You are on page 1of 5

             

Apa és fiú
Csáth Géza
novellája alapján a forgatókönyvet készítette:

Kovács Bence

Mozgóképi animációkészítő nappali tagozatos, emelt szintű, 2 év folyamatos OKJ-s szakképzés Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépsikola Dramaturgia Tanár:

Magyar Fruzsina 2011.11.24

 

1  

BELSŐ. KÓRHÁZI FOLYOSÓ
Két férfi halad egymás melett. Az idősebb Segéd, a fiatalabb Gyetvás. Komótosan haladnak, a fiatal követi a Segédet.

BELSŐ. ISKOLAI FOLYOSÓ
Két fiú halad egymás melett. Az idősebb Karcsi (végzős ügyeletes), a kisebb Pali. Karcsi hetykén jár, valamivel mögötte Pali lehajtott fejjel ballag.

BELSŐ. MÁSIK KÓRHÁZI FOLYOSÓ.
A Segéd kinyit egy ajtót,a folyosó jobb oldalán és előre engedi Gyetvást. Gyetvás határozottan lép a helyiségbe, a Segéd lemarad, és becsukja mögötte az ajtót,Ő maga kivül marad.

BELSŐ. MÁSIK ISKOLAI FOLYOSÓ.
Karcsi kinyit egy ajtót a folyosó bal oldalán, előre engedi Palit, Ő maga kivül marad. BELSŐ. SZALON. KÉNYELMES ÜLŐGARNITÚRÁVAL, ÍRÓASZTALLAL. KELLEMES HANGULAT. Gyetvás belép a szalonba. Az ajtóval szemben hatalmas boltíves ablak előtt a Doktor áll, neki háttal, aki, amikor Gyetvás belép, felé fordul. Hellyel kínálja Gyetvást, majd az amikor leül, Ő is letelepszik vendégével szemben.

 

2  

BELSŐ. IGAZGATÓI IRODA. UNALMAS BERENDEZÉS, KÉNYELMETLEN ÜLŐGARNITÚRA, ASZTAL.
Pali belép az irodába, Vele szemben az Igazgató ül az asztalánál, kezében vonalzóval játszik.

BELSŐ. SZALON
A Doktor felvesz egy füzetet a köztük lévő dohányzó asztalról, bele-beleolvas, Gyetvásra sandít néha, cicceg.

DOKTOR
“Ha jól tudom nálunk van az apja”

GYETVÁS
“Érte jöttem” A helyzet a Doktornak kínos, de nem mutatja.

DOKTOR
“Rendben van. Ide írom, hogy hol találja. Itt az aláírásom hozzá, ezzel eljut az apjához, és hazaviheti!” A Doktor cetlit vesz elő, és írni kezd rá.

GYETVÁS
“Megtisztel Doktor úr. Akkor tehát.. végeztünk?”

DOKTOR
“Máris, de legyen szíves itt írj alá!”

 

3  

A Doktor Gyetvás elé tartja a füzetet amit lapozgatott.

BELSŐ. IGAZGATÓI IRODA

Az Igazgató az asztalánál ül és figyeli Palit, aki vele szemben áll.

IGAZGATÓ
“Igazgatói intő. Ha jól tudom, az Apja még itthon van. Lesz szíves holnapra aláíratni vele ezt” Az Igazgató egy papírt ad Palinak. Pali elveszi, majd lassan kihátrál az irodából. BELSŐ. KÓRHÁZI FOLYOSÓ Gyetvás a folyosókon sétál. Keres valamit. Hol a Doktortól kapott cetlire, hol a folyosó ajtaira pillant. Nemsokára meglát egy nyitott ajtót, odasétál. Eléri az ajtót, majd beles rajta.

KÜLSŐ. UTCA. DÉLELŐTT.
Pali az utcán sétál. Nem siet sehova. Körülötte emberek a napi teendőiket végzik. Az utca hosszanti részén villamosok futnak. Pali nem siet; kószál.

BELSŐ. KÓRHÁZI FOLYOSÓ ÉS SÖTÉT, SZERTÁR SZERŰ TEREM
Gyetvás a nyitott ajtóban áll, és a terembe néz. A Segéd egy teljes csontvázat tol felé. A csontváz koponyája jobbra-balra billen.

 

4  

KÜLSŐ. KAPUALJ. DÉLELŐTT.
Pali felé az apja közelít. Apja mögött Karcsi sétál, akinek az arcán kaján vigyor ül. Apja lassan rázza a fejét, és Palira néz.

BELSŐ. SÖTÉT SZERTÁR. KÓRHÁZ.
A Segéd ráles a cetlire, amit Gyetvás kezéből kikap.

SEGÉD
“Ez rendben van. Most már viheti, ahova akarja!”

KÜLSŐ. KAPUALJ. DÉLELŐTT. Pali az apja előtt áll. Rápillant az apjára, majd felé nyújtja az intőt.

 

5