MICHAEL NEWTON PH. D.

CĂLĂTORIA
SUFLETELOR
STUDII DE CAZ ASUPRA VIE
Edi ia a ll-a, 2005
Cartea Daath
Publishing House

II DINTRE VIE I

Titlul original în limba engleză: Journey of Souls

Pentru Peggy, iubită so ie şi suflet pereche. În afară de contribu iile enorme ale so iei mele, mul umiri speciale colaboratorilor Norah Mayper, John Fahey şi tuturor acelor parteneri care mi-au dăruit timp din via a lor pentru editare, sfaturi şi încurajări. Şi tuturor subiec ilor mei, al căror imens curaj a făcut posibilă această cercetare, îngăduindu-mi să călătoresc împreună cu ei pe căile min ilor lor.
Michael Newton

VEZI PRIN OCHII SUFLETULUI NEMURITOR
De ce eşti aici pe Pământ? Unde vei merge după moarte? Ce se va întâmpla cu tine când vei ajunge acolo? Multe căr i au fost scrise despre vie ile trecute, dar pu ine despre existen a sufletelor noastre în aşteptarea renaşterii - până la această lucrare provocatoare lucrare de început. Când Dr. Newton, maestru hipnoterapeut atestat, a început regresia temporală cu clien ii săi pentru a accesa amintirile din vie ile lor trecute, a făcut o descoperire de propor ii enorme: că există posibilitatea de a „vedea” lumea spiritelor prin ochii min ii subiec ilor afla i în stare de hipnoză sau de supraconştien ă; şi că subiec ii afla i în această stare erau capabili să-i spună ce făceau sufletele lor între vie ile lor pe Pământ. Ce eşti pe cale de a citi în această carte î i va zgudui ideile preconcepute despre moarte. Ani de-a rândul, autorul a purtat în lumea spiritelor sute de persoane. Cele 29 de cazuri cuprind relatările unor persoane foarte religioase, ale altora neangajate spiritual şi ale acelora aflate, cum se

1/159

spune, „între” - comunicările celor care au arătat o remarcabilă consisten ă în modul în care au răspuns întrebărilor despre lumea spiritelor. Doctorul Newton a aflat că procesul de vindecare prin găsirea locului cuiva în lumea spiritelor a fost de departe mai plin de noimă pentru clien ii săi decât descrierea vie ilor anterioare ale acestora pe Pământ. Călătoria Sufletelor reprezintă zece ani de cercetări şi introspec ii, pentru a te ajuta să în elegi scopul din spatele alegerilor tale în via ă, să conştientizezi cum şi de ce sufletul tău şi sufletele celor pe care-i iubeşti trăiesc veşnic.

„Această carte remarcabilă şi dinamică descoperă câteva dintre misterele vie ii în lumea spiritelor.”
NAPRA Trade Journal Călătoria Sufletelor este cu adevărat prima nouă informa ie metafizică apărută în atâ ia ani. Lucrarea este esen ială pentru oricine vrea să ştie ce-l aşteaptă de cealaltă parte.” Dick Sutphen

„Iată o strălucitoare şi perceptivă apropiere de următorul <brânci> în încercarea de a în elege natura existen ei.” The Association for Past-Life Research - Therapies Newsletter WinafredB. Lucas, Ph.D. and Carole Clark, M.S.W.

CITITORII RĂSPUND CĂLĂTORIEI SUFLETELOR
Călătoria Sufletelor este o capodoperă care va rămâne în amintire mult timp după ce alte căr i din acest domeniu vor fi uitate. Felicitări. Frank, Boston, MA Cartea dumneavoastră m-a făcut conştientă de sinele meu interior şi a dat un sens scopului meu în via ă. A fost spirituală fără dogmă religioasă. Cum pot să vă mul umesc? Vicki, Amsterdam, Olanda După ce am cumpărat cartea Călătoria Sufletelor am purtat-o cu mine peste tot pe unde am fost, pentru că nu am mai putut să o las jos. Cartea dumneavoastră m-a impresionat aşa cum nici o altă lucrare nu a făcut-o până acum. Viola, Toronto, Canada Cred că această carte spirituală plină de har nu are cu ce se compara în orice literatură existentă despre Lumea Spiritelor, legile şi procesele ei. Joti, Istanbul, Turcia A i făcut lumii un mare dar prin această carte, Călătoria Sufletelor, care răsună de un asemenea adevăr, încât este copleşitoare. Madole, Kon, Hawaii

2/159

USA 3/159 . Dr. Newton şi-a dezvoltat propriile tehnici referitoare la regresie. 2004 – Life between Lives) Pentru a-i scrie autorului: Dacă dori i să-l contacta i pe autorul acestei căr i. Ph. spre experien a mai însemnată a sufletului în via a de apoi. la conferin ele New Age. În semn de respect pentru îndelungatele sale cercetări clinice ale amintirilor sufletului şi pentru descoperirile sale asupra cosmologiei vie ii de după moarte. volum tradus în 10 limbi străine. Autorul este considerat un pionier al dezlegării misterelor vie ii noastre în lumea spiritelor. Mă întreb dacă vă da i seama câte inimi a i atins? J. în nordul Californiei. Zeljko. Gra ie reputa iei sale interna ionale ca regresionist spiritual. cât şi editorul vor aprecia să primească un semn de la dumneavoastră şi să afle cum v-a plăcut cartea şi cum v-a ajutat ea. Atât autorul. 2001 – Destiny of Souls) Via a dintre vie i (Llewelyn.0383. Dr. Dr. Dublin. dar poate garanta că toate vor fi transmise acestuia. Puterea sa vine din maniera critică cu care v-a i chestionat pacien ii dumneavoastră. relatate pentru prima dată în best-sellerul său Călătoria Sufletelor (1994). urmând ca apoi cererea dumneavoastră să fie transmisă mai departe. sau dori i mai multe informa ii despre această carte. Ireland DESPRE AUTOR Michael Duff Newton este doctor în consiliere psihologică. Alături de so ia sa Peggy. vă rugăm să scrie i autorului pe adresa editurii Llewellyn.5 St Paul. dar şi în calitate de conferen iar. pentru a putea să-şi ducă clien ii afla i sub hipnoză dincolo de amintirile vie ii lor trecute. trupului şi sufletului.D c/o Llewellyn Worldwide PO BOX 64383. MN 55164 . Dept. Vă rugăm scrie i pe adresa: Michael Newton. A fost profesor la Facultatea de Institu ii Educative Superioare şi a activat în domeniul practicii private în Los Angeles. Alte căr i de acelaşi autor Destinul sufletelor (Llewelyn. Tubingen. Newton a primit în 1998 premiul anual al Asocia iei Hipnoterapeu ilor Transpersonali pentru „contribu ia unică” adusă în domeniul unirii min ii. Germany Călătoria Sufletelor este o carte clasică ce ar trebui să existe în orice bibliotecă. Editura Llewellyn nu poate garanta că va fi posibil să se răspundă tuturor scrisorilor trimise autorului. Newton a apărut la numeroase emisiuni de radio şi televiziune. Autorul este istoric. atestat ca hipnoterapeut şi membru al Asocia iei Americane de Consiliere.C.Trebuie să vă spun că aceasta este cea mai serioasă şi cea mai interesantă carte ce descrie perioada de via ă dintre reîncarnări. Nici o altă lucrare nu con ine asemenea detalii.k499 . trăieşte în casa sa din mun ii Sierra Nevada. astronom amator şi călător de-a lungul şi de-a latul lumii.

ORIENTAREA Capitolul 6 . INTRODUCERE Î I este frică de moarte? Te întrebi ce se va întâmpla după ce mori? Este oare posibil să ai un spirit care a venit de altundeva şi care se va întoarce acolo după ce trupul tău moare sau reprezintă doar o dorin ă ascunsă din cauză că î i este frică? Constituie un adevărat paradox faptul că oamenii. atunci unde se duce acesta după moarte? Există. CONCLUZIE Vei cunoaşte tărâmul ascuns unde se-adună toate sufletele. Dacă încetarea func iilor vitale ar fi sfârşitul tuturor lucrurilor care in de persoana noastră. dansează o lumină călăuzitoare spre Trecerea cea fără de timp. M. lipsită de sens.PLASAREA Capitolul 8 .POARTA SPRE LUMEA SPIRITELOR Capitolul 3 . Moartea face ca toate elurile noastre Pământeşti să pară zadarnice.MOARTE ŞI PLECARE Capitolul 2 . Pe măsură ce înaintăm în vârstă. pentru a putea trăi normal. SUFLETUL AFLAT LA UN NIVEL AVANSAT DE DEZVOLTARE Capitolul 12. facem când ajungem acolo? Există vreo fiin ă supremă care răspunde de acest paradis? Aceste întrebări sunt la fel de vechi ca omenirea însăşi şi vor rămâne 4/159 .ÎNTOARCEREA ACASĂ Capitolul 4 . singurii dintre toate creaturile de pe Pământ. PREGĂTIRILE DE ÎMBARCARE Capitolul 15. Şi totuşi. pe noi. Totuşi. într-adevăr. instinctul nostru biologic nu ne lasă să uităm niciodată acest pericol extrem în care se află fiin a noastră.CUPRINS INTRODUCERE Capitolul 1 . trebuie să-şi reprime frica de moarte.TRANZI IA Capitolul 7 .N. ALEGEREA UNUI TRUP NOU Capitolul 14. Prin cea a în care se coboară moartea. un fel de paradis plin de spirite inteligente în afara universului nostru fizic? Şi cum arată? Ce. Chiar şi persoanele credincioase se tem că moartea este sfârşitul existen ei lor ca persoane.SUFLETUL DISLOCAT Capitolul 5 . să ne închipuim o lume de apoi şi să sim im o legătură cu o putere superioară şi chiar cu un suflet nemuritor. pierdută din memoria conştientă. RENAŞTEREA Capitolul 16. dar revelată ie în transă. atunci via a s-ar dovedi.SUFLETUL AFLAT LA UN NIVEL MEDIU DE DEZVOLTARE Capitolul 11. Cea mai mare groază a noastră fa ă de moarte ne face să ne gândim la neantul mor ii. oamenii.GHIZII NOŞTRI Capitolul 9 . unde se regăsesc toate potecile Călătoriei. ALEGEREA VIE II Capitolul 13.SUFLETUL ÎNCEPĂTOR Capitolul 10 . o anume putere din interiorul nostru ne face capabili. într-adevăr. care va pune capăt tuturor legăturilor cu familia şi prietenii. Dacă chiar avem un suflet. spectrul mor ii creşte în conştiin a noastră.

Apoi am dat peste un lucru de propor ii imense. La început am fost îngrijorat că integrarea de către subiect a nevoilor curente. dar şi cine suntem noi astăzi. a credin elor şi stărilor de teamă ar putea da naştere la fantezii. Cazul care mi-a deschis uşa către lumea spiritelor a fost o femeie la vârsta a doua şi care era un subiect deosebit de receptiv la hipnoză. ini iasem o comandă exagerat de scurtă pentru această ac iune. Împreună cu ei. acest bărbat şi-a imaginat că este înjunghiat pentru a-şi crea din nou starea de chin. În calitate de consilier şi psihoterapeut m-am specializat în modificările comportamentale. Am ajuns să în eleg cât de importantă este. nu par aşa. într-o altă via ă. În timp ce foloseam hipnoza şi tehnicile regresiei temporale pentru a determina originea amintirilor neplăcute şi a traumelor din copilărie. cu toate că. La începutul practicii mele mă opuneam rugămin ilor oamenilor de a analiza vie ile anterioare. I-am sugerat să meargă la originea pierderii prietenilor. Pacientul se plângea de o durere cronică în partea dreaptă. până la urmă iam descoperit şi existen a anterioară ca soldat ucis cu o baionetă în timpul celui de-al doilea război mondial în Fran a. pentru a fi ignorate. şi cu această ocazie am putut elimina şi durerea în întregime. pentru majoritatea oamenilor. imagini denaturate ale amintirilor. înainte de ultima lor naştere pe Pământ. din con inutul acestei căr i. Răspunsurile adevărate la taina vie ii de apoi rămân. Într-una din şedin ele noastre despre intensificarea durerii.încă un mister pentru cei mai mul i dintre noi. Am mai întrebat-o şi dacă avusese un anumit grup de prieteni de care îi era dor. legătura dintre trup şi întâmplările vie ilor noastre anterioare. Interesul meu pentru reîncarnare şi metafizică era numai curiozitate intelectuală. datorită orientării mele spre terapia tradi ională. func ia şi consecin ele convingerilor lor. Căutând originile acestei imagini. În acelaşi moment. din greşeală. am sim it că orice încercare de a ajunge la o via ă anterioară ar fi fost neortodoxă şi neclinică. Acesta carte este un jurnal intim despre lumea spiritelor. O mare parte a muncii mele implică restructurarea cognitivă pe termen scurt a clien ilor mei. pentru că plec de la premisa că nici o tulburare mintală nu este imaginară. În ultimii câ iva ani marele public a auzit despre oameni care au murit pentru un timp şi apoi s-au întors să povestească cum au văzut un tunel lung. ajută la contopirea sufletului cu creierul uman. Ve i fi purta i dincolo de tunelul spiritual şi ve i intra în însăşi lumea spiritelor. Acest lucru se întâmplă datorită unei amnezii construite în interior despre identitatea sufletului nostru care. pentru ca subiectul să poată Învă a şi cum s-o micşoreze. până când am lucrat cu un tânăr pentru controlul asupra durerii. la nivel conştient. 5/159 . pe care o avea de mult timp. în tratarea tulburărilor psihice. în final. Am descoperit că era posibil să privesc lumea spiritelor prin ochii min ii unui subiect sub hipnoză care ar putea să-mi relateze despre via a dintre vie ile de pe Pământ. Unul dintre instrumentele hipnoterapiei în controlarea suferin ei este antrenarea subiectului în a-şi mări durerea. unul din cuvintele declanşatoare pentru amintirea spirituală. pentru a afla ce li se dezvăluie sufletelor înainte de a se întoarce. nu a durat mult până când mi-am dat seama că amintirile noastre cele mai adânc sedimentate oferă o serie de experien e trecute prea reale şi legate între ele. Această persoană neobişnuită a alunecat aproape singură în cea mai avansată stare de conştiin ă modificată. am început să fac experimente. lumini strălucitoare şi chiar cum au avut scurte întâlniri cu spirite prietenoase. Fără să-mi dau scama. dobândind astfel control asupra sa. scot la iveală în elesul. încuiate în spatele unei uşi spirituale. din punct de vedere terapeutic. pe Pământ. am folosit. trimi ându-i pe unii dintre ei în trecutul şi mai îndepărtat. sunt o persoană sceptică. Prin natura mea. stimulându-i să-şi conecteze gândurile şi emo iile care să favorizeze un comportament normal. Ea îmi povestea despre stările ei de singurătate şi de izolare din acel stadiu delicat în care subiectul tocmai a terminat să-şi amintească de cea mai recentă via ă anterioară. Cu toate acestea. Lucrarea oferă o serie de precedente care dezvăluie în detalii explicite ce se întâmplă cu noi după ce via a noastră pe Pământ s-a sfârşit. Dar nici una dintre aceste relatări scrise în multe căr i despre reîncarnare nu a oferit vreodată mai mult decât o privire sumară asupra a tot ceea ce trebuie ştiut despre via a de după moarte. Încurajat de clien ii mei.

ea a izbucnit: „Mi-e dor de unii prieteni din grupul meu şi de aceea sunt atât de singură pe Pământ”. dar ar putea interpreta greşit ceea ce au văzut în inconştient. În cele din urmă. aşa că putem şi recep iona. Cei care critică hipnoza cred că subiectul în transă îşi va fabrica amintiri şi îşi va influen a reac iile pentru a adopta orice cadru teoretic sugerat de hipnotizator.Brusc. Supraconştientul reprezintă centrul cel mai înalt de în elepciune şi perspectivă şi toate informa iile mele despre via a de după moarte provin din această sursă de energie inteligentă. De asemenea. conştientul nu este inconştient. Theta înseamnă hipnoză. unde mesajele de la creier sunt direc ionate în subconştient şi eliberate prin intermediul viselor. Al doilea strat este subconştientul. am învă at din încercări şi greşeli să-mi formulez întrebările despre lumea spiritelor într-o succesiune corectă. aceste răspunsuri ar deveni curând incompatibile cu celelalte studii de caz ale mele. este ceea ce noi numim astăzi mintea supraconştientă. În Theta. De fapt. „Aici. dar n-am găsit nici una care să amintească despre via a noastră ca suflete sau cum să luăm corect legătura cu amintirile spirituale ale oamenilor. aşa cum facem şi noi în stare de conştien ă. M-am decis să fac eu însumi o cercetare şi. fiecare mai mic decât ultimul şi unul într-altul. mărită de subconştientul care con ine amintiri ale multor alter ego-uri preluate de noi în trupurile din vie ile anterioare. În munca mea. Subiec ii în stare de supraconştientă nu sunt în mod special motiva i să ofere voluntar informa ii despre întregul plan al vie ii sufletului în lumea spiritelor. Atunci când dormim. separate doar de straturi de conştiin ă unite între ele. Există multe căr i despre vie ile anterioare. oamenii au dificultă i în raportarea lor la orice lucru pe care ei nu-l consideră adevărat. Am învă at valoarea examinării încrucişate încă de la începuturile carierei mele şi nu am găsit nici o dovadă că cineva şi-ar falsifica experien ele spirituale pentru a-mi face mie plăcere. Supraconştientul poate să nu fie deloc un nivel. am mai învă at că găsirea locului lor în lumea spirituală avea o însemnătate mult mai mare pentru oameni decât inventarierea vie ilor lor anterioare pe Pământ. este reprezentat de mintea conştientă care este sursa noastră critică. şi trimite mesaje cu toate canalele memoriei deschise. în casa mea permanentă. În starea de hipnoză. şi chiar acum mă uit la ei to i”! După ce am terminat cu această clientă şi am reascultat înregistrările şedin elor cu ea. datorită practicii. Când am pus-o să-mi spună ce nu era în regulă. ajungem în starea finală Delta. Odată afla i în hipnoză. creierul lor oscilează încet de la starea de veghe Beta şi continuă să-şi schimbe vibra ia coborând sub stadiul meditativ Alfa până la diversele nivele din cadrul gamei Theta. Cât de valabilă este folosirea hipnozei în dezvăluirea adevărului? Persoanele aflate sub hipnoză nici nu visează. Trebuie să ai setul corect de chei pentru fiecare uşă. cel exterior. subiec ii în stare de hipnoză nu ezită să-mi corecteze interpretările greşite. nu somn. am reuşit sămi pun la punct o metodă de accesare a memoriei la diferitele păr i ale lumii spiritului. Cu cât numărul cazurilor mele creştea. Când subiec ii sunt puşi în stare de transă. Dacă un subiect ar fi într-un fel capabil să reziste la hipnoză şi să-şi construiască conştient o fantezie despre lumea spiritelor sau să facă o asociere liberă pornind de la idei prestabilite despre via a lor de apoi. Cum este posibil să ajungi la suflet prin hipnoză? Vizualiza i mintea ca având trei cercuri concentrice. Supraconştientul găzduieşte identitatea noastră reală. Al treilea. Miera neclar şi am întrebat-o mai departe despre locul în care se afla acel grup de prieteni. Cred că această generalizare este o premisă falsă. analitică. mi-a răspuns ea simplu. nici nu halucinează. subiec ii nu pot min i. cunoscând 6/159 . tratez fiecare caz ca şi cum aş auzi informa ia pentru prima oară. în care noi suntem o expresie a unei puteri superioare. Noi nu visăm în secven e cronologice şi nici nu halucinăm în stare de transă dirijată. ci însuşi sufletul. Acest nivel prezintă cel mai înalt centru al Sinelui. oamenii povestesc imaginile pe care le văd şi dialogurile pe care le aud în inconştient ca pe nişte observa ii literale. miezul cel mai ascuns. unde mergem ini ial în hipnoză pentru a căuta în zona de înmagazinare toate amintirile din via a aceasta sau din cele anterioare. am dobândit o abilitate mai mare de a intra în lumea spirituală prin intermediul subiec ilor mei. Răspunzând la întrebări. mi-am dat seama că găsirea lumii spirituale implica o prelungire a regresiei vie ii anterioare. Primul strat. clienta mea a început să plângă.

omogenitatea experien ei trăite de atât de mul i subiec i nu mi-a oprit încercarea continuă de a compara declara iile subiec ilor mei şi de a corobora activită i func ionale specifice ale sufletelor. Cu toate acestea. dar pe măsură ce volumul cazurilor mele creştea. Când lucrezi pe tărâmul spiritului. Am descoperit că gândurile despre lumea spiritelor implică adevăruri universale în rândul sufletelor oamenilor care trăiesc pe Pământ. mai multe persoane au sim it că îmi făcea plăcere să aflu despre via a de apoi. odată ce subiec ilor li se făcea regresie în starea lor de suflet. În hipnoză este necesar să men ii subiectul pe linie. La început. am hotărât că metoda studiului de caz ar putea oferi cel mai descriptiv mod în care cititorul ar putea evalua amintirile clientului meu despre via a de apoi. dar acest fapt s-a datorat mai mult nivelului de dezvoltare a sufletului decât varia iilor în modul în care fiecare subiect a văzut. dar am aflat că locul unde mergem după moarte este unul de ordine şi de îndrumare şi am ajuns să apreciez că via a de acum şi cea de apoi au fost croite cu mare măiestrie. Aflat în transă. chiar şi cu aceste 29 de cazuri. practic. un model viabil al lumii eterne în care trăiau sufletele noastre. preten iile fa ă de mediator sunt mai mari decât în cazul amintirilor din vie ile anterioare. în timp ce al ii nu aveau deloc vreo credin ă spirituală specială. nici un subiect nu a putut să-şi amintească întreaga cronologie a activită ilor sufletului său pe care le-am descris în această carte. Încerc să fiu blând şi nu excesiv de structurat. în anumite cazuri. Clien ii mei îşi amintesc anumite aspecte ale vie ii lor spirituale într-un mod destul de viu. în sfârşit. Cititorul ar putea considera întrebările mele. Această carte nu are inten ia să trateze vie ile anterioare ale subiec ilor mei. cu o singură 7/159 . capitolele con in detalii despre mai multe cazuri decât cele 29 men ionate în listă. cu un bagaj amestecat de filosofii personale despre via ă. Tocmai aceste percep ii ale diverselor tipuri de persoane m-au convins că declara iile lor erau credibile. Capitolele au fost concepute să arate progresia normală a sufletelor înăuntrul şi în afara lumii spiritului. istoricul de cazuri enumerate în primele capitole explică modul în care apar sufletele şi felul în care ele func ionează. Pentru cititorii care ar putea întâmpina greută i în conceptualizarea sufletelor noastre ca obiecte non-materiale. Călătoriile sufletelor din momentul mor ii până la următoarea lor încarnare s-au născut dintr-o colec ie de informa ii ob inute de la clien ii mei pe durata a zece ani. Mărturiile de caz sunt luate din înregistrările şedin elor de terapie. aşa că au considerat că este în regulă să-mi povestească despre aceasta. dar şedin ele mele sunt inute. de obicei. Totuşi. datorită constrângerilor spa iului şi pentru a oferi cititorului o aranjare ordonată a activită ii sufletului. Unii clien i din cazurile mele reprezintă bărba i şi femei. Cercetarea a fost dureros de înecată. Ca rezultat. to i foarte religioşi. în timp ce alte experien e le apar destul de înce oşat. Mul i se înscriu undeva la mijloc. raportate la acele vie i. Clien ii mei doresc adesea să mă opresc din vorbit. Pe măsură ce câştigam experien ă. Astfel. am ob inut. împreună cu alte informa ii spirituale. Oamenii chiar folosesc aceleaşi cuvinte sau descrieri grafice în limbaj colocvial când discută despre via a lor ca suflete. Fiecare descriere de caz este abreviată într-o oarecare măsură. Fiecare caz pe care l-am ales reprezintă un dialog direct între mine şi un subiect. am descoperit că nu puteam oferi cititorului gama întreagă a informa iilor pe care le strânsesem cu privire la lumea spiritelor. Au existat câteva diferen e în raportarea narativă între cazuri. ei to i arătau o consecven ă remarcabilă în răspunsurile la întrebările despre lumea spiritelor.ce uşă să deschid la momentul potrivit în timpul şedin ei de terapie. m-a surprins faptul că am avut persoane care şi-au amintit mai clar păr i ale vie ii sufletului lor dintr-o perioadă mai îndepărtată decât din cele mai recente. lumea spiritelor. pentru ca ei să se poată desprinde de relatarea celor văzute şi doar să se bucure de experien ele anterioare ca suflete. Nu sunt o persoană religioasă. Lucrul uimitor pe care l-am descoperit în timp ce avansam în cercetarea mea era că. destul de preten ioase. un subiect obişnuit poate să-şi lase mintea sufletului să rătăcească în timp ce urmăreşte desfăşurarea unor scene interesante. ci mai degrabă de a fi o documentare a experien elor lor în lumea spiritului. cu fiecare şedin ă. Atunci când am reflectat cum să-mi prezint descoperirile. dintr-un anumit motiv.

Trăiesc!. Acest bărbat este clientul meu şi tocmai l-am asistat în recrearea unei scene dintr-o via ă anterioară. trupul meu este mort . dacă ceea ce subiec ii mei au de spus despre via a de după via ă este exact. clientul meu se adaptează mai uşor la imaginile vizuale din mintea sa.. pe măsură ce vede şi simte cum este să fii un spirit proaspăt separat de corpul fizic. Consider că este o mare răsplată să văd expresia de mirare pe fa a clientului când şedin a s-a terminat. în timp ce stă lungit într-un scaun extensibil confortabil. Pe măsură ce şocul ini ial de a se vedea pe sine murind şi sufletul ieşindu-i din trup începe să se estompeze.. În sfârşit. nu-i aşa? Vreau să spun. nu sunt mort cu adevărat! Este incredibil. Pentru aceia dintre noi care chiar au avut şansa să-şi vadă nemurirea. acest subiect era în regresie de vârstă. ACESTEA sunt cuvintele unei persoane aflate în stare de hipnoză profundă retrăind experien a mor ii. asistentele îmi pun un cearşaf peste fa ă. hei. pentru că murise subit din cauza unei epidemii de gripă în 1918.dar plutesc. nu sunt mort. le oferă acestor persoane un sim mai puternic al direc iei şi energie pentru via a aceasta. înainte de a-mi trezi subiec ii. în acest timp fiind o mul ime de informa ii de acoperit. întorcânduse la amintirile copilăriei. îşi dă seama că recreează o experien ă anterioară. Cuvintele îi ies în izbucniri scurte şi emo ionate şi sunt pline de groază amestecată cu respect. MOARTE ŞI PLECARE Cazul 1 S (Subiect): Dumnezeule.persoană şi durează trei ore. dar trăiesc încă! Este ciudat. mi-am mişcat subiectul printr-un tunel imaginar al timpului până în ultima lui via ă pe Pământ.. oamenii pe care îi cunosc plâng.pot săl văd sub mine . deseori le implantez amintiri post sugestionale adecvate. Durează mai mult ca de obicei. s-ar cădea să spun că ceea ce sunte i pe cale să citi i s-ar putea să vină ca un şoc în contact cu ideile dumneavoastră preconcepute despre moarte. Unii oameni vin de la distan e mari ca să mă vadă şi nu pot să mai vină curând. Un pic mai devreme. mă uit în jos şi pot să-mi văd corpul întins pe patul spitalului. Vreau să strig. sper că ve i reflecta asupra implica iilor pentru umanitate. pentru că trupul meu este absolut mort în timp ce mă mişc deasupra lui. urmându-mi instruc iunile în timpul inducerii stării de transă.. dar nu sunt. critică a min ii sale încă mai func ionează. aşa cum sunt mul i dintre ceilal i 1 8/159 . Vor fi şi cititori care îşi vor găsi în această carte un sprijin pentru ideile lor deja formate. Deoarece o mică parte din zona conştientă. Toată lumea din jurul meu mă crede mort. Ar trebui să fiu mort. Materialul prezentat în lucrarea de fa ă s-ar putea să contravină convingerilor dumneavoastră religioase şi filosofice. Aceasta a fost o via ă scurtă.. moarte şi re-naştere. de vreme ce acest subiect este un suflet mai tânăr şi neobişnuit cu ciclurile de naştere.. Cunoaşterea conştientă a vie ii sufletului propriu în lumea spiritelor şi a istoriei existen ei lor fizice pe planete. iese la iveală o nouă profunzime a în elegerii de sine şi de creştere a puterii. După ce am încheiat acest pas important al condi ionării mentale. Pentru al ii. Oricare ar fi convingerile dumneavoastră. Percep iile sale subconştiente s-au contopit treptat în timp ce lucram împreună la întoarcerea lui în pântecul mamei. informa iile oferite în aceste cazuri vor părea nişte relatări subiective asemănătoare povestirilor ştiin ificofantastice. Apoi l-am pregătit pentru un salt înapoi în negurile timpului prin folosirea vizuală a scutului protector.

încercând să atingă obiecte solide care se dematerializează în fa a lor. numai că eu joc în acesta! Doctorul le consolează pe so ia şi fiica mea. Oh. S: Mă înal .. în continuarea unui spa iu mai întunecat prin care sunt traşi. În context.. Acum el este gata să-mi vorbească despre lumea spiritelor şi îl întreb ce se-ntâmplă.clien i ai mei. Dispunem de o documenta ie vastă. în timpul atacării unui tren. o dată particulară a mor ii în istoric nu are o relevan ă deosebită. pentru că este recentă.. Al doilea caz ne va purta mai departe în experien a mor ii decât cazul 1.. de asemenea. subiec ii sub hipnoză devin mult mai conecta i la tunelul spiritual. Vreau să ştie lucrul ăsta.. Nu am găsit diferen e semnificative între timpurile vechi şi cele moderne în termenii spiritului concret al lumii evocate sau a lec iilor învă ate... relatează experien ele mor ii după cea mai recentă via ă trecută.. care îmi descrie evenimentele mor ii sale ca o tânără femeie. în special în spitale. subiectul este un bărbat sexagenar. Care sunt similarită ile amintirilor despre via a de apoi între persoanele care povestesc despre experien ele de decorporalizare ca rezultat al traumelor fizice temporare şi un subiect care-şi aminteşte sub hipnoză moartea într-o via ă anterioară? Amândoi plutesc în jurul trupurilor într-un mod straniu. Ar trebui să men ionez. doar în câteva clipe el se adaptează şi începe să răspundă cu mai mare încredere întrebărilor mele. So ia mea plânge (subiectul se foieşte în scaun cu disconfort). şi cum îi urmăresc pe medici încercând să-i resusciteze. pe măsură ce amintirile din starea de supraconştien ă se extind. ghidat de o serie de comenzi. acum mă îndepărtez. Este atât de copleşită de jale.. dar ea. care descrie experien ele în fa a mor ii şi din afara trupului ale persoanelor rănite grav în accidente. În timp. Şi astfel. că o s-o aştept. pe nume Sally. inclusiv observa iile personalului medical.. aceste amintiri se estompează după ce se întorc la via ă. li ridic rapid nivelul de hipnoză din subconştient la starea de supraconştient.. imaginile mentale ale subiectului sunt traduse mult mai uşor în cuvinte. Ambii afirmă că se simt traşi din locul în care au murit şi că experimentează relaxare şi curiozitate mai degrabă decât frică. Oamenii povestesc despre cum stau suspenda i deasupra trupurilor lor. Încerc să ajung în mintea ei. mă uit înapoi la trupul meu. nu mă ascultă. să-i spun că totul este bine cu mine. În mod tipic.. că m-am eliberat de trup . Ambele tipuri de raportori spun că se simt frustra i în încercările lor de a vorbi cu persoanele vii. Unii dintre subiec ii mei văd un alb strălucitor.. Deşi acest exemplu. Cu toate acestea. Persoanele aflate în transă profundă sunt capabile să descrie cum este via a după moartea fizică permanentă. Încă plutesc. în timp ce al ii văd lumina strălucitoare mai departe.este efectul de tunel. E ca şi cum aş urmări un film. Este un drum pe care l-au străbătut şi al ii în atmosfera de siguran ă a biroului meu.. descrierile subiec ilor care trec mental prin aceste vie i nu contrazic relatările persoanelor care au murit în realitate pentru câteva minute în această via ă. Diferen a dintre aceste două grupuri de persoane este că subiec ii sub hipnoză nu-şi amintesc experien ele mor ii lor temporare... 9/159 . În primele etape de regresie sub hipnoză în vie ile anterioare. Pe măsură ce şedin a avansează. ca şi ultimul.. Aceste persoane fuseseră considerate moarte din punct de vedere clinic înainte ca eforturile medicale să le scoată din acea stare. Sufletele sunt destul de capabile să-şi părăsească trupurile gazdă şi să se întoarcă în acestea. La această ultimă variantă se fac adesea referiri . că subiectul obişnuit aflat în transă are o capacitate supranaturală de a se concentra exact pe datele şi locurile geografice ale multor vie i anterioare. clientul meu începe procesul de trecere în lumea spiritelor.. încât nu pot să trec de ea.. că nu-mi mai trebuie. Toate aceste persoane vorbesc despre un sentiment euforic de libertate şi de strălucire în jurul lor. Vreau să ştie că suferin a mea a trecut. ucisă de indienii Kiowa în 1866. înconjurându-i complet în momentul mor ii. Propozi ii scurte şi descriptive duc la explica ii detaliate a ceea ce înseamnă să intri în lumea spiritelor. care a devenit bine cunoscut publicului. în special în situa ii limită când corpul moare. care nu le răspund.

Dr.... pe mine! Dr...N: Te împinge? Unde afară? S: Mă aruncă afară prin creştetul capului.... vârful mi-a sfâşiat gâtul... ridic acest subiect din subconştient la nivelul supraconştientului pentru trecerea la amintirile spirituale.. un fel de. Notă: Sufletele îşi părăsesc adesea gazdele umane cu câteva clipe înainte de moartea propriuzisă. te rog. În tot procesul de amintire a vie ilor anterioare folosesc timpul din jurul mor ii pentru o trecere în revistă. senza ia exactă pe care o sim i în momentul mor ii? S: Este ca. sufletul meu.N: Încerci un sentiment neplăcut? S: O. ai acceptat să fii ucisă de aceşti indieni.. care mă împinge în sus... dezorientată. (triste ea se strecoară în vocea clientului meu şi vreau să-l men in concentrat asupra sufletului său pentru încă un minut.... sunt. acum ies.. când grani ele statelor şi numele locurilor erau diferite de cele actuale. afară din corp...... dar descrierile întoarcerilor în lumea spiritelor şi ale vie ii în acea lume sunt foarte vii. Sally...N: Şi această lumină energetică rămâne aceeaşi după ce. nu! Este minunat să te sim i atât de liber..N: Te doare rău de la săgeată? S: Da. Numele anterioare.. de disconfort în gât pe care a avut-o toată via a. După tehnicile de calmare. decât asupra a ceea ce se întâmplă cu trupul lui pe Pământ).i părăseşti trupul? S: Se pare că mă măresc un pic. Îmi curge sânge... o reamintire tăcută şi plasez subiectul în pozi ia de observator pentru a uşura durerea şi emo ia.. s-a sfârşit. Ai putea să-mi descrii... Terapia de eliberare şi deprogramarea sunt metodele obişnuite necesare în astfel de cazuri.. energia mea. ca o şuvi ă..N: Şi ce împinge afară? S: Păi.. durerea. 10/159 ...N: Cum radiezi tu lumină? S: De la. Îmi părăsesc trupul într-o clipire! Dr. ca şi cum aş coji o banană. cum i se pare mişcarea de ieşire din trup? S: Este ca şi cum mi-aş scoate pielea.. Cine le poate învinovă i? Cu toate acestea. Scena din cazul 2 de desfăşoară în câmpiile americane din sud chiar după ce o săgeată a lovito pe Sally în gât de la mică distan ă. dar.. fără nici o durere. nu m-am aşteptat să mor.. sunt pe moarte (subiectul începe să şoptească în timp ce-şi ine mâinile la gât). pe măsură ce mă mişc. ele rămân aproape de trupul în agonie. Cum arată lucrul care eşti tu ieşind din trup prin cap? S: (pauză) Ca un. Mă sufoc. Dr.. Este de un alb transparent. atunci cum ară i acum? S: O coardă. Cazul 2 Dr. oricum.N: Descrie-mi ce înseamnă acest „mine”....Acest lucru este valabil şi pentru perioadele timpurii ale civiliza iei umane. Sunt întotdeauna atent cu scenele de moarte care implică traume violente în vie ile trecute deoarece subconştientul deseori re ine încă aceste experien e. În acest caz subiectul a venit la mine datorită unei senza ii neplăcute. Dr.N: Dacă lumina ta se intensifică. o for ă. Dr. radiind.. atârnând.. punct de lumină..... când trupurile sunt în dureri mari. Îngrozitoare.N: Bine. Dr. Will (so ul) mă ine în bra e.. Dr..N: Şi cum sim i. Dr. datele şi locurile ar putea să nu fie întotdeauna uşor de amintit în fiecare via ă anterioară.

dar îmi ine fa a în mâini. dacă chiar vreau să rămân. pot.......i controlezi mişcările? încotro te îndrep i? S: Da.. Dr. Eşti în stare să te mişti liber imediat după moarte? S: Este ciudat... Ai spus că pluteai. gri. nu poate să mă ajute cu nimic. oricât doreşti? S: (pauză lungă în timp ce subiectul pare să continue o dezbatere internă cu el însuşi în via a anterioară. după momentele prin care tocmai ai trecut. nu am greutate. magnetică.N: De ce? S: Ştiu că sunt moartă. şi ne despart într-un sfârşit...Dr. nu vreau să plec încă. În direc ia trupului meu.) Oh.. Cum ai descrie acest lucru care te trage? S:. so ul meu. încearcă să mă ină în bra e şi să se lupte alături de prietenii noştri cu indienii Kiowa.N: În eleg. parcă aş fi suspendată în aer. (Subiectul începe să plângă. vreau să simtă că dragostea mea nu s-a stins de fapt. Dr.N: E-n regulă. sunt lângă tine. Rochia mea albastră este toată acoperită cu sânge. Ascultă-mă şi răspunde-mi la întrebări... S: (pauză) După ce am scăpat de trup for a a mai slăbit. când indienii sunt alunga i de focurile de armă din tren.N: Sally. În momentul de fa ă sim i o uşoară dislocare a sufletului. care mă trage din trup. Will.. Dr... Nu există nici un obstacol de care să mă lovesc. Dr. (cu triste e) ine în bra e trupul meu.. Acest lucru este normal.. Dr.N: Şi ce se întâmplă acum cu sufletul tău? S: Încă rezist în fa a senza iei care mă trage. vreau să ştie că nu m-a pierdut pentru totdeauna şi că o să-l revăd. Prietenii noştri sunt în jurul lui. vreau să-i văd cum mă îngroapă...N: Vrei să spui că este ca şi cum ai fi într-un fel de vid? S: Da.N: Po i să... dar ceva.. Acum simt ca un ghiont. dar nu sunt pregătită să-l părăsesc pe Will şi . ceea ce este foarte important ca bază în procedurile de calmare.. dar. nu sunt încă pregătită să-l părăsesc (subiectul se lasă înapoi în scaun ca şi când ar opune rezisten ă la ceva). dar se pare că nu-şi dă seama încă. Dr.. dar... plutesc în derivă.. dar bănuiesc că afli că ai un element de control. nici gravita ie. Vreau să te relaxezi şi să-mi spui dacă for a care te-a scos prin creştetul capului când mureai te mai trage încă şi dacă o po i opri.... şi plânge după mine.. Dr.. vreau să mai stau un pic. mă aşteaptă până când voi fi gata. o să le văd curând. dar el. e bine...... bietul meu corp...N: Mesajele tale ajung la el? S: Este aşa de multă durere...... percep dragostea lor aşa cum aş vrea s-o simtă Will pe a mea..N: În eleg.N: Şi ce faci în clipa aceasta? S: Sunt deasupra capului lui Will. Îmi simte esen a. Încerc să-L consolez.... nu este rănit. şi mă sărută. este atât de luminos! Dr... Sally..N: Intensitatea albului este la fel peste tot? S: Mai luminoasă... departe de mine. vreau să rămân.. (începe să plângă) oh. Sunt rece... Dr. Sufletul subiectului Sally încă pluteşte deasupra trupului său după ce mut scena mai departe în timp..... dar care nu este aer. mă împinge spre o formă de un alb strălucitor.... ce face so ul tău imediat după atac? S: Oh. Sally... Dr.N: Sufletul tău poate să reziste acestei for e care te trage. pot. când era Sally) Da... vor să aranjeze vagoanele şi să pornească din nou. Dr.. 11/159 . un fel de for ă.......... Dr. Sally. dar este ceva care vrea să plec repede.. este cumplit ce-au făcut sălbaticii ăştia cu corpul meu... nu există nici o limită.... este un alb pu in mai întunecat. în situa ia ta.. ştiu lucrul ăsta.N: Vezi sau sim i vreo altă entitate spirituală în jurul tău în momentul acesta? S: (pauză) Sunt aproape. Notă: Întăresc imaginea unui scut protector în jurul acestui subiect.. nimic din jurul meu nu este masă solidă..

În timpul hipnozei. iertare.. subiec ii mei îşi amintesc frustrarea că nu au fost în stare să-şi folosească eficient energia pentru a atinge mental o persoană care a fost nereceptivă datorită şocului şi durerii. Într-o lumină mai strălucitoare. Apărând în două camere separate. în special în timpul funeraliilor sau după funeralii. Sally. Există o mul ime de motive pentru sufletul care zăboveşte. în alte vie i.i trupul în vreun fel de mormânt? S: (glasul este mai încrezător) Da. Contrar a ceea ce cred unii oameni.N: Eşti în stare să-L consolezi pe Will pe măsură ce timpul trece? S: Încerc să pătrund în mintea lui. într-un accident.. a fost o formă plină de sens de închidere.. probabil. încât min ile noastre amor iseră în timpul ceremoniei. ci doar o recunoaştere de către aceste suflete a finalită ii mor ii. Desprinderea bruscă de forma umană.. Timpul este aparent accelerat pentru suflete şi zilele pe Pământ pot fi doar minute pentru ele. acesta este de obicei satisfăcut şi vrea apoi să se îndepărteze repede de planul astral al Pământului. Dr. mă simte. deoarece emo iile din lumea spiritelor nu sunt la fel cu cele trăite aici. Şi totuşi. care a durat doar câteva secunde. Aşa cum am văzut în ultimul caz. dragostea. cel mai adesea nu vrea să plece imediat. Este timpul să plec. m-au îngropat. există un motiv principal pentru care multe spirite nu vor să părăsească imediat locul mor ii lor fizice. Şi pentru suflete intervalul normal de trei-cinci zile de aranjamente funerare. De exemplu. cei îndolia i simt că au pierdut pe cineva iubit pentru totdeauna. Î i vezi prietenii din tren punându.N: Bine. găsesc că entită ile spirituale apreciază respectul acordat memoriei vie ii lor fizice de către rudele în via ă şi prieteni.. 12/159 . este necesar să încercăm să ne relaxăm şi să ne golim mintea. pe Pământ.N: Şi reuşeşti? S: (pauză) Cred că. cineva care a fost asasinat sau ucis brusc. Trauma emo ională la cei vii poate să le copleşească min ile într-o aşa măsură. Cu toate acestea. făcându-ne pe amândoi să cădem într-un somn adânc în starea Delta. un pic. Probabil că şi eu şi sora mea atinseserăm starea de receptivitate Alfa cam în acelaşi timp. Sindromul sufletului plutitor este adevărat în mod special în cazul mor ii persoanelor tinere. mă mişc. Venind spre noi.Dr. Îşi dă scama. mama a pătruns în subconştientul nostru ca o adiere albă de vis deasupra capetelor. În aceste momente receptivitatea noastră la o experien ă paranormală este mai deschisă mesajelor de dragoste. chiar şi după o lungă suferin ă. Aceasta nu este insensibilitate fa ă de situa ia lor personală şi de oamenii pe care îi lasă în urmă pe Pământ. Dr. Acest lucru vine din dorin a de a veni să-i sprijine mental pe cei iubi i înainte de a avansa în lumea spiritelor. şochează totuşi sufletele obişnuite şi acest lucru ar putea să le facă să respingă ideea plecării în momentul mor ii. chiar dacă pentru scurt timp.. este simbolic. Putem sim i prezen a consolatoare a spiritelor celor pe care i-am pierdut. adesea sufletele sunt pu in interesate de ce se întâmplă cu trupurile lor după moartea fizică.. deoarece ei ştiu că cei ramaşi pe Pământ îi vor vedea din nou în lumea spiritelor şi... Apoi sa îndepărtat plutind. arătându-ne că accepta moartea şi că îi era bine în acel moment. mai târziu. Când un suflet plecat recent găseşte totuşi o cale de a aduce consolarea celor vii. încurajare şi asigurării că cel iubit se află într-un loc mai bun.. Sufletele chiar nu au o curiozitate bolnăvicioasă să se vadă îngropate. speran ă. În timpul serviciului funerar... Am avut un exemplu tipic de consolare spirituală în propria via ă. După câteva ore ne-am întors în casa goală a mamei cu so ii şi so iile noastre şi am hotărât că aveam nevoie să ne odihnim... de obicei după înmormântarea lor. sora mea şi cu mine eram atât de trişti. Pe de altă parte.. vin după mine. Mama mea a murit subit în urma unui atac de cord. Cred că aceste suflete sunt frecvent perplexe sau mânioase. a zâmbit. Ele au o dorin ă de a se grăbi în drumul lor spre frumuse ea lumii spiritelor.. măcar pentru perioade scurte.. încât capacitatea lor mentală de a comunica astfel cu spiritele să fie inhibată. Pentru ca această comunicare spirituală să treacă dincolo de marea durere. acum o să avansăm din nou în timpul relativ. multe alte suflete vor să plutească pentru câteva zile terestre deasupra locului unde au murit. Acest act. Aceia care tocmai au murit nu sunt răvăşi i de moartea lor..

Prin moarte ne pierdem trupul. în realitate. în procesul de adaptare. vom vedea cum este via a de după moarte. mult mai uşoară. o cred. oamenii nu pleacă pentru totdeauna atât timp cât cei rămaşi pe Pământ îşi amintesc de ei. În următoarele capitole vom vedea cum memoria specifică este o reflectare a propriului nostru suflet. dar energia noastră vitală şi eternă se uneşte cu for a unui suprasuflet divin. Acest fapt se datorează unei probleme nerezolvate care a avut un impact serios asupra conştiin ei sale. „O parte din so ul meu defunct vine la mine în clipele grele”. fiecare dintre noi are capacitatea de a se contopi cu conştiin a noastră înaltă. este timp să ne pregătim cum trebuie. dar vine vremea aceea când to i trebuie să dăm ochii cu moartea în felul în care ne este sortit. Oamenii asociază moartea cu pierderea for ei vitale. Mintea noastră va parcurge însă un drum mai scurt prin această evolu ie progresivă atunci când moartea vine subit.Când o văduvă cu copii mici îmi spune. Cred că oamenilor muribunzi li se permite accesul la o cunoaştere supremă a conştiin ei eterne şi acest lucru este adesea reflectat de fe ele lor. un spirit tulburat nu vrea să părăsească Pământul după moartea fizică. sufletele trebuie să aştepte ridicarea por ii Săgetătorului şi echinoc iul de toamnă. încât devin nerăbdători să pornească în călătoria lor spirituală spre un loc liniştit şi familiar. Dacă am suferit mult timp de o boală incurabilă. din partea cealaltă. Cu toate că sufletele îşi părăsesc trupurile repede. o dată ce au trecut fazele de şoc. Efectul de tunel pe care îl trăiesc atunci când părăsesc Pământul este portalul spre lumea spiritelor. De asemenea. Reîncarnarea înapoi pe Pământ ar putea avea loc numai în timpul echinoc iului de primăvară. ieşind prin constela ia Gemenilor pe timp de noapte. când ziua şi noaptea sunt egale. Aşa cum s-a afirmat în mod în elept. În aceste cazuri anormale ajutorul vine de la entită ile superioare şi iubitoare care le asistă pe acestea. În cazurile ce urmează. în timp ce amintirile colective sunt atomi de energie pură pentru toate spiritele. doar pentru că ei şi-au pierdut personalitatea fizică a trupului muritor. Moartea nu ne rupe legătura continuă cu sufletul nemuritor al acelora pe care îi iubim. în calitate de spirite. Chiar dacă au multe activită i. Moartea nu este întuneric. cei care îngrijesc de aceştia spun că cei mai mul i ajung spre sfârşit la o detaşare împăcată. sunt în stare să-i ajute pe cei de pe Pământ să-şi conecteze mintea la însăşi lumea spiritelor. Mul i dintre aceştia îşi dau seama că un ceva universal îi aşteaptă dincolo şi că o să fie bine. Câteodată. ci lumină. Subiec ii îmi spun că migrarea sufletelor este. de negare şi de depresie. Clien ii mei sus in că. aceste suflete plecate dintre noi încă mai pot să vină dacă sunt chemate. se pare că intrarea în lumea spiritelor este un proces atent 13/159 . Cum ar trebui să ne pregătim cel mai bine pentru propria noastră moarte? Via a ne poate fi lungă sau scurtă. sunt atât de inunda i de libertatea redescoperită în trupurile lor Pământeşti. dar enigma fantomelor descrise în căr i şi în filme a fost exagerată foarte mult. când ne putem sim i sufletul conectat la eternitatea timpului. Pe măsură ce sfârşitul vie ii noastre fizice se apropie. Clien ii mei îmi relatează că. Moartea este cea mai uşoară perioadă din vie ile noastre pentru conştientizarea spirituală. Muribunzii trec printr-o metamorfoză de separare a sufletelor lor de un trup adoptat. Voi vorbi mai mult despre sufletele tulburate în Capitolul patru. când în realitate este tocmai invers. Cu toate că există oameni muribunzi care consideră că acceptarea este mult mai grea decât resemnarea. putem fi bolnavi sau sănătoşi. 2 POARTA SPRE LUMEA SPIRITELOR TIMP de mii de ani oamenii din Mesopotamia au crezut că por ile de intrare şi de ieşire din ceruri se află la capetele opuse ale marii curburi a Căii Lactee numită Râul Sufletelor. avem mijloacele de a ajuta spiritele tulburate şi lăsându-le pe Pământ. după ce îşi amintesc de experien ele mor ilor anterioare. După moarte.

puterea gândului peste tot în jurul meu. mă simt în siguran ă. nemişcat. o cea ă luminoasă....N: Relaxează-te complet şi lasă. în toate cazurile. m-ar aştepta. S: Este greu de pus în cuvinte. Este mai mult gri decât Întuneric. şi totul este combinat cu. Amplasarea tunelului în raport cu Pământul variază în relatările subiec ilor mei...nu arată aşa . când ne întoarcem pe Pământ într-o altă via ă.N: Continuă. Te afli într-un cer deasupra Pământului? S: (pauză) Nu .... Dr... Şi trec prin ea.N: Bine. Dr. Continuă.. S: Sunt invitată să avansez. Dr.. În mintea mea Pământul pare aproape. am ieşit din tunel.N: Mai ai vreo impresie în acest moment..N: Când ieşi din tunel ce mai ai în minte.....N: Ai vreun sentiment de siguran ă. S: Cercul de lumină se lărgeşte foarte mult şi. da.... Eu. Când mă aflam în tunel eram mai mult. Te vezi mişcându-te din ce în ce mai departe de planul Pământului. sunt conştientă de gândurile care vin la mine.pretutindeni este o armonie a gândurilor. o deschizătură goală şi întunecoasă. care au grijă de mine. Cazul 3 Dr. dezorientată. Simt.i impresiile să. era foarte luminos.. Dr. ca suflet? S: Gândul! Simt. Dr. te rog. mă hrănesc. Iată observa iile altei persoane aflate în acest loc al spiritelor. drumul înapoi este descris ca fiind mult mai rapid.... Este ca şi cum.. şi aşa şi fac. Cu toate acestea. Unele dintre persoane îl văd imediat după moarte deschizându-se chiar deasupra trupurilor lor.. Dr.măsurat. S: La început. aproape de Pământ... empatie.. sunt în locul unde stau spiritele. şi pe urmă ce se întâmplă cu tine? S: Simt o smucitură.. dar în jurul meu s-a în eles cine sunt şi de ce mă găsesc acum aici..N: Po i vedea Pământul? Este sub tine? S: Probabil. deoarece cercul luminos se măreşte în fa a mea... scurgerea timpului până se ajunge la acest pasaj este neglijabilă odată ce sufletul părăseşte Pământul... e ca şi cum ceilal i.N: Descrie-mi acest tunel.. este un loc atât de liniştit......... Da. anticiparea..N: Sim i că eşti încă legată de Pământ printr-o altă dimensiune. deoarece am intrat într-un tunel. de prietenie.. dar nu l-am mai văzut de când am intrat în tunel. lumină ca un nor. (clientul se opreşte) Dr. şi mă simt încă legată de Pământ.. în afara lipsei de claritate vizuală absolută? S: (subiectul coboară vocea) Este aşa de. S: Este.. în timp ce al ii afirmă că se mişcă chiar deasupra Pământului înainte de a intra în tunel.N: Acum î i părăseşti trupul.. Dr.i vină uşor în timp ce îmi relatezi tot ce i se întâmplă.N: Lasă cercul de lumină să se mărească în fa a ta la capătul tunelului şi explică-mi în continuare ce i se întâmplă. gânduri de dragoste..dar se pare că plutesc printr-o materie ca un nor... poate? S: Posibil. Este ciudat. Dr. acum este un pic mai întunecat.. Spune-mi ce i se întâmplă... cred că trebuie să plutesc prin tunelul ăsta... Dr.. ceva mă trage uşor. Dr... este un fel de. Dr. Mai târziu.. şi la celălalt capăt se află un cerc mic de lumină. sau eşti un pic speriată? S: Nu sunt speriată.N: Ai men ionat existen a în jurul tău a unei substan e ca un nor chiar după ce ai părăsit tunelul. care este diferită de Pământ. dar 14/159 ... doar o simt .N: Vezi vreo dovadă în jurul tău? S: (pe ton scăzut) Nu...

Cred că aceasta se datorează densită ii celui mai apropiat plan astral care înconjoară Pământul. se mai şi mişcă înainte şi înapoi. prăjitură.. Dacă eliminăm cazurile rare ale spiritelor foarte tulburate care se luptă să rămână legate de trupurile lor moarte.. primele ei impresii relatate reflectă un sentiment ademenitor de stare de bine.ştiu că sunt într-un alt spa iu... Următorul caz descrie această zonă din perspectiva unui client mult mai analitic. Dr. Este stratificată nivelurile de lumină sunt toate între esute în.. Dr. Foarte mult depinde de maturitatea lor şi de experien ele recente de via ă. în timp ce ies prin gura tunelului..N: Ce ai mai putea să-mi spui despre locul în care te afli acum? S: Este încă un pic. După o anumită nesiguran ă ini ială. Sufletul acestei persoane dovedeşte o putere observa ională considerabilă de în elegere a formei.N: Vezi lumea spiritelor din această zonă ca fiind formată dintr-o structură solidă? S: Asta încerc să explic. Am observat întotdeauna acest fapt când am călătorit departe de Pământ. cred că sufletele tinere cu mai pu ine vie i anterioare sunt acelea care rămân ataşate de mediul Pământesc după moarte. pentru că sunt. Cazul 4 Dr.. Dr.. O dată trecute prin tunel.. O dată cu această conştientizare vine şi acceptarea în diverse grade. după părerea mea. fiind purtat prin experien a mor ii şi prin tunel. Acest subiect. în timp ce al ii sunt mai realişti în relatările despre cele văzute. Cei mai mul i îşi dau seama acum că nu sunt chiar mor i. ele formează o minoritate distinctă pe Pământ. Nu eu l-am făcut aşa.N: Descrie-mi ce vezi în jurul tău pe măsură ce te Îndepărtezi de tunel. ci că doar au scăpat de povara unui trup Pământesc care a murit. translucide. Cei mai mul i dintre subiec ii mei îmi relatează că. Nu este aşa când trec prin tunel. sufletele noastre au ajuns dincolo de prima poartă în călătoria lor spre lumea spiritelor. lucrurile sunt neclare pentru o perioadă de timp.N: De ce crezi că este aşa? S: Nu ştiu. cu cât mai multe detalii posibile. minunat.. asemenea descrieri fizice grăitoare ale clien ilor mei din adâncul lumii spiritelor apare după ce aceştia se obişnuiesc cu mediul. S: Lucrurile sunt. în func ie de suflet. În plus.. deşi aşa ai putea crede la început.. Există unele suflete înalte care ies atât de repede din trup. niveluri de lumină.. Înce oşat. numit de teosofi kamaloka. Nu vreau să sune ca şi când nu ar fi simetrice. la starea ei de decorporalizare în timp ce avansează în lumea spiritelor. S: Vreau să spun că unele prăjituri au vârful mai mic şi sunt mai mari la bază. Unii subiec i privesc în jur cu uimire continuă. dispuse în straturi..N: Din descrierile tale. Acestea sunt argumentele pro şi. Nu pare solidă. culorilor şi a nivelurilor vibra ionale. sunt din nou acasă în locul acesta superb”. Această stare este comună la subiec ii mei. dar plec de aici.... Văd straturi. Dr.. Cel mai comun tip de reac ie pe care îl aud este un suspin de eliberare urmat de ceva de genul: „Oh. fire stratificate.N: Stratificate în ce fel? S: Mmm. cu calm. Dr. crestate. lumea spiritelor îmi apare ca o galerie uriaşă având straturi cu sec iuni de nuan e diferite din vârf până la bază.. ca un fel de. încât o mare parte din ceea ce descriu în acest loc apare ca o cea ă. Dr.. în timp ce sufletele în cauză se îndreaptă spre destina iile lor spirituale. Îmi apar. Dar observ varia ii în grosimea şi culoarea refrac iei straturilor. În mod normal.. 15/159 . continuă să se adapteze mental.N: Foloseşte prăjitura drept model şi explică-mi ce vrei să spui. Sufletele obişnuite nu se mişcă atât de repede şi unele sunt foarte ezitante..

ecou. Dr. atunci în momentul acesta vezi lumea spiritelor în dimensiuni liniare de drepte şi unghiuri când mergi? S: (pauză) Pentru mine este. Următorul caz prezintă un suflet care a rămas încă tulburat după trecerea prin tunelul spiritual. mă trage la nivelul meu potrivit pentru această călătorie şi încearcă să mă şi relaxeze. sufletul tău se mişcă în sus sau în jos? S: Nu.. Oamenii au relatat că aud aceleaşi sunete când sunt sub anestezie generală... 16/159 . Dr.. de clopo ei care sună la adierea vântului. vibrează la mişcările mele. unduirile notelor muzicale sunt atât de frumoase aici.N: Acum po i să vezi clar în timp ce te deplasezi prin tunel? S: Încă mai trec prin aceşti.. clopo ei.. Dr. din afara trupului. a murit de atac de cord pe o stradă din Chicago în 1902. În metafizică s-a scris mult despre planurile de deasupra Pământului. deoarece revitalizează sufletul. Acesta este un bărbat care. Dr. Este mai deschis.. într-adevăr.N: Vreau să treci prin el şi să-mi spui ce vezi acum. planurile astrale au fost reprezentate istoric de o serie de dimensiuni care se ridică deasupra lumii fizice sau tangibile care se contopeşte cu cea spirituală. Această muzică a fost atât de bine numită energia universului.. la vârsta de 35 de ani. El a lăsat în urmă o familie mare cu copii mici şi o so ie pe care a iubito mult. Eşti de acord cu acesta descriere sau nu? S: (dă din cap aprobator) Da.S: Da..... Începând cu scrierile indiene străvechi numite Vede. Aceste sunete joase. în jurul meu observ un alb ce os mult mai luminos decât cel din tunel. putând varia ca volum înainte ca sufletele să iasă din ceea ce cred că este planul astral al Pământului. similare cu rezonan a produsă de ciupirea unui diapazon.N: Din locul tău de observa ie.. Dr..... este atât de relaxant.N: În timp ce pluteşti printre aceste straturi spirituale. Dr. nori ca o spumă din jurul meu. Senza iile de zgomot încep destul de repede după moarte..se curbează pe măsură ce plutesc printre acestea. men ionez posibilitatea ca ei să vadă planurile astrale..N: Alte persoane au definit aceste sunete ca fiind de natură vibra ională.. şi segmentele sunt rotunjite . Aceste zone invizibile au fost vizitate de oameni de-a lungul a mii de ani prin observa ii meditative.. În ceea ce priveşte subiec ii care vorbesc despre stratificarea spirituală.. mai luminos acolo unde merg acum decât locul în care am fost. a min ii.. corzi. Ei erau foarte săraci.N: Înseamnă că sim urile fizice ne rămân şi după moarte? S: Da. Acum.. devin mai muzicale când părăsim tunelul. urmate de textele europene mai târzii...N: În ce fel? S: Aud sunete.N: ce fel de sunete? S: Un.... Sunt toate varia ii de alb. Acesta este asemănător cu zgomotul care se aude dacă stai lângă firele de telefon.. Dr. un clinchet muzical. amintirea lor. Unii subiec i îmi spun că aud un murmurat sau un bâzâit chiar după ce-şi părăsesc trupul fizic. ca de clopo el. Cred că ceva. Planurile astrale au mai fost descrise şi ca fiind mai pu in dense pe măsură ce ne îndepărtăm de influen a grea a Pământului. şi mai am în memorie un miros şi un gust.. Dr. atâta linişte. mai mult o energie non-materială care mă poartă şi care este separată în straturi de varia iile de culoare închisă sau deschisă. po i să-mi vorbeşti despre culorile diferite ale straturilor? S: N-am spus că straturile au tonuri majore de culoare. o muzică. de-a lungul. Cazul 5 Dr. Mul i călători prin lumea spiritelor îmi povestesc despre senza iile de vibra ii muzicale..N: Bine.

... oamenii nu ar trebui săşi amintească de aceste structuri fizice într-o lume non-materială... Starea de hipnoză în sine nu crează aceste imagini..N: Mai spune-mi..N: ce face ghidul tău? S: Încearcă să mă consoleze..N: Ce sim i în acest moment? S: Nu. o pace.... Când sufletele disting în lumea spiritelor imagini legate de locuri în care au trăit sau pe care le-au vizitat.N: Spune-mi ce se întâmplă între tine şi ghidul tău.. Oamenii pot vedea câmpii cu flori sălbatice. Dr. despre viitorul lor pe Pământ.. Dr. mozaicuri. (suspinând) sunt gata acum să merg mai departe.N: Şi ce.. Amintirile noastre planetare nu mor niciodată . turnuri de castele ridicându-se în depărtare sau curcubeie sub cerul deschis când se întorc în acest loc de adora ie după o perioadă de absen ă. şcoala. Dr.. Îmi place să aud de la subiec i despre primele lor imagini din lumea spiritelor.. dar pe măsură ce plutesc văd şi alte culori. Mă asigură că am făcut o treabă bună şi că o să văd că via a mea şi-a urmat cursul stabilit..şi chiar miroase bine. (so ia subiectului).. Văd un castel de ghea ă superb. mă gândesc la o culoare clară.. transparentă. Dr..el ştie ce îmi trebuie.i răspunde ghidul? S: Mă consolează . locul ăsta este mare! E atât de luminos şi de curat .... şi că o să ne revedem curând.... arată ca un cristal luminos. toate strălucitoare.S: (pauză) Oh. că vor reuşi.. pot să mă bucur de această zonă pe deplin. că familia mea îşi continuă via a fără mine.. Dr. pietre colorate scânteind peste tot în jurul meu.. Aceste imagini au o semnifica ie individuală pentru fiecare suflet cu care comunic. am ieşit. acceptând că am plecat.. dar asta te împiedică să avansezi în lumea spiritelor? S: (subiectul âşneşte de pe scaunul din biroul meu) Bun! Îl văd pe ghidul meu venind spre mine ... strălucitor. Dr. locul acesta este infinit.” Dr.. Dr.. Îmi vin informa ii..N: Şi cum te face lucrul acesta să te sim i? S: Simt. atât de grandios. Dr..ele ne şoptesc întotdeauna în minte şi în suflet pe calea viselor fic ionale tot aşa cum fac şi imaginile lumii spiritelor în mintea umană.... Maggie. nu vreau să merg mai departe. vreau să men ionez interpretarea acestui bărbat asupra lumii spiritelor pe care o aseamănă cu un palat de ghea ă. Dr. În mod logic. S: Sunt mai mult gri şi albe. există un motiv.N: Şi tu accep i ceea ce spune ca? S: (pauză) în mintea mea. Dr. Înainte de a ajunge la semnifica ia cazului 5 care îşi întâlneşte ghidul aici.zăreşti vreo grani ă undeva? S: Nu. S: Îi spun că nu pot merge mai departe.. Casa pe care nu o po i uita.N: Priveşte în depărtare din interiorul acestui palat de ghea ă . S: (cu uimire) Este enorm.. că am nevoie să ştiu că Maggie şi copiii vor fi bine. muntele sau malul mării sunt văzute de suflete deoarece o for ă spirituală binevoitoare le permite mirajelor Pământeşti să ne consoleze prin familiaritatea lor. doar dacă nu considerăm că aceste scene ale mediului natural Pământesc sunt menite să ajute la tranzi ia şi adaptarea sufletului la starea de moarte fizică. şi liniştit.. grădina.N: Văd că încă mai eşti tulburat de via a din Chicago.. Dumnezeule.dar sunt mult prea încărcat. dintre care toate sunt afectate de experien ele lor pe Pământ. Mai departe în lumea spiritelor. subiec ii vor vorbi despre cum văd clădiri şi cum se află în camere mobilate.N: Când spui cristalin...N: Şi tu ce îi spui? S: (strigând) îi spun: „De ce ai permis să se întâmple asta? Cum ai putut să-mi faci aşa ceva? M-ai făcut să trec prin durere şi greută i cu Maggie şi acum ne despar i vie ile. Aceste prime imagini eterice Pământeşti ale lumii spiritelor nu par să se prea schimbe mult pentru sufletul care se 17/159 .

cum le recunoaştem? Am descoperit un consens general în rândul subiec ilor mei afla i sub hipnoză în ceea ce priveşte opinia lor despre despre cum se văd sufletele în lumea spiritelor. de obicei. Cazul 5 va face în cele din urmă o adaptare sănătoasă la lumea spiritelor. Cazul pe care tocmai l-am trecut în revistă ar putea fi descris ca un suflet destul de neliniştit legat strâns de sufletul său pereche. foarte evolua i. deoarece o mare parte din readaptarea noastră ini ială depinde de influen a acestor entită i iubitoare asupra sufletului nostru care se întoarce. Oamenii tind să creadă că toate sufletele devin omnisciente când mor. Indiferent de starea de spirit pe care o manifestă imediat după moarte. este ghidul său. a ne oferi afec iunea lor şi a ne da asigurarea că suntem în regulă. acest sentiment este combinat cu euforia provocată de faptul că toate grijile lor lumeşti au fost lăsate în urmă. Acest lucru nu este în întregime adevărat. în ciuda influen elor liniştitoare ale lumii spiritelor. Sufletele care reintră în lumea spiritelor în aceste condi ii sunt adesea uimite şi derutate din cauză că-i părăsesc fără prea multe avertismente pe cei iubi i. Cu toate acestea. lumea spiritelor reprezintă un loc de pace absolută pentru sufletul călător. Timpul de acomodare a sufletului depinde de împrejurările în care a murit. Maggie. Există momente şi locuri mai potrivite pentru analizarea detaliată a lec iilor învă ăturii karmice care implică via a şi moartea şi pe care le voi descrie mai târziu. am observat că ghizii noştri nu încurajează rezolvarea completă a tulburărilor gândurilor la intrarea în lumea spiritelor. nu suntem izola i sau lipsi i de ajutor. Mai presus de toate. cu toate că există diferen e între descrierile subiec ilor. comentariile lor devin mai uniforme. pentru a ne ajuta. Am aflat ca. Ghidul din cazul 5 a oferit o scurtă vizualizare a timpului terestru accelerat. permi ându-i ghidului său să-l asiste în timpul echilibrării în călătoria ce va începe ulterior. subiec ii mei exclamă tot timpul la redescoperirea minunilor lumii spiritelor. să sesizez mânie în timp ce procedez la regresia temporală a vârstelor. Ele nu sunt pregătite pentru moarte şi unele se simt triste şi deposedate imediat ce-şi părăsesc trupurile. deoarece perioadele de adaptare variază. sunt pregăti i să preia şocul ini ial al frustrării pe care o simte sufletul imediat după o moarte prematură. de ataşamentul fiecărui suflet fa ă de amintirile vie ii care tocmai a luat sfârşit şi de nivelul de avansare. ca mijloc de consolare a acestui bărbat în privin a viitorului so iei şi copiilor.întoarce după un interval de mai multe vie i. Aceşti profesori spirituali. pentru ca el să-şi poată continua călătoria cu mai multă acceptare. care a fost lăsată în urmă. în special durerea fizică. Cei nou sosi i în lumea spiritelor au pu in timp pentru a pluti în jur întrebându-se unde sunt sau ce se va întâmpla cu ei. De multe ori se întâmpla ca. dar aparent este posibil şi ca energia non-organică a sufletelor să prezinte caracteristici umane. atunci când o via ă tânără se sfârşeşte subit. 3 ÎNTOARCEREA ACASĂ DE vreme ce întâlnirea unor spirite prietenoase care ne întâmpină după moarte este atât de importantă. Un suflet poate apărea ca o masă de energie. le sim im prezen a din momentul mor ii. că am ajuns cu bine. De obicei. Nu există nici o îndoială că unele suflete poartă cu ele bagajul negativ al unei vie i anterioare grele mai mult decât altele. a ne uşura recunoaşterea. For e inteligente şi nevăzute de energie ne ghidează pe fiecare la trecerea prin portal. prima entitate pe care o vede. De fapt. Ghizii noştri şi un număr de suflete pereche şi prieteni ne aşteaptă aproape de poartă. Cu toate că la prima vedere ar putea părea că suntem singuri imediat după ce murim. Sufletele îşi folosesc adesea capacitatea de a proiecta 18/159 . Dacă un suflet a fost traumatizat de o treabă neterminată. odată ce subiec ii afla i în transă merg mai departe în lumea spiritelor ca să descrie aspectele func ionale ale vie ii spirituale.

.. să mă conducă.. (Subiectul a murit într-un accident de automobil. un nisip alb şi pur. Consider că. Ştie că mai sunt încă un pic şocată de moartea mea. Cazul 6 Dr. În mintea mea. monitorizând în felul lor sosirea sufletului călător. indiferent de câte ori am murit înainte. Dumnezeule! Dr. după oricare dintre vie ile noastre putem întâlni un suflet pereche.N: Şi pe urmă ce mai face? S: Zâmbeşte şi-mi întinde mâna. mi-a fost atât de dor de tine. Cu toate că această entitate suflet-pereche nu este primul ghid al clientei mele. în alte vie i.. sigur. atunci ghidul lor obişnuit poate lipsi din scenă.N: Ce i se pare aşa de amuzant? S: Unchiul Charlie este tot aşa de gras ca pe vremuri.. pe el l-am iubit cel mai mult. ca şi cum aş pluti pe...N: De ce î i întinde mâna într-o formă materializată? S: (pauză) Ca să mă consoleze. care se mişcă în jurul meu...N: Ce este? S: (cu entuziasm) Unchiule Charlie! (tare) unchiule Charlie.. Ghizii şi sufletele pereche nu sunt aceiaşi. imediat după moarte. de obicei. Dr. şi lucrul de care sunt cea mai conştientă este mâna pe care o întinde spre mine.. Dr.N: Şi el te lasă să vezi toate astea cu mintea ta ca să-l po i recunoaşte? S: Da. Dr..) Dr.... ca să nu-mi fie frică.) S: Pentru că. Plutim amândoi. dar în acelaşi timp întreagă. configura ii care pot fi luate de suflete din substan a lor energetică de bază. (ezitare lungă) în depărtare. Este. o lumină. dar. Majoritatea subiec ilor mei îmi povestesc că prima persoană pe care o văd în lumea spiritelor este ghidul lor personal. singură. Dr.. mă aflu sub o umbrelă uriaşă cu ciungi viu colorate şi sunt toată vaporizată. (Subiectul şi-a trăit cea mai apropiată via ă anterioară la o fermă din Nebraska). Dr...N: Atunci. Dr.. sunt aici! Dr.N: Ce vezi în jurul tău? S:. aşa cum îl ştiam în ultima via ă. dintre toate rudele mele...N: Cum ştii că este unchiul Charlie? Ii recunoşti trăsăturile? S: (subiectul se foieşte în scaun cu entuziasm) Sigur..N: Asta înseamnă că are trup şi mâini? S: (râde) Păi. Este.N: De ce tocmai acesta persoană vine prima să te întâmpine? S: (cu voce preocupată şi distantă) Unchiule Charlie..N: (Repet întrebarea..N: Şi tu ce faci? S: Merg cu el şi ne amintim de vremurile frumoase pe care le-am petrecut jucându-ne în fânul de la fermă. care vine spre mine. a avut legături strânse cu subiectul într-o serie prelungită de vie i anterioare.. Sufletul din următorul caz tocmai a trecut printr-o poartă spirituală şi este întâmpinat de o entitate superioară care. Dr....forme anterioare de via ă când comunică între ele... A murit când eram copil şi nu m-am consolat niciodată... e exact aşa cum mi-l amintesc. în mod evident. Dacă unui suflet care călătoreşte îi apare o fostă rudă sau un prieten apropiat. ghizii sunt undeva în imediata apropiere.. În capitolul 6 voi discuta despre o altă trăsătură a identită ii sufletului: posedarea unei aure de o anumită culoare. Cu toate acestea. este posibil să ne mai fie un pic teamă până când ne obişnuim din nou cu lumea spiritelor? 19/159 . mai departe în lumină..N: Este cineva acolo care să te întâmpine? S: (pauză) Credeam că sunt.. Dr.. Proiectarea unei forme de via ă umane este doar una din numărul incalculabil de apari ii. şi se află lângă mine (chicoteşte).. Dr. da şi nu. el se află acolo pentru a o întâmpina şi a-i da încurajări pline de afec iune.. şi el mi se arată pe de-antregul.

se pare că vor să mă alătur lor.. prietenii. senza ia prezen ei lor. sunt aici.. spre locul unde trebuie să ajung. De ce pleacă? Dr. să mă aducă aici..N: Continuă să te îndrep i spre ei. oameni pe care îi ştiam. Cazul 7 Dr. spune-mi ce se întâmplă..... Mă simt uşurată că sunt departe de Pământ.. Acest lucru va fi explicat în capitolul 6. astfel încât.... dar cu regret) Da.. nu pleca! Dr. să mergem un pic mai departe... există acest impact copleşitor atunci când vedem persoane pe care am crezut că nu le vom mai revedea vreodată după ce au murit pe Pământ.doar o stare de bine. S: Este aşa de. dovada unei ordini şi a unei armonii atent dirijate în lumea spiritelor a adus înapoi amintirea a ceea ce am lăsat în urmă înainte de a alege via a sub formă fizică. Aş vrea să ştiu dacă acum te sim i mai bine şi mult mai acasă. S: Da. şi par prietenoşi. mă părăseşte.. Plutesc. Ce vezi în continuare? S: Lumini..... În al doilea rând.N: Ce se-ntâmplă acum? S: (foarte supărată) Unchiul Charlie se îndepărtează.N: OK. Dr. Dr.doi. Nu există tensiune sau griji .S: Nu este chiar frică... În primul rând... Variază de fiecare dată. Dr.N: Ce este familiar? S: (după o ezitare) Lumea.. Dr. să poată exista în mai mult de un singur corp.N: Pe măsură ce pluteşti.. Ce face unchiul Charlie acum? S: Mă duce..N: Acum că ai avut şansa să te adaptezi la mediul înconjurător din lumea spiritelor. În capitolul 10.i dai seama de ce unchiul Charlie te părăseşte în acest moment? S: (mult mai relaxată. pe măsură ce mă apropii... cu ochii min ii interioare.N: Bine.N: Aceste persoane î i sunt familiare de pe Pământ? S: Am. care este următoarea impresie importantă. Dr.N: (opresc dialogul şi folosesc tehnicile de calmare în astfel de situa ii şi apoi continuăm) Priveşte adânc. Un fenomen curios în legătură cu lumea spiritelor este că persoanele importante din via a noastră pot să ne întâmpine întotdeauna. Iată un alt exemplu. De aceea unchiul Charlie m-a lăsat cu ceilal i..N: Voi număra până la trei şi apoi vom merge acolo.. (pauză) Nu.. De obicei.. într-o via ă pe Pământ. încă mai sunt pu in confuză. Dr. în acest punct critic al trecerii unui suflet. voi studia capacitatea sufletelor de aşi separa esen a. îmi dau seama că am mai fost cu ei. poate. Aş vrea să stau în acest loc pentru totdeauna.N: În timp ce te mişti.. Maşina m-a luat prin surprindere..N: Cred că în eleg. Sarcina unchiului Charlie era să fie prima persoană care să te întâmpine după moartea ta şi să vadă dacă eşti în regulă.. în timp ce treci prin poarta spirituală? S: (pauză) Familiaritatea. lumina aceasta arată la fel? 20/159 . este mai mult o nelinişte. Unu. S: (pauză lungă) Sunt. Dr. Trebuie să. bagajul permanent al poverilor fizice Pământeşti se diminuează din două motive.. Sim i cumva că s-ar putea să te aştepte? S: (recunoaşte) Da! De fapt. Dr. blânde. continuă să te mişti.. cred. trei! Acum. spunemi ce efect are acest loc asupra ta. Dr. greşit... ca nişte nori. chiar dacă ele poate că deja trăiesc o altă via ă într-un trup nou. cald şi de confortabil... ce frumos... oameni în jurul nostru. stă într-un alt loc decât mine. A venit doar ca să mă întâmpine.

.. În afară de Larry.. da. este Larry.. Gunther era puternic şi toată lumea din familia lui era împotriva acestei căsătorii. dar le simt prezen a. Larry este în fa ă.....N: Mergi în direc ia lor sau aceştia vin spre tine? S: Ne deplasăm unii spre al ii. uite! Este el! Dr.N: Vezi numai ochi? S:. Acest subiect este atât de emo ionat... spre mine.N: (subiectul este atât de absorbit în scena cu sufletul său pereche încât pe fa ă îi curg şiroaie de lacrimi.. Larry. despre care mi-ai spus mai devreme? S: (grăbindu-se) Da. se apropie de mine. Contururile lor sunt şi ele transparente. nu se distinge nimic. formele se schimbă.. Larry! Dr. ce ar vedea? S: (nu răspunde) Dr... Dr. Oh. sunt. că vie ile anterioare i se rostogolesc una peste alta....N: Larry este so ul din ultima ta via ă. Aştept un moment şi încerc din nou) Cum a i arăta tu şi Larry pentru cineva care v-ar privi chiar acum acolo....N: Po i să-i vezi clar pe to i? S: Nu. vine spre mine.N: Continuă. Care radiază lumină.. pot să văd prin ele..N: Aceşti ochi seamănă cu ochii oamenilor...N: Ce vezi? S: (începe să râdă şi să plângă în acelaşi timp) Cred că este.N: Relaxează-te şi continuă să pluteşti în timp ce-mi povesteşti tot ce vezi. S: Încep să-i recunosc... Dr. îmi trimit imagini în minte... mai mari.. Larry! Dr.. în cadrul şedin elor de dinaintea revenirii în lumea spiritelor.N: Vezi vreun fel de trăsături ale acestor forme? S: (nerăbdătoare) Ochi! Dr.. Înce oşa i.. în lumea spiritelor? S: Ar vedea în jurul nostru. M-am bucurat că am avut ocazia să trecem în revistă aceste persoane mai devreme. Gunther şi Jean ... (apoi cu un suspin de uşurare) oh! Dr... dar eu mă mişc mai greu decât ei.. Dr. Este numai o urmă de gură..S: Nu. acum ştiu că cei pe care vreau să-i văd cel mai mult sunt în fa ă. nu ştiu sigur ce să fac. 21/159 .. Jean a dezertat din marină ca să mă salveze de via a rea pe care o duceam în Marsilia şi totdeauna mă dorea. cei din spate sunt.. Dr.. cu iris şi pupilă? S: Nu.. cu orbite negre..N: Fiecare entitate are doi ochi? S: Da. două mase de lumină strălucitoare ca două vârtejuri. Se află în fa a tuturor. Larry. Dr.to i sunt foşti so i.... gânduri despre ei şi. pentru că.. Dr. so ul ei american cel mai recent.. şi ştiu că ele sunt oameni! Dr.. sunt diferi i.N: Ce face i voi doi acum? S: Ne îmbră işăm.. În oameni! Dr..... şi îndepărta i. cred.. S: (pauză) Acum văd jumătă i de forme umane.. este primul pe care chiar îl văd... ceilal i prieteni ai mei sunt în spate. numai de la talie în sus.. am avut o via ă aşa de minunată împreună. Jean a fost un marinar francez în secolul al XIX-lea. iar Gunther era fiul unor aristocra i germani care au trăit în secolul al XVIII-lea. Dr. pete de energie.N: Dacă o a treia persoană s-ar uita la voi acum.. gândul. (alarmată) Ochii sunt peste tot în jurul meu acum.N: Oameni cu forme fizice umane? S:Da..N: (după ce i-am dat subiectului şansa să-şi mai revină un pic) Entitatea lui Larry se află în fa a unui grup de persoane pe care le cunoşti? S: Da. se măresc. dar acelaşi suflet pereche.

N: Cum reuşi i să vă ine i în bra e neavând trupuri? S: (cu un suspin exasperat către mine) ne învăluim una pe alta în lumină. este un exemplu de acest fel de trecere spirituală. ce altceva? Dr. este aşa de bine să fiu din nou cu ea.. Dr.N: După ce i-ai întâlnit sufletul pereche.. Vine spre mine. Aceste două suflete fuseseră întâmpinate de o entitate 22/159 .. Dr. cel mai mult am fost cu so ul meu....... Mărimea grupurilor de întâmpinare nu numai că se schimbă pentru fiecare din noi după fiecare via ă.. Dr.N: Şi aceasta se întâmplă după ce so ul tău vine lângă tine? S: Da. cât de mult însemnăm unul pentru celălalt. Cazul 9.. în timp ce cu ceilal i poate numai una sau două? S: Da.. Acum vin mai mul i spre mine.N: Şi ce semnifică aceasta? S: Ne îmbră işăm. mi-am dat seama că nu este întâmplător faptul că partenerii noştri spirituali ştiu exact când ne vine sorocul şi unde să ne întâmpine la sosirea noastră în lumea spiritelor. Dr. o.. mamă.. S: (cu o voce transportată) Ne.... Dr.. şi întotdeauna este protectorul meu. Comitetul nostru de primire este planificat dinainte când intrăm în lumea spiritelor. este fratele meu .... asta ne face ferici i. Mama!. Şi îmi cunoaşte şi câ iva dintre prieteni.. Dr. Este aşa de minunat să-L văd aici... în func ie de nevoile speciale ale sufletului.râdem împreună de băie i aşa cum făceam când stăteam la ea sus în pod. Este corect şi natural. El întotdeauna îşi arată natura masculină cu mine. Mi-a fost atât de dor de ea.N: De ce îi spui ghidului „el”? S: Noi arătăm ce parte din noi dorim. Constat că există un număr diferit de entită i care aşteaptă în grupuri de întâmpinare după fiecare via ă..N: (după ce subiectul men ionează o mătuşă şi al i doi prieteni) Ce anume crezi că determină succesiunea în care aceşti oameni vin să te întâmpine? S: (pauză) Păi. (subiectul face cu mâna) şi uite-o şi pe cea mai bună prietenă a mea.(subiectul începe să se liniştească şi îl ajut să-şi şteargă lacrimile cu un şerve el).de vizavi . Cazurile 6 şi 7 ilustrează amândouă unul dintre cele trei moduri în care sufletele nou sosite sunt primite înapoi în lumea spiritelor..N: Şi cu unii dintre ei ai trăit mai multe vie i. ne unim.. Dr. Acest caz demonstrează cât de tonice sunt figurile familiare pentru sufletul călător mai tânăr. (subiectul începe să plângă din nou).. dar am nevoie să mă aju i să în eleg ce se petrece. Cu toate că forma diferă. te rog să nu mă întrebi nimic acum. Wilma . sunt to i acolo... ne exprimăm dragostea.N: În eleg.N: Bine. şi chiar şi după moarte.. ne inem în bra e doar. fireşte. S: Oh. S: (subiectul întrerupe cu un râs ascu it de recunoaştere) Tim!. dar este redusă drastic la aproape nimic pentru sufletele mai evoluate unde consolarea spirituală este mai pu in necesară.N: (aştept un minut) ştiu că î i face plăcere această întâlnire.N: Spune-mi cum simt acest lucru spiritele? S: Este ca şi cum ai fi înfăşurat cu o pătură de dragoste ca o lumină strălucitoare. Dr. Adesea. (subiectul pare să fie într-o conversa ie mută cu mama din ultima ei via ă). vreau să mă bucur de. o entitate care înseamnă ceva pentru noi ne va aştepta un pic mai în fa a celorlal i care vor să ne stea la dispozi ie când intrăm pe poartă... Dr. Îl văd plutind într-o parte. ce se întâmplă după aceea? S: (subiectul apucă strâns bra ele extensibile) Oh. Înainte i-am sim it doar. Dr. Dr.a murit atât de tânăr (s-a înecat la vârsta de 14 ani în ultima ei via ă)... Dr. la sfârşitul acestui capitol.N: Şi veghează asupra ta în toate vie ile tale? S: Desigur..N: Vezi vreun ghid în jurul tău? S: Este aici.

Am aflat că toate sufletele pot să preia amprente mentale atât masculine. Era evident că una din sarcinile principale ale sufletului unchiului Charlie consta în a ajuta cazul 6. Să fiu sincer. aceasta este o sintagmă pe care o denigram cândva ca fiind prosteşte încărcată cu dorin ele noastre şi reprezentând o mitologie demodată în dezacord cu lumea modernă.. el rămânând în plan secund. Întâlnirile emo ionale care au loc între suflete în acest interval în cadrul trecerii spirituale sunt doar preludiul la plasarea noastră în ultimă instan ă în grupul de entită i potrivit propriului nivel de maturitate. Aranjamentele organiza ionale spirituale. puteau fi observate semnele unui ghid spiritual care orchestra întreaga întâlnire. este atât de linişte.. Pentru moment. pe măsură ce evenimentul se derula. Cazul 7 a recunoscut oamenii mai repede decât cazul 6. ca formă de preferin ă fa ă de o identitate sau alta. în cazul 7. Acest lucru este valabil şi în cazul următor. În cazul 7. şi că misiunea lui a continuat imediat după moartea subiectului meu. 23/159 . în acest stadiu al trecerii lor. primul contact important a fost Larry. cât şi feminine şi chiar fac lucrul acesta în prezen a altor entită i. Simplul motiv că ele aleg să ne întâmpine chiar după moarte. în lumea spiritelor. Am fost martorul unor scene emo ionale zguduitoare ale clien ilor mei. părin i. în timp ce altele sunt destul de conven ionale. Al doilea mod în care suntem întâmpina i imediat după moarte este sub forma unei întâlniri tăcute şi pline de în eles. Cazul 8 arată rela iile foarte strânse pe care le au oamenii cu ghizii lor spirituali. nu înseamnă că toate vor face parte din grupul nostru de învă are spirituală când ajungem la destina ia finală în această călătorie. Oricare ar fi tipul întâlnirii de după moarte prin care trecem. Aceasta deoarece persoanele apropiate nouă în via ă nu sunt toate la acelaşi nivel de dezvoltare. din dragoste şi bunătate. bunici. unchiul Charlie era clar un suflet mai avansat decât subiectul meu şi poate că servea chiar în calitate de ghid spiritual. Consider că durata acestei prime întâlniri cu ghizii noştri variază după fiecare via ă în func ie de împrejurările acelei vie i. ghidul spiritual al subiectului meu nu era uşor de remarcat printre fostele rude şi prieteni.. urmată de altele cu influen ă descrescătoare. important este să în elegem că entită ile care ne întâmpină s-ar putea să nu facă parte din propriul nostru grup de învă are din lumea spiritelor. unchi. Cu toate acestea. sub formă umană. mătuşi. Când întâlnim astfel de spirite adunate imediat după moarte. acesta pare să includă stilul particular al ghidului nostru spiritual împreună cu cerin ele propriului nostru caracter individual. vor fi descrise în capitolele ce urmează. în aceeaşi secundă clien ii îmi declară că sexul nu este un factor neimportant. Am văzut acest lucru în multe cazuri. De exemplu. veri şi prieteni dragi din vie ile noastre anterioare. cu ghidul spiritual şi fără nimeni altcineva în imediata apropiere.N: Tocmai ai început să părăseşti planul astral al Pământului şi acum mergi din ce în ce mai departe în lumea spiritelor. Acum nu mai cred la fel despre îngerii păzitori. identificate după sex.principală. copii. Cazurile 6 şi 7 arată cât este de important ca un suflet nou sosit să vadă „fe e” familiare. În continuare. în ipostaza de copil în via a care tocmai se sfârşise. incluzând modul în care se formează grupurile şi cum sunt împerecheate cu alte entită i. Mi se spune în mod repetat că sufletul în sine este androgin. observăm că ne-au fost so i sau so ii. un adevărat suflet pereche la acelaşi nivel cu acest subiect. Vă rog să mai observa i că. în fa a celorlal i. Vreau să-mi spui ce sim i. Mul i ghizi au nume care sună ciudat. cazul 8 ilustrează acest gen de întâlnire. Găsesc că este interesant faptul că termenul religios învechit de a avea un „înger păzitor” este folosit acum în sens metafizic pentru a denumi un spirit empatic. cum a fost în cazul 5. în cazul 6. Un alt motiv pentru care am ales cazul 8 este pentru a indica în ce mod şi de ce sufletele preferă să aibă o apari ie vizuală. S: Liniştea. Cazul 8 Dr. Aceste întâlniri generează un alt moment de vârf din punct de vedere emo ional la subiectul aflat în faza de sondare a supraconştientului.. şi totuşi.

Efectul este neliniştitor şi chiar şi un pic straniu.N: De ce te referi la această entitate ca la o „ea”? Nu sunt spiritele asexuate? S: Aşa e. Dacă paznicul tău nu şi-a proiectat propria imagine într-o formă umană în fa a ta.. Dr. Notă: Am auzit de lumina identită ii spirituale. şi vezi o lumină pe care o cunoşteai dinainte. lucru social... fireşte că putem întotdeauna să ne identificăm unii pe al ii cu mintea. preferin ele noastre naturale vor ieşi la iveală. Dr.. în mintea mea. deoarece putem avea ambele atribute. Rachel. Dr. altfel te sim i un pic pierdut la început.. În cele din urmă. exprimată în diverse moduri de mul i clien i.. Dr.. Dr. Fireşte. prietena mea... Ca fiin ă omenească nu ştii ce. Dr. cu trăsături delicate. putem face acelaşi lucru şi ca oameni.. mi-a fost apropiată în via ă. Dr. singur.N: Ce po i să faci pe Pământ cu ochii din ce faci în lumea spiritelor? S: Când te ui i la ochii unei anumite persoane pe Pământ.. în sens literal. Dr. în momentul în care am văzut-o pe so ia mea. şi poate şi confuz. dar sufletul tău îşi aminteşte. de mult.N: Rachel este un suflet pereche care a fost cu tine şi în alte vie i sau cineva care rămâne totdeauna acolo? S: (cu oarecare indignare) Nu stă mereu aici. Ca suflete. 24/159 .Dr.. Întotdeauna se află alături de mine când mor.... Ştiu că sună nebuneşte.. Rachel vrea să mi se arate ca femeie pentru identificarea vizuală şi mai este şi un lucru mental la ea... În ceea ce mă priveşte. aşa mi-o amintesc cel mai bine. am trăit în mod conştient experien a recunoaşterii imediate numai o dată în via ă. când doi oameni se privesc.N: Vrei să spui că uneori pe Pământ. dar este un. mică. Dr. Dr.N: În timpul existen ei voastre spirituale sunte i fixa i în atribute feminine sau masculine? S: Nu.N: Tu şi Rachel vă uita i una la alta cu ochii.N: Să ne întoarcem la Rachel în lumea spiritelor. deoarece la asta ne raportăm pe Pământ. Nu. există perioade în existen a noastră când suntem mai înclinate spre un gen sau altul.N: Şi ce sim i când o priveşti? S: Calm... Notă: Atributele ghizilor care sunt diferi i de sufletele pereche şi de alte entită i de sprijin vor fi examinate în capitolul opt..N: Vine cineva să te întâmpine? S: Da.. chiar după ce ai părăsit Pământul? S: Da. ar putea să simtă că s-au cunoscut înainte? S: Da... ca oamenii? S: (ezită) Într-un fel. dar diferit.N: Ai vrea să descrii cum i se pare că arată sufletul lui Rachel în acest moment? S: (încet) O femeie tânără. asta î i spune ceva despre ei.. acum este păzitorul meu. Vezi mintea în spatele a ceea ce noi considerăm a fi ochi.. dragoste. ei bine. ai fi putut oricum s-o recunoşti? S: Bine. văzându-i pe oameni aşa cum arătau mă ajută să mă obişnuiesc mai repede cu lucrurile de aici când mă întorc pentru prima oară.N: Atunci ar fi un lucru bun să vezi trăsăturile umane ale oamenilor pe care i-ai cunoscut în vie ile anterioare.. vederea unei fe e cunoscute te uşurează.N: Adică ai cunoscut-o pe Rachel pe Pământ? S: (răspunde cu nostalgic) Odată. este alături de Mine şi mă ajută foarte mult. Dr. chiar la oameni pe care de-abia i-ai cunoscut. pe Pământ.. când am nevoie de ea.. în special în perioada de readaptare. E paznicul meu personal (o spune cu mândrie posesivă). este un déjà vu.. care se reflectă în ochii umani ai sufletului pereche. cu o expresie de hotărâre pe fa a ei.. atâta dragoste şi cunoaştere. şi este o mare bucurie să o văd pe Rachel. linişte . Dar este mai drăgu aşa..

masa mea de energie. Notă: Când două spirite se apropie atât de mult unul de celălalt acestea sunt unite... şi de starea ta de spirit de atunci... Mai depinde şi de împrejurările în care le întâlneşti.N: Vrei să spui atunci când erai Jeff Tanner. Îmi place să fiu Jeff şi să fac paradă de musta a mea groasă.. în timp ce în alt loc s-ar putea să vezi altceva. sentimentele tale.. pentru intimitate.N: Şi cum este cu comunicarea fără proiectarea trăsăturilor? S: Sigur..N: Rachel se prezintă în fa a ta în formă umană.N: Bine. Dr.. care trec printre ei ca nişte „impulsuri sonore electrice”. La naiba. S: O..se numeşte comunicarea prin atingere. cu maxilar puternic.N: Dar aceasta a fost numai într-o via ă.. da. şi subiec ii mei spun că pot trimite gânduri intime prin atingere. recunoaşterea depinde de. Spune-mi mai mult despre recunoaştere. Dr. În majoritatea situa iilor.i arate un set de trăsături într-un loc.N: Telepatic? S: Da. Dr. simplă. cowboyul din Texas.. Dr.. subiec ii sub hipnoză nu doresc să-mi vorbească despre aceste lucruri personale. doar mă gândesc la trăsăturile pe care le doresc. Dr. atunci po i să-mi spui de ce tu şi celelalte suflete proiecta i anumite trăsături în diverse momente? S: (pauză lungă) Depinde de unde te afli în mişcările tale pe aici. Oamenii care nu te-au cunoscut în via a aceea s-ar putea să nu te recunoască aici..N: Eşti pentru proiectarea unui anumit set de trăsături faciale? S: Hmm. dar îmi 25/159 .. când vezi pe altcineva. facem şi acest lucru. ca un mod de a te face să te readaptezi la lumea spiritelor? S: (cu nerăbdare) O. Dr. Aveam o via ă fericită. în via a anterioară despre care am discutat mai devreme? S: (râde) Exact..N: Po i să fii mai la obiect? Ce împrejurări diferite pot determina formele de energie să se materializeze într-un anumit fel în fa a altor spirite? S: Este diferen a dintre tine când te afli în terenul lor şi tine când te găseşti în terenul tău.N: Este posibil ca sufletele să aibă conversa ii private care să nu poată fi interceptate telepatic de ceilal i? S: (pauză). da.. Dr.. şi-ar da scama că sunt cu destul de repede. Dr. Dr.i spun ce anume îmi dă capacitatea de a face lucrul acesta... aşa e! Şi îmi dă un sentiment de siguran ă.N: Aici am vrut să ajung. Dr. Dr.. şi am avut fe e ca ale lui Jeff şi în alte vie i.Dr. Ele ar putea alege să...N: Ai putea să mă lămureşti cum anume pot fi proiectate trăsăturile umane de către tine. Dr. Mă simt mai bine când îi văd şi pe cei pe care i-am cunoscut înainte..N: Şi vorbeşti cu oamenii aceştia? S: Nimeni nu vorbeşte. comunicăm cu ajutorul min ii.. Dr. când le întâlneşti acolo. imediat după fiecare moarte a ta pe Pământ.N: Dar de ce Jeff? Doar pentru că ai fost el în ultima ta via ă? S: Nu. Aş putea să mă schimb în altcineva. dar eu mă asociez mental mai repede cu oamenii care au trăsături. este normal. Sufletele î i vor arăta ceea ce vor ele să vezi din aspectul lor şi ceea ce cred ele că vrei tu să vezi. Îmi plac fe ele cu musta ă.. mă sim eam bine în pielea lui Jeff. ca suflet? S: Din. dar nu pot să. arătam foarte bine! Semănăm la fa ă cu una din reclamele la igări pe care le vezi pe autostradă (chicotind). S: Vezi.N: Şi cum se procedează? S: Prin atingere .

N: De ce? S: Aşa cum î i spuneam. În final toate vor fi în regulă. lucrul ăsta ne trimite la ceea ce spuneai despre noi to i ca având o singură identitate. Se pot bloca. Dr. Dr... Dr. poate...iar tu faci să pară că sufletele au toane şi vanitate... Dr. Dr. Notă: Dobândirea de informa ii de la subiec ii pe care i-am avut şi care pot să-şi amintească de vie ile fizice trăite anterior în forme non-umane în alte lumi constituie întotdeauna o provocare...N: O.. Dr. cum putem şti adevăratul caracter al conştiin ei sufletului. Notă: „Teritoriul” spiritual va fi explicat pe măsură ce mergem mai departe în lumea spiritelor. cam aşa ceva. abstractă.N: Deci.N: Bine. dar putem să luăm ce trăsături vrem pentru a comunica.. Identitatea pe care şi-o proiectează sufletele unele altora depinde de timpul şi locul în lumea spiritelor. se bazează pe o.. limitate la sufletele bătrâne. ce rela ie avem cu o anumită persoană şi de locul în care ne aflăm. Dr. Oricum....N: Idei? Vrei să spui sentimentele tale la momentul respectiv? S: Da. serie pe care să o folosim aici. Aici este mult mai.. cu toate aceste schimbări în imaginea fiecăruia dintre ele? S: (râde) Imaginea pe care o proiectezi nu ascunde fa ă de ceilal i niciodată ceea ce eşti cu adevărat. de obicei. Î i iei acele trăsături pe care persoana pe care o vezi le va recunoaşte cel mai mult ca fiind ale tale.place cel mai mult acum de mine ca Jeff.N: Deci. şi nu cum ară i.. nu este acelaşi fel de emo ie pe care o ştim de pe Pământ. Dr.. se interconectează. dar dacă în fiecare din vie ile noastre anterioare avem câte o fa ă diferită. pentru că aceste trăsături umane erau o parte din vie ile noastre fizice în alte locuri atunci când am descoperit lucruri.... aşa cum vom vedea mai târziu. îi vezi pe to i aşa cum sunt în realitate. confirmare a ideilor. Dr.. Unii vor numai să-şi arate partea cea mai bună pentru ce ai putea crede despre ei.. chiar împrumutând fe e pe care nu le-au avut niciodată pe Pământ. cât şi de starea de spirit. Dr.N: Ce înfă işări etalează sufletele de pe alte planete decât Pământul? S: (evaziv) Eu.i arate o fa ă la poarta spre lumea spiritelor şi altă imagine mai târziu.. şi. foarte mult din felul în care ne prezentăm în fa a celorlal i depinde de ceea ce sim im chiar în acel moment. ca şi când ar fi pe Pământ? S: (izbucneşte în râs) Oamenii sunt oameni indiferent de cum arată în lumile lor fizice..N: Păi.N: Mă gândesc la lumea spiritelor ca la un loc al conştiin ei inteligente şi atotştiutoare. nu apreciază pe deplin că important este lucrul pentru care lup i.N: Vrei să-mi spui că un suflet s-ar putea să.N: Te rog să-mi spui dacă am în eles corect. Amintirile acestor experien e sunt. şi asta func ionează în ambele sensuri. De ce proiectăm anumite caracteristici şi gânduri. Dr. şi am dezvoltat idei. vorbim despre sufletele mai imature? S: Da. noi nu judecăm... şi e normal. în func ie de ceea ce vrei să comunici. stau mai mult cu oamenii mei. atunci. de cea psihologică atunci când se întâlnesc? S: Sigur. pe care din ele o purtăm în perioada dintre vie i? S: Le amestecăm. indiferent de numărul de trăsături faciale pe care le-am putea proiecta ca suflete? S: Da.. vezi suflete care au mers pe alte planete decât Pământul? S: (pauză) Din când în când.. mai avansate.. 26/159 . de obicei. totul este o.. într-o situa ie diferită? S: Corect. Se râde mult despre felul în care spiritele cred că ar trebui să arate.

persoanele din această categorie sunt călători experimenta i. am men ionat existen a unei a treia forme de reîntoarcere după moarte. 27/159 . Ideile mele despre cum trebuie să fie când eşti singur la poarta spre lumea spiritelor şi dincolo de aceasta nu sunt împărtăşite de acele suflete care folosesc op iunea de a merge singure. Această manieră în care un suflet nu este întâmpinat de nimeni este mai degrabă menită să creeze confuzie. Cu toate că este un lucru neobişnuit pentru cei mai mul i dintre clien ii mei. pe un fascicul de lumină.. nu am nevoie să văd pe nimeni şi mă grăbesc. Dr.. Între mine şi profesorul meu. numai după ultima serie de vie i. atât în lumea spiritelor.. dar nu mai cer un astfel de lucru acum. Acum sunt pe traiectorie. când am ştiut că pot să mă descurc singur.N: Şi nu te deranjează că nu eşti aşteptat de nimeni? S: (râde) Era o vreme când asta îmi prindea bine.. apoi dă din umeri) A fost o. încă îmi mai pare rău de acei subiec i care îmi descriu cum sunt traşi de for e nevăzute. Dr. cât şi în afara sa. De fapt. deoarece reuşesc să ajungă mai repede acolo unde este locul lor decât acelea care se opresc să-i întâlnească pe ceilal i. Cred că ceea ce mă deranjează cel mai mult la acest tip de intrare este aparenta lipsă de aclimatizare a sufletelor. Fiind suflete mai bătrâne şi mai mature. Dr. Am văzut care este importan a întâlnirii altor entită i în momentul intrării în lumea spiritelor. decizie mutuală.Dr. în sfârşit. Cazul 9 este un client care a avut un număr mare de vie i. fără cărucior de bagaje şi birou de informa ii care să te ajute cu îndrumări. Dr. nu par să ceară vreun sistem de sprijin ini ial. Acest lucru seamănă perfect cu aterizarea într-o ară străină unde ai mai fost.N: De ce? S: Cunosc drumul. contactul cu ceilal i. Ştiu exact unde merg după moarte. el nu a mai fost întâmpinat la poarta către lumea spiritelor. Dr.N: A cui hotărâre a fost aceea de a i se permite să intri în lumea spiritelor fără asisten ă? S: (pauză... Bănuiesc că şi pentru ele procesul este accelerat. întinzându-se pe mii de ani.N: Ce i se întâmplă în momentul mor ii? S: Simt o mare uşurare şi mă mişc repede.N: Întotdeauna te-ai mişcat aşa de repede? S: Nu.. Afirma iile subiectului din cazul 8 şi ale tuturor celorlal i clien i ai mei ne arată că suntem încă departe de a fi perfec i în lumea spiritelor.N: Şi nu te sim i pierdut sau singur acum? S: Glumeşti? Nu am nevoie să mă ină nimeni de mână. Cazul 9 Dr. Scopul esen ial al reîncarnării este evolu ia personală. Dr. Sunt tras de un magnet şi îmi face plăcere călătoria.N: Explică-mi cum func ionează procesul acesta de tragere care te va purta până la destina ie? S: Plutesc pe un val.N: Cum i-ai caracteriza plecarea de pe Pământ în lumea spiritelor. sunt baza muncii mele. Cu aproximativ opt vie i înainte de cea curentă. Ştiu unde merg şi sunt nerăbdător să ajung acolo.. S: âşnesc în sus ca o coloană de lumină şi zbor. Dr. Pe lângă unirea cu ghizii noştri şi cu alte fiin e familiare. singuri până la destina iile lor finale. Ramifica iile psihologice ale dezvoltării noastre. unde are loc.N: Este această capacitate a sufletelor de a-şi transmite unul altuia trăsăturile un dar de la creator oferit nouă pe baza nevoilor spirituale? S: De unde să ştiu? Doar nu sunt Dumnezeu! Conceptul conform căruia sufletele sunt supuse greşelii vine ca o surpriză pentru unii oameni.

şi eu sunt închis înăuntru.. Subiectul din cazul 9 este inginer electrician şi. Aşa că nu sunt numai fascicule de lumină pe care călătorim. pot să mă mişc mai mult prin jur pe cont propriu. a folosit câteva descrieri tehnice pentru a-şi exprima senza iile spirituale.. Dr. dar nu dictată de sugestiile mele.cineva răsuceşte butonul şi găseşte frecven a adecvată pentru mine.. fasciculul de lumină.. medie şi joasă? S: (râzând) Nu e rău.. Dr. nu prea ştiu.N: Atunci. Dr. Dr.N: Cine anume? S: Cei care de in controlul.N: Să ne întoarcem la ce ai spus despre radio. nu de ii controlul. Dr. Tendin a acestui client de a-şi explica gândurile despre călătoria sufletului în termeni tehnici a fost încurajată. deci există energie? S: Avem energie din câmpul energetic. Dr.N: Fasciculul acesta este electromagnetic sau ce fel? S: Păi.. S: (pauză scurtă) Mă mişc singur.N: OK.. da....N: Aaa. S: Gândeşte-te la un diapazon uriaş în interiorul unui stroboscop care sclipeşte. 28/159 . To i subiec ii îşi aduc propriile segmente de cunoştin e pentru a putea răspunde la întrebările mele despre lumea spiritelor.N: Vrei să spui că eşti ghidat de o for ă invizibilă fără prea mult control de voin ă din partea ta şi că nu po i grăbi lucrurile aşa cum ai făcut imediat după moarte? S: Da. Călătoria ta spirituală este influen ată de frecven e vibra ionale cum ar fi rezonan a înaltă...i găsi propria destina ie.. Acum sunt tras şi trebuie să merg cu această for ă. după ce m-am liniştit. S: (pauză) Mintea mea este în acord cu mişcarea. nivelul tău de maturitate î i oferă un oarecare element de control asupra vitezei şi a direc iei călătoriei. fie că vor fi deviate de pe ruta normală a călătoriei.N: Atunci. În hipnoză. noi înşine generăm energie. plutesc cu rezonan a.. Acest caz a folosit legi fizice familiare lui pentru a descrie mişcarea... în timp ce o altă persoană ar fi putut spune că sufletele se mişcă în această zonă ca într-un aspirator. vibrează.. Fac al ii treaba ta. Înainte de a continua cu trecerea sufletelor în lumea spiritelor aş vrea să discut despre acele entită i care... putem să folosim aceste for e în func ie de experien a noastră. conştientul analitic lucrează în combina ie cu inconştientul pentru a primi şi răspunde mesajelor direc ionate către amintirile noastre sedimentate adânc. Nu ai răspunderea de a. S: Da.. sunt primit în propriul meu spa iu. în consecin ă.. Dr.Dr. ca un semnal de sunet şi lumină care mă ghidează spre casă. rămâi cu aceasta şi descrie-mi ce se întâmplă în continuare. fie că nu au ajuns atât de departe după moartea fizică. şi face parte din structura mea tonală ..frecven a mea. şi sunt într-un sistem de transport. şi merg în locul căruia îi apar in. Dr. Dr.N: Rezonan a? Auzi sunete? S: Da. dar nu chiar aici. trebuie să merg cu benzile de lumină.N: Nu sunt sigur că în eleg cum se combină sunetul şi lumina pentru a forma benzi direc ionale. Este uşor. undele sunt direc ionate şi eu plutesc odată cu ele.. seamănă cu benzile unui radio .. Mai târziu.

încât s-au desprins de grupul principal de suflete care merg înapoi spre căminul spiritual. Dacă avem o lume a spiritelor guvernată de ordine. mai întâi. în timp ce în al doilea caz. datorită efectului serios pe care acestea îl au asupra altor suflete încarnate. între planurile astrale joase. Acestea sunt sufletele care au fost implicate în fapte rele. Aceste entită i neliniştite nu sunt ghizi spirituali. desprinderea se face la propria alegere a sufletului. Aceasta înseamnă că cineva care se află într-o stare de conştiin ă de medita ie adâncă ar putea să recep ioneze din când în când semnale supărătoare de la vreo fiin ă care şi-a părăsit trupul şi ale cărei mesaje pot varia de la frivole la provocatoare. această zonă a spiritualită ii a atras şi elementul marginal al lipsei de scrupule asociat cu cel ocult care îşi manifestă ac iunea negativă asupra emo iilor persoanelor influen abile. Subiectul spiritelor negative a generat cercetări serioase în domeniul parapsihologiei. numărul acestor suflete anormale nu este mare. din moment ce îndurăm atât de multe frământări ale universului nostru fizic. Din păcate. atunci neregularită ile şi devierile de la exodul firesc al sufletelor ar trebui să fie anticipate la rândul lor. sau cu complicitatea tendin elor criminale anormale din corpul uman. dar întrucât împrejurările diferă pentru fiecare tip de suflet desprins. atunci cum li se permite să existe sufletelor inadaptate care exercită energie negativă asupra fiin elor vii? O explica ie ar fi aceea că mai avem liberul arbitru chiar şi în moarte. încât doresc ca ghizii lor să stea departe de ele. Ar trebui. este posibil să facă parte dintr-un plan foarte mare. le voi aborda separat. Aceste spirite refuză să meargă acasă după moartea fizică şi adesea au influen e neplăcute asupra acelora dintre noi cărora le-ar plăcea să-şi consume vie ile umane în pace. Spiritele care bântuie pot fi determinate să plece şi în ultimă instan ă să facă o tranzi ie adecvată către lumea spiritelor. ghizii acestor suflete sunt preocupa i îndeaproape cu reabilitarea. aceste neobişnuite spirite obsedate sunt legate de un anumit loc geografic. Din propriile cercetări. Spiritul tulburat este o entitate imatură cu treburi neterminate într-o via ă anterioară pe Pământ şi poate să nu aibă nici o legătură cu persoana în via ă pe care o chinuie. şi acele suflete care au fost subminate de.4 SUFLETUL DISLOCAT EXISTĂ suflete care au fost afectate atât de grav. să vedem dacă un suflet poate 29/159 . care se prind singure în cursă. Spiritele decorporalizate nefericite. aceste suflete vor fi luate de mână departe de planul astral al Pământului şi îndrumate către locul căruia îi apar in în lumea spiritelor. Cel mai adesea. Cu toate acestea. de departe. cu ghizi cărora le pasă de noi. Când sunt gata. După părerea mea. acestea sunt suflete rănite. Mă voi întoarce acum la acel. Adevăra ii ghizi sunt tămăduitori şi nu intervin nepofti i cu mesaje caustice. Cercetătorii care s-au specializat în fenomenele fantomelor arată că aceste entită i tulburate se află captive pe un tărâm al nimănui. Sufletelor desprinse li se dă uneori denumirea eronată de „spirite demonice”. Există două tipuri de suflete desprinse: acelea care nu acceptă faptul că trupul lor fizic este mort şi se împotrivesc întoarcerii în lumea spiritelor din cauza durerii personale. cum ar fi exorcismul. din proprie voin ă. cel mai numeros tip doi de suflete tulburate. deoarece sunt acuzate de implicarea min ilor oamenilor cu inten ii dăunătoare. În ambele situa ii. nu cred că aceste fiin e sunt pierdute în spa iu şi nici că sunt demonice. afectate. Primul tip este cel al fantomelor. Este adevărat că unele persoane sunt conductori convenabili şi receptivi pentru spiritele negative care doresc să-şi exprime natura cârcotaşă. În primul caz. ele aleg să rămână o vreme în planul Pământului. Comparat cu toate entită ile care se întorc. pentru a o face să nu mai interfereze cu fiin ele umane. Noi ştim că o entitate negativă dislocată poate fi găsită şi manevrată prin diverse mijloace. deoarece ele produc confuzie. datorită unui grad ridicat de nemul umire. deteriorate. După moartea lor fizică. disperare şi chiar ostilitate într-o asemenea măsură. inferioare ale Pământului şi lumea spiritelor. ghizii spirituali înlătură în mod deliberat aceste suflete din asocierea lor în continuare cu alte entită i pentru o perioadă nedeterminată. Alta ar fi că. ceea ce s-a întâmplat cu ele pe Pământ este semnificativ.

For ele negative emană din noi înşine. Această stare nu scuză sufletele de la a face tot posibilul pentru a împiedica amestecul răului pe Pământ. Mi s-a spus că în fiecare epocă de istoric sângeroasă a Pământului a existat întotdeauna un număr semnificativ de suflete incapabile să reziste şi să se opună cu succes cruzimii umane. natura lor poate fi contaminată în timpul dezvoltării unei astfel de forme de via ă. Aceia dintre noi care am trăit experien a traumelor personale nerezolvate în via ă purtăm semin ele propriei distrugeri. Este important să facem distinc ie între ceea ce exercită o for ă negativă asupra min ii noastre şi ceea ce nu. Subiec ii mei îmi spun că nici un suflet nu este rău din naştere. câte un client îmi relatează: „Mă simt posedat de o for ă interioară care îmi spune să fac lucruri rele”. au cauzat suferin ă extremă altora? Dacă un suflet nu este capabil să amelioreze cele mai violente porniri umane în corpul său gazdă. aşa cum este 30/159 . am ajuns la concluzia că omul cu cele cinci sim uri ale sale poate să ac ioneze negativ asupra psihicului unui suflet. ci comit acte premeditate de atrocitate fără sentimente de remuşcare. care reprezintă creşterea exagerată a durerii personale. ori reprezintă unul şi acelaşi lucru? Din când în când. Putem vedea cum copiii pot fi atât de afecta i de violen a fizică şi emo ională în cadrul familiei. le numim rele.să fie considerat culpabil sau lipsit de vină când a ocupat creierul criminal răufăcător? Sunt răspunzătoare mintea sufletului sau ego-ul uman. cum sufletele îşi trec în revistă via a lor anterioară împreună cu ghizii. o prezen ă străină şi nici un ghid renegat răuvoitor. prin intermediul trupurilor lor. înainte de a se alătura prietenilor lor. Astfel. în general. Dacă delictele noastre sunt foarte serioase. Noi ne exprimăm sinele etern prin nevoi biologice dominante şi prin presiunile stimulilor mediului care apar in temporar sufletului întrupat. Impulsurile distructive ale dezordinii emo ionale. toate sufletele dau socoteală pentru conduita lor în trupurile pe care le ocupă. Pe un perete din biroul meu atârnă o pictură egipteană. bazată pe depăşirea multor sarcini dificile ale trupului în timpul vie ilor lor menite acestor sarcini. încât. imaturitatea sufletului nu atrage automat comportamentul răuvoitor de la o personalitate umană afectată. dacă sunt lăsate netratate. Oamenii care nu sunt în armonie cu trupurile lor se simt detaşa i de ei înşişi în via ă. Acest chin ne afectează sufletul într-un aşa mod. „Scena judecă ii”. amenin ător în interiorul formei noastre umane. Când auzim o voce interioară care near putea sugera să ne distrugem pe noi sau pe altcineva nu este o entitate spirituală demonică. pe plan interna ional. ne inhibă dezvoltarea sufletului. să fie considerate la un nivel inferior de dezvoltare. ale căror gazde au o predispozi ie genetică pentru o chimic anormală a creierului. adul i fiind. în capitolul următor. Deoarece sufletele nu au fost create perfecte. Partea pozitivă este că pe Pământ. Dar ce se întâmplă cu sufletele care. sunt în special expuse riscului într-un mediu violent. Cu toate acestea. că avem mai multe suflete care „nu merg bine” acum decât în trecut? Chiar şi numai suprapopularea şi cultivarea drogurilor care ne afectează mintea ar trebui să vină în sprijinul acestei afirma ii. Există persoane bolnave mintal care se simt conduse de for e antagonice ale binelui şi răului asupra cărora ei trăiesc cu senza ia cred că nu au nici un control. Cu toate că sufletele care sunt implicate în acte cu adevărat rele ar trebui. oare. sufletele pot avea identitatea afectată de alegerile proaste din via ă. Vom vedea. inhibă exprimarea unui suflet sănătos şi poate chiar să ină un suflet în sclavie fa ă de trupul gazdă. nivelul de conştientizare a suferin ei umane pare să se ridice. Vedem acest lucru în conştiin a umană. cu toate că poate să capete această etichetă în via a omenească. încât ni se pare că nu suntem întregi. pofta excesivă şi comportamentul dependent. După ce am lucrat ani întregi cu supraconştientul oamenilor afla i sub hipnoză. De exemplu. cum poate fi tras la răspundere în via a de apoi? Acest lucru naşte problema trimiterii în rai sau în iad pentru faptele bune sau rele. Sufletele ar mai putea avea o tendin ă către alegerea mediilor în care ele nu lucrează bine în mod constant sau în care sunt subminate. Cu toate că nu există nici un sine ascuns. Răul patologic la fiin ele umane este caracterizat de sentimente de neputin ă personală şi de slăbiciune care este stimulată de victimele neajutorate. Anumite suflete. Evolu ia sufletelor presupune tranzi ia de la imperfec iune la perfec iune. unele suflete nu sunt asimilate în întregime. Extinderea violen ei în prezent înseamnă. deoarece răspunderea este de multă vreme o parte din tradi iile noastre religioase.

Pictura arată un bărbat mort de curând ajungând întrun loc situat între tărâmul celor vii şi împără ia mor ilor. Ele nu parcurg aceeaşi rută de călătorie cu alte suflete. să intre în rai. de obicei. Deoarece faptele rele îmbracă atât de multe forme pe Pământ. cu excep ia Pământului. 31/159 . Aceia dintre subiec ii mei care au fost împiedica i de rău îmi povestesc că sufletele ale căror influen ă a fost prea slabă pentru a da la o parte impulsul omenesc de a face rău cuiva vor merge la izolare la reintrarea lor în lumea spiritelor. multe secte religioase sugerează o coexisten ă spirituală a două stări mentale de bine şi de rău. Eşecul în fa a cântarului ar duce la sfârşitul existen ei sufletului său. Aceasta nu este o pedeapsă. doctrina creştină definea purgatoriul ca o stare tranzitorie de interdic ie temporară pentru păcatele minore săvârşite împotriva umanită ii. Purgatoriul creştin ar trebui să fie un loc de peniten ă. Teologia mai moderată nu mai pune accentul pe ideea focurilor iadului şi a pucioasei pentru păcătoşi. timpul relativ de izolare şi reîndoctrinare nu este acelaşi. indiferent de cât de defavorabil ar fi înclinată balan a fa ă de comportamentul său trecut. În final. cu gura deschisă. natura acestor varia ii este evaluată în timpul orientării la sfârşitul fiecărei vie i. ar trebui să încep prin a men iona că un segment mare al societă ii crede că sufletele nu merg toate în acelaşi loc. Pe de altă parte. învă ătura spirituală şi tipul de izolare folosit sunt diferite pentru fiecare suflet. ci mai degrabă un fel de purgatoriu pentru restructurarea conştiin ei de sine la acele suflete. Aceste suflete nu vin să se amestece cu celelalte entită i în manieră conven ională pentru o bucată bună de vreme. Aparent.prezentată în Cartea Mor ilor. indiferent de rela ia lor cu trupurile pe care le-au ocupat? Pentru a răspunde la această întrebare. Iadul există pentru a separa permanent sufletele bune de cele rele? Toată munca mea cu spiritele subiec ilor mei m-a convins că nu există nici un loc de suferin ă teribilă pentru suflete. cu o lucrare bună. Maestrul de ceremonii este zeul Anubis. sufletele care comit păcate majore (de moarte) sunt condamnate să rămână în iad pe veci. există sentin e filosofice antice care indică o separare de Dumnezeul-Esen ă ca metodă de pedeapsă după moarte. Primesc destul de pu ine comentarii de la clien ii mei despre acest tablou. reprezintă pentru egipteni întruparea conştiin ei sufletului unei persoane. ilustrând un ritual mitologic al mor ii. Cartea Tibetană a Mor ilor. El stă lângă balan ă. moartea explica via a. De asemenea. pentru a intensifica procesul de învă are sub supraveghere strictă. nu capul. Dacă popoarele din est credeau în existen a unui loc special al spiritelor pentru cei ce au făcut rele. Un monstru cu cap de crocodil stă aplecat alături. Când toată karma negativă este înlăturată. aceste suflete primesc permisiunea. în cele din urmă. Cu toate acestea. De exemplu. Pentru sufletul „rău”. izolare şi de suferin ă. Este această credin ă adevărată? Li se oferă tuturor sufletelor şansa să se transmute în lumea spiritelor în acelaşi mod. vechi de peste şapte mii de ani. gata să devoreze inima dacă faptele rele ale bărbatului atârnă mai greu decât binele pe care l-a făcut în via ă. trebuie să îndure. Egiptenii antici aveau o obsesie cu moartea şi cu lumea de dincolo de mormânt deoarece. în panteonul lor cosmic. O persoană cu înclina ii metafizice ar insista că nimănui nu i se refuză intrarea în împără ia vie ii de apoi. Mi se spune că după moarte toate sufletele merg într-o lume a spiritelor unde toate sunt tratate cu răbdare şi dragoste. asociate comportamentului uman profund negativ. cât mai repede posibil. este această idee similară conceptului de Purgatoriu din lumea occidentală? Încă de la începuturile sale. în prima lor serie de vie i. sursă de credin ă religioasă cu mii de ani mai veche decât Biblia. descrie starea de conştien ă dintre vie i (Bardo) ca un timp în care „răul pe care l-am săvârşit ne proiectează în separarea spirituală”. Este un moment tensionat. Totuşi. izolarea spirituală individuală. care cântăreşte atent inima bărbatului pe un talger şi pe celălalt stă pana de stru a adevărului. pe punctul de a fi judecat pentru faptele sale trecute de pe Pământ. Am mai observat că acele suflete începătoare care sunt. Inima. ele sunt puse împreună în propriul lor grup. mi s-a povestit despre spirite neadaptate care s-au întors direct pe Pământ după o perioadă de recluziune pentru a se cură a. am aflat că anumite suflete trec printr-o separare în lumea spiritelor şi acest lucru se întâmplă în perioada orientării lor cu ajutorul ghizilor.

Bhagavad Gita.. Nici un studiu al vie ii de după moarte nu ar avea vreun sens fără a ne referi la modul în care karma se raportează la cauzalitate şi dreptate pentru toate sufletele.. Karma în sine nu desemnează faptele bune sau rele. Dr.N: Dacă acest prieten al tău nu a câştigat în elegere şi a continuat să se amestece cu persoane care au comis fapte rele. rănise o fată. negativitatea care nu poate fi stăpânită. unde oamenii erau cruzi.. pentru că s-a descurcat atât de prost în acel trup.... Dr. după această via ă tristă în care rănise fata aceea.cunosc un astfel de suflet.. şi nu s-a mai alăturat grupului nostru...N: Şi apoi ce s-a întâmplat cu acest suflet? S: După un timp. Profesorii sunt mai severi cu aceia care au fost implica i în acte de cruzime. 32/159 ....... remodelare. Iată un exemplu. abuzau fizic. ar putea fi distrus ca suflet de cineva din lumea spiritelor? S: (pauză lungă) Nu po i chiar să distrugi energia.. şi al i subiec i care ştiu ceva despre aceste suflete afectate sunt destul de zgârci i cu informa iile. şi a dat vina pe lipsa de îndemânare în a depăşi eşecurile umane.. nu prea lung.. prietenul meu avea nevoie de acea experien ă. Cazul 10 Dr. dar el nu s-a întâlnit cu nimeni. dar poate fi remodelată. a fost o alegere deliberată. şi a putea aprecia răul pe care-l făcuse fetei. Dr. con ine un pasaj care spune: „Sufletele cu influen ă rea trebuie să-şi răscumpere virtutea”.. şi-a asumat fapta...N: Ce înseamnă „mai sever” pentru voi. prietenii lui. ca femeie. groaznic. Dr.N: Care a fost dimensiunea pedepsei lui? S: Pedeapsă este. Mai încolo vom afla un pic mai multe despre formarea şi restaurarea energiei inteligente. În multe vie i. s-a întors pe Pământ din nou.. aceia care au făcut rău celorlal i în mod sălbatic într-o via ă ..N: Ce ştii despre această entitate? Ce s-a întâmplat după ce acest suflet s-a întors în lumea spiritelor în urma acelei vie i? S: El.N: Crezi că acest suflet a dat vina pe creierul uman al fostului său trup gazdă.. Trebuie să recunoşti că acesta este un subiect pentru profesorul tău. Pre ul pe care îl plătim pentru faptele noastre greşite şi răsplata pe care o primim în urma unei purtări bune se învârt în jurul legilor karmei.. aşa cum mi-a fost relatat de un suflet care era familiar cu unul dintre aceste spirite. A trebuit să studieze mult timp în particular.. prietenul meu nu s-a întors la noi.. o interpretare greşită. pentru că a rănit-o pe fata aceea? S: Nu..N: Sufletele poartă răspunderea pentru legătura lor cu fiin ele umane care îi rănesc pe ceilal i în timpul vie ii? S: Da. Mai degrabă este rezultatul ac iunilor pozitive sau negative ale cuiva în timpul vie ii. Nu prin distrugere.. Cei care le-au făcut rău altora vor face peniten ă plasându-se ei înşişi în postură de viitoare victimă într-un ciclu karmic de dreptate.N: Cum? S: (vag). pentru a câştiga în elegere. A cerut să devină el însuşi o femeie abuzată în următoarea via ă.N: Când a murit a venit şi el prin aceeaşi poartă spirituală ca şi tine? S: Da.. Dr.. Dr.. Dr. Dr..... Multe suflete rătăcite pot să-şi rezolve propriile probleme de contaminare. el a mers direct într-un loc unde a stat singur cu profesorul. în lumea spiritelor? S: De pildă.. un alt text oriental vechi care a trecut testul a mii de ani..ca persoane întrupate...... poate fi reajustată..... mai degrabă o regenerare. Cazul 10 nu a răspuns mai departe acestei serii de întrebări...

Sufletele trebuie să înve e să facă fa ă în diverse moduri fiecărei noi fiin e umane care le-a fost repartizată. decât să ne aştepte un monstru pentru a ne devora sufletele. Nu există nici un fel de cale prestabilită de autodescoperire creată pentru toate sufletele. Aceasta înseamnă că sufletelor li se dă timpul şi ocazia de a face schimbări pentru creştere. deoarece avem de-a face cu un univers non-fizic. Doar ne împinge înainte dându-ne lec ii. Sufletele care continuă să afişeze atitudini negative prin gazdele lor umane trebuie să depăşească aceste dificultă i prin efortul continuu de a se schimba. cu toate că nu au nume diferite pentru aceste loca ii. Cu toate acestea. Aşa cum îmi spunea un subiect deal meu. Unii oameni care cred în reîncarnare au şi convingerea că. Destinul nostru viitor este influen at de un trecut de care nu putem scăpa. suntem gata să fim lua i într-un spa iu al vindecării. dacă sufletele negative nu-şi înva ă lec iile într-un număr rezonabil de vie i. 33/159 . Cu ajutorul consilierilor noştri spirituali şi al camarazilor. Am tendin a să mă refer la cosmologia tuturor loca iilor spirituale ca la locuri sau spa ii. nesociale şi ira ionale ale umanită ii rămâne deschisă. De aceea karma este atât dreaptă. La sfârşitul fiecărei vie i. bărbat. Cheia creşterii stă în în elegerea faptului că ne este dată capacitatea de a face corec ii de mijloc în via a noastră şi în a avea curajul de a face schimbările necesare când ceea ce facem nu este bun pentru noi. am ales un subiect destul de avansat. 5 ORIENTAREA DUPĂ ce aceste entită i care ne întâmpină în timpul întoarcerii noastre acasă s-au dispersat. Voi discuta acest concept în alte capitole. Întrebarea dacă un suflet ar trebui să poarte întreaga vină pentru actele distructive. capsule de voiaj şi zone de escală interspa ială. după ce cititorul va afla mai mult despre existen a sufletelor în lumea spiritelor. În acest loc suntem adesea examina i de ghidul nostru. „sufletele sunt trimise pe Pământ pe durata războiului”. pentru sufletele rănite care vin de pe câmpurile de bătălie Pământene. ele vor fi eliminate şi înlocuite cu suflete mai voluntare.Afirma ia că „nu există accidente în vie ile noastre” nu înseamnă că prin sine karma impune. Aud termeni cum ar fi: camere. Prin învingerea fricii şi asumarea riscurilor. tiparul nostru karmic se adaptează efectelor noii alegeri. consider că există o natură duală ciudată între mintea sufletului şi creierul uman. mai bine să fim noi criticii cei mai severi în fa a ghidului-profesor. Pentru a descrie natura acestei următoare opriri. Din ceea ce am văzut. Subiec ii mei neagă această premisă. dar cel mai des întâlnit este „locul de vindecare”. Acesta va fi urmat de o altă oprire care implică reorientarea sufletului spre un mediu spiritual. care a trecut de multe ori prin acest proces de revitalizare. pur şi simplu pentru identificarea uşoară. cât şi îndurătoare. nici o karmă negativă nu rămâne ataşată de un suflet care doreşte să lucreze în numeroasele vie i pe această planetă. Identitatea permanentă a unui suflet imprimă min ii umane un caracter distinctiv care este individualizat pentru acel suflet. decidem asupra modului adecvat de judecată pentru conduita noastră. Similitudinea descrierilor clien ilor mei a ceea ce fac sufletele în următoarele două opriri este remarcabilă. Mă gândesc la sta ia de vindecare ca la un spital de campanie sau la o unitate MASH. în special atunci când îi rănim pe al ii.

N: Cu toate că acum eşti separat de acel corp pentru totdeauna? S: Fiecare trup lasă.. unde se duce apoi sufletul în lumea spiritelor? S: Pentru o vreme sunt singur.. Dr. cel pu in pentru o vreme.o deschidere spre un spa iu de energie pură. restabilindu-mă după ce am fost expus la via a de pe Pământ.. Dr. Imagina i-vi-l pe profesorul preferat din şcoala generală şi o să vă face i o idee.N: Am auzit că acest loc este asemănător cu duşul pe care îl faci după o zi grea de muncă. într-un spa iu mult mai delimitat . S: Sunt suspendat în lumină. Dr. Sufletul proaspăt întremat ajunge în această etapă pentru a trece printr-o şedin ă în care se dă raportul asupra vie ii care tocmai s-a sfârşit.. păstrezi unele dintre cele mai remarcabile amintiri ale trupurilor tale din anumite vie i. Orientarea este. spălându-mă de viruşii negativi...N: După ce î i laşi prietenii care te-au întâmpinat după ce-ai murit. dar exigen i. Ajunge la mine ca un curent de energie lichidă.cine sunt eu . o amprentă în tine. astfel încât să pot să devin din nou un întreg. Dr. deoarece nu ştiam cum s-o folosesc pentru a mă putea cură a complet de negativitate. care îmi pătrunde în suflet.. aducându-mi transformarea... Pe urmă este absorbit în interiorul meu ca un foc şi sunt îmbăiat şi cură at de durerile mele. fiin a mea. Purtam răni vechi cu mine mai multă vreme. S: Sunt propulsat înăuntru şi văd un fascicul cald luminos.. am venit aici mult mai distrus energia din acest loc părea mult mai pu in eficace.N: Vrei să spui că vătămările trupului fizic şi ale min ii umane lasă o urmă emo ională în suflet după moarte? S: Dumnezeule.. deci cum poate această energie să vindece un suflet? S: Pătrunzând în... plec de aici spre o zonă mai liniştită pentru a vorbi cu ghidul meu.N: Duşul are acelaşi efect asupra tuturor? S: (pauză) Când eram mai tânăr şi cu mai pu ină experien ă.. abur. Este un.N: OK. Dr. Chiar dacă te eliberezi de acestea. Dr. în ciuda energiei vindecătoare. este vasul vindecării..N: Dă-mi cât de multe detalii po i despre ceea ce i se Întâmplă acolo. mă mişc pe distan e vaste...N: Eşti spălat de cineva sau fasciculul de lumină te învăluie din afară. Persoanele sub hipnoză care discută despre tipul de consiliere ce se desfăşoară pe durata orientării spun că ghizii lor sunt blânzi. Acest loc pe care l-am numit duşul vindecării este numai preludiul la reabilitarea sufletelor care se întorc. Etapa de orientare care urmează imediat (în special la sufletele tinere) implică o şedin ă de consiliere substan ială cu ghidul personal. Şi... Gândi i-vă la o entitate fermă. S: (râde) După o via ă de muncă.a fost afectată de creierul şi de trupul pe care le-am ocupat.. Acest lucru îmi permite să mă eliberez de legăturile din ultima via ă. acum aş vrea să termini duşul de vindecare şi să-mi explici ce sim i.N: Cum arată locul acesta? S: Pentru mine. Sunt atât de obosit de corpul pe care l-am avut în ultima via ă. care ştie tot 34/159 .Cazul 11 Dr. da! Propria mea expresie . dar lumina este direc ionată.. concepută ca un interviu de primire care asigură eliberarea emo ională şi readaptarea la lumea spiritelor. dar preocupată. apoi îmi ating uşor sufletul ca şi cum acesta ar fi viu. Esen a mea este spălată. Există unele corpuri pe care le-am avut şi de care nu mă pot despăr i pe de-a-ntregul. venit de niciunde? S: Sunt singur.N: Nu mai ai nici trup fizic.. Dr. Dr. de asemenea. Este mai bine şi nici nu te uzi. Dr. Dr.N: Şi după aceea ce i se întâmplă? S: Sunt ghidat de o for ă pe care nu o văd.N: Cred că în eleg. ca nişte vapori care parcă se încolăcesc în jurul meu la început... Dr. acum ce faci? S: Când sunt restabilit.

Sufletele povestesc că adesea orientarea lor are loc într-o cameră. Problemele prezentate de ea au fost de trei feluri. Apoi această clientă mi-a spus cum îi manipulase cu uşurin ă pe bărba i toată via a ei. acum. Nu-mi pasă dacă mă mai întorc pe Pământ. Mi-a spus că avea un şifonier plin de rochii frumoase pe care „ura să le poarte”. Studen ii nu pot ascunde nimic de profesorii lor spirituali. cu animalele mele de pluş preferate în jurul ei. aşteptându-mă. Există o mul ime de diferen e în scenele de orientare în func ie de structura individuală a sufletului şi de starea sa de spirit după via a care tocmai s-a sfârşit. Ea ştie că trebuie să mă odihnesc în această lume frumoasă. În plus. Clientul din cazul 13 este o femeie puternică şi impunătoare de 32 de ani. ghidul meu. de statură şi greutate medic. o aten ie specială de către consilieri. uite că este aici. nici înşelăciuni. Fiecare trebuie să dea socoteală pentru via a sa trecută. Cazul de mai jos ne oferă un scurt exemplu al unei scene de orientare care atestă dorin a for elor superioare de a aduce consolare sufletului care se întoarce. 35/159 . despre punctele voastre slabe şi tari. pentru că adevărata mea casă este aici. despre fricile voastre. Următorul caz pe care l-am selectat are o orientare spirituală terapeutică mai profundă. de obicei. sufletele mai avansate nu necesită nici o orientare în această etapă. Când nu o face i. Hester mai sim ea şi că îi lipsea sexualitatea feminină. stând pe marginea patului meu. Ea şi cu mine obişnuiam să stăm la taclale de la suflet la suflet ori de câte ori eram tulburată şi. de fapt. dar ea este atât de drăgu ă cu mine. Aparent. Hester mi-a povestit că i-a plăcut să facă sex cu el atâta vreme cât ea de inea controlul fizic şi că găsea acest lucru ca fiind foarte atrăgător. Amephus. Ştiu că am făcut greşeli. Discut cu Amephus despre vremurile triste şi fericite din via a pe care tocmai am terminat-o. acestea fiind atribuite de către medici stresului. cizme şi o bluză largă de trening. Era nemul umită de via a ei de broker imobiliar de succes. unde am fost atât de fericit pe când eram copil. Realizările sunt judecate după cum fiecare individ şi-a în eles şi jucat rolul vie ii. pentru că „am un fel de agresivitate masculină care mă face să mă simt incompletă ca femeie”. deoarece o interesau mai mult întrecerile sportive cu băie ii. Entită ilor cu mai pu ină experien ă li se dă. Râdem şi plângem împreună în timp ce îmi amintesc. Cazul 12 S: În centrul acestui loc am găsit dormitorul meu. Interviurile de primire pentru sufletele avansate sunt conduse de profesori maeştri mai târziu. clienta mea se plângea de dureri de cap în partea dreaptă deasupra urechii care. În lumea telepatică nu există nici subterfugii. Dar la sfârşit totul este în regulă. Sentimentele ei masculine nu se schimbaseră cu vârsta. deoarece trecerea bruscă de la o formă fizică la una spirituală este mai dificilă pentru ele. După o vreme observ că ea este. întrucât el i-a acceptat domina ia în cadrul rela iei lor. ca evita păpuşile şi să se îmbrace cu rochi e. Am de gând să procedez întocmai. Hester a ajuns la biroul meu în stare de agita ie. Ca fată tânără. după controale medicale mai serioase. Apoi discutăm despre lucrurile pe care nu le-am făcut şi pe care le-aş fi putut face cu via a mea. deoarece era prea materialistă şi nu-i aducea împliniri. Îmbrăcată în jeans. care este întotdeauna gata să lucreze cu voi atât timp cât voi continua i să încerca i. dezvoltarea voastră stagnează. Fa a zbârcită este plină de dragoste.despre obiceiurile voastre de învă are. Mobilarea acestor decoruri şi intensitatea acestei prime conferin e poate să varieze după fiecare via ă. Îmi văd tapetul pe perete acoperit cu trandafiri şi patul cu patru tăblii cu scâr âituri ascu ite sub cuvertura groasă şi roz făcută pentru mine de bunica. ca întotdeauna. Aceasta nu înseamnă că cei 10% din clien ii mei din această categorie navighează chiar alături de ghizii lor pe val la întoarcerea de pe Pământ. cu toate că găsise un bărbat care a devenit so ul ei. Explorarea atitudinilor şi a sentimentelor în ceea ce priveşte reorientarea comportamentului viitor se dovedeşte tipică pentru ghizi.

clienta mea se sinucisese la vârsta de 33 de ani într-o cameră de hotel. la celălalt pol al stării de transă în care subiec ii sunt participan i-observatori. Când era Ross. numele lui este Clodees. nu. Ghizii şi prietenii lor au şi ei o atitudine de acceptare a motivelor de sinucidere. Notă: Acesta este atitudinea spirituală obişnuită fa ă de suicid.N: Şi acum de ce te duci să-l vezi pe Clodees? S: Trebuie să. în statul Oklahoma. nici prietenii mei n-or să mă mai bată pe umăr . Clodees va fi dezamăgit că am plecat atât de repede şi nu am avut curajul să-mi înfrunt greută ile. dar vreau să adaug că aceia care scapă de durerea fizică cronică sau de incapacitate fizică aproape totală pe Pământ prin sinucidere. pentru a. Terapeu ii ce folosesc regresia numesc acest lucru „răspuns mărit” aflându-se într-o stare de revitalizare. într-o via ă diferită...N: De ce? S: Pentru că m-am sinucis. pere ii superb placa i cu lemn.mă întristează ceea ce am făcut. Dr... Dr..N: Acum că ai ieşit de la duşul vindecător. Cazul 13 Dr. Dr..N: Ai vorbit cu Clodees când ai intrat în lumea spiritelor? S: Nu eram gata încă. scaunele îmbrăcate în piele..N: În regulă. am aflat că acest subiect avusese recent experien ele unor serii de vie i ca bărbat.. Mai întâi descrie-mi ce observi când intri în acest spa iu ca să.N: Şi cine este acela? S: (pauză).. Dr. Dr. nu simt nici o remuşcare ca suflete. Pe măsură ce dialogul avansează. este Buckhorn! Dr. Dr. Am fost fericit ca patron acolo . Dees. raport.era o atmosferă prietenească. înseamnă că trebuie să mă întorc mai târziu şi să mă confrunt cu aceeaşi problemă din nou.i uşura mintea. (pauză) îl văd pe Clodees stând la una din mese aşteptându-mă. (apoi cu un suspin adânc) Această discu ie nu va fi ca o petrecere la bar. ci doar pe Pământ.. încotro te îndrep i? S: (cu grabă) Să-mi întâlnesc consilierul. Dr. despre mine... (râde) Oh.În timpul şedin ei noastre. dar de data aceasta am probleme.N: Când o persoană se sinucide pe Pământ înseamnă că va primi un fel de pedeapsă ca spirit? S: Nu. Voiam doar să-mi văd părin ii. să începem şedin a ta cu Clodees. Tocmai mi-am irosit o grămadă de timp plecând atât de curând. Alegând să mor aşa cum am făcut-o eu.i vezi consilierul. împuşcându-se în cap.N: Deci. dar numai atât. nimeni n-o să te condamne pentru că te-ai sinucis? S: (reflectă un moment) Bine. culminând cu o via ă scurtă ca procuror. S: Intru într-o cameră cu pere i.N: Ce este asta? S: Este un bar mare de văcari din Oklahoma. Acum o să stăm de vorbă. aici nu există nimic de felul pedepsei. fac un fel de.N: Şi cum dai socoteală pentru ce ai făcut într-un bar din Oklahoma în lumea spiritelor? S: Iată unul dintre lucrurile drăgu e pe care le fac pentru tine.. când se numea Ross Feldon. Dr. Trecem prin această fază după fiecare din vie ile trecute.. nu. în anii 1880. Dr. cititorul va observa manifestări de emo ie intensă.N: Eşti un pic deprimată de perspectiva unei conversa ii intime cu ghidul tău despre via a ta trecută? S: (apărându-se) Pentru că am dat-o în bară! Trebuie să-l văd şi să-i explic de ce n-a mers 36/159 . Ross era disperat din cauza direc iei în care apucase via a lui ca procuror în tribunal..

Amintirile emo ionale dureroase din trecut nu mor la fel de uşor ca trupurile noastre. o să trebuiască s-o iau de la început. sunt mult prea buni pentru a proceda astfel. Clodees vine uşor prin Hester-Ross şi îmi oferă latitudinea de a lucra cu clientul său.nu m-aş mai întoarce niciodată. Pe măsură ce evenimentele se desfăşoară în via a lui Ross Feldon. S: (începe să se agite) Nici nu po i să scapi de nimic. Când subiec ii vorbesc pentru ghizii lor... vreau. Dr. Nu pot să ascund nimic de Clodees.. Facilitarea comunicării directe cu ghidul clientului poate avea întotdeauna un deznodământ nesigur. cu îmi voi asuma rolul unui ter intermediar între Ross şi Clodees.. Am descoperit că tehnicile psihodramei sunt folositoare în dezvăluirea sentimentelor şi a credin elor vechi legate de comportamentul curent. Am avut în trecut ghizi care au vorbit prin corzile vocale ale subiec ilor pe tonuri aspre care erau atât de discordante încât de-abia am putut să în eleg răspunsurile la întrebări. Cazul 13 a avut o perioadă de orientare destul de lungă pe care am condensat-o. Vrei să faci lucrul acesta? S: Da.cu păsările.N: Acum că eşti aproape de Clodees. mi-am schimbat întrebările în aşa fel. florile şi copacii săi . încât să-l implic şi pe ghidul subiectului.. În cadrul acestui rol de consilier mai vreau să ini iez şi un transfer de roluri în care Hester-Ross va exprima gândurile lui Clodees. Dr. La naiba! Acum trebuie să mă confrunt cu el în problema aceasta. Hester trebuie să-şi vadă scenariul vie ii negative trecute în pielea lui Ross.. caden a discursului nu este aşa de spartă. Şi. Dacă intruziunea mea este stângace sau fără utilitate. se pare. Deranjul e mult prea mare. bineîn eles. Integrarea subiectului cu ghidul său este un mijloc de a cere ajutor de la aceste entită i superioare şi a de a ne concentra mai mult asupra problemelor. Consilierii pot fi nemul umi i. dar nu ne umilesc. Dr. Sunt foarte precaut în invocarea ghizilor fără să am un motiv întemeiat. în mod clar. am fost îngrozitoare. În acest caz. ghizii vor bloca răspunsul subiectului prin tăcere sau prin folosirea unui limbaj metaforic obscur.N: Văd că eşti supărată. amândoi avem nevoie să în elegem ce i se întâmplă din punct de vedere psihologic chiar din momentul orientării tale cu Clodees.N: Ross. Via a e atât de grea! încerc să fac totul cum trebuie. (pauză) ştii. 37/159 . Reînvierea scenelor de orientare spirituală în timpul hipnozei mă ajută pe mine ca terapeut.. Uneori simt că şi propriul meu ghid mă dirijează în aceste şedin e. S: (subiectul înghite în sec şi îşi îndreaptă umerii) Plutesc şi mă aşez vizavi de Clodees la o masă rotundă în partea din fa ă a barului.N: Sim i că n-ai respectat contractul pe care îl aveai cu consilierul tău despre lec iile pe care trebuia să i le însuşeşti în pielea lui Ross? S: (nerăbdătoare) Nu. Dr. În acest moment critic al şedin ei.treaba. Dr. El a avut aşteptări mari de la mine ca fiind Ross. Toată lumea de aici te cunoaşte foarte bine.N: ce să faci cum trebuie? S: (chinuit) Am avut o în elegere cu Clodees să lucrez la stabilirea obiectivelor şi apoi la urmărirea lor. dacă Pământul n-ar fi fost atât de frumos .. Aş dori să mă aju i. dar acest lucru nu înseamnă că barierele defensive fa ă de progres sunt înlăturate complet. dar. Niciodată nu facem treaba perfect. dar nu crezi că. în loc să vorbească ghizii prin intermediul subiectului. Dr. fără percep ii deformate. eu sunt mult mai mâhnită pentru ce am făcut şi ce n-am realizat şi el ştie acest lucru. crezi că şi el este la fel supărat pentru această via ă trecută ca şi tine? S: Nu. Informa iile şi sfaturile pe care le dau consilierii oferă procesului de vindecare a sufletului nostru un avânt pe perioada orientării.N: Vreau să inspiri adânc şi să înaintezi în barul Buckhorn şi să-mi spui ce faci.

făcând cuceriri fără să te ataşezi..) S: (subiectul reac ionează încet. Această aptitudine î i va permite să-mi vorbeşti mai mult despre gândurile tale şi ale ghidului tău totodată. ştiu. oricum ştii totul. S: În special fa ă de femei. vacile şi porcii. Când am să număr până la trei vei avea capacitatea de a.Dr. Sistemul era în neregulă. să apăr oameni care nu mă puteau plăti. S: Acest lucru nu are nici o valoare şi a fost nedemn de tine.N: Schimbă locul din nou. acum eşti Ross. 38/159 . Când am intrat în procuratură aveam inten ia de a reforma sistemul şi de a-i ajuta pe fermieri. eşti Ross. Acum răspunde întrebărilor ghidului. Dr. Mută-te în partea cealaltă a mesei şi răspunde-i lui Clodees. Ce îi spui? Repede! (Vreau ca subiectul să reac ioneze fără să analizeze greutatea comenzii mele. S: (sfidător) Dacă nu mi-aş fi exercitat puterea supra acestor Oameni. vorbind în numele ghidului său) Ştii. Stai la masă vizavi de sufletul lui Ross Feldon... acum eşti Clodees. ai fost corupt de sistem.. să-i ajut pe cei mici.N: (rapid) Unu.. Răspunde. nu produceam. S: A. Va părea că tu vei deveni ghidul tău când î i voi pune întrebări.. S: Da..N: Eşti Clodees. să mă ridic deasupra celorlal i şi să fiu admirat. (îşi scutură capul) Nu trebuie să explic.N: (cu voce mai scăzută) Te descurci bine. S: Să nu fiu. Dr... trei! (îmi pun palma pe fruntea subiectului pentru a stimula transferul..i faci conştiin a de sine să suporte aceste lucruri... ai fi putut să te descurci mai bine..N: Eşti Ross. S: Am. S: (în grabă) Da.. Dr.. acum ai să po i face ceva neobişnuit. Răspunde..N: Răspunde-i.N: Eşti Clodees.N: Acum repede. cred că sunt. dar am pierdut inta.) Acum eşti Clodees şi Îi transmi i gândurile prin tine. m-au crescut să fiu un idealist.. m-ar fi controlat ei pe mine.N: Bun. i-am ales părin ii cu grijă. S: Voiam să fac parte. Încercat. S: De ce ai lăsat aceste lucruri să te abată de la angajamentul tău ini ial? Dr. de putere şi bani. Dr. Uram ferma. Ceea ce ai devenit nu seamănă cu ceea ce erai când ai pornit. Ai văzut ce s-a întâmplat. trebuie. Dr... Explică-mi lucrul acesta. eşti din nou Ross Feldon. ce anume ar fi? Dr. Dr.N: Răspunde. Când mi-am început cariera de avocat eram dator. să mă simt important în cadrul comunită ii. este adevărat.i asuma un rol dublu: al lui Clodees şi al tău însu i. Am observat că ai încercat să le domini şi sexual. Dr.. Dr.N: Răspunde-i.N: Acum eşti Ross. S: Ba da. Trebuie să. Repede! S: Dacă ai putea schimba ceva în via a ta.N: Acum eşti Clodees.N: Acum eşti Clodees.... pentru puterea mea.... dar nu a mers. Devii vocea gândurilor lui Clodees şi răspunde-i lui Ross.. Dr. şi am şi vrut să fac întocmai. Continuă să schimbi scaunele tot timpul la masă. Notă: Familia Feldon erau fermieri cu mijloace modeste care afişau sobrietate şi putere de a îndura greută ile şi care au sacrificat mult pentru ca Ross să poată studia dreptul. doi. Nu voiam să mai fiu sărac. Dr. Dr. corupt.. Îmi plăcea să stau în preajma persoanelor influente. Eşti gata? S: (cu ezitare) Da.

intervin eu) Ross.N: Eşti Clodees. eşti Clodees. Răspunde.N: Eşti Clodees. S: (foarte încet) Ce ai mai vrea să fac? Nu ai explorat mai adânc în tine însu i.N: (o rog pe Hester să-i răspundă ca fiind Ross.N: Răspunde-i ghidului tău.încercând să devii altcineva străin de tine şi eşti din nou trist.Dr. S: Am pierdut direc ia.. ai ignorat aceste gânduri şi te-ai încăpă ânat în fa a ideii unei ac iuni alternative.N: Eşti Clodees. cât şi din loviturile pe care le primeşti pentru că dai vina pe el pentru via a ta precedentă. S: Aşa că te-ai sinucis? Dr. n-a mers pentru mine. şi mai erau aceia care. Dr. n-am suportat să mai fiu un nimeni.N: Eşti Clodees. modera ie. Dr.N: Răspunde afirma iei tale ca fiind Clodees.. Recrearea etapei de orientare produce treceri abrupte în timpul şedin elor de hipnoză.N: Eşti Ross. dacă îmi dai voie să te întrerup. şi nici nu mai puteam continua.. S: Ai devenit prea uşor un participant ale cărui motiva ii erau câştigul şi notorietatea. pe al ii i-am trimis la închisoare pentru infrac iuni pe care nu au vrut să le comită. eşti Ross acum. Dr. S: (înfierbântat) Unii oamenii trebuia să plătească amenzi pe care nu şi le puteau permite.. le trebuiau bani să supravie uiască. S: Pu ini dintre aceia..... eluri originale. Dr.. care au fost prinşi în sistem. de responsabilitate. am fost transformat într-un asasin de către o societate primitiv! Dr. Am pus în mintea ta gânduri de temperan ă. am irosit nişte şanse.. doar oameni obişnui i ca părin ii mei. observa i cum răspunsurile sale devin mai lucide şi mai 39/159 .. S: De ce te-ai sim it răspunzător pentru condamnarea criminalilor care erau vinova i de vătămarea altora? Dr.N: Eşti Clodees..N: Eşti Ross.N: Eşti Ross. S: Dar victimele oamenilor pe care i-ai condamnat? Nu i-ai ales tu o via ă în justi ie pentru a ajuta societatea şi pentru a face oraşele şi fermele să fie mai în siguran ă cu ajutorul legii? Dr. S: (Ross răspunde fără comanda mea) ştiu că am ratat semnele pe care mi le-ai trimis. răspunde. cei mai mul i erau... cu min ile bolnave. S: Faptul că aveam dorin a de a schimba lucrurile pe Pământ. De ce te-ai ascuns de tine însu i? Dr. S: (cu mânie) De ce nu m-ai ajutat mai mult.î i este frică să î i asumi riscul şi apuci pe căi care î i fac rău . cred că Clodees vrea să afle care este beneficiul tău atât din durerea pe care o sim i acum.... S: (tare) Nu vezi. când mi-am început cariera ca avocat din oficiu? Dr...N: Răspunde. Când cazul 13 vorbeşte de pe pozi ia lui Clodees. S: Ce pre uieşti mai mult la persoana ta? Dr. mi-era frică.. iar pe al ii i-am spânzurat! (vocea i se întrerupe) Devenisem ucigaş legal.N: OK.N: Eşti Clodees. dar când ea tace după ultima întrebare. dragostea părin ilor tăi...N: Eşti Ross. S: (pauză) Doreşte în elegere. S: Ai abandonat această sarcină devreme şi acum văd că ratezi nişte şanse din nou .. Am început prin a-mi dori să fac să fie altfel pentru oamenii de pe Pământ. Aceste lucruri nu te reprezentau. S: Şi ce câştigi crezând că ar trebui să te ajut la fiecare cotitură a vie ii tale? Dr. Dr. Dr. bănuiesc..

N: Colet surpriză? ce înseamnă aceasta? S: Ca femeie. crezi că motivele tale au fost greşite când ai ales să fii femeie? S: Da.N: Şi cum te afectează acest fapt. dar nu este cea mai potrivită cale. amintirile din vie ile trecute se revarsă adesea peste problemele contemporane. subtilă. S: Din punct de vedere sexual şi în afaceri.de data asta sunt un colet surpriză! Dr.N: ce direc ie greşită? S: (meditând) O fac din nou. Îmi petrec câteva minute trecând în revistă cu subiectul cele arătate de ghidul ei despre lipsa de imagine proprie. Dr. Dr. Faptul că sunt femeie acum nu a făcut nimic ca să schimbe dorin a mea de a controla oamenii. Dar m-am gândit că de data asta. Dr. abătându-mă de la drumul drept ca şi înainte (Ross).. Sunt din nou într-un joc al puterii.. Pentru mine nu contează dacă subiectul meu sau ghidul ei au plasat... în timp ce cu mutam cadrul temporal.N: Să-i prinzi şi să faci ce? S: (îşi pocneşte pumnul drept în palma stângă) Să-i pun la zid.structura de for ă din societate . Dr.N: (îmi aduc subiectul în prezent. Dr. Hester? S: Influen a banilor şi a pozi iei sociale este un drog pentru mine aşa cum era şi în via a anterioară.N: Nu crezi că eşti un pic prea aspră cu tine. Mă folosesc în mod greşit de oameni.N: Atunci. dând principii la o parte. 40/159 .N: ce fel de bărba i? S: Tipii puternici . să-i salvez pe cei amărâ i de rechinii care vor să-i mănânce pe to i peştii mici din lume. în pielea unei femei aş fi mai. alienare şi valorile pierdute. Dr.i ofere o perspectivă diferită de abordare a lec iilor tale. de fapt. Atât de. Dr.. Vreau să am prestigiu.. Sunt mult prea interesată să câştig bani. corect? S: (cu triste e) Da. în orice cadru spiritual ales. Nu func ionează aşa cum am crezut... de ce i-ai ales acest trup? S: Am optat să fiu femeie pentru ca oamenii să nu fie intimida i de mine. ştiam că voi intimida bărba ii mai pu in. Nu pot să-i prind cu garda jos şi să-i sperii de moarte. şi de Ross. am închis scena orientării şi am luat-o imediat pe Hester într-o etapă spirituală mai târzie. Energia se revarsă din mine în direc ie greşită.. Sunt încă mult prea puternică şi virilă. întruparea ei din via a anterioară. Po i să ai energie masculină. Dar Hester este prinsă în aceeaşi mlaştină şi vreau să fac tot ce-mi stă în putin ă pentru a rupe acest tipar de comportament. Dr. În fond.pot fi prinşi când sunt ademeni i de un fals sentiment de siguran ă. ceea ce este diferit şi fa ă de clienta mea. Nu am întotdeauna norocul ca traducerile făcute de clien ii mei comentariilor ghizilor lor din orientările spirituale anterioare să fie atât de profunde. şi în elegând mai adânc identitatea ta spirituală reală după şederea în lumea spiritelor. men inându-l în starea de supraconştient) Lasă-mă să în eleg motivul pentru care tu ai ales să fii femeie în această via ă. şi totuşi să fii feminină. chiar înainte de via a aceasta în care se află acum.N: Cu tot ce ştii despre tine ca fiind Ross. Îmi doream această şansă de a încerca din nou într-un trup de sex diferit şi Clodees m-a lăsat să mi-l asum.. mă simt mult mai naturală ca bărbat. dacă vrei să-i spui aşa. Ross Feldon este mort ca persoană. De data aceasta fac afaceri cu proprietă i imobiliare. Cu toate acestea. (clienta se scufundă adânc în fotoliu) Ce gafă! Dr. Ai vrut să acorzi ajutor unor oameni pe care nu erai în stare să-i aju i ca bărbat în via a anterioară.N: Dă-mi un exemplu. Hester. Am ales corpul unei femei care îi intimidează pe bărba i şi nu mă simt ca o femeie. deoarece sunt femeie. După ce l-am rugat pe Clodees să ne ajute în continuare. Dr. conversa ia în decorul de la barul Buckhorn. stupid.N: Zău? Atunci de ce ai luat trupul unei femei atât de puternice din secolul XX? S: Nu vor să vadă un procuror îmbrăcat în negru la tribunal . Hester? Am senza ia că ai ales să fii femeie şi pentru că ai vrut ca gândirea şi intui ia unei femei să.hotărâte.

Dr.N: De ce crezi că nu ai avut nici o amintire conştientă despre via a ta ca Ross Feldon? S: Când alegem un trup şi ne facem dinainte un plan înainte de a ne întoarce pe Pământ. să nu ne amintim.N: Un acord în legătură cu ce? S: Suntem de acord. Indiferent de împrejurările care conduc sufletele la alegerea sexului. ceea ce înseamnă un parcurs mai dificil în via ă..N: Dar dacă ai cunoaşte greşelile din vie ile anterioare.. mul i ar putea să-i acorde prea mare aten ie în loc să încerce noi abordări ale aceleiaşi probleme.. luată în serios. cu excep ia sufletelor avansate. Mi-am terminat şedin a cu această femeie întrebând-o despre. Uneori descopăr că persoanele homosexuale au ales dinainte de vie ile lor curente să experimenteze un sex care a fost folosit mai rar în vie ile anterioare.. De ce ar trebui să bâjbâim prin via ă încercând să ne dăm seama cine suntem şi ce trebuie să facem şi întrebându-ne dacă vreunei divinită i spirituale chiar îi pasă de noi.. Dr. Dr..N: Şi încă mai crezi că o amnezie totală asupra vie ii noastre spirituale eterne pe Pământ este esen ială pentru a progresa? S: Normal. de obicei poate fi urmărit până la nevoia karmică de a accelera în elegerea personală a diferen elor complexe în cadrul identită ii sexului în rela ie cu anumite evenimente din trecutul lor. există un acord încheiat cu consilierii noştri.cu am făcut aşa . Oare Hester ar fi profitat dacă şi-ar fi cunoscut trecutul ca Ross încă de la naştere.. prin ideile care te străfulgera . din cauza a ceea ce ai făcut înainte.i mai strecoare ceva. În timpul perioadelor de criză. A fi homosexual atrage după sine un stigmat sexual în societatea noastră... neavând amintiri vechi. de celelalte vie i. Preferin a fa ă de un gen a unei majorită i a sufletelor legate de Pământ nu înseamnă că ele sunt nefericite în timpul de 25% ca bărba i sau femei. nu ar fi de ajutor în evitarea aceloraşi capcane în această via ă? S: Dacă oamenii ar şti tot despre trecutul lor.N: Mai există şi alte motive? S: (pauză) Consilierii noştri spun că. răzbunăm trecutul..N: Prin prieteni în elegi entită ile din lumea spiritelor? S: Da.. Via a nouă trebuie să fie. Şi uneori prietenii tăi pot să... cel mai adesea sunt întrebat dacă homosexualitatea lor este rezultatul alegerii „sexului greşit” în această via ă. Dr. decât să fie nevoită să aştepte peste treizeci de ani şi să treacă prin hipnoză? Faptul de a nu avea o amintire conştientă a existen elor noastre trecute se numeşte amnezie. da. Acest tipar se aplică la toată lumea... mi se pare că până acum aceasta a fost o parte din motiva ie şi care te-a condus în via ă în trupul lui Hester. această hotărâre este făcută înainte de a ajunge pe Pământ. Dr. 41/159 .. Cazul 13 a ales să fie femeie în această via ă pentru a încerca să depăşească blocajele de care s-a împiedicat în pielea lui Ross Feldon. Această condi ie umană este uimitoare pentru persoanele atrase de reîncarnare. Homosexualii pot să se simtă sau nu confortabil cu anatomia lor ca fiin e umane... oamenii au o cunoaştere interioară a direc iei în care trebuie să o apuce atunci când este necesar. Cei mai mul i dintre subiec ii mei îşi aleg trupurile de un anumit gen pentru 75% din timp. să reglăm socotelile pentru relele care ni s-au făcut. a încerca să. Î i strecoară aluzii. există mai pu ină preocupare pentru. Dr. Primim străfulgerări din vise. Dr.. dar nu este o amnezie totală. amnezia sa.Înainte de a termina cu acest caz. care manifestă mai mult echilibru în alegerea sexului. au răspunsul de obicei la această întrebare.. Hester nu este neapărat lesbiană sau bisexuală din cauza felului în care şi-a ales corpul.N: De ce? S: E mai bine să înve i de pe o tablă goală decât de a şti dinainte ce i s-ar putea întâmpla.N: Bine. S: (cu for ă) De asta am venit la tine. La terminarea şedin elor de terapie. Dr.. Când acest drum este ales de unul din clien ii mei. Când am clien i homosexuali.. ar trebui să ating chestiunea homosexualită ii.

când clien ii nu pot să intre în starea de hipnoză în orice moment dat sau dacă în transă au numai amintiri schi ate. După părerea mea. Am discutat op iunile de restructurare şi reorientare a elurilor ocupa ionale către profesiile şi posibilită ile de lucru în cadrul serviciilor de voluntariat. După fiecare caz terminat. Identitatea supraconştientă a sufletului ne găzduieşte memoria permanentă. negative de mânie şi ură ale oamenilor constituie o creştere exagerată a fricii şi a durerii. amnezia ta ar fi rămas neatinsă? S: Da. Clodees mi-a îngăduit să-mi văd trecutul cu tine. atunci când sufletul începe să vină pe o planetă ca Pământul şi să se alăture fiin elor fizice care au evoluat dintr-o stare primitivă. şi poate să reapară într-o altă via ă cu un trup nou. cred că un motiv de bază ar fi modul abrupt în care sufletul este din nou în posesia tuturor cunoştin elor despre trecut. O parte din negativitatea sa poate fi păstrată. În final. sufletul are un influx brusc de percep ie.. Dacă sufletul ar cunoaşte numai dragoste şi pace. chiar şi în lumea spiritelor. violen a este un şoc. nu pot să nu admir sinceritatea brutală a sufletelor. aşa cum ne-a arătat cazul 13. Emo iile brute. Când este timpul potrivit în via a noastră. neîngreunat de un corp uman. observ că el se întoarce în lumea spiritelor cu entuziasm. numai că nu sunt gata să le expună. ni se dau indicii care să justifice existen a fiin ei noastre. ei descriu această revenire destul de deprima i. medităm sau ne rugăm. în ciuda pozi iei noastre curente. există un motiv pentru acest blocaj. şi ar fi însemnat că nu trebuia încă să cunosc anumite lucruri. decât ca pe o greşeală în alegerea sexului. inclusiv elurile. de data 42/159 . Cu toate acestea. Identitatea noastră eternă nu ne părăseşte niciodată în trupurile pe care le alegem. Conferin ele de orientare cu ghizii noştri ne permit să ne începem lungul proces de autoevaluare în perioada dintre vie i. acesta nu ar câştiga capacitatea de a în elege şi nu ar aprecia niciodată cu adevărat valoarea acestor sentimente pozitive.. prin perseveren ă de-a lungul mai multor vie i. Observ mai multă relaxare şi o mai mare claritate a gândului pe măsură ce-mi mut subiec ii mai departe în lumea spiritelor. cât şi cele negative sunt amestecate între suflet şi gazdă pentru binele reciproc. Încerc să am o abordare de bun sim în alinierea experien elor trecutului şi ale prezentului. După desensibilizarea sursei durerilor ei de cap. Clienta mea ştia că ceva îi împiedica creşterea şi voia să dea la iveală acest lucru. Lucrurile stupide pe care leam făcut în via ă ne afectează puternic în procesele de orientare. amintirile despre cine suntem în realitate ne sunt filtrate în gânduri selective în fiecare zi. pe de altă parte. După moartea fizică. prin norii amneziei. trebuie să ne armonizăm nevoile materiale umane cu scopul pentru care sufletul nostru se află aici. foarte adesea întorcându-se în lumea spiritelor rănit. Dr. fapt legat de lupta pentru supravie uire din epoca de piatră. Când orientarea îl deprimă pe subiect. S: (pauză) Avem. Aceasta nu înseamnă că aceste persoane nu au amintiri trecute. Când un suflet a dus o via ă productivă în beneficiul personal şi al celor din jurul său. Adevărata natura umană a sufletului omului este afişată pe Pământ în bucuria şi în plăcerea nestingherită de pe fa a unei fiin e fericite. intuitive.N: Cu toate acestea. deoarece era spre binele meu. ea a putut să-şi vadă via a astăzi mai degrabă ca pe o mare ocazie de a învă a. încât. Când reflectăm. Pe căi mici. Atât emo iile pozitive.Dr. Un suflet evoluează încercând să depăşească toate emo iile legate de frică. Eram gata de schimbare când am auzit despre tine. Curând după aceasta vom fi chema i la altă conferin ă. Sufletele sunt create într-o matrice pozitivă de o asemenea dragoste şi în elepciune. I-am dat permisiunea de a-şi coborî garda un pic şi de a fi mai pu in agresivă. în special datorită unei sinucideri în tinere e. există şi un târg-compromis. a trebuit să vii la mine ca să dai drumul amneziei conştiente. Testul reîncarnării pentru un suflet care vine pe Pământ reprezintă victoria asupra fricii într-un corp uman. când subiec i ca în cazul 13 raportează că au irosit o via ă anterioară. capacitatea de a şti când este necesar. mi-am încheiat şedin a cu Hester prin întărirea alegerii ei de a fi femeie din alte motive decât intimidarea bărba ilor.N: Altfel.

fie ele cu ghizii noştri. Ni se va da o altă şansă în strădania noastră de a creşte. Acest consiliu de trecere în revistă are în componen ă. compania celorlalte entită i depinde de voin a ghidului personal. Consider că această practică este valabilă în special pentru sufletele mai tinere. Odată trecu i de stadiul de orientare. Când se termină conferin a ini ială cu ghidul nostru. dar nu sunt condamnate întrun aşa mod. un individ supus unei situa ii traumatice va spune că a avut o experien ă în afara trupului cu viziuni de coşmar. Mi s-a spus că maeştrii noştri spirituali ne amintesc în mod constant că. acest lucru nu înseamnă că sufletele sunt exonerate de ac iunile lor care au făcut rău altora doar pentru că regretă. ideea unei săli de judecată chinuitoare care ne aşteaptă imediat după moarte a fost o parte a sistemului de credin ă religioasă în multe culturi. indiferent de experien a lor. O parte din subiec i au denumit aceste fiin e în elepte directori şi chiar judecători. deoarece creierul uman nu are un sim moral înnăscut. În aceste cazuri bănuiesc că există un sistem de puternică şi precondi ionată credin ă în existen a infernului. un număr mare de suflete care se întorc sunt transportate într-o formă spirituală de tranzit în masă. Am spus că există varia ii în viteza mişcării sufletului imediat după moarte. în func ie de maturitatea lui spirituală. părăsim locul de orientare şi ne alăturăm unui flux dirijat de activitate. dincolo. spre entită ile care le întâmpină. dar cei mai mul i se referă la ei ca la Consiliul Maeştrilor sau Bătrânilor. conştiin a intră în răspunderea sufletului. unde a fost condamnat în fa a a judecătorilor demonici. în care a fost luat de spectre înfricoşătoare într-o via ă de apoi a întunericului.aceasta cu mai multe fiin e superioare de fa ă. şi. 6 TRANZI IA TOATE sufletele. voi intra în mai multe detalii ale acestei conferin e la sfârşitul capitolului următor. cuvintele „sală de judecată” şi „proces” nu sunt folosite pentru a descrie aceste şedin e. Altele sunt direc ionate de for e nevăzute înspre debarcader şi apoi. subiec ii mei îmi povestesc că şedin a de orientare ini ială cu ghizii lor îi pregăteşte pentru a apărea în fa a unui juriu de fiin e superioare. În majoritatea cazurilor graba nu este o problemă. ajung în ultimă instan ă la o poartă centrală în lumea spiritelor pe care eu o numesc debarcader. Această lume nu are vârstă. Sentimentele pe care le avem străbătând acest drum depind de starea noastră de spirit de după fiecare via ă. se pare ca nu se mai face nici o deviere a călătoriei acelora care intră în acest spa iu al lumii spirituale. Motiva iile noastre sunt puse în discu ie şi criticate. Din cele observate de mine. Cu toate acestea. încât să ne facă să suferim. Aşa cum am explicat în capitolul 4. cum nu au nici sarcinile noastre de învă are. 43/159 . în general. Ocazional. care implică trecerea unui număr enorm de suflete într-un fel de gară centrală de primire. Uneori sufletele sunt escortate de ghizii lor până în această zonă. În starea liniştită şi relaxantă de hipnoză cu continuitate la toate nivelurile mentale. Adunarea şi transferul sufletelor implică două faze. au un lucru în comun. cu camarazii sau cu un juriu de maeştri. Debarcaderul nu este un spa iu de şedere. dar sufletele nu-şi pierd vremea în această etapă a călătoriei lor. Într-o formă sau alta. în lumea spiritelor există o iertare copleşitoare. Feedback-ul şi analiza vie ilor trecute pe care le primim în termeni de judecată se bazează pe inten ia originală a alegerilor noastre la fel de mult ca şi pe ac iunile în via ă. Toate întrunirile de evaluare ale sufletelor. Pedeapsa karmică va veni într-o via ă viitoare. de vreme ce sufletele vin în fa a lor după ce ajung acasă. Evident. între trei şi şapte membri. Cu toate acestea. În ultimul capitol m-am referit la tradi ia egipteană antică a sufletelor proaspăt decedate care sunt aduse într-o sală a judecă ii pentru a da socoteală pentru via a lor anterioară.

Aglomerările de energie mai îndepărtate au fost descrise ca nişte „insule de cea ă vălurită”. în special atunci când sunt în mişcare. Ei sunt ului i de această lume eternă ce li se desfăşoară înainte şi cred că undeva înăuntru se află nucleul crea iei. Brusc. Ar mai putea exista şi alte centre similare gen butuc de roată cu rampe de intrare-ieşire de tip autostradă în lumea spiritelor. de-a lungul spi elor. De câte ori mi se relatează despre acest punct central. Am căutat prin fişele cazurilor mele un subiect ale cărui experien e pe acest traseu. în timp ce două forme de energie care se apropie una de alta asigură o legătură mult mai directă.sufletul tău a ieşit acum din zona de orientare. Adunările de suflete pe care le văd clien ii mei în prim plan în acest amfiteatru apar ca o multitudine de fascicole de lumini de stele mişcându-se în direc ii diferite. Unele se deplasează mai repede. Eşti gata? S:Da. În relatările subiec ilor mei există uniformitate în ce priveşte maniera călătoriei lor spirituale. Oamenii spun că acesta este un lăcaş al gândului pur. cât şi.pornim. profund şi cu suflet matur. dar fiecare client consideră că traseul lui înspre şi dinspre acest spa iu de tranzit este unicul. Gândul ia multe forme. Observa iile pe care le aud despre natura lumii spiritelor atunci când se intră în debarcader sunt categoric altele decât acele prime impresii de pături stratificate ce oase. spre destina iile lor finale adecvate. O altă persoană a denumit această zonă „autostrada Los Angeles fără blocaje”. Când privesc vasta desfăşurare din jurul lor. Dr.N: Acum eşti gata să începi partea finală a călătoriei tale spre casă şi te îndrep i spre locul din lumea spiritelor căruia îi apar ine sufletul tău. adunate şi apoi proiectate în afară. Câ iva dintre aceşti tovarăşi poate că au fost deja văzu i la poarta de trecere.Spiritele sunt aduse. Mi se spune că cea mai remarcabilă caracteristică a lumii spiritelor este sentimentul continuu de puternică for ă mentală care dirijează totul într-o armonie supranaturală. dar cei mai mul i nu. reprezentative pentru ceea ce mi-au relatat mul i al ii. îmi face plăcere să ascult emo ia din vocile subiec ilor mei. Tocmai în acest punct avantajos din călătoria lor de întoarcere încep sufletele să anticipeze întâlnirea cu cei care îi aşteaptă. Este ca şi cum sufletul ar călători acum printre limbile întoarse aiurea ale unui ceas galactic atotputernic spre un câmp ceresc mult mai închegat. Sufletul acestui bărbat călătorise de multe ori între un lung şir de vie i. persoana chemată va apărea în mintea sufletului călător. până la o destina ie spirituală finală. până la locurile desemnate pentru fiecare”. Am ales un grafician de 41 de ani. subiec ii spun că lumea spiritelor arată ca o multitudine variată de lumini. pregătindu-se pentru transportarea lor mai departe spre locurile desemnate. Unul din clien ii mei a descris zona de aşteptare ca pe „butucul unei ro i uriaşe. mă văd pe mine însumi mergând cu un număr mare de călători prin terminalul central al unui aeroport de metropolă. cu toate că ceea ce văd ei pe parcurs este diferit pentru fiecare persoană. Fără excep ie. totuşi. de unde suntem to i transporta i dinspre centru. care este prima impresie? 44/159 . Cazul 14 Dr. Trei! Repede. Când număr până la trei. care are capacitatea de a ne duce pe to i în orice direc ie. sufletele care doresc să intre în legătură unele cu altele. Ei nu amintesc nimic despre întunericul ca de cerneală pe care îl asociem cu adâncul spa iului. Î i va fi uşor să povesteşti despre tot ceea ce vezi deoarece eşti familiarizat cu traseul. Această comunicare telepatică între energiile tuturor entită ilor spirituale permite crearea unei afinită i nonvizuale. Subiec ii îmi spun că această zonă li se arată ca având un număr mare de spirite care nu se cunosc şi care intră şi ies din acest butuc în mod eficient şi fără congestionarea traficului.N: (ridicându-mi vocea pe ton de comandă) Unu . în timp ce altele plutesc în derivă. a traseului şi a destina iilor. toate detaliile acestei ultime păr i a călătoriilor tale î i vor fi clare. fac acest lucru doar gândindu-se la ce entitate doresc. În timp ce spiritele lor aşteaptă în spa iul deschis al debarcaderului. au fost atât descriptive. Doi .

S: (pauză) Suntem aduna i într-o. Cu toate că totul pare să meargă în direc ie dreaptă în timp ce sufletul este în derivă – acest lucru se schimbă într-un sentiment..N: Te rog să încerci. într-un afluent mic şi este şi mai multă linişte. nu ai senza ia densită ii ca şi în apă? S: Nu.N: Vrei să-mi spui că lumea spiritelor este nesfârşită? S: (pauză lungă) Să fiu sincer... nu pot să descriu. numai că nu este aşa de densă ca apa deoarece curentul este mai uşor ca aerul.. Dr.... Dr.. aşa cum ai descris mai devreme? S: Nu.. Apoi simt de parcă aş fi tras de acolo din nou. mai departe de gândurile atâtor min i. Dr.. unde formăm to i un vârtej.. aşa pare. dar ceea ce încerc să spun este că sunt purtat ca şi cum aş fi într-un curent subacvatic.N: De ce ai impresia aceasta? S: Păi este ca şi cum am înota duşi de un curent rapid pe care nu-l putem controla........ Nu ştiu unde sunt marginile bolului sau dacă ele chiar există. Notă: Ceilal i subiec i.. spa iu nesfârşit.N: Prin mai pu ină libertate vrei să spui mai pu in control personal? S: Da. cu nimic solid în jurul nostru. îndoaie. senza ia că eşti într-un bol? S: (pauză lungă) Este straniu. 45/159 . sferic atunci când mă deplasez în viteză pe o linie de contact. se schimbă..... întorcându-ne din moarte suntem traşi împreună într-un râu foarte mare. totdeauna. văd că mă mişc de jur împrejur înăuntrul unui bol gigantic întors cu susul în jos.. Dr. alunec mai repede. de unde plutesc eu. Dr. Dr.N: Atunci mişcarea î i dă senza ia unei lumi sferice a spiritelor? S: Da.. Atunci putem să plutim în derivă.N: Cum î i schimbă această mişcare în viteză... este ca şi cum am porni într-un râu şi apoi. Dar când chiar încep să mă mişc.. când mă mişc repede.. Dr. Se curbează într-o direc ie clară pentru mine şimi dau mai pu ină libertate de mişcare. Suntem ca somonii care înoată În amonte să-şi depună icrele ne întoarcem acasă. Dr..N: Când i se pare că numărul de suflete care revin este cel mai mare? S: Atunci când râurile converg în. dar când. Odată ce ajungem acolo nu mai suntem împinşi pe calea aceasta..N: Vezi şi alte suflete călătorind cu o intă deasupra şi dedesubtul tău? S: Da.N: Atunci.. se întâmplă la fel ca atunci când eşti aruncat într-un râu. dar este numai un sentiment de. nelimitate. Dr. viteza. când în sus. Este diferit.. în această atmosferă spirituală. vorbesc despre călătorii de-a lungul liniilor de for ă direc ională care au proprietă ile spa iale ale unui sistem de re ele.când sufletul meu este direc ionat spre un loc pe un traseu. percep iile bazate pe observa ie a lumii spirituale în sentimentul că este rotundă? S: Din cauza vitezei liniile par să se.S: Distan ele sunt. uniformitate închisă .. Dr. fiind direc iona i de cineva.N: De ce î i dă mişcarea rapidă.. Dr... O persoană le-a numit „corzi vibra ionale”. Am o senza ie ca şi cum aş fi într-un curent de apă albă.. Dr. când în jos unul fa ă de celălalt. mare. nicidecum.. pe o linie prestabilită a călătoriei tale. şi mă îndrept către cei pe care îi cunosc. ce înseamnă o linie de contact? S: Este drumul spre o anumită destina ie. Dr... În mişcare lentă.. în călătoriile tale normale ca suflet..N: Po i să descrii mai precis deplasarea sufletului tău de-a lungul acestor linii curbe de contact? S: O percep mai mult orientată către un scop .N: Mai încolo..N: Cum se schimbă? S: Păi.. Dr. totul rămâne.. inform. care sunt şi ei orienta i către descrieri liniare.N: Ce vrei să spui.

N: Vrei să spui că însuşi coridorul se mişcă? S: Da. Şi emană o strălucire incandescentă când trec pe lângă ele.N: Aceste aglomerări reprezintă diverse grupuri de mase de energie a sufletului cu spa iu între ele? S: Da... S: (râde) Ca un vierme lung şi luminos.... să trecem de aceste grămezi care par că se înghesuie înspre afară pe coridor. făcând lumina lăptoasă.N: Ce altceva mai sim i când treci pe lângă ele în drumul către grămada ta? S: Le simt gândurile ieşind... Dr.N: Şi cum te sim i în acest moment? S: Fantastic! Această prindere familiară a min ilor ca într-un joc cu zmeul. nu contează.N: Aceşti ciorchini de oameni sunt separa i structural unul de altul în umflăturile care se află de-a lungul coridorului? S: Nu. S: Oamenii. Dr. petice de lumină săltând în jurul meu.... că nu mai vrei să pleci. galerii. sunt acasă! 46/159 .. Este aşa o pace...N: Te descurci bine.N: Continuă să pluteşti şi spune-mi ce i se mai întâmplă.. Dr. Întinzându-se departe de mine.N: Ce altceva mai sim i acum? S: Pace... sunt împăr i i de nişte. aşa o armonie.N: OK. mă îndrept către grămada mea. Dr. acum aş vrea să avansezi o dată cu acest curent de energie mai aproape de zona în care trebuie să ajungi.N: Şi luminile? S: Sunt oameni. Acum aş vrea să-mi spui ce anume separă ciorchinii de lumină unul de altul de-a lungul acelui coridor pe care îl descrii.. S: Văd. Dr.. cu umflături din loc în loc.N: Altceva? S: Aaa.Dr. toate aprinse.. filamente sub iri. În pete. Dă-mi un exemplu de cum î i pare întreaga scenă privită de la distan ă. (se opreşte) Dr.N: Cine vă împinge când merge i spre casă? S: Entită i mai înalte.. Nimic nu este structurat. Priveşte atent în jurul tău şi spune-mi ce vezi.... cu unghiuri şi col uri.. ca un coridor lung.. mişcarea este. de transparen a unui geam înghe at.. Sufletele oamenilor dinăuntrul galeriilor care se umflă şi care reflectă lumină înspre mine.. Dr.. Dr..... separate una de alta prin. atât de variate. Dr. Dr.. ritmică.N: Continuă. păr i din el. cred. o varietate de lumini.N: Prin galerii în elegi o serie de îngrădituri? S: Mai degrabă.. Cele care răspund de mişcările care ne duc spre casă. mă alătur lor în gândire. care ajunge la mine... cu păr ile laterale umflându-se.. şi încetinesc. Văd mase de puncte atârnând în grămezi precum strugurii. ca nişte şuvi e... oh. Dr.N: De ce? S: (se entuziasmează) Deoarece. Îmi este greu să descriu exact. Dr..N: Entită i cum ar fi ghidul vostru? S: Cineva superior lui. dar. prind coada zmeului... Asta văd. foarte bine! Intru prin partea prin care sunt lega i prietenii mei. S: Nu le cunosc pe cele pe lângă care trec acum. legănându-se ca o panglică în adierea vântului în timp ce eu avansez.. Dr. Dr... Dr. aici nu există pere i.N: Bine. S: (pauză) Mă aflu la marginea unui alt coridor... sunt separate în grupuri mici... Dr.... dar împreună..... Dr. şi un sentiment de anticipa ie în timp ce mă mişc încet cu acest curent de energie.N: Cum vezi sufletele individuale în cadrul acestor ciorchini? S: (pauză) Ca pe nişte puncte de lumină..

deoarece prezintă atributele bunei-cuviin e manifestate de acest suflet într-un spa iu desemnat. ai sim it legăturile cu celelalte coridoare. Te rog. s-ar putea ca sufletele nou venite să tindă să fie mai fragile şi să aibă nevoie de sprijinul grupului la întoarcerea în grămada lor? S: Este absolut adevărat. compara ie făcută de cineva care se întoarce în lumea spiritelor. Am apelat la caracteristicile comune ale unor cuvinte din uzul diverşilor clien i pentru a descrie fenomenele spirituale.N: Vrei să spui că fiecare spirit este prietenos cu celelalte spirite. Dr. Şi atunci când nu sunt. To i vrem să ne întoarcem acasă. comparată cu forma omenească de pe Pământ? S: Aici. Prin compara ie cu cazul 14. Dr. Cazul 14 mi-a mai oferit câteva astfel de exemple. Am stat pe-aici destul de mult şi am multe legături (spus cu încredere modestă). Eu însumi am adoptat o parte din acest limbaj spiritual. Cazul este informativ. tranzi ia acestui suflet din zona de aşteptare spre grupul său este destul de rapidă în mintea sa. cum ar fi curen i şi derivă.N: Via a pe Pământ trebuie să fie grea pentru suflete. aş vrea să nu mai vorbesc acum.Dr. În cazul 15. în special pentru cele noi.N: În ce fel? S: Noi recunoaştem legătura universală dintre noi care ne face pe to i la fel. uriaşe” este reprezentată în alt caz de „buchete gigantice de bule transparente”. Ceea ce „viermii luminoşi care formează umflături din loc în loc” reprezintă pentru o persoană. ni se dă o altă interpretare a ghidării spirituale de plasare în grup. unul în to i şi toate într-unul. deoarece creierul aduce destulă frică şi violen ă în sufletele noastre.N: Când te mişti ca spirit. cum ar fi nor. Descrierea unor „grămezi de becuri translucide. Dr..N: Grămada ta de prieteni este izolată de alte grămezi de suflete care stau pe alte coridoare? S: Nimeni nu este.. dar de aceea venim pe Pământ. aglomerările de grupuri de entită i familiare care îl aşteaptă pot fi mari sau mici. Este greu pentru noi. indiferent de asocierile anterioare în alte pozi ii? S: Exact. cu toate că unii din cei mai tineri ar putea crede acest lucru. Imaginile vizuale care folosesc expresii de energie în masă şi aglomerări de grupuri pentru a indica înseşi sufletele sunt deosebit de des întâlnite.N: Cum se manifestă această atitudine între sufletele care s-au Întâlnit pentru prima oară? S: Printr-o deschidere totală şi prin acceptare. de fapt. şi chiar cu spiritele de acolo. este un şoc pentru ele Unora le trebuie câteva vie i pentru a se obişnui cu trupul Pământesc Dr. Nu există nici un fel de ostilitate fa ă de nimeni. sunt ele mai pu in eficiente în munca cu mintea omenească? S: Trebuie să spun da. pe care s-ar putea să nu le cunoşti din experien a anterioară? S: Ba da. Dr. în care cuvântul legat de cer.. pentru a învinge. Dr. denotă libertatea de mişcare asociată cu plutirea în derivă. Dr.N: Deci. În zona ultimei debarcări a sufletului care urmează să sosească. ca şi respectul fa ă de cei care conduc sistemul. nimeni nu este străin. pentru că acestea merg pe Pământ aşteptând să fie tratate corect. este vorba de mai mult decât o atitudine prietenoasă. izolat. Dr. nu? S: Este. Întrucât acest subiect este mai pu in experimentat şi un pic iritat de ceea ce consideră a fi o nevoie de conformare. în func ie de nivelul de dezvoltare a sufletului şi de al i factori pe care îi voi arăta pe măsură ce avansăm. următorul caz demonstrează existen a unei perceperi mai înguste a lumii spiritelor de către un suflet mai pu in matur. datorită legăturilor pe care le-am avut. Aici există un fel de întreg. Nu există suspiciuni între noi.N: După părerea ta. folosite pentru a explica o ac iune de curgere.. care este diferen a majoră în interac iunea ta cu alte suflete. Mereu aud cuvinte legate de apă.N: Şi dacă sufletele noi se luptă cu aceste condi ii de pe Pământ. 47/159 . pentru alta acelaşi lucru va fi „o cale plutitoare de baloane”. ca să mă pot întâlni cu prietenii mei.

...... ei nu îşi dau seama că sunt aici? (subiectul începe să se lupte în scaunul său şi apoi îşi întinde bra ul şi-şi deschide mâna spre peretele biroului meu) nu pot ajunge la tata! Notă. Îl mai vezi pe ghidul tău? S: (cu ezitare) Da .. spa iu gol..N: De ce? S: (cu uimire plină de spaimă) Nu ştiu! Dumnezeule.. Dr. cunosc locul acesta. lucrurile devin mai luminoase..Cazul 15 Dr..N: Bine... Dr. continuă să te mişti şi spune-mi.N: În ce mod? S: Sunt definite mult mai clar (pauză). E ca şi cum aş ese printr-o serie de . altfel aş fi pierdută . grupuri de oameni. cu toate că totul î i poate părea nou.. hmmm..... (şi al ii au confirmat această observa ie) Dr.N: (îmi pun mâna pe fruntea subiectului) Continuă să te relaxezi şi aminteşte... Într-un fel de lan . drept peste ceilal i..N: Ce este? S: (cu uimire) Am ajuns într-o ..... (chinuindu-se) se pare că nu pot să ajung la ei! Dr.. arenă uriaşă . În apropiere . lucrurile apar diferite... Dr.. prietenie.. unii sunt din familia mea.. eşti în debarcader..... spre înafară .. apoi se deschide . Tatăl acestei cliente a avut o mare influen ă asupra ci în ultima ei via ă şi ca are nevoie de tehnici suplimentare de calmare..N: Relaxează-te..... acolo.. Mă hotărăsc să-i întăresc scutul protector înainte de a continua. S: După o vreme văd .N: Vrei să spui grupuri de oameni? S: Da. dar. ca un labirint înce oşat. în depărtare.N: Acest gol înseamnă că totul este negru în jurul tău? S: Aici niciodată nu este negru .. este atât de vast. Când încetinesc.N: Ai ajuns la stupul (grupul) tău? S: (pauză lungă) Nu încă . Dr.... încât nu-l po i 48/159 . ii văd ca pe nişte fascicule de lumină . cuiburi de oameni. deschis ...... Dr. Ce faci acum? S: Sunt dusă mai departe .. acolo! Dr. Sufletul tău se mişcă acum spre această destina ie. Dr. cum sunt stupii. Dr...i că ai mai fost aici înainte. rapid ... Împreună .....N: Priveşte în jurul tău şi spune-mi exact ce vezi şi sim i.N: Ce vezi? S: (cu teamă) Oameni pe care îi cunosc.. ca pe nişte licurici. Îmi opresc repede întrebările.. Explică-mi ce vezi şi ce sim i.N: Ce se întâmplă? S: Am încetinit mult.. În depărtare .. Dr. şi-i văd pe ceilal i trecând de colo-colo prin jurul meu (subiectul devine stânjenit).. dar . ooo! Dr..N: Spre înafară? S: (încurcată) Plutesc . cumva .... şi sunt într-un .. Dr.N: Care crezi că este motivul pentru care tatăl tău este la o aşa distan ă.. Dr.. S: (cu nervozitate) Mă îndrept. S: (subiectul începe să tremure) Sunt.. Dr. doar se schimbă în nuan e mai închise datorită vitezei mele. conexiuni... este ca de vis...N: Vreau să vorbim despre călătoria ta în locul în care stai de obicei în lumea spiritelor..N: Continuă să-mi spui ce vezi mai încolo.. empatic. lumina . ce sim i? S: Căldură.

Dr. Unii îmi sunt cunoscu i.. aşa că o ghidez eu însumi un pic.. Dr. care este udă de lacrimi şi de transpira ie) Nu ştiu . mă mişc treptat. încerc să evit o interven ie prea marc când subiec ii îşi descriu tranzi iile spirituale. (plângând din nou) nu sunt sigură ..acum! S: (după o pauză subiectul se relaxează) Este în regulă .N: Acum că sta ionezi. În acest caz.. Apoi mediul spiritual al subiec ilor este asociat cu oraşe. Nu po i să te duci aşa. dar trebuie să stea acolo unde se află acum. Dr..N: Eşti mul umită cu felul în care decurg lucrurile? S: (pauză) Da..N: Bine. Trecând din mediul rural în oraşul său el a găsit... oare. şi tatăl meu mă ajută şi el să în eleg. cu indignare) Nu În elegi! Nu mă duc acolo.. această perspectivă devine mai individualizată odată ce intră în fiecare dintre aceste grămezi.N: (îmi pun mâna pe fruntea subiectului şi îi comand) Conectează-te cu tatăl tău . (arată cu degetul spre peretele biroului meu) Dr. tata îmi spune să am răbdare şi totul mi se va lămuri.. Geamurile de la stradă ale casei vecinului său erau deschise şi el a putut să vadă oameni în interiorul ei în timp ce conducea încet prin dreptul acesteia înainte de a ajunge la el acasă. oriunde.ajunge? S: (face o pauză lungă în care usuc fa a pacientei..N: Altceva? S: Îndrumătorii. clienta mea este confuză şi dezorientată. posibil ca această separare să fie rezultatul faptului că unele entită i cred că este timpul pentru ca tu să reflectezi singură şi să te asociezi numai cu sufletele de la nivelul tău de evolu ie? S: (subiectul este mult mai calm) Da. strada pe care trebuia să ajungă... mare . nu . îmi parvin aceste mesaje.. sunt o mul ime de oameni în apropiere. Dr. atunci te rog să continui cu trecerea de la momentul când î i vezi o parte din familie în depărtare.. el va fi totdeauna în mintea mea dacă am nevoie de el şi că . care sunt impresiile tale? S: Este ..N: Putem să ne apropiem un pic de aceştia? S: (subiectul meu ridică vocea brusc... Dr. Dr..N: Şi ce î i spune despre asta? S: (cu triste e) Spune că .. Dr.... vreau să merg acolo şi să stau lângă el.N: De ce? S: Nu am voie. Îndrumătorii ne încurajează . În mod normal. Unul din clien i când s-a trezit mi-a descris această scenă: era ca şi cum s-ar fi întors acasă pe înserat după o lungă călătorie şi cineva i-ar fi arătat drumul. în sfârşit... Cu toate că persoanele aflate în transă ar putea folosi cuvinte ca „grămezi” sau „stupi” pentru a descrie cum arată de la distan ă spa iile în care locuiesc. Notă. activitate .N: Care crezi că este motivul principal pentru care tatăl tău trebuie să rămână în locul acela? S: (plângând) Nu face parte din stupul meu. Notă: Trecerea finală înspre interior este deosebit de importantă pentru sufletele tinere.. al ii nu. Apoi mă opresc.. Ar fi... 49/159 . ce se întâmplă apoi? S: Încetinesc . Dr... şcoli şi alte zone locuite identificate cu semnele Pământeşti ale siguran ei şi ale plăcerii.N: Hai să analizăm de ce nu po i să ajungi chiar acum în locul în care se află tatăl tău... sunt purtată pe un traseu pe care am mai fost. Trec de nişte grupuri de oameni. trebuie să-mi rezolv singură problemele acestea . Dr. voi învă a să fac acest lucru mai bine (să se gândească telepatic adică). Împreună CU al ii ca mine.

. bineîn eles. Atunci când au libertatea să facă acest lucru cu mine .N: Dar contactul mental nu interferează cu energia lor? S: La momentul potrivit. Oameni pe care îi cunosc şi îi iubesc. Dr.N: Aceste persoane sunt entită i membre ale grupului tău? S: Desigur. (dă din cap afirmativ pentru a confirma cele spuse) Dr. De ce eşti atât de dificil? Trebuie să stau aici. Dr.N: Mul umesc că m-ai lămurit. pe care le-ai iubit. Dr. Vrei să-mi ară i că tu şi prietenii tăi din grup sunte i deosebit de aten i în ceea ce priveşte încălcarea spa iului celuilalt? S: Exact. Dr.N: De ce nu a fost cu tine ghidul tău să. S: Acum ştiu că are propriul său loc unde se adună cu oamenii. Dr.i explice lucrurile acestea înainte să-l vezi pe tatăl tău? S: (pauză lungă) Nu ştiu. din apropiere .N: Dar tu ai ajuns la destina ia ta? S: Nu contează. 50/159 . Cel pu in aşa stau lucrurile în spa iul meu. Dr.N: Acest lucru se leagă de mesajele pe care le-ai primit despre tatăl tău? S: Da. pentru a încuraja răspunsurile spontane) Da? Minunat. Noi stăm aici. suntem împreună de multă vreme.N: (îmi mai stimulez subiectul încă o dată pentru a căpăta informa ii în plus) şi nu trebuie doar să pluteşti către celelalte grupuri pentru a le vizita? S: Nu! nu face asta! Nu po i să mergi în grupurile lor şi să te interferezi cu energia lor. (subiectul este foarte încântat şi îi las câteva momente în acest cadru) Dr. Îndrumătorii sunt cei care se mişcă cel mai mult. Dr. ei se află în spa iile lor şi primesc tot timpul instruc iuni. (arată din nou cu degetul spre imaginea din mintea ei) Dr.N: Observ o schimbare destul de mare în procesul tău de în elegere în timpul scurt care a trecut de când am venit aici. cum ar fi în afara grupului de care apar ii? S: (arătând în afară) Cei de acolo nu fac parte din grupul meu. Dr. Dr. (izbucnind într-un râs nervos) Ah. Recunosc că a fost un şoc la început..acela este locul lor.N: Îmi dau seama.Dr. în afară de tatăl tău. Acum ştiu cum stau lucrurile. Dr. Priveşte în depărtare la ceilal i din spa iul acesta.. Nu în elegi? Nu am nici o legătură cu ei. uite!. Acum îmi amintesc tot. ceea ce-mi spui este că fiecare de aici este amplasat în spa iul propriului său grup şi că nu te plimbi în vizită şi nici nu stabileşti prea mult contact mental în momentele nepotrivite. Uite că vin spre mine! Dr. (arată spre podea) Acesta este locul nostru.N: Cine sunt ei? S: Ceilal i. (cu mândrie) Aceştia sunt oamenii mei! Dr. Asta e treaba lor. Nu mă duc acolo. Vrei să spui că nu ai nici un contact cu ele acum că te afli la locul tău potrivit în lumea spiritelor? S: (supărată pe mine) Nu. am contact cu mintea mea. dar în urmă cu câteva minute erai destul de supărată pentru că nu puteai să te apropii de tatăl tău.N: Vrei să-mi spui că energia sufletului tău nu poate să plutească oriunde vrea. Sunt prea ocupată cu cei cu care trebuie să stau aici. ce minunat este să-i văd din nou. Sunt aceleaşi persoane implicate în via a ta trecută? S: Mai mult de o singură via ă.N: De ce nu ştiai asta când când ai ajuns aici? S: Nu sunt sigură.. oamenii mei.N: Spune-mi ce în elegi prin acolo? S: (pe un ton grav) Cei de acolo.. Cum este locul în care trăiesc? S: Nu doresc să aflu.N: Probabil că mai sunt şi alte persoane în aceste grupuri. S: (calmându-se) Da.N: Deci. Ce plăcere să-i văd din nou. oamenii din grupul meu..N: (reac ionez ca şi cum aş fi auzit informa ia aceasta pentru prima dată.

nu. ca o energie caldă şi strălucitoare şi ştiu că acestea sunt decorporalizate în prezent”. Deoarece acesta nu este un Consiliu de acuzare. Voi prezenta o nouă perspectivă asupra mobilită ii în următorul caz. altfel am fi pierdu i. mental nu eram pe aceeaşi frecven ă. De asemenea.N: Uită-te în jurul tău la toate locurile ocupate. ele sunt chemate înaintea Consiliului Bătrânilor. Uneori vorbeşte în numele meu ca un 51/159 . se face totuşi examinarea directă a activită ilor sufletelor înainte ca acestea să se întoarcă în grupul lor. precum cel trăit de cazul 15. Unii dintre subiec ii mei consideră că etapa de tranzi ie de la poarta de plecare şi până la plasarea în grup este atât de rapidă. Veronica (profesoara mai tânără a subiectului meu) mă duce într-un alt loc pentru a mă întâlni cu grupul meu de Bătrâni. Un alt subiect a explicat că „este ca şi cum sufletele ar dormi pe pilot automat . Uneori. Dr. locul acesta este mare! De aceea nu se aglomerează niciodată. aici sunt mari întinderi de spa iu şi este aşa o mare libertate. din vina noastră. Unul din subiec i relatează: „În timp ce mă apropii de locul meu. Analogia cu şcolile spirituale conduse de profesori-ghizi este folosită atât de des de persoane în stare de hipnoză. în func ie de vârsta sufletului. Până la sfârşitul etapei de tranzi ie motivul devine evident. cu energie cu vibra ii joase şi care nu par să comunice mult cu nimeni. Aaaaaa. în cadrul grupului aceste suflete pot să salute în tăcere un suflet care se întoarce. călătorul este călăuzit de sunete muzicale în acorduri specifice. adesea el fiind legat de întrupare. încât este nevoie de un timp de adaptare la sosire. Ea stă lângă mine ca interpret al meu pentru ceea ce nu în eleg şi să-mi asigure sprijinul în explicarea comportamentului meu din ultima mea via ă. Chiar aşa stând lucrurile.i dai seama cât de mare este locul aici. descrie separarea sa de grup ca pe o repartizare în clase diferite în aceeaşi şcoală. Aşa cum am men ionat mai devreme. am mai avut clien i care se sim eau complet separa i în propria şcoală. Nu este neobişnuit ca subiec ii mei să întâmpine greută i în a-mi furniza toate detaliile care transpiră pe la aceste audien e şi sunt sigur că aceste blocaje sunt inten ionate. este descris în diverse moduri de subiec ii mei. cam aşa. pornind de la debarcader până la punctul terminus care este grupul lor. Acele suflete care nu sunt în totalitate dezîncarnate radiază o lumină slabă. Iată o relatare a unui caz: „După ce m-am întâlnit cu prietenii mei. Sentimentul existen ei unei bariere între diferitele grupuri..N: Mi se pare că erai pierdută când am ajuns aici prima dată. Am văzut cum un suflet de nivel mediu care se întoarce este copleşit de plăcere. ghidul meu. un cor de glasuri intonează sunetul A.. pentru a le putea recunoaşte. S: (cu nesiguran ă) Nu m-am conectat. Atunci când îşi amintesc de perioada dintre sosirea şi plasarea lor. atâta timp cât suntem aten i la reguli. Am încurcat lucrurile . Dr. Dr. Cele două cazuri din acest capitol reprezintă reac ii diferite. după ce sufletele ajung înapoi la grupul lor. de la suflete începătoare la cele mai avansate care îşi amintesc ultima etapă a întoarcerilor lor la lumea spiritelor. încât folosirea aceloraşi termeni a devenit un obicei pentru mine..Dr. Lumea spiritelor nu este în esată cu suflete? S: (râde) Uneori ne pierdem.întotdeauna ştim cine este afară şi cine înăuntru”. nu cred că. Adesea aceasta este un părinte sau un so din via a care tocmai s-a încheiat. Acest lucru înseamnă că este posibil ca acele suflete care în mod curent sunt încarnate întrunui sau mai multe trupuri să nu fie angajate activ în nici o ac iune de întâmpinare în momentul de fa ă.N: Şi ce se întâmplă în caz contrar? Cine hotărăşte care este locul potrivit pentru fiecare grup de suflete? S: (pauză) Ne ajută profesorii.. Fiecare participant are interpretarea sa proprie a panoramei. şi văd cum vibrează toate rapid. subiec ii mei sunt uneori îngrijora i că o persoană importantă nu a fost prezentă sub formă de lumină sau nu a comunicat cu ei telepatic. Fiin ele familiare sunt adunate împreună în mase ondulatorii de lumină strălucitoare.N: Şi nu te sim i constrânsă de acest obicei? S: O. Sufletul de nivel mediu care are mult de lucrat la bază.

Când oamenii afla i în transă spun că fac parte dintr-un grup de suflete ei se referă la o grupare primară mică de entită i care au contact direct şi frecvent. Nu am auzit niciodată de vreun grup secundar cu mai pu in de o mie de suflete. în sfârşit. cu toate că am sentimentul că nu-mi spune tot. dar Quazal (ghidul mai vârstnic al subiectului care a sosit înaintea Veronicăi) duce greul în cadrul consiliului. Înainte de a mă întoarce pe Pământ ei vor voi să mă mai vadă o dată. După moartea fizică. după ce părăseau Pământul. Plasarea în grup este determinată de nivelul sufletului. Grupurile primare mai mici variază în număr. Îmi imaginasem că spiritele doar pluteau de unele singure. atât timp cât nu este un suflet prea tânăr sau izolat din alte motive. Grupurile de entită i secundare mai mari sunt formate din întinderi uriaşe de grupuri primare asemănătoare frunzelor de nuferi pe lac. Membrii apropia i manifestă o sensibilitate unul fa ă de celălalt. ceea ce se numeşte Cercul 52/159 . unii elevi stabilesc legătura cu profesorii mai bine. Am aflat că numărul mediu este de cincisprezece. acasă atunci când se alătură colegilor cunoscu i din grupul lor. 7 PLASAREA PĂREREA mea despre oamenii care consideră că avem un suflet este aceea că îşi imaginează că toate sufletele sunt amestecate probabil într-un spa iu foarte mare. în cadrul acestor lacuri spirituale. seamănă cu un sistem educa ional de plasament ca formă şi ca func ionalitate. Prezen a lor aici. alături de alte suflete. fără el. Nu le pot ascunde nimic. Mul i dintre subiec ii mei cred acest lucru înainte de începerea şedin ei. Criteriile de admitere în grup se bazează pe cunoştin e şi pe un nivel de dezvoltare dat.” Sufletele se consideră ca ajungând. nu este de mirare că îşi exprimă surpriza aflând că fiecare din noi are un loc desemnat în lumea spiritelor. Fe ele lor sunt amabile şi ei îmi evaluează modul în care am în eles via a pe care am trăit-o şi cum aş fi putut să fac mai bine inând cont de talentele mele şi ce anume din ceea ce am realizat a fost bun. Când am început să studiez via a în lumea spiritelor cu subiec i în stare de hipnoză. Veronica îmi traduce ce spun despre mine. dar uneori mă pierd atunci când gândurile lor sunt transmise de la unul la altul în comunicarea atât de rapidă dintre ei. nu eram pregătit să aud despre existen a grupurilor organizate de sprijin al sufletelor. Cred că pot distinge care dintre ei sunt bărba i şi care femei. Atunci când nu mă mai pot descurca. Grupurile secundare de suflete sunt aranjate în genul unui grup comunitar de sprijin mult mai pu in intim unul fa ă de celălalt. Mi se permite să-mi exprim liber frustrările şi dorin ele. al ii mai pu in bine. care este dincolo de ceea ce ne putem imagina noi pe Pământ. în special doi dintre ei care vorbesc mai mult cu mine decât ceilal i şi care par mai tineri decât restul. aşa cum am men ionat în capitolul 4. Sufletele reprezentate în aceste grupuri sunt prieteni intimi care au aproape acelaşi nivel de conştiin ă. deoarece numărul de suflete este atât de mare. Ca în oricare clasă. călătoria sufletului înapoi spre casă ia sfârşit odată cu debarcarea în spa iul rezervat coloniei acestuia.fel de avocat al apărării. aşa cum se întâmplă în familii. To i bătrânii îmi sunt cunoscu i. con inând undeva între trei până la douăzeci şi cinci de suflete. În următorul capitol vom studia procesul de sortare pentru grupele de suflete şi cum se văd sufletele pe ele însele în spa iile spirituale respective. Îi am în permanen ă în fa a mea pe aceiaşi şase Bătrâni care poartă robe albe lungi. Lacurile spirituale par nesfârşite. Fiecare din ei are un fel special în care îmi pune întrebările. După ce se trezesc. încât nu este necesar acest lucru. dar to i sunt cinsti i şi de încredere şi mă simt întotdeauna tratată corect. Numeroasele grupuri primare care formează un grup secundar se pare că au legături sporadice sau nici un fel de contact între grupuri. Este o raritate pentru mine să găsesc suflete legate într-o rela ie semnificativă şi care să fie membri în două grupuri secundare diferite.

va colabora strâns cu toate celelalte suflete din grupul 1. Acest lucru se poate datora unei legături dintr-o via ă anterioară sau unei trăsături particulare de identitate ale sufletelor implicate.. Vine cineva să te întâmpine? S: (subiectul zâmbeşte larg) Karla. fra ii. sculptate. inând cont de vie ile mele trăite în Grecia. deoarece aici mă întorc după fiecare ciclu (via ă).Interior. Aceste grupuri strâns unite sunt adesea formate din suflete cu acelaşi fel de min i. dar pe care acum îl vedem numai la reuniunile de clasă. Acest lucru nu diminuează din importan a pe care o au părin ii. de asemenea. acolo unde există o similitudine de cunoştin e şi afinită i eviden iate de experien a dobândită pe Pământ. cât şi rele. Părin ii pot să ne întâlnească la poarta către lumea spiritelor după moartea noastră pe Pământ. roluri periferice în via a pe Pământ. pentru a-mi putea da seama ce se întâmplă cu tine. să continuăm. ci mai degrabă el constituind mai degrabă o problemă de învă are socială a rudelor de sânge care îi sunt contemporane într-un anumit cadru temporal.N: Vreau să mă por i prin această şcoală din momentul sosirii tale. Orice contact func ional între membrii diferitelor grupuri este guvernat de lec iile care vor fi învă ate pe durata unei reîncarnări.. Cu toate că pentru copil părin ii reprezintă figurile primare de identificare ale efectelor karmice atât bune.N: Bine. Legăturile strânse între suflete ne oferă o imagine a ceea ce reprezintă întoarcerea la grupul fiecăruia după moartea fizică. Îl recunosc. Totuşi. Dr. în cadrul aceluiaşi grup. cel mai adesea creşterea personală este influen ată de rela iile noastre pe durata unei vie i întregi cu so ii. Dr. ca rude şi prieteni apropia i în timpul reîncarnării lor pe Pământ. decât pe sufletele care i-au fost părin i. mătuşile. unchii şi bunicii care ne ajută în diverse moduri din cadrul altei genera ii.N: Ce caută un templu clasic grecesc în lumea spiritelor? S: (ridică din umeri) Nu ştiu de ce îmi apare în acest fel. Membrii aceluiaşi grup sunt strâns uni i pentru eternitate. cu obiective comune pe care le exersează continuu unul cu celălalt. Cazul 16 Dr..N: După ce părăseşti debarcaderul şi ai ajuns în spa iul spiritual căruia îi apar ii.. ei îşi aleg vie ile împreună. 53/159 . În figura 1 un suflet din grupul primar 1. S: (cu ezitare) Văd un templu grecesc perfect pătrat cu coloane mari. De obicei. Un exemplu ar fi un coleg de şcoală care ne-a fost cândva prieten bun. în afara faptului că este foarte normal. B şi e probabil că vor avea pu in contact sau deloc pe Pământ. aşezat în grupul secundar mai mare A. Dr. dar nu le putem vedea sufletele prea mult în lumea spiritelor. să colaboreze. unele suflete din grupurile primare 9 şi 10 (detaliate în figura 2) ar putea. de obicei. Sufletele mai tinere din cadrul grupurilor secundare A.N: Vrei să spui că eşti într-un fel de clasă spirituală? S: Da. profesoara mea. unde studiem. Legăturile care se stabilesc între membrii diferitelor grupuri joacă. este foarte frumos. Figurile 1 şi 2 reprezintă o structură spirituală a sufletelor luată la întâmplare. Acest lucru nu se întâmplă din motive de maturitate. Mi se întâmplă mult mai frecvent să-i găsesc pe cei care i-au fost frate sau soră unui subiect în via a anterioară. ce faci apoi? S: Merg la şcoală cu prietenii mei. so iile. Dr. atât timp cât un suflet părinte poate fi mai pu in dezvoltat decât acela al urmaşilor săi. Te rog să începi prin a-mi spune ce vezi din afară. Asocierea strânsă a sufletelor depinde de apropierea stabilită între acestea în cadrul grupurilor. surorile şi prietenii cei mai apropia i.

C). B. de vreme ce schema variază în func ie de localizarea în lumea spiritelor a fiecărui subiect. Numărul total al grupurilor şi al sufletelor membre în acestea este unul ipotetic. 54/159 .Figura 1 .Interac iunea socială intre grupuri de suflete primare şi secundare Aceasta diagramă ilustrează rela iile dintre sufletele din grupurile matcă primare (1-10) şi grupurile secundare (A.

.N: OK. pâlpâim ca o lumină. atunci când sunt combinate cu alte elemente. ca o zei ă... ce faci după aceea? S: Karla mă conduce până la cea mai apropiată masă şi prietenii mei mă întâmpină imediat.. O..... sentimentul de siguran ă care-mi este atât de cunoscut. to i adul i? S: Da. purtând o robă lungă care flutură.N: Uită-te la tine.. ori în combina ie... Înaltă. părem a fi îmbrăca i la fel. dar se potriveşte..Interac iunea socială în cadrul unui grup primar de suflete Această sociogramă arată lărgirea grupurilor 9 şi 10 (din figura 1) ca un exemplu al unei suprapuneri mai pu in obişnuite a două grupuri matcă.N: Şi cum î i apare? S: (cu încredere) O văd venind dinspre intrarea în templu spre mine. Eşti îmbrăcat în aceleaşi veşminte? S: Noi.. Dr.. Grupuri mici de oameni vorbesc pe un ton scăzut. dar din grupul meu fac parte mai multe femei. părul ei adunat strâns în vârf cu o clamă de aur.. este aşa de bine să te întorci.N: De ce? S: Pentru că aceasta este valen a cu care ei se simt cel mai confortabil acum. Nici nu pot să..N: Unde sunt ceilal i? S: Karla m-a luat în templul şcoală... Notă. Dr.N: Aceşti oameni sunt bărba i şi femei. Dr. Karla ştie că-mi place cum arată.. Atmosferă.. Valen ele în chimic sunt proprietă ile pozitive sau negative care. Dr.N: De ce sunt aceşti oameni şi nu al ii cu tine în acest templu? S: Pentru că ne aflăm cu to ii în acelaşi grup de studiu.. Văd o bibliotecă mare. Aici există contact reciproc intre anumite suflete (din zona haşurată) ce lucrează selectiv cu suflete din amândouă grupurile. dau propor iile. cu un umăr gol. 55/159 .i spun cât sunt de fericită să fiu cu ei încă o dată (subiectului îi este distrasă aten ia de această scenă şi durează mai mult de un minut să o aduc din nou la mine).. a ajuns la mine. Dr.. caldă. la mese. Sufletele aflate în grupuri pot fi înclinate către personaje de sex masculin sau feminin... Dr.. Cuvântul valen ă folosit de acest subiect pentru a indica genul persoanei este o alegere destul de ciudată...Figura 2 . Dr. şi putem să ne schimbăm. liniştită.

sunt multidimensionale. îi cunosc de mult.N: Deschide una din căr ile vie ii pentru mine şi explică-mi ce vede i tu şi prietenii tăi de la masa aceea.. Dr. S: Sunt căr i cu poze.N: În ceea ce priveşte învă area lec iilor. te rog...N: Spune-mi. Împrăştiindu-şi energia atât de rapid.. pagini. sub forma unor 56/159 .Dr. Dr. în miniatură. de vreo cinci centimetri.N: Căr i? Ce fel de căr i? S: Căr ile vie ii. dar uită-te.. întocmai ca apa pe care o iubeşte atât de mult pe Pământ. El merge drept în rota iile lui. Tot ceea ce vedem este în fotografii vii.. Mă văd murind tânăr... Dr. Dr.N: To i î i sunt prieteni apropia i? S: Da.N: Cum este tratat timpul în aceste căr i? S: În cadre..N: Şi fiecare din cei douăzeci este la aproximativ acelaşi nivel de studiu? S: Aproape.. timpul este condensat de căr ile vie ii. Dar cinci din ei sunt prietenii mei cei mai dragi.N: Unde te-ai plasa în acest grup ca nivel de cunoştin e? S: Cam pe la mijloc.N: Nu vreau să zăbovesc mult asupra trecutului tău chiar acum.. Dr... S: La început.N: Vezi şi vie i viitoare în cartea vie ii? S: Putem să vedem care sunt posibilită ile viitorului. se aliniază. Dr.. în timp ce mâinile subiectului se apropie şi se depărtează ca şi cum ar deschide o carte) Nu scrie nimic... S: (pauză. încât o stropeşte în toate direc iile.N: De ce ave i pseudonime? S: Hmmm . Dr.N: Şi reprezintă un atribut personal? S: (pauză) Eu . lucrăm împreună foarte mult.. valurile de lumină mişcătoare au adâncime? S: Exact. unde te afli în compara ie cu cei cinci prieteni ai tăi? S: O. cu margini albe şi groase.. Apoi ne gândim la ceea ce dorim. într-o ceartă între iubi i şi sfârşitul meu este inutil. fotografiile nu au o formă plată.N: Grupul familiei tale sună foarte distinctiv. S: O lipsă de auto-disciplină în ultima mea via ă. numai pe bucă ele. cristal.cristalul se schimbă din întuneric în lumină şi.N: Deci. suntem cam la acelaşi nivel.. Dr. Dr. tu şi prietenii tăi. deoarece aceasta este în mintea mea.. tu şi prietenii tăi în acest cadru al bibliotecii? S: Merg la masa mea şi ne uităm to i peste căr i. Ai putea să-mi explici ce face i. Dr. sunt cunoscută pentru .. câ i oameni sunt în această bibliotecă alături de tine? S: (face o pauză în timp ce numără în minte) Cam douăzeci. vie ile noastre trecute şi alternativele. Unii sunt mai avansa i decât al ii.N: Care este entitatea de care te sim i cel mai mult atrasă şi de ce? S: (râde uşor) Spray. Dr..N: Descrie-mi-le cât po i de bine.N: Care este pseudonimul tău? S: Ciulin. căr ile.N: Par diferite de fotografiile obişnuite? S: Da. nu putem să ne concentrăm niciodată din primul moment. pentru a ne defini esen a. se mişcă . Dr. reac iile tăioase în situa ii noi. destul de mari. de fapt. Noi ne privim ca reprezentând lucruri Pământeşti.... Dr. la carte şi spune-mi care este primul lucru pe care-l vezi. Dr. sunt vii. Dr. Îşi mută pozi ia dintr-un centru de. Dr. când deschidem cartea. Dr. Apoi putem vedea.N: Cum li te adresezi? S: (chicoteşte) Avem nume de alint pentru fiecare. Dr. în timpul rota iilor mele (cicluri de via ă).N: Spune-mi cum folosi i. care se schimbă în lumină reflectată.. Dr.

profesorii sunt. aceste op iuni mai ales vin mai târziu cu ajutorul altora.N: Care? S: Un loc pentru noii veni i. dar pot să merg oriunde. de recreare. sufletele plutitoare se angajează social în multe activită i.N: A. Dr. viziunile lor sunt spontane.N: Po i să te plimbi peste tot atâta vreme cât nu deranjezi alte suflete din zonele lor de studiu? S: (răspunde cumva evaziv) îmi place să stau aproape de templul meu.N: Ai putea să-mi spui care este impresia ta asupra inten iei care se află în spatele acestei atmosfere de bibliotecă în cadrul grupului tău? S: O.N: Ai voie să vizitezi alte clădiri în care studiază sufletele? S: (pauză lungă) Există una unde mergem în mod regulat. cu toate că acestea se află aproape unul fa ă de altul în lumea spiritelor. un exemplu despre ce vreau să arăt.. atât de departe (în dezvoltarea lor) . Şi nici nu ne băgăm în treburile lor. Dr.. o fac în afara centrului de studiu. Notă: Cititorul poate vedea în Figura 1 cercul B. În timp ce subiectul obişnuit poate vorbi despre un spa iu al său..lec ii. citată în cazul 16. pare să fie contrară acelor grani e ale spa iului spiritual văzute de subiectul din ultimul caz. Dr.N: Cum să-i ajuta i? S: (râde) La teme. Afirma ia despre nerestric ionare.N: Dar sarcina aceasta nu este a profesorilor-ghizi? S: Vezi.N: Grupurile de persoane care studiază în aceste clădiri sunt mai avansate sau nu fa ă de cele din grupul tău? S: Ambele.. Dr. Aceste căr i au menirea de a pune accentul pe ac iunile noastre trecute. avem destul spa iu în care să ne mişcăm . Când îmi aduc pentru prima dată subiec ii în lumea spiritelor. privat. Dr. lângă a noastră. Dr. Dr. fiindcă noi suntem mai avansa i decât cei mai noi. unde studiază diverse grupuri. Profesorul vine şi pleacă şi studiem mult împreună discutând valoarea alegerilor pe care le facem. grupurile 3-7 reprezintă interac iunea rară între grupuri. În aceste spa ii comune. Dr.N: De ce nu? De ce nu pot şi grupurile mai avansate să vină în biblioteca voastră să asiste din când în când? S: Nu pot. Există clădiri diferite. nimeni nu priveşte lumea spiritelor ca pe o dimensiune restrictivă. Dr... S: Nu mă simt restric ionat. Dr. acest grup apreciază ajutorul nostru deoarece noi putem să ne raportăm uşor la ei. în special cele legate de ordinea spirituală şi de locul lor într-o comunitate a vie ii ca suflet. Dr. aceasta este pentru grupul nostru. unde sufletele aflate la multe niveluri de învă are se adună într-o atmosferă destinsă. Dacă vreau să iau contact cu cineva.N: Am impresia că energia sufletului tău este limitată la acest spa iu spiritual chiar dacă la nivel mental po i să ajungi mai departe. ne ajutăm să trecem peste greşelile făcute în cadrul acestui ciclu..N: Există în această clădire şi alte camere unde oamenii studiază? S: Nu. În grafic. de muncă şi via ă.. însă numai aici şi nicăieri altundeva. Unele sunt 57/159 .. cele mai multe persoane pot să-mi povestească despre libertatea lor de mişcare şi despre călătoria lor în spa ii deschise. dar nu mă atrage toată lumea.. Este frumos să aibă cineva nevoie de tine. deci voi face i un pic de predare cu acest grup? S: Da. O dată ce amintirea lor supraconştientă începe să se desfăşoare. Îi ajutăm când profesorul lor nu este acolo.

aceste exprimări mitice ale sufletelor au o natură ceremonială şi totuşi transcend cu mult ritualurile primare. încât aduc cu un fel de cântec”. amestecându-şi şi separându-şi energia în modele exotice de lumină şi de culoare. câte un subiect intrat pentru prima oară într-un loc spiritual manifestă chiar neîncredere fa ă de propriile sale viziuni. de asemenea şi forme subtile de dans atunci când sufletele se învârtesc unele în jurul altora. fără să realizez importan a acestui aspect pentru suflete. mul i subiec i care călătoresc mental dintr-un loc în altul în lumea spiritelor îmi vor spune că spa iul din jurul lor se aseamănă cu o sferă. În mod frecvent. fiind legată într-o re ea de puncte vitale numite chakre. Eram familiarizat cu tehnica fotografică Kirlian şi cu studiile de parapsihologic de la U. animale. dar tot ei vor adăuga că lumea spiritelor este „nelimitată”. Mi s-a relatat. imaginile pe care le văd aceştia în respectivele regiuni pot varia. Când am început să adun informa ii despre grupurile de suflete. Alte afirma ii pot părea şi mai contradictorii. Întotdeauna în acest punct mi se relatează despre o conexiune cu o putere superioară. cunoscut drept „Humor” care îi făcea pe to i să râdă cu bufoneriile sale. Lucrurile fizice ca altare. pentru că în timpul şedin ei noastre aveam să aflu despre recunoaşterea sufletelor cu ajutorul culorilor. bărci. se pare că avem un câmp de energie ionizată ce se revarsă în jurul trupurilor noastre. Aceste imagini au o însemnătate specială pentru grupurile de suflete. corespunzător nivelului cunoştin elor lor. ca atunci când aud că sufletele mai bătrâne le tachinează pe cele mai tinere cu privire la ce le aşteaptă.forme de jocuri. mi-am bazat ra ionamentul pe locul de care apar ineau aceste suflete. că în grupurile de suflete pot apărea uneori „oaspe i” pentru a spune poveşti şi a men ine buna dispozi ie. O afirma ie pe care o aud destul de des e aceea că sufletele formează un cere pentru a unifica şi proteja mai complet energia gândurilor lor. A fost un caz important. de asemenea.A.C. Astfel. Un subiect a spus astfel: „Ne facem tot felul de feste unul altuia. Folosind numai acest criteriu de identificare. ca nişte copii. Acest lucru se petrece pentru că zona criticii din mintea lor conştientă nu a încetat să transmită mesaje. Uneori. un loc de studiu descris de subiectul acestui caz ca un templu grec poate reprezenta clădirea unei şcoli moderne pentru altă persoană. Pu ini oameni îmi spun după ce au ieşit din transă că există multe aspecte ale lumii spiritelor imposibil de explicat în termeni Pământeni. Deşi anumite locuri din lumea spiritelor sunt descrise de subiec ii mei ca având aceeaşi utilitate. mai degrabă o comuniune fericită cu evenimentele care le-au ajutat să-şi formeze propria identitate. mi-a fost greu să plasez exact un client. De exemplu.L. copaci sau plajele oceanului pot fi evocate în centrul acestor dansuri. În formă umană. Înaintea acestui caz ascultam relatările subiec ilor mei referitoare la culorile pe care le vedeau în lumea spiritelor. Clien ii mi-au vorbit despre nuan ele masei de energie a sufletelor. Unii oameni mi-au spus: „Ritmurile gândurilor sunt atât de armonizate. Nu puneam întrebările potrivite. nivelul energiei electromagnetice necesare pentru a ine sufletul în planul nostru 58/159 . Cred că ar trebui să re inem că oamenii manifestă tendin a de a îmbina cadrul lor de referin ă din timpul transei cu ceea ce au experimentat pe Pământ. De vreme ce energia spirituală mi-a fost descrisă ca o for ă vie. Pot avea loc. O altă clientă a men ionat că grupului ei îi plăcea în mod deosebit un personaj ce arăta ciudat. Când jucăm v-a i ascunselea unele suflete mai tinere se rătăcesc şi le ajutăm să se regăsească”. ca simboluri planetare ce consolidează amintirile pozitive ale vie ilor anterioare petrecute împreună. Aceste replici materiale nu par a reprezenta triste ea spiritelor care tânjesc să fie din nou în forme fizice. după cum am văzut în capitolul precedent. Pentru mine. Subiectul cazului 16 a venit la mine pe când eram la început cu studiile mele referitoare la lumea spiritelor. oamenilor afla i sub hipnoză le vine greu să explice clar în elesurile stranii din spatele modului în care se întrepătrund ca suflete. asemănători cu trubadurii medievali. dar nu am corelat observa iile lor. mişcătoare. Fiecare persoană traduce condi iile abstracte ale experien ei spirituale în simboluri şi termeni ce au un în eles pentru ea. Oamenii afla i în transă se adaptează curând la ceea ce înregistrează mintea lor inconştientă. unde cercetările indicaseră că fiecare fiin ă vie proiectează propria sa aură. ci.

N: Oh. da... nu e obligatoriu. Dr. Dr. E mai. Sunt recunoscător subiectului acestui caz. Îl vedem uneori pe aici. stau întotdeauna împreună? S: Cele din echipa mea da.. pentru că m-a ajutat să descifrez în elesul acestor manifestări ale energiei. Le văd ca spirite. N: Nu te în eleg. dar profesorii înclină să stea între ei atunci când nu asistă la lec iile noastre.. aşadar to i ghizii radiază o energie galbenă? S: Nu.eşti asociat cu ele? S: Nu chiar . Sunt mult mai pu ini decât noi. Dr. firesc aici în câmp deschis. O văd pe Karla cu doi prieteni ai ei. Am în eles cu ajutorul cazului 16 că lumina radiată de suflete pe care o vizualizează spiritele nu este complet albă... N: Bine. că aura umană reflectă gândurile şi emo iile combinate cu starea de sănătate fizică a unui individ. bineîn eles. N: Priveşte la distan ă de unde eşti acum.. El e albastru.intensitatea energiei noastre ne poate face mai pu in strălucitori. Un tip drăgu . grupul tău primar matcă. N: Şi te identifici cu toate aceste suflete . N: Câte estimezi că ar fi? S: Hmmm. Dr.dar nu în mod direct. Dr. Dr. Dr. În mintea subiec ilor mei. Dr.fizic ar putea fi un alt factor al producerii diferitelor culori. N: Cum? S: Profesorul lui Karla e Valairs. Dr. hai să ieşim din templul tău. N: Vrei să spui că sufletele nu sunt complet albe? S: E par ial adevărat ceea ce ai spus .. Foarte inteligent.. sute şi sute. Dr. de asemenea..e destul de neclar. N: Şi ai convingerea că sunt ghizi chiar dacă nu distingi nici o trăsătură fizică? Po i privi la toate acele lumini de un alb strălucitor şi să ştii mental că e vorba de ghizi? S: Desigur. şi atunci ce culoare au? S: Galben. nu to i.nici măcar nu le pot vedea pe toate .... M-am întrebat dacă aceste meridiane personale proiectate de oameni au o legătură directă cu ce-mi fusese relatat despre lumina emanată de suflete în lumea spiritelor.. Dr.grupuri mari de oameni.. N: Aşadar Karla şi prietenii săi au diferite nuan e de alb? S: Nu.. Dr. S-a spus. N: Şi care e diferen a? Vrei să spui că ghizii radiază o energie care nu e albă? S: Aşa e. fiecare suflet generează o anumită culoare a aurei. N: Dacă aş putea numi echipa ta de circa 20 de suflete. putem face acest lucru. S: Ea şi cei doi prieteni ai ei sunt profesori. Dr. N: Bine. eşti oare asociat cu corpul secundar mai mare de suflete care sunt acum în jurul tău? S: Suntem cu to ii asocia i ... dar nu sunt chiar to i alb. fireşte. Dr. dar echipa mea e lângă mine. la distan ă. ca elevii cu profesorii. Cum vezi toate acele spirite? Cu ce seamănă? S: Diferite lumini . ei nu sunt deloc albi. N: Albastru? Cum de-am ajuns la albastru? 59/159 .. Dr. Dr. nu pot număra. sunt atât de multe. ce vezi în jurul tău? S: Oameni .zumzăind ca nişte muşte în jurul unei lămpi. Nu-i cunosc pe to i aceştia. N: Vezi vreun ghid-profesor de unde eşti acum? S: (pauză) Câ iva. N: Vezi trăsăturile fizice ale acestor suflete în acelaşi fel în care le-ai văzut pe cele ale sufletelor din propriul tău grup în templu? S: Nu. N: Po i să-mi spui dacă sufletele care lucrează împreună. Dr.

Dr. N: De ce nu? S: Nu ştiu. Dar nu îl vedem prea des. Dr. pe lângă noi. câteva galbene şi pu ine albastre. Karla se pregăteşte sub îndrumarea lui Valairs. dar uneori. Dr. iar galbenul e mai intens decât albul. N: Sunt confuz. Aurele spirituale primesc apoi culorile primare de roşu. pentru că tu eşti mai jos în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare? S: (râde) Mult mai jos. aşa că noi avem doi. N: Şi aceşti ghizi au aure de culoare galbenă. atunci când se află în transă. Dr. N: Chiar aşa. pe o bază albă. S: Nici nu m-ai întrebat. subiec ii mei relatează că văd majoritatea celorlalte suflete având o nuan ă de alb. Echivalarea celor auzite despre energia sufletelor cu legile fizicii ce guvernează spectrul culorilor pe care le vedem în ceruri e doar 60/159 . Cele mai multe sunt albe. În cele din urmă. N: Sunt curios în legătură cu Valairs. şi schimbările sunt foarte lente.S: Nuan a lui Valairs este de un albastru deschis. N-ai pomenit nimic de existen a unui alt profesor. Pe lângă albul general al lumii spiritelor înseşi. N: Câte alte culori ale energiei mai vezi plutind pe aici? S: Nici una. Dr. aceste trei lumini primare de alb. Dr. Se pare că albul neutru sau griul reprezintă punctul de plecare al dezvoltării.. Am observat recent că nuan a Karlei a devenit pu in mai închisă. Pu ini oameni văd nuan e verzui amestecate cu galben sau cu albastru. întâi albastru deschis.depinde. comparativ cu galbenul sau cu albul? S: Tocmai încerc să. Karla însăşi e la rândul ei studentă.. N: Şi cum variază culoarea galbenă a Karlei fa ă de albul tău. N: Oh. într-adevăr. Ei amândoi au o lumină mai abundentă şi mai constantă decât mine. el nu e din grupul meu. iar cea a lui Valairs una albastră? S: E simplu. fiind un ghid mai pu in avansat? S: (pu in indignat) E suficient de avansată pentru mine! Dr. Are fiecare grup spiritual doi profesori? S: Hmmm. Îi întreb pe to i subiec ii mei despre culorile aurei lor. cel mai în elept dintre noi şi energia sa are o intensitate mai întunecată. Ei au propriile lor grupuri. dar mă aju i să mă lămuresc în legătură cu aceste culori? De ce radiază energia Karlei o nuan ă galbenă. roşiatice. nu. galben şi albastru. N: Mai uită-te odată în jur. oare. Dr.. Dr. N: De ce nu lumini de energie de culoare roşie sau verde? S: Unele sunt. Oricum. respectiv albastră? S:Da. Dr. pe nume Valairs. pe măsură ce energia noastră devine mai abundentă. în grupul vostru. şi atunci energia sa va deveni apoi o nuan ă de albastru închis? S: Nu. Dr. locul e luminat ca un brad de Crăciun. N: Î i mul umesc pentru faptul că mi-ai explicat aceste lucruri. Întotdeauna transformarea se petrece gradual. N: Aşadar. E atât de în eleaptă şi de bună. culorile energiei reprezentate în mod egal? S: O. Dr. când mă uit în jur. Aceste nuan e depind de cât de avansat eşti. N: Face cumva o diferen ă între suflete nuan a albastră. Dr. El lucrează şi cu alte grupuri. Sunt. atunci luminozitatea lui Valairs e mai pu in strălucitoare decât cea a Karlei şi Karla e mai pu in strălucitoare decât tine. N: Aşadar. galben şi albastru reprezintă stadiile de dezvoltare ale sufletelor şi sunt vizibile pentru toate spiritele? S: Aşa e. Valairs e. în func ie de gradul tău anticipat de avansare? S: (mândru) Nuan a mea se îndreaptă spre alb-roşiatic. Dr. va fi de un galben deschis. dar nici una nu e verde. Albastrul e mai adânc decât galbenul. N: Bine. Dr. Mă aşteptam la asta. Nici Karla nu e..i spun.

cât şi cea spirituală. atunci lungimile de undă inferioare ale albului şi ale galbenului emanate de suflete trebuie că reprezintă concentra ii mai scăzute de energie vibra ională. Figura 3 reprezintă un model de lucru. vibra ii vizibile ale diferitelor frecven e ale spectrului. Ultima coloană indică starea ghidului nostru şi denotă abilitatea noastră de a îndeplini această func ie pentru al ii.despre care se relatează că sunt albastre. atunci când acestea nu au formă. Sper că în anii ce urmează să fie adăugate considera iilor mele referitoare la măsurarea maturită ii sufletului şi cercetările altor regresionişti spirituali. înainte de a ne recâştiga ritmul şi a avansa din nou. dar poate că există o legătură cu un câmp electromagnetic ridicat. Am aflat de la subiec ii cazurilor mele că sufletele mai avansate proiectează mase de energie ale cărei particule se mişcă mai repede . aud aceiaşi subiec i descriindu-mi un proces ordonat şi planificat al dezvoltării de sine. Unele aspecte ale fizicii cuantice sugerează că universul este format din unde vibra ionale ce influen ează masele obiectelor fizice printr-o interac iune a unor frecven e diferite. Prima coloană redă starea spirituală a sufletului sau clasa de pregătire în care se află acesta. Lumina. Ştiu că are şi imperfec iuni. pentru a determina dacă un suflet începe să treacă din nivelul de începător I în nivelul II. aplicate domeniului spiritual. Energia luminii radiate de stelele reci este roşu-portocalie.atunci are o structură. după cum mi-a fost relatat de către subiec ii mei. Dacă densitatea culorii e o reflexie a în elepciunii. nu este suficient să ştiu numai cât de multă energie albă a rămas. coordonate de suflete-profesori ce monitorizează progresul nostru . legăturile de grup şi discu iile dintre subiec ii mei şi ghizii lor . învă area începe cu crea ia noastră ca suflete şi se accelerează apoi odată cu prima noastră via ă fizică. de asemenea. În figura 3 înfă işez şase nivele ale sufletelor încarnate. Cu toate acestea. Deşi îmi plasez în mod obişnuit subiec ii în categoriile generale de începători. la concluzia că atât conştiin a noastră fizică. energia tinzând spre invizibilul ultraviolet. De exemplu. Unii dintre subiec ii mei au obiectat când am caracterizat lumea spiritelor ca pe un loc guvernat de structura socială şi managementul organiza ional simbolizate în figura 3. al plasărilor primare ale sufletelor. pe care îl folosesc. Cred că modelele undelor vibra ionale individuale reprezintă aura fiecărui suflet. albastrul-violet are cea mai scurtă lungime de undă. reprezentate de concentra ia crescută a materiei luminoase pe măsură ce evoluăm. Cu fiecare încarnare creştem în în elegere. mişcarea. ci şi să analizez răspunsurile subiectului la întrebările care demonstrează că şi-a însuşit cunoştin ele necesare. în vreme ce aceea a stelelor calde e de la galben la albastru-alb. Ochiul uman înregistrează aceste unde ca pe un spectru de culori.toate acestea formează profilul dezvoltării. medii şi avansa i. 61/159 . la nivelele II şi IV. Am auzit de la subiec ii cazurilor mele despre aceleaşi corela ii. Totuşi. aşteptările viitoare. cele cu concentra ia cea mai mare fiind violet. cel pu in din câte pot să-mi dau seama. deşi putem aluneca înapoi în anumite vie i. fapt care va fi explicat mai pe larg în capitolul următor. Temperatura influen ează undele luminoase care sunt. culoarea şi forma luminii radiate de noi ca suflete e propor ională cu puterea cunoaşterii şi a percep iei noastre. Genealogia succeselor din vie ile trecute. mai ales văzute de la distan ă.o supozi ie. Bănuiesc că lumina tuturor sufletelor este influen ată de mişcarea vibra ională. am găsit unele asemănări. există unele diferen e subtile între acestea. nu mai regresează. ci indică şi gradul de capacitate pe care-l avem de a-i vindeca pe al ii şi de a ne regenera pe noi înşine. Am ajuns. Modelele individuale ale energiei nu arată numai cine anume suntem. influen at de colegi şi de profesori. În spectrul vizibil pe Pământ. odată ce un suflet atinge un nivel spiritual. Pe de altă parte. sunetul şi timpul sunt în spa iul fizic. Dacă lumea spiritelor se aseamănă cu o şcoală mare. Culorile energiei sufletelor nu au probabil prea mult de-a face cu elemente ca heliul sau hidrogenul. în cele din urmă. proiectează şi primeşte energie luminoasă. Densitatea. cu o mul ime de clase. de la cele mai deschise la cele mai închise. Oamenii afla i sub hipnoză se referă la culori pentru a descrie cum arată sufletele. Figura 3 este o schemă pe care am schi at-o pentru clasificarea sufletelor în func ie de culoarea acestora. aflată pe aceeaşi lungime de undă cu o unitate spirituală armonioasă de în elepciune.

Diferen ele între frecven ele luminii ce măsoară cunoaşterea sufletelor provin din aceeaşi sursă de energie. noua teologie creştină a fost puternic influen ată de Plotinus. la cel al unora ce se comportă una fa ă de cealaltă în cele din urmă cu milă. imature şi violente. Conceptul învechit al unei singure clase în care înva ă elevi de diferite vârste limitează posibilită ile de dezvoltare ale acestora. nici din punct de vedere social şi nici intelectual. Fiin a supremă era un Unul transcendent sau Dumnezeu creatorul. Condi iile sociale de pe Pământ nu pot fi comparate cu lumea spiritelor. Sistemul stimulează iluminarea şi. Adesea lucrurile stau tocmai invers.. În secolul II d. Şi astfel. există ra iuni practice pentru care în lumea spiritelor sunt condi ii pentru un sistem conceput să măsoare cunoştin ele şi dezvoltarea. atunci sufletele ar avea un sistem educa ional nefericit. sufletele lucrează la propriul lor nivel de dezvoltare alături de alte suflete asemenea lor. din care au fost născute sufletele ce urmau să se alăture oamenilor.Acest capitol poate da cititorului impresia că sufletele sunt segregate de nivelul luminii în lumea spiritelor în aceeaşi măsură în care sunt oamenii separa i de clase în comunită ile de pe Pământ. Sufletele sunt complet integrate prin gând. Ghizi-profesori maturi pregătesc genera ii succesive de suflete să-şi ocupe locul ce le-a fost desemnat. într-un final. din copilărie spre maturitate. În ceea ce priveşte plasarea sufletelor în func ie de nivelul lor de dezvoltare. nu pot să nu 62/159 . Pe firul aceluiaşi ra ionament. Platon vorbea despre transformarea sufletelor. Clasificarea pe care am făcut-o dezvoltării sufletelor nu inten ionează să fie una elitistă. deşi putem suferi consecin ele alegerilor noastre greşite. de la stadiul unor fiin e amorale. Sufletele din nivelele superioare de dezvoltare pot fi adesea întâlnite pe Pământ în împrejurări modeste. cinste. E important să în elegem că. Ideea unei ierarhii a sufletelor a făcut parte multe secole deopotrivă din culturile orientală şi occidentală. de-a lungul multor vie i. trecând prin multe stadii pe criterii morale. Grecii credeau că umanitatea trece. În clasele spirituale. Dacă toate nivelele de dezvoltare din lumea spiritelor ar fi incluse în aceeaşi clasă. Văd acest aspect ca pe un management spiritual al sufletelor. a cărui cosmologie neoplatoniciană implica suflete aşezate pe o ierarhie a gradelor fiin ei. perfec iunea sufletelor. ajuta i şi călăuzi i în cadrul sistemului de suflete maestre. În cele din urmă. suntem întotdeauna proteja i. pentru a se reuni cu acest suprasuflet universal divin.Hr. oamenii influen i din societatea umană nu sunt în mod necesar nişte suflete mature. aceste suflete mai pu in evoluate se vor întoarce. iertare şi iubire. răbdare.

sufletelor li se dă mai multă independen ă în afara activită ilor grupului. iubitoare şi creative. deşi nu e neapărat necesar ca acestea să dea dovadă de aceleaşi capacită i şi în celelalte domenii ale curriculumului spiritual. În preajma nivelului III de dezvoltare.subliniez importan a grupurilor noastre spirituale. Unele suflete avansează mai repede decât altele. un nou lot de entită i ce trec în nivelul III poate fi adus din mai multe grupuri matcă. pot lua parte la grupuri specializate. expresia şi dorin a. dedicat sufletelor începătoare (nivelele I şi II). 8 GHIZII NOŞTRI NU am lucrat niciodată cu un subiect aflat în stare de transă care să nu fi avut un ghid personal. • Ghizii spirituali au o mare varietate de metode de predare. vreau să rezum ce am aflat despre principiile de bază ale formării grupurilor de suflete. pentru că ei reprezintă o parte a împlinirii propriului nostru destin. • Când se apropie de nivelul IV. va examina mai îndeaproape cum func ionează un grup de suflete. pentru a lucra mai aprofundat. • Când se consideră că nevoile. din cadrul unuia sau mai multor grupuri secundare. dar rămân totuşi cu grupul lor matcă. Obiceiul meu este să întreb subiec ii dacă simt sau văd vreo prezen ă discarnată în încăpere. • Se pare că există o procedură sistematică de alegere. pentru a asigura omogenitatea grupului de suflete. un client va sim i prezen a unei fiin e discarnate înainte de a vizualiza o figură sau de a auzi o voce. Oamenii care meditează mai mult sunt în mod firesc mai familiariza i cu aceste viziuni decât cineva care nu şi-a invocat ghidul. această a treia parte este. • Odată ce s-a format un nou grup de sprijin. conştien a cognitivă. Recunoaşterea acestor profesori spirituali îi aduce pe oameni în compania unei puteri calde. • Indiferent de mărime. De obicei. grupurile matcă nu-şi amestecă energia. • Indiferent de timpul relativ al crea iei. toate sufletele începătoare sunt repartizate unui nou grup de suflete. Sunt luate în considerare similarită ile egoului. Capitolul nouă. nu mai sunt adăuga i noi membri în viitor. legăturile apropiate dintre membrii grupului ini ial nu se sting niciodată. Deşi mărimea grupului se micşorează pe măsură ce sufletele avansează. prin intermediul unui profesor maestru. Dacă da. dar sufletele pot comunica dincolo de grani ele grupurilor primar şi secundar. Ghizii sunt fiin e care ne înfrumuse ează existen a. • Grupurile matcă primare de nivel I şi II se pot sparge în subgrupuri mai mici menite studiului. Prin intermediul ghizilor noştri devenim conştien i într-un mod mai profund de continuitatea vie ii şi de identitatea noastră ca suflete. crea ie etc). de obicei. după ce s-a încheiat perioada de început. Ghizii sunt entită i complexe mai ales atunci când e vorba de ghizi maeştri. atunci sunt formate „grupuri independente de studiu”. Nivelul de 63/159 . aflat la nivelul lor de în elegere. Astfel. Înainte de a merge mai departe. Adesea. dar nu se separă de întregul grupului matcă. În timpul şedin elor de hipnoză. un ghid protector. predare. motivele şi capacită ile unui suflet sunt acelea ale unui suflet de nivel III în toate domeniile curriculumului spiritual. sufletele ce dau dovadă de talente speciale (tămăduire. unii dintre ghizi sunt mai vizibili decât al ii. vechii lor ghizi continuă să-i monitorizeze. în func ie de componen a grupului. • Ritmul de învă are variază între colegii de grup.

când eram foarte speriată. Unele idei care considerăm că ne apar in pot fi generate de un ghid. eu fiind prea speriată pentru a-l întreba despre aceasta pe profesor”. fiecare grup de suflete are pe lângă el unul sau mai multe suflete ce se pregătesc să devină ghizi şi care fac un fel de practică. pentru a-mi ine companie şi tot ea mi-a arătat drumul spre baie. triburile Zuni au în mitologia lor anumite tradi ii orale ce fac referire la fiin e divine înzestrate cu existen e personale. gradul de maturitate al unui anume ghid ine şi de următorul aspect: dacă aceşti profesori se ocupă de un singur suflet-elev sau de mai mul i. Aumakua poate chiar ajuta sau mustra un anumit individ. chiar şi atunci când clien ii mei în eleg perfect respectivele nume în timpul hipnozei. În viziuni şi vise. Pot prezenta două exemple în acest sens. În fapt. „Oh. Aumakua este un zeu personal al locuitorilor din Hawaii. În nord-estul Americii. Această tradi ie a fost preluată până în culturile de astăzi. Unul dintre cele mai importante aspecte ale muncii mele terapeutice cu clien ii este acela de ai ajuta să în eleagă la nivel conştient rolul pe care-l joacă în via a lor ghizii. şi. Astfel. copii fiind. încă de la cele mai timpurii origini ale noastre ca fiin e umane înzestrate cu facultatea gândirii. Acestea sunt numite „creatorii şi păstrătorii drumurilor vie ii” şi sunt considerate drept cele ce au grijă de suflete. popula iile Iroquois cred că puterea interioară spirituală a unui om este numită Orenda şi că aceasta se află în legătură cu un spirit personal Orenda mai înalt. instructor sau prietenul meu când se referă la ghidul său. atunci când o persoană aflată în stare de transă vorbeşte despre un prieten spiritual. ea se referă mai degrabă la un suflet pereche sau la un suflet asociat decât la un ghid. Acestor oameni le spun că este mai important să în eleagă scopul pentru care le sunt desemna i anumi i ghizi decât să le cunoască şi să le poată rosti numele. Fiecare persoană şi familie aveau un înger păzitor care putea fi invocat în vederea ob inerii ajutorului divin în timpul unei crize. Polinezienii cred că strămoşii cuiva pot ini ia o rela ie personală divină (ca oameni. zeită ile personale şi cele protectoare ale familiei au devenit mult mai importante în via a de zi cu zi a oamenilor. Din câte am în eles. de obicei. Îmi amintesc că ghidul meu a fost alături de mine în prima mea zi de şcoală. ghizii ne alină în perioadele de încercări ale vie ii.conştien ă al sufletului determină într-o anumită măsură gradul de avansare al ghidului ce este desemnat acestuia. cu un întreg grup de suflete. după vreo 5000 de ani. S-a aşezat pe banca mea. animale sau peşti) cu membrii familiei afla i în via ă. când au început să se ridice oraşele-stat. fiind uneori cuvinte ce sună amuzant sau demodat. atât în lumea spiritelor. Un subiect poate foarte bine să folosească un termen general ca sfătuitor. Entită ile care ne sunt prietene există la un nivel apropiat de acela la care ne aflăm noi. mai ales atunci când. ne pot înso i pe drumurile vie ii Pământeşti în calitate de companioni încarna i. unii oameni pot avea mai mult de un singur ghid care să-i ajute. Aceşti ghizi sunt ajuta i şi de alte entită i. Conceptul fiin elor spirituale personalizate provine din antichitate. În sud-vest. Îmi amintesc de o remarcă încântătoare făcută de o clientă după ce am întrebat-o când anume a început să-şi vadă ghidul în această via ă. Trebuie să fim aten i la cum anume interpretăm termenul prieten. atunci când visam cu ochii deschişi. Astfel. în două col uri opuse ale Statelor Unite. Aceşti prieteni sunt în măsură să ne ofere încurajare mentală din lumea spiritelor atunci când noi ne aflăm pe Pământ. În general. Acest gardian este în măsură să reziste puterilor răului ce s-ar năpusti asupra unui individ. De asemenea. de asemenea. Conceptul referitor la aceşti păzitori ai sufletului ce func ionează ca ghizi face parte din sistemele de credin ă ale multor culturi tradi ionale ale Americii. Există şi alte culturi în lume care cred că 64/159 . Mai târziu. Ghizii afla i la un nivel superior al abilită ilor lucrează. Studiile antropologice asupra aşezărilor popoarelor preistorice sugerează că simbolurile totemice evocau protec ie individuală. aceste nume pot fi indicii ale unei anumite vie i trecute pe care profesorul a petrecut-o alături de elevul său. În mod frecvent. Aceşti zei erau mai îndepărta i şi generau chiar teamă. avem nevoie de mângâiere. Unii clien i nu pot pronun a numele ghidului lor pentru că sunetul acestuia nu poate fi redat. cât şi pe Pământ. Aceste entită i-profesor ne edifică asupra tehnicilor lor dibace de instruire. Numele pe care le dau clien ii mei ghizilor lor variază de la cele mai obişnuite până la cele mai ciudate. zeită ile oficiale s-au identificat cu religiile de stat.

oamenii acceptă genul ghidului lor ca pe ceva normal. în vreme ce al ii îşi stabilesc standardele fără să-i încurajeze prea mult pe aceştia. ghidul nostru personal este acela care este învinuit pentru orice insatisfac ie. de sex feminin. Una peste alta.e acolo. ale căror vie i trecute au implicat depăşirea anumitor trăsături negative de caracter. am auzit despre ghizi mai tineri. Am ajuns la concluzia că soarta noastră constituie responsabilitatea directă a ghizilor şi nu a lui Dumnezeu. Am observat că. Subiec ii mei mi-au arătat cât de mult depind şi se folosesc de ghizii lor spirituali în timpul vie ii. Dincolo de marea diversitate a preferin elor religioase. aşteptându-ne să ajungem la ea. feti a a desenat un bărbat de culoare albastră.şi altcineva în afară de Dumnezeu are grijă de oameni şi intervine personal în favoarea acestora. oamenii se consideră prea pu in vrednici pentru o asocia ie directă cu Dumnezeu. Trebuie să recunosc că e greu de răspuns la această întrebare. Milioane de oameni au folosit învă ăturile acestor suflete puternice ce s-au încarnat pe Pământ ca profe i în trecutul nostru. cât şi tehnicile pe care ei le folosesc vin în sprijinul şi se integrează armonios cu identitatea eternă a sufletului nostru. când suntem în stare de suflet. Copilul a declarat ca îl văzuse pe Iisus. Atunci când oamenii se roagă sau meditează. Spun acest lucru fără inten ia de a minimaliza influen a spirituală vitală pe care to i marii profe i au avut-o asupra celor ce i-au urmat. Dumnezeu. E mai uşor să ceri ajutor de la o fiin ă ce poate fi identificată în mod clar de mintea umană.că cineva. În mod cert. fără forme clar definite. Există prea pu ine reprezentări ale unui Dumnezeu atotputernic. Cred că unii dintre ghizi îşi ajută în mod constant elevii pe Pământ. subiec ii afla i în transă nu dau vina pe Dumnezeu pentru nenorocirile lor din via ă. împiedică o legătură directă cu acesta. înconjurat de un halou de lumină. spre deosebire de oamenii afla i în stare conştientă. Am ajuns la concluzia că metodele de predare ale fiecăruia. toate religiile majore ale lumii au folosit profe ii ce au trăit cândva pe Pământ. To i ghizii încearcă sentimente de compasiune fa ă de elevii lor. Cel mai adesea. Când a fost rugată să deseneze ceea ce a văzut. se pare totuşi că ghizii ne sunt repartiza i în lumea spiritelor în mod ordonat. ca intermediari ai noştri în rela ia cu Dumnezeu. această divinitate este mult prea ocupată pentru a-şi bate capul şi cu problemele lor personale. cred că nu există nici un argument valabil în sprijinul ideii că bărba ii ar avea ghizi de sex masculin. iar femeile. ei vor să ajungă la o entitate pe care o cunosc şi care-i inspiră. Aceşti profesori în elep i rămân alături de noi de-a lungul a mii de ani. Adesea.după cum au ştiut-o întotdeauna . oamenii ştiu în cugetul lor . Şi. În ceea ce priveşte repartizarea ghizilor în func ie de gen. A existat un caz prezentat în cadrul unei emisiuni transmise de o televiziune na ională. o entitate personală. Probabil şi datorită faptului că unii dintre aceşti profe i s-au ridicat ei înşişi la un statut divin. mai mult. în forma unor personaje ale credin ei lor. oamenii simt că dacă există un Dumnezeu atotputernic. mai degrabă. în cazul multor oameni. consider că un alt factor referitor la felul şi forma de ajutor pe care o primeşte un suflet din partea ghidului său în timpul vie ii este intensitatea dorin ei personale. Am convingerea că fiin ele umane au avut întotdeauna nevoie de figuri antropomorfice. Se pare că aceşti ghizi empatici sunt clasa i după cât de bine reuşesc să determine schimbări pozitive. dar modalită ile în care se apropie de aceştia sunt diferite. În acest sens. ei nu mai sunt suficient de personali. Teoria mea este aceea că ghizii le apar oamenilor foarte religioşi. proprie lor . în timpul şi după nenumărate vie i. De exemplu. S-ar putea argumenta că acest lucru se întâmplă. cât şi a diferitelor grade de trăire a credin ei. referitor la copilul unor creştini devota i ce fusese la un pas de moarte. că au fost desemna i unor suflete ce aveau aceleaşi modele de comportament. pentru a ilustra for ele spirituale din jurul lor. Gradul de maturitate al sufletului constituie fără doar şi poate un factor de care se ine seama. situate la un nivel inferior fiin ei supreme. elevii mai avansa i primesc mai pu in ajutor decât începătorii. pentru a ne ajuta în cursul încercărilor noastre înaintea. Sunt întrebat adesea dacă ghizii-profesor se potrivesc cu noi sau ne sunt repartiza i la întâmplare. decât conform supozi iei că un sex este mai eficient decât 65/159 . pentru că ei s-au obişnuit cu ghizii lor ca fiind femei sau bărba i vreme de eoni ai unui timp relativ. ceea ce. Pe lângă nivelul de dezvoltare.

mai ales în ceea ce priveşte abilită ile pe care aceştia le au de a ajuta sufletele mai pu in dezvoltate. S: Ei se pot descurca. Dr. N: Bine. to i ghizii aceleaşi abilită i pedagogice şi acest lucru influen ează mărimea grupurilor ce le sunt desemnate în lumea spiritelor? Următorul pasaj face parte din cazul unui suflet experimentat care a dezbătut această întrebare cu mine. pe măsură ce se îndreaptă spre nivelele intermediare de dezvoltare. în calitate de ghizi subordona i. procedura de alegere a unui profesor este condusă atent în lumea spiritelor. înveşmântat în aura de culoare albastru deschis. S: E o descriere ce li se potriveşte destul de bine. N: Îmi imaginez că grupurile mai mari de suflete au nevoie de un ghid mai avansat . ghizi-profesor juniori. iar în timpul dintre vie i ajutăm cu sfaturile noastre grupul nostru de colegi afla i la acelaşi nivel de dezvoltare. situat deasupra ghizilor mai tineri din lumea spiritelor. Vom avea ocazia de a vedea exemple despre cum anume func ionează procesul de dezvoltare al ghizilor în capitolele 10 şi 11. dacă eşti un senior. În cele mai mari ei au un ajutor. având în vedere că te po i descurca cu un număr mare de suflete? S: Nu am spus chiar aşa. Unii dintre ghizi par a apar ine în acelaşi timp ambelor sexe.chiar ajutat de un asistent. Cazul 17 Dr. N: De ce nu? S: Odată ce ai atins un anumit nivel de competen ă şi de succes în calitate de profesor. În stadiile inferioare de dezvoltare ne sprijinim unii pe al ii în via ă ca prieteni. care fac referire la cazul sufletelor mai avansate. Dr. Fiecare fiin ă umană are cel pu in un ghid senior sau un ghid aflat la un nivel avansat de dezvoltare.i afectează cu nimic îndatoririle. ne începem ucenicia. aşa cum s-a întâmplat cu Karla în capitolul precedent. care-i este desemnat încă de pe când sufletul său a fost creat.celălalt pentru anumi i elevi şi profesori. fapt ce e de ajutor sufletelor androgine. luând forma ambelor sexe. i-am numit pe aceşti profesori. le sunt date câteva suflete cu care să lucreze? S: Numai celor cu adevărat experimenta i. Pentru aceia care doresc un termen mai bun. Anumite sec iuni (grupuri matcă) au mai multe suflete. şi cine îi ajută? S: Supraveghetorii. Dr. mărimea clasei nu. Îndatoririle ghizilor juniori şi seniori se pare că reflectă voin a ghizilor maeştri. ce încă se pregătesc. De fapt. Un client mi-a spus: „Ghidul meu este uneori Alexia sau Alex. N: Aşadar. Ghizii juniori aspiran i pot anticipa începutul perioadei lor de pregătire spre sfârşitul nivelului III. asemănător cu un consiliu de administra ie. N: Ce culoare are energia pe care o proiectează către tine? S: E. cu mult înainte de a atinge nivelul IV. 66/159 . oare. Depinde destul de mult de tipurile de suflete dintr-o sec iune şi de experien a liderilor. Dr. N: Cine anume are un ajutor? S: Ghizii pe care-i numeşti seniori. Au.. Mul i dintre noi moştenesc un ghid secundar mai târziu în via ă. Ei sunt adevăra ii profesionişti. Dr.. Dr. Din câte am reuşit să-mi dau seama. care formează un fel de corp conducător. Atunci când sufletele progresează ca ghizi. N: Am auzit că mai sunt numi i şi profesori maeştri. N: M-ar interesa să-mi spui câte ceva despre îndatoririle profesorilor în lumea spiritelor. în func ie de nevoia mea de a primi un sfat de la un bărbat sau de la o femeie”. numărul sufletelor care î i sunt repartizate nu mai contează. Dr. Mărimea grupului nu contează. spre violet. în vreme ce altele nu.

pentru că nu renun ă niciodată la tine. pentru ca în cele din urmă să ajungă la o nuan ă de violet închis. Fiind doar o servitoare. întâi spre o nuan ă de albastru închis. într-un caz. Dr. N: Bine. În mod clar. am întrebat-o dacă Owa ar putea să fie prezent în via a ei actuală. Suntem accepta i pentru ceea ce suntem ca indivizi. clienta mea a spus că muncea într-o cârciumă ca sclavă. ce au dreptul de a face propriile greşeli. fără a fi însă prea indulgen i cu tine. În scena de deschidere a acestei vie i trecute. Mai târziu. în stare supraconştientă. de ce sunt anumite suflete selectate să fie ghizi. tratamentului rău la care fusese supusă şi disperării.i insufla curaj. N: Din moment ce ghizii par a avea metode diferite de predare. Dacă ei nu dirijează sufletele. era bătută adesea de patronul localului şi uneori chiar violată de solda ii romani. N: Explică-mi. atunci. Dr.N: Care crezi că e cea mai importantă calitate a unui ghid? S: (fără să ezite) Capacitatea de a te motiva şi de a. Numele ghidului este Owa şi reprezintă fidel calită ile unui profesor devotat. Ochii i s-au umplut de lacrimi şi a dat glas viziunii din mintea sa.să cred în ceva mai înalt şi mai bun decât răutatea oamenilor din jurul meu”. din cauza extenuării provocate de muncă.care m-a învă at să am încredere în mine . în eleg că acestea sunt lucrurile pe care nu le fac ghizii. Owa a apărut pentru prima dată în calitate de ghid în trecutul clientei mele în jurul anului 50 Î. Brusc. S: Trebuie să fie plini de compasiune. Au existat şi multe vie i în care Owa nu a apărut. cel al maeştrilor superiori. în sensul celor spuse de subiectul cazului precedent. Aflându-se în această stare (supraconştientă). îndatoririle sale de ghid începător implicau să vegheze în mod direct la clienta cazului 18 şi se pare că metodele sale nu s-au schimbat. 67/159 .. de fapt. referitoare la un bătrân din satul său: „Munceam zi şi noapte şi mă sim eam paralizată de durere şi umilin ă. contactul fizic cu el era doar unul lapidar. Pe măsură ce maturitatea creşte. Ia exemplul unui ghid tipic şi spune-mi ce calită i posedă acest suflet avansat. Nici nu te constrâng. şi uneori. Dr. A fost descris ca un bătrân ce trăia într-un sat din Iudeea. ce anume au în comun? S: Ei nu ar fi profesori dacă nu ar avea plăcerea de a ne instrui şi dorin a de a ne ajuta să ne alăturăm lor. Clienta mea a fost uluită atunci când a recunoscut ultima încarnare a ghidului său. N: Trebuie să recunosc că am observat că sufletele sunt foarte apropiate şi loiale fa ă de ghizii lor. care sunt lucrurile importante pe care le fac. Nu trebuie să faci întocmai ca ei. A murit la vârsta de 26 de ani. din câte în elegi tu? S: Oh. chiar în calitate de frate. subiectul meu a început să tremure incontrolabil.noi ştim că ei înşişi au trecut prin multe. atunci când venea s-o ajute. Subiectul cazului 18 era pe atunci o tânără fată ce rămăsese orfană în urma unei razii făcute de romani împotriva diziden ilor locali. Dr. aceeaşi entitate şi a putut totodată să numească acel suflet ca fiind Owa. S: Tocmai de aceea . Această clientă a făcut următoarea afirma ie. Acest om a fost singura persoană care s-a purtat bine cu mine . clienta mea a putut vedea că to i aceşti oameni erau. gama inferioară a nivelului V radiază o energie de o nuan ă apropiată de albastrul cerului. Dr.Notă: După cum se vede în figura 3 a precedentului capitol. această aură devine mai densă.i valorile lor. devastat de solda ii romani. provenită din subconştientul ei. Cazul următor oferă un exemplu al ac iunilor unui ghid încă încarnat. formează moralul în sec iunile lor şi insuflă încredere . în care Owa apărea ca prieten de încredere şi. reprezentând integrarea totală în nivelul VI.Hr. Ei nu sunt judecători. După un moment de ezitare. ghidul ei.. impunându. această clientă mi-a detaliat fragmente din alte vie i dificile.

Felul în care mă priveşte este atât de.oh.. Am probleme şi cu so ul meu. Owa pare să fi devenit ghid junior în ultimii 2000 de ani. Dr. Uneori veneam acasă atât de extenuată. Brandon? S: (mai liniştită acum.. nu acceptă ceea ce ştiu şi ceea ce pot face.. Owa ..N: În legătură cu cine? S: Cu fiul meu.. dacă Owa n-ar fi vrut ca cu să aflu că el a hotărât să intervină în via a mea. Nici măcar nu am fost prea sigură dacă ar fi trebuit să am copilul .acum în eleg totul. Mă acuză de faptul că for ez prea mult. asta mă calma. În elegi? O. dificultă i în căsnicie. de obicei. Bazându-mă pe toate informa iile pe care am putut să le adun. Mă uitam în ochii lui. Acum ştiu! O. Dr. şi a decis să vină cu mine ca fiu al meu. Owa e fiul meu... În elept. încât atunci când doica pleca eram irascibilă cu el..N: (străduindu-mă să-mi calmez clienta. Trebuie că el a ştiut că mă aşteaptă o perioadă grea.Cazul 18 S: O. în parte datorate faptului că ea câştiga mai mult.cu aceşti oameni duri care nu mă acceptă.ceva minunat de familiar şi de deosebit pentru mine . de asemenea.mai degrabă am sim it ..mult mai mult decât un bebeluş neajutorat.... şi apoi acest sentiment nu m-a mai părăsit. Nu am vorbit despre acest lucru înainte de a mă naşte. Brandon? S: Da.. ce binecuvântare. da (râzând şi plângând în acelaşi timp)..N: Fiul tău e.. Acest caz excep ional arată euforia emo ională pe care o simte un subiect atunci când ia contact cu ghidul său în timpul vie ii. pe lângă acela de partener de via ă.N: Ai sim it ceva neobişnuit în legătură cu fiul tău după ce l-ai luat acasă? S: Da.N: Ce anume în elegi? S: (cu o voce sigură) Pe măsură ce încerc să avansez profesional. oamenii devin. Dr.. Nu am în eles pe de-a-ntregul ce anume însemna acest lucru până astăzi. Dr. de obosită şi dărâmată. ce surpriză minunată mi-a făcut. clienta mea se lupta să fie recunoscută pe plan profesional. Dr. Brandon. dar plângând încă încet) Pentru a mă ajuta să trec peste această perioadă dificilă..am ştiut eu! Bănuiam eu că e ceva în legătură cu el. Dar el e atât de răbdător cu mine.ceva mai mult decât bucuria pe care o simte o mamă când naşte pentru prima dată.. Am aflat apoi că a divor at. Avea.. nu aş mai fi venit să te văd şi să lucrez cu tine . Dr. mai duri. doamne . Observa i că rolul pe care Owa a decis să-l joace în via a ei nu este acela pe care şi-l asumă. E posibil ca el să treacă în nivelul albastru al ghizilor seniori înainte 68/159 . sufletele pereche pot alege şi alte roluri.. În mod sigur. e fantastic . un suflet pereche.e EL! Dr..N: Şi crezi că e bine că am descoperit împreună că ghidul tău este alături de tine în această via ă în persoana fiului tău.nu m-aş mai fi gândit la asta.e adevărat . de fapt. Sufletul pereche al clientei mele se întâmplă să fie o veche idilă din liceu.Brandon este aici pentru a mă ajuta să rămân puternică şi să pot depăşi. pentru că spasmele şi mişcările ei bruşte amenin au s-o trântească de pe canapeaua din cabinet) De ce crezi că Owa e aici.. Am sim it că el a venit aici ca să mă ajute. Owa? S: Da. dar un ghid încarnat nu va lua în mod normal un rol ce ar putea influen a evolu ia a două suflete pereche ce lucrează împreună în vie ile lor. dorind să mă realizez.. El nu a ales să fie partenerul ei de via ă şi nici în vreuna din vie ile trecute nu a fost. Nici măcar nu trebuie să-l in în bra e.N: Ce ai ştiut în ziua în care s-a născut? S: N-am ştiut propriu zis . într-o afacere foarte competitivă.. am ştiut eu! Am sim it-o încă din ziua în care lam născut . în persoana fiului tău. Notă: În această perioadă. a început de fapt la spital.

N: De ce? S: Giles e un personaj alunecos . indiferent câte secole vor trebui să treacă pentru această tranzi ie şi chiar dacă nu se va mai încarna niciodată în vie ile ei. pe nume Giles. fiecare cu propriile metode de predare.. să ne depăşim proprii ghizi din punct de vedere al dezvoltării? Probabil că da. o face într-un mod foarte abrupt. Owa va rămâne ghidul ei. Nu e neobişnuit să întâlnim ghizi care lucrează în perechi cu oamenii de pe Pământ. un ghid junior care se pregăteşte sub supravegherea unui ghid senior) sau că respectiva asociere între cei doi ghizi durează de atât de mult timp (cum se întâmplă între ghidul senior şi ghidul maestru)..N: Când meditezi asupra unei probleme serioase.se încruntă grozav în timp ce umblă înainte şi înapoi în fa a mea. Înainte de a-l vedea. apropiat chiar de gradul de maestru în lumea spiritelor. aburi albaştri.îi place să fie secretos.N: De ce? S: Nu ştiu .. pe nume Quan. Dr. unul dintre ghizi e cel dominant. Dr. cum i se înfă işează? S: Ca un pitic irlandez. în cele din urmă se arată. Îmbrăcată simplu. Am un prieten apropiat ai cărui ghizi ilustrează modul în care doi profesori lucrează împreună. Ghizii care lucrează în echipă nu intervin unul în activitatea celuilalt nici în lumea spiritelor şi nici în afara ei.. 69/159 . Ghidul junior al prietenului meu se înfă işează în persoana unei doctori e amabile. ascundă. În cele ce urmează redau o mostră a felului diferit în care ac ionează un ghid senior comparativ cu un ghid junior. încât a devenit o rela ie permanentă.N: Vrei să spui că î i apare la început în forma unei energii albastre? S: Da. dar trebuie să spun că nu am întâlnit nici o dovadă în acest sens în toate cazurile mele. activitatea sa fiind însă monitorizată de un ghid maestru. Se întâmplă. El nu apare atât de des ca şi Quan.. ce supraveghează un număr de grupuri de suflete. în ce fel vine Giles la tine? S: (râde) într-un fel destul de diferit de cel al lui Quan.. îi place să se.pentru a se ascunde pu in . Cazul 19 Dr. îl aud cloncănind. dar nu durează mult. pentru că am observat felul în care cei doi ghizi ai acestei persoane interac ionează în situa ii diferite de via ă. Dr. În spatele unei umbre de. Folosirea acestui caz individual este potrivită. Ghidul senior şi-a dobândit. acoperită cu păr încâlcit . deşi ghidul senior.. Dorin a lui Quan de a uşura via a dificilă pe care a ales-o prietenul meu este temperată de un personaj masculin provocator. în mod clar un ghid senior. cu părul ei negru strâns spre spate. oare. propriul său grup matcă de suflete. dar este foarte inteligent. Quan este un vehicul pentru aprofundarea şi în elegerea evenimentelor care îl tulbură pe prietenul meu şi a indivizilor asocia i cu acestea. probabil. La început. Motivele acestui aranjament spiritual în tandem sunt acelea că unul dintre ghizii care formează echipa este el însuşi într-o perioadă de pregătire (de exemplu. Atunci când este chemată. şi atunci când..N: Şi cum interpretezi tu comportamentul său? S: Giles nu este aşa de impunător ca al i ghizi. Quan are fa a scăldată într-o lumină strălucitoare în timpul apari iilor sale. poate să se implice mai pu in în activită ile de zi cu zi.probabil pentru a se asigura că eu vreau într-adevăr să vorbesc cu el. completându-se reciproc. Dr. te asigur.N: A. De obicei. Dar când pătrunde în conştiin a superioară a prietenului meu.N: Bine.arată cel pu in ciudat şi se mişcă întruna în toate direc iile. Sufletele care se dezvoltă repede sunt talentate. cu mâinile la spate.mai e şi nerăbdător . de origine indiană. viclean.are fa a.ca această clientă a mea să se ridice de la nivelul aurei albe la cel al aurei galbene. într-o manta din piele de căprioară. mai experimentat. În aceste cazuri. Dr. deci e un bărbat scund? S: (râde din nou) Arată ca un elf .. Dr. dar nu mai pu in sunt şi ghizii care le ajută.

N: Rezumă. în afară de cazul când ceea ce se întâmplă este cu adevărat serios. aici (în lumea spiritelor). Quan vine la mine mai des. În cazul de mai sus.N: Ai cumva vreo idee de ce ai doi ghizi ce abordează atât de diferit modul de a te ajuta? S: Nu. de fapt. te rog.. este tandră. pot spune că nu există doi ghizi identici. sunt conştient că Quan rămâne în planul secund. Dr. ghidul spiritual obişnuit? Din experien a mea. Dr.Dr. Când prietenul meu vine la mine pentru o şedin ă de hipnoză. şi apoi lucrurile încep să meargă rău în timpul jocului din via a mea.N: Ce anume î i place cel mai mult cu privire la metodele pedagogice ale lui Giles? S: (îngândurat) Oh. care-i este recunoscător acestui profesor complex pentru provocările oferite.. dar n-aş fi ajuns aici fără disciplina lui Giles. Şi apoi. Notă: Întrupările ca nativi americani ce au trăit cândva în America de Nord produc ghizi spirituali puternici pentru cei ce i-am urmat ca să trăim în această ară. Dr. Anumite mutări atrag după ele anumite consecin e şi nu există solu ii simple. respectiv Giles. El nu-i dă elevului său nici un indiciu şi se asigură astfel că rezolvarea problemelor majore ale vie ii nu va fi în nici un caz uşoară pentru acesta. Dr. el mă stimulează şi mă face să merg înainte.. Dr.N: N-ai putea să renun i la el şi să lucrezi numai cu Quan? S: (zâmbeşte trist) Nu merge aşa aici.ei bine. ce sentimente încerci fa ă de Quan. Această părere nu este împărtăşită cu adevărat şi de prietenul meu. Quan. S: O iubesc pe Quan ca pe o mamă. Nu există nimic tandru la Giles.. atunci când meditez şi mă scufund în mine însumi. îi oferă acestuia alinare şi încurajare. dar fără nici un pic de indulgen ă. Uneori cred că el îmi întinde capcane pentru a mă obliga să le depăşesc..N: Şi Giles vine atunci când tu ai nevoie de el? S: (după pu ină ezitare) Nu. to i ghizii. aşa cum sunt. glumeşte cu mine . Aceşti doi ghizi formează o echipă de instructori care cooperează între ci. pentru a atinge limitele extreme ale capacită ii prietenului meu de a face fa ă solu iilor ce încep să se desfăşoare pe neaşteptate.N: Şi această tehnică a ghidului tău mai avansat a dat roade? i-a fost de ajutor Giles în rezolvarea problemelor din acest joc al vie ii? S: (pauză) Mai mult după aceea.. ceea ce reprezintă procedura standard pentru acei oameni care au doi ghizi. Quan. pentru că îmi permit să învă din propriile greşeli. chiar şi atunci când noi nu lucrăm împreună? S: Da.N: Po i fi mai exact în ceea ce priveşte modul în care acest comportament are legătură cu tine? S: (încordat) Giles m-a făcut să-mi privesc vie ile ca pe o partidă de şah. Şi constantă în ajutorul ei. Dr.. sau în timpul viselor. Dar mă consider foarte norocos. insistând să-mi folosesc talentele.. Nu pot avea parte de Giles oricând vreau. Amândoi sunt ingenioşi. îl văd mai degrabă pe Giles ca pe un supraveghetor răutăcios. în vreme ce Giles are prim planul şi se dovedeşte foarte activ. pe de altă parte. de altfel. felul în care el . dar mă pune serios la muncă pe Pământ. El permite adversitatea. Ei ne aleg pe noi. în timp ce Pământul este tabla. Numărul mare de americani care au declarat că au astfel de ghizi îmi întăreşte convingerea că sufletele sunt atrase de anumite locuri geografice pe care le-au cunoscut în timpul încarnărilor anterioare. deşi pare că am fost Întotdeauna cu el. Eu mă gândesc să ac ionez într-un anumit fel. lui Giles îi place să predea lec iile karmice uzând de metoda socratică. noi nu ne alegem ghizii? S: Nicidecum. Giles este un ghid căruia îi pasă de elevul său. ca să reuşesc mai bine în timpul jocului şi să încetez să îmi mai plâng de milă. Cum poate fi descris. Este derutant.. Aceste entită i superioare dedicate îmi dau impresia că au schimbări de 70/159 . el e sclipitor. Dr.N: Şi tu sim i aceste îndrumări pe Pământ.N: Aşadar.aproape că îşi bate joc de mine... Ca să fiu sincer. Dr. Atunci când lucrurile încep să meargă din ce în ce mai greu..

Simt. La începutul secolului al XX-lea era un lucru obişnuit ca mediumii ce lucrau cu oameni afla i sub hipnoză să numească orice entitate discarnată ce se afla în încăpere „persoană de control”. dar teama nu se află printre acestea. În mod obişnuit. Profesorii noştri nu se lasă afecta i până la punctul de a fi copleşi i de noi şi incapacitatea noastră. dar ei în eleg acest lucru. pentru că a refuzat să se confrunte cu problemele sale.atitudine fa ă de mine de la o şedin ă la alta şi chiar în cadrul aceleiaşi şedin e cu un client. Putem să ne întristăm din cauza faptului că trebuie să le explicăm ghizilor de ce nu ne-am atins obiectivele. Avem. Caut în mod constant noi date despre lumea spiritelor. Ba chiar din contră. decât să am dea face cu unul care mă ajută într-un punct. l-a întâlnit pe ghidul său. motive să ne temem de ghizii noştri? În capitolul 5. fără prea multe legături în timpul ultimelor sale două vie i. Am observat că el a petrecut multă vreme singur. Clodees. Un ghid care mă ajută să ob in informa ii despre vie ile trecute ale unui subiect se poate opune la întrebările mele referitoare la via a de pe alte planete. evazivi sau deschişi sau doar indiferen i fa ă de orice aş face cu subiectul. caut motivul pentru care se întâmplă acest lucru. în calitate de facilitator. structura lumii spiritelor sau a crea iei însăşi. Nu uit niciodată că ghizii au tot dreptul să-mi blocheze accesul spre problemele sufletelor de care se îngrijesc. Rela ia noastră cu ghizii este mai degrabă aceea dintre elevi şi profesori decât cea dintre acuza i şi judecători. Cred că motivul pentru care un ghid blochează unele informa ii merge mult mai departe de turnura psihologică imediată pe care o iau şedin ele terapeutice. la cazul 13 am văzut un suflet tânăr cum a început să tremure când. prefer să nu am deloc contact cu ghidul unui client. Ocazional. Iată de ce. Clien ii mei încearcă toate sentimentele posibile fa ă de ghizii lor. toleran i sau refractari. La urma urmei. intelectuală şi spirituală cu subiectul. de la o plajă largă de clien i. Un subiect mi-a spus odată că a încercat multă vreme să fie repartizat unui alt ghid. că sunt ajutat în timpul comunicării cu subiec ii şi cu ghizii acestora de propriul meu ghid. dar am observat că au un fel de a se face nevăzu i atunci când elevii nemul umi i evită să-şi rezolve cu adevărat problemele. aceşti oameni pe care îi au ei în grijă sunt subiec ii mei numai pentru o scurtă perioadă de timp. Era recunoscut că un control spiritual (fie el un ghid sau nu) avea modele de energie ce se aflau pe aceeaşi frecven ă emo ională. totodată. tot ceea ce pot face este să adun aceste secrete spirituale pe fragmente. În orice clipă oamenii pot crede că ghizii lor sunt prea dificili şi că nu lucrează în interesul lor sau pur şi simplu că nu le dau destulă aten ie. această nelinişte nu durează. Importan a unor modele energetice armonice între facilitator şi aceste entită i era de asemenea cunoscută. Ghizii vor numai ce este mai bun pentru noi şi uneori acest lucru înseamnă că trebuie să ne privească cum îndurăm multe suferin e pentru a atinge anumite obiective. Acest bărbat mi-a spus că dorin a sa de a-şi schimba ghidul nu a fost îndeplinită. Îi găsesc enigmatici pentru că sunt imprevizibili în rela ia cu mine. oare. Aceasta este de obicei o stare temporară. Cu unii dintre ghizii care practică un asemenea blocaj trebuie să mă lupt pentru fiecare crâmpei de informa ie. Ei pot fi cooperan i sau obstructivi. dar trebuie să recunosc că pot să pună piedici dialogurilor mele cu subiec ii. El mi-a precizat în acest sens: „Ghidul meu mă izolează. pentru că acestea ac ionau pentru subiect ca nişte regizori ai comunicării din zona spirituală. Am un mare respect pentru ghizi pentru că aceste fiin e puternice joacă un rol atât de important în destinul nostru. ea nu se implică suficient”. Ghizii noştri ne 71/159 . în vreme ce al ii îmi lasă un grad mai mare de libertate în timpul şedin ei. oamenii sunt mai înspăimânta i de faptul că ar putea fi abandona i de sfătuitorii lor spirituali în timpul perioadelor dificile din vie ile lor. un subiect îşi va exprima insatisfac ia fa ă de ghidul său personal. Sincer. pentru ca apoi să blocheze ritmul memoriei în partea următoare a şedin ei. astfel încât să avem şansa de a participa la analizarea propriilor noastre greşeli. Ei vor ca noi să ne interpretăm vie ile trecute. Dacă un control blochează dialogul meu cu un client. El şi-a îndreptat mânia spre ghidul său pentru că acesta nu l-a salvat de situa iile dificile. imediat după moarte. Ghizii nu ne pot ajuta să progresăm până când nu suntem gata să facem schimbările necesare pentru a beneficia de toate şansele vie ii.

ajută să facem fa ă izolării pe care fiecare suflet o moşteneşte la naşterea fizică. cât şi în cele temporale. chiar dacă nu noi suntem aceia care avem ini iativa de a comunica. În timpul vie ilor noastre. dar aceasta este acolo totuşi. a auzi o voce interioară e ca şi cum ai avea la dispozi ie un consilier personal. Este esen ial ca oamenii să aibă credin a că la rugăciunea lor de ajutor va răspunde propria lor putere mai înaltă. Întreaga scară serveşte ca un conductor continuu spre sursa oricărei energii inteligente. aceste voci apar in ghizilor noştri. rugăciunea. un prieten sau chiar un străin le vine în ajutor chiar la momentul potrivit. Ghizii ne dau o afirmare a sinelui într-o lume aglomerată. o voce interioară ne va vorbi. mai curând. Dacă prefera i să numi i acest sistem interior de ghidare inspira ie sau intui ie. le vin în ajutor oferindu-le indicii şi luminându-le astfel căile vie ii. Eu însumi sunt adesea întrebat dacă hipnoza este cel mai bun mijloc de a intra în contact cu ghidul personal. atât în vie ile noastre spirituale. Atunci când cerem ajutor de la puterea noastră spirituală superioară cred că este cel mai bine să nu aşteptăm schimbări imediate. la un nivel superior. în sensul de a-i vedea propriu zis pe ghizii noştri. Atunci când se află în transă. La rândul lor. ci mai degrabă vine din sentimentele şi emo iile ce ne conving că nu suntem singuri. În momentele dificile ale vie ii suntem înclina i să cerem ajutor în sensul de a ni se rezolva imediat problemele. care le oferă ajutor şi încurajare. comunicarea cu o altă persoană pot fi. medita ia şi. aceştia au şi ei proprii lor ghizi. Ghizii desemna i unor suflete diferite lucrează împreună transmi ându-şi unul altuia mesaje mentale urgente. Este o alinare pentru mul i oameni să afle că vocile lor interioare nu sunt o halucina ie asociată unei boli mintale. E posibil ca noi să nu putem descrie această putere. Dacă suntem relaxa i şi în stare de concentrare. Autohipnoza. nu este indicată ca practică zilnică. cei mai mul i oameni simt prezen a cuiva care îi veghează. în general de natură pozitivă şi instructivă. înclin spre hipnoză. Acesta este unul din motivele pentru care sunt prudent fa ă de situa ia în care clientul se blochează în timpul hipnozei. Cel mai adesea. Abilitatea noastră de a trata revela iile variază. Ghizii nu sunt consecven i în maniera în care aleg să ne ajute. Puterea interioară care ni se alătură în via a noastră cotidiană nu ni se înfă işează ca o imagine vizuală. Indiferent de metoda utilizată. ghizii au o importan ă atât de mare. Oamenii care-şi ascultă şi-şi încurajează vocea interioară prin medita ie şi contemplare tăcută spun că simt o legătură personală cu o energie aflată dincolo de ei. probabil. ca formă a medita iei adânci. Oamenii vor să ştie dacă ghizii lor vin întotdeauna când ei strigă după ajutor. Toate liniile de comunicare mentală pe care le folosim pentru a ajunge la divinitate sunt monitorizate în acest punct de ghizii noştri. ci. Din acest motiv. care le indică acestora cine anume şi unde suntem noi. indiferent de gradul de dragoste oferit de familiile noastre. pentru că ştiu cât de puternic şi de eficient poate fi acest mijloc pentru a ob ine informa ii spirituale detaliate. Un profesor implicat poate să nu dorească să-i fie dezvăluite elevului său toate aspectele unei probleme la un moment dat. Oamenii care nu se pot ajuta singuri în situa ii critice pot descoperi că un consilier. afla i pe aceeaşi treaptă. Studii psihologice efectuate la nivel na ional indică faptul că o singură persoană din 10 recunoaşte că aude voci. noi to i avem capacitatea de a trimite la mare distan ă unde ale gândurilor din conştiin a noastră superioară. executată de un facilitator experimentat. constituie o alternativă excelentă şi poate fi preferată de cei ce încearcă un sentiment de teamă fa ă de a fi hipnotizat de altcineva sau nu doresc să implice şi o a doua parte în via a lor spirituală. Gândurile fiecărei persoane reprezintă o amprentă mentală pentru ghizi. pentru că sistemul care ne oferă ajutor este un aspect al nostru înşine în măsura în care este şi unul al unor puteri superioare. Şi. În mod firesc. Introspec ia este revelată cel mai bine întrun un ritm controlat şi adecvat fiecărei persoane. fiecare treaptă fiind o parte a întregului. 72/159 . Cu toate că hipnoza. pute i să o face i. clien ii mei în eleg că ghizii lor nu îi ajută să-şi rezolve toate problemele dintr-o dată. ar trebui să avem încredere în ceea ce vom auzi. Departe de a fi ceva de care să te îngrijorezi. A ajunge la sufletul nostru înseamnă primul pas pe scara găsirii puterii noastre superioare. pentru că evaluează atent cât de mult avem nevoie de ei. mai ales în perioadele mai dificile. Succesul nostru în via ă este afirmat pe baza unei planificări.

Mi s-a spus că aceste personaje din umbră sunt derutante. Nu e nimic rău în nici o concep ie spirituală. dar ei simt acut responsabilitatea fa ă de noi în calitatea lor de profesori ai noştri. dar şi ghizii noştri încearcă aceleaşi sentimente. dar în acelaşi timp foarte venerate în lumea spiritelor. Clientul obişnuit nu ştie dacă ghizii spirituali ar trebui aşeza i într-o categoric mai pu in divină sau considera i mai pu in divini în func ie de nivelul lor de dezvoltare. nu vom încerca triste e în accep ia emo ională obişnuită a termenului. În mod sigur. Această energie inteligentă este universală în scop şi în acest fel noi to i împărtăşim statutul divin.în sensul duratei expunerii lor la o existen ă în afara lumii spiritelor. au cea mai închisă nuan ă violetă a energiei. Am aflat că acele puteri care veghează asupra noastră simt ceea ce eu numesc o triste e spirituală atunci când ne văd făcând o alegere greşită sau suferind. În opinia mea. ghizii nu sunt Dumnezeu. 9 SUFLETUL ÎNCEPĂTOR EXISTĂ două tipuri de sufletele începătoare: suflete ce sunt realmente tinere . După moarte. sufletele noastre pereche şi colegii noştri suferă atunci când noi suntem chinui i. Mă tem că nu avem prea multe astfel de suflete avansate pe Pământ în orice moment. Dacă un suflet reflectă o mică parte din sufletul primordial pe care-l numim Dumnezeu. Uneori. În nici unul dintre cazurile mele nu este văzut Dumnezeu. Atunci când căutăm îndrumare.dar avem posibilitatea de a alege şi alte drumuri pentru a ne atinge obiectivele. Cele mai multe suflete aflate la nivelul VI sunt mult prea ocupate cu planificarea şi conducerea în lumea spiritelor pentru a se mai încarna. ci ceea ce există”. dar mă tem că un suflet de nivel V încă încarnat nu cunoaşte chiar toate sarcinile esoterice implicate de activitatea entită ilor aflate la nivelurile superioare. ghizii nu sunt nici mai mult şi nici mai pu in divini decât suntem noi înşine. înăl are şi în eles fiecărei persoane. dar se feresc să folosească termenul Dumnezeu pentru a descrie creatorul. Mai mult. aş sugera să cerem ajutor numai în ceea ce priveşte pasul imediat următor din drumul vie ii noastre. în fa a cărora răspund chiar şi maeştrii. Aceste entită i. Nu am avut niciodată un subiect aflat la nivelul VI sau la nivelul ghizilor maeştri. dar au rămas totuşi imature. în timpul unei şedin e cu un suflet avansat. În capitolul 11 vom avea ocazia de a cunoaşte punctul de vedere al unui ghid aflat la nivelul V. pentru că din acest motiv îi şi percepem ca pe nişte fiin e personale. Oamenii afla i sub hipnoză spun că ei simt prezen a unei puteri supreme ce conduce lumea spiritelor. după cum am văzut deja. Deşi unii dintre clien ii mei sunt înclina i să-i considere pe ghizi asemănători lui Dumnezeu. 73/159 . Fiecare suflet are o putere spirituală superioară legată de existen a sa. şi suflete ce s-au reîncarnat pe Terra pentru o lungă perioadă de timp relativ. sufletele nu sunt fiin e izolate şi lipsite de sentimente. aud relatări referitoare la suflete aflate la un nivel superior nivelului VI. Probabil că filosoful Spinoza a spus-o cel mai bine cu următoarele cuvinte: „Dumnezeu nu este cineva care există. Să avem credin a şi smerenia de a ne deschide fa ă de o varietate de căi pentru a găsi solu ii. Şi să fim pregăti i pentru unele posibilită i neaşteptate. atâta vreme cât aceasta oferă alinare. Toate sufletele sunt parte a aceleiaşi esen e divine provenite dintr-un suflet primordial. Din declara iile sufletelor de nivel V cu care am avut ocazia să discut reiese că sufletele aflate la nivelul VI nu ar mai avea de învă at lec ii noi. Întâlnesc suflete începătoare de ambele tipuri în Nivelele I şi II. Aceste fiin e superioare sunt cu siguran ă aproape de creator. ca suflete. E posibil ca ghizii să nu-şi arate triste ea în şedin ele de orientare sau în timpul discu iilor din grupul de suflete între vie i. atunci ghizii noştri sunt cei ce ne oferă oglinda în care ne putem vedea pe noi înşine în rela ie cu Creatorul.

unii elevi găsesc anumite lec ii mai dificile decât altele. 9%. Am inut. tocmai de aceea. pentru că sunt exact acei oameni care.Cred că aproape trei sferturi din totalul sufletelor ce trăiesc azi pe Pământ în trupuri umane sunt încă în etapele incipiente ale evolu iei. deoarece aceşti subiec i nu au fost aleşi la întâmplare. Acest necesar de suflete al umanită ii înseamnă că ele trebuie scoase dintr-o rezervă spirituală de entită i mai pu in avansate care au nevoie de mai multe reîncarnări pentru a progresa şi. Proiectarea acestor cifre la o popula ie a lumii de cinci miliarde de sufletele ar fi neverosimilă.000 de copii zilnic. pentru că a trăit prea pu ine vie i anterioare. Pentru cei care sunt curioşi. Fiecare caz este unic. şi pe când avea cinci ani aşezarea ei a fost prădată. Am avut multe cazuri în care un client s-a încarnat chiar şi vreme de 30. Subiec ii mei afirmă că sufletele îşi încheie încarnările pe Pământ atunci când ajung la maturitatea deplină. 1%. Nivelul II. Aşa cum se întâmplă în orice model educa ional. 31%. Sunt sensibil cu sentimentele clien ilor despre care ştiu că se află în stadiile incipiente de dezvoltare. N: Shabez. în Siria de Nord în urma unei invazii mongole. iar locuitorii au fost masacra i. dar se pare că am probleme în via ă”. 42%. Un altul a petrecut aproape 1. Reciproca este de asemeni adevărată în cazul unui număr redus de persoane. o eviden ă statistică a nivelelor sufletelor clien ilor mei. N: Cine a comis această greşeală? 74/159 . Totuşi.Hr. Pe de altă parte. pentru că majoritatea oamenilor urăsc sa fie considera i novici. folosind mica mea mostră. Un fapt semnificativ pentru procentul ridicat al sufletelor aliate în etapele incipiente ale dezvoltării este creşterea rapidă a popula iei lumii şi nevoia stringentă de suflete disponibile a nou-născu ilor. au o anumită disponibilitate să se întoarcă în altă via ă. Ce greşeală! Dr. De nenumărate ori. nu sunt prea înclinat să-mi schimb opinia în ceea ce priveşte procentul ridicat al sufletelor începătoare de pe Pământ. deşi accelerarea rapidă a dezvoltării spirituale are un ritm neobişnuit. Eram doar o feti ă ce nu putea ajuta pe nimeni. dacă mă gândesc la faptul că popula ia lumii este copleşită de atâtea neîn elegeri şi de violen e interculturale. şi Nivelul V. ar fi putut veni la mine pentru a ob ine informa ii. Cu toate acestea. În prima sa via ă a fost omorâtă în anul 1260 d. Unul dintre clien ii mei n-a putut să-şi învingă invidia timp de 850 de ani. Fără îndoială. înclin să cred că pe Pământ se află doar câteva sute de mii de oameni de Nivel V. deoarece înseamnă că majoritatea oamenilor ac ionează încă la baza scării propriei evolu ii.000 de ani pe Pământ. Popula ia lumii creşte cu 260. Totuşi. a învă at ce înseamnă compasiunea. cifrele cântăresc într-o anumită măsură la nivele scăzute. Există multe variabile în caracterul şi ritmul de evolu ie al fiecărui suflet. dar n-a avut prea mari probleme în depăşirea bigotismului până la sfârşitul aceleiaşi perioade. având nevoie de ajutor în via ă. Ştiu că aceasta este o afirma ie foarte descurajantă. Numele ei era Shabez. 17%. Cred că misiunea mea e aceea de a interpreta relatările subiec ilor despre evolu ia sufletelor lor. vreme de mai mul i ani. reprezentarea procentuală în func ie de nivelul spiritual a subiec ilor tuturor cazurilor mele e după cum urmează: Nivelul I. indiferent despre ce ar fi vorba. Cu to ii dorim să fim suflete avansate. cred că fiecare secol aduce o îmbunătă ire a conştiin ei pentru to i oamenii. Nivelul IV. Cazul 20 Dr. Ea nu arată încă nici o dovadă în sensul apartenen ei la un grup spiritual. Subiec ii cazurilor mele ar putea fi supra-reprezenta i de suflete din nivelurile incipiente de dezvoltare. cât şi în ceea ce priveşte calită ile ghizilor care le-au fost desemna i. Nivelul III. Cazul următor reprezintă un suflet absolut novice. spune-mi cum te sim i acum că ai murit şi te-ai întors în lumea spiritelor? S: (strigă) Înşelată! Via a aceea a fost atât de crudă! N-am putut rămâne. de-a lungul a numeroase vie i.700 de ani căutând să exercite o putere autoritară asupra altora. un client nou a intrat în biroul meu şi a spus: „ştiu că sunt un suflet bătrân. dar se află totuşi în nivelurile incipiente I şi II.

S: (pe un ton conspirativ) Conducătorul meu. Am avut încredere în judecata lui, dar a greşit trimi ându-mă să fiu ucisă în acea via ă crudă, înainte chiar ca via a mea să înceapă cu adevărat. Dr. N: Dar ai fost de acord să intri în trupul lui Shabez? S: (supărată) Nu ştiam că Pământul va fi un loc aşa de îngrozitor, plin de teroare - nu mi s-au dat toate informa iile - toată via a aceea stupidă a fost o greşeală şi conducătorul meu este responsabil. Dr. N: Nu ai învă at nimic din această via ă? S: (pauză) începusem să învă să iubesc... da, asta a fost minunat... fratele meu... părin ii... dar a fost atât de scurt... Dr. N: A ieşit ceva bun din această via ă? S: Fratele meu, Ahmed... să fiu cu el... Dr. N: Ahmed e prezent şi în via a ta actuală? S: (deodată clienta se ridică de pe scaun) Nu pot să cred! Ahmed este so ul meu, Bill - aceeaşi persoană - cum e posibil... ? Dr. N: (după ce am calmat clienta, i-am explicat procesul transferării sufletului într-un nou trup, apoi am continuat) Îl vezi pe Ahmed la întoarcerea ta în lumea spiritelor, după ce ai murit ca Shabez? S: Da, conducătorul nostru ne aduce împreună aici... unde stăm. Dr. N: Ahmed are aceeaşi culoare a energiei ca şi tine sau există diferen e? S: (pauză) Suntem... cu to ii albi. Dr. N: Descrie ce faci aici. S: În timp ce liderul nostru vine şi pleacă, Ahmed şi cu mine... lucrăm împreună. Dr. N: Ce anume face i? S: Verificăm ce gândim despre noi înşine – despre experien a noastră pe Pământ. Sunt încă mâhnită că am fost ucişi aşa devreme... dar a existat şi fericire... mersul în soare... respiratul aerului Pământului... dragostea. Dr. N: Întoarce-te în timp înainte de via a ta împreună cu Ahmed, când erai probabil singură. Cum a fost să fii creată? S: (tulburată) Nu ştiu... am fost aici... cu gândul... Dr. N: Î i aminteşti când anume în timpul propriei tale crea ii ai început să gândeşti ca o fiin ă inteligentă? S: Realizam... existam... dar nu mă cunoşteam pe mine Însămi până să fiu mutată în locul acesta liniştit, numai cu Ahmed. Dr. N: Vrei să spui că te-ai concentrat mai mult asupra propriei tale identită i atunci când ai început să interac ionezi şi cu altă entitate sufletească, pe lângă ghidul tău? S: Da, cu Ahmed. Dr. N: Rămâi la perioada de dinainte. Cum a fost acest interval de timp pentru tine? S: Cald... hrănindu-mă... mintea mea se deschidea. Ea era cu mine atunci. Dr. N: Ea? Am crezut ca liderul tău i se înfă işa în formă masculină. S: Nu mă refer la el... cineva era în jurul meu ca prezen a... unei mame şi al unui tată... mai mult mamă... Dr. N: Ce prezen ă? S: Nu ştiu... o lumină difuză. Trăsături schimbătoare... nu pot descrie... mesaje pline de iubire... Încurajare... Dr. N: Acesta a fost momentul creării tale ca suflet? S: Da... este totul înce oşat... au mai fost şi al ii... ajutoarele... când m-am născut. Dr. N: Ce-mi mai po i spune despre locul creării tale? S: (pauză lungă) Al ii... ce mă iubesc... Într-o maternitate... apoi am plecat... şi am rămas cu Ahmed şi liderul nostru. Dr. N: Cine v-a creat, de fapt, pe tine şi pe Ahmed? S: Cel Unic.

75/159

Am aflat că acel loc pare a fi un fel de maternitate a lumii spiritelor, pentru suflete nounăscute. Un client mi-a spus: „Acesta este locul în care lumina infantilă este aşezată ca într-un fagure, ca ouă neclocite, gata de a fi folosite.” În Capitolul Patru, referitor la suflete strămutate, am văzut cum sufletele dislocate pot fi „remodelate”. Convingerea mea e că aceste centre de crea ie descrise de Shabez au aceeaşi func ie. În capitolul următor, cazul 22 va vorbi mai pe larg despre zonele spirituale ale crea iei sinelui, unde energia brută, nedefinită, poate fi manipulată într-o geneză a Sinelui. Cazul 20 are câteva trăsături evidente de suflet imatur. Acest subiect este o femeie în vârstă de şaizeci şi şapte de ani care a avut o via ă întreagă de neîmpliniri. Nici nu a demonstrat o generozitate a spiritului fa ă de ceilal i, nici nu a fost prea responsabilă de ac iunile ei. Această clientă a venit la mine căutând răspunsul la întrebarea: de ce „m-a privat via a de fericire”. În şedin a noastră am aflat că Ahmed a fost primul ei so , Bill. Ea l-a părăsit cu mult timp în urmă pentru un alt bărbat, de care a divor at de asemenea, din cauza incapacită ii sale de a se angaja în rela ii cu oamenii. Nu se simte apropiată de nici unul din copiii ei. Sufletul începător poate trăi un număr de vie i în confuzie şi ineficientă, fiind influen at de un curriculum Pământesc diferit de coeren a şi armonia lumii spiritelor. Sufletele mai pu in dezvoltate înclină să-şi plece voin a în fa a aspectelor ce guvernează societă ile umane, cu o structură socioeconomică care generează o propor ie mare de oameni subordona i altora. Sufletul neexperimentat tinde să fie sufocat de lipsa unei gândiri independente, dar şi să manifeste egocentrism, neacceptându-i cu uşurin ă pe ceilal i aşa cum sunt. Nu am inten ia de a zugrăvi un tablou sumbru în ceea ce priveşte numărul mare de suflete novice de pe Pământ – dacă estimările mele se dovedesc corecte. Sufletele din nivelurile incipiente sunt, de asemenea, apte să ducă vie i cu multe elemente pozitive. Altfel, nimeni nu ar avansa. Nu trebuie aplicat nici un stigmat acestor suflete, din moment ce fiecare suflet a fost cândva începător. Dacă devenim nervoşi, nemul umi i şi confuzi în fa a împrejurărilor vie ilor noastre, nu înseamnă neapărat că posedăm un suflet subdezvoltat. Dezvoltarea sufletelor constituie o problemă complexă, cu to ii progresând în anumite grade, în diferite domenii şi într-o manieră inegală. Important este să ne recunoaştem greşelile, să evităm să ne negăm pe noi înşine şi să avem curajul de a face în mod constant adaptări în vie ile noastre. Unul din indiciile clare ale faptului că sufletele depăşesc stadiul de novice îl reprezintă momentul în care ies din izolarea lor relativă. Ele sunt scoase din micii coconi împreună cu alte suflete novice şi plasate într-un grup mai mare de suflete începătoare. În acest stadiu, sunt mai pu in dependente de supravegherea şi de îngrijirea specială a ghizilor lor. Primul moment în care conştientizează că fac parte dintr-un grup de spirite asemănătoare cu ele este unul de încântare pentru sufletele tinere. Consider că acest eveniment spiritual important se petrece, în general, la sfârşitul celei de-a cincea vie i pe Pământ, indiferent de perioada de timp pe care novicele a petrecut-o în semi-izolare. Unele dintre entită ile acestor noi grupuri spirituale sunt sufletele rudelor şi ale prietenilor cu care tânărul suflet a fost asociat în cele câteva vie i ale sale de pe Pământ. Ce este în mod special semnificativ în ceea ce priveşte formarea noului grup matcă e faptul că şi ceilal i colegi de grup sunt de asemenea suflete tinere, ce se găsesc împreună pentru prima dată. În capitolul şapte, referitor la plasare, am văzut cum arătă grupul de suflete când subiectul cazului 16 s-a realăturat acestuia, şi felul în care experien ele de via ă erau studiate cu ajutorul unor scene picturale, după cum a relatat acest subiect. Cazul 21 va prezenta mai detaliat dinamica dintrun grup spiritual şi modul în care interac ionează unii cu ceilal i membrii grupului. Capacitatea sufletelor de a învă a anumite lec ii poate fi mai mare sau mai mică, în func ie de motiva ii, înclina ii şi de experien a din încarnările trecute. Grupurile matcă sunt atent proiectate în aşa fel încât să ofere sprijin tuturor membrilor, având o sensibilitate receptivă fa ă de identitatea trăsăturilor fiecărui membru. Această coeziune este mult mai presus de ceea ce cunoaştem noi pe Pământ.

76/159

Deşi cazul următor este prezentat din perspectiva unui membru al grupului, mintea sa supraconştientă oferă obiectivitate relatărilor sale referitoare la ce se petrece în grupuri. Subiectul meu va descrie un grup spiritual grandios, orientat spre roluri masculine. Entită ile cu voci stridente din acest grup sunt legate de un exhibi ionism ce ar putea fi etichetat chiar ca narcisist. Abordările pe care aceste suflete le folosesc în descoperirea valorilor personale ne indică de ce lucrează împreună. Comportamentul extravagant al acestor suflete este compensat, într-o anumită măsură, de premoni ia lor spirituală. De vreme ce, într-o lume telepatică, to i membrii grupului cunosc adevărul complet despre ceilal i colegi ai lor, umorul este indispensabil. Unii cititori ar putea găsi că e greu de acceptat faptul că sufletele fac glume unul pe seama altuia cu privire la eşecurile lor, dar umorul e baza prin intermediul căreia sunt scoase la iveală ipocrizia şi dezamăgirea de sine. Apărarea pe care egoul şi-o construieşte este atât de bine în eleasă de toată lumea în grupurile spirituale, încât dovada perfec ionării sinelui constituie un imbold puternic către schimbare pentru to i ceilal i. „Terapia” spirituală are loc prin dialogul cinstit între membrii grupului, încrederea reciprocă şi dorin a de a avansa alături de ceilal i de-a lungul timpului. Sufletele pot suferi şi de aceea au nevoie de entită i iubitoare în jurul lor. Puterea curativă a interac iunii din grupul spiritual e remarcabilă. Membrii grupului de suflete inter-rela ionează folosind critica şi aplauzele, fiecare străduinduse pentru atingerea unor obiective comune. Una din cele mai bune modalită i de ajutor pe care o pot oferi clien ilor mei vine din informa iile pe care le primesc despre grupul lor de suflete. Grupurile spirituale sunt mijloace primare ale instruc iei sufletului. Învă ătura pare să parvină de la colegii de grup la fel de mult ca de la talentul ghizilor ce monitorizează aceste grupuri. În cazul care urmează, clientul meu a încheiat retrăirea ultimei sale vie i trecute, în care fusese un artist olandez ce trăia la Amsterdam. El a murit tânăr, de pneumonie, de-abia când începuse să fie cunoscut prin arta sa. Tocmai se realăturase grupului său, când a izbucnit în râs.

Cazul 21
Dr. N: De ce râzi? S: M-am întors şi prietenii mei glumesc pe seama mea. Dr. N: De ce? S: Pentru că sunt îmbrăcat cu pantofii mei moderni şi cu haina de catifea verde pal, cu vipuşcă verde pe margine, cu pălăria mea pleoştită de pictor. Dr. N: Şi ei glumesc pe scama apari iei tale învestmântat astfel? S: Da! Eram aşa de mândru de aceste haine şi de înfă işarea mea într-o societate de cafenea din Amsterdam! îmi plăcea acest rol şi l-am jucat bine. Nu vreau să se sfârşească. Dr. N: Ce se întâmplă apoi? S: Vechii mei prieteni sunt lângă mine şi vorbim despre prostia vie ii. Ne tachinăm unul pe altul referitor la cât de dramatic e totul pe Pământ şi cât de în serios ne luăm noi vie ile acolo. Dr. N: Nu crede i - tu şi prietenii tăi - că e important să luăm via a Pământească în serios? S: Vezi - Pământul e o mare scenă - cu to ii ştim asta. Dr. N: Şi ceilal i membri ai grupului tău împărtăşesc această opinie? S: Desigur, ne considerăm nişte actori într-o montare gigantică. Dr. N: Câte entită i sunt în grupul tău matcă din lumea spiritelor? S: (pauză) Păi, lucrăm cu... al i câ iva... dar cinci dintre noi suntem mai apropia i. Dr. N: Cum î i spun ei? S: L... Lemm - nu, nu e corect aşa - ci Allum... acesta sunt eu. Dr. N: Bine, Allum, vorbeşte-mi despre prietenii tăi apropia i. S: (râde) Norcross.... mi se pare cel mai amuzant... şi cel mai zgomotos. Dr. N: Norcross e liderul grupului vostru? 77/159

Dr. Dr.. Dr.. N: Numeşte-i şi pe ceilal i prieteni ai tăi. ne-am distrat atât de bine. e numai cel mai zgomotos... N: Câte suflete au părăsit grupul tău ini ial.i sus ii cu greu argumentele.e Vilo. Dr. S: (defensiv) şi ce e rău în asta? Grupul nostru nu e format din nişte domnişoare! Dr. N: Şi aceste însuşiri îl fac pe Vilo cel mai pu in eficient membru din grupul vostru? S: Cum de i-a venit ideea asta? Vilo ne dă multe idei interesante. (subiectul continuă fericit) Dubri tocmai s-a întors după o via ă în care a fost căpitan de vas. Dr. Dr.. pe când Norcross era un comerciant independent. da.. N: Respec i opiniile lui Vilo? S: (oftează adânc) Da. şi ce nu am făcut cu talentul meu. care era fratele său) Dr.. Aş adăuga că a făcut afaceri pentru a ob ine profit..dar nu periculoasă. Vilo îmi aminteşte de datoria pe care o am fa ă de ei . N: Aud parcă o laudă de sine aici. ştim cu to ii că Vilo progresează în ritm alert. Dr. Allum? S: (pauză lungă şi apoi cu triste e) Oh.... N: A.. nu chiar.cuplul în vârstă care m-a adoptat după ce au murit părin ii mei avea o grădină frumoasă.S: Nu. N: Şi ce-i răspunzi atunci? S: Îi spun: „Hangiule. Ei n-au dispărut – atât că nu le mai vedem aşa de des energia.te-ai distrat doar şi tu destul. dar ne deosebim totuşi. câ iva s-au mutat.ei. N: Î i mai spune ceva Vilo despre acest lucru? S: (trist) Că ar fi trebuit să beau şi să mă distrez mai pu in şi să pictez mai mult. N: Ce se va întâmpla cu Vilo? S: Ne va părăsi curând . Ne trăim vie ile la maximum.. pentru că suntem talenta i în a primi tot ceea ce ne oferă via a. Norcross e încăpă ânat şi sincer. N: Care e cel mai liniştit şi mai modest membru al grupului vostru? S: (mirat) Cum de-ai ghicit .. Dr. (subiectul îşi aminteşte apoi o via ă în care călătorise mult prin India cu Vilo. de 78/159 . Dr. N: În ce sens? S: Ce dezamăgire! Norcross.ştim cu to ii asta . Allum.grădina lor a declanşat dorin a mea de a picta .de a vedea via a cu ochii unui artist. N: Vilo a fost hangiu? S: Da. Dr. în afară de Vilo şi de Norcross. S: Da. Dr. în Olanda.. gândeşte-te la ale tale . care aveau nevoie de hrană şi de adăpost.. N: Bănuiesc că modul de comunicare telepatică te face să. S: În via a mea olandeză .. Dr. N: Care e trăsătura cea mai evidentă a grupului tău? S: (satisfăcut) Aventura! Senza iile tari! Avem câ iva adevăra i pionieri aici.pentru a se asocia cu cei care au plecat mai devreme. atunci cum ai caracteriza comportarea lui pe Pământ? S: Oh. N: Dă-mi un exemplu. Că arta mea. Cu to ii ştim că a avut pierderi pentru că îi ajuta pe săracii de pe drumuri. Dubri şi cu mine i-am spus lui Trinian că această alegere a sa. ştim cu to ii că el este conştiin a noastră. ajungea la oameni.” Dr. În cele din urmă îi vom urma şi noi. To i suntem egali aici. aceştia doi ştiu cu adevărat să se distreze! Dr. S: (luminându-se) Dubri şi Trinian . N: Te deranjează că Vilo poate avansa mai repede decât voi ceilal i? S: Da. N: Crezi că a greşit făcând astfel? S: (căindu-se) Nu... Via a sa a fost folositoare pentru ceilal i.. (subiectul îşi trage umerii înapoi) Dar nu m-am concentrat întotdeauna asupra picturii! Dr. N: Care e povestea ultimei vie i a lui Trinian? S: (reac ionează furtunos) A fost episcop! Po i crede aşa ceva? Ce mai ipocrizie! Dr. atâta vreme cât adevărul pur e cunoscut de toată lumea. ca fiind destul de lipsită de scrupule .

şi noi to i ştim asta. pari să fii chiar cinic referitor la inten iile lui Trinian de a avansa şi de a face schimbări.de un roşu aprins şi din cel mai fin material . Îl cunoaştem pe Trinian aşa cum e el în realitate . 79/159 .. Dubri şi eu. Dr.. Cam aşa oferea mângâiere credincioşilor.i spun. N: Ce crede i acum voi.. S: Hmm. Dr.. la urma urmei. că toate greşelile din vie ile voastre trecute ies la iveală? S: (pauză) Suntem sensibili la asta. N: Iartă-mă că extind această judecată asupra întregului grup.. Dr.de inelul său de episcop şi de toate accesoriile sale de aur şi argint. Vilo poate fi de-a dreptul înfumurat. N: Şi ce a spus Trinian în apărarea sa? S: Ne-a spus că a oferit mângâiere multor oameni. dar Norcross îi răspunde imediat. Dr.. Dubri.. dori i acest lucru. Şi eu i-am zis acelaşi lucru. vă deranjează că în grupul vostru nu pute i ascunde nimic. n-am vrea să-l pierdem şi pe el din grupul nostru. Scopul meu ini ial a fost dat de o parte. dată fiind alegerea sa pentru o via ă de celibat. S: Hei. Inten iile sale pioase nu i-au fost de ajutor. dar că a dat greş. Dr. Spune-mi sincer ce sentimente încerci fa ă de Trinian. N: Ce spune Vilo despre Trinian? S: Îl apără pe Trinian pentru inten iile sale ini iale bune şi îi spune că a căzut în capcana mul umirii de sine în timpul acestei vie i clericale. caritatea sau cu spiritualitatea.a fi cleric. Men ionez. N: Şi Vilo neagă acest lucru? S: Nu. chiar s-a petrecut aşa ceva!.. Există o mare în elegere aici între noi. dorin a lui de a fi adulat de enoriaşi. Dr. cu sunt atras de frumoasele robe pe care le poartă . dar vezi. Dr. dar nimănui nu-i place să-şi accepte greşelile. dar nu la modul morbid.. N: Nu. Trinian nu poate ascunde nimic de noi ... aceeaşi scuză. Po i să. Dr. cred că Norcross.. probabil.un ştrengar de primă mână! Dr. spune că el cel pu in lucrează la problema sa.. S-a lăsat dus de faptul că fata avea nevoie de el .. Norcoss şi cu tine despre Trinian? S: (sever) Credem că el încearcă să-l urmeze pe Vilo (avansând ca suflet).. numai că s-a îndrăgostit de fata aceea. problema sa e îngâmfarea şi Dubri îi şi spune acest lucru în termeni fără echivoc. altfel ar fi ales să fie un simplu preot. de asemenea. Eu am vrut să ofer oamenilor o plăcere artistică şi să mă dezvolt prin artă. noi doar îl tachinăm. Lasă-mă să. (jovial) Da. N: Allum. spune-mi tu. N: Amuzamentul vostru sună de parcă sunte i dispre uitori fa ă de inten iile bune ale lui Trinian. intrând în rândul clericilor. N: Allum. Şi ce am făcut până la urmă? Am rătăcit pe canalele Amsterdamului nop i de-a rândul şi m-am lăsat prins de distrac ie şi de jocuri. n-are nimic de-a face cu bunătatea.. Dr. Norcross i-a spus că de fapt vrea bani. cu o catedrală bogată. S: O. Îl confruntă pe Trinian cu scena în care a sedus o fată tânără în sacristie. unde buzunarele lui largi aveau din ce să se umple. N: Ce anume i-ai spus tu lui Trinian? S: Oh.i închipui ce i-a zis Dubri! Dr. că Trinian a ales un oraş mare. Dr. Spune ca a încercat să iasă din tiparele vie ilor pe care le alegem noi..el era singur. Norcross. Dr.. cu excep ia lui Vilo. N: Ce i-a i răspuns voi? S: Că devine duios. S: (trist) Ai dreptate.ea nu avea familie . Trinian are prea multă nevoie de aten ie şi de admira ie.şi-a dorit o via ă uşoară în care să aibă parte de un trai bun. N: S-a scuzat în vreun fel Trinian pentru comportamentul său? S: (încet) Ah. N: Care dintre voi e cel mai sensibil la critici? S: (pauză) Oh. Dr. N: Încearcă să vă explice motivele pentru care a ales acea via ă? S: Da.. dar mi se pare că voi to i..

dar mi s-a spus că energia cinetică a lui Vilo e de o nuan ă apropiată de roz. E un lider înnăscut. pentru că Norcross e. Comportamentul lui Vilo demonstrează că el este acum eroul (sau capul familiei) prin înclina ia sa de a excela.. Dr. de obicei. Dr. Niciunul dintre noi n-a primit multe stele de aur. bănuiesc că există multe asemănări între un grup de suflete şi o familie de pe Pământ..că niciunul dintre noi n-a făcut în via a sa trecută ceva comparabil cu acest act de curaj. Allum spunea că Norcross e. Odată. (râde) A primit mai multe stele de aur ca Dubri.. mia plăcut să dăruiesc bucurii. primul care examinează critic orice ra ionamente sau scuze ale greşelilor din vie ile trecute ale celorlal i. cum vă privi i tu şi Norcross unul pe celălalt? S: Norcross subliniază adesea că mic nu-mi place să-mi asum responsabilitatea. la urma urmei. El pare a avea cele mai pu ine îndoieli fa ă de propria persoană şi cea mai redusă implicare emo ională în ceea ce priveşte standardele de comportament. să conducă. indiferent de caracterul lor. mai mult decât noi ceilal i. suspiciune şi 80/159 . Dr.. cu greşelile sale? S: Îi place să-i controleze pe al ii. dar n-ai spus prea multe despre aspectele pozitive ale vie ilor voastre. cu toate giumbuşlucurile sale prin care face lumină în probleme serioase.. Unele suflete din grupurile spirituale mi se par a fi mai fragile şi mai protejate decât ceilal i membri ai grupului.un tip dur. Dr. exceptând faptul că eu sunt mai mândru. De exemplu. atâta vreme cât el şi Allum in inventarul greşelilor fiecăruia. în timpul unei furtuni pe mare. dar am fost bun cu oamenii. A fost căpitan de vas . N: Ce anume? S: A făcut un lucru nemaipomenit. poate reprezenta o faptă altruistă chiar şi mai demnă de laudă? S: Absolut. Grupul meu recunoaşte că am o inimă bună. cel care se luptă cel mai mult să ină pasul cu grupul care avansează. N: Era crud? S: Nu. Cu Norcross problema e luxul. via a lui Vilo de la han. De fapt. Aşa cum se întâmplă şi în sistemul familiilor umane. ce i-a i spus lui Dubri? S: L-am lăudat pentru ce a făcut. probabil. nici pentru mine însumi. sunt lipsite de deficien ele omeneşti.. rolurile membrilor grupului pot alterna. Dubri era nemilos cu duşmanii săi. hrănind şi adăpostind oameni care nu puteau săi plătească. Intuiesc că însuşi Allum ar putea fi mascota grupului (după cum cel mai adesea în familiile umane acest rol revine mezinului). Dr. dar avea grijă de oamenii lui. N: Atunci când a i discutat în grupul vostru despre acest incident.Dr. N: Dacă recunoşti acest lucru în fa a grupului. n-am întâlnit ură. în parte pentru că a ob inut cele mai bune rezultate în ultimele sale vie i anterioare. Dr. nici pentru al ii. cum reac ionează ei la ce le spui? De exemplu. şi l-am şi lăudat pentru asta. N: Mi-ai spus că Vilo a ajutat oamenii care erau în nevoie. N: Cum se potriveşte în grup Dubri.. To i clien ii mei au o legătură specială cu grupul lor de suflete. neîncarnate. Şi-a riscat via a şi a salvat un camarad. Acest fapt i-ar putea defini propria nesiguran ă. dar amândoi suntem egoişti. N: Te-au criticat colegii tăi de grup pentru ultima ta via ă? S: (pauză) A trebuit să mă lupt pentru a supravie ui ca pictor. Totuşi.pirat . Era un căpitan respectat. Pun etichete omeneşti spiritelor eterice. E cineva din grupul tău care să fi primit vreo stea de aur pentru o faptă altruistă? S: Mai e ceva în legătură cu Dubri. sufletele ce vor veni pe Pământ se înfă işează unul altuia în caracteristici umane. N-ai fi vrut să i te pui de-a curmezişul. îl văd pe Norcross ca pe rebelul ap ispăşitor din acest grup de suflete. Am ajuns cu to ii la aceeaşi concluzie . N: În eleg. fapt ce indică trecerea sa în nivelul II.. Dr. pentru că. Dubri şi-a legat o frânghie de mijloc şi a sărit după el. Oamenii înclină să creadă că sufletele libere. doar dur. Allum mi-a lăsat impresia că Vilo ar fi cel mai pu in provocator membru al grupului. Totuşi. iubeşte puterea. plini de admira ie. un marinar a căzut în ocean şi s-ar fi înecat sigur.

vreau să-mi descrii energia spirituală care vă ajută pe voi to i în acest proces. S: (ezitând) Nu sunt sigur că pot să.. Dorind să confirm câteva dintre propriile observa ii referitoare la dinamica socială dintr-un grup spiritual. apoi to i de aici vor şti totul despre greşelile mele. Da. Dr. Allum.. nu în ceilal i. descărcându-vă asupra celorlal i. nu le fac din răutate.N: Nu vreau să vorbesc în locul tău. dar ştiu că sunt pe drumul cel bun) Da... Dr. de a îmbunătă i încrederea sădită în noi. de vreme ce discutăm despre modul în care rela iona i între voi în cadrul grupului. Cea mai aspră critică vine din noi înşine.N: Allum.N: Acum. în acest caz e iarăşi altceva. dar nu mai e chiar ca atunci când suntem oameni.i spun.dar este numai o formă de a recunoaşte cine anume suntem cu adevărat şi încotro ar trebui să ne îndreptăm. ne sim im descuraja i ca suflete şi fără valoare în ceea ce priveşte abilită ile noastre. Dar învă ăm. S: (încet) Bine. dă-mi voie să abordez sim irile tale ca suflet într-un alt mod. când ave i îndoieli fa ă de voi înşivă.N: Din ce mi-ai spus mai devreme. nu există lupte pentru putere. 81/159 .. Dr.. conurile. dar mă întreb numai dacă nu cumva toată această efervescen ă afişată de grupul vostru ar putea indica anumite sentimente de neîncredere în propria voastră valoare? S: O.N: (cuvântul „con” este nou pentru mine. Nu există şi alte mijloace prin care membrii grupului tău sunt armoniza i. continuă. Dr. Dr.. conurile ne ajută. Cred că am mai auzit despre asta şi mai înainte.. Ne distrăm unul pe seama altuia . Dr. i-am mai pus câteva întrebări lui Allum. Sufletele au încredere în ele însele.N: Bine. crezi că toate criticile tale aduse celorlal i sunt întotdeauna constructive? S: Bine. te referi la conuri? Dr. referitor la grupul tău.recunosc asta ... care este sus inută de interpretarea cazului 21. Ne vedem unul pe altul aşa cum suntem.lipsă de respect în grupurile de suflete.N: Te rog.. am în eles că tu. interpretăm critica în mod pu in diferit. Dr.. În următorul pasaj de dialog am adus vorba despre un alt fenomen spiritual legat de terapia de grup. Explică-mi ce ştii despre ele. cu ajutorul energiei inteligente? S: (pauză lungă) Ah.. În acest climat al compasiunii. dar vrem să fim recunoscu i unul de celălalt ca fiind sinceri în ceea ce priveşte munca la programul nostru. Dr.. Norcross şi Dubri a i putea să elibera i anumite sentimente mocnite referitoare la propriile greşeli. fără resentimente sau gelozie.. Te sim i mai în siguran ă când ascul i părerile unui anumit membru al grupului tău? S: Nu. e potrivit să face i remarci cinice despre motiva iile fiecăruia? S: Desigur.. Dr.N: Deci.N: Regre i ceva din comportamentul pe care l-ai avut în vreo via ă anterioară? S: (pauză lungă) Da. S: (îngândurat) Facem remarci cinice. data viitoare. Dr. Am auzit mai multe variante ale acestei activită i. Ne respectăm foarte mult între noi. şi. dorin ă şi voin a de a continua să încerce în viitoarele lor vie i fizice. Văd curaj. şi încercăm să aducem îmbunătă iri.N: Şi ce faci în legătură cu această cunoaştere? S: Vorbim între noi.. Dr.N: Gândeşte-te cu aten ie. Câteodată mândria ne stă în cale şi ne folosim unii de al ii pentru a depăşi acest lucru. Îmi pare rău dacă am rănit pe cineva. şi spune-mi ce anume fac aceste conuri. membrii grupului neputând să se manipuleze unul pe celălalt sau să păstreze un secret. dar vreau şi versiunea ta. Fără trupurile noastre.N: A fost vreodată vreun membru al grupului tău de suflete făcut să simtă ruşine sau vinovă ie referitor la o via ă trecută? S: Acestea sunt arme umane insuficiente pentru ceea ce sim im noi.

N: Conul este disponibil mereu? S: Se află acolo când avem nevoie de el. în special atunci când suntem pe cale să alegem o nouă via ă. Dr. un con e făcut în aşa fel.N: Crezi că există un motiv anume pentru absen ele lui Shato? S: (pauză) O. Conul este îngust în partea de sus şi larg în partea de jos. Dr. controversele şi neîn elegerile dintre tine şi ceilal i din grup sunt cele care vă definesc ca indivizi.N: Ce vrei să spui? S: Îl considerăm un director de scenă al grupului nostru. S: (înfruntându-mă) Ascultă..N: Îmi imaginez un Merlin spiritual. Dr.N: Cunosc procesul în sine. Dr.S: Ştii.. S: Un Merlin Oriental. cum îi şade bine unui ghid serios. Dr. S: E de formă cilindrică .foarte strălucitor . Dr.N: Shato este indulgent cu grupul vostru? Nu pare să vă limiteze prea mult extravagan ele. Vreau să-mi explici cum diferă conul de duşul de vindecare.. pentru a lucra împreună. Dr. Dr.e deasupra şi peste tot în jurul nostru. S: Energia ne înconjoară pe to i ca o cascadă şi ne permite să ne concentrăm cu adevărat asupra asemănării noastre mentale . Dr.arătând ca un vrăjitor . 82/159 . mă întreb dacă nu cumva acest con nu vă spală creierul de gândurile voastre ini iale? La urma urmei.. Dr. Dr. Foarte greu de în eles uneori.ca grup. dacă doreşti.N: Făcut în ce fel? încearcă să fii mai explicit.N: Eşti sigur că acesta nu este duşul de vindecare pe care l-ai experimentat imediat după întoarcerea în lumea spiritelor? S: O nu. Cu barba sa lungă şi albă arată minunat şi noi îl admirăm. S: (râde) Nu ni se spală creierul! Chiar nu ştii nimic despre via a de apoi? Conul ne dă o în elegere colectivă.N: Un vrăjitor? S: (râzând încă) Shato apare în robe lungi. şi întorcându-se.un moderator atotputernic. cu şi mai multe cunoştin e. Îi place să se arate ca un maestru de ceremonii. acela a fost mai mult o formă de purificare individuală . aşa că se potriveşte deasupra fiecăruia dintre noi . cu o pălărie înaltă pe cap. Îi place să-şi facă o intrare triumfală. Suntem pu in lăsa i de capul nostru şi e bine aşa.N: Ca să fiu sincer. Dr.ghizii sunt deasupra acestor lucruri. Credeam că ştii..dar este şi foarte inteligent. Apoi atrase.pentru a repara traumele de pe Pământ.ca şi când am intra sub o căciulă mare şi albă. Dr. Dr. îmbrăcat cu toate accesoriile costumului său.N: Lăsând la o parte toată această coregrafie.N: Cine dirijează conul? S: Cei care ne supraveghează. Ştie cât de mult apreciem acest lucru. Dr.N: Această energie inteligentă vă ajută să vă concentra i mai bine ca grup? S: Da.N: În ce fel? S: (chicotind) Apărând pe neaşteptate în mijlocul nostru în timpul unei dezbateri încinse aruncând fulgere albastre . Dr.N: Şi ce sim i i când sunte i sub con? S: Sim im toate gândurile noastre dezvoltându-se. Allum. Putem pluti pe sub con pentru a-l folosi. Dr.N: Shato participă activ la discu iile din grupul vostru? S: (clatină din cap) Nu chiar .N: Ghidul vostru? S: (izbucneşte în râs) Shato? Cred că el este prea ocupat cu călătoriile în propriul său circuit. el ştie că suntem o gaşcă rebelă şi atunci ni se prezintă la rândul său ca un nonconformist . probabil că se plictiseşte dată fiind lipsa noastră de progres. pentru a merge în jurul nostru. sunt curios dacă Shato are multe legături emo ionale cu grupul tău. albastre..

Shato este atât un consilier. Cum poate spera grupul tău să progreseze fără mai multă experien ă în roluri feminine? S: Ştim acest lucru. El insistă pe.N: Şi femeile sunt influente în societate.i spun.N: Bine. Apoi dispare şi se întoarce mai târziu ca să asculte cum am putea rezolva anumite lucruri. Suntem înclina i către personaje masculine pentru a stăpâni şi modela evenimentele. în special pe cei care ave i aceleaşi calită i. noi doar am ajuns la un moment dat împreună. Dr.. Nu ştiu mai mult. cineva trebuie să vă fi reunit. superficialitatea noastră.N: Shato sau al i ghizi ca el? S: Nu. S: Da. O atare atitudine nu sar fi potrivit cu oamenii noştri. Dr..Trinian este ataşat de Nyala .. Dr. dar nu este nici posesiv.. o mare parte din activită ile desfăşurate aici sunt acelea din grupurile de suflete. S: (pauză) Shato ştie că ne identificăm prea mult cu rolurile pe care le jucăm pe Pământ. de multe ori consumăm prea multă energie pentru un rezultat prea mic.. mai jos de sursă.N: Din ce mi-ai spus am impresia că grupul tău spiritual func ionează ca un fel de atelier condus de ghidul vostru.. El ne ajută să interpretăm încurcăturile în care am intrat. datorită dezvoltării lor Primi i vreodată noi membri? S: Niciodată.. 83/159 . ca să dominăm ce ne înconjoară.. Voi încheia acest caz cu câteva întrebări finale referitoare la unitatea spirituală a grupului.. dar avem o dorin ă pătimaşă de a fi independen i.. Mă în eleg cu Josey ..S: Shato ob ine rezultate de la noi pentru că nu este sever sau cicălitor. Crezi că a fost Dumnezeu? S: (încurcat) Nu. fapt ce presupune efort fizic.N: Îl vezi pe Shato ca pe un consultant care vine din când în când pentru a vă observa sau ca pe un supraveghetor activ? S: Va apărea neanun at pentru a stabili o temă pe care să o discutăm.. pentru a da tot ce e mai bun în noi. cred că tocmai de aceea se ocupă Shato de noi. Aceste suflete tinere îl acceptă cu căldură pe ghidul lor.şi mai sunt şi altele. dar aspectele feminine nu ne interesează prea mult în acest moment.N: De ce este grupul tău orientat către personaje masculine pe Pământ? S: Pământul este o planetă activă. instruc iunile lui Shato sunt serioase.N: Dă-mi un exemplu al unei probleme majore în grupul tău.N: Deci. Ştie că noi irosim anumite oportunită i. Noi îl respectăm.. Pentru a fi recunoscu i..N: Cu ceva timp în urmă mi-ai spus că unii dintre vechii tăi prieteni şi-au redus activitatea în cadrul grupului. planificatorii. dar el ştie că vouă vă place să vă distra i de-a lungul drumului? S: Da. Dr. Încearcă să ne facă să ne interpretăm rolurile din interior. Dr. S: (pauză lungă) Nu pot. Deşi Shato şi elevii săi constituie o familie de suflete plină de culoare. unde merge i pentru a găsi acele entită i necesare completării vie ilor voastre pe Pământ? S: În apropiere sunt unele suflete ce se potrivesc mai bine cu rolurile feminine. mai sus... Metoda de conducere a unui ghid se dovedeşte a fi mai mult părintească decât dictatorială. Dr. Dr. nici amenin ător fa ă de membrii grupului. superiorii. Dr. aş vrea să închei discu ia noastră despre asocierile spirituale întrebându-te ce ştii despre originea grupului tău.N: Allum. ce pare să se plieze pe înclina iile lor masculine. Dr. cred că. să.N: Dacă nu ave i coresponden e feminine în grupul vostru imediat. am aflat că profesorii-consilieri din lumea spiritelor nu se limitează numai la a conduce activitatea grupului. Dr.. Shato ne ridică moralul şi ne face să mergem înainte.ea a fost cu mine în câteva din vie ile mele . Dr. Spre deosebire de clasele educa ionale sau de grupurile de terapie de pe Pământ.. De fapt. cât şi un conducător.

cât şi fa ă de grup ca întreg. sufletele aflate la nivelele inferioare de dezvoltare încearcă un disconfort ca urmare a faptului că există o discrepan ă între percep ia de sine în stare liberă. cu sim ul umorului şi al riscului. 2) tandru. Acest caz oferă exemplul unor suflete asemănătoare din punct de vedere mental. 4) serios. Ele pot deveni confuze cu privire la cine anume sunt în via ă. există unele asemănări în ceea ce priveşte talentul sau interesele. calculat. încât entită ile devin răspunzătoare atât una fa ă de cealaltă. Când se formează un grup primar de. dacă întregul grup are o tendin ă puternică spre sclipire şi cutezan ă. Fără îndoială că sufletele din cazul 21 sunt în cursul unei lungi perioade de dezvoltare. perceptiv. sufletele cu adevărat avansate îşi alternează preferin ele referitoare la gen în alegerile vie ilor lor fizice. dar mă întreb la ce nivel de dezvoltare a ajuns Allum în vie ile sale anterioare mai recente. Dr.. tăcut. şi ei nu au împărtăşit aceleaşi experien e trecute ca noi.N: În timpul discu iilor despre vie ile voastre trecute. Dar grupurile de ajutor sunt. Subiec ii mei relatează că în grupurile lor există o structură feminină sau masculină a următoarelor tipuri de caracter: 1) curajos. îmi iau rămas bun cu următoarele cuvinte „Ne vedem aici după moarte”. care este cântărea ă.Dr. aştepta i o nouă via ă? S: (ardent) O. De exemplu. Alte întrebări au arătat că drumurile acestor suflete continuă să se intersecteze şi în secolul XX.N: Din cauză că un nou membru poate avea probleme în a fi acceptat de voi ceilal i? S: (râde) Nu suntem chiar atât de răi. adaptabil. Totuşi. Dorin a de a-şi exprima identitatea de sine este un important factor motivant pentru sufletele ce aleg să se încarneze pe Pământ pentru a învă a anumite lec ii practice. în timpul liber. chiar şi cel mai prudent membru al acestuia va părea mai pu in prudent pentru sufletele din alt grup.N: Şi atunci când a i terminat de discutat ce trebuie să face i pentru a vă apropia de scopurile voastre. Dr. să zicem 15 sau 20 de suflete. Chiar şi aşa. alături de Josey. Aceste diferen e dau echilibrul grupului. de asemenea. constant. da! De fiecare dată când plec într-o nouă via ă. Acest aspect stimulează un sentiment de apartenen ă la un anume grup în toate grupurile spirituale şi poate da aparen a 84/159 . ave i credin a că a i contribuit la îmbunătă irea societă ii umane? S: (pauză) Vrem ca prezen a noastră într-o comunitate să fie o provocare pentru conven ii. chitarist. demn de încredere.. Faptul că aceste suflete sunt orientate spre roluri masculine în vie ile lor nu le ştirbeşte abilitatea de a se asocia cu suflete tinere ce au preferin e predominant feminine. ele contribuie la vitalitatea Pământului. Neajunsurile şi conflictele noastre morale sunt considerate greşeli în lumea spiritelor mai mult decât pe Pământ. Fiecare membru al grupului contribuie cu cele mai bune calită i ale sale la atingerea obiectivelor celorlal i din familie. hotărât. 3) petrecăre . 7) chibzuit. într-o anumită măsură. Cu toate acestea. Totuşi. Am aflat că multe grupuri spirituale matcă au subgrupuri compuse din entită i asemănătoare din punct de vedere al problemelor ce le blochează evolu ia. Nu vreau ca din cazul 21 să rămână impresia că trăsăturile comportamentale ale celor câteva suflete rămase în acest cerc de prieteni apropia i reprezintă trăsăturile comportamentale ale tuturor sufletelor din grupul matcă ini ial. Aceasta e cheia în elegerii formării grupurilor de suflete. pura experien ă de a fi trăit o via ă poate compensa. faptul de a nu fi în eles prea multe din aceasta. aceste suflete prezintă diferite puncte tari sau slabe. 8) inovator. reac iile şi dispozi ia. prudent. Cred că aducem nerv în vie ile noastre fizice . Subiectul cazului 21 nu pare să fi arătat vreun conflict în acest sens. Am văzut cum sunt disecate şi analizate în grupurile spirituale nuan ele unei decizii. cu nevoi ale eului care ajută şi validează sentimentele şi atitudinile fiecăruia dintre suflete. optimist. tenace. franc. descurcăre . Grupurile matcă sau în componen ă suflete cu preferin e atât masculine. cât şi feminine. Allum este proiectant şi.şi bună dispozi ie. ardent. concepute în aşa fel încât să aibă şi diferen e în ceea ce priveşte sentimentele. 5) entuziast. Membrii grupului au lucrat împreună de-a lungul atâtor ani Pământeni. discarnată şi cea într-un trup uman. Uneori. 6) răbdător. Numai că suntem prea strâns lega i din punct de vedere mental pentru un nou venit. devotat şi mai curând inocent. După cum am men ionat deja.

cilindri. Rela ia pe care o avem cu ghizii noştri se schimbă. 10 SUFLETUL AFLAT LA UN NIVEL MEDIU DE DEZVOLTARE ODATĂ ce sufletele noastre depăşesc nivelul II şi intră în stadiile intermediare de dezvoltare. sfere. A fost descris ca fiind „multidimensional. creativitatea şi ingenuitatea noastră. În cadrul nivelelor III şi IV suntem în cele din urmă pregăti i pentru mai multe responsabilită i serioase.cu ajutorul propriei energii. Acest lucru nu înseamnă că ne întoarcem la tipul de izolare pe care l-am remarcat în cazul sufletelor novice. pentru a lucra independent la proiecte energetice simple. aceste entită i se duc într-un loc pe care unii îl numesc locul proiec iilor. Totuşi. activitatea din grupul matcă se reduce considerabil. Aceste suflete îşi reduc de asemenea şi numărul încarnărilor.” Acest lucru înseamnă că sufletele călătoresc pe undele gândurilor lor spre anumi i oameni. mai ales în cazul celor compuse din suflete începătoare. staruri sau suflete izolate în cadrul grupului. cuburi şi dreptunghiuri . să devenim noi înşine ghidul altcuiva Am spus că stadiile de tranzi ie la nivelele II şi IV sunt în mod special dificile pentru mine în ceea ce priveşte ilustrarea dezvoltării unui suflet. În acea zonă intră într-un „câmp interdimensional de energie plutitoare albastră-argintie” şi se proiectează asupra spa iului geografic ales. Mi s-a spus că sufletele petrec un timp în linişte şi reflexie. Sufletele sunt entită i intime în cadrul rela iilor de familie pe Pământ şi angajate în via a de comunitate a grupului din care fac parte în lumea spiritelor. Sufletele ce evoluează în nivelele intermediare de dezvoltare au mai pu ine legături cu grupurile primare. nu aud despre clici. Un suflet tânăr şi-a amintit că era singur într-o încăpere. încercând să pună la un loc „un puzzle mişcător” format din forme geometrice dezmembrate . Şi sufletele înva ă mult din singurătate.existen ei unor bariere mentale între grupuri. în vreme ce al i subiec i. de la o rela ie profesor-elev la una de colegi ce lucrează împreună. în lumea spiritelor identitatea individuală a eului nostru este înăl ată constant de socializarea şi căldura din grupurile de suflete. Structura socială a grupurilor de suflete nu e identică aceleia existente în grupurile umane. dându-i forma sa ini ială”. De vreme ce vechii noştri ghizi au primit noi grupuri de elevi. Un alt subiect a adăugat: „Aceste teste îi informează pe supraveghetori despre imagina ia. Ele trebuie să-şi petreacă timpul concentrându-se mental pentru a-i ajuta pe cei de pe Pământ (sau din alte lumi fizice) pe care i-au cunoscut şi iubit. În ciuda standardelor lor înalte de moralitate şi de comportament. Am în eles de la subiec ii mei că sufletele aflate în stadiile incipiente sunt separate frecvent de grupurile lor. iar nouă ne oferă încurajare. deoarece au atins maturitatea şi experien a necesare pentru a ac iona cu mai multă independen ă. colorat şi holografic”. anumite clădiri sau zone ale Pământului în încercarea de a oferi alinare sau de a efectua anumite schimbări. El mi-a spus: „Trebuie să învă ăm să ne intensificăm energia pentru a concentra partea difuză.” Sufletele din toate nivelele de dezvoltare se angajează şi în altă activitate importantă atunci când sunt singure. Mi s-a spus că acesta este un exerci iu mental de a „păstra şi elibera energie vibra ională pozitivă pentru a crea un teritoriu. chiar dacă sunt legate de un grup. e rândul nostru să dezvoltăm aptitudini pedagogice care ne vor autoriza. entită ile care au atins nivelele intermediare de maturitate dau dovadă de modestie în ceea ce priveşte realizările lor. care sunt în mod evident de nivel IV. dacă în formă umană fiecare dintre noi are de-a face cu respingerea şi cu singurătatea. 85/159 . Deşi există unele dovezi ale prieteniei. în cele din urmă. Din câte am în eles. încă de pe când se mai află la nivelul III. De exemplu. unele suflete de nivel IV încep să-şi fixeze ca obiectiv să ajungă în clasele de pregătire pentru a deveni ghizi-profesor. consideră că nu sunt potrivi i pentru a fi ghizi eficien i.

chiar o fa adă ce masca emo ii puternice.Hr. Când ne-am întâlnit. el a continuat să fie un călător nomad. Recunosc că profit de cunoştin ele pe care le posedă aceste suflete pentru a compensa informa iile spirituale care le lipsesc celorlalte. Pe măsură ce înaintam în timp. Următorul caz este al unui suflet ce face parte din zona superioară a nivelului III de dezvoltare. Am fost surprins când a apărut ca so ia unui fermier american de la grani ă. clientul meu a trăit un număr de vie i în Orientul Mijlociu. cu circa 30. opusă dorin ei normale de integrare tribală. ce opunea rezisten ă societă ilor tiranice. Cam din anii 3000 Î. subiectul meu s-a străduit să elibereze oamenii de teamă. Am aflat că subiectul meu a ales în mod 86/159 . în trupul unui aztec. În timp ce promova rela iile non-violente între două triburi tradi ional duşmane. mă obişnuisem deja cu un suflet rebel. încurajându-i astfel şi pe cei din jurul lor. Când am ajuns la o via ă în Europa. ca un bătrân ce trăia fericit într-un sat. acest suflet a continuat să caute un în eles ra ional al vie ii în timp ce îi ajuta pe cei ce-i întâlnea în drumul său. pentru a putea evalua cât mai bine un curs adecvat pentru restul vie ii sale actuale. mereu un explorator ce căuta adevărul peste mări şi ări. de vreo 50 de ani. Spunea că este obosit şi că vrea să trăiască. Sim eam că detaşarea şi rezerva sa indicau ceva studiat. Am început prin a regresiona rapid subiectul printr-o serie de vie i îndepărtate. în timpul Evului Mediu.000 de ani în urmă. Acest client era un bărbat scund. atât la nivel conştient. dar în timpul secolului al XII-lea l-am găsit în America Centrală. Mi-a spus că lucra la o organiza ie caritabilă. în Epoca de Piatră. până în anii 500 Î. Ca bărbat a arătat o preferin ă pentru via a nomadă. babiloniană şi egipteană. În secolul al XIV-lea acest suflet a fost un cronicar european ce a călătorit pe drumul mătăsii până la Cathay pentru a în elege popoarele Asiei. A fost ucis în acest loc. în culturile sumeriană. chiar şi în vie ile în care a fost femeie. Unele vie i nu erau prea productive. în secolul al XIX-lea. Mereu deschis fa ă de limbile străine (după cum este şi astăzi). radiind o energie galbenă. Văd mai degrabă încredere decât suspiciune fa ă de motivele celorlal i. comportamentul său fa ă de mine era foarte curtenitor şi l-am considerat a fi o persoană uşor solemnă. distribuind hrană pentru cei fără adăpost şi că fusese cândva ziarist. Totuşi. pentru că îi prevenise pe oponen ii mai slabi ai acestora asupra strategici de luptă. dovedind o adevărată obsesie pentru libertatea de mişcare. În Japonia secolului al XVII-lea era un membru al clanului Cocorul însângerat. organizând o bandă de indieni împotriva opresiunii unui mare preot. regim impus de shogunii Tokugawa. Întrebările pe care le pun sufletelor mai mature se îndreaptă spre ideile esoterice de scop şi de crea ie. Prima şedin ă a implicat o trecere în revistă a momentelor celor mai importante din multe din vie ile sale trecute. Am avut clien i care mi-au spus că am făcut pu in exces de zel când le-am cerut să-mi vorbească despre amintirile lor spirituale şi ştiu că au dreptate. deşi evita să se implice din punct de vedere politic. care se făceau tot mai intenşi pe măsură ce începea să vorbească într-un mod direct şi convingător despre sine însuşi.. în timpul ridicării oraşelor-state timpurii. cât i-a mai rămas. Aceşti oameni erau nişte Samurai mercenari. Acest om bătuse o bună bucată de drum pentru a discuta cu mine despre îngrijorarea pe care i-o provoca lipsa de entuziasm care începuse să-l cuprindă fa ă de munca sa. de om Cro-Magnon. Fermierul a murit la scurt timp după căsătoria lor. independen i şi respecta i. Suferind multe greută i şi neajunsuri. În timpul vie ilor sale. dar observ mai multă stăpânire de sine la clien ii de la acest stadiu sau de la cele superioare. începând cu prima sa via ă. Sufletele mai avansate din această lume posedă o în elegere remarcabilă a planului universal al vie ii. pe care mi-e destul de greu să-l descriu.Hr. clientul meu a murit în Asia. în linişte şi singurătate. ca un adevărat proscris. Vreau să învă cât mai mult cu putin ă de la ele. lipsită de orice nuan ă roşiatică. Aceşti oameni demonstrează o atitudine plină de încredere fa ă de viitorul umanită ii. acest subiect a evitat adesea legăturile de familie. Frecvent un outsider. La sfârşitul acestei vie i clientul meu trăia izolat. cât şi subconştient. am observat o constan ă a unui comportament de lup singuratic. Cea mai izbitoare trăsătură a sa erau ochii întuneca i şi posomorâ i. neavând nici copii.Fireşte că fiecare caz este diferit.

N: Şi voi trei face i parte dintr-un grup mai mare. N: Care e principalul motiv de conflict dintre voi? S: Ea nu se încarnează prea mult şi eu îi spun că ar trebui să aibă un contact mai direct cu 87/159 . Dr.000 de ani în urmă. N: De ce lucra i voi trei independent de restul grupului? S: (pauză) Oh. tu şi cu Raoul? S: Eu îl ajut în problema răbdării. Din moment ce acest suflet se apropia de nivelul IV. N: Cum i se spune în lumea spiritelor? S: Mi se spune Nenthum. I-am sugerat câteva alternative. pe care nu le-am revăzut. i-a împiedicat progresul. după o pauză. bătrân. nu e o condi ie obligatorie ca sufletele să aibă sute de vie i fizice pentru a avansa. iar eu. Dr.. ea a fost so ia mea în Japonia. Dr. Am avut odată un client care a ajuns la nivelul III după numai 4. al ii sunt înaintea noastră cu sarcinile lor. Dr.. N: Spune-mi ce anume face i unul pentru celălalt.asta nu înseamnă că nu avem şi noi neîn elegeri. cred că lipsa de intimitate fa ă de oameni. Am discutat cu clientul meu despre via a sa actuală şi despre metodele sale obişnuite de învă are în vie ile trecute. N: Ce anume face i în acest moment? S: Discutăm despre cel mai bun mod de a ne ajuta unul pe altul în timpul încarnărilor noastre. Dr. care l-a caracterizat în atât de multe vie i. Dr. a doua zi. N: Mi se pare că ai un mare respect pentru ea. îi voi explora din nou memoria pentru a afla mai multe informa ii despre lumea spiritelor.. ai vreun spirit în jurul tău acum sau eşti singur? S: (pauză) Sunt cu doi dintre vechii mei tovarăşi.dar aşa este mai confortabil pentru noi. Dr. El mi-a explicat că nu a fost niciodată căsătorit şi că nealinierea socială i se potrivea cel mai bine. N: Cum vă ajuta i.000 de ani .o performan ă excep ională. această ipostază reprezentând un exerci iu de pierdere a mobilită ii. având în vedere că mai avea o serie de vie i importante.. am ştiut că lucram cu un suflet avansat. N: Cum îi cheamă? S: Raoul şi Senji.în eleg lipsa mea de apartenen ă. Dr. Dr. N: Nenthum. N: Cum anume te ajută ea? S: Să. Dr. După încheierea şedin ei era îngrijorat de faptul că. în care sufletele lucrează împreună? S: Făceam. N: Ave i un ghid sau un profesor? S: (încet) Ea e Idis. Dr.. În primul rând. Când a venit..dar acum lucrăm. mai mult singuri. adaugă următoarele) Lui Raoul îi place să fie partenerul lui Senji. N: Sunte i întotdeauna doi bărba i şi o femeie în încarnările voastre pe Pământ? S: Nu. n-aş fi fost surprins să aflu că prima sa apari ie pe Pământ a avut loc cu 70.. S: Păi. îi vedem aici.. într-o şedin ă viitoare. ca noi. unii nu au avansat. Dr. Dr. sunt singur. S: O ajut pe Senji să se ierte pe ea însăşi pentru greşeli şi să se aprecieze la adevărata ei valoare. de obicei.. iar el în tendin a mea de a evita via a de comunitate. spre a reflecta asupra lor. Comunici bine cu Idis? S: Da . N: Dă-mi un exemplu de cum anume te ajută ac iunile lui Senji în această problemă. Are nevoie să nu mai fie doar o figură maternă pe Pământ. Cu toate că. Cazul 22 Dr..deliberat să se încarneze în trupul unei văduve cu copii. după ce fusesem războinic. legată de o palmă de Pământ.. Când această parte a şedin ei s-a încheiat. putem schimba asta . (ceva îl tulbură pe Nenthum şi. l-am transpus în stare supraconştientă şi ne-am reapucat de treabă.şi o şi facem . după cum am men ionat.

N: Oh. presupunând că această 88/159 . eşti mul umit de Idis în ceea ce priveşte identitatea ei? S: Da. ai dori să te încarnezi pe Pământ alături de ea? S: (rânjeşte poznaş) I-am spus că am putea avea o rela ie mai bună aici dacă ar accepta să vină pe Pământ cândva şi să se căsătorească cu mine. cât şi în afara lor. Când atingem nivelul V.. ajunse în acest punct. N: Pe lângă metodele ei pedagogice.. Raoul şi Senji sunt. mentorii noştri ne repartizează un suflet de care să avem grijă. ca oricine altcineva. Totuşi. în acest sens. Ghizii.. au diferite talente şi aptitudini. de asemenea. Dr. Dr. atât în cadrul încarnărilor fizice. tutela i şi de un ghid maestru mai bătrân şi foarte iubit care a fost alături de ei încă de la începutul existen ei lor.. N: Şi ce a răspuns Idis la această sugestie? S: A râs şi a spus că se va gândi la propunerea mea.. N: Vei învă a să filtrezi imagini? S: Chiar am învă at. Dr. N: Nenthum. statutul de ghid nu ne este dat tuturor în acelaşi moment. Aş vrea doar să fie de acord să vină cu mine. cei mai bătrâni sunt chiar exper i în acest domeniu . după cum au şi defecte. Idis îmi arată doar ceea ce consideră că e important pentru propria mea experien ă. Dr. po i să-mi spui dacă Idis te pregăteşte să devii ghid.noi nu trebuie să ştim cum anume se pot filtra gândurile.i fie imposibil să citeşti tot ce este în mintea lor? S: Da. Probabil că nu sa dovedit a fi cel mai bun lucru pentru ei să li se fi oferit anumite informa ii care i-ar fi putut dezbina. sunt interesat să aflu cum progresează subiectul cazului 22 în cadrul nivelului III. În timp ce aura noastră este încă galbenă. În acest punct l-am întrebat pe Nenthum de câtă vreme lucrează cu Idis şi am aflat că ea a fost desemnată acestor trei entită i atunci când acestea au intrat în nivelul III. oare.. ele primesc responsabilită i mai mari fa ă de sufletele mai tinere. tot în acest capitol. Dr. Raoul şi Senji erau însă prietenii săi cei mai apropia i. Nenthum. Ne este permis să ac ionăm la nivelul de ghid junior doar dacă acest stagiu preliminar este încununat de succes. pu in. N: Din acest motiv trebuie că mul i oameni mi-au spus că ghizii lor nu le răspund complet la toate întrebările. dar acest lucru nu ne opreşte să devenim un suflet avansat în cadrul sec iunii albastre. Bogă ia şi diversitatea experien ei acumulate fac parte din planul gândit de maeştri pentru dezvoltarea fiecărui suflet şi. S: Da. N: Eşti pe aceeaşi frecven ă mentală cu Idis într-o asemenea măsură.. pentru că acest lucru ne-ar tulbura. Nu i se potriveşte oricui să fie profesor. Ni se dau sarcini pe măsura aptitudinilor noastre. Când anume a fost pusă şi de ce. Dr. suntem atent testa i. Ca şi în multe alte aspecte ale vie ii noastre ca suflete. încât să ştii tot trecutul ei în calitate de ghid? S: (îşi clatină capul în timp ce reflectează) Nu e vorba că nu putem pune întrebări. Ar fi incorect să presupunem că spiritele mai avansate trăiesc în singurătate.condi iile de pe Pământ. Drumurile diferite pe care le străbatem în cursul instruirii noastre ne duc în cele din urmă la acelaşi punct terminus al însuşirii integrită ii spirituale. aptitudinile de care dă dovadă sufletul nostru sunt binecunoscute în lumea spiritelor. dacă pot să-i dovedesc că ar fi productiv. N: Pot. dar despre acest aspect voi avea ocazia să vorbesc mai târziu. ghizii să-şi protejeze gândurile. Nivelele intermediare constituie perioade de probă pentru poten ialii profesori.. Dr. şi inten ia întrebării este importantă. astfel încât să. pentru a evalua după aceea performan ele atinse de acesta sub conducerea noastră. dar putem întreba numai ceea ce ştim.. Nivelele III şi IV sunt stadii importante pentru dezvoltarea sufletelor pentru că. cândva. Dr.. Acest subiect mi-a spus că avea legături cu multe alte suflete.

Tata a plecat după incendiu şi nu s-a mai întors niciodată. a fost respins de comunitate. N: Ac ionezi în acest moment în interiorul sau în afara lumii spiritelor. Dr. Dr. din cauza desfigurării provocate de arsuri... când avea 4 ani. N: Unde trăieşti în cealaltă via ă? S: În Canada. ca ucenic-îngrijitor. Îi citesc şi merg cu el la plimbare prin pădure inându-l de bra . sunt sora lui Billy. Mama şi fratele meu au nevoie de cineva puternic din punct de vedere mental pentru a ine familia unită şi a le da o cale de urmat. Ei au nevoie de cineva matur. Sunt într-un mic orăşel montan. El este aproape orb şi. Dr. Dr. N: Dă-mi mai multe detalii despre via a ta din Canada şi despre responsabilită ile tale. N: Care este lec ia majoră a fratelui tău? S: Să-şi însuşească umilin a fără să se lase strivit de o via ă în care are pu ină mul umire de sine. Dr. suntem diferi i. cred că da. N: Când anume ai ştiut că eşti pregătit să devii îngrijitor şi ai început să-i aju i pe al ii din punct de vedere spiritual? S: Este. Că eşti mai echilibrat cu tine însu i decât înainte şi po i să aju i oamenii atât ca spirit. N: Cineva puternic din punct de vedere fizic? S: (râzând) Nu. Dr. Dr. unde aş fi fost indispensabil. o conştien ă pe care o cape i după un număr mare de vie i. Când s-a întâmplat accidentul. Să-l ajut să privească lumea dincolo de durerea sa. N: Ai aceeaşi vârstă în via a ta din Canada ca şi în această via ă din Statele Unite? S: Cam aceeaşi. N: Ce po i să-mi spui despre părin ii voştri din Canada? S: (fără să se laude) Eu sunt părintele. cu sunt femeie în Canada. Dr. În două vie i. N: Cum î i între ii familia? S: Sunt brutări ă şi nu mă voi căsători niciodată pentru că nu pot să-i părăsesc.. Nu sunt mai mult decât un Îngrijitor.. am ales o familie săracă dintr-o comunitate rurală. N: Oh..... N: Este aşezarea geografică un factor important în această a doua via ă a ta? S: Da. Fa a şi mâinile sale au fost arse groaznic într-un incendiu provocat de o plită de bucătărie. Dr. Care o ajută pe Idis şi primeşte la rândul său îndrumare. atunci înseamnă că vei deveni tu însu i ghid? S: (modest) Să nu exagerăm. în calitatea ta de îngrijitor? S: (formulează cu greu un răspuns) Sunt în afara lumii spiritelor. Mă întreb dacă sufletul lui Billy a fost implicat în rănirea ta fizică în 89/159 . Dr. N: Da. Dr. N: Trăieşti două vie i paralele în acest moment? S: Da. N: Încerci să-i imi i metodele de predare? S: Nu. Era un om slab care nu se purta prea bine cu familia sa nici înainte de incendiu. Dr. N: Care e principala ta sarcină în via a ta canadiană? S: Să am grijă de Billy. Oricum. să ştie cine este el cu adevărat.am mai trecut prin asta. Dr. S: (încet) Eu. cât şi atunci când eşti încarnat. capabil în trupul ei. Dr.. Dr.activitate te interesează? S: (răspunde repede) Mă interesează. Nu-l in de mână. pentru că mâinile lui sunt foarte afectate de arsuri. am grijă de fratele meu Billy.. eu aveam 10 ani. Dr.. Notă: Acest subiect a fost rănit fizic într-un număr de vie i trecute. N: De ce nu ai luat tu rolul fratelui tău afectat de incendiu? Nu i s-a părut aceasta cea mai dificilă provocare? S: (strâmbându-se) Hmm . n-aş putea face ceea ce face ea. Sufletul mamei mele nu este prea.. Încerc să-l fac să se deschidă şi să accepte via a.

cu cât te confrun i cu mai multă suferin ă şi adversitate în copilărie. adică să nu fi reuşit prea multe în una. Ai trăit vreodată vie i contrastante în acelaşi timp. de a-mi folosi în elegerea în mod practic. văd că tu îi aju i pe oameni în amândouă existen ele tale actuale. Dr. în majoritatea cazurilor. oricum. N: Te-a încurajat sau nu Idis în decizia ta de a. Trebuie să.i spun. N: Am impresia că eşti de părere că este mai bine pentru un suflet obişnuit să trăiască o singură via ă. spre deosebire de cele din via a americană. Efortul poate deveni contraproductiv. Dr.N: Cum ar fi.i accelera dezvoltarea trăind două vie i paralele? S: Ea e întotdeauna deschisă fa ă de acest lucru. De a învă a copilul să facă fa ă suferin ei cu curaj. un alt personaj a fost alături de mine. nu pentru al ii.. Dincolo de neajutorarea sa. De a-l creşte. S: De a sprijini un copil. Dr. într-una dintre existen e. Dr. mă refer la faptul de a fi în rolul unei femei legate de casa sa. Acesta este unul din avantajele acestui procedeu al combinării vie ilor.. S: E adevărat. Ni se permite să facem greşeli şi să învă ăm din acestea. Dr. Dr. N: Bine. diminuând bilan ul ambelor vie i. am discutat cu Idis întreaga situa ie. acest lucru poate merge greu. deşi acest fapt s-a petrecut cu mult timp în urmă. copiii de pe Pământ trebuie să treacă prin destul de multe suferin e fizice şi emo ionale. în schimb.. S: Aş spune că da. Dr. N: Te referi la faptul că perioadele de odihnă de dintre vie i pot fi mai lungi după trăirea unor vie i paralele? 90/159 . de ce permit ghizii vie ile paralele? S: (încruntându-se) Sufletele nu trăiesc în medii rigide şi birocratice. Pe când sufeream. N: Via a lui Billy este un exemplu extrem. Dr.. N: Ai ştiut dinainte de a veni în această via ă canadiană că fratele tău va suferi un accident care-l va incapacita? S: Desigur. a fi îngrijitorul lui Billy este mai dificil decât atunci când mă aflam în cealaltă ipostază. în via a ta canadiană? S: În familia mea canadiană mă confrunt cu nişte alegeri mai dificil de făcut.. şi nu vie i paralele în acelaşi timp. Dr. am primit cu bucurie să-l ajut.. în calitate de îngrijitor. dar se pare că.. N: Atunci. Una dintre vie i o poate compensa pe cealaltă.. mai sunt şi unele care i se adresează ie. Dr. Dar am încredere în mine însumi.. eu primind cu bucurie aten ia sa. S: Fără să cunoşti şi să depăşeşti suferin a. dar mai sunt şi alte motive care ne fac să accelerăm ritmul încarnărilor. Dr. Ea mi-a spus că sufletul lui Billy va avea nevoie de un îngrijitor şi. dar să fi reuşit. N: Pe lângă lec iile karmice menite sufletului lui Billy. Totuşi. Pentru mine. de vreme ce am avut contacte negative cu acest suflet în altă via ă. N: Spune-mi care este cel mai problematic aspect al însărcinării tale de a fi îngrijitorul lui Billy. N: Şi cum te descurci. aceea de a primi ajutorul altui suflet. în cealaltă? S: Da. N: De ce? S: Amestecul vie ilor poate fi obositor şi disipant.vreuna din vie ile tale trecute? S: Da. cu atât mai mult î i po i lărgi poten ialul... Dr. Acum e rândul lui Billy şi eu sunt aici pentru a-l ajuta. Gradul de dificultate al unei vie i se măsoară după cât de provocatoare este situa ia pentru tine. Nu mai po i să dispari şi să te plimbi de colo-colo.? S: (amuzat) Răsplata pentru trăirea unor vie i paralele poate consta într-o perioadă mai mare de reflexie şi de medita ie în lumea spiritelor.. nu vei putea niciodată să în elegi cu adevărat cine eşti şi să mergi mai departe. pe care eu nu l-am făcut prea des în trecut. cum făceai adesea în vie ile tale.

S: (zâmbeşte) Desigur.. şi anume aceea că un suflet poate fi chiar capabil de a trăi în dimensiuni diferite în acelaşi timp relativ. N: Fiecare parte a sufletului tău rămâne intactă şi completă în sine? S: Da.. Lumea Atotcunoaşterii. Dr. aşteptând să se alăture restului energiei noastre. ca nişte particule de energie. de vreme ce nu ne separăm niciodată total de creator.. Mul i oameni simt că ideea unor suflete înzestrate cu capacitatea de a se diviza în lumea spiritelor şi de a se încarna apoi în două sau mai multe trupuri umane se opune tuturor ideilor lor preconcepute despre un spirit singular şi individualizat. Acest caz este compatibil şi cu alte relatări cuprinse în dosarele mele referitoare la diversitatea pregătirii sufletelor în lumea spiritelor. Dr.i împăr i energia sufletului tău în mai multe păr i? S: Noi suntem. le ştiu. există şi alte locuri. Ceea ce trebuie să notăm este că. dacă sufletele noastre sunt o parte a unei mari for e de energie care se divide sau se extinde pentru a crea sufletele noastre. decât asupra uneia singure.. Dr. atunci când nu eşti prea ocupat cu încarnările tale Pământeşti. Po i să-mi vorbeşti şi de alte zone spirituale în care î i petreci timpul? S: (pauză lungă) Da. mai ales când ne confruntăm cu următoarea afirma ie. un suflet inteligent şi bine informat. adormită. Dr. Cum vezi felul în care. Dr. durează mai mult să reflectezi asupra a două vie i. 91/159 .. N: Nenthum. N: Cum le-ai denumi? S: Lumea Fără Ego. Dr. dar nu am întâlnit multe situa ii de acest gen între cazurile mele. Acest lucru se întâmplă pentru că natura complexă a memoriei şi a cunoştin elor unui suflet aflat la aceste nivele face mai dificilă distingerea între ceea ce aceşti oameni ştiu. există trei sau chiar mai multe vie i paralele.. Recunosc că nici eu nu m-am sim it prea confortabil prima dată când un client mi-a spus că trăieşte vie i paralele. dar nu vor să-mi spună... celelalte sunt sfere nondimensionale. De ce? Chiar nu ştiu. Uneori. Cei mai mul i dintre colegii mei care lucrează cu vie ile trecute ale clien ilor au auzit despre cronologii temporale suprapuse de la oameni ce trăiau pe Pământ în două locuri deodată. Pot în elege de ce unii oameni consideră acest concept al dualită ii sufletului ca fiind şocant. Subiectul cazului 22. N: Ce anume face acea parte a sufletului care rămâne în lumea spiritelor. Lumea Crea iei şi a Non-crea iei şi Lumea Timpului Modificat. Dr. Sufletele din aproape toate stadiile de dezvoltare sunt capabile să trăiască mai multe vie i paralele. Dr. mai am câteva întrebări referitoare la mecanica divizării vie ilor. aş vrea să ne întoarcem la activită ile tale din lumea spiritelor. în timp ce noi suntem pe Pământ. N: Câte? S: (atent) Mă pot gândi la patru.. Am provenit din aceeaşi unitate. cu activită ile din grupurile de suflete şi cu pregătirea ta de a deveni ghid. a manifestat deschidere fa ă de întrebările mele. N: Şi întreaga energie a sufletului nostru părăseşte lumea spiritelor atunci când ne încarnăm? S: Numai o parte. într-unul sau mai multe trupuri? S: Este. N: Nenthum. Dr. atunci de ce n-ar putea avea aceeaşi capacitate de a se desprinde şi apoi de a se reuni şi vlăstarele acestei energii sufleteşti inteligente? Uneori este frustrant să aduni informa ii despre activitatea spirituală de la suflete aflate în stadii avansate de dezvoltare. N: Aceste lumi există în universul nostru fizic? S: Numai una. N: Ce era această unitate originară? S: Creatorul..

Dr. Eul devine o conven ie între noi înşine şi cei care ni l-au dat.. Dr. Î i dobândeşti caracterul în func ie de cum î i este.. hai să începem cu sferele nondimensionale. N: Nenthum. de ce o numeşti Lumea Fără Ego? S: Pentru că sufletele nou create ajung aici fără ego. N: Mă întreb dacă anumite tipuri de suflete au o afinitate fa ă de anumite forme ale vie ii fizice în univers? S: (pauză) N-aş contrazice acest lucru. 92/159 . Dr. N: i s-au dat şi alte op iuni? S: (pauză lungă) Da.. Planetele nu sunt eterne. N: Aşadar. Dr. Dr. acest lucru a Însemnat că ai fost desemnat în mod automat încarnărilor pe Pământ în formă umană? S: Nu în mod explicit. Lumea Fără Ego te înzestrează cu o semnătură. Ideea conştiin ei de sine nu există în noile suflete. Eu am fost îndreptat spre fiin ele umane. De obicei te lasă să începi întruna sau două lumi uşoare.primeşti atât dintr-una. N: Atunci.. atât din alta? S: (pauză lungă) Cred că în cadrul acestui proces în care ne sunt alocate trăsăturile care ne fac să fim ceea ce suntem se au în vedere mai mul i factori. exprimat în diferite feluri. N: Bine. i s-a dat posibilitatea la început să alegi şi alte gazde planetare. dar nu este foarte clar pentru moment. Pământul le are pe amândouă. Dr.. N: De ce foloseşti pentru toate aceste zone spirituale termenul de lumi? S: Le văd ca pe nişte. Este locul originar.. combinată energia. Dr. N: Există vreun inventar spiritual al caracteristicilor desemnate sufletelor . Dr.. În unele lumi trebuie să depăşeşti stări de disconfort fizic .. sufletele nou create sunt aici pentru a învă a cine sunt ele. Apoi mi s-a oferit posibilitatea de a lucra pe această planetă dificilă.chiar să suferi. Dr. trei dintre ele sunt lumi mentale? S: Da.Dr. Nu e cumva vorba în acest caz şi de începători? S: Ba da. N: Ce este Lumea Fără Ego? S: Locul în care înve i să fii. fără să ai prea multe de făcut. (zâmbind) Cei care nu călătoresc prea mult spun că suntem aventurieri. ca suflet tânăr. Aceste trei sfere din lumea spiritelor există spre a fi folosite de suflete? S: Da. Dr.. ghizii sunt cei care te ajută în aceste alegeri. Dr. Ceea ce ştiu este că odată primit. da. noul suflet este energie pură. Când ai primit identitatea ta ca suflet. lipsită de o adevărată personalitate. N: Aşadar. Dr. Dr. N: Vreau să-mi răspunzi atent la următoarea întrebare. scopul acestei lumi constă în distribuirea de către nişte fiin e avansate a identită ii sufletelor? S: Da. N: Am auzit de acest lucru. habitate pentru via a spirituală. Dr.. N: Identitatea este oferită aleator sau aceste suflete începătoare au posibilitatea de a alege? S: Sufletul nou creat nu are capacitatea de a alege. N: Şi această geneză a sufletelor cu personalitate e una continuă? S: Din câte ştiu. Acesta este locul în care sufletul primeşte un sens al existen ei sale. N: Ce înseamnă acest lucru? S: Să folosesc cât de bine pot ceea ce sunt. N: Pământul este considerat dificil? S: Da. Dr. Altele înclină mai degrabă spre provocări mentale. Primim aprecieri pline de respect dacă ne descurcăm bine în aceste lumi dificile. în afara oamenilor de pe Pământ? S: Ah.

Dr. S: Hmm. De unde ai auzit de aşa ceva? Sufletele care au creat obstacole serioase în calea evolu iei lor sunt corectate. Această diversitate se potriveşte cu sufletul meu. de fapt. dar mi s-a spus că unele suflete se întorc totuşi dacă în timpul însărcinărilor fizice comportamentul lor este în mod constant defectuos. N: Ce anume te atrage cu adevărat la Pământ? S: Rela ia pe care o au oamenii atunci când se luptă între ei. Dr. N: Ce anume ştii despre această zonă spirituală? S: (pauză lungă) Este un loc al contempla iei. ca un stimulent care să ne încurajeze să facem efortul final de a ne termina munca şi de a ne alătura maeştrilor. şi atunci când oamenii se confruntă cu probleme. Fundamentul lumii spiritelor este un loc al cunoaşterii la care clien ii mei au făcut aluzie sub 93/159 .. întrezărim. dar şi o mare capacitate de a fi amabili.. N: Fiin ele umane dau dovadă. Dar evoluează la rândul său.. S: Noi încercăm să sporim ceea ce există deja. Dr. Dr.. Dr. pot da tot ce e mai bun în ei şi sunt absolut nobili. Nu.iată ce e cu adevărat valoros la fiin ele umane. Dr. A avea pasiunea de a lupta pentru via ă . atunci nu vom discuta. după cum ştii şi tu. şi dacă nu po i merge acolo deocamdată. N: Această procedură este menită numai sufletelor de pe Pământ? S: Nu.. Am impresia că ele sunt considerate deficiente şi revin aici pentru a suferi un soi de lobotomie spirituală? S: (subiectul clatină din cap supărat) Sunt ofensat de această descriere. Dr. S: Aceasta este o parte a pasiunii. N: Ai fost în Lumea Atotcunoaşterii? S: Nu sunt încă pregătit.. fiind competitori. Creierul uman este unic. Este o dimensiune în care e posibilă realizarea tuturor viselor şi speran elor noastre. N: Se întoarce vreodată un suflet în Lumea Fără Ego. N: Nu e o contradic ie? S: (râde) Tocmai acest lucru e şi ceea ce mă atrage: să mediez neîn elegerile unei rase failibile care are în acelaşi timp atâta mândrie şi atâta nevoie de respect de sine..Dr. dar colaborând în acelaşi timp... cu excep ia faptului că este destina ia finală a tuturor gândurilor.. sufletele tinere de oriunde pot avea nevoie de restaurare. Există un comportament slab şi curajos în acelaşi timp pe Pământ.. Ei pot avea un caracter meschin.. permisiunea de a ajuta oamenii să afle despre infinitul de dincolo de via a lor şi să-şi exprime adevărata bunăvoin ă prin intermediul afectivită ii lor. Dr. lumea mentală supremă a planificării şi proiectării.i pot spune prea multe despre această sferă. fiind recondi ionate cu ajutorul energiei pozitive. şi de o mare capacitate de rea-voin ă. e vorba. Dr.. străfulgerări. de a amesteca forma şi con inutul-ra ional cu idealul. N: Le este permis acestor spirite restaurate să se întoarcă apoi în grupurile lor şi în cele din urmă să se încarneze din nou în lumi fizice? S: (suspină adânc) Da. dar nu aş vrea să vorbesc despre aceasta. N: Cum ai compara Lumea Fără Ego cu Lumea Atotcunoaşterii? S: Ele sunt opuse. Dr. Sensurile tuturor lucrurilor vii sunt coordonate aici. Dr. Dr. N: Bine. N: Probabil că sufletul este cel care alimentează trăsăturile pozitive de care vorbeşti. Dr. Are loc un continuu război în jurul valorilor umane. Aceia dintre noi care ne-am dezvoltat pe Pământ avem. N: Aşadar Lumea Atotcunoaşterii este abstractă în cel mai înalt grad? S: Da. N: Mai spune-mi câteva caracteristici ale gazdelor umane ce pot părea atractive sufletelor trimise pe Pământ. Dr. ca o măsură ultimă. de asemenea. dar şi vulnerabili. N: Bine. Această lume a Atotcunoaşterii nu este pentru sufletele tinere. Sunt conştient de ea numai ca de un loc în care ne străduim să ajungem. cum de ştii despre acest loc? S: Noi primim. după ce a primit deja o identitate? S: (stingherit) Da.. N: În ce fel? S: Oamenii sunt egocentrici.

dar e asemănătoare. Dr.pentru a ne antrena. aşa e . Acest studiu mă face mai judicios şi mă pregăteşte pentru Lumea Atotcunoaşterii. unde anume se situează Lumea Timpului Modificat? S: Aceasta sferă se află la îndemâna tuturor sufletelor. Dr. N: Care e scopul principal pentru care face i acest lucru? S: Pentru a ne îmbunătă i deciziile din via ă. N: Este cumva o planetă mai îndepărtată de soarele său decât este Pământul de Soarele nostru? S: Da. Coexisten a trecutului. Notă: Subiectul foloseşte frecvent termenul lume pentru a descrie zone non-fizice menite lucrului şi studiului. N: Şi voi nu trăi i propriu zis fizic în această lume simulată asemănătoare Pământului . prezentului şi a viitorului în aşezările spirituale pe care le-a sugerat subiectul acestui caz va fi explorată mai departe în următoarele capitole. N: Ah.i spun. Dr. la cazurile 23 şi 25. Dr. ar fi lângă Pământul I pe bolta cerească? S: Nu. N: Dacă Lumea Fără Ego şi Lumea Atotcunoaşterii sunt la capetele opuse ale experien ei unui suflet. mai ales pe măsură ce se apropie şi sunt ademenite de ceea ce văd.diferite denumiri. Dr. Dr. Dr. 94/159 . Mi-e teamă însă că Lumea Atotcunoaşterii poate fi în eleasă complet doar de un suflet neîncarnat. şi ne place să o folosim şi pe aceasta. Toate sufletele sunt nerăbdătoare să ajungă aici şi să fie absorbite de acest nucleu. N: De ce numeşti această a treia sferă Lumea Timpului Modificat? S: Deoarece putem schimba secven ele temporale pentru a studia anumite evenimente.ci doar o folosi i? S: Da. pentru că nici cei mai avansa i clien i ai mei nu au o experien ă directă în această dimensiune. cred că e mai departe. Sunt considerat un nou venit. Dr. N: Este această lume menită să fie folosită de toate sufletele? S: Nu. Ele sunt reale din punct de vedere fizic.. N: Unde anume se situează Pământul II în raport cu Pământul I? S: (pauză) Nu pot să. S: Nu. nu studiază toate sufletele din lumea spiritelor aceeaşi lume simulată? S: Nu. unde se încarnează. trebuie să fie acea lume fizică de care îmi vorbeai. Are o dimensiune mai mare şi o climă pu in mai rece. Dr. N: Înainte de a vorbi despre acest fapt. sfera Pământului este simulată numai pentru uzul meu. Aceste regiuni pot fi foarte mici sau indescriptibil de mari în raport cu sufletul şi pot include diferite dimensiuni. N: Nu am vorbit despre Lumea Crea iei şi Non crea iei. N: Dacă aş putea numi această lume fizică Pământul II. Calea Lactee? S: (pauză lungă) Nu. fiecare dintre noi studiază propria sa planetă geografică. mai pu ine oceane. Tocmai încep să mă adaptez aici. Dr. În cazul meu. N: Dar Pământul II se află în galaxia noastră.. Dr. Cred că există realită i separate pentru diferite experien e de învă are situate în afara restric iilor temporale. S: Da. aş vrea să te întreb dacă această lume este identică cu Pământul? S: Nu. este Pământul. aflat mai sus de nivelul V. Mi se dau doar referin e foarte vagi despre acest absolut universal. pentru că ea reprezintă propria lor lume fizică. este pu in diferită. Dr. Acolo există mai pu ină apă. Dr. Aceasta trebuie să fie lumea fizică tridimensională de care ai vorbit mai devreme. temporar. N: Atunci. de vreme ce pare a fi asemănătoare din punct de vedere geografic cu Pământul pe care-l cunoaştem.

Dr. N: Aş putea vedea unde anume se găseşte galaxia din care face parte Pământul II cu ajutorul unui telescop? S: Cred... că da. Dr. N: Galaxia care con ine această lume fizică este în formă de spirală, ca galaxia noastră, sau eliptică? Cum ar arăta prin telescop, văzută de la mare distan ă? S:... ca un lan mare... alungit ...(cu o expresie tulburată) nu pot să- i spun mai multe. Notă: Fiind cu însumi astronom amator (folosesc un telescop puternic, special pentru observarea obiectelor îndepărtate de pe bolta cerului), devin întotdeauna curios atunci când şedin a ia o turnură spre astronomie. Răspunsurile clien ilor la acest gen de întrebări sunt departe de aşteptările mele. Nu am niciodată convingerea că acest lucru se întâmplă din cauza blocajelor exercitate de ghizi sau a faptului că subiectului meu îi lipseşte un sistem fizic de referin ă între Pământ şi restul universului nostru. Dr. N: (arunc o întrebare sugestivă) Presupun că te duci pe Pământul II pentru a te reîncarna în vreo fiin ă inteligentă? S: (tare) Nu! Este exact ceea ce nu vrem să facem acolo. Dr. N: Atunci, când anume mergi pe Pământul II? S: Între vie ile mele de pe acest Pământ. Dr. N: De ce merge i pe Pământul II? S: Mergem acolo ca spirite libere, pentru a crea şi, pur şi simplu, pentru a ne sim i bine. Dr. N: Şi nu-i tulbura i pe locuitorii de pe Pământul II? S: (entuziasmat) Acolo nu există oameni... este atâta pace... umblăm prin păduri, deşerturi şi peste oceane, fără să avem vreo responsabilitate. Dr. N: Care e forma cea mai avansată de via ă pe Pământul II? S: (evaziv) Oh... nişte animale mici... fără prea multă inteligen ă. Dr. N: Animalele au suflet? S: Da, toate lucrurile vii au - dar ele au doar fragmente simple de energie mentală. Dr. N: Au evoluat sufletul tău şi sufletele prietenilor tăi prin folosirea unor forme inferioare de via ă pe Pământul I, după ce a i fost crea i? S: Nu ştim cu siguran ă, dar nici unul dintre noi nu crede acest lucru. Dr. N: De ce nu? S: Pentru că energia inteligentă este reglementată de... o ierarhie a vie ii. Plante, insecte, reptile - fiecare face parte dintr-o familie de suflete. Dr. N: Şi toate categoriile de fiin e vii sunt separate una de alta? S: Nu. Energia creatorului se alătură unită ilor fiecărui lucru viu în cursul existen ei. Dr. N: Eşti implicat în acest element al crea iei? S: (uluit) O, nu! Dr. N: Bine, atunci cine este selectat să viziteze Pământul II? S: Vin aici aceia dintre noi care suntem lega i de Pământ. Este un col de vacan ă în compara ie cu Pământul. Dr. N: De ce? S: Acolo nu există războaie, certuri sau lupte pentru suprema ie. Atmosfera este patriarhală şi via a este... liniştită. Acest loc ne stimulează să revenim pe Pământ şi să-l facem şi pe acesta mai paşnic. Dr. N: Bine, în eleg acum cum vă pute i odihni în această grădină a Edenului în care sunte i cu totul lipsi i de griji, dar ai spus că veni i aici şi pentru a crea. S: Da, aşa facem. Dr. N: Nu e o întâmplare deci, că sufletele de pe Pământ vin într-o lume atât de asemănătoare din punct de vedere geografic? S: Ai dreptate.

95/159

Dr. N: Şi alte suflete, ce nu sunt legate de Pământ, merg, la rândul lor, în lumi fizice asemănătoare acelor planete unde s-au încarnat? S: Da, lumi mai tinere cu organisme mai simple... pentru a învă a să creeze fără vreo formă de via ă inteligentă în jurul lor. Dr. N: Continuă. S: Putem experimenta, creând şi văzând cum se dezvoltă aici ceea ce am creat. E ca şi cum ai fi într-un laborator unde po i forma lucruri fizice din energia ta. Dr. N: Se aseamănă aceste lucruri fizice cu ceea ce po i vedea pe Pământul I? S: Da, numai cu ce este pe Pământ. De aceea sunt aici. Dr. N: Începe prin a-mi vorbi despre momentul în care ai ajuns pe Pământul II şi explică-mi ce a făcut sufletul tău mai întâi. S: (se opune întrebării mele, dar în cele din urmă spune) Nu sunt... foarte bun. Notă: Din moment ce subiectul îmi opune rezisten ă, mă opresc câteva momente pentru a-l linişti, încheind cu următoarele: „Când ajung la trei te vei sim i mai relaxat şi-mi vei spune ceea ce tu şi Idis considera i potrivit că pot afla. Unu, doi, trei!”. Apoi am repetat întrebarea. S: Mă uit să văd ce anume trebuie să fac. Apoi modelez obiectul în mintea mea şi încerc să creez acelaşi lucru cu doze mici de energie. Profesorii ne ajută controlându-ne. Se aşteaptă ca eu să-mi sesizez greşelile şi să le corectez singur. Dr. N: Cine sunt profesorii? S: Idis şi Mulcafgil (ghidul senior al subiectului)... şi se mai află şi al i instructori prin preajmă... nu-i cunosc foarte bine. Dr. N: Încearcă să fii cât se poate de clar. Ce anume faci exact? S: Formăm... lucruri... Dr. N: Lucruri vii? S: Nu sunt încă pregătit pentru asta. Experimentez cu elementele primare - ştii, oxigen şi hidrogen - pentru a crea substan e planetare... pietre, aer, apă... păstrând totul la o scară foarte redusă. Dr. N: Creezi, de fapt, elementele de bază ale universului nostru? S: Nu, le folosesc doar pe cele disponibile. Dr. N: În ce fel? S: Iau elementele primare şi le încarc cu impulsuri generate de energia mea... şi astfel ele se pot schimba. Dr. N: Se pot schimba în ce? S: (natural) Mă pricep bine la pietre... Dr. N: Cum anume formezi pietre cu ajutorul energiei tale? S: Oh... Învă ând să încălzesc şi să răcesc... praful... pentru a-l întări. Dr. N: Faci minerale din praf? S: Ei fac asta... profesorii ne dau materialele... vapori de gaze pentru a crea apa... şi tot aşa... Dr. N: Vreau să în eleg clar acest aspect. Munca ta constă în a învă a să creezi provocând căldură, presiune şi răcire prin fluxul tău energetic? S: Cam aşa - alternând curen ii radia iei de energie. Dr. N: Aşadar, nu produci, de fapt, substan a pietrei şi a apei într-un mod chimic? S: Nu, după cum i-am spus, munca mea este aceea de a transforma lucruri... amestecând ceea ce mi se dă. Mă joc cu frecven ele şi dozajele energiei mele. Pare complicat, dar nu din cale afară. Dr. N: Nu prea complicat! Credeam că natura a făcut toate acestea. S: (râde) şi cine crezi că este natura? Dr. N: Bine, şi cine crează atunci elementele primare pe care le foloseşti în experimentele tale - substan ele primare ale materiei fizice? S: Creatorul... şi aceia care crează la o scară mai mare decât mine. 96/159

Dr. N: Bine, într-un fel tu creezi obiecte neînsufle ite, cum ar fi pietrele. S: Este mai mult încercarea noastră de a copia ceea ce vedem în fa a noastră. Ceea ce ştim. (după un moment de gândire) Am început să mă ocup de plante, dar nu le pot crea încă. Dr. N: Şi începi prin a lucra la scară mică, experimentând până ce vei reuşi mai bine? S: Da, despre asta este vorba. Noi copiem lucruri şi le comparăm apoi cu originalul, pentru a putea face şi modele mai mari. Dr. N: Toate acestea sună ca şi cum sufletele se joacă asemeni copiilor, cu forme şi cu nisip. S: (zâmbeşte) Noi suntem copii. Direc ionarea unui flux de energie seamănă cu sculptarea lutului. Dr. N: Ceilal i membri ai acestui curs de crea ie provin din grupul tău matcă ini ial? S: Unii dintre ei da. Mul i însă vin de aiurea (din lumea spiritelor), dar to i s-au încarnat pe Pământ. Dr. N: Face cineva aceleaşi lucruri ca tine? S: Păi, desigur, unii dintre noi se pricep mai bine la anumite lucruri, dar ne ajutăm. Profesorii vin lângă noi şi ne dau idei şi sfaturi despre cum să ne îmbunătă im... dar...(se opreşte) Dr. N: Dar ce? S: (sfios) Dacă sunt stângaci şi fac o treabă proastă, dezmembrez unele crea ii fără să i le mai arăt lui Idis. Dr. N: Dă-mi un exemplu. S: Plantele... nu-mi aplic destul de delicat energia pentru a produce schimbările chimice potrivite. Dr. N: Nu te pricepi prea bine la crearea vie ii vegetale? S: Nu, aşa că-mi desfiin ez crea iile cele mai dezgustătoare. Dr. N: Asta în elegi prin non-crea ie? Po i distruge energia? S: Energia nu poate fi distrusă. O reaşezăm şi o luăm de la început, folosind diferite combina ii. Dr. N: Nu văd de ce ar avea nevoie creatorul de ajutorul vostru. S: Pentru propriul nostru folos. Luăm parte la aceste exerci ii astfel încât, atunci când munca noastră va fi considerată a fi una de calitate, să sperăm ca vom putea aduce contribu ii reale vie ii. Dr. N: Nenthum, dacă noi to i lucrăm, ca suflete, pe scara dezvoltării, am impresia că lumea spiritelor este o organiza ie uriaşă de tip piramidal, ce are în vârf o autoritate supremă a puterii. S: (suspină) Nu, te înşeli. Nu este o piramidă. Cu to ii lucrăm la aceeaşi bucată lungă de material. Suntem esu i cu to ii în aceasta. Dr. N: Mi-e greu să-mi închipui materialul, de vreme ce există atâtea nivele de competen ă a sufletelor. S: Gândeşte-te la el mai degrabă ca la o continuă mişcare, decât la suflete care sunt situate în grani e bine determinate. Dr. N: Mă gândesc întotdeauna că sufletele avansează în cursul existen ei lor. S: Ştiu, dar gândeşte că ne mişcăm de-a lungul. Dr. N: Dă-mi un exemplu pe care să-l pot ilustra în minte. S: E ca şi cum am fi cu to ii parte a unui tren universal pe un traseu al existen ei. Majoritatea sufletelor de pe Pământ sunt într-un vagon ce se mişcă de-a lungul liniei. Dr. N: Şi toate celelalte suflete sunt în alte vagoane? S: Da, dar pe aceeaşi linie ferată. Dr. N: Unde sunt conductorii, cum este Idis? S: Ei se mişcă înainte şi înapoi între vagoanele legate, dar stau aproape de locomotivă. Dr. N: Unde este locomotiva? S: Creatorul? În fa ă, fireşte. Dr. N: Po i vedea locomotiva din vagonul tău? S: (râde de mine) Nu, dar pot sim i fumul. Pot sim i locomotiva huruind în timp ce înaintează şi pot auzi motorul.

97/159

şi formă ne-am încurcat. gigan ii şi sirenele. „camerele de recreare”. fără substan ă sau structură şi că se pot integra total într-un anumit sentiment. Vom avea ocazia să aflăm mai multe despre aceste lucruri în cazul 23. Pe când ne direc ionam razele de energie pentru structură. lucram asupra unei frunze. spre a-şi ascu i sensibilitatea. cu aceeaşi intensitate.” Din câte pot constata. De asemenea. am putut încheia sarcina ce ne fusese dată. Cazurile mele indică faptul că abilitatea în rezolvarea sarcinilor de crea ie nu înseamnă că sufletul se află la acelaşi nivel de dezvoltare şi în celelalte domenii ale curriculumului spiritual. e de aşteptat ca sufletele să lucreze individual cu for ele crea iei din momentul în care s-au stabilit la nivelul III. Pentru cineva aflat în stare de transă. În capitolul precedent am explicat câteva beneficii ale solitudinii sufletului şi ultimul caz ne-a oferit încă un exemplu în acest sens. S: Vom fi. asupra aceluiaşi lucru. cât şi de plăcere. încurcând experimentul spre hazul nostru. Aceste relatări sunt atât de vii. pur şi simplu. Mi s-a spus că aici sufletele au posibilitatea de a-şi modela energia în obiecte însufle ite sau neînsufle ite. numesc această sferă „spa iul transformărilor” sau. în cele din urmă. grupul meu a format un cerc în jurul lui Senwa (ghidul). Eu sunt foarte serios şi înclin spre perfec ionism în ceea ce priveşte studiul. adevărata realitate este lumea mentală situată în afara grani elor timpului. Probabil acesta este motivul pentru care mi-a fost lăsată impresia că şi sufletelor cu adevărat avansate le este permis să se specializeze. dar şi pentru că lec ia îl obosise. Al i subiec i. Expunerea despre fotosinteza plantelor are loc înainte ca sufletele-elevi să înve e despre scala organică a vie ii. pentru a li se dezvolta abilitatea de a-şi unifica energia cu diferitele proprietă i ale elementelor. Elevii sunt încuraja i să creeze microhabitate planetare în miniatură pentru un set de organisme date. afla i aproximativ la acelaşi nivel. ca elfii. Nu eram unifica i. dar Nemi (glume ul grupului) îşi schimba inten ionat energia într-un mod impropriu. Ştiu că sunt ajutat. cât şi cu instructorul lor. aşa că o mică parte a frunzei nu avea nervurile şi pigmentarea potrivite. de asemenea. inclusiv personaje asociate folclorului. Subiectul cazului 22 vorbeşte despre Lumea Timpului Modificat ca despre un mijloc al studiului planetar.Dr. Trebuie să exersăm intens să ne armonizăm gândurile şi să ne reglăm capacitatea de a ne concentra cu to ii. Aparent. sufletelor fiindu-le mai uşor astfel să-şi pună laolaltă energia atât unul cu celălalt. Mi s-a spus că lec iile de început în domeniul crea iei constau în însuşirea de către suflete a rela iilor dintre substan e. că sufletele pot deveni amorfe. Unii subiec i vorbesc despre faptul că pot fi spirite mistice ale naturii. de la simplu la complex. cum ar fi compasiunea. Putem fi orice ne este familiar din experien ele noastre trecute. Odată cu exerci iul vine şi perfec ionarea. Experien a spirituală nu e uşor de tradus în limbaj uman. dar clien ii mei încep să simtă că pot contribui cu adevărat la dezvoltarea fiin elor vii abia când se apropie de nivelul V de dezvoltare. după ce Senwa ne-a demonstrat cum ar trebui să ne iasă. culoare. Un subiect mi-a relatat: „Mă gândesc la ceea ce vreau şi acel lucru se întâmplă. Am descoperit că nu este obligatoriu ca sufletele să meargă în lumi fizice atunci când încep săşi folosească energia la exerci iile de creare a vie ii. Trecerea de la formarea obiectelor neînsufle ite la cea a celor însufle ite. încât îmi este greu să le 98/159 . Un suflet poate să fie un bun tehnician în ceea ce priveşte folosirea for elor crea iei. apă pentru coeziune şi uşurin ă. dar să-i lipsească tehnicile şi aptitudinile rafinate ale unui ghid competent. Unele suflete par a avea un talent natural de a lucra cu energia la cursurile de crea ie. fluturi pentru libertate şi frumuse e şi balene pentru putere şi imensitate. este men ionată existen a unei rela ii personale cu animale stranii. aceste exerci ii încep în grupuri. create atât în scopuri didactice. ce se pot adapta unor anumite condi ii de mediu. Odată. Oamenii neagă că aceste activită i ar reprezenta transmigra ii Pământeşti trecute. Un subiect mi-a explicat procedeul astfel: „Atunci când am început. copaci pentru calm. pentru a capta esen a densită ii. sufletele pot deveni pietre. mitologice. toate celelalte fiind o iluzie creată în vederea ob inerii anumitor beneficii. În cele din urmă am reuşit să-l aducem la ordine şi astfel. Am aflat.” De exemplu. este un proces lent şi de lungă durată. N: Ar fi frumos dacă am fi cu to ii aproape de locomotivă.

Sunt oare vechile povestiri folclorice ale multor rase pure supersti ii sau sunt manifestări ale experien elor sufletului? Am senza ia că multe dintre legendele noastre sunt amintiri ale sufletelor ce au venit pe Pământ din alte locuri. avea presim irea unei îndelungate genealogii spirituale. pentru că această femeie era interesată de studiile mele asupra lumii spiritelor. La prima întâlnire. ajutându-şi pacien ii să-şi înal e conştiin a de sine. totuşi. pentru că dacă ar fi aşa. Cu toate că nu am avut şansa de a hipnotiza prin regresie prea multe suflete de nivel V („albaştri”). Nu văd nici o corela ie aici. Sufletele avansate radiază spre ceilal i calm. au suflete avansate. împlinirea lor vine din îmbunătă irea vie ilor altor oameni. fapt care le permite să influen eze oamenii şi evenimentele. Era înaltă şi foarte slabă. ele sunt mai degrabă interesate de a aduce mici rafinamente unor sarcini specifice. În mod 99/159 . Deşi era caldă şi prietenoasă. Am fost prezentat acestei femei de un coleg. Colegul meu a propus să luăm prânzul împreună. Fără să-şi neglijeze totuşi propriile obiective.nu indică în mod necesar prezen a unui suflet avansat. cu un păr roşu aprins a cărui culoare radia în toate direc iile. în urma medita iilor ci. Am sim it că privea mai degrabă în mine decât spre mine. Ea mi-a spus că nu a fost niciodată supusă unei regresii hipnotice. A fi sensibil. De cele mai multe ori. ghizii din nivelul V pot fi şi practici. dar că. Am fost întrebat dacă majoritatea persoanelor sensibile.etichetez pur şi simplu ca metaforice. probabil că sufletele din nivelul V nu s-ar mai încarna deloc. 11 SUFLETUL AFLAT LA UN NIVEL AVANSAT DE DEZVOLTARE EXISTĂ pu ini oameni care posedă suflete deopotrivă foarte avansate şi bătrâne. Ochii ei de un gri luminos şi clar erau ochii cuiva care vedea amănunte pe care oamenii obişnui i nu le observă. Dat fiind faptul că problemele fundamentale cu care mul i dintre noi se confruntă în via a de zi cu zi au fost deja depăşite de aceste suflete avansate. dar mai cu seamă în profesiile în care îşi pot ajuta semenii sau în care au posibilitatea de a combate injusti ia socială. deşi la locul ei de muncă se confrunta cu cazuri extreme. Credea că întâlnirea noastră nu era o întâmplare pe drumul propriei ei deveniri şi am căzut de acord să explorăm cunoştin ele ei spirituale. a lucra cu ele este întotdeauna stimulant datorită marii capacită i de în elegere şi a conştien ei lor spirituale avansate. cei din nivelul V se încarnează în calitate de ghizi. m-a impresionat expresia calmă a acestei femei. Realitatea este că o persoană cu o maturitate atât de înaltă nu apelează la serviciile unui regresionist pentru a-şi rezolva conflictele din planul vie ii. Totuşi. Calitatea cea mai evidentă este excep ionala lor pătrundere şi în elegere. Un spirit avansat poate fi recunoscut prin faptul că manifestă răbdare fa ă de societate şi dă dovadă de aptitudini extraordinare de cooperare. a aprecia frumuse ea sau a avea impresii extrasenzoriale incluzând şi talentul fizic . bunătate şi în elegere. Nefiind motivate de interese personale. precum Maica Tereza. care lucrează într-un centru medical specializat în tratarea abuzului de droguri. dăruite cu sim estetic şi la care predomină activitatea emisferei cerebrale drepte. e mai obişnuit ca aceste suflete avansate să îşi desfăşoare lucrarea în linişte şi modestie. Aceste entită i se axează mai pu in pe chestiuni institu ionale şi mai mult pe sporirea valorilor individual umane. Câteva săptămâni mai târziu a venit în biroul meu. Pot fi găsite pretutindeni pe drumurile vie ii. putând fi întâlni i astfel activând în diferite curente culturale. care mi-a vorbit despre priceperea de care dă dovadă în recuperarea persoanelor dependente de droguri. avea un aer de impenetrabilitate. îşi pot neglija propriile nevoi fizice trăind în condi ii modeste. cu multă vreme în urmă. Aceasta nu înseamnă că via a nu le rezervă nici o capcană karmică. Le putem recunoaşte atunci când apar ca persoane publice. din moment ce indivizii înzestra i cu aceste trăsături par să fie adesea în contradic ie cu imperfec iunile acestei lumi. Persoana pe care am ales-o ca reprezentant al nivelului V este o femeie în vârstă de vreo 35 de ani.

aşa numi ii umanoizi.000 de ani am găsit două semne evidente de conştiin ă spirituală şi de comunicare. mi-au dat multe informa ii despre habitat. Iată că sufletele ne-au făcut pe noi umani şi nu invers. de exemplu. Arhaicii Homo sapiens.000 de ani în urmă. a apărut cu cel pu in 1. ea însăşi un suflet avansat în acel moment. în zone propice vânătorii. Am localizat provizoriu inutul lor în mun ii Etiopiei. coborând până în trecutul foarte îndepărtat al vie ii fiin elor umane pe Pământ. că Insulele Azore din Oceanul Atlantic reprezintă vârfurile mun ilor din Atlantida scufundată. specializate în căutarea gazdelor potrivite pentru sufletele tinere. Întradevăr. Atingându-i amintirile cele mai timpurii. aşa cum şi părul de pe corp s-a rărit. Mai târziu. de la o postură uşor aplecată la una mai dreaptă.clar această femeie nu şi-a dorit nicidecum să aibă o cronologie atât de lungă de vie i trecute. folosind corpurile acestor bipede primitive. dovezile fosile fiind ascunse în urma schimbărilor geologice. am mai descoperit că înfă işarea ei fizică s-a schimbat. cât şi ca bărbat.000 de ani în urmă. Unul dintre subiec ii mei mai avansa i remarca: „Sufletele au însămân at Pământul în diferite cicluri. probabil în urma unui cataclism vulcanic sau a unei schimbări magnetice. Ea a intrat rapid într-o transă profundă şi şi-a contactat imediat sinele interior. Pe măsură ce avansam în timp. despre unelte. am îndrumat-o să privească în suprafe ele de apă şi să îşi conştientizeze corpul în timp ce îmi povesteşte. pentru a-l folosi ca o trambulină spre amintirile ei supraconştiente. care s-a întins într-un interval cuprins între 130. au evoluat cu câteva sute de mii de ani în urmă. sufletele pe Pământ încă de pe atunci. pe care noi le numim hominide? Câ iva dintre clien ii mei mai avansa i au declarat că sufletele foarte avansate. Kumara. Oricum. cât şi cutia vocală redusă sunt inadecvate pentru dezvoltarea sufletului până cu vreo 200. iar masivele maxilare ale omului arhaic au devenit mai fine. E vorba de ultima via ă pe care a petrecut-o cu ghida sa. De-a lungul ultimilor 100. ilustrate de totemurile sculptate şi de desenele de pe stânci. pescuitului şi cultivării plantelor. strămoş al omului modem. când calotele glaciare continentale au schimbat din nou clima Pământului.000 de ani în urmă. un om-maimu ă. Fruntea ei teşită a devenit verticală de-a lungul a mii de ani în corpuri diferite. este posibil ca sufletele să fi existat în corpuri mai avansate decât Homo erectus. Nu există nici o dovadă antropologică că aceste practici au fost utilizate pe Pământ înainte de omul din Neanderthal. E vorba de obiceiurile de înmormântare şi de arta rituală. trăite atât ca femeie. înainte de ultima mare Eră Glaciară. Marginile supraorbitale de deasupra ochilor au căpătat un aspect mai pu in pronun at. Am mutat acum subiectul într-o via ă africană. Paleontologii au estimat că Homo erectus. haine. care a dispărut cu aproape un sfert de milion de ani în urmă. Aparent. îndurând frigul.000 de ani în urmă. Impresia mea este că aceste suflete examinatoare au considerat că atât cavitatea creierului hominizilor timpurii. S-au încarnat. cu vreo 50. 100/159 . au estimat că există via ă pe Pământ de peste 1 milion de ani. Am descoperit imediat că istoria încarnărilor acestei femei era uluitoare.” O serie de informa ii adunate de la o gamă largă de clien i îmi sugerează că suprafe ele de Pământ pe care le cunoaştem astăzi au provenit din continentele timpurii care s-au scufundat. am ajuns la concluzia că primele ei vie i au avut loc la începutul ultimei perioade interglaciare calde.7 milioane de ani în urmă. trăise în peşteri. Astfel.000 şi 70. pe care-l sfătuia în problemele cotidiene. fiind în acea via ă so ia unui binevoitor şef de trib. Numeroasele sale vie i. oare. Clienta mea a spus că în timpul climatului mai cald din mijlocul Paleoliticului a trăit în savanele subtropicale umede. această ipoteză sus ine că evolu ia fizică a oamenilor a avut suişuri şi coborâşuri. Am hotărât să fac un scurt rezumat al celor mai timpurii vie i ale sale pe Pământ. am avut subiec i care au relatat că au trăit în locuri străvechi de pe Pământ. S-a spus. despre care mi-a spus că a fost un moment important în evolu ia ei. folosirea focului. clienta mea o cunoscuse pe Kumara într-un număr de vie i anterioare. pe care nu le pot identifica cu ajutorul geografiei moderne. alimente şi despre practicile tribale rituale din antropologia îndepărtată. cu vreo 9. ceea ce cred că este pu in probabil. Trecând repede peste perioade mari de timp.

Am adus-o rapid în stare supraconştientă. N: Cum? S: Fiind personificat prea mult. Nu mai aveam timp pentru informa ii auxiliare. N: Şi ghidul tău spiritual şi-a păstrat numele african de Kumara? S: Pentru mine. Mi-am privit ceasul. N: Ce culoare are energia ta? S: Albastră. Cazul 23 Dr. Dr. Kumara îi mai apare încă acestei cliente ca o femeie solidă. Solu iile vechi ale problemelor sunt amestecate cu noi alegeri ipotetice în forma unui puzzle metaforic. Dr. dacă personalizăm termenul? S: . Dr. N: Cum ară i în lumea spiritelor? S: Ca un fragment strălucitor de lumină. aş vrea să reflectezi asupra sursei în timp ce vorbim despre alte aspecte ale vie ii sufletului şi ale lumii spiritelor. anticipând unele dezvăluiri spirituale interesante. aruncându-se în fa a unei suli e inamice. Nu avea să-mi înşele aşteptările. La gâtul Kumarei atârnă un şirag de pietre multicolore. Cu aceste mijloace. Dr. N: Cum anume putem aprecia nivelul de dezvoltare spirituală a unui suflet. N: Care este numele tău spiritual? S: Thece. pentru a-i atrage acesteia aten ia în timpul viselor. Dr. cu pielea de culoarea mahonului şi cu o claie de păr alb acoperită de o căciulă cu pene. Propun să ne întoarcem la manifestările energiei sufletelor. De ce au spiritele două cavită i negre în locul în care ar trebui să fie ochii. Lumina noastră este legată de sursă. N: De unde provine cea mai înaltă intensitate a energiei luminoase inteligente? S: Sursa e aceea care ne transmite cunoaşterea gra ie căreia energia noastră capătă o nuan ă mai închisă. 101/159 . fiind mai relaxată) Din aceste amintiri provin legendele Pământene despre stafii. pe care uneori le face să sune în urechea clientei mele. Dr. N: Albastru pur sau ai şi alte nuan e? S: (pauză) Pu in auriu nu prea mult.. Dr. N: Thece. cu excep ia unei bucă i de piele de animal care îi ascunde mijlocul amplu.acoperind mii de ani de-a lungul încarnărilor finale ale ghidei sale pe Pământ. Dr. Ochii de care vorbeşti reprezintă o intensitate mai concentrată a gândurilor. Kumara testează cunoştin ele studen ilor săi în timpul medita iilor şi al viselor.. N: Când spui sursă te referi la Dumnezeu? S: Acest cuvânt a fost folosit în mod abuziv. dacă nu se înfă işează în forme umane? Mi se pare foarte bizar. ceea ce face sursa mai pu in decât este ea în realitate. Dr. Plină de iubire. N: Ce culoare are energia lui Kumara? S: Violet. Dr. Ea este practic dezbrăcată. S: (râde. pentru că inten ionam să explorez experien ele acestei femei în via a de după moarte. Dr. pe baza culorii şi strălucirii energiei acestuia? S: Nuan ele mai închise semnifică o intensitate mai mare a puterii mentale. N: Unde anume greşim. Masa noastră energetică nu este uniformă. Asocierea lor în forme umane a luat sfârşit când clienta mea a murit salvând via a Kumarei. Mai târziu te voi întreba mai multe despre acest Unu. Umanizăm prea mult sursa. aşadar. deşi noi înşine suntem cu to ii parte a acestui Tot care este Unul. Kumara predă printr-o tehnică de iluminare a amintirilor simbolice din lec iile deja învă ate în vie ile trecute. da.

asemenea Kumarei. N: În calitate de suflete foarte avansate care continuă să se încarneze? S: Da. Dr. oare. dar evit să am prea multe contacte cu acestea. încât nu va discuta cu ghidul său decât mult mai târziu.multe şi-au început încarnările Pământ devreme şi le-au încheiat înainte de a veni eu.Dr. N: Ştiu că sună pragmatic. N: Păi. N: Probabil că ar trebui să vorbim pu in şi despre sufletele mai bătrâne. ei trăiesc în comunită i mici sau. adesea. Noi comunicăm absorbindu-ne unul altuia prezen a energetică. mă prefac că ştiu mai multe decât cunosc în realitate. În deşerturi şi mun i.. înainte să discut cu Kumara. N: Mă refer la sufletele avansate care. N: Sunt mul i? S: Nu. Dr. la în elep i . la cazul 9. după cum am men ionat mai devreme. Dr. în elep ii să se tot perinde în jurul Pământului? S: Aleg să rămână şi să-i ajute pe oameni în mod direct... cu toate că acest suflet se află la un nivel atât de avansat. dar nu ar fi. Dr.. rătăcesc din loc în loc. continuă să vină şi să se încarneze pe Pământ. sunt aici şi veghează la tot ceea ce se întâmplă.. au fost aici de la începuturile vie ii pe Pământ şi care acum nu se mai întorc? S: (atentă) Câteva.. Dr. ştii.da.concentrare a prezen ei noastre. dar. N: Şi nu obosesc. deşi ar putea sta în lumea spiritelor. Această negreală este o. (acesta este un termen nou pentru mine. N: Unde sunt aceşti în elep i? S: (visătoare) Ei trăiesc vie i simple. S: Aş spune că.. N: Mai cunoşti şi alte suflete care.. În ziua de azi e mai greu să îi vedem. mai degrabă decât ochii. Kumara se mai încarnează pe Pământ? S:Nu... şi spre toate extensiile fizice ale fostelor persoane.amestecându-se cu energia mea care se întoarce.. oare... şi atunci la propria sa cerere..vorbeşte-mi despre ei.. N: Cum pot fi recunoscu i? S: (suspină) Cei mai mul i oameni nu îi pot recunoaşte. Dr. pentru că sunt dedica i Pământului. N: Da. când am de-a face cu suflete avansate. Dr.. Dr. N: Atunci când te întorci în lumea spiritelor ai contacte energetice cu alte suflete ce seamănă cu fantomele? S: Da. N: A rămas vreunul? S: Ce vrei să spui? Dr.. nu le plac prea mult oraşele. care sunt şi cei 102/159 . Voi fi singură o vreme pentru a medita şi a-mi identifica greşelile din ultima încarnare. S: (admirativ) Ei sunt adevăra ii păzitori ai Pământului. pentru a ob ine informa ii). S: Oh. de asemenea. Dr. te referi la în elep i? Dr. De asemenea. Desigur. atunci orbitele acestea întunecate trebuie să fie nişte extensii folositoare ale energiei lor.. În vechime erau cunoscu i drept oracolele adevărului.. mai folositoare aceste suflete bătrâne şi foarte dezvoltate dacă ar ajuta umanitatea de pe pozi ia unor lideri interna ionali decât ca pustnici? S: Cine a spus că sunt pustnici? Ei preferă să fie alături de oamenii obişnui i. iar felul în care arătăm reprezintă. o alegere personală. Dr. Dr. N: De ce ? S: Nu este obligatoriu să îmi fac prea multe legături aici. acestea sunt ferestre spre vechile trupuri. întotdeauna există o multitudine de unde ale gândurilor în jurul meu . Notă: Această afirma ie este tipică sufletelor avansate ce se întorc în lumea spiritelor. În locuin e simple. dacă la urma urmei miturile referitoare la stafii nu par chiar atât de ireale. Am cunoscut câ iva dintre ei pentru prima oară cu mii de ani în urmă.

Dr. pentru că nu suntem desăvârşi i...mai afecta i de mişcările şi tulburările sociale. N: Câte suflete sunt în compania ta? S: Nouă... Lucrurile materiale nu înseamnă nimic pentru ei. Ea aspiră să fie printre ele. Dr.. Dr. Eu aştept emo ionată timpul când voi putea să nu mă mai încarnez. Dr. Pe lângă rezolvarea propriilor treburi rămase neterminate.. Odată ce sufletelor avansate le sunt clar stabilite îndatoririle în calitate de ghizi. sunt mai presus de în elep i. şi îndrumare. Dr... Dr. Dr. dar le sim im influen a. N: Şi cu toate acestea tu eşti profesorul spiritual al acestor nouă suflete? 103/159 .N: Şi ei to ii fac parte dintr-un grup (matcă) . În compara ie cu noi ceilal i. Dr. N: i-a vorbit vreodată Kumara despre aceste entită i care o ajută ? S: Pu in. N: Atunci când te-ai reîntors în lumea spiritelor şi ieşi din izolarea ta autoimpusă. N: Ai putea să clarifici pu in ce ai vrut să spui despre aceste suflete avansate aflate aproape de Sursă? S: (vag) Poate numai că se află aproape de conjunc ie.. N: Ar putea fi Cei Bătrâni întrupări ale Sursei? S: Nu sunt eu cea mai în măsură să o spun. ei sunt altfel. N: Te-ar interesa un astfel de serviciu. compania mea este formată din două grupuri diferite... Dr.. N: Există mul i astfel de Bătrâni ce lucrează cu sufletele de nivelul Kumarei şi mai avansate? S: Nu cred. N: Atunci aceste nouă entită i î i sunt elevi? S: Hmmm. aşadar. Dr. să-i ajute şi pe al ii în timp ce se află în stare discarnată.. să se încarneze (chiar dacă mai rar). ce anume faci în mod normal? S: Mă alătur membrilor companiei mele Dr. voi zece forma i un grup de suflete conduse de Kumara ? S: Nu. aşadar. ca noi to i de altfel. angajate în planificarea şi stabilirea substan elor.. N: Ce sentiment încearcă cineva când întâlneşte un în elept pe Pământ? S: Ah. Dr. Îi numim Cei Bătrâni. N: Ce sim i în prezen a lor? S: (gânditoare) O putere concentrată de iluminare. Dr. Thece? S: Nu. Dr.. Trebuie că ei sunt aproape de Sursă.. Este o asimilare lentă cu Sursa. continuând.. Puterea lor de în elegere şi sfaturile pe care i le dau sunt atât de în elepte.care presupun că este compania ta? S: Nu. ele trebuie. Dr. dar nu cred. N: Se apropie ea de Bătrâni în ceea ce priveşte cunoaşterea? S: (încet) Da..N: De ce? S: Ei sunt la. Dr. ai putea spune şi aşa.. Ei trăiesc simplu. de asemenea. sim i o prezen ă specială.. N: (sărind prea repede la următoarea concluzie) Oh.. Thece discută cu mine despre acest aspect al vie ii ei ca suflet. nivele diferite de dezvoltare.. în măsura în care mă apropii şi eu de ea. aceste fiin e trebuie să ac ioneze pe două planuri. Ei sunt sfin i. Notă: Aş plasa aceste fiin e deasupra nivelului VI. N: Probabil că termenul în elep i ar putea fi folosit şi în cazul sufletelor ca acela al Kumarei sau chiar pentru entită ile spre care se îndreaptă ea pentru a creşte în în elepciune? S: (pauză) Nu. cu răspund de ele. Bătrânii reprezintă cele mai pure elemente ale gândirii.

N: Bine. pozi ionează. Dr. Pur şi simplu are nevoie de mai multă aten ie din partea mea. Dr.. N: Inten ia mea nu este de a indica un rang sau altul. doi sunt mai degrabă gălbui. care îmi plac. ceea ce nu suntem! Dr. Dr. Consideră că termenul senior înseamnă profesor avansat. N: Descrie culoarea energiei sale. N: Ojanowin se dezvoltă mai încet decât ceilal i? S: (protector) Nu mă în elege greşit. S: (ridică din umeri) Cred că aşa e bine. Dr. responsabilită ile. sunt mândră de efortul ei.. sub îndrumarea ta. iar intensitatea dorin ei este o parte a caracterului. e un supraveghetor excelent. Dr. atâta vreme cât director nu înseamnă dictator. Thece. unde intervine dorin a? S: Impulsul de a se autodepăşi este unul interior al fiecărui suflet. Dr. dar atitudinea ei o trage în jos. (contemplativ) Are calită i deosebite pe care aş vrea să le aduc la suprafa ă. Dacă tu eşti un supraveghetor senior. Trei suflete din compania mea sunt de asemenea supraveghetori. fiecare suflet este condus de integritatea sa. dar şi acesta poate fluctua între vie i. Dr. Cu toate acestea. N: În calitate de supraveghetor-profesor. Ea are de multe vie i convingerea că iubirea şi încrederea aduc numai suferin ă. Ea are o mare sensibilitate şi integritate. N: Atunci cum se potriveşte identitatea sufletului cu acest lucru? S: E o extensie a dorin ei. dacă eşti de acord. S: Afirma ia ta este cu totul ruptă de realitate. Dr. dar termenii junior şi senior ne descriu ca pe nişte autoritarişti. cum se potriveşte acest lucru cu capacită ile mentale ale creierului omenesc pe care îl alege un suflet? S: Nu se potriveşte în nici un fel. se descurcă foarte bine Dr. atunci ce sunt ceilal i şase? S: (pur şi simplu) Oameni care nu supraveghează. mă va părăsi în curând. Dr.i memoria într-un loc în care po i vedea culorile energiei tuturor sufletelor din compania ta. N: Dacă acest caracter este identitatea unui suflet. măcar în linii generale. Integritatea este dorin a de a fi sinceri cu privire la Sine şi la motiva ii într-o asemenea măsură. N: Sunt curios dacă to i cei nouă membri ai grupului tău avansează în mod uniform. ci de a identifica. N: Bine. S: Are o nuan ă apropiată de albastru... Dr. N: De ce? S: Pentru că există diferen e în ceea ce priveşte caracterul şi integritatea.S: Prefer să-mi spun supraveghetor. Thece. N: Asta vrei să spui când vorbeşti despre caracterul sufletelor?” S: Da. Cum arată cele şase suflete care nu sunt supraveghetori? S: (zâmbeşte) Ca nişte bulgări murdari de zăpadă. încât să fie posibilă o conştien ă totală a drumului ce duce la 104/159 . pe Pământ folosim multe varia ii ale creierului fizic.... N: Hai să ne îndreptăm spre celălalt capăt al companiei tale. Dr. Dr. Aş numi-o pe Kumara un atare profesor maestru sau chiar un director educativ. N: Ce-mi po i spune despre cel de-al nouălea membru? S: Acela este An-ras. N: Aş vrea să clarific acest lucru folosind termenii mei. N: Bine. ce calitate a dobândit An-ras pe care vrei să o vezi şi la Ojanowin? S: (fără ezitare) Adaptabilitatea fa ă de schimbări. Dr. Dr. Acum. cum arată atunci ceilal i? S: (pauză) Păi. N: Nu înseamnă asta. dacă sufletele au ritmuri diferite de învă are în func ie de caracterul şi de integritatea lor. Eu mă refeream la motiva ie. Care membru te îngrijorează cel mai mult şi de ce? S: Ojanowin. cei trei din compania ta trebuie să fie ceea ce aş numi ghizi juniori? S: Da. deci aceştia au o nuan ă albă. în cursul dezvoltării noastre..

Po i intra totuşi în contact cu membrii companiei tale? S: i-am spus deja că da. Dr. la următorul lucru. ai interpretat greşit. dar acum am depăşit acest neajuns. Dr. Unele suflete sunt înclinate mai mult decât altele să se dezvolte şi să-şi realizeze poten ialul. S: În trecut acest lucru îmi afecta într-o anumită măsură capacitatea de concentrare. Trăind în multe trupuri fizice şi în diferite aşezări. dacă fiecare suflet se preocupă de Sine. N: Trebuie să.i finalizezi propriile lec ii. Nu e greu să-i îndrumi pe elevii tăi prin 105/159 . N: Însă modul în care te apropii de un membru al companiei tale e diferit în func ie de locul în care te afli? S: Da. Acest lucru arată deopotrivă caracter şi integritate.i separi energia sufletului pentru a putea realiza acest lucru? S: Da. Faptul că sunt pe Pământ îmi permite să ajut în mod direct un membru sau altul al companiei mele şi în acelaşi timp să mă ajut pe mine însămi. Dr. aceea de a fi pe Pământ. N: Sugerezi cumva că lumea spiritelor este principalul centru de învă are? S: Este locul evaluărilor şi al analizei. această capacitate (a sufletelor) permite să mă ocup de amândouă. al ii mai pu in. în trupul unei femei. Eu nu spun decât că la început ai nevoie de pu in timp pentru a te obişnui. Dr. tu te afli în acest moment pe Pământ. E comportamentul etic. Fiecare parte a noastră este întreagă încă. Prin aceste schimbări sunt adăugate componente noi inteligen ei colective a fiecărui suflet. dar cu to ii îmi simt influen a într-un moment sau altul. S: Nu. S: Până la urmă. S: Felul în care foloseşti termenul „divide” nu e cel mai corect. N: Atunci când elevii tăi trăiesc pe Pământ. de ce sufletele diferă în ceea ce priveşte caracterul şi integritatea? S: Pentru că experien ele lor cu via a fizică le schimbă şi aceasta se şi inten ionează. N: Dacă energia primară inteligentă este aceeaşi. dar sufletele se odihnesc aici. Dr. Dr. N: Aşadar. Dr. ne dezvoltăm natura adevăratului nostru sine. N: Thece. N: Şi la asta se rezumă încarnarea pe Pământ? S: Da. eficien a ta pedagogică nu e diminuată cu nimic de faptul că ai mai multe activită i. Dr. N: Şi acest fel de autoactualizare a identită ii sufletului reprezintă scopul vie ii în lumea noastră? S: În orice lume. N: Această idee a sufletelor care se pot divide nu e un lucru pe care să-l pot conceptualiza prea uşor. de fapt. Dr. Dr.sursă. dar deopotrivă de eficiente. ci să-i permitem să se integreze cu ceilal i în via ă. N: Mă întreb cum de po i func iona efectiv ca ghid spiritual pentru cei nouă membri ai companiei tale şi să te încarnezi în acelaşi timp pe Pământ ca să. dar cu to ii vom face acest lucru într-un final. Dr. Modalită ile în care îmi instruiesc elevii sunt diverse. Dr. A ne realiza nu înseamnă să ne cultivăm sinele în scopuri egoiste. N: Păi. Dr. încarnarea este un element important. având în vedere că trebuie să coordonezi două programe în acelaşi timp. atunci cred că aceasta explică de ce avem o lume în care oamenii sunt egoişti. Dr. nu. N: Care consideri că este principala ta menire: ca profesor. într-un trup omenesc sau de a fi în Lumea Spiritelor ca entitate liberă? S: E vorba de două setări diferite. ei ştiu că tu eşti ghidul lor şi că eşti întotdeauna alături de ei? S: (râde) Unii mai mult. N: Ojanowin are mai pu ină onestitate decât An-ras? S: (pauză) Mă tem că se înşeală pe ca însăşi. Dr. N: Vreau să ajung.

N: În acest fel strigă după ajutor spiritual? S: Da. mă ve i ajuta amândouă? S: Vom discuta cu tine.. Dr. Racordându-se la vocea lor interioară. dar nu mă pot plânge. Mă vei ajuta în această strădanie? S: (îmi răspunde Thece. N: (încercând s-o conving) în elegi ce te întreb? Cum le induci idei? S: (într-un final) Nu. Notă: Acest lucru înseamnă că dacă depăşesc grani ele nedefinite ale acestor doi ghizi printr-o întrebare inoportună. atunci când voi ajunge la trei î i va fi mai uşor să-mi vorbeşti despre cum anume func ionează sufletele ca ghizi.i pot spune. Dr. to i cei nouă membri ai companiei tale aceleaşi capacită i de a te chema în ajutor? S: Nu. pentru a mă implica într-un gând central. Punând întrebări discipolei tale inten ionez să-mi îmbogă esc cunoştin ele tămăduitoare şi săi apropii pe oameni de puterile superioare aflate în ei înşişi. Întorcându-se spre ei înşişi. Dr. pentru a putea fi receptivi fa ă de mine. Ei trebuie să îşi depăşească conştiin a interioară. oare. Dr. în stare discarnată? S: Da. Începe prin a-mi spune în ce fel î i poate atrage aten ia un membru al companiei tale aflat pe Pământ. doi oameni.propriul tău exemplu. 2. Misiunea mea principală e de a combate teama pe care o încearcă oamenii în fa a mor ii.. de exemplu. Dr. N: Ok. ajutându-i să în eleagă natura sufletelor lor şi căminul lor spiritual. N: Cum vor proceda? S: Prin tăcere. aşa cum lucrează. Dr. N: Pe tine sau problema care-i preocupă? S: Ghizii trebuie să treacă dincolo de ceea ce îi frământă. Inten iile mele sunt bune. atât Thece. nu voi primi răspuns. mă tem că aş interveni în dezvoltarea lor normală. Dr. Am hotărât să opresc şedin a pentru pu in timp. Ce anume faci exact din lumea spiritelor pentru a-l alina sau sfătui pe unul dintre elevii tăi care se află pe Pământ? S: (nu răspunde) Dr. Notă: Presupun că clienta mea s-a blocat în acest punct. S: Da. atât cât vom considera.. Dr. 1. N: Au. 3 (Pocnesc din degete pentru a accentua efectul) S: (după o scurtă pauză) înainte de toate ei trebuie să-şi calmeze mintea şi să-şi concentreze aten ia dincolo de ceea ce îi înconjoară. N: Ai aceleaşi rezerve în a interveni şi când ac ionezi ca profesor în lumea spiritelor. Thece. ea este dintre cei care au probleme. pentru a apela direct la Kumara. cum preiei exact mesajele membrilor companiei 106/159 . N: Kumara. cât şi ghida ei au fost generoase cu informa iile. Dr. dă-mi voie să discut cu tine prin intermediul lui Thece. Acest lucru e dificil dacă nu rămân calmi. cel pu in când mi se adresează. Dr. Dr.. Energia gândului direc ionat trebuie să depăşească emo ia umană. N: De ce? S: Pentru mine e uşor să recep ionez semnalul.. deşi tehnicile sunt diferite. E mai dificil pentru oamenii de pe Pământ.. având în vedere că vizitele tale pe Pământ sunt foarte rare? S: Dacă aş veni prea des şi aş lucra cu ei în mod direct. N: În cadrul unei re ele a lumii spiritelor. pe un ton ciudat) ştim cine eşti. Dr.. Până acum. N: Atunci. N: Probabil că Ojanowin întâmpină cele mai multe probleme. N: Aş vrea să ştiu mai multe despre capacitatea profesorilor spirituali de a-şi contacta studen ii...

tale din miliardele de suflete care trimit semnale spre ghizii lor? S: Ştiu imediat. To i supraveghetorii ştiu, pentru că oamenii îşi trimit propriile lor modele ale gândurilor. Dr. N: Ca un fel de cod vibra ional într-un câmp de particule ale gândurilor? S: (râzând) Cred că po i descrie şi astfel un model energetic. Dr. N: Bine, şi atunci cum răspunzi cuiva care are nevoie de îndrumare? S: (se încruntă) şoptindu-le răspunsurile la ureche! Dr. N: (încet) Aşa face un spirit prietenos cu o minte tulburată de pe Pământ? S: Depinde... Dr. N: De ce anume? Sunt, oare, spiritele-profesor indiferente fa ă de problemele de zi cu zi ale oamenilor? S: Nu indiferente, pentru că dacă ar fi, n-am mai comunica. Noi cântărim fiecare situa ie. Ştim că via a e trecătoare. Suntem mai... detaşa i, pentru că, lipsi i de trupurile umane, nu mai suntem împovăra i de imediatul emo iilor omeneşti. Dr. N: Dar ce face i în cazul în care respectiva situa ie reclamă îndrumare şi ajutor spiritual? S: (cu gravitate) în calitate de supraveghetori... recunoaştem gradul de... turbulen ă... din unda gândului tulburat. Apoi ne amestecăm atent cu aceasta şi atingem mintea cu blânde e. Dr. N: Descrie-mi, te rog, acest proces mai departe. S: (pauză) E un curent alunecos de gânduri, de obicei mai curând turbulent decât lin, trimis de cineva aflat în suferin ă. La început eram neîndemânatică şi nici azi nu am încă talentul Kumarei. Trebuie să intri subtil... să aştep i cea mai bună receptivitate. Dr. N: Cum poate să fie neîndemânatic un supraveghetor, având în vedere că ai mii de ani de experien ă la activ? S: Comunicatorii nu sunt cu to ii la fel. De asemenea, supraveghetorii au abilită i diferite. Dacă unul din membrii companiei mele este într-o criză - rănire fizică, triste e, teamă, revoltă - ei trimit doze mari de energie negativă necontrolată, care pe mine mă alarmează, dar pe ei îi epuizează. În aceasta constă provocarea unui supraveghetor. Să ştie când şi cum anume să comunice. Atunci când oamenii vor să fie ajuta i imediat, e posibil ca ei să nu se afle în cea mai potrivită stare pentru a reflecta. Dr. N: Bine, atunci po i să-mi spui în ce fel erai neîndemânatică, când nu aveai încă experien ă ca ghid? S: Mă grăbeam prea tare să-i ajut, fără să-mi coordonez modelele gândurilor despre care i-am vorbit. Oamenii se pot bloca. Nu po i, de exemplu să ajungi la ei când sunt foarte îndurera i. Când aten ia este distrasă şi energia gândurilor e risipită în toate direc iile nu po i ajunge la o minte agitată pentru că eşti izolat de aceasta. Dr. N: Cei nouă membri ai grupului tău simt că intervii după ce ei te cheamă în ajutor? S: Supraveghetorii nu ar trebui să intervină. E mai mult o... cuplare uşoară. Eu le induc idei pe care ei le cred a fi propria lor inspira ie pentru a-i linişti. Dr. N: Ce anume î i creează cele mai mari probleme atunci când comunici cu oamenii de pe Pământ? S: Teama. Dr. N: N-ai vrea să detaliezi pu in acest aspect? S: Trebuie să fiu atentă să nu-mi răsfă oamenii, făcându-le vie ile prea uşoare... să-i las să se lupte cu greută ile lor, fără să intervin direct. Atunci când un supraveghetor intervine prea repede, înainte ca ei să facă asta, oamenii suferă mai mult. Kumara este expertă în asta... Dr. N: Este oare ca, în cele din urmă, responsabilă de tine şi de compania ta? S: Păi da, noi suntem cu to ii sub influen a ei. Dr. N: Îi vezi vreodată pe colegii tăi pe aici? Mă gândesc la asocia ii tăi, afla i la nivelul tău de dezvoltare, cu care po i discuta despre metodele pedagogice. S: O, te referi cumva la cei cu care am crescut împreună? Dr N: Da.

107/159

S: Da... mai ales pe trei dintre ei. Dr N: Şi ei conduc la rândul lor grupuri de suflete? S: Da. Dr. N: Şi sunt responsabili de un număr de suflete apropiat de al acelora de care te ocupi tu? S: Uh, da, cu excep ia lui Wa-roo. Compania sa este de cel pu in două ori mai mare decât a mea. E adevărat că se şi pricepe. Sarcinile sale au crescut, fiindu-i adăugată încă o companie. Dr. N: Câtor entită i superioare le cere i sfatul şi îndrumarea tu şi prietenii tăi ce conduc companii? S: Doar uneia singure. Cu to ii mergem la Kumara pentru a schimba observa ii şi a căuta modalită i de a ne îmbunătă i activitatea. Dr. N: Câte suflete ca tine şi ca Wa-roo supraveghează Kumara? S: Oh... n-aş putea preciza. Dr N: Încearcă să-mi dai măcar o cifră estimativă. S: (după ce reflectează) Cel pu in 50, poate chiar mai multe. Celelalte întrebări referitoare la activită ile spirituale ale Kumarei au fost nefructuoase, aşa că mi-am îndreptat aten ia spre pregătirea lui Thece în domeniul crea iei. Experien ele ei (pe care leam condensat) ne-au dus mai departe decât cele descrise de Nenthum în capitolul precedent. Pentru cititorii cu înclina ii ştiin ifice, vreau să subliniez că atunci când un subiect îmi relatează despre crea ie, sistemul lor de referin ă nu se bazează neapărat pe ştiin a Pământească. Trebuie să interpretez cât de bine pot informa iile pe care le primesc. Dr. N: Curriculumul ce se adresează sufletelor pare să fie foarte variat, Thece. Aş vrea să abordez un alt aspect al instruirii tale. Energia ta foloseşte proprietă ile luminii, căldurii şi ale mişcării în crearea vie ii? S: (uluit) Ah...ştii despre asta.... Dr. N: Ce po i să-mi mai spui totuşi despre acest aspect? S: Doar că sunt familiarizată cu acest lucru. Dr. N: N-aş vrea să discut despre ceva care te-ar face să te sim i stingherită, dar aş aprecia dacă mi-ai confirma unele efecte biologice rezultate în urma ac iunii sufletelor. S: (ezita) Oh..nu cred... Dr. N: (intervin repede) A fost mândră de tine Kumara referitor la un lucru pe care l-ai creat în ultima vreme? S: (fără să opună rezisten ă) Reuşesc bine peştii. Dr. N: (exagerez în mod inten ionat pentru a o face să continue) Aşadar, po i crea un peşte întreg cu ajutorul energiei tale mentale? S: (vexată)...Glumeşti? Dr. N: Atunci, cu ce anume începi? S: Cu embrionii, fireşte. Credeam că ştii... Dr. N: Verificam doar. Când crezi că vei fi pregătită pentru mamifere? S: (nu răspunde) Dr. N: Uite, Thece, dacă vei încerca să cooperezi cu mine pentru câteva minute, promit că nu voi insista prea mult asupra acestui subiect. Eşti de acord? S: (pauză) O să vedem... Dr. N: Ok, atunci, ca o clarificare ini ială, spune-mi ce faci de fapt cu energia ta pentru a dezvolta via a până la nivelul peştilor? S: (împotrivindu-se) Dăm instruc iuni organismelor... În func ie de condi iile înconjurătoare... Dr. N: Faci acest lucru într-o singură lume sau în mai multe, în cadrul pregătirii tale? S: În mai multe, (nu mi-a spus prea multe în acest sens, decât că aceste planete sunt asemănătoare cu Pământul) Dr. N: În ce fel de mediu lucrezi acum?

108/159

S: În oceane. Dr. N: Cu forme primare de via ă marină, cum sunt algele şi planctonul? S: Când am început, da. Dr. N: Vrei să spui înainte de a te ocupa de embrionii peştilor. S: Da. Dr. N: Atunci când sufletele încep să creeze forme de via ă, încep cu microorganismele? S:... cu mici celule, da, şi acest lucru e foarte greu. Dr. N: De ce? S: Celulele vie ii... energia noastră nu poate deveni eficientă până ce nu o putem direc iona pentru... a modifica moleculele. Dr. N: Atunci, tu de fapt produci noi compuşi chimici, amestecând moleculele elementelor primare ale vie ii prin fluxul tău energetic? S: (încuviin ează din cap) Dr. N: Po i fi mai explicită? S: Nu. Dr. N: Lasă-mă să încerc să sintetizez, iar dacă greşesc, te rog să-mi spui. Un suflet ce devine expert în crearea vie ii trebuie să poată sparge celulele şi să dea instruc iuni ADN, iar tu realizezi acest lucru trimi ând particule de energie în protoplasma? S: Da, trebuie să învă ăm să facem acest lucru - coordonându-l cu energia solară. Dr. N: De ce? S: Pentru că fiecare soare are efecte energetice diferite asupra lumilor din jurul lui. Dr. N: Atunci de ce ai interveni în ceea ce un soare ar face oricum cu ajutorul energiei sale? S: Nu e vorba de o interferen ă. Examinăm noi structuri... muta ii... observăm şi vedem ce este func ional. Aranjăm substan ele pentru ca ele să aibă cea mai mare eficacitate în raport cu diferi i sori. Dr. N: Când o specie de via ă evoluează pe o planetă, oare condi iile de mediu pentru selec ie şi adaptare sunt naturale sau sunt încropite de min ile inteligente ale sufletelor? S: (evaziv) De obicei, o planetă ale cărei condi ii sunt prielnice vie ii este supravegheată de suflete şi tot ceea ce facem este natural. Dr. N: Cum pot sufletele să supravegheze şi să influen eze proprietă ile biologice ale creşterii şi evolu iei, de-a lungul a milioane de ani într-o lume primordială? S: Timpul nu se măsoară în ani Pământeni pentru noi. Îl folosim pentru a realiza experimentele noastre. Dr. N: Tu personal creezi sori în universul nostru? S: Un soare în mărime naturală? O, nu, aşa ceva îmi depăşeşte cu mult puterile... necesită puterile reunite ale multora. Lucrez numai la scară redusă. Dr. N: Ce anume po i crea? S: Ah... mici mănunchiuri de materie foarte concentrată, încălzită. Dr. N: Dar ce reprezintă ceea ce ai lucrat, atunci când isprăveşti? S: Mici sisteme solare. Dr. N: Sorii şi planetele tale miniaturale sunt de mărimea unor pietre, a unor blocuri sau a lunii ? S: (râde) Sorii mei sunt de mărimea unei mingi de baschet, iar planetele... ca nişte bile... e tot ce pot face. Dr. N: De ce faci toate acestea la o scară atât de mică? S: Pentru a exersa, astfel încât să pot crea şi sori mai mari. După ce sunt comprima i suficient, atomii explodează şi se condensează, dar nu pot face ceva cu adevărat mare singură. Dr. N: Ce vrei să spui? S: Trebuie să învă ăm să lucrăm împreună, să ne combinăm energia, pentru a putea ob ine rezultate optime. Dr. N: Rine, şi atunci cine produce exploziile termonucleare care creează universurile fizice şi

109/159

Amintirile lor sunt mai curând efemere şi înce oşate în ceea ce priveşte împrejurările acelor vie i. care stau la dispozi ia sufletelor. Mai jos de acestea se află sufletele Arhat. Acest concept nu este unul nou. Dr. tot aşa cum şi ei îşi doresc să-şi unească energia perfec ionată cu Cei Bătrâni. N: De ce se străduieşte energia ta să creeze materia universului şi forme mai complexe de via ă. N-am avut subiec i de nivel VI sau mai avansa i care să-mi arate în ce fel pot duce ei mai departe for ele crea iei. mă întreb de ce ar exersa sufletele reac ii în lan în energia materiei pe nişte modele la scară redusă. Această concluzie e mai potrivită cu modul de gândire occidental. Întrebările referitoare la crea ie evocă întotdeauna problema Cauzei Prime. Doar pu ini dintre subiec ii mei. atâta vreme cât Kumara şi entită ile de deasupra ei sunt deja experte în asta? S: se aşteaptă de la noi să ne alăturăm lor. N: Vorbeşti vreodată cu alte suflete despre şcolile de pe planeta lor? 110/159 . dacă nu inten ionează să facă şi corpuri cereşti mai mari. de obicei sufletele mai bătrâne şi mai experimentate. După ce m-am gândit la motivele pentru care sufletele imperfecte sunt totuşi asociate cu crea ia.. realitatea este eternă şi necreată. Dr. N: Şi. Oare explozia masei interstelare ce a cauzat naşterea stelelor şi planetelor a fost un accident al naturii sau a fost pusă la cale de o for ă inteligentă? Când ascult relatările unor subiec i. chiar ciudate. şi întrebării referitoare la motivul pentru care sufletele se încarnează în formă fizică. îşi pot aminti că au trăit cândva în alte lumi.. alături de încă trei nivele de evolu ie a sufletelor.. numite Siddhas. Acest lucru aduce în discu ie un aspect referitor la via a sufletelor ce va fi cu greu acceptat de unii dintre noi. de asemenea.. Dacă sufletele progresează. aşadar sursa are ajutoare? S: Aşa cred. Acest principiu poate fi aplicat. energia concentrată a Celor Bătrâni. există multe şcoli. de exemplu Thece. Pentru jainişti. presupun. Cu anumi i subiec i e posibil să abordez o gamă largă de subiecte în perioade scurte de timp.. Aceste suflete sunt eliberate complet de transmigra ii viitoare. Jainiştii cred că sufletele ce au ajuns la perfec iune. Dr. ilumina ii avansa i.. Thece a sugerat că inteligen a supremă. detaliile fizice şi loca iile planetare fa ă de universul nostru. Thece a făcut aluzie la via a inteligentă care există în alte lumi. Mai devreme. sufletele Siddhas nu au nevoie de creator. aşa că am deschis discu ia despre acest subiect. creat de un preşedinte. S: (ezitând) Da. care se mai incarnează încă. Astfel. este formată dintr-o combina ie de creatori (Cei Bătrâni). De exemplu ideea conform căreia nu avem o singură divinitate apar ine filozofici sectelor Jainiste din India. non-umane. Dr. sunt un grup de creatori universali. care-şi fuzionează energia pentru a naşte universuri.chiar spa iul? S: Sursa. în forme de via ă inteligente. N: O. am ajuns la următoarea concluzie: tuturor sufletelor le este dată oportunitatea de a participa la dezvoltarea formelor inferioare de via ă inteligentă pentru a se perfec iona ele însele. Acelaşi lucru mi-a fost comunicat şi de către al i subiec i atunci când aceştia mi-au descris puterea combinată a sufletelor bătrâne care nu se mai încarnează. potrivite pentru a fi folosite de suflete. Mă întrebam dacă Thece a trăit o atare experien ă cu mult timp în urmă. pe când vorbea despre pregătirea cosmică a sufletelor. Majoritatea filozofiilor orientale neagă această dogmă a jainismului. atunci este de aşteptat ca entită ile aflate la nivelele men ionate mai sus să fie implicate în naşterea planetelor şi în dezvoltarea formelor de via ă capabile de inteligen ă superioară. N: Pu in mai devreme ai spus că mai există şi alte lumi fizice în afara Pământului. pe unele dintre aceste planete există via ă inteligentă ce poate fi de folos sufletelor ce doresc să se încarneze? S: Aşa este. Dr. pe care a numit-o sursa. în favoarea unui consiliu de administra ie divin.

. am întâlnit unul. în acel moment nu ştiam despre ce vorbea. Dr. Credeam că era vorba de ceva de natură sexuală. Dr. poate doar dacă sufletul tău a fost şi în altă formă de via ă? După ce am făcut această introducere. Ikak. De asemenea. A văzut că eram confuză. Dr. Am ştiut că existase o legătură între noi. Alte lumi au popula ii mai mici şi sunt mai armonioase. Thece a relatat ca trăise în acea lume într-o junglă umedă şi că cerul nop ii era atât de dens acoperit de stele.. izolându-se şi devenind chiar periculoşi unul fa ă de celălalt. discu ia a continuat într-un mod neaşteptat. se părea că soarele acelei planete intra în stadiul nova. Care se află mai pu in în conflict cu ele însele. în ciuda discordiei şi a cruzimii de pe Pământ. apoi fără să se poată ab ine) De fapt. Există multă teamă de a veni aici. locuri subtile. Altele sunt lumi mentale. Dr. Din descrierile ei. După ce condi iile de mediu n-au mai permis existen a vie ii. Popula ia Pământului a luat-o înaintea dezvoltării sale mentale. N: În ce împrejurări? S: (râde) Am întâlnit un bărbat la o petrecere cu ceva timp în urmă. Există şi forme mai uşoare de via ă. sacadate. Oricum. din fundul gâtului ei) Mi-a spus că am fost cândva împreună într-un loc îndepărtat şi că mai erau şi al i câ iva aici. Îmi place să lucrez în situa ii de criză. trupul omenesc nu este o gazdă facilă pentru suflete? S: . E plină de resentimentele multor oameni fa ă de faptul că sunt conduşi şi de antagonismul liderilor.. N: Cum de el putea să-şi amintească despre acea planetă fiind conştient. Am crezut că e cam insistent când mi-a spus că mă cunoaşte. Acest fapt mi-a lăsat impresia că respectiva planetă era pozi ionată în apropierea centrului unei galaxii. încât nu existau spa ii întunecate între ele. într-o lume străină. unele sunt. A fost o întâlnire ciudată. Thece a început să-mi spună că fusese o mică fiin ă zburătoare. ce era pe punctul de a muri şi în care se respira cu greutate. Dr. Cuvintele ei erau şovăitoare. vie i fizice în această lume dispărută astăzi? S: (pauză.. N: Ai prefera să te pregăteşti pe o altă planetă? S: Nu. Dr. Pe când tocmai încheiam şirul întrebărilor referitoare la acest subiect. fiind pronun ate în respira ii scurte. Să aduc ordine în dezordine. mă întreb. Este o lume conflictuală din cauza faptului că există prea multă diversitate între prea mul i oameni. N: Aşadar... ar trebui să-i cunosc. iar tu n-ai reuşit? 111/159 . Mi-a spus că exista o legătură între evolu ia mentală a vie ii pe Pământ şi ceea ce experimentase înainte. legăturile de familie erau importante.. Dr.. (acest nume se pronun ă cu un sunet clămpănitor.prin compara ie? S: Şcoala Pământului este nesigură.. probabil chiar galaxia noastră. dar cum po i să ştii acest lucru. iar Kumara era mentorul ei.S: (pauză lungă) Nu prea sunt tentată să fac asta . Acum îmi dau seama clar. ceea ce nu e un lucru obişnuit pentru mine. ci mental.nu sunt atrasă de celelalte şcoli. Dr. Indivizii acelei rase de oameni zburători au început să fie temători.. de asemenea. şcoli analitice. N: Ce s-a întâmplat apoi? S: Eram stupefiată.. Dr. ca şi pe Pământ.. Ştim cu to ii că Pământul este o şcoală dificilă. Mi-am pierdut echilibrul când s-a apropiat şi m-a luat de mână.. El m-a recunoscut.. N: Bine. Era.. Dr. unul fa ă de celălalt.. ele au venit pe Pământ pentru a continua să lucreze împreună. reprezentând expresii ale loialită ii şi ale devo iunii. Dr. N: Ai putea să mă aju i să-mi fac o idee despre acestea? S: Oh.. Ea a mai spus că petrecuse foarte pu in timp în acea lume. N: Ce crezi despre şcoala Pământului . aici există şi pasiune şi curaj.. N: i-a mai spus şi altceva despre ei? S: (încet) Nu.. pe vremea când era încă un suflet tânăr. nu din punct de vedere fizic.. N: Crezi că mai sunt şi alte suflete pe Pământ care să fi trăit. N: i-a spus Ikak şi altceva despre rela ia voastră fizică din acea lume? S: Nu.

slăbirii memoriei sau blocajelor impuse de ghizii maeştri spre a evita orice disconfort cauzat de întoarcerea în trupurile nePământene. care au venit la mine în acelaşi timp pentru regresie. Totuşi. Din informa iile pe care le-am adunat de la subiec ii mei. cu numai opt stele. Acei subiec i care sunt capabili să discute despre experien ele lor din alte lumi afirmă că. sufletele nu sunt trimise înapoi pe o treaptă inferioară a evolu iei mentale. Înaintea mea. Absen a totală a întunericului de sub apă era confortabilă şi făcea construc ia locuin elor noastre mult mai uşoară”. vorbind mai mult cu ea însăşi decât cu mine). o cunoaşte pe Kumara (apoi. totuşi. pentru că eram atrasă de el. Unul dintre aceşti subiec i mi-a spus „Lumea mea acvatică era foarte caldă şi limpede. Acest lucru nu pare să aibă importan ă pentru suflete. Încarnările lor planetare nu sunt legate de lumile de tip Pământesc sau de bipezi inteligen i care merg pe sol. călătoriile în afara Pământului nefiind neapărat plăcute. M-am întrebat adesea dacă visele noastre care implică zborul. lucru pe care bărba ii nu mi-l spun de obicei. pe lângă faptul că au fost suflete pereche în multe vie i anterioare pe Pământ. N: De ce nu-mi povesteşti ce s-a mai întâmplat la petrecerea aceea? S: (râde din nou) Am crezut că vrea doar să mă aga e. M-am gândit la el totuşi. Nu am avut mul i subiec i care să-şi poată aminti detalii concrete despre via a pe care au trăit-o în alte lumi. Aveam nişte străfulgerări mentale.. ce poate fi folositoare pentru suflete. Poate că făcuseră parte dintr-un experiment Pământean eşuat. foarte buni prieteni. numărul acestora va fi. situate la 10 ani lumină de Soare.. N: Cum s-a terminat discu ia ta cu acest bărbat? S: El a remarcat disconfortul meu. Nici unul dintre subiec i nu a putut să-şi amintească prea multe despre această planetă sau ce s-a întâmplat cu rasa lor de creaturi marine. fuseseră parteneri într-o minunată lume acvatică.. Bănuiesc că nu era vorba totuşi despre Pământ.S: (încurcată) El este. Era o situa ie Penibilă. întorcându-se acolo (de exemplu pe Pământ) periodic. întrucât aveam trei sori deasupra noastră. La începutul studiilor mele despre suflete. Numărul lumilor (din jurul sorilor) care ar permite existen a vie ii depăşesc imagina ia. mă aşteptam într-o anumită măsură ca acei subiec i care îşi pot aminti alte lumi să spună că au trăit în galaxia noastră în vecinătatea soarelui nostru. Ştim că galaxia noastră cuprinde mai mult de 200 de miliarde de stele şi că se află în cadrul unui Univers despre care se speculează că ar con ine 100 de miliarde de galaxii. Dr. Dintre toate stelele pe care le cunoaştem numai 4% sunt asemănătoare soarelui nostru. Sufletele care au fost în alte lumi spun că încearcă un anumit ataşament fa ă de unele dintre acestea. pentru o succesiune de vie i. sufletele sunt frecvent aşezate în corpurile unor creaturi cu inteligen ă inferioară celei a fiin elor umane (acest lucru nu a fost valabil în cazul lui Thece). cu mult timp înainte ca un mamifer terestru să devină cea mai promi ătoare specie de pe Pământ pentru suflete. de ordinul milioanelor. Gândi i-vă. Unul dintre clien ii mei de nivel mediu vorbea despre acest fapt astfel: „După o lungă serie de vie i trăite în trupuri umane i-am spus ghidului meu că am nevoie de o pauză şi că aş vrea să 112/159 . respira ia subacvatică şi alte isprăvi fizice neomeneşti au vreo legătură cu experien ele noastre fizice anterioare în alte medii. Acest lucru se poate datora lipsei de experien ă.. Cu toate acestea.. dacă admitem că numai o mică parte din doar 1% din totalul stelelor din galaxia noastră au planete pe care există o formă de via ă inteligentă. şi poate că ne vom mai vedea cândva.. Am avut recent doi subiec i. Pământul se află într-o zonă rarefiată a Căii Lactee. în care trăiseră ca fiin e acvatice inteligente. Mi-a spus că sunt foarte atrăgătoare. rezultă că sufletele sunt trimise în orice lume în care există forme potrivite de via ă inteligentă. Cred că sufletele traversează timpul şi spa iul pentru a se întâlni. Ce face el oare aici? Dr. contrastele fizice pot fi puternice. Cred că s-a gândit că era mai bine să nu mai avem şi alte contacte. înainte de a veni pe Pământ. odată ajunse în trupul uman..că fusesem cândva împreună ca fragmentele unui vis. deopotrivă dispuşi şi capabili să discute despre reparti iile lor anterioare. pentru că am mai avut şi al i subiec i care mi-au spus că au trăit într-un mediu acvatic despre care ştiau că nu este Pământean. Avea să fie o presupunere naivă. Amândoi îşi aminteau plăcerea cu care se jucau sub apă şi ieşeau la suprafa ă pentru „a iscodi”. pentru că nu l-am mai văzut de atunci.

Dr. ca pe o sursă de energie. ce fel de realitate este aceasta? S: O stare constantă a realită ii. te rog ce sunt aceste zone. Din moment ce trăim într-un spa iu ce cunoaşte limite de timp. prezentul sau viitorul vreo relevan ă pentru sufletele care trăiesc în lumea spiritelor? S: Numai ca mijloc de a în elege succesiunea din formă fizică. N: Explică-mi. N: Are.. uşi de legătură. Dr. trecutul. N: Se pare că trăim într-un univers care se extinde.” Această sarcină a fost cu adevărat dificilă pentru acest individ. cum ar putea fi lumea spiritelor în afara timpului? S: Pentru că noi trăim aici într-un non-spa iu în care nu există timp. deoarece voiam ca Thece să ajungă la cele mai adânci ascunzişuri ale min ii sale supraconştiente. dacă lumea spiritelor este non-dimensională. în cele din urmă. da.. pentru că te-ai obişnuit foarte mult cu atributele min ii şi ale corpului uman”. N: Bine. sursa se află cumva într-un spa iu central. Lipsit de râsul omenesc şi de flexibilitatea fizică nu mă puteam sincroniza şi am progresat prea pu in... concentrând această putere laolaltă. planete şi lucruri vii? S: Universurile sunt create . S: Sunt. cu excep ia anumitor zone. Dr. este o 113/159 . Dr. N: Dacă sursa reprezintă întreaga lume a spiritelor. care nu zâmbeau niciodată. Dr. Dr. Aş vrea să ne întoarcem încă o dată la discu ia despre sursă şi creator. Clientul meu a insistat şi i s-a dat o via ă în ceea ce a fost descris a fi „O lume plină de culoare în care exista o specie de fiin e mici şi dense. în ce fel diferă acest loc mental de universurile fizice cu stele. la marginea acestei puteri. Dr... pentru a putea vorbi cu mine despre spa iu şi timp. N: Cum pot exista aceste uşi în non-spa iu? S: Deschiderile există ca nişte praguri între realită i. N: Bine. pe măsură ce creştem. po i descrie creatorul în termeni mai omeneşti? S: Ca pe fiin a lipsită cu totul de individualitate (fără un eu individual). Dr. Locul spiritelor este sursa. moare. A trebuit să aplic unele tehnici adi ionale de adâncire.merg pentru o vreme într-un alt tip de mediu. noi sim im putere peste tot în jurul nostru şi avem sentimentul că ne aflăm . N: Chiar dacă ai numit acest lucru locul Celor Bătrâni? S: Da. se poate contracta din nou şi. N: Atunci. dar posomorâte. Dr.pentru a fi folosite de sursă. există o conştien ă a unei puteri concentrate. opusă realită ilor lumilor dimensionale care sunt materiale şi schimbătoare.. N: Ai spus că obiectivul final al sufletelor este să caute să se unifice cu sursa supremă a energiei creative . Dr.. Dr.. special al lumii spiritelor? S: Sursa este lumea spiritelor. oare..conjunc ia. ne apropiem de sfârşitul şedin ei noastre. N: Spune-mi.. (pauză) Vrei să faci asta pentru mine? S: Da. N: Thece. Via a aici. dar sentimentul este acelaşi. cu fe e albe ca ceara. Dr. dacă inem cont de faptul că umorul şi râsul sunt caracteristici esen iale ale vie ii sufletelor în lumea spiritelor. El m-a avertizat: „S-ar putea să nu î i placă schimbarea aceasta chiar acum. şi aceasta este ceea ce ne străduim să devenim. cât şi despre sursă. Erau nişte fiin e profunde. Deschideri prin care să putem intra într-un univers fizic în care există timp.î i aminteşti? S: . Mă apropiam de faza finală a şedin ei mele cu protagonista Cazului 23. ei sunt parte a puterii concentrate a sursei care ne sus ine ca suflete.să trăiască şi să moară . de ce vorbesc sufletele despre a atinge miezul vie ii spirituale? S: Pe când suntem spirite tinere..

Mergând dincolo de legile gravită ii ale lui Newton.. 114/159 . Înainte de a încheia şedin a cu această clientă foarte avansată. descrise ca „valuri (sau inele) care ies dintr-o apă tulburată. timpul se opreşte. Odată ce arăt că sufletele experimentează sentimentul trecerii timpului în mod cronologic în lumea spiritelor. elementele ac iunii succesive în timp sunt de asemenea considerate a fi unificate de frecven a undelor de lumină şi de energia cinetică.neschimbare. Ei spun că dacă spa iul se curbează suficient de mult. Dr. N: Atunci când vorbeşti despre universuri foloseşti pluralul. Ei simt uneori efectele unei mişcări ondulatorii. Ca atare. Când şedin ele lor se sfârşesc. În stare subconştientă. Subiectul cazul 22 a definit spa iul sufletelor ca pe un „material” şi am avut chiar subiec i care dădeau lumii spiritelor calitatea „pliurilor unei rochii nefinisate. Le-am sugerat subiec ilor mei că. pentru aceia dintre noi care nu trec pragul într-un univers al substan ei şi timpului. nu îl contrazice. Notă: O aplica ie majoră a pragurilor temporale folosite de suflete va fi examinată în capitolul următor dedicat alegerii vie ii. realită i diferite.. conceptele despre spa iu şi timp ale astrofizicii şi metafizicii sunt apropiate. prezentului şi viitorului. însă. într-adevăr.. prezentului şi viitorului? Nu. subiec ii mei experimentează un timp cronologic cu vie ile lor trecute şi prezente care se aseamănă cu ceea ce ei percep în timp ce sunt conştien i. mă gândesc la teoriile despre spa iu şi timp ale astrofizicienilor care consideră că lumina şi mişcarea sunt o uniune a timpului şi a spa iului care se curbează înspre el însuşi.. pot să o facă .. Sunt oare celelalte universuri fizice altele decât cel care con ine Pământul? S: (vag) Sunt. unde toate lucrurile din via ă sunt considerate a fi în cele din urmă non-solide şi existând într-un câmp unificat. oare nu contrazice acest fapt conceptul de unitate a trecutului. exceptând formulările metaforice. conform cărora spa iul fizic este înfăşurat sau încercuit în bucle cosmice ce crează „guri” de hiperspa iu şi găuri negre care ne pot conduce în afara universului nostru tridimensional. când îmi ascult clien ii vorbind despre zone temporale şi tunelele de trecere în alte dimensiuni. Probabil. cum ar fi vârsta). fâşâind înainte şi înapoi”. mai degrabă decât un absolut cu trei faze. N: Vrei să spui că sufletele pot intra în camerele diferitelor realită i fizice prin uşi spirituale? S: (încuviin ează) Da. Se petrece. clien ii vor fi adesea surprinşi de cât de unificat este timpul în lumea spiritelor. închisă. Ei neagă ideea oricăror bariere dimensionale. dar totuşi nu-mi oferă prea multe informa ii în sprijinul părerii lor. fără să prezinte proprietă ile gravita iei. este doar o expresie a schimbării. în realită i alternative nelimitate de timp. temperaturii. Protagonista cazului 23 spune că lumea spiritelor însăşi este sursa crea iei. Secundele în lumea spiritelor par a reprezenta ani pe Pământ. o schimbare când îi conduc în lumea spiritelor şi în stare supraconştientă. Mecanica cuantică este o ramură modernă a fizicii care investighează toate mişcările subatomice din punct de vedere al nivelurilor energetice electromagnetice. suave. mă gândesc la similarită ile cu teoriile astronomice actuale. pentru a se potrivi cu sursa. dacă lumea spiritelor le pare a fi rotundă şi să se curbeze când ei călătoresc rapid ca suflete. mi se pare coerent că adep ii fizicii cuantice au lansat ipoteza că timpul.şi chiar o fac. ar trebui să adaug că majoritatea persoanelor care se află în hipnoză adâncă sunt capabile să vadă dincolo de o realitate Pământeană a spa iului tridimensional. Când subiec ii mei spun că se deplasează ca suflete pe linii care se curbează. acest lucru ar putea reprezenta o sferă finită. Dr. Cercetările mele îmi indică faptul că iluzia progresiei timpului este creată şi sus inută pentru acele suflete ce vin spre şi din dimensiuni fizice (care sunt obişnuite cu astfel de răspunsuri biologice.. astfel încât ele să-şi poată aprecia mai uşor evolu ia. Unii au numit acest loc inima sau respira ia lui Dumnezeu. din energia luminii. geografia spa iilor sufletelor are o consisten ă moale şi deschisă pentru persoanele aflate în stare supraconştientă. Aici ei percep timpul acum ca o unitate omogenă a trecutului.” În mod normal.

. oamenii afla i în transă au refuzat acest termen. din cauza condi iilor planetare locale şi a duratei de via ă foarte mici a formei dominante de via ă. ar fi ca şi cum aş decoji un fruct de anghinare de toate învelişurile sale pentru a ajunge la miez.. S:. În vreme ce realitatea absolută din lumea spiritelor pare să rămână constantă în mintea oamenilor în timpul hipnozei.. cu pu ini oameni şi despre o versiune simplă şi liniştită a Pământului. Pu ini subiec i pot păstra acest nivel de receptivitate spirituală o perioadă mai mare de timp. sunt create în scopul de a furniza medii propice pentru dezvoltarea sufletelor în fiin e pe care noi nici măcar nu putem să ni le imaginăm. când adolescen a mea se sfârşeşte. sunt atras înapoi. vie ile noastre se petrec mişcându-ne spre interior. ei par să nu fie limita i de constrângerile dimensionale ale universului nostru.. După aceea... Oricum. S: Da.. aş vrea să închei şedin a punându. Un subiect în transă nu vede lumea spiritelor nici ca fiind departe. Un subiect avansat mi-a spus că a trăit într-un număr de lumi în lunga sa existen ă. nici un centru. nici aproape de universul nostru fizic. „O. l-am întrerupt. Dacă aş putea să mă detaşez şi să îndepărtez toate aceste realită i alternative din min ile subiec ilor mei. mare sau mică. Cred că celelalte universuri. N: Înapoi unde? 115/159 .. Mărimea regiunilor spa iale implicate şi pozi ia relativă a lumilor una fa ă de alta sunt de asemenea importante. Am mai intervievat-o pe Thece pentru un timp şi am observat că obosise. Dr. Acum. Totuşi. N: Felul în care descrii acest proces mă face să mă gândesc la un organism viu ce se extinde şi se contractă. Vorbind despre o „planetă edenică”.spre coeziune şi unitate. când am încercat să caracterizez întreaga lume a spiritelor ca pe un spa iu gol. ca şi cum am fi. vid. sursa pulsează. el a adăugat că această lume nu este departe de Pământ. te reîntorci spre un punct originar. în mod curios. Deşi subiec ii cazurilor mele nu pot explica pe deplin locul în care locuiesc sufletele lor. densă sau rarefiată. M-am decis să închei şedin a cu câteva întrebări referitoare la geneza întregii crea ii. Eşti de multă vreme un suflet. Dr. dar că era mai aproape de Pământ decât multe planete din propria noastră galaxie. atunci când am fost împins afară eram copil. da.. Când sufletele efectuează călătorii intergalactice sau interdimensionale. Dr.. N: Dar ai spus că.. apoi o revenire. dinspre sursă. am rămas cu impresia că ei cred că există o confluen ă a tuturor acestor curen i dimensionali într-un mare fluviu al lumii spiritelor.. atunci când compară experien ele lor ca suflete cu via a de pe Pământ. altele decât al nostru. Unele dintre vie ile sale adulte au durat numai câteva luni în timp Pământean. ideală.. Dr. referirile lor la alte dimensiuni fizice nu sunt constante. Dr..presiunii sau ale timpului terestru asociat unui univers fizic haotic. pe măsură ce sufletul tău avansează în cunoaştere. Sursa e peste tot în jurul nostru. nedivizându-şi niciodată sufletul de mai mult de două ori în acelaşi timp. N: Thece. Înăuntrul unei inimi care bate..i alte câteva întrebări referitoare la sursă. afirmă cu to ii că acesta reprezintă realitatea lor ultimă.. măsoară durata călătoriei raportându-se la timpul de care au nevoie pentru a-şi atinge destina iile prin efectul de tunel din lumea spiritelor. La început există o migra ie exterioară a energiei sufletului. nu putea să fie la numai câ iva ani lumină de Pământ?” El mi-a explicat cu răbdare că respectiva planetă nu se află în universul nostru. aşadar cum te raportezi tu însă i la unicitatea crea iei despre care îmi vorbeai mai devreme? S: (pauză lungă) Prin senza ii de mişcare. După ce am ascultat relatările câtorva subiec i cu privire la realită i dimensionale multiple. de fapt.. ei descriu substan a spirituală ca fiind uşoară sau grea. N: Şi tu te îndrep i spre centrul acestei surse de energie? S: Nu există. Este important pentru cititor să în eleagă că atunci când oamenii îşi amintesc vie ile trăite în alte lumi.există o descărcare explozivă.

ştim asta cumva.. N: Poate că ai putea să-mi descrii această sursă de energie folosindu-te de culori. o bucurie nemărginită... să ne dea via ă. care este în aparen ă deja perfectă să creeze o inteligen ă ce nu este încă perfectă? S: Pentru a ajuta creatorul să creeze. S: (suspină) E ca şi cum sufletele sunt parte a unei explozii electrice masive care produce un efect de halou. Dr. Să particip la propria noastră concep ie este. Cum ar putea ceva ce este absolut să devină mai absolut. vor muri.S: Spre interiorul sursei. în afara cazului în care totuşi îi lipseşte ceva? S: (ezitând) Ceea ce în elegem ca fiind. ori mai în eleaptă... Dr. N: Dacă spiritele noastre nu ar trăi experien a vie ii fizice.. noi adăugăm ceva la construc ia vie ii.. N: Cum po i descrie momentul când ai conştientizat pentru prima dată identitatea ta ca suflet..... Lumina mai închisă este ea însăşi un. N: Îmi vine greu să vizualizez o divinitate a crea iei ca pe o lumină rece şi întunecată. Transformarea ne dă scop. din cauza unui păcat originar sau a vreunei căderi în dizgra ie în lumea spiritelor? S: Asta e o prostie. Între inută şi îmbogă ită de faptul că-şi împarte cu noi.. Dr. halou circular este o lumină de un roşu închis care pâlpâie. Dr... naşterea noastră. unul dintre visurile mele. în elepciunea noastră mai mare face ca şi sursa să fie mai puternică. acoperământ. În acest fel. Noi nu vom muri niciodată ca suflete .i putea explica bine. Dr. plină cu o prezen ă cunoscătoare.nu e cumva acest lucru dovada faptului că nici sursa însăşi nu e cu totul perfectă? S: (pauză) Sursa crează pentru propria sa împlinire. şi care trăieşte! Dr. în cele din urmă toate florile? S: Nimic nu se prăbuşeşte. Dr. Trebuie să mori de foame pentru a aprecia cu adevărat hrana. am putea cunoaşte vreodată 116/159 .. prin autotransformare şi înăl are la nivele superioare de realizare.. Noi venim. Dr.. Dr.. în frumoasa diversitate a crea iei. pe măsură ce creştem. spre a se extinde ea însăşi? S: Da. N: Aşadar. astfel încât noi să putem ajunge la perfec iune. posibilitatea de a ajunge la perfec iune şi că aceasta reprezintă extensia maximă a sa însăşi.. luminând marginea cu o nuan ă albicioasă. sursa este eternă... Fuzionând cu ea. despre care speră că se vor amplifica .. N: De ce ar avea nevoie o sursă. ce se află peste tot. sursa noastră. aş vrea să mă ascul i cu aten ie... explicând cu ajutorul lor mişcarea sufletului şi scopul crea iei.. după ce ai fost împinsă afară din acest halou? S: A fi. supraveghind ce se întâmplă. Dr. devii conştient şi de alte flori şi.. N: Acesta este motivul pentru care sursa doreşte să facă acest exerci iu? S: Da. N: Şi crezi că sursa a devenit mai puternică prin existen a noastră ca suflete? S: (pauză lungă) Cred că perfec iunea creatorului este. Şi. e tot ce putem şti şi ne gândim că dorin a creatorului este de a se exprima pe sine prin.. şi noi avem încredere în această decizie şi în procesul de revenire la originea vie ii. că există.. să. şi această floare eşti tu...i fie frig pentru a în elege binefacerea căldurii şi să fii copil pentru a în elege valoarea părin ilor. Dr.. pentru a fi amplifica i. Dacă sursa are nevoie să devină mai puternică. Dr. S: Din cauză că eu nu sunt suficient de aproape de conjunc ie pentru a... N: Aici e aici. dincolo de care sim im o căldură intensă. N: Dacă această sursă energetică explozivă şi multicoloră se prăbuşeşte în ea însăşi. Conştien a noastră începe la aceste margini de lumină strălucitoare şi. Dr.. N: Sunt for ate sufletele să se desprindă de sursă şi să vină în locuri cum este Pământul. este acelaşi lucru cu a privi cum se deschide prima floare a primăverii. În acest. N: Ai vrea să fii părintele unor suflete? S:. ne scufundăm tot mai mult în lumina mai închisă la culoare.. folosind o diviziune a energiei sale divine şi creând inteligen e mai mici.. pe măsură ce floarea se deschide mai mult. N: Thece... sursa se apucă să creeze în mod deliberat suflete imperfecte şi forme de via ă imperfecte pentru acestea...

aceste lucruri despre care îmi vorbeşti? S: Am şti că există. Multe dintre ele nici nu vor să se mai gândească la o nouă întoarcere pe Pământ. Am văzut cât de obosite pot fi sufletele atunci când se reîntorc în lumea spiritelor. Sufletul trebuie acum să asimileze toate aceste informa ii şi să treacă la ac iune. N: Şi crezi că dacă sursa nu ar crea suflete pentru a creşte şi a se dezvolta. pentru a merge într-un mediu terestru plin de incertitudini şi temeri generate de oameni agresivi şi competitori. Pe când o scoteam din transa adâncă era ca şi cum s-ar fi întors la mine de dincolo de timp şi de spa iu. dar nu le-am cunoaşte. pentru o nouă via ă fizică? • Ce lec ii vreau să urmez în mod special pentru a avansa în cunoaştere şi dezvoltare? • Unde ar trebui să merg şi cine ar trebui să fiu în via a viitoare. energia sa sublimă s-ar micşora din lipsă de expresie? S: (suspină) Probabil că acesta e scopul. natura frumosului e de a dori să se manifeste. cât şi greşelile şi realizările noastre au fost toate evaluate spre a putea fi stabilit un traseu optim al încercărilor viitoare. Ar fi ca şi când energia ta spirituală ar cânta game la pian cu o singură notă. de al căror sprijin nu încetăm să ne bucurăm niciodată. sufletul este motivat să înceapă procesul de încarnare. Dacă mediul nostru spiritual e greu de lăsat în urmă. Sper ca prin intermediul cazurilor mele să demonstrez că în lumea spiritelor se întâmplă contrariul. 12 ALEGEREA VIE II VINE vremea când sufletul trebuie să părăsească iarăşi sanctuarul lumii spiritelor pentru o nouă călătorie pe Pământ. sufletele au re ineri chiar şi fa ă de părăsirea temporară a unei lumi a în elegerii de sine. pe baza următoarelor trei decizii esen iale: • Sunt pregătit. misticii sufi i aveau un proverb . Am încheiat şedin a cu această ultimă afirma ie profetică a Thecei. pentru a avea condi ii optime 117/159 . în care convie uiesc în libertate şi fericire. de asemenea. dar. Dr. în ciuda faptului că au o familie şi prieteni pe Pământ. camaraderiei şi a compasiunii. Identitatea noastră spirituală este cunoscută şi apreciată de o multitudine de alte entită i. Karma şi ac iunile noastre trecute. Sesiunile de pregătire cu consilierii şi colegii noştri ne-au sprijinit în efortul spiritual de a ne pregăti pentru următoarea via ă. şi anume de a lucra cu ea la un nivel atât de avansat. în cele din urmă. Pe când ne luam rămas bun. frumosul absolut. Întinerirea energiei noastre şi propria evaluare a sinelui durează mai mult la unele suflete decât la altele. Când rănile unei vie i anterioare s-au vindecat şi ne-am refăcut în întregime. Această decizie nu este una uşoară. sufletele noastre fiind implicate acolo în cele mai adânci şi mai intime rela ii de dăruire nesfârşită şi eternă.creatorul fiind binele absolut şi. referitoare la sursa vie ii. Odată revenite în lumea spiritelor. pentru a întâlni cerin ele fizice şi mentale ale trupului omenesc. multe suflete încarnate se simt singure şi anonime în mijlocul unei popula ii impersonale. Acest lucru este mai cu seamă adevărat când nu ne-am apropiat prea mult de obiectivele noastre la sfârşitul unei vie i fizice. Zâmbind. oare. În Persia Antică. ar fi putut refuza să lucreze cu mine. Mi-am exprimat recunoştin a pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o. m-am gândit la ultimele ei afirma ii. Sufletele trebuie să se pregătească să lase în urmă o lume a în elepciunii absolute. doamna mi-a spus că dacă ar fi avut idee de ce zăcea în ea. cu afec iune şi chiar cu nostalgie de plăcerile fizice ale vie ii de pe Pământ. prin urmare. ca suflete ne amintim. sim im chemarea unei manifestări fizice a identită ii proprii.

în faza de orientare ce urmează imediat după moarte. indiferent de cererile demografice de pe planetele pe care au fost repartizate. în urmă cu 7000 . Am spus că sufletele au libertatea de a alege când. cu cât oamenii afla i sub hipnoză se apropie de via a lor actuală. Pentru un suflet etern. nu semnifică numărul vizitelor făcute de diferite suflete. majoritatea subiec ilor au mai trăit cel pu in o via ă întrun secol. tot astfel există nişte discu ii pregătitoare cu sfătuitorii noştri spirituali înainte de a părăsi lumea spiritelor. Frecven a încarnării sufletelor pe Pământ este inegală. Re ine i că aceleaşi suflete continuă să se reîncarneze şi că mai sunt şi cele care ocupă mai multe trupuri în acelaşi timp. subiec ii mei raportează că au trăit vie i mai dese. Când studiez cronologia încarnărilor clien ilor mei. Între anii 1000 şi 1500 d. Pământul are cu siguran ă o nevoie crescândă de suflete. Dacă planeta noastră este doar un exemplu între toate celelalte popula ii inteligente existente în univers.000 de ani variază. observ că. vie ile lor sunt adesea despăr ite de perioade de 500 ani. În 1800 popula ia lumii crescuse deja de patru ori. Aşa cum avem parte de o discu ie. dar dacă o via ă este importantă. Odată cu ridicarea oraşelor. ea va fi păstrată întotdeauna vie în memorie. Acest lucru poate fi adevărat într-o anumită măsură. atunci inventarul sufletelor trebuie să fie cu adevărat astronomic. acele entită i care nu şi-au terminat treburile se mută în alta. unde şi cine anume vor să fie în vie ile lor fizice. Această creştere a numărului încarnărilor sufletelor a fost contestată pe motiv că amintirile vie ilor trecute sunt cu atât mai proaspete. ciclul încarnărilor pare a fi reglat mai mult de dorin a interioară a acestuia decât de nevoia trupurilor gazdă ce evoluează într-un univers planetar. S-a estimat că în anul 1 popula ia lumii era în jur de 200 milioane de oameni. văd că încarnările sufletelor se măresc propor ional cu creşterea demografică. Media estimată este de circa 50 de miliarde de oameni. După 1700. Din jurul anului 1900. aceasta medie s-a schimbat la o via ă într-un secol.5000 ani. având ca scop determinarea măsurii în care suntem pregăti i să ne naştem din nou în forma fizică. tot de patru ori. chiar mii de ani între vie ile lor în culturile nomade din Paleolitic. Astăzi avem peste cinci miliarde de oameni. Când o lume moare. pentru ca după numai 170 de ani să crească din nou. clien ii mei au o medie de o via ă la două secole. Nu există nici o îndoială că ghizii noştri au o mare influen ă în această privin ă. Această cifră. Există specialişti în reîncarnare care consideră că numărul oamenilor ce trăiesc astăzi pe Pământ se apropie de numărul total al sufletelor care au trăit aici vreodată. Estimările demografilor cu privire la câ i oameni au trăit pe Pământ în ultimii 200.. implicând un suflet aflat la un nivel inferior de dezvoltare. 118/159 . Este evident că astăzi Pământul are mai multă nevoie de suflete decât avea în trecut. de regulă. care are o formă de via ă potrivită cu sarcinile pe care le aveau de îndeplinit. Totuşi. dezvoltarea comer ului. enorma explozie demografică pe Pământ constituie principalul motiv pentru care sufletele vin aici mai des. Există convingerea că există întotdeauna noi suflete disponibile pentru a umple orice nevoi ale creşterii demografice. Anumite suflete petrec mai pu in timp în lumea spiritelor.2010 e de aşteptat ca popula ia lumii să se dubleze. pe care eu o consider totuşi mică. Când i-am întrebat pe clien ii mei despre inventarul sufletelor disponibile. pentru a-şi accelera dezvoltarea. Cazul ce urmează ilustrează o scenă spirituală tipică. Estimările indică faptul ca în intervalul 1970 . există o pauză de sute. Odată cu apari ia agriculturii şi a domesticirii animalelor din Epoca Neolitică.Hr. şi cu accesul mai uşor la hrană. Fără îndoială.de a lucra la obiectivele mele? Sufletele mai bătrâne se încarnează mai pu in. Totuşi. în timp ce altele se opun vehement ideii de a o părăsi. mi-au răspuns că ar trebui să-mi fac griji mai curând pentru că planeta noastră va muri din cauza suprapopulării decât că s-ar epuiza rezervele de suflete.

. da. Voi avea mai multe de spus despre aceste lucruri în cazul următor.N: Ce înseamnă acest lucru? S: Pământul va avea mai pu ini oameni.. prietenul meu.. S: (deranjat de remarca mea) Nu este deloc aşa! Mark era doar descurajat şi avea nevoie de încredere pentru a continua să încerce. pe Pământ.N: Cunoşti pe cineva care nu a vrut să revină pe Pământ dintr-un motiv sau altul? S: Da.. până voi termina. presupun. Mi-ar plăcea să rămân. Dr. Dar va trebui să studiez foarte mul i ani Pământeni.. dacă nu vrem să ne plafonăm..N: Crezi că vei merge tot pe Pământ şi când te vei apropia de sfârşitul încarnărilor tale? S: (pauză lungă) Ah. Dr. Lui Mark i-a fost arătat că îi ajutase pe cei din jurul lui. Ai prefera să nu facă acest lucru? S: Oh. mai există şi o altă lume. Îndoctrinări. poate nu. 119/159 .. Era atât de sătul de via a de pe Pământ.. Detaliile referitoare la viitor sunt întotdeauna limitate. datorită. Notă: Opusul regresiei într-o via ă trecută este progresia într-o via ă viitoare.n-am în eles exact. Dr. Ei nu te for ează în nici un fel. Ei văd. de asemenea. pentru că sunt foarte maniera i. Mark. Dr. Dr. subiectul cazului 10 ne vorbeşte despre felul în care sunt „remodelate” sufletele care au acumulat prea multă energie negativă pe Pământ.... nu crezi?” Dr. (râde) Dar au ei metodele lor de a te.N: Crezi că eşti pregătit să te întorci pe Pământ? S: Da. Dr.N: Ce s-a întâmplat cu Mark până la urmă? S: După încă o serie de.dar tot cu oameni. cred că da.. De exemplu.N: A trăit multe vie i? S: Nu. amneziei ce se instalează din motive karmice.N: Îndoctrinări! Acest lucru mă duce cu gândul la constrângere.N: Ce au făcut profesorii cu el? I s-a permis să rămână în lumea spiritelor? S: (reflectând) Alegem să ne naştem din nou atunci când se hotărăşte că suntem pregăti i pentru acest lucru. oameni trăind în clădiri ciudate în formă de cupolă.. Dr. referitor la sufletele dislocate..N: Unde crezi că ai putea fi atunci? S: Am impresia că se face o colonizare în altă parte . Dr. încât nu dorea să se mai întoarcă. în cele din urmă.N: Să ne întoarcem la ce spuneai despre impulsul pe care-l dau instructorii oamenilor pentru a părăsi lumea spiritelor.va fi mai pu in aglomerat.. Dr.N: Când ai realizat prima oară că ai putea să te întorci pe Pământ? S: O voce blândă mi-a apărut în minte şi mi-a spus: „Ar fi timpul. unii mi-au spus că popula ia Pământului va fi redusă considerabil până la sfârşitul secolului al XXII-lea.. procedeu ce permite anumitor subiec i să vadă frânturi ale viitorului ca pe nişte scene incomplete. dar instructorii nu vor să ne învârtim prea mult pe aici.Cazul 24 Dr.. Dr. nu-mi este prea clar... în parte din cauza deteriorării solului şi a schimbărilor atmosferice. Notă: În capitolul patru..N: Cine este această voce? S: Instructorul meu. Dr. Încuraja atunci când este timpul.. Unora dintre noi le trebuie un impuls atunci când se consideră că suntem din nou pregăti i. M-am pregătit pentru asta. Mark şi-a dat seama că s-a înşelat în privin a abilită ilor sale şi s-a întors. nu chiar. A spus ca nu-şi mai poate aduce nici o contribu ie. pe lângă Pământ.. E copleşitor. Dar nu se adapta bine...N: Po i insista să rămâi? S: Păi. instructorii nu te for ează să pleci...

Dr. când intrăm în spa iul de alegere a vie ii. folosind descrieri deosebit de asemănătoare. Odată ce un suflet a decis să se reîncarneze.. Dacă subiec ilor mei le vine greu să descrie anumite locuri spirituale. Am început să cred că lumea spiritelor. şi în aceeaşi situa ie. a vie ii. Cred că po i să stai aici şi să nu te mai naşti niciodată în formă fizică dacă urăşti atât de mult acest lucru. create anume pentru ca sufletul proaspăt întors să se simtă bine. următoarea etapă în procesul de întoarcere este aceea de a fi îndrumat către locul de alegere. Dar instructorii i-au spus lui Mark că dacă nu trăieşte într-un trup. menit sufletelor ce pleacă. Imagina i-vă că face i o repeti ie cu costume înainte de a intra. dar cu aplica ii diferite. Dacă ratezi ocazia unei experien e directe. a cui anume vrem să fim. în timp ce evaluează op iunile noilor vie i. Pe de altă parte. ca întreg. care dispare după o vreme.N: Ce po i să-mi spui despre situa ia inversă.Cazul 22 men iona. Toate regiunile spirituale sunt văzute de sufletele care călătoresc având aceleaşi proprietă i eterice. suntem plini de speran e. în noua via ă. începem având posibilitatea de a vedea cum ne-am putem integra în anumite medii. nu reprezintă două decizii complet separate. S: Sunt emo ionat. poate. dar asemănările se opresc aici. întotdeauna există un ghid care interac ionează direct cu noi. Dr. Ca o ilustrare în acest sens. Nu aş avea nici o satisfac ie fără vie ile mele fizice. Subiectul cazului 22 îl consideră ca fiind o lume în sine. jucând diferite roluri în diverse locuri. to i îşi dau seama că trebuie să se odihnească şi să reflecteze. Instructorii te ajută să în elegi că graba de a te întoarce undeva ca nou-născut nu schimbă circumstan ele mor ii tale.N: Ce faci atunci când eşti pregătit pentru o nouă încarnare? S: Merg într-un loc special. Aceasta deoarece avem sentimentul că ne-am fi putut descurca mai bine în via ă. studiile sale vor dura mai mult. sufletele îşi vor alege un scenariu. evaluări ce includ scene de pe Pământ. Dr. sufletele se gândesc când şi unde anume doresc să meargă pe Pământ. Spa iile de orientare sunt descrise ca nişte locuri mici. În cele din urmă. când un suflet insistă să se întoarcă imediat pe Pământ. pe de o parte a timpului şi a locului încarnării şi. Înainte de a se decide cine vor fi în noua via ă. în care sufletele au posibilitatea de a se vedea în viitor. oare. Este o reac ie impulsivă. Am fost pu in intrigat de această procedură până când am realizat că un suflet este puternic influen at de condi iile culturale. promisiuni şi aşteptări măre e. spa iul orientărilor menit sufletelor care se întorc poate contrasta cu spa iul de alegere a vie ii. cei mai mul i vorbesc cu plăcere despre zona de alegere a vie ii. nu func ionează uniform. Acestea sunt modificări mai serioase decât refacerea primară ce se pare că a fost folosită în cazul sufletului obosit al lui Mark. însă atitudinea noastră mentală în acest loc poate fi oarecum defensivă. Acest loc agitat şi stimulator este descris a fi mult mai mare decât alte zone de studiu spiritual. Mi s-a spus că acest spa iu seamănă cu o sală de cinema. pentru o mai bună în elegere a acestui proces. sufletele sunt realmente singure. Acest lucru ar putea să se întâmple doar dacă ai putea renaşte imediat. Înainte de a pleca. am împăr it selec ia vie ii şi alegerea finală a unui trup în două capitole. 120/159 . Cu toate Acestea. pe de alta. Aici. potrivite pentru discu ii intime. am ales un subiect de sex masculin.N: Bine. într-o anumită perioadă de timp. Pentru a ne vorbi despre acest lucru. pierzi mult. Alegerea. nevoia restaurării sufletelor afectate.N: Dacă ghizii nu vă for ează. în care energia transcendentă modifică timpul pentru a permite studiul planetar. un suflet să refuze categoric să se nască din nou? S: (pauză) Da. Apoi aten ia ne este îndreptată asupra oamenilor care trăiesc în aceste locuri. Dr. ca adult. de evenimente şi de participan ii la acestea. în viitor. propriu-zis. spune-mi atunci ce părere ai despre perspectiva unei noi vie i. Având în vedere această practică spirituală. să zicem după o moarte prematură? S: Am văzut şi astfel de cazuri. de asemenea.. Amândouă implică evaluări ale vie ilor pentru suflete aflate în tranzit. fără ghizii lor. bine informat despre felul în care sufletul lui este ajutat să ia deciziile potrivite.

Mă uit la ele. Dr. atunci când eu şi instructorul meu cădem de acord că este timpul potrivit. Explicămi ceea ce vezi.. Ecranele prind via ă. odată intrat în interiorul Inelului.. nu. Unde se află sufletul tău fa ă de ecrane? S: Plutesc în mijloc. Eşti pregătit să mergem? S: Da... este un pic mai întunecat. Dr. ac iune... Dr..N: Bine.. dar nu le pot vedea. Noi îi spunem Inelul Destinului.. vei avea capacitatea de a.... lumina este atât de intensă. prezen a îndrumătorului meu mă înso eşte de asemenea. pu in neliniştit.mereu este aşa . Dr. Dr. dar nimic nu este cu adevărat solid.. dar energia mă relaxează... Dr.. Dr..N: Ce este Inelul? S: Este locul unde mă duc acum. Sunt emo ionat gândindu-mă la ce mă aşteaptă.N: Unu..N: Ce se întâmplă după ce ai decis că vrei să te întorci pe Pământ? S: Păi.. Va fi interesant.. la urma urmei am mai fost aici. Dr.. care sunt primele tale impresii? S: (vocea îi scade)Sunt. Dr.... S: (pauză lungă). deocamdată nu reflectă nimic.N: Continuă.s-a schimbat . oameni.. Dr. Ce vezi mai departe? S: Inelul este înconjurat de ecrane .N: Spune-mi mai multe despre aceste ecrane..N: Ce vezi? S: New York-ul..N: ce se întâmplă mai departe? S: (emo ionat) Simt un moment de linişte .. Dr.. Plutesc deasupra Inelului..N: Ai cerut tu să vezi New York-ul? S: Am discutat despre întoarcerea mea acolo. locuri. cred că trebuie să fie mai multe. mişcându-se.... (absorbit) Aaa . trei! Sufletul tău se îndreaptă acum către spa iul de selec ie a vie ii.N: Bine.. elastic. ecranele se curbează în jurul meu... Când voi termina de numărat. plină de lumină şi sunet. Dr. totul este..i aminti toate detaliile acestei experien e. doi. El vorbeşte cu coordonatorii. Cunosc acest oraş.mai multe 121/159 .. cu imagini şi sunt culori.. printr-o pâlnie.. licăresc ca nişte bucă i de sticlă.N: Î i este frică? S: Hmm. (vesel)..N: Continuă să îmi relatezi totul.. Ce-mi mai po i spune? S: Este o..apoi este ca şi cum cineva a pornit proiectorul într-o sală de cinema.. Dr. ceva căruia îi pasă.. for ă concentrată de energie. S: Mesajul meu este primit de coordonatori. S: Sunt goale.N: Cine sunt aceştia? Nu se ocupă ghidul tău de toate aranjamentele pentru încarnare? S: Nu chiar.. un balon uriaş . hai să mergem împreună în Inel.N: Există un singur loc de genul acesta în Lumea Spiritelor? S: (pauză) Oh.N: Ecrane aşezate de-a lungul pere ilor? S: Par a fi chiar pere ii...N: Continuă...... oglinzi. Dr.. Conştientizez ceva ce se îngrijeşte de mine. care chiar ne ajută să vedem posibilită ile vie ilor noastre în Inel..N: Continuă să-mi relatezi. când voi ajunge la trei. Dr. transmit gânduri. este circular.. privind panorama vie ii peste tot în jurul meu.. Nu mă simt singur. Sunt tras spre interior.Cazul 25 Dr. Dr..

.. apoi punctele se aprind pe linii când vreau ca scena să se oprească. călătoresc în timp acum de-a lungul liniilor privind imaginile de pe ecran schimbându-se.. Dr..clădiri. în timp ce vei continua să-mi explici totul. Dr.N: Bine. scanezi imaginile şi te hotărăşti să te opreşti. Mintea mea se conectează cu scanerul pentru a controla mişcările scenelor pe care le urmăresc.. te mişti de-a lungul pistei.N: Şi tu vezi aceste obiecte mecanice într-o loca ie spirituală? S: Ştiu că pare o nebunie. Func ionează ca un sistem de urmărire care..N: A.posibilită i. transformă. Dr. Oricum. în alte regiuni spirituale. sunt înregistrate pe panou. Dr.N: Ce? Vrei să spui că devii tu însu i parte din scenă? S: Da. derulare înainte şi înapoi? S: (râde) Aceasta este ideea. Dr. S: (pauză) Am preluat controlul. Opririle sunt răscruci cruciale ale drumurilor vie ii.. Acum vreau să-mi spui ce ar trebui să faci în Inel ? S: Voi ac iona mental panoul de comandă. Dr. dar asta e tot ce îmi vine în minte pentru a. Dr..şi maşinile. Dr. în timp ce oamenii se mişcă de jur împrejur? S: Amândouă. pista este controlată în inel şi transmisă mie.N: Voi reveni la New York în câteva minute.N: Ce-i acesta? S: Un dispozitiv de scanare în fa a ecranelor.N: Ai zice că acest dispozitiv se aseamănă cu un computer? S: Un fel de. Îl văd ca pe o aglomerare de lumini şi butoane. evenimente care fac necesară luarea în considerare şi a altor posibilită i de alegere. nu sunt filme adevărate.i face griji din pricina asta. acum am acces direct la ac iune.N: Ca şi când ai pune o casetă video cu butoane de start. vei ac iona proiectorul ca şi cum ai lucra într-o sală de cinematograf? S: (râde) Nu proiectorul.. Privesc exact via a ce se desfăşoară în New York. Spune-mi numai ce trebuie să faci cu panoul de comandă.. Văd linii ce converg în diferite puncte într-o serie de scene. Dr. liniile marchează drumurile printr-o serie de evenimente în timp şi spa iu? S: Da.. înapoi sau opri. pentru a descrie tranzi ia sufletului.N: De ce faci toate acestea? S: Scanez. stop.N: Nu-i nimic. Dr. Dr. Dr.. Dr. Este ca şi când m-aş afla în carlinga unui avion.este mai zgomotos ca niciodată. Dr.N: ce altceva îmi mai po i spune despre aceste linii? S: Liniile de energie sunt.N: Ce transformă? S: Comenzile mele.N: Aşadar.N: Şi aceste scene se mişcă constant în jurul tău? S: Da.i explica ceea ce fac. Dr.. ce faci apoi? S: Înghe scena pe ecran pentru a putea intra în ea. Spune-mi. (vezi Cazul 14). Pot experimenta cum este via a cu oricine din scenă sau doar să-i privesc pe ei 122/159 .N: Creezi scene de via ă în acest timp? S: O. S: Îi voi ajuta pe coordonatori să schimbe imaginile de pe ecran ac ionând mental asupra scanerului.N: Pozi ionează-te la pupitru şi fii tu operatorul.N: În ce fel? Devii un personaj din acea scenă sau sufletul tău pluteşte pe deasupra. Notă: Liniile de călătorie sunt un termen de care am mai auzit vorbindu-se şi mai înainte. implicând decizii importante.. nu.. nu! Eu doar controlez mişcările lor în timp pe linii.. drumuri cu puncte de lumină colorată ca nişte borne pe care le pot mişca înainte.... scanerul. Dr. Dr.. astfel încât să pot urmări ac iunea.

Dr.N: Poate că în eleg. po i derula timpul înainte şi înapoi sau îl po i opri? S: Da . sufletele par că se învârt înapoi şi înainte în timp ce-şi fac turele de recunoaştere.N: Dacă destinul viitor nu este în întregime prestabilit. Dr.dar nu putem să ne zbenguim prea mult. Aşa cum am mai spus. şi pot trimite gânduri înapoi la mine însumi. ei văd un cerc al trecutului. Dr.N: Deci timpul este folosit ca un catalizator pentru învă are. Dr. Inelul ne prezintă diferite experimente spre a alege câteva. este posibil să nu pot vedea în întregime anumite scene într-un segment de timp. Dr. Lucrurile şi evenimentele se mişcă.. Dr. Dr. când intru şi ies din ecrane.N: Bine.. dacă nu mă voi descurca prea bine într-o via ă.. din cadrul cercului. Dr. Când îmi duc subiec ii în locul de alegere a vie ii.N: În afara Inelului. de ce anume opreşti scenele pentru a reflecta asupra alegerilor. timpul co-există pentru tine în lumea spiritelor sau este progresiv? S: Co-există aici. Ne măsurăm abilită ile în func ie de dificultatea evenimentelor. dar îl putem vedea totuşi cum trece pe Pământ.N: Tot nu în eleg cum de po i face multe greşeli serioase în ceea ce priveşte alegerile tale. dar o parte din mine rămâne la pupitru. pentru a ne testa abilitatea de a găsi solu ii.N: Mi se pare că atunci când sufletele sunt în Inelul Destinului se folosesc de timp ca de un instrument. Bineîn eles că mă ajută şi controlorii. sufletul încarnat este suspendat pentru un moment. Având în vedere că nu i se arată niciodată totul.N: Cum de po i să părăseşti pupitrul şi să intri într-o scenă de pe Pământ în timp ce încă monitorizezi ac iunea în Inel? S: Ştiu că e posibil să nu în elegi acest lucru. Nu ni se arată toate deznodămintele posibile ale unei scene. deşi nu po i vedea tot ce se va întâmpla? S: Da. Via a este condi ionată. în esen ă. În mod subiectiv. prezentul şi viitorul nu sunt cu adevărat separate în timp ce călătoreşti. S: (zâmbeşte enigmatic) Când avem un atare contact. fiecare varianta de trup implică un anumit risc. Dr. este stimulant .. vizualizând vie ile. atunci când intri în scenele viitoare de via ă. Numai că sunt foarte multe alternative neclare. pentru că sunt programat să urmăresc timpul de pe Pământ.N: Deci. pe unde 123/159 . S: Ca suflete. Pe Pământ vom încerca să le rezolvăm. dacă trecutul.N: Felul în care po i sări prin timp în ecrane mă face să mă gândesc la o minge! S: (rânjeşte) O.. dacă tot po i vedea în viitor? S: Mă tem că tu nu în elegi adevăratul scop în care controlorii inelului folosesc timpul. Dr. când tu experimentezi de fapt păr i ale vie ii în care ai de gând să trăieşti.din orice punct.cum se întâmplă şi în Inel.. Timpul progresiv este creat pentru a ne testa.asta e sigur .. S: Posibilită ile mele de a alege mediul de via ă nu sunt nelimitate. de ce numeşti acest loc Inelul Destinului? S: O.N: Ceea ce mi se pare paradoxal la călătoriile în timp este că ceea ce urmează să se întâmple s-a întâmplat deja. Unele păr i ale vie ilor ne sunt ascunse. astfel încât să pot porni sau opri scena oricând. aşa că î i po i întâlni propriul suflet într-o anumită fiin ă umană.. prezentului şi al viitorului . În Inel. Sim ind că părăsesc timpul spiritual Acum. aşa e. pentru că avem de luat decizii importante pentru via a următoare. Î i po i împăr i energia? S: Da. Este relativ scurt. dar pentru noi timpul este uniform. Ciclurile vie ii sunt la locul lor. după cum spui. Dr. Dr.. există destin. noi folosim timpul. Va trebui să îmi asum consecin ele pentru orice alegere greşită.. şi devin obiecte în timp. Noi nu tulburăm ciclurile vie ii când călătorim în timp.N: În Inel po i vedea şi vie ile de pe alte planete decât Pământul? S: Nu.

retrăgându-se şi revenind împreună. Am discutat cu instructorul meu despre faptul că în via a trecută am murit de tânăr la New York. la concluzia că lumea spiritelor este proiectată pentru a proteja interesele fiecărui suflet. Noi suntem stăpânii destinului nostru. Acceptând ceea ce ne este sortit pe drumul vie ii drept „voia lui Dumnezeu”. orice ni s-ar întâmpla în via ă.rezonante. E posibil să nu ac ionăm. de asemenea. nici o trădare din partea lui Dumnezeu-suprasufletul. abordând o atitudine fatalistă şi să nu luptăm să îmbunătă im respectiva situa ie. fiecare dintre noi va trece prin situa ii în care avem şansa unor schimbări care implică riscuri. care ar fi mai pu in evidente la un suflet mai avansat. şi este astfel imprimată adânc în memoria lui.N: Acum aş vrea să vorbim mai mult despre imaginile pe care le vezi în New York. acestea pot fi văzute. deoarece cu cât ajung mai departe de probabilită ile prezente. am fi cu adevărat nişte creaturi neputincioase. am ajuns. care le tulbură imaginea. Deoarece realită ile paralele sunt suprapuse una peste cealaltă. mă aşez liniştit şi mă gândesc la locurile în care am fost şi le compar cu locurile în care aş vrea să merg în viitor. într-o anumită măsură. Dr. De-a lungul vie ilor noastre. încă încarnate. Acest lucru se petrece deoarece o singură realitate. de asemenea. dorin a lui de a fi un talent muzical admirat are unele elemente de compensa ie personală. În timp ce închei conversa ia cu Cazul 25. Aceste ocazii pot veni în momente care nu ne convin. n-ar mai exista nici scop şi nici dreptate pentru strădania noastră. Deşi aceleaşi proprietă i se aplică şi timpului din trecutul îndepărtat. ca posibilită i ale vie ilor fizice. se va observa. Încercând să clarific acest lucru. cazul 13 a demonstrat cum ni se instalează amnezia atunci când intrăm în via a actuală. Când suntem lovi i de adversită i. un client mi-a spus: „Ori de câte ori am nelămuriri fa ă de ceea ce am de făcut în via ă. făcând schimbări la fa a locului. Vehiculul de alegere a vie ilor furnizează un fel de maşină a timpului pentru suflete. înainte de a veni în Inel. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sufletele ce examinează vie ile viitoare. Am vrut să mă întorc în acest oraş dinamic ca să studiez muzica. Cu siguran ă. i s-a vorbit cumva. Fără această facultate. despre selec ia bazată pe criterii geografice? S: Oh. Toate aspectele timpului le sunt prezentate ca realită i regăsite. Fără a şti de ce. Legea cauzei şi efectului ac iunilor noastre există întotdeauna. că avem lec ii karmice şi responsabilită i. a ghizilor noştri sau a celor ce coordonează alegerea vie ii. Bineîn eles că au dreptate. Scopul reîncarnării este exerci iul liberului arbitru. că acest suflet vrea să se dăruiască într-o măsură importantă. ca fluxul şi refluxul. dar provocarea şi şansa sunt acolo şi ne aşteaptă. Cu toate acestea. este important să în elegem că fericirea sau suferin a noastră nu reflectă nici o binecuvântare. acesta fiind motivul pentru care subiectul acestui caz nu a vrut să facă o greşeală alegând o via ă nepotrivită pentru el. Dacă totul ar fi fost predestinat. în cele din urmă. Propriile vie i trecute ale unui suflet sunt mult mai uşor identificate. există o excep ie. memoria inconştientă păstrează cheia către amintirile spirituale ale unei amprente generale a fiecărei vie i. mul i oameni cred că via a lor urmează un plan. Faptul că subiec ii mei nu văd în întregime viitorul în aceste condi ii. a fost deja stabilită pentru a pregăti acest suflet. este posibil să apară evident cititorului faptul că obiectivele muzicale ale acestui individ pentru următoarea sa via ă sunt mai curând egoiste. În capitolul cinci. cu un curs al ac iunii definit. Răspunsul la următorul pas îmi vine din interior”. aducem totuşi ceva din harta lor pe Pământ. 124/159 . cu atât cresc şansele de a întâlni realită i alternative. destinul karmic înseamnă că nu suntem chiar bloca i în evenimente pe care nu le putem controla. de asemenea. Astfel. oamenii cu care lucrez sunt suflete tinere. Dar. ca parte a unui plan spiritual atotcunoscător. E posibil ca ei să nu vadă prea clar în viitor anumite evenimente semnificative. Cu toate că amnezia previne cunoaşterea acestui plan în stare conştientă. nu se aşteaptă de la noi să ne dăm în lături. m-a pus pe gânduri. Semnifică. Odată. Deşi aceste cărări nu ne sunt dezvăluite în întregime când suntem în stare de suflete. În general. unde ele văd anumite drumuri alternative ale drumului principal. astfel încât experien ele vie ilor trecute nu vor inhiba descoperirea de sine în prezent. nu înseamnă că existen a noastră trebuie închisă într-un determinism spiritual în care să ne supunem unui destin inefabil. mai ales de către sufletele mai experimentate.

. adulmecând mâncarea din restaurante. acestea sunt cântărite în func ie de ceea ce este disponibil. Începusem chiar înainte de a muri. Dacă avem anumite preferin e. în timpul construc iei unei căi ferate în New York.. în anul 1898. Dr. pentru că fac mai mult decât să le privesc. la vârsta de douăzeci şi doi de ani. Îmi fixasem un obiectiv .N: ce sugestii? S: Am vorbit despre dorin a mea de a ajunge pianist de muzică clasică.N: Şi această experien ă î i motivează interesul pentru pian? S: Da.ca într-o zi să studiez muzica şi să mă fac cunoscut în marele oraş... te ui i mai întâi la oameni sau la loca ii? S: Începem cu loca iile.N: În acest punct.. cred că tocmai îmi spuneai că trebuie să te stabileşti la New York.. Dr. la petreceri. cu şcoli de muzică recunoscute. Dr. ca pe o condi ie a vie ii. Dr. asta face parte din pregătiri.N: Vreau ca lucrurile să fie limpezi în ceea ce priveşte op iunile tale de a alege. Aş putea să mă duc şi în Los Angeles. în anumite locuri. trei.N: Bine.prietenii tăi. Re-naşterea lui în acelaşi oraş a avut loc în 1937..N: De ce nu la Paris? S: Nu mi s-a oferit un trup în Paris. Dr. Acum vreau să mă întorc. traduc muzica. presupun că acesta este un alt motiv pentru care vrei să te întorci la New York.N: Când ai spus că vrei un început mai bun în muzică. Dr. lucruri de genul acesta. cinci! Relatează-mi ce anume faci.N: i-ai vizualizat moartea. A fost o via ă bună . Dr. A fost omorât într-un accident. treceam pe lângă sala de concerte. Plutesc de jur împrejur. patru. chiar ai pătruns în mintea oamenilor care se plimbă pe străzi? S: Nu.... S: Acest oraş îmi va oferi cele mai mari şanse de a-mi împlini dorin a de a studia pianul. Dr. şi este minunat. în timpul ultimei tale vizite în Inel? S: (cu triste e) Da.. care ar putea dori să se încarneze o dată cu tine? S: Sigur. unu.N: Voi număra până la cinci şi când voi ajunge la cinci vei scana aceste oraşe în timp ce vei continua să vorbeşti. e destulă libertate în privin a asta.N: ce faci mai departe? S: Merg în alte oraşe.. Dr. urmăresc oamenii care se plimbă prin magazinele de pe Fifth Avenue. cu un start mai bun şi să-mi fac un nume în muzică..în func ie de ce trupuri sunt disponibile? S: Da.. reintru în atmosfera locului. Pe când eram distribuitor de ghea ă pe străzile New York.. aud claxonatul maşinilor. Dr.. deci acum te ui i la străzile New York-ului? S: Da. S: Eu n-am spus asta.dar scurtă. ca tânăr la New York.N: Trebuie să fii într-un loc special precum Inelul pentru a examina procesul mental al 125/159 . Dr. nun i.ului. Notă: Acest subiect a venit în America ca emigrant rus în via a lui anterioară. doi. Când începi să vizualizezi scene din via a în Inel.. Dr.N: Ai vorbit cu instructorul tău şi despre alte suflete .Dr. şi am acceptat-o.. Dr. Dr.N: Oh.N: În timp ce pluteşti în jurul acestor studen i nu faci decât să observi atmosfera generală? S: Ba mai mult decât atât.. Buenos Aires sau Oslo. Dr. Unii dintre noi încep o nouă via ă cercetând din umbră.. Eu le-am făcut cunoscut că voiam să reîncep în acelaşi loc în care fusesem ucis. cosmopolit.N: Po i cere să mergi oriunde pe Pământ? S: Hmm. nu încă...N: Vrei să spui . Am vrut un oraş mare.ştii.. hotărând care ar fi cele mai bune medii pentru to i cei implica i. Am cântat la acordeon pentru a câştiga un ban în plus . S: Mă duc în sălile de concerte şi la facultă ile de muzică şi privesc studen ii repetând. Instructorul şi prietenii mei mi-au oferit sugestii în acest sens.. Intru în mintea unora dintre ei pentru a vedea cum.

N: E vorba întotdeauna de aceleaşi entită i? S: Cred că da. ce se întâmplă după ce termini de analizat vie ile în Inel? S: Controlorii. dar nu le doresc. A lua legătura cu cineva care se află în prezent pe Pământ e posibil de oriunde (din lumea spiritelor). Dr.N: Înainte de a părăsi Inelul.oamenilor? S: Dacă e vorba de evenimente trecute şi viitoare. Unirea unui suflet cu un trup neînsufle it. Dacă trebuie să. te constrâng ei în vreun fel săi ei o decizie? S: Nicidecum. S: Mă duc la New York pentru a deveni muzician. pentru a vedea dacă m-aş potrivi bine cu ei .i alegi via a strict dintre cele ce. (decis) Vreau la New York. am făcut-o. dar voi beneficia de avantajul unor părin i cu ceva bani.. dar în via a anterioară nu am avut bani. care mă vor încuraja să exersez. dar cred că voi alege (se opreşte şi râde) un copil grăsu cu mult talent. Dr. altfel mă voi abate de la elul propus.N: Deci. mă cunosc doar.. Dacă i-ar fi plăcut o studentă de la conservatorul din Oslo.N: Bine.. pentru durata unei vie i.N: Crezi că te-ai uitat destul de atent la celelalte oraşe? S: (nerăbdător) Da. da. dar tot la New York vreau. dămi câteva amănunte despre via a pe care probabil o vei alege. Nu mergem acolo decât dacă în mintea noastră s-a conturat deja ce fel de via ă am vrea să trăim.N: Banii sunt importan i? S: Ştiu că par.i sunt arătate în Inel. există o fată foarte promi ătoare la Los Angeles. Plutesc afară şi mă duc să vorbesc cu colegii mei înainte de a mă hotărî. treci mai departe.. şi cele mai multe dintre proiectele mele au vârsta adolescen ei.egoist. Dr. cât şi după acest an ..N: În ce an se petrec cele văzute de tine în aceste vie i prospective? S: (ezită) .în măsura în care Inelul îmi va îngădui. în timpul relativ de pe Pământ? S: Oh. Dr. Încă încerc să mă decid între câteva persoane.N: Po i să descrii modul în care sufletul tău ia contact cu cineva? S: (pauză) . Totuşi.N: Dă-mi voie să fiu mai direct. bazate pe propriile idei... Dr. şi eu întotdeauna am avut la dispozi ie alegeri interesante.pentru a le verifica talentul şi părin ii genul ăsta de lucruri.i place nici una dintre op iunile prezentate în Inel. Dr. Corpul lui nu va avea vigoarea celui precedent.. Dacă vreau să exprim frumuse ea muzicii şi să mă bucur şi eu. Având în vedere că timpul tău În Inel se apropie de sfârşit. şi va fi descrisă în continuare în Cazul 29. Dr. este mult mai dificilă. Dr..N: Bine. Îi voi verifica atât înainte. ai fi vrut să trăieşti în New York? S: (râde) Ca fapt divers. Mi s-a oferit destul. po i cere să i se arate alte locuri şi al i oameni? S: Nu e nevoie. de unde ştii că aceia care coordonează selec ia nu aranjează căr ile împotriva ta? Poate că ei te programează să faci anumite alegeri? S: (pauză) Nu cred. 126/159 . avar. Ca o periere uşoară. Notă: Sufletele sunt capabile să trimită şi să recep ioneze mesaje între lumi spirituale şi temporale. Dr. exersez.N: Aşteaptă un minut.. aceste legături temporare sunt realizate şi se pot destrăma cu repeziciune. intră în mintea mea pentru a vedea dacă sunt mul umit de ceea ce mi s-a arătat.. Dr. şi ceilal i. după cum au experimentat mul i dintre noi. Inelul î i dă posibilitatea de a fi efectiv în pielea mai multor persoane care nu s-au născut încă.. exersez. Dr.N: Dacă nu.. având în vedere cum s-au petrecut lucrurile întotdeauna când am venit în Inel..1956. am nevoie de o pregătire adecvată şi de nişte părin i care să mă sprijine. cel pu in din câte îmi pot aminti. Dr. cel pu in pentru mine.

Numărul spiritelor specialiste care asistă sufletele în spa iul de alegere al vie ii nu pare să fie niciodată mare. Când am rugat-o să-mi dea un exemplu al unei astfel de colonii. în vederea încarnărilor lor în universul nostru sau în alte dimensiuni.” Ancorarea fizică a unui suflet este importantă. de asemenea. De exemplu. În experien a mea am văzut rareori ca sufletele să repete aceleaşi alegeri genetice în mai multe vie i anterioare. în apropierea centrelor grupurilor din care fac parte. Din când în când aud despre un suflet care se întoarce în trupul unei rude dintr-o via ă anterioară în circumstan e karmice neobişnuite. Ele sunt mai degrabă ca nişte apari ii vagi pentru subiec ii mei. atrase sufletele noastre de aceleaşi zone geografice. Pentru mine.Bineîn eles că aceste teatre asemănătoare Inelului nu se limitează numai la vizualizarea planetei noastre. odată cu întemeierea satelor şi apoi a marilor centre ale civiliza iei antice. La începutul istoriei omenirii. Aceste produse ale separatismului uman sunt învă ate în copilărie. O femeie a explicat în felul următor: „Noi vedem aceste deschideri ca pe nişte găuri în spa iu mai luminate sau mai întunecate. preferin e pentru un mediu rural sau urban. merg împreună cu grupuri de suflete în lumea focului din Jesta. trebuie să luăm în considerare şi afinită ile pe care multe spirite le au pentru deşerturi. pentru perioade scurte. Să fie. În timp. Acum ştiu de ce îmi place să stau în temperaturi de peste 100 de grade (Farenheit) pe Pământ. În această atmosferă vulcanică putem experimenta stimularea fizică şi emo ională de a deveni molecule inteligente de foc. descriind intrarea sa într-o deschidere luminată. deşi cei mai mul i consideră că sunt implica i membrii Consiliului Bătrânilor şi ghizii lor personali. ea a spus: „în lumea lui Arnth suntem asemeni mingilor de vată de zahăr. e posibil ca sufletul celui mort să dorească să revină în trupul copilului fratelui care trăieşte. Sufletele pot avea. În acest secol al suprapopulării. atât în scopul propriei lor deveniri. Rotirea unul în jurul altuia este extaziantă”. tunele sau canale spa iale şi temporale. dacă un frate şi o soră au unul pentru celălalt o afinitate deosebită şi unul va muri subit încă de tânăr. Să însemne. Pe lângă faptul că e mai confortabil pentru un suflet să aleagă o cultură cunoscută deja (ceea ce nu e acelaşi lucru cu înclina ia spre o rasă sau alta). deoarece doresc o nouă via ă în aceeaşi familie pe care au avut-o în via a trecută? Tradi ia anumitor culturi. ceea ce îmi indică faptul că alte entită i spirituale au lucrat în mod activ în folosul nostru. În capitolul zece am explicat că în spa iul transformărilor din lumea spiritelor sufletele au posibilitatea de a experimenta orice forme şi înfă işări. pregătindu-ne imagini ale locurilor înainte ca noi să ajungem. Cazul 29 va descrie cum anume este să te deplasezi pe unul dintre acestea atunci când te naşti din nou). multe suflete aleg să trăiască în locuri în care au mai fost înainte. Subiec ii mei mi-au spus că. cât şi. diferit de la o vizită la alta. subiec ii cazurilor mele spun că se întorc în aceleaşi zone. (Mai târziu. Ofertele vie ilor personale sunt selective. deoarece acest lucru le-ar inhiba dezvoltarea şi le-ar reduce oportunită ile. când lumea era subpopulată. nefiind nimic solid. Un om care moare e aşteptat să se întoarcă ca propriul său nepot nenăscut. Oamenii spun că aceste intrări sunt simbolizate printr-o linie a unui imens pasaj arcuit asemănător unei gări de mari dimensiuni. spune că sufletele aleg să stea în cadrul aceleiaşi descenden e genetice. Alegerile vie ilor au fost din nou împrăştiate din punct de vedere geografic de marile migra ii ale popoarelor ce colonizau Pământuri noi. a precizat: „Uneori. de a se recrea. Cazul 25 ne-a spus că alegerile lui în privin a loca iei erau limitate la patru oraşe. cum ar fi cea a indienilor americani. le stau la dispozi ie. Am arătat că unora dintre sufletele ce vin pe Pământ le face plăcere să se încarneze şi în alte lumi. reînnodând legătura lor întreruptă spre a 127/159 . Un alt subiect. între încarnările umane. Câmpurile mai întunecate duc la nişte colonii mentale mai pu in dense. clien ii mei îşi amintesc de vie i în care s-au născut întotdeauna în aşezări umane răzle ite. mun i sau mări. tunelul mai luminat indică o comunitate de fiin e mai interactive. mişcându-ne pe valuri de gaz. această tendin ă că sufletele doresc să se întoarcă în aceleaşi ări din motive rasiale? Sufletele nu au o înclina ie către o selec ie a vie ilor bazată pe etnicitate şi na ionalism. Numărul scenelor pe care sufletele le văd înaintea unei noi vie i este. oare. oare. mai ales în ultimii patru sute de ani. de bună seamă. în care voi fi singură mai mult timp”.

Deşi erau un cuplu de tineri adorabili în ultima via ă a clientului meu. pe când erau împreună într-o via ă trecută. sfătuitorii noştri spirituali ne dau multe ocazii de a reflecta asupra a tot ceea ce am văzut în viitor. L-am întrebat: „Care a fost scopul pentru care ai murit la numai câteva zile de la naştere? El mi-a răspuns: „Lec ia era pentru părin ii mei. unii numesc aceasta „via ă de intermezzo”. Nu cu mult timp în urmă am avut un caz în care clientul meu a murit prematur. Un alt exemplu şi mai sugestiv al unui suflet ce s-a oferit voluntar pentru o sarcină terifiantă a fost cel al unui subiect al meu ce a ales ca în ultima sa via ă să se alăture (împreună cu încă trei spirite din grupul său) trupurilor unor femei evreice deportate din München şi duse în lagărul mor ii de la Dachau în 1941. părin ii au abuzat. În acest caz. O situa ie mai obişnuită pe care o întâlnesc în experien a mea e ilustrată de sufletele copiilor mor i la pu in timp după naştere care se întorc la aceiaşi părin i ca suflete ale următorilor copii ai acestora. deoarece nu este timp suficient. 13 ALEGEREA UNUI TRUP NOU ÎN locul unde îşi aleg via a. acestea nu sunt cele mai importante alegeri ale sufletului pentru via a viitoare. Fiecare suflet este motivat în alegerea unui eveniment la care vrea să participe. încarnarea se reduce pentru suflete la a lua toate deciziile importante privitoare la un anumit trup şi la tot ce poate fi învă at utilizând creierul unei anumite fiin e umane. de multe ori văd acest lucru în spa iul de alegere a vie ii. Experimentarea suferin ei cauzate de această pierdere teribilă a dat sufletelor acestor părin i o mai adâncă în elegere a efectelor tăierii legăturilor de sânge. la vârsta de 18 ani. Aceste planuri sunt făcute dinainte de către sufletele participante la evenimentele tragice ale familiei şi implică un întreg labirint de probleme karmice. Voi prezenta un exemplu pe această temă în Cazul 27. Dacă sufletele aleg o via ă în care vor muri prematur. rasa. cultura şi loca ia geografică par a fi de multe ori prioritare în procesul de selec ie. în timp ce un Dumnezeu capricios se uită în altă parte. Sufletele ce ajung să fie implicate în asemenea tragedii nu se află într-un loc şi moment nepotrivit. Acest capitol este dedicat numeroaselor elemente care influen ează această decizie. Când sufletele revin pentru o via ă scurtă. în ultima sa via ă. îmbărbătând copiii şi încercând să-i ajute să supravie uiască. de aceea am ales să mă întorc pentru ei ca intermezzo”. Misiunea ei a fost îndeplinită cu mult curaj. Deşi evenimentele. Sufletele nu-şi vizualizează cu regularitate moartea în vie ile următoare. mai degrabă ca să ajute pe altcineva decât să lucreze la propriile probleme. Pe lângă toate celelalte considerente. Părăsind această zonă. aceşti părin i aveau nevoie în mod evident să experimenteze durerea ca un copil pe care şi l-au dorit foarte mult să fie luat de lângă ei. Oricum. 128/159 . din cauza unei boli din naştere. Am descoperit că sufletele se oferă voluntar în mod special pentru trupuri care vor suferi de boli incurabile. în cele din urmă.finaliza o sarcină importantă. vor fi ucise sau îşi vor sfârşi via a împreună cu al ii din cauza unei catastrofe. Următorul capitol analizează motivele biologice şi psihologice ce stau la baza alegerii trupurilor de către suflete. El a relatat: „Eram în căutarea unei lec ii dure şi prescurtate despre umilin ă şi această via ă de suferin ă de foame a unei corcituri cu care toată lumea se purta urât a fost de ajuns”. înainte de a lua decizia finală. moartea unui alt copil. majoritatea sufletelor sunt înclinate spre un candidat principal ce ne-a fost prezentat pentru a fi ocupat de sufletul nostru. provocând. Un client mi-a spus că via a lui anterioară a fost dinainte planificată să se încheie pe când era un băie el indian-american în vârstă de numai şapte ani. nu pentru mine. sufletele noastre nu văd avanpremiera vie ii unei singure fiin e umane în cadrul aceluiaşi ciclu temporal. Toate au fost cazate în aceeaşi baracă (fapt de asemenea stabilit dinainte) în care clienta mea a şi murit în 1943.

îşi supradozează tumultul de evenimente în următoarea existen ă pentru a recupera timpul pierdut în atingerea obiectivelor sale de învă are. Planul pentru următoarea via ă variază în privin a gradului de dificultate. un sondaj na ional din Statele Unite indică faptul că 90% dintre bărba i şi femei nu sunt mul umi i de caracteristicile fizice ale corpurilor lor. voi începe cu aspectele fizice ale alegerii unui trup. Când îi ascult pe subiec ii mei descriind toate pregătirile necesare pentru alegerea unui nou corp fizic. cât şi după vizita noastră la locul de alegere a vie ii. Am avut câ iva clien i care au venit la mine convinşi că trupurile lor îi împiedică să trăiască o via ă mul umitoare.De fapt. Oricât de crud ar putea suna acest lucru. bazându-se. propunând stereotipuri şi modele ideale ale înfă işării fizice. vie ile lor ar fi mult mai împlinite. Totuşi. A trăi într-un corp afectat de boală nu implică în mod necesar plata unei datorii karmice cauzate de faptul că am fi rănit pe cineva într-o via ă trecută. Această în elegere trebuie să vină din interior. Libertatea noastră de alegere fa ă de aceste trupuri se referă mai mult la elementele psihologice. în care n-am făcut progrese prea mari. tocmai datorită acestor gânduri din mintea noastră. Cazurile clien ilor mei m-au convins că efortul necesar depăşirii deficien elor fizice accelerează evolu ia. ghizii şi membrii grupului nostru participă la acest proces de evaluare atât înainte. Nu e ceva ieşit din comun să văd că cineva care a „alunecat” printr-o via ă lipsită de provocări. După cum am spus. Profesorii noştri folosesc viitorul relativ în locul de alegere a vie ii pentru a permite sufletelor să măsoare utilitatea umană în vederea lucrului la planurile lec iilor neterminate. stabilit chiar de mintea sufletului. Acest fapt se va aplica în cazul oricărui trup pe care l-am alege. care fac şi mai grea povara lor.000 de gene pe care le moşteneşte fiecare fiin ă umană. în 129/159 . Totuşi. Cred că sufletele care se ocupă de camera ecranelor ştiu dinainte ce să ne arate. cazurile mele arată că numai pu ine accidente ce implică mutilări ale corpului n-au fost alese de bunăvoie de către suflete. a fi oameni înseamnă că vom face cu to ii greşeli şi trebuie să ne corectăm erorile pe parcurs. alegerea sa poate implica o cale spre însuşirea unei lec ii diferite. în corpul meu?” Aceste întrebări apar mai ales atunci când tipul de corp pe care îl avem ne împiedică să facem acele lucruri pe care credem că ar trebui să le putem realiza. şi acest aspect face parte din planul lec iei sufletului. Aceasta este puterea amneziei conştiente. de care ne vom folosi în via a care va veni. Mintea sufletului este departe de a fi infailibilă când lucrează împreună cu creierul biologic. începem să deliberăm în privin a trupurilor ce ne sunt prezentate spre alegere încă înainte de a merge în locul de selec ie a vie ii. Sufletele fac acest lucru în scopul de a se pregăti corespunzător pentru vizualizarea anumitor persoane în medii culturale diferite pe Pământ. când un suflet se află într-un trup afectat. de fapt. Corpurile noastre sunt o parte importantă a încercării pe care ne-o stabilim noi înşine pentru via ă. Indiferent de nivelul sufletului nostru. vreau să arăt în cazul de la începutul acestui capitol de ce doresc sufletele anumite corpuri. o oportunitate pentru a avansa într-un ritm mai rapid decât aceia dintre noi cu min i şi corpuri sănătoase. Societatea creează la rândul său destulă nemul umire în acest sens. De câte ori nu ne-am uitat în oglindă şi am zis: „Oare sunt acesta eu? De ce arăt aşa? Mă aflu. în timpul vie ii. Depăşirea obstacolelor ridicate de neputin ele fizice şi suferin ele noastre ne face mai puternici în fa a încercărilor vie ii. Mul i oameni handicapa i cred că dacă n-ar fi fost victimele unei erori genetice sau ale unui accident care le-a mutilat corpul. Aceia dintre noi ce sunt considera i de societate ca fiind imperfec i suferă discriminări. decât la cele 100. mă gândesc la fluiditatea timpului spiritual. Înainte de a aborda factorii mentali mai complecşi ce influen ează decizia unui suflet de a se uni cu creierul unui copil. Aşa cum va demonstra următorul meu caz. În ciuda faptului că sufletele noastre ştiu dinainte cum vor arăta. Dacă tocmai ne-am întors dintr-o via ă uşoară. E greu să-i spui unei persoane ce tocmai s-a îmbolnăvit şi care încearcă să se descurce cu un handicap fizic că acest lucru este. Trebuie să procedăm cu multă aten ie la alegerea trupului potrivit. sufletul nostru ar putea dori să aleagă pentru următorul ciclu temporal o persoană care să se confrunte cu suferin e sau tragedii. oare.

Leth a fost descris purtând o mantie lungă din blană moale. Când am auzit că doctorii au ajuns la concluzia că disconfortul femeii era. era. mi-a povestit despre una trăită în corpul unui viking numit Leth.N: Bine. 130/159 . cizme legate în partea superioară şi un coif metalic. Ce mai trup! Dr. până în vestul Rusiei. Înainte de a merge la sursa problemei sale. pe care le manevra cu uşurin ă în luptă. băutură şi sex. un gigant al timpului său. După acest caz. Ea mi-a spus că Leth era „un fiu al naturii” care a călătorit de-a lungul Mării Baltice. N-am mai avut niciodată un asemenea corp în nici o via ă Pământească. Atunci când ai făcut alegerea în lumea spiritelor. De-a lungul anilor. Nu mă temeam de nimeni. În mod evident se sim ea epuizată şi dorea să încerce orice pentru ameliorare. pentru că trupul meu nu reac iona la durere nici când era rănit.i sunt prezentate pentru respectivul segment temporal? S: (meditativ) Posibilită ile mele de alegere par întotdeauna să se potrivească cu ceea ce vreau să experimentez în vie ile mele.90 m.N: Ce se întâmplă dacă nu. având „şuvi e murdare de păr blond-roşcat împrăştiate pe umerii mei”. Era înarmat cu un topor şi cu o sabie ascu ită. mâncare. pe considerente fizice şi nu pe implica ii psihologice. de natură psihosomatică.N: Ai avut o singură alternativă? S: Nu. localizată în jumătatea inferioară a şoldului. Toate sentimentele mele erau canalizate în scopuri fizice. Clienta cazului 26 era o femeie înaltă şi bine propor ionată. Era fără cusur. hai să analizăm decizia ta de a alege acest corp extraordinar. vom examina de ce îşi aleg sufletele trupurile şi din alte motive. Clienta mea a fost intrigată de imaginea ei mentală de a fi din nou în trupul acestui războinic bine legat. În timpul interviului preliminar. înzestrat cu o putere enormă. în jurul anilor 800. Cazul 26 Dr. Nu m-am îmbolnăvit niciodată. a mers la mai mul i doctori care nu au găsit nici o cauză medicală pentru simptomele ei. Leth a fost omorât în timp ce jefuia un sat. pantaloni mula i din piele de animal. navigând pe râuri şi traversând păduri virgine şi dese. am bănuit că originea durerilor ei s-ar putea afla într-o via ă anterioară. am hotărât să o trec pe clienta mea prin câteva vie i anterioare pentru a stabili care erau motivele care au determinat-o să aleagă acele corpuri. prăzi. am avut de ales între doi oameni ce trăiau pe atunci. Un bărbat foarte rezistent. înainte de via a ca Leth. explică-mi cum a ajuns acest corp să fie ales de tine? S: Doream unul din cele mai reuşite exemplare de pe Pământ.N: Atunci. avea un piept imens şi membre puternice. ai solicitat tu acest trup bine înzestrat genetic sau pur şi simplu a ales pentru tine ghidul tău? S: Consilierii nu fac acest lucru. cu siguran ă.N: Leth a fost vreodată tulburat din punct de vedere mental? A existat vreo sensibilitate emo ională în acea via ă? S: (izbucneşte în râs) Glumeşti? Niciodată! Nu mă interesa decât ziua de azi. cu toate că suferise toată via a de dureri la picioare. Când am rugat-o să îmi vorbească despre o via ă în care s-a sim it deosebit de bine într-un trup omenesc. căreia îi plăcea să facă sport. Mă îngrijoram doar că nu am parte de suficiente lupte. Dr. prădând aşezările din calea sa. şi Leth mi-a fost prezentat ca o posibilitate.special. Acest caz expune planul implicat în decizia unui suflet de a fi în corpuri fizice contrastante în vie i diferite.N: Care a fost cel mai important lucru pentru tine în via a pe care tocmai i-ai reamintit-o ca Leth vikingul? S: Experien a acelui trup extraordinar şi sentimentul for ei fizice brute. am aflat că încerca o durere confuză în ambele picioare. Dr. Leth a călătorit cu al i nordici pe distan e mari. Dr.). Dr. Cu o înăl ime mai mare de 6 picioare (cca 1. probabil.i place nici unul dintre trupurile care.

Aveam deja o idee despre mărimea. nimic mai mult. în secolul al IX-lea o mare parte a Europei căzuse în stăpânirea Sfântului Imperiu Roman al lui Carol cel Mare.N: M-am întrebat dacă aceşti consilieri s-ar putea încurca uneori. pe care l-ai refuzat alegându-l pe Leth? S: (pauză) Era un soldat roman. dimpotrivă.N: După câte îmi amintesc. în ceea ce priveşte alegerile tale.N: Ce era rău în a fi soldat roman? S: Nu voiam. să lase un copil fără suflet un timp? S: (râzând) Nu suntem pe bandă rulantă... voiam să experimentez la maximum toate sim urile trupului. Dr. Ashley călătorea într-o trăsură când.. S: Absolut. Dr.. Consilierii se ocupă de tot. Dr. Dr.. forma şi sexul corpului pe care-l doream încă înainte de a mi se prezenta cele două variante.N: Cum i s-a părut celălalt trup. de vreme ce consilierii s-au gândit deja la dorin ele noastre.N: Aveai so ie . Una din ro ile trăsurii a trecut peste picioarele ei. aşa cum îmi doream pentru via a aceea.de altfel destul de scurte. Eram liber. pe nume Ashley. Dr. Ca viking nu răspundeam în fa a nimănui. pe altele cu for a .. Nu eram nici mai bun.. devenind o feti ă în vârstă de 6 ani. oasele micu ei Ashley nu s-au sudat cum trebuie.N: Aşadar. sunt curios dacă au fost suficiente cele două trupuri în locul alegerii vie ii? S: Nu avem nevoie de prea multe posibilită i de alegere..furia bătăliilor. pe strada pavată cu piatră. cum ar fi personalitatea? S: Nu mă îngrijora nimic. i-am spus doar că ei ştiu ce fac. am rugat-o să meargă direct la o via ă care ar fi putut implica o durere a piciorului. Libertatea de mişcare.pe unele cu voia lor. n-ar putea repartiza. cam la aceeaşi distan ă de genunchii ambelor picioare. două suflete unui singur copil sau. în care s-a manifestat ca scriitoare şi a avut grijă de copiii cu probleme.. încât aceasta devine doar o alegere la întâmplare? S: Nimic nu se face aici cu neglijen ă. să-mi folosesc puterea în mod neîngrădit. Subiectul meu a retrăit o durere ascu ită în picioare pe când îmi descria cum a căzut. fără să fiu supus nici unui guvern. ai preferat corpul lui Leth ca pe o extensie pur fizică a senzualită ii? S: Da. Atunci când 131/159 . Am avut multe femei . ce trăia în New England în 1871..copii? S: (rânjeşte) Ar fi fost prea restrictiv. atâta vreme cât puteam să mă exprim din punct de vedere fizic la capacitate maximă. În ciuda eforturilor depuse de medicii de prin partea locului şi a folosirii prelungite a atelelor de lemn. S: Asta era. dar erau timpuri brutale. Acum. Aproape imediat.şi această plăcere dădea un plus manifestării for ei mele fizice.Dr. femeia a intrat în cea mai recentă via ă trecută a sa. nici mai rău decât ceilal i.. După ce am trecut-o din starea supraconştientă în cea subconştientă. Eram mereu pe drumuri. Via a pe mare şi în codri era aspră. Dr. crudă. să fiu controlat de un stat (subiectul îşi scutură capul).. Nu voiam să fiu legat în nici un fel. Puteam rătăci în sălbăticie cu banda mea de invadatori. şi problema cu acea via ă de soldat. Avea şi el un trup foarte puternic. Nu greşesc în felul acesta.prea restrictiv. Dr.. Am sim it că clienta mea era gata acum să se ocupe de problemele sale actuale. libertatea constituia un factor al alegerii tale.N: Aşadar.N: Oare consilierii tăi ştiu dinainte ce corp i se potriveşte sau sunt atât de grăbi i. zdrobindu-i oasele. să zicem.N: Te cred. de fapt. Cu to i aceşti copii care se nasc. Dr. Ea n-a mai putut niciodată să meargă sau să stea în picioare. Dr. căzând sub vehicul. a deschis portiera. Ashley a murit în 1912 după o perioadă productivă de câ iva ani. iar proasta circula ie i-a cauzat în repetate rânduri umflarea picioarelor în tot restul vie ii ei ..N: Ce po i să-mi spui despre celelalte considerente. pe neaşteptate.

povestea vie ii lui Ashley s-a sfârşit, am readus-o pe clienta mea în lumea spiritelor. Dr.N: De ce ai aşteptat 1000 de ani între via a ta în trupul unui bărbat puternic şi cea în cel al unei femei infirme? S: Păi, desigur, între timp am în eles mai bine cine sunt de fapt. Am ales să fiu infirmă pentru a câştiga concentrare intelectuală. Dr.N: Ai ales un trup mutilat pentru acest lucru? S: Da, vezi, neputând să merg, am putut citi şi studia mai mult. Mi-am dezvoltat mintea şi... am ascultat-o. Am învă at să comunic şi să scriu cu talent, pentru că nu am fost distrasă. Am stat tot timpul în pat. Dr.N: A fost evidentă vreo trăsătură a sufletului tău atât în trupul lui Ashley, cât şi în cel al lui Leth? S: Acea parte din mine care reclama o expresie înflăcărată. Dr.N: Aş vrea să mergi la momentul în care ai ales trupul feti ei. Spune-mi cum anume te-ai decis asupra acestui corp grav afectat. S: Am optat pentru o familie într-o regiune populată a Americii. Vroiam un loc în care să existe biblioteci şi să fiu îngrijită de nişte părin i iubitori, pentru a mă putea dedica învă ăturii. Am scris constant multor oameni neferici i şi am devenit o profesoară bună. Dr.N: Ca Ashley, ce anume ai făcut tu pentru acea familie iubitoare care a avut grijă de tine? S: Trebuie să avem în vedere întotdeauna două aspecte - beneficiile şi obliga iile. Am ales respectiva familie deoarece ei aveau nevoie să experimenteze intensitatea iubirii cu cineva care era total dependent de ei, toată via a. Am fost foarte apropia i, pentru că ei fuseseră singuri înainte de a mă naşte eu. M-am născut târziu şi am fost singurul copil. Îşi doreau o fată care să nu-i părăsească mai târziu, măritându-se. Dr.N: Aşa că, a fost o în elegere? S: Absolut. Dr.N: Hai să urmăm, atunci, firul acestei decizii, până în momentul în care sufletul tău a văzut pentru prima oară via a lui Ashley, în locul de alegere a vie ii. Ai vizualizat detaliile accidentului tău? S: Desigur, dar n-a fost un accident - trebuia să se întâmple. Dr.N: Odată ajunsă pe Pământ, cine a purtat răspunderea căderii? Mintea sufletului tău sau creierul biologic al lui Ashley? S: Am lucrat la unison. Ea urma să se prostească tot jucându-se cu Portiera, iar... eu am profitat de acest lucru. Dr.N: Spune-mi, ce a fost în mintea sufletului tău atunci când ai văzut accidentul în locul de selec ie a vie ii? S: M-am gândit cum ar putea fi folosit acest trup infirm. Am avut şi alte variante de a alege un corp afectat, dar l-am preferat pe acesta, deoarece nu vroiam să am posibilitatea de a mă mişca prea mult. Dr.N: Aş vrea să pun problema cauzalită ii în acest punct. Ar fi căzut Ashley dacă ar fi avut un alt suflet? S: (defensiv) Mă potriveam cu ea... şi ea cu mine... Dr.N: Nu ai răspuns la întrebarea mea. S: (pauză lungă) Există for e mai presus de în elegerea mea. Când am văzut-o pe Ashley pentru prima dată... am putut s-o observ şi fără mine... sănătoasă... bătrână... o altă posibilitate de via ă... Dr.N: Acum ajungem undeva. Vrei să spui că dacă Ashley şi-ar fi început via a cu alt suflet nar mai fi căzut? S: Da... e o posibilitate... una dintre multe... ea ar fi putut să fie mai pu in afectată, să zicem că în aşa fel, încât să poată merge în cârje. Dr.N: Bine, dar ai văzut cumva posibilitatea ca Ashley să trăiască fericită şi sănătoasă fără

132/159

sufletul tău? S: Am văzut... o femeie matură... cu picioare normale... nefericită... într-o rela ie cu un bărbat... frustrată de o via ă fără mari satisfac ii... părin i trişti... dar totuşi o via ă mai uşoară, (vocea îi devine mai fermă) Nu! Această cale n-ar fi fost benefică pentru nici unul dintre noi - eu am fost sufletul cel mai potrivit pentru ea. Dr.N: Tu ai făcut prima mutare în direc ia căderii, de vreme ce ai ales să fii sufletul lui Ashley? S: Am făcut-o... amândouă... În acelaşi moment... ea devenise neastâmpărată, jucându-se cu portiera trăsurii, când mama ei i-a spus să se potolească. Apoi... şi eu, şi ea am fost pregătite... Dr.N: Cât de rigid a fost destinul tău? Odată ce erai deja sufletul lui Ashley, exista vreo posibilitate de a evita acest incident? S: (pauză) Pot să- i spun că am avut o străfulgerare chiar înainte de a cădea. Aş fi putut să mă trag înapoi, dar o voce din interiorul min ii mele a spus... „E o şansă, nu mai aştepta, acceptă căderea, asta ai dorit - e cea mai bună desfăşurare a ac iunii.” Dr.N: A fost important acel moment? S: Nu vroiam ca Ashley să îmbătrânească prea mult. Dr.N: Dar durerea şi suferin ele prin care a trecut acest copil? S: Au fost groaznice. Agonia acelor prime cinci săptămâni a fost inimaginabilă. Aproape că am murit, dar am învă at din această experien ă şi acum în eleg că amintirile despre capacitatea lui Leth de a suporta durerea m-au ajutat... Dr.N: Mintea ta interioară regretă ceva din aceste momente în care suferin a a fost atât de intensă? S: Pe măsură ce îmi pierdeam şi recăpătăm cunoştin a, în timpul fazelor critice ale durerii, mintea mea devenea mai puternică. Învingându-mi trupul zdrobit, am început să controlez mai bine durerea... culcată în pat... neajutorată... în mâna doctorilor. Talentele pe care le-am dezvoltat controlându-mi durerea m-au ajutat mai târziu să mă concentrez asupra studiilor... consilierul meu m-a sprijinit şi el... Dr.N: Aşadar, ai câştigat mult în acea via ă din faptul că n-ai putut merge? S: Da, am devenit o ascultătoare şi o gânditoare. Am corespondat cu mul i oameni şi am învă at să scriu... şi să am inspira ie. Am dobândit aptitudini pedagogice cu copiii, sim indu-mă condusă de o putere interioară. Dr.N: A fost mândru consilierul tău de realizările tale când te-ai întors în lumea spiritelor? S: Foarte, deşi mi s-a spus că devenisem pu in cam indulgentă şi cam răsfă ată (râde), dar e o compensa ie rezonabilă. Dr.N: Cum te ajută astăzi experien ele tale în trupul puternic al lui Leth şi în cel slab al lui Ashley, sau nu există nici o consecin ă a acestora? S: Beneficiez zilnic din aprecierea necesită ii unei uniuni între minte şi trup pentru a-mi învă a lec iile. În timp ce clienta mea retrăia scena de pe stradă, în care i-au fost zdrobite picioarele, am ini iat măsurile de desensibilizare. La sfârşitul şedin ei noastre am deprogramat total amintirea care îi genera durerea picioarelor. Această femeie mi-a notificat mai târziu că de atunci nu a mai avut dureri şi că se bucură să joace tenis regulat. Cele două vie i trecute pe care le-am reprezentat în acest caz au fost dedicate alegerilor fizice pentru existen a reală a sufletului în două medii distincte. Sufletele caută să se exprime pe ele însele, dezvoltând diferite aspecte ale caracterului lor. Indiferent ce unelte fizice şi mentale se vor utiliza în timpul folosirii mai multor trupuri, legile karmice vor prevala. Dacă sufletul alege unul extrem, undeva în josul liniei, acesta va fi contrabalansat de o alegere opusă pentru a echilibra dezvoltarea. Vie ile fizice ale lui Leth şi Ashley sunt exemple de compensări karmice. Hinduşii cred că un om bogat trebuie să devină cerşetor, mai devreme sau mai târziu, astfel încât sufletul său să se poată dezvolta în mod adecvat.

133/159

Dacă trece prin mai multe provocări, identitatea sufletului nostru devine mai puternică. Cuvântul „puternic” n-ar trebui să fie greşit în eles. Subiec ii mei spun că adevăratele lec ii de via ă sunt însuşite atunci când recunoaştem şi ne adaptăm condi iei umane. Chiar şi când suntem victime, în realitate câştigăm ceva, pentru că astfel înfruntăm eşecul şi constrângerea, acest lucru însemnând un progres real. Uneori, una dintre cele mai importante lec ii este tocmai aceea de a învă a să ne rupem de trecut. Dacă sufletele iau în calcul cu aten ie atributele fizice ale unui trup Pământesc într-o varietate de aşezări culturale, ele acordă şi mai multă aten ie aspectelor psihologice ale vie ii în formă umană. Această decizie constituie partea cea mai importantă pentru suflet din întregul proces de alegere. Înainte de a intra în locul de alegere a vie ii, este în avantajul sufletului să reflecteze la factorii eredită ii şi mediului ce influen ează modul în care va func iona o via ă biologică. Am auzit că energia spirituală a sufletelor are o influen ă fluctuantă asupra temperamentului gazdei sale umane - dacă acesta va fi introvertit sau extrovertit, ra ional sau idealist, analitic sau emo ional. Având în vedere aceste variabile, sufletele trebuie să reflecteze dinainte la tipurile de trupuri care le vor servi cât mai bine în via a ce va urma. Din câte am reuşit să-mi dau scama, ghizii şi maeştrii ce se ocupă cu alegerea vie ii cunosc preferin ele sufletelor cu privire la comportamentele umane pentru viitoarea via ă. Mi se pare că unele suflete iau această responsabilitate mai în serios decât altele. Totuşi, un suflet aflat în faza premergătoare selec iei vie ii poate reflecta doar în ce măsură se va potrivi cu un anumit trup. Când sufletele sunt chemate în locul alegerii vie ii, s-a terminat cu ghicitul. Acum ei trebuie să-şi potrivească identitatea spirituală cu o fiin ă muritoare. Cazul următor se bazează pe motiva ia pentru care un suflet s-a alăturat din considerente psihologice cu două fiin e umane, la o distan ă de mii de ani. Subiectul cazului 27 e un om de afaceri texan ce posedă o mare şi profitabilă firmă de confec ii. În timpul unei vacan e în California, Steve a venit să mă vadă la sfatul unui prieten. În timp ce îi ascultam povestea, am observat că era încordat şi foarte vigilent. Îşi rotea ochii neliniştit prin biroul meu şi se juca agitat cu lan ul de la chei. L-am întrebat dacă era nervos sau dacă îi era teamă să fie hipnotizat. El a răspuns: „Nu, mi-e teamă mai mult de ceea ce vei descoperi”. Acest client mi-a spus că angaja ii săi erau preten ioşi şi neloiali, şi că mul imea de plângeri ale acestora devenise intolerabilă. Solu ia sa la această problemă a fost să întărească disciplina şi să concedieze anumi i oameni. Am aflat că avusese două căsnicii ce s-au destrămat şi că era alcoolic. A spus că încercase de curând un program de recuperare, dar a renun at, pentru că „erau prea critici fa ă de mine”. Pe măsură ce discutam, Steve mi-a relatat că mama sa dispăruse după ce-l părăsise pe treptele unei biserici din Texas, la o săptămână de la naşterea sa. După câ iva ani petrecu i la orfelinat, în singurătate şi nefericire, a fost adoptat de un cuplu mai în vârstă. El a adăugat că aceştia impuneau o disciplină strictă şi păreau că-l dezaprobă tot timpul. Steve a plecat de acasă în adolescen ă, având după aceea multe încurcături cu legea şi încercând odată chiar să se sinucidă. Cred că personalitatea acestui client era prea dogmatică şi neîncrezătoare în autoritate. Mânia sa îşi trăgea rădăcinile din sentimente de izolare şi de abandon. Steve a spus că sim ea că pierde controlul asupra propriei sale vie i şi că dorea să încerce absolut orice pentru a-şi „descoperi adevărata identitate”. Am fost de acord să explorez memoria sa inconştientă într-un număr mic de şedin e, dacă şi el avea să se gândească să viziteze mai târziu un terapeut din oraşul său pentru o consiliere sus inută. Pe măsură ce cazul se desfăşoară, vom vedea cum sufletul lui Steve îşi păstrează identitatea, răspunzând la provocările vie ii fizice într-un trup omenesc. Intensitatea acestei asocieri este crescută în timpul hipnozei, atunci când subiec ii mei discută despre motivele alegerii unui anumit trup. Unul din motivele pentru care folosesc acest caz e acela de a indica o barieră dificilă în calea descoperirii propriei noastre identită i - traumele din timpul copilăriei. Sufletele ce se unesc cu oamenii care dezvoltă tulburări de personalitate timpurii au ales în mod deliberat o via ă dificilă.

134/159

.. Într-un coş.. se apleacă spre mine. Ce altceva mai vezi? S: (se îneacă) Un păr negru...N: Unde sunt aceste trepte? S:.. Dr. nu e căsătorită cu tatăl meu. mă sărută.. mă făceau să mă simt vinovat pentru orice. apucă cordonul soneriei..... Dr.. N-am bani suficien i pentru a avea grijă de tine.. înaintează în timp şi spune-mi ce ai sim it despre părin ii tăi adoptivi..... nu sunt cu adevărat.. tratând rău oamenii pentru. vei putea să.N: i-a spus ceva înainte de a pleca? S: (vorbind cu greutate) „Trebuie să te părăsesc pentru binele tău.N: Bine Steve.. a mă răzbuna... tânără....... În fa a unei biserici. el e însurat.. sunt aşezat pe nişte trepte... mă iubea! Dr. Dr. Vei re ine imaginea mamei tale tot restul vie ii tale..i aminteşti aceste amintiri subconştiente prin mintea ta conştientă. Dr.. acest subiect îşi va vedea din nou mama naturală.. Dr. frumos.. o furie constantă. Dr.N: Ce se întâmplă apoi? S: Ea... Te iubesc..N: (ridicând vocea) Spune-mi ce nu e adevărat la tine? S: Faptul că mă prefac. Părin ii mei nu ne vor ajuta..... (fa a subiectului se umple de lacrimi şi sudoare) Nu ştiu ce ar trebui să fiu...N: ce po i să-mi spui despre motivele pentru care te-a părăsit? S: Ea e.. Ea plânge. Îi ating buzele.N: Continuă! S: Nu mă controlez. Descrie-mi exact ce se întâmplă. Notă: După condi ionări suplimentare îmi voi duce subiectul înainte şi înapoi. sună la uşă..N: Priveşte-o. Dr.N: În acest moment te afli în prima ta săptămână de via ă şi mama ta te vede pentru ultima oară... simt lacrimile ei cum îmi cad pe fa ă. e frig. Dr.. S: (subiectul începe să tremure) Sunt. între subconştientul şi supraconştientul său....N: (îmi aşez mâinile pe fruntea subiectului şi încep o serie de sugestii post-hipnotice ce se încheie cu următoarele instruc iuni) Steve. Învelit într-o pătură. Ştii acum că i-a păsat... el a trebuit să-şi retrăiască amintirile timpurii ale copilăriei...... acum pleacă.N: Ce i-a spus gândirea ta interioară despre ceea ce ai văzut? S: (aproape sufocat de emo ie) Oh. nu dorea să mă părăsească... lipsa de speran ă.... de tine şi că energia ei î i este alături E clar? S: Da. mă judecau şi mă controlau... Este una dintre cele mai zguduitoare scene pe care le-am facilitat vreodată.N: Acum. (începe să plângă) Dr. Dr.(se opreşte) Dr. Te voi iubi şi te voi păstra mereu în sufletul meu”... auzim nişte paşi apropiindu-se.. într-adevăr. S: Nu erau niciodată mul umi i de mine. mă vroia... În Texas. pentru că mintea ta interioară adultă ştie tot ceea ce se petrece.. hai să ne întoarcem acum în timp până înaintea naşterii tale în această 135/159 .Înainte de a-mi conduce clientul în Lumea Spiritelor pentru a afla de ce sufletul său a ales această via ă. Îi e foarte greu să mă părăsească. Cazul 27 Dr. Nu are importan ă că eşti bebeluş. tandru. Îşi ia rămas bun. lung..N: Cine te-a pus acolo? S: (tremură din ce în ce mai tare) Mama mea.... În scurtul fragment ce deschide cazul.. uşor.

contrar unor reguli de ra ionalizare a hranei? Era o problemă de supravie uire? S: (brusc) E mai mult decât atât . Am aflat. E zi sau noapte? S: (pauză) Lumină puternică. că templul era o structură ovală. dar trebuie să o pedepsesc pentru a oferi un exemplu.N: V-a i provocat suferin e fizice sau emo ionale în vreuna dintre aceste vie i? S: (după o clipă. Dr..asta e.desigur.. Mul i oameni flămânzesc în această perioadă a anului.. Dr. trei! S: (suspină adânc) Ah.e ea! Dr. Dr. Dr. Dr.N: Ce vei face cu mama ta? S: (cu convingere) Mama mea a încălcat legea..N: Cum te cheamă? S: Haroum. ridicată din cărămizi şi blocuri de piatră şi că era închinat unui zeu lunar. Vreau ca to i să-mi fie loiali. 136/159 . având în vedere ce urmează să fac. Haroum? S: (mândru) Sunt marele preot.. într-un trup diferit.. A fost mereu un ghimpe în coasta mea . dar e mama mea şi în această via ă.N: Rămâi concentrat asupra acestei scene. Dr... E îngenuncheată înaintea mea. Dr. S: (şovăitor) Stau în fa a templului meu .N: Cum eşti îmbrăcat. soare fierbinte şi nisip . ornat cu nişte şerpi de aur.existen ă.N: Care e autoritatea ta. Haroum? S: Trebuie să o fac.. de asemenea. controlând într-o măsură atât de mare via a cotidiană a supuşilor mei. E mama mea... Dr. Am un sceptru în mână.N: Ce anume faci în fa a templului tău? S: Stau pe treptele acestuia şi judec o femeie. în zona peninsulei Arabice.... Haroum? S: Cu o robă lungă şi cu sandale..la naiba. Chiar şi acum. gărzile mele sunt în spatele meu. În acea vreme.. Dr.N: Încearcă să te relaxezi şi ia-o mai încet. Am decis ca ea să moară. oare. Acest lucru mă tulbură.. dar numai eu pot da ordin să se distribuie alimente. în fa a unei mari mul imi de oameni.. subiectul îşi crispează mâinile pe bra ele fotoliului) Ah.N: A ac ionat ea. Dr. dar nu trebuie să arăt tulburarea mea. I se citeşte în ochi milă şi teamă.. O condamn la moarte lovind cu sceptrul în treptele de piatră. Aş vrea ca atunci când voi ajunge la trei să intri în via a pe care o consideri ca fiind cea mai importantă în ceea ce priveşte rela ia ta cu acest suflet.N: De ce e mama ta îngenuncheată înaintea ta pe treptele templului? S: A pătruns în depozit şi a furat alimente pentru a le da poporului. Spune-mi dacă ai mai trăit în vreo via ă împreună cu sufletul mamei tale naturale. e aceeaşi persoană. Aş putea să o salvez.. ca simbol al autorită ii mele. doi. are o atitudine sfidătoare. Unu.. Notă: Am aflat mai târziu că acest bărbat fusese un şef de trib.Hr. Dr. Por iile trebuie măsurate cu aten ie...N: Descrie-mi ce se întâmplă.N: Cum te sim i având în vedere că o vei ucide pe mama ta. controla poporul.. în jurul anului 2000 Î. Nu mai pot guverna liber dacă va fi şi ea aici. În acelaşi timp se întrezăreşte şi teama. în apropierea Mării Roşii... S: (pauză lungă) Da. mi-a subminat autoritatea. zona era cunoscută ca regatul din Saba..N: Cum ar putea să exprime amândouă aceste sentimente? S: Se citeşte milă în ochii ei din cauza puterii care m-a acaparat.prin faptul că nu mi s-a supus.. Dr. Folosesc distribuirea alimentelor ca pe un mijloc de a-mi. ca să te pot urmări.generând tulburări în sânul poporului meu din cauza pozi iei ei.

N: Ok. când te reîntorci în grupul tău de prieteni. Dr. şi ciuda ii ăia care l-au adoptat.N: Sunt. l-am dus în Lumea Spiritelor.Dr. după cum şi eu voi lua parte la a lor. Vorbim cu to ii despre vie ile noastre viitoare Vreau să în eleg exact ideile lor.. memoria lui Steve a retrăit două evenimente tulburătoare din punct de vedere emo ional.N: Sub ce nume eşti cunoscut în lumea spiritelor? S: Sumus. Pentru a începe vindecarea. încerc să duc subiectul înapoi la cea mai potrivită zonă spirituală. Dr. Dr. el a aflat multe despre ce credeam că ar trebui să fiu înainte de a fi trimis în locul în care vizualizăm vie ile. Dr.N: Spune-mi. fără mama sa adevărată.. Ştim cum trebuie procedat. aşa că vorbesc cu Jor. În acest loc.. ce oameni vor fi în jurul său. Următoarea fază a şedin ei noastre a fost menită regăsirii identită ii lui Steve ca suflet.. tocmai te-ai întors la grupul tău matcă de la locul alegerii vie ii. Sumus. aş vrea să ne îndreptăm spre perioada imediat următoare momentului în care l-ai văzut pentru prima dată pe bărbatul care astăzi e Steve. discu i cu ei despre posibilitatea de a vă asocia în via a viitoare? S: Da. odată ce ai părăsit locul alegerii vie ii. din moment ce suntem din nou în lumea spiritelor.N: Mai târziu î i va părea rău că ai ordonat uciderea mamei tale? S: (vocea îi devine încordată) Nu trebuie să mă gândesc la astfel de lucruri dacă vreau să păstrez puterea. la modul general. De obicei. Deşi făcuse legătura karmică... trebuia să mergem mai departe.N: Jor e ghidul tău? S: Da.de ce să ne păzim. Vezi. Unii dintre ei nu vor fi în anumite vie i. Alături de subiectul cazului 13 vom retrăi momentul spiritual imediat următor întoarcerii sale din locul alegerii vie ii.atât slăbiciunile. ce pare atât de nefericit.N: În eleg. dar să lăsăm pentru pu in timp la o parte această decizie şi să ne ocupăm de alte lucruri.. şi să le trimitem apoi ca să întregim tabloul (fa a subiectului devine gravă) 137/159 ... există rezerve.succesele şi eşecurile din trecut .N: Bine. Nu contează. toate acestea trebuie să ni se potrivească..N: Vrei să spui .. Pentru cazul 13 am folosit locul orientărilor. cel mai probabil aceşti prieteni apropia i vor face parte din viitoarea mea via ă. repartizările sufletului negociabile şi în acest punct. pentru a putea ob ine cele mai bune rezultate.. implicând ac iuni inten ionate de separare între mamă şi fiu.. aş vrea ca Steve să în eleagă motivele pentru care a ales actualul său trup şi rolul jucat în via a sa de alte suflete. toată chestia asta. Dr. da. ce anume faci mai întâi? S: Vorbesc despre tipul ăsta.. Pentru a face acest lucru.N: Ai mai multe op iuni? S: (îşi clatină capul) Pe aceasta trebuie s-o aleg. Dr. mi-e teamă să aud opiniile prietenilor mei despre vie ile pe care le-am văzut.sufletele ce vor lua anumite trupuri? S: Aşa este. S: Uneori aş putea dori să rămân singur cu mine însumi.. Dr.. Dr.. trebuie să întărim acest lucru. planurile lor. e atât de mânios că mama sa l-a părăsit. era important ca abandonarea sa pe când era nou-născut să nu fie luată separat ca pură compensa ie istorică. mai ales când e vorba de una atât de aspră.. În fiecare din cazurile mele. sau tuturor le este comunicat în ce corp vor fi după ce părăsesc locul alegerii vie ii? S: Nimeni nu e for at să facă nimic. În acest punct.. Steve. La ce te gândeşti? S: Un bărbat aşa de ranchiunos. cât şi calită ile noastre .. Fără nimic concret.. oare. nici nu ştiu dacă vreau să accept acest trup! Dr. Dr. lucruri de genul ăsta. ne cunoaştem bine între noi ..N: Discu i cu ei detaliile referitoare la ce fel de persoană ar trebui să fii în via a viitoare înainte de a merge în locul de alegere a vie ii? S: O. Sumus. de fapt. Spune-mi ce faci. e o decizie grea. Jor. Sumus. şi al ii ne ajută să facem anumite ajustări. Acum că l-am văzut pe Steve şi pe cei care vor fi lega i în vreun fel de el...

.. Dr. ai lui Steve. vorba încă de mine. Dr.N: Cine sunt aceştia? S: (într-un torent de cuvinte) Talu şi Kalish s-au oferit voluntari să fie părin ii mei adoptivi de fapt. Jor e unul din ei.N: Începe! Câte entită i vezi? S: Sunt.... va fi din nou mama mea.. îmi vei relata clar tot ceea ce se petrece.. Şi care sunt lec iile pe care trebuie să i le însuşeşti? S: Să .dar mi-e aşa de greu să fiu cu ei . vin spre mine....N: De ce a i aşteptat tu şi Eone 4000 de ani înainte de a discuta despre o echilibrare a modului în care ai tratat-o în Arabia? S: Anii Pământeni nu au nici o importan ă.N: Dacă sufletul tău se alătură trupului lui Steve în această via ă din Texas.N: Ia-o mai încet. de fapt.. Pur şi simplu nu eram pregătit să răscumpăr durerea pe care i-am cauzat-o pe când eram în trupul lui Haroum.. era încă în stadiul de..N: Presupun că nici una din aceste entită i ce tocmai au ajuns nu face parte din propriul tău grup? S: (suspină) într-adevăr. Dr... să fim din nou mamă şi fiu într-o via ă dezorganizată. ca să te pot urmări.. Dr.Talu şi Kalish! (subiectul tresare în scaunul său încercând să îndepărteze aceste două spirite din mintea sa) Dr. patru. va considera Eone acest lucru ca pe o plată a datoriei tale karmice? S: (pauză) Via a mea ca Steve nu e inten ionată ca o pedeapsă.se apropie al ii..N: Bănuiesc că vor avea loc unele discu ii cu alte suflete.N: Şi care e problema? S: Doar că nu-i vreau în via a mea aşa de curând! Dr....N: Vrei să spui că Talu şi Kalish nu au calită ile necesare pentru însărcinarea de a fi părin ii 138/159 . Dr. încearcă să te relaxezi cât de mult po i. considera ie abstractă.N: Te referi la o ruptură inten ionată într-o rela ie mamă-fiu? S: Da.. posibilitatea.. când ai văzut-o pe mama lui Steve ducându-şi fiul la acea biserică? S: Am văzut oamenii. Ea spune că împrejurările sunt potrivite acum pentru acest exerci iu. Sumus. în mod deliberat scindată.N: Mă bucur că în elegi acest lucru.N: E vorba de sufletul ce a fost mama lui Haroum şi a lui Steve? S: Da. Oh. pentru că Eone nu e aici fără un motiv.. nu vreau.. Dr. La comanda mea.. Dr.. Dr. Ai mai lucrat cu aceste suflete şi înainte? S: (bombănind) Da.. S: (tulburat) Eone pluteşte înapoi la. te nelinişteşte ceva în acest moment? S: (trist) Uh. Notă: Discutăm pentru câteva minute despre o via ă trăită de Sumus în Europa.N: Care anume este primul? S: (subiectul îmi apucă mâna) E . E prea devreme. În elegi? S: (nervos) Da... simt ce înseamnă trădarea într-o rela ie de familie.mai ales cu Kalish.. Au fost socrii mei în via a din Germania...... ea este. Dr..N: Sumus. Dr. Ei lucrează adesea împreună...Dr..N: Dă-i voie lui Eone să se îndepărteze şi hai să vedem cine sunt celelalte entită i. ar fi putut să se fi întâmplat ieri. Eone. în trupul unui ofi er superior care-şi neglijase familia şi constituise obiectul de batjocură al influen ilor părin i ai so iei sale. prietenii mei pleacă. Dr.. aşezăm lucrurile. nu era. Dr.N: ce se întâmplă? S: Eone îmi spune că e timpul să.. da .. Pentru a aprecia ce înseamnă să fii exclus..N: Dar. Jor. Sumus.. Sumus..oh. n-ai văzut acest lucru în locul de alegere a vie ii. la naiba . oh. Cred că am încă nevoie să fiu convins.. Dr. Dr. şi se apropie .

N: Ceea ce facem noi acum? S: Mda. asta sună ca şi cum te-ai decis deja să mergi împreună cu ei în via a texană. Dr. fără compania lor.tăi adoptivi. altfel mă urc în capul lor. Dr. l-am dus pe Sumus într-un loc liniştit al lumii spiritelor.N: Atunci când te afli pe Pământ. Cu to ii râd de mine când spun asta. preten ioase. Dr.... însă acest fapt nu înseamnă că şi persoana care sunt în acea via ă în elege ceea ce ştie spiritul meu.. S: Aici lucrurile nu merg aşa. Îi va permite lui Kalish să conducă. de acum. Dr.. ei te vor învă a ceva? S: Da. S: (gânditor) Da. ar fi apă chioară.. Ea alege persoane prea critice. ei ştiu ce fac. cititorul a în eles că şi în stare supraconştientă ne păstrăm abilitatea de a ne observa pe noi înşine cu o parte a centrului critic al min ii noastre conştiente. în via a ta texană? S: (dă din cap resemnat) Nu. Conferin a spirituală cu Jor. pierzând-o pe Eone. Dr. Sumus. Ei mă conving că o via ă uşoară. Dr. Jor şi Eone ni se alătură.. Cea mai importantă latură a muncii mele de hipnoterapeut e aceea de a-i ajuta pe clien i să-şi atingă sinele interior prin inter-rela ionarea tuturor fa etelor min ii. mintea sufletului tău ştie întotdeauna motivul pentru care anumi i oameni care te influen ează pozitiv sau negativ reprezintă ceva important în via a ta? S: Da. Dr. E oricum ceva legat de faptul că sunt nişte oameni rigizi şi de depăşirea mândriei. prin mintea conştientă.N: Dar am crezut că nu. Sumus? S: O. Talu şi Kalish s-a încheiat.N: Cum crezi că va fi Talu în calitate de tată adoptiv? S: Sever. Vreau ca Steve să în eleagă motivele comportamentului său în elegându-şi sufletul.. o să aibă o groază de preten ii fa ă de mine În copilărie.. dar e în regulă. Toată lumea de aici observă la mine tendin a de a fi indulgent cu mine însumi. oare. Atât că întotdeauna e mai greu să fii împreună cu Kalish.N: Păi. nu e chiar aşa. mai ales din punct de vedere emo ional... am nevoie de oameni stric i. Dr. Pare o enigmă faptul că pentru mul i dintre noi e atât de dificil să atingem cunoaşterea adevăratei noastre naturi ca suflete. Eu nu trebuie să ştiu prea multe despre treburile lor..N: Ce vei spune la această discu ie? S: Vreau ca Eone să fie mama mea vitregă. Dr. E independentă şi foarte decisă.i place de Talu şi de Kalish? S: Ei mă cunosc.i ajutorul.N: Bine... şi eu trişez pu in cerându. Dr. (zâmbeşte) Exact ce ar trebui să reuşim să aflăm pe Pământ. reci..N: Ok. Kalish sarcastică. Pentru discu ia referitoare la alegerea trupului lui Steve. dar totuşi îi voi contrazice. Discutăm despre temerile mele fa ă de via a însăşi.N: Manifestă mereu acest tip de comportament în trupuri umane? S: Păi.N: Ce va însemna pentru Talu şi Kalish să interpreteze rolurile părin ilor tăi? S: Kalish şi Talu sunt există într-o altă. dar.. Jor nu va crede tot ce explic eu acolo. Eone. ştiu că o vor face. acesta e stilul ei fa ă de mine. Talu şi Kalish pun sub semnul întrebării opozi ia mea de a-mi ataca greşelile împreună cu ei. cât de mult din ceea ce reprezin i cu adevărat ca suflet se reflectă în fiin ele umane pe care le-ai ocupat? 139/159 . Talu perfec ionist.. De data asta o să mă răzvrătesc de-a dreptul împotriva lor. Dialogul care urmează ne oferă mai multe dezvăluiri despre motivele care l-au făcut pe Sumus să se integreze în trupul lui Steve..N: Râd de tine.N: Spune-mi. dar am impresia că tu crezi că toate aceste suflete te presează să iei o decizie referitoare la via a ta texană. El ştie că sunt apropiat de Eone. Kalish nu este un suflet care să se implice uşor.... Dr.. Amândoi sunt foarte disciplina i. configura ie decât mine. va fi un drum destul de greu. Dr.. poate fi prea detaşat.. Sunt convins că.

de sistemul nervos central al acelui trup? S: Da. 140/159 . Dr.. e o . (râde) ştii.. Îmi amintesc că unele trupuri ale mele erau mai plăcute decât altele... Dr. nu se întâmplă întotdeauna să ai parte şi de un trup bun şi de o fuziune optimă a acestuia cu sufletul. Dr. cu toate acestea. chiar şi agresiv. Dr. Dr. la maximum. ce altceva faci decât să controlezi atunci când încerci să conduci alte suflete în vie ile lor? S: (nu răspunde) Dr. noi încercăm numai să o înăl ăm prin prezen a noastră... Că doresc să conduc grupuri politice şi sociale. astfel încât să în eleagă. eficient. Caut oameni care se implică..N: Hai să fim exac i. dar voi folosi i trupurile omeneşti şi pentru propria voastră dezvoltare.ca modalitate de a influen a ac iunile oamenilor cu putere de decizie. Nu mă simt întotdeauna complet ataşat de o fiin ă umană..N: Cum crezi că ar fi fiin ele umane în lipsa sufletelor? S: A.dar nu există două trupuri identice. ce ne influen ează modul în care. Sumus.N: Oh. fa ă de ceilal i. O fiin ă umană ar fi destul de goală fără noi. pe Pământ? S: Am sim it. la Steve....N: Sumus. îl traduc ca ostilitate.. ceea ce sunt. Dr.N: Eşti un suflet căruia îi place să controleze al i oameni? S: N-aş spune chiar a controla. Dr.. şi eu nu mai sunt atât de.. în func ie de pornirile emo ionale ale fiecărui trup. crezi că fiecare creier uman te face să reac ionezi diferit? S: Păi.... Sumus. Ah. afectat.. Haroum şi la toate celelalte trupuri ce s-au succedat între acestea – nu cumva au unele trăsături comune care te-au atras? S: (pauză lungă) Sunt o entitate de contact. Unele emo ii fizice sunt copleşitoare.N: Ca să fiu sincer. uneori energia mea este obosită şi nu mai poate răspunde la atâta negativism. Noi nu controlăm mintea umană. poate folosi unele trupuri mai bine decât altele. pare că eşti un străin în trupul lui Steve.N: Aşa cum se întâmplă cu nivelul ridicat de furie al temperamentului lui Steve.N: Şi. Dr. dar cu toate acestea aleg oameni nervoşi. să dau un sens reac iilor lui Steve la agita ie.S: Destul . Dăm şi luăm energia noastră. şi acesta este un exemplu tipic al felului în care reuşesc să înrăută esc o situa ie.că mă scufund. ne exprimăm fiind în respectivul trup. nui aşa? S: Desigur.N: E foarte bine. sunt atras de aceia care influen ează al i oameni.... Dr.N: Vrei să spui că sufletul domină sau se subordonează creierului uman? S: E greu de spus. Dr..N: Ce ar spune Jor despre rela iile tale umane? S: Hmm. Evit să aleg oamenii ce nu se implică intens în via a celor care îi înconjoară. Asta ai vrut să spui? S: (pauză) Bine. încât să se potrivească cu un corp gazdă? S: Ar fi mai bine să spunem că folosim diferite fa ete ale exprimării. probabil.că îmi place puterea . vă croi i energia în aşa fel. moştenim aceste lucruri. pentru că există diferen e subtile la creierul Fiecărui corp. Dr. ar fi dominate de sim uri şi emo ii... tratăm cu respect fiecare trup.N: Privind înapoi la alegerile tale.N: Când aud cuvântul agresiune. Dr. Pot interpreta doar atunci când furtunile min ilor umane sunt liniştite. puternic.N: Dar tu ştiai cum va fi Steve înainte de a alege corpul său? S: (dezgustat) Da. Dr.. dar. S: Îmi pare rău că i-am lăsat această impresie.. Dr.... sensul lumii şi să fie receptivă la moralitate.uniune. Ce se întâmplă între tine şi creierul lui Steve în acest moment...N: Ce în elegi prin a interpreta? S: Să explic idei.

. să-mi folosesc pe Pământ puterea pentru autoconservare. 141/159 .... petrecută împreună cu Talu şi Kalish? S: Acum sunt mare . S: (pauză lungă) Pentru că punctul meu slab e .N: Nu mi-am propus aşa ceva... sper că ştii că nu cred că eşti un suflet rău.N: Dacă aceasta este o contradic ie pentru tine. Condi iile de pe Pământ sunt acelea care te constrâng. Mă adresez acestui subiect ca şi cum aş vorbi cu doi oameni. autodistrugându-se. apropiind sinele său conştient şi inconştient. oare.N: În eleg.N: Aşadar. de ce nu eşti mai activ în a te ajuta pe tine însu i .. identitatea sufletului tău în conflict cu direc ia pe care a luat-o via a lui Steve? S: Nu-mi place acea parte a sa care se luptă să ajungă în vârf şi în acelaşi timp se gândeşte să scape. Steve şi cu mine am atins un stadiu productiv în ceea ce priveşte contactul cu sufletul său.să depăşeşti ruşinea cauzată de abandonul lui Eone şi mânia izvorâtă din copilăria lipsită de dragoste. e cumva neadevărat că i-a plăcut să contribui la abuzul de putere al lui Haroum în Arabia şi că modul în care i-ai tratat angaja ii.N: Şi atunci când nu eşti mul umit de trupul pe care l-ai ales. via a ta s-ar fi întors la modul în care ai fost tratat în copilărie? S: (furios) Da! Dr. aş vrea să ştiu de ce e stilul tău de via ă atât de autodistructiv.N: Sumus. şi cum anume procedezi....Dr. nu voi mai lăsa oamenii să mă rănească. a mă ridica deasupra atrac iei mele de a-i conduce pe ceilal i.N: Se află. Dr. Dr. răsucindu-se cu viteză? S: Păi. din punct de vedere emo ional se prăbuşeşte.... Sumus. Dr. nu i-ar plăcea să fii în trupul unui om liniştit şi modest? S: Absolut deloc... ştiu. Dr. e oare posibil ca Haroum şi Steve să fi adoptat un atare comportament extrem şi pentru că sufletul tău a fost împreună cu ei? S: (cu greutate) N-am făcut bine.. dacă tu şi Steve îmi vorbi i acum ca o singură inteligen ă.N: (insist) Sumus. E important să nu permitem min ii sale să se abată de la subiect sau ca amintirile să se disocieze.N: Crezi că dacă nu i-ai fi controlat pe oameni ca adult. de ce mai există? S: .(se opreşte) Dr. Dr. Dr.N: Din cauză că eşti intimidat de un trup care. Sumus? S: Nefiind. Întrebările mele sunt directe şi pronun ate rapid. Dr.copilăria. te-a satisfăcut? S: (tare) Nu... triste ea. S: Pentru.N: Sumus. Dr.. Dr. am încheiat şedin a noastră cu o ultimă serie de întrebări. ce anume faci ca suflet? S: Mă retrag. mă retrag într-o cochilie. Nu e doar vina mea.. S: Probabil. Poate că Jor ne ajută pe amândoi să în elegem ce se întâmplă în interiorul tău.ca Steve .. începe prin a-mi spune de ce ai acceptat ini ial trupul lui Steve. pentru a creşte şi ritmul răspunsurilor subiectului... Dr.N: Dar. pe când erai Steve.N: Cu cine vorbesc acum? Sumus. prea activ. Întotdeauna mi-am dorit să comand. S: (tulburat) începi să vorbeşti ca Jor! Dr. nu e adevărat! Lucrurile î i scapă uşor din mână când încerci să conduci oamenii.. şi îi conduc pe al ii.. După ce am aplicat condi ionări suplimentare pentru a aduna aceste for e strâns împreună..N: Uite Sumus. Dar poate că te-ai lăsat sedus cu uşurin ă de capcanele autorită ii omeneşti şi acum vei fi o persoană care se simte în conflict cu societatea.

Steve şi-a dat seama că greşelile sale din trecut nu erau eşecuri. sarcinile dificile pe care ni le programăm încep adesea din copilărie. Cazul 27 demonstrează. (cu amărăciune) Nu ştiu..N: Defineşte ce anume doreşti să fii cu adevărat. Am încheiat acest caz întărind în elegerea lui Steve despre cine este el cu adevărat şi despre misiunea lui în via ă. după cum al ii sunt destina i să fie alături de noi ca adul i. pentru propriul meu bine şi îmi voi continua via a devenind identitatea care vreau să fiu cu adevărat” (subiectul repetă aceste cuvinte de trei ori) Dr.. S: (după oarece tărăgănare) Pretinzând că sunt fericit ..N: Cred că ştii. Deşi majoritatea persoanelor au avut parte de iubirea părin ilor. dar răspunsul este în min ile noastre.. Creştem cu ideea că suntem victimele părin ilor noştri biologici şi ai membrilor familiei pe care iam moştenit fără posibilitatea de a alege. I-am reamintit lui Steve de necesitatea de a continua terapia.N: Şi să ai încredere că nu eşti o victimă a societă ii? S:Da. Dr. noi nu vrem să fim ostili cu oamenii. Dr. Talu şi Kalish mi-au provocat-o. 142/159 . dar nu vreau nici să risc să devin. După aproape un an.N: Şi? S: Pentru.N: Steve şi Sumus. Dr.N: Steve. Acesta este motivul pentru care sufletele tratează cu toată seriozitatea alegerea familiei.N: Aşadar. Dr.N: Acum în elegi de ce? S: (pauză) Pentru a vedea cum e să fii judecat în mod constant.Dr. mul i dintre noi păstrăm amintiri nerezolvate şi dureroase despre acele persoane apropiate care ar fi trebuit să ne ofere protec ie şi nu au făcut-o. Dr. prima întrebare pe care o pun min ii lor conştiente este: „Dacă nu ai fi cunoscut această persoană în copilărie.da.. lipsit de respect şi recunoaştere. a adevăratei persoane de valoare ce este şi care trebuie să aducă o contribu ie pentru societate. nu-i aşa? S: Da. Dr. a depăşi.N: Crezi că e un accident? S: Nu... Am vorbit despre alegerile lui din iubire şi din teamă. Voiam să ajut la eliberarea lui.. eşti la ananghie? S: (încet) Da.. Ideea că fiecare dintre noi am fost de acord să fim copiii unui anumit cuplu încă înainte de a veni în via a aceasta este un concept greu de acceptat pentru anumite persoane. Dr.N: Vrei să încetezi cu aceste lucruri şi să începi să lucrezi la lec iile tale de via ă? S: Da. Steve. S: (înlăcrimat) Eu. via a e atât de plină de durere. ci mijloace în scopul evolu iei. repeta i după mine: „Voi înapoia suferin a pe care Eone. Această presupunere este greşită. părin ii tăi adoptivi au fost aspri cu tine.. care crezi că ar fi lacunele tale în procesul în elegerii?”. ca şi despre necesitatea de a se regăsi frecvent pe sine însuşi. că. Când clien ii îmi spun cât de mult au suferit din cauza faptelor membrilor familiilor lor. un nimeni. Sim eam că aşezasem funda ia în lupta cu resentimentele sale şi lipsa de intimitate.. Dr.. mi-a scris că recuperarea sa mergea bine şi că regăsise copilul din el. şi a fi întreg.. Există motive spirituale pentru care suntem repartiza i în copilărie în preajma anumitor tipuri de oameni. în eleg că nu este..N: Steve. Dr.. Dr. Vorbeşte-mi despre sinele distorsionat pe care-l prezin i celor din jurul tău. evi i să te confrun i cu lec iile majore pentru care ai venit pe Pământ? S: Mmm. Poate să dureze un timp. ce ai de gând să faci referitor la a te descoperi pe tine însu i în viitor şi la acceptarea responsabilită ii pentru a evolua? S: (într-un târziu) Să învă să fiu mai onest.ascunzându-mi sentimentele în spatele băuturii şi maltratării oamenilor..N: Aşadar.

partenerilor şi prietenilor noştri apropia i. mediu şi avansat am dat exemple concrete cu privire la dezvoltarea sufletelor. de exemplu. Într-una dintre vie i. riscăm să cădem într-o capcană dacă facem ra ionamente pripite în legătură cu maturitatea sufletelor doar pe baza trăsăturilor comportamentale. În capitolele referitoare la sufletul novice. faptul că fiin e legate spiritual vin. în func ie de trupul nostru. îmbinându-se cu un tip de trup agresiv şi temperamental. care oferă un catalizator creierului uman. poate alege ca într-o altă via ă să lucreze în opozi ie fa ă de caracterul lui natural. Consider că ideile şi imagina ia oamenilor sunt emana ii ale sufletului. Cu toate acestea. Dacă devenim obseda i de corpurile noastre fizice sau vom căra de-a lungul timpului un carusel emo ional. Depăşirea adversită ilor din aceste rela ii ar putea însemna ca noi să nu repetăm anumite alian e nepotrivite în viitor. Nu trebuie să schimbăm ceea ce suntem. odată cu învă area propriilor lec ii. dar ne putem manifesta diferit. Sinele sufletului nostru pare a fi agentul ce guvernează temperamentul uman. reprezintă o expresie absolută a compasiunii. Acelaşi suflet. în vie i umane ce implică rela ii de iubire şi ură. Cazul 27 a arătat similitudini şi diferen e între personalitatea lui Haroum şi cea a lui Steve. în momentul mor ii. din cauză că trăiesc într-un mediu groaznic. Acest lucru nu înseamnă că va avea şi control total asupra respectivului trup. Supravie uirea unor asemenea încercări pe Pământ ne plasează într-o stare de percep ie mai înaltă cu fiecare nouă via ă şi ne îmbogă eşte identitatea ca suflete. Cu toate acestea. Mai mult. Am men ionat că. E imposibil să ştim câtă putere de 143/159 . o personalitate fracturată de conflicte interioare poate ajunge la o reac ie de dedublare în fa a realită ii. Aduce i-vă aminte că. Planul proiectat de suflete poate implica şi ca acestea să-şi păstreze în rezervă o parte a energiei în anumite vie i. cred că lumea spiritelor nu este un centru al compasiunii divine. se transformă în spirite contaminate. Dacă personalitatea umană se bazează doar pe cele 5 sim uri şi pe instinctele primare de supravie uire. Se pare că sufletele subiec ilor mei aleg corpuri care încearcă să potrivească deficien ele caracterului lor cu temperamentul uman. Persoanele aflate în transă pot avea probleme în a face o distinc ie clară între identitatea sufletului lor şi ego-ul uman. am venit pe Pământ şi pentru a juca o scenă din piesa lec iilor altora. încurajat să-şi asume riscuri mai mari. sufletul poate fi anihilat de sinele său exterior. în urma unei în elegeri anterioare. un scop karmic în primirea suferin ei sau plăcerii de la cineva apropiat. sufletele se pot ataşa în aşa măsură de trupuri lipsite de echilibru.A ne cunoaşte din punct de vedere spiritual presupune să în elegem de ce ne alăturăm în via ă sufletelor părin ilor. atunci sufletul reprezintă întreaga noastră personalitate. Uneori. Sentimentele adânci generate de o conştiin ă eternă se alătură emo iei umane în manifestarea unei personalită i. un suflet evoluat alege o trăsătură negativă pentru a trebui să dea dovadă de o aten ie specială într-un anumit corp. datorită emo iilor umane. Sufletele dau şi primesc daruri mentale în via ă printr-o simbioză a celulelor creierului uman cu energia inteligentă. Cred că sufletele îşi demonstrează propriile modele ale ego-ului în corpurile pe care le locuiesc şi că exercită o influen ă puternică asupra performan elor trupului. Am văzut cum alege un suflet persoana cu care vrea să se asocieze într-o anume via ă. pentru anumite modele de dezvoltare. care este aşa cum ar trebui să fie. Aceasta înseamnă. Există. Buddhiştii asiatici spun că iluminarea înseamnă să vedem eul absolut al sufletului reflectat în eul uman relativ şi să permitem eului absolut să ac ioneze prin intermediul acestuia relativ de-a lungul vie ii. În cazuri extreme. de obicei. Cred că acesta este un semn că sufletul nu e mereu capabil să regleze şi să unifice mintea umană. un suflet foarte precaut şi cu pu ină energie poate fi dispus să se îmbine cu o gazdă umană liniştită şi controlată. Mul i gânditori importan i au considerat că sufletul nu poate fi niciodată complet integrat cu trupul uman şi că oamenii au două intelecte. ci doar reac iile noastre negative fa ă de anumite evenimente ale vie ii. cazurile mele arată că există varia ii subtile între identitatea sufletului şi manifestările personalită ii umane a multor corpuri gazdă. încât. că nimeni nu poate avea un ego uman care să fie gelos şi un suflet care să nu fie. Există persoane care.

Spa iul din lumea spiritelor în care se duc sufletele în acest scop este numit uzual locul recunoaşterii. Tot ceea ce facem în această piesă influen ează şi alte personaje secundare (secundare în sensul că nu suntem noi) ale scenariului. Dacă este adevărat că fiecare creier uman are un proprietar cu nişte caracteristici biologice. Aleg. Ar fi logic să presupunem că vor merge imediat pe Pământ. Acest lucru îmi indică un suflet începător. Când e vorba de a descoperi pe Pământ sufletele pereche şi de a ne aminti de aspectele vie ii pe care le-am văzut în locul de alegere a vie ii. 14 PREGĂTIRILE DE ÎMBARCARE DUPĂ ce sufletele şi-au încheiat consultările cu ghizii şi colegii lor în ceea ce priveşte multiplele ramifica ii fizice şi psihologice ale unei vie i noi şi ale alegerii trupului. Acestea sunt sufletele care caută adevăruri personale dincolo de nevoile propriului ego. sau clasa de recunoaştere. care sunt separate de suflet. sunt. Dar cum putem şti oare cine anume sunt acestea? Problema identificării sufletelor pereche şi a altor oameni importan i implica i în vie ile lor este de cel mai mare interes pentru mul i clien i care vin la mine şi doresc să fie regresiona i. Vom vedea despre ce este vorba în capitolul următor. bănuiesc că e vorba de un suflet avansat. Sunt sigur că s-a în eles până acum că sufletele ce se întorc din locul de alegere a vie ii nu trebuie numai să facă cea mai bună alegere în ceea ce priveşte cine anume vor fi în următoarea lor via ă. inclusiv inteligen a brută şi facultatea de a inventa. Văd sufletul ca fiind acela care oferă oamenilor o realitate calitativă. Filosoful Kant scria: „Creierul uman nu este decât o func ie a conştiin ei şi nu sursa cunoaşterii adevărate. majoritatea subiec ilor mei îşi răspund la propriile întrebări în stare supraconştientă. dar în acelaşi timp. Dar acest lucru nu se petrece înainte de un clement important al pregătirilor. atrase sufletele avansate de min i umane cu inteligen ă superioară? Uitându-mă la realizările universitare şi academice ale clien ilor mei. sufletele trupuri ale căror capacită i intelectuale se potrivesc cu propriul lor stadiu de dezvoltare? De exemplu. în fiecare trup. Mi s-a spus că aici activitatea seamănă cu 144/159 . Dacă văd o persoană cu o dispozi ie constantă. indiferent de trupul ales. iau decizia de a se încarna. Acele suflete care vor avea o rela ie strânsă cu noi pe scena vie ii reprezintă personajele secundare. Pare o povară grea ca în fiecare nouă via ă. vom avea rolul principal . Totuşi. există o formă ingenioasă de antrenament pe care sufletele au ocazia s-o practice chiar înainte de următoarea via ă.” Am descoperit că. ale cărei interese şi abilită i sunt concentrate şi direc ionate spre a ajuta progresul omenirii. pentru că descoperirea acestor suflete constituie o parte integrantă din pregătirea lor înainte de a părăsi lumea spiritelor. dar cred că faptul că ni se alătură un suflet ne dotează cu pătrundere psihologică şi gândire abstractă. atunci alegerea corpului nostru ridică o întrebare importantă. Rolurile lor pot fi modificate de noi. fiind pu in interesată de lume. fiecare având un rol important. În cele din urmă. sufletele îşi demonstrează individualismul prin intermediul min ii umane. Comparând via a cu o mare scenă dramatică. O persoană poate fi foarte inteligentă şi totuşi să aibă o atitudine refractară fa ă de adaptarea la situa iile necunoscute. sufletul să-şi caute adevăratul sine. nu am descoperit altă corela ie decât cu un suflet imatur ce înclină să aleagă trupuri cu aptitudini intelectuale scăzute. stăpânii noştri spirituali nu sunt indiferen i fa ă de situa ia noastră şi permit unei raze de lumină să străbată prin întunericul amneziei.ca actor sau actri ă. ca subiect pentru condi iile eredită ii şi mediului.ra ionament am fi avut în lipsa sufletului. ci şi să-şi coordoneze această decizie cu ceilal i actori implica i în piesa ce urmează a fi jucată. oare. oare. pentru că schimbările scenariului (rezultate ale liberului arbitru) pot fi făcute chiar în timpul reprezentării piesei. şi ei le pot transforma pe ale noastre.

ceva familiar ce se luptă să răzbată din fundul memoriei noastre? Aş ruga cititorul să sorteze acele amintiri ce implică o primă întâlnire cu cineva important din trecut. Din punct de vedere al prieteniilor şi al iubirilor. recunoaşterea identită ii spiritelor înrudite provine din conştiin a noastră cea mai înaltă. Pentru a se în elege bine ce anume se petrece într-o clasă de recunoaştere. Acest lucru nu le face mai pu in romantice. cât şi pe ele însele în atingerea unor obiective comune. un suflet pereche poate lua multe forme şi a întâlni oamenii ce se regăsesc într-una din aceste categorii nu e un joc al hazardului. În cazurile care implică sufletele pereche. ce pot fi atinse gra ie ajutorului reciproc acordat în diferite situa ii. Ei n-au în eles că lec iile karmice ridică standarde dificile pentru fiecare dintre noi şi că experien ele dureroase referitoare la sentimente sunt încercări deliberate în via ă. Perioada de timp pe care aceştia o petrec alături de noi pe Pământ poate fi mai lungă sau mai scurtă. încât nici unul dintre parteneri nu în elege cum ar putea trăi fără celălalt. Totuşi. şi al i membri ai familiei sau un prieten apropiat. afla i la timpul şi locul potrivit întâlnim pentru prima oară pe cineva ce va da un sens vie ii noastre? Să fie o amintire pe care am uitat-o . nu sunt împreună cu sufletele lor pereche. 145/159 . probabil. rela iile dintre oameni constituie cea mai importantă parte a vie ii noastre. În al doilea rând sunt rela iile bazate pe prietenie.toceala dinaintea unui examen final. Atrac ia fizică şi mentală e atât de puternică. sub toate felurile de deghizări fizice. rela iile noastre se pot împăr i în câteva categorii generale. de asemenea. Cazul care urmează reliefează această experien ă. Ceea ce are cu adevărat importan ă este impactul pe care-l au asupra noastră atunci când sunt aici. Legătura cu fiin ele pe care le cunoaştem din lumea spiritelor. De aceea subiec ii mei folosesc termenul de clasă pregătitoare pentru a descrie acest aspect al consolidării spirituale ce are loc chiar înainte ca sufletele lor să se îmbarce în pasajul de trecere spre Pământ. sufletele importante din vie ile noastre pot fi. o şansă? Ce a i sim it în acel moment? Urăsc să afectez fondul vostru de amintiri ale unor aşa zise întâlniri spontane din trecut. fără a aştepta ca fericirea noastră să fie total dependentă de unul sau de altul. Astfel. Sufletele pereche sunt companioni desemna i atât pentru a ne ajuta pe noi. ar trebui probabil să definim termenul de suflet pereche. Pentru mul i dintre noi. În primul rând sunt acele rela ii ce implică iubire într-o asemenea măsură. poate fi armonioasă sau frustrantă. dar asemenea descrieri ca din întâmplare. Cu riscul de a simplifica o problemă complexă. acestea îmbracă formele cele mai severe. cea mai apropiată şi mai dragă persoană este so ul/so ia noastră. În cele din urmă. prin şansă sau impuls nu se pot aplica contactelor cruciale. Să fie coinciden ă. Adesea. cât şi mental. s-ar putea să existe un aranjament preliminar pentru a sus ine aceste posibilită i. În cazul următor voi începe dialogul din acel punct al şedin ei în care îl întreb pe subiect despre activitatea sa în lumea spiritelor. am auzit multe relatări despre fiin e apropiate spiritual care au traversat timpul şi spa iul pentru a se reîntâlni ca fiin e fizice. Lec ia pe care trebuie să o învă ăm din rela iile umane este de a-i accepta pe oameni aşa cum sunt. Oricare ar fi împrejurările. chiar înaintea renaşterii sale în via a actuală. avem acele asocieri bazate în mare măsură pe cunoştin e întâmplătoare ce oferă unele componente semnificative vie ii noastre. deja vu sau sincronizare perfectă când. Cu toate acestea. într-un anumit moment şi într-un anumit loc. E o experien ă minunată şi misterioasă. A fost cumva la şcoală? Sau ne-am întâlnit cu el sau cu ea la serviciu ori în concediu? Ne-a făcut cineva cunoştin ă sau a fost. E. pur şi simplu. după cum am văzut în cazurile anterioare. adevărat că amnezia conştientă poate îngreuna întâlnirea cu aceste persoane importante în existen a noastră. camaraderie şi respect reciproc. încât ambii parteneri au convingerea că au fost meni i unul altuia. având în vedere scandalurile şi mâhnirea din rela iile şi căsniciile lor. de asemenea. Am avut clien i care mi-au spus că. atât din punct de vedere fizic.

Dr. Împreună cu ceilal i..N: Ok. Dr. Preparatorii ştiu când suntem în impas. Cel mai adesea e incitant să te gândeşti că vei trăi din nou pe Pământ. S: Plutesc..... ascultându-şi vorbitorii. sunt multe discu ii şi agita ie. Un amfiteatru circular cu un pupitru în mijloc . aceea era mult mai liniştită. dar va trebui totuşi să mă folosesc de ce-mi vei spune tu . dar m-am decis... s-a decis mintea sufletului tău asupra a cui anume vei fi şi asupra oamenilor pe care-i vei întâlni pe Pământ? S: Da.N: Se aseamănă această adunare cu cea în care ai întâlnit câteva persoane la intrarea în lumea spiritelor.. Ascultă.N: Vom intra şi ne vom aşeza pe scaune? S: (clatină din cap) La ce ne-ar trebui scaune? Dr. Dr.. aş vrea să aud ce spun vorbitorii..Cazul 28 Dr.N: Ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi avut îndoieli fa ă de alegerea ta în ceea ce priveşte segmentul temporal sau un anumit trup? Ai putea da înapoi? S: (suspină) Da. Dr.. totul începe să se lege.. vreo zece.N: De ce a fost acea întâlnire mai liniştită decât aceasta? S: Eram încă uluit de faptul că-mi pierdusem trupul. Dr.. cincisprezece. dar trebuie să ne grăbim pu in.. rigid. Câte suflete sunt în jurul nostru? S: Oh.anticipări..N: După ce ai părăsit locul alegerii vie ii.. pentru a auzi vorbitorii..acolo stau vorbitorii.. Dr.. şi am procedat aşa înainte .N: Acestea sunt toate sufletele pe care le vezi? S: Nu. astfel încât să-i pot recunoaşte mai târziu.N: Dar dacă ai fi refuzat să te întorci pe Pământ cu pu in înainte de a fi gata să te încarnezi? S: Nu e aşa de.N: Eşti aproape de momentul în care vei părăsi lumea spiritelor pentru altă via ă? S: Da. imediat după ultima ta via ă? S: Nu. neliniştile fa ă de noua via ă. Eşti pregătit? S:Da.... Dr. Aici.N: Cum i se pare acest loc? S: E o întâlnire în care îi examinez..N: Mi-ar plăcea să te înso esc.. dar m-ai întrebat câte suflete sunt în jurul meu. Înainte de a îmi lua un angajament ferm. Dr.e în regulă? S: Sigur.. Dr.. ele ne fac nişte semne. în grupuri. Spune-mi.N: Bine. doar cu familia mea. Mai sunt şi altele.cu to ii am făcut-o de altfel .. Dr. Dr. Dr.N: Aceşti vorbitori sunt preparatorii voştri? S: Nu.N: Cum arată acest loc? S: Mmm. odată ce eşti hotărât să te întorci pe Pământ. Dr. Dr. sufleorii. Sunt aproape gata.. Dr. Dr. sunt bucuros să aud acest fapt..N: Când voi pocni din degete vei merge imediat în această clasă. Dr.energia noastră este cu adevărat ridicată. oameni ce îmi vor fi apropia i în viitoarea via ă..N: Mă întrebam numai. hai să ne apropiem de sufleori în timp ce tu vei continua să-mi relatezi ce se 146/159 .N: (pocnind din degete) Explică-mi ce anume faci.N: Acestea sunt suflete specializate în aceste lucruri? S: Da. Aş discuta întotdeauna cu preparatorul şi colegii mei posibilită ile. mai departe. mai trebuie să afli ceva important în lumea spiritelor? S: Trebuie să merg la cursul de recunoaştere.cel pu in oamenii pe care-i cunosc eu. într-un mod ingenios.N: Cele zece sau cincisprezece suflete din jurul tău fac parte toate din grupul tău matcă? S: Unele dintre ele da.. va trebui să ne grăbim pu in... pe colegii mei.

(se opreşte) Dr. de asemenea. În care se mişcă.N: Şi sufletele urmează acest curs înaintea fiecărei vie i? S: Normal.. pur şi simplu.... Trebuie să ne amintim detaliile. Dr. şi voi putea scăpa ocazia de a-i recunoaşte..poate nu chiar aşa de bune . nu cunoşteam încă to i oamenii cu care voi lucra atunci.îndreptând un deget spre fiecare dintre noi şi spunându-ne că trebuie să fim foarte aten i. e mai curând un curs de pregătire. Indiciile trebuie să se declanşeze în memoria noastră imediat şi să ne spună „Oh. cei care ve i interac iona în timpul acestei vie i? S: Da. trei. atunci când voi ajunge la trei voi suspenda ceea ce se petrece la acest curs. şi ceilal i au. Trebuie să încerc să-mi amintesc câte ceva despre ei felul în care arată..că da. Dr.. (încet) unu... Dr. pentru că. vorbesc.N: Dar ce? S: (cu convingere) După acest curs nu prea mai uităm semnele importante. Ele vor juca un rol important una în via a celeilalte. bine.. nevoie de semnele lor.. În plus.N: N-ai putea fi mai exact? S: Aceste indicii ne îndrumă într-o direc ie nouă în via ă.. În sinea noastră ne putem spune: „E timpul să trecem la faza următoare”. Trebuie să fac acest lucru! Dr. Dr. dar nu şi amănuntele mai mărunte.. Vrei să spui că există declanşatoare speciale pentru fiecare din aceşti oameni? S: Acesta e şi motivul pentru care am fost aduna i la un loc. Ea e aici... S: Formăm un cerc în jurul pupitrului. dar indiciile sunt putu te de cotitură în vie ile noastre. de aceea e această adunare un amestec de entită i din diferite grupuri. Dr. vei uita ceea ce a spus sufleorul? Sau dacă î i vei ignora înclina iile tale şi vei alege să mergi pe altă cale? S: (pauză) Avem şi alte posibilită i de alegere . după cum singur ai men ionat.N: (coborându-mi din nou vocea) Bine. ghizii noştri răspunsurile de care avem nevoie pe Pământ? Cui foloseşte toată zăpăceala aceasta cu semne pentru a ne aminti anumite lucruri? 147/159 .. dar nu pot urmări ce se întâmplă dacă vorbeşti şi tu în acelaşi timp. Dr. Dr.N: Ce fel de semne? S: Sunt ca nişte indicii pe drumul vie ii. aşa încât nu vei pierde nimic.N: Se află aici şi sufletul tău pereche primar? S: (roşind). pentru că la început nu ne vom recunoaşte unul pe celălalt pe Pământ. dar te rog să-mi explici ce anume în elegi prin semne. Poate că par nişte lucruri mici şi fără importan ă. Bine? S: Cred.. Dr.N: Ce se întâmplă dacă oamenii ratează aceste indicii sau semne de recunoaştere. Dr. eşti aici.N: De ce nu ne dau. Dr. În timp ce îmi vei explica mai pe larg ce este cu acele indicii şi semne.N: Adică pe voi. Acest curs este o recapitulare finală care ne reuneşte pe to i. Şi mai sunt şi al i oameni pe care va trebui să-i contactez. Semnele sunt aşezate acum în mintea noastră pentru a ne împrospăta mai târziu amintirile. sau să mă contacteze ei într-un fel sau altul.N: Şi fiecare dintre ei î i va declanşa o amintire? S: Da. ssssst! Dr.po i fi încăpă ânat. când vom fi încarna i în formă umană. activitatea din cadrul acestui curs e suspendată.N: Dar n-ai vizualizat deja detaliile viitoarei tale vie i în locul de alegere a vie ii? S: Ba da. Dr. Vor exista momente în via a mea când aceşti oameni îşi vor face apari ia.. atunci când urmează să se întâmple ceva important..N: Voi numi aceste semne declanşatoare ale memoriei. acum”. Sufleorul pluteşte înainte şi înapoi .N: (coborându-mi vocea) în eleg şi n-aş vrea să pierzi ceva. S: (nerăbdător) Da. şi noi trebuie să ştim indiciile pentru a ne recunoaşte.. doi. S: Sufleorul ne ajută să ştim ce anume va trebui să căutăm în via a viitoare. dar.întâmplă.N: A.

medalionul de argint e strălucitor. pe itorii . oameni ce te ajută în carieră lucruri de genul ăsta..N: Pe măsură ce creşti.N: (pe un ton poruncitor) Ai capacitatea de a pune laolaltă cunoştin ele tale spirituale şi Pământeşti. Dr.N: Atunci.N: Presupun că acum ai clar în minte detaliile semnelor de recunoaştere. cursul tău va reîncepe .da... în dragoste sau în orice altceva? înseamnă acest lucru că ai ratat un indiciu care te-ar fi putut îndruma spre o rela ie importantă? S: Hmmm.S: Din acelaşi motiv pentru care venim pe Pământ fără să ştim nimic dinainte. 148/159 . dar întâlnirile pot fi pentru prietenie. Dr. Dr.N: Cine e Melinda? S: Viitoarea mea so ie.îl poartă întotdeauna. S: Râsul Melindei. Dr.... Uneori lec iile noastre se rezolvă destul de repede.N: N-a durat prea mult. de la zece la unu. ei se implică şi în asta. S: Ba da.. ei pot aranja să ne cunoaştem la momentul potrivit. Acesta este un exemplu al motivului pentru care compara iile între timpul din lumea spiritelor şi cel de pe Pământ sunt irelevante. Îmi va citi şi-mi va vorbi despre via ă.N: Şi apoi? S: (visător) O voi cunoaşte doar cu pu in înainte de a ne muta.. până când subiectul meu a ridicat degetul.N: Bine.. Dr.i ofere indicii pentru a te ajuta să faci anumite legături? S: Desigur. Vorbitorul a avut multe de spus fiecăruia dintre noi..N: Ce se întâmplă dacă iei legătura cu persoana nepotrivită în afaceri. Dr. Dr. şi când voi termina.. S: (pauză) Un medalion de argint..pentru a-mi atrage aten ia. ar putea să fie un start într-o nouă direc ie. dar de regulă nu este aşa.. va fi prietenul meu de o via ă din şcoala generală. Dr. o întreb ceva în legătură cu acesta. voi număra acum în sens descrescător.. Dr.. Dr.N: Cunoşti deja majoritatea sufletelor care vor fi oameni importan i pentru tine pe Pământ? S: Da. trebuie să-mi amintesc. dar e suficient. mă va învă a. nu-i aşa? S: (râde) Oh... Altul va fi un partener de afaceri la firmă ..N: Bine. Dr. (aşezându-mi mâna pe fruntea subiectului) De ce e important sufletul acelei femei pentru tine? S: O întâlnesc când merg cu bicicleta pe strada noastră.N: Bine. pot oamenii să fie ei înşişi semne sau să... Eşti pregătit? S:Da. şi dacă nu-i cunosc.N: Presupun că ei pot pune la cale şi întâlniri ce vor duce la o rela ie de dragoste... Dr. îi voi întâlni oricum la curs. Dr. să respect oamenii. atunci spune-mi care a fost ultimul semn care i-a fost comunicat. Acest lucru îmi va indica faptul că s-a încheiat cursul tău şi că-mi vei putea relata ce semne trebuie să ii minte. Notă: Am terminat de numărat şi am aşteptat câteva minute... Ea zâmbeşte.. sufletele aflate în acest amfiteatru sau aiurea pot fi implicate în diferite moduri în via a ta? S: (entuziasmat) Da.. spune-mi acum care e cel mai important semn pe care trebuie să i-l aminteşti.apoi. Dr.. Îl voi vedea când voi avea şapte ani la gâtul unei femei de pe strada mea.N: Cum ar putea acest obiect din argint să fie un declanşator de memorie pentru tine? S: (abstract) Străluceşte în soare. Nu voi spune nimic până când n-ai să ridici arătătorul de la mâna dreaptă. probabil nu va fi chiar rău. S: Aşa sper.tu vei asculta despre ce semne vorbeşte sufleorul. voi lua legătura cu tipul din echipa mea de baseball.. Puterea sufletului nostru creşte cu ceea ce descoperim.. Cea mai interesantă parte a drumului sunt cotiturile şi de aceea e bine să nu ignorăm indiciile din memoria noastră. ne împrietenim.

. ei i-a fost chiar mai greu. încât sufleorii au considerat probabil că am nevoie de mai multe indicii... în vie ile lor actuale.. Dr.N: Locuiai aproape de Melinda în tinere e? S: Nu.. am men ionat într-un capitol anterior că sufletele re in amintiri cum ar fi mirosul sau sunetele. sunt atât de greu de cap..... I-am întărit asocierea vizuală a imaginii de plutire în jurul unui pupitru central.. Dr. râsul ei va suna ca. Dr. faptul că o cale pe picioare în timpul dansului.N: Şi acum ai plecat din oraşul tău natal pentru a veni în California? S: Da.. Nu vreau să fac o greşeală când întâlnesc persoana potrivită.N: Ce ar trebui să-i atragă Melindei aten ia la tine? S: (rânjeşte) Urechile mele mari.N: Atrac ia fizică pe care ai sim it-o fa ă de Melinda a fost diferită de cea încercată fa ă de Clair? S: (pauză) Când am întâlnit-o pe Melinda la dans a existat o atrac ie fizică fa ă de corpul său cred că şi ei i-a plăcut cum arătam eu. care era încă la liceu. Ea m-a convins ca aş avea mai multe şanse în oraşul în care plănuiau părin ii mei să se mute.... Infatuarea nu reprezenta o legătură mentală reală.. I-am lăsat subiectului meu timp să-şi termine cursul şi să comunice cu prietenii săi.. în Iowa.. da. Toate cele 5 sim uri pot fi folosite de sufleorii spirituali ca semne de recunoaştere pentru vie ile viitoare. dar am sim it amândoi că era mai mult decât atât. Dr.N: Vreau să în eleg bine acest aspect. Un vechi proverb spune că ochii sunt ferestrele sufletului. Dr. doar atât..N: O vezi pe sora ta în lumea spiritelor? S: O..Dr. V-a i ales trupurile tu şi Melinda în lumea spiritelor.i descriu. ea în California.. Îmi place în Iowa şi nu mi-a fost uşor să plec şi s-o părăsesc pe Clair.... Cât despre celelalte sim uri ale noastre.. Dr. deşi acceptau uneori să joace şi alte roluri în vie ile lor.N: Aşadar. bătaia unui cesule .. Când ne-am îndepărtat de celelalte suflete.. am discutat cu acest bărbat despre Melinda. face parte din cercul meu (grupul matcă).N: Clair e un suflet pereche? S: (pauză) Mai degrabă o prietenă. Dr.. (meditativ) în Iowa am cunoscut-o pe Clair.. dar părin ii mei vroiau să părăsească ferma noastră şi să se mute în vest.. dar am ieşit împreună în liceu..N: Ce trebuie să re ii referitor la râsul ei? S: Când ne vom întâlni. Clair n-a vrut să plec.. Eram atraşi unul de celălalt în liceu. aroma parfumului ei când vom dansa prima dată un parfum cunoscut.N: Te-a ajutat vreun indiciu să te decizi? S: (oftează) Sora mea a fost cea care m-a ajutat să mă decid. da. nu pot să. Ar fi fost o greşeală. Apoi.. Dr. Sexul este o capcană. Am aflat că aceste două suflete se sim eau cel mai bine în ipostaze de so şi so ie.. E greu pe Pământ să realizezi ce trebuie să faci cu al i oameni. Dr. Subiectul cazului 28 a început să exprime oarece disconfort când îl împiedicam să ia parte la cursul său de recunoaştere. apoi l-am scos din locul recunoaşterii. Obişnuiesc să nu grăbesc niciodată clien ii să intre sau să iasă din aşezările lor spirituale în timpul unei şedin e deoarece sunt de părere că acest lucru îi împiedică să se concentreze şi să-şi reamintească. ochii ei. ai primit mai multe semne cu privire la sufletul tău pereche? S: Da. sufletul său pereche. 149/159 . Nici un alt atribut fizic nu are un impact mai mare atunci când două suflete pereche se întâlnesc pe Pământ.. Dr. Ne-am fi plictisit unul de celălalt. într-un amfiteatru (al i oameni folosesc termeni diferi i). un clopo el.N: i-a fost greu să o părăseşti pe Clair? S: O. M-am gândit să urmăresc ce avea să se întâmple. Dr. Ambele aceste suflete voiau să se asigure că vor lua legătura unul cu celălalt pe Pământ. Clair şi cu mine nu ne potriveam.N: Ai avut o rela ie cu ea? S: Chiar am fost pe punctul de a o lua de nevastă. ce sim im când ne strângem prima dată în bra e.

Dr. dar nici atât de bună. brunetă şi îmbrăcată în alb.N: A i pregătit cumva împreună.. eram vrăji i. sau referitor la întâlnirea unei persoane importante.. alarmele s-au aprins.N: Dacă tu şi Clair a i fi ales calea cea mai uşoară şi n-ai fi primit indiciul de la sora ta. majoritatea vin doar ca să confirme ceea ce bănuiesc a fi adevărat. Dr. una dintre pistele false pe care trebuia s-o depăşesc. Nu cunoşteam pe nimeni în oraş şi mă sim eam prost. Dr. Am făcut atunci ceva foarte neobişnuit pentru mine .N: Păi.N: A. Dr. dar avem dreptul de a rata indiciile.. Îmi dau seama cum trebuie să procedez. planul întâlnirii noastre.. mi-a plăcut discu ia noastră despre locul recunoaşterii şi mă întreb dacă acest curs spiritual te mai ajută în vreun fel în via a fizică? S: (cu o voce îndepărtată) Da. exista familiaritatea aceea. imaginez unde ar trebui să mă duc.. pentru că detaliile văzute de tine în locul alegerii vie ii sau la cursul de recunoaştere nu i s-au impregnat suficient de bine în memorie? S: (pauză lungă) Semnele există.. Clair a găsit persoana potrivită. ar fi fost oare via a ta un dezastru? S: Nu.N: Şi ce altceva a i mai sim it tu şi Melinda în acel moment? S: O senza ie de parcă eram în altă lume. am văzut odată o reclamă pentru cadouri de Crăciun. Dr. Există momente în vie ile mele când schimb direc ia din cauză că gândesc şi analizez prea mult.. un alt fel de via ă. O senza ie ciudată m-a cuprins. pe de altă parte. Le stric eu. înfă işând un ceas Hamilton căruia îi făcea publicitate o femeie frumoasă.. Probabil că ceea ce n-ar trebui să afle încă nu le va fi revelat nici sub hipnoză. uneori când sunt confuz cu privire la via a mea şi nu ştiu ce să fac mai departe îmi.N: Ce s-a întâmplat în mintea ta atunci când a venit momentul să dansa i? S: Acum în eleg totul. dar am fost ghidat într-acolo. pentru că sunt stângaci.. Dar... 150/159 .. se petrece ceva important. cadou de la un so imaginar. Frunzărind revista Look pe când eram adolescent.astfel încât să fi i atraşi unul de celălalt pe Pământ? S: (încuviin ând din cap) într-o anumită măsură. tu şi Melinda. pentru că în mintea noastră exista amintirea a cum trebuia să arătăm.. Când am îmbră işat-o prima dată aveam picioarele ca de cauciuc. dar am fost atraşi unul de celălalt pe Pământ.. uneori trec peste înclina iile mele.. Există un drum principal al vie ii pe care-l alegem dinainte.. oare. scopul cursului lor de recunoaştere prin faptul că-i ajut să-şi amintească indiciile? Nu cred. a fost atât de straniu în timpul acelui dans ştiind că. Dr. şi s-ar putea să nu-mi iasă prea bine. După ce am plecat. având în vedere că am fost binecuvântat cu şansa de a interpreta trei indicii... luând-o pe piste false şi pierzând indicii în ceea ce priveşte o schimbare. Cred că aceia care vin în biroul meu într-un anumit moment al vie ii lor pentru a discuta despre rela iile lor nu sunt acolo din întâmplare. în compara ie cu unde mă aflu şi. şi n-am uitat niciodată numele sau figura ei.. o mutare în alt oraş. Ideea de a mă duce la dans mi-a venit pe neaşteptate.. cel pu in din două motive. ce m-au ajutat s-o întâlnesc pe so ia mea. A-mi ajuta clien ii să recunoască oamenii destina i să aibă un impact asupra vie ilor lor este un aspect fascinant al muncii mele.. deoarece ea purta un ceas de mână. inimile noastre băteau să se spargă.. deci ai putea face şi altceva decât a fost plănuit în lumea spiritelor? S: Mda. ştiam despre ca şi când am văzut-o la dans... Nu-mi place să dansez. şi. Pot vorbi despre semnele de recunoaştere şi din proprie experien ă..am invitat-o la dans. Dr. Când am împlinit 21 de ani am primit un ceas de acelaşi fel de la o mătuşă.. Preparatorul nostru ne-a ajutat pe mine şi pe Melinda în acea seară.. Dr. scena dansului în cursul pregătitor din lumea spiritelor? S: Da. fără îndoială.N: Faci vreodată astfel de greşeli în vie ile tale. Sloganul reclamei era: „Pentru Peggy”. Sau nu întreprind nimic din acelaşi motiv. dar mai există întotdeauna şi alternative din care putem învă a.N: Atunci de ce a mai existat în via a ta şi Clair? S: Pentru a mă tenta să rămân la fermă. În via a ta profesională. Îndrumarea. deşi dansa deja cu altcineva.

Aveam să aflu că în ziua în care ne întâlniserăm pentru prima dată ea le spusese unor prieteni înmărmuri i: „Tocmai l-am întâlnit pe bărbatul cu care mă voi căsători”. Am încercat să alung acest gând. un confident. e acela că membrii unui grup nu trebuie să meargă neapărat în fa a aceluiaşi consiliu. pentru că simt că sunt strategi iscusi i în acest domeniu al alegerii vie ii. chiar un ghid senior se află cu câteva trepte mai jos pe scara dezvoltării decât aceste fiin e omnipotente ce compun consiliile lor. M-am gândit la cine ar fi putut să poarte alb. Fe ele le sunt ovale. Uneori. chiar în condi ii vitrege. dar figura ei din acea reclamă punea stăpânire pe toate gândurile mele. ca o ultimă manifestare de a-mi spori încrederea. clien ii mei îmi spun că după această întâlnire se întorc în grupurile lor pentru a-şi lua rămas bun. N-am vrut să creadă că sunt nebun. Dacă unii dintre subiec ii mei văd acest consiliu doar o singură dată între vie ile lor. Unele dintre cele mai bune decizii vin din ceea ce numim instinct.Câ iva ani mai târziu. Deodată.” Un aspect al celor două întruniri ale consiliului pe care. Atunci când trebuie să se întâmple un eveniment important în via ă. pentru că to i membrii unui grup au acelaşi ghid. Comitetul doreşte să-mi onorez contractul. Atmosfera este oficială. cu pome i înal i. Când am văzut-o am fost uluit de asemănarea cu imaginea din mintea mea. l-am considerat destul de ciudat. dar mai târziu am stat în sala de aşteptare şi am discutat fără întrerupere. ce pare a fi într-o încăpere plină cu nori. dar au trăsături delicate. Ei vor să mă cunoască. „Ghidul meu. se şi întâmplă de obicei. Un timp am presupus că trebuie să existe o corela ie în ceea ce priveşte acest aspect. Dacă un ghid poate fi considerat de către un suflet. Am aşteptat până după căsătoria noastră să-i spun so iei mele motivul pentru care venisem la spital şi despre indiciile care mi-au fost date pentru a o găsi. îşi ridică bra ele şi trimit un fascicol de energie pozitivă spre mintea mea. ca şi cum am fi fost nişte prieteni vechi care nu s-au văzut de multă vreme . Magra. la început. această familiaritate nu se 151/159 . adevărat.sau mai degrabă par a avea deopotrivă trăsături masculine şi feminine. Sfatul pe care-l dau oamenilor cu privire la întâlnirile importante este să nu se gândească la aceste evenimente prea mult. Mă înşelam. Ac ionând ca şi cum aş fi fost obsedat. Ultima variantă a fost folosită de un subiect care a descris această întâlnire în felul următor. primul declanşator s-a activat în mintea mea cu următorul mesaj: „E timpul s-o cunosc pe femeia în alb”. Bătrânii cunosc în detaliu toată desfăşurarea vie ilor mele. în timp ce al ii spun că se reîncarnează imediat după întâlnirea cu Bătrânii. Una dintre ultimele cerin e pentru multe suflete înainte de a se îmbarca e aceea de a se înfă işa pentru a doua oară înaintea Consiliului Bătrânilor. Sunt sigur că s-au implicat în alegerile care mi s-au pus la dispozi ie pentru via a viitoare. Întâlnirea noastră a fost penibilă şi stânjenitoare. pentru a-mi evalua motiva iile şi puterea de a mă adapta la un nou trup. cei mai mul i se înfă işează înaintea lui imediat după moarte şi înaintea unei vie i noi. Sunt calm. Mi s-a spus ca există o asemenea persoană care tocmai iese din tură. Adesea cedez prea uşor sentimentelor de furie şi ei îmi amintesc acest lucru în timpul trecerii în revistă a ac iunilor şi reac iilor mele din trecut fa ă de oameni şi evenimente. m-am dus la cel mai mare spital din oraş şi am întrebat la recep ie de o asistentă cu calită ile fizice din reclamă şi cu numele de Peggy. Fiecare dintre ei mă întreabă pe rând câte ceva. mă conduce într-un spa iu liniştit. desigur. alb. Văd cei trei membri ai consiliului meu aşteptându-mă ca de obicei. într-un mod amabil. dar au responsabilită i mai exacte în ceea ce priveşte evaluarea vie ilor sufletelor. Par a nu avea sex . speran ă şi încurajare pentru a avea mai multă încredere în mine în situa iile rele şi pentru a nu lăsa lucrurile să-mi scape din mână. Bătrânii şi Magra îmi dau inspira ie. pentru a o lua cu mine pe Pământ. pe când urmam cursurile unei facultă i din Phoenix. mi-am privit ceasul Hamilton şi am auzit următoarea comandă: „Du-te acum”. într-o sâmbătă. În mintea subiec ilor mei. Bătrânul din mijloc pare a avea energia cea mai puternică. Lumea spiritelor este un mediu personificat de ordine şi Bătrânii vor să consolideze semnifica ia sarcinilor sufletului pentru noua via ă. Şi apoi. ore în şir. dar nu neprietenoasă.fapt. Nu au păr. spălam nişte haine de culoare albă. dar nu sunt atât de autoritari pe cât s-ar putea crede. Urma i-vă instinctele de moment. într-o anumită măsură. M-am oprit. Ei sunt asemănători cu Cei Bătrâni despre care ne-a vorbit Thece în capitolul 11. Ei subliniază beneficiile perseveren ei în a-mi respecta valorile.

nu? S: (distrasă încă) Of.. de a şti exact cine sunt. Dr. (subiectul pare distras) Dr...extinde şi asupra Bătrânilor. 152/159 ... Aceasta este ultima şansă pentru suflete de a se bucura de omniscien ă.N: A sosit timpul să renaşti în următoarea ta via ă? S:Da. conven iile cu oamenii. da.N: Ce este predominant în mintea ta în legătură cu întoarcerea pe Pământ? S: Posibilitatea de a trăi în secolul al XX-lea.N: Cum a mers cursul tău de recunoaştere? Cred că ai luat parte la această fază a pregătirilor. am ajuns să apreciez că autoritatea Bătrânilor. sentimentele noastre referitoare la sursa crea iei sunt confirmate”. Aceste reac ii fa ă de ceea ce îi aşteaptă depind mai mult de respectivul suflet decât de perioada de timp care s-a scurs de la ultima încarnare a acestuia. M-am întâlnit cu ceilal i participan i la proiectul meu. toate acestea sunt rezolvate... cei mai mul i devin introspectivi. Am trecut prin asta. Bătrânii sunt scălda i în lumină strălucitoare şi întreaga aşezare are un aer divin.. implică o selec ie a sufletelor din mai multe grupuri.. le-am stabilit. Un subiect a sintetizat acest lucru astfel: „Când suntem aduşi în prezen a acestor fiin e superioare ce există într-o sferă spirituală atât de înaltă. presupune o progresie ordonată de planificări spirituale.. înainte de a trebui să se adapteze unui nou trup.. Renaşterea este o experien ă profundă..N: Te-ar ajuta dacă mi-ai vorbi despre planurile de întâlniri posibile pe care le ai pentru via a viitoare? S: (vocea îi este uscată şi slabă) Cred că. plină de schimbări importante. Acele suflete ce se pregătesc pentru a se îmbarca spre Pământ sunt asemenea unor veterani ce aşteaptă să intre din nou în luptă. înainte de plecare? S: Da. Dr.. Cazul 29 Dr.N: Mai este ceva despre care ai vrea să-mi vorbeşti în legătură cu următoarea ta încarnare? S: Am o ultimă discu ie cu Pomar (ghidul clientei) despre alternativele proiectului meu (de via ă). într-un anumit moment şi loc pe Pământ.. cred că da. Este o perioadă incitantă. pe măsură ce aduc conştiin a sufletului subiec ilor mei aproape de momentul ieşirii lor din lumea spiritelor. Dr.N: Poate aceasta să fie considerată ultima ta discu ie cu Pomar. Dr. în timp ce al ii se angajează în tot felul de discu ii amuzante cu prietenii lor.. spre deosebire de aceea a ghizilor. Dr. În timp. Se pare că fiecare membru al grupului respectă caracterul confiden ial al acestor proceduri.N: Î i sunt clare în minte semnele de identificare pentru întâlnirea sufletelor potrivite la timpul potrivit? S: (râde nervos) Ah..N: Dar ai văzut această via ă sau măcar unele păr i din ea? S: Da. semnalele. To i văd propriul lor Consiliu al Bătrânilor ca fiind divin. Ultimul meu caz implică sufletul unei femei care ne oferă o descriere corectă a ultimei sale călătorii spre Pământ. 15 RENAŞTEREA AM văzut cum decizia unui suflet de a înainta spre următoarea sa via ă. Dr.

o potecă. mă apropii de. Există două motive pentru aceasta. Sunt tot atât de atent în acest punct ca atunci când am dus-o în lumea spiritelor pentru prima oară. plec.. Începe! S: (pauză) începem. îngrijorată. trei. S: Da. pe măsură ce se apropie timpul....N: Ce vezi şi ce sim i? S:Oh. folosind regresia în timp.N: Concentrează-te pe acest lucru! Continuă şi relatează-mi tot ce se petrece. dar sunt şi emo ionată. de vreme ce i-am purtat deja pe subiec ii mei prin atâtea vie i anterioare.. Dr. Dr.. to i îmi urează numai bine şi eu mă îndepărtez de ei. Efectul de adâncire într-un canal pe care îl descriu subiec ii mei nu pare să se refere la cel de naştere al mamei.. trec.. nu po i ascunde nimic aici...N: Cine eşti? S: (chicoteşte) Sunt într-un copil .. Apoi conştientizez că Pomar… se detaşează de mine şi sunt singură.. dar Pomar ştie când întârzii fa ă de programul meu .de altfel.. este o perioadă de inspira ie şi de aşteptări. S: Îmi iau rămas bun de la to i ceilal i..... ştie când sunt pregătită de plecare.. Când sunt aproape gata..N: Unde eşti acum? S: (pauză) Sunt conştientă că mă aflu în mama mea. decizia ta de a te întoarce este fermă şi te afli în faza finală de părăsire a lumii spiritelor. Unu. O pregătesc acum pe această clientă să părăsească lumea spiritelor pentru ultima oară înainte de via a ei actuală. Pomar îmi permite să-mi adun gândurile.... doi.. Dr. sentimentul unei adânciri întuneric...... dar şi bucuroasă de această oportunitate..N: Fără a analiza sau a cenzura în vreun fel impresiile tale. marele salt într-o nouă via ă. drumul pe care voi merge.N: Bine.... din ce în ce mai repede. Acest lucru poate fi. să presupunem că a venit momentul plecării tale într-o via ă viitoare.. S: Oh. dificil.. prin.N: Deci... Când ajung la trei....Dr. ai diferite emo ii în legătură cu părăsirea lumii spiritelor? S: Cei mai mul i dintre noi au. să mă încurajeze.N: Bine..N: Continuă! Nu înceta să-mi povesteşti. printre perne de albea ă.N: Eşti pu in speriată şi poate te întrebi dacă e chiar necesar să mergi pe Pământ? S: (pauză şi apoi cu mai multă voioşie) Pu in...N: Rămâi acolo! Eşti singură şi te mişti mai repede.sunt un copil.. Dr. Apoi? S: (cu o voce plăcută)... S: Totul este înce oşat. sunt pe o bandă.. Întâi.... apoi... (îşi întoarce capul cu hotărâre) Oricum.. Am avut îndoieli înaintea unor vie i. părăsindu-mi căminul de aici.. E asemănător cu tunelul prin care trec sufletele după moartea fizică şi ar putea fi chiar acelaşi drum (dar parcurs în sens invers). Dr. Vreau să priveşti adânc în tine însă i şi să-mi explici ce faci mai departe ca şi când s-ar petrece cu încetinitorul.... Dr. un trup nou... mă îndepărtez.. Descrie-mi ce i se întâmplă acum. Încet. căldură! Dr..să ne mişcăm. Dr. faldurile unui material mătăsos. Dr.. Cititorul s-ar putea întreba de ce sunt atât de atent cu momentul naşterii. Încep prin a întări câmpul protector de energie aşezat deja în jurul acestui subiect şi aplic tehnici suplimentare de condi ionare pentru a-i păstra sufletul în echilibru cu mintea copilului căruia i se alătură pe Pământ.. tu şi Pomar sunte i împreună pentru ieşirea ta din lumea spiritelor. alunec într-un canal întunecat.. spune-mi ce sim i în acest moment? S: Tocmai.. retrăirea unei vie i trecute nu implică neapărat procesul 153/159 . simt teama.. Dr..cu.N: În eleg că acum eşti pu in mai voioasă şi încrezătoare fa ă de perspectiva renaşterii.. Nu este o grabă prea mare. Dr. alunecând singură...cu viteză mai mare. fa ă de ce mă aşteaptă.. el vine să mă conducă...

Putem fi prin preajmă măcar pentru a alina copilul. Cu pu in timp înainte de naştere sufletul va atinge atent şi se va alătura mai complet creierului sensibil şi aflat încă în curs de dezvoltare al copilului.N: Este posibil ca unii copii care au fost avorta i să nu fi avut niciodată suflete? 154/159 .N: Ca suflet. în func ie de copil. cu luminile orbitoare din spital. uniunea spiritului şi a cărnii s-a solidificat într-un parteneriat. pentru a permite sufletului proaspăt eliberat să se adapteze. mă bucur că ai ajuns sănătoasă şi în siguran ă în noul tău trup. şocul fizic al naşterii e mult mai mare. când se administrează anestezice. dacă ar fi să compare momentul naşterii cu cel al mor ii. Odată ce naşterea a avut loc. Deşi am men ionat că sufletele pot fi inute în captivitate de o persoană traumatizată. mamă şi de viitoarea mea via ă.N: Bine. Dr. To i subiec ii îmi spun că tranzi ia sufletelor lor din lumea spiritelor în mintea unui copil se dovedeşte a fi mai rapidă decât drumul în sens invers. De asemenea. Sufletul nemuritor devine apoi locul de percep ie al ego-ului uman ce urmează să se dezvolte. Dr. Am văzut că pătrunderea în lumea spiritelor e gândită a fi mai graduală decât întoarcerea noastră pe Pământ. Studiile mele indică faptul că până şi sufletele ce se alătură copilului devreme par să călătorească mult în afara pântecului mamei până în momentul naşterii. Nu ne surprinde dacă nu ne vom naşte. Când un suflet decide să intre într-un copil.N: E momentul în care intri. în sensul de a accepta sau respinge sufletul... dacă îi readuc pe subiec i în trupul lor actual şi mă hotărăsc să le cer să retrăiască experien a naşterii. faptul că am petrecut tot acest timp cu mama noastră nu înseamnă că suntem pregăti i pentru paroxismul naşterii.naşterii. moştenire a unei conştiin e infinite. ele nu sunt niciodată prinse în cursă. chiar în timpul naşterii. Dr. Subiec ii mei spun că. niciodată sarcinile noastre nu se referă la o via ă întreagă. înainte de naştere? S: Ştim dacă un copil ajunge să se nască sau nu. Totuşi. cu scena mor ii. avem la dispozi ie un timp suplimentar pentru a ne adapta cât suntem în pântecele mamei noastre. vreau să înlătur orice disconfort pe care l-ar putea încerca unii oameni după ce se trezesc. Pe lângă faptul că pleacă în momentul mor ii. Care este motivul acestei diferen e? După moartea fizică. În func ie de înclina iile respectivului suflet. acesta nu are aparent libertatea de a alege. Dr. Cu toate acestea. oricare ar fi motivul. am ajuns în perioade diferite. Această alăturare a unei for e de via ă inteligentă înaintea naşterii închide cercul pe care am început să-l trasăm la cazul 1. Am avut cazuri de suflete ce şi-au programat sosirea în ultimul minut. trebuind să respirăm aerul şi fiind pentru prima oară lua i în bra e la modul fizic. în timpul medita iei adânci sau în timpul opera iilor chirurgicale. Sufletul aduce o putere spirituală.N: Bine. acest moment poate avea loc mai devreme sau mai târziu în perioada sarcinii mamei. va fi ratată şi sarcina ta ca suflet în acea via ă? S: Nu. în trupul unui copil? S: În existen ele mele. explicând frumuse ea alăturării sufletului la o nouă fiin ă umană. Înainte de a continua cu acest subiect ar trebui să ofer nişte informa ii generale referitoare la suflete şi la copii. Cazul 29 continuă. sufletele noastre călătoresc prin tunelul timpului şi intră în lumea spiritelor în mod progresiv. timpul cronologic începe pentru suflet. Spune-mi ce vârstă are copilul? S: Au trecut cinci luni (de la concepere). Absen a sufletului se poate prelungi mai mult în cazuri de afec iuni severe ale creierului sau în comă. Dr. venim dintr-un stadiu al Atotcunoaşterii şi astfel ne putem obişnui mental mai repede decât la sfârşitul vie ii fizice. te deranjează dacă e avortat copilul din pântecul mamei.. sufletele pot pleca şi veni atunci când trupul doarme. dacă totuşi copilul nu se va naşte. Al doilea. atunci când intrăm într-un copil ca suflete. dacă se întâmplă astfel. Atunci când intră pentru prima dată. dar acest lucru nu e obişnuit. de obicei..

de ce nu-mi explici atunci ce faci cu mintea copilului. Sf Toma d'Aquino şi al i teologi medievali au decis în mod arbitrar că sufletul se alătură pruncului la 40 de zile de la concepere..N: În timp ce te integrezi cu copilul. Dr.. Dr. Dr.. stai pu in! Cine a vorbit de perioade lungi de timp? Eu nu fac aşa ceva! Şi.. să mă prostesc.. sunt în mintea copilului. eşti înlăuntrul mamei tale . la început opune o uşoară rezisten ă.. în ce plan astral te afli. până ne familiarizăm (se opreşte pentru un moment şi râde încet). Mă proiectez întotdeauna cu grijă. nu-mi petrec prea mult timp cu fiecare mişcare a bebeluşului.. În secolul al XIII-lea.S: Depinde de momentul în care are loc avortul.. Mă joc! Este un moment potrivit să plec şi..N: Există vreun conflict între copil şi tine? S: (încet) Oh. N: Când pleci de lângă copil pentru pu in timp. Trebuie să ne obişnuim unul cu celălalt.. şi mergem în locuri interesante.N: i-au trebuit multe vie i pentru a învă a să te 155/159 . Dr. Dr. când anume devine acesta receptiv la for a identită ii tale ca suflet? S: Mă deranjează cuvântul „for ă” pe care l-ai folosit. hai să luăm situa ia de fa ă.. Noi nu recurgem niciodată la for ă când pătrundem într-un copil nenăscut. de cele mai multe ori nici nu au nevoie de noi.. S: Mintea sa e delicată şi nu trebuie grăbită. dar şi separat.. La început o iau mai încet.. Dr. Dr. ştii obiceiurile pe care le au alte suflete cu aceşti copii? S: (fără să-mi dea prea multă aten ie) Oh. Dr. tu şi copilul a i avut imediat o afinitate unul pentru celălalt? S: Păi. comparativ cu Pământul? S: Suntem tot în planul Pământului. Nu vreau să crezi că nu avem nimic de făcut cu copiii nenăscu i.N: De ce nu vorbim mai mult despre acest aspect? Când sufletul tău intră într-un copil pentru a rămâne cu acest nou trup toată via a. Cei care mor foarte devreme.. care e menirea acestei preluări? S: (oftează adânc) Odată ce mă ataşez de un copil trebuie să-mi sincronizez mintea cu creierul acestuia.? S: (continuă) Sunt ocupată cu această nouă minte.N: Bine. Ne balansăm în jurul Pământului pentru a ne vizita unul pe altul. unii plutesc primprejur mai mult decât al ii. că părăsind copilul nenăscut pentru perioade lungi de timp impieta i responsabilită ile sarcinilor voastre? S: (defensiv) Hei. Dr. Notă: Această problemă a fost dezbătută foarte aprins în trecut şi este de mare actualitate şi astăzi. Mă distrez cu prietenii mei care fac şi ei acelaşi lucru. fiecare minte e diferită. oricum. De fapt. exerci iile noastre serioase nici n-au început încă. deşi nu e încă gata cu totul.. intrând şi ieşind din copil până la naştere. Cel mai adesea ne distrăm în vecinătatea copilului. oare.N: Mi-au spus şi al i oameni acest lucru. când copilul e mai pu in activ... deoarece se plictisesc.N: Nu crede i.N: Ce anume faci tu.. Dr.. Încep cu un test uşor. e un fapt obişnuit. Mă lovesc de mine însămi! Dr.N: Presupunând că un copil ajunge să se nască.. pur şi simplu. pentru că poate deveni plicticos. şi încercăm totodată să nu ne lăsăm prea distraşi. unde am trăit împreună în vie ile trecute. Ce faci când nu eşti lângă copilul nenăscut? S: (râde încântată) Vrei să ştii adevărul? Atunci î i spun.N: Bine.. dar. de vreme ce vom fi parteneri.. spa iile dintre lobi.să lăsăm să treacă un timp. de obicei? S: Adopt calea de mijloc.N: Oh. Dr.. stabilind legăturile. tu şi aceste suflete. biserica creştină a considerat necesar să stabilească dacă un fetus avortat are sau nu suflet. Nu mă acceptă complet.

.cu. o recunoaştere a adevărului din ceea ce vede creierul. Dr. Mă recunoaşte ca pe un prieten. da. dar aşa s-ar părea. Dr.. Dr. acesta este şi motivul pentru care ne unim cu min i nedezvoltate. Ajung la părin i prin intermediul copiilor.. Dr. ceva de genul acesta.. Dr. De obicei devenim în întregime opera ionali când copilul începe şcoala.N: Dă-mi un exemplu al modului în care po i să ajungi la părin ii tăi. Ei s-ar putea certa în preajma copilului.N: Po i fi mai explicită fa ă de ce anume oferă concret sufletul trupului omenesc? S: Aducem o.. Dr. un gol pe care îl umplu pentru a întregi copilul. Dr. po i controla mişcările motorii ale copilului? S: Eu sunt.. îl fac pe copil să râdă şi să-şi împingă mânu ele în fa a părin ilor... o vreme.atunci intru înapoi ca din puşcă..N: Aşadar.. Dr. părăsesc copilul nenăscut la anumite intervale de timp. fac tot ce pot pentru a aduce armonic în familia ce mi-a fost 156/159 . dar la naştere am început deja să ne completăm. nu disloc nimic.. lucru ce generează vibra ii disonante. Pot să apăs un pic în acea parte a creierului care controlează mişcările. Dr.N: Nu este de datoria ta să fii întotdeauna cu corpul tău? S: Dacă lucrurile se înrăută esc din punct de vedere fizic .N: Î i termini munca de unificare înainte de naştere? S: Nu chiar. ce anume faci tu. voi supraveghea i întotdeauna copiii ce v-au fost desemna i în fazele timpurii ale creşterii? S: (mândru) O.în elegere a lucrurilor. după cum i-am spus..N: Crezi că o putere superioară îl pregăteşte pe copil pentru venirea ta? S: Nu ştiu.şase ani. Nu există doi copii la fel.N: Dacă i se întâmplă acest lucru copilului. cum ar fi neurotransmi ătorii şi celulele nervoase? S: (pauză) Păi.N: Te referi cumva la circuitul mental al reglării gândurilor? S: La cum traduce această persoană semnalele. până ne adaptăm unul cu celălalt. Dr.un geamăn. Şi. Dr. S: O.. E ca şi când copilul m-ar fi aşteptat să vin. întregind copilul? S: Cam pe la cinci .. Ştim imediat dacă are probleme copilul ce ne-a fost desemnat. Ei trebuie să-şi înceapă munca atunci când deja s-a născut copilul. pentru a-i calma şi pe aceştia. Dr. Dr. Înainte de sosirea mea aici există..N: Eşti sigur că acest copil nu te consideră la început o entitate străină în mintea sa? S: Nu. Este un amestec. şi îi supraveghez şi pe părin i. Pot totodată să gâdil uneori copilul. Dr....N: Aduci cu tine inteligen a? S: Noi dezvoltăm ceea ce deja există acolo. procesul de unificare durează ceva timp? S: Sigur.N: Ca suflet.N: Cum ai putea şti acest lucru. care va face parte din el.proiectezi într-un creier uman? S: Uh.. Dr. sufletele noi sunt ajutate să facă acest lucru.N: Deci. în calitate de suflet al său? S: Îl liniştesc pe cât îmi stă în putin ă.N: Dar cum se petrec lucrurile cu sufletele care se alătură copiilor în ultimele minute înainte de naştere? S: Uf! Acesta este stilul lor. Copiii sub această vârstă pot fi lăsa i destul de mult numai cu ceea ce au ei.ca o amprentă. Genul acesta de lucruri îi face pe copii să fie îndrăgi i de părin i. schi ezi cumva legături mentale electrice.N: De vreme ce reprezin i energie pură. dacă tu te prosteai cu alte suflete? S: Orice creier are un model al undelor . nu al meu.N: Fii complet sinceră cu mine. Sufletul tău nu preia cumva controlul asupra acestei min i şi n-o subjugă dorin elor tale? S: Nu în elegi. Capacitatea ei.în timp ce învă modelul undelor cerebrale ale copilului. Dr. Dr..N: Ce vârstă are trupul în momentul în care sufletul tău se opreşte.

Dr.. Am fost trimis de părin ii mei încă de la vârsta de 5 ani la şcoli de tip militar pentru perioade îndelungate. Prietenul meu şi cu mine avem şi astăzi moduri diferite de a ne apropia de spiritualitate. modul în care ne jucăm în copilărie. Spune-mi ce anume faci.destinată. Mă gândesc la vie ile mele trecute şi la şansele pierdute cu alte trupuri. Acum realizez că am fost întărit într-un mod subtil.. folosesc acest timp pentru a mă gândi şi a plănui ce anume voi face după naştere. Când voi ieşi.. inventând. şi aşa şi trebuie să fie. Cel mai adesea există dragoste. pe care nu îl puteam în elege. Dr.îl ajută să gândească. încât nu conştientizează aceste lucruri. ca o modalitate de alinare. aceasta este o perioadă productivă pentru tine? S: (hotărâtă) Da.. S: Ascult muzică. Oricum. având prieteni imaginari ce sunt reali de fapt. aceste informa ii sunt închise adânc în mine. dar acum suntem amândoi convinşi că scopul şi ordinea 157/159 . creând poveşti. oare. Sunt pu in îngrijorată în ceea ce-l priveşte. Are unele cunoştin e în acest sens.N: Spune-mi.. Dr.foarte relaxante pentru el . încât nu credeam în nici o altă putere în afară de mine însumi. Aceasta este ultima şansă de a medita în linişte asupra noii vie i. acum este exact momentul dinaintea naşterii tale în această via ă. ai gânduri efemere despre alte vie i. Cel mai vechi prieten al meu este astăzi un preot catolic.N: Dar.visăm cu ochii deschişi. sunt ocupată cu planificarea momentului potrivit în care voi intra în lume ca fiin ă umană şi voi respira pentru prima oară. ca şi via a ta din lumea spiritelor? S: Acest lucru începe după naştere. dar convingerile noastre spirituale erau foarte diferite. Dr. amintirile tuturor vie ilor tale trecute. şi acest lucru mă stimulează. uneori şi stres. Dr. prin amnezie. Dr. dar îi voi schimba imediat părerea! Dr.. câtă vreme eşti la o vârstă fragedă? S: Da. nu i s-au blocat încă. are el cunoştin ă despre cine este sufletul său şi care sunt motivele acestei alăturări? S: (pauză) Mintea copilului este atât de nedezvoltată.. dar acest lucru se estompează. Până la vârsta la care încep să vorbesc..N: Bine... În primii lor ani din via ă.. Pe când ne plimbam în adolescen ă pe dealurile şi plajele din Los Angeles purtam adesea discu ii filozofice.N: De ce? S: (chicoteşte) Crede că-şi doreşte un băiat.N: Ce muzică? S: Ascult discurile tatălui meu . To i anii mei de cercetări dedicate descoperirii scopului vie ii abia dacă m-au pregătit pentru momentul în care un subiect aflat sub hipnoză a deschis uşa spre o lume eternă. care apoi se sting.. El mi-a spus odată: „Trebuie să ai curaj ca să fii ateu şi să crezi că nu există nimic dincolo de această via ă”. Nu în elegeam lucrurile în felul acesta atunci şi nici încă mul i ani după aceea.N: Când copilul s-a născut. Sentimentele de abandon şi de însingurare erau atât de puternice..N: Aşadar.N: Deci. cum este să fii în pântecul mamei? S: Îmi place sentimentul călduros şi confortabil al dragostei. bebeluşii ştiu mai mult decât se crede îndeobşte. CONCLUZIE INFORMA IILE con inute în această carte cu privire la existen a sufletelor după moartea fizică reprezintă cea mai semnificativă explica ie pe care am găsit-o de-a lungul întregii mele vie i la problema sensului vie ii noastre. Dr. voi avea atâtea de făcut.

dacă echivalăm răul cu dreptatea şi binele cu mila. Nici una din afirma iile despre via a de după moarte din cazurile mele nu are un fundament ştiin ific pentru a dovedi afirma iile subiec ilor respectivi. fiecare cu propriul său set de imperfec iuni ce trebuie armonizate. Dacă ei vor re ine măcar acest lucru. Unul din cele mai problematice aspecte cu care se confruntă to i oamenii ce vor să creadă în ceva mai înalt decât ei înşişi este cauzalitatea provenită din imensa doză de negativism din această lume. La fel am făcut şi cu. grupuri spirituale de studiu şi chiar despre crea ia însăşi. este expusă posibilitatea ca divinitatea . observ cu surprindere că răspunsurile lor nu sunt prea variate. Izolarea relativă a sufletului pe Pământ în timpul unei vie i fizice temporare este îngreunată la nivel conştient de gândurile conform cărora nu mai există nimic dincolo de această via ă. Când se află într-un trup omenesc sufletul este singur.un medium al adevărului în care pot crede . dar cunoştin ele lor m-au îndrumat. Îndoielile noastre ne fac să găsim sprijin numai în lumea fizică pe care o vedem. Chiar şi acum mă simt uneori un intrus în min ile celor ce descriu lumea spiritelor şi locul lor în aceasta. Tot ce am aflat. subliniat mai cu seamă de subiec ii avansa i. altfel nu am avea nici o motiva ie de a îmbunătă i lumea prin noi înşine şi de a ne măsura dezvoltarea. din cadrul unui vast ocean al universului. Cartea prezintă o temă a ordinii şi a în elepciunii ce se înal ă din multe nivele energetice spirituale. Pământul e una din nenumăratele lumi populate de fiin e inteligente. nu face decât să accentueze sentimentul propriei noastre insignifian e. Exemplul principal dat în sprijinul ideilor acestora îl constituie răul. Ceea ce nu este bun ne testează.vorbindu-mi despre ghizi. despre cine anume suntem şi de unde anume venim. şi dacă Dumnezeu ne-ar fi permis să cunoaştem numai mila. am putea afirma că existăm ca un singur univers dimensional dintre multe altele. în cele din urmă. Încă mă întreb de ce sunt mesagerul cunoaşterii spirituale din paginile acestei căr i. Când îi întreb pe subiec ii mei despre trăsăturile milei şi ale mâniei pe care le percepem a fi expresia de sine a unui suflet-profesor. Cunoaşterea ştiin ifică potrivit căreia Pământul e doar un grăunte de nisip al unei plaje galactice. Într-un mesaj remarcabil. tocmai pentru ca noi să ne străduim mai mult să o atingem.universului emană dintr-o conştiin ă superioară. unii dintre ei răspund că numai Creatorul arată anumite atribute în scopuri specifice. cu siguran ă. adevăra ii mesageri ai speran ei pentru viitor sunt oamenii reprezenta i în aceste cazuri şi nu reporterul. Cred că aceasta e vocea sufletelor noastre care ne spune că avem o personalitate nemuritoare. Absen a trăsăturilor pozitive ne arată defectele fundamentale ale naturii noastre. De fapt. Cu toate acestea. cred că nu a fost întâmplător că oamenii au venit. Aş spera ca acei cititori care consideră materialul prezentat în această carte prea inovator să re ină măcar ideea că ar fi posibil să aibă o identitate eternă. De ce nici o altă fiin ă de pe Pământ nu este preocupată de via a de după moarte? Doar pentru că egoul nostru exacerbat nu vrea să conceapă via a ca fiind vremelnică sau pentru că fiin a noastră este asociată unei puteri superioare? Oamenii neagă faptul că orice gând referitor la via a de după este o expresie a speran ei. Învă ăm din greşeli. la mine pentru a fi supuşi hipnozei . n-ar mai fi existat dreptatea.suprasufletul divin al universului nostru . Ei m-au învă at că un aspect major al misiunii noastre pe Pământ ca suflete este de a supravie ui din punct de vedere mental fiind izola i de adevăratul nostru cămin. Astfel. scopul meu a fost atins. datorez acelora care au venit să-mi ceară ajutorul. într-o lume a sufletelor. fiecare având propriul său creator ce guvernează. Când îi întreb pe subiec ii mei cum de permite un Dumnezeu iubitor suferin a. la nivele 158/159 . Mergând pe firul acestei gândiri. Am ajuns la concluzia că trăim într-o lume inten ionat imperfectă. numai pentru a supravie ui. infailibilitatea absolută este deferită unei surse divine şi mai înalte. por i cereşti. mult mai potrivit. câtă vreme cineva mai pu in dăruit cu cinism şi îndoială ar fi fost.să se afle la un nivel mai pu in decât perfect. Privind în urmă în propria via ă. Subiec ii cazurilor mele spun că sufletele noastre sunt create de un Creator care plasează starea de pace absolută în mod deliberat la un nivel greu accesibil. De exemplu. există o logică în faptul că nu am fost crea i din întâmplare. şi că existăm într-un sistem universal care ghidează transformările fizice ale Sinelui într-un anumit scop.

nu ştirbeşte cu nimic ideea unei surse absolute a perfec iunii care dă naştere divinită ii noastre. Suntem fiin e divine. Purtăm responsabilitatea evolu iei unei conştiin e mai înalte. fiin ei divine din casa noastră distinctă i-ar fi permis să guverneze în modul său propriu. Aceşti oameni spun că sufletele lor erau mai pu in amnezice cu privire la sinele lor şi la via a de după moarte pe când trăiau în civiliza iile timpurii. Destinul nostru este acela de a pendula prin univers. 159/159 . din cauza folosirii suferin ei ca un instrument de învă are. Mi s-a relatat că un număr mare de suflete ce s-au încarnat pe Pământ frecvent în ultimele secole optează acum. sunt vlăstarele unui suprasuflet divin părinte. Esen a noastră nu e revelată pe deplin în majoritatea gazdelor fizice. de o boală incurabilă. fără să cauzeze o senza ie de dor fa ă de căminul nostru din lumea spiritelor. nu ar pierde nici atotputernicia şi nici controlul absolut asupra întregii crea ii permi ând maturizarea unui vlăstar mai pu in perfect. maeştri ce conduc destinele Pământului par să facă acele schimbări spre a permite mai multe informa ii şi în elegere despre cine anume suntem şi de ce trebuie să venim aici în vie ile noastre. stadii similare cu dezvoltarea sufletelor arătată în această carte. ci în acela de a ne unifica pe noi înşine cu o minte universală. Probabil cea mai satisfăcătoare trăsătură a muncii mele de a descoperi existen a lumii spiritelor în min ile subiec ilor mei este efectul pe care această cunoaştere conştientă o are asupra lor. În mod cert. Sufletul nostru poate călători departe de locuin a noastră permanentă. perfectă. prin spa iu şi timp. La un templu wat din mun ii Thailandei de Nord un învă ător buddhist mi-a reamintit un adevăr simplu. Cel mai important beneficiu care ne parvine din cunoaşterea faptului că suntem aştepta i într-o lume a iubirii absolute este acela că devenim mai receptivi la puterile spirituale superioare din mintea noastră. atât pentru noi înşine. care devine mai în elept prin strădania noastră. învă ând să ne conducem pe noi înşine şi îmbogă indu-ne cunoaşterea. Cea mai înaltă formă a acestei expresii sunt faptele bune. tot trebuie să o acceptăm ca pe cea mai bună pe care o avem şi să considerăm propria noastră existen ă ca un dar divin. oferindu-ne numai ceea ce căutăm când ne ascultăm inima”. Pământul e plin de oameni ce încearcă un sentiment de gol şi lipsă de speran ă fa ă de semnifica ia vie ii. Câ iva subiec i mai avansa i au afirmat că există o mişcare din ce în ce mai puternică în lumea spiritelor pentru a „schimba regulile jocului pe Pământ”. care merg pe planetele universului. dar noi nu suntem doar turişti. asemenea nouă. pentru lumi mai pu in stresante. pentru că poate bloca puterea tămăduitoare a sufletului nostru. combinată cu existen a substan elor halucinogene şi cu suprapopularea au generat nelinişte în lumea spiritelor. să zicem. Trebuie să ne încredem în acest proces cu răbdare şi perseveren ă.ne este oferită ca un mijloc al exprimării de sine. materială şi spirituală. mai ales dacă nu am acceptat ceea ce ni se întâmplă ca pe o încercare stabilită mai înainte. de-a lungul vie ii.cu to ii . Suferin a în via ă este în mod deosebit insidioasă. Acest factor a contribuit la rândul său la pierderea credin ei în propria noastră transcenden ă. cât şi pentru al ii în via ă. Într-o zi vom încheia această lungă călătorie . atunci n-am putea. atunci când au ocazia. avea un bunic încă şi mai divin. Absen a unei legături cu partea nemuritoare din noi. pentru că rămânem întotdeauna conecta i cu ambele lumi. karma noastră este stabilită în aşa fel. dar Sinele nu se pierde niciodată. Există locuri iluminate în care amnezia este mult redusă. amintirile lor eterne au fost strict blocate la nivel conştient. care să fie divinitatea supremă? Conceptul conform căruia divinitatea noastră imediată încă evoluează. Pe măsură ce ne apropriem de noul mileniu. Sunt de părere că o divinitate supremă. oare.şi vom atinge o stare supremă de iluminare în care totul este posibil. ce există în două lumi. Aspectele interven iei divine reflectate în acest univers trebuie să rămână realitatea noastră ultimă. Conştien a că apar inem unui loc ne întăreşte şi ne dă pace. această idee nu e uşor de comunicat cuiva care suferă. nu în sensul încetării unui conflict. Dacă divinitatea noastră nu este cea mai bună. Astfel. Dacă sufletele noastre. călătoria noastră este una colectivă. „Via a .diferite de competen ă. încât nici o încercare să nu fie mai grea decât putem suporta. Sub acest panteon. Totuşi.spunea . se pare că în ultimele milenii. dar imperfecte.