II

1. Care sunt numerele naturale de două cifre care au suma cifrelor 7 ?
(Gazeta matematică nr. 2 – 3 / 1992)

2. În clasa I au venit copii de la trei grădiniţe. De la grădiniţa nr 1 au
venit un număr de elevi egal cu al doilea număr cu soţ după 10, iar
de la grădiniţa nr. 2 cu 3 copii mai puţini decât de la grădiniţa nr 1.
Câţi copii au venit de la grădiniţa nr. 3 dacă în clasa I sunt 27 de
elevi ?
(Gazeta matematică nr.1 / 1992)

3. În 5 coşuleţe se află 30 de portocale, în fiecare coşuleţ fiind acelaşi

număr de portocale. Dintr-un coşuleţ s-au consumat 4 portocale, iar
din altul 2. Câte portocale pot fi în trei coşuleţe luate la întâmplare ?
4.
CONCURSUL DE EVALUARE ÎN MATEMATICĂ - 17 . 11 . 2007
Clasa a II - a
desfasurat sub coordonarea prof. Constantin NĂSTĂSESCU, membru corespondent al ACADEMIEI
ROMÂNE
SUBIECTUL I ( 20p )
La exerciţiile 1, 2 si 3 încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
(4p) 1) Scrierea corectă a numărului optzeci si doi este:
a) 8 b) 2

c) 28

d) 82

(4p) 2) Cifra zecilor este mai mică decât cifra unităţilor în numărul:
a)

21

b) 65

c) 38 d) 55

(4p) 3) Suma numerelor naturale impare de la 0 la 10 este:
a) 18 b) 27

c) 20 d) 25

ATENTIE!
La exerciţiile 4 si 5 uniţi corespunzător.
(4p) 4) Găsiţi în coloana B vecinii numerelor date în coloana A:
A
30
29
70
71

B
70, 72
29, 31
28, 30
69, 71

(4p) 5) Pentru fiecare număr natural din coloana A, găsiţi cel mai apropiat număr natural
format numai din zeci, aflat în coloana B.
A

B

.................................................. (4p) 9) CalculaŃi: 28 – 10 + 6 = ................................................ 74....... ...................... 36..... (4p) 5) Scrieţi numerele naturale cuprinse între 40 si 80............................. ................................. 2007 Clasa a II ............. ............................................27 46 18 43 20 30 40 50 SUBIECTUL II ( 40p ) CONCURSUL DE EVALUARE ÎN MATEMATICĂ ............................................................................................................ ... La “Serbarea numerelor” fiecare copil dintr-o clasă cu 29 de elevi............................................................................................................. (4p) a) Câţi copii au pe tricouri numere pare? .. (4p) 3) Ordonaţi descrescător următoarele numere: 49.............................................................a 2 Rezolvaţi exerciţiile de mai jos pe spaţiile punctate corespunzătoare............................ Nu există doi copii care să aibă înscrise pe tricouri aceleasi numere. Câţi kilometri poate zbura în 2 ore? ..................... 85........................ 63........... (4p) 7) Scrieţi în căsuţă numerele naturale cu 3 mai mari decât următoarele numere: 15 → 26 → (4p) 8) Aflaţi termenul necunoscut din egalitatea: 8 + 7 = 16 ................................................................................................................................................17 ...................................................................................................................................................................................... în care grupă ar fi mai mulţi copii? ..................................................... .......................................... (4p) 6) Scrieţi toate numerele naturale mai mici decât 93........................... (4p) 1) Scrieţi din 5 în 5 numerele naturale începând cu 32 si până la 52........................................................................... are înscris pe tricou un număr cuprins între 1 si 29.............................................................. .................................. (4p) b) Dacă s-ar aseza într-o grupă copiii care au pe tricouri numere pare si într-o altă grupă copiii care au pe tricouri numere impare.............. 11 .......... SUBIECTUL III ( 15p ) Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei..... ...................................... care au cifra zecilor egală cu cifra unităţilor............................................................... (4p) 2) Scrieţi numerele naturale cuprinse între 19 si 35 care conţin cifra 2.......... dar mai mari decât 88................ (4p) 4) Scrieţi cel mai mare număr natural de două cifre scris cu cifre diferite........... ..................................... 91........................................ (4p) 10) O albină poate zbura într-o oră 30 km....................................................................................................................................................................a ......................................................................................

................................... La “Expoziţia de icoane pe sticlă” de la “Muzeul Ţăranului Român” se vând exponate după cum urmează: în prima zi o icoană................................................ .......................17 .............................................. Prima zi de vizitare este marţi......................... formate din cifre diferite? . În zilele de duminică si luni..................................10......... (4p) a) Câte icoane se vând în a treia zi? ............................................. .......................................................................... ... (3p) b) Care este numărul total de icoane care s-au vândut în primele trei zile? ..................................................................................................................................................................................2007............. ELENA MANCIU............ iar ultima este sâmbătă.2007? ............................................2007 – 27................................................10......... (2p) e) Câţi copii au pe tricouri numere de două cifre...................................................................................................... CONCURSUL DE EVALUARE ÎN MATEMATICĂ ....................................................................... (3p) c) De câte ori s-a tipărit cifra 1 pe tricourile copiilor? .................... .......................................................................................................................................................... nr..................................................................................... în a treia zi cu una mai mult decât în a doua si asa mai departe................................2007................................................................. .........10.....................................................................................10............................................................................................................ ........................................................................................... (2p) d) Câte cifre s-au folosit în total pentru imprimarea numerelor de pe toate tricourile copiilor? ........................................................... (3p) c) Câte icoane s-au vândut de la deschidere până pe 06.............................................................................................. 02...................................................................................................................................... în a doua zi cu una mai mult decât în prima...................................... 27...........................................10..........2007 – 27.......................................10.............. 17 – „Pia Brătianu”.................. (2p) e) Câte zile de duminică sunt în intervalul 02................................................2007? . ................................................................ (1p) f) ComparaŃi numărul total de icoane vândute în primele cinci zile cu numărul de icoane vândute în ultima zi............................................... ................................................................................................................... 11 ..............................a SUBIECTUL IV ( 15p ) Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei.............................................................sc... ......................................................... Bucuresti .............................................2007? ............................... 2007 Clasa a II .... Test conceput de înv..................................................................................... muzeul este închis.....................................................................10........................... (2p) d) Câte zile sunt în intervalul 02............................................................................................................................... .......................................................................

Suma a două numere naturale este 80. Câte alune a cules fiecare copil dacă primul şi al doilea au cules împreună 157 alune. 35. Cu ajutorul a trei cifre de 5 şi două cifre de 1. + 37 + 38 + 39 = 2. 62 şi 71. iar c este alpatrulea număr de două cifre identice (în ordine crescătoare) 2. 26. c.iar al doilea şi al treilea au cules 264 alune ? 3.III 1. folosindnumai operaţia de adunare. iar c · a = 10. Calculează: a+b-c=? a-(b-c)=? a+c-b=? . IV 1. abc+ bc+ c= 4a5 II 1. Primul număr esteegal cu suma dintre jumătatea sa şi dublul celui de-aldoilea. calculaţi: � a ·(b + c):7 � a ·(b – c):8 III 1. b. Trei copii au cules 394 alune. b este diferenţadintre cel mai mare număr de trei cifre cu cifra zecilor 0 şicel mai mic număr de trei cifre diferite. Calculează suma numerelor a. Dacă a · b = 18. obţineţi în câte un singur modsumele 17. unde a este cel maimic număr de trei cifre cu suma cifrelor 10. Efectuaţi: 1 + 2 + 3 + ……. Aflaţi numerele. 3.

. Află diferenţa numerelor 562 şi 378....756.. pe orizontală şi pe diagonală suma numerelor să fie 15. Un termen este 19 .723.. b = 1000 .. Câte rândunele au fost la început în stol dacă cele rămase sunt cu 3 mai multe decât cele care au zburat? 3. apoi 2.Află: a) numărul mai mic cu 13 decât 164: .ştiind că a = 901 .. Toate subiectele sunt obligatorii..) pentru a obţine rezultatul indicat: 4321=8 5. Completează fiecare "Pătrat Magic" cu numerele narurale de la 1 la 9.. . 2....... Dintr-un stol de rândunele au zburat 4...4.. Cu cât se "măreşte" rezultatul dacă se măreşte descăzutul cu 20 şi se "micşorează" scăzătorul cu 78? Timp de lucru: 50 de minute... astfel încât pe verticală. .... Fisa nr. c = 196. clasa aIIIa.... 8 5 4 6 5 2 4. 2. Scrie între cifre semnele corespunzătoare ( +. Adunarea si scaderea 1.. Care este celălalt termen? …………………………………………………………………………………………………....Suma a două numere este 25...

............................. ......................b) suma numerelor: 228 şi 342: ....... 10......... clasa aIIa................ Compune si rezolva : a)o problemă în care să foloseşti expresia „cu 12 mai puţin” ............ Dintre acestea.. 4.... .....Află numărul necunoscut: 226+ a = 628 b – 123 = 567 79 ....... ........................c = 55 . c) numărul cu 5 mai mare decât diferenţa numerelor 400 şi 114: .... ............ 5 •crescător: .......................................................... 3.. .................................. 35 au fost trandafiri............ 17.... .............................. iar restul crizanteme................ Ordonează numerele: a) 6.......... Numerele 0 – 100 1......... …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Evaluare..................................... . Câte crizanteme s-au vândut la acea florărie ? …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 5... ...........La o florărie s-au vândut 95 de flori............... .... garoafe cât succesorul lui 18....................................... ....... 1... …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… b) o problemă în care să foloseşti expresia « mai mare cu 15 ».. 4.....................

............ 90........... Câţi km s-au asfaltat in a treia etapă ? Rezolvare : ..... iar restul în a treia etapă ..... •crescător: .....Subliniaţi cifra zecilor: 34.... ............ 78............................ 4... ........ 60.... 8.............. 10.... 5...O şosea lungă de 90 km a fost asfaltată în trei etape. 24.......... Câte cărţi s-au vândut in total ? .............................. .. 9................... 4.......... 3........................................... 80................................................................. ............... Răspuns: 2........................................................ 6. 36............. Scrieţi numărul de două cifre care are cifra zecilor mai mică cu 1 decât cel mai mare număr natural de o cifră şi cifra unităţilor un număr mai mare decât 6 şi mai mic decît 8.... 50........... Subliniază numerele mai mici decât 18 din următorul şir: 67.......... 12.............................................Scrieţi 5 numere de 2 cifre.... 20 ............ 26 = .... ....................... 2 şi 1: ................. 2........ 98.................... 65........................................ 50... 13............. ......Scrieţi vecinii numerelor: .... Subliniază numerele mai mari decât 36 din următorul şir: 24........Scrie 5 numerele de 2 cifre................................... b) 67..... 52....... 4.......... iar a treia zi s-au mai vândut încă 35 cărţi . ... Fisa nr..... 22..... 12..................................... Completează şirul cu încă 5 numere : 24... 7.. clasa aIIa.................................................... a doua zi s-au vândut cu 16 cărţi mai multe .....La o librărie s-au vândut într-o zi 29 cărţi ........•descrescător: ...................... 29..... 30...... în a doua etapă cu 8 km mai mult decât in prima ...............Scrie 5 numere de 2 cifre folosind cifrele 6 .................... În prima etapă s-au asfaltat 28 km ........... 11.... 64.......... în care cifra zecilor să fie mai mare ca cifra unităţilor...................................... 17 = ............Descompune în zeci şi unităţi numerele: 38 =.......... astfel încât suma cifrelor fiecărui număr să fie 9: .........................................Probleme 1.......... 46. 77.... •descrescător: ............................................................................................. 40.... .. 17......

............................................. .................... Răspuns: 5.................................................................................................Micşorează diferenţa nr................................................La ce număr am adăugat 195 dacă am obţinut 324 ? Rezolvare: ........................ Rezolvare: ..................................................... ............. 432 şi 126 cu 93 .........................................................Ce număr am scăzut din 328............................ Răspuns: 3............................................................................................................... Răspuns: 6.......................................... Rezolvare : ........................................................................................................ 237 şi 159 decât diferenţa lor ? Rezolvare: ..........Maria are 81 de timbre ...........................................................................Cu cât este mai mare suma nr............................................................. Măreşte suma nr.. .......... Răspuns: 8........................................................................................................ 396 şi 128 cu 117............................................................................................................................ ...................................... adică cu 56 mai puţine decât Alina .....................................................Rezolvare: ....................................................................................................... Răspuns: 7...................................................................... Răspuns: 4........................................ dacă am obţinut 176 ? Rezolvare: ................................................................. ...... Câte timbre au cele două fete împreună ? Rezolvare: ..........................................................................

................... După ce fiecare a mai primit câte 6 mărgele ........................... iar Alina 11 mărgele........... după care merge pe jos o distantă de 8 ori mai mică. a doua zi rezolvă de 6 ori mai multe probleme.... La un magazin de legume şi fructe s-au adus 90 kg portocale.. Răspuns: III Probleme................ Câte costume s-au lucrat în total la acel atelier? 7.............. clasa aIIIa ( Fişa nr.... iar în altă zi 14 l ulei.. 3 ) 1........................ Ce distanţă parcurge turistul pentru a ajunge la cabană? 6.. Cu cât este mai mare cantitatea rămasă decât cantitatea vândută? 4....... Cu câţi ani are mama mai mult decât fiul? Probleme.............................................. La o cantină s-au adus într-o zi 26 l ulei. La un magazin s-au scos spre vânzare 32 perechi de paniofi de culoare neagră si de 4 ori mai puţine .................................................... Un elev rezolvă în prima zi 4 probleme........................................................ Răspuns: 9. ....... S-au consumat 28 l ulei. La un atelier de croitorie s-au lucrat într-o lună 8 costume pentru bărbaţi si de 3 ori mai multe costume pentru femei. 4. Pentru a ajunge la o cabană un turist parcurge 40km cu maşina............. iar a treia zi rezolvă de 3 ori mai puţine probleme decât a doua zi.......... Scrieţi numărul 66 ca sumă de 3 numere egale............ Care este acel număr natural? 3.....Câte margele a avut Mara la început ? Dar Alina? Rezolvare: ................................. Ea mai are pe tarabă de 2 ori mai multe buchete de garoafe decât buchete de trandafiri............ Mama are 28 de ani........ iar diferenţa este cu 15 mai mică decât scăzătorul.. O florăreasă împarte cei 25 trandafiri în buchete de câte 5 flori................ Suma dintre 126 si alt număr natural este 126.............. Câţi lei încasează florăreasa pe garoafe? 2.............Mara şi Alina îşi numără mărgelele......... Mara avea 14 mărgele . Fiecare buchet de garoafe conţine 3 garoafe............ din care s-au vândut 40 kg... Câte probleme rezolvă a treia zi? 3.... Din ce numere naturale trebuie scăzut 21 pentru a obţine diferenţe cuprinse între 45 şi 49? 5........ 2 ) 1. O garoafă costă 2 lei................. 2.................. clasa aIIIa ( Fisa nr.... Fiul are de 4 ori mai puţini ani................... Afaţi descăzutul dacă scăzătorul este 28............. Câţi litri de ulei au mai rămas? 5............. ................................

Timp de lucru efectiv 1 oră si 30 minute. iar a doua zi de 3 ori mai multe conducte. iar după-amiaza un sfert din numărul ziarelor vândute dimineaţa. Într-un parc s-au plantat 24 sălcii şi de 6 ori mai puţini plopi. O oaie consumă 3 kg nutreţ.La subiectele III si IV se cer rezolvările complete. Câţi arbori s-au plantat în parc? Probleme. Întreaga cantitate s-a paus în lădiţe de câte 7 kg fiecare lădiţă. La subiectul I există un singur răspuns corect .Un sac cu nisip cântăreşte 51 kg. . Câte lădiţe s-au folosit? 6. O vacă consumă într-o zi 8 kg nutreţ. Un muncitor lucrează la acoperişul unei case 5 zile pe săptămână timp de 3 săptămâni şi încă 4 zile. S-au cules 27 kg cireşe albe şi 36 kg cireşe negre. Ce cantitate de căpşuni a vândut în total? 2.La subiectul II se va da direct răspunsul. Câte uniforme şcolare se lucrează într-o zi? 3. 11 . membru corespondent al ACADEMIEI ROMÂNE Clasa a III -a NOTĂ. Câte perechi de pantofi s-au scos la vânzare în acel magazin? 8. Se acordă 10 puncte din oficiu. Câte ziare s-au vândut în total? 9. 1 ) 1. Un agricultor a vândut dimineaţa 4 lădite cu căpşuni. Câte păsări sunt în acea curte? 9.17 . S-au transportat la piaţă 8 lădiţe a câte 5 kg roşii fiecare lădiţă şi o cantitate dublă de castraveţi.perechi de pantofi de culoare maro. Un atelier de croitorie lucrează într-o zi 6 uniforme şcolare pentru băieţi şi de 2 ori mai multe uniforme şcolare pentru fetiţe. Cu câte kg de nutreţ consumă mai mult 7 vaci decât 7 oi? 10. Câte kg de castraveţi s-au dus la piaţă? 4.Toate subiectele sunt obligatorii. Într-o excursie pleacă 36 copii şi de 9 ori mai puţini învăţători. Dupăamiaza a vândut o cantitate de 2 ori mai mică. Câte persoane pleacă în excursie? 10. 2007 Clasa a III –a desfasurat sub coordonarea prof. Constantin NĂSTĂSESCU. în fiecare lădiţă sunt 3 kg căpşuni. La un chioşc de ziare s-au vândut dimineaţa 36 ziare. Pentru construcţia unui grajd se folosesc 32 grinzi de stejar şi de 4 ori mai puţine grinzi de fag. În câte zile a terminat muncitorul de construit acoperişul casei? 5. Câte conducte s-au montat în total? 7. Câte grinzi se folosesc în total pentru construcţia grajdului? 8. Pentru alimentarea unui cartier cu apă se montează în prima zi 7 conducte. clasa aIIIa ( Fisa nr.Într-o curte sunt 28 găini şi de 4 ori mai puţine raţe. Cât cântăreşte sacul cu ciment? CONCURSUL DE EVALUARE ÎN MATEMATICĂ . Dacă într-un sac cu ciment s-ar mai adăuga încă 7 kg ciment atunci sacul cu ciment ar cîntări cu 4 kg mai puţin decât sacul cu nisip.

... 5.. 80 541..... 2 si 3 transcrieţi pe foaia de concurs numai litera corespunzătoare răspunsului corect... (4p) 5) Transcrieţi dintre numerele de mai jos pe cel care îndeplineste. 80 451.. 9800..... 0. 13 253.. 13 425... următoarele condiţii: • este cuprins între 13 200 si 13 500. 0 ..... 13272 = 13272...... (4p) 7) Folosiţi o dată semnul plus si o dată semnul minus. 13 681 ..... (4p) 4) Rotunjiţi la ordinul sutelor următoarele numere naturale: a) 6 320→ b) 40 863→ (4p) 5) Scrieţi toate numerele naturale care îl pot înlocui pe x... 376 209. Care este citirea corectă a numărului din enunţ? a) zece b) o sută c) o mie d) zece mii e) o sută de mii (4p) 3) Care este scrierea numărului o sută optzeci si cinci de mii? a) 185 b) 1 850 c) 185 000 d) 158 000 e) 18 500. Transcrieţi expresia completată pe foaia de concurs. care se poate forma folosind o singură dată cifrele: 0.... astfel încât relaţia să fie adevărată.. 13 400.. 9 799 (4p) 4) Scrieţi predecesorul numărului 11000..SUBIECTUL I ( 20p ) ATENłIE! La exercţiile 1.. (4p) 1) În lume sunt 9 800 specii de păsări cunoscute.. • este format din cifre diferite.. (4p) 3) Ordonaţi descrescător următoarele numere naturale: 367 209.... 10 077... (4p) 2) ComparaŃi numărul natural 10 457 cu răsturnatul său si scrieţi-l pe cel mai mare..... dacă: 629 ≤ x < 633 SUBIECTUL II ( 40p ) Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului si rezultatul corespunzător (4p) 1) Scrieţi cel mai mic număr natural impar de patru cifre.. 2. în acelasi timp.. 4...... • are cifra sutelor 4.. Cifra 9 din numărul de mai sus reprezintă cifra: a) unităţilor b) zecilor c) sutelor d) miilor e) zecilor de mii (4p) 2) 1 000 de specii sunt ameninţate cu dispariţia. La exerciţiile 4 si 5 scrieţi nr exerciŃiului si rezultatul direct pe foaia de concurs...

(4p) a) Care este suma numerelor din primele patru foi? (4p) b) Poate exista o foaie cu paginile 12 si 13? (3p) c) Care este numărul ultimei pagini din caiet? (3p) d) De câte ori apare cifra trei în numerotarea cărţii? (1p) e) Câte pagini sunt numerotate cu numere de două cifre diferite? Test conceput de înv. Determină toate numerele naturale ”a” mai mari decât 0 care. unde d poate lua valorile 0. iar o foaie are două pagini. Acestea se vor ocupa astfel: pe scaunul cu numărul 1 se asază un copil din clasa a III-a apoi trei copii din alte clase pe scaunele următoare. IV 1. 100 . . Caietul are 24 de foi. Bucuresti. (4p) 10) Aflaţi termenul necunoscut din egalitatea de mai jos: 943 – 721 = x . 17 – ”Pia Bratianu”. FLORIN IONESCU. 1. dau un cât de două ori mai mic decât restul.100 : 10 . împărţite la 8. sc. DANIELA IONESCU si prof. 5. Într-o sală de spectacol sunt 50 de scaune destinate copiilor. nr. Pune parantezele în expresia de mai jos. de forma abc.71 SUBIECTUL III ( 15p ) Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă. 3. alţi trei copii din alte clase si asa mai departe până se vor ocupa toate cele 50 de scaune. numerotate consecutiv de la 1 la 50. 2. d) c = 2xd. astfel încât să obţii rezultatul 0. Ioana îsi numerotează foile din caietul de teme. Să se afle toate numerele naturale.10 : 10 = 0 2.(4p) 8) Scrieţi o scădere al cărei rezultat să fie egal cu 0.10 x 10 . alt copil din clasa a III-a. a este mai mare decât 5. care îndeplinesc simultan condiţiile: a) abc este mai mare decât 500 şi mai mic decât 900. b) a = b+1. (4p) a) Ce număr are scaunul pe care se asează al doilea copil din clasa a III-a? (4p) b) Scaunul cu numărul 50 este ocupat de un copil din clasa a III-a? (4p) c) Câţi copii din clasa a III-a sunt în sală? (3p) d) Câţi copii din clasa a III-a ocupă scaune al căror număr conţine cifra sase? SUBIECTUL IV ( 15p ) Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă. (4p) 9) Aflaţi cel mai mic număr natural de 3 cifre care poate fi scris cu cifrele 0. c) b este un număr par. 9 folosite o singură dată. Prima pagină din dreapta este numerotată cu 1.

e) a. El a constatat că a doua zi a săpat jumătate din cât a săpat prima zi.care îndeplinesc simultan condiţiile: a) 500 < abc < 900. Un muncitor a săpat un şanţ lung de 21 metri. Un teren în formă d edreptunghi are lăţimea cu 25 de metri mai mică decât lungimea. împărţite la 8 . Află numărul. Dacă am prelungi lungimea cu un sfert din dimensiunea sa.9 x 166 . atunci vor fi tot atâtea frezii cât şi zambile. c sunt diferite. 1. atunci perimetrul terenului s-ar mări cu 38 metri.100 : 10 . 5. b) a = b + 1 . Trei călători parcurg un drum în 15. 2. La o florărie sunt 200 de frezii şi zambile la un loc. . Ana şi Vlad au colecţionat împreună 1 080 de timbre ceea ce înseamnă triplul numărului de timbre colecţionate de Vlad şi cu 671 mai multe decât numărul celor colecţionate de Ana. unde d poate lua valorile 0. Pune parantezele corespunzătoare în expresia de mai jos. Află lăţimea terenului.171 ) = 2. Perimetrul unui dreptunghi este cel mai mare număr de 3 cifre format din cifre pare distincte. de forma abc. d)c = 2 x d. Calculează: [ 7 350 : 3 . Rareş. b. minute. a > 5. Dacă se vor vinde 15 zambile şi se vor mai aduce frezii de 3 ori mai multe decât erau. Jumătate din sfertul unui număr este cu 25 mai mic decât 37. e) a. 4. Câţi metri de şanţ a săpat în fiecare zi ? 4. 100 . 4.10 x 10 . dau un cât de două ori mai mare decât restul. b. Află perimetrul pătratului care are latura egală cu lungimea dreptunghiului. Inspectoratul Scolar JUdetean Dambovita Concursul de matematica pentru clasa aIVa Etapa zonala.600 x 6 )] : ( 1 765 . Află cele 3 numere. c)b este un numar par. iar a treia zi jumătate din cât a săîat a doua zi. 27 martie 2010 1.10 : 10 = 0 3. 6. ştiind că lungimea este cu 32 mai mare decât triplul lăţimii. În cât timp va parcurge acelaşi drum un călător? ( viteza este constanta ). 2. lăţimea rămânând aceeaşi. Câte timbre a colecţionat fiecare copil? 5. Să se afle toate numerele naturale. c sunt diferite. astfel încât să obţii rezultatul 0. Suma a 3 numere consecutive este cu 75 mai mare decât al treilea număr. Câte frezii şi câte zambile au fost la început? 1. Determină toate numerele naturale "a" mai mari decât 0 care.( 1860 + 4 580 : 2 . 3.

i-ar mai rămâne 35 de pagini necitite. Rareş. Elena are cu 4 lei mai mult decât Mirela. Câţi lei are fiecare fetiţă? 5. Bunicul spune: . Un elev are de citit o carte într-un anumit număr de zile. În câte zile şi-a propus să citească această carte? 4. Un elev participă la un concurs. Câţi trandafiri au fost de fiecare fel? 3. Câte răspunsuri au fost corecte şi câte greşite? 1. Mama cumpără o bluză şi o rochie. Dă la casa o bancnotă de 200 lei şi primeşte rest 44 lei. Bluza reprezintă o treime din sfertul preţului rochiei. Maria are vârsta de 4 ori mai mică decât Dan iar Dan este cu un an mai mare decât Bogdan. Dacă Mirela îi dă Elenei 10 lei. O pătrime din numărul trandafirilor albi este egală cu o treime din numărul trandafirilor galbeni. rămân 5 mese libere. Locuitorii unui sat şi-au propus să reîmpădurească dealurile din apropiere. Ana şi Vlad au colecţionat împreună 1 080 de timbre. Câţi ani are fiecare? 5. Se ştie că pentru un răspuns corect elevul primeşte 10 puncte. Dacă se aşază câte 3 la masă. Mama are 3 copii: Bogdan. Dacă ar avea de 9 ori mai multi ani decât are. Pe o tarabă sunt trandafiri albi şi galbeni. Dacă se vor vinde 15 zambile şi se vor mai aduce frezii de 3 ori mai multe decât erau. Bogdan este cu 5 ani mai mare decât Maria. Câte frezii şi câte zambile au fost la început? 1. i-ar mai rămâne pentru ultima zi 10 pagini de citit. Elevul raspunde la 8 întrebări şi a însumat 46 puncte. atunci vor fi tot atâtea frezii cât zambile. Maria şi Dan. atunci ar depăşi vârsta de 250 de ani cu tot atâţia ani câţi îi lipsesc până la 250. atunci Elena va avea de 3 ori mai mulţi lei decât Mirela. Dacă se aşază câte 2 la masă.5. Câţi ani are teiul? 4. Bogdan şi Petru au împreună 35 lei. Pentru un răspuns greşit i se iau 7 puncte. Câţi copaci s+au plantat de fiecare fel? 3. Dacă ar citi câte 10 pagini pe zi. Câţi lei are fiecare copil? . Se vînd jumătate din numărul trandafirilor albi şi jumătate din numărul trandafirilor galbeni. Daca Bogdan ar mai primi 2 lei iar Petru ar mai primi 31 lei. rămân 5 elevi fără loc. atunci Petru ar avea de 3 ori mai mulţi lei decât Bogdan. Câte timbre a colecţionat fiecare? 6. Brazi s-au plantat cu 306 mai puţin decât jumătate din numărul total de copaci. Câţi lei costă bluza şi câţi lei costă fusta? 2. Câţi elevi sunt şi câte mese? 2. La o florărie sunt 200 frezii şi zambile la un loc.Acest tei are mai puţin de 250 de ani. Se constată ca au mai rămas 63 trandafiri. În grădina bunicului este un tei. Elevii claselor aIVa din şcoala noastră merg la prânz să mănânce la cantină. ceea ce înseamnă triplul numărului de timbre colecţionate de Vlad şi cu 671 mai multe decât numărul celor colecţionate de Ana. Ei au plantat brazi şi molizi. iar molizi cu 3 cincimi din rest şi încă 904. Dacă ar citi câte 15 pagini pe zi.

497 320. membru corespondent al ACADEMIEI ROMÂNE NOTĂ. 2 si 3 transcrieţi pe foaia de concurs numai litera corespunzătoare răspunsului corect. b) opt sute saptezeci si cinci de mii nouă sute. toate condiţiile: • are cinci cifre • este scris numai cu cifre impare • are cifre diferite 13 571. (4p) 2) Distanţa de la Pământ la Lună este de trei sute optzeci si patru de mii patru sute trei kilometri. (4p) 3) Scrieţi patru numere naturale pare consecutive. 2007 Clasa a IV-a TEST DE EVALUARE ÎN MATEMATICA desfasurat sub coordonarea prof. SUBIECTUL I ( 20p ) ATENŢIE! La exerciţiile 1.17 . a) 384 304 b) 348 403 c) 384 403 d) 384 430 (4p) 3) Câte zerouri trebuie scrise după numărul 103. (4p) 4) Transcrieţi dintre numerele de mai jos numai pe cel care îndeplineste.CONCURSUL DE EVALUARE ÎN MATEMATICĂ . (4p) 1) Scrieţi în ordine descrescătoare numerele date: 26 103.La subiectul II se va da direct răspunsul. a) optzeci si sapte de mii cinci sute nouăzeci. Alegeţi scrierea numărului dat în enunţ. dar mai mici si cel mult egale cu 734 903. 11 . 479 320. 1 357. Constantin NĂSTĂSESCU. . 93 751. La subiectul I există un singur răspuns corect . al doilea fiind 967 000. 26 301. 11 573. (4p) 4) Calculaţi: 7 × (14 − 5) = (4p) 5) Rotunjiţi la ordinul miilor următoarele numere naturale: a) 205 459 b) 73 502 SUBIECTUL II ( 40p ) Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului si rezultatul corespunzător.Timp de lucru efectiv 1 oră si 30 minute. d) opt sute de mii sapte sute cincizeci si nouă.La subiectele III si IV se cer rezolvările complete. (4p) 2) Scrieţi numerele naturale mai mari decât 734 899. c) opt sute saptezeci si cinci de mii nouă.Toate subiectele sunt obligatorii. în acelasi timp. Se acordă 10 puncte din oficiu. (4p) 1) Alegeţi citirea numărului natural 875 900. pentru a obţine numărul zece mii trei sute? a) un zero b) două zerouri c) trei zerouri d) patru zerouri La exerciţiile 4 si 5 scrieţi rezolvarea direct pe foaia de concurs.

(4p) 5) Aflaţi descăzutul. Un elev scrie toate numerele naturale de la 1 la 50. LAVINIA SAVU. dacă am repetat vreun număr. (4p) 7) Câte numere de 2 cifre au suma cifrelor egală cu 4? (4p) 8) Câte numere naturale mai mari decât 20 si mai mici decât 40. Câţi porumbei sunt în total în cuib? (4p) 10) În loc să adune numărul 15 la un număr a. sc. stiind că diferenţa este 203 140. printre cele zece numere date. le-am adunat si am obţinut 1274. sub numărul 3 de pe prima linie? (2p) d) Care este suma numerelor scrise iniţial? (2p) e) Colegul lui de bancă îi spune: am scris cincizeci de numere naturale diferite de 0. printre cele zece numere date. (3p) c) Elevul scrie numerele date pe două linii orizontale astfel: pe prima linie le scrie pe toate în ordine crescătoare. (4p) 6) Aflaţi deîmpărţitul. studentă FMI – Univ. Care este diferenţa dintre răspunsul corect si răspunsul obţinut de elev? SUBIECTUL III ( 15p ) Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă. există cel puţin două care dau acelasi rest la împărţirea la 9. Bucuresti . există cel puţin două a căror diferenţă se împarte exact la 9. Ce număr va fi scris pe a doua linie. (4p) a) Câte numere a scris elevul? (4p) b) Calculaţi 1 + 50 si 2 + 49. iar restul este 4. Fiecare porumbel are 3 pui. Test conceput de prof. nr. Spune-mi fară să te uiţi. Bucuresti si EPURAS GABRIELA. (2p) d) Să se arate că. Se dau zece numere naturale. împărţite la 9 dau ca rest numărul 0? (4p) 9) Într-un cuib sunt 3 porumbei. un elev a scăzut 15 din a. iar pe a doua le scrie pe toate în ordine descrescătoare astfel încât sub fiecare număr de pe prima linie să se găsească un număr de pe a doua linie. dacă împărţitorul este 10. 17 – „Pia Brătianu”. SUBIECTUL IV ( 15p ) Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă. (5p) a) Care este restul împărţirii numărului 2007 la 9? (5p) b) Care sunt resturile care se pot obţine prin împărţirea unui număr natural la 9? (3p) c) Să se arate că. câtul este 5. iar scăzătorul este 20 314.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful