IZVOR: TV Avala, Otvoreni studio, 9.12.2011.

Voditelj 1 Uprkos  tome  što  se  Srbija  nalazi  na  86.  mestu  po  korupciji,  građani  i  dalje  nerado prijavljuju  mito  i  zloupotrebe  državnih  organa.  A  i  kad  prijave  najčešće  insistiraju  na anonimnosti iz straha da ne izgube lekara, da im dete ne dobije lošu ocenu, da im se policajac ili zaposleni u državnoj upravi ne osveti ili na primer da ne izgube posao. Voditelj 2 Udruženje  "Roditelj"  uradilo  je  privatno  istraživanje  o  korupciji  u  zdravstvu  u  okviru kampanje "Za zdravlje zajednički protiv korupcije" u saradnji sa gradskom inicijativom "Majke  hrabrost"  pod  pokroviteljstvom  Razvojnog  fonda  Ujedinjenih  Nacija.  Cilj  ovog istraživanja  je  da  se  ustanove  preliminarni  podaci  o  učestalosti  korupcije  i  stepenu postojanja  takozvanih  prikrivenih  oblika  korupcije,  a  koji  ne  podrazumevaju  samo otvoreno traženje ili davanje novca, ali i da se stekne uvid u način na koji se korupcija odvija u okviru zdravstvenih ustanova koja se bave reproduktivnim zdravljem žena u našoj zemlji. Voditelj 1 Tako  je.  Tim  povodom  sa  nama  danas  je  Bojana  Selaković  iz  Udruženja  "Roditelj". Dobro jutro, dobrodošli. Bojana Selaković, Udruženje "Roditelj" Dobro jutro. Voditelj 1 Evo neki podaci kažu da kada se sabere krupna i sitna korupcija u našoj državi, da se gubi  više  od  4  milijardi  evra  godišnje.  A  prema  tvrdnjama  organizacije  Lekari  protiv korupcije  samo  u  zdravstvu  šteta  je  oko  pola  milijardi  evra.  E  sada,  Vi  ste  se  bavili jednim  posebnim  segmentom  zdravstva,  na  koji  smo  možda  negde  najosetljiviji,  ne samo  žene,  nego  i  naše  porodice,  je  li  tako?  Pa  da  kažemo,  evo  kakvi  su  rezultati istraživanja, Vi ćete 13. je li tako, imate konferenciju gde ćete i izneti neke rezultate. Bojana Selaković, Udruženje "Roditelj" Jeste. To je istraživanje koje smo mi uradili pre nekoliko meseci. I tada smo i objavili prosto  njegove  rezultate.  U  okviru  kampanje  kojom  pokušavamo  da  na  neki  način skrenemo  pažnju  o  problemu  korupcije  u  segmentima  zdravstvenog  sistema  koji  se bavi  reproduktivnim  zdravljem  žena.  A  planiramo  u  najskorije  vreme,  u  narednih mesec  dana  da  uradimo  novo  istraživanje,  kojim  ćemo,  čije  rezultate  ćemo  prosto uporediti  sa  ovim  prethodnim  pa  da  vidimo  da  li  se  tu  nešto  promenilo.  Jer,  prema najnovijim  podacima  nama  dostupnim  koji  su  objavljeni  recimo  prošle  nedelje istraživanjem "Mediom Galupa" za potrebe takođe __ pokazalo da negde zdravstvo tu pokazuje neku tendenciju opadanja korupcije, barem u tom domenu kako ga građani doživljavaju.  Rezultati  koje  smo  mi  dobili  u  principu  ne  odstupaju  od  onoga  što  je  i očekivano.  I  tu  negde  su  u  nekoj  korelaciji  sa  ostalim,  sa  rezultatima  ostalih istraživanja.  Ono  što  je  jako  značajno  i  što  je  nama  jako  važno  bilo,  a  to  je  što rezultati  pokazuju  da  građani  vrlo  često  nisu  svesni  da  sami  podstiču  određene aktivnosti koje se mogu podvesti pod korupciju. Voditelj 2 Na primer? Bojana Selaković, Udruženje "Roditelj" Na  primer,  čašćavanje  lekara  koje  prosto  niko  ne  traži  ide  ne  inicijativu  pacijenta,
1/3

lekari to ne odbijaju, lekari se pravdaju time da nisu tražili, ne postoji izvor zarade, ne postoji  otvoreno  traženje  novca.  A  prosto  pacijent,  odnosno  građanin  je  l',  pravda  se time  da  je  to  u  redu  da  časti  lekara  koji  mu  je  porodio  ženu  ili  je  ne  znam,  obavio dobro neku operaciju. Voditelj 2 A šta je u ovim obrnutim situacijama, kada je nekome novac tražen, on recimo nije u prilici  da  ga  da, a odluči se da izvrši prijavu i na kraju ga dočeka administracija  koja kaže  ­  morate  da  se  predstavite  i  kažete  ovo  je,  i  tako  dalje,  ljudi  žele  da  ostanu anonimni,  ne  žele  da  eventualno  sebi  prouzrokuju  neke  dalje  probleme,  odustanu  na kraju od toga i nikom ništa. Je l' administracija može malo da promeni svoj sistem? Bojana Selaković, Udruženje "Roditelj" Apsolutno.  Generalno,  ljudi  koji  prijavljuju  korupciju,  ti  takozvani  "uzbunjivači"  ili "duvači  u  pištaljku"  kako  se  to  sada  često  koristi  se  taj  termin  često  u  poslednje vreme,  apsolutno  ne  uživaju  nikakvu  zaštitu  u  tom  pogledu.  Da  ne  pričam  da  su procedure koje podrazumevaju prijavu korupcije u zdravstvu, prilično birokratizovane, da  podrazumevaju  nekad  jako  česte  neprijatne  situacije  i  iskustva  da  vi  morate  da ponovite  po  nekoliko  puta  na  različitim  mestima  svoju  priču,  a  da  pri  tom  ne  znate kakav će biti ishod svega toga i da li Vi sutra možete ponovo da dođete kod tog lekara, ukoliko se recimo je l', neke tvrdnje dokažu ili ne dokažu. S tim u vezi, jako je bitno da postoji što veći broj tih nekih nezavisnih tela institucija u koje prosto… Voditelj 2 A ima li ih? Je li može negde da se odrade, da se preskoči…? Bojana Selaković, Udruženje "Roditelj" Mi  smo  pokušali  da  kroz  ovu  kampanju  koju  smo  radili,  kroz  savetovalište  protiv korupcije  na  neki  način  se  tu  približimo  građanima,  gde  smo  ostavili  mogućnost  da nam se oni jave, da pitaju ako im nije jasno, znači ta situacija u kojoj su se našli, da li je korupcija ili nije korupcija. Da ih posavetujemo na osnovu, koji su prosto postojeći mehanizmi,  šta  oni  mogu  da  urade  u  datoj  situaciji,  jer  prosto  negde  smo  utvrdili  da građani nemaju poverenja u institucije sistema i to je jako veliki problem. I zbog toga se korupcija… Voditelj 1 Jer se manje obraćaju njima, je li tako, nego što se obraćaju… Bojana Selaković, Udruženje "Roditelj" Tako je. Jer smatraju da se ništa neće promeniti time što će oni izvršiti prijavu i to se ne odnosi samo na zdravstvo nego se odnosi i na ostale segmente društva. Voditelj 2 A  šta  kad  zagrebete  ispod  ove  površine  prosto  vašim  istraživanjem?  Došli  ste  do zaključka praktično svako drugi od ispitanika je imao neko iskustvo ili je čuo za neko iskustvo.  To  znači  da  su  rezultati  u  stvari  drugačiji  malo  od  onih  koje  dobijamo zvanično, to jest korupcija je učestalija. Bojana Selaković, Udruženje "Roditelj" Jeste, jeste. Zato što smo mi kroz ovo istraživanje pokušali da znači sublimiramo sve oblike  korupcije  koji  se  pojavljuju  u  praksi.  Znači  nismo  se  ograničili  isključivo  na davanje  i  primanje  mita.  I  stoga  kad  vi  ljudima  objasnite  malo  detaljnije  neku situaciju,  onda  oni  kažu  ­  pa  da,  to  jeste  možda  korupcija  ipak  bila,  a  na  prvu  loptu
2/3

možda ne bi odgovorili da je to korupcija. Voditelj 1 Da. I šta da radite po tom pitanju, profesor Vladimir __ je rekao da treba konstantno da se radi na tome da se ljudi vaspitavaju da nisu dužni da daju zato što su već platili. Bojana Selaković, Udruženje "Roditelj" Tako je. Radi se na osvešćivanju građana da u tom smislu apsolutno nisu dužni. Čak ni da  časte,  jer  ni  vas,  ni  njih  ne  plaća  niko  duplo  za  posao  koji  rade,  a  i  vas  za  vaš posao.  Tako  da  lekari  primaju  platu,  ta  plata  možda  nije  adekvatna  znači  onome godinama  koje  su  oni  potrošili  na  svoje  usavršavanje  i  školovanje.  Ali  jednostavno živimo  u  takvom  društvu  gde  su  materijalne  mogućnosti  takve.  Nikom  nije  lepo, prema tome jako je bitno da građani ne budu ti koji će podsticati takve procese. I da im se jednostavno prosto stalno negde govori i da ih podsećamo da te usluge koje su pokrivene  Republičkim  zdravstvenim  osiguranjem  su  već  plaćene.  Problem  je  u  tome što se novac u zdravstvu ne vidi. Mi nemamo negde možda ni dovoljnu svest o tome jer ne vidimo novac, lekar takođe ne vidi novac. Ali itekako izdvajamo svi mi. Tako da s tim u vezi, samo da prosto podvučem, mi smo kroz ovu kampanju hteli negde da što više uključimo institucije sistema u tu priču, jer je prosto poverenje u sistem se mora vratiti.  To  je  jedini  način  da  se  na  neki  način  borimo  sa  korupcijom,  prosto  da  je svedemo  na  neku  razumnu  meru,  jer  korupciju  je  nemoguće  iskoreniti,  ona  postoji  u svim  društvima.  I  zbog  toga  ćemo  13.  organizovati  tu  konferenciju.  Mi  očekujemo prisustvo  predstavnika  Ministarstva  zdravlja.  Nama  je  jako  drago  da  su  oni  negde prepoznali  znači  važnost  ovoga  što  mi  radimo  i  što  su  nas  podržavali  u  prethodnom periodu.  Imaćemo  predstavnicu  Agencije  za  borbu  protiv  korupcije  gospođu  Zoranu Marković,  direktor  Kliničko­bolničkog  centra  Dragišu  Mišović,  jeste  i  organizacija "Transparentnost" koja se dugo godina bavi ovim problemom. Tako da ćemo negde svi zajedno  pokušati  da  iznedrimo  nekakve  zaključke,  jer  prosto  moraju  se  uključiti  svi društveni akteri u ovu borbu protiv korupcije i da negde prosto pokažemo građanima da je moguće da se poverenje u sistem vrati i da treba da prijavljuju, i da ne budu oni ti koji će podsticati takve poslove. Voditelj 1 Bojana  hvala.  Pratimo  Vas  i  dalje.  Izveštavaćemo  sigurno  o  tome  šta  radite.  Mi  sad moramo na reklame, a onda nastavljamo dalje sa našim __ u studiju.

3/3