de ţiţei pe zi.11. fiind la purtător şi găsindu-se în majoritatea lor în străinătate până la sfârşitul anului 1944. f. de la 430 lei în iulie pentru o acţiune „Concordia”.1939. 273 274 . pentru restul acţiunilor dividendul se plătea în străinătate.000-140. acţiunile „Concordia”. au fost în imposibilitate să efectueze. după „o răbdare îngerească pe care au avut-o în anii din urmă”. acţiunile societăţii petroliere „Concordia” erau cotate la cursuri prea joase. Până la declanşarea războiului. erau cu mult sub valoarea lor nominală. Tot în 1940. Ibidem. „Banque de l’Union Parisienne” şi „Banque de la Société Génerale de Belgique”. prin prescripţie în cursul anului calendaristic precedent în urma faptului că nu au fost ridicate în perioada de cinci ani de la data exigibilităţii lor pentru creditori. Ca urmare. dispunea ca orice societate civilă sau comercială să verse Ministerului de Finanţe. preţul acţiunilor a crescut vertiginos. dosar 114/1942-1947. se va ajunge în luna noiembrie la 1. în condiţii normale plata dividendului datorat la aceste acţiuni. urcările reprezentând 2030%. Acţiunile petrolifere. dosar 114/1942-1947. care au devenit exigibile pentru Stat.1939. f. f. 98 . 120. dosar 34/1939-1940. 7986 din 20. din cauza celui de-al doilea război mondial declanşat la 1 septembrie 1939. în fiecare an. 28. trebuiau ştampilate titlurile emisiunii a 8-a a acţiunilor „Concordia”. Acţiunile. preţul vagonului ajungând la 31. Numai pentru cca.001 la 3.300 de vagoane. Ibidem. titluri vechi care circulau în Franţa. Veniturile obţinute de societăţile petroliere din cursul preţurilor. . s-a emis Decretul de nominalizare a acţiunilor petroliere. 25.000 lei. Numărul total ala acţiunilor era de 3. care avea o mare producţie şi mijloace de valorificare dintre cele mai moderne.468.100 lei. nr.600. era mai mare chiar ca atunci când producţia zilnică globală a României era de 2. la data decretului. pe ultimele exerciţii.468. 275 . 1-30 . 275 Cupoanele erau deţinute în străinătate de unele bănci ca: „Credit Suisse”. şi acţionarii aveau o satisfacţie deosebită.000 de acţiuni ce se găseau în ţară. Se produceau zilnic peste 1. Astfel. negociabile. Datorită urcării preţurilor la ţiţei.000. din care „Concordia” avea o producţie de 250 vagoane. 273 Întreprinderile petroliere cu o parte din acţiunile lor deţinute în străinătate. reprezentând părţi din capitalul societăţii. Belgia şi Elveţia cu numerele curente de la 2. în „Argus”.

277 Printre deţinătorii de acţiuni „Concordia” s-a numărat şi Regele Carol al II-lea. . pentru 137. 1-2. 5-7. în urma fuziunii. 99 . foarte mulţi acţionari din străinătate trimiteau cupoanele. pe anul 1937. La plata dividendului şi 276 277 . 247. 2. 11. Ibidem.276 Cele mai multe acţiuni. cedată Societăţii „Concordia” şi chiar Honoriu Bănescu. absorbită de „Concordia”. jud. Ibidem. Banca Românească – 1345.915. J.000 acţiuni. Calea Victoriei.În data de 4 februarie 1939 s-au acordat cupoanele de dividend. Ibidem.431 la 2. f.693 acţiuni deţinute de „Concordia”. care au devenit. 1. f. Deşi decizia Comisiei Centrale Fiscale din 12 august 1942.914 acţiuni „Lignitul”. fost primar al Piteştiului. Câte 100 de acţiuni deţineau Jean Beligrădeanu (fost proprietar al minei „Beligrădeanu şi fiii” din Poienari de Muscel.000 acţiuni. f. Banca Crisoveloni – 1030.915. nr. 279 .000 de acţiuni remise de „Concordia” societăţii belgiene „Hydrofina” (Companie financiară de exploatări hidroelectrice) din Anvers. Banca Comercială – 1029. D. Ibidem. 278 Din cercetările efectuate de conducerea societăţii s-a constatat că acţiunile deţinute de rege fuseseră la început acţiuni „Electrica”. totuşi foarte mulţi acţionari din străinătate au trimis cupoanele lor la încasat în ţară. Plata cupoanelor se făcea la Bank of Romania Limited cu sediul în Bucureşti. care deţinea un număr de 200. 279 Plata dividendului nefăcându-se decât în România. precum şi persoane particulare şi anume: ing. Muscel.208 erau deţinute de Societatea belgiană „Hydrofina” filială a Societăţii „Petrofina” care cumula cele 62. Gh. la încasarea în ţară. detaşate de la cele 200 acţiuni „Concordia”. Banca Naţională a României a dat în 1938 aprobare pentru cele 500. acţiuni „Concordia”. Emanuel Dimitriu – 1598. Alimăneşteanu – 1199. dosar 81/1940. iar pe exerciţiul 1940. s-a achitat în ţară dividendul pentru cca.630. s-a achitat dividendul la cca. dosar 214/1938-1946. cu aprobarea Băncii Naţionale a României.515 acţiuni deţinute la Banque d’Anvers cu cele 55. a cărui plată a început numai la 9 noiembrie 1942. f. 137. dosar 192/1938. Capatos – 2818. Banca Comercială Română a achitat 200 cupoane pe exerciţiul 1939. pentru dividendul pe exerciţiul 1941. proprietatea ex regelui Carol al II-lea cu numerele de la 2. Destexhe – 1000. Aceste acţiuni proveneau de la fosta societatea „Lignitul”. suspenda prescripţia dividendelor cuvenite acţionarilor din străinătate ce se găseau în imposibilitate de a încasa dividendul. ele preschimbându-se la o acţiune „Electrica” pentru două acţiuni „Concordia”. astfel că. La 1 august 1940. 278 . şi anume 118. Peste 1000 de acţiuni deţineau Bank of Roumania – 1481.

a cumpărat de la societatea „Petrofina” în 28 decembrie 1940 acţiunile deţinute de „Concordia” precum şi 120 de acţiuni deţinute de unul 280 281 . 282 . Ion Marinescu. f. la eliberarea autorizaţiilor de import.282 „Deutsche Bank”. persoană fizică sau juridică. fie trimiţându-se acţiunile. nu s-a ţinut seama de dispoziţiile Subsecretariatului de Stat al Românizării. a preluat la începutul anului 1941. a dorit să dobândească acţiuni ale societăţii „Concordia”. Acţionarii din străinătate netrimiţând şi acţiunile. o verificare din partea „Concordiei” atât a posesorului cât şi a îndeplinirii condiţiilor legii nu se putea face iar societăţii nu-i mai rămânea în atare situaţie decât să considere ca bună afirmaţia băncii din străinătate că au fost nominalizate. Ibidem. În 22 noiembrie 1941. Pe de altă parte. prin care solicita.000 bucăţi” dacă aceste cumpărări se fac pentru Societatea „Kontinentale” pe baza autorizaţiei eliberate de partea română cu numărul 67 din 21 iunie 1941. 2343 din 1940. se adresa ministrului Economiei Naţionale. fond Societatea „Concordia”. Ea nu a făcut dovada că a dobândit vreo acţiune a societăţii iar autorităţile româneşti nu au autorizat vreun transfer al acţiunilor de la vechii acţionari către această firmă germană. sau oricare alt supus german sau ungur. 1. a cupoanelor şi a taloanelor ce erau trimise societăţii pentru a fi plătite sau recuponate. . A susţinut că acţiunile ar fi în depozit la „Deutsche Bank” din Berlin. societatea germană „Kontinentale Oel” din Berlin. susţinere confirmată şi de aceasta prin scrisori adresate Societăţii „Concordia” şi Băncii Comerciale Române din Bucureşti. Subsecretariatul de Stat al Românizării considera că nu este suficientă afirmaţia băncii străine că acţiunile au fost nominalizate şi ca urmare era necesar a se controla acest lucru. fie un tabel nominal al proprietarilor acţiunilor pentru a se face controlul în registrele întocmite de Subsecretariat. Ibidem. f. f. Ibidem. dosar 244/1944-1948.la eliberarea noilor foi de cupoane la acţiunile „Concordia” ce se recuponau în 1943. în urma ocupării celei mai mari părţi din teritoriul Franţei.280 După septembrie 1940. În acelaşi timp. fond Societatea „Kontinentale Oel”. dosar 114/1942-1947. se făcea verificarea nominalizării acţiunilor conform DecretuluiLege nr. până în 1944. dar nu a reuşit.281 Societatea „Kontinentale Oel” printr-un simplu abuz. urmând să facă dovada că a dobândit parte din acţiunile societăţii şi că această dobândire a fost aprobată de autorităţile româneşti conform legilor existente. dosar 16/1941. sucursala Bucureşti a Societăţii „Kontinentale Oel” din Berlin. 25. în urma convorbirilor personale avute. 104 100 . să dea instrucţiuni legaţiilor Regatului Român de la Paris şi Vichy „să permită cumpărări de acţiuni ale Societăţii „Concordia” până la 300. administrarea societăţii „Concordia”.

ing. reprezentau abia 3% din capitalul „Concordiei”. Waterkeyn. în România. achiziţionate de germani. Sellekaers. Frieddenreich.112 acţiuni. reprezentând cel puţin 20% din capital.din administratorii săi străini.000.284 Ca urmare a acestei fuziuni. prevăzând că numai întreprinderile ale căror acţiuni sunt deţinute de străini declaraţi inamici. 283 Profitând de prezenţa trupelor germane de ocupaţie. 300. rămasă definitivă.219 acţiuni se găseau la Berlin.000 nu erau nominalizate. L. C. Ibidem. Principalii acţionari ai societăţii „Foraky românească” erau societatea belgiană „Pargéfina”. f. Legea excepţională. privitoare la întreprinderile străine inamice sau asimilate de ele.397 de acţiuni firmei germane „Spohnholtz – Ebestaedt & Schroder”. V. a prelungit această situaţie abuzivă. un anumit număr de acţiuni ale „Concordiei”. În total erau 3. emise pentru absorbirea societăţii „Foraky Românească”. Ficşinescu. dosar 32/1941-1943.000. 1-2.011 acţiuni precum şi 12 persoane particulare care deţineau între 30 şi 60 de acţiuni.000. Societatea „Foraky Românească” a fuzionat cu „Concordia”. Restul de peste 1. 285 . baron Josse Allard. dosar 37/1927-1939.000 se găseau în România la diverşi deţinători iar 140. mai erau aproximativ 700.009. J. achiziţionate de asemenea de către germani. Vigneron. o bancă germană.475. f. R. f. Tacit şi alţii. 204 101 .000 care se găseau în Belgia în proprietate belgiană.269 se găseau la Londra. Mircea. Ca urmare. Th. „Concordia” a predat înainte de 23 august 1944. V. achiziţionate tot de germani şi 23. 1. sunt asimilaţi străinilor inamici. 100. Pe lângă acestea. se aducea la cunoştinţă că din totalul celor 4. dosar 121/1945-1946. era evident că societatea „Concordia” fusese şi rămăsese o întreprindere românească şi nu inamică. . până la 23 august 1944. În anul 1942. 285 283 284 .112 acţiuni. belgianul Fernand Carlier. Cum acţiunile „Concordiei” erau în număr de 4. care deţinea 248.624 se găseau la Bucureşti. Conform adresei înaintate de conducerea societăţii „Concordia” la 3 februarie 1945 Ministerului Economiei Naţionale – Controlul Întreprinderilor. societatea se adresa cu rugămintea la Comisariatul general al bunurilor inamice. aparţinând persoanelor împiedicate de război să le depună spre ştampilare. Meganck.869. ele găsindu-se cu certitudine în Belgia şi Franţa. În total erau 1. un număr de 139. Ibidem.000 se găseau în proprietate germană. Ibidem. decizându-se ca acţionarii societăţii „Foraky Românească” să primească pentru acţiunilor lor la societate. M. printre care amintim pe O. aprox.200. 58. înseamnă că acţiunile cuvenite băncii germane arătate mai sus. să nu aplice dispoziţiile Comisariatului General al bunurilor inamice. J.200.

transferul acţiunilor opera cel mult pe data Convenţiei de Armistiţiu şi în cel mai rău caz pe data de 19 iulie 1945. toate aceste acţiuni au fost ridicate de Societatea sovietică „Obiedinenie Ucrneft”. În lipsa unor asemenea prevederi legale. în expunerea ei de motive. Nici pentru aceste acţiuni nu s-au plătit dividende. afirmând că ar fi proprietara a 2. nu preciza data transferului acţiunilor „Concordia” de la acţionarii germani la societatea sovietică „Obiedinenie Ucrneft”.425 de acţiuni. 85. Dintre toate aceste acţiuni. dar la cererea Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. Convenţia de Armistiţiu româno-sovietică nu avea nici o dispoziţie în acest sens. dosar 244/1944-1948. Dacă însă vechii acţionari nu au primit plăţile cupoanelor pentru perioada de până la septembrie 1944 şi nici nu au înstrăinat cu acte cu data 286 287 . . data legii de transfer.475 acţiuni se aflau la Societatea „Concordia” şi ele au fost depuse de reprezentanţii societăţii la Preşedinţia Consiliului de Miniştrii. înainte de septembrie 1944. din punct de vedere legal. din cele 4. Deci. prin acte cu dată certă.425. 573 din 19 iulie 1945 s-a transferat asupra societăţii civile amintite acţiunile societăţii „Concordia” în număr de 2.159.299. de la data Convenţiei de Armistiţiu şi respectiv înstrăina până la acea dată cupoanele lor către terţi. 286 De asemenea. depuse şi ele la Preşedinţia Consiliului de Miniştrii. Nu se cunoştea nici dacă în numărul de acţiuni pretinse de „Kontinentale Oel” din Berlin a le deţine erau incluse şi cele circa 65. vechii acţionari au putut încasa dividendele până în septembrie 1944. 84. Prin Legea nr. numai 1.124 acţiuni.000 acţiuni ştampilate pe numele ei şi aflate în ţară la Banca Comercială Română pe numele ei nu se plătiseră dividende. a pretins să plătească dividende pentru acele acţiuni. putându-se prezenta cupoanele. circa 140. Ibidem. f. f. Cum plata era condiţionată de existenţa unei autorizaţii a Băncii Naţionale.000 acţiuni aparţineau unor persoane fizice şi juridice germane. Ibidem. aceste plăţi nu s-au făcut. înainte de septembrie 1944 erau perfect valabile şi trebuiau respectate atât de Societatea „Concordia” cât şi de societatea sovietică. De aici. eliberate lor la fuziunea cu societatea „Foraky Românească”.200. Cupoanele se puteau prezenta şi pentru cele circa 65. 102 . 287 Legea.159. Societatea „Concordia” a fost obligată să predea societăţii sovietice trei certificate provizorii pentru 2. altele decât Societatea „Kontinentale Oel”.„Kontinentale Oel” din Berlin. pentru care se cereau dividende.000 acţiuni „Concordia” (după ocuparea Franţei şi Belgiei).000 acţiuni ce se găseau la Banca Comercială Română.

după ce să se fi făcut plata dividendelor pentru cele 2. adică nu fuseseră identificate prin numărul lor de ordine acţiunile transferate. Legea din 19 iulie 1945 nu preciza care anume acţiuni „Concordia” au fost transferate asupra societăţii sovietice. Ibidem. nu se prevedea expres transferarea asupra societăţii sovietice şi a cupoanelor mai vechi. Exista riscul ca. Niciodată. Această normă generală avea la bază grija întreprinderii plătitoare de dividende de a evita dubla plată. societatea „Concordia”. legal nu putea plăti fără o verificare.S.300 de acţiuni acte de vânzare către „Kontinentale Oel” din Berlin prin Deutsche Bank.certă înainte de septembrie 1944.229. 39. a fiecărei acţiuni dintre cele transferate asupra societăţii sovietice (practic imposibil) spre a constata dacă nu a avut loc vreo asemenea plată sau vreo înstrăinare de cupon. De aceea. Deoarece un registru de acţionari nu s-a întocmit decât în februarie 1945.S. Niciodată „Concordia” nu a ştiut care anume acţiuni au fost pretinse de Kontinentale Oel” din Berlin. În statutele societăţii „Concordia” la art.124 acţiuni pentru care societatea sovietică avea certificate provizorii. de la caz la caz. poate neinamici sau cu deţinătorii de cupoane cumpărate cu acte în regulă înainte de septembrie 1944. orice asemenea plată era neopozabilă terţilor interesaţi. f. nu se putea cunoaşte care erau acţiunile transferate asupra societătii „Obiedinenie Ucrneft”. „Concordia” să se pomenească cu vechii acţionari. că ar fi fost cumpărate de la vechii acţionari francezi şi belgieni. 103 . deşi în legea de transfer. neexistând decât pentru circa 1. care să pretindă plata. Astfel risca să plătească de două ori pentru acelaşi cupon. ca bunuri inamice în România şi se putea decide ca tot „Obiedinenie Ucrneft” să fie titulara lor. tot neinamici. pentru a fi anulat acesta după ce s-a verificat că depunătorul cuponului este şi proprietarul acţiunii respective.R. 88. atunci toate aceste cupoane erau în drept să fie transferate asupra U. se prevedea că „plata dividendului se face în schimbul remiterii cupoanelor de dividend la locurile indicate prin publicaţiuni” 288 Această normă statutară era obligatorie pentru societate şi era singura valabilă şi opozabilă terţilor aşa încât dacă societatea ar fi făcut în alt mod plata. împrejurare pe care societatea a prezentat-o în toate petiţiile adresate Preşedinţiei Consiliului de Miniştrii la eliberarea certificatelor provizorii către societatea sovietică. cupoanelor lor. nici o întreprindere din România sau din oricare altă tară nu a achitat dividendele fără depunerea cuponului. iar în arhiva societăţii sau în arhivele autorităţilor române nu existau documente care să precizeze care acţiuni ar fi aparţinut societăţii „Kontinentale Oel” din Berlin. 288 .

cenzorii şi Adunarea Generală.000 18.000.000 60. la a 4-a Adunare generală ordinară de la alegerea sa.000 35.289 Nr.000 lei 500 lei 500 lei 500 lei Suma totală 22. acţiuni 44. De la această dată. 21-22. fiscul român. avea dreptul să coopteze membrii noi.000 18. Ibidem.000 30.000. în fiecare an. 68.000 50.000. iar cei ieşiţi erau reeligibili. Ordinea retragerii din funcţie nu era stabilită.000 2.541. aşa că se decidea prin tragere la sorţi. 289 290 .500 10.De altfel. dosar 1/907-1908.000 2.000. din membrii consiliului de administraţie se retrăgeau atât cât erau necesari. pretindea la controlul ce se efectua spre a se constata dacă a operat sau nu prescripţia în favoarea sa. dosar 209/1945-1947. f. care avea în favoarea sa o dispoziţie legală care nu exista în alte ţări şi anume Legea de prescripţie a dividendelor neîncasate în cinci ani de la exigibilitatea lor.083 20. considera că plata nu s-a efectuat şi deci. la sfârşitul anului 1944.000 100. deţinea următoarele acţiuni la diferite societăţi. 1 2 3 4 5 6 7 Societatea Moldonaphta Steaua Electrica Concordia Auriferă Ialomiţa Boteni Topliţa-Măgura Concordia Banca Românească Nr. Conducerea societăţii Potrivit Statutelor societăţii „Concordia”. cel mai târziu. aleşi şi revocaţi de adunarea generală.290 Membrii primului Consiliu de administraţi au fost numiţi prin actul constitutiv şi au rămas în funcţie până la întrunirea primei Adunări generale.000 70 Valoarea nominală a unei acţiuni 500 lei 500 lei 5.7. Consiliul de administraţie reprezenta societatea în toate raporturile sale şi se compunea din minim cinci şi maxim 20 de membri. dacă au trecut cei cinci ani. La expirarea acestui termen. Consiliul de administraţie. Adunarea generală a procedat la o nouă alegere a întregului consiliu.000 5. supraveghere şi reprezentare ale societăţii erau: Consiliul de Administraţie şi Direcţiunea. . pentru ca termenul de funcţiune a fiecărui membru să înceteze.000. 104 . Societatea „Concordia”. crt. f. organele de administraţie. fond Societatea „Concordia”. să i se prezinte cupoanele plătite şi dacă ele lipseau. Ibidem. considerau cupoanele prescrise în favoarea sa.000 lei 1.

291 Consiliul de administraţiei nu putea lua decizii decât numai dacă jumătate din membrii săi erau prezenţi sau reprezentaţi. Fiecare membru al Consiliului de administraţie trebuia să depună la casieria societăţii sau la casieriile care urmau să fie desemnate de consiliu.000 lei. când aceştia nu puteau. 143 C. de asemenea. când se decretează de adunarea 291 . Rosenthal a admis apelul şi a statutat că „Nu se violează dispoziţiile art. Tribunalul Ilfov a refuzat să aprobe modificarea Statutelor societăţii „Concordia” în sensul ca deciziile Consiliului ei de administraţie să fie valabil luate când sunt prezenţi sau reprezentaţi cel puţin jumătate din numărul membrilor din consiliu. 124 din Codul de Comerţ. în afară de votul său. Fiecare membru prezent avea dreptul să exprime. după pledoaria avocatului S. vota prin scrisori sau telegrame. calculate pe valoarea lor nominală (120 de acţiuni).. era obligat să-l completeze prin cooptare. drept garanţie pentru gestiunea sa. convocările fiind făcute de preşedinte. votul preşedintelui era decisiv. Aceste acţiuni trebuiau să poarte toate cupoanele care nu scăzuseră şi să fie depuse în termen de 30 de zile. în oferte publice sau în acţiuni ale societăţii. Curtea de Apel. f. în termen de 30 de zile de la data alegerii sale. Secţia a IV-a. de un vice-preşedinte sau în cazuri obiective. de cel mai în vârstă dintre membrii. Consiliul de administraţie se întrunea în fiecare an după Adunarea generală ordinară şi alegea din rândul său un preşedinte. erau înscrise în registru de deliberări şi semnate de preşedinte sau în absenţa lui. În 1911. Deciziile Consiliului de administraţie se luau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi sau reprezentaţi. se încheiau procese-verbale care după ce erau supuse aprobării Consiliului de administraţie în şedinţa următoare. Ele erau inalienabile pe toată durata funcţionării membrului în consiliu şi se înapoiau când nu mai făceau parte din el şi după ce Adunarea îi dădea cuvenita dezlegare. În caz de paritate de voturi. 3 105 .iar dacă numărul membrilor scădea la mai puţin de cinci. în lipsa acestuia. Ibidem. patru vicepreşedinţi şi un secretar. Această garanţie era prevăzută în dispoziţiile art. com. la apelul făcut de Societatea „Concordia” contra deciziei Tribunalului Ilfov. Se putea. încă un singur vot pentru un alt membru absent. de unul dintre vicepreşedinţi. Mandatul unui asemenea membru cooptat era valabil până la viitoarea adunare generală. Se mai putea întruni ori de câte ori interesele societăţii o cereau. dacă poseda pentru acesta o procură scrisă sau transmisă prin telegraf de la acel membru. Pentru toate deliberările şi deciziile luate de consiliu. Şedinţele consiliului se ţineau în Bucureşti sau într-o altă localitate din ţară sau din străinătate. suma de 30.

etc. 292 . precum şi a dobândi. vinde sau pune în gaj creanţele ipotecate sau alte titluri de valoare. situaţia casei. achiziţii noi de terenuri în valoare mai mare de 20. registrele şi actele societăţii. procuri precum şi dreptul de a consimţi în angajarea funcţionarilor. contract de furnituri sau altele cu obligaţiuni pentru un termen mai mare de şase luni sau pentru a acorda credite depăşind trei luni. orice contribuţie anuală ce era mai mare de 6. convoca Adunările generale şi stabilea ordinea lor de zi. nr. Problema prezenta importanţă pentru toate societăţile anonime ale căror consilieri domiciliau în mare parte în străinătate. acorda acesteia împuterniciri. plasarea fondului de rezervă iar printr-un membru delegat. 3/1911. Consiliul de administraţie hotăra modul plasării fondurilor care nu erau necesare în conducerea afacerilor. fixa limitele în care creditele de bancă puteau fi folosite. fixarea dividendelor ce urmau a fi distribuite acţionarilor. dreptul de a crea sucursale şi agenţii în ţară şi în străinătate. cu condiţia de a supune decizia la Consiliul de administraţie în prima şedinţă care urma. cei prezenţi cu cei absenţi reprezentaţi. Consiliul cerea direcţiunii societăţii rapoarte despre starea societăţii.000 lei. stabilea regulamente de serviciu pentru uzul direcţiunii. Propunea. precum şi a celor care aveau dreptul la din beneficiul net. dacă astfel. 14 Codul comercial.000 lei precum şi înstrăinarea oricărei părţi din averea societăţii de o valoare mai mare de 10. acordări de credite şi împrumuturi mai mari de o anumită sumă. înstrăina. putea să consulte sau nu experţii. a poliţelor. hotăra bazele pe care urmau să se facă conturile anuale şi amortizările. ipoteca sau angaja în alt mod averea imobilă a societăţii. preşedintele Consiliului de administraţie avea dreptul să decidă în toate problemele enunţate mai sus. dacă totuşi cei prezenţi aveau procuri valabile de la cei absenţi să-i reprezinte.000 lei sau pe cei care au obţinut privilegiul de a fi înştiinţaţi cu şase luni înainte că se putea renunţa la serviciile lor. În cazuri urgenţe. 1. vânzarea producţiei de ţiţei brut pentru orice cantitate ce trecea de 5.000 tone. dreptul de a dobândi. mărfurilor. sau executări de imobile.generală a unei societăţi anonime.091. p. ar constitui numărul de consilieri prevăzuţi de art. că această societate poate fi valabil obligată prin deciziile consiliului de administraţie luate într-o şedinţă la care ar fi participat „efectiv” mai puţin de jumătate din numărul consilierilor de administraţie prevăzuţi de statute. 292 Consimţământul Consiliului de administraţie era necesar pentru cumpărări. vânzări. încheieri de contracte de arendare şi închiriere pe o perioadă mai mare de trei ani. verifica conturile anuale. Consiliul stabilea bilanţul. 106 . „Moniteur du Pétrole Roumain”. de asemenea.

Membrii comitetului primeau regulat informaţii despre mersul afacerilor dar nu aveau dreptul să intervină în administrarea societăţii. pe a sa răspundere. Conform art. pentru serviciile lor. numind în această calitate pe Gh.000 lei anual. Directorul sau directorii executau toate deciziile Consiliului de administraţie sau ale comitetului executiv. de a delega o parte din drepturile şi obligaţiile sale. Din rândul membrilor săi. contul de profit şi pierderile. conform dispoziţiilor art. cu Ordinul nr. o parte de 10% din beneficiul net. el supraveghea ţinerea registrelor şi contabilitatea. Pentru afacerile curente era suficientă semnătura a doi procurişti. 42. La încheierea războiului. directorii erau numiţi licenţiaţi sau revocaţi de către Consiliul de Administraţie chiar dacă ar fi fost numiţi de Adunarea Generală. prim-preşedintele Tribunalului Ilfov. după numirea administratorilor – sechestru judiciar. el luând orice decizie împreună cu preşedintele Consiliului de administraţie. în afară de restituirea cheltuielilor lor. pe care le supunea aprobării Consiliului de administraţie şi cenzorilor. unuia dintre membrii săi care purta numele de administrator-delegat. Secţia I Comercială. care rezulta după scăderea tuturor amortizărilor şi rezervelor. încheia bilanţul. de un administrator împreună cu un procurist sau de director împreuna cu un procurist. Directorul era depozitarul tuturor actelor şi documentelor societăţii. membrii consiliului primeau jetoane de prezenţă pentru fiecare şedinţă la care au luat parte. Ei trebuiau să fie consultaţi în afaceri importante. Atribuţiile acestuia se stabileau de către consiliu prin instrucţiuni. Consiliul de administraţie avea dreptul de a alege un Comitet compus din cel mult cinci membrii ale căror atribuţiuni erau fixate de către consiliu. Suma fiecărui jeton se fixa în fiecare an de către Adunarea generală – ordinară pentru anul social care începea. a ordonat completarea Consiliului de Administraţie al Societăţii Anonime „Concordia” cu încă doi membrii. 21. Semnătura socială şi reprezentarea societăţii se făcea colectiv sau de Direcţie împreună cu unul dintre administratori. Aceste indemnizaţii se treceau în contul cheltuielilor de administraţie. atribuţiile sale erau preluate de drept de cel mai vechi dintre sub-directori. la Societatea „Concordia”. şi nedepăşind niciodată un an. membrii Consiliului de administraţie aveau dreptul la o indemnizaţie fixă de 6. Membrii Consiliului de administraţie primeau. precum şi după preluarea unui dividend de 5% destinat a se distribui acţionarilor. În afară de partea de 10% din beneficiul net.Consiliul de administraţie avea dreptul. alineat 3 din Statutele societătii. 107 . În caz de absenţă a directorului. În afară de aceasta. 2351 din 2 martie 1919. pe un timp limitat.

şi întemeietorul acesteia. J. a fost o personalitate care a jucat un rol considerabil în viaţa economică a României şi mai cu seamă în dezvoltarea industriei de petrol. 3495/1921 şi a devenit efectivă după expirarea termenului legal. p. 11/1921. Schapira. 548. Corbescu. Argeş. 15/1921. „Analele Minelor din România”. Corbescu. Drogeanu.298 În special la Buştenari. A contribuit la progresul ei cu sfatul şi cu fapta. nr. dosar 7/1920. „Creditul Petrolifer” iar apoi „Concordia”. 298 .N. T. au ieşit mai întâi societăţile „Buştenarii”. în locul lui Ion Ghika. 297 .R. Schapira – membrii. an III. în alege în unanimitate pe T. Dristorian... Schapira. ca membru în consiliile de administraţie a diferitelor societăţi petroliere şi 293 294 .A. nr. iar cenzori au fost aleşi G. 293 În Adunarea Generală din 23 aprilie 1920. Nica. ci şi pentru înfiinţarea multor altora.R. dosar 2/1924-1943. Nica ca preşedinte iar director al societăţii pe Ion Ghika. p. 2.Brătescu-Voineşti şi Gh. p. Consiliul de Administraţie al Societăţii. fond Societatea „Concordia”. Schapira merită pe deplin titlul de pionier al industriei române de petrol. nr. 295 În Adunarea Generală din 21 august 1921. C. 108 . N. gen. Cosmovici.N. 8-9/1919. J. în data de 29 mai 1921. 3. Din întreprinderile întemeiate şi ajutate financiar de el. cu toate dificultăţile de la început şi până la marşul ei triumfal. I. Mustaţă şi Chr. BrătescuVoineşti. Max I.demisionat din funcţia de director al societăţii. Max I. a lui Max. 8-9/1920. După fuzionarea societăţilor. Staicovici. Pretorian şi Max I. D. gen. el rămânându-i credincios. N. Schapira a făcut aceasta. Director general al „Băncii Centrale” din Ploieşti. fond Societatea „Concordia”. a fost numit Charles M. M. 193. 297 În şedinţa din 27 mai 1922 a Adunării Generale a Societăţii „Concordia” se făcea cunoscut încetarea din viaţă.P. G. s-a votat fuziunea prin absorbirea de către Societatea „Concordia” a societăţilor „Creditul Petrolifer” cu data de 1 ianuarie 1921 şi „Sirius” de la 1 iulie 1921. nr. Max I.296 Fuziunea a fost aprobată şi de Guvernul României prin Jurnalul Consiliului de Miniştrii nr. . Catargi. 296 . el a făcut mari şi considerabile lucrări şi a avut o contribuţie deosebită la exploatarea regiunii. Culoglu. L. Em. 763. 295 . f.A. D. Argeş. Murgăşanu. Această dispoziţie era ordonată în mod provizoriu pe timpul cât societatea era sub administrarea Justiţiei. p. Dozy. 578. D. Într-o vreme în care industria românească de petrol „era în faşă” când erau foarte puţini oameni care îşi riscau capitalul lor pentru a căuta petrol. f.P. În şedinţa din 4 iulie 1920. administrator – sechestru. Al. agoniseala sa fiind folosită nu numai pentru propriile sale întreprinderi. „Analele Minelor din România”. în M. anume 27 noiembrie 1921. Consiliul de Administraţie era format din: 294 Ion Ghika.

Meus. Este propusă şi se efectuează alegerea Consiliului de Administraţie formată din I. dosar 15/1922. proprietatea societăţii.000. are loc şedinţa Consiliului de administraţie sub preşedinţia lui L.5 – 2. unde făcea parte din consiliile de administraţie a mai multor întreprinderi. D. p.000. 1922. Om de inimă. 663. Ioan Boambă a fost o figură foarte cunoscută în industria petrolieră.N. vicepreşedinte şi Ion Marinescu. Conform art. În şedinţa consiliului de administraţie din 13 noiembrie 1923. 935 . Marinescu. se propune numirea unui comitet de direcţie stabilindu-se funcţiile şi renumeraţia acestora. Maurice Boutry şi Léon Wenger. 9/1935.mai ales ca finanţator. secretar. mai făcea parte dintr-un mare număr de întreprinderi. 109 . I. Becker şi I.734 lei şi s-au acordat între 8 – 10. O personalitate importantă. f. constituit la început din suma de 283. a adevărată instituţie de credit pentru societăţile petroliere şi va rămâne un merit al său că a încurajat şi sprijinit multe dintre societăţile mici şi mijlocii. 301 . 5. f. 302 . fie în calitate de preşedinte. . L. Meeus. Boambă. J. 301 În anul 1923 Adunarea generală a acţionarilor Societăţii „Concordia” îl numesc pe av. Comitetul a fost format din I. Argeş.000 lei pentru fabrica de bidoane din Constanţa şi între 1. la Viena. L.300 S-a hotărât formarea unui fond de rezervă. a fost una din figurile cele mai proeminente ale Baroului de Ilfov şi unul dintre cei mai activi conducători de întreprinderi financiare.P. pentru operele de binefacere. Ibidem. care-şi avea sediul în mijlocul regiunii petrolifere. nr. 299 În 17 iunie 1922. p. 3-8. Boambă neputând participa. Născut în 1855. „Analele Minelor din România”. L. în unanimitate.). la Grand-Hotel. fie ca administrator. fond Societatea „Concordia”. comerciale şi industriale.R. Spre sfârşitul vieţii. avocatul I. 23 din Statutele societăţii. preşedinte (ales în lipsă).000 lei pentru modificările necesare la atelierele metalurgice de la Câmpina şi Ploieşti în urma unificării lor. Marinescu director al societăţii iar din 1925 va fi numit administrator-delegat la societăţile „Vega” şi „Sirius”. Rare erau societăţile care nu numărau pe Boambă în consiliile lor de administraţie iar cele care nu solicitaseră concursul său luminat în diferite litigii erau şi mai rare. Boambă. „Moniteur du Pétrole Roumain”(M. a avut întotdeauna „punga deschisă” remarcându-se printr-o inteligenţă practică şi un spirit organizator. din Consiliul de administraţie al societăţii a fost Ioan Boambă.A. Meeus. A ştiut să facă din banca sa.302 299 300 . din partea grupului francez „Banque de l’Union Parisienne”. care a activat ca preşedinte până la încetarea sa din viaţă în 24 aprilie 1935. sunt cooptaţi ca administratori. inclusiv de preşedinte al Consiliului de administraţie de la Societatea „Steaua Română”.

În septembrie 1939.cit. Maurice Boutry. într-un articol publicat în ziarul „Argus”. nr. 838. în Moldova. Editura Junimea. în unanimitate ratifică aprobarea demisiei lui Léon Wenger atât din funcţia de vice-preşedinte. p. şi nu a susţinut cauza românească în materie de despăgubiri. Iaşi. Răvaş. Laureant Meeus – vice-preşedinte.S. C. a stocurilor depozitate şi a conductelor de transport printr-un plan comun întocmit de Franţa şi Anglia în faţa aproprierii tot mai vizibile a României de Germania. vine în România. 306 . susţinea punctul de vedere oponent al trusturilor străine. misiunea lui principală era definitivarea acţiunii de distrugere a petrolului românesc. Era prezent în România încă din 1909. în Consiliul de Administraţie apare ca membru. ca expert militar.306 Deoarece Legea minelor din 1924 prevedea un preşedinte român şi o majoritate românească în Consiliul de Administraţie are loc modificarea art. 14/1940. 303 În şedinţa Consiliului de administraţie a Societăţii „Concordia” din 1939. de rafinare. 304 . Gh. faţă de această lege care-l „dezavantaja”.. cât şi din consiliu. pe care-l cunoştea bine. sub protecţia paşaportului. agent de schimb din Anvers. consiliul. Léon Wenger. fiind primit în cercurile guvernamentale româneşti. p.cu gradul de locotenent 305. 5 şi 6 din Statutele societăţii iar Adunarea generală a acţionarilor numeşte Consiliul de administraţie format din: av.Din 1923 şi până în 1929. înfiinţează Societatea „Carré. 303 110 . director al societăţii belgiene „Petrofina”. Piteşti. interesat de industria petrolieră.P.mai mult ca un român. concomitent cu evacuarea bunurilor materiale din Oltenia. Horia Brestoiu. 108-109. Impact la paralela 45°.I. la Paris. I.R. el a făcut parte din Comisia mixtă româno-anglo-franceză de despăgubiri. f. 305 . ca inginer petrolist. 76. în toamna anului 1916. p. Muntenia şi Dobrogea. iar administratori Léon Becker. fond „Comisia militară de Control şi Recepţie la Uzinele Concordia”. demisie prezentată de el în urma primirii „unei misiuni oficiale din partea guvernului francez. În august 1919. doctor în drept. Când guvernul român a promulgat Legea minelor în 1924. din 1926 administrator şi la Societatea „Vega” iar apoi vicepreşedinte al Concordiei din 1930 până în octombrie 1939 când este expulzat din România. deşi în parte era coautor la acestea în domeniul petrolului. a fost unul din principalii participanţi la organizarea şi distrugerea industriei şi stocurilor de petrol din România. Léon Wenger.P. 1986. 304 Wenger. administrator la Banca Comercială . dosar 75/1940-1941. În realitate. 144. ing. M. Wenger&Co. când.A. op. Boambă – preşedinte. Se urmărea distrugerea prin sabotaj a industriei de petrol extractive.” cu sediul principal la Paris. apoi devine proprietar al firmei „Vulcăneşti” şi va ajunge director al Societăţii „Petrofina”.M. căpitan în rezervă.

. avocat din Bucureşti. I. precum şi cu ocazia trecerii unui important număr de acţiuni ale societăţii „Concordia” de la grupul belgian „Petrofina”. 111 . 201. ca urmare a intensificării si extinderii războiului în Europa. baron şi proprietar din Vertrieu (Isere). Argeş. Jules Lesuisse. gen. Consiliul de administraţie al Societăţii „Concordia” va fi format din următorii: av. Ion Marinescu. p. nr. fond Societatea „Concordia”. prin care s-au redus numărul de administratori şi numărul locurilor de administratori pe care o persoană le putea avea în societăţile anonime pe acţiuni.A. preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii „Electrica”. Fuziunea cu această societate a adus „Concordiei” un element de stabilitate cu bune consecinţe pentru viitor. precum şi pe administratorul George Rene Stoicescu. care. 307 Membrii Consiliului de administraţie primeau pentru prezenţa lor la şedinţele de consiliu. . Anul 1940 a fost un an foarte agitat. indutriaş din Bucureşti. Societatea „Concordia” pierde pe preşedintele ei. Consiliul de administraţie al Societăţii „Concordia” va rămâne în componenţa din 1924 până în 1930.P.R. inginer din Anvers.Română. iar vicepreşedinţi. D. ing. Passerat de la Chapelle. gen. tantieme. relative la funcţionarea societăţilor comerciale. în şedinţa Consiliului de administraţie din 6 mai. a adus prestigiul şi priceperea unei distinse personalităţi. administrator al domeniilor Coroanei. adjutant Ernest Ballif şi principele C. Născut în anul 1872. J. anual. În 1929 a încetat din viaţă. se ridicau la valori substanţiale. preşedinte al consiliului este ales generalul adjutant Ernest Ballif. indemnizaţii fixe şi jetoane de prezenţă. În anul 1936. a fost un apreciat sfetnic al regelui Ferdinand şi al reginei Maria. la Bruxelles unul din administratorii societăţii. M. Basarab Brâncoveanu. dr. p. Începând cu 1931.N. este cooptat în consiliul de administraţie al Societăţii „Concordia” ing. Meeus. închinându-şi activitatea intereselor generale ale ţării. inginer şi industriaş din Bucureşti. 4/1941. Léon Wenger. 308 În conformitate cu deciziile luate în Adunarea Generală extraordinară din 25 ianuarie 1937. Constantin Osiceanu din Bucureşti. În cursul anului 1940. plin de evenimente politice internaţionale. Léon Wenger din Paris şi N. 307 308 . f. A încetat din viaţă la 13 februarie 1941. adj. 3/1939. Zanne. Jules Lesuisse. 22. nu a făcut nici un fel de politică. P. Ernest Ballif. Ferdinand Carlier. Boambă – preşedinte. 183. Ca urmare. dosar 12/1923-1925. L. Societatea „Concordia” a fuzionat cu societatea anonimă „Electrica”. În perioada cât a fost preşedinte al Consiliului de administraţie la „Concordia”. În conformitate cu dispoziţiile legale.

Hans Brochhaus. ing.în patrimoniul societăţii germane „Kontinentale Oel A. Numirile au fost făcute de Subsecretariatul de Stat al 309 . P. ing. Basarab Brâncoveanu. Cahen-Fuzier. M.G. generalul Ion Antonescu să exercite funcţia de ministru al Economiei Naţionale. Apoi. A. E. Eugen Savu. lipsa unui administrator care dura de un an. Eftimie Antonescu (profesor de drept comercial la Universitatea din Bucureşti. societatea le era recunoscătoare pentru contribuţia lor preţioasă la opera de dezvoltare a societăţii. fost ministru. a Consiliului de Administraţie. prin această numire.054 din 17 octombrie 1944. S. în baza Legii 498/1942. f. F.A. univ.034/5septembrie 1944. Voinescu. L. prin decizia ministerială nr. prof. directorul general al societăţii „Concordia” Ion Marinescu a fost chemat la conducătorul statului. G. 112 . ing.” din Berlin. Boutry. M. 3v. E. D. ing. dosar 318/1942-1948. I. prof. C. se arăta că. dr. pentru administrarea unor societăţi anonime dar şi a Legii nr. gen. iar Adunarea Generală din 25-30 iunie 1941 a aprobat demisiile următorilor: principele C. fost ministru. univ. Tuturor celor demisionaţi. Din funcţiile de cenzori. grupul german din consiliu a propus alegerea ca administrator-delegat al societăţii pe Heinz Osterwind. Duqué din funcţiile de vice-preşedinţi. Beniest şi J. Marino. Faptul că începând cu anul 1941 şi până la 23 august 1944 în Consiliul de administraţie al societăţii „Concordia” au fost germani (H. ing. cu repercusiuni favorabile asupra economiei româneşti. Din funcţia de membrii următorii: ing. originar din Piteşti). următorii membrii şi-au prezentat demisiile din Consiliul de Administraţie şi a Cenzorilor. Brockhaus. C. Fischer şi R. 498/1942. 49. av. Osterwind. Ca urmare. Heinz Osterwind. reprezentanţii grupului belgiano-francez „Petrofina” au adus şi un preţios concurs financiar şi comercial societăţii „Concordia”. Argeş. Marinescu. Carlier.. 309 Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor din 1941 va alege o nouă componenţă a Consiliului de administraţie format din următorii: prof. tot el a fost numit Administrator-unic la societate în baza Legii nr. ing. Ioan Petrovici. G. Bith iar din funcţiile de cenzori-supleanţi. Cuza. 61. Blessing). pentru administrarea bunurilor inamice. Ernst Rudolf Fischer. ing. bancher M. operă în care. fond Societatea „Concordia”. Cezar Popescu a fost numit Administrator.J. H. Maistriau. În iunie 1941. dr. univ. Iosif. Hans Ioachim Raab. prin Decizia ministerială nr. Meeus şi industriaş J. care fusese din octombrie 1941 reprezentatul societăţii „Kontinentale”. Honnecort. ing. Radu Rosetti.N. 478/6 octombrie 1944. În şedinţa din 14 aprilie 1942. Gh. nu era benefică pentru departamentele societăţii. fost ministru. Osiceanu. Bonnami. prof. pe lângă competenţe remarcabile. Constantinescu şi St.

.08. 642. Dozy (1920-1923). Duqué. după demisie şi-a continuat activitatea în cadrul grupului financiar „Disconto-Gesselschaft”. căpitan în rezervă. Administratorul-unic trebuia să convoace Adunarea Generală a acţionarilor cel mai târziu în 6 luni de la publicarea deciziei lui de numire. Majoritatea societăţilor petroliere cele mai importante din ţară au făcut apel 310 311 . ing. G. Ion C. unde. 27. dr. 312 Avocatul Ion C. Comerţului şi Minelor. Ca retribuţie.04. Marinescu. dosar 242/1942-1948. În conformitate cu dispoziţiile art. când a demisionat. administrator de sechestru şi director (1919-1920).1941). C. dr. s-a distins şi a dobândit o mare reputaţie în problemele comerciale financiare şi petroliere. Salva Ciopicaşvili.310 În şedinţa din 27 decembrie 1944. Ch. Ion C. f. dosar 242/1942-1948. stabilit în România din 1906 (1913-1915).O. Stange (1910-1913). 113 . În fiecare an. administrator unic al societăţii „Concordia”(1944-1945). prof. M. ei primeau pentru fiecare şedinţă. administratordelegat. 14/1913. 5 din Legea 478/1944. Ibidem. nr. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a ales noul Consiliul de administraţie format din: 311 Prof.1942-23. Ing. Heinz Osterwind (14. a desfăşurat „în linişte şi discreţie” o vie şi bogată activitate. „Vega” şi „Creditul Petrolifer”. Marinescu (1923-26. Licenţiat cu „Magna cum laude” al Facultăţii de Drept din Bucureşti. F. Dr. p. Ing. Destexhe. contribuind la dezvoltarea continuă a societăţii. Marinescu a debutat la Baroul Bucureşti. Wiedenmeyer (1915-1916).1944). Ibidem. Ion Ghika. De la înfiinţarea Societăţii „Concordia” au funcţionat ca directori generali ai acesteia. Schlawe (1908-1910). Lossen. a desfăşurat o activitate neobosită în calitate de administrator şi director general al societăţii timp de peste 20 de ani neîntrerupt. Ivan Stupin. O. timp de 20 de ani. Adunarea Generală proceda la alegerea a cinci cenzori şi a cinci cenzori-supleanţi. ing. Stange.R. .P. născut în 1887. f. pentru a alege noi administratori şi cenzori. preşedinte. Nicolae Profiri. Eftimie Antonescu (1941-1944). precum şi pentru ridicarea ei la rolul preponderent pe care îl deţinea în economia generală a ţării.05. următorii: H. Cezar Popescu. director general al societăţilor „Concordia”. vicepreşedinte. M.Industriei. 163. jetoane de prezenţă şi o indemnizaţie stabilită în fiecare an de Adunarea Generală. Director general adjunct şi director tehnic la Ploieşti. O. Sergiu Dimitriu. a funcţionat mulţi ani J. Bun coleg. administrator-delegat. diplomat O. a fost J. Sub-director general al societăţii până în 16 iunie 1944. Ladislas Stux (1916-1918). 312 . ing.

în rezolvarea cărora a păstrat în mod constant.la cunoştinţele sale. pe care grupul belgian o controla. A fost un colaborator permanent al revistei „Monitorul petrolului român”.. numindu-l în consiliile lor de administraţie. Marinescu în fruntea Societăţii petroliere „Concordia”. serios şi calculat. a ştiut să prezinte şi să susţină cu o logică strânsă. 313 . om de acţiune şi iniţiativă. din 1923. decorat în 1930. Pentru elaborarea planului respectiv. Una dintre măsurile economice proiectate de Carol al II-lea. disciplinat şi erudit în disciplina juridică. Era director al Societăţii petroliere „Internaţionala Română”. cu sediul la Amsterdam. administrator-director la societatea „Naphta” iar din 1925 era în acelaşi timp administrator-delegat al societăţilor petroliere „Sirius” şi „Vega”. până la fuziunea lor din 1930. în gradul de „cavaler” 313. a adus eminente servicii societăţii.I. reprezentant în Senat al marii industrii petroliere. Din decembrie 1927. după instaurarea dictaturii sale. Administrator desăvârşit. vice-preşedinte al U. Prezenţa unui reprezentant al Societăţii „Concordia” într-una din aceste comisii (pe lângă directorii generali ai societăţilor „Astra Română”.G. director comercial şi administrativ al societăţii. probleme de ordin economic şi industrial. membru ai Institutului românesc de organizare ştiinţifică a muncii şi a Asociaţiei pentru Înaintarea Ştiinţei Petrolului. a societăţii „Electrica” (până la fuziune în 1936) precum şi a altor societăţi şi întreprinderi. A avut o contribuţie deosebită în redactarea noii Legi a Minelor din 1929 şi a făcut parte din Comisia desemnată pentru stabilirea şi redactarea unui plan cincinal de raţionalizare a exploatărilor. au fost desemnate două comisii. acţionar cu 10% la Fabrica de Bere Azuga. (constituită în 12 mai 1939). contribuind strălucit la dezvoltarea ei. 555. În 1926. „Steaua Română”. În 1923. prospecţiunilor şi explorărilor petrolifere. Membru şi vice-preşedinte al Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România. grupul belgian „Compagnie Financière Belge des Pétroles” l-a ales pe Ion C. era administrator.R. p. ca o notă distinctă. 114 . „Analele Minelor din România”. „Columbia” „RomânoAmericană” şi „Creditul Minier” şi autorităţile române în domeniu) dovedea faptul că „Concordia” era o societate de care trebuia să se ţină seama în adoptarea unor decizii importante la nivelul industriei petroliere române. a fost aceea a elaborării unui plan cincinal în domeniul petrolier. Proiectul planului cincinal pentru dezvoltarea industriei petroliere nu s-a putut materializa întrucât evoluţia generală e evenimentelor a zădărnicit realizarea sa. de guvernul francez cu ordinul „Legiunea de Onoare. în februarie 1938. grija pentru interesele superioare naţionale. dosar 12/1930.

J. în 1939. Argeş. de la venirea sa în ţară şi până la plecare.A. În toata perioada sa de activitate. 314 315 115 . absolvent al Şcolii Militare de Geniu din Belgia. . toată industria petrolieră românească a resimţit o deosebită satisfacţie. timp de 20 de ani director general adjunct şi conducător al direcţiei tehnice cu sediul în Ploieşti. unde a făcut dovada excepţionalelor sale cunoştinţe în calitate de administrator şi specialist în forări şi extracţie. Armand Călinescu. Era şi membru în Consiliul Superior al Frontului Renaşterii Naţionale. unde a creat o industrie de cea mai mare importanţă. f. Aflat în România de o perioadă lungă de timp.N. în această calitate. Duqué a trecut apoi în industria petrolieră în calitate de director tehnic. grupului belgian „Compagnie Financière Belge des Petroles”. la Ploieşti. Ibidem. a fost obligat să părăsească conducerea societăţii. f. dosar 318/1942-1948. fond Societatea „Concordia”. Din 1926. „Vega” şi „Concordia” aparţinând. născut în 1866. deşi „chemat la alt post de comandă în slujba ţării”. a dovedit că. amintind că a rămas la fel de aproape „de sufletele celor pe care i-am condus şi preţuit”316. Cu ajutorul capitalurilor belgiene. numirea sa fiind comunicată printr-o telegramă trimisă de însuşi primul-ministru. D. 314 La 26 mai 1941. a fost un inginer eminent cu înaltă experienţă. „sunt în primul rând român. ministrul Economiei Naţionale315 Prin înalta încredere acordată de Conducătorului Statului. din 1921. 105. Glumind. al societăţii „Naphta”. apoi belgian”. mulţumea personalului societăţii „Concordia” şi organelor sale de conducere pentru urările transmise cu ocazia Anului Nou şi a zilei numelui său. după 1919. el a debutat în calitate de director al Societăţii de Cimenturi din Cernavodă. este ales senator. din 1920 al societăţii „Sirius” pentru a prelua apoi. a fost numit ministru al Justiţiei şi. 18. dosar 263/1943. construind pe malurile Dunării o fabrică dintre cele mai mari şi moderne din România. 3v. J. dosar 185/1939. preşedinte al Camerei de Comerţ din Ploieşti. de unde Statul român şi Societatea „Concordia” au obţinut cele mai mari profituri. Joseph Duqué. deşi era un fidel cetăţean belgian. destinată a deservi toate oraşele româneşti. era în acelaşi timp un bun şi sincer român. 316 . 355-356. direcţia tehnică a societăţilor „Creditul Petrolifer”. el mereu afirma că.După ce între 1930-1934 a fost deputat de Hotin. la iniţiativa sa. a fost . Lucrările de exploatare în localităţile Gura Ocniţei şi Pâşcov au dus la descoperirea unor imense zăcăminte de petrol în această regiune. generalul Ion Antonescu. După război. f. grupul belgian şi-a mărit cifra de afaceri prin preluarea şi a societăţii „Sirius”. în ianuarie 1943. fiind desemnat de Conducătorul Statului. Ibidem. vice-preşedinte al Consiliului de Administraţie. În 1943. precum şi pentru export. G.

pe J. profesor universitar de drept comercial la Universitatea din Bucureşti. f. la Dârmăneşti. unde a trecut prin întreaga filieră de demnităţi tehnice. la Bucureşti. a venit în România. în 1909. la Bucureşti..administrator şi director tehnic. şi până la 1 ianuarie 1930. în 3 noiembrie 1940. muncii şi tactului său. În toată această perioadă. pentru care merită toată gratitudinea. Eftimie Antonescu. a debutat în România în sectorul minier. Marinescu. fiind numit în 1915. Mare prieten al României. a contribuit mult la dezvoltarea relaţiilor economice între România şi prosperul Regat al Olandei. a obţinut cetăţenia în 1906. 33v. de unde. Intrând în industria de petrol. Dozy. absolvent al Universităţii din Delft. l-a numit. unde a urmat cursurile Liceului de băieţi din Piteşti. Brătianu”. 116 . director al societăţilor „Concordia”. Administrator Unic al societăţii „Concordia”. a îndeplinit timp de 10 ani funcţia de consul general al Ţărilor de Jos. inginer de mine. 317 C. funcţia de şef de şantier la Societatea „Româno-Belgiană”. în cercurile industriei petroliere. „Vega” şi „Creditul Petrolifer” în perioada 1920-1923. Dozy a adus in industria noastră petrolieră colaborarea unor importante capitaluri olandeze şi engleze. A absolvit Facultatea de 317 . a lucrat la grupul societăţii „Concordia” (inclusiv Societatea „Naptha” şi şantierul de la Arbănaşi). M. funcţie în care. a ocupat întâi. după ce a activat în Belgia şi în Rusia ca reprezentant al unui mare grup belgian. unde ulterior. Duqué în funcţia de consilier general administrativ al societăţii. C. Ibidem. Ig. Reprezentant autorizat al Olandei în industria noastră petrolieră. De la această dată. a trecut în industria petrolieră la Societatea olandeză „Orion”. s-a născut la Piteşti. „Ion I. născut în 1874. a avut merite şi calităţi excepţionale. Thomas. în locul său fiind ales avocatul Ion C. la Ţintea. inclusiv ale societăţii „Sirius”. La 31 martie 1923 i-a expirat contractul. El şi-a creat repede o legitimă reputaţie în această specialitate. până în 1920. inginer şi diplomat al Şcolii Superioare de Mine din Mons (Belgia). cu drepturi de a urmări toate problemele societăţii. dosar 318/1942-1948. Cezar Popescu. Charles M. toate departamentele şi serviciile. În perioada 1923-1926 a îndeplinit funcţia de administrator-delegat al societăţii „Sospiro” iar după 1927. precum şi vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii. ocupând funcţia de director al schelelor petrolifere ale societăţii. în administrarea schelelor. Tehnician şi expert. cu o legitimă autoritate. graţie calităţilor. până în 1910. la Societatea „Danube Oil”. director al Societăţii „Internaţionala Română” din Amsterdam. promoţia anului 1896. prin căsătoria cu o româncă.

devenind profesor în cadrul facultăţii.D. Până în 1939. va deveni preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii. au părăsit România. calul troian în armură nazistă a intrat în petrolul românesc prin Societatea „Petrol Block” a căror acţiuni au fost preluate de Societatea „Kontinentale Oel G. Când a fost ocupată Cehoslovacia.A. precum şi câte o cameră mobilată în oraşele şi localităţile unde societatea îşi are sediul. în urma discuţiilor purtate la Viena.H.m. Astfel. Atribuţiile comisarilor speciali erau: supravegherea aplicării Legii Minelor. în anul 1941.000 lei.R. „Explora”. la Bucureşti. prevenirea sabotajului economic. iar apoi consecinţele inerente create de război. funcţie în care va rămâne până la 23 august 1944. etc.” Berlin.Drept. „Omnium International des Pétroles” cu sediul în Paris şi a trustului franco-belgian „Compagnie Financière Belge des Pétroles”.”. „Consorţiul petrolului” şi „Buna speranţă”. secţia comercială. întreprinderi mici şi fără activitate deosebită. cetăţeni ai statelor adversare Axei. care deţineau acţiuni ale unor societăţi petroliere româneşti. „Colombia”. au fost obligate să le transmită noilor stăpâni.m.D. Aceşti comisari speciali erau obligaţi să raporteze săptămânal Ministerului Economiei Naţionale constatările făcute. Hermann Göring.” Berlin a devenit şi deţinătoarea societăţilor petroliere „Concordia”. situaţia capitalului german repartizat în industria de petrol românească. „Moldonaphta”.P.P. în anul 1939. iar societăţile erau obligate să pună la dispoziţia acestora „mijloace de transport necesare îndeplinirii însărcinărilor ce au. 34 de străini. Avansurile politice făcute Germaniei de politicienii români nu au rămas fără urmări economice. Aveau o retribuţie lunară de 50. a Comisariatului General al Petrolului.I.” industria petrolieră având de suportat urmările „colaborării” dictatului economic impus în toamna anului 1940.H.R. aşezările de conducere şi exploatările”. a dus la numirea unui comisar special la Societatea ”Concordia”. descoperirea încălcărilor aduse drepturilor statului prin foraje şi exploatări. Înfiinţarea. „I. mareşalul Ion Antonescu cu mareşalul Reichului.E.).b. care în majoritate ocupau posturi de conducere. şi preluarea pachetelor majoritare de acţiuni ale societăţilor „Sociéte Industrielle des Pétroles Roumains” (S. Ca urmare a evoluţiei situaţiei internaţionale şi a noii orientări politice a statului român. era de 0. cu atribuţii de supraveghere şi control a activităţii acesteia pe toate planurile.P. Belgiei şi Olandei.38%. „Foraky Românească”. când s-au stabilit programele de activitate ale societăţii 117 .R. societatea germană „Kontinenale Oel G. neexistând în ţară decât trei societăţi petroliere cu capital german „Mirafor”.E. Eforturile Germaniei în domeniul petrolier au fost încununate de succes. Din 1941. „Sarpetrol” şi „S. băncile din Praga. După ocuparea Franţei. în 1940. de Conducătorul Statului român.b.

Paul Stroe. 33v.318 După opinia lui Andreas Hillgrubber. dar a plătit o serie întreagă de taxe de fabricaţie. directori administratori-delegaţi din partea germană până la 23 august 1944 devenind Heinz Osterwind. Astfel. de un Comitet de Direcţie compus din: ing. Heinz Osterwind a fost numit administrator-delegat al societăţii „Concordia” în şedinţa Consiliului de Administraţie din 14 aprilie 1942.3. Traian Niţescu. 320 În luna decembrie societatea va alege un nou consiliu de administraţie care va fi completat şi schimbat permanent până în 1948. Societatea „Sovrompetrol”. dosar 61/ 1946. D. Eliade. aceste înţelegeri au „pecetluit pătrunderea capitalului german în industria petrolieră română”. profituri mari din exploatarea. Al. dosar 318/1942-1948.A. J. 320 . „Steaua Română”. taxe de export şi altele. Ibidem. Administratorul-Unic al societăţii. s-a realizat anual a sumă suficient de mare pentru realizarea de către edilii oraşului a unor lucrări necesare. Va rămâne în această funcţie până în august 1944.N. dacă nu chiar dominantă. prelucrarea şi vânzarea petrolului. 181. lăsând un haos în arhiva societăţii. consilier general administrativ. dr. societatea „Concordia”. nemaigăsindu-se în original nici un contract-convenţie încheiate cu alte societăţi. aceştia s-au refugiat în Germania cu principalele documente. f. după cum s-a arătat anterior. E. oficial. înmagazinarea. f. înfiinţată la 15 octombrie 1941 şi care. După evenimentele de la 23 august 1944. 118 . Impozite şi taxe plătite de societate Societatea „Concordia” a obţinut.cit. Cezar Popescu. Gh. Duqué.. şi anume „Astra Română”. a decis ca societatea să fie condusă. Mircea şi G. p. unde a dobândit o poziţie însemnată.„Kontinentale Oel” în România. în 12 decembrie 1909. împreună cu alte societăţi petroliere. Gramsch şi Kuhlmann. „Româno-Americană” şi „Regatul Român” adresează Ministerului Justiţiei o plângere împotriva taxei de 22 de lei. exploatări şi comerţ de petrol” s-a produs o schimbare radicală în conducerea societăţii. Eugen Bunescu. O. S. percepută de portăreii Tribunalului 318 319 . . J. Buzatu. op. taxe comunale. Argeş. Vasiliu. 2.8. fond Societatea „Concordia”. directori şi conducători ale principalelor departamente ale societăţii. transportul.319 Prin preluarea societăţii „Concordia” de către sucursala Bucureşti a societăţii „Kontinentale” din Berlin. Marino. se ocupa cu „finanţări. de la sfârşitul anului 1944. Numai din taxele plătite de societate Primăriei oraşului Ploieşti.

în afară de aceste taxe. Societăţile atrăgeau atenţia ministrului că. deoarece prevedea plata unui impozit direct procentual şi proporţional cu beneficiul net. „Concordia” plătea taxa de 1% prevăzută de lege şi taxa fixă pe fiecare hectar iar pentru cele ale statului. Dobrescu. 394-395. Societatea „Concordia” a reuşit să înlăture unele neajunsuri ce rezultau din această stare de lucruri. fond Tribunalul Prahova. 322 Impozitele datorate de societăţile petroliere erau prevăzute în legea din 1923 şi Legea minelor din 1924. C. . în ceea ce priveşte impozitele directe. producţie şi rafinare au crescut. Aceste taxe erau considerate „exagerate” şi „nedrepte”. Rezultatele financiare ale societăţii au fost influenţate în mod defavorabil de preţurile maximale fixate de guvern în 1920 şi rămase în vigoare cu toate că cheltuielile de exploatare. 321 Legea minelor din anul 1895 prevedea o taxă fixă de 50 bani de hectar şi o taxă proporţională de 1% din produsul brut obţinut.N. ci ea era o punere în posesie vremelnică pentru un timp determinat. au urcat considerabil din cauza deprecierii monedei naţionale dar cu sprijinul financiar al grupului franco-belgian „Petrofina”. Legea contribuţiilor directe din 1923 (Legea Vintilă Brătianu) se ocupa în doua capitole de industria petrolieră: un capitol asupra veniturilor valorilor mobiliare şi un capitol asupra impozitelor pe venitul întreprinderilor comerciale şi industriale. capitolul referitor la impozite. În Legea minelor din 1924 se prevedea că taxele şi impozitele miniere sunt datorate 321 322 . f. Petiţia a fost înaintată şefului portăreilor „spre a da lămuriri asupra modului de percepere a taxelor pentru punere în posesie asupra terenurilor petrolifere consolidate şi asupra temeiului pe care se percep aceste taxe”.A. Prahova. Pentru terenurile particulare concesionate. care împreună dădeau impozitul total. Impozitele prevăzute în aceste două legi se cumulau. renunţând la concesiuni unde s-au investit „capitaluri importante” căci. Se socotea o încălcare a articolului nr. Preţurile materialelor de foraj pentru care societatea trebuia să se adreseze în străinătate. mai ales că punerea în posesie asupra terenurilor petrolifere nu putea fi considerată o predare silită sau o deposedare de veci a unei proprietăţi. nu puteau plăti anual zeci de mii de lei pentru executarea hotărârilor. D. Această lege abroga prevederile Legii încurajării industriei naţionale din anul 1912. vor fi puse în situaţia de a abandona terenurile. Secţia I-a. anual.71 119 . taxe şi redevenţe. mai plătea arenda şi redevenţa.J.cit. op. dosar 1/1909. p.judeţului Prahova de fiecare parcelă de teren petrolifer consolidată la punerea în posesie în baza unei hotărâri definitive. 8 din Legea minelor din 1895.

N.A. erau impozitul de 8% din profit. taxele asupra produselor vândute. Principalele impozite plătite de Societatea „Concordia” după intrarea în vigoare a Legii minelor din 1924. 7 lei pentru 100 kg. taxele de consumaţie. Reprezentanţii acestor rafinării au ţinut în localul Camerei de Comerţ şi Industrie din Ploieşti la 20 martie 1930. Noua majorare a acestor taxe a produs nemulţumirea conducerilor marilor rafinării de pe raza oraşului. Cota de impunere la acest impozit diferea în funcţie de raportul dintre capital şi dividend. taxele de timbru. după o scară indicată de lege. f.R. dosar 15/1930. taxa asupra materialului importat. D. de petrol la intern şi 2 lei la export. procent nemaiîntâlnit la alte produse.independent de orice alte dări fixate prin legi financiare. taxele de drumuri. taxa se percepea socotindu-se valoarea pe preţul mediu la rezervorul din schelă. dosar 26/1938-1941. precum şi pentru transportul produselor pe C. f. Potrivit legii lui Vintilă Brătianu din 1923.324 În anul 1930.J. a gazelor şi a gazolinei – impozitele pe beneficiu. socotind această taxă „împovărătoare şi vexatorie”. acestea ajungând la 12 lei pentru 100 kg. şi pe conductele statului. după aprecierea Ministerul Industriei şi Comerţului. ocazie cu care a fost întocmit un memoriu adresat Ministerelor Industriei şi de Interne. Legea minelor din anul 1924 obliga societăţile petroliere la o taxă de 60 lei pe hectarul concesionat pentru exploatarea de petrol şi o taxă de 2% din produsele brute.J. a instituit şi perceput o taxă de 15% pe valoarea locativă a rafinăriilor. Sumele plătite de societate cuprindeau plăţile totale privind redevenţele statului – taxele miniere plătite statului asupra producţiei ţiţeiului. de păcură la intern şi 3 lei la export şi 13 lei pentru 100 kg. ţiţeiul trebuia să fie de aceeaşi calitate cu restul producţiei şi trebuia să fie predat la rezervoarele de înmagazinare. 29. societăţile petroliere au protestat. 323 Primăria municipiului Ploieşti. Petrolul era singurul produs căruia statul îi lua sub diferite forme 70% din preţul de vânzare. societăţile petroliere aveau de plătit 8% din veniturile nete şi un impozit „complementar” pentru toate societăţile al căror profit anual depăşea suma de 75. 120 . Această taxă se putea percepe în natură sau în numerar. în anul 1926. Faţă de această iniţiativă a primăriei. de benzină la intern şi 2 lei la export. În numerar. În natură.11. plus impozitul complementar şi impozitul de 2% din produsele brute. Prahova. fond Societatea „Concordia”.000 lei. 6 lei pentru 100 kg. primăria a majorat din nou taxele. fond Camera de Comerţ şi Industrie Ploieşti. în natură sau în numerar.F. drepturile de port. În acest memoriu se cerea anularea taxelor comunale pentru produsele destinate 323 324 .A. .N. taxa asupra cifrei de afaceri. Argeş. la motorină la intern şi 3 lei la export. 3 lei pentru 100 kg. taxele de export. de uleiuri minerale la intern şi 5 lei la export. D. o adunare.

secretar al Consiliului de Administraţie.A. 329 . în care solicita scutirea de taxa de 1% pentru Fondul Muncii.J. numai „Departamentul Uzinelor Metalurgice” a plătit taxa de 1 %. În perioada 1922-1934. fond Societatea „Redevenţa”. 1937. 526 din 13 mai 1939. f. 327 . în 1938 a intrat în vigoare „Fondul Muncii”.N.J. p.01% din producţia României. Din partea societăţii „Concordia” a participat directorul rafinăriei „Vega”. 14. p. f. iar redevenţa totală 325 326 . de pe cele 350 ha. Gh. printre care şi rafinăria „Vega” au dat oraşului Ploieşti suma de 645. 1938. au autorizat funcţionarea Cursului profesional pentru ucenici înfiinţat de „Concordia” pe lângă Departamentul „Uzinelor Metalurgice din Ploieşti” care. fond Societatea „Concordia”. 16. . prin adresa nr. prin adresa nr.795 din 11 mai 1939. Ministerul Muncii.I. 243 din 12 octombrie 1938).973 lei. Societăţile au solicitat ca cele care au înfiinţat astfel de instituţii să li se scadă cheltuielile făcute în acest scop din nouă contribuţie de 1%. şi Inspectoratul Muncii Ploieşti.N. 326 Majoritatea comunelor şi oraşelor au înfiinţat.325 Participanţii considerau că „aceste taxe constituie o povară pentru rafinării şi o piedică serioasă pentru libera dezvoltare a consumului de petrol atât în ţară cât şi în străinătate”.A. care au fost sporite foarte mult. ing. Bucureşti. Baliff şi av. la 200 de lei.exportului şi limitarea dreptului comunelor de a fixa tot felul de taxe. 328 . Argeş. 289. an 16. Societatea „Concordia” a obţinut o producţie totală de 4. noi taxe comunale pe lângă cele existente din trecut. 121 . Monografia oraşului Ploieşti. în intervalul 1 aprilie 1938 – 31 martie 1939.865.327 Conform Legii pentru înfiinţarea şi organizarea Fondului Muncii (publicată în „Monitorul Oficial” nr.51. 6. Se solicita aceasta nu numai din punct de vedere al echităţii cât şi pentru a încuraja iniţiativa particulară.080 tone. „Buletin lunar – U. Astfel. Ion Marinescu. în perioada 1924-1933. nr. de terenuri petrolifere în exploatare.329 Timp de 10 ani. 5-6. Mihai Sevastos. Argeş.G. acceptând abia la sfârşitul exerciţiului financiar să o reducă la 150 lei de vagon manipulat. iar oraşul Constanţa a sporit vechea taxă comunală de 40 de lei / vagon. D.”. care nu erau echivalentul prestării unor servicii. rafinăriile de petrol de pe raza oraşului Ploieşti. Ibidem. D.R. dosar 291/1939-1944. dosar 5/1934-1936. oraşul Giurgiu a introdus o taxa comunală de 200 de lei de fiecare vagon de produse petroliere manipulate în portul Ramadan. care era aceeaşi contribuţie a întreprinderilor pentru finanţarea instituţiilor şi aşezămintelor publice înfiinţate de Ministerul Muncii în 1927. deci 12.306. în 1934. 328 La 19 iunie 1939. în valoare de 764.535 lei. Editura „Cartea Românească”. Societatea „Concordia” se adresa Inspectoratului Muncii Ploieşti.

fiscale comerciale şi comunale. redevenţe. fără să mai socotim cheltuielile de distribuţie pe piaţa internă.11%.000. cheltuieli cu parcurile de cisternă. 333 . dobânzi.000 lei). la suma de 550.000 lei.000 lei. Argeş. transportul ţiţeiului. 97v. 331 În perioada 1938-1940. dosar 19/1926-1933.J.700. în 1932 la suma de 500. Adevăratele sarcini fiscale ale industriei petroliere româneşti. „Lignitul” 209. 6. prospecţiuni. asfalt. 122 .629 tone de diferite produse petroliere pe piaţa internă. de donaţii. de transport.074 lei în 1936. pe salariile plătite.621.plătită de a fost de 517. staţiile de export. 334 Societăţile petroliere plăteau către Casele de Asigurări Sociale contribuţia de 1% pentru fondul de şomaj şi de 4% pentru cifra de afaceri. personalul societăţii „Concordia” a subscris la „împrumutul de înzestrare” iniţiat de Banca Comercială Română” cu suma de 15. Ibidem. f.560. producţie. pe anul 1937.333 În 1934.085. de drumuri. f.”. nr.631. producţii de gazolină.000 lei („Concordia” 7. Ibidem. cheltuieli de cracare. Ion Marinescu.1939. de timbru. 7-8.014. şi 2. societatea „Concordia” a contribuit la veniturile statului cu următoarele sume: 1. impozite miniere.000 lei.669.000 lei. dotă. etc.612.608.A. lichide. societăţile petroliere au plătit următoarele taxe şi impozite: de consumaţie. se făcea cunoscut societăţii că potrivit art. 5. Pentru a vinde. 7. şi de 1. an 17. se ridicau la impresionanta sumă de 8.000 lei în 1938. dosar 92/1942-1946.000 lei. etc.000 lei iar în 1933. cap. pe cifra de afaceri. 334 . 11.R. dosar 2/1916-1935. „Buletin lunar – U.000.G.I. taxe de succesiune. Ibidem. IX.N. 87v.10%. 335 . societatea a fost scutită de orice impozite. cheltuieli de achiziţionare de concesiuni. fond Societatea „Concordia”.000 lei în 1940. f. Ibidem. 484 din 28. din Legea Fondului Naţional al Aviaţiei. 1. uleiuri.000 lei. în 1939. a Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România. care se ridicau şi ele la câteva sute de milioane. f. erau supuse impozitului de 3% (taxa timbrului de aviaţie) numai concesiunile petrolifere 330 331 . cheltuieli de distilare şi rafinare.400. comisioane. 332 . şi care constau în foraj. a cărui preşedinte era în acel moment. 3-4. f. Departamentul „Electrica” 4. 332 Noile sarcini fiscale şi modificările aduse Legii minelor din 1937 au îngreunat şi mai mult situaţia societăţii „Concordia”. care se ridicau în 1936 la valoarea de 1. impozite directe.165. 330 Totalul sumelor plătite statului sub diferite forme de taxe şi impozite de către Societatea „Concordia” s-a ridicat. . adică 16.335 Prin circulara nr.000 lei în 1938..04. Ca urmare a acestor subscrieri. 1939.000. 1.991. dosar 123/1938.193.095. D. „Creditul Carbonifer” 3.000. direct general al societăţii „Concordia”. de exemplu. p.291. gaze. dar în realitate de 5.432 tone. Dobânda împrumutului pentru înzestrare era de 4%.

339 .J. Uzine Metalurgice. Dar.000 lei şi proveneau de la sediul central. datorită culturii şi naturii serviciului. Electrica. fond Societatea „Concordia”. dosar 41/1941. Argeş.338 Pentru activitatea desfăşurată în anul 1942. 27-28. impozite miniere. încheiate de societăţile petroliere la plata taxei de timbru.31% din totalul producţiei brute. rămânând scutite numai cele distribuite lucrătorilor. Ibidem. câte ceva din preţul petrolului.R. fiecare din aceste sporuri de preţ era o nouă ocazie pentru stat de a mai încasa pentru el. f. de către Administraţie C. redevenţe. Impozitele şi cheltuielile au fost mai mari decât în 1939. 34. uzinele metalurgice) care câştigau lunar sume superioare salariilor funcţionarilor.133 tone sau 20. 123 .F. în număr mare (rafinărie.000. contribuţia Uzinelor metalurgice „Concordia” din Ploieşti pentru aprovizionarea cu alimente şi activitatea cantinelor. 336 Ministerul de Finanţe a impus contractele de lucru pe perimetrele Statului. Departamentele Petrol. pentru Concordia. f.F. dosar 103/1943. taxe comerciale de transport. Având în vedere că standardul de viaţă al funcţionarilor. considerând că redevenţele cuvenite Statului reprezentau un preţ şi nu un venit. 49-50. începând cu 1 aprilie. .. Ministerul de Finanţe a extins aplicarea impozitului de 4% contribuţie excepţională la vânzările de alimente către funcţionari prin Oficiile de aprovizionare. 337 Impozitul minier şi redevenţele în favoarea statului s-au ridicat. dosar 19/1939-1942. Totalul impozitelor şi taxelor înregistrate în anul 1941 au fost pentru Societatea „Concordia” de 1. era mult mai ridicat.726. f. 340 . 5. etc. 340 Anul 1941 a însemnat un an de mărire a taxelor şi majorarea sporurilor.147.A. la 151. export. comunale.N. În realitate. pentru C.R. De la 1 aprilie 1942. Societatea „Concordia” a plătit Statului suma de 4. 338 .dar nu şi cesiunile acestor concesiuni.963. Ibidem. care a determinat o mărire simţitoare a cheltuielilor suportate de societate.000 lei reprezentând taxe pentru consumul intern. existau la Societatea „Concordia” lucrători. D. f.339 Începând cu luna decembrie 1941. era impusă la un impozit de 10%. 86. anume: mărirea de la 1 iunie. datorită scumpirii mâinii de lucru şi a materialelor. f. această contribuţie era mult simţită de această categorie de salariaţi. pe calea ferată şi pe conducte a tarifelor sale şi accesoriilor cu încă 25% şi un spor de 4% peste plusul de 5% acordat de către cumpărătorii germani la exportul de produse petroliere. Ibidem. dosar 22/1939. Minier şi celelalte servicii. 336 337 . Ibidem.

