Lectia 18 : Adverbul

Adverbul de cauză răspunde la întrebările: de ce? - warum? (se pronunţă "varum?") de ce? - wieso? (se pronunţă "varum?") de ce? - weshalb? (se pronunţă "vezhalb?") de ce? - weswegen? (se pronunţă "vezvighen?") la ce?pentru ce? - wozu? (se pronunţă "voţu?") Adverbul de Cauză: de aceea - darum (se pronunţă "da-rum") aşadar/prin urmare - demnach (se pronunţă "dem-nah") aşadar/prin urmare - somit (se pronunţă "zomit") în caz de nevoie - notfalls (se pronunţă "not-fals") deloc/în nici un caz - keinefalls (se pronunţă "kaine-fals") totuşi/cu toate acestea - dessen ungeachtet (se pronunţă "desen ungheahtet") prin/drept urmare - infolgedessen (se pronunţă "in-fol-ghidesen") şi anume/adică - nämlich (se pronunţă "nemlih") în caz de nevoie - nötigenfalls (se pronunţă "notinghen-fals") în cel mai rău caz - schlimmstenfalls (se pronunţă "şlimsten-fals") totuşi/cu toate acestea - dennoch (se pronunţă "den-noh") în alt caz - ansonsten (se pronunţă "anzonsten") de aceea/din această cauză - deswegen (se pronunţă "dezvighen") Adverbul de mod răspunde la întrebările: cum? - wie? (se pronunţă "vi?") Adverbul de Mod: altfel - anders (se pronunţă "andărs") în zadar - vergebens (se pronunţă "ferghebens") astfel/aşa - so (se pronunţă "so") în felul următor - folgendermaßen (se pronunţă "folghendermasen") întămplător - zufällig (se pronunţă "ţufelih") aşa de/atât de - derart (se pronunţă "derart") cu grămada - haufenweise (se pronunţă "hofenvaize") fireşte - allerdings (se pronunţă "alărdinghs") mult - sehr (se pronunţă "zer") abia - kaum (se pronunţă "caum") excesiv de/extrem de - überaus (se pronunţă "iubăraus") de altfel - sonst (se pronunţă "zonst") numai/doar - nur (se pronunţă "nuăr") cel putin/macăr - zumindest (se pronunţă "ţumindest") în afară de aceasta/pe lângă aceasta - außerdem (se pronunţă "auserdem") în plus/pe deasuprea - zudem (se pronunţă "ţudem") Adverbul de timp răspunde la întrebările:

heute (se pronunţă "hoite") maine .gestern (se pronunţă "ghestărn") de atunci .nunmehr (se pronunţă "nun-mea") in fine .wann? (se pronunţă "van?") cât timp? .zuletzt (se pronunţă "ţuleţt") in sfarsit .morgen (se pronunţă "morghen") de atunci .häufig (se pronunţă "hoifih") permanent/neincetat .anfangs (se pronunţă "anfanghs") curând .damals (se pronunţă "damalz") apoi/atunci .übermorgen (se pronunţă "iubermorghen") multa vreme .vorhin (se pronunţă "fo-hin") azi .endlich (se pronunţă "endlih") mai devreme/mai curand .hier (se pronunţă "hia") acolo .seitdem (se pronunţă "zait-dem") intotdeauna .dort (se pronunţă "dort") .da (se pronunţă "da!") acolo .zugleich (se pronunţă "ţuglaih") la urma sfarsit/pentru ultima data .immer (se pronunţă "ima") frecvent .woher? (se pronunţă "vo-hea?") incotro?unde? .dann (se pronunţă "dan") acum .eben (se pronunţă "ibăn") mai intai/inainte de toate .neulich (se pronunţă "noi-lih") de acum inainte .bald (se pronunţă "bald") atunci/pe atunci .când? .wohin? (se pronunţă "vo-hin?") Adverbul de Loc: aici .heutezutage (se pronunţă "hoiteţutaghe") rareori .wie lange? (se pronunţă "vi langhe?") cât de des? .wie oft? (se pronunţă "vi oft?") Adverbul de Timp: la început .wo? (se pronunţă "vo?") de unde? .seither (se pronunţă "zait-ea") uneori/din cand in cand .bisweilen (se pronunţă "biswailen") poimaine .schließlich (se pronunţă "şlislih") in acelasi timp/totodata .selten (se pronunţă "zeltăn") intre timp .jetzt (se pronunţă "ieţ") chiar acum/tocmai acum .stets (se pronunţă "şteţ") Adverbul de loc răspunde la întrebările: unde? .inzwischen (se pronunţă "inţvişen") intre timp .eher (se pronunţă "i-a") ieri .vorerst (se pronunţă "fo-est") mai inainte .mittlerweile (se pronunţă "mit-lavaile") de curand/recent .nochmal (se pronunţă "nohmal") rareori .lange (se pronunţă "langhe") inca o data .selten (se pronunţă "zeltăn") in zilele noastre .

irgendwo (se pronunţă "irgănd-vo") de aici/de acolo .daher (se pronunţă "dahea") aici incoace .auswärts (se pronunţă "aus-werţ") nicaieri .außen (se pronunţă "ausăn") inapoi .hierhinauf (se pronunţă "hia-hinauf") pe aici afara .hinten (se pronunţă "hintăn") la dreapta .nirgendwo (se pronunţă "nirghen-vo") pe aici in sus .rückwärts (se pronunţă "riucwerţ") de alaturi .aufwärts (se pronunţă "auf-werţ") intr-o parte .oben (se pronunţă "obăn") dedesubt .überall (se pronunţă "iuberal") la stanga .hierhinaus (se pronunţă "hia-hinaus") in sus .unten (se pronunţă "untăn") in exterior .andreswo (se pronunţă "andres-vo") de aici/de acolo .hierher (se pronunţă "hia-hia") la vale .dahin (se pronunţă "da-hin") Categorie ß Lectia 18 .seitwärts (se pronunţă "zait-werţ") incolo/intr-acolo .links (se pronunţă "links") undeva .nebenan (se pronunţă "nibăn-an") in alta parte .vorn (se pronunţă "forn") in spate .daher (se pronunţă "da-hea") in afara/extern .drinnen (se pronunţă "drinen") sus .bergauf (se pronunţă "berg-auf") inainte .inauntru .rechts (se pronunţă "rehţ") peste tot/oriunde .vorwärts (se pronunţă "for-werţ") in fata .bergab abwärts (se pronunţă "biergab abwerţ") la deal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful