You are on page 1of 4

BI T P PH N NHM 1. Ha tan hon ton 10 gam h n h p g m Al v Al2O3 trong dung d ch NaOH d thu c 6,72 lt kh H2 ( ktc). Ph n trm kh i l ng c a Al trong h n h p l: A. 48%.

. B. 50%. C. 52%. D. 54%. 2. Ngm 2,7 gam h n h p g m Al v Fe vo 200 gam dung d ch NaOH 10% n khi ph n ng x y ra hon ton thu c dung d ch c kh i l ng 200,24 gam. Kh i l ng Al v Fe l n lt l: A. 0,27 gam; 2,43 gam. B. 0,54 gam; 2,16 gam. C. 1,35 gam; 1,35 gam. D. 1,62 gam,; 1,08 gam. 3. Ha tan 4,59 gam Al b ng dung d ch HNO3 thu c h n h p kh NO v NO2, c t kh i so v i hidro 16,75. Th tch c a NO v NO2 ktc l: A. 2,24 lt; 1,34 lt. B. 2,016 lt; 0,672 lt. C. 1,568 lt; 0,672 lt. D. 1,34 lt; 2,24 lt. v i 400 gam dung d ch HNO3 thu c 0,672 lt kh X ( 4. Cho 4,32 gam Al tc d ng v a ktc) v dung d ch Y. Cho dung d ch Y tc d ng v i dung d ch NaOH d, thu c 0,672 lt kh Z ( ktc). Cng th c c a X l: A. N2. B. NO2. C. N2O. D. NO. 5. Dung d ch A c ch a m gam NaOH v 0,3 mol NaAlO2. Cho t t 1 mol HCl vo A thu c 15,6 gam k t t a v dung d ch B. Thm ti p HCl vo B l i th y xu t hi n k t t a. Gi tr c a m b ng: A. 24. B. 48. C. 16. D. 32. 6. Cho 1,41 gam h n h p Al v Mg tc d ng h t v i dung d ch H2SO4 long sinh ra 1,568 lt kh ( ktc). N u ngm 0,705 gam cng h n h p trn vo dung d ch CuSO4 d th thu c m gam ch t r n. Gi tr c a m b ng: A. 4,48 gam. B. 2,24 gam. C. 3,36 gam. D. 1,12 gam. 7. Ha tan hon ton 5,4 gam Al vo dung d ch H2SO4 ( v a ) thu c dung d ch X. Th tch dung d ch NaOH 0,8M c n cho vo dung d ch X thu c l ng k t t a l n nh t l: A. 0,50 lt. B. 0,75 lt. C. 0,25 lt. D. 0,375 lt. ti n hnh ph n ng 8. Tr n 21,60 gam b t Al v i h n h p b t Fe2O3 v CuO r i t nng nhi t nhm m t th i gian thu c h n h p X. Ha tan X b ng dung d ch HNO3 un nng thu c V lt kh NO duy nh t ( ktc)( khng c s n ph m kh khc). V c gi tr b ng: A. 14,48 lt. B. 17,92 lt. C. 8,96 lt. D. 16,72 lt. 9. Cho 31,2 gam h n h p g m b t Al v Al2O3 tc d ng v i V ml dung d ch NaOH 4M, thu c 13,44 lt hidro ( ktc). Bi t r ng ng i ta l y d 10% so v i l ng th c t ph n ng. V c gi tr l: A. 220 ml. B. 110 ml. C. 165 ml. D. 200 ml. 10. Tr n 2,7 gam b t Al v i 9,28 gam Fe3O4 r i nung trong i u ki n khng c khng kh, sau m t th i gian thu c ch t r n X ( gi s ch x y ra ph n ng kh Fe3O4 thnh Fe). Ha tan

hon ton ch t r n X b ng dung d ch HCl d thu c 2,688 lt kh ( ktc). Hi u su t c a ph n ng nhi t nhm l: A. 80%. B. 75%. C. 100%. D. 60%. 11. Ha tan hon ton 9 gam h n h p X g m b t Al v b t Mg b ng dung d ch H2SO4 long d thu c kh A v dung d ch B. Thm t t dung d ch NaOH vo dung d ch B sao cho k t t a t t i l ng l n nh t th d ng l i. L c k t t a em nung trong khng kh n kh i l ng khng i ktc l: thu c 16,2 gam ch t r n. Th tch kh A thu c A. 6,72 lt. B. 10,08 lt. C. 7,84 lt. D. 8,96 lt. 12. Ha tan 12,7 gam h n h p g m Na v Al vo n c d. Sau khi ph n ng xong thu c dung d ch A, V lt kh B ( ktc) v cn 2,7 gam ch t r n khng tan. V c gi tr l: A. 8,96 lt. B. 4,87 lt. C. 9,74 lt. D. 4,48 lt. 13. M t h n h p g m 0,04 mol Al v 0,06 mol Mg. N u em h n h p ny ha tan hon ton trong dung d ch HNO3 c thu c 0,03 mol s n ph m X c s kh c a N+5, n u em cng h n h p ha tan trong H2SO4 c nng cng thu c 0,03 mol s n ph m Y c s kh c a S+6. X, Y l: A. NO2 v H2S. B. NO v SO2. C. NH4NO3 v H2S. D. NO2 v SO2. 14. Tr n 10,8 b t Al v i h n h p b t Fe2O3 v CuO r i t nng ti n hnh ph n ng nhi t nhm m t th i gian thu c h n h p X. Ha tan X b ng dung d ch HNO3 un nng thu c V lt kh NO duy nh t ( ktc)( khng c s n ph m kh khc). V c gi tr b ng: A. 8,96 lt. B. 6,72 lt. C. 4,48 lt. D. 7,84 lt. 15. Dng m gam Al kh h t 1,6 gam Fe2O3. S n ph m sau ph n ng tc d ng v i l ng d dung d ch NaOH t o ra 0,672 lt kh ( ktc). Gi tr c a m l: A. 0,54. B. 0,81. C. 1,08. D. 1,755. 16. Thm 2,16 gam Al vo dung d ch HNO3 r t long, v a th thu c dung d ch A v khng th y kh thot ra. Thm dung d ch NaOH d vo dung d ch A cho n khi k t t a v a tan h t th s mol NaOH dng l: A. 0,16 . B. 0,19. C. 0,32. D. 0,35. 17. Cho 2,7 gam Al vo 100 ml dung d ch NaOH 2M thu c dung d ch A. Thm 0,35 mol HCl vo dung d ch A th l ng k t t a thu c b ng: A. 0,0 gam. B. 7,8 gam. C. 3,9 gam. D. 11,7 gam. 18. Thm HCl vo dung d ch ch a 0,1 mol NaOH v 0,1 mol Na[Al(OH)4]. Khi k t t a thu c l 0,08 mol th s mol HCl dng l: A. 0,08 mol ho c 0,16 mol. B. 0,26 mol. C. 0,16 mol. D. 0,18 mol ho c 0,26 mol. 19. H n h p X g m a mol Al v 0,2 mol Al2O3. Cho h n h p X tc d ng v i dung d ch NaOH d thu c dung d ch Y. D n CO2 d vo dung d ch Y thu c k t t a Z. Nung k t t a Z n kh i l ng khng i thu c 40,8 gam ch t r n E. Gi tr c u a b ng: A. 0,4. B. 0,2. C. 0,3. D. 0,1.

20. H n h p X g m c Al v Al4C3. N u cho h n h p X tc d ng v i H2O thu c 31,2 gam Al(OH)3. N u cho h n h p X tc d ng v i dung d ch HCl, thu c m t mu i duy nh t v 20,16 lt h n h p kh ( ktc). Kh i l ng c a m i ch t c trong h n h p b ng: A. 5,4 gam Al; 7,2 gam Al4C3. B. 10,8 gam Al; 14,4 gam Al4C3. C. 6,75 gam Al; 11,52 gam Al4C3. D. 16,2 gam Al; 17,28 gam Al4C3. 21. tch nhanh Al ra kh i h n h p g m Mg, Al, Zn c th dng ha ch t no sau y: B. H2SO4 c ngu i. A. H2SO4 long. C. dd NaOH, kh CO2 . D. dd NH3. 22. Al(OH)3 khng tan trong dung d ch no sau y: A. H2SO4. B. KHSO4. C. NH3 . D. NaOH. 23. C 3 ch t r n l Mg, Al, Al2O3 ng trong 3 l ring bi t. Dng duy nh t m t ha ch t phn bi t chng. Ha ch t khng th dng c l: A. dd HCl c . B. H2SO4 c ngu i. C. dd NaOH. D. HNO3 c ngu i. 24. Tnh bazo c a hidroxit no y u nh t trong s cc hidroxit sau y: A. Al(OH)3. B. NaOH. C. Mg(OH)2 . D. Ba(OH)2 . 25. Phn chua khng c dng : A. Lm trong n c. B. Thu c da. C. Kh trng n c. D. C m mu trong cng nghi p nhu m. 26. Thu c th no sau y dng phn bi t cc dung d ch MgCl2, CaCl2, AlCl3 : A. dd Na2CO3 . B. dd KOH. C. dd AgNO3 . D. dd H2SO4. 27. Nh ng ng d ng no sau y c a nhm c d a trn tnh ch t ha h c c a nhm: A. Lm dy d n i n. B. Lm d ng c un n u. C. Lm bao gi th c ph m. D. Ch t o h n h p Tecmit hn kim lo i. 28. Tnh ch t no sau y lm cho mu i nhm c dng l ch t c m mu trong cng nghi p nhu m v i: A. Chng l nh ng h p ch t l ng tnh. B. Chng d b th y phn t o k t t a Al(OH)3 . C. Chng tam t t trong n c . D. Tc d ng c v i dung d ch bazo t o k t t a Al(OH)3 . 29. Cho ph n ng: M + HNO3 M(NO3)n + NH4NO3 + H2O. Kim lo i M c th l: A. Al. B. Cu. C. Fe. D. Ag. 30. Cho lu ng kh H2 d i qua ng s ch a b t Al2O3, FeO, CuO, MgO un nng n khi ph n ng x y ra hon ton. Ch t r n cn l i trong ng l: A. Al, Cu, Fe, Ag. B. Al, Cu, Fe, MgO. C. Al2O3, MgO, Fe, Cu. D. Al, Mg, CuO, FeO. 31. Trong cng nghi p, ng i ta khng i n phn nng ch y AlCl3 s n xu t nhm v: A. AlCl3 khng tan trong n c. B. AlCl3 c nhi t nng ch y cao hn Al2O3. C. AlCl3 d phn h y nhi t cao. D. AlCl3 d b thng hoa nhi t cao.

32. Cho Al tc d ng v i dung d ch X t o ra kh A nh hn kh CO. Dung d ch X l: A. H2SO4 c nng. B. HNO3 c ngu i. C. HNO3 c nng. D. H2SO4 long. 33. Cho dy chuy n ha:

Ph n ng no trong dy chuy n ha trn khng th th c hi n c: 34. M t h n h p b t g m Al, Mg, Zn. Ha ch t no sau y gip tch c Al ra kh i h n h p m khng lm thay i kh i l ng Al. A. dd FeCl3. B. dd NaOH. C. dd HCl. D. dd H2SO4 c ngu i. 35. Cho t t dung d ch AlCl3 vo dung d ch Na2CO3. Hi n t ng x y ra l: A. C k t t a tr ng khng tan t o thnh. B. C b t kh thot ra sau xu t hi n k t t a tr ng khng tan. C. Xut hi n k t t a sau c b t kh thot ra. D. Khng c k t t a ch c b t kh thot ra.