You are on page 1of 1

SJK(C) Chong Hwa Sungai Ayam Pertandingan Suku Kata (Tahun 1)

Nama:________________ ____________________________________________________________________________________ Padankan suku kata di bawah untuk menjadikan perkataan-perkataan yang betul. Kemudian tuliskan perkataaan dalam petak yang disediakan.

ba ka ca

la su

sa cing

da mi cu

ci ti tu

ra ga ja

ri

ku wan

ma