Şiruri, progresii – recapitulare finală

Fişă de lucru, clasa a IX-a, 5h/sapt, An şcolar: 2009/2010
1) Fie şirul de numere reale: (a n  ) n ÎN  , unde: a0 = 2, a1= 5/2 şi an =5/2an-1- an-2 , n ³ 2. Atunci: an =2n + 2-n, n ³ 0.
1 × 3 × 5 × ... × (2 n - 1 )
1
1
2)Studiaţi monotonia şirurilor, pentru n ³ 1:a)xn =
;b)xn = 
+ … +  ; c)xn =  n +1 - n  .
2 × 4 × 6 × ... × (2 n ) 
n + 1 
2 n 
3) a)Studiaţi monotonia şirurilor recurente: 1) x0 = 1, xn+1=1/2 xn +3/2, nÎN; 2) x0 =  2 , xn+1=  2 + x n  , nÎN;
3) x0 = 2, xn+1= 2 - 

1
, nÎN; 4) a1= 3, an+1 = 2an + 3n, n ³ 1.
x n 

b) Arătaţi că, şirurile sunt mărginite: 1) xn =  n +1 - n , n ³ 1; 2) x0 Î [0; 2 ]  , xn+1= xn2 – 2xn +2, nÎN; 3) x0 =
x n 
1
=  2 , xn =  2 + x n -1  , n ³ 1; 4) x1 =  , xn+1= 
, n³1 .

1 + 2 x n 
4) Fie şirul definit prin: un+1= un  2 , u0 =1; a) determinaţi termenul general; b) 128  2 este termen al şirului?
n2
n
5) Demonstraţi că, şirurile (a n  ) n ³ 1 : a) an = 
, b) bn = (- 1)  × n , sunt nemărginite.
n + 1 
3n
2
6) Se consideră şirul cu termenul general: an = 
+  , n ³ 1 . Stabiliţi :


a) dacă şirul (a n  ) n ³ 1 este o progresie aritmetică ; b) care din numerele: 600,4; 300; 300,4 este termen al şirului?
7) Dacă Sn = 4n2 – 3n, reprezintă suma primilor n termeni ai şirului (a n  ) n ³ 1 : a) să se determine an ; b) să se arate că
şirul (a n  ) n ³ 1 este o progresie aritmetică.
8) Determinaţi xÎR, astfel numerele: a)5x - 2, (2x -3)2, 7x+4; b) – x – 1, |x -1|, 5 + x, să fie în progresie aritmetică.
9) Calculaţi suma elementelor xÎR, şriind că :  x - 3 , 1 +  x - 2 , 2 +  3 x - 5  sunt în progresie aritmetică.
10) Rezolvaţi ecuaţia : (x + 1 ) + ( x + 9) + ( x +17 ) + … + ( x + 393) = 10100
11) Arătaţi că numerele:  2 ,  5 ,  7 , nu pot fi termenii unei progresii aritmetice.
12) Calculaţi Sn, a primilor n termeni ai progresiei geometrice (bn  ) n ³ 1 , ştiind că:
a) b1 = 3/5 , q = 1, n = 20 ; b) b1 = 32, b3 = 16, n = 8.
13) Determinaţi xÎR, ştiind că, numerele : 3x + 2, x + 4, 8 – x sunt termenii pozitivi ai unei progresii geometrice.
14) Determinaţi primul termen şi raţia unei progresii geometrice, ştiind că: a6 = 81, a3 = 3.
1 1
15) Pentru progresia geometrică: 4, 2, 1,  ,  , … să se determine termenii de rang: 28, 103, n + 5.
2  4 
16) Să se determine progresia geometrică (a n  ) n ³ 1 , ştiind că: a5 – a1 = - 15 şi a4 – a2 = - 6.
17) Fie progresia geometrică: (bn  ) n ³ 1 , de raţie q. Dacă: a) S2 = 3, S3 = 7, calculaţi S4; b) b4 = 8, 
q ; c) b10 = 3  3 b7 , S3 = 4 +  3 , calculaţi S9; d) S10 =  33 × S 5 , calculaţi 
18) Calculaţi sumele: a) S = 1 + 

S 2  1
=  , calculaţi b1,
S 4  5 

S12 
.
S 6 

1 1
1
+  + … +  n  ; b) S = 2 + 22 + 222 + …+ 22 ... 2  .
1 23
2  4 

n cifre 

19) Primul termen dintr-o progresie arithmetică şi geometrică este 3. Al doilea termen al progresiei aritmetice este
mai mare cu 6, decât al doilea termen al progresiei geometrice. Termenul al treilea, din cele două progresii, este
acelaşi. Determinaţi aceste progresii.
20) Suma a trei numere , în progresie aritmetică este egală cu 21. Dacă 2, 3 şi 9 se adună acestor numere, se obţin
alte trei numere, în progresie geometrică. Determinaţi cele trei numere.
21) Se dau patru numere, în progresie geometrică. Dacă la aceste numere se adună: 3, 9, 11 şi respectiv 1, se obţin
alte patru numere, în progresie aritmetică. Determinaţi numerele iniţiale.

22) Este progresie geometrică un şir, pentru care suma primilor n termeni, este dată de formula: a) Sn = (2 n + 1 )  ?;
b) Sn = 3n – 1 ? ;c) Sn = 6n +1 – 1 ?; d) Sn = 2n+1 – 2 ? .
Prof. Mătrescu Maria
1/4

a) verificarea.Rezolvări 1) p(n): „an = 2n + 2 – n. 2) x1 =  2 + 2  . x2 =  ; x3 =  . " k>1”. " n>1”. metoda inducţiei matematice; a) verificare: p(0) : a0 = 20 + 20 = 2 .(2 k -1  + 2 .( k +1 )  = 2 k + 1  + ( ( ) p  k  1 2  2  - ( k +1 )  +  2 Þ p(k) este adevărată; concluzie: din: a) + b) Þ p(n) este adevărată. acevărat; b) demonstraţia: p(k-1) ® p(k). x2 =  . " n>0”. este adevărată. " kÎN”; p(k): ”ak+1 = 2k+1 + 2-k-1. că ak < ak+1; ak = 2 ak-1 + 3k-1< 2 ak +3k = ak+1 Þ ak <ak+1 Þ p(n) adevărată. " nÎN. =  n + 1 + n  2  n  2  2  2) x1 = x02 – 2x0 + 2 = (x0 – 1)2 + 1. n + 1  (2 n + 1 )(2 n + 2 )  1 1 1 1 1 c ) x1 =  > x2 =  > x3 =  < …; xn+1 – xn =  -  <0. " kÎN”; ip p ( k )  5 5 k ak+1  =  ak – ak-1 =  2 + 2 . 0 < x2 =  2 + x1  <  2 + 2 = 2. 3 4 5 8 11 3) x1 =  . deoarece p(k) este adev. x5 =  <1 Û xn+1<xn Þ xn+1 Þ x1 > x2 >x3 >x4 >x5;  n +1 =  2  8  48  384  3840  x n  2 n + 2  <xn . x5 =47/16 Þ x1 < x2 <x3 <x4 <x5; p(n):”xn < xn+1 . mai sus; b) p(k) ® p(k+1). deoarece  1 + 2  2 + 3  3 + 4  n + 1 + n + 2  n +  n + 1  n + 1 >  n . uşor că: 0 < xn < 2. uşor că: u = ( 2 )  . prin inducţie matematică. x3 =  . n  2  n n 15  Û  2 2  =  2 2  Û n = 15 Þ u15 = 128  2 . x4 =  . x4 =23/8. p(k+1): “xk+1 < xk+2 . b) demonstraţia: presupunem ak-1 < ak şi dem. x n  x x 4 1 1 4) x1 =  . 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 b) x1 =  < x2 = 7 < x3 =  < x4 =  +  +  +  < x5 =  +  +  +  +  +  ; xn+1 – xn =  +  12  2  60  5  6  7  8  5  6  7  8  9  10  2 n + 1  2 n + 2  1 1 -  = >0 xn+1 > xn .k -1 - 2 k -1  - 4 × 2 . x  1 3 15 105 945 2 n + 1  2) a) x1 =  . inducţie mathematică: a) verificare: a2 = 9 şi a1 < a2 . x4 =  . 3) a) 1) x1 =1.  n + 2 >  n + 1 implică :  n + 1 +  n + 1 >  n +  n + 1 Þ xn+1<xn Þ ( x n  ) n ³ 1 strict descrescător. x2 =5/2; x3 =11/4.k -1 = 4 × 2 k -1  + 2 . " k>1”. " n Þ ( x n  ) n ³ 1 este strict descrescător. " n Î N *  ”. " n. " kÎN; p(k-1) : ” ak-1 = 2k-1 + 2 –(k-1) . " n Þ ( x n  ) n ³ 1 este strict crescător. … . 4) p(n): „an+1 = 2an + 3n. se verifică . b) 1 1 1 1 1 1 1) 0 < x1 =  2 -  1 =  <  ; 0< x2 =  3 -  2 =  <  ; 0< x3 =  <  ; 0<xn = 2 + 1  2  3 + 2  2  4 + 3  2  1 1  1 £  £ .k  ) . 3) 0 < x1 =  2 + x 0  =  2 + 2  <  2 + 2 = 2. 2/4 . " kÎN; p(k):” xk < xk+1 . " nÎN”.; din: 0 £ x0  £ 2 Þ -1 £ x0  -1 £ 1 Þ 0 £ ( x0 - 1 )  £ 1 şi 0 £ xn £ 2. Þ p(n) adevărată.( k -1 ) ) = 5 × 2 k -1  + 5 × 2 . prin inducţie matematică. " n>0. a) verificarea. … Þ x0 < x1 < x2 <x3 <x4 ; p(n):” xn < xn+1 . x2 =  1  =  . " kÎN; p(k+1): “xk+1 < xk+2 Û  2 + x k  <  2 + x k +1  Û 2+xk < 2+xk+1 . mai sus; 1 3 1 3 b) p(k) ® p(k+1). x2 =  2 + 2 + 2  . se verifică . 3  1 + 2 x 1  5  1 + 2 x 2  7  1 + 2 x n  4) a) u1 = u0  2 =  2 ; u2 = u1  2 = b) un =128  2 Û ( 2 )  = 2 n  15  2  ( 2 )  . " n.  xk +  <  xk+1 +  . x5 =  Þ x1 > x2 >x3 >x4 >x5 şi prin inducţie mathematică. x3 =  2  =  . " n Î N *  ”. xn > 0 şi  < 1 Þ xn Î (0; 1 ) . inducţie mat. " n Î N *  . se verifică. 2  2  2  2  adevărată. deoarece p(k) este adevărată Þ p(n) adevărată. că: 2  3  4  5  8  este adevărată propoziţia p(n): „xn < xn-1 . inducţie mat.

în contradicţie cu (1) Þ (an) este nemărginit .  5 . 3 3 6) a) an+1 – an =  Þ (an) este progresie aritmetică. imposibil.4 Þ a500 = 300. presupunem că:  2 .  7 .x ³ 0. n. 11 ± 89  8) a) 2( x2 – 12x + 9 ) = 12x + 2 Û 2x2 – 11x + 4 = 0.2 ;8 ùú = M; ridicând la pătrat Þ ë 3  û 7 é 2 ù é 2 ù 4x2 – 14x = 0 Þ x1 = 0 Πê.  x1. 2  ë 3  û ë 3  û 5  a q  81 1 14) a6 = a1q5 = 81 ; a3 = a1q2 = 3Þ  1  2  =  Þ q3 = 27 Þ q = 3 Þ a1 =  . şirul (an) este mărginit Þ n + 1  n + 1  $ a. b) an+1 . 4 × 5  Û n = 1000 Þ a1000 = 600.  5 .7  2 2  5 (q + 1 )  . şirul (an) este mărginit Þ $ M > 0. a1’ = -1.an = 8. 3  3  a 1 q  15) b1 = 4. " n Î N *  Þ n £ M. 4  b) 2 |x – 1| = .7 .;8 ú . ìa q 4  - a  = -15  ì a1 (q 2  - 1 )(q 2  + 1 ) = -15  q 2 + 1  5  1 16) í 1  3  1  = Þ q1 =  . cu raţia r = 8. cu raţia r =  . q  ¹ 1  5  ïî q . 12) a) S20 = 20b1 = 12 ; b3 1  b 2 b1 (1 - q 8 )  b) q =  =  . presupunem că .4. a1 = 1. n ³ 2 Þ an = 8n – 7. nu are soluţii în N Þ 300 nu aparţine şirului; an = 300. membrul 2 q  5 -  7 = (n . 11) Prin reducere la absurd.x ) ; condiţii : 3x + 2 ³ 0. b1 =  = 64 ; S8 = = 255/2. 2  =  . astfel încât : |bn | £ M. astfel încât : a £ an < b. 7) a) an = Sn – Sn-1 .7  5 .4; an = 300 Û 3n +2 = 15000. b) prin reducere la absurd. " n Î N *  . relaţie falsă. " n Î N *  ; presupunem prin reducere la absurd că. x + 4 ³ 0 Þ x Πéê.p)r şi  2 . x Π[3; ¥ ) Û (x - 3)(3 x . de raţie r ¹ 0 Þ  2 = a1 + (m – 1)r;  5 = a1 + (n – 1)r;  7 = a1 + (p – 1)r Þ  2 -  5 = (m .5 ) =0 Þ x = 3 Þ S = 3. " n Î N *  (1); pentru n = [b] + 2Þ n – 1 =[b] +1 > b.1 ) = -6 ; q  ¹ ±1  17) ì q 2  - 1  b ì b1  = 1 Þ S 4  = 15  ïï 1  q .a 1 q  = -6  îa 1 q (q  .4 Û 3n +2 =600. 5  5  b) an =600. contradicţie : membrul stâng este iraţional iar.n  2 . nu pot fi termenii unei progresii aritmetice.  7 sunt termenii unei progresii aritmetice.n2 1 = n -1+  >n – 1. " n Î N *  Þ n – 1< an £ b. 5) a) an =  ( )  9) 2 1 +  x .n)r;  m .5  = qÎQ Û  = q Û  2 +  7 q= 5 (q + 1 ) Û 2 + 7q2 + n  p  5 . q =  1 1 1 æ 1 ö Þ b28 = b1q27 =  25  ; b103 = b1q102 =  100  ; bn+1 = b1qn+1 = ç ÷ 2  2  2  è 2 ø n + 2  . pentru n = [M] + 2 Þ (bn) este nemărginit . q = 2. bÎR. 8 .1; 3 } . x2 =  Πê.;8 ú .x – 1 + 5 + x Û |x – 1| =2 Û x Î {.1  = 3  2 ï 3 2 a) í 3q – 7q + 4 = 0 q = 1. q2 = 2 Þ a1 = 16. q = -  Þ Þ Þ íb  = 0 Þ S  = 13 ; 1 2 3 3  q  1  3  4  ïb 1  ïî 1  .q  b 2  2  13) x + 4 = (3x + 2 )(8 . n ³ 1 Þ an este progresie aritmetică. Þí Þ  2  q  2  2  î a 1 q  . D = 89.2  =  x - 3 +2+  3 x - 5 .1  3/4 . a1 = 1.2 .  ((x + 1) + (x + 393 )) n  = 10100  Û (x + 197 )n = 10100; x + 303 = x + 1 + (n-1)8 Þ n = 50 Þ (x + 197 )50 = 10) 2  =10100 Û x = 5. p (m <n<p). ec.7 q  2  2q  14 = 5 (q + 1)  Û  14 = .5  =  drept este raţional Þ  2 . de rang: m. q  1 .

a+c =14; 100 =(a + 2)(23 – a) Þ a1 =18. d Þ a. a1 =3. î 3 + 2 r  = 3 q  . 11. d) Sn = 2n+1 – 2 ; b1 = 2 ; bn = Sn – Sn-1 = 2n+1 – 2 – 2n + 2 = 2 = constant Þ şirul dat este progresie geometrică .. aq3 ; numerele  .1  d) S10 = 33S5 Û b1  q - 1 = 33b1  q - 1  Þ q = 2 Þ  12 =  6  .1 (3 – 1).a. a1’ = 3Þ există două triplete: 18.. 21)  . 27. " n ³ 2;  =  b n +1 = b n  n + 1 Þ şirul dat nu este progresie geometrică.1  10 2  . 27.1  q .1  10 .1  b)  18) n + 1 æ 1 ö 1 . q raţia; din ipotezăÞ a2 =b2 + 6. b) Sn = 3n – 1; b1 = 2 ; bn = Sn – Sn-1 = 3n – 1 .1 Þ S9 = b1(q3 – 1)(q -1)-1 ; 10 5 S q 12  .  .1  ö = çç10 ×  . aq. " n ³ 2;  Prof. 39.  .n )  = 10 .ç ÷ ú ; 1  ëê è 2 ø ûú 1 2  b) S = 2+  (2 × 10 + 2 )  + (2 × 10 2 + 2 × 10 + 2 ) +. 81.1 ) = 12  22) a) Sn = (2n + 1)2 ; b1 = S1 =9; bn = Sn – Sn-1. 2  ì a(q - 1 ) = 4  = (aq + 9) +( aq3 + 1) Þ í Þ q = 3. n  bn  2 × 3 n -1  =  = 3 = constant b n - 1 2 × 3 n -2  Þ şirul dat este progresie geometrică . b 5 × 6 n c) Sn = 6n +1 – 1; b1 = 35; bn = Sn – Sn-1 = 6n +1 – 1 – 6n + 1 =  5 × 6 n .ç ÷ é æ 1 ö n +1 ù 2 ø è a) Sn+1 =  =2 ê1 . ;  .. r = 12 2  .1 +1 = 3n . " n ³ 2; bn = 4n2 + 4n + 1 – (2(n – 1) + 1)2 = 8n.+ (2 × 10 n - 1 + . . c Þ 2b = a+c.3. 2  îaq (q .a. a1 =1 Þ 1.. 7.  . aq2 + 11.3n . c.. aq2 . aq + 9. 9 è 9  ø 19)  ... + 2 × 10 + 2 )  = 2 + 2(10+1) + 2(102 +10+1) + … + 2(10n-1 + 10n-2 + …+ 10 +1) =  2 × 10 1 . 9.  Þ  .  ì3 + r = 3 q + 6  .n ÷÷ .1  q . 27.a + 3.4; 3. S 6  q  . r =3;  .. b. 7.3. b1 =3.. a+b+c = 21.(bn  ) . (b + 1)2 = (a + 2)(c + 9) Þ b = 7. 3. . cu primul termen: b1 = 2 şi raţia: q = 3.. 15.1  5  î b 4  = 8 Þ b 1  = 1  c) b10 = 3  3 b7 Þ q =  3 ; S4 = 4 +  3 Þ b1 = 3  3 . a3 =b3 Þ í Þ q =3. … . b. + 10 n .  .1  10 .  . Mătrescu Maria 4/4 . 20)  . … .(a n ) .ìb = 8 Þ b 1  = -1  q 2 - 1  1  1  1  = Þ q2 = 4Þ q =  ± 2 Þ í 4  ; = Û  2 4  q + 1  5  q  .. . " n ³ 2;  n  =  = 6=constant Þ şirul b n - 1 5 × 6 n -1  dat este progresie geometrică .1  9  2æ 10 n  . cu primul termen: b1 = 2 şi raţia: q = 2. cu primul termen: b1 = 35 şi raţia: q = 6.1  10 n - 1  2  + 2  +…+ 2 = (10 + 10 2 + 10 3  + . aq3 + 1 Û 2(aq + 9 ) = (a +3) + (aq2 + 11)= . . . 9.