c c c

   O    

 

   

 
  
c    

O  

c c 

c 

c

r  

  

þ
      

!

" 
#  

" 

" 

   

  

  

c    

O  

c c 

c 

c

v   

r 
  

r   

   

  

r  

 

  

  

     

O   

   

O        

þ    
 
 
 
 
   
  
 

 
  

 

   

c    

O  

c c 

c 

c

v   

r 
   

r       

  

r      

  

   

 O    

 O  

 

  

  

 

   

 

!    

c    

O  

c c 

c 

c

v   

r 
   

r    

   

  

r 

Ä     

  

È      

 

 

  

  

 

 O    

 O   

 Ö   

 

 

á È     

 

 !   

 

 

   

  

  

$   

 

 
% 
%
& 
% 
'( 

)* 
c

þ 
c

O 

+ ,( 

c 

c

þ 
c  

  

    

)* 
c

þ 
c

O 

+ ,( 

c 

c

þ 
c  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

)* 
c

þ 
c

O 

+ ,( 

c 

c

þ 
c  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

    

 

  

 

 

 

    

 

  

   

 

)* 
c

þ 
c

O 

+ ,( 

c 

c

þ 
c  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

  

   

 

  

 

 

  

  

   

 

  

 

 


     

 

  

c   
c  
c  

&   
c     

  

!"

#   

$  

 

c 

# 

c 

 %  

&  

''(
þ   
Sanayi 

  
Sanayi 
 
cicarethane
Diğer 1
Diğer 2 
 

i 

i i 

i 

i  

 i  

i

i 

 

i i

i 

i

i  

 i  

ii

i 

 

i i 
i i
i 

ii
i
ii 

i 

i 

  

 
 
 

 
 
   

 
 
 

i 
 
i 

i
i
i

i
 
i

i 
i 
i 

i 
i 
i

ii

i i 

 

  

 

  

i

i 

i 

 

þ   
Sanayi 

  
Sanayi 
 
cicarethane
Diğer 1
Diğer 2 
  

c  
 
   

 
!" # 
i 
ii 
 

i 
ii
 
 

i


i

 

 
i i

i 

i

i 
i
i 
i

i
i 
i
ii 

i 
i 
i 
      

&   
c  
$ 
   

# 

i 
ii
 

 

 i 

i


        

c 
c 
 %  

& 
i
i
 i i 


 

i

i 

i

i 

i
 

 
i 
 
 

i 
i 
i
i 

 

 


i
i
i
i 

 
   

 
þ   
Sanayi 

  
Sanayi
Orta Gerilim
Alçak Gerilim 
 
cicarethane
Diğer 1
Diğer 2
D 

c  
 
   

 
!" # 
i 
i  

i 
ii
 
 

i 
i

i
i 

i 

 


i 

i 


i
i
ii
ii 

ii
i 
i
i 

i 
i  

 

i 
  

[ehit Aileleri ve Muharip
Malul Gaziler
K.Ö.İ. Mesken 
  
 

ii 
i
i 


i 
ii 


 
 
 i  

i

‰ 
Sanayi

i

i 

i    

  

c     

&   
c  
$ 
   

# 

i 
ii
 

 
 

 
 
i 

i 
  
  
  
    

i
  
  


i  

i

  
  

!"
i
i# 

c 
c 
 %  

& 
i
ii
i i  


 
 

ii 
i 

 i 
i  

iii
ii 

i 
i  
   

 
i 

 

 
i 
 


  i
i
i
i 

 

  

i
  

i 
 
 

i 

 


i 
i 

  

&   
c  
$ 
   

# 
i
i

iii

i 

 

1212/12/c -$ 3456 c! 

2

)%*  "  
 
c  

  

 

15.811

15.708

28.029

6.824

)% 
- % . $0 $% $
 
+   " 
  

)%*  " 
 

 

 

 

c  

!D "
  

 

!D " 

!D " 

!D " 

2.374

13.850

3.381
3.381
3.381

13.850
13.850
13.850

4.305

13.850

'!c c!

0

0

16.624

16.533

27.375

8.715

13.850

Sanayi

17.551

17.454

29.035

9.103

13.850

Ticarethane ve Diğer
Ticarethane
Diğer 1
Diğer 2

21.096
20.084
21.096

19.578
18.658
19.578

31.899
30.239
31.899

10.694
10.306
10.694

13.850
13.850
13.850

18.868

18.073

28.299

10.699

13.850

/

Sanayi
c c c! 

c c c! 

c

Sanayi
Ticarethane ve
Diğer
Ticarethane
Diğer 1
Diğer 2
c 

- % . $ % $% $
 
+   " 
  

)%*  " 
 
 

 

!D "

 

 

c 

 

    

!D " 

'!c c!

 

 
  

168.456

336.913

3.836

13.850

4.351

13.850

7.303
7.303
7.303

@ 
@ 
@ 

7.682

@ 

!D " !D "

'!c c! 
168.456

336.913

18.762

18.665

30.246

10.313

13.850

c c c! 
Sanayi

19.498

19.399

31.226

10.869

@ 

Ticarethane ve Diğer
Ticarethane
Diğer 1
Diğer 2

25.035
24.159
25.035

23.518
22.717
23.518

35.838
34.422
35.838

14.633
14.277
14.633

@ 
@ 
@ 

20.665

19.708

32.028

10.823

@ 

,

Sanayi

c

Sanayi
c c c! 
Sanayi
Ticarethane ve
Diğer
Ticarethane
Diğer 1
Diğer 2
c 

)% c 
)% 
+   " 
  

)%*  " 
 
 

 

!D "

 

 

c 

 

   

 

 
   

'!c c! 
Sanayi Orta
168.456
Gerilim

336.913

3.836

@ 

!D "

'!c c!

(

Sanayi Orta Gerilim

168.456

336.913

19.225

19.125

31.076

10.507

@ 

c c c! 
Sanayi
Orta Gerilim
Alçak Gerilim

20.116
21.479

20.012
21.376

32.333
33.696

11.128
12.491

@ 
@ 

Ticarethane ve Diğer
Ticarethane
Diğer 1
Diğer 2
Mesken

25.386
24.159
24.860
23.734

23.838
22.717
23.358
22.430

36.405
34.422
35.555
34.504

14.776
14.277
14.562
13.723

@ 
@ 
@ 

Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler
K.Ö.İ. Mesken

13.884
23.734

22.430

34.504

13.723

c
Aydınlatma

20.665
22.658

19.708

32.028

10.823

#

c  $% 
   $ 
Üreticisinin bağlantı durumuna göre

@ 

c c c! 
Sanayi
Orta Gerilim
Alçak Gerilim
Ticarethane ve
Diğer
Ticarethane
Diğer 1
Diğer 2
Mesken

4.351
6.166

@ 
@ 

7.303
7.303
7.303
7.238

@ 
@ 
@ 

c 

Aydınlatma

7.682
8.997

@ 

&  % $ 

D  
  

2 nolu bağlantı durumu
3 ve 4 nolu bağlantı durumu

272
1,137

OG Aboneleri PSH (Sayaç Okuma) (TL/Abone)*:
AG Aboneleri PSH (Sayaç Okuma) (TL/Abone)*: 

!D " !D " 

!D " !D " 

225
942

2 nolu bağlantı durumu
3 ve 4 nolu bağlantı durumu

0.207
2.183 

13.850
13.850

4.161
0.416

Dağıtım sistemine bağlı üreticilere tercih etmeleri halinde TEİAŞ tarafından belirlenen iletim bölgeleri bazındaki üretici fiyatları uygulanır.
Diğer-1: Hayır Kurumları, Dernekler, Vakıflar, Müzeler, Resmi Okullar,Resmi Yurtlar, Resmi Kurslar, Spor Tesisleri, Resmi Üniversite, Resmi Yüksek Okullar, Resmi Sağlık Kuruluşları, Kültür Balıkçılığı ve Kümes Hayvanları Çiftliği
Diğer-2: İçme ve kullanma suyu ve tarımsal amaçlı soğuk hava depoları
Çok zamanlı tarife uygulamasında Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasıdır.
Emreamade kapasite bedeli tüketicinin kurulu gