HTC Desire

Felhasználói kézikönyv

Mielőtt bármi mást tenne, olvassa el ezt a tájékoztatót
Az akkumulátor töltése
A telefonban levő akkumulátor nincsen még feltöltve. Nagyon fontos, hogy a telefon töltése közben ne távolítsa el az akkumulátort. Ezzel károsíthatja a telefont. Továbbá ne próbálja meg szétszedni a telefont. (Ha ezt teszi, érvénytelenítheti a jótállást.)

Bölcsen válassza meg a díjcsomagját
A telefon gyorsan, sok adatot képes cserélni az interneten. A telefon használata előtt erősen ajánljuk, hogy beszélje meg mobilszolgáltatójával az adatkapcsolat díjszabását. Ha normál díjcsomagban van, a költségek jelentősen növekedhetnek. Az átalánydíjas díjszabás sokkal olcsóbb lehet.

Tájékoztatás a személyes adatok védelméről
Néhány országban szigorú törvények szabályozzák, hogy mikor és hogyan rögzítheti a telefonbeszélgetéseket. Például lehetséges, hogy értesítenie kell a másik felet a rögzítés megkezdése előtt. Hasznos lehet, ha megismeri a tartózkodási helyén érvényes törvényeket, mielőtt használná a telefon rögzítési funkcióját.

Végül, néhány fontos tájékoztatás a jogi csapatunktól (KÁRTÉRÍTÉSI KORLÁTOZÁS)
A HTC és partnerei a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig elhárítanak minden olyan, a felhasználóval vagy harmadik féllel szembeni felelősségvállalást, amely tetszőleges közvetett, különleges, következményes, balesetként bekövetkező vagy jogi jellegű, szerződésből, vétkes cselekményből fakadó vagy amiatt bekövetkező kárral kapcsolatos, ideértve többek között, de nem kizárólagosan a sérülésekkel, a bevételkieséssel, a jó hírnév elvesztésével, az üzleti lehetőségek elvesztésével, az adatvesztéssel és/vagy a nyereség elvesztésével összefüggő károkat, még akkor is, ha ezek a károk előre láthatók voltak, vagy ha a HTC-t vagy partnereit előre értesítették az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. A HTC és partnerei teljes kártérítési felelőssége egyetlen esetben sem haladhatja meg az Öntől kapott összeget, függetlenül attól a jogi elmélettől, amely a kereset alapja. A korábbiak nem érintik azokat a törvényes jogokat, melyeket nem lehet korlátozni.

Olvassa el a csomagban található Biztonsági és szabályzási útmutatót is, amely információkat tartalmaz a telefon helyes használatáról, hogy megelőzze a sérüléseket és elkerülje a telefon károsodását. Ebben az útmutatóban megtalálja a telefon felügyeleti információit is. A www.htc.com/support címen található támogatói weboldalunk meglátogatásával is letöltheti a Biztonsági és szabályozási útmutatót, és további hasznos információkat találhat itt a telefonról.

Védjegyek és copyright
Copyright © 2010 HTC Corporation. Minden jog fenntartva. A HTC logó, a HTC quietly brilliant logó, a HTC Desire, a HTC Sense, a Footprints és a HTC Care a HTC Corporation védjegyei és/vagy szolgáltatásnevei. Copyright © 2010 Google Inc. Engedéllyel használva. Google, a Google logó, Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market, és Google Talk a Google Inc. védjegyei. A Google, a Google logó és a Google Maps a Google Inc. védjegye. TeleAtlas® Map Data ©2010. Utcanézeti képek ©2010 Google. A Microsoft, a Windows, a Windows XP, a Windows Vista, az Active Sync és az Outlook a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Bluetooth és a Bluetooth logó a Bluetooth SIG Inc. védjegyei. A Wi-Fi a Wireless Fidelity Alliance Inc. bejegyzett védjegye. A microSD az SD Card Association védjegye. A Java, J2ME és más Java-alapú szolgáltatások a Sun Microsystems Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Facebook a Facebook Inc. védjegye. A Twitter a Twitter, Inc. védjegye, és licenc alapján alatt használva. A Flickr a Yahoo! Inc. védjegye. A QUALCOMM Incorporated engedélyével az alábbi szabadalmak figyelembe vételével: 4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,778,338 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,710,784 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,659,569 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 Minden egyéb itt megemlített más vállalat-, termék- és szolgáltatásnév a vonatkozó tulajdonos védjegye, bejegyzett védjegye vagy szolgáltatásneve. A HTC nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő technikai és szerkesztési hibákért, hiányosságokért, valamint a dokumentum használatából fakadó, előre nem látható vagy következményes károkért. A dokumentumban szereplő információk átadása a jelenlegi formájukban történik, garanciavállalás nélkül. Az információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A HTC fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor felülvizsgálhassa a dokumentum tartalmát. A HTC előzetes írásos engedélye nélkül sem részlegesen, sem egészében nem fordítható le más nyelvre, nem reprodukálható és nem továbbítható, semmilyen formában és semmilyen eszközzel, egyaránt ideértve az elektronikus és a mechanikus eszközöket, többek közt a fénymásolást, illetve az adatbázisban való rögzítést és tárolást.

A kézikönyvben alkalmazott jelölések
Ebben a felhasználói kézikönyvben a következő szimbólumokkal jelöljük a fontos és hasznos információkat:
Ez egy megjegyzés. A megjegyzés kiegészítő információkat nyújt, például mi történik a telefonon, ha kiválaszt vagy nem választ ki egy bizonyos műveletet. A megjegyzés olyan információkat is nyújt, amely csak bizonyos helyzetekre vonatkozik. Ez egy tipp. A tipp alternatív megoldást nyújt egy bizonyos lépésre vagy eljárásra, vagy egy olyan lehetőségre hívja fel a figyelmet, amelyet hasznosnak találhat. Ez azt jelenti, hogy valami nagyon fontos. A fontos információ valami olyan, amelyet meg kell tennie egy bizonyos feladat végrehajtásához, vagy egy telefonfunkció megfelelő működéséhez. Ez biztonsági óvintézkedést, olyan információt tartalmaz, melyre figyelemmel kell lennie, hogy elkerülje a telefon használatával kapcsolatos lehetséges problémákat.

Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók A doboz tartalma 12 A telefon 12 Elölnézet 12 Hátulnézet 13 Felülnézet 14 Baloldali nézet 14 Alulnézet 15 Fájlok másolása a memóriakártyára és a memóriakártyáról 35 Keresés a telefonon és a weben 36 A web és gyorskereső mező beállításainak meghatározása 36 Keresés a weben és a telefonon a Gyors keresőmező használatával 36 A telefon bekapcsolása előtt 16 Hátlap 16 SIM-kártya 17 Memóriakártya 18 Akkumulátor 19 Ujjmozdulatok 21 Személyre szabás Tegye valóban sajáttá a telefonját 37 Csengőhang módosítása 37 A telefon testre szabása a látványokkall 38 Első lépések 22 A telefon bekapcsolása 22 A telefon kikapcsolása 22 A telefon első beállítása 23 Alvó üzemmód 24 Előre beállított látvány használata 38 Látvány testre szabása és mentése 39 Látvány átnevezése vagy törlése 39 Kezdőlap 26 A háttérkép módosítása 40 A Kezdőképernyő testre szabása widgetekkel 41 Widget hozzáadása a Kezdőlap képernyőhöz 41 HTC widgetek letöltése 42 Kibővített kezdőlap képernyő 26 Navigálás a Kezdőlap képernyőn 26 A telefon állapotai és értesítései 27 Telefonállapot ikonok 27 Értesítési ikonok 28 Értesítések ellenőrzése 30 Az optikai hanyattegér használata az érintőképernyővel 31 Átlépés a kiterjesztett Kezdőképernyőre 31 Képernyőelem kiválasztása 31 Egy lap kiválasztása 31 A kurzor mozgatása szöveg beírása közben 32 Hivatkozás kiválasztása egy weboldalon 32 Alkalmazásikonok és más parancsikonok hozzáadása a Kezdőlap képernyőhöz 43 Mappák hozzáadása a Kezdőlap képernyőhöz 44 Új mappa létrehozása és elemek hozzáadása 44 Mappa átnevezése 44 Widgetek és ikonok átrendezése vagy eltávolítása a Kezdőlap képernyőn 45 Egy widget vagy ikon áthelyezése 45 Egy widget vagy ikon eltávolítása 45 A hangerő beállítása 33 A csengési hangerő módosítása 33 A hangerő beállítása 33 A készülék csatlakoztatása a számítógéphez 34 Telefonhívások Hívás kezdeményezése 46 .

és kikapcsolása hívás közben 52 A hívás befejezése 52 Partner adatai és beszélgetések 66 People widget 67 A People widget hozzáadása 67 Alapértelmezett kommunikációs mód beállítása 67 Alapértelmezett kommunikációs mód beállítása 67 Kapcsolatfelvétel egy partnerrel 67 A hívásnapló használata 53 Új telefonszám hozzáadása a partnerekhez a hívásnaplóból 53 A nem fogadott hívások áttekintése 54 A hívásnapló törlése 54 Billentyűzet A virtuális billentyűzet használata 68 A fekvő virtuális billentyűzet használata 68 A virtuális billentyűzet kiosztásának módosítása 68 Szöveg beírása 69 Szavak beírása prediktív szövegbevitellel 69 Hívási szolgáltatások 55 Repülés mód be.vagy kikapcsolása 56 People (Személy) Tudnivalók a People alkalmazásról 57 Partnerek feltöltése a telefonba 57 People képernyő 58 Saját névjegykártya beállítása 58 Saját partnerlista 58 Új partner hozzáadása 59 A partnerek beimportálása a SIMkártyáról 60 Partnerek importálása az Exchange ActiveSync-fiókból 60 Partneri adatok összevonása 61 A partner adatainak szerkesztése 61 Partner keresése 62 Partnerek biztonsági mentése a memóriakártyára 62 A partnerek beimportálása a SIMkártyáról 62 Partnerek törlése 62 Az érintési beviteli beállítások módosítása 71 Az érintési bevitel beállításai 71 Text input (Szövegbevitel) 71 Üzenetek Tudnivalók az üzenetekről 73 Szöveges és multimédiás üzenetek küldése 73 Értesítések az új üzenetekről 76 WAP push üzenetek 77 Üzenetek kezelése 78 .6 Your HTC Desire user guide Hívás kezdeményezése a telefonnal 46 Gyorstárcsázási számok hívása 47 Telefonszám felhívása egy SMS-ből 47 E-mailben levő telefonszámok felhívása 47 Segélyhívás kezdeményezése 48 Partner adatainak elküldése MMS-ben vCard formában 63 Saját elérhetőségi adatok elküldése MMSben vCard formában 63 Kapcsolati csoportok 64 Hívások fogadása 49 Egy bejövő hívás fogadása 49 Egy bejövő hívás visszautasítása 50 Hívás elutasítása és szöveges üzenet küldése 50 Csoport létrehozása és partnerek hozzáadása 64 Csoport törlése 64 Partnerek hozzáadása és törlése a csoportból 65 SMS/MMS üzenet vagy e-mail küldése egy csoport számára 65 Hívás közbeni lehetőségek használata 51 Több hívás kezelése 51 Konferenciahívás létrehozása 52 Hívás tartásba helyezése 52 A mikrofon elnémítása hívás közben 52 Kihangosítás be.

Contents 7 Üzenet törlés elleni védelme 79 Üzenetszál törlése 79 Több üzenetszál törlése 80 Egyetlen üzenet törlése 80 Partner adatainak megjelenítése és kommunikáció a partnerrel 80 A Friend Stream használata 97 Friend Stream képernyő 97 Állapotfrissítés 98 A Friend Stream widget hozzáadása 98 Beszélgetés a Google Talkon 99 Szöveges és multimédiás üzenetek beállításai 81 A Messages widget hozzáadása 83 Bejelentkezés a Google Talkba 99 Beszélgetés a barátokkal 99 Online állapot és fénykép módosítása 100 Barátlista kezelése 101 Google Talk beállításainak módosítása 103 Fiókok és szinkronizálás Szinkronizálás az online fiókokkal 84 Közösségi hálózati fiók hozzáadása 84 Szinkronizálás a Google-fiókkal 84 Szinkronizálás egy Microsoft Exchange ActiveSync-fiókkal 85 Fiókok kezelése 85 E-mail A Gmail/Google Mail használata 104 A Gmail/Google Mail bejövő üzenetek megtekintése 104 Üzenetek olvasása 105 Üzenet a küldése 107 Beszélgetések és üzenetek kezelése 108 Gmail/Google Mail beállítások módosítása 110 A HTC Sync használata 87 A microSD-kártyán található HTC Sync telepítése 87 A HTC Sync beállítása a telefon felismerésére 88 A szinkronizálás beállítása 89 További szinkronizációs beállítások 89 A telefon szinkronizálása 90 A legújabb HTC Sync frissítés letöltése 91 Számítógépen lévő alkalmazások telepítése a telefonra 91 Mail (Levelezés) 111 POP3/IMAP e-mail fiók hozzáadása 111 A beérkezett e-mailek megjelenítése 112 Exchange ActiveSync e-mail 114 E-mail üzenet írása és küldése 115 E-mail üzenet megjelenítése és megválaszolása 116 E-mail fiók beállításainak módosítása 116 E-mail fiók törlése 117 A Mail widget hozzáadása 117 Közösségi hálózatok Facebook for HTC Sense és Facebook for Android alkalmazás 92 Facebook for HTC Sense 92 Facebook for Android application 92 Különbségek a Facebook for HTC Sense és Facebook for Android alkalmazás között 93 Naptár A naptár ismertetése 118 Naptári esemény létrehozása 118 Vendégek meghívása az eseményre (csak Google-fióknál) 119 Értekezlet-összehívás küldése a Calendar használatával (Kizárólag Echange ActiveSync esetén) 120 Twitter a telefonon 94 Peep képernyő 94 Egy csicsergés küldése 95 Követendő Twitter felhasználók keresése 95 Közvetlen üzenet küldése 96 Peep beállítása 96 A Twitter widget hozzáadása 96 A naptár nézet módosítása 121 Havi nézet 121 Napi és napirend néztek 121 Heti nézet 122 .

figyelmen kívül hagyása vagy elhalasztása 124 Város hozzáadása az Időjárás képernyőhöz 136 Városok sorrendjének módosítása az Időjárás képernyőn 136 Városok törlése az Időjárás képernyőről 136 A Weather alkalmazás beállításainak módosítása 136 Naptárak megjelenítése és szinkronizálása 125 Tudnivalók a Weather (Időjárás) widgetről 137 Naptárak megjelenítése és elrejtése 125 A szinkronizálandó Google naptárak kiválasztása 125 Internet Adatkapcsolat 138 A használt adatkapcsolat ellenőrzése 138 Adatkapcsolat be.8 Your HTC Desire user guide Egy esemény megtekintése. a dátum és az idő beállítása 132 Város hozzáadása a világóra képernyőhöz 132 A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz 139 Csatlakozás egy EAP-TLS védett Wi-Fi hálózathoz 140 A vezeték nélküli hálózati állapot ellenőrzése 140 Csatlakozás egy Wi-Fi hálózathoz 140 Adatkapcsolati és Wi-Fi widgetek hozzáadása 141 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz (VPN) 142 A telefon felkészítése a VPNkapcsolatra 142 VPN-kapcsolat hozzáadása 142 Csatlakozás egy VPN hálózathoz 143 Lekapcsolódás a VPN hálózatról 143 A telefon webböngészőjének hálózata 144 Az ébresztőóra beállítása 133 Ébresztés beállítása 133 Ébresztés törlése 134 Az ébresztés hangbeállításainak módosítása 134 A böngésző megnyitása 144 Egy weboldal megjelenítése 144 A kezdőlap beállítása 144 A képernyő tájolásának megváltoztatása 144 A webhelyek teljes változatának böngészése 145 Navigálás a weboldalon 145 Weboldal nagyítása és kicsinyítése 145 .és kikapcsolása 138 Új hozzáférési pont létrehozása 138 Adatbarangolás befejezése 138 Naptár beállítások módosítása 126 Reminder settings (Az emlékeztető beállításai) 126 Calendar view settings (Naptár nézet beállításai) 126 vCalendar küldése 127 A Calendar widget 127 Wi-Fi 139 Óra és időjárás Tudnivalók a HTC Clock widgetről 128 Tudnivalók a Clock (Óra) alkalmazásról 129 A Desk Clock (Asztali óra) használata 130 A World Clock (Világóra) használata 131 Az otthoni város beállítása 131 Az időzóna. szerkesztése vagy törlése 123 Egy esemény megtekintése és szerkesztése 123 Esemény törlése 123 Az időjárás megtekintése 135 Naptári események emlékeztetője 124 Esemény emlékeztetők megtekintése.

információ keresése és megosztása 148 A könyvjelzők és a korábban meglátogatott weboldalak megtekintése 150 A böngésző beállításainak módosítása 151 Fénykép készítése 162 Arcfelismerés 163 Videó rögzítése 163 Fényképező beállítások 164 Alapbeállítások módosítása 164 Speciális beállítások módosítása 164 Fényképek Tudnivalók a Photos (Fényképek) alkalmazásról 167 Album kiválasztása 167 Fényképek és videók megtekintése 168 Tallózás filmszalag vagy rács nézetben 168 Fénykép megtekintése fekvő tájolással 169 Fénykép nagyítása vagy kicsinyítése 169 Videonézés 169 A telefon használata modemként (tethering) 152 Bluetooth A Bluetooth használata 153 Bluetooth be.Contents 9 Egy hivatkozás kiválasztása egy weboldalon 146 Új böngészőablak megnyitása 147 Váltás a böngészőablakok között 147 Szöveg keresése a weboldalon 147 Alkalmazások letöltése a webről 148 Szöveg.vagy kikapcsolása 153 A telefon nevének módosítása 153 Bluetooth headset vagy autóskészlet csatlakoztatása 154 A headset vagy az autós készlet újbóli csatlakoztatása 154 Fényképek megtekintése a közösségi hálózatokon 170 Fényképek megtekintése a Facebookon 170 Fényképek megtekintése a Flickren 170 Egy Bluetooth eszköz leválasztása vagy párosításának megszüntetése 155 Egy Bluetooth-eszköz leválasztása 155 Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése 155 Munka a fényképekkel 171 Adatok küldése és fogadása a Bluetooth használatával 156 Adat küldése a telefonról egy másik készülékre 156 Adatok fogadása másik készülékről 157 Fénykép elforgatása és mentése 171 Fénykép kivágása 171 Megosztás 173 Fényképezőgép Alapvető tudnivalók a fényképezőgépről 159 Kereső képernyő 159 Az optikai hanyattegér használata az exponáláshoz 160 Visszajátszás képernyő 160 Fényképek és videók küldése emailben 173 Fénykép vagy videó küldése MMSben 173 Fényképek és videók küldése Bluetoothszal 174 Fényképek megosztása a Facebookon 174 Fényképek megosztása a Flickren 174 Fényképek megosztása a Picasán 175 Videók megosztása a YouTube-on 175 Nagyítás 161 .

bemutatók és számolótáblák megtekintése 196 Részvényárfolyamok figyelése 197 Részvény vagy részvénypiaci index hozzáadása 197 A részvények listasorrendjének módosítása 197 Részvényárfolyamok és részvénypiaci indexek törlése 198 Részvényadatok frissítési ütemének beállítása 198 Részvényadatok frissítése kézzel 198 A Stocks widget hozzáadása 198 Egy dal beállítása csengőhangként 180 A dal csengőhangként történő beállításának ellenőrzése 180 Zene küldése Bluetooth használatával 180 Tudnivalók a Music widgetről 181 Rádióhallgatás 199 FM-állomás hallgatása 199 Állomásnevek hozzáadása 200 Az FM Radio program lekicsinyítése vagy kikapcsolása 200 Térképek és tartózkodási hely A Google Maps használata 182 Tartózkodási hely megjelenítése 182 Térképrétegek megjelenítése 184 Egy hely megkeresése 185 Útvonaltervezés 186 Barátok megkeresése a Google Koordinátákkal (országtól függő) 187 Hangfelvétel készítése 201 Hang rögzítése 201 Hangfelvétel megosztása 201 Hangfelvétel beállítása csengőhangként 201 Hangfelvétel átnevezése 201 Alkalmazások keresése és telepítése az Android Marketről 202 Alkalmazás megkeresése és telepítése 202 Google Checkout-fiók létrehozása 203 Visszatérítés igénylése egy alkalmazáshoz 204 Telepített alkalmazás megnyitása 205 Alkalmazás eltávolítása 205 Segítség kérése 205 A HTC Footprints™ használata 190 Lábnyom létrehozása 190 Egy lábnyom újbóli meglátogatása 191 Lábnyom szerkesztése vagy törlése 191 Lábnyomok exportálása 192 Lábnyomok importálása 192 A Footprints widget hozzáadása 192 Hírfolyamok olvasása 206 További alkalmazások Videók megtekintése a YouTube-on 193 Videó megtekintése 193 Videók keresése 193 Egy videohivatkozás megosztása 194 News (Hírek) képernyő 206 Feliratkozás a listában levő hírcsatornára 206 Feliratkozás egy hírcsatornára webcím beírásával 207 Hírek frissítési gyakoriságának beállítása 207 Hír olvasása 207 Egy hír megcsillagozása 208 Kulcsszó hozzáadása 208 A News widget hozzáadása 208 .10 Your HTC Desire user guide Zene Tudnivalók a Music (Zene) alkalmazásról 176 Zene lejátszása 176 Zene tallózása a műsortárban 177 Lejátszási lista létrehozása 178 A lejátszási listában levő dalok lejátszása 178 Lejátszási listák kezelése 179 Videó rögzítése és megosztása a YouTube-on 194 PDF megtekintése 195 Dokumentumok.

és kikapcsolása 214 A telefon rendszerszoftverének frissítése 223 A telefon rendszerszoftver frissítésének kézi ellenőrzése 223 Hardveres/gyári újraindítás 224 Műszaki adatok Tárgymutató Hangbeállítások módosítása 215 A telefon nyelvének módosítása 216 A telefon akkumulátoros üzemidejének optimalizálása 217 A mobilszolgáltató GSM hálózatának használata 217 Az alkalmazások energiafogyasztásának megjelenítése 217 Memóriakezelés 218 A telefon szabad memóriaterületméretének megjelenítése 218 A rendelkezésre álló memóriakártya tárolóterület 218 Alkalmazási gyorstároló és adatok törlése 218 Harmadik féltől származó alkalmazások eltávolítása 218 További telefonmemória vagy memóriakártya terület felszabadítása 219 A telefon adatainak megjelenítése 220 . hogy az automatikus biztonsági mentés engedélyezve vane 221 Adatok visszaállítása a biztonsági mentésből a telefonra 222 A készülék védelme képernyőzárral 210 Beállítások A telefon beállításai 211 Kijelző beállításainak módosítása 213 A kijelző fényerejének kézi beállítása 213 Kijelző kikapcsolási idejének módosítása 213 Az automatikus képernyőforgatás kikapcsolása 213 A gyorsulásérzékelő újrakalibrálása 213 A képernyő bekapcsolva tartása töltés közben 214 Animációs effektusok be. frissítés és alapállapotba állítás A telefon adatainak biztonsági mentése 221 Ellenőrizze.Contents 11 Biztonság A SIM-kártya védelme PIN-kóddal 209 Zárolt SIM-kártya visszaállítása 209 Biztonsági mentés.

hogy megjelenítse a jelenlegi képernyőn végrehajtható műveletek listáját.5 mm-es sztereó headset  Akkumulátor  microSD-kártya (előre behelyezve)  Gyors kezdés útmutató  Biztonsági és szabályzási útmutató A telefon Elölnézet 1 7 8 6 2 5 3 4 1 Fülhallgató A telefonhívások hangját szólaltatja meg.Alapvető tudnivalók A doboz tartalma A következőket találja a dobozban:  Telefon  USB-kábel  Hálózati tápegység  3. 2 MENÜ Nyomja meg. .

hogy visszatérjen a Kezdőlap képernyőre. A további részleteket lásd a “Keresés a telefonon és a weben” című szakaszt ebben a fejezetben. 4 KERESÉS  Nyomja meg a Gyors keresőmező megnyitásához. hogy miniatűr képet kapjon a Kezdőlap képernyőről. ha függőben lévő üzenete van.  Nyomja meg és tartsa lenyomva a legutóbb használt alkalmazások ablakának megjelenítéséhez. 6 Optikai hanyattegér Lásd jelen fejezet “Az optikai hanyattegér használata az érintőképernyővel” című szakaszát. vagy egy párbeszédablak. ha a telefon a hálózati tápegységhez vagy egy számítógéphez csatlakozik.  Ha a fő Kezdőlap képernyőn van. az Értesítések panel vagy a virtuális billentyűzet bezárásához. 7 Értesítő LED Ez a LED jelzi a következőket:  Állandó zöld fénnyel világít. egy menü. 5 VISSZA Nyomja meg. nyomja meg.  Villogó piros színnel világít. és az akkumulátor teljesen fel van töltve. hogy visszalépjen az előző képernyőre. ha az akkumulátor töltődik.Alapvető tudnivalók 13 3 KEZDŐLAP  Bármelyik alkalmazásban vagy képernyőn nyomja meg.  Állandó piros fénnyel világít. ha az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony.  Villogó zöld fénnyel világít. 8 Érintőképernyő Hátulnézet 9 12 11 10 9 5 megapixeles fényképezőgép 10 Hátlap 11 LED-es villanófény 12 Hangszóró .

elnémíthatja a telefont. .  Ha nincs hívás folyamatban. hogy megnyissa a telefon menüjét.  Videók lejátszása vagy FM-rádió hallgatása közben nyomja meg a hangerő növeléséhez.  Ha a telefon be van kapcsolva. és a képernyő fel van oldva.14 HTC Desire felhasználói útmutató Felülnézet 13 14 14 ÜZEMKAPCSOLÓ  Ha a telefon ki van kapcsolva. nyomja meg a csengőhang növeléséhez. 16 HALKÍTÁS  Hívás közben nyomja meg a fülhallgató hangerejének csökkentéséhez.5 mm-es sztereó headsetet. Baloldali nézet 15 16 15 HANGOSÍTÁS  Hívás közben nyomja meg a fülhallgató hangerejének növeléséhez.  Ha nincs hívás folyamatban. nyomja meg a kijelző ki.  Feloldott képernyő esetén tartsa lenyomva.vagy bekapcsolásához.  Videók lejátszása vagy FM-rádió hallgatása közben nyomja meg a hangerő csökkentéséhez. nyomja meg a csengőhang csökkentéséhez. 13 3. bekapcsolhatja a rezgő vagy a repülés üzemmódot és be-/kikapcsolhatja az adatkapcsolatot.5 mm-es hangcsatlakozó A kéz nélküli beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz csatlakoztasson egy 3. nyomja meg a bekapcsoláshoz. amelyben kikapcsolhatja a telefont.

 Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a telefon és a számítógép közötti fájlátvitelhez. 18 Mikrofon .Alapvető tudnivalók 15 Alulnézet 18 17 17 MUSB-csatlakozó  Csatlakoztassa a hálózati tápegységet az akkumulátor töltéséhez. vagy a telefon a számítógépen levő HTC Sync alkalmazással való szinkronizálásához.

hogy a helyére pattanjon. a SIM-kártya és a memóriakártya foglalatához. 2. Kikapcsolt állapotban tartsa erősen a telefont előlapjával lefelé. A hátlap akkor van a helyén. Először helyezze a hátlap alsó részét a telefon hátulján alul található két nyílásba. . A hátlap visszahelyezése 1. 2. Egyik ujjával emelje fel a hátlap felső részét az ÜZEMKAPCSOLÓNÁL levő kis nyílásnál fogva.16 HTC Desire felhasználói útmutató A telefon bekapcsolása előtt Hátlap A hátlap eltávolítása Távolítsa el az alsó fedőlapot. Nyomja lefelé a hátlap oldalsó és felső részét. 1. hogy hozzáférjen az akkumulátor-rekeszhez. ha egy kattanást hall.

2. távolítsa el az akkumulátort. hogy a szolgáltatás díjfizetés ellenében vehető igénybe. 3. A SIM-kártya eltávolítása 1. Ha az akkumulátor be van helyezve. hogy a SIM-kártya cseréjét kell kérnie a szolgáltatótól.Alapvető tudnivalók 17 SIM-kártya A SIM-kártya tartalmazza az Ön telefonszámát. 3. távolítsa el az akkumulátort. Vegye le az alsó fedőlapot. Lásd “A hátlap eltávolítása” című szakaszt. 4. valamint a kártyán található a telefonkönyv és az üzenetek tárolására szolgáló memória is. . 2. A SIM-kártya behelyezése 1. Lásd "Az akkumulátor eltávolítása” című szakaszt.8 V-os és a 3 V-os SIM-kártyákat egyaránt támogatja. Helyezze be a SIM-kártyát úgy. Előfordulhat. Ha az akkumulátor be van helyezve. Vegye le a készülék hátlapját. Lásd "Az akkumulátor eltávolítása” című szakaszt. majd csúsztassa ki a SIM-kártyát. Lehetséges. hogy az aranyszínű érintkezői lefelé nézzenek. Nyomja be teljesen a SIM-kártyát. Egyes régebbi SIM-kártyák nem használhatók a telefonnal. A telefon az 1. Lásd “Az alsó fedőlap eltávolítása” című szakaszt. a levágott sarka pedig kifele nézzen. Nyomja ki a SIM-kártyát a foglalat hátoldalán. a szolgáltatással kapcsolatos adatokat.

hogy elkerülje a memóriakártyán levő fájlok sérülését vagy meghibásodását. távolítsa el az akkumulátort. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Ha az akkumulátor be van helyezve. Nyomja meg a memóriakártyát. A memóriakártya eltávolítása 1. Lásd "Az akkumulátor eltávolítása” című szakaszt. Illessze a microSD-kártyát a nyílásba az aranyszínű érintkező oldalával lefelé. hogy kidobja a foglalat. 2.18 HTC Desire felhasználói útmutató Memóriakártya Tárolja fényképeit. Ha az akkumulátor be van helyezve. Vegye le a készülék hátlapját. Érintse meg az Unmount SD card (SD-kártya lecsatolása) elemet. és nyomja befele. távolítsa el az akkumulátort. Görgessen lefele a képernyőn. amíg a helyére nem kattan. zenéit és alkalmazásait a készülékbe előre behelyezett microSD-kártyán. majd érintse meg az SD card & phone storage (SD-kártya és telefonmemória) elemet. Lásd “A hátlap eltávolítása” című szakaszt. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. 2. Vegye le a készülék hátlapját. A memóriakártya behelyezése 1. 3. 1. Lásd "Az akkumulátor eltávolítása” című szakaszt. Lásd “A hátlap eltávolítása” című szakaszt. Távolítsa el a memóriakártyát “A memóriakártya eltávolítása” című szakasz utasításai szerint. . 3. 4. A memóriakártya eltávolítása a telefon bekapcsolt állapotában Ha el kell távolítania a memóriakártyát a telefon bekapcsolt állapotában. akkor először le kell csatolnia a memóriakártyát. 3. 2.

hogy Ön hogyan veszi igénybe a beszéd. a jelerősséget. a telefon használatakor mérhető környezeti hőmérsékletet. Lásd “A hátlap eltávolítása” című szakaszt.és az adatátviteli szolgáltatásokat. a beállításokat. 2. majd finoman nyomja be az akkumulátort a helyére. illetve a különféle alkalmazásokat. Az akkumulátor teljesítménye számos tényezőtől függ.Alapvető tudnivalók 19 Akkumulátor A telefonban tölthető lítium-ion vagy lítium-ion polimer akkumulátor található. Emelje ki az akkumulátort a SIM-kártya foglalat közelében levő horonynál fogva. Vegye le a készülék hátlapját. 2. Az akkumulátor eltávolítása 1. valamint azt. ideértve a hálózati konfigurációt. és a telefont csak a gyártó által meghatározott eredeti akkumulátorral és tartozékokkal való üzemelésre tervezték. a portokhoz csatlakoztatott eszközöket. Vegye le a készülék hátlapját. Lásd “A hátlap eltávolítása” című szakaszt. Az akkumulátor behelyezése 1. az igénybe vett szolgáltatásokat. . Először az akkumulátor érintkező oldalát helyezze be.

20 HTC Desire felhasználói útmutató Az akkumulátor töltése Az akkumulátor részben feltöltött állapotban van.  Az akkumulátor töltésére csak a telefonhoz mellékelt hálózati tápegység és az USB-s szinkronizáló kábel használható. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a hálózati tápegység USB portjához. Az akkumulátorok általában csak több teljes feltöltési-lemerítési ciklus után érik el a maximális teljesítményüket. 4. egy töltést jelző ikon ( ) is megjelenik a Kezdőlap képernyő állapotsorában. Az akkumulátor töltésének megkezdéséhez dugja be a hálózati tápegységet egy konnektorba.  Biztonsági okból a töltés leáll. A fény zöld színű lesz. Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a telefon szinkronizáló csatlakozójába. A telefon használatba vétele előtt javasolt feltölteni az akkumulátort. 1. Ha az akkumulátort a telefon bekapcsolt állapotában tölti. 2. egy teli akkumulátor ikon ( ) jelenik meg a Kezdőlap címsorában. . ha a telefon teljesen fel van töltve. Az akkumulátor töltése közben az értesítő LED folyamatos piros színben világít a töltési folyamat befejeződéséig. Miután az akkumulátor feltöltődött.  Ne vegye ki az akkumulátort a telefon hálózati vagy autós adapterrel végzett töltése közben. ha az akkumulátor túlmelegedik. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati tápegységhez. 3.

Húzáskor ne emelje fel az ujját addig. Suhintás A suhintás hasonlít a simításhoz. akkor egyszerűen érintse meg az ujjával. hogy egy nagyobb billentyűzetet használhasson. . mint a Photos (Fotók) és webböngésző alkalmazás. hogy nagyítsa vagy kicsinyítse a képet vagy a weboldalt. Húzás Tartsa a képernyőn lenyomva az ujját a húzás elkezdéséhez. hogy az ujját függőlegesen vagy vízszintesen gyorsan végighúzza a képernyőn vagy az optikai hanyattegéren. például egy alkalmazást vagy beállítási ikont. Szövegbevitel közben oldalra fordíthatja a telefont. Simítás vagy csúsztatás A simítás vagy csúsztatás azt jelenti. amíg el nem érte a cél pozíciót. Forgatás A legtöbb képernyő esetén a képernyő tájolása automatikusan megváltozik állóról fekvőre. a kapcsolati vagy üzenetlista böngészésekor. Csípés Néhány alkalmazás esetén.és mutatóujjával) “megcsípheti” a képernyőt. Nyomva tartás Egy elem (pl. egy partner vagy egy hivatkozás egy weboldalon) elérhető választási lehetőségeinek megnyitásához egyszerűen tartsa nyomva az elemet. ki szeretne választani elemeket a képernyőn. pl. gyorsabb mozdulatokat kell végrehajtania. ha oldalra fordítja a telefont.Alapvető tudnivalók 21 Ujjmozdulatok Érintés Ha szeretne begépelni valamit a virtuális billentyűzeten. Forduljon a Beállítások fejezethez a további részletekért. Ez az ujjmozdulat mindig függőleges irányú. vagy meg szeretne nyomni egy képernyőn megjelenő gombot. de ilyenkor az ujjaival könnyebb. két ujjával (például a hüvelyk.

A telefon első beállításáról további információt talál a “A telefon első beállítása” című szakaszban. Érintse meg az OK gombot a telefon kikapcsolásához. Ha ez történik. 2.Személyes azonosítószámot) igényel. 3. majd érintse meg az OK gombot. A SIM-kártya PIN-kódjának engedélyezéséről és kikapcsolásáról lásd “A telefon védelme” című szakaszt a Biztonság fejezetben. akkor be kell írnia a PIN-kódot a folytatáshoz. 5. Ha a lezárási képernyő jelenik meg. A telefon bekapcsolása Nyomja meg az ÜZEMKAPCSOLÓ gombot. 4. személyes azonosító szám) amelyet a mobiltelefon-szolgáltató határoz meg. amit a mobil szolgáltatójától kaphat meg. 1. A legtöbb SIM-kártyához tartozik egy előre megadott PIN-kód (personal identification number. feloldhatja a PUK-kód (PIN Unblocking Key – PIN feloldó kód) használatával.22 HTC Desire felhasználói útmutató Első lépések Ha behelyezte a SIM-kártyát. hogy kímélje az akkumulátort. Ha a kijelző ki van kapcsolva. A PIN-kód beírása Ha a SIM-kártya PIN-kódot (Personal Identification Number . akkor bekapcsolhatja a telefont és megkezdheti a használatot. Ha a Phone (Telefon beállításai) menü megjelenik. a SIM-kártya zárolódik. Nyomja le és néhány másodpercig tartsa nyomva a ÜZEMKAPCSOLÓ gombot. Írja be a SIM PIN-kódját. kikapcsolhatja azt. A részleteket lásd “A képernyő feloldása” című részben ebben a fejezetben. Ha háromszor hibás PIN-kódot ad meg. érintse meg a Power off (Kikapcsolás) lehetőséget. A telefon kikapcsolása Ha nem akarja használni a telefonját. . az akkumulátort és a microSD-kártyát. a kijelző visszakapcsolásához nyomja meg az ÜZEMKAPCSOLÓ gombot. felkérést kap a telefon beállítására. Felkérés esetén írja be a PIN-kódot. oldja fel a telefont. Ha először kapcsolja be a telefont. majd érintse meg az Enter (Bevitel) gombot.

Az Internetkapcsolat képernyőn válassza ki. Válassza ki. mint az e-mailek. Engedélyezheti és letilthatja ezt a szolgáltatást később a telefon pozíció beállításainál. Ha vannak Wi-Fi hálózatok a hatótávon belül. egy üzenet kérdez rá arra. 4.  A POP3 és a Microsoft Exchange ActiveSync fiókok beállításáról lásd a Szinkronizálás és az E-mail fejezeteket. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. hogy a Google helymeghatározó szolgáltatása adatokat gyűjtsön az Ön tartózkodási helyéről. és ismerje meg a virtuális billentyűzet használatát. például a Facebook®-ot. hogy hozzájárul-e ahhoz. majd érintse meg a Sign in (Bejelentkezés) elemet. A telefon automatikusan beállítja a GPRS/3G. akkor a kijelzőn egy oktatási segédlet jelenik meg a SIM-kártya és az akkumulátor behelyezéséről. és először kapcsolta be a telefont. amelyhez csatlakozni szeretne. Törölje vagy jelölje be a jelölőmezőt. A Google Location képernyőjén megadhatja. 5. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. majd törölje a Connect to Wi-Fi network (Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz) jelölőmezőt.kártya alapján. hogy szeretne-e csatlakozni egy Wi-Fi hálózathoz. A Set up accounts (Fiókok beállítása) képernyőn válassza ki a beállítani kívánt fiók típusát. Egyes telefonfunkciók. partnerek. 8. Ha nem helyezte be a SIM-kártyáját. mint például a Weather (Időjárás) és a Footprints (Lábnyom). időjárás és néhány egyéb adat. hogy a műveletet kihagyja. Érintse meg a Skip (Kihagy) gombot az oktatóanyag kihagyásához. A beállítások elvégzéséhez követheti a képernyőn megjelenő utasításokat. majd érintse meg azt a vezeték nélküli hálózatot. a YouTube™-ot és a Twitter™-t.  A Google-fiók beállításához érintse meg a Google account (Google-fiók) > Next (Tovább) > Sign in (Bejelentkezés) elemet a Google-fiók adatainak beírásához. ha szeretné automatikusan vagy kézzel szinkronizálni az olyan adatokat. 7. Érintse meg a Skip (Kihagy) gombot. az MMS és a WAP kapcsolatokat a SIM. Lehetőség van ugyanakkor arra is. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. Nézze végig az útmutatót. 2.Alapvető tudnivalók 23 A telefon első beállítása A telefon első bekapcsolásakor a készülék oktató. majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez. A szolgáltatás igénybe vételekor a szolgáltató adatátviteli díjat számíthat fel. és helyezze be a SIM-kártyát a telefon használatának folytatása előtt. A telefon lépésről-lépésre bemutatja. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. 3. . hogyan szeretne csatlakozni az internethez. 1. Kapcsolja ki a telefont. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot a Wi-Fi kapcsolat későbbi beállításához. hogyan használja a virtuális billentyűzetet. igénylik a Google helymeghatározó szolgáltatását az Ön pozíciójának automatikus meghatározásához. ha a fiókokat később szeretné beállítani. 6. Érintse meg a Next (Következő) gombot. hogy beállítsa az e-mail fiókjait és kedvenc közösségi hálózatait.és segédanyagokat jelenít meg. Válassza ki a használni kívánt nyelvet. és később végezze el a beállításokat.

melyet el szeretne érni a telefonjáról. érintse meg a Next (Tovább) gombot. ha a közösségi hálózati fiókokat később szeretné beállítani. Ha befejezte a fiókok beállítását. Az utolsó képernyőn megnézheti. és a telefont alvó üzemmódra állítsa. ha nem szeretne automatikusan mentést készíttetni az adatokról és a beállításokról a memóriakártyára. Ha adott ideig nem használja a telefont. honnan tudhat meg többet a telefon használatáról. 11. érintse meg a Next (Tovább) gombot a Set up social networks (Közösségi hálózatok beállítása) képernyőn.24 HTC Desire felhasználói útmutató Egy fiók beállítása után vissza fog térni a Set up accounts (Fiókok beállítása) képernyőre. milyen elemekről készül biztonsági mentés a memóriakártyára. A képernyő kikapcsolási idejének módosításáról lásd a Beállítások fejezet “A képernyő kikapcsolási idejének módosítása” című szakaszát. ha a telefon a táskájában vagy a zsebében van. A hívások és az üzenetek alvó módban is fogadhatók. akkor is automatikusan alvó módba vált. Alvó üzemmód Az alvó mód azt jelenti. 9. frissítés és alapállapotba állítás fejezetet. A Set up social networks (Közösségi hálózatok beállítása) képernyőn válassza ki a közösségi hálózat fiókjának típusát. Érintse meg a Skip (Kihagy) gombot. hogy a telefon alacsony energiaigényű állapotba vált. Lásd a Biztonsági mentés. hogy megtudja. ahol további fiókokat állíthat be. Törölje a jelölőmezőt. Ha befejezte a fiókok beállítását. A Facebook for HTC Sense-ről további információkat a Közösségi hálózatok című fejezetben talál. hogy ideiglenesen kikapcsolja a kijelzőt. majd érintse meg az OK gombot. 10. Néhány adatról és beállításról automatikusan biztonsági mentés készül a memóriakártyára. . Érintse meg a Finish (Befejezés) gombot. például Facebook (a HTC Sense-hez) vagy Twitter. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a közösségi hálózati fiókra való bejelentkezéshez. amelyben – az akkumulátor töltésének kímélése érdekében – a kijelző ki van kapcsolva. A készülék átállítása alvó módba Röviden nyomja meg az ÜZEMKAPCSOLÓ gombot. Az alvó üzemmód megakadályozza a véletlen gombnyomást és az érintőképernyő működésbe hozását.

hogy a telefon zárolta a képernyőt. A telefon felébresztéséhez nyomja meg az ÜZEMKAPCSOLÓ gombot. hogy rajzolja le a mintát a képernyőre annak feloldásához. Ha beállított egy kijelző feloldási mintát. majd csúsztassa az ujját lefele. A képernyő feloldásáról lásd “A képernyő feloldása” című részt ebben a fejezetben. amikor egy bejövő hívás érkezik. Ekkor látni fogja. hogy feloldja a képernyőt vagy fogadja a bejövő hívást.Alapvető tudnivalók 25 Ébresztés alvó üzemmódból A telefon automatikusan felébred. Megnyomhatja a MENÜ gombot is a lezárás képernyőn. akkor a telefon felkéri. A képernyő feloldási minta létrehozásáról és engedélyezéséről lásd a Biztonság fejezet “A telefon védelme a képernyőzárral” című szakaszát. . A képernyő feloldása Nyomja meg a sávot a lezárási képernyőn. hogy feloldja azt.

Több képernyőt nem adhat hozzá. hogy felvegye a szükséges elemeket a Kezdőlapra. amely mutatja a tartózkodási helyének megfelelő időt és időjárást. A Kezdőlap testre szabásáról további tájékoztatást talál a Testre szabás című fejezetben. A fő Kezdőképernyőn a KEZDŐLAP gomb megnyomásával is megjelenítheti az Ugrás nézetet. widgetek és mások számára. mappákat és widgeteket. parancsikonokat. Érintsen meg egy elemet a társított alkalmazás megnyitásához. . Navigálás a Kezdőlap képernyőn Átléphet a kibővített kezdőlap képernyőre. Ugrás közvetlenül egy adott képernyőre az Ugrás nézet használatával 1. A fő Kezdőlap képernyőn nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy azonnal hozzáférjen az adatokhoz és alkalmazásokhoz. hogy megjelenítse a Kezdőlap képernyő miniatűrjét. hogy visszatérjen a fő Kezdőlapra. hogy további helyet biztosítson az ikonok. A Kezdőlap képernyő lehetővé teszi. Hat “további” képernyő áll rendelkezésre a Kezdőlap képernyőt nem számítva. amely mind a 7 képernyőt miniatűrként mutatja. nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Bármelyik Kezdőképernyőn csípje meg a képernyőt az Ugrás nézet megjelenítéséhez. Amikor a Kibővített Kezdőképernyőn tartózkodik. Kibővített kezdőlap képernyő A Kezdőlap a kijelzőn túlra nyúlik. ha az ujját vízszintesen áthúzza a képernyőn a Kezdőlap bal vagy jobb oldalára ugráshoz. 2. például alkalmazások ikonját.26 HTC Desire felhasználói útmutató Kezdőlap A Kezdőlapon található az időjárásóra. Vegyen fel elemeket.

A GPRS kapcsolat létrejött A GPRS-kapcsolat használatban van Az EDGE-kapcsolat létrejött Az EDGE-kapcsolat használatban van A 3G-kapcsolat létrejött A 3G-kapcsolat használatban van A HSPA-kapcsolat létrejött A HSPA-kapcsolat használatban van Csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz A Bluetooth be van kapcsolva Csatlakozás egy Bluetooth-készülékhez Repülés mód Ébresztés beállítva Kihangosítás be Adatszinkronizálás Jelerősség Barangolás Nincs jel Nincs SIM kártya Rezgő üzemmód A telefon hangszórója el van némítva .Alapvető tudnivalók 27 A telefon állapotai és értesítései Telefonállapot ikonok Ezek az ikonok jelennek meg az állapotsor telefonállapot területén.

28 HTC Desire felhasználói útmutató A telefon mikrofonja el van némítva Az akkumulátor töltöttsége nagyon alacsony (10% maradt) Az akkumulátor töltöttsége alacsony (20% maradt) Az akkumulátor teljesen fel van töltve Az akkumulátor töltődik A vezetékes headset csatlakoztatva A vezetékes fülhallgató csatlakoztatva Értesítési ikonok Ezek az ikonok jelenhetnek meg az állapotsor értesítési területén: Új Google Mail/Gmail üzenet Új Microsoft Exchange ActiveSync vagy POP3/IMAP e-mail Új SMS/MMS Probléma az SMS/MMS elküldésével Új Google Talk azonnali üzenet Új hangposta Közeledő esemény Zenelejátszás Általános értesítés (például a telefon a számítógéphez USB-kábelen csatlakozik) A memóriakártyán kevés a szabad terület A Wi-Fi be van kapcsolva. vagy a HTC Sync-hez csatlakozás Új csicsergés Az FM Radio alkalmazás használatban van . és vannak elérhető vezeték nélküli hálózatok Adatszinkronizálás.

Nincs memóriakártya a telefonban.Alapvető tudnivalók 29 További (nem megjelenített) értesítések Hívás folyamatban Nem fogadott hívás Tartásban van egy hívás Hívásátirányítás Az iránytűt tájolni kell Adatok feltöltése (animált) Adatok letöltése (animált) Várakozás a feltöltésre Az Android Marketről letöltött alkalmazás sikeresen települt Frissítés érhető el egy olyan alkalmazáshoz. vagy a memóriakártya elő van készítve. melyet Android Marketről töltött le A memóriakártyát el lehet távolítani. .

30 HTC Desire felhasználói útmutató Értesítések ellenőrzése Az állapotsoron megjelenő értesítési ikonok jelzik az új üzenetek érkezését. Megnyithatja a Értesítések panelt. Ha több értesítés is érkezett. nyomja meg és tartsa lenyomva az állapotsort. akkor lefele görgetheti a képernyőt. az emlékeztetőt vagy az eseményértesítőt. és megnézheti a mobilszolgáltató nevét. Az Értesítések panel becsukása Tegye a következők egyikét:  Nyomja meg és tartsa lenyomva az Értesítések panel alsó sávját.  Nyomja meg a VISSZA gombot. Megnyithatja az Értesítések panelt a Kezdőlap képernyőn a MENÜ gomb megnyomásával. majd érintse meg az Notifications (Értesítések) elemet. majd csúsztassa az ujját lefele a Értesítések panel megnyitásához. Az Értesítések panel megnyitása Amikor egy új értesítési ikon jelenik meg az állapotsorban. a naptári eseményeket. a beállított ébresztéseket és az aktuális beállításokat. majd csúsztassa az ujját felfele a képernyőn. . például a hívásátirányítás bekapcsolt voltát vagy az aktuális hívás állapotát. hogy megnézze a további értesítéseket. hogy megnyissa az üzenetet.

Csúsztassa az ujját balra. Nyomja meg a optikai hanyattegeret az elem megnyitásához. Képernyőelem kiválasztása A legtöbb képernyő esetén csúsztassa az ujját balra. Egy lap kiválasztása Az alsó részen lapokkal rendelkező képernyők esetén csúsztassa az ujját balra vagy jobbra.Alapvető tudnivalók 31 Az optikai hanyattegér használata az érintőképernyővel Az érintőképernyős ujjmozdulatok mellett használhatja az optikai hanyattegeret a telefon képernyőjével való kommunikációra. melyik irányba szeretne haladni. Az ujját helyezze az optikai hanyattegér fölé (teljesen takarja el). . jobbra. majd csúsztassa az ujját az optikai hanyattegéren. felfele vagy lefele. függően attól. hogy az adott lapra ugorjon. hogy a bal oldali kiterjesztett kezdőképernyőre lépjen. hogy jobbra csúsztatja az ujját. Például ha ki szeretne választani (kiemelni) a fent levő elemet. csúsztassa az ujját felfele. Átlépés a kiterjesztett Kezdőképernyőre A jobb oldali kiterjesztett kezdőképenyőre átléphet úgy.

2.32 HTC Desire felhasználói útmutató A kurzor mozgatása szöveg beírása közben Egy karakterrel előre vagy hátra léphet az ujja balra vagy jobbra való elcsúsztatásával. nyomja meg az optikai hanyattegeret a hivatkozás megnyitásához. Hivatkozás kiválasztása egy weboldalon 1. Csúsztassa az ujját lefele hogy a weboldalon a következő hivatkozásra lépjen. Ha a hivatkozás ki van választva. . Csúsztassa az ujját felfele vagy lefele a szövegsorok közötti léptetéshez.

hogy a csengés hangerejét a kívánt szintre állítsa be. Megjelenik a Music/video volume (Zene/ videó hangereje) ablak a képernyőn. . 1. A beállításhoz nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. 3. Rezgő üzemmódban nyomja meg a HANGOSÍTÁS gombot egyszer. amely megjeleníti a hangerő szintjét. majd érintse meg a Silent mode (Néma üzemmód) menüpontot. A némítás ikon ( ) megjelenik az állapotsorban. Ha elérte a legalacsonyabb csengési hangerőt (Néma üzemmód). majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Sound & display (Hang és megjelenítés) > Media volume (Média hangereje) elemet. amely megjeleníti a hangerő szintjét. Amikor megjelenik a Média hangerő ablak. Beállíthatja a média hangerejét a Settings (Beállítások) képernyőn is.és a videolejátszás hangerejét módosítja. hogy a telefont Rezgő üzemmódba állítsa. A hangerő beállítása Zene vagy videó lejátszása közben nyomja meg a HANGOSÍTÁS vagy a HALKÍTÁS gombot a telefon bal oldalán a média hangerő beállításához. Nyomja meg a HANGOSÍTÁS vagy HALKÍTÁS gombot a telefon bal oldalán.Alapvető tudnivalók 33 A hangerő beállítása A Ringer volume (Csengési hangerő) beállítása a telefon csengőhangjának hangerejét módosítja. Érintse meg az OK gombot az ablak bezárásához. Megjelenik a Ringer volume (Csengés hangereje) ablak a képernyőn. hogy néma üzemmódba váltson. és a rezgés mód ikonja ( ) megjelenik az állapotsorban. A csengési hangerő módosítása 1. húzza a csúszkát balra (a halkításhoz) vagy jobbra (a hangosításhoz). A telefon rezegni fog. nyomja meg a HALKÍTÁS gombot újra. 2. zene. míg a Media volume (Média hangerő) beállítása az értesítések. 2. A néma üzemmódba való gyors váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva az ÜZEMKAPCSOLÓ gombot. A csengés és a média hangereje egymástól függetlenül is beállíthatók.

majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Connect to PC (Csatlakozás a számítógéphez) elemet.34 HTC Desire felhasználói útmutató A készülék csatlakoztatása a számítógéphez Amikor a telefont számítógéphez csatlakoztatja USB-kábel segítségével. ha microSD-kártyát helyezett a telefonba. ha csak tölteni szeretné a telefon akkumulátorát a számítógép használatával. akkor ezzel a móddal megoszthatja a telefon mobil adat kapcsolatát a számítógéppel. amikor csatlakoztatja a telefont a számítógéphez. További tájékoztatásért lásd a “Fájlok másolása a memóriakártyára és a memóriakártyáról” című részt ebben a fejezetben. Válassza ezt a módot. HTC Sync A HTC Sync lehetővé teszi. pl. és fájlokat szeretne másolni a telefon memóriakártyája és a számítógép között. Internet sharing (Internetmegosztás) Amikor nincs internet kapcsolata a számítógépén. Ha nem szeretné megjeleníteni a Connect to PC (Csatlakozás a számítógéphez) párbeszédablakot minden alkalommal. ha a telefont a számítógéphez csatlakoztatja. törölje az Ask me (Kérdezzen meg) jelölőmezőt a Connect to PC párbeszédablakban. Az alapértelmezett csatlakozási típus lesz használva. Disk drive (Lemezmeghajtó) Ez a mód csak akkor érhető el. Lásd “A HTC Sync használata” című részt a Fiókok és szinkronizálás című fejezetben. . melyek a memóriakártyát használják. Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül. Music vagy Photos. akkor Connect to PC (Csatlakozás a számítógéphez) párbeszédpanel jelenik meg az USB-kapcsolat típusának kiválasztásához. Az alapértelmezett csatlakoztatási típus ellenőrzéséhez vagy módosításához és a Connect to PC (Csatlakozás a számítógéphez) párbeszédablak megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. ha a memóriakártyát USB-meghajtóként szeretné használni. majd érintse meg az Done (Kész) gombot: Charge only (Csak töltés) Válassza ezt az üzemmódot. Amikor a lemezmeghajtó mód aktiválva van számítógépes kapcsolat közben. hogy szinkronizálja a számítógépes Outlook és Windows Címjegyzék (Outlook Express) partnereket és naptári eseményeket a telefonnal. A további tájékoztatásért lásd a “Telefon használata modemként” című szakaszt az Internet című fejezetben. akkor nem tud olyan alkalmazásokat futtatni.

hogy biztonságosan eltávolíthassa a telefont. Az Értesítések panel megnyitásáról lásd az “Értesítések panel megnyitása” című szakaszt ebben a fejezetben. majd érintse meg a Done (Kész) gombot. 5. 3. 2. A fájlok átmásolása után csatolja le az eltávolítható meghajtót (azaz a csatlakoztatott telefont) a számítógép operációs rendszerének megfelelően. de szeretné. Tegye a következők egyikét:  Másolja a fájlokat a számítógépről a telefon memóriakártyájának gyökérmappájába.  Másolja a fájlokat a telefon memóriakártyájáról a számítógép egy mappájába vagy a számítógép asztalára. Amikor megjelenik a Connect to PC (Csatlakozás a számítógéphez) párbeszédablak. válassza a Disk drive (Lemezmeghajtó) lehetőséget. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a mellékelt USB-kábel használatával. A számítógépen a csatlakoztatott telefon eltávolítható meghajtóként jelenik meg. majd érintse meg a Done (Kész) gombot. 6.Alapvető tudnivalók 35 Fájlok másolása a memóriakártyára és a memóriakártyáról 1. akkor nyissa ki az Értesítések panelt. . hogy a telefon hozzáférjen a memóriakártyához. 4. Tegye a következők egyikét:  Válassza le a számítógépről a telefont.  Ha továbbra is csatlakoztatni szeretné a telefont a számítógéphez. és nyissa meg. érintse meg a Disk drive (Lemezmeghajtó) lehetőséget. Menjen erre az eltávolítható meghajtóra. válasszon egy másik lehetőséget a Disk drive (Lemezmeghajtó) lehetőségen kívül.

Az elem megnyílik a megfelelő alkalmazásban. például a People és a Mail. . Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot.  Válassza ki a Search history (Keresési előzmények) lehetőséget. Tegye a következők egyikét:  Ha a keresendő elem megtalálható a javaslatok listájában. A megjelenő javasolt elemek a keresési beállításoknál kiválasztott beállításoktól függenek. Nyomja meg a VISSZA gombot. Megnyílik a webböngésző. majd válassza ki azokat az elemeket. Ha egy alkalmazásban van. ha elkészült. és tegye a következőt:  Válassza a Show web suggestions (Webes javaslatok megjelenítése) lehetőséget. Keresés a weben és a telefonon a Gyors keresőmező használatával 1. 3. ha szeretné engedélyezni a személyes keresési előzményeket. például a Mailben. majd megjeleníti a Google kereső webes találatait. nyomja meg a KERESÉS gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP > KERESÉS gombot. Érintse meg a Google keresési beállításokat. Írja be a keresendő elemet a Gyors keresőmezőbe. Érintse meg a Searchable items (Kereshető elemek) lehetőséget. majd érintse meg a Search (Keresés) elemet. mellyel ezeken az alkalmazásokon belül kereshet (az alkalmazás ikonja a keresőmező bal oldalán található). Be kell jelentkeznie a Google-fiókjába a funkció használatához. saját keresőmezővel rendelkezik. Néhány alkalmazás.  Ha a keresendő elem nincs a listában. érintse meg az elemet a weben való kereséshez. A web és gyorskereső mező beállításainak meghatározása 1. A gépelés közben a telefonon levő egyező adatok és a Google webes keresője által adott javaslatok egy listában jelennek meg. 3. akkor érintse meg azt a listában.36 HTC Desire felhasználói útmutató Keresés a telefonon és a weben A Gyors keresőmező használatával kereshet egy információt a telefonon vagy a weben. A részleteket lásd “A web és gyorskereső mező beállításainak meghatározása” című szakaszban. A Show web suggestion (Webes javaslatok megjelenítése) jelölőmezőt ki kell választani a beállítás engedélyezéséhez. 2. 4. ha szeretné látni a Google javaslatait a keresés közben. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. hogy váltson a csak az alkalmazáson belüli és a telefon és a weben történő keresés között. Görgessen lefele a képernyőn. 2. melyek között keresni szeretne.

Személyre szabás Tegye valóban sajáttá a telefonját Legyen telefonja megjelenése és hangja olyan. A telefon által támogatott hangfájlformátumok listáját lásd a “Műszaki adatok” részben.és értesítési hangokkal az olyan eseményekhez. adatokra mutató parancsikonokat stb. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. A memóriakártyára letöltött vagy átmásolt csengőhangok vagy dalok nem jelennek meg automatikusan a csengőhang kiválasztására szolgáló menüben. amilyennek Ön szeretné. A csengőhang a kiválasztáskor egy rövid ideig megszólal. 1. A Music (Zene) alkalmazásban történő csengőhang-beállításról lásd a Zene fejezet "Egy dal beállítása csengőhangként" szakaszát. e-mail üzenetek. Le is tölthet és át is másolhat csengőhangokat vagy dalokat a telefon memóriakártyájára. így rengeteg helyet biztosít a napi életében legfontosabb információk és az olyan telefonfunkciók számára. Az események értesítési hangjának beállításáról lásd “A hangbeállítás megváltoztatása” című szakaszt. Görgesse a rendelkezésre álló csengőhangokat. Akár hét. a Kezdőlapra hasonlító képernyője is lehet. . programikonokat. 2. Ezután megnyílik a Phone ringtone selection (Telefon csengőhangjának kiválasztása) menü. és ezekre elemeket. majd érintse meg a használni kívánt csengőhangot. és be kell állítania csengőhangként a memóriakártyán levő csengőhangot vagy dalt. mint a fogadott szöveges. amely a kijelző bal és jobb oldalán túlra terjed ki. 3. például widgeteket. Szabja testre telefonját különböző háttérképekkel. A fájlok a memóriakártyára való másolásának módját lásd a "Fájlok másolása a memóriakártyára és a memóriakártyáról" című szakaszban. 4. Érintse meg az OK gombot. Érintse meg a Personalize (Személyre szabás) > Default ringtone (Alapértelmezett csengőhang) menüpontot. Csengőhang módosítása Válasszon egyet a telefonon elérhető csengőhangok közül. naptári emlékeztetők stb. és a kijelző szélességén túl is kiterjed. Be kell lépnie a Music (Zene) alkalmazásba. vehet fel. Telefonja Kezdőképernyője erőteljesen testre szabható. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. csengő. melyek gyorsabbá és könnyebbé teszik a kommunikációt.

majd érintse meg a Done (Kész) gombot. A Choose a scene (Válasszon egy látványt) menüben válasszon ki egy előre beállított látványt. hogy tükrözzék életének különböző pillanatait. melyeket gyorsan alkalmazni tud a telefonon. melyek különböző háttérképeket és widgetgyűjteményeket tartalmaznak. Kiválaszthat egy látványt. a játékhoz. majd érintse meg a Scenes (Látványok) menüpontot. munkahelyi telefonná vagy tisztán játék telefonná változtathatja. Előre beállított látvány használata Telefonja előre beállított látványokkal rendelkezik. A Látványok olyan előre beállított Kezdőlap képernyőkiosztások. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. 2. utazó telefonná.38 HTC Desire felhasználói útmutató A telefon testre szabása a látványokkall A telefonja több telefonná válik. HTC (alapértelmezett) Munka Játék . amely megfelel a munkához. A látványok közötti váltással a telefont azonnal tökéletes hétvégi telefonná. ha használja a látványokat. az utazáshoz és a közösségi életéhez. 1.

A My scenes (Saját látványok) alatt tartson lenyomva egy látványt. 1. Az előre beállított látványokat nem lehet átnevezni vagy törölni. 7. A Choose a scene (Válasszon egy látványt) menüben válasszon ki egy olyan előre beállított látványt. érintse meg a Done (Kész) gombot. módosíthatja az elrendezést. Rendezze el úgy a Kezdőlap képernyőt. a háttérképet. 2. Módosíthatja a záróképernyő háttérképét is. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Personalize (Személyre szabás) > Scenes (Látványok) menüpontot. Vagy. A My scenes (Saját látványok) alatt ellenőrizze. Adja hozzá a kívánt widgeteket és más elemeket. 3. nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. . majd érintse meg újra a Scenes (Látványok) gombot. 6. 4.Személyre szabás 39 Látvány testre szabása és mentése Egy előre beállított látvány kiválasztása után hozzáadhat widgeteket és más elemeket. majd válassza ki. Írjon be egy új látvány nevet a Kezdőlap képernyő számára. 8. majd érintse meg a Replace (Felülír) gombot. és személyre szabott látványként elmentheti az egész Kezdőképernyőt. ha saját maga szeretné elkészíteni a Kezdőlap képernyőt. 5. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. ha már rendelkezik látvánnyal. írja be ugyanazt a látvány nevet. 1. majd érintse meg a Done (Kész) gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. hogy a Current (unsaved) (Jelenlegi (nem tárolt)) opció ki van választva. Ha befejezte a Kezdőlap képernyő készítését. Módosítsa a Kezdőképernyő háttérképét. amely tartalmaz néhány widgetet. 2. Látvány átnevezése vagy törlése Átnevezheti vagy törölheti az Ön által létrehozott személyre szabott látványokat. majd érintse meg a Scenes (Látványok) menüpontot. majd érintse meg a Save (Mentés) gombot. ahogyan szeretné. vagy válassza a Clean Slate (Tiszta állapot) lehetőséget. hogy átnevezni (Rename) vagy törölni (Delete) szeretné azt.

Módosíthatja a Kezdőképernyőt úgy is. majd érintse meg a Wallpaper (Háttérkép) menüpontot. majd érintse meg a Save (Mentés) gombot. Vágja körbe a fényképet.  Érintse meg a My photos (Fényképeim) gombot. 2. A Kezdőképernyő számára kiválasztott háttérkép szolgál majd a lezáró képernyő háttérképeként is. hogy kiválasszon egy fényképet. . Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. hogy animált háttérképet jelenítsen meg. amelyet a fényképezőgéppel készített. vagy mentse el azt új látványként.  Válasszon az előre beállított háttérképek közül. vagy válasszon a fényképezőgéppel készített fényképek közül. Tegye a következők egyikét:  Érintse meg a Live wallpapers (Élő háttérképek) lehetőséget. 3. Tallózza a telefonhoz mellékelt háttérképgyűjteményt. és frissítheti a megjelenést. hogy válasszon az előre beállított animált háttérképek közül. vagy átmásolt a memóriakártyára. 1. A látvány mentéséről lásd a “Látvány testre szabása és mentése” című szakaszt. A háttérkép módosítása után ne felejtse el elmenteni a létrehozott látványt.40 HTC Desire felhasználói útmutató A háttérkép módosítása A Kezdőképernyő háttérképének kedvenc fényképével történő testre szabásával gyorsan és egyszerűen megváltoztathatja a telefon nyújtotta érzetet.

majd érintse meg a kívánt widgetet. a Bluetooth stb. Görgesse lefele a widgetek listáját. Hozzáadhat olyan widgeteket is.Személyre szabás 41 A Kezdőképernyő testre szabása widgetekkel A widgetek egy pillantás alatt leolvasható adatokat és médiatartalmakat jeleníthetnek meg rögtön a Kezdőlapon. Menjen a Kezdőlap olyan részére. például Calendar (Naptár).vagy kikapcsolására szolgálnak. amelyek a telefon bizonyos beállításainak. Widget hozzáadása a Kezdőlap képernyőhöz Számos widget közül választhat. gyors be. Music (Zene). Friend Stream (Barátfolyam). Hozzáadhat a rendelkezésre álló widgetek közül. hogy megnyissa a Add to Home (Hozzáadás a Kezdőlaphoz) menüt. 1. Twitter és sok minden más. majd érintse meg a Select (Kiválaszt) gombot a választáshoz. 3. . például a Wi-Fi. hogy megfeleljen igényeinek. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 4. ahol van hely egy új widget hozzáadásához.. Photo album (Fényképalbum). Néhány widget a kényelme érdekében már szerepel a Kezdőlap képernyőn. Érintsen meg a Widget menüpontot. majd válasza ki a kívánt widgetet. Érintse meg a gombot vagy tartsa lenyomva a Kezdőlap képernyőt. majd érintse meg a Settings (Beállítások) lehetőséget. Érintse meg a képernyő alján levő bal vagy jobb nyíl gombot a különböző stílusok megtekintéséhez. A legtöbb HTC widget számos megjelenéssel és méretben érhető el. a mobilhálózatok. és további widgeteket is letölthet. Ennek módját megtalálja az Alapvető tudnivalók fejezet "Navigálás a Kezdőlap képernyőn" című szakaszában. 2.

6. 4. ahol van hely egy új widget hozzáadásához. . hogy megnyissa a Add to Home (Hozzáadás a Kezdőlaphoz) menüt. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. nyomja meg a VISSZA gombot. érintse meg a Download (Letöltés) gombot. majd érintse meg a Get more HTC widgets (További HTC widgetek beszerzése) lehetőséget.42 HTC Desire felhasználói útmutató HTC widgetek letöltése Számos szórakoztató és hasznos HTC widget tölthető le. Érintse meg a kívánt widgetet. Érintse meg a gombot vagy tartsa lenyomva a Kezdőlap képernyőt. 3. Érintse meg a Details (Részletek) gombot. hogy rövid leírást kapjon a widgetről. Miután elolvasta. Ha készen áll a letöltésre. 5. 2. Ennek módját megtalálja az Alapvető tudnivalók fejezet "Navigálás a Kezdőlap képernyőn" című szakaszában. Érintse meg a Widget lehetőséget. és a widget a Kezdőlaphoz való hozzáadására. 1. Menjen a Kezdőlap olyan részére.

útvonaltervhez és más elemekhez. majd engedje el. majd válassza ki az információ vagy beállítás típusát. hogy gyorsabban megnyissa az alkalmazásokat. majd érintse meg a gombot. például egy könyvjelzővel jelölt weboldalhoz. Egy alkalmazásikon a Kezdőlap képernyőhöz való hozzáadásához szintén megnyomhatja a KEZDŐLAP gombot. majd válasszon ki egy alkalmazást.  Egy beállításra vagy információra mutató parancsikon hozzáadásához érintse meg a Shortcut (Parancsikon) elemet. ahol van hely egy új widget hozzáadásához. Menjen a Kezdőlap olyan részére. Ennek módját megtalálja az Alapvető tudnivalók fejezet "Navigálás a Kezdőlap képernyőn" című szakaszában. 3.Személyre szabás 43 Alkalmazásikonok és más parancsikonok hozzáadása a Kezdőlap képernyőhöz Helyezzen alkalmazásikonokat a Kezdőlap képernyőre. 2. majd tartsa lenyomva az alkalmazás ikonját. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy megnyissa a Add to Home (Hozzáadás a Kezdőlaphoz) menüt. 1. egy zenei lejátszási listához. . Tegye a következők egyikét:  Egy alkalmazásikon hozzáadásához érintse meg a Program elemet. Parancsikonokat is felvehet a Kezdőképernyőre a beállításokhoz és bizonyos információkhoz. Az elérhető parancsikonok a telefonra telepített alkalmazásoktól függenek. Az ujja felemelése nélkül húzza az ikont a Home (Kezdőlap) képernyő üres területére. Érintse meg a gombot vagy tartsa lenyomva a Kezdőlap képernyőt. valakinek a telefonszámához.

2. hogy a kapcsolódó alkalmazásokat és más parancsikonokat csoportosítsa. amelyek a naprakész adatokat jelenítik meg. Menjen a Kezdőlap olyan részére. 2. Adjon meg egy új mappanevet. 5. Tartsa lenyomva a mappa ablakának címsorát. Érintse meg a Folder (Mappa) elemet. Ennek módját megtalálja az Alapvető tudnivalók fejezet "Navigálás a Kezdőlap képernyőn" című szakaszában. 3. Tartsa lenyomva azt az alkalmazás. A telefon rezeg. majd érintse meg az OK gombot. így hozzáférhet a mappában levő alkalmazásokhoz és parancsikonokhoz. Húzza az alkalmazás. Érintse meg a mappát a megnyitáshoz. Ne emelje fel az ujját. Felvehet információs mappákat is. Érintse meg a gombot vagy tartsa lenyomva a Kezdőlap képernyőt. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot.vagy a parancsikont. a Facebook telefonkönyvet stb. Új mappa létrehozása és elemek hozzáadása 1. 3.44 HTC Desire felhasználói útmutató Mappák hozzáadása a Kezdőlap képernyőhöz Használja a mappákat. például a Bluetoothon keresztül fogadott fájlokat. és dobja bele a mappába. . 4. majd érintse meg a New folder (Új mappa) elemet. Egyszerűen érintse meg a mappát a megnyitáshoz. így a Kezdőlap képernyője rendezett és szervezett lesz. Mappa átnevezése 1. ahol van hely egy új widget hozzáadásához.vagy parancsikont. hogy megnyissa a Add to Home (Hozzáadás a Kezdőlaphoz) menüt. amelyet a mappába szeretne helyezni.

Húzza a widgetet vagy ikont a képernyőn egy új helyre. A telefon vibrál. 2. A telefon vibrál. Egy widget vagy ikon áthelyezése 1. melyet át kíván helyezni. Érintse meg és tartsa lenyomva azt a widgetet vagy ikont. húzza azt újra jobbra vagy balra egy másik Kezdőlap panelre. emelje fel az ujját. hogy nincs hely a widget vagy az ikon számára. Egy widget vagy ikon eltávolítása 1. Ne emelje fel az ujját. A Phone (Telefon) gomb ekkor Remove (Törlés) gombra változik. Érintse meg és tartsa lenyomva azt a widgetet vagy ikont. 3. Ne emelje fel az ujját. Amikor a widget vagy az ikon szintén pirosra vált. Eltávolíthatja a nem gyakran használt widgeteket és ikonokat is. melyet át kíván helyezni. hogy a widgetet vagy az ikont egy másik Kezdőlap panelre húzza. 2. de egy üzenet azt jelzi. és piros színű lesz. 3. hogy helyet adjon a Kezdőlapon a további elemek számára. .Személyre szabás 45 Widgetek és ikonok átrendezése vagy eltávolítása a Kezdőlap képernyőn Rendezze át a widgeteket és ikonokat a Kezdőlap képernyőn. és egy zöld keretet lát a widget vagy az ikon körül. és egy zöld keretet lát a widget vagy az ikon körül. Ha a widget vagy az ikon a kívánt helyen van. engedje fel az ujját. Ha felengedte az ujját. Álljon meg a képernyő bal vagy jobb szélén. Húzza a widgetet vagy az ikont a Phone (Telefon) gombra.

vagy használhatja az Intelligens tárcsázó (lásd az Intelligens tárcsázás szakaszt) funkciót. feloldhatja a PUK-kód (PIN Unblocking Key – PIN feloldó kód) használatával. . 3. A legtöbb SIM-kártyához tartozik egy előre megadott PIN-kód (personal identification number. Ha ez történik. Ha a teljes számot törölni szeretné. Felkérés esetén írja be a PIN-kódot. ha be szeretné zárni a telefon billentyűzetét. és ha látni szeretné. Hívás kezdeményezése a telefonnal Tárcsázhat egy számot közvetlenül. amit a mobil szolgáltatójától kaphat meg. valamint a hívásnaplóban szereplő számokat. Kezdje beírni az első pár számjegyet vagy karaktert a telefon billentyűzet gombjai segítségével. hogy van-e megfelelő szám vagy partner. Egyszerűen csak kezdje el írni a telefonszámot vagy a hívni kívánt személy nevét. Ha háromszor hibás PIN-kódot ad meg. vagy egy számot a hívásnaplóból.Telefonhívások Hívás kezdeményezése Több kényelmes módon kezdeményezhet hívásokat a telefonról. Érintse meg a gombot. 4. majd érintse meg a Phone (Telefon) alkalmazást. Intelligens tárcsázás A telefon Intelligens tárcsázás tulajdonsága meggyorsítja és megkönnyíti a híváskezdeményezést. a SIM-kártya zárolódik. hogy megkeresse és felhívja a névjegylistában levő partnert.  A partnerhez társított másik szám hívásához érintse meg a partner nevétől jobbra levő gombot. A szűrt listán való böngészéshez húzza gyorsan fel-le az ujját a képernyőn. a szám beírása után érintse meg a Call (Hívás) gombot. majd érintse meg az Enter (Bevitel) gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. A hívás kezdeményezéséhez tegye a következők egyikét:  Ha nincsenek egyező névjegyek a listában. A részletes névjegy képernyőn érintse meg a hívni kívánt számot. A számjegyek vagy betűk beírása közben a panel megjeleníti a lenyomott billentyűknek megfelelő számokat és neveket. simítson az ujjával fel-le. akkor tartsa nyomva a gombot . érintse meg a gombot a számjegy törléséhez.  Érintse meg a telefonszámot vagy névjegyet a listán. személyes azonosító szám) amelyet a mobiltelefon-szolgáltató határoz meg. 2. 1. Ha hibás számjegyet ír be. Az Intelligens tárcsázás funkció automatikusan elkezdi keresni és szűrni a névjegyek listáját (a telefonét és a SIM-kártyáét egyaránt). ha lassabban görgetné. Lásd a Biztonság fejezet “Zárolt SIM-kártya visszaállítása” című szakaszát.

2. ha a szám legalább 5 számjegyből áll. A telefon billentyűzeten az 1 gomb általában a hangposta számára van fenntartva. 2.  Az elején zárójelben számok találhatók.Telefonhívások 47 Gyorstárcsázási számok hívása 1. Az üzenet küldőjének felhívásához az All messages (Minden üzenet) listában tartsa lenyomva az üzenetet. 3. 4. Nyomja meg a MENÜ gombot. 4. majd érintse meg a Call (Hívás) menüpontot. 2. Írja be a hozzáadni kívánt partner nevét. Az e-mail törzsében érintse meg a telefonszámot. majd érintse meg a Phone (Telefon) alkalmazást. Például (02)-987-654-321 vagy 0987-654-321. 3. A telefon billentyűzeten tartsa lenyomva a hívni kívánt partnerhez társított számot. Például +1-987-654-321 vagy +1987654321. majd érintse meg a Speed dial (Gyorstárcsázás) > Add new (Új hozzáadása) menüpontot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Érintse meg a telefonszámot tartalmazó e-mail fiókját. Megnyílik a telefon tárcsázó képernyője. Például (02)987654321 vagy (02)987-654-321. A Select link (Hivatkozás kiválasztása) képernyőn érintse meg a hívni kívánt számot. Az e-mail fiók bejövő üzenetei között érintse meg az e-mailt a megnyitáshoz.  A számokat kötőjelek választják el. Telefonszám felhívása egy SMS-ből 1. . 2. Amikor a név megjelenik a listában. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. a telefonszám már be lesz írva. 4. E-mailben levő telefonszámok felhívása 1. A telefon egy számot telefonszámként ismer fel. Az üzenetszálban érintse meg a telefonszámot tartalmazó üzenetet. Partner hozzáadása a gyorstárcsázáshoz 1. A Gyorstárcsázó képernyőn válassza ki a használni kívánt telefonszámot valamint a hozzárendelni kívánt számot. majd érintse meg a Mail (Levelezés) alkalmazást. Érintse meg a Save (Mentés) elemet. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Tartsa lenyomva ezt a gombot a hangposta felhívásához és a hangposta üzenetek meghallgatásához. és legalább egy jellemző rá a következők közül:  A szám “+” jellel kezdődik. Szükség esetén szerkessze a telefonszámot. Érintse meg a Call (Hívás) gombot. majd érintse meg a Phone (Telefon) alkalmazást. érintse meg a Messages (Üzenetek) alkalmazást. 3. majd érintse meg a telefonszámot tartalmazó üzenetet. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. A szöveges üzenetekről további információkat talál az Üzenetek című fejezetben. érintse meg azt. Az üzenetekrol további információkat talál az Üzenetek című fejezetben. majd érintse meg a Call (Hívás) gombot. 5.

Részletes információt mobilszolgáltatójától kaphat. hogy a SIM-kártyán további segélyhívó számok is szerepelnek. majd érintse meg a Phone (Telefon) alkalmazást. Lehetséges.48 HTC Desire felhasználói útmutató Segélyhívás kezdeményezése Akkor is kezdeményezhet segélyhívást a telefonjáról. . Tárcsázza a nemzetközi segélyhívó számot (például 112). akkor is kezdeményezhet segélyhívást az Emergency call (Segélyhívás) gomb megérintésével. 2. Ha bekapcsolta a záróképernyő feloldási mintát és/vagy a SIM-kártya lezárását. 1. és elfelejtette a feloldó mintát vagy a SIM PIN-kódját. majd érintse meg a Call (Hívás) gombot. vagy ha a SIM-kártya zárolva van. ha nincs benne SIM-kártya. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot.

Telefonhívások

49

Hívások fogadása
Ha egy partner felhívja, a Incoming call (Bejövő hívás) képernyő megjelenik, és megjeleníti a hívásazonosítás ikonját, a hívó nevét és telefonszámát. Ha a hívó nem szerepel a Névjegyalbumban, akkor csak az alapértelmezett hívásazonosító ikon és a telefonszám jelenik meg az Incoming call (Bejövő hívás) képernyőn.

Egy bejövő hívás fogadása
A kijelző be- vagy kikapcsolt állapotától függően a következőt kell tennie:  Ha a kijelző be van kapcsolva, érintse meg az Answer (Fogadás) gombot.  Ha a kijelző ki van kapcsolva, a kijelző bekapcsol, és megjeleníti a Záróképernyőt. Húzza le a sávot a hívás fogadásához.

Telefoncsöngés lenémítása a bejövő hívás elutasítása nélkül
Tegye a következők egyikét:  Nyomja meg a HALKÍTÁS gombot.  Helyezze a telefont képernyővel lefelé egy vízszintes felületre.
Ha a telefon már kijelzővel lefele van letéve, akkor továbbra is csengeni fog a később bejövő hívások esetén.

Csengőhang automatikus halkítása a telefon felemelésekor
Beállíthatja a telefont úgy, hogy automatikusan csökkentse a csengőhang hangerejét, amikor felemeli a telefont, hogy megválaszolja a hívást. 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot, majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Sound & display (Hangok és kijelző) menüpontot. 2. Görgesse lefele a képernyőt, majd válassza ki a Quiet ring on pickup (Csengés halkítása felvételkor) jelölőmezőt. 3. Nyomja meg a VISSZA gombot.

50

HTC Desire felhasználói útmutató

Egy bejövő hívás visszautasítása
A kijelző be- vagy kikapcsolt állapotától függően a következőt kell tennie:  Ha a kijelző be van kapcsolva, érintse meg a Decline (Visszautasítás) gombot, hogy visszautasítsa a hívást, és a hangpostára irányítsa azt.  Ha a kijelző ki van kapcsolva, a kijelző bekapcsol, és megjeleníti a Lezáró képernyőt. A Lezáró képernyő megjelenítése közben húzza a sávot fel, hogy elutasítsa és a hangpostára irányítsa a hívást.  Ha a kijelző ki van kapcsolva, a kijelző bekapcsol, és megjeleníti a Záróképernyőt. A Lezáró képernyő megjelenése közben nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Decline (Elutasítás) gombot, hogy elutasítsa és a hangpostára irányítsa a hívást.  Nyomja meg az ÜZEMKAPCSOLÓ gombot a hívás elutasításához és a hangpostára küldéséhez.

Hívás elutasítása és szöveges üzenet küldése
Automatikusan elküldhet egy alapértelmezett szöveges üzenetet a hívónak, és visszautasíthatja a bejövő hívást. A bejövő hívás visszautasításához és egy üzenet küldéséhez nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Send message (Üzenet küldése) gombot.

Az alapértelmezett üzenet szerkesztése
Módosíthatja az elküldendő üzenetet. 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot, majd érintse meg a Phone (Telefon) alkalmazást. 2. Nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Phone settings (Telefonbeállítások) > Edit default message (Alapértelmezett üzenet szerkesztése) menüpontot. 3. Írja be az új üzenetet, majd érintse meg az OK gombot.

Telefonhívások

51

Hívás közbeni lehetőségek használata

Hívás közben használja a virtuális gombokat a mikrofon némításához vagy némításának megszüntetéséhez, vagy a kihangosítás be- vagy kikapcsolásához. A MENÜ gomb megnyomásával megnyithatja a hívásopciók menüt, ahol hozzáadhat egy hívást, tartásba helyezheti a hívást, elnémíthatja a mikrofont stb.

Több hívás kezelése
A telefon jelzi, ha újabb bejövő hívás érkezik, és lehetővé teszi a hívás fogadását vagy elutasítását. Ha már hívásban van, és szeretné fogadni a hívást, akkor átválthat a két hívó között. 1. Ha másik hívást fogad, érintse meg az Answer (Fogadás) gombot, hogy fogadja a második hívást és az első hívást tartásba helyezze. 2. A hívók közötti váltáshoz érintse meg azt a személyt a képernyőn, akivel beszélni szeretne.

3. Ha be szeretné fejezni az aktuális hívást, és vissza szeretne térni a másikhoz, akkor nyomja meg az End call (Hívás vége) gombot. Elindíthat egy konferenciahívást az összes résztvevő között a hívások egyesítésével. A hívás egyesítéséhez érintse meg a gombot a képernyő jobb alsó részén.

52

HTC Desire felhasználói útmutató

Konferenciahívás létrehozása
1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét. 2. Hívás közben nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Add call (Hívás hozzáadása) menüpontot, ezután tárcsázza a második résztvevő számát. Az első résztvevő tartásba kerül, amikor felhívja a második résztvevőt. 3. Amikor létrejött a kapcsolat a második résztvevővel, érintse meg az gombot. (egyesítés) elemet

4. Ahhoz, hogy egy másik résztvevőt hívjon a konferenciahívásba, érintse meg az a konferenciahívás képernyőn, majd hívja fel a meghívandó partner számát. 5. A kapcsolat létrejötte után érintse meg az konferenciahíváshoz.

gombot, hogy hozzáadja a résztvevőt a

Ha a konferenciahívás közben egy személlyel magánbeszélgetést kíván folytatni, érintse meg a gombot, majd válassza ki a Private call (Magánhívás) menüpontot. 6. Ha befejezte, érintse meg a End call (Hívás vége) gombot.
Nem minden mobiltelefon-hálózat támogatja a konferenciahívást. Részletes információt mobilszolgáltatójától kaphat.

Hívás tartásba helyezése
Nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Hold (Tartás) gombot a hívás tartásba helyezéséhez. Amikor egy hívást tartásba helyez, a ( ) Tartott hívás ikon megjelenik az állapotsorban. Nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Unhold (Tartás feloldása) gombot.

A mikrofon elnémítása hívás közben
A képernyőn érintse meg a mikrofon ki van kapcsolva, a ( gombot a mikrofon be- vagy kikapcsolásához. Ha a ) Némítás ikon megjelenik az állapotsorban.

Kihangosítás be- és kikapcsolása hívás közben
A képernyőn érintse meg a gombot a mikrofon be- vagy kikapcsolásához. A ( kihangosítás ikon megjelenik az állapotsorban, ha a kihangosítás be van kapcsolva.
A halláskárosodás elkerülése érdekében ne tartsa a telefont a füléhez, ha a kihangosító be van kapcsolva.

)

A hívás befejezése
A hívás befejezéséhez tegye a következőket:  A képernyőn érintse meg az End call (Hívás vége) gombot.
Ha a telefon kijelzője ki van kapcsolva, nyomja meg az ÜZEMKAPCSOLÓ gombot a képernyő bekapcsolásához, hogy meg tudja érinteni a End call (Hívás vége) gombot.

 Ha a mellékelt vezetékes headsetet használja, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a hívás befejezéséhez. Ha az Önt hívó személy telefonszáma nem szerepel a névjegylistában, akkor a beszélgetés befejezése után a szám mentését is választhatja.

Telefonhívások 53 A hívásnapló használata Ha van nem fogadott hívása. például otthoni telefonszámként szeretné tárolni. azt a számot. majd érintse meg a Save to contacts (Mentés a partnerek közé) gombot. majd érintse meg a Phone (Telefon) alkalmazást. A megjelenő üres névjegybe írja be a partner nevét és a többi adatot. ahol megnézheti a partner adatait (ha a szám tárolva van a partnerlistában). Használja a People (Személy) alkalmazás Call History (Hívásnapló) fülét. Elérheti a hívásnaplót a People (Személy) alkalmazásból is. Tegye a következők egyikét:  Érintse meg a nevet vagy a számot a híváshoz. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Görgessen lefele a képernyőn.  Nyomja meg és tartsa lenyomva a nevet vagy a számot a listában. SMS-t küldhet vagy törölheti a tételt a híváslistából. szerkesztheti a számot újrahívás előtt. Ha más típusú számként. érintse meg a Mobile (Mobil) gombot. A telefonszám automatikusan bekerül a Phone (Telefon) rész Mobile (Mobil) mezejébe. A további információkat lásd a Személy fejezetben. Érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában levő ikont. 2. akkor a nem fogadott hívás ikonja ( ) megjelenik a címsorban. 3. hogy megjelenítse a menüt. 5.  Érintse meg a gombot egy adott partnerhez tartozó hívásnapló megjelenítéséhez. majd érintse meg a Phone (Telefon) alkalmazást. Tartsa lenyomva a fogadott hívást. Érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában levő 3. ikont. 2. Új telefonszám hozzáadása a partnerekhez a hívásnaplóból 1. 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. ki kereste. hogy láthassa. 4. amely nincs a partnerlistában és el szeretne menteni. . majd érintse meg a Save (Mentés) gombot. illetve megnézhesse az összes tárcsázott számot és fogadott hívást.

Érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában levő ikont. Tegye a következők egyikét:  Egy név vagy szám a listáról való eltávolításához nyomja meg és tartsa lenyomva a számot. majd érintse meg a Delete all (Összes törlése) menüpontot. ikont. Megjelenik a nem fogadott hívás száma vagy a partner neve. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában levő 3.  A teljes lista törléséhez nyomja meg a MENÜ gombot. A hívásnaplóban a nem fogadott hívásokat a nem fogadott hívás ikon ( Megnyomhatja és nyomva tarthatja az állapotsort. 3. majd érintse meg a Phone (Telefon) alkalmazást. . majd érintse meg a Delete from call history (Törlés a hívásnaplóból) menüpontot. ikonja jelenik 1. 2. ) jelzi.54 HTC Desire felhasználói útmutató Új partnerek felvételéről vagy a partneri adatok szerkesztéséhez lásd a Személy című fejezetet. majd csúsztassa az ujját lefele a képernyőn. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 2. majd érintse meg a Phone (Telefon) alkalmazást. A nem fogadott hívások áttekintése Ha nem fogadott legalább egy hívást. az állapotsorban a nem fogadott hívás meg. hogy megnyissa a Notifications (Értesítések) panelt. A hívásnapló törlése 1.

hogy megnyissa-e az üzenetszerkesztőt. Voicemail service (Hangposta szolgáltatás) Megjeleníti a jelenleg használt hangposta szolgáltatást. Call barring settings (Híváskorlátozás beállítások) Korlátozhatja a bejövő és kimenő hívások különböző kategóriáit. nem fogadott és nem elérhető hívásokat. Beállíthatja a hívásátirányítást az összes bejövő híváshoz. kiválaszthatja.és kikapcsolhatja a mobilszolgáltató szolgáltatásait.Telefonhívások 55 Hívási szolgáltatások A telefon képes közvetlen kapcsolatot létesíteni a mobiltelefon-hálózattal. és kiválaszthatja. például a hívóazonosítást és a hívásvárakoztatást.vagy kikapcsolja a mobilszolgáltató adókörzeti információinak fogadását. Fixed Dialing Numbers (Rögzített hívószámok) A kimenő hívásokat a számok egy bizonyos halmazára korlátozza. Hívási szolgáltatás például a hívástovábbítás. Cell broadcast settings (Adókörzeti információk beállítása) Beállítja a csatornákat és a nyelvet az adókörzeti információk számára. hogy automatikusan az ismeretlen partner számát a hívás befejezésekor. a hívásvárakoztatás. A hívási szolgáltatások megnyitásához nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Voicemail settings (Hangposta beállításai) Megadhat a SIM-kártyán tárolt mellett egy másik hangposta számot. akkor törölheti ezt az értesítést. Clear Voicemail notification (Hangposta értesítés törlése) Ha kapott értesítést egy új hangpostáról. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Call (Hívás) elemet. így Ön különféle telefonos szolgáltatásokhoz férhet hozzá a telefonnal. A funkció bekapcsolásához ismernie kell a SIM-kártya PIN2-kódját. Cell broadcast (Adókörzeti információk) Be. A hívási szolgáltatásokkal kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval. Phone settings (Telefon beállítások) Szerkesztheti a hívás-visszautasítás üzenetét. illetve módosíthatja a szolgáltatások beállításait. Call forwarding (Hívásátirányítás) Kiválaszthatja. amikor üzenettel utasít vissza egy hívást. a hangposta stb. hogyan kezelje a telefon a foglalt. . Additional call settings (További hívásbeállítások) Be.

majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) elemet. 1. Jelölje be az Airplane mode (Repülés mód) jelölőmezőt a repülés mód bekapcsolásához. 2. a Bluetooth és a Wi-Fi előző állapota visszaáll. hogy Airplane (Repülés) módba kapcsolja a telefont. Ha be van kapcsolva. akkor a telefonfunkció bekapcsol. a Bluetooth és a Wi-Fi. az adatátvitel. hogy a repülőgépek fedélzetén ki kell kapcsolni a telefonokat. A telefonfunkciót úgy is kikapcsolhatja.56 HTC Desire felhasználói útmutató Repülés mód be. Ha kikapcsolja a Repülés módot.vagy kikapcsolása A legtöbb országban a jogszabályok úgy rendelkeznek. a Repülés mód ikonja ( ) megjelenik az állapotsorban. ilyen a telefon. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Az Airplane (Repülés) mód engedélyezésével a telefon összes rádiós egységét kikapcsolja. .

akkor az ezekben a fiókokban tárolt partnerek megjelennek a People (Személy) képernyőn. A fiókok szinkronizálásáról további információkat jelen fejezet “Partnerek feltöltése a telefonba” című szakaszában talál.  Partnerek a számítógépen A részleteket lásd a Fiókok és szinkronizálás fejezet “HTC Sync használata” című szakaszában.  SIM-kártya Lásd jelen fejezet “Partnerek importálása a SIM-kártyáról” című szakaszát. SMS. Ha szinkronizálja a partnereket a Google-fiókjával.  Telefonpartnerek Lásd jelen fejezet “Új partner hozzáadása” című szakaszát.ben és e-mailben folytatott kommunikációt. A People alkalmazásban szinkronizálhatja a partnereket a Facebook-fiókjával is. A részleteket lásd az E-mail fejezet “Gmail/Google Mail” című szakaszában.  Exchange ActiveSync Server Lásd a Fiókok és szinkronizálás fejezet “Szinkronizálás Microsoft Exchange ActiveSync-fiókkal” című szakaszát. Megnézheti a frissítéseket a Facebook és a Flickr-fiókokkal. Partnerek feltöltése a telefonba Partnereket adhat hozzá a telefonhoz a következő forrásokból:  Gmail/Google Mail partnerek A Gmail/Google Mail partnerek a Google-fiók beállítása után importálódnak a telefonba.People (Személy) Tudnivalók a People alkalmazásról A People (Személy) alkalmazással egyszerűen kezelheti a partnerekkel telefonon. . a számítógépével és/vagy az Exchange Serverrel.  Facebook Lásd a Fiókok és szinkronizálás fejezet “Fiók hozzáadása” című szakaszát.

a SIM. majd érintse meg a alkalmazást. a SIM-kártyán tárolt partnereket és a Facebook partnereket. 2 Groups (Csoportok) lap A partnereket csoportokhoz rendelheti. MMS-ben. például az Exchange ActiveSyncben vagy a Facebook-fiókban. Továbbá ezt a lapot használhatja a My contact card (Saját névjegykártya) megnyitásához és frissítéséhez. a telefonos partnereket. beleértve a Google partnereket. fogadott és nem fogadott hívást. A további tájékoztatásért lásd a “Saját névjegykártya beállítása” című részt ebben a fejezetben. akkor a Me (Én) helyett a Facebookban használt nevét fogja látni. Érintse meg a Save (Mentés) elemet. A People (Személy) képernyő a következő lapokkal rendelkezik: 1 1 All (Mind) lap 2 3 4 Hozzáférést biztosít a telefonon tárolt összes partnerhez. hogy átmásolja őket a telefonra. További információ a jelen fejezet „Kapcsolati csoportok” című szakaszában található. az Exchange ActiveSync partnereket. majd érintse meg a Tap here to edit contact (Érintse meg a partner szerkesztéséhez) sort. Lásd a Telefonhívások fejezet “A hívásnapló használata” című szakaszát. melyekkel a leggyakrabban veszi fel a kapcsolatot. a telefonos partnereket. 4. Saját névjegykártya beállítása A My contact card (Saját névjegykártya) kényelmes módszert biztosít a személyes kapcsolati adatainak tárolásához. hogy egyszerűen küldhessen SMS-t. 4 Call history (Hívásnapló) lap Felsorolja az összes tárcsázott számot. 3 Online címtárak lap Keresse meg a partnereket az online címtárakban. Saját partnerlista A People (Személy) képernyő All (Mind) füle megjeleníti az összes partnert.kártyán található partnereket és a Facebook partnereket. MMS-t vagy e-mail üzenetet a csoport minden tagjának.58 HTC Desire felhasználói útmutató People képernyő A People (Személy) képernyő egyszerű hozzáférést biztosít az összes partnerhez. Ha a Facebook for HTC Sense funkción keresztül be van jelentkezve a Facebook-fiókjára. Írja be saját nevét és elérhetőségi adatait. melyeket egyszerűen elküldhet SMS-ben. 1. > People (Személy) 2. e-mailben vagy Bluetoothon. valamint még gyorsabban elérheti azokat a személyeket és személyekből álló csoportokat. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 3. beleértve a Google partnereket. A People (Személy) képernyő All (Mind) fülén érintse meg a Me (Én) elemet. az Exchange ActiveSync partnereket. .

Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. például csak a Google partnereket vagy a Facebook partnereket. de nem fogadta a hívást. 1 2 3 7 4 6 5 1 Új partner létrehozása. Ez meghatározza. hogy melyik fiókkal fog a partner szinkronizálódni. akkor nyomja meg a MENÜ gombot. ha a partner Facebook partner. hogy megnyissa a partner adatai képernyőt. hogy megnyisson egy menüt.  Frissítette a Facebook-profilját. Az All (Mind) lapon érintse meg a képernyő felső részén levő Add contact (Partner hozzáadása) gombot. 5 Érintse meg. majd válassza ki a kívánt partnertípust. majd érintse meg a View (Nézet) menüpontot. akkor az ezekben a fiókokban levő partnerek meg fognak jelenni a partnerlistában a People (Személy) alkalmazás megnyitásakor. Válassza ki a Contact account (Partner fiók) típusát. 2 Érintse meg a My contact card (Saját névjegykártya) szerkesztéséhez. > People (Személy) 2. vagy megpróbálta felhívni Önt. üzenetet vagy e-mailt küldhet. vagy fényképeket töltött fel a Flickrre vagy a Facebookra. Ha csak egy bizonyos típusú partnereket szeretne megtekinteni. A partner tárolt adataitól függően hívást kezdeményezhet. és a címet a Google Mapsben. 3. Új partner hozzáadása 1. amelyben gyorsan kiválaszthatja. hogyan kommunikáljon a partnerrel. A fiókok szinkronizálásáról további információkat jelen fejezet “Partnerek feltöltése a telefonba” című szakaszában talál. 3 Partner a SIM-kártyán 4 Ez az ikon akkor jelenik meg. 7 Érintse meg a fényképet vagy az ikont. majd érintse meg a alkalmazást. 6 Ez akkor jelenik meg. például Google vagy Microsoft Exchange ActiveSync. ha a partner:  Egy új SMS-t vagy e-mailt küldött.  Közeledő Facebook eseményei vannak.People (Személy) 59 Ha a telefon első beállításakor be van jelentkezve a Google-fiókjába és a Facebook-fiókjába. megnézheti a Facebook-profilt. . vagy összekapcsolta a partnert a hozzájuk tartozó Facebook-fiókkal.

. 5. Partnerek importálása az Exchange ActiveSync-fiókból Férjen hozzá az Exchange ActiveSync-fiókban levő partnerekhez. A All (Mind) fülön nyomja meg a MENÜ gombot. Adja meg a partner adatait a megjelenő mezőkbe. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Ha rendelkezik beállított Google vagy Exchange ActiveSync fiókokkal a telefonon. 3. érintse meg az importált partnerek típusát. Be kell állítania az Exchange ActiveSync-fiókot a telefonon. Importálhatja őket Phone (Telefonos). majd adja meg a nevet. vagy Exchange ActiveSync partnerként. majd érintse meg az Import/ Export (Importálás/Exportálás) > Import from SIM card (Importálás a SIM-kártyáról) menüpontot. Google. Görgessen a képernyő aljára.60 HTC Desire felhasználói útmutató 4. Tegye a következők egyikét:  Az összes partner importálásához nyomja meg a MENÜ gombot. hogy milyen sorrendben jelenjenek meg a nevek. 5. Tegye a következők egyikét:  A Google. > People (Személy) 2. Az Online directories (Online címtárak) lapon érintse meg a Company directory (Vállalati címtár) gombot.  Egy partner importálásához érintse meg a partnert a képernyőn. 4. 3. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. és érintse meg a Save (Mentés) gombot. majd másolja át őket a telefonra. majd érintse meg a alkalmazást. ha beállította a vonatkozó fiókokat. akit át szeretne másolni a telefonra. és válassza ki. Érintse meg az OK gombot. Exchange vagy a Phone (Telefonos) partnertípus esetén érintse meg a Name (Név) mezőt. majd érintse meg a gombot. A partnerek beimportálása a SIM-kártyáról Átmásolhatja az összes SIM-partnert a telefonra. majd érintse meg a alkalmazást. Érintse meg a Save to People (Mentés a Személyekbe) gombot. írja be a partner utónevét majd vezetéknevét. 6. A listában érintse meg annak a partnernek a nevét. Írja be a nevet. majd érintse meg az Import all (Összes importálása) menüpontot. 4. 1. 1.  SIM vagy Google partnertípus esetén érintse meg a Name (Név) mezőt. > People (Személy) 2.

melyeknél hasonló adatokat talál. 5. majd érintse meg a alkalmazást. Google és Facebook-fiókokban. majd érintse meg a alkalmazást. A partner adatainak szerkesztése 1. > People (Személy) 2. majd érintse meg a alkalmazást. akinek a partneri hivatkozását meg szeretné szakítani. > People (Személy) 2. Érintse meg a Done (Kész) gombot. Partneri adathivatkozás megszakítása a partnerek között 1. A képernyő jobb felső sarkában érintse meg a gombot. Az All (Mind) fülön nyomja meg és tartsa lenyomva a partnert. 4. 4. Görgessen a képernyő aljára. 3. Az All (Mind) lapon érintse meg annak a partnernek a nevét (ne az ikonját vagy a fényképét!). és érintse meg a Save (Mentés) gombot. Érintse meg a Done (Kész) gombot. érintse meg a partnert a kijelölt fiókkal. Ha ugyanaz a partner megjelenik a Phone (Telefonos). Az Linked contacts (Összekapcsolt partnerek) részben érintse meg a partner neve melletti gombot a hivatkozás megszakításához. A képernyőn a következőkre van lehetőség:  Ha vannak javasolt hivatkozások. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Az All (Mind) lapon érintse meg annak a partnernek a nevét (ne az ikonját vagy a fényképét!). kövesse az alábbi eljárást. gombot. 5. A telefon automatikusan összevonja azokat a partnereket. hogy elkerülje a rendezetlenséget. A képernyő jobb felső sarkában érintse meg a javasolt hivatkozások). Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 3. 3. Ha kézzel szeretné összevonni a partnereket. hogy összekapcsolja a vagy gombot (ha vannak  Érintse meg az egyik lehetőséget az Add contact (Partner hozzáadása) részben. Adja meg a partner új adatait. > People (Személy) 2. Partneri adatok kézi összevonása 1.People (Személy) 61 Partneri adatok összevonása Vonja össze a megkettőződött partnereket a telefonon. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. összevonhatja a partner adatait egyetlen partnerhez. 4. majd érintse meg az Edit contact (Partner szerkesztése) menüpontot. . vagy meg szeretné szakítani a kapcsolatot a partnerek között. amelyet össze szeretne vonni egy másik partnerrel a telefonon.

Partnerek biztonsági mentése a memóriakártyára 1. majd érintse meg a Delete (Törlés) gombot. > People (Személy) 2. 3. . Nyomja meg a telefon KERESÉS gombját. érintse meg az importált partnerek típusát. 2. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a alkalmazást. majd érintse meg a alkalmazást. Ha az egyező partnerek listája hosszú. majd érintse meg az Import/Export (Importálás/ Exportálás) > Export to SD card (Exportálás az SD-kártyára) menüpontot. Partnerek biztonsági mentése a memóriakártyára" című szakaszban. majd érintse meg az Import/Export (Importálás/ Exportálás) > Export to SD card (Exportálás az SD-kártyára) menüpontot. 3. A jóváhagyáskor érintse meg az OK gombot. Érintse meg a partnert a Contact Details (Partner adatai) képernyő megnyitásához.vagy vezetéknevének első néhány betűjét. > People (Személy) 4. Partnerek törlése 1. > People (Személy) 2. A részleteket lásd a “Partner adatai és beszélgetések” című részben ebben a fejezetben. 3. megnézheti a többi találatot a amely elrejti a képernyő-billentyűzetet. majd érintse meg a Delete contacts (Partnerek törlése) menüpontot. A keresősávba írja be a keresendő partner utó. > People (Személy) 2. Csak azokat a partnereket importálhatja. Nyomja meg a MENÜ gombot. melyeket a memóriakártyára a telefon Export to SD card (Exportálás az SD-kártyára) funkciójával exportált. A partnerek beimportálása a SIM-kártyáról 1. Válassza ki a törlendő partnereket. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot.62 HTC Desire felhasználói útmutató Partner keresése 1. Az ALL (Mind) fülön nyomja meg a MENÜ gombot. majd érintse meg a alkalmazást. Felkérés esetén érintse meg az OK gombot. 4. Nyomja meg a VISSZA gombot a partnerek a memóriakártyáról történő importálásának leállításához. gomb megérintésével. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Nyomja meg a MENÜ gombot. 3. majd érintse meg a alkalmazást. Ha rendelkezik beállított Google vagy Exchange ActiveSync fiókokkal a telefonon. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Megjelennek az egyező partnerek.

majd érintse meg a alkalmazást. Saját elérhetőségi adatok elküldése MMS-ben vCard formában 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 3. majd érintse meg a Send (Küldés) gombot. Írja be a címzett számát vagy e-mail címét. majd érintse meg a Send (Küldés) elemet. Az All (Mind) lapon tartsa lenyomva annak a partnernek a nevét (ne az ikont vagy a fényképet!). Nyomja meg a MENÜ gombot. > People (Személy) 2. Nem küldhet vCardot SMS-ben. majd érintse meg a Send (Küldés) gombot. majd érintse meg a alkalmazást. 3. A Bluetooth funkción keresztül történő fájlküldésről a Bluetooth fejezetben olvashat. . 4. > People (Személy) 2. 5.People (Személy) 63 Partner adatainak elküldése MMS-ben vCard formában 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Válassza ki az elküldeni kívánt információ típusát. Válassza ki az elküldeni kívánt információ típusát. 4. Az All (Mind) lapon érintse meg az [Ön neve] saját névjegykártyát. A Bluetooth funkción keresztül történő fájlküldésről a Bluetooth fejezetben olvashat. Nem küldhet vCardot SMS-ben. Elküldheti a vCardot Bluetoothon keresztül is. akinek az adatait el szeretné küldeni. majd érintse meg a Send contact as vCard (Partner elküldése vCardként) gombot. majd érintse meg a Send my contact info (Saját elérhetőségi adatok elküldése) menüpontot. majd érintse meg a Send (Küldés) elemet. Írja be a címzett számát vagy e-mail címét. Elküldheti a vCardot Bluetoothon keresztül is.

Érintse meg a Save (Mentés) elemet. Csoport törlése 1. Csoport létrehozása és partnerek hozzáadása 1. melyeket Ön hozott létre. majd érintse meg a Save (Mentés) gombot. Adja meg a csoport nevét. melyeket a számítógép webböngészőjével érhet el. majd érintse meg a Delete group (Csoport törlése) menüpontot. 5. Érintse meg a gombot. Továbbá szinkronizálhatja a telefonon levő csoportokat a Google-fiókjában levő csoportokkal. . a képernyő felső részén érintse meg az Add group (Csoport hozzáadása) gombot. majd érintse meg az Add contact to group (Partner hozzáadása a csoporthoz) gombot. és görgesse a partnerlistát. Válassza ki a hozzáadni kívánt partnereket. Csak azokat a csoportokat törölheti. vagy érintse meg a gombot a virtuális billentyűzet elrejtéséhez. 4. 3. majd érintse meg a alkalmazást. MMS-t vagy e-mailt küldeni az egész csoportnak. > People (Személy) 2. A Groups (Csoportok) lapon. majd érintse meg a alkalmazást.64 HTC Desire felhasználói útmutató Kapcsolati csoportok A Groups (Csoportok) lapon csoportokhoz rendelheti a partnereket. ha egy fényképről szeretne csoportot hozzáadni. 6. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. így könnyen tud SMS-t. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Amennyiben hosszú a partnerlista. A Groups (Csoportok) lapon tartsa lenyomva a törölni kívánt csoportot. > People (Személy) 2. a partnerek gyors megkereséséhez használhatja a keresősávot is.

A következő lehetőségek közül választhat:  Érintse meg a csoport nevét. majd érintse meg a következők egyikét:  Érintse meg a Send group message (Csoportüzenet küldése) gombot. 3. Például ha egy üzenetet öt személynek küld el. hogy megváltoztathassa azt. 3. majd érintse meg az Edit contact (Partner szerkesztése) menüpontot. hogy SMS/ MMS-üzenetet küldjön a csoport számára.People (Személy) 65 Partnerek hozzáadása és törlése a csoportból 1.  Érintse meg a csoport nevétől balra levő ikont a csoportkép módosításához vagy eltávolításához. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. > People (Személy) 2. Az üzenetek megírásáról és elküldéséről lásd az Üzenetek című fejezetet. Csak az Ön által létrehozott csoportok nevét változtathatja meg. Menjen a Group action (Csoportművelet) lapra.  Érintse meg a Send group mail (E-mail küldése a csoportnak) gombot. Az e-mail megírásáról és elküldéséről lásd az E-mail című fejezetet. majd érintse meg a Save (Mentés) gombot.  Partnerek hozzáadásához. > People (Személy) 2. válassza ki a partnereket.  Egy partner a csoportból való eltávolításához érintse meg a partner nevének jobb oldalán levő gombot. majd érintse meg a Save (Mentés) gombot. érintse meg a Add contact to group (Partner hozzáadása a csoporthoz) elemet. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy e. akkor öt díjat kell fizetnie.mailt küldjön a csoportnak. A Groups (Csoportok) lapon érintse meg azt a csoportot. Az Groups (Csoportok) fülön nyomja meg és tartsa lenyomva a partnert. akiket hozzá szeretne adni. amelynek SMS/MMS-üzenetet vagy e-mailt szeretne küldeni. majd érintse meg a alkalmazást. SMS/MMS üzenet vagy e-mail küldése egy csoport számára 1. . Az egyes elküldött üzenetekért a mobilszolgáltató díjat számít fel. majd érintse meg a alkalmazást.

a Facebook frissítéseket és sok minden mást. hogy megnézhesse a fényképalbumokat. akkor megérintheti az értesítést a partner közvetlen felhívásához. Például. kimenő és nem fogadott hívást az adott partnerrel kapcsolatban. Be kell jelentkeznie a Facebook-fiókba és a Flickr-fiókba. érintse meg a Call Work (Munkahely felhívása) gombot a szám felhívásához.66 HTC Desire felhasználói útmutató Partner adatai és beszélgetések Amikor megérint egy partnert a People (Személy) képernyőn. 2 Messages (Üzenetek) lap Megjeleníti a partnerrel váltott SMS-eket. a partnerrel folytatott üzenetváltásokat és telefonhívásokat. hogy közvetlenül felvegye a kapcsolatot a megjelenített módszerek egyikének megérintésével. . 4 Updates and events (Frissítések és események) lap Megjeleníti a partner Facebook állapotát. majd az Send message (SMS küldése) elemet. Új e-mail küldéséhez nyomja meg a MENÜ gombot. hogy lássa a frissítéseket és eseményeket. frissítéseit és eseményeit. Ha nincs bejelentkezve. és lehetővé teszi. A további tájékoztatásért lásd a jelen fejezet “Partner hozzáadása a gyorstárcsázáshoz” szakaszát. Be kell jelentkeznie a Facebook-fiókjára. 3 Mail (Levél) lap Megjeleníti a partnertől kapott e-maileket üzeneteket. és megjeleníti az adott partnerhez tárolt adatokat. megnyílik a Contact Details (Partner adatai) képernyő. Ha kapott egy értesítést a partner születésnapjáról. Továbbá felveheti a partner egyik telefonszámát gyorstárcsázási számként. 5 Photos (Fényképek) lap Megjeleníti a partner Facebook és Flickr fényképalbumait. Új üzenet küldéséhez nyomja meg a MENÜ gombot. Az üzenetekről további információkat talál az Üzenetek című fejezetben. vagy egy üdvözlő üzenet küldéséhez. majd érintse meg a New mail (Új levél) elemet. ha új fényképeket töltött fel a Flickrre. Az üzenetekről további információkat talál az Üzenetek című fejezetben. Ha nincs bejelentkezve. Érintsen meg egy albumot. érintse meg a Link to Facebook (Kapcsolódás a Facebookhoz) gombot. valamint megmutatja. A Contact Details (Partner adatai) képernyő a következő lapokkal rendelkezik: 1 1 Details (Adatok) lap 2 3 4 5 6 Megjeleníti a partnerhez tárolt adatokat. hogy megnézze az albumban levő fényképeket. Érintse meg az üzenetet a megtekintéshez. ha a partnerhez tárolt munkahelyi telefonszámot. érintse meg a Link to Facebook (Kapcsolódás a Facebookhoz) és/vagy a Link to Flickr (Kapcsolódás a Flickr-hez) gombot. Érintsen meg egy listaelemet a partner a megjelenített számmal való felhívásához. Az e-mail megtekintéséhez érintse meg az e-mailt. 6 Call history (Hívásnapló) lap Felsorolja az összes bejövő.

3. Újra adja hozzá ezt a partnert a csoporthoz. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy megnyissa a partner adatai képernyőt. A People (Személy) widget használatával azonnal telefonhívást kezdeményezhet. először el kell távolítania ezt a partnert a csoportból. megjelenik a Select default action (Alapértelmezett művelet kiválasztása) képernyő. Válassza ki az alapértelmezett kommunikációs módot. 4. hogy felvegye azt a Kezdőlap képernyőre. kövesse az alábbi eljárást. A részleteket lásd a “Partnerek hozzáadása és törlése a csoportból” című szakaszt. majd érintse meg a Select (Kijelöl) gombot. Válassza ki a widget típusát. akikkel a legtöbbször veszi fel a kapcsolatot. üzenetet küldhet. Érintsen meg egy partnert a widgeten. A részleteket lásd az “Alapértelmezett kommunikációs mód beállítása” című szakaszban. Alapértelmezett kommunikációs mód beállítása Ha szeretné módosítani a People (Személy) widgeten levő partner alapértelmezett kommunikációs módját. 2. A részleteket lásd jelen fejezet “Alapértelmezett kommunikációs mód beállítása” című szakaszában. Ha nem találja a People (Személy) widgetet a Kezdőlap képernyőn. Újra adja hozzá a partnert a csoporthoz. > People (Személy) 2. 2. Távolítása el a partnert a csoportból. ne a nevet!) a widgeten. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Húzza a widgetet a Kezdőlap egy üres helyére. 1. majd menjen a People (Személy) widgetre. majd érintse meg a alkalmazást. Jelölje ki azt a csoportot. amelyet widgetként hozzá akar adni. 3. Végrehajtódik az alapértelmezett kommunikációs mód. majd válassza ki az új kommunikációs módot. 3. Kapcsolatfelvétel egy partnerrel 1. A People widget hozzáadása Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a Kezdőlap képernyőn a People (Személy) widget megkereséséhez. Érintse meg a partner nevét. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. . Alapértelmezett kommunikációs mód beállítása 1. A Select default action (Alapértelmezett művelet kiválasztása) képernyőn érintse meg a partnerhez beállítandó kommunikációs módot.People (Személy) 67 People widget A People (Személy) widget segítségével elhelyezheti a telefon Kezdőlap képernyőjére azokat a személyeket. Ha nem állította be az alapértelmezett kommunikációs módot. vagy megnézheti kedvenc partnere adatait egyetlen érintéssel. majd menjen a People (Személy) widgetre. A részleteket lásd a “Partnerek hozzáadása és törlése a csoportból” című szakaszt. 1. 2. majd engedje fel. Érintsen meg egy partnert (a fényképet.

amelyet könnyen használhat két ujjal is.Billentyűzet A virtuális billentyűzet használata Amikor elindít egy programot vagy kiválaszt egy mezőt. A virtuális billentyűzeten érintse meg a billentyűt.  Telefon billentyűzet.  Az Orientation (Tájolás) jelölőmezőt a KEZDŐLAP > MENÜ > Settings (Beállítások) > Sound & display (Hang és megjelenítés) lapon ki kell választani. A billentyűk mérete egy kicsit nagyobb. Ez a kiosztás két betűt rendel egy billentyűhöz.  Kompakt QWERTY.vagy számbevitelt igényel. majd válassza ki a használni kívánt billentyűzetkiosztást. Ez a kiosztás a hagyományos mobiltelefon billentyűzetre hasonlít. A billentyűzet kiosztásának módosításához tegye a következőt: 1. Forgassa a telefont oldalra a nagyobb billentyűzet használatához.  Nem minden alkalmazás támogatja a fekvő tájolású billentyűzetet. A fekvő virtuális billentyűzet használata Szöveg beírása közben használhatja a fekvő virtuális billentyűzetet. . hogy a képernyő tájolása automatikusan megváltozzon. mint a Teljes QWERTY kiosztásé. Ez a kiosztás hasonló az asztali számítógép billentyűzetéhez. amely szöveg. A virtuális billentyűzet kiosztásának módosítása Három különböző billentyűzetkiosztás közül választhat gépelési stílusának megfelelően. elérhetővé válik a virtuális billentyűzet. Érintse meg a Keyboard types (Billentyűzet típusok) menüpontot. Ez az alapértelmezett kiosztás. 2. Válasszon a következők közül:  QWERTY.

További információkért lásd az alábbi “Szavak beírása prediktív szövegbevitellel” című szakaszt. Érintse meg. amikor szöveget ír be a virtuális billentyűzeten: Tartsa lenyomva a felül szürke karaktereket tartalmazó billentyűket. szimbólumokat vagy ékezetes karaktereket írjon be. és beállítsa az egyéb beviteli beállításokat. Érintse meg az Érintési beviteli beállítások menü megnyitásához. hogy számokat. Érintse meg egy nagybetű beírásához. Érintse meg. A következő begépelt betű nagybetű lesz. hogy módosíthassa a billentyűzet típusát. Néhány billentyűhöz több karakter vagy ékezetes karakter van társítva. Ez a Backspace billentyű. és gépelés közben megjelennek a javasolt szavak.és szimbólumbillentyűzethez. érintse meg a nyilat a további javaslatok megjelenítéséhez. A prediktív szövegbevitel alapértelmezés szerint be van kapcsolva. . Érintse meg kétszer a nagybetűs írás váltóbillentyűjének bekapcsolásához. így segít a gyors és pontos gépelésben. ha lenyomva tartja az adott billentyűt. A billentyűn látható szürke karakter lesz beszúrva. Egy szó prediktív módban való begépeléséhez tegye a következőt:  Ha zöld vagy narancssárga színben látja a kívánt szót. Szavak beírása prediktív szövegbevitellel A virtuális billentyűzet képes a prediktív szövegbevitelre. Érintse meg az előző karakter törléséhez. egyszerűen érintse meg a szóközt. Ez a Shift billentyű. engedélyezze vagy kikapcsolja a prediktív üzemmódot a QWERTY billentyűzet esetén. hogy váltson a Multitap (Többérintéses) és az XT9 prediktív üzemmódok között a Kompakt QWERTY vagy a Telefonos billentyűzetkiosztás esetén. Érintse meg új sort beillesztéséhez. Érintse meg a virtuális billentyűzet bezárásához.Billentyűzet 69 Szöveg beírása Használja a következő billentyűket. hogy beillessze a szót a szövegbe.  Ha a gépelés befejezése előtt már látja a kívánt szót a javaslatok között.  Ha egy nyíl látható a javaslatlista jobb oldalán. ha át szeretne váltani a numerikus. Ez az Enter (Bevitel) billentyű. hogy beillessze azt a szövegbe. érintse meg a szót.

1.  Egy szó szerkesztéséhez érintse meg magát a szót. például egy nevet vagy egy speciális műszaki szót. 2. Érintse meg az Add new (Új hozzáadása) elemet. Érintse meg a User Dictionary (Felhasználói szótár) menüpontot.  Egy szó törléséhez érintse meg a szótól jobbra levő X ikont.70 HTC Desire felhasználói útmutató Szó hozzáadása a prediktív szövegszótárhoz A telefonja tartalmaz egy szólistát. akkor ha még nem volt ott. . Érintse meg a User Dictionary (Felhasználói szótár) menüpontot. hozzáadni a prediktív szövegszótárhoz. 3. Írja be a hozzáadni kívánt szót. A szöveg QWERTY billentyűzetkiosztással történő beírása közben. ha megérint egy szót a javaslatlistából. A virtuális billentyűzeten érintse meg a billentyűt. A virtuális billentyűzeten érintse meg a billentyűt. majd érintse meg az OK gombot. automatikusan bekerült a prediktív szövegszótárba. Egy szó szerkesztése vagy törlése a felhasználói szótárban Szerkesztheti vagy eltávolíthatja a prediktív szövegszótárhoz korábban hozzáadott szavakat. amelyet a prediktív javasló használ. Kézzel is hozzáadhatja a szót a listához: 1. 2. Néha szükséges lehet egy szót. 4.

mely billentyűit megnyomta. A részleteket lásd a “Szövegbevitel” szakaszban. de figyelembe veszi a környező billentyűket is. User Dictionary (Felhasználói szótár) Szavak hozzáadása. Tutorial (Oktatás) Ezzel az interaktív oktatással megtanulhatja. Lásd jelen fejezet “Szavak beírása prediktív szövegbevitellel” című szakaszát. hogy kijavítsa a gépelési hibákat úgy. gombot a Touch Input (Érintési  A Kezdőlap képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. a billentyűzet kalibrálásához és a billentyű megérintését jelző hang és/vagy rezgés beállításához. hogy a lehetséges szavak listájából választ. szerkesztése és törlése a prediktív szövegszótárban. Text input (Szövegbevitel) QWERTY billentyűzet Prediction (Prediktív) Engedélyezi a prediktív szövegbeviteli funkciót. Választhat a QWERTY. Az érintési bevitel beállításai Keyboard types (Billentyűzet típusok) Érintse meg a használni kívánt billentyűzetkiosztás kiválasztásához. Text input (Szövegbevitel) Érintse be a szövegbevitel beállításaihoz. Phone Keypad (Telefonbillentyűzet) és a Compact (Kompakt) QWERTY billentyűzet közül.Billentyűzet 71 Az érintési beviteli beállítások módosítása Nyissa meg az érintési bevitel beállításait a következő módszerek egyikével:  Bármelyik billentyűzetkiosztásnál érintse meg a bevitel) beállításainak megnyitásához. melyek a beütött karakterek és a közeli gombok alapján lehetségesek. hogyan használja a virtuális billentyűzetet. Spell correction (Helyesírás-ellenőrzés) Válassza ki. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Language & keyboard (Nyelv és billentyűzet) > Touch Input (Érintési bevitel) menüpontot. . Keyboard language (Billentyűzet nyelve) Válassza ki a billentyűzet nyelvi kiosztását. mely azon lehetséges szavak listáját tartalmazza. A lista azokból a szavakból áll.

ha úgy érzi. Finger touch precision (Ujjmegérintéses pontosság) Calibration tool (Kalibrációs eszköz) Érintse meg a billentyűzet érintési pontosságának újrakalibrálásához. hogy a lehetséges szavak listájából választ. .72 HTC Desire felhasználói útmutató Telefonbillentyűzet és Kompakt QWERTY billentyűzet Spell correction (Helyesírás-ellenőrzés) Válassza ki. ha kattanó hangot szeretne hallani. Vibrate when typing (Rezgés gépelés közben) Válassza ki a rezgő visszajelzés engedélyezéséhez. Word completion (Szókiegészítés) A Kompakt QWERTY és a Telefonbillentyűzet lehetővé teszi. Reset calibration (Kalibrálás alapállapotba állítása) Érintse meg a kalibrálás gyári alapbeállításokra való visszaállításához. hogy megérintett gombokon megjelenő karakterek. továbbá a közeli karakterek alapján válasszon a lehetséges kombinációk közül. amely jelez. hogy a billentyűzet billentyűi nem reagálnak pontosan az érintéseire. ha megérint egy billentyűt a billentyűzeten. mely billentyűit megnyomta. Kalibrálja újra a billentyűzetet. Other settings (Egyéb beállítások) Sound feedback (Hangvisszajelzés) Válassza ki ezt az opciót. A lista azokból a szavakból áll. de figyelembe veszi a környező billentyűket is. amikor megérint egy billentyűt a billentyűzeten. hogy kijavítsa a gépelési hibákat úgy.

A multimédiás üzenetek szöveget.Üzenetek Tudnivalók az üzenetekről Az Messages (Üzenetek) alkalmazásban megírhatja és elküldheti a szöveges (SMS) és multimédiás üzeneteket (MMS) más mobiltelefonra. A bejövő üzenetek mappájának megnyitásához nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Ha túllépte az egy szöveges üzenet által meghatározott karakterszám korlátozást. ujját a képernyőn vagy a hanyattegéren elhúzva görgethet lefele a további üzenetek megjelenítéséhez. 1 2 1 A félkövér szöveg jelzi az olvasatlan üzeneteket az üzenetszálban.és videofájlt. akkor a szöveges üzenetet egyben küldi el. . A Messages (Üzenetek) alkalmazás automatikusan átalakítja a szöveges üzenetet multimédiás üzenetté. ha a To (Címzett) mezőbe e-mail címet adott meg. de több üzenetként lesz számlázva. 2 Érintse meg az üzenet vagy az üzenetszál megnyitásához. majd érintse meg a > Messages (Üzenetek) alkalmazást. Szöveges és multimédiás üzenetek küldése A készülékkel rövid szöveges üzenetet (SMS) és multimédiás üzenetet (MMS) küldhet másik mobiltelefonra. > Messages (Üzenetek) 2. és olvassa el a szöveget vagy nézze meg a multimédiás üzenetet. Az All messages (Minden üzenet) képernyőn érintse meg a Compose message (Üzenet írása) elemet. csatolt egy elemet. képet. majd érintse meg a alkalmazást. tárgysort írt be. Szöveges üzenet küldése 1. Ezeket összefűzött üzeneteknek hívják. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Megnyílik a Compose (Írás) képernyő. Ha az üzenetek listája nem fér el a képernyőn. névjegykártyát (vCard) vagy találkozót (vCalendar) tartalmazhatnak. képes diavetítést. vagy egy nagyon hosszú üzenetet írt be. hang. rögzített hangot.

Írjon be egy vagy több címzettet. Az adatok beírása közben megjelennek a névjegylistában szereplő illeszkedő telefonszámok. Érintsen meg egy találatot a szám vagy a cím közvetlen beírásához. Ha elkészült. Ha szeretne kézbesítési jelentést kapni. A következő lehetőségek közül választhat:  Közvetlenül beírja a telefonszámokat a To (Címzett) mezőbe. > Messages (Üzenetek) 2. akkor a telefonszámokat vagy az e-mail címeket vesszővel válassza el egymástól. A következő lehetőségek közül választhat:  Közvetlenül beírja a telefonszámokat vagy e-mail címeket a To (Címzett) mezőbe. . Érintse meg a “Tap to compose” feliratot tartalmazó mezőt. Érintsen meg egy találatot a szám vagy a cím közvetlen beírásához. 3. majd kezdje meg az üzenet megírását. Ha több telefonszámra küldi az üzenetet. majd válassza ki a partnerek telefonszámait. akkor az All messages (Összes üzenet) képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot.74 HTC Desire felhasználói útmutató 3. kinek szeretne üzenetet küldeni. Ha kiválasztotta az összes címzettet. majd kiválasztja azokat a partnereket. Címzettként kiválaszthat partnercsoportokat is. Az All messages (Minden üzenet) képernyőn érintse meg a Compose message (Üzenet írása) elemet. Az SMS settings (SMS beállítások) részben jelölje be a Delivery reports (Kézbesítési jelentés) jelölőmezőt. Ha kiválasztotta az összes címzettet. Írjon be egy vagy több címzettet. és tudni. akiknek el szeretné küldeni az üzenetet.  Megérinti az ikont. érintse meg a Done (Kész) gombot. Címzettként kiválaszthat partnercsoportokat is. majd érintse meg a alkalmazást. majd érintse meg a Settings (Beállítások) elemet. érintse meg a Send (Küldés) gombot az üzenet elküldéséhez.  Érintse meg az ikont. Megnyílik a Compose (Írás) képernyő. 4. hogy kiválassza. hogy mikor fogadtak egy szöveges üzenetet. Ha az üzenetet több címzettnek küldi. Multimédiás (MMS) üzenet elküldése 1. 5. érintse meg a Done (Kész) gombot. a telefonszámokat vesszővel válassza el egymástól. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Az adatok beírása közben megjelennek a névjegylistában szereplő illeszkedő telefonszámok vagy címek.

Csatolhatja a tartózkodási helyének adatait. Navigálhat a szövegmezőre is. Ha elkészült. majd válassza ki azt a képet. majd kezdje meg az üzenet megírását.  Diavetítés szerkesztése közben nyomja meg a MENÜ gombot a diavetítés előnézetéhez. Érintse meg a létrehozott diát (például Slide 1 (1. Megnyitja az Edit slideshow (Diavetítés szerkesztése) képernyőt.  Slideshow (Diavetítés).  Ha több diát szerkeszt. vagy válassza a Music & sound (Zene és hang) lehetőséget egy zenefájl vagy hangfelvétel csatolásához a memóriakártyáról. vagy válassza a Videos (Videók) lehetőséget. Válassza a Camera (Fényképezőgép) lehetőséget egy fénykép készítéséhez és csatolásához. amelyet hozzá szeretne adni a diához. és megadhatja a kép címét. Érintse meg a “Tap to compose” feliratot tartalmazó mezőt. Válasszon egy partnert a telefonról. Válassza a Voice Recorder (Diktafon) lehetőséget egy hangfelvétel készítéséhez és csatolásához.  Location (Tartózkodási hely). érintse meg a gombot a következő dia szerkesztéséhez.  Video (Videó). Nyomja meg a MENÜ gombot. a térképen kiválasztott helyet. hogy a diavetítést az üzenethez csatolja. Elküldi a jelenlegi tartózkodási helyét (a GPS-t be kell kapcsolni). 6. majd válassza ki. 4. vagy érintse meg a gombot az előző diára való visszatéréshez.  Contact (vCard) (Partner).Üzenetek 75 Hozzáadhat egy tárgysort. a térképekről és a Footprintsről a Térképek és tartózkodási hely című fejezetből. érintse meg az Insert picture (Kép beszúrása) elemet. melyik partneri információt szeretné mellékelni.  Audio (Hang). Válassza ki a mellékelni kívánt naptári eseményt. egy dia eltávolításához és sok más funkció eléréséhez. További információkat tudhat meg a GPS-ről. A Attach (Melléklet) ablakban válasszon a következő fájlmellékletek közül:  Picture (Kép).  Appointment (vCalendar) (Találkozó). vagy válassza a Pictures (Képek) lehetőséget. ha megnyomja a MENÜ gombot és megérinti az Add subject (Tárgy hozzáadása) elemet. hogy egy videót csatoljon a memóriakártyáról. majd érintse meg az Attach (Melléklet) menüpontot. zene vagy videó a diához való hozzáadásához. a Footprintsben tárolt helyet vagy egy. hogy egy képet csatoljon a memóriakártyáról. érintse meg a Done (Kész) gombot. dia)). 5. Válassza a Camcorder (Kamkorder) lehetőséget egy videó rögzítéséhez és csatolásához. Érintse meg az Add slide (Dia hozzáadása) elemet az új dia hozzáadásához. .

hogy értesítsen az új szöveges vagy multimédiás üzenetről. Az All messages (Összes üzenet) képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. Az üzenetek olvasásáról és megválaszolásáról lásd jelen fejezet “Üzenetek kezelése” című részét. . majd csúsztassa az állapotsort lefele a képernyőn az Értesítések panel megnyitásához. majd érintse meg a Drafts (Vázlatok) menüpontot. és tudni szeretné. hogy folytassa annak szerkesztését.76 HTC Desire felhasználói útmutató 7. Érintse meg az üzenetet. Jelölje be a Delivery reports (Kézbesítési jelentés) jelölőnégyzetet az MMS settings (MMS-beállítások) szakaszban. Amikor befejezte a multimédiás üzenet készítését. 3. 2. majd érintse meg a Settings (Beállítások) elemet. hogy az üzenetet automatikusan vázlatként mentse el. Egy új üzenet ikon is megjelenik az állapotsor értesítési területén. A Messages (Üzenetek) alkalmazás ikonja (ha látható a Kezdőlap képernyőn) szintén megjeleníti az új üzenetek számát . Érintse meg az új üzenetet a megnyitáshoz és az elolvasáshoz. Ha elkészült az üzenet szerkesztésével. érintse meg a Send (Küldés) gombot. Ha szeretne kézbesítési jelentést kapni. akkor az All messages (Összes üzenet) képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. érintse meg a Send (Küldés) gombot. Értesítések az új üzenetekről Az értesítési beállításoktól függően a telefon lejátszik egy csengőhangot. Az üzenet írásának folytatása: 1. Egy üzenet megnyitásához tartsa lenyomva az állapotsort. rezeg vagy röviden megjeleníti az üzenetet az állapotsorban. amikor egy új szöveges vagy multimédiás üzenet érkezik. hogy mikor fogadtak egy képet. Vázlat mentése és folytatása Egy szöveges vagy multimédiás üzenet készítésekor nyomja meg a VISSZA gombot. Az új szöveges és multimédiás üzenetek értesítésének módosításához lásd a jelen fejezet “Szöveges és multimédiás üzenetek beállításai” című szakaszát.

2.Üzenetek 77 WAP push üzenetek A WAP push üzenetek egy webes hivatkozást tartalmaznak. Érintse meg a Visit website (Weboldal meglátogatása) elemet. 3. Nyomja meg a MENÜ gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Ha kap egy WAP push üzenetet. majd érintse meg a alkalmazást. > Messages (Üzenetek) 2. majd csúsztassa lefele az ujját az Értesítések panel megnyitásához. majd érintse meg a Push messages (Push üzenetek) menüpontot. Tartsa lenyomva az állapotsort. . például egy csengőhangot. Az összes WAP push üzenet megtekintése 1. egy értesítési ikon jelenik meg az állapotsorban. Gyakran a hivatkozással egy Ön által kért fájlt tölt le. Érintse meg az új üzenetet. A WAP push üzenetben levő hivatkozás megnyitása 1.

Multimédiás üzenet megtekintése 1. hogy tárcsázza a számot vagy hozzáadja a partnerek közé. majd érintse meg a alkalmazást. A teljes üzenet letöltéséhez érintse meg az üzenet jobb oldalán levő Download (Letöltés) gombot. A szálakba rendezett szöveges vagy multimédiás üzenetek lehetővé teszik. érintse meg az üzenetet. akkor csak az üzenet fejlécét tölti le a telefon. majd érintse meg a Save [attachment type] (Mentés [melléklet típusa]) menüpontot. érintse meg az üzenetet. az üzenet megjelenítéséhez és elolvasásához érintse meg a szöveges üzenet vagy üzenetszálat. majd érintse meg az All messages (Összes üzenet) gombot.  Ha az üzenet egy telefonszámot tartalmaz. akkor bekerül a telefon partnerek listájába.  Ha az üzenet tartalmaz egy weboldalra mutató hivatkozást. majd érintse meg a View message details (Üzenet adatainak megtekintése) menüpontot. . majd csúsztassa le azt. > Messages (Üzenetek) 2.78 HTC Desire felhasználói útmutató Üzenetek kezelése Az egy partner számára (vagy számra) küldött és tőle fogadott szöveges és multimédiás üzenetek beszélgetésekbe vagy üzenetszálakba vannak csoportosítva az All messages (Összes üzenet) képernyőn. A részleteket lásd a jelen fejezet “Szöveges és multimédiás üzenetek beállításai” című szakaszában. A melléklet a tárolókártyára való mentéséhez tartsa lenyomva a küldő nevét vagy számát. Ha a melléklet egy partner vCardja.  Ha az MMS-beállítások Auto-retrieve (Automatikus lekérés) beállítása ki van kapcsolva. 3. 4. A partnerekről további információt talál a Személy fejezetben. hogy megnyissa az Értesítések panelt.  Ha aggódik az adatletöltések mérete miatt. kiválaszthatja azt a naptárat. Az All messages (Összes üzenet) képernyőn a megnyitáshoz érintsen meg egy multimédia üzenetet vagy üzenetszálat. Érintse meg a mellékletet a megnyitáshoz. majd érintse meg a hivatkozást a webböngészőben történő megnyitáshoz. ellenőrizze a multimédiás üzenet méretét a letöltés előtt. Az üzenetszálról az All messages (Összes üzenet) képernyőre történő visszalépéshez nyomja meg a MENÜ gombot. Érintse meg az új üzenetet a megnyitáshoz és az elolvasáshoz. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. ahova az eseményt menteni szeretné. majd a telefonszámot. A Calendar használatáról lásd a Naptár című fejezetet. hogy lássa a képernyőn látható partnerrel folytatott üzenetváltást (hasonlóan egy csevegőprogramhoz). tartsa lenyomva az állapotsort.  Egy bizonyos üzenet adatainak megtekintéséhez az üzenetszálban nyomja meg és tartsa lenyomva az üzenetet a menü megnyitásához. Ha a melléklet egy vCalendar fájl.  Ha új üzenet értesítést kapott. Szöveges üzenet olvasása Tegye a következők egyikét:  Az All messages (Összes üzenet) képernyőn.

A szöveges üzenetre multimédiás üzenettel való válaszoláshoz nyissa meg a szöveges üzenetet. majd érintse meg a Delete (Törlés) menüpontot. kivéve. írja be a válaszüzenetet. 3. A szálban levő zárolt üzenetek nem törlődnek. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 4. majd érintse meg a alkalmazást. majd érintse meg a alkalmazást. majd érintse meg a More (Tovább) > Add subject (Tárgy hozzáadása) vagy az Attach (Melléklet) menüpontot. 4. ha törli a többi üzenetet a beszélgetésben. 3. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a Send (Küldés) gombot. 1. ha kiválasztja a Delete locked messages (Zárolt üzenetek törlése) jelölőmezőt. Üzenetszál törlése 1. Üzenet törlés elleni védelme Zárolhat egy üzenet. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. így az nem fog törlődni akkor sem. Az All messages (Összes üzenet) képernyőn a megnyitáshoz érintsen meg egy szöveges vagy multimédia üzenetet. 3. > Messages (Üzenetek) 2. A szöveges üzenet automatikusan multimédiás üzenetté alakul. melyet zárolni kívánt. Érintse meg a szövegmezőt a képernyő alján. > Messages (Üzenetek) 2. A jóváhagyáskor érintse meg az OK gombot. > Messages (Üzenetek) 2. nyomja meg a MENÜ gombot. . Nyomja meg a MENÜ gombot. majd érintse meg a alkalmazást. Tartsa lenyomva azt az üzenetet. Érintse meg a Lock message (Üzenet zárolása) menüpontot. Az All messages (Összes üzenet) képernyőn a kívánt üzenetszál törléséhez érintse meg azt.Üzenetek 79 Szöveges vagy multimédiás üzenet megválaszolása 1. Egy zár ikon jelenik meg az üzenet jobb oldalán. Az All messages (Összes üzenet) képernyőn érintsen meg egy üzenetszálat.

e-mailt küldhet a partnernek stb. 3. 2. Egy üzenetszál megjelenítése közben tartsa lenyomva a törölni kívánt üzenetet. Érintse meg a Delete message (Üzenet törlése) menüpontot. Az All messages (Összes üzenet) képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. A jóváhagyáskor érintse meg az OK gombot. 4. A zárolt üzenetek nem törlődnek. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. > Messages (Üzenetek) 2. akkor megérintheti az üzenetszálban a partner fényképét vagy ikonját a menü megnyitásához.80 HTC Desire felhasználói útmutató Több üzenetszál törlése 1. Partner adatainak megjelenítése és kommunikáció a partnerrel Ha egy üzenetet kap valakitől. Ha az üzenet zárolva van. a telefonszámát. majd érintse meg a alkalmazást. 3. aki megtalálható a tárolt partnerek között. Érintse meg a Delete (Törlés) gombot. 4. majd tartsa lenyomva az üzenetet a menü újbóli megjelenítéséhez. . A tárolt partner információitól függően megnézheti a partner adatait. érintse meg az Unlock message (Üzenet feloldása) menüpontot. Egyetlen üzenet törlése 1. Jelölje ki a törölni kívánt üzenetszálakat. majd érintse meg a Delete (Törlés) menüpontot.

Read reports (Olvasási jelentés) Válassza ezt a beállítást. hogy jelentést kapjon az üzenet kézbesítési állapotáról. hogy automatikusan törölje a régebbi üzeneteket az alábbi korlátok elérésekor. mert ez problémákat okozhat az üzenetek fogadásakor és küldésekor. MMS settings (MMS beállítások) Delivery reports (Kézbesítési jelentés) Válassza ki ezt a beállítást. Ha kiválasztja. Service Center (SMS központ) Megjeleníti az üzenetszolgáltatás-központ számát.Üzenetek 81 Szöveges és multimédiás üzenetek beállításai Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Az üzenetek zárolásáról lásd a jelen fejezet “Üzenet törlés elleni védelme” című szakaszát. Ha törli ezt a jelölőnégyzetet. hogy a címzett elolvasta-e az üzenetet. Text message limit (Szöveges üzenet korlátja) Válassza ki az egyes üzenetszálakban tárolt szöveges üzenetek maximális számát (a zárolt üzeneteket nem számítva). Multimedia message limit (Multimédiás üzenet korlátja) Válassza ki az egyes üzenetszálakban tárolt MMS-üzenetek maximális számát (a zárolt üzeneteket nem számítva). SMS settings (SMS beállítások) Delivery reports (Kézbesítési jelentés) Válassza ki ezt a beállítást. hogy meghatározza a szöveges és multimédiás üzenetek beállításait. . ha jelentést szeretne kapni. vagy olvasás nélkül törölte azt. Ajánlatos itt nem megváltoztatni a számot. A következőket teheti: Storage settings (Tárolási beállítások) Delete old messages (Régi üzenetek törlése) Válassza ezt a beállítást. Auto-retrieve (Automatikus lekérés) Válassza ki ezt a beállítást. Érintse meg a szám módosításához. akkor csak az MMS. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. Manage SIM card messages (SIM-kártya üzenetek kezelése) Érintse meg a SIM-kártyán tárolt üzenetek megtekintéséhez. valamint a telefon memóriájába másolhatja ezeket az üzeneteket. Törölheti. Az All messages (Összes üzenet) képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. akkor az MMS-üzenet fejléce valamint az üzenet törzse és a mellékletek automatikusan letöltődnek a telefonra. hogy automatikusan lekérje teljesen az összes MMS-üzenetet. hogy jelentést kapjon az üzenet kézbesítési állapotáról.üzenet fejlécét kéri le és jeleníti meg az All messages (Összes üzenet) képernyőn. A zárolt üzenetek nem törlődnek. majd érintse meg a > Messages (Üzenetek) alkalmazást.

hogy a telefon rezegjen. ha szeretné. Failure notification (Értesítés hibáról) Válassza ki ezt a beállítást. hogy automatikusan lekérje teljesen az összes MMS-üzenetet barangolás közben. hogy a telefon csengjen. Sent messages (Elküldött üzenetek) Sent notification (Küldési értesítés) Válassza ki ezt a beállítást. Notification sound (Értesítési hang) Válassza ki a küldési vagy hiba értesítéshez kapcsolódó csengőhangot. A csengőhang a kiválasztáskor egy rövid ideig megszólal. Play notification sound (Értesítés hang lejátszása) Ha szeretné. Vibrate (Rezgés) Válassza ki ezt a beállítást. ha értesítést szeretne kapni az állapotsorban. ha küldési vagy hiba értesítés érkezik. ha értesítést szeretne kapni az állapotsorban. A csengőhang a kiválasztáskor egy rövid ideig megszólal. ha új szöveges vagy multimédiás üzenet érkezik.82 HTC Desire felhasználói útmutató Roaming Auto-retrieve (Automatikus lekérés barangoláskor) Válassza ki ezt a beállítást. ha az üzenetet nem tudta elküldeni. ha meghaladja az itt beállított fájlméretet. ha értesítést szeretne kapni az állapotsorban. válassza ezt a beállítást. hogy a telefonja csengjen. hogy a telefon rezegjen. Vibrate (Rezgés) Válassza ki ezt a beállítást. Priority setting (Prioritásbeállítás) Meghatározza az elküldött MMS-üzenetek prioritását. Notification sound (Értesítési hang) Válassza ki az új szöveges és multimédiás üzenetekre vonatkozó csengőhangot. ha új szöveges vagy multimédiás üzenet érkezik. A funkció engedélyezése jelentős telefonköltségeket okozhat. ha szeretné. válassza ezt a beállítást. Play notification sound (Értesítés hang lejátszása) Ha szeretné. ha új szöveges vagy multimédiás üzenet érkezik. . Az MMS-üzenet nem lesz elküldve. Maximum message size (Maximális üzenetméret) Beállítja az MMS-üzenet maximális méretét. ha az üzenetet sikeresen elküldte. Received messages (Fogadott üzenetek) Received notification (Fogadási értesítés) Válassza ki ezt a beállítást. amikor új üzenet érkezik.

A widgetek hozzáadásáról lásd a Személyre szabás fejezet “Widget hozzáadása a Kezdőlaphoz” című szakaszát.Üzenetek 83 A Messages widget hozzáadása Adja hozzá a Messages (Üzenetek) widgetet. hogy az üzeneteket a Kezdőlap képernyőn olvashassa. .

A részleteket lásd a Közösségi hálózatok fejezetben. Szinkronizálás a Google-fiókkal Ha bejelentkezik a Google-fiókjába. 1. 3. például a Facebook®-tól. továbbá Facebook barátok elérhetőségi adatai. a Twitter és a Flickr-fiókkal. A fiók beállításától függően lehetséges. Google-partnereit. Érintse meg a Add account (Fiók hozzáadása) elemet.  Flickr és Facebook fényképfeltöltések. hogy használhassa a Google alkalmazásokat. A Calendar alkalmazás használatáról lásd a Naptár című fejezetet. valamint a népszerű internetes szolgáltatásoktól. 2. Egynél több Google-fiókot is megadhat a telefonján.  Állapotfrissítések és hivatkozások. Amikor befejezte. a Twitter™-től és a Flickr™-től. akkor szinkronizálhatja a Gmail/Google Mail levelezését. a fiók felkerül a Accounts & sync (Fiókok és szinkronizálás) képernyő listájára. például a Google Talk™-ot és az Android Marketet. . Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot.  Google és Exchange ActiveSync partnerek. A partnerekről további információt talál a Személy fejezetben. melyeket barátai és Ön oszt meg a közösségi hálózatokon. naptárait a telefon és a web között.fiókba. és írja be a fiók adatait. A fényképek megtekintéséről lásd a Fényképek fejezetet.Fiókok és szinkronizálás Szinkronizálás az online fiókokkal A telefon képes szinkronizálni és frissítéseket fogadni a Google™ és a Microsoft® Exchange ActiveSync®-fiókokból. hogy az új információk szinkronizálódni kezdenek a telefonnal. Közösségi hálózati fiók hozzáadása Szinkronizálhat a népszerű közösségi hálózatok fiókjaival. Az alábbi típusú információkat tudja szinkronizálni:  Gmail™/Google Mail és Exchange ActiveSync e-mail. A többi Google szolgáltatás csak az először felvett Google-fiókot használja. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Accounts & sync (Fiókok és szinkronizálás) elemet. Azonban a további Google-fiókok csak a Gmail/Google Mail levelezéssel és a partnerekkel szinkronizálódnak. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  Naptári események az elsődleges Google-fiókból és az Exchange ActiveSyncből. például a Facebook. Továbbá be kell jelentkeznie a Google. majd érintse meg a hozzáadni kívánt fiók típusát. például a Facebookon és a Twitteren.

Ha a vállalati Exchange Server nem támogatja az automatikus felismerést. 3. akkor Önnek kell megadnia az Exchange Server beállításait a Next (Tovább) gomb megérintése után. 2. 4. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Accounts & sync (Fiókok és szinkronizálás) elemet. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. . Fiókbeállítások módosítása Módosíthatja a beállításokat. A Microsoft Exchange Server 2003 2. Érintse meg az Add account (Fiók hozzáadása) > Google elemet. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Accounts & sync (Fiókok és szinkronizálás) elemet. hogy automatikusan beállítsa az Exchange ActiveSync-fiókot. kézzel kell szinkronizálnia a fiókokat.Fiókok és szinkronizálás 85 1. Válassza ki a szinkronizálni kívánt adatokat. Válassza ki vagy törölje a következőket:  Background data (Háttéradatok): Ha ki van választva. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot.  Auto-sync (Automatikus szinkronizálás): Ha ki van választva. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Accounts & sync (Fiókok és szinkronizálás) elemet. 1. Szinkronizálás egy Microsoft Exchange ActiveSync-fiókkal Csak egy Microsoft Exchange ActiveSync-fiókot adhat hozzá a telefonhoz. a fogadott értesítések fajtáját és a fiókadatok megjelenítésének módját. 2. 1. Ha nincs kiválasztva. Adja meg az Exchange ActiveSync-fiók adatait. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Accounts & sync (Fiókok és szinkronizálás) elemet. A vállalati Exchange Server kiszolgálónak támogatnia kell a telefon automatikus felismerését. 3. majd érintse meg a Finish setup (Beállítás befejezése) gombot. Érintse meg a Add account (Fiók hozzáadása) > Exchange ActiveSync (Exchange ActiveSync) elemet. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. 2. például a szinkronizáció gyakoriságát és a szinkronizálandó információk típusát. 3. 2. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Érintse meg a szerkeszteni kívánt fiókot. az alkalmazások képesek akkor is fogadni és küldeni az internetes fiókadatokat. Kérdezze meg az adatokat az Exchange Server rendszergazdától. Ennek módjáról lásd az alábbi “Fiók kézi szinkronizálása” című szakaszt. amikor éppen nem használja őket. Módosítsa a fiók beállításait. Fiókok kezelése Általános szinkronizációs beállítások módosítása 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egy fiókba való bejelentkezéshez vagy egy új fiók létrehozásához. az alkalmazások képesek a fiókbeállításoknál meghatározott szinkronizációs ütemezést használni. szervizcsomag (SP2) vagy újabb változatával tud szinkronizálni.

2. Ennek ismertetését lásd a Biztonsági mentés. . Érintse meg a szerkeszteni kívánt fiókot. 1. hogy törölje azt és minden hozzá kapcsolódó adatot a telefonról. Érintse meg a szerkeszteni kívánt fiókot. 2.86 HTC Desire felhasználói útmutató Fiók kézi szinkronizálása 1. partnereket és a beállításokat. Érintse meg a Sync now (Szinkronizálás) gombot. például az első Google-fiókot. és erősítse meg. A fiók eltávolítása nem törli az online szolgáltatás adatait. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Nem távolíthat el bizonyos fiókokat. amellyel bejelentkezett a telefonba. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Accounts & sync (Fiókok és szinkronizálás) elemet. 3. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Accounts & sync (Fiókok és szinkronizálás) elemet. Érintse meg a Remove account (Fiók eltávolítása) gombot. például az üzeneteket. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. hogy el akarja távolítani a fiókot. ha törli az összes személyes adatot a telefonról a hardveres alapállapotba állítással. kivéve. Fiók eltávolítása Eltávolíthatja a fiókot. frissítés és alapállapotba állítás fejezet “Hardveres/gyári alapállapotba állítás” című szakaszát. 3.

A további információkat lásd az “Alkalmazások telepítése a számítógépről a telefonra” című szakaszban. hogyan szeretne szinkronizálni a számítógépe és a telefon között. hogy telepítse azokat a számítógépről a telefonra. Az alábbiakat kell tennie a HTC Sync a számítógépre történő telepítéséhez. A microSD-kártyán található HTC Sync telepítése A telefonhoz mellékelt microSD-kártyán található HTC Sync változat a Windows 7. A telepítés folyamatát lásd a “A microSD-kártyán található HTC Sync telepítése” című szakaszban. a HTC Sync varázslójával történő beállításához kövesse “A szinkronizáció beállítása” című szakasz lépéseit. Szinkronizálja a számítógépet a telefonjával automatikusan vagy kézzel. Ellenőrizze. Lásd “A legújabb HTC Sync frissítés letöltése” című szakaszt a részletekért. akkor használhatja a HTC Syncet.0 csatlakozót igényel a telefon csatlakoztatásához és szinkronizálásához.  A szinkronizáció egyszerű. Válassza ki. a Windows Vista és a Windows XP rendszerre telepíthető.com/support  A HTC Sync problémamentes telepítése érdekében először lépjen ki minden futó alkalmazásból és ideiglenesen kapcsolja ki a víruskereső programot. Használja a mellékelt microSD-kártyán található HTC Sync telepítőt a telepítéshez.Fiókok és szinkronizálás 87 A HTC Sync használata A Microsoft Outlook vagy az Outlook Express levelezőprogramot használja a számítógépén? Használhatja a HTC Sync alkalmazást. hogy biztonsági mentést készítsen és szinkronizálja ezeket az adatokat a telefonjáról a számítógépére. és használja azt a telepítéshez. ha szükséges. A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. és állítsa be a HTC Syncet úgy. 4. hogy szinkronizálja az Outlook partnereit és naptárát vagy az Outlook Express partnereket a telefonjával. beállításához és használatához: 1. 2. Letöltheti és telepítheti a HTC Sync alkalmazást a HTC támogatói weboldaláról is. Kövesse “A HTC Sync beállítása a telefon felismerésére” című szakasz lépéseit.  A további szinkronizálási beállítás kiválasztásához lásd a “További szinkronizációs beállítások” című szakaszt. .htc. A HTC Synckel még a következőket is megteheti:  Ha harmadik féltől származó alkalmazások vannak a számítógépén (nem az Android Marketről). A számítógépes és szoftveres követelmények teljes listáját megtalálhatja a HTC Sync szoftver letöltési oldalán a HTC támogatói webhelyén: www. 3. milyen információt. Lásd “A telefon szinkronizálása” című szakaszt a részletekért. Másolja a HTC Sync telepítőt a microSD-kártyáról a számítógépre.  Kijavíthatja a partnereket és/vagy a naptár adatait. hogy a microSD-kártya a telefonban található-e.  A HTC Sync USB 2. A telefon gyári alapállapotba állítása vagy szoftver (ROM) frissítés előtt használhatja a HTC Sync alkalmazást. hogy felismerje a telefont.

5. Nevezze el a telefont. Nyissa meg ezt az eltávolítható meghajtót. hogy a telefon sikeresen csatlakozik a számítógéphez. Amikor a telefon megtalálja a HTC Syncet. mi található a microSD-kártyán. próbálja meg leválasztani majd újra csatlakoztatni az USB-kábelt. majd kövezze a képernyőn megjelenő utasításokat a HTC Sync telepítéséhez. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábellel a telefont a számítógéphez. majd ismételje meg a 2. tartsa lenyomva az állapotsort és húzza az ujját lefele az Értesítések panel megnyitásához. 3. majd érintse meg a Done (Kész) gombot. a számítógép a telefont eltávolítható meghajtóként kezeli (mint bármely más USB-s meghajtót). A másolás után csatolja le az eltávolítható meghajtót (azaz a csatlakoztatott telefont) a számítógép operációs rendszerének megfelelően. 3.exe állományt a számítógépre. 6. 2. Érintse meg a Disk drive (Lemezmeghajtó) elemet. majd kattintson a Finish (Befejezés) elemre. 5. Megjelenik a Connect to PC (Csatlakozás a számítógéphez) képernyő a telefonon. és a HTC Sync felismerte a telefont. Másolja a HTCSync. lépést. A telefon megpróbálja megtalálni a HTC Syncet a számítógépen. Ha a telefon olyan üzenetet jelenít meg. Kattintson a Next (Tovább) gombra. 4. Várjon néhány másodpercig az eljárás befejezéséhez. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a mellékelt USB-kábellel. 6. Nézze meg a számítógép képernyőjének jobb alsó sarkában levő HTC Sync ikont. hogy felismerje a telefont. A HTC Sync beállítása a telefon felismerésére A telepítés után állítsa be a HTC Syncet. Majd érintse meg a “Select to change USB connection type” (Válassza ki az USB csatlakozási típus módosításához) állapotot. 2. így láthatja. Vagy. mely szerint nem találja a HTC Syncet.88 HTC Desire felhasználói útmutató 1. hogy biztonságosan eltávolíthassa a telefont. Ha zöld színű. . majd érintse meg a Done (Kész) elemet. 1. 4. A telefon Connect to PC (Csatlakozás a számítógéphez) képernyőjén érintse meg a HTC Sync elemet. Miután kiválasztotta a Lemezmeghajtó módot a telefonon. az azt jelenti. a számítógépen megjelenik a Phone Connection Wizard (Telefon csatlakoztatási varázsló). ha a telefon már csatlakoztatva van. A számítógépen kattintson duplán a HTCSync.exe állományra.

Kattintson a Sync Manager (Szinkronizálás kezelő) > Settings (Beállítások) elemre. ha személyes mappákat hozott létre az Outlookban. Ekkor megjelenik egy összegző jelentés. A számítógépen nézze meg. További szinkronizációs beállítások A HTC Sync rugalmas. A Synchronization Settings Wizard (Szinkronizálás beállító varázsló) ablakán kattintson a Next (Tovább) gombra.Fiókok és szinkronizálás 89 A szinkronizálás beállítása Beállíthatja a HTC Syncet. hogy az Outlook vagy az Outlook Express alkalmazással szeretne szinkronizálni. Ha még nem tette meg. 5. hogy a telefon csatlakozott a HTC Synchez. 2. Kattintson a Synchronize Now (Szinkronizálás) gombra. A Synchronization Settings Wizard (Szinkronizáció beállítási varázsló) párbeszédablakában kattintson a Manual settings (Kézi beállítások) gombra. amely azt jelenti. 2. Várja meg a szinkronizáció befejeződését. hogy beállította-e a HTC Sync-et a telefon felismeréséhez. kiválaszthatja. hogyan oldja fel azokat az ütközéseket. kattintson kettőt a zöld HTC Sync ikonra a megnyitáshoz. akkor csak a partnereket szinkronizálhatja a telefonnal. 6. . amely azt jelenti. kövesse a “A HTC Sync beállítása a telefon felismerésére” című szakasz lépéseit. Kattintson a párbeszédablak bal oldalán levő Contacts (Partnerek) vagy a Calendar (Naptár) gombra. és válassza ki. és egy személyes mappával szeretne szinkronizálni. 1. 3. válassza ki a szinkronizálandó adatok típusát (partnerek és/vagy naptár). (A Sync Manager (Szinkronizálás kezelő) > Settings (Beállítások) elemre is rákattinthat. A szinkronizálás beállításának elkezdése előtt ellenőrizze. hogy szinkronizálja a számítógép Outlook partnereit és naptári eseményeit a telefonnal. számos beállítási lehetőséget kínál.) 4. 7. A Sync Manager Settings (Szinkronizálás kezelő beállítások) párbeszédablakban kattintson a módosítani kívánt beállítás típusára. kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra. 3. A számítógépen nézze meg. majd válassza ki a szinkronizálandó személyes mappát. amikor ugyanazok az elemek megtalálhatók a telefonon és a számítógépen is stb. A következő néhány párbeszédablakban válassza ki. majd válasszon a lehetőségek közül a jobb oldalon. hogy a telefon csatlakozott a HTC Synchez. hogy a képernyő jobb alsó sarkában a HTC Sync ikon zöld színű-e. Ekkor a HTC Sync elkezdi a telefon és a számítógép szinkronizálását. Kattintson a Finish (Befejezés) gombra. 1. hogy automatikusan vagy kézzel szeretné-e ezeket szinkronizálni a telefonnal. 5. Kattintson a Close (Bezárás) gombra. 4. Ha az Outlook Expresst használja a számítógépén. Ha a HTC Sync nincs megnyitva. hogy a képernyő jobb alsó sarkában a HTC Sync ikon zöld színű-e. például beállíthatja a szinkronizáció ütemezését. Kattintson duplán a számítógépen a HTC Sync ikonra a HTC Sync megnyitásához. A módosítható beállítások között megtalálhatók a következők: Contacts or Calendar folder to sync with (Szinkronizálandó partnerek vagy naptár mappa) Csak akkor módosítsa ezt a beállítást.

A telefon automatikus szinkronizálása a számítógéppel Először a következőket végezze el. hogy a USB debugging (USB hibakeresés) jelölőnégyzet be van jelölve. 2. majd kattintson az OK gombra. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra a kiválasztott szinkronizálási beállítások mentéséhez. majd érintse meg a Done (Kész) elemet. Conflict policy (Ütközésfeloldás) Abban az esetben. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Applications (Alkalmazások) > Development (Fejlesztés) elemet. a szinkronizálás automatikusan elindul. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a mellékelt USB-kábellel. 4. hogy a telefon csatlakozott a HTC Synchez. mindig. Győződjön meg arról. Amikor a telefont a számítógéphez csatlakoztatja. Várjon. amíg a szinkronizáló folyamat befejeződik. Vagy. hogy a képernyő jobb alsó sarkában a HTC Sync ikon zöld színű-e. válassza ki. hány napnyi naptári eseményt szeretne szinkronizálni. 2. tartsa lenyomva az állapotsort és húzza az ujját lefele az Értesítések panel megnyitásához. A telefon automatikus szinkronizálása a számítógéppel 1. hogy melyik adatot szeretné megtartani. Ezután válassza ki. Kattintson a párbeszédablak bal oldalán levő Calendar (Naptár) gombra. 6. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. When to sync (Szinkronizálás ideje) Kattintson a párbeszédablak bal oldalán levő Automatic sync (Automatikus szinkronizálás) gombra. majd állítsa be a napokat a Date range (Dátumtartomány) mezőben. hogy kézzel. A telefon Connect to PC (Csatlakozás a számítógéphez) képernyőjén érintse meg a HTC Sync elemet. ha ugyanaz a partner és/vagy naptári esemény megtalálható a telefonban és a számítógépen is. A telefonon érintse meg a Sync now (Szinkronizálás) gombot. A telefon szinkronizálása A HTC Sync telepítése és beállítása után szinkronizálhatja a telefont a számítógépével. A számítógépen nézze meg. ha a telefon már csatlakoztatva van. . Majd érintse meg a “Select to change USB connection type“ (Válassza ki az USB csatlakozási típus módosításához) állapotot. amely azt jelenti. hogy a telefon biztosan automatikusan szinkronizáljon a számítógéppel: 1. a telefon a számítógépre való kapcsolódásakor vagy a beállított ütemezés szerint szeretne-e szinkronizálni. kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra. 3.90 HTC Desire felhasználói útmutató Calendar events to sync with (Szinkronizálandó naptári események) Válassza ki.

Nem kell újra megtennie ezt a lépést. Kattintson a Browse (Tallóz) gombra. . 5. töltse le.apk fájlok) a számítógépen. 9. ha a telefon már csatlakoztatva van. hogy az alkalmazások a számítógépről is települni tudjanak. hogy az Android OS installer file (apk) (Andorid operációs rendszer telepítőfájl) jelölőmező ki van-e választva. 3. 10. majd válassza ki az Unknown sources (Ismeretlen források) jelölőmezőt. Vagy. 7. A HTC Syncben kattintson az Application Installer (Alkalmazástelepítő) gombra. amikor egy újabb alkalmazást telepít a számítógépről a telefonra. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Applications (Alkalmazások) elemet. hogy csak a megbízható alkalmazásokat telepítse. tartsa lenyomva az állapotsort és húzza az ujját lefele az Értesítések panel megnyitásához. és ha igen. hogy megnézze.Fiókok és szinkronizálás 91 A legújabb HTC Sync frissítés letöltése Időnként látogassa meg a HTC támogatói weboldalát (www. Erősen ajánlott. Kattintson a Finish (Befejezés) gombra. majd telepítse a frissítést a számítógépre. majd kattintson az OK gombra.com/support). Ezt a lépést csak egyszer kell végrehajtania. Az Application Installer (Alkalmazástelepítő) fájltípusok párbeszédablakában ellenőrizze. 1. hogy telepítse azokat a telefonra. Kövesse “A HTC Sync beállítása a telefon felismerésére” és “A szinkronizálás beállítása” című szakasz lépéseit. hogy vannak-e ott további utasítások a telepítés befejezéséhez. A telefonon nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Ez a párbeszédablak csak az Application Installer (Alkalmazás telepítő) első használatakor jelenik meg. A legújabb frissítés telepítése után állítsa be a HTC Syncet. 4.htc. 2. Kattintson duplán a számítógépen a HTC Sync ikonra a HTC Sync megnyitásához.apk) a számítógépen. Kattintson a Next (Tovább) gombra. 8. hogy felismerje és szinkronizálja a telefont. frissült-e a HTC Sync. majd kattintson az Open (Megnyitás) gombra. Ellenőrizze a telefon kijelzőjét. A telefon Connect to PC (Csatlakozás a számítógéphez) képernyőjén érintse meg a HTC Sync elemet. akkor használhatja a HTC Syncet. majd érintse meg a Done (Kész) elemet. Majd érintse meg a “Select to change USB connection type” (Válassza ki az USB csatlakozási típus módosításához) állapotot. hogy megkeresse az alkalmazást (. Az alkalmazás kiválasztása után kattintson a Next (Tovább) gombra. 6. Számítógépen lévő alkalmazások telepítése a telefonra Ha vannak alkalmazások (. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a mellékelt USB-kábellel.

People (Személy) Friend Stream Photos (Fényképek) Facebook for Android application A telefon Facebook alkalmazása lehetővé teszi. böngészheti a Facebook fényképalbumokat a Photos (Fényképek) alkalmazásban. jól ismert Facebook funkciók legtöbbjét támogatja. . hogy figyelje és magához közel tartsa facebookos barátait. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. A News Feed (Hírcsatorna) képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot.Közösségi hálózatok Facebook for HTC Sense és Facebook for Android alkalmazás Facebook for HTC Sense Jelenítse meg a Facebook® frissítéseket a támogatott alkalmazásokban a telefonon. kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Facebook-fiókba való bejelentkezéshez. Ha egynél több Facebook-fiókkal rendelkezik. A Facebook for HTC Sense-be való bejelentkezésről lásd a Fiókok és szinkronizálás fejezetet. bejelentkezhet a Facebook alkalmazásba egy másik Facebook-fiók használatával is. A Facebook for HTC Sense-be való bejelentkezéssel Facebook partnerei és elérhetőségi adataik letöltődnek a People (Személy) alkalmazásba. majd érintse meg a Home (Kezdőlap) gombot a további funkciók eléréséhez. majd érintse meg a > Facebook elemet. Ha először használja a Facebook alkalmazást. A számítógépen használt. 3. 2. és elolvashatja a Facebook állapotfrissítéseket a Friend Stream (Barátfolyam) alkalmazásban. A Facebook alkalmazás használata 1.

majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot a frissítési és értesítési beállítások módosításához.Közösségi hálózatok 93  A Facebook kezdőképernyőjén nyomja meg a MENÜ gombot.  Fényképet készíthet. majd érintse meg a elemet.  Megnézheti egy barát személyes adatait. hogy naprakész információkat nyújtson facebookos partnereiről (állapotfrissítések és új fényképek) ezekben az alkalmazásokban. Különbségek a Facebook for HTC Sense és Facebook for Android alkalmazás között  A Facebook for HTC Sense nem egy önálló alkalmazás. A widget csak ahhoz a Facebook-fiókhoz kapcsolódik. A Facebook widget hozzáadása A Facebook widget a Kezdőképernyőre való hozzáadásával gyorsan megoszthatja gondolatait és megnézheti barátai állapotfrissítéseit. A Facebook for HTC Sense. Húzza a widgetet a Kezdőképernyő egy üres helyére. . Ez a funkció be van építve a People.be való bejelentkezéssel nem jelentkezik be a Facebook alkalmazásba és fordítva.  Megnézheti facebookos értesítéseit. és képfeliratokat adhat a feltöltött fényképekhez.  Néhány Facebook képernyőn egy elemet nyomva tartva megnyithat egy menüt. és feltöltheti egyenesen a Facebook-fiókjára. A Facebook alkalmazással:  Megoszthatja gondolatait. amelybe a Facebook alkalmazással bejelentkezett.  A Facebook for Android egy önálló alkalmazás.  Véleményezheti egy barát üzenetét és tetszését nyilváníthatja. beleértve a fényképalbumait. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot.  A két funkció nem osztja meg a bejelentkezési adatokat. Ha ugyanazt a Facebook-fiókot szeretné használni mindkettőhöz. 1. akkor mindkettőbe be kell jelentkeznie ugyanazokat a bejelentkezési adatokat használva. amelyet a számítógép webböngészőjében megtenne a Facebook-fiók elérésekor.  Megnézheti barátlistáját. > Widget > Facebook 2. majd engedje fel. Ennek használatával megteheti a legtöbb dolgot. a Friend Stream és a Photos alkalmazásba. például felveheti barátait. és írhat egy barát falára. és ellenőrizheti a többi ember állapotfrissítését.

4 Megjeleníti a követet személy összes csicsergését. 2 Érintse meg az elküldendő csicsergés beírásához. amelyet fogadott. hogy megnyissa menüt. 2. 6 Megjeleníti az összes személyes/közvetlen üzenetet. Ha nem jelentkezett be a Twitter-fiókjába a telefon első bekapcsolásakor. akkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a bejelentkezéshez. . Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Peep képernyő 2 1 3 4 1 5 6 7 Érintse meg a Twitter felhasználó profiljának megjelenítéséhez. amely az Ön felhasználói nevét “@[felhasználói név]” formában tartalmazza. majd érintse meg a > Peep elemet. 7 Megjeleníti a kedvencként megjelölt csicsergéseket. 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva. a közvetlen üzenet küldésére. a kedvencekhez való hozzáadásra és a profil megtekintésére. 5 Megjeleníti az összes csicsergést. illetve elküldött. amely lehetővé teszi. a viszontcsicsergésre. akiket követhet: mindezt megteheti a telefonról. Csúsztassa az ujját az alsó sorban. 1. A Peep az All Tweets (Összes tweet) lappal nyílik meg.94 HTC Desire felhasználói útmutató Twitter a telefonon A Peep ügyfélalkalmazás. olvassa és fogadja a többiek csicsergését. hogy a kívánt fülre ugorjon. keressen új Twitter felhasználókat. Ez megjeleníti az ettől a Twitter felhasználótól származó összes csicsergést. 3. hogy élvezze a “twitterelést” a telefonon. amely lehetőséget ad a válaszolásra. Küldjön csicsergést. valamint az Ön által küldött csicsergéseket.

majd érintse meg a > Peep elemet. . Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 4. Az All Tweets (Összes Tweet) lapon érintse meg azt a Twitter felhasználót. adja meg a keresési feltételt. és hozzáadja a kép hivatkozását a csicsergéshez. Nyomja meg a MENÜ gombot. Választhat. beszúrja a tartózkodási hely nevét vagy a pozíció koordinátáit. Nyomja meg a MENÜ gombot. A Search result (Keresés eredménye) képernyőn görgessen végig a listán. A keresés eredményeiben szintén benne lesznek. hogy térképes hivatkozást ad hozzá. Írja be a csicsergést. 3. Érintse meg a “Twitter keresés” szöveget tartalmazó mezőt. Az Update (Frissítés) gomb megérintése előtt:  Megérintheti a gombot. majd érintse meg a 2. hogy beszúrja a tartózkodási helyét a csicsergésbe. A Peep képernyő nyomja meg a KERESÉS gombot. akit nem szeretne követni. majd érintse meg a gombot. majd érintse meg a Unfollow (Követés befejezése) menüpontot.Közösségi hálózatok 95 Egy csicsergés küldése 1. > Peep elemet. 5. hogy elküldjön egy képet a Photos (Fényképek) vagy a Camera (Fényképezőgép) alkalmazásból az alapértelmezett fényképtároló webhelyre. majd érintse meg az Update (Frissítés) gombot. majd érintse meg a > Peep elemet. Az All Tweets (Összes csicsergés) lapon érintse meg a “What are you doing?” (Mit csinálsz) szövegmezőt. 3. majd érintse meg a Follow (Követés) menüpontot. 2. melyek nevei tartalmazzák a keresett szót. majd érintse meg a követendő Twitter felhasználót. Követendő Twitter felhasználók keresése 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. azok a csicsergések. Twitter felhasználó követésének befejezése 1. 2.  Érintse meg a gombot. 3.

majd érintse meg a > Widget > Twitter elemet. Az All Tweets (Minden csicsergés) vagy a Direct Message (Közvetlen üzenet) fülön nyomja meg és tartsa lenyomva azt a személyt. aki követi önt. Írja be a csicsergést. 2. akinek közvetlen üzenetet szeretne küldeni. majd engedje fel. Notification settings (Értesítési beállítások) Kiválaszthatja. majd érintse meg a Send direct message (Közvetlen üzenet küldése) menüpontot. majd írja be a nevet. mikor mikor és hogyan szeretne értesítéseket kapni. 1. A karakterek beírása közben az egyező Twitter felhasználók megjelennek a kijelzőn. Érintse meg a nevet. Peep beállítása 1. A Twitter widget hozzáadása Adja hozzá a Twitter widgetet. Húzza a widgetet a Kezdőképernyő egy üres helyére. majd érintse meg a Select (Kijelöl) gombot. a fénykép minőségét. 2. 2. majd érintse meg a > Peep elemet.96 HTC Desire felhasználói útmutató Közvetlen üzenet küldése Csak annak küldhet közvetlen üzenetet. Send & receive (Küldés és fogadás) Beállíthatja az új csicsergések ellenőrzésének ütemezését. ha látja a megfelelőt. Válassza ki a widget típusát. 1. Küldhet közvetlen üzenetet az All Tweets (Minden tweet) és a Direct Message (Közvetlen üzenet) lapról. majd érintse meg a More (Tovább) > Settings (Beállítások) menüpontot. majd érintse meg a New message (Új üzenet) menüpontot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 4. majd érintse meg az Update (Frissítés) gombot. 3. hogy a követett megjelenített nevét vagy valódi nevét szeretné-e látni. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. a területi beállításokat és az URL rövidítő szolgáltatót. majd érintse meg a > Peep elemet. valamint a letöltendő csicsergések számát. Nyomja meg a MENÜ gombot. Érintse meg a To (Címzett) mezőt. A következő beállításokat módosíthatja: Account settings (Fiókbeállítások) Kijelentkezés a Twitter-fiókról. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. . General settings (Általános beállítások) Kiválaszthatja. 3. Services (Szolgáltatások) Beállíthatja a fényképtároló helyet. Nyomja meg a MENÜ gombot. hogy a csicsergéseket rögtön a Kezdőképernyőn követhesse.

5 Csak a Facebook és a Flickr fényképfrissítéseit jeleníti meg. 3. Ha nincs bejelentkezve egyetlen közösségi hálózatba sem. egy Facebook vélemény küldéséhez. Twitter és más közösségi hálózati fiókjaiban a Friend Stream használatával. érintse mega Settings (Beállítások) > Accounts & sync (Fiókok és szinkronizálás) menüpontot. 3 Megjeleníti azoknak a közösségi hálózatoknak az összes üzenetét. megnézheti az állapotváltozásokat. Friend Stream képernyő Csak azon fiókok frissítései látszódnak. 1. majd érintse meg azt a fiókot. majd érintse meg a > Friend Stream elemet. Csúsztassa az ujját az alsó sorban. 4 Csak a Facebook és a Twitter állapotfrissítéseit jeleníti meg. amelybe be szeretne jelentkezni. majd a Settings (Beállítások) > Show updates (Frissítések megjelenítése) megérintésével. A Friend Stream All Updates (Minden frissítés) lappal indul. 2 1 3 1 4 5 6 A típustól függően érintse meg a Peep megnyitásához. amelyekbe bejelentkezett. valamint a fényképfrissítéseket a Facebook. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy a kívánt fülre ugorjon. a Flickr album megtekintéséhez vagy egy hivatkozás a webböngészőben történő megnyitásához. nyomja meg a MENÜ gombot. . Szűrheti a Friend Streamben megjelenő frissítéseket a MENÜ gomb megnyomásával. 2 Érintse meg az állapotfrissítés elküldéséhez. 2.Közösségi hálózatok 97 A Friend Stream használata Használja egyszerűen a közösségi hálózati fiókjait a Friend Stream segítségével. amelyekbe bejelentkezett. Egyszerre több helyen frissítheti állapotát. 6 Csak a Facebookra küldött hivatkozásokat jeleníti meg.

. Húzza a widgetet a Kezdőképernyő egy üres helyére. 4. Érintse meg a Done (Kész) gombot. majd érintse meg a Select (Kijelöl) gombot. 3. A Friend Stream widget hozzáadása Vegye fel a Friend Stream widgetet. hogy melyik fiókra szeretné elküldeni az állapotfrissítést. amelyekbe bejelentkezett. Érintse meg a gombot. hogy több helyen egyszerre frissíthesse állapotát. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 2. 1. majd érintse meg a > Friend Stream elemet. Csak azok a fiókok jelennek meg. majd érintse meg az Update (Frissítés) gombot. Válassza ki a widget típusát. 3. és megnézhesse a közösségi hálózatok állapotfrissítéseit rögtön a Kezdőképernyőn. Az All Tweets (Összes csicsergés) lapon érintse meg a “What are you doing?” (Mit csinálsz) szövegmezőt. Írja be az állapotfrissítést. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd engedje fel.98 HTC Desire felhasználói útmutató Állapotfrissítés 1. majd érintse meg a elemet. > Widget > Friend Stream 2. majd az Update Status (Állapotfrissítés) párbeszédablakban válassza ki.

hogy beszúrja azt az üzenetbe. Egy hangulatjel beírásához nyomja meg a MENÜ gombot. majd érintse meg a More (Tovább) > Sign out (Kijelentkezés) menüpontot. Bejelentkezés a Google Talkba Ha a telefon első beállításakor bejelentkezett a Google-fiókjába. . > Talk elemet. majd érintse meg a beszélgetési értesítést. hogy a szintén Google Talkot használó emberekkel kommunikáljon. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a Sign in (Bejelentkezés) gombot. majd érintse meg a > Talk elemet. akkor az akkumulátor kímélése érdekében ajánlatos kijelentkezni a Google Talkból. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 1. hogy beírja a szöveget a képernyő alján levő szövegmezőbe. Az Értesítések panel megnyitásáról lásd az “Értesítések panel megnyitása” című szakaszt az Alapvető tudnivalók című fejezetben. majd érintse meg a More (Tovább) > Insert smiley (Hangulatjel beszúrása) menüpontot. 4. például a Gmail/Google Mailben és Google Maps-ben is megjelenik. Lehetővé teszi. A barátlistában levő név ekkor fehérre vált. 1. 2. Érintsen meg egy hangulatjelet. Beszélgetés a barátokkal Beszélgetés indítása 1. Kijelentkezés a Google Talkból Ha hosszú ideig nem fogja használni a Google Talkot. aki a beszélgetési meghívót küldte. Beszélgessen a barátjával úgy. Írja be a Google-fiók felhasználói nevét és jelszavát. > Talk > Next (Tovább) > 2. Beszélgetési meghívó elfogadása Amikor egy barátja egy Google Talk üzenetet küld. majd érintse meg a Sign in (Bejelentkezés) elemet. Érintsen meg egy barátot a barátlistában. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. értesítést kap.Közösségi hálózatok 99 Beszélgetés a Google Talkon A Google Talk a Google azonnali üzenetküldő programja. akkor már bejelentkezett a Google Talkba is. A barátlistában nyomja meg a MENÜ gombot.  Nyissa meg az Értesítések panelt. 3. Ha be van jelentkezve a Google Talkba. és megjelenik az üzenet. Tegye a következők egyikét:  A barátlistában érintse meg azt a barátot. majd érintse meg a 2. akkor a Google Talk állapota a többi Google alkalmazásban. Az üzenet beírása után érintse meg a Send (Küldés) gombot.

ahol az állapot és az állapotüzenet megjelenik. Online állapot és fénykép módosítása Online állapot módosítása 1. sőt kereshet is bennük a Gmail/Google Mail Chats (Csevegések) mappájában. majd érintse meg a Add chat (Csevegés hozzáadása) gombot. majd érintse meg a End chat (Csevegés befejezése) menüpontot. 1. ha egynél több csevegés van folyamatban. 2. A táblázatban levő szabványos állapotbeállítások mellett kiválaszthat egy üzenetet is. A meghívott barát és a jelenlegi résztvevők meghívót kapnak a csoportos beszélgetésre. De ha nem szeretné tárolni a csevegés üzeneteit. A csevegés képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. . A csevegés képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. majd érintse meg a Chat on record (Csevegés rögzítése) menüpontot. Állapota és üzenete megjelenik partnerei barátlistájában és más helyeken. Csevegés befejezése Tegye a következők egyikét:  A barátlistában tartsa lenyomva azt a barátot. Egy barát meghívása egy csoportos csevegésre 1. majd válassza ki 2. Csevegés rögzítésének be-/kikapcsolása A Google Talk üzenetei eltárolódnak. majd érintse meg a Switch chats (Csevegés váltása) gombot. akivel csevegni szeretne. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. A beszélgetés üzeneteinek újbóli rögzítéséhez nyomja meg a MENÜ gombot. 2. ).100 HTC Desire felhasználói útmutató Visszatérés a barátlistára A csevegés képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. így később átnézheti őket. A barátlistában érintse meg a neve mellett az online állapot ikonját ( a kívánt állapotot a menüből. majd érintse meg a Chat off record (Csevegés rögzítésének kikapcsolása) gombot. Aki elfogadja a meghívót. Érintse meg a meghívni kívánt barátot. akivel be szeretné fejezni a csevegést. Vagy érintse meg a Clear custom messages (Egyedi üzenetek törlése) menüpontot a törléshez és az újrakezdéshez. majd érintse meg a > Talk elemet. csatlakozik a csoportos csevegéshez. A megnyíló képernyőn érintse meg azt a barátot. A csevegés képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. majd érintse meg a Friends list (Barátlista) gombot. majd a megjelenő menüben érintse meg az End chat (Csevegés befejezése) menüpontot. Váltás az aktív beszélgetések között Válthat a csevegés között. kikapcsolhatja a rögzítést. 1.  A csevegés képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. melyet korábban írt be.

ha nem szeretne csevegni és megosztani Google Talk állapotát a küldővel. 2. A barátlistában érintse meg az online állapot ikon bal oldalán levő szövegmezőt. majd érintse meg a > Talk elemet. majd érintse meg a > Talk elemet. és megnézhetik egymás online állapotát. . Érintse meg azt a képet. A barátlistában érintse meg az állapotüzenet bal oldalán levő képet. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. A virtuális billentyűzeten érintse meg a billentyűt. aki rendelkezik Google-fiókkal. 3. így beszélgethetnek egymással. 3. majd érintse meg a > Talk elemet. hogy a barátja legyen a Google Talkban. és a meghívó megjelenik a barátlistában.Közösségi hálózatok 101 Állapotüzenet módosítása 1. majd érintse meg a > Talk elemet. 5. majd érintse meg az Add friend (Barát hozzáadása) menüpontot. Húzza a zöld mezőt a kép egy részének kiválasztásához. és írja be az állapotüzenetet. 2. majd érintse meg a Save (Mentés) gombot. A barátlistában érintse meg a Chat invitation (Csevegés meghívó) gombot. egy értesítést fog kapni az állapotsorban. hogy legyen a barátja a Google Talkban. 4. 1. Adja meg a felvenni kívánt barátja Google Talk azonnali üzenetküldő azonosítóját vagy Google e-mail címét. A Select an album (Albumválasztás) képernyőn érintse meg a használni kívánt fényképet tartalmazó albumot. Barátlista kezelése Barát hozzáadása Bárkit.  Érintse meg a Cancel (Mégse) gombot. 2. 1. meghívhat. Fénykép módosítása 1. Tegye a következők egyikét:  A megnyíló menüben érintse meg az Accept (Elfogad) gombot a meghívó elfogadásához. amelyet használni szeretne. 2. A barátlistában nyomja meg a MENÜ gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 3. Meghívó elfogadása és baráttá válás Amikor egy partner meghívja Önt. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 3. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot.

Egy barát blokkolása Blokkolhat egy barátot. akikkel a leggyakrabban cseveg. 3. A barátlistában nyomja meg a MENÜ gombot. A menüben érintse meg az Always show friend (Barát állandó megjelenítése) menüpontot. majd érintse meg az Invites (Meghívók) menüpontot. A barátlistában nyomja meg a MENÜ gombot. De megtekintheti ehelyett az összes barátot. nyomja meg a MENÜ gombot. A barátot eltávolítja a barátok listáról. akinek meghívót küldött.102 HTC Desire felhasználói útmutató Barátoknak küldött függő meghívók megjelenítése 1. majd érintse meg a > Talk elemet. A visszaváltáshoz. hogy ne tudjon üzeneteket küldeni Önnek. majd érintse meg az Accept (Elfogad) vagy a Decline (Elutasít) gombot. hogy legyenek barátok a Google Talkban. majd érintse meg az All friends (Összes barát) menüpontot. Érintsen meg egy függő meghívót. nyomja meg a MENÜ gombot. A barátlistában nyomja meg és tartsa lenyomva a blokkolni kívánt barát nevét. akkor a barátlistából is törlődik. akinek blokkolását fel szeretné oldani. A Blocked (Blokkolt) barátok listáján érintse meg azt a barátot. majd a felkéréskor érintse meg az OK gombot. majd érintse meg az All friends (Összes barát) menüpontot. majd érintse meg a > Talk elemet. 3. Minden barát vagy csak a népszerű barátok megjelenítése Alapértelmezésben csak azok a barátok vannak a barátlistán. A menüben érintse meg az Always show friend (Barát állandó megjelenítése) menüpontot. Minden barát. majd érintse meg a > Talk elemet. majd érintse meg a Blocked (Blokkolt) menüpontot. 1. A barátlistában tartsa lenyomva a barát nevét. megjelenik a listában. majd érintse meg az All friends (Minden barát) menüpontot. Ha nem látja a barátot. amíg el nem fogadják vagy el nem utasítják a meghívást. ők a legnépszerűbbek. 2. hogy csak azok a barátok látszódjanak. 3. Egy barát blokkolásának feloldásához a Friends (Barátok) listában nyomja meg a MENÜ gombot. Ha nem látja a barátot. Ha blokkolta a barátot. 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. akikkel a leggyakrabban cseveg. . Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. > Talk elemet. 2. Egy barát népszerűvé tétele 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. érintse meg a Most popular (Legnépszerűbbek) menüpontot. majd érintse meg a 2. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 2. és hozzáadja a blokkolt barátok listájához.

A barátlistában nyomja meg a MENÜ gombot. A barátok listában ellenőrizze a barátja nevétől jobbra megjelenő képet. hogy ez a barát egy Android telefont használ. Ha nem szeretne csengőhangot lejátszani az új Google Talk üzenet érkezésekor. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Mobil jelzés megjelenítése vagy elrejtése Megnézheti. Jelzi. A barátlistában nyomja meg a MENÜ gombot.  Válassza ki a Vibrate (Rezgés) jelölőmezőt. 4. rezegjen vagy megjelenítsen egy értesítési ikont az állapotsorban. Jelölje be az IM notifications (Értesítések az azonnali üzenetről) jelölőmezőt. majd érintse meg a > Talk elemet. Válassza ki a a Automatically sign in (Automatikus bejelentkezés) jelölőnégyzetet. 2. 2. hogy a telefon vibráljon. majd érintse meg az More (Tovább) > Settings (Beállítások) menüpontot. válassza ki a Silent (Néma) elemet. amikor a telefont bekapcsolja. 2. Tegye a következők egyikét:  Érintse meg a Select ringtone (Válasszon csengőhangot) elemet. ha egy új azonnali üzenet érkezik.Közösségi hálózatok 103 Google Talk beállításainak módosítása Értesítések beállítása az új Google Talk üzenetekhez Beállíthatja a telefont úgy. ha szeretné. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. A csengőhang a kiválasztáskor egy rövid ideig megszólal. majd érintse meg a > Talk elemet. majd érintse meg az More (Tovább) > Settings (Beállítások) menüpontot. hogy értesítést ( ) kapjon az állapotsorban. majd érintse meg az More (Tovább) > Settings (Beállítások) menüpontot. hogy milyen készüléket használ a barátja a Google Talkban való csevegéshez. 3. hogy a telefon csengjen. ha szeretné. Válassza ki a Mobile indicator (Mobiljelzés) lehetőséget. amikor egy új azonnali üzenet érkezik. Google Talkba való automatikus bejelentkezés Automatikusan bejelentkezhet a Google Talk-fiókjába minden alkalommal. 1. ha egy Google Talk üzenet érkezik. 1. 3. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. ha egy új azonnali üzenetet kap. majd érintse meg a > Talk elemet. . hogy hangot adjon ki. 1. 3. A barátlistában nyomja meg a MENÜ gombot.

A Gmail/Google Mail bejövő üzenetek megtekintése A Bejövő üzenetek beszélgetési lista az alapértelmezett Gmail/Google Mail nézet. 6 Üzenet címkéje. Más fiók megjelenítéséhez lásd a “Váltás más Google-fiókra” című szakaszt alább. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 2 Az olvasatlan üzenetek félkövéren jelennek meg. 1 2 7 6 3 5 4 1 Mappa (vagy Címke) és az olvasatlan e-mailek száma. Megjegyzés: A Batch operations (Kötegelt műveletek) funkciót engedélyezni kell. Ez a beszélgetési lista folyamatosan növekszik az új válaszokkal. Minden fogadott e-mail a Bejövő üzenetekbe kerül. 4 Műveletek a megjelölt e-mailekkel. A Gmail/Google Mail a telefon első bekapcsolásakor állítható be. majd érintse meg a > Gmail/Google Mail elemet. csúsztassa az ujját felfele/lefele a képernyőn vagy az optikai hanyattegéren.E-mail A Gmail/Google Mail használata A Gmail/Google Mail a Google webalapú e-mail szolgáltatása. A szinkronizálási beállításoktól függően a a telefonon levő Gmail/Google Mail automatikusan szinkronizálódik a weben levő egy vagy több Gmail/ Google Mail fiókjával. Görgetés a beszélgetési listában. 5 Megcsillagozott üzenet. Nem fog megjelenni. Egy új üzenet. A Gmail/Google Mail az egyes üzeneteket összekapcsolja a rájuk kapott válaszokkal. 3 Megjelölt e-mail. 7 Az éppen megjelenített Google-fiók. Érintse meg a csillag hozzáadásához vagy eltávolításához. . vagy az üzenetsor megváltoztatása egy új beszélgetést indít. További információ a jelen fejezet „Egy üzenet megcsillagozása” című szakaszában található. 2. 1. hogy nincs tétel kijelölve a Bejövő üzenetek mappában. Válasszon ki egy vagy több e-mailt egy művelet alkalmazásához. így mindig a teljes szövegkörnyezetben látja őket. A szinkronizálásról további információkat tudhat meg a Fiókok és szinkronizálás fejezet “Szinkronizálás egy Google-fiókkal” című szakaszából.

1. A Google-fiókok beállításáról további információkat tudhat meg a Fiókok és szinkronizálás fejezet “Szinkronizálás egy Google-fiókkal” című szakaszából. 1. A Bejövő üzenetek mappa kézi frissítéséhez nyomja meg a MENÜ gombot. Egy új e-mail ikon is megjelenik az állapotsor értesítési területén. rezeg vagy röviden megjeleníti az e-mailt az állapotsorban. Érintse meg az új e. majd csúsztassa lefele az ujját a képernyőn az Értesítések panel megnyitásához. válthat a fiókok között a Gmail/Google Mail alkalmazásban. ha a Google Talk barát és Ön be van jelentkezve a Google Talkba. 3 Online állapot. amikor egy új e-mail érkezik. . hogy értesítse az új e-mailről. Akkor jelenik meg. Az e-mail értesítési beállításokról további tájékoztatást talál a jelen fejezet “Gmail/Google Mail beállítások módosítása” című részében. majd érintse meg a Accounts (Fiókok) menüpontot. Érintse meg azt a fiókot.mailt a megtekintéshez. majd érintse meg a Refresh (Frissítés) menüpontot. amelyre át szeretne váltani. 2 Üzenet címkéje. Tegye a következők egyikét:  Amikor értesítést kap egy új e-mailről. 1 2 3 1 Üzenet tárgya.  A Bejövő üzenetek mappában érintse meg az olvasatlan e-mailt vagy az olvasatlan e. tartsa lenyomva az állapotsort. 2. csúsztassa az ujját felfele/lefele a képernyőn vagy az optikai hanyattegéren. A Bejövő üzenetek megjelenítése közben nyomja meg a MENÜ gombot. További információkat talál az automatikus e-mail szinkronizálásról a jelen fejezet “A Gmail/ Google Mail szinkronizálási beállítások módosítása” című részében. 2.E-mail 105 Váltás más Google-fiókra Ha egynél több Google-fiókot állított be a telefonon.mailt tartalmazó beszélgetést a megtekintéshez. Üzenetek olvasása Az értesítési beállításoktól függően a telefon lejátszik egy csengőhangot. Görgetés a beszélgetésben levő üzenetek között.

. 3.  Ha a Forward (Továbbítás) lehetőséget választotta. Egy beszélgetés elnémítása Egy hosszú. Egy e-mail üzenet megválaszolása vagy továbbküldése 1. majd érintse meg a More (Tovább) > Mute (Némítás) menüpontot.106 HTC Desire felhasználói útmutató 3. Az e-mail üzenet vagy a beszélgetés kezeléséhez tegye a következők egyikét:  Érintse meg az Archive (Archiválás) gombot. írja be a válaszüzenetet. Az üzenetszál megjelenítése közben nyomja meg a MENÜ gombot. adja meg az üzenet címzettjét. 4. Tegye a következők egyikét:  Ha a Reply (Válasz) vagy a Reply to all (Válasz mindenkinek) lehetőséget választotta. de továbbra is megtartsa azt a Google-fiókjában.  Érintse meg az Older (Régebbi) gombot a Bejövő üzenetek régebbi beszélgetéseinek megtekintéséhez. Az üzenetszálban görgessen lefele a beszélgetés végére. nem releváns üzenetváltás esetén “elnémíthatja” a beszélgetést. Az archivált üzenetek megtekintéséhez a Bejövő üzenetek mappában nyomja meg a MENÜ gombot. Érintse meg a Send (Küldés) gombot. Érintse meg a Reply (Válasz). hogy a jövőbeni újabb levelek kimaradjanak az Inboxból.  Nyomja meg a MENÜ gombot a további lehetőségek megjelenítéséhez. majd érintse meg a View labels (Címkék megtekintése) > All Mail (Minden levél) menüpontot. 2. Ha a beszélgetést véletlenül törölte. Reply to all (Válasz mindenkinek) vagy a Forward (Továbbítás) elemet. a képernyő felső részén levő sárga sávban levő Undo (Visszavonás) gomb megérintésével visszaállíthatja azt.  Érintse meg a Delete (Törlés) gombot. hogy eltávolítása a beszélgetést a Bejövő üzenetek közül. hogy törölje a beszélgetést a Google-fiókjából.

Írja be az e-mail tárgyát. Érintsen meg egy találatot a cím közvetlen beírásához. Ha szeretne egy képet mellékelni. majd érintse meg a More (Tovább) > Report spam (Reklámlevél jelentése) menüpontot. segíthet a szolgáltatás javításában azzal. Az e-mail címek beírása közben megjelennek a névjegylistában szereplő illeszkedő címek. 3. Üzenet a küldése 1. Az üzenet megírása után érintse meg a Send (Küldés) gombot.E-mail 107 Beszélgetés jelentése reklámlevélként A Gmail/Google Mail webes levelező szolgáltatás keményen dolgozik az ellen. majd érintse meg a > Gmail/Google Mail elemet. majd érintse meg az Add Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat hozzáadása). Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot.mailt több címzettnek küldi. akkor nyomja meg a MENÜ gombot. 2 Tárgy. Adja meg az üzenet címzettjének e-mail címét. hogy megakadályozza reklámlevelek (nem kívánt és kéretlen szóróanyagok. 4 Ide írja az üzenetét. Navigáljon a mellékelni kívánt képhez. . 5. majd érintse meg a Compose (Létrehozás) menüpontot. 2. 6. Ha szeretne az e-mail másolatát (Cc) vagy titkos másolatát (Bcc) elküldeni más címzetteknek. majd érintse meg a képet. 3 Melléklet. majd hozza létre az e-mailt. a To (Címzett) mezőben. Annyi címzettet adhat hozzá. Ha az e. majd érintse meg az Attach (Csatolás) menüpontot. 1 2 3 4 5 1 Címzett. nyomja meg a MENÜ gombot. 4. hogy a beszélgetést reklámlevélként jelenti. amennyit csak szeretne. A Bejövő üzenetek mappában nyomja meg a MENÜ gombot. De ha egy reklámlevél mégis bejutna. 5 Érintse meg a melléklet eltávolításához. spam) eljutását a Bejövő üzenetei közé. akkor az e-mail címeket vesszővel válassza el egymástól. Az üzenetszál megjelenítése közben nyomja meg a MENÜ gombot.

gombot a Elküldött üzenetek megtekintése A Bejövő üzenetek mappában nyomja meg a MENÜ gombot. Tegye a következők egyikét:  Üzenet olvasása közben érintse meg a fejlécben levő csillagot.108 HTC Desire felhasználói útmutató Az üzenet létrehozása közben érintse meg a Save as draft (Mentés piszkozatként) elemet vagy nyomja meg a VISSZA gombot. 2. a tárgysorban. Írja be a keresendő szót vagy szavakat. hogy új sorba lépjen. hogy könnyen újra megtalálhassa azt. 1. majd érintse meg a Settings(Beállítások) > Signature(Aláírások) menüpontot. és megjeleníti az összes beszélgetést a keresett szavakat tartalmazó üzenetekkel együtt. nem csak azokban. majd érintse meg a View labels (Címkék megtekintése) > Drafts (Piszkozatok) menüpontot. hogy megcsillagozza a beszélgetés legújabb üzenetét. A piszkozatok megtekintéséhez az Inboxban nyomja meg a MENÜ gombot.  Egy beszélgetés megtekintése közben érintse meg a csillagot. Egy üzenet csillagozásának megszüntetéséhez érintse meg újra a csillagot. hogy megszüntesse a beszélgetésben levő összes üzenet csillagozását. Egy üzenet megcsillagozása Megcsillagozhat egy fontos üzenetet. majd érintse meg az OK gombot. Megnyílik a beszélgetési lista. A csak a csillagozott üzeneteket tartalmazó beszélgetések megjelenítéséhez lásd jelen fejezet “Beszélgetések megjelenítése címke szerint” című szakaszát. vagy a virtuális billentyűzet Enter billentyűjét. A Beérkezett üzenetek mappában nyomja meg a MENÜ gombot. . hogy az üzenetet piszkozatként mentse el. 1. Az aláírás több sorból is állhat. A listában levő beszélgetésekkel ugyanúgy dolgozhat. melyek egy vagy több szót tartalmaznak törzsükben. 2. A csillagozott üzeneteket tartalmazó beszélgetések csillaggal vannak jelölve a Bejövő mappában és a többi beszélgetési listában.billentyűzeten. A keresett szavak a címsorban láthatók. Beszélgetések és üzenetek kezelése Üzenetek keresése Megkeresheti azokat az üzeneteket. Aláírás hozzáadása az üzenethez Aláírást fűzhet az elküldött e-mailekhez. Megérintheti a csillagot egy beszélgetési listában is. minden. Érintse meg a gombot. majd érintse meg a View labels (Címkék megtekintése) > Sent (Elküldött) menüpontot. Írja be az aláírását a szövegmezőbe. a címkékben stb. A Bejövő üzenetek mappában nyomja meg a KERESÉS gombot. Az egyes sorok végén érintse meg a képernyő. a webes Gmail/Google Mail-fiókban levő üzenetben keres (kivéve a Szemét vagy a Reklámlevél mappában levő üzenteket). Amikor üzenetet keres. mint a Bejövő mappában vagy bármely más beszélgetési listában levő beszélgetésekkel. 3. amelyek szinkronizálva lettek a telefonnal. a címmezőkben.

2. Egy adott címke szinkronizálásának beállításához érintse meg a címkét. 4. A beszélgetési lista hasonlít a Bejövő üzenetek mappára. A Gmail/Google Mail rendelkezik néhány előre megadott címkével. melyek ugyanazzal a címkével rendelkeznek. Beszélgetések megjelenítése címke szerint Megjelenítheti azon üzenetek listáját. de a címke látható az “Inbox” felirat helyett a címsorban. A szinkronizálandó napok számának beállításához érintse meg a Number of days to sync (Szinkronizálandó napok száma) elemet. 1. Gmail/Google Mail szinkronizálási beállításainak módosítása 1. . A beszélgetésben levő üzenetek megjelenítése közben. és felveheti saját címkéit is a Gmail/ Google Mail webes változatával. 3. mint a Bejövő üzenetek mappával. melyeket használhat. 1. Nyomja meg a MENÜ gombot. hogy megjelenítse az adott címkével jelölt beszélgetéseket. majd érintse meg a Change labels (Címkék módosítása) menüpontot. A Bejövő üzentek mappa vagy más beszélgetési lista megjelenítése közben érintse meg a View labels (Címkék megjelenítése) elemet. > Gmail/Google Mail 2. 2. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Érintsen meg egy címkét. majd érintse meg a elemet. vagy szinkronizálhatja az összes címkézett vagy a címke nélküli üzeneteket. A címkézett beszélgetési listákkal ugyanúgy dolgozhat.E-mail 109 Egy beszélgetés megcímkézése Szervezheti a beszélgetéseket azok megcímkézésével. Válassza ki a beszélgetéshez hozzárendelni kívánt címkéket. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Labels (Címkék) menüpontot. nyomja meg a MENÜ gombot. Kiválaszthatja az alapértelmezett számú napok szinkronizálását. majd érintse meg az OK gombot.

törölheti vagy más műveleteket hajthat végre a beszélgetések egy halmazán.110 HTC Desire felhasználói útmutató A beszélgetések kötegelt feldolgozása Archiválhatja. majd érintse meg a elemet. Érintse meg az Archive (Archiválás). Érintse meg. címkézheti. Érintse meg. A Bejövő üzenetek mappában vagy más beszélgetési listában válassza ki azokat a beszélgetéseket. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy egy megerősítést kérő ablak jelenjen meg a beszélgetés törlésekor. hány napot és mely Gmail/Google Mail címkéket szinkronizál.  Batch operations (Kötegelt műveletek). Labels (Címkék) és Delete (Törlés) gombok megjelennek a képernyő alsó részén. A Bejövő üzenetek mappában nyomja meg a MENÜ gombot.  Clear search history (Keresési előzmények törlése). Amikor kiválaszt egy jelölőmezőt. hogy kötegelhesse őket. vagy nyomja meg a MENÜ gombot a további lehetőségekért. “A beszélgetések kötegelt feldolgozása” című szakaszt. 1. az Archive (Archiválás). hogy végrehajtsa az egyik műveletet a beszélgetések halmazán. Eltávolítja a korábbi kereséseket  Labels (Címkék). melyekkel kötegként szeretne dolgozni. Jelölje be a jelölőnégyzetet. egy jelölőmező jelenik meg a beszélgetések bal oldalán. 2.  Confirm delete (Törlés megerősítése). Ha kiválasztja. 3. > Gmail/Google Mail 2. címkézett listájában. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. a Bejövő üzenetek mappában vagy a beszélgetések más. hogy beírja az aláírást. Labels (Címkék) vagy Delete (Törlés) gombot. Állítsa be a következőket:  Signature (Aláírás). . Lásd fenti. hogy kiválassza. melyet hozzáfűz az e-mailek végéhez. Gmail/Google Mail beállítások módosítása 1.

ha egy új e-mail érkezik. 4. hogy egy értesítő ikon jelenjen meg az állapotsorban.  Ha már vett fel e-mail fiókot a Mail alkalmazásban. A további információkért olvassa el jelen fejezet “Exchange ActiveSync e-mail” című szakaszát. hogy a telefon vibráljon. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Lehetővé teszi azt is. Ha a beállítani kívánt fiók típusa nincs a telefon adatbázisában. hogy hozzáférjen az Exchange ActiveSync e-mailhez és a telefon más funkcióihoz. Tegye a következők egyikét:  Ha most vesz fel először e-mail fiókot a Mail alkalmazásban. majd érintse meg a 2. majd érintse meg a New Account (Új fiók) elemet. érintse meg az Other (POP3/IMAP) (Egyéb (POP3/IMAP)) elemet a Choose a mail provider (Levél kiválasztása) képernyőn. érintse meg a Silent (Néma) elemet.  Válassza ki a Vibrate (Rezgés) beállítást. akkor további adatokat kell majd megadnia. Adja meg a Account name (Fiók név) és Your name (Saját név) adatokat.  Érintse meg a Select ringtone (Válasszon csengőhangot) elemet. POP3/IMAP e-mail fiók hozzáadása 1. érintse meg az Other (POP3/IMAP) (Egyéb (POP3/IMAP)) elemet. Mail (Levelezés) A Mail alkalmazás lehetővé teszi. ha szeretné. A csengőhang menüben válassza ki az új e-mail üzeneteket jelző csengőhangot. hogy e-mailt küldjön és fogadjon a webmail vagy más fiókokról POP3 vagy IMAP használatával. . hogy a telefon lejátsszon egy értesítő hangot. 3. Ha a Choose a mail provider (Válasszon levelező szolgáltatót) képernyő megjelenik. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. amikor egy új e-mail érkezik. érintse meg az ikont a jobb felső sarokban.E-mail 111  Email notifications (E-mail értesítés). Ha nem szeretne csengőhangot lejátszani az új e-mail érkezésekor. > Mail elemet. majd érintse meg a Finish setup (Beállítás befejezése) gombot. ha szeretné. Írja be az e-mail fiók Email address (E-mail cím) és Password (Jelszó) adatát. A csengőhang kiválasztásának jóváhagyásához érintse meg az OK gombot. ha egy új e-mail érkezik. Jelölje be a jelölőnégyzetet. A csengőhang a kiválasztáskor egy rövid ideig megszólal.

2. ha megérinti az Add contact to group (Partner hozzáadása a csoporthoz) elemet. 1 5 4 3 2 1 Érintse meg egy másik e-mail fiók megtekintéséhez. majd érintse meg a > Mail elemet. További információkat talál a partnercsoportokról a Személy fejezet “Partnercsoportok” című szakaszában. VIP group (VIP csoport) A VIP csoportban levő partnerek üzeneteit jeleníti meg. 5 Az elolvasatlan üzenetek száma. . A VIP csoporthoz felvehet partnereket. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot.112 HTC Desire felhasználói útmutató A beérkezett e-mailek megjelenítése 1. 2 Szűrő fülei. majd érintse meg a Save (Mentés) gombot. Conversations (Beszélgetések) Beszélgetésként jeleníti meg az üzeneteket. Érintsen meg egy tárgyat az e-mail beszélgetés megjelenítéséhez. Lásd a “Bejövő üzenetek mappa szűrő fülei” című szakaszt a részletekért. Bejövő üzenetek mappa szűrő fülei Received (Fogadott) Egyedi elemekként jeleníti meg az e-mail üzeneteket. Érintse meg a képernyő alsó részét a bejövő üzenetek mappa szűréséhez. 3 Megjelölt (csak Exchange ActiveSync) 4 Értekezlet meghívók (csak Exchange ActiveSync). válassza ki a hozzáadni kívánt partnereket. vagy egy új e-mail fiók hozzáadásához. melyeket a tárgysor alapján csoportosít.

Több e-mail üzenet törlése 1. E-mail üzenetek rendezése 1. majd érintse meg a Refresh (Frissítés) menüpontot. 2. Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában nyomja meg és tartsa lenyomva a törölni kívánt üzenetet. prioritás. Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában nyomja meg a MENÜ gombot.E-mail 113 Unread (Olvasatlan) Az olvasatlan üzeneteket jeleníti meg. Marked (Exchange ActiveSync only) (Megjelölt (csak Exchange ActiveSync)) Megjeleníti az összes megjelölt üzenetet. A szinkronizálni kíván fiókban nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza ki a törölni kívánt üzeneteket. Válasszon a lehetőségek közül az e-mail üzenetek fogadási időpont. feladó vagy méret szerinti rendezéshez. 2. majd érintse meg a Delete (Törlés) gombot. E-mail fiók frissítése Az automatikus szinkronizálási beállításoktól függetlenül bármikor. 2. . E-mail törlése 1. Az e-mail Beérkezett üzenetek mappájában nyomja meg a MENÜ gombot. Meeting invitations (Exchange ActiveSync only) (Meghívók (csak Exchange ActiveSync)) Megjeleníti az el nem fogadott és el nem utasított meghívókat. majd érintse meg a Sort (Rendezés) menüpontot. majd érintse meg a Delete (Törlés) gombot. melléklettel rendelkező üzenetet. A menüben érintse meg a Delete (Törlés) menüpontot. tárgy. Attachments (Mellékletek) Megjeleníti az összes. kézzel is szinkronizálhatja a küldött és fogadott e-maileket.

Írja be az automatikus válasz üzenetet. mint egy POP3/IMAP-fiókkal. Válassza ki az üzenet prioritását. majd érintse meg a More (Tovább) > New meeting invitation (Új értekezlet-összehívás) menüpontot. 7. Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. Váltson az Exchange ActiveSync-fiókra. majd érintse meg a More (Tovább) > Out of the office (Irodán kívül) menüpontot. Értekezlet-összehívás küldése 1. Irodán kívül állapot beállítása Beállíthatja az Irodán kívül állapotot.114 HTC Desire felhasználói útmutató Exchange ActiveSync e-mail Ha szinkronizálja a telefont az Exchange ActiveSync-fiókkal. a prioritás megjelenik az üzenet tárgysora alatt. E-mail prioritásának beállítása Beállíthatja az Exchange ActiveSync-fiókkal küldött e-mail üzenet prioritását. Azonban elérheti az erőteljes Exchange-funkciókat is. 3. 1. 5. Érintse meg az I am currently (Jelenleg) felirat alatti mezőt. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a Send (Küldés) gombot. Váltson az Exchange ActiveSync-fiókra. > Mail elemet. > Mail elemet. 4. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Nyomja meg a MENU gombot. 1. Az üzenet írása közben nyomja meg a MENÜ gombot. 3. ugyanolyan egyszerű módon olvashatja. 6. majd érintse meg a 2. Érintse meg a Priority (Prioritás) elemet. ameddig irodán kívül lesz. valamint az automatikus válaszüzenetet közvetlenül a telefonján. Ha a High (Magas) vagy Low (Alacsony) prioritást választotta. . Adja meg az értekezlet adatait. majd érintse meg a 2. 2. 4. 3. Az Exchange ActiveSync-fiók beállításáról lásd a Fiókok és szinkronizálás fejezet “Szinkronizálás Microsoft Exchange ActiveSync-fiókkal” című szakaszát. majd válassza ki az Out of the office (Irodán kívül) állapotot. Érintse meg a Save (Mentés) elemet. kezelheti és küldheti az e-maileket. Állítsa be azt a dátumot és időpontot.

 Megérinti az ikont. Csatolhat egy PDF-fájlt vagy egy Office dokumentumot. Válassza a Camcorder (Kamkorder) lehetőséget egy videó rögzítéséhez és csatolásához. majd érintse meg a Compóse (Írás) elemet. akkor nyomja meg a MENÜ gombot. 4. érintse meg a Done (Kész) gombot. 3. Csatolhatja a tartózkodási helyének adatait.E-mail 115 E-mail üzenet írása és küldése 1.  Location (Tartózkodási hely). Érintse meg a Send (Küldés) gombot az üzenet azonnali elküldéséhez. . majd érintse meg a Folders (Mappák) > Drafts(Piszkozatok) menüpontot. vagy válassza a Videos (Videók) lehetőséget. Ha szeretne az e-mail másolatát (Cc) vagy titkos másolatát (Bcc) elküldeni más címzetteknek. majd válasszon egyet a következő lehetőségek közül:  Picture (Kép). 5. majd érintse meg a > Mail elemet. A következő lehetőségek közül választhat:  Közvetlenül beírja az e-mail címeket a To (Címzett) mezőbe. Melléklet csatolásához nyomja meg a MENÜ gombot. majd kiválasztja azokat a partnereket.  Document (Dokumentum).  Video (Videó). Válassza a Camera (Fényképezőgép) lehetőséget egy fénykép készítéséhez és csatolásához. 2. érintse meg a Add attachment (Melléklet csatolása) menüpontot. Az e. vagy válassza a Music & sound (Zene és hang) lehetőséget egy zenefájl vagy hangfelvétel csatolásához a memóriakártyáról. hogy egy videót csatoljon a memóriakártyáról. akkor az e-mail címeket vesszővel válassza el egymástól. Írja be az üzenet tárgyát és magát az üzenetet. Válassza a Voice Recorder (Diktafon) lehetőséget egy hangfelvétel készítéséhez és csatolásához. majd érintse meg a Show Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat megjelenítése). Írjon be egy vagy több címzettet. ha később szeretné elküldeni. Elküldi a jelenlegi tartózkodási helyét (a GPS-t be kell kapcsolni). Érintsen meg egy találatot a cím közvetlen beírásához. Egy piszkozatként mentett e-mail megnyitásához a Bejövő üzenetek mappában nyomja meg a MENÜ gombot. ha beállított egy Exchange ActiveSync-fiókot a telefonon. a Footprintsben tárolt helyet vagy egy. a térképekről és a Footprintsrol a Térképek és tartózkodási hely című fejezetből. vagy hozzáadhat partnereket a vállalati címtárból. További információkat tudhat meg a GPS-ről.  Audio (Hang). Ha kiválasztotta az összes címzettet. például egy szöveges fájlt vagy egy számolótáblát. 6. akiknek el szeretné küldeni az üzenetet.mail címek beírása közben megjelennek a névjegylistában szereplő illeszkedő címek. Az e-mail fiók Bejövő mappájában nyomja meg a MENÜ gombot. a térképen kiválasztott helyet. vagy érintse meg a Save as draft (Mentés piszkozatként) elemet. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. vagy válassza a Pictures (Képek) lehetőséget. Címzettként kiválaszthat kapcsolati csoportokat is. hogy egy képet csatoljon a memóriakártyáról. Ha az e-mailt több címzettnek küldi.

General settings (Általános beállítások) Beállítja a betűtípus méretét e-mailek olvasása közben. Erről többet megtudhat az Internet fejezet “Szöveg. Kimásolhat. Fiók törlése Érintse meg az e-mail fiók törléséhez. Notification settings (Értesítési beállítások) Beállítja az e-mail értesítési beállítását. Nyomja meg a VISSZA gombot a módosítások mentéséhez. valamint azt. megkereshet. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Az Exchange ActiveSync-fiók esetében megjelölheti az e-mailt. Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. Váltson a szerkeszteni kívánt e-mail fiókra. 5. például a nevét. Egy e-mail megjelöléséhez az e-mail megtekintése közben érintse meg a képernyő jobb felső sarkában levő fehér zászlót . információ keresése és megosztása” című szakaszában. majd érintse meg a > Mail elemet. hogy hányat ellenőrizzen. a jelszót és a leírást. . amikor megjelöli az üzenetet. A zászló pirosra vált . 3. 3. az e-mail fiókot beállítja alapértelmezett fiókként és beállítja. bekapcsolja. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Az alábbi lehetőségek közül választhat: Account settings (Fiókbeállítások) Módosítja az e-mail fiókbeállításait. majd érintse meg a 2. majd érintse meg a More (Tovább) > Settings (Beállítások). Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában érintse meg a megtekinteni kívánt e-mailt. hogy titkos másolatot kapjon az elküldött e-mailekről. Beállíthatja azt is. Érintse meg a Reply (Válasz) vagy a Reply all (Válasz mindenkinek) elemet az e-mail megválaszolásához. 2. Send & receive (Küldés és fogadás) Beállítja az e-mail maximális fájlméretét a fogadáskor. > Mail elemet. hogy hova mentse az e-mailek mellékleteit. lefordíthat vagy megoszthat egy szöveget az e-mail üzenetből. kikapcsolja vagy beállítja az aláírást. E-mail fiók beállításainak módosítása 1. az új e-mailek ellenőrzésének gyakoriságát. az e-mail címet.116 HTC Desire felhasználói útmutató E-mail üzenet megjelenítése és megválaszolása 1. 4.

E-mail 117 E-mail fiók törlése 1. > Mail elemet. . A Mail widget hozzáadása A Mail (Levelezés) widget hozzáadásával megnézheti a POP3/IMAP és az Exchange ActiveSync e-maileket a Home (Kezdőlap) képernyőn. Váltson a törölni kívánt e-mail fiókra. 3. majd érintse meg a More (Tovább) > Settings (Beállítások) > Delete account (Fiók törlése) menüpontot. Nyomja meg a MENÜ gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a 2. A widgetek hozzáadásáról lásd a Személyre szabás fejezet “Widget hozzáadása a Kezdőlaphoz” című szakaszát.

Havi vagy napirend nézetben megérintheti a képernyő jobb alsó sarkában levő esemény létrehozásához. Beállíthatja a telefon úgy is. ikont egy új 3. beállíthatja a HTC Syncet a számítógépen úgy. hogy egy Exchange ActiveSync naptári eseményt hozzon létre.  Válassza ki a Google-fiókját. . válassza ki azt a naptárat. amelyek szinkronizálódnak a Google naptárral. amelybe fel szeretné venni az eseményt:  Válassza a My Calendar (Saját naptár) naptárat. válassza ki. hogy az esemény csak a telefonon jelenjen meg. érintse meg az Calendar (Naptár) elemet. hogy egy Outlook naptári eseményt hozzon létre. és hozzáadta azt a telefonon. Naptári esemény létrehozása Létrehozhat olyan eseményeket. hogy szinkronizálja az Outlook naptárát a telefon naptárával. majd érintse meg a New event (Új esemény) elemet. majd érintse meg a 2. A webes Google naptár alkalmazásban történő létrehozás után látni fogja őket a telefon Calendar (Naptár) alkalmazásában.com. 1. hogy egy Google naptári eseményt hozzon létre.  Ha használja a Microsoft Outlookot a számítógépen. Több Google naptár létrehozásáról és kezeléséről többet megtudhat a Google weboldalán a következő címen: http://calendar. a számítógépen levő Outlook naptárával vagy az Exchange ActiveSync naptárával. amelyet szinkronizál a számítógéppel. hogy szinkronizálja magát a következő naptárakkal:  A telefonon jelentkezzen be a Google-fiókjára. Ha egynél több naptárral rendelkezik.  Válassza ki a PC Sync lehetőséget.  Válassza ki az Exchange lehetőséget. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. amelyek csak a telefonon jelennek meg. hogy melyikbe szeretné felvenni az eseményt. Bármelyik naptárnézetben nyomja meg a MENÜ gombot.Naptár A naptár ismertetése Használja a Calendar (Naptár) alkalmazást az események. A részleteket lásd az E-mail és a Fiókok és szinkronizálás című fejezetekben. elemet. akkor szinkronizálhatja a telefon naptárát az Exchange ActiveSync naptári eseményeivel. Ha több Google naptárral rendelkezi ka weben. Ha még nem jelentkezett be a Google-fiókjába. hogy szinkronizálni tudja a telefon naptárát a Google internetes naptárával. a bejelentkezésről többet megtudhat a Fiókok és szinkronizálás fejezetből.  Ha rendelkezik Microsoft Exchange ActiveSync fiókkal. Lásd “A HTC Sync használata” című szakaszt a részletekért. Több Google naptárat csak a webes Google naptár alkalmazásban hozhat létre. valamint olyanokat is. értekezletek és találkozók létrehozásához és kezeléséhez.google.

például az időpontot. Az e-mail címeket vesszővel ( . Adja meg az esemény adatait. Nyomja meg a MENÜ gombot. Ha az esemény rendszeres. például születésnapról vagy egész napos eseményről van szó. Ha a meghívott személyek használják a Google Naptárat.Naptár 119 4. 1. 9. A vendégek a Google-fiók segítségével egy meghívó e-mailt fognak kapni. 5. majd válassza ki. hogy milyen gyakran ismétlődik az esemény. és érintse meg az Add (Hozzáadás) gombot. Másik emlékeztetési időpontot is megadhat a Google naptári eseményhez. Vendégek meghívása az eseményre (csak Google-fióknál) Ha szeretne vendégeket hívni az eseményre. Érintse meg az Add (Hozzáadás) gombot az esemény a Google Naptárhoz való hozzáadásához. Nyissa meg a naptárat. . Az esemény időpontjának meghatározásához tegye a következők egyikét:  Ha az eseményhez időtartam tartozik. 4. akkor a meghívót megkapják a Naptárban és e-mailben is. majd válassza ki a Google-fiókját (vagy az egyik Google Naptárat). majd érintse meg az Add reminder (Emlékeztető hozzáadása) menüpontot. 7. 8. akkor állítsa be a From (Kezdés) és To (Befejezés) időpontját. Görgessen a képernyő aljára. 6. és hozzon létre egy új eseményt. Adja meg az esemény helyét és leírását. Érintse meg a Calendar (Naptár) mezőt. érintse meg az Repetition (Ismétlés) mezőt. ) válassza el egymástól. Állítsa be az emlékeztető idejét. 2. érintse meg a From (Kezdés) és a To (Befejezés) elemeket a beállításhoz.  Ha különleges alkalomról. majd válassza ki az All day (Egész nap) jelölőnégyzetet. Írja be az esemény nevét. helyszínt stb. 3. A további lépéseket lásd a “Naptári esemény létrehozása” című részben. A Guests (Vendégek) mezőbe írja be a meghívni kívánt személyek e-mail címét. létre kell hoznia az eseményt a Google Naptárban.

120

HTC Desire felhasználói útmutató

Értekezlet-összehívás küldése a Calendar használatával (Kizárólag Echange ActiveSync esetén)
Ha van beállított Exchange ActiveSync-fiókja a telefonon, akkor használhatja a Calendar alkalmazást egy értekezlet időpontjának létrehozásához, és az értekezlet összehívás a meghívandó személyek számára történő elküldéséhez. 1. Nyissa meg a Calendar (Naptár) alkalmazást, és készítse el az új eseményt. Érintse meg a Calendar (Naptár) mezőt, majd válassza az Exchange beállítást. A további lépéseket lásd a “Naptári esemény létrehozása” című részben. 2. Adja meg az értekezlet adatait, például az időpontot, helyszínt stb. 3. Nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Meeting Invitation (Meghívó értekezletre) menüpontot. 4. Érintse meg a címtárból. gombot, és válassza ki a résztvevőket a partnerek közül vagy a vállalati

5. Írja be az üzenetet, majd érintse meg a Send (Küldés) gombot. 6. Érintse meg az Add (Hozzáadás) gombot, hogy hozzáadja az értekezlet időpontját az Exchange ActiveSync Naptárhoz.

Naptár

121

A naptár nézet módosítása
A Calendar (Naptár) alkalmazás a megnyitáskor alapértelmezésben a havi nézetet jeleníti meg. Megjelenítheti a naptárat napirend, nap és heti nézetben is. A naptár nézetek váltásához nyomja meg a MENÜ gombot, majd válassza ki a nézet típusát.

Havi nézet
Havi nézetben az eseményeket tartalmazó napoknál jelzést fog látni.

Havi nézetben:  Érintse meg a képernyő bal alsó sarkában levő ikont a napirend nézetre váltáshoz. Érintse meg a jobb alsó sarokban levő ikont egy új esemény létrehozásához.  Érintsen meg egy napot a nap eseményeinek megtekintéséhez.  Tartsa lenyomva a napot a menü megjelenítéséhez, amellyel új eseményt hozhat létre, vagy átválthat a napi vagy a napirend nézetre.  Csúsztassa az ujját felfele vagy lefele a képernyőn az előző vagy a következő hónapok megtekintéséhez.

Napi és napirend néztek
A napi nézet megjeleníti egy nap eseményeinek listáját, valamint a képernyő alján az időjárási információkat is, ha az aktuális nap eseményeit tekinti meg. A napirend nézet megjeleníti az összes eseményt időrendi sorrendben.

122

HTC Desire felhasználói útmutató

Az események bal oldalán levő színcsíkok jelzik azt a naptárat, amelyben az esemény található. Az egyes színek jelentését megismerheti, ha megnyomja a MENÜ gombot, majd megérinti a More (Tovább) > Calendars (Naptárak) menüpontot. Napi nézetben csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a képernyőn az előző vagy a következő napok megtekintéséhez.
 Napi nézetben az időjárási információk csak akkor jelennek meg, ha az esemény az Weather (Időjárás) alkalmazás öt napos előrejelzésén belül található.  Az időjárási adatok nem jelennek meg napi nézetben, ha a napi nézetet időrendi listára váltja. A részleteket lásd a “Naptár beállítások módosítása” című szakaszban.

Heti nézet
A heti nézet egy hét eseményeit jeleníti meg egy diagramon.

Heti nézetben:  Nyomva tartva egy időrést, létrehozhat egy új eseményt az adott időponthoz.  Érintsen meg egy eseményt a részletek megtekintéséhez.  Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a képernyőn a korábbi vagy későbbi hetek megtekintéséhez.
Zsúfolt heti nézet esetén könnyebb lehet egy esemény kiválasztása az optikai hanyattegér használatával. Majd nyomja meg az optikai hanyattegeret a kijelölt esemény részleteinek megtekintéséhez.

Naptár

123

Egy esemény megtekintése, szerkesztése vagy törlése
Megtekintheti, szerkesztheti és törölheti a létrehozott eseményeket. Megtekintheti a mások által küldött meghívókat is.

Egy esemény megtekintése és szerkesztése
1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot, majd érintse meg az a Calendar (Naptár) elemet. elemet, majd érintse meg

2. Havi nézetben érintse meg az eseményt tartalmazó napot, majd érintse meg az eseményt a megnyitáshoz. Megnyílik az Event details (Esemény részletei) képernyő, amely megmutatja az esemény összefoglalását. 3. Az esemény összefoglalásának megtekintésekor a következőket teheti:  Megkeresheti az esemény helyszínét a Maps alkalmazásban.  Ha ez egy Google naptári esemény vagy Exchange ActiveSync naptári esemény, megnézheti az esemény résztvevőit.  Módosíthatja az emlékeztető idejét.  Ha ez egy Google naptári esemény, válaszolhat, hogy részt vesz-e az eseményen.  Nyomja meg a telefon VISSZA gombját, hogy mentse az Event details (Esemény részletei) képernyőn végzett módosításokat. 4. Ha szeretné az esemény többi adatát szerkeszteni, nyomja meg a MENÜ gombot az Event details (Esemény részletei) képernyőn, majd érintse meg az Edit event (Esemény szerkesztése) menüpontot. 5. Módosítsa az eseményt. 6. Ha befejezte a szerkesztést, görgessen le a képernyő aljára, majd érintse meg a Save (Mentés) gombot.

Esemény törlése
Többféle módon is törölhet egy eseményt.  Amikor egy esemény összefoglalóját tekinti meg az Event details (Esemény részletei) képernyőn, nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Delete event (Esemény törlése) gombot.  Napi, napirend vagy heti nézetben tartsa lenyomva az eseményt, majd érintse meg a Delete event (Esemény törlése) menüpontot.  Egy esemény szerkesztésekor görgessen lefele a képernyőn, majd érintse meg a Delete (Törlés) gombot. Ha egy esemény ismétlődik, egy kérdést fog kapni, hogy csak azt az egy előfordulást, azt és az összes jövőbeli előfordulást vagy az összes múltbeli és jövőbeli előfordulást törli a naptárból.

hogy az összes esemény emlékeztetőt öt percre elhalassza. vagy érintse meg a Dismiss all (Összes figyelmen kívül hagyása) elemet. Érintse meg a Snooze all (Összes elhalasztása) gombot. A többi típusú értesítés. hogy az összes esemény emlékeztetőt figyelmen kívül hagyja.124 HTC Desire felhasználói útmutató Naptári események emlékeztetője Ha legalább egy emlékeztetőt beállított egy eseményhez. Érintse meg az állapotsort. Látni fogja az összes függő esemény emlékeztető listáját. majd csúsztassa az ujját lefele a képernyőn a Értesítések panel megnyitásához. hogy figyelmen kívül hagyja az esemény emlékeztetőket és minden más értesítést. Tegye a következők egyikét:  Érintse meg a Clear (Törlés) gombot. 2. hogy az állapotsor értesítési területén tartsa a függő emlékeztetőket. hogy emlékeztesse a közeledő eseményre. például az új üzenetek és a nem fogadott hívások is törlődnek.  Nyomja meg a VISSZA gombot.  Az Értesítések panel megnyitása után érintse meg a naptári esemény emlékeztetőjét. akkor a közeledő esemény ikon meg fog jelenni az állapotsor értesítési területén. Esemény emlékeztetők megtekintése. figyelmen kívül hagyása vagy elhalasztása 1. .

Érintse meg az All calendars (Összes naptár) gombot az összes naptár megjelenítéséhez. hogy el vannak-e rejtve vagy sem. mely Google naptárak legyenek szinkronizálva a telefonon. Válasszon ki egy Google naptárat. Nyomja meg a MENÜ gombot újra. majd érintse meg az Add calendars (Naptárak hozzáadása) menüpontot. de korábban a naptárlistáról eltávolított naptárak szerepelnek a naptárlistában. 4. 4. Bármelyik naptár nézetben nyomja meg a MENÜ gombot. és a kiválasztott naptár nézethez való visszatéréshez. Naptárak megjelenítése és elrejtése Bármelyik naptár nézetben nyomja meg a MENÜ gombot. függetlenül attól. és beállíthatja. 3. érintse meg a More (Tovább) > Calendars (Naptárak) menüpontot. 1. majd érintse meg az OK gombot. 2. mely naptárakat szeretné megjeleníteni vagy elrejteni a telefon Calendar (Naptár) alkalmazásában. Válasszon ki egy Google naptárat. melyeket szeretné szinkronizálni. hogy eltávolítsa azt a naptárlistából. A naptárak mindig szinkronizálódnak a telefonon. hogy kiválassza mely naptárat szeretné megjeleníteni vagy elrejteni. Nyomja meg a VISSZA gombot a naptár a módosításokkal való frissítéséhez. majd érintse meg a More (Tovább) > Calendars (Naptárak) menüpontot. 2. és a kiválasztott naptár nézethez való visszatéréshez. Nyomja meg a MENÜ gombot újra. A szinkronizálandó Google naptárak kiválasztása Kiválaszthatja. majd érintse meg az OK gombot. hogy hozzáadja azt a naptárlistából. Nyomja meg a VISSZA gombot a naptár a módosításokkal való frissítéséhez. Bármelyik naptár nézetben nyomja meg a MENÜ gombot. A naptárlistából eltávolított naptárak többé nem szinkronizálódnak a telefonon.Naptár 125 Naptárak megjelenítése és szinkronizálása Kiválaszthatja. Google naptár szinkronizálásának leállítása 1. majd érintse meg a Remove calendars (Naptárak eltávolítása) menüpontot. melyből hozzáadhat naptárakat a szinkronizáláshoz. majd érintse meg a More (Tovább) > Calendars (Naptárak) menüpontot. és melyeknek szeretné leállítani a szinkronizálását. és dolgozhat velük a webes Google naptár alkalmazásban. de továbbra is fel lesz rájuk iratkozva. 3. Google naptár hozzáadása a szinkronizáláshoz Csak az ön által létrehozott vagy weben feliratkozott. .

vagy kikapcsolhatja az eseményemlékeztetőket a telefonon. hogyan bocsássa ki a naptár az eseményemlékeztetőket a közeledő események esetén. Default reminder time (Alapértelmezett emlékeztetési idő) Kiválaszthatja. hogy a havi és a heti nézet vasárnap vagy hétfővel kezdődjön-e. All calendars (Minden naptár) Válassza ezt a jelölőmezőt. ha ugyanazt az eseményemlékeztetőt szeretné használni az összes naptártípushoz. Set alerts & notifications (Riasztások és értesítések beállítása) Beállíthatja az eseményemlékeztetőket.126 HTC Desire felhasználói útmutató Naptár beállítások módosítása Módosíthatja a Calendar (Naptár) alkalmazás beállításait. Reminder settings (Az emlékeztető beállításai) Válassza ki. heti és havi nézetben. Select ringtone (Csengőhang kiválasztása) Kiválaszthatja azt a csengőhangot. Calendar view settings (Naptár nézet beállításai) Kiválaszthatja. hogy a napi nézet eseménylista vagy időrend alapján jelenjen-e meg. . First day of week (Hét első napja) Beállíthatja. Bármelyik naptár nézetben nyomja meg a MENÜ gombot. Start in (Kezdés) Kiválaszthatja az alapértelmezett naptár nézetet. Day views (Napi nézetek) Kiválaszthatja. különböző emlékeztető beállításokat határozhat meg az egyes naptárakhoz. hogy meghatározza. hogyan jelenítse meg az eseményeket. és mi jelenjen meg a napi. hogy az esemény előtt mennyi idővel szeretne értesítést kapni. majd érintse meg a More (Tovább) > Settings (Beállítások) menüpontot a naptár beállításainak eléréséhez. és hogyan értesítse a közeledő eseményekről. Hide declined events (Elutasított események elrejtése) Kiválaszthatja. hogy a telefon rezegjen-e az eseményemlékeztető esetén. amely a Calendar (Naptár) alkalmazás megnyitásakor jelenik meg. értesítést küldjön. hogy meg szeretné-e jeleníteni vagy el szeretné-e rejteni a visszautasított meghívások eseményeit. amely az eseményemlékeztető esetén szólal meg. hogy riasztást indítson. mi jelenjen meg a Calendar (Naptár) alkalmazásban. Ha törli ezt a jelölőmezőt. amikor megnyitja. Vibrate (Rezgés) Kiválaszthatja.

2. Válassza ki. akkor a következő néhány lépésben a telefon felkéri. . Havi nézetben érintse meg az eseményt tartalmazó napot. és automatikusan mellékletként csatolja a vCalendart. hogy egy másik város időjárását jelenítse meg. amely különböző naptár nézeteket képes megjeleníteni. gombot. Tartsa lenyomva az elküldeni kívánt naptári eseményt. 3. Kövesse a Bluetooth című fejezet “Adat küldése a telefonról egy másik készülékre” című szakaszában levő lépéseket. és csatlakozzon a fogadó Bluetooth eszközhöz. érintse meg az Calendar (Naptár) elemet. hogy az eseményt Bluetooth használatával vagy e-mailben szeretné-e elküldeni. Beállíthatja. A multimédiás üzenet küldéséről lásd az Üzenetek fejezetet. A widgeten egy nap vagy esemény megérintésekor megnyílik a Calendar (Naptár) alkalmazás. hogy kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon. A widget hozzáadásáról lásd a Személyre szabás fejezet “A Kezdőlap személyre szabása widgetekkel” című részét. majd érintse meg a Share vCalendar (vCalendar megosztása) gombot. A Mail (Levelezés) alkalmazásban kiválasztott alapértelmezett e-mail fiókot használja a küldéshez. A vCalendart multimédiás üzenetben is elküldeti. 5. Ha a Bluetooth használatával szeretné elküldeni. Elküldheti fájlmellékletként is az üzenettel együtt. A Mail (Levelezés) alkalmazásról bővebben az E-mail fejezetben olvashat. 4. egy új üzenet ablak jelenik meg. City (Város) Alapértelmezésben a napi nézet a tartózkodási helyének megfelelő időjárást jeleníti meg.Naptár 127 Include weather (Időjárás megjelenítése) A jelölőmező bejelölésével az időjárásádi adatokat megjelenítheti a napi nézet eseménylistájában. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy a vCalendart el tudja küldeni. 1. Ha e-mailben küldi el az eseményt. majd érintse meg a A Calendar widget A Calendar (Naptár) widget felhelyezhető a Kezdőlap képernyőre. vCalendar küldése Elküldhet egy naptári esemény vCalendar formátumban egy másik telefonra vagy a számítógépre Bluetooth használatával.

Az időjárás képének megérintésével megnyithatja a Weather (Időjárás) alkalmazást. A HTC Clock widgethez számos megjelenés választható. A widget hozzáadásáról lásd a Személyre szabás fejezet “A Kezdőlap személyre szabása widgetekkel" című részét. Hozzáadhat egy másik óra widgetet a kiterjesztett Kezdőlap képernyőre. ha szeretné. és megjeleníti a dátumot. . hogy egy másik óra egy másik város idejét mutassa. Lásd “Az időjárás megtekintése” című szakaszt a részletekért. és megnézheti az időjárás-jelentést. az időt és a helyet.Óra és időjárás Tudnivalók a HTC Clock widgetről A HTC Clock widget alapértelmezés szerint megtalálható a Kezdőlap képernyőn.

A Clock (Óra) alkalmazás megnyitása:  Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. vagy húzza az ujját végig a füleken. hogy átváltson a Clock (Óra) alkalmazás különböző funkciói között.  A KEZDŐLAP gomb megnyomásával. időt és az időjárási információkat. stopper. Van benne ébresztőóra. mint egy asztali óra. majd a Clock (Óra) Érintse meg az alsó sorban levő füleket. Rendelkezik egy világórával. amely megjeleníti a pontos időt a Föld néhány helyszínén. megérintésével. majd érintse meg a HTC Clock widgetet a Kezdőlap képernyőn. 1 1 2 3 4 5 Desk Clock (Asztali óra) fül 2 World Clock (Világóra) fül 3 Alarm Clock (Ébresztőóra) fül 4 Stopwatch (Stopper) fül 5 Timer (Időzítő) fül .Óra és időjárás 129 Tudnivalók a Clock (Óra) alkalmazásról A Clock (Óra) alkalmazás több mint egy hagyományos dátumot és időt megjelenítő óra. és éjszakai órává vagy képernyővédővé is alakulhat. amely megjeleníti a dátumot. a megérintésével is elérheti. és visszaszámláló időzítő. Úgy működik.

az ébresztőóra jelzését és az akkumulátor töltésjelzőjét. Képernyővédő módban a dátum és az idő néhány percenként módosítja a helyét. Módosíthatja az asztali óra képernyőjét úgy is. 2 A dátum és az idő alatt láthatja a tartózkodási helyének megfelelő időjárási adatokat. Ezt csak akkor látja. A képernyő újbóli kivilágosításához érintse meg bárhol a képernyőt. Az asztali óra megjeleníti a dátumot. az időjárást. Az ébresztőóra bekapcsolásáról és beállításáról lásd “Az ébresztőóra beállítása“ című szakaszt. vagy nyomja meg újra a VISSZA gombot a telefonon. A képernyő újbóli kivilágosításához érintse meg bárhol a képernyőt. 5 Érintse meg ezt a gombot a képernyő elsötétítéséhez és a képernyővédő mód bekapcsolásához. ahol megnézheti a következő néhány nap időjárás-jelentését. Másik időzóna beállításának módjáról lásd “Az időzóna. dátum és idő beállítása” című szakaszt. ha a telefon a hálózati tápegységhez vagy számítógéphez csatlakozik. Az időjárási adatok megérintésével megnyithatja a Weather (Időjárás) alkalmazást. vagy nyomja meg újra a VISSZA gombot a telefonon. és az asztali órán ekkor csak a dátum és az idő jelenik meg.130 HTC Desire felhasználói útmutató A Desk Clock (Asztali óra) használata A Clock (Óra) alkalmazás megnyitásakor közvetlenül a Desk Clock (Asztali óra) képernyő jelenik meg. hogy az ébresztés be vagy ki van-e kapcsolva. 1 2 5 4 3 1 Az ébresztőóra jelzése mutatja. Beállíthatja a képernyőt úgy is. 3 Az akkumulátor töltésjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét. hogy az asztali órán csak a dátum és az idő jelenjen meg. . az időt. hogy egy másik időzóna dátumát és idejét mutassa. 4 Érintse meg ezt a gombot a képernyő elsötétítéséhez. További információkat tudhat meg a Weather (Időjárás) alkalmazásról “Az időjárás megtekintése” című részből.

Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a HTC Clock widgetet a Kezdőlap képernyőn. 5. majd érintse meg a Home settings (Otthoni beállítások) menüpontot. felvehet további városokat a világóra listára. 3. Nyomja meg a MENÜ gombot. Beállíthatja az otthoni városát. Görgesse végig a listát. Az otthoni város beállítása 1. . A betűk beírása közben a lista szűkül. és érintse meg az otthoni városát. dátumát és idejét. Írja be a városa nevét. Érintse meg a World Clock (Világóra) fület. 4. 2. és megjeleníti az egyező városokat és országokat.Óra és időjárás 131 A World Clock (Világóra) használata Használja a Clock (Óra) alkalmazás World Clock (Világóra) képernyőjét. hogy egyszerre megnézze a Föld néhány pontján a pontos időt. és kézzel is beállíthatja a saját időzónáját.

Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a kívánt időzónát. 4. 9. majd válassza ki. azonnal ellenőrizheti a dátumot és az időt ezekben a városokban. és érintse meg a hozzáadni kívánt várost. majd a Settings (Beállítások) > Date & time (Dátum és idő) menüpont megérintésével is megnyithatja a Date & time settings (Dátum és idő beállítása) képernyőt. és megjeleníti az egyező városokat és országokat. Állítsa be az időt az óra és a perc kerekek görgetésével. majd érintse meg a Done (Kész) gombot. Az idő módosításához érintse meg a Set time (Idő beállítása) gombot. majd érintse meg a HTC Clock widgetet a Kezdőlap képernyőn. Törölje az Automatic (Automatikus) jelölőmezőt. 6. Érintse meg a Select time zone (Időzóna kiválasztása) menüpontot. Érintse meg a Use 24-hour format (24 órás formátum használata) jelölőmezőt a 12 órás és a 24 órás időformátum közötti váltáshoz. 2. Város hozzáadása a világóra képernyőhöz Ha további városokat ad a világóra képernyőhöz.) A KEZDŐLAP > MENÜ gomb megnyomásával. Érintse meg a World Clock (Világóra) fület. a dátum és az idő beállítása Az időzóna. 7. Az aktuális és az otthoni város mellett a világóra képernyő legfeljebb 15 várost képet megjeleníteni. majd érintse meg a Local time settings (Helyi idő beállításai) menüpontot a Date & time settings (Dátum és idő beállítása) képernyő megnyitásához. 4. 3. Nyomja meg a MENÜ gombot. a dátum és az idő kézi beállításához először ki kell kapcsolnia az automatikus időszinkronizálást. Érintse meg a World Clock (Világóra) fület. Írja be a hozzáadni kívánt város nevét. Érintse meg az Add city (Város hozzáadása) gombot.132 HTC Desire felhasználói útmutató Az időzóna. Görgessen végig a listán. hónap és év kerekek görgetésével. hogyan szeretné a dátumot megjeleníteni. Görgessen végig a listán. (A kiválasztott dátumformátum az ébresztőóra által megjelenített dátumra is vonatkozik. 5. Érintse meg a Select date format (Dátumformátum kiválasztása) gombot. majd érintse meg a HTC Clock widgetet a Kezdőlap képernyőn. 3. 2. Állítsa be a dátumot a nap. majd érintse meg a Done (Kész) gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 1. A betűk beírása közben a lista szűkül. 1. 8. . A dátum módosításához érintse meg a Set date (Dátum beállítása) gombot.

Válassza ki. A Set alarm (Ébresztés beállítása) képernyőn húzza az ujját felfele vagy lefele az időkerekek forgatásához. érintse meg a Done (Kész) gombot. hogy a telefon rezegjen is az ébresztéskor. Érintse meg az Alarms (Ébresztő) fület.  Érintse meg a Repeat (Ismétlés) gombot. majd érintse meg az Add alarm (Ébresztés hozzáadása) menüpontot. Majd érintse meg azt az ébresztést. majd érintse meg a HTC Clock widgetet a Kezdőlap képernyőn. 4. Ha befejezte az ébresztés beállítását. 2. 5. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Válassza ki egy ébresztés jelölőmezőjét. tartsa lenyomva a MENÜ gombot az Ébresztések képernyőn. és állítsa be az ébresztés időpontját. A következő lehetőségek közül választhat:  Írja be az ébresztés Description (leírását) és válassza ki a használni kívánt Alarm sound (ébresztési hang) beállítást. .Óra és időjárás 133 Az ébresztőóra beállítása Használhatja a Clock (Óra) alkalmazás Alarms (Ébresztések) képernyőt. hogy a hét mely napjain szólaljon meg az ébresztés. ha szeretné.  Válassza ki a Vibrate (Rezgés) jelölőmezőt. Görgesse végig a Set alarms (Ébresztés beállítása) képernyőt az összes ébresztési beállítás megtekintéséhez. hogy egy vagy több ébresztést állítson be. 6.  Az ébresztés kikapcsolásához érintse meg és törölje az ébresztés jelölőmezőjét. Ébresztés beállítása 1. 3.  Ha háromnál több ébresztést szeretne beállítani. majd érintse meg az OK gombot.

Az Alarms (Ébresztések) képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. Az oldalsó gomb csak akkor működik. 4. 2. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. mi történik az ébresztéssel. hogy az ébresztés akkor is megszólaljon. A következő beállításokat módosíthatja: Alarm in silent mode (Ébresztés néma üzemmódban) Ez a beállítás alapértelmezésben ki van választva. Snooze duration (Felfüggesztés hossza) Állítsa be. majd érintse meg a HTC Clock widgetet a Kezdőlap képernyőn. majd érintse meg a HTC Clock widgetet a Kezdőlap képernyőn. ha szeretné az ébresztést is elnémítani néma üzemmódban. majd érintse meg a Delete (Törlés) gombot. Érintse meg az Alarms (Ébresztő) fület. milyen sokáig legyen felfüggesztve az ébresztés. ha a telefon képernyője nincs lezárva. Az Alarms (Ébresztések) képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot.134 HTC Desire felhasználói útmutató Ébresztés törlése 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Az ébresztés hangbeállításainak módosítása Ha beállított egy vagy több ébresztést. és ki is kapcsolhatja a gombot. módosíthatja beállításait. 2. majd érintse meg a Delete (Törlés) menüpontot. 3. Side button behavior (Oldalsó gomb funkciója) Válassza ki. ha megnyomja a telefon oldalsó (HANGOSÍTÁS/ HALKÍTÁS) gombját. Érintse meg az Alarms (Ébresztő) fület. vagy húzza le a képernyőt az ébresztés figyelmen kívül hagyásához. Törölje ezt a jelölőmezőt. 1. Beállíthatja a gombot úgy. a felfüggesztés idejének hosszát stb. Válassza ki a törölni kívánt ébresztéseket. például az ébresztés hangerejét. hogy felfüggessze vagy figyelmen kívül hagyja az ébresztést. . Alarm volume (Ébresztés hangereje) Állítsa be az ébresztés hangerejét. és lehetővé teszi. ha a telefon néma üzemmódban van. 3. Lezárt képernyő esetén érintse meg a virtuális Snoonze (Felfüggesztés) gombot a felfüggesztéshez.

a Weather (Időjárás) alkalmazásban és a Weather widgeten. majd érintse meg a 3. Használhatja a Weather (Időjárás) alkalmazást. Ha többet szeretne megtudni az időjárásról a weben. A Weather (Időjárás) alkalmazás automatikusan letölti és megjeleníti a legfrissebb időjárás-jelentést. érintse meg a Weather (Időjárás) ikont. érintse meg a Settings (Beállítások) > Location (Hely) elemet. akkor kapcsolja be azt a telefon beállításainál. A tartózkodási helyének megfelelő időjárás mellett ez az alkalmazás megjeleníti a világ többi városának időjárás-jelentését is. A Weather (Időjárás) képernyőn először a tartózkodási helyének megfelelő időjárást fogja látni. Nyomja meg a KEZDŐLAP HOME > MENÜ gombot. 2. Ön is bármikor frissítheti az időjárás-jelentést az ikon megérintésével. . csúsztassa az ujját felfele vagy lefele a képernyőn. 5. hogy megnézze az aktuális időjárást és az időjárás-jelentést a hét következő négy napjára. Csatlakozzon az internethez a telefon Wi-Fi vagy adatkapcsolatának használatával.Óra és időjárás 135 Az időjárás megtekintése Ha úgy döntött. 1. Ennek módját megtalálja az Internet című fejezetben. hogy a bekapcsolja a helymeghatározó szolgáltatást a telefon belső beállításakor. elemet. érintse meg a Weather (Időjárás) gombot az Időjárás képernyő alsó részén. látni fogja a tartózkodási helyének megfelelő időjárást a Kezdőlap képernyő HTC Clock widgetének jobb oldalán. hogy megnézhesse a tartózkodási helyének megfelelő időjárást a HTC Clock widgeten. 4. majd válassza ki a Use wireless networks (Vezeték nélküli hálózatok) jelölőmezőt. Ha más városokban szeretné megnézni az időjárást. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Ha nem kapcsolta be a helymeghatározó szolgáltatást a telefon első beállításakor.

a hőmérséklet Celsius vagy Fahrenheit fokban jelenjen-e meg. Az Időjárás képernyőn érintse meg az ikont. hogy megjelenítse a lehetséges helyeket a beírt betűk alapján. 3.  A frissítési ütemezés beállításához érintse meg az Update frequency (Frissítési gyakoriság) gombot. ikont. 3. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy kiválassza. majd érintse meg a 2. Városok sorrendjének módosítása az Időjárás képernyőn 1. A betű beírása közben a lista szűkül. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. érintse meg a Weather (Időjárás) ikont.jelentést ezekben a városokban. és válassza ki az ütemezést. gombot. majd érintse meg a Rearrange (Átrendezés) menüpontot. majd érintse meg a 2. A Weather (Időjárás) képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. majd érintse meg a 3. 4. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Írja be a hozzáadni kívánt helyet a szövegmezőbe. így azonnal megnézheti az időjárás. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd engedje el. érintse meg az Weather (Időjárás) gombot. 3. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. majd érintse meg a Delete (Törlés) gombot. A Weather alkalmazás beállításainak módosítása 1. 1. Az Időjárás képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. Amikor a Városok törlése az Időjárás képernyőről 1. érintse meg az Weather (Időjárás) gombot. A jelenlegi tartózkodási helye mellett az Időjárás képernyő akár 15 várost is képes megjeleníteni. Érintse meg a Done (Kész) gombot. A következő időjárással kapcsolatos beállításokat módosíthatja:  Jelölje be vagy törölje az Update automatically (Automatikus frissítés) jelölőmezőt. ikont. Válassza ki a törölni kívánt városokat. ha szeretné. húzza azt az új helyre. hogy a telefon automatikusan letöltse az időjárási adatokat. A Weather (Időjárás) képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. . Érintse meg a kívánt várost a kiválasztásához. majd érintse meg a Delete (Törlés) menüpontot. majd érintse meg a 2. 2. ikont. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mozgatni kívánt elem végén levő sor zöld színnel jelölődik ki.136 HTC Desire felhasználói útmutató Város hozzáadása az Időjárás képernyőhöz További városokat adhat hozzá az Időjárás képernyőhöz. érintse meg az Weather (Időjárás) gombot. elemet.  Érintse meg a Temperature scale (Hőmérsékleti skála) gombot. 4.

Hozzáadhatja a Kezdőlap képernyőhöz.Óra és időjárás 137 Tudnivalók a Weather (Időjárás) widgetről Használja a Weather (Időjárás) widgetet. hogy azonnal megnézze a tartózkodási helyének megfelelő és más városok időjárás-jelentését anélkül. hogy megnyitná a Weather (Időjárás) alkalmazást. ha még nincs hozzáadva. . A Weather (Időjárás) widget többféle megjelenésű lehet. A widget hozzáadásáról lásd a Személyre szabás fejezet “A Kezdőlap személyre szabása widgetekkel" című részét.

Internet
Adatkapcsolat
A telefonja automatikusan be lesz állítva a mobilszolgáltatója adatkapcsolatára, amikor először bekapcsolja a telefont (ha a SIM-kártya be van helyezve).

A használt adatkapcsolat ellenőrzése
1. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot, majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) menüpontot. 2. Érintse meg a Mobile network (Mobilhálózati beállítások) > Network operators (Mobilszolgáltatók) vagy az Access Point Names (Hozzáférési pontok nevei) elemet.

Adatkapcsolat be- és kikapcsolása
Az adatkapcsolat kikapcsolásával meghosszabbíthatja az akkumulátor üzemidejét. Továbbá pénzt takaríthat meg az adatátviteli költségek terén. Azonban, ha az adatkapcsolat ki van kapcsolva, nem fognak mindig automatikusan frissülni az e-mailek, a közösségi hálózati fiókok és más, szinkronizált adatok. 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot, majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) menüpontot. 2. Válassza ki a Mobile network (Mobilhálózat) jelölőnégyzetet az adatkapcsolat bekapcsolásához, vagy törölje a bejelölést az adatkapcsolat kikapcsolásához.

Új hozzáférési pont létrehozása
Ha szükséges új adatkapcsolat hozzáadása a telefonon, kérdezze meg a hozzáférési pont nevét és a beállításokat (beleértve a felhasználói nevet és a jelszót, ha szükséges) a mobilszolgáltatótól. 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot, majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) menüpontot. 2. Érintse meg a Mobile networks (Mobilhálózatok) > Access Point Names (Hozzáférési pont neve) menüpontot. 3. Az APN képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a New APN (Új APN) menüpontot. 4. Az Edit access point (Hozzáférési pont szerkesztése) képernyőn írja be az APN beállításait. Érintse meg az APN beállítási tételt a szerkesztéshez. 5. Nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Save (Mentés) gombot, ha befejezte az új APN beállítását.

Adatbarangolás befejezése
Az adatbarangolás lehetővé teszi, hogy csatlakozzon mobilszolgáltatója partnerének hálózatához, és hozzáférjen az adatszolgáltatásokhoz, ha nem tartózkodilk a mobilszolgáltatója lefedettségi területén.

Internet

139

1. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot, majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) menüpontot. 2. Érintse meg a Mobile networks (Mobilhálózatok) elemet, majd válassza ki a Data roaming (Adatbarangolás) jelölőmezőt.
Az adatszolgáltatások elérése barangolás közben jelentős díjnövekedést eredményezhet. Kérdezze meg mobilszolgáltatójától az adatbarangolási tarifákat, mielőtt engedélyezi az adatbarangolást.

Wi-Fi
A Wi-Fi vezeték nélküli internet-hozzáférést biztosít legfeljebb 100 méter távolságig. A Wi-Fi a telefonon történő használatához hozzá kell férnie egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz, vagy “hotspothoz”.
A Wi-Fi jelek hatótávja és használhatósága az infrastruktúra jellegétől és a jelek útjában álló objektumok számától és jellegétől függ.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz
1. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot, majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless controls (Vezeték nélküli beállítások) menüpontot. 2. Jelölje be a Wi-Fi jelölőmezőt a Wi-Fi bekapcsolásához. A telefon megkeresi az elérhető vezeték nélküli hálózatokat. 3. Érintse meg a Wi-Fi settings (Wi-Fi beállítások) elemet. Az észlelt Wi-Fi hálózatok hálózati neve és a biztonsági beállítása megjelenik a Wi-Fi hálózatok részben. 4. Érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz. Ha egy nyílt hálózatot választott, automatikusan csatlakozik a hálózathoz. Ha egy WEP-pel védett hálózatot választott, adja meg a jelszót, majd érintse meg a Connect (Kapcsolódás) gombot. A hálózat típusától és biztonsági beállításaitól függően lehetséges, hogy további információkat is meg kell adnia, vagy ki kell választania egy biztonsági tanúsítványt. Ha a telefon egy vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, a Wi-Fi ikon megjelenik az állapotsorban, és jelzi a becsült jelerősséget (a világító sávok számával). Ha a Network notification (Hálózati értesítés) a Wi-Fi beállításoknál engedélyezve van, ez az ikon megjelenik akkor is az állapotsorban, ha a telefon egy elérhető vezeték nélküli hálózatot érzékel a hatótávon belül.
Legközelebb, amikor a telefon egy korábban már elért titkosított vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, nem kell beírnia újra a jelszót vagy más biztonsági adatot, kivéve, ha visszaállította a telefont a gyári alapbeállításokra.

140

HTC Desire felhasználói útmutató

Csatlakozás egy EAP-TLS védett Wi-Fi hálózathoz
Ahhoz, hogy egy EAP-TLS hitelesítési protokollal ellátott Wi-Fi hálózathoz tudjon csatlakozni, lehetséges, hogy előbb telepíteni kell egy hálózati hitelesítést (.p12) a telefonjára. 1. Mentse el a hitelesítés fájlt a memóriakártya gyökerébe. 2. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot, majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Security (Biztonság) elemet. 3. Érintse meg a Install from SD card (Telepítés az SD-kártyáról) gombot. 4. Válassza ki a szükséges hálózati hitelesítést az EAP-TLS hálózathoz való csatlakozáshoz. 5. Kövesse az előző részben leírt lépéseket a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz.

A vezeték nélküli hálózati állapot ellenőrzése
1. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot, majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) menüpontot. 2. A Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) képernyőn érintse meg a Wi- Fi settings (Wi-Fi beállítások) elemet, majd érintse meg azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez a telefon jelenleg is csatlakozik. Egy üzenet jelenik meg, mely a Wi-Fi hálózat nevét, állapotát, sebességét, jelerősségét és egyebeket tartalmaz.

Ha szeretné eltávolítani a vezeték nélküli hálózat beállításait a telefonról, érintse meg az ablak Forget (Felejtse el) gombját. Újra be kell írnia a beállításokat, ha ehhez a vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik.

Csatlakozás egy Wi-Fi hálózathoz
1. A Wireless controls (Vezeték nélküli beállítások) képernyőn érintse meg a Wi-Fi settings (Wi-Fi beállítások) menüpontot. Az észlelt Wi-Fi hálózatok megjelennek a Wi-Fi networks (Wi-Fi hálózatok) részben. Az elérhető Wi-Fi hálózatok kézi megkereséséhez a Wi-Fi settings (Wi-Fi beállítások) képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Scan (Keresés) elemet. 2. Érintsen meg egy másik Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz.
Ha az a vezeték nélküli hálózat nincs a listán, amelyhez csatlakozni szeretne, görgessen lefele a képernyőn, majd érintse meg az Add Wi-Fi network (Wi-Fi hálózat hozzáadása) menüpontot. Adja meg a vezeték nélküli hálózat beállításait, majd a érintse meg a Save (Mentés) gombot.

Internet

141

Adatkapcsolati és Wi-Fi widgetek hozzáadása
Adja hozzá a Data connection (Adatkapcsolati) és/vagy Wi-Fi widgetet a Kezdőlap képernyőhöz, hogy gyorsabban be- vagy kikapcsolhassa ezeket a kapcsolatokat. Érintse meg a widgetet, hogy be- vagy kikapcsolja a kapcsolatot.

A widgetek hozzáadásáról lásd a Személyre szabás fejezet “Widget hozzáadása a Kezdőlaphoz” című szakaszát.

hogy a telefonról hozzáadjon. .beállítások) menüpontot. majd érintse meg az OK gombot. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) > VPN settings (VPN. hogy töltse le és telepítse a biztonsági tanúsítványokat. Nyomja meg a KEZDÓLAP > MENÜ gombot. Érintse meg a VPN beállításokat. 1. 2. Továbbá a telefonnak a VPN-kapcsolat kezdeményezése előtt először létre kell hoznia a Wi. Biztonsági adatok tárhelyének beállítása Ha a hálózati rendszergazda arra kéri. VPN-kapcsolat hozzáadása 1. hogyan tegye ezt. A VPN bekerül a VPN beállítások képernyő VPN részébe. Írjon be egy új jelszót (legalább 8 karakter szóközök nélkül) a biztonsági adatok tárhelye számára. majd érintse meg a Set password (Jelszó beállítása) elemet. 3. erősítse meg a jelszót. Ezután letöltheti és telepítheti a helyi hálózat eléréséhez szükséges tanúsítványokat. 2. Válassza ki a Use secure credentials (Biztonsági adatok használata) jelölőnégyzetet. A telefon felkészítése a VPN-kapcsolatra A munkahelyén használt VPN típusától függően a vállalata helyi hálózatához való kapcsolódás előtt szükséges lehet a bejelentkezési adatok megadására és/vagy biztonsági tanúsítványok telepítésére.Fi vagy az adatkapcsolatot. 3. Ha elkészült.142 HTC Desire felhasználói útmutató Csatlakozás virtuális magánhálózathoz (VPN) Lehetősége van rá. 4. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. nyomja meg a MENÜ gombot. beállítson és kezeljen virtuális magánhálózatokat (VPN-eket). és állítsa be őket a hálózat adminisztrátorától kapott információknak megfelelően. akkor először be kell állítania a telefon biztonsági tárhelyét. majd érintse meg a Save (Mentés) gombot. A hálózati rendszergazdája el tudja mondani. majd érintse meg a hozzáadni kívánt VPN típusát. Ezt az információt a hálózat adminisztrátorától tudhatja meg. mely révén hozzáférést nyerhet a zárt hálózatokon (például céges hálózatokon) lévő tartalmakhoz. Az ilyen kapcsolatok beállításáról és használatáról lásd a jelen fejezet “Adatkapcsolat” és “Wi-FI” című szakaszaiban. görgessen lefele. Érintse meg az Add VPN (VPN hozzáadása) gombot. érintse meg a Settings (Beállítások) > Security (Biztonság) menüpontot.

beállítások) menüpontot. A további információkat lásd “A telefon webböngészőjének használata” című részben. 2. majd érintse meg a VPN-kapcsolatot a lekapcsolódáshoz. majd érintse meg a Connect (Kapcsolódás) gombot. A csatlakozás után a VPN csatlakoztatva ikon jelenik meg a címsor értesítési területén. 3. Ha a telefonja lekapcsolódott a VPN-ről. majd csúsztassa lefele az ujját az Értesítések panel megnyitásához. VPN lekapcsolódott ikon jelenik meg a címsor . Felkérés esetén írja be a bejelentkezési adatokat. Tartsa lenyomva a címsort. Lekapcsolódás a VPN hálózatról 1. 4. amelyikhez csatlakozni szeretne. a értesítési területén. Nyissa meg a webböngészőt a tartalmak (például a céges hálózat intranet oldalainak) eléréséhez. 2. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Érintse meg a VPN-kapcsolatot a VPN-beállítások képernyőre való visszatéréshez. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) > VPN settings (VPN. A VPN-ek listájában érintse meg azt a VPN-t.Internet 143 Csatlakozás egy VPN hálózathoz 1.

3. Nyomja meg a MENÜ gombot. hogy a képernyő tájolása automatikusan megváltozzon. melyek lehetővé teszik. Az Orientation (Tájolás) jelölőmezőt a KEZDŐLAP > MENÜ > Settings (Beállítások) > Sound & display (Hang és megjelenítés) lapon ki kell választani. hogyan tartja a telefont. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg az > Internet elemet. majd érintse meg a More (Tovább) > Settings (Beállítások) > Set home page (Kezdőlap beállítása) menüpontot. majd érintse meg az > Internet elemet. A webböngésző teljesen optimalizált. A Set home page (Kezdőlap beállítása) képernyőn válassza ki a használni kívánt kezdőlapot. 2.  Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg az Internet elemet. Egy weboldal megjelenítése 1. .vagy Wi-Fi kapcsolattal kell rendelkeznie az internet eléréséhez. A kezdőlap beállítása 1. A böngésző képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. 3. Írja be a weboldal címét a billentyűzet használatával.144 HTC Desire felhasználói útmutató A telefon webböngészőjének hálózata Nyissa meg a webböngészőt. A képernyő tájolásának megváltoztatása A telefon automatikusan módosítja a képernyő tájolását attól függően. hogy élvezze az internet böngészését a telefonon. hogy megkezdje a szörfözést a weben. majd érintse meg a képernyő felső részén levő URL (címsor) mezőt. hogy az adott weboldalra ugorjon. 2. és speciális funkciókkal rendelkezik. Érintse meg közvetlenül a címet. az egyező weboldal címek megjelennek a képernyőn. Aktív adat. A böngésző megnyitása Tegye a következők egyikét:  Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. vagy folytassa a weboldal címének beírását. Miközben beírja a címet. Érintse meg az ENTER gombot a képernyőn megjelenő billentyűzeten.

Használja a hüvelykujját és a mutatóujját. 2. majd törölje a Mobile view (Mobil nézet) jelölőmezőt. .Internet 145 A webhelyek teljes változatának böngészése Néhány webhely oldalaik mobilváltozatát jeleníti meg a telefon webböngészője számára. 1. majd érintse meg újra gyorsan kétszer a kicsinyítéshez. mellyel navigálhat. Nyomja meg a MENÜ gombot. Használja a hüvelykujját és a mutatóujját. hogy “szétterítse” a weboldalt a nagyításhoz. hogy “összenyomja” a weboldalt a kicsinyítéshez. Weboldal nagyítása és kicsinyítése Érintse meg gyorsan a képernyőt kétszer a nagyításhoz. Még ezeknél a webhelyeknél is megtekintheti az összes oldal teljes változatát. Használhatja az ujjait is a csípéshez vagy a széttáráshoz a képernyőn a nagyításhoz és a kicsinyítéshez. majd érintse meg az > Internet elemet. és megnézheti a weboldal többi részét. Navigálás a weboldalon Húzza az ujját a képernyőn vagy az optikai hanyattegeret bármelyik irányba. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a More (Tovább) > Settings (Beállítások) menüpontot.

1 1 A hivatkozás ki van választva 2 2 A hivatkozás nincs kiválasztva. Később beillesztheti az e-mail címet. így lehetővé teszi a telefonszám felhívását vagy a cím megkeresését a Google Maps™-ben. ahol megnyithatja.  Érintse meg. Amikor egy felismert telefonszámra vagy címre navigál. majd érintse meg a Copy (Másolás) menüpontot. a szám vagy a cím kiemelődik. ha kis méretű szövegeket és hivatkozásokat jelenít meg.146 HTC Desire felhasználói útmutató Egy hivatkozás kiválasztása egy weboldalon A hivatkozás ujjával való megérintésével megnyithatja azt. .  Nyomja meg és tartsa lenyomva. a vágólapra másolhatja vagy elküldheti hivatkozást e. Ez különösen akkor hasznos. vagy tartsa lenyomva a hanyattegeret a további beállítások megjelenítéséhez. Hivatkozás Weboldal címe (URL-ek) E-mail cím Mit kell tennie  Érintse meg a hivatkozást a weboldal megnyitásához. A hivatkozás optikai hanyattegérrel történő kiválasztása után megnyomhatja a hanyattegeret a hivatkozás megnyitásához. hogy e-mailt küldjön az adott e-mail címre.  Nyomja meg és tartsa lenyomva a menü megnyitásához. és ki is választhatja azt a hanyattegérrel. A Böngésző felismer néhány telefonszámot és címet is. és megnyissa a címet. hogy az e-mail címet a vágólapra másolja.mailben. Hivatkozás Hely címe Telefonszám Mit kell tennie Érintse meg a címet. Az optikai hanyattegérrel is navigálhat a weboldalon levő hivatkozásra. Kiválasztás esetén a hivatkozások egy színes mezőben jelennek meg. amikor egy új névjegyet hoz létre vagy egy e-mail üzenetet küld. vagy tartsa lenyomva a további lehetőségekért. Érintse meg a tárcsázó megnyitásához és a telefonszám felhívásához. hogy megnyissa a Google Maps alkalmazást. könyvjelzővel láthatja el.

A karakterek beírása közben az egyező karakterek zölddel jelölődnek ki. 1. Váltás a böngészőablakok között 1. Szöveg keresése a weboldalon 1.Internet 147 Új böngészőablak megnyitása Nyisson meg több böngészőablakot. hogy egyszerűbben válthasson az egyik weboldalról a másikra. A weboldal megtekintése közben nyomja meg a MENÜ gombot. hogy az előző vagy a következő egyező kifejezésre ugorjon. 2. A weboldal megtekintése közben nyomja meg a MENÜ gombot. Írja be a keresett kifejezést. 2. majd érintse meg a More (Tovább) > Find on page (Keresés az oldalon) menüpontot. 2 Érintse meg. Az ujja a képernyőn jobbról balra való csúsztatásával válassza ki a megtekinteni kívánt böngészőablakot. majd érintse meg a Windows (Ablakok) menüpontot. Legfeljebb 4 böngészőablakot nyithat meg. Megnyílik egy új böngészőablak. majd érintse meg a Windows (Ablakok) menüpontot. 2. Érintse meg a balra vagy jobbra nyilat. A weboldal megtekintése közben nyomja meg a MENÜ gombot. 1 2 1 Érintse meg a weboldal bezárásához. hogy a weboldalt teljes képernyőn jelenítse meg. és betölti a beállított kezdőlapot. . Érintse meg a “+” gombot.

majd érintse meg a More (Tovább) > Downloads (Letöltések) menüpontot. A telefon és a személyes adatok védelme érdekében csak megbízható forrásból. információ keresése és megosztása Kijelölheti a szöveget. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. hogy kiemelje a környező szöveget.148 HTC Desire felhasználói útmutató Alkalmazások letöltése a webről Az alkalmazások webről történő letöltése előtt először engedélyeznie kell a letöltést a telefon beállításaiban. például az Android Marketről töltsön le alkalmazásokat. érintse meg az OK gombot.  Megkeresheti a Wikipediában vagy a Google Dictionary-ben. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Applications (Alkalmazások) menüpontot. ellenőrizze. 1. A további tájékoztatásért lásd a További alkalmazások fejezet “Alkalmazások keresése és telepítése az Android Marketről” című részét. 2. A webről letöltött alkalmazások forrása ismeretlen lehet. A memóriakártya behelyezéséről további információt talált az Alapvető tudnivalók című fejezetben. Amikor megjelenik az Attention (Figyelmeztető) párbeszédablak. Tartson lenyomva egy szót. szöveges vagy multimédiás üzenetben. majd:  Kimásolhatja. . Egy hivatkozásban levő szöveg kijelöléséhez tartsa lenyomva a hivatkozást. Letöltések megtekintése A weboldal megtekintése közben nyomja meg a MENÜ gombot. Mielőtt letöltene egy alkalmazást a webről. hogy behelyezett-e egy memóriakártyát a telefonba. Minden letöltött alkalmazás a memóriakártyára kerül. 2. 3. Szöveg kijelölése 1. majd érintse meg a Copy text (Szöveg másolása) menüpontot. vagy a közösségi hálózatban levő állapotfrissítésben.  Lefordíthatja a szöveget a Google Translate segítségével. Szöveg. melyet ki szeretne jelölni. Húzza a kezdés és befejezés jelölőket. Jelölje be az Unknown sources (Ismeretlen források) jelölőnégyzetet.  Elhelyezheti a szöveget egy új e-mailben.

Internet

149

1

2

1

Érintse meg a szöveg másolásához, kereséséhez/fordításához vagy megosztásához.

2 Kezdési és befejezési jelzők. Húzza el a szövegkijelölési terület növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Ha nagyobb mennyiségű szöveget jelöl meg, a jelölők megjelenése megváltozik. Fel- vagy lehúzhatja ezeket a jelölőket, hogy több bekezdést is kijelöljön.

Szöveg másolása és beillesztése
1. Miután kijelölte a másolni kívánt szöveget, érintse meg a vágólapra másolódik. gombot. A kijelölt szöveg a

2. Egy szövegbeviteli mezőben (például egy üzenet írása közben) tartsa lenyomva azt a pontot, ahova a szöveget be szeretné illeszteni. 3. Érintse meg a Paste (Beilleszt) menüpontot.

Szöveg keresése vagy fordítása
1. Miután kijelölte a keresni vagy lefordítani kívánt szöveget, érintse meg a 2. Érintse meg a következő fülek egyikét: Wikipedia. Megkeresheti a a kijelölt szöveghez kapcsolódó információkat a Wikipediában. Google Fordító. Lefordítja a nyelvet egy másik nyelvre. Google Dictionary. Megkeresheti a kijelölt szöveget a szótárban. gombot.

150

HTC Desire felhasználói útmutató

A szöveg beillesztése egy új üzenetbe vagy egy közösségi hálózati frissítésbe
1. Miután kijelölte a másolni kívánt szöveget, érintse meg a gombot. 2. Válassza ki, hogy a kijelölt szöveget egy új e-mailbe, szöveges vagy multimédiás üzenetbe, vagy egy közösségi hálózati (pl. Twitter) frissítésbe szeretné-e beilleszteni. Lásd az E-mail, Üzenetek és Közösségi hálózatok című fejezeteket a funkciók további ismertetéséhez.

A könyvjelzők és a korábban meglátogatott weboldalak megtekintése
Annyi könyvjelzőt tárolhat a telefonon, amennyit csak szeretne. Elérheti a kényelmes History (Előzmények) listát is a korábban meglátogatott webhelyek felsorolásáért, vagy gyorsan megnézheti a leggyakrabban elért oldalakat.

Egy weboldal megjelölése könyvjelzővel
1. A weboldal megtekintése közben nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg az Add bookmark (Könyvjelző hozzáadása) menüpontot. Megnyílik a New bookmark (Új könyvjelző) képernyő. 2. Szükség esetén szerkessze a könyvjelző nevét, majd érintse meg a Done (Kész) gombot.

Egy könyvjelző megnyitása
1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot, majd érintse meg az > Internet elemet. 2. Nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Navigate (Navigálás) menüpontot. 3. A Bookmarks (Könyvjelzők) lapon érintse meg azt. navigáljon a megnyitni kívánt könyvjelzőre, majd

Egy könyvjelző szerkesztése
1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot, majd érintse meg az > Internet elemet. 2. Nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Navigate (Navigálás) menüpontot. 3. A Bookmarks (Könyvjelzők) lapon nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg az Edit (Szerkesztés) menüpontot. 4. Érintse meg a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt. 5. Írja be a módosításokat, majd érintse meg a Done (Kész) gombot.

Egy korábban meglátogatott oldal megtekintése
1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot, majd érintse meg az > Internet elemet. 2. Nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Navigate (Navigálás) menüpontot. 3. Az lapot. Előzmények lapon navigáljon a megtekinteni kívánt lapra, majd érintse meg azt a

A korábban meglátogatott lapok listájának törlése
1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot, majd érintse meg az > Internet elemet. 2. Nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Navigate (Navigálás) menüpontot. 3. Az Előzmények lapon nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Clear history (Előzmények törlése) menüpontot.

Internet

151

Gyakran meglátogatott oldal megtekintése
1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot, majd érintse meg az > Internet elemet. 2. Nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Navigate (Navigálás) menüpontot. 3. A Legtöbbet látogatott lapon navigáljon a megtekinteni kívánt lapra, majd érintse meg azt a lapot.

A legtöbbet meglátogatott lapok listájának törlése
1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot, majd érintse meg az > Internet elemet. 2. Nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Navigate (Navigálás) menüpontot. 3. A Legtöbbet látogatott lapon nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Clear all (Összes törlése) menüpontot.

A könyvjelzők és a legtöbbet látogatott lapok nézetének módosítása
1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot, majd érintse meg az > Internet elemet. 2. Nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Navigate (Navigálás) menüpontot. 3. A Könyvjelzők vagy a Legtöbbet látogatott lapon nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a Thumbnails (Miniatűrök), List (Lista) vagy Grid (Rács) menüpontot a nézet módosításához. Például ha a Thumbnails (Miniatűr) nézetben van, és szeretné a könyvjelzőket rácsban megjeleníteni, nyomja meg a MENÜ > List (Lista) menüpontot, majd nyomja meg a MENÜ > Grid (Rács) menüpontot.

A böngésző beállításainak módosítása
Szabja testre a webböngésző alkalmazást, hogy megfeleljen böngészési stílusának. Állítsa be webböngésző használatakor érvényes megjelenítési, az adatvédelmi és biztonsági beállításokat. 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot, majd érintse meg az > Internet elemet.

2. Nyomja meg a MENÜ gombot, majd érintse meg a More (Tovább) > Settings (Beállítások) menüpontot.

152

HTC Desire felhasználói útmutató

A telefon használata modemként (tethering)
A telefon adatkapcsolatával bármikor az internetre kapcsolhatja notebook vagy asztali számítógépét. A beállításról és az adatkapcsolat használatáról lásd a jelen fejezet korábbi részében található “Adatkapcsolat” című szakaszt.
 Mielőtt a telefont modemként használhatná, előbb telepítenie kell a HTC Sync programot. A részletekért olvassa el a Szinkronizálás fejezet „HTC Sync használata” című részét.  A SIM-kártyának a telefonban kell lennie, hogy a telefont modemként használhassa a számítógéppel.

1. Ellenőrizze, hogy a telefon adatkapcsolata be van-e kapcsolva. A telefon adatkapcsolatának bekapcsolási módjáról lásd a jelen fejezet az “Adatkapcsolat be- és kikapcsolása” című szakaszát. 2. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a mellékelt USB-kábel használatával. 3. Amikor a Connect to PC (Csatlakozás a számítógéphez) képernyő megjelenik, válassza az Internet sharing (Internetmegosztás) elemet, majd érintse meg a Done (Kész) gombot. Ha a telefont modemként használja, az USB adattároló funkció kikapcsol, és nem fogja tudni használni a HTC Sync alkalmazást sem.

majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) elemet. Ha nincs szüksége a Bluetooth-kapcsolatra. ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos. akkor az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki. A Bluetooth be. Bluetooth be. 4. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) elemet.vagy kikapcsolásának egyszerűbb módja a Kezdőlap képernyő Bluetooth widgetének használata.vagy kikapcsolása 1. ha olyan helyen tartózkodik. 2. majd érintse meg az OK gombot. valamint. repülőgépeken. 1. A párbeszédablakban írja be a telefon nevét. kórházakban. amely lehetővé teszi.Bluetooth A Bluetooth használata A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia. Jelölje be vagy törölje a Bluetooth jelölőmezőt. 2. 3. pl. válassza ki a Bluetooth bekapcsolásához. A Kezdőlapra történő widget felvételéről további tájékoztatást talál a Személyre szabás fejezet “Widget hozzáadása a Kezdőlap képernyőhöz” című szakaszában. hogy az eszközök adatokat cseréljenek nagyjából 8 méretes távolságon belül fizikai kapcsolat nélkül. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. A telefon nevének módosítása A telefon neve azonosítja a telefont más készülékek számára. Érintse meg a Bluetooth settings (Bluetooth beállítások) > Device name (Készüléknév) elemet. . Ha a Bluetooth jelölőmező nincs kiválasztva. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot.

vagy olvassa el a headset/ autós készlet használati utasítását a kód megtalálásához. Ha a Bluetooth headset vagy az autós készlet csatlakoztatva van a telefonhoz. akkor a Bluetooth csatlakoztatva ikon megjelenik az állapotsorban. érintse meg a nevet. hogy a telefon meg tudja találni a headsetet. 3. 1. Ha a Bluetooth nincs bekapcsolva. Ha látja a headset nevét a Bluetooth eszközök részben. Győződjön meg arról. 5.154 HTC Desire felhasználói útmutató Bluetooth headset vagy autóskészlet csatlakoztatása Zenét hallgathat egy sztereó Bluetooth headseten. Érintse meg a headset nevét a Bluetooth eszközök részben. A csatlakoztatott headset vagy az autós készlet típusától függően elkezdheti a headset vagy az autós készlet használatát. hogyan kapcsolja azt észlelhető módba. A headset vagy az autós készlet újbóli csatlakoztatása Ha párosította a headsetet a telefonnal. hogy kézzel kell újból csatlakoznia. 2. majd bekapcsolja a headsetet. vagy kéz nélkül kommunikálhat egy kompatibilis Bluetooth headset vagy autós készlet használatával. 4. ha bekapcsolja a Bluetooth funkciót a telefonon. A telefonja elkezdi a hatótávon belül levő Bluetooth eszközök keresését. 2. hogy zenét hallgasson vagy telefonhívásokat kezdeményezzen és fogadjon. próbálja meg a 0000 vagy 1234 kódokat. kövesse a “Bluetooth eszköz párosításának megszüntetése” című szakaszt ebben a fejezetben. majd kövesse a fenti. Ha kódot kell beírnia. Azonban néha előfordulhat. 5. A párosítási és a csatlakozási állapot a kéz nélküli headset vagy az autós készlet neve alatt jelenik meg a Bluetooth eszközök részben. hogy megtudja. Ekkor a telefon automatikusan megpróbálja párosítani a headsetet. például ha a headsetet egy másik Bluetooth eszközzel használta. írja be a headsethez mellékelt kódot. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. . Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Érintse meg a Scan for devices (Készülékek keresése) elemet. 3. hogy a headset észlelhető-e. akkor automatikusan újból csatlakoztathatja azt. Olvassa el a headsethez mellékelt használati utasítást. Ha továbbra sem tud csatlakozni a headsethez vagy az autós készlethez. Ha az automatikus párosítás sikertelen. A headseten vagy az autós készleten történő zenehallgatáshoz a headsetnek vagy az autós készletnek támogatnia kell az A2DP Bluetooth profilt. 1. 6. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) > Bluetooth settings (Bluetooth beállítások) elemet. Ellenőrizze. 4. Ha a Bluetooth nincs bekapcsolva. érintse meg a Bluetooth jelölőmezőt a bekapcsoláshoz. Az eljárás ugyanaz a sztereó hang vagy kéz nélküli berendezés beállításakor. “Bluetooth headset vagy autóskészlet csatlakoztatása” című szakaszban levő utasításokat. érintse meg a Bluetooth jelölőmezőt a bekapcsoláshoz. hogy a headset észlelhető-e. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) > Bluetooth settings (Bluetooth beállítások) elemet.

majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) > Bluetooth settings (Bluetooth beállítások) elemet. A Bluetooth-eszközök részben tartsa lenyomva az eszköz nevét a párosítás megszüntetéséhez. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) > Bluetooth settings (Bluetooth beállítások) elemet. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Érintse meg a Disconnect (Leválasztás) elemet. 2. A Bluetooth-eszközök részben tartsa lenyomva az eszköz nevét a leválasztáshoz. Érintse meg a Unpair (Párosítás megszüntetése) gombot. 1. 2. 3. 3. . Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése Törölheti a telefonból egy másik Bluetooth-eszköz párosítását.Bluetooth 155 Egy Bluetooth eszköz leválasztása vagy párosításának megszüntetése Egy Bluetooth-eszköz leválasztása 1. A másik eszköz újbóli csatlakoztatásához szükséges lehet a kód újbóli beírása vagy jóváhagyása.

válassza ki a megosztani kívánt tételeket. Amikor felkéri a telefon a Bluetooth bekapcsolására. 3. Írja be a fogadó eszköz nevét. és a jövőben nem lesz szüksége a kódok megadására. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. tartsa lenyomva a névjegyet. az előnézeti képernyőn érintse meg a Share (Megosztás) gombot. nyomja meg a MENÜ gombot. Agenda vagy Heti nézetében tartson lenyomva egy eseményt. például egy telefon vagy notebook között. Ha a műsorszám a Now playing (Lejátszás alatt) képernyőn látható. 5.  Zene műsorszám. Állítsa a a fogadó készüléket észlelhető módba. függően a fogadó készüléktől:  Képek és videók  Naptári események  Névjegyek  Hangfájlok 1. érintse meg a Yes (Igen) választ. hogy be kell állítania az “Adatfogadás” vagy a “Fájlok fogadása” funkciót is. Lehetséges. A People (Személy) képernyő All (Minden) lapján. érintse meg a Bluetooth elemet. . majd érintse meg a Send contact as vCard (Névjegy elküldése vCardként) elemet. majd érintse meg a > Photos (Fényképek) elemet. A Calendar alkalmazás Napi. Ha először visz át adatokat a telefon és a másik eszköz között. majd válassza ki a Bluetooth elemet a megjelenő listáról. hogy adatokat vigyen át a telefon és másik Bluetooth.  Hangfelvétel. akkor jóvá kell hagynia a biztonsági kódot. Lásd a készülék dokumentációját a Bluetoothon keresztüli adatfogadás ismertetéséért. Kövesse az alábbi lépéseket a küldeni kívánt elem típusától függően:  Fénykép vagy videó (a Camera alkalmazásban). majd érintse meg a Share vCalendar (cCalendar megosztása) > Bluetooth elemet.képes eszköz.156 HTC Desire felhasználói útmutató Adatok küldése és fogadása a Bluetooth használatával Használhatja a Bluetooth funkciót.  Naptári esemény. Az Albums lapon érintsen meg egy albumot. nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a Share (Megosztás) > Bluetooth elemet. Például. A Voice Recorder (Hangfelvevő) képernyőn érintse meg a (Megosztás) gombot. ha egy fényképet szeretne továbbítani. A telefonon nyissa meg az elküldendő adatokat vagy fájlokat tartalmazó alkalmazást.  Névjegy. Adat küldése a telefonról egy másik készülékre A következő típusú adatokat küldheti el. Share 4. majd érintse meg a Bluetooth elemet. Ezután a telefon és a másik eszköz párosítva van.  Fényképek és videók (a Photos alkalmazásban). 2. majd érintse meg a Bluetooth elemet. A fénykép elkészítése után. Érintse meg a Share (Megosztás) gombot. Érintse meg a lefele mutató nyíl ikont.

7. A fájl azonnali megnyitásához húzza le az értesítések panelt. Lásd a készülék dokumentációját a Bluetoothon keresztüli adatküldés ismertetéséért. ha egy naptári eseményt küld egy kompatibilis telefonra. Érintse meg a Discoverable (Észlelhető) jelölőmezőt. vagy hagyja jóvá az automatikusan létrehozott kódot. 4. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) > Bluetooth settings (Bluetooth beállítások) elemet. Bluetooth hitelesítési kérelem jelenik meg a telefonon.  Ha egy másik fájltípust küld egy Windowst futtató számítógépre. A küldő eszközön küldjön egy vagy több fájlt a telefonra. 2. például PDF-eket. beleértve a fényképeket. Például. Amikor a telefonja egy fájlátviteli felkérési értesítést kap. Windows XP esetén az útvonal C:\Documents and Settings\[az ön felhasználói neve]\ Dokumentumok\Bluetooth Exchange lehet. 3.Bluetooth 157 6. Egy másik készülékről történő fájl fogadásárhoz SD-kártyát kell a telefonba helyeznie. 1. Felkérés esetén írja be ugyanazt a kódot a telefonon. majd érintse meg a vonatkozó értesítést. ha egy képfájlt küld egy másik mobiltelefonra. az általában a Bluetooth Exchange mappába kerül a személyes dokumentum mappán belül. 6. Adatok fogadása másik készülékről A készülék számos különféle típusú fájlokat képes fogadni Bluetoothon keresztül. 8. írja be ugyanazt a kódot mind a telefonon. mint a másik készüléken. majd érintse meg a Accept (Fogadás) gombot. húzza le az értesítési panelt. Windows Vista esetén az útvonal C:\Users\[az ön felhasználói neve]\Dokumentumok lehet. Az adatok tárolási helye függ az adat típusától és a fogadó eszköztől:  Ha egy naptári eseményt vagy névjegyet küld. Érintse meg az OK gombot. akkor valószínűleg az “Images” (Képek) mappába kerül. zenei műsorszámokat és dokumentumokat. 9. Ha a jövőben szeretne automatikusan fogadni a fájlokat a küldő készülékről. A fájl átviteléről egy értesítés jelenik meg. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. vagy hagyja jóvá az automatikusan létrehozott kódot. Felkérés esetén fogadja a kapcsolatot a fogadó eszközön. 5. . az esemény megjelenik a másik telefon naptár alkalmazásában. Például. válassza a Always trust device (Mindig megbízom a készülékben) jelölőmezőt. mint a másik készüléken. a tárolás helye a fájl típusától függhet. Ha a Bluetooth nincs bekapcsolva. érintse meg a Bluetooth jelölőmezőt a bekapcsoláshoz. A fogadó eszközön fogadja a fájlt. az általában közvetlenül a fogadó eszköz megfelelő alkalmazásába kerül. 7.  Ha egy fájlt egy másik készülékre küld.

A fájl megnyitásához érintse meg a fájl nevét. hogy egy. 2.  vCard névjegyfájl esetén. A Calendar használatáról lásd a Naptár című fejezetet. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg az Import (Importálás) elemet. akkor választhat. ahova menteni szeretné az eseményt. 3. Az Add to Home (Hozzáadás a Kezdőlaphoz) képernyőn érintse meg a Folder (Mappa) > Bluetooth received (Bluetoothon fogadott) lehetőséget.  vCalendar fájl esetén válassza ki a naptárat. ha megnyit egy zenei műsorszámot.158 HTC Desire felhasználói útmutató Egy fogadott fájl megnyitásakor a fájl típusától függ a következő művelet:  A médiafájlok és a dokumentumok általában megnyílnak közvetlenül a kompatibilis alkalmazásban. amely megjeleníti az összes. akkor a lejátszás elindul a Music alkalmazásban. Például. . több vagy az összes névjegyet importálja-e a partnerlistába. Bluetooth fogadómappa felvétele a Kezdőlapra Felvehet egy mappát a Kezdőlapra. Bluetoothon keresztül fogadott fájlt. ha több vCard-fájl van a memóriakártyán. A vCalendar bekerül a Calendar eseményei közé. A mappa tartalmának megtekintéséhez érintse meg a mappa ikonját. ahova szeretné. Tartsa lenyomva a Bluetoothon fogadott mappa ikonját. és húzza a Kezdőlapon oda. 1. majd érintse meg a gombot.

 Ha a fényképezőgépet közvetlenül videó módban szeretné elindítani. Amikor a képernyő más területét érinti meg. hogy böngészhesse és megnézhesse a memóriakártyán levő fotókat és videókat. 2 Megtekintés gomb Érintse meg a Photos alkalmazás megnyitásához. A részleteket lásd a Fotók fejezetben. A részleteket lásd “A fényképezőgép beállításainak módosítása” című szakaszban. majd érintse meg a Camera (Fényképezőgép) ikont. hogy azonnal elkezdhesse a videó rögzítését. és a fényképezőgép automatikusan arra a területre fókuszál. élvezheti a fényképek készítését és a videók rögzítését az utazás és a találkozók közben a telefon fényképezőgépével. Mindenképpen helyezze be a microSD-kártyát a telefon fényképezőgépének használata előtt. További információért olvassa el a “Nagyítás” részt. A következő vezérlőket találja a kereső képernyőn: 5 4 1 3 2 1 Menü lap Érintse meg a menüpanel megnyitásához és a fényképező beállításainak módosításához. kövesse az Alapvető tudnivalók fejezet “A memóriakártya behelyezése” című szakaszában levő lépéseket. hogy a fényképezőgép automatikusan a képernyő közepére fókuszál. érintse meg a gombot. amely mutatja. 5 Vaku gomb Érintse meg a különböző vaku üzemmódok közötti váltáshoz. 4 Nagyítás gomb Érintse meg a virtuális nagyítási sáv megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez. majd érintse meg a Camcorder (Kamkorder) ikont. a képernyő közepén megjelenik az automatikus fókusz jelzése. Ha még nem helyezte be a microSD-kártyát a telefonba. 3 Automatikus fókusz jelzése Amikor a fényképezőt különböző tárgyakra vagy helyekre irányítja. a jelzés arra a helyre kerül. Kereső képernyő A fényképezőgép csak fekvő nézetben működik.Fényképezőgép Alapvető tudnivalók a fényképezőgépről Akár üzleti. akár pihenési célból utazik. .  A fényképezőgép fotó üzemmódjában történő megnyitásához és fényképezéshez nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. A fényképezőgéppel készített fotók és videók a microSD-kártyán tárolódnak.

elforgassa a fotót és még sok minden mást tegyen. vagy kiválaszthatja azt a közösségi hálózatot. hogy megnézze a fotót vagy a rögzített videót. Visszajátszás képernyő A fénykép elkészítése vagy a videó rögzítése után megjelenik a Visszajátszás képernyő. Vissza Visszatér a Kereső képernyõre. Nézet Megnyithatja és használhatja a Photos alkalmazást. elküldheti e-mailben. Nyomja meg az optikai hanyattegeret a fénykép elkészítéséhez vagy a videofelvétel elindításához. Törlés Törli a rögzített fényképet vagy videót.160 HTC Desire felhasználói útmutató Az optikai hanyattegér használata az exponáláshoz Az optikai hanyattegér a fényképezőgép exponáló gombjaként működik. Ha ismét megnyomja. ahova fel szeretné tölteni. A részleteket lásd a Fotók fejezetben. mely megjeleníti a fényképet vagy a videó első képkockáját. a videó rögzítése leáll. megnézheti azt a Photos alkalmazásban vagy megoszthatja azt. Megosztás Elküldheti a fotót vagy a rögzített videót egy másik telefonra vagy számítógépre Bluetooth használatával. A virtuális gombok megérintésével törölheti a fényképet vagy a videót. .

Ha a nagyítási sáv látható a kereső képernyőn.Fényképezőgép 161 Nagyítás Fotó vagy videofelvétel készítése előtt használhatja a virtuális nagyítási sávot a tárgy közelítéséhez vagy távolításához. hogy az eredeti méretre nagyítson. ikont. A virtuális nagyítási sáv megjelenítéséhez érintse meg a Zoom (Nagyítás) gombot Felfele és lefele csúsztathatja az ujját a kereső képernyőn. Ha elkészült. vagy érintse meg a kereső képernyőt az elrejtéshez. várjon néhány másodpercig. 3. Elhúzhatja az ujját a nagyítási sávon is. Megérintheti újra a Zoom (Nagyítás) gombot. 1. . A következőket teheti:  A lassú nagyításhoz vagy kicsinyítéshez csúsztassa felfele vagy lefele az ujját a kereső képernyőjén. . akkor látható a még elkészíthető fotók vagy a még rögzíthető videofelvétel hossza a képernyő jobb felső sarkában.  Érintse meg az  Érintse meg az ikont. és a nagyítási sáv automatikusan eltűnik a képernyőről. 2. hogy a legnagyobb nagyítást érje el.

hogy a fényképezőgép elegendő energiával rendelkezzen a vaku feltöltéséhez. Hagyja. akkor vissza fog kapcsolni a hívás fogadása és befejezése után. és próbálja meg elkerülni a hirtelen hőmérséklet-változásokat. mit szeretne tenni az elkészített fotóval. A fénykép elkészítése előtt ránagyíthat a tárgyra. A hívás befejezése után újra használhatja a vakut. 5. hogy a fényképezőgép elegendő energiával rendelkezzen a vaku használatához. 3. Az akkumulátor kímélése érdekében a fényképező kikapcsolja a vakut (akkor is. . hogy kiválassza a fényképezőgép vaku üzemmódját. Nem kapcsol be a fényképezőgép vakuja? A vaku sok energiát igényel. A hideg időjárás csökkentheti az akkumulátor teljesítményét. 2. hogy a fényképezőgép automatikusan fókuszáljon a képernyő közepére. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. melyek hatással lehetnek az akkumulátor teljesítményére. függően a megvilágítási körülményektől: Automatikus vaku Vaku be Vaku ki 4. a következő esetekben: Bejövő hívás A vaku ideiglenesen kikapcsol bejövő hívás esetén. és ez hatással van a vakura Tartsa melegen a telefont. Lásd a “Nagyítás” című szakaszt a virtuális nagyítási sáv használatáról. Ha a vaku Flash on (Vaku be) beállításban van. tegye a telefont a kabátjába. Válassza ki. 6. Ha nem használja. ha a vaku üzemmódot Auto flash (Automatikus vaku) vagy Flash on (Vaku be) üzemmódra állítja). vagy megérintheti a képernyő más területét. Tegye láthatóvá a tárgyat a kereső képernyőn. Nyomja meg az optikai hanyattegeret a fénykép elkészítéséhez. amelyre fókuszálni szeretne. majd érintse meg a Camera (Fényképezőgép) elemet. További részletekért olvassa el “A visszajátszás képernyő” című szakaszt. 7.162 HTC Desire felhasználói útmutató Fénykép készítése 1. Ha a telefon akkumulátorának töltöttsége 15% vagy annál alacsonyabb Töltse újra az akkumulátort. hogy melegen tartsa a telefont. A kereső képernyőjén érintse meg többször a Flash (Vaku) gombot.

A rögzítés leállításához nyomja meg újra az optikai hanyattegeret. elemet.Fényképezőgép 163 Arcfelismerés Ha a telefon fényképezőgépével emberekről szeretne fényképet készíteni. Válassza ki. amelyre fókuszálni szeretne. érintse meg a Camcorder (Kamkorder) ikont. 4. hogy a fényképezőgép automatikusan fókuszáljon a képernyő közepére. vagy megérintheti a képernyő más területét. Lásd a “Nagyítás” című szakaszt a virtuális nagyítási sáv használatáról. Tegye láthatóvá a tárgyat a képernyőn. További részletekért olvassa el “A visszajátszás képernyő” című szakaszt. 6. Videó rögzítése 1. Hagyja. 7. 5. Az arcfelismerés videó üzemmódban nem működik. mit szeretne tenni az elkészített videofelvétellel. A videofelvétel elkészítése előtt ránagyíthat a tárgyra. Nyomja meg az optikai hanyattegeret a videofelvétel elkészítéséhez. . majd érintse meg a 2. 3. a fényképezőgép képes automatikusan felismerni az arcokat és beállítani a fókuszt. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot.

Képtulajdonságok Csúsztassa az ujját az egyes sávokon a kontraszt. A kereső képernyőn érintse meg a elemet a menüpanel megnyitásához. A következő beállításokat módosíthatja a Settings (Beállítások) menüből: White balance (Fehéregyensúly) A fehéregyensúly lehetővé teszi. Érintse meg az ikont a menüpanelen. a telítettség és az élesség beállításához. Az alapvető fényképező beállítások módosításához érintsen meg egy ikont a menüpanelen: Expozíció A Brightness (Fényerő) sávval módosíthatja a fényerő szintjét. 2. 2. Daylight (Napos) és Cloudy (Felhős). és elérje a további fényképező beállításokat. és válasszon a hatások közül. Alapbeállítások módosítása 1. szolarizálás. Hatás Különleges hatást alkalmazhat a beállítás után készített fotókon és a videókon. és a további fényképező beállítások eléréséhez. poszterizálás stb.164 HTC Desire felhasználói útmutató Fényképező beállítások Nyissa meg a menüpanelt az alapvető fényképező beállítások módosításához. . hogy megjelenítse a Settings (Beállítások) menüt. A fehéregyensúly beállításai a következők: Auto (Automatikus). A kereső képernyőn érintse meg a elemet a menüpanel megnyitásához. például szépia. Incandescent (Izzó). Speciális beállítások módosítása 1. hogy a fényképezőgép még pontosabban rögzítse a színeket az aktuális megvilágítási környezethez igazodva. Fluorescent (Neon). A menüpanelen válthat a fotó és a videó üzemmódok között is. Csúsztassa az ujját felfele vagy felfele a Brightness (Fényerő) sávon a fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Görgessen végig az Effect (Hatás) menün.

állítsa ezt a beállítást Auto vagy állítsa be az országnak megfelelő frekvenciára (50 Hz vagy 60 Hz). hogy szeretne-e hangot rögzíteni vagy sem a videofelvételek készítésekor. mielőtt a fényképezőgép visszaváltana a kereső képernyőre. A magasabb ISO értékek jobb fényképek készítését teszik lehetővé gyenge megvilágítás esetén. állítsa az önkioldót 2 vagy 10 másodpercre. Self-timer (Önkioldó . Quality (Minőség .csak fényképező üzemmódban) Kiválaszthatja a fénykép rögzítéséhez használt minőséget. vagy visszaállíthatja az Auto (Automatikus) beállításra. hogy az elkészített fotó vagy videó milyen hosszú ideig legyen látható a Visszajátszás képernyőn.  Average (Átlag) módban a fényképezőgép a teljes képen méri a fényt.csak fényképező üzemmódban) Ha önarcképet vagy csoportos fotót szeretne készíteni. Flicker adjustment (Villogás beállítása) Amikor fluoreszkáló világítású belső térben készít fényképeket. . hogyan mérje a fényképezőgép a fény mennyiségét a legjobb expozíció kiszámításához:  A Spot (Pont) mérési módban a fényképezőgép a fényt a fókuszpont körül méri. Metering mode (Fénymérés módja) Beállíthatja.csak fényképező üzemmódban) Ha ez a jelölőmező ki van választva (alapértelmezés).vagy fájlméret-korlátot. függően attól.Fényképezőgép 165 ISO (csak fényképező üzemmódban) Kiválaszthatja az ISO szintet.csak videó üzemmódban) Jelölje be vagy törölje a jelölőmezőt. Geo-tag photos (fényképek geo-tagelése . és a teljes keresőt használhatja a tárgy befogására. Review duration (Visszajátszás hossza) Beállíthatja. ha szeretné tárolni a GPS koordinátákat az elkészített fotókban. Record with audio (Rögzítés hanggal . akkor a hagyományos 4:3 fotófelbontások állnak rendelkezésre. Widescreen (Szélesvásznú .  Center area (Középső terület) módban a fényképezőgép a fényt a középső területen méri. Ha nincs bejelölve. Recording length (Rögzítési hosszúság . Resolution (Felbontás) Kiválaszthatja a rögzítendő fotó vagy videó felbontását. hogy csökkentse a villogást.csak videó üzemmódban) Beállíthatja a videofelvételekre vonatkozó maximális idő. akkor a 5:3 arányú felbontások állnak rendelkezésre.csak fényképező üzemmódban) Jelölje be ezt a jelölőmezőt.

hogy a fényképezőgép felismerje és automatikusan fókuszáljon az emberek arcára. ha kikapcsolja az automatikus fókusz funkciót. Az automatikus fókusz alapértelmezésben be van kapcsolva. hogy a fényképezőgép visszaálljon az alapértelmezett beállításokra.vagy kikapcsolja a középpontos automatikus fókuszt. Az arcfelismerés kikapcsol. így egyszerűen befoghatja és középre helyezheti a tárgyat a fényképe elkészítése előtt. amikor megnyomja az exponáló gombot. szeretné-e. hogy a fényképezőgép zárhangot játsszon le. Grid (Rács . ha szeretné a dátumot és az időt feltüntetni a fotókon.166 HTC Desire felhasználói útmutató Auto Focus (Auto fókusz) Ez a beállítás be. függően attól. Reset to default (Alapértelmezés visszaállítása) Érintse meg. Time stamp (Időbélyegző . . Arcfelismerés (csak fényképezés módban) Ez a beállítás lehetővé teszi.csak fényképező üzemmódban) Jelölje be ezt a jelölőmezőt.csak fényképező üzemmódban) Jelölje be ezt a jelölőmezőt. ha szeretne egy rácsot megjeleníteni a kereső képernyő. Shutter sound (Zárhang) Jelölje be vagy törölje ezt a jelölőmezőt.

majd érintse meg a Photos (Fényképek) alkalmazást.  All photos: megnézheti a memóriakártyán tárolt összes fényképet.  All videos: megnézheti a memóriakártyán tárolt összes videót. A memóriakártyán levő fényképeken alapvető szerkesztőműveleteket végezhet.Fényképek Tudnivalók a Photos (Fényképek) alkalmazásról A Photos (Fényképek) alkalmazással megnézheti a telefonnal készített. Az előre beállított albumok a következők:  Camera shots: megnézheti a fényképezőgép mappájában található fényképeket és videókat.  A kedvencként beállított fényképek és videók a My favorites (Kedvencek) közé kerülnek. Ha a fényképek vagy a videók a memóriakártya gyökérmappájában vannak (nem mappákban). használhatja háttérképként és megoszthatja barátaival. Album kiválasztása A Photos (Fényképek) alkalmazás megnyitásához nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Az albumok nevei az eredeti mappanevek lesznek. Egyszerűen érintse meg az albumot az abban levő fényképek és/vagy videók megtekintéséhez. érintse meg a gombot. . és megjelennek az előre beállított albumok között. ahol a fényképei és videói albumokban vannak rendezve az egyszerű megtekintés érdekében. letöltött vagy a memóriakártyára másolt fényképeket és videókat. Ezen kívül egyszerűen hozzárendelhet egy fényképet egy partnerhez. Továbbá megnézheti a közösségi hálózatokon levő saját fényképeit és barátai fényképeit (csak a Facebookon és a Flickren). Megnyílik a Photos (Fényképek) alkalmazás az Albums (Albumok) képernyőn. akkor ezek az Other (Egyéb) albumban jelennek meg. A memóriakártyán levő fényképeket és videókat tartalmazó mappákat szintén albumként kezeli a telefon. például elforgathatja és kivághatja őket.  All downloads: megnézheti a letöltött fényképeket és videókat.

 Ha szeretne egy másik albumot kiválasztani.  Amikor filmszalag vagy rács nézetben van. Érintsen meg egy képet vagy egy videót a teljes képernyőn történő megjelenítéshez. Tallózás filmszalag vagy rács nézetben Alapértelmezésben a fényképek és videók egy vízszintes filmszalagon jelennek meg. Ha szeretné a fényképeket és videókat újra egy filmszalagon megtekinteni. tallózhatja az album fényképeit és videóit filmszalag vagy rácsos nézetben. tartsa lenyomva a fényképet vagy a videót a menü megnyitásához. A filmszalag nézetben nyomja meg a MENÜ gombot. gombot. majd érintse meg a Grid view (Rács nézet) gombot a fényképek és videók miniatűrként történő tallózásához. és válassza ki. Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a filmszalagon. nyomja meg MENÜ gombot. majd érintse meg a Filmstrip view (Filmszalag nézet) menüpontot. hogy végigléptessen a fényképeken és videókon. hogy mit szeretne tenni a fényképpel vagy videóval. A miniatűrök görgetéséhez csúsztassa ujját felfelé vagy lefelé.168 HTC Desire felhasználói útmutató Fényképek és videók megtekintése Miután kiválasztott egy albumot a Photos (Fényképek) alkalmazás Albums (Albumok) képernyőjén. hogy visszatérjen a Photos . érintse meg a (Fényképek) alkalmazás Albums (Albumok) képernyőjére.

A videó teljes képernyőméretben jelenik meg. majd érintse meg újra gyorsan kétszer a kicsinyítéshez.  Használhatja a csípő nagyítást is. Nyomja az hüvelyk.és mutatóujját a képernyőhöz. majd nyissa szét az ujjait a nagyításhoz. Nagyítás Kicsinyítés Videonézés A képernyő automatikusan fekvő módra vált a videó lejátszásakor. . A kép tájolása automatikusan igazodik ahhoz. Érintse meg újra a gombot. A megérintésével illesztheti a videót a képernyő méretéhez. ahogy a telefont tartja. Fénykép nagyítása vagy kicsinyítése Kétféle módon nagyíthat vagy kicsinyíthet egy fotót:  Érintse meg gyorsan a képernyőt kétszer a nagyításhoz. hogy a képet fekvő módban tekintse meg. Használja a virtuális vezérlőket a videó lejátszásához. Csípje össze az ujjait a kicsinyítéshez. hogy visszaváltson teljes képernyőre.Fényképek 169 Fénykép megtekintése fekvő tájolással Forgassa el a telefont bal oldalra. szüneteltetéséhez vagy leállításához.

3. gombot.170 HTC Desire felhasználói útmutató Fényképek megtekintése a közösségi hálózatokon A Photos (Fényképek) alkalmazás használatával megnézheti saját és barátai fényképeit a közösségi hálózatokon (csak a Facebookon és a Flickren). Lehet. mintha a fényképek a memóriakártyán lennének. majd érintse meg a Fényképek megtekintése a Flickren Be kell jelentkeznie a Facebook-fiókjára. 2. érintse meg a Photos (Fényképek) alkalmazást. Ebben az esetben engedélyt kell adnia. Érintse meg a fiók nevét vagy barátja fiókját a listán. Érintse meg az Flickr lapot. 3. Érintse meg a Facebook lapot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. érintse meg a Photos (Fényképek) alkalmazást. Ugyanúgy megnézheti a fényképeket az internetes albumokban. hogy csatlakozzon a Flickr weboldalhoz. Érintse meg a fiók nevét vagy barátja fiókját a listán. mintha a fényképek a memóriakártyán lennének. 2. hogy megnézhesse a Facebook fényképeket. 1. hogy megtekintse a fiókban levő képeket. hogy engedélyeznie kell az alkalmazásnak. 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy megtekintse a fiókban levő képeket. hogy hozzáférjen a Flickr-fiókhoz. Ugyanúgy megnézheti a fényképeket az internetes albumokban. gombot. hogy megnézhesse a Facebook fényképeket. Fényképek megtekintése a Facebookon Be kell jelentkeznie a Facebook-fiókjára. majd érintse meg a .

menüpontot. A megnyíló menüben érintse meg a Crop (Kivágás) menüpontot. . Lásd a “Tallózás filmszalag vagy rács nézetben” című szakaszt a részletekért. A teljes képernyő megjelenítés közben el is forgathatja a fényképet. Tartsa lenyomva az elforgatni kívánt fényképet. Lásd a “Tallózás filmszalag vagy rács nézetben” című szakaszt a részletekért. Fénykép kivágása 1. 5. érintse meg a Photos (Fényképek) alkalmazást. Válassza ki. 4.Fényképek 171 Munka a fényképekkel A fényképek filmszalag vagy rács nézetben történő tallózása közben a Photos (Fényképek) alkalmazásban lenyomva tartva egy fényképet megnyithatja a menüt. 3. 3. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Egy vágómező jelenik meg a fényképen. A Photos (Fényképek) alkalmazás Albums (Albumok) képernyőjén válasszon ki egy albumot. hogy az albumban levő fényképeket és videókat filmszalag vagy rács nézetben szeretné-e tallózni. 5. majd érintse meg a Rotate (Forgatás) menüpontot. Fénykép elforgatása és mentése 1. majd válassza ki a Rotate left (Forgatás balra) vagy a Rotate right (Forgatás jobbra) funkciót. Nyomja meg a MENÜ gombot. amelyben kiválaszthatja a műveletet. gombot. Válassza ki. gombot. 4. A megnyíló menüben érintse meg a Rotate (Forgatás). érintse meg a Photos (Fényképek) alkalmazást. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy az albumban levő fényképeket és videókat filmszalag vagy rács nézetben szeretné-e tallózni. majd érintse meg a 2. kivághatja stb. Törölheti a fényképet. majd válasszon a Rotate left (Forgatás balra) vagy a Rotate right (Forgatás jobbra) funkciók közül. A Photos (Fényképek) alkalmazás Albums (Albumok) képernyőjén válasszon ki egy albumot. majd érintse meg a 2. elforgathatja. Tartsa lenyomva az elforgatni kívánt fényképet.

Nyomja meg a MENÜ gombot. érintse meg a More (Tovább) > Crop (Vágás) menüpontot. Húzza a mezőt a fénykép kivágandó részére. . Az eredeti kép szerkesztetlenül megmarad. 8. Érintse meg a Save (Mentés) gombot. hogy alkalmazza a változtatásokat a képre. majd kövesse a fent ismertetett vágási lépéseket. A vágó mező méretének állításához tartsa lenyomva a mező szélét. 7. A megvágott kép a tárolókártyára másolatként kerül. Amikor az irány nyilak megjelennek.172 HTC Desire felhasználói útmutató 6. húzza az ujját befelé vagy kifelé a vágó mező átméretezéséhez. A teljes képernyő megjelenítés közben el is forgathatja a fényképet.

Elküldheti egy másik telefonra vagy számítógépre is Bluetoothon keresztül. 1. Írja be az üzenetet. Érintse meg azt az albumot. Írja be az üzenetet. az alapértelmezett e-mail fiók lesz használva. Fényképek és videók küldése e-mailben Elküldhet több fényképet. Érintse meg a gombot. 3. a Picasában és a Twitteren). majd érintse meg a 2. Érintse meg a gombot. érintse meg a Photos (Fényképek) alkalmazást. és több e-mail fiókkal rendelkezik. 1. A fénykép vagy a videó automatikusan hozzáadódik az MMS-üzenethez. Ezek fájlmellékletként kerülnek az e-mailbe. a Flickren. ahol a megosztani kívánt fényképek és videók vannak. Érintse meg az elküldeni kívánt fényképet vagy videót. 3. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a Send (Küldés) gombot. és a Share (Megosztás) menüben érintse meg a Messages (Üzenetek) menüpontot. videót vagy mindkettőt egyetlen e-mailben. majd érintse meg a Send (Küldés) gombot. gombot. Fénykép vagy videó küldése MMS-ben Bár több fényképet és videót is elküldhet egy multimédiás üzenetben. . ahol a megosztani kívánt fényképek és videók vannak. és megoszthatja a videókat a YouTube-on. 5. gombot. 4. különösen. Megoszthatja a fényképeit a közösségi hálózatokban (például a Facebookban. Érintse meg azt az albumot. ha a fájlok nagy méretűek. érintse meg a Photos (Fényképek) alkalmazást. Ha a Mail (Levelezés) alkalmazást választotta. 4. majd érintse meg a 2. Válassza ki a megosztani kívánt fényképeket vagy videókat. jobb egyszerre csak egyet küldeni.Fényképek 173 Megosztás A Photos (Fényképek) alkalmazással elküldheti a fényképeket és videókat e-mailben vagy MMS-ben. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. majd a Share (Megosztás) menüben érintse meg a Gmail/ Google Mail vagy a Mail (Levelezés) alkalmazást. 6. 5.

gombot. hogy képeket tölthessen fel. ahol a megosztani kívánt fényképek és videók vannak. 3. 3. Érintse meg a Done (Kész) gombot. Érintse meg a gombot. Válassza ki a megosztani kívánt fényképeket vagy videókat. ahol a megosztani kívánt fényképek és videók vannak.174 HTC Desire felhasználói útmutató Fényképek és videók küldése Bluetooth-szal Kijelölhet több fényképet. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Érintse meg azt az albumot. 5. hogy melyik albumba szeretne feltölteni. 1. gombot. 1. majd érintse meg a 2. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Érintse meg azt az albumot. hogy a fájlokat el lehessen küldeni. majd érintse meg a 2. Érintse meg azt az albumot. gombot. gombot. és csatlakoznia kell a fogadó Bluetooth-készülékhez. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. gombot. érintse meg a Photos (Fényképek) alkalmazást. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. 3. Kövesse a Bluetooth című fejezet “Adat küldése a telefonról egy másik készülékre” című szakaszában levő lépéseket. érintse meg a Photos (Fényképek) alkalmazást. állítsa be a feltöltött képekre vonatkozó adatvédelmi beállításokat. Válassza ki. majd érintse meg a 2. Fényképek megosztása a Facebookon Be kell jelentkeznie a Facebook-fiókjára. 4. 5. Érintse meg a menüpontot. Érintse meg a menüpontot. és a Share (Megosztás) menüben érintse meg a Flickr 4. és a Share (Megosztás) menüben érintse meg a Bluetooth 4. A következő néhány lépésben be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót a telefonon. Válassza ki. 5. hogy melyik albumba szeretne feltölteni. Érintse meg a Done (Kész) gombot. érintse meg a Photos (Fényképek) alkalmazást. állítsa be a feltöltött képekre vonatkozó adatvédelmi beállításokat. Válassza ki a megosztani kívánt képeket. és a Share (Megosztás) menüben érintse meg a Facebook for HTC Sense menüpontot. Válassza ki a megosztani kívánt képeket. . majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. és elküldheti egy másik telefonra vagy számítógépre Bluetooth használatával. videót vagy mindkettőt. Fényképek megosztása a Flickren Be kell jelentkeznie a Flickr fiókjára. hogy képeket tölthessen fel. ahol a megosztani kívánt fényképek és videók vannak. 1. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot.

majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. 5. 6. Érintse meg az Upload (Feltöltés) gombot. Videók megosztása a YouTube-on Megoszthatja a videóit úgy. ahol a megosztani kívánt fényképek és videók vannak. és a Share (Megosztás) menüben érintse meg a Picasa 4. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. majd válassza ki az adatvédelmi beállítást. ahova fel szeretné tölteni a fényképeket. Érintse meg azt az albumot. érintse meg a Photos (Fényképek) alkalmazást. gombot. vagy érintse meg a gombot egy új album létrehozásához. hogy feltölti azokat a YouTube™-ra. 1. ahol a megosztani kívánt fényképek és videók vannak. Válassza ki a megosztani kívánt képeket. Ez előtt létre kell hoznia egy YouTube fiókot. majd érintse meg a 2. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy fel tudja tölteni a képeket a Picasa™ fényképszervező szolgáltatásba. és a Share (Megosztás) menüben érintse meg a YouTube 4.com címen. és be kell jelentkeznie ebbe a fiókba a telefonon. . Érintse meg az Upload (Feltöltés) gombot. 1. Megnézheti a fényképeket az interneten a http://picasaweb. Érintse meg azt az albumot.Fényképek 175 Fényképek megosztása a Picasán Be kell jelentkeznie a Google-fiókjába. Érintse meg a menüpontot. gombot. majd érintse meg a 2. Válassza ki a megosztani kívánt képeket. gombot. 3. 3. Válassza ki azt az internetes albumot. például a leírást és a címkéket. Érintse meg a menüpontot. gombot. 6. érintse meg a Photos (Fényképek) alkalmazást.google. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 5. Adja meg a szükséges adatokat.

3 Érintse meg a Library (Műsortár) képernyő megjelenítéséhez. szüneteltetéséhez vagy a lejátszás folytatásához. 6 Érintse meg. hogy váltson a Now playing (Most játszott) lista és a Playback (Lejátszás) képernyő között. Aktuális dal ismétlése. A Playback (Lejátszás) képernyőn az ujját jobbról balra vagy balról jobbra csúsztatva is léptethet a zenei album következő vagy előző dalára. Először át kell másolnia a zenefájlokat a memóriakártyára. 7 Érintse meg. A fájlok átmásolásáról lásd az Alapvető tudnivalók fejezet “Fájlok másolása a memóriakártyára és a memóriakártyáról” című szakaszát. 5 Érintse meg a dal lejátszásához. a dal ismétléséhez stb. A Music (Zene) alkalmazás a Playback (Lejátszás) képernyővel megnyílik.majd érintse meg a Music (Zene) alkalmazást. hogy a dal tetszőleges részére ugorjon. Nincs ismétlés. érintse meg a gombot. . 8 Érintse meg az ismétlési módok között váltáshoz: Minden dal ismétlése. (A keverés ki van kapcsolva. a lejátszandó dal kiválasztásához. Használja a virtuális vezérlőket a zene lejátszásának vezérléséhez. Zene lejátszása A Music (Zene) alkalmazás megnyitásához nyomja meg a KEZDŐLAP gombot.vagy kikapcsolásához. 4 Érintse meg. hogy az előző dalra ugorjon a Now playing (Most játszott) listában. hogy a Music (Zene) alkalmazással lejátszhassa a zenéket. hogy az előző dalra ugorjon a Now playing (Most játszott) listában. 1 8 2 3 4 1 5 6 7 Érintse meg a keverés be.) 2 Érintse meg és húzza az ujját a folyamatjelző sávon. ha a gomb szürke.Zene Tudnivalók a Music (Zene) alkalmazásról Élvezze a zenehallgatást a telefonról a Music (Zene) alkalmazás használatával.

a Now playing (Most játszott) lista frissül a kiválasztott kategória dallistájával. Amikor megérint egy kategóriában egy dalt. Composers (Szerzők) stb. szerint. érintse meg bárhol a képernyőt azok megjelenítéséhez.Zene 177 Amikor zenét játszik le. nyomja meg a középső gombot a lejátszás és a szüneteltetés közötti váltáshoz.  Ha a vezetékes headsettel hallgatja a zenét. A műsortárban (Library) a zene különböző kategóriákba rendeződik Albums (Albumok). . Nyomja meg az előző vagy a következő gombot az előző vagy a következő dalra ugráshoz. Válasszon egy kategóriát a képernyő alján levő egyik kategóriafül megérintésével.  Nyomja meg a HANGOSÍTÁS vagy a HALKÍTÁS gombot a lejátszás hangerejének beállításához. Zene tallózása a műsortárban Érintse meg a Music (Zene) alkalmazás Playback (Lejátszás) vagy Now playing (Most játszott) képernyőjének bal alsó sarkában levő gombot. ha “felébreszti” a telefont az ÜZEMKAPCSOLÓ gombbal. és a képernyő kikapcsol. akkor is vezérelheti a zene lejátszását a lezárás képernyőn. Genres (Műfajok). Ha nem látja a lejátszásvezérlőket a Lezárás képernyőn. Artists (Előadók).

amely csak a kedvenc dalait tartalmazza. Válassza ki a lejátszási listához hozzáadandó dalokat. hogy váltson a különböző kategóriák között. gombot. Annyi lejátszási listát hozhat létre. a Now playing (Most játszott) lista frissül a lejátszási lista dallistájával. Érintse meg a Save (Mentés) elemet.178 HTC Desire felhasználói útmutató Lejátszási lista létrehozása Szabja testre a zenei élmény a zenei lejátszási listák létrehozásával. 8. Érintse meg az első dalt vagy bármelyik dalt a listában. Ha a Songs (Dalok) kategóriába megy. 2. hogy a Playlists (Lejátszási listák) kategóriára ugorjon. 4. 6. Adja meg a lejátszási lista nevét. A Library (Műsortár) képernyőn érintse meg vagy csúsztassa az ujját az alsó sorba. amely illeszkedik napi hangulatához. láthatja a memóriakártyán levő dalok teljes listáját. A Library (Műsortár) képernyőn érintse meg vagy csúsztassa az ujját az alsó sorba. 3. 2. A lejátszási listában levő dalok lejátszása 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Amikor megérint egy dalt a listában. vagy hozzon létre egyet. Érintse meg vagy csúsztassa az ujját az alsó sorba. érintse meg a Music (Zene) gombot. hogy a Playlists (Lejátszási listák) kategóriára ugorjon. 1. majd érintse meg az Add songs to playlist (Dalok hozzáadása a lejátszási listához) elemet. Érintse meg a képernyő bal alsó sarkában levő megjelenítéséhez. Érintsen meg egy lejátszási listát a megnyitáshoz. 5. Készítsen egy lejátszási listát. . majd érintse meg a gombot a Library (Műsortár) 3. amennyit csak szeretne. 7. majd érintse meg a Add (Hozzáadás) gombot. Érintse meg a Add playlist (Hozzáadás a lejátszási listához) gombot.

majd érintse meg a Change order (Sorrend módosítása) menüpontot. 3. A Library (Műsortár) képernyőn érintse meg vagy csúsztassa az ujját az alsó sorba. majd érintse meg az Add songs (Dalok hozzáadása) gombot. majd érintse meg az Add songs (Dalok hozzáadása) gombot. Lejátszási lista törlése 1. A Library (Műsortár) képernyőn érintse meg vagy csúsztassa az ujját az alsó sorba. Dalok törlése a lejátszási listáról 1. 2. húzza azt az új helyre. 2. 3. majd érintse meg a Remove (Törlés) gombot. Érintsen meg egy lejátszási listát a megnyitáshoz. Érintse meg a Done (Kész) gombot. gombot. 3. 2. Nyomja meg a MENÜ gombot. 3. hogy a Playlists (Lejátszási listák) kategóriára ugorjon. majd érintse meg a Delete (Törlés) menüpontot. 5. 4. 4. majd érintse meg a Delete (Törlés) gombot. hogy a Playlists (Lejátszási listák) kategóriára ugorjon. hogy hozzáadja az aktuális dalt a lejátszási listához. Nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza ki a törölni kívánt dalokat. Érintsen meg egy lejátszási listát a megnyitáshoz. Dalok átrendezése a lejátszási listában 1. hogy a Playlists (Lejátszási listák) kategóriára ugorjon. Nyomja meg a MENÜ gombot. 5.Zene 179 Lejátszási listák kezelése A lejátszási lista létrehozása után további dalokat adhat hozzá. majd engedje el. majd érintse meg a Add (Hozzáadás) gombot. Egy dal lejátszása közben nyomja meg a MENÜ gombot. hogy a Playlists (Lejátszási listák) kategóriára ugorjon. Nyomja meg a MENÜ gombot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mozgatni kívánt dal címének végén levő Amikor a sor kijelölődik. A Library (Műsortár) képernyőn érintse meg vagy csúsztassa az ujját az alsó sorba. 4. Menjen a Songs (Dalok) kategóriába vagy bármely más kategóriába. majd érintse meg a Add to playlist (Hozzáadás a lejátszási listához) menüpontot. A Library (Műsortár) képernyőn érintse meg vagy csúsztassa az ujját az alsó sorba. Érintsen meg egy lejátszási listát a megnyitáshoz. Válassza ki a törölni kívánt lejátszási listákat. Válassza ki a lejátszási listához hozzáadandó dalokat. 2. . átrendezheti azok sorrendjét stb. További dalok hozzáadása a lejátszási listához 1.

A következő néhány lépésben be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót a telefonon. 2. 5. Ha a Contact ringtone (Partner csengőhang) beállítást választja. majd érintse meg a Set as ringtone (Beállítás csengőhangként) menüpontot. amelyet csengőhangként szeretne használni. és csatlakoznia kell a fogadó Bluetooth-készülékhez. érintse meg a Music (Zene) gombot. majd érintse meg a gombot a Library (Műsortár) 3. A Library (Műsortár) képernyőn válassza ki azt a dalt. majd érintse meg a Settings (Beállítások) elemet. Kövesse a Bluetooth című fejezet “Adat küldése a telefonról egy másik készülékre” című szakaszában levő lépéseket. hogy a zenét el lehessen küldeni. kiválasztva kell lennie. 5. és beállíthatja azt a telefon csengőhangjaként vagy egy bizonyos partner csengőhangjaként. akkor a következő képernyőn ki kell jelölnie azokat a partnereket. akiket a csengőhanghoz szeretne rendelni. A Kezdőlapon nyomja meg a MENÜ gombot. gombot. amelyet csengőhangként szeretne használni. . majd érintse meg a gombot a Library (Műsortár) 3. A Library (Műsortár) képernyőn válassza ki azt a dalt. Érintse meg a képernyő bal alsó sarkában levő megjelenítéséhez. 2. A Settings (Beállítások) képernyőn érintse meg a Sound & display (Hang és megjelenítés) > Phone ringtone (Telefon csengőhang) elemet. A Playback (Lejátszás) képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. A Playback (Lejátszás) képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. 4. 1. Érintse meg a képernyő bal alsó sarkában levő megjelenítéséhez. A dalnak a csengőhang listában. majd érintse meg a Share (Megosztás) > Bluetooth menüpontot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. érintse meg a Music (Zene) gombot. 1. A dal csengőhangként történő beállításának ellenőrzése 1. 4. 2.180 HTC Desire felhasználói útmutató Egy dal beállítása csengőhangként Kiválaszthat egy dalt a Music (Zene) alkalmazás Library (Műsortár) funkciójából. Zene küldése Bluetooth használatával Kiválaszthat egy dalt a Music (Zene) alkalmazás Library (Műsortár) funkciójából. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd játssza le. és elküldheti egy másik telefonra vagy a számítógépére a Bluetooth használatával. A Set as ringtone (Beállítás csengőhangként) menüben érintse meg a Phone ringtone (Telefon csengőhang) vagy a Contact ringtone (Partner csengőhang) menüpontot. gombot. majd játssza le.

Zene 181 Tudnivalók a Music widgetről A Music (Zene) widget használatával zenét játszhat le rögtön a Kezdőlap képernyőről. A widget a Kezdőlap képernyőhöz való hozzáadásáról lásd a Személyre szabás fejezet “A Kezdőlap személyre szabása widgetekkel” című részét. .

 Aktív mobilos adat. 1. A tartózkodási helye villogó kék pont formájában megjelenik a térképen. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Tartózkodási hely megjelenítése Helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolása A Google Maps alkalmazás megnyitása és tartózkodási helyének megtalálása vagy a helyek megkeresése előtt engedélyeznie kell a tartózkodási hely meghatározását. az Use GPS satellites (GPS műholdak használata) vagy mindkét lehetőséget. amellyel helyeket vagy címeket találhat meg. és megnézheti a helyeket az utcaszinten is. Válassza ki a Use wireless networks (Vezeték nélküli hálózatok használata). majd érintse meg a > Maps alkalmazást. . akár hagyományos. és részletes útitervet kapjon a céljához. Emellett olyan keresővel is rendelkezik. Mozgás a térképen A térkép más területeinek megjelenítéséhez csúsztassa az ujját a képernyőn vagy az optikai hanyattegéren.vagy Wi-Fi kapcsolatra van szüksége a Google Maps használatához. és jobban meríti az akkumulátort. A Use GPS satellites (GPS műholdak használata) kiválasztásával utca szinten találhatja meg a helyeket. 2. A Google Maps képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot.Térképek és tartózkodási hely A Google Maps használata A Google Maps lehetővé teszi. majd érintse meg a My Location (Tartózkodási hely) menüpontot. Tartózkodási hely megkeresése 1. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Location (Hely) menüpontot.  A Google Maps alkalmazás nem tartalmaz minden országot és várost. 2. Azonban ehhez tiszta rálátás szükséges az égre. valós idejű forgalmi helyzeteket nézzen meg. hogy megtalálja az aktuális tartózkodási helyét. akár műholdas térképen. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot.

letörölheti a különböző jelzéseket. Az utcanézetben történő navigáláshoz tegye a következőt:  Csúsztassa az ujját a képernyőn vagy az optikai hanyattegéren. Amikor megtalálta a helyet.  Keressen rá a helyre. a kicsinyítéshez pedig a gombot.  Nyomja meg a MENÜ gombot a többi navigációs lehetőség kiválasztásához. 1. érintse meg a buborékot. Az utcanézet közben nyomja meg a MENÜ gombot. Megnyílik egy buborék a hely felett. Döntse meg vagy forgassa el a telefont.  Érintse meg a megjelenő nyilakat. További részletek a jelen fejezet „Hely keresése” című szakaszában találhatók.Térképek és tartózkodási hely 183 A térkép nagyítása és kicsinyítése A nagyításhoz érintse meg a gombot. majd érintse meg a megjelenő buborékot. Hely megtekintése az utcanézetben Street View (Utcanézet) mód (csak bizonyos területeken érhető el) utcaszintű képet biztosít a helyszínről. például a tevékenység rajzait a térképről. A térkép törlése Miután megkapta az útvonaltervet vagy keresett a térképen (ahogyan azt ismertettük e szakasz más részein). A térkép megjelenítése közben nyomja meg a MENÜ gombot. hogy az utcán előre vagy hátra mozogjon. majd érintse meg a More (Tovább) > Clear map (Térkép törlése) menüpontot. . 2. 3. vagy más irányba pásztázzon a térképen. és egy miniatűr képet az utcanézetből (ha elérhető). hogy felfele vagy lefele. hogy megnézze a kijelölt helyszín körüli területet. A hely részletes képernyőjén érintse meg az Street view (Utcanézet) gombot. Érintse meg a buborékot a további információk megjelenítéséhez és az útvonalterv elkészítéséhez. Tegye a következők egyikét:  Tartson lenyomva egy helyet a térképen. majd érintse meg a Compass mode (Iránytű mód) elemet az iránytű mód bekapcsolásához. amely tartalmazza a címet. melyet utcanézet módban szeretne megtekinteni. Egy hely címének és további információinak lekérése Tartsa lenyomva a helyet a térképen.

A további információkat lásd a jelen fejezet “Barátok megkeresése a Google Koordinátákkal (országtól függő)” című részében.184 HTC Desire felhasználói útmutató Térképrétegek megjelenítése Kezdetben a Google Maps az utcatérképpel nyílik meg. a közlekedési információkat.  A rétegek törléséhez és csak az utcatérkép megjelenítéséhez érintse meg a Clear map (Térkép törlése) menüpontot. például a műholdképeket.com/ címen. A Google Maps ugyanazokat a műholdas adatokat használja. Megnézheti a további térképrétegeket. melyeket mások készítettek a Google Maps webes változatával. majd érintse meg a Layers (Rétegek) menüpontot.  Satellite (Műholdkép).google.  Ha további rétegeket szeretne kiválasztani. 2.  Latitude (Koordináták).  Nem minden helyszín támogatja az összes térképréteget és nagyítási szintet. A műholdképek nem valós idejűek. Válasszon a következők közül. mint a Google Earth™. Megnézheti azokat a térképeket is. melyek nagyjából 1-3 évesek. Ha csatlakozott a Koordinátákhoz.  Traffic (Közlekedés) (csak bizonyos területeken érhető el). A térkép megjelenítése közben nyomja meg a MENÜ gombot. egy térképrétegen megnézheti barátai tartózkodási helyét. és a helyszínre vonatkozó Wikipediás információkat. A Google Earth tartalmazza az elérhető legjobb képeket. vagy a Google Maps webes változatában Ön által létrehozott térképeket.  Egyszerre több réteget is meg lehet jeleníteni. Az utakon színkódolt vonalak jelölik a valós idejű közlekedési állapotot. 1. Az egyes színek jelzik a közlekedés gyorsaságát. Többet megtudhat a Google Maps rétegeiről a http://maps. . például tömegközlekedési útvonalakat. érintse meg a More layers (További rétegek) elemet. a Google Koordinátákban szereplő barátai tartózkodási helyét.

Megérinthet egy címet a menüben. Beírhat egy címet. A Address (Cím).Térképek és tartózkodási hely 185 Egy hely megkeresése 1. Adja meg a keresendő helyet a keresőmezőbe. Details (Részletek) (ha elérhető). . és Reviews (Beszámolók) (ha elérhető) keresési eredményeinek megjelenítéséhez érintse meg a jelzést. 2 Több találat esetén az előző vagy következő elem kiválasztásához érintse meg a térképen az elemeket. A keresési eredmények a térképen jelennek meg. A térkép megjelenítése közben nyomja meg a KERESÉS gombot. egy várost vagy vállalkozás vagy intézmény típusát (például múzeumok Londonban). 4. 3. hogy megjelenítse azt a térképen. Érintse meg a gombot. Az adatok beírása közben a korábban keresett vagy meglátogatott helyek listája megjelenik a képernyőn. 1 2 1 Érintse meg az eredmények kilistázása érdekében. 2.

hogy megnyissa a helymeghatározás menüjét. majd a második szövegmezőbe a célállomást. és kiválassza az indulási helyet. Adja meg az első szövegmezőbe az indulási helyet. hogy részletes útvonaltervet készítsen a célállomásig. majd érintse meg a Directions (Útvonalterv) menüpontot. 3 Válassza ki. Megérintheti a gombot is. hogy visszaállítsa a térképet. valamint a célállomást. 3. . 2. A célállomást automatikusan elmenti a Google Maps alkalmazás előzményei közé. Érintse meg a Go (Indít) gombot. Alapértelmezésként a jelenlegi helyzete kerül a Starting point (Kezdőpont) mezőbe. 4. majd érintse meg a More (Tovább) > Clear map (Térkép törlése) gombot. A célállomásig vezető útvonal egy listában jelenik meg.186 HTC Desire felhasználói útmutató Útvonaltervezés Használja a Google Maps alkalmazást. Ha befejezte az áttekintést vagy az útvonal követését. nyomja meg a MENÜ gombot. A térkép megjelenítéséhez érintsen meg egy útvonaljavaslatot a listában. 1 2 3 1 Kezdőpont. hogy hogyan akar eljutni a célig. 2 Célállomás. 1. Érintse meg az ikont az autós. tömegközlekedési vagy gyalogos útvonaltervezéshez. A térkép megjelenítése közben nyomja meg a MENÜ gombot.

. majd érintse meg a Latitude (Koordináták) menüpontot. Olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot. 2. Csatlakoznia kell a Koordináták szolgáltatáshoz. amely lehetővé teszi Önnek és barátainak. hogy megnézzék tartózkodási helyét. A térkép megjelenítése közben nyomja meg a MENÜ gombot. 5. Csak a kifejezetten meghívott vagy elfogadott barátai látják a tartózkodási helyét. hogy megosszák egymással pozíciójukat és állapotüzeneteiket. majd érintse meg az Add friends (Barátok hozzáadása) menüpontot. majd érintse meg a Join Latitude (Csatlakozás a Koordinátákhoz) menüpontot. Érintse meg a Add friends (Barátok hozzáadása) elemet. Ha barátai már szintén használják a Koordinátákat.  Add via email address (Hozzáadás e-mail címmel). A tartózkodási helyét nem osztja meg automatikusan. A térkép megjelenítése közben nyomja meg a MENÜ gombot. vagy fogadja el a meghívásukat. majd érintse meg a Latitude (Koordináták) menüpontot. Ha még nem csatlakoztak a Koordinátákhoz. érintse meg az Agree & share (Egyetértés és megosztás) gombot. 2. Barátok meghívása a tartózkodási helyük megosztásához 1. hogy megtalálja barátait és megnézze frissítéseiket. akkor egy e-mailes kérelmet és egy értesítést kapnak a Koordinátákban. Ha egyetért vele. Felkérés esetén érintse meg a Yes (Igen) választ. A Latitude megnyitása Miután csatlakozott a Latitude-hoz. Továbbá lehetővé teszi. Írjon be egy e-mail címet. Válasszon tetszőleges számú barátot a Contacts (Partnerek) alkalmazásból. majd hívja meg barátait. hogy jelentkezzenek be a Koordinátákba a Google fiókjukkal. és útvonaltervet készítsen a barátja tartózkodási helyéhez. 3. akkor egy e-mailes felkérést kapnak. hogy azonnali üzeneteket és e-maileket küldjön. Válassza ki a barátok hozzáadásának módját:  Select from Contacts (Választás a partnerek közül). A Koordinátákhoz való csatlakozás után megoszthatja tartózkodási helyét barátaival.Térképek és tartózkodási hely 187 Barátok megkeresése a Google Koordinátákkal (országtól függő) A Google Koordináták™ egy olyan szolgáltatás. 4. A Latitude alkalmazásban nyomja meg a MENÜ gombot. telefonhívásokat kezdeményezzen. A térkép megjelenítése közben nyomja meg a MENÜ gombot. megnyithatja azt. Csatlakozás a Koordinátákhoz 1.

. A Maps megnyitásakor barátai tartózkodási helye megjelenik. Érintse meg a buborékot. és a város közepén jelennek meg. hogy megnyissa a barátja profilját. akkor látni fogja a Koordinátákban levő barátai legutolsó ismert tartózkodási helyét. Ön és barátja látják egymás tartózkodási helyét. A profil képernyőn kommunikálhat barátjával és beállíthatja az adatvédelmet. Kapcsolódás a barátokhoz. Láthatja barátja tartózkodási helyét. hogy megnyissa a barátja adatait tartalmazó képernyőt a számos kapcsolódási lehetőséggel együtt. hogy megnyissa az adataikat tartalmazó képernyőt a számos kapcsolódási lehetőséggel együtt. Chat using Google Talk (Csevegés a Google Talkkal) Megnyit egy Google Talk csevegőablakot ezzel a baráttal. barátok kezelése Érintse meg a barátja elérhetőségi adatait tartalmazó buborékot a térképnézetben. Send email (E-mail küldése) Megnyitja a Gmail/Google Mail alkalmazást. és egy nyíl mutat a megközelítő tartózkodási helyükre. Ha barátja csak város szintű megosztást engedélyezett. a barátnak címzett üzenettel. A barát profiljának megtekintéshez és a kapcsolódáshoz érintse meg a fényképet. Barátai tartózkodási helyének megjelenítése Megtekintheti barátai tartózkodási helyét egy térképen vagy listában. vagy egy barátot a listanézetben. állapotát stb. de ő nem látja az Önét. Show on map (Megjelenítés a térképen) Megmutatja a barát tartózkodási helyét a térképen.  Don’t accept (Elutasítás). a következőket teheti:  Accept and share back (Elfogadás és megosztás). Barátja neve megjelenik egy buborékban. egy.  Accept.188 HTC Desire felhasználói útmutató Válasz egy meghívóra Amikor egy megosztási kérelmet kap egy barátjától. akkor képük nem rendelkezik nyíllal. Nem osztja meg Ön és barátja a tartózkodási helyre vonatkozó adatokat. Get Directions (Útvonalterv készítése) Útvonaltervezés a barát tartózkodási helyéhez. Az egyes barátai tartózkodási helyét képük (a Névjegyzékből) jelzi. but hide my location (Elfogadás és rejtőzködés). Érintsen meg egy barátot a listában. Ha megnyitja a Latitude (Koordináták) alkalmazást.

Érintse meg a saját nevét. . az utcaszintű megosztás le van tiltva. vagy rejtőzködik. Megosztja a pontos tartózkodási helyét. Bármikor csatlakozhat újra a Koordinátákhoz. Módosítsa a következő beállításokat igényei szerint: Detect your location (Tartózkodási hely észlelése) Lehetővé teszi. A frissítés gyakoriságát több tényező határozza meg. hogy mikor változott meg a tartózkodási hely utoljára. 3. akkor nem tárolja a pozíciót. hogy a Koordináták automatikusan észlelje és frissítse a tartózkodási helyét mozgás közben.  Hide from this friend (Elrejtőzés a barát elől). Barátja a tartózkodási helyének megfelelő város közepén fogja látni az Ön fényképes ikonját. Ha kikapcsolja a Koordinátákat. 1. Adatvédelmi beállítások módosítása Beállíthatja. majd érintse meg a Latitude (Koordináták) menüpontot. A Google Maps-ben nyomja meg a MENÜ gombot. Hide your location (Tartózkodási hely elrejtése) Elrejti a tartózkodási helyét az összes barátja elől. 2. Set your location (Tartózkodási hely meghatározása) Válasszon a többféle lehetőség közül. Leállítja a tartózkodási helyének megosztását ezzel a baráttal a listában és a térképen. Turn off Latitude (Koordináták kikapcsolása) Kikapcsolja a Koordinátákat. Csak a Koordinátákkal legutoljára elküldött pozíciót tárolja a Google Account. Remove this friend (Barát eltávolítása) Eltávolítja a barátot a listáról. és leállítja a tartózkodási hely és az állapot megosztását. A pontosabb hely újbóli megosztásához éritnse meg a Best available location (A legjobban rendelkezésre álló tartózkodási hely) lehetőséget.  Share only city level location (Csak városszintű tartózkodási hely megosztása). hogy hogyan és mikor találhatják meg a barátai. hogy kézzel beállítsa a tartózkodási helyet. és teljesen megszakítja a tartózkodási hely megosztását. majd érintse meg a Edit privacy settings (Adatvédelmi beállítások szerkesztése). Csak a tartózkodási helyének megfelelő várost osztja meg.Térképek és tartózkodási hely 189 Sharing options (Megosztási lehetőségek) Válasszon a következők közül:  Best available location (A legjobban rendelkezésre álló tartózkodási hely). például az.

Ha a GPS nincs bekapcsolva. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Lábnyom létrehozása 1. Irányítsa a kamerát a helyhez társítani kívánt témára. akkor felajánlja a pozíció megadását a Google Maps segítségével. érintse meg a Brightness (Fényerő) vagy a White Balance (Fehéregyensúly) elemet. Nyomja meg a optikai hanyattegeret a fénykép készítéséhez. A Done (Kész) megnyomása előtt megnyomhatja a MENÜ gombot. valamint a GPS-keresés leállítását. 3. majd érintse meg a > Footprints elemet. Minden lábnyom egy-egy fényképből áll. A következő alkalommal. a telefonszám és a weboldal beírásához. hogy a HTC Footprints automatikusan meghatározza-e a hely címét. valamint a lábnyomhoz csatolandó hangüzenet felvételéhez. majd ismét ellátogathat ezekre a helyszínekre.190 HTC Desire felhasználói útmutató A HTC Footprints™ használata A HTC Footprints™ segítségével könnyedén készíthet felvételeket a kedvenc helyeiről. A Footprints aktiválja a GPS-t. Érintse meg a New Footprint (Új lábnyom) elemet. Érintse meg a Done (Kész) gombot. A fényerő és a fehéregyensúly megváltoztatásához a fénykép készítése előtt nyomja meg a MENÜ gombot. Ha a készülék nem tudja meghatározni a GPS segítségével a pozíciót. . csak nyissa meg a lábnyomot. például cím és telefonszám. amikor el kíván látogatni az adott helyre. a GPS-keresés folytatását. a kategóriájának módosításához. hogy kapcsolja be. 4. Kérdést kaphat arra vonatkozóan. a képhez pedig tartozik egy pontos GPS koordináta és egyéb információ. 2. és meghatározza az aktuális pozíciót. vagy megnézheti a helyet a Google Maps alkalmazásban. Tárcsázhatja a telefonszámot. majd érintse meg az Edit (Szerkesztés) elemet a Footprint nevének. hogy használhassa a GPS-t a tartózkodási hely meghatározásához. a készülék felkéri. majd válassza ki a beállítást. 5. amely készülhet például egy étteremben vagy a város valamely érdekes pontján.

Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 1 2 3 1 Cím keresése a Google Maps-ben. majd érintse meg a > Footprints elemet. Görgessen lefele a további információk megjelenítéséhez. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 2. Érintse meg azt a lábnyomot. felhívhatja a tárolt telefonszámot stb. 2 Weboldal megnyitása. majd érintse meg az Edit (Szerkesztés) vagy Delete (Törlés) menüpontot a menüben. A képernyő alján csúsztassa az ujját a Footprint kategória kiválasztásához. 3.Térképek és tartózkodási hely 191 Egy lábnyom újbóli meglátogatása 1. 3 GPS hely megjelenítése a Google Maps-ben. A kategória képernyőn nyomja meg és tartsa lenyomva a szerkeszteni vagy törölni kívánt lábnyomot. 2. amit újra meg szeretne látogatni. 4. Lábnyom szerkesztése vagy törlése 1. . Megérintheti az információs mezőket a lábnyom további információ megjelenítéséhez. majd érintse meg a > Footprints elemet.

Lábnyomok importálása Visszaállíthatja a korábban a tárolókártyára mentett lábnyomokat. Ha egyszerre több lábnyomot exportált. majd érintse meg azt. A Footprints widget hozzáadása Adja hozzá a Footprints (Lábnyomok) widgetet. érintse meg a tegye a következőket: > Footprints alkalmazást. Ezután megadhatja a lábnyom adatait. Továbbá importálhatja a más alkalmazásokból mentett . Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 2.kmz fájlba tárolódnak. Ha a készüléken levő és az importálni kívánt lábnyom megegyezik. a készülék megkérdezi.kmz fájl importálásához érintse meg a Footprints data (Lábnyom adatok) elemet. majd érintse meg az Export (Exportálás) menüpontot.kmz fájlként tárolódnak a memóriakártya Footprints_Data nevű mappájában. majd érintse meg a > Footprints elemet. navigáljon az importálni kívánt fényképre. hogy szeretné-e felülírni. majd érintse meg az Import (Importálás) menüpontot. 1.  Ha szeretné az összes lábnyomot egy bizonyos kategóriából exportálni. . vagy használhat egy fényképet is lábnyomként. Tegye a következők egyikét:  A memóriakártyára mentett lábnyomok vagy más .  Egy fénykép importálásához érintse meg a Picture (Kép) elemet. a kategória megjelenítése közben nyomja meg a MENÜ gombot.192 HTC Desire felhasználói útmutató Lábnyomok exportálása A memóriakártyára exportálással biztonsági másolatot készíthet a lábnyomokról. A fájlok a memóriakártyáról a számítógépre történő átviteléről lásd az Alapvető tudnivalók fejezet “Fájlok másolása a memóriakártyára és a memóriakártyáról” című szakaszát.kmz fájlokat is. 3. Megnyithatja az exportált lábnyomokat más alkalmazásokban. majd érintse meg az Export (Exportálás) menüpontot. majd  Az összes lábnyom exportálásához az All footprints (Összes lábnyom) lapon nyomja meg a MENÜ gombot. A widgetek hozzáadásáról lásd a Személyre szabás fejezet “Widget hozzáadása a Kezdőlaphoz” című szakaszát. például a számítógépes Google Earth-ben is. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Nyomja meg a MENÜ gombot.  Egy lábnyom exportálásához nyissa meg a lábnyomot. Az exportált lábnyomok . hogy megnézze és elérje a lábnyomokat a Kezdőlap képernyőn. nyomja meg a MENÜ gombot. majd érintse meg az importálni kívánt fájlt. majd érintse meg az Export (Exportálás) menüpontot. például a helyet és a kategóriát. akkor azok egyetlen .

a megosztáshoz. Érintse meg a Clear search history (Keresési előzmények törlése) elemet. a véleményezéshez. majd érintse meg a > YouTube alkalmazást. Görgessen a találatokban. majd a felkéréskor érintse meg az OK gombot. A YouTube képernyőn görgesse a videók listáját. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. Keresési előzmények törlése 1.  Nem kell YouTube fiókkal rendelkeznie a videók böngészéséhez és megtekintéséhez. Most discussed (Legvitatottabb). A képernyő automatikusan fekvő nézetre vált a videó lejátszásakor. ugorhat előre vagy hátra. 2. 2. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. .További alkalmazások Videók megtekintése a YouTube-on A YouTube egy online videomegosztó szolgáltatás. a nem megfelelőként való megjelöléshez és a videóval történő egyéb interakcióhoz. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. A találatok száma megjelenik az állapotsor alatt. vagy elhúzhatja a csúszkát arra a pontra. hogy megnézze a YouTube tagok által feltöltött videókat. A YouTube képernyőn nyomja meg a KERESÉS gombot.majd érintse meg a > YouTube alkalmazást. majd érintse meg a > YouTube alkalmazást. Most recent (Legfrissebb) és Top rated (Legjobbra értékelt).  Aktív Wi-Fi vagy adatkapcsolattal kell rendelkeznie a YouTube eléréséhez. 4. és érintsen meg egy videót a lejátszáshoz. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Videó megtekintése 1. 4. Videók keresése 1. Írjon be egy keresőszót. 3. A videó megtekintése közben a következőket teheti:  Érintse meg a képernyőt a lejátszási vezérlők megjelenítéséhez. majd érintse meg a videót a megtekintéshez.  Nyomja meg a MENÜ gombot a rangsoroláshoz. szüneteltetheti a lejátszást. 3. > YouTube alkalmazást. és be kell jelentkeznie a fiókba a telefonon. A YouTube videókat kategóriákba csoportosítva jeleníti meg: Most viewed (Legtöbbet lejátszott). ahonnan nézni szeretné a videót. Nyomja meg a MENÜ gombot. Nyomja meg a VISSZA gombot a lejátszás leállításához és a videolistára való visszatéréshez. majd érintse meg a 2. amely lehetővé teszi. 3. majd érintse meg a gombot. Amikor megjelennek a lejátszási vezérlők. Azonban a YouTube minden szolgáltatásának funkciójának használatához (például a videó megosztásához) létre kell hoznia egy YouTube-fiókot a számítógépéről.

Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. . Ha elkészült a felvétellel. 6. Töltse ki a Title (Cím). 4.194 HTC Desire felhasználói útmutató Egy videohivatkozás megosztása Megoszthat egy videót úgy. Válassza ki. Állítsa be az adatvédelmi szintet. A videó nézése közben nyomja meg a MENÜ gombot. majd érintse meg a > YouTube alkalmazást. 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 2. hogy elküldi a hivatkozást a partnereinek. Videó rögzítése és megosztása a YouTube-on Be kell jelentkeznie a Google-fiókjába. 3. Érintse meg a Done (Kész) gombot. 3. hogyan szeretné megosztani a videohivatkozást. nyomja meg újra az optikai hanyattegeret. majd érintse meg a 2. hogy feltöltse a videót a YouTube-ra. Nyomja meg az optikai hanyattegeret a videofelvétel elkészítéséhez. 5. majd érintse meg a Share (Megosztás) menüpontot. és vegyen fel címkéket a videóhoz. Description (Leírás) mezőket. Érintse meg az Upload (Feltöltés) gombot. 1. A YouTube képernyőn érintse meg a megtekinteni kívánt videót az elérhető kategóriák közül. 4. Érintse meg a gombot. > YouTube alkalmazást.

.  Toolbar (Eszköztár)/Toolbar off (Eszköztár ki): válthat az eszköztár megjelenítése és elrejtése között. 3. hogy a PDF-et fekvő módban jelenítse meg. 2. Az Open file (Fájl megnyitása) képernyőn érintse meg a megtekinteni kívánt fájlt.  Go to (Ugrás): ugrás a PDF megadott oldalára. 1. Nem érhető el. Csúsztassa az ujját a képernyőn. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot.További alkalmazások 195 PDF megtekintése Használja a PDF Viewer alkalmazást a telefon memóriakártyájára másolt PDF-ek megtekintéséhez. függően a nagyítási szinttől. majd érintse meg a > PDF Viewer alkalmazást. A Reformatted (Újraformázott) nézet váltása esetén az alkalmazás újratördeli a szöveget és átméretezi a képeket.  View (Nézet): a PDF megjelenítése normál vagy újraformázott nézetben. Forgassa el a telefont oldalra (balra). ha a Reformatted (Újraformázott) beállítást választotta a View (Nézet) beállításban. a fájl vagy a PDF Viewer adatainak megjelenítése. majd érintse meg:  Open (Megnyitás): másik PDF megnyitása.  Zoom (Nagyítás): módosítja a nagyítási szintet Fit to screen (Igazítás a képernyőhöz) vagy a Fit to width (Igazítás a szélességhez) beállítás között. A képernyő tájolása automatikusan igazodik ahhoz. hogy pásztázzon vagy végigléptesse a PDF lapjait.  More (Tovább): keresés a PDF-ben. hogy elférjen a képernyőn. PDF megtekintése közben nyomja meg a MENÜ gombot. ahogy a telefont tartja.

 Word és PowerPoint fájlok esetén érintsen meg egy webes hivatkozást. Excel (. A fájlok a memóriakártyára való másolásához lásd az Alapvető tudnivalók fejezet “Fájlok másolása a memóriakártyára és a memóriakártyáról” című szakaszát. hogy a fájlokat átmásolta-e a telefon memóriakártyájára. Csúsztassa az ujját a képernyőn. a Quickoffice átrendezi a szöveget. hogy megnézze a fájl többi munkalapját.  Amikor megnyitja a Word dokumentumot. hogy a listát Name (Név) vagy Date (Dátum) szerint rendezze. Microsoft Office Excel és Microsoft PowerPoint fájlokat a telefonon. A fájl megjelenítése közben a következőket teheti:  Csípje a képernyőt a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.  Amikor megnézi a PowerPoint fájlokat.txt) fájlok megtekintését. hogy láthassa az oldal elrendezését.xls). hogy megnyissa a weboldalt a webböngészőben. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy pásztázzon vagy végigléptesse a fájl lapjait. 2. Az Open file (Fájl megnyitása) képernyőn érintse meg a megnyitni kívánt fájlt. majd érintse meg Worksheet (Munkalap) elemet. A Quickoffice nem rendezi át a táblázatokban levő szöveget. 3.doc). . 4.196 HTC Desire felhasználói útmutató Dokumentumok. hogy megtekintse a Microsoft Office Word. hogy átváltson a normál nézetre.  Az Excel fájlok esetén nyomja meg a MENÜ gombot.ppt) és text (. A Quickoffice támogatja a Microsoft Office 2003 és 2007 Word (. hogy elférjen a képernyő szélességén. Érintse meg kétszer a képernyőt. 1. bemutatók és számolótáblák megtekintése A Quickoffice lehetővé teszi. PowerPoint (. majd érintse meg a > Quickoffice alkalmazást. majd érintse meg a Sort (Rendezés) menüpontot. A Open file (Fájl megnyitása) képernyőn nyomja meg a MENÜ gombot. Ellenőrizze. a dia nagyítása után kétszer megérintve a képernyőt automatikusan a képernyő szélességére kicsinyíti le a diát. mielőtt megnyitja a Quickoffice alkalmazást. vagy használja a képernyőn levő nagyítási vezérlőket.

Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 3. Érintse meg a Done (Kész) gombot. Ha nincsenek részvényárfolyamok vagy indexek a képernyőn. hogy megtudhassa a legfrissebb részvényárfolyamokat és pénzpiaci indexeket. Érintsen meg egy elemet a napi grafikon és más részletek megtekintéséhez. majd érintse meg a alkalmazást. > Stocks (Részvények) 2. 3. Amikor a .További alkalmazások 197 Részvényárfolyamok figyelése Használja a Stocks (Részvények) alkalmazást. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a Rearrange (Átrendezés) menüpontot. A találati listán érintse meg a hozzáadni kívánt részvény vagy a részvénypiaci index nevét. majd engedje el. 3 Érintse meg. Írja be a részvény vagy a részvénypiaci index nevét a szövegmezőbe. > Stocks (Részvények) 2. 4 Megjeleníti. A Stocks (Részvények) képernyőn érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában levő ikont. érintse meg a képernyő felső részén a Tap here to add a stock or index mezőt. hogy mikor frissítette utoljára az információkat. 1 4 2 1 3 A részvények és a részvénypiaci indexek listája. A részvények listasorrendjének módosítása 1. 2 Érintse meg a tőzsdei adatok frissítéséhez. majd érintse meg a alkalmazást. gombot. 4. Nyomja meg a MENÜ gombot. majd érintse meg a gombot. hogy hozzáadjon egy részvényt vagy részvénypiaci indexet. Részvény vagy részvénypiaci index hozzáadása 1. húzza azt az új helyre. 4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mozgatni kívánt elem végén levő sor zöld színnel jelölődik ki.

Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Nyomja meg a MENÜ gombot. Érintse meg a Set download frequency (Letöltési gyakoriság beállítása) elemet. A tőzsdei adatok automatikus letöltéséért a mobilszolgáltatója további díjakat számíthat fel. és válassza ki a frissítési gyakoriságot. majd engedje fel. majd érintse meg a alkalmazást. > Widget > Stocks 2. > Stocks (Részvények) 2. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. Nyomja meg a MENÜ gombot. 3. 4. majd érintse meg az Updates (Frissítés) menüpontot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a (Részvények) widgetet. majd érintse meg a Delete (Törlés) menüpontot. Húzza a widgetet a Kezdőképernyo egy üres helyére. Részvényadatok frissítése kézzel 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a Select (Kijelöl) gombot. .198 HTC Desire felhasználói útmutató Részvényárfolyamok és részvénypiaci indexek törlése 1. majd érintse meg a alkalmazást. A Stocks widget hozzáadása 1. Részvényadatok frissítési ütemének beállítása 1. Válassza ki a widget típusát. 3. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 3. majd érintse meg a alkalmazást. Nyomja meg a MENÜ gombot. > Stocks (Részvények) 2. > Stocks (Részvények) 2. Válassza ki a törlendő tételeket. Válassza ki az Auto-sync data (Adatok automatikus szinkronizálása) jelölőmezőt. majd érintse meg a Delete (Törlés) gombot.

7 Érintse meg a jelenlegi. 4 Az All presets (Összes előbeállítás) lista megtekintése. majd az első talált állomásra áll rá. 5 Érintse meg az előző FM-állomás FM-sávjának megkereséséhez. hogy a rádiófrekvenciát +0. 10 1 2 3 9 8 4 5 1 FM-rádió frekvencia.és bekapcsolása. hogy beállítson egy frekvenciát az FM-sávon. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Először a headsetet a telefon hangcsatlakozójába kell csatlakoztatni az FM Radio alkalmazás használatához. FM-állomás hallgatása 1.További alkalmazások 199 Rádióhallgatás Az FM Radio alkalmazás lehetővé teszi. illetve az FM állomások elmentéséhez. hogy FM-rádiócsatornákat hallgasson telefonján. 8 Érintse meg. elmenti azokat előbeállításként. 6 Érintse meg az következő FM-állomás FM-sávjának megkereséséhez. 3 Érintse meg.1 MHz-ces lépésekben finomhangolja. nyomja meg a MENÜ gombot. mikor használatba veszi az FM Radio alkalmazást. majd érintse meg a Scan & Save (Keresés és mentés) gombot.1 MHz-ces lépésekben finomhangolja. Az FM Radio a sztereó headsetet használja FM rádióantennaként. éppen hallgatott állomás nevének módosításához. hogy a rádiófrekvenciát -0. .  A keresés megismétléséhez. Az első alkalommal. érintse meg a > FM Radio alkalmazást. 7 6 2 Húzza el. 10 Az FM-rádió ki. 2.  Nyomja meg a VISSZA gombot az automatikus keresés leállításához. a program automatikusan rádióállomásokat fog keresni. 9 Rádió jelerősség.

érintse meg a 2.  Használja a HANGOSÍTÁS és HALKÍTÁS gombokat a telefon oldalán. miközben másik képernyőre lép. .  Az FM Radio képernyőn érintse meg az FM Radio képernyő jobb felső sarkában levő gombot az FM Radio kikapcsolásához. Írjon be egy állomásnevet a kiválasztott FM-állomáshoz. vagy gombot. gombot. így hallgathatja a rádiót. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy a következő FM-állomásra ugorjon. Az FM Radio program lekicsinyítése vagy kikapcsolása Tegye a következők egyikét:  Nyomja meg a VISSZA gombot a lekicsinyítéshez. Állomásnevek hozzáadása 1. majd válassza ki azt az állomást.  Nyomja meg a MENÜ gombot további FM Radio beállítások módosításához.200 HTC Desire felhasználói útmutató 3. és az FM Radio háttérben való futtatásához. majd érintse meg a Save (Mentés) gombot. 3. Keresse meg a kívánt FM-állomást.  Érintse meg a nyomja meg a gombot. amelyet használni gombot az előző elérhető FM-állomásra való ugráshoz. Az FM Radio képernyőn a következőkre van lehetőség:  Érintse meg a szeretne. majd nyomja meg a > FM Radio alkalmazást. a hangerő beállításához.

Hangfelvétel átnevezése 1. A Voice Recorder (Diktafon) képernyőn érintse meg a > Voice Recorder gombot. Hangfelvétel beállítása csengőhangként 1. majd érintse meg a Set as ringtone (Beállítás csengőhangként) menüpontot. 4. majd érintse meg a alkalmazást. 3. 2. Továbbá felveheti a hangját. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a Rename (Átnevezés) menüpontot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg a alkalmazást. 2. majd érintse meg a alkalmazást. 3. 5. majd érintse meg a Share (Megosztás) menüpontot. majd érintse meg a Save (Mentés) gombot. ha gyorsan szeretné rögzíteni gondolatait. Az All recording (Összes felvétel) képernyőn tartsa lenyomva az átnevezni kívánt hangfelvételt.További alkalmazások 201 Hangfelvétel készítése A Voice Recorder (Diktafon) hasznos. Az All recording (Összes felvétel) képernyőn tartsa lenyomva a megosztani kívánt hangfelvételt. 4. A Voice Recorder (Diktafon) használatához a telefonba microSD-kártyát kell helyezni. 2. A Share (Megosztás) menüben válassza ki. A hangfelvétel elindításához érintse meg a a felvétel leállításához. A Bluetooth funkción keresztül történő fájlküldésről a Bluetooth fejezetben olvashat. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 2. Érintse meg a gombot > Voice Recorder gombot a hangfelvétel lejátszásához. Adja meg az új nevet. . Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy csengőhangként használja azt. Hangfelvétel megosztása 1. majd érintse meg a alkalmazást. 3. Tartsa a szájához a készülék mikrofonját. 3. A Voice Recorder (Diktafon) képernyőn érintse meg a > Voice Recorder gombot. hogyan szeretné megosztani a hangfelvételt. Érintse meg a gombot. A Voice Recorder (Diktafon) képernyőn érintse meg a > Voice Recorder gombot. Az All recording (Összes felvétel) képernyőn tartsa lenyomva a csengőhangként beállítani kívánt hangfelvételt. A hangfelvétel Bluetoothon. 4. Hang rögzítése 1. e-mailben vagy üzenetben történő gyors megosztásához érintse meg a gombot.

Az Android Market első megnyitásakor megjelenik a szolgáltatás feltételeit tartalmazó ablak. 2 Érintse meg. amelyekben megbízik. ahol új alkalmazásokat találhat a telefonjára. a partneradatokhoz stb) vagy a telefon bizonyos funkcióihoz vagy beállításaihoz. és használja azokat a telefonján. Érintse meg az Accept (Elfogad) gombot a folytatáshoz. néhány ujjmozdulattal egyszerűen letöltheti és telepítheti azt. Az Android Market eléréséhez először csatlakoznia kell a telefonnal az internetre a telefon Wi-Fi vagy adatkapcsolatával. . vagy megjelenítse az Android Marketről már letöltött és telepített alkalmazásokat és játékokat. 3 Kiemelt alkalmazások listája Érintse meg az alkalmazást az alkalmazás leírásának és a felhasználói beszámolók megjelenítéséhez.202 HTC Desire felhasználói útmutató Alkalmazások keresése és telepítése az Android Marketről Az Android Market™ az a hely. szükség lehet arra. Amikor megtalálta a szükséges alkalmazást. 2. 1 2 3 1 Érintse meg. és be kell jelentkeznie a Google-fiókjába. Csak azokat az alkalmazásokat töltse le és telepítse. hogy megjelenítse az Android Marketen elérhető alkalmazásokat vagy játékokat. Válasszon az ingyenes és fizetős alkalmazások széles választékából a munkát segítő és a szórakoztató alkalmazásoktól a játékokig. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy az alkalmazás hozzáférjen személyes adataihoz (például a tartózkodási helyéhez. A fizetős alkalmazások jelenleg csak bizonyos országokban érhetők el. 1. Alkalmazás megkeresése és telepítése Amikor telepíti az alkalmazásokat az Android Marketről. hogy a telefonra telepítendő alkalmazásokat keressen az Android Marketen. majd érintse meg a > Market alkalmazást.

google. érintse meg az OK gombot az alkalmazás letöltésének megkezdéséhez és telepítéséhez. A fizetős alkalmazások jelenleg csak bizonyos országokban érhetők el. Ha fizetős alkalmazást választott. hogy adja meg a számlázási adatait a Google Checkout-fiók beállításához. . Google Checkout-fiókra van szüksége. Egy alkalmazás telepítése után érintse meg a képernyő bal felső sarkában levő gombot.  Keresse meg az alkalmazást. írja be a keresendő alkalmazás nevét vagy típusát. A következő képernyő figyelmezteti arra. Olvassa ezt el figyelmesen! Legyen különösen óvatos azokkal az alkalmazásokkal. Tegye a következők egyikét:  A számítógépén menjen a http://checkout. a készülék felkéri.  Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint. Google Checkout-fiók létrehozása Rendelkeznie kell a Google-fiókhoz rendelt Google Checkout-fiókkal. A következő módon találhat meg egy alkalmazást az Android Marketen:  Böngéssze a kiemelt alkalmazásokat.További alkalmazások 203 3. Ön felelős az alkalmazás a telefonon való használatáért. vagy a telefon bizonyos funkcióihoz vagy beállításaihoz való hozzáférést. 4. érintse meg az Apps (Alkalmazások) vagy a Games (Játékok) menüpontot. Érintse meg az alkalmazást az alkalmazás leírásának és a felhasználói beszámolók megjelenítéséhez.com címre a Google Checkout-fiók létrehozásához. majd érintse meg a keresőmező jobb oldalán levő gombot. 5. A kategóriákon belül szűrheti az alkalmazásokat Top paid (Legkeresettebb fizetős). Ha egyetért a feltételekkel. Görgesse végig a kiemelt alkalmazások listáját az Android Market megnyitásakor. 6. melyek sok funkcióhoz vagy jelentős mennyiségű adathoz férnek hozzá. Az Android Market kezdőképernyőjén érintse meg a gombot. A MENÜ gomb megnyomásával. Top free (Legkeresettebb ingyenes) vagy Just in (Most érkezett) szempontok szerint. hogy alkalmazásokat vásároljon az Android Marketen. majd érintsen meg egy kategóriát. Lásd a “Google Checkout-fiók létrehozása” című szakaszt a Google Checkout-fiók beállításáról.  Ha először használja a telefont egy alkalmazás az Android Marketről történő megvásárlásához. majd a Home (Kezdőlap) menüpont megérintésével is elérheti ugyanezt. hogy kifizesse az alkalmazást a telefonra való letöltés előtt. hogy az alkalmazás igényli-e a személyes adataihoz. Miután megérintette az OK gombot ezen a képernyőn. az OK gomb megérintése után a Google Checkout képernyőre kerül. Először. hogy visszatérjen az Android Market kezdőlapjára. Érintse meg az Install (Telepítés) (az ingyenes alkalmazásoknál) vagy Buy (Vásárlás) a fizetős alkalmazásoknál) gombot. hogy alkalmazásokat vásárolhasson meg az Android Marketről. ha még nem rendelkezik ilyennel.

akkor a telefon megjegyzi a jelszót. majd érintse meg a (Letöltés) gombot. A bankkártyája nem lesz megterhelve. 1. 4. amelyért visszatérítést szeretne kérni. > Market > Downloads 2. majd érintse meg az OK gombot.204 HTC Desire felhasználói útmutató Ha már egyszer használta a Google Checkout szolgáltatást egy alkalmazás az Android Marketről való megvásárlásáról. és az alkalmazás el lesz távolítva a telefonról. 3. hogy mások is használhassák azt az Ön engedélye nélkül. Érintse meg azt az alkalmazást. Érintse meg az Uninstall & refund (Eltávolítás és visszatérítés) gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Lásd a Biztonság fejezetet a telefon biztonságossá tételéről. és legközelebb nem kell beírnia. újra telepítheti az alkalmazást. de másodszor már nem igényelhet visszatérítést. Ha meggondolja magát. Az alkalmazás el lesz távolítva. Ezért tegye a telefonját biztonságossá annak elkerülése érdekében. a vásárlástól számított 24 órán belül visszatérítést igényelhet. és a terhelés vissza lesz vonva. Megnyílik az alkalmazás adatai képernyő. . Visszatérítés igénylése egy alkalmazáshoz Ha nem elégedett egy alkalmazással. Válassza ki az alkalmazás eltávolításának okát.

 Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. A Download (Letöltés) képernyőn érintse meg az alkalmazást a megnyitáshoz.  Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. majd érintse meg az Uninstall (Eltávolítás) gombot. majd érintse meg. Válassza ki az alkalmazás eltávolításának okát. 1. Az All programs (Minden program) képernyőn keresse meg az alkalmazást. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy látja-e az ikont. > Market > Downloads 2. majd érintse meg a (Letöltés) gombot. vagy kérdése van az Android Marketről. 4. majd érintse meg az alkalmazást a megnyitáshoz. . majd érintse meg az OK gombot. Felkérés esetén érintse meg az OK gombot. hogy eltávolítsa az alkalmazást a telefonról. Segítség kérése Ha segítségre van szüksége. nyomja meg a MENÜ gombot.További alkalmazások 205 Telepített alkalmazás megnyitása Tegye a következők egyikét:  Az állapotsorban ellenőrizze. Az Értesítések panel megnyitásáról lásd az “Értesítések panel megnyitása” című szakaszt az Alapvető tudnivalók című fejezetben. Alkalmazás eltávolítása Eltávolíthatja bármelyik alkalmazást. majd érintse meg a > Market > Downloads (Letöltés) gombot. 3. amelyet az Android Marketről töltött le és telepített. A Downloads (Letöltések) képernyőn érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást. majd érintse meg a gombot. Ha látja az ikont. majd érintse meg a Help (Súgó) menüpontot. nyissa meg az Értesítések panelt. A webböngésző megjeleníti az Android Market súgóoldalát.

 Érintse meg a Search news feed (Hírcsatorna keresése) gombot. 3 Kulcsszavak lap Megjeleníti az Ön által létrehozott kulcsszavakat. 2 Megcsillagozott lap Megjeleníti azokat a csatornákat és a hírek számát (zárójelben). hogy megjelenítse az adott csatornához tartozó csillagozott híreket. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. hogy egy Google Hírek hírcsatornát addjon hozzá. 3. melyeket megcsillagozott. hogy követni tudja a legfrissebb internetes híreket. . hogy megjelenítse az adott csatornához tartozó híreket. melyekre feliratkozott.  Érintse meg az Add Google news feed (Google hírcsatorna hozzáadása) gombot. és az azokat tartalmazó hírek számát (zárójelben). blogjai stb.206 HTC Desire felhasználói útmutató Hírfolyamok olvasása Használja a News (Hírek) alkalmazást a hírfolyamokra való feliratkozáshoz. hogy a weben további csatornákat keressen. majd érintse meg a > News alkalmazást. A Subscriptions (Előfizetések) lapon érintse meg a Add feeds (Csatorna hozzáadása) gombot. hogy megjelenítse azokat a híreket. 2. Érintsen meg egy csatornát. Feliratkozás a listában levő hírcsatornára 1. Érintse meg az egyik kategóriát a rendelkezésre álló csatornák megnyitásához. A New alkalmazás figyeli a kedvenc híroldalai. Érintsen meg egy kulcsszót. News (Hírek) képernyő 1 1 Előfizetések lap 2 3 Megjeleníti azokat a csatornákat. melyek az adott kulcsszót tartalmazzák. és letölti a legújabb frissítéseket. RSS csatornáit. Érintsen meg egy csatornát. majd érintse meg a híreket az elolvasásához.

A Subscriptions (Előfizetések) lapon érintse meg azt a csatornát. melyekre előfizetett. A frissítések kézi ellenőrzéséhez a Subscription (Előfizetések) lapon nyomja meg a MENÜ gombot. 2. Görgesse végig a hírek listáját. majd érintse meg a Refresh (Frissítés) gombot. majd érintse meg a > News alkalmazást. Hír olvasása 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 3. : hír törlése a hírlistából. ha további csatornákra szeretne feliratkozni. Jelölje ki az(oka)t a csatorná(ka)t. 6. melynek híreit el szeretné olvasni. 4.További alkalmazások 207 4. majd érintse meg a > News alkalmazást. 2. majd érintsen meg egyet. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Érintse meg a kívánt időt. Érintse meg a Done (Kész) gombot. A Subscription (Előfizetés) lapon nyomja meg a MENÜ gombot. 5. Írja be az RSS csatorna teljes webcímét. 5. melyekre fel szeretne iratkozni. Ismételje meg a 3-4. hogy automatikusan ellenőrizze azon csatornák frissítéseit. érintse meg a Read full article (Teljes cikk elolvasása) gombot. : hír megosztása egy üzenetben (csak hivatkozás a hírre) vagy e-mailben. : visszalépés a hírek listájára. Feliratkozás egy hírcsatornára webcím beírásával 1. A weboldalban történő navigálást lásd az Internet fejezet “A telefon webböngészőjének használata” című részében. Hír olvasása közben megérintheti a következő gombokat:     és : ugrás a csatorna előző vagy következő hírére. Ekkor a hír megnyílik a webböngészőben. . 3. 3. Ha szeretné elolvasni a teljes hírt. 1. 2. majd érintse meg a More (Tovább) > Settings (Beállítások) > Check frequency (Ellenőrzés gyakorisága) menüpontot. majd érintse meg a > News alkalmazást. lépést. hogy elolvassa azt. majd érintse meg a Done (Kész) gombot. A Subscriptions (Előfizetések) lapon érintse meg a Add feeds (Csatorna hozzáadása) > Add from URL (Hozzáadás webcím alapján) gombot. Hírek frissítési gyakoriságának beállítása Állítsa be a News alkalmazást úgy. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot.

1. majd érintse meg a Done (Kész) gombot. Eltávolíthatja a csillagot a hír mellől. melynek híreit el szeretné olvasni a widgeten. hogy gyorsan visszatérhessen hozzájuk. . így könnyebben megtalálhatja a kívánt hírt. A News widget hozzáadása Rögtön a Kezdőlap képernyőn elolvashatja azoknak a híreknek a rövid részletét. majd érintse meg a Select (Kijelöl) gombot. 3. majd érintse meg a > News alkalmazást. 2. Kulcsszó hozzáadása Könnyebben megtalálhatja az Önt érdeklő híreket. 3. Húzza a widgetet a Kezdőképernyo egy üres helyére. A Keywords (Kulcsszavak) lapon érintse meg a Add keywords (Kulcsszavak hozzáadása) gombot. 2. 4. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. 1. 3. 2. Tegye a következők egyikét:  Keresse meg a hírt. Válassza ki azt a csatornát.  Érintse meg a megcsillagozni kívánt hírt. majd érintse meg a > News alkalmazást. majd érintse meg a gombot. ahol a megcsillagozni kívánt hír található. amelyek szövegükben tartalmazzák a kulcsszót. Írja be a kulcsszót. A Keywords (Kulcsszavak) lapon érintsen megy a egy kulcsszót.208 HTC Desire felhasználói útmutató Egy hír megcsillagozása Csillagozza meg kedvenc híreit. majd engedje fel. melyekre előfizetett. majd érintse meg a képernyő jobb felső sarkában levő gombot. majd érintse meg a > Widget. 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot. A Subscriptions (Előfizetések) lapon érintse meg azt a csatornát. ha megérinti a gombot. ha kulcsszavakat hoz létre. hogy megjelenítse azokat a híreket. 4. Válassza ki a widget típusát. A kulcsszót tartalmazó hírek egy csoportba kerülnek.

2. érintse meg a Security (Biztonság) > Set up SIM card lock (SIM-kártya zár beállítása) beállítást. Lásd a Telefonhívások fejezet “Segélyhívás kezdeményezése” című szakaszát a további részletekért. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Zárolt SIM-kártya visszaállítása Ha az engedélyezettnél többször rosszul írja be a PIN-kódot. .Biztonság A SIM-kártya védelme PIN-kóddal A SIM-kártya PIN-kód (Personal Identification Number. hogy visszaállítsa a hozzáférést a telefonhoz. 2. 1. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. PIN-kód megadása nélkül is lehet kezdeményezni a készülékkel. Írja be a SIM PIN-kódját. Görgessen lefele a képernyőn. Az alapértelmezett SIM PIN-kódot a mobilszolgáltatója adja meg. Szüksége lesz a PUK-kódra. személyes azonosító szám) hozzárendelésével védhető a jogosulatlan hozzáféréstől. 3. válassza ki a Lock SIM card (SIM-kártya lezárása) jelölőmezőt. Ezt a kódot valószínűleg megkapta a mobilszolgáltatójától a SIM-kártyával együtt. majd érintse meg az OK gombot. Írja be a használni kívánt új PIN-kódot. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. Segélyhívást bármikor. 3. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. A SIM-kártya PIN-kódjának módosításához érintse meg a Change SIM PIN (SIM PIN-kódjának módosítása) elemet. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. A telefon tárcsázó képernyőjén írja be a PUK-kódot. Újra be újra az új PIN-kódot. akkor a SIM-kártya “PUKzárolttá” válik. 1.

hogy összekapcsol legalább négy pontot függőleges. majd hozzon létre egy új kijelző feloldó mintát. és ne érintse meg az egyes pontokat. hogy egy mintát hozzon létre. A telefon rögzíti a mintát. mielőtt újra próbálkozhatna. 7. Ha ót próbálkozás után sem tudja megrajzolni a helyes feloldó mintát a képernyőn. 4. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. Felkérés esetén rajzolja meg újra ezt a kijelző feloldó mintát. Olvassa el az információs képernyőt. 3. A kijelző feloldó minta módosításához nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. majd érintse meg a Security (Biztonság) > Set unlock pattern (Feloldó minta beállítása) elemet. Csúsztatnia kell az ujját a kijelzőn. ha beállíthatja. 2. Ha elfelejtette a kijelző feloldó mintát. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Security (Biztonság) > Change unlock pattern (Feloldó minta módosítása) elemet. ha nem szeretné. Törölje a Use visible pattern (Látható minta használata) jelölőnégyzetet. mielőtt megjelenik a Kezdőlap. vízszintes és/vagy átlós irányban. Ha befejezte emelje fel az ujját a kijelzőről. 6. 1. hogy be tudjon jelentkezni a Google-fiókjába. A telefon felkéri. hogy a feloldó minta megjelenjen a képernyőn a feloldáskor. Létre kell hoznia egy adat vagy Wi-Fi kapcsolatot. hogy a telefon minden bekapcsolásakor vagy minden alvó módból (kikapcsolt kijelző) való felébresztéskor a telefon egy kijelző feloldó mintát igényeljen. Tanulmányozza a példamintát a képernyőn. akkor 30 másodpercig várakoznia kell. majd érintse meg a Next (Tovább) gombot. érintse meg a Forgot pattern (Elfelejtettem a mintát) elemet. majd érintse meg a Confirm (Jóváhagyás) elemet. . Érintse meg a Continue (Folytatás) elemet. hogy jelentkezzen be a Google-fiók nevének és jelszavának használatával. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. Rajzolja meg a kijelző feloldó mintát úgy. Görgesse lefele a képernyőt. 5.210 HTC Desire felhasználói útmutató A készülék védelme képernyőzárral Még jobban védheti a telefont.

Beállítások A telefon beállításai A Settings (Beállítások) képernyőn szabályozhatja és testre szabhatja a telefon beállításait. a Virtuális privát hálózatok és sok minden más beállításait. például a hangpostát. A Settings (Beállítások) képernyő testre szabásához nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. és állítsa be a Google keresési opcióit. Kezelheti továbbá a fiókok szinkronizálási és más beállításait is. . engedélyezi-e vagy sem. engedélyezi a Repülés üzemmódot. Lásd a Biztonsági mentés. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. vagy beállítja a barangolás. a hívásvárakoztatást és a hívóazonosítót. hogy megnyomja és lenyomva tartja az egyéni látványt a Scene (Látványt) képernyőn. a Google-fiókból és az Exchange ActiveSync-fiókból.vagy kijelentkezhet a közösségi hálózati fiókokból. például a Wi-Fi-t és a Bluetooth-t. az automatikus képernyőtájolást vagy a képernyő fényerejét és a képernyő várakozási idejét. frissítés és alapállapot című fejezetet a további részletekért. Engedélyezheti a telefon automatikus biztonsági mentés szolgáltatását is. A részleteket lásd a Fiókok és szinkronizálás fejezetben. Átnevezheti vagy törölheti az egyéni látványt úgy is. Personalize (Személyre szabás) Kiválaszt egy látványt. Privacy (Adatvédelem) Válassza ki. Location (Helymeghatározás) Válassza ki a helyszínek meghatározásakor használt a forrásokat. Accounts & sync (Fiókok és szinkronizálás) Be. Call (Hívás) Beállítja a hívási szolgáltatásokat. beállítja a Home (Kezdőlap) képernyő vagy a lezárási képernyő háttérképét és a bejövő hívások alapértelmezett csengőhangját. Search (Keresés) Válassza ki a telefonon történő keresésbe bevont elemeket. Sound & display (Hang és kijelző) Beállítja a hívási és az értesítési hangokat. a hívásátirányítást. hogy a Google használja a tartózkodási helyének információit a kereséskor és más Google-szolgáltatások közben. valamint alapállapotba állíthatja a telefont. Wireless & networks (Vezeték nélküli hálózatok és mobilhálózatok) Beállítja a telefon vezeték nélküli kapcsolatait.

Language & keyboard (Nyelv és billentyűzet) Beállítja az operációs rendszer nyelvét és a területet. About phone (A telefonról) Beállítja a rendszerszoftver frissítési módját. Security (Biztonság) Beállítja a képernyő feloldási mintát. A részleteket lásd az Alapvető tudnivalók fejezet “Telefon számítógéphez csatlakoztatása” című szakaszában. Text-to-speech (Felolvasó) Ha telepített felolvasó alkalmazást. amikor egy új böngésző ablak nyílik fel. az akkumulátor töltöttségi szintjét és a hálózat nevét. a jogi információkat és a telefon szoftververzióját. Hozzáférhetőség Aktiválja vagy deaktiválja az előre beállított vagy letöltött hozzáférhetőségi kiegészítőket. Lásd jelen fejezet “A telefon adatainak megjelenítése” című részét. hogy mindig megjelenjen a kapcsolat típus párbeszédpanel. használja ezt a beállítást a felolvasási beállítások meghatározásához. a jel erősségét. és megjeleníti a telefon állapotát. a dátum. A részleteket lásd a Biztonság fejezetben.és időformátumot.212 HTC Desire felhasználói útmutató Connect to PC (Csatlakozás PC-hez) Állítsa be az alapértelmezett USB kapcsolatot miközben telefonját számítógéphez csatlakoztatja. Válassza az Ask me (Kérdezz engem) beállítást. Az automatikus időszinkronizálás és az időzóna beállítások kézi módosításához lásd az Óra és időjárás fejezet “Időzóna beállítások módosítása” című részét. például a hálózat típusát. és kezeli a telefon biztonsági tárhelyét. az időzónát. . Megnézheti az egyes alkalmazások akkumulátor használatát. engedélyezi a SIM-kártya zárát. Beállíthatja a képernyő-billentyűzet beállításait is. melyek reagálnak a felhasználói tevékenységekre. Applications (Alkalmazások) Kezeli az alkalmazásokat és az új programok telepítését. mikor az eszköz kapcsolódik. Date & time (Dátum és idő) Beállítja a dátumot és időt. például visszajelző hangot adnak. SD card & phone storage (SD-kártya és telefontároló) Ellenőrzi az elérhető memóriakártya és telefontároló kapacitását.

a képernyő tájolása nem válaszol megfelelően arra. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Sound & display (Hangok és kijelző) menüpontot. majd törölje az Orientation (Tájolás) jelölőmezőt. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Sound & display (Hangok és kijelző) menüpontot. melynek letelte után a képernyő kikapcsol. Érintse meg az OK gombot. 3. Beállíthatja azt a tétlenségi időt. 2. ahogy a telefont tartja. ha úgy érzi. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Sound & display (Hangok és kijelző) menüpontot. a képernyő kikapcsol. 1. A képernyő gyors kikapcsolásához nyomja meg az ÜZEMKAPCSOLÓ gombot. Az automatikus képernyőforgatás kikapcsolása Alapértelmezés szerint a képernyő tájolása automatikusan igazodik ahhoz. 3. Az újrakalibrálási folyamat után érintse meg az OK gombot. 4. Helyezze a telefon egy sík és vízszintes felületre.Beállítások 213 Kijelző beállításainak módosítása A kijelző fényerejének kézi beállítása 1. . majd érintse meg a G-Sensor (Gyorsulásérzékelő) elemet. 2. Húzza a fényerő csúszkát balra a kijelző fényerejének csökkentéséhez. Görgesse lefele a képernyőt. Görgessen lefele a képernyőn. Kijelző kikapcsolási idejének módosítása Egy bizonyos tétlenségi idő után a telefon képernyője kikapcsol. 1. Görgessen lefele a képernyőn.majd érintse meg a Calibrate (Kalibrálás) gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. hogy energiát takarítson meg. Nem minden alkalmazás képernyője támogatja az automatikus forgatást. mely ha letelik. 3. 4. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Sound & display (Hangok és kijelző) menüpontot. hogyan tartja a telefont. Érintse meg azt az időtartamot. 2. Törölje az Automatic brightness (Automatikus fényerő) jelölőmezőt. vagy jobbra a növeléshez. 2. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. majd érintse meg a Screen timeout (Kijelző kikapcsolási ideje) elemet. majd érintse meg a Brightness (Fényerő) elemet. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. A gyorsulásérzékelő újrakalibrálása Kalibrálja újra a képernyőt. 1. Görgessen lefele a képernyőn.

és kikapcsolása Kikapcsolhatja. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. majd érintse meg az Applications (Alkalmazások) > Development (Fejlesztés) elemet. . 2. 3. majd érintse meg az Animation (Animáció) elemet. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. 1. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Sound & display (Hangok és kijelző) menüpontot.214 HTC Desire felhasználói útmutató A képernyő bekapcsolva tartása töltés közben Megakadályozhatja. 1. 2. vagy részben engedélyezheti a képernyőváltások közötti animációkat. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. A menüben válassza ki a kívánt animációs beállítást. Animációs effektusok be. 3. Görgessen lefele a képernyőn. Válassza kia Stay awake (Maradjon ébren) jelölőmezőt. hogy a telefon képernyője kikapcsoljon a telefon töltése közben. Görgessen lefele a képernyőn.

Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Sound & display (Hangok és kijelző) > Notification sound (Értesítési hang) menüpontot. Értesítési hang kiválasztása Kiválaszthatja azt a hangot. 1. 2. . 1. Hallható választás be. 1. majd érintse meg az OK gombot. Görgesse lefele a képernyőt. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Sound & display (Hangok és kijelző) menüpontot. hogy a készülék hangot játsszon le. 2. majd jelölje be vagy törölje az Audible selection (Hallható választás) jelölőmezőt. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Language & keyboard (Nyelv és billentyűzet) > Sound Profile (Hangprofil) menüpontot. vagy használhatja a normál telefonos hangbeállításokat. A Choose a Profile (Válasszon profilt) menüben érintse meg a használni kívánt hangprofilt.vagy kikapcsolása Beállíthatja. 2. Válassza ki a kívánt értesítési hangot a listából. amelyet a telefon új értesítés fogadásakor játszik le.Beállítások 215 Hangbeállítások módosítása Hangprofil beállítása Átválthat rezgő vagy néma üzemmódra. amikor kiválasztja az elemeket a képernyőn. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot.

Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. a dátum. hogy egy kis ideig várnia kell. amíg az új nyelvet alkalmazza a telefon. 3. ki kell választania a használni kívánt nyelvet. 2. Nyomja meg a KEZDŐLAP gombot Kezdőképernyőhöz történő visszatéréshez. A nyelv módosítása megváltoztatja a billentyűzet kiosztást.és az időformátumot stb. Lehetséges. A választható nyelvek a telefon típusától függenek. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Sound & display (Hangok és kijelző) > Select locale (Terület kiválasztása)menüpontot. .216 HTC Desire felhasználói útmutató A telefon nyelvének módosítása Amikor először kapcsolja be a telefont. Bármikor módosíthatja a nyelvet használat közben is. Érintse meg a használni kívánt nyelvet és a megfelelő régiót. 1.

ha nem használja azokat. A részleteket lásd az Internet és a Bluetooth fejezetben.  Használjon csak GSM hálózatokat. A mobilszolgáltató GSM hálózatának használata Váltson a mobilszolgáltatója GSM hálózatára. A mobilszolgáltató GSM hálózatához való kapcsolódás kevesebb energiát igényel. 2. majd érintse meg a About phone (A telefonról) > Battery (Akkumulátor) > Battery use (Akkumulátorhasználat) elemet. 1. A részleteket lásd a jelen fejezet “Animációs effektusok be. Lásd a Térképek és helymeghatározás című fejezetet a részletekért. ahogyan azt szeretné. . Görgessen lefele a képernyőn. Lásd a jelen fejezet “A mobilszolgáltató GSM hálózatának használata” című szakaszát. Kövesse az alábbi tanácsokat.Beállítások 217 A telefon akkumulátoros üzemidejének optimalizálása Út közben nem mindig olyan egyszerű a telefon akkumulátorának töltése. hogy meghosszabbítsa az egyes töltése közötti időszakot:  Kapcsolja ki a vezeték nélküli funkciókat. Az alkalmazások energiafogyasztásának megjelenítése 1. vagy ha észreveszi.  Kerülje a hosszú telefonhívásokat.  Csökkentse az olyan tevékenységeket. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. majd érintse meg a Mobile networks (Mobilhálózatok) > Network mode (Hálózati mód) elemet. 3.  Ne használja a GPS-műholdakat a tartózkodási helyének meghatározásához.  Vigyen magával pótakkumulátort. ha hosszú ideig nem tudja tölteni az akkumulátort. például a Bluetooth-t. Lásd jelen fejezet “A kijelző fényerejének kézi beállítása” című szakaszát. majd érintse meg a Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélküli és mobilhálózatok) elemet. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. Érintse meg a GSM only (Csak GSM) beállítást. ha nem használ adatkapcsolatot az internetre történő kapcsolódáshoz. 2. Érdemes az akkumulátort 8-12 havonta cserélni. mint az internet böngészése. a Wi-Fi-t és az adatkapcsolatot.  Az akkumulátorok tárolási kapacitása fokozatosan csökken. Görgessen lefele a képernyőn. hogy az akkumulátor üzemideje lecsökkent.és kikapcsolása” című szakaszát. és a fényképezőgép hosszú ideig történő használatát. A vezeték nélküli adatátvitel sok energiát igényel.  Kapcsolja ki a képernyő-animációkat. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot.  Csökkentse a kijelző fényerejét.

majd érintse meg az Applications (Alkalmazások) > Manage applications (Alkalmazások kezelése) elemet. Görgessen lefele a képernyőn. Nyomja meg a MENÜ gombot. majd érintse meg az SD card & phone storage (SD-kártya és telefonmemória) elemet. Görgessen lefele a képernyőn. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. 2. . 4. melynek gyorsítótárát és/vagy adatait törölni szeretné. A Manage applications (Alkalmazások kezelése) képernyőn érintse meg azt az alkalmazást. A Manage applications (Alkalmazások kezelése) képernyőn érintse meg a telepíteni kívánt alkalmazást. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Görgessen lefele a képernyőn. Görgessen lefele a képernyőn. Az elérhető telefonmemória megjelenik az Internal phone storage (Belső telefonmemória) részben. 2. Harmadik féltől származó alkalmazások eltávolítása Nem távolíthatja el a telefonra előre telepített alkalmazásokat. 2. majd érintse meg a Filter (Szűrő) > Downloaded (Letöltött) menüpontot. 3. majd érintse meg az SD card & phone storage (SD-kártya és telefonmemória) elemet. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. Az Application info (Alkalmazási információk) képernyőn érintse meg az Uninstall (Eltávolítás) elemet. 2. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. 4. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. 5. hogy megjelenítse a rendezési és szűrési beállításokat. A rendelkezésre álló memóriakártya tárolóterület 1. Alkalmazási gyorstároló és adatok törlése 1. 3. Nyomja meg a MENÜ gombot. 1. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. majd érintse meg az Applications (Alkalmazások) > Manage applications (Alkalmazások kezelése) elemet.218 HTC Desire felhasználói útmutató Memóriakezelés A telefon szabad memóriaterület-méretének megjelenítése 1. A memóriakártya elérhető kapacitása az SD card (SD-kártya) részben található. Az Application info (Alkalmazási információk) képernyőn érintse meg a Clear data (Adatok törlése) és/vagy Clear cache (Gyorsítótár törlése) elemet.

A részleteket lásd a További alkalmazások fejezet “Alkalmazások keresése és telepítése az Android Marketről“ című szakaszában. próbálja meg a következőt:  A webböngésző alkalmazásban törölje az összes ideiglenes internetfájlt és az előzményadatokat. .  Távolítsa el az Android Marketről letöltött.Beállítások 219 További telefonmemória vagy memóriakártya terület felszabadítása Ha a telefon memóriája kevés. A további információkat lásd az Internet fejezetben. de többé már nem használt programokat.

majd érintse meg az About phone (A telefonról) elemet. például az akkumulátor jelenlegi töltöttségi szintjét. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. Görgessen lefele a képernyőn. Network (Hálózat) Megjelenítheti a mobilszolgáltatója adatait és a szolgáltatás állapotát. 2. . Megnézheti a webböngésző verziószámát is. 3. és hogy milyen alkalmazások használják az akkumulátort. Phone identity (Telefon azonosítása) A telefon és a használt SIM-kártya adatainak megjelenítése. állapotát. Hardware information (Hardverinformációk) Megjeleníti a Wi-Fi MAC és a Bluetooth-címeket. Learn more (Tudjon meg többet) Egy hivatkozást tartalmaz a HTC weboldalára. Továbbá a Check now (Ellenőrzés most) gomb megérintésével kézzel is ellenőrizheti a szoftverfrissítéseket. hogy többet megtudjon a telefonjáról. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot.220 HTC Desire felhasználói útmutató A telefon adatainak megjelenítése 1. Software information (Szoftverinformációk) Megjeleníti a telefon által használt Android platform verzió és más információit. valamint a telefon által használt licenceket. Legal information (Jogi információk) Elolvashatja a HTC és a Google jogi információit. Válassza a következők egyikét: System software updates (Rendszerszoftver frissítések) Engedélyezheti vagy letilthatja a telefon szoftverfrissítésének automatikus ellenőrzését. Battery (Akkumulátor) Megjeleníti az akkumulátorral kapcsolatos adatokat.

SD kártyára mentést készít a böngésző könyvjelzőiről. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot.Biztonsági mentés. ha módosítás történik.Csak a területi beállítás A telefonba be kell helyeznie egy microSD-kártyát a telefon adatainak biztonsági mentéséhez. hogy az automatikus biztonsági mentés engedélyezve van-e 1. Lásd az Alapok tudnivalók fejezet “A memóriakártya behelyezése” című részét a microSD-kártya telefonba történő behelyezéséről. A telefon automatikusan biztonsági mentést készít az adatokról. az üzenetekről. Ellenőrizze. hogy a Back up my data (Adatok biztonsági mentése) jelölőmező ki van-e választva. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. Görgessen lefele a képernyőn. Ellenőrizze. frissítés és alapállapotba állítás A telefon adatainak biztonsági mentése A telefon rendelkezik egy automatikus biztonsági mentő rendszerrel. .és képüzenetek  Messages alkalmazás beállításai  Webböngésző (az internetes alkalmazás) könyvjelzői  Billentyűzet szótár  Beállítások  Vezeték nélküli hálózatok és mobilhálózatok  Hang és megjelenítés  Helymeghatározás  Alkalmazások  Dátum és idő  Nyelv és billentyűzet . 3. amely a micro. a szótárról és a beállításokról. 2. majd érintse meg a Privacy (Személyes adatok) > Back up my data (Adatok biztonsági mentése) elemet. A telefon a következő adatokról készít biztonsági mentést:  SMS.

akkor érintse meg az OK gombot. akkor megjelenik a Restore my data and settings (Adatok és beállítások visszaállítása) párbeszédablak. 1. amelyre a biztonsági mentést készítette. amíg a telefon újraindul. hogy az a microSD-kártya van a telefonban. A gyári alapállapotba állítás vagy a telefon rendszerszoftverének frissítése után várja meg. Ellenőrizze.222 HTC Desire felhasználói útmutató Adatok visszaállítása a biztonsági mentésből a telefonra Gyári alapállapotba állítás vagy a telefon frissítése után visszaállíthatja a biztonsági mentésben levő adatokat a telefon bekapcsolása után. 2. . Amikor látja ezt a párbeszédablakot. Ha van érvényes biztonsági mentés a microSD-kártyán.

megjelenik az Install system software update (Rendszerszoftver frissítés telepítése) párbeszédablak a kijelzőn. A telefon rendszerszoftver frissítésének kézi ellenőrzése 1. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot.Biztonsági mentés. Válassza az Install later (Telepítés később) lehetőséget. majd érintse meg az OK gombot. Várjon. majd érintse meg a System update is ready (A rendszerfrissítés készen áll) elemet. A System software update (Rendszerszoftver frissítés) képernyőn érintse meg a Check now (Ellenőrzés) elemet. A rendszerszoftver frissítések ellenőrzéséért és letöltéséért a mobilszolgáltatója további adatátviteli költségeket számíthat fel. A telefon képes ellenőrizni ezt. nyissa meg az Értesítések panelt. majd érintse meg a About phone (Névjegy) > System software updates (Rendszerszoftver frissítések) elemet. A párbeszédablakban válassza az Install now (Telepítés most) lehetőséget. 3. További részletekért lásd a “A telefon adatainak biztonsági mentése” című részt ebben a fejezetben. Ekkor letöltheti és telepítheti a frissítést a telefonra. Amikor a frissítés befejeződött. Ellenőrizze. HA felkészült a telepítésre. 2. frissítés és alapállapotba állítás 223 A telefon rendszerszoftverének frissítése Időnként elérhetővé válhat a telefon rendszerszoftverének frissítése. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. és értesíti ha elérhetővé vált egy frissítés. a telefon automatikusan frissül. 2. . hogy készített. 1. A frissítés típusától függően lehetséges. továbbá eltávolítja a telepített programokat. Ha van elérhető frissítés.e biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról és fájlokról. hogy a frissítés törli az összes személyes adatot és egyéni beállításokat. ha később szeretné telepíteni a rendszer frissítését. amíg a frissítési művelet befejeződik. Görgessen lefele a képernyőn. 3.

Szüksége lehet erre. vagy a telefonja olyan állandó hibát produkál. ajánlatos a “szoftveres” alapállapotba állítás a hardveres/gyári alapállapotba állítás helyett. 1. Görgessen lefele a képernyőn. majd érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot. 3. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot. Ezt hardveres alapállapotba állításnak is nevezik. Nyomja meg a HALKÍTÁS gombot a CLEAR STORAGE (TÁROLÓ TÖRLÉSE) kiválasztásához. majd nyomja meg az ÜZEMKAPCSOLÓT.majd újbóli bekapcsolásával. 3. Véglegesen törli az összes személyes adatát és egyéni beállítását. Szoftveres alapállapotba állításhoz távolítsa el az akkumulátort. . ha odaadja a telefont egy barátjának vagy rokonának. Gyári alapállapotba állítás a telefon gombjaival Ha nem tudja bekapcsolni a telefont vagy elérni a telefon beállításait. A telefon kikapcsolt állapotában nyomja le és tartsa lenyomva a HALKÍTÁS gombot. A megerősítés kérésénél nyomja meg a HANGOSÍTÁS gombot. Ellenőrizze. abba az állapotba. és először el szeretné távolítani az adatait. A Factory data reset (Gyári állapotba állítás) képernyőn érintse meg a Reset phone (Telefon alapállapotba állítása) elemet. Gyári alapállapotba állítás a beállításokon keresztül A gyári alapállapotba állítás legkényelmesebb módja a telefon beállításainak használata. majd érintse meg a Privacy (Adatvédelem) > Factory data reset (Gyári alapállapotba állítás) gombot. 4. Az akkumulátor visszahelyezése után kapcsolja be a telefont. A gyári alapállapotba állítás drasztikus intézkedés. Várja meg a 3 Android képet megjelenítő képernyőt. 2. majd helyezze be újra. amely nem oldható meg a telefon ki. Ha telefonja lefagy. 1. hogy készített-e biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról és fájlokról. valamint törli az összes telepített programot is. majd érintse meg a Erase everything (Minden adat törlése) elemet. várjon néhány másodpercig. majd rövid ideig nyomja meg az ÜZEMKAPCSOLÓ gombot. majd engedje fel a HALKÍTÁS gombot.224 HTC Desire felhasználói útmutató Hardveres/gyári újraindítás Visszaállíthatja a telefont az eredeti állapotába. akkor is végrehajthatja a gyári alapállapotba állítást a telefon gombjaival. ahogyan elhagyta a gyárat. 2.

. . .9 mm (4. . . és PBAP a telefonkönyv autós készlettel való eléréséhez  Wi-Fi®: IEEE 802.Műszaki adatok Processzor sebessége Platform Memória Méretek (HxSzxV) Tömeg Kijelző Hálózat 1 GHz Android™ 2.2 Mb/s Négysávos GSM/GPRS/EDGE:  850/900/1800/1900 MHz (A hullámhossz. a HSPA elérhetősége és az adatsebesség szolgáltatófüggő.0-kompatibilis) Feszültségtartomány/frekvencia: 100-240 V váltakozó áram.aac. .amr  Lejátszás: .1 FTP/OPP-vel a fájlátvitelhez.ogg.3g2.) Optikai hanyattegér Belső GPS antenna Gyorsulásérzékelő Digitális iránytű Közelségérzékelő Megvilágításérzékelő  Bluetooth® 2.3gp  Tölthető lítium-ionos akkumulátor  Kapacitás: 1400 mAh  Beszélgetési idő: Akár 390 perc WCDMA hálózat esetén Akár 400 perc GSM hálózat esetén  Készenléti idő: Akár 360 óra WCDMA hálózat esetén Akár 340 óra GSM hálózat esetén (A fenti értékek függnek a hálózat és a telefon használati módjától.mp3. . A2DP a vezeték nélküli sztereó headsetekhez. 50/60 Hz Egyenáramú kimenet: 5 V és 1 A Friend Stream Képernyős navigációs GPS Érzékelők Csatlakoztathatóság Fényképezőgép Támogatott hangformátumok Támogatott videoformátumok Akkumulátor Bővítőhely Hálózati tápegység Speciális funkciók A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.5 mm-es hangcsatlakozó  Szabványos Micro-USB (5 érintkezős micro-USB 2. .76 uncia) akkumulátorral együtt 3. .m4a.wmv  Felvétel: .47 hüvelyk) 135 gramm (4.mp4.wav.1 (Éclair) HTC Sense™-zel ROM: 512 MB RAM: 576 MB 119 x 60 x 11.3gp. .11 b/g  3.wma  Felvétel: .amr. . letöltési sebesség: akár 7.asf.36 x 0.mp4.) microSD™-memóriakártya (SD 2.7 x 2. .7 hüvelykes AMOLED érintésérzékeny kijelző 480 X 800 HVGA felbontással HSPA/WCDMA:  Európa/Ázsia: 900/2100 MHz  Feltöltési sebesség: akár 2 Mb/s. .mid.0) 5 megapixeles színes fényképezőgép autofókusszal és vakuval  Lejátszás: .

115 Ébresztőóra 133 Egy bejövő hívás fogadása 49 Egy bejövő hívás visszautasítása 50 Egy dal beállítása csengőhangként 180 Értekezlet-összehívás 114 Értesítések panel 30 Értesítési csengőhang 215 Értesítési ikonok 28 Eseményemlékeztetők 124 Exchange ActiveSync 85 F Facebook .időjárás 136 . 62 Asztali óra 130 A telefon adatainak biztonsági mentése 221 .a telefon nyelve 216 .fényképek és videók küldése 174 .fényképek és videók küldése 173 .ébresztés hangja 134 .megjelenítési beállítások 213 .Tárgymutató Jelölések 3G 138 Böngésző 144 A Adatkapcsolat 138 A gyorsulásérzékelő újrakalibrálása 213 A hangerő beállítása 33 A háttérkép módosítása 40 A hívás befejezése 52 A készülék védelme képernyőzárral 210 Akkumulátoros üzemidő 225 Album (Photos alkalmazás) 167 Alkalmazásikonok és más parancsikonok hozzáadása a Kezdőlap képernyőhöz 43 Alvó üzemmód 24 Android Market 202 A partner adatainak szerkesztése 61 A partnerek beimportálása a SIM-kártyáról 60.beállítások 110.hangbeállítások 215 .naptár 126 Billentyűzet 68 Bluetooth 153 .POP3/IMAP e-mail fiók hozzáadása 111 .fényképező 164 .adatok küldése és fogadása 156 .törlés 106.fényképek megosztása 174 Facebook for Android 92 Facebook for HTC Sense 92 Fájlok másolása a memóriakártyára és a memóriakártyáról 35 Fényképek és videók küldése Bluetooth-szal 174 Fényképek és videók küldése e-mailben 173 Fényképek és videók megtekintése 168 Fényképek megosztása a Facebookon 174 Fényképek megosztása a Flickren 174 Fényképek megosztása a Picasán 175 Fényképek megtekintése a Facebookon 170 Fényképek megtekintése a Flickren 170 Fénykép elforgatása és mentése 171 Fényképezőgép 159 Fénykép készítése 162 B Beállítások 211 . 116 .headset vagy autós készlet csatlakoztatása 154 .automatikus biztonsági mentés 221 A telefon adatainak megjelenítése 220 A telefon akkumulátoros üzemidejének optimalizálása 217 A telefon bekapcsolása 22 A telefon csatlakoztatása a számítógéphez 34 A telefon első beállítása 23 A telefon kikapcsolása 22 A telefon rendszerszoftverének frissítése 223 C Calendar alkalmazás 118 Calendar widget 127 Csengőhang 180 D Dátum és idő 132 E E-mail 104 . 113 – küldés 107.

dátum és idő beállítása 132 Internet 138 O Optikai hanyattegér 31 Óra 128 Óra widget (HTC) 128 Otthoni város 131 Otthoni város beállítása 131 .Tárgymutató227 Fénykép kivágása 171 Fénykép nagyítása vagy kicsinyítése 169 Fénykép vagy videó küldése MMS-ben 173 Flickr 174 FM-rádió 199 Fotó készítése 162 Friend Stream 97 . 144 Kibővített kezdőlapok 26 Kihangosító 52 Konferenciahívás 52 Könyvjelzők 150 Közösségi hálózatok 84 G Gmail/Google Mail 104 Google-fiókok 84 Google Hírek 206 Google Maps 182 GPS műholdak 182 Gyári alapállapotba állítás 224 Gyorskereső mező 36 Gyorstárcsázás 47 L Lábnyomok 190 Látvány átnevezése 39 Látványok 38 Látvány testre szabása és mentése 39 Látvány törlése 39 Lejátszási lista 178 Lejátszási lista létrehozása 178 Levelezés 111 H Hangfelvétel készítése 201 Hangrögzítő 201 Hardveres alapállapotba állítás 224 Harmadik féltől származó alkalmazások eltávolítása 218 Háttérkép 40 Hírcsatornák 206 Hírcsatornák olvasása 206 Hírek 206 Hívás elutasítása és szöveges üzenet küldése 50 Hívási szolgáltatások 55 Hívás kezdeményezése 46 Hívásnapló 53 Hívás tartásba helyezése 52 Hozzáférési pont 138 HTC Clock widget 128 HTC Sync 87 HTC widgetek letöltése 42 M Mappák 44 Mappák hozzáadása a Kezdőlap képernyőhöz 44 Memória 225 Memóriakezelés 218 Microsoft Exchange ActiveSync 85 Mikrofon némítása 52 MMS 73 MMS-üzenet 73 Mobilhálózati kapcsolat 138 Music (Zene) widget 181 Műsortár (Zene) 177 Műszaki adatok 225 N Nagyítás (fényképezőgép) 161 Naptári esemény létrehozása 118 Nem fogadott hívás 54 I Időjárás 135 Időjárás megtekintése 135 Időjárás widget 137 Időzítő 129 Időzóna 132 Időzóna.Friend Stream widget 98 K Keresés 36 Keresés a telefonon és a weben 36 Kereső képernyő (fényképezőgép) 159 Kezdőlap 26.

People képernyő 58 .People widget 67 Partner adatai és beszélgetések 66 Photos alkalmazás 167 Picasa 175 PUK 209 . 193 Z Zene alkalmazás 176 Zene küldése Bluetooth használatával 180 Zene lejátszása 176 .a memóriakártya behelyezése 18 .widget 96 People (Személy) 57 .a SIM-kártya behelyezése 17 .kapcsolati csoportok 64 .228 HTC Desire felhasználói útmutató P Parancsikonok 43 Partner adatok elküldése 63 Partnerek biztonsági mentése a memóriakártyára 62 Partnerek törlése 62 Partneri adatok összevonása 61 Partner keresése 62 PDF megtekintése 195 PDF Viewer 195 Peep 94 .a SIM-kártya eltávolítása 17 .a hátsó fedőlap visszahelyezése 16 .a memóriakártya eltávolítása 18 .az akkumulátor feltöltése 20 .az akkumulátor eltávolítása 19 . 45 Widgetek és ikonok átrendezése vagy eltávolítása a Kezdőlap képernyőn 45 Widget hozzáadása a Kezdőlap képernyőhöz 41 T Támogatott hangformátumok 225 Támogatott videoformátumok 225 Tartózkodási hely forrása 182 Telefon 12 .az akkumulátor behelyezése 19 Y YouTube 175.az alsó fedőlap eltávolítása 16 Telefonállapot ikonok 27 Telefon használata modemként 152 Térképek 182 Tethering 152 Tőzsde 197 Twitter 94 Twitter a telefonon 94 U Ujjmozdulatok 21 Új partner hozzáadása 59 Üzenetek 73 V Vaku (fényképezőgép) 162 Város hozzáadása a világóra képernyőhöz 132 Város hozzáadása az Időjárás képernyőhöz 136 vCalendar 127 vCalendar küldése 127 Videofelvétel készítése 163 Videók 193 Videók megosztása a YouTube-on 175 Videó megtekintése (Photos alkalmazás) 169 Videó rögzítése 163 Világóra 131 Virtuális billentyűzet 68 Visszajátszás képernyő (fényképező) 160 VPN 142 Q Quickoffice 196 R Rádióhallgatás 199 Repülés mód 56 S Saját névjegykártya beállítása 58 Segélyhívás kezdeményezése 48 SMS 73 Stopperóra 129 Személyre szabás 37 Szinkronizálás a számítógéppel 87 Szinkronizálás az online fiókokkal 84 Szöveges üzenetek 73 W WAP push üzenetek 77 Webböngésző 144 Wi-Fi 139 Widgetek 41.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful