WANITA DAN PEMBUBARAN Perkahwinan dalam Islam Oleh : Abd.

Muhsin Ahmad Majalah Sinar Rohani Disember 2001 Perkahwinan adalah akad yang ditentukan oleh syarak yang menghalalkan hubungan jenis antara lelaki dengan wanita. Ia merupakan satu jalan yang mulia untuk mengatur hidup berumahtangga dan bagi menyambung generasi yang bertanggungjawab. Apabila sesuatu akad dirasmikan, maka suami isteri berhak dan bertanggungjawab ke atas satu sama lain. Mereka berhak tinggal dan merancang hidup serta masa depan bersama. Namun begitu tidak semua perkahwinan dapat dikekalkan hingga ke akhir hayat seperti yang diharapkan. Sebagai jalan penyelesaian dan jalan keluar yang terakhir, pembubaran perkahwinan atau perceraian dibenarkan.

Perceraian ialah memutuskan ikatan perkahwinan yang sah oleh suami dengan nyata atau kiasan. “Nyata” di sini bermaksud bahawa suami melafazkan perkataan cerai atau talak secara terang-terangan seperti kata suami kepada isterinya: “...aku ceraikan kau dengan talak satu.” Manakala “kiasan” pula bermaksud suami melafazkan perkataan berupa kiasan dan ia bermaksud atau berniat untuk menceraikan isterinya, seperti kata suami kepada isterinya: “...keluarlah dari rumah ini.” Peruntukan melakukan perceraian pada asalnya merupakan hak suami, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu isteri juga boleh membubarkan perkahwinan.
Alasan Untuk Membubarkan Perkahwinan: Asas perkahwinan dalam Islam adalah al-mawaddah (kasih-sayang) dan arrahmah (kasih-mengasihi) antara suami dan isteri. Firman Allah SWT maksudnya: “...dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan

rahmat-Nya ialah bahawa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki) isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih-sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir)...”. (ar-Rum: 21)
Sekiranya perasaan kasih-sayang sudah tidak wujud lagi di antara pasangan suami isteri maka adalah tidak wajar untuk memaksa diri untuk terus hidup bersama kerana apalah ertinya menjalinkan hubungan dalam keadaan benci-membenci di antara satu sama lain. Bahkan rumahtangga yang tidak bahagia menyebabkan masyarakat menjadi kucar kacir seterusnya boleh mengancam kesejahteraan negara. Oleh yang demikian Islam sebagai agama yang mementingkan keharmonian dan ketenangan hidup manusia telah membenarkan untuk dibubarkan sesebuah perkahwinan itu sebagai salah satu

Hal ini telah disebutkan di dalam al-Quran yang maksudnya: “Talak (yang boleh dirujuk kembali itu) hanya dua kali. 2. jika diceraikan pula (bagi kali yang ketiga) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu. Talak Perceraian yang dilakukan oleh suami dengan lafaz talak satu. Khulu’ Ia juga dikenali sebagai ‘tebus talak’ yang bermaksud pembubaran perkahwinan yang diperolehi oleh seorang isteri dengan membayar kepada suaminya dengan sesuatu benda yang berharga di mana kadar benda tersebut adalah berdasarkan persetujuan antara suami dan isteri berkenaan atau berdasarkan kepada keputusan qadhi. diterangkan kepada kaum yang (mahu) mengetahui dan memahaminya. Dan itulah aturan-aturan hukum Allah. Firman Allah SWT yang maksudnya: “. Sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) terus bersama (dengan isterinya) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik. sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain..” (al-Baqarah: 230).daripada cara terbaik dalam menyelesaikan konflik suami isteri. (Abu Daud dan Ibnu Majah) Cara-cara Pembubaran Perkahwinan Dalam Islam Di dalam Islam terdapat berbagai cara untuk membubarkan perkahwinan iaitu: 1.. Setelah itu jika ia diceraikan (oleh Suami yang baru dan habis ‘iddahnya) maka mereka berdua (bekas suami dan bekas isteri) tidaklah berdosa untuk kembali (berkahwin semula) jika mereka benar-benar yakin dapat menegakkan aturan hukum Allah. Ini merujuk kepada firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesudah . Hal ini adalah berdasarkan pengertian yang diambil dari sebuah hadith Rasulullah SAW yang bermaksud: Dari Ibnu Abbas RA bahawa isteri Thabit bin Qais telah datang Maka sesudah berlaku talak tiga.” (al-Baqarah: 236).tidak ada suatu pun dosa atas kamu jika kamu menceraikan isteri. rujuk atau kahwin semula tidak boleh dilakukan lagi antara suami isteri tersebut. (al-Baqarah: 229) (diceraikan dua kali) itu. Walaupun begitu di dalam Islam perceraian tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya tanpa sebarang alasan malah bercerai itu sekalipun halal namun amat dibenci oleh Allah SWT. Perkahwinan semula antara keduanya hanya dibenarkan jika isteri yang diceraikan itu telah berkahwin dengan lelaki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suaminya yang kedua dan selepas suami yang kedua itu dengan kerelaan sendiri menceraikan isterinya itu. dua atau tiga sama ada secara nyata atau kiasan. Ini dikira sebagai ganti rugi-kepada suami berkenaan.

Maka Thabit menerima perintah baginda dan diceraikan isterinya. Nafkah yang wajib ke atas suami kepada isterinya atau nafkah anak kecil yang berada di bawah jagaan ibu atau bayaran susuan dan jagaan anak dengan ditentukan jangka waktunya juga boleh dijadikan bayaran khulu’ dari isteri. Iaitu setiap barang yang bernilai atau mempunyai manfaat dan ditentukan secara pasti tentang benda dan faedah yang hendak digunakan sebagai bayaran khulu’ tersebut. saya hendak meminta cerai dari suami saya dan tidak ada cacian terhadapnya tentang perangainya dan keagamaannya tetapi saya bencikan sifat kekufuran yang ada padanya sedangkan saya seorang Islam. dan sesiapa yang melanggar peraturan-peraturan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Itulah peraturanperaturan hukum Allah.” (al-Baqarah: 229) Secara umumnya apa sahaja yang boleh dijadikan mahar (mas kahwin) boleh dijadikan bayaran khulu’.” Lalu baginda menyuruh Thabit bin Qais menerima kembali kebunnya dan menceraikan isterinya. bekas suami tidak boleh menambah talaq ke atas bekas isterinya dalam waktu ‘iddah dan suami juga tidak boleh berkahwin dengan bekas isterinya kecuali dengan akad dan mas kahwin yang baru. maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami tentang bayaran itu). (Bukhari dan anNasa’i) Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan tidak halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri-isteri yang diceraikan itu) kecuali jika keduanya (suami dan isteri) takut tidak dapat menegakkan peraturan hukum Allah.berjumpa Rasulullah SAW lantas berkata “wahai Rasulullah. Namun dalam hal ini mana-mana suami adalah dilarang menggunakan kesempatan untuk bertindak menimbulkan kesukaran kepada isterinya bagi mendapat khulu’ daripadanya kerana dalam kes begini ahli feqah berpendapat khulu’ adalah batal dan bayaran tebus talaq dipulangkan kepada si isteri semula.” Maka sabda Rasulullah SAW “Adakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya yang telah diberikan kepada kamu sebagai mas kahwin?” Jawabnya: “Ya saya bersedia. Dengan ini nafkah yang wajib dibayar oleh suami tidak perlu lagi dibayar dan ia ditanggung sendiri oleh isteri. maka janganlah kamu melanggarnya. Iddah bagi isteri yang dikhulu’ adalah sekali haidh dan pembubaran menerusi khulu’ ini boleh dilakukan pada bila-bila masa iaitu waktu suci atau waktu isteri sedang haidh. bekas suami tidak boleh menambah talaq ke atas bekas isterinya. Maka berdasarkan khulu’ ini inisiatif untuk perceraian datang dari pihak isteri sendiri dan alasan yang boleh diterima oleh syarak. Di antara kesan khulu’ ialah bekas suami tidak boleh rujuk kepada bekas isterinya. .

Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talaq (menceraikan isteri). maka persaksian (yang sah pada syarak) bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah empat kali bahawa suaminya (yang menuduh) sesungguhnya adalah dari orang-orang yang dusta. hanya dirinya sendiri. murtad salah seorang daripada keduanya (akad terbatal). kerana) isteriisteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. diberikan tempoh untuk empat bulan. Firman Allah SWT yang maksudnya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina sedang ia tidak mengemukakan saksi-saksinya (yang mengesahkan tuduhan itu).” (anNur: 6-9) 6. Dan (ingatlah) Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Li’an: Ianya berlaku apabila seseorang suami bersumpah menuduh isterinya melakukan zina dan isterinya juga bersumpah menafikan tuduhan suaminya itu. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Hal ini dijelaskan di dalam al-Quran yang bermaksud: “Orang-orang yang ziharkan isterinya dari kalangan kamu (adalah orang-orang yang bersalah. wali atau saksi fasik (akad tidak sah sejak diadakan).” (al-Baqarah: 226-227) 4. Fasakh: Iaitu pembatalan dan pembubaran perkahwinan yang mengikat antara suami dan isteri dengan sebab wujudnya perkara-perkara yang menghalang perkahwinan tersebut diteruskan seperti perkahwinan antara muhrim. Dan sesungguhnya mereka (dengan melakukan yang demikian) memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta.3. Ila’: Iaitu apabila seseorang suami bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan menyebut sifat Allah SWT untuk tidak bersetubuh dengan isterinya selama empat bulan atau lebih atau dengan tidak menyebut tempoh masa. Setelah itu jika mereka kembali (mencampurinya).” (al-Mujadalah: 2) 5. maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar “lagi Maha Mengetahui. Dan sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata): bahawa kemurkaan Allah akan menerima dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar. akad sah tetapi difasakhkan oleh . maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Zihar: Iaitu apabila seseorang suami itu menyamakan belakang isterinya dengan belakang ibunya (atau orang yang diharamkan berkahwin dengannya). Firman Allah SWT yang maksudnya: “Kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri mereka. isteri orang.

” (an-Nisa’: 35) Sesungguhnya di antara lelaki dan wanita itu terdapat perbezaan dalam membuat sesuatu keputusan di mana kebiasaannya wanita itu lebih mudah tunduk pada perasaan apalagi jika sedang berada di saat-saat genting di mana persoalan perceraian sebenarnya memerlukan kepada pemikiran yang rasional. Sabda rasulullah SAW yang bermaksud: “Mana-mana isteri yang meminta cerai . termasuk peruntukan khulu’.qadhi atas tuntutan isteri sama ada kerana suami berpenyakit (dalam kes ini perkahwinan tidak boleh dibubarkan selagi tidak dibicarakan dan diputuskan oleh qadhi atau hakim Mahkamah Syariah). suami dipenjara. suami menyakiti isteri secara keterlaluan (penderaan fizikal dan mental) atau sebagainya. fasakh dan ta’liq yang diberikan kepada wanita namun usaha-usaha hendaklah dibuat untuk menyelamatkan sesuatu perkahwinan itu sebagaimana yang difirmankan Allah SWT yang bermaksud: “.. lafaz ta’liq tersebut adalah: “Bahawa adalah saya mengaku apabila tinggalkan isteri saya (nama) selama empat bulan Hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa yang tersebut pada hal atau saya melakukan sebarang mudharat kepada tubuh badannya kemudian ia mengadu kepada Mahkamah Syariah dan memberi kepada Mahkamah Syariah yang menerima bagi pihak saya satu ringgit maka pada ketika itu tertalak ia dengan cara talak khulu’ [Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984.” Perceraian tidak berlaku semasa suami melafazkan ta’liq tetapi hanya berlaku sekiranya syarat yang disebut dalam lafaz ta’liq tersebut dilanggar. dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua (suami isteri) maka lantiklah orang tengah (hakam) iaitu Seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu bertujuan hendak mendamaikan nescaya Allah akan menjadikan kedua-duanya itu berpakat baik. Contohnya seperti di Wilayah Persekutuan. Kaedah-kaedah Keluarga Islam (borang dan Fee) 1985 (seksyen 134(3)] Kesimpulan Meskipun pembubaran perkahwinan dibenarkan. Selepas akad nikah seseorang suami dikehendaki melafazkan ucapan ta’liq dan menandatangani surat ta’liq di hadapan juru nikah.. suami tidak mampu membayar mahar (pemberian wajib daripada suami kepada isteri) dan nafkah (mengeluarkan belanja kepada mereka yang berada di dalam tanggungan) atau sebagainya seperti kesukaran yang dialami oleh isteri kerana suami hilang. 7. Ta’liq: Iaitu menggantungkan perceraian kepada sesuatu masa atau sesuatu perbuatan seperti kata suami kepada isterinya: “Sekiranya kau pergi ke tempat tertentu maka kau tertalak. tidak kufu’. Di Malaysia cerai ta’liq ini adalah suatu bentuk perceraian yang biasa diamalkan.

” (Ahmad dan at-Tirmizi) Manakala pihak lelaki pula tidak boleh terburu-buru menggunakan kuasa yang ada (untuk menceraikan) dan mesti berfikiran tenang terutama dalam mempertimbangkan kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap keluarga.dan bergaullah kamu dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) dengan cara yang baik.dari suaminya tanpa alasan maka haram kepadanya bau syurga.. Firman Allah SWT yang maksudnya: ‘. janganlah kamu terburu-buru menceraikannya).. sedangkan Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu)” (an-Nisaa’: 19) . Kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkahlakunya. kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful