Savremeni ekološki problemi Predmet: “Ekološki menadžment“ FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA, BEOGRAD

Uvod:
Kratki spisak akcidenata Ukupan broj zagađivača i ekoloških havarija u Srbiji može se samo nagađati. Akcidenti koji su dobili veću medijsku pažnju mogu se pribeležiti na jednoj cedulji: - Ukradeni automobil ispred Instituta „Kirilo Savić" u Beogradu sa aparatom u kome je bio enkapsulirani iridijum u avgustu 2004. godine - Emisija sumpor-dioksida iznad dozvoljenih vrednosti u Rafineriji Pančevo u martu 2004. godine - Izlivanje benzina na mostu Gazela 2. juna 2004. godine - Izlivanje amonijaka iz železničkih cisterni na Dorćolu u julu 2002. godine - Izlivanje amonijaka iz železničkih cisterni na Topčideru u avgustu 2002. godine - Isticanje vinil-hlorida iz prevrnute cisterne u Beogradu u avgustu 2003. godine - Prevrtanje cisterne u Feketiću kod Bačke Topole u oktobru 2003. godine

Uprkos ažurnom izlasku inspekcija na teren i uprkos odlukama do kojih te inspekcije dođu, procedura zapinje kada dođe na red akcija izvršnih organa (milicije i suda), tako da problem opet tapka u mestu. Iako je sveprisutan i drugi problem (nedovoljno novca u gradskom budžetu), gradska vlast pokušava da sanira ekološke probleme i nerepresivnim metodama. Tako je prošle godine 20.000 stanova prikačeno na toplovod, to jest isključena su individualna ložišta i kotlarnice, čime je učinjen znatan pomak u smanjenju zagađenosti vazduha. Ima, međutim, sistema na koje grad ne može da utiče, što zbog novca, što zbog preplitanja nadležnosti sa Republikom. Jedan od takvih primera je zgrada tehničkih fakulteta, kojoj je grad do ložionice o svom trošku sproveo toplovod, iako su fakulteti republičke ustanove.

2

a i sveta politike. negativnih promena prirodne sredine. Ekološka kriza se tokom praćenja razvoja ekološke misli. Najranije formulacije tih predpostavki. posledica prakticnog odnosa coveka prema prirodi uspostavljenog na vrednosnim predpostavkama i kulturnoj paradigmi te civilizacije. i ne samo njemu. Društveni uzroci ekoloske krize Prema jednom stanovistu. zabrinjavajuće ekološke krize. koje ugrožavaju ili čak destruiraju život na Planeti Zemlji. To je vreme od 70-tih godina našeg veka pa zaključno sa našim vremenom. ispoljava krajnje opasne ekoloske pretnje stoji Dekartova ideja coveka kao gospodara i vlasnika prirode. Za ekološku samosvest - Budućnost je onakva kakvom je pravimo - Industrijski način proizvodnje. do danas. poticu od Dekarta i Bekona. Na pocetku procesa koji danasnjem coveku zapada. Nauka je bila jedinstvena u konstantaciji da je nastupilo stanje opasne i ozbiljne. Tako se ekološka kriza objektivno pojavljuje paralelno sa nastankom i razvojem ljudske civilizacije 3 . . nove tehnologije te postindustrijski ciklus razvoja. tehnički progres. u najrazvijenijim zemljama evropskog i američkog zapada.1. modalitetima. ekoloska kriza je kao simptom sveobuhvatne krize savremene zapadne civilizacije. u oblastima prirodnih i društvenih istraživanja. ali je u isto vreme prouzrokovao niz složenih procesa. Stanje je takvo da upućuje na uzbunu i pozornost od strane sveta nauke.doneo je znatan i neslućen prosperitet na planu opšteg razvoja čovečanstva. ispoljavala u svojim raznolikim oblicima. kao sto je poznato. pa i od nastanka ekologije kao samostalne naučne discipline.

i njenu samobitnost. to nesumljivo potvrđuje zagađenost i destrukciju: tla. mogu obnoviti. i ne mogu se obnoviti. etičkih. tehnološkim rešenjima može razrešiti veliki broj ekoloških problema u zajednici sa ulogom drugih naučnih oblasti poput: ekonomskih. političkih i dr. vazduha.te su neuporedivo najveća opasnost i pretnja za opstanak i ljudske vrste i prirode. to zagađenje prirodne sredine je bivalo srazmerno stepenu ukupnog razvoja ljudske civilizacije. . ako se hoće prosperitet i sadašnjih i budućih generacija.u procesima industrijalizma. postindustrijalizma. Ovaj oblik ekološke krize iskazuje nemoć prirode da sama izvrši procese samoreprodukcije te se imperativno pretpostavlja intervencija čoveka da se uspostavi ravnoteža prirodne sredine. voda. i same prirode. Ovaj oblik ekološke krize izražava stanje propadanja prirodne sredine.. Naravno.može prirodu zaštititi. Jer. Jedan od ekoloških problema je zagađivanje i delom ugrožavanje zemljišta 4 . na prostoru prethodne Jugoslavije. najzaoštreniji oblik ekološke krize je destrukcija. Teži oblik ekološke krize ispoljava se u modalitetu ugroženosti prirodne sredine.u jednom obliku: zagađenja prirodne sredine. razoriti ili je dalje "stvarati" u stanju dinamičke ravnoteže. Naravno. u kojem su neki njeni delovi potpuno uništeni. Mada je uputnije da uloga čoveka bude preventivna. Naime. uključujući i ratno okruženje i sukobe u nas. urbanizacije i adekvatno projektovanje novih tehnologija. Ekološki problemi su brojni i objektivno teški za rešavanje. . sa manje-više neznatnim stepenom. čovek sa tehničkim. jer uzrokuju zastrašujuće oblike destrukcije . Savremeni naš građanin mora formirati ekološku svest i ekološku kulturu u procesu rekonceptualizacije sveta. Taj stadijum ekološke krize zabrinjava našu današnju civilizaciju i izraz je (ne)moći čoveka da "ruši delo i rad prirode koji je omogućio da se on pojavi na ovoj planeti". mora postati organski deo ukupne projekcije razvoja. Posledice lokalnih ratova u savremenom svetu.tj. koji s obzirom na njegovu veliku naučnu i tehničku moć i ekološku svest. Savremeni rat i moderno naoružanje se uzimaju kao najveće zlo za ljudsku i prirodnu sredinu. tokom čitave istorije jedne (naše) civilizacije. Stepen ugroženosti ljudske i prirodne sredine su takvi da bi država morala što hitnije da preduzima mere barem ublažavanja propadanja i ljudske vrste i prirode. Odgovornost za to pada na čoveka. da čovek spreči. Najzad. životne sredine. zaštita prirodne. Stoga je taj prvi oblik ekološke krize objektivno prisutan. . i on se proteže sa različitim intenzitetom faktički sve do polovine XX veka. to zavisi od karaktera usmerenosti i nove skale vrednosti. a da se neki delovi uz kvalifikovanu pomoć i napor čoveka. da ne dođe do ugrožavanja prirodne sredine. Ovaj oblik ekološke krize je po svom karakteru takav da omogućuje prirodnoj sredini moć samoreprodukcije.

kombinacija prenaseljenosti. 0.što je jednako veličini Paname. izraženo statistički. i skoro potpuni nedostatak kanalizacije i postrojenja za prečišćavanje.02% jezera i reke. a jedna trećina usevi i pašnjaci. a 50% njihovih vrsta biljaka i životinja zauvek izgubljeno. To bi takođe bio udarac plodnosti i divoti samog života. do 2000. Ukupne količine vode na zemlji." (P. godine godišnja stopa uništavanja šuma u tropima oko 11. Pogotovu kada se zna da se danas obrađuje svega 10% kopnene zemljine površine. Prema jednom apelu koji je u julu 1991. jedna trećina su šume i savane. godine tri četvtine američkih tropskih šuma može biti oboreno. U bukvalno svakom velegradu sveta u razvoju. Prvi je uništavanje načina života mnogih nedužnih plemena.001% u atmosferi. uništila je ono što su nekad bile čiste vode. zato se ona mora sačuvati u zdravim prirodnim uslovima. popločani gradovi) održava malu biološku aktivnost.(tla) i brojnih prirodnih resursa. Najvažnije od svega je činjenica da su tropske šume sečene brže nego ikada. a jedna procena koja mnogo više uznemiruje (a možda je nerealno visoka) podiže ukupan broj na 20. Međutim dobrim delom "prljavi". i da bi uništavanje ovog fantastičnog skupa zadalo težak udarac stalnoj potrebi ljudske vrste da održi obnavljanje (i poboljšanje) useva otpornih na štetočine.6 milijardi na više od 5 milijardi. te 0. Još jednom je glavni uzrok povećanje stanovništva u svetu tokom ovog veka od 1.i da snadbeva dodatne milijarde potrošača. 0. a produktivnih. koja sadrži 60% tropskih šuma u svetu) brine ekologe. Tako.4 miliona hektara tropskih šuma godišnje . Takođe je tačno i to da ove šume sadrže daleko najveće svetske zalihe biljnih i životinjskih vrsta (sama Panama ima isto toliko biljnih vrsta kao cela Evropa). Kennedy). Preostali deo od 2. čija je posledica rast potražnje za vodom. čak i udeo obradivih zemljišta opada zbog degradacije ili korišćenja u nepoljoprivredne svrhe (putevi.4 miliona hektara.58% u zemljinoj kori. Svake 5 . A sve se to dešava tako brzo. oko jedne trećine zemljišnih oblasti na Zemlji (pustinje. Modernizacija u poljoprivredi ne bi smela da upropašćuje zemljište i smanjuje njegovu plodnost. Nestajanje tropskih šuma (posebno u Latinskoj Americi. nesmotrenog koraka u industrijalizaciji. pokrivaju 97% morskom vodom.01% pokriva polarni led. iz nekoliko razloga. poljoprivredni i industrijski razvoj takođe pogađa kvantitet i kvalitet vodenih zaliha Zemlje. Pritisak stanovništva koji vodi ka uništavanju šuma bi tako ograničio sposobnost globalne poljoprivrede da se obnavlja . Procenjeno je da je 1980. aerodromi itd). godine latinoameričkim predsednicima poslao Gabrijel Garsija Markes i ostali ugledni potpisnici. Voda je kao što se zna značajan ili nezamenljiv prirodni resurs za održavanje života na zemlji. Istraživanja i statistički podaci upozoravaju na alarmantnost ugroženosti prirodne sredine. Porast svetskog stanovništva je takođe ohrabrio masovno ulaganje u navodnjavanje. Pašnjačke oblasti sveta se smanjuju od sredine sedamdesetih godina kako ih preterana ispaša pretvara u pustinju. zemljišta napose. Ono što je Priroda stvorila tokom miliona godina biće od nas uništeno za malo više od 40 godina. gradovi.

1850. gde je desetine hiljada jezera zakiseljeno.da bi konačno bio donesen britanski Zakon o čistom vazduhu dve godine kasnije. Zagađivači kao kisela kiša prenose se vetrom iz Britanije i Nemačke u Skandinaviju.5 milijardi. kao i do uništavanja divljih životinja i ribljih boravišta. Van sumnje je da dolazi do ugrožavanja vitalnih atmosferskih gasova sa kojima je zemlja obmotana. Čak i danas. 1952. koji štiti zemlju i njene stanovnike od štetnog sunčevog zračenja. ljudska bića su ranjivija. će iznositi oko 350 milionitih delova te metana i dr. jer je evidentno i enormno povećanje ugljen-monoksida godišnje. .da nam je biosfera ugrožena. čitavih 150 miliona ljudi u SAD dišu vazduh koji Agencija za zaštitu prirodne sredine smatra nezdravim. potoka i podzemnih rezervoara da bi se navodnjavali usevi. ovo vodi do natopljenih i zaslanjenih zemljišta. stalno su nagrizane. Neki proračuni koje vode stručnjaci Svetske Banke došli su do standarda da se svetsko stanovništvo može stabilizovati na 10 ili 11 milijardi ljudi u drugoj polovini XXI veka. kažu. koji krajem ovog veka prema predviđanjima futurologa. napori razvijenih država da kontrolišu izduvne gasove iz automobila su još skorijeg datuma. a prognoze predviđaju da će 2000. ozloglašeni londonski smog je oduzeo 4000 života i ostavio desetina hiljada bolesnih . Statistika koju vode stručnjaci UN pokazuje da je ljudsko stanovništvo pre 8000 godina bilo 5 miliona.vadi se iz zemaljskih reka. Nedavno. itd. ozbiljno istrošen isparenjima hemikalija kao što je hloro-florougljenik. ekologa i dr. životne sredine bez sumlje se ubraja i demografska eksplozija stanovništva. Kennedy). sve oskudnijih i zagađenih podzemnih rezervoara. jer se ljudsko stanovništvo sada udvostručuje svakih 30 godina. . parametre povećanog zagađivanja i ugrožavanja prirodne sredine. od spomenika Građanskog rata u SAD do Akropolja.godine. Istovremeno. upućuje na zaključak . naučnici su takođe zabrinuti da je ozonski sloj. bilo da je iznad Antartika ili Nove Engleske. godine oko 8. Opširnije o tome P. Javne građevine.. Vremenom. i koji omogućuju život. te 2025. osobito po čoveka.. godine. 1970.7 milijardi. (P. jer veštačke hemikalije permanentno truju danas atmosferu. Zagađivanje vazduha je takođe jedan od ozbiljno prisutnih narastajućih ekoloških problema koji pokazuju iz decenije u deceniju. jezera i unutrašnjih mora koja se smanjuju. Što je šira ozonska rupa. godine 3. ili sa Srednjeg zapada SAD u Kanadu. 6 . ogromne količine vode. godine jednu milijardu. godine brojati oko 6 milijardi. prema raku kože". Kennedy upozorava: "Dim koji se vije nad današnjim kineskim gradovima i loše zdravlje radne snage slični su uslovima u Mančesteru sredinom XIX veka. U razaranje prirodne. te koncentracija atmosferskog ugljen-dioksida.procenjene kao 6 puta većeg protoka vode Misisipija.

bolnica i osposobljenost raznovrsnih kadrova koji će se starati o tom stanovništvu i dr. industrije. generalno uzev. . moramo se opredeliti za ideje koje će izraziti rekonceptualizaciju sveta i koje će objektivno biti efektivni uzročnici novih promena. mogu da ublaže zastrašujuće posledice ekološke katastrofe. Ekološki problemi koje analiziramo su najveći izazovi koje već konfrontiraju naše društvo i zahtevaju globalnu planetarnu novu alternativu civilizacije. nauke i discipline. na desetine miliona samo u zemljama EU je nezaposlenih itd.5% . iscrpljenost sirovina). kako bi pokrenulo globalnu borbu protiv posledica koje je samo proizvelo. jer ona objektivno stvara nove mogućnosti usavršavanja prirode i transformisanja resursa. i 7 . koja po svojoj prirodi više zagađuje u celini prirodnu. nezavisno od tipa i razvijenosti društva ponaosob. te izgradnje stanova.a to dalje znači. Predhodno je pitanje da li tako visok eksponencijalni rast stanovništva može opskrbiti današnji napredak tehnike i proizvodnje. nužno je organizovano izdvajati finansijska sredstva u okviru svakog društva ponaosob. Takav pristup pretpostavlja napuštanje stihijnosti u razvoju. privrede. Razrešenje demografske ekspanzije je. Taj projekat pripada nacrtu jednog drugačijeg shvatanja sveta. u raznim delovima sveta. u kontroli reprodukcije čoveka. organizacije. drugo.Tako enormno povećanje stanovništva na Zemlji najpre povećava gustinu naseljenosti stanovništva. Ekološki problemi savremenog čoveka su toliko obimni i intenzivni da prevazilaze moć efektivne intervencije bilo koje pojedinačne zemlje. Poznato je da u poslednjoj deceniji našeg veka većina zemalja izdvaja ta sredstva u iznosu od 0. tj. škola. za vodom.5% nacionalnog bruto proizvoda. kulture i naravno socijalne etike. Milioni stanovnika umire od gladi. struke. tako veliki porast stanovništva prirodno vrši u velikim razmerama pritisak na povećanje poljoprivredne proizvodnje za neuporedivo većom proizvodnjom životnih namirnica. i naravno. ekonomije. politike. društva. za zaštitu i očuvanje prirodne. u smanjenju populacionog priraštaja. te obim rezervi prirodnih resursa (povećanje potreba za žitaricama najmanje 200 puta.do 2. Moraju se stvarati nove institucije za ekološke probleme koje bi permanentno radile na programskim alternativama. životnu sredinu. životne sredine. Samo zajednički saznajno-praktični napori svih zemalja. Čovečanstvo mora da angažuje sve saznajne resurse naše civilizacije. Tu se kao najbitniji izvor promena nameće i vidi u tehnologiji. Taj proces ekološkog senzibilizovanja ljudi mora da bude permanentan.

od njenih zakona. kako na globalnom tako i na lokalnom planu. svako civilno društvo mora da razvija poseban vid ekološke samosvesti građana. Ono. Prema ovom gledistu. na primer. To jest. za Zapad. I na kraju. To dostojanstvo prirode nam nalaže da konačno prestanemo da svetsku okolinu tretiramo na egoističan. Zelenih partija na Zapadu. za razliku. svaki pojedinac bi morao da razvije privatnu etiku odgovornosti prema prirodi. Interes čoveka u najsublimiranijem smislu poklapa se s interesom ostalog života koji je njegova svetska domovina. podrazumeva ako ne prirodni imunitet socialistickih drustava u odnosu na ekoloske probleme onda.samim poretkom utemeljenu .dugoročan. ne podrazumeva koegzistenciju sa prirodom. koja je postala svemoćna. zakone i norme. U ovom je sadržana i budućnost prirode . 2. Budućnost čovečanstva je prva obaveza čovekovog kolektivnog ponašanja u doba negativnog ishoda tehničke civilizacije. svaka država mora da organizuje specifične institucije. vec njeno savladavanje i podredjivanje covekovim ne uvek racionalnim potrebama. ovaj drugi stav je utoliko ideoloski zaostren sto za izvornu i jedinu zivotnu sredinu ekoloske krize uzima kapitalisticko drustvo.sposobnost efikasnog savladavanja tih problema. Dalje. Ta kriza je samo jedno od ispoljenja temeljne krize civilizacije zasnovane na kulturnom obrascu koji. ekoloske bolesti se ne javljaju kao posledica razvoja nauke i tehnologije. Tu brigu za prirodu. i sredini u kojoj živi i radi. cele biosfere. utilitarističkopragmatičan način. poput recimo. Danas je sazrela teorijska i politička svest da je pitanje budućnosti čoveka neraskidivo povezano sa pitanjem budućnosti prirode. mogu da preuzmu brojne nevladine organizacije. Ali dok je u prethodnom slucaju naglasak na Zapadnoj civilizaciji i domasaju njenih vrednosti. načela. pacifistički i ekeološki pokreti. od kulture americkih Indijanaca. koje će obavezivati sve zemlje sveta. nego na takav nacin zavise od prirode drustvenog poretka da napadaju samo kapitalisticka drustva. svakako. naravno bez ikakvog pokrica u samoj stvarnosti. već princip odgovornosti prema prirodi shvaćen kao ljudska samoodgovornost. Dostojanstvo čoveka je nemoguće izgraditi bez dostojanstva prirode. ekološku kulturu. Ugrožena budućnost prirode i čoveka traži jednu novu etiku solidarnosti sa organskim svetom čiji smo mi neraskidivi deo. njihovu . U pitanju više nije princip nade. mora da se odvija na svim nivoima podjednako. standarde. Postoji jos jedan stav koji je srodan upravo skiciranom stanovistu posto i on ekolosku krizu vezuje za isti deo savremenog sveta. ustanove i organizacije koje će na lokalnom planu da razvijaju ekološku svest. 8 . principa i konvencija. Ekoloske krize savremenog zapadnog sveta Ima misljenja da je upravo racionalisticki nacin ostvarenja programa izvor svekolike pa i ekoloske krize savremenog zapadnog sveta. To učenje nove ekološke kulture mora da krene od svetske zajednice.

Ono. drzi centralni motiv kapitalisticke proizvodnje . tu stvarnost u Srbiji dodatno opterecuje ne mali primitivizam koji cesto ume da se ispolji i na najdrasticniji nacin.profit . nadu bez daljega podgreva vec prilicno rasirena ekoloska svest i vec uveliko razgranata mreza institucija (sve do ekoloske policije) koje rade na osujecenju zle ekoloske sudbine. koji inace nisu skloni osnovnoj ideoloakoj predpostavci ovog stanovista. Medjutim. Dubinski drustveni uzrocnik tih problema svakako treba traziti u ustrojstvu i kulturnim pretpostavkama savremenih drustava. i ritmu evolucije ljudskog drustva. sva ona dele uverenost u mogucnost potpune ekoloske katastrofe. Ipak.Interesantno je da ne mali broj istrazivaca u ovoj oblasti. ipak. Nije mali broj onih koji su sacuvali stav ekoloskog optimizma uprkos cinjenicama koje. samo jedan oblik zivota unutar planetarne ekosfere“.za glavni izvor mogucnosti ekoloskog sloma savremenog sveta. prema stavu ekoloskih optimista. Otuda se ekoloska kriza smatra izrazom vremenom akumuliranih posledica humanocentricnog ponasanja ljudske vrste prema prirodi. Naravno. Rihta smatra pomodnim. Ukratko. Prikupljeno je mnogo empirijskih dokaza o sumornoj stvarnosti ekoloskih problema. radi kakve-takve potpunosti treba napomenuti da ova uverenost nije opsta medju naucnicima. „mi smo humanocentricni jer ignorisemo cinjenicu da je covecanstvo u svim njegovim tako razlicitim i osobenim kulturnim ispoljenjima. sto predstavlja ekolosku sustinu covekovog razaranja prirodne okoline. prema tom stanovistu. Ipak. Jagma za sto vise proizvoda koja je u tim drustvima podsticana sirenjem kruga prestiznih i potrosackih 9 . dolazi zbog nesrazmere „u ritmu evolucije prirodne okoline. Napokon. treba reci da u rivalskom odnosu prema navedenim stanovistima stoji misljenje po kome do prekidanja zivotnih ciklusa u ekosistemu. savremena nauka preko tehnologije ne proizvodi samo probleme za ljude. kao celine. nezavisno od razlicitosti sagledavanja dubinskih socijalnih izvora ekoloske krize. kao dela te celine“. Ona istovremeno predstavlja mocno sredstvo njihovog resavanja. Medjutim. kako izgleda. ekoloska kriza savremenog sveta nije tek himericni proizvod pesimizmom opterecenog duha. izgleda da se za preterani ekoloski optimizam ne moze pribaviti mnogo razloga. po njemu. odgovornost za savremeno bedno stanje covekove prirodne okoline neopravdano prebacuje sa (kapitalistickih) drustvenih pritisaka na humanocentrizam. R. pruzaju osnov jedino za strah i brigu. Uzgred receno. Inace. sa kog se sagledavaju dubinski drustveni uzroci skoro hronicne ekoloske krize modernog sveta. U tom pravcu su narocito delotvorni odgovarajuca zakonska regulativa i poreska politika kojima se onemogucava ili obeshrabruje ekoloski opasno ponasanje bilo koje vrste. Sledece stanoviste. koja proizilaze iz pomenutih stanovista.

A tu su i mnogi drugi negativni ucinci (na primer. otrovan ili radioaktivan otpad itd.potreba. Raznorazne mogucnosti savremene tehnike proizilazi iz njene fantasticne efikasnosti. Tehnika je. Ne bore se na zivot ili smrt neposredno. Medjutim. Ali ta okolnost je samo jedan akter u drami opstanka zivog sveta. vec zbog zovekove mnogo puta potvrdjene sklonosti da prevrsi meru. Snagu interesa a i ekonomski niposto se ne razlikuju od drugih. U kostac se drze Tanatos i Eros. iznad svega. prema svojoj moci. u odsustvu svesti o posledicama njene nekontrolisane upotrebe.(eventualno) ekoloska svest i covekov nagon za samoodrzanjem. a za drugo . Do nesrecnih ishoda. geometrijski aksiomi zadirali u interese ljudi i oni bi morali biti promenjeni. nije opravdano tehniku kao takvu smatrati odgovornom za njenu ekoloski opasnu upotrebu. vec i da.unistavanje suma i iscrpljivanje sirovina.). da postupa protivno onom grckom: „najbolja je mera“. Rezultat toga je sve vece obilje roba. sto podrazumeva sve opseznije i intenzivnije zahvatanje u prirodu. kojima je posredstvom tehnologije i sama kumovala. dakle. sile razaranja i sile zivota. ne dolazi zbog tehnici imanentnog zla. U svakom slucaju. Ali kao sto lek usled neodmerene upotrebe postaje otrov. Ne treba mnogo maste da bi se dokucila velicina opasnosti kojoj sprega pohlepnog ekonomskog interesa i konstatovane efikasnosti savremene tehnike. Ona do neslucenih granica povecava mogucnosti proizvodnje novih vestackih elemenata cesto neuklopivih u funkcionalnu ravnotezu ekosistema i unistavanja njegovih vitalno vaznih delova. u stvari. uglavnom su lako savladive. Kad bi. Medjutim. nepromisljeno koriscenje moderne tehnologije u ekosistemu proizvodi dejstva potpuno analogna onima koje rak izaziva u tkivu organizma. Na strani Tanatosa je sve a na strani Erosa . potrebama profita zahteva se sve vise sirovina. posto 10 . jer za savremenu nauku sve ekoloske opasnosti. Da bi se sagledali izgledi te drame da se zavrsi kao tragedija. izlaze zivi svet na zemlji. cak i onih cije je ocuvanje pretpostavka opstanka zivota na Zemlji. Svakom coveku. treba jos zamisliti snagu ekonomskih interesa. kao lek. ali i sve vece iscrpljivanje prirodnih resursa. Njena kontrolisana i promisljena upotreba na razne nacine oslobadja coveka. kaze on. Nacin njene upotrebe ce odluciti o zivotu ili smrti. doprinosi da dokazano nadmocni Tanatos ne odnese konacnu pobedu i ne odstrani zauvek sa Zemlje tu cudesnu „groznicu materije“ (sto na jeziku Duska Radovica znaci: zivot). Takvom svojom efikasnoscu tehnika daje coveku moc geoloske sile. za koga se ne postavlja ono hamletovsko biti ili ne biti zbog apriornog opredeljenja za biti. Primer za prvo je proizvodnja sve veceg broja hemijskih preparata. Izgledi da se to predupredi nisu mali. nego za ovladavanje tehnikom. Jedno je izvesno. planiranim zastarevanjem i. ekoloska scena nase planete pruza uzbudljiv prizor. tako i koriscenje tehnike nenormirano svescu o njegovim ekoloskim posledicama postaje pretnja smrcu celokupnom zivom svetu na zemlji. ostaje ne samo da se nada. najbolje je predvideo Lenjin.

Ovo je razlog zbog čega vlade i specijalizovane agencije pojedinih država u svetu sistematski pomažu u organizovanju timova istraživača koji se. posveti pažnju fundamentalnom proučavanju klimatskih promena i pratećih efekata (globalne i regionalne klimatske promene. produzetak zivota moze staviti iznad svih drugih zivotnih ciljeva.ona. neophodno je da se ciljevi saobraze potrebama opstanka zivota na planeti. proučavanje raznih klimatskih scenarija. 3. Covecanstvo ce izbeci ekoloski slom planete. preko svojih odgovarajućih institucija. u slucaju savladavanja ekoloske nevolje ovo smanjenje odnosi se na luksuz (tamo gde ga ima). itd. Rezultati ovih proučavanja. U novije vreme. Prema Svetskoj meteorološkoj organizaciji globalne promene su promene u neorganskom i organskom svetu kao i u čovekovoj aktivnosti u društvu u celini. koje nastaju kao posledica delovanja klimatskih promena da bi se ili pojačavale ili slabile u zavisnosti od njihovog intenziteta. uopste zeli. stanje ozonskog omotača. Sasvim je sigurno da ova istraživanja mogu da se obave samo na interdisciplinarnom nivou. kao i tehnika. nadovezuju društveno-ekonomski činioci. bave istraživanjima u navedenim oblastima. koje nastaju kao posledica delovanja klimatskih promena da bi se ili pojačavale ili slabile u zavisnosti od njihovog intenziteta. A to bi se moglo zeleti. sto znaci i svoj sopstveni. Naravno. počinje da pomera fokus svog interesovanja ka programima vezanim za proizvodnju hrane. pa i ljudski. treba da posluže za utvrdjivanje: • reakcije poljoprivrednih biljaka na klimatske promene i zemljišne uslove. naučna javnost u meteorologiji. sada već intenzivno. zaštitu životne sredine i ispitivanje klimatskih promena.). fizici i hemiji. moze da sluzi razlicitim ciljevima. ako nigde drugde. 11 . To je razlog zbog čega društvo treba da. ako se bude drzalo preporuke koju je Sokrat dao jednom svom savremeniku videvsi ga u bedi. Klima. promene u intenzitetu ultraljubičastog zračenja. ako se taj opstanak. promene u koncentraciji gasova “staklene bašte”. koji mogu da se odvijaju ili samostalno ili u saradnji s većim institucijama u svetu. Klimatske promene Prema Svetskoj meteorološkoj organizaciji globalne promene su promene u neorganskom i organskom svetu kao i u čovekovoj aktivnosti u društvu u celini. naime da pozajmi od samog sebe na taj nacin sto ce smanjiti svoje obroke. jer izgleda da se u ekoloskom kontekstu. zemljište i biljke predstavljaju osnovu poljoprivredne proizvodnje na koju se potom. Svakako da klimatske promene značajno utiču na pojavu novih pristupa u poljoprivrednoj nauci i praksi.

vodnim. U ovim transformacijama energije. insekata i pojave biljnih bolesti itd. ili rafinerija nafte. ukupno ocenjujući. u oblastima gde zemljište teško zadržava vlagu. i 4) pretvara u dugotalasno zračenje. čime se značajno čuvaju zalihe vode. moguće je da se ovi bilansi izmene do stepena kada dolazi do pojave lokalne cirkulacije vazduha između nje i okolnih njiva koje nisu navodnjavane. izmena toplotnog i vodnog bilansa zemljišta može da se odvija i kontrolisano. 4. Zagađenost u Crnoj Gori Kvalitet životne sredine u Crnoj Gori je. npr. • značaja globalnih promena klime i zemljišta. • stepena uticaja atmosferskog ozona i ultraljubičastog zračenja na različite biljne vrste i • uticaja klimatskih promena i zemljišta na biodiverzitet. Globalne promene ne uključuju samo fizičke već i biohemijske procese. hemijskim i mikrobiološkim karakteristikama u znatnoj meri određuje toplotni i vodni bilans sistema zemljšte-biljka-atmosfera. Navodnjavanjem njive. pojavu korova. 2) troši na isparavanje sa vode. podizanjem šumskih pojasa. golog zemljišta i biljaka. zemljište sa svojim fizičkim. U tom pogledu. na izuzetno visokom nivou. 3) troši na zagrevanje vazduha. Bilo kakvo narušavanje osetljive ravnoteže ovog sistema vodi ka promenama u toplotnom i vodnom bilansu. što je svojevrsni odgovor zemljišta na bilo koju vrstu čovekovog nekontrolisanog ponašanja. • reakcije tropskih agrosistema na klimatske promene i zemljišne uslove. Svakako da do izmena navedenih bilansa zemljišta može da dođe na regionalnom pa i globalnom nivou. programa stvaranja sorti i hibrida za uslove izmenjene klime i zemljišta. navodnjavanjem ili izmenom karaktera podloge putem nekih od agrotehničkih mera. Ovi procesi su u većoj meri uslovljeni jedni s drugim što smo bliži tlu gde se energija sunčevog zračenja: 1) pretvara u organsku materiju putem fotosinteze. svakako da ponajviše interesuje poljoprivrednu nauku i praksu da bi pravovremeno mogli da reaguju. ilustrativan je podatak da je podizanjem poljozaštitnog šumskog pojasa. U kolikoj meri do tih izmena može da dođe. Na teritoriji Crne Gore ne postoji nijedna hemijska ili farmaceutska industrija.• značaja globalnih klimatskih promena i zemljišnih uslova za poljoprivredne ekosisteme i prilagodljivost poljoprivrednih biljaka na te promene. moguće da se isparavanje smanji i za 20%. Međutim. ali iako je najveći deo Crne Gore praktično 12 .

Jedna od dodatnih zagađujućih materija je i emisija policikličnih aromata iz fabrike anoda koji imaju moguća kancerogena svojstva. a sve zajedno čine mrežu koja obuhvata veća područja ili državu. Zato se preporučuje. koja prelazi normu za pet do 20 puta u odnosu na propisanu. da kada pozivamo i kada smo pozvani . ali nisu opasne po zdravlje. Iste te materije nalaze se u povećanim koncentracijama i u svakom naseljenom mestu u Crnoj Gori. tako da su nivoi zračenja mobilnih aparata daleko niži nego kod nas. koja je dovoljna za kvalitetnu komunikaciju. već da stepen zagađenja prelazi dozvoljene granične vrednosti. 13 . kojima se i ostvaruje ćelijska veza. a ne tehnologija. 5. odnosno stari automobili i neadekvatno gorivo čiji se kvalitet ne kontroliše. Označiti neki deo kao "crnu tačku” ne znači da je na tom prostoru ugrožen život stanovništva. pri čemu povremenim ili stalnim signalom održava vezu sa baznom stanicom. zanemarljiv za pješake u blizini stubova. ćelija. ali mora se naglasiti da je naša dozvoljena norma 30 puta stroža nego bilo koja u svetu. odnosno dovode do povećanja njihove alkalnosti. Opasnost predstavlja činjenica da bazeni crvenog mulja i dalje cure i time ugrožavaju podzemne vode. Kada se korisnik udaljava ka periferiji jedne ćelije. Kada se završi razgovor. telefon prelazi u prazan hod.nezagađen. I predajnici repetitorskih uređaja i mobilni telefoni imaju automatsku regulaciju pojačanja i za vrlo kratko vrijeme od početka uspostavljanja veze počinju da rade na minimalnoj snazi. Štetnost mobilnih telefona Mobilni telefoni zasnovani su na mreži repetitorskih stanica (tzv. odatle i naziv 'cell phone' – ćelijski telefon) koje pokrivaju manje područje. Uzrok takvog zagađivanja su motorna vozila. postoje određene crne tačke koje odstupaju od takvog kvaliteta. 'stand-by'. Sačekajte pre nego što prinesete mobilni uvetu. tzv. tako da nađene koncentracije jesu veće u odnosu na pravilnik. a da korisnik to i ne primjeti. Mobilna telefonija u razvijenim zemljama ima mnogo gušći raspored repetitora u urbanim sredinama. Mjerenjima je ustanovljeno da je nivo štetnih zračenja antena repetitorskih stanica.sačekamo 2-3 sekunde da se uređaji podese kako bi radili sa minimalnom snagom za kvalitetnu komunikaciju (pa tek onda prinosimo telefon uvetu). u cilju smanjenja štetnog zračenja. signal sa stanice slabi i telefon preuzima druga ćelija. Tamo gje je dolazilo do ekoloških incidenata uzrok je uglavnom bio nemar. Zabeležena je i povećana koncentracija fluorida u vazduhu.

vidljivog svjetla. alergije. a malu djecu do 6 mjeseci starosti ne bi trebalo uopste izlagati suncu. trava. Razlozi za sve veći broj oboljenja kože su promjene u ozonskom omotaču zemlje. reflektuju manje od 10 % pristiglog zračenja. Zato je posebno djecu i mlađu populaciju potrebno pravilno zaštiti.9 puta se češće javlja akustički neurinom (benigni tumor) nego što je slučaj na drugoj strani. Izlaganje suncu pored pozitivnih uticaja (kao što su pravilan rast i razvoj kostiju) ima i mnoštvo štetnih uticaja na čovjeka. a samo 10 % otpada na UV zračenje. oblaci. UV zrake prodiru i u vodu pa se na dubini od 1 metra javlja oko 40 % zračenja s površine. Što je UV zračenje? Sunčev spektar zračenja sastoji se od toplinskih (infracrvenih) zraka. dipl. Najvažniji uticaj na intenzitet sunčevih zraka na površinu Zemlje ima visina Sunca (godišnje doba). zbog čega plivači moraju biti oprezni. saopštili da posle desetogodišnjeg korišćenja mobilih telefona raste opasnost od tumora u uhu. te razne degenerativne i maligne bolesti kože. Opasnost od UV zračenja je različita kroz godinu i tokom dana. za koje mnogi misle da su najbrži i siguran način za postizanje preplanulog tena. Većina prirodnih površina. Preuzeto sa web-a: Dušan Janjić. bez oblaka. Tako prekomjerno izlaganje suncu bez zaštitnih sredstava može prouzrokovati opekotine. Konstatovan je i slučaj kancera na desnoj strani mozga u obliku loptice kao posljedica velike upotrebe mobilnog telefona. oštećenja očiju. UV zračenje jače je kad je nebo vedro. ali i sve popularniji solarijumi. el. na infracrveni 40 %.Švedski stručnjaci na Karolinska institutu su 2004. Na strani na kojoj se obično koristi mobilni telefon 3. Kako nije moguće živjeti bez povremenog izlaganja suncu. Uticaj sunca na ljudski organizam je kumulativan pa se štetne posljedice prekomjernog sunčanja u djetinjstvu i mladosti odražavaju tek u starijoj dobi. inž. refleksija na zemlju te atmosferski ozon. Na vidljivi dio sunčevog spektra otpada 50 %. dok snijeg može reflektovati i do 80 % zračenja. nadmorska visina. 14 . potreban je oprez prilikom boravka na suncu. UV zračenje 10 % sunčevog spektra otpada na ultraljubičasto (UV) zračenje koje je biološki najaktivnije. zemlja i voda. te ultraljubičastog (UV) zračenja.

a standardizovan je od Svjetske zdravstvene organizacije. to je veća mogućnost njegovog štetnog djelovanja. odnosno zbrajaju u ljudskom organizmu. Iako je u ukupnom sunčevom zračenju udio UV zraka mali.0) rano ujutro i kasno poslije podne ne postoji gotovo nikakva opasnost. međunarodne komisije za neionizirajuće zračenje i od Programa Ujedinjenih nacija za brigu o okolini. sposobnosti stvaranja eritema (crvenila) i pigmentacije (tamnjenja) kože.9) 10–12 sati ujutro i od 14-16 sati poslije podne. Stepen opasnosti od UV zračenja za sredinu ljeta. UVA: štetno djeluje na oči UVB: predstavlja najveću opasnost za ljude uzrokujući degenerativna i maligna oštećenja kože UVC: ne dopire do zemlje jer ga apsorbuje ozonski omotač Negativni tragovi UV zračenja se akumuliraju. za vedar dan je: VELIKA opasnost od UV zračenja (UV index veći od 9. Kako se zaštiti od sunca? Izbjegavajte duže izlaganje suncu od 10 do 16 sati – pazite da niste na suncu u 15 . Što je UV indeks? UV indeks pokazuje stepen opasnosti od UV zračenja. za razliku od svjetlosnog (vidljivog) i toplinskog (infracrvenog) zračenja koje čovjek može zapaziti svojim osjecajima (svjetlost – očima.0) 12 – 14 sati. problemi koje može izazvati su znatni ako mu se izlažemo prekomjerno i bez zaštite. Svjetske meteorološke organizacije. kad svijetliji i tanji oblaci propuštaju više ultraljubičastog zračenja. Izražava se brojčano od 0 (niska opasnost) do 10 (vrlo velika opasnost). UV zračenje se dijeli na tri vrste ultraljubičastog zračenja: UVA.0 do 6. Zračenje je najjače između 12 – 14 sati. UVB i UVC zračenje. kada sunčevi zraci padaju okomito na zemlju te po ljeti.0 do 8. VISOKA opasnost od UV zračenja (UV index od 7. Na temelju talasne daljine zraka. a toplinu – kožom).9) 8-10 sati ujutro i 16-18 sati poslije podne i MALA opasnost od UV zračenja (UV index manji od 4. UMJERENA opasnost od UV zračenja (UV index od 4. Što smo duže izloženi UV zračenju. UV indeks je mjera količine UV zračenja koja odgovara njegovom djelovanju na ljudsku kožu.UV zračenje je dio spektra sunčevog zračenja koji ne možemo zapaziti našim osjecajima.

Dr. to jest svela na minimum. zaštitu stručnog lica i zaštitu okoline od rentgenskog zračenja. korišćenjem visoko osjetljivih folija. One podrazumijevaju: • • • zaštitu pacijenta. stavljanjem olovne zaštitne prečage na grudnu kost i štitnu žlijezdu pacijenta. Odaberite laganu i prozirnu odjeću koja pokriva veće površine tijela (duge rukave i duge nogavice) i od prirodnih je materijala (pamuka. lan). Kako se sprovodi zaštita od rentgen zračenja Zaštita od rentgen zračenja se sprovodi na sljedeći način: • • • • • • • stavljanjem olovne zaštitne prečage na gonade pacijenta. korišćenjem visoko osjetljivih filmova (kada se upotrebljava visoko osjetljivi film doze zraćenja se smanjuju na minimum). Da bi se opasnost od rentgen zracenja otklonila. Glavu zaštitite kapom. Oči zaštitite sunčanim naočarima. Važno: ukoliko je pacijentkinja trudna ili postoji mogućnost da je trudna u tom slućaju se rentgenska snimanja ne smiju raditi! Važno: svi pacijenti do 45-e godine života su obavezni da u toku snimanja nose zaštitu od zračenja koju mu daje ovlašćeno lice u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se vrši snimanje. a malu djecu (do 6 mjeseci) uopste ne izlagati suncu.. bez zaštite. širine izvora zračenja. redovna kontrola rentgen aparata i osoblja.vrijeme najjače insolacije duze od 15 min.. Mladen Filipović. radiolog Ultrazvučna dijagnostika 16 . suženjem blende tj. zaštitna kecelja za stručno lice. postoje mjere zaštite koje se sprovode prilikom snimanja. Koristite sredstva za zaštitu – kreme sa zaštitnim faktorom zavisno od vašeg tipa kože i to na svim otkrivenim dijelovima tijela. Rentgensko snimanje Svaka vrsta zracenje nosi sa sobom odredenu dozu opasnosti po živu celiju.

Na taj način ultrazvučne sonde funkcionisu kao piezoelektrični pretvarači (odašilju i prihvaćaju ultrazvučne talase). Indikacije za te preglede predstavljaju bolesti kardiovaskularnog aparata. konveksne (zakrivljene) i linearne sonde. Moderni ultrazvučni aparati vrlo su složeni. a njegova neškodljivost odavno je dokazana. Ultrazvučni izvori emituju ultrazvučne talase određene frekvencije.000 titraja u sekundi (iznad 20 kHz). CD). Može se reći da je arteriografija znatno pridonijela napretku medicine uopste. Angiografija Angiološki pregledi predstavljaju kontrastne invazivne dijagnostičke radiološke metode pregleda srca i krvnih žila. Na kožu je potrebno nanijeti gel koji istiskuje mjehure zraka između kože i sonde.Ultrazvuk (UZV. Prema dosadašnjim istraživanjima. Oni su postali nezamjenjive u dijagnostici kongenitalnih vaskularnih malformacija. Uređaji se sastoje od pretvarača (sonde) i kućišta aparata s monitorom i perifernim jedinicama (npr. digitalnoj suptrakcijskoj angiografiji (DSA). koja prelazi prag čujnosti ljudskog uha. sadrži piezoelektrične elemente-kristale koji emituju i primaju natrag odbijene valove zvuka. ultrazvuk je u svakodnevnoj upotrebi već 25 godina.12 MHz. dr. Sonda je najosjetljiviji i najskuplji dio ultrazvučnog uređaja. ultrazvuk nije pokazao nikakve štetne biološke ili mehaničke efekte za ljudski organizam i u dijagnostičkim dozama pokazao se potpuno sigurnim. ateromatoze. Nema ionizirajućeg zračenja pa se pretraga može ponavljati više puta. centralnog živčanog sistema. ehosonografija) metoda je oslikavanja unutrasnjih organa koja se temelji na principu refleksije zvučnih talasa. sredoprsja i pluća. kako bi se na ekranu prikazala odgovarajuća slika. Kao dijagnostička tehnika. Područje primjene angioloških pregleda posljednjih se godina stalno proširuje zahvaljujući novoj tehnologiji. U svakodnevnom radu najčešće se koriste sektorske. med. pisač. ultrasonografija. a iznosi više od 20. U poredjenju sa CT i MR. Sonda je dio aparata koji se postavlja na kožu pacijenta iznad organa koji želimo pregledati. tromboze i embolije te u dijagnostici tumora i oboljenja parenhimnih organa. trbušnih organa i urogenitalnih organa. ultrazvuk je znatno jeftiniji i dostupan svakoj zdravstvenoj ustanovi. Ultrazvuk je mehanička vibracija vrlo visoke frekvencije. Preuzeto sa web-a: Marzena Renata i Mazur Grbac. U medicinskoj dijagnostici koristi se ultrazvuk frekvencije između 2 . koji se reflektuju od tkiva i potom primaju putem detektora. 17 .

kako pacijenata. Mr. savremene metode dijagnosticiranja i pregleda bile su potpuno nezamislive. kao i ostale radiološke dijagnostičke metode. smanjen broj trombocita. Berislav Budiselić. Te promjene koje zračenje izaziva na živim organizmima nazivamo biološkim djelovanjem zračenja pa je stoga potrebno provoditi mjere zaštite od zračenja. tako i profesionalnog osoblja. nosi sa sobom određen rizik zbog mogućih posljedica zračenja organizma malim dijagnostičkim dozama. Apsolutnih kontraindikacija za pregled CT uređajem nema. dr. Jedan od uređaja koji to omogućava jest uređaj za kompjutersku tomografiju . CT-dijagnostika. zbog velikog broja radioloških pregleda koji se svakodnevno izvode treba o njemu voditi računa. kao i ostalim radiološkim pregledima (uz odgovarajuće mjere zaštite). 18 . zaštitnih naprava u prostoriji gdje se obavlja pregled i licnih zaštitnih sredstava. Osnovna je prevencija postojanje opravdane medicinske potrebe za CT-pretragu. dr. Rendgensko zračenje ima sposobnost ionizacije zbog čega ono može.Kontraindikacije za tu vrstu dijagnostike jesu opste loše stanje pacijenta. kao i dokazana alergija na jod. što znači da se i trudnica može podvrgnuti CTpregledu. korektnog i brzog obavljanja pretrage te korištenja zaštitnih sredstava za nesnimane dijelove tijela. produženo vrijeme krvarenja. Zahvaljujući modernoj tehnologiji. U vremenu prije samo stotinjak godina. djelovati na živa tkiva. Melita Kukuljan. Zaštita profesionalnog osoblja sastoji se od zaštitnih naprava na rtg aparaturi. ako za to postoji vitalna indikacija. dr. U slučaju alergijske reakcije na jodno kontrastno sredstvo.med. Relativna je kontraindikacija trudnoća. Zaštita pacijenta sastoji se od pravilne indikacije za izvođenje tražene pretrage. Upravo je rano otkrivanje bolesti jedan od ključnih elemenata u procesu liječenja bolesnika. Iako je rizik malen. Prof. radiološki tim spreman je adekvatno intervenisati.CT. putem niza fizikalnih i hemijskih učinaka. danas je na poprilično jednostavan način (za pacijenta i ljekara) moguće stvoriti kompletan prikaz unutrašnjosti organizma i na temelju toga postaviti odgovarajuću dijagnozu. koji je sastavni dio kontrastnog sredstva. med. Kompjuterska tomografija Intenzivnim razvojem moderne medicine i tehnologije postignut je ogroman napredak u mogućnostima ranog otkrivanja i dijagnosticiranja bolesti. Opravdano izlaganje zračenju kod CT-pregleda bolesniku donosi veću korist nego što je opasnost od posljedica zračenja. kao što su olovne pregače i štitnici. sc. sc.

kod kojih se smanjivanjem otpora vodiča smanjuje i količina energije potrebna za održavanje magnetskoga polja. a vezana uz uski otvor kućišta u kojem se nalaze tokom pregleda. Danas se za snimanje magnetnom rezonancom koristi termin MRI (Magnetic Resonance Imaging). Skuplji je način aktivna zaštita kod koje se koriste dodatni solenoidni magneti izvan kriogene kupke. Postoji nekoliko tipova magneta (permanentni. Ideja se sastoji u tome da se pojedina meka tkiva u organizmu razlikuju prema količini vode. odnosno polja koja se šire izvan granica prostorije snimanja. Osnovni je dio svakog MRI sistema glavni magnet. Iako pregledi MR-uređajima ne pokazuju znake štetne za ljudsko zdravlje. što je jako povoljno za dobijanje velikih kontrasta slike. otpor zavisi i o temperaturi zavojnice koju je moguće kontrolisati. Jedan su od glavnih problema vezanih uz MRI zalutala magnetska polja.5 T ne izaziva vidljive biološke znake.Magnetna rezonanca Magnetna rezonanca je pojava koja omogućava dobivanje kvalitetnih tomografskih presjeka ljudskoga tijela s velikom rezolucijom. To je moguće jer vodikovi atomi imaju spin. Zbog toga su razvijene dvije vrste zaštite: pasivna i aktivna. Do sada nisu uočeni nikakvi biološki znaci na fetusima. utvrđeno je povećanje temperature tijela za 0. svjetlosnih efekata pri pomicanju očiju i metalnog okusa u ustima. odnosno vodikovih atoma. a kasnije se zahtijeva pismeni pristanak bolesnice za pregled. Faradeyeva kaveza u zidove sobe za snimanje i ne iziskuje velike troškove. Ponekad je problem i klaustrofobija kod određenog broja pacijenata. posebno u toku organogeneze u prvom tromjesečju trudnoće. a mi ističemo supravodljive magnete (većina modernih aparata). ali ipak zadržava magnetno polje unutar granica. Pasivna se postiže ugradnjom tzv. Otpor zavisi i o materijalu zavojnice te o njenoj dužini i presjeku. Magnetno polje indukcije 1. Međutim. Zbog toga se trudnicama savjetuje odgadjanje pregleda do završetka prvog tromjesečja. što rezultuje njihovim specifičnim ponašanjem kada se nalaze u jakom magnetskom polju. a koji ograničavaju magnetno polje unutar prihvatljive površine. pri korišcenju magnetnih polja indukcije 4 T ili više vidljiva je pojava vrtoglavice. elektromagneti). umjesto starog termina NMR. Međutim. pretpostavlja se da su oni ipak mogući. Nadalje. budući da vode u tijelu ima u izobilju.3 stepena C zbog primjene visokofrekventnih impulsa. 19 .

Hmm. Naprimjer. Neke činjenice Ozon je gas. a njegova hemijska konstitucija utvrđena je 1872. Temeljem tih činjenica lako je zaključiti koje osobe ne smiju biti podvrgnute MRIpregledu: ljudi s raznim protezama.50 km iznad površine zemlje. dok će pregled zdjelice biti ometan artefaktima. stranim metalnim tijelima (šrapneli. Zbog toga je bitno upoznati bolesnike i osoblje s mogućim štetnim učincima MRI. Kada je 1985. ali čine velike artefakte na MR-slici i one predstavljaju relativnu kontraindikaciju. Ipak. Najveća koncentracija ozona u prirodi nalazi se na 10 . U većim količinama... Predlažem Vam dozu zdravog razuma i umereno do nikakvo sunčanje [radi sunčanja]. Koštane endoproteze ne mogu se pomjeriti iz mjesta. tj. Oni predstavljaju ozbiljnu opasnost za bolesnika. zrna). u stratosferi. najrazvijenije zemlje sveta međutim njihova reakcija biva prilično brza ako uzmemo u obzir da je bilo reč o potpuno novim otkrićima koje je bilo neophodno detaljno proveriti. alotropska varijanta kiseonika sa tri atoma. reklame sa raznoraznim čudotvornim zaštitama od UV zračenja počinju da "zagađuju" etar a kozmetičke kompanije trljaju ruke sve podgrevajući priču o [nespornoj] štetnosti ultraljubičastih zraka i objašnjavajući da baš njihov preparat omogućava sunčanje kao da nema apsolutno nikakve opasnosti. Najveći zagađivači. ali i sam MR-uređaj jer se pod uticajem magnetnog polja pretvaraju u projektile. gas korišćen u raspršivačima) i haloni. logično. protokol nije ograničio proizvodnju svih bromida (u koje spadaju i haloni). Hemikalije koje najviše ugrožavaju ozonski omotač su hlorofluorokarboni (CFC. OZON Letnje temperature su tu. Otkriven je u bllizini električnih mašina 1785.Posebno se treba osvrnuti na feromagnetske metalne predmete u blizini magnetnog polja. možemo učiniti dobar MR-pregled mozga bolesniku s umjetnim kukom. godine postalo jasno da se ozonski omotač stanjuje iznad Zemljinih polova. ozon je otrovan bledoplav gas veoma neprijatnog mirisa i prilično reaktivne prirode. proizvođači ovih supstanci su. Protokol o supstancama koje uništavaju ozonski omotač potpisan u Montralu 1987 godine uz pomoć Programa za zaštitu okoline UN (United Nations Environment Programme) drastično smanjuje proizvodnju hlorofluorokarbona. umjetnim srčanim zaliscima. 20 . osoblje. Prepoznatljivog je mirisa koji se javlja posle grmljavine ili oko električnih uređaja koji varniče. geleri. naučnici su jednoglasno označili industrijsko zagađenje kao glavnog krivca. pace-makerima. kao i metalni klisevi na operisanim intrakranijalnim krvnim žilama. Kod toga apsolutnu kontraindikaciju predstavljaju pace-makeri i metalna strana tijela u oku ili mozgu.

21 . nije značajno popravio od uvođenja ovih pravila. jednog od naučnika koji je otkrio ozonski "rupu" 1985. ovaj problem stoji i kao pokazatelj pogrešnog načina razmišljanja sa kojim se pristupilo ovom slučaju. Sada međutim mi jednostavno nemamo takav luksuz. Korišćenje ovih supstanci je manje štetno po ozonski omotač od CFC jedinjenja ali prema rečima Dr Joe Farman-a. kao i fizičkih i hemijskih faktora koji utiču na te procese.Šta dalje? Kako se istanjeni ozonski omotač koji sada svakodnevno prate nekoliko satelita i veliki broj meteroloških balona. supstance koja se koristi u raspršivačima [dezodoransima i sl. kao i još neke institucije. naučnici su počeli da proširuju listu susptanci koje nepovoljno utiču na ozonski omotač. .heksahlorobutadien.] i čija je proizvodnja ograničena Protokolom. Ozonska rupa je zapravo neodgovarajući termin pošto je reč o istanjenju ovog omotača na polovima a ne na potpunom nestanku ozonskog sloja. sarađuju u zajedničkom poduhvatu potpunog objašnjavanja svih procesa koji se odvijaju u višim slojevima atmosfere. 1301.halon-1202. rastvarač i sirovina u petrohemijskoj industriji.6-bromo-2-metoksil-naftalin. U poslednjih nekoliko godina NASA i ESA (Evropska svemirska agencija). .n-propil bromid. takođe i nusprodukt hlorisanja u hemijskoj proizvodnji. . rastvarač. Na konferenciji na kojoj je potpisan Montrealski protokol procenjeno je da trenutna godišnja potrošnja iznosi 5000 do 10000 tona kao i da je realno očekivati da do 2010 godine dostigne 20000 do 60000 tona godišnje. koji se koristi za dobijanje metil bromida. godine "problem sa ovim supstancama nije tragičan i nema razloga za paniku. Ipak." Verovatno već i sami znate da sloj ozona štiti celokupan život na zemlji od štetnog ultraljubičastog zračenja. Sledeći na spisku onih koje bi trebalo ograničiti su: . izuzetno efikasan u gašenju požara izazvanih električnom energijom. Kada za recimo 50 godina budemo vratili sloj ozona u stratosferi na normalan nivo i kada prepolovimo sadašnju proizvodnju hlorina onda ćemo sebi moći da dozvolimo takvu vrstu luksuza da ne kontrolišemo bromide.

5 mm što odgovara vrednosti od 350 Dobsonovih jedinica za sloj ozona iznad Evrope.Šta su Dobsonove jedinice? Uprošćeno govoreći. Kada bi sav ozon u toj zapremini kompresovali na temperaturi od 0 stepeni Celzijusa pod pritiskom od jedne atmosfere a zatim tu količinu ozona raširili preko već pomenute površine 10 x 5 stepeni geografske širine i dužine dobili bi sloj debljine oko 3. Smanjenje ozonskog omotača iznad Arktika iz osamdesetih godina prošlog veka je pratilo i povećanje količine nivoa hlorina tako da je uzrok najverovatnije bio hemijske prirode. levo: prilično sumoran prizor stanja ozonskog omotača iznad Australije iz 1998 godine Gubitak ozona iznad Arktika je bio najveći tokom godina kada su ti talasi bili neuobičajeno slabi [1993. Veću istanjenost na Južnom polu uzrokuju isključivo meteorološke pojave. Zaključak NASA-e posle izvesnog broja godina tokom kojih su vršenja neprekidna merenja i osmatranja viših slojeva atmosfere je da zapravo najveći uticaj na gubitak ozona imaju meteorološke pojave odnosno stabilnost zagrejanosti vazduha iznad polova. vreme i pozicija istanjenog sloja ozona se stalno menjaju. zamislite zapreminu vazduha iznad Evrope koja se nalazi u prostoru veličine 10 stepeni geografske širine puta 5 stepeni geografske dužine i koji se prostire od površine Zemlje do maksimalne visine iznad površine dokle se prostire atmosfera. Ovi vrtložni talasi se formiraju u troposferi (najnižem sloju atmosfere). Visoke planine i dugačke obalne regije severne hemisfere su u interakciji sa pokretima vetrova i tako kreiraju ogromne atmosferske vrtloge koji pomeraju vazdušne mase u svom kretanju oko Zemlje. 1996]. Ozonsko istanjenje je intenzivnije iznad Južnog pola zbog nižih temperatura nego iznad Severnog pola. Energija iz ovakvih talasa zagreva stratosferu sprečavajući formiranje polarnih stratosferskih oblaka koji su uslov za uništavanje ozonskog sloja pošto u sebi nose "neprijateljske " supstance. Devedesetih se istanjivanje nastavilo ali nije bilo povezano sa ovim supstancama već sa meteorološkim pojavama. Procene NASA-inih stručnjaka se poklapaju sa prognozama Dr Farman-a da će Montrealski protokol najverovatnije dovesti do normalizacije ozonskom omotača do polovine ovog veka. Prema podacima koje je prezentovala NASA u aprilu ove godine. gde proizvode zimske oluje i dižu se u visinu prebacujući svoju energiju u stratosferu. Nešto kao veoma visoki kvadar. još uvek se ne može sa sigurnošću reći da li je glavni uzrok prirodna varijabilnost ili promena klime. 22 . količina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful