You are on page 1of 202

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA

YAAYAN GENLERN

TRKYEDEK
KLTR VE TARH BULUMASI
AVRUPADAK TRK GENL KEND KLTR VE TARH LE BULUUYOR 1

Kapak.indd 1

30.11.2011 15:12:52

AVRUPADAK TRK GENL KEND KLTR VE TARH LE BULUUYOR

Kapak.indd 1

30.11.2011 15:12:53

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 1

30.11.2011 13:29:51

Almanak_basbakan.indd 2

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

30.11.2011 13:29:51

T.C. Genlik ve Spor Bakanl Spor Genel Mdrl Uluslararas Organizasyonlar Dairesi Bakanl

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA
YAAYAN GENLERN

TRKYEDEK
KLTR VE TARH BULUMASI
25 TEMMUZ - 8 AUSTOS 2011

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI 3

Almanak_basbakan.indd 3

30.11.2011 13:29:53

Almanak_basbakan.indd 4

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

25.11.2011 18:29:15

RECEP TAYYP ERDOAN


Trkiye Cumhuriyeti Babakan

Sevgili Genler, Milletler aras ilikileri belirleyen; sosyal, siyasal ve ekonomik etkenlerin yannda, muhakkak ki kltrel etkenlerin de byk bir nemi vardr. Bunun yan sra mill kltr deerleri, milletleri birbirine daha fazla yaklatrr. Bunu salarken eski eserleri, tarihi belgeleri, iiri, tiyatrosu, sanat, edebiyat ve folkloru byk rol oynar. Bu belgeler ve deerler milletlerin i ilerine karmadan, vatan btnlne dokunmadan, kardee ve dosta, bar iinde yaamalarna katkda bulunur. Bu nedenle lkemizin kltrel deerlerini tanmak ayn zamanda uluslararas ilikilere devamllk ve canllk salar. Deiik corafyalarn kesitii, deiik toplum ve tarihlerin karlat bir kavak noktasnda ortaya kan ve gelien Trk mill kltr; Orta Asyal olduu kadar, Akdenizli; Orta Doulu olduu kadar Anadolulu ve Balkanldr. Trkn mhrn vurduu bu mill kltr; hem deerler, hem rnler, hem de duru, dn ve davran tarzlar dzeyinde, Trk Milletinin yzyllar ierisinde oluturduu mill bir kltr mirasdr. Kltr, oluum ve deiim srecinde baka kltrlerle al verite bulunur, onlardan ald gibi onlara da verir. Kltr deimesi tabiidir. Ancak kltr yabanclamas, yozlamas gayri tabiidir. Modern ve medeni milletlerin hi biri, kendi mill kltrnn yerine bir baka kltr koyamaz. Koyarsa ya da koymaya alrsa onlar millet olmaktan kar. Sadece bir topluluk olarak tarihteki yerini alr. O da zamanla eriyip yok olur. Kltr deimesinin temel kanunu, kendi kimliini, zn ve kklerini koruyarak devam etmesi, deimesi ve gelimesidir. zn ve kkn koruyamayan milletler yabanc kltrlerin igaline urarlar. Bu da modern adaki igalin en tehlikesidir. Zira mill kltr bir milletin var olma uurudur. uur ise bilmek demektir. Kendini, kendi deerlerini tanmayan bir milletin ve genliin sadece bir toprak parasna sahip olmas o millete hi bir ey kazandrmaz. Tarih boyunca insanlarn bir ksm gemie zlem duymakla yetindi, gemi zaman iinde yaad. inde bulunduklar aa, zamana nem vermedi. Oysa gemi ne kadar gerek ise gelecek de o kadar gerek, gemi ne kadar deerli ise gelecek de o kadar nemlidir. Bu dnceden yola karak; gerek lkemizin byk bir nfus potansiyelini oluturan genlerimizi, gerekse de Evlad- Fatihandan geride kalan balkanlardaki genlerimizin kendi milli kltrlerinden kopmamalar, dillerini iyi bilmelerini; tarih, rf ve adetlerine sahip kmalarn istedik. stedik ki; gelin, kendi Anavatannz grn, soydanz tanyn, kendi kltrnz renin, yaayn ve sahip karak yaamaya devam edin, stedik ki; gelin, dnyaya asrlarca pay tahtlk yapm stanbulu ve Topkap Sarayn grp gururlann, stedik ki; Edirnede, Selimiyeye baknca dnya mimarlk tarihine bu muhteem eseri kazandran Mimar Sinannzla vnn, stedik ki; anakkalede, Atatrk, Cideli Mehmet avuu, Ezineli Yahya avuu ve binlerce vatan evladnn kanlaryla yourduu Kanlsrt, Altepeyi, Conkbayrn grp, onlarn ruhlaryla hemhal olun, stedik ki; bir devrin batt, bir vatan kalbinin alt anakkaleyi kendi gzlerinizle grp, dedelerinizle nn, stedik ki; Bursada, Ulu Camiinin adrvannda akan su sesiyle ruhlarnz ykayp, Afyondan Kocatepeden ruhlarnz gkyzne kanatlandrn, stedik ki; Konyada, byk Trk dnr Mevlanann dnce dnyasna eriin, stedik ki; Ankarada, sizi unutmayan, size sahip kan, sizi seven bir devletiniz olduunu bilin, stedik ki; her nerede olursanz olun, bu byk milletin bir paras olduunuzun gururunu yaayn, stedik ki; bu topraklarn nasl vatan yapldn grp, atalarnz hayrla yad edin, stedik ki; dnyann neresinde olursanz olun birbirinizi tanyn, birbirinizle grn ve banz hi koparmayn, bu byk milletin bir mensubu olduunuzu unutmayn, onlar gibi olun, onlar gibi yaayn, onlar gibi vatannza sahip kn, stedik ki; onlar sevdiimiz kadar sizleri de sevdiimizi bilin.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI 5

Almanak_basbakan.indd 5

25.11.2011 18:29:19

Almanak_basbakan.indd 6

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

25.11.2011 18:29:19

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

1 2 18

NDEKLER

GR LDERLER LKELER

AVUSTRALYA BOSNA HERSEK KOSOVA MAKEDONYA SIRBSTAN YUNANSTAN

18 50 84 112 144 160

Almanak_basbakan.indd 7

25.11.2011 18:29:20

Almanak_basbakan.indd 8

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

25.11.2011 18:29:24

lki, Genlik ve Spor Genel Mdrl, Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlnca (www.ghdb.gov.tr) 2010 ylnda gerekletirilen Avrupadaki Trk Genlii Kendi Kltr ve Tarihi ile Buluuyor projesinin devamnda, 2011 ylnda da Balkanlardan ve Avustralyadan genler, dzenlenen tarih ve kltr gezisine katlmtr. 4-18 Temmuz 2011 tarihleri arasnda, Balkanlardan (Kosova, Srbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Yunanistan) ve Avustralyadan 460 gen programda yer almtr. Program kapsamnda stanbul, Edirne, anakkale, Bursa, Bilecik, Afyon, Konya, Nevehir ve Ankara illerini ieren tarih ve kltr gezisi dzenlenmitir. Sz konusu program erevesinde 15 gn boyunca, 9 ilin tarihi, kltrel ve milli deerlerini yaayp, lkelerine dndklerinde grdkleri ve yaadklar deneyimi aktarabilecek genler, lkemizin nemli yerlerini ziyaret ederek, tarih ve kltrlerini renme imkan elde etmilerdir. Bunun yan sra genlerimiz hem Trkiyedeki yatlar hem de programa farkl lkelerden dahil olan genlerle bir araya gelerek dostluklar kurma, kaynama frsat bulmulardr. Bu projede, yurtdndan gelen genlerimizin, milli ve kltrel deerlerimizi, sahip olduumuz sanatsal, tarihi ve sosyal yapy tanmalar, lkemizin kuruluundan, kurtuluuna kadar olan srece tanklk eden, tarihi bakmdan nem arz eden illerimizi grmeleri, yaamalar, kiisel ve sosyal ynden geliimlerinin de salanmasnn yan sra lkemizin birer gnll kltr elileri olmalar hedeflenmitir.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI 1

Almanak_basbakan.indd 1

25.11.2011 18:29:27

Almanak_basbakan.indd 2

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

25.11.2011 18:29:27

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 3

25.11.2011 18:29:27

YNETCLER

YUNUS AKGL
yunus.akgul@gsgm.gov.tr

ADNAN GL
adgul61@yahoo.com

KOORDNATRLER MURAT UZUN


BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 18.10.1984 Trkiye Ankara Sakarya niversitesi Bilgi Ynetimi Murat Uzun murat@4hece.org

HASAN KILIN
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 01.04.1986 Trkiye Ankara nn niversitesi Halkla likiler Hasan Kln hasan@4hece.org

HALS HAKYEMEZOLU
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 23.03.1988 Trkiye Tokat Anadolu niversitesi ktisat Halis Hakyemezolu halis@4hece.org

DEM KOU
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 13.04.1977 Trkiye Ankara Konya Seluklu niversitesi Beden Eitimi ve Spor Yksek Okulu idem Kou cigdem@4hece.org

Almanak_basbakan.indd 4

25.11.2011 18:29:32

LDERLER ASLI HACIFAZLIOLU


Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 12.08.1989 Trkiye Trabzon Karadeniz Teknik niversitesi Kamu Ynetimi Asl Hacfazlolu aslihcfzlg@gmail.com

BAAK POLAT
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 01.06.1985 Trkiye Ankara niversite Turizm Baak Polat basak@ghdb.gov.tr

BAYRAM COKUN
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 17.05.1988 Trkiye Samsun Anadolu niversitesi Kamu Ynetimi Bayram Cokun bayramcoskun88@hotmail.com

BEGM GNGR
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 10.01.1985 Trkiye Elaz Frat niversitesi Spor Yneticilii Begm Gngr adasu85@hotmail.com

BELKIZ YILMAZ
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 21.08.1985 Trkiye Kayseri Erciyes niversitesi letme Belkz Ylmaz belkizyilmaz@windowslive.com

ELF BERRN SELAM


BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 11.06.1986 Trkiye Kocaeli Kocaeli niversitesi Muhasebe Elif Berrin SELAM elifberrin@mynet.com

EMR EREN CENK


Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 27.03.1990 Trkiye Ankara Gazi niversitesi Uluslararas likiler Emir Eren Cenk eren@ghdb.gov.tr

GNL MGE BAHADIR


Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 15.06.1979 Trkiye Hatay ukurova niversitesi BESYO Junior Bahadr juni_bahadir@hotmail.com

HLAL ARKALT
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 02.11.1984 Trkiye Kastamonu Anadolu niversitesi letme Hilal Arkalti hilal_arkalti@hotmail.com

LKBEN ERGN
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 21.05.1990 Trkiye Edirne Trakya niversitesi Beden Eitimi Ve Spor Yksek Okulu lkben Ergin ilkben@edirne-gm.gov.tr

Almanak_basbakan.indd 5

25.11.2011 18:29:42

LDERLER MEHMET AHN


Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 27.03.1984 Trkiye Aksaray Aksaray niversitesi Jeoloji Mhendislii Mehmet ahin mhmt_sahin_@hotmail.com

MNE CEYHAN
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 19.12.1990 Trkiye Kocaeli Anadolu niversitesi Sosyoloji Mine Ceylan mineceyhan1@hotmail.com

MUSTAFA SARIYILMAZ
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 23.05.1990 Trkiye Ankara Ankara niversitesi Sinoloji Mustafa Sarylmaz mustafa@ghdb.gov.tr

NURULLAH YAVA
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 29.08.1986 Trkiye Ankara Ankara niversitesi talyan Dili ve Edebiyat Nurullah Yava nurullah@ghdb.gov.tr

ORHUN GL
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 01.01.1991 Trkiye Bursa Uluda niversitesi letme Orhun Gl gulorhun@gmail.com

MER AL TEPE
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 22.05.1987 Trkiye ankr Karatekin niversitesi Turizm ve Otel letmecilii mer Ali Tepe omeralitepe@gmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

ZGR YT AYYILDIZ
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 12.05.1990 Trkiye Dzce Anadolu niversitesi Spor Ynetimi Yiit Ayyldz nofearlife@windowslive.com

ZLEM NER
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 08.09.1987 Trkiye Aydn Adnan Menderes niversitesi Spor Yneticilii zlem iner zlemciner@hotmail.com

SENA SAYILIR
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 15.07.1986 Trkiye Adyaman Atatrk Lisesi Szel Sena Saylr sanasayilir@msn.com

ABAN BOLAT
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Facebook: Mail: 27.03.1988 Trkiye orum Lise aban Bolat saban_bolat@hotmail.com

Almanak_basbakan.indd 6

25.11.2011 18:29:53

LDERLER EHMUZ ALTIN


Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 22.06.1984 Trkiye Ankara Anadolu niversitesi Kamu Ynetimi ehmuz Altin sehmuz@ghdb.gov.tr

YILMAZ ORHAN
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 16.04.1984 Trkiye Krehir Sleyman Demirel niversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Ylmaz Orhan yilmaz_orhan@hotmail.com

ZAFER ASLANTA
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Mail: 24.08.1983 Trkiye Ankara Yenimahalle Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe zfraslan@yahoo.com

TERCMANLAR AKSEL KERA


Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 08.08.1983 Kosova Ankara Ankara niversitesi Eczaclk Fakltesi Aksel Kera akselkera@gmail.com

BRUNLDA SHYTI
BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 14.05.1986 Arnavutluk Berat Ankara niversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Ynetimi Brunilda Shyti shyti.bruna@gmail.com

YUSUF EMN
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 01.01.1991 Trkiye Ankara Ankara niversitesi Radyo, Sinema, Televizyon Yusuf Emin yusufmakedonya@gmail.com

NASER KUCEVC
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Mail: 02.04.1985 Srbistan Tutin Gazi niversitesi TIP Fakltesi dr.kucevic@gmail.com

SANELA HUSC
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 26.01.1986 Slovenia Ljubljana Gazi niversitesi ngilizce retmenlii Sanela Husic sanela2601@hotmail.com

IRHAD COVRK
Doum Tarihi: lke: ehir: Okul: Blm: Mail: 13.05.1986 Bosna Hersek Saray Bosna Ortadou Teknik niversitesi Uluslararas likiler irhad282@gmail.com

Almanak_basbakan.indd 7

25.11.2011 18:30:02

stanbul / 04-05-06 Temmuz 2011

amlca Tepesi

les z Ku K
BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 8

25.11.2011 18:30:16

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Sultan Ahmet Camii

Ayasofya

Almanak_basbakan.indd 9

25.11.2011 18:30:35

10

Almanak_basbakan.indd 10

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Sleymaniye Camii

Yerebatan Sarnc

25.11.2011 18:30:50

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 11

25.11.2011 18:31:06

11

12

Almanak_basbakan.indd 12

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Topkap Saray

25.11.2011 18:31:23

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Miniatrk

Msr ars

Almanak_basbakan.indd 13

25.11.2011 18:31:38

13

14

Almanak_basbakan.indd 14

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Panorama 1453 Fetih Mzesi

25.11.2011 18:31:58

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Dolmaba he Saray

Kapal ar

Almanak_basbakan.indd 15

25.11.2011 18:32:15

15

16

Almanak_basbakan.indd 16

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

25.11.2011 18:32:22

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 17

25.11.2011 18:32:29

17

18

Almanak_basbakan.indd 18

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

25.11.2011 18:32:29

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

AVUSTRALYA

Almanak_basbakan.indd 19

25.11.2011 18:32:30

19

AVUSTRALYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

01.04.1992 Melbourne Roxburgh Koleji Blm Abdlkadir Ko Reapnu_@hotmail.com

Tarihi sonsuzlua kadar uzanan vatanmz Trkiyeyi, iki hafta kadar ksa bir zamanda gezmeye altk. Bizi biz yapan kltrmz hatrlamak ve zmze dnmek iin umutla ayak bastk bu kutsal topraklara. Her aldmz nefesle, yrdmz her tarih kokan sokaklarda hasret gidermeye altk. Bu gezide duygu ykl ve bir o kadar da eitici gnleri Balkanlardan gelen arkadalarla paylatk. Burada hi unutmayacamz gnler geirdik ve imdi Avustralyaya, bu yaadklarmz yaatmak iin dnyoruz. Avustralyaya dnyoruz ama tekrar Trkiyeye, ana vatanmza geleceiz.

ABDLKADR KO
Trkiyenin beni bu kadar ok etkileyeceini ummuyordum. Bu kadar muhteem olabileceini bilmiyordum. Trkiyeye geldiim iin mutluluk duyuyorum. ki haftann uzun geeceini sanmtm. Ama yanlmm. Keke daha fazla kalabilseydik. Yalnz ve arkadasz olacam sanmtm. Ama yanldm imdi daha iyi anlyorum. Trkiyenin deiik yerlerini gezip grdm ve bu beni ok mutlu etti. Deiik lkelerden gelen birok arkada edindim. Trkem ok geliti. Trk olmaktan gerekten gurur duyuyorum. Bu program hazrlayanlara ok teekkr ediyorum.

ADEM AKSAK
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 24.07.1991 Melbourne Melbourne niversitesi Fen Adem aksak ademmc@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

04.06.1990 Melbourne R.M.I.T. niversitesi naat Mhendislii/ Yneticilik Abdurrahman Trker kadr1990@hotmail.com

ABDURRAHMAN TRKER
Geen iki hafta ierisinde uzun zamandr hayal ettiklerime Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl sayesinde kavutum. O kadar gzel anlarm oldu ki gezi boyunca. Trkiyenin seilen yerlerini ziyaret edip, tarihsel adan kendimi gelitirdim. Ayn zamanda tandklarma bu gzel tecrbeyi anlatma frsatm olduunu dnyorum. Gezdiim yerler arasnda en ok Sultanahmet Camii, Bursa ve en nemlisi vatanmzn kurtuluunu temsil eden anakkaleyi beendim. Askerlerimizin savatklar an gzmn nne getirip, bir Trk-Osmanl torunu olduum iin bir kez daha gururlandm. Edindiim yeni arkadalarmla farkl lkelerden gelmi olsak da ortak noktamz ayn kltr ve dili paylamakt. Bu frsat bize sunan herkese, kalbimin en deerli yerinden teekkrlerimi sunuyorum. nallah ileriki senelerde tekrardan grmek dileiyle.

Byle bir programn bir paras olmam salayan herkese teekkr etmek istiyorum. Byle bir kltr ve tarih projesine katlmak benim iin ok deerli ve unutulmayacak bir deneyim. Avustralyada yaayan bir Trk olarak, anakkalede ehit olmu Trk ve Anzak askerlerini ziyaret etmek benim iin ok duygusal bir and. Trkiyeyi grmek, ana vatanmla, Anadolu ile aramda asla kopmayacak bir ba kurmam salad. Dnyann neresinde yayor olursam olaym, kendimi bir Trk evlad olarak tantacam. Ayrca, bizlere farkl lkelerden gelen Trk genleri ile tanma frsat salad iin Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ediyorum. Bu gezi bizim iin gerekten ok zel bir frsatt. Burada yaadm deneyim, Trkiyenin ve gezdiimiz her bir ehrin hikayesini ve atmosferini herkese anlatmam iin bana ilham verdi. Benim iin unutulmaz bir deneyimdi.

AHMET AZZ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail: 27.08.1988 Sidney niversite Ekonomi ahmet_aziz_@hotmail.com

20

Almanak_basbakan.indd 20

25.11.2011 18:32:34

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

26.11.1990 Melbourne R.M.I.T. niversitesi Uak Mhendislii / letme Ahmet Krk ahmet_kurkcu26@hotmail.com

Bu projenin iinde olmak benim iin ok nemliydi. Kendi kltrm ve tarihimi yakndan tanmak gurur verici bir olay. Avustralyada yaayan bir Trk olarak anakkaleyi grmek beni gerekten ok duygulandrd. Ayrca Kapadokyay da grmek beni mutlu etti. Ankaraya gittiimde Antkabiri gezerken gzyalarma engel olamadm. Bu gezi sayesinde hi tanmadm insanlarla yeni dostluklar kurdum. Bu program bana birok ey katt. Herkese ok teekkr ediyorum.

AHMET KRK
Dzenlenen bu kltr ve tarih gezisi ok zevkli ve elenceli geti. Trkiyenin zengin tarihini ve kltrn renmek ve birinci elden grmek, anlatlmaz ekilde mutluluk ve gurur vericiydi. Ama beni en ok etkileyen anakkaledeki ehitliklerimizi grmek ve yaanlan zorluklar renmekti. ehitlerimiz canlarn vatan ve gelecek nesillere feda etmiti. Bizim uan sahip olduumuz topraklarmz, kltrmz, dinimizi ve dilimizi korumulard. O yzden Trk ve Osmanl torunu olmaktan gurur duyuyorum. Bu projeye emek veren ve bizi Trkiyeye getiren btn herkese teekkr etmek istiyorum.

ASENA KORS
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 06.10.1993 Sidney Lise Asena Kors asena_4_life@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

08.07.1990 Sidney Smiths Hill niversitesi Eczaclk Ayla engl ayla_sengul@hotmail.com Benim iin bu proje mkemmel bir frsatt. Grdm yerleri ve edindiim bilgileri hibir zaman unutamayacamdan eminim. Trk kltrn ve tarihini yeniden tanmak benim iin ok deerliydi. Bu ksa srede bile Trkemin gelitiini dnyorum. Bu projeye benden farkl 500 genle beraber katldm. Yaam tarzlarmzn farkl olmasna ramen onlarla ok iyi anlatm. Bu proje dnyann apayr kelerinde yaasak da ayn kltrn bir paras olduumuzu fark etmemizi salad. Benim babam Orhan Gazinin soyundan geliyor. Dolaysyla Orhan Gazinin trbesini ziyaret etmek iimde farkl duygular atelendirdi. Genel olarak projenin tamamndan ok zevk aldm. Genlik ve Spor Genel Mdrlne ok teekkr ediyorum. NE MUTLU TRKM DYENE.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

AYLA ENGL
ncellikle, bu projeye katlabildiim iin kendimi ok ansl hissediyorum ve bu yzden hem Avustralyadaki Trk Konsolosluuna hem de Trkiyedeki Genlik ve Spor Genel Mdrlne teekkr etmek istiyorum. Bu son iki hafta da yasadm gzel anlar ve elenceli gnleri, hayatmda hi bir zaman baka bir yerde yaayabileceimi sanmyorum. Tarihi ve kltrel bakmdan kendimi gelitirdim ve unutamayacam duygular ve bilgiler edindim. Gittiimiz her yeri beendim ve her yerin kendine zel tarihi ve kltr vard. Ama beni en ok etkileyen Nevehir ve anakkale oldu. Nevehirin mkemmel tarihi ve inanlmaz figrleri beni byledi. Peri baclarnn oluumundan Nevehirin yllar ncesine dayanan tarihine kadar her ey ok gzeldi. Avustralyada yaayan bir Trk olarak anakkale zellikle ilgimi ekti. Burada yaananlar renmek ve yllarca sren savalarn kalntlarn grebilmek beni ok duygulandrd. Son olarak, bu gezide kurduum arkadalklara ve balara minnettarm. Sadece iki hafta nce tansak da, bu gezinin bizi birbirimize baladn dnyorum. Bu projede her ey olmas gerektii kadar gzeldi. Herkese teekkr ediyorum.

AYLN LKER
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 22.08.1991 Sidney niversite Psikoloji ve Eitim Aylin lker aylin.ilker@hotmail.com

21

Almanak_basbakan.indd 21

25.11.2011 18:32:38

AVUSTRALYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

20.01.1993 Sidney niversite Kominikasyon aylin.unsal@hotmail.com

ncellikle bu projeyi gerekletirdiiniz ve Avustralyadaki Trkleri unutmadmz iin herkese ok teekkr ederim. Gittiimiz ehirlerin hepsini beendim ama beni en ok duygulandran yer anakkale oldu. ehitlerimizin, Trkiye Cumhuriyeti iin canlarn verdii topraklara ayak bastmda, iimdeki vatan ak artt ve ok duygulandm. Topkap Sarayna gittiimde, Osmanl tarihini hakknda daha fazla ey renme imkanm oldu. Mezarlklar, Osmanl zamanndan kalma eyalar, altnlar ve kyafetler beni ok etkiledi. Osmanlnn geip geldii topraklardan, senelerce savalp bu gne kadar ykselen vatan beni ok gururlandryor. Trk olduum iin ne kadar mutluyum anlatamam. Bu geziye katlmam benim iin byk bir frsatt. Bu gezi, elence, eitim ve sosyal bakmdan hayatm olduka etkiledi. Bu projeyi gerekletirdiiniz iin, zellikle bizim gibi yabanc lkelerde yaayan Trk genlerine, lkemizin kltrn daha yaknda tanma frsatn verdiiniz iin yeniden teekkr ediyorum.

AYLN NSAL
Bu geziye katldm iin ok memnun oldum. Kltrel ve tarihi adan nemli ehirleri grmek Trk kltrn ve tarihini daha iyi renmemi salad. Bu deneyim, ailemi daha iyi anlamama yol at. uan kendimi aileme ve kltrme daha yakn hissediyorum. Trkiyenin tarihini derinlemesine renmek, Trk milletinin milliyetiliini ve tutumunu daha net bir ekilde alglamama yardmc oldu. Bu gezi bize parann alamayaca bir gzellik hediye etti ve lkem ile aramda ok kuvvetli bir ba oluturdu. Bu projenin gerekletirilmesinde emei geen herkese ok teekkr ederim.

AZZE ERKILI
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 10.12.1992 Sidney niversite ktisat Azize Erkl azize.e@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

25.09.1987 Melbourne TAFE Proje Yneticilii basaziz@optusnet.com.au Bu geziye katldm iin ok mutluyum. Bu geziye seildiim iin ok anslym ve herkese teekkr ediyorum. Bu gezi beni Trkiyeye daha ok balad. Kltrm ve tarihimi daha ok rendim.

AZZ BA
Muhteem ve byleyici bir gezi oldu. lkemin daha nce grmediim kltr ve tarihi ile tantm. Osmanl, Roma, Bizans gibi dev imparatorluklar ile yatp kalktm. Kendimi gzel Trkiyemiz ile yeniden kefettim. Bu program gerekten ufkumu geniletti ve bana Trkiyeye bir gn kesin dn yapmam iin nemli bir neden salad. Teekkrler Genlik Hizmetleri Daire Bakanl Programn uzun yllar devam etmesi dilei ile

lkeme vardmda ok duygulandm. nk en son geldiimde buralar ve bu muhteem yerleri grme ansm olmamt. Bu gezi benim hayallerimi gerekletirdi. Bundan dolay herkese ok minnettarm.

BLGE GZTOK
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 16.02.1994 Melbourne Mt. Hira Koleji Bilge Gztok bilge.gozutok@hotmail.com

22

Almanak_basbakan.indd 22

25.11.2011 18:32:42

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

02.11.1993 Sidney Lise Bilge Fox bilge-yigit@hotmail.com

Genlik Hizmetleri tarafndan hazrlanan bu programda birok ehri gezdik, grdk. Ayrca zel eitmenler de programa katlarak, bize ok nemli eitimler verdiler. Bu proje sayesinde kltrel ve dini tarafmn daha zenginletiini hissedebiliyorum. Birbirinden gzel camileri grmek ve Osmanl zamanndaki hikyeleri dinlemek, benim bilgime bilgi katt ve kalbimdeki anavatan akn daha da glendirdi. Teekkrler Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl

BLGE YT
Projeye katlacam duyduum andan itibaren ok heyecanlandm ve duygulandm. Trkiyede eitli yerlerde gezip dolatk ve kltrmle, tarihimle ilgili deerli bilgiler edindim. Gezdiimiz ehirler arasndan en ok anakkale ve Kapadokyay sevdim. Buralarda farkl duygular hissettim ve bu ehirleri grmekten ok mutlu oldum. Bir Trk olarak kendimle ve vatanmla gurur duyuyorum. Bu frsat bana sunan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ederim.

BURAK KADR TA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 20.03.1993 Sidney Sidney Teknoloji niversitesi Makine Mhendislii Burak Ta burak_tas_11@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

19.10.1991 Bundaberg CQU niversitesi Muhasebe Birgl Fatma Hakbilir fbhakbilir@gmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

En son 2005 ylnda Trkiyeye gelmi ve ailemle stanbulu gezmitim. Kkken bu yerleri gezmenin hibir anlam yoktu. imdi 21 yandaym ve kkken grdm yerleri imdi grmek ok daha farkl. Adeta yeni bir dnya ald nmde. Bu yolculuk ilerledike Trkiyeye daha farkl bakyorum artk. Burada gezi srasnda farkl kltrlerden yeni dostluklar kurduk. Ayrca tarihi ve kltrel mekanlara gitmek beni ok duygulandrd. anakkalede rendiim tarihimiz ok etkileyici ve gurur vericiydi. En ok etkilendiim yerler camiler ve tarihi mirasmz oldu

BRGL FATMA HAKBLR

Bu geziye katlmadan nce yabanc arkadalarm Trkiye hakknda soru sorduklarnda net bir cevap veremiyordum. Ama bu projeden sonra lkem hakknda anlatabileceim bir sr bilgi edindim. lkemin tarihini ve kltrn ok samimi bir ekilde grdm ve tandm. Bu projeden sonra vatanmla bir kez daha gurur duydum.

BURAK TIRLI
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 08.06.1990 Melbourne Kangan Enstits Myotheraphy Burak Trl burak.806@hotmail.com

23

Almanak_basbakan.indd 23

25.11.2011 18:32:46

AVUSTRALYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

29.12.1989 Sidney niversite Edebiyat Camellia Yldrm camyildirim@gmail.com

Bu projede tantm herkes ile beraber geirdiim on be gn beni ok etkiledi. On be gn boyunca ok elendim, kltrm ve tarihim hakknda nemli bilgiler edindim. Eminim ki yaadm bu tecrbe ileride hayatma birok ey katacaktr. Beni bu projeye davet eden ve emei geen herkese ok teekkr ederim.

CAMELLIA CANSU YILDIRIM


Osmanlnn tarihini lisede okumutum. Bildiklerimi yerinde grmek beni ok mutlu etti. Osmanl tarihini detayl olarak Bilecikte rendim ve gururlandm. Bunlarn yan sra bu projede birok arkada edindim. Avustralyadan ve dier lkelerden gelen birok genle tantm iin ok memnunum. Yaadn lkenin Trkiyeye uzaklnn hi bir nemi yok, kklerin Trkiyeye uzanyorsa eer ve kendini yle hissediyorsan, Trksndr. Bu rendiklerimi yaknlarmdan rendim. Ama imdi bu proje ile kazandm deneyim sayesinde kltrme daha ok yaknlama frsat buldum. Bu projede emei geen herkese, rehberlerimize, arkadalarmza ve organizasyon ekibine teekkr ederim.

CANER LKER
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 23.05.1992 Sidney Western niversitesi Ticaret Caner lker caner_ulker@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

13.04.1991 Avlustralya Sidney UNSW Elektrik Mhendislii Aykan Ermis aykan_ermis@hotmail.com

Bu gezi benim iin ei benzeri olmayacak bir tecrbe olmutur. Gezdiimiz ehirler ve edindiimiz arkadalklar bu geziyi unutulmaz klmtr. Tarihi yaplar, ehitlikleri ve zamannda bu lkeyi elinde tutmak iin sava verilen kutsal mekanlar grmek bana bir kez daha Trkiyenin tarihi ve kltrel zenginliini kantlam ve bir kez daha bana Trk olmann verdii onuru ve gururu tattrmtr. Bu gzellikleri hep beraber yaadmz iin minnettarm. Sevgi ve sayglarmla

CAN AYKAN ERM

CANSU TA
Sadece duyduum ve kitaplarda okuduum lkemi grmek beni inanlmaz mutlu etti. Bu proje sayesinde gemiimizi ve gzel kltrmz ve bu deerleri korumann nemini rendim. Birde edindiim yeni arkadalklar bu geziyi tamamlad. Hayatm boyunca unutmayacam on be gn geirdim. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 17.02.1993 Melbourne R.M.I.T. niversitesi Adli Hukuk Cansu Ta lil.ccan.su@hotmail.com

24

Almanak_basbakan.indd 24

25.11.2011 18:32:50

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

25.08.1998 Melbourne Victoria niversitesi Hukuk Celal ahin sahin351@hotmail.com

ncelikle bu programn bir paras olduum iin kendimi ok ansl hissediyorum. Ben Trkiyede daha nce yaadm ama bu turda gezdiim kadar hi bir yeri gezip grmedim. Sadece gezip grmek deil ana yurdumun tarihsel ve kltrel tarafn bu kadar detayl renmek beni ok duygulandrd. Bunun dnda, Balkanlardan ve Avustralyann farkl yerlerinden gelen yeni genlerle kurduum arkadalklardan ok memnun kaldm. Bu programdan sonra onlarla grmeye devam edeceim. Devletimizin bu kadar byk ve pahal bir projeyi organize ettiini rendiimde kulaklarma inanamadm. Bir Trk olarak bu projenin gerekletirilmesinden gurur duydum. Dediim gibi, kendimi bu projeye katldm iin ok ansl hissediyorum ve devletimize benim gibi Trkiye dnda yasayan genlere byle bir frsat verdii iin ok teekkr ediyorum.

CELAL AHN
Bu geziye gelmeden nce, neyle karslaacam bilmiyordum ama bu gezi esnasnda lkeme hayran oldum. Avustralyada Trk kltrn yaadmz halde, fark ettim ki Trkiyede her ehir, ile vesaire farkl farkl geleneklere sahip. Tarihi adan, doal gzellik asndan ve kltr zenginlii asndan bana bu gezi kitaplarn veremeyecei bilgiyi ve tecrbeyi salad. Bu projeyi dzenleyen herkese teekkr etmek istiyorum.

CEYDA TMURTA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 20.08.1988 Sidney niversite Mikrobiyoloji Joda Timurtas jad6_@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Mail:

02.11.1990 Sidney Lise cemerey@hotmail.com Bu geziye seildiimi duyduumda inanlmaz derecede mutluluk duydum. Trkiyeye gelene kadar bu bir hayal gibiydi. Gezinin bana verdii duygular anlatmakta olduka zorluk ekiyorum. Ama en basit ifadeyle milli duygularm glendi. Bu programda yer almamda emei geen herkese sonsuz teekkrlerimi sunuyorum. Allah raz olsun diyorum

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

CEM EREY
Bu projeye katlmaya hak kazandm rendiimde gerekten inanamadm. Anavatanmn tarihini ve kltrn bu kadar derinden tanyacam ve dnyann eitli lkelerinden gelen 500 gen ile bu kadar uyum salayacam aklmdan bile gememiti. yle ki, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Srbistan ve dier Balkan lkelerinden birok arkada edindim. Yaam tarzlarmz apayryd, dillerimiz ise bambaka, ama buna ramen anlatk. Sanki ayn annenin ve ayn babann ocuklarydk. Ksa bir sre iinde hepimiz ok yer grdk ve birok bilgi edindik. Blge rehberlerimiz tarih kitaplarnda bulunmayan bilgileri bizimle paylat ve onlarsz fark edemeyeceimiz birok ayrnty fark etmemize yardmc oldu. Gittiimiz her tarihi ve kltrel mekanda hepimiz ayr duygular hissetmemize ramen ve hepimiz ayr bak asna sahip olmamza ramen, bu proje hepimizin byk bir Trk devletinin paras olduumuzu fark etmemizi salad. NE MUTLU TRKM DYENE.

CHAT EMRE BOYACI


Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 01.10.1988 Melbourne Victoria niversitesi Muhasebe Cihat Emre Boyac cchat.boyaci@leve.vic.edu.au

25

Almanak_basbakan.indd 25

25.11.2011 18:32:55

AVUSTRALYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

10.01.1992 Sidney TAFE Elektrik Cagri Okul cagriokul7@hotmail.com

Bu program benim iin inanlmaz bir tecrbeydi. Trkiyede yeni yerleri grp, o yerlerin anlarn renmek, benim iin frsatlarn en gzeliydi. Bu program dzenlenmemi olsayd, asla tarihi yerleri gremeyecektim. Arkadalk ortam da ok gzeldi. 2 hafta ierisinde o kadar gelitirdim ki kendimi ve biliyordum bu frsat bir daha elime geiremeyebilirdim. Dolaysyla bu binde bir frsat yakaladm iin kendimi ok ansl hissediyorum. Herkese teekkrler.

ARI OKUL DERYA EMRE EROLU


Ben bu geziyi ok beendim ve bu proje, hayatm boyunca aklmdan kmayacak kadar beni duygulandrd. Trkiye Cumhuriyetinin bize sunduu bu ans, anlatlmaz sadece yaanabilir. Benim nerim, herkesin gelip bizim gezip grdmz bu topraklar grmesi ve yaadmz bu duygular yaamasdr. Ancak bu ekilde vatanmz tanyp tarihimizi ve kltrmz yerinde yaayabilirler. Bu projeyi dzenleyenlere teekkr ediyorum. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail: 20.10.1988 Melbourne Latrobe niversitesi Sanat / Muhasebe eroglu_derya@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

29.07.1992 Sidney niversite Psikoloji Dervien Komuksu dkomuksu@live.com

DERVEN KMKSU

Bu kltr ve tarih gezisi hayatmda kazanabileceim en gzel tecrbe. Trkiye hakknda edindiim tarih bilgisi, vatanmn bana ne kadar nemli olduunu gsterdi. Sadece bilgi asndan deil, edindiim arkadalklar da unutmayacam. Vatanma bir daha kavumann zlemiyle yaadm yere Avustralyaya dneceim. Burada yaadklarm orada anlatmak, orada paylamak zere

Bu gezi, hayatta insann eline bir kez geebilecek bir frsat. Bu gezi sayesinde, insan olarak olgunlatk ve hayatmzn sonuna kadar srdreceimiz arkadalar edindik. Avustralyada yaayan Trk genleri olarak, bu gezi ufkumuzu at ve bizlere Trk kltr hakknda farkl bak alar kazandrd. Bu proje sayesinde anladm ki esiz olan bir kltre sahibiz.

DLAN KAYA
Doum Tarihi: 15.05.1994 Melbourne ehir: Pascoe Vale Girls Secondary Okul: Koleji 11. Snf Blm: dilann.x@hotmail.com Facebook: dilan.x@hotmail.com Mail:

26

Almanak_basbakan.indd 26

25.11.2011 18:32:59

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

05.01.1989 Sidney niversite retmenlik dil3k_5@hotmail.com

Katldm bu iki haftalk gezide bazen hznl, bazen ise sevinli anlar yaadm. Bu tur sayesinde ebedi dostluklar kazanm olmam beni ok mutlu etti. Trk kltr ve tarihini yakndan grp tanmak gerekten gurur vericiydi. Anadolunun ok eski yllara dayanan tarihi gzellikleri ve doal miras gz kamatrcyd. Bu gzellikleri de yakndan grmek ok zevkliydi. Beni en ok etkileyen ehir ise anakkale oldu. anakkalede gezip grdm yerler ve dinlediim hikayeler, lkemizin ne kadar kymetli olduunun farkna varmam salad. Ksacas gezi bana ok ey katt. Bu gezinin bir paras olmak mutluluk verici. Emei geen herkese teekkr ederim.

DLEK YALIN
5 Temmuz 2011de ayaklarm Anavatanma bast ve o gnden sonra kelimelerle anlatamayacam duygular yaadm. Sadece Trkiyenin kltrn ve tarihini tanmadm, bununla beraber hayatm boyunca unutamayacam anlar ve arkadalklar kurdum. Bu yzden bize bu olaanst gnleri yaatt iin Trkiyeye ve zellikle Genlik Hizmetleri Dairesi Bakan Adnan Gle ok ama ok teekkr ediyorum. ncellikle Trkiyenin zengin bir kltr ve tarihi olduunu sadece kitaplardan ve ailelerimizden reniyordum. Ama bunlar bizzat grmek beni ciddi anlamda gururlandrd ve duygulandrd. Projeye katlan genlerimiz deiik lkelerde doup byd ama bu proje sayesinde beraber grdk ki nerede yaarsak yaayalm biz hepimiz Trkz ve byk bir aileyiz. Yeri geldi hep beraber Sultanahmet Camiinde dua ettik, yeri geldi anakkalede gzyalarmz iinde boulduk, yeri geldi Osmanl dneminin bakenti Bursada Hacivat ve Karagz oyununu hep beraber kahkahalarla izledik. ki hafta sonunda birbirimizden ayrlmak istemesek de hznlenerek vedalatk. Ama bu demek deil ki bu proje bitti. Esas grevimiz imdi balyor. Biz genlerin gelecein liderleri olarak ok byk bir grevi var. Biz hem lke ve hem de bu lkenin insan olarak her ynden gl, zengin ve cana yaknz. Artk biz de bu zengin tarihi ve kltr dnyaya tantabiliriz. Ben kendi adma ant iiyorum ki elimden geleni yapacam. Eminim ki bu proje sayesinde btn genler ile ayn fikirdeyiz. Biz el ele vereceiz ve vatanmz ycelecek. nk BU VATAN BLNMEZ.

EBRU Z
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 20.12.1990 Melbourne Melbourne niversitesi Biomedikal Bilimler Ebru z ebruli_oz@live.com.au

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

02.09.1988 Melbourne R.M.I.T. niversitesi Eczaclk Ebru Aldatmaz e.aldatmaz@hotmail.com

Bu muhteem gezi benim hayata bakm deitirdi. Dier lkelerde yaayan Trklerin yaamlarn anlamam, renmemi ve onlara sayg gstermemi salad. Bu gzel ilikileri hayatm boyunca unutmayacam. Bu ok gzel ve gurur verici bir duygu. Bu gezi bizim ve dier lkelerde yaayan genlerin kltr ve tarihi arasnda ok gl balar oluturdu. Bizi birbirimize balad. Birimizi sevmemizi ve saymamz salad. Yeni tandm arkadalarm ve kardelerimi hi ama hi unutmayacam. nk onlar benim hayatm fazlasyla etkilediler. Hep beraber gldk, aladk, sevindik ve zldk. Bu ba baka bir lkede yaayamazdk. Trk olduum iin hem ok mutluyum hem de ok gururluyum. Bu geziye katlmam salayan ve projede emei geen herkese teekkr etmek istiyorum. Hepinizi tandm iin ok mutluyum.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

EDA FATMA ZHAN


Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail: 29.05.1992 Sidney niversite Ticaret eda_ozhan_9@hotmail.com

EBRU ALDATMAZ
Gemii bilmeyen geleceini bilemez demi atalarmz. Hepimiz uzaklarda yayoruz. Bu proje sayesinde bizim z vatanmzn ancak resimlerde ve kitaplarda okuduumuz yerlerini grdk. lkemizle tantk. Hayatm boyunca unutamayacam ve hep anlatacam bir tecrbe yaadm. Trk olduum iin bir daha gururluyum ve mutluyum. Bu gezi sayesinde gemiimizi rendim artk gelecee daha aydnlk ve umutla bakabiliyorum.

27

Almanak_basbakan.indd 27

25.11.2011 18:33:04

AVUSTRALYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

22.01.1990 Melbourne La Trobe niversitesi Uluslararas letme Eda Kaynak e_kaynak90@hotmail.com

EDA KAYNAK
Bu organizasyon sayesinde ok fazla bilgi edindiimi dnyorum. Edindiim bilgiler hem Trk kltrn hem de Trk tarihini kapsyor. lkemizin bu kadar gzel olduunu bu tura katlmadan nce tahmin edemezdim. Bu tur sayesinde artk her yl lkeme gelme isteim olutu. Balkanlardan ve Avustralyadan edindiimiz arkadalklar ve aramzdaki scak ba beni ok mutlu etti. Gittiimiz her ehrin kendine zg bir yaam biimi olmas beni ahsen ok etkiledi. Gittiimiz camiler, mzeler ve tarihi eserler ok ilgimi ekti. Bu frsat hayatta bir daha bulamayacam bir frsatt ve iimde anlatlamayacak kadar gzel duygularla Avustralyaya geri dnyorum. Bu organizasyon sayesinde edindiim tarihi ve kltrel bilgilerin, bir mr boyu benimle birlikte olacandan eminim. rendiim bilgileri ailemle ve arkadalarmla paylamak iin sabrszlanyorum. Bu turda rendiim bilgileri gelecek nesillere aktarmak iin ok gzel bir frsattm var artk. NE MUTLU TRKM DYENE.

Bu programa katldm iin ok mutlu oldum ve gururlandm. Kendimi ok zel hissettim. Byle bir ans hayatmda hi bir zaman elde edemeyeceimden eminim. Bu programda dnyann her bir yanndan Trklerle tanmak ve onlarn bana ne kadar benzediini grmek beni artt. Umarm tantm arkadalarmla ok uzun yllar irtibatta kalrm. Bu gezide edindiim yeni tecrbeler hayatta bak am deitirdi. Anladm ki ok farkl hayat biimlerinden ve dillerden Trklerle anlaabilmek mmkn. Ayrca gezdiimiz ve grdmz yerler, Trkiyenin tarihini ve kltrn daha yakndan tanmam ve yaamam iin ok iyi oldu. Gezi boyunca en ok beendiim yerler Bursa, Konya, Ankara ve stanbuldu. anakkale ise ayrca bir tecrbe oldu benim iin. Bizim askerlerimizin fedakarlklarn grmek ve anlamak beni ok gururlandrd. Anladm ki bu lke kolay kazanlmam. Umuyorum ki yakn zamanda lkeme geri dnerim ve lkeme yararl olabilirim.

ENNUR EYVAZ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail: 27.12.1991 Sidney niversite Psikoloji e.eyvaz01@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

29.03.1990 Melbourne La Trobe niversitesi Ticaret Enise Gler enise.g@hotmail.com

ENSE GLER
Trkiyeye daha nceden gelmitim fakat bu gezide yaadm duygular yaamamtm. anakkalede ok duygulandm. anakkaledeki cesaretli ve vatan iin gzlerini krpmadan canlarn feda eden ehitlerin torunlar olduumuz iin ok gurur duyuyorum. Bu gezi sayesinde kalc arkadalklar kurmu oldum. Unutulmaz anlar yaadm. Yeri geldiinde hep beraber gldk ve aladk. Trkiyemizin zengin bir tarihinin olmas beni ayrca gururlandrd. ok uzaklarda yayor olmamza ramen biz bu lkenin bir parasyz. Onun iin vatanmza sahip kmamz gerektiini dnyorum. Bu gezide emei geen herkese ok teekkrler.

Bu geziye katldm iin olarak kendimi ok ansl hissediyorum. nk birok yeni ve kuvvetli arkadalklar kurudum. Bununla birlikte gzel Trkiyemizin o gzel kltrn ve tarihini renip, her eyi kendi gzlerimle grme ans yakaladm. Tarihi yerleri gezerken bazen duygulandm, bazen zldm. zellikle anakkale ehitliini gezerken yaanlanlar duyunca ok duygulandm ve gzyalarma hakim olamadm. Bunlarn yan sra bu gezide birok bilgi edindim ve yeni arkadalar kazandm. Bu arkadalklarn ilerde ok byk balar kuracana ve bu arkadalklarn ok nemli noktalarda kullanlacana inanyorum. Bize bu ans veren Trkiye Cumhuriyetine ve Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ederim.

EREN KSZ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 17.05.1994 Melborne Thomastown Secondary Koleji Eren ksz erenoksuz_06@hotmail.com

28

Almanak_basbakan.indd 28

25.11.2011 18:33:08

Doum Tarihi: ehir: Okul: Mail:

19.02.1993 Melbourne Lalorseconal erhan22_turk@hotmail

stanbula ayak bastm an lkeme bir kez daha hayran kaldm. Bu proje beni kltrme ve tarihime ne kadar nem vermem gerektiini hatrlatt. Dnyann birok yerinden gelen Trklerin bir araya gelmesi mkemmel bir olay. Avustralyadaki ve Balkanlardaki genlerin hedeflerinin ayn olmas beni ok duygulandrd. Hepimizin ortak bir dncesi var; bir gn vatanmza geri dnmek. Bu projeyi gerekletiren ve emei geen herkese teekkr ederim.

ERHAN TERCAN
Bu projeyi ilk duyduumda pek inandrc gelmemiti. Ama internet sayfasndan geen seneki projenin bilgilerini okuduumda olduka duygusal anlar yaadm. Bu projeye katldm iin ok mutluyum ve gururluyum. Kendi kltrmzle tanmak benim fikirlerimi deitirdi. lk nce Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ediyorum byle bir projeyi gerekletirdikleri iin. ok mutluyum. Bundan sonra tm dnyaya gzel lkemizin tantlmas iin daha fazla alacam.

ERTA TRK
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 09.04.1991 Sidney Sidney Teknoloji niversitesi naat Menejerlii Erta Trk ertac.turk@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

04.01.1993 Sidney UWS Ticaret Erkan Moruk Karasu erkank15k@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Bu proje ile Trkiyeye gelmeden nce vatanm hi tanmyormuum. Ama buraya gelip kendi lkemi kendi gzlerimle grdkten sonra Trk olmaktan gurur duyuyorum. Her ziyaret ettiimiz yerden ok ey rendim ve bunlar hayatm boyunca unutmayacam. lkemiz gerekten ok gzel ve bunun kymetini bilmeliyiz. Avustralyaya dndmzde ailemize ve arkadalarmza bunu ok daha iyi aktarmalyz.

ERKAN KARASU

Bu tarih ve kltr gezisi birok konunda beni aydnlatt. lkemiz gerekten cennet gibi. Program dhilinde verilen bilgiler tarih ve kltr bilgimi daha da glendirdi. Grdmz yerler mkemmel. Mevlanann yaad ehri grmek anlatlmaz bir duyguydu. Bu program sayesinde anavatanm tandm ve yeni birok dost edindim. Bu projeye dhil olduum iin ok anslym. Teekkrler.

EYLEM OSMAN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 08.06.1989 Melbourne La Trobe niversitesi Orthoptics Eylem Osman eylem_osman@hotmail.com

29

Almanak_basbakan.indd 29

25.11.2011 18:33:12

AVUSTRALYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

11.02.1991 Melbourne Konservatuar Klasik Balet Ezgi Gngr ezgi.g@hotmail.com

EZG GNGR
Kklmden beri Trkiye hakknda hikayeler dinleyerek bu yama geldim. Bu mkemmel gezide, 2 hafta o kadar abuk geti ki, imdi lkem Trkiye hakknda bilgi edinip unutamayacam bir tecrbe kazandm. stanbulun nefes kesen camilerinden, anakkalenin rzgarl tepelerinden ve Bursann tal ara sokaklarna kadar, Trkiyede olmak beni ok mutlu etti. Dorusu lkemin gzelliine doyamadm. nk her ilin kendisine gre bir zellie sahip olduunu anladm. Ziyaret edilen yerlerde devaml renme ve dinleme sabrn buldum kendimde. imdi rendiklerimin stne bir eyler eklemek iin bo zamanmda kendimi gelitirmeye karar verdim. Gz kamatran yerleri gezip, duygusal anlar yaamak beni ileriki senelerde Trkiyenin ke bucan gezmem gerek dncesi oluturdu bende. ahit olduumuz tarihi manzaralarn yan sra baka arkadalarla bir aile ba kurduk. Yzlerce renciyle bir program iinde gezmek inanlmaz bir macerayd. Tarihi konular zerinde sohbetler etmek, bilgilerimize bilgi katt. Gezi boyunca unutulmayacak anlar yaand ve bir ekilde dostluu kardelii de grdk. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan dzenlenen bu programda emei geen herkese sonsuz teekkrler. leride inallah gelecek nesiller de benim gibi byle bir frsat deerlendirebilir.

Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan organize edilen bu gezi konsolosluk tarafndan duyurulduunda ok byk bir heyecan hissettiimi hatrlyorum. Dahil olabileceimi rendiimde ise tedirginlik Ne de olsa bu uzun yolculuk zaman iinde beni de mutlaka deitirecekti. Bu proje, hem hi bilmediimiz, grmediimiz zelliklerimizi ortaya karacak, hem de tam anlamyla kendimizi bulmamz salayacakt. Aynen de byle oldu. stanbulda gler yzl gnlllerle, gllerle karlannca btn korkularmz abucak buharlat. Kendimizi, bir anda deta gk kuan anmsatan bir ailenin iinde bulduk. Her birimiz farklydk evet, ama hepimizin iinde ayn ate, ayn sevda, ayn hasret vard. te tam da burada bulutuk. Samimi arkadalklar hatta kardelikler kurduk. Gezdiimiz muazzam yerler, anl tarihini kitaplardan karp gzmzn nne koydu. Yeryznde ei benzeri olmayan Trk tarihini grp yaadka, kltr tandka, omuzlarmz biraz daha kabard, biraz daha onurlandk, gururlandk. imiz doldu bu vatan uruna canndan geenleri duyduka aladk, Atatrkn bir zamanlar yaad, son nefesini verdii odada bulununca. Grdmz yerlerin hepsi muhteem, rendiimiz bilgilerin her biri esizdi. Neticede geziye dahil olmak tam anlamyla elimize belki de bir daha gemeyecek, paha biilemez bir frsat oldu. Elde ettiimiz bilgi ve tecrbeler kesinlikle mrmzn sonuna dek tayacamz birok deerlere vesile olmakla birlikte muhakkak hayatmzda her zaman aydnlk salayan bir k olacaktr.

GZEM NUR HAN


Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 10.01.1990 Melbourne Monash niversitesi letme/Psikoloji Gizem Nur Han gizem@live.com.au

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

01.09.1987 Melbourne R.M.I.T. niversitesi Proje/naat Yneticilii Gemma Gamze Eyiz g.n.eyiz@hotmail.com

Byle bir organizasyonun gerekletirilmesi gerekten byk bir baar. nsanin tarihini, gemiini, kltrn yakndan tanmak kelimelerle anlatlamayacak kadar gzel bir duygu. Bu 15 gn sren programda hem kltrmz hem de tarihimizi rendik. Ama en nemlisi vatanmzdan kopamadmz ve kendi milletimizin arkadalnn bambaka olduunu da rendik. Bu nedenle bu programda yer herkese, gnll arkadalara ve projeyi hazrlayan yetkilere bir teekkr bor biliriz. Bu frsat bize tandklar iin ne kadar teekkr etsek azdr. Dilerim bu program devam eder ve yeni nesil de bir Trk olmann gururunu bizler kadar yaar ve hisseder.

GAMZE EYZ
nanlmaz bir deneyim yaadm iki hafta geirdim. Hep grmeyi hayal ettiim muhteem yerleri grdm. ahane insanlarla tantm ve onlarla ok gzel dostluklar kurdum. Ksacas hayatm deitiren bir tecrbe oldu bu proje. Dolu dolu geen iki haftann ardndan geldiimiz lkelere dnerken vatanmzdan ayrlmann verdii hznle yola koyulduk. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ve projede emei geen herkese sonsuz teekkrlerimi sunuyorum.

GZEM SAKALLI
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 19.06.1992 Sidney niversite Muhasebe Gizemli Dunya gizemli_dunya_1992@hotmail.com

30

Almanak_basbakan.indd 30

25.11.2011 18:33:17

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

11.01.1993 Melbourne R.M.I.T. niversitesi naat ve Yap Gizem Uyaner gizemuyaniker@hotmail.com

GZEM UYANIKER
Bu gezinin benim iin kanlmaz bir frsat olduunu dnyorum. Gezi araclyla bir sr arkada edindim. Sadece kendi lkemden deil gezide bulunan tm katlmc genler ile gl balar kurdum. Gezi esnasnda ziyaret ettiimiz yerler zerimde duygu ykl etkiler brakt. Bunlardan en nemlisi anakkale ehriydi. Vatan ve bayrak uruna canlarn feda eden ehitlerimizin kabirlerini grmek ve ehitliklerde bulunmak gzlerimi yalarla doldurdu. Bu geziyi dzenleyen kii ve kurumlara can gnlden teekkr ediyorum.

Ben byle bir organizasyona katldm iin gurur duyuyorum. Yabanc bir lkede yaayan bir Trk genci olarak ana vatanm grmek, gezmek ve tanmak beni ok mutlu etti. Bu programda birok arkada edindim. Bu arkadalklarn devam edeceine eminim. Bu programda beni en ok etkileyen ehirler anakkale, Nevehir ve Ankara idi. Bu ehirlerde ok duygulandm ve gerekten bu tarihi yerler unutulmazd. Herkese bu projeye katlmalarn tavsiye ederim ve bu programda bana yer verildii iin Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok ama ok teekkr ediyorum.

Glnur ERBA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Mail: 02.08.1994 Sidney Lise gulnur_xo@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Mail:

03.10.1994 Sidney Lise giizem-yilmaz@hotmail.com Hayatmda ilk defa Trkiyeye geldim ve bu gezi benim iin bir hayal gibiydi ve ok sevdim. Trkiyenin tarihsel ve kltrel yanlarn kendim gezerek, grerek yaadm ve bu inanlmaz bir mutluluktu. Trkiyeyi ok sevdim. Bize bu gnleri yaatan herkese ok teekkr ederim.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

GZEM YILMAZ
Gezdiimiz 9 ehir arasnda beni en ok etkileyen anakkale ve Nevehirdi. anakkale bana unutamayacam duygular yaatt, orada unutamayacam bilgiler edindim. lkemizin tarihinin beni bu kadar duygulandracan hi tahmin etmemitim. Nevehirin gzellii beni kalbimden vurdu. Beni byleyen bu gzelliin Avustralyada bulunmamas, beni vatanma bir o kadar daha balyor ve gururlandryor. Bu gezinin sonuna geldiimizde anladm ki tarihinden ve kltrnden gurur duyacak birileri varsa, bizleriz. Kendi tarihimizi be kltrmz ve ve anlatacama ve bu tarihi ve kltr gelecek nesillere reteceime sz veriyorum. NE MUTLU TRKM DYENE.

HAKAN UZ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 15.11.1994 Sidney Rootyhill Lise Hakan Uz hakan_uz_94@hotmail.com

31

Almanak_basbakan.indd 31

25.11.2011 18:33:21

AVUSTRALYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

08.03.1991 Sidney Macqvarie niversitesi IT Halil Eden ed_cs151@hotmail.com

Ben bu programda yeni arkadalar ve bilmediim yeni bir kltr yani kendi kltrm rendim. Benim yaadm yerde hayat bambaka. Bu programda Osmanl mparatorluunun temelinin nasl atldn ve 500 yl dnyaya nasl hkmettiini renmek gerekten mkemmeldi. Bu imkanlar bana sunduklar iin emei geen herkese teekkr ederim.

HALL EDEN HALL HASAN NDER INAR


ncelikle bu kltr ve tarih gezisini dzenledii iin Trkiyeye ve Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr ederim. Trkiyeye ayak bastm andan itibaren kltr ve dini adetlerimizi daha iyi idrak ettik. Bu programda dier lkelerde yaayan birok Trk kardeimi tanma frsat buldum. Bu proje sayesinde lkeme ve bayrama saygm bir kat daha artt. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 23.09.1991 Sidney Western niversitesi Psikoloji Hasan Cinar hasancinar@live.com.au

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

22.07.1988 Melbourne Victoria niversitesi Makina Mhendislii halimerbasi88@hotmail.com

HALM ERBAI
Bu gzel gezi, hem vatanma olan akmn hem de ecdadma olan saygmn kelimelerle ifade edilemeyecek derecede artmasna sebep oldu. Trkiyeyi sadece bir tatil merkezi olarak grrdm. Ama bu gzel gezi sayesinde Trkiyede yaamay tercih ediyorum. Bu gezide yaadm Osmanl tarihi, doal gzellikler ve genel yaam kltr, bu hislerimi kabartt. Byle bir gezi btn gurbette yaayan Trk ve dier kltrlere mensup genlere nasip olur inallah

Balkanlar ve Avustralyada Yaayan Genlerin Trkiyedeki Kltr ve Tarih Bulumas projesine katlma frsat bulduum iin ok mutluyum. Bu gzel tecrbe, Trk kltr ve tarihini daha iyi anlamam salad. Bu gezide, Trkiyenin illerini byk bir arkada grubu ile gezme frsat bulduk. Geliboluyu ve Kapadokyay gezince kltrmzn ne kadar zengin olduunu anladm. Grdm yerler arasnda en ok anakkaleyi sevdim nk askerlerimizin bizim topramz nasl koruduunu rendik. Bu topraklarda olmak gurur vericiydi. Avustralyaya geri dnnce, aileme ve arkadalarma yaadklarm zevkle anlatacam. Bu projeye katldm iin Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ederim.

HAVVA MEHMED
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 02..02.1993 Sidney niversite Sosyal Fen. Havva Mehmed havva.m_93@hotmail.com

32

Almanak_basbakan.indd 32

25.11.2011 18:33:26

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

03.02.1992 Sidney Okumuyor boz Gee trigga_treat@hotmail.com

rpertici ama lk bir rzgar sessizliin iinde esiyor. Ama her zaman durgun olan ehir, arkadaln ve Allahn arsyla sessizliini bozuyor. Sonu gelmeyen ve gelien yaplarn parltsn, aklmn aldnca anlyorum imdi. Bitmek bilmeyen trafik, benzin kokan serin rzgarn canll ile tm duyularm deliyor. Yine de yle bir duygu veriyor ki insana, scakln ruhumuzun en derinlerinde hissediyoruz.

BRAHM GEN KAAN BERK SZEN


Son iki haftada Trkiyede yaadklarm beni gerekten ok etkiledi. Bu proje, Trkiyenin kltrn ve tarihini iimde hissettirdi. Yeni yerler grdm, yeni bilgiler rendim, yeni arkadalar edindim ve dostluklar kurdum. Bu programda emei geen herkese ok teekkr ederim. Sevgi ve sayglarmla. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail: 14.04.1991 Sidney niversite Mhendis info@kaan.com.au

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

18.09.1989 Melbourne La Trobe niversitesi Uluslararas letme pek Koysal ipek.koysal@gmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Benim iin bu gezi baz ynlerden hem ksa hem de uzundu. Mesela, bu gezide edindiim arkadalarmla sadece iki haftadr tanmamza ramen, geirdiimiz bu sre birbirimiz ile yaknlamamz salad. Sanki birbirimizi aylardr tanyormu gibiydik. Gezdiimiz ehirlerden anakkale, Bursa, Konya, stanbul ve Ankara ok derin bir tarihe sahi. Bu yzden bu gezi bana byk anlamda mutluluk getirdi. Bata Antkabir olmak zere baz yerlerde gz yalarma hakim olamadm. Bize bu imkanlar salayan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr ediyorum.

PEK KOYSAL
Bu kltrel gezinin balangcndan beri ok mutlu ve heyecanlym. Bavurumun kabul edildiinden beri hissettiim duygular szle anlatmak yetmez bile. Gezdiimiz tm ehirler harikayd. Gittiimiz her ehir kltrmz daha yakndan anlamam salad. anakkaledeki ehitlerimizin mezarlarn grmek ok hznl ama ayn zamanda gurur vericiydi. zlediimiz tiyatro ok etkileyiciydi. nk ehitlerimizin, ailelerinin ve Trk toplumun geirdii zorluklar hznl bir ekilde anlatt. ok gzel hatralarla gezimiz sona eriyor. Bu gezinin hazrlanmasnda emei geen herkesi tm kalbimle tebrik ediyor ve teekkrlerimi sunuyorum.

KAAN AL DKMC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 16.01.1990 Sidney niversite Tp Bilimi Kagan Dokumcu blacksmith_kagan@hotmail.com

33

Almanak_basbakan.indd 33

25.11.2011 18:33:30

AVUSTRALYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Mail:

11.06.1995 Sidney Lise kay.yalim@hotmail.com

KEMAL YALIM
Bu gezi benim iin mkemmel bir tecrbe oldu ve projeye katlan 500 kiinin arasnda olduum iin kendimi ok ansl hissediyorum. Bu gezide yaadklarm ve rendiklerim sayesinde kendimi bulduumu dnyorum. Kltrm, tarihimi, kendimi ve yurdumu daha iten tandm hissediyorum. Tarihimizi yerinde yaamak, stanbulun nefes kesen camilerini grmek kalbimize dokundu. Tabi ki Geliboludaki manzara Trk olduumuzu ve gsmz gururla germemiz gerektiini yeniden hatrlatt. ahsen hayatm tamamyla deitirecek bir deneyim yaadm iin ok mutluyum. Deiik lkelerden edindiim arkadalarm ile gezi sresince arkadatan te karde gibi olmutuk. Hayatta tek bir kez byle bir projeye katlabiliriz ve bu herkese ksmet olan bir gzellik deil. Bunun iin bana bu geziye katlma ans veren byklerime teekkr ediyorum. Kendi zmz bize hatrlattklar iin. Onlarn sayesinde kklerimizi unutmayacaz ve saygmz, sevgimizi sonsuza dek sunacaz.

Bu proje benim iin byk bir frsatt. Ben ilk defa Trkiyeye geliyorum ve bu projede hissettiim duygular daha nce hi hissetmemitim. Bu gezi sayesinde kltrmz ve tarihimizi yakndan grme ve tanma imkan buldum. 15 gnde 9 ehir gezme frsat yakaladm. Her ehre gittiimde farkl farkl duygular yaadm. Benim iin btn illerin farkl tarihi ve yaps var. Bursaya gitmek ok gzel bir frsatt nk orada Osmanl mparatorluunun tarihi hakknda detayl bilgiler rendim. Ankarada Antkabire gittiimde atamzn kabrine yaknlatmda gzyalarma engel olamadm. Bu geziye geldikten sonra Trkiyenin yaay tarzn daha yakndan grme imkanm oldu. Bu yapm olduum kltr ve tarih gezisinden sonra Avustralyaya gittiimde, Trkiyenin kltrn ve tarihini bilmeyen ve merak eden genlere rendiklerimi anlatmak istiyorum.

KORAY IIK
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 21.09.1992 Sidney TAFE Spor/Beden Eitimi Koray Ik korayisik@live.com.au

Dnyann br ucunda doup bydm halde, bir lkeye ve millete ancak bu kadar balanabilir bir insan. Daha nceden, Trkiyede yaamay dnm olsam dahi, baz phelerim vard. Bu phelerimin tamam bu proje ile birlikte yok oldu. Hayatmn bu anndan itibaren, herhangi bir evresinde her eyi arkamda brakarak Trkiyede yaamak istiyorum. Bu cennet vatann her kar topra muhteem gzellikler ile dolu. Bu gzellikleri kendi imkanmz ile hele bu artlarda gezmek kesinlikle olanaksz hatta imkanszd. Bunu projeye katlan herkes aklnda tutmaldr ve bylesi byk bir projeyi yrtebilen tek millet olmaktan herkes gururlanmaldr. Bazlarmzn Trkesi ok iyi olmasa da, hatta bazlarmzn hi Trke konuamad gz nnde tutulursa, bizi birletiren tek faktr hepimizin kltrel deerleridir, yani Trk olmamzdr. Dnyann br ucundan gelen, gnlleri hep vatanlarnda olsa da, fiziksel olarak hi gitmedikleri, dokunmadklar topraklarda ayn dili konumayan iki Trk eer anlaabiliyor ise bu projenin ne kadar baarl olduu kantlanmtr. Trk genlii; ecdadn ve tarihini tandka, byk eyler yapmak iin g ve ilham bulacaktr. Bu gc bizlere veren bu projedir. Bu projenin meyveleri yllar sonra toplandnda, Trkiyenin byk devlet olma yolundaki almalar sona ermi olacaktr. Balkanlardan, Osmanlnn fethettii topraklardan gelen genlerin, Osmanlnn kurulduu yerlerde toplanmas da, yeniden bir Trk mparatorluunun douuna benzetebilir. NE MUTLU TRKM DYENE.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

17.02.1991 Sidney niversite Mimarlk kennasi_kerim@hotmail.com

KERM KEDCOLU
Trkiyeye gelip tarihi ve kltrel illeri grmek, benim iin ok deerli ve duygusal bir tecrbe oldu. Avustralyada domu, bym ve doal olarak Trk kltrnden uzak kalm bir Avustralyal Trk genci olarak, ana vatanmza gelmek, byle bir tarihi ve kltrel programn bir paras olmak ok nemli ve asla unutulmayacak bir frsatt. Bu proje Trkiye ile bam salamlatrd. Bu sayede dnyann her neresinde olursam olaym kltrm asla unutmayacam. Avustralyada yaayan bir Trk olarak, anakkaleye gitmek, vatanma olan saygm sunmak benim iin en deerli ve duygusal anlardan biriydi. niversitede mimarlk okuyorum. Bu yzden Trkiyedeki tarihi eserleri kitaplardan deil de kendi gzlerimle grmek benim iin ok nemli bir tecrbe oldu. Mimar Sinann camilerini grmek ise ok deerli bir and.

KORAY KILI
Doum Tarihi: ehir: Okul: Mail: 01.06.1994 Sidney Lise koraykilic15@hotmail.com

34

Almanak_basbakan.indd 34

25.11.2011 18:33:35

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

12.11.1994 Sidney Lise Marz Parra marzm@hotmail.com

Bu geziye katldm iin ok mutluyum ve iim iime smyor. Gezideyken birok arkadalklar kurdum ve kendi kltrm ve tarihim ile ilgili bilgi edindim. Bu bilgileri ileride olumlu ynde kullanacama inanyorum. Birok farkl kltrden farkl arkadalklar kurarak gelecee ynelik dostluk kprleri oluturduk. Bu gezide emei geen herkese ok teekkr ederim.

MEHMET KARAKILI MAHMUT ELENK


Bu projeye katlmak iin ok ge bavuru yaptm. Katlacam hi tahmin etmezdim ama sonunda seildiimi renince ok mutlu oldum. Ana vatanma gideceimi renince ok heyecanlandm. Kltrmz ve tarihimizi, zellikle Kurtulu Savan nasl kazandmz renmek ok enteresand. Gezdiimiz 9 ilimizi tarihsel ynden grmek beni ok gururlandrd. Atatrkn yaad ve vefat ettii Dolmabahe Sarayn ve Geliboluyu grmek tylerimi diken diken etti. En ok beendiim yerler Nevehir ve Bursa idi. zellikle Bursada katldmz etkinlikler ok elenceliydi. Bunlarn yan sra iki hafta iinde Trkemi ilerlettim. Genel olarak her ehri beendim ve projeden ok memnun kaldm. nallah yakn zamanda Trkiyeye geri gelebilirim. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 14.12.1990 Melbourne Victoria niversitesi Beden retmenlii Mehmet Karakl memzz@hotmail.com

u anda bu geziye iyi ki katlmm diyor ve kendimi ok ansl hissediyorum. Gezi boyunca o kadar gzel yerler grdk ki Trkiyeye olan hayranlmz daha da artt. unu rendim ki Trkiyenin her yeri tarih ve kltr kokuyor. 9 tane il gezdik ve hepsinden ayr bir tat aldk. Gzel Trkiyemizin dou ve bat kltrnn sentezinden oluup; bu kltr ne kadar baaryla harmanlayp sergilediini grdk. Ayrca bu gezi, sadece gezdiimiz, grdmz yerlerle snrl kalmayp, gittiimiz yerlerin ve gezi boyunca bizlere elik eden Trkiyedeki arkadalarmzn sayesinde birebir ilikiler kurup Trkiyenin kltrn daha yakndan tanma frsat salad.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

06.03.1995 Sidney Lise Melise Klncer melise_k@hotmail.com

Yolculuk boyunca beraber seyahat ettiimiz arkadalarmzla birer karde olduk. Bazlaryla ebediyete kadar srecek olan dostluklara adm attk. Aslnda bu grup ve takm bilincimizi artrd. Dahas bu gezinin katlmclarnn farkl lkelerden gelmi olmas da geziye ayr bir tat katt. Onlarla da ok gzel dostluklar kurduk ve undan eminim ki ayr dillerde ayn duygular yaadk. Gezi sonundaysa karmak duygular ierisine girdik. Hepimiz aslnda buraya ait olduumuzu biliyoruz. Ancak baka lkelerde yaamak durumundayz. Bu yzden de bu son gnlerde arkadalarmla beraber bir burukluk hissediyoruz. Sevinciyle, hznyle, tarihiyle, kltryle, gzel insanlaryla ksa zaman iinde de olsa Trkiyemizde bulunmaktan ok mutlu olduk ve ok elendik. Bu projede emei geen herkese ok teekkr ederim.

MELSE KILINER
lk duyduumda projeye hemen bavurdum ve seildiimi renince ok heyecanlandm. Bu frsat yakaladm iin ok mutlu oldum. Burada edindiim arkadalarmla hep beraber aladk ve gldk. Bu 15 gn hi unutmayacam. Antkabir beni ok etkiledi ve hznlendirdi. Atatrk bizim vatanmz iin her eyi yapm. Antkabir unutulmaz ve vazgeilmez bir yerdir. Bu projeyle kltrmz ve tarihimizi daha yakndan tanma frsat buldum. Dier lkelerden gelen arkadalarla yeni dostluklar kurdum. Bir sefer daha Trk olmaktan gurur duyuyorum.

MELEK DEMR
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 27.02.1989 Melbourne La Trobe niversitesi Uluslararas letme Melek Demir mel.demir@live.com.au

35

Almanak_basbakan.indd 35

25.11.2011 18:33:41

AVUSTRALYA

Doum Tarihi: 10.08.1993 Melbourne ehir: Pascoe Vale Girls Secondary Okul: Koleji 12.snf Blm: Meltem Kuzucu Facebook: meltem_93_10@hotmail.com Mail:

MELTEM KUZUCU
Bize byle bilgi dolu ve elenceli bir program sunduklar iin bu projeyi hazrlayan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr etmek istiyorum. Programn amac yurtdnda yaayan Trk genlerine kendi kltrlerini tantmak ve Trkiyenin tarihini retmek idi. Eminim ki kendim dahil herkes bir eyler rendi. Gezdiimiz ehirlerde grdmz tarihi ve kltrel yerler bize Trkiyenin nemli ve ok deerli bir lke olduunu retti. Biz genler ok anslyz ki byle gzel, bilgi dolu ve nemli bir programa katldk. Trkiyemiz ok deerli ve tarihsel bir yer. Bunu unutmamalyz ve bizim rendiimiz bilgileri Avustralyaya dndmzde etrafmzdaki insanlara aktarmalyz. Bu projede emei geen herkese bizlere muhteem bir 15 gn sunduklar iin teekkr ederiz.

Trkiye ok gzel bir lke. Ben Trkiyeye ilk defa 5 yanda gelmitim. Ama ou eyi hatrlamyorum. Bu proje sayesinde Trkiyeye tekrar geldiim iin ok mutluyum. Trkiyenin tarihini ve kltrn grdm ve yerinde yaam gibi oldum. Pek ok yerde duygulandm ama anakkale benim iin baka bir gzeldi. Dier lkelerden gelen Trk kardelerimizle tanma frsat buldum. Onlarla bilgi alveriinde bulundum. Beni bu projeye kabul ettikleri iin ve Ana vatanma geldiim iin ok mutluyum. 15 gnde 9 tane il gezme frsat buldum ve her birinde farkl duygular hissettim. Ne kadar anslym ki Trk domuum. Trk olmaktan gurur duyuyorum.

MURAT TETK
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 24.05.1994 Sidney Lise Deny Diss mr.murattetik@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

20.04.1993 Melbourne Kangan Enstits 12.Snf Muhammed Fatih Orak moe.93@live.com.au

MUHAMMED FATH ORAK


Trkiyenin bu kadar muhteem bir yer olacan bilmiyordum. Geldiim iin ok mutluyum. Keke daha fazla kalabilseydik. Gezdiimiz yerler Trkiyeye daha farkl bakmam salad. Arkadalk evrem daha da oald. Farkl lkelerden gelen genlerle iyi arkadalklar kurduk. Bu gezi ile Trkem daha da geliti. Bu benim geleceim iin byk kaplar aacak. Bu program dzenleyen btn herkese teekkr ediyorum.

Byle bir projeye katldm iin kendimi ok ansl hissediyorum. Trkiyemizin tarihi ve kltrel zelliklere sahip illerini tanmak ve grmek benim iin ok zeldi. Bu yerleri ilk defa grmek farkl duygular yaratt iimde. anakkaleyi ziyaret etmek bana atalarmzn bizim iin yaptklar fedakarlklar yeniden hatrlatt. Kurtulu Sava olmasayd biz de bugn burada olmazdk. nce ehitlerimizi anp daha sonra Hz. Mevlanann trbesini ziyaret etmek Trk tarihinin ne kadar geni olduunu gsteriyor. Projenin bana verdii frsatlar deerlendirip kendi kltrm ve tarihim hakknda daha fazla bilgi edindim. Ayn zamanda yeni arkadalklar ve balar kurdum. Farkl lkelerden arkadalar edinmek, kltr farkllklarnn olduunu gsterdi bana. Her ne kadar hepimiz Trk olsak bile

NARN NEDJAT
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail: 04.05.1999 Sidney niversite Uluslararas Ticaret narin.nedjat@gmail.com

36

Almanak_basbakan.indd 36

25.11.2011 18:33:46

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

28.10.1989 Melbourne Victoria niversitesi Turizm / Medya Nilay dar nilay.isdar@live.com

NLAY DAR
Anlatlmaz, yaanlmas gerekiyor Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan dzenlenen bu mkemmel proje hakknda bilgi aldmda, gereklemesinden pheliydim. nanlmaz gibiydi. Sonuta Avustralya gibi uzak bir memlekette byle bir frsat ilk defa sunulmutu. Bana aka gibi geliyordu. Fakat bavurudan ksa sre sonra kendimi stanbulda buldum. Benim iin adeta bir hayalin gereklemesiydi. Bizleri tebessm ve gllerle karlayan gnll arkadalar, bana orada bir aile daha kazandm belirttiler. Anavatanma kavuma sevincini yaarken, kendi kltrm ve tarihimi daha etkileyici bir biimde renmekten mutluluk duydum. Kitaplardan renmi olduum bilgileri, olaylarn olduu asl yerleri ziyaret ederek, anlama alanm daha fazla gelitirdiimi dnyorum. Tur boyunca Trkiye snrlarnda bulunduuma inanamamtm. Kltr ve tarih asndan rendiklerimin yan sra, dnyann deiik lkelerinden arkadalar edindim ve kendimi ileriye ynelik gelitirmek iin rnek aldm insanlarla ba kurdum. Bu balarn amac da Trkiyeye yerleip lkem iin hayrl bir vatanda olmaktr. stanbul, Edirne, anakkale, vs. derken gnlerin ne abuk getiini anlayamadm. imdeki duygu ve dncelerimi ifade edecek kelimeler yetersiz kalaca iin tek cmleyle syleyecek olursam, Trkiyemiz anlatlmaz, ahsen her annn yaanlmas gerekir. Bu hayalime beni kavuturan herkese sonsuz teekkrler. Ben de ileriki senelerde Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl iin gnll olmay dnyorum. Hayatmda hibir zaman unutamayacam 15 gn iin ok mutluyum Trkiyemizin her zaman gl bir devlet olacan bildiim iin ve ayn zamanda anl tarihimizden gurur duyduum iin; NE MUTLU TRKM DYENE. Bu projeye katldm iin kendimi ok ansl ve gururlu hissediyorum. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl sa olsun. Gelmeden nce bu projeye hakknda farkl eyler dnyordum. nk projenin bu kadar iyi ynetileceini tahmin etmemitim. Bu gezi sayesinde 15 gn boyunca duygulu anlar yaadm. Gezdiimiz ehirler arasnda en ok anakkale dikkatimi ekti. Trk insannn niye bu kadar milliyeti olduunu imdi daha iyi anlyorum. Tarihsel ynden en ok Nevehiri enteresan buldum. Kapadokyada, binlerce yl ncesinden kalan tarihsel izleri grmek ve renmek ok gzel bir histi. Nevehirin manzaras tamamyla harikayd. Konyada, Hz. Mevlanann yatt yeri grebilmek ve onun yapt gzellikleri rehberimizden duymak yine yaadm duygu dolu anlardan biriydi. Btn tur boyunca ok zevkli anlar yaadk ve her gittiimiz yerin deiik tad ve gzellii vard. Balkanlardan arkada edinmemiz bizim iin ok byk bir ans oldu. Nereden geldiysek gelelim, kim olursak olalm sevgiyle kucaklatk. Bu bizi ok onurlandrd. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ve bu projeyi hazrlayan byklerimize ok teekkr ediyorum ve ellerinden pyorum. Byle bir frsat bir daha elime gemez ve farkl memleketlerden gelen byle gzel insanlar bir daha bir araya gelmez. Her ey iin tekrar teekkr ederim. Beni gururlandrdnz, onurlandrdnz. NE MUTLU TRKM DYENE.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

NSA AGAS
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 10.01.1993 Sidney niversite nsan Kaynaklar Nisa Agas nisa-agas@hotmail.com

37

Almanak_basbakan.indd 37

25.11.2011 18:33:48

AVUSTRALYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

08.08.1990 Sidney niversite Uluslararas Ticaret Nazli Aktac nazli-a@hotmail.com

Dorusunu sylemek gerekirse Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan dzenlenen bu proje iin seildiimde canmn sklacan dnmtm. Hi tanmadm insanlarla 15 gn geirecektim sonuta. Fakat daha Avustralyadan stanbula yolculuk esnasnda yanldm anlamtm. Sonuta bir insan tanmak iin yolculuk yapmam gerekiyormu. stanbula indiimizde ise bu nyargmdan dolay olduka piman olmutum. nk bizi karlayan gnlller, orada ne kadar gzel zaman geireceimize dair ipularn vermilerdi. 2 gn sonra btn ekiple aile gibi olduk. Ziyaret ettiimiz muhteem yerleri gezerken ou kez duygusal anlar yaadk. nk vatanmzn tarihini reniyorduk. Bu gezide iyi ki yer almm. nk kendimi Trkiye hakknda gelitirmi oldum. Bu iki haftay hayatm boyunca unutmayacam.

NAZLI AKTA
Byle mkemmel bir projenin paras olduum iin gurur duyuyorum. Kendimle deil; vatanmla, milletimle, yurdumla, TRKYEMLE gurur duyuyorum Hayallerimde bile byle gzel bir organizasyonun paras olacam dnemezdim. lk gnden balayarak yurdumuzu, milletimizi, zmz grmekle kalmadk, tam anlamyla tarihimizi ve kltrmz yaadk. anakkalede yaananlar tiyatro halinde Kubak Kulesinde izlerken gzlerimizden yalar akyordu. te biz byle bir milletin ocuklaryz, vatanmz iin cann veren, yurdumuzu ve geleciimizi korumak iin hayatn feda eden milletin ocuklaryz. Bizi biz yapan yaadmz lke deil, bizi biz yapan tarihimiz, kltrmz, topramz, TRKYEMZ. Hayatm boyunca unutamayacam bir organizasyonun paras oldum. Bir daha bu ans bana sunsanz, yine drt kolla kucaklarm. NE MUTLU TRKM DYEME.

OSMAN CANATA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 09.01.1992 Melbourne Victoria niversitesi Makina Mhendislii Osman Canata osman_18_samsunlu@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

04.08.1990 Sidney niversite Ekonomi/Finans Orhan nce orhan.ince38@hotmail.com

uan hissettiklerimi kelimelerle anlatamyorum. Son iki haftada 21 yldr tanyamadm lkeme kavutum. Cami ve trbelerin gzellii, kapal arlarn kalabalk sesleri ve en ok beni etkileyen Kapadokyada peri bacalarnn byleyici manzarasyd. Gerekten hi hayal edemeyeceim ve uyanamadm bir rya gibi. Projenin kapsamnda yaptmz detayl geziler, bana birok yeni ey retti ama biliyorum ki bu bizim zengin lkemizin sadece ksa bir zeti. Bu proje sayesinde yeni arkadalklar kurdum. Gezi srasnda anlarm ve hislerimi paylatm arkadalarm sonsuza kadar unutamayacam. nallah gelecekte ben de gnll olarak Trk genliine yardmc olurum ve bana verdikleri bu tarih ve kltr hazinesini ben de bakalarna verebilirim.

ORHAN NCE
Kltr ve tarih ile dolu 9 ilimizi ziyaret ettiimiz iin gurur ve mutluluk duyuyorum. Byle bir ans bizlere sunulduu iin ve projeye seildiim iin kendimi ansl hissediyorum. En ok etkilendiim ehirler arasnda olan anakkalede, Kurtulu Savanda bizler iin ehit den atarmzn hikayeleri anlatldnda, gz yalarm tutamayp duygulandm zamanlar olmutur. Bu program sayesinde, kendimi ana vatanm Trkiyeye ait hissediyorum ve ileride, bir ekilde gzel Trkiyeme katkda bulunmak istiyorum. Bu programn hazrlanmasnda ve uygulanmasnda emei geen tm kardelerimi tebrik ediyorum ve teekkrlerimi sunuyorum.

Trkiyenin tamamna ak olarak Avustralyaya dnyorum. Ama en ksa zamanda geri geleceim.

OYA GLAL
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 19.05.1990 Melbourne Charles Sturt Eczaclk Oya Glal oya.g@live.com.au

38

Almanak_basbakan.indd 38

25.11.2011 18:33:52

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

30.11.1991 Sidney niversite Uluslararas Ticaret mer Topcu wanted_turk01@hotmail.com

Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan dzenlenen bu program sayesinde birok farkl kltre sahip olan benim gibi genlerle tanma ansm oldu ve gzel arkadalklar kurdum. Bu projeye katlmak zere seildiimde Trkiyenin tarihini ve kltrn daha yakndan reneceimden emindim. Ve dndm gibi oldu. Geziden ok memnun kaldm ve Trkiye hakknda yeni eyler rendim. Keke tekrar byle bir geziye katlma ansm olsa ve yine Trkiyeye gelsem. Bana bu ans tanyan herkese teekkrler.

MER TOPU
ncelikle bu projeye katldm iin kendimi ok ansl ve mutlu hissediyorum. Projenin ilk gnnden itibaren ekipten arkadalarmz bize ilgi ve zen gstererek, bizleri hi yalnz brakmadlar. Gittiimiz farkl kltr ve tarihe sahip yerler beni ok etkiledi ama en ok stanbul ve Ankaray beendim. Bu ehirlerde unutulmayacak bilgiler edindim ve inanlmaz duygular hissettim. Trk olduumdan dolay gurur duyuyorum ve kendimi ok ansl hissediyorum. NE MUTLU TRKM DYENE.

ZKAN CENGZ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 15.07.1994 Melbourne Ik Koleji 11. Snf zkan Cengiz ozzzkan94@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

23.02.1992 Melbourne R.M.I.T. niversitesi Muhasebe zge Helin Akdoan ozgeha.23@live.com

Bu organizasyona katlacam rendiim gn sanki dnya benim olmutu. Kurduum hayallerimin gerekleeceinden emindim. Trkiyeye geldiimizde aklmda birok ey vard ve ok mutluydum. zellikle stanbula gelmek bana byk bir umut oldu. Trkiyede sadece iki hafta geireceimi bildiim halde kendimi ok iyi hissettim. Trkiyenin nemli yerlerini gezmek uzun zamandr kurduum bir hayaldi. Bu tur, hayallerimi gerekletirdi. En bandan beri bu gezinin ok iyi geeceinden emindim ve muhteem geti. Bu proje sayesinde inanlmaz bilgiler edindim. Bu gezi hayatma renk katt. Sadece imdilik deil mr boyu unutulmayacak bir geziydi. Bu projeyi organize eden herkese teekkr ediyorum.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

ZGE HELN AKDOAN


Bu proje ile Trkiyeye geldiim ok mutlu oldum. Son iki haftadr hayatmda gezebileceim en gzel yerlerden birounu grme frsat buldum. Gezdiimiz her yerin kendine gre gzellik ve zellikleri vard. Her ehirde farkl bir kltr ve tarih ile bulutuk. Bu srete birok yeni arkada edindim ve Trkemi ilerletme frsat buldum. Son iki hafta byk bir hzla geti ve keke birka gn daha kalabilseydik. Bu gzellikleri hep birlikte keke biraz daha yaayabilseydik. Bize bu imkan salayan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr ediyorum.

ZLEM ZYREK
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 26.01.1994 Melbourne Gleneagles Lisesi zlem zyrek ozlem_ozyurek01@hotmail.com

39

Almanak_basbakan.indd 39

25.11.2011 18:33:56

AVUSTRALYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

08.09.1992 Adelaide Adelaide niversitesi Uluslararas Bilimler zlem en ozlem.sen92@gmail.com

12 senedir duyduum hasretle sonunda bir heyecanla vardm lkemin yollarna ve bu geziye katldm iin ok mutluyum. Bu gezide tarihi ve kltrel ynden ok ilgin eyler rendim. Trkiye beni dini ve kltrel ynden olduka etkiledi. Bana Trk olduumu yeniden hatrlatt. Bu tur esnasnda stanbul, Bursa ve Kapadokyann ok etkileyici olduunu grdm. Kendimi hibir zaman bir yerde byle mutlu ve huzurlu hissetmemitim. Bana, bu kadar etkileyici ve eitici bir projeye katlma ans sunan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr ediyorum.

ZLEM EN
Macera, Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan hazrlanan bu projeye katlmaya hak kazandm gn balad. 10 yldr Trkiyeye gelmiyordum ve vatanma duyduum hasret ok bymt. Trkiyeye gelme dncesi bile beni ok heyecanlandryordu. 28 saat sren Melbournestanbul yolculuunun ardndan Trkiye topraklarna basmak ve orada gler yzl aabeyimiz ve ablalarmzn tarafndan gllerle karlanmak beni ok duygulandrmt. Avustralyada yaamamza ramen bizi unutmadklarn gstermiti. stanbulda olmak, iki ktay bir birine balayan bu byl ehirde olmak bana Trk olmann gururunu bir kez daha yaatmt. lk kez minarelerden gelen ezan sesini duyduumda tylerim rpermiti ve keke her gn o sesi duyabilsem diye dndm hatrlyorum. Dolmabahe Saray kesinlikle beni ok etkileyen yerlerden biriydi. Atatrkn hayata gzerlini yumduu odaya girdiimde gz yalarm tutamadm ve Trk genlii olarak ona ne kadar ok ey borlu olduumuzu hatrladm. anakkaleye vardmzda o kutsal topraklarn hassasln ve kutsalln hissetmemek mmkn deildi. Orada vatanmz ve bayramz iin savaan kahraman Trk askerlerine minnettarlk duydum. Konyada Hz Mevlanann, dinimizin, tarihimizde ve kltrmzde ne kadar nemli olduunu anladm. Nevehire doru yol aldmzda burada edindiim arkadalarmla bir aile gibi olduumuzun farkna vardm ve onlardan ayrlmann ne kadar zor olacan dnmek bile istemedim. Bu proje sayesinde mr boyu srecek arkadalklar edindiimden eminin. Ankaraya yolculuk, bu gezinin son gnlerine geldiimizin iaretiydi ama bu maceray Cumhuriyetimizin kurulduu ehirde sonlandrmak, Trkiyemizle vedalamak iin en uygun yerdi. Trkiyenin her kesinde dalgalanan krmz-beyaz bayramz grmek, bir gn memleketime kesin dn yapmam iin daha ok aba sarf etmem gerektiini hatrlatt. Bir gn geri dnmek szyle

REYAN KARACAN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 13.07.1990 Melbourne R.M.I.T. niversitesi Kimya/Kimya Mhendislii Reyan Karacan reyan.k@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

18.01.1993 Melbourne Deakin niversitesi Hukuk pelin.demir93@hotmail.com

Trkiyedeki kltr ve tarih bulumasna seildiim iin ok memnunum. Harika bir programd ve geziden sonra kendimi deimi hissediyorum. Avustralya, Sidneyde doup bydm ve o yzden Trk kltrn pek renemedim. Bu projeye seildiim an inanlmaz heyecanlandm. nk biliyordum ki yeni eyler renecektim ve yeni arkadalar edinecektim. ehirleri gezerken her gn farkl duygular tattm. nceden ok fazla Trk arkadam yoktu ama bu bulumadan sonra sadece Sidneydeki Trklerle deil farkl lkelerden gelen genler ile arkada oldum. Benim iin gittiimiz yerlerden en nemlisi anakkaleydi. nk Avustralyada, okuduum okulda senelerce oradaki sava rendik. anakkalede olup, rendiklerimi kendi gzmle grnce, inanlmaz bir duygu hissettim. Bu iki haftay btn hayatm boyunca unutmayacam.

SELN KUTSAL PELN DEMR


Byle bir programa katldm iin ok mutluyum. Bu proje ile lkemizi daha yakndan tanma frsatm olduu iin kendimi ok ansl hissediyorum. Bu gezi bana ok ey retti ve imdi Trkiyedeki kltr ve tarihi daha iyi anlyorum. En ok grmek istediim yer anakkaleydi ve beni gerekten ok etkiledi. Bu programda ok iyi arkadalklar kurdum ve umarm ki onlarla bu iletiimi kesmeyiz. Bu mkemmel gezide emei geen herkese ok teekkr ederim. Doum Tarihi: ehir: Okul: Mail: 09.01.1995 Sidney Lise selin.kutsal@hotmail.com

40

Almanak_basbakan.indd 40

25.11.2011 18:34:01

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

Selin ATALAY 30.06.1995 Sidney Lise Selin Atalay sln995@hotmail.com

SELN ALATAY
Programn banda, stanbula geldiimizde burada olduuma inanamadm. Heyecan ve sevinle doluydum. Proje boyunca ok duygulandm ve Trk olmak ne demek ok iyi anladm. Bu duygular yaamam iin Trkiyeyi ziyaret etmem gerekiyordu. Ben isterim ki yurtdnda yaayan btn Trk genleri bu frsat bulabilsin. En yakn zamanda Trkiyeye geri dnmek istiyorum. Bana bu frsat verdiiniz iin ok teekkr ederim.

Balkanlar ve Avustralyada Yaayan Genlerin Trkiyedeki Tarih ve Kltr Bulumas projesi hayatmda yer eden nemli bir proje oldu. 15 gn boyunca her eyini zlediim lkemin topraklarn kar kar gezme ans bulduk. Tarihi tekrar yaadk, kltrmzn bilmediimiz yanlarn renme frsat bulduk. Osmanlnn kurulduu topraklarda mehter takmnn gsterisini izlemek ve marlar dinlemek, Halk oyunlar gsterileri izlemek, Kapadokyann byleyici manzarasn grmek beni ok mutlu etti. Bu projede emei geen herkese ok teekkr ederim. NE MUTLU TRKM DYENE.

SERKAN ELDEMR
Doum Tarihi: ehir: Okul: Mail: 23.09.1995 Sidney Lise s.eldemir92@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Mail:

17.05.1991 Sidney Lise senemulku2011@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Bu gezi beni atalarma ve kltrme daha da yaknlatrd. ki hafta boyunca Trkiyenin tarihini daha yakndan tanmama yardmc oldu. Bu mkemmel programn, mkemmel ekilde gereklemesi iin harcanan abadan dolay ok mutluyum ve herkese teekkrlerimi sunmak istiyorum. Umarm bir gn bana yaplan bu yatrm geri deyebilirim. Bu projeyi hazrlayan herkese ve Trkiyeye teekkr ederim.

SENEM LK

Byle gzel bir organizasyonda bulunduum iin kendimi ok ansl hissediyorum. nk Anavatanm Trkiyeye gelip burada yaamak her zaman iin benim hayalim. Bu proje sayesinde Trkiyenin tarihi yerlerini yakndan grerek burada yaama isteim artt. Ayn zamanda edindiim arkadalar sayesinde artk yalnz olmadmn farkndaym. Burada bana arkadalk, ablalk aabeylik yapan herkese ok teekkr ediyor ve yakn zamanda tekrar bir araya geleceimiz gn sabrszlkla bekliyorum.

SERTA KAYA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 25.06.1992 Melbourne Swinburne niversitesi Mhendislik Serta Kaya sertac_10@hotmail.com

41

Almanak_basbakan.indd 41

25.11.2011 18:34:05

AVUSTRALYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

20.05.1990 Melbourne M.I.B.T. TAFE letme/Yneticilik Seyyid Ylmaz oban s_coban@live.com

Ben katldm bu Trkiye gezisini ok beendim. nk bana kltrm ve tarihimi retti. Bu gezide ok iyi arkadalar edindim ve onlarn sayesinde bu gezi benim iin daha da gzel hale geldi. Trkiye tarihini ve kltrn biliyordum fakat bu gezi sayesinde imdi tarihimi ve kltrm daha iyi anladm ve ok sevdim. Bizi Trkiyeye, lkemize kavuturan herkese ok teekkr ederim.

SEYYD YILMAZ OBAN


Kk yamdan beri Trkiyeye kesin dn yapma hayalimden hala vazgemi deilim. Avustralyada yaayan bir Trk genci olarak her zaman tarihimi ve kltrm daha yakndan tanyp renmek istemiimdir. ok kr 18 sene sonra bu frsat elime geti. stanbula geldiimde ok heyecanlydm. Meer vatanm ne kadar gzel, zengin ve ahaneymi. Bakalarndan duyunca iimde o sevinci yaayamyordum. Fakat bu gzel gezi sayesinde Trkiyemizin kltrel ve tarihi yerlerini grme frsatm oldu. Tarihsel yerleri kendi gzlerimle grmek bir ekilde Trkiyeye olan akm daha da glendirdi. anakkalede duygusal anlar yaamak, birbirinden gzel camileri ziyaret etmek benim iin ok nemliydi. Bu projede yer aldm iin ok mutluyum. nallah bir dahaki geliim mutlaka kesin dn olacak. Herkese teekkrler.

ULE NTEMEL
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 17.06.1993 Melborne Ik Koleji Lise ule Kiraz sule.ont93@live.com.au

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

19.02.1991 Melborne NMIT Endstri Mimarl Shuleh Kau sulekamit@hotmail.com

Projeye katlacam ilk duyduumda her ey sanki rya gibiydi ve hemen hayal kurmaya baladm. Bu program iinde olmak, farkl illerimizi gezmek, tarihi ve kltrel yerleri grmek beni mutlu etti ve bu vatann bir paras olduumu bir kez daha hissettirdi. Antkabir ziyaretimiz beni en ok duygulandran anlardan birisiydi. Atatrkn bizler iin yapm olduu byk fedakarlk onun Trkiye iin leceini gstermitir. Bunu anladmda tylerim diken diken oluyor. Dier lkelerden gelen kardelerimizle arkadalk kurarak, bunun uzun yllar sreceine inanarak, onlarla beraber Trkiyemiz iin gelecek vadeden bir program yapma dncesi ierisindeyiz. Bu projede emei geen herkese teekkr ediyorum. Byle bir frsat yine sunulacak olursa ben de bu projenin iinde olmak isterim.

ULE KAMT
Bu kltr ve tarih gezisine katldm iin ok memnunum. Bu geziyle rya gibi bir frsat yakaladm iin ok anslym ve Trkiyede hayatmn en mutlu zamann yaadm. Bir ok farkl lkelerden gelen genlerle bulumak ve bir araya gelip tarihsel mekanlar grmek beni ok mutlu etti. Bu proje gerekten mkemmel. mr boyu bu gezinin anlaryla yaamaya devam edeceim.

TOLGA NHAT TURAN


Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 01.09.1993 Sidney Lise Tolga Turan tolgz4lyf@hotmail.com

42

Almanak_basbakan.indd 42

25.11.2011 18:34:11

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

15.06.1994 Melborne lim Koleji Lise Tubaa Uzun tubaa.a@hotmail.com

TUBA UZUN
Balkanlar ve Avustralyada Yaayan Genlerin Trkiyedeki Kltr ve Tarih Bulumas programna seilenler genler arasnda olmaktan dolay kendimi ok ansl ve mutlu hissediyorum. Bu program sayesinde Trk tarihini daha da yakndan tandm ve birok tarihi eser grme frsat yakaladm. Yllardr dinlediimiz anakkale Savann yer ald topraklar grmek beni ok duygulandrd. Trkiyenin tarihini renmemin yan sra deiik kltrlerden gelen arkadalar edindim ve gzel dostluklar kurdum. Umarm gelecekte bu programa katlan arkadalarmzla beraber birok faaliyette yer alrz ve Trk genleri olarak gelecek nesillere rnek oluruz. Bize bu frsat veren Trkiyeye teekkr ediyorum.

Projeyi duyduum andan itibaren hayaller kurmaya balamtm. Zaman kaybetmeden bavuruda bulundum ve projeye katlabileceimi rendiim an yzmde gller amt. Trkiyeye gelmeyi iple ekiyordum ve sonunda o gn geldiinde tylerim diken diken olmutu. Trkiyede gezdiimiz yerlerde kltrel ve tarihi adan ok fazla bilgi edindim. Burada yaadklarm benim iin onur dolu ve duygusal anlard. Bir kez daha kendi topraklarmda olmak inanlmazd, sanki dnyay bana vermilerdi.

UURCAN KAPLAN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: 15.08.1994 Sidney Lise Uurcan Alaturko

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

18.10.1994 Melborne Mount Hira Koleji Lise Tue Kkzdemir tugce_imge@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan dzenlenen bu projeye katldm iin ok mutlu ve anslym. Gezdiimiz tarihi mekanlarda kimi zaman duygulandk kimi zaman elendik. Burada kocaman bir aile olduk. fade edemeyeceim tecrbeler ile bu harika projeyi tamamladm. Bizlere bu ans sunan herkese teekkr ediyorum.

TUE MGE KKZDEMR


Trkiyede geirdiimiz sre boyunca tarihimizi ve kltrmz daha iyi renme frsat yakaladk. Yeni arkadalklar edinmek beni ok duygulandrd. nk herkesin deiik kltrleri ve farkl yaam tarzlar vard. Bu geziye katldm iin kendimi ok ansl hissediyorum ve yurtdnda yaayan btn Trk genlerine bu projede yer almalarn tavsiye ediyorum.

VAHT SAMAT
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 06.11.1994 Melborne Victoria niversitesi Uluslararas Ticaret Vahit Junior junior_vahit01@hotmail.com

43

Almanak_basbakan.indd 43

25.11.2011 18:34:15

AVUSTRALYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

19.06.1990 Melborne Monash niverstesi Gazetecilik Yasemin Pel yasemin_196@hotmail.com

Katlm olduum bu organizasyon paha biilemez. Bu gezi sayesinde kltrmz, rf ve adetlerimizi daha yakndan renme ansm oldu. Anavatann insanlar bir baka, herkes cana yakn, kltrmze sahip kan milliyeti insanlar. Bu proje umarm gelecekte daha da byr ve geliir. Bu sayede daha fazla arkadamz anavatan grm olur.

YASEMN PELEVAN YAZGI AYE KIROLU


Bu program duygusal ve ayn zamanda ok elenceliydi. Bu gezi bizlere ciddi anlamda sunulan byk bir frsat oldu. Bu geziye katldm iin kendimi ok ansl hissediyorum. Bu gezide yaadm anlar, edindiim arkadalklar ve gezdiimiz tarihi mekanlar hi unutmayacam. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 09.12.1993 Melborne Ik Koleji Yazg Ramos Krolu yazg.kroglu@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

19.08.1994 Melborne Ik Koleji Alp Bob Cakrl yasar_alp_94@hotmail.com

YAAR ALP AKIRLI

Tarih rencisi olduum iin, bu gezi benim iin ok deerli. anakkalede ehitlerimizi ve ayn zamanda Anzak askerlerini grmek beni ok duygulandrd. Kitaplarda ve okulda rendiimiz bilgileri kendi gzlerimle grdm iin ok mutluyum. leride rencilerime duygularm ve burada edindiim bilgileri aktaracam. Bu gezide Trkiyenin gzelliini grdm ve ne kadar ansl olduumu anladm. NE MUTLU TRKM DYENE.

ZEHRA GLLER
Bu gezi bir Trk genci olarak bana armaan edilen byk bir frsatt. Tarihimiz ile ilgili birok bilgi edindim. stanbula ilk geliim olduu iin ok heyecanlydm. Daha sonra bu heyecan sevgiye dnt. Farkl lkelerde yaayan Trk kardelerimin de ileride bu programa katlabilmeleri tek temennim. Emei geen herkese teekkrler. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 16.12.1991 Sidney niversite retim Sarah Guller zehra.guller@live.com

44

Almanak_basbakan.indd 44

25.11.2011 18:34:21

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

23.04.1991 Sidney niversite Tp Bilimi zehra.celepci@live.com

ZEHRA CELEP
Bu programa katldm iin ok mutluyum. Gittiimiz 9 ehirde eitli tarihi eserleri ve farkl kltrleri grmek beni ok etkiledi. Trkiyemizi ne zorluklarla kazandmz renmek, beni ayrca gururlandrd. imdi insanlara Trkiyemizin tarihini hi zorluk ekmeden anlatabileceimize inanyorum. Bu tura katlmamn ilk sebeplerden biride anakkaleyi grmekti. Bu hedefime ulamak beni nasl sevindirdi anlatamam. Atatrkn dmandan kalmaz szn, savaa komutan olduu halde birebir katldn ve sava kazandn duyduumda haykra haykra NE MUTLU TRKM DYENE diye barmak geldi iimden. Trkiyemiz iin savaan askerlerin, dmana bile yardm etmesi, bana milletimizin yceliini aka gsterdi. Hangi lkenin askeri byle bir iyilik yapar? Tek kelime ile anakkale harikayd. anakkalenin yan sra Konyada Mevlana Mzesini ziyaret etmek beni ok etkiledi. Yazlan eski Kuran- Kerimleri, Mevlanann kulland 1774 boncuklu tespihi, Peygamber efendimizin (S.A.V.) kk bir sandkta olan sakaln grmek ve koklamak beni duygulandrd. Osmanl Devletimizin, slam ve gzellik ile savalar kazanmalar, iimde muhteem bir duygu oluturdu. Grdmz btn camiler kusursuz gzelliklerle doluydu. Yaplan bu camiler, slam yaymak adna, bence bu devirde bile yararl oluyor. Kapadokyada grdm kocaman dalar, eskiden kalan kiliseler, insanlarn yaamlar ve ne kadar dzenli hayatlar olduu, beni dndrd. Fark ettim ki zaman ilerledike, teknoloji yayldka insanlarn yaamlar daha da zorlayor. Gemite imkanlarn kstl olmasna ramen, yaamann daha az stres yaratt kesin. Ksaca, bizlere bu ans veren HERKESE bir teekkr borcum olduuna inanyorum. Bu rendiklerimi kesinlikle arkadalarma, aileme, ilerde ocuklarma anlatacak olmak beni heyecanlandryor. Eminim bu rendiklerimiz gelecek nesillere de ulaacaktr. Bu projeye katlmak, hayatmda dnm noktas oldu. Trkiye dnda yaayan ve anavatanndan uzakta olan Trk genlerinin kendi tarih ve kltryle bulumas ok nemli bir projeydi. Bizlere kltrmz ve tarihimizi renme ve bu mekanlar grme frsatn Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl sundu. Kitap sayfalarnda grdm Trkiyeyi gzlerimle grdm ve ellerimle vatanma dokundum. Bu projeyi dzenleyen ve destekleyen herkese can gnlden teekkrler.

ZHRE SEHER ETNKIRAN


BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail: 06.10.1990 Melborne RMIT Eczaclk zuhre_90@hotmail.com

45

Almanak_basbakan.indd 45

25.11.2011 18:34:23

Edirne / 07 Temmuz 2011

kr Paa Ant

Karaaa Lozan Ant


BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI 46
Almanak_basbakan.indd 46

25.11.2011 18:34:44

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Beyazt Klliye si

Almanak_basbakan.indd 47

25.11.2011 18:35:02

47

48

Almanak_basbakan.indd 48

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

25.11.2011 18:35:11

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Kapal ar ve Saralar Caddesi

Almanak_basbakan.indd 49

25.11.2011 18:35:19

49

50

Almanak_basbakan.indd 50

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

25.11.2011 18:35:19

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

BOSNA HERSEK

Almanak_basbakan.indd 51

25.11.2011 18:35:20

51

BOSNA HERSEK

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

17.06.1989 Gostivar SU Elektroteknik abdulkerim_@hotmail.com

ABDULKERM KJORBAJRAM
ncelikle bu organizasyonun gerekletirilmesine katkda bulunan herkese teekkrlerimi sunmak istiyorum. Balkanlardan; Bosna Hersek, Kosova, Srbistan(Sancak), Makedonya, Yunanistandaki ve dnyann dier bir kesinde yer alan Avustralyadaki Trkleri ve Trklerle akraba olan birok genci bir at altnda toplamak gerekten ok zor bir ey. Byle bir projeyi gerekletirmek bal bana takdir edilmesi gereken bir olay. Bu topluluun iinde kkleri 500 yl ncesine, Anadoluya dayanan genlerin olmas ayr bir nem arz ediyor. Bir dnn; geziye gelmi biri, bilmeyerek atasnn yaad bu topraklardan geiyor. Dier biri ise bizim ne kadar byk bir imana, inanca, vatan sevgisine sahip olduumuzu dnyaya gsterdiimiz Kurtulu Savanda, dedesinin canla bala, kannn son damlasna kadar bu vatan uruna savat siperin iinden geiyor. Ne kadar harika bir duygu, bir dnn te byle bir gezi sayesinde kimliini unutmaya yz tutmu birok kiinin zne geri dnmesini salayabilir ve bylece yz yllk k uykusundan uyanp, eskiden olduu gibi dnyaya hogry getirebiliriz. Proje kapsamnda gezdiimiz yerlerin zenle seildii apak ortada. lk olarak stanbul, Osmanl Devletinin merkezi, Edirne, UNESCO tarafndan korumaya alnm olan Selimiye Camiinin bulunduu yer, anakkale, Trkiye Cumhuriyetinin kurulu nedenlerinden biri olan kurtulu savalarnn gerekletii yer, sonra srasyla Bursa, Bilecik, Afyon, Konya, Nevehir ve sonunda Trkiye Cumhuriyetinin kalbinin att yer olan Ankara. Hem duygusal hem de gurur verici bir gezi program. Her balangcn bir sonu vardr cmlesinde olduu gibi biz de bu gezinin sonuna geldik. Tekrardan emei geen herkese teekkrlerimi sunarm. nallah bu gezi bizi tetikler ve gemi gnlerimize geri dnmemizi salar.

Kk ve fakir bir lkeden gelen, gen biri iin bu gezi ok anlaml ve deerli. Bu gezi, farkl ynlerden deneyim kazanmamz ve kendimizi gelitirmemizi salad. Hayat tarz ve Trkiyenin imkanlar sayesinde bu geziyi gerekletirdik. Her gittiimiz yer, yapbozun bir paras gibiydi ve gezinin sonunda bir btn oluturdu. Trkiye kltr ve tarihi adan zengin bir lke. Btn eski ehirleri, camileri ve dier eserleri ile gl ve cesur bir milletin tarihi her zaman harika bir ekilde anlatlmtr. zerimde en ok etki brakan yer Panorama 1453 Fetih Mzesi oldu. Mzede, Trk milleti iin nemli olan bir olay ok gzel bir ekilde anlatlyor. Kapadokya ise hem Trkiyede hem de dnyada ei benzeri olmayan bir yer. Yeni deneyimlerle, Trkiye ve kendimiz hakknda yeni bilgilerle, eve mutlu ve glerek dnyoruz. Bunlarn dnda bu projedeki en nemli ey, farkl lkelerden gelen genler ile kurduumuz arkadalklard. Emei geen herkese teekkr ederim.

ADMRA HUSIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 12.12.1994 Zavidovici Rizah Odzeckic Lisesi Matematik-Enformatik Blm Admira Husic admira.husic@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Bu proje sayesinde bana Trkiyeye gelme frsat verildi ve bu sayede Trkiyeyi tanma imkn buldum. Trk kltr, tarihi ve adetlerini renmek benim iin unutulmaz bir deneyim oldu. 15 gn ierisinde Trkiye hakknda ok ey rendim, ok nemli yerler gezdim ve yeni arkadalarla tantm. Bu gzel deneyim iin herkese kalpten teekkr ederim.

Doum Tarihi: 04.05.1992 Cajnice ehir: Saraybosna Filozofi Okul: Fakltesi ngilizce Dili ve Edebiyat Blm: Adnan Drljo Facebook: addo_999@hotmail.com Mail:

AHMED CUROVAC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: 09.05.1993 Gorazde Makine Teknikleri Lisesi Ahmed Curovac

ADNAN DRLJO
Trk hakl bata olmak zere Trkiyede her ey harikayd. nsanlar ok samimi ve misafirperver. Ziyaret ettiimiz btn ehirler gerekten harikayd. Bu ehirlerde Trk ruhunu hissedebiliyorsunuz. Trk tarihi ve kltr bir inanlmazd. Umarm bir gn yine Trkiyeye gelirim. Bana bu frsat sunan herkese teekkr etmek istiyorum.

52

Almanak_basbakan.indd 52

25.11.2011 18:35:24

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

11.05.1990 Vitez US Uluslararas likiler Ahmed Mehmedovic ahmed_emina@hotmail.com

AHMED MEHMEDOVIC
lk balarda seyahatle ilgili kafamda soru iaretleri vard. 15 gn ok uzun bir sreydi ve bu sre boyunca ne yapacamz, nerelere gideceimizi dnyordum. Fakat seyahatin sonu yaklatka kendimi ok zgn hissettim. Benim iin birok ynden harika bir deneyimdi. ncelikle Trk kltr ve tarihi hakknda ok fazla ey rendim. Trkiye, iyi ve vatansever insanlaryla birlikte muhteem bir lke. Gzel insanlarla tanp, onlarla harika vakit geirdim. Bu organizasyonu dzenleyen ve bizi davet eden herkese teekkr ederim. Gezi boyunca bizimle beraber olan herkes ok kibard, harika bir i karttlar. Bir kez daha; her ey iin teekkrler.

Trkiye, dnyann en gzel lkelerinden biri. Bu cmleyi ska duyardm, artk eminim. Bu program sayesinde kendi kltrme yaknlamakla birlikte, Trk tarihiyle tanma frsat da buldum. Bence ok iyi dzenlenmi, hibir detayn atlanmad bir harika organizasyondu. Bu organizasyonun bir paras olduum iin ok mutluyum. Bununla birlikte bu organizasyonda emei geen herkesi tebrik ediyorum. Bir kez daha teekkr ederim. nallah tekrar grrz.

ADA MAKIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 10.06.1991 Buzim US Biyoloji Aida Makic ayd_m@live.de

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

29.05.1990 Visoko Ekonomi Fakltesi Muhasebe Aida Agovic aida_ag@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

ADA AGOVIC
Trkiyeye gelmeden nce bu kadar gzel bir proje olacan hi dnmezdim. Bu kadar ksa bir zamanda Trk kltr, tarihi, adetleri, gelenekleriyle ve yeni arkadalarla tanacam beklemezdim. Bu harika proje sayesinde Trkiyenin gzelliklerini grme ve yeni bilgilere sahip olma frsat yakaladk. Beni en ok etkileyen stanbuldaki Panorama 1453 Fetih Mzesi oldu. Mzede, Trkiyenin sava srasnda nasl olduu ok gzel anlatlyor. Grdklerim ve rendiklerim asndan ilgin ve heyecan dolu bir yerdi. Grdmz camiler, medreseler ve zengin arlar da ok etkileyiciydi. Rehberlerimizin gezinin kanlmaz bir paras olduu unutulmamal. Onlar kendi abalaryla, ibirliiyle ve bize kar gsterdikleri saygyla bir her zaman yanmzda oldular. Projede emei geen herkese teekkr ediyorum.

Eskiden beri Trk kltrn ve tarihini renme, stanbulu grme hayalim vard. Ryalarm artk gerek oldu. Projenin destei ile 15 gn iinde Trkiyeyi tandm ve hayalimi gerekletirdim. Trkiyenin en nemli yerlerini ziyaret ederek, Trk kltr ve tarihi hakknda bilgi sahibi oldum. Yeni arkadalklar kurdum. Bu projenin bir paras olmak beni ok mutlu etti. Teekkr ederim.

ADA VEJSPAHIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 23.04.1990 Kakanj Saraybosna niversitesi Farmakoloji Aida Vejspahic aidica_13@hotmail.com

53

Almanak_basbakan.indd 53

25.11.2011 18:35:28

BOSNA HERSEK

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

11.07.1995 Mostar Mostar Lisesi Matematik-Enformatik Blm Aisa Cerkez aisa_cerkez@windowslive.com

ASA CERKEZ
Trkiye ok gzel bir lke. Eitimime burada devam etmek isterdim. Bu geziyi ok beendim. nk bu gezi, farkl lkelerden gelen genlere, Trkiyeyi tanma frsat salamann yan sra bizlere Trkiyenin kltrn, tarihini, milletini ve geleneklerini detayl bir ekilde renme frsat sundu. Gezdiimiz ehirler masallardan km gibiydi. En azndan rehberlerimiz bize yle hissettirdiler. Umuyorum ki seneye de Trkiyeye gelme frsat bulabilirim.

Her gen insan gibi ben de farkl lkelere gitmek ile ilgili hayaller kuruyordum ve bunlar kendi imknlarmla hi bir zaman yapamazdm. Trkiyeye gelmemle birlikte bir hayalim gerekleti. Bu proje, hayalimin gereklemesini salad. Farkl ehirleri gezmek, nemli yerleri ziyaret etmek, yeni arkadalarla tanmak ve mkemmel bir organizasyona ahit olmak beni mutlu etti. Bu projede olmak harikayd ve bu projenin bir paras olmak beni ok mutlu etti. Trkiye ve Bosna halknn yakn kltrlere sahip olmas beni ok etkiledi. Yabanc bir lkede olmama ramen kendimi evimde gibi hissettim. Bu projeye katks olan herkese teekkr etmek istiyorum. lkeme mutlu ve memnun bir ekilde dnyorum.

AJLA GOGA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 20.04.1991 Kakanj Makine Fakltesi Genel Ajla Goga ajla_goga@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

14.11.1990 Zenica ECC Zenica Muhasebe ve Denetim Ajla Delibasic ajlax_90@hotmail.com

AJLA DELIBASIC

Bize byle bir frsat sunduklar iin Trkiyeye ok teekkr ederim. Kurtulu Savan anlatan antlardan, eski tarihi camilere kadar her ey mkemmeldi. anakkalede ehitler iin yaplan ant bende byk izler brakt. Bence Trk tarihi ve kltr hakknda Bosna Hersekteki genler ok az ey biliyor ve bunun gibi gezilere ihtiyacmz var. Bu iki hafta ierisinde rendiimiz bilgiler, kurduumuz arkadalklar ve dostluklar iin ok teekkr ederim.

Bu organizasyonu dzenleyenlere bana hayatmn frsatn verdikleri iin minnettarm. Birok yeni insanla tantm ve Trkiyeyi gezebilme ansna sahip olduum iin kendimi ok gururlu ve mutlu hissediyorum. Trk geleneklerine ve kltrne hayran kaldm. Burada geirdiim zaman boyunca ok mutluydum. Programn tamam elenceli aktivitelerle doluydu ve ok baarlyd. Ayrca belirtmeden geemeyeceim; hepinize ok teekkr ediyorum. Gsterdiiniz abay takdir ediyorum. nmzdeki yl tekrar katlabilme ansm olursa ok memnun olurum. Sayglarmla.

ALMN HERENDA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 06.09.1992 Gorazde Teknik Meslek Lisesi Makine Blm Almin Herenda bbb-gz@live.com

54

Almanak_basbakan.indd 54

25.11.2011 18:35:32

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

18.10.1992 Zavidovici Tuzla niversitesi Tp Fakltesi Aldina Catic aldina-dina-92@windowslive.com

ALDNA CATIC
Benim yaadm lke manevi olarak ok zengin bir lke olsa da bizlere bu gezinin vermi olduu frsatlar salamyor. Trkiyede yaadklarmn ve kefettiklerimin lkeme dndmde bana katk salayacan dnyorum. Bu gezi sayesinde ok ksa zamanda yeni arkadalar edindim. leride yeni dostlarmla ve arkadalarmla sk sk greceimi dnyorum. Burada yaadklarm beni o kadar ok heyecanlandryor ki hissettiklerimi yazamyorum. Fakat uan tek bildiim; bu gezi sayesinde her konuda kendimi gelitirdim. Dnyann kltrel ve tarihi anlamda en gzel lkesini tandm. Atalarmn geldii bu lkenin zenginliklerini ne kadar biliyor olsam da, bunlar yerinde yaadm ve gzlerimle bu zenginleri grdm. Bosnann kltrnn ve tarihinin nereden geldiini anladm. Trk kltrn ve tarihini tanynca kendi memleketimi de daha fazla anlamaya baladm. Trk milletini tanynca kendimi de tanm oldum. Tarihin tanklar Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkap Saray, anakkale, Truva, Konya, Kapadokya bize kendi dileriyle tarihi anlatyorlar. Bizi eski zamanlara gtrp, byk Trk kahramanlarn anlatp, iimize dokunuyorlar. Byle bir frsat bizlere sunan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ediyorum. Sizler, Trkiyenin tarihini ve kltrn renmemizi saladnz. Bu lkenin gzelliklerini arasnda yer alan Sultanahmet Camii, Kapadokyadaki peribacalar ve Mevlana Mzesini grerek birebir tandm. Gezdiimiz bu yerlere hem hayran kaldm hem de sayg duydum. Beni daha mutlu ve daha zengin bir insan yaptnz iin sizlere teekkr ediyorum. Gezi srasnda Trkiyeyi mutlulukla izledim. Trkiye ile ilgili her eyi dinleyip, ne kadar byk ve gl bir lke olduunu rendim. Aydnlanm bir insan olarak lkeme geri dnyorum.

Hayallerim gerek oldu ve Trkiyeye geldim. Trkiyenin kltrn ve tarihini rendikten sonra kendimi daha zengin hissediyorum. Trkiyenin kltrn ve tarihini temsil eden 9 ehri gezip grmemi salayan bu gezi ilk olarak stanbul ile balad. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Dolmabahe Saray, Topkap Saray ve stanbulun fethini mkemmel ekilde anlatan Panorama 1453 Fetih Mzesini grdkten sonra her insan kendini mutlu hisseder diye dnyorum. Bu mekanlarn yan sra kahramanlarn ehri anakkaleden de ok etkilendim. Bilecik, Konyada Mevlana Mzesi ve Kapadokya ziyaretlerimiz mutluluumu ve memnuniyetimi daha da ok artrd. Bu gezi hayatmn sonuna kadar hatralarmda yaayacak. Tarihi ve milleti gzel olan bu lkeyi tekrar ziyaret etmeyi ok isterim.

AMAR MUHAMEDAGIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 22.11.1993 Visoko MSS Hazim Sabanovic Elektroteknik Amar Muhamedagic amar_muhamedagic@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

31.08.1990 Derventa US Biyoloji Amar Cemanovic amar_c@bih.net.ba

Trkiyeye byle bir organizasyon dzenledikleri iin, her ey gzel olsun diye ellerinden geleni yaptklar iin ok teekkr ederim. Bu gezi sayesinde Trk kltr ve tarihi hakknda birok bilgi edindim. Bu proje, kendi lkemden ve dier lkelerden gelen genlerle yeni arkadalklar kurmam salad. Proje, en bandan beri harikayd. Trkiye, tek kelimeyle sr dolu bir lke. Tarihine ve kltrne nem veren ayn zamanda modern bir lke. Bence eski Yugoslavya lkelerinden gelen genlerin, Trk tarihi ve 21. yzyln gelimeleri hakknda ok az bilgisi var. Burada ok gzel eyler grdm, rendim ve arkamda ok gzel hatralar braktm. Bu yzden herkese ok teekkr ediyorum.

AML KUNOVAC AMAR CEMANOVIC


Trkiyenin gzellikleriyle tanma frsat yakaladm iin ok memnunum. Program heyecan vericiydi. Her ey iyi planlanmt. Gezi boyunca bizlerin yannda olan herkes olduka kibar ve ilerinde iyi insanlard. Bu gezi sayesinde Trkiyenin kltrn ve tarihini tanmann yan sra farkl kltrlerden gelen genlerle tanma frsat buldum. Bizlere bu imkan saladnz iin teekkr ediyorum. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 05.11.1990 Gorazde Cezai Soruturma Soruturman Kunovac Amil kunovacam@hotmail.com

55

Almanak_basbakan.indd 55

25.11.2011 18:35:36

BOSNA HERSEK

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

31.10.1989 Visoko US VACD Amina Helja amina.helja@gmail.com

En byk hayalim Trkiyeyi grmek ve gezmekti. ncelikle Trk Hkmetine bana byle bir imkn sunduklar iin teekkr etmek istiyorum. Geziye balarken 15 gn fazla grnyordu ama yanlmm. Ayrca bu projede olduum iin ok memnunum. Gezdiimiz ehirler ok gzeldi. En ok, stanbulda Sultanahmet Camii ve Panorama 1453 Fetih Mzesi houma gitti. Dier ehirler de byleyiciydi. zelikle Bursa, anakkale ve Nevehir. Gezi sayesinde yeni arkadalklar kurdum ve Trkiyenin kltrn ve tarihini yerinde renmi oldum. lkeme daha fazla bilgi ile olarak dnyorum.

AMNA HELJA

AMRA MUTILOVIC
Bu seyahat hayatmn en gzel anlarnn olumasn salad. Bu proje sayesinde Trk kltrn yakndan tandm harika bir frsat yakaladm. Gittiimiz yerlerde her zaman ho karlandk. Ayrca kendimizi iyi hissetmemiz iin mthi bir aba gsteren insanlara da minnettarm. Son olarak sizlere kocaman bir teekkr gnderiyorum. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 19.09.1993 Konjic Konjic Lisesi Ekonomi Blm Amra Mutilovic amra.mutilovic@yahoo.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

29.09.1991 Travnik US Biyokimya Amina Selimovic aminaselimovic@hotmail.com

AMINA SELIMOVIC

Trkiyeyi zelikle Trk tarihini her zaman merak etim. nk Osmanl mparatorluu 500 yl akn bir sre benim lkemi ynetmi. Bu yzden Trkiyeye gelmek beni ok mutlu etti. Bu gezinin bu kadar verimli olacan hi dnmemitim. Bu gezi sayesinde yeni arkadalar edindim. Bu proje, Trkiyeyi daha iyi tanmam iin gzel ve faydal bir frsatt. Bu geziyi her ynyle beendim ve bu yzden de bittii iin mutsuzluk duyuyorum.

lk olarak programn kusursuz olduunu ve katlan herkesin bu organizasyonun bir paras olmaktan dolay mutlu olduunu belirtmek isterim. ok eitici ve kesinlikle muhteem bir deneyimdi. Bu projeye katldm iin ve nceden hakknda ok fazla ey okuyup dinlediim yerleri grme frsat yakaladm iin kendimi ansl hissediyorum. Farkl kltrlerden ve dillerden insanlarla geirdiim zamanlar benim iin inanlmaz bir deneyimdi. zerine basa basa sylemeliyim ki burada edindiim dostluklar uzun yllar devam edecek. Her ey iin teekkr ederim.

ANES HALILOVIC
Doum Tarihi: 28.04.1995 Olovo ehir: MSS Musa Cazim Catic Olovo Okul: Lisesi Anes Halilovic Facebook: anes_halilovic_@hotmail.com Mail:

56

Almanak_basbakan.indd 56

25.11.2011 18:35:39

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

21.03.1993 Mostar Mostar Lisesi Anes Tojaga anes_tojaga@hotmail.com

ANES TOJAGA
Trkiyeyi her zaman tarihi ve kltr zengin olan bir lke olarak grmmdr. Bu gezide de bunun doru olduuna kendim ahit oldum. Ziyaret ettiimiz her yer bambaka gzellikte ve mkemmellikte kendini ortaya koymaktayd. Buna rnek olarak muhteem ve byk stanbul, ulu dnr Mevlana ve Nevehirde gnein bat olabilir. Trkiyenin, harika mimari yaplardan oluan, geni ve zengin tarihiyle gurur duyan, efsanevi liderlerin szyle yrtlen, byk alimlerin, gl ve erefli bir milletin iradesine sahip rengarenk bir mozaik olduunu dnyorum.

Bu projede emei geen herkese, Trkiye hakkndaki bilgimi ve deneyimlerimi zenginletirdikleri iin teekkr ederim. Bu gezi, benim iin elenceli ve retici bir deneyim oldu. Bu seyahat, geleceim konusunda beni Trkiyeye yaklatrd. Seyahatin her aamasnda bize sunulan hizmet en st seviyedeydi. Profesr Metin Bonaka da zel olarak teekkr etmek istiyorum.

ARMEND CRNOVRSANIN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 26.01.1983 US Ekonomi ECO Amr End armend_c_@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

23.09.1988 Sarajevo Salk Fakltesi Teknisyen Arian Veljan arian.veljan@yahoo.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

ARAN VELJAN

Trkiyeye gelmek ok gzeldi. Gelmeden nce ok heyecanlandm. Akas gezinin kadar gzel geeceini dnmemitim. Bizlerle her ynden ilgilendiler. Btn ehirleri ok beendim ama en ok anakkaleyi sevdim. Bu 15 gn boyunca tarihi yerleri gezdik, elendik ve ok ey rendik. Trk kltrnn bizim kltrmze benzer ynleri var. Trkiye, tahmin ettiimden daha gzel yermi. Tekrar gelmeyi ok isterim.

Bu gezi, kltrel ve tarihi bir gezi olmann yan sra, iimde bir zamanlar Trkiye ile bugnk oluumumuz arasnda sk balanm hisler olduunu fark ettirdi. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl, bu kltr ve tarih turunu olmas gerektii gibi yani profesyonel bir ekilde hazrlam. Bu geziyi ve bana kazandrd tecrbeyi hayatmn sonuna kadar kalbimde tayacam. Bu yzden de Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna bana bu frsat salad iin ok teekkr ederim.

ARMNA TUKIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: 25.12.1993 Tesanj MSS Tesanj Ayakkab Yapm Kozar obucar

57

Almanak_basbakan.indd 57

25.11.2011 18:35:43

BOSNA HERSEK

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

21.09.1992 Konjic Saraybosna niversitesi Veteriner Asmir Boric asmir_aka_63@hotmail.com

ASMR BORIC
Hayatm boyunca yapm olduum geziler arasnda en ok bu geziyi beendim. Trkiyeyi her zaman sevmiimdir. Ama imdi Trkiyeyi grnce ve daha yakndan tanynca daha da ok etkilendim. Bu 15 gnde en nemli 9 ehri gezdik, en nemli tarihi yerleri ve Trk kltrn grdk. stanbul hakknda fazla konumaya gerek yok. stanbul, Avrupann en gzel ehri ve ona hayran kaldm. Bu, stanbula nc geliim ama ilk geldiimde yaadm duygular tekrar yaadm. Gezdiimiz yerlerden Truva, anakkale ve Kapadokyay dierlerinden ayr tutmak istiyorum. nk bu ehirlerin tarihi ok daha eski ve etkileyiciydi. nsanlar, yaadklar evler ve hayat tarzlar ok ilgimi ekti. Kapadokyada insanlar Allahtan gelen gzellikleri kullanarak yaptklar evlerde yayorlar. Osmanllar, Bosna Hersekte 500 sene kaldlar ve bu yzden kltrlerimiz birbirine ok benziyor diyebilirim. Bu gezi, bana Trk kltr ve tarihini daha yakndan tanma frsat verdi. lkeme kltr ve tarih asndan daha zengin bir insan olarak dnyorum. nk Trkiyenin gemii hakknda ok ey rendim. Bu gezi boyunca kendime ok iyi hissettim.

Bu gezi, bana Trkiye hakknda yeni bilgiler edinme frsat salad. Proje boyunca ehirleri gezdike, deiik kltrleri ve imdiye kadar bilmediim tarihsel bilgileri rendim. ok farkl yerler grdm, yeni insanlarla tantm ve bazlaryla arkada oldum. Gezdiimiz ehirlerde gemiten bugne nelerin deitiini grp rendik. Bu tr geziler kltrel ve tarihi adan ok nemlidir. Bu gezi, Trkiyenin en nemli yerlerini ziyaret etmemizi ve yeni bilgiler edinmemizi salad. Bu projeye katlan genlerden biri olmak beni ok memnun etti. leride bunun gibi projelere memnuniyetle katlacam.

BRANKO PURIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 03.05.1993 Sarajevo 28 JUNI Lisesi Elektroteknik Branko Purc-Pura branko_puric@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

04.04.1989 Zavidovici US Psikoloji Belkisa Avdic belky1989@hotmail.com

Bu gezi, hayatm boyunca bama gelen en harika eylerden biriydi. Her ey ok gzeldi. Bu projenin bir paras olduum iin kendimle gurur duyuyorum. Etrafmda arkada canls, her an yardma hazr insanlarla olmak muhteem bir duyguydu. Bu projede emei geen herkese teekkr etmek istiyorum. Onlar, bizim iin bu seyahati mmkn klmakla kalmadlar, kocaman bir yapboz gibi bizi bir araya getirerek, sra d anlara sahip olmamz saladlar. Genel olarak gzel vakit geirdim ve ok iyi insanlar tandm. Tekrar grmek dileiyle.

BELKISA AVDIC
Bu seyahat boyunca birok nl ve deerli tarihi mekanlar ziyaret ettik. Trk halknn yaamn etkileyen, Osmanl dnemine ait yerleri gezme frsat bulduk. Balkan lkeleri ve Avustralyadan gelen rencilerle tantk. Bunun dnda lkeye ve deerlerine nasl sadk kalnr, onu da renmi olduk. Tarihi mekanlar hakknda ilgi ekici hikayeler dinleme ayrcaln yaadk. Bu hikayeler sadece genel kltrmz arttrmad; bizlere dmanlarmz tarafndan alt edilmememiz iin nasl davranmamz gerektiini de retti. Buradaki arkadalarmzla gzel ok vakit geirdik. Hayattaki ortak problemlerimizi paylatk ve edindiimiz deneyimleri birlikte deerlendirmi olduk.

DALILA HODZIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 20.06.1990 Sarajevo US Mikroelektronik Dalila Hodzic dalila.h@live.com

58

Almanak_basbakan.indd 58

25.11.2011 18:35:47

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

11.02.1993 Maglaj Maglay Meslek Teknik Lisesi Elektroteknik Damir Bilic damirbilic9@hotmail.com

DAMR BILIC
Trkiyeye gelmek benim iin byk bir deneyim. Trkiyenin bu kadar gzel bir lke olduunu hi ummazdm. lk bata bu seyahatin, kltr ve tarih gezisi olduunu bilmiyordum. Bunu rendiimde ok mutlu oldum nk Trkiyenin tarihini daima merak ettim. Trkiye hakknda hikyeler dinlemeyi her zaman sevdim. Bu hikyelerin yaand yerleri grmek beni mutlu etti. Kltrel ve tarihi adan nemli olan birok yer ziyaret ettik. Vaktimizin kstl olmasna ramen bu yerler hakknda birok ey rendim. Umarm bir dahaki ziyaretimde gezdiimiz mekanlar hakknda daha detayl bilgiler edineceim.

Bu geziyi hibir zaman unutmayacam. Bu projenin bir paras olmak benim iin bir ayrcalkt. Projeyi dzenleyen herkese ok teekkrler, onlar olmasayd ok ey karrdm. Bu lkenin tarihi, kltr ve ehirleri hakknda ok ey rendiim iin memnunum. Gezdiimiz yerler arasnda en etkileyici olan Dolmabahe Saray idi. Bence dier lkelerin de Trkiye gibi byle projeler yapmas gerek. Bu tr projeler, hem lkeyle ilgili bilgiler renilmesi hem de genlerin bir araya getirilmesi asndan ok nemli. Bu gezi boyunca birok genle tantm ve onlarla iletiimime devam etmek istiyorum. Her ey iin teekkrler.

DZENANA SMAKA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 13.10.1989 Zenica Pedagoji Fakltesi Snf retmenlii Dzenana Smaka d-ze-ny@live.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

10.04.1990 Sarajevo US Uluslararas likiler Dzenana Dzakmic dzeniii@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

DZENANA DZAKMIC

Bu gezi benim iin olduka heyecan vericiydi. Yeni yerler gezmekten holanyorum, bu yzden benim iin ilgin bir deneyim oldu. Osmanl mparatorluunun tarihi olduka ilgimi ekti. nk benim lkem yzyllar boyunca bu imparatorluun bir parasyd. Gezilen yerlerin seimini baarl buldum. Bu gezi tarih ve doann gzel bir karm olmu. zellikle Kapadokya harikayd. Be yz kiilik bir grup olmamza ramen, asla ok kalabalk bir ortamdaymz gibi hissetmedik. Sonuta her ey iyi bitti. Beni bu etkinlie davet edenlere, elenceli vakit geirip, yeni insanlarla tanma frsat verdikleri iin minnettarm.

ncelikle bu byk projede emei geen herkesi tebrik ediyorum. Bu byk organizasyonun iinde yer aldm iin ok mutluyum. ok iyi dzenlenmi, farkl lkelerden birok genci bir araya getiren ve gerekten ok iyi koordine edilen bir programd. Buraya geldiimde 15 gnn ok fazla olacan, bu program iin 10 gnn yeterli olduunu dnmtm. Fakat yanlmm. Program dahilinde bu kadar farkl ehri ziyaret etmemiz ok gzeldi. Burada ok gzel vakit geirdik, Trkiyenin kltrne ve tarihine dair ok fazla ey rendik. Tekrar teekkrler.

DZUREJDZ CRNKIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 17.07.1994 Cazin TB USK Dzurejdz Crnkic dzurejdz@hotmail.com

59

Almanak_basbakan.indd 59

25.11.2011 18:35:51

BOSNA HERSEK

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

06.12.1993 Kakanj STS Kemal Kapetanovic Elektroteknik Eldin Dzeki Hasagic eldin_bhf@live.com

ELDN HASAGIC
Bu gezi, baz gzel hisleri canlandrmak ve yeni eyler renmek asndan benzersiz bir frsatt. Seyahat boyunca heyecanl, mutlu ve her trl gzel duygularla sarlydm. Gezi program kapsamnda ziyaret ettiimiz her bir ehrin zel hikyeleri var. Bu hikyeler hayaller kurmam salad ve beni gururlandrd. nk biz Bosnallar da bu hikyelerin bir parasyz. Geziye katlan dier arkadalarmn da benimle ayn duygular paylatn dnyorum. nk bu gezi bizim iin yle bir frsat ki bundan sadece en iyisini almamz gerekir.

Bu organizasyonu dzenleyen herkese ok teekkr ediyorum ve sizlere minnettarm. Burada geirdiimiz zaman boyunca ok yer gezdik ve ok ey rendik. Ziyaret ettiimiz yerleri ok beendim. Bu projede beni en ok etkileyen yer, stanbuldaki, Panorama 1453 Fetih Mzesi oldu. Bu gezi sayesinde Trk kltr ve tarihi hakknda birok yeni bilgi edindim. nallah nmzdeki projelere de katlma ve farkl lkelerden gelen genlerle tanma imknm olur. Ve ben Trk genliinin gelecekte daha iyi olmas iin dncelerimizi paylamamz gerektiini dnyorum. Bu projede Balkanlar ve Avustralyadan gelen genlerle tantk. Trkiyedeki ve Bosnadaki insanlar birbirine ok benziyor. Bu projeyi hi bir zaman unutmayacam ve umuyorum ki dier etkinlikler de tekrar bir araya geliriz.

ELZUDNA SACIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 10.09.1991 Sarajevo SU Psikoloji Sacic Elzudina without_name_555@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

12.04.1990 Sarajevo US Uluslararas likiler Elma Sarajlija elma.s@live.com

ELMA SARAJLIJA

Trkiyeye iimde bir kukuyla geldim. nmzdeki 15 gnn nasl geecei hakknda hi bir fikrim yoktu. Fakat bu gezi boyunca hayatmn en gzel gnlerini geirdiimi syleyebilirim. ok farkl kltrler grdm, Balkanlar ve Avustralyadan gelen yeni arkadalarla tantm ve byle gzel bir lkeyle kopmayacak balar kurdum. Gezdiim yerler arasndan en ok Dolmabahe Sarayndan etkilendim. nk kendine has gzelliklerle insan nefessiz brakyor. Bunun yan sra Truva da ok gzeldi. Grdklerimi iyice anlamak ve kafamda sralamak iin epey bir zamana ihtiyacm var. nk ne hissettiimi ancak o zaman anlatabileceim. Harika bir organizasyon dzenleyerek, rehberlerle ve tercmanlarla birlikte bizi Trk kltr ve tarihiyle en gzel ekilde tantrdnz. Emei geen herkese teekkr ediyorum.

Harika bir seyahatti. ok fazla yer grdk ve ok fazla ey rendik. Bu gezi genel kltrmz artrmak iin ok nemli bir frsatt. Trkiyenin kltr ve tarihi ile ilgili birok ey rendik. Farkl kltrlere sahip birok genle tantk, gzel dostluklar kurduk. Birlikte vakit geirdiimiz ve bize bu imkan salayan herkese teekkr ediyorum.

EMNA RIZVIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 26.12.1993 Zenica Zenica Lisesi Emina Rizvic miinanoo@hotmail.com

60

Almanak_basbakan.indd 60

25.11.2011 18:35:55

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

20.08.1993 Kakanj Teknik Meslek Lisesi Ekonomi Emina Silajdzic emina_silajdzic@live.com

EMNA SILAJDZIC
Bu projenin bana katt faydal bilgilerden, farkl yaam tarzndan, Trk kltr ve tarihinden ok memnun kaldm. Bu projenin desteiyle bu lkenin en nemli ehirlerini gezdik. Farkl ehirlerden, farkl lkelerden insanlarla tanmak da ok gzel bir duyguydu. Yeni arkadalarmla Trkiyede geirdiimiz zaman gzeldi. Bu proje mkemmel ve bizim gibi genlere ok ey sunuyor. Bunun bir paras olmak benim iin ok nemli ve faydalyd. Bu projeyi dzenleyenlere ve emei geen herkese teekkr etmek istiyorum. Umarm bilgi dolu ve ok yararl olan bu projenin devam gelir. Teekkrler.

Trkiyeyi ziyaret etmek, hayatmda attm byk bir adm oldu. Birok yeni insan tandm ve gezdiim farkl ehirlerde harika tecrbeler edindim. Proje, her ynden harika bir ekilde planlanmt. Camileri ve antlar ziyaret ettiimiz anlar benim iin olduka ilginti. Bizlere datlan bilgilendirici brorler ok iyi bir fikirdi ve fazlasyla yardmc oldu. Trkiye ile ilgilii olumlu dncelerle lkeme dnyorum. Herkese teekkrler.

ENA SECIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 11.01.1992 Bihac US Biyokimya Ena Secic ena.secic92@gmail.com

Doum Tarihi: 22.06.1992 Tuzla ehir: Tuzla niversitesi Filozofi Okul: Fakltesi Sosyal Bilimler Blm: Emir Smajic Facebook: smajicemir@gmail.com Mail:

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

EMR SMAJIC
Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan dzenlenen bu gezi, benim iin ok ilgin ve faydalyd. Bu projenin, katlan herkesin kltrel ve tarihi geliimine yardmc olduunu dnyorum. Bu gezi, Balkanlar ve Avustralyadan gelen genlere, kendi lkelerini anlama ve dier genlerle tanma frsat sundu. Trk kardelerimizin ve gezide yeni tandmz arkadalarmzn tarihi, kltr ve dinini daha yakndan tandk. Baz yerleri grmek ve antlar ziyaret etmek iimde farkl duygular uyandrd. Kendi lkemin Trkiyedeki elisi olmak beni mutlu etti. Bu proje, gzel Trkiyeyi tanmak, gezmek ve yeni bilgiler renmek asndan iyi bir frsatt. Bana bu frsat sunduklar iin ok mutluyum. nallah gelecekte yine ayn frsata sahip olurum ve ayn duygular yaarm.

Bizi buraya davet eden ve projeyi gerekletiren herkese teekkr ederim. Benim iin mthi bir deneyimdi ve bu projede yer almaktan byk keyif aldm. Gezdiimiz ehirleri grdm iin ok mutluyum ve umarm en ksa srede buralar tekrar ziyaret ederim. Emei geen herkese tekrar teekkr ediyorum. Sayglarmla.

ENVERA SULJIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 29.03.1992 Travnik US Uluslararas likiler Envera Suljic envera_s@hotmail.com

61

Almanak_basbakan.indd 61

25.11.2011 18:35:59

BOSNA HERSEK

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

21.08.1992 Tesanj Teknik Meslek Lisesi Ekonomi Ermin Katardzic ermin_kata@hotmail.com

ERMN KATARDZIC
Bu projede yer almak beni ok mutlu etti. Bu gezi sayesinde hem tarihi ve kltr tandk hem de yeni arkadalar edindik. stanbul beni ok etkiledi, byleyici bir ehir. anakkale, Konya, Edinene, Nevehir, Bursay da ok beendim. Bu geziyi hayatm boyunca unutmayacam. zellikle anakkaledeki ehitlikleri ve Mevlanay Farkl lkelerden gelen ve unutulmaz dostluklar kurduum arkadalarm ok zleyeceim. ok gzel bir kltr ve tarih gezisiydi. Bu projede emei geen herkese teekkr ederim.

Bu seyahat benim amdan harika bir deneyim oldu. Organizasyon kusursuzdu. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlnn gstermi olduu ilgi beni ok artt. 9 ayr ehir gezmemiz bence ok gzel bir fikirdi. Trk insanlaryla iletiim frsat yakalamamz, Trkiyenin kltrn ve tarihini yakndan grmemiz ok hotu. Gzel insanlarla tanrken, arkamda hayatmn geri kalannda da greceim insanlar brakarak lkeme dndm. Geirdiimiz iki haftalk sre rya gibiydi. Evime dnmenin bu kadar zor olacan hi dnmezdim. Emekleriniz iin teekkr ederim.

ESMA ADILOVIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 27.06.1989 Travnik US ELT Esma Adilovic esmaad@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

15.01.1994 Sarajevo Veterinerlik Lisesi Veteriner Teknisyeni Ermin Vlahovljak ermin.tnt@hotmail.com

ERMN VLAHOVLJAK

Bu etkinliin bir paras olduum iin ok mutluyum. Gezi boyunca, her ey sorunsuz bir ekilde ilerledi. Yeni kltrler ve insanlar tanmak benim iin artc bir duyguydu. Bu insanlar ile aranzda benzerlikler kurabiliyorsunuz, ayn zamanda farkllklar renmi oluyorsunuz. Trk kardelerime bu harika organizasyonu dzenledikleri iin ve iyi niyetli yaklamlar iin ok teekkr ediyorum. Burada muhteem anlar biriktirdim. Sayglarmla.

Trkiyeye hayran kaldm. Beni en ok etkileyen Trk kltr ve tarihinin bizim kltrmze ve tarihimize ok benziyor olmasyd. Trkiyeyi Balkanlarn annesi gibi gryorum. Bu proje sayesinde Trkiyenin kltrn, adetlerini tandm ve yeni arkadalklar kurdum. Bu proje gerekten harikayd. Buraya geldiim iin ok mutluyum. Trkiyeye tekrar geleceim. Her ey iin teekkr ediyorum.

FUAD SUBASIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail: 24.09.1986 Visoko US letme fuad.subasic@gmail.com

62

Almanak_basbakan.indd 62

25.11.2011 18:36:03

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

01.11.1985 Gornji Vakuf Siyasi Bilimler Fakltesi Sosyoloji Hamdija Filipovic guns883@hotmail.com-

HAMDJA FILIPOVIC
ncelikle Trk Hkmetine ve bu projede emei geen herkese teekkr etmek istiyorum. Bugn, son duramz olan Ankaraya gidiyoruz. Bir gn sonra buradan ayrlacamz iin mutsuzum. Bu sadece basit bir gezi deildi, ayn zamanda bu gezi sayesinde ok ey rendik. Grdmz tm eserler zerimde byk izler brakt. Bosnaya ok gzel hatralarla dnyorum. Trk milletinin bizlere byle bir frsat sunmas ve bizi sevdiini gstermesi beni mutlu etti.

Trkiyede, 15 gn boyunca tarihi ve kltrel aratrmalar yapmak harika bir deneyim oldu. Bu proje, Balkanlar ve Avustralyadan gelen genlerin bulumas ve kaynamas asndan gzel bir frsat oldu. Bu gzel lke hakknda baka hibir yerde bulamayacam bilgiler edindim. Gezi programndan dier tm ayrntlara kadar organizasyon ok baarlyd. Bu proje Trkiyenin ne kadar gzel bir lke olduunu anlamamza yardm etti. Son olarak bu deneyimi yaamamz salayan herkese kocaman bir teekkr yolluyorum.

HARS KURTAGIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 07.03.1988 Rozaje US Ekonomi Haris Kurtagic kurtagic.h@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

09.06.1991 Zenica PF Sosyoloji ve Pedagoji Hanka Musija hany_indijana@hotmail.com yi dnlm ve doru ekilde hazrlanm bir organizasyondu. Bizim rahat etmemiz iin her trl ayrnt dnlmt. Bu gezi sayesinde Trkiyenin kltrn ve tarihini yakndan tanm oldum. Farkl lkelerden gelen genler ile tanma frsat buldum. Her ey iin teekkrler.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

HANKA MUSIJA

Bu harika 15 gn iin, farkl lkelerden gelen onlarca insanla arkada olma frsat yakaladm iin ve en nemlisi Trk kltryle tantm iin. Her ey iin teekkrler. Gezi sresince tarihiyle gurur duyan ve onu nemseyen ok birok genle tantm. Sosyal pedagoji okuyan bir insan olarak ok nemli tecrbeler edindim. Trkiyeye tekrar gelebilirsem ok mutlu olacam belirtmek isterim. Umarm Bosnal ve Trk renciler ileriki yllarda da kaynama frsat bulurlar. Bu tip bir organizasyonu yapmaya biz de hazrz. Tekrar grmek dileiyle.

HARUN MAKIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail: 06.07.1990 Bihac US naat Blm harun_makic@hotmail.com

63

Almanak_basbakan.indd 63

25.11.2011 18:36:07

BOSNA HERSEK

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

04.11.1993 Konjic Konjic Lisesi Ekonomi Blm Ida Klepo pahuljica93@hotmail.com

IDA KLEPO
15 gn sren bu projenin bir paras olmak benim iin byk bir mutluluktu. Bu geziye katldm iin kendimi ansl hissediyorum. Trkiyeye gelmeden nce, bu 15 gnn bu kadar abuk ve ilgin geeceini hi dnmedim. stanbuldan Edirneye, Afyondan Ankaraya her ehirde insanlar, bizi en iyi ekilde karladlar. Ve herkes ok iyiydi. Farkl tarihi ve kltrel yerleri gezerken Trk tarihi ve kltr hakknda yeni ve faydal bilgiler rendim. Bu sayede iimde Trkiyeye kar byk bir ilgi uyand. En ok ilgimi eken yer Ayasofya ve onun mimarisiydi. Ayasofyann yan sra mehur Truvay da ok beendim. Proje boyunca bize sunulan her trl frsattan ok memnunum, organizasyon ok iyiydi. Eve gtrebileceim en gzel ve en nemli eyler yeni kurduum arkadalklar ve harika hatralardr. Onlar bana her zaman bu gzel lkeyi hatrlatacak.

Bu projeye katldm iin ok mutluyum. Trkiyenin zengin kltr miras karsnda hayrete dtm. Gelecekte Trkiyeyi tekrar ziyaret etmek isterim. Organizasyon mkemmeldi ve 400 kii olmamza ramen her eyin profesyonel bir ekilde koordine edilmesine olduka ardm. Trkiyedeki pek ok ehri gezme fikrini sevdim nk uan Trkiyeyi oluturan resmin tamamn grebiliyorum. Hayatmda yaadm en gzel geziydi. Bizlere byle bir frsat sunduklar iin Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr ederim. Trkiyede geirdiim bu 15 gn, benim iin inanlmaz bir deneyim oldu.

ILMA IBRISEVIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 19.01.1992 Sarajevo US Uluslararas likiler Ilma Ibrisevic ilma.ibrisevic@gmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

30.11.1994 Celic Behram-Begova Medresesi lahiyat Ilhama Hrnjic ilhama.hrnjic@hotmail.com

ILHAMA HRNJIC

Bana Trkiyeye Trk kltr ve tarihini renmeye gidiyorsun dediklerinde inanamadm. Bu gezi kapsamnda 9 farkl ehri gezmek ok gzeldi. stanbulda, Sultanahmet Camiini ok beendim fakat gezdiimiz yerler arasnda beni en ok etkileyen yer Panorama 1453 Fetih Mzesi oldu. Bu gezi hakknda ne diyebilirim ki? Sadece ok gzeldi. Bu proje hem organizasyon hem de gittiimiz yerler bakmndan harikayd. nanlmaz duygular hissediyorum. Bu gezide sadece Trk tarihi ve kltrn renmedik farkl insanlara tantk ve onlarn kltrlerini de tandk. Trkiye, Bosnaya ok benziyor ve her gittiimiz yerde bana Boynay hatrlatan eyler hissettim. Trkiye ayr bir lke ve dier lkelerde bulunmayan farkl eserlere ve yerlere sahip. Herkese teekkr ederim.

Trkiyenin kltrel ve tarihi yerlerini tantma frsat bulduumuz bu proje ok baarlyd. Ziyaret ettiimiz yerler organizasyon ekibi tarafndan profesyonel olarak seilmiti ve zerimizde byk bir etki brakt. Trkiye ve Trk halk bizi ok scak ve gzel karlad. ok ksa sre iinde bu lkeyi sevmeye baladm. zelikle sylemek isterim ki Trkiyenin ehitlerini byk bir saygyla anyorum. nk onlar olmasa bu devlet de olmazd. Bu projede her ey mkemmeldi ve hatasz olarak organize edildi. Son olarak sadece Trkiye seni seviyorum diyebilirim. Herkese teekkrler.

INDIRA BAJIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 05.12.1993 Konjic Konjic Lisesi Ekonomi Blm Indira Bajic indy_93@live.com

64

Almanak_basbakan.indd 64

25.11.2011 18:36:12

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

27.07.1993 Zenica Zenica Lisesi rma Mehicic iirma@musicmeister.de

IRMA MEHICIC
ocukluumdan beri en byk hayalim, Trkiyeyi ve Trkiyenin nemli tarihi eserlerini grmekti. Okulum bittiinde byle bir gezi planlyordum ama 15 gnlk bir gezinin bana hediye edileceini hi dnmemitim. zellikle farkl lkelerden gelen bu kadar renciyi bir arada grmek beni mutlu etti. Proje sayesinde ok yer gezdik ama 15 gn Trkiyenin tm gzelliini tanmak iin yetersizdi. Kendimi Trk insanlarna ok yakn hissetmedim. Gittiimiz her yerde Trk insanlar gller yzl ve misafirperverdi. Okuduum okulda Trke reniyorum ve belki bir gn Trkiyeye okumaya gelirim, Allah bilir. Keke bu insanlarla daha fazla vakit geirebilseydik. Gezdiimiz yerler arasndan en ok Kapadokyay ve Antkabiri beendim. Bu proje, sadece basit bir gezi deildi. Bu ayn zamanda yeni lkeler tanmak ve arkadalklar kurmak iin byk bir frsatt. zelikle Trkiyeye ve bu projede bizimle beraber olan herkese teekkr ediyorum.

Trkiyeyi ziyaret edeceimi rendiimde ok heyecanlydm. Havaalanna gelmeden nce gezi hakknda olumlu eyler dnyordum. Buraya gelince de dndklerim, beklentilerim ve hayallerim gerek oldu. Trkiye gezisi srasnda iyi arkadalar edindim ve hep beraber ok elendik. Bu geziyi, yeni kurduum arkadalklar, beraber yaadmz anlar ve esnafla yaptmz pazarlklar, ziyaret ettiimiz ehirler ile hatrlayacam. Tantm yeni arkadalarm ile bundan sonra da greceim.

KENAN MULASMAJLOVIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 04.03.1995 Tesanj MSS Tesanj Tarm Teknisyeni Kenan Kendzy Mulasmajlovic keno.tesanj@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

03.05. 1987 Kakanj Zenici Salk Fakltesi Ba Hemire selmir.colak@bih.net.ba

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

IRMA PILJUG
Bizlere, Trkiyeyi grme, tanma frsat verdiiniz iin ok teekkr ederim. Trkiyeye gelme fikri beni ok heyecanlandrd. Benim iin hayaldi, gerek oldu. Gezdiimiz btn ehirlerin kltr, tarihi ve gzellikleri beni buraya hayran brakt. Bu ehirler hakknda ok az bilgiye sahiptim ve hi birini grmemitim. Trk camilerinin mimari yaps beni ok etkiledi. Saraylar ok gsteriliydi ve tarihi gemileri inanlmazd. Her birinin kendine zg bir hikyesi var ve bu bende byk bir iz brakt. Trk tarihi, kltr hakknda ok ey rendim ve bu bilgiler bende ok farkl duygular uyandrd. Son olarak sylemeliyim ki Trk halk ok misafirperverdi. Her ey iin teekkrler.

Trkiyede, geirdiim bu 15 gn kelimelerle anlatamyorum. Geziye katlmadan nce, lkeme dndmde kltrel ve tarihi adan daha zengin ve daha tecrbeli bir insan olacam dnyordum. Ve bu doruland. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna bu muhteem frsat sunarak, bizlere Trkiyeyi tanttklar iin ok teekkr ederim. Bosnadan gelen arkadalarma da beraber geirdiimiz gzel anlar iin teekkr ederim. Gzel bir ortamda ve daha da gzel bir ruh haliyle bu lkeyi ehirden ehre gezdik. Gnler ok hzl geti. Gezdiimiz ehirler kafamda byk bir kltr ve tarih ant oluturuldu. En ok etkilendiim yer Kapadokyayd. Oras sanki gemi zamanda kilitlenip kalmt. Bu gezi sayesinde yeni bir kltrle tantm ve ok mutluyum. Bosnaya unutulmayacak kadar byk bir hatrayla geri dnyorum.

MELSA ZATEGA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 01.01.1994 Konjic Konjic Lisesi Ekonomi Blm Melisa Zatega melly_94_@live.com

65

Almanak_basbakan.indd 65

25.11.2011 18:36:16

BOSNA HERSEK

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

30.10.1987 Zenica Pedagoji Fakltesi Snf rentmenlii Merima erim davids_987@yahoo.com

MERMA CERIM
Gezi boyunca kendimi iyi ve ok ansl hissetim. Trkiyeye ilk geliim, bu yzden her eyi beendim ve her ey zerimde byk bir etki brakt. Bu gezi sayesinde Trkiye ile ilgili bilgilerimi gelitirdim ve tamamladm. Kitaplarda okuduum yerleri grme frsat buldum. Beni en ok etkileyen yer Dolmabahe Saray idi, onun gzelliine ve byklne insan hayran kalyor. Kitaplarda okuduumda byle bir eyin olmadn zannetmitim fakat imdi grnce ryadaymm gibi geldi. Sultanahmet Camii, Selimiye Camii, Hz. Mevlanann mzesi ve Ayasofya beni ok etkiledi. Organizasyon ile ilgili tek diyeceim ey mkemmel olmas. Her dakika dolu doluydu. Bu gezi, bizim gibi genler iin ok faydal oldu. Bu proje, bize yeni bilgiler sundu, yeni arkadalarla tanma frsat salad. Sizleri tebrik ediyorum ve Trkiyeye gelmeme, buralar grmeme ve yeni eyler renmeme frsat veren herkese teekkr etmek istiyorum.

Trkiyeye gelmek benim iin yeni bir duyguydu. Bu lkeye hep gelmek hayalimdi ve sonunda gerekleti. Bu gezi sayesinde yeni insanlarla ve onlarn kltryle tantm. Yeni arkadalklar kurdum. Trkiyenin kltr, insanlar ve bize ok benzeyen tarihiyle tantm iin ok mutluyu. Bu geziye katldm iin ok memnunum ve burada yaadklarm hibir zaman unutmayacam. Umarm buraya tekrar gelip byle gzel ve dzenli bir lkeyi yeniden ziyaret edebilirim. Fakat bu lkede eitimli ve scakkanl insanlar olmasayd btn bunlar bu kadar iyi olmazd. Trkiyeyi gelmeden nce ok beeneceimi dnyordum ve tahmin ettiim gibi bu lkeyi ok sevdim.

MERMA VELEDAR
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 14.12.1994 Mostar Mostar Ekonomi Lisesi Ekonomi Blm Merima Mery Veledar merima_veledar@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

13.11.1992 Kakanj Makine Fakltesi retim Merima Musija merimamuija@gmail.com

MERMA MUSIJA
Gezi boyunca yaadm duygular anlatmak gerekten ok zor. Hayatm boyunca, byle bir projeye katlacam tahmin etmezdim ve Trkiyede 15 gn geireceimi hi dnmezdim. Bu gezi sayesinde yeni ve farkl insanlarla tantm. imdiye kadar bilmediim Trk tarihi, kltr ve gelenekleri hakknda birok ey rendim. Gezdiimiz ehirler arasnda ilgin tarihi ile en ok stanbulu beendim. Genlere byle bir frsat sunduu iin Trkiyeye ok teekkr ederim. Trkiyeyi tandk, tarihi ve kltrn rendik ve gelecekte bu bilgiler bizlere faydal olacak. Trkiyeye yine gelmeyi ok istiyorum. Bu duygular tekrardan yaamam lazm. Bu gezinin gzellikleri anlatlmaz yaanr

Benim iin ilgi ekici ve elenceli bir programd. Enteresan yerler gezip, Trk tarihi hakknda kitaplardan renemeyeceimiz bilgiler edindik. Bizim kltrmzle Trk kltr arasnda artc benzerlikler var. lk gnden itibaren ne kadar heyecan verici bir etkinliin paras olduumuzu hissediyorduk. Beni de aranza aldnz iin ok teekkr ederim.

MERJEMA ALETIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 12.12.1991 Zenica US Biyoloji Merjema Aletic merjema_aletic@hotmail.com

66

Almanak_basbakan.indd 66

25.11.2011 18:36:20

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

02.08.1991 Tuzla US Ekonomi Merjema Mehmedovic merjemabecic@hotmail.com

MERJEMA BECIC

Bu proje, Balkanlar ve Avustralyada yaayan genler iin, Trkiyenin kltrn ve tarihini renmeleri ve kendilerini gelitirmeleri asndan byk bir frsat oldu. Byle bir projenin gereklemesine frsat verdikleri iin Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr ederim. Hayalim Trkiyeye gelmekti ve bu proje ile hayalim gerek oldu. Trkiyenin tarihi, kltr, milli ve sosyal deerlerini rendiim iin ok mutluyum. Proje ile birlikte yeni insanlarla tantm, yeni arkadalklar kurdum. Bu lkeden birok bilgi ve gzel hatralarla ayrlyorum. Bu lkenin tarihi ok zengin, her tanda tarihten izler var. Bu nedenle tarihi hi bir zaman unutmuyorsunuz. Bizi ok iyi ve samimi karladnz, bize ok iyi davrandnz ve ok nemli yerleri ziyaret etmemizi saladnz. Kapalar, Ayasofya, camiler, mzeler, mezarlar ve sizin byklerinizin gurur duyduu hikyelerini anlattnz ve gsterdiniz. Umarm Trkiyeye yine gelirim. nk eitimime burada devam etmek istiyorum ve Trke renmek istiyorum. Sayglarla.

MRHA KALDZIJA
Proje sresince harika gnler geirdim. Gezdiimiz her ehirde farkl kltrler tandm. Ziyaret ettiimiz kltrel ve tarihi yerler olduka ilgimi ekti. Ayrca bu gezi sayesinde yeni insanlarla tanma imkan buldum. Yeni insanlarla tanma frsat her zaman karmza kabilen bir ey deil. Bu frsat bizlere sunan ve emei geen herkese teekkr ederim. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 07.10.1991 Visoko Saraybosna niversitesi Hukuk/Genel Miha Kaldzija mirha_14@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

20.08.1994 Bihac MSS Cazn Ekonomi Minela Prosic minela_prosic94@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

MNELA PROSIC
Herkes gibi ben de hayal kuruyorum. Hayallerimden biri de Trkiyeyi ziyaret etmekti. Tandklarm ve daha nce buraya gelmi olan herkes Trkiyeyi gzel, tarihi ve kltrel adan ilgin bir lke olarak anlatrlar. Ben de bu yzden Trkiyeyi ok merak ediyordum ve buray ziyaret etmek istiyordum. Hayalim, Trkiyenin desteiyle gerekletirilen bu proje sayesinde aniden gerek oldu. 9 farkl ehir gezdim ve her ehrin farkl bir hikayesi vard. En ok ilgimi eken, gezdiimiz bu ehirlerin tarihiydi. ok farkl yerler grdm ve birok yeni ey rendim. Sultanlar ve savalar hakknda anlatlan hikayeler ok ilgimi ekti. Organizasyon ok iyiydi ve burada yeni arkadalar edindim. Trk milleti ok nazikti. Hayalimi gerekletirdiim iin, Trk tarihini ve kltrn rendim iin ok mutluyum.

Bu gezi, Trkiyenin kltrel ve tarihi mirasn tanmak iin benzersiz bir frsat olmutur. Trkiyede 15 gn geirmek ve 9 mkemmel ehri gezmek, unutulmaz ve paha biilemez bir tecrbedir. Bu gezide en ok Osmanl mimarisinden etkilendim. zellikle Sultanahmet Camii ve Sleyman Camii beni gerekten byledi. Konyada benzeri olmayan slam dnyasnn dnrlerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Ruminin trbesini ziyaret ettik. Bizlere bu ans sunan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr ediyorum.

