Excel 3 ALGUNES FUNCIONS LÒGIQUES I ELS GRÀFICS En aquesta lliço aprendràs a transformar dades numèriques a alfanumèriques i a presentar les

dades numèriques gràficament. Obre el fitxer Lliçocalc3

A la columna H vull posar, en text, si l’estudiant ha aprovat o no, és a dir, si el valor de la columna G és menor que 5, posaré en la cel·la següent “suspès” i si es superior o igual a 5, posaré “aprovat” Per fer-ho utilitzaré la funció “SI” Posa’t en la cel·la H4 i selecciona el desplegable de les funcions

Ara es desplegarà un menú, i busquem i seleccionem la funció “SI”

Premem a acceptar i omplim segons la figura següent

I ara arroseguem cap avall i observem com queda la columna H

Val, però jo vull que em surti la nota, no només si s’aprova o no La cosa es pot complicar una mica més. No és el mateix aprovar que treure un notable o un excel·lent,. Per solventar aquest problema, en el “valor si falso” poso una altra funció “SI” Funciona així si trec menys que 5, suspenc, si no, si es menor que 6 és que he tret un suficient, si no, si és menor que 7 es tracta d’un Bé, si no, si es menor que 9 és un notable i si no, és que tinc un excel·lent. Una mica liat, però no és difícil La funció que has d’escriure a la cel:la I4 és la següent
=+SI(G4<5;"suspès";SI(G4<6;"aprovat";SI(G4<7;"bé";SI(G4<9;"notable";"excel·lent"))))

Vigila els punts i coma, les cometes i els parèntesi (hi ha quatre al final)!!!!!
Ara arrossegues a baix, i ja ho tens.

TAULA DE FREQÜÈNCIES Un cop passades les dades, anem a presentar-la gràficament... per fer això primer haurem de fer una taula de freqüencies dels diversos resultats, és a dir una taula on presentarem el nombre d’excel·lents, de notables... Per fer-ho utilitzarem una funció lògica que s’anomena COMPTAR.SI (o CONTAR.SI). Aquesta funció compta, dins d’un conjunt de cel·les (que anomenem RANG), les que tenen un valor donat. Anem a veure com funciona: Ves a la part inferior de la columna i escriu, a la cel·la F56 “nombre d’aprovats” i a la cel·la H56 “+CONTAR.SI (h3:h55; “aprovat”), i ens surt el nombre d’aprovats. També ho pots fer amb la funció “INSERIR FUNCIÓ”, i llavors te sortirà una pantalla similar:

Ja ficats, podem fer una taula com la de la figura, amb el nombre d’aprovats, de suspesos i els percentatges corresponents.

Per trobar el total, suma les dues cel·les de sobre. Recorda que el percentatge es troba amb la següent expressio nombre de casos/ nombre total x 100

Anem a veure les formules, fixat en les files i columnes de la figura

Per a que et surti el percentatge, has de canviar el format de les cel·les L48-L49 i L50 a “percentatge”

PRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES DADES (1) Ja hem fet una taula resum, ara anirà bé fer una presentació gràfica, per fer ho, seleccionem les dades que volem i premem sobre l’assistent dels gràfics

Si seguim les instruccions, ens acabarà quedant un gràfic com el següent

Pots provar altres gràfics, canviar els colors... etc.

Exercici: Fes la taula resum i els gràfics per les dades completes, és a dir, compta tots els aprovats, els suspesos, els notables.... etc. Quan acabis, avisa al professor o la professora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful