You are on page 1of 11

Uzoni Geraldine

Apa és fiú
Animációs forgatókönyv

Csáth Géza novellája nyomán

Mozgóképi animációkészítő OKJ képzés
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

Dramaturgia Tanár: Magyar Fruzsina 2011.november 17. 1

Fekete blende Hang (Kulcscsörgés hangjai szűrődnek be kintről, majd ajtónyitás.) Az ajtónál Hang (Csoszogás és lépések, ajtócsukás.) Használt, kopott cipőt és egy elnyűtt nadrágot viselő lábat látunk, amely sietve csoszog át a képen. Őt elegáns öltözetű férfiláb követi ideges léptekkel.

Asszisztens (Türelmetlenül.) Ez a 105/2-es anatómia terem, biztos vagyok benne, hogy itt lesz. Összesen három ilyen tanterem van az épületben. Nem kell már sokat keresni. Terem Esős téli délelőtt fakó fényei fogadják a terembe lépő két férfit, akik elindulnak a pulpitus és a szekrények felé a szoba másik végébe. A viseltes ruhájú, fehér kabátos asszisztens határozottan csoszog tovább a padsorok mellett, míg az elegáns megjelenésű, borotvált arcú, szemüveges férfi lemaradva követi. Asszisztens (Panaszos hangon.) Kénytelenek voltunk egy frissen macerált hullát felhozatni a boncteremből ide, mivel pont a múlt héten törtek el egy csontvázat a hallgatók. Nem olcsó mulatság ám ez! S a károkat sem térítették meg.

Az asszisztens az asztalhoz érve keresgélni kezdi a szekrény kulcsait, míg Gyetvás Pál egyre bátortalanabbul közeledik felé. 2

Asszisztens (Fejrázással kísérve.) Az igazgató úr igen elnéző volt.

Gyetvás beéri a kulcscsomóján kotorászó férfit, tőle távolabb megáll, s körbenéz a teremben. A falra felakasztott anatómiai képek láttán kissé összerándul, majd szomorúan a földre bámul. Az asszisztens több kulcsot is összehasonlít. Asszisztens (Összehúzott szemekkel hátranéz a válla felett Gyetvásra, s mintegy mellékesen megjegyzi.) Remélem önnél van a tőle kapott igazolás a kifizetésről, különben gondjai adódhatnak távozáskor a portán.

Gyetvás erre hirtelen felkapja a fejét és zavarodottan ránéz, majd kapkodva matat a kabátzsebében.

Gyetvás (Hadar. A két mondat között keresgél, s addig hallgat.) Igen, eltettem. Itt is van.

Előszedi a papirost, és kissé az asszisztens felé nyújtja, aki oldalt fordul a zavart férfi irányába, s végigméri. Pár pillanatig kellemetlen csendben néznek egymásra.

Asszisztens (Nyugodt, érzelemmentes hangon, a másikat figyelve.) A csontváznak ebben a szekrényben kell lennie. 3

Gyetvás e mondat hallatára mély levegőt vesz, a papírt tartó kezét leejti maga mellé, s megdermedve a szekrényre mered. Az asszisztens furcsállva figyeli a reakcióját, majd szembe fordul vele.

Asszisztens (Hümmög kicsit, majd aggódva folytatja.)

A szekrénykulcs nincs a többi között, el kell mennem érte a professzor úrhoz. Addig várjon meg itt, sietek vissza.

Az asszisztens elindul az ajtó felé, mire Gyetvás nagy léptekkel elé áll, s karon ragadja. A köpenyes mérgesen ránéz, de a félelem láttára megenyhül. A pulpitus egyik sarkát figyelve töpreng, majd újra Gyetvás szemébe néz, és csitítóan a tanári asztal mögött álló szék felé húzza, kiszabadulva ezzel a fogásából.

Asszisztens (Biztatóan, minél meggyőzőbben.)

Nézze, üljön csak le ide a székre, egy-két perc és újra itt vagyok.

Gyetvás bizonytalanul a szék felé pillant, s az asszisztens ezt kihasználva már az asztal másik oldaláról folytatja. Viccelődéssel próbálja megnyugtatni a furcsa idegent. 4

Asszisztens (Vidáman, legyint egyet.)

Ugyan, ne féljen! Semmi sem történhet önnel. A szekrény is rá van zárva. Ha már most így remeg, hogy fogja elvinni innen?

Mosolyogva néz a másikra, de csak egy meglepődött, könnyes szempár mered rá hallgatagon. Az asszisztens zavarában egyik kezével

megvakarja a tarkóját. Gyetvás elfordítja arcát a férfitól és nyel egyet. Asszisztens
(Zavartan, de barátságosan. Beszéd közben kihúzza a tanári széket.)

No, nyugodjon meg. Üljön le szépen, s tegye el azt az igazolást is, nehogy véletlenül itt hagyja valahol. Ígérem, gyors leszek. Utána már mehet is el innen.

Az

asszisztens

oldalt

fordítja

a

széket

és

elindul

az

ajtó

irányába. Félúton láthatóan megborzong, s kissé összehúzza magán a köpenyét. Gyetvás kétségbeesetten néz a távolodó alak után.

Asszisztens (Az ajtóból visszakiáltva.)

Várjon meg itt! Mindjárt visszajövök.

Az ajtó hangos csapódással bezárul az asszisztens mögött, mire Gyetvás összerándul. 5

A teremben nő a sötétség, egyre kevesebb fény jön be kintről, s az esőcseppek is egyre hangosabban verődnek vissza a párkányról.

Gyetvás egyik lábáról a másikra helyezi a testsúlyát, s lassan körbenéz rápillant a a teremben. kezében Feltűnően lévő kerüli amit a szekrénysort. Végül a

papírra, a

óvatosan

visszatesz

kabátzsebébe. bepárásodik, zsebkendőjével éppen eltenné

Szemében így inkább

gyűlnek

könnyek, és a

szemüvege

kissé

leveszi, Sóhajtva mikor

zsebéből az szél

előhúzott orrára, az s

megtörölgeti. a

visszateszi hirtelen a

zsebkendőjét,

egyik

ablakot hangosan megzörgeti. Hang (Suttogva, halkan.)

Nem ülsz le?

Gyetvás ijedtében hátralép, s nekimegy az asztalnak. Az íróasztal hangos csikorgással eltolódik a helyéről, amit a Gyetvás

ügyetlenkedve húz vissza. Kimerülten lerogy az előtte álló székbe. Csukott szemmel, előregörnyedt testtel és lehajtott fejjel ül pár percig, zsebkendőjét zörgeti gyűrögetve az a kezében. s az A szél egyre is

hangosabban felerősödik.

ablakokat,

eső

kopogása

Hang (Barátian megjegyezve.)

Még told pár centit jobbra, különben észreveszik. 6

Gyetvás

idegesen

rázogatja

a

térdeit,

majd

lassan

felnézve

fájdalmas fintorba rándul az arca. Szemben ül a szekrénnyel.

Hang (Félhangosan megjegyezi.)

Kicsit pozitívabb reakciót vártam…

Gyetvás ajkát rágva bámul maga elé, s nagyokat nyel, vállai megmegremegnek a feltörő zokogással való küzdelemben.

Hang (Dorgálóan, majd beletörődve.)

Az efféle viselkedés nem méltó hozzád. De tudod mit, legyen. Ha sírni kell, hát sírj.

Gyetvás összegörnyed, kezével a hajába markol, könyökét a térdén megtámasztja. Gyetvás (Felszakadnak belőle a szavak. Folyamatosan sír közben.)

Én szerettem volna veletek lenni, de nem voltam elég erős hozzá. Nem tudtam elviselni a körülményeket. Elegem lett az egészből. Csak új életet szerettem volna kezdeni.

7

Hang Ezt megértem.

Gyetvás (Hevesen megrázza a fejét. Szinte már kiabál.)

El akartam a múltat felejteni, tiszta lappal akartam indulni. S nem bírtam visszanézi. Évekig vissza se jöttem hozzátok, mert eszembe jutattátok volna, hogy honnan jövök. De ez nem jelenti azt, hogy elfelejtettelek volna!

Hang (Dorgálóan.)

Elég messzire mentél, az óceán túlpartjára. S soha egy bikinis képeslap!

Gyetvás
(Abbahagyja a fejrázást, elengedi a haját. Nyugodtabban folytatja.)

Bocsánatot akartam kérni, mert rájöttem, hogy el kell mindezt fogadnom, s szeretnem ahhoz, hogy el tudjam engedni, s ne ártson többet, hogy ne fájjon többet!

(Hirtelen felegyenesedik, s egyenesen a szekrényre néz.)

De olyan csúnyán váltunk el! Szörnyű dolgokat mondtam, s vágtam a 8

fejedhez. Felelősségre vontalak, számon kértelek!

Hang (Vigasztalóan. Majd zörej a szekrényből. ) Hagyjuk már ezt!

Gyetvás (Meg se hallotta a közbeszólást, úgy folytatja.)

Ifjonti hévvel neked estem, s téged tettelek meg felelőssé, és nem értettem meg, mit miért teszel. Azt nem értettem meg, hogy a változáshoz nem csak te kellettél volna.

(Mély levegőt vesz, kis szünetet tart. Már sokkal nyugodtabb, nem

sír.)

Ezért jöttem haza ennyi év után, hogy ezt elmondjam.

Egy ideig csendben ül, s várakozó tekintettel a szekrényt figyeli. A kinti időjárás enyhülni kezd, beszűrődő hangjai elhalkulnak és a tanterem is egyre világosabb. Az ablakon besütő fénysugár szórtan megvilágítja a szekrény felsőrészét.

Hang (Komolyan, de gyengéden. A végére egyre vidámabb.)

Figyelj rám. A múlton ne rágódj, én sem teszem. Nem haragszom rád. 9

Gyetvás elmosolyodik és újra megtörölgeti a könnyes szemüvegét. Miután mindent helyrerakott, a kabátzsebében kezd el kotorászni, ahonnan előhúz egy doboz gyufát és egy cigarettatartót. Megpróbál rágyújtani. Már a negyedik szál gyufát gyújtja meg hiába, mind kialszik, mielőtt a cigaretta közvetlen közelébe kerülhetne.

Hang (Félig dorgálva, félig viccesen.)

Ej fiam! Tudod, hogy nem örülök, ha rágyújtasz a jelenlétemben!

Gyetvás (Kiveszi szájából a szálat, s a szekrény felé biccent vele. Vidáman kér engedélyt.)

Ugyan már apa, csak ezt az egyet.

Hang Ha vállalod a következményeket…

Gyetvás feláll a székből, tesz pár lépést a szekrény felé és egy rossz kisgyerek a mosolyával mire rágyújt. Gyetvás A szekrényben elindul egyre feléje.

erőteljesebb

zörgés,

kíváncsian

Hirtelen a szekrényajtó nagy ricsajjal kitárul, s Gyetvás ott áll egy karnyújtásnyira az apja előtt. A csontváz egy könnyed

mozdulattal kiveszi a cigarettát Gyetvás szájából és a sajátjába teszi át. 10

Hang (A cigarettára ráharapva, röhögve kérdi.) Nem megyünk?

A csontváz hangosan nevetve megragadja Gyetvást, s egy polkaszerű táncot járva magával húzza az ajtón át, ki az üres folyosóra. Lábai a levegőbe rúgnak, néhol a testrészei kettéválnak, majd újra egyesülnek és ő oldalazva, pörögve rángatja magával a fiát, mint a marionett művész a bábuját.

11