Terapi Tingkah Laku (Behavior Theraphy

)
Teori tingkah laku ini ialah teori psikologi kemudian digunapakaisebagai teori kaunseling. Gambaran Keseluruhan
y y y y Pelopor utama , BF Skinner, Arnold Lazarus dan Albert Bandura. Pendekatan ini mengunakan prinsip-prinsip pembelajaran dalam penyelesaian kecelaruan tingkah laku. Hasil-hasil tetapi sentiasa dieksperimentasi Teknik terapi sentiasa diubah suai.

Falsafah Asas
y y Percaya bahawa tingkah laku manusia adalah pembelajaran. Manusia adalah produk dan pengeluar produk (product and producer) persekitaran

Konsep-Konsep Utama
y Memfokuskan pada tingkah laku zahir (yang jelas di depan mata), ketepatan dalam pengspesikasian matlamat rawatan, pembinaan pelan rawatan dan penilaian objektif hasil terapi. (Sebab itu dia percaya tingkah laku boleh diubah) Cth seperti ponteng, guru cuba kurangkan hari pontengnya dahulu. Tingkah laku kini diberi perhatian. Terapi berdasarkan prinsip-prinsip teori pembelajaran. Tingkah laku normal dipelajari daripada inforcement(peneguhan) dan immitttion (Peniruan). Tingkah laku tak normal berpunca daripada pembelajaran yang salah (faulty).

y y y y

Hubungan Teraputik
y y y Ahli terapi aktif dan direktif. Dia berfungsi sebagai guru atau jurulatih yang membantu klien mempelajari tingkahlaku efektif. Klien perlu aktif dalam proses pembelajaran dan mencuba tingkahlaku-tingkahlaku baru. Kualiti hubungan klien ±ahli terapi tidak cukup untuk membuat klien berubah tetapi ia adalah penting dalam implementasi prosedur-prosedur tingkahlaku.

Teknik-teknik
y Systematic desentralisation, kaedah-kaedah relaxation, flooding, eye movement, desentization (EMDR), teknik-teknik reinforement, modelling, cobnition,restructuring, latihan assertion, latihan kemahiran sosial, programprogram self ±management, behavioral reheasl, ....

Soalan-soalan memfokus pada APA. Untuk memfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku dan mencari cara-cara menangani tingkahlaku bermasalah. Pencegahan penyakit kardiovaskular. Kemurungan. Aplikasi y y y y y y Bantu kanak-kanak yang fobia (spt fobia ke sekolah). Kekurangan y y y y Mungkin mengubah tingkah laku tetapi tidak perasaan Mengetepikan faktor-faktor hubungan dalam terapi Tidak memberi insight Mengetepikan pengalaman-pengalaman tingkahlaku semasa. silam yang mungkin mempengaruhi . Kecelaruan tingkahlaku kanak-kanak. Matlamat Terapi y y Untuk menghapuskan tingkahlaku yang tidak sesuai dan belajar tingkah laku yang lebih efektif. Kecelaruan seksual.BAGAIMANA. Masalah gagap.BILA bukannya MENGAPA.y y Diagnosis dan penilaian dibuat sebelum proses teraputik untuk mengenalpasti pelan rawatan.

kanak-kanak tersebut tidak sedar mereka sedang meluahkan perasaan. sayang dan sebagainya.´ ujar beliau. ± Gambar hiasan ³Adaptasi kegemaran kanak-kanak seperti bermain pasir dan barang permainan secara tidak langsung memberi peluang kepada mereka meluahkan apa yang terbuku di dalam hatinya tanpa paksaan. benci. Ujar Pearson. PEMILIHAN barang permainan untuk diletakkan di dalam kotak pasir dapat menggambarkan perasaan mereka.´ katanya. Di akhir setiap sesi. Dr. ³Semasa terapi dijalankan. PASIR merupakan elemen semula jadi yang menenangkan. kaedah permainan mampu membantu kanak-kanak pemarah ini meluahkan perasaan mereka. Mark Pearson. . jiwa mereka menjadi lebih rileks.Sand Therapy Pakar Psikologi Kanak-kanak di Pusat Psikologi Malaysia. sama ada marah. selepas menjalani terapi ini. Lebih menakjubkan. penggunaan terapi permainan pasir membuatkan kanak-kanak lebih rileks. Pemilihan objek juga dapat memberi gambaran apa yang dirasakan oleh mereka. kaunselor dapat mengenal pasti masalah dan seterusnya membantu ibu bapa mengenai cara mengatasi kemarahan kanak-kanak tersebut. Secara teori. ³Melalui cara tersebut. pergerakan otot yang diselarikan dengan perasaan ketika melakukan permainan pasir menyebabkan kanak-kanak lebih fokus dan akhirnya punca sebenar kemarahan atau ketegangan dapat dikeluarkan. Justeru pemilihan alat permainan untuk diletakkan di dalam kotak pasir menjadi simbol terhadap perasaan mereka. kanak-kanak ini berjaya meningkatkan µkuasa¶ menangani perasaan marah dalam diri mereka.´ katanya.

terapi ini bukan saja membantu kanak-kanak pemarah malah dalam satu aspek lain. teori yang dicipta oleh Dora Kalff ini memberi ruang tersendiri kepada kanak-kanak untuk berekspresi dengan kotak pasir tersebut dalam suasana tenang. kaedah ini mampu mencapai objektif kerana teknik melukis yang selalu digunakan sering gagal disebabkan kanak-kanak merasakan mereka tidak pandai melukis. Dalam pada itu. ³Apabila kita rileks. kadar penumpuan kita akan menjadi lebih tinggi dan ini akan membawa kepada pusat permasalahan yang utama .´ ujarnya. ³Lukisan saya buruk menjadi antara faktor terapi melukis kerapkali gagal namun dengan permainan pasir ini. ³Bukan saja ciptaan yang mereka bina di dalam kotak pasir itu meredakan kemarahan. kepuasan tersebut membuatkan wujudnya rasa percaya terhadap kebolehan mencipta dalam diri mereka. kanak-kanak tidak terikat dengan buruk atau cantik sesuatu ciptaan.´ katanya. pakar juga mendapati daya imaginasi dan penggunaan visual kanak-kanak ini turut berkembang dan adakalanya melepasi jangkaan. Tidak sekadar itu.Tambah Pearson. ia turut menolong orang dewasa membuat keputusan. Di samping itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful