Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte Bölümü Gemi Manevrası – II Yıl İçi Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi(leri) bilimsel gemi kullanmanın ayrılmaz parçalarındandır ?
I – Hızlı Manevra II – En Uygun Kısa Süre III – Başarılı Manevra a. I, III, IV 2. b. II, III, V IV – Güvenli Manevra V – Ucuz Manevra VI – Hazırlıklı Manevra c. II, III, IV d. I, V, VI

Bir gemiyi; içinde bulunulan koşullara göre, eldeki olanakları, uyumlu ve kusursuz düzenleyerek yanaştırmak, kaldırmak, bağlamak, demirlemek, belirli bir yerde döndürmek, vb benzeri tüm işlemleri yaparak, dar, geniş her türlü suda abramak ______________________ . c. Gemiye istenileni yaptırmaktır. d. Gemiyi bir yerden bir yere götürmektir.

a. Gemiyi yönetmektir. b. Bilimsel gemi kullanmaktır. 3.

Aşağıdakilerden hangisi gemi kullanmada güvenliği etkileyici unsurlardan birisidir ? c. Gemi kuvvetleri d. Yanaşma yeri

a. Dip derinliği b. Römorkör kullanamama 4.

Geminin bulunduğu su kendi su çekiminin ____________ olduğunda ____________ sayılır. c. İki katı kadar – yüksek draftlı d. Tamamı veya daha azı – sığ su

a. yarısından fazla – dar suda b. yarısı veya daha azı – sığ suda

5. Derin sularda gemi omurgasının altında bulunan su derinliğine ___________________ denir.
a. Draft b. UKC c. Su çekimi d. Derinlik

6. Kiel, Süez, Panama gibi özel alanlarda pilotaj ___________. Bu alanlarda kaptan pilota geminin manevrasını ____________ . a. zorunludur – teslim etmeyebilir. c. İsteğe bağlıdır – teslim edebilir. b. Zorunludur – teslim etmelidir. d. İsteğe bağlıdır – teslim etmekle yükümlüdür.

7. Teknenin altına yerleştirilmiş ve dikine çalışan kanatlarla idare edilen römorkörlere _____________ denir. a. Konvansiyonel römorkörler c. Tractor –worth römorkörler 8. b. ASD römorkörler d. Kortnozzle römorkörler

Bollard – pull ; __________________________ b. Bow-thruster gücüdür d. Halat kopma gücüdür

a. Kanca çekme gücüdür c. Beygir gücüdür

9. 85000 dwt kapasiteli bir gemiye verilecek pilotaj hizmetinde kullanılacak römorkörlerin gücü hangisinde doğru olarak verilmiştir ? a. 80 b. 87 c. 90 d. 91

10. Aşağıdakilerden hangisi römorkörden beklenen hizmetlerden biri değildir ? a. İtme b. Dümencilik c. Durdurma d. Sabitleme

11. Aşağıdakilerden hangisi manevrayı etkileyen faktörlerden biri değildir ? ??????????!!!!!!!!
a. İskelenin özellikleri b. Römorkörün konumu c. Meteorolojik şartlar d. Halatların uzunluğu

Gemi eşit biçimde ileri gider ve bordasal kayar b.12. Halatlar ve bireyler için tehlike oluşturmaz. Paddle etkisi yoktur. a. a. Baş taraftadır. Boysal direnç merkezi . İtmeyi arttırır. Pervanenin arkasında kalır 14. Başa yaklaşır b. Geminin ileri yolda olması bow thrusterın ileriye olan etkisini arttırır. b.su altı merkezi b. Kanalın derinliğine 18. a. 20. 13. Aşağıdakilerden hangisi kovan pervaneler için söylenemez ? a. • Sınav süresi 20 dakikadır. Hiçbiri . Kıça yaklaşır d. c. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tractor – worth tipi römorkörler için söylenemez ? a. c. Pervanenin kovan içerisine yerleştirilmiş ve dümene sahip olmasıdır. c. Etkinliği fazla olan bir römorkördür. Bow thruster tornistan da daha etkindir. Kortnoozle . Boysal direnç merkezi . a. a. d. 17. Gemi ileri gider ancak pruvası sancağa döner c. Başarılar Kpt. Kıç taraftadır b. Bow thruster etkinliği değişmez. Geminin kuvvetlerine d. Sığ sularda kullanılabilir c. Klasik pervanenin kanatları genişletilmiş bir başka halidir. NOT: • Her soru 4 puandır. Geminin hızına c.ağırlık merkezi c. Pervanenin kanatlar şeklinde ve suya derinlemesine yerleştirilmesidir. Derin suda yol alan geminin dönme noktası sığ suda . a. Geminin hızı 4 knot oluncaya kadar dik konumda kalabilir. Yer değiştirmez 19. d. Pivot noktasının yer değiştirmesinin nedeni _______________ ve __________________ dir. Kanal geçişi esnasında oluşan “hydrodinamic” etki aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir ? a. d. Bow thruster ileri yolda daha etkindir. Gör. Gemi ileri yolda giderken pivot noktası ____________________. Kanalın şekline b. b. d. Konvansiyonel römorkörlere göre daha etkindir. Yusuf ZORBA Öğr.ağırlık merkezi d. Pervanenin yalnızca kendi ekseni etrafında dönmesidir. Dümene etkin su akışı sağlar. Eşit kuvvette olan 2 römorkörün 3 mil ile ileri gitmekte olan bir gemiye sancak bordasına dik biçimde baş ve kıç kısmına yerleştirilmesi ve itme yapması istendiğinde. Sualtı merkezi . b. d. Tornistan çalıştırılan bir gemide bow thruster çalıştırılması ile ileri yolda çalıştırılan bir gemide bow thruster çalıştırılması kıyaslandığında. Orta kısmındadır c. Geminin yolu . • Sınav esnasında konuşmak ve malzeme alışverişi yasaktır. Gemi ileri gider ancak pruvası iskeleye döner d. b. c. Gemi ileri gider römorkörlerin etkisi olmaz 15.boysal direnç merkezi 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful