You are on page 1of 4

Sri Lalita Sahasranaama Stotram

Sri Gurubhyo Namah


Sri Matre NamahFor a beginner it may be quite challenging to chant Sri Lalitha
Sahasranama Stotram. In the following pages we have made a humble
attempt to create Sri Lalitha Sahasranama Stotram learning module using
the audio feature of the PDF document.

For each line in the sloka we have included corresponding audio file which
can be played by clicking on icon.

With Devis blessings, it is our sincere hope that this document will help you
in learning Sri Lalitha Sahasranaam.
Page 2 of 40
~l|6lP(l|9 B -(l-+Bl(|B|&ll
srIaIitamahatripurasundar-prasadasiddhidvara
||-66Tl4l|4 =9 |4|+4l -
cintitaphaIavaptyarthe jape viniyngah 1

+ \4l+P +
11 dhyanam 11
|B-lT |4(l |+4+l Pl|T14Pl | FT 6
sindrarua vigraham trinayanam maikyamauIi sphurat
6ll +l4T H Gl |FP6P Gl Pl9l+ 4l (lP
tara nayaka sekharam smitamukh mapna vaknruham 1
9l|T-4lP|9 T 9T l t9 |4H6l
paibhyamaIipra ratna caakam raktntpaIam bibhratm
Bl 4l FTl \4l4 6 9lP|4TlP +
saumyam ratnaghaastharaktacaraam dhyayet paramambikam 11

Page 3 of 40
V ~lPl6l ~lP(lll ~lP6 -|B (lB+ Hl
nm srmata srmaharaj srmat-simhasanesvar 1
|(|P-T '7-B 6l ( 4Tl4 -BP H6l+ {+
cidagni-kuda-sambhta devakarya-samudyata 11 111
7Hl+ -B(Ull 6 4l -BP|-46l
udyadbhanu-sahasrabha caturbahu-samanvita 1
lF4-9-9lHl74l 4l lTll Hl 774l+ +
ragasvarpa-pasadhya krndhakarankusnjjvaIa 11 211
P+l -9 -Tl ('7l 96-Pl-Bl4Tl
mannrpeku-kndada pacatanmatra-sayaka 1
|+=lT-+l9 -P= Gl'7-P'7l+ )+
nijarua-prabhapra-majjadbrahmada-madaIa 11 311
9TlHl T-9 l-Bl |-T-BtTl
campakasnka-punnaga-saugandhika-Iasatkaca 1
T |4-(P|T-~ Tl-T+tTl l-P|'76l+ ?+
kuruvindamai-sre-kanatknra-madita 11 411
H7Pl->-|4Hl=-(|TF-Hl |6l
aamcandra-vibhraja-daIikasthaIa-snbhita 1
P G->-Tl-P +l|-|4H 9Tl+ -+
mukhacandra-kaIankabha-m;ganabhi-viseaka 11 511
Page 4 of 40
4(+FP-Pl\-4- (6l T-||[Tl
vadanasmara-mangaIya-g;hatnraa-ciIIika 1
4TPl-9l4l(--Pl+l-l +l+ \+
vaktraIakm-parvaha-caIanmnabha-Incana 11 611
+49T-9 !9l-+lBl('7-|4l|=6l
navacampaka-pupabha-nasadada-virajita 1
6llTl|-6-|6FTl|-+lBlT-lB l+ +
tarakanti-tiraskari-nasabharaa-bhasura 11 711
T(4PVl-8-TT 9 -P+l (l
kadambamajar-kI;pta-karapra-mannhara 1
6l-4 l- 6-69+l 7 9-P'7l+ <+
taanka-yugaI-bhta-tapanndupa-madaIa 11 811
9Tl-|Hl(H -9|l|4-T9l -
padmaraga-siIadarsa-paribhavi-kapnIabhh 1
+4|4> P-|44~l--4Tl|-(+7(l+ +
navavidruma-bimbasr-nyakkari-radanacchada 11 911
H &-|4Hl lTl-|=9|-4l 774l
suddha-vidyankurakara-dvijapankti-dvaynjjvaIa 1
T9 -4l|TlPl (-BPlT|9 -|(-6l+ {+
karpra-vikamnda-samakari-digantara 11 1011