Recnik Wi-Fi termina [Arhiva] - Baneprevoz forum

http://www.baneprevoz.com/forum/archive/index.php/t-11...

Baneprevoz forum > Računari > Wireless > Recnik Wi-Fi termina

Pogledaj te punu v erzij u : Recnik Wi-Fi termina

PDA

Vojislav

26.11.2008, 19:23

10BaseT Najcešce korišcena metoda kabliranja za Ethernet. 10BaseT odgovara IEEE standardu 802.3. Ova metoda kabliranja je razvijena da bi se omogucila komunikacija podataka preko neoklopljenih kablova sa upredenom paricom (telefonski kablovi) brzinom do 10 megabita po sekundi na razdaljinama od približno 330 stopa mrežnog segmenta. (Vidite Ethernet). 3G Ovaj termin se odnosi na digitalnu tehnologiju komutacije paketa i koristi se za opisivanje trece generacije mobilne telefonije koja omogucava video i Internet pristup za mobilne telefone. Prvu generaciju su predstavljali analogni celijski telefoni, a drugu generaciju digitalne celijske mreže. 802.11 Grupa bežicnih mrežnih standarda, poznatih i pod nazivom Wi-Fi, koje uspostavlja Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE (udruženje inženjera elektronike i elektrotehnike). (Vidite IEEE). 802.11a IEEE standard za bežicnu mrežu koja operiše na 5 GHz brzinom do 54Mbps. 802.11b IEEE standard za bežicnu mrežu koja operiše na 2,4 GHz brzinom do 11Mbps. 802.11d IEEE specifikacija koja dopušta konfiguracione izmene na nivou sloja Media Access Control, MAC (sloj kontrole pristupa mediju) kako bi došlo do prilagodavanje pravilima države u kojoj ce se mreža koristiti. (Vidite MAC). 802.11e IEEE standard koji dodaje osobinu Quality of Service, QoS (kvalitet usluge) i multimedijalnu podršku postojecim 802.11b, 802.11g i 802.11a bežicnim mrežama. (Vidite QoS, WMM). 802.11g IEEE standard za bežicnu mrežu koja operiše na 2,4 GHz Wi-Fi brzinom do 54Mbps. 802.11h 802.11h podržava Dynamic Frequency Selection, DFS (izbor dinamickih frekvencija) i Transmit Power Control, TPC (kontrola predajne snage) zahteve kako bi se osigurala koegzistencija izmedu Wi-Fi i ostalih vrsta uredaja koji koriste radio frekvencije u 5 GHz opsegu. 802.11i IEEE standard koji odreduje zaštitne mehanizme za 802.11 mreže. Standard 802.11i koristi Advanced Encryption Standard, AES (unapredeni standard šifrovanja) šifrovanje bloka. Ovaj standard takode obuhvata poboljšanja u upravljanju kjucem, proveri autenticnosti korisnika kroz 802.1X integritetu podataka zaglavlja. (Vidite 802.1X, AES, WPA2). 802.11j IEEE specifikacija za bežicne mreže koji inkorporira japanske propise u vezi izlazne snage bežicnih predajnika, operacionih režima, rasporeda kanala i nivoa emisije. 802.11n Grupa zadataka IEEE 802.11 odbora ciji je cilj definisanje standarda za velike propusne brzine od najmanje 100Mbps u bežicnim mrežama. Ocekuje se da ce ovaj standard biti ratifikovan 2007. godine. Neki od predloga ovog buduceg standarda si u dizajni za 540Mbps. Ocekuje se da ce tehnologija Multiple-Input-Multiple-Output, MIMO (više ulaza-više izlaza), upotrebom više prijemnika i više predajnika i na klijentskoj i na pristupnoj tacki kako bi se postigle bolje performanse, predstavljati osnovu konacne specifikacije. (Vidite Mbps, MIMO). 802.1X Standard za proveru autenticnosti zasnovanoj na portu. Prvo se koristio u žicanim mrežama, zatim je poceo da se koristi za WLAN preduzeca kako bi se prevazišli bezbednosni problemi u WEP-u i predstavlja originalnu bezbednosnu specifikaciju za 802.11 mreže. 802.1X predstavlja razvojno okruženje za proveru autenticnosti korisnika i kontrolisanje njihovog pristupa zašticenoj mreži, kao i za

1 of 13

02/01/12 06:56

WPA2). Jedinstvena adresa koja identifikuje pristupnu tacku/ruter koji formira 2 of 13 02/01/12 06:56 . 802. odreduje brzinu kojom informacije mogu da se šalju preko mreže. 802. Internet modem. Aplet (applet) Mala aplikacija ili pomocni program. Propusni opseg (bandwidth) Maksimalni kapacitet prenosa komunikacionog kanala u bilo kojem trenutku. DSL). AP Access point (pristupna tacka). Most (bridge) Bežicni uredaj koji povezuje više mreža. Bluetooth bežicna tehnologija Tehnologija dizajnirana za bežicnu komunikaciju kratkog dometa izmedu racunarskih uredaja i mobilnih proizvoda. koji se obicno meri bitovima po sekundi (bps). (Vidite ruter) Širokopojasni (broadband) Relativno brza Internet konekcija koja poseduje dovoljno propusnog opsega tako da može istovremeno da obuhvati više kanala za prenos glasa. Internet pretraživaci i programi za graficki dizajn se takode smatraju aplikacijama. (Za bajtove po sekundi se koristi veliko slovo B . koji je namenjen za obavljanje veoma specificnog i ogranicenog zadatka. (Vidite 902.1X. dok se za bitove po sekundi koristi malo slovo b . (Vidite povezivanje. poput obrade teksta. obicno napisan u Java programskom jeziku. BSSID Basic Service Set Identifier (identifikator osnovnog skupa usluga). Aplikacioni softver se izvršava na vrhu operativnog sistema. Provera autenticnosti (authentication) Proces koji se izvršava nakon povezivanja da bi se proverio identitet bežicnih uredaja ili krajnjih korisnika i omogucio pristup mreži. DSL). uredaji ne mogu da rade ništa drugo osim da razmenjuju bezbednosne akreditive pomocu ove veze).. ovi kanali pružaju mnogo vecu brzinu od komutiranog (dial-up) pristupa Internetu preko telefonskih žica.baneprevoz. prenosivim uredajima. podataka i videa. štampace i mobilne telefone. Osnovna mreža je primarna putanja prenošenja podataka u velikim mrežama.11i.mada se to cesto radi . Dizajnirana kao zamena za kablove. Aplikacioni softver (application software) Racunarski program koji je dizajniran da obavlja opšte operativne zadatke. mreža ravnopravnih racunara). Osnovna mreža može da bude bežicna ili žicana. Ako komunikacioni kanal uporedujete sa meduprocesnim kanalom (pipe). kljuceve dinamickog šifrovanja kako bi se zaštitila privatnost podataka.4 GHz frekventnom spektru i u opsegu od oko 30 stopa.com/forum/archive/index. WPA.. licne digitalne pomocnike.Recnik Wi-Fi termina [Arhiva] . ukljucujuci PC i laptop uredaje. (Vidite WPAN). Mbps). (Vidite kablovski modem. To može biti bežicni LAN. Osnovna mreža (backbone) Centralni deo velike mreže koji povezuje dve ili više podmreže. WPA. (Vidite propusni opseg. Dok su “bitovi” mera brzine prenosa. to se podaci brže prenose. Kablovski. Najcešce korišcen standard za šifrovanja komercijalnih i vladinih podataka korišcenjem tehnike šifrovanja simetricnih blokova podataka. (Vidite kablovski modem. (Vidite EAP. tehnologija Bluetooth omogucava kratkodometni prenos glasa i podataka u 2.3 Standard koji definiše žicane Ethernet mreže. Bitovima po sekundi se meri brzina kojom podaci komuniciraju i ne sme se zamenjivati . (Vidite Ethernet). (Vidite mreža ravnopravnih uredaja. WEP. Propusni opseg.sa bajtovima po sekundi. (Ako je zaštita aktivna. Što je propusni opseg veci. AES Advanced Encryption Standard (unapredeni standard šifrovanja). Ad-Hoc režim (Ad-Hoc mode) Stari termin koji se koristi za opisivanje mreže ravnopravnih uredaja. “bajtovi” su mera kapaciteta spremnika podataka. Mera brzine prenosa podataka preko mreže ili komunikacionog kanala. Uredaj koji povezuje bežicne uredaje sa drugom mrežom. Širokopojasni modem (broadband modem) Uredaj koji povezuje lokalni racunar ili mrežu sa brzim Internet servisom. Povezivanje (association) Opisuje uspostavljanje i održavanje bežicne veze izmedu uredaja. (Vidite provera autenticnosti). WPA2). propusni opseg predstavlja opseg meduprocesnog kanala i odreduje koliko podataka može da prode kroz meduprocesni kanal u bilo kojem trenutku. WPA2).bps). bps je broj bitova koji se mogu poslati ili primiti u jednoj sekundi.php/t-11. itd. Apleti se najcešce koriste u malim.Baneprevoz forum http://www.Bps. poput onih koje koriste preduzeca ili dobavljaci Internet usluga. Koristi se u implementaciji WPA2. kao što je DSL ili kablovski Internet. DSL i satelitski kanali se smatraju širokopojasnim. (Vidite bps). Bps Bits per second (bitovi po sekundi).

Umesto da putuje direktnim paralelnim putanjama izmedu prikljucaka. ovi moduli se mogu rangirati od obicnih transformatora koji se prikljucuju u zidne uticnice. Ovaj termin se takode odnosi na krajnje korisnike. AC) u jednosmernu struju (Direct Current.php/t-11. (Vidite CSMA/CA. Neke kompanije nude jednodelne PCI ili ISA radio kartice koje se instaliraju direktno u otvoreni PC ili ISA slot. DC) za rad elektronske i racunarske opreme. http://www. (Vidite SSID). Klijentski uredaji obicno komuniciraju sa razvodnim (hub) uredajima. Uspostavljanje komutirane veze (dial-up) Konekcija sa udaljenom mrežom. poput pristupne tacke i mrežnih prolaza. Ako se obnavljanje iznajmljivanja ne zatraži. To je metoda “osluškivanja pre razgovora” (listen before talk) za minimalizovanje kolizije. kao i USB i PCI/ISA komponente. DHCP server dodeljuje (ili iznajmljuje) IP adresu klijentu za odredeni vremenski period. Protokol kojim se iz unapred definisane liste dinamicko dodeljuju IP adrese cvorovima u mreži. adresa se vraca u skup dostupnih IP adresa. mogucnost štampanja) od servera ili drugih uredaja u mreži. Kablovski modemi konvertuju analogne podatke iz kablovskog TV sistema u digitalnu formu koju može da koristi racunar. Kablovski modem (cable modem) Uredaj koji se koristi sa širokopojasnim Internet servisom. Adapter magistrale (bus adapter) Specijalna adapterska kartica koja se instalira u PCI ili ISA slot racunara i omogucava upotrebu PC radio kartica na stonim racunarima. (Vidite AP. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (protokol za dinamicko konfigurisanje adrese). Ukršteni kablovi mogu da budu potrebni za povezivanje kablovskog ili DSL modema sa bežicnim ruterom ili pristupnom tackom.baneprevoz. Strategija za kontrolu pristupa medijima koja se koristi za upravljanje saobracajem i smanjivanje šumova u žicanim Ethernet mrežama. ili Internetom. CSMA/CA). Mrežni cvor proverava da li je transmisioni kanal cist pre nego što se pošalje paket podataka. pa do velikih Power Over Ethernet (napajanje preko Etherneta) sistema koji “ubrizgavaju” jednosmernu struju u Ethernet kablove da bi obezbedili napajanje za pristupne tacke. (Vidite širokopojasni modem). U zavisnosti od proizvodaca i modela proizvoda. mrežni cvorovi automatski dobijaju IP adrese iz skupa adresa koje opslužuje DHCP. (Vidite izbegavanje kolizije. Promena kanala na pristupnoj tacki/ruteru može da pomogne u smanjivanju ometanja. Kanal (channel) Jedan deo dostupnog radio spektra koji svi uredaji u bežicnoj mreži koriste za komunikaciju. CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance (višestruki pristup sa osluškivanjem nosioca i izbegavanjem kolizija). Ova metoda omogucava mrežnom uredaju da prenosi podatke nakon što se proveri da je kanal dostupan. a rok važenja istekne. CSMA/CD).. korišcnjem standardne modemske ili telefonske konekcije. Klijent (client) Svaki racunar povezan sa mrežom koji traži fajlove i servise (fajlovi. Ova mreža je poznata i pod nazivom mreža ravnopravnih racunara. Kada se prijave. (Vidite IP adresa). a koji se dobija kroz tradicionalni kablovski TV servis. Modul jednosmerne struje (DC power module) Moduli koji konvertuju naizmenicnu struju (Alternate Current. preusmeravajuci odašiljuci i prijemni par žica na svakom kraju. Klijent ce automatski zatražiti obnavljanje kada rok za iznajmljivanje adrese bude pri kraju važenja.com/forum/archive/index. (Vidite AP). CSMA/CD). 3 of 13 02/01/12 06:56 . klijent). mini PCI module ugradene u laptop racunare i mobilne racunarske uredaje. uredaj pošiljaoc detektuje koliziju paketa podataka i ponovo zapocinje prenos nakon nasumicnog vremenskog odlaganja. Ako dva uredaja istovremeno prenose podatke. Ukršteni kabal (crossover cable) Kabal sa upredenom paricom koji se koristi za umrežavanje dva racunara bez upotrebe razvodnika. ili Plain Old Telephone Service. signali se “ukrštaju”. (Vidite izbegavanje kolizije.Baneprevoz forum bežicnu mrežu. (Vidite Ad-Hoc režim.11 mrežama da bi se izbegla kolizija podataka. Klijentski uredaji (client devices) Wi-Fi klijentski uredaji obuhvataju PC kartice koje se umecu u laptop racunare. CSMA/CD Customer Sense Multiple Access/Collision Detection (višestruki pristup sa osluškivanjem nosioca i detekcijom kolizija).. mreža ravnopravnih racunara). Mreža ravnopravnih uredaja (device-to-device network) Dva ili više uredaja koja su povezana upotrebom bežicnih mrežnih uredaja bez korišcenja centralne bežicne pristupne tacke.Recnik Wi-Fi termina [Arhiva] . Izbegavanje kolizije (collision avoidance) Sredstvo proaktivne detekcije da li cvor u Ethernet mreži može da prenosi signal bez rizika da ce doci u koliziju sa ostalim saobracajem na mreži. Strategija za kontrolu pristupa medijima koja se koristi u 802. Korišcenje protokola DHCP za upravljanje IP adresama pojednostavljuje konfiguraciju klijenta u doprinosi efikasnoj upotrebi IP adresa.

(Vidite detekcija upada).11b/g) i 5 GHz (802. kako u žicanim.22. Ova tehnologija omogucava brzine prenosa od 10 Mbps na osnovnim 10BaseT Ethernet mrežama do 100 Mbps na brzim Ethernet mrežama. LEAP. mogu da rade u oba opsega frekvencije. Obicno se koristi sa RADIUS serverom za proveru autenticnosti korisnika u velikim mrežama. AES. (Vidite IP. EAP Extensible Authentication Protocol (protokol za proširenu proveru autenticnosti). analiziraju i zaustavljaju napadace i hakere sa Interneta. Preduzece (enterprise) Bilo koja velika korporacija ili organizacija. EAP-SIM Odreduje mehanizam za uzajamnu proveru autenticnosti i sporazum o kljucu sesije korišcenjem GSM-SIM i GSM mreža mobilne telefonije.11i. Dvostruko frekvencijsko podrucje (dual-band) Uredaj koji može da radi na dve frekvencije. Protokol koji pruža okruženje za proveru autenticnosti i u bežicnim i u žicanim Ethernet mrežama preduzeca (enterprise). Zaštitni zid (firewall) Sistem softvera i/ili hardvera koji se nalazi izmedu dve mreže kako bi sprecio pristup neovlašcenim korisnicima. (Vidite širokopojasni. (Vidite 802. EAP-TLS Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security (protokol za produženje autenticnosti . 2. (Vidite 802. Najcešca upotreba zaštitnog zida je pružanje zaštite izmedu lokalne mreže i Interneta. kao i velike koledže i univerzitete.Baneprevoz forum POTS (klasican telefonski servis).php/t-11. 4 of 13 02/01/12 06:56 . U bežicnoj mreži. FIPS 140-2 Federal Information Processing Standard (standard za obradu federalnih informacija) definiše zahteve bezbedne tehnologije koja se koristi za obradu informacija vladinih agencija. DSL omogucava brzi prenos glasa.Recnik Wi-Fi termina [Arhiva] .55. omogucavajuci veci broj opcija roaminga. RC4.4 GHz (802. (Vidite 802.zaštita transportnog sloja) EAP-TTLS/MSCHAPv2 EAP-Tunneled TLS/Microsoft Challenge Authentication Handshake Protocol (EAP-tunelovan TLS/Microsoft protokol za proveru autenti~nosti rukovanja). DNS server konvertuje naziv kao što je mywebsite. Šifrovanje (encryption) Mehanizam za obezbedivanje poverljivosti podataka. Zaštitni zidovi mogu da ucine da mreža bude nevidljiva za Internet i mogu da sprece neovlašcene i neželjene korisnike da pristupaju fajlovima i sistemima na mreži.com u niz brojeva poput 107.11i. Ovaj termi se obicno koristi za opisivanje servera koji vrši prevodenje. WEP. proizvodne fabrike. Na primer. RADIUS.26. IP adresa). Internet servis koji prevodi alfanumericke nazive domena u dodeljene IP adrese i obratno. GSM900 i GSM1800. LAN). POTS).11a).com/forum/archive/index. (Vidite trostruki režim).. WPA2-Enterprise). TKIP. Zaštitni zidovi mogu da se podese da presrecu. Ethernet Najpopularnija medunarodna standardna tehnologija za žicane lokalne mreže (Local Area Network. mrežni naziv). Kod tehnologije celijskih telefona. DSL Digital Subscriber Line (digitalna pretplatnicka linija). Hardverski i softverski zaštitni zidovi nadgledaju i kontrolišu tok podataka u i iz racunara. Vrste EAP protokola se koriste za proveru autenticnosti zasnovanoj na 802. EAP.baneprevoz. WPA2). Preduzece može da obuhvata poslovne zgrade.3). (Vidite SSID. Naziv koji se koristi za identifikovanje bežicne mreže. tako i u bežicnim poslovnim i kucnim mrežama. DNS se obicno odnosi na bazu podataka Internet naziva i adresa koja prevodi alfanumericke nazive u brojeve Internet protokola i obrnuto. ESSID Extended Service Set Identifier (identifikator proširenog skupa usluga). (Vidite 802.. WPA2). DNS Domain Name Service (servis naziva domena). uredaji sa dvostrukim frekvencijskim podrucjem obicno rade na dve frekvencije. http://www.1X u WPA-Enterprise i WPA2-Enterprise. WPA-Enterprise. (Vidite POTS). WPA. 1000 Mbps na Gigabit Ethernet i 10000 Mbps na 10 Gigabit Ethernet mrežama. uredaji sa dvostrukim frekvencijskim podrucjem. Izmenljiva antena (diversity antenna) Antenski sistem koji koristi više antena da bi se smanjilo ometanje i dobio što bolji kvalitet prijema i prenosa. podataka i video preko postojecih klasicnih bakarnih telefonskih kablova sa upredenom paricom. TLS. Bezbedna tunelovana provera autenticnosti klijenata unutar TLS zapisa.1X. skladišta i ustanove za istraživanje i razvoj. Namenska digitalna linija izmedu stana ili kancelarije i centrale telefonske komanije. Svaki web sajt ima sopstvenu odredenu IP adresu na Internetu.

11a uredaji rade u frekvencijakom opsegu od 5 GHz.php/t-11. Za razliku od memorije sa nasumicnim pristupom (random access memory. iLink Naziv koroporacije Sony za sistem brze serijske magistrale definisan IEEE 1394 standardom za ulazno/izlaznu tehnologiju. IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers (udruženje inženjera elektronike i elektrotehnike).11. GPRS). memorija samo za citanje ostaje netaknuta u odsustvu elektricne energije. zaštitne zidove. (Vidite FireWire). razlicite nivoe zaštite.baneprevoz. RAM). 802.11 Familija specifikacija koju je razvio komitet Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802. Frekvencijski opseg je izmedu 900 i 1800 MHz. GPRS General Packet Radio Service (globalni sistem paketnpg radio prenosa). Medunarodna jedinica za merenje frekvencije. FireWire je slican USB standardu (Universal Serial Bus . Globalno tehnicko profesionalno udruženje i organizacija za postavljanje standarda koja služi javnim interesima i svojim clanovima iz oblasti elektronike. roaming. železnickim stanicama.11. Jedan gigaherc (GHz) iznosi milijardu herca. koji povezuje multimedijalne i memorijske periferne komponente sa personalnim racunarom. Ostali proizvodi koji obavljaju istu funkciju su 1394 (Linux) i iLink (Sony). Pokretacke rutine i ulazno/izlazne instrukcije niskog nivoa su smeštene u ovom softversko-hardverskom sklopu. Mali žicani razvodni uredaj može da poveže samo 4 racunara. (Vidite ratna vožnja). hotelima. GSM Groupe Speciale Mobile ili Global System for Mobile Communications (globalni sistem za mobilnu komunikaciju). Mrežni prolazi mogu takode da pružaju VPN podršku. Hardversko-softverski sklop (firmware) Softverske rutine koje su ugradene kao memorija samo za citanje (read-only memory. Aktivne tacke se najcešce nalaze u kaficima. (Vidite 3G.. koji uspostavlja standarde za bežicne Ethernet mreže. (Vidite Ad Hoc režim. FireWire je bio originalni naziv za Apple Computer implementaciju ove specifikacije. (Vidite 802. 802. To je jedna od dve vrste režima bežicnih mreža. Infrastrukturni režim (infrastructure mode) Stari termin korišcen za opisivanje bežicne mreže koja se sastoji od uredaja povezanih sa mrežom korišcenjem centralne bežicne pristupne tacke. Mrežni prolaz (gateway) U bežicnom svetu. Razvodni uredaji mogu da imaju veci broj portova i mogu da prenose podatke brzinama od 10 do 1000 Mbps do svih povezanih portova. 2G digitalni standard za komunikaciju mobilnih telefona koji su usvojile mnoge zemlje širom sveta.com/forum/archive/index. IEEE). mreža ravnopravnih racunara).univerzalna serijska magistrala) i može da pruži propusni opseg od oko 400 Mbps. FireWire Sistem brze serijske magistrale definisan IEEE 1394 standardom za tehnologiju ulaza/izlaza. elektrotehnike. (Vidite MIMO). IEEE 802.Recnik Wi-Fi termina [Arhiva] . kongresnim centrima i drugim javnim mestima. mrežni prolaz je pristupna tacka sa dodatnim softverskim mogucnostima. Internet uredaj (Internet appliance) 5 of 13 02/01/12 06:56 . prijemnike i softvere kako bi omogucio korisnicima da precizno odrede svoju geografsku poziciju. Aktivna tacka (hotspot) Lokacija gde korisnici mogu da pristupaju Internetu koristeci Wi-Fi laptop racunare ili druge uredaje sa Wi-Fi mogucnostima. veliki razvodni uredaj može da poveže 48 ili više racunara. vozovima i brodovima.11b i g uredaji rade u frekvencijskom opsegu od 2. (Vidite ruter). I/O Input/Output (ulaz/izlaz). Ovakve usluge su ponekad dostupne i u avionima. informatike i drugih tehnologija. Danas mnogi Windows sistemi imaju FireWire mogucnosti. itd. takode. kao što su pružanje NAT i DHCP. koji povezuje multimedijalne i memorijske periferne komponente sa personalnim racunarom. Jedan megaherc (MHz) iznosi milion herca.Baneprevoz forum http://www. Ovaj termin se koristi za opisivanje svake operacije koja prenosi podatke u ili iz racunara. Razvodni uredaj (hub) Uredaj sa više portova koji se koristi za povezivanje klijentskih uredaja sa žicanom Ethernet mrežom. aerodromskim holovima. Standardi 802. druga vrsta je mreža ravnopravnih uredaja (takode poznata pod nazivom mreža ravnopravnih racunara ili ad hoc režim).11 definišu interfejs izmedu bežicnog klijenta i bazne stanice ili pristupne tacke koja je fizicki povezana sa žicanom mrežom. Sistem koji koristi satelite.. (Vidite Wi-Fi ZONETM). ROM) u racunarsku cip ili hardverski uredaj da bi se sprecilo modifikovanje rutina. Standardna frekvencija elektricne energije u SAD iznosi 60 Hz. mreža ravnopravnih uredaja. HZ Herc (Hertz). Korporacije u univerziteti ih cesto nude svojim posetiocima i gostima.4 GHz.

Baneprevoz forum http://www. mrežni sloj. (Vidite IP. podataka. Version 6. rat znakovima ispisanim kredom. ISS Specijalna softverska aplikacija koja dopušta da svi racunari u mreži istovremeno pristupaju Internetu kroz jednu konekciju i nalog dobavljaca Internet usluga (Internet Service Provider. IP Internet Protocol. ISO mrežni model (ISO Network Model) Model koji je razvila medunarodna organizacija za standarde (International Standards Organization. ratna vožnja). a koji definiše sedam nivoa.. (Vidite IP adresa. SPX je slican protokolu TCP. sloj veze izmedu podataka. IP adresa ima dva dela: identifikator odredene mreže na Internetu i identifikator odredenog uredaja (to može da bude server ili radna stanica) unutar te mreže. IP). transportni sloj. Po standardizaciji. Prema tome. pocevši od najnižeg sloja su: fizicki sloj.com/forum/archive/index. VoIP).servis koji pruža vecina telefonskih kompanija. skraceno od Internetwork Packet Exchange (medumrežna razmena paketa). protokoli IPX-SPX pružaju konekcione servise slicne TCP/IP. ovi slojevi i interfejsi koji ih povezuju. obuhvata i VoIP (Voice over IP . (Vidite DHCP. MAC adresa Media Access Control adress (adresa kontrole pristupa mediju).11 standard obuhvata fizicki sloj (PHY) i niži deo sloja veze izmedu podataka. koji se cesto naziva podsloj kontrole pristupa mediju (Media Access Control. Ovaj uredaj može da bude Wi-Fi ili može da bude povezan sa žicanom mrežom. SPX. sistem se naziva bežicni LAN ili WLAN. fajlovi i diskoviu. poput modema i mrežnih adaptera. Protokoli višeg nivoa. štampaci. pruža 32-bitni broj koji identifikuje pošiljaoca ili primaoca informacija poslatih preko Interneta. MAC). POTS). WLAN. LAN Sistem povezanih racunara i drugih uredaja unutar istog fizickog okruženja radi deljenja resursa kakvi su Internet konekcije. najcešce korišcen Internet protokol. Detekcija upada (intrusion detection) Bezbednosni servis koji nadgleda i analizira sistemske dogadaje kako bi identifikovao provale u zaštiti mreže i pružio upozorenja u realnom vremenu kada dode do pokušaja neovlašcenog upada u mrežu. a to je brzi digitalni servis za prenos glasa i podataka preko obicnih telefonskih linija. sloj sesije.Recnik Wi-Fi termina [Arhiva] . ISA je zamenjen sa PCI i više se ne koristi tako cesto. navigaciju na senzorskom ekranu. IPX je datagramski protokol koji se koristi za komunikaciju bez konekcija. ISDN Integrated Digital Services Network (digitalna mreža sa integrisanim uslugama) . IP Version 4. IP (Internet Protocol) telefonija Tehnologija koja podržava prenos glasa. (Vidite piratska pristupna tacka. Kada se za povezivanje uredaja koristi Wi-Fi. IP telefonija Opšti termin za tehnologije koje koriste IP konekcije komutiranja paketa za razmenu glasa. Poput UDP/IP. u mreži. Aplikacije ne mogu da se instaliraju nezavisno. IP adresa Internet Protocol adress (adresa Internet protokola).Glas preko IP). SPX primarno koriste klijentske/serverske aplikacije.. Dok je protokol IPX slican protokolu IP. odnosno razliciti delovi datog protokola se mogu modifikovati ili menjati kako tehnologije napreduju ili se sistemski zahtevi menjaju.baneprevoz. je protokol transportnog sloja (sloj 4 u OSI modelu) koji se koristi u Novell Netware mrežama.1X proveru autenticnosti u bežicnim LAN (ili WLAN) mrežama. ISP). (Vidite 802. (Vidite WAN. ISO). ISDN koristi standardne POTS bakarne žice za prenos glasa. Osnovni protokol za komunikaciju na Internetu. podataka ili videa. Sequenced Packet Exchange (sekvencijalna razmena paketa). sloj prezentacije i aplikacioni sloj. videa i drugih oblika informacija koje se tradicionalno prenose preko javnih telefonskih mreža. Tih sedam slojeva. Taj 6 of 13 02/01/12 06:56 .php/t-11. SPX sloj se nalazi iznad IPX sloja (sloj 3) i pruža servise orijentisane na konekciju izmedu dva cvora u mreži. Jedinstveni hardverski broj koji identifikuje svaki uredaj u mreži. (Vidite širokopojasni. DNS. a koristi se za 802. je mrežni protokol koji koriste operativni sistemi Novell NetWare. ili slojeva. IPX-SPX IPX. Noviji IP. podataka i videa preko IP LAN i WAN mreža i Interneta. LEAP Lightweight Extensible Authentication Protocol (jednostavan protokol za proširenu proveru autenticnosti) . IEEE 802. kao što su SPX i NCP. ISA Vrsta interne racunarske magistrale koja dopušta dodavanje komponenti u obliku kartica.protokol koji je vlasništvo Cisca. WMAN. WPAN). TCP/IP).1X. sa ugradenim servisima elektronske pošte i aplikacijama za upravljanje personalnim informacijama. se koriste za dodatne servise za ispravljanje grešaka. EAP). Racunarski uredaj koji se primarno koristi za pristup Internetu. a generalno nudi prilagodeno web pretraživanje. pruža 128-bitnu šemu adresiranja kako bi se podržao mnogo vedi broj IP adresa.

a zatim uporeduju MIC. Ako se rezultati ne slažu. PCMCIA Kartice za proširenje koje se sada nazivaju “PC kartice” su se ranije nazivale “PCMCIA kartice” zato što su odgovarale standardima koje je ustanovio Personal Computer Memory Card International Accociation (medunarodni komitet za memorijske kartice personalnih racunara). (Vidite IP adresa). Bežicne mrežne kartice rade na brzinama definisanim 802. Kada se povežu samo neki od cvorova. preko Interneta. (Vidite NIC.Recnik Wi-Fi termina [Arhiva] . Mbps Megabitovi po sekundi (megabits per second). kako bi poslao i primio fajlove i podatke i kako bi primao i slao elektronsku poštu sa udaljenih lokacija. Mapiranje (mapping) Dodeljivanje PC-a deljenom disku ili portu štampaca na mreži.. Paket (packet) Jedinica informacija koja se prenosi sa jednog na drugi uredaj u mreži. Mrežni naziv (network name) Naziv koji se koristi za identifikovanje bežicne mreže. (Vidite WiMAX). Ove perferne komponente obuhvataju mrežne kartice. MIMO Multiple-Input-Multiple-Output (više ulaza-više izlaza).11 standardima. Tehnologija koja se koristi da bi se napadac sprecio da presretne pakete podataka.Paket obicno sadrži zaglavlje sa informacijama o adresi. TKIP. PC kartica (PC card) Izmenljiva memorija velicine kreditne kartice ili I/O uredaj koji može da se umetne u prikljucak za proširenje na prenosivom racunaru ili personalnom digitalnom pomocniku (personal digital assistant. Osobina mreže koja omogucava da više racunara dinamicki deli jednu dolaznu IP adresu sa komutirane. potrebna je komutacija da bi se napravile sve konekcije. IP adresa). NAT uzima jednu dolaznu javnu IP adresu i prevodi je u novu privatnu IP adresu za svakog klijenta u mreži. menorijske kartice. Bežicni ili žicani mrežni adapter koji omogucava klijentskom racunaru da koristi mrežne resurse. kablovske ili DSL konekcije.Baneprevoz forum uredaj može da bude racunar. PCI Peripheral Component Interconnect (povezivanje perifernih komponenti). PDA). a manja od mreže širokog podrucja (Wide Area Network. ili delimicno povezana. NAT Network Address Translation (prevodenje mrežne adrese). WPA2). MIC nudi složenu matematicku funkciju gde i prijemnik i predajnik izracunavaju. MIC Message Integrity Check (provera integriteta poruka). WPA.baneprevoz. Mobilni profesionalac (mobile proffesional) Svaki službenik koji cesto putuje i zato mu je potrebna mogucnost da redovno pristupa korporativnoj mreži. (Vidite NIC. (Vidite PC kartica). (Vidite bps). PCI). Mreža podataka koja pruža brze servise unutar geografske oblasti kao što je kampus koledža. pretpostavlja se da su podaci falsifikovani i taj paket se odbacuje. Napredna tehnologija obrade signala koja koristi više prijemnika i više predajnika i na klijentskoj i na pristupnoj tacki kako bi se postigla brzina propuštanja podataka od 100Mbps. WAN). WPA). I/O racunarska magistrala visokih performansi koja omogucava upotrebu prikljucaka za proširenje za operacije velikih brzina. SSID). PC kartice se primarno koriste na prenosivim racunarima i PDA. Mera brzine podataka koja je približno jednaka milion bitova po sekundi. za mrežu se kaže da je potpuno složena. MAN mreža je veca od lokalne mreže (Local Area Network. LAN). (Vidite 802. štampac. modeme. itd.. PC kartica). podatke i kontrolnu sumu kako bi se osigurao integritet podataka.php/t-11. (Vidite aktivna tacka. http://www. NIC Network Interface Card (mrežna kartica). (Vidite DHCP. (Vidite paket. WPA (Wi-Fi zašticen pristup). MAN Metropolitan Area Network (gradska racunarska mreža).com/forum/archive/index. (Vidite PSK. a za mrežu se kaže da je delimicno složena. Kada se svaki cvor poveže sa svakim cvorom. Složena mreža (mesh network) Komunikaciona mreža sa najmanje dve putanje do svakog cvora.11n). Vecina kancelarijskih žicanih mrežnih kartica radi na 100 Mbps. (Vidite MIC). (Vidite ESSID. žicane mrežne kartice i cvrste diskove. Fraza za prolaz (pass phrase) Niz karaktera za pravljenje kljuca koji koristi Wi-Fi Protected Access. roaming). grad ili opština. izmeni ih i ponovo pošalje. 7 of 13 02/01/12 06:56 .

Protokol koji predlažu Microsoft. PHY definiše parametre kao što su brzina prenosa podataka. Wi-Fi Protected Access automatski preuzima kontrolu. Manji od laptop racunara. PEAP Protected Extensible Authentication Protocol (zašticeni protokol za proširenu proveru autenticnosti). omogucavajuci deljenje tog štampaca izmedu racunara u mreži. WMM). WPA sprecava prisluškivace i druge neovlašcene korisnike da pristupe mreži tako što zahteva da svi uredaji imaju podudarne lozinke. a u WPA2 to je Advanced Encryption Standard (usavršeni standard šifrovanja). PDA može da ponudi bežicno povezivanje preko ugradenih Wi-Fi kartica. (Vidite ISO mrežni model).com/forum/archive/index. ali nije adekvatno za multimedijalne aplikacije. preko 802. uspostavljanje komutirane veze. PDA Personal Digital Assistant (personalni digitalni pomocnik)..baneprevoz. Zastupnicki server zatim prosleduje odobrene zahteve udaljenim serverima. LEAP). Nakon unosa lozinke.Recnik Wi-Fi termina [Arhiva] . ali sa istim mogucnostima racunanja i komunikacije. Server za štampanje (print server) Mrežni uredaj.1X proveru autenticnosti u bežicnim lokalnim mrežama (regionalnim mrežama). najcešce racunar. QoS proširenja za 802. U bežicnoj mreži. DSL. (Vidite EAP. Standardna tehnologija koju koriste mnoge velike korporacije za zaštitu pristupa bežicnim mrežama.11 bežicnih mreža. RADIUS Remote Access Dial-Up User Service (protokol servisa za daljinsku proveru autenti~nosti korisnika na komutiranim vezama).11 mreže ce se naci u ocekivanom IEEE 802. (Vidite 802. metoda modulacije. može da dode do medusobnog ometanja signala. To funkcioniše dobro za saobracaj podataka iz aplikacija kao što su web pretraživaci. ISDN). koji je povezan bar sa jednim štampacem. PEAPv1/EAP-GTC Protected Extensible Authentication Protocol. (Vidite PC kartica). Kada korisnik želi da prvi put pristupi 8 of 13 02/01/12 06:56 . TKIP (protokol integriteta privremenog kljuca). niti ih šifruje. video striming i interaktivne igrice su izuzetno osetljive na porast kašnjenja i smanjivanje propusnog opsega i zato zahtevaju QoS. Mreža ravnopravnih racunara (peer-to-peer network) Bežicna ili žicana racunarska mreža koja nema server. WPA2-Personal). kompleksnosti i funkcionalnosti. Zastupnicki server (proxy server) Tehnika koja se koristi u velikim kompanijama i organizacijama za unapredivanje operacija i bezbednosti mreže. RSA Security i Cisco za prenos podataka o proveri autenticnosti. sve aplikacije koje se izvršavaju na razlicitim uredajima imaju istu mogucnost prenosa okvira podataka. Potreban je za podršku bežicnih multimedijalnih aplikacija i usavršenog upravljanja mrežnim saobracajem. POTS Plain Old Telephone Service (klasican telefonski servis). prikljucnih PC kartica ili Compact Flash Wi-Fi. to ne utice na podatke.11e. (Vidite PC kartica). Zastupnicki server prima zahteve namenjene drugom serveru da bi sprecio direktnu komunikaciju izmedu dve ili više mreža. a svaki klijentski racunar može da komunicira sa svim ostalim bežicnim racunarima bez potrebe da to obavlja preko pristupne tacke ili razvodnog uredaja. Tradicionalni analogni telefonski servis koji pruža vecina telefonskih kompanija. Svi umreženi racunari imaju jednaku mogucnost da se ponašaju kao mrežni server ili klijent. (Vidite Ad-Hoc režim. Cisco i RSA Security za 802. QoS omogucava pristupnim tackama da daju prioritet saobracaju i da optimizuju nacin deljenja mrežnih resursa koji su smešteni u razlicitim aplikacijama. ili najniži sloj OSI mrežnog modela. poput PC kartica. QoS Quality of Service (kvalitet usluge).. PEAP proverava autenticnost bežicnih LAN klijenata koristeci digitalne sertifikate samo na strani servera tako što pravi šifrovani SSL/TLS tunel izmedu klijenta i provere autenticnosti. prenos fajlova ili elektronske pošte. Utakni i koristi (plug-and-play) Osobine koje omogucavaju automatsko konfigurisanje dodataka i perifernih uredaja.11e standardu. (Vidite širokopojasni. PHY odgovara prednjem kraju radia i sekcijama obrade osnovnog opsega signala. parametri signaliziranja. WPA-Personal. sinhronizovanje predajnika/prijemnika. ukljucujuci lozinke. sekenera i multimedijalnih uredaja. U stvarnoj radio implementaciji. PSK Mehanizam u Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal koji omogucava upotrebu rucno unetih kljuceva ili lozinki za aktiviranje WPA zaštite. pošto ne postoji centralna bazna stanica da nadgleda mrežni saobracaj ili da pruža pristup Internetu. PHY Fizicki. Voice over Internet Protocol. Bez QoS. itd. protokol koji su zajedno razvili Microsoft.php/t-11. mreža ravnopravnih uredaja). štampaca. Lozinka takode aktivira proces šifrovanja: u WPA to je Temporal Key Integrity Protocol. što smanjuje ukupne performanse mreže. niti centralni razvodni uredaj ili ruter. PDA uredaji se znatno razlikuju po velicini.Baneprevoz forum http://www. Medutim. PSK se unosi na pristupnoj tacki ili kucnom bežicnom mrežnom prolazu i na svakom racunaru koji se nalazi u Wi-Fi mreži. (Vidite TKIP. RADIUS je šema korisnickog imena i lozinke koja omogucava samo ovlašcenim korisnicima da pristupaju mreži. VoIP (protokol prenosa glasa preko Interneta).

piratska pristupna tacka). Ruter (router) Bežicni ruter je uredaj koji prihvata konekcije od bežicnih uredaja u mreži. (Vidite SSL. Bežicni repetitor ne obavlja inteligentno rutiranje koje mogu da vrše bežicni mostovi i ruteri. Ispitivanje lokacije se obicno koristi za optimalno postavljanje pristupnih tacaka. postoje razlicite vrste i nivoi RADIUS-a. razvodni uredaj. uspostavljanje komutirane veze). Tražilac zaštite (security supplicant) Klijentski softver koji koordinira proveru autenticnosti i pravljenja kljuca sesije. Server zatim proverava da li taj korisnik ima nalog i. Njuškalo (sniffer) Softver koji nadgleda mrežni saobracaj. Vrste servera mogu da obuhvataju servere za štampanje. (Vidite detekcija upada). mreži. WPA. Kao i kod ostalih sofisticiranih tehnologija zaštite. može da se koristi za detekciju piratskih pristupnih tacaka. a zatim koristi komutiranu telefonsku konekciju ili neki drugi zemaljski sistema za vezu na kore do Interneta. Tehnologija elektronske identifikacije koja koristi signale radio frekvencija za citanje identifikacionih podataka sadržanih u oznakama na opremi i proizvodima. neka druga klasa naloga može da pruža pristup Internetu. ili dodatni WLAN segmenti u postojecoj mreži. RFID je alternativa trakastim kodovima (bar code). obicno. Roaming Mogucnost nesmetanog prelaska iz jedne oblasti pokrivenosti signalom Wi-Fi ili mobilne telefonije u drugu oblast. (Vidite aktivna tacka. (Vidite detekcija upada. Druge su jednosmerne. Kucni mrežni prolaz (residential gateway) Bežicni uredaj koji dopušta da više uredaja pristupa kucnoj mreži. Server Racunar koji obezbeduje resurse ili usluge drugim racunarima i uredajima u mreži. RC4 Metoda šifrovanja koju je razvio RSA Data Security. Na primer. ako ima. WEP i TKIP. Server takode može da se kombinuje sa razvodnim uredajem ili ruterom. Repetitor (repeater) Bežicni repetitor je uredaj koji proširuje domet postojece pristupne tacke tako što prenosi njen signal. a obuhvata zaštitni zid mreže radi bezbednosti i nudi adrese lokalne mreže. servere za poštu i DHCP server. (Vidite DHCP. nezašticene interfejse u kompanijskoj mreži.Recnik Wi-Fi termina [Arhiva] . Ove pristupne tacke gotovo nikada nisu u skladu sa bezbednosnim pravilima organizacije i. ruter). elektronskoj pošti i zašticenom poslovnom serveru fajlova. obicno od strane korisnika. (Vidite EAP. Piratska pristupna tacka (rogue) Neovlašcena pristupna tacka instalirana u kompanijskoj WLAN mreži. Ispitivanje lokacije (site survey) Sveobuhvatna studija koju izvode menadžeri mreže kako bi bili sigurni da ce biti ispunjeni planirani nivoi usluga kada se angažuje nova bežicna LAN mreža. SOHO 9 of 13 02/01/12 06:56 .. gde satelit pruža brzu vezu na dole. Internet servere. ukljucujucu SSL. WPA2). RADIUS može da se podesi tako da pruža razlicite nivoe ili klase pristupa. Opseg (range) Razdaljina koju pokriva bežicna mreža ili radio uredaj.Baneprevoz forum http://www. Roaming se takode odnosi na mogucnost mobilnih službenika da se bežicno povezuju sa Internetom sa razlicitih aktivnih tacaka bez konfrontiranja šema koje koriste razliciti dobavljaci Internet usluga. WEP. Ovi softveri mogu da snimaju podatke koji se prenose preko mreže. TKIP). bez gubitka konektivnosti. (Vidite širokopojasni. mobilni profesionalac). zašticenim fajlovima ili lokaciji. (Vidite razvodni uredaj). Wi-Fi signali mogu da imaju opseg do jedne milje. jedan nivo može da omogucava samo pristup Internetu.baneprevoz. Piratske pristupne tacke predstavljaju otvorene.com/forum/archive/index. na njima nije prisutna nikakva vrsta zaštite. (Vidite mrežni prolaz).na gore i na dole. U zavisnosti od okruženja i vrste antene. Satelitska širokopojasna konekcija (satellite broadband) Bežicni brzi Internet servis koji se dobija preko satelita. drugi nivo može da pruža pristup Internetu i elektronskoj pošti. ukljucujuci to da personalni racunari i periferne komponente pristupaju Internetu i medusobno komuniciraju. Neke satelitske širokopojasne konekcije su dvosmerne . Piratske pristupne tacke predstavljaju bezbednosni rizik. takode.. a ponekad se koriste za nelegalno hakerisanje mreže. Ova metoda dopušta dužinu kljuca do 1024 bitova i jedna je od komponenti mnogih šema šifrovanja. taj korisnik mora da unese svoje ime i lozinku i da te podatke prosledi preko mreže do RADIUS servera. proverava da li koristi odgovarajucu lozinku pre nego što mu dozvoli pristup mreži.php/t-11. RFID Radio Frequency Identification (identifikacija radio frekvencije).

Sve pristupne tacke i klijenti koji pokušavaju da se povežu sa odreženom WLAN mrežom moraju da koriste isti SSID. broja kljuceva koji su u upotrebi i stvaranjem mehanizma za proveru integriteta.Recnik Wi-Fi termina [Arhiva] . Sve TCP/IP poruke sadrže adresu odredišne mreže. kada korisnik preuzme web stranicu. TKIP povecava velicinu kljuca sa 40 na 128 bitova i WEP-ov jedan staticni kljuc zamenjuje kljucevima koje dinamicki generiše i distribuira server za proveru autenticnosti. Kada SSL sesija zapocne. http://www. cekajuci da svi stignu da bi ih predstavio kao jedan fajl. IP adresa.0 specifikacija. Podmreže se povezuju sa drugim mrežama preko rutera. USB 2. ako ne i nemoguce. TCP/IP Osnovna tehnologija Internet komunikacije. TLS je namenjen za proveru autenticnosti i šifrovanje komunikacije. da provali u Wi-Fi mrežu.php/t-11. Na primer. kao i za sprecavanje prisluškivanja. trostruki režim se odnosi na uredaje koji su kompatibilni sa standardima 802. Podmreže se koriste za podelu mrežnih adresa velike mreže na manje mreže. Mbps ili Gbps. omogucava brzinu prenosa podataka do 480 Mbps. Trostruki režim (tri-mode) U Wi-Fi kontekstu. TKIP koristi metodologiju hijerarhije kljuca i upravljanja kljucem. Dok IP upravlja stvarnom isporukom podataka.Baneprevoz forum Termin koji opisuje kancelariju sa deset ili manje racunara i/ili službenika. Protokol transportnog nivoa koji se koristi sa Internet protokolom (IP) za prenos podataka preko Interneta. TCP na web serveru deli fajl stranice na pakete. SSL). Propusni opseg (throughput) Propusni opseg se obicno meri u bps. SSL Secured Socket Layer (veza na nivou bezbednosne uticnice). što je 40 puta brže od originalne specifikacije koja je omogucavala samo 12 Mbps. Mehanizam bežicnog zaštitnog šifrovanja u Wi-Fi Protected Access. U kontekstu mobilne tehnologije. Svaka pojedinacna LAN mreža ce obicno koristiti istu podmrežu za sve svoje klijente. UWB 10 of 13 02/01/12 06:56 . Pretraživac zatim šalje serveru nasumicno generisan tajni kljuc za tu sesiju. SSID može da bude alfanumericki naziv sa maksimalno 32 karaktera. mrežni naziv). izmeni ih i ponovo pošalje. (Vidite IP.1b. TKIP takode obuhvata Message Integrity Check (MIC). (Vidite AES. (Vidite IP adresa. (Vidite bps.. TCP prati pakete podataka radi efikasnog prenosa poruke kroz Internet. Protokol koji se koristi za bezbedni Internet komunikaciju. falsifkovanja poruka i ometanja. numeriše te pakete i pojedinacno ih prosleduje na korisnikovu IP adresu. nudeci oko 500 triliona mogucih kljuceva koji se mogu koristiti za dati paket podataka. SSL šifruje i razmenjuje informacije izmedu korisnikovog pretraživaca i web servera tako da samo ovlašcene strane mogu da ih procitaju. a i g. Novija verzija protokola SSL. kao i adresu odredišne stanice. To omogucava da se TCP/IP poruke prenose do više mreža (podmreža) unutar jedne organizacije ili širom sveta. paket. WPA.com/forum/archive/index. Kbps. (Vidite RC4). (Vidite razvodni uredaj). ili identifikator. Znacajnim povecavanjem velicine kljuceva. (Vidite IP. TCP/IP). koji je namenjen da spreci napadaca da presretne pakete podataka. Na odredištu. SSID Jedinstveni naziv mreže od 32 karaktera. (Vidite dvostruko frekvencijsko podrucje). digitalne i GSM frekvencije. Svaki racunar u TCP/IP mreži ima sopstvenu IP adresu koja je ili dinamicki dodeljena na pocetku (vidite DHCP) ili trajno dodeljena kao staticna adresa. TKIP Temporal Key Integrity Protocol (protokol integriteta privremenog kljuca). cime se uklanja predvidljivost na koju se napadaci oslanjaju kada se koristi WEP kljuc. Mbps). godine. TCP). kao što to radi razvodni uredaj. WPA2). (Vidite EAP. TCP sakuplja pojedinacne pakete. tako da je napadacu izuzetno teško. SSL se najcešce koristi za šifrovanje bankarskih i poslovnih transakcija na mreži. ruter). USB Brza dvosmerna serijska konekcija koja se koristi za prenos podataka izmedu racunara i perifernih komponenti kao što su digitalne kamere i memorijske kartice. pomocu kojeg se jedna bežicna LAN mreža razlikuje od druge. trostruki režim opisuje mobilni telefon koji može da koristi analogne. TCP Transmission Control Protocol (protokol za kontrolu prenosa). TKIP takode znacajno povecava jacinu i kompleksnost šifrovanja u bežicnoj mreži. a to je kolicina podataka koja se može poslati sa jedne lokacije na drugu u odredenom vremenskom periodu.baneprevoz. server šalje svoj javni kljuc pretraživacu. Komutator se ponaša kao mrežni saobracajac: umesto da sve pakete koje primi prosleduje do svih portova. koja podržava više algoritama šifrovanja nego SSL. Paketi mogu da se prenose razlicitim putanjama pre nego što dodu na odgovarajucu adresu.. objavljena 2000. Komutator (switch) Vrsta razvodnog uredaja koji kontroliše upotrebu uredaja kako bi sprecio koliziju podataka i osigurao optimalne performanse mreže. komutator prosleduje pakete samo do prijemnog porta. Podmreža (subnetwork ili subnet) Opseg IP adresa koji je deo veceg opsega adresa. TLS Transport Layer Security (zaštita transportnog sloja). TKIP znatno usložnjava i otežava dekodiranje podataka u Wi-Fi mreži. (Vidite ESSID.

16 standard za bežicnu pokrivenost na razdaljinama do 31 milje. Wi-Fi Termin koji je u opticaj uvela Wi-Fi Alliance da bi se opisali WLAN proizvodi koji su zasnovani na IEEE 802. da bi pronašli lokaciju zašticene ili nezašticene bežicne mreže. VoIP). Brzina prenosa podataka je do 70 Mbps.Recnik Wi-Fi termina [Arhiva] . Ratna vožnja (war driving) Praksa gde se pojedinci voze kolima naokolo. Za telefonske mreže se koristi termin WAN. opremljeni globalnim sistemom za pozicioniranje (GPS). što je. Ultra Wideband (ultraširokopojasni). laptop racunarom sa WNIC karticom i antenom (obicno ugradenom u WNIC). Ponekad se koristi i naziv bežicni glas preko IP. nacionalne ili medunarodne oblasti i obicno se nalazi u ponudi javnih dobavljaca telekomunikacionih usluga (kao što su telefonske kompanije). VPN funkcioniše tako što se pravi bezbedan virtuelni “tunel” od racunara krajnjeg korisnika kroz pristupnu tacku ili mrežni prolaz krajnjeg korisnika. Wi-Fi ZONE logo garantuje korisnicima da ce moci da dobiju brzu i pouzdanu konekciju sa Internetom u kaficu. Relativno nov termin koji se koristi za opisivanje tehnologije koja je poznata još od 1960-ih godina kao “osnovni opseg” ili “impuls”. Ovaj program omogucava korisnicima širom sveta da prepoznaju jedinstveni Wi-Fi ZONE brend. (Vidite IP telefonija. (Vidite WPA). Mreža za komunikaciju podataka koja pokriva velike lokalne. dovoljan propusan opseg za istovremeno 11 of 13 02/01/12 06:56 . prema zagovornicima WiMAX-a. mada je ova linija verovatno neophodna da bi se dostigla konektivnost na razdaljini od 31 milje. VPN Virtual Private Network (virtuelna privatna mreža). WAN Wide Area Network.com/forum/archive/index.. inteligentne telefone i komunikatore. Wi-Fi ZONE Sertifikacioni program Wi-Fi Alliance koji omogucava korisnicima da lako identifikuju lokacije aktivnih tacaka na kojima postoji mogucnost Wi-Fi konekcija. gde su hakeri pristupali tradicionalnim mrežama tako što su nasumicno okretali telefonske brojeve sve dok im ne bi odgovorio modem. Wi-Fi CERTIFIED Sertifikacioni standard koji dobijaju IEEE 802. Protokol namenjen za isporuku aplikacija mobilnim uredajima. VoIP Voice over Internet Protocol (protokol prenosa glasa preko Interneta). hotelu. kroz Internet. WEP Originalni bezbednosni standard koji se koristi u bežicnim mrežama za šifrovanje bežicnog mrežnog saobracaja. regionalne.Baneprevoz forum http://www. (Vidite aktivna tacka). WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access (globalna kompatibilnost za mikrotalasni pristup). aerodromu. Lokacija bežicne mreže se dobija iz GPS ocitavanja i odgovarajucih SSID. WiMAX funkcioniše u pojasima od 2 do 11 GHz i omogucava povezivanje sa baznom stanicom koja se ne nalazi na liniji direktnog vidika. (Vidite LAN..11 standardima. Prenos glasa preko Wi-Fi (Voice over Wi-Fi) VoIP usluge koje se isporucuju preko bežicnih mreža. WAP Wireless Applications Protocol. WMAN.baneprevoz. Šema šifrovanja mrežnog sloja koja omogucava da se bežicni klijenti bezbedno povezuju sa korporacijskim mrežama koristeci Internet. VPN takode funkcioniše i za bežicne mreže i može efikasno da zaštiti prenose od Wi-Fi racunara do korporacijskih servera i sistema. ukljucujuci mobilne telefone.11 WLAN proizvodi koji su prošli testove kompatibilnosti koje razvija i vodi Wi-Fi Alliance. Ovaj termin se koristi da bi se napravila razlika izmedu mreža podataka zasnovanih na telefonskim linijama i Wi-Fi mreža. (Vidite IP telefonija. Rat znakovima ispisanim kredom (war chalking) Ukazivanje na prisustvo kako zašticenih. Termin ratna vožnja potice iz filma War Games. tako i nezašticenih bežicnih mreža tako što se kredom obeležavaju zgrade ili trotoari pored zgrada u kojima ove mreže postoje. WAP (protokol za bežicne aplikacije). pa sve do korporacijskih servera i sistema. i objavljuje se u bazama podataka koje se nalaze na Internetu. (Vidite GPS). Tehnologija za prenos obicnih telefonskih poziva preko Interneta korišcenjem mreža zasnovanih na prenosu paketa umesto standardnih javnih komutiranih telefonskih mreža ili Plain Old Telephone Service (POTS). UWB prenosi i prima izuzetno kratke blokove radio signala. Ovi blokovi proizvode talasne oblike izuzetno velikog raspona frekvencija. a za Wi-Fi mreže se koristi termin Wireless Local Area Network (bežicna lokalna mreža). (Vidite Wi-Fi CERTIFIED). obicno od oko par milijarditih delov sekunde (nanosekunde) trajanja. (Vidite Wi-Fi CERTIFIED). kongresnom centru ili nekoj drugoj javnoj lokaciji.php/t-11. WLAN (mreža širokog podrucja). Odnosi se na IEEE 802. Vecina velikih korporacija danas koristi VPN da bi zaštitili svoje radnike sa udaljenim pristupom i njihove konekcije. prenos glasa preko Wi-Fi). pejdžere. WPAN). (Vidite Wi-Fi sertifikat kompatibilnosti) Wi-Fi sertifikat kompatibilnosti (Wi-Fi Interoperability Certificate) Potvrda da je proizvod prošao testiranje kompatibilnosti i da ce raditi zajedno sa ostalim proizvodima koji takode imaju Wi-Fi sertifikate.

WMM dodaje Wi-Fi mrežama mogucnosti prioriteta i optimizuje njihove performanse kada se više konkurentnih aplikacija.1X proverom autenticnosti korisnika. kao što su glasovne. zadovoljstvo krajnjeg korisnika se postiže velikom raznovrsnošcu uslova okruženja i saobracaja.1X proveru autenticnosti sa TKIP šifrovanjem i sprecava neovlašceno pristupanje mreži tako što proverava korisnike preko servera za proveru autenticnosti. WPA2-Personal Wi-Fi Protected Access 2-Personal. podržavanje više od 60 poslovnih i stotine kucnih mreža. (Vidite WPA. nadmecu za mrežne resurse. (Vidite 802. WPA-Enterprise koristi 802. WPA-Enterprise Wi-Fi Protected Access-Enterprise. bežicna mreža). Bežicna mreža (wireless network) Uredaji povezani u mrežu korišcenjem centralne bežicne pristupne tacke. Korišcenjem WMM. WMAN Wireless Metropolitan Area Network (bežicna gradska mreža). WPA Wi-Fi Protected Access (Wi-Fi zašticen pristup). WMM je zasnovan na podskupu IEEE 802. ali može da se koristi i za svaki drugi Wi-Fi uredaj. Metoda za bezbednost bežicne mreže koja pruža snažnu zaštitu podataka i sprecava neovlašceno pristupanje mreži za male mreže. što nedostaje u WEP-u. WLAN Wireless Local Area Network (bežicna lokalna mreža). WPA postoji u dve verzije. 802. a u ovoj metodi su rešeni svi problemi koji postoje u WEP-u. Novija metoda za bezbednost bežicne mreže koja pruža snažniju zaštitu podataka i kontrolu pristupa mreži. WMM je zasnovan na podskupu IEEE 802. PSK). WMM daje mogucnost korisnicima kucnih mreža i menadžerima velikih korporacijskih mreža da odluce koji tok podataka je najvažniji i dodele mu viši saobracajni prioritet. (Vidite LAN. da samo ovlašceni korisnici mogu da 12 of 13 02/01/12 06:56 .com/forum/archive/index. WPA2-Enterprise Wi-Fi Protected Access 2-Enterprise. (Vidite WPA2. QoS). nadmecu za mrežne resurse. video i glasovnih aplikacija. zadovoljstvo krajnjeg korisnika se postiže velikom raznovrsnošcu uslova okruženja i saobracaja. WMMPowerSave WMMPowerSave je skup osobina Wi-Fi mreža koji povecava efikasnost i fleksibilnost prenosa podataka da bi se ocuvala energija. Vrsta lokalne mreže u kojoj se podaci šalju i primaju preko radio talasa visoke frekvencije umesto preko kablova i žica. Ova metoda sprecava neovlašceno pristupanje mreži tako što proverava korisnike mreže kroz server za proveru autenticnosti. audio ili video aplikacije. (Vidite PSK. kao i strogom kontrolom pristupa i 802. Novija metoda za bezbednost bežicne mreže koja pruža snažniju zaštitu podataka za više korisnika i velike mreže. QoS). WPA2 Wi-Fi Protected Access 2. (Vidite WLAN). WPA2).baneprevoz.11g. WPA-Personal Wi-Fi Protected Access-Personal. Zaštita podataka se vrši upotrebom šifrovanja. WMMTM Wi-Fi Multimedia. WPA-Personal i WPA-Enterprise.Baneprevoz forum http://www. WPA je razvila Wi-Fi Alliance. (Vidite 802. WMMPowerSave koristi mehanizme obuhvacene IEEE 802. video i glasovnih aplikacija. WEP. Novija metoda za bezbednost bežicne mreže koja pruža snažniju zaštitu podataka i sprecava neovlašceno pristupanje malim mrežama. gde korisnici iz gradske oblasti mogu besplatno da pristupaju Internetu.11e.11e. svaka sa razlicitim zahtevima kašnjenja i propusnog opsega.11a i 802. svaka sa razlicitim zahtevima kašnjenja i propusnog opsega.php/t-11. ukljucujuci 802.Recnik Wi-Fi termina [Arhiva] . (Vidite WPA2). što garantuje privatnost i bezbedbnost bežicne mreže. tako i korisnicima malih mreža. PSK). WPA-Personal koristi TKIP šifrovanje i sprecava neovlašceno pristupanje mreži kroz upotrebu deljenog kljuca (PSK).11e WLAN QoS standardu. Unapredeni standard bezbednosti za bežicne mreže koji pruža snažnu zaštitu podataka i kontrolu pristupanja mreži. WMM Wi-Fi Multimedia.11 uredaja. WPA je dizajniran da zaštiti sve verzije 802.11e WLAN QoS standardu. WPA-Personal zaštita od neovlašcenog pristupanja mreži se vrši upotrebom fraze za prolaz ili deljenog kljuca. Korišcenjem WMM. WPA-Enterprise proverava korisnike mreže kroz server za proveru autenticnosti.11b. WMM dodaje Wi-Fi mrežama mogucnosti prioriteta i optimizuje njihove performanse kada se više konkurentnih aplikacija. Ova metoda pruža visok stepen garancije kako korisnicima velikih. WMM daje mogucnost korisnicima kucnih mreža i menadžerima velikih korporacijskih mreža da odluce koji tok podataka je najvažniji i dodele mu viši saobracajni prioritet. WPA).1X. Grupa osobina bežicnih mreža koja unapreduje korisnicki doživljaj audio. Bežicna mreža koja može da se uporedi sa mrežom mobilne telefonije. Metoda za bezbednost bežicne mreže koja pruža snažnu zaštitu podataka za više korisnika i velike mreže. (Vidite 802.. U obe verzije WPA koristi 128-bitne kljuceve za šifrovanje i dinamicke kljuceve sesije.11e standardom.. TKIP. WiMAX tehnologija predstavlja osnovu za WMAN mreže. WMMPowerSave je optimizovan za mobilne uredaje na kojima se izvršavaju aplikacije osetljive na kašnjenje. Grupa osobina bežicnih mreža koja unapreduje korisnicki doživljaj audio. (Vidite WMAN).

WPA2-Personal).11i standardu. WPAN Wireless Personal Area Network (bežicna personalna mreža).php/t-11. WPAN tehnologije obuhvataju Bluetooth i druge tehnologije definsane standardom IEEE 802..11a i 802.11 uredaja. WPA2-Enterprise proverava korisnike mreže kroz server.11b. ukljucujuci 802.1X/EAP kao deo infrastrukture što garantuje medusobnu sentralizovanu proveru autenticnosti i upravljanje dinamickim kljucevima i nudi deljeni kljuc za upotrebu u kucnim i malim kancelarijskim mrežama. 40 kbps i 20 kbps) i životni vek baterije od više meseci do više godina. 802. WPAN uredaji rade u nelicenciranim medunarodnim frekvencijskim podrucjima i mogu direktno da komuniciraju jedni sa drugima. Inc. Pokreće vBulletin™ Verzija 4. 13 of 13 02/01/12 06:56 . Postoje dve verzije WPA2: WPA2-Personal i WPA2-Enterprise.2 Autorsko pravo © 2012 vBulletin Solutions.com/forum/archive/index. Specifikacije uredaja obuhvataju malu brzinu prenosa podataka (250 kbps.Recnik Wi-Fi termina [Arhiva] . Mreža koja bežicno povezuje personalne uredaje koji se nalaze u precniku od 30 stopa. WPA2-Personal sprecava neovlašceno pristupanje mreži upotrebom lozinki. (Vidite WPA2-Enterprise. WPA2 je unazad kompatibilan sa WPA.15.1X provere autenticnosti. WPA2 koristi 802.Baneprevoz forum http://www. Poput WPA.. na primer u kancelariji ili sobi. Zasnovan na ratifikovanom IEEE 802.11g. WPA2 je dizajniran da zaštiti sve verzije 802. Sva prava zadržana. WPA2 pruža zaštitu mreže na državnom nivou kroz implementiranje AES algoritma šifrovanja usaglašenog sa National Institute Standards and Tehnology (NIST) FIPS 140-2 standardom i 802.1.baneprevoz. pristupe njihovim bežicnim mrežama. i obuhvataju uredaje poput palica za igru (joy stick) i interaktivnih igracaka. Poput WPA.