Erau prea multe taxe. reprezentând contravaloarea unei bogăţii care nu se mai refăcea şi care nici nu era inepuizabilă. consolidări şi validări. arătând că „această mărire reprezintă sporuri importante care se adaugă sarcinilor considerabile ce suportă cu arenda întreprinderile petroliere”. preţul arenzii să fie fixată între 1 şi 3 lei pentru metrul pătrat. faţă de vechea taxă de 100 lei/ha. de produse petroliere şi instalaţii. putem afirma că. la cheltuieli ordinare. în contractele de arendare pentru conductele de apă. au fost nemulţumite de acest ordin. Ca o concluzie. traversarea de drumuri. 124 . recompense şi prime pentru exploratorii fără succes şi desfiinţarea taxei de 500lei/ha. Casa Pădurilor. încercată prin Legea minelor din 1924 şi oprită prin Legea minelor din 1929. convenabile. El a considerat petrolul „ca pe o foarte bună şi nelimitată sursă de venituri” a încasat continuu taxele şi sarcinile de tot felul şi s-a mărginit. plăteau pentru aceste terenuri o arendă de un leu pe metru pătrat. prin ordinul nr. care apăsau inutil asupra industrie de petrol.3. f. dosar 71/1941. să se stabilească mai târziu. neproductive. comasări. inclusiv „Concordia”. Cezar Popescu. tăierea de păduri.041/1941 a dispus majorarea arenzii de la un leu la şase lei. etc. statul. 341 Societăţile petroliere. Erau necesare. Societăţile petroliere. a cărui preşedinte era ing. la toate celelalte autorităţi” militare. la arendarea terenurilor din islazurile comunale. Se solicita. 2616 publicat în „Monitorul Oficial” nr.Societăţile petroliere care deţineau cu arendă suprafeţe de islazuri comunale pe care instalau sonde sau instalaţii anexe în vederea exploatărilor petroliere. 12. simplificarea formalităţilor pentru obţinerea autorizaţiei de începere a lucrărilor de instalare a sondelor. s-a mărginit numai la o politică de fiscalitate. Autorizaţiile de începere a lucrului ar fi trebuit date în maxim cinci zile de la introducerea cererii iar restul formalităţilor. 341 . 208 din 9 septembrie 1939 prin care s-a decis ca. stabilită în august 1940. care ar fi trebuit să fie făcute de o singură instanţă judecătorească şi în acelaşi timp. Politica de fiscalitate era în realitate o politică de producţie care a dus la creşterea continuă a ei şi a exploatărilor. renunţând la politica de naţionalizare a majorităţii capitalului din petrol. Ministerul Agriculturii. diurne de control de lucrări şi alte sarcini. Ibidem. taxe de timbru. de asemenea. Ministerul Agriculturii să aplice dispoziţiile Consiliului de Miniştri cu nr. prin Asociaţia Industriaşilor de Petrol din România. solicitau renunţarea la redevenţele proporţionale şi progresive de până 50% şi trecerea la un sistem al redevenţelor fixe. precum şi fixarea diverselor despăgubiri de plătit pentru ocuparea de drumuri. Se solicita ca. etc. Erau necesare simplificarea formalităţilor în legătură cu punerile în posesie. administraţii. atât el cât şi administraţiile locale.

situată în nordul oraşului Ploieşti.000.. sub conducerea lui Titu Maiorescu.345 342 343 . 344 . de 12. . fiind controlată de grupul „Disconto Gesellschaft – S. ţara cu cea mai avansată industrie petroliferă. p. Ministerului Economiei Naţionale. 2. se năştea în mod natural întrebarea. Nicăieri exploratorul de zăcăminte petrolifere nu rămâne cu un procent atât de redus din zăcământul descoperit şi explorat de el.P.În Memoriul adresat în 8 mai 1941. p. 1905. De asemeni. redevenţa este mai redusă iar în ţările europene ea atinge maximum 15%”342 Memoriul concluziona că „în nici o altă ţară industria petroliferă nu contribuie la sarcinile publice în proporţia în care contribuie producţie petroliferă în România”. nr. cum putea fi vorba de reintrarea statului în drepturile sale fireşti aşa cum afirmau articolele din ziarele care declanşaseră.5%. în 1941. Ibidem. se percepe o redevenţă neprogresivă ci fixă. Regimul de fiscalitate excesiv s-a accentual printr-o continuă intervenţie a statului în dirijarea politicii economice cu nenumărate restricţii care au contribuit defavorabil la rezultatele obţinute de industria de petrol. în statele Americi de Sud.9. 1905. s-a decis construirea unei rafinării pe locul cumpărat în partea de nord a oraşului Ploieşti. dosar 82/1940-1941. s-a constituit ca societate anonimă română pentru rafinarea petrolul la 5 ianuarie 1905 cu un capital de 5. 25. se arăta că „în nici o ţară din lume Statul nu este părtaş cu industria minieră într-o proporţie atât de considerabilă. Bleichröder”. Ibidem. nr. 1905. 125 . 266. 913. În America de Nord.000 lei aur. împreună cu „Concordia”. p. Ibidem. referindu-se la politica fiscală a României. 6. o campanie referitoare la problemele industriei petroliere din România şi care aduseseră „acuze grave şi nedrepte” societăţilor petroliere fără a veni cu documente în sprijinul afirmaţiei lor. în nici o altă ţară redevenţa reţinută de Stat nu se ridica la 50%. de principalele 12 societăţi petroliere. ca în tara noastră. 1. 8. majoritar german. Rafinăria Rafinăria „Vega”. 343 În şedinţa Consiliului de Administraţie din 14/27 martie 1905. 32. M.R. În faţa acestor realităţi.344 Rafinăria va intra în funcţiune în luna noiembrie 1905. nr. 345 . f. alături de viitoarea staţie Ploieşti-Nord a liniei ferate locale Ploieşti – Vălenii de Munte.

349 Conducerea tehnică a rafinăriei a fost încredinţată în perioada 19051920. 1906-1913. la conducerea rafinăriei a fost numit ing.462 lei. Ivănuş. p. să rafineze produse petroliere cu bioxid de sulf şi să separe din petrol mai multe hidrocarburi componente.A. Lazăr Edeleanu. L.J. 1906-1913. să elaboreze şi să piloteze procedeul de rafinare cu dioxid de sulf. în 1908. 1. 1348/1907 şi transcris la numărul 845 din 12 martie 1907. 186. pentru societăţile petroliere cu care avea contracte şi anume: 350 1906 1907 1910 1912 1913 346 347 11.Terenurile pe care s-au construit rafinăria şi calea ferată au fost cumpărate conform actelor de vânzare autentificat la nr.860/1905 şi transcris la nr.N. Edeleanu.cit. A. Prahova. 1982. N. cantităţi importante de ţiţei. Nazarie. 350 . cu actul autentificat la Tribunalul jud. următorilor directori: Didaczek. 346 În 1933. Coloja. a mai fost cumpărat un teren înspre Văleni. Imediat după înfiinţare. vor fi comercializate mai întâi în Franţa şi apoi în alte locuri din lume. 1932/1933. 347 Va înfiinţa o secţie de fabricare a uleiurilor lubrefiante. Ibidem. dosar 23/1938. care. Şt. Schmitz. respectiv autentificat la nr.283 vagoane 15. M. reuşind pentru prima dată în lume.991 lei.P.758 vagoane 18. cu suma de 25 lei/mp. va începe din 1905 să cerceteze. în valoare de 12. Şt. f. p. 126 . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.094. I. Tribunalul jud. Mocuţa.063 vagoane 16. „Vega-Samuell”. p. Bucureşti. D. valoarea terenurilor s-a ridicat la 25. 348 .S.624. prin distilarea în vid a ţiţeiului. 1913-1917. va deveni una din cele mai importante rafinării din ţară. concretizat în instalaţii industriale aflate în multe rafinării din lume. 1905-1906. p. Sevastos. în suprafaţă de 182. op.cit. Ştefănescu. 854 din 16 martie 1905 la Tribunalul jud. S. Prahova nr. faima fiindu-i dată şi de dr. Gheorghe Ballif. În perioada 19061916. 96. Tr.529 lei. 314.978. 20. Suprafaţa totală cumpărată a fost de 504. M. Argeş. Bonciu.470. a prelucrat. 1917-1920. Gh. ca director al acestei rafinării şi viitor savant. în total 12. 349 . Din 1920.. Prahova. Stitimin . 348 Instalaţiile industriale fabricate pe baza cercetărilor efectuate în laboratorul şi staţia pilot a rafinăriei.50 mp. treptat.093 mp. Benar. Lazăr Edeleanu.664 vagoane 20. 261. fond Societatea „Concordia”. În total. fără să le modifice structura chimică.920 vagoane . . Losell. op.

s-a acceptat în urma analizării mai multor oferte. repartizate în Prahova. efortul s-a concentrat pentru refacerea şi repornirea rafinăriilor. prezidată de generalul Brâncoveanu. 127 . în principal ale celor cu capital străin. fond „Societatea Concordia”. Ilfov. Dar. şi a derivatelor de 60 m3. f.474 tone în 1916. oferta făcută de Societatea „Vega”.411 vagoane La 1 aprilie 1916. În decembrie 1919. ca urmare. erau la nivel mondial. prin ordonanţa primului preşedinte al Tribunalului jud. la 9. după „Astra Română”. 1916. a prezentat situaţia rafinăriei. Aceasta. 553. s-a decis scoaterea de sub sechestru a acesteia. incluzând baterii de cazane cu distilaţie continuă sau distilare în vid. din 21 august 1921 şi a Consiliului de Administraţie întrunit la Viena în 17 iunie 1922. nu avea producţie proprie iar existenţa ei ar fi însemnat un program de activitate care ar fi ieşit din cadrul obişnuit. Capacitatea rafinăriilor se dublează de la 4. Argeş. rafinăria „Vega” situându-se pe locul al doilea.166 tone pe an. Societatea „Concordia” a cărui capital majoritar fusese preluat de societatea belgiană „Compagnie Financière Belge des Pétroles” a solicitat oferte pentru cumpărarea unei rafinării. etc. şi 5 depozite petroliere. Cea mai indicată 351 352 . Slăniceanu.1914 1915 1916 12. rafinăria „Vega” avea o capacitate de prelucrare anuală de 508.000 tone în 1940. 352 În Adunarea Generală Extraordinară a Societăţii „Vega” din 17 iulie 1922. societatea „Vega” s-a situat pe locul doi.434. se considera necesară cumpărarea unei rafinării şi. D. funcţionau 46 de rafinării. Dinamica dezvoltării rafinăriilor de petrol din România. ing. Conform dispoziţiei Adunării Generale Extraordinare a societăţii. Th. . dosar 15/1922. pe lângă buna înzestrare cu tehnică de prelucrare a vremii.593.A. şi unde au fost prezenţi nouă acţionari ai societăţii reprezentând majoritatea capitalului social. transport şi alte facilităţi.P. alături de mijloacele tehnice de depozitare. nr. Buzău şi Constanţa. dar înaintea rafinăriilor „ Steaua Română” şi „Româno-Americană”. constituie o caracteristică a perioadei interbelice.004 vagoane 7. Societatea „Vega” a fost pusă sub sechestru. 351 Tehnologiile de prelucrare ale rafinăriilor. şi o capacitate de înmagazinare a petrolului brut de 24 m3. p. 5. Rafinăriile. având majoritatea capitalului deţinut de către germani. M. După război.860 vagoane 9. Bacău. În toată această perioadă. administratorul delegat al societăţii.R. După încheierea războiului. aveau organizate sisteme profesionale şi sociale pentru diferite ajutoare şi asistentă medicală. În 1919. pentru uleiuri. 12.N. în 1920. Dâmboviţa.J.

f. urma să emită 80. accesoriile şi obligaţiile conform registrelor şi bilanţului încheiat la 31 decembrie 1921. Ibidem. Cum. plus un comision trimestrial de 1% asupra soldului debitor cel mai puternic dintr-un trimestru. suma de 10. Director al rafinăriei va rămâne în continuare inginerul chimist Gheorghe Ballif. f. s-a fixat capitalul societăţii la 100.500 tone de ţiţei pe zi. . Pentru mărirea capacităţii de rafinare a ţiţeiului. societatea belgiană a anunţat că este dispusă a deschide societăţii „Vega” un credit într-un cont curent.000 lei. 128 . Se dorea vânzarea rafinăriei de la Ploieşti. În şedinţa Consiliului de Administraţie din 22 mai 1926. s-au făcut demersuri la Societatea „Compagnie Financière Belge des Pétroles” din Anvers.153. în baza acordului încheiat cu Societatea „Concordia”. după demersurile făcute. tot în acest an s-a dat în folosinţă bateria de distilare care a făcut ca capacitatea ei să sporească cu 1. iar parcul de rezervoare pentru înmagazinarea ţiţeiului brut şi a produselor finite. valoarea din 14 ianuarie 1926 (calculat la 8. maşinile şi instalaţiile sale precum şi restul drepturilor sale mobiliare.000.000 lei reprezentat prin 200.20 lei pentru un franc belgian) ce reprezenta datoria societăţii „Vega”. s-au început tratativele cu „Concordia” în care interesele ambelor părţi să se împace. ca urmare. 354 După încheierea acordului între societatea belgiană „Petrofina” şi Societatea „Vega”. „Concordia” a primit de la aceasta din urmă. La 22 353 354 . format din 11. cinci km. a informat consiliul că datoria societăţii „Vega” către „Concordia” era la 31 decembrie 1925 de 87. sau 500.000.000. avea o capacitate totală de 85.000 acţiuni a câte 250 lei fiecare iar până la realizare efectivă a acestei vânzări. Rafinăria poseda tot în acest an. de garaj pentru vagoanele-cisternă. (iulie 1930) administrarea şi gestiunea rafinăriei urma să fie făcută de aceasta.000 franci belgieni sau 100. pentru suma de 20. cu o dobândă minimă de 10% pe an şi o dobândă de 2% pentru deschiderea contului la Banca Naţională a Belgiei. 5. respectiv terenul. pentru preluarea societăţii „Vega” prin acordarea unui credit. 12% în 1928 şi 11% în 1929. În data de 5 mai 1926.000 lire sterline.soluţie era vânzarea ei unei societăţi cu producţie proprie şi.000 dolari americani. Dozy. Ibidem.628.562 lei. 353 Societatea „Concordia” pentru plata sumei acestei sume. Ion Marinescu. 8.000 tone.000 acţiuni a 500 lei valoare nominală fiecare. care l-a numit administrator-delegat pe Ch. În anul 1925. M. „Concordia” nu mai putea continua deloc cu această creditare. care deţinea o parte importantă din acţiunile „Concordiei”.483 franci belgieni. administratorul-delegat al societăţii „Concordia”. dosar 19/1926-1934. Dividendele acordate acţionarilor rafinăriei au fost de 10% în 1926 şi 1927.

ministrul Industriei şi Comerţului. fost deputat) şi Léon Wenger au fost numiţi administratori la „Vega”.P. după război. Ion Marinescu. 355 Conducătorii principalelor societăţi petroliere s-au adresat în anul 1929 lui Virgil Madgearu. De asemenea. că. Horia Furtună (avocat.432 din 27 noiembrie 1930 prin care se constată că s-au îndeplinit toate formalităţile cerute de lege cu privire la fuziunea societăţii „Vega” cu Societatea „Concordia”. de către societatea „Vega” acţionarilor săi. 356 355 129 . f. Ibidem. 358 . şi-a înaintat demisia sub-directorul rafinăriei. De asemenea. societatea să fie desfiinţată. se făcea pretutindeni o politică de protejare a materiei prime şi anume ţiţeiul. 5/1959. după eliberarea acestor acţiuni. 356 În şedinţa Consiliului de Administraţie de la 1 decembrie 1930. În şedinţa Consiliului de Administraţie.. 9. Toate propunerile făcute au fost acceptate de membrii Consiliului de Administraţie în unanimitate. Industriaşii petrolului şi modificarea Legii Minelor în M. dosar 19/1926-1934.A. Ca urmare. Mihail Rădulescu. sunt de fapt şi de drept. trecute societăţii „Concordia”. 39. Gheorghe Ballif.N.” Art. Argumentul adus era că.R. cu un scurt memoriu care sintetiza unele idei care au condus la propunerea de modificare a unor articole din Legea minelor. a informat consiliul că întregul activ şi pasiv al societăţii „Vega” precum şi întreaga sa gestiune de la 1 ianuarie 1930. p. 396399. 196. A fost prezentată ordonanţa Tribunalului Comercial cu nr. Argeş. urmând ca. în schimbul acţiunilor „Vega”. f. din 11 iulie 1933. director al rafinăriei va rămâne în continuare ing. fiind deja introduse în comerţul interior şi exterior. în principalele ţări exista tendinţa de a se reţine în interior sau de a trage cât mai mult ţiţeiul ca materie primă. dosar 44/1925-1935. 36. din motive de sănătate.mai 1926. fiind informat şi Ministerul de Industrie şi Comerţ despre realizarea fuziunii. care îşi ia obligaţia să dea acestei societăţi acţiunile „Concordia” hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară de Fuziune. dosar 44/1925-1935. fond „Societatea Concordia”. ing. nr. 357 . 357 Administratorul Ion Marinescu a propus Consiliului de Administraţie că pentru rafinăria „Vega” să se menţină marca „Vega” pentru produsele fabricate. Principalele societăţi petroliere posesoare de rafinării cereau păstrarea unor prevederi legale în Legea minelor şi anume că „toată producţiunea de ţiţei trebuie să fie prelucrată în rafinăriile de petrol din ţară. D. până în 1942. 79v.J.358 . pentru rafinăriile existente în beneficiul economiei naţionale. . era necesar a se păstra şi în România ţiţeiul. Ibidem. administratorul-director al societăţii „Concordia”. f.

. în 1934. a întrebuinţat 5. următoarele unităţi pentru distilarea ţiţeiului: 1. între 1934-1938:360 ANUL 1934 1936 1938 TOTAL Kwh 3. Ibidem.600 tone. 4.J. 361 .000 lei pentru mărirea şi perfecţionarea rafinăriei. cu pompe electrice.760 vagoane.N. o instalaţie tubulară Pipe-Still. Ibidem. f. lucrând 120 de vagoane ţiţei zilnic. Argeş. dosar 11/1932-1937. 24.895 3. dând produse finite până la păcură. automatizată.În anul 1933. cu instalaţii automate. 86.000 vagoane pe an 361. 3.. o distilaţie continuă cu nouă alambicuri.000 4.700 tone.960. parcul de rezervoare anexat rafinăriei se compunea din 77 unităţi cu o capacitate totală de 106. dosar 125/1937.000 Rafinăria "Vega" nu avea gaze din care cauză folosea drept combustibil păcura consumând intre 5. tip Borrmann. cu preîncălzitoare de păcură şi distilate. 130 .215.000. cu o capacitate de 80 vagoane zilnic. tip „Concordia”.600. Pentru buna funcţionare a instalaţiilor sale.000 tone pe zi şi dispunea de patru locomotive proprii. dar exista tendinţa unei creşteri 359 360 . dând produse semifabricate.359 Rafinăria „Vega” poseda. o distilaţie sistem tubular.000 si 6. investindu-se 90. o instalaţie de prelucrare discontinuă cu 12 alambicuri şi preîncălzitoare de păcură şi distilat.A. D. fond „Societatea Concordia”. Staţia de încărcare a rafinăriei avea un debit de 2. f. şi producând seria întreagă de derivate comerciale. utilizând energie electrică cu o capacitate de 80 vagoane. 13. inclusiv uleiurile de uns până la asfalt. pe lângă şase rezervoare de depozitare a păcurei cu o capacitate de 168. în 1935. f. cu o capacitate de 120 vagoane. rafinăria a cumpărat de la centralele Departamentului „Electrica” următoarele cantităţi de energie electrică. 2. dând produse semifabricate.

s-au început cercetările pentru introducerea de gaz. Ibidem.400 de vagoane anul.7% iar pentru obţinerea uleiurilor a construit o baterie pentru uleiuri de uns cu o capacitate de 100 vagoane pe zi. 15. Rafinăriile mari erau grupate în cele cu instalaţii de obţinere a benzinei prin cracare termică şi altele care nu puteau produce o astfel de benzină.000 tone ţiţei) şi rafinării mijlocii şi mici. Pentru o bună valorificare a ţiţeiurilor precum şi un bun randament al instalaţiilor sale. investiţie făcută în contextul dezvoltării generale a rafinăriei. în rafinărie. rafinăriile au fost grupate în două categorii: rafinării mari (capacitate anuală de prelucrare de peste 150.1. Se obţineau 52. Bucşani şi Moreni care dădeau o producţie zilnică de 260.430. 131 . Luându-se o medie de consum de 5. Rafinăria „Vega” intra în prima categorie.000 tone.000 m3 de gaze şi de la Lilieşti care dădea o producţie de 280. reprezentând 14. f.000 m3. 2. În iunie 1936. a fost examinat modul în care acest deziderat al rafinăriei era realizabil şi în ce condiţii. Aceste gaze puteau fi procurate de la şantierele Gura Ocniţei. urmând să fie construite două rezervoare a câte 500 vagoane fiecare. reprezentând 11. conductele nelucrând cu debitul maxim. deoarece nu aveau rezervoare decât pentru producţia zilnică iar păstrarea celor 2.000 tone. Rafinăriile cu cracare termică. capacitatea rezervoarelor construite în cadrul rafinăriei se ridica la 147.000 vagoane ţiţei.7% faţă de distilare şi 11. Având în vedere nevoia de materie prima a societăţii.000 de vagoane pentru cracking. dosar 125/1945-1948. ceea ce ar fi dat posibilitatea utilizării celor 5 . f. f. reprezentau 4/5 din capacitatea totală de distilare a ţării.000 tone. începând cu 1930. 364 . . În 1939. era nevoie ca „Vega” să dispună de un stoc permanent de cca. va face ca în anul 1939.000 de vagoane în conducte (staţiile Ţigani.000 metri cubi de gaze 362.000.6. rafinăria „Vega” să fie una dintre cele mai mari şi mai moderne rafinării din ţară. Ibidem. şi 180. capacitatea de cracare fiind de 210. dosar 19/1936. Din anul 1936. Piscuri şi Moreni) nu se putea face fără prejudicierea bunei funcţionări a pompării.500 tone bitum.8% pe ţară. 364 „Vega” obţinea 210. societatea au stabilit că erau necesari pe an 54. Având în vedere că schelele nu puteau înmagazina rezerva cerută.permanente. 1-2. s-a hotărât ca rezerva să fie păstrată în rezervoarele rafinăriei. sub această capacitate.000 tone lampant. Rafinăria „Vega” avea o capacitate totală de prelucrare de 1.363 Modernizările şi perfecţionările aduse instalaţiilor rafinăriei. 362 363 .000 tone păcură prin cracare termică. Ibidem.

capacitatea lunară a rafinăriei era de 83. 368 . fond „Societatea Concordia”.430. 366 Pentru protejarea instalaţiilor sale contra incendiilor. capacitatea de distilare a rafinăriei reprezenta 15. I. la intern. Bucureşti. benzen. dosar 22/1939. testându-le atât în interior cât şi în exterior.370 În 14 decembrie 1943.728 de tone. între 500 şi 1. Departamentul Petrol al societăţii „Concordia”. directorul rafinăriei. f. Urmau să se îmbunătăţească sistemele de încărcare în vagoane şi butoaie şi a spaţiului de depozitare. Ibidem. M. Consiliul de Administraţie. motorină. f.. Tr. cerazină. rafinăria „Vega” a folosit până în septembrie 1939 un sistem de protecţie care întrebuinţa produsele chimice „Foamite” importate din Anglia. Insitutul Economic Românesc.cit. Şt. dosar 242/1943. 369 . 371 Începând cu martie 1942. Vitalitatea industriei petrolifere din România.549 t. prin spumă mecanică.24% din totalul distilărilor pe ţară. fond „Societatea Concordia”. op. f. 47. Gh. 132 . Forţa motrică era asigurată cu abur şu motoare. păcură. 21.000 tone lunar în butoaie de fier. vaselină farmaceutică. white-spirit. fenoli. p. la rafinărie s-a început mărirea capacităţii de fabricare a asfalturilor şi modernizarea instalaţiilor de fabricat asfalt. dosar 2/1924-1934. 367 .365. de extracţie. director al rafinăriei a fost numit dr. societatea a adoptat un sistem nou de protecţie. cocs.700 tone lunar. În acest an. 370 . cu bateriile III. grea. Ballif. toluen.P. în blaze şi tubulară.430 tone iar în 1940. f. rafinate. pe baza bonurilor „Distribuţia”. Pizanty. dr. smoală. Dar..J. Gh. IV şi V. acizi naftenici. În august 1942. În 24 martie 1942. Şt.A. 52.N. s-au distilat 1. 371 . brută. de aviaţie. care întrebuinţa un produs indigen. 1939. Debié. Ibidem.N. 4. Mocuţa. 90-97.J. combustibili speciali. uleiuri distilare. în anul 1940 s-a utilizat doar 61% iar în 1941 doar 58%.A. Stitimin . a demisionat. la clienţi şi depozite. pentru Organizaţia „TODT” prin Societatea „Schenker”. prin 365 366 . Ştefan Dobrescu. alcool izopropilic. nemaiputându-se aproviziona cu acest produs. Prin cele două sisteme de distilare ale rafinăriei. 367 La începutul anului 1940. comunica că rafinăria „Vega avea posibilitate să distribuie asfalturile după cum urmează: 800 tone lunar sub formă de blocuri.000 tone. p. Ştefănescu. Ibidem. Argeş. Argeş. 368 Capacitatea rezervoarelor se ridica la 172. 7. petrol. Direcţia chimică militară a efectuat unele încercări cu materiale petroliere inflamabile la laboratorul rafinăriei „Vega”. dosar 241/1943. 369 Din capacitatea anuală de prelucrare de 1. Meyeringh iar subdirector. ing. Ivănuş. f. D. 194. Se producea benzină pentru autoturisme. 262. Coloja. 365 În 20 noiembrie 1939. de marcă.Instalaţia de cracare a rafinăriei a prelucrat în 1939. în şedinţa din 25 august 1942 alegându-l director pe ing.000 tone cât avea rafinăria. dosar 318/1942-1948. D. 193. xileni. N. . M.

Ibidem. cantina lucrătorilor. staţii de pompare a produselor din rezervoare la rampa de încărcare şi conducte. a avut loc şedinţa Comitetului Permanent a Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România la care au participat reprezentanţii principalelor 10 societăţi producătoare de ţiţei.372 Se fabrica benzină cu cifră octanică de 68. cracarea păcurei parafinoase. 52. 500 tone lunar în butoaie de placaj. Ibidem. 375 . 374 . f.236 t 784. colonia pentru lucrătorii rafinăriei. 64. motorină. dosar 270/1945-1947. f. 35-38. f. Rafinăria „Vega” avea înainte de bombardamentele din 1 august 1943 şi anul 1944. în butoaie de fier.867 t 462. pentru campania de refăcut şosele în ţară. instalaţii pentru procurarea apei de răcire. centrale de aburi. 373 Paza instalaţiilor şi clădirilor era asigurată prin pază proprie şi gărzi militare asigurate de unităţile militare din Ploieşti. laboratoare. white-spirit. f. instalaţie cu şase blaze pentru fabricarea asfaltului. 33-38.501 t În 12 iunie 1944. stabilizarea gazolinei şi rectificarea fracţiunii băgate în toluen. distilarea păcurei pentru. parcul de rezervoare. 133 . ateliere. . deoarece cea de 70 era mult inferioară celei care trebuia obţinută. 500 tone lunar.374 Între anii 1939 şi 1944. linia de garaj şi instalaţii pentru expedierea produselor.086 t 817. Ibidem.portul Olteniţa. centrale electrice. birouri şi magazii de materiale. pentru export prin portul Giurgiu. păcură. dosar 102/1942. instalaţia de extracţie a toluenului şi rafinare a uleiurilor de transformator. Ibidem. 372 373 . în rafinăria „Vega” s-au obţinut următoarele cantităţi de produse petroliere (benzine. asfalt): 375 ANUL 1939 1940 1941 1942 1943 1944 PRODUCŢIA 995. dosar 14/1945. petrol distilat. puse la dispoziţie de Ministerul Lucrărilor Publice prin „Astra Română”. uleiuri distilate. legături cu conductele statului şi alte rafinării.416 t 787. instalaţia de distilare a benzinei. 1-7. următoarele instalaţii principale şi ajutătoare: distilarea primară a ţiţeiului.982 t 837.

p. În cadrul şedinţei. 18-20. Înfiinţate în 1908.379 În anul 1913. 13. f. de la Constanţa. f. transportate şi remontate rezervoarele 1. nr. la Ploieşti. cu 376 377 . Ca urmare.967. societate înfiinţată la iniţiativa şi cu capitalul majoritar al lui „Deutche Tiefbohr Actien Gesellschaft” din Nordhausen 378. respectiv 4.377 2. care vor avea un rol esenţial în dezvoltarea ulterioară a societăţii. 18. strungărie. . sub conducerea inginerului Speier. lăcătuşerie şi reparaţii. Adunarea Generală Extraordinară. „Prima Societate de Foraj”. 34/1906. a aprobat vinderea atelierelor Societăţii „Creditul Petrolifer”. 29/1908.3% ocupând locul doi după „Astra Română”.911 tone au fost ridicate înainte de 12 septembrie 1944 iar restul de 284. au fost demontate. vor începe activitatea cu secţii de fierărie. 21. 22. nr. 134 . 920-921. Ibidem.Din partea asociaţiei a participat ing. acestea trebuiau înlocuite cu rezervoare aflate la Staţia de tranzit a societăţii. reprezentanţii societăţii „Concordia” au arătat că bombardamentul din 31 mai 1944. p. 973-974. de către „Prima Societate Română de Foraj”.8% era repartizată micilor producători. Departamentul Uzinelor Metalurgice Preluarea la 28 mai 1920 a societăţii „Creditul Petrolifer” (societate pentru favorizarea dezvoltării industriei petrolifere din România) va aduce societăţii „Concordia” atelierele metalurgice din Ploieşti şi Câmpina. În cadrul acestei repartizări. Ibidem. cu suma de 342.130 mc. dosar 116/1944.2% iar restul de 28 de vagoane. 11.702 tone. Ibidem. 4072.10. 105. respectiv 95. Cezar Popescu care a comunicat modul de repartizare a celor 600 de vagoane pe zi care trebuiau livrate de societăţi. 378 . 376 Între 25 august şi 26 septembrie 1944. după 12 septembrie. 12. Din această cantitate totală. 67 lei. „Concordia” trebuia să producă 80 de vagoane pe zi adică 13.613 tone produse petroliere. „Moniteur du Pétrole Roumain”. distrugând o bună parte din rezervoarele rafinăriei „Vega”. 4. cu o capacitate totală de 11. din ziua de 16/29 mai a acţionarilor societăţii. armata sovietică a ridicat de la rafinăria „Vega”. în care lucrau 60 de muncitori şi 5 funcţionari. 390. dosar 9/1944-1946. Principalele 10 societăţi producătoare produceau 572 vagoane. 379 .

Munteanu încep să se producă utilaje de săpat şi extracţie a ţiţeiului. în baza deciziei Adunării Generale a acestei societăţi din 17/30 noiembrie 1905. 380 381 . va trece sub patronajul unui grup important financiar belgian. p. nr.inventarul existent la 31 decembrie 1912. Tribunalului Ilfov.380 Prin trecerea atelierului mecanic la Societatea „Creditul Petrolifer” se poate anticipa viitoarea lui apartenenţă la Societatea „Concordia”. în care figurau terenul. şi Atelierul de reparaţii de la Câmpina. construcţii de fier. astfel că acesta. condus de directorul olandez Gerbrand Olie. Industriei.780. aparţinea grupului „Deutsche Erdol A. ca atelier mecanic. în str.88 lei. „Terra” (societate neutră) întregul pachet de acţiuni. două depozite pentru cărbuni. dosar 9/1923-1940. 382 . maşinile.J. alături de „Creditul Petrolifer”.”. care. Între 1920 şi 1930. în 1906. 1913. precum şi materialele şi uneltele fabricate sau în curs de fabricaţie până la acea dată. Ibidem. „Concordia” a mai preluat în 1920. sub conducerea inginerilor Maerky şi M. cazane de aburi. clădirile. Înfiinţat.381 Anul 1921 a fost anul integrării totale al atelierului mecanic de la Ploieşti. Munteanu. în şedinţa din 19 mai 1920 a recunoscut valabilitatea documentelor prezentate de grupul belgian. 2-10. 382 Atelierul mecanic era compus din şase clădiri servind pentru atelier. care. f. o strungărie. Szilasi. Între 1931şi 1933. odată cu revenirea autorităţilor româneşti. puţuri. Munteanu iar din 1934 de ing. C. Secţia Comercială. R.A. burlane nituite şi sudate electric. administrator delegat. două prăvălii. de Societatea „Petrolifera Internaţională Română” din Amsterdam. Cererea de scoatere de sub sechestru a acestei societăţi a fost prezentată de grupul belgian „Compagne Financière Belge des Pétroles” care ţinea 78% din de acţiuni. maşini şi instalaţii. Rădulescu şi M. instalaţii complete de erupţie. instalaţiile. prin societatea „Nafta” cumpăraseră de la o societate elveţiană. Păstrat sub sechestru la sfârşitul anului 1918. conducerea atelierelor metalurgice este coordonată de ing. va fi vândut. de profesie negustor. procurator fiind B. W. 338-339. Schapira. 135 . Godderidge şi M. 735.G. împreună cu acţionarii români aliaţi şi neutri au prelat conducerea activităţilor. Societăţii „Creditul Petrolifer” cu sediul în Bucureşti. începând din acest an atelierele vor apare în documente sub denumirea „Concordia – Atelierele Metalurgice Ploieşti”. reprezentată de Max I. p. preţul vânzării fiind de 271. Argeş. D. . două magazii. care. Societăţii „Concordia”.N. rezervoare. Ibidem. în 1904. Pe lângă aceste ateliere din Ploieşti. Societatea „Concordia”. 11/1920.

În 1933. Ibidem.R. investiţiile totale în atelierele metalurgice făcute de conducerea societăţii „Concordia”. cu o capacitate de 140 HP. cu o capacitate de 500 HP. G. capitalul investit în Atelierele mecanice de la Ploieşti. au încetat comenzile din străinătate iar comenzile interne au scăzut şi ele simţitor. p. Imprimeriile Statului. se învecina la nord cu proprietăţile preot Zotta.000 lei. 385 . 385 Tot în anul 1927.000 lei anual. situate pe str. atelierul deţinea 60 de maşini-unelte. Indicatorul Industriei Româneşti. Bucureşti. avea un capital investit de 380. existau 70 de maşini-unelte diverse. Institutul de Arte Grafice „Tiparul Românesc”. Atelierul mecanic de la Câmpina. p. f.000 lei.În cadrul atelierelor sale mecanice. dosar 318/1942-1948. se ridica la 600. ulterior str.906. 386 În 1933. În vederea punerii în valoare a atelierelor mecanice ale societăţii. fonte speciale şi mai târziu. Începând cu 1930. construcţii metalice. şi se făceau diverse reparaţii. Regina Maria nr. sape. 387 Din cauza descreşterii activităţii de afaceri. 1927. În anul 1927. va produce utilaje pentru industria petrolieră şi anume coloane separatoare. 136 . rezervoare precum şi bronzuri de calitate.384 Între 1924 şi 1934. în şedinţa Consiliului de Administraţie din 13 iunie 1933. 70. 17. mai ales pentru produsele necesare forajului şi extracţiei. Bucureşti 1933. Ibidem.383 Deţinea.000 lei aur şi deţinea 59 de diverse maşini-unelte cu o capacitate de 85 HP şi unde lucrau 100 de lucrători. la est cu str.000 lei aur. în suprafaţă de 14 ha. Ibidem. linguri de lăcărit). Terenul. „Concordia”. încadrat cu personal tehnic foarte bun. 1927. Se fabricau burlane nituite. şi la vest.F. Capacitatea de producţie a atelierelor a reprezenta 200-250. s-au ridicat la 45. la sud cu zona C. Gr. situat pe str. 60 de diverse maşini-unelte. 30. şi folosea 140 de lucrători. 387 . şi 195 de lucrători. Cantacuzino 42-44. 386 . p. prin organizarea unui birou special de studii. pe o linie curbă cu str. Ibidem. 30. cu o capacitate totală de 904 HP. care se făcea simţită încă din 1927. Bucureşti 1933. „Concordia” va încheia unele licenţe de fabricaţie. unde în 1926 a început construcţia tuturor maşinilor şi uneltelor de foraj Rotary iar în 1928 s-a săpat o sondă „Concordia” cu echipament exclusiv fabricat în aceste ateliere. răcitoare. Regina Maria. (şiuri. rezervoare. Imprimeriile Statului. Banu Manta. oţeluri. . administratorul 383 384 . 150. precum şi pe o linie frântă cu str. scule de sondaj. Societatea „Geta” şi fundătura Banu Manta.000. din cauza crizei mondiale din industria de petrol. cu un capital investit de 9. atelierele au avut ani dificili din cauza lipsei de activitate atât în Ploieşti cât şi în Câmpina. p. 17. Cimitirului. Institutul de Arte Grafice „Tiparul Românesc”.000. generatoare de aburi. unde lucrau 300 de salariaţi. Pentru obţinerea unor produse cât mai perfecte şi mai moderne.

400. următoarele cantităţi de energie electrică între 1934-1938: 391 ANUL 1934 388 389 TOTAL kwh 427. la programul de explorare a terenurilor petrolifere concesionate de societate..100. s-a prelungit termenul până la 31 decembrie 1937. 1 390 . Valoarea totală a fabricatelor in 1933 a fost de 79. D. mecanică. Societatea „Concordia”.J. societatea a făcut economii substanţiale deoarece erau produse din categoria a doua stabilită de Uniunea Industriilor Metalurgice şi Miniere. erau executate în atelierele proprii. dar intervenindu-se la timp. 61. f.N. din care a vândut 3 societăţii „Bohrverwaltung – Schönebeck” din Germania şi una societăţii „Dacia Petroliferă”. Atelierele Metalurgice din Ploieşti.A. Pentru buna funcţionare a atelierelor. turnătorie.388 Atelierele din Ploieşti au fost avantajate prin Jurnalele Consiliului de Miniştrii nr. f. nr. unelte. şi „Steaua Română”. şi care au expirat în 1935. Activitatea desfăşurată precum şi eforturile de a obţine randamentele cele mai bune la preţurile de cost au fost îngreunate de dificultăţile întâmpinate la regimul de restricţii al devizelor. 389 Fiind scutite de taxe la importul unor maşini. . din care şase pentru adâncimi de până la 3. 78.A. 1/1936. 87-88.C.F. Societatea „Concordia”. D. 10. scule şi unele materii prime. p. dosar 1183/1932-1945. Argeş. tot ceea ce era în legătură cu lucrările de metalurgie.767 şi 787/1912.A. „Astra Română”. au fost cumpărate de la centralele Departamentului „Electrica”.N. fabricat ţevi trase. produse care nu se fabricau în ţară. uzinele „Concordia” au putut începe procesul de modernizare. dosar 125/1937. „Concordia” va fabrica 13 troliuri. Majoritatea uneltelor şi instalaţiilor necesare.J.000 . dosar 191/926-1934. f. instalaţii pe care le va vinde şi societăţilor „Gaz-Metan”.I. Fabricând în atelierele proprii aceste troliuri în sapă.000 lei din care 74.Fernand Carlier propunea ca administratorul Silvio Marino să fie însărcinat cu reorganizarea şi conducerea lor. Atelierele metalurgice erau înzestrate în 1935 cu cele mai moderne maşini confecţionându-se ireproşabil şi cu cele mai serioase garanţii.000 numai pentru societate. 390 Din 1927 şi până în 1940. Funcţionau secţiile de cazangerie. date în baza Legii pentru încurajarea industriei..000 metrii. La fel. în perioada 1926-1940 fiind construite 13 pompe de transmisie pentru presiuni de 150 atmosfere. fond Ministerul Industriei şi Comerţului – statistică industrială . D. în „Annales des Mines de Roumanie” . 391 . 137 . erau şi pompele de noroi. 34. vagoane şi material C.N. Argeş.

două feluri de obuze de 47 mm. Principiul după care „Concordia” s-a ghidat. înfiinţat în scopul dotării armatei. când s-au sistat comenzile „Skoda”. reduse cu un anumit procent.. când a fost pusă fabricaţia la punct. La aceste dificultăţi.400 1. afară de Uzinele din Reşiţa.016. Odată contractele semnate. Societatea „Concordia”. Aceste creşteri s-au datorat creării atelierelor pentru comenzile militare pe care societatea „Concordia” le va contracta cu armata română. a fost construirea unor fabrici industriale cu caracter general. şi o creştere de cinci ori în 1938 faţă de 1936. desemnată de societatea belgiană „Petrofina” să încheie contracte cu Ministerul Armamentului. se observă o creştere deosebit de importantă. în baza preţurilor ce le avea Ministerul Armamentului. procurarea de scule şi dispozitive de calibrat. procedeele şi preţul de cost. din care unul de ruptură.000 866. atât pentru obuze cât şi pentru tuburile de alamă aferente.000 Din analiza consumurilor. fiecare fabricant român s-a adresat uzinelor străine pentru montarea fabricilor. care fabricase un mic număr de obuze. nu avea criterii privind obiectele de fabricat. Ministerul Armamentului. se adăuga şi diversitatea produselor ce trebuiau executate: cinci feluri de obuze mari. s-a pus problema fabricării în ţară a muniţiei necesare pentru armamentul din dotarea armatei române. a făcut apel la industria belgiană.980.000 4.1935 1936 1937 1938 450. când s-au semnat primele contracte. din străinătate. Dificultăţile pe care societatea le-a întâmpinat cu montarea maşinilor importate. care mai târziu să-şi poată găsi şi altă întrebuinţare. Nici organele tehnice militare româneşti nu aveau criterii proprii în fabricarea şi recepţia armamentului şi se serveau de date puse la dispoziţie de industria străină cu care ţara mai avusese sau mai avea încă relaţii. două 138 . a fixat. renunţând bineînţeles la debitele interesante pe care le asigurau maşinile cu totul speciale. Nici o întreprindere din România nu cunoştea acest gen de fabricaţie şi. respectiv o dublare în 1937 faţă de 1936. procurarea materiei prime – mai întâi din străinătate şi apoi din ţară – formarea lucrătorilor şi cadrelor. toată industria românească. Încă din anul 1934. în 1936. necunoscut în Europa până în 1938. preţuri uniforme la toate uzinele. au făcut ca societatea să ajungă în 1938.

şi de către A. Planurile nu aveau nimic definitiv.feluri de tuburi de alamă de fabricat printr-un procedeu cu totul nou. după tratativele purtate la Paris şi de către ministrul de război al României. f. 392 139 . cel puţin cu termen preferenţial”. a hotărât acordarea contractului Societăţii „Concordia”. 393 .) cât şi sub formă de semifabricate (toluen. Ibidem. s-a încheiat cu Casa „Schneider” şi licenţa de fabricaţie şi a muniţiei de 47 mm (obuze explozive). urmând apoi ca acestea să fie fabricate integral în România. Ibidem. 393 s-au purtat tratative. 395 . Al. etc. dosar 16/1937. 394 . 396 .P. dosar 143/1941. gen. Se acordau planurile şi datele tehnice ale prototipului în totalitate. dosar 16/1936. şi a restului de furnituri. Acestea se fabricau la Ploieşti. Dumaine. Carlier şi M. în cadrul Uzinelor Metalurgice şi la Rafinăria „Vega”. f. cum ar fi Decizia ministerială 3. 392 Deoarece se dorea şi acceptul guvernului belgian pentru fabricarea acestui tun precum şi a muniţiei necesare în România. la Paris.395 Societatea „Concordia” a încheiat cu Ministerul Apărării Naţionale. col. f. din partea Societăţii „Concordia” cu Direcţia Generală a Societăţii „Schneider”. 308. Randers. Ministerul Apărării se obliga să intervină pe lângă statele de unde „Concordia” importa maşinile necesare derulării contractelor pentru ca ele să fie livrate „dacă nu cu prioritate. Ibidem. 52-65. f.S. Potopeanu. 14-29. punerea lor la punct făcându-se numai după admiterea prototipului cu eventualele modificări ce ar fi survenit în timpul încercărilor.I. acestea fiind utile „Concordiei” pentru comandare maşinilor. instalaţiilor şi a dispozitivelor necesare.M. preşedintele Consiliului de Miniştrii al României. atât sub formă de fabricate definitive (obuze. care funcţiona în permanenţă la uzine.). 148-161. dosar 1/1936-1940.1937 . Ministerul Apărării Naţionale. reprezentantul lui „M. Casa Schneider s-a arătat foarte interesată să colaboreze cu „Concordia” pentru fabricarea tunului de 47 mm. Ibidem. fond Comisia Militară de Control şi Recepţie la Uzinele „Concordia”. publicată în „Monitorul Oficial” 240/18. Glatz. Schneider &Cie”. Recepţia tuturor produselor se făcea de către Comisia Militară de Control şi Recepţie. Contractul cu firma „Schneider” a fost încheiat de către Gh. tunul de 47 mm. proiectile. Piteşti. în prezenţa ataşatului militar român.A.10. Se considera ca puteau fi fabricate 100 de tunuri până la 1 ianuarie 1939. C. termenul intrării în fabricaţie a acestui tun fiind de 3 ani după încheierea acordului cu Societatea „Schneider”. 8. angajându-se să dea tot concursul tehnic pentru punerea în funcţiune a fabricii. Tătărăscu. f. 396 De un real folos au fost hotărârile Guvernului României.M. etc. de către F. diferite contracte pentru furnizarea de materiale de război. 394 Totodată.468.

Dacă fabrica de armament ar fi fost întreprindere aparte de societate.) şi clădirile proprietatea „Concordiei” au fost inventariate de personalul armatei.-ul în valoare de 12% şi de impozitul pe cifra de afaceri. ceea ce revenea 21. Argeş. scule. 12. 400 Valoarea comenzilor se ridica la 1. 44.06.A. „Concordia” se obliga să respecte prin toate mijloacele Legea contra spionajului.1937. verificatoare. neputând fi utilizate de „Concordia” decât în timpul executării contractelor. hotăra ca din comenzile militare viitoare date industriei particulare. f.000. „Lemaitre” şi „Concordia”. 140 . 397 Prin Jurnalul Consiliului de Miniştrii nr. Ibidem. urmând să fie ţinute în bună stare de funcţionare. 36. pentru fabricarea de obuze şi armament până la 1 aprilie 1942.143 din 31 iulie 1937. Irimescu. sau 4. D. Dobre. astfel Societatea „Concordia” fiind scutită de taxe la importul de materiale şi maşini. „Wolff”. 1. Societatea „Concordia”. a finanţat fabrica de armament. din anul 1937 până în februarie 1942. f. 401 Deoarece avansurile primite de la Stat nu au fost suficiente pentru finanţarea fabricii de armament (investiţii. f. Glatz şi M. materiile prime importate de uzinele metalurgice din ţară (cocs.000.000. minereuri. 399 . dosar 15/1938-1942. Gh. f.A. dosar 1/1936-1940.N.V. întreaga responsabilitate revenind conducerii uzinelor. stocuri de materiale). . s-au încheiat 12 contracte până în 1941. dispozitive. s-au acordat atelierelor avantaje conform Legii pentru încurajarea industriei naţionale. 4-5. „Malaxa”. etc. 398 Ministerul Apărării Naţionale punea la dispoziţia „Concordiei” toate planurile de fabricaţie care rămâneau proprietatea statului român. cu sume în valoare totală de 400. Victor Slăvescu. ar fi trebuit 397 398 . gen. 239 din 15 octombrie 1937. Tot M. cărămizi refractare.887. minimum 50% urmau să fie date uzinelor „Reşiţa”.prin care se scuteau de T. Ibidem. 400 . dosar 143/1941. R. oţeluri) precum şi importul de maşini şi instalaţii prin Jurnalul Consiliului de Miniştrii nr.000 lei. fontă. Priboianu.399 Începând cu anul 1936. cu Ministerul Armamentului reprezentat de Gheorghe Tătărăscu.000 lei pe an. Ibidem. 294. în perioada 16 octombrie 1937 – 30 iunie 1938. fier. publicat în „Monitorul Oficial” nr.42%. 144/26. acestea au adus un beneficiu de 83. „Astra”. dosar 15/1937.J.527 publicat în „Monitorul Oficial” nr. Departamentul Petrol din cadrul societăţii. între anii 1937-1940. 401 . Ibidem.000.000 lei şi după o activitate de fabricaţie de aproape patru ani.N.Ap.000 lei. Toate utilajele (maşini. f. 2.

146. uzinele de armament şi uzinele pentru metalurgia aliajelor uşoare. un atelier în suprafaţă de 4. prin contractele nr.080 mp.000 kw fiecare. pe terenul din oraşul Ploieşti. letonerie.904. dosar 143/1941. În decembrie 1937. ce s-au dat Societăţii „Concordia”. Pentru clădire.000 mp. (două părţi proprietatea „Concordiei” şi o parte Dumitru şi Mihai Valecu).676 prin care se expropria pentru interese militare.50 mp şi teren suma oferită era de 1.U. Ele trebuiau expropriate pentru utilitate publică. pentru care Societatea „Concordia” ar fi plătit dobânzi importante.551. un atelier pentru fabricarea ambalajelor. s-a trecut la specializarea. Eforturile „Departamentului Uzinelor Metalurgice” de la Ploieşti cu un număr de 3.. în suprafaţă de 6.. 233 din 23 septembrie 1942 s-a publicat Decretul nr.000 lei. Departamentul Metalurgic se compunea din trei părţi: atelierele mecanice. şi 1236 din 19 august 1937. C. care erau foarte mari. au fost dirijate pentru fabricarea instalaţiilor şi pieselor necesare industriei petroliere. str. 2952 din 4 noiembrie 1936.S. Regina Maria.A. o magazie de fabricate. un depozit de materiale.10 mp.A. f. Trebuia o cazangerie nouă care putea fi construită numai pe terenul „Băncii Generale a Ţării Româneşti” care era de vânzare de patru ani. au diminuat randamentul şi au afectat rentabilitatea. fierărie. Pentru executarea comenzilor privind apărarea ţării. 136. 402 141 . teren cu construcţie.. În „Monitorul Oficial” nr.000 lucrători. a rebuturilor. în suprafaţă de 9. Ibidem.P. Regina Marian nr. Moştenitorul N. următoarele instalaţii: un atelier în suprafaţă de 3.000 mp. situat în str. Anul 1937 a însemnat în mare parte noi construcţii echipament . Regina Maria nr.500 mp. un atelier în suprafaţă de 1. 317. în anul 1941 Societatea „Concordia” a mai cumpărat un teren alăturat.300 mp. Regina Maria nr. 136 şi 138. 2. Piteşti.I.402 Datorită scumpirii materialelor şi mâinii de lucru. nr. 2. 148.să de facă apel la finanţările bancare. al căror import din S. Terenurile însă erau insuficiente. 189/1942. care ocupa suprafaţa de 355.760 lei. De asemenea.408. şi imobilul din str. Iupceanu a refuzat şi a cerut 20.. două instalaţii electrice a 3. pentru fabricarea maşinilor rutiere. situat în Ploieşti. suprafaţa de 2. formate din atelierele mecanice. aparţinând moştenitorilor Iupceanu. 403 . precum şi întârzierea livrărilor de materiale au determinat încetinirea producţiei. str. 403 În afară de acest teren expropriat. în cursul anului 1936 s-a construit. devenise imposibil precum şi fabricării muniţiilor şi tunurilor necesare armatei.M. Se declarau de utilitate publică lucrările de construcţie ce urmau a se executa de Societatea „Concordia” pe acest teren. fond “Comisia militară de Control şi Recepţie la Uzinele „Concordia”. f.

O. Uzina de armament cuprindea fabrica de muniţii şi fabrica de tunuri. adică muniţiile până în ianuarie 1942 iar tunurile până în mai 1942. aparatele de ochire s-au produs cu întârziere din cauza situaţiei internaţionale. 33.000 lei.A. produs de uzine din beneficiul net şi amortismente. muniţie şi tunuri (în număr de şase). S-a trecut succesiv de la „Casa S.000 lei iar beneficiul net la 25.100. 75AA. Proiectarea şi construcţia ei a început la sfârşitul anului 1936 şi a durat aproape doi ani.000 lei. maşinile şi instalaţiile comandate au sosit greu. dosar 15/1938-1942.000 lei. au durat trei ani şi jumătate. Au fost mari întârzieri datorate faptului că planurile au fost puse treptat la dispoziţia uzinei.000. Comenzile de tunuri şi muniţii a început la sfârşitul anului 1936 şi a durat aproape doi ani. f. Se executau tunul anticar de 47 mm şi tunul de câmp de 75 mm. nu au sosit ţevile autofretate de la firma „Schneider”. 142 . obuze de exerciţiu. Începând cu 26 mai 1939. din care 82 au fost efectiv puse la dispoziţie comisie pentru încercări în poligonul armatei de la Sudiţi. Societatea „Concordia” s-a implicat singură. iar din cele 384 de tunuri comandate în perioada 1937-1941. Argeş. Capitalul angajat în fabrica de armament s-a cifrat la 31 iulie 1941 în valoare de 909. în valoare de 415. ruptură. 100. Comenzile de tunuri şi muniţii de la data punerii în funcţiune a fabricilor. 98 de tunuri restul urmând să fie fabricat în anii următori.000 lei. în luna noiembrie a aceluiaşi an. f. în valoare de 312. când s-a început fabricarea tunurilor. 105 şi 150. dosar 125/1937.000. D.” la Societatea belgiană de industrie optică apoi 404 405 . au fost gata 118 tunuri.000. Cifra de afaceri se ridica la 200. s-au terminat la începutul anului 1942. Fabrica de muniţii a intrat în funcţie la mijlocul anului 1938. 404 În baza contractelor de bază cu Ministerul Apărării. Fabrica de muniţii a intrat în funcţie la mijlocul anului 1938. iar fabrica de tunuri.000. până la 1 august 1940.N. proiectile (în număr de trei). Provenienţa capitalului era: străin. în valoare 640. model francez. în luna noiembrie a aceluiaşi an. în valoare de 182. Societatea “Concordia”.000 lei din cele 1. de calibrele 75. 25.000. explozive.000 lei şi din casieria generală a societăţii. 405 Contractele de armament au fost împărţite în trei mari categorii: obuze mari (în număr de cinci).J. Societatea „Concordia” a fabricat în perioada 1937-1942.000. uzinele acesteia fiind unicele care executau tunuri antitanc în România. Pentru fabricarea tunurilor. iar fabrica de tunuri. . Ibidem.000 lei.000. fabricarea roţilor la tunuri s-a făcut cu întârziere din cauza lipsei planurilor.M.000.modern şi o utilare importantă.

012/1940. 2.000 tone.la uzinele „Zeiss”. Ibidem. 412 . dosar 53/1939-1940.P. fiind compuse din ateliere mecanice (cazangerie. 412 Garda militară era formată din 31 de soldaţi plus un sergent.400 de tone iar în 1942. era asigurată de o subunitate germană compusă din 4 posturi cu 3 tunuri AA de 20 mm şi un reflector. Indicatorul industriei româneşti. contractul cu această firmă făcându-se abia în 15 decembrie 1939. 5. 409 . Ibidem.P. oţelul de nitrurare pentru pompele canadiene. f. 413 .I. 411 Pentru apărarea uzinelor s-au socotit necesare două sectoare. 411 . 407 În urma studiilor efectuate precum şi a producţiei. fond „Comisia militară de Control şi Recepţie la Uzinele „Concordia”. C. Piteşti. putem să precizăm că rezultatele obţinute de societatea „Concordia” în domeniul armamentului nu au fost cele scontate. C. p. 410 Apărarea anti-aeriană a uzinelor „Concordia” începând cu iunie 1941. dosar 75/1940-1941. de exemplu. construcţii şi reparaţii de vagoane de marfă şi cisterne) şi ateliere de tunuri şi muniţie. de o companie formată din 90 de soldaţi. dosar 174/1942-1943.P.A. 125-127. 187. f. şi s-au realizat . 408 . dosar 1/1936-1940. dosar 193/1942. Societatea „Concordia” a adus multe îmbunătăţiri faţă de materialul original pus la dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale şi Casa „Schneider” specialiştii societăţii inspirându-se după armamentul rusesc sau german. 407 .I.000 lei cu maşini unelte care aveau o capacitate de 4. s-a constituit o gardă permanentă formată dintr-un pluton şi jumătate de soldaţi constituiţi în şase grupe iar din iunie. 148. f. 406 De la începutul fabricaţiei tunului „Schneider” de 47 mm. 409 Uzinele „Concordia” au fost militarizate.A. 4. M.105.R. 394.413 În atelierele civile. Ca urmare.S.300 m la care se adăugau şi posturile de ascultare plasate la 5 km de punctele de apărare. nord şi sud.M. turnătorie. 410 . Posturile fixate acopereau toată regiunea din jurul uzinelor până la 1. 3-5. f. În lunile martie şi august 1939. Ibidem. preşedintele Consiliului de Miniştri. f. la fel ca şi pentru tuburile proiectilelor. fond „Comisia militară de Control şi Recepţie la Uzinele „Concordia”. p. nr. 31. uzinele au fost vizitate de Victor Slăvescu.S. producţia obţinută în 1941 a fost de 3. f. 408 Uzinele de la Ploieşti aveau în 1940 un capital investit de 255. Piteşti. 16/1939. 1939-1940.M..146. În turnătoriile uzinelor s-a continuat fabricarea oţelurilor speciale care au înlocuit pe cele care nu se mai puteau importa. în februarie 1941.008 cp. 1. ministrul Înzestrării Armatei şi de Armand Călinescu. Ibidem. conform Decretului-Lege nr. 406 143 .

În şedinţa Consiliului de Administraţie din 8 octombrie 1943 a societăţii „Concordia”. aparţinea Primăriei mun. începându-se livrările de tuburi pentru căile ferate. 129 din 18 ianuarie 1944 şi 347 din 12 martie 1944 să se întocmească formalităţile de expropriere cât mai rapidă.A. 347 din 12 februarie 1944. Ploieşti. 415 La 31 decembrie 1944. pompe de noroi.P. De asemenea. de şapte ani.I. În atelierele mecanice. iar aceste intervenţii au fost comunicate şi M. 20-28. în pădure.A. Totalul maşinilor instalate în uzine (termice. pentru a se evita bombardamentele aeriene. dosar 189/1942. Societatea „Concordia” s-a adresat prof. cu adresa nr.A. „Concordia” urma să primească din acest credit 300.A. Terenul pe care urma să fie amplasată secţia. a fost luată în discuţie dorinţa Ministerului Înzestrării de a fi mutată provizoriu. pompe canadiene. care fabrica armament. Departamentul Uzinelor Metalurgice aparţinea de Regiunea a IV-a industrială cu sediul la Braşov.F. Societatea „Concordia”. pentru a face planul şi lucrările pregătitoare. Argeş.P. 144 .300 tone. fabrica de tunuri şi muniţii. f. compresoare şi maşini rutiere.000 lei. hidraulice.I.J. s-a creat schimbul de noapte. societatea „Concordia” era prima societate care.R. din 1935. Ibidem. S-a amenajat o presă hidraulică de 2. Pentru a putea face strămutarea. deşi nu s-a mărit cu un ciocan de 1. dosar 318/1942-1948. s-a precizat că Ministerul Înzestrării Armatei şi Producţiei de Război a dispus să fie pusă la dispoziţia industriei metalurgice. . f. în pădurea Păuleşti. D.A. capete de erupţie.R. restituirea făcându-se în cinci ani. din Germania. dorea mutarea secţiei uzinelor metalurgice din Ploieşti. Secţia de forjă. un credit de 2-3 miliarde lei. Pentru mărirea producţiei. specialist în această materie. M. Herbert Rimpl. 414 Societatea a primit comenzi pentru realizare a 30 de compresoare şi suspensii elastice pentru maşini. 223. fabrica maşini rutiere care circulau pe şoselele ţării.rafinarea deşeurilor de aramă pentru a se obţine aramă curată. la C. Uzinelor i s-au repartizat fabricarea diferitelor articole pentru piaţa internă şi anume tractoare agricole (fără motoare. Consiliul de Administraţie era de părere că nu se putea face aste lucru fără mijloacele financiare necesare. ele urmând să fie furnizate de o altă uzină din ţară).200 kg. care.000. a putut valorifica oţelurile speciale turnate. s-au pus bazele unei fabricaţii de serie pentru industria de petrol şi anume: unităţi de pompaj. care se puteau executa la maşinile ei de mare precizie din secţia tunuri. cu explozie) se ridicau la 935 cu o 414 415 . trebuiau forjate şi transformate în piese adecvate. Trebuie să precizăm că. etc. pentru a putea fi utilizate. şi s-a cerut prin adresele nr.N. pentru fabricarea tuburilor din aramă subţiri pentru comerţ. judeţul Prahova. din Ploieşti.

000. I. Ibidem. poseda 2. 417 Practic însă.putere totală de 7. 1 417 . Prin fuziunea cu societăţile „Schitu-Goleşti” şi „Lignitul”. Liubenco. fie prin preluarea.252.220 cp.121. f.541 lei.N. acordate prin şase decrete regale între 1904 şi 1914 minele de la Pescăreasa. interesele societăţii în industria electrică şi minieră au fost mărite. din 1941. înaintată Ministerului Economiei Naţionale. 1875. ajutat de inginerul pentru studii tehnice D. 20. Impozitul pe cifra de afaceri a fost în 1944 de 586. f.R. se arăta că. Societatea „Concordia” şi-a mărit patrimoniul. 4. Carlier. 418 .N. Jidava. f. prin fuziune a patrimoniului altor societăţi. avocatul J. 419 În adresa societăţii „Concordia” din 2 aprilie 1941.311 lei iar impozitele şi taxele plătite de 567.C. cărbuni şi minereuri. societatea exploata mai multe mine de lignit din bazinul Schitu Goleşti. care a avut loc la 23 octombrie 1938. Ibidem. director al exploatării miniere fiind inginerul A.A. Botez. dosar 1183/1932-1945. D. Departamentul Minier Urmărind aplicarea unui vast program de concentrare a diferitelor activităţi industriale în strânsă legătură cu activitatea sa. fond Societatea „Concordia”.P. activitatea minieră a început din iulie 1937 cu o minimă organizare de şantier. În total. Duqué. 114/1945-1946. prin fuzionarea Societăţii „Concordia” cu Societăţile „Lignitul”(care avea un capital de 79. prin crearea Departamentului Minier. fie prin înfiinţarea de noi departamente.000 lei. Fuziunea cu Societatea „Concordia” s-a făcut cu efect retroactiv pe data de 1 ianuarie 1938.154. dosar 188/1938.418 Fuziunea cu aceste societăţi miniere a putut fi uşor efectuată datorită faptului că o parte dintre membrii Consiliului de Administraţie a „Concordiei” printre care F. 3. în anul 1938. şi o dactilografă. 420 . p. 419 . facând parte din Regiunea a 2-a minieră cu doua secţii.J. J. J. 23/1938.11.460 lei.I. D. cartograful L. Marinescu. fond Ministerul Industriei şi Comerţului – statistică industrială . dosar 291/19401-1941. Drăgulănescu. M. colonia . nr. f. uzinele au plătit statului 1. 420 Secţia cărbuni a fost creată. Departamentul minier a fost creat în 1938. M. Argeş. Pasco. clasându-se a treia în ordinea producţiei.A.416 2. Destexhe erau şi acţionari în cadrul acestor societăţi.870 ha terenuri carbonifere. Voinescu. 416 145 . şi anume.821. după societăţile „Petroşani” şi „Creditul Carbonifer”.

în baza unui contract. 423 . Argeş. Rezerva vizibilă era calculată la 900. Pentru îmbunătăţirea calităţii lignitului s-a instalat.000 kwh anual. Godeni. Societatea „Concordia”.000 de acţiuni a câte 250 de lei din cele 552. Exploatarea se făcea prin trei mine : Pescăreasa. dorind să se informeze asupra valorii primelor de asigurare pe care le oferea Societatea de asigurări „Generala”. cea mai mare parte din bazinul carbonifer fiind deţinută de „Concordia”. Pentru lichidarea completă a creanţei.929. prima de asigurare fiind de 63. 3. „Concordia” arăta că şantierul de la Schitu-Goleşti 421 422 . Ibidem. conţinând 34% apă şi o putere calorică superioară de 3. Până în 27 august 1940. în M.400 calorii. Prin deshidratare. f. D. iar cea posibilă foarte mare. vor furniza energie electrică în cantitate de 20. Suprafaţa concesiunii era de cca.000.000 lei şi terenuri carbonifere în suprafaţă de 840 ha acordate prin Înalt Decret nr. Bătaia şi o uzină electrică) 421 şi „Schitu Goleşti” (care avea un capital de 20. 777. de către firma lui Emil Prager şi terminată în aprilie 1930. Cărbunele exploatat era un lignit cu structură fibroasă şi lemnoasă.N. o Uzină de deshidratare cu o capacitate de 280 tone zilnic. 3.1911)422. Noua centrală electrică de la „Schitu-Goleşti”.Grădiştea. 7. iar prin deshidratare în Uzina de uscare puterea sa calorică ajungea la 4.11. societăţii „Hydrofina”.R. 9/1929.000 tone.000. societatea „Concordia” a dat 394. fond Societatea „Concordia”.000 tone.000 acţiuni „Concordia” emise în urma fuziunii. şi cuprindea 80% din concesiunile miniere declarate în zăcământul de la Schitu Goleşti. p.836 lei. 12-16. Restul de 158.000 acţiuni „Concordia” vor fi date acţionarilor societăţii „Lignitul”. uzina a fost asigurată la suma de 15. Exploatarea se făcea la Schitu Goleşti. în judeţul Muscel. Jidava şi Poienari şi se exploata lignit dacian pe un strat cu o grosime medie de 2 m. 423 Societatea „Lignitul” a beneficiat de un împrumut de la societatea belgiană „Hydrofina” la data fuziunii mai rămânând o creanţă de 11. dosar 17/1938.A. .. în iunie 1940.900 calorii. primind oferte de la Societatea Română de Asigurare Generală „Generala” care asigura toate instalaţiile nu numai contra riscului incendiului cât şi contra exploziilor atât în timp de pace cât şi în timp de război. instalaţiile ei nu au fost asigurate.000 lei.424 De asemenea. Ibidem. f.856 ha. 30.000.715 franci elveţieni. Pentru construirea acestei uzine electrice. cea probabilă la circa 23. nr. de Câmpulung Muscel. f. Jugur-Bărăţia. situată la 6 km. conţinutul de apă scădea de la 34% la 14 – 16%.850 – 4. 146 .826 din 23. iar puterea calorică se ridica între 4. administrată de „Concordia”. împreună cu Societatea de „Gaz şi Electricitate” din Bucureşti. Uzina electrică.000. 424 .900 calorii. în 1932.P. dosar 280/1939-1940.J.

dosar 269/1942. dosar 329/1943-1948. responsabil al exploatării de la Schitu Goleşti. 128.era asigurat la societăţile de asigurare „Britania” şi „Sun” la o valoare de 13. cu ordinul nr. absolvent al Şcolii Tehnice de la Charlottenburg în 1926. fond Societatea „Concordia”.131 1942 147.768 1940 142.170. numirea inginerului Radu Rosetti ca şef. fiind ajutat de opt şefi de exploatare.995/G. . 29.426 In 28 decembrie 1943. f. extrasă de la minele „Jidava”. dosar f.830 41.575 40.214 1944 106. St. fond Societatea „Concordia”. Ibidem. Ibidem.714 1939 130. precum şi de 21 maiştri (mineri. a aprobat. f. Producţia de lignit ameliorat. „Poienari” şi „Godeni” a evoluat în perioada 1938-1944 în felul următor:428 ANII TONE 1938 118.259 1941 143. topometrii.427 Producţia de lignit. 23.938 În anul 1941 producţia nu a putut fi îndeplinită la cantităţile stabilite datorită inundaţiilor care au întrerupt traficul pe calea ferată timp de două luni. 427 . 29.600 . Departamentul Minier „Schitu-Goleşti”. Ibidem. dosar 25/1943. (ingineri.429 1943 141. ingineri de mine şi geologi) care formau personalul tehnic superior. Ibidem.000 lei. f. f.830 60.592 57. topografi şi conducători minieri) care formau personalul tehnic inferior.084 45. 425 Şeful Departamentului Minier era inginerul de mine Paul Stroe. 20 429 . 428 . obţinută de Secţia Cărbuni din cadrul Departamentului Minier Schitu-Goleşti a fost în perioada 1939-1940 de:429 ANUL 1939 1940 1941 1942 1943 1944 425 426 TONE 59. M. 78 147 . Ibidem. M.

699 31.25 ha.116. periodic. f.6 ha în valoare de inventar de 22. Lahovari – Răteşti. f. dosar 41/1941. 432 .709 7.000 lei. 2.062 9. Ibidem.316 lei. 434 . cantitatea de 2.000 mc. Jidava. 148 . mărunt şi ciuruit. Radu Popescu.010 tone lignit ameliorat în Elveţia.248 60. 3. prin Casa Autonomă a Pădurilor Statului repartiza departamentului. 25.419 4. în perioada 1939-1944 au fost următoarele: 430 ANUL 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Lignit brut / tone Terţi Concordia 2. Ibidem. jud. dosar 81/1944. doar în anul 1941.401 -37. dosar 240/1943-1944.432 Ţinând cont de cantităţile de cărbune extrase. Pescăreasa.610 41. f. Poienari. la export. situate la Alfons. Dâmboviţa şi de la Calafat.500. societatea „Concordia” deţinea în bazinul Schitu-Goleşti. Hera Mălăncioiu (foste Societatea „Combustibilul”). .157 31. 433 În judeţul Severin deţinea suprafaţa de 99. Valea Borii. Muscel.813 3.Vânzările pe piaţa internă de lignit brut şi ameliorat. pentru „Concordia” şi terţi. principalele şantiere erau Poienari.514 Lignitul brut extras se vindea sub formă de trei sortimente: cum era extras din mină.896 Lignit ameliorat / tone Terţi Concordia 54.205 38. Secţia cărbuni a livrat. La 31 decembrie 1944.698 52. 431 Beneficiul net al Secţiei de cărbuni în 1941 a fost de 3. Aceste concesiuni erau situate la Jidava-Perscăreasa. În perioada 1939-1944.765 50. Ibidem. 3.600 43.000 lei.590 4.230 2.000.000 lei. parchetul Pătroaia.437 61. Jugur-Bărăţia. Pentru susţinerea galeriilor şi pentru încălzit. societatea procura lemne şi cherestea din pădurea Ciomăgeşti.193 4.999 13. în valoare de inventar de 3.255 1. Adolf şi Giorg. Departamentul Minier avea un consum zilnic foarte mare de material lemnos pentru consolidarea galeriilor de lucru. 433 . 80. 8.519.336. Ibidem. jud.780 51. şi Godeni.434 Ministerul Economiei Naţionale.019 3. VlădescuCrasan. f. Bătaia. Ibidem. material 430 431 . în timp ce activitatea Secţiei minereuri s-a soldat cu un deficit de 19.

f. 437 . lipsind ventilatoarele. fond Societatea „Concordia”. din 1941.600 lei lunar pentru bărbaţi. Ibidem. f. Departamentul Minier „Schitu-Goleşti”.R. 436 . 440 . 8. 441 . Fabrica nu a intrat în folosinţă datorită dificultăţilor în procurarea materialelor pentru instalarea ei dar se spera ca lucrările să fie terminate în 1944. M. Popescu până în septembrie 1942 apoi.396. 438 . cămine. 67. scule şi unelte care intrau în obligaţia societăţii de a le procura. lucrătorii necalificaţi primeau 153 de lei/ zi. care însă nu mai majorase preţul de 12 ani. 3. Ibidem. şi de aici aduse cu trenurile la Schitu Goleşti. fond Inspectoratul Regional al Muncii Piteşti. dosar 8/1942.440 Nu era aer suficient în galeriile din mine.M. salariile erau mici în raport cu munca prestată. conform Ordinului M. 14. Ibidem. a fost achiziţionată Fabrica de brichete. care erau transportate cu căruţele la gara C. 590710/G din 7 septembrie 1942. 438 După militarizarea departamentului. fond Societatea „Concordia”. erau pline de apă şi noroi şi o căldură insuportabilă. salariile minimale acordate erau de 4. dosar 8/1942. la solicitarea autorităţilor. 463-464. dosar 72/1948-1950.300 lei pentru copii. conform Ordinului M. Ibidem. f. până la 23 august 1944. iar singurul cumpărător al cărbunelui rămânea statul. 434. 441 . care aparţinea de Departamentul „Electrica”. Primul comandant militar a fost maiorul în rezervă C. f. 439 . Pentru 30 de zile lucrătoare. Camera de Muncă Ploieşti comunica câte zile de lucru erau necesare şi cât revenea pe zi pentru fiecare lucrător. În conformitate cu hotărârea Consiliului de Miniştrii din 7 mai 1942. St.col.450 lei pentru femei şi 2. colonii) locuiau 88 de salariaţi de la mina Pescăreasa 39 de la Poienari şi 14 de la Schitu-Goleşti. N. Ibidem. dosar 12/1940-1941. 6.F.St. Departamentul Minier de la Schitu Goleşti a efectuat transporturi de cărbune în Transnistria. lipsind multe instalaţii tehnice. dosar 111/1943. 437 În imobilele societăţii (locuinţe. când a fost urmat de colonelul în rezervă Ciolan Ion. câte un comandant militar de exploatare care depindea şi raporta la Corpul 1 Armată. Ibidem. dosar 435 149 . în rezervă Giurculescu Stelian până în mai 1943. fond Societatea „Concordia”.lemnos prin Ocolul Silvic Calafat. Ibidem. f. 45.435 În anul 1942. f. 439 Condiţiile de muncă în care lucrau lucrătorii angajaţi erau foarte grele. Departamentul Minier „Schitu-Goleşti”. în valoare de 2. dosar 240/1943-1944. fond Societatea „Concordia”. 436 În octombrie 1943.512 lei. care urma să valorifice pudra de cărbune rezultată din deshidratare. au fost numiţi în cadrul acestuia şi la Uzina electrică. prin căile sale ferate. Departamentul Minier „Schitu-Goleşti”. femeile 115 lei/ zi iar copii 77 de lei/ zi. lt.

recurgându-se numai la amenzi cuprinse între 300 şi 800 lei. în luna noiembrie 1942. anularea ordinilor de mobilizare pentru lucru şi trimiterea la concentrare. ridicarea dreptului de alimente. s-a căutat să fie înlocuiţi cu femei şi fete. trimiterea în judecata Curţilor Marţiale (pentru delictul de „sabotaj”. judecata făcându-se după legea rechiziţiilor şi nu după legea muncii în timp de război. parte din comandă fiind procurată. 443 . de fel din Cernăuţi. pe şantierele departamentului. care nu dădea randament. f. Astfel. urmărire în caz de fugă cu ajutorul poliţiei şi jandarmeriei. dosar 8/1942. se aplicau: amenzi (pierderea salariului pe o zi sau pe mai multe). 442 150 . s-a solicitat aprobarea de la Corpul 1 Armată pentru a le frecventa duminica. f. 443 Anularea ordinelor de mobilizare. iar sentinţele date erau uşoare. ca urmare. Ibidem.Din lipsă de braţe de muncă. conducerea departamentului lua contact direct cu lucrătorii care erau sfătuiţi să vină permanent la serviciu. însemnătatea mobilizării pentru lucru şi disciplina de care trebuiau să dea dovadă. Ibidem. 361. 266. f. În anul 1943. Pentru cei care nu respectau acestea. Toate fetele tinere care lucrau la funicularul care transporta cărbunii de la gara Schitu-Goleşti la Uzina de deshidratare trebuiau să frecventeze sâmbăta după amiaza cursurile şcolii primare din comuna Poienari de Muscel. exista pericolul ca departamentul să rămână fără personal. era o sancţiune uşoară. 22. Aceste colectări au fost făcute printr-un salariat Guido Patac. care deţinea cabluri subterane şi electromotoare. într-o anumită zi stabilită. 444 . a primit 200 de electromotoare din colectările făcute în Odessa. care a recomandat pe Emil Reiman.442 Fetele fiind rechiziţionate şi angajate la încărcarea cărbunilor. deoarece după o concentrare de 30 de zile. f. lucrătorii erau lăsaţi la vatră şi se angajau la o altă întreprindere. 444 Departamentul. lucrau în aprilie 1942 un număr de 78 de femei. plătindu-se munca 3/1942. la preţuri modeste. din Odessa. fugă. cea mai mare pedeapsă dată de Curtea Marţială Craiova unui lucrător din cadrul departamentului a fost de 3. S-a întocmit o comandă în 20 aprilie 1943. dezertare. Ibidem. Trimiterea în judecata Curţilor Marţiale s-a dovedit mai mult o sperietoare. În fiecare săptămână. explicându-li-se obligaţiile şi îndatoririle pe care le aveau. bărbaţii fiind mobilizaţi pe front. 28.000 de lei. . încălcarea ordinilor de mobilizare). nu puteau să frecventeze sâmbăta cursurile şi. În total. închisoare. prin adunarea lor de prin Odessa iar o parte din cabluri au fost dezgropate din oraş.

prizonieri pentru munci în cadrul departamentului (la suprafaţă şi în galerii) pe bază de contract şi cu respectarea instrucţiunilor. 158 la Baia de Arieş şi 225 la Băiţa. f. Ibidem.445 Serviciul Materiale şi Aprovizionare al societăţii. 151 . 13.la preţuri modeste. 640. Secţia Cărbuni şi Secţia Miniereuri.447 În ianuarie 1944. Ibidem. dosar 7/1942-1943. 449 . dosar 84/1944. Minier „Schitu Goleşti”. . fond Societatea „Concordia”. în cadrul Departamentului Minier. 1-200. 450 . 14. jud. dosar 10/1944. Lagărul de prizonieri nr. St. 7 Bălţi şi Lagărul de prizonieri nr. 99. Departamentul minier folosea un număr de 217 prizonieri cu o gardă pentru pază de 15 soldaţi. 450 În 16 decembrie 1944.710 a M. f. Era necesar de asemenea să fie declarate orice alte bunuri luate fie direct. a fost de 1. dosar 16/1944-1945. 70. însoţite de declaraţii asupra împrejurărilor sau condiţiilor în care societatea a luat sau a primit respectiv le-a înstrăinat acele bunuri. Până în 1944. Începând cu 28 august 1944. prizonierii ruşi nu au mai fost folosiţi la lucru de către Departament. din care cei mai numeroşi la Schitu Goleşti (Pescăreasa). dosar 27/1943-1944. fond Societatea „Concordia”. f. 447 . Ibidem. f. un detaşament de prizonieri ruşi. conducerea Departamentului Minier raporta conducerii societăţii că în perioada 1 august 1943 – 13 septembrie 1944. M. în noiembrie 1944. la sediul departamentului şi care avea 128 de prizonieri şi unul la şantierul Poienari. Comanda a fost înaintată abia în 5 noiembrie 1943. transportul cărbunilor de la gurile minelor la uzina de uscare. fiind răspândiţi în foarte multe locuri de muncă. 15. care se afla la o distantă de trei km. la alimentarea cu cărbune a Uzinei electrice şi la funicularul pe care se transporta cărbunele. electromotoarele. pentru a preda autorităţilor sovietice până la 14 noiembrie 1944. a adresat scrisori Departamentului. 12 Maia-Ilfov. f.448 Detaşamentul de prizonieri era compus din două semi-detaşamente din care unul la şantierul Pescăreasa. silozurile de cărbune. în 10 noiembrie 1944. majoritatea provenind de la Lagărul nr. din comuna Poienari. f. 9 Vulcan. funcţionari şi lucrători. Ibidem. Ibidem. fie prin cumpărări de la terţi. nr. 449 Numărul personalul angajat. „nu 445 446 . a fost de 140 de prizonieri lunar. f. la şantierele departamentului a fost folosit la lucru. Ibidem. 448 . dosar 27/1943-1944. din lipsă de mână de lucru. fond Societatea „Concordia”.020 la Schitu-Goleşti. 10 Corbeni-Argeş dar şi de la alte lagăre cum ar fi Lagărul nr. 90. dosar 9/1942-1943. Departamentul. Hunedoara. Ei lucrau la mine.446 Media prizonierilor utilizaţi la exploatările de cărbuni. Marele Stat Major repartiza. din 1942. de sediu şi avea 89 de prizonieri. supravegherea se făcea dificil.

care a înglobat exploatarea din Băiţa pentru necesităţi de război. . În timpul ocupaţiei maghiare (septembrie 1940 – octombrie 1944).sunt pagube din bombardamentele aeriene” iar după 13 septembrie s-au făcut rechiziţii de către armatele sovietice respectiv o camionetă luată de la Schitu-Goleşti şi doi cai cu hamuri de la şantierul „Topliţa-MăguraConcordia”. istorie. au fost în valoare de 11. compus în cea mai mare parte din vechii ingineri pensionaţi de statul român între 1918 şi 1929. geografie. şi de 68. ajungând la valori de milioane de lei.829 lei pe exerciţiul 1941-1942. tehnologie. minele şi uzinele existente au fost administrate de personal unguresc. educaţie fizică. franceză. plătite de departament Primăriei oraşului Câmpulung Muscel. în 1944. f. Ibidem. Ibidem. impozitelor. Materiile erau predate ucenicilor de 13 cadre profesorale şi erau: mecanică. prin înfiinţarea Societăţii „Concordia – Auriferă” şi cumpărarea Societăţii „Topliţa – Măgura – Concordia”. etc. dosar 8/1942. desen. aritmetică. fond Societatea „Concordia”. judeţul Turda. 453 Impozitele şi taxele comunale. se arăta că singura întreprindere care producea minereu exclusiv de plumb cât si plumb metalic. taxă de timbru. Secţia minereuri a fost creată prin cumpărare de concesiuni metalifere din Transilvania. igienă. 454 . 18. în timp ce vânzările de lignit ale departamentului. 455 . chimie. Ibidem. precum şi de societatea „Olom és Cinkbanya” – filială a societăţii „Hungaria”. principalul client. fizică.454 Valoarea taxelor comunale. deci o diferenţă de 57. Ibidem.451 În cadrul departamentului a funcţionat şi o şcoală de ucenici cu sediul în Schitu-Goleşti.F.. acestea din urmă aparţinînd Societăţii „Topliţa – Măgura – Concordia”.830 lei. electricitate. geologie. dosar 64/1944-1947. 27-28. s-au scumpit numai cu 46%. educaţie socială şi contabilitate. care ar fi rezultat din exploatarea minelor deţinute. 451 452 . către C.452 Toţi ucenicii primeau zilnic masa gratuită şi lapte pentru consum iar baia era obligatorie de trei ori pe săptămână. 455 Societatea „Concordia” era interesată şi de obţinerea plumbului şi cuprului. Departamentul. judeţul Hunedoara. f. muzică. dosar 43/1946-1947. Ibidem. la Crăciuneşti şi Troiţa. 1-2. Toate exploatările miniere au fost înglobate în societatea anonimă ungară „Hungaria” cu sediul la Budapesta. dosar 319/1944. Într-un raport înaintat Comisariatului General al Preţurilor. f. societatea poseda concesiuni la Baia de Arieş.110 lei pe exerciţiul 1942-1943. Minier „Schitu Goleşti”. se ridicau am de an. dosar 1/1942-1949. reprezentând 480%. Pentru exploatarea aurului. limbă română. 453 . f. 152 . caligrafie. 259. f. care pregătea viitoarele cadre pentru departament.R. fond Societatea „Concordia”.158.

Ap. o fabrică de aluminiu. Pentru rezolvarea problemei.000 tone aluminiu pe an. directorul-general Ion Marinescu şi M.era Societatea „Griviţa” (minele din Ruschiţa) iar producţia de cupru a ţării era neînsemnată şi ar fi trebuit încurajată. 458 . f.458 Societatea „Concordia” s-a angajat să investească în această întreprindere suma de 300. avea toată independenţa faţă de străinătate. s-au produs doar 47 respectiv 14 tone de cupru electrolitic anual. fabrica trebuind să fie terminată în doi ani. „Duralumin” şi „Concordia”. Capacitatea uzinei urma să fie de 6. 459 În 30 noiembrie s-a întocmit un proiect de construcţie a unei uzine de aluminiu şi a unei centrale electrice între Ministerul Aerului şi Marinei pe de o parte şi Societăţile „L’Aluminium Français”. Voinescu s-a deplasat la Bruxelles pentru a se putea adopta o decizie judicioasă. preţul de cost era foarte ridicat. Consumul intern în România în anul 1937 era doar de 500-600 tone pe an de aluminiu. din studiile efectuate. se putea începe o colaborare cu „Concordia” care deţinea la Ploieşti atelierele necesare pentru înfiinţarea uzinei de 456 457 .000 tone de alumină pe an şi de 3. f. „Duralumin” şi „Concordia” pe de altă parte. în avantajul unor diverşi beneficiari. unde s-a interesat de realizările obţinute de guvernul italian în această direcţie. 59-61.000. cu posibilitate de prelungire până în 1942. Având în vedere producţia restrânsă. Construcţia era necesară din raţiuni de ordin economic şi al apărării naţionale. 43. f. Ibidem. s-a acordat societăţii „Concordia” privilegiul de construi.N.000 până la 10. dosar 64/1944-1947. Pentru început. f. În anii 1943-1944. în România. dar. . dosar 125/1937. Ibidem. Ibidem. 37. Aluminiul era indispensabil pentru M. în acest domeniu. a intervenit un proiect de acord pentru construirea unei fabrici de aluminiu şi a unei uzine de transformare în România. De asemenea.456 Ministerul Aerului şi Marinei. Se putea considera că. Ministrul Irimescu nu a ascuns conducerii societăţii „Concordia” că însuşi regele Carol al II-lea ţinea foarte mult „ca această afacere să se realizeze rapid şi conta pe grupul „Concordia” pentru a o realiza”. pe de o parte şi Societăţile „Aliminium Française”. pentru industria de apărare. prin acest act. până în 1940. Italia. consumul putea creşte. 457 Prin Jurnalul Consiliului de Miniştrii din 7 iulie 1937. 459 . se acorda societăţii un monopol exclusiv pentru aluminiu şi alumină. Ibidem. 153 .000 lei şi a început lucrările de construcţie în 15 octombrie 1937. 19.000 până la 5. ministrul Irimescu s-a deplasat în Italia.

„Banca Agricolă”. dosar 104/1937. 460 Fuziunea a fost comunicată în 6 februarie 1937 şi Băncii Naţionale Române. prin scrisori. 2. prin încorporare. înfiinţată din 1907. evenimentele internaţionale care au urmat.461 Au fost anunţate.018 franci belgieni. Până la o producţie naţională.000. Societatea elveţiană „Banque pour Entreprises Electriques” precum şi de la bănci româneşti cum ar fi „Banca Românească”.587 franci belgieni. 234 din 16 februarie 1937 „nu făcea nici o opoziţie la această operaţiune” dar obligaţiile stipulate în contractul nr. toate societăţile petroliere şi industriale care aveau contracte cu „Electrica” precum şi furnizorii străini de echipamentele. a comerţului cu devize. Ibidem. 2952 din 4 noiembrie 1936 „nu vor putea fi întru nimic schimbate prin aceasta”.849 franci belgieni şi Băncii Comerciale Române. etc. Departamentul Electrica În anul 1936 Societatea „Concordia” a fuzionat cu Societatea anonimă „Electrica”. Ministerul Armamentului a luat act de hotărârea de fuziune prin încorporare şi prin adresa nr. . au împiedicat demararea şi extinderea acestui proiect iniţiat de Societatea „Concordia” în colaborare cu guvernul român. metalul necesar uzinei de la Ploieşti a societăţii „Concordia” urma să fie adusă de Societatea „Duralumin” şi a „L’Aluminium Français”.transformare. 2.000 franci belgieni plus dobânzi de 232. Datoriile în devize proveneau din împrumuturi anterioare reglementării de către B. societăţii „Hydrofina” din Anvers. De asemenea.N. Ibidem. decizia de fuzionare. tot pasivul şi activul precum şi personalul societăţii treceau de la 1 ianuarie 1936 asupra „Concordiei” care înfiinţa Departamentul „Electrica”. urmând apoi să se aducă utilajele necesare” prese hidraulică. urmând ca corespondenţa ulterioară a acestora să se efectueze pe adresa Departamentului „Electrica”.12. f. 2. laminoare. 460 461 . Prin fuziunea realizată. 1. Activitatea societăţii anonime române „Electrica” a fost sprijinită prin împrumuturi de valută forte şi lei. 121.936. f. fiind aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Societăţii „Concordia” din 25 ianuarie 1937. 154 . Din păcate. Belgia 2. Belgia. luate de la societăţi ca „Credit Suisse” din Zürich. care comunica la rândul ei că toate datoriile în devize ale fostei societăţi „Electrica” treceau asupra „Concordiei” şi anume: la „Banque d’Anvers”.R.

dosar 24/1926. „Banca Comerţului” din Craiova.C. 12. Valea Prahovei şi alţi clienţi. Muscel. „Banca de Scont a României”. 155 .000 franci belgieni iar dobânzile se ridicau la 232. Departamentul Electrica. f. în 1929 Societatea „Hydrofina” acordând acesteia un împrumut în valoare de 750. un total de 105. 463 În 1933. o parte a oraşului Bucureşti. din judeţele Prahova. către B.509.464 Departamentul Electrica a emis prin reţeaua sa. 13-15.290 kw din centralele sale proprii.C. totuşi în realitate împrumutul a fost întrebuinţat la investiţii.000 kw din centrale pe care le avea în exploatare şi 4. „Concordia” a realizat rolul primordial ocupat de producerea şi distribuirea energiei electrice în industria petrolieră şi în principal. Ochiuri. 464 . jud. Câmpina şi Floreşti.000 de dolari ce tripla capitalul la 64. Pentru centrala sa din Câmpina.280. 462 Preluarea societăţii „Electrica” de către capitalul belgian s-a făcut treptat. 465 462 463 . în devize. În ianuarie 1936. în urma unei convenţii cu B. Această datorie a fost preluată de către Societatea „Concordia”. 51-52. Acţiunile societăţii „Electrica” au fost preluate de „Hydrofina” iar Societatea „Electrica” a restituit imediat suma de 350. Societatea „Electrica”. dosar 2/1924-1943. şi pe bază de lignit de la Schitu-Goleşti. f. în special al şantierelor de petrol. în 1936. . data fuzionării societăţii „Electrica” cu Societatea „Concordia”.R. în 1936. cu aceşti bani achitându-se datorii întrebuinţate în ţară. să fie preluată de Banque d’Anvers care a devenit astfel creditoarea societăţii „Electrica”.415 kwh cumpărate de la alte întreprinderi. Dâmboviţa şi Buzău.000 kw necesar producerii energiei.070.000 dolari. a fost comandat un grup turbo-generator de 15. f. Ibidem.018 franci belgieni. Gura-Ocniţei şi Buştenari.005 kwh din care 85. şi Banque d’Anvers a obţinut ca o parte din datoria sa. „Creditul Tehnic” şi „Creditul Minier” care au dat un preţios concurs financiar în scopul asigurării. Deşi la prima vedere creditul din străinătate a servit la plata unei datorii interne. dosar 56/1939-1941. care formau sub-secţiile departamentului.000.000 lei.R.860. Ibidem. Înfiinţând. Ibidem. 16.000. pentru deservirea regiunilor proprii Moreni. f. Ibidem. 465 . propăşirii şi dezvoltării societăţii. Centralele de la Gura-Ocniţei.„Banca Generală a Ţării Româneşti”. Dezvoltarea liniilor de înaltă şi joasă tensiune precum şi extinderea substaţiilor de transformare au fost continuate cu intensitate pentru satisfacerea nevoilor clienţilor societăţii. cea hidroelectrică de la Sinaia. dosar 24/1926-1934. vor furniza curent prin reţelele de joasă şi înaltă tensiune şi pentru întregul judeţ Muscel. 69v. datoria sa era de 2.

000. La rândul său. o creştere continuă a vânzărilor de energie către şantiere. dosar 41/1941. Ibidem. 28. 13.000 Uzinele Metalurgice / Total / lei lei 12. furnizat şantierelor societăţilor petroliere.000 118.000. mâna de lucru şi impozitele au crescut.Pentru a se face economie de combustibil.400. Ca urmare.000. 11. f. din tabelul alăturat.000. la centrale se foloseau gaze furnizate de şantiere dar care nu erau suficiente pentru centralele de la Floreşti şi Câmpina.45 lei.000 ANUL 1939 1940 1941 Începând cu anul 1940.000 Kw şi staţiile de transformare de 60.500.500. 24.000 81. nu s-au putut executa toate lucrările de întreţinere şi reînnoirile indispensabile asigurării exploatării centralelor şi reţelelor electrice. 156 .500.000.000 65. dosar 41/1941. f.32 lei sau chiar cu 0. S-au făcut eforturi deosebite pentru a satisface toate cererile de energie care au fost adresate societăţii.500. la care se adăuga energia electrică achiziţionată de la alte societăţi în cantitate de 4.000 77. Ibidem. dosar 3/1924.000 în 1940 şi de 80.000 27. 469 . Ibidem. conducte.000 kwh anual.000.000 lei în 1941. rafinărie şi uzinele metalurgice. O serie de lucrări proiectate cu scopul de a mări capacitatea de producţie şi transport nu au putut fi executate deoarece maşinile şi materialele comandate în Germania nu au fost furnizate. dosar 11/1932-1937. În anul 1942 se prevedea efectuarea racordului între centrala de la Schitu-Goleşti cu 466 467 .000 Rafinăria „Vega” / lei 6. activitatea acestora fiind impulsionată astfel: 467 Şantiere şi conducte / lei 46.000.000. datorită imposibilităţii importului de materiale şi maşini necesare departamentului.262. totuşi tarifele de vânzare a curentului electric nu au fost sporite. 469 Deşi cheltuielile de materiale. se observă. pentru că atunci toţi petroliştii ar fi înlocuit motoarele electrice cu cele pe gaze. Dintre aceste lucrări menţionăm instalarea unui grup nou generator de 15.000 110.000 volţi de la Câmpina şi Sinaia.000 kwh în 1940 şi de 181. 468 Producţia de energie electrică a departamentului a fost de 181.000 9.000 23. 466 În perioada 1939-1941. diferenţa se procura de la societatea „Steaua Română” care însă vindea metrul cub cu 0.000 9.600.000/25. Beneficiul net a fost de 47. f. Departamentul Electrica nu putea însă ridica preţul curentului electric. 468 . Ibidem.374 kwh în 1941.000. f. .000.000.

dosar 14/1945. .633.637 238. În anul 1943. 157 . La reţelele de transport sub înaltă tensiune s-a terminat construcţia unui al doilea circuit de 60. Ibidem. dosar 242/1942-1948. în 1944. Erau necesare aparate de înaltă tensiune. Energia emisă prin reţeaua societăţii a fost în anul 1942 cu 25% mai mare decât în 1941. Societatea. putându-se satisface toate cererile de energie. Ibidem. 474 Departamentul „Electrica”. f. 474 . 472 Totuşi.000 kw între staţia de interconexiune Floreşti şi Moreni şi s-a lucrat la executarea şi punerea în funcţiune a liniei de 60. din cauza bombardamentelor şi a lipsei de materiale. Ibidem. f.000 V între uzina „Gura Ocniţei” şi Târgovişte. 64. cele cinci centrale ale societăţii au produs aceeaşi energie ca şi în 1942. 64. în noiembrie 1944 existau doar 6 tone. a reuşit ca până la sfârşitul anului să obţină o producţie de electricitate care s-a situat la 168. dosar 14/1945.reţeaua principală de transport de la Câmpina. Ibidem. a fost până la 23 august de 56.000 kwh. cu eforturi mari.971.101. izolatori de înaltă tensiune pentru staţiile de transformare şi pentru liniile de înaltă tensiune. înainte de 23 august 1944. f.190 Producţia electrică furnizată de centralele societăţii. transformatori.000. dosar 2/1924-1943. Producţia de energie electrică obţinută de Departamentul Electrica în perioada 1942-1943 a fost următoarea: 471 ANUL 1942 1943 PRODUCŢIA KW/h 230. f. piese de schimb pentru cazane şi turbine. departamentul.829 kw. 180. pe perioade mari de timp. 470 „Concordia” a putut face faţă tuturor cerinţelor crescânde de energie electrică atât ale industriei petroliere cât şi nevoilor particulare. 98. prin aceste lucrări. avea un număr de 621 angajaţi (funcţionari şi 470 471 . a activităţii societăţii. 97-98. Ibidem. 472 . această producţie mică datorându-se întreruperii. materiale refractare. reprezentând cea mai mare cantitate anuală de energie distribuită de societate. 473 Cantina lucrătorilor şi funcţionarilor de la centrala Câmpina a fost terminată şi pusă în funcţiune în 1943 şi s-au dat în folosinţă trei noi case de locuit pentru personalul aceleiaşi centrale. 473 . dosar 2/1924-1943. Dacă în 1938 stocurile de materiale de care dispunea Departamentul Electrica se ridica la 72 tone. f. contribuia la progresul economiei de electricitate.

826-827. în standul nr. analize ştiinţifice asupra produselor. expoziţii. au participat la suportarea cheltuielilor necesare executării tuturor lucrărilor la pavilionul românesc. . 476 Cu 15. Ibidem. între 25 septembrie . producţie şi de lucrările care se executau. aparate. numărul total era de 846. conducerii. p. fiind în grupa a II-a alături de „Colombia”. În cadrul Secţiei dedicată industriei miniere româneşti. date asupra capitalului. interesaţi de industria petrolieră românească. în principal. mostre de petrol. cu ocazia primului Congres Internaţional de Foraje. fotografii. producţiei generale şi pentru export. a luat iniţiativa unei întruniri a conducătorilor principalelor întreprinderi de petrol din România pentru a se pronunţa asupra participării industriei române de petrol la Târgul Internaţional de la Lyon. cuprinzând datele menţionate mai sus.13. Societăţile petroliere au primit cu mare satisfacţie iniţiativa Ministerul de Industrie şi au decis să participe efectiv la târg. vor fi unitare pentru fiecare produs în parte. dosar 132/1944. Societatea „Concordia” a fost prezentă la toate manifestările ştiinţifice de prestigiu. „Vega”. între altele.lucrători). Societăţile petroliere.000 lei. Societatea „Concordia” contribuia cu 7. 1. la târguri şi expoziţii. constituite în patru grupe. din care 736 lucrători şi 110 funcţionari. 158 . şi asociaţii Permanent. fotografii. târguri. Ministerul de Industrie şi Comerţ. desfăşurat în capitala României. Societatea „Concordia” a expus. diagrame. Fiecare societate a redactat în limba franceză un expozeu sumar asupra societăţii care cuprindea.31 octombrie 1925. care a avut loc în martie 1921. 10 al Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România. Aceste sume au fost stabilite în funcţie de capital. Societatea a fost prezentă la Expoziţia de Tehnică Minieră organizată la Bucureşti. 475 476 .500 de lei. f. 28/1920. Participarea societăţii la congrese. contribuiau societăţile din prima grupă. Fiecare societate a completat o fişă. nr.. „Petrol Block”. în text intercalându-se şi tabele statistice. în anul 1920. La 30 septembrie 1944. Expoziţia a fost organizată pe patru secţii. „Moniteur du Pétrole Roumain”. şi anume „Astra Română”. etc. Steaua Română” şi „RomânoAmericană”. broşura fiind distribuită gratuit tuturor vizitatorilor pavilionului românesc. hărţi de regiuni petrolifere.475 2. în baza unor condiţii stabilite printr-un proces-verbal redactat şi semnat cu ocazia conferinţei care a avut loc la 10 noiembrie 1920 la Palatul Camerei de Comerţ. S-a stabilit că mostrele trimise la expoziţie. machete de instalaţie.

D. ci şi pentru serviciile aduse ţării noastre în anii primului război mondial. dosar 32/1925. 480 Tot în anul 1929. a lui Albert Thomas. Ludovic Mrazec. G. membru al Academiei Române.G.J.P. f. M. 18/1929. de către regele Ferdinand cu ordinul „Mihai Viteazul”. D. 17/1929. Toma Petre Ghiţulescu. probleme importante din domeniul forajelor. a sosit în ţară Ernest Mercier. director al Institutului Geologic al României. 477 159 . profesor universitar. Manoil şi Ion Marinescu. un vechi prieten al României.. colaborarea între diferite ţări şi unificarea metodelor de observare ştiinţifică şi tehnică în materie de foraje. ing. C-tin Osiceanu. 71.R. profesor la Şcoala Politehnică din Bucureşti. schela de extracţie de la Moreni. Acesta era cunoscut în România nu numai pentru rolul său jucat în industria petrolului. de către U.. C-tin Hoisescu. Preşedintele asociaţiei era .P. La 15 septembrie 1929. 480 .N. La acest au participat prof. când a făcut parte din misiunea militară condusă de generalul H. care s-a desfăşurat la Ploieşti în perioada 4-5 iunie 1921. Damaschin. preşedinte al Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România. Idem. Theodor Ficşinescu. intitulată „Formarea zăcămintelor de petrol în România”478 S-au discutat de asemenea. printre care s-a remarcat şi cea susţinută de dr. Ion Demetrescu. M. nr. care ne-a vizitat ţara de mai multe ori. Catalogul official al Expoziţiei Tehnică Română din 27 septembrie 1925 cu ocazia Congresului Internaţional de Sondaje. a Societăţii „Omnium International de Pétroles” şi vicepreşedinte al Societăţii petroliere „Colombia”. 481 . Argeş. a vizitat în România. fost ministru.Comisarul expoziţiei a fost inginerul de mine C. fond Societatea „Concordia”. Macovei. 29. Mrazec.A.R. Prahova. D.J.N. reprezentanţii Societăţii „Concordia” au participat la sărbătorirea.I. Munteanu Murgoci şi 200 de ingineri. 479 Reprezentanţii români la congres au fost L. 481 Societatea „Concordia” a participat prin reprezentanţii săi la primul congres al Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor din Industria Minieră. ing. catedra de mine şi geolog-şef la Institutul Geologic din România. Al 2-lea Congres Internaţional de Foraje. preşedintele „Companiei Franceze de Petrol”. director internaţional al muncii pe lângă Liga Naţiunilor. Berthelot şi a fost chiar distins. 479 . 477 Preşedintele primului congres internaţional şi preşedinte de onoare al Comitetului naţional român a fost prof. G. personal. s-au deschis lucrările celui de-al doilea Congres Internaţional de Foraje. dr. au fost susţinute multe comunicări ştiinţifice. Mercier.. directorul-general al societăţii „Concordia”. prof. în M. În toamna anului 1929. pentru merite deosebite.R. la Paris.A. 1-10. Cu ocazia lucrărilor congresului. nr. ing. p. 478 . p. fond Bibliotecă. Bucureşti. ing. p. 1551.

fond Societatea „Concordia”. Subcomitetul Tehnic. Ibidem. . de Ion Marinescu şi Fernand Carlier. 73. reprezentantul român în Liga Naţiunilor a propus constituirea Institutelor Naţionale Miniere. fond Societatea „Concordia”. persoană juridică. f. La banchetul din 4 iunie au fost prezenţi.I. 488 .I. dosar 12/1932. fost administrator la „Concordia”. Prima idee a unui institut. delegând să semneze actul de fondare pe Ion Marinescu şi J. D. dosar 19/1926-1934. D. Ghika. Consiliul de Administraţie a aprobat.ing. 81. din perioada 14-19 iunie. care urma să colaboreze pentru dezvoltarea industriei petroliere şi miniere din România.A. Societatea „Concordia” prin rafinăria sa „Vega” din Ploieşti.485 În anul 1932.J. un congres cu tema „Rentabilitatea diverselor metode de extracţie”. D. 15/1921.N. nr. 486 .I. prin coordonarea experienţei tuturor forţelor producătorilor şi celor din cercetare.J. a participat. f. Argeş. 5.M. 486 În ianuarie 1933. f. 487 . 482 Asociaţia Industriaşilor de Petrol din România. 1012.484 Din iniţiativa A. 70v. care prin activităţile lor ar fi completat şi stimulat activitatea Institutului International. „Columbia” şi altele la Expoziţia Târg organizată de Camera de Comerţ şi Industrie din Ploieşti. dosar 6/1930. şi directori de rafinări. Ibidem. la Bucureşti. Ibidem. p. director la societate şi reprezentant al acesteia în cadrul asociaţiei. ca societatea să participe la crearea „Asociaţiei Finanţei şi Marii Industrii”. Niculcea. Prahova. alături de oficialităţile judeţului. f. la „Conferinţa Petrolului” 488 iar în 1937 la cel de-al doilea Congres Mondial de Petrol de la Paris. I. alături de societăţile „Distribuţia”. fond Camera de Comerţ şi Industrie Ploieşti.M. era reprezentată la toate întrunirile şi şedinţele asociaţiei. a avut-o profesorul german Khramer. 485 . dosar 7/930-1931.T.J. ing. la propunerea directorului societăţii „Concordia” Ion Marinescu. Argeş. Ibidem. 160 . „persoane marcante din elita Ploieştiului”.) a organizat în octombrie 1930. „Astra Română”.A.. ca delegat din partea societăţii „Concordia”.N. Ion Marinescu a participat la Paris. a propus şi ea înfiinţarea unui Institut Naţional de Petrol. de data aceasta Internaţional. 484 . 483 Asociaţia Inginerilor şi Tehnicienilor din Industria Minieră (A. Filipescu.I. D. Destexhe. 3-7. s-a înfiinţat Institutul Naţional de Cooperare TehnicoMinieră. care a prezentat-o Ligii Naţiunilor şi unde ing. de cooperare minieră.N. cu scopul de a ajuta la propăşirea industriei miniere româneşti.T.A. f. 482 483 . Societatea. Din partea societăţii „Concordia” a participat prof. 487 În martie 1933.

C. Organizat de Asociaţia tehnicienilor francezi în materie de petrol din Paris. fizico-chimie şi rafinaj. directorul serviciilor tehnice din O. organizată în parcul „Carol”. organizat cu multă pricepere de Societatea „Distribuţia”.N.cit. Filhol. iar secretar-general M. smoală de petrol. brichete. dosar 24/1936-1937.L. Industria de petrol la Expoziţia din Parcul „Carol”. uleiuri de diferite calităţi. 19/1934.N. nr. a cărei deschidere a avut loc la 21 septembrie 1934. a atras atenţia vizitatorilor. 491 Standul societăţii petroliere „Concordia” concretiza rezultatele eforturilor individuale pentru o parte din instalaţiile şi produsele ei. Monitéur du Pétrole Roumain. Expoziţia a constituit o manifestare de prim ordin a puterii de producţie industrială a ţării. 491 . 161 .490 La inaugurare. Osiceanu. o oglindă a progreselor realizate în acest domeniu. şeful Serviciului de Informaţii din O. preşedinte al Comitetului a fost M. p. asfalt. în prezenţa regelui Carol al II-lea. au fost reprezentate printr-o serie de lucrări 489 490 . semnând un pergament comemorativ al acestei expoziţii. preşedintele asociaţiei şi preşedintele Comitetului de organizare a expoziţiei. Ibidem. f.C. materiale şi construcţii. economie şi statistică. Preşedintele de onoare al Comitetului de organizare a fost M. lucrările congresului s-au desfăşurat pe următoarele secţiuni: geologie şi foraj. a fost organizată pentru participanţi o excursie de informare. L.L. . Societatea a expus produse distilate de diferite calităţi. p. regele Carol al II-lea a fost impresionat de standul Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România. Societatea „Concordia” a fost prezentă. de la Ploieşti. diagramele şi fotografiile expuse ce indicau evoluţia acestei industrii în toate ramurile de activitate.J. C. 166.). tehnici de utilizare a produselor petroliere. a capacităţii şi forţelor de care dispunea industria de petrol.C. Bihoreau.N.L. 1233-1237. Pineau. alături de care au mai semnat Voievodul Mihai şi membrii guvernului. op. Gh. care au cercetat cu interes instalaţiile în miniatură ce executau diverse faze ale activităţii în şantiere şi rafinării cât şi planşele.489 La încheierea lucrărilor..unde a susţinut comunicarea „Problema explorărilor de petrol şi noua Lege a Minelor”. Ch. Pavilionul. cu stand propriu (instalaţii complete de extracţie a ţiţeiului). turte de mastic şi carton asfaltat. directorul Oficiului Naţional al Combustibililor Lichizi din Franţa (O. subproduse care se întrebuinţau în industrie. la Expoziţia industriei româneşti de petrol. „Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România”. 53. Atelierele mecanice ale societăţii „Concordia”. Calcan. organizat de un comitet avându-l în frunte pe ing.

nr. L’industrie petroliferes a l’exposition 1937. 1.moderne. 162 . Vizita inginerilor de mine bulgari în România. 492 „Concordia” a fost reprezentată şi la expoziţia pariziană a „Artelor şi Tehnicii 1937” care. a fost oferit un banchet de către J. 1 ianuarie 1938. Pe tot parcursul vizitei.. nr. 494 În urma discuţiilor care au avut loc în şedinţa Comitetului Central din 10 aprilie 1937. Johansz. În anul 1936. Jonansz. Duqué. cu ocazia unei întruniri la Societatea „Creditul Minier Franco-Român”. În cadrul acestora. în „Annales des Mines de Roumanie”. a fost oferit un banchet. de către ing. semnala „în primul rând participarea strălucitoare a industriei româneşti. deşi nu a fost dotată cu o secţie proprie a petrolului. M.P. directorul general adjunct al societăţii „Concordia” şi preşedinte al Camerei de Comerţ din Ploieşti. inginerul parizian L. iar în perioada 17-20 septembrie au fost vizitate rafinăria „Astra Română” precum şi Societatea „Concordia” (rafinăria „Vega” şi şantierele petrolifere de la Bucşani. p. acesta a fost totuşi prezent în pavilioanele unor ţări producătoare. la Ploieşti. 493 Participarea României la această expoziţie internaţională a fost înregistrată pe peliculă. 15 mai 1938. 493 . Traian Niţescu şi R. a avut loc vizita inginerilor de mine din Bulgaria. s-a constatat că Societatea „Concordia” este singura „care a înţeles şi s-a adaptat acestor imperative de sinceră şi adevărată colaborare între bogăţiile româneşti. 446 .R. F. 43-44. p. vizionarea acesteia fiind făcută în 27 aprilie 1938 de către o selectă asistenţă. aparate şi diverse instrumente de sondaj. Un film din industria petrolieră română. Asociaţia Inginerilor şi Tehnicienilor din Industria Minieră. care dovedeau posibilitatea executării în ţară a unei mari părţi din instalaţiile şi piesele de acest gen ce se importau în străinătate. 494 . nr. L. 10. cum ar fi: dispozitiv de extracţie tip „Concordia” în mărime naturală. Demestrescu. manifestându-şi admiraţia lor faţă de activitatea desfăşurată pe şantierele vizitate. munca românească şi 492 . Gura Ocniţei şi Moreni). Institutul Geologic al României. a adresat societăţii „Concordia” o scrisoare în care se arăta că în urma discuţiilor privind modul în care diversele întreprinderi cu capital străin înţeleg să se integreze în viaţa economică a României. p. preşedintele Asociaţiei Inginerilor de Mine din România. M. 11/1936. Pleşoianu. să satisfacă nevoile ei şi ale muncii româneşti.P. cu care ocazie a fost vizitat în 16 septembrie. 845. 489-491. inginerii bulgari. care se evidenţia prin ingeniozitatea mijloacelor de demonstraţie şi execuţie artistică”. în onoarea oaspeţilor bulgari. au fost însoţiţi de inginerii societăţii „Concordia”. În onoarea inginerilor de mine bulgari.R. De asemenea.

încrustări în lemn. broderii. în lunile maiiunie 1939. Se dorea ca exemplul dat de societatea să fie urmat şi de celelalte întreprinderi pentru „promovarea intereselor capitalurilor străine. „Unirea”. tablouri.A. Ion Marinescu. pentru expunerea lor. s-a situat în afara celorlalte societăţi cu capital străin. în localul societăţii „Mica” din Calea Victoriei nr. alături de reprezentanţi ai societăţilor „Astra Română”. Scrisoare adresată de „Asociaţia Inginerilor şi Technicienilor din industria minieră” Societăţii de petrol Concordia. „Distribuţia”. În perioada 18-21 mai 1939. 5/1937. Sărbătorirea sa s-a făcut printr-un banchet organizat la restaurantul „Colonade”. din anul 1938. Ministerul Muncii a luat iniţiativa organizării unei expoziţii a activităţii organizaţiei „Muncă şi Voie Bună”. Congresul Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor din Industria Minieră. în ziua de 1 iulie 1939. La lucrările congresului.capitalul străin pe care îl reprezintă. 495 163 . reprezentând: 496 hore. abătute pe meleagurile Ţării Româneşti”. din 1938. În 12 aprilie 1939. directorul Institutului Geologic al României şi decan al Facultăţii de Mine din cadrul Şcolii Politehnice Bucureşti. care aveau realizări in organizarea timpului liber al muncitorilor. excursii.N. dosar 280/1939. jocuri (fotbal). cu sediul la Constanţa.” Asociaţia remarca înţelegerea conducerii societăţii „Concordia” pentru armonizarea intereselor factorilor care contribuiau deopotrivă. 5/1939. „Creditul Minier”. p. p. Italia. 495 Societatea „Concordia”. Societatea „Concordia” solicita Departamentului Minier – Schitul Goleşti. „Româno-Americană”. 174-178. G. pe lângă nume reprezentative din . Finlanda). fond Societatea „Concordia”. 160-161. câte o locuinţă. Dr. înaintarea unor fotografii.J. a susţinut o comunicare directorul general al societăţii „Concordia”. în „Annales des Mines de Roumanie”. a fost parte constitutivă a Oficiului Industrial de Petrol. 48. La această sărbătorire . statistici. diagrame. Congresul Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor din Industria Minieră. la Secţia a III-a rezervată petrolului. ţesături. 497 . Societatea „Concordia” are conducere românească şi prin atmosfera favorabilă intereselor româneşti. sau grădină a muncitorilor mai gospodari. în „Analele Minelor din România”. „Prahova” şi „Petrolul Românesc”. Reprezentanţii „Concordiei” au făcut parte din Comisia pentru redactarea unei noi legi a minelor. unde participau şi câteva ţări străine (Germania. Macovei. nr. 497 Conducerea societăţii „Concordia” a participat la sărbătorirea prof. „Steaua Română”. în Bucureşti. obiecte confecţionate de muncitori în timpul liber. 63. f. dezvoltarea economiei naţionale şi satisfacerea muncii româneşti. a avut loc la Bucureşti. D. Argeş. nr. la prosperitatea întreprinderilor. Oficiu care se ocupa cu expertize şi inspecţii petroliere. 496 .

). Asociaţia Industriaşilor de Petrol din România a fost invitată să participe cu un stand al societăţilor petroliere la expoziţia „Luna Bucureştilor” care s-a desfăşurat la 25 mai 1940 „cu un fast deosebit”. R. fond Societatea “Concordia”. Cu această ocazie s-au anunţat şi acordarea de burse pentru studenţii Şcolii Politehnice din Bucureşti.I. pompare. f.M. pistonaj. prin contrast. în special materiale fotografice în care se arătau: prospecţiuni. secţia Mine.. atât români cât şi polonezi şi cehoslovaci.). a prezentat la lucrările Congresului A. 498 În anul 1940. erupţie captată. lăcărit. acest lucru observându-se mai 498 499 . produse petroliere obţinute din 1929 până în 1939. dosar 222/1940-1942.J. 15-25.industria petrolului. Societatea „Concordia” alături de celelalte societăţi a participat cu un stand propriu. ing. producţie (sonde în erupţie liberă.R. anual.N. distilare (de la vechile blaze la modernele instalaţii de rafinare). f. Prin U. A făcut parte din comisia mixtă de petrolişti şi metalurgişti pentru stabilirea colaborării între industria petrolieră şi industria metalurgică şi a folosit în comunicarea sa datele şi concluziile şedinţelor coisiei. comitetul organizator având dorinţa de a înfăţişa. Acţiuni social-culturale Societatea “Concordia” se preocupa nu numai de creşterea producţiei. Moreni. etc. progresele realizate. 4-5. pentru a se putea arăta. din lipsă de spaţiu. dar era receptivă şi la problemele salariaţilor. dar. Argeş. director al uzinelor metalurgice din cadrul societăţii „Concordia”. foraj (sonde. din partea Fundaţiilor Culturale Regale. Standul societăţilor petroliere a fost organizat pe două perioade. etc. a participat şi Păstorel Teodoreanu.. S-a referit la produsele şi tehnologiile folosite de uzinele „Concordia”. depozite şi staţii de desfacere (câte erau în 1929 câte în 1939). pentru anul şcolar 1939-1940. 1919 – 1929 şi 1930-1939. Rădulescu. „Wolff”. făceau practică. câmpuri petrolifere. pe şantierele societăţii de la Gura-Ocniţei. în Parcul „Carol” începând cu anul 1935. şi Buştenari. se acordau doar puţine locuri. Studenţii. 164 . . „Reşiţa”.T.I. dosar 38/1927-1932. „Vulcan”.G. 2. D.I.14. cu această ocazie. Expoziţiile „Luna Bucureştilor” au fost organizate.A. progresele realizate de România în toate domeniile în timpul celor zece anii de domnie a regelui Carol al II-lea. „Fraţii Schiel din Braşov” şi „Lemeitre”. o comunicare intitulată „Priviri asupra realizărilor României în materie de fabricaţiune a aparatelor de foraj”. 499 Au fost expuse. Ibidem. terenuri cu sonde din lemn şi metal.

M. de valori diferite. 8-9/1920.000 lei. societatea acorda subvenţii. industria de petrol răspunzând întotdeauna la apelul ţării. 500 501 . b-dul. participări la congrese. 165 . 142. Se consideră că un lucrător instruit şi cu cât mai puţine probleme sociale are un randament superior la locul de muncă. directorul şcolii. „Analele Minelor din România”. câte 10 acţiuni „Concordia” şi cinci acţiuni „Creditul Petrolifer”. 401. societatea „Concordia” a subscris suma de 500 de lei. de către reprezentanţii societăţilor petroliere „Steaua Româna” şi „Colombia” a unei subscripţii. an III. etc. Directorul-general al Minelor din acea vreme. „Steaua Română” şi „Petrol Block”) alături de Sarmiza şi Dimitrie Alimăneşteanu. 500 La solicitarea guvernului român. Pe lângă societăţile organizatoare care au subscris câte 1. din partea societăţilor petroliere şi exploatatorii de petrol în folosul victimelor inundaţiilor din Paris. nr. şi anume în sediul Şcolii primare din Câmpina. Anual. pentru ajutoare. au pus la dispoziţia Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor din industria minieră. s-a luat iniţiativa. 632. p. Având în vedere condiţiile grele în care funcţiona Şcoala de Maiştri Sondori. nr. „Astra Română”. cu ajutorul societăţilor petroliere („Concordia”. p.000 lei. Societatea „Concordia”. în funcţie de aprobările conducerii societăţii. după război. nr. Gheorghiade.P.000 lei. Elisabeta nr.20. Becker. ajutorarea unor instituţii. p. prin reprezentanţii ei din Consiliul de Administraţie. pe un preţ convenabil. care până la 6/19 mai 1916 dorea o subscriere pentru Împrumutul Naţional. publicându-se în revista de specialitate a asociaţiei şi a dresă de mulţumire pentru aceasta. burse. 502 . prin subscriere. şi a ing. Iscu. 120.R. imobilul doamnei Eliza Văleanu-Ştefănescu. cu condiţia de a se servi exclusiv ca local pentru şcoală. Ibidem. L. care erau vărsate la Asociaţia Industriaşilor de Petrol din România. Ghika. refaceri de clădiri ale unor instituţii de stat. ing. În anul 1910. V. 9/1916. I. .ales în perioada interbelică. a mulţumit societăţii „Concordia” pentru gestul ei. 4/1910.501 Societatea a subscris la 7 mai 1920 la împrumutul Refacerii sau Consolidării iar în 1920 a făcut o importantă donaţie financiară Şcolii de Maiştri Sondori din Câmpina. din Câmpina. Societatea „Concordia. pentru cumpărarea unui local. din iniţiativa ing. alături de „Vega” şi „Creditul Petrolifer” au subscris suma de 750. Al. a fost cumpărat. înfiinţată în 1904. preşedintele asociaţiei. Meeus şi L. 502 În şedinţa din 18 septembrie 1920.

Moreni şi Târgovişte. dosar 69/1934. f. depusă la Banca Generală. 11 ianuarie 1925.000 lei pentru elevii Şcolii Superioare de Comerţ din Ploieşti. C. D. Argeş. rafinărie sau schele. dr.N.800 lei. Săptămâna „Crucei Roşii” în „Ploieştii”. precum şi biblioteca populară „G. Duqué. La aceste serbări. VII. fond Societatea „Concordia”. Argeş. 507 Cu ajutorul societăţilor petroliere şi prin străduinţele Comitetului Şcolar din Gura Ocniţei. nr. „Ploieştii”. contribuind cu câte doi lei pe săptămână de fiecare salariat aflat în serviciu în ateliere. societatea a donat sume de bani pentru ajutorarea copiilor basarabeni. pentru înfometaţii din Basarabia şi Moldova. Cea mai mare parte din această sumă a fost oferită de societăţile petroliere. 138. directorul Direcţiei Tehnice din cadrul Societăţii „Concordia”. La inaugurarea bibliotecii. nr. Societatea „Concordia” a donat suma de 1. nr. J. ca omagiu „distinsului prieten al maselor Româneşti”. 506 . Sumele strânse erau încredinţate sindicatelor petroliere. an. numită „Sirius”.A.000 lei la renta Împrumutului de 5% din anul 1922. la apelul Societăţii de „Cruce Roşie” din România. a fost construită o frumoasă şcoală. 505 . 10/1936.500 lei lunar din decembrie 1935 şi până în iulie 1936.506 În condiţiile grele cauzate de criza economică din 1929.500 lei la renta Despăgubirilor de Război 1916 şi cu suma de 97. suma s-a majorat cu un leu de fiecare lucrător. în oraşul Ploieşti s-au desfăşurat serbările organizate de Societatea de Cruce Roşie din România. Obregia. în „Analele Minelor din România”. Pentru anul 1931. în prezenţa unui numeros public din Gura Ocniţei. Acţiunea de ajutorare a copiilor basarabeni. care au scos în . Societatea „Concordia” donând suma de 1. 507 .Societatea a contribuit cu 231. delegatul Caselor Naţionale. 15. f. Dimitriu.J. În 10 august 1932. 17 februarie 1929. D. care a donat câte 1. 334.N.400 lei. Duqué” donată de grupul „Acţiunea Românească”.505 Acelaşi lucru a fost făcut şi de directorul general Ion Marinescu. Vasiliu. Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun din anul 1929. an III. comercianţi şi oameni de afaceri din oraş din oraş şi s-a strâns suma de 27. foarte necesară pentru marele număr de copii al funcţionarilor şi muncitorilor din regiune. 1.A. 503 În zilele de 16-17 noiembrie 1924. din Centrala Caselor Naţionale. p. au rostit alocuţiuni ing. Stoicoiu şi prof. . s-a inaugurat această şcoală. realizată de Secţiunea Câmpina a Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor din Industria minieră. Societatea „Concordia” a luat măsura de a participa la ajutorarea şomerilor. desfăşurate în saloanele Prefecturii au participat dr.504 În 1926. pentru sporirea fondurilor ei. 473-474. dosar 21/1928-1935. Al. fond Societatea „Concordia”. preşedintele Filialei de „Cruce Roşie” Ploieşti.J. 503 504 166 .

an IV. suliţă.A. Tânţăreanu. dosar 198/1945. Argeş. p. 14 august 1932. Vârsta participanţilor era. fond Societatea „Concordia”.J. 753. Aici aveau loc curse de biciclete. organizate din funcţionari şi lucrători ai diferitelor departamente. „Analele Minelor din România”. din partea societăţii „Concordia”. jocuri de popice. Uzinele metalurgice Ploieşti. Pentru a se evita acest lucru. care „a pus în serviciul mulţimii toată atenţia pentru progresul şi cultura ei”. atletism (aruncări de greutăţi. sărituri în lungime şi în înălţime. Deoarece terenul era situat la o distantă de 1.5 km de poarta principală de intrare. Participau. hochei. de 300 mp. 9/1932. Se acordau premii precum şi o cupă pentru câştigătoarea turneului de fotbal. Duqué. nr. pitici. 508 509 167 . 508 În alocuţiunea sa. Dorin Nicolaescu. seniori şi „old-boys”. Societatea amenajase în cadrul rafinăriei „Vega” un teren de fotbal. director general al Minelor. Rafinăria „Vega”. . f.510 La schela petrolieră Gura Ocniţei. până la 15 ani. 3. J. societatea sportivă numărând 26 de membrii. p. 70. 42.509 Societatea a înfiinţat societăţi sportive şi dispunea de terenuri de sport. se organiza serbarea sportivă „Ziua „Concordiei”” care se desfăşura în luna iunie.J. Argeş. 511 precum şi un teren de sport pentru volei.relief „calităţile eminente” ale lui G. fond Societatea „Concordia”. vecină cu rafinăria şi rafinărie. la pitici. f. fotbal.N. tracţiuni în braţe) jocuri de fotbal şi volei la care participau fete şi băieţi pe categorii de vârste. s-a găsit un teren bun de sport. Fabrica de . 512 . dar care trebuia mereu închiriat. G. ing.N. invitând „muncitorimea la cercetarea bibliotecii”. A. dosar 84/1944. la juniori între 15-18 ani iar seniori de la 18 ani în sus. D. şeful Inspectoratului Minier Târgovişte şi şefii subinspectoratelor miniere. Din partea Ministerului Industriei a participat ing. atletism. 335. pentru a ajunge la acest teren. „Curentul Prahovei”. Gura-Ocniţei şi Moreni. reprezentanţi din Sediul Social Bucureşti. societatea deţinea o arenă de tenis la care însă accesul era liber numai personalului tehnic şi de conducere. invitaţii şi echipele sportive străine de rafinărie şi care luat parte la serbările sportive. 512 Anual. tenis de câmp. pe care activau echipe complete de volei. Ploieşti. în apropierea fabricii. să parcurgă distanţa pe drumul principal şi pe toată întinderea rafinăriei. J. D. 511 . A avut loc şi o serbare susţinută de elevii şcolii „Sirius”. juniori. nr. pe stadionul municipiului Ploieşti. Duqué a recomandat înălţarea prin cultură. erau nevoiţi. „Buletinul Muncii şi Asigurărilor Sociale” octombrie-decembrie 1934. 510 .A. situat între fabrica „Ceramica”.

518 Odată cu înfiinţarea. s-a adresat în 1933.500 lei. Directorul general al societăţii „Concordia”. pentru achitarea titlurilor subscrise la împrumut.J. cu mesajul „trimit rezultatul subscripţiei personalului direcţiei tehnice a societăţii „Concordia”. Teodorescu Al. 179. 500 lei. 15/1939. 517 . . 516 Funcţionarii şi muncitorii societăţii „Concordia” au răspuns apelului ministrului Economiei Naţionale. Ibidem. Funcţionarii plăteau sumele în şase rate lunare iar lucrătorii în 10 rate lunare. societatea a subscris la acest fond suma totală de 100. Timişoara şi Cernăuţi. dosar 11/1934-1940. renunţă la diurna sa de deputat şi oferă suma de 144. C-tin Angelescu. 10 iunie 1937 şi „Imparţialul” (Ploieşti) 25 august 1937. 515 În 1935 a plătit.5% suma totală de 15. „Ialomiţa”. G. 516 . f. şi anume „Electrica”. informa pe ministrul de finanţe că un număr de 29 de societăţi petroliere au subscris un total de 900. Iaşi. f. f. directorul Direcţiei Tehnice din Ploieşti a societăţii „Concordia”. 157. fiind deputat de Hotin.Bidoane Constanţa. 515 .P. sub-directorul C. Suma a fost debitată la Banca Comercială Română.A.980. În 18 decembrie 1939. M. Al. prevăzându-se 25% din 513 514 . care i se adresau în scris cu solicitări financiare. preşedintele Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România.000 lei. 168 . Departamentul Electrica din Câmpina. studenţilor lipsiţi de posibilităţi materiale din Universităţile Bucureşti. Miu. la Împrumutul Intern pentru Consolidarea de 3% suma de 35. publicaţiile cu caracter de Stat erau distribuite prin această direcţie după criterii de repartizare proprii şi cu un tarif comun oficial.000. fond Societatea „Concordia”. dosar 267/1945-1946. Argeş. D. 517 Astfel.R. av. pe lângă Ministerul Presei şi Propagandei a unui serviciu intitulat „Direcţia Publicaţii”.000 lei. 101. şi ing. Ion Marinescu. în 1938. Voinescu. Societatea „Concordia” şi societăţile afiliate ei. Departamentul Petrol. p. subscriind sume importante la Bonurile Înzestrării Armatei în anii 1939-1940. 1. În 1937. „Creditul Carbonifer” şi „Lignitul” au subscris la Împrumutul de Înzestrare a Ţării de 4. Departamentul Minier Schitu Goleşti. 518 .000. cu menţiunea că pentru anul şcolar 1933-1934. f. nr. „Universul”. Ibidem. De asemenea. în valoare de 32. Duqué a donat suma de 14. 6. 7-8. Eitel.100 lei. prefectului judeţului. 514 Conform deciziei Direcţiei Generale din cadrul societăţii.000 lei plus titlurile de rentă depuse de directorul societăţii „Electrica” M.000 lei. J. Zănescu. le acorda burse trimestriale În anul 1934. dosar 185/1939. se făceau reţineri din salarii personalului societăţii.000..105 lei pentru construirea noului vas-şcoală „Mircea”. nr.N. Ibidem. dosar 2/1916-1935. la trei studenţi merituoşi. în scris. schela „Gura Ocniţei” 513.000 lei pentru burse. 136.

După desfiinţarea direcţiei. p. care scăpau astfel „de impostorii milogi şi şantajişti” şi de către ziarele „cinstite şi fără simpatii”. 50.preţul oricărei publicaţii. Prahova. Pantazzi. dosar 288/1942. în speţă.000 lei. începând din octombrie. pe toată durata războiului. destinată procurării de daruri luptătorilor de pe front. directorul general Ion Marinescu. Ploieşti. în Adunarea generală a acţionarilor s-a asociat manifestărilor de fidelitate pentru Maiestatea Sa Regele şi a adus un omagiu pentru pierderea fraţilor din Bucovina şi Basarabia fiind alături de durerea prin care treceau aceştia. prin care aduce la cunoştinţă înfiinţarea unei subvenţii lunare permanente de 150. în urma rapturilor teritoriale. generalul de divizie C. cărora urma să li se trimită în fiecare lună „daruri variate”. „Imparţialul”. erau mult mai ieftine decât tarifele marilor cotidiene din Bucureşti. 519 520 169 . a fost organizat în imobilul societăţii din B-dul Domniţei nr. indicaţi a primi daruri prin rotaţie. precum şi o cantină la care să servească masa toţi aceşti refugiaţi. respectiv repartizarea acestor publicaţii de către primul preşedinte al Tribunalului de reşedinţă. Din dragoste şi recunoştinţă pentru bravii ostaşi români care luptau pe frontul de răsărit. 832. Direcţia Generală a Societăţii „Concordia” s-a adresat Ministerului Apărării Naţionale. fond Societatea „Concordia”. 520 Animat de aceste sentimente. „Moniteur du Pétrole Roumain”. Ibidem. 6. 424 din 2 octombrie 1942. Ministrul Apărării Naţionale. 521 . Se solicita nume şi adrese ale unor ostaşi nominalizaţi la întâmplare de minister. prin adresa nr. fusese primită cu satisfacţie de către cei care aveau publicaţii de făcut. f. 3683 din 21. 23 octombrie 1940. Inovaţia cu publicaţiile date prin minister. Cu ocazia evenimentelor din anul 1940. mulţumind totodată societăţii pentru iniţiativa „pornită din adâncul unei conştiinţe curat româneşti”. 13-14.521 . În numele tuturor acţionarilor din ţară şi în asentimentul tuturor acţionarilor din străinătate. nr. prin adresa nr. . 14/1940. p.1942. Ion Marinescu a solidarizat întreaga societatea „Concordia” „manifestărilor de dragoste şi devotament pentru Rege şi Ţară”. dispune trimiterea la începutul fiecărei luni a unor tabele pe unităţi cu numele ostaşilor. unde exista şi pericolul unor publicări neregulate a materialelor. s-a revenit la vechiul regim. inclusiv cele din Ploieşti. Tariful gazetelor de provincie. Tribunalul jud.10. victime asigurate ale concurenţei „acestor nedemni indivizi”. cazarea refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina în 10-15 camere pentru bărbaţi şi femei şi 5-6 camere pentru familii cu mai mulţi copii. 519 Societatea „Concordia” avea cinci publicaţii mari de consolidări petrolifere pe care le prezenta pentru taxare şi apoi repartizare la gazetele care le publicau. în 1940. aplicat până în 1938.

dar şi de bun român.P. privind aplicarea impozitului excepţional de reîntregire şi lichidarea angajamentelor de subscriere la Împrumutul Reîntregirii din 1941. pe care i-au trimis pe front prin Comitetul de Patronaj Prahova. Argeş. 525 În această calitate. D. pentru prelungirea termenului de subscriere la Împrumutul Reîntregirii din 1941. Şi aceste cutii au fost expediate pe front prin Comitetul de Patronaj Prahova. 183 din 9 martie 1942. . 5 pachete de ţigări.N. această lege completa prevederile Decretului-Lege nr. inginerii. M. a Cercului Bucovinenilor din Bucureşti. a luat măsuri pentru deschiderea în imobilul său din b-dul Domniţei nr. pentru adăpostirea cca. chibrituri.A.200 din 31 iulie 1941. dosar 228/1941. „Universul”. 524 . 170 . 2. directorul Ion C.046 din 2 mai 1942. 5 iulie 1940. cărţi poştale şi săpun. dosar 294/1939-1940. 3. Astfel. nr.523 Prin Decretul-Lege nr.000 lei. f. 522 Societatea „Concordia” sponsoriza diferite acţiuni sociale şi culturale şi dona sume de bani drept ajutoare. 50-60 refugiaţi din Basarabia şi Bucovina. directorul general Ion Marinescu. dosar 69/1934. Acest împrumut era autorizat prin Decretele-Legi nr. 1. DJAN Argeş.000 lei lunar suplimentar de cheltuielile societăţii.În aprilie 1942. f. 911 din 25 martie 1942 şi nr. de cozonac. în dorinţa de a veni în ajutorul ostaşilor români ce luptau pe frontul din Crimeea. Ibidem. 5 aprilie 1942. iar de Sfintele Sărbători de Paşti au făcut o colectă de 150 cutii de carton în care au pus în fiecare câte un kg. Pentru întreţinerea acestora. Societatea „Concordia” a subscris suma de 119. f. în unanimitate de voturi. De fapt. p 832. 50 a căminului „Concordia”. 1 525 . publicat în „Monitorul Oficial” nr. în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii din 5 iulie 1940. Au fost pregătite dormitoare comune separate pentru femei bărbaţi şi copii şi 10-12 camere pentru familişti. au colectat bani pentru 500 perechi ciorapi de lână. a prezentat contribuţia societăţii la problemele sociale cu care se confrunta ţara. Marinescu a fost ales.J. „Tribuna”.628. 14/1940. societatea.R. cărora li se dădea şi întreţinerea necesară. 5 ouă roşii. după ce a contribuit la Împrumutul Statului şi a subscris la Bonurile pentru Înzestrarea Armatei. fond Societatea „Concordia”. 524 În Adunarea Generală din 6 aprilie 1941. funcţionarii şi lucrătorii Uzinelor „Concordia” din Ploieşti. fond Societatea „Concordia”. el 522 523 . 2 – 6 . Înţelegând momentele grele prin care trecea ţara şi poporul român. 59 din 10 martie 1942. membru de onoare. 810 din 8 noiembrie 1942. nr. se stabilea obligativitatea societăţilor de a subscrie la Impozitul Excepţional al Reîntregirii. Ion Marinescu acorda 10.

Atunci când era solicitată.000 lei la subscripţia Bonurilor pentru înzestrarea armatei”. şi avea sumele necesare din fondurile culturale pe care le avea la dispoziţie. Ibidem. 10. în şedinţa Consiliului de Administraţie. Între lunile august-decembrie 1942. Sigmund. societatea acorda subvenţii. 529 .000 de lei ca ajutor pentru repararea acoperişului. 35. În 10 iunie 1941. personal. 5-38.000.000 lei ca subscripţie pentru Biserica „Unirea” din Chişinău precum şi o pensie lunară de 5. donaţii şi ajutoare.526 Ion Marinescu a contribuit de asemenea. În 26 iunie 1940. din comuna Baia de Arieş. 529 526 527 . De asemenea. 527 La 6 februarie 1940. fost director şi procurist. 355-356. Span”. cu suma de 1. Ballif. av. Gh. a aprobat acordarea unor pensii de urmaşi pentru inginerul Gh. f.005. fost şef al secţiei de vânzare din Braşov a societăţii.000 lei Uniunii Industriilor Metalurgice şi Minereu din România. f. 3-4. dosar 45/1942.000 lei lui Vasile Militaru. 528 Consiliul de Administraţie în şedinţa sa din 8 octombrie 1943. la aceste subscripţii. au fost acordate o donaţie de 2.solicita comitetelor de bucovineni şi basarabeni să facă recomandările necesare pentru instalarea refugiaţilor începând cu 10 iulie 1940. din Bucureşti. Ibidem. f. Societatea „Concordia” a acordat un ajutor de 15. 528 . la 11 iulie 1942 se acorda suma de 1. fost conducător al secţiei Contencios şi procurist şi văduvei lui H.000 lei avocatului Gh. Constantinescu cu începere de la 1 iulie 1942 pe tot timpul vieţii dar acceptarea pensiei de către avocat se făcea cu renunţarea din partea lui la orice alte despăgubiri sau pretenţii.000 lei ce reprezenta salariul pe o zi a întregului personal al societăţii „Concordia”. pentru volumul său „Stropi de rouă”. 3. Dorind să răspundă cu toată graba şi cu toată însufleţirea „Înaltei Chemări Regale” de a se înscrie în Partidul Naţiunii. . Lazăr. f. pentru a se putea face faţă cheltuielilor de întreţinere a şcolii şi a se evita închiderea ei după ce funcţionase timp de 25 de ani. dosar 185/1939. împreună cu afiliatele sale. că societatea „a făcut întotdeauna dovada unor sentimente deosebite de iubire şi devotament pentru Maiestatea Sa Carol al II-lea şi pentru Ţară”. 171 .199 membrii de partid şi a vărsat 126.000 lei Comitetului Şcolar al Gimnaziului Mixt „ P.000 lei Societăţii „Octavian Goga”. Ion Marinescu a trimis preotului Grigore Cristescu de la Biserica „Pitar Moşu”. Ibidem. 20. Ibidem. au înscris 7. directorul general Ion Marinescu arăta. dosar 318/1942-1948. societatea.

mulţumea în mod deosebit conducerii societăţii pentru „dărnicia ce a-ţi manifestat” şi asigura că suma donată la Apelul adresat societăţii pentru a susţine acţiunea „Ajutorul de Iarnă”.În anul 1943. Petru şi Pavel„ din Ploieşti. în valoare de 20. societatea a acordat ajutoare pentru refacerea unor clădiri de învăţământ. Prahova. solicitate pentru procurări de medicamente şi tratamente necesare celor bătrâni şi lipsiţi de ajutoare. va ajunge acolo unde „nevoia de închegare naţională şi socială o cere mai imperios”.000 lei făcută Şcolii de Gospodărie Urbană gr. dosar 140/1943-1944. fond Liceul „Sf. dar mai ales în 1944.531 Asociaţia pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român („ASTRA”) a cărui preşedinte de onoare era regele Mihai I. d-na. D. în numele mareşalului Ion Antonescu. în 26 februarie 1944. f.J. pentru cantina care deservea pe bravii ostaşi români în trecere prin gara Chitila530. mulţumea directorului general al societăţii „Concordia” pentru subvenţia acordată. Ibidem. au făcut în zilele de 26 şi 27 iunie o excursie ştiinţifică în regiunea Băicoi – Câmpina – Braşov – munţii Perşani – Bran – Rucăr – Albeşti. prin intermediul d-nei Dorina Porsena. se adresau călduroase mulţumiri pentru donaţia făcută de societate în valoare de 118.400 lei. dosar 2/1945. distruse de bombardament.000 lei făcută de societate. erau analizate de conducerea societăţii şi.A. 1.000 lei acordată. 172 . 247. se adresau mulţumiri societăţii pentru donaţia în valoare de 10. 533 Ajutoarele în bani. în 24 februarie. pentru construirea Palatului Invalizilor „din ordinul şi prin grija mareşalului”.000. la 1 iulie. Astfel a acordat suma de 2. la 15 iunie Societatea de „Cruce Roşie”.N. f. scrisori de mulţumire după cum urmează: în 4 februarie. preşedinta Consiliului de Patronaj al Operelor Sociale.000 lei. în campania 1943-1944. mulţumea pentru donaţia în valoare de 20. Maria Antonescu. Ibidem. împreună cu profesorii lor. mulţumea societăţii. pentru bunăvoinţa cu care aprecia activitatea naţional-culturală pe care o desfăşura zilnic instituţia şi pentru suma de 25. f. din cadrul facultăţii. f. . în valoare de 530 531 . se acordau astfel de ajutoare. Ibidem. 533 .000 lei pentru refacerea clădirii liceului „Sf. I Bolgrad. la 2 iulie. religioase. Petru şi Pavel” Ploieşti. directorul Laboratorului de Geologie Aplicată din cadrul Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti. 2. 532 . Societatea „Concordia” a primit pentru ajutoarele băneşti oferite. 3-7. în funcţie de sumele alocate anual. filiala sectorului IV – verde.532 După 1 august 1943. datorită căreia studenţii de la Ştiinţe Naturale şi Geografie.

537 În fiecare unitate a societăţii „Concordia”. Apoi. înfiinţând Stoluri de Străjeri.I. f.S. D. Juilland Paul.J. lucrările practice şi proiectele. a hotărât în aprili3 1943 acordarea a patru burse a câte 7. Piteşti. pe lângă pregătirea lucrătorilor şi funcţionarilor. Argeş.A. C. volei. Cochiu N. adică pe timp de 10 luni.A. Gabor Ştefan. conform programei şcolare. 536 . „bolnav şi bătrân”. din anul 1938. Elevii citaţi mai sus aveau obligaţia de a urma cursurile în mod regulat. s-a aprobat acordarea de 500 lei profesorului de scrimă C-tin Pancu. inclusiv Comisia Militară de Control şi Recepţie. Gheorghe. anul III. câte o secţie a organizaţiei „Muncă şi Lumină”. erau rugaţi să acorde tot sprijinul iniţiativelor luate de organizaţia „Muncă şi Voie Bună” din Uzinele Metalurgice „Concordia”. dându-şi toate examenele. de la Facultatea de Mine şi Metalurgie. fond Societatea „Concordia”. proiectele. 537 . anul IV. la terminarea lor. ciclism.534 Conducerea societăţii „Concordia” în dorinţa de a ajuta şi promova „elementele bune şi lipsite de mijloace”. lucrările.000 lei lunar studenţilor. spirituală şi fizică a ucenicilor ce lucrau în cadrul societăţii. f. Pe lângă ridicarea nivelului cultural al .M. anul IV. pe termen de minim 3 ani.298 din 4 august 1939. Ibidem. conducerea uzinelor „Concordia”. care desfăşura o bogată activitate culturală şi sportivă. Artaxerxe. 1. erau înfiinţate echipe de fotbal. în 12 aprilie 1943.P. dosar 239/1944. viitori ingineri. Ibidem. 535 Conducerea societăţii era interesată. 534 535 173 . pe toată durata timpului ce mai rămăsese până la terminarea cursurilor. . Astfel. în educarea teoretică şi practică. fiecare din părţi era liberă de a prelungi angajamentul încheiat. ei se obligau a servi Societatea „Concordia” în calitatea de ingineri. 536 Se organizau diferite acţiuni culturale în zilele de sărbătoare. etc. „Muncă şi Voie Bună”. dosar 248/1943. Comisia Militară de Control şi Recepţie la Uzinele „Concordia”. a funcţionat. Prin circulara Ministerului Muncii 26. precum şi organizaţii. În cadrul acestor organizaţii. societatea se obliga să acorde aceste sume studenţilor Bubulac I. astfel ca. f. cărora le punea la dispoziţie tot ceea ce era necesar pentru activitate. f. După terminarea cursurilor şi obţinerea diplomei de inginer. dosar 50/1939-1940. şi în măsura permisă de legile în vigoare. Astfel. să aibă trecute toate examenele. anul IV. precum şi expoziţii „Muncă şi Voie Bună”. 6. atletism. 256.N.sute sau mii de lei. dosar 249/1943-1944. cu echipamentul sportiv necesar şi amenajări de terenuri şi baze sportive. 14.

salariaţilor, aceste secţii aveau ca scop şi sustragerea lor de sub influenţa unor curente politice ca legionarismul sau comunismul. 538 Conform legii de organizare şi funcţionare a Radiodifuziunii, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 188 din 15 august 1940, Societatea „Concordia” a instalat aparate de radio în incinta unităţilor sale, în scopul informării şi culturalizării salariaţilor. Fiecare salariat era obligat să contribuie cu câte 5 lei la fondul de bibliotecă a secţiei „Muncă şi Lumină”. Prin Decretul-Lege publicat în „Monitorul Oficial” nr. 16 din 20 ianuarie 1945, Oficiul „Muncă şi Lumină” a fost transformat în Oficiul Muncitoresc de Educaţie şi Cultură (O.M.E.C.). Anual, a fost sărbătorită, în cadrul societăţii, „Ziua Eroilor” iar conform unei dispoziţii a Patriarhiei Române, în unităţile societăţii aveau loc, de două ori pe lună ore de catehizare, la care participau toţi lucrătorii. Preoţii ţineau conferinţe şi slujbe religioase în cadrul unităţilor societăţii, sub genericul „Simbolul credinţei”. Societatea „Concordia” a cheltuit an de an milioane de lei pentru organizarea secţiilor sale „Muncă şi Lumină” şi pentru achiziţionarea unor aparate de proiecţie cinematografică. La schela Gura Ocniţei funcţiona un cinematograf în baza Regulamentului de înfiinţare şi funcţionare a cinematografelor din 30 martie 1927. 539 Pentru înfiinţarea unui cinematograf erau necesare următoarele: actul de cetăţenie al societăţii, planul localului de cinematograf cu sala plus dependinţe; numărul scaunelor şi culoarele printre ele; intrările şi ieşirile din sală; gurile de apă, instalaţiile sau materialele de prevenire a incendiilor; localul cabinei de proiecţie. Toate aceste acte trebuiau să fie întocmite în patru exemplare pentru a putea să se obţină avizul de funcţionare. Exista sală de cinematograf şi la schela Lilieşti, organizată într-o baracă de lemn, în sat, lângă cantină. 540 Cu toate încercările făcute, la schelele petroliere, activitatea culturală era mai slabă deoarece se aprecia că „majoritatea lucrătorilor din şantiere şi fără exagerare putem spune că 90% sunt ţărani din satele din împrejurimi. Deşi aceştia sunt meseriaşi, calificaţi sau sondori cu cărţi de meşteri, totuşi, nu le este singura meserie pe care se bizuie, cum este lucrătorul dintr-o uzină sau rafinărie, ci mai este şi agricultor. Şi oricât de bine ar fi el plătit la societatea, agricultura nu o neglijează. Deşi, îndată ce a terminat lucrul
. C. Dobrescu , M. Racheru , Istoria rafinăriei „Astra Română” Ploieşti reflectată în documente (1889-1948), Editura „Cartea de Nisip”, Ploieşti, 1998, p. 71. 539 . D.J.A.N. Argeş, fond Societatea „Concordia ”, dosar 51/1946, f. 77. 540 . Ibidem, dosar 318/1942-1948, f. 155v.
538

174

la şantier, gândul lui nu este altul decât să pornească spre casă, ca din nou să se apuce de gospodăria lui”.541 Conducerea societăţii propunea autorităţilor, luarea unor măsuri pentru cultivarea sentimentului naţional şi patriotic, în rândul lucrătorilor. Greutăţile inerente purtării războiului, situaţia frontului, mai ales începând cu februarie 1944, precum şi ecourile de natură politică, ce răzbăteau prin presă, erau răstălmăcite inconştient sau tendenţios şi creau in spiritul general al masei lucrătorilor, care era „necultivată şi dezorientată”, o tendinţă de nepăsare faţă de soarta neamului românesc, pentru care se făceau atâtea jertfe pe front. 542 Se considera necesar ca autorităţile superioare să organizeze în centrele mai industriale conferinţe „pentru luminare şi pentru răscolirea sentimentelor naţionale şi patriotice, prin vorbitori aleşi dintre cei care au făcut războiul în răsărit, care pot vorbi în cunoştinţă de cauză şi care pot face să vibreze adâncurile sufleteşti ale ascultătorilor.” 543 Tablourile, broşurile de propagandă şi cărţile distribuite de Societatea „Concordia”, din cele trimise de Ministerul Muncii, rămâneau „literă rece, fără răsunet şi fără înflăcărare”. La Constanţa, s-a reuşit să se organizeze un teatru „Muncă şi Lumină” cu cca. 500 de locuri, destinat pentru muncitori şi funcţionari, şi el era considerat cel mai indicat pentru propaganda cuvântului menit să redeştepte conştiinţa naţională română. Organizaţiile de „Muncă şi Lumină” au organizat pe şantierele miniere ale societăţii de la „Schitu Goleşti” conferinţe, serbări, şezători, expoziţii, prezentări de filme şi piese de teatru, jocuri sportive. Scopul activităţilor ţinute era ridicarea sentimentului naţional, luminarea maselor muncitoreşti si prezentarea pericolului pe care îl reprezenta bolşevismul pentru ţară. Temele conferinţelor organizate se refereau la „Lupta naţionaliştilor români din Ardeal până în 1919”; „Bolşevismul şi războiul actual”, „Rolul european al României”, etc. Direcţia „Muncă şi Lumină” din cadrul Ministerului Muncii înaintau anual reviste, broşuri de propagandă („Cuvinte către muncitori”) şi broşuri umoristice în care se înfăţişau, cu ironie, activitatea conducătorilor Angliei, SUA şi Rusiei. 544 Filmele prezentate de caravanele cinematografice şi care erau de diferite genuri, muncitoreşti, educative, comedii, făceau întotdeauna
541 542

. C. Dobrescu, op.cit, p. 99. . D.J.A.N. Argeş, fond Societatea „Concordia ”, dosar 10/1944, f. 49. 543 . Ibidem. 544 . Ibidem, fond Societatea „Concordia ”, Departamentul minier Schitu Goleşti, dosar 2/1942-1943, f. 1-100; 23/1942-1943, f. 1-150; dosar 25/1943, f. 1-250.

175

sălile arhipline. Nici Departamentul minier şi nici Electrica nu aveau aparate de cinematograf proprii dar, muncitorii aşteptau venirea caravanei cu filme care prezentau şi documentare deosebit de interesante despre frumuseţile diferitelor regiuni ale ţării. Serbările erau organizate cu concursul căminelor culturale din comunele învecinate şi erau prezentate cântece de către coruri mixte şi bărbăteşti, poezii, piese de teatru sau erau organizate cu prilejul diferitelor sărbători, când se împărţeau daruri şi ajutoare constând în alimente şi îmbrăcăminte, văduvelor, copiilor orfani şi muncitorilor merituoşi. tot cu prilejul acestor serbări, localnicilor prezenţi li se arăta prin diferite mijloace „care este raiul bolşevic al lui Stalin” considerându-se necesară o propagandă patriotică binefăcătoare în rândul lucrătorilor. 545 Tot pentru propaganda contra comunismului erau aduşi să vorbească lucrătorilor foşti soldaţi, răniţi, din Transnistria, care vorbeau despre „raiul bolşevic din Rusia”. Corpul 1 Armată a înaintat departamentului, în septembrie 1943, instrucţiuni cu privire la modul de desfăşurare a serbărilor.546 În revista „Sentinela şi soldatul”, erau prezentate articole despre Ardeal şi despre apostolatul românilor ardeleni pentru menţinerea limbii, credinţei şi independenţei. Periodic aveau loc întreceri între echipele de fotbal şi volei ale celor două departamente, Minier şi Electrica. De asemenea, se organizau şi excursii la sfârşit de săptămână pentru lucrătorii disponibili sau personalul tehnic şi administrativ, însoţiţi de membrii familiilor la Peştera Dâmbovicioara, ca cabana Voinea şi în alte zone. Şefii secţiilor „Muncă şi Lumină” au primit „Îndatoririle misionarului propagandist” cu scopul de a căuta propagandişti printre lucrători, pentru a prezenta diversele teme înaintate de la Bucureşti. Cu toate că s-a căutat, nu au putut fi găsiţi, printre lucrătorii departamentului, oameni capabili pentru a fi pregătiţi ca „agenţi propagandişti” deoarece erau oameni simpli şi fără pregătirea necesară. 547 În 26 martie 1944, s-a constituit secţia „Muncă şi Lumină” a societăţii „Concordia”, Departamentul Minier din Câmpulung-Muscel, pentru cei 1.200 de salariaţi şi 32 de ucenici.548 Şeful secţiei „Muncă şi Lumină” ing. Alexandru S. Popescu, care era şi şeful echipei de presă şi propagandă, raporta în martie 1944, că şantierul de la Schitu Goleşti, avea două cantine, unde luau masa 200 de muncitori pe zi şi unde erau instalate trei aparate de radio, baie cu 24 de duşuri şi una infirmerie, exista un cămin pentru 55 de familii. Dată fiind situaţia grea în ceea ce priveşte aprovizionarea,
545 546

. Ibidem, dosar 8/1942, f. 4. . Ibidem, dosar 25/1943, f. 294-295. 547 . Ibidem, dosar 7/1942, f. 31. 548 . Ibidem, fond Societatea „Concordia ”, dosar 84/1944, f. 3.

176

conducerea departamentului, încă din 1941, printr-una din cantinele sale, aproviziona lucrătorii şi funcţionarii care locuiau în raza oraşului Câmpulung precum şi gospodăriile acestora. Erau aprovizionate 697 de gospodării cu 2.331 de membrii cu pâine, carne, zahăr, făină, ulei. De asemenea, se ocupa şi de angajaţii care locuiau în comunele învecinate oraşului.549 Era amenajat un teren de sport de 300 mp., şi activau două echipe de fotbal şi una de volei. Erau organizate două biblioteci cu 800 de cărţi. Sala de spectacol avea 300 de locuri, unde se făceau repetiţii şi se organizau spectacole, de către echipa de teatru formată din muncitori şi corul bărbătesc format din 30 de persoane. Nu avea sală de cinematograf. 550 În ceea ce priveşte şantierul minier de la Baia de Arieş, din anul 1944, prin eforturile unui colectiv în frunte cu subdirectorul ing. Dan Lubenescu, care în acea vreme era şef de exploatare, şi cu concursul conducerii societăţii „Concordia”, s-a înjghebat o modestă sale de teatru şi de cinematograf, pentru 150-200 de persoane, cu cabină, curent electric şi tot ceea ce era necesar, exceptând aparatul. Pentru proiecţia filmelor, s-a închiriat un aparat care însă, după foarte scurt timp, a fost luat de către proprietar, care dorea să obţină mai mulţi bani din închiriere. 551 Mina, neavând decât 293 de angajaţi, iar fondul cultural existent redus, urmărinduse ridicarea nivelului cultural al muncitorilor, se dorea, cu ajutorul societăţii, achiziţionarea unui aparat, cu plata în rate. Prima rată ar fi fost suma disponibilă de la fondul cultural iar pentru restul ratelor muncitorii propuneau achitarea, din încasările ce urmau a fi făcute din rularea filmelor pentru populaţia din zonă.
. Ibidem, fond Primăria oraşului Câmpulung-Muscel, dosar 9/1941, f. 107. . Ibidem, fond Societatea „Concordia ”, dosar 84/1944, f.3. 551 . Ibidem, dosar 100/1948, f. 10.
549 550

177

189

CAPITOLUL III EXTRACŢIE, PRELUCRARE ŞI COMERCIALIZARE 1918-1944
Pentru a se păstra şi asigura statului maximum de beneficii din exploatarea terenurilor petrolifere, Constituţia din 1923 a naţionalizat subsolul ţării şi s-a trecut în proprietatea statului, cu excepţia drepturilor câştigate. Rămânea ca statul să organizeze şi să urmărească realizarea unei politici consecvenţe în materie de petrol. O adevărată şi definitivă politică a petrolului nu se putea însă hotărî înainte de a se fi întocmit harta terenurilor petroliere a ţării, înainte de a se fi determinat - prin lucrări de explorare (prospecţiuni şi explorări) – unde exista petrol, la ce adâncime şi în ce cantităţi aproximative putea fi găsit. Baza politicii în materie de petrol era, prin urmare, în primul rând o politică de explorare, care, din nefericire, nu s-a făcut de stat şi nici nu s-a încurajat de întreprinderile petroliere. În cadrul legislaţiei, statul poseda toate mijloacele pentru a controla pe deplin caracteristicile tehnice, programele de lucru şi întreaga activitate a industriei de petrol. Dar, nu intervenţiile statului au lipsit în perioada interbelică ci, dimpotrivă, iniţiativele lipsite de continuitate, care au contribuit în mare măsură la crearea unei instabilităţi a regimului minier din ţara noastră şi a unor condiţii neprielnice care au avut rezultate atât de defavorabile, în primul rând în ceea ce priveşte investiţiile necesare pentru crearea unor rezerve de terenuri petroliere. Societăţile petroliere, departe de a fi neglijat descoperirea de noi zăcăminte, au investit sume considerabile pentru lucrările de prospecţiuni şi explorare, deşi nu au avut nici o încurajare pentru a o face. Numai în perioada 1928-1939 numărul de metrii foraţi pentru sondele de explorare au atins cifra de 304.608, valoarea acestor sonde atingând 5.610.000.000 lei. Pentru a evidenţia riscul suportat de societăţile petroliere este suficient să arătăm că numai în perioada 1932-1940 au avut 208 sonde forate care nu au dus la nici un rezultat. Această investiţie „moartă” reprezenta numai pentru cei opt ani arătaţi aproximativ 3.200.000.000 lei adică peste o treime din totalul capitalului întreprinderilor petroliere din ţară. 552
552

. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Argeş, fond Societatea „Concordia, dosar 82/1940-1941, f. 14, (în continuare, D.J.A.N. Argeş).

190

Opinia societăţilor petroliere era că nu prin apariţia statului ca „explorator pe teren, printr-o organizaţie industrială”, care urmărea descoperirea de noi terenuri petroliere s-ar fi putut ajunge la ţelul urmărit în timpul cel mai scurt şi în condiţiile cele mai favorabile pentru economia naţională. Ar fi trebuit ca statul să creeze condiţii prielnice printr-o legislaţie minieră echitabilă care să determine o dezvoltare la maxim a activităţii de prospecţiuni şi de explorări, pentru a se crea astfel, noi rezerve petroliere. Începând cu 1 septembrie 1939 şi până la sfârşitul anului 1944, şantierele petroliere ale societăţii „Concordia” precum şi ale celorlalte societăţi, au resimţit o perioadă de stagnare, iar randamentul a suferit toate consecinţele unei situaţii anormale. Dacă până în 1939 şantierele se aprovizionau cu materiale şi unelte speciale de la fabrici cu reputaţie mondială, legăturile fiind întrerupte după 1939, stocurile s-au epuizat iar cele produse ulterior cu materii prime din ţară, nu au corespuns aşteptărilor, producându-se uzuri premature. La sfârşitul anului 1944, după şase ani de lipsuri de materiale, necesitatea importului era stringentă. În afară de vechile legături cu furnizorii din S.U.A., Anglia, Franţa, Belgia şi Cehoslovacia se creau posibilităţi de a se procura materialele necesare şi de pe alte pieţe mai ales din U.R.S.S. 553

3.1. Forajul Cercetările geologice întreprinse de societatea „Concordia” au confirmat existenţa în zonele petroliere din Prahova,Dâmboviţa şi Buzău a unor noi zăcăminte de ţiţei. Se impunea, din partea societăţii o intensificare a acţiunii de foraj. Din punct de vedere tehnic, această acţiune cuprindea două aspecte: forajul special întreprins în scopul explorării şi depistării noilor zăcăminte si forajul de exploatare care consta în instalarea propriu-zisă a utilajelor de foraj şi de extracţie. 554 După 1920, materialele de foraj şi de exploatare erau procurate de Societatea „Concordia” din străinătate, la preţuri considerabile, dar cu ajutorul sumelor acordate de Societatea „Petrofina”, aceste materiale au asigurat activitatea de foraj pe şantierele societăţii. De asemenea, din 1924, Societatea „Concordia” avea un specialist belgian în foraje şi anume inginerul R. Cotteleer, priceput, cu experienţă, care va deveni absolut indispensabil pentru bunul mers al lucrărilor. 555
553 554

. Ibidem, fond Societatea „Sovrompetrol”, dosar 61/1946, f. 3-5. . „Monitorul Petrolului Român”, nr. 10/1921, p.111, (în continuare, M..P.R.); 555 . D.J.A.N. Argeş, fond Societatea „Concordia” , dosar 291/1939-1944, f. 18. 191

canadian şi pensilvan la forajul percutant hidraulic tip Alianţa sau Raky. cât şi din noile structuri descoperite. Constantinescu. iar preţul de cost pe metrul forat . Contribuţia capitalului străin în industria petroliferă românească. deci o creştere de patru ori. simplificarea programului de închidere. Interesate de profituri maxime. respectiv o suprafaţă de 1. De aici posibilitatea de a merge mai adânc şi a descoperi noi straturi. Gh. Tehnica forajului s-a perfecţionat şi modificat aproape continuu. Din istoria petrolului românesc. Dacă în perioada 1923 – 1928 durata medie de săpare a unei sonde la 1. 14. cunoaşterea mai aprofundata a straturilor geologice din schelele petroliere. faţă de 3-4 ani. S-a dat posibilitatea astfel să se exploateze statele în profunzime. p.N. 558 Cauzele acestui progres au fost: perfecţionarea materialelor de foraj.În baza Legii minelor din 1924. Bucureşti 1937.390 hectare pentru explorări şi o suprafaţă de 50 hectare pentru exploatări. terenurile în care existenţa ţiţeiului nu putea fi pusă la îndoială. Metrii săpaţi pe an şi de sondă.557 Progresul în materie de foraj.556 În ceea ce priveşte prospecţiunile nu s-au întreprins aproape deloc studii serioase pe teren. dar şi în rapiditate.191.000 metri. mulţumindu-se să exploateze la maximum. f. 557 . atât din vechile şantiere. prin sistem percutant. Aceasta reiese limpede din faptul că în întreaga perioadă 1924-1929 numai două societăţi petroliere prospectoare au cerut drepturi de exploatare în regiunile pe care pretindeau că le-au prospectat. simplificarea tubajului prin întrebuinţarea sistemului hidraulic Rotary şi a metodelor de închidere prin cimentare.000 metri o sondă a putut fi săpată in circa 3-4 luni. 1957.J. 97 558 . statul a acordat întreprinderilor petroliere. prin forajul hidraulic rotativ s-a ajuns la 20 – 30 zile. Această nouă metodă de foraj a scăzut enorm de mult timpul de săpare a unei sonde. 50 permise de prospecţiune. Pentru adâncimi de 2 – 3. deoarece în fiecare an s-a săpat mai repede. au variat de la 160 în 1921 la 610 în 1928. societăţile petroliere au fost mai puţin interesate de lucrările de prospecţiuni şi explorare. D.000 metri. nu a constat numai în totalul metrilor săpaţi anual. Bucureşti. care permitea săparea de sonde la adâncime de peste 3. 556 192 . în perioada 1924-1929. a variat între 500 şi 200 de zile. O. p. Introducerea în 1927 a carotajului electric de tip Schlumberger a adus industriei petroliere cele mai mari avantaje. cât ar fi durat cu vechile procedee. dosar 8/1929. prin faptul că identificarea straturilor productive se făcea mai precis. Editura de Stat pentru Literatură Politică. Argeş. în acest fel trecându-se de la sisteme învechite de genul percutant uscat. În anul 1928 s-a introdus forajul hidraulic tip Rotary. Răvaş. fond Societatea „Concordia” .A.

Ibidem. etc. la Grâuşor. prin acelaşi sistem s-a realizat o economie de 68%. f. numărul sondelor în foraj şi productive a crescut de la 1. Florentin Demetrescu”. prin faptul că economisea circa 11% din cantitatea de burlane tubate şi 17% din cantitatea de ciment folosită mai înainte. În acest scop s-au inventat aparate de perforare cu gloanţe tip „ing. S-au folosit de către societate şi celelalte sisteme de foraj. Astfel. M. Datorită perfecţionării metodelor de foraj. programe de lucru prea complicate (multe închideri de apă şi deci multe coloane). deţinea 40 de sonde în foraj şi 95 în producţie iar Societatea „Sirius”. Trebuie remarcat procedeul exploatării formaţiilor productive de jos în sus. Moga” sau perforatoarele mecanice ale „ing. care fusese preluată de „Concordia” din 1920. iar la Moreni. la 2. dar rezultatele erau mai puţin spectaculoase.560 Societatea „Concordia” atât pentru foraj cât şi pentru extracţie. cu sistem Alianţa. Până la 1 ianuarie 1930.40 metri în şapte luni. Editura AGIR. 193 . adoptat pentru prima dată în ţara noastră. N. lipsa de sape speciale. Stitimin .98 metri în sistem canadian. Ştefănescu.120 în 1926. Societatea „Concordia” a aplicat diferitele procedee de foraj amintite.62 metri în sistem Rotary. dosar 8/1929 . Mocuţa. Gh. a aplicat metodele cele mai moderne de lucru. I. 17-20.31 metri în sistem indian si 7. utilizarea din 1929 a tubajului cu coloană unică. Ivănuş. de 1. la tubaj. Pe şantierul Gura Ocniţei. cu sistem canadian s-au săpat 333. 2004. Şt. Societatea „Concordia”. Societatea „Concordia” a dovedit că sistemul rotativ se poate utiliza şi în formaţiile geologice dure din Moldova. deviaţia găurilor care avea ca consecinţă deteriorarea coloanelor cu sârme de pistonare. 559 În anul 1934. în bilanţuri. 913 metri în opt luni. ceea ce explică creşterea masivă a producţiei.355 câte erau în 1913. necunoaşterea terenurilor. iar la Moreni. primele începuturi fiind nesatisfăcătoare în România din cauzele următoare: lipsa de lucrători specializaţi. se vor face paralel. a produs o reducere substanţială a preţului de cost. deschiderea apelor. în 1934 toate sondele au fost forate cu sistem rotativ acţionat cu energie 559 560 . Utilizarea.P. . Şt. în anul 1925. a sistemului de tip Alianţa a dus la o economie de 65% în anul 1927.60 metri în 20 de luni. La sondele de la Chiciura-Buştenari s-au făcut economii prin sistemul Alianţa de 77% şi prin Rotary de 65%. Bucureşti. p. 252. Coloja. inclusiv sistemul Rotary.se micşora. 48 de sonde în foraj şi 28 de sonde în producţie. Tr. De asemenea. Avansarea zilnică la săparea sondelor a fost de 0. la Chiciura cu sistem indian s-au săpat 695. Istoria petrolului în România. când „Sirius” va fi absorbită de „Concordia” definitiv raportările producţiei şi metrilor foraţi.

din forajul total din întreaga ţară. p.J. 11/1934.40 35.80 45. Societatea „Concordia”. În urma modificărilor aduse prin legea minelor din 1929. 3. faţă de 1933.145. Bucşani şi Buştenari. dar. În perioada 1932-1941. practic s-a făcut foarte puţin. după „Astra Română” şi „RomânoAmericană”. 561 În 1935 Societatea „Concordia” a forat în cele trei mari centre deţinute. fie ele cu capital străin sau românesc. după numărul metrilor foraţi. 481. dosar 92/1942-1946. care a preocupat toate societăţile petroliere.A. Redăm mai jos.50 38. preţul de cost al metrului forat a suferit o majorare de 80%. metrii săpaţi de societate pentru exploatare şi explorare: 562 ANUL 1932 1938 1941 EXPLOATARE 24. cereau perimetre de explorare numai în regiuni situate în imediata apropiere a zăcămintelor cunoscute.969.N.10 3.081.40 METRI SĂPAŢI EXPLORARE 2. 53. regiuni posibil petrolifere. au fost împărţite în patru categorii: regiuni în exploatare. Atâta vreme cât nu se făceau lucrări de prospecţiuni şi explorări serioase nu puteau fi evaluate cu exactitate resursele de petrol existente. D. au fost elaborate mai multe soluţii. regiuni probabil petrolifere.90 Societatea „Concordia” ocupa primul loc la metri foraţi faţă de suprafaţa perimetrelor (criteriu pentru acordarea de către stat a unor perimetre). .50 TOTAL 26.10 49. Societatea „Concordia” a ocupat locul trei. nr.130. Moreni – Gura Ocniţei – Răzvad . şi primul loc la raportul între metri foraţi pe terenurile statului şi metri săpaţi pe terenurile particulare. iar pe de altă parte micşorării productivităţii zăcămintelor care au dus la micşorarea producţiei extrase şi necesitatea de a săpa din ce în ce mai mulţi metri. 194 . regiuni petrolifere cunoscute. forajul 561 562 .497. în „Annales des Mines de Roumanie”. proprietatea statului. inclusiv „Concordia”. fond Societatea „Concordia”.11 metri pe zi. unde erau sigure că vor găsi petrol. Întreprinderile petroliere. Argeş.685 de metri. f. În 1928.951.60 3.492.Viforâta. În 1937.327. Dublarea preţului de cost se datora pe de o parte costului mereu crescând al extracţiei pe şantierul Gura Ocniţei. În vederea opririi scăderii producţiei.181.electrică şi a realizat o medie de 56. regiunile petroliere. 83 % din foraj provenind din prima regiune. în tabel. Statisticile întocmite de autorităţi au arătat că lucrările de foraj şi de explorare erau reduse.

f. precum şi micşorarea producţiei faţă de 1936. p. În anul 1938. 4. 564 Acelaşi Léon Wenger dezvăluia faptul că din 18 sonde de explorare săpate în 1936 de „Concordia”. cinci erau săpate în regiunea Mărgineni. cota forajului a fos între 7. Gh.cit. Pentru a se calcula costul forajului şi a extracţiei pe întreaga ţară.4%. nr.005 lei. până în 1939. de 3.500 lei. metrul forat a valorat la „Concordia” 5. „Concordia” a cheltuit pe metrul forat 3. Răvaş.J.547 lei. prezentând apoi variaţii anuale până în anul 1935. datorită scumpirii materialelor şi a mâinii de lucru. dosar 123/1938.707 lei iar pe vagonul extras. pentru achiziţionarea de concesiuni petroliere. nu se puteau lua de bune aceste cifre. 565 In anul 1937. Societatea „Concordia” a cheltuit în medie. deoarece acestea erau rezultatele activităţii unei mari societăţi ori.N. fond Societatea „Concordia” .20.6% şi 9.000 lei pe an. pentru că forajul de explorare era mult mai scump şi ridica media generală a costului.308 lei.230 lei. cu societăţile petroliere „Unirea”. Forajul pe terenurile statului în „Argus”. recunoştea într-un articol publicat în ziarul „Argus” din 22 mai 1937 că „numai 10% din suprafaţa dată iniţial spre explorare a fost supusă cercetărilor efective”. În anul 1936. 195 . numai în trei ani (1936-1939) producţia obţinută din această zonă crescând de 16 ori.. iar pentru vagonul extras de 2. şi se considera că nici o societate nu ar fi putut săpa mai ieftin. Ibidem.500 lei. În martie 1939. 564 . 2. se putea considera preţul metrului forat de 4. f.de explorare pe terenurile statului a reprezentat aproximativ 7%. dosar 34/1939-1940. astfel că. dar nu toate societăţile puteau face investiţii de aceeaşi importanţă.500 metri.256.563 Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii „Concordia”. 563 .A. În anii care au urmat. 2. Societatea „Concordia” a încheiat un acord de colaborare pentru exploatarea petrolului din regiunea Lilieşti – Ţintea. Concesiunea se întinde pe o suprafaţă de 360 hectare. iar vagonul extras. sondele urmând să fie puse în aşa fel încât să nu se compromită producţia. numai în şase s-a dat de petrol. Argeş. Léon Wenger. „Colombia” şi „Româno-Americană”. iar cheltuielile să fie împărţite proporţional. deşi forajul total a ajuns la 312.000.7872 din 10 iulie 1939. Societatea „Concordia” a avut un preţ de cost pe metru forat. în perioada 1934-1938. când a reprezentat 17. 565 . Din aceste şase sonde. Regiunea Lilieşti-Ţintea era un important izvor de petrol.9%. Această cifră se referă la forajul de exploatare. op. în medie. este ştiut că întreprinderile mici şi mijlocii lucrau în condiţii mult mai defavorabile. 88. D.

cât şi la cele de explorare. dosar 242/1943. patru în montaj şi una demontată. 52 suspendate. Ibidem.” şi obţinuse o producţie comună de ţiţei. 8 în reparaţie.319 vagoane în 1941 şi 4. fond Societatea „Concordia” . au dat în această perioadă rezultate negative. 7-10. 568 De asemenea.319 metri.U. după 1941. la care se mai adăugau 14. din care 162 în producţie. nr.D. f. Societatea „Concordia” deţinea 234 de sonde. iar în 1943 se va fora cea mai mare cantitate de la înfiinţarea societăţii. „Concordia” avea blocată suma de 354. Iniţiativa particulară punea astfel regulă şi făcea servicii reale economiei naţionale. inerente stării de război. S. precum şi cu societăţile „Petrolul Românesc”. . Ministerul Economiei Naţionale a aprobat Societăţii „Concordia” să opereze în Ţinutul XI. dosar 41/1941.000 lei în Anglia. Reducerea forajului s-a datorat în parte dificultăţilor la importul de materiale necesare. 2.în „Analele Economice şi Statistice”. din cauza războiului nu au mai putut fi onorate. 568 . dosar 244/1940. ci după toate normele raţionalizării tehnice. 566 La 31 decembrie 1940. 569 Concesiunile societăţii „Concordia” erau de mici întinderi şi astfel risipite încât societatea nu putea nici explora şi nici exploata întotdeauna singură. societatea a reuşit să realizeze o activitate foarte intensă atât la lucrările de exploatare. 569 . 40. 196 . a fost de 48. de 5. fuzionată cu „Concordia”. fond Societatea „Kontinentale Oel”. Ibidem. şi Franţa pentru materialele comandate şi care. Explorările obligatorii şi cele cerute de societate pe terenurile de la stat. 52. în jurul concesiunilor „Concordiei” nu au dat rezultate favorabile. Belgia. Numărul metrilor foraţi în 1942. Ibidem. De asemenea. 567 Cu toate dificultăţile întâmpinate. „Geonaphta”. Petrolul românesc şi politica de stat.742 metri foraţi de Societatea „Foraky Românească”. Randamentul era astfel mai sporit şi exista o posibilitate de valorificare a produselor petroliere în cele mai bune condiţii. „I.1938.837 metri. f. anul XXI. În anul 1941. graţie ajutorului acordat de Societatea „Kontinentale”.000. iar pe de altă parte lucrului în comun prin convenţiile de exploatare raţională a zăcămintelor miniere din ţară.R. 63. unde mai deţinea cote de participare Societatea 566 567 .P. Societatea „Concordia” a încheiat acorduri de foraj în comun cu societatea „Steaua Română” la Bucşani. p. 39.Societatea „Concordia” dorea să nu se mai exploateze „sălbatic”. şapte în foraj.179 vagoane în 1942. Societatea „Concordia” a forat numai 28.567 metri. sucursala Bucureşti. f. Ceptura şi Sângeriş. În anul 1940.A. nici explorările făcute de alte societăţi.

300 metri pentru explorare. încărcate în vagoane şi expediate în U. care au dat roade. iar cu 43 de sonde. a căror capital majoritar era deţinut de „Concordia”. fond Societatea „Kontinentale Oel”. a forat cu două sonde 2. După cum se cunoaşte. Pentru că nu existau tehnicieni care să cunoască şi să mânuiască aparatura adusă din Germania.J. D. încât şi în România s-a resimţit lipsa materialelor necesare industriei petroliere. şi pe structurile: Vâlcăneşti.A. în cursul anului 1942.200. în cadrul rafinăriei „Vega”. la început au fost utilizaţi specialişti germani. dosar 12/1941-1944. f.S. Societatea „Kontinentale Oel” din Berlin. prăjini. etc. ţevi. printr-un simplu abuz. în 1942.„Foraky Românească”. La 23 august 1944. iar apoi. Dolani şi Arad. Astfel. maşini. au blocat majoritatea industriilor germane. f.). ţevi. 3% şi „Moldonaphta” 3%. diverse materiale ca: burlane. se aflau burlane. De la rafinăria „Vega” s-au preluat 1. 840 tone (material tubular. etc. restul sosind din Germania începând cu anul 1943. Procurarea materialului şi înfiinţarea de depozite de materiale pentru programul de foraj preconizat de Germania în Rusia. dosar 47/1944. administrarea societăţii petroliere „Concordia”. o cantitate de 30.S. Din cantitatea de mai sus. 1. mobilier. pe măsură ce personalul românesc era instruit. într-o „camaraderească” conlucrare cu Institutul Geologic Român.000.571 Specialiştii germani ai societăţii. Ca urmare. ţevi şi alte materiale pentru foraj şi exploatarea ţiţeiului în valoare de 500. 43. după numărul metrilor foraţi şi numărul de sonde utilizate. studii geologice. Acestea.000 lei.N. Societatea „Concordia” ocupa locul trei în rândul celor 10 societăţi petroliere din România. a organizat două depozite pentru aceste materiale la Doiceşti şi la Ploieşti.. în aceste două depozite.570 Societatea „Kontinentale Oel” – Sucursala Bucureşti. instalaţii de pompe canadiene. au fost preluate de armata sovietică. Argeş.000. şi cu celelalte societăţi petroliere din România. a preluat la începutul anului 1941. în valoare totală de peste 20.670 tone iar de la Doiceşti. inclusiv „Concordia”. În anii 1942-1943. 50% a fost repartizată în România. a putut debloca din materialul destinat lucrărilor în Rusia. Ibidem. prin intermediul societăţii „Concordia” şi a altor societăţi al căror capital majoritar îl deţinea. au organizat o cercetare a şi prospectare a terenurilor din România.000 RM (aprox. 61. . fără nici o formă.R.000 lei.436. a fost interesată direct în activitatea de foraj desfăşurată în România. tije de pompare. A fost un merit că Societatea „Kontinentale Oel” din Berlin. 197 .000 metri pentru exploatare. 570 571 . acesta a înlocuit aproape în întregime specialiştii germani. aparţinând societăţii „Concordia”.000 tone. în luna noiembrie.

393 de ha aparţinând statului erau concesionate. Ibidem. Extracţie (exploatare) Proprietăţile petroliere ale statului deşi foarte întinse. s-a ajuns la o aşezare de sonde care a dus la degazeificarea subsolului prin nerespectarea normelor de lucru. astfel că. În 1920. Care izbutea să pună mai întâi sonde. a Societăţii „Internaţionala Română”. în anul 1925. care zădărniceau posibilitatea unei exploatări raţionale. ducându-se o adevărată luptă de hotar. fie ale particularilor. în aproprierea parcelelor învecinate. fie ale statului. vecinătatea era a statului. acela realiza beneficiile. judeţul Buzău (concesiune luată de la fraţii Ionescu).353 ha terenuri particulare. păgubind pe vecin. f. nu erau decât puţin date în exploatare faţă de acelea ale particularilor. „Concordia” va deţine concesiuni importante. dosar 168/1942. păgubindu-se astfel drepturile acestuia. punând sondele la distanţe foarte mici. în 1920. cu drepturi câştigate. faţă de 13. făcându-i astfel iluzoriu dreptul său câştigat prin Constituţie. De multe ori. Din concurenţa societăţilor.2. doar 1.În anul 1943 a forat cu şapte sonde 13. un şantier în plină exploatare şi care dădea un randament favorabil. au apărut o puzderie de proprietari. În urma fuziunii cu Societatea „Sirius”. Marile societăţi petroliere au intrat în stăpânirea terenurilor particulare – pe preţuri derizorii – şi. După preluarea. iar cu 33 de sonde. de pe proprietăţile particulare. care recunoştea proprietarului de suprafaţă dreptul la subsol.196. 572 3. „Steaua Română” şi 572 . Subsolul degazeificat nu mai putea fi raţional exploatat. regimul proprietăţii petroliere era reglementat de Legea minelor din 1895. lipsa presiunii gazelor lăsând în zăcăminte o bună parte din petrolul ţării. „Româno-Americană”. pompau petrolul din acestea. Înainte de Constituţia din 1923.700 metri. ocupând locul cinci după „Astra Română”. mici şi mari. 198 .900 metri. 51. care urmăreau să scoată mai întâi petrolul. Societatea „Concordia” îşi va completa puterea ei de producţie prin preluarea şantierului de la Arbănaşi.

17. Răzvad.400 tone. 576 .000. reprezentând 14.R.573 Şantierele principale erau situate în judeţele Buzău. Opăriţi. 14/1933. M. 575 . Terenurile dovedite productive erau exploatate raţional. a fost de a achiziţiona şi exploata noi terenuri obţinute fie prin concesionare. Moreni şi Runcu. Chiciura – Gropi.120 tone din Dâmboviţa şi 180 tone din Prahova. Producţia totală de ţiţei obţinută zilnic de „Concordia”.P. 243. mult prea îndepărtat de centrul de rafinare şi de conductele deţinute de societate. la Arbănaşi. 163.D. devenind un factor economic de prim rang.29% din producţia României. Prin achiziţionările anuale de terenuri petrolifere de la particulari şi de la stat. Podeni. Acest şantier este vândut Societăţii „Româno-Belgiene de Petrol” cu suma de 75. ValeaMuscel şi Vişneşti. anul XXI.055. precum şi faptului că fraţii Ionescu solicitau pentru terenurile concesionate suma de 8. p. p. Petrolul românesc şi politica de stat. „Concordia” dispunea de concesiuni în suprafaţă totală de 1. Ceptura. obţinând rezultate care o situau pe locul trei. 90% din producţie fiind obţinută din prima regiune. Societatea „Concordia” va ajunge de la o producţie de 170. se ridica la 3. precum şi imobilul său situat în Buzău. Poseda concesiuni importante şi în alte centre petroliere. 481.„Unirea”. D.. 573 199 .575 În 1934. În anul 1935. Activitatea de extracţie a fost concentrată de „Concordia” în trei mari centre: Moreni-Gura OcniţeiRăzvad-Viforâta. Producţia de ţiţei obţinută a fost de 1. 774. exclusiv personal românesc.A. folosind în serviciile sale.000 lei.747 tone în 1933.320 tone ţiţei. erau în exploatare. la Băicoi. fiind întrecută numai de „Astra Română” şi „Steaua Română” în ceea ce priveşte producţia de ţiţei. pentru a evita riscul de a le secătui prin extrageri . Viforâta. din care 3.552 tone.242. Bucşani şi Buştenari. Buştenari. Dâmboviţa la Gura Ocniţei (din 1923). f. se abandonează şantierul de la Arbănaşi. Argeş. Catina. „Analele Minelor din România”. în „Analele Economice şi Statistice”. cu toate construcţiile şi instalaţiile pentru suma de 500. fond Societatea „Concordia”. la o producţie de 1.574 În urma tratativelor purtate în străinătate.000 tone. în anul 1928. 7-10. în 1909. nr. nr. 11/1934.700 ha. din care 310 ha. p. 576 Totalizând datele statistice pentru cele trei regiuni. Urseni. cca. Societatea „Concordia” a obţinut o producţie de 1. 574 . I.J. dosar 19/1926-1934. fie prin cumpărare. nr. Câmpina. Ederile. Politica generală a societăţii „Concordia” în materie de exploatare a subsolului.027..N.000 lei anual. societatea a dezvoltat o amplă activitate. nr. 1938. b-dul. cum ar fi: Bezdead. Bucşani şi Prahova.000 lei. Pătârlagele. Demetriade.000.

Ibidem. 12/1925-1926.545 tone. alte două noi perimetre în regiunea Gura Ocniţei. Astfel.421 tone. care formau un bloc în suprafaţă totală de 303 ha. un perimetru de 321. 18/1929. dosar 19/1926-1934. 579 . Procedeele de extracţie folosite de societatea „Concordia” au fost următoarele: erupţie liberă. 578 În anul 1931. „Concordia” a obţinut prin licitaţie publică.intensive. pierderea 577 578 . Lăzărescu.20.000 ha fiecare.674. la Lilieşti. prin lăcărit şi pompaj. care era cu 30% mai mare decât cea din 1924. La acestea se adăuga modernizarea continuă a instalaţiilor şi introducerea de metode moderne de extracţie. .100 ha.577 Obţinându-se acordul unanim al Serviciului geologic al societăţii „Concordia”. 1929. Atunci când unele terenuri se dovedeau neatractive iar rezultatele erau nesatisfăcătoare sau nu puteau fi validate. din care 110 ha.389. pistonare. 580 În acelaşi an. terenuri particulare iar restul proprietăţi ale statului. f.690 tone. „Concordia” a obţinut 40 de hectare. apoi trei noi perimetre. 580 .4 ha. Scorţescu şi Vernescu(două)). 37. f. diverse perimetre. conform bilanţului. jud. „Concordia” deţinea în cele două judeţe. M. dosar 2/1924-1943. în anul 1925. la şantierul de la Gura Ocniţei. deţinute de Stat. 86. Târgşorul Vechi sau Şuţa Seacă. Măgurele.000 lei. se prezenta astfel: „Internaţionala Română”.359 tone. a Societăţii „Sirius” va aduce acesteia. 200 .J. în total o suprafaţă de 1. Începând cu anul 1926 şi până în anul 1929.000. „Concordia”73. la Strejnic şi Dârmăneşti.N. în timp ce lucrările de exploatare întreprinse în regiunea Gura Ocniţei se vor termina cu rezultate deosebite în 1932. D. Prahova. 1502. aproximativ 210 ha (perimetrele Cesianu. Preluarea de către „Concordia”.579 În anul 1933 au fost solicitate două perimetre. de peste 100. asistăm la o creştere necontenită a producţiei după cum urmează: 1926. Producţia din 1925. La licitaţia din 2 septembrie 1929 pentru concesionarea terenurilor statului. existau mari inconvenienţe: degazeificarea stratului.616 ha. s-au făcut cheltuieli considerabile. făcând în total 183 de ha.R. Argeş. exploatare prin gaz-lift. la Gura Ocniţei. în judeţul Dâmboviţa. nr. Până în 1923. Rucăreanu. în perioada 1923-1924. Runcu în 1931. cu o suprafaţă de 143 ha. fond Societatea „Concordia”. „Sirius”. p. societatea nu deţinea şantiere de lucru la Gura Ocniţei.539 tone. în suprafaţă de 1. graţie Legii minelor din 1929.53. 36. f. se va deschide un nou şantier de extracţie. Ibidem.. În 1929. se renunţa la ele. în suprafaţă de 1.A. cum au fost cele de la Arbănaşi. au fost concesionate de la particularii din judeţele Dâmboviţa şi Prahova. erupţi captată pe duze. La sisteme prin erupţie liberă şi pistonare.P. care se va dovedi o investiţie foarte bună. defalcată pe societăţi.

581 582 .306. se obţinea prin sistemul lăcărit o producţie medie lunară de 57 vagoane. ceea ce mărea costul de fabricaţie. dar era costisitor şi ducea la degazeificarea stratului. iar prin exploatarea prin gaz-lift. se evitau aceste inconveniente. pentru a reduce cheltuielile la minim. fond Societatea „Creditul Minier”.080 tone deci 12. Prin erupţia captată pe duze. mult nisip. Sondele aşezate prea des trebuiau exploatate repede prin gaz-lift. se pot face diferite comparaţii. Ibidem. Sistemul prin pompaj era bun pentru producţii mai mici de trei vagoane şi cu nivel mic. la Buştenari-Runcu. fapt care a condus în mod forţat la adaptarea mijloacelor deţinute de societate de prelucrare. preţul prin pompare reprezenta 52% din preţul sistemului prin lăcărit. „Concordia” a obţinut o producţie totală de 4. f. periclitarea închiderilor de apă. nu convenea decât pentru producţii mai mari de trei vagoane şi necesitau un nivel al lichidului în puţ de 150-200 metrii. 201 .10%. Sistemul prin lăcărit era aplicabil numai pentru producţii mai mici de trei vagoane şi cu nivel mic.932.600 lei vagonul. 11. adică echilibrul zăcământului. Mărirea distanţelor între sonde asigura pentru mai mult timp condiţii favorabile de exploatare prin menţinerea presiunii gazelor. Timp de 10 ani. cu toate că preţul de cost era mic. Ibidem. 581 Cu toate momentele dificile din anul 1930. beneficiul net al societăţii a fost bun.91%. deci nu era întotdeauna aplicabil.432 tone adică 16. cu preţul de 4.500 lei. Existând o nesiguranţă determinată de scăderea preţurilor produselor petroliere pe piaţa mondială. 582 Producţia Societăţii „Concordia” va spori constant. în perioada 1924-1933 de pe cele 350 de hectare de terenuri petrolifere în exploatare. Sondele distanţate raţional produceau probabil peste 50% din producţia lor totală prin erupţie. preţul de cost prin sistemul gaz-lift reprezenta 27% din costul prin pistonare. La Bucureşti-Runcu. şi se putea menţine presiunea în strat. reprezentând 18.01% din producţia României. Din punct de vedere al preţului de cost al diferitelor sisteme de extracţie. etc.gazelor care nu erau captate. iar prin erupţie captată 17%.5 vagoane la un preţ de 2. ridicându-se la valoarea de 122. iar redevenţa totală plătită a fost de 517. iar prin sistemul pompaj. dosar 10/1933. „Concordia” a fost nevoită să-şi sporească producţia spre a reduce preţul de cost. de expediţie şi de înmagazinare. Anul 1932 a fost primul an care a beneficiat de eforturile făcute de societate. De altfel. Aceste lucrări de amenajare a tuturor instalaţiilor de încărcare şi transport au permis ca societatea să facă faţă tuturor cerinţelor dezvoltării viitoare a exploatărilor. 3. Astfel. La Moreni-Gura Ocniţei. dosar 37/1930-1939. 3-4.700 lei vagonul. . turtiri de coloane. f. în anii 1930-1931.

prin pompare.483 tone din 41 sonde. 50% din producţia totală a acestei regiuni. Arbănaş. Producţia obţinută fiind în continuă scădere de la 1. activitatea societăţii „Concordia” a fost limitată la exploatarea sondelor vechi. cu care s-a reluat forajul la unele sonde oprite la Gura Ocniţei.în 1932-1935. Explorările pentru găsirea de noi zăcăminte erau împărţite în trei: cu caracter regional. „Buletin lunar – U. „Concordia” a fost într-o situaţie favorabilă.102 tone din 6 sonde. societatea a vândut o parte din materiale cu suma de 4.000 lei şi a recuperat utilaje în valoare de 16. obţinându-se o cantitate de 30. Bucşani şi Buştenari.330 tone.I. erau numai indicaţii izolate. Repartizată pe sisteme de extracţie. (ele expirând în 1935) acestea au fost cedate. În anul 1935.159 tone din 63 sonde.250 tone.668 vagoane nete de ţiţei în 1934 la 645 vagoane nete în 1935. Societatea „Concordia” a dat o atenţie deosebită regiunii Bucşani şi a reuşit să înregistreze succese satisfăcătoare prin răzbirea unei sonde a cărei producţie zilnică a ţinut recordul. Numărul mediu al personalului a fost de 80. situaţia se prezenta astfel: erupţie. 1939. p. 7-8.744 tone. studiile geologice arătând o epuizare. gas-lift904. Producţia de ţiţei din prima regiune a însumat 1.R. pompaj. În regiunea Buştenari. din care patru ingineri şi funcţionari şi 118 lucrători. Cândeşti. Personalul mediu a fost în număr de 122. Pentru restul ţării şi formaţiunilor geologice. 583 Activitatea societăţii „Concordia”.204.G.500.700.236. Gura Ocniţei. obţinută cu ajutorul a 110 sonde. Bucşani. Exista în Muntenia o zonă explorată regional pentru formaţiunea meotică iar în Moldova şi estul Munteniei o zonă exploatată în parte pentru formaţiunea oligocenă. nr. Cele mai uşor de executat şi care implicau riscuri mici erau explorările locale.”. fără nici o activitate de foraj.000 lei. Buştenari). atât din punctul de vedere al productivităţii zăcămintelor ce le-a exploatat. structural şi local. din noiembrie până în trei decembrie. Băicoi-Ţintea. nemaiputându-se obţine prelungirea concesiunilor particulare de la Buştenari – Roza. în anul 1935. Producţia de ţiţei a fost de 7. 202 . iar exploatarea gazului devenind dificilă. Grâuşor. lipsite de caracter regional şi imposibil de folosit pentru concluzii mai largi. 583 . în regiunile parţial cunoscute şi care se făceau cu minim de avantaje. a fost concentrată în trei mari centre: Moreni-Gura Ocniţei-Răzvad-Viforâta. Gârcina. Chiciura şi Runcu. an 17. extrase din 25 de sonde. principalele schele petrolifere aparţinând societăţii erau: Adânca. din care 4 ingineri şi funcţionari şi 76 lucrători. Gârcina (Neamţ) şi un alt şantier cu cheltuieli reduse. cât şi din punctul de vedere al exploatării care a fost concentrată în regiunea Gura-Ocniţei (o singură excepţie. reprezentând o cotă de cca. 12. În anul 1936.44.

se generaliza mult sistemul gaz-lift. Răzvad. Schelele societăţii deţineau rezervoare unde se puteau stoca 2.38%. s-a pus în funcţiune secţia de gazolină. Perimetre de exploatare………………. dosar 36/1936. Se recunoştea că atelierele societăţii „Steaua Română” obţineau rezultate mai bune în privinţa calităţii materialului de foraj. ea ridicându-se la 912. Aceasta mărea preţul de cost. care era executat mai repede şi mai ieftin. 203 . dosar 22/1936. Erau şi probleme cu troliurile fabricate de societate în atelierele sale metalurgice din Ploieşti. precum şi de cereri de gaze în regiunea Moreni.585 Principala schelă a societăţii era Gura-Ocniţei care îşi întindea autoritatea de la Moreni – Piscuri şi până la Târgovişte. de puncte de consum. Investiţiile făcute în şantier de conducerea societăţii au fost de 61. Perimetre de explorare…………………1.446 tone produse petroliere. Pe măsură ce şantierul se dezvolta. D.000 în 1938 şi 97.037 tone. numărul total al sondelor societăţii se ridica la 141 din care 130 în producţie şi 11 în foraj.575 ha. mărindu-se randamentul fabricaţiei. Scorţeni şi Telega situate în judeţele Bacău. S-a continuat politica de achiziţii de noi terenuri de la particulari. 3. 2. Încă din 1927. la schelă.J. la această producţie Societatea „Concordia” participând cu 12. Anul 1937 s-a caracterizat printr-o scădere simţitoare a producţiei de ţiţei a României la 7. folosindu-se sistemul „Urbain” cu o producţie de două vagoane pe zi până în 1936. sondele având nevoie de mai multe gaze şi mai multă energie pentru fiecare vagon extras.62 metrii pe zi.070 vagoane de ţiţei. Runcu. Viteza medie de săpare la Gura-Ocniţei în anii 1933-1935 a fost de 31. 30-31. Concesiuni particulare…………………. f.2.A. În anul 1936.77%. 222.800. s-au făcut instalaţii noi de prelucrare a gazelor. „Concordia” a plătit statului ca redevenţe şi impozite miniere.330 tone.Moreni.000. În cursul aceluiaşi an. perimetre particulare şi de stat.203 ha. Ca 584 585 . pe o distanţă de mai bine de 20 km.147. adică 24. Ibidem. Ele se împărţeau în trei categorii: 584 1. . Pe măsură însă ce şantierul îmbătrânea. în scopul de a crea rezerve pentru viitor. Dâmboviţa şi Prahova. gazele fiind introduse cu ajutorul compresoarelor.N. Argeş. utilizându-se 109 sonde. fond Societatea „Concordia”. f. sondele încetau să mai fie eruptive. Producţia totală a fost mai mică decât în 1936. dinţii roţilor uzându-se foarte repede. Sistemul de extracţie prin gaz-lift era cel mai important.4. Societatea era interesată de valorificarea gazelor întrucât dispunea de conducte.000 în 1939.…603 ha.

ceea ce a adus la creşterea numărului lucrătorilor. 20. La 31 decembrie 1938.500 metrii.000 lei ha şi o redevenţă cuprinsă între 6-8%. dosar 26/1938-1941. societatea a instalat mai multe sonde de explorare. Buştenari. Băicoi. cu rezultate satisfăcătoare. la Cândeşti. s-a pus în exploatare şantierul de la Lilieşti – Ţintea. 10. Ţintea. 589 . din care patru pentru adâncimi la 3. în special. 44 suspendate.000-46. 6 în reparaţii şi 5 în foraj. nu au reprezentat suprafeţe foarte mari. cu 2. mult mai scăzută. ţinând cont de producţie. Exista un număr prea mare de salariaţi.000 metrii. . producţia amintită din 1939 a fost obţinută cu 1. Păcureţi. numărul total de sonde folosite de „Concordia” se ridica la 220.444 74. dosar 272/1945-1948. Telega. Tufeni. Ibidem.urmare.588 În perioada 1936-1940. Cărbuneşti.500-2. Moreni. una pentru 2. 4 ha în 1938.233 84. apoi Lilieşti-Ţintea cu o producţie zilnică de 19 vagoane. f. una pentru 586 587 . Ibidem.059 Producţia pe zi / vagoane 326 250 231 226 202 Spre a putea menţine producţia şi a mărgini scăderea la un procent mai mic. 587 Concesiunile achiziţionate de societate între anii 1937-1939. după „Astra Română” şi „Româno-Americană” în privinţa producţie brute de ţiţei: 589 Anul 1936 1937 1938 1939 1940 Producţia anuală / vagoane 119. f. 1. Societatea „Concordia” a ocupat locul al treilea în rândul societăţilor petroliere din ţară. f. 204 . din punct de vedere al exploatării. cu şapte vagoane şi Bucşani cu cinci vagoane.275 91. mai precis 214 ha în 1937.664 de lucrători. Ibidem.000 metrii. Astfel. La începutul anului 1938. mai bună decât situaţia majorităţii societăţilor petroliere din ţară. f. Societatea deţinea un număr de 10 instalaţii de foraj. Urlaţi. şi de exploatare în general. 20. dosar 123/1938. trei pentru adâncimi de 1. 588 . 586 Principalul şantier al societăţii rămânea Gura-Ocniţei cu o producţie zilnică de 204 vagoane.900 de lucrători iar cea din 1945. Societatea „Concordia” era într-o situaţie satisfăcătoare. din care 165 în producţie. Ibidem. şi 195 ha în 1939 cu preţuri variind între 15.432 82. Suprafeţele care au fost achiziţionate s-au situat în judeţele Dâmboviţa şi Prahova. dosar 40/1938.

din cele 12 depozite. .A. Dâmboviţa şi Buzău şi cuprindea. Mai poseda prăjini de sapă.P. hotărâte de Ministerul Economiei Naţionale. Focşani şi Cluj şi serveau la aprovizionarea directă a unităţilor motomecanizate şi a aviaţiei. Ministerul de Război a luat o serie de măsuri de prevenire a distrugerilor şi a acţiunilor de sabotare a schelelor şi instalaţiilor petroliere. 629-632. Băicoi şi mai multe alte zone variabile în importanţă ce făceau ca suprafaţa regiunii de exploatare să aibă o dezvoltare de 1.J. D.500 km2. publicat în „Monitorul Oficial” nr. 205 . Prahova. survenite la conducerea Ministerului Economiei Naţionale şi din cauza tratativelor duse pentru fixarea cotelor de participare şi a modificărilor aduse condiţiilor iniţiale. Oneşti.818 mc.000 tone. fond Societatea „Concordia”.147 din 16 mai 1940. 153. 14/1941. Schela Mare. 592 . D. în timp de război.N. 1. f. la Budila. dosar 17/1941-1942. dosar 33/1944-1946. Scopul acestei asociaţii era de a se construi şi apoi umple 12 depozite cu un volum total de 124. 608.N. Legea nr. fond Societatea „Creditul Minier”.1. prin care se constituia legal Asociaţia Întreprinderilor Petrolifere pentru Construirea Depozitelor Necesare Apărării Naţionale (A. la cererea Marelui Stat Major Român.. 113 din 17 mai 1940. p. bordeie pentru 6. Exploatarea petrolieră se întindea pe teritoriul a trei judeţe importante. Moreni. Din cauza schimbărilor repetate. Tâţa. 34. 592 Comisariatul General al Petrolului. a stabilit că.A. întreprinderile petroliere au fost obligate „să efectueze instalarea de rezervoare necesare aprovizionării armatei. Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. centre de prim rang: Ploieşti. patru erau depozite de front la Piatra Neamţ.000 metrii. Câmpina.A. Măruntişul şi Brusturoasa..500 metrii şi una pentru 1.P.J.R. 21-22. Câineni. f. f. abia în ziua de 1 iulie 1941 a apărut în „Monitorul Oficial”. nr.).”591 Societatea „Concordia” făcea parte din cele 12 societăţi semnatare a proiectului de constituire al organizaţiei pentru construirea depozitelor. după declanşarea celui de-al doilea război mondial. Ibidem. butoaie şi cutii de uleiuri. 590 Începând cu anul 1939. Argeş. Bicsadul Oltului. M.800 mc. Capacitatea totală a cestor depozite era fixată la 104. nr.D. 21. 593 . burlane şi aparate necesare la săparea şi tubarea sondelor.200-1. au fost părăsite un depozit de front şi trei depozite de rezervă ce erau situate în 590 591 .I. Argeş. 593 În urma cedării silite de teritorii. şi opt erau depozite de rezervă la Târgul Mureş.N. dosar 82/1940-1941. Bucşani.000-1.. pentru aprovizionarea depozitelor de distribuţie în caz de distrugere a regiunilor petrolifere. din punct de vedere al importanţei. Izvorul Mureşului. precum şi umplerea lor cu cantităţile de produse ce vor fi fixate de Comisariatul General al Petrolului.

597 . în marea lor majoritate în Germania. administrarea patrimoniului de terenuri al societăţii „Concordia” era făcut de Serviciul geologic dar se hotărăşte pentru o mai bună evidenţă şi control al concesiunilor şi cesiunilor de terenuri petrolifere.000. următoarele cantităţi brute de ţiţei: 599 594 595 .408 lei.232. Argeş.J. din sondele exploatate de societate cât şi din sondele exploatate în comun cu alte societăţi. s-au cheltuit efectiv. în anii 1942-1943. au rămas trei neschimbate şi din patru depozite de front. Piteşti).8 ha.000. dosar 242/1943. fond Societatea „Concordia”.823 lei. „Analele Minelor din România”. Din această sumă. Maşinile şi materialele necesare instalaţiilor au fost comandate.650. f. societatea a achiziţionat cca. Prin urmare.000. Moreni şi Bucov. investiţii de 1. 598 .420.073.. înfiinţarea Secţiei „Terenuri”. Societatea „Concordia” avea o cotă de participare de 15.A. 206 . 3 (în continuare. Biroul 2. 4/1942. 596 Societatea „Concordia” va face investiţii în anul 1941. care reprezenta avansul dat de societăţile petroliere.N.33 ha. Fiecărei societăţi membre i s-a fixat şi cota cu care să participe la umplerea depozitelor. rămânând 270. Mai erau necesari încă 366. 230. fond Societatea „Creditul Minier ”.113 lei.000 lei pentru explorări. f. judeţul Putna 400 ha. dosar 17/1941-1942.448. Societatea „Concordia” a extras din 1938 până la 1 august 1944. 596 . 30 în producţie..06. dosar 155/941.597 În 1942.616 lei. din care 13 mari şi şapte mici. s-au folosit 50 sonde din care.113 lei din care s-au scăzut sumele datorate cotei de 45% şi anume 172. Numărul troliurilor necesare şi utilizate de Societatea „Concordia” a fost. p.S. Până la mijlocul anului 1941.000 din care 145.A.000 pentru explorări iar în 1942. repartizate astfel: judeţul Prahova 493.595 Pentru construirea depozitelor. de asemenea. Ibidem.I.374.acea regiune.000 lei. C. două suspendate şi trei abandonate. în valoare de 400. 594 Societăţile petroliere au subscris până la 30. Ibidem. f. 983 ha.. până la 30. D.7 ha. judeţul Dâmboviţa 0. pe şantierele de la Gura Ocniţei. judeţul Buzău 88.09. Cabinetul Ministrului.39. nr. din opt depozite de rezervă. 15 în foraj. au fost părăsite două depozite de rezervă care se găseau prea aproape de noua frontieră. . 598 În acest an. au rămas trei. Ibidem. Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti.552.76%.705 lei. suma totală care trebuia vărsată fiind de 68. 599 .1941 suma de 442.000 lei din care 25. 14.M. 21. fond Ministerul de Război. f. Societatea „Concordia” a dat 42.563.P. fără a socoti valoarea rezervoarelor. suma de 303.1941. de 20. Astfel. fiind a doua după Societatea „Astra Română”.000.

în faţă progreselor realizate până în 1941.008 809. în august 1944: Dâmboviţa – 180 ha. debitele raţionale ale sondelor atât pentru ţiţei cât şi pentru gaze. Putna – 400 ha şi Bacău – 2. din iniţiativă proprie.985 ha. f. în scopul de a ajunge la o exploatare cât mai raţională a zăcămintelor petroliere.600 În Memoriul din 8 mai 1941.440 288. generalului Gh.487.6 710. Buzău – 250 ha. Prahova – 1. ministrul Economiei Naţionale. f.220 ha. se arăta că.002.2 700.7 727. aceeaşi metodă se practica în toată lumea iar atunci când s-a trecut la exploatarea captată.ANUL 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944(ian.031. pentru că acela era stadiul cunoştinţelor teoretice şi practice asupra petrolului. uneori cu totul rudimentare”601.204. „metodele de explorare şi de exploatare din trecut apar neraţionale. punerea în producţie de la diferite straturi. s-a ajuns la mari progrese care au fost aplicate în special începând cu anul 1930. cunoaşterea straturilor geologice petrolifere. Aceste societăţi.490 Suprafeţele de explorat deţinute de Societatea „Concordia” se repartizau astfel. a mijloacelor de a obţine un randament optim al ţiţeiului din diverse formaţiuni geologice. 207 .-aug.4 847. înaintat de principalele 12 societăţi petroliere din România printre care şi „Concordia”. În vremea când sondele erau exploatate în România prin erupţie liberă. Dar dacă exploatarea petrolului a apărut ca „barbară” în trecut ea nu a fost altfel decât în restul lumii. Marile societăţi petroliere care au fost în măsură şi au dispus de mijloacele cele mai înaintate din punct de vedere tehnic. Potopeanu. În urma studiilor geologice efectuate permanent. convenţii de exploatare unitară care au stabilit distanţarea optimă între sonde. 7. şi România a adoptat aceeaşi metodă de lucru. au adus în România experţii „cei mai buni” care să îndrume personalul românesc şi pentru a supraveghea instalarea sondelor precum şi a proiectelor lucrărilor geofizice de prospectare şi au trimis ingineri români selecţionaţi pentru a studia şi cunoaşte toate metodele folosite în industria petrolieră mondială. în scopul de a conserva presiunea în zăcăminte. Ibidem. 73. Ibidem. au încheiat. 600 601 .) PRODUCŢIE / TONE 834. . dosar 82/1940-1941. dosar 292/1944-1948.

lampantul era mijlocul suveran de iluminat. introducerea şi folosirea instalaţiilor de extracţie cele mai moderne.35 lei. deoarece „mijloacele moderne de iluminat nu erau introduse decât puţin în oraşele mari şi deloc în oraşele mici sau la sate. în 1931. faţă de 145. 602 Astfel. produsele petroliere. Industria petrolieră a avut de suportat urmările „colaborării” dictatului economic impus în toamna anului 1940 iar apoi consecinţelor inerente create de război.328. în 1932 în ţară.3. putem enumera: benzina albă. rafinăria „Vega” din Ploieşti. clasându-se printre cele mai importante.55 lei. puse în stare de funcţiune spre sfârşitul anului 1944 sau începutul anului 1945. după masivele bombardamente la care au fost supuse. Prin aceste încercări ele au reuşit să tină piept concurenţei pe piaţa mondială şi au constituit pentru economia naţională şi pentru stat o sursă de venituri mai mult decât considerabilă. Capacitatea totală de prelucrare era de 1.650 tone ţiţei. Rafinare An de an.000 tone. de motorină 1. În anul 1933. benzină grea pentru tractoare şi mori ţărăneşti. litrul de benzină de autoturism era de 1. A fost o mare performanţă continuarea activităţii în domeniul extracţiei petroliere. 603 Credem că este interesant să arătăm şi unele preţuri la care se vindeau. Prin aceste aplicări comune a lucrărilor de explorare şi exploatare au putut fi împărţite riscurile inerente în fazele ei de început. a fost înzestrată cu instalaţii moderne. iar de lampant 0. care a furnizat ţiţeiul necesar rafinăriilor româneşti. 208 . 3.53 în 1913.25 lei. 11/1934. 431. iar în 1933 o instalaţie de distilare tubulară (pipe-still) cu o capacitate de 430.000 tone. p. .000 tone. rafinăria a supus prelucrării 767. Societatea „Concordia”: în „Indicatorul Minier al României” pe anul 1925. moderne şi complete rafinării din România. 481-482.perfecţionări care au dus la un randament sporit pentru o exploatare mai perfectă. Astfel. şi de 165. nr. fiind ieftin şi la îndemâna oricui.” Dintre produsele livrate de rafinărie. p. Astfel. Lampantul continuă să fie solicitat la consumul intern. s-a introdus o instalaţie de distilare de tip „Borrmann”. modernizarea metodelor lor de prelucrare. „Analele Minelor din România”. care erau costisitoare. Societăţile petroliere au făcut tot ce le-a stat în putere pentru: perfecţionarea la maxim a metodelor de prospecţiuni.790 tone în 1920. cu o capacitate de 288.90 lei. benzine speciale pentru 602 603 . de benzină grea 1. ducând la stabilirea unor programe de lucru mai raţionale. sporirea numărului sondelor de explorare.

bitum. care avea ca obiect de activitate cumpărarea şi vânzarea de produse petroliere. uleiuri speciale. uleiuri minerale. Cu toate progresele înregistrate în prelucrarea petrolului. păcură. Bucureşti şi Ploieşti. G. „Analele Minelor din România”.300 tone. uleiuri de iarnă şi de vară.”. după 20 decembrie 1942. 1934-1938. M. acizi naftenici. Gane. disponibilă şi utilizată. Argeş. dosar 110/1942-1944. 607 . 606 . . în urma absorbţiei „Munteniei Petrolifere” de către „Concordia” vor intra definitiv în posesia acesteia: 604 în Braşov. din prelucrarea ţiţeiului erau următoare: benzină uşoară. în total 976. 60. 47. de regulă. Bucureşti. 1/1936. Sfântul Gheorghe.F. „Tipografia Curţii Regale”. smoală. Unele instalaţii de cracare. ca deţinător al majorităţii acţiunilor Societăţii „Muntenia Petroliferă”.S. p. fond Societatea „Concordia”. se observă că. În 1935. precum şi cocsul din păcură pentru ars.J. în 1935. parafină. nu permiteau transformarea în benzine superioare cu cifre octanice ridicate sau în uleiuri. 604 605 209 . p. instalaţiile trebuind să fie perfecţionate. Problema petrolului în România. depăşite tehnic. Industria românească.N. 1975.A. motorină. a încheiat cu Societatea „Distribuţia” un Contract de comision prin care punea la dispoziţia acesteia din urmă următoarele depozite şi staţii de benzină care. petrol distilat. drept combustibil sau exportată.Iovanelli. acestea nu erau suficiente. rafinăriile negăsindu-se la nivelul tehnicii moderne. a întregii cantităţi de păcură. La 1 aprilie 1934. Valoarea totală a acestei organizări puse la dispoziţia societăţii„Distribuţia” se ridica la 11. produsele obţinute la prima distilare.automobile.R. nr. pierderi. era de 40% din totalul cantităţilor rezultate în urma primei distilări. 1938. D. înfiinţări de depozite de vânzare a acestor produse şi exploatarea şi vânzarea produselor petroliere. uleiuri distilate. produsele erau vândute celor interesaţi prin depozitele aparţinând societăţii „Distribuţia” cu care „Concordia” încheiase o convenţie de colaborare. Societatea „Concordia”. benzină grea. p. păcură. Începând cu 1934. iar instalaţiile pentru fabricarea uleiurilor reprezentau numai 8% din cantitatea disponibilă de prelucrare. 605 Tehnica de rafinare în România se prezenta cu un bilanţ deficitar. 607 Raportând întreaga cantitate de benzină obţinută din ţiţeiul prelucrat. neeconomic. iar pierderile se cifrau la un procent destul de ridicat. pentru obţinerea de benzine superioare. 145.122. dacă avem în vedere cantitatea de gaze de distilare care erau arse. 606 Capacitatea instalaţiilor de cracare a păcurei. Tot personalul urma să fie menţinut în serviciu iar schimbările nu se puteau efectua decât cu acordul „Concordiei”. s-a obţinut . Editura „Academiei R.473 lei. f. motorină. Bucureşti. 17-18.

şi intrarea într-o perioada de prosperitate. foloseau instalaţii de rafinare cu solvenţi. randamentul rafinăriilor fiind sub nivelul celor din statele dezvoltate. 608 Aşadar. 17-19. anul XXI. respectiv în 17 rafinării existau 14 instalaţii de cracare. pentru a se obţine produse nobile. se numea cracking (cracare). şi . cum ar fi asfaltul. la un echilibru între producţie şi consum. Aceasta se făcea prin tratarea păcurei la temperaturi foarte ridicate pentru a se realiza hidrocarburi uşoare. „Analele Minelor din România”. Din anul 1937. Petrolul românesc şi politica de stat. începând din anul 1935. România se situa în urma unor ţări ca Ungaria. deşi nu aveau tradiţie şi nici producţie de ţiţei. 610 În ceea ce priveşte calitatea produselor obţinute în rafinăria „Vega” se poate afirma că ele se apropiau de cele străine. în afară de benzină. 610 . îndeosebi benzină. în 1937. p. se începuse o tratare mai departe a reziduurilor rezultate din distilaţie. Ca urmare. Stabilizarea producţiei mondiale începută în anul 1934 a dus la o înviorare a producţiei derivatelor de petrol. de cracare.9 %. a perfecţionat sistemul de distilare prin introducerea vidului în instalaţie şi a montat o instalaţie de rafinare cu solvenţi. Acest procedeu de obţinere a benzinei. în „Annales des Mines de Roumanie”. Aceasta. nr.doar 26% faţă de 40% cât se obţinea în SUA. 1938. Prin procedeul de cracare se puteau obţine. sporirea unităţilor de cracare fiind un imperativ pentru industria de rafinare. Cracarea în România.500 de vagoane. Cehoslovacia sau Italia care. p. prelucrarea la noi nu era completă. uleiuri de calitate superioară. nr. dar aveau probleme în ceea ce priveşte uleiurile. nr. 154. 7-10. România stătea sub normal. societăţile au început sa se intereseze de gazele de sondă. 1/1936. 609 . care cunoaşte o uşoară creştere. Franţa avea un procent de 49. Societatea "Concordia" a construit la "Vega" o instalaţie de stabilizare cu captare de gaze comprimate în vase ermetice. p. 18-19. Industria rafinajului în România. inclusiv la „Vega”. revenea la 62 de rafinării care deţineau un total de 10 unităţi de cracare. 608 210 . de rafinare prin metode noi a uleiurilor şi petrolului. reprezenta în procente 24% pentru o producţie de 2. s-a început proiectarea la rafinăria „Vega” a unei instalaţii de cracare care ar fi permis o mai bună valorificare a produselor societăţii. Realizări şi perspective 1936-1937. 1/1937. în „Analele Economice şi Statistice” . Faţă de industria mondială. obţinând din ţiţeiurile parafinoase româneşti. Se preconiza în România că anul 1937 reprezenta începutul perioadei de „maxim de valorificare la un minim de prelucrare”609 În principalele rafinării.

în timp ce alte societăţi. Conform instrucţiunilor date de Societatea „Petrofina”.000 tone a fost mai mare decât producţiile realizate sau cantităţile distilate. Instalaţiile de cracare din cele cinci rafinării care le posedau.000 tone păcură fiind de 488. 613 . fond Societatea „Concordia”. Pentru punerea în funcţiune a instalaţiei s-au efectuat trei încercări pe perioade diferite.705 tone în 1937.000 tone.000 lei. estimându-se că va creşte la 40% în anii următori.000 tone. socotindu-se 25 de zile lucrătoare. cantităţile distilate au fost între 809. când cantităţile de ţiţei distilate au depăşit 1. erau interesate de metoda „reforming” cracarea unor amestecuri şi chiar white-spirit şi benzină grea. se cifrau a 278 lei pe tonă.000 tone.A.G. 612 Capacitatea de prelucrare a rafinăriei de 1. care posedau sau construiau instalaţii de cracare. Benzina se livra numai prin Societatea „Petrofina”. În perioada 1936-1940.an 17. dosar 2/1924-1943. Până în 1937.N. 1939.613 611 612 . 211 .728 tone în 1940.P. putându-se livra şi amestecuri în orice proporţie din benzina cracking şi straight-run.000. Instalaţia de cracare a rafinăriei „Vega” a prelucrat 194. Randamentul în acest an. Rougeot.340. rentabilitatea la 1. 13.I.7 iulie 1938. aveau o capacitate de prelucrare de 700. păcură cracată. p. S. erau în România numai cinci rafinării. Buletin lunar U. la rafinăria „Vega”. 500 tone păcură şi 250 tone petrol. au intrat în vigoare condiţiile intersindicale franceze.6%. Arhiva Institutului de Cercetări şi Proiectări Tehnologice Câmpina.000 tone păcură anual. şi 16 iunie . pentru plasarea ei în Anglia. 29 mai . trimisul societăţii „Compagne Financi Belges des ère Pétroles”. instalaţia trebuia să trateze pe zi. După pornirea instalaţiei se obţineau 150 tone benzină finită pe zi cu cifra octanică de 65 şi se putea garanta o producţie de 3. 7-8.R. capacitatea instalaţiei de cracare de la rafinăria „Vega” se ridica la 210.430 tone de petrol în 1939.N. 83-90. Belgia şi Olanda. Începând cu anul 1939. care obligau Societatea „Concordia” să livreze benzină pentru autoturisme cu minim 30% distilaţie la 100° şi cifra octanică minim 65. În 1939. Argeş. prin instalaţia sa. şi 193.058. Societatea „Concordia”. şi anume 4 mai .8 iunie 1938.796.750 tone pe lună. Cheltuielile de cracare. nr. „Concordia” era interesată de obţinerea benzinei cu cifră octanică de 68.Petrom. . dovedea că era interesată mai mult spre cracare. cum ar fi „Astra Română”.10 iunie 1938. cocs sau asfalt.888 tone în 1940 şi 980. cu excepţia anilor 1936 şi 1938..J. D. fiind de faţă şi ing. ale societăţii.611 La 4 iunie 1938 a fost pusă în funcţiune instalaţia de cracare. f. în obţinerea benzinei a fost de 22. dar mai trebuiau construite instalaţii pentru a mării capacitatea la 800.alte derivate ca motorină.

la rafinăria „Vega”. necesare în continuare procedee cât mai noi de valorificare optimă a păcurei parafinoase. Câmpina S.200 tone pe lună şi se putea fabrica cantitatea de 1. Societatea a fost solicitată în continuu atât pe piaţa internă cât şi pe pieţele externe. pe care „Concordia” se obliga de a o transporta înapoi. mai curând sau mai târziu.P. consuma pe zi 20 tone de petrol. şi uleiuri farmaceutice. f. 69-70. Ibidem. precum şi dezasfaltarea ei. farmaceutică. 615 . datorită calităţilor inferioare a produselor respective.I. dosar 262/1944. f. dosar 272/1939-1944.020 de vagoane de păcură pentru traverse. conducerea societăţii realizând că. O parte din instalaţie. în Franţa. În general.A.C. alb medicinal. 160 tone de motorină şi 610 tone păcură. însă.600 de vagoane precum şi 1. o instalaţie modernă de deparafinare dar care nu putea fi livrată mai devreme de anul 1945.000 tone petrol.000 tone motorină parafinoasă. pentru care s-au obţinut 6. dar mai ales de armata română şi germană să livreze uleiuri de calitate superioară. f. conform hotărârii Consiliului Interministerial din şedinţa de la 19 ianuarie 1944. o serie de produse ca vaselină de armament. „Vega” pentru cracare.000 tone păcură parafinoasă. fond Societatea „Concordia”. industria de petrol va deveni o industrie chimică propriu-zisă.P. la firma „Edeleanu” din Berlin. în octombrie 1943. Erau. iar pe de altă parte. 183. de motor). încărcată în 57 de vagoane.000 vagoane ţiţei parafinos.N. Totuşi. a distilat 50. s-au livrat 1. Experţii chimişti ai societăţii au hotărât şi au comandat. 6.840 tone uleiuri pe lună (de turbine. pe de o parte datorită scăderii producţiei de ţiţei asfaltos. neparafinos. necesare în special motoarelor de avion. Argeş. „Concordia” pentru a obţine motorină. transformator. cinci vagoane cu 78 de tone. cu toate că fond Societatea „Astra Română”. 48. Motorina parafinoasă se consuma la intern.Petrom). D. 615 Instalaţia avea o capacitate de 3. 614 . Declanşarea războiului a determinat societatea să creeze pentru armată. 212 . statistică.T. reprezentând 826 de tone. în cel mult doi ani spre a fi remontată în Gravenchon. 614 Problema produselor speciale a constituit pentru societatea „Concordia” una dintre problemele cele mai importante. dosar 187/1938. societatea „Kontinentale Oel” din Berlin s-a declarat gata să pună la dispoziţia societăţii „Concordia” – cu titlul de împrumut – o instalaţie de deparafinare aflată la Gravenchon. spre a putea începe cât mai curând fabricarea acestor uleiuri.Pentru anul 1939. astfel că în 1938. 72 (în continuare. Aceste operaţiuni erau inevitabile. a sosit la rafinăria „Vega” dar. A. Progresele tehnice erau foarte mari iar cerinţele erau satisfăcute numai de produsele având bază parafinoasă.N. prin deparafinarea fracţiunilor de ţiţei obţinute prin redistilare.J.

„Creditul Petrolifer” deţinea. f. nr. St. Ivănuş. nu au mai sosit la Ploieşti iar 14 vagoane. fiecare societate îşi aranja producţia. 621 . fond Societatea „Concordia”. petrolul lampant. dosar 47/1944. Instalaţia nu a putut fi pusă în funcţiune la rafinăria „Vega”. Argeş. I.decât sa fie utilizată în distilarea secundară sau în cracare. pentru rafinarea produselor. f. cu concursul Băncii „Max Schapira”. 20 km. 440 vor deveni 616 617 .N. acesta fiind şi primul administrator delegat al societăţii nou create. un număr de 358 de vagoane-cisternă din care. dosar 17/1944. M.P. mai ales după primul război mondial. f. peste 90% era exportată. 620 . 616 În urma contractelor încheiate în 13 şi 20 aprilie 1944.617 Din cantitatea totală de subproduse obţinute în rafinării. pentru transportul ţiţeiului. trebuia să fie în concordanţă cu cererile de mai sus. de la Buştenari la gara Băicoi. 150. reprezentând 243 de tone. grupul german „Disconto Gesellschaft” a fondat Societatea „Creditul Petrolifer”. 9. 621 În anul 1908. f. pentru folosirea . Coloja. f. 14/1905. era mai avantajos sa se valorifice păcura prin export — care aducea valută şi permitea prelucrarea în rafinăriile din Vestul Europei . în lungime de cca. În acelaşi an. Tr. 275-276. D.A. Ibidem. p. fond Societatea „Kontinentale Oel”. O parte din piese. au sosit degradate iar altă parte au fost distruse de bombardamentele de la Simeria şi Ploieşti.000. Stefănescu. dosar 23/1940. 619 Conductele societăţii Dezvoltarea producţiei de ţiţei a impus dezvoltarea sistemului de conducte particulare ale societăţilor petroliere care se va dezvolta continuu. 618 . 9-10. suma de 48. Ibidem.000 lei. contracte de licenţă cu societăţi germane şi austriece. 409. cu diametrul de patru ţoli. ponderea cea mai mare deţinând-o cele rezultate în urma distilării primare — benzinele. N. Ibidem. 329. şi produsul brut care se colecta şi transporta de la sonde. în medie. Mocuţa Şt.P. Gh. 107/1944. dosar 17/1944.J. în instalaţiile proprii. cit p. M. anual. în intervalul aprilie-august 1944. colectarea şi transportul ţiţeiului pentru a face faţă nevoilor sale. „Concordia” trebuia să plătească. 618 Societatea „Concordia” a încheiat. Fabricarea produselor petroliere în rafinării era dictată calitativ şi cantitativ de cererile cumpărătorilor. în proprietate. din Ploieşti. ceea ce necesita cheltuieli mai mari şi instalaţii moderne. . Stitimin . motorina şi păcura. care putea fi din nou tratată. unde se aflau rezervoarele de înmagazinare ale societăţii. op. Dar. 29. 213 . nu au mai trecut graniţa şi nu se mai ştia nimic de ele. s-a construit şi prima conductă a societăţii. 619 .au trecut graniţa. 620 În anul 1905. În consecinţă.R. peste 25 de ani. Prin urmare.

18. gazolină. Meyer.Bucureşti. 622 214 . când. gaze de schelă şi produse petroliere transferate de la rafinării la staţiile de pompare. Conductele. Pizanty.proprietatea C. reţeaua aceasta întinzându-se pe 2.F. (unde era şi administraţia centrală).G. în 1930. 180 de km.623 Participările lui „Deutsche Erdoel. Sistemul de conducte particulare ale societăţilor petroliere datează din 1891. „Steaua Română”. C. refăcut şi dezvoltat.G. M. care a creat un serviciu special al conductelor şi rezervoarelor cu o agenţie de centralizare la Ploieşti. societatea a continuat să se dezvolte până când.”. ajunge în 1906 la 515 km. p. Le pétrole en Roumanie. din producţia societăţii „Concordia” la rafinăria „Vega” şi pentru a fi mai puţin costisitor. op.. 1933.750 km) erau deţinuţi de cinci mari societăţi: „Concordia”. de sub controlul lui „Disconto-Geselschaft” a trecut sub controlul grupului german „Deutsche Erdoel A. Acestea constituiau o imensă reţea. în numai trei ani. pentru deservirea transporturilor de ţiţei. Ateliers Géographique „Eminens” S.. Bucureşti. 625 Serviciul de conducte şi rezervoare al societăţii „Concordia” a fost creat. 625 .314 km iar după primul război mondial. 20.1% (1. de aici. Româno-Americană”. 624 . 12/1931. când aveau o lungime de numai 9 km. 62. extracţiei şi prelucrării ţiţeiului. la 1. era proprietara unei reţele de conducte de cca. M. Buştenari şi Moreni. construită pentru ţiţei. A.. gaze şi produse petroliere. p. 584. la o creştere a lungimii conductelor petroliere particulare cu cca. 623 . nr. Murgoci.R. Acest serviciu funcţiona în cadrul . p. „Unirea”. în primul rând. 47% faţă de 1928. iar în 1912. 624 Dezvoltarea rapidă a extracţiei şi prelucrării ţiţeiului. s-a organizat cu timpul şi transportul de ţiţei şi gazolină ale terţilor la alte rafinării.A.. ce activau în domeniul forajului. 1909. Schelele petroliere dispuneau şi de o importantă reţea de conducte pentru utilităţi (apă şi abur). Societatea „Creditul Petrolifer” a trecut sub controlul societăţii belgiene „Compagnie Financière Belge des Pétroles” din Bruxelles şi sub iniţiativa acesteia. transportau ţiţei brut pentru prelucrare la rafinărie. Osiceanu. sub conducerea lui D. Societatea s-a dezvoltat. având trei agenţii de înmagazinare şi pompare şi anume: Ţintea-Gorgoteni. şi „Colombia”.300 km. legau sondele în producţie cu rezervoarele de depozit ale schelelor şi. Sevastos. C. duce. din care 76. în 1922 a fost complet absorbită de Societatea „Concordia”. proprietatea societăţilor petroliere particulare.P. Înmagazinarea şi transportul în Ministerul Industriei şi Comerţului – Industria petrolului din România. M. şi 98 de vagoane închiriate. p.” lichidându-se după război.R.622 În 1916 societatea va deţine un număr de 458 de vagoane –cisternă. în 1914 la 1.560 km în 1928. cit.

D. Transportul ţiţeiului parafinos al cărui tonaj creştea în fiecare an a creat permanent dificultăţi departamentului. 11 staţii de primire şi înmagazinare a petrolului brut la: Gura Ocniţei. Impozitele şi arenzile plătite către stat.J.A. Prahova. 629 .2km în 1934 faţă de 1930.P.P. traversând calea ferată Ploieşti-Văleni la intersecţia C. p. f. Doftanei.Departamentului Petrol în scopul de a nu se mări preţul de cost. Ţintea. fond Societatea „Concordia”. Mislişoara. Moreni.347 tone faţă de 595. în „Indicatorul Minier al României” pe anul 1925. Argeş.F. s-au transportat 1..54%. 17/1935. Moreni – Băicoi – Ploieşti. Recea şi Floreşti. etc. gazolină şi gaze. erau următoarele: Gura Ocniţei – Moreni – Ploieşti. Observăm o creştere cu 64.N. Mislea – „Steauau Română” km. D. în 1930. 436.. 1235. nr. cu şoseaua ce mergea spre Ploieştiori. Prahova. de dimensiuni şi diametre diferite.sat. autorizează instalarea conductei solicitată de Societatea „Concordia” pentru transportul petrolului lampant. Moreni – Băicoi – Ploieşti.000. 7 km adică 20. 629 Capacitatea totală a rezervoarelor va creşte de la 50. de către Serviciul conducte. f. dosar 142/1935. lungimea conductelor deţinute de „Concordia”. 627 Prin aceste conducte. s-au cifrat la aprox. care legau staţiile de alte conducte şi de rezervoare.146 tone în 1930. Moreni – Băicoi – Ploieşti. în procente reprezentând 95. urmând traseul liniei de centură.163. 626 fiind deservit de 39 de funcţionari şi 145 de lucrători. judeţ şi comune.V. adică o creştere cu 14. în lungime totală de 225 km.920 tone. Conductele principale ale Societăţii „Concordia”. În afară de aceste conducte.A. Buştenari. În 27 noiembrie 1929 Delegaţia judeţeană. Băicoi . a ajuns la 449. 628 . p. 13.N. . Gura Ocniţei – Băicoi – Ploieşti (gaz). pentru ţiţei. Burloi. Băicoi km. Băicoi . fond Prefectura jud. . 626 627 215 . „Concordia”. mai existau conducte accesorii de aducţiune.gara. De la 400 km în anul 1925. între 1928 – 1934. prefectul jud. Prahova. 61. dosar 288/1939-1941. reprezentând 19. 80 – Ploieşti.J. 80..5 km.5%. În anul 1934 erau 513. M. 628 În anul 1935 reţeaua de conducte ajunsese la 620 km.000 lei.R. Societatea „Concordia” era singura societate care avea o întreagă reţea de conducte de transport a ţiţeiului din şantiere pentru rafinăria sa şi alte rafinării (celelalte societăţi aveau conducte pentru servicii proprii). prin preşedintele ei. 26.000 tone în 1925 la 86. Mislişoara la staţia „Steaua Română” (gaz). Una din cauzele împiedicării dezvoltării industriei petroliere în România era preţul mare al transportului. bariera Câmpinii – rafinăria „Vega”. obligând societatea să plătească o arendă anuală de 40 de lei pe ml.36%. încă din 1925. în 1934. serviciul conducte posedând.3%. de legătură.

Argeş. f. D. în „Facla”. de unde apoi produsul.630 Conductele. după felul şi diametrul lor erau sudate sau nesudate.Ţiţeiul extras era depozitat. rafinăria avea rezervoare de stocare a produselor petrolifere de diferite capacităţi. s-a recunoscut că. Rezervoarele de depozit erau sudate. În şedinţa din 11 iunie a Consiliului. nr. Au fost aplicate şi metode de preîntâmpinare a acestor fenomene. iar societatea aplica diverse metode de montaj al lor. nr. era pompat spre rafinărie. Când capacităţile proprii nu erau suficiente. era specific românească. Cum Regia conductelor de petrol ale statului era pendinte de Ministerul Industriei şi Comerţului. în „Universul”. statul avea oricând dreptul să facă orice exproprieri de conducte pentru necesităţile publice (art. a înaintat încheierea Consiliului superior al minelor. in regiunea Ochiului. îngheţului. Hotărârea Consiliului de Administraţie urma să se aplice numai faţă de Societatea petroliera „Concordia". încheierea Consiliului de Administraţie a fost adusă la cunoştinţa ministerului care. manipularea şi depozitarea ţiţeiurilor. înainte de a-şi da avizul. după examinarea actelor din dosar şi discuţii îndelungate. precum şi măsuri de a micşora pierderile înregistrate în transportul.A. Produsele se pompau apoi spre staţiile de export. 70 si 197 din Legea minelor / 1929). din punct de vedere principial. Consiliul de Administraţie al Regiei conductelor de petrol ale statului. 632 . existând dificultăţi în pompaj datorită parafinei. din 13 iulie1933. în anul 1933.J. „Exproprierea conductelor de petrol ale Societăţii „Concordia”. 14 iulie 1933. Examinându-se motivele invocate pentru a se justifica utilitatea si oportunitatea exproprierii conductelor. care avea patru conducte în lungime de 30 km. fond Societatea „Concordia”. . a hotărât exproprierea tuturor conductelor de petrol ale particularilor care făceau „cărăuşie" publică în detrimentul statului. în mare majoritate Consiliul a decis restituirea dosarului la minister 632. 47. Acest lucru a însemnat pentru „Concordia" . se apela şi la rezervoare închiriate. Staţiile de pompare aveau pompe şi motoare specifice. dosar 24/1936-1937. Sistemul întrebuinţat de societate prezenta mari avantaje din punct de vedere al păstrării calităţii ţiţeiurilor transportate şi a comercializării lor. Moreni si Băicoi 631 . într-o serie de rezervoare. diferenţiindu-se după mărimea lor şi felul de vopsire. 630 631 216 . De asemenea. “Restituirea dosarului de expropriere a conductelor societăţii „Concordia”. 188.N. Sistemul de transport de la schele la rafinării a fost perfecţionat şi organizat de „Concordia” ţinând cont de specificul ţării noastre. desfăşurată sub preşedinţia consilierului Mandrea. etc. 735. în schele. nituite sau bulonate. inventată de Şerban Cantacuzino. Metoda de vopsire şi izolare a rezervoarelor.

S-a reuşit totuşi ca o parte din aceste pierderi să fie înlăturate. „Concordia” deţinea conducte: 637 pentru transportul . În perioada 1941-1944. 54. Din istoria transportului ţiţeiului prin conducte în România. f. cantităţile de ţiţei transportate prin conductele societăţii „Concordia” au scăzut începând cu anul 1940. 78% aparţineau societăţilor mari. cantităţile şi felul produselor pompate prin conducte. 633 217 . 1998.633 Din cauza reducerii producţiei de ţiţei a României. principalele conductele ale Societăţii „Concordia" (600 km) şi a altor societăţi au trecut în patrimoniul statului. Cu toate că cheltuielile de exploatare s-au majorat.A.respingerea în fapt a cererii de expropriere. înaintat generalului Ion Antonescu. Statul nu deţinea decât 8% din conductele existente. Ibidem.000 tone". În cursul anului 1941 transporturile de gaze au fost deosebit de active. rămase neschimbate de mai mulţi ani. La 4 martie 1941. nici economiei naţionale”. societatea a continuat să asigure transportul ţiţeiului. numărul disponibil de şlepuri. Argeş. „Concordia” împreună cu celelalte societăţi petroliere a elaborat un memorandum asupra Decretului – Lege. 286 din 4 decembrie 1940. toate transporturile prin conductele statului şi prin garniturile de vagoane-cisternă. Dumitrescu. faţă de restul de 1. 119v. dosar 242/1942-1948. N. Ibidem. în 1943.J. L. Staciu. in care arată consecinţele exproprierii a „288 km. f. Din totalitatea conductelor de la şantiere la rafinării. Ibidem. traseele acordate de societăţile germane. publicat în „Monitorul Oficial” nr. de conducte care legau toate rezervoarele societăţii care însumau 70. În anul 1940. 637 . pentru că preţul ce se lua pentru aceste transporturi putea fi hotărâtor pentru preţul petrolului. 112 635 . prin Decretul . adică 205 km. fond Societatea „Concordia”.N. dosar 2/1924-1943. de la şantiere la rafinărie. în cazul transporturilor pe apă. 636 . după deliberări. Editura „Silex”. au fost efectuate după programe stabilite de organele oficiale care stabileau plecarea garniturilor de tren. Ea înaintase o întâmpinare la minister. terţilor la vechile tarife. 23. p. f. Zidaru.634 Incendiul provocat de trăsnet la Moreni.900 km aparţinând societăţilor petroliere. 636 În 7 decembrie 1944. pentru transportul ţiţeiului şi produselor lui. 72-73. Bucureşti. 634 . 635 Tot aşa de importantă era şi problema transportului de la şantier la rafinării. a avut ca efect o reducere a posibilităţilor de înmagazinare a produselor petroliere în conducte. D. considerându-se „că nu a fost profitabil nici Statului. C. 3. f. dosar 255/1944. îl va abroga prin publicarea noii Legi a petrolului din 17 iulie 1942. care. arătând o sporire de 61% faţă de 1940.Lege nr.969 privind extinderea monopolului Statului asupra conductelor petroliere.

218 . societatea a fost nevoită ca.P.R.F. începând cu 1928 să-şi mărească parcul de vagoane-cisternă existent de la 572 unităţi la 608 iar în 1929 la 674. f.N. Ele n-ar fi folosit posibile fără existenţa unui parc corespunzător de vagoane-cisternă care aparţineau societăţii. „Concordia” deţinea 142 vagoane proprii şi 484 închiriate pentru transportul produselor albe şi 36 de vagoane proprii şi 202 închiriate pentru produsele negre.144. Moreni: Buştenari – Mislea.F. conducte de motorină şi combustibili. Gura Ocniţei.30 m. în total 2. au fost necesare înlocuiri de conducte de diferite mărimi.A.640 Numărul lor va creşte de la 974 în 1935 (339 în proprietate. pentru primirile şi predările de ţiţei. uşor manevrabile.R.R. 17/1935.. Ochiuri – Gorgoteni. Pentru facilitarea exportului produselor. p. .20m – 1. f.R. 1243.R. conducte de produse albe. în coproprietate cu C. pentru distribuirea produselor în fiecare colţ de ţară iar prin export se realizau venituri importante. M. anul 1944 a fost unul dintre cei mai răi ani pe care i-a cunoscut Serviciul Conducte. societatea dispunea şi de următoarele Agenţii de conducte: Ţintea-Găgeni. 90 m şi 56 ventile de diferite mărimi. nr. f. vagoane 1085 Proprietate proprie 340 Proprietate Coproprietat e cu C.R. Din cauza războiului.ţiţeiului (nouă conducte). 22. 641 .000 tone 641.J. fond Societatea „Concordia”.F. Argeş. Conductele societăţii „Concordia” nu erau izolate. Capacitatea totală era de 19.. D. 639 În anul 1935. pentru transportul gazolinei (patru conducte). În anii 1939 şi 1940 situaţia parcului de vagoane utilizat de Societatea „Concordia” era următoarea: 1939 Nr. 7. 638 Pe lângă conductele deţinute. vagoane 638 639 . 28. 461 închiriate de la C. Din cauza distrugerilor datorate bombardamentelor şi a luptelor purtate după 23 august 1944. maritime şi fluviale Transporturile feroviare au constituit mijloacele eficace.-ul sau închiriate de la acesta. 640 . Băicoi. Transporturi căi ferate. 2. şi 86 închiriate de la terţi) la 1016 în 1936. dosar 36/1936. Ibidem. 483 Închiriate de Închiriate de la auxiliari 66 Închiriate de la Închiriate terţi 137 Închiriate 1940 Nr. 59 Coproprietat Închiriate de la C. 88 în coproprietate cu C. dosar 37/1945. pentru transportul gazelor (4 conducte). însă erau vopsite cu un start de smoală şi erau îngropate la o adâncime cuprinsă între 1. Ibidem.F.F. Staţia Găgeni.

fond Societatea „Concordia”. datorită evaporărilor şi scurgerilor produse la manipulare. p. 1938. Programul de ţiţei prevăzut la 641.J. după 10 ani. preţul de cost al petrolului era mult mai mare. 156.N.011. Transportul unei tone de petrol pe calea ferată era de patru ori şi jumătate mai scumpă decât pe conducte. p.400 tone s-a realizat 761.3% din întregul trafic de mărfuri.R. În total. 644 . în anii următori la un număr de 1. Transportul pentru terţi. care reprezentau 60% din costul pe cale ferată.643 Pierderile ocazionate de transporturile cu vagoane cisternă erau foarte mari.R. nr. 219 . 62. care dorea să-şi mărească reţeaua de conducte în timp ce reprezentanţii Căilor Ferate se opuneau. dosar 129/1945. În România.822 tone sau 75%. spre anul 1944.-ului din transportul petrolului nu reprezenta decât 6. în „Analele Economice şi Statistice” . încasările C. . s-ar fi realizat o economie medie de 1. dintr-un total de 1. deci 71%. în 1925. iar exportul a fost stânjenit de continua minare a Dunării.642 Transporturile produselor petroliere erau de o importanţă deosebită pentru politica petrolului în general şi mai ales a preţurilor.512 tone sau 81% din prevederi. prevăzut la 370. Reducerile pentru „Concordia” s-au datorat în primul rând distrugerilor provocate rafinăriei „Vega” care nu a mai putut prelucra.F. 482. Ca urmare. cifrele prevăzute neputând fi realizate datorită bombardamentelor şi lipsei de mijloace de transport. Anul 1944 a fost un an greu pentru transportul de ţiţei.8%.354 tone . f. în 1938. Argeş. anul XXI. şi Regia Autonomă a Conductelor. D. 644 642 643 Societatea „Concordia”. gazolină.A. ele reprezentau 32. gaze şi produse petroliere. Dacă s-ar fi făcut transportul pe conducte.280 unităţi iar apoi.1108 proprie 340 e cu C. nr. Petrolul românesc şi politica de stat.160 lei pe vagon. 58 la C.F.400 tone a fost redus la 458. Exista însă un conflict permanent între C.F. C.F.R. adică în 1935. şi numai 17% erau transportate pe conducte. numărul lor va descreşte. la ţiţeiul de transportat pentru „Concordia” şi terţi. 11/1934. Au fost distruse conducte şi rezervoare în regiunile petrolifere şi în staţiile de export. 7-10. 83% din produsele destinate exportului erau transportate pe calea ferată.R. 570 auxiliari - terţi 140 Parcul de vagoane utilizat de societate va ajunge.-ul deţinând monopolul în transporturile pe cale ferată.000 tone a scăzut la 303. După ce. în „Annales des Mines de Roumanie”.R.F. care împiedica plecarea sau sosirea tancurilor petroliere.

Tancurile petroliere. "Concordia II" cu o capacitate de 750 tone fiecare şi „Concordia III”. Prima era de 112. A treia navă. 645 Aceste nave navigau sub pavilion belgian şi erau asigurate. .P. În 20 iulie 1940. f. Ibidem. pentru suma de 7. Tancul petrolier „Credipetro II” sub pavilion român. în contul art. pe Dunăre. la societatea anonimă română de asigurări „DornaVatra” din Bucureşti. 647 Din cele 600 de acţiuni reprezentând capitalul de 300.500 tone în valoare totală de 1. "Concordia I".000 franci francezi al societăţii nou-înfiinţate. După preluare. care apoi se va transforma în „Sovromtransport”.000 tone) a fost predată de România. precum şi societăţii „Anglo-Danubian Company Ltd” Londra. Brăila şi Constanţa (Pallas) cu ajutorul vagoanelor cisternă sau prin conducte. Uniunii Sovietice. Direcţia Marinei Comerciale Române a aprobat instalarea pavilionul românesc provizoriu pentru vasele societăţii. suma totală pentru care vasele erau asigurate la aceeaşi societate de asigurări era de 14. 8-9. „Concordia III” (construită în 1909. între 15 martie şi 15 decembrie 1939 pentru 600. 220 . f. pe care le-au dus până la Bratislava. cât şi pe afluenţi şi canalele navigabile ale Dunării. 32. cu un deplasament de 2. în timpul retragerii. 11 din Convenţia de Armistiţiu şi dusă în portul Batum.846 lei. Ibidem.G. dosar 10/1923-1928.234 de lei iar poliţa de asigurare purta numărul 229. cu o capacitate de 1. în locul pavilionului belgian. De aici ele vor fi luate de către trupele sovietice drept trofee de război iar apoi le-au predat Agenţiei Principale de Stat de Navigaţie de Dunăre (S. În 1935 a fost închiriat societăţii „Phöbus” cu 40. Ibidem. dosar 33/1945. între Sulina şi Regensburg.295. 648 Ca urmare a ocupării Franţei şi Belgiei. 647 . mai târziu.000 lei lunar. dosar 260/1939-1941. din 1937. sovieticii îl vor pune în circulaţie sub numele de „OBCG”. „Concordia” I.500 tone fiecare. Societatea îl închiria atunci când era solicitat contra cost. 9.D. în decembrie 1940.500. II şi III. „Concordia" poseda pentru transportul produselor.Transport" (înfiinţată la 10 august 1923 de Societatea "Petrofina"). 648 .000 lei. era întrebuinţat la transportul produselor petrolifere pe Dunăre.).000 lei. „Concordia” I şi II au fost luate în ziua de 24 august 1944 din portul Giurgiu de către trupele germane. Ibidem. f. 14. societatea „Concordia” deţinea 10. deţinea o navă maritimă "Mazout I" şi două vapoare "Credipetro I şi II" de 1. 645 646 . dosar 46/1935-1939. f. trei tancuri petroliere.500.Produsele rafinăriei "Vega" erau expediate spre porturile Giurgiu. apoi până în portul Corneilburg.000 lei pe an. 646 Prin Societatea anonimă belgiană "Concordia . 95.

deşi progresa. exportul românesc de produse petroliere nu a înregistrat salturi importante: 1919 649 44. peste 67% din totalul volumului nostru la export.Concluzionând acest subcapitol. în principalele rafinării. Bucureşti. fără a mai beneficia de inovaţiile introduse în rafinajul mondial. Brăila. Consecinţa a fost că doar cu grele eforturi s-au putut aduce instalaţiile la capacitatea de prelucrare a ţiţeiului. a două perioadă 1922-1926 când lemnul era principalul articol la export şi a treia perioadă. „Buletin Statistic al României”. întrucât nu putea beneficia de ultimele progrese realizate. reconstrucţia făcându-se cu materiale ce au fost recuperate sau cu cele ce s-au putut obţine de pe piaţa internă. petrolul a ajuns să reprezinte în 1933. Deşi scopul final al prelucrării era de produce calităţile şi randamentele cele mai bune. de după război. 64. 1929-1933. 649 În perioada 19191924. 3. când cerealele predominau. dar începând cu 1939. la instalaţiile aflate în funcţiune. Exportul Exportul de produse petroliere practicat de Societatea „Concordia” avea ca scop obţinerea de devize libere necesare investiţiilor în „vaste modernizări şi instalaţii noi. 221 . rezultate satisfăcătoare. înainte de primul război mondial. În domeniul rafinării ţiţeiului s-a lucrat cu metodele din 1939 şi chiar mai vechi iar randamentul a suferit toate consecinţele aceste situaţii anormale. când graţie intensificării producţiei petroliere. poate fi împărţită în trei perioade: prima perioadă 1919-1921. printre care şi „Vega”. prin portul Constanţa şi porturile dunărene Giurgiu. se poate afirma că industria rafinării din România a urmat cu întârziere ritmul perfecţionărilor aduse instalaţiilor şi metodelor de obţinere. la export. desigur.014 tone . S-au obţinut. Evoluţia comerţului exterior al României şi al volumului său. şi Olteniţa. atât calitativ cât şi cantitativ. a derivatelor din marile ţări producătoare. în fiecare an. a fost mai lungă din cauza refacerilor complete prin care au trecut societăţile petroliere existente. România nu a putut atinge acest deziderat. Perioada de creştere a volumului din industria petrolieră. p. Cea mai mare parte a exportului de produse petroliere se făcea pe apă. atât pentru producere cât şi pentru rafinare”. 1934. adeseori. rafinăriile din România nu au mai înregistrări perfecţionări simţitoare iar distrugerile au lovit din plin rafinăriile importante ale ţării.4.

f.05 lei/kg iar „toate taxele de orice natură ne privesc pe noi. Ministerul de Război de la Bucureşti recomandă şefului Comisiei Militare din capitala Franţei. în 1920. . în Omagiul istoricului Constantin Buşe. „Orion” şi „Concordia”. După negocieri purtate. Din cauza situaţiei internaţionale şi ţinând cont de necesităţile stringente ale armatei. din 22 octombrie 1920. p.328 tone 435. Argeş. să poată strânge devizele necesare autorităţilor. 27-28. conţinutul. D. adică al societăţilor petroliere participante la contract. „Colombia”.025 tone 437.în numele Guvernului Francez de către generalul Payot. fond Societatea „Concordia”. într-o primă tranşă. Aspecte privind evoluţia.1920 1921 1922 1923 1924 249. aceasta urma să livreze. 22316. a fost convenită structura de bază a viitorului Acord între România şi Franţa. dosar 22/1934-1943. 651 .000 franci francezi. Focşani. Societatea trebuia să livreze 150 de vagoane de produse petroliere. pe de o parte. Ministerul de Război.000 tone petrol. A.N. acestea urmând să primească preţul de 2. la un preţ de 750 franci francezi tona. pentru a menţine stabilitatea leului şi să intensifice exportul. conform adresei nr.703. să poată face faţă convenţiilor comerciale pe bază de reciprocitate. pe de alta parte. iar. Nicolescu.A. iar odată cu recepţionarea tehnicii militare de către partea română. „Cometa”. „Astra Română”. Achitarea se făcea în rate lunare. „Aquila Franco-Română”.526 tone 416. 313. în condiţiile în care statul român nu putea achita livrările decât prin cesiuni de petrol sau derivaţi ai acestuia. anularea şi continuarea Contractului Petrol (28 decembrie 1920). 27. ministru de Război. în aşa grad încât.915 tone România a fost constrânsă să adopte o comprimare a importului. confirma perfectarea contractului. Ministerul de Război”. ce se cuveneau datoriilor externe. 2004. Româno-Americană”. începerea unor tatonări privind acceptarea unor eventuale comenzi de armament în favoarea României.097 tone 377. cu generalul Răşcanu. din care o parte armament şi o parte îmbrăcăminte. 650 222 . 650 Valoarea contractului a fost estimată la 54. la Bucureşti. adresată grupului „CODIMIR”. „Petrol Block”. 651 Produsele petroliere urmau să fie livrate de societăţile „Steaua Română”. Editura Pallas.J.

petrol distilat livrată la Constanţa a primit suma de 2. f. 652 653 223 . căpitanul Wenger (reprezentantul Comisariatului pentru combustibili. ministrul de Război şi comisarul pentru combustibili al Franţei.A. Guvernul francez a informat partea română că. Eynac.176 lei.P.A.300 de vagoane disponibile la Constanţa. Cabinet. iar din partea statului francez.70 lei. iar pe de altă parte. 654 Încă de la prima etapă a derulării contractului.850. ministrul de Finanţe. partea franceză informa partea română că.404. Ibidem. dosar 22/1934-1943. 28. dosar 50. nr. motivând că „Concordia” a refuzat să achite Ministerului Comunicaţiilor. De la direcţia Conductei de petrol.000 lei.P. 656 . Intendenţă. oferindu-se nişte preţuri foarte mici”656 Un alt element care a lovit puternic în capacitatea financiară a părţii române. din cauza desfiinţării monopolului de stat pentru petrol şi a scăderii preţurilor produselor petroliere. francez) nu numai că nu se prezintă pentru a încheia acordul ( a două tranşă a Contractului Petrol).N. generalul Răşcanu.70 lei.I. în M.R. nu mai poate accepta petrolul ca mijloc de plată.000 tone de benzină.J. Raiberti. paritatea la momentul semnării acordului fusese de 1 franc francez la 2. D. ajungăndu0se la o paritate de 1 franc francez pentru 5. a fost devalorizarea puternică a leului în raport cu francul francez. „…autorităţile franceze au suspendat orice expediere de materiale. Ibidem. 2/1921. suma de 466. în timp ce. 654 . Direcţia Conductelor. Argeş.653 La 28 decembrie 1920. 78-79. fond Ministerul de Război. Piteşti. se va semna Contractul Petrol. pag. legăturile dintre cele două părţi au funcţionat defectuos. 652 În perioada 6 noiembrie 1920 – 19 iulie 1921.reprezentând 5% din valoarea contractului. Într-un referat întocmit de Direcţia a 7-a. ministrul de Război şi Constantin Argetoianu. pentru cantitatea de 1. se arăta că. 655 . Reprezentanţii Franţei nu se grăbeau să preia cantităţile de produse petroliere oferite de România. din cadrul Ministerului de Război.. care fac parte din primul acord”. dar nici nu ridică cel puţin cele 1. şi-au pus semnătura pe Acord.385 lei pe care ministerul nu a plătit-o până în anul 1925. . „acceptă cumpărarea unei cantităţi de 10. 10. 659-660. f. Mai rămânea de plata suma de 36. f. fond Societatea „Concordia”.M. . care privea ministerul. numit aşa din cauza modalităţii prin care statul român achita echipamentele militare oferite de Franţa. 655. conform adresei menţionate din octombrie 1920. 9 t. f. C. dosar 50. dosar 478. La Bucureşti. Cu mare greutate. ce reprezenta taxa de transport al petrolului distilat.S. 655 La încheierea primei părţi din acord.

Produsele urmau să fie livrate până la data de 28 februarie 1920 la preţuri dinainte stabilite.377 franci francezi pentru care a livrat petrol şi a plătit.Până la anularea lui. Herbert Hoover. ca şi înainte de primul război mondial. 182. Franţa.. Consiliul de Ministrii a aprobat vânzarea unei cantităţi de 70. . „Cometa” şi „Internaţionala Română”. Germania.000 franci. „Petrol Block”. România a redevenit un important exportator de produse petroliere pentru Europa Occidentală şi bazinul mediteranean. „Vega”. op. 320. Bulgaria. Portul Brăila servea în mare măsură tot pentru exportul pe mare. Brătianu s-a adresat guvernului francez pentru obţinerea unui împrumut de 10. către „Standard Oil Company of New Jersey”. Ministerul de Industrie şi Comerţ a înfiinţat un birou de export. A. Societăţile „Astra Română” şi 657 658 . a adus României echipamente militare în valoare de 25.. Ministerul de Război fiind total nemulţumit de modul de derulare al contractului. un loc de frunte au continuat să-l deţină. Printre ţările importatoare de produse româneşti. 657 Concret. Ion I. Neprimindu-se din partea lui Brătianu o garanţie sigură. Ca urmare. un spor apreciabil a înregistrat exportul de benzină. a făcut ca portul Constanţa să-şi recâştige din vechea importanţă iar porturile dunărene. rezultatul contractului încheiat cu Franţa. americanii. C. „Steaua Română”. Schimbarea destinaţiei exportului românesc de produse petroliere către spaţiul mediteranean.cit. primul loc a revenit petrolului rafinat şi distilat.571 franci francezi. în numerar.P. în special Franţa. Turcia. numit „BIREX”. p. Nicolescu. Din anul 1921. şi Orientul Apropiat.000 lire sterline în schimbul concesionării pe termen de 60 de ani a terenurilor petrolifere ale statului. Între derivatele petroliere exportate. Anglia. 224 . pe atunci comisar american pentru aprovizionarea Europei. p. format din reprezentanţii societăţilor petroliere „Concordia”. a fost nesatisfăcător pentru armata română. După 1921. via Sulina 658. circa 25% din total. la 14 august 1919. La Conferinţa Păcii de la Paris din aprilie 1919.370.R. condiţionat însă de partea franceză cu acordarea concesiunilor terenurilor petrolifere din România. suma de 26. La rândul lor. Contractul Petrol. trimite României o notă prin care se anunţa încetarea aprovizionării americane dacă România nu va vinde stocurile sale de petrol. Aquila Franco-Română”. oferă un împrumut de 800.000. Anglia. 23/1921. M. nr.000 tone petroliere – benzină şi petrol rafinat -. soldul fiind defavorabil României.335. interesaţi de împărţirea ţiţeiului românesc prin societatea „Standard Oil”. Giurgiu şi Olteniţa să treacă pe planul doi. Italia.

ce urmau a se înfiinţa şi îşi declinau orice răspundere pentru orice întrerupere în funcţionarea conductei de petrol Băicoi-Constanţa şi a trenurilor speciale cum şi a altor condiţii prevăzute în petiţie.000 lire sterline. p. iar pe de altă parte. 2100 vagoane petrol rafinat şi 1200 vagoane petrol distilat. din Londra. s-a putut furniza. cu toate dificultăţile ce au survenit.679 tone de petrol distilat şi aproximativ 20.811. Ministerul de Industrie şi Comerţ a comunicat societăţilor petroliere propunerea. ministerul a primit ca avans. încheiat între Ministerul de Industrie şi Comerţ pe de o parte. suma de 400. Argeş. W. 2. orice înţelegere cu societăţile petroliere româneşti. În această perioadă intervin tratativele între Ministerul de Industrie şi Comerţ şi locotenent-colonelul Boyle pentru anularea restului contractului. condiţionând executarea contractului de circularea ritmică.217/12 septembrie 1919 şi prin contractul din 5 septembrie 1919. rămânând de furnizat benzina pe care societăţile continuau să o adune la Constanţa şi Brăila. Societăţile petroliere au aderat la acest contract cu rezervele expres menţionate prin adresa lor către minister din 13 septembrie 1919. propunere care a fost făcută ministerului prin scrisoarea lui din 10 septembrie 1920. 225 . C. Ministerul a apreciat ca juste rezervele făcute şi a declarat că va lua toate măsurile în consecinţă. . Locotenent-colonelul Boyle nu a acceptat să creeze un raport juridic cu societăţile petroliere înţelegând să încheie contractul numai cu ministerul. înregistrată la Direcţia Exportului din Ministerul de Industrie sub nr.786 petrol rafinat. „nu au primit încă instrucţiuni de la centralele lor din străinătate” 659.cit. arătându-şi acordul său şi dând dispoziţii prin adresa 659 660 . privind numai ministerul în cauză. ministerul a vândut acestuia următoarele produse petroliere la preţuri şi condiţii fixate prin clauze în contract şi anume: 1200 vagoane benzină uşoară.A. Între 17 ianuarie – 1 august 1920. anulare pe care Boyle o condiţiona de diminuarea taxelor de export în România. 500 vagoane benzină grea. până în august 1920. 15-16. reprezentând 80% din valoarea contractului. În baza Jurnalului Consiliului de Miniştrii nr. 141. de la Boyle.479 din 20 septembrie 1919. depuşi la Bank of Romania Ltd. Valoarea acestor livrări calculate la preţurile specificate în contract se ridica la 225. 660 În contul acestui contract. fond Societatea „Petrol Block”. zilnică.. s-au livrat aproximativ 12. ca vânzător.N. D. dosar 2/1919-1925. 42. Dobrescu. locotenent-colonelul canadian I. a garniturilor cu benzină. f.J. întreaga cantitate de petrol care s-a scurs prin conductă.„Româno-Americană” nu au aderat de la început în acest birou apreciind că. Contractul a fost pus în execuţie şi.10 lire sterline. op. Boyle ca cumpărător.

trebuiau depuse şi documentele la Londra. precum şi 20. 1. Boyle. benzina şi 4 lei/kg. Ca urmare. 2220 tone benzină grea.715. iar firma engleză să câştige sute de milioane de lei deoarece benzina cumpărată cu 0. pentru expedierea la altă destinaţie a stocurilor de benzină ce se aflau depozitate la Brăila şi care erau destinate lt.000 lire şi anume: 5327 tone benzină uşoară rectificată. Ministerul de Industrie şi societăţile au devenit reclamaţi şi obligaţi să restituie banii societăţii londoneze. Boyle şi „Standard Oil Co.191.715 lire sterline cât a rămas neacoperită. .19% din suma de 157. separat.188. 15. daune rezultate din nelivrarea benzinei.824 lire sterline. Ibidem. ce societăţile mai aveau de primit de la stat. societăţile considerau că erau datoare doar cu 98. f.780 benzină grea. publicat în „Monitorul Oficial” nr. i-a cedat contractul său. a fost promulgat Decretul Regal nr. f.000 lire sterline încasată de la lt.661 Livrarea în conformitate cu contractul a restului neacoperit de avansul de 400. a fost vândută de Boyle pe alte pieţe cu 7 lei/kg. În urma proceselor desfăşurate la Londra şi Bucureşti. adică a patra parte din restul de 38.8 cât li se imputa.70 lei/kg. societăţile au trebuit să achite suma datorată din nelivrarea produselor petroliere. 1927. 72 din 28 martie 1926. rest din avans plus.673 tone benzină uşoară rectificată şi 2. pentru restituirea restului de lire sterline şi anume 175. din suma de 400.69%) până la 178. Statul român nu a efectuat compensarea sumei de 174.808 lire sterline (11.sa din 24 iunie 1921. la fiecare dată de 1 septembrie 1926. societăţile au suferit pagube însemnate.-col. Datorită neîndeplinirii de către reclamaţi a condiţiilor contractului cu lt.90 lei/kg. căreia lt. prin care. din 157. reprezentată de Sir Robert Waley Cohen. 662 Până la urmă.000. 25. următoarele sume: 5. încă în viaţă (a murit la 14 aprilie 1923). Statul Român trebuia să plătească societăţilor petroliere.018 lire sterline. 226 .90 lire sterline ce a mai rămas din depozitul de 400.347.222 lire sterline din suma de 178. deoarece ele au primit de la stat pentru o liră sterlină 169 lei în loc de 270 lei. a intentat proces în faţa instanţelor din Londra.col. societatea „Anglo-Saxon” din Londra. se deschidea un credit extraordinar.000 tone petrol lampant rafinat trebuia făcută înainte de 1 august 1920 când. pentru stingerea diferendului în chestiunea Boyle.-col. iar statul cu diferenţa de 20. pe seama 661 662 . şi petrolul cu 0. După trecerea a doi ani. Ibidem.”. 1928 şi 1929. în 26 martie 1926. Suma necompensată ar fi trebuit să acopere livrarea a 6. Pentru plata primei rate de la 1 septembrie 1926. Boyle. petrolul.000 lire sterline şi astfel.000 lire sterline (aproximativ 200.390 lire sterline.-col. 23.000 lei). Boyle.

pentru rafinării. Rafinăriile trebuiau să predea. până la acoperirea cotei respective trebuia să se găsească în depozit. se făcea din fondul pentru deschideri de credite suplimentare şi extraordinare. 227 .265.519.222 şi 15. peste cota medie. trebuiau acoperite orice cereri pentru orice alte produse petroliere. în sumă totală de 22. De asemenea. Ministerul de Industrie şi Comerţ autoriza exportul numai după ce era acoperită integral cota internă pentru păcură de ars şi cel puţin 80% din cantitatea corespunzătoare cotei interne la celelalte produse. cereri din partea consumatorilor sau din partea depozitelor de aprovizionare.018 lire sterline. în primul rând. putea fi exportată numai dacă erau acoperite cotele interne. o cotă de 33% din ţiţeiul supus prelucrării. Restul de 20%. 663 La începutul anului 1923 a fost adoptat un Regulament ce fixa regimul de desfacere a produselor petroliere la consumul intern şi la export.222 lire sterline. sub formă de păcură de ars.800 lei pentru contravaloarea în lei a 15. 663 . autorizarea de a exporta o cantitate ce depăşea cota medie atribuită produsului respectiv. era examinată de minister. Era precizat. pentru consumul intern. p. nevoile ţării. la capitolul datoriei publice. trebuia compensată de rafinăria respectivă printr-o majorare corespunzătoare a cotei interne. pe exerciţiu 1926. contravaloarea în lei a sumelor de 5.018 lire sterline.745.Ministerului Industriei şi Comerţului. se prevedea regulat. repartizate de Ministerul de Industrie şi Comerţ. şi 16. în mod regulat. Autorizaţiile de export erau valabile timp de 3 luni de la data eliberării lor şi puteau fi prelungite numai o singură dată pe un interval de maxim trei luni. Ministerul de Industrie şi Comerţ putea decide oprirea exportului în cazul în care se constata că unele rafinării nu au acoperit cotele interne fixate. 1928 şi 1929. era reţinută pentru consumul intern cota parte corespunzătoare deficitului constatat la produsul respectiv. Chiar şi în perioadele în care cererea internă pentru un anumit produs era mai redusă. sau chiar o cotă mai mare. nr.100 lei. dacă cererea internă era mai mare. în limitele cotelor interne fixate. în perioadele în care cererea internă pentru produsul respectiv era în creştere. din care 5. Rafinăriile trebuiau să acopere. în bugetele Ministerului Finanţelor. la rafinărie. obligaţia de a satisface. pentru a putea fi predat imediat consumului intern. Cantitatea rămasă în depozit la finele unui an. drept stoc de întregire. „Analele Minelor din România”. Pentru anii 1927. În caz contrar.300 pentru contravaloarea în lei a 5. 4/1926. prevăzut în bugetul general al Statului. Cantitatea autorizată la export. cantităţile de păcură pentru ars şi motorină. Acoperirea creditului ce se deschidea în 1926. dacă cererea de prelungire era făcută în termen de 30 de zile de la data expirării primei autorizaţii. 236. imediat şi fără nici o restricţie.

692. D. dosar 19/1926-1934. 668 .A. f.R. Vânzările în 1933 au atins cifra de 852. în altă valută forte decât lire sterline. Astfel. Societatea „Concordia” exporta ţiţei şi produse petroliere. şi a celorlalţi administratori din Belgia.836.000. Argeş. ţiţei şi produse petroliere. Direcţia Combustibilului din Paris a îngrădit importul produselor petroliere în Franţa şi doar cu ajutorul licenţelor se putea face export şi această numai de câteva societăţi petroliere româneşti. 666 . 87. asupra portofoliului cu care a fost creditată şi care au intrat în disponibilul societăţii la Anvers. garanţiile necesare societăţii erau acordate tot de către Societatea „Petrofina”. în acel an.După preluarea Societăţii „Concordia” de către Societatea” Petrofina” exportul a fost asigurat de către aceasta şi filialele ei. 53. f.000 lei. f. s-au evitat pierderile care ar fi putut avea loc în condiţiile în care. Ibidem.670 Exportul societăţii „Concordia” a reprezentat 23. cu un capital de 20. graţie eforturilor prudente a le administratorului Fernand Carlier.330 tone. Pentru Europa Centrală. suma de 17. 667 Din anul 1930. la Anvers. „Concordia”. fond Societatea „Concordia”. unde dispunea de instalaţii importante şi rezervoare.821 lei.J. nr. 41v. M. „Concordia”. prin societăţile „Gallia” şi „Vacuum”.N. D. a fost creditată la export de Societatea „Petrofina”. dosar 5/1934-1936.P. Societatea „Concordia” a efectuat vânzări de produse petroliere la export. Ibidem. lira sterlină era în scădere. „PetrolBlock” sau „Creditul Minier”. în 1933. f.000. Argeş.70% din exportul total al României . fond Societatea „Concordia”. 669 .A. 87v. fond Societatea „Redevenţa”. faţă de 562. realizânduse până în 1931. 668 În 1931. dosar 19/1926-1934. f. şi care se realiza şi cu ajutorul societăţii de navigaţiei „Lloydul Regal Belgian”. fond Societatea „Concordia”. în Franţa se putea face export numai de către societăţile petroliere care obţineau autorizaţii speciale numite „licenţe de import”. Ibidem. 666 Conform acordurilor încheiate pentru export.000 lei în 1932. f.294 tone în 1932. 667 . „Compagnie Financière Belge des Pétroles” având în vedere participările ei în cadrul societăţilor „Sirius” („Naphta”). „Vega”. 670 . „Creditul Petrolifer” şi „Concordia” împreună cu „Puritan Oil Cy.” au constituit o societatea nouă sub denumirea de „Société Coopérative des Pétroles”.664 Încă din 1920. 665 Scopul noii societăţi era transportul şi desfacerea produselor de petrol.000 franci belgieni. a fost de 909.J. dosar 2/1924-1943.000. 20/1920. faţă de 755. în special în dolari americani. p. 33v. 664 665 228 . 11. Ibidem. .669 Cifra de afaceri la export.N.

Scăderea artificială a preţurilor pentru petrolul românesc data dinaintea primului război mondial. urmată de petrol lampant – 111. 949. Diferenţa între cele două cotaţii era.698 vagoane cu diferite produse faţă de 13. petrolul lampant se vindea la 671 . în 1933.000. Idem. p.842 vagoane în 1932. 482 .P. Aceste masuri îngreunau aprovizionarea regulată cu materiale din import necesare societăţii pe şantiere. de 218. 157. gazolina – 120.10 şilingi iar la Constanţa cu 26. ocupând locul trei cu un procent de 12. Petrolul românesc şi politica de stat. medie şi grea. „Analele Minelor din România”. pe de altă parte. în medie. în „Analele Economice şi Statistice”. 11/1934. în timp ce benzina grea era cotată.557 tone. nr. piedicilor puse în aproape toate ţările importatoare de produse petroliere. 14/1934.9 şilingi iar în Constanţa tona era cotată cu 25 şilingi. p.919 tone. din ce în ce mai mari. uleiuri minerale – 1319 tone şi ţiţei – 185. pe de o parte. 7-10. Din cantitatea totală exportată.7 şilingi. 672 . p. white-spirit distilat şi rafinat. tona fob Golf. În anul 1934.000. 9. M.674 Preţurile petrolului fob Constanţa erau aproape întotdeauna mai mici decât preţurile din Golful Mexic. Petrolul românesc ieşea din ţară aproape fără câştig pentru economia naţională. benzină sintetică.492 tone. motorina era cotată în Golf în acelaşi an cu 26. motorină. rezulta o pagubă de peste 500. Cifra de afaceri la intern a fost. p. când. Societatea „Concordia” . toate eforturile societăţii au întâmpinat greutăţi. predomina benzina – 198. păcură şi asfalt.589 tone produse petroliere. nr. s-au exportat 888. ocupând locul trei. prin BNR ar fi trebuit să o încaseze. nr. 673 În materie de export. 2/1935. 674 . Dacă se calcula această sumă în exportul de petrol al României. gazolină. valută pe care statul. nr. şi anume: ţiţei..R.000 lei anual.60% din totalul vânzărilor în interiorul ţării.28% l-a reprezentat exportul direct efectuat de societate. tona. regimurilor comerţului exterior şi normelor pentru remiterea de devize către stat. cu 37. nr.672 În anul 1935. 671 Vânzările la intern au crescut la 16. care obişnuit servea ca bază de orientare pentru comerţul mondial al petrolului. uşoară. în „Annales des Mines de Roumanie”. prin portul Constanţa. petrol distilat şi rafinat. tona fob Constanţa era cotată la numai 35. Astfel.302 tone.1 şilingi.000 lei. 60.5 şilingi. 135. 1938. datorită.iar din acest procent. deoarece câştigul începea imediat după ce petrolul părăsea portul Constanţa. anul XXI. 229 .801 tone produse petroliere. de 537 lei/tonă. 1/1936. 85% din export efectuându-se prin poarta principală la Marea Neagră. în 1934. Societatea”Concordia” a exportat un total de 617. lampantul era cotat în Golf cu 32. ulei mineral. 673 . p.

000 vagoane impozite miniere. De aceea. Astfel.000 în 1937. benzină auto.J. Vânzările de petrol nu mai aveau libertatea de odinioară.000 tone şi la 7.III. În anii 1933-1937.preţuri mai scăzute decât preţul mondial. 230 . dar. 675 În primul semestru al anului 1937.N. în Franţa.200. importate din Franţa. D. aceasta în special datorită contractului încheiat cu Societatea „Petrofina”. Micşorarea exportului de produse petroliere producea un dezechilibru al balanţei comerciale româneşti.1939. se ajunge în 1936 la 8. f. dosar 15/1940. . în 1938.431 tone. cocs. ele fiind legate în străinătate într-un fel de dependenţă. Petrolul era o marfă preţioasă. se arăta că România. în 1939. p. Era necesar luarea unor măsuri de urgenţă pentru ca exportul de ţiţei brut să fie prohibitiv. „se aproviziona de pretutindeni şi vindea tuturor”. exporta în continuare ţiţei brut. acesta îşi vindea cantităţile la preţuri scăzute. Cu toate că România poseda o capacitate de prelucrare cu 40% peste producţia maximă de ţiţei obţinută. Din 1925. 675 676 . uleiuri minerale. care creştea încet. solicitările venind de pretutindeni. benzină grea. motorină.316. erau revândute societăţilor petroliere care le cumpărau după negocieri cu preţuri scăzute. când producţia era de 3. parafină. Într-unele din convenţiile încheiate. exportul nostru de petrol a crescut continuu bazându-se pe o creştere a producţiei chiar şi într-o perioadă de scădere pronunţată a preţurilor mondiale. lampant.700. produsele principale şi cele mai mari consumate au fost în ordine: păcură. Dar. după care preţurile urcau imediat după ce vânzare a fost făcută.000 vagoane redevenţa şi 25. a suferit o scădere de 20. 27. Ibidem. În asemenea condiţii. Preţurile produselor petroliere au scăzut şi ele. furniturile de petrol erau legate de furniturile care interesau apărarea naţională. care deţinea capitalul majoritar la Societatea „Concordia”. s-a observat o apreciabilă sporire a importului de produse petroliere a urmare a creşterii consumului. asfalt. în principiu. numărul 7778 din 15. 676 Exportul. combustibili speciali pentru armată. impunându-se măsuri grabnice din care unele să înlesnească mărirea producţiei prin lucrări de exploatare altele de intensificare a explorărilor. Argeş.6% faţă de 1937. Într-un articol intitulat „Petrolul românesc” apărut în ziarul „Argus”.A. Cantităţile de 70. nu se putea dezvolta consumul intern.974 tone. 159. fond Societatea „Creditul Minier”. când s-a exportat 4. 9% din totalul produselor petroliere. cuvenite anual statului.503. Din cauza incapacităţii statului de a-şi depozita sau prelucra în rafinăriile proprii cantităţile de ţiţei provenite din redevenţa şi impozitul minier datorate de societăţile petroliere. era nevoie să se profite cât mai mult de pe urma lui. provenea din România.

76. Elveţia. s-au transportat derivate de petrol pentru consumul intern şi pentru export. asfalt. smoală. Germania. f.829 lire sterline în 1939. Ungaria. 20-22. Bulgaria. motorină. dosar 18/1939-1940. Produsele societăţii erau expediate de la Ploieşti-sud în vagoanecisternă pe căile ferate. păcură. petrol. ţiţei. petrol.-iul. gaze lichide. „Concordia” era obligată la bonificaţii pentru aceste diferenţe la transporturile următoare. p.J. 679 Cantităţile de produse petroliere exportate indirect în aceste ţări.iulie 1944: 680 EXPORT ANUL TOTAL / TONE 1938 569. . 680 . 25-26. în tancuri. acordându-se reduceri asupra preţurilor calculate fob Giurgiu şi fob Constanţa. se făcea extragerea unei mostre din cisterne ajunse la Giurgiu.825 tone în valoare de 320. 678 În anii 1938 şi 1939.751 1939 527. Argeş. D.România era interesată în vânzările de petrol de schimbul de armament. f. Dacă analiza mostrei medii dădea diferenţe importante faţă de analizele de la Ploieşti.592 Ian. Dacă transporturile se făceau pe Dunăre. 679 . Egipt. amestecuri. Franţa.A.949 tone în valoare de 532. în vagoane-cisternă. în proporţie de 77% pe căile ferate. păcură) în Austria. în perioada 1938 . s-au ridicat la 201. Cehoslovacia. Siria şi Palestina. Ibidem. Tunisia. Italia. benzină.910 lire sterline în 1938 şi 228. Societatea „Concordia” a exportat indirect produse petroliere (gazolină.010 Principalele produse exportate au fost.424 1941 479. 677 În medie.795 1942 448. Redăm în tabelele următoare activitatea comercială a Societăţii „Concordia” (vânzări la export şi la intern). motorină. 231 . dosar 207/1938. ţiţei. ulei. asfalt.393 1940 206. op. Ibidem. 1944 150. uleiuri minerale. în proporţie de 15% pe conducte şi în proporţie de 8% pe şosele..084 1943 407. dosar 112/1942-1944. fond Societatea „Concordia”. în prezenţa reprezentanţilor vânzătorului şi cumpărătorului. G. f. acizi naftenici. 22. Algeria. 677 678 . benzină. Gane. în ordine. Era o nevoie economică. Iugoslavia.cit.N. alte produse.

Léon Wenger (membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii „Concordia”). motorină. Rue du Général Foy. „Concordia” livra 139. 682 În 30 octombrie 1941 s-a încheiat un alt aranjament cu guvernul francez pentru livrarea unor cantităţi de benzină (24. a fost încheiat un Protocol între Guvernul României.000 tone. Româno-Americană”. „Colombia” şi „Steaua Română”. 250. 681 La acest protocol s-au mai făcut şi alte aranjamente în 2 şi 30 octombrie 1939.000 tone produse petroliere. 14. în ordine. 1. 53. I. şi E. dosar 123/1939-1946. Christu şi societăţile petroliere „Concordia”. între guvernul român şi societatea „Petrofina” reprezentată de Léon Wenger. la care participau societăţile „Concordia”.000 tone lampant şi 30.000 tone benzină cu cifră octanică 66. În 13 iunie 1940.660 1942 266. În 21 aprilie 1939.329 1939 268. „Unirea”.. „Astra Română”. f. combustibili A.000 tone benzină cu cifră octanică între 60 şi 63. „Creditul Minier”. „Colombia”. păcură. Exportul s-a efectuat între 1 octombrie şi 31 decembrie 1939. pe de o parte şi Societatea „Petrofina Franceză”. 681 682 .287 1941 241. acizi naftenici. referitor la livrarea a 235. „Prahova”. uleiuri. 1944 129. a fost semnat un Aranjament la Protocolul din 1939.000 tone iar „Steaua Română” 29. Ibidem. reprezentat de ministrul Comerţului Exterior. reprezentată de preşedintele ei. „Colombia” 67.037 Principalele produse vândute pe piaţa internă au fost.-iul. . În baza Protocolului semnat la 31 martie 1939. cocs. „Steaua Română”. Din această cantitate Societatea „Concordia” livra 16%.000 tone.000 tone motorină I şi II. benzină.191 tone) cu cifra octanică 60 de tip german.INTERN ANUL TOTAL / TONE 1938 268. „Redevenţa” şi „Carburantul”. între guvernul francez şi guvernul român s-a hotărât cumpărarea următoarelor cantităţi de produse petroliere: 123.226 1943 264. petrol. „Rafinajul”. smoală.579 Ian. cu sediul în Paris. f. Ibidem.395 1940 284. Din această cantitate. 232 .

începând cu sfârşitul anului 1940. La apelul statului. numai in condiţii normale de export şi fără să ceară un privilegiu pentru repatrierea devizelor achitate. societatea fiind obligată la un stocaj mare de produse. rămânând constant la această valoare. pentru care guvernul francez 233 . Societatea „Concordia” se adresa Băncii Naţionale a României. în special de benzine şi păcură. oprirea traficului maritim prin Mediterana.665 tone produse petroliere rămânând la dispoziţia guvernului francez o cantitate de 58. care solicita ţiţei natural şi amestec precum şi păcură.336 tone ce urma să fie vândută în conformitate cu regimul în vigoare din România. societăţilor petroliere.. au impus după septembrie 1940. Totalul exportului societăţii a fost de 403.321 tone. să găsească soluţii noi pentru fiecare problemă noua care s-a ivit după această perioadă.000 franci belgieni pe care ii avea în Belgia. faţă de 756. societatea „Creditul Minier” a primit mandatul de a centraliza toate disponibilităţilor petroliere ale statului din redevenţe precum şi acelea ale societăţilor petroliere anglo-franceze pentru efectuarea exporturilor în Germania. în baza unui contract încheiat cu Societatea „Petrofina” şi ratificat de societate în aceeaşi zi. ele fiind dirijate atât pe Dunăre cât şi pe căile terestre. încetând colaborarea cu Societatea „Creditul Minier”. a apărut un nou debuşeu. societatea „Concordia” ca şi societăţile „Astra Română” şi „Colombia” au început să încheie direct operaţiuni de vânzare a produselor petroliere cu Germania.342 tone în 1939. la data de 7 mai 1940 guvernul francez a cumpărat o cantitate de 80. în care se arăta că. creşterea tarifelor la transport. franceză. Această reducere însă se datorează suspendării exportului prin portul Constanţa şi greutăţilor de transport pe căile ferate.U. Guvernul României s-a aflat într-o situaţie dificilă prin faptul că societăţile cu capital anglo-francez printre care şi „Concordia” refuzau să vândă produsele lor în Germania. La început. fie la vânzări interne. tot la Paris.A. nordul Europei şi S. De asemenea. cel mai mare cumpărător al produselor petroliere aparţinând societăţii „Concordia” a devenit Germania.Ocuparea Franţei şi a ţărilor nordice. instabilitatea regimului de plăţi şi numeroaselor impuneri de taxe fiscale şi vamale. Astfel. engleză.000 tone produse petroliere de la societate.000. Guvernul francez a devenit astfel proprietatea stocului de produse aflată în România. El a decis să exporte acest stoc însă. În 15 iulie 1940. Societatea „Concordia” a livrat parţial cantitatea de 21. Nemaiputând continua legăturile sale tradiţionale comerciale cu pieţele belgiană. exportul societăţii „Creditul Minier” a crescut de la 7 % în ianuarie 1940 la 30% în august 1940. Suma contractului a fost plătită direct în franci belgieni societăţii „Petrofina” pentru plata datoriilor societăţii „Concordia” de peste 86. fie pentru vânzări la export. Italia. Începând din luna noiembrie 1940.

gazolină 14. la care se adăugau taxele de export în vigoare în cele două ţări. creozot. cu preţuri stabilite de Ministerul Economiei Naţionale. pentru deservirea fronturilor de război.000 t. Astfel. una din cele mai mari case comerciale din Istambul. benzină de turism cu cifra octanică 60. a unei cantităţi de 12. cupru (Blister). 686 Lipsa unui produs oarecare la livrările la intern se putea suplini. Export-importul se derula prin Banca Guvernamentală Turcă Eti Bank. între Ministerul Comerţului din Turcia şi ataşatul comercial al României la Ankara. dosar 92/1942-1946. firmei „Ali Tansever”.000. a fost încheiat un Protocol confidenţial şi un act adiţional referitor la exportul a 53. începând cu 1 aprilie 1942. dosar 67/1934-1946. 70. 234 . ulei de peşte. in cadrul legislaţiei existente. 683 684 . din totalul produselor petroliere.7 t. România a încheiat un nou acord cu Franţa (guvernul de la Vichy) pentru livrarea. Restul de 52%.6 t. . timp de şase luni. fără însă ca această operaţiune să prezinte interes valoric comercial întrucât cu realizările în plus la export se plătea cota preluată la consumul intern de o altă societate. 13. îl prezenta în epoca anului 1942 produsele secundare ca uleiuri. care avea monopolul exportului de peşte pentru Germania.urma să fie creditat prin intermediul societăţii „Româno-Belgiană”. chiar covârşitor. (Cleveland I şi II şi Yerli I şi II). 683 În 30 septembrie 1941. Preţurile pentru uleiuri minerale..000 tone produse petroliere româneşti (benzină 20. asfalturi. f. acizi naftenici. Recepţia cantitativă a mărfurilor exportate se făcea de către societatea de transporturi „Antalya”. f. Societatea „Concordia” a livrat 500 tone motorină. contra plată. Ibidem.) în contrapartidă cu 9. dosar 166/1942.. 4. 685 În 11 septembrie 1942. bumbac şi cupru aveau ca bază de calcul. Ibidem. Ibidem. 686 . unde preţurile erau fixate de guvernul român prin acorduri încheiate cu guvernele altor state. Banca Naţională a României şi Banca Agricolă. se putea crea un disponibil la export.000 t. 684 Din producţia totală a societăţii „Concordia” 48% din ea avea o destinaţie precisă. 1. dosar 267/1943-1944. extract de valonee. şi anume consumul intern. bumbac. printr-o înţelegere cu alte societăţi petroliere care aveau plusuri şi care erau de acord să livreze în contul societăţii „Concordia” cotele ei pentru piaţa internă. mohair. preţurile din anul 1940. f. petrol lampant 10.000 tone lunar. 5. 17. Diferenţe de preţ se puteau obţine pentru calităţi speciale dar acestea erau mici pentru Germania şi Italia care luau 90% din exportul efectuat de societate. În cadrul acestui acord. 685 . Ibidem. ulei de măsline. f. vaseline. uleiuri minerale ordinare 9. puteau merge la export.000 t. Un mare interes.

000 lei. 3. 689 . „Concordia” a exportat 54.854 tone prin tunelul Prejmer. 413. Pentru aceste produse. 3.459 tone. 5. crescânde şi pentru care preţul obţinerii calitative era cu siguranţă realizabil.239 tone. Din această sumă.687 Prin portul Constanţa.86%. Ibidem. referitoare la decontarea sumei de 1.835 tone prin Orăşeni. f. societatea a exportat 1. în anul 1940. 690 . Ca o concluzie.11%.689 Valoarea totală a exporturilor societăţilor petroliere se ridica la 2. Ibidem.02%. dosar 92/1942-1946. 235 .47% iar prin portul Brăila. reprezentând 88. venituri însemnate de pe urma societăţilor petroliere în economia particulară a ţării.722 tone respectiv 30. 32% iar în Germania 90.570 tone prin Palanca.200. . participarea la veniturile statului şi ale căilor ferate cu sume considerabile – cifra acestei participând urcându-se cu 100 % de la an la altul. 35. putem să precizăm că industria de petrol din România a contribuit mai important decât oricare altă ramură de producţie a ţării. f.parafine. 71. prin portul Giurgiu. ocupând locul al doilea după „Astra Română”.500. fiind a treia societatea după „Astra Română” şi „Creditul Minier”. f. 18.000.000 lei dar nu a încasat din această sumă decât 21. 32%. care au redus beneficiile – menţinute la un nivel mult mai scăzut decât oricare altă ramură industrială. dosar 82/1940-1941.000 lei. dosar 89/1944.000 lei pentru acoperirea unei parţi din contravaloarea exporturilor efectuate de principalele 13 societăţi petroliere. reprezentând 10. f.045 tone. „Concordia” trebuia să încaseze pentru exportul efectuat.250 tone fără puncte vamale. reprezentând 10.47%. 87.149 tone prin Tighina şi 50. 2. 13.860 tone. reprezentând 14. Pentru armata germană. 9. „Concordia” ocupa locul patru după societăţii „Astra Română”. 1. cererile erau mari.700. reprezentând cea mai mare cantitate dintre toate societăţile petroliere.900 tone. până la 62 % din valoarea întregului export al ţării.600. reprezentând 10. Ibidem. înaintată în 5 august 1944 generalului Gheorghe Dobre.368 tone prin Negru-Vodă. Toate vânzările se făceau prin serviciul comercial. „Steaua Română” şi „RomânoAmericană”. prin portul Olteniţa. 11. 10-11. dosar 40/1944. pentru Misiunea Militară Germană din România.690 687 688 . în Germania. Ibidem.950 tone. societatea „Concordia” a livrat 40. 688 Prin vămile terestre.902. sporirea şi îmbunătăţirea utilajului naţional prin investirea unor sume importante. în ceea ce priveşte crearea resurselor de plată in străinătate – ajungând să acopere. Ministrul Economiei Naţionale. reprezentând 35.119 tone prin Curtici. Conform adresei Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România.

R. f. 18-19.R. 695 În acest an. 694 . toate societăţile petroliere au fost obligate să livreze produse petroliere Germaniei. au fost construite alte patru rezervoare iar în 1936 alte şase. plata nefăcându-se la termenele stabilite. Ibidem.În perioada 1941-1944. f. societatea nu poseda în regie proprie nici o locomotivă sau vagoane. 692 Din anul 1922.500 mp. 8. în 1941.990 ml. pe un teren concesionat de la stat. conducte. 693 . se întindeau clădirile industriale şi anume rezervoare.693 În staţie. Ibidem. . clădirile administrative şi locuinţele. deţinea un număr de 19 rezervoare cu o capacitate de 71. la sud cu zona C. ele au rămas după 23 august 1944 cu sume considerabile neachitate. f.. 696 În 1940 au fost folosiţi 89. dosar 29/1945-1946. pentru care s-a cerut avizul Marelui Stat Major şi Direcţiei Marinei Regale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Direcţiei Conductelor din cadrul C. „Concordia” a deţinut patru rezervoare cu o capacitate de 16. În 1934. dosar 244/1944-1948. Constanţa – Cernavodă. 93 691 692 . Societatea „Concordia” prin staţia sa.670 vagoane cu produse petroliere diferite. Ibidem. 3. Concesiunea a fost acordată de Ministerul Transporturilor până în august 1938 dar. Ca urmare. prin societatea germană „Rumänien Mineral Öel”. 695 .000 tone. 236 . Ibidem. f. dosar 22/1939. 694 În 1939. Staţia de depozitare şi manipulare a produselor petroliere Constanţa sau Staţia de export.. cazane şi adăposturi iar pe o suprafaţă de 1. Ibidem. 691 Staţia de export Constanţa Staţia de export şi încărcate a societăţii „Concordia”. a exportat 48. f. Terenul pe care se afla staţia se învecina la nord cu şoseaua Constanţa. cu excepţia petrolului care se pompa pe conductele statului de la Ploieşti la Constanţa. servea exportului de produse pe mare. cum era cunoscută. La început. dotarea cu utilajul performant necesar începând în 1926.Cernavodă.000 mp. Aici se depozitau şi manipulau produsele petroliere primite de la rafinărie în cisterne. 12.210 mc. dosar 318/1942-1948.F. la vest cu proprietatea societăţii „Româno-Americană” iar la est cu proprietatea societăţii „Colombia”. 136.F. 158-159. Toate au dat „Concordiei” aviz favorabil dar Direcţia Marinei Regale a solicitat ca rezervoarele să fie construite în subteran. Ibidem. conform contractului de concesiune a fost prelungită până în 31 august 1940. dosar 50/1946. societatea exploata o linie de garaj construită cu mijloace proprii în lungime de 1. Totalul lucrătorilor folosiţi a fost de 93. Pe o suprafaţă de 4. din Constanţa. f. 696 . dosar 26/1936.

000 lei din care. Ibidem. D. Curentul electric era furnizat de uzina comunală din Constanţa. . În anul 1929.024 din 11 septembrie 1922. a început construirea în 1923. atunci când era necesar. din cauza taxelor prea mari ce au fost fixate pe aceste feluri de ambalaje de mai multe ţări din Orient. primită de „Concordia” de la Ministerul Industriei şi Comerţului. bugetul anual alocat fiind de 21.. Existau trei linii de garaj în lungime totală de 1. 697 Începând cu anul 1941. După 1935. Societatea „Concordia” dispunea în staţie de 27 de rezervoare cu o capacitate totală de 83.C. 237 . Fabrica de ambalaje Constanţa Începând cu anul 1920. activitatea s-a desfăşurat într-un ritm crescător.000. a unei fabrici de bidoane şi ambalaje la Constanţa. fond. producea zilnic 2. însă va scădea treptat. 699 .). Direcţia Arhive Naţionale Istorice Centrale. era preferat de populaţie fiindcă se vindea şi cu ambalajul necesar.500 de bidoane cu o capacitate de 18 litri.A. 76.000 mc şi 12 rezervoare de 44. 104/1923.I.lucrători. fabrica a fost transformată în depozit iar bidoanele se fabricau numai când se făceau comenzi. f. 698 Staţia de export era prevăzută cu pompele necesare şi cu o instalaţie de umplere a butoaielor. din cauza monopolului de vindere a produselor în Turcia. Începând cu anul 1943. care se întindea pe o suprafaţă de 18. 699 Această fabrică. dosar 12/1932-1945. Între 1928 şi 1935 s-a lucrat sporadic în funcţie de comenzile care se primeau. în 1942. fabrica lucra în proporţie de cca. 10. dosar 55/1942-1948. f. În 1944.990 metri. activitatea a fost oprită din cauza clientelei. Începând cu 1928. 80% pentru nevoile armatei şi 20% din fabricaţie pentru uzinele chimice şi alimentare 697 698 . 93 şi 72 lucrători în 1943. 8 (În continuare. erau vărsaţi pentru Fabrica de ambalaje. „Concordia” lucrând în cooperare cu „Société Comerciale Belge des Pétroles” pentru vânzarea produselor petroliere în Orient.000 mc. nr. în producţie din 1924. Fabrica a fost înfiinţată în baza Jurnalului Consiliului de Miniştri. s-a observat că în Orient şi în Bulgaria era mult căutat petrolul ambalat în bidoane.179 mp. Direcţia industrie mare. cererile care le-au fost făcute fiind onorate. Ca urmare. fabrica devenind parte componentă a staţiei Constanţa. Activitatea a fost foarte intensă. Petrolul american. Ibidem. deşi se vindea la un preţ aproape dublu. până în 1926. care nu mai cumpăra produse româneşti în bidoane. beneficiind de avantajele Legii pentru încurajarea industriei.N. activitatea Staţiei de export a fost foarte redusă. Ministerul Industriei şi Comerţului – Statistică industrială. conform adresei nr.

magazia de expediţie şi secţia ambalaje din celuloză turnată.541 tone în 1920. 19. Se mai fabricau tăvi de dimensiuni diferite. în timp ce cheltuielile totale pentru întreţinere se ridicau la 1. la rândul lor. Cutiile metalice se foloseau pe front. 19v. 6 foarfeci. 700 700 . 10 montatoare şi 20 maşini diverse). în special pentru transportul hranei. din acest punct de vedere a portului Brăila se poate vedea din cantităţile de păcură trecute prin staţie între 1919-1920: 3. exista o diferenţă de navlu. agenţia va fi exploatată numai pentru manipularea şi desfacerea păcurei şi produselor albe. pe mare şi Giurgiu.900 mp şi adăpostea uzina electrică.048 tone în 1919. 22. s-a înfiinţat o nouă secţie pentru fabricarea ambalajelor din celuloză. capace şi capsule. taxele Comisiei Europene a Dunării de la Sulina erau „exorbitante” iar legarea Constanţei prin conducte de regiunea petroliferă. 36. Brăila şi Covurlui şi sudul Basarabiei. Cu toate că şi-a pierdut importanţa pentru exportul produselor petroliere pe mare. Capacitatea secţiei era de 100 tone de celuloză şi deşeuri de hârtie anual. pentru produse alimentare sau chimice. aprovizionau populaţia şi armata. Porturile Constanţa. secţia de lipit. Secţia ambalaje din celuloză (Papengus). oferea ambalaje mai ieftine în cutii sau recipiente de la 1-4 litri. 238 . Pentru a se economisi tabla atât de necesară armatei. Venitul total încasat de „Concordia” era de 4.100. pe Dunăre.000 lei. instalaţia de litografiere (2 maşini plane şi 6 cuptoare electrice).000. au înclinat balanţa în favoarea acestuia.800. Agenţia de transbordare a produselor petroliere Brăila După 1920. Portul Constanţa era deschis navigaţiei şi iarna. Societăţii îi rămânea un excedent de 2. bidonăria propriu-zisă (30 prese. Se aprovizionau morile şi mica industrie din judeţul Tulcea. o parte din judeţele Constanţa. Importanţa.300.850 tone în 1921. încât porturile din Constanţa şi Giurgiu să nu mai facă faţă cu utilajele lor pentru exportul produselor petroliere.365 tone în 1922 şi 21. dosar 2/1918-1925. Ibidem. la intern.din ţară care. Fabrica avea patru corpuri de clădiri în suprafaţă de 2. f. ofereau avantaje diferite. Agenţia de la Brăila a devenit din ce în ce mai importantă pentru manipularea păcurei şi a altor produse necesare flotei comerciale a Dunării şi a industriilor din acest oraş.000 lei. Portul Brăila mai putea să devină atractiv numai dacă producţia petrolieră a ţării ar fi fost aşa de mare.265 tone în 1923.

E. şase recipiente cu o capacitate totală de 67 mc şi un rezervor de apa de 19 mc.”. Societatea „Concordia” deţinea un rezervor de 3. Iugoslavia şi Bulgaria.F.702 Produsele exportate se depozitau în aceste două rezervoare de unde se descărcau în funcţie de comenzi în tancurile petroliere care veneau în portul petrolier.000 mp teren aparţinând Administraţiei Docurilor Brăila. locomotivă. Ţările de destinaţie pentru care s-au exportat produse prin Giurgiu au fost Germania. În interiorul agenţiei erau opt rezervoare de capacităţi diferite între 14 şi 1.420 lei. Ibidem. de asemenea. armata germană din Bulgaria şi tranzit pentru armata germană din Grecia. Bombardamentele 701 702 . 1 ( Giurgiu-Rusciuk) pompânduse produse pentru consumul intern al Bulgariei. Grupul Navelor Grănicerilor. valvolină şi păcură. Ibidem.F. .700 mc. N. Produsele depozitate la agenţie erau: benzină grea. Existau conducte de legătură între rezervoare. cea mai apropiată gară. 15. fond Societatea „S. Depozitul de la Brăila nu primea decât produse petroliere ce se utilizau de vapoare. petrol rafinat. Ibidem. au fost construite două conducte pe sub Dunăre. De la agenţie se manipulau produse şi pentru instituţiile statului şi anume: Căpitănia portului Brăila.A. dosar 223/1938-1941. P. dosar 17/1945.R. Linia de garaj C.221. la Cioroiu şi unul de 2.D. De la agenţie se aproviziona şi Divizia de Dunăre a Marinei Militare române.R. Austria. Agenţia se afla la patru km de centrul oraşului. Valoarea totală a acestora era de 3. Cehoslovacia era considerată cea mai bună clientă a produselor petroliere româneşti.R. care depindea de gara Brăila – Port. 239 . în incinta căreia se găseau aceste instalaţii.066 mc. Ungaria.D.A. fiind lipsit de benzină uşoară şi petrol. 25. 703 3. în total 5. era racordată la linia ferată a sucursalei Docurilor. 703 . prin conducta nr. păcură.5.P. 701 Erau. 44. Lungimea ei era de 301 metri. care nu erau folosite de vapoarele ce navigau pe Dunăre. ulei.. pontonul de acostare şi podul de comunicaţie. f.În anul 1940 instalaţiile agenţiei se întindeau pe o suprafaţă de cca. Cehoslovacia. 23. pompe pentru apă. f.. motorină. Pentru exportul produselor petroliere. instalaţii de lumină electrică. dosar 115/1943-1945. şi Pescăriile Statului.166 mc. f.000 mc la Ramadan. Serviciul Hidraulic. Staţia Giurgiu La Giurgiu.I.

Formaţiunile de apărare pasivă au fost organizate în mod militar şi cuprindea echipe de incendii.705 Aceste echipe erau mai numeroase la Departamentul Electrica. de alarmă. În cadrul rafinăriei şi celorlalte departamente. Fabrica de bidoane şi Staţia de export Constanţa. de control şi disciplină în adăposturi. 706 Pentru a oferi condiţii de siguranţă lucrătorilor pe timpul atacurilor aeriene. s-au dat opt alarme oficiale de prezenţă a avioanelor inamice sovietice. 704 705 240 . f. În cazul alarmelor aeriene. 48. dotate cu măşti de gaze. Secţia 3-a Operaţii. în special al exploatărilor şi instalaţiilor de prelucrare a petrolului. luând foc un rezervor de ţiţei cu o capacitate de 400 de vagoane. 706 . pompieri. dosar 75/1940-1941.M. Ibidem. de dezinfectare. de noapte. înlăturarea bombelor incendiare neexplodate. 1-20. Focul a fost localizat după 20 de ore de echipele de intervenţie iar artileria antiaeriană a doborât unul dintre avioanele sovietice care a efectuat raidul.S. de dezinfecţie.55 a fost bombardată pentru prima dată rafinăria „Vega” a societăţii „Concordia”.I. Piteşti. Pentru protecţia instalaţiilor de la rafinăria „Vega”. a fost necesară o întărire şi o coordonare a măsurilor şi a activităţilor organelor de pază din regiunea petrolieră.. Rafinăria „Vega”. Comisia militară de Control şi Recepţie la Uzinele „Concordia”. adăpostire. de cercetări de gaz. M. evacuarea răniţilor şi diminuarea pierderilor materiale. Societatea „Concordia” a luat şi alte măsuri tehnice. 707 . f.A. Prahova. Departamentul Minier şi schelele de producţie.J. dosar 1877/1940-1941.P. personalul de serviciu era nevoit să rămână la post pentru manevrarea instalaţiilor. fond M. interesele statelor beligerante puteau cere o intervenţie bruscă pentru distrugerea surselor de producţie româneşti. f. În ziua de 18 iulie 1941. de cercetaşi. după 1 septembrie 1939. sanitare. Astfel. stingerea luminilor şi camuflaj. fond Inspectoratul Judeţean Prahova al M. dosar 62/1940.A.Deoarece. Ibidem. ora 19. s-au construit la rafinăria „Vega”. f. existau Servicii de Apărare Pasivă bine organizate cu echipe sanitare. 193. Uzinele Metalurgice Ploieşti.N. 1. Societatea „Concordia” a constituit „echipe de vigilenţă” şi rezidenţi permanenţi pentru a interveni imediat pentru localizarea incendiilor. adăposturi betonate pentru personal. în jurul rezervoarelor cu . Departamentul Minier „Schitu Goleşti”. poliţie şi control. St. dosar 30/1944. Periodic se ţineau cursuri şi aveau loc exerciţii cu toate categoriile de lucrători despre războiul aerian şi apărarea pasivă. fond Societatea “Concordia”. 704 La principalele sale departamente. Numărul persoanelor care făceau parte din aceste echipe varia de la departament la departament.I. ceilalţi se puteau adăposti în aceste adăposturi şi tranşee construite de societate. Echipele erau de alarmă. . D. C.707 Între 1 şi 21 iulie 1941.

inclusiv primirile de ţiţei de la schele. care funcţiona din august 1941.ţiţei. Societatea "Concordia" a suferit de pe urma acestui atac aerian din partea aviaţiei inamice.495. 14. rafinăriile. facturi. cunoscându-se că parte s-au executat în cursul lunilor noiembrie şi decembrie 1943 iar o parte în ianuarie şi februarie 1944.240. Departamentul Petrol În ziua de 1 august 1943. fond Societatea „Concordia".N.bariera Văleni.produse petroliere s-au construit ziduri de cărămidă sau beton. conductele de transport .Uzine Metalurgice si Distribuţie de Energie Electrică. 241 . 449. alarma aeriană se dădea cu ajutorul sistemului principal de alarmă. Argeş. 20/1944-1946. dosar 11/1944-1945. În timpul bombardamentelor era obligatoriu oprirea pompărilor intense. 708 . documentaţii şi cunoştinţele profesionale ale specialiştilor societăţii şi în raport cu datele refacerii. iar instalaţiile au fost compartimentate prin ziduri de protecţie de până la 10 metri înălţime. existente la rafinăriile „Vega”. cât şi din judeţele Dâmboviţa şi Prahova.40.300 lei reprezentau suma pagubelor suferite de Uzinele Metalurgice Ploieşti. în baza deciziei data prin Jurnalul nr. ora 13. 708 La Ploieşti. A. şantierele şi industria de război din juril şi în oraşul Ploieşti.376 lei reprezentau pagubele suferite de Departamentul Petrol iar 11. „Orion”. „Româno-Americană”. Secţia IV-a.A.676 lei. Rapoartele de expertiza întocmite de inginer-expert Theodor Radu au fost înaintate Tribunalului Prahova. distrugerea instalaţiilor sale în departamentele: Petrol . se închideau pentru a limita extinderea incendiilor.J. în parcurile de rezervoare şi pe traseu. format din 10 sirene electrice. a fost devastator. Matei Millo nr. Au avut avarii rafinăria "Vega" din Ploieşti . „Astra Română”. „Unirea”. pentru a asigura protecţia lor împotriva efectului de suflu şi a schijelor.358. parcurile de rezervoare din schelele din judeţul Prahova şi schela Bucşani din judeţul Dâmboviţa. Din aceasta sumă. „Colombia” şi la Uzinele Metalurgice din Ploieşti – uzina de armament.239 din 1943 privitor la Societatea "Concordia" cu sediul în Bucureşti. toate fiind conectate la Centrala de Alarmare Municipală Ploieşti. Pentru „Concordia”. iar ventilele. avioanele americane au atacat În valuri succesive. Evaluarea generală asupra pagubelor suferite de societate ca urmare a bombardamentului de la 1 august 1943 se ridica la suma de 495. atacul aerian de la 1 august 1943. str. acea „duminică neagră” cum este cunoscută în istorie. D. Calculaţiile s-au făcut după situaţii. 15.

Instalaţia de asfalt.6 tone produse petroliere (ţiţei. Pentru refacerea parcului de rezervoare.Rafinăria „Vega” – Concordia Rafinăria era compusă din 100 de clădiri industriale şi 10 sociale. care a fost oprita din mers.000 tone.453 lei. fie s-au crăpat. fundaţii si construcţii noi. fie grav avariat.100 lei. separatoarele de produse nr. asfalt. acestea fie s-au dărâmat. Bateriile I si II nu au primit lovituri directe.473. Ţiţeiul brut şi produsele derivate existente în rafinărie în momentul bombardamentului şi pierdute prin ardere sau împrăştiere se datorează bombelor explodate (49) care au incendiat direct. făcându-se distincţie între cele pentru export sau pentru consum intern. izolaţiile. benzină. Capacitatea maximă era proiectată pentru 93. Au suferit avarii instalaţia de apa. de stabilizare a gazolinei. IV si V de distilat ţiţeiul. Au fost avariate datorita schijelor şi suflului bombelor căzute în apropiere opt rezervoare (secţionate. doar avarierea ei.920. conductele si preîncălzitoarele. focul a putut să se extindă. bazinele de beton.116 m. Din cauza exploziilor bombelor care au căzut pe instalaţiile de apă sau pe conductele de apă sau spumă contra incendiilor. aparatele de măsură. Au mai fost distruse clădiri 242 . laboratorul. dar fără a provoca distrugeri mari. dar. răcitoarele de apă. uşile.000 lei). din care suprafaţa clădită. fiind oprită. vaselina) în valoare de 44. distrugându-le. conductele. inclusiv zidurile de protecţie. vasele de recepţie. care se întindeau pe o suprafaţă de 696. urmările nu au fost foarte grave o Instalaţia electrică pentru lumina si forţa la instalaţii.2 şi 6. Monitorul Oficial şi Monitorul Petrolului. de vaselina. păcură. iar produsele din ele distruse prin ardere. din care s-a scăzut valoarea materialului recuperat 3. toluen. ca apoi prin împrăştierea lichidului aprins sau a schijelor aruncate de explozii. 596.p. Au fost distruse complet şase rezervoare. Au primit lovituri directe bateriile III. cat si zonele cu fire aeriene. Preţurile atât pentru ţiţei cât şi pentru derivate erau preţurile fixate de Ministerul Economiei Naţionale. găurite. parte din rezervoare şi recipiente. ulei. Instalaţia de cracare a fost lovită de bombele căzute în apropiere. preîncălzitoarele de ţiţei. acizi naftenici. au fost necesari 148. dar datorita suflului şi trepidaţiilor bombelor s-au distrus si deformat ferestrele. deformate). cât şi din cauza bombelor incendiare. cu toate că rezervoarele erau împrejmuite fiecare cu ziduri de apărare. bombele distrugând sau avariind grav instalaţiile. Au fost distruse: 8. la declanşarea alarmei aeriene a fost lovita direct. Din aceste cauze parcul de rezervoare a fost fie complet distrus.743. cazanele de abur.p. clădirile pompelor. să se întindă la un număr mare de instalaţii şi rezervoare.779. petrol distilat.553.100 lei (s~au alocat 152. casele de pompe situate în partea centrala şi de nord. a avut de suferit atât cea care era in cabluri subterane.000 m.

Raidul aerian de la 1 august care a căutat să lovească nu numai rafinăriile. cu pierderile suferite de "Vega". Conductele de centură din zona Ploieşti de alimentare a rafinăriilor cu ţiţeiul din şantiere. 243 .l. valoarea pagubelor suferite de Societatea "Concordia" se ridica la 441.l.153 lei. staţia de incendiu. Liniile electrice principale sub tensiunea de 25. împrejmuirile. respectiv rafinăriile din jurul oraşului şi din oraşul Ploieşti. schelele din judeţul Prahova şi conductele de legătură cu aceste schele şi cu alte rafinării.. 36 tone de gazolină şi 15 tone de gaze din conductele de transport gaze. 709 . Produsele pierdute prin ardere sau împrăştiere şi care n-au putut fi captate din cauza infiltraţiilor în pământ s-au ridicat la 57 tone de ţiţei.000 volţi erau aşezate pe stâlpi metalici. B.723 lei. Valoarea totală 477.358. dar şi sursele de alimentare. prin reţeaua Societăţii "Concordia" au avut de suferit distrugeri. În total. veselă. staţii de transformatori şi aparate speciale de comandă şi siguranţă de înaltă tensiune. Aceste staţii principale deserveau la rândul lor.13 şi 15 construite special pentru a avea apă de rezerva în caz de bombardamente sau incendii. rupturi şi pierderi de produse. 8 de la Floreşti au fost lovite de gloanţe de mitralieră trase cu intenţia de a se scurge ţiţeiul şi aprinde. avariaţi. Ibidem.Dâmboviţa. iar altele pentru locuinţe. Drumurile pe care au căzut bombele aveau cratere cu un diametru intre 800 si 4500 mm. Raidul aerian a fost executat de Grupul 98 (supranumit „Piramiders”) compus din 40 aparate de zbor. a lovit şi zone din reţeaua electrică atât în regiunea Ploieşti. mobilier. Au fost distruse locuinţele muncitorilor din Colonie. îmbrăcăminte. Departamentul „Electrica” Societatea "Concordia" prin reţelele de transport a energiei electrice. Conductele au suferit distrugeri parţiale.care serveau pentru birouri. Nu au scăpat distrugerilor garajul. batalurile cu apă nr. linia ferată pe o lungime de 45 m.756. dosar 14/1945. 39. pentru rafinăria "Vega". Existau staţii principale de reducerea tensiunii care se distribuia la staţiile secundare. judeţul Dâmboviţa. 709 Prin bombardamentul aerian de la 1 august 1943 s-au distrus sau avariat rezervoarele din schela Bucşani. valoarea Departamentului Petrol se ridica la suma menţionată la început de 449. staţii intermediare de joasă tensiune. l00 m. adică în jurul rafinăriilor care au fost obiectivul de atac al aviaţiei inamice (conductele din jurul Rafinăriei "Colombia" şi "Vega"). 7. Rezervoarele nr. pe zone.376 lei. cât şi regiunea Târgovişte. În total. f. 6. patru vagoane cisternă distruse şi 27 avariate dar reparabile. prin puncte intermediare. alimenta şantierele de petrol din Regiunea Prahova .

stâlpi. au trecut la repararea transformatorilor. din rândul bombardierelor s-au desprins 30-40.Gara de sud . linii de înaltă tensiune. Echipele de specialişti venite la faţa locului. "Standard". Se începuse o nouă specialitate.648. care au retrecut peste staţie şi au bombardat-o. care intrau în curtea rafinăriei. presa hidraulică.către rafinăriile "Orion". au fost lovite Staţia de înaltă tensiune.R. . clădiri. liniilor. Conform celor declarate de martori. Paulini Heinrich. toate rafinăriile erau deservite cu energie electrică de către "Concordia" prin Departamentul "Electrica". fond Societatea „Concordia”. rafinăriile. în regiunea Ploieşti pagubele s-au ridicat la l0. aparate de comandă. 710 Imediat după bombardament. . la staţia de transformatori. Valoarea pagubelor s-a ridicat la 966. A fost lovit şi acest ansamblu de industrie (ajutătoare industriei de petrol distrugându-se instalaţii.5oo lei. Staţia a fost repusă în funcţiune în 12 august. 710 . Au fost distrugeri mari la: secţia de cazangerie (care fabrica rezervoare. dosar 25/1943. cu acelaşi rol. cazane cu abur. C. "Creditul Minier". magazii. 244 . ateliere. f.30. care nu fuseseră atinse şi trebuiau cu orice preţ repornite. transformatori. Departamentul minier „Schitu Goleşti”. 109 bombardiere americane au trecut în direcţia mânăstirii Dealu. instalaţii de prelucrat ţiţeiul). întrerupători). staţia de transformatori Ploieşti. înlocuirea aparatelor pentru furnizarea energiei electrice la instalaţiile din rafinărie. Departamentul Uzinele Metalurgice Ploieşti Aceste uzine situate în Ploieşti . exploatările de petrol. trecând prin aparate speciale de comanda şi siguranţă şi apoi la tabloul de distribuţie din rafinărie unde sunt separate. În regiunea Târgovişte. şantierele. transformatoare. secţia ateliere tunuri (avarii mari la clădire. zburând la 150 metrii altitudine şi trăgând focuri cu armamentul de la bord. foarte importantă.deserveau prin natura specializării. Ibidem. a fost dată alarma la staţia de transformare iar la orele 14. La orele 13.800 lei.F. stocuri de materiale.15. prin linii de înaltă tensiune. care utiliza mână de lucru şi energie electrică. racord C. Au avut de suferit următoarele linii: .În regiunea Ploieşti. şeful staţiei. a luat primele măsuri necesare pentru repararea primelor stricăciuni. ateliere. ajutat de electricianul Pârvan. "Vega". în joasă tensiune. izolatori. omul de serviciu şi garda militară.către rafinăria "Astra Româna" (linii electrice. În total. construcţiile de armament. 350-352. pompe de produse.staţia Ploieşti.

presele în curs de executare). fond Societatea „Concordia”.000 lei acordat de Banca Naţională a României. dormitoarele.712 Începând cu anul 1944. se ridica la suma de 477.976 din 8 octombrie 1943.239 din 24 martie 1944. Direcţia Generală a Mişcării Fondurilor.106 lei.387. rafinăriile. Ibidem. pentru înfiinţarea unui fond în vederea refacerii instalaţiunilor petrolifere distruse sau avariate de pe urma războiului.340 lei iar împrumutul privind contribuţia Statului era de 65.398.604. se putea finanţa atât cota Statului cât şi 80% din contribuţia societăţilor. 471 din 1 aprilie 1944. 8. ministerul a finanţat societăţile 100% iar cota de cuvenită de la fondul comun al ¼ societăţilor a fost compensată de minister cu contribuţia proprie datorată de acest fond.539 lei. f. 245 . care prin specificul instalaţiilor lor nu au putut fi evacuate. prin adresa nr. dosar 37/1943-1947. şcoala de ucenici (care adoptase principii moderne de predare şi care în aceeaşi clădire se aflau sălile de curs. de ridicare mecanică pe linie ferată sau pe roţi pentru obţinerea unui timp accelerat de lucru. Se menţiona că pentru cota de 1/4 datorată de Stat. . secţia forjă (lovită de schijele şi presele aruncate de bombele căzute în apropiere).000 lei. au recurs pentru protecţia utilajelor lor la 711 712 . cantina. ateliere speciale prevăzute cu maşini şi unelte potrivite scopului de învăţământ practic). de sudat electric.cuptoare. În cadrul acestei situaţii a evaluării pagubelor suferite de principalele şapte societăţi petroliere. aceeaşi Direcţie Generală a Minelor arăta că. Pe aceste baze. contribuţiile datorate de societăţi conform Legii 818 din 13 decembrie 1943. Societatea „Concordia” figura pe poziţia a şasea.517. că totalul pagubelor suferite de societăţile petroliere de pe urma bombardamentului de la 1 august 1943 se ridica la suma de 4.000. Întrucât formula de acoperire a acestor pagube era de ¼ Statul.711 Pe de altă parte. 220. rezulta că.000. Ibidem.866. a făcut cunoscut Ministerului Finanţelor. Contribuţia datorată era de 79. Prin adresa nr.000 lei. maşini unelte şi aparate electrice mobile de aer comprimat de nituit. instalaţiile electrice. cu pagube care se cifrau la 260.689 lei. 9. din creditul de 2. 187. materiale şi piese fabricate. Ministerul Finanţelor recomanda societăţilor petroliere Casa de Finanţare şi Amortizare pentru acordarea creditelor necesare. conform convenţiei nr. f.919. Direcţia Generală a Minelor din Subsecretariatul de Stat al Industriei Comerţului şi Minelor.000. În total pagubele se ridicau la 34. ¼ societă petrolifere şi 2/4 ţile germanii.

I. Departamentul Minier “Schitu Goleşti”. Începând cu aprilie 1944. maşinilor. datorită faptului că localităţile erau destinate în parte pentru evacuarea armatei. a solicitat ca individual să se comunice. în tezaurul şi subsolul clădirii sediului social. inclusiv maşinile de calcul. Lăculeţe. 714 Ca . societatea „Concordia” a luat măsuri de a adăposti documentele de contabilitate şi pe cele mai importante. Personal-Mobilizare împreună cu maşinile de scris şi rechizitele existente. f. principalele registre şi dosare. respectiv Sediul social şi serviciile administrative ale Departamentului Metalurgic. următoarele schele petroliere: la schela Gura-Ocniţei – serviciile Departamentului Petrol. în luna mai 1944. dosar 274/1944.dispersare. În vederea evacuării resturilor de servicii care nu au putut fi evacuate. Ibidem. Pucioasa. f. Schitu-Goleşti. Societatea „Concordia” a trebuit să facă faţă unor cheltuieli neproductive. Moreni şi Pietroşiţa). din ziua de 17 martie 1944.000. Contabilităţii. La Schitu Goleşti au fost evacuate pentru a fi ferite de bombardamente. la Buda – atelierele Departamentului Metalurgic. Centralei Bucureşti. au fost evacuate la una din minele societăţii din judeţul Muscel. Staţiei de Export Constanţa. conform măsurilor comunicate de Ministerul Înzestrării Armatei a început să fie mutată la Schitu-Goleşti. în comunele Rucăr şi Schitu Goleşti. societatea a fixat pentru evacuarea serviciilor din centrală. 713 Cu ocazia ultimei consfătuiri de la sediul U. secretarul general Pavel Mihăilescu. 714 . Valea Călugărească. în scris.000 lei. 1. Potrivit instrucţiunilor Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România. societatea a vizitat diferite localităţi (Filipeştii de Târg. judeţul Muscel. Secţia Armament. autorităţilor civile şi refugiaţilor din Basarabia. Arhiva. dosar 41/1945. ocazionate de dispersarea diferitelor instalaţii ce trebuiau salvate de la bombardamente ce s-au ridicat la aproximativ 500. 16. la Schitu-Goleşti – Departamentul Minier. la schela Lilieşti – serviciile rafinăriei „Vega” şi Serviciul Conducte. Fieni.G. fără a putea însă stabili un loc precis. etc. a arhivelor şi a serviciilor care puteau fi evacuate precum şi eventuale solicitări pentru a fi sprijiniţi de Ministerul Economiei Naţionale. arhiva Departamentelor Minier şi Electrica. rezerva de rechizite. Potrivit dispoziţiilor înaintate la timp. fond Societatea „Concordia”. după ce a ascultat rapoartele întocmite de multe întreprinderi cu privire la evacuarea bunurilor lor pentru a fi ferite de bombardamente. fond Societatea „Concordia". Direcţia Tehnică şi Serviciul de Materiale şi Aprovizionare din Ploieşti.R. Ibidem. Au fost evacuate maşini şi instalaţii la Buda. măsurile ce s-au luat în vederea evacuării materiilor prime. iar o parte a arhivei societăţii. Serviciului Geologic. 713 246 .

de preferinţă Pucioasa. în 5 şi 24 aprilie. împreună cu vehiculele disponibilizate de la direcţie.S.P. Pentru fiecare din ei nu s-a transportat decât lucruri în greutate de 100 până la 300 kg. s-a avut la dispoziţie numai două camioane pentru ajutorarea personalului său şi nu s-a putut răspunde decât în slabă măsură apelurilor ce i s-au adresat. 717 În după-amiaza zilei de 5 aprilie la scurt timp după încetarea puternicului bombardament asupra oraşului Ploieşti. au început la 5 aprilie. fond 948.M.J.I. 9. C. . s-au mai primit patru camioane germane cu care.J. zeci de salariaţi ai Societăţii „Concordia” . 17.. dosar 128. Bombardamentele executate de aviaţia anglo-americană. când 170 de bombardiere americane au atacat rafinăriile româneşti. prin recunoaşteri temeinice a obiectivelor de bombardat. 2. dosar 177.A. 715 716 247 .A. D. În 7 aprilie. în scris. .N. Piteşti. Heinz Osterwind. Rafinăria „Vega” a mai fost lovită de bombe în anul 1944. dosar 335/1943.urmare. 716 Atacurile aeriene masive împotriva centrului sensibil. secretarului-general Pavel Mihăilescu.A. prin folosirea bruiajului activ (radio) şi pasiv (benzi de staniol) şi prin protejarea bombardierelor de către aviaţia de vânătoare. sau din cele devenite temporar nelocuibile.718 În 6 aprilie au fost aduse de la schele nouă camioane şi turisme cu care. C. prin utilizarea atacurilor aeriene de la mare înălţime şi adoptarea de tactici de atac diversificate.N. la care a fost supusă societatea. având legături telefonice cu toate regiunile. 715 Din cele 22 de raiduri aeriene ale aviaţiei americane şi engleze efectuate asupra oraşului Ploieşti şi rafinăriilor din oraş. Argeş. Argeş..A. 1-32. dosar 61/1941-1944.M. până în seara zilei de 8 aprilie s-a terminat evacuarea lucrurilor de primă necesitate a sinistraţilor din serviciile societăţii. Din cauza masivelor rechiziţii. f. fond Societatea „Concordia". f. care era o localitate mare. cale ferată şi locuinţe în număr suficient pentru serviciile şi nevoile societăţii. 17. la intervenţia administratorului delegat al societăţii. 15 şi 31 iulie şi 10 august.mulţi dintre ei cuprinşi de panică . 718 . 5 şi 31 mai. f. solicita. f. 717 .S. stabilindu-se ordine de urgenţă în raport cu gradul de sinistrare. Ploieşti şi zonei petrolifere Prahova. fond 2067.P. au solicitat conducerii societăţii ajutoare pentru stingerea incendiilor şi mijloace de transport pentru evacuarea şi punerea la adăpost a lucrurilor mai valoroase din locuinţele distruse. fond Societatea „Kontinentale". D. în anul 1944 asupra zonei petrolifere Prahova şi a oraşului Ploieşti au fost minuţios pregătite. sprijinul pentru rezervarea uneia din aceste localităţi.I. în intervalul de la 1 august 1943 la 23 august 1944. Piteşti. în timp ce numeroase clădiri erau distruse sau în flăcări. s-au organizat evacuarea lucrurilor mai de valoare ale sinistraţilor.

39-40.722 719 720 .226. directorul Departamentului Petrol. 394. în mod nejustificat au fost rechiziţionate la intrarea în oraş.924.101 lei în 5 aprilie 1944. pentru evacuarea personalului şi care. valoarea de la data bombardamentelor.590 în 31 iulie şi 269. schelele petrolifere şi agenţia Brăila. 721 .683. evaluate la data sinistrelor.623 lei în 9 iulie.A. dosar 53/1943-1946. ofiţerii de la comandament au făcut remarca că „situaţia mijloacelor noastre de transport nu poate fi aşa de alarmantă.”719 Din cercetările întreprinse.003. 267.000.040. de la Ploieşti. Ibidem. 99. W. în situaţia încheiată de Asociaţia Industriaşilorlor de Petrol din România în iulie 1945 şi înaintată Ministerului Finanţelor cu suma totală de 3. mobilier. efectua transporturi de cărămidă şi materiale de construcţii la ferma sa de la Snagov cu camioane ale societăţii. se întrebuinţau camioane pentru transportul de cărămidă.J. Valoarea totală a pierderilor în produse petroliere. într-o situaţie foarte delicată faţă de autorităţi şi proprii salariaţi din care unii slujiseră cu un desăvârşit devotament societatea. Meyeringh. instalaţii. 3.591 lei în 5 mai. f.644 în 24 aprilie. Societatea „Concordia” figura pe locul patru. dr. arătau că societăţile petroliere au suferit mari pierderi din cauza bombardamentelor aeriene. . dosar 20/1944-1946. aşa cum o prezentam noi. 720 Constatările oficiale făcute de organele instituite. 3. societatea a trebuit să facă intervenţii la Comandamentul Corpului Teritorial pentru a fi eliberate camioanele societăţii. Totalul pierderilor suferite de Societatea „Concordia” în anii 1943-1944.647. fond Societatea „Concordia". în zilele bombardamentelor din 31 martie. precum şi din memoriul inginerului Traian Niţescu. Ibidem.119 lei în 15 iulie. în 1943 şi 1944 de Ministerul Economiei Naţionale.742 în 10 august.460. se ridicau la un total de 447. Cu această ocazie. Gestul directorului punea societatea şi pe ceilalţi ce deţineau posturi de conducere. 41. fără valorile recuperate şi fără includerea zidurilor de protecţie.437.994 lei în 31 mai.589. f. 722 . Ibidem. în produse petroliere. din cele 18 societăţi petroliere cu pierderi. 721 Prin devalorizare.934. în aceste bombardamente. la sfârşitul anului 1944. aceste sume nu mai corespundeau.000 lei. dosar 14/1945. 102. 1. f.410. 1.N.958 lei. şi 5 aprilie.În ziua de 6 aprilie. În total. Argeş. f. Astfel.466 lei. dat fiind că. rafinăria „Vega” a avut pierderi însumate la 1. 428. sosite de la schele. D. încă acum câteva zile. 248 . materiale şi clădiri. s-a constatat că. 9.316. s-au ridicat în aceste bombardamente la următoarele valori: 4.

suma de 10. gardul de beton. Ibidem. efectuat asupra Staţiei de export din Constanţa.725 Staţia de export a mai suferit pierderi şi în urma bombardamentului din 1 august 1943.970 lei. casa pompelor cu aburi. maşini. În ziua de 26 august 1944. prin bombardarea conductelor societăţii „Concordia”. 726 Mai târziu. grav avariate. au cuprins şi garajele societăţii în trei locuri. f. biroul de pontaj şi o casă de pompe.423.750 mc de gaze.465. canalele liniilor de garaj. când au fost distruse liniile de garaj. f. au fost demontate şi expediate la rafinăria „Vega”). 726 . „Concordia” a pierdut 918 tone de ţiţei. şi care se aflau în spatele clădirilor „Concordiei”. dosar 270/1946-1947. Au suferit parţial distrugeri. un autobuz Chevrolet şi un autoturism Plymouth. 724 Prin bombardamentul de la 12 iunie 1944. fără nici un ajutor din partea Centralei. muncitorii Păun Ene şi Cosgarin Ilie au stins incendiul şi au reuşit să scoată autoturismele din garaje. 19. Serviciul Conducte – 89. cei doi muncitori. cei doi au primit fiecare.254 lei. 64. Departamentul „Electrica” – 122. 725 . distruse conducte. Flăcările care au mistuit clădirea editurilor „Tiparul Românesc” şi „Cartea Românească”. pagubele suferite au fost evaluate la 20. instalaţii electrice.168 lei. într-un memoriu adresat conducerii de atunci a societăţii solicitau acordarea unei 723 724 . 723 Serviciul Conducte a avut de suferit în anul 1944 ca urmare a atacurilor aeriene de la 5 aprilie până la 17 august.779 lei. 246-249. . în anul 1947.În situaţia încheiată la 15 septembrie 1944 de conducerea societăţii „Concordia”. Rafinăria „Vega” – 1. ciuruite de schije 13 rezervoare (din care două. precum şi secţia nouă „Papengus”. acoperişurile fabricii de ambalaj şi toate geamurile. fiind acoperită din încasările staţiei şi a fabrici de bidoane. 155 tone de benzină. dosar 44/1944 – 1945. Valoarea pagubelor la momentul sinistrului a fost de 14. dosar 129/1945.000 lei. 2. 952 tone de ţiţei. de către departamentele societăţii au fost următoarele: Uzinele Metalurgice – 563. care a fost ultimul atac aerian.987. dosar 29-1945-1946. se arăta că pagubele suferite de pe urma bombardamentelor în perioada 1 august 1943 – 13 septembrie 1944.277 lei. a fost bombardat de către aviaţia germană. care efectua bombardamente asupra Capitalei şi Sediul social al societăţii. Terţii au pierdut.000 lei. din partea conducerii. Valoarea lucrărilor de refacere a distrugerilor s-au ridicat la 20. 249 .213. Pentru fapta lor.520 mc gaz. 29 tone de petrol şi 35.000. Din proprie iniţiativă. f. Numai între 5 aprilie şi 17 august 1944. f. au fost distruse complet baia.992.270.598. infirmeria. 206 tone de gazolină. Ibidem. care au produs 238 de lovituri în plin pe totalul reţelei de conducte.931 lei. 30 tone de gazolină şi 6. Ibidem. Au fost în total 14 bombardamente. Ibidem.

297. p. concretizată printr-un mare efort material. . 729 Bombardamentele aeriene au provocat o reducere considerabilă a capacităţii de lucru. Cei doi arătau că au apărat clădirile societăţii.cit..recompense „echivalentă cu meritele noastre şi aportul adus în slujba societăţii”. respectiv 3.525. 1945. Ibidem. op.Fortăreaţa Ploieşti („Festung” Ploieşti) a fost opera comună a armatelor română şi germană. faţă de care a manifestat o grijă constantă pe întreaga durată a războiului. americane. Gavriil Preda. „cu sacrificiul vieţii” iar suma primită. uman şi financiar destinat apărării acestora. IX-X. eforturile pentru menţinerea în stare de funcţionare a industriei petroliere româneşti fiind foarte mari şi care au antrenat importante resurse financiare. a sistemului de transport şi a capacităţii de înmagazinare şi depozitare a produselor petroliere.000 tone. 250 . înregistrându-se în anul 1944 cea mai mică producţie de petrol brut din timpul războiului. 279. în 1944. tehnice şi umane. „nu le-a plătit munca depusă nici pentru aranjatul furtunurilor sau scoaterea autoturismelor din garaj”. nr.728 Zăcămintele de petrol din regiunea Prahova şi capacităţile de rafinare de la Ploieşti au constituit pentru Germania un obiectiv de importanţă absolută. 727 Impactul bombardamentelor a determinat o scădere importantă a producţiei. p. engleze) din anii 19411944. activitatea de foraj din regiunea petrolieră Prahova a scăzut sub media pe ţară. anul XLVI. 727 728 . 729 . Participarea germană la apărarea regiunii petrolifere a fost însăşi raţiunea trimiterii Misiunii Militare Germane în România. atingând 50% din media anilor 1940-1943. Tot ca urmare a bombardamentelor aeriene (sovietice. „Moniteur du Pétrole Roumain”.

Vulcăneşti. servicii şi agenţii de conducte în diferite localităţi. Sinaia şi Schitu Goleşti. Istoricul Societăţii „Astra Română” 1880-1948.Dobrescu. Societatea „Concordia” cuprindea: Rafinăria „Vega”. centralele electrice de la Câmpina. de Societatea „Sovrompetrol”. sector reprezentat. resursele româneşti de petrol. Găgeni 730 . Bucşani. care va lua locul Societăţii germane „Kontinentale Oel A. Buştenari şi Găgeni. se va crea un sector sovietic în industria petrolului. Germania a pierdut atunci nu numai cel mai important aliat militar din Europa.. Răzvad. În conformitate cu prevederile Convenţiei de Armistiţiu. Floreşti. Valea Călugărească. ca efect al acordurilor secrete încheiate între Puterile Aliate şi Asociate ale Naţiunilor Unite. C. care alimentau cu energie electrică întreaga regiune din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.S. servicii de materiale şi aprovizionare pentru personal la Văleni de Munte şi Călineşti. dar şi cea mai valoroasă sursă de aprovizionare cu produse petroliere pentru forţele sale armate. Mislea. Situaţia societăţii „Concordia” la sfârşitul războiului Evenimentele din august 1944 . Uzinele Metalurgice şi de Armament de la Ploieşti.G.”. În anii 1944 .S. România se va afla sub regimul nefast al Armistiţiului din 12 septembrie 1944. cu secţiile dispersate la Buda. au avut loc consecinţe deosebite pentru evoluţia ulterioara a României .R. şantierele petroliere de la Gura Ocniţei şi Lilieşti-Ţintea. reţelele de înaltă tensiune pentru transportul energiei electrice pe teritoriul judeţelor Braşov.S. Moreni.155 . Buzău. Dar. care lăsau ţările din estul şi centrul Europei în „sfera de interese” a U. Lilieşti. schelele petroliere Băicoi.S.R.1. Editura „Scrisul Prahovean-Ceraşu”. 730 În 4 septembrie 1944. Muscel şi Prahova. 2002. Dâmboviţa. din anul 1945.CAPITOLUL IV SOCIETATEA „CONCORDIA” ÎN PERIOADA 1944 – 1948 4. Prin actul de la 23 august 1944. uzinele de gazolină. perioadă în care dominaţia sovietică se va instala imediat şi temeinic. au trecut de sub influenţa germană sub controlul U. GuraOcniţei. în scurt timp. Ploieşti. p.1947. prin care România a părăsit alianţa cu Germania şi s-a alăturat Coaliţiei Naţiunilor Unite.

Arhivele Naţionale. 28. care au fost dispersate la exploatările din provincie.734 Într-o situaţie întocmită la 24 februarie 1945. D.) au fost rechiziţionate de armata sovietică.812 lei. de 7. însă. la sediul social. Serviciul Materiale şi . fond Societatea „Concordia”.şi Schitu Goleşti.063. Daunele cauzate prin distrugeri de instalaţii şi ridicări de materiale.864. 29. prin unii salariaţi care au putut veni la Bucureşti. 732 . cu privire la dificultăţilor avute pe şantiere.226. f. La Bucureşti.733 În urma imposibilităţii de a lua contact cu exploatările. societatea nu era în măsură să dea relaţii precise autorităţilor.A. Serviciul Conducte (daune la conducte. în urma retragerii trupelor germane în perioada 23 august – 25 octombrie 1944. La Bucureşti. Toate materialele necesare activităţii pe şantiere şi schele (sape.105 din 06.000 lucrători şi funcţionari. material tubular. Arad (luptele din Ardeal). unde societatea activa. în afară de personalul de pază angajat al societăţii. 731 .791 lei.001. Direcţia Judeţeană Argeş. dosar 98/1944. maşini şi utilaje. lucrătorii nu au avut posibilitatea de a se prezenta la lucru. Departamentul Electrica. f. după evenimentele de la 23 august 1944. 732 Timp de zece zile. Ibidem. etc.216 din 26 mai 1944.300. prăjini.J. situaţia era dramatică. Direcţia Tehnică Ploieşti. în baza aprobării Marelui Stat Major cu nr. societatea nu avea nici un fel de gardă civilă şi nici pază militară. din cauza lipsei mijloacelor de transport. 21. 1. schelele Lilieşti-Gura Ocniţei.N. 13. 11. rezervoare. Argeş). care nu suferiseră avarii de pe urma bombardamentelor aeriene germane.637. Ibidem. Au fost rechiziţionate toate autovehiculele (turisme. Direcţia generală nu a putut avea nici un contact cu exploatările sale. uzinele şi depozitele societăţii. din informaţiile primite. f. cu nr. dosar 310/1944-1946. Ibidem. camionete.693 lei. ţiţei) Departamentul Electrica şi Departamentul Uzinelor Metalurgice s-au ridicat la valoarea de 1. Staţia de export şi Fabrica de bidoane de la Constanţa aveau o pierdere de 11. f. 19 (în continuare.1944 şi aprobării Corpului 5 Teritorial. clădiri. astfel că nu cunoştea situaţia exactă a societăţii decât după restabilirea legăturilor. camioane) la şantierele.05. cu privire la bunurile ridicate de armata sovietică din diferite localităţi.984 lei. şantierul carbonifer de la Schitu Goleşti. dosar 98/1944. se arăta că valoarea totală a bunurilor în lei se ridica la 22. societatea nu avea decât birourile Direcţiei generale. 733 . 734 . 731 Totalul salariaţilor întrebuinţaţi în exploatările menţionate mai sus se cifrau la cca. La unele şantiere. Birourile nu au fost evacuate ci numai o parte din servicii.

571 miliarde lei 737 şi au fost evaluate de o comisie instituită de Ministerul Economiei Naţionale. autovehiculele ridicate înaintea datei de 12 septembrie 1944 se considerau „pradă de război” şi nu puteau face obiectul vreunei despăgubiri. Ibidem.537 miliarde lei) suferite după această perioadă de o comisie numită de societate. pentru perioada de până în iulie 1944 (3. Ploieşti. În urma acţiunilor de război.1945.000 tone media lunară în 1943.045. dosar 53/1943-1946. 736 Pagubele totale suferite de societate s-au ridicat la valoarea de 5 miliarde lei.934 miliarde lei) 738 . Ibidem. . dosar 242/1942-1948. data încheierii Armistiţiului.000 lei. 2-21. la 698 tone în luna august 1944. 1. material lemnos.897 lei iar societatea „TopliţaMăgura-Concordia” de 500. 10 din Convenţia de Armistiţiu.263 tone în luna august 1944. Distrugerile au determinat o dezorganizare în stil mare a producţiei şi o paralizare a activităţii în rafinărie şi la fabrica de armament. 738 . iar celelalte pierderi (1. S-au luat fără nici o dovadă sau forme. pierderile s-au cifrat la cca. Ibidem. „Concordia” se adresa în 29 ianuarie 1945 Comisiei Aliate de Control în România. f. de 3. De pe urma războiului societatea a suferit pagube considerabile cauzate de bombardamente. Floreşti. la 35. Prelucrarea ţiţeiului în Rafinăria „Vega” a scăzut de la 7. (prăjini de foraj). iar producţia de gazolină de la 3. 204.000 tone media lunară în 1943. Toate au fost ridicate înainte şi după 12 septembrie 1944 de la Câmpina. Transporturile pe conducte au scăzut de la 110. au fost ridicate 19 autovehicule iar după 12 septembrie 1944. . cai. f. 17 autovehicule. la 1 ianuarie 1945 numărul acestora scăzuse dramatic prin rechiziţii. la valoarea de înlocuire a obiectelor. materiale diverse. rechiziţii şi creanţe. Moreni. Ca urmare a dispoziţiilor generalului Vinogradov. 737 . dosar 27/1945. hamuri. 4.09. f.400 vagoane media lunară în 1943 la 1.809 vagoane în luna august 1944. Băicoi. Tot ce era ridicat înainte de 12. Ibidem. Călineşti. Până la 12 septembrie 1944.Aprovizionare. 735 Dacă la 23 august 1944 „Concordia” deţinea un număr de 231 autovehicule. se considera „pradă de război”. Urlaţi. prăjini de foraj. f. Comisia Interaliată urma să acorde despăgubiri. 144. iar după 12 septembrie. maşini. în care arăta situaţia autovehiculelor ridicate de Armata Roşie după 12 septembrie 1944 iar conform art. lipsa cauciucurilor şi a pieselor de schimb care a determinat retragerea lor din circulaţie. 17 autovehicule. trebuiau achitate pagubele cauzate societăţii.729 vagoane în 735 736 . Toate aceste nenorociri au antrenat o scădere a producţiei de ţiţei de la 5.

De la Federaţia Sinistraţilor nu se putea aştepta nici un ajutor deoarece se cerea o sumă de 147 milioane lei doar pentru înscrierea în Federaţie. din care „Concordiei” i s-au repartizat doar 100. Partea sovietică a solicitat Societăţii „Concordia” ca Departamentul „Electrica” să reia imediat furnizarea de curent electric rafinăriilor şi şantierelor. 739 740 . . pe departamentele societăţii. pentru declararea averilor „străinilor inamici”. 740 În 2 octombrie 1944. Societatea arăta într-un memoriu înaintat Ministerului Finanţelor în 5 noiembrie 1944 că „prin distrugerea rafinăriei şi a uzinelor metalurgice sau distrus finanţele întreprinderii în aşa mod încât nu i se va putea reda vigoarea de altă dată decât după eforturi considerabile de mai mulţi ani”. 900.000. cu secţii şi exploatări diferite. care erau total separate. f. Societatea avea un capital social deplin vărsat de 1. refacerea instalaţiilor bombardate.000. Ministerului Comerţului. concursul financiar al statului pentru toată industria petrolieră a fost de 1. dosar 242/1942-1948. iar capacitatea rezervoarelor a scăzut de la 14. Ibidem.739 Societatea se afla în faţa unor grele şi presante probleme de rezolvat de ordin tehnic. menţinerea personalului în serviciu – peste 9.240. Cezar Popescu. Ibidem.470. Societatea „Concordia” se adresa prin ing. aranjamentele financiare fie că nu mai puteau fi respectate în urma evenimentelor de la 23 august 1944. „Steaua Română” şi „Româno-Americană”. Instalaţia de cracare care avea o capacitate lunară de cca.000 vagoane la cca.1 miliarde lei.000 lei.iar producţia de electricitate a avut o scădere importantă. fond Societatea „Creditul Minier”. În conformitate cu legile 498/1942 şi 443/1944.479/1943) şi pentru cele din anul 1944. 208.676 lei conform Legii 818/1943 (act transcris la Tribunalul Prahova sub nr. sumă pe care „Concordia” nu o avea. Industriei şi Minelor cu o declaraţie privind averea societăţii. cum ar fi: activarea producţiei. 20. pentru reluarea activităţii industriale petroliere. Pagubele suferite de Departamentul „Electrica” au antrenat pagube importante la societăţile petroliere cliente – „Astra Română”.000 lei.000 de lucrători şi funcţionari – pentru care trebuia să se contracteze împrumuturi grevate de dobânzi. Pentru plata pierderilor suferite la 1 august 1943 în sumă de 495. . 34. Pentru refacerea instalaţiilor distruse.000 tone şi-a încetat complet activitatea iar producţia de tunuri şi muniţii a fost complet sistată. achitarea datoriilor şi impozitelor. întreaga avere mobilă şi imobilă fiind indicată în Registrul Inventar.luna august 1942 la 770 vagoane în august 1944. Se indica aceasta. dosar 11/1943-1944. fie nu exista nici o reglementare. 2. f. financiar şi social.

fond Societatea „Concordia”. dosar 242/1942-1948. Serviciul Casierie. 41. pentru procurarea fondurilor necesare investiţiilor. dosar 244/1944-1948. Ibidem. fost administrator la B. Sergiu Dimitriu – administrator delegat.000. dosar 318/1942-1948. 818/16 iulie 1943 şi art. a fost numit consilier general financiar la Societatea „Concordia”.A. Financiară. Departamentul Petrol – Prelucrare – Transport. Departamentul Minier. inginerul Cezar Popescu îşi încetează activitatea ca Administrator Unic iar Consiliul de Administraţie îşi începe activitatea fiind format din G.000. 27.B. Ibidem. în şedinţa din 30 septembrie 1945. 35 din Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. Horia Grigorescu şi Constantin Pandele – membri. Economat. Operaţiunea reevaluării era indispensabilă din punct de vedere economic deoarece permitea societăţii să-şi actualizeze o parte din valoarea stocurilor de materiale şi instalaţii. societatea „Concordia” era formată şi din direcţii. În afară de departamentele menţionate. f. în urma dorinţei Băncii Naţionale a României şi a Societăţii Naţionale de Credit Industrial de a se numi în conducerea societăţii „Concordia” o persoană însărcinată special cu probleme de ordin financiar şi agreată de aceste instituţii creditoare ale societăţii. . f. Consiliul hotărăşte contractarea unui împrumut de 8. servicii. cu începere de la 1 mai 1945. şi fost administrator-delegat la Societatea Naţională de Credit Industrial. Anastase Gheorghiu – administrator de supraveghere. în ianuarie 1945.J. să le modernizeze în vederea sporirii producţiei şi randamentului financiar. din cauza situaţiei financiare precare a societăţii. Contabilitate.I. Secţia Export Constanţa şi agenţiile Braşov şi Brăila.. Ştefan Băbeanu. garantând cu ipotecă pentru acoperirea nevoilor şi disponibilităţilor de rulment ale societăţii. În şedinţa din 24 mai 1945. Comercială. f.000 lei la Societatea Naţională de Credit Industrial. conform organigramei. 244-245. Ibidem. secţii şi agenţii şi anume: 742 Direcţia Administrativă şi Personal. Departamentul Electrica.26. Contencios. Ibidem. Registratură şi expediţie. Fiind sub supravegherea C.Principalele departamente erau: 741 Departamentul Sediul Social şi Administrativ. 743 .743 Începând cu 14 mai 1945. f. 744 .744 Pe baza studiilor efectuate 741 742 . Departamentul Uzinelor Metalurgice. . Duqué – preşedinte.486/1945 să reevalueze o parte din activele societăţii. dosar 125/1945-1948. 13 din Legea nr.N. hotărăşte ca în baza art. 1. Materiale şi aprovizionare.S. Tot acesta.R. Conducte şi rezervoare. Coordonări.

000 lei. iar în şedinţa din 28 decembrie 1945.496/1945 al Comisiei Aliate de Control reprezentant al U. refăcute şi puse în funcţiune. meritoriu. Capitalul a fost investit dea lungul anilor când puterea de cumpărare a monedei era foarte mare în raport cu cel din 1945. Ibidem . preşedinte va fi ales profesor inginer Nicolae Profiri. Pârvulescu.186. 64. Sergiu Dimitriu şi Salva Ciopicaşvili – administratori delegaţi.S.000 lei. în şedinţa sa din 1 noiembrie 1945. pe lângă societate)746. Consiliul de Administraţie astfel reconstituit era format din Gerard J. asupra rafinăriei „Vega”. dosar 242/1942-1948. în 22 noiembrie 1946.747 Consiliul de Administraţie al societăţii hotărăşte în iulie 1947 constituirea unei ipoteci în valoare de 800. f.470. Reevaluarea s-a hotărât a se face prin sporirea capitalului social de la 1. a decis cooptarea a doi membri noi în persoana inginerilor Salva Ciopicaşvili şi Ivan Stupin Gheorghevici 745 (numit prin ordinul 4. iar Salva Ciopicaşvili aceleaşi drepturi ca Sergiu Dimitriu. prin majorarea valorii nominale a acţiunilor de la 350 lei fiecare.32. Ibidem. iar Sergiu Dimitriu.000 acţiuni. instalaţiile petroliere de la Departamentul Petrol şi cele de la Serviciul Conducte. distruse prin „acte şi fapte de război”.816 lei. În şedinţa din 12 august 1946 Salva Ciopicaşvili va fi ales al doilea vicepreşedinte al societăţii. în postul de Ministru plenipotenţiar al României în Argentina. Înainte de bombardamente aceste instalaţii figurau în bilanţul societăţii cu suma de 1. . fiind fixată la un nivel cu mult inferior preţului pieţei. care va fi înlocuit în şedinţa din 9 aprilie 1947 .000 lei. Anastasie Gheorghiu – administrator de supraveghere şi Constantin Pandele şi Horia Grigorescu – membri.230.000. capitalul social fiind împărţit în 4. În afară de aceasta era necesară o reevaluare a stocurilor de materii prime. fiind numit ministru al Comunicaţiilor. Ivan Stupin – vicepreşedinte. la 5.R.000. produse.se propunea ca instalaţiile Rafinăriei „Vega”. Din spirit de prudenţă.000 lei la 21. Gh.000 lei.000. În şedinţa sa din 6 noiembrie 1945. f. s-a decis că vicepreşedintele Ivan Stupin are aceleaşi drepturi de reprezentare şi semnătură socială ca şi preşedintele. să fie reevaluate la suma de 19.dosar 244/1944-1948.000. 16 – 27 .000. Prin această reevaluare capitalul social a fost sporit de 13 ori. de generalul N. reevaluarea hotărâtă era „cu totul moderată”.200.530. f. va părăsi toate funcţiile deţinute la societate fiind numit.000. Duqué – preşedinte. în urma demisiei. pentru garantarea avansurilor acordate de Administraţia Livrărilor 745 746 . Ibidem. dosar 242/1942-1948.000.S. 747 . Consiliul de Administraţie al Societăţii „Concordia”. materiale şi instalaţii ale diferitelor departamente în sumă de 5.000 lei. mărfuri.000.

Societatea a avut legături financiare cu Banca Naţională a României. Pentru aceştia societatea a plătit salarii.F. a plătit contribuţia sa la veniturile statului. Ibidem. Fondul industrial al societăţii arăta ca această societatea avea deschise în faţa ei perspective sigure şi interesante pentru încă cel puţin 15. situat la bariera Văleni.6.R. Pentru început. dosar 242/1942-1948. a avut comenzi plasate în toată ţara. pe numele societăţii „Concordia”. cu o dobândă de 5%. prin banca de Investiţii pe termen lung. Banca Comercială Română. f.040 lei. dosar 1/1948. antreprenori şi creditori. f. cu o dobândă de 1% şi cu avizul Comisiei de Stat pentru Planificare. din care credite de investiţii 405.în contul comenzilor prescrise de Administraţie. Casa Autonomă de Finanţe şi Amortizare (C. cu toate construcţiile şi imobilele existente pe acesta. Creditele de investiţii au fost acordate de Guvernul Român.571.057 lei. totalul mijloacelor financiare împrumutate de societate se ridica la sfârşitul anului 1948 la 2. Utilizarea tuturor acestor credite.) . 194.20 ani. 750 . . pe termen scurt. se făcea sub controlul organelor Ministerului de Finanţe şi ale B.N. f.907 lei. ipoteca s-a stabilit la valoarea de 130. . având un rol mare în realizarea producţiei naţionale. 751 . Astfel. având la 31 decembrie 1948 10.350. Consiliul de Administraţie se constituie o ipotecă asupra Uzinelor Metalurgice „Concordia” din Ploieşti. în vederea garantării creditărilor totale care ajunseseră la 1. Ibidem. cu garanţii reale şi acceptate de Banca Naţională a României.026..220.A. 750 Creditele de producţie erau contractate la Banca Sovieto-Română. De la diferiţi furnizori. atât cele de investiţie cât şi cele de producţie.000 de suflete dacă se ţinea seama de membrii familiilor lor. 147-148v.000.958 angajaţi. 25-25.646 lei. Casa de Economii şi Cecuri Poştale. Creditul Industrial. Ibidem. Ibidem. fără garanţii reale. societatea a mai primit 1. Societatea a avut o puternică funcţie socială. Ipoteca era constituită inclusiv asupra terenului în suprafaţă de 70 de ha.159. f. 751 sau 50. urmând apoi treptat să ajungă la valoarea stabilită.A.000. dosar 240/1947-1948.000 lei. Banca Românească.401 lei .749 Creditele însumau 1.360 lei şi credite de producţie (amortismente) în valoare de815.748 În 16 iulie 1948. 748 749 .

588 RM. ţinând 752 753 . excluderea intermediarilor şi pe de altă parte calcularea altor cote de beneficii. înregistra o scădere anuală a producţiei de ţiţei. erau o previziune căreia trebuia ca în locul unei comercializări simple să se facă o valorificare mai mare a subproduselor rezultate din cantităţile descrescătoare de ţiţei pe care se putea conta în anii ce veneau.000 lei gratificaţii pentru muncitori.000. .2.000 dotarea fondului de creanţe dubioase şi 82.000. societatea trebuia să scadă cheltuielile. Conform bilanţului definitiv depus pe data de 15 februarie 1945 la Comisariatul Bunurilor Inamice deficitul se ridica la 281. Produsele ce urmau să se producă şi cele ce se fabricau.000 lei şi după ce s-au alocat 912. Ibidem.000.000. să se ocupe şi de o industrie chimică a cărei materie primă se găsea în produsele petroliere. Totalul materialelor transportate pe riscul societăţii.752 În bilanţ.1948 Anul 1944. dosar 244/1944-1948.000. Toate aceste materiale nu au mai ajuns la beneficiar.000 lei.287 RM. după consumarea beneficiului raportat în 1943. 150. Ibidem. de economiştii societăţii. şi care erau valabile şi pentru anii care urmau. Pentru a se ameliora această situaţie. de 54. şi plătite anticipat furnizorilor din Germania ai societăţii. a fost pentru Societatea „Concordia” un an deficitar. Era normal ca societatea. trebuiau să fie comercializate mai în detaliu.753 Ţinând cont de calculele efectuate la începutul anului 1945.000 lei pentru fondul de premiere al funcţionarilor. „Concordia” ca şi toate celelalte societăţii.000 lei amortismente. 42-43.4. pagubele de război au fost evaluate la preţul din momentul sinistrului şi cuprindeau şi materialele sechestrate şi cheltuielile de dispersare ale instalaţiilor uzinelor metalurgice. Dezvoltarea unei industrii chimice.000 lei alte alocaţii diverse. în cursul anului 1944. f. Trebuia încurajat personalul tehnic la rafinăriei „Vega” care întocmise deja o serie de studii în această direcţie.000. ceea ce ar fi permis pe de o parte. dosar 34/1945-1948. f. utiliza un număr prea mare de salariaţi în raport cu producţia iar preţul de cost al producţiei determinat de costul urcat al materialelor influenţa automat rentabilitatea societăţii. Mai rămâneau de plătit părţii germane încă 231. s-a ridicat la suma de 215. 21. care avea ramuri de activitate diverse. bazate pe derivatele ţiţeiului. (21 de importuri) necesare schelelor petrolifere. prin acte de război sau ridicate de armatele aliate. necunoscându-se dacă acestea au dispărut pe traseu. 159. .000. 68. rafinăriei şi departamentelor.000 impozit pe venit. până la 23 august.000. să mărească producţie şi să supravalorifice produsele ei. Producţia Societăţii „Concordia” în perioada 1945 . 100.

burlane în valoare de câteva zeci de milioane de lei. şi care cuprindea capitalul social.52. direcţia a refăcut. cât şi a negăsirii materialelor pe piaţă. Ramura principală în Societatea „Concordia” reprezentând 63% din cifra de afaceri. fonduri şi rezerve şi fondul de prevedere pentru funcţionari. începând cu anul 1945. Pentru aducerea valorii contabile la realitate. care cuprindea foraj. 756 . Din aceste pagube. capitalul imobilizat al societăţii repartizat pe departamente. Ibidem. Valoarea reală a tuturor instalaţiilor era de departe superioară valorii contabile. f. 12.564 lei. urma să fie executată de o societate comercială specială care urma să fie creată ca o anexă a societăţii şi prin care să se comercializeze toate produsele pe care societatea intenţiona să le vândă în viitor. 754 La 31 decembrie 1945. f. acest departament a avut pagube care însumate se ridicau la circa 3.9.436. se ridica la suma de 37. Ibidem. fiind totuşi inferior celui din 1943. atât din cauza lipsei de fonduri. lunar. Ibidem. Cu toată lipsa de material în general şi în special de material tubular.897 miliarde lei (evaluate la preţurile din momentul dispariţiei bunurilor) şi ele se datorau într-o infimă măsură bombardamentelor (74 milioane lei).000 lei). 1-5.843. producţie. Vânzarea produselor societăţii semi-angro şi în detaliu sub o marcă înregistrată proprie societăţii.141.757 Începând cu anul 1945. se desfăşurau.414. ridicate de armatele sovietice.784. precum şi a mijloacelor de transport. 757 . fie din punct de vedere chimic sau farmaceutic.000. anul 1945 a indicat un început de normalizare a activităţii.823 miliarde lei reprezentând prăjini. era în sumă totală de 42. până la data de 31 decembrie 1945. era cea petrolieră. dosar 92//1942-1946. Ca urmare a războiului. dosar 3/1924-1946. pompare şi prelucrare şi era coordonată de Departamentul Petrol. care au afectat programele de foraj şi indirect producţia.002 lei. restul de 3.cont de reclama gratuită şi răspândită care urma să se facă produselor societăţii. 755 Grupa capitalului propriu la 31 decembrie 1945. 756 Şantierele mai posedau în stoc. . tuburi şi burlane. fie petrolier. şedinţele Comitetului Permanent din cadrul Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România 754 755 . dosar 257/1946-1947 f. numai o mică parte. Ibidem. f. . dar care erau vechi şi de sortimente diferite din punct de vedere al dimensiunilor. în total 22. fie metalurgic. sau făcut reevaluări în 14 aprilie 1942 (conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare) 17 decembrie 1945 (reevaluarea instalaţiilor petroliere distruse de război. dosar 31/1945.

I. societatea nu mai era în aceeaşi situaţie favorabilă şi ca urmare.000 lei reprezentau investiţii în burlane. 758 Delegaţii sovietici. faptului că industria de petrol a totalizat livrările efectuate la Ploieşti. Trebuiau comunicate programele de foraj.000 lei. în viitor.726 758 759 . conducte. Planurile de investiţii nu puteau fi întocmite de departamente decât în comun acord cu conducerea societăţii. dosar 30/1944-1945. . să-şi prezinte necesităţile de materiale pentru executarea programului din 1945.928. care aveau situaţii în care nu corespundeau nici felul produselor livrate.R. etc.000. mijloace de transport. Comisia de producţie şi foraj din cadrul A. s-a obţinut anumite modificări. iar autorităţile sovietice numai livrările de produse exportate.000. a solicitat prezentarea pentru întreaga industrie de petrol a necesităţilor de materiale mari. maşini. Pentru anul 1945. pentru anul 1946.S. în suprafaţă totală de 12. iar 12. în principal. solicitau ca fiecare societate.855. .000. precum şi caietele sovietice de sarcini pentru produse.518.R. participanţi la şedinţe. Programele minimale se executau şi ele sub rezerva ameliorării mijloacelor de transport şi a îndeplinirii formalităţilor de acordare a structurilor miniere şi petroliere de către Ministerul Economiei Naţionale.337. Dâmboviţa. referitoare la densitatea şi indicele octanic al produselor care însă se reflectau în preţuri. mijloace de transport. Programele de activitate pe anii 1945. Ibidem. ţinând cont de starea rafinăriilor. Dacă pentru anul 1945. Diferenţele se datorau.P. 8. Din acestea. să se respecte condiţiile cerute de sovietici. Bacău.4. cheltuielile au crescut la 20. unelte. Ibidem.000 lei pentru exploatare. care se stabileau în funcţie de aprovizionarea cu burlane şi minimale. care se stabileau pe baza stocurilor de burlane aflate în magazii.000. f. Buzău şi Putna. în parte. 15. utilaje.1948 erau întocmite în două variante: maximale.referitoare la livrările de produse petroliere către armata sovietică şi U. Cifrele societăţilor petroliere care reprezentau livrările lunare erau superioare cifrelor prezentate de autorităţile sovietice. Veniturile care urmau să se obţină erau estimate pe baza tarifelor provizorii aprobate de Comisariatul General al Preţurilor. f. în funcţie de posibilităţile financiare şi de ideile care stăteau la baza dezvoltării ulterioare a societăţii. dosar 66/1946. cheltuielile pentru investiţii şi exploatare s-au ridicat la numai 5.S.000 lei datorită existenţei unor burlane şi materiale de consum înregistrate în contabilitate cu preţuri mici.759 Societatea deţinea concesiuni petroliere particulare în judeţele Prahova. urmând ca. mobilier.

dosar 198/1945-1947. Valea Voievozilor şi Floreşti. Viforâta. dosar 272/1945-1948.f.000. Ţintea.ha şi de la stat în judeţele Dâmboviţa şi Prahova în suprafaţă totală de 1.26. în judeţul Bacău.000. În 24 ore se obţinea o producţie de 1.39-40. respectiv 228 ha. iar de la 1 iunie 1945 – 30 decembrie 1946 din partea Consiliului de Miniştri.45 762 . 761 Faţă de suprafaţa de 971. Ibidem. partea sa fiind în suprafaţă de 77. 452 tone la Lilieşti. Răzvad. dosar 39/19381948. dosar 170/1945-1946. Ibidem. 763 . începând cu ianuarie 1945. Stăneşti). Ibidem. f.7 ha. Vâlcăneşti. Bucşani. dosar 77/1948.763 În perioada octombrie 1944. Tazlău ( schelele Plopu. în 1947. Teiş.15. Existau 299 de rezervoare la Gura Ocniţei.39. Existau şi multe sonde suspendate definitiv. Bucşani. Băicoi.30 . 760 761 .5 ha concesiuni noi achiziţionate de societate în anul 1944. în anul 1946 şi 235 ha. 760 Împreună cu societăţile „Steaua Română” şi „Prahova” mai deţinea concesiuni de la stat. 240 în 1947 şi 276 în 1948. f. la Tazlău.f. Ibidem. Ibidem. Floreşti. 278 în 1946 .765 Principalele producţii se obţineau în ordine de la Gura Ocniţei. Şuţa Seacă. de la 77 în 1945 . 765 . f. 171. Zemeş. dosar 198/1945-1947. Lilieşti (schelele Lilieşti. 764 . dosar 242/1942-1948. 98 în 1947 şi 61 în 1948. . dosar 242/1942-1948. în anul 1945.187.000 lei pentru cele neexploatate dar aflate în regiuni în exploatare şi între 600. 17. din cauza războiului. 14. de 3. producţia a marcat un spor în 1945 faţă de 1944. au fost reduse. Şotânga.58. Şantiere petroliere erau situate la Gura Ocniţei (schelele Moreni. Bălădeşti). f. Ibidem. Gura Ocniţei. spre sfârşitul căruia se cereau aprobări din partea autorităţilor militare.018 tone la Gura Ocniţei. f. Buştenari). Mislea. Lilieşti.1947 s-au făcut puţine concesiuni. Teiş. Zemeş. 33 tone la Bucşani şi 22 tone la Moreni. 762 În anul 1946 preţul mediu de hectar pentru terenurile productive a fost între 3. la 398 în 1947 şi 414 în 1948. achiziţiile noi de terenuri. 868 ha.3100 ha.000 şi 1. ocupând la sfârşitul anului locul trei după societăţile „Astra Română” şi „Româno-Americană”.000 – 5. restricţiile ridicându-se în anul 1947. f. f. Lucăceşti şi Cilioaia. 183 în 1946. la care nu se mai puteau face intervenţii.186.000 lei. Numărul de sonde deţinute a fost diferit de la 226 în 1945.000 lei pentru celelalte terenuri .584. pentru fiecare concesiune petrolieră. în special lipsa materialelor tubulare.26-42.000.f. f. . dosar 20/1946.500. dosar 181/19481949.764 Cu toate greutăţile întâmpinate. dosar 198/191945-1947. din care în producţie permanentă 177 în 1945.

Moreni. unde se depozita ţiţei parafinos şi neparafinos.730 19.462 tone la export.690 tone în 1945 şi 407.400 10. Ibidem.000 4.200 25. f. 769 .768 Producţia de gazolină a fost. Societatea „Concordia” a vândut 555.740 m3 .400 tone în 1946.300 5.580 1946 tone 11. În total programele erau aproximativ egale.187. în 1946 aceasta a fost de 529. comparativ cu anul 1945 era următorul : Şantierul Gura Ocniţei Lilieşti Ţintea Explorare TOTAL 1945 metrii 17.406 1946 metrii 13.206 4.050 7. Ibidem. dosar 242/1942-1948. din care 409. 771 Ca şi în anul 1945. Ibidem.120 La Lilieşti şi Gura Ocniţei. gaz-lift. Ibidem. dosar 77/1948. În ceea ce priveşte producţia. f.400 25. iar cealaltă cu o capacitate de 9. f. . în Ungaria.f.000 tone/zi. Ibidem. dosar 33/1944-1946. 770 În anul 1945.1-2. societatea deţinea staţii de degazolinare. 770 .750 Din compararea acestor cifre rezultă o diminuare de 4% a activităţii de foraj la exploatare şi o majorare de 13% la explorare.180 21.21 771 . f.769 Redăm mai jos această scădere: Şantierul Gura Ocniţei Lilieşti TOTAL 1945 tone 11. 768 .871 tone la interne. Ibidem. . erupţie şi lăcărit. dosar 66/1946.000 tone.4% faţă de 1945. prima cu o capacitate de 4. Cehoslovacia şi Austria şi 145. Bucşani şi Ţintea. 767 Forajul în anul 1946. Cele mai cantităţi erau date de şantierul Gura Ocniţei de pe care s-a obţinut 361. 8. deci o diminuare faţă de cea obţinută în 1945. activitatea societăţii în anul 1946 s-a desfăşurat în mijlocul unor numeroase dificultăţi datorate depresiunii economice acute pe 766 767 . dosar 124/1945.500 tone/zi.390 7.333 tone produse petroliere. în scădere cu 11.38. în 1946. 766 Sisteme de extracţie folosite erau prin pompă.Lilieşti . cu o capacitate totală de 14.

f. Gh. St.188 tone în 1947 şi de 529. p.197 km. 379. prin societatea „FIMET” din Bucureşti.774 După război. Producţia de ţiţei neparafinos era însă în scădere accentuată. deci şi posibilităţile de a livra bitum din petrol. randamentul mic al muncitorilor. cu o comprimare a procesului de investiţii şi foraj atât de necesar societăţii. bitumul era produsul cerut din ce în ce mai mult pe piaţa internă şi la export. D. 772 Factorii care au mai influenţat neîmplinirea programului de producţie pe anul 1946 au fost de ordin tehnic şi social: lipsa sondelor productive noi în exploatare.. 127. Mocuţa.910 vagoane şi 512. . Cehoslovacia şi Ungaria. I.858 vagoane şi 536. Ivănuş. Contractul a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 17 ianuarie 1947.A. neprezentarea la lucru.care o traversa ţara cât şi a unor cauze interioare care s-au soldat cu un deficit important în buget. Argeş. f. remarca faptul că România era aproape integral lipsită de capitalul valutar necesar importului de instalaţii şi echipamente moderne pentru extracţia şi prelucrarea ţiţeiului. ţări care erau ele însele mult rămase în urma principalelor state producătoare de utilaj petrolier. dosar 226/1946. societatea a dispus de rezervoare cu o capacitate de 10. oprirea pentru reparaţii a unui număr mare de sonde. Producţiile de ţiţei obţinute de societate au fost de 495. Editura AGIR. Bucureşti. 774 .000 lei. a echipelor de reparaţii şi a altor lucrători. conducte în decembrie 1947 şi de rezervoare cu o capacitate de 11. atât din punct de vedere al calităţii cât şi al cantităţii producţiei realizate. 2004.654 tone în 1948. 773 În asociaţie cu alte societăţi petroliere. Societatea „Concordia” a importat din Ungaria. conducerea societăţii a apreciat că este necesar să se ocupe mai de aproape de situaţia zăcămintelor de asfalt din România şi eventual să-şi formeze rezerve de la stat şi particulari dacă va hotărî să treacă la valorificarea acestor zăcăminte. din anul 1947.N. Revista „Monitorul Petrolului Român”. epuizarea structurilor existente. Ibidem. Exploatările cele mai cunoscute erau cele de la Derna772 773 . ţări a căror colaborare cu România se baza pe regimul compensaţiilor de mărfuri. . în 1948.R.691. 8. 195 tone burlane. dosar 318/1942-1944. Ca urmare. Pentru captarea şi manipularea producţiei de ţiţei. Tr. în masă.S. slăbirea disciplinei la ingineri şi lucrători. conducte.S. fond Societatea „Sovrompetrol”. Ştefănescu. cu fondul de rulment slăbit. din care majoritatea revenea U.J.500. principalii furnizori rămânând Uniunea Sovietică. pentru care societatea a contractat un împrumut la Societatea Naţională „Creditul Industria” în valoare de 6. Istoria petrolului în România.399 km.

se arăta într-o notă de serviciu înaintată la 12 decembrie 1947 vicepreşedintelui societăţii. 777 . Aceste zăcăminte.498 tone la sondele în pompă şi de 7. judeţul Bihor.400 hectare urmând să se ocupe în faza I de explorare din exteriorul concesiunilor.008 m.967 m. studii serioase. deţinea 404 sonde din care 241 în producţie. Trebuiau întreprinse. a avut distruse sau avariate toate instalaţiile principale de fabricaţie.660 tone la cele în erupţie. dosar 254/1948. f. concentrate într-o singură regiune. societatea a solicitat în ianuarie 1946 un număr de 39 de perimetre. celelalte două fiind avariate într-un grad mai pronunţat. în urma bombardamentelor.14.Tătăraş. pentru explorare şi 18. Ţinând cont de aceasta. Incendiul din 18 februarie 1945. f. dosar 170/1945-1946. Programul de refacere elaborat de specialiştii societăţii a fost eşalonat pe trei faze. intenţionându-se transformarea cărbunelui de la faţa locului în energie electrică asemănător procedeului de la Schitu Goleşti. . cerută de sovietici) şi una în 1946 (realizarea randamentului normal de produse). cărbuni (lignit) şi probabil ţiţei. f. „Concordia” a forat 26.188 tone prin sistemele de extracţie pompare. 777 Prezentând o uzură fizică şi morală. precum şi sume masive pentru investiţii şi numai apoi să se tragă concluziile necesare luării unei hotărâri. Ibidem. se încadrau perfect în activitatea complexă a societăţii. Se solicita intervenţia la Ministerul Minelor şi Petrolului pentru urgentarea acordării acestor perimetre solicitate. depăşind prevederile fixate de Ministerul Minelor. Regiunea poseda zăcăminte de asfalt . Salva Ciopicaşvili.996 tone ţiţei. pentru exploatare.000 lei. Rafinăria „Vega”. S-a obţinut o producţie de 495. cu o suprafaţă totală de 3. Din punct de vedere al valorificării.775 În anul 1947.000. nu a împiedicat programele de refacere a rafinăriei. Din fericire. produs la casa de pompe a rafinăriei cu pagube de 20. lăcărit. gazlift.041 m. 62.1. afectată de 775 776 . dosar 492/1947-1948. din care 7. În luna decembrie. iar în faza a II-a de exploatarea lor.776 Anul 1948 a însemnat creşterea activităţii societăţii la toţi parametrii. din cele patru instalaţii de bază pentru prelucrarea ţiţeiului au scăpat mai puţin avariate două instalaţii din cele mai moderne. două prevăzute în anul 1945 (refacerea instalaţiilor principale şi a parcului de rezervoare pentru cerinţele interne şi susţinerea imediată a frontului. inclusiv construcţiile cu caracter administrativ şi social. Ibidem. Au fost prelucrate în Rafinăria „Vega” 433. . erupţie. 98 suspendate şi 65 abandonabile. însă. Ibidem. „Concordia” era singura societate utilată şi capabilă să atace unitar toate aceste patru domenii de activitate. Producţia medie pe sondă a fost de 1.

bombardamente, soluţia optimă era grefarea unor instalaţii noi pe structurile existente pentru modernizarea rafinăriei şi creşterea capacităţii de rafinare a ţiţeiului necesar exportului. Transporturile produselor petroliere de la rafinărie continua să fie în anul 1945 dificilă, influenţând aprovizionarea consumului intern al ţării. Situaţia se datora lipsei de locomotive şi aglomerărilor de transporturi pe cale ferată în interes militar şi datorită executării Convenţiei de Armistiţiu pentru transporturile de tranzit. Lipsa vagoanelor era destul de accentuata mai ales pentru produsele albe. 778 Treptat, rafinăria, a intrat în funcţionare normală cu toate instalaţiile, şi va ajunge, în 1948, la o capacitate de 90.000 tone şi nu maximă, de 93.000 tone, pentru distilarea ţiţeiului, păcurii şi a uleiurilor, de 20.000 tone pentru cracare, de 1.300 tone pentru producerea asfaltului, precum şi alte instalaţii diverse pentru rafinarea uleiurilor şi a altor produse. Personalul rafinăriei a fost în 1945 de 1.197, din care 27 de ingineri, 96 de funcţionari administrativi, 7 tehnicieni, 122 asimilaţi, şi 945 lucrători. 779 Personalul era suficient pentru executarea programului rafinăriei dar începând cu acest an, se observă o creştere a cestuia faţă de anii 19411944. Începând cu anul 1946, acesta începe să scadă, ajungând la 913 în 1947 şi 895 în 1948. În 1948, s-au prelucrat în rafinărie 633.494 tone/ţiţei din care, 485.924 tone ale societăţii, 80.608 tone ale „Sovrompetrol” , 62.904 ale Societăţii „Unirea”, şi 4.057 de la diverşi producători. 780 S-au obţinut 18.000 tone gazolină şi 98.500.000 mc gaze şi s-au transportat 1.050.300 tone produse diferite.781 Instalaţia de distilat păcură neparafinoasă nu mai corespundea condiţiilor de fabricaţie. Această instalaţie, construită în 1933, când teoria distilării în vid precum şi tehnica construcţiilor „Pipe-still” de acest gen nu erau încă destul de bine stăpânite de constructori, în 1948 era demodată şi chiar dacă s-ar mai fi făcut investiţii în transformarea ei radicală, nu mai putea da satisfacţie calitativă completă. Pentru fabricarea uleiurilor de calitate, deparafinare solvenţi selectivi, etc. era necesară o nouă instalaţie modernă cu coloană unică cu distilare sub vid şi cuptor flexibil cu serpentină de încălzire şi serpentină de recirculare. În 1948 exista în ţară o astfel de instalaţie aproape completă şi nouă, nemontată însă, după care se puteau face
778 779

. Ibidem, dosar 47/1945, f. 30. . Ibidem, dosar 125/1945-1948, f. 3. 780 . Ibidem, f. 7-10. 781 . Ibidem, dosar 1/1948, f.14.

studii şi cercetări şi pentru rafinăria „Vega”. Instalaţia fusese comandată în 1942 de Societatea „Steaua Română” pentru rafinăria ei de la Câmpina, livrată dar nemontată. Instalaţiile erau proiectate şi livrate, în proporţie de 65%, de către firma „B.K.S.” din Brno, Cehoslovacia, suma totală ridicânduse la 1.060.000 RM. 782 Cum instalaţiile stăteau fără întrebuinţare iar rafinăria „Vega” avea nevoie de o astfel de instalaţie iar piesele ce lipseau puteau fi înlocuite cu cele fabricate la uzinele metalurgice din Ploieşti, Societatea „Sovrompetrol” a decis preluarea acestor instalaţii, de acest lucru ocupânduse directorul rafinăriei, ing. V. Davidescu. Din anul 1946, în laboratorul rafinăriei, se făceau încercări pentru obţinerea unor detergenţi şi agenţi de înmuiere, necesari industriei textile.783 Departamentul Metalurgic din Ploieşti, reprezenta 20% din cifra de afaceri a societăţii. Clădirile uzinei, în număr de 30, cele industriale şi 16 sociale, se întindeau pe o suprafaţă de 46.074 mp. 784 Ele erau situate pe str. Democraţiei nr. 146, fostă Regina Maria nr. 148. Pagubele suferite de uzine au fost îndeosebi la clădiri, deoarece maşinile fiind evacuate în localităţile Schitu Goleşti, Buda şi Valea Călugărească au fost, în mod practic, salvate. Pentru repunerea instalaţiilor în funcţiune (turnătoriile de oţel, fontă şi bronz, atelierele mecanice, cazangeria şi fabrica de armament) şi refacerea stocurilor de materiale şi fabricate distruse de bombardamente, au fost necesare sume de peste 1.200 miliarde lei eşalonate pe parcursul anilor 1945 şi 1946.785 Uzinele Metalurgice care lucrau în proporţie de 20 – 30% pentru Departamentul Petrol, s-au confruntat cu mari lipsuri în special la materiale. Lipsea cu desăvârşire materialul refractar, rulmenţii cu bile, oţelurile speciale, aliajele de fier şi fontă şi multe altele. Paralel cu refacerea uzinelor s-a participat la refacerea Rafinăriei „Vega” , a altor departamente şi la ajutorarea diferitelor societăţi cum ar fi „Colombia”, „Creditul Minier”, „Unirea” şi altele, pentru repunerea în funcţiune a rafinăriilor acestora. Efortul de refacere s-a făcut în proporţie de 36% pentru atelierele propriuzise, 37% pentru departamente şi 27% pentru terţi. 786 Inginerii, lucrătorii şi întregul personal, fără a ţine seama de condiţiile grele în care s-a lucrat, au adus o contribuţie neprecupeţită acestei refaceri. Rămânea de rezolvat problema grea a adaptării uzinelor la producţia de pace, care trebuia soluţionată fără sincope şi alte fenomene grave.
782 783

. Ibidem, dosar 288/1939-1948, f. 16-17. . Ibidem, fond Societatea „Sovrompetrol”, dosar 16/1949, f. 18-19. 784 . Ibidem, fond Societatea „Concordia”, dosar 48/1946, f. 59. 785 . Ibidem, dosar 257/1945, f. 69. 786 . Ibidem, dosar 3/1924-1946, f. 29.

Producţiile obţinute au fost de 2.725 tone în 1946, 3.348 tone în 1947 şi 4.790 tone în 1948.787 Se realizau următoarele produse: pompe canadiene, macarale, pistoane, troliuri, sape, rulmenţi, cazane, poduri, rezervoare, coloane de cracare, reparaţii de vagoane, tablă, reductoare, bucşe, recipiente, maşini cu abur navale, piese diverse. Acestea erau livrate către departamentele societăţii şi în special cel de petrol, pentru alte societăţi şi mai ales către U.R.S.S. Astfel, din producţia pe anul 1947 , 2.148 tone au fost livrate părţii sovietice, iar din cea a anului 1948 - 2.197 tone. Numărul personalului din uzine a scăzut de la 3.995 în 1945 la 2.993 în 1948, obţinându-se o producţie de 1.600 kg pe un lucrător, faţă de 1.132 kg în 1947. 788 Creşterea producţiei a fost de 41,3% pe un lucrător, se lucra în condiţii grele, dar disciplina lăsa mult de dorit. Aveau loc fraude şi furturi, utilajele nu erau întrebuinţate din plin, iar produsele se expediau clienţilor cu mari întârzieri. 789 În perioada 1946 – 1948 s-au construit: un atelier pentru construcţia rezervoarelor metalice (până atunci lucrările se executau în aer liber) ; s-a realizat turnătoria de oţel ; complet dărâmată de bombardamente; atelierul de fierărie complet nou ; atelier de tâmplărie nou ; s-au mărit suprafeţele turnătoriei de oţel; laboratorul de fizică şi chimie; atelier nou de construcţii metalice ; s-au prelungit atelierele de montaj cu 3.000 mp ; s-au construit un cuptor electric nou şi două cuptoare de retopit, a fost refăcută secţia de muniţii şi tunuri distrusă de bombardament. În 1947, în faţa imposibilităţii de a mai importa rulmenţi speciali din străinătate, s-a instalat o secţie specială de fabricat rulmenţi care urma să livreze piese în 1949, în total 100 tone anual şi s-a amenajat un atelier nou de construcţii metalice, vagoanele putând fi reparate acum în condiţii foarte bune. În şedinţa Consiliului de Administraţie din 30 septembrie 1947, s-a hotărât că, pentru nevoile de extindere ale uzinelor, să se achiziţioneze un teren de 8.000 mp. Abia în 12 iunie 1948, s-au achiziţionat 7.422 mp, aflat in imediata vecinătate a uzinelor, la preţul de 275 lei pe mp. plus toate taxele, impozitele şi cheltuielile aferente acestei cumpărări. Departamentul Electrica reprezenta 15% din cifra de afaceri a societăţii şi se ocupa cu producerea, transportul şi distribuirea energiei electrice în regiunea petroliferă şi industrială din judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Buzău, alimentând totodată, parţial, oraşele Bucureşti şi Braşov.

787 788

. Ibidem, dosar 254/1948, f. 12. . Ibidem, f. 13. 789 . Ibidem, dosar 50/1946, f. 5.

Producţia totală obţinută, a fost de 235.870.000kw/h, în 1946; 246.461.000 kw/h. în 1947 şi 257.062.000 kw/h. în 1948. 790 Cantitatea de energie electrică produsă în 1948 reprezenta o creştere de 18.9%, faţă de cea produsă în 1945 (216.197.000 kw/h) şi de 14% faţă de cea produsă în 1947. În cursul anilor 1946 – 1948 s-au înregistrat dezvoltări ale instalaţiilor din transport şi distribuire a energiei electrice, prin construcţii de linii noi de mare tensiune, de transport şi distribuţie şi de montarea unor staţii cu transformatoare noi. Cea mai importantă creştere a fost în anul 1948, după cum se poate vedea de mai jos: An 1945 1946 1947 1948 Putere instalată 86.120 kw/h 88.022 kw/h 107.430 kw/h 136.628 kw/h

Departamentul Minier reprezenta 2% din cifra de afaceri a societăţii. 791 Secţia de cărbuni : cărbunele brut exploatat în continuare era suspus deshidratării într-o instalaţie specială prin care umiditatea cărbunelui scădea de la 36% la 13% iar puterea calorică se mărea la cca. 5.000 kcal/kg. Uzina de deshidratare producea, începând cu ianuarie 1945 între 3.500 şi 4.200 tone lunar. Capacitatea instalaţiei de brichetare era de cca. 300 tone de brichete pe lună dar, în 1945, era de doar 200 tone/lună. 792 Preţul de cost pe sortimente de cărbune, exclusiv amortismentul, impozitul comercial, beneficiul, era, în 1948, de 2208 lei /tona lignitul brut, cum ieşea din mină; 1.478 lei/tona lignitul mărunt; 2.365 lei/tona lignitul ciuruit. 793
Energia electrică era furnizată de Centrala electrică de la Schitu Goleşti. S-au executat lucrări de deschidere şi pregătire de 5.178 metri în 1946, de 5.293 metri în 1947 şi de 7.652 metri în 1948.

Deşi minele erau echipate cu cele necesare, pentru a da o producţie normală de 12.000 tone/lună, producţiile medii scădeau datorită exclusiv frecvenţei foarte neregulate a lucrătorilor. Faptul se explica prin aceea că lucrătorii minelor nu erau lucrători industriali în înţelesul deplin al

790 791

. Ibidem, dosar 240/1947-1948, f. 12. . Ibidem, dosar 244/1944-1948, f. 167. 792 . Ibidem, dosar 329/1943-1948, f. 45-46. 793 . Ibidem, fond Societatea „Concordia”- Departamentul minier „Schitu Goleşti”, dosar 76/1948, f. 13.

cuvântului ci doar mici proprietari agricoli din Schitu Goleşti sau din împrejurimi. Neavând o mentalitate industrială, ei nu se supuneau nici hotărârilor comitetelor de fabrică constituite după 23 august 1944. Starea de indisciplină se reflecta şi în numărul accidentelor care erau frecvente în toată perioada pe care o analizăm. Numai în primele opt luni ale anului 1948, la Schitu Goleşti au fost accidentaţi un număr de 64 de muncitori. Procentul mediu al absenţelor muncitorilor ajungea în cadrul Secţiei cărbuni până la 25%.794 La celelalte două mine, datorită măsurilor luate, şi anume mutarea lucrătorilor, în număr de 90; concentrarea personalului de supraveghere, întrebuinţarea materialului rulant, maşinilor, pompelor, conductelor şi cablurilor electrice, exploatarea se făcea mai raţional şi mai economic. La preluarea departamentului de către Sovrompetrol în anul 1948, acesta era organizat în serviciul tehnic, mine, ateliere, activitatea de suprafaţă, uzina de deshidratare, cantaragii, centralizare producţie, magazia de explozivi şi serviciile de pază, pompieri, medical, administrativ, contabilitate, cadre, planificare. 795 Efectivul Departamentului în luna august 1948 (administrativ, tehnic, lucrători calificaţi şi necalificaţi, ucenici, temporari şi chirigii) se ridica la 1.241. 796 Secţia minereuri : producţia anuală de aur şi argint între 1946 – 1948 a fost următoarea: 797 Anul 1946 1947 1948 Aur 58 kg 50,6 kg 153,313 kg Argint 13,1 kg 13,6kg 34,798 kg

În anul 1948, din producţia obţinută la B.N.R. s-au predat doar 16,087 kg. aur şi 7,045 kg. argint , restul fiind luat, probabil, de U.R.S.S. Trebuie să precizăm că extracţia argintului nu intra în cadrul activităţii Societăţii „Concordia”, argintul fiind un produs secundar în producţia aurului. 798 Cheltuielile de investiţii pe anul 1948 însumau 17.054.579 lei, iar deficitul de 1.189.343 lei. Preţul de cost per kg. în anul 1948 a fost de
794 795

. Ibidem, fond Societatea „Concordia”, dosar 50/1946, f. 12. . Ibidem, fond Societatea „Concordia”- Departamentul minier „Schitu Goleşti”, dosar 84/1948-1951, f..25. 796 . Ibidem, dosar 60/1947-1948, f. 50. 797 . Ibidem, dosar 9/1948, f. 31; dosar 240/1947-1948, f.16. 798 . Ibidem, dosar 254/1948, f. 14.

1.656.438 lei , iar preţul de vânzare plătit de B.N.R. era de 168.350 lei per kg. aur fin.799 La secţia minereuri se lucra în pierdere din cauză că preţul fixat de bancă era prea mic faţă de preţul de cost deficitul provenind din această diferenţă enormă. Această situaţia nu era specifică numai secţiei aur a Societăţii „Concordia”, ci era generală tuturor exploatărilor aurifere. S-au luat măsuri pentru scăderea preţului de cost, prin economia materială, explozivi, combustibili, iar pentru mărirea randamentului s-au luat măsuri de comprimare a unor lucrători. La intervenţia, în repetate rânduri, la forurile competente, s-a luat hotărârea, în anul 1948, ca întreaga diferenţă dintre preţul de cost şi cel de vânzare să fie acoperit de Ministerul de Finanţe sau B.N.R., adăugându-se şi un beneficiu de 7%. În perioada 1946–1948, s-au efectuat o serie de lucrări pentru mărirea randamentului Secţiei minereuri. Astfel, s-au achiziţionat motoare de 100 HP. pentru secţia de compresoare, s-a completat utilajul minier în special cu ciocane perforatoare, s-a mărit staţia de pompare a apei, s-a montat un al doilea rezervor de motorină, s-a construit o cazarmă pentru 80 de lucrători pentru a fi cazaţi în condiţii mai bune. Au fost reluate cercetările geologice întreprinse încă din 1940 la Societatea „Concordia Auriferă”, executându-se multe foraje de explorare. Pentru concesiunile din regiunea Baia Mare, „Concordia” a studiat posibilitatea exploatării prin intermediul societăţilor „Minaur” „Phoenix” care aveau concesiuni adiacente în plină exploatare. La 30 septembrie 1947, totalul salariaţilor pe categorii în subteran şi la suprafaţă se ridica la 161, dintre care doar un inginer 11 funcţionari tehnici şi 4 prim mineri. În august 1948 numărul salariaţilor s-a ridicat la 202. Fabrica de ambalaje din Constanţa a continuat să funcţioneze pe lângă Staţia de export din acelaşi oraş. În anul 1945, fabrica lucra într-o proporţie de 56% pentru nevoile populaţiei civile şi 44% pentru Convenţia de Armistiţiu.800 Director al fabrici era ing. Vasile Ionescu. În primul trimestru al anului 1945 s-au prelucrat 180 tone de tablă dar greutăţile de aprovizionare vor reduce însă şi această cantitate. Lipsa de materii prime a făcut ca producţia să fie de 414 tone în 1946, 358 tone în 1947 şi 533,5 tone în 1948.801 În anul 1947 s-a refăcut infirmeria şi baia şi s-a mărit cantina muncitorilor. Producţia de tablă a fabricii din Nădrag nu putea acoperi consumul fabricilor de ambalaje din
799 800

. Ibidem, dosar 98/1948, f. 2. . Direcţia Arhive Naţionale Istorice Centrale, fond. Ministerul Industriei şi Comerţului – Statistică industrială, dosar 12/1932-1945, f. 78v (în continuare, D.A.N.I.C.). 801 . D.J.A.N. Argeş, fond Societatea „Concordia”, dosar 1/1948, f. 5.

ţară. Între anii 1946 şi 1948 producţia fabricii s-a menţinut datorită importului de tablă din străinătate, dar în loc de 1.200 tone anual, în medie, se consuma doar 500 – 600 tone. Curentul electric era furnizat şi de uzina oraşului Constanţa. Numărul lucrătorilor a fost între 250 şi 300 , investiţiile din anul 1948 ridicându-se la 716.000 lei. Staţia de depozitare şi manipulare produse petroliere Constanţa sau Staţia de Export deţinea un număr de 19 rezervoare cu o capacitate totală de 71.210mc. 802 După 23 august 1944, staţia s-a mărginit să manipuleze produse petroliere pentru nevoile armatei ruse iar din 1945 activitatea a fost mai accentuată şi mai organizată în urma livrărilor făcute către U.R.S.S. în contul obligaţiilor fixate prin Convenţia de Armistiţiu. Din aceste manipulări, veniturile estimate de societate a se realiza în anul 1945 erau de 44.000.000 lei. Pe primul trimestru din anul 1945 au fost manipulate 52.000 tone. Pentru a se putea face o idee de posibilităţile maxime de manipulaţie ale staţiei, putem să arătăm că, în 1936, instalaţiile au putut face faţă unui export ce cca. 700.000 tone, deci o manipulare trimestrială de 675.000 tone. 803 Analizând în rezumat activitatea societăţii „Concordia”, pe anii 1945– 1948, se poate constata că ea a dus o politică puternică de investiţii, un lucru normal, deoarece societăţile petroliere şi industriale distruse de bombardamente trebuiau să fie refăcute. Aceste eforturi , în afară de creditul de investiţii acordat de Creditul Industrial la sfârşitul anului 1945 şi începutul anului 1946 şi apoi cel acordat de Banca de Investiţii în noiembrie – decembrie 1948, au fost făcute din fonduri proprii, obiectivul conducerii societăţii fiind ca odată cu mărirea producţiei să se refacă şi instalaţiile greu avariate sau distruse de bombardamentele aeriene. Anul 1947 şi în special prima jumătate a lui, marchează efortul cel mai mare, deoarece procesul de inflaţie urcând pe vertical, era precaut ca orice fonduri ce puteau fi disponibile să fie investite. 4.3. Revendicări salariale Imediat după 23 august 1944, în structura personalului societăţii „Concordia” au intervenit schimbări preponderent pe criterii politice. În toamna anului 1944, funcţionari ai societăţii au fost fie arestaţi, fie internaţi în lagăre, fie concediaţi pe criterii etnice ca urmare a avizului Comisiei de
802 803

. Ibidem, dosar 244/944-1948, f. 136. . Ibidem, dosar 29/1945-1946, f. 16.

german. dosar 195/1945. Wişek Eduard.Epurare. Ibidem. internaţi. În lagărul de la Târgu Jiu erau internaţi soţia lui Kurt. Astfel. Una din măsurile impuse societăţii imediat după evenimentele din august 1944. 807 . un german şi trei legionari. 804 Lucrători de naţionalitate germană precum şi lucrătorii şi funcţionarii acuzaţi că au activat în mişcarea legionară. dosar 150/1941-1948. fie pentru că erau de origine germană. cu adresa nr. fie pentru activitate legionară. care. Charlotte Schiller. erau desfiinţate iar ale funcţionarilor români internaţi sau arestaţi. inclusiv germanii. 807 Legea specială din 19 decembrie 1944 punea patronatul în situaţia reprimirii foştilor lor salariaţi. Concedierile şi arestările au creat mari dificultăţi în executarea normală a programului de lucru . relativ la situaţia funcţionarilor si lucrătorilor internaţi sau arestaţi. fără excepţie. ingineri şi lucrători. f. directori. cum a fost cazul societăţii „Foraky Românească” care a fuzionat în 1942 cu „Concordia”. topometru. 14-15. f. şi Klein Frantz. după 23 august şi faptul că avea trei arestaţi. f. cu cei doi copii minori. de la Departamentul Electrica au fost internaţi cinci germani şi trei legionari.806 În aprilie 1945. 106-107. dar nu şi a salariaţilor a căror întreprinderi sau desfiinţat între timp prin cedări. Cei arestaţi erau Kurt Schiller. antidemocratice. a fost „îndepărtarea din societate a tuturor elementelor considerate fasciste. fiul Hellmut şi mama Gertrude precum şi Maria Wişek. 32. 806 . de la rafinăria „Vega” au fost internaţi în lagăr 31 de salariaţi.645 din 31 ianuarie 1945. dosar 152/1944-1945. Ibidem. 58. Ibidem. dosar 195/1945. de la şantierele Gura Ocniţei şi Lilieşti. de la Uzinele Metalurgice Ploieşti au fost internaţi 13 muncitori germani plus un muncitor acuzat de participare la mişcarea legionară. . 16. din cadrul societăţii „Concordia” au fost internaţi în lagăre. un număr de 18 dintre aceştia au solicitat reangajarea iar. Ibidem. . electrician.808 În ceea ce priveşte salariaţii evrei care au fost îndepărtaţi din activitatea societăţii. f. dosar 277/1940-1945. fond Societatea „Petrol Block”. doar suspendate. personalul şantierului internat în lagăr. 106-107. în urma analizării dosarelor de către conducerea societăţii 14 au fost 804 805 . fuziuni sau înfiinţări. Inspectoratul Regiunii a III-a a Muncii Bucureşti. Ibidem. f. Departamentul minier raporta conducerii. comunica că contractele de muncă ale funcţionarilor supuşi germani sau unguri. 805 În perioada 1944 – aprilie 1945. 808 . prin activitatea lor sau participarea tacită au dus la situaţia economică şi morală depreciată a muncitorilor şi a ţării”. de la Rafinăria „Vega” doi germani şi 12 legionari.

a arătat că situaţia de la Uzinele sale metalurgice din Ploieşti era „critică” deoarece celelalte întreprinderi metalurgice au admis majorările de salarii cerute de lucrători precum şi acordarea a una până la două gratificaţii. Ibidem. după părerea conducerii societăţii „Concordia”. Pe de altă parte nevoile muncitorilor din Ploieşti erau mai mari decât în alte părţi deoarece oraşul a suferit din cauza bombardamentelor iar muncitorii aveau nevoie de ajutor pentru a-şi întreţine gospodăriile. Societatea „Concordia”. dosar 176/1942-1948. Unora dintre societăţi li s-au dat chiar ultimatumuri. . Muncitorii cereau cu insistenţă aprobarea unui ajutor de iarnă şi aşteptau decizia societăţii până la data de 8 noiembrie. telegrame şi proteste ale muncitorilor. Sindicatele presau asupra societăţilor să admită revendicări integrale. 810 Începând cu luna noiembrie 1944. Ibidem. încadrarea şi salarizarea. 14. Ibidem. dosar 238/1944-1946. în 1946. societăţile petroliere se aflau într-o situaţie critică din cauza agitaţiilor muncitoreşti care nu se mai sfârşeau cu toate că s-au satisfăcut o bună parte din doleanţele muncitorilor. Ele erau provocate de elementele comuniste cu sprijinul ascuns al autorităţilor sovietice.reangajaţi. plata orelor pierdute cu bombardamentele. fond Societatea „Concordia”. f. f. ziua de lucru de opt ore. concedii de odihnă. care a avut loc la 9 noiembrie 1944. mobilizarea pentru lucru. începând cu anul 1945. „excepţional de rea”. exprimate în memorii. 811 Revendicările muncitorilor şi funcţionarilor societăţii „Concordia” se refereau la recunoaşterea comitetelor de întreprindere.000 lei pentru fiecare an servit în cadrul societăţii. angajări de personal. De aceea. aprovizionarea cu alimente şi îmbrăcăminte de strictă necesitate. 86. a hotărât şi aprobat plata compensaţiilor amintite. Consiliul de Administraţie al societăţii. 809 810 . Situaţia era. f. a fost considerată că s-a făcut numai pe „baze rasiale” şi că majoritatea au plecat fără a primi lichidarea. fond Societatea „Concordia”. dosar 227/1944-1946. 811 . a plătit despăgubiri. Ibidem. 67. . ca de altfel şi Societatea petrolieră „Steaua Română”. fond Societatea „Colombia”. Îndepărtarea evreilor din cadrul societăţii în perioada 1940-1942.809 Pentru toţi funcţionarii şi salariaţii evrei licenţiaţi în perioada 1940-1942. în cadrul conferinţei Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România. 812 Cel puţin 21 de revendicări erau comune tuturor societăţilor petroliere. etc. „Concordia”. dosar 389/1941-1944. 812 . 14. f. luându-se drept bază de calcul de 30 de ori salariul care îl primea fiecare la plecarea din serviciu şi un plus de câte 5.

au continuat cererile. 28. în acelaşi timp. fără a se ajunge la ruină. Ibidem. Ibidem. f. solicitând ca diferenţele să le fie acordate începând cu luna mai 1944. f. să satisfacă „nevoi ale trecutului”. ca la sacrificiile făcute de societate. . 815 . f.000. . raporturile lor cu conducerea societăţii. muncitorii să răspundă cu răbdare şi îngăduinţă. 814 Se solicita. 64. salariaţii societăţii au fost mult mai pretenţioşi decât la alte societăţi. suma de 30. 815 Apariţia Legii sindicatelor a oferit cadrul legal de existenţă a comitetelor de fabrică. s-au 813 814 .000 lei. în lunile aprilie-mai 1945. dosar 257/1945. Cu toată situaţia sa financiară dezastruoasă. Lucrătorii de la rafinăria „Vega” cereau la rândul lor un tratament egal cu cel al muncitorilor de la atelierele metalurgice şi dăduseră şi ei ultimatum până la data de 6 noiembrie.000 lei. o lună şi jumătate „ajutor de iarnă” şi încadrarea de personal cu efect de la 6 noiembrie 1944. 813 Totalul salariilor plătite de societatea „Concordia” muncitorilor săi se ridica la suma de 240.200. din împrumuturi bancare. 24. reglementând. s-a înaintat o circulară în 29 martie 1945 în care conducerea societăţii atrăgea atenţia. revendicările şi memoriile salariaţilor şi lucrătorilor de la uzinele metalurgice. 94. Ca urmare. schelele petroliere.000 lei drept ajutor de iarnă. şi să menţină în funcţii personal şi ateliere mari.000. uzinele electrice. se arăta că toate societăţile petroliere au acordat salariaţilor lor ajutoare de iarnă. în cazul în care s-ar fi acordat suma de 30. din cauza ultimatumului muncitorilor săi. ore din timpul evenimentelor de după 23 august 1944. iar salariaţilor săi din şantiere şi uzina electrică din Câmpina un ajutor de iarnă net în valoare de 15-25. dosar 56/1945.000. Societatea „Româno-Americană” a acordat. societatea „Concordia” a fost nevoită să consimtă la plata revendicărilor salariale. nerentabile. solicitate de salariaţi în valoare de 1. pe anul 1944.000 lei pentru fiecare din cei 40.000.000 lucrători ai societăţilor petroliere. rafinăria „Vega” şi agenţiile petroliere din cadrul Serviciului conducte. (după prezentarea situaţiei grave materiale şi financiare) că societatea nu putea.Societăţile nu puteau suporta un ajutor de iarnă care s-ar fi ridicat la suma totală de 1. precum şi atribuţiile lor. Societatea „Concordia” a plătit salariaţilor săi de la uzinele metalurgice şi rafinăria „Vega” un ajutor de iarnă egal cu un salariu lunar brut. Cu toată această situaţie dificilă. Într-o notă din februarie 1945 a Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România. Cu toate acestea.000 lei şi anume: diferenţe de salariu de la luna mai 1944. La 10 aprilie 1945. 42. Neţinând cont de acest apel. diferenţe. Ibidem. 48. dosar 227/1944-1946.000 lei.

. Mulţi muncitori. 13. Nemulţumirile erau arătate în public. erau consideraţi „periculoşi”. 27. dosar 10/1944. în valoare de 30. în scop de propagandă. dispoziţia conducerii societăţii „Concordia”. 299 din 24. făcea ca. 817 În cadrul schelei de la Gura-Ocniţei erau mulţi muncitori nemulţumiţi. care erau trimise la Bucureşti. Muncitorul fierar Ion Trofin a fost autorul primului memoriu (reclamaţie) înaintat conducerii societăţii „Concordia” în care lucrătorii îşi arătau nemulţumirea lor. 41.000 lei cei din anul II şi 16. 819 Alţi sondori „curajoşi” în prezenta a 100-120 de muncitori. Ibidem. să nu poată fi aplicată. Salariile lucrătorilor uzinelor metalurgice. dosar 152/1944-1945.R. au crescut de la 76 lei până la 114 lei ora. indisciplinaţi. prin care s-a hotărât. pentru ideile lor.000 brut cei din anul I. Într-un memoriu de revendicări ale personalului din rafinăria „Vega” şi Centrala societăţii. recalcitranţi şi mai ale „propagandişti”. 35. au fost majorate salariile lucrătorilor conform înţelegerii din 8 noiembrie.constituit Sindicatele Unite ale muncitorilor din petrol la şantierele petroliere „Gura Ocniţei”. de Paşti. f. sondorul Săvescu Tache spunea că „preferă să vină bolşevicii care le vor da salarii mai mari”818 cu toate că muncitorii aveau salarii foarte bune în comparaţie cu colegii lor din alte întreprinderi sau chiar sectoare.04. f. A. cuprinse între 87 de lei ora şi 110 lei ora au crescut între 137 lei ora şi 156 lei ora. s-au prezentat la şeful şantierului solicitând acordarea gratificaţiilor care „erau socotite un drept al lor”.000 celor căsătoriţi fără copii şi 40.000 lei pentru cei necăsătoriţi.P. 107. 818 . practic.I.000 lei cei din anul III. dosar 238/1944-1946. 819 . Ibidem. salariile cuprinse între 36 de lei şi 60 de lei ora. Ucenicii primeau 9. Băicoi” şi celelalte şantiere. pentru a depune reclamaţii. Situaţia deosebit de grea a muncitorilor de la schelele petroliere. „Ţintea”. Ibidem. Astfel. .000 celor căsătoriţi cu copii. a încheiat un proces-verbal cu delegaţii Uniunii Sindicatelor Muncitoreşti din Petrol. f.1945. muncitorii umblând noaptea pe la dormitoarele lucrătorilor pentru se strânge bani pentru delegaţii. Astfel. din 816 817 . acordate lucrătorilor de la rafinăria „Vega”. conform circularei nr. în înţelegere cu comitetele de fabrică de la rafinăria „Vega” şi uzinele metalurgice. De la 1 octombrie 1944. solicitându-se mutarea lor pe alte şantiere. prin care „reţinerea datoriilor provenite din aprovizionare să se facă în două sau chiar trei rate”. Ibidem. Conducerea societăţii recunoştea „că au existat şi există din partea muncitorilor plângeri verbale şi chiar scrise”. 816 În 21 aprilie 1945. acordarea unor gratificaţii salariaţilor.

se cerea ca cele 33 de puncte din memoriu să aibă „o rezolvare favorabilă. lucrătorii de la schelele petroliere ale „Concordia” cereau. 26. 822 . iar totalul datoriilor să se reţină în şase rate. altele parţial sau în principiu iar altele nu au fost admise. cu multe decenii de muncă în această societate. recunoscut temeinic de lege. deşi ataşamentul nostru faţă de întreprindere a fost interpretată de societate ca lipsă de cunoaştere a drepturilor ce ni se cuvin. f. la ridicarea acestei întreprinderi”. Funcţionarii de la aceleaşi schele cereau să nu se reţină nimic pe luna decembrie 1945. Ibidem. prin aceea că nu am ieşit niciodată prin cererile noastre. îngăduiau lipsa oricărui lucrător de la serviciu sau să se facă plăţi celor care lipseau fără motiv. foarte mult. de pe linia formelor protocolare. dosar 388/1941-1944. f. am pus din sufletul şi viaţa noastră. 13. iar de la 1 ianuarie 1946.821 Conducerea societăţii. nelegal constituite. 822 Din analiza situaţiei societăţilor petroliere se poate constata că unele societăţi au trecut peste înţelegerile luate în cadrul şedinţelor A. în 3 decembrie 1945 într-o scrisoare adresată Direcţiei Generale a societăţii. Ibidem. Ibidem. A fost încheiat un proces-verbal în care au fost rezolvate total unele solicitări din memoriu. f. începând cu ianuarie 1946. menţiona că ia act de existenţa unui „sindicat” şi a unor „comitete de fabrică”. să nu li se mai reţină nimic din plata salariilor pe lunile noiembrie şi decembrie. mulţi dintre noi. s-au bazat pe puterea lor.P. nu pe o lipsă ce ar fi existat la noi şi care i-ar fi îndreptăţit să ne aplice un regim ce nu ni s-a cuvenit niciodată. 823 . 820 Muncitorii se bazau când făceau această afirmare prin faptul că „ deşi am avut şi avem un tratament în care lipsa de consideraţie este evidentă. deşi de-lungul timpului s-a decis asupra drepturilor noastre fără să fim consultaţi. plata datoriilor să se facă în trei rate. . Pentru plata datoriilor provenite din aprovizionare. completă. Ibidem. întru-cât cererile noastre le considerăm modeste”. nici astăzi. dosar 54/1945-1946. În calitate de muncitori intelectuali.R. . pentru că cei care nu ne-au dat în trecut consideraţia cuvenită. 5.I.823 820 821 . răspunzând memoriului adresat de muncitori.noiembrie 1944. când avem posibilitatea să tragem la răspundere pe cei care ne-au tratat aşa cum ne-au tratat nu o facem. dând ajutoare şi sporuri de salarizare superioare celor stabilite prin procesele verbale de şedinţă ale asociaţiei.. cu atât mai mult cu cât acestea.

500 de lei. Ibidem.790 de lei iar pentru cei 1. f. şeful Inspectoratului Muncii şi Ocrotirilor Sociale din Câmpulung-Muscel. neţinând seama de litera legii şi de Normele de salarizare fixate de Comisariatul General al Preţurilor”. ceapă şi varză. dosar 84/1944. 828 824 825 . Ibidem. Se prevedea în bugetul şantierului fonduri pentru aprovizionarea directă din regiune. ajutoare pentru copii. cartofi. Ibidem. Conducerea societăţii arăta. Pentru liniştirea spiritelor agitate de la Schitu-Goleşti. .827 Cei 163 de lucrători de la şantierul minier Baia de Arieş. la memoriul salariaţilor. pe şantiere societăţii.553 lei.825 Totodată s-au distribuit 750 perechi de bocanci pentru întregul departament. dosar 10/1944. 47. Se menţiona că trebuie respectată legea şi se ia act de existenţa unui sindicat şi a comitetelor muncitoreşti. dosar 76/1945. 50.În octombrie 1944. Tot datorită lipsei la îmbrăcăminte şi a scumpetei. venit în inspecţie. manifestându-şi solicitudinea pentru toţi colaboratorii ei. dacă se mai repeta. alocaţie de încălzit. aveau în 16 mai 1945 o medie a salariului de 28.834 de lei iar media salariului pentru funcţionarii în număr de 16 era de 62. 828 . avertizând conducerea şantierului că se vor adresa Inspectoratului Muncii din Câmpulung-Muscel. 44.284 de lucrători. 826 . 30. Muncitorii minieri de la secţia de cărbuni Schitu-Goleşti aveau multe absenţe de la lucru. 827 . în anul 1945. conducerea Departamentului Minier a adus un camion cu alimente şi articole de îmbrăcăminte.824 Din cauza lipsurilor (alimente şi îmbrăcăminte) muncitorii au început să se agite. Pentru toţi funcţionarii şi lucrătorii şantierului cât şi pentru cei de la „Topliţa-MăguraConcordia” se acordat ore suplimentare. un grup de salariaţi de la şantierul Schitu Goleşti au întocmit un memoriu care cuprindea 26 de puncte. media salariului pentru cei 69 de funcţionari era de 55. „ascultă doleanţele lucrătorilor şi îi încurajează. spor de scumpete. cu fasole. starea de spirit a lucrătorilor din cadrul Departamentului Electrica era puţin „agitată” dar fără să se înregistreze acţiuni subversive. soţie. . a fost acordat”. putând duce la o indisciplină a majorităţii lucrătorilor. pentru drum. La Schitu-Goleşti. că „tot ceea ce a fost permis de legile existente ca să se acorde ca spor de salariu. f. din care s-au distribuit 500 pentru Schitu-Goleşti. în special salariaţi. era de 32. Ibidem. 160 pentru Băiţa şi 90 pentru Baia de Arieş. Conducerea şantierului informa conducerea societăţii „Concordia” că Jean Udrişteanu. f. Ibidem.826 Această faptă putea avea consecinţe grave. f.

plata orelor suplimentare. halate. 8. paltoane).Cu ocazia evenimentelor prin care a trecut regiunea. când armatele maghiare s-au apropiat la o distantă de 12 km.326 salariaţi (1. salariul mediu pe lucrător octombrie 1945 . Datorită devalorizării. în 1946 raportul urma să ajungă la 1-5. 829 Comitetul funcţionarilor societăţii „Concordia” solicita într-un memoriu adresat conducerii societăţii în 22 decembrie 1944. . 1. f. inaplicabilă dispoziţia conducerii de a se reţine aceste datorii în două sau chiar trei rate. de localitate. În decembrie 1945. în ianuarie 1945 avea 10.097 salariaţi (1. fie ca voluntari.001 lucrători).694 lei.983 salariaţi (1. îmbrăcăminte (haine. 830 După septembrie 1944. combinezoane. şi a articolelor de primă necesitate. comparativ cu anul 1939. 1944.544 lucrători). noile legi sociale au căutat să satisfacă într-o măsură mai mare revendicările muncitoreşti. salariile au crescut la funcţionari de 14 ori. În octombrie 1944.576 lei. Ibidem. hainele de vară ţinute în depozitele societăţii. ajutor de iarnă. fie ca făcând parte din Batalionul Fix local. Ibidem. după 23 august 1944. 831 .4. dosar 10/1944.23 prin încadrarea unor categorii de muncitori la categoria funcţionari (şoferi. Procentul de 22 de ori în 1945 se datorează plăţii tuturor revendicărilor pe ultimii trei ani (1943. f. 10. dosar 297/1946.831 Cu toate măririle de salarii. aprovizionarea personalului cu cele necesare. dându-se astfel posibilitatea apropierii între cele două categorii (funcţionari şi muncitor) prin ridicarea clasei muncitoare. în 1945 1-4. laboranţi) iar după previziuni. În 1945. 29. în mod practic. 1945) şi anume ore suplimentare.85.982 funcţionari şi 9. f. La Uzinele metalurgice din Ploieşti a Societăţii „Concordia” raportul funcţionari (administraţie) – lucrători (producţie) a fost în 1944 de 1-7. Departamentul Petrol arăta Direcţiei Personalului din cadrul societăţii situaţia grea în care se aflau angajaţii societăţii şi datoriile pe care le aveau. apărare pasivă. . o bună parte plecând pe front. elan şi patriotism”. situaţia din 1945 era următoarea: salariul mediu pe lucrător în noiembrie 1939 .3. plata abonamentelor pe mijloacele de transport. Ibidem. iar la lucrători de 22 de ori.209 lucrători) iar în aprilie 1945. maiştri. salariaţii societăţii primeau ajutoare 829 830 .888 funcţionari şi 8. societatea avea un număr de 9. situaţia salariaţilor era grea. Situaţia gravă la care a ajuns personalul era datorată insuficienţei salariului faţă de valoarea aprovizionării de iarnă.În afară de salarii.782 funcţionari şi 7. majoritatea lucrătorilor au dat dovadă de „curaj. dosar 281/1945. comparativ cu anul 1939. ceea ce făcea.

. nu erau de natură să creeze un „teren sănătos de activitate”. fie în birourilor directorilor în prezenţa inginerilor şi a comitetului de fabrică. Ibidem. preavize. cele mai importante probleme scăpând „vigilenţei” comitetelor.833 Comitetele de fabrică constituite la nivelul tuturor departamentelor şi serviciilor societăţii „Concordia” stânjeneau bunul mers al activităţii societăţii prin conferinţe nenumărate. atitudine tot aşa de jignitoare cu cât ei „se manifestau în văzul şi auzul lucrătorilor”. fond Societatea „Petrol Block”. dosar 267/1945-1946. f. de cele mai multe ori de minimă importanţă. personalul de la rafinăria „Vega”. 14-16. Ibidem.832 În 9 februarie 1946. petrol in natură şi bani. indemnizaţii de scumpete. Aceste fapte repetate care se desfăşurau în faţa lucrătorilor. f. tonul prin care comitetul de fabrică îşi expunea punctele de vedere. diferenţe alimente şi îmbrăcăminte. în prezenţa lucrătorilor. 96. în conferinţe „inopinat aranjate” subminau complet autoritatea directorilor societăţii. şi fără se fixa de comun acord obiectul acestor conferinţe cât şi orele de desfăşurare. bocanci şi pălării. fie în birourile funcţionarilor. prime diferite. dar se simţea şi pe teren administrativ. despăgubiri. la această atitudine şi atitudinea unora din organele de control sovietic. de concentrare. au primit stofe. 113. f. care au avut obiecte şi lucruri distruse în bombardamente anglo-americane. Ibidem. făcute unilateral. de boală. . Trebuie adăugat. naştere. nici gesturi direct provocatoare care puteau scoate din fire pe cel mai blajin om. de Crăciun. organizate ad-hoc de comitetele de lucrători şi care se desfăşurau fie în ateliere. dosar 4/1944. rezulta „un amestec intolerabil” al comitetului de fabrică în chestiuni pur tehnice ale rafinăriei. haine. indemnizaţii chirie şi încălzire. în prezenţa comitetului de fabrică. Imixtiunea comitetelor nu se mărginea numai la probleme tehnice. căsătorie. ore suplimentare.pentru: copii. în timpul acestor conferinţe. În rafinăria „Vega”. de Paşti. „era de natură provocatoare”. concedii. sandale. 834 Nu lipseau nici ofense personale. întreţinere personal (pentru directori). a comitetului de funcţionari şi a inginerilor. de pom de Crăciun. Angajările şi concedierile de personal. cu atât mai mult cu cât personalul angajat 832 833 . fără nici o înştiinţare prealabilă a Direcţiunii. şi la care direcţiunea trebuia să contribuie în mod forţat. 834 . pantofi. scenele petrecute arătând clar atât „subiectivitatea” cât şi „tendinţa anarhică” încât orice argumentare bazată pe logică şi sinceritate absolută era zadarnică. În afară de aceasta. deces.

în afară de preşedinte. din partea personalului. de avocatul I. într-o notă din iunie 1945. Nu ar fi fost nici o problemă daca alegerea personalului s-ar fi făcut cu acordul liber al direcţiunii care răspundea de activitatea societăţii. în locurile rămase libere în urma aşa-ziselor „epurări” dar s-a adus personal „de valoare tehnică şi administrativă problematică”. cu speranţa că vă putea plăti ulterior această datorie dar ajungeau să nu mai facă faţă nici cheltuielilor pentru întreţinerea zilnică. Oprişescu de la schela Lilieşti şi Gh. Obsedat de nevoia de bani. Ibidem. Comitetul central şi-a ales şi un consiliu executiv din care făceau parte. membrii ai comitetelor de fabrică. de la Baia de Arieş şi Băiţa. salariatul sau membrii familiei nu puteau face faţă sub nici o formă. Chirilă Mihail de la rafinăria „Vega” şi Clemensovici Cornel de la Serviciul Materiale şi Aprovizionare.835 Ca urmare. . Oprescu Romulus. La şedinţa de reconstituire a comitetului. pentru anumite scopuri de control ale activităţilor organelor superioare. În caz de boală. şi care putea hotărî angajarea sau concedierea personalului. Comitetul central s-a constituit pe departamente în funcţie de numărul salariaţilor funcţionari şi lucrători. mai puţin cei de la Departamentul Electrica. au fost concediaţi ingineri. Iliescu de la Rafinăria „Vega” iar secretar. şi Departamentul Minier. de la rafinăria „Vega”. pentru soluţionarea problemei asistenţei medicale. vicepreşedinţi şi secretar. funcţionari şi lucrători în cadrul unor aşa-zise „epurări”. prin reprezentanţii lor. Secţia minereuri. fie cu contribuţie. La „Concordia” erau presiuni foarte mari. f. Preşedinte al noului comitet central a fost ales Pâtă Nicolae de la Uzinele Metalurgice. că „Concordia” era singura societate petrolieră din ţară care nu avea un plan medical bine stabilit. Era în interesul societăţii să-şi rezolve cât mai urgent 835 . vicepreşedinţi ing. s-a făcut apel la toate comitetele de fabrică din cadrul societăţii „Concordia” pentru crearea unui comitet central. Dumitrescu Ion de la Departamentul Petrol Ploieşti. Departamentul Petrol arăta. prin bunul plac şi lipsă de profesionalism. au participat reprezentanţii tuturor departamentelor şi serviciilor. În ziua de 10 iunie 1945. şi-au reconstituit forul central sindical sub denumirea de Comitetul Central al Salariaţilor Societăţii „Concordia”. 21-24. nu-şi mai vedea cum trebuie de lucru iar activitatea suferea. Ca urmare. Rezultatul era că se împrumuta la societate cât putea. Toţi erau ajutaţi pe linie juridică.era ales la întâmplare sau introdus (în rafinărie). fie fără contribuţia salariatului. salariaţii societăţii „Concordia”. Sachelarie de la Departamentul Sediu Social. dosar 297/1946.

şefii direcţi ai acestor salariaţi propuneau Direcţiei generale pensionarea sau ajutorarea acelor salariaţi iar Direcţia admitea sau nu. f.problemele medicale. de unde primeau ajutoare medicale. În practică aceste ajutoare erau insuficiente iar cheltuielile erau foarte mari. avocaţi. în afară de categoriile de funcţionari exceptaţi de la Casa Asigurărilor Sociale. fixând în caz pozitiv pensia sau ajutorul. . f. care plăteau ajutoare sociale. Societatea a format un fond de pensii. Societatea „Concordia. adunările generale ale acţionarilor ei afectând în acest scop o parte din beneficiul net al anumitor ani. Societatea „Concordia”. totul controlându-se de Serviciul personal din departamentul respectiv. (ingineri. a acordat unora dintre asemenea salariaţi. înţelegând să-şi îndeplinească obligaţiile morale de protejare şi ajutorare a salariaţilor ei. Societatea însă. Începând cu 1942. Cuantumul acestor pensii a fost fixat la sume variind între salariul unui funcţionar şi al unui lucrător necalificat. Scopul acesteia era de a se plăti în limitele fondurilor. 83-85. Pensiile şi ajutoarele se plăteau reţinându-se impozitele legale. pensii sau ajutoare. pensii de invaliditate şi de 836 837 . pensii pentru unii salariaţi din societate sau pentru urmaşii unor salariaţi decedaţi. în anul 1945. Ibidem. La 1 iulie 1945 erau înscrişi în evidenţa asistenţei medicale doar 289 de persoane. în baza unei convenţii individuale. În unele cazuri s-au încheiat între salariat şi societate o înţelegere scrisă de pensionare sau ajutorare şi aceasta mai ales pentru salariaţii care erau bătrâni sau bolnavi. bătrâni sau incapabili de muncă. atât funcţionarii cât şi lucrătorii erau asiguraţi la Casa Naţională a Asigurărilor Sociale. din care 74 soţii şi 86 de copii. mai ales când au fost elemente bune şi devotate întreprinderii. dosar 267/1945-1946. a hotărât să acorde. a constituit o asociaţie numită „Casa de Pensii a salariaţilor societăţii „Concordia”. chimişti. Nici o dispoziţie legală nu o obliga să plătească pensii salariaţilor ei. . Societatea avea interes să înceteze contractul de muncă şi să devină pensionari sau să fie ajutaţi asemenea salariaţi. 836 Era necesară încheierea contractelor colective de muncă iar apoi se putea decide asupra unui supliment de ajutor de boală. contabili autorizaţi). fiind necesar un ajutor de la societate. Practic. Societatea „Concordia” nu a avut o Casă de Pensii proprie. Ibidem. Conducerea societăţii arăta însă că. tuturor membrilor asociaţiei. 208. mai ales pentru corpul funcţionarilor pentru care asistenţa Casei Asigurărilor Sociale „era o iluzie”.837 În urma presiunilor exercitate de salariaţi”. în lipsa unei Case de Pensii. majoritatea fiind din cei care lucrau la sediul social.

f. căutând să acorde o cât mai mare importanţă problemelor economico-sociale. 1.04. Măsuri sociale la „Concordia” După evenimentele de la 23 august 1944. Ibidem. făceau parte şi doi salariaţi ai societăţii. 838 839 . printre care şi societatea „Concordia” au trebuit să sufere anumite schimbări în organizarea lor internă.000 lei. dosar 267/1945-1946. Din cadrul acestui organism de control. precum şi o rentă viageră sau de ajutor (membrilor familiilor) in caz de deces. concediul acordat era de 14 zile pentru salariaţii care aveau vârsta sub 30 de ani. a fost depusă la Banca Comercială Română din Bucureşti. Actul constitutiv al asociaţiei a fost autentificat la Notariatul Tribunalului Ilfov în anul 1945. Comisia locală a Sindicatelor Unite din Ploieşti. 839 Societatea nu era de acord decât pentru a salariza pe membrii comitetelor de fabrică care lucrau în societate. ing. Vasile şi mecanicul Mălăeru Anton. pe lângă Prefectura jud.4. f. f. 79. în numerar. Ciopicaşvili. Suma pusă la dispoziţia societăţii. . dosar 50/1946. dosar 43/1945.1946 a Ministerului Muncii. de la 1 iulie 1946 salariile au fost majorate între 100-120%. Prahova funcţiona un organism numit „Organe de Control” cu misiunea de a descoperi mărfurile dosite de speculanţi şi sabotori. şi 30 de zile pentru salariaţii care avea vârsta de peste 45 de ani. Se impuneau măsuri de urgenţă din partea societăţii pentru ca starea de disciplină a funcţionarilor şi lucrătorilor să revină la stare de normalitate. Salva A. de 250. 4. Ibidem. Mărfurile odată găsite erau repartizate economatelor din întreprinderi pentru a fi distribuite salariaţilor la preţuri oficiale. Societatea s-a confruntat cu absentarea în masă a muncitorilor.bătrâneţe. . 21 de zile pentru salariaţii ce aveau vârsta între 30 şi 45 de ani. multe accidente serioase iar disciplina în muncă foarte slabă. pentru creşterea şi educarea minorilor.409 din 25. 2. informa societatea că. marile întreprinderi comerciale şi industriale. 4-7. Ibidem. În conferinţa cu personalul de conducere al societăţii „Concordia” din 31 iulie 1946.840 S-au făcut stimulări salariale. 838 Prin Decretul-lege nr. administratorul-delegat al societăţii.000. randamentul de lucru fiind foarte mic. s-a referit şi la problemele personalului angajat în cadrul societăţii. 840 . dar influenţa măsurilor nu s-a făcut simţită deşi. respectiv laborantul Marinescu D.

de la 1 iunie 1946. în fapt avantaje cu caracter social. servicii de aprovizionare.841 Direcţia a fost înfiinţată în luna octombrie 1944. având doua ramuri distincte: una înglobând întregul personal iar a doua. brutării înzestrate cu toate utilajele. conducerea a împărţit la lucrătorii săi. Înfiinţarea de noi cantine. Ibidem. s-au adoptat pentru salariaţi o serie de înlesniri. în special ceapă. cantinele.Schitu Goleşti. 15-16. Dat fiind lipsa acută de carne. ferme agricole şi de animale. trimeterea funcţionarilor şi muncitorilor la băi. dosar 54/1945-1946. înfiinţându-se grădini de zarzavat. pentru cultură. . . f. fond Societatea „Concordia”. Arăturile cât şi muncile erau făcute cu personalul străin de societate. 841 842 . economatul şi. atenţia deosebită acordată mişcării culturale şi sportive denotă importanţa acordată laturii sociale şi hotărârea ca aceasta să nu mai fie neglijată. la staţia Moreni. morcovi. cuprinzând problemele administrative. f. excursii recreative săptămânale. ţinând cont de dificultăţile vremurilor. Pe lângă aceste cantine erau îngrăşaţi porci (între 10 şi 20) care erau sacrificaţi pentru nevoile de hrană ale salariaţilor. deoarece departamentele nu posedau terenuri apte pentru culturi de zarzavat. cartofi. În cadrul Departamentului Minier . a fost creată Direcţia Administrativă şi a Personalului a cărui atribuţie principală era să facă faţă şi să soluţioneze toate problemele de personal şi cele economico-sociale în legătură cu salariaţii săi. la centru. s-a găsit oarecum nepregătită organizatoric. 842 Pe terenurile arendate fie de la persoane particulare fie de la stat. Cheltuielile cu aceste grădini precum şi chiriile plătite pentru aceste terenuri erau recuperate prin produsele obţinute. dar şi în cadrul celorlalte departamente. un organ de conducere adecvat. erau cultivate zarzavaturi. cantine.Societatea „Concordia”. dispensare dotate cu aparate de raze Roentgen. mai ales că hrana pentru aceste animale se asigura din resturile alimentare care rămâneau iar după nevoi. fasole. în perioada 1945-1947. etc. roşii. dosar 288/1946-1947. construirea de cămine. Neavând. în contrast cu celelalte societăţi petroliere. a fost extinsă creşterea şi îngrăşarea porcilor la toate cantinele societăţii. care să coordoneze şi să îndrume activitatea rezultată din această conjunctură. şi la Uzina Floreşti din cadrul Departamentului Electrica. terenurile societăţii. şi cu porumb şi mazăre. Ca urmare a situaţiei economice grele în ţară. neavând o activitate omogenă în materie de personal. încă din 1944. Ca urmare. 10. Astfel de grădini de zarzavat au fost constituite încă din 1945 la Câmpina. Ibidem. era necesar să se ia de urgentă măsuri radicale şi complete şi să se treacă la înfăptuirea lor în mod practic. castraveţi.

Funcţionau cantine la Sediul Social. între toţi salariaţii familişti ce stăteau în colonie sau în locuinţe izolate ale societăţii. 50.979 mese. unde serveau masa. f. f. jud. în mod regulat. Societăţile participante depuneau câte 3. fond Societatea „Concordia”. brutăriile şi bucătăriile care au asigurat distribuirea şi hrănirea personalului în toată această perioadă. 11. Ibidem. fond Societatea „Concordia” – Departamentul Minier „Schitu-Goleşti”.în mod echitabil. căminele de ucenici. 120 de salariaţi proprii. „I.846 Societatea „Concordia” având în vedere numărul mare de lucrători şi sectoarele petrolier. în . Departamentul Electrica. metalurgic şi energetic. 845 . „Redevenţa”. Ibidem. se arăta că „toate întreprinderile comerciale şi industriale cu peste 25 de salariaţi. au înfiinţat aceste cantine încă de la începutul celui de-al doilea război mondial. 1-8. „Petrol Block”. Departamentul Minier. „Sovrompetrol”). la şantierul Pescăreasa şi Poienari. fond Societatea „Concordia”.D. 40-41. 844 . dosar 263/1944. pentru cultura de legume. au fost obligate să înfiinţeze cantine până la 15 mai 1946. unde serveau masa.000. Uzinele Metalurgice. f. 19-21. Ibidem. dosar 44/1946-1947. 16. care nu înfiinţaseră cantine. Staţia de export Constanţa. erau obligate ca. 843 . 848 Departamentul Minier de la Schitu-Goleşti. contribuţia societăţii la aceste preţuri fiind însemnată. deţinea două cantine. f. minier. Săptămânal.R.845 Societăţile petroliere. schelele petroliere Gura-Ocniţei şi Lilieşti. când. 848 . 847 Această cantină a funcţionat până în 1948. dosar 267/1945-1946.844 Prin decizia Ministerului Muncii publicată în „Monitorul Oficial” din 7 decembrie 1944. Ibidem. 847 . Rafinăria „Vega”.000 de fiecare abonat iar cei ce refuzau nu participau la masă. 846 . societatea deţinea 15 cantine unde au fost unde au fost distribuite 1. În 1945. „Mercur”. Muscel. f. lunar. să înfiinţeze cantine pentru salariaţi”. primele clădiri care s-au refăcut au fost dispensarele medicale. în urma fuzionării cu societatea „Sovrompetrol” cantina a fost predată societăţii „Sovromfilm” şi „Cinefilm”. dosar 3/1924-1946. f. 9. miercuri şi vineri se gătea mâncare de post iar desert se servea de două ori pe săptămână.”. Societatea deţinea o cantină. cu toate că sarcinile financiare impuse de către bănci erau foarte grele. în Bucureşti. Ibidem. 843 De asemenea. în Pasajul „Victoria”. Se făceau toate eforturile pentru a se servi personalului societăţii o mâncare sănătoasă şi hrănitoare la preţuri modeste.P. nr. Direcţia Tehnică Ploieşti. Ibidem. dosar 290/1948. precum şi de la alte societăţii petroliere (Colombia”. în care aceştia activau.696. dosar 33/1945-1947. fond Societatea „Creditul Minier”. în termen de 15 zile de la publicare în „Monitorul Oficia”l.

Agenţia Brăila şi Fabrica şi Staţia de la Constanţa. schela Lilieşti. exista o cantină la care serveau masa peste 80 de Serviciul de aprovizionare al şantierelor funcţiona la salariaţi. Ibidem. 21-23. f. 850 . fond Societatea „Concordia” – Departamentul Minier „Schitu-Goleşti”. 850 „Concordia” din anul 1941 iar din 1944 s-a numit „Economat” şi se ocupa cu aprovizionarea salariaţilor societăţii. 10.852 În septembrie 1946. Economatul Central asigura distribuirea alimentelor şi articolelor de îmbrăcăminte prin cele 12 magazine puse în funcţiune. 853 Starea de spirit a muncitorilor era îngrijorătoare din cauza lipsei porumbului. în 1948. 849 . dosar 297/1946. de la distanţa de 100 – 200 km. a făcut inspecţii iar muncitorii l-au înconjurat „ţipând cu disperare că membrii lor de familie mor de foame neavând de unde să se alimenteze cu porumb sau mălai”. 29. În zilele de 28 şi 29 august 1945. Traian Niţescu.decembrie 1944 şi 1945. 852 . Pentru aprovizionarea întregului personal al societăţii funcţiona la Ploieşti un Economat Central înfiinţat sub numele de Oficiul Central. respectiv pe şantierul de la Baia de Arieş. încă din 1942. apoi. pentru 38. 851 . care se constituiau ca fonduri pentru procurarea celor necesare.716 suflete făcând parte din Societatea „Concordia” şi din societăţile afiliate „Moldonaphta” şi „Topliţa-Măgura-Concordia”. la 434 de salariaţi.R. fond Societatea „Sovrompetrol”. 854 . se puneau sumele necesare la dispoziţia şantierelor. încălţăminte.000 lei fiecare. 63. care se alimentau direct. Ibidem. rafinăria „Vega”. Ibidem. f. . 13. Ibidem. cu toate că celelalte articole necesare (îmbrăcăminte şi alimente) le primeau cu regularitate. 851 Pe lângă Economatul Central funcţionau economate la sediul social Bucureşti. zahăr. dosar 16/1945. f. Ibidem. care se ocupa cu aprovizionarea cu porumb. de la Oficiul de Aprovizionare Ploieşti. pânzeturi şi lenjerie. şi se aprovizionau cu stocuri de alimente. ing. fiecare salariat înscris la economatele societăţii „Concordia” depunea câte 800. Departamentul SchituGoleşti. Uzinele metalurgice. ulei.849 Cantinele posedau personalul necesar preparării hranei. schela Gura-Ocniţei. Ibidem. precum şi de pe piaţa din oraşul Câmpulung Muscel. Pentru alte articole cum erau cartofi şi legume. directorul Departamentului Petrol. dosar 60/1947-1948. 853 . În 1945. f. 30. Departamentul Electrica Câmpina. dosar 142/1947-1948. cu camioanele. f. La Secţia minereuri a Departamentului Minier. 854 Cantităţile de porumb erau expediate prin C. stofe. dosar 116/1948. dosar 3/1924-1946. 260 de lucrători iar apoi numărul acestora va ajunge. făină. şantierul Baia de Arieş. iar 90% din cantitate era transportată.F.

în “Prahova Democrată”. S-a trecut. 858 De asemenea. 857 În martie 1945. suprafaţă. trebuiau să dea cote pentru Armistiţiu. de lemne. 19 martie 1945. că toate întreprinderile cu mai mult de 50 de salariaţi erau obligate să înfiinţeze 855 856 . în februarie 1947. hotăra prin Decretul-Lege publicat în „Monitorul Oficial” nr.000 vagoane necesare de floarea-soarelui s-au făcut doar 3.000 vagoane de fasole s-au făcut doar 2.859 Lucrătorii „cer cu energie ca secţiile să fie reparate cât mai urgent şi puse în stare de funcţionare. dosar 9/1945-1947.000. alte activităţi) de şase vagoane lunar pentru cereale. Cum înţelege „Concordia” să-şi aprovizioneze lucrătorii . Ibidem. în plus.000. Ibidem. dar vindeau la particulari care ofereau „preţuri orbitoare” de 22. 858 . 10. refuzau să elibereze fişe de transport pentru cantităţile de porumb autorizate. la art. Direcţiunea reacţionară de la „Concordia”.578 de lucrători. nr. 106 din 14 mai 1945.500 iar din cele 120. În regiunile unde s-a obţinut o recoltă mai bună. Recolta de porumb era complet distrusă. cu salariul brut pe o zi pentru ajutorarea regiunilor bântuite de secetă din Moldova. 857 . 14. In loc să comande zilnic câte 10-20 de vagoane „această societate aduce câte 1-2 vagoane pe care delegaţii însărcinaţi cu distribuirea nu ştiu cum să le mai împartă”. pentru cei 1. în „Prahova Democrată”. câte 2. 43. Ministerul Muncii. nu s-au făcut decât 100. motivând că unele judeţe erau deficitare iar. (subterani. .000 vagoane de porumb cât era necesar. din cele 20. 856 Efectele secetei a avut o influenţă nefastă asupra activităţii personalului societăţii. în 3 mai 1945. ziarul „Prahova Democrată” arăta într-un articol că societatea nu a înţeles că trebuie să pună la dispoziţia muncitorilor.000 vagoane de cartofi s-au făcut doar 70. dosar 433/1947. în loc de 300. f. nr. Secţia cărbuni de la Schitu-Goleşti avea nevoie.000 kg. conform memoriului înaintat.întrebuinţându-se câte trei zile pentru un transport.000 de vagoane se ţineau pentru sămânţă. direcţiunea societăţii „Concordia” era catalogată drept „reacţionară” deoarece refuza să sprijine mărirea producţiei şi repararea secţiilor distruse „mai mult din ordinul acestei direcţiuni. 19 martie 1945. 855 Nici jumătate din cantităţile primite de economat nu au fost aduse pe cale legală din cauză că prefecţii de judeţ. 16. Din necesarul de 15. . 14. sau reacţionarii să plece”.000 lei hectolitrul. 10.000 până la 25. Ibidem. f. decât de bombardamente”. producătorii nu mai predau cotele respective la centrele de colectare. anul I. la planuri de colectare. ca urmare. 859 . f. Salariaţii societăţii „Concordia” au hotărât în 12 martie 1946 să contribuie lunar.000 din care 40. anul I.

Singurul medic al comunei era şi medic de circumscripţie dar şi medicul asigurărilor sociale şi era plătit de şantier pentru a asista salariaţii şi bolnavii societăţii „Concordia”. echipamente şi instrumental medical precum şi numirea unui personal medical cu studii superioare sau medii. pansamente. Pentru transportul accidentaţilor la spitalele de urgentă exista un autoturism. Casa Asigurărilor Sociale întreţinea la . f. nu întotdeauna această asistentă medicală a răspuns nevoilor lucrătorilor şi funcţionarilor de unde şi nemulţumirea lucrătorilor. La Departamentul Electrica erau doar nouă salariate cu copii. Ibidem. D. în cazuri de accidente de muncă. posturi de prim ajutor dotate cu pansamente şi dezinfectanţi dar nu şi cu medicamente. fie singure fie în asociere cu alte societăţi. Desigur. 7. Acestea nu s-au înfiinţat deoarece la schelele de extracţie erau puţine femei.860 Pensii şi ajutoare lunare Societatea „Concordia” plătea în octombrie 1946 doar la 25 de foşti salariaţi şi urmaşi şi aceasta numai pentru meritele deosebite pe care aceştia le dovediseră în activitatea desfăşurată în cadrul societăţii.cămine de zi şi creşe pentru copiii salariaţilor. că nu avea înfiinţate astfel de cămine şi creşe cum nu aveau nici alte societăţi petroliere cum ar fi „Astra Română”.862 La şantierul Băiţa. Ibidem. f. dotarea acestora cu medicamente. „Concordia” anunţa Inspectoratul General Central din cadrul Ministerului Muncii. cu vârste cuprinse între 2 şi 10 ani. un aparat de raze ultraviolete şi ultrasunete şi un aparat pentru tratamente galvanice. un aparat „Roentgen” pentru radioterapie. 861 Din punct de vedere sanitar. dosar 282/1945-1947. f. 863 . fond Societatea „Concordia”.863 La şantierul Schitu-Goleşti asistenţa medicală a lucrătorilor era foarte slab organizată. Ibidem. 146. au fost instalate în 3 iunie 1948. În baza contractului colectiv întreprinderile cu peste 100 de muncitori erau obligate să-şi angajeze medic propriu şi să-l plătească conform acestuia.J. Argeş.N. 860 861 . dosar 196/1945. Nu se plătea nici un fel de ajutor de boală iar pentru funcţionarii şantierului regimul era identic cu al lucrătorilor. mai ales în cazurile de îmbolnăvire subită dar şi mai grav. „Româno-Americană” sau „Unirea”. soţiile lucrătorilor nefiind angajate. f. dosar 289/1945. 862 . al filialei societăţii „Topliţa-Măgura-Concordia” se găseau. 9. în aprilie 1946. la Rafinăria „Vega” erau 43 de salariate iar la Uzinele Metalurgice 98 de femei cu copii sub şapte ani. str. La Uzinele Metalurgice „Concordia” din Ploieşti. în 1945.A. 17. societatea s-a interesat în construirea de dispensare şi puncte de prim ajutor. „Regina Maria” nr. . 77. dosar 492/1947-1948.

75. Pentru ei exista un stoc necesar de medicamente. situat la o depărtare de doi km. 76. În cazuri speciale. Zilele de boală nu se pontau în cărţile de lucrător. Pentru curăţenia corporală. Transportul accidentaţilor la spitalele de urgenţă se făcea cu căruţa. permanentă. consultaţii la dispensarul Casei Asigurărilor Sociale. Atelierele de la fabrică erau prevăzute cu ferestre mari şi multiple. la spitalul local. procurarea unei camionete pentru transportul accidentaţilor la spitalul „Kreţulescu” din Câmpulung – Muscel. societatea a pus la dispoziţie două săli cu 12 duşuri în total şi dădea fiecăruia săpunul gratuit necesar pentru spălatul mâinilor şi pentru baie. permanent pe şantier. starea sanitară a lucrătorilor era bună.şantier un dispensar cu un agent sanitar şi o moaşă. bolnavii erau vizitaţi de medic la ei acasă. bolnavii erau. cu onorariu lunar fix. Lucrătorii erau nemulţumiţi de organizarea asistenţei medicale şi solicitau: constituirea unui dispensar medical izolat cu aparatura necesară şi toate medicamentele pentru consultaţii şi care să fie dotat şi cu cabinet dentar. sau cu trenul. f. punctarea zilelor de boală în cărţile lucrătorilor dacă se considera că este cazul. Pentru funcţionari. La şantierul Baia de Arieş. pe timpul lucrului. înfiinţarea unui dispensar auxiliar la şantierul Poienari. asistenţa medicală a lucrătorilor era organizată la spitalul de stat local. Ibidem. Acest dispensar nu corespundea nici pe departe nevoilor lucrătorilor cu atât mai mult cu cât şi lucrătorilor de la şantierul Poienari li se oferea asistenţă medicală tot prin acest dispensar. Salariaţii erau mulţumiţi de organizarea asistenţei medicale. pentru primul ajutor.865 La Fabrica de bidoane şi Staţia de export din Constanţa. cu ventilatoare. f. Se dispunea de cutii de prim ajutor în mină şi în uzină. . pus la dispoziţie de Casa Asigurărilor Sociale căreia societatea să îi dea tot concursul. 864 Se propuneau aceleaşi măsuri şi pentru funcţionarii care nu aveau nici ei medicamente şi asistentă medicală. Ibidem. medic. Pentru tratamentul de specialitate. la spitalul din Abrud. acestea fiind plătite de Asigurările Sociale”. o doctoriţă care venea o dată pe săptămână şi o agentă sanitară. Şi aceştia erau mulţumiţi de organizarea asistenţei medicale. . asistenţa medicală era asigurată de medicul spitalului de stat din localitate. cu 864 865 . dotarea şi înfiinţarea posturilor de prim-ajutor de la gurile minelor cu cele necesare. judeţul Turda. Pentru asistenţa medicală a salariaţilor era angajat un medic care venea de două ori pe săptămână. Exista dispensar dotat cu medicamente primite de la Casa Asigurărilor Sociale.

. constituiau aceste fond şi distribuiau suma aferentă fondului.calorifere pentru a da putinţa unui lucru în bune condiţii igienice şi de vizibilitate.200. 7-9. dosar 81/1948. . locuinţe şi un cămin cultural. care prevedea constituirea unui fond cultural. de Uniunea Generală a Confederaţiei Muncii. acoperită cu ţiglă. în valoare de 6.866 Încă din octombrie 1946.400. Departamentul „Electrica” a primit în 19 iulie 1948. Departamentul Petrol al societăţii „Concordia” informa conducerea că multe sindicate centrale întreţineau biblioteci şi secţii culturale de care se foloseau toţi muncitorii din regiunile petroliere şi.000 lei se acordau pentru toate ramurile sportive. Asociaţia Industriaşilor de Petrol din România semnalase societăţilor petroliere că comitetele de fabrică din diferite societăţi solicitau vărsarea la sindicatele centrale a cotei de 20% din Fondul Special de 1% prevăzut în contractul colectiv de muncă şi care se referea la sprijinirea mişcării culturale şi sportive. 20%. O cerere similară a fost înaintată şi de Departamentul Electrica prin sindicatul local Câmpina. 25-28. Ibidem. ca urmare. ca o mare victorie deoarece acest fond era un fond cultural care „nu putea fi utilizat decât pentru scopuri culturale şi sportive”.000 lei. f. societatea mai construise pentru muncitorii şi funcţionarii săi. 114 din contractul colectiv de muncă. autorizaţia de a construi o baie.”867 În 1946. ar fi logic ca societatea. Fondul cultural era considerat de Confederaţia Generală a Muncii „o adevărată campanie de ridicare a nivelului cultural. comitetul de fabrică. luând în considerare prevederile art. ca şi celelalte societăţi petroliere să contribuie cu o parte din Fondul Special de 1% pentru întreţinerea acestor secţii culturale.000. în martie 1946. Se urmărea îndeaproape tratamentul celor bolnavi de sifilis şi se făcea în permanenţă analize de sânge pentru a se cunoaşte şi a se completa fişele individuale de sănătate. Introducerea în contractul colectiv de muncă a Fondului Special de 1% era considerată. situat în mahalaua Apa-Sărată. dosar 292/1946. cu condiţia de a se plăti toate taxele comunale. La 7 octombrie 1946. fond Primăria oraş Câmpulung-Muscel. Ibidem. f. prin preşedintele acesteia Gheorghe Apostol şi secretarul ei Alexandru Sencovici. pe baza salariilor plătit personalului pe perioada 1 decembrie 1945 – 1 iunie 1946. artistic şi sportiv al tuturor salariaţilor. Din această sumă 40%. respectiv 2. din cărămidă. La centrala electrică de la Schitu-Goleşti. pentru bibliotecă. pentru muncitori. din partea Primăriei oraşului Câpulung-Muscel. situată pe terenul societăţii (care nu intra în prevederile de expropriere. 10% respectiv 600.000 pentru organizări de 866 867 . respectiv 1. fond Societatea „Concordia”. la schela petrolieră Lilieşti.000.

Pentru păstrarea urmelor castrului. de 15. pe stadionul municipiului Ploieşti. în octombrie 1919 de la Ocolul Silvic „Carol I” Câmpulung. Pe acest teren în suprafaţă de 15.excursii. în spatele coloniei Societăţii „Concordia”. care la rândul ei. Departamentul Minier Schitu Goleşti a obţinut sub formă de închiriere un teren. Dorind să amenajeze un teren de sport. societatea nu a mai participat la întrecerile sportive care au avut loc la 1 iunie 1947. Deşi comitetele de fabrică şi concurenţii societăţii din cadrul altor societăţi petroliere au manifestat mult interes şi au insistat pentru desfăşurarea serbării. f.000 lei pentru procurări de echipamente necesare echipelor de fotbal.868 Încă din anul 1947. respectiv Salva Ciopicaşvili a hotărât ca serbarea să rămână în grija şi preocuparea conducerii pentru anul 1948. Ibidem. . aflat în folosinţa Şcolii primare din mahalaua Apa Sărată. societatea se obliga „să nu facem nici un fel de amenajamente care să le degradeze.000 mp din islazul comunal situat în mahalaua Apa Sărată.525 mp.000 lei rămas se înainta la Sindicatul Central al Departamentului Petrol. Restul de 1.200. În faţa acestui aviz negativ. societatea s-a adresat Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti pentru a se trimite un specialist care să dirijeze lucrările şi căruia i se plătea deplasarea şi întreţinerea. cazare. şi 10%. dosar 164/1947. Cupele câştigate de echipele departamentelor şi schelelor în anul 1946 urmau să fie gravate pentru anul 1948 când urmau să fie puse în joc. conducerea departamentului s-a adresat Primăriei oraşului Câmpulung Muscel pentru a-i aproba închirierea unei alte suprafeţe. Societatea „Concordia” a hotărât ca fondul cultural de 1% să fie repartizat pe departamente şi servicii. f. şi alte cheltuieli necesare pentru deplasarea a cât mai mulţi salariaţi ca suporteri. În vederea organizării evenimentului sportiv cunoscut anual ca Ziua „Concordiei” sau „Concordiada” şi organizată în luna iunie. se găseau urmele cetăţii romane „Jidava”. în 22 mai 1946 a fost solicitată de către organizatori suma de 5. în aprilie 1948. volei şi atletism ale societăţii.000. zidurile înconjurătoare nu vor fi în nici un caz atinse”. respectiv 600. Din cauza dificultăţilor de transport. necultivat.000 pentru serbări. În ianuarie 1947. 4. 869 Analizând situaţia. 1-2. Câmpulung Muscel. Ibidem. . pentru ca în cel mai scurt timp posibil să-l transforme în „mijloc de 868 869 . Consiliul de Administraţie. îl primise. Comisia Monumentelor Istorice nu a fost de acord şi nu şi-a dat avizul pentru amenajarea unui teren sportiv în interiorul castrului Jidava.

f. Pentru anul 1945. dosar 73/1948. la răsărit cu linia ferată şi la miazăzi şi apus cu restul islazului.R. situat în Valea Grajdului.S. Se solicitau ajutoare pentru „procurarea primelor raze de lumină asupra adevărului din U.000 mp teren. prin desfiinţarea plantaţiilor de meri. societatea urma să plătească sumele stabilite de primărie. cum a fost cazul muncitorilor de la Uzinele Metalurgice sau cazarea în căminele societăţii. 1-5. „Concordia” a pus la dispoziţie pentru practica studenţilor decât 23 de locuri pe şantierele societăţii dar nu şi la Uzinele Metalurgice. din mahalaua Apa Sărată. lozinci şi un fond pentru procurarea. Activităţi social-culturale au continuat să se desfăşoare în rândul muncitorilor şi să se acorde burse. 870 În şedinţa Comisiei interimare a Primăriei oraşului CâmpulungMuscel din 13 aprilie 1948. în anul 1948. pentru familişti şi nefamilişti. Pentru folosinţă. pentru construcţii.dezvoltare a sportului. cămine de nefamilişti. dosar. măcar. întunecat de reacţiunea trecutului atâta vreme”. în bugetul societăţii. 872 Rezolvarea problemei locuinţelor pentru salariaţii societăţii a fost şi a rămas o problemă dintre cele mai dificile. fond Societatea „Concordia”. fond Societatea „Concordia”. fiind analizate în şedinţele Consiliului de Administraţie. Se solicita drept sală de lectură. cu una sau două camere plus pivniţă. Societatea..200. fond Primăria oraşului Câmpulung-Muscel. Ibidem.S. că cca. solicita un fond pentru înfiinţarea unei biblioteci „ARLUS” pentru salariaţii exploatării. dosar 110/1948. Construirea locuinţelor era prinsă anual. Cercul fusese înfiinţat în 13 iulie 1948 prin desprinderea de cercul ARLUS” al comunei Baia de Arieş. Departamentul Minier „Schitu Goleşti”. care a analizat cererea Societăţii „Concordia”. a căutat să rezolve această problemă. ţinând seama de faptul că primăria nu dispunea de alt teren pentru a fi amenajat pentru sport. 26-27. 23v. cu cinci hectare. Ibidem. care nu .500 mp era impropriu păşunatului vitelor iar terenul de păşunat se mărise. în decursul vremii. 870 . 871 . fie prin construirea unor locuinţe tip. cum a fost cazul lucrătorilor de la şantierul Gura-Ocniţei. 871 Cercul „ARLUS” „Concordia” de la Baia de Arieş. 872 . învecinat la miazănoapte cu colonia societăţii. construirea unor cazărmi cum a fost cazul muncitorilor de la şantierul Baia de Arieş. pentru studenţii merituoşi. 2. f. f. anual. a 100 de volume din cărţile editate de „ARLUS” şi Editura „Cartea Rusă”. Ibidem. ofertele antreprenorilor.-24. sala de mese a funcţionarilor precum şi executarea unui dulap pentru bibliotecă. în unanimitate Comisia interimară a aprobat să se dea în folosinţă societăţii „Concordia” suprafaţa de 15. de destindere şi recreare a muncitorilor noştri minieri” în număr de peste 1.

dosar 91/1945. în 1948. de la Şcoala Politehnică din Bucureşti. una pentru secţia electromecanică şi una pentru secţia industrială.000 şi 25. 873 În 23 noiembrie 1945 se solicita administratorului delegat al societăţii „Concordia”. 877 . Ibidem. c. alături de celelalte societăţi petroliere. lângă cantină. Ibidem. între 20. Ibidem. . dosar 176/1942-1948. Ibidem. Se solicita una sau două pentru secţia mine. la Călimăneşti: vila Popagogu (Păpuşica) şi vila „Sidonia”. 877 Datorita situaţiei financiare grele prin care trecea societatea. 874 Pentru diferitele categorii de elevi care efectuau practică în timpul verii în întreprinderile petroliere. au fost repartizaţi pentru practică. în şedinţele Consiliului de Administraţie din 13 septembrie 1946. 2. 17. toate cererile pentru ajutoare. au fost amânate rezolvările solicitărilor salariaţilor şi anume: mutarea sălii de cinematograf din Lilieşti din locul unde se găsea (baraca de lemn) în satul Lilieşti. a acordat un ajutor de 100. mulţi rămâneau în întreprindere. 30 septembrie 1947 şi 12 iunie 1948. pentru construirea unui cămin de odihnă pentru personalul societăţii. din cauza epuizării fondului destinat acestui scop. 13. după absolvire. în şedinţa din 14. . Societatea „Concordia” a cumpărat la Predeal un teren în suprafaţă de 4. închirierea la Ploieşti a unei săli pentru cantină şi club muncitoresc. Societatea petrolieră „Concordia”. inclusiv „Concordia”.000 lei şi 100. inclusiv închirierea aparaturii şi mobilierului necesar pentru cinematograf. Sergiu Dimitriu. f. 14 studenţi care urmau cursurile de electromecanică. 4. 875 . f. 875 În iulie 1948. În iunie 1946. f. atribuite mai multe case de odihnă pentru muncitori: a. publicaţii. În ianuarie 1945.I. să aprobe trei burse anuale pentru studenţii merituoşi. f. subvenţii. 876 .000 lei pentru repararea Ateneului Român. Valoarea pentru 1945 a unei burse a fost de 14. Uzina folosea şi un număr însemnat de ucenici interni şi externi din care.139 mp.1946 hotăra acordarea unor ajutoare de practică care variau între 45. f. fond Societatea „Colombia”. la Govora: vila „Nuţi” (proprietatea lui Emil Valegner). 876 Uniunea Sindicatelor Miniere şi Uniunea Sindicatelor Petrol şi Gaz-metan aveau.000 lei lunar iar pentru 1946. 24v. Comitetul Permanent al A.000 lei.puteau primi studenţi în practică. abonamente. la Uzina Metalurgică din Ploieşti.R. b.06.P. la Olăneşti: vila „Maricica” şi vila Gheorghe Olănescu. dosar 188/1945. 873 874 . dosar 267/1945-1946.000 lei lunar. Ibidem.

toate măsurile sociale şi salariale care se luau de conducere prin afişarea unor statistici şi a unor afişe cu acestea. aşa cum a procedat şi în perioada interbelică. fond Societatea „Creditul Minier”. urmând să fie inaugurate în 1949. Impresionaţi de evenimentele din Grecia. cererile adresate privind greutăţi familiale. 880 La înfiinţarea Sindicatului Central de Petrol şi Gaz Metan au aderat şi sindicatele societăţii. De asemenea. acţiuni cu caracter social. sportivi. şedinţe de sindicat şi de comitet. 881 . Ibidem. Societatea soluţiona totuşi favorabil. f. fond Societatea „Concordia”. din lipsă de fonduri. . întărirea democraţiei populare şi ridicarea nivelului cultural şi politic a maselor.879 În toate şedinţele sindicale se discutau cu muncitorii şi funcţionarii problemele stringente privind reconstrucţia ţării. administrativ. foarte des. După 1945. f. 8. Se organizau de către aceştia ore culturale şi se afişau cu toate explicaţiile necesare. în funcţie de potenţialul său economic. Au fost numiţi responsabili organizatorici. dosar 54/1946-1947. s-au respins cererile oficiale adresate de departamentele proprii. 878 În anul 1948. economici. se poate menţiona că societatea a continuat să sprijine financiar şi material. fond Societatea „Concordia”. 878 879 . Ibidem. 50-52.S-a acordat doar suma de 200. brigăzi de reconstrucţie şi echipe artistice sportive. cantina muncitorilor de la Moreni şi baia muncitorilor minieri de la Schitu Goleşti. societatea contribuia lunar la Asociaţia Industriaşilor de Petrol din România. dosar 318/1942-1948. diferite asociaţii şi societăţii de binefacere. dosar 126/1947. pe bază de unanimitate a membrilor consiliului. s-au construit. lupta contra reacţiunii. văduve de război. 133.256 lei pentru ajutorarea poporului grec. în cadrul departamentelor şi serviciilor. salariaţii din cadrul sediului social al societăţii au depus în anul 1947 suma de 9. coruri muncitoreşti care activau în cadrul cluburilor culturale care s-au deschis în toate departamentele societăţii. f. feminin. de tineret. de la caz la caz. respectiv războiul civil şi situaţia în care se afla ţara. persoane fizice şi organizaţii. Ibidem. . orfani. culturali. De asemenea. 880 . familii cu mulţi copii. Ibidem. aveau loc. 881 Ca o concluzie. 49. Au fost create „echipe de şoc” pentru mărirea producţiei. foşti salariaţi ai societăţii. f. dosar 267/1946.000 lei pentru achitarea publicării bilanţurilor societăţii în ziarul „România Petroliferă”.

S.000. a fost favorizată atât de factorul extern.R.S. 170. prevedea că „România va plăti despăgubiri pentru pierderile pricinuite în România. care.). 1939 – 1944.000 tone benzină. de produse petroliere în valoare de 150. cât şi de factori interni. vol.P. „Astra Română”.4. Ibidem. nr. Acapararea petrolului românesc de către U. .000 tone motorină. 884 . 882 .000. Bucureşti.S.883 La aceasta se adăuga obligaţia livrării de utilaj petrolier în valoare de 20.R.366. persoană juridică.000 tone parafină şi 3. pagubele suferite de societăţile de petrol. Naţionalizarea din iunie 1948. 23 August 1944.342.S.800 tone.S. după toate probabilităţile.S. Documente. II. dosar 2/1944.000 tone cocs de petrol pentru electrozi.R. aliniat final al Convenţiei de Armistiţiu. 11. cu rol determinant. Din cele 300.000 dolari şi anume: 362. 2.000 de dolari despăgubiri de război. despăgubiri a căror sumă va fi fixată ulterior. Calea Victoriei nr. 883 ..964.S.000.5. Art. pe timpul războiului. cu capital aparţinând cetăţenilor Naţiunilor Unite. 109/1945.” Prin acest text. 401/25mai 1945 885. 885 .nr. a căror evoluţie a ajutat marea putere să-şi impună dominaţia asupra petrolului. 4.R. f. În vederea coordonării activităţii în domeniul petrolier s-a înfiinţat în februarie 1945 Oficiul pentru Livrarea Produselor Petroliere către U. 1.560.S. şi în principal cetăţenilor anglo-americani. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Intervenţia statului în activitatea Societăţii “Concordia” pentru aplicarea Convenţiei de armistiţiu. 631-635 (în continuare. Banca Naţională a României. „Româno-Americană” şi „Unirea”.. denumit prescurtat O. B.000 tone benzină auto . ceea ce reprezenta 57% din totalul despăgubirilor.”882 Anexa I din Convenţia de Armistiţiu prevedea livrarea către U. strada Lipscani nr.964.p. prescurtat „Administraţia Livrărilor„ care s-a constituit în baza Legii nr. s-a avut în vedere. a încheiat un act adiţional de colaborare cu Administraţia Livrărilor pentru Plata Reparaţiilor de Război către U. 550. fond. şi anume: „Steaua Română”.L.000 dolari. în total peste 10. şi eventual „Concordia” şi „Colombia”. 1. cu sediul în Bucureşti.000 dolari urmau să fie achitaţi de către industria petrolieră. 214. proprietăţilor celorlalte state aliate şi acţionarilor lor. „Monitorul Oficial”. cu sediul în Bucureşti. în primul rând. 116/1945.483-484. 884. 12. Direcţia Studii.N. „dacă guvernele belgian şi francez vor cere şi vor obţine anularea tranzacţiunilor făcute în timpul războiului şi în virtutea cărora acţiunile aparţinând grupului belgian şi francez au trecut în mâinile germanilor.000 tone petrol lampant.195.000 tone ţiţei parafinos.000 tone păcură.R.

se realizau economii la plata chiriilor pentru rezervoare şi se utilizau la maxim capacitatea rezervoarelor din aceste depozite. „Româno-Americană”.R.P.886 Neputându-se face o colaborare separată a părţii sovietice cu fiecare furnizor în parte.P.L. Argeş.P. posibilităţile de încălzire şi întregul utilaj. fond Societatea „Concordia”. Argeş. în numele statului român. Constanţa. anul I. „Dacia”.A.L. p. „Sardep”. III-IV. ”Astra Română” şi „Steaua Română”. ducând la restrângerea activităţii unui număr de depozite incomplet utilate. V-VI. către partea sovietică. M. O. O.P. din care unul aparţinea Societăţii „Colombia”. Obiectul de activitate al O.3. .L. Redevenţa”. se puteau supraveghea mai uşor. nr.50. 887 După haosul de la începutul anului 1945. capacitatea de stocare şi manipulare.69 (în continuare.P. . Astfel. director general fiind generalul comandor de aviaţie Scarlat Rădulescu. 886 887 . nr. a rugat Administraţia Livrărilor să decidă. însuşi regimul de primire sovietic fiind centralizat.2. Ploieşti.R. 888 .S. Deoarece Asociaţia Industriaşilor de Petrol din România nu a acceptat această raţionalizare. Galaţi şi Giurgiu. ”Steaua Română”. 1945. „Creditul Minier”. 889 .174. la început prin trei depozite aparţinând societăţilor „Concordia”. Xenia” şi „Colombia”.).N.S. era necesară o organizaţie care să centralizeze livrările. a aplicat principiul de raţionalizare a stocării şi manipulării produselor în depozitele particulare din portul Constanţa.R. „Monitorul Petrolului Român”.888 S-au deschis oficii la Bucureşti. se evitau pierderile de manipulare şi stocare .A. f. 889 Numărul mare şi diversitatea încărcăturilor garniturilor de tren a făcut ca utilajul principalelor trei depozite să fie insuficient şi pentru a se evita producerea de pagube statului român. O.J. dosar 48/1946. fiind subordonat Ministerului Minelor şi Petrolului şi Ministerului Finanţelor. Analizându-se numărul liniilor de garare. puteau fi manipulate suficient. ea menţinând cele cinci depozite.„Astra Română”.J. a reuşit să sistematizeze activitatea de livrare a produselor petroliere şi să menţină în viaţă industria petrolieră. anul I. garniturile suplimentare de trenuri cu păcură au trebuit să fie dirijate şi spre alte două depozite. D. M. dosar 48/1946. Durata de funcţionare a oficiului era nedeterminată şi era administrat de un consiliul format din câte un reprezentant al fiecărei societăţi petroliere desemnată să livreze produse petroliere în contul Convenţiei de Armistiţiu: „Concordia”.P.N. D. ”Prahova”.1945. p. s-a ajuns la concluzia că produsele petroliere exportate în U. fond Societatea „Concordia”. f. era de a prelua cantităţile de produse petroliere livrate de societăţile petroliere şi de a întocmi formalităţile de preluare şi export..L.

numirea unei comisii care împreună cu delegaţii sovietici şi români să întocmească un caiet de sarcini pentru produsele necesare autorităţilor sovietice şi care să soluţioneze problema determinării cifrelor octanice la benzine. 892 În martie 1948. uleiuri.. în faţa delegaţiilor O. Ca urmare.S.R. prezentate. pentru predările de produse petroliere. petrol lampant. cu cifră octanică 60. după toate constanţele.În protocolul tehnic româno-sovietic.P.R. fond Societatea „Concordia”. 890 891 . 32. . Dispoziţii generale. Societatea „Concordia” a predat laboratorului „Astra Română” un colorimetru Saybolt. Ibidem. pentru societăţile petroliere. Ministerul Industriei şi Comerţului făcea cunoscut că produsele petroliere solicitate de Reprezentanţa Comercială a U.I.P. Direcţia Sovietică de Livrări atrăgea atenţia A. 1.S. se prevedea că: „…analizele produselor petroliere. Până în 25 februarie 1948. La determinarea cifrei octanice a benzinelor existau de asemenea divergenţe de păreri. la art. motorină 0. auto.S. 4-7. se face cu aparatură standardizată şi după metodele standardizate în vigoare în U. f. dosar 13/1948. Ibidem. în România.”890 Nemulţumită de modul cum se făceau livrările de produse petroliere. parafină. fond Societatea „Creditul Minier”. Asociaţia Industriaşilor de Petrol din România solicita Subsecretariatului de Stat al Industriei Comerţului şi Minelor.P. Ibidem. erau: benzină de aviaţie cu cifra octanică 72. spre a fi livrate în cadrul „Acordului Comercial”. analizele produselor petroliere se făceau pentru toate societăţile petroliere în laboratorul societăţii „Astra Română”.L. Direcţia Sovietică de Livrări reclama că nu se aplică această dispoziţie a protocolului şi cerea Oficiului de Livrări măsuri imediate pentru a se aplica această obligativitate. bitum. reducerea parcului de autovehicule. întrucât lipseau substanţele etaloane-combustibili de referinţă. faţă de „lipsa de interes” a societăţilor petroliere. prin A. Societăţile petroliere erau obligate să întocmească trei situaţii zilnice cu mişcarea produselor petroliere din care predau unul la Administraţia Livrărilor şi unul la Ministerul Minelor şi Petrolului. f. Erau mari probleme care împiedicau realizarea programelor de lucru stabilite şi anume: lipsa mijloacelor de transport pe calea ferată. 22 din Convenţie.R.891 Recepţionarea produselor petroliere de către autorităţile sovietice dădeau naştere la nesfârşite discuţii pe motivul că nu corespundeau „condiţiilor analitice” care de altfel nu erau cunoscute de către societăţi. dosar 255/1944. 13. 892 . white-spirit. conform dispoziţiunilor tehnice. Aparatele de laborator standard sovietice erau procurate. Administraţia Livrărilor şi a societăţilor. în contul art. .I.S..R. de la Reprezentanta Comercială Sovietică din România. f. dosar 15/1948.

693. a fost şi societatea „Concordia”. I-II/1946. 295. Pentru înlăturarea acestor „erori” a fost întocmit noul Decret-lege autorizat de Consiliul de Miniştrii. Finanţarea şi Comercializarea Producţiei de Ţiţei (O. dar ulterior. aşa cum se arăta în anexa a II-a.f. În „Monitorul Oficial” nr. s-a ocupat numai de petrol. s-a menţionat. 893 Printre societăţile aduse ca aport de către grupul sovietic la constituirea „Sovrompetrol”. 4 din Legea nr. de către „Sovrompetrol” a unor acţiuni „Concordia” de pe piaţa internă. 133 bis din 11 iunie 1948.000. lista A. 10 şi 11 din Convenţia de Armistiţiu.16. dosar 244/1944-1948 . Ibidem. iar pe de altă parte avea de plătit statului.S. disproporţia dintre preţurile de cost şi cele de vânzare. Preţul de cost era de 63 de ori mai mare faţă de anul 1938.S. miniere şi de transporturi. . participarea grupului sovietic la societatea „Concordia” a mai crescut prin cumpărarea. printre alte întreprinderi naţionalizate. 119/1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale. care alături de O.895 Conform raportului ministrului Justiţiei înaintat Maiestăţii Sale Regele Mihai.S. începând cu 1 noiembrie suma de 4. publicată în „Monitorul Oficial” nr.S.000 lei. „Moniteur du Pétrole Roumain”. s-a constatat că „în tablourile anexă la lege s-au strecurat unele erori.S. valoarea nominală a acţiunilor societăţii petroliere „Concordia”. o sumă stabilită la 29 octombrie 1946 de 8.R. conform căruia. 45 din 22 februarie 1946. În lista anexă nr. a fost publicat Decretul-lege pentru modificarea Legii 573 din 19 iulie 1945. şi Societatea „Concordia” precum şi o parte din afiliatele sale. care aparţinea U.000 lei din întregul capital social.. provenite din necunoaşterea exactă a unor acţionari la data întocmirii legii”. cu o valoare nominală a acţiunilor de 755.S. Societatea „Concordia” avea de primit pentru livrările de produse petroliere făcute în contul art. nr. nr.C. care la acea dată era de 1.L. 895 .lipsa pieselor de schimb şi a materialului tubular pentru forarea noilor sonde şi exploatarea celor existente.894 Ulterior.F. IX-X/1945.). în timp ce livrările către U. p. Ministerul 893 894 . p.O. erau masive. de asigurări.000.400 lei.I.R. în timp ce preţul de vânzare al produselor crescuse numai de 10 ori.M. bancare.000 lei. cu ocazia aplicării Legii 573/1945. .000 lei.442. 70.000.470.P.800. se ridica la suma de 804.545. Ibidem.R. pentru reglementarea transferului acţiunilor trecute în patrimoniul U. la 8 octombrie 1945 s-a înfiinţat Oficiul pentru Coordonarea. reprezentând impozite directe şi indirecte. Pentru menţinerea în stare de funcţionare a tuturor rafinăriilor de petrol şi pentru a preveni producerea unor perturbări de ordin economic sau social.

1. după îndeplinirea obligaţiilor ce decurgeau din aplicarea Convenţiei de Armistiţiu.S. f.061 lei.000 dolari. f. 896 În martie 1948. Suedia.466. Societatea „Concordia” a efectuat export pentru obţinerea de devize libere. uleiuri. în special.Minelor. Ibidem. Iugoslavia. Ibidem. acizi naftenici. Elveţia. Exportul în sistem „fob” şi „franco” a 80% din producţia obţinută de societate în cadrul Convenţiei de Armistiţiu şi acordului comercial încheiat între România şi U. dosar 244/1944-1948.833. executat la Uzinele „Malaxa” în valoare de 14. Israel.S. D.18. 898 Exportul de produse petroliere se putea face.264. 5 din Legea Naţionalizării. în perioada 1 iulie 1946 – 31 martie 1947. „Concordia” a primit 227 tone material tubular. au făcut ca societatea să nu dispună de devize libere pentru refacerea mai . benzină. 898 . Produsele exportate au fost: ţiţei.764 din 29 noiembrie 1946. în care preţurile oficiale au fost menţinute nemodificate la nivelul stabilit în martie 1946. fiind a doua societate ca număr de tone primit din cele zece care au beneficiat de utilajul solicitat.32.239 din 3 septembrie 1946 şi 1. Astfel.761 lei .S.S. prin Jurnalele Consiliului de Miniştri nr.980 tone petrol exportate în perioada februarie – iulie 1946 pentru compensarea unei părţi din valoarea camioanelor importate din U. . pentru a se evita o creştere a preţurilor . pe bază de documente definitive şi chitanţe suma de 2. „Concordia” a primit. 80% din producţie. precum şi în cadrul acordurilor comerciale încheiate cu ţări ca: Bulgaria.S. Austria.R. 897 În 11 februarie 1948. Ungaria. făcând parte din Naţiunile Unite. vaselină farmaceutică. pentru compensarea parţială a diferenţelor între preţul de cost şi preţul de vânzare al produselor la care societăţile de petrol au fost obligate să livreze.N..S. 4. în valoare de 3. care a dobândit aceste bunuri ca urmare a executării tratatului de pace sau prin achitarea unor obligaţii de despăgubiri. Polonia. Pe lână acestea era obligată să livreze produse petroliere conform Convenţiei de Armistiţiu către U. a eliberat nişte adeverinţe din care rezulta că Societatea „Concordia” şi afiliatele sale intrau în prevederile art. smoală.R. petrol lampant şi white spirt.A. f.R.R.S. Ministerul finanţelor era autorizată să facă plăţi pentru aceste produse livrate statului. izvorând din starea de război.S.595. păcură. Cehoslovacia. a exportat asfalt pentru Societatea „Soiuznefteexport” şi produse petroliere în contul celor 182. fond Societatea „Concordia”.39.J. dosar 244/ 1944-1948. Acest text din lege prevedea că nu se naţionalizează întreprinderile sau partea din capitalul acestora care se găseau în proprietatea unui stat. 896 897 . motorină. precum şi pentru îndeplinirea unor acorduri comerciale încheiate de România cu U. Argeş.

„Agip” din Italia. Importa. din punct de vedere al secretului operaţiunilor de vânzare al produselor petroliere. Totodată. Ministerul Minelor şi Petrolului 899 .514 tone în 1946 şi 159. se menţiona că o întreprindere acţionară majoritară nu avea alt drept decât ca. Prin Societatea „Distribuţia” care deţinea 60%din piaţa internă. 5 din Legea 119/1948 şi nu era necesară numirea unei noi conduceri sau un alt act de executare în vederea naţionalizării. solicita Ministerului Minelor şi Petrolului un act prin care să se ateste că societatea făcând parte din grupul „Sovrompetrol”. 91 Principalii clienţi ai societăţii erau „Skoda” din Cehoslovacia.S. 13-15. Tănăsescu Furtună. intra în prevederile ar. cu aprobările acordate de minister. printre ele nefigurând Societatea „Sovrompetrol”. motoare electrice şi pompe centrifuge din Elveţia. „Pogny Laslo” din Ungaria. să administreze cum credea averea acelei întreprinderi dar fără imixtiunea directă a funcţionarilor săi „violând normele.700 tone iar în 1947. ca despăgubiri de război. a dreptului să consulte toate datele privind produsele petroliere obţinute şi preţurile de vânzare a acestora precum şi subordonarea oricărei vânzări de produse petroliere unei prealabile aprobări din partea sa.899 Societatea „Concordia” a răspuns că. legile şi regulamentele româneşti”. Ca urmare. societatea. „Socombel” şi „Montan Union” din Austria. utilaje şi maşini din Ceholovacia. . „Petrola” – Zurich şi „Vacuum Oil” – Belgrad. în care figura şi „Concordia”. Prin publicarea Legii 119 din 11 iunie 1948.rapidă a distrugerilor şi pentru completarea necesarului tuturor departamentelor. „Vacuum Oil” – Praga. Livrările se făceau prin porturile Constanţa şi Giurgiu sau pe calea ferată.817 tone produse petroliere. sau livrat 136. în 18 iunie 1948. care deţinea majoritatea capitalului dobândit de U. Până la constituirea unei noi conduceri. regulamentele şi deciziile româneşti în vigoare nu îngăduiau să fie date informaţii decât instituţiilor prevăzute de lege.S. de la Societatea „Brown Boveri Sulzer” şi chiar marmeladă de struguri din Bulgaria pentru economat. toate instituţiile financiare au suspendat orice plăţi către ea. „Vacuum Oil” – Budapesta. Ibidem. prin reprezentanţii ei din consiliul de administraţie al întreprinderii ale căror acţiuni le deţinea. 218. Societatea „Concordia” nu-şi dădea avizul pentru cele solicitate. dosar 288/1939-1948. rulmenţi din Suedia.R. f. legile. director la „Sovrompetrol” şi fost angajat al „Concordiei” (suspendat de autorităţile din Ploieşti în decembrie 1944 şi cercetat de către organele de Siguranţă). Sau exportat în anul 1946 288. Societatea „Sovrompetrol” în 21 ianuarie 1947 a solicitat avizul societăţii „Concordia” pentru acordarea inginerului N.754 tone în 1947.

privind înfiinţarea Centralelor industriale. 161 din 15 iulie 1948 şi a Regulamentului pentru funcţionarea. pentru organizarea şi funcţionarea întreprinderilor industriale ale statului din 13 iulie 1948 şi publicată în „Monitorul Oficial” nr. al doilea departament era Departamentul Rafinăriilor. care cuprindea rafinăriile ca unităţi operative şi productive iar al treilea departament era Departamentul Administrativ. Dobrescu. radiatoare. în conformitate cu prevederile Decretului nr. s-a înfiinţat „Centrala Petroliferă Muntenia”. Prin Decizia nr. 126. nr. 140.elibera Societăţii „Concordia” adeverinţa nr. Această decizie era rezultatul Decretului Prezidenţial. şi anume: ventilatoare. 119 din 11 iunie 1948. de urgenţă. În 21 decembrie 1948. Vechea societate „Concordia” a trecut în lichidare. primind un număr. în ordinea mărimii sau a locului unde erau situate rafinăriile. cu sediul la Câmpina. publicată în „Monitorul Oficial” nr. Ionescu. ediţie festivă.cit. cu sediul în Ploieşti.360 a Consiliului de Miniştri. p. D.. Rafinăria „Vega” şi-a pierdut identitatea. 158 din 12 iulie 1948. la nivelul tuturor departamentelor începând operaţiunile de inventariere a tuturor bunurilor imobile şi mobile ale societăţii. in care erau incluse şi atelierele şi conductele. 204/19 iunie 1948 prin care se confirma că Societatea „Concordia” intra în prevederile art. că având în vedere fuzionarea care va avea loc la 31 decembrie 1948. 170 . 468-476.901 Schelele şi rafinăria societăţii „Concordia”. ca urmare a interesului regimului comunist de a şterge trecutul. op. 900 901 . organizarea şi stabilirea atribuţiilor la întreprinderile industriale ala statului. Ivănescu. C. I. care a preluat întregul patrimoniu şi personalul societăţilor petroliere naţionalizate. în Revista „Petrol şi gaze”. preluate de Sovrompetrol au fost organizate ca unităţi productive distincte. 119/1948 cu vechea conducere care era majoritar sovietică. creându-se condiţiile încorporării integrale a petrolului românesc sub tutela Sovromurilor precum şi pentru trecerea la economia planificată. 158 din 12 iulie 1948. 2 Ploieşti. 1957. Centrala avea trei departamente: primul era Departamentul Schelelor. se aducea la cunoştinţa personalului societăţii. în baza Legii nr. p. 900 Prin reprezentanţii centralelor „Muntenia” şi „Moldova” (cu sediul la Moineşti) s-a trecut la inventarierea patrimoniului fiecărei societăţi de prelucrare a petrolului. 12. urma să predea la serviciile secretariat. devenind Rafinăria nr. toate bunurile pe care le administrau din partea societăţii. . Evoluţia industriei de petrol din România. 5 din Legea nr. publicată în „Monitorul Oficial” nr. în vederea fuzionării cu Societatea „Sovrompetrol”.

A. Până la 29 decembrie pe măsura desfiinţării serviciilor. în 29 decembrie 1948.296 ha. delegaţiile şi legitimaţiile. toate acţiunile adunate formau 4.775 era transferate pe numele societăţii „Sovrompetrol” iar 1. de la particulari şi Stat. „Vega”.200. iar în Putna 2. coşuri. acţionarii români deţineau 150.000. jud. 904 . f. pături. în jud. Mai existau 1. „Unirea”) la Lucăceşti şi Zemeşi. „Steaua Română”. în vederea impunerilor miniere. 903 La 21 aprilie 1948.720. comunica Inspectoratelor Miniere Ploieşti.298 acţiuni.523 acţiuni erau transferate pe numele societăţii „Obiedinenie Ucrneft” (certificatul din 13 februarie 1948) în total 2. capitalul societăţii „Concordia” era repartizat în 4. fond Societatea „Concordia”. societatea fuzionând cu Societatea „Sovrompetrol”.895 erau neprezentate.003 ha. Din aceste acţiuni. f. Deţinea concesiuni luate în comun. „Lignitul” fuzionate cu „Concordia” şi care se aflau în posesia „Sovrombank”.818 acţiuni pe numele societăţii „Concordia”.304 ha. Bacău şi la Băicoi-Ţintea. 10. „RomânoAmericană”. Ibidem. dosar 88/1948. Dâmboviţa şi Putna. urmau să fie predate următoarele: lămpi de birou.maşini de numerotat şi de înregistrat. Suprafaţa totală era de 8. iniţial emise la purtător şi devenite nominative prin Legea din 11 iulie 1940. La 31 decembrie 1948 a fost prezentată Darea de seamă privind activitatea Societăţii „Concordia” pe anul 1948. Bacău. Societatea „Concordia”. Buzău şi Bacău. Prahova. Târgovişte. prosoape.J. 104 ha.802 acţiuni iar 1. 1-4. Ibidem. Dâmboviţa. mape de birou.900. linii.310. „Electrica”. inventarele departamentelor şi ale societăţilor afiliate. în Bacău 1. diverşi străini. cu alte societăţi („Astra Română”. dosar 51/1948.nominalizate în România şi nici nu fuseseră prezentate Societăţii „Concordia” pentru a fi transferate în registrul de transfer. mape. În judeţul Prahova deţinea un total de 4.000 acţiuni din 10 emisiuni diferite. serviete de orice fel. jud. 2. 902 903 . D. f. suporturi de calendare.2-4.902 De asemenea. 14. La 5 ianuarie 1949 a fost încheiat procesul-verbal de predare a acţiunilor deţinute de „Concordia” la alte societăţi. nu fuseseră vizate .N. În total. Argeş. călimări. tăvi pentru servit. precum şi ordinele de mobilizare. scrumiere. în aceeaşi dată societatea comunica Centralei „Petrolifera Muntenia” suprafeţele şi localităţile unde societatea avea concesiuni în Buzău. suprafeţele totale deţinute în concesiune. perforatoare. . fiind emise pentru preschimbarea acţiunilor „Sirius”. Prahova.187 acţiuni. tuşiere.200.312. stilouri normale şi speciale (Ruf). 904 Capitalul .

Haber. f. 907 . ordinea de zi fiind predarea patrimoniului Departamentelor petrolier şi minier. 906 În vederea fuziunii societăţii „Concordia” cu societatea „Sovrompetrol”. . dr. Grümberg şi A. a avut loc. 3-4. Ibidem. înscrişi în Registrul Asociaţiilor miniere de proprietari precum şi a directorului acesteia. 10. Procesele-verbale de predare-primire şi inventarele cu averea mobilă şi imobilă a societăţii au fost verificate şi semnate de Comisia Centrală Mixtă de predare a societăţii „Concordia”. Cernâşev. dosar 287/1948. Temkin. f. Din partea societăţii „Sovrompetrol” au participat inginerii N. De altfel. era necesar în prealabil să aibă fuziunea Asociaţiei pe cuxe cu „Concordia”. Nedelcu. care era proprietara tuturor celor 128 de cuxe. Costinoiu.R. Procesul-verbal al predării societăţii „Concordia” a fost semnat din partea Statului Român. Grossu.S. După verificarea inventarelor bunurilor şantierelor. Concesiunile miniere pe cuxe („Herja Bonae Spei”. Gavril Oşeanu.S. Ibidem. 81. în executarea acordurilor între Statul Român şi U. 907 905 906 .societăţii „Concordia” la începutul anului 1949. f. a hotărât şi aprobat fuziunea asociaţiei cu societatea „Concordia”. ing. Theodorescu. Ibidem.. 905 În 28 martie 1949. fiindcă fuziunea societăţii „Concordia” cu „Sovrompetrol” fusese fixată pentru 31 decembrie 1948. era deţinut în proporţie de 55. dosar 181/198-1949. 05% de Societatea „Sovrompetrol” şi 45. prin încorporare şi absorbire pe ziua de 21 decembrie 1948. sub preşedinţia ing. Theodorescu Constantin iar din partea Statului Sovietic de inginerul N. Adunarea Generală a Asociaţiei miniere pe cuxe „Herja Bonae Spei” din Chiuzbaia. Vernescu. Scerbacev. Tănăsescu. Arie şi Mendelsohn. . de preşedintele părţii române. la 20 decembrie 1948. Plohotnic. dosar 62/1948. Negreanu. Cernâşev. la care au luat parte toţi proprietarii de cuxe din asociaţiei. Din partea societăţii „Concordia” au participat inginerii Polev. C. „Gavril” şi „Concordia Auriferă”) se considerau trecute în patrimoniul „Sovrompetrol” începând cu 31 decembrie 1949. 95 de Statul român. şedinţa Comisiei Centrale Mixte a societăţilor „Concordia” şi „Sovrompetrol”. patrimoniul societăţii „Concordia” se considera predat la „Sovrompetrol” „în starea în care se aflau la 31 decembrie 1948”. Popovici.

Numai Societatea „Concordia” avea la un moment dat aproape 10. Pentru România. care să permită aflarea unor răspunsuri cu privire la locul şi rolul societăţilor de petrol în contextul economiei naţionale.000 de oameni care trăiau în strânsă legătură cu această activitate. aspecte ale concurenţei şi colaborării cu celelalte societăţi petroliere. cu precădere al „Concordia”. participarea la veniturile statului şi ale căilor ferate cu sume considerabile. apreciem că aportul de capital străin a fost necesar. cu activităţi multiple care au depăşit sfera iniţială de activitate. Pentru finanţatorii străini. O primă concluzie care s-a evidenţiat în urma cercetărilor efectuate a fost cea referitoare la capitalul străin investit în industria petrolieră din România. interdependenţa dintre ele. a permis desprinderea mai multor concluzii. mai mult decât orice ramură a exportului. fapt reflectat pe deplin de beneficiile realizate. Am conceput şi realizat această lucrare ca pe o cercetare deschisă. mijloace de plată atât pentru importul cât şi pentru nevoile sale financiare. A fost apoi un fapt dovedit că cea mai mare parte din câştigurile ce au rămas industriei petroliere. investiţiile făcute au fost deosebit de rentabile. Modul în care a evoluat societatea petrolieră „Concordia” de la o simplă societate de producţie petrolieră la o societate modernă. etc. Datorită lipsei cronice de capital autohton. Demersul ne-a permis să descifrăm modalitatea în care s-a dezvoltat o societate petrolieră. un adevărat holding. Această investiţie a avut efecte benefice atât pentru investitorii străini cât şi pentru partea română. evoluţia şi activitatea acestei importante societăţi petroliere. menită să scoată în evidentă locul şi rolul pe care l-a avut în istoria petrolului din România. locuri de muncă pentru zeci de mii de salariaţi direct implicaţi în activitatea petrolieră. prin introducerea unor metode de exploatare şi tehnologii de . Exportul de produse petrolifere a adus României. prin investirea unor sume importante. etapele parcurse. aceasta a însemnat crearea şi consolidarea unei ramuri industriale performante.000 de salariaţi iar împreună cu familiile lor se ajungea la 45.ÎNCHEIERE Scopul nostru privind realizarea monografiei Istoricul Societăţii petroliere „Concordia” 1907-1948 a fost motivat de faptul că istoriografia românească nu dispune de o lucrare privind înfiinţarea. după plata sarcinilor şi impozitelor a fost alocată investiţiilor noi. Industria de petrol din România a adus aporturi mai importante decât oricare altă ramură de producţie a ţării în ceea ce priveşte: crearea resurselor de plată în străinătate. sporirea şi îmbunătăţirea utilajelor industriale. ajungând să acopere până la 62% din valoarea întregului export.

modernizarea metodelor lor de prelucrare. în ceea ce priveşte lipsa de iniţiativă edilitară şi gospodărească a conducerii oraşelor din regiunea petroliferă. „Concordia”. cocsului de petrol. pentru fabricarea benzinelor cu un număr ridicat de octani. Dacă marile venituri obţinute de la industria de petrol au fost sau nu întrebuinţate în interesele optime ale economiei naţionale româneşti. Structura în plan vertical a asigurat un ciclu de eficienţă economică complet. uleiurilor. A cumpărat sau concesionat terenuri petrolifere bogate. toate instalaţiile noi care au perfecţionat industria românească de petrol precum: instalaţii pentru extragerea benzinelor prin cracare. societăţile petroliere nu au aşteptat să fie invitate de nimeni pentru a-şi moderniza utilajele şi a introduce. în special în ceea ce priveşte dezvoltarea agriculturii şi a altor ramuri industriale. ca şi celelalte 11 societăţi petroliere principale care au activat în România. În general. . nu era numai o societate petrolieră ci era un concern de societăţi cu activitate industrială complexă şi multilaterală. Structura în plan orizontal a permis valorificarea la maxim a muncii şi produselor din fiecare unitate funcţională. din propria lor iniţiativă.prelucrare de mare randament. uneori cu totul disproporţionate. de la extracţie la vânzare. Societatea a întrunit condiţiile funcţionate şi structurale optime care au impus-o printre cele mai performante societăţi petroliere din România. pentru fabricarea parafinei. Rolul lor a fost numai acela de a plăti taxe şi impozite comunale. A comasat aceste terenuri pentru a elimina cheltuielile inutile cerute de procesul de explorare. Deoarece în organizarea societăţii „Concordia” fiecare departament avea atribuţii care echivalau cu o societate aparte în domeniul respectiv de activitate. O altă concluzie rezultată a evidenţiat concepţia de organizare şi funcţionare a societăţii „Concordia”. ocupând locul doi. sporirea numărului sondelor de explorare. acizilor naftenici. „Concordia”. rezistentă la concurenţa pe piaţa mondială. sursă de venituri pentru economia naţională. introducerea şi folosirea instalaţiilor de extracţie cele mai moderne. În nici o altă ţară industria petrolieră nu a contribuit la sarcinile publice în proporţia în care a contribuit industria petrolieră din România. această problemă a fost de natură politică şi nu industria petrolieră putea fi socotită răspunzătoare. asfaltului. De asemenea. nu societăţile petroliere au avut vreo răspundere. exploatare şi transport a ţiţeiului sau chiar a renunţat la acestea în momentul în care exploatarea a devenit nerentabilă. au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru: perfecţionarea la maxim a metodelor de prospecţiuni. randamentele de exploatare fiind foarte ridicate. etc.

Personalul de execuţie a fost în majoritate autohton şi a existat o preocupare constantă pentru ridicarea calităţii muncii acestuia în toată perioada existenţei societăţii. de o dezvoltare a industriei chimice a cărei materie primă se găsea în produsele petroliere. fiind una din principalele surse de formare ale acestuia în România. au fost curmate de desfiinţarea ei în anul 1948. a făcut fuziunile necesare cu societăţile „Creditul Petrolifer”.de o mare libertate de acţiune pe piaţa externă. creşterea vertiginoasă a fiscalităţii. au determinat conducerea societăţii să creeze. asistenţă în caz de boală sau accidente. începând cu anul 1936. erau previziuni care însă. cât şi vânzarea produselor-petroliere in condiţii optime şi cu cheltuieli reduse. fonduri de prevedere. utilizând vagoane –cisternă şi vase petroliere. a fost interesată. cărbunelui. variaţiunea şi incertitudinea preţurilor. determinate de diminuarea continuă a producţiei. precum şi a industriei aluminiului. şi-a asigurat aprovizionarea cu ţiţei brut. pentru o mai bună repartizare a riscurilor şi un echilibru între ramura de petrol şi celelalte ramuri de activitate. una dintre cele mai mari şi mai moderne din tară. metalelor preţioase şi conexe. şi alte ramuri de activitate economică.Conducătorii societăţii au înţeles că era necesară o independenţă în activitatea de producţie. posesoare a unei importante rafinării în Ploieşti. Personal străin. asistenţă medicală. etc. Societatea „Concordia” care avea ramuri de activitate diverse. Şi-a creat şi organizat cel mai important sistem de transport privat din ţară. armamentului. A beneficiat – în calitatea de filiala ă concernului belgian „Compagnie Financière Belge des Pétroles” („Petrofina”) . cum au fost: pensii. dar ele le-au creat şi alte avantaje. ca urmare. fapt care explică de ce cantităţile de produse exportate au fost întotdeauna mai mari decât cele livrate pe piaţa internă. pentru munci echivalente. a fost utilizat în . de execuţie. precum şi diminuarea rezervelor de petrol. Dezvoltarea unei industrii chimice. şi anume exploatarea energiei electrice. prin conducte. a cărei capacitate de prelucrare a acoperit pe deplin nu numai producţia proprie de ţiţei dar şi cantităţile achiziţionate de la alţi producători. Politica de personal a fost o preocupare permanentă a conducerii societăţii care a căutat să se ridice la nivelul exigenţelor de pe piaţa muncii occidentale. Întreprinderile petroliere au fost în măsură să acorde salariaţilor lor nu numai un salariu mai bun decât celelalte categorii de industrii. deţinând locul I în rândul societăţilor petroliere. din păcate. posesoare de conducte şi „Vega”. pentru viitor. De asemenea. Datorită dificultăţilor la care industria petrolieră a trebuit să facă faţă. Dezvoltarea industriei petroliere a creat condiţii favorabile dezvoltării muncitorimii. transport şi rafinare a ţiţeiului şi.

Gr. V. pentru a se crea. . Legea minelor din 1937. Poziţia societăţii în diverse momente legate de industria petrolului din România – legile minelor din anii 1924 şi 1929. A prezentat propunerile sale prin memorii înaintate ministerului Economiei Naţionale în care au înfăţişat măsurile menite să creeze un regim minier care să corespundă nevoilor societăţilor petroliere şi a subliniat efortul ce şi-a propus să realizeze prin programele sale de lucru în domeniile sale de explorare şi exploatare petrolieră. noi rezerve petrolifere. a promovat în funcţii de conducere – funcţii bine remunerate. Em. biblioteci. activitatea în cadrul Asociaţiei Industriaşilor de Petrol din România. Ernest Ballif. prof. germane. etc. av.număr mic de către societate şi numai în ramurile şi domeniile de pionierat. Radovici. astfel. În primul rând trebuie subliniat faptul că societatea şi-a promovat şi apărat fără menajamente. Analiza raporturilor dintre Societatea petrolieră „Concordia” şi statul român permite desprinderea unor concluzii. Acest lucru a putut fi constat mai ales atunci când s-a pus problema „naţionalizării” de către stat a conductelor sale petroliere care făceau ca societatea să ocupe locul I pe ţară. Societatea „Concordia” a răspuns în momentele grele apelurilor făcute de către stat de a-şi intensifica producţia precum şi de a-şi îndruma activitatea. Mai mult. competenţa şi ataşamentul faţă de societate a personalului său. creându-se o reţea medicală capabilă să acorde o asistenţă medicală bună. oameni politici. la rândul său. Legea comercializării din 1924. I. Ion Marinescu. pentru ca interesele sale să fie şi mai bine reprezentate. s-au preocupat constant de eficienţa. Argetoianu. Alimăneşteanu. V. terenuri sportive. franceze şi belgiene. Antonescu. sunt edificatoare în acest sens. Bibescu. Promovările au fost făcute ţinând cont de aceste criterii iar salarizarea s-a ridicat la un nivel înalt. alături de personalităţile române. problema raţionalizării producţiei de petrol. ori de câte ori i s-a cerut. gen. care au determinat personalul să rămână fidel societăţii. interesele proprii. de înalt nivel precum C. Propunerile făcute în diferite rânduri au oferit statului condiţiile cele mai favorabile pentru atingerea scopului urmărit dar. încurajând salariaţii să-şi cumpere sau să-şi construiască locuinţe. Al. deşi nu a avut nici o încurajare pentru a o face. Nu s-a neglijat nici politica de protecţie socială a angajaţilor. Cantacuzino. Eugen Costinescu. în concordantă cu interesele economiei naţionale. Chiar dacă în organele de conducere au existat şi personalităţi străine. aceştia. amenajarea de locuri de agrement. participări la congrese internaţionale ale petrolului. av. ing. G. prinţul G. asociaţii culturale şi sportive. acesta trebuia să creeze condiţii prielnice printr-o legislaţie minieră echitabilă. care să determină o dezvoltare la maxim a activităţii de prospecţiune şi de explorare. limitarea sarcinilor fiscale. M.

evoluţia societăţii petroliere „Concordia” poate fi privită ca o istorie a petrolului românesc din perioada 1907-1948.R. prin naţionalizarea din 11 iunie 1948. Desfiinţarea ei ca societate. economic. prin preluarea capitalului său. Rămâne ca cercetări viitoare să poată evalua în ce măsură aceste personalităţi au promovat interesele societăţii „Concordia” sau au apărat interesele ţării.A. în ceea ce priveşte etapele de dezvoltare ale industriei petroliere în România şi impactul politic. Toată activitatea şi cercetarea a fost subordonată intereselor sovietice. diplomatic şi militar. social. au determinat relaţii excelente cu principalele ţări europene şi S. cât şi apoi de capitalul belgiano-francez. care au determinat includerea societăţii în cadrul „Sovrompetrol”.S. societatea a intrat în sfera intereselor economice şi politice a U. Cercetările viitoare vor dezvolta noi dimensiuni în problematica abordată.U. tehnic. atât în perioada în care capitalul său a fost dominat de către germani. Personalităţile străine din consiliul său de administraţie. din punct de vedere istoric. exercitat de aceasta asupra vieţii întregii societăţi româneşti.Boambă. După septembrie 1944. a încheiat o activitate care ar fi avut o foarte bună dezvoltare în viitor. .S> care şi-a exercitat controlul prin numirea în Consiliul de Conducere a unor cetăţeni sovietici.S. În final se poate aprecia că.R. „Sovrompetrol” a jucat un rol nefast prin intermediul căruia ţiţeiul şi derivatele lui luau calea U. ştiinţific.S. Alexandru Radian şi alţii.

.

13. Situaţia exportului României 1920-1933.Situaţia redevenţelor şi impozitului minier plătite de „Concordia” în favoarea statului 1935-1940. 12. Situaţia metrilor săpaţi în medie lunară de societăţile „Concordia” şi „Sirius” în perioada 1920-1929. Cantităţile de petrol brut întrebuinţat la prelucrare.Tabel cu costurile transporturilor efectuate prin conductele statului pentru diferite produse şi diferite distanţe.Tabloul acţionarilor Societăţii „Concordia” (fragment). 20. Marinescu. 22. Rentabilitatea societăţii „Concordia” între anii 1923-1940.ANEXE 1.Situaţia producţiei de ţiţei a României şi „Concordiei” în anii 1934 şi 1940. 23. 3. ministrul Justiţiei în 9 ianuarie 1943. consumul intern şi exportul României în anii 1936 şi 1940. 8. 4. . Marinescu. 14.Date privind activitatea lui Ion C.Tabel cu acţionarii Societăţii „Lignitul” care a fuzionat în 1938 cu Societatea „Concordia” (fragment).Situaţia producţiei de ţiţei a „Concordiei” şi a drepturilor de redevenţă şi impozite miniere cuvenite în anii 1930-1933 (în tone).Date privind activitatea lui Charles Dozy. 5.Producţia.Situaţia redevenţelor miniere cuvenite statului din producţia societăţilor pe anii 1924-1933. 24. 18. Situaţia producţiei medii lunare a societăţilor „Concordia” şi „Sirius” în perioada 1920-1929 (în vagoane). 10. 19. 16. 21. 2. 15. între 1920 şi 1933 (în tone). Producţia de ţiţei a societăţilor „Concordia” şi „Sirius” între 1924 şi 1933 (în tone). prin care mulţumeşte direcţiei şi personalului Societăţii „Concordia”.Situaţia vânzărilor României la intern 1920-1933 (în tone). 6.Cantităţile de ţiţei distilate de „Concordia” în alte rafinării. Societatea „Concordia” – situaţia exploatării. de România. 7. Exportul (în tone) în perioada 1930-1933. 17.Date privind activitatea lui Joseph Duqué.Rafinăria „Vega” – cantităţile de ţiţei distilate şi de păcură utilizate pentru obţinerea uleiurilor.Scrisoare de mulţumire adresată de către Ion C. 9. 11. Producţia de ţiţei a României în perioada 1920-1933 (în tone).

33. 27. .Fabrica de bidoane pentru exporturile produselor petroliere.Dispozitive de pompaj fabricate de „Concordia” la Uzinele Metalurgice Ploieşti.Scrisoare de mulţumire adresată de generalul de divizie C. pentru darurile oferite soldaţilor. 34.Certificat pentru 20 de acţiuni „Concordia” în valoare de 250 lei fiecare.25.Vedere generală a şantierului de la Gura-Ocniţei. 30. Pantazzi. Societăţii „Concordia”. 26. 29.Ordinul nr. 31. 32. 28. în 21 octombrie 1942.Actul Constitutiv al societăţii „Concordia”.Şantierul de la Moreni-Cricov. de la Constanţa. 124/C al Marelui Stat Major din 15 august 1941.Şantierul de la Runcu.Vedere generală a şantierului de la Moreni. referitor la acţiunile de sabotaj care urmau să fie întreprinse de elementele comuniste.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17 .

3-4. D. Argeş.A.18 Tabel cu costurile transporturilor efectuate prin conductele statului pentru diferite produse şi diferite distanţe. dosar 23/1940. fond Societatea “Concordia”.N. f.J. .

Argeş. fond Societatea “Concordia”. dosar 40/1940. D.J. f. 1.19 Tabloul acţionarilor Societăţii „Concordia” (fragment). .A.N.

D. fond Societatea “Concordia”.20 Tabel cu acţionarii Societăţii „Lignitul” care a fuzionat în 1938 cu Societatea „Concordia” (fragment). 5. . Argeş. f. dosar 214/1938-1946.J.A.N.

. Bucureşti – Album din colecţia Muzeului Naţional al Petrolului Ploieşti. f.21 “Nos Pétroliers” 1928. 12.

f. Bucureşti – Album din colecţia Muzeului Naţional al Petrolului Ploieşti. . 14.22 “Nos Pétroliers” 1928.

. f. Bucureşti – Album din colecţia Muzeului Naţional al Petrolului Ploieşti.23 “Nos Pétroliers” 1928. 13.

Scrisoare de mulţumire adresată de către Ion C. Marinescu. . ministrul Justiţiei în 9 ianuarie 1943. 18. prin care mulţumeşte direcţiei şi personalului Societăţii „Concordia” 24 D.N.J. dosar 263/1943.A. fond Societatea „Concordia”. f. Argeş.

fond Societatea”Concordia”.N. în 21 octombrie 1942. 14. dosar 288/1942. Argeş.J. Pantazzi. . f.25 Scrisoare de mulţumire adresată de generalul de divizie C. pentru darurile oferite soldaţilor D. Societăţii „Concordia”.A.

26 Ordinul nr. . 20. Argeş. referitor la acţiunile de sabotaj care urmau să fie întreprinse de elementele comuniste D.A. f. fond Societatea „Concordia”.N. 124/C al Marelui Stat Major din 15 august 1941.J. dosar 223/1938-1941.

27 ŞANTIERUL DE LA MORENI-CRICOV Fotografie din Colecţia Muzeului Naţional al Petrolului Ploieşti .

28 VEDERE GENERALĂ A ŞANTIERULUI DE LA MORENI Fotografie din Colecţia Muzeului Naţional al Petrolului Ploieşt .

29 ŞANTIERUL DE LA RUNCU Fotografie din Colecţia Muzeului Naţional al Petrolului Ploieşt .

30 VEDERE GENERALĂ A ŞANTIERULUI DE LA GURA-OCNITEI Fotografie din Colecţia Muzeului Naţional al Petrolului Ploieşti .

31 FABRICA DE BIDOANE DE LA CONSTANŢA Fotografie din Colecţia Muzeului Naţional al Petrolului Ploieşt .

32 DISPOZITIVE DE POMPAJ FABRICATE DE „CONCORDIA” LA UZINELE METALURGICE PLOIEŞTI Fotografie din Colecţia Muzeului Naţional al Petrolului Ploieşti .

868. pg. . 17/1921.33 CERTIFICAT PENTRU 20 DE ACŢIUNI „CONCORDIA” ÎN VALOARE DE 250 LEI FIECARE „Moniteur du Pétrole Roumain. nr.

N.J. fond Societatea „Concordia”. 1 . f. Argeş.A.34 ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII „CONCORDIA” D. dosar 1/1907.

P. 1934-1936 Societatea „Kontinentale A. 1907-1948 Societatea „Concordia”.”.D.D.N. 1936-1945 Inspectoratul Regional al Muncii Piteşti. Departamentul Minier Schitu-Goleşti. 1932 Ministerul Afacerilor Interne 1920. 1.R. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ARGEŞ.”. 1920-1930 Societatea „Redevenţa”.BIBLIOGRAFIE I. fonduri: Societatea petrolieră „Concordia”. 1946-1949 Societatea „I. fonduri: Ministerul Industriei şi Comerţului.I. 1943-1945 Societatea „Sovrompetrol”. 1943-1944 Societatea „S. 1940-1942 Societatea „Petrol-Block”. 1936-1948 Societatea „Doiceşti”. 1938-1948 .A. 1940-1944 Banca Naţională a României 1940-1944 Casa Regală 1918 Colecţia de microfilme ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI.P.D.A. Bucureşti.R. 1940-1944 Societatea „A.” 1937-1948 Societatea „Astra Română”. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA. 1938-1948 ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI. 1940-1944 Societatea „Creditul Minier”. 1946-1949 Direcţia Generală „Sovrompetrol”.E. 1942-1944 Societatea „Colombia”. 1940-1944 Prefectura judeţului Argeş. fond: Societatea minieră „Concordia” – Baia de Arieş.G. 1941-1948 Societatea petrolieră „Foraky . 1938-1944 Primăria oraşului Câmpulung Muscel.Românească”. 1939-1942 Prefectura judeţului Muşcel. ARHIVE IZVOARE ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI.”.P.

1905. Ploieşti. Rafinăria „Vega”.. Secţia a 3-a Operaţii 1940-1941 . 1936-1947 Marele Stat Major. 1920-1944 Tribunalul Prahova. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DÂMBOVIŢA. 1920-1944 Prefectura judeţului Prahova. Secţia a 2-a Informaţii 1939-1940 Marele Stat Major. Biroul 2 1939. Direcţia Justiţiei 1939-1940 Comisia Militară de Control şi Recepţie la Uzinele „Concordia”. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PRAHOVA fonduri: Societatea anonimă română „Concordia”. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ CONSTANŢA. 1932-1948 Societatea anonimă română „Concordia”. fond: Societatea petrolieră „Concordia”.ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI. fond: Direcţia porturi maritime. 1920 Inspectoratul Judeţean Prahova al M. Cabinetul Ministrului.Schela Moreni. 1930-1948 Primăria municipiului Ploieşti. 1920-1948 CENTRUL DE STUDII ŞI PĂSTRARE A ARHIVELOR MILITARE ISTORICE PITEŞTI fonduri: Ministerul de Război. 1910-1919 ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI.I. 1907. fond: Societatea „Concordia”. 1920-1944 Societatea petrolieră „Buştenari”. Dotare 1940 Comandamentul Militar al Regiunii Petroliere(Prahova). colecţie arhivistică. 1901 Camera de Comerţ şi Industrie Ploieşti. Serviciul Conductelor şi Rezervoarelor Ploieşti. 1940-1944 Inspectoratul Muncii Prahova. 1927-1940 ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI. 1920-1944 ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI. Secţia I şi II-a. 1941 Marele Stat Major. 1941 Marele Stat Major Comandamentul General al Etapelor 1916 Ministerul de Război. secţia a IV-a. DIRECŢIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.

1930. Bucureşti.BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI fond: Direcţia Studii 1944 ARHIVELE INSTITUTULUI DE CERCETARE ŞI PROIECTARE „S. 1925. 1930-1938 „Petrolul”. 1918/1919-1945 „Argus”(organ zilnic al comerţului. 1938-1939 „Prahova Noastră”. 1939 „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie”. 1945 „România Petroliferă” (La Roumanie petrolifère). Bucureşti. Iaşi. 1925. 1933. 1933 „Prahova Democrată”. Partea I şi II-a. 1937 „Analele Economice şi Statistice”. 1920-1921 „Anuarul statistic al României. 1934 „Buletin Lunar al Uniunii Generale a Industriaşilor din România”. ziar săptămânal editat de P. 1930”. Solomon. 1932 „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Ploieşti”. Bucureşti. 1937 „Facla”. 1920-1925 „Ploieştii”. industriei şi finanţei Bucureşti). 1937 „Buletin Statistic al României”. 1910-1914 „Anuarul General al României”. PERIODICE „Monitorul petrolului român”/”Moniteur du Petrole Roumain” (1900-1948) „Analele Minelor din România”. 1938. CÂMPINA fonduri: Societatea „Petroliferă Muntenia” 1948-1949 Societatea „Astra Română” 1910. Bucureşti. Ploieşti. 1939-1941 „Statistica minieră a României” 1920.P. PETROM”. 1940 „Universul”. . (1998-1999) „Monitorul Oficial”. 1939-1942 „Document. revista Asociaţiei inginerilor şi tehnicienilor din industria minieră („Annales de Mines de Roumanie” – Revue de l’Association de ingenieurs et techniciens de l’industrie Miniere de Roumanie). 1930. Bucureşti. 1939-1946 Societatea „Concordia” 1940-1944 MUZEUL NAŢIONAL AL PETROLULUI PLOIEŞTI Fond documentar(1939-1947) 2.N. 1929 „Imparţialul”. 1939-1948 „Monitorul Consolidărilor Petrolifere”. Buletinul Arhivelor Militare Române”.

România interbelică. LUCRĂRI GENERALE Agrigoroaiei. nr. MEMORII. Bucureşti. p. Imprimeria Naţională.293-297 *** Convenţie de mandat dintre Administraţia livrărilor pentru plata reparaţiilor de rătboi către UUSS şi oficiul de livrare a produselor petroliere. Bucureşti.349-350 *** Memoriul Asociaţiei Îndustriaşilor de Petrol din România din 21 februarie 1947.Gh. 1990 Gafencu. Alexandru. Însemnări politice 1916-1939. vol III.10-13 Agrigoroaiei. nr. XI-XII/1945. Humanitas. Ediţie şi postfaţă de Stelian Neagoe. I. 1984 *** 23 august 1944. Bucureşti.Al. Armand. Bucureşti. Bucureşti. Editura Machiavelli. Bucuresşti. în „Moniteur du Petrole Roumain”. Unirea din 1918 – începutul unei noi etape în dezvoltarea istorică a României. 1999 II.I-II. 1938. Ion. Note politice(1916-1919). Grigore. JURNALE Călinescu. nr. 1994 *** România şi armistiţiul cu Naţinunile Unite.A.1985 *** România. Ediţie îngrijită şi prefaţată de dr. Iaşi. 1995 *** Constitution de la societe Sovropetrol. Editura Institutului de Arte Grafice Eminescu. Cuza”. 1943 *** 23 august 1944. în „Moniteur du Petrole Roumain”. vol. S. XV.333-336 4.IX-X/1945. Coordonator Marin Radu Mocanu. Arhivele Statului din România. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. România în faţa agresiunii militare sovietice din iunie 1940. 1944-1945. DOCUMENTE PUBLICATE *** Enciclopedia României. 1991 Marghiloman. în „Revista de Istorie Militară”. Constantin. D. Imprimeria Naţională. Iaşi. Anul XLVIII. Însemnări politice 1929-1939. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. vol II-IV. Documente.3. nr. 1938-1939 *** Enciclopedia României. 1927 Argetoianu. vol I. Bucureşti. Bucureşti. 7/1947. vol I. vol III-IV.6(34) 1995. p. IV. 2001 Agrigoroaiei. p. Editura Universităţii „Al. 1978 . Ion. în „Moniteur du Petrole Roumain”. în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.Savu. Xenopol””.. 1939-1944. Bucureşti. Ion. marele sacrificat al celui de al doilea război mondial. anul XLVI. vol. Bucureşti. Însemnări zilnice. Anul XLVI. Documente. Documente. Editura Humanitas. Arhivele Statului din România. p.

Horia. Muzeul Naţional de Istorie a României. Bucureşti.2. Industria. 1878-1914. 1988 Buzatu.Alexandrescu. Cercetări statistico-istorice 1859-1947. Ediura Ştiinţifică şi Enciclopedică.R.. Ion.S. Iaşi. în Istoria în tranziţiei. vol I. Platon. M. Ştiinţifică. Editura Univers Enciclopedic. Partidele şi ideile politice în România (1880-1947).D. Gh. Vintilă I. Buzatu. Victor. Evoluţia economică a României. C.C. Căzan. Ion. Istoria Ştiinţei şi Tehnicii în România. Gh. Florin. 1992 Baicu. Iordache. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1994. Şt. Bucureşti. 1999. Brestoiu. Scrieri şi cuvântări 1889-1914. vol. România şi Tripla Alianţă. 1997 Axenciuc. Oprea. Victor. 1981 Brătianu. cu privire specială în anii 1934-1938. Nicolae. Bucureşti. 1937-1938-1940. Ioan. 1979.. Iosa. Introducere în Istoria Economică a României. p. Şerban. Rădulescu-Zoner.R. Acţiuni secrete în România. 1922-1926. Economia României în primii ani postbelici (1945-1947). Bucureşti. Capitalul străin în societăţile anonime din România în perioada interbelică. Şerban. Bucureşti. Editura „Silex”. Bucureşti. Saizu. Din istoria României moderne. R.A. Bucureşti. VII. 1965. 1995 Cărpenaru. Editura Fundaţiei „România de mâine”. 1995 Bălan. Epoca Modernă. Editura Academiei R. Bucureşti. Axenciuc. Ed. Constanţa. Ştefan. România în primul război mondial. date cronologice. Anastasie. Editura Didactică şi Pedagogică. Gh. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1986 Alexandrescu. O istorie sinceră a poporului român.. Studii şi cercetări. Industria română în decurs de 50 de ani (1881-1931). în Anuar. Mihăilescu. Bucureşti.. Mihaela. Bitoleanu.. Bucureşti. I. Editura ştiinţifică şi Enciclopedică. nr. Refacerea şi dezvoltarea industriei prahovene în primii ani postbelici. Paul.. Buletin ştiinţific. Editura Militară 1979. Bogdan. Editura Academiei Române. Mircea. p. Oprescu. Centrul de istorie şi Civilizaţie Europeană. Imprimeriile „Independenţa”. Prezenţa capitalului străin în România.130-147 Atanasiu. Carp. Victor. Din istoria secretă a celui de al doilea război mondial. Economia României în faţa exigenţelor germane şi sovietice (1940-1956). 1981. România şi războiul mondial din 1939-1945. Ion.. 1996. Bucureşti.63-74 Constantinescu.. Bucureşti. Ion Şt. Bombardamentele anglo-americane efectuate asupra României în al doilea război mondial. Bucureşti. 1997 . Nicolae. 1931. Editura Academiei R. 1995 Constantiniu. Adrian.S. Ion. 1973 Buşilă. Bucureşti.

. refăcută în întregime şi mult adăugită. Antonescu. Jaques de... Ediţia a II-a. Bucureşti. în trei volume. Virgil. idei.899-905 Enescu. Editura Didactică şi Pedagogică.. Constantin. Mareşalul României şi războaiele de întregire. 3. p. RI. 1997. Politica externă a României în perioada 1944-1947. Antonio.1946-1947).. Editura „Humanitas”.Mod”. 1996. Constantin. 1968. 1994. Viaţa culturală a Municipiului Ploieşti şi a judeţului Prahova (1900-1948). Felicia. Aspecte ale obligaţiilor financiare impuse României prin convenţia de armistiţiu din 12 septembrie 1944. Fapte. România şi organizarea postbelică a lumii (19451947). Mihai.. Andreas. 1971. 1938.Ist. N. Fundaşiei Culturale „Cele trei Crişuri”. Marcu. M. Dobrinescu. Puia. Ion. 1995 Hillgruber. I.9-10. Evoluţia economică şi financiară a României în perioada 1934-1943. Editura Ştiinţifică. Dobrescu. Ed. vol. Regele Carol şi Mareşalul Antonescu. M.Istoria românilor. 1994. Focşani. Ed. Bucureşti.Vasile. legi. Editura Academiei R. Istoria războiului pentru întregirea României. Academiei RSR. A. T. Nicolae. Iaşi. Tompea. Măsuri legislative şi economico-administrative de aplicare a Convenţiei de armistiţiu (septembrie 1944-mai 1945). R.351-429 Iovanelli. Drăgan.Dinu. Bogza. 1975 Kiriţescu. V. Oradea. Documente. Industria Românească 1934-1938. Bucureşti. 19161919. Istoria economică. 1988 Dobrinescu. Iosif Constantin. Maria. nr. Cherciu. 1979. Veneţia. Editura Casa Şcoalelor. 1943. Ploieştii în războiul aerian (1943-1944). Relaţiile germano-române 1938-1944. 1991. Editura „Silex”.. Iosa. Ploieşti. Gh. Economia României (1859-1939). România. Iorga. Valeriu Florin. 1988. X. 5. Bucureşti.S. 1979 Faur. Madgearu. Bucureşti. Bucureşti. p. Rachieru. N. în „Studii şi Mat. Valeriu Florin. Iacob. Bucureşti. Launay. 1996 Dobrovici. Bucureşti. Gheorghe. Hitler. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Mari decizii ale celui de-al doilea război mondial. Bucureşti. Bucureşti 1995. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Duţu. România la Conferinţele de Pace (Paris 1919-1920. Evoluţia economiei româneşti după războiul mondial. Documente. „Editura Centrul European de Istorie”. . în File din trecutul istoric al judeţului Prahova. Editura Neuron.. Despre dezvoltarea industriei în România la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea(1880-1914).

1993 . Mersul ideilor economice la români. 1999 Sevastos. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1976. Viorica. Editura Polirom. Victor. Introduction dans relations internationales. Premisele izolării politice a României. Istoria românilor în sec XX.Mihai. intereselor capitalului german în timpul celui de-al doilea război mondial. De ce a pierdut Uniunea Sovietică al doilea război mondial?. 1957. în Relaţii româno-americane în timpurile moderne. Epoca modernă. 1982. Răcilă. Bucureşti. Moisiuc. Şandru.. D. Murgescu. 1937 Simion.211-230 . Iaşi. 1964. Editura „Dacia”. Victor. Iaşi. 1987.. Editura Enciclopedică. nr.12. Sovurov. A. Contribuţii privind lupta românilor pentru apărarea patriei în primul război mondial 1916-1918. Ploieşti.1971. Monografia oraşului Ploieşti. Viorica. Paris... Cluj-Napoca. Bucureşti. 1996. Ion. Paris. Librairie Hachette. Bucureşti. în „Anuarul” Arhivelor Naţionale. Bucureşti. Diplomaţia românească şi problemele apărării suveranitaţii şi independenţei naţionale în perioada 1939-1940. Mugur. Editura Polirom. Aspecte ale prezenţei trupelor sovietice în judeţul Prahova în perioada 28 august – 12 septembrie 1944. Sovurov. vol. VIII. Bucureşti. Direcţia Judeţeană Prahova. p. I. Buzatu. Ed. 1981 Renouvin Pierre. Viaţa politică din România. Iaşi. Mersul ideilor economice la români. Preda.108-123. Jean Baptiste. Regimul politic din România în perioada septembrie 1940 – ianuarie 1941. Gh. 1998. Histoire des relations internationales. Subordonarea economiei rom. Costin. Editura Paideia. Bucureşti. Bucureşti. Emil. în „ProbEconom”.. Pierre et Durossele. Moisiuc. II. Oferte americane de creditare a României între 1918 şi 1927. Costin. S. Les crises du XX-eme siécle. tome séptième. Bucureşti. Epoca modernă. 1990. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ultima republică. Preda. Editura „Humanitas”. Ioan. Când a începutl al doilea război mondial?. vol. Renouvin. Tiparul „Cartea Românească”. I. De la Marea Unire din 1918 la Revoluţia de eliberare socială şi naţională din august 1944 Editura Albatros. Scurtu. Ziua „M”. M. 1958. Scurtu. Colin. 1997. Editura „Silex”. Gavriil. Murgescu. 1918-1948. de 1914 à 1929. 1991. vol. 11. p.

Alimănişteanu. „Minerva”. Avram. Bucureşti. Tipografia „Aurora”. 3.M. f. Legislaţia minieră şi petroliferă română.31-54 Armand. Contribuţii la istoria petrolului românesc.I.I. 27. 1978. Prahova. Dumitrică.. 1896. 18951896.A. p. în „A.. LUCRĂRI SPECIALE Alimănişteanu.. Din istoria industriei române. Bucureşti. 1906 Anagoste. Magdalena. Constantin M.Ion. 1924. Boncu. în „Petrol şi gaze”. Valeriu . Jean Jacque. în „Mine. XXV. Bucureşti.III. 23/1925. Contribuţii la cunoaşterea evoluţiei tehnologiei de prelucrare a ţiţeiului 1900-1908. Şcoala românească de petrol.P. Petrolul şi gazele naturale în România.P. Editions du Pont Royale. Primele „fabrici de gaz”.. Petrolul românesc în perioada 1916-1918. în Buletinul Ministerului Agriculturii. nr. Constantin M.. Bucureşti. Axente Sever. Histoire mondiale du pétrole.”. Emil. 1986.85-92 Boncu. Raport relativ la producţia păcurii şi exploatarea puţurilor de păcură în diferite schele din ţară. Baum. Avram. Petre. nr. Constantin M.2. Fl. 1971 . în Moniteur du Pétrole Roumain. p. Studii Mat. Institutul Român de Energie. Bucureşti.a. Editura Tehnică. Date noi privind istoricul prelucrării petrolului în România. Rolul elementului românesc în exploatarea bogăţiilor noastre petrolifere. Constantin.R. Institutul de arte grafice.A. p.Sar în aer Ploieştii(Les Raffineries sautents en air).. Al. 1972. Bucureşti. an. 1993. C. Apostol. MI. Bucureşti. Berreby. Petrol şi Gaze”. Valeriu. 1986. 2. 1866-1906. Gogu A. Petrolul. Bucureşti.M. 40 de ani de industrie petrolieră în România. Despre începuturile prelucrării petrolului în ţara noastra. 1986. Imprimeria C.. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Paris. 460-466. p. în „A.. Beca. nr. p. 1970. Boncu. C. Mihai. Ţurlea. 37. 1981 Boncu. Principiile politicii economice în legislaţia petroliferă din România. 1 august 1943. La conquète du pétrole en Roumanie par la paysannerie mosnen (1550-1854) et la petite bourgeoisie autochtone (1854-1896). Costache. 1900. 1981. 3. Ploieşti..”. MOUSAIOS.Din istoricul exploatării petrolului în judeţul Buzău 19001940. 1961 Bonciu.73-84 Basgan. Obţinerea petrolului lampant.52-57 Banu. 9.2. Constantin.F. Ion. p.67-84. 10. 1940 Basgan. Rabishon.

Ştefănescu.407-417 Buzatu. Gh. 3. I. Constantin. Edit Junimea..C. Iaşi. Buzatu.D..225-242. Petrolul românesc între Axa europeană şi Naţiunile Unite. Bucureşti. Vintilă. Gh. tom VII. Ist. Aliaţii şi petrolul. p.6795. nr. în „Arhivele Prahovei”. 6. p. Iaşi. M. Editura Tehnică. Gh.. Dobrescu. Buzatu. Borovină.845-848 Boncu. 1975. nr. Boncu C. în „Petrol şi gaze”. Bătălia spionilor şi petrolului românesc (1939-1944).p.. Buzatu. Gh. II/2001. p. 1997. p. Anuar. Editura „Cartea Românească”. Inst. XVIII.17-34. AIIA – Iaşi. Hălăceanu. 6.. Extracţia ţiţeiului în Tara românească.Originile politicii petroliere a României. în perioada 1927-1948. Aspecte din istoria petrolului românesc. Muzeul de istorie al Moldovei(Iaşi). nr. Constantin. Vintilă. 1911 Brătianu. 1998. p. R. Un document inedit. Constantin. XVI. nr. Anuar.2-7 Buzatu. Gh. Ceraşu – Prahova.. Gheorghe.I.. în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie. nr. Problema petrolului românesc şi naţionalizarea subsolului minier în 1923.8. 1996.. 1971. Buzatu. România şi trusturile petroliere internaţionale până la 1929. Iaşi. Buzatu. p. 1983. Gh. Problema petrolului românesc la Conferinţa păcii de la Paris din 1919. Precizări privitoare la istoricul petrolului românesc. Politica de stat în istoria petrolului. Constantin M. Inst. Gh. 1998. Gh. Politica de stat a petrolului în România în urma noii Constituţii şi a Legii Minelor. Le probleme du petrol dans les negociations financieres de la Roumanie pour la conclusion de l’emprunt exterieur de stabilisation de 1929. în „Revista de Istorie Militară”. . Gh. în „Cercetări Istorice”. I. Botoran.. 1977. 1981 Buzatu. vol. Document. Istoria petrolului românesc. Revue Roumain Hist. Gh. Rezultatul aplicării Legii minelor din 1924 în industria petrolului din România. nr. Gh.Boncu..303-323 Buzatu.8. Un obiectiv prioritar – Ploieştii. Editura „Scrisul Prahovean”. Arheol. Editura Enciclopedică. Buzatu. Constantin..2-3. p. DI. Bucureşti. 36. Arheol. 1970.. Ist. 1927.nr.. Iaşi..Xenopol”. 1. Brătianu.7.1. 1998. 12. Bucureşti. în perioada interbelică. Unele aspecte privind lupta pentru acapararea petrolului românesc (Legea minelor din 1924). „A. Istoricul Societăţii „Anglia”. în „Petrol şi gaze”. Bucureşti. Buzatu.2. 7/1967. 8/1965. 1970...25-30 . 1969. secolul al XVIIlea – începutul secolului al XIX-lea. Industria petrolieră din România.

Brestoiu. vol. Constantin.8188 Calcan. 1995-1996. 1986.145-147. Importanţa europeană a petrolului românesc. Brestoiu. 1987.. Editura Junimea. „Arhivele Prahovei”. 2(10). 1995. p. p. 1989. 1989.. AMIAP. Editura Tehnică. în preajma şi la începutul celui deal doilea război mondial. Filiala Prahova. Editura „Scrisul Prahovean”. 1996. Gh. AN-PH. Bucureşti. I.. p. vol. vol. Iaşi. AP. Bucureşti. Ploieşti. 2000. Bucureşti-Washington. VII. O istorie mai puţin obişnuită în culisele frontului secret. 2001. editat de Arhivele Naţionale Prahova. în „Relaţii românoamericane în timpurile moderne”. CeraşuPrahova. Incursiune în culisele bătăliei pentru petrolul românesc. Constantin. Şcoala de maiştrii sondori din Câmpina. p. în „Arhivele Prahovei”. Cheramidoglu.115-131 Calcan. Gh.. V. Editura Politică.. Dezbateri pentru reglementarea legislativă a exploatării petrolului în paginile revistei „Moniteur de petrole roumain”. I. Imprimeria C. Tranzitul de mărfuri sovietice pentru Germania prin portul Constanţa. în „Anuar”. 1. 7. p. Ciupercă.F.. Gh. Editura „Scrisul Prahovean”. Cuza”. p. Editura Ştiinţifică. M. Constantin. Traficul petrolier în portul Constanţa în anii 19391944. Industria petrolieră din România în perioada interbelică. 2000. 1973. 134-140. V. Calcan. Gh. Bucureşti. 1937 . Ploieşti. Iaşi. Constantin. I. 1995.R. Ed. Dezbateri privind reglementarea legislativă a exploatării petrolului în paginile revistei „Moniteur du petrole roumain”(Legea minerilor din anul 1929). Societatea de Ştiinţe Istorice din România. Ceraşu-Prahova..161-184 Constantinescu. Cheramidoglu. Horia. Despre activitatea Societăţii „Astra Română”. Horia. Filiala Prahova.. vol. Impact la paralela 45. Societatea de ştiinţe istorice din România. I. Orientarea exportului petrolier maritim al României în perioada interbelică. Brestoiu. Editura „Silex”. Diplomaţie şi petrol. Cheramidoglu. Gh. O. 1943 Constantinescu.45-47 Calcan.140-172. Gh. Universităţii „Al. Bucureşti. vol. vol.. Calcan. Ploieşti. (1904-1948).H. Filaret. 1993. în „Anuar”. II. „Arhivele Prahovei”. p. Consideraţii asupra raportului dintre capitalul român şi cel străin în industria petrolieră în perioada interbelică. în „Arhivele Prahovei”. 1997 Calcan. la Constanţa. Horia. Bucureşti. Acţiuni secrete în România. Cheramidoglu. Contribuţia capitalului străin în industria petroliferă românească. Despre livrările petroliere ale României către Germania în perioada anilor 1940-1941.

”. Naţionalizarea subsolului. I. C. Carol. C. Leon Gh.13905-1324 . Alexandru.7-43 Iorgovici. 1940-1945. al XX-lea(18931914). 1991. Vasile. 1954.412-424 Gane. RPR. Pacea de la Bucureşti şi chestiunea petrolului. Mărturie inedită. Jacques de. Colaborarea monopolurilor petroliere americano-engleze cu cele germane în România. V/2000. împotriva capitalului naţional. 12 (381). nr. 7. Petrolul şi Legea Minelor. G. Matei. 1927.7-8. 1937. în „Studii şi referate privind istoria Romăniei”. decembrie 1998. Bucureşti. Petrolul românesc şi capitalul străin. (vol. Ionescu. în „Studii Rev. în „Magazin istoric. D. Hălauceanu.. Mircea. Institutul de arte grafice.Ist. Ploieşti. Bucureşti... Petrolul românesc în război. RI. nr. 1924. Bucureşti. p. II). Politica petrolului. Partea a II-a. revista „Petrol şi Gaze”. Tipografia Curţii Regale. Legea minelor din 1928-1929. Bucureşti. Constantin. 1938. „Imprimeria Naţională”. „Reforma socială”.D. Dimitrescu.. Editura „Universul”. 1929. Irescu. Paris. Leon. 1963 Duţu.. Paris. 2. Secătuirea zăcămintelor de ţiţei şi viitorul industriei petrolifere din România. 1928. anul XXXII. Bucureşti. Lăzăreanu Nicolae. în „Economie politică şi politică economică”. La nouvelle loi minière en Roumanie du 4 juillet. Bucureşti. Florin.. Le pétrole et la guerre. Bucureşti.Dobrescu. Charlier. James et Stewart.4. vol. Bucureşti.9-10. 1954. 1929. Raidul american asupra Ploieştului din 1 august 1943. 1989 Lăcustă Ion. 1923. Constantin. nr. 1958. Acad. p. Launay. p. Maurice. Problema petrolului din România. Editura Politică. Bucureşti. „Monitorul Oficial” şi Imprimeriile Statului. 1922. Tipografia Bucovina. Ed. Istoria secretă a petrolului 18591984.. 1957 Ionescu-Bujor. 1938 Hălăuceanu. Traian. Bucureşti. 1943. Societatea „Distribuţia” în perioada 1908-1948. Lungu. Iscu. Ionescu. nr. Jean-Michel.. C. Levêque. Atelierele „Poporul”. Punerea în valoare a zăcămintelor de petrol de pe proprietăţile Statului. Ploieşti.. Unele date cu privire la acapararea industriei petroliere din România de către capitalul american şi englez la începutul sec. Petrolul românesc şi politica de stat. Robert Laffont. G. Bucureşti. în Arhivele Prahovei. N. 1919 Hălăuceanu. Gh. I. D. Evoluţia industriei de petrol din România după primul război mondial şi până astăzi.. în perioada celui de-al II-lea război mondial(19381944). Dan şi Ivănescu. N. conferinţă ţinută la 20 februarie 1937. editat de Arhivele Naţionale Prahova Dugan. „Raz de maree” sur les petrole de Ploieşti.

1936.Lupşan. vol. 1986. Vlăsceanu. Ceraşu-Prahova. Doina. Lupşan. p. Paris. Gabriel. Drumuri în istorie. Payot. Osiceanu. în „Analele Economice şi Statistice”. 10-11. VI/2001. 1931.4. Gabriel. Manea. Bucureşti. S. 1984. nr. Le regim juridique de sous-sol minier en Roumanie (Loi des Mines de 1924). Ploieşti. 1989. V/2000. în Arhivele Prahovei. ASIP. Jouve&C ie Editeurs. Tipografia „Cartea Medicală”. La III-e Raich et le petrole roumain. în „Studii şi Materiale privitoare la trecutul istoric al judeţului Prahova”. MI. W. Philippe. Mihai. Editura „Mondograf”. 1980. Ploieşti. în „Valachica”. p. p. Stoian. Constanţa 1999. La lutte mondiale pour les matieres premieres. Petrolul. 1938-194. Ed. 1947. Negulescu. C. 1978-1979. Constantin Alimănişteanu (1864-1911). Ştefan. Doina. Georgeta. Personalităţi de marcă ale industriei petroliere româneşti. 53-56 Onea. Date noi privind industria petrolieră din judeţul Prahova în jurul anului 1900. 1977 Miclescu. Petrolul românesc la expoziţiile internaţionale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea. în „Arhivele Prahovei”. Marinescu. Aperçu général sur la politique du Petrole. nr.. Biblioteca Centrală a Institutului de Petrol şi Gaze. Caracterul şi urmării legii minelor din 1924 în Studii privind istoria economică a României” I. Iaşi. Editura „Scrisul Prahovean”. 1996. 100 Oil Terminal S. Paris. Institul de arte grafice Tătăraşi. Aurelia. 1941 . Ion. Ploieşti. vol. II. Moisin. 1969.W. Macarovici. Virgil. Bucureşti. Nicolae. Gabriel. Pahl. 1926.25-28 Marugueret. 1.A. Editura Academiei. Ilie. Siythoff. contribution a l’etude de la penetration economique allemande dans les Balcans a la vielle et au debut de la seconde guerre mondiale. Les chemins de fer et l’industrie du pétrol. Leiden. 30.. Anton. Niculăescu. Stoian Gabriel. 1980.. 1935. Biblioteca Centrală a Institutului de Petrol şi Gaze.. Bibliografia românească a petrolului. L. 1935. 1979. Editura „Universal Cartfil”. Constanţa. Date privind pierderile suferite de industria petrolieră a judeţului Dâmboviţa în timpul primului război mondial. Pentru apărarea petrolului românesc. 1929. Elisabeta. Statul şi poltica naţională a Petrolului. Aspecte ale evoluţiei industriei petroliere româneşti în anii 1939-1944. Manea. Ploieşti. Mrazec. Nec. Bucureşti. 10-12.73-86 Moruzi. Onea. Legea minelor cu expunerea de motive. Bibliografia românească a petrolului. Madgearu. Mihai. A.

531-534. p. vol. Editura Scrisul Prahovean. vol. Extracţie şi prelucrare. revendicări). 2004. Importanţa strategică a petrolului românesc 1939-1947. în perioada interbelică. în „Argessis”. Pintilie. Societatea petrolieră „Concordia”. Regimul internaţional al proprietăţii industriale în România. nr. 2005. 57-65. VIII. conducător ştiinţific prof. Editura „Curierul Judiciar”. Pintilie. Eugen.b. Dan-Ovidiu. („Duminica neagră”). Construirea zonei strategice Valea Prahovei (Festung Ploieşti). seria istorie. Pintilie. 481-490.19. Bucureşti. V/2000. în Clipe de viaţă: Horst Kossack. p. Bucureşti. Dan-Ovidiu. Le pétrole en Roumanie. 2000. V. Ploieşti. 1938-1945. Dan-Ovidiu. Argeş. Personalul Societătii „Concordia”. Ceraşu. Bucureşti. 513-523. 1928. Universitatea „Al. Pintilie. Muzeul jud. Mihail. Agrigoroaiei. S. Studii şi comunicări. Muzeul jud. Ateliers Geographique „Eminens” SA. Miza petrolului în vâltoarea războiului. p. Arde valea Prahovei! Îndeplinirea unei hotărâri dramatice(1916). Dan-Ovidiu. 1940-1945. în „Arhivele Prahovei. Dan-Ovidiu. Piteşti. 2006.15-18 Pangrati. 192201. Industria petrolieră din România. (activitate. 1941-1945. în „Lupta întregului Popor. Iaşi. Gavriil. I. 2003. seria istorie. Zeletin. Cuza”. vol. în „Arhivele Prahovei”. Adrian. Studii şi comunicări. Societatea „Concordia” şi bombardamentul de la 1 august 1943.Pandea. Pizanty. Editura „Printeuro” Ploieşti. Societatea „Kontinentale Oel G. p. univ. Societatea petrolieră „SARDEP” şi portul Giurgiu. 1937 Pintilie. Preda. în Festung Ploieşti. Pintilie. Studii şi comunicări. XII. 1987. I.m. Revista Română de Istorie Militară”. Editura Militară. p. nr. Piteşti. Ploieşti. Bucureşti. în Revista Arhivelor.5 Patriciu. Popescu. Braşov. p. 1983 Preda. vol. 2004. 1982. Editura „Astra Nova”. 1933. în „Arhivele Prahovei”. p. în „Argessis”. Piteşti.3. 131-165. Bucureşti. teză de doctorat. VII. Pintilie. XIII. Preda. Muzeul jud. Societatea petrolieră „Concordia”. 2002. Gavriil. vol. 2003. Editura „Universal Cartfil” Ploieşti . salarizare. Florian. p. vol. p. Petrolul băcăuan şi monopolurile internaţionale. Argeş.H” Berlin. vol. Dan-Ovidiu. Dan-Ovidiu.2(150).A. XIII. 349-354. Pintilie.. Probleme fundamentale pentru viitorul industriei noastre de petrol. 2. în „Argessis”. Dan-Ovidiu. Editura Printeuro. Ateneu. Societatea „Concordia”. 1907-1916. Argeş. seria istorie. dr. 2004. Sucursala Bucureşti.

în „Revista muzeelor şi monumentelor”. Bucureşti. Iulia. nr. 1955 Rosetti. Ciffres-interpretations 1825-1920. Istoria petrolului. 5/1966. Bucureşti. tehnologic şi economic.. Saizu.Ist.6. 1958.Xenopol”. Iaşi. Imprimeria Naţională. în „Prob. Pipes lines de Roumanie. Revistele „Telemin”.Econ. Colecţia Bibliografia petrolului românesc. Simionesc..N. Contribuţii româneşti la progresul ştiinţei şi tehnicii petroliere naţionale şi universale (1900-1910). Şandru. Noi mărturii despre vechile exploatări petroliere în Tara Românească. Ştefănescu. Bucureşti.... I. în „Petrol şi gaze”. Ştefănescu. 1984. a-IV-a. Pluvier. 1921.. Bucureşti. Politica mondială a petrolului. p. (Contributions roumaines au progrés de la science et de la technique petroliere nationale et universalle). I. Studiu fizic. Seria muzee. I. Dumitru.”. Severin. Din istoria petrolului românesc. Ştefănescu-Savigny Ing.397-404 Sedillot. Imprimeria statutlui Stoian. 50-60. Ion. 1900. p. Petrolu.Răvaş. „Petrol”. Serdaru. Ploieşti. Rene. 1923 Stănescu. nr.în Almanah „Argus”. Petrolul şi bombe la Ploieşti.. p. Tiberiu. fasc. Naţionalizarea industriei de petrol.. „AGIR”. „Index bibliografic”. R.. Gh. 1921. geologic. Savu. Stănescu. Gavril. . chimic. 1979 Serdaru.A. Al. Direcţii în raţionalizarea industriei prelucrătoare româneşti(Perioada interbelică). p. Ştef. Bucureşti. Dictatura regală (1938-1940). Saizu. I. Paris. Le nouveau regime minier en Roumanie. 1984. 1931. politique et legislatif. Bucureşti. în Anuarul Institutului românesc de Istorie şi Arheologie „A. 1931. Preda. Paris.L. Bucureşti. 1921.5-37 Ştefan. Gabriel. Bucureşti. ed. 1994 Stere. Editura de stat pentru literatura politică.. M. Bucureşti. Ploieşti. Editura Politică. Emil.Arheol”. Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S. Legi. D. Le petrole roumanin. AIIAI. XXIII. Saizu. Cu privire la ocuparea petrolului românesc de către Germania hitleristă (1940-1944). 2. economique..D. Aperçu historique.. 1970. 1962.D. Petrolul. Institutul de Petrol şi Gaze. George. Eugen. Cu privire la acapararea petrolului românesc de către Germania hitleristă (1940-1944). Ilie. Etudes relatives au transport des petroles. regulamente. Editura Imprimex. decrete privitoare la petrol şi mine Sandu. C. 2. în „Anuar Inst. Iaşi. et A. Editura Politică. C. 1983. 21. Căile de mascare a profiturilor în industria petrolieră din România în perioada stabilizării relative a capitalismului.150-157 Ştefănescu. I. Virgiliu. Gh. 1965.

1934. Tipografia „Cartea de aur”. Exploatarea economică a judeţului Prahova. 1931. Tacit. 1874. Stirimi.. 12. Toncescu. Ploieşti. Polin. Corneliu. I. Ţurlea. în „Columna lui Traian”.. Tipografia „Cartea Medicală”. Constantin. an. 2004 Tănăsescu. Exploatarea petrolului în România. Touchstone Book. R. Todericiu. 6. Documente privind distrugerile provocate municipiului Ploieşti în perioada celui de-al doilea război mondial. în „Anuar”. V. curs stenodactilografiat. money and power. Biblioteca Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti Vagu. în „ProbEcon”. Ion T. Contribuţie la istoricul industriei petroliere române. Mocuţă. Coloja. Petrolul. Bucureşti. Industria petrolului în România. Regia publică a Conductelor de Petrol ale Statului. Studiu statistico-economic. D. Lupta pentru petrol. Zorilă. Bucureşti. 13. Istoria petrolului în România. 1998 Zmieureanu.P. 1973. Bucureşti. Petre.. Industria petrolieră românească în perioada crizei economice din 1929-1933. 1992 Zidaru. în „Sesiunea de comunicări şi referate”. Stanciu. I. Trusturile străine şi politica României. Capitolul străin în industria petrolului din România 1895-1918. P. an XVIII (1935) Tiriboi. Bucureşti. Şt. Mihail.. în „Petrol şi Gaze”. Daniel. . Din istoria petrolului românesc. 1997. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1929 Toroceanu. I. Şt. Bucureşti.. New York. Transporturile prin conductă. 8/1962. Din istoria transportului ţiţeiului prin conducte în România. Topliceanu. Tr. Gr.83-88 Vulpescu. Editura „Silex”.. Lucian. 1930. Teodorescu. Grigore. Al. 1907. the epic quest for oil. Editura AGIR. 1959. VIII. 29 mai 1971. Capitalul investiti în industria petrolieră. A. Politica naţională a petrolului. vol. Dumitrescu. Bucureşti. V... Bucureşti.Ştefănescu. Editura Silex. nr. Centenarul rafinăriei Ploieşti 1880-1980. 1981 Tocilescu.9. Yergin. M. The Prize.. în timpul ocupaţiei germane (1916-1918). „Analele economice şi statistice”. Pascal. Nicolae. N. Bucureşti. p..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful