Medij: RTS1 Datum: 13.12.2011 Teme: Udruženje "Roditelj" Autori: Redakcija Konk.

: Naslov: Gost ­Ljubiša Milanović specijalni savetnik ministra zdravlja IZVOR: RTS1, Jutarnji program, 13.12.2011.

Trajanje: 13:00 Emisija: Jutarnji program

Voditelj: Korupcija u zdravstvu, najviše pričana nikada ispričana, pričan i nikada rešen problem. Zauzimamo  četvrto  mesto  po  korupciji  u  zdravstvu  iza  Maroka,  Tadžikistana  i Moldavije, to pokazuju istraživanja Svetske zdravstvene organizacije. Da je zdravstvo najkorumpiranija oblast u Srbiji bio je i zvaničan odgovor Vlade Srbije na upitnik EU. Građani  iz  straha  ne  žele  o  tome  da  govore,  ne  govore  kome  su  dali  pare,  koliko, zašto, ali su internet forumi preplavljeni svedočenjima. Prema istraživanjima zaposleni u ustanovama koje se bave reproduktivnim zdravljem žena u vrhu su liste korupcije. Reporter Sonja Stričević: Svaka druga pacijentkinja imala je iskustvo sa korupcijom u ustanovama koje se bave reproduktivnim zdravljem. Ovo je rezultat istraživanja koje su organizovali ,,Udruženje Roditelj'' i Građanska inicijativa ,,Majka hrabrost''. Pokazalo se da korupcije ima i kada je  u  pitanju  planiranje  trudnoće,  veštačka  oplodnja,  trudnoća,  porođaj  i  lečenje reproduktivnih  organa.  Međutim,  žene  ne  samo  da  to  ne  prijavljuju,  već  i  nerado pričaju o tome. Sagovornik I: Pa to jeste u našim narodnim običajima otprilike, ali mislim da to nije u redu. Sagovornik II: Zato što je to jedan znak pažnje, jedan znak zahvalnosti i to je mnogo sitno u odnosu kada se spase jedan dečji život. Sagovornik III: Dosta testova, Papanikolau, vađenje krvi, dosta. Reporter: A šta su vam rekli zbog čega to mora da se uradi? Sagovornik III: Pa to se dešavalo obično u Domu zdravlja, da nisu u prilici da to urade. Reporter: To ste plaćali? Sagovornik III: Da. Sagovornik IV: Ne. Reporter: Nikada? Sagovornik IV: Ne, ne nikada nisam bila u toj situaciji. Bojana Selaković, ,,Udruženje Roditelj'': Plaše se, plaše se i zbog toga plaćaju i dolaze u ovakve situacije, a naravno on posle toga neće da priznaju to. Reporter: Rezultati  istraživanja  ukazuju  da  se  novac  obično  traži  indirektno.  Od  25% pacijentkinja  novac  je  tražen  direktno,  a  u  46%  slučajeva  indirektno.  Čak  55%  žena upućeno je na privatnu kliniku da bi i tamo obavile preglede, ili uradile analize koje su

obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem. Bojna Selaković: Pa  vođenje  trudnoće  u  privatnoj  ordinaciji,  praćenje  trudnoće,  obavljanje  svih laboratotijskih  analiza  u  privatnoj  ordinaciji,  kod  lekara  koji  se  potom  pojavi  na porođaju  u  državnoj  ustanovi  i  to  je  zaista  jako  važno  pomenuti  ovaj  oblik  korupcije jer  žene  nisu  uopšte  svesne  šta  to  znači,  iako  tu  nema  direktne  iznude  novca,  samo treba izračunati koliko se plati na sve te privatne preglede, a nema nikakve potrebe. Reporter: Čak i u anonimnoj anketi kakva je bila ova, žene nisu želele da govore o iskustvu sa korupcijom.  Nadležnim  institucijama  prijavljeno  je  3,6%  takvih  situacija.  Stvar  je  i  u tome  što  pacijenti  ne  znaju  da  se  i  pokloni  smatraju  korupcijom.  Četvrtina  ispitanih porodilja  dala  je  novac  i  babici  i  lekarima  od  50  do  čak  hiljadu  evra.  Strah  ali  i nepoverenje  pacijenata  u  službe  nadležne  za  suzbijanje  i  borbu  protiv  korupcije, predstavljaju  najveći  problem  u  iskorenjivanju  korupcije  u  zdravstvu.  U  ,,Udruženju Roditelj''  kažu  da  bi  to  ipak  moglo  da  se  promeni.  Uskoro  će  se  za  početak  u Domovima  zdravlja  i  klinikama  pojaviti  brošure  i  posteri  koji  govore  o  svim  vidovima korupcije i nadležnim institucijama. Spiker: Ljubiša Milanović, specijalni savetnik ministra zdravlja, sa specijalnim zadatkom da se bori protiv korupcije i ovog jutra je gost Jutarnjeg programa. Dobro jutro dobro došli. Dakle od juna do decembra i gde smo sada sa korupcijom i sa kritičnom crtom? Ljubiša Milanović, specijalni savetnik u Ministarstvu zdravlja: Pa nigde, nismo se pomakli ni malo. Voditelj: Pa zašto? Ljubiša Milanović: Samo zato što institucije koje treba da se bave tom problematikom bave se teorijom, šta  je  korupcija,  kako  je  korupcija  nastala,  a  ne  vidim  plodove  rada.  Znači  korupciju treba sprečiti, o korupciji ne treba pričati. Voditelj: Dakle, koje su institucije, jer i kada je došao na mesto ministra, ministar Stanković je rekao da mu je to jedan od prioriteta da suzbije korupciju i rekao je da ministarstvo ne može samo, tražio je pomoć. Koje su to institucije bez kojih vi ne možete da radite? Ljubiša Milanović: Pa  mi  ne  možemo  da  radimo  zna  se,  prvo  ne  možemo  da  radimo  bez  MUP­a  i  ne možemo radimo bez tužilaštva, ali da ostavljam po strani ove Agencije za borbu protiv korupcije i njih da ostavimo po strani, ali znači ove dve institucije su na prvom mestu. Voditelj: Ali evo pre, krajem septembra ministar je rekao da je nekih osam istraga u toku bilo u tom  trenutku  i  da  nije  želeo  da  govori  koje  istrage  oko  korupcije,  u  kojim institucijama, ali da će reći. Šta se sa tim dešava? Ljubiša Milanović: Pa ja ću vam dati sada jedan banalan primer. Znači, ja sam pre jedno dva ipo meseca

otišao  u  gradski  SUP,  sa  jednim  predmetom  kompletiranim,  znači  samo  što  nije napisana  krivična  prijava,  znači  sa  svim  dokazima  otišao  sam  kod  nadležnog načelnika, doneo predmet, dragi gospodin je svo vreme gledao crtani film, možda ste vi puštali neki dobar crtani film u to vreme i onda kada Paja patak, tamo nije radio to što treba da radi, onda me je usput pitao o čemu se radi, ali mu je prioritet bio crtani film. Voditelj: I kada se završio crtani fil? Ljubiša Milanović: Pa nije se nažalost, nije se završio crtani film. Voditelj: Nikada se nije završio crtani film? Ljubiša Milanović: Pa do danas nije ja ne znam, možda je i CD neki ne znam koji se vrti non stop. On je pitao  da  li  tu  postoje  svi  podaci,  ja  sam  rekao  da  postoje,  pa  kaže  onda  napišite  vi krivičnu prijavu, pa ja kažem dobro hvala gospodine, doviđenja, uzmem i odem. Znači to vam je jedan ovako arogantan primer šta se radi i kako se radi. Znači to vam je deo odgovora  na  ovo.  Drugi  deo  odgovora  vam  je  vakcine.  Znači  javna  je  tajna  da  je gospodin Radosavljević, specijalni tužilac vratio krivičnu prijavu, znači da se koriguje, da se izbaci osam imena sa toga i da vi sada u zatvoru imate samo tri osobe, a ostali. Znači ja ne znam dokle ide ta bahatost, dokle ide ta samovolja, dokle ide ta selektivna pravda.  Imate  ministarku  pravde  koja  je  decidno  rekla  ne  on  nije  kriv  i  o  čemu  mi pričamo danas. Voditelj: Vi hoćete da kažete da ste potpuno nemoćni. Dovedeni ste sa specijalnim zadatkom i da ste sami na kraju u tom poslu, da ste potpuno nemoćni pred institucijama? Ljubiša Milanović: Pa ja nisam nemoćan, znate šta. Voditelj: A šta možete da uradite? Ljubiša Milanović: Ja nisam nemoćan, nije ni moj ministar nemoćan. Najveća stvar koju je i on uradio, a to je da nije otvorio ni jednu aferu. Što je čudno, vi znate ko god dođe na vlast njega prati nešto. Voditelj: Znači nije napravio aferu? Ljubiša Milanović: Naravno, znači po meni je to najveći uspeh ove garniture koju je ministar doveo, a sve drugo je znači nismo mi pogođeni, pogođeni su naši, pogođena je država i pogođeni su građani.  Znači,  ja  sam  samo  pogođen  profesionalno  što  ne  možemo  da  realizujemo. Znači, ja umesto, ja sada u ovo vreme bi trebao da budem ili u tužilaštvu ili u policiji i da pričam o ovome, a ne da pričam sa vama. Voditelj: Ali kako vi to objašnjavate s obzirom da evo mi smo do pre nekoliko dana mislili da je

Kosovo taj razlog zašto nismo dobili status kandidata, a u stvari neko nam nije rekao da mi bez zdravstva i bez rešenja korupcije u zdravstvu ne možemo nikada da uđemo u EU. Ljubiša Milanović: Pa  mi  imamo  stalno  nekoga.  Hoćemo  da  kažemo  jednom  ko  je  taj  neko  i  šta  je  to nešto i zašto nismo ušli tamo gde smo trebali da uđemo. Hoćemo da kažemo to sada ovde? Voditelj: Pa evo vi recite ko je taj neko u zdravstvu. Ljubiša Milanović: Nije  u  zdravstvu,  pa  nije  to  zdravstvo.  Pa  zdravstvo  pazite  dvadeset  godina  imate problem  u  zdarvstvu,  možda  i  više  i  vi  sada  očekujete  da  mi  za  pet­šest  meseci rešimo. Ne mi sagledali sve aspekte, sve probleme, sve vidove. Voditelj: Šta su problemi? Ljubiša Milanović: Pa  znate  šta  mi  opet  možemo,  opet  ćemo  izneti  ovde  na  sto  probleme  i  svi  iznose probleme, ko god dođe on iznosi probleme, ajmo da rešenja. Voditelj: A  znate  šta,  ti  problemi  o  kojima  vi  budete  govorili  i  o  kojima  vi  govorite  to  nisu problemi  nekih  stručnjaka.  Vi  ste  pozvani  da  tu  situaciju  rešite,  kažete  da  nemožete sami, onda izvolite recite šta je problem? Ljubiša Milanović: Pa evo sada ću vam reći. Pa prvi problem je to što moj ministar je zbog mog dolaska i mog imenovanja imao strahoviti puno problema i strahovito puno pritisaka. Voditelj: Koje vrste? Ljubiša Milanović: Koje vrste? Pa svakakve vrste, znači i političke i bilo kakve. Zašto, šta su očekivali da će dovesti časnu sestru koja će da ide sa kandilom i ujutro kada dođu lopovi na posao ona još da ih osvešta. Ne znam ne razumem. Znači bio im je problem zašto je došao neko ko zna svoj posao. Voditelj: Vi ste iz ,,Poskoka'' došli da kažem gledaocima da bi ste se sa tim bavili. Ljubiša Milanović: Naravno, da li sam ja ovakav ili onakav, znači treba da dođe neko ko zna posao. Voditelj: Dalji problem? Ljubiša Milanović: Dalji  problem  je  struktura,  generalno  politička  struktura.  Ne  možemo  mi  da  pričamo samo  da  rešimo,  da  rešimo  problem  u  korupciji  sa  policijom,  gde  su  Dačiću  vezane ruke. Šta Dačić? Dačić je, više ja imam uticaja u policiji nego Dačić. Voditelj:

4/6

Kako to? Ljubiša Milanović: Lako, vrlo lako. Voditelj: A ko ima uticaj? Ljubiša Milanović: Ko  ima  uticaj?  Pa  ima  kabinet  predsednika  Tadića,  to  je  osnovni  problem  u  ovom društvu i to ne sme niko da kaže javno. Voditelj: Ali  nije  jasno,  dakle  vi  pričate  o  tome  da  se  problem  ne  rešava,  a  taj  problem  je suštinski za naš ulazak, ne samo za naš normalan život, za normalno lečenje, već za ulazak u EU: Ljubiša Milanović: Ako  imate  sistemsku  korupciju,  znači  mi  ne  govorimo  ovde  o  pojedinačnoj  korupciji, da  li  je  lekar  uzeo  100  ili  200  evra,  mi  pričamo  o  sistemskoj  korupciji.  Sistemsku korupciju  može  da  reši  sistem,  ali  ne  može  da  ga  reši  sistem  ako  je  postavljen  tako gde se tu korupcija štiti. Znači, vi morate da potpuno jednu garnituru, znači počev od ministra  pravde,  specijalnog  tužioca,  direktora  BIA,  direktora  policije,  to  je  znači struktura  koja  treba  da  se  bavi  tim  problemom.  Gde  su  ti  rezultati?  Dajte  mi  jedan, dajte mi jedan rezultat. Oni već non stop pričaju o tome kako korupcija, donose neke zakone,  donose  akcione  planove,  sve  je  to  u  redu.  Ali  gde  su  rezultati?  Dajte  mi rezultate. Voditelj: Da li je to onda vaš odgovor Granskom sindikatu zdravstva koji je pre nekoliko dana rekao da postoji korupcija u zdravstvu, ali da je najveća na tenderima, tu gde su, pa vi kažete ,,da u pravu ste i ne možemo to da rešimo''? Ljubiša Milanović: Pa  znate  kako  možemo  da  rešimo,  možemo  da  rešimo  kada  bi  policija,  znači  kada  bi Dačić  imao  odrešene  ruke  da  napravi  jednu  specijalnu  jedinicu  koja  će  se  baviti problemom  u  zdravstvu  i  koja  bi  došla  i  ušla  u  zdravstvo  i  narednih  šest  meseci pretresla  osnovne  probleme  koji  se  javljaju.  Znači,  imamo  tendere,  evo  sada  imamo ovaj problem koji je po meni mnogo veći od tendera, a to je ispitivanje ovih lekova na ljudima, gde se opet uzima novac. Voditelj: Na koje tačno lekove? Sada ja vas molim sve što kažete da objasnite gledaocima. Ljubiša Milanović: Pa  to  su  takozvana  klinička  ispitivanja.  Ja  razumem  klinička  ispitivanja,  ali  klinička ispitivanja se vode na živim ljudima, gde vi posle dve godine ispitivanja opet nemate rezultate, a što je najgore neko za svo to vreme uzima novac. Voditelj: A ko je to odobrio? Ljubiša Milanović: Ko  je  to  odobrio?  Pa  čim  odobri,  znači  postoje  ustanove  koje  odobravaju  i  to ispitivanje,  ali  u  redu  da  ne  idemo  da  li  je  to  dobro  ili  nije  dobro.  Zašto  ako  se  već

ispituje, zašto se uzima novac, to je ono što je po meni osnovni problem. Voditelj: Dakle, vi tačno znate ono što mi ne znamo? Ljubiša Milanović: Tako je. Voditelj: Gde ide novac, koliko novca, koji ljudi su u igri, vi to znate? Ljubiša Milanović: Tako je i na žalost znam. Voditelj: Koje institucije, koji doktori, sve znate? Ljubiša Milanović: Na žalost sve znam. Voditelj: I ništa ne možete sa time da učinite? Ljubiša Milanović: Pa mogu samo da eto pričam sa vama, da kažem umesto što me zovete vi, mene sada u  ovo  vreme  treba  da  zove  specijalni  tužilac,  treb  ada  me  zove  neko  iz  UBPOK­a, SBPOK­a  ,  kako  li  se  već  sada  zove  nije  ni  bitno  i  da  narednih  šest  meseci,  odnosno proteklih  šest  meseci  svako  jutro  pričamo  o  tome,  odnosno  da  pričamo,  da  im ukazujemo gde i kako treba raditi. Znači ja na neko svoje lično poznanstvo u policiji, radimo pojedinačne slučajeve i ja stvarno ne mogu da ne pohvalim te ljude sa kojima imam odnos. Ne mogu da kažem koja je to Uprava, upravo iz tih razloga što su neke stvari  u  toku,  ali  to  su  ljudi  koji  su  izašli  u  susret  po  nekoj  ajde  da  kažem  privatnoj liniji,  ali  umesto  oni  mene  zovu  da  pričamo  na  ovu  temu,  odnosno  ne  da  pričamo, nego  da  izložimo  probleme  i  da  vidimo  rešenje  za  te  probleme.  Ne,  ja  dolazim  ovde kao gost i pričam sa vama i ovo će čuti naši, odnosno vaši gledaoci i izgubiće još više poverenje u sve ovo što se dešava. Voditelj: Ako je ostalo poverenja uopšte. Znate šta posle ovog razgovora ja sam sigurna da će vam danas zvoniti telefon. Ljubiša Milanović: Hoće sigurno. Voditelj: Da će vas zvati moje kolege. Ljubiša Milanović: Ja  se  nadam  da  će  mi  zvoniti  telefon  i  pitanje  gde  ću  sada.  Ja  jedino  možda  posle ovoga  odem  kod  Danice  Drašković  u  kafić  da  radim  kao  konobar,  pošto  će  ona verovatno danas smeti da me zaposli. Voditelj: Hvala što ste bili gost Jutarnjeg programa.