MRHAT BABIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 14.11.1993 Visoko Hazim Sabanovic Meslek Lisesi Elektroteknik Mirhat Babic mirhat_barsa@hotmail.com

67

Almanak_basbakan.indd 67

25.11.2011 18:36:24

BOSNA HERSEK

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

11.02.1991 Sarajevo US Elektroteknik Mirza Selimovic mirza-vio@hotmail.com

MIRZA SELIMOVIC

Bu ksa yolculuk benim iin ok nemliydi zira daha nce Trkiye ile ilgili sanatsal, kltrel ve dini adan harika eyler okumu ve grmtm. Organizasyonu dzenleyenler, ilerini nasl yapmalar gerektiini ok iyi bilen ve bizi en iyi ekilde arlamak iin ellerinden geleni yapan insanlard. Bu sebeple onlara ok teekkr ediyorum. Dou ile Batnn bulumas, ayrca Avrupadaki ve dnyann birok yerindeki Mslmanlar bizim iin ok nemli. nk onlar bizim jenerasyon iin yeni frsatlarn yaratlmasnda kilit rol oynayacaklar. nmzdeki yl veya baka bir zaman herhangi bir sebepten dolay tekrar misafiriniz olmak isterim. nk burada bana ait baz eyler olduunu fark ettim. Ayrca bilmenizde fayda var; Trkiyenin sahip olduu tm bu gzellikleri sayenizde grdm. Bence ok iyi dzenlenmi bir organizasyondu. Bu seyahat bana, Trkiyede bir gelecee sahip olabileceim fikrini verdi. Bir kez daha her ey iin teekkr ediyorum. Umarm ben de bir gn sizi Bosnada misafir edebilirim. Herkese teekkr ediyorum. Sayglarmla.

MUGDM ALIHODZIC
Kusursuz bir organizasyondu. Bu projenin bir paras olduum iin ok mutluyum. Gerekten bugne kadar yaplm en harika organizasyonlardan biriydi. Trkiyenin zengin kltrn ve tarihini renmek beni mutlu etti. Burada unutulmaz bir deneyim yaadm. Hayatm boyunca sizlere minnettar olacam. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail: 06.04.1991 Zenica US Uluslararas likiler mugdim@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

03.08.1993 Tesanj Tesanj Teknik Meslek Lisesi Ekonomi Mirzad Kadusic mirzadkadusic@hotmail.com

MRZAD KADUSIC
Bu geziye katlmak zere arldmda ilk bata inanamadm. Kimseyi tanmadm iin dk beklentilerle yola koyuldum ve gezinin skc bir atmosfer iinde geeceini sanyordum. Fakat buraya gelince grubumdaki genlerle ok hzl arkadalk kurdum ve arkadalarm burada geirdiim gnlerin hayatmdaki en gzel gnler olmasn saladlar. Bu zamana kadar Trkiye hakknda pek bir ey bilmiyordum. Fakat imdi her ey ok farkl. Trkiyenin kltryle ve tarihiyle bylenmi gibiyim. Bu projenin bir paras olduum iin ok mutluyum. En ok, muhteem bir ehir olan stanbuldan ve Panorama 1453 Fetih Mzesinden etkilendim ve en ok bu mzenin ziyaretinden zevk aldm. Bana bu frsat salayanlara ve projede emei geen herkese teekkr etmek isterim. nk yeni edindiim bilgilerin yan sra en gzel hatralar ile yeni kurduum arkadalklarn sahibi oldum.

Bu seyahat benim iin harika bir deneyimdi. Trkiye gibi bir lkede 15 gn geirmek, hayatmda bir daha karma kmayacak bir frsatt. Genel olarak Bosnallar ve Trkler birbirlerini sever ama buna canl olarak tanklk etmek gzel bir duyguydu. En ok sevdiim yer Ayasofyayd. nanlmaz bir tarihi dokusu var. Bir kez daha herkese teekkr ediyorum.

MUJO KEKIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 17.07.1991 Velika Kladusa US Biyoloji Mujo Kekic mujo.kekic@hotmail.com

68

Almanak_basbakan.indd 68

25.11.2011 18:36:28

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

10.09.1991 Dubrovnik US VACD Nadir Heric nadir.heric@gmail.com

NADIR HERIC

Trkiyeye gelmeyi hi beklemiyordum. Trkiyeye geleceim gn sabrszlkla bekledim ve uan ok zgnm. nk Trkiyeden ayrlyoruz. Trkiyeye, Trk halkna ve yeni arkadalarma, bu gzel iki hafta iin teekkr ederim. Bu gezi benim iin ok ilginti ve gzel hikyelerle doluydu. Trk milletinin camilere ve antlara verdii neme hayran kaldm. Bu projede yer alan herkese, bu geziyi unutulmaz hale getirdiiniz iin teekkr ederim. Sayglarla.

Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan gerekletirilen bu organizasyon gerekten inanlmazd. Proje boyunca bizim yanmzda olan herkes, ellerinden gelenin en iyisini yapmak iin abaladlar. Hepsine ok teekkr ediyorum. Keke biraz daha vaktimiz olsayd da daha fazla yer grebilseydik. Bu gzel organizasyonda emei geen herkese minnettarm. ok teekkrler.

NEDZAD KAMENICA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 08.04.1995 Gorazde Mjesovita Lisesi Nedzad Kamenica nele007@live.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

03.08.1990 Sarajevo US ELT Nedla Porca nedyla_90@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

NEDLA PORCA

Gezdiimiz yerlerin hem kltrel hem tarihi ynden byk bir nemi vard. Her ziyaret ettiimiz ehir, bildiimizden ve zannettiimizden daha deerliydi. Gezdiimiz yerler arasnda beni en ok Topkap Saray, anakkale ve Vidikovac etkiledi. Bunlarn yan sra Osmanl dneminde yaplan camileri de olduka beendim. Trkiyede, kltrel ve tarihi adan nemli olan ok fazla mekan var. Buralar ziyaret ederek ok ey renebilirsiniz. imdi lkemize kltrel adan daha fazla bilgiye sahip olarak dnyoruz. Eski medeniyetler hakknda yeni eyler renmi olduk. Trkiyeyi temsil eden bu mekanlar bir daha byle ziyaret etme frsatm olmayabilir. Bizlere bu imkan salayan herkese teekkr ederim.

Bu proje beni ok heyecanlandrd. Byle bir deneyimi hayal bile edemezdim. Artk kendimi Trk insanna ve kltrne daha yakn hissediyorum. Gittiimiz yerlerde bizlere orann tarihini anlatan profesyonel rehberler sayesinde Trkiyenin kltr ve tarihi hakknda detayl bilgi edinme frsat buldum. imdi geriye dnp baktmda, Trkiyede inanlmaz bir gezi gerekletirdiimizin farkna varyorum. nallah Trkiyeyi tekrar ziyaret etme frsatm olur. Herkese teekkrler.

NEJRA AJDINOVIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 05.10.1993 Kakanj Kakanj Lisesi Nejra Ajdinovc nejra_1993@yahoo.com

69

Almanak_basbakan.indd 69

25.11.2011 18:36:31

BOSNA HERSEK

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

20.07.1991 Novi Travnik US Uluslararas likiler Nermin Cakic nermincaki@gmail.com

NERMIN CAKIC
ok elenceli bir seyahatti. Yeni insanlarla ve Trk kltryle tanmak benim iin ilgin bir deneyim oldu. Her ynyle harika bir eklide hazrlanm bu organizasyona katldm iin ok anslym. Ayrca Trkiye hakknda yeni eyler renmek beni mutlu etti. Umarm yeniden Trkiyeye gelme frsat yakalayabilirim. Geirdiim bu 15 gn iin ok teekkr ederim. Misafirperverlikleri iin Trk insanlarna ayrca teekkr ediyorum.

Bu geziyi ok beendim. nk bu gezi ile Trk tarihini ve kltrn tanm oldum. Ayn zamanda farkl lkelerden birok yeni arkada edindim. lk bata bu gezinin turistik bir gezi olacan dndm fakat yanlmm. Program ilerledike bu projenin, Trkiyenin kltrn ve tarihini tantma amacyla gerekletirildiini anlamaya baladm. Trk kltrn her zaman ilgin buluyordum. Ayrca Trk kltrnn, bizim kltrmzle benzer bir yani olduunu dnyorum. Bu yzden her zaman Trkiyeyi gezmek ve grmek istedim. Trkiyeyi her zaman sevdim ve buraya tekrar gelmek isterim.

RAMO HUSIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 17.04.1993 Maglaj Mjesovita Lisesi Elektroteknik Ramo Husic ramoo8@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: 05.04.1995 Mostar ehir: Mostar Elektroteknik Meslek Okul: Lisesi Elektroteknik Blm: Omcho Mogensen Avdic Facebook: omar_rukometas95@hotmail.com Mail:

OMAR AVDIC
Trkiyeye gelmeden nce bu gezinin bu kadar ilgin olacan hi dnmyordum. Hatta bu geziyi bir tatil gibi dndm. Fakat gezinin ilk gnnde ciddi bir proje olduunu anladm. Bosnadan seilip gelen 100 gencin arasnda olmak beni mutlu etti. Byle bir frsat her zaman elime gemez. Proje sayesinde tarihi ve kltrel adan nemli yerleri ve ehirleri gezdik. Gezdiimiz ehirler arasnda Ankara, stanbul ve Bursa da vard. Bu yerleri gezerken Osmanl tarihini daha iyi tandk. Bu geziyi ok beendim nk 15 gn ierisinde neredeyse btn Trkiyeyi gezdik. Ayrca bu gezi sayesinde farkl yerlerden birok yeni arkada edinme ansm oldu.

Her eyden nce Bosnadan gelen genlere byle bir proje dzenlediiniz iin size teekkr etmek istiyorum. Daha nce Trkiye hakknda fazla bilgim yoktu, sadece baz adetlerimizin ve yemeklerimizin benzer olduunu biliyordum. Bilmediim ve beni en ok etkileyen ey Trk milletinin misafirperverlii oldu. Bu projeyle bize daha iyi bir gelecein kaplarn atnz iin ok teekkr ederim. Trk tarihi ve kltr ok ilgi ekici, tabiat ok etkileyiciydi. Buraya gelirken beklentilerim dkt ama imdi anlyorum ki Trkiye bizler iin yatrm yapyor ve bizim geleceimizi dnyor. Ayrca bize Trkiyede okumamz iin de imkn salyor. nceden Trk tarihi hakknda ok az ey biliyordum. Fakat imdi daha fazla bilgi sahibi oldum ve Trk tarihine hayran kaldm. Bosnaya ok gzel hikyeler ve Trkiyenin tarihi ile ilgili bilgilerle dnyorum. Burada rendiklerimi dier arkadalarma anlatacam. Bu gezi bize harika bir frsat oldu. Bu sayede Bosnaya dnnce Trkeyi renmeye balayacam.

SABNA SELIMOVIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 06.01.1991 Zenica naat Fakltesi naat Mhendislii Sabina Selimovic sabina_selimovic1991@hotmail.com

70

Almanak_basbakan.indd 70

25.11.2011 18:36:35

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

11.05.1995 Mostar JU Srednja Elektroteknik Lisesi Elektroteknik Samir Durakovic samirdurakovic@windowslive.com

SAMR DURAKOVIC
Buraya gelmeden nce hepimiz bu gezinin ok iyi olacan biliyorduk. Fakat ben bu kadar iyi olacan hi dnmezdim. Her ey ok gzeldi; uakla Trkiyeye gelmek, ehirler arasnda otobslerle seyahat etmek, 5 yldzl otellerde konaklamak, vs. Trkiye, btn beklentilerimizi karlad. Trkiyenin kltr, tarihi ve mimari yaplar mkemmeldi. Her ehrin zel bir nemi vard. Her ehirde bir ant vard ve bu da bir zamanlar o ehirde bir takm nemli olaylarn olduunun bir gstergedir. stanbulda Sultanahmet Camii ve Ayasofyadan balayarak dier ehirlerin gzelliklerine kadar her ey beni ok etkiledi. Buralar gezmek bana nemli bir tecrbe kazandrd. Bana gre en gzel yer, stanbuldaki Panorama 1453 Fetih Mzesi idi. Muhteem bir yerdi. Baka yerlerden de etkilendim tabi. Grdm her ey Trkiyeye bir daha gelmemi salayacak etkiyi brakt.

Bu projeyi dzenleyen Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr etmek istiyorum. Bence bu organizasyon olduka iyiydi. Bu proje sayesinde farkl lkelerden gelen birok yeni arkada edindim. Trk kltr ve tarihi ile ilgili pek ok ey rendim. Hayatm boyunca ziyaret edemeyeceim pek ok yeri gezdim ve bundan dolay olduka mutluyum. Bana bu frsat sunduklar iin herkese tekrar teekkr ediyorum. Bu geziyi hayatmn en gzel deneyimi olarak her zaman hatrlayacam. Hepinizi ok seviyorum.

SAMRA PROSIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 09.10.1988 Bihac ECC Sarajevo Pazarlama Samra Prosic samra.prosic@windowslive.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

2.12.1992. Gorazde Gorazde Ekonomi Blm Finansal Muhasebe Muratovic Samira samira-muratovic1@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

SAMRA MURATOVIC

Bizi bu kadar scak karladnz iin, burada kaldmz srece her eyin mkemmel olmasn saladnz iin, Trkiyenin kltrel ve tarihi adan nem tayan yerlerinin, profesyonel olarak tantlmasna zen gsterdiiniz iin ok teekkr ederim. Trkiyede gzel vakit geirdik ve bu gezinin bitmesine zldm. Bu gezi sayesinde ok gzel bir tecrbe daha kazanm oldum. Bu proje, Balkanlardan gelen genlerin birbirleriyle ve Avustralyadan gelen Trkler ile tanmas ayn zamanda Trkiyeyi gezip grmesi adna ok gzel bir frsat olmutur.

Bu geziye gelmeden nce beklentilerim dkt ama bizim iin yaplanlar beklentilerimin ok zerindeydi. Trkiyenin kltr, tarihi ve insanlar hakknda ok ey rendim. Yeni arkadalar edindim. ok ksa zamanda byk dostluklar kurdum. Bu yzden gezinin bitmesine zlyorum. Bu proje bizim iin unutulmaz bir deneyim oldu. Burada yaadklarm, her zaman hatrlayacam. Trkiyeye gelip kendi imknlarmla bu kadar ok ehri gezme frsat bulamazdm. Sizlere ok teekkr ediyorum.

SANDA HASAGIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 08.02.1990 Kakanj Saraybosna Filozofi Fakltesi Tarih Sanda Hasagic sandaa1@live.com

71

Almanak_basbakan.indd 71

25.11.2011 18:36:39

BOSNA HERSEK

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

23.01.1994 Sarajevo Tarm Teknii Tarm Teknisyeni Sejla Grbo sejlagrbo@live.com

SELJA GRBO
Bana Trk tarihini ve kltrn renme, Trkiyeyi gezme frsat veren ve bu projede katks bulunan herkese teekkr ederim. Organizasyon, her ynden harika planlanmt. Tek syleyebileceim ey; Trkiye ok gzel bir lke ve burada ok ey grebilirsiniz. Kimin imkan varsa gelsin, grsn. En nemlisi Trkiyeden gzel hatralar ile ayrlyorum. Trkiye, kendi zenginlikleri ve gzelliklerini kullanabiliyor, Bosna gibi deil. Ben burada gzel zaman geirdim, ok gzel hatralarla ve yeni arkadalklarla lkeme geri dnyorum. Bir defa daha byle bir organizasyon dzenlediiniz iin teekkr ederim. En ksa zamanda grmek dileiyle. Son olarak syleyebilirim ki; Byle devam ederseniz, sonunda btn amalarnza ularsnz.

Trkiyeye ilk geliimdi ve bu inanlmaz bir duyguydu. Tamamen bylendim. Gzel bir lke, mkemmel insanlar, muhteem mimari ve inanlmaz bir kltr. Grdm Trkiye resmi altn bir erevenin iindeydi. Bu 15 gnlk programn bir paras olmak, yeni insanlarla, yeni kltrlerle ve Avustralyadan Balkanlara kadar farkl lkeden gelen genlerle tanmak mkemmel bir frsatt. Bu geziye katlma frsatna sahip olduum iin ok mutluyum. Ayn zamanda sylemeliyim ki, bu program daha zel ve esiz klmak iin herkes elinden geleni yapt. Son olarak, bizi buraya davet eden Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr ederim. Bizlere deerli bilgiler verip Trkiyenin bir paras olmamz saladnz iin minnettarm. Bu proje, iki lke arasndaki kardelik kprsn kurmak adna nemli bir adm ve mkemmel bir ibirlii oldu. Eer gelecekte genlerle ilgili gerekletireceiniz programnzn bir paras olursam ve programa katlrsam memnuniyet duyarm.

SENAD ALIBEGOVIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 04.08.1991 Visoko US naat Blm Senad Alibegovic senadalibegovic@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

07.07.1995 Mostar Mostar Lisesi Semna Tucovic semina.tucovic@hotmail.com

SEMNA TUCOVIC

Bu proje ile ilgili dncelerimi anlatabilmek, benim iin ok gzel bir duygu. Bu projenin bir paras olduum iin ok mutluyum. 15 gn boyunca 9 farkl ehri gezmek ve farkl yerleri grmek, bana Trkiye hakknda yeni bilgiler retti. Bu proje, bana nemsenmesi gereken deerler olduunu gsterdi. imdiye kadar bilmediim bilgilere sahip oldum ve ok gzel yerler grdm. Yeni arkadalarla tantm, yeni kltrler rendim ve bu lke hakknda bildiklerimin zerine yeni eyler ekledim. Umarm yine byle bir projeye katlma ans bulurum. Bu, Trkeyi renmem iin ok iyi bir frsat olacak.

Bu gezi farkl kltrleri, farkl milletleri ve farkl adetleri bir kpr gibi balad. Bu gezi farkl kltrlere ait olan genleri, tarihi ve gelenei ok zengin olan bir lkede toplad. Bu projede yer almaktan byk bir zevk aldm. Trk milletini ok samimi buldum. ok gzel hatralarla lkeme geri dnyorum ve eminim ki bir gn bu lkeyi yeniden ziyaret edeceim. ok gzel bir tecrbe kazanm oldum ve bunu salayan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanldr. Bu sene beni mutlu ettikleri gibi gelecek sene baka genleri de mutlu edecekler. Bu projeye katkda bulunan herkese ok teekkr ederim.

SLAVSA RADULOVIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 22.12.1993 Sarajevo 28 JUNI Lisesi Elektroteknik Slavsa-Slaja Radulovic slaja6@hotmail.com

72

Almanak_basbakan.indd 72

25.11.2011 18:36:43

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

01.11.1993 Konjic Konjic Lisesi Ekonomi Blm Suana Sakic suana_s@hotmail.com

SUANA SAKIC
Mkemmel bu gezi iin kullanlabilecek en doru kelime. Trkiyenin harika bir lke olduunu dnyorum. Trkiyeye ilk defa geldim ama gzlerimi her kapattmda gezdiimiz yerler aklma geliyor. Buradan zengin hatralar ile ayrlyorum. Bu gzel anlar anlatlmaz yaanr. Bu projenin bir paras olmak gurur vericiydi ve gezdiimiz yerler bende byk izler brakt. Belki bu izleri anlatmaya stanbuldan, Sultanahmet Camiinden ve onun mavi inilerinden balamak en doru karardr. Bunun dnda Afyon Kalesi ve Kapadokya byleyiciydi. Kapadokyadayken kendimi bir masaln iinde hissetim. Program dahilinde gezdiimiz tm ehirler gerekten ok gzeldi. Sadece memnunum demek bence eksik kalr. u anda dnyann en mutlu insan benim. Sylemek istediklerim bir kat zerine yazlmaz nk doru kelimeleri bulamyorum. Bosnaya mutlu bir ekilde dnyorum. Artk rahatlkla Trkiyenin gzelliklerini etrafmdakilere anlatabilirim. Trkiyede yaadm anlarn hayatmda ok byk bir yeri var. Bu gnleri ok zleyeceim.

Bu gezide, Trkiyeyi tandm ve gzelliklerini grdm. Gezdiimiz tarihi eserler byleyiciydi. Bu proje sayesinde farkl kltrler tandm ve farkl lkelerden gelen arkadalar edindim. Bu gezi bittii iin ok zgnm. 9 ayr ehir gezdik ve her ehirde farkl kltrel ve tarihi yerler grdk. Trkiyenin ok zengin bir kltr var. Gezi boyunca ok elendim ve ok ey rendim. Bu projeye katk salayan herkese ok teekkr ederim.

TMUR BARUCIJA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 16.02.1991 Sarajevo Sarajevu Sanat Lisesi Sarajevu Politika Bilimi Fakltesi Timur Baruchija timurba@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

27.05.1992 Cazin Hacettepe niversitesi Fizik Blm Sumeja Kapic ksumeja@yahoo.com Trkiyede ok gzel bir 15 gn geirdim. Trk tarihi ve kltr hakknda birok ey rendim. Bunun yan sra yeni arkadalklar kurdum. Bu projeye katldm iin ok mutluyum. Bize bu frsat sunan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ederim.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

SUMEJA KAPIC

Trkiyede geirdiimiz bu 15 gn kelimelerle anlatmak ok zor. Belki de bizlere sunulan bu mkemmel frsatn ne kadar nemli olduunu henz kavram deiliz. Byle bir gezi unutulamaz. Daha yeni tantmz insanlarla birlikte, gzel Trkiyede edindiimiz yeni tecrbeleri daima kalplerimizde saklayacaz. Byk ihtimalle bir daha beraber vakit geirme frsat bulamayacaz ama en azndan bu gzel anlar her zaman hatrlayacaz. Trkiye kelimelerle anlatlamaz, grp yaamalsnz.

ZAM HAJDAREVIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 07.06.1987 Zenica Pedagoji Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Zaim Hajdarevic zaim-ze@hotmail.com

73

Almanak_basbakan.indd 73

25.11.2011 18:36:47

BOSNA HERSEK

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

20.06.1989 Travnik US CS Zeid Selimovic selimoviczeid@gmail.com

ZEID SELIMOVIC
Buraya gelmeden nce 15 gn boyunca Trkiyede ne yapacamz dnnce pheye dtm baz noktalar vard. Fakat gezi programn, gezeceimiz ehirleri ve nerelerde kalacamz grnce fikrimi deitirmitim. Gezinin sonunda syleyebileceim tek ey; her ey harikayd. Bu projeyi gerekletiren Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr ediyorum. Ve sizlere gerekletireceiniz dier projeler iin en iyi dileklerimi sunuyorum. Byle bir projeye katlmam saladn iin tekrar teekkr ederim.

Bu gezi benim iin ok nemli bir tecrbe oldu. Bu gezi sayesinde Trkiyenin kltrn, tarihini ve milletini daha iyi tanm oldum. Bu gezi araclyla Trkiye hakknda bilmediim eyleri rendim ve Trk tarihini ve kltrn ok ilgin buldum. Birok yeri ziyaret ettim ve hepsinin kendine zg bir hikyesi vard. Bunun yan sra yeni insanlarla da tanm oldum. Bu gezi beklentilerimin tamamn karlad ve umarm Trkiyeye bir daha gelme frsat bulurum.

ZERNA PAJEVIC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 23.12.1988 Mostar Sestara Milosrdnica Meslek Lisesi Kuafr Zerina Pajevic zerinapajevic@hotmail.com

Almanak_basbakan.indd 74

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI 74

25.11.2011 18:36:49

anakkale / 08-09 Temmuz 2011

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

ehitler Abidesi

75

Almanak_basbakan.indd 75

25.11.2011 18:37:07

76

Almanak_basbakan.indd 76

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

57. Piyade Ala ehitli y i


Conk Bayr

25.11.2011 18:37:26

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 77

25.11.2011 18:37:45

77

78

Almanak_basbakan.indd 78

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

l ar Ayna

25.11.2011 18:38:00

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 79

25.11.2011 18:38:13

79

80

Almanak_basbakan.indd 80

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

lik imen i Kales

25.11.2011 18:38:18

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 81

25.11.2011 18:38:29

81

82

Almanak_basbakan.indd 82

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

25.11.2011 18:38:45

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Deniz si Mze

Almanak_basbakan.indd 83

25.11.2011 18:38:49

83

84

Almanak_basbakan.indd 84

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

25.11.2011 18:38:49

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

KOSOVA

Almanak_basbakan.indd 85

25.11.2011 18:38:49

85

KOSOVA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

04.12.1990 Prizren Pritine niversitesi Okul ncesi retmenlik Abdullah Papi abdula1990@hotmail.com

Bar gvercinleri gibi birletik Trkiyenin cennetinde. Rzgrn esintisine kapldm ve gne kalbimi stt. Trkiyenin doasna, tarihi zenginliine, rf ve adetlerine hayran kaldm. Trkiye, her ynyle rnek tekil eden bir lke. Bu projede yer aldm iin kendimi ok ansl hissediyorum. Teekkrler Trkiye.

ABDULLAH PAP
ncelikle bu organizasyonu gerekletiren Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ayn zamanda emei geen herkese en iten teekkrlerimi sunuyorum. Bu organizasyonun gerekletirilmesi, Balkanlardaki genler iin yani bizler iin Trkiyenin tarihini, ayn zamanda tarihin brakt ok deerli kltr mirasn yakndan tanmamz adna ok byk katk salad. Gezi program kapsamnda ziyaret ettiimiz ehirler zenle seilmiti. Gezdiimiz btn ehirlerin ayr bir manevi deeri vard. Benim Trkiyeye ilk geliim deil. Her yl Trkiyeyi ziyarete geliyorum. Buna ramen gittiimiz her yerde ayr bir heyecana kapldm. Gezdiimiz yerlerden beni en ok duygulandran anakkale ehitlii ve Mevlana Trbesi oldu. Dier yerlerde de duygulandm ama bahsettiim bu iki blgenin tarihini daha iyi biliyorum. Dilerim bu proje bu yl olduu gibi gelecek yllarda da devam eder ve btn dnya Trkiye tarihinin ve Trkiyedeki tarihi yerlerin ne kadar nemli olduunu anlar. Sayglarmla.

ALBULENA KRYEZU
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 18.06.1990 Pritine Eitim Fakltesi Arnavua retmeni Albulena Kryeziu kryeziu_albulena@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

02.02.1984 Prizren Pritine niversitesi ngiliz Dili Afrim Kantarxhiu afrim.kantarxhiu@gmail.com

AFRM KANTARXHU
Bu 15 gnlk gezi boyunca, hayatmn en gzel gnlerini geirdim. nk ben Trkiyeye ilk defa geliyorum ve bu gezi sayesinde en ok gitmek istediim anakkaleyi grdm. anakkalede ehitlikleri ziyaret ettiimizde, ok duygusal anlar yaadm. Trkiyenin tarihi yerlerini gezince Trkiyenin tarihinin gerekten ok zengin olduunu anladm. Burada her ne olursa olsun kendi vatanm iin canm vermeye hazr olmam, lkemin kltrn ve tarihini daima korumam gerektiini anladm. anakkalede benim lkemden ehitlerin olmas beni ok duygulandrd. Bu durum Kosova ve Trkiyenin karde olduunun bir dier kantyd. Son olarak bu gezide hayal edemediim birok tarihi yeri ziyaret etme ve bilmediim birok eyi renme frsat buldum. Bizlere bu frsat veren Trkiyeye ve bu projede emei geen herkese sonsuz sayglarm sunuyorum ve teekkr ediyorum. S a y g l a r m la.

Trkiyede ok gzel gnler geirdim ve burada herkes ok samimiydi. Gezi program kapsamnda birok ehir gezdik ama beni en ok etkileyen yer Kapadokya oldu. Kapadokya ok gzel bir yer. Ayrca Trkiyenin kltr ok etkileyiciydi. Kosovann kltryle birbirine ok benziyor. Benim hayatmda bu gezinin her zaman ayr bir yeri olacak ve Trkiyeye tekrar gelmeyi ok isterim.

AMELA BANOVC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 03.08.1993 Prizren Gjimazi Gjon Buzuku Genel Amela Banovci melka_8@hotmail.de

86

Almanak_basbakan.indd 86

25.11.2011 18:38:55

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

17-02-1994 Gjakov Gjimnaz Anila Luzha anila_luzha@hotmail.com

ANLA LUZHA
Bu 15 gn boyunca, hayatmda yaamadm anlar yaadm. Trkiyede her biri ayr gzellikte 9 ehir gezdim. Trkiyeye ilk defa geldim. Bu yzden ziyaret ettiimiz her ehir benim iin ok farklyd. Beni en ok etkileyen ehirler anakkale, stanbul, Nevehir ve Bursa oldu. Kapadokyann o byleyici doal gzellii unutulmazd. Bu proje beni gerekten ok etkiledi. Burada tantm arkadalarmla ok gzel gnler geirdik. Trkiye gezisi hayatmda hi unutmayacam, ok gzel bir tecrbe olarak kalacak.

Bu gezi hakkndaki duygu ve dncelerimi yazmaya kitaplar yetmez. Her ne kadar gittiimiz her ehir ok gzel olsa da beni etkileyen iki yer vard; Dolmabahe Saray ve anakkale. Bu iki yer arasnda fark olsa da benim hatralarmdan ebediyen silinmeyecekler. Dolmabahe Saraynda kendimi sanki uyanmak istemediim bir ryada gibi hissettim. Sanki zaman geri sarmt ve ben gemite yayordum. Ama anakkalede bambaka bir duyguyla yaadm. O yiitlerin kendi vatann korumak iin nasl savatklarn rendike, ok farkl bir duyguya kapldm. Sanki herkes bir kabustan uyanyordu. Sadece gzel iekler dklyor, yerini yeni aacak ieklere brakyordu ve ilkbahar geliyordu.

ARBESA GASH
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: 20-03-1995 Peja Ali Hadri Lisesi letme Ynetimi Dubova E Madhe

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

29.04.1989 Pritine Ekonomi Fakltesi Banka Ve Finans Antigona Aliu antigona.aliu@live.com Trkiyede geirdiim renkli gnler iin herkese teekkr ederim. Burada Trkiyenin kltrn ve tarihini grmek ve renmek beni ok mutlu etti. Bu geziye katldm iin kendimi ok ansl hissediyorum. Ayrca sizleri tandm iin ok mutluyum.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

ANTGONA ALU

Hayatmda geirdiim en zel aylardan biri, bu Temmuz ayyd. Trkiye Eliliinden gelen bu davet benim iin ok zeldi. Trkiyenin kltr ve tarihini, gzel illerini ve halkn yakndan tanmak, grdm btn gzellikler ierisinde en gzeliydi. Trkiyede beni etkileyen eylerden biri de insanlarn ok doal ve misafirperver olmalaryd. Trk halk deerlerine sahip kyor. Bu gezi hayatm boyunca yaptm yolculuklarn en gzeliydi. mit ediyorum ki tekrar greceiz. Sevgilerimle.

ARDAN LUSHTAKU
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 20-01-1992 Skenderaj Hamez Jashari Lisesi Adrian Lushtaku ardiani_d1416@hotmail.com

87

Almanak_basbakan.indd 87

25.11.2011 18:39:00

KOSOVA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

26.03.1989 Gjilan Ekonomi Fakltesi letme Arlind Jonuzi arlind_j@hotmail.com

ARLND JONUZ
Bu yolcuu anlatmak iin ok uzun zaman gerekir. Benim iin nemli olan ey, ilk gnden beri kendimi bir aile ortam ierisinde hissetmemdi. Trkiyenin en nemli yerlerini gezdik ve kltrn, tarihini, rf ve adetlerini rendik. Trkiye, kendi tarihi ile gurur duyuyor. Bu beni ok etkiledi. Burada ok gzel dostluklar kurduk ve ok gzel eyler rendik. Sonunun geldiinin hi farkna varmadk. yle hatralar yaadk ki farkna varmadan bunun da sonuna gelmitik. Unutamayacamz anlar bizimle beraber geliyor. Bu organizasyonu dzenleyenlere teekkrlerimi sunuyorum ve zengin Trk tarihini ve kltrn tanmamz saladnz iin sizlere minnettarm. Bize kar olan saygnzdan dolay ok teekkr ediyorum. Sayglarmla.

Pritine niversitesi rencisi olarak bu programda yer aldm iin kendimi ok ansl hissediyorum. ki hafta ierisinde, 9 ilde birok kltrel mekan dolatk. Gezdiimiz tm ehirlerde Trkiyenin tarihini ve kltrn anladk, tandk. Hayatmda belki hibir zaman yaayamayacam bir tecrbe kazandm. Burada geirdiim zaman ierisinde ok mutluydum. ncelikle bu projenin gerekletirilmesine katkda bulunan herkese teekkr ediyorum. mit ediyorum ki Trkiyedeki genleri de Kosova da arlarz. Her ey iin teekkrler. Sevgilerimle.

BEHAR VELQ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 10.07.1989 Skenderaj Ekonomi Fakltesi Matematik Enformatik Behar Veliqi beharveliqi@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

04-05-1991 Prizren Pritine niversitesi Matematik Enformatik Aysun Esler aysunesler@hotmail.com Dzenlenen bu gzel projede yer aldm iin kendimi ok ansl hissediyorum. Bu yolculuk boyunca Balkanlar ve Avustralyadan gelen genlerle bir araya geldik ve ok iyi dostluklar kurduk. Gezi boyunca bizlere rehberlik, arkadalk eden ve projede emei geen herkese ok teekkr ederim.

AYSUN ESLER

Sze nasl balamalym bilemiyorum. ncelikle bu organizasyondan beni haberdar eden hocama ok teekkr ediyorum. Ne kadar urasam da eminim byle bir ortamda, bu kadar ok genle bir arada olamazdm. Burada geirdiim sre ierisinde otobsmz evim, iindekiler de bir nevi ailem oldu. Bir daha belki bu kadar ksa zamanda, bu kadar gzel yer gremem. Bu duyguyu bize yaatan herkese ok ama ok teekkr ediyorum. Bir gn olur da yolum buralara derse emin olun ki sizleri hatrlayacam. Eminim ki bunlar benim gibi sizin de uzun bir sre kulanzdan gitmeyecek kelimeler olarak kalacak.

BEKM MORNA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 06.09.1988 Drenas Ekonomi Fakltesi Matematik Enformatik Bekim Morina bekkli@hotmail.com

88

Almanak_basbakan.indd 88

25.11.2011 18:39:05

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

25.11.1987 Prizren Pritine niversitesi Matematik Enformatik Beyhan esko beyhan.queen@hotmail.com

Bu yolculuk srasnda ok ey rendim ve rendiim her eyi yerinde yaadm. Trk kltr, tarihi, rf ve adetleri en gzel ekilde muhafaza edilmi. Buna tank olmak beni gerekten ok etkiledi. Katldm bu gezi, bu gne kadar yaadm en gzel anlardan biriydi. Emei geen herkese sonsuz teekkrlerimi sunarm. Sayglarmla.

BEYHAN ESKO
Trkiyeye geldiim ilk gnden beri ok iyi vakit geirdim. Her gn farkl bir ehir grmek ve buralar hakknda yeni eyler renmek beni ok mutlu etti. Gezdiim btn ehirler ok gzeldi ama en ok duygulandm yerlerden biri anakkale oldu. ehitlerimizi ziyaret edip, dualar okuduk. Ayrca Dolmabahe Saray, Mevlana Mzesi ve Kapadokyay grdk ve buralar ok beendim. Benim iin ok gzel bir geziydi. Emei geen herkese ok teekkr ederim. Sayglarmla.

DARDAN CAMAJ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 18.05.1989 Pritine Ekonomi Fakltesi Genel Darhan Camaj lam_1@live.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

17.07.1989 Skenderaj Ekonomi Fakltesi Matematik Enformatik Blerim Rama blerimi_202@hotmal.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

BLERM RAMA

Duygu ve dncelerimi anlatmak iin kk bir kat parasnn yeterli olacan sanmyorum. Birka kelime hereyi aklar m? bilinmez. Balkanlardan gelen btn genler tek kelime ile ayn duygu ve dnceyi paylayor. Bu gezi, kalplerimizde ve zihinlerimizde silinmez bir iz brakt. Trkiyede bizlere deer veriliyor. Bunu yapm olduumuz ziyaretimizle anladk. Daha yakndan bakldnda, Trkiyenin tarihi ve kltr bizimle ortak gemii ve duygular yayor. Bu yolculuk iin herkese teekkrler.

Trkiyede dzenlenen bu programda yer aldm iin kendimi hem ok mutlu hem de ok ansl hissediyorum. nk bu yolculuk boyunca Trkiyenin kltrn ve tarihini rendim. Bu kltrn ve tarihin gnmze kadar nasl korunarak geldiine ahit oldum. Bu yolculuk bende hibir zaman unutamayacam izler brakt. Sayglarmla.

DELLZA SMAJL
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 21-01-1993 Ferizaj Kuvendi I Arberit Lisesi Diellza smajli deza_x@hotmail.com

89

Almanak_basbakan.indd 89

25.11.2011 18:39:10

KOSOVA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

24.10.1986 Prizren Pritine niversitesi Okul ncesi retmenlik Dilek Top top_dilek@hotmail.com

DLEK TOP
Trkiyeye admm ilk atm gn, ok heyecanlydm ve sabrszdm. stanbulda beni ve arkadalarm ok gzel karladlar. Byle bir karlama gerekten beklemiyordum. Burada muhteem bir ryada gibiydim ve bu gzel ryamdan hi ama hi uyanmak istemedim. Trkiyeden ayrlacam iin zlyorum. Hayallerimin ehri olan Nevehir, Kapadokyay ziyaret ettik. Peribacalar muhteemdi, bylendim. Bana ve arkadalarma Trk tarihi ve kltrn renme imkan salayan herkese ok ama ok teekkrler ediyorum. Her ey muhteemdi. Sayglarmla.

Trkiyenin o gzelliklerle dolu ehirleri, insanlarnn scakl beni ok etkiledi. Burada bulunduum bu 15 gn boyunca rendim ki; Trkiye ziyaret edilmesi gereken bir lke. nk ok gzel ehirleri var. zellikle stanbuldaki, Panorama 1453 Fetih Mzesine hayran kaldm ve orada kendimi savan iinde hissetim. Trkiyeyi ziyaret etme frsatm olduu iin ok mutluyum. niversiteyi Trkiyede okumay ok isterim. Herkese teekkrler.

DORUNTNA HYSEN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 09.10.1996 Shtimje Lasgush Poradeci lk Okulu Doruntina Hyseni tina_h12@kosovaks.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

23.08.1993 Dean Vellezerit Frasheri Lisesi Dionis Ramosaj dio_nis_93@hotmal.com

DONS RAMOSAJ

Bu, benim Trkiyeye ilk geliimdi ama byle bir organizasyonda ilk bulunuum deildi. Burada beni artan, Trk halknn yzyllarca sre gelen bu kltrel ve tarihi birikimi, nesilden nesile aktarm olmas ve korumasyd. Trk halk, alma azmi, gelenek ve greneklerine ball ile btn bu esiz tarih ve kltr kalntlarn korumu, sahip km ve gelecek nesillere aktarmak iin yol amtr. Benim bu hayat anlamama sebep olan ey; bir eyi elde etmek iin ok almak ve gnll olmak gerektiidir. Biliyorum ki Trk milleti btn bu deerlere zaten sahip. Sizlere ok teekkr ediyorum ve sizi hibir zaman unutmayacam sylemek istiyorum. Teekkrler Trkiye.

Bu proje sayesinde eskiden beri hayal ettiim bir ryam gerek oldu. Trkiyeyi ziyaret etmek benim iin ok byk bir anst. Burada farkl kltrlerden ve farkl lkelerden gelen arkadalar edindik. Hem kendi lkemden hem de Balkanlarn farkl yerlerinden gelen genlerle mkemmel bir arkada gurubu kurduk. Gezi boyunca bizlerle beraber olan ve hayatmzda bizim iin faydal olacan dndkleri eyleri bizlerle paylaan herkese teekkr ederim. Burada ok ehir gezdik, Trkiyenin tarihini, kltrn tandk. Trkiyeden ok mutlu ve memnun ayrlyoruz.

DRLON LAJ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 30.05.1991 Peje Ekonomi Fakltesi Ekonomi Blm Drilon Laji dr.lajci@hotmail.com

90

Almanak_basbakan.indd 90

25.11.2011 18:39:15

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

13.05.1994 Prizren GjonBuzuku Lisesi Fen Blm Elif Oreka elif.o@live.com

Buraya neler yazacam ok dndm ama yazmaya kalksam, katlar az gelir. Hayatmn en gzel gnlerini Trkiyede yaadm. Burada sonsuza kadar devam etmesini dilediim dostluklar kurdum. Herkese sonsuz teekkrler.

ELF OREKA
ncelikle bu eitici ve gzel geziye dahil olduum iin kendimi ok ansl hissettiimi belirtmem gerekir. Daha nce birka defa Trkiye ye gelmi ve birok tarihi ve kltrel yerleri gezmitim. Fakat bu kadar kapsaml bir gezide daha nce yer almamtm. Dzenlenecek olan bu tarih ve kltr gezisine katlacam snf retmenimden renmitim. ok heyecanlydm ve geziyi sabrszlkla bekliyordum. Fakat iimde iki hafta boyunca sklacam korkusu da yok deildi. Gezi gn gelmiti ve daha ilk gnden bir sr arkada edindim. Sklmak korkusunun yerini elence ve yeni bilgiler ald. Bu gezi sayesinde Trk kltrn, tarihini ve gzelliklerini yakndan grme imkan buldum. Gezdiimiz her yer bende farkl bir heyecan, farkl bir duygu uyandrd. Byle bir ans bir daha elime geer mi bilemem ama hayatmn en gzel, en anlaml iki haftasn burada yaadm. Bundan dolay Trkiye Cumhuriyetine, ben ve arkadalarm teekkr ve minnet borluyuz. Her konuda olduu gibi bu konuda da Trkiye ne kadar baaral, gl ve zel olduunu bir kez daha gsterdi. Umarm ki farkl milletler ve kltrler arasnda barn salanmasnda katkda bulunacak bu tr projeler srekli devam eder. Her ey iin teekkrler Trkiye.

ENDER AL
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 11.09.1993 Pritine Sami Frari Fen Ender Ali ender-@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

05-09-1991 Prizren Pritine niversitesi Okul ncesi gretmenlik Elmedina Arapi angel_117@hotmail.com

Trkiyede yaadklarm anlatmaya kelimeler yetmez. Bu 15 gn benim iin ok anlamlyd. nk Trkiye hakknda yeni bilgiler edindim ve burada ok elenceli vakit geirdim. Benim iin zel bir ehir yok nk her ehrin kendine zg gzellii vard. Benim iin duygusal bir geziydi ve bu yaadklarm her zaman hatra defterimde yer alacak. Son olarak Trkiyenin kltr ve tarihini renmemiz iin bizlere bu frsat tanyan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr ederim. Teekkrler Trkiye.

ELMEDNA ARAP ENGJELLUSHE LATF


Bu gezi hakknda yazacak ok ey var aslnda. Ama heyecanm ve neemi anlatabileceim bir ka cmle buldum. Dnya harikalarnn yer ald bir lkede, 15 gn sren muhteem bir gezi gerekletirdim. Duygularm st dzeye tayan anlar, gzlerimin nnden geen fotoraflar oldu. Bu geziyi unutulmaz klan heyecanlar yaadm. yle yerler grdm ki, kafamda oluan fotoraflar, hibir zaman silinmeyecek izler brakt. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 28-05-1994 Mitrovica Frang Bardhi Lisesi Engjellushe Latifi engji.7@hotmail.com

91

Almanak_basbakan.indd 91

25.11.2011 18:39:19

KOSOVA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

17/08/1988 Prizren Pritine niversitesi Matematik Enformatik Erman Cibo ermancibo@gmail.com

ERMAN CBO
Kosovada yayor olmama ramen Trkiyeyi vatanm olarak gryorum. Trk televizyon kanallarn izliyor, okuduumuz okullarda Trke ders kitaplaryla eitim gryoruz. Trkiyeyi ok seviyorum. uan ise Trkiyede olduum iin ok mutluyum. Daha nce Trkiyenin birka ehrine gelmitim ama bu organizasyonla gezdiim ehirlere belki de asla gelemezdim. zellikle anakkalenin bende yeri ayrdr. Biz Kosovada anakkalenin kurtulu yldnm iin kutlamalar ve ehitleri anma gn dzenliyoruz. imdi anakkaleyi grm bir insanm ve bundan dolay ok mutluyum. Osmanl torunu olarak Osmanlnn yaad, byd ve dnyaya hkmettii yerleri grmek beni ok ama ok mutlu etti ve onurlandrd. Bu gezi bana ok ey katt. Konya, stanbul, Afyon, Bilecik, Kapadokya, Edirne gerekten ok gzeldi. Bu ehirlerden ok etkilendim. Trkiyeye ok teekkr ediyorum. Trkiyeyi ok seviyorum.

lk olarak Balkanlar ve Avustralyada yaayan genlerin, Trkiyenin kltr ve tarihini bilmeleri ve renmelerinin, Trkiye asndan ok nemli olduunu vurgulamak istiyorum. Ayn zamanda bu projeye katlan herkes ok anslyd. nk Trkiye gibi bir lkeyi ziyaret etmek, gerekten gurur verici bir olay. Burada birbirini hi tanmayan genlerin, birbirleri ile arkada olmalar, baz eyleri paylamalar ve yaamalar byk nem tamakta. Ben bir Trk olarak Trkiyenin kltr ve tarihini az da olsa televizyon, kitaplar, internet, vs. araclyla biliyordum. Ama burada rendim ki, Trkiyeyi yaamak, hissetmek, dokunmak ve kendi gzlerimle grmek ok farkl bir duyduydu. Bu tarihi ve kltr byle bir proje ile renmek, ileride ocuklarma belki de torunlarma anlatacam bir duyduydu. Bu projeyi dzenleyen tm yetkililere teekkr ederim.

FAHR MORNA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 06.10.1994 Mamua Atatrk Lisesi Fen Fahri Morina fahri_morina@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: 21-05-1994 Gjakov ehir: ermiragojani@hotmail.com Mail: Trkiyeyi ziyaret etme, bu deerli kltr ve tarihi renme imkan bulduum iin kendimi ok mutlu ve ansl hissediyorum. Trkiyeye gelme frsat ilk kez elime geti. Ve gezip grdmz tm yerler beni mest etti. Bana bu frsat sunan herkese ok teekkr ediyorum.

ERMRA GOJAN

Bu gezide Trkiyenin kltrel ve tarihi yerlerini gezdik. Gezi boyunca ok ilgin yerler grdm ve burada ok gzel zaman geirdim. Benim en ok beendiim yer Kapadokyayd. Burada grdm her ey ben de silinmeyecek izler brakt. Proje boyunca yanmzda olan herkes ok samimiydi. Emei geen herkese teekkr ederim.

FATON AHMET
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 12.03.1994 Kizhnic Sami Frari Lisesi Faton Ahmeti faton.a@zbavitu.net

92

Almanak_basbakan.indd 92

25.11.2011 18:39:24

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

31.08.1989 Fush Kosove Ekonomi Fakltesi Ekonomi Blm Fidan Mani mani_fidan@hotmail.com

FDAN MAN
Bu gezi, hayatmda yaadm ok zel bir tecrbe oldu. Hem kendi lkemden hem de dier lkelerden gelen genlerle beraber ziyaret ettiimiz btn ehirler mkemmel tesiydi. Bu tarihi dokunun bu zamana kadar korunmasna, Trkiyenin rf ve adetlerine zellikle de misafirperverliine hayran kaldm. Bizlere gsterilen misafirperverlik, bana bu lkenin ne kadar deerli olduunu retti. Teekkrler Trkiye. Sevgilerimle.

Trkiyeyi gezmek benim iin ok byk bir mutluluktu. nk burada mkemmel yerler grdm. Trkiye hakknda kitaplarda okuduum eyleri belki hibir zaman grme ansm olmazd. Kendimi ok ansl hissediyorum. nk Trkiyenin gzelliine hayran kaldm. Bu yolculuk hayatmn en gzel yolculuuydu ve kalbimde nemli bir yer edindi. Trkiyenin birok yeri beni etkiledi. yle ki her gezdiimiz yerin ayr bir gzellii, tarihi ve kltr vard. Trk halknn misafirperverlii ve kltr her adan etkileyiciydi. Ksacas her ey mkemmel tesiydi. Her ey iin teekkrler.

FLORNA KRASNQ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 05.01.1992 Kaqanik i vjeter Vellezerit Qaka Feriz PTT - Postahane Telekomunikasyon Florina Krasniqi florinakrasniqi15@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

23.12.1992 Gjilan Sami Frari Lisesi Sosyal Bilimler Flamur Junuzi flamuur.v@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

FLAMUR JUNUZ

ncelikle bu geziye katldm iin ok mutluyum. Trk tarihini ve kltrn yakndan tanmak, grmek ve o duygular yaayabilmek gerekten bambakayd. nallah tm dnyadaki kardelerimiz bir gn bu duyguyu yaar. Ve herkes Trk tarihinin ne kadar nemli olduunu ve bu tarihin altn harflerle yazldn anlar. Ne Mutlu Trkm Diyene.

Bu gezi sayesinde Trkiyenin kltrn ve tarihini yakndan tanma frsat buldum. Burada farkl kltrlerden gelen genlerle samimi arkadalklar kurdum. Bu gezinin bir paras olduum iin ok mutluyum. Yaanlan duygular, dostluklar, arkadalklar, paylamlar her eyden daha nemliydi. Her ey iin teekkrler.

GKHAN SPR
Doum Tarihi: 16.03.1994 Prizren ehir: mer Prizreni Ekonomi Meslek Okul: Lisesi Banka ve Sigortaclk Blm: Gkhan spiri Facebook: gok_star01@live.de Mail:

93

Almanak_basbakan.indd 93

25.11.2011 18:39:29

KOSOVA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

20.10.1987 Pritine Tp Fakltesi Di Hekimlii Granit Cukaj granizell@hotmail.com

Ben, bu gezi sayesinde hayatmn en gzel anlarn yaadm. Bu proje ile Trkiyenin kltrn ve tarihini yakndan tanma frsat buldum. 15 gn sren gezi boyunca farkl tarihe ve kltrlere sahip 9 ehir gezdik. Benim iin nemli olan bu deneyimi yaadm iin ok mutluyum. Teekkrler Trkiye.

GRANT CUKAJ
Byle bir projede yer aldm iin ok memnunum. Kendi adma syleyebilirim ki; hayatmda belki de hi bir zaman yaayamayacam tecrbeleri burada yaadmn farkna vardm. Bu gezi sayesinde yeni arkadalklar kurdum. Farkl lkelerden gelen arkadalarmn kltrlerini tandm. Bu da benim iin byk bir nem tayor. Ben bu gezi araclyla kitaplarda okuyup, televizyonda izlediklerimi yerinde grdm ve bu da bana ok farkl bir duygu yaatt. Trkiyeye bize bu frsat sunduu iin teekkr ediyor ve hayatmza yeni bir tecrbe katt iin de sayglarm sunuyorum. Ve mit ediyorum ki Trkiyeye tekrar gelirim.

HANA BYC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 07.08.1991 Gjakova Filoloji Fakltesi Alman Dili ve Edebiyat Hana Byci hanabyci@gmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

28-11-1987 Mamusa Pritine niversitesi Snf retmenlii Hakan Morina sessizgemi_h@hotmail.com Bu projeye katlmak, hayatmn en gzel tecrbelerinden biriydi. Trkiyede yaadklarm hibir zaman unutamayacam. Trk kardelerime, bizlere bu gzel tecrbeyi yaama frsat tandklar iin teekkr ederim. Trkiyeye tekrar gelmeyi mit ediyorum. nk Trk tarihi ve kltr beni ok etkiledi.

HAKAN MORNA
ncelikle Balkanlar ve Avustralyada Yaayan Genlerin Trkiyedeki Kltr ve Tarih Bulumas projesine katldm iin kendimi ok ansl hissediyorum. Bu gezide farkl lkelerden gelen arkadalar edindik. Gezimize stanbuldan baladk. stanbulda, iirlere konu olan Sleymaniye Camiine girdiimizde bir anda tylerim rperdi ve o muhteem eserin bysne kapldm. Daha sonraki gnlerde srasyla Edirne, anakkale ve Bursay gezdik. anakkalede izlediimiz tiyatro oyununda gzyalarma hakim olamadm ve o an kendimi savan iinde hissettim. anakkalede, ehitlikleri gezerken, vatan ve bayrak uruna canlarn feda eden askerlerimiz, gzlerimin nnde canland ve bu topraklarn her karnn ehit kanyla yorulduunu iimde hissettim. 250.000 ehidin bu topraklarda yattn dnmek, bu topraklarn ne kadar deerli ve kutsal olduunu anlamak benim iin tarif edilemez bir duyguydu. anakkaleye her yl, her ay, her gn gelebilirim. Gezdiimiz her yer ok gzel ve ok nemliydi. Sayglarmla.

HANA CUKAJ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 17.11.1987 Pritine Tp Fakltesi Di Hekimlii Hana Cukaj hana_y720@hotmail.com

94

Almanak_basbakan.indd 94

25.11.2011 18:39:34

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

21/05/1990 Prizren Pritine niversitesi Snf retmenlii Hicran Gavaz hicran_gavaz@hotmail.com

HCRAN GAVAZ
Bu projenin dzenleneceini, niversitedeki hocam sayesinde rendim ve katlmak iin bavurdum. Bata bu organizasyon hakknda hibir bilgim yoktu. yi ki bu geziye katlmm. Trkiyede asla unutamayacam gnler yaadm ve yeni arkadalklar kurdum. uan nerden nereye diye dnyorum. 15 gn nce kendi lkemdeyken, Trkiyeyi televizyondan izliyordum. uan Trkiyedeyim. Proje kapsamnda dnya ehri stanbul, Edirne, Konya, dnya harikas Nevehir, Bilecik, Afyon ve kahraman anakkaleyi gezip, grdm. Trkiyeye geldiim iin kendimi ok ansl hissediyorum ve ok mutluyum. Herkese teekkr ediyorum. Y K VARSIN TRKYE.

Dorusunu sylemek gerekirse bu gezinin bir tatil olacan dnmtm. lk nce kendimi biraz kt hissettim. Ama daha sonra tarihten nefret eden biri olarak ondan zevk almaya baladm. Hayatmn en gzel gnlerini burada geirdim. Bu tarihi ve kltrel gezinin hibir ann unutmayacam. Burada tantm herkesi ok sevdim ve herkesin bende ayr bir yeri var. Gezdiimiz yerler arasnda en ok Nevehir, Kapadokyay sevdim. Burada yaadm her ey bana ayr bir zevk verdi ve farkl duygular yaatt. Duygusal ve pozitif bir insan olarak herkesle ok hzl ve iyi iletiim kurdum. En ok Dolmabahe Saraynda Atamzn ay-yldzl yatak odasnda duygulandm. Orada tylerim diken diken oldu. Ayrca stiklal Marnn okunduu her an benim iin gurur verici ve duygusald. Trkiyeye geldiim iin ok mutluyum. Yine olsa yine gelirim. Ayrca belirtmek isterim ki bu gezi bana ayr bir deneyim kazandrd. Trkiyede okumay artk daha da ok istiyorum. Son olarak; sizi ok seviyorum. Her ey mkemmeldi.

JALE ERF
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 08.08.1994 Gilan Zenel Hajdini Lisesi Fen Blm Jale erif jale.s@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

23.01.1987 Prizren Pritine niversitesi Matematik Enformatik brahim Yeta ibrahimyeta@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

BRAHM YETA
Trkiyeye ilk geldiimde iimde kk de olsa bir heyecan vard. nk bana yaklak olarak 500 kii olacamz sylediler. Ben 3 yl nce bu muhteem yerleri gezdiimde kendime unu sormutum; Acaba bir kez daha bu gzelim yerleri grebilecek miyim?. Bu proje sayesinde 3 yl sonra tekrar ayn duygular yaadm. Gezdiimiz her yerde farkl eyler hissettim. Tylerim diken diken oluyordu. Osmanly sevdiim ve tarihine sayg duyduum iin her gittiim yere doyarcasna bakyordum. Benim iin rya gibi bir geziydi. Bana tekrar ayn duygular yaattklar iin Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ederim. Sayglarmla, teekkrler Trkiye.

Bu projede yer aldm iin ve Trkiyeyi ziyaret etme frsat bulduum iin kendimi ayrcalkl hissediyorum. Beraber geirdiimiz iki haftalk gezi program, ok farkl ve mkemmeldi. Bu lkenin kltrn renmek ve ilgin tecrbeler edinmek ok gzeldi. Dolu dolu bir program olmasna ramen gnler ok abuk geti. Bu gezi sayesinde ziyaret ettiimiz illerin kltrn tanma frsat bulduk. mit ediyorum ki bu tr program ve projelere gelecekte daha fazla gen katlr ve bu genlere lkenin kltr, rf ve adetlerini tanma frsat sunulur. Ziyaret ettiimiz her yer ok ilgimi ekti fakat aralarnda beni en ok etkileyen yer gzel stanbuldaki Panorama 1453 Fetih Mzesi oldu. Herkese teekkrler.

KUSHTRM GASH
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 12.02.1990 Skenderaj Ekonomi Fakltesi Matematik Enformatik Kushtrim Gashi kusha_trimi_16@hotmail.com

95

Almanak_basbakan.indd 95

25.11.2011 18:39:39

KOSOVA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

30.10.1993 Burim Haxhi Zeka Lisesi Kushtrim Pacaj kushtrim-pacaj@hotmail.com

KUSHTRM PACAJ
Trkiye yolculuu hayatmn en zel ve gzel ans oldu. Bu gezi sayesinde, bizlere Trkiyenin kltr ve tarihini tanma ans sunuldu. Gezdiimiz btn iller ok gzeldi. Gezi boyunca beni olduka etkileyen mekanlar oldu. Bunlardan biri olan stanbuldaki Panorama 1453 Fetih Mzesi, insana gerekilik hissini kazandryor. Truva ise gnmzn kaybetmi olduu 9 medeniyetten biri. Kapadokyadaki doal gzellikler kelimeleri kifayetsiz brakyor. Bana bu gzel duygular yaama frsat sunan herkese teekkr ederim

Bu gezinin bir paras olduum iin ok mutlu ve anslym. Trkiye ok eski bir tarihe ve zengin bir kltre sahip. Ben bu tarihi ve kltr tanma ansn buldum ve bu gzelliklere hayran kaldm. Bu gezi benim bak am geniletti ve hayatmda ok nemli bir yer ald. Trk halkn bize kltrn ve deerlerini en iyi ekilde tanttklar iin kutluyorum. Bize bu frsat sunduklar iin organizasyonda emei geen herkese kalpten teekkrlerimi sunuyorum. Hayatmn en iyi tecrbesi olduuna inanyor ve minnet duyuyorum. Hepinizi kucaklyorum. Sevgilerimle.

LAVDE ABAZ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 18.11.1988 Shtime Filozofi, Psikoloji Fakltesi Pedagogji Lavdie Abazi funky.didi@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

26.08.1991 Ferizaj Elena Gjika Ferizaj Tp Blm Labeat Mustafa labb-@msn.com

LABEAT MUSTAFA

Trkiyeyi daha nce de ziyaret etmitim. Fakat dzenlenen bu proje, duygusal anlamda beni gerekten etkiledi. nk Trkiyenin kltrn, tarihini, rf ve adetlerini daha yakndan tanma frsat buldum. Gezdiimiz tm illerde yle gzellikler grdm ki bu bana byk bir ego ve motivasyon kayna oldu. Bu gzellikler, benim bu lkeye olan ilgimin artmasn salad. Bu organizasyonda yer aldm iin kendimi ok mutlu ve zel hissediyorum. Bunu kelimelerle anlatamam. nanyor ve mit ediyorum ki bu lkenin zengin tarih, kltr, rf ve adetleri, ayrca motivasyonu benim Trkiye ziyaretlerimin devam etmesini salayacak. Kelimelerimi yle sonlandrmak istiyorum. Bu gezi ok zel bir hatra olarak beynime kaznd.

Trkiyede geirdiim bu 15 gn benim iin ok nemli. Burada ok gzel yerler grdm ve kendimi ok iyi hissettim. Gezinin en ok sevdiim ksm Nevehir gezisiydi. nk grubumuzun ismi Kapadokyayd. Bu gezi sayesinde ok gzel arkadalklar kurdum. Teekkrler Trkiye.

LEJLA KRASNQ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 12.08.1989 Pritine Tp Fakltesi Genel Tp Lejla Krasniqi llejlla.krasniqi@live.com

96

Almanak_basbakan.indd 96

25.11.2011 18:39:43

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

17.08.1988 Pritine Filozofi, Psikoloji Fakltesi Psikoloji Lumturie Koka lumturie_koka@hotmail.com

LUMTURE KOKA
Trkiyeyi ziyaret etmek, hayallerimden biriydi. Bu program sayesinde hayallerim gerek oldu. Bu ziyaret bana Balkanlar ve Avustralyadan gelen dier genlerle tanma ve kaynama frsat sundu. Sosyalleme imknmz arttrd. Bir atasz derki Deneyim grdnz sanattr. Bu sze dayanarak unu syleyebilirim ki; ryalarm gerek oldu ve Trkiyenin gzel illerini ziyaret etme frsat buldum. Son olarak, ryalarm gerekletiren bu gezi ve Trkiyede geirdiim sre boyunca biriktirdiim gzel hatralar iin teekkr ederim.

Genlik Hizmetler Dairesi Bakanl sayesinde her zaman hayal edip de gerekletiremediim hayalime kavutum. Trkiye beni yanltmad ve bizlere sahip kt. ok gururlu ve mutluyum. Bu gezi sayesinde o gzel stanbulu, Mevlanay ve Kapadokyay grdm. Ama en nemlisi anakkalede, 57. Piyade Alayn ziyaret etmek beni ok duygulandrd. nk Trkiyenin asl kahramanlar orada yatan ehitler. ehitliklerde tylerim diken diken oldu. Umarm bu organizasyon Balkanlardaki lkelerin Trkiyeye olan bak asn deitirir ve Trk milletini gpta ederek anarlar. Projede emei geen herkese ve bu projeden haberdar olmam salayan niversitedeki hocama teekkr ediyorum.

METN TOPALL
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 04-03-1986 Prizren Pritine niversitesi Matematik Enformatik Metin Topalli met_buffi@hotmail.com

Doum Tarihi: 05.12.1992 Prizren ehir: Lucano Motron Tp Meslek Okul: Lisesi Genel Tp Blm: Merve Drangoy Facebook: merve_f_105@hotmail.com Mail:

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

MERVE DRANGOY
Bu gezide bulunduum iin kendimi ok ansl hissediyorum. Bu gezi sayesinde Trk kltrn ve tarihini daha yakndan tanma frsat buldum. Batan sona kadar muhteem bir gezi geirdim. Bu 15 gnlk program ieriinde gerek arkadalk ynnden gerekse Trk kltr ve tarihi ynnden kendi geliimim adna ok faydal eyler yaadm. Bu gezi hayatma yeni bir renk katt diyebilirim. stanbul, anakkale ve Kapadokya en ok ilgimi eken yerler oldu. Buralarda grdklerim, yaadklarm ve rendiklerim hayatmda iz brakan anlarm olacak ve her zaman kalacak. Trkiyeye beni ve arkadalarm byle bir projeye dahil ettikleri ve bizlere unutulmaz anlar yaattklar iin ok teekkr ederim.

Her balangcn bir sonu olduu gibi bu gezinin de sonuna geldik. yle bir son ki uzun bir sre unutulamayacak. Burada bulunduum sre iinde Trkiyenin tarihini, kltrn, rf ve detlerini tanma frsat buldum. Btn yaananlarn ardndan, yine bir sonla karlatk ve ayrlklar zordur. Trkiyeye yabanc gibi geldik fakat buradan karde gibi ayrlyoruz. Bu projeyi dzenleyen yetkililere teekkr ediyorum ve bu sre iinde bizlere arkadalk eden herkesi saygyla selamlyorum. Sayglarmla.

MNR BEGAJ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 10.01.1987 Pritine Tp Fakltesi Genel Tp Minir Begaj nini_255@hotmail.com

97

Almanak_basbakan.indd 97

25.11.2011 18:39:48

KOSOVA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

02.03.1988 Prizren FAMA niversitesi Genel Hukuk Musa Kantarxhiu musa_-k@hotmail.com

MUSA KANTARXHU
ncelikle bizlere bu frsat sunan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr etmek isterim. Bugne kadar geen sre ierisinde ok gzel gnler geirdiimi ve ok mutlu olduumu sylemem gerek. Bu gezi sayesinde belki de hayatm boyunca gidemeyeceim yerlere gitmek ve yeni arkadalar tanmak nasip oldu. Bundan dolay ok mutlu olduumu syleyebilirim. Gezi sresince unutamayacam baz gzel duygulara sahip oldum. ok gzel yerler gezdim ve nemli bilgiler edindim. Beendiim ok yer oldu. Ama benim iin en nemli yerlerden biri de anakkaleydi. Orada Kurtulu Sava ile ilgili nemli bilgilere sahip oldum. 250.000 askerin hayatn kaybettiini renmek beni ok duygulandrd. anakkalede savaan askerlerin, bu kadar olumsuzlua ramen yine de bu topraklar dmana vermemeleri, canla bala savamalar ve kazanmalar ok duygusal bir hikaye. Ayrca memleketimden gelen askerlerin de burada ehit dtklerini rendim. Herkese ok teekkrler. Sayglarmla

Trkiyeye geldiim ilk gn ok heyecanlydm. Bizleri nelerin beklediini bilmiyordum. stanbulda gllerle karlandk. Bu durum bizi ok gururlandrd ve mutlu etti. Bu projeye katldm iin kendimi ok ansl hissediyorum. Dnyann birok yerinde yaayan kardelerimizin hayal ettii, grmeye can att yerleri, ok iyi imkanlarla gezdik, grdk. Trkiyede geirdiim bu 15 gn bir rya gibiydi ve bu ryann bitmesini istemiyordum. Yllardr televizyonlardan izlediimiz, etrafmzdaki insanlarn anlatt kadarn bildiimiz yerleri bizzat grmek bizleri olduka duygulandrd ve mutlu etti. uanki duygu ve dncelerimi anlatamam. Anlatlmaz yaanr bir duygu. Tek dileim Trkiyeye bir kez daha gelmek.

MNEVER TORBAN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 03.07.1989 Prizren Pritine niversitesi Matematik Enformatik Mnever Torban munevertorban@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

09.08.1990 Mitrovica Ekonomi Fakltesi Siyaset Bilimi Musa Preteni musa_preteni@live.com

MUSA PRETEN
Trkiye tarihi ve kltrel adan zengin bir medeniyete sahip. Trkiyeyi ziyaret etmek, kltr ve byk bir tarihi grmek demektir. Bunun temelinde yatan medeniyetin yollar yzyllarca Trkiyeden gemitir. Ben Trkiye hakknda ok fazla kitap okudum fakat eksik olan tek ey bu yerlerin ve antlarn ruhuydu. Trkiyenin organize etmi olduu bu genlik projesinde yer aldm iin ok anslym. Bu tarihi ve kltr renmem, Trkiyeye dair ryalarmn gerek olmasn salad. Tm bu gezi sresince, gemite yaanan btn olaylar sanki o anda yayormuum gibi hissettim. Beni tarihin derinliklerine gtren iki anm anlatmak istiyorum. Truva ziyareti srasnda rehberin nl Truva Savan anlatmasyla kendimi o an Akilin yerinde hissettim. Daha sonra anakkale ziyaretinde ulu nder Atatrkle ilgili anlatmlar beni ok etkiledi ve dnya tarihindeki en byk general olan Atatrkn bast topraklarda bulunmak beni ansl kld. Dnyann en yeni lkesinden gelen bir eli olarak Trkiyeye bize bu lkeyi tanma frsat sunduklar iin kalbimin derinliklerinden teekkr ediyorum. Bu gn Trkiyenin tarihi ve kltr ile ilgili ok ey biliyorum. Eminim Kosova ve Trkiyenin el ele bir gelecei olacaktr. Teekkrler Trkiye.

Kendimi ok ansl hissediyorum. nk Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlnn dzenlemi olduu bu programda yer aldm. Bu proje bana stanbul, Edirne, anakkale ve dier yerler gibi Trkiyenin en gzel illerini grme frsat sundu. yle ki her ehrin kendine has zel bir tarihi ve gemii var. Bu yolculuk benim iin nemli bir deneyimdi. Bu proje bana Trkiyenin tarihini, kltrn, Trk toplumunun rf ve adetlerini tanma ans sundu. Projenin bana katt dier bir ey de farkl lkelerden gelen, farkl kltrleri olan genlerle arkadalklar kurmamd. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna tekrar teekkr ederim ve bu gzel tecrbeyi kazanmam saladklar iin sonsuz minnetimi sunarm. Bu gezi hayatm etkileyecek en iyi hatrayd.

NAFJE SHABAN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 26.06.1993 Vushtrri Gjmnaz Eqrem Qabej Natyror Nafije Shabani fina_sh13@hotmail.com

98

Almanak_basbakan.indd 98

25.11.2011 18:39:54

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

29-03-1990 Prizren Pritine niversitesi Matematik Enformatik n_kulici@hotmail.com

NEHAD KULC
Ne diyebilirim ki Bu duygular yaamak bambaka bir deneyim. 15 gn boyunca, 9 ehri gezdiim iin ok gururluyum. Ayasofya mkemmeldi. slam ve Hristiyanlk dinini bir arada grmek mkemmel bir olayd. Bana, Panorama 1453 Fetih Mzesi, Sultanahmet Camii, Selimiye Camii gibi tarihi ve kltrel adan nemli mekanlar grme ans veren Trkiye Cumhuriyetine teekkr ederim. anakkale, Bursa, Afyon ve Konya da mkemmel ve zengin tarihe sahip ehirlerdi. Ama benim en ok etkilendiim ehir Nevehirdi. Kapadokya, gzel manzarasyla ve tatan evleriyle ok etkileyiciydi. Bu etkinlii dzenleyenlere tekrar teekkr ederim ve inanyorum ki Trkiyeyi bir daha ziyaret edeceim.

Trkiye Aslnda dilini, kltrn ok iyi bildiim ancak bir trl gelip gremediim gzel ve byk lke Seni grmek, hissetmek ne gzel. Her yerin mi gzel olur? stanbul, anakkale, Nevehir Dou ile baty balayan ihtiaml lke, en byk zaferlerinin birini (18 Mart, anakkale Zaferi) benim doum gnmde yaayan lke yi ki varsn. Kosovadan sana selam ve sevgi getirdim. Senin selam ve sevgini de Kosovaya gtreceim. Tekrar geleceim. Hoa kal Trkiye.

NORA CECELA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 18.03.1990 Vushtrri Pritine niversitesi Ekonomi-Trk Dili Nora Cecelia noky@hotmail.co.uk

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

03.08.1993 Pritine Sami Frari Lisesi Fen Blm Nida Shahini nidap.x@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

NDA SHAHN

Trkiyenin her biri birbirinden etkileyici illerini gezmek beni ok mutlu etti. Yolculuum sresince sadece hayal edebileceim yerleri gezdim ve grdm. yle gzel anlar yaadm ve yle etkileyici yerler grdm ki, sanki ryalar alemine gitmitim. ans bana gld. nk Trkiyenin en gzel ehirlerini grme ve yaama frsat buldum. Bu ansn bana tekrar glmesini mit ediyorum. Teekkrler.

Dorusunu sylemek gerekirse, bu projenin bu kadar kltr, tarih ve gzellik dolu olabileceini dnmyordum. Gittiimiz baz yerleri daha nce grm olsam da, o kadar heyecanlandm ve buralar hakknda o kadar ok ey rendim ki bu kda neler sdracam ardm. Dier lkelerden gelen arkadalarla, kardelerimizle tanmak da ayr bir duyguydu. Benim iin inanlmaz, paha biilemez ve bir o kadar da muhteem bir deneyim oldu. Emei geen herkese teekkrlerimi sunmak isterim.

NUH UKA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 07.01.1994 Sllatin e madhe Hivzi Sulejmani Lisesi Bankaclk Nuhi Uka lumi_-33@hotmail.com

99

Almanak_basbakan.indd 99

25.11.2011 18:39:58

KOSOVA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

25.05.1993 Prizren Gjon Buzuku Lisesi Fen Blm Orhan abani orki_pz@hotmail.com

ORHAN ABAN
ncelikle, bu gezinin dzenlenmesinde emei geen herkese teekkrlerimi iletmek isterim. Bu gne kadar geirdiim en gzel gnlerdi. nk bu benim Trkiyeye ilk geliim. Bu gezi, farkl lkelerden gelen birok yeni arkada edinmemi salad. Gezdiim yerler beni ok etkiledi ve en ok anakkale ehitliinde duygulandm. Burada, ok ey rendim ve kitaplardan okuduklarm grmenin tamamen farkl bir duygu olduunu anladm. Bu gezide yer aldm iin kendimi ok ansl hissediyorum. Trkiyeyi gezmek, anakkale, stanbul, Edirne ve Bursay grmek, anlamak ok gzeldi. Ksacas, Trkiyeyi bir baka lkede renmeye almak yerine Trkiyeyi gezip, hissetmek benim iin mkemmel bir duyguydu. Sayglarmla.

15 gn sren Trkiye gezisi, benim iin tarihi ve kltrel adan ok gzel bir tecrbe oldu. Karde lke olan Trkiyeyi ziyaret etmek unutulmayacak bir duyguydu. Bu 15 gnde Trkiyenin tarihi ve kltrn rendik. Bunu stanbul, Ankara, anakkale, Edirne ve Bursa gibi ehirleri ziyaret ederek gerekletirdik. Gezdiimiz tm ehirler ok gzeldi ama beni en fazla etkinleyken ehir stanbul oldu. nk oradaki camiler, parklar ve manzaralar ok gzeldi ve beni ok etkiledi. Tek kelimeyle Trkiye beni ok etkiledi.

PETRT EMN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 15-05-1993 Viti Gjimnazi Kuvendi i Lezhes Matematik Enformatik Petrit Emini petrit-emini@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

07.03.1994 Pritine Sami Frari Lisesi Fen blm Ozan ark ozann.10@hotmail.com

OZAN ARIKI

Trkiyenin tarihini renmek, doal gzelliklerini tanmak benim hayata daha olgun bir tavrla bakmam ve hayata daha iyi bir ekilde hazrlanmam salad. 04-18 Temmuz 2011 tarihleri hayatmda ok nemli bir yer edindi. 21 yandaki bir insan olarak hayatmdaki boluklar, bu gzel yerleri gezip grerek doldurdum. Bu yolculuk benim hayatmda bir iek gibi at. Hani bahelerimizde yaz aylarnda aan iekler olur ya Bu projede yer aldm iin kendimi ok ansl hissediyorum ve inanyorum ki bu yolculuktan sonra ans yine bana glecek ve hayatmda yine bu gibi gzelliklere sahip olacam. Sayglarmla.

Bu gne kadar birok gezide bulundum. Ancak bu yaz dzenleneceini bildiim bu projenin hi bu kadar heyecanl, gzel ve hzl geeceini dnmemitim. Bu proje 15 gn srd ama ben sanki 15 saat yaam gibiyim. Gnler dolu dolu ve hzla geip gitti. Bu gezi tam anlamyla tarih ve kltrle dolu geti. Hayatmda yaadm en gzel gnleri Trkiyede yaadm. Buraya gelmemizi salayan herkese sonsuz teekkrlerimi sunuyorum. Sayglarmla.

QENDRESA QTAKU
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 13.04.1990 Mitrovia Tp Fakltesi Genel Qendresa Qitaku qendresa.qtaku@hotmail.com

100

Almanak_basbakan.indd 100

25.11.2011 18:40:03

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

17.12.1987 Prizren Pritine niversitesi Matematik Enformatik Recep Pala foto_rcp@hotmail.com

RECEP PALA

stanbul havaalannda gnll arkadalar bizi ieklerle karlad. Bu benim iin gzel bir izlenimdi. Tarih ve kltr gezisine stanbuldan baladk. stanbul hepimizi byledi. Ardndan Edirne ve ehitliklerin bulunduu anakkale bizde derin izler brakt. Gezi boyunca Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Mevlanann trbesinin bulunduu Konya, Nevehir ve Ankaray gezdik. Nevehir, peribacalar, gvercinlik vadisi ve gnein batyla bizim kendimizi bulduumuz yer oldu. Bu gezi, imdiye kadar katldm en gzel kltr ve tarih gezisiydi. Emei geen herkese teekkr ediyor ve bu projenin devam etmesini diliyorum. Sayglarmla.

Bu proje sayesinde, hayalimdeki Trkiyenin tarihi ve kltrn daha yakndan tanmak beni ok etkiledi. Trkiyeye ve Trk tarihine nceden beri ilgim vard. Bu yzden benim iin bu gezi bir baka gzel ve anlaml. En ok etkilendiim ve duygularma hakim olamadm yerler anakkale, Bilecik, Konya ve Nevehirdi. Son olarak, bana burada olma imkan veren herkese ok teekkr ederim. Sayglarla.

SELCAN KOVA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 29.06.1988 Prizren Pritine niversitesi Snf retmenlii Selcan Kova selcan_k38@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

28.12.1993 Gjilan Zenel hajdini Gjilan Matematik Enformatik Rinor Morina noli_11gl@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

RNOR MORNA

lkemizden ok uzakta ama vatanmzdayz. Hayatmz boyunca unutamayacamz, 15 gn sren bir geziydi bu. Vatanmzn tarihte yer alan cesurluk hikayelerini, kltrn, hala ayakta dimdik durduunu grerek, renmek bana ok ansl olduumuzu hissettirdi. Trkln ne demek olduunu, Trkiyenin nasl bir lke olduunu verek anlatacaz. Gururla Trkm dememizi salayan herkese ok teekkr ederiz.

Bu gezi boyunca kendimi ok iyi hissettim. Trkiyede olduum iin ok anslym. Bu gezi sayesinde Trkiye hakknda ok fazla ey rendim ve dier lkelerden gelen genlerle ok iyi arkadalklar kurdum. Her ey iin ok teekkr ederim.

SELDA VIZDIK
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 04.12.1993 Pritine Sami Frari Lisesi Fen Blm Seda Vzdk selda_vizdik3@hotmail.com

101

Almanak_basbakan.indd 101

25.11.2011 18:40:07

KOSOVA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

24.08.1989 Prizren Pritine niversitesi Matematik Enformatik Semra esko semra-guzelim@hotmail.com

Benim Trkiyeye ilk geliim deil ama bu kadar ok ehri daha nce gezmemitim. Her ey ok gzeldi. Dolmabahe Saraynda, Mustafa Kemal Atatrkn odasn grmek beni ok etkiledi. Ayrca anakkalede ehitlikleri gezdik ve orada ok hznlendim. Daha sonra Konyada Mevlanann yaad yerleri grmek benim iin anlatlmaz bir duyguydu. Ve Kapadokyann ayr bir gzellii vard. Bu gezi benim iin ok iyi bir deneyim oldu. Bu proje sayesinde Trkiyenin tarihini ve kltrn daha iyi anladm. Bizleri Trkiyeye davet eden herkese ok teekkrler.

SEMRA ESKO
Bu geziye hocalarm sayesinde katldm. Bu projenin bir paras olduum iin kendimi ansl hissediyorum. nk benim iin ok gzel bir gezi oldu ve ok mutluyum. Bizleri buraya davet eden tm yetkilere ok teekkr ederim. Bizler stanbula geldiimizde sevgili rehberlerimiz bizleri ieklerle karladlar ve bu bizleri ok mutlu etti. Gittiimiz her ilde bizi ok gzel karladlar ve en gzel ekilde arladlar. Onlara ne kadar teekkr etsek azdr. Trkiyenin birok ilini gezdik. En ok etkilendiim ve duygulandm yer anakkale oldu. Orada, ehitlerimizi ziyaret ettik ve dualar okuduk. Konyada Mevlanay ziyaret ettik ve ok etkilendim. Ayrca Dolmabahe Saray da beni etkileyen yerler arasndayd. Atatrkn yaad yeri grmek beni mutlu etti. Gnein batn izlediimiz Kapadokya doal gzellikleriyle muhteem bir yerdi. Ksacas Trkiyenin her yeri ayr gzel ve ayr anlamlar tayor. Bu gezi anlatlamaz ancak yaanr. Teekkrler Trkiye.

SBEL SUMU
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 05.10.1990 Prizren Pritine niversitesi Matematik Enformatik Sibel Sumu ssbl@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

17.07.1987 Prizren Pritine niversitesi Snf retmenlii Sibel ole sibel01805@hotmail.com

SBEL OLE
Tarih ve kltr gezisine stanbulda baladk. 15 gn boyunca birbirinden gzel 9 farkl ehir gezdik. Toplamda 500 kiiydik ve Trkiyeye ayak bastmzda bizleri ieklerle karladlar. Trkiyenin en gzel tarihi ve kltrel yerlerini gezerek, buralar hakknda bilgi sahibi olduk. Ben en ok anakkale, Konya, Afyonkarahisar ve Nevehiri beendim. Nevehirin benim iin ayr bir nemi var. Buras beni gerekten byledi. Gerek peribacalar gerekse gnein batn seyrettiimiz Gvercinlik Vadisi beni ok etkiledi. Bu Trkiyeye ilk geliim ve ilk geliimde bu kadar ok ehri gezip, grmek harika bir eydi. Bu yzden kendimi ok ansl hissediyorum. Bize bu ans veren herkese ok teekkr ederim. Ve byle projelerin devam etmesini can gnlden isterim. Trkiyede unutulmaz gnler geirdim ve ok mutluyum. Sayglarmla.

Trkiye tarihi ve kltr ok zengin olan bir lke. Okullarda Trkiye tarihi hakknda ok eyler okuduk, rendik ama bunlar yerinde, olduu gibi grmek ayr bir heyecan veriyor insana. anakkale destann babam hep anlatr, arksn syler, alard. Kzm bu savata yz binlerce ehit verdik derdi. O zaman anlayamazdm. Ama anakkaleyi, oradaki ehitleri grnce, anlatlanlar duyunca anladm ki gerekten anakkale geilmezmi. stanbul, Avrupann kltr bakenti, ayr bir efsane, esiz bir gzellik stanbulu anlatmak yetmez, grmek, yaamak gerek. Adn btn dnyaya duyurmu Mevlanann yaad ehir Konya Anlatlamaz bir duygu etraf saryor, her yer huzura kavuuyor. Ve Mevlanann u sz kulaklarda Ne olursan ol yine gel. ster mecuzi ister puta tapan ol. Tvbeni bin kere bozmu olsan da gel Yaadm ehrin bir kopyas Bursa Yeillikler diyar, tarihi, kltr ile zengin bir ehir. Dnyann hibir yerinde bulunmayan Karagz-Hacivat oyunu, Ulu Camii, Kapal ar ve unutulmayan gzellikleri Trkiyeye ikinci geliim ama bin defa daha gelsem, her geldiimde yeniden mutlu olacak, ayrldmda zlecek ve hep burada kalmak isteyeceim Bu programn bana en byk katks; nerde olursam olaym, Trkiyede, Makedonyada, Bosna Hersekte, Avustralyada Burada kardelerimin, aabeylerimin olduunu biliyorum. Bu sebepten dolay bu projeyi hazrlayanlardan Allah raz olsun. Teekkrler Trkiye.

SEMRA PALA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 20.03.1994 Prizren Gjon Buzuku Lisesi Fen Blm Semra Pala semra_btnm@hotmail.com

102

Almanak_basbakan.indd 102

25.11.2011 18:40:13

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

09.05.1990 Prizren Pritine niversitesi Matematik Enformatik syeda_e@hotmail.com

SEDA MECO
Trkiyeye geldiim iin ok memnunum ve iyi ki gelmiim. Bu gezi sayesinde hi tanmadm ve dnyann farkl yerlerinden gelen genlerle arkada oldum. Gezi boyunca en ok stanbul, Nevehir ve Konyay beendim. Gezdiim her ehrin ayr bir gzellii vard. Bu proje ile Trkiyenin kltrel ve tarihi gzelliklerini tandm. Trkiyenin ok geni bir tarihi gemii var. Ayrca insanlar ok yardmsever. Son olarak emei geen herkese ok teekkr ederim.

Trkiye bende ok byk bir etki brakt. Beni en ok artan ve etkileyen eylerden biri, camilerin ok byk olmasyd. Atatrkn son anlarn yaad, Dolmabahe Saray ok etkileyiciydi. Bunun yan sra ilgin ve beni kendine hayran brakan ey Truva Savanda kullanlan Truva atyd. Bu gezi sresince Trkiyenin tarihi ve kltrn tanma frsat yakaladm iin kendimi ansl hissediyorum. Hayatmda imdiye kadar yaadm tm gezilerden en nemlisi bu gezi oldu. Bu gezi her zaman aklmda kalacak. Trkiyeye ok teekkr ediyorum. Sayglarmla.

URAN MALAJ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 03.06.1989 Skenderaj Filoloji Fakltesi ngiliz Dili Uran Malaj u_m_uk1@hotmal.co.uk

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

29.09.1989 Skenderaj Filoloji Fakltesi ngiliz Dili Taulant Abazi t_ab_sg@hotmal.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

TAULANT ABAZ
Trkiye ziyareti, imdiye kadar yaadm en gzel tecrbelerden biriydi. lk geldiim gnden itibaren birok ey ilgimi ekti. Birincisi havaalannda bizler iin yaplan karlamasyd. kincisi stanbul, mkemmel bir ehirdi. Bir sr yeri gezdik ve her yer gerekten ok gzeldi. Altyapsndan balayarak kltrnden, insanna kadar birok ey rendim. Trkiyeye ve bu projeyi dzenleyen Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna sonsuz teekkrlerimi sunmak istiyorum. nk bizi hibir eyden mahrum brakmadlar. Bizim daha gzel eyler renmemiz iin hibir eyden saknmadlar. Dier lkelerden gelen genlerle tanmamz, kaynamamz ve onlarn kltrlerini tanmamz hayatmza byk bir tecrbe katt. Son olarak eklemek istiyorum, ok teekkr ederim Trkiye.

Trkiye gibi tarihi ve kltrel adan zengin bir lkeyi, bu koullarda ziyaret etmek kolay elde edilecek bir frsat deil. Bu gezinin kendi adma gzel bir tecrbe olmas iin elimden geleni yaptm. Birok ehir beni etkiledi ama bazlar hafzamdan asla silinmeyecek. Ayasofyann o mkemmel dini tarihi ve mimarisi unutulmazd. Selimiye Camiinin iindeki o gzel ilemeleri ve o tarih dolu havas da unutamayacam anlardan biri. Panorama 1453 Fetih Mzesinde kutsal savan boyutlu anlatm, sadece hikayelerde duyduumuz Dolmabahe Saray, Truva ve Kapadokya da bunlarn arasnda. Bu yazy yazarken gezdiim yerleri tekrar hatrlatyorum ve uan ok mutluyum. ok teekkrler.

VLERA SUF
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 01-03-1994 Pritine Sami Frari Lisesi Vlera sufi vlera_i@hotmail.com

103

Almanak_basbakan.indd 103

25.11.2011 18:40:18

KOSOVA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

07.04.1989 Pritine Ekonomi Fakltesi Finans ve Bankaclk Yllka Ahmeti y_ahmeti@live.com

YLLKA AHMET
Trkiyenin tarihini ve kltrn tanma frsatm olduu iin kendimi hem ansl hissediyorum hem de bu durumdan byk bir haz duyuyorum. Bu yolculuk sresince beni en ok etkileyen ey, insanlarn saygs ve misafirperverliiydi. Kendimi yatlarmdan ayrcalkl hissediyorum. nk Trkiyeyi tanma imkanm oldu. Ve mit ediyorum ki Trkiyeyi tekrar ziyaret edeceim. nk o tarihi dokusu ve kltr beni gerekten ok etkiledi. Teekkrler.

Bu proje gerekten ok gzel detaylandrlmt. Farkl lkelerden gelen genlerin Trkiyede bir araya gelmesi ve ortak bir noktada bulumas beni ok etkiledi. Trkiye tarih ve kltr mirasn, rf ve adetlerini koruyan bir lke. ok gelimi bir alt yaps var ve ekonomik adan byk bir g. Ayrca Trkiye nadide gzelliklere, byk bir medeniyete ve misafirperverlie sahip olan bir lke olarak beni kendine hayran brakt. Bana, bu bilgilere sahip olma frsat sunan herkese teekkr ederim.

EKREM NEBH
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 15.07.1989 Skenderaj Ekonomi Fakltesi Matematik Enformatik Ekrem Nebihi ekremi_02@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

08.08.1993 Prizren Gjon Buzuku Lisesi Doa Bilimleri Driola Susuri driola_@hotmail.com

DROLA SUSUR

Byle mkemmel bir projede yer aldm iin ok mutluyum. nk bu projede Trk kltrn, tarihini ve gzelliklerini tanma frsatm oldu. Dolu dolu geen, gzel gnler yaadk. Farkl kltrlerden genlerle arkadalklar kurduk. Bize bu frsat sunan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna sonsuz teekkrlerimi sunarm.

Gezi sresince duygulu anlar yaadm ve bu proje sayesinde birok tecrbe kazandm. Gezdiimiz ehirlerden en ok anakkaleyi beendim. nk anakkalenin ok duygusal bir yks vard. Ayrca Kapadokya ve oradaki ta evler beni olduka etkiledi. Bu gezi benim iin gerekten ok faydalyd. Bu gezi sayesinde Trkiyenin tarihi ve kltr hakknda bilgi edindim ve Trkiyeyi tekrar ziyaret etmem gerektiini anladm.

ZYRIJE RZAHU
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 30.06.1990 Presheve Pritine niversitesi Alman Dili ve Edebiyat Zyrije Rizahu zyrije_90@hotmail.com

104

Almanak_basbakan.indd 104

25.11.2011 18:40:24

Bursa / 10-11 Temmuz 2011

znik Kale si

Ulu Camii

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

zk al K Cum Ky

105

Almanak_basbakan.indd 105

25.11.2011 18:40:40

Almanak_basbakan.indd 106

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

106

Atat rk Kk

HacivatKaragz Mzesi

25.11.2011 18:40:55

Ulunar

107

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 107

25.11.2011 18:41:15

Almanak_basbakan.indd 108

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

108

Emir Sulta n

Tophane

Hanlar

25.11.2011 18:41:30

e rb il T Ye

109

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 109

25.11.2011 18:41:44

Almanak_basbakan.indd 110

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

110

Kap al ar

25.11.2011 18:41:53

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 111

25.11.2011 18:42:02

111

112

Almanak_basbakan.indd 112

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

25.11.2011 18:42:02

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

MAKEDONYA

Almanak_basbakan.indd 113

25.11.2011 18:42:02

113

MAKEDONYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

23.09.1987 skp Kiril ve Metodiy niversitesi Trk Dili Ve Edebiyat Aleksandra Arangelovic sanja_slow@yahoo.com

ALEKSANDRA ARANGJELOVKJ
Bu muhteem devletin, bu muhteem kltr ve tarihini tandm bir gezi iersinde olmaktan ne kadar mutluluk duyduumu anlatamam. Bir Makedon olarak Makedonyada Trk dili ve edebiyat blmnde eitim grmekteyim ve yllarca satrlarda okuduklarm, imdi karmda grmek ok farkl bir duygu. stanbula varr varmaz bizleri karlayan arkadalarmzn, o scak hogeldiniz szleri ve sanki kalp bahesinden koparlmasna gzel krmz glleri ile karlatk. te daha o anda hereyin ok ama ok gzel olacann farkna varmtm. Ve yle oldu zaten. nanlmaz gzellikte ehirler gezdik ve bu ehirler ok iyi bir ekilde sralandrlmt. Bu gezide emei geen herkese teekkr ederken, sylemek istediim tek ey; benim eitim hayatma devam etmek istediim bu lkeyi bana yeterince tanttnz. En byk teekkrm ise Trkiyeye.

Bylesine paha biilmez bir gezi sayesinde, yurtdnda yaayan Trk genlerini bir araya toplayarak, anl tarihimizi ve kltrmz bizlere yakndan tanma frsat veren Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ederim. Ayrca bizlere farkl kltrlerden gelen genlerle buluup, kaynama imkan tanyan ve bu organizasyonda emei geen herkese teekkr ederim. Hi phem yoktur ki bu gibi projeler gelecekte meyvelerini fazlasyla verecektir. Temennim; bu ve buna benzer projelerin devam etmesidir.

AMDI SALIO YAAR


Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 31.05.1987 Radovi Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Tp Fakltesi Hamdi Yaar dr.hamdisalioyasar@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

29.04.1988 skp Kiril ve Metodiy niversitesi Trk Dili Ve Edebiyat Aleksandra Naumovska ane.naumovska@hotmail.com

Projeyle alakal ne desem, ne sylesem eksik kalacaktr. 15 gn iinde, 9 ehir gezdik. stanbul, Edirne, Bursa, anakkale, Konya, Afyon ve Ankara gibi ehirler tarihi ve kltrel miraslar ile bizlere kaplarn at. Bu gezi sayesinde bir sr elenceli ve iyi genle tantm. Gezi sresince bizim yanmzda olan herkes ok samimiydi ve bizim iin ellerinden geleni yaptlar. Gelecekte Trkiyeye tekrar geleceimi sylemek isterim. Organizasyonda emei geen herkese ok ama ok teekkr ederim.

ALEKSANDRA NAUMOVSKA
Trkiyeye geldiim ilk gn, Hogeldiniz diyen gler yzleri grp de ayn itenlikle hobulduk denildii gnd. skpte, Aziz Kiril ve Metodi niversitesinde Trk dili ve edebiyat blmnde eitim grmekteyim ama yine de Trke bilmiyorum. Bu projeyi dzenleyenlere ok teekkr ederim. nk Trk dili, kltr ve tarihi hakknda sahip olduum bilgileri gelitirmemi saladlar. Her ynden kaliteli bir organizasyondu. Projede bizim yanmzda olan herkes ok itendi ve mutlu olmamz iin ellerinden geleni yaptlar. Trkiye benim lkem kadar muhteem bir yer. Dolaysyla bu muhteem yeri grmemizi salayan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ederim. Trkiye, kltr ve tarih asndan rya gibi bir lke. Bu lkenin bir paras olan herkes bence ok ansl. Trkiyeye yeniden gelme, bu mthi tarihi ve kltr bir kez daha yaama midi ile

ANASTAS EFREMOV
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 22.02.1993 Kalkandelen Mosapiyade Meslek Lisesi Nace Efremov nace_te@hotmail.com

114

Almanak_basbakan.indd 114

25.11.2011 18:42:07

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

09.08.1993 skp Rade Jovcevski Andrej Georgievski andrej.lavce@hotmail.com

ANDREJ GEORGEVSK
Sylenebilecek hi bir sz, eminim hislerimi anlatmaya tercman olamaz. Gvercin gibi umak isteyen kalbimi, avularmn arasna almla balad herey. Hi bilmediim ve ok merak ettiim topraklard Trkiye. Ben bu gezi sayesinde Trkiyeyi tandm, anladm. Trkiye gerekten mthi bir lke ve bu muhteemliini de birok eye borlu. lk olarak o derece engin ve o derece gzel sslenmi bir toprak ki; yaplar, tarihi kalntlar, yaananlar tarihi bir karm resmen. Kltr ile de adeta ok eitli bir mutfak. erisinde, alar ncesi ve sonras her trl kltrden nimetler var. Her hangi birinden faydalanmak isterseniz, grmeniz gereken lke buras. Camileri, mzeleri, ant ve tekkeleri ile bizlere kucak at Trkiye. Bu gezide dostluk ve arkadalk kavram asndan da byk bir ilerleme katettiime inanyorum. Her ey sanki uyanmaktan korktuum o gzel ryalar andryordu. Program o kadar dolu doluydu ki sklacak an bulamadk. Proje boyunca yanmzda olan arkadalarmz bizler iin her zaman en iyi olan yapmaya altlar. Onlar ok sevdik. zc olan ise onlar Trkiyenin gzellikleri ile bizsiz hayatlarna devam edecekler. Bizler ise o gzelliklerden mahrum, onlara duyduumuz sevgi ve zlemle hayatmza devam edeceiz. imdi ise szlerime nasl nokta koyabilirim bilemiyorum. nk oturup da hereyi yazmaya alsam, eminim ki ne zaman, ne sayfalar, ne kalem ne de kelimeler yeter. Tek isteim, bir rzgarn esmesi ve Trkiyede yaadm btn anlar bana getirmesi. Sevgilerimle.

Trkiyeye ilk defa gelmiyorum. Ancak bu proje Trkiyenin tarihini ve kltrn yakndan tannmam salad. lk nce Tanrya ve daha sonra organizatrlere, Trkiyenin en gzel ehirlerini ziyaret etmemi saladklar iin teekkr ediyorum. Burada unutulmayacak anlar yaadm. Doal gzellikler ve farkl tarihi mekanlar beni ok etkiledi ve ruhumun dinlenmesini salad. Benim iin unutulmayacak ve hayatmda iz brakacak bir geziydi. Bu gezi iin kelimeler yetmiyor, o yzden ksa tutuyorum. Size ok teekkr ediyorum ve sizleri selamlyorum. Gelecekte tekrar grmek dileiyle. Sayglarmla.

ARDTA KOVA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 12.03.1988 skp skp Tp Fakltesi Ba Hemire Ardita Kovaci hana88_dielli@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

06.06.1993 Tetova Kiril Pejcinoviq Matematik Mhendislii Ardi Hasani ardi.hasani@live.com

Trkiyenin tarihi ve kltr hakknda bilgi sahibi olmam ve dier lkelerin genleriyle tanarak evre edinmemi salayan bu geziye katlmak byk bir onurdu. stanbuldan balayan bu gezi, bakent Ankara ile sona erdi. stanbulun mimari yaps ok gzeldi. Sradaki ehir Edirneydi. Edirnede Lozan Antlamas ve snr savalar hakknda bilgiler edindim. anakkalede ehitlerin mezarlarn ve Truva savalarnn sembol olan Truva atn grdk. Osmanl mparatorluu zamannda kurulmu Cumalkzk Kyn ziyaret ettik. Daha sonra Bursadaki cami ve arlar, Osmanl mparatorluunun temelinin atld Bilecik ehrini, Afyonu ve Mevlana Mzesinin yer ald Konyay ziyaret ettik. Kapadokyadaki peribacalar her zaman aklmda kalacak gzellikler arasnda. Son olarak Bakent Ankarann tarihi ve kltrel simgelerini grdk. Bu gezinin bana Trk tarihi ve kltr hakknda nemli bilgiler kazandrdn syleyebilirim. Bu geziyi organize eden herkese teekkr ederim.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

ARD HASAN
Trkiyedeki bu gezi, yeni arkadalar edindiim ve birok tarihi eseri grdm iin ok gzeldi. stanbulda 3 gn kaldk ve birok mze ve cami gezdik. Edirneyi ve daha sonra anakkaleyi ziyaret ettik. anakkalede, stratejik neme sahip olan anakkale Boaz ve tarihi deerleri yksek olan birok eser, aklda kalacak kadar gzeldi. Bursada yediim yresel skender Kebab muhteemdi. Bilecik, tarihi eserlerle sslenmi ok eski bir ehirdi. Konyadaki camiler ok gzeldi. Beni en ok etkileyen yer Nevehirdi. Bu ehri hayatm boyunca unutmayacam. Orada peribacalarn ve gnein batn grmek benim iin bir ayrcalkt.

AVN JAKUP
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 07.02.1991 Tetova Tetova Devlet niversitesi naat Avni Jakupi avni.jakupi@hotmail.com

115

Almanak_basbakan.indd 115

25.11.2011 18:42:11

MAKEDONYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

18.11.1993 Tetova Nikola Stejn Tp Aynur Veap dark-angel-93@live.com

AYNUR VEAP
ncelikle byle bir organizasyona katldm iin ok mutlu olduumu sylemek istiyorum. Trkiyeyi byle geni kapsaml bilgiler edinerek dolamak ve atalarmzn bizlere hediye etmi olduu bu topraklarda bulunmak, herkesin yaayabilecei bir deneyim olmad iin kendimi ok ansl hissediyorum. Gezimize hayallerin bakenti olan istanbuldan balam olmamz heyecanm daha ilk andan doruklara karmay baarmt. Evlad- Fatihan diyarndan yola kp, gnmzn Anadolusuna geldiimizde hepimizin ii kpr kprd. Hele hele anakkaledeki ehitlerimizi ziyaret ettiimizde gzyalarmza hakim olmakta zorluk ekiyorduk. nk onlar oraya vatanlar uruna canlarn feda etmek iin gitmilerdi. Daha sonra srada Bursa vard. Ayr bir maneviyat vard havasnda. Ulu Camiiden ieri adm attmzda, iliklerimize ileyen o manevi ak atei, bizi bir anda kle evirmiti. Bu anlar hayatmda hibir zaman unutamayacam anlar olarak kalacak. Bunlar bizlere yaattnz iin emei geen herkese sonsuz tesekkrlerimi sunuyorum.

15 gn boyunca bizlere sunulan anlar, biriktirdiklerimizi oaltarak, hafzalarmzda yeni bir sayfa amamz salad. Yaklak 500 kiinin yaam olduu farkl olaylar, ayn duygulara kyordu. Bylece hepimizin ortak amac, bizleri yaamay arzuladmz bu topraklarda buluturdu. Bizden hayatmzda alan bu yeni sayfann cmlelerini kurmamz istenirken, basit zne ve yklemlerin olmayaca tahmin edilmitir. nk Trkiyede geirdiimiz zamann ou, her ne kadar kltrel etkinliklere dayansa da duygu younluu karsnda birbirimize bakarken, gzlerimizde Trk olmann verdii mutluluk ortaya kyordu. Byk bir organizasyonun iinde yer aldmn ve ansl kiilerden biri olduumun farkndal ile yazyorum bu yazy. Hatrlayacam dzinelerce annn ounun bu organizaysona ait olmas, geziye katlmakla doru bir karar verdiimin ve mutlu olduumun kantdr. Anavatanmzn dnda yaayan Trk genlerine alan frsat kaplar, bizleri hedeflerimize bir adm daha yaklatrd. imizde tadmz ayn deerlere, farkl yerlerde sahip klmaya allyor. Ve bu deerleri, 15 gn boyunca biribirimizle paylamamzn salanmas, milli zenginliklermizi daha da n plana kard. Farkl ehirlerde grdmz tarihi abideler, kitaplardan okuduklarmzla pekierek, o mekanlar derinlemesine anlamamz ve bu yzylda zlediimiz kahramanlar ok yakndan hissetmemizi salad. Gittiimiz yerlerde kendimiz iin bir eyler aramaya kalkmadan, kendimizi her yere ait hissederek, zmz bulduk. stanbulun fethindeymi gibi heyecanlandm, anakkalede kahramanlklara bir daha aladm. Mevlana felsefesini yakndan takip eden biri olarak, insan haklar adl bavulla dolarken, diplomasi oyununun boluuna dtm ve dnyann Celalleddin-i Rumiye ihtiyac olduunu anladm. Yani rendiklerim ve hissettiklerimi bu gezi sayesinde ayn kare iine koymay baardm. Duygularm 9 ehrin iine sdramadm ama kazandklarm anlarla beraber hafzama sdrdm.

BENNU MUSL
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: 21.07.1990 skp Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Siyasi Bilimler Bennu Musli

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

17.02.1991 skp Kliment Ohridski Polis Akademisi Berna Musli bernamusli@hotmail.com

BERNA MUSL
Gzel dileklerle geldiimiz bu bulumada beklentilerimizin bo kmamas beni ok mutlu etti. Deiik lkelerden gelen genlerle tanmak, bizlere yeni dostluklarn yolunu aarken, 9 ehrimizde yaptmz tarih ve kltr gezileri, bizlere deerlerimize sahip kmamz gerektiini bir daha gsterdi. Biz genlere sunulan bu frsat iyi deerlendirdiime inanyorum. Hayatmda var olan gzel anlara bir yenisi daha eklendi. Bilgilerimi grdklerimle pekitirdim. Genlere her alanda ok ey kazandran bu projenin, gzel dostluklarla sonulanmas da bizleri mutlu etti. Aslnda hepimizin ayr ehir ve lkelerde ayn kltr, duygu ve dnceyi paylatmz, birbirimize ne kadar benzediimizi grdm. Organizasyondan bahsetmeden geemeyeceim. Karlmamas gereken frsatlardan biri nmze sunuldu ve akas bu organizasyonda bulunmak kendimi ansl hissettirdi.

Bylesine gzel bir programda yer aldm iin ok mutluyum. Bu gezi sayesinde daha nce hayal bile edemeyeceim yerleri ve meknlar grme ve yaama imkn buldum. Avustralyadan gelen Trk kardelerimizle birok ey paylatk. Farkl kltrler tanma frsat buldum. Bu organizasyonda emei geen herkese ok teekkr eder ve bu projenin gelecek yllarda da devam etmesini temenni ederim.

BERAT KUKUL
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 27.12.1996 Gostivar Gostivar Lisesi Berat Kukul beratkukul_gs@hotmail.com

116

Almanak_basbakan.indd 116

25.11.2011 18:42:15

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

13.03.1988 Radovi Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Sosyoloji Bilent Genc bilent_genc@hotmail.com

BILENT LMANOV
Atalarmzdan kalan ve var olan kltrmz daha yakndan tanmaktan ve bu gzel topraklarda bulunmaktan ok mutlu olduumu belirtmek istiyorum. Kltrmz ve tarihi eserlerimizi grmek, onlara dokunabilmek, Trkiyede yaayan kardelerimizi tanmak beni ok mutlu etti. Dilerim bu organizasyon srekli devam eder. nk bu sayede bizler atalarmzn neleri baardklarn grm oluruz ve bu baarlar devam ettirmek iin Trk genleri olarak var gcmzle alrz.

Trkiyeye yaptmz bu ziyaret hakkndaki, btn dncelerimin pozitif olduunu sylemek isterim. Trk kltr ve tarihini renmenin yan sra dier lkelerden gelen arkadalarla da yeterince iyi ilikiler kurmamz bana mutluluk verdi. Gezdiimiz ehirler arasnda benim en ok dikkatimi eken, yani en ok beendiim ehir, tarih ve kltr bakenti olan stanbul oldu. En elenceli ehir ise Bursayd. Blgesel olarak en tuhaf yaplar ise Kapadokyadayd. Bu 15 gn iinde ok gzel arkadalklarmz, dostluklarmz oldu ve aramzda kopmayacak balar olutu.

BOJAN KUKOSK
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 22.11.1987 Kalkandelen D.U.T Tetovo Resim Bojan Kukoski amnesiaclubte@live.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

22.12.1988 Pirlepe Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Trk Dili ve Edebiyat Birsen Mustafa sekerce_mkd@hotmail.com

BIRSEN MUSTAFOSKA

Szlerime bu gzel organizasyona katldm iin ok mutlu olduumu syleyerek balamak istiyorum. Atalarmzn bize bahettii bu deerli topraklarda, bir Osmanl torunu olarak gezmek, benim iin paha biilmez bir deer tamakta. Buraya gelmemi salayan Zafer Derneine, MATSTEBe ve Trkiye Bykeliliine sonsuz teekrlerimi sunarm. Kurulu ve kurtulu hikayesi Stte balayan ve 3 ktaya yaylan Osmanl Devletinin en nemli ehirlerinde biri olan Bursaya yaptmz ziyaret, duygularm tamamyle doruklarda yaamamam salad. slam dnyasnn en nemli 5 dini merkezinden biri olan Ulu Camii, duygularmn yeermesine sebep oldu. anakaledeki ehitlikleri gezerken, adeta savan tam ortasndaym gibi heycana kaplmamz, o atmosferin hi unutulmayacak anlardan biri olmassalad. Burada her ne kadar birbirimizden uzak yayor olsak da, birbirimize bir o kadar bal olduumuza anladk. Emei geen herkese teekrlerimi sunuyorum. NE MUTLU TRKM DYENE, ne mutlu OSMANLI torunu olduuma.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Bu gezi o kadar gzel dzenlenmi ki, anlatmaya kelimeler yetmez. Trkiyeye her geliimde ok mutlu oluyorum ve heyecanlanyorum. Fakat bu sefer bambaka bir sevin ierisindeyim. Bu gezi bana ok gzel eyler kazandrd. Gzel arkadalar edindim ve ok nemli bilgiler rendim. Bu gezi sayesinde hayatm boyunca gremeyeceim yerleri grdm ve bu yzden bu gnleri hayatm boyunca unutmayacam. Bu projeyi hazrlayan herkese ok teekkrler.

CENGZ RAT
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 08.10.1989 Struga SEE niversitesi Biliimi Cengiz Rasit cengiz_rock1@hotmail.com

117

Almanak_basbakan.indd 117

25.11.2011 18:42:19

MAKEDONYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

15.12.1987 Radovis Aziz Sveti Kiril Metodij - skp Beden Eitim ve Salk Destan Destanov didilove_987@hotmail.com

DESTAN DESTANOV
ncelikle bu programda katklar bulunan herkese ok teekkr ediyorum. Ben MATSTEB aracyla bu geziye katldm. Trkiyenin tarihi ve kltrel yerlerini gezeceimi biliyordum. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlnn dzenledii bu organizasyonunu ok beendim. Geziye stanbuldan balayarak 15 gn boyunca 9 ehir gezme ve grme frsat bulduk. anakkale Sava ve ehitler hakknda birok bilgi edindim. Rehberlerin bize anlat anakkale destan ve tiyatro gsterisi ile anakkalede yaananlar rendim ve bu beni enok duygulandran ey oldu. Gezdiimiz btn yerleri ok beendim. Daha nce Trkiyeye gelmitim fakat tarihi yerleri gezme frsat bulamamtm. Balkanlar ve Avustralyadan gelen genler ile 15 gn sren bu gezi sayesinde bir araya geldik. Ne kadar farkl yerlerde yaasak da yanlz olmadmzn farkna vardk. Trkiye bizi ok iyi karlad. Burada olmaktan ok mutluyum ve kendimi ok ansl hissediyorum. Genlik Hizmetleri Dairesi Baskanlna bize bu frsat yaattklar iin ok ama ok teekkr ederim. Sayglarmla ve sevgilerimle.

nsann toplumda iyi bir pozisyonda olmasnn balca sebebi, kendi kltr ve tarihini iyi tanmasdr. Trkiye dnda yaayan Trklerin kendi milliyetinin birer temsilcisi olmas, bizlere deerlerimizi herkesten daha iyi tanma grevine sahip olmamz gerektirir. Byle organizasyonlar sayesinde elimize geen bu frsatla tarihimizi kltrmz daha iyi tandk. Kimliini, kltrn ve gemiini yitiren, birey olabilir mi? Birey, belleini yitirmedii srece, anlar ve mekanlarda yaamaya devam eder. Biz bu bellein gereksinimlerini gerekletirilen bu geziyle doldurduk. Ruhumu eritip de kalpta dondurmu gibi derler ya ite yle stanbula dokunmak, onu anlamak. Edirnede sultanlarmla, anakkalede mehmetiklerimle, Bursada Karagz ve Hacivat ile hayata balanmak ok ayryd. Bilecikte Trk tarihini yaamay, Konyada buram buram koklamay, Nevehirde bir baka aleme ulamay ve Ankarada Atatrk benimdir demeyi o kadar farkl buldum ki dostlarmla, kltr ve tarihimle ayr bir hayata ulatm adeta. Balkanalarn kysndan kesinden, Avustralyann her bir yanndan gelen kardelerimiz ve bizlere kucak ap, bizleri misafir ettiiniz, sevgi dili Trke ile dostlua kardelie yrmemizi saladnz iin teekkrler. Teekkrler Trkiye.

EBRU AL
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 20.04.1989 skp Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Psikoloji Ebru Ali ebruali@ymail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

04.01.1990 Kalkandelen D.U.T Tetovo Makedonca Dili ve Edebiyat Dijana Mladenovska dijana_te@live.com

DJANA MLADENOVSKA
Eminim ki herkesin yapt gibi ben de szlerime, organizasyonda emei geen herkese teekkr ederek balyorum. Buradan koordinatrimize ve organizasyonda emei geen herkese seslenmek istiyorum. Trkiyenin kltrn ve tarihini tanmamza yardmc oldunuz. Gezi sresince yepyeni arkadalarmz oldu. Bunun en byk mimarlar sizlersiniz. Bursa, btn ehirler arasnda en sevdiim ehir oldu. Bursann yan sra gzelliiyle mest olduum bir dier ehir de Nevehir, Kapadokyayd. Son olarak diyebileceim tek ey; bu gezinin hayatm boyunca bende byk bir an olarak kalacadr.

skpte, Azis Kiril ve Metodi niversitesinde, Trkoloji blmnde okuyorum. Okumakta olduum blmn yani Trk dilinin merkezi olan Trkiyenin kltr ve tarihini renmek bana ayr bir mutluluk katt. Trkiye gerekten byk bir lke. Turizm, tarih ve kltr asndan da ok ama ok zegin. Bu gezi belki de imkanszn baarldnn bir kant. Bu gibi organizasyonlarda yer almak iin her zaman can attm sylemek isterim. Emei geen herkese teekkrlerimi sunuyorum.

ELENA PANTOVSKA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 17.10.1987 Veles Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Trk Dili Ve Edebiyat Elena Pantovska elena_pantovska@hotmail.com

118

Almanak_basbakan.indd 118

25.11.2011 18:42:24

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

23.08.1993 Tetova Nikola Stejn Tp Ebru Mustafa ebru_mustafa@live.com

EBRU MUSTAFA
Trkiyeye birok defa geldim fakat hibir zaman Trkiye hakknde bylesine nemli bilgiler edinmedim. Bu organizasyona katldm rendiim zaman, bunun dier geziler gibi olacan dnmtm. Ama bu kez Trkiyenin gerek tarihini anladm. Gezimize stanbuldan baladk. Orada beni en ok etkileyen yer Dolmabahe Saray oldu. Ulu nderimizin yaam ve vefat etmi olduu yeri grdmde, sanki saat 9u 5 geiyordu ve ben o tabloya bakyordum. Her ey adeta bir film eridi gibi gzmm nnden geti o an. Bende derin izler brakan bir dier yer ise Konyadaki Mevlana Mzesi oldu. Mevlanann nasl ulu, engin dnceli, bilgili ve edebi anlamda ok ilerlemi bir kii olduunu anladm. Onun yazd szleri okuduumuzda, gzyalarmz su misali gzlerimizden akmaya balad. stanbuldan Ankaraya uzanan yolculuumuzda Trk milleti, tarihi ve kltr hakknda doru bilgiler edindim. Bu yzden byle yararl bir organizasyonda emei geen btn herkese teekkrlerimi iletiyorum.

Muhteem bir gezi, unutulmaz anlar ve her zaman hatrlanacak dostluklar Trkiyenin vazgeilmez tarihi ve kltr bir kenara atlacak kadar basit deil. Bir tp rencisi olarak hayatmda hep doktor olmay planladm ve tarihi mekanlara ok fazla ilgi duymadm. Ama Trkiyeye gelir gelmez o kadar ok ey dikkatimi ekti ki, bu esiz gzellikler tarafndan bylendim ve her tarihi mekann hikayesini dinlediimde ok daha fazla balandm. Ve ayrlmas o kadar acdr ki insana, anlatlmaz. ok dolu ve gzel bir geziydi ve gzlerimi ap kapayncaya dek bitti. Dostluklar, gzel anlar ve yeni bilgiler kald hatrlararmzda. Trkiye, tarih ve kltr asndan ok zengin bir lke. Dolaysyla bu lke beni kendine ekti ve her yeni kltrel ve tarihi mekanda daha da iine haps etti.

ELENA GULEVSKA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 20.07.1988 Manastr Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Tp Fakltesi Eleni Gulevska elenagulevska@yahoo.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

25.03.1996 Tetova Kiril Pejcinoviq Matematike Natyrore Edber Demiri edber_demiri@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

EDBER DEMR
Burada geirdiim 15 gn, hayatmda geirdiim en gzel 15 gnd. Ben Trkiyeye bir ka kez gelmitim ama Trkiyenin bu tarihi yann hi grmemitim. Trkiyede gezdiim btn yerler bende deiik izlenimler brakt ve tarihi ynden beni ok etkiledi. Bende en ok etki brakan yer Dolmabahe Sarayyd. Dolmabahe Sarayna girdiimde, sanki gemie bir kap amtm. Sulltanlarn bayramlamalarna tank oluyordum sanki. Saat 9u 5 gee ordaydm ve Atatrkn bakt tabloya bakyordum. Dier beendiim yer ise Konyayd. Konya, Hz. Mevlanann ilkelerinden oluan Mevlevi tarikatnn kurulduu yerdir. Hz. Mevlana engin dnceleriyle ve edebi ruhuyla bilinen ve bilinecek bir kiidir. Hz. Mevlanann ok mehur szleri vardr ama beni en ok Ya olduun gibi grn, ya da grndn gibi ol sz etkiler. Trkiyede geirdiim gnlerin, bana ok ey katn hissediyorum. Bana bu derin duygular yaattklar iin emei geen herkese gnlden teekkr ediyorum.

Bizlere stanbuldan Ankaraya kadar, Osmanlnn manevi kurucusu eyh Edebaliden son Osmanl halifesine kadar Trk medeniyetini, kltrn ve tarihini tanmamza vesile olan Trkiyeye, Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ve MATSTEBe teekkrlerimi iletmek istiyorum. Bu kltr ve tarih gezisinde, Balkan tarihinin Osmanl ve Trk tarihinin bir paras olduunu bir daha hatrlatm olduk. Ayn zamanda farkl lke ve devletlerden olsa da bu tarihin ve kltrn iinde yer alan kardelerimizle bir arada olmann mutluluunu ve beraberliini yaam olduk.

ELYESA MURTEZ
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 18.12.1986 skp Aziz Kiril Ve Metodiy niversitesi Kimya Elyesa Murtezi eljesa_m@hotmail.com

119

Almanak_basbakan.indd 119

25.11.2011 18:42:28

MAKEDONYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

29.07.1988 skp Aziz Kiril Ve Metodiy niversitesi Arnavut Dili Ve Edebiyat elica_blazevska@hotmail.com

ELCA BLAZEVSKA
Hayatmda ilk defa Trkiyeye gelme frsat buldum. Bana bu frsat veren MATSTEBe ok teekkr ederim. Gezi programnn dolu dolu ve gerekten retici olduunu dnyorum. Gezip, grdmz mzeler, camiler ve antlarn hepsi Trk tarih ve kltrn sadece retmekle kalmayp, tarihi bizlere yeniden yaattlar. Buralarda ok farkl bir ey rendim. Bizlere gnde 100 yer bile gsterseler, imdi tekrar o yerleri gezmeye razym. Sevgili Trkiyem, muhteem topraklara sahip canm lkem. Bu lkeye songeliim olmayacak. Buraya tekrar gelmeyi arzuluyorum nk Trkiyeye ak oldum. Bizleri Trkiyeye davet eden ve bu gzellikleri yaamamz salayan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr ederim.

Hep hayalimdi Anadoluyu dolap, ecdadmzn yaam olduu yerleri grmek. Kolay kazanlmamt bu yerler, bugne kolay gelmemitik. Her adm atmzda onlarn ektiklerini sanki tekrar yayormucasna iimizde hissettik, onlarn aclarna biraz da olsa ortak olduk. anakkale geilmez deyilerini adeta duyar gibiydik, ehitliklerin arasnda dolarken. Onlar gzlerini bile krpmadan vatanmz uuruna canlarn feda etmilerdi. Daha eski tarihimiz de vard elbet, Devlet-i Aliyemiz vard. Kurulu ve kurtulu ehri Stten balayp, 3 ktaya hkmetmi olan ecdadmz ve geride kalan binlerce eser. Sleymaniye Camii mesela; hep birlikte oray ziyaret ettiimizde tpk Yahya Kemalin iirinde bahsettii gibi Sleymaniyede o bayram sabahn yayor gibiydik. Sadece biz yoktuk camide, ecdadmz da torunlarn grmeye gelmiti belki de. Sonra Mevlana hazretlerinin huzuruna varmtk hepberaber. Binev diye balyordu Mevlana mesnevisine, yani dinle diyordu. Ama kendine Hamu diyordu, yani suskun. Dnyaca nl, byle baarl bir air, kendine nasl suskun diyordu? Sessizlik dinlenebilir miydi hi? nce anlamamtk neden byle dediini. Ama huzuruna varnca anlamtk neden suskun dediini kendisine. Onun kalbi ok bykt nk. Ne kadar bilgili olursa olsun yetmiyordu kalbini doldurmaya. Hayalim gereklemiti artk, hem de benim gibi Anadolusuna hasret kalm 500 kiilik bir gurupla birlikte. Balkan genleri ve Avustralyadan gelen kardelerimizle bu duygular bereber yaamak paha biilemezdi hepimiz iin. Bizlere bu duygular yaattnz iin sizlere sonsuz teekkrlerimi sunuyorum.

ELF RUT
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 25.10.1994 Tetova Jahja Kemal Koleji Saysal Elif Rusit elif_ame@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

14.10.1987 MAKEDONYA Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Sanat Tarihi Elif Ali eelif_ali@hotmail.com

ELF AL
Medeniyetleri kucaklayan, her zerresi tarih kokan kltrmzn ve milletimizin yaad topraklar gezdik. 500 farkl ve bir o kadar da birbirine benzeyen insanlarla beraber Gittiimiz her yerde gemie dndk. Tarihi anlatmlarda, dinler gibi deil de yaar gibi olduk adeta. lk duramz olan stanbuldan balayarak gezdiimiz btn ehirlerde akl almaz eyler grdk. Ayn kltrden geldiimiz insanlarla ayn olduumuzu, ayn yaadmz zannederken aslnda onlardan ok uzak kaldmz anladk. Ama her eye rahmen ayn topraklarn insanlarydk ve araya ne girerse girsin, buraya geldiimiz zaman n yarglarmz siliniyor, aslnda zmze dnyorduk. Ksacas bata sradan olacan dndmz gezi, bizim iin byk bir tecrbe oldu.

Byle muhteem bir organizasyona katlmak benim iin byk bir onur. Balkanlar ve Avustralyada yaayan genlerin bir araya gelip, Trk kltr, tarihi ve geleneklerini renmesi ve birbirleriyle tanmas ok gzeldi. Sultanlarn saraylarnn ehri ayn zamanda Bizans ve Osmanl mparatorluunun bakenti stanbulu ziyaret etmek ok etkileyiciydi. Edirnedeki Selimiye Camiini, Trkiye iin hayatn veren ehitlerin anakkalesini, Bursay, Osmanl mparatorluunun kurulduu Bileciki, Kurtulu savan yuvas Afyonu, Mevlanann Konyasn, eski uygarlklarn ehri olan Nevehiri ve Trkiyenin bakenti Ankaray ziyaret ettik. Bunun yan sra projenin gerekletirilmesine katkda bulunan herkes gerekten mkemmeldi. Ksacas bu projenin mkemmel olduunu dnyorum ve uzun yllar devam etmesini umuyorum.

ELM OSMAN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 29.10.1987 Tetova Tetova Devlet niversitesi Ekonomi Elmi Osmani elmiosmani@gmail.com

120

Almanak_basbakan.indd 120

25.11.2011 18:42:31

Doum Tarihi: 03.03.1990 Gostivar ehir: Aziz Sveti Kiril Metodij Okul: skp Trk Dili ve Edebiyat Blm: krbtk adm ens Facebook: enes.adem@live.com Mail:

ENES ADEM
ncelikle hayatmda yaadm en gzel gnlerin, bu son 15 gn olduunu belirtmek istiyorum. Balkanlardan ve Avustralyadan gelen tam 500 kii ile birlikte Anadolumuzu gezip, ecdadmzn yaadklarna ortak olarak, onlarn ektii zorluklar biraz olsun grmek bize paha biilmez duygular yaatt. Trkiyeyi bu kadar kapsaml gezmek, elimize kolay kolay geebilecek bir frsat olmad iin gezinin her dakikasn en gzel ekilede geirmeye altk. Organizatrlerimiz, liderlerimiz ve burada bulunan herkes seferber olarak bizlere ok gzel gnler yaattlar. anakkaledeki ehitlikleri gezerken askerlerimizin adeta seslerini duyar gibiydik. Bu vatan kolay alnmamt. Onlara lmeleri emredilmiti ve onlar vatan iin gzlerini bile krpmadan canlarn feda etmilerdi. Bu paha biilmez duygular yaamama sebep olan herkese teekkr ederim.

Bu proje sayesinde, maneviyat, eitim, kltr ve tarih asndan birok bilgi edindim. Biz Trkz, Osmanl torunuyuz diyoruz. Fakat tarihi, ilmi ve kendi kltrmz iyi tanmadmz anladm. Birbirinden farkl ve gzel tarihi yerler beni ok duygulandrd. Buradaki byklerimizin bize verdii bilgiler ok faydal oldu. Byle bir proje ikinci kez Trkiyede yaplyor ve projenin devamnn gelmesini temenni ediyorum. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkrlerimi sunarm.

ENSE SPAH
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 24.12.1990 Gostivar Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Gda Mhendislii Enise Sipahi enise_sipah@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

10.03.1984 tip Gotse Delev Pedagoji Fakltesi Enis Demira enisdemirsa@yahoo.com

ENS DEMRAH
Kltr, insan insan yapan ve her toplumda farkl olan deerler sistemidir. Fakat Trk toplumu sz konusu olduu zaman unu ifade etmek isterim ki; bu deerli proje, Trkiye Cumhuriyetinin milli ve kltrel deerlerini, sahip olduu tarihi ve sosyal yapy tanmamz, lkenin kuruluundan kurtuluuna kadar olan srece tanklk eden ve tarihi bakmdan nem arz eden illeri grmemizi salayan bir kltr paylamna sebep oldu. Balkanlar ve Avustralyadan katlan gen renciler, bu 15 gn ierisinde Trkiyenin kltrel ve tarihi deerlerini yerinde yaama ve yakndan tanma frsatn buldu. Birlikte, bar ierisinde yaamann en gzel rneklerini bu proje sayesinde grm olduk. 15 gn sren, rya gibi ve youn olan bu projeden sonra, duygu ykl anlarla lkelerimize dndmz zaman, bulunduumuz yerde Trkiye Cumhuriyetini en iyi ekilde temsil ederek, gnll eliler olacamz umut ediyorum. Ve son olarak bu deerli proje ierisinde yer aldmz iin Genlik ve Spor Genel Mdrlne, Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna dolaysyla emei geen herkese biz Makedonya genleri olarak sevgiler ve sayglar sunuyoruz. mit ediyorum ki gelecekte sadece Balkanlar deil dier lkelerde yaayan tm Trk genlerini kapsayan byle projeler eder. Bu ekilde onlar da kendi tarih ve kltrlerini yakndan renme ve yaama frsat bulurlar. Sayglarmla...

Trkiyeye birok kez geldim fakat Trk tarihi ve kltr hakknda hibir zaman bu kadar bilgi edinmedim. stanbul, Trkiyenin en kalabalk ehri. Yllar boyu Dou Roma ve Osmanl mparatorluuna bakentlik yapm. Gezdiimiz camiler arasnda en gzel tarihe sahip olan ve Osmanlnn izlerini tayan Sleymaniye Camiiydi. Oraya girdiim an mslmaln ne kadar gurur verici bir din olduunu bir kez daha anladm. Edirneyi zel klan ve ok uzaklardan 4 minaresi ile gze arpan Selimiye Camii, mimarlk tarihinde nemli bir yere sahip. Selimiye Camii, varl ile Trk tarihinde Edirneye g katarak, ehre simgesini kazandrmtr. Gezdiimiz tm ehirler iinde bende en ok etki yaratan yer anakkaleydi. anakkale, adeta savan izlerini tayan ve kanla brnm bir yerdi. Bizlere doru bilgileri verdikleri iin ve Trk tarihini doru bir ekilde anlamamz saladklar iin projeyi dzenleyen herkese teekkr ediyorum.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

ERHAN ADEM
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 11.04.1991 skp Tetova Devlet niversitesi letme Eki Sk insomnia-32@hotmail.com

121

Almanak_basbakan.indd 121

25.11.2011 18:42:35

MAKEDONYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

28.11.1991 skp Yosip Broz Tito Dz Lise Erkan Elmaz shadow__512@live.com

ERKAN ELMAZ
ncelikle byle bir organizasyonda yer aldm iin ok mutluyum ve bana bu projede yer verdiiniz iin ok teekkrler. Byle bir organizasyon sayesinde vatannz ve kendi tarihimi tanma frsat buldum. Tarihi anlatmlar, canlandrmalar ve gezip, grdmz yerler beni ok etkiledi. Bir Osmal torunu olarak Osmanlnn, eserlerini, medeniyetini, kltrn ve Trk halknn scakkanlln grmek anlatlmaz bir duyguydu benim iin. Bu projeyi dnp, gerekletiren tm yetkililere kranlarm sunuyorum. Biraz da olsa buraya olan zlemimiz dinmi oldu. Bu proje benim iin nemli bir tecrbe oldu ve yaadklarm asla unutmayacam. Her ey iin teekkrler.

Sanki bir rya ierisindeyim. lk bata 15 gnn uzun olduunu ve zor geeceini dndm. Ama her ey abuk bitti. Gzel gnler abuk geiyor ama hatrlar bir mr sryor. Bu gezi 15 gnde bitmedi, bu gezi nice 15 gn devam edecek ve kim bilir daha ka kiinin dnyasna ileyecek bu zengin hatralar. Daha nce Trkiyeye gelmitim. Buraya her geldiimde ok heyecanlanyorum. Ama bu seferki geliim ok farklyd. Yeni arkadalar edindim ve yeni yerler gezip, grdm. Heyecanm, gezdiimiz 9 ildeki farkl heycanlar da iine katarak daha da artt ve 500 kiilik heyecan ve duygu da eklenince ok farkl bir boyut kazand. Trkiyenin her bir yeri ayr gzel. Bu 9 ili anlatmaya kalksam, sayfalar yetmez. Ama beni en ok anakkale etkiledi. Farkl bir duygu iindeydim ve hi unutamayacam gnler geirdim. Bu unutulmaz hatralar yaamama vesile olan bata Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna, bizim iin saysz fedakarlk gsteren ve emei geen herkese teekkrlerimi sunarm.

ESRA MEMED
Doum Tarihi: ehir: Facebook: Mail: 18.04.1988 skp Esra Mehmet esraa.mehmet@windowslive.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

03.05.1992 Kumanova sa Bey Medresesi lahiyat Erkan slam kani.erkan@hotmail.com

ERKAN SLAM
lk olarak bu geziye katlacam rendiimde, gezi hakknda bir fikrim yoktu. Daha sonra anladm ki bu gezi aslnda tatil deildi, tarih ve kltr bulumasyd. Balkan genlerini ve Avustralyada yaayan Trkleri bir araya getiren byk bir projeydi. Doruyu sylemek gerekirse bu gezi hakknda birok eyi merak ediyordum. lk duramz stanbuldu. stanbulda en ok etkilendiim yer amlca tepesi oldu. Dolmabahe Sarayn grdm iin ayrca mutluyum. Daha sonra Edirne, anakkale, Bursa, Bilecik, Afyon, Konya, Nevehir ve en son Ankaray gezdik. Bu bahsettiim ehirler tarihi ve kltrel adan ok nemli yerler. Fakat aralarndan en ok etkilendiim yer anakkaleydi. anakkalede unu rendim ki; aslnda biz bir milletiz. Bunu anlamak iin ok fazla bilgiye sahip olmamz gerekmiyor, ehit mezarlarna baktnz zaman bunu anlayabiliyorsunuz zaten. Ayrca unu da anladm ki; Trkiye biz genlere gereken deeri veriyor. Tabi ki burada kaldm sre boyunca yeni arkadalar edindiim iin ok mutlu ve gururluyum. Son olarak, bu organizasyonda emei geen herkese teekkr ediyorum.

Bakanlar ve Avustralyada Yaayan Genlerin Trkiyedeki Kltr ve Tarih Bulumas. Bu gezinin tantmn yapmak iin bir Arnavut ataszyle balamak istiyorum; Gzel gn, sabahtan belli olur Aslnda her ey Trkiyeye ilk geldiimiz gn belli oldu. Havaalanndaki iekli karlama hepimiz iin bu gezinin ok gzel geeceini gsteriyordu. Trkiyede kaldmz 15 gn boyunca, bu milletin tarihini ve kltrn, kitaplarda bulamayacamz etin savalar, eski uygarlklar tanma ans bulduk. Gezi boyunca sadece tarih deil ayn zamanda gelenek ve grenekleri de renme frsat yakaladk. Bu geziyi anlatmaya kelimeler yetmez hatta yaadklarmzdan bir kitap bile oluturabiliriz. Gerekten her ey ok detayl ve mkemmel bir ekilde organize edilmiti. Bu proje sayesinde hayal ettiimiz yerleri ziyaret ettik.

FEMH BEJLUROV
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 23.07.1990 Veles Tetova Devlet niversitesi Ekonomi Femi Bejluri femi_veles@hotmail.com

122

Almanak_basbakan.indd 122

25.11.2011 18:42:39

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

07.25.1989 Gostivar Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Trk Dili ve Edebiyat ferizathusein@hotmail.com

FERZAT HSEN

ncelikle bu organizasyonda emei geen herkese sonsuz teekkrlerimi iletiyorum. Bize hayatmzn bu unutulmaz 15 gnn yaattnz iin ayrca teekkrler. Yolculuumuz stanbulun aheser camileri ve saraylaryla balayarak Trkiyenin Avrupaya alan kaps olan Edirneyle devam etti. anakkalede ehitler Abidesi, bize duygu dolu anlar yaatt ve bir kez daha anakkalenin geilmez olduunu hatrlatt. Osmanlnn bakenti olan Bursa, bizi Ulu Camii ile byleyerek, kuruluun ve kurtuluun ehri olan Bilecikteki St Ky bizi tarihi ile gururlandrd. Afyonkarahisara gittiimizde ise Kocatepede Atatrkn antn ziyaret etmemek olmazd. stiklal savamzn getii Afyonkarahisar, admz dnyaya altn harflerle yazdrd. Dnya kenti olan Konya, bizi genel grnmyle artarak, Mevlana Trbesiyle de bizi duygulandrd. Gzel atlar diyar olan Nevehir, peribacalarnn olu hikyeleriyle bizi hem artt hem dndrd. Ve son olarak Ankarada son bulan yolculuumuz aslnda bizim iin bir balangt. Gezi boyunca bize yardmc olan herkese teekkr ediyorum.

FURKAN XHELL
Benim iin Trkiyenin her yeri, her ehri ayr deerlidir. Bunu baka bir lke iin syleyemem. Gezmi olduumuz btn ehirlerin ayr bir gzellii vard. Hele bu ehirlerde kendi bayram grmek, beni ok grurlandrd ve sevindirdi. Bu imkanlar bize salayan herkese ok teekkr eder, sayglarm sunarm. Allah sizlerden raz olsun. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 17.05.1990 skp SEE niversitesi Bilgisayar Bilimleri Furkan Xhelil furkan.xh@windowslive.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

09.05.1990 Manastr Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Sanat Tarihi Filip vanievi filipivanisevik@gmal.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

FLP VANEV
Trkiye bu gne kadar hep kendimi bulduum lke. Dolaysyla bu lkeyi gezmek bana ayr bir zevk verdi. Tabiki bana bu muhteem gnleri yaattklar iin organizasyon ekibine teekkr etmeden de geemeyeceim. Ne mutlu ki bizlere byle gzel insanlar tanma frsatmz oldu. Trkiyede var olan yaplar, aslnda fizik ve metafizik asndan nemli mekanlar. Herey ama herey benim istediim gibiydi. Birok insanla beraber ayn dili konumuyorduk ama ayn hisleri tayorduk. Gezi boyunca aklmda kalan en gzel ehir tabiki stanbuldu. Zira stanbul ryalar ehri. Hayallerin gerek olabilmesi muhtemel olan tek yer. Ve tabiki de Konya ve benim bu geziye katlma nedenim olan Mevlana. Ben bir Mevlana aym ve Konyada, Mevlanann dergahnda kendimi ve ruhumu buldum. Bu gzel misafirperverlie karlk olarak, en ksa zamanda herkesi Makedonya, Manastrda grmek istiyorum. Trkiye seni ok seviyorum.

Uzun cmleler kurmak geliyor iimden Romanlar, hikaye kitaplar oluturacak kadar uzun cmleler Ama zetle herey ok gzel dnlmt. Bu projeye katlan herkesin zenle seilmi kiiler olduuna inanyorum. Hep beraber ok gzel vakit geirdik. Ksa srede her birbirinin hikyesini dinledik. Bu geziye katldm ve sizleri tandm iin kendimi ok ansl hissediyorum. Hepimiz farkl lkelerden geldik belki ama hepimizin aclar, mutluluklar, sevdikleri eyler ve dertleri aynyd. Hepimizin, kimse bilmese de lkesinde verdii bir Trklk mcadelesi var. Bu proje sayesinde Trk kardelii biraz daha glendi. Emei geen herkese teekkr ederim.

GLASF MELAN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 15.07.1988 Gostivar Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Trk Dili ve Edebiyat Glasfi Melan gulasfi_88@hotmail.com

123

Almanak_basbakan.indd 123

25.11.2011 18:42:43

MAKEDONYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

03.02.1991 Radovis Aziz Kliment Ohritski - skp Pedagoji Baki Mehmet dj_baki_wanp@windowslive.com

GLBAK MEHMET
Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan dzenlenen bu organizasyonun bir paras olduum iin ok memnunum. Bu organizasyona katlacam rendiimde gerekten ok sevinmitim. nk Trkiyeyi bu ekilde gezmek elimize kolay geebilecek bir frsat deil. Yolculuumuza stanbul ile baladk ve 15 gn boyunca Trkiyenin birok yerini gezerek, hayatmzda belkide hibir zaman yaama frsat bulamayacamz gnler geirdik. Atalarmzn gzlerini bile krpmadan canlarn verdikleri bu topraklar, bizlere hediye ettikleri iin onlara ne kadar teekkr etsek azdr. anakkalede atalarmz ziyaret ettiimizde, gzyalarmza mani olamyorduk. nk onlar oraya lmek iin gitmilerdi, onlara lmeleri emredilmiti. Sonra srada Mevlanamz vard tabiki, Gel diyordu Mevlana, Ne olursan ol yine gel. Hogrye davet ediyordu dnyay. Yolumuz Ste de dmt. Orada Osmanlnn kurulduu yerleri grm, ecdadmz ile bir kez daha gurur duymutuk. Bu duygular bize yaatan herkese sonsuz teekkrlerimi sunarak, hayatmdaki en gzel hatralarmn arasna giren, bu 15 gn hep hatrlayacm belirtmek istiyorum. Sayglarmla.

ncelikle bu organizasyonu gerekletiren byk Trkiye Cumhuriyetine, Genlik ve Spor Genel Mdrlne ve bu projede yer alan herkese sonsuz teekkrler. Gezdiimiz 9 ilin her kesinde kltrel zenginlikler yer almaktayd. Bununla birlikte grmediimiz birok ey grdk, bir o kadar da bilmediimiz birok ey rendik. Her ehrin ayr bir gzellie sahip olduu bu lkede bulunmaktan dolay ok mutlu ve gururluydum. Dnyann kltr bakenti olan stanbulu amlca Tepesinden izlemek bir bakayd. kinci duramz olan Edirne, Selimiye Camii ile bizleri byledi. anakale, anl tarihiyle bizlere duygu dolu ve gururlu anlar yaatt. Bursadaki Ulu Camii, slam dnyasnda en nemli 5 cami arasnda bulunmakta. Osmanlnn kurulduu yer olan Bilecikteki, Stn ayr bir gzellii vard. Afyonda stiklal Savann yapld yerde, Kocatepede gururlu anlar yaadk. Konyada Hz. Mevlana Trbesi gzyalarmza hakim olamadmz yerdi. Nevehir, Kapadokya ise tek kelimeyle bizleri byledi. Son olarak Ankarada Antkabir bizlere duygulu anlar yaatt. Her Trk cesur, gururlu ve vatan iin lmek zere doar

HAKAN DELOGOJDA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 07.09.1994 Struga brahim Temo Genel Hakan Delogojda dolo_gs@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

23.01.1994 Tetova Jahja Kemal Koleji Saysal Hajrije Shehabi h_shehabi_shk@hotmail.com

HAJRJE SHEHAB
Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan dzenlenen bu gezinin ilk gnnde anladk ki, etkileri mr boyu srecek bir geziye katlmtk ve gezinin sonunda, hepimiz yeni bir balang yaparak evimize dnecektik. Evlad- Fatihandan ecdadmzn huzuruna geldik. Farkl desen ve farkl iklimlerden arkadalarmzla beraber, Topkap Saraynn Bab-s Saadet kapsndan geerek, Edirnede Mimar Sinann ustalk eseri Selimiye Camiini ziyaret ettik. Konyada eb-i Arus emesinden hogr itik hepimiz ve soluu anakkalede, vatanmz, dinimiz ve davamz iin yiite savaan ehitlerimizin yannda aldk. Bu gzel duygular yaadm iin kendimi gururlu ve ansl hissediyorum. Bize bu gzel duygular yaattklar iin bata bu projenin yneticilerine, sonra bu gzel projede yer alan herkese minnettarlm belirtmek istiyorum.

Her yeni ehir, her yolculuk, katldmz her konferans hayatmda byk bir iz brakt. Bu gzel gezinin altnda imzas olan btn ekibe, ok ama ok teekkr ediyorum. Bizler buraya plajda elenmeye gelmedik, gecelere kadar diskolarda elenmeye de gelmedik. Gerek ama; Trkiyenin kltr ve tarihini renmekti. Benim topraklarma, benim lkeme ve ehrime doru ok gzel anlarla yola kyorum. Trkiyede okuma imkanna sahip olmay ok isterdim. Bu benim Trkiyeye ilk geliim ama eminim ki son olmayacak. Dolaysyla bu gezide emei geen herkese teekkrlerimi iletmeyi bor bilirim. Trkiyeyi merak eden genler ve renciler olarak, bize bu imkan sunan Trkiye Cumhuriyetine ve Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ediyoruz.

VANA NAUMOVSKA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 14.06.1990 skp D.U.T Tetovo Fizyoterapi vana Naumovska i.naumovska@live.com

124

Almanak_basbakan.indd 124

25.11.2011 18:42:46

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

19.10.1995 Tetova Jahja Kemal Koleji Harika Shehabi harikanur@hotmail.com

HARKA SHEHAB
Trkiye, hayallerimin lkesi Trkiye, bambaka ve derin hisler tayan yerlere ev sahiplii yapyor. Trkiyenin en gzel yerlerini gezme ansna sahip olacam bu geziden haberdar olduumda, bu frsat kamaz dedim ve ablamla beraber bu tarih ve kltr gezisine katlmaya karar verdik. stanbul, Edirne, anakkale, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Konya, Nevehir ve Ankara, Osmanl dneminden kalma camileri, sarnlar, trbeleri ve tad hala damamzda olan lezzetli yemekleri ile hep hatrlayacamz yerler oldu. En ok beendiim yerlerden biri, Bursada ziyaret ettiimiz Ulu Camiiydi. Mimari adan nemli olan bu yap, mimberiyle, duvarlarndaki hat sanatyla ve ortasndaki abdest havuzuyla olaan st bir yer. Ve anakkale Oraya gittiimizde yreimi ayr bir heyecan kaplad. nk orada vatanlar iin gz kapal lme giden ehitlerimizi ziyaret edecektik. Birden sorular belirmeye balad aklmda. Bir insan ne iin hereyinden vazgeer; ailesinden, einden? Zaman getike anladm Vatan iin btn aclar. Evet, vatan iin canlarn hie sayan askerlerimizin mezarlarn ziyaret ettik ve rehberlerimden ehitlerimizin yrek burkan hikayelerini dinledik. Gittiimiz yerler ve tandmz yeni kltrler bana ok ey katt. Sanki Trke benim dilim, Osmanl deerleri benim deerlerim oldu. Balkanlardan gelen genler ve Avustralyal kardelerimizle birlikte Trklerin dndklerini dnmeye, onlarn aclarn yaamaya ve onlarla ayn dili konusmaya baladk. Yurtdndan gelen genleri bir araya toplayan ve Trk kltrn doru bir ekilde anlamamz salayan bu projeyi dzenleyenlere ok teekkr ediyorum. Bizleri kardeleri gibi sevdikleri iin ve bizlere bylesine engin duygular yaattklar iin emei geen herkese en iten duygularmla teekkr ederim.

ncelikle bu organizasyonu dzenleyenlere ve emei geen herkese sonsuz teekkrlerimi sunarm. nk benim Trkiyeye ilk geliimdi. Bu proje sayesinde Trkiyenin farkl ve kltrel adan nemli ehirlerini grdm. Bu gezi boyunca ok gzel gnler yaadk. stanbuldan balayarak birok ehir gezdik. zelikle anakakalede ok zel ve gzel anlar yaadk. ok anlar biriktirdik ve hatra dolu gnler geirdik. Bu projeyi gerekletiren Genlik Hizmetleri Dairesi Baskanlna sonsuz sayglarm ve sevgilerimi sunarm. Sayglarmla.

LHAN AGUSEV
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 06.05.1988 Radovis Goce Delcev-Stip Hukuk Ilhan Agusev ikosabi@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

18.08.1992 Gostivar Lise Sosyal Hisam Emin isam_emin@hotmail.com

Tarihimizin ve kltrmzn ayn dilde bulutuu bir geziydi. Farkl insanlar, farkl yaam tarzlar, farkl lkeler ayn noktada, ayn dilde birleti. stanbulun byl gzelliinde, anakkale nin derinden etkileyen tarinde, Anadolu kokan Bilecikte, scak insanlar, hogr ve sevginin yumak olduu Trkiye nin her kesinde tarihimin canl dokusunu hissetmenin sevincini yaadm. Farkl lkelerden gelen, ayn dili paylatmz kardelerimle tanma frsat bulmakla beraber onlarla ayn ortamda ve ayn duygular iinde gnl balar kurduk. Bundan sonra farkl lkelerde de olsak gnllerimiz hep beraber. Btn ayrntlaryla muhteem olan bu organizasyonda ncelikle bizimle sevincimizi, zntmz paylaan, her durumda yanmzda olan ve emei geen herkese teekkr ve takdirlerimi sunar, bu projenin daha nice yllar devam etmesini dilerim.

HSAM EMN
Burada olmak ve bu duygular yaamak eminim hepimiz iin paha biilemez bir deere sahip. Atalarmza canla bala savap, bu topraklar bizlere bahettii iin ne kadar teekkr etsek azdr. Burada olmamz salayan Selamet Dernei, MATSTEB ve Trkiye Bykeliliine sonsuz teekkrlerimi sunuyorum. anakkaleye admmz attmz ilk andan itibaren duygularmz doruklarda yaamaya balamtk. Gzyalarmza sahip kamyorduk. Byle bir ecdada sahip olduumuz iin kendimizle gurur duyuyoruz. Sayglarmla.

LKNUR MURTEZAN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 13.04.1992 skp Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Tp Fakltesi lknur Murtezan ilk_nur_04@hotmail.com

125

Almanak_basbakan.indd 125

25.11.2011 18:42:50

MAKEDONYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

09.07.1992 Resen Aziz Kiril Ve Metodiy niversitesi Matematik nci Durmi inci_durmis@hotmail.com

NC DURMOVSKA
Bu gezi hakknda duygu ve dncelerimi yazmaya sayfalar yetmez. Bu yzden bir matematiki olarak duygularm bir matematik ilemi ile anlatmak istiyorum. 40 renci + 2 lider + 1 tercman + 1 fr + hergn 1 yeni gezi rehberi + gezilen 9 farkl ehir + 8 farkl lkeden gelen arkadalar + benim iin en nemli 2 geceyi Trkiyede geirmek (doum gnm ve kandil gecesi) = 64 Bu ne demek acaba diyeceksiniz? Bakn imdi bizim otobs numaramz 8, eer 64 8e blersek 8 elde ederiz. 8 says da matematikte sonsuzluk iareti olarak kabul edilir. Yani btn bu gzel olaylar otobs numaramz OSUMa (sekize) blersek sonsuz MUTLULUK elde ederiz.

Bu gezi benim iin byk bir tecrbe oldu. Hayallerimdeki topraklar, Trkiyeyi bir o kadar daha sevmeye baladm. Yaknln hissettiimiz kltrn, zenginliini grdk ve hayatmzda hibir zaman unutamayacamz mekanlar gezdik. Kltr ve tarih hakknda yeterince bilgi edindik, ksacas eitildik. Bu gzel lkenin destekleri ile kopmayacak dostluklar kurduk ki bu dostluklar bizde her daim bir hatra olarak kalacak.

JASMNA CHAUSHOSKA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail: 11.07.1991 Gostivar Aziz Kiril ve Metodiy niversiyesi Makedon Dili ve Edebiyat kayzerseydin@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

20.01.1985 skp Marmara niversitesi Hukuk irfan_saban@yahoo.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

RFAN ABAN
ncelikle bana Trkiyeye gelme ve Trkiyeyi tanma olana salayan T.C. Devletine ve Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkrlerimi sunmak istiyorum. Bu proje sayesinde sadece gzel Trkiyemin maneviyatn yaamakla kalmadk, projenin amacnda da olduu gibi yurtdnda yaayan Trk kardelerimle tarihi ve kltrel bir buluma gerekletirdik. Yurtdnda yaayan bir Trk olarak, Trk kltr, tarihi ve imaj hepimiz iin byk nem arz etmektedir. Bu geziye katlan genlerin ou, Trkiyeye ilk defa geliyor ve belki de hi bir zaman byle bir gezi yaayamayacaklar. Bu organizasyonda, gerek katlmclarn, gerek gnlllerin, gerek rehberlerin gerekse koordinatrlerin insan ilikileri, hal ve tavrlar, sz konusu bir kurumu, bir lkeyi, bir kltr ve bir milleti temsil ediyordu. Bu durumun organizasyondaki en nemli noktalardan biri olduunu dnyorum. Bundan dolay da ncelikle benim ve btn genlerin, eyh Edebalinin torunlarna yakr ekilde manevi, anakkale ehitlerinin torunlarna yakr ekilde cesur ve merhametli, Osman Gazinin torunlarna yakr ekilde akll ve Mevlanann torunlarna yakr ekilde hogrl olmamz gerekiyor. Son olarak da icra mdr olarak altm sivil toplum rgt, yani Makedonya Trk Sivil Toplum Tekilatlar Birliini bu gezi konusunda muhatap grdnz iin, MATSTEB ve ahsm adna Sayn Adnan Gl ve ekibine, daha dorusu Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna bir daha teekkr etmek isterim. leride bu tr almalarda yine birlikte olacamz temenni ederim.

Bu proje gerekten ok gzel. Bana kltr ve tarihimi ok daha iyi retti. Bu gezi sayesinde ok iyi arkadalar edindim ve grmediim yerleri grdm. Ksacas Trkiyenin tarihini kendi topranda renmek ayr bir avantajd. Bu yzden kendimi ok ansl hissediyorum. Bana 15 gn boyunca bu gzel gnleri yaattklar iin Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna, emei geen herkese ve zellikle Bakanmza ok teekkr ediyorum. Sayglarmla.

KAYZER SEYDN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 23.07.1990 Veles Universiteti Shtetror I Tetovs Ekonomi Femi Bejluri femi_veles@hotmail.com

126

Almanak_basbakan.indd 126

25.11.2011 18:42:54

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

24.06.1991 Gostivar Aziz Sveti Kiril Metodij skp Beden Eitimi ve Spor retmenlii Kudret Efendiler kudret_8c@hotmail.com

Her ynde eitici olan bu geziye katldm iin ok mutluyum. Geirdiim bu 15 gn ok deerliydi. lk nce bize bu geziye katlma ans veren Trk Devletine teekkrlerimi sunarm. Grdm tm cami ve tarihi eserler ok gzeldi. Sultanahmet Camii ve Ulu Camiinin gzellikleri beni ok etkiledi. Panorama 1453 Fetih Mzesi inanlmazd. Oradaki resimler ve sesler, bizi sava zamanna gtrd. Miniatrk de grmeye deer bir zellie sahipti. Miniatrk, Trkiyenin renilmesi gereken bir tarihe sahip, byk bir lke olduunu gsteriyordu. Bunun yan sra anakkalede, yaplan savalar hakknda bilgi edindim. Bursa ehrinde yediim skender Kebab, hayatmda yediim en lezzetli yemekdi. Ayrca Bursadaki Karagz-Hacivat Mzesini ok beendim. Kapadokya da ok gzel bir yerdi. Son olarak bu gezide edindiim arkadalklar benim iin ok deerliydi. Herkese teekkr ediyorum.

KUDRET EFENDLER
Hayal gibi geen bu geziye, Selamet Dernei araclyla davet edildim. imizde yanp tutuan vatan sevgisi ve hasreti nedeniyle bir an bile dnmeden hemen daveti kabul ettim. Heyecanl bir bekleyiin ardndan o gn geldi att ve kendimi bir anda Trkiyede buldum. Rehberlerimiz havaalannda bizi kardeleri gibi gllerle karladklarnda, o iimizdeki hasreti gidermeye balamtk. Gezeceimiz ehirlerin banda stanbul vard. Trkiyenin Avrupaya alan kaps, tam bir medeniyet harikas stanbul Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Sleymaniye Camii, bize ecdadmzdan kalan ve dimdik ayakta duran birer devdi sanki. stanbulu anlattlan tarihi olaylarla daha iyi bir ekilde tandk. Beni en ok etkileyen yer Panorama 1453 Fetih Mzesiydi. Oraya girdiimde azm ak kald. Sanki savan iine girmi gibiydim ve bu kadar gereki bir tasarm daha nce hi grmemitim. Daha sonra yllarca Osmanlya bakentlik yapm olan ve o ihtiamn hala yitirmeyen Edirneye gittik. Gzel bir Edirne gezisinden sonra istikamet anakkaleydi. anakkalede savaan askerlerin bizim iin neler yaptklarn ve neleri feda ettiklerini duyunca ok duygulandk. ehitliklerdeki gezilerde anlatlanlar dinlerken alamamak iin kendimi zor tuttum. anakkaleden sonra gezeceimiz ehir Bursayd. Bursa, gerek tarihi, gerek gzelliiyle herkesin en azndan bir defa grmesi gereken bir ehir. Kahkahalarla geen bir Hacivat-Karagz oyunundan sonra o muhteem skender kebabnn tadna baktk. ki gnlk bir Bursa gezisinden sonra kurulu ve kurtuluun ehri olan Bilecike gittik. Orada eyh Edebalinin trbesini gezdik. Konyaya gittiimizde bizi manevi bir mutluluk kaplad. Hz. Mevlanann trbesini ziyaret ettiimizde, bu maneviyat daha da artt. ok merak ettiim ve hep gitmek istediim Nevehire gittiimiz iin ok sevinliydim. Kapadokyadaki peribacalar gerekten bir dnya harikasyd. Gvercinlik Vadisinde gnein batn seyretmek, geziye ayr bir renk katt diyebilirim. Gezdiimiz btn ehirlerde bir sr hatra fotoraf ektim, muhteem insanlarla tantm ve yeni arkadalar edindim. Bu gezinin benim hayatma neler kattn yazmakla bitiremem. Ayrca Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna, bu muhteem organizasyonu gerekletirdikleri iin teekkr bir bor bilirim. Evlad- Fatihandan kucak dolusu sevgilerle.

LAURA KREKA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 24.06.1990 Struga FON niversitesi Yabanc Diller Laura Kreka l_kreka@yahoo.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Bu projeyi dzenledikleri ve bizleri buraya davet ettikleri iin Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr ediyorum. Ayrca bu unutulmaz gezinin bir paras olma frsatn bana tand iin Makedonyadaki MATSTEBe sonsuz teekkrlerimi sunarm. Gezdiimiz yerler hakknda gerekten diyebilecek bir ey bulamyorum. nk herey mkemmelin de stndeydi. Sistemli planlanm bir gezi sayesinde Trk kltr ve tarihi hakknda kafamda ok ey canlanm oldu. Yanl bildiimiz eylerin dorusunu rendiimiz bu geziyi dzenleyen herkese ok teekkr ederim.

MARJA DOMAZETOVSKA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 06.09.1988 skp Aziz Kiril Ve Metodiy niversitesi Sosyoloji Marija Domazetovska maca_d19@yahoo.com

127

Almanak_basbakan.indd 127

25.11.2011 18:42:57

MAKEDONYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

11.11.1993 skp Rade Jovcevski Dz Lise Marjan Maximovski max_mkd@live.com

MARJAN MAKSMOVSK
ncelikle bu geziyi organize eden ve projede emei geen herkese teekkrlerimi iletmek isterim. Bu gezi sayesinde Trkiyenin kltrn rendim ve Trkiyeye ilgi duymaya baladm. Bunlarn yansra ok iyi insanlarla tanp, gzel arkadalklar da kurdum. Bu mthi gezinin bitmesi beni ok zd ama ok gzel anlarla lkemize geri dnyoruz. Sonu olarak, bu gezi bana ok ey katt ve hayatmz boyunca hi unutamayacamz hatrlar brakt.

Bu programn bana kazandrdklar, cmlelere smaz. ncelikle bu gezi sayesinde karde olmann bilincine vardm. Bu kardelik Avustralyadan Trkiyeye, buradan da Balkanlara yayld. Bizim iin artk snrlarn nemi yok. nk kardelik snr tanmaz. yle bir kardelik trks yarattk ki, dnyada dalar, snrlar, yollar yok oldu. Yreklerimize kurduk kprleri. Yzlerimiz, tenlerimiz, aksanlarmz farkl olsa bile dnyay imrendirecek bir birliktelik yaadk burada. Bize bu frsat sunan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkrlerimi sunuyorum.

MEHMED ARF
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 19.04.1992 skp Yosip Bros Tito Lise Mehmed Arif memo_92_fb@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

10.09.1987 skp Aziz Kiril Ve Metodiy niversitesi Trk Dili Ve Edebiyat Masume ahin masumesahin@hotmail.com

MASUME AHN
Gelecek, gemiin izlerine baldr ve sadece gemii anlayarak gelecei kurgulayabiliriz. Evet, bu yzden de kltrmz anlamak, bu 9 ehri tanmak ok nemliydi. ehirler, toplumun yansmasdr, kltr de semboldr. Bu proje sayesinde Trkiyenin birok ehrini gezerek, kltrmz tanma frsat kazandk. Bu organizasyon erevesinde, bu topraklarda yaamadm halde buraya ait olduumu hissettim. Uzaktayken farkllklar alglamak konusunda n yarglara sahip olduumu ve soydalarmla beraberken birbirimize ne kadar benzediimizi grdm. Gzel gnlerimizin yannda scak ve uykusuz gnlerde, ayakta durmamzn sebepleri; birlikte olmamzdr, nmze sunulan frsatlarn tek bana yaratlamayaca bilincidir, grdmz samimiyet ve sabrdr, yetkili kiilerin byle bir bulumay tarihi ve kltrel alanda gerekletirmi olmasdr, hissettirilen dini ve milli uurdur, sokakta duyulan Trke kelimelerdir.

Bu gezi hakknda olumlu eyler dnyorum. Trkiye benim iin ok farkl bir lke. nk bu lkenin zengin bir tarihi ve kltr var. zellikle gezdiimiz ehirlerin seimi ile bu proje kalitesini ortaya koydu ve ben hereyden nce bu gezi sayesinde n yarglarm krmay rendim. nsanlara nasl yaklamam gerektiini, nyarglarn krlmas gerektiini bu gezide rendim. ehirlerden en ok sevdiim stanbul ve Bursa oldu. Baz gnler herey ok hzl bir ekilde gzlerimin nnden geip gidiyordu. Zaman kavram sanki yoktu. Ama diyebileceim bir tek ey varsa o da; Trkiye ok gzel ve inanlmaz bir lke. Yaadm srece benim kalbimde ok fazla nem tayacak olan dostlarm, bu gezi sayesinde tandm. Hepinize selamlar...

MLKO MLOVANOVC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 27.03.1988 Kalkandelen D.U.T Tetovo ngiliz Dili Ve Edebiyat Milko Milovanovic milko_pazarna@hotmail.com

128

Almanak_basbakan.indd 128

25.11.2011 18:43:01

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

05.04.1990 Gostivar FON niversitesi Ekonomi Mine Karaberzat fildisi9@hotmail.com

MNE KARABERZAT
ADEKSAM araclyla Trkiyedeki tarihi ve kltrel geziye katlma frsat buldum. lk bata gezinin nasl ve ne ekilde olaca hakknda fazla bir bilgiye sahip deildim. Havaalanna indiimizde ok gzel bir ekilde karlandk ve bu organizasyonun ne kadar mkemmel olduunun ilk belirtisiydi. standul dnda daha 8 ehir gezecektik. Yava yava geziye katlan der genlerle tanmaya ve kaynamaya baladk. Trkiyeye daha nce defalarca gelmitim. Buna ramen hibir tarihi ve kltrel yeri tanma sanm olmad. Bu organizasyon araclyla Trkiyedeki 9 ehri gezip, grme ve birok tarihi yer hakknda bilgi edinme ans buldum. anakkalede savalar hakknda aldmz bilgilerle, Trkiyenin bu gnlere kolay gelmediini bir kez daha anladk. Saraylarda, camilerde ve dier btn tarihi yerlerde defalarca gemii yaam olduk. Btn gezi boyunca bize gittiimiz yerler hakknda bilgi veren rehberler elik etti. Btn herey organizasyonun ne kadar kusursuz planlandn gsteriyordu. Balkanlar ve Avustralya Trkleri, 15 gn boyunca bir aradaydk. Yani Trkiye bizi unutmamt ve bu farkl farkl yerlerde yaasak da yalnz olmadmzn kantyd. Burada olmaktan ok mutluyum ve kendimi ok ansl hissediyorum. Belki de bir daha asla gremeyeceim yerleri grdm. Trkiyeye defalarca gidip, geldim ama ben bu gezinin sonunda Trkiyeyi gezdim ve Trk kltrn yaayp, rendim diyebileceim. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna bize bu frsat yaatt iin ok teekkr ederim.

Balkanlar ve Avusturalyada Yaayan Genlerin Trkiyedeki Kltr ve Tarih Bulumas ad altnda gerekletirilen bu programda bulunduum iin mutlu olduumu belitmek isterim. Program hakknda syleyebilirim ki; hayatmda geirdiim en gzel gnlerdi. Bursada bulunan Ulu Camii, Kapadokya, anakkale, Ayasofya, Topkap Saray ve daha bir sr tarih kokan yer, beni ok duygulandrd. Bu topraklarn medeniyetini, tarihini ve kltrn canl olarak grm oldum. Bu topraklarda bulunmak bir gen iin ayr bir gurur kayna. Bana bu gururu yaatan aabeylerime, ablalarma teekkr bor bilirim. Umarm bu tarihi bulumalar, projeler uzun soluklu olur ve nmzdeki yllarda da devam eder. Sayg ve sevgilerimle.

MUAZ KADR
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 22.04.1992 skp Uluslararas Balkan niversitesi Uluslararas Halkla lkiler Muaz kadri muaz-gfb-@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

21.05.1991 skp Tetova Devlet niversitesi letme Muamet Amiti muamet_a.usht@hotmail.com

Bu projeyi gerekletirdikleri iin Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkrlerimi iletiyorum. Ayrca bu projenin amac; farkl kltrlerden genlerle tanma, tarih ve kltr tanma konusunda ok doru bir seim yapldn dnyorum. zellikle bu projeyi balatan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakan Adnan GL tebrik etmek istiyorum. Bunun gibi projelerin devam etmesini ve daha giriimci genlerin bu projelerde yer almasn diliyorum. Kalbimin en derinliklerinden sizleri kutluyorum.

MUAMET AMT
Bu proje ok baarlyd ve projeyi gerekletirenlere teekkrler ediyorum. Bu projenin, genlerin Trk kltr ve tarihini tanmas ve farkl kltrlerden insanlarla tanmas asndan ok etkili olduunu dnyorum. Ben daha nce Trk kltr hakknda bir eyler okumutum fakat Trkiyeyi ziyaret etme frsatm hi olmamt. Bu projeyi duyduumda ok sevindim. Gelmeye de deerdi nk ok baarl bir projeydi. Trkiyenin tarihi ve kltrel adan nemli 9 ehrini gezdik. stanbulda Ayasofya ve Sultanahmet Camii, Edirnede Selimiye Camii, anakkalede sava alan ve ehitlikler, Bilecik, Bursa, Konya, Afyonkarahisar ve Ankara beni ok etkiledi. Gezi boyunca mkemmel zaman geirdim. Bu geziyi organize edenlere nasl teekkr edeceimi bilemiyorum. Allah sizden raz olsun. Her eyden ok memnun kaldm.

MUHAMED ZET
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 17.02.1996 Tetova Kiril Pejcinoviq Matematik Mhendislii Muhamed zeti muki_man@hotmail.com

129

Almanak_basbakan.indd 129

25.11.2011 18:43:05

MAKEDONYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

23.09.1990 Berova Aziz Kiril Ve Metodiy niveristesi Tp Fakltesi Nahida Citanova preslava_111@hotmail.com

NAHDE CTONOVA
Gelmeden nce bu gezi hakknda pek bilgim yoktu. Sadece Trkiyenin birok tarihi ve kltrel yerini gezeceimi biliyordum. Bu da benim ilgimi ekiyordu. Organizasyonu ok beendim. Burada, bilmediim birok ey rendim. Osmanl tarihini daha yakndan tanyarak, rendiklerimizi gzlerimizin nnde canlandrdk. anakkale Sava ve ehitler hakknda birok bilgi edindik. Bu gezide birok yeni ey kazandm. lk olarak kendi anavatanmda grmediim yerleri grdm ve tarih konusunda kendimi gelitirdim. Birok yeni arkada edindim. Avusturalyada bu kadar ok Trk olduunu hayal bile edemezdim. Bu da Trklerin dnyada, her yerde var olduunu gsteriyor. Arada kilometrelerce mesafe olsa da, gnl mesafemiz ok yakn. Kurduum arkalklar devam ettirme midindeyim. Yani bu proje bizim iin hem kltrel, hem tarihi adan ok yararl oldu. Bu projenin devam etmesini ve daha byk kitlelere ulamasn temenni ederim. Bu projede emei geen herkese teekkrlerimi sunarm.

lk olarak bu unutulmaz organizasyonda emei geen herkese ve koordinatrlerimize teekkr etmek isterim. Sizler sayesinde hi de yabanc olmadmz Trkiyenin tarihi ve kltrn rendik. Bilgimize bilgi kattk, yeni arkadalklar kurduk ve kopmayacak balarn olumasn saladk. En gzel anlarm Bursada yaadm syleyebilirim. Gezdiimiz yerler arasnda kendime en yakn hissettiim ehir ise Ankara oldu.

NENAD SPASOSK
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 15.09.1988 Kalkandelen D.U.T Tetovo Beden Eitimi Nenad Spasoski zec_vojvoda88@yahoo.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: 07.08.1986 tip ehir: Aziz Kiril Ve Metodiy Okul: niveristesi Tp Fakltesi Blm: Narcs Bagashova Facebook: narcisbagashova@yahoo.com Mail:

NARCS BAGASHOVA

Farkl lkelerden gelen genlere, yani bizlere Trk kltr ve tarihini reten bu gezide, Adan Zye emei geen herkese teekkr ediyorum. Bir gnde birden ok yer gezdik. Birden ok hikaye ve olay dinledik. ok gzel ve bir o kadar da unutulmayacak anlar yaadk. Bu gezi hayatmda gzel bir tecrbe olarak her zaman yer alacak. Trkiyeye belki ellerim bo geldim fakat geri dnerken ellerimde koskocaman Trk tarihi ve kltrne dair bilgiler var. nanmaktaym ki Makedonyadan gelen genler olarak lkemizi en iyi ekilde temsil ettik ve dostluumuzu lmszletirdik.

ok fazla anlatacak bir ey yok aslnda. Ama bir ka basit cmleyle herey syleyebilirim dersem tabi ki yalan olur. imde barndrdm duygunun dili yok ve eminim ki hibir kelime veya cmle bu duyguyu anlatmaya yetmez. Gezninin bir paras olduum iin kendimi ansl hissediyorum. Hani baz eyler vardr ya hayatta ok gzel bir tecrbe olarak yaanr. te bu gezide gezilen, grlen yerler, benim tarihim ve benim kltrm. Kendi gemiimi tandm iin ok mutluyum ki.

NKOLNA SERAFMOSKA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 18.12.1989 Kalkandelen SEE niversitesi Uluslarars likiler Nikolina Cindy Serafimoska nine_suki@hotmail.com

130

Almanak_basbakan.indd 130

25.11.2011 18:43:09

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

16.10.1989 Kalkandelen Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Politika Bilimi nina simjanovska nina.simjanovska@hotmail.com

NKOLNA SMJANOVSKA
Bu gezi benin iin unutulmaz bir tecrbeydi. Trkiyenin kltrn ve tarihini renmek, gezi araclyla alar arasnda yolculuk yapmak ok etkileyiciydi. Projede emei geen herkese teekkrlerimi iletiyorum. Benim iin bu gezi mkemmeldi. Projenin bize sunduu ve baarl olduu ey ise; Trk kltrn ve tarihini en iyi ekilde anlatmakt. Kapadokya ve Bursa gezisi boyunca unutamayacam anlar yaadm. Gelecek yllarda bu gezinin ok daha verimli olacana eminim ve bizler hep yannzda olacaz.

Bizlere Trkiyenin tarihi ve kltrel adan nemli mekanlarn ziyaret etme ans veren Trkiyeye, Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ve MATSTEBe kranlarm iletmek isterim. Balkanlar ve Avustralyada Yaayan Genlerin Trkiyedeki Kltr ve Tarihi Bulumas projesinin genlere Trk medeniyetini tantma asndan nemli bir katk saladna inanyorum. Bu gezide tarihimizi bizzat gezerek, yaayarak, hissederek tanmann, kitaplardan okumaktan ne kadar farkl olduunu anlam oldum. Bu proje ile anl tarihimizi yeniden yaam olduk. Ayn zamanda bu proje farkl devletlerde yaayan kardelerimiz ile tanmamz ve yeni gnl kprleri kurmamz salad. Bu projenin bir paras olduum iin kendimi ansl hissediyorum. Programda emei geen herkesten Allah raz olsun. Projenin ileriki yllarda da devam etmesini temenni ediyorum. Sayglarmla.

NZAMEDN ABAN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 12.10.1987 skp Aziz Kiril Ve Metodiy niversitesi ktisat Nizamedin Saban nizam.s@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

02.04.1992 Kalkandelen 8 Septemvri Dz Lise Nina Serafimovska ninserafimovska@yahoo.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

NNA SERAFMOVSKA

Daha nce Trkiyeye hi gelmemitim. Bu organizasyon sayesinde anavatanm grme frsatm oldu. Aslnda byle gzel bir organizasyon iin ne yazsak, ne kadar yazsak dncelerimizi anlatamayz. Her ey ok gzeldi, rya gibi Burada olduum iin ok mutluyum. Anavatanmza ilk kez geldim ve bu gzelliklere inanamyorum. Cennet vatanm grdm iin ok mutluyum. Bizi buraya davet eden ve emei geen herkese sonsuz teekkrler. Sayglarmla ve dualarmla.

Trkiye, tarihi ve kltr ile bambaka bir diyar gibi arpt gzlerime. Ve bu diyar kefetme frsatn bizlere veren herkese ok teekkr ederim. Hereyin gzelliinin farkna u yazy yazarken varyor insan. Hani bitmese de yine yorulsak, on katn gezip ok daha fazla yere gitsek. Ama yeter ki beraber olsak. Unutulmayacak mekanlar, unutulmayacak kltr ve unutulmayacak dakikalar yaadk. Herey bir rya gibiydi. Gezilen, grlen yerlerin seiminden planlanan her trl ince detaya kadar herey muhteemdi. Herkese teekkrler.

ZLEM SEYNOVA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 06.08.1990 Vlandova Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Trk Dili ve Edebiyat zlem seyin ozlem_useyinova@hotmail.com

131

Almanak_basbakan.indd 131

25.11.2011 18:43:13

MAKEDONYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

05.11.1988 skp Fakkulteti i Shk.Islame - Shkup Teoloji Keuthere Abazi celeabazi@hotmail.com

QEFSERE ABAZ
ncelikle davetiniz ve misafirperverliiniz iin teekkr etmek istiyorum. Trkiyeyi ilk defa ziyaret etmiyorum ancak bu sefer baka lkelerden gelen genlerle birlikte gerekletirdiimiz bu gezi bakayd. Ziyaret ettiimiz her bir ehrin ayrntl bir ekilde yazamayacam kendine zg bir gzellii vard. Fakat stanbulun Avrupann en gzel, en muhteem, en gzel mimari yaplara sahip ehri olduunu dnyorum. Bursada Ulu Camii, Kapadokyada peribacalar, Konyada Mevlana Mzesi ve birok tarihi ve dini eser aklmda her zaman kalacak. Gezimizin son ehri Ankarayd. Son olarak organizatrlere ve emei geen herkese, bizleri bu kadar gzel arladklar iin teekkr etmek istiyorum. Her zaman glmsemeniz dileiyle.

Her yeni tecrbe ok deerlidir. zellikle de bu tecrbe Trk kltr gibi byk nem tayan bir kltrn tantlmasn amalyorsa. Bu proje ok iyi organize edilmidi ve her ey olmas gerektii gibi oldu. Gnlllerin abalar, genleri en iyi ekilde arlamak ve ynlendirmek adnayd. Bu konuda, abalaryla ve davranlaryla ok baarl oldular. Bu proje Trkiyenin stanbuldan balayarak 9 ehrini ziyaret etmemizi ve yeni bilgiler edinmemizi salad. stanbulun gzellii ve eski mimari yaps ok etkileyiciydi. Profesyonel rehberler Trkiyenin tarihi hakknda ok nemli bilgiler paylat. Ayrca birok tarihi eseri grdk ve onlarn tarihsel gemii hakknda bilgiler edindik. Bu tecrbe benim iin ok nemliydi. Trkiyenin kltr hakknda birok ey rendim. Bu projenin baaryla amacna ulatn ve genlere katkda bulunduunu dnyorum. En ok etkilendiim konu ise insanlarn davranlar, scakl ve misafirperverliiydi. Herkesin projenin vermeye alt mesaj aldn dnyorum.

RREZE SULA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail: 15.12.1991 Tetova Amerikan Koleji Mimarlk rezze@live.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

21.03.1985 Tetova Tetovo Devlet niversitesi Hukuk Rahime Ziberi rahime_ziberi@hotmail.com

RAHME ZBER
ncelikle bize Trkiyenin en nemli ehirlerini ziyaret etme imkan verdiiniz iin sizlere teekkr etmek istiyorum. Bu benim Trkiyeye ilk geliim ve gerekten ok etkilendim. Bu yzden en gzel vgleri hak ediyorsunuz. Trkiyenin byk ve etkileyici bir tarihi var. Organizasyon mkemmeldi ve ayn zamanda proje boyunca bizimlerle olan herkes ok iyiydi. Gezilecek yerlerin seimi mkemmeldi. Kitaplardan, televizyonlardan ve anlatlardan bildiimiz yerleri, grme imkan bulduk. Bu geziyi organize edenlere btn kalbimle teekkr ediyorum. stanbul; Sultanahmet Camii, Edirne; Selimiye Camii, anakkale; ehitlikler, stanbul; Panorama 1453 Fetih Mzesi ziyaretleri beni olduka etkiledi. anakkaleyi ziyaret etmek, bizim iin gurur verici bir anyd. nk kendi vatann korumak adna ehit dm askerlere, dua etmek iin gzel bir vesileydi. Bursa hakknda ise sylenecek fazla bir sz yok. nk Bursa gerekten mkemmel bir ehir. Miniatrkte ise btn Trkiyenin avucunuzun iinde olduunu gryorsunuz. Her zaman aklmda ve kalbimde yaayacak bu 15 gn organize edenlere tekrar teekkr ediyorum. Ayn zamanda bu muhteem tarihi yerleri herkesin ziyaret etmesini tavsiye edeceim.

Program ilk duyduumda bu 15 gnn nasl geeceini dnmtm. Fakat Trkiyede zaman, dadan esen rzgarn salarm savurmas kadar hzl geti. Ben bu geziye hibir beklentim olmadan geldim. Fakat imdi zengin bir bilgi birikimine sahip bir ekilde geri dnyorum. Bu gezi bana ok gzel anlar yaatt. Yeni arkadalar edinme, onlarla en sevdiimiz arklar syleme ve mthi vakit geirme ans bulduk. Eve dn yolu hi olmad kadar ar ve kt olucak. Burada tantm insanlar benim iin muhteemliin, yeniliin, dostluun ve en nemlisi hogrnn simgesi oldu. Trkiyenin zengin kltrnden yararlanmak, onu tanyp, o esiz tarihi yaand yerlerde, iimizde hissetmek ayr bir anlam katt bizlere. Ve unu belirtmem gerekir ki; dn yolunda hepimizin gznde veda yalar parldayacak. Yaadklarmz geride kalrken biz zlemle ilerleyeceiz. Fakat anslym ki bunun son olmadn biliyorum. Bu bizim byk dostluumuzun balangc. Hepinizi sonsuza dek hatrlyacam.

SADETA BRAMOVSKA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 29.10.1989 tip Gotse Delev Tp Fakltesi Sadeta braimovska sadeta_dadeto@hotmail.com

132

Almanak_basbakan.indd 132

25.11.2011 18:43:20

Doum Tarihi: 20.05.1988 skp ehir: Aziz Kiril ve Metodiy Okul: niversitesi Tp Fakltesi Blm: Rukiye smail Facebook: ilimmrsid@hotmail.com Mail:

Trkiyede geirdiim gnler ile ilgili sadece gzel szler sylemeliyim nk siz btn gzel szleri hakediyorsunuz. Trkiyede birbirinden gzel yerler gezdik ve yemek kltr ok eitliydi. Ama bizlere gstermi olduunuz misafirperverlik hereyden nemliydi. Trkiyeye ilk defa geliyorum fakat her ey beklediimden daha gzeldi. Beni en ok etkileyen ey; Trkiyenin tarihi ve kltr oldu. Trkiye ok ilgin bir tarihe ve ok eitli bir kltre sahip. Bu organizasyon tek kelimeyle mkemmeldi ve tm koullar ok iyiydi. Sylemem gereken tek bir ey var, o da umuyorum ki bu benim Trkiyeye son geliim olmaz.

RUKYE SMAL
600 yllk medeniyetin ruhunu yaadmz ehirler yz solmu, yalnzla mahkum edilmi, sahipsiz braklmt. Yzmz ana vatanmza evirerek onlar sahibine teslim edip, korunmasn ve yeniden himaye altna alnmasn hasret dolu gnllerimizle, mit dolu baklarmzla gerekletirdik. Bu bakn her zerresi, bize birilerinin isteimizi yerine getireceinin vaaidini veriyordu. Gelin her birinizin ehrinde kk kareleri olan bu medeniyeti ve kltr ruhuyla birletirelim. Tarihin altn ann yaand ve devamn btn canllyla koruyan Trkiyemizde bulualm. Ayrlan yollarmzn ana hatlarn yeniden izelim. Hep beraber hareket ederek, yklmaya yz tutmu kardelik ruhumuzu onarmak adna, snrlar kaldrp hibir snrn bizi ayrmayacan gstermek adna bu geziye katldk. Bu amaca hizmet eden projeye imzamz attk. anl tarihin dokusu taptazeydi, zedelenmemiti. Ecdadmz bizi tm cokusuyla ve hasret duygularyla karlad. Gittiimiz her ilde tarih sahnesinin farkl bir sunumunu grdk. stanbulda sanat dokusunu, Bilecikte Anadolu insannn scakln, Bursada ilhan ve maneviyat, anakkalede binlerce ehitin kann, vatan millet aknn karmndaki kokuyu Nevehirde tarihi katmanlarn yapsn, gnl kapsn medeniyet kalemiyle nakladk. Sadakat, sevgi, sayg yumann ipi gittiimiz her yrenin insannda smskyd. Ayrln bir nebzesini bile hissettirmeden, bizi barlarna basmalar siz bizim hasret kaldmz evlatlarmzsnz edasyla elimizden tutup, gnllerine hasret nazarlaryla ve bir daha kaybetmeme arzusuyla yine gitmeyin, ayrlmayn szlerini manevi alemimizde hep duyduk. Ayrlrken her yrenin hasretini gnlmzde hep hissetik. Bu scakl, yemeimizi sevgiyle uzatan garsonda, kapy hogeldiniz diyerek aan kapcda bulduk. Bizi kendi ouklarym gibi kollayan, kendilerinden ziyadesiyle dn veren, gnlmzde hissedebileceimiz mutsuzluklarmza, hznlerimize, sevinlerimize, itenliiyle, samimiyetiyle, zversiyle hi bir fedakarlktan kanmayan rehberlerimize, bizim kaprislerimize hogr ile bakan tm ekibe teekkrlerimi sunuyorum. Trkiyemizde 15 gnlk gezi sresince ayrmcln acsn, sevgi susuzluumuzu kardelik erbetinden yudumlatarak gideren Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna takdirlerimi, sevgi, sayg ve kranlarm sunuyorum. Daha nice projelere imza atmanz, 500 kiilik bu topluluu minyonlara karmanz duasyla...

SEMNE BEQR
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 13.05.1991 Tetova Tetova Devlet niversitesi letme Semine Beqiri semine_91_@hotmail.com

Trkiyenin kltrn ve tarihini tantmay amalayan bu gezinin muhteem olduunu syleyebilirim. Gezdiim ehirlerin arasnda en gzeli stanbuldu. Saraylar, arlar, camiler ve zellikle Panorama 1453 Fetih Mzesi ok etkileyiciydi. Ayrca Ayasofya ve Topkap Saraynn gzelliine hayran kaldm. Edirnede, Trkiyenin snr savalar ve Lozan Antlamas ile ilgili bilgi edindik. Sradaki ehir Dardanele kanalnn iinden getii anakkaleydi. Orada rehberler bize savalar ve ehir hakknda bilgiler verdi. Ayrca Truva savalar ve at hakknda bilgiler edindik. Osmanl mparatorluu zamannda kurulmu ve muhteem insanlara sahip olan Cumalkzk Ky beni ok etkiledi. Bursa ok byk ve eski bir ehir. Osmanl mparatorluunun temelinin Bilecikte atldn rendim. Sonra da Afyon ve Konyay gezdik. Kapadokyadaki peribacalar inanlmaz gzeldi. Trkiyenin bakenti olan Ankara, bykl ve gzellikleriyle her zaman aklmda kalacak. Bu gezinin sonunda, Trkiyenin tarihi ve kltr hakknda nemli bilgiler edindiimi dnyorum.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

SENAD AMET
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 30.07.1989 Gostivar Tetova Devlet niversitesi Hukuk Senad Ameti senad-1989@hotmail.com

133

Almanak_basbakan.indd 133

25.11.2011 18:43:23

MAKEDONYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

10.01.1987 rip Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Tp Fakltesi Senad Arslan arslan_jna@hotmail.com

SENAD ARSLAMOV
Anavatanmz, kltrmz, geleneklerimizi yakndan grmek, o duyguyu yerinde yaamak benim iin ok byk bir zevkti. Osmanl gibi anl bir imparatorlua bakentlik yapan stanbulla balayan, dmana Ne umduk, ne bulduk dersini veren anakkale ile devam eden ve ardndan Atamzn kabrini ziyaretle son bulan program, gerekten mrm boyunca benim iin ok deerli olacak. Emei geen herkese teekkr bir bor bilirim.

Genlik Hizmetler Daire Bakanl tarafndan dzenlenen bu 15 gnlk Trkiye gezisi ok gzel ve ok baarl bir ekilde gerekletirildi. Gezi boyunca toplam 9 ehir gezerek, Trk kltrn, tarihini ve geleneklerini tanma frsat buldum. Ayrca yeni arkadalar edindim. Bu organizasyonda emei geen herkese gerekten ok teekkr etmek istiyorum. Umarm bu proje gelecekte baka genlerin katlmlaryla devam edecektir.

SEVM LESKOVCA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 23.06.1990 skp Aziz Kiril Medodiy niversitesi Filolojik Sevim Leskovica sevim_farmacia@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

02.05.1988 Venitsa Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Trk Dili ve Edebiyat Mezunu Senay Amedova shenay_hits@hotmail.com

SENAY AMEDOVA
Ben Ensar Dernei ve MATSTEB araclyla bu geziye katldm. Bu gezi hakknda pek bilgim yoktu fakat Trkiyenin tarihi ve kltrel adannemli yerlerinin gezileceini biliyordum. Bu da benim ilgimi ekmiti. Organizasyonu ok beendim. Bu gezi sayesinde bilmediim birok yeni ey rendim. Osmanl tarihini daha yakndan tanyarak, gzlerimizin nnde canlandrdk. anakkale sava ve ehitler hakknda da birok bilgi edindik. Kahramanln kenti olan anakkalede izlediimiz tiyatro oyunuyla adeta o an yaadk. Vatan uruna gzn krpmadan len ehitlerin mezarlarn ziyaret ettik. Gezdiimiz btn ehirleri ok beendim. Daha nce Trkiyeye sadece bir kez gelmitim fakat hibir tarihi yeri gezme frsat bulamamtm. Balkanlar ve Avustralyadan gelen genlerle 15 gn boyunca bir araya gelip, kaynatk. Trkiye bizi unutmamt. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna bu projeyi dzenledii iin teekkr etmek isterim. Sayg ve sevgilerimle.

Bu gezi sayesinde Trkiyeyi yani anavatanm daha yakndan grme frsat yakaladm. Trk milletinin esiz ve muhteem tarihini renmeyi, 3 ktaya hakim olmu byk Osmanl Devletinin ve ondan nce byk Seluklu Devletinin yzyllar ncesinden yapm olduklar mthi eserleri, camileri ve kaleleri grme frsatn, dzenlenmi olan gezi sayesinde yakaladm. Makedonyada yayor olmam mthi Trk tarihini renmeme, ok nceden yaplm Trk eserlerini grmeme engel olamaz tabiki. Dzenlenen bu gezi sayesinde bu engeli am durumdaym. Tabiki muazzam ve zaferlerle dolu Trk tarihini, 15 gn iersinde renip, grmek imkansz. Gezmi olduumuz tm yerler byk Seluklu Devletinin, Osmanl Devletinin ve Trkiye Cumhuriyetinin ne kadar gl olduklarnn kantdr. Trk milletinin gcn, ilmini ve becerisini simgeleyen mekanlar bu gezi sayesinde grm oldum. Zaten Gemiini bilmeyenin, gelecei parlak deildir. Trk milletinin ise gemii olduka parlak ve inallah gelecei de gemii kadar parlak olur. Gezinin dzenlenmesinde emei geen herkese gnlden teekkr ediyorum. Sayglarmla.

SEZER AMET
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail: 22.07.1994 Gostivar Lise Saysal sezer_amet@hotmail.com

134

Almanak_basbakan.indd 134

25.11.2011 18:43:27

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

27.03.1990 Tetova Tetova Devlet niversitesi Ekonomi Shaban Sadiki shabi_321@live.com Gezimize, stanbuldan baladk ve Trkiyenin 9 ehrini gezdik. Tek kelimeyle harikayd. nk bir taraftan bilmedigimiz eyler renirken, bir taraftan da Trkiyenin tarihi ve kltryle tanma frsatmz oldu. Balkanlar ve Avusturyada Yaayan Genlerin Trkyedeki Kltr ve Tarih Bulumas projesiyle yurtdnda yaayan genler olarak, farkl milletlerden genlerle tanma frsat yakaladk. Bu bizim iin byk bir avantaj oldu. Bu projeyle dostluk ve beraberlik adna ilk admlarmz atm olduk. Osmanl mparatorluu, hereyiyle gemiimizin simgesi olan eserler ve bir devrim yaratm. Osmanl torunlar olarak kendimizden gurur duyarak, bir prlanta gibi parlayan Trkiyeyi iimizdeki duygularla ortaya karm olduk. Trkiyede beni en ok etkileyen eylerden birisi, stanbulun fethi oldu. stanbulun fethedilii hakknda en etkileyici bilgiyi, Panorama 1453 Fetih Mzesinde aldm. Mzeyi ziyaret edeceimiz sylendiinde, ilk bata oray dier mzeler gibi sandm. Fakat mzeye girdiim an, sanki 1453 yllnda, toplar patlarken ordaymm ve yaanan zorluklar karsnda elim kolum balym gibi hissetim. Rehberimiz Fatih Sultan Mehmeti anlattnda, onun nasl asil ve stanbulu fethettii halde nasl mtevazi olduunu anladm ve Osmanl Devletine bu yakr dedim. stanbuldan balayarak Edirneye devam ettiimiz, yolculuumuz ok gzel geti. nk her dakika Mslmanlk hakknda yeni bir ey reniyordum. Bunun bir kant da Mimar Sinann ustalk eseri olan Selimiye Camiiydi. Oraya girdiim an Mslmanln ne kadar yce bir din olduunu anladm. Yolculuumuzun en gereki ve en yrek burkan ksm anakale ziyaretiydi. Orada anakale tarihini dinlerken, ehitlerimizin canlar pahasna dman ordularna nasl saldrdklarna ve yaral dman askerlerine nasl yardm ettiklerine adeta ahit oldum. Vatanlar iin bedenlerini hie sayp, dmana kurban olduklarn ama ne olursa olsun vatanlarn brakmadklarn anlamtm. Byle gurur verici bilgileri bizlere eksiksiz sunan bu projeyi dzenleyenlere ve sonra da btn Trk milletine teekkr ediyorum.

SHABAN SADK
Bu projenin amac; Trk kltrnn ve tarihinin tanmasyd. Projeyi dzenleyen herkese, bu amaca hizmet eden bir proje gerekletirdikleri iin teekkr ediyorum. Trkiyeye gelmek beni ok sevindirdi. Bu proje sayesinde yeni bir evre edindim. Trkiyenin stanbuldan balayarak birok ehrini gezdik. Bu ehirlerde tarihi ve kltrel adan nemli mzeleri, camileri ve dier tarihi eserleri grdk. stanbulda Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Panorama 1453 Fetih Mzesi, Edirnede Selimiye Camii, anakkalede sava alan ve ehitlikler, Bilecik, Bursa, Konya, Afyonkarahisar, Nevehir ve Ankara gerekten grmeye deer yerlerdi. Bu projede emei geen herkese teekkr ediyorum. Allah sizden raz olsun.

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

19.01.1992 Tetova SEE niversitesi letme Sumeyra Mustafa symejra_mustafa@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

SBEL RAT
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 14.01.1994 Struga brahim Temo Hukuk Sibel Rasit sibel_r94@hotmail.com

SMEYRA MUSTAFA
Bu gezi sayesinde grmediimiz birok yer grdk, hi duymadmz eyler duyduk ve hi bilmediimiz eyleri rendik. Bizlerle beraber yolculuk eden ve bize her konuda yardmc olan herkese ok tesekkr ediyorum. Gezimiz, stanbulu amlca Tepesinden seyretmekle balad ve dnya aheseri olan camiler ve saraylarla devam eti. Edirne bir sonraki duramzd ve Selimiye Camiisi bizi byleyerek, tarihi ile bizi hem artt hem de gururlandrd. Bir sonraki duramz olan kahramaln ehri anakale, kazand savaarla bize, anakale Geilmez szn her anlamda hissettirdi. ehitlik Abideside olduka duygu dolu ve gururlu anlar yaadk. Osmanlya bakentlik yapm Bursada 20 kubbeli Ulu Camii ok etkileyiciydi. zlediimiz Hacivat-Karagz oyunuyla eskilere gittik ve eleneli anlar yaadk. Bilecik, kuruluun ve kurtuluun ehri olarak adlandrlr. Bunun sebebi ise Osmanlnn Stte domu olmasdr. Konyada Mevlana Mzesinde heyecanl ve duygusal dakikalar yaadm. Trkiye Cumhuriyetinin bakenti Ankarada Antkabiri ziyaretederek gezimizi gerek anlamda tamamlalam olduk. Fakat bizim iin her ey yeni alyor. Aklmzda kalan hatrlar hep bizimle yaayacak. Sayglarmla.

135

Almanak_basbakan.indd 135

25.11.2011 18:43:30

MAKEDONYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

26.10.1993 skp Yosip Broz Tito Dz Lise aban Hamza uskupund@msn.com

Sanki konuan bir toprak zerinde yaplan tarihi ve kltrel bir geziydi. O toprak ki attmz admlarda anl tarihini haykrd ruhlarmza. Doldu ruhlarmz daha fazla bilgiyle, dostlukla, zlemle, arkadalkla, huzurla, maneviyatla ve daha fazla arzuyla, daha iyi baar amacyla. Bu projede emei geen herkese, her ter aktan insana ve her dnceye minnet borluyum. Kalbimde var olan Trkiye sevgisi kat kat artm olarak lkeme dneceim. Sevgi ve sayglarmla.

ABAN AMZOVSK
Gzel bir proje ve bu projede yer almak her eyden nce ok nemli ve gurur verici. lk balarda hi grmediim yerleri gezmek iin sabrszlanyordum. ansl biri olduumu dnyorum. Gezimiz dnyann gzdesi olan stanbulda balad. Her bir topra tarih kokan stanbulun bir baka yeri oldu bende. Grdm her ehir, bastm her toprak bende farkl duygular, farkl anlar ve farkl hznler brakt. Gnler ilerliyor, yurdun farkl ehirlerinde, farkl topraklara ayak basyorduk. Gnler nasl geiyor bilmiyorduk ama her ey yerli yerinde, ilk gnk gibi heyecanl, bir sonraki gne ilerliyordu. Trkiyenin deiik ehirlerini kefettike ne kadar zengin, etkileyici ve tarih dolu olduklarn anladm. Hayatmda var olan gzel anlara bir yenisi daha eklendi. Bu proje sonrasnda anladm ki Trkiyenin her yeri ayr bir gzel. Trkiye zengin bir tarih ve kltre sahip. Bu program sayesinde farkl dostlar edindim, farkl insanlarla, farkl kltrlerden gelen katlmclarla bir arada bulundum. Bu gezi her geen gn bana baka eyler katyor, baka eyler retiyor ve dostlarm gn getike daha yakndan tanmam salyordu. Bu programn gereklemesinde katks olan herkese teekkr ediyordum.

EYDA AHMET
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 09.07.1988 skp Aziz Kiril ve Metodiy niveritesi Tp Fakltesi eyda Ahmet seyda_amet@hotmail.com

ncelikle bu programda bulunmamz salayan bata Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ayrca Makedonyada bizleri bir arada toplayan MATSTEBe teekkrlerimi sunmay bir bor bilirim. Byle bir organizasyonun gereklemesi ve benim de bu programda bulunmam onur vericiydi. Ben Makedonyada yaayan bir Trk olarak tarihi Osmanl eserlerini grdm iin ok mutluyum. Kendi kltrmz ve tarihimizi daha geni ve gzel bir biimde tandmz dnyorum. Bana gre en nemli noktalardan birisi ise baka devletlerden genlerin bir araya gelip, arkadalk kurmas ve dncelerini iyi bir ekilde yanstmasyd. Genel olarak bakldnda kimi zaman duygulandk kimi zaman gldk ve kimi zaman elendik. Trkiye bizim anavatanmz. zellikle unu ifade etmek istiyorum ki, byle zel ve manevi yerleri kendi gzlerimizle grmek anlatlamaz bir duyguydu. Byle organizasyonlarn devamnn gelmesini diliyorum. nk bu projede ok ey yaadk, grdk ve en sonunda bu topraklarn aslnda ok deerli olduunu anladk. Bu programda benle olan bata arkadalarm olmak zere tm grevlilere teekkr ederim. Tavrlar ve davranlar ile bana byle unutulmayacak anlar yaattklar iin gnll arkadalarma da teekkr ederim. Sayglarmla.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

10.08.1988 Radovi Uluslararas Balkan niversitesi Uluslararas Ekonomi fubu_boy17@hotmail.com

ENOL SOV
ncelikle bu program dzenledikleri iin Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ederim. Bizi anavatanmz olan Trkiyeye getirip, bize Osmanlnn izlerinin olduu birbirinden gzel ehirleri gezip, grme imkan saladlar. Ben bu dzenlenen programdan ok memnun kaldm ve manevi adan ok byk feyz aldm ve olduka etkilendim. Emei geen herkese teekkr ederim.

ABAN B
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 23.07.1990 Veles Tetova Devlet niversitesi Ekonomi Femi Bejluri femi_veles@hotmail.com

136

Almanak_basbakan.indd 136

25.11.2011 18:43:35

Doum Tarihi: ehir: Facebook: Mail:

22.03.1992 skp eyma Ali uskup_2@hotmail.com

EYMA AL

Bana, bu geziye katlma ans verildii iin ok mutluyum. Bu projenin bykln gz nnde bulundurarak, unutulmayacak bir tecrbe yaayacam biliyordum. Ziyaret ettiim yerler ok gzeldi. Burada yeni insanlarla tantm ve Trk milletinin tarihi ve kltr hakknda nemli bilgiler edindim. Bu lkeden ok gzel anlarla ayrlacam. Bu 15 gnlk gezide benle beraber 540 kii daha vard. Bu projenin gerekletirilmesini salayan Trkiyeye teekkr ediyorum. Trkiyede aklda kalacak ok gzel yerler grdm. Bunlardan biri de Panorama 1453 Fetih Mzesiydi. Ayrca Mustafa Kemal ATATRKN yaad Dolmabahe Saray, gzelliiyle her daim aklmda kalacak. Son olarak Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna bu projeyi dzenledikleri iin teekkr ediyorum.

Bu programa beni de dahil eden skpl kardelerime, davet ettikleri iin de Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ediyorum. 15 gnlk programn sonuna geldik. Buradaki kardelik ve paylama ok almtm. Ayrlk biraz ar geldi. Bu projenin devamn ve baarsn temenni ederim. Uzakta olsakta gnllerimizin bir olacana eminim. Sayg ve selamlarmla.

VJOLLCA AJDO
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 16.08.1992 Struga brahim Temo Genel Vjollca Ajdo vjollca_ajdo@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

21.07.1992 Kalkandelen 8 Septemvri Dz Lise Verce Simjanovska v.simjanovska@yahoo.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

VERCA SMJANOVSKA

ncelikle bu projeyi gerekletirilen herkesi, tm kalbimle kutluyorum. Bu Trkiye gezisinde ok nemli eyler rendiimin farkndaym. Trk tarihi ve kltr hakknda birok bilgi edindim. 9 ehirden hepsi ok gzel ve tarihi adan nemli ehirler. Ayrca bu gezi sayesinde farkl kltrlerden genlerle tanma ansna sahip oldum. Benim iin bu gezi nemli bir tecrbeydi ve her adan ok nemli bilgiler edindim. Trkiyeyi ve Trkiyenin geleneklerini tandm ve bunun iin Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna zellikle teekkr etmek isterim.

Her zaman merak ettiim Trk kltr ve tarihini renmemi salayan bu projeyi, dnen ve gerekletiren herkese minnettarlm sunmak isterim. Projenin ana fikri gerekten de mkemmel. ahsi dnceme gre 9 ehri, 15 gn iersinde gezmek, gerekten de hayatmda unutulmayacak bir an olarak kalacaktr. O esiz, unutulmayacak mekanlar ve gzel dostluklar Bunlarn hepsi bize ayr bir g katt. Bu geziden geriye kalan tek ey ise hibir zaman kopmayacan mit ettiim balard. Ksacas bize bu mthi anlar yaatan herkese teekkr ederim. Teekkrler Trkiye.

XHAMA BELUL
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 21.06.1991 skp Uluslararas Balkan nversitesi ngiliz Dili Xhaima Beluli xhaima.91@live.com

137

Almanak_basbakan.indd 137

25.11.2011 18:43:39

MAKEDONYA

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

31.05.1987 Struga Uluslararas Struga niversitesi Hukuk Ynall Bajraktari ynall2002@yahoo.com

YNALL BAJRAKTAR
Bu organizasyona katlacam rendiimde ok sevindim. Trkiyenin en eski tarihe ve kltre sahip ehirlerinin gezileceini bildiim iin bu gezinin zel bir nemi vard. Ayrca Balkanlar ve Avustralyada yaayan genlerinin katlm, bu nemi daha da artrd. Bu yazy yazarken bile geirdiim bu unutulmaz 15 gn zlemeye baladm. Trkiyedeki bu geziyi betimlemek iin kelimeler yetersiz kalyor. Beni en ok etkileyen stanbulun muhteem mimarisi ve tarihiydi. Ayrca Mimar Sinann ehri olan ve Selimiye Camiinin yer ald Edirneyi grdme ok sevindim. lhamn byk nder Mustafa Kemal ATATRKten alan ve 250.000 ehidin Trkiye iin hayatlarn feda ettii anakkale ehri ben ok heyecanlandrd. Son olarak her an yanmzda olan ve ilerini gayretle yapan organizatrlere teekkr etmek istiyorum. Ayrca Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkrlerim sunuyorum.

ncelikle bu organizasyonu dzenleyen herkese teekkr etmeyi bir bor bilirim. Trkiyede geirdiim her gn benim iin ok gzel ve duygu yklyd. Ben bu tarih ve kltr gezisinden ok ey rendim. Bir bakma ryalarm gerek oldu. Dier yandan birok arkada edinme frsat buldum. Bu gezide yaam olduklarm, hayatmda her zaman gzel bir hatra olarak yer alacaktr. Baka bir organizasyonda tekrar sizlerle grebilmek midiyle. Binlerce selam.

EMRA BLALL
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 01.09.1988 Kumanova Aziz Kiril ve Metodiy niversitesi Aranavut Dili ve Edebiyat Emra Bilalli mai.ku@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Mail:

14.07.1995 Tetova Kiril Pejcinoviq gjithesia_1995@hotmail.com Program kapsamnda grdmz tarihi yerler, beni ok duygulandrd. nk atalarmzn bize sunmu olduu hatralar grnce, gemiimizin ve geleceimizin gzelliinin farkna vardm. Bunu dnyor olmak bende ayr bir duygu oluturdu. Bu programda yer aldm iin ok mutlu oldum. Bana bu gzellikleri sunan herkese teekkr ediyorum.

ZLJA SAT

Trkiyede geirdiim bu gzel gnleri unutmayacam. Ayrca bu projenin sorumlular, tavr ve davranlaryla beni ok etkiledi. Gittiimiz ehirlerin tarihi ve kltr hakknda bilgiler edindik. stanbul, tarihi eserleriyle ve doal gzellikleriyle beni dier ehirlerinden daha ok etkiledi. Bu proje yeni arkadalklar ve dostluklar kurmamz salad. Burada edindiim arkadalarm ve dostlarm benim iin ok nemli ve deerli. Ksacas bu proje bana nceden bilmediim eyler retti.

SABIR SLEYMAN
Doum Tarihi: 30.07.1989 skp ehir: Aziz Kiril ve Metodiy Okul: niversitesi Tp Fakltesi Blm: Sabir Solomon Facebook: bily_boy35@hotmail.com Mail:

138

Almanak_basbakan.indd 138

25.11.2011 18:43:42

Bilecik / 12 Temmuz 2011

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

eyh Edeb Trb ali esi

n Dursu Fakh i rbes T

139

Almanak_basbakan.indd 139

25.11.2011 18:43:58

Almanak_basbakan.indd 140

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

140

S Ertu t Gaz rul i T rbes i

25.11.2011 18:44:13

141

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 141

25.11.2011 18:44:32

Almanak_basbakan.indd 142

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

142

25.11.2011 18:44:50

nn ehitlii

143

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 143

25.11.2011 18:45:10

Almanak_basbakan.indd 144

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

144

25.11.2011 18:45:11

SIRBSTAN

145

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 145

25.11.2011 18:45:11

SIRBSTAN

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

12.06.1989 Sancak Eitim Fakltesi Snf retmenlii Alma Kurtanovic almitaaa_np@hotmail.com

ALMA KURTANOVC

Bu benim iin en byk macerayd ve Trk kltr ve tarihini renmek adna byk bir frsatt. Baka lkelerden gelen genlerle tantm. Onlarn kltr ve gelenekleri hakknda bilgi sahibi oldum. Trkiyeye her zaman gelmek isterim. nk ok gzel bir lke. Farkl ehirleri ziyaret ettik. Bunlarn arasnda stanbul, Edirne, Konya gibi ehirler vard. Bu frsat bana verdiiniz iin size teekkr etmek istiyorum. Umarm byle bir frsat tekrar sunarsnz, tekrar ben seilirim. Sizi ok seviyorum.

AMRA ZEJNELOVC
Bu proje ok harikayd ve bu geziye katlma ans yakaladm iin ok mutluyum. Bu 15 gn ierisinde gittiim yerleri kendi imkanmla gezme ans bulamazdm. Trk kltr ve tarihi hakknda ok ey rendik. Farkl lkelerden gelen genlerle gzel arkadalklar ve dostluklar kurduk. Mkemmel bir organizasyondu. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 13.06.1991 Sancak ngilizce Dili retmen Amra Zejnelovic amra_zejnelovic@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

11.09.1991 Sancak Biokimya Biyoloji Amina Jerebicanin aminajerebcanin@yahoo.com

Bu Trkiyeye ilk geliim. Bize buraya geliimizin bir tatil deil, bir tarih ve kltr gezisi olaca sylendi ve bu tempoya almak iin biraz zaman gerekti. Yorucuydu, fakat bunlar tatl yorgunluktu. ok sayda camileri, saraylar, mezarlar, antlar ve zellikle Panorama 1453 fetih Mzesini grdk. Her gittiimiz yerde ayr duygular yaadk. Ama beni en ok etkileyen Yerebatan Sarncyd. Mermer stunlar ok gzeldi ve ok ilginti. Dediim gibi, bu benim ilk geliimdi ve bana byle bir frsat verilirse tekrar gelmek istiyorum.

AMNA JEREBCANN
Her zaman Trkiyeyi ziyaret etmek istedim ve bu proje ile bu dileim gerekleti. Bu geziden ok memnun kaldm. Trk tarihi iin nemli ehirleri gezdim ve ok mutluyum. Ayrca yeni arkadalklar kurdum. Buradayken Trkiye ve Sancakn ok yakn olduunu hissettim. nk ayn din ve kltr bizleri birbirimize balyor. Bu lkede kendimi bu yzden yalnz hissetmedim. Bu gezi ok iyi planlanmt. Kltr ve tarih asndan ok nemli ehirleri ziyaret ettik. Beni en ok etkileyen stanbul ve Cumalkzk Ky oldu. stanbul yllarca ok farkl kltrleri iinde barndrm ve Trkiyeyi en iyi ekilde temsil eden bir ehir. Bursada, Cumalkzk Kyndeki renkli evler beni ok etkiledi. Konyada, Mevlana Mzesine hayran kaldm. Bana byle bir frsat sunulduu, bu yerleri gezme ve tarihi renme imkan verildii iin bu projede bulunan herkese ok teekkr ederim.

DZEVA CURC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 28.12.1994 Novi Pazar Salk Lisesi Laboratuar Teknisyeni Dzeva Curic dzecacuric@hotmail.com

146

Almanak_basbakan.indd 146

25.11.2011 18:45:17

Doum Tarihi: 23.06.1991 Sancak ehir: letme ve Dizayn Meslek Okul: Yksek Okulu Tekstil Dizayn Blm: Elma Fetahovic Facebook: elma_812@hotmail.com Mail:

ELMA FETAHOVIC
Trkiyeye ilk geldiim andan itibaren anladm ki bu geziyi hi unutmayacam. uanda kendimi ok iyi ifade edemiyorum. Balangta biraz n yarglydm fakat imdi anlyorum ki bu proje on numara... Bu projenin bir paras olduum iin ok mutluyum. Bu gezide sadece Trk tarihi ve kltrn renmedim, Trkiyenin nl ve nemli ehirlerini de gezdim. Bu sayede yeni arkadalarla da tantm. Hep beraber arklar syledik, oynadk, gldk, elendik Kim bilir belki bir daha gremeyeceiz. Bu yzden ayrlk zor olacak. Organizasyon st dzeydeydi, negatif hibir ey yoktu. lgin bir his vard iimde, sanki her gittiimiz yerde insanlar bizi ok seviyordu. Trkiyenin bize gsterdii ilgiyi unutmayacaz ve bu geziden geriye en gzel hatralar kalacak. nallah baka bir projede grrz... Sizi seviyorum.

lk nce sylemeliyim ki, bu projenin ok iyi bir amac var. Hem Trkiyeyi tandk, hem de yeni arkadalklar kurarak, bu projenin bir paras olduk. Bu proje 500 civarnda genci bir araya getirdi ve 15 gn ierisinde 9 farkl ehri gezdik. Edindiimiz bilgiler, projenin bykl ve nemini gsteriyor. Proje boyunca bize ilgi gsteren bir sr kii vard. Bizim sorularmza cevap vermeye altlar ve bize yardmc oldular. Projenin amac; camiler, tepeler, antlar ve trbeler gibi nemli yerleri ziyaret ederek, Trk tarihi ve kltrn tantmakt. Gezinin en nemli paralarndan biri ise dier genlerle tanmak ve onlarla otobste, darda, otelde geirdiimiz zamanlard. Buraya neden geldik artk ok iyi biliyorum. Trkiyede yaayan insanlar benim kadar ansl deil. Belki benim grdm yerleri onlar hi grmediler. Bu program iin Trkiyeye teekkr ederim ve umarm beni yine arrlar. imdilik hoakaln.

EMR SMALOVC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 30.06.1994 Sancak Salk Lisesi Hemire -Tekniker Emir Smailovic emir_sm@live.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

16.09.1991 Sancak Yeni Pazar Devlet niversitesi Filoloji Emina Curic emina_ghost@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

EMNA CURC
Sylemek istiyorum ki bu gezi ok gzel ve etkileyiciydi. Trk kltr ve tarihi hakknda ok ey rendik. En byk dileim Trkiyede daha fazla yer gezmek ve buraya tekrar gelmek. Bu projeyi gerekletiren herkese ok teekkr etmek istiyorum. Balkanlardaki insanlarn ok deerli olduunu dnmekteyim. Onlarn kostmleri, kltrleri, tarihleri ve yaam koullarnn ok nemli olduunu ve bizim kltrmzle benzediini grdm. Organizasyon ekibinin 15 gnlk srede olduka baarl olduunu dnmekteyim. Umut ediyorum ki gelecek projelere yine katlrm.

Hayatm boyunca iyi ya da kt farkl deneyimler edindim; liderlik, iletiim ve uyum gibi. Benim iin bu proje, benzer yndeki ilikilerin glendirilmesi asndan nemliydi. Bu yksek seviyedeki organizasyonu hazrlayan herkese ok teekkr ederim. Onlarn yardm ile kendimizi evimizde hissettik, farkl bilgiler ve deneyimler edindik. Trkiyeyi ikinci evim gibi benimsedim. Tarih, kltr ve insanlar bu proje sayesinde tandm ve yeni arkadalklar edindim. ok baarl bir programd. Grevlilerin tutumlarnn ok baarl ve profesyonel olduunu dnyorum. Bu proje benim hayatmda unutamayacam bir deneyim olacak.

ENA ALCAN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 27.04.1993 Novi Pazar Lise Dil Bilimi Ena Alcan enaalcan@rocketmail.com

147

Almanak_basbakan.indd 147

25.11.2011 18:45:21

SIRBSTAN

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook:

29.08.1989 Sancak Yeni Pazar Devlet niversitesi Ekonomi Fikreta Dolovac

FKRETA DOLOVAC
Bu gezi sayesinde Trk kltr ve tarihi hakknda bilgim oldu ve yeni arkadalklar kurdum. Trkiye ok gzel bir lke. Kltr ve adetleri bakmndan da olduka zengin. Bu projeye katldm iin ok memnun oldum. Her gittiimiz ehir kendi hikyesini tayor. Bu proje katlmasaydm, Srbistandan gelip de bu kadar ok ehrin kltrn ve tarihini renme frsat bulamazdm. Her cami, trbe ve mze bende inanlmaz duygular uyandrd. Sadece gzel olduklar iin deil, tarih asndan da etkileyici yerlerdi. Bu kadar gzellik arasndan hangisini ayr tutacam bilmiyorum. nk her yerin ayr bir hikyesi var. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna bana Trkiyenin tarihi ve kltrn tanma frsat verdikleri iin teekkr ederim. Bunlar az ok biliyordum ama imdi aldm bilgilerle kendimi ok daha zengin hissediyorum. Proje boyunca bizimle beraber yolculuk eden rehberlerimize, geziyi daha elenceli hale getirdikleri iin ok teekkr ederim. Onlarn yardm ile kendimi evimde gibi hissettim.

Trkiyede geirdiim bu 15 gnlk program, zerimde byk bir iz brakt. Dnyann farkl lkelerinden gelen genlerin bir arada bulunmas ve gzel Trkiyenin kltrn ve zengin tarihini tanmas beni mutlu ediyor. Organizasyon, rehberler ve tercmanlar ellerinden geleni yaptlar ve bize ok yardmc oldular. Kendimizi iyi hissetmediimiz zamanlarda bize destek oldular, her zaman bizi gldrdler ve mutlu ettiler. Trkiyenin tarihi ve kltrel adan nemli yerlerini gezdik ve grdk. anakkalede ehitlikler, Edirnede gzel Selimiye Camii, stanbulda Ayasofya ve Sultanahmet Camii Bu eserleri grnce bugn Trkiye ne kadar ilerlemi ve kendini gelitirmi grebilirsiniz. Buradaki insanlar ok iyi, mutlu, kendi lkelerine ve kltrlerine ok sayg duyuyorlar. Btn bu grdklerim sayesinde bende bir umut olutu. Trkiyede okumak istiyorum, hatta yaamak da isterim. Her ey iin teekkr ederim.

MELSSA ALCAN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 27.04.1993 Novi Pazar Lise Dil Bilimi ema alcan emaalcan@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

02.01.1993 Sancak Matematik Fakltesi Matematik Meliha Smailovic Melihameli93@hotmail.com

MELHA SMALOVC
Trk tarihi ve kltrn daha yakndan tanmak iin bu gezi iyi bir frsatt. Trk ve Bonaklarn kltr, dini ve adetleri hemen hemen ayn. Trkiyeye ilk defa gelmeme ramen bu nedenlerden dolay, bu lkeyi kendime yabanc hissetmedim. Organizasyonu ve projeyi ok beendim. Her ey ok gzel ve detayl planlanm ve hazrlanmt. Rehberler, tercmanlar ve dierleri proje iin ok altlar. Herkes geziyi ilgin ve faydal hale getirmeye alt. Gezdiimiz ehirlerin milli, tarihi ve kltrel deerleri ok byk. Binlerce farkl eserle dolu olan, herkesin kalbini fetheden stanbul, beni de fethetti. Farkl camiler, mzeler ve arlar stanbulu daha da gzel hale getiriyor. Tarih boyunca tarihi, kltrel ve doal deerleriyle stanbul, herkesin kalbinde taht kurdu. anakkaleyi, ehitlerin ehrini de unutmamak lazm. Bu gezinin baka faydalar da vard. Farkl lkelerden tantmz arkadalar da unutmamak lazm. Gzel dnlm bir geziydi fakat btn nemli ehirleri, antlar ve arlar 15 gn gibi ksa bir sre ierisinde gezdik ve bu sre bizlere yetmedi. Gezdiimiz her yerden ok memnum kaldm. Beni yine arrsanz ok mutlu olurum. Bu gzel deneyimler iin teekkr ederim.

Bu gezi bende byk bir iz brakt. 9 farkl ehri gezmek, Trk kltr ve tarihini renmek, farkl lkelerden genlerle tanmak benim iin karlmayacak kadar gzel bir frsatt. Farkl lkelerden gelen genlerin ortak bir noktas olduunu dnyorum. Bu ortak noktann da Trkiyeye duyduklar ak olduunu dnyorum. Bu proje harikayd ve yaadm duygular anlatmak iin sz bulamyorum. Kullandm szler az kalacak. Trkiyedeki tm insanlar misafirperver ve gler yzl. Trkiye o kadar gzel bir lke ki, geleneksel ve modern hayat bir arada barndryor. Trkiye, kltr ve tarihi ile ok zengin bir lke. Trkiyeyle ilgili ok az bilgi sahibiydim. Ama Trkiyeye geldim ve her eyi yerinde grp, renme frsat buldum. Beni en ok etkileyen yer Dolmabahe Sarayyd. Gzellii gz kamatryor, insan iine ekiyor. anakkaledeki ehitler kendi lkeleri iin canlarn feda etmiler. Beni etkileyen eylerden birisi de bunu renmek oldu. Organizasyondakiler bizim iin en iyisini yapmak iin abaladlar ve baarl da oldular.

MRZETA DOLOVAC
Doum Tarihi: 27.04.1991 Sancak ehir: Kragujevcu Salk Meslek Okul: Yksek Okulu Hemire - Tekniker Blm: Mirzeta Dolovac Facebook: mirzeta_91@yahoo.com Mail:

148

Almanak_basbakan.indd 148

25.11.2011 18:45:26

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

5.12.1991 Novi Pazar Devlet niversitesi ngilizce Dili ve Edebiyat Mirzeta Jasarevic mirzeta_miky@hotmail.com

Bu benim uakla ilk yurt dna km ve Trkiyeye ilk geliim. Trkiyeye geldiim iin ok mutluyum. Balkanlar ve Avustralyadan gelen genlerle beraber, Trk tarihi ve kltrn rendiim iin ve yeni arkadalarla tantm iin ok mutlu oldum. Bizim kurduumuz arkadalklar ve geirdiimiz zamanlar, bence en gzel hatralar olarak kalacak ve bunlar hi unutmayacam. Yolculuumuza stanbuldan baladk ve gezdiimiz btn ehirlerin nemli ve ilgin hikyeleri vard. stanbul benim iin en gzel, en kapsaml ve en ilgin ehirdi. Dolmabahe ve Topkap Saray bende en ok iz brakan yerlerdi. anakkale ise kendine ait hikyesiyle, tarihiyle ve mesajlaryla, Trk tarihinin en nemli parasyd. Bize anakkalenin nemini gsterdiler. Bursa, Bilecik ve Afyonun, Osmanl mparatorluunun temellerini oluturan ehirler olduunu bize yanstmaya altlar. Son olarak bana byle bir frsat verdiiniz iin sizlere teekkr ediyorum.

Bu gezi benim iin harika bir deneyim oldu ve bende pozitif izler brakt. Trkiyeye ilk defa geldim ve uakla ilk defa seyahat ettim. Byle bir projede yer aldm iin ve projenin bir paras olduum iin ok mutluyum. Dier insanlarla ve farkl kltrlerle tanmaktan memnun kaldm. Organizasyon ok gzeldi. Trkiyedeki herkes ok misafirperverdi. Bence projenin en gzel ksm birlikte sylediimiz arklard. Gezi boyunca aramzda arkadalk ve sevgi vard. stanbulda ve Edirnede gezdiimiz her yerin tarihine hayran kaldm. Bu frsat bana verdikleri iin organizasyona ok teekkr ederim.

NERMNA SADOVC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 03.11.1990 Novi Pazar Yeni Pazar Devlet niversitesi ngilizce Dili ve Edebiyat Nermina Sadovic nermina_sadovic@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

24.11.1990 Novi Pazar Yeni Pazar Devlet niversitesi Hesaplama Teknii Nerma Corovic nerma_c90@hotmail.com

NERMA COROVC
lk etapta bu projenin bir paras olduum iin teekkr ederim. Bu sadece bir proje deil, bambaka bir eydi. nk sadece Trk kltr ve tarihini renmekle kalmadk, geziye dier lkelerden katlan genlerle arkadalklar kurduk. Ayrca Trkiyeyi de daha iyi rendik. stanbuldaki Ayasofya, Topkap Saray, Edirnedeki Lozan Ant, Bursadaki Yeil Trbe ve Konyadaki Hz. Mevlana Trbesine hayran kaldm. Bu gezide tandm insanlarla ok gzel arkadalklar kurdum. Onlar olmasayd bu gezi bu kadar gzel hatralarla dolu olamazd. Bu gzel deneyim iin teekkr ederim.

4 Haziran tarihinde niversitedeki hocam bana 15 gnlne Trkiyeye gideceksin dedii zaman hi mutlu deildim ve hatta gitmesem nasl olur diye dndm. Ama sonunda gitme karar aldm. Hayatmda aldm en gzel karar, Trkiyeye gelmekti. Baz eyler grnd gibi deildir. Gitmemiz ve gzlerimizle grmemiz gerekir. Trkiyedeki insanlar ok scak ve samimi. Her gittiimiz yerde gler yzl bir ekilde bizleri karlyorlard. Trkiyeden gitmek isteseniz bile tekrar buraya dnmek isteyebilirsiniz. lk gittiimiz ehir stanbuldu. Grdm ki stanbul ak, sevgi ve sayg ehri. Dnyann her tarafndan insanlar bu ehre geliyor. Farkl dinden, farkl kltrlerden, farkl ehirlerden de olsa bu insanlar; bu ak, sevgi ve hogr ehrini grmeye geliyor. stanbuldan sonra Edirne ve anakkaleye gittik. anakkaleye gittiimde grdm ki vatan iin cesurca ehit denlerin ehridir anakkale. Daha sonra Afyon, Konya ve Nevehire getik. nsanlarn grmesi gereken en gzel gne batm Nevehirde. Organizasyon harikayd. Tek zldm ey ise gezinin ksa srmesiydi. Harika insanlar tandk ve o insanlarla grmeye devam edeceiz. Ve inallah yine bir gn, byle gzel bir lkede hep birlikte buluuruz.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

SABRUDNA BRUNCEVC
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 08.02.1991 Sancak ngilizce Dili retmen Sabrudina Bruncevic s4k1_s3k1@hotmail.com

149

Almanak_basbakan.indd 149

25.11.2011 18:45:30

SIRBSTAN

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Mail:

16.04.1991 Sancak ngilizce Dili retmen sekyca_1991@hotmail.com

SELMA BRNCANN
Bu gezi sayesinde yeni insanlarla tanmak ve arkadalklar kurmak benim iin ok byk bir frsatt. Ayrca Trk kltr hakknda daha fazla bilgi sahibi oldum. Btn bu camileri, antlar, arlar grmek byk bir mutluluk. Bosnadan, Kosovadan, Avustralyadan yeni arkadalarla tantm. Her ey ok mkemmeldi. En iyi elenceler otobsteydi. Umarm bu programa beni yeniden davet edersiniz ve yeniden Trkiyeye gelirim. Sizi Seviyorum.

Bu Trkiyeye ilk geliim. 15 gnde grdm ve yaadm eylerden ok memnunum. Buraya gelmeden nce ok heyecanlydm. nk nceden Trkiyeye gelmeyi ok istedim. Bu lke evim gibi, uan sanki evimdeyim. Her lkenin kendi gzellikleri var fakat Trkiye her adan ok gzel. Bu lkenin RUHU var, sizin gitmenize izin vermiyor. En gzel yerleri gezdik, en gzel camileri grdk. Beni en ok etkileyen Dolmabahe Saray idi. Lks mimarisine, gzel bahesine ve denize bakan harika manzarasna hayran kaldm. Hz. Mevlanann trbesinde de ayn duygular yaadm. Yeil Trbede ise slamn ruhunu hissedilebiliyordum. Grdm gzelliklerin yan sra, bir sr yeni arkadala tantm ve umarm onlar hi unutmam ve arkadalklarmz devam eder. 15 gndr buradaydm ve bu lkeyi gerekten ok sevdim. Daha gencim, umarm en gzel lkelerden biri olan Trkiyeyi yakn zamanda yine ziyaret ederim.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

23.04.1991 Sancak Devlet niversitesi ngilizce Dili ve Edebiyat Hukic Selma selmah.np@gmail.com

SENKA BOGUCANN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 29.06.1988 Novi Pazar letme Ve Olay Yeri Aratrma Ynetici Senka Bogucanin senkanp@hotmail.com

SELMA HUKC
Bu Trkiyeye ikinci geliim. Birincisinde ok kktm ve hibir ey hatrlamyorum. Trkiyeye gelerek bu projeye katlma fikrini ok beendim. lk defa uakla seyahat ettim ve bu benim ok byk bir deneyimdi. ok mutlu oldum. Trkiyeye geldiimde bizi ok gzel karladlar. Program ok gzel organize edilmiti. Trk kltr ve tarihini tanyarak, her eyi yerinde grdk ve rendik. Bu proje ok faydal ve her ynyle iyi dnlmt. nk birok insana Trkiyeye gelme imkn sunuldu. Bununla birlikte dier lkelerden gelen genlerle tanma imkn bulduk. Avustralyadan gelen genlerle tanmak, benim iin byk bir frsatt. nk bunun iin baka bir imknm olmayacak. Bununla birlikte projenin iyi bir ekilde yrtlmesi konusunda her ey en ince ayrntsna kadar dnlm. Gezdiim iller arasnda en ok stanbulu beendim. Ama en ilgin ve zc olan anakkaleydi. Dier ehirler de ok gzel ve ilginti. skender ve kebap ok lezzetliydi, onlarn tadn hayatmn sonuna kadar unutmayacam. Sonu olarak bu projenin sorumlularna, bize byle bir frsat sunduklar iin ok teekkr ederim. Baka baka ehirleri grmek, onlarn tarihini renmek, renirken elenmek ok gzel bir deneyimdi.

150

Almanak_basbakan.indd 150

25.11.2011 18:45:34

Afyonkarahisar / 13 Temmuz 2011

Kocatepe
BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

ler ihi Ev Tar

151

Almanak_basbakan.indd 151

25.11.2011 18:45:57

Almanak_basbakan.indd 152

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

152

25.11.2011 18:46:10

153

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 153

25.11.2011 18:46:23

Almanak_basbakan.indd 154

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

154

esi n Kal Afyo

25.11.2011 18:46:26

155

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 155

25.11.2011 18:46:30

Almanak_basbakan.indd 156

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

156

Konya / 14 Temmuz 2011

a evlan M si Mze

25.11.2011 18:46:45

Alaa din Tepe si

157

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 157

25.11.2011 18:47:02

Almanak_basbakan.indd 158

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

158

25.11.2011 18:47:11

Karatay Medres esi

re Mina nce esesi Medr

159

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 159

25.11.2011 18:47:16

Almanak_basbakan.indd 160

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

160

25.11.2011 18:47:16

YUNANSTAN

161

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 161

25.11.2011 18:47:16

YUNANSTAN

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

09.11.1994 Gmlcine Medrese Hayriye Adem Ahmet adem_bjk1994@hotmail.com

ADEM KK
Her ey ok gzeldi. Farkl lkelerden gelen arkadalar edindik. Benim iin ok gzel bir duyguydu ve gitmediim birok ehri grme frsatm oldu. Yeni yerler grp, yeni insanlarla tantm. Birbirinden deerli tarihi eserleri gezerek, grdm ve onlarn hakknda bilgi sahibi oldum. Organizasyonda emei geen tm byklerime teekkr ediyorum.

Duygularm ve yaadklarm kada dkmeden nce, bizlere bu olaanst projede yer verdikleri iin Trkiyeye teekkr ederim. ncelikle ben grdklerimden ok etkilendim ve doruyu sylemek gerekirse baz eyleri renip, grmekte ge kaldm anladm. Hatta daha nce sanki yaamadm dndm. nsann kendi lkesini gezip grmesi ve tarihini renmesi, sanrm en fazla biz gurbetiler iin byk anlam tayor. Aslnda bu gezinin benim iin bir balang olduunun farkna vardm. Atalarmzn urunda savat topraklarmza, yani anavatanmza ayak basmann verdii haz, paha biilemezdi. Kendi tarihimizi yerinde, birebir yaayarak renmeme vesile olan, bu 15 gnlk sre ierisinde bize koulsuz olarak katlanan herkese ok teekkr ederim. Sayglarmla.

AHMET ALOLU
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 09.04.1992 Soufli Gmlcine 1.Meslek Lisesi Megatonik Mhendisi Junior Japon Ametakos ametakos2011@hotmal.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

31.10.1988 Byk Derbent niversite Mhendislik Adnan Gandim lisimo_arthur@hotmail.com

ADNAN GANDM

Bu projede yer aldm iin ok mutluyum. nk burada birok yeni insanla tantm. Yani bu proje arkada evremin genilemesine yardmc oldu. Bu proje bize Trk kltrn daha iyi renmemiz ve Balkanlar ve Avustralyada yaayan Trk kkenli genlerle tanmamz iin ok byk bir frsat sundu. Bu 15 gn iinde bize elik eden herkese, bize verdikleri emek iin ok teekkr ediyorum.

ncelikle bize bu imkan salayan, tarihimizi ve kltrmz daha iyi tanmamza yardmc olan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ederim. Bizler iin ok deerli olan, birbirinden gzel camileri ziyaret ettik. Birbirinden nemli trbelerde, saraylarda ve mzelerde bulunduk. zellikle Mevlanay ve bizler iin byk nem tayan anakkale ehitlerini ziyaret etmek ve orada olup bitenleri az da olsa hissedebilmek gerekten etkileyiciydi.

AL KR HASAN
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 08.10.1995 Gmlcine 3.Devlet Lisesi Ali Xasan aliblackdevil@hotmail.com

162

Almanak_basbakan.indd 162

25.11.2011 18:47:21

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

24.04.1995 skee Aznlk Lisesi Atilla inasiolu club.7020@hotmail.com

Sevgi ve hogrnn bakenti stanbulda balayan bu proje beni ok heyecanlandrd. Anavatanmzn gzelliklerini grmek, her zaman hayal ettiim bir eydi. imdi bu hayallerim gerek oldu. Avustralya, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek ve Srbistandan gelen arkadalarm tanmak ok gzeldi. Zaman nasl geti anlayamadm, her ey ok gzeldi.

ATLLA NASOLU AYE NAZF


Bu geziye katldm iin ok mutluyum. Bu gezi sayesinde birok tarihi yeri grme frsat bulduk ve belki de bir mr tanma ans bulamayacamz kardelerimizle tantk. Dolu dolu bir 15 gn geirdik. Hayatm boyunca unutamayacam bir deneyimdi. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 06.01.1993 Gmlcine Aznlk Lisesi Aye Nazif a-y-s-e-093@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

19.11.1994 Gmlcine Aznlk Lisesi Aye olak asi_yagmur-94@hotmail.com

AYE OLAK

ncelikle bu geziyi dzenleyen Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna teekkr ederim. Balkanlar ve Avustralyada Yaayan Genlerin Trkiyedeki Tarih ve Kltr Bulumas ad altnda gerekletirilen bu proje, Trk olup da baka lkelerde yaayan genleri bir araya getirerek, yeni arkadalklar kurmamz salad. Bu nemli projede yer aldm iin ok mutluyum. Anavatanmz gelip de yerinde grmek ve yaamak gurur vericiydi. Bu 15 gnlk sre ierisinde gezdiimiz 9 ehrin bana katt birok ey oldu. Her ehrin kendine zg bir gzellii vard. Ancak Trklerin, anakkaleyi geilmez klmalarnn tek sebebi, Trk askerlerinin gc ve o zor koullarda bile, ehit olacaklarn bile bile korkusuzca, ycelikle ve cesaretle savamalardr. Bu yzden Trk olmaktan gurur duyuyorum. Ne mutlu Trkm diyene. Son olarak da bu projede emei geen herkese ok teekkr ederim.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Burada olmaktan dolay ok mutluyum. Yeni yerler, yeni arkadalar, yeni kltrler tanmak ok gzeldi ve her ey harikayd. ki haftann nasl getiini anlamadm. Trkiyenin en gzel yerlerini, en iyi rehberler eliinde gezmenin tadn aldm. Farkl lkelerde yaayan Trk arkadalarmzla tanma frsatmz oldu. Bize bu frsat yaratanlara ve bu projede emei geen herkese teekkrler.

AYE ZEYR
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 13.08.1993 Gmlcine 3. Devlet Lisesi Ayse zeyir ayse-komotini@hotmail.com

163

Almanak_basbakan.indd 163

25.11.2011 18:47:27

YUNANSTAN

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

16.11.1986 Byk Derbent Trakya niversitesi retmenlik Aziz Serif achille_xthraki@hotmail.com

ncelikle bu geziyi dzenleyenlere ok teekkr ediyorum. Yaz tatilimizin en gzel 15 gnn anavatanmzda geirme imkan bulduk. Bizim gibi anavatanndan ayr yaayan Trk kardelerimizle tantk. Bu gezi sayesinde daha nce grmediimiz yerleri grdk ve vatanmzn kltr ve tarihi hakknda bilmediimiz eyler rendik.

AZZ ERF BESM FEYMOLU


Bu iki haftalk sre iinde, daha nce hi gitmediim yerleri gezip, grme frsatm oldu. Bu gezi sayesinde her kar tarihi deer tayan anavatanmz daha iyi tandk. Ayrca bizim gibi Avustralya ve dier Balkan lkelerinden gelen gen kardelerimizle kurduumuz dostluklar da bize sunulan bu gzel projenin en iyi taraflarndan biriydi. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 31.12.1994 skee Aznlk Lisesi Besim Kirkoy bjk_besim@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

24.09.1990 Gmlcine Selanik niversitesi Hemirelik Berrin mpram berrin_impram@hotmail.com

BERRN MPRAM
ncelikle byle gzel bir proje dzenledii iin Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ve emei geen herkese teekkr ederim. Bu projede yer almaktan dolay ok mutluyum. Sizler, bizleri de unutmayp, Balkanlar ve Avustralyada yaayan genleri Trkiyede buluturdunuz. Bu proje sayesinde Trkiyenin kltrel deerlerini ve sahip olduu tarihi, ayn zamanda sosyal yapsn tandm. Ksacas, kuruluundan kurtuluuna kadar olan her eyi rendim. Bu proje bana ok ey kazandrd. Trkiyenin kltrel ve tarihi deerlerini yerinde yaayarak, renme frsat verdi. mit ediyorum ki bu proje yllarca devam eder ve baka arkadalarm da Trkiyeyi daha iyi tanyabilirler.

Belki yaammz baka lkelerde srdryoruz ama aklmz her zaman Trkiyede, kalbimiz hep anavatanmz iin atyor ve sonsuza dek de atacak. Bu kltr ve tarih projesi, dier lkelerden katlan MslmanTrk arkadalarmzla da yine Trkiyenin kltrn ve tarihini yakndan hissettirdi. Trkiyenin tarihini ve birok kltr yakndan grmek insana ayr bir his, ayr bir gzellik ve ayr bir duygu yaatyor. Bugne kadar gezdiim yerleri, srekli internet ortamndan, gazetelerden ve televizyondan biliyordum. Ama bu kapsaml proje sayesinde yakndan grebildim. Dolaysyla bu gzel projenin devamn dilerim.

BLAL MAM EFEND


Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 25.10.1988 skee Serres niversitesi Makine Mhendislii Bilal mamefendi bilal_imamefendi@hotmail.com

164

Almanak_basbakan.indd 164

25.11.2011 18:47:32

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

24.08.1996 skee Muzaffer Saliholu Ortaokulu Burak Ahmetcik ahmetcikburak96@yahoo.gr-

Yunanistanda doup bymeme ramen oray vatanm olarak benimseyemedim. Ama artk biliyorum ki burada da ak bir kapm var. Anavatanm olan Trkiyede kardelerimin arasnda daha huzurlu olacama inanyorum. ncelikle Trkiyeye ardndan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ve saygdeer gnll liderlerime sonsuz teekkrlerimi sunuyorum.

BURAK AHMETK
Byle bir projeyi dzenleyen herkese ok teekkr ederim. Bu program sayesinde hem rendik hem de elendik. Bu gezi sayesinde tarihi yerler hakknda bilgi edinme frsat buldum. lk defa Trkiyeye bu program sayesinde geldim ve ok gzel bir ekilde karlandm. Gezi sresince yanmzda olan herkese bizlere ok iyi davrandklar, bizlerle ilgilendikleri, sorunlarmza zm bulduklar iin ok teekkr ederiz. Onlar ok seviyorum.

BRA MUSA
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 04.07.1993 Gmlcine 1.Devlet Lisesi Busra Musa busra-musa@hotmail.com

Doum Tarihi: 21.12.1996 skee ehir: Muzaffer Saliholu Aznlk Okul: Lisesi Busra brahim Basi Facebook: busra_i.b_96@hotmail.com Mail:

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

stanbulda balayan kltr tarih gezimiz, Ankara da son bulurken iimizde bir burukluk vard. Gezdiimiz tarihi yerlerde, atalarmzn yapt savalar, tarihi ve kltrel olaylar yerinde hissetmek gerekten gurur vericiydi. Bata Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ve emei geen herkese teekkrler.

BRA BRAHM BAI


Trkiyeye ayak bastm ilk gn ok heyecanl ve mutluydum. nk Trkiyenin tarihini ve kltrn yakndan renmek beni heyecanlandryordu. Beni en derinden etkileyen yer anakkaleydi. Orada hayatlarn bizler iin kaybetmi olan binlerce Mehmetikin kanl mcadelesi iimi ok actt. Ayn zamanda bu gezi sayesinde farkl lkelerden birok insanla tanm ve onlarn da kltrlerini renmi olduk. Bu yzden buraya gelmek, bizim gibi farkl lkelerde yaayan genler iin gerekten byk bir frsatt. nk hayatmz boyunca, belki de buralar gezmek ve tarihimizi bu kadar derinden renmek iin baka frsatmz olamayabilirdi. Bu gzel Trkiyemizin gzel ehirlerini ve muhteem tarihini renme frsatn bizlere tanyan tm yetkililere ve Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ediyor ve sayglarm sunuyorum.

CAHT KURU
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 13.01.1994 Byk Derbent Lise Mojou Ranga ranga_19rg@hotmail.com

165

Almanak_basbakan.indd 165

25.11.2011 18:47:37

YUNANSTAN

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

09.06.1995 skee Lise Cano Tpl cano_92@hotmail.com

Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlnn dzenledii bu tarih ve kltr gezisinde anavatanmz daha iyi tanma frsat buldum. Bu iki haftalk sre ierisinde inanlmaz gzel ve elenceli zamanlar geirdik. Balkanlar ve Avustralyada yaayan Trk kardelerimizle tantk. Trkiyemizin en gzel yerlerini, gezme ve bilmediklerimizi renme frsatmz oldu. Burada olduum ok anslym. Bana bu gzel duygular yaatan herkese ok teekkr ederim.

CANSU TOPAL ELF MUSTAFA


Bu projede bulunduum iin ok byk bir mutluluk duyuyorum. Gezdiimiz 9 ehir, ayr ayr gzel ve tarih kokan yerlerdi. Anavatan topraklarnda bulunmaktan gurur duyuyorum. Byle bir ans bize sunduklar iin ok mutluyum. nk tarihimizi, yerinde renmek ve yaamak ok gzeldi. Emei geen herkese ok teekkr ediyorum. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 19.12.1994 Gmlcine 1. Aznlk Lisesi Elif Mustafa kaplanjik_efi@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

16.12.1993 Soufli Dedeaa 1.Meslek Lisesi Makine Mhendislii Cihat Padali cihatpadali@hotmal.com

Bu gezi boyunca dnyann br ucunda bile yaayan bir ok insanla tantm. Bu projeye katlmak benim iin byk bir frsatt. Sevgi, sayg ve hogr iinde bir gezi yaamamzda emei geen herkese teekkr ediyorum.

CHAT PADALI HASANOLU EMNE AVCI


Bu proje sayesinde ok fazla yer gezdik ve bilmediimiz eyler rendik. Trkiyenin kltrn ve tarihini yakndan tanma frsat yakaladk. Farkl lkelerden gelen genlerle tantk ve arkada olduk. Bizlere yardmc olan herkese ve bizleri bu projeye dahil eden Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ederim. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 23.06.1992 skee niversite Felsefe ve Pedagoji Emine Ago hus-m@hotmail.com

166

Almanak_basbakan.indd 166

25.11.2011 18:47:42

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

28.08.1994 Gmlcine 3.Aznlk Lisesi Emre Hsein toyota_emre_gs@hotmail.com

Bu proje benim hayallerimden birini gerekletirdi. Anavatanm benim gibi uzakta yaayan Trk kardelerimle beraber gezme ve renme frsatm oldu. Onlarla arkada olmak, benim iin bambaka bir heyecand. Bu proje benim iin ok zeldi. Bu projeyi hazrlayan ve iki hafta boyunca projede emei geen herkese teekkrler.

EMRE HSEYN ESMA BABA EMN


Benim gibi Anavatanndan uzakta yaayan Trk kardelerimle tanmak benim iin mutluluk vericiydi. Daha nce de Trkiyeye gelmi olmama ramen tarihimizi bu kadar yakndan renme frsat bulamamtm. Bu projeye katldm iin kendimi ok ansl hissediyorum. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 13.06.1993 Gmlcine Lise Esma Baba Emin esma__095@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

10.12.1993 skee Dz Lise 4.snf Emma Efsun emma_butterflies@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

ESMA AL KEHAYA

Balkanlar ve Avustralyada Yaayan Genlerin Trkiyedeki Tarih ve Kltr Bulumas adl projeye Yunanistandan dahil oldum. Bu proje sayesinde yurt dnda yaayan Trk kkenli genlerin bulumas ve birlikte geirilen dolu dolu 15 gnn yannda, Trkiyenin tarihini ve kltrn daha iyi renme frsatmz oldu. Bu gezi sayesinde yaadmz lkede renemediimiz tarihimizi, daha iyi rendik. Umarm bu proje daha uzun yllar devam eder ve dier lkelerden de birok arkadamz bize verilen bu anstan yararlanr, tarihimizi ve kltrmz daha iyi ve eksiksiz renir.

ESRA MPRAM
Balkanlar ve Avustralyada Yaayan Genlerin Trkiyedeki Kltr ve Tarih Bulumas benim iin ok faydal bir tarih ve kltr projesiydi. nk tarihimizle ilgili bilmediklerimizi, daha nce grmediimiz yerlerde rendik. Bu gezi sayesinde yeni arkadalklar kurduk. Bu bulumada emei geen herkese teekkrler. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 22.05.1993 Gmlcine Gmlcine 2. Dz Lisesi Esra mpram esraibram@hotmail.com

167

Almanak_basbakan.indd 167

25.11.2011 18:47:47

YUNANSTAN

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

25.06.1993 skee Avdira Lisesi Esra Rcpgl esra7_4@hotmail.com

Yunanistan, Bat Trakya genleri olarak bizim Trk tarihi hakknda bildiklerimiz ok zayf. Anavatanmz Trkiyenin bizim iin dzenledii bu gezi sayesinde, atalarmzn savat ve yaad topraklara ayak basmak nasip oldu. Her eyi yerinde grmek, dinlemek bizim iin gurur verici bir ey. Bu geziyi dzenleyen herkese ve vatanmza ok teekkr ederim. Bu gezi sayesinde Trkiyenin de tarihini renmi olduk.

ESRA RECEPOLU
Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlnn yrtt bu projede bulunduum iin kendimi ok ansl hissediyorum. Trkiyemizin tarihini ve kltrn, yaayarak renmek ok byk bir anst. Belki de hayatmda hibir zaman gremeyeceim yerleri grme frsat buldum. Dnyann farkl yerlerinden birok yeni arkada edindim. En nemlisi de Anavatanma geldiimde herkesin bizi misafir deil de kardei olarak grmesi ve bize kar scak davranlar beni ok memnun etti. Ayrca bu proje kendi kltrmz, tarihimizi ve milli duygularmz n plana kartmtr. Bu projede batan sona emei geen herkese ok teekkr ederim. Her zaman sylediimiz gibi, ne mutlu Trkm diyene.

FERD PREL
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 09.06.1994 Soufli 1.Meslek Lisesi Ziraat Mhendislii Ferdi Pyreli ferdi_pyreli@wndowslive.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

19.01.1995 Gmlcine Medrese-i Hayriye Fatih Molla Ali Memet matrix_kikidio@hotmail.com

ncelikle Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna soydalarmzla bizi anavatanmzda buluturduu iin teekkr ediyorum. ki hafta boyunca Trkiye deki tarihi yerleri gezerek, anavatanmz daha yakndan tanma frsat bulduk. Bu proje sayesinde tarihimizle ilgili bilgiler edinmenin yan sra yepyeni arkadalklar kurduk.

FATH MOLLA AL MEMET


Byle gzel bir etkinlikte bulunduum iin Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ediyorum. Balkanlar ve Avustralyada yaayan Trk kkenli genlerin bir at altnda toplanmas ve 15 gn olsa bile ayn kltr ve faaliyetlerde bulunmas ok farkl ve verimli oldu. nanyorum ki, bu etkinlie katlan herkes ok mutlu olmutur ve gittikleri yerleri ve buralarda rendikleri Trk kltrn ilerinde tayacaktr. Duyup da gidemediim ve bilmediim yerlere gitme imkanm olduu iin ok mutluyum. Bu gezide kltr ve tarih haricinde grupla hareket etmeyi, takm duygusunu ve dostluu renmi oldum. Bu gezi tam anlamyla bir eitimdi. Bu kadar nemli arkadalklar kuracam tahmin bile edemiyordum. Ama umduumdan daha fazla arkada edindim ve bu benim iin ok byk nem tamakta. Bu geen sre ierisinde ok yoruldum ama bana tekrar gelir misin diye sorulsa kesinlikle evet derim. Projeyi dzenleyen ve emei geen herkese ok teekkr ederim.

FURKAN BELO
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 19.10.1992 skee Aznlk Lisesi Furkan Belco furkan_belstos@hotmail.com

168

Almanak_basbakan.indd 168

25.11.2011 18:47:52

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

29.05.1993 skee Avdira Lisesi Gizem Zekeriyaolu teenager_gizm@hotmail.com

Atalarmzn bizlere brakt tarihi eserleri gezdik ve daha nce grmediim yerleri grdm. Bu geziden ve gittiimiz yerlerden ok eyler rendik. Gezdiimiz btn ehirlerden ayr ayr bilgiler aldk. Bizler iin bu kltr ve tarih gezisini dzenleyen herkese teekkr ederiz.

GZEM ZEKERYAOLU
Trkiye Trkiyem demek ne gzel. Trk olduunu hissetmek ne gzel. te ben bu ksa srede Trk olduumu, zgr olduumu hissettim. stanbula gidip de ak olmayan insan yoktur. anakkaleye gidip de gzleri dolmayan insan yoktur. Nevehire gidip de oray, az ak hayranlkla seyretmeyen insan yoktur. Bursaya, Konyaya gidip de ii manevi huzurla dolmayan insan yoktur. te ben de stanbula ak olan, anakkalede tyleri diken diken olan, gzleri dolan, Kapadokyada az ak hayranlklar ierisinde kalan insanlardan biriyim. Ve Ankara Benliimi, kimliimi, zm bulduum yer. Ne mutlu Trkm diyene dediim yer. Teekkr ederim. Mahrum kaldm tarihimi ve kltrm bana tanttklar ve rettikleri iin, bir sr insanla tanmama sebep olduklar iin, bize bu ans verdikleri iin herkese teekkr ederim.

HARUN AVU
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 18.03.1994 Soufli 1. Meslek Lisesi Hemirlik Haroun Tsaous harun.junyor@hotmal.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

28.02.1994 Gmlcine 1.Aznlk Lisesi Hamdi Chasan devilhamdi@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

HAMD HASAN

Bu projeyi ilk duyduumda ok heyecanlanmtm ve sevinmitim. ki hafta boyunca hi grmediim yerleri grdm. Bu gezi sayesinde tarihte anavatanmzda yaanan olaylar renme ansmz oldu. Kendi kltrmzle ve tarihimizle ilgili bilmediklerimizi rendik. Bize bu gzel duygular yaatan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna emeklerinden dolay ok teekkr ederim.

HASAN BAYRAM
Anavatanm Trkiye de olmaktan dolay ok mutluyum. Trkiye ye daha nce de gelmitim. Fakat bu kltr ve tarih bulumasnda, grmediim yerleri grme frsatm oldu. Tarihimizle ilgili nemli olaylar rendim. Balkanlar ve Avustralyada yaayan Trk arkadalarla tanma frsatmz oldu. Bize bu frsat yaratan herkese teekkrler. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 09.06.1996 skee Aznlk Lisesi Hasan Bayram hasanbayram2007@hotmail.com

169

Almanak_basbakan.indd 169

25.11.2011 18:47:57

YUNANSTAN

Doum Tarihi: ehir: Okul: Mail:

05.07.1994 Dedeaa Meslek Lisesi blackeyedpeas_66@hotmail.com

Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlnn dzenlemi olduu bu kltr ve tarih gezisi sayesinde vatanmz tanma frsat bulduumuz iin ok teekkr ederiz. Bu alma sayesinde yeni yeni yerler tandk ve yeni yeni arkadalklar kurma frsat bulduk. Eve dndmde herkese Trkiyeye gelmelerini tavsiye edeceim.

HASAN BOSTANCI HSEYN KADR


Trkiye ye daha nce de gelmitim. Fakat bu gezi sayesinde daha nce grmediim yerleri grme ve tarihimizle ilgili yeni bilgiler edinme frsatm oldu. Bylelikle Anavatanmz daha iyi tanm olduk. Atalarmzn uruna savatklar vatanmz bu projeyle grmek, yaamak ve hissetmek ok gzeldi. Herkese teekkrler.

Doum Tarihi: 23.12.1996 skee ehir: 1.Meslek Lisesi Okul:

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: Okul: Blm: Facebook: Mail:

09.09.1996 skee Meslek Lisesi Hasan Molla serseri_fb@hotmail.com

ncelikle Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna bize anavatanmz daha iyi tanma frsat verdikleri iin ok teekkr ederim. Belki de hayatmda hi gremeyeceim yerleri bu gezi sayesinde grme imkanm oldu. Trkiyede olmaktan dolay ok mutluyum ve vatanmn tarihini ve kltrn renmekten gurur duyuyorum.

HASAN MOLLA HASAN HSEYN ALOLU


Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlnn dzenlenmi olduu bu tarih ve kltr gezisini ok beendim Bu projenin bir paras olduum iin kendimi ok ansl hissediyorum. Bu gezi anavatanmn tarihini daha iyi renmemi salad. Bu imkanlar bize salayan herkese teekkr ederim. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 16.12.1996 skee Meslek Lisesi Hseyin Aliolu huseyin_00@hotmail.com

170

Almanak_basbakan.indd 170

25.11.2011 18:48:03

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

09.06.1996 skee Aznlk Lisesi Hseyin Bayram hseyin-bjk@hotmail.com

HSEYN BAYRAM

Bu projeyi dzenleyen Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna sonsuz teekkr ederim. Bu proje sayesinde bilmediim yerleri grm oldum ve farkl lkelerden yeni arkadalklar edindim. Program bana Trkiyenin kltrn daha yakndan tanma frsat verdi. Bunlardan en nemlisi Antkabirdi. Atatrk, kulland eyalar, giydii kyafetleri ve savalarda halkla birlikte mcadele verdii yerleri yakndan grnce ok duygulandm. Emei geen herkese ok teekkr ediyor ve projenin devamn diliyorum.

LAYDA GRTL
Bu gezi, imdiye kadar katldm en gzel, en anlaml geziydi. Tarihimizi yaand yerde renmek, hepimiz iin byk mutluluktu. 15 gn boyunca byle bir organizasyonun paras olmaktan gurur duydum. Bu projeyi hazrlayan ve bize rehberlik eden herkese ok teekkr ediyorum. Doum Tarihi: ehir: Okul: Mail: 26.04.1994 skee 3. Devlet Lisesi ilaydamm@windowslive.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

22.07.1994 Byk Derbent mam Hatip Lisesi Hseyin Efendi e_huseyin_jb7@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Byle bir projeye katldm iin byk mutluluk duyuyorum. Gezdiimiz yerlerden ok etkilendim. Farkl lkelerden gelen birok arkadala tantm. Bize kar burada gsterilen ilgi ve sayg beni ok memnun etti. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna bizi tarihimize kavuturduu iin ok teekkr ediyorum.

HSEYN EFEND LDEM MEROLU


Gezi boyunca bir ok ehri ve tarihi ve kltrel adan nemli yerleri gezip, grdk. Bizler iin deerleri ok byk olan camileri, trbeleri, ehitlikleri, mzeleri ve dier tarihi yerleri ziyaret etmek mkemmeldi. Kurulan arkadalklar da unutmamak lazm. Bu gzel bulumada emei geen herkese ok teekkr ederim. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 22.11.1993 skee Meslek Lisesi Hemirelik ldem Omeroglu ildem.5@hotmail.com

171

Almanak_basbakan.indd 171

25.11.2011 18:48:08

YUNANSTAN

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

11.11.1994 Soufli Edirne .H.L lhan Efendi ilqan_11gr-e16@hotmail.com

LHAN EFEND
Trkiye, tarihiyle ve yaadklaryla ok zel bir lke. Biz de bu saysz tarihi eseri yerinde grmenin mutluluunu yaadk bu gezi sayesinde. Her bir ehrin farkl ve zel yerler olduunu bir kez daha grdk. Bize bu frsat sunan yetkililere ve 15 gn boyunca bizler iin emek harcayan herkese ok teekkr ediyorum.

Bu buluma, anavatanm tanmak iin ok iyi bir frsatt. zellikle ehitler diyar anakkale ve Ulu nderimiz Atatrkn ebedi istirahat hanesi Antkabire gidip, onlar selamlamak beni tarifi g duygular iinde brakt. Dnyann drt bir yanna dalm, ayn deerlere sahip olduumuz gen soydalarmzla, bu organizasyon sayesinde bulutuk. Bizler birbirimizden ne kadar uzakta olursak olalm aslnda Trk milleti olarak bir btn olduumuzu hatrladk. Bize bir btn olduumuzu hatrlatan ve organizasyonda emei geen herkese sonsuz teekkrler.

KEREM ABDURRAHMOLU
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 28.04.1994 skee Aznlk Lisesi Pashan Sayolu kirkoy@hotmail.gr

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: Okul: Blm: Facebook: Mail:

25.07.1996 skee 1. Aznlk Lisesi s.amuka is.amuka@hotmail.com

SMAL AMUKA

Bu projede bulunduum iin ok mutlu ve ok anslym. Bu gezi sayesinde Trkiyenin tarihini ve kltrn renme frsatm oldu. Gezdiimiz trbeler, camiler, ehitlikler, tarihi yerler, vs. hepsi ok gzel ve anlaml yerlerdi. Bir ok yeni arkada edindim. Byle gzel bir lkeye, byle gzel bir tarih ve kltr bulumasna, bizleri de davet ettiiniz iin ok teekkr ederim.

MERVE LNGR
Kii kendi tarihini ve kltrn renmezse, baka milletlere boyun emek zorunda kalr. Biz bu tarih ve kltr bulumas ile hem bilgilerimizi tazeledik hem de bilmediklerimizi rendik. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna, emeklerinden dolay teekkr ederim. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 09.12.1993 Soufli Soufli Devlet Lisesi Merve Cilingir merwee_093@hotmail.com

172

Almanak_basbakan.indd 172

25.11.2011 18:48:13

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

16.04.1995 Gmlcine Lise Meryem Hafz meryem_hafiz_095@hotmail.com

Gideceimiz yerleri rendiimde ok heyecanlandm. zellikle anakkale, programda en ok ilgimi eken yerdi. anakkale bizi ok farkl bir ekilde arlad. Her yan ehit kanlaryla sulanm, bize nasl bir millet olduumuzu hatrlatan bir yer oras. Bizlere tarihimizi yerinde grme ve yaama frsat veren herkese teekkrler.

MERYEM HAFIZ MUHAMMET ZBRE


15 gn sren bu gezi boyunca farkl ehirlere gidip, farkl yerler grdk. Anavatanmz hakknda daha fazla bilgi sahibi olduk. Ayn zamanda farkl lkelerde yaayan Trk kardelerimizle tanma frsatmz oldu. Bu frsatlar bize sunan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna minnettarm. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 02.02.1994 skee Aznlk Lisesi Muhammet Zbre muhammet_zumbre1994@hotmail.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

15.06.1992 skee Aznlk Lisesi Muaz Kapza kabza_cimbom@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Anavatanma ilk geliim deildi. Ancak ilk defa kltrmz ve tarihimizi bu kadar detayl ekilde renme imkanm oldu. Bu organizasyon sayesinde Balkanlar ve Avustralyadan, ayn kan tadm kardelerimle tanma frsat buldum. Bizlere bu frsat sunan ve emei geen herkese teekkr ederim.

MUAZ KABZA MURAT KASAKA


Bu organizasyonun hayatmda ok nemli bir yeri var. Projenin gereklemesinde emei geen herkese ok teekkr ediyorum. lkemizin tm zenginliklerini yerinde grdk. Bu yerleri grmek ok heyecan vericiydi. Bu geziye katlmamn bana verdii gururu ifade etmem mmkn deil. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 18.09.1992 Gmlcine Lise Murat Sf rock_for_duck@hotmail.com

173

Almanak_basbakan.indd 173

25.11.2011 18:48:18

YUNANSTAN

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

28.12.1994 Gmlcine 1.Aznlk Lisesi Mustafa Bimfi bimfibmf@hotmail.com

Bu gezi sayesinde kendi tarihimizi ve kltrmz, daha iyi renme frsat bulduk. Gittiimiz ehirler birbirinden gzel ve nemliydi. Atalarmzn dedii gibi Tarihini bilmeyen, yarnna var edemez. Biz bu iki haftada geleceimizin temellerini atmaya altk.

MUSTAFA AVCI NECATN TANKO


Bu organizasyona katldm iin ok mutluyum. Trkiyeye daha nce de gelmitim ama bu gezide anladm ki, bilmediim, grmediim ok yer varm. Bu sayede yeni eyler rendim, yeni arkadalar edindim. Burada tandm herkesi ok zleyeceim. nallah ileride bir gn tekrar buluabiliriz. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 31.05.1991 YUNANSTAN skee Aznlk Lisesi ultraasla_n@windowslive.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: 28.02.1995 skee ehir: Muzaffer Saliholu Orta Okul: ve Lisesi Mberra mam Efendi Facebook: yesilgoz_2007@hotmail.com Mail:

Bu gezi, bizim kltr ve tarih bilgimizi gelitirmek iin byk bir frsatt. Bu gezi sayesinde atalarmzn yaad ve uruna can verdii topraklar grmek nasip oldu. Bizler iin bu kltr ve tarih gezisini dzenleyen Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna, ahsm adna ok teekkr ederim.

MBERRA MAM EFEND NECMEDDN ERF


Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 26.12.1993 Soufli 1.Meslek Lisesi Elektrik Necmeddin Serif neco_-_93@hotmal.com

ncelikle bu projede emei geen herkese teekkrlerimi iletmek istiyorum. Gezdiimiz yerler arasndan, en ok anakkaleden etkilendim. Bunun sebebi de farkl lkelerden gelen Osmanl torunlar ile bir arada, ehitlerimizin vatanmz iin gsterdikleri abalar renmek ve hayatlarn bizler iin feda ettikleri yerleri ziyaret etmekti. Gerekten etkileyici bir grntyd. Ayrca Nevehirdeki peribacalarndan da ok etkilendim. stemeseniz bile dikkatinizi bir ekilde ekmeyi baaryor.

174

Almanak_basbakan.indd 174

25.11.2011 18:48:23

Doum Tarihi: ehir: Blm: Mail:

07.01.1948 skee retmen debpartisi@hotmail.gr

Bu anlaml buluma boyunca birok ehri ve dolaysyla birbirinden farkl, birbirinden gzel ve bizler iin manevi deerleri yksek olan yerleri gezip grme frsatmz oldu. Kurulan arkadalklar nee kaynayd ve ziyaret ettiimiz camiler, trbeler, mzeler ve tarihi yerler ise onurlandrc ve esizdi. ok byk emekler sarf edilen, bu olaanst projede emei geen herkese sonsuz teekkrler.

NECM ABDULREZZAK NHAT KURU


Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlnn dzenledii Trkiyedeki kltr ve tarih bulumasnda bulunmaktan byk onur ve gurur duydum. Burada Trkiyenin kltrn ve tarihini yakndan tanma frsat bulduk ve farkl kltrlerden yeni arkadalar edindik. Emei geenlere ve byk Trk genliine sayglarm sunarm. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: 09.06.1987 Byk Derbent niversite ngilizce retmenlii

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

31.10.1994 skee Dz Lise 2.snf Nesra mpis breath_1994@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

NESRA B

Byle anlaml ve gzel bir projede yer almak gurur verici. Bu proje benim iin inanlmaz bir frsatt. nk daha nce grmediim, daha dorusu hep merak edip de gremediim yerleri ziyaret etme imkanm oldu. Osmanl torunu olup, baka bir lkede aznlk olarak yaamak ve anavatan Trkiyeyi bilmemek ok kt bir durum. O yzden buraya gelip kendi anavatanm, bu tarih kokan ehirleri gezip grmek beni ok mutlu etti.

Burada olmaktan dolay ok mutluyum. Yeni yerler, yeni arkadalar, yeni kltrler tanmak ok gzeldi ve her ey harikayd. ki haftann nasl getiini anlamadm. Trkiyenin en gzel yerlerini, en iyi rehberler eliinde gezmenin tadn aldm. Farkl lkelerde yaayan Trk arkadalarmzla tanma frsatmz oldu. Bize bu frsat yaratanlara ve bu projede emei geen herkese teekkrler.

NURAN BOSTANCI
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 30.11.1994 Soufli Soufli Devlet Lisesi Nuran Bostanci nuran_094@windowslive.com

175

Almanak_basbakan.indd 175

25.11.2011 18:48:28

YUNANSTAN

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

22.09.1991 Soufli Trakya niversitesi Orman Mhendislii Nurullah avu nrlhpeace_19@hotmail.com

Bu proje sayesinde anavatanndan uzakta yaayan Trkler olarak kendi kltr ve tarihimiz hakknda nemli bilgiler edindik. Anavatanmzn bizleri nemseyip, bizlere sahip ktn ve srekli yanmzda olduunu grmek hepimizi ok mutlu etti. Bize bu mutluluu yaatan ve bizler iin emek harcayan herkese teekkrler.

NURULLAH AVU ZHAN MOLLA AKROLU


ncelikle bize bu projede yer veren herkese ok teekkr ederiz. Bu program sayesinde tarihimizi ve kltrmz ok iyi tandmza inanyorum. Ayrca ok fazla arkada edindim ve onlar ok sevdim. Bizlere bu imkanlar salayan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ederiz. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 12.07.1994 skee Aznlk Lisesi zhan Molla ozhan1994@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

30.11.1995 skee 1.Epal Likio Ozay Filiotis ozay@hotmal.gr

ZAY YALU

ki haftalk tarih kokan, gzel bir Trkiye turu yaadk. stanbuldan Ankaraya tam 9 ehir dolatk ve hepsi birbirinden tarihi ve etkileyici yerlerdi. Bu iki haftalk srede beni en ok mutlu eden ey Antkabiri grmekti. Atamzn yatt topraklara ayak basmak kadar mutluluk ve gurur verici baka bir ey daha yoktur. Anavatanmn tarih kokan yerlerini grdm ve bilmediim baz bilgileri renmi oldum. Bu gezi sayesinde Trk olduumu bir kez daha hissettim.

PINAR EMN
ncelikle Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna imdiye kadar hi grmediimiz yerleri grme imkan salad iin ok teekkr ederim. Bu program sayesinde ok gzel arkadalklar kurdum ve farkl insanlar tanma frsat buldum. Herkese ok teekkr ederiz. Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 13.02.1988 skee Meslek Lisesi Kuafrlk Pnar Emin miss_xanthi@hotmail.com

176

Almanak_basbakan.indd 176

25.11.2011 18:48:34

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

16.04.1993 Gmlcine Medrese-i Hayriye Lisesi Mezunu Ridvan Salih kikidio-komotini@hotmail.gr

RDVAN SALH
Saygdeer Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanl ve bu projeyi hazrlayan herkese teekkr ederim. Bu projede yer aldm iin ok mutluyum. Bu proje sayesinde hi gitmediim ehirleri gezme imkan buldum. Proje ile farkl lkelerde yaayan genlerle tanma ve Trk kltrn hep birlikte yaama imkan bulduk. Trkiyede yaamann nasl bir his olduunu az da olsa renmi oldum.

Biz Bat Trakyada Trk tarihi ile ilgili hi bir ey okumamtk. Byle bir etkinlie katlarak tarihimizi rendik. Atalarmzn bizlere brakm olduu eserleri grdk, hepsini gezdik ve bu gezdiimiz yerler bugne kadar renemediklerimizin ne kadar deerli olduunu gzlerimizle grme frsat salad. Anavatan Trkiyenin bize sunduu bu frsat iin teekkr ediyoruz. Biz zmzle, inanlarmzla Bat Trakyada yaamak istiyoruz. Bu anlamda anavatandan beklentilerimiz daha ok. nk eitim, ekonomi, atalarmzn brakt vakf mallar ve buna benzer deerlerimiz gn getike elimizden kyor.

ERF ERF
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 13.10.1993 Soufli 1.Meslek Lisesi Hemirlik erif erif mini_boy22@hotmal.com

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

03.07.1994 skee Muzaffer Saliholu Lisesi Selin Sebahattinolu selin_94_2009@hotmail.com

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

SELN SEBAHATTNOLU

Trkiyeye ok sk gelirim ama ilk defa bu kadar ok ehir gezebildim ve Trkiyenin tarihini ve kltrn yerinde ve detayl bir ekilde renebildim. Dinimin ve kltrmn ne kadar nemli olduunu daha iyi anladm. zellikle anakkalede ehitlerimizin ve Trk halknn vermi olduu mcadele beni ok duygulandrd. Byle bir ecdadn torunu olmak beni ok gururlandrd. Bu gezide yaadklarm sadece bunlar deildi elbet. Yaadm lkeden ve dier lkelerden birok arkada edindim. Yeni dnyalarla ve farkl kltrlerle tanma imkanm oldu. Bu gezide yer aldm iin ok mutluyum ve anslym. Bu projeyi dzenleyen ve emei geen herkese gnlden teekkrlerimi iletmek isterim.

SEVGL KARA HOCA


Bu gezide kendi tarihimizi, gemite yaanm savalarmz ve hi sonlanmayacak gzel kltrmz rendik. Anladm ki Trk milleti hibir zaman snmeyen bir afaktr. Ben de bu milletin bir paras olan Trk insanlaryla gurur duyuyorum. Bizlere bu gururu yaatan Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna ok teekkr ederim. Doum Tarihi: ehir: Okul: Mail: 05.04.1993 skee 2.Devlet Lisesi k-sevgioul@hotmail.com

177

Almanak_basbakan.indd 177

25.11.2011 18:48:39

YUNANSTAN

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

27.03.1993 Soufli Soufli Devlet Lisesi Sibel ilingir sibel_093@hotmail.com

SBEL LNGR
ncelikle Anavatan Trkiyede bulunduum iin ok mutluyum. Bizleri byle gzel bir projeye davet ettiiniz iin sizlere ok teekkr ederim. Bizim kendi imkanlarmzla gezip, gremeyeceimiz tarihi ve kltrel adan nemli mekanlar bize grme imkan verdiniz. Gezdiimiz trbeler, camiler, mzeler ve ehitliklerin hepsi ok anlamlyd. Bylesine nemli ve deer verilen bir projede yer almaktan dolay ok mutlu ve anslym. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna, bata Adnan Gl Bey olmak zere herkese ok teekkr ederim. Bu tr projelerin devamn dilerim.

ncelikle bu program dzenleyen herkese ok teekkr ediyorum. Bu program sayesinde farkl lkelerden ve farkl kltrlerden gelen Trk arkadalarmzla tantk. Her ne kadar youn bir program olsa da yaanlan ortam yorgunluumuzu hatrlatmad. Bu proje sayesinde tarihi ve kltrel adan deerli ehirleri, gezme ve grme ans yakaladk. Programda grev alan herkese ok teekkr ederim.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

21.05.1996 skee Muzaffer Saliholu Aznlk Lisesi Sinem Karahoca k-sinem-96@hotmail.com

TAYFUN GRTL
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 25.12.1995 skee 2. Epal Tayfun Giritli giritlitayfun@yahoo.gr

SNEM KARAHOCA
stanbulda akrabalarm var ve bu yzden Trkiyeye gelmek iin ok frsatm oldu. Ama ilk defa Trkiyenin tarihini ve kltrn bu kadar yakndan tanyabildim. Farkl lkelerden arkadalar edinip, onlarn kltr ile ilgili deiik bilgiler edindim. Osmanlnn verdii mcadele ve anakkaledeki ehitlerimizle gurur duydum ve rendiklerim beni ok duygulandrd. Belki hayatmda ilk defa bu kadar duygulandm. Trk olmama ramen Trkiyede yaamadm iin belki, hibir zaman bu bilgileri renip, tarihi yerleri gremeyecektim. Bu gezi, baka lkelerde yaayan tm Osmanl torunlarna, sadece Trklerin verdii mcadeleleri renme ve Trkiyenin nemli yerlerini gezme frsat vermedi. Sadece Trkiyenin tarihini retmedi. Hep birlikte nasl daha iyi geineceimizi, arkadal ve ayrmclk yapmamay da retti. Eminim ki herkes bu geziden ok ey renmitir. Bu projeye katldm iin ok mutluyum. Projede yer alan herkese, bize bu frsat verdikleri iin ve ellerinden geleni yaptklar iin en iten teekkrlerimi sunarm.

178

Almanak_basbakan.indd 178

25.11.2011 18:48:43

Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail:

19.07.1994 Byk Derbent Lise Cayde Kourt jediye_cilgin@hotmail.com

CAYDE KURT
Buraya geldiimizde nelerle karlaacamz bilmediimiz iin ok byk srprizler yaadk. Farkl lkelerden arkadalarla tanp, ok gzel gnler geirdik. Bu proje ile Trkiyenin gzel yerlerini grme frsat bulduk. Bizlere gsterilen bu sevgi ve anlay, bizleri son derece mutlu etti. Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna, byle bir projeyle Balkanlar ve Avustralyadaki genleri bir araya getirip, Bat Trakyada yaayan bizleri de unutmad iin teekkr ederiz. Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 09.11.1995 skee 3.Devlet Lisesi Yunus Giritli yun.usgs1995@hotmail.com

YUNUS GRTL

Bu tarih ve kltr gezisinde yer aldm iin ok mutluyum. Yurt dndaki Trk genlerini bir araya getiren en iyi projeydi bence. Bu proje bizim ok yararl bilgiler edinmemizi salad. rendiimiz bilgileri, grdmz yerleri bu gezi sayesin de her zaman hatrlayacaz. rendiimiz tarihi ve kltrel bilgiler, okunarak ya da baka birinden duyarak renilecek eyler deil. Her gezdiimiz ehir, bende ayr duygular yaratt. Gezdiimiz ehirlerin birbirinden deiik rengi, kokusu, enerjisi, hikayesi ve manzaras vard. Ayasofyadan Mevlanaya, ehitliklerden Antkabire, hepsi bizim kltrel zenginliimizin bugne kadar en iyi ekilde muhafaza edildiini gsteriyordu. Ayrca gezi boyunca dikkatimizi eken, misafirperverliimizi n plana karan a evleri, ibadethane gibi yerlerin saysnn olduka fazla olmasyd. Yani ksacas, Trkiye tarihiyle kltryle ve misafirperverliiyle harika bir lke.

Bu gezide birbirinden gzel 9 farkl ehir gezdik. Her bir ehirde deiik yerleri ziyaret ettik. Bu gezi sayesinde birok tarihi yeri de grme ansna eritim. Bilmediim birok ey rendim. Bu gezi bize Trkiyeyi tantt. Emei geen herkese sayg, sevgi ve teekkrlerimi sunuyorum.

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

TLAY HNT
Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail: 05.04.1992 skee Patra niversitesi Biyoloji Tlay Hint paradise.loser@hotmail.com

179

Almanak_basbakan.indd 179

25.11.2011 18:48:47

YUNANSTAN

Doum Tarihi: ehir: Okul: Blm: Facebook: Mail:

1995 skee Muzaffer Saliholu Aznlk Lisesi Zuleiha Mpaltatzi zouleiha1995@hotmail.com

ZLEYHA BALTACI
Bu geziye yani Balkanlar ve Avustralyada Yaayan Genlerin Trkiyedeki Kltr ve Tarih Bulumas projesine katldm iin mutlu ve ayn zamanda ansl hissediyorum kendimi. Gezinin bu denli gzel olacan tahmin etmiyordum. Bir yandan elenirken dier bir yandan da kltrmz renmi oldum. nk biz hepimiz nerede yaarsak yaayalm, biriz, kardeiz.

ncelikle bu etkinlie katks olan herkese ok teekkr ederim. Hayatmda bu kadar gzel yerleri gezip, greceim hi aklma gelmezdi. Bu gezi, kltrel adan gelimemizi salad. Ayrca uzak lkelerde yaayan arkadalarmz olduu kimin aklna gelirdi. Kendi kltrmz ve tarihimizi birebir yerinde yaayarak grmek, gurur verici bir duyguydu. Bu projede emei geen herkese teekkrlerimi bir bor bilirim.

YUSUF PSKA
BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI
Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 24.05.1995 Soufli Medrese-i Hayriye Yusuf Piska Yusuf_gr@hotmail.co.uk

ncelikle bu geziyi dzenleyen Genlik Hizmetleri Dairesi Bakanlna bizi anavatanmza davet ettii iin ok teekkr ederim. Bu geziden nce Trkiyenin tarihiyle ilgili ok az bilgim vard. Bu gezi sayesinde anavatanm hakknda daha ok bilgi sahibi oldum. Trkiyenin tarihi eserlerinin ve tarihi yerlerinin ounu grdm. Balkanlar ve Avustralya da yaayan Trk genleriyle tantm.

ZEK MOLLA HASAN


Doum Tarihi: ehir: Okul: Facebook: Mail: 09.09.1996 skee Meslek Lisesi Zeki Molla zeki_molla@hotmail.com

180

Almanak_basbakan.indd 180

25.11.2011 18:48:52

Nevehir / 15 Temmuz 2011

Derven t Vadisi

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

e ntep Ese

181

Almanak_basbakan.indd 181

25.11.2011 18:49:05

Gr Ak eme H Mz ava h esi isar

a Hav Ak zesi M

Almanak_basbakan.indd 182

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI 182

25.11.2011 18:49:09

183

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 183

25.11.2011 18:49:32

Almanak_basbakan.indd 184

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

184

Paa Bal ar

25.11.2011 18:49:48

lik rcin e Gv disi Va

s Avano

185

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 185

25.11.2011 18:50:04

Ankara / 16-17-18 Temmuz 2011

Almanak_basbakan.indd 186

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

ir kab Ant

186

25.11.2011 18:50:19

Ank a Kal ra esi

187

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 187

25.11.2011 18:50:35

Almanak_basbakan.indd 188

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

188

t hme y Me rso E Akif e Evi z M

25.11.2011 18:50:48

Tacettin Dergah

189

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 189

25.11.2011 18:51:07

Almanak_basbakan.indd 190

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

190

lu ado iAn en Med eri yetl si ze M

25.11.2011 18:51:12

Hac Bayram Veli

191

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

Almanak_basbakan.indd 191

25.11.2011 18:51:16

Almanak_basbakan.indd 192

BALKANLAR VE AVUSTRALYADA YAAYAN GENLERN TRKYEDEK KLTR VE TARH BULUMASI

192

25.11.2011 18:51:16