FACULTATEA DE MANAGEMENT – MARKETING MASTERAT – MANAGEMENTUL ŞI MARKETINGUL

ORGANIZAŢIEI ANUL _I ZI_

PROGRAMAREA EVALUĂRILOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ

23.01.-12.02.2012
ZIUA/ DATA LUNI 23.01.2012 JOI 26.01.2012 MARŢI 31.01.2012 LUNI 06.02.2012 JOI 09.02.2012 ORA 18-20 16-18 16-18 18-20 16-18 SALA 327 321 321 321 321 DISCIPLINA SISTEME INFORMATICE CU BAZE DE DATE MANAGEMENT GENERAL CONTABILITATE MANAGEMENTUL MARKETINGULUI FINANŢE SCRIS/ORAL ORAL SCRIS SCRIS SCRIS SCRIS GRUPE 1MMO+2MMO 1MMO+2MMO 1MMO+2MMO 1MMO+2MMO 1MMO+2MMO TITULAR VOICU VASILICA CIOCÎRLAN DOINIŢA POTECEA OLGA PREDA OANA PREDESCU IULIANA

NOTĂ: Intrarea la examene se face pe baza carnetului de student vizat pe anul univ. 2011/2012 şi a cărţii de identitate. Se pot prezenta la examene studenţii care: - şi-au achitat tranşa I și a II-a din taxa anuală de studii pentru anul univ. 2011/2012;

DECAN, Conf.univ.dr. Alexandru Ionescu

SECRETAR ȘEF, Nicoleta Matei

2010/2011 GRUPELE DE LA 1MMO--2MMO 3MMO TITULAR PURCĂREA THEODOR VOICU VASILICA CIOCÎRLAN DOINIŢA PURCĂREA THEODOR ILIE ALEXANDRU POTECEA OLGA POTECEA OLGA NEGRICEA COSMIN PREDA OANA OSICEANU SANDA NOTĂ: Intrarea la examene se face pe baza carnetului de student vizat pe anul univ. 2010/2011 GRUPELE DE LA 1MMO--2MMO 3MMO 3MMO ANUL I AN UNIV.02. Se pot prezenta la examene studenţii care: .2012 MARŢI 31.2012 JOI 26.01.2012 LUNI 30.01.01. 2011/2012.-12.2012 MARŢI 31.2012 LUNI 06.02.dr. 2010/2011 GRUPELE DE LA 1MMO--2MMO 3MMO 3MMO ANUL I AN UNIV. 2010/2011 GRUPELE DE LA 1MMO--2MMO ANUL I AN UNIV.2012 LUNI 23.01. DECAN.01.02.2012 JOI 02.FACULTATEA DE MANAGEMENT – MARKETING MASTERAT – MANAGEMENTUL ŞI MARKETINGUL ORGANIZAŢIEI ANUL II ZI_ PROGRAMAREA EVALUĂRILOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ 23.01.univ.01.01. Nicoleta Matei .şi-au achitat tranşa I și a II-a din taxa anuală de studii pentru anul univ. Conf.2012 ORA 18-20 16-18 16-18 16-18 18-20 16-18 14-16 16-18 18-20 16-18 SALA 313 327 321 313 313 321 312 313 321 313 DISCIPLINA MANAGEMENTUL BRANDULUI SISTEME INFORMATICE CU BAZE DE DATE Evaluare nepromovată anul I (Credit) MANAGEMENT GENERAL Evaluare nepromovată anul I (Credit) MANAGEMENTUL RELAŢIILOR CU CLIENŢII MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE CONTABILITATE Evaluare nepromovată anul I (Credit) PROIECTE II (CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ DE SPECIALITATE) MARKETING ELECTRONIC MANAGEMENTUL MARKETINGULUI Evaluare nepromovată anul I (Credit) RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A COMPANIILOR SCRIS/ ORAL SCRIS ORAL SCRIS SCRIS SCRIS SCRIS ORAL SCRIS SCRIS SCRIS GRUPE 3MMO ANUL I AN UNIV. Alexandru Ionescu SECRETAR ȘEF. 2011/2012 şi a cărţii de identitate.2012 ZIUA/ DATA LUNI 23.02.2012 VINERI 27.2012 LUNI 06.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful