You are on page 1of 12

KEKURANGAN NUTRIEN (NUTRIENT DEFICIENCY), MENGURUS

NUTRIEN

1. Nitrogen dan Posforus adalah nutrient terhad yang paling biasa

2. Kebanyakan kajian terhadap kekurangan nutrient banyak dilakukan di ladang


hutan berbanding dengan hutan asli

3. Cara hendak menentukan nutrient mana yang mengganggu pertumpuhan


pokok (nutrient yang kurang);

 Mengenalpasti ciri-ciri status nutrient yang ada

 Melihat kepada factor tanah (sifat fizik, kimia, biologi)

 Mengambil kira factor yang ada dan membuat penilaian samada


perlukan baja atau tidak perlu

4. LANGKAH PERTAMA: ESTABLISHMENT OF FIELD TRIAL

• Kajian penanaman;

i. Jenis tapak

ii. Jumlah pokok yang diperlukan; jarak penanaman

iii. Pengulangan; memastikan kajian bermakna (satu-satu kawasan


dibuat beberapa plot untuk mendapatkan maklumat yang lebih
tepat)

iv. Menentukan jenis baja yang digunakan

v. Parameter yang diukur untuk menentukan pertumbuhan pokok


itu adalah baik (eg. ketinggian, diameter, bilangan daun)

• Perbandingan yang paling baik adalah;

i. Perbezaan pertumbuhan
ii. Kadar pertumbuhan

5. LANGKAH KEDUA: MENGAITKAN SIFAT-SIFAT TAPAT TERSEBUT


(TERMASUK SITE INDEX, FOLIAR DAN NUTRIEN TANAH)

• Tisu tumbuhan boleh menjadi indicator (penunjuk) kepada nutrient


yang kurang

• Kajian Ingestad; bekalan nutrient yang seimbang (semua pokok


memerlukan kuantiti nutrient yang sama daripada segi nisbah)

• Di lapangan, jika tiada peralatan untuk membuat kajian, maka


pandangan deria diperlukan (daun kuning, saiz daun kecil, kadar
pertumbuhan kurang, daun keguguran; disebabkan oleh kekurangan
nutrient)

• Nutrient yang kurang boleh dikenalpasti melalui analisis di makmal

• Had kepekatan kritikal (critical concentration) dipraktikkan; apabila


kurang daripada had menunjukkan pokok kekurangan nutrient

• Foliar analysis (analisis daun) memberi maklumat tentang kekurangan


nutrient tetapi tidak dapat menunjukkan tindakbalas pertumbuhan
sebab;

 Masalah perbezaan nutrient di dalam daun

• Analisis kimia yang ringkas dapat menyukat kuantiti jumlah nutrient


yang hadir di dalam sampel tanah. Akan tetapi tidak boleh
memberitahu kadar pertumbuhan pokok disebabkan oleh akar; 80%
akar di kedalaman 0 cm-20 cm manakala yang selebihnya 20% berada
melebihi 20 cm

• Masalah yang melibatkan analisis kimia;


 Pecahan (fraction yang terlibat dalam pemindahan nutrient
(berkaitan dengan pengaliran air, interception, throughfall,
stemflow, messflow, simbiosis dan sebagainya)

• Daripada proses mineralisasi, pokok mendapat bekalan nitrogen. Cuma


1%-3% yang diambil oleh pokok

• Kedapatan Posforus disukat dengan menggunakan prosedur


pengekstrakan; iaitu pengujian menggunakan campuran asid
hidroklorik dan ammonium fluoride

6. LANGKAH AKHIR: MENGGABUNGKAN LANGKAH 1 DAN LANGKAH 2.


e.g membuat kajian dari satu tempat ke satu tempat yang lain dalam skala
yang besar, maka keputusan lebih lengkap

FERTILIZATION (PEMBAJAAN)

1. Kebiasaanynya aktiviti pembajaan adalah menguntungkan apabila berlaku


kekurangan nutrient

2. Dengan pembajaan sekali, peningkatan 3 m3 – 10 m3 kayu /ha dalam masa 5


tahun, setelah kajian dibuat
3. Diperhatikan, pokok besar bertumbuh lebih besar setelah diberi baja
berbanding dengan pokok yang kecil (berkaitan dengan persaingan; pokok
besar selalunya menang)

4. Tindakbalas apabila memberi baja kepada dirian dengan dirian yang lain
disebabkan beberapa factor (e.g. umur, saiz, stocking dan vigor; tahap
kesihatan (pokok besar cepat tumbuh). Juga tentang proses mineralization
dan immobilization of Nitrogen dan juga kedapatan nutrient dan air,
mempengaruhi kadar pembesaran selepas pembajaan

5. Kesan baja adalah lebih kepada bahagian atas, berbanding dengan bahagian
bawah pokok (akar)

6. Kekurangan nutrient biasanya didapati berlaku sepanjang pertumbuhan


pokok (peringkat biji . peringkat kematangan)

7. Hutan asli adalah tidak ekonomik untuk dibaja. Kaedah untuk membaja
ladang hutan yang besar ialah menggunakan kapal terbang, helicopter dan
traktor (kawasan yang rata)

8. Formula adalah penting untuk mengira jumlah baja yang perlu digunakan di
sesuatu kawasan

- Contoh 100 kg NH4NO3 mengandungi 35 kg N, 60 kg O dan 5 kg H

- Setelah analisis foliaj dan sebagainya dibuat, tanah di situ perlukan 100
kg Nitrogen. Jadi jumlah baja NH4NO3 yang diperlukan ialah 285.71 kg

9. Baja di pasaran; NPK Hijau (15-15-15; 15% N, 15% P2O5 dan 15% K2O (potash)
atau 1.5 kg N, 0.66 kg P2O5 dan 1.25 kg K2O (potash)) dalam 10 kg baja. Lain-
lain baja ialah NPK Biru , NPK Kuning

10.Baja- baja tertentu mempunyai kesan asid (menurunkan pH tanah. Salah


satunya ialah urea
11.Setiap baja mempunyai kelemahan. Baja Nitrat (NO3) senang terlarut resap,
manakala urea mudah meruap disebabkan penghasilan ure adalah melalui
tekanan yang tinggi

12.Baja Phosphate diperolehi daripada perlombongan Phosphate. 3 jenis baja


Phosphate

 Ketulan, debu

 Bercampur dengan asid

 Bercampur dengan nutrient-nutrient lain (contoh seperti baja NPK)

13.Untuk membantu pembajaan, pembajaan disertai dengan kapur


(meningkatkan Ca dan Mg). selain kapur bahan lain adalah gypsum (CaSO 4),
sisa industry, debu kayu terbakar

14.Jenis baja di Malaysia adalah Ammonia, urea dan Ammonium nitrat

15.Cuma 10%-20% baja yang ditabur dignuakan oleh pokok. Melebihi 80%
hilang. Jadi, apa yang dicadangkan untuk meningkatkan pertumbuhan pokok
ialah;

 Membaja dengan kuantiti yang besar

 Membaja dalam kuantiti yang tidak banyak, sedikit demi sedikit

16.Ke manakah perginya baja yang hilang?

 70% disimpan di dalam tanah (diikat oleh mikroorganisma, di


permukaan tanah)

 10% hilang melalui larutresap


17.Kenapa tidak banyak baja yang masuk ke dalam pokok? Kerana pengambilan
adalah bergantung kepada pengambilang pokok tersebut. Berkaitan denan
lengkung pertumbuahn yang berbentuk sigmoid

18.Site preparation (penyediaan tapak); adalah bertujuan menyediakan kawasan


tersebut untuk mengoptimakan hasil. Macamana penyediaan tapak
mempengaruhi penggunaan baja? Bila penyediaan tapak dilakukan dengan
betul, penggunaan baja adalah kurang

19.Pembajaan boleh member kesan kepada vegetasi yang lain (contohnya


persaingan dengan rumput). Rumput boleh mengikat baja

20.Hasil buangan boleh meningkatkan produktiviti dirian. 2 jenis bahan


buangan;

• Air najis (waste water)

• Sisa kumbahan (sewage sludge)

21.Air najis kaya dengan nutrient

22.Sisa kumbahan juga mempunyai kandungan garam dan heavy metal yang
tinggi, e.g. merkuri, zink, cadmium

PENGIKATAN NITROGEN SECARA BIOLOGI


1. Enzim nitrogenase menurunkan N2 kepada ammonia

2. 3 jenis pengikat nitrogen yang penting di dalam tanah hutan;

 Cyanobacteria

 Heterotrophic bacteria (clostridium, Azobacter)

 Bakteria yang bersimbiosis dengan akar (Rhizobium, Bradyrhizobium,


Actinomycetes dan Frankia)

3. Pokok-pokok jenis ini dicadangkan ditanam di ladang hutan kerana boleh


mengikat nitrogen sendiri;

 Simbiosis dengan pengikat N boleh menambah nitrogen sebanyak 100


kg/ha

 Kadar pengikatan bergantung kepada bilangan an tahap kesihatan


pokok tersebut, tahap nodulisasi dan factor persekitaran (suhu,
kelembapan dan cahaya)

4. Pertambahan kadar pengikatan nitrogen adalah bergantung kepada

 Intensity cahaya yang tinggi

 Bekalan kelembapan yang mencukupi

 Suhu yang hangat

 Bekalan nutrient yang mencukupi

5. Dicadangkan penanaman secara campuran, untuk menjimatkan kos jika


kekurangan nitrogen. Contoh menanam meranti dengan pokok kekacang,
rumput dan sebagainya. AGROFORESTRY (PERHUTANAN TANI), konsep
yang digunakan
6. Bilakah pokok yang mengikat nitrogen member kesan kepada pokok yang
ditanam? Bergantung kepada spesies-spesies yang ditanam bersama

PENGURUSAN TANAH HUTAN (Penyediaan tapak)

1. Penyediaan tapak ialah teknik yang digunakan untuk meningkatkan dan


menambahbaik keadaan tanah dan bertujuan meningkatkan pertumbuhan
anak pokok yang ditanam dan tidak membunuh anak pokok yang ditanam.
Antara teknik penyediaan tapak ialah plowing (pembajakan) dan
bedding (membuat batas)

2. Pembakaran bahan-bahan buangan pokok

 Bahan bakar akan teroksida, terbebas dalam bentuk gas

 Bahan bakar akan menjadi wap

 Bahan bakar akan menjadi debu, habuk

 Debu akan melarutresap (hilang kerana dialirkan oleh air)

3. Pembukaan tanah akan mendedahkannya kepada hakisan


PENGURUSAN LADANG HUTAN

1. Penanaman mengaya melibatkan pembakaran kayu yang mati, penyediaan


tapak dan penanaman haruslah dilakukan secara berhati-hati

2. Merumput, membaja, membuat penjarangan, membuang pokok-pokok yang


kecil, pemangkasan (untuk mengurangkan beban pokok)

3. Pengaruh tanah, manusia tidak banyak mempengaruhi tanah kecuali sedikit


sebanyak seperti pada proses penyediaan tapak. e.g. membajak

4. Kesan kehilangan nutrient akibat daripada kebakaran akan menyebabkan


pengoksidaan, hakisan meningkat dan pengewapan

TANAH ORGANIK

1. Bahan organic berkumpul dengan banyak dan pengumpulan ini akan


menyebabkan proses pereputan oleh mikroorganisma tidak banyak lalu
proses pereputan bahan-bahan organic menjadi tidak sempurna

2. Keluasan tanah organic di Sarawak (1.4 juta ha), Sabah (0.2 juta ha) dan
Semenanjng Malaysia (0.8 juta ha)

3. Semakin lama semakin tebal gambut yang terbentuk

4. Tanah jenis ini dikelaskan sebagai HISTOSOL

5. Sifat fizik;

• Warna tanah kegelapan

• Ketumpatan sangat rendah iaitu kurang daripada 1 g/cm3

• Boleh menyerap air sehingga 20 hingga 30 kali ganda daripada


jisimnya

• Antara masalah utama tanah organic ialah kecutan dan benaman


• Mengeringan tidak berbalik berlaku apabila bahan organic tidak lagi
berupaya menyerap air selepas dikeringkan

6. Sifat kimia;

• pH yang rendah (2.5-3.0). pengapuran dilakukan untuk meningkatkan


pH tanah dan meningkatkan ion Ca2+ ke dalam tanah

• kandungan N, P dan bes (di kawasan yang baru) adalah tinggi.


Kekurangan mikronutrien teritama Cu dan Zn

• mempunyai keupayaan penampanan yang tinggi (pH tidak mudah


berubah)

7. Pengurusan tanah organic (selepas mengetahui sifat fizikal dan kimia);

• Perlu dijaga sipaya tidak terlampau salir sehingga menjadi kering dan
terbakar pada musim kemarau

• Perlu dipadatkan dengan jentera sebelum penanaman dilakukan di situ

• Masalah dengan pokok yang tumbuh di situ contohnya pokok getah


adalah pendedahan akar, pokok menjadi condong, lambat matang,
pendek umur, pengakaran terhad dan kekurangan nutrient

• Tanah gambut mempunyai tahap aras muka air yang tinggi (water
table) dan melebihkan penggunaan baja K. juga penanaman pokok
yang sesuai ditanam di situ ialah jenis pokok yang ringan dan toleran
kepada air

TANAH BRIS

1. Tanah bris biasanya terdapat di tepi pantai (permatang pasir yang diselangi
dengan tasik dan selari dengan pantai
2. Tanah bris boleh dikelaskan sebagai ENTISOL (tiada perbezaan horizon) dan
SPODOSOL (menyerupai horizon spedik

3. Tanah bris di Semenanjung Malaysia adalah berkeluasan 155400 ha, di


Sabah 40000 ha

4. Sifat fizik;

• Tekstur berpasir adalah 97%

• Struktur tanah adalah sangat lemah

• Ketumpatan pukal yang tingi

• Pegangan air sangat kurang

• Suhu tanah adalah tinggi (boleh melebihi 40oC pada tengahari)

5. Sifat kimia;

• pH yang tinggi (melebihi 5)

• bes, N dan P adalah sangat rendah

6. Pengurusan tanah bris (selepas mengetahui sifat fizikal dan kimia);

• Meningkatkan bahan organic dan sungkupan (mulch)

• Menambah baja

• Menanam pokok yang boleh mengikat nitrogen (rhu dan kekacang)

PRODUKTIVITI TANAH JANGKA PANJANG

1. Bagaimana aktiviti pembalakan mempengaruhi kesuburan tanah?


 Bila penebangan dilakukan, suhu akan meningkat, kelembapan
meningkat, kadar aktiviti mikroorganisma meningkat, seterusnya
penguraian meningkat. Jadi penguraian bahan-bahan organic juga
meningkat

 Seterusnya penggunaan jentera akan memampatkan tanah, lalu


menyebabkan pengakaran pokok berkurang atau susah

 Menyebabkan kehilangan nutrient akibat pembalakan hasil daripada


pengeluaran nutrient yang terikat kepada pokok

 Pada masa yang sama, bekalan nutrient juga meningkat, sebab


persaingan mikroorganisma berkurangan dan kadar pereputan bahan
organikmeningka

2. Produktiviti hutan bergantung kepada bekalan nutrient tanah. Apabila


melakukan proses pembalakan, nutrient juga keluar

3. Kehilangan nutrient juga berlaku disebabkan tanah terdedah kepada air


hujan, larut resap dan juga larian permukaan