You are on page 1of 1

SPSK PK 01/1 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PINANG SENARAI SEMAK KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN PANITIA

: Bahasa Melayu BIL 1 2 Nama fail Fail Induk Sukatan Pelajaran Kandungan Fail a. Surat menyurat b. Minit mesyuarat panitia a. b. c. d. e. a. b. a. b. c. d. a. b. c. 6 Pemeriksaan Buku Rampaian Maklumat Guru Mata Pelajaran DISEMAK OLEH, Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Rancangan Pelajaran Tahunan Senarai buku rujukan guru/murid Plan akademik Negeri Semasa Perancangan program Pelaksanaan dan Perancangan Program Analisis keputusan peperiksaan awam dan peringkat sekolah. Analisis pencapaian mata pelajaran dalam peperiksaan awam dan peringkat sekolah Headcount Postmortem / Audit Akademik Jadual penyeliaan Laporan penyeliaan P&P oleh pemerhati Tindak ikut pencerapan Catatan Fail rasmi di pejabat (putih) Fail Kulit Keras Ada/tiada

3 4

Program Kecemerlang an Pentaksiran dan Penilaian

Fail Kulit Keras Fail Kulit Keras

Penyeliaan

Fail Kulit Keras

a. Jadual Pemeriksaan buku rampaian b. Laporan pemeriksaan buku rampaian/buku kerja/buku nota a. Maklumat peribadi guru b. Jadual waktu mengajar guru c. Carta organisasi panitia

Fail Kulit Keras Fail Kulit Keras