You are on page 1of 6

Apa és fiú Csáth Géza novellája alapján a forgatókönyvet készítette

:

Gerendai Szimonetta

Mozgóképi animáció készítő nappali tagozatos, emelt szintű, 2 év folyamos OKJ-s szakképzés Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

Dramaturgia Tanár: Magyar Fruzsina 2011. 11. 17.

EGY TÉLI DÉLELÖTT, A KÓRHÁZ BEJÁRATÁT LÁTJUK, PELYHEKBEN HULL A HÓ. Egy magas, jól öltözött ember sétál be a képbe. Háttal látjuk a férfit. A kamera fixen áll: a férfi előrébb halad, kezében kosár van. Kistotálba látjuk, megáll, felemeli a kosarát, benézz a kendő alá. FÉRFI (Hümmög, fejével bólogat.) Örülni fog neki. Tovább sétál a kórház épülete felé, majd bemegy annak hatalmas ajtaján. AZ IGAZGATÓ IRODÁJA. Az igazgató őszülő szakállas ember, sötétzöld zakót és nadrágot visel, az asztalánál ülve pipázik, és közben újságot olvas. Az ablakkal merőlegesen van az asztala, mögötte egy hatalmas könyvespolc található, tele gondosan elrendezett könyvekkel. Az irodája elegáns bőrhuzatú bútorokkal van berendezve. Halk kopogtatás az ajtón. IGAZGATÓ Tessék! Belép egy fehér köpenyes fiatal ember. ASSZISZTENS Jó napot kívánok az igazgató úrnak. IGAZGATÓ (Dörmögve visszaköszön) Mit akar? ASSZISZTENS Van itt egy úr, az apjához jött látogatóba. Tudja, uram, akit tegnap átszállítottunk. IGAZGATÓ Hát akkor vezesse el hozzá, majd megyek én is. (Tovább olvassa az újságot.) 1

A VÁRÓBAN. Újra a jól öltözött férfit látjuk, a padon ül, ölében a kosárral. A férfi arca frissen borotvált, a földet nézi, a kék és fehér burkolat váltakozását követi szemével. Kopogó lépés hallatszódik. Két fehér köpenyes kacarászó nővér sétál el előtte, az egyik még lopva visszapillant a padon ülő férfire. Megérkezik az asszisztens. ASSZISZTENS Jó napot kívánok! FÉRFI Jó napot kívánok! Én Gyertvás Pál vagyok, az apámhoz jöttem látogatóba. ASSZISZTENS Igen, tudomásom van róla. Kérem, jöjjön velem, az apját a tegnapi nap folyamán átszállítottuk a nyugati szárnyba. NYUGATI SZÁRNY Egy csendes folyosó, csak a lámpa hangja hallatszik.

FÉRFI Milyen csend van itt. ASSZISZTENS Így nyugodtabb a pihenés. Amerikában volt? FÉRFI Igen, tegnap este hazaérve fogadott a hír, hogy édesapám betegsége miatt kórházba került. Szegény édesapám már két éve, hogy nem látott.

Az egyik ajtón egy fehér köpenyes, idősödő apró ember lép ki. ASSZISZTENS (Boldogságtól csenő hangon.) Tiszteletem, Mátyás bácsi! 2

Mátyás bácsi ekkor kapja fel a fejét. MÁTYÁS BÁCSI Jó napot fiam. Milyen ügyben jár erre? Asszisztens előrébb lép pár lépést Mátyás bácsi felé. ASSZISZTENS Az úr édesapját keresem (fejével hátrafelé biccentve, Mátyás bácsi kihajo,l az asszisztens mögé tekint) nekem még volna egy kis elintézni valóm, lenne szíves elkísérni az urat apjához? MÁTYÁS BÁCSI (dallamos hangon válaszol) Természetesen. ASSZISZTENS Viszontlátásra. Majd amerről jött arra felé is távozik sietve. MÁTYÁS BÁCSI Mi az apja neve? FÉRFI Gyertvás Pálnak hívják. Mátyás bácsi a kezében lévő dossziét ki nyitja. Majd keresni kezdi a névsorban a nevet. MÁTYÁS BÁCSI Áh, meg is van. Jöjjön, erre lesz. FÉRFI Szegény édesapám, már két éve nem látott. Biztosan nagyon fog örülni nekem. Időközben megérkeznek. MÁTYÁS BÁCSI (Megdöbbenten néz a férfire, láthatóan nem érti miről beszél.) Idebenn lesz. Tessék befáradni. 3

A férfi rámosolyog, megköszöni, majd belép az ajtón. Benn kissé sötétebb van, a szemnek hozzá kell szoknia. A teremből egyre több részletet lehet látni. A férfi pislog párat, majd minden kiélesedik körülötte. A megdöbbentség látszik rajta. Megbénultan áll a terem közepén. Félkör alakba veszik körül a csontvázak és az asztalokon fekvő holttestek. Néhányon nincs rajta a lepel és szemükkel a férfi irányába néznek. MÁTYÁS BÁCSI (Lelkesen beszél, mintha egy múzeumi műalkotást csodálna.) Itt is van. Már emlékszem is. Gyönyörű szép skeletje van, nagy erős csontozat. Ilyen szépen összeállított darabot régen láttam. A férfi lassan odalép az összeállított csontvázhoz. A főzéstől porcelánfehéren ragyog. Mátyás bácsi ekkor pillant rá a férfira, megdöbben annak sápadtságán. MÁTYÁS BÁCSI Rosszul érzi magát? FÉRFI Oh, drága édesapám. Hát mióta nem látott és most így kell… Nem bírja tovább magába fojtani érzelmeit, kitör belőle. Összerogy apja lábai előtt, és zokog. Belép a terembe az igazgató, torkát megköszörülve jelezi ottlétét, majd az ajtófélfának dőlve figyeli csöndben a jelenetet. MÁTYÁS BÁCSI Jó napot kívánok, igazgató úr. A férfi hátrapillant, majd az igazgató láttán felpattan. FÉRFI (Határozottan beszél, azonban érezhető a visszafojtott idegesség.) Hogy tehették ezt! Ő az apám, maguk meg ezt tették vele! IGAZGATÓ (Komor arcot vág, összefonja maga előtt két karját.) Tudja, ezt az embert nem látogatta senki, így jogunkban állónak találtuk rendelkezni fölötte. FÉRFI (Zaklatott, magán kívül van) Nem volt! Én a beteg apámat jöttem meglátogatni…és ő megahalt…önkényesen rendelkeztek felette. Nem volt joguk. Elviszem! Megérdemli, hogy tisztességesen eltemessem. 4

IGAZGATÓ Attól tartók azt meg kell téríteni, egy ilyen összerakásnak ára van. Mennyi is az Mátyás? Mátyás bácsi csöndben áll, döbbenten néz az igazgatóra, aki a nagy hallgatásra szúrós tekintet vet felé. MÁTYÁS BÁCSI Ha-harmincöt korona. (Megbántódás látszódik az arcán, lehorgasztja fejét.) FÉRFI (Ezúttal már magából teljesen kikelve ordít.) Harmincöt korona?! Hogy nem sül le a bőr a képéről. Belerúg az előtte heverő kosárba is, ami felborul, és kiömlenek a benne lévő ételek. A férfi karjaiba veszi apja összeállított csontvázát. Tőlem aztán egy koronát se lát, és most álljon el az útból vagy magával együtt megyek ki rajta. IGAZGATÓ Nyugodjon meg, jó ember, ezt higgadtan is megtudnánk beszélni. A férfi dühösen ordít, majd neki rohan az ajtónak, az igazgatót félrelökve.

AZ UTCÁN, A KÓRHÁZ ELÖTTI RÉSZ, SZAKADÓ HÓESÉS. A férfit látjuk amint csontvázzal a kezében megy az úton előre menetelve, egyre távolodik, mígnem a sűrű havazásban teljesen el nem veszik alakja. Erőteljes vad vihar hangja a halványuló alakkal együtt csendesül el.

5