LYRICS AND CHORDS OF CHRISTIAN MUSIC

Dakilang Gawa Chords and Lyrics Faithmusic Manila
INTRO: D - A - E E | D - A - E E VERSE 1 A E A Hesus ako sa Yo y humahanga C#m F#m D E Kamatayan ay hindi inalintana A E A Inako Mong lahat ang kasalanan C#m F#m Sa Diyos Ikaw ay nawalay D E Buhay Mo ang inalay PRE-CHORUS D A E Purihin Ka Hesus D A E Purihin Ka Hesus CHORUS A F#m D E Dahil sa Yong ginawa Hesus ako y malaya na A F#m D E Tinapos Mo nang lahat-lahat ng pagdurusa A F#m Binuksan Mo ang daan D E Patungo sa Ama A F#m D E D-A-EE| D-A-EE Salamat Hesus Sa Yong Dakilang Gawa VERSE 2 A E A Pag-ibig Mo sa aki y ganun na lamang C#m F#m Tulad ng isang yaman D E Kinupkop at iningatan A E A Liwanag ng araw at kalawakan C#m F#m Walang hanggang katapusan Page | 1

D E Ang biyaya Mong nakamtan ADLIB: D - A - E E - D - C#m - E E

Indescribable Lyrics
Artist(Band):Chris Tomlin

From the highest of heights to the depths of the sea Creation's revealing Your majesty From the colors of fall to the fragrance of spring Every creature unique in the song that it sings All exclaiming

Indescribable, uncontainable, You placed the stars in the sky and You know them by name. You are amazing God All powerful, untamable, Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim You are amazing God

Who has told every lightning bolt where it should go Or seen heavenly storehouses laden with snow Who imagined the sun and gives source to its light Yet conceals it to bring us the coolness of night None can fathom

You placed the stars in the sky and You know them by name. C2 Em Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim Indescribable. untamable. uncontainable. You are amazing God All powerful. untameable. uncontainable. You placed the stars in the sky and You know them by name. C2 You are amazing God G G2 Dsus All powerful.LYRICS AND CHORDS OF CHRISTIAN MUSIC Indescribable. C2 Em You placed the stars in the sky and You know them by name. C2 Em Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim C2 You are amazing God Em Dsus/F# G G2 Who has told every lightning bolt where it should go Am Am7/G F Or seen heavenly storehouses laden with snow Em Dsus/F# G G2 Who imagined the sun and gives source to its light Am Am7/G F Yet conceals it to bring us the coolness of night C2 None can fathom G Dsus Indescribable. uncontainable. uncontainable. C2 You are amazing God G G2 Dsus All powerful. You placed the stars in the sky and You know them by name You are amazing God All powerful. Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim You are amazing God Indescribable. uncontainable. untamable. untamable. unchangeable You see the depths of my heart and You love me the same You are amazing God You are amazing God Em Dsus/F# G G2 From the highest of heights to the depths of the sea Am Am7/G F Creation's revealing Your majesty Page | 2 . C2 Em You placed the stars in the sky and You know them by name. Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim You are amazing God Em Dsus/F# G G2 From the colours of fall to the fragrance of spring Am Am7/G F Every creature unique in the song that it sings C2 All exclaiming G Dsus Indescribable. You are amazing God Incomparable.

O Diyos Chorus II: Page | 3 F/A . O Diyos Chorus I: Bm7 Em7 Habag na di nagmamaliw Am7 G F D11 D/F# Kapayapaan bilang mang-aaliw G Em7 Sa Yong biyaya at kaluwalhatian Am7 D G D Wala Kang katulad. O Diyos Sa Iyong pangako at kabutihan Wala Kang katulad. O Diyos Sa Yong kalinga at katapatan Wala Kang katulad. O Diyos Verse II: Wala Kang katulad.. unchangeable C2 Em You see the depths of my heart and You love me the same C2 You are amazing God C2 You are amazing God Awa na lalaging sariwa Lubos at ganap ang Iyong pangunawa Sa Iyong katuwiran at kabanalan. Wala Kang Katulad Rev.. O Diyos Outro: Bb-Gm7-Cm7-Bb-F/A . Wala Kang katulad. Wala Kang katulad Am7 G D/F# Wala Kang katulad. Wala Kang katulad Wala Kang katulad. Wala Kang katulad Wala Kang katulad. O Diyos Chorus III: Galak na di napaparam Pumapawi ng lahat kong agam-agam Sa Iyo ang papuri at karangalan Wala kang katulad. Renato Mendoza Intro: G-Em7-Am7-G-D/F# Verse I: G Em7 Wala Kang katulad. O Diyos Verse III: Wala Kang katulad. O Diyos G Em7 Sa Yong pag-ibig at kapangyarihan Am7 G D/F# Wala Kang katulad.LYRICS AND CHORDS OF CHRISTIAN MUSIC C2 You are amazing God G Dsus Incomparable. O Diyos (repeat) Bridge: G Em7 Gm7/Eb D11 F11 Ikaw lamang ang nais ng buhay ko (repeat Verse III & Chorus III in key of Bb) Ending: Dm7 Gm7 Wala Kang katulad. Cm7 F Wala Kang katulad.

untameable. C2 Em Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim Bm7 C2 You are amazing God Verse 2: Em D/F# G Who has told every lightning bolt where it should go Am Am7/G F Or seen heavenly storehouses laden with snow Em D/F# G G2 Who imagined the sun and gives source to its light Am Am7/G F Yet conceals it to bring us the coolness of night C2 D None can fathom Chorus Tag: [Chris Tomlin style] G Dsus Incomparable. Bm7 C2 You are amazing God G Dsus All powerful.LYRICS AND CHORDS OF CHRISTIAN MUSIC INDESCRIDABLE BY CHRIS TOMLIN Verse 1: Em D/F# G From the highest of heights to the depths of the sea Am Am7/G F Creation's revealing Your majesty Em D/F# G From the colors of fall to the fragrance of spring Am Am7/G F Every creature unique in the song that it sings C2 D All exclaiming Chorus: G Dsus Indescribable. C2 Em You placed the stars in the sky and You know them by name. unchangeable C2 Em You see the depths of my heart and You love me the same Bm7 C2 Em You are amazing God Bm7 C2 You are amazing God Page | 4 . uncontainable.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful