PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE LA MATEMATICĂ

CLASA a V-a, AN ŞCOLAR 2008/2009
ARITMETICĂ, SEMESTRUL I
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NUMERE NATURALE

Detalieri de conţinut
Scrierea şi citirea
numerelor naturale
în
sistemul
de
numeratie zecimal;
Şirul
numerelor
naturale
Reprezentarea
numerelor naturale
pe axă
Compararea
şi
ordonarea
numerelor naturale
Test de evaluare

Profesor, Iuliana Gingu

Obiective de
referinţă

Activităţi de învăţare

Resurse materiale

Resurse
procedurale

1.1; 2.2; 3.1, 3.2; 1.1.1; 1.1.5; 2.2.1; 3.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.3; 4.1; 4.2
3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; de probleme; cretă exerciţiul,,
3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
colorată
conversaţia
1.1; 3.1, 3.2; 3.3; 1.1.1; 1.1.5; 3.1.1; 3.1.2; Manualul, culegeri Explicaţia,
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; de probleme; cretă exerciţiul,,
4.1.1; 4.2.1
colorată
conversaţia

1.1; 1.3;3.1, 3.2; 1.1.1; 1.1.5; 1.3.1;
3.3; 4.1; 4.2
3.1.2; 3.2.1; 3.2.2;
3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.1.1; 1.1.5; 1.2.1;
2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 1.3.2; 1.5.1; 1.5.2;
3.1, 3.2; 3.3; 4.1; 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1;
4.2
3.1.2; 3.2.1; 3.2.2;
3.3.2; 4.1.1; 4.2.1

3.1.1; Manualul, culegeri
3.3.1; de probleme; cretă
colorată
1.2.5; Manualul, culegeri
1.5.3; de probleme; cretă
3.1.1; colorată, fişe de
3.3.1; lucru

Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia
Exerciţiul,
problematizarea,
munca
independentă
diferenţiată

Nr.
ore
alocat
e
1

Săptă
mâna
I

1

2

1

2

1

2

1

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: OPERAŢII CU NUMERE NATURALE

Detalieri de conţinut

Obiective de
referinţă

Activităţi de învăţare

Adunarea numerelor 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.1; 1.2.5;
naturale
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2;
4.1.1; 4.2.1
Scăderea numerelor 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.1; 1.2.5;
naturale
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2;
4.1.1; 4.2.1
Înmulţirea
1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.1; 1.2.5;
numerelor naturale
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2;
4.1.1; 4.2.1
Factor comun
1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.1; 1.2.5;
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2;
4.1.1; 4.2.1
Împărţirea, cu rest
1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.1; 1.2.5;
zero, a numerelor
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1;
naturale când
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2;
împărţitorul are mai
4.1.1; 4.2.1
mult de o cifră
Împărţirea cu rest a 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.1; 1.2.5;
numerelor naturale
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2;
4.1.1; 4.2.1
Ordinea efectuării 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.1; 1.2.5;
operaţiilor
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2;
4.1.1; 4.2.1
Media aritmetică a
1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.1; 1.2.5;
Profesor, Iuliana Gingu

Resurse materiale

Resurse
procedurale

1.3.2; 2.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă exerciţiul,,
3.3.1; 3.3.2; colorată
conversaţia

Nr.
ore
alocat
e
1

Săptă
mâna
2

1.3.2; 2.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă exerciţiul,,
3.3.1; 3.3.2; colorată
conversaţia

1

3

1.3.2; 2.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă exerciţiul,,
3.3.1; 3.3.2; colorată
conversaţia

2

3

1.3.2; 2.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă exerciţiul,,
3.3.1; 3.3.2; colorată
conversaţia

1

3

1.3.2; 2.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă exerciţiul,,
3.3.1; 3.3.2; colorată
conversaţia

1

4

1.3.2; 2.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă exerciţiul,,
3.3.1; 3.3.2; colorată
conversaţia

1

4

1.3.2; 2.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă exerciţiul,,
3.3.1; 3.3.2; colorată
conversaţia,proble
matu’izarea
1.3.2; 2.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,

1

4

1

4
2

Obs.

inecuaţiilor şi 3. 3. 1.3.1.2.1. de probleme.3.4.1. 2. 1.2.1. Profesor. 3. colorată conversaţia 3. 2.3.9.2. 1.3.1 problematizarea.1. munca independentă diferenţiată 1 5 2 5 2 5-6 1 6 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE Detalieri de conţinut Divizor. 1. 2. 3. de probleme. Manualul.1.1 Rezolvarea şi 1. de probleme. colorată conversaţia. 3.1.3.3.1. 1.3.1. 1.2. 4.1.3.4. 1.5.1 colorată conversaţia Nr. cretă exerciţiul. 3. 3..1.2. 2.5. Manualul.3. 3. cretă exerciţiul. 3. 3. Manualul. 1.3. 1.5. 3. 1.3. 4.3. 2.2 3.1.2.9. 3. 1. 3.2. cretă colorată.2.1.2.2.3..1. 4. 4.3. Manualul. 3.2.1.2. ecuaţiilor şi 4.5. 2.5.două numere naturale 2.1.2. 1.5.3. 1. cretă exerciţiul. .1. 3.3.1 colorată conversaţia. 4. culegeri de probleme. 4.1 3.3. 1.5. alcătuirea de ecuaţii 3.1.3. 1. cretă exerciţiul.1.9. 1. 2.2. 1. 3.1. 2. fişe de lucru Exerciţiul.2.2. colorată conversaţia. 4.2 3.5. 1.5.1.2.1.1. 3. 3.3. problematizarea.2.4.1..5. 3. 3.1.4. probleme de modelarea organizare a datelor Test de evaluare 1. 3.2. 3.3.9.3.2.proble matizarea.3. 2.4. 2.1. 4. 3.3. 2. culegeri Explicaţia.2.1. 1.4. 3. 1.1.1. 2. 3.1.2.5. culegeri Explicaţia.1.1.1. 4.1. 4..2.5.5.2.proble matizarea. 4. inecuaţii 3.2. 2. 3. Manualul.1.1. culegeri Explicaţia. 3. modelarea Rezolvarea şi 1.1. 4.1.1.2.9.2. 3.3.2 3. 4.2. 4. 3.1. 3.3.5.1.2. 1.1.1. cretă exerciţiul.1.2.5.2. 3. modelarea Probleme care se 1. 4. 3. 4.1.1.1.2. 2.2.2.5.1. 3. 1.2.2.2. 3.5.1.3. 3. 3. 1.1.3.5.2. 1. 4.3.2. ore alocat e 1 Săptă mâna 6 3 Obs.5.1.2 3.5.2.2.. multiplu.2 3.5. de probleme. culegeri Explicaţia. 3.3.1.2.2. 4.2.1.2.2. 3.1. de probleme.1 1. rezolvă cu ajutorul 2.2.1. 3. Iuliana Gingu Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Resurse materiale Resurse procedurale 1.1.1.3. 3. 3.1.1.2 3. alcătuirea de 3.2.3.1. 1.1. 3.1.1.4. 1.2.1.2.2.1. 4. 2. 1. 4.2.3. 4.1.2.1.1.1.3.2.2.2. 1. 2.1. 4. 3.3. 4.1.2.

pătrate şi acolade 1. culegeri 2. 3.2. 3. colorată.1. 3.1 Compararea şi ordonarea puterilor.3. 4. 2.1. 4.3. 2.. 3.2. 1. 1.2. 2. Manualul. 4. 1. problematizarea. 4.3. 3.3.2. 2. 3.1 Test de evaluare 1. 3.4.1. .9. 3. 4. culegeri Explicaţia. 3. 4. 2.1.9.3.4.2.1.3.3. 1.1. de probleme. 3. 2.2.2.1. 3.2. 3.1.2. de probleme. culegeri 3.3.1.1.1.1. 3. cu 1.2. utilizarea parantezelor:rotund e.1.5.2.1.1. 2. 1.. exerciţiul. 1.2.2. fişe de 4. cu exponent număr 2. de probleme.3.4. problematizarea.1. 4. 1. 2.3.2. 4.1. 4. 1.2. 3. 3. Iuliana Gingu Explicaţia. 3. de probleme.1.3. Manualul.1.2.1.4.2.1 3. 3.1.1. 1.2.2 3.1.4.2.1.1.2. 1.5.1. 3.3. 3.3.1. 2.2.1.1. 3.1.2. 2.9.1.1.3.1. munca diferenţiată în echipe Manualul. exerciţiul.2.2. conversaţia.1. conversaţia.1. 1.1.3. 1.3.3.4. de probleme.2. 2.1.. 3. 4..1.1.2. fişe de lucru Explicaţia. cretă exerciţiul. lucru problematizarea. 3. 3. 2. 1. 3.3.2. 4. munca independentă diferenţiată 4 Obs.1. 4.2. de probleme. 1.3. 1.1 lucru 2 8 1. 2 şi 5.3.2.2. exerciţiul. culegeri 2.2. 1. 1.3. 3.1.2. 3.2. 4.3. fişe de conversaţia.2.1.1.2 3. 4.2.3.1.2.1 Test de evaluare Profesor.3.1.2.5.1. 1. 1. natural 4. Manualul.1.5. 1.1. 2. 2.1.3.1.3.1.1.1.1.1.2.1.1. 3.2.3.4.3. 4.9.2.1. 4.1.3. 3.1 1 9 Explicaţia.2.1.2 1.3.1.2. 3. 2.2. 1.2. 3. exerciţiul. 2.3.1.2.2.2.3. cretă 4.1. 3.1. cretă colorată 3. 3.4.3.2.1.2. 3.1. 3.1.2.Divizibilitatea 10.2. Reguli de comparare a puterilor Ordinea efectuării operaţiilor. 1.3. conversaţia Explicaţia.9.2. 1.1. colorată conversaţia 4. 2.2. 3. 3. 2. Manualul. 1.1.5.1..1. 2. 4. colorată.2.4. cretă 3.2.2. 3. 3.2.2.3. cretă colorată. 2.3. 1.2. culegeri Explicaţia.2. cretă exerciţiul.2.3. 3.4. 3.2 3. 2. 4. Nr.3.1.2. Manualul.1. 1. 3.2.1.2.1. colorată 4. ore alocat e 2 Săptă mâna 7 2 8 1.3. 3.1.3.3.2 3.1. 1.1.1.2. 1.1. 4. culegeri 3. 3.2. munca independentă diferenţiată 2 6-7 1 7 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Puteri cu exponent număr natural Detalieri de conţinut Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Resurse materiale Resurse procedurale Ridicarea la putere 1.2 3. 3. 2.2.

2. relaţia de apartenenţă Relaţii înre mulţimi. diferenţă 4.2. de probleme.2. conversaţia 2 9-10 1 10 3 10-11 2 11 Explicaţia. Manualul. 4. culegeri 4. 1.2 3.1. şi scriere. conversaţia Explicaţia. 3.2.1.2.1. cretă colorată 1. de probleme. 3. Element.3. 4.2. de probleme.1.3.2. 4.3. 4.. exerciţiul.1 Exemple de mulţimi 1. Manualul.2. conversaţia Explicaţia. culegeri 3. Manualul.1.2.. problematizarea.2. ore alocat e 2 Săptă mâna 9 Explicaţia.2.4. de probleme.1.1.1.1.1.2. 3.2.2.1.2. 4.1 colorată conversaţia 1.1.1.4.3. 3.1.3.2.1.1. 4.3. 3. 3.1. 3.4. 3. de probleme. cretă 4. 3.2.2.3.2.1.1.4. 3.1.2. cretă colorată 3.3. 4. exerciţiul.2.1.1. 3. 3.2..2. Submulţime Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 1. 1.1. culegeri 3. 4. 3.1. 3.2.2.2. conversaţia Explicaţia.2..3.2.2. modelarea.4.3.1. 3. culegeri 3. 4. 3.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: MULŢIMI Detalieri de conţinut Mulţimi: descriere. munca independentă diferenţiată 1 11 5 Obs.3.1.2. Manualul. 3.1.1.2 3.1.3.1. culegeri 3.3.1.1. mulţimi infinite 4.2. 3. 3. 4.2.2.2 3.1.1.1.1. Manualul. finite.1 Test de evaluare Profesor.1.1.1.4.2.. Manualul.1.1. 3. culegeri Explicaţia.1 Operaţii cu mulţimi: 1.1.4. exemple de 4.2. 3. 3. 3.1.2.2. Iuliana Gingu Resurse materiale Resurse procedurale 3. 4.3.1 colorată.4. 3.1.2. 4.1.2. exerciţiul.3. naturale N şi N*.3. 1.4. 4.3.4. 3. exerciţiul. exerciţiul. 1.2. 3. 3. 3.2. 3.1. . 4.1.2.2.1. cretă colorată 3.1.2 3. reuniune. 4. 3. 3.. 4. cretă colorată 3.1.1. 4.2. 4. intersecţie.2 3.2 3.2. de probleme. 3. 3.3.2. 3.2. fişe de lucru Nr. 4. conversaţia. cretă exerciţiul.1.1.4. 3.1 Mulţimea numerelor 1. 1.4. 3.2. 1. 3. 3.3.1.3.

3.3.1 Amplificarea fracţiilor Resurse materiale 3.1. 3. 3. de probleme. şir de 4.3.2. Manualul.1. 3.3. 3. 3.3. Manualul. 3.3. 3.2. 3. Iuliana Gingu Fracţii ordinare Resurse procedurale Explicaţia. 3.1.1.2. cretă 4.2. culegeri 4.3.2. Manualul.1. 3. culegeri 4. 3.2. conversaţia.1.2. de probleme.3.1. 1. 3.1.3.3.1. 4. 3.3. 3.3. 3.3.2. 1.2 3.2.2. 3.1.1.1 colorată Profesor. 4.2. exerciţiul. 3.2 3.2.2 3. 4.2 3. 3.2.3. 4.1. de probleme.2.3.1.3.1. 3. 3.2.1. problematizarea Nr.. cretă fracţii egale 4. 3.1.3.1.1. 4. 3.3.2. problematizarea Explicaţia.2.1.3.2. 4.1.1.2.1. 3.2.3. de probleme.1.2.1. problematizarea Explicaţia.3.1.2.1.2.2. exerciţiul.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numere raţionale mai mari sau egale cu 0. 3. 3.2.2 3.2. conversaţia. 3. ore alocat e 2 Săptă mâna 12 1 12 2 12-13 2 13 1 13 2 14 1 14 6 Obs .1. cretă 4.1 colorată Procent 1. cretă 4.2. 1. 3.1. conversaţia..3.. 3. exerciţiul. problematizarea Explicaţia.1.3. 3. 3. culegeri 4.1. 4.2. conversaţia. cretă 4. cretă colorată 3.3. 3. 3. 3.3. culegeri 4. 4.2.3. exerciţiul. 4. Manualul..1. 3.3.2. 3. 3. 4.2. conversaţia.1. subunitare.. 3. 3. 1.2 3.2.1 colorată Simplificarea 1. de probleme. Q+ Detalieri de conţinut Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Fracţii echiunitare.1. 3.1. 1.1.2.3.2. problematizarea Explicaţia. 4.2.2.3. 3. culegeri 3.1.2.1 Fracţii echivalente 1. 3.1. problematizarea Explicaţia.2. de probleme. de probleme.2.1.1.1.3. Manualul.1.1.1.3.2.2.. Manualul.1.3. exerciţiul. 1. 3.1.3. 3. 3.1. conversaţia.1 colorată Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracţii ordinare 1. 3.2. 3.1.1.3. 3.1. culegeri 3. 3. 1.1.3. 1.2 3.. culegeri fracţiilor. 4.1. 3.1.3.2.3. Manualul. cretă colorată 1.1.3.1 colorată Aflarea unei fracţii dintr-un număr natural 1.1.2. exerciţiul.1.2.1. 4.1. 4. 4.2. 3. 3. conversaţia Explicaţia. 3.1.2.1.3.3. 4.1.1.2. supraunitare 4.3.1. 4.2.3. exerciţiul.1.

2. 2.5.2.4. 4. 2.1 1.3. 2. 3.1. Q+ Fracţii zecimale Detalieri de conţinut Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Resurse materiale Resurse procedurale Nr.1.1.1.2.5.2.1. munca independentă diferenţiată pe echipe Aproximări la ordinul zecimilor.3. exerciţiul.1.1. de probleme.3. 3. 2.1.1.. cretă exerciţiul.5.1.3.2. problematizarea. 3. munca independentă diferenţiată pe echipe Profesor.1.2. 3.3.1.2.1.3.3. 3.1.1. 3.3.2. culegeri de probleme. 2.2.3. 4.2. fişe de lucru Explicaţia.1.3. 2. 1. 4. 1.1 1.1.1.1.3.3.2.2. 4.3.5.1. 3.2.1. 1.1. 3. 3. 3.2.2 3. rotunjiri Transformarea unei fracţii zecimale.2. 1.2.3.. 2. 2. Manualul.2 2. sutimilor 1.3.3.1. munca independentă diferenţiată 1 14 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numere raţionale mai mari sau egale cu 0.2.2.2.1 de probleme. 1. 2.1.2. 2. 4. 3. Iuliana Gingu 2 Săptă mâna 16 16 17 7 Obs .3. 2.3. modelarea. 4.2.1.3. 4.1.3. exerciţiul. culegeri Explicaţia.2 2.1. culegeri 4.1. 3.1. 3. culegeri de probleme.2.3.1. 2. 3. 3.1. colorată conversaţia 1.4. cu un număr finit de zecimale nenule. Manualul. 4.2. 2. 3. conversaţia.2. 4.2.5. 3. 3. 2.1..1. 2.Test de evaluare 3.1. 2.2. 1 exerciţiul.3.1.6.1. 1.1.5.3.1. 4. 2. 2.5.2.2 3. fişe de lucru Explicaţia.1.2.2.5. 1.3. 4.2.2.1.5.4.1. fişe de lucru Explicaţia. 3.2.2. 3.1. 2. 3. 3.4.1.1. 3. ore alocat e 2 Scrierea fracţiilor cu numitori puteri ale lui 10 sub formă zecimală.2. 2.4. 3.1. 3.5. 2. 1.1.1. Manualul.1.1. 2.2.3.1. Manualul.1.3.3.2. 3. cretă colorată.1 2.3.1. 4.3. 4. 4. 3. 1..1. cretă colorată.1. 3. 3. 3. 4.4. 1.1.3. 3. conversaţia.3.1.5. 2. 3. 3. cretă colorată. într-o fracţie ordinară 1.

1.1. fişe de lucru 1.1.2. 4. conversaţia.1.3. 3. 3.2. 4.2. 3.1. de probleme. 3.2..2.1. 3. 4.1. 4. 1.2.1. 1.1.5.2. 3.3.2.2. 4.1.2.2.3.1. 4.2.2. cretă exerciţiul.3. 3. 4.1.3.2 3. 2. 3.1 raţionale scrise sub formă zecimală Test de evaluare 3.3.3.1. 1. munca independentă diferenţiată Explicaţia.5.3. culegeri de probleme.1. colorată Explicaţia.2.3.. modelarea.2. Iuliana Gingu 8 .1. Manualul.3.1. pe axă a numerelor 4. conversaţia. rea. 1.1. 3.1.1. cretă colorată. problematizarea. 4.3.1.1. 2.2. colorată 1. 3. 3. 2.1.3. 4. 3. 2.3. 3.4. 4.1.3. 1.Compararea.. 4.1.3. 3.2 3.1. 3.2.2 3. 3.3.2.2.1.1.3.2.1. colorată conversaţia Manualul. 2.1.1.2.2. 3. 3.1.2. culegeri Explicaţia.2.2.3. cretă 3.1. 4. 3.1. 1. cretă 3. 4.1.1 1.ordona 1.3. modelarea Explicaţia.1.1.2.1.2.1. culegeri 3.2. exerciţiul. 1.2. culegeri 3.2 3. 3.2.1.1 Adunarea numerelor care au un număr finit de zecimale nenule Scăderea numerelor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule 1. 2. 1.2. Q+ Fracţii zecimale Profesor. 3. 3. exerciţiul. exerciţiul.3. 3. Manualul. 3.2. de probleme.2.1.2. 1.1.2.1 Manualul. reprezentarea 3.1. 2.2.1. 4. 3.3.2. modelarea 1 17 1 17 3 17-18 2 18 SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numere raţionale mai mari sau egale cu 0.3.1.2.1. de probleme.. 4. 3.3.1. 2.

ore alocat e 4 Săptă mâna 19 1.3.2.2.5.5.1. 3.1. 4. Manualul. 3.1.2. 1.2. 4.2.1. 3. 3. 3.3.4.3.5. 3. 1.3. 3. 2.4. 3. 4.1. 4.2. 1.2.1. cretă exerciţiul.2.3. 3.3. 3.3.3.1. culegeri Explicaţia. 2.1.3. 2.1.1.3. 3. colorată conversaţia. 3. 2.1.2.1.2 3.2.1.2. cretă exerciţiul.1. 2.3. 4.1.3. culegeri Explicaţia.1.1.2. de probleme. înmulţirea a două numere scrise cu virgulă ) Ridicarea la putere cu exponent număr natural a unui număr care are un număr finit de zecimale nenule. 3.1. Manualul. conversaţia.2. exerciţiul. 2. 3.2. test de evaluare Ordinea efectuării operaţiilor cu numere zecimale Împărţirea numerelor naturale cu rezultat număr zecimal. cretă 4.2 1. 3. 3.2.2. colorată conversaţia. 2. înmulţirea cu un număr natural.3. 4. 2.2.3. 1. 2. culegeri 3.3.3. Manualul.2.5. 2. 3. 3.3.1.1. 3.1. 1.2. 3.2. 2.2. modelarea Explicaţia.3. 3.3.3.1. 3.2. 4. 3. 4.1.2.2.1. de probleme.2.1.1. fişe de 4. exerciţiul.5. culegeri Explicaţia.1.3.1. 1. 1.3.3.1. 3. colorată. 3. 1.2. 4.2.2.1..1. cretă exerciţiul.3. 2.1.2 3 20 1 21 2 21 1 21 1. 3.1.1 Resurse procedurale Explicaţia.2. 1. 2.2. Periodicitate Împărţirea unei fracţii zecimale finite Profesor. Manualul.1. 3. n  N.1. 1.3.5.1.2. 2.1.1.2. 3.1. Iuliana Gingu Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Resurse materiale 1.1. 1. 4.3. 1. 3. colorată 4.2.1 modelarea Nr. 3.4. Manualul. modelarea.2.2 1.3.3. 1.2. 2. 1.1.1. 1.4. 4.3.3.4.5. 4.2.1.1. 3. 1. 3.1.1.1.1.2.2.1. 1. munca independentă diferenţiată pe echipe 1.2.2. culegeri 3.1. 3.1..2.5.2. 9 Obs . 2. 3.1.3.1.1. colorată conversaţia. 1. Manualul. cretă 4.3. 1.5.2. 1.1.3. culegeri Explicaţia. 2.1 lucru 1 20 1. 3.1. 3. 3.3.3.2. de probleme.2. cretă exerciţiul.. 2.2..3.2. 1.1. conversaţia.1. 2.1.5. 2. 4.1. 2.1.3. 3. 2.3. 3.2. 4.3.1. 1.1.1. 3.1.3. 3.1. 4.. 2.2. 1.2.2. Transformarea unei fracţii ordinare într-o fracţie zecimală.2.1. 2.1.3. de probleme. 4.1.1 1. de probleme. 1.1.3. 3..2.2 3.1.2. 1. 4.1.2. 3. 3.2. 1. de probleme.2. 3.2.2.2.3.1.1 modelarea 1.2.1. 3.3.2.Detalieri de conţinut Înmulţirea nuumerelor zecimale care un un număr finit de zecimale nenule ( înmulţirea cu 10n .5.3.

3.2. 2..1. 3.2 3. 1.1. 1.1.2.2. 3. 3. 1.5.2. 2.1. 1.2.1. munca independentă diferenţiată pe echipe Manualul.2.3. culegeri Explicaţia.3.3.2.1. 3..2. 3.1 Transformarea unei fracţii zecimale într-o fracţit ordinară 1. cretă exerciţiul. 1. fişe de conversaţia.2. 1.3. 1.1.4.2. 2.1. 3.2.1. munca independentă diferenţiată pe echipe Manualul.3.5. 2.1. 4.1 Împărţirea a două fracţii zecimale finite 1. 3. culegeri Explicaţia.3. fişe de conversaţia.3.1. cretă exerciţiul.1.2.3. 4.1. 1. 4.2.1. 4. 4.1. 2.3.5.1.2. 2.1. 1.1.2.3.1 Ordinea efectuării operaţiilor 1. 2.3. 1. 1.1.2.3.3. culegeri Explicaţia.3. 3. 3. 3. 4.2. 4. 3.3.1.1.2 3.5.1.2.1. 3. 1.2. 3.2.3.2. 3.3.1.3. 3.1.1. 3.1. 4.2. colorată.3.2. 2.1. 2.4. lucru modelarea.2 3. colorată. 3.2. 3. 4.2. 4.2.4. lucru modelarea. 3.2. lucru modelarea. munca independentă diferenţiată pe echipe 2 22 2 22 2 23 2 23 10 . 3.2.3.3.3. 1.2.la un număr natural nenul 4.1.3. de probleme. 4.2.1. cretă exerciţiul. fişe de conversaţia.2. culegeri Explicaţia.3. 3.1. 2.1. 1.3. munca independentă diferenţiată pe echipe Manualul.1. 1.1.2. 4.2.1 lucru fişe de conversaţia.1. modelarea. 4.1.. 3.2.1.1. Iuliana Gingu 3. fişe de conversaţia.1.2.4.3. 2.2.2 3.2.2. 2.1.1.2.3.1. cretă exerciţiul. lucru modelarea..1.2. 3. 2. 3.5.2.2. 1.2 Împărţirea unui număr natural la o unei fracţie zecimală finită 1. 1. de probleme.2.1. 4. 3.1. 3.1.3. 3.1 Profesor. 4. 3. 3.5.5. de probleme. colorată.1. colorată.3.1. 1. 4.2.1. 2. 3. 3.2.1.1.3.1.1.2.1.1.3. de probleme.3. 1. 3.1. munca independentă diferenţiată pe echipe Manualul.2. 3. 2. 3. 4. 2. 4.3. 1.2. colorată.2.5.3.

3.2.2. munca independentă diferenţiată pe echipe Explicaţia. 1.4.1.2. 4. 2.1.5. 3. Manualul.3. 3.3. 3.1..1. colorată 1. 3..3. Manualul. 3.2 2.1. cretă colorată. 4. 1. 1.3.1.2.1. cretă 3. 2.Test de evaluare 1. conversaţia. 3. de probleme.2.2. cretă 4.1.5. 2. Manualul.2.3. 3.3.2.. 2.2. exerciţiul.5. 3.3.1 lucru Media aritmetică două fracţii zecimale finite 1. 2. 1.3.3. 3.2.1.1. 4.3.1.3. culegeri 3. 2.1.1. 4. 3.2. 2.1.1. 1.1.1.2.1.2 3.5. fişe de 4.2 2. 3. 1.2.3.1. 1.1.1.2. 1.2. conversaţia. 1. 3.2. de probleme.2.3. 4.1.1.2.3.3.3.3.2.3.3. 2.5.1.2.2.4.2. conversaţia.2.1. ecuaţiilor 3.3.1. 4.3.1. culegeri 2. 3. 1. 2.1.1.2.2.2. 2.1. 4.1. 4.1 lucru Ecuaţii şi inecuaţii 1. 4. Iuliana Gingu 1. 4.1.3. exerciţiul.1.2.1. 3. 3.4.5.1.2. munca indepenentă diferenţiată pe echipe 1 24 2 24 2 24-25 2 25 1 25 11 .1 Test de evaluare 1. 3.1. exerciţiul.3. 3.1. 3. 3.4. 3.4.3.2. 1. munca independentă diferenţiată pe echipe Explicaţia. 3.1.1. 1.1. 1.1.2. conversaţia. 1. exerciţiul. modelarea. 3.5.2.1.2.4. fişe de lucru Explicaţia.2 3.5. cretă 3. 1.1.1. Manualul. de probleme.3.2. 2. 3. 1.2.1.2.2. 2. 3. 2. 3. 3.2.1.2 3.2.2. 2. 4.2.5. 2.5.1. colorată.4.2. 3.1. 3.3. de probleme. 2.3.2. 3.1 colorată Probleme care se 1.2. 1.1. colorată. culegeri 3.2.5. 3. culegeri de probleme.3.5. 3.1.1. 3.1. problematizarea.1.2.3.proble matizarea Explicaţia. conversaţia. 2.3.5.2. 1.1.3. 2. 2..1.1. 3. 4. culegeri 4.3.1. fişe de 4. exerciţiul.2.2.. problematizarea Explicaţia. 2.2.2.2. 4.3. cretă 4. 3. 2. 3. 1.2.5. 1.1.2.1.1.1 Profesor.1.2.2.1.5.2. 4. 3.1. 1. Manualul.5. 4. rezolva cu ajutorul 3.1.

1. 4.1.3. cretă 4.1.2.2. recunoaşterea elementelor lor 1. exerciţiul.6. 3.1.3. conversaţia Nr. 4. 3.2.1.1. 3.3. culegeri 4.2.3. 3.1. cretă colorată. conversaţia 1 26 Patrulaterul: prezentare prin descriere şi desen. 3.3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 4.1. 3. 4.1. 1.3.2.1.3. 3.6.2 3.1. Manualul.6. instrumente geometrice 3. conversaţia instrumente geometrice 1 26 Cercul: prezentare prin descriere şi desen.2.1.2.2.2. de probleme.2.2 3. 3.1. Manualul.2. exerciţiul.3.2. 3. 4.2. segmentul de dreaptă.1.1 colorată. cretă exerciţiul.1 de probleme.1.6. culegeri Explicaţia.6.3.1.2. 3. 3. Manualul.2.1. culegeri 4.2.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE. 3. 3. 1.3. 4. de probleme.1. 3. conversaţia.1. 3.2.1.3. 3.1. 3.2 3. Iuliana Gingu 26 Explicaţia. ore alocat e 1 Săptă mâna Triunghiul: prezentare prin descriere şi desen.2.6.6.1.1. 3. 3. 4.1. exerciţiul. 3. recunoaşterea elementelor lor Profesor.3.1.1.2.2. culegeri 4. 3.2.1.6. 3. 4.1. 3.1.3. ELEMENTE DE GEOMETRIE Detalieri de conţinut Dreapta.3.1.3.2.3. 4. 3. 3.1.2.2.1.1. instrumente geometrice Explicaţia.2. 3.1. recunoaşterea elementelor lor 1. 3. exerciţiul.6. de probleme.2.2. 3. 1.3. 3. 1.1.1.1. 1.2. instrumente geometrice 1.2. conversaţia 1 26 Explicaţia. 4.3. . 3. 4. 1. măsurarea unui segment de dreaptă Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Resurse materiale Resurse procedurale Explicaţia.1 colorată. 3. 3.1.1.1 colorată.6.6. 1. 3. 4.2. Manualul. Manualul. cretă 4. de probleme.1. culegeri 4.6.2.3.1. cretă 4.1. instrumente geometrice.2.2 3. munca independentă diferenţiată pe echipe 12 Obs.2.1.3. 3.2. 4. fişe de lucru 1 27 Unghiul: prezentare prin descriere şi desen. recunoaşterea elementelor lor 1. 3. 3.1 colorată.2 3. 1.2.

culegeri Explicaţia. 1. 1.6.6.6. patrulater 1. 3.1.8. 1.3.3.2.1. 4.3. fişe de desfăşurare. 3.3. 3. 3.1.8.2.1.1 colorată.1.1. 4.2. 3.2.3. fişe de lucru Transformări 1. Iuliana Gingu Resurse procedurale Explicaţia.7. de probleme. de probleme. conversaţia.3.1.2. 4.1. 3. 3. 4.2.1.1.8.8. 3.2. 4.1. exerciţiul. 1. 4. ore alocat e 2 2 Săptă mâna 28 28 13 Obs. muchii. 3. 3. de probleme. 1.1.instrumen te geometrice. 1.2.instrumen te geometrice.8.2.1.2.3.2. 4.1. 3.2.cretă perimetre 3.feţe Explicaţia.4.3. munca independentă Nr.6. 3. .2.2.1.3. 1. 1. 1.1.2.4.7. cretă dreptunghic: 4. 1.1. 3. 3.1.2. 3. 1.2.1. exemplificare în triunghi. exerciţiul. 1.1. prezentare prin instrumente desen şi geometrice.8.2. 3. cretă exerciţiul.2.cretă 3. de probleme. conversaţia. 3. conversaţia instrumente geometrice Cubul. munca independentă Explicaţia.2. 3. 4. 3.1.1. 1. Manualul. cerc.Simetria.2.1. conversaţia.1.1. 3.3.3. 1.6.1.1. 3. 3. exerciţiul. Manualul.1. munca independentă 1 27 2 27 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU LUNGIMI Detalieri de conţinut Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Resurse materiale Unităţi de măsură 1. 1.2.8.2.3.7.1 colorată.3.3.3.1.2.2 3.2. fişe de lucru Profesor.1. axa de simetrie şi translaţia: prezentare intuitivă. lucru recunoaşterea elementelor lor:vârfuri.1.2.2.8.8.2. Manualul.1 colorată. 3.6.1.8.2 3. 3.3.2 3.1. 4. 4. 3.1. 3.1 colorată.1. 4.1.culegeri 4.2 3.1.culegeri pentru lungime. 4.1. 3.1.2.1. 1.2. 3.2. 3. 4. Manualul. culegeri paralelipipedul 4.1. 3.

1.1. colorată. 3. munca independentă 2 29 Explicaţia.8.1. 4.3.8.1. colorată.8.3. culegeri 3. 3. 1. 1.2.2. 4. exerciţiul. 1.1.1.3. cretă volumul cubului şi 3.1. 1.2.2.2. 1. 1.1.8. 3.4. 1.1. 3.2.2.1. fişe de lucru Transformări 1.6.8. de probleme. dreptunghiului 4. 4.1.8. 4.1 lucru Profesor.2.4. 3. 1.2 1.6.1.2 1. 3.8. 4.2.3.6.6. de probleme.3.1. 3.2. 3. culegeri pentru capacitate.2. 1. 3.1.8.2.1.4. 3.1.1.2.1.6.8. exerciţiul. 4. 3. 4. 4.6.2. munca independentă 2 30 Explicaţia. 1. 1.1 instrumente geometrice.1.1. 1.1.1. 4.3.1.3. 3. 4.2.2.6. 3. Manualul. 4.8. Manualul.1. 3. munca independentă 2 30 Explicaţia.8.6.8.2 1.1. 1.8. 1. 3. 1.1. colorată. 3.2 1.1. fişe de 4.3.3. Manualul.8.1. cretă 3.2. fişe de lucru Unităţi de măsură 1. conversaţia.2. 1. 3.3. 3.4.1.8.2.8. cretă pătratului şi a 3.2. colorată.1. Manualul.1. Iuliana Gingu Explicaţia. 3. munca independentă 2 29 Explicaţia.2.1.8.6.1.6. 3.3.1. 4.2.3. 3.1 instrumente geometrice.1.1.8.1. munca independentă 2 31 14 . 3. 3. 1.1.6. conversaţia.3.2. 3.1.2.8.3.2.8.1.3. cretă transformări 3. conversaţia. Manualul.8.3. 1.2. 4.1 instrumente geometrice. 1.8.2.2. aria 3.1. 1. 1.2.3. 4.1.2.1.1. exerciţiul.2.2.2.2. al paralelipipedului 4.3. 1. 3. 3.2 1. de probleme. exerciţiul.2. 3. 4.6. 1. 3.6.1. culegeri 3.1.2. 3.1. 4. conversaţia.1. 1.3.4.1 instrumente geometrice.1.2. 1.3. 1. 1.3.2. cretă 3. conversaţia. 3. 3.3. culegeri pentru arie. 4.2.8. de probleme.1. 3. 3.3. fişe de lucru Transformări 1.Unităţi de măsură 1. colorată.3.1. fişe de lucru Unităţi de măsură 1.1.6. 3.8. culegeri pentru volum. 1.2. 3.6. 1. de probleme. 3. exerciţiul. 1.3.8.1. 3.1.1.

1.3.8. de probleme. 3.2.1.1. 1.1. munca independentă diferenţiată pe echipe Explicaţia. 4.2. 3.3.2.8. exerciţiul.1.2 1. 1.1.8.1.2. 4.2. munca independentă 2 32 Explicaţia.3.1.3.8.8. 3. culegeri 3. 4. exerciţiul.1.3. 1. 3.2. Manualul. 3. 1.1 instrumente geometrice. Manualul. exerciţiul.2.1. 4.6.3.2.3.8. 3. 1. de probleme.1. 4.1. colorată.6.6. de probleme. munca independentă 2 31 Explicaţia.1.8. 3.2. 3. 3.7.3. 3.2.1. 4. culegeri pentru timp. 1.1.3.1. 1.1.1.2. 1.8.4. conversaţia. 3. munca independentă 1 32 2 32-33 15 . 1.1.3.8. 4.4. 1. 3.2.1. 1. colorată. fişe de lucru test de evaluare 1.2 1.1. culegeri pentru masă.1.2.2.8. 3.1 instrumente geometrice.1.1. 1.2 1. 1.1. 3. 3.2.2.1.2. 3.3. 4.2 1.3.6.3.8. 3.1. colorată. fişe de lucru Unităţi de măsură 1. conversaţia.2.1.8. Manualul.1. 3. 3.4. 3.6.1.6. 4.Unităţi de măsură 1.2. 4.1.1. cretă transformări 3.1 instrumente geometrice. 3. 3. 1. 1. 1. 3.4. 1.2. 3.8.1. 3.2. 3.8.2. cretă transformări 3.2.3.2. 1.1.2. 3.1. 1.3.2.8.1 instrumente geometrice.2. 4.3. fişe de lucru Unităţi monetare. cretă 3. 1. 1. conversaţia.2.1.2.6.3. cretă 3.1.1. de probleme. fişe de lucru Profesor. exerciţiul. 4. 1. 3. colorată.1.6.1.1. 4.3.6. 3. culegeri transformări 3.1.8.8.3.2.8.1.2.8. 4.6.8. conversaţia. 1.6. Manualul. Iuliana Gingu Explicaţia. 3. 1.6. 4. 1.2.1.3.1. 4.

3. 3. conversaţia.1. 3. 1.2.3.3. 2.5. Detalieri de conţinut Numere naturale Mulţimi Numere raţionale Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 1. conversaţia.4. 1.4.5.1. 2.2. problematizarea.5. munca independentă diferenţiată Explicaţia.2.3.1.2.1. 4.3. 1. de probleme.1. 4.2. 1. fişe de lucru 1. 3. 1.1.3.2. 3.2.1. 1.1. 1.5. 2. 3.1 Manualul.4. 3. 2.2.2.7.1.3.2.1. 2. 3. 4. 2.2. 1.2.2.1.2.1. 3. 4. 1.4 5. 1. exerciţiul. 1.2. cretă 3. problematizarea 3.2. .1. 1.1.2. fişe de lucru Nr. 3.5. 1.1. 2.7.3.1.5. 1.2.3. 3. 1. 1.2.2. problematizarea Explicaţia.1.2. cretă colorată. 4.4.1.2. exerciţiul.2. 1.2.2.1.2.1.8. 3. 4.4. 1. 1. 1. 3.4. 2.1.3.1.3.1.2 3. Manualul.3. munca independentă diferenţiată pe echipe. 4.9. 1.3. 2. Iuliana Gingu Resurse materiale Resurse procedurale 1.2.9. geometrie şi unităţi 3. 3. 1.1.3. 1.1.1.2.2. 3.1. 4. 3.3. fişe de lucru Explicaţia. 4.2 1. 1.2.3.1.4. 1.2. exerciţiul.3.1.3.8. 2.3.3.2.2.1. culegeri 3.3. culegeri 3. 1.6. 3. Manualul.3.1. 2.3.2.2 1. 2.2.2.1.3.3.4. 3.4. de probleme.2. 1. colorată.1.1. 2.1. 2.1. 2. 1. 3.6.2.1. 4.1. 1. conversaţia. 3.1.2 1. cretă colorată. 1.1.3. culegeri de probleme.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: RECAPITULARE FINALĂ.1.2. 1. modelarea.4.3.2.3. exerciţiul. 1. 4.4. 1. 4.9. munca independentă diferenţiată pe echipe.1.1 1.3. 4. 1.1.5.1.1 Elemente de 1.1.1. 4.1. 2.2. 1. instrumente geometrice.2.8.4.1.4.1.4.5. cretă colorată.1. 3.3. 1. fişe de lucru Explicaţia. 3. munca independentă diferenţiată pe echipe.7.1.6.2.2. 3.2. culegeri de probleme.3.1. 3.1. 1.2.1.3.1.2.3.1. 2.9.1.1.4.2. 1.1.1.1. 2.2.6..1. 3. 4.3.3.2. 1.2.1. 3. 1.2. ore alocat e 2 Săptă mâna 33 1 33 2 34 2 34 16 Obs.1.1. 3.1.3.4.2. 1. 3. 2.1 Profesor. 1. 3. 4. 3. problematizarea 1.2. Manualul. de măsură 3.2. 1.2.2. conversaţia.9.3. 1.

utilizând proprietăţile operaţiilor de adunare şi înmulţire. prin construirea unor exemple să descopere. Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare de probleme La sfârşitul clasei a V – a elevul va fi capabil: 2. folosind operaţiile studiate să investigheze valoarea de adevăr a unei afirmaţii. x : a  ba  0  şi inecuaţii de tipul x  a b. precum şi regulile de calcul cu puteri să folosească aproximări ale numerelor naturale.5 să exploreza modalităţi de descompunere a numerelor naturale şi zecimale. fracţionare şi zecimale. împărţiri şi ridicări la putere. a terminologiei şi a procedurilor de calcul specific matematicii La sfârşitul clasei a V – a. să localizeze puncte de coordonate întregi într – un sistem de axe ortogonale să efectueze transformări între multiplii şi submultiplii principalelor unităţi din sistemul internaţional de măsuri.4 2. Iuliana Gingu 17 . elevul va fi capabil : scrie.3 2. în rezolvarea unor probleme să recunoască figuri şi corpuri geometrice. să folosească simetria şi translaţia pentru a construi modele geometrice. fracţionare şi zecimale pentru a estima sau a verifica validitatea unor calcule să utilizeze elemente de logică şi de teoria mulţimilor pentru a justifica etape în rezolvarea unor probleme să utilizeze ecuaţii de tipul x  a  b. scăderi.1 2. cu numere naturale. să clasifice şi să prezinte date sub formă de tabele şi diagrame statistice simple 2. să recunoască şi să completeze succesiuni de numere asociate după reguli identificate prin observare să recunoască veridicitatea unor rezultate obţinute prin măsurare sau calcul să construiască probleme pornind de la un enunţ parţial sau de la un model ( grafic sau formulă ) 3.2 2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând limbajul matematic La sfârşitul clasei a V – a. întregi şi zecimale să efectueze calcule conţinând adunări. elevul va fi capabil : Profesor. x * a  b. să deseneze figurile să construiască din diferite materiale corpurile cunoscute. să citească . să compare şi să reperezinte pe axă numere naturale.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor. x : aba  0  . înmulţiri. unde a şi b sunt numere naturale. să estimeze măsuri ale unor obiecte din mediul apropiat să înregistreze.

1 exerciţii de calcul cu numere naturale.1.1. să participe cu idei noi la găsirea soluţiei. sută sau mie 1. fracţii zecimale exerciţii de reprezentare pe axă a numerelor raţionale exerciţii de comparare şi ordonare a numerelor. urmărind respectarea ordinii operaţiilor şi folosirea corectă a parantezelor 1.4 1.3.2. Dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate La sfârşitul clasei a V – a. sau prin rotunjire până la cea mai apropiată zece.3. adaos.1.3. prin lipsă.3 înmulţiri şi împărţiri cu numere zecimale 1.1.3 să identifice informaţiile esenţiale dint – un enunţ matematic prezentat în diverse forme să prezinte clar.2 3. utilizând eventual estimarea termenilor ( a factoriilor ) 1. a numerelor zecimale 1.2 1.2 adunări şi scăderi: cu umere fracţionare având acelaşi numitor sau numitori diferiţi.1. folosind reprezentarea pe axă 1. elevul va fi capabil : 4.6 exerciţii de aproximare a numerelor zecimale lanumere zecimale cu un număr mai mic de zecimale semnificative.4 exerciţii de aproximare a numerelor naturale la numere divizibile cu puteri ale lui 10. Iuliana Gingu 18 .2. corect şi concis. etc.2.5 exerciţii de citire şi scriere de numare naturale în sistemul zecimal.1 3.2 să – şi formeze obişnuinţa de a exprima prin operaţii matematice anumita probleme practice să manifeste perseverenţă în rezolvarea unei probleme. debit – credit. împărţiri.3.3 exerciţii de comparare a numerelor raţionale. cu numere zecimale. număr diferit de cifre 1. altitudine.4 ridicări la putere cu exponent natural.2 exerciţii de evaluare a rezultatelor unor adunări. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 1. metodele şi / sau operaţiile utilizate în rezolvarea unei probleme să – şi asume diverse roluri de învăţare în cadrul unui grup 4.5 exerciţii semnificative.1 4.3. explicitarea scrierii unui număr natural în baza 10 exemplificarea utilizării numerelor întregi: termometru. exerciţii de scriere şi citire a unei fracţii: fracţii ordinare.1 1. oral sau în scris. scăderi.2. cu ambele tipuri de numere 1.3 1. utilizând cât mai multe metode 1.1 exerciţii de comparare a două numere naturale care au: acelaşi număr de cifre. înainte de efectuarea calculului.3.3.2. sau la numere naturale Profesor. care ssă scotă în evidenţă avantajele folosirii proprietăţilor operaţiilor 1.5 exerciţii de aproximare a numerelor fracţionare la numere naturale sau zecimale 1. prin aducerea la un numitor comun. înmulţiri.

6.4. meridianele şi paralelele.1 analiza unor exemple de simetrie şi translaţie din cotidian.4.4.5. după criterii date recuperarea unei informaţii dintr – un tabel sau listă reprezentarea unor date în tabele cu una şi două intrări. “dacă – atunci” în contexte uzuale sau matematice 1. metoda figurativă. 1.4.2 analiza unor probleme care conduc la formule de tipul a  b  x. “nu” .1 exerciţii de utilizare a operatorilor “şi” .2 exerciţii de reperare a unor puncte. întocmite după o regulă aditivă. realizarea unor diagrame statistice simple ( bare sau grafice ) Profesor. utilizând diferite repere: tabla de şah.1 exerciţii de transcriere a unei situaţii problemă în limbaj matematic.1 1. x * a  b . compararea rezultatelor 1. “sau” . a * b  x.4 1.3 1.2 exerciţii de reprezentare a unei mulţimi. pentru un anumit context dat 1. prin modelaj 1.6. măsurarea cu diferite unităţi nestandard. unde a şi b sunt numere naturale 1.3 exerciţii de rezolvare a unor ecuaţii: prin încercări. analiza unor exemple de figuri cu şi fără axă de simetrie.4. construirea unor probleme după astfel de “formule” date 1.6. enunţarea unei proprietăţi comune a elementelor. înlocuind numerele necunoscute cu simboluri 1. diagrame Venn – euler. modelu lbalanţei 1. capacităţii.6. Iuliana Gingu 19 .8.2 exerciţii de calcul în care intervin transformări cu unităţi de măsură 1. 10 dintr – o mulţime de numere 1. identificarea tipului unei probleme ( a formulei ).7. etc. identificarea operaţiilor prin care se ajunge la rezolvare. folosind: enumerarea elementelor. a : b  x b  0  . aprecierea distanţelor exerciţii de clasificare a unor obiecte concrete sau matematice.5. exerciţii de reprezentare a unui punct de coordonate întregi într – un sistem de axe ortogonale 1. exerciţii de reprezentare a unor puncte în cadrul reperelor descrise mai sus.6.4 rezolvarea unor probleme cu text prin metoda reducerii la unitate sau prin rezolvarea unei ecuaţii de tipul x  a  b.4 exerciţii de apreciere a dimensiunilor. exemple de mulţimi egale şi mulţimi între care există relaţia de incluziune. diferenţiere şi denumire a corpurilor geometrice construirea unor corpuri geometrice prin asamblarea unor desfăşurări.8.1. folosind operaţia inversă.2 1. masei unor obiecte familiare.8. a  b  c  x.7. 5.5 exerciţii de identificare. exerciţii de desen pe reţeaua de pătrate 1.5.1 activităţi care să pună în evidenţă necesitatea unui etalon comun pentru efectuarea de măsurători.4 exerciţii de completare a unor şiruri de numere. exersarea operaţiilor cu mulţimi 1. diferenţiere şi denumire a figurilor geometrice exerciţii de identificare a figurilor plane pe corpuri geometrice sau pe desfăşurări ale acestora exerciţii de reprezentare a figurilor geometrice prin desen exerciţii de identificare.3 exerciţii de identificare a numerelor divizibile cu 2.5 proba unei operaţii folosind operaţia inversă 1. multiplicativă.3 exerciţii de alegere a celei mai potrivite unităţi de măsură.8.5.

Profesor.3.2 descompunerea numerelor naturale.2. alcătuirea unor şiruri de numere. situaţii matematice şi aprecierea validităţii şi utilităţii generalizărilor făcute 3. cât.1. pornind de la o regulă dată. în cât mai multe moduri diferite 2. produs.1 exerciţii de scriere a unui număr natural sau zecimal ccca o sumă. desen.4. formule.2 argumentarea orală a demersului de rezolvare a unei probleme 3.1 utilizarea unor metode variate în rezolvarea unei probleme.3.1 abordarea unor situaţii problemă.1 identificarea rezultatului plauzibil dintr – o listă de răspunsuri posibile. identificarea regulii de formare a şirului şi exprimarea ei.5.1 exerciţii de verificare a validităţii unor afirmaţii.2.1. întocmite după o anumită regulă.1 compararea unor probleme create pornind de la acelaşi element de sprijin 2.5. “proba împărţirii” ( teorema împărţirii cu rest ) 2. a măsurătorilor 2.2 generalizare unor scheme.2. transpunerea acestora din limbaj curent în limbaj matematic 4.1. respectând criterii suplimentare date: descompunerea în baza 10. putere.1 exerciţii de completare a unor şiruri de numere. pe cazuri particulare 2. etc. în cuvinte sau printr – o formulă. diferenţă.1 formulare de probleme pentru colegi 3.1 redactarea rezolvării unei probleme date 3.3.2 rezolvarea unor probleme propuse de colegi 4. grafice. . folosirea estimărilor.realizarea unor experimente de tip probabilistic şi întocmirea unor tabele cu rezultatele acestora 2.2.2 transpunerea din limbaj cotidian în limbaj matematic 3. inventarea unor reguli de alcătuire a şirurilor 2.1.1 notarea prescurtată a datelor unei probleme 3. Iuliana Gingu 20 .1.