Data: 18.03.

2010 Clasa: a II-a A Institutor: Căprar Antonela Aria curriculară: Matematică şi ştiinţele naturii Disciplina: Matematică Unitatea de învăţare: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 Titlul lecţiei: Exerciţii şi probleme cu adunări cu trecere peste ordinul unităţilor Tipul lecţiei: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor Obiective de referinţă: 1.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.9; 2.10; 3.1; 4.1 Obiective operaţionale: OC1: Să rezolve oral exerciţii de adunare şi de scădere în concentrul 0-100; OC2: Să unească operaţia dată cu rezultatul corect; OC3: Să rezolve de pe floare adunările date; OC4: Să descopere cifra care lipseşte din fiecare exerciţiu; OC5: Să completeze căsuţele cu rezultatele potrivite; OC6: Să aşeze semnul potrivit în exerciţiile date; OC7: Să compună problema după imaginea dată, respectiv după exerciţiul dat; OC8: Să rezolve corect problema dată; OC9: Să rezolve corect puzzle-ul matematic, pentru a descoperi mesajul din partea Zânei Florilor; OPM10: Să manifeste rapiditate în rezolvarea fişei de lucru; OPM11: Să manifeste curiozitate şi entuziasm pe tot parcursul orei; OA12: Participarea cu interes la toate etapele lecţiei. Strategii didactice:

Matematică. Bucureşti. Manual pentru clasa a II-a.jocul (M6) Mijloace: fişe de lucru. Mariana Mogoş.explicaţia (M3) . • de acţiune reală: . bomboane.munca independentă(M2) .exerciţiul (M4) • de explorare indirectă: . planşe. pe grupe. puzzle matematic. în perechi. Forme de organizare: frontal. Aramis • Bădescu.observaţia (M1) . Programe şcolare pentru învăţământul primar. flip-chart.fişe de lucru pentru clasa aIIa”. • Stefan Pacearcă .markere. individual.diplome. scrisoarea din partea Zânei Florilor. Anina. Iaurum. Resurse umane: 18 elevi Resurse temporale: 45 minute Bibliografie: • Curriculum Naţional.demonstraţia (M5). Bucureşti.Metode : • de comunicare orală conversative: . Nr cr Momentele lecţiei OB Elemente esenţiale de Strategii didactice Forme de organizare Evaluare . 1998. Editura Aramis. (2007)-“Să dezlegăm tainele matematicii. cartonaşe cu exerciţii. Ed.Păpuşa –Floare. (2005) . Gabriela.

Pe jetoane sunt scrise exerciţii pe care elevii le vor rezolva oral. .t conţinut Metode Mijloace . prin intermediul unui joc: ‘Ştafeta exerciţiilor‘ (anexa 1) Fiecare elev va alege un jeton corespunzător simbolului pe care îl are în piept.caietele de teme .Jocul se încheie la cel care are cartonaşul pe care scrie STOP. Se verifică modul de rezolvare a exerciţiilor. Cel care are cartonaşul cu indiciul START începe jocul.frontală -frontală -orală -orală 1. Ceilalţi sunt atenţi şi continuă. 2. M1 M1 M5 .frontală Pregătirea clasei pentru activitatea de învăţare Verificarea temei pentru acasă Verificarea cunoştinţelor Se stabileşte ordinea şi se pregătesc materialele necesare pentru lecţie. .cartonaşe cu exerciţii de adunare şi scădere în concentrul 0100. 3. Verific terminologia matematică: • Cum se numesc numerele care se adună? • Cum se numeşte rezultatul adunării • Dar rezultatul scăderii? • Prin ce operaţie se află descăzutul? etc. OC1 Verific exerciţii de adunare în concentrul 0-100.

Ei trebuie să treacă de obstacolele ce vor fi pe drum. Anunţ elevii că azi vom merge la castelul Zânei Florilor. în concentrul 0-1000. Anunţarea temei 6. Dirijarea consolidării OC2 Elevii fac cunoştinţă cu PăpuşaFloare. Flipchart. planşă ce reprezintă drumul cu obstacole ce duce spre castel. individuală. scrisoare. Păpuşa –Floare. (anexa 3) Obstacolele reprezintă exerciţii şi probleme cu adunări peste ordinul unităţilor. M1 M3 M1 M3 . (anexa 2) Zâna Florilor îi invită pe copii la castelul său. -orală. Fiecare elev M4 .caiete. Joc: „Unde se ascunde răspunsul?” Animalele şi păsările cer ajutorul copiilor. Se va nota titlul şi data pe tablă şi în caiete: “Exerciţii şi probleme” Elevii sunt împărţiţi în trei grupe: Grupa 1: grupa lalelelor Grupa 2: grupa ghioceilor Grupa 3: grupa narciselor Se vor rezolva următoarele exerciţii şi probleme: Obstacolul 1: „În poieniţă” M1 -planşă. Captarea atenţiei 5. Zâna Florilor. pentru a ajunge la castel. care aduce o scrisoare din partea Zânei Florilor. lucrându-se la tablă. Pe drum însă vor fi obstacole.planşă. Exerciţiile vor fi diferite pentru fiecare grupă. -frontală. . carioci.4.

imagine reprezentând un iepuraş. Din greşeală pisicuţa a răsturnat vaza cu flori peste caiet. Pe fiecare petală se găseşte câte un exerciţiu de adunare.frontală. vaza cu flori. Fiecare elev în parte va rezolva câte un exerciţiu.orală. scrisă. -planşe reprezentând flori pentru fiecare grupă. M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 .planşe cu .pe grupe.va avea de găsit cifra sutelor. Ajut-o pe Andreea să-şi refacă tema! (anexa 6) Grupa 1. scrisă. . imagini cu căsuţa Andreei. .din grupă va veni pe rând la tablă şi va rezolva câte un exerciţiu.va avea de găsit cifra zecilor. pisicuţa. Obstacolul 4: „Completează căsuţele cu rezultatele potrivite. -orală.scrisă. . carioci. Unele cifre nu se observă.” OC5 Iepurilă e nedumerit. (anexa 5) OC4 Obstacolul 3: „La căsuţa Andreei” Andreea şi-a făcut temele. Grupa 3: va avea de găsit cifra unităţilor. planşe. Nu ştie în ce căsuţă să sară.pe grupe. carioci. individuală. Grupa 2. exerciţii pentru fiecare grupă. Fiecare grupă va primi câte-o floare. . carioci. . (anexa 4) OC3 Obstacolul 2: „În grădina cu flori” Au ajuns într-o grădină cu flori. Câte 3 elevi din fiecare .

imagine reprezentând o ciocănitoare.frontală. . M1 M2 M3 M4 M5 . individuală. carioci. Câte 3 elevi din fiecare grupă completa cu semnul potrivit. . (anexa 7) OC6 Obstacolul 5: „Joc: Semnul ascuns” Buburuza cere elevilor s-o ajute să aşeze semnul potrivit.pe echipe. M1 M2 . scrisă. . pentru ca relaţia să fie în concordanţă cu rezultatul dat.orală.va compune o problemă după o imagine dată. . -imagine reprezentând o buburuză. carioci. planşe.pe grupe. Echipa 2. scrisă.va compune o problemă după un exerciţiu dat. Obţinerea performanţei OC2 Obstacolul 7: Concurs.va rezolva o problemă dată. (anexa 8) OC7 OC8 Obstacolul 6: „Lucraţi-gândiţi în perechi” (anexa 9) Ciocănitoarea le cere elevilor: Echipa 1. Echipa 3. 7.imagine reprezentând un ursuleţ.Aşază corect bilele în cutie!” M1 M3 M4 M5 M6 . . pe care le vor scrie în căsuţe. . planşe.scrisă.orală.grupă vor veni la tablă şi vor găsi rezultatele potrivite.

Elevii fiecărei grupe vor trebui să rezolve corect fiecare exerciţiu ce se găseşte scris pe bilă. (anexa 10) Câştigă grupa care termină prima. . câte-o bomboană şi o diplomă. Dacă vor rezolva corect. Acesta conţine câte 6 exerciţii (câte un exerciţiu pentru fiecare elev din grupă). bomboane. la castel!” (anexa 11) Se vor calcula punctajele obţinute de fiecare grupă şi se vor desemna câştigătorii. Fiecare grupă va primi câte un puzzle matematic.pe grupe. Drept răsplată pentru munca depusă.puzzle matematic. planşe. vor descoperi mesajul din partea Zânei Florilor: „Bine ai venit. Evaluare OC9 9. M3 M4 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 . carioci. lipici. . diplome. voi oferi elevilor.scrisă. urmând s-o aşeze în cutia pe care este scris rezultatul exerciţiului. (anexa 12) Ca temă vor avea de scris 3 exerciţii din caietul tip de matematică.8. din partea Zânei Florilor. . Tema pentru acasă Ursuleţul trebuie să aşeze bilele în fiecare cutie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful