UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAȚIALĂ

Cerintele temei
Problema 1

în 1966. distribuţiei de surse.1. în orice sens am considera. privind curgerea in jurul corpului. Să se determine distribuţia de viteze şi a coeficientului de presiune pe profilul aerodinamic NACA 3515. În metoda Hess-Smith: φ = φ∞ + φS + φV (1) unde φ este potenţialul total şi cele trei componente sunt potenţialele corespunzătoare curentului uniform. utilizând un algoritm numeric bazat pe metoda de discretizare cu panouri HessSmith. Potenţialele create de distribuţia de surse şi vârtejuri sunt date de: φS = ∫ q(s ) ln rds 2π φV = − ∫ γ (s) θds 2π Figură 1 Analiza profilului aerodinamic. se tranformă într-un set de ecuaţii liniare simultane uşor de soluţionat. Metoda este bazată pe o distribuţie de surse şi vârtejuri pe suprafaţa geometriei. Nomenclatura pentru metode cu panouri Vom avea nevoie să determinăm condiţii pentru q ( s ) şi γ ( s ) . astfel încât să poată fi satisfăcute condiţia de tangenţă la suprafaţa corpului şi condiţia Kutta-Jukovski. unde s este coordonata curbilinie care se întinde pe întreaga suprafaţă a profilului. Aceste metode s-au dezvoltat în mai multe variante şi poartă denumirea de METODE CU PANOURI. respectiv distribuţiei de vârtejuri. Baze teoretice Dacă discretizăm suprafaţa corpului într-o serie de segmente sau panouri. ecuaţiile integrale. Cea mai simplă metodă şi prima cu adevărat practică a fost elaborată de Hess şi Smith de la Douglas Aircraft. . Aceste două distribuţii au intensităţi variabile local q ( s ) şi γ ( s ) .

în acelaşi timp se va permite intensităţii surselor să varieze de la panou la panou astfel încât. împreună cu distribuţia constantă de vârtejuri. in puncte localizate la milocul fiecarui paou.Hess şi Smith au făcut următoarea simplificare validă: se va lua constantă intensitatea vârtejurilor de-a lungul întregii suprafeţe a profilului şi se va folosi condiţia Kutta-Jukovski pentru a i se determina valoarea. vom avea N + 1 ecuaţii independente care pot fi obţinute prin formularea condiţiei limită de tangenţă a curgerii la fiecare din cele N panouri. şi impunând condiţia Kutta-Jukovski amintită anterior. N intensităţi de surse qi de pe panouri şi intensitatea de vârtej constantă γ . În consecinţă.avem N + 1 necunoscute de determinat cele. Figură 2 γ   q(s)  2π ln r − 2π θ ds j =1 panel j N φ = V∞ ( x cos α + y sin α ) + ∑ ∫ Observatii: -intensitatea vârtejurilor este considerată constantă -intensitatea sursei pe fiecare dintre panouri este constantă: q ( s) = qi pe panoul i . conform metodei Hess Smith. i = 1. Figură 2 . Soluţia problemei va necesita inversarea unei matrici de dimensiune ( N + 1) × ( N + 1) . să satisface în orice punct condiţia de tangenţă a vitezei la suprafaţa corpului. -condiţia limită de tangenţă a curgerii se impune . N .K .

5327 0.8536 0.9989 0.0303 0.0112 0.0170 0.0011 0.0096 0.0397 0.0125 0.0172 0.7778 0.0027 0.2222 0.8044 0.0151 0.0259 0.0006 0.0324 0.0237 0.0 ] 0.9957 0.1464 0.0446 0.9157 0.0381 0.0843 0.4347 0.3393 0.0202 0.7211 0.6294 0.5975 0.0215 0.2789 0.0095 0.0381 0.0428 0.0011 0.3087 0.0415 0.0281 0.1241 0.0448 0.4673 0.0085 0.0516 0.0381 0.9330 0.7500 0.0398 0.9904 0.0344 0.0265 0.0265 0.0435 0.2500 0.0043 0.9484 0.1956 0.1464 0.0424 0.8759 0.1956 0.0412 0.1703 0.4673 0.0330 0.9735 0.0020 0.8967 0.0077 0.9830 0.0037 0.9957 0.0014 0.0355 0.6607 0.0439 0.9989 0.0363 0.9735 0.6913 0.0843 0.8759 0.0131 0.9484 0.Figură 3 - in final avem de solutionat un sistem de forma: Ax=b Implementare Calculul distributiei de viteze si a coeficientului de presiune pe profilul NACA0009 -profilul este dat prin 98 de punte (50 pentru extrados si 48 pentru intrados) X=[ 1.0 0.0449 0.0516 0.0006 0.4025 0.0670 0.8297 0.8297 0.7500 0.1033 0.5000 0.8044 0.3706 0.5653 0.3087 0.9330 0.0051 0.4025 0.7778 0.0450 0.0193 0.0 0.9157 0.0270 0.0670 0.0237 0.0170 0.0096 0.9904 Y = [ 0.6294 0.6913 0.0442 0.0378 0.0043 0.3706 0.5000 0.5327 0.3393 0.7211 0.2789 0.5975 0.0301 0.1241 0.2500 0.9619 0.9830 0.2222 0.4347 0.0043 .5653 0.1703 0.6607 0.9619 1.0011 0.8967 0.8536 0.0009 0.0164 0.1033 0.0062 0.

0435 -0.0301 -0.0038 -0.0448 -0.0027 T x := x1 y := y1 Figură 4.0355 -0.0095 -0.0014 T 0.0398 -0.0397 -0.0270 -0.0172 -0.0151 -0.0424 -0.0439 -0.0011 -0.0037 -0.0062 -0.0215 -0.0131 -0.0.0051 0.0303 -0.0112 -0.0324 -0.0038 -0..0281 -0.0442 -0.0378 -0.0164 -0.0446 -0. 97 xm := i ym := i ( xi + xi+ 1) 2 ( yi + yi+ 1) 2 α := −3deg -0.0077 -0.0043 -0.0428 -0.0237 -0.0450 -0.0449 -0.0363 -0. Profilul aripii generat de punctele de mai sus -date iniale: m Vinf := −100 s -valori necesare: i := 0 .0020 .0009 ] -0.0085 -0.0125 -0.0237 -0.0330 -0.0193 -0.0412 -0. 97 j := 0 .0381 -0.0344 -0.0259 -0.0 -0.0202 -0.0415 -0..

N+ 1 2⋅ π   ( 0 j)  r   0. j      j = 0 r  0 . j 0 j  r  9 7 j 9 7j.   j = 0  1 ∑ ∑ . 97 j  r  1 ∑ (  ) ( )  0.( xi+ 1 − xi) 2 + ( yi+ 1 − yi) 2 l := i  ( yi+ 1 − yi)   l  i   θ := asin  i r r i. + 1   + c o sθ − θ ⋅ β  +  s i nθ − θ ⋅ l n A : =   s i nθ − θ ⋅ l n ( 0 j) 0. j ( xmi − xj) 2 + ( ymi − yj) 2 := ( xmi − xj+ 1) 2 + ( ymi − yj+ 1) 2 :=  π   2 := if ( i ≠ j ) .   N+ 1 . j + 1  N   r 9 7j. j i. j  ( ) ( N   r 0 .  .determinarea elementalor vectorului b: ( b := Vinf ⋅ θ − α i i ) )  9 7j. j    r i.  ( xmi − xj )  − acos    r i. j 2⋅ π  0 j 0. j   1 N := 97 N   r i . j  ( 9 7 j)  r  + c o ( sθ 9 7− θ j) ⋅ β 9 7j. j    ( xmi − xj + 1)   . N+ 1 2⋅ π  i j i j i . j + 1    A := c o s( θ − θ ) ⋅ ln − sin( θ − θ ) ⋅ β  i . + 1  1  A : = s i nθ − θ ⋅ β − c o sθ − θ ⋅ l n + s i nθ − θ ⋅ β − c o sθ − θ ⋅ l n N+ 1 . j+ 1  r 9 7j. j+ 1 β i. j 2⋅ π  i j  r  i j i . j   i. j + 1   A := sin( θ − θ ) ⋅ ln + co s( θ − θ ) ⋅ β  i .π  r i.determinarea elementelor matricii A:   r i . j+ 1      − asin  . j   j= 0  9 7j.

Grafic distributia de viteze . j       j= 0  ∑ k : =0. j i .distributia de viteze: N  qγ  r i. 4. j i . j+ 1  j         Vt : =Vi n ⋅ fc o ( sθ − α ) + s i nθ( − θ ) ⋅ β − c o ( sθ − θ ) ⋅ l n + ⋅ s i nθ( − θ ) ⋅ l n + c o ( sθ − θ ) ⋅ β   i i j  r   2⋅ π  i j  r  i j i.b N+ 1 ( ) ( := −Vinf ⋅ cos θ − α − Vinf ⋅ cos θ − α 0 N - ) solutionarea sistemului: qγ := lsolve ( A . j  i  2⋅ π  i j i. j+ 1  qγ N+ 1   r i. 9 Vt1 : = Vt k k Vt2 : = Vt 4 9− k 4 8+ k Figură 5. b ) .

.distributia coeficientului de presiune 2 Vt i   Cp := 1 − i 2 Vinf Cp1 := Cp k k ( Cp 2) 4 9− k : = Cp4 8+ k Figură 6. Grafic distributia coeficientului de presiune .

Stokes : ∂u ∂v + =0 ∂x ∂y ∂u ∂u 1 ∂P +v =− +υ∆u ∂x ∂y ρ ∂x ∂v ∂v 1 ∂P u +v =− +υ∆u ∂x ∂y ρ ∂x u cu conditiile la limita : u=v=0 y =0 Prin adimensionalizarea ecuatiilor se obtine: ∂u ∂v + =0 ∂x ∂y ∂u ∂u 1 ∂P ∂2u +v =− +υ 2 ∂x ∂y ρ ∂x ∂x 1 ∂P =0 ρ ∂x Pornind de la acest system Karman obtine urmatoarea ecuatie integral: u d (U 2θ ) du τ w + δ *U = dx dx ρ unde: δ ( ∞) δ* = ∫ (U − u ) dy . 0 iar . Date de intrare : distributia de presiuni si viteze obtinute prin metoda Hess-Smith.x2/l =60% Baze teoretice Miscarea in stratul limita este descrisa de ecuatiile Navier.x1/l =20% . Caracteristicile stratului limita laminar se vor determina pe extrados in urmatoarele doua sectiuni : . Sa se determine tensiunea de frecare si coeficientul de frecare.Probelema 2 2. Sa se calculeze caracteristicile stratului limita laminar cu metoda KarmannPahlhausen.

∂u ∂2u = 0.viteza curentului neperturbat. iar y= y δ (x ) .1 θ= 2 U δ ( ∞) ∫ u (U − u )dy 0 Metoda Karman-Pahlhausen dezvolta functia de viteza u(y) intr-un polinom de grad patru. =0 ∂y ∂y 2 b) la y = 0 : ∂2u 1 ∂P U du = =− . 2 µ ∂x υ dx ∂y Notam: Λ= δ 2 du υ dx Aplicand conditiile la limita se obtine urmatorul sistem: a + b + c + d =1 a + 2b + 3c + 4d = 0 b + 3c + 6d = 0 b = − Λ2 prin rezolvarea sistemului si inlocuirea vitezei u(y) in ecuatia integrala Karman se obtin relatiile : . unde: δ(x ) . 2 3 4 u = a y +b y +c y + d y U cu: U .grosimea stratului limita Conditiile la limita sunt : a) la y = δ : u =U .

96 . 48 i X i+ 1 := Le − 0 ∑ l 0 k k =1. 0.012 97 Li := ∑ l i i = 97 −48 Li = 1.887 12 0.011 2 1..470 x 5 = ∫ u dx 8 U5 0 Implementare -aplatizarea extradosului x 49 =0 48 Le := ∑ l k k =0 Le = 1.945 9 0.841 14 0.995 5 0..927 10 0.013 X := Le = 1.865 13 0.003 4 0.012 0 1 1.008 3 1.986 6 X= 7 0.974 8 0.012 0 i := 0 .δ* 3 Λ = − δ 10 120 2 θ 1   37 − Λ − Λ = δ 63   5 15 144     τ w ⋅δ Λ =2+ µU 6 U ⋅θ 2 0.908 11 0..816 15 .

0.Xinteres := Le⋅ 0.855× 10 ⋅ s1 s1 := 0 . Vt1 .175 × 10 s1 − 7.855·106 11 -2. 1.202 0 ( ) regress X .116·104 6 4.675× 10 ⋅ s1 + 5.04 .675·106 10 5.797·105 4 2 5 3 6 4 6 5 6 6 6 U( s1 ) := −75.831·106 12 3 5.928·106 8 4.2 = 0.876 + 5. 9 = 0 3 1 3 2 9 3 -75.876 4 5.116 × 10 ⋅ s1 + 4.575 × 10 ⋅ s1 − 6.907·105 7 -1.01.928× 10 ⋅ s1 + 4.907 × 10 ⋅ s1 − 1.575·106 9 -6.175·103 5 -7..

04 x2 := 0.6⋅ 1.2⋅ 1.04 .Figură 7.470 ⌠ 2 ⋅ ( U( x) ) dx 6 ⌡ 0 ( U( x) ) −7 θ ( x1) = 3.352× 10 −7 θ( x2) = 7.124 × 10 atunci : . −5 ν := 1.grosimea de impuls : x θ( x) := ν⋅ 0.4⋅ 10 x1 := 0.

grosimea stratului limita δ1 := δ2 := ν⋅Λ1 d U( x1) dx1 ν⋅Λ2 d U( x2) dx2 −3 = 3.179551874525235986 Λ2 := 28.243918144694381752   144 15 5  d    U( x2) −37.* −4 δ1 := δ1 ⋅  −  = 2.grosimea de deplasare 3 Λ1  .145010997163599128 .074 × 10 −3 = 1.00026443200581112890545  Λ 2 Λ 37    ν ⋅Λ Λ2 :=  + − ⋅ + 63⋅ θ ( x2) solve →  28.012943328335254080317i  −37.042713218717044935179i   dx2     − 0.179551874525235986     0.003× 10  10 120 3 Λ2  .295× 10  10 120 .tensiunea de frecare la perete .794596786931896005 + 0.145010997163599128     0.794596786931896005  deci : Λ1 := 28.042713218717044935179i  −37.794549758752669638  28.794549758752669638 + 0.012943328335254080317i   d x1     − 0.209523361378963459   144 15 5  d    U( x1) −37.000024281601139831052063  Λ 2 Λ 37     ν ⋅Λ ⋅ Λ1 :=  + − + 63⋅ θ ( x1) solve →  28.28.979 × 10 .* −4 δ2 := δ2 ⋅  −  = 1.

132 ⋅ 6 δ2   .061 = 0.coeficientii de frecare cf1 := cf2 := ( 2τω1 ) ρ⋅U( x1) ( 2τω2 ) ρ⋅U( x2) = 0.189  ⋅ δ1 6 τ ω2 :=  2 + Λ2  U( x2) ⋅ µ = 3.095 .225 τ ω1 :=  2 + Λ1  U( x1) ⋅ µ = 2.µ := ν⋅ρ ρ := 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful