You are on page 1of 4

CH HN - NHNG C MONG NGY TT 1

T c T 1. Trong tm thc nhn loi ni chung, ngi ng ni ring, tt l mt dp gia nh t hp, sum vy. l dp tt nht cho c nh cng nhau xem li thnh qu ca tt cc thnh vin sau mt nm phn u cng nhau chc mng, chia s. ng thi cng chc nhau, hy vng trong nm mi c thm nhiu may mn, phc lc. Chnh v vy, dp tt ngi ta hay ni ti nhng iu lnh, trnh (tm qun) nhng iu d trong cuc sng. nh l mt c mong ca con ngi vy. 2. Trong tm thc ca ngi ng, vic chc nhau trong ngy tt ngoi hp mt truyn thng cn c tng qu. Vi tr nh th tng bao l x2 , mong cho b mau ln hay hc hnh tin b; vi ngi thn, bn b th em cht t bnh, mt, ru, tr gi l gp go nu cm cho bui hp mt vui li cng vui. Vit Nam v cc nc ng vn ni chung, bn cnh nhng mn qu vt cht c tnh tng trng y th cn c mn qu mang ngha tinh thn ln lao khc, l li chc! Li chc ngy xa thng c c nh thnh vn di dng cu i. Cu i tt c vit trn giy son, mc en hay vng, dng treo trc nh, th hin c mong phc lc nh cu. Cu i, hoa v pho l biu tng cho s ti tn, rn rng, l du hiu c trng cho ngy tt c truyn. Ngy nay, tt khc xa rt nhiu. Cu i, kh c th p, tao trong khung cnh nh bng vt liu b tng c xy dng vi thit k hin i. Cu i dn th phi sng trong kt cu cn xng nh nh ba gian. Loi ny ngy nay ch yu tn ti cc nh, cha, miu v khu vc nng thn, nhng cng cn rt t. V vy m cu i mt i mi trng tn ti ng ngha. Ngi chung ch ngha ngy nay th tng nhau bng lch ch hoc i ba cu
1 2

Bi in trong sch Vn ha tt ng bng sng Cu Long, NXB Vn ngh - 2010. y l mt tp tc tt c xut x Trung Quc. m Hn Vit ca t ny l li h, l x l cch c phng theo m ca Trung Quc sang sng Vit Nam t giai on Minh Thanh. Mt s tc gi cho rng y l t c phin t li th.

vit trn giy hoa, giy mu. Nhng v thc t, u phi l mt cu i! C ch Hn hay Quc ng, ngi ta thng vit mt ch tht to th hin ch , sau l mt vi cu bng ch nh l gii hay minh chng cho ch ch y. y cng l mt hnh thc chc mng gn vi truyn thng nhng c s cch tn ng k. Pho th tr thnh quc cm v mc tiu tit kim v an ton chy n t nm 1997. y l mt ch trng chung, tuy c lm gim khng kh tt mt cht nhng c li cho dn rt nhiu. Nh vy, ch cn hoa l ngi tnh chung thu ca nhng ngy xun! Nhng nt p dng ch, c bit l ch Hn chc mng c mt i trong dp tt hin i khng? Theo quan st ca chng ti t nhiu nm nay th nt p y khng nhng khng b mai mt m cn c xu hng hng thnh na. Chng ta th quan st, hu ht cc lin i hin i, thip chc hay nhng cu ch trong cc bao b ng bnh, mt, ru, tr trong dp tt u c xu hng dng ch Hn. Ch Hn ny ch nhm trang tr cho p, to s gn gi v quen mt m thanh tao, sang trng i vi ngi tiu dng. Hu ht chng u l nhng cu, t n gin, c thun ming trong ting Vit, khi c m ra th khng cn dch ngha, ch t m tuyt i a s vn hiu. C ngha l nhng cu, t y c lu hnh ti mc ph thng, ph bin. Chng hn cc t phc, lc, th, ph qu, vinh hoa, i ct, i li hay cc ng c kt cu v cch dng nh mt thnh ng: vn s nh , phc lc an khang, ph qu an khang, tn xun nh , tn xun c , nh ct tng, nh pht ti, xun nht bnh an, kim ngc mn ng y l nhng ng c trn lch hoc bao b sn phm trong dp tt. Ngoi ra cn c nhng ng vit di dng lin ngang (ta nh honh phi, nhng khng ln bng) treo ca: tn ti tn lc, thnh cng m mn, cch ti tin bo, ng phc lm mn (nm iu phc n nh, l ph, qu, th, khang, ninh)

Trong dn gian cn tn ti nhiu cu i ch Hn rt hay, c ngi ta treo trong nh nhng khng mc ph bin. Chng ti tng hi qua, c nhng ngi khng c c nhng cu ch y nhng ngi ta vn thch, v thy n tot ln v trang trng, rc r, mang hng v, dng dp ca ngy xun nn mua treo. vn l nhng li chc th hin c m chy bng ca con ngi v phc, lc, th, ti. ng l trong tm thc ngi Vit, ch Hn vn l mt ci g gn gi thn thng, ch khng hon ton cht hn: / Thin tng tu nguyt nhn tng th / Xun mn cn khn phc mn ng, / Tn nin hnh phc bnh an tin / Xun nht vinh hoa ph qu lai, / Phc thm t hi / Lc cao nh sn, / Phc nh ng hi / Th t nam sn 3, / Tu hu t thi xun ti th / Nhn sinh bch hnh hiu vi tin (mt nm c bn ma, ma xun ng u / ngi i c trm nt tt, hiu tho l trc tin) Khng ch vy, trn lch xun cn c dng cu i ngn, thng bng ch Quc ng, in cch iu nh cch vit ch Hn hai bn (to s cn xng cho b cc lch). y cng l mt dng dng ch ngha th v ngy xun. D nhin c nhng cu chng c cht g gi l i ngu nu xt trong h thng quy lut ca cu i. iu ny do s khng hiu lut ca chnh ngi lm cu i hin i. Nhng y ta khng xt n lut l y, ta ch xt n khng kh m lng ngn t trong cu y mang n m thi. Chng hn cc cu: Mng xun vui ph qu an khang / Chc bn ma ct tng nh , Vui xun lc tri nh no m / n tt phc y nc thi bnh, Tng cu nghinh tn mng xun mi / Dn an quc thi n thanh bnh Ta thy, ngay trong nhng cu i Vit ny th lng t ng c nh l li chc ngy xun gc Hn cng chim s lng ng k. Chnh lng t ng y to nn s trang trng, m cng cn thit
Nam sn: ni nam, tc Tn Lnh Chung Nam Sn. Kinh thi, phn Tiu nh, bi Thin bo c cu: Nh nam sn chi th, bt khim bt bng (Th nh ni nam, khng lch khng ), sau nhn m t ny tr thnh cu chc th.
3

cho cu i tt ca ngi Vit. Ngoi ra cn c nhng cu i dng tuyn truyn c ng, th hin c m chung ca ngi Vit hin i: Lng vn ho tt v ting thm bay chn ni / Bn m no xun n li ht rn mi mng, t nc mng xun cu i tt / Gia nh ho thun thip mng xun, Lc bic mai vng xun hnh phc / i vui sc kho tt an khang mt s vng min, ch yu l min nam Trung Quc, vo ngy tt ngi ta cn dn ngc ch phc vi hy vng phc o gia. Ch phc dn ngc ngha l n b o, m m phc v m o c lin nhau s tr thnh phc o, tc l phc n. Phc n nh ai m khng thch! y ca l mt nim m c v nhng iu tt lnh trong dp xun v c th hin rt gn gng, v qua ch Hn. Hin tng ny cng xut hin trong mt s gia nh ngi Hoa Vit Nam nhng cha ph bin. khng n gin ch l snh ch, l nt vn ho c th th hin c m, kht vng ca con ngi. Nu mua trng th n th hin c m, kht vng c nhng nhng iu tt lnh ca gia ch; nu mua tng th n l mt li chc v m ngi tng th hin vi ngi c tng nhn dp nm ht tt n. 3. R rng trong i sng hin i, ch Hn ni ring, nhng truyn thng qu bo ca ng cha ni chung khng b mai mt. Chng c cuc cch mng ng bin linh hot vi bi cnh mi, khng gian mi rt hp thi. y cng l mt dng sng to vn ho cn c gi gn, pht huy. Nht l chng ta li ang bc vo cuc hi nhp c quy m ton cu, th yu cu gi gn truyn thng cng phi c tng cng hn bao gi ht. Nhng cu, t bng ch Hn hin i ny khng phi vc dy nn Nho hc qua m l vc dy tm thc con ngi Vit Nam c hn ngn s dng ch Hn. l mt th hiu ca dn tc.