CONCOMITANT CURRICULUM (curriculum simultan) achizi ii cruciale, cel

mai adesea extra colare, care determin decisiv destinul celui care se formeaz

NULL CURRICULUM (curriculum
nul/ zero) ceea ce înva elevii de la ceea ce nu se pred în coal pe motivul c nu ar fi util sau c este anacronic . HIDDEN CURRICULUM (curriculum ascuns, voalat):
elevii invata de la tot ce ii inconjoara

.

PHANTOM CURRICULUM (curriculum stafie): produce insidios, RHETORICAL CURRICULUM (curriculum retoric) este produs de
a a- zi ii formatori de opinie : persoane considerate ca purt toare de autoritate, îndrept ite s produc schimb ri în societate. care strecoar valori i conduite noi în locul celor tradi ionale.

CURRICULUM SCRIS (formal curriculum)

CURRICULUM
CURRICULUM DESIGN
desemneaz conceperea/proiectarea a unei organiz ri educa ionale coal faz cheie a procesului mai amplu de curriculum development.

Presupune toate documentele oficiale de planificare i programare a studiilor în coli.

Curriculum nonformal (unwritten curriculum)
Educatia se desfasoara in familie si alte institutii: biserica, muzee, cinematograf, televiziune, internet; sau in medii educogene.

5 . Masuri si actiuni de implementare a curricumului

CURRICULUM DEVELOPMENT/IMPROVEME NT/CONSTRUCTION.
Acesta presupune 5 faze:

1. Cercetarea curricumului anterior

CORE CURRICULUM
2. Proiectarea noului curriculum 4. Demersurile de validare a noului curriculum 3. Evaluarea/ testarea noului curriculum
desemneaza disciplinele fundamentale, materiile de baza pentru toti din programul scolar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful