Arhitectura Neoclasica

David Ana-Maria Prisacariu Gabriela Mihai Adrian Valentin

Acest curent a r s rit în mare parte ca o reac ie împotriva r m i elor stilului Baroc i senzualului i frivolului stil decorativ Rococo. . a atins apogeul între anii 1780-1790 i a durat pân în anii 1840-1850. pictur i alte arte vizuale care a început în anii 1760. care a dominat arta europeana începând cu anii 1720. Dar un i mai profund stimul a fost un reînnoit i profund studiu tiin ific manifestat fa a de antichitatea clasic ce a r s rit în Secolul 18.Clasicismul a fost o mi care de larg întindere în arhitectur .

. în care domina orizontalitatea i simetria. Acestei fatade vesele i se opune pe latura dinspre parc. afirmand un stil clasic. în intregime din piatra. Spre curte. Mansart renunta la caracteristicile specifice barocului. a pietrei i a ardeziei: stilul specific epocii lui Ludovic al XIII-lea. impunandu-se riguros. ca orice palat francez are 2 fatade: latura spre curte i latura spre gradina. o fatada maiestuoasa. cu un ritm uniform.PalatulVersailles Palatul Versailles. se remarca policromia caramizii.

claritate. ´Arta de la Versaillesµ.spre deosebire de dinamica liniei curbe a barocului . . devine modelul clasicismului francez.El imblanzeste severitatea ansamblului. Servind glorificarea puterii regale. armoni i ordine.viziunea artei clasice franceze este monumentala . bazata pe masura.folosindu-se pentru acesta de jocul echilibrat dintre orizontale i verticale . animand partea de sus a balustradei cu cateva sculpturi de trofee i de urne pentru torte. desenand 2 randuri de bolti în plin centru.

contesa Korda Anna. A apar inut contelui Toldalagi Laszlo i so iei acestuia. Br tianu nr. . El reprezint una dintre cele mai frumoase cl diri ale ora ului din perioada de trecere de la baroc la clasicism. Edificiul a fost construit între anii 18011807 dup planurile arhitectului italian Carlo Justi.Palatul Toldalagi-Korda Palatul Toldalagi-Korda din Cluj-Napoca (strada I.14) este un monument istoric i de arhitectur laic .C.

Caracterul neoclasicist al palatului tirbei este respectat i de modific rile efectuate în 1881. .Palatul Stirbei Palatului tirbei -arhitect francez Michel Sanjouand. în 1835. dup proiectul arhitectului austriac J. Acestor modific ri li se datoreaz fa ada împodobit de cariatide i aripile laterale supraîn l ate. Hartman.

. Un bun exemplu recent este Cl direa Simfoniei din Schermerhorn.În Statele Unite ale Americii cl dirile publice sunt construite înc în stilul neoclasic.

Quinlan Terry Maitland. construit de Robert Adam Arhitects. . în cazul anterior sau din gama neconven ionalului.În Marea Britanie. Doua noi libr rii ale unor universit i. mai mul i arhitec i sunt activi în stilul neoclasic. la Colegiul Downing i Libraria Sackler. denot c abordarea luat poate fi din gama tradi ional . în cel din urm .

un num r mare de piese ale arhitecturii postmoderne î i trag inspira ia i includ referiri explicite c tre neoclasicism. în zilele noastre este clasificat sub termenul de Äarhitectur tradi ional ´ i este practicat de membrii Grupului de Arhitectur Tradi ional . .Arhitectura neoclasic . De asemenea. Teatrul Na ional al Cataloniei din Barcelona fiind printre ele.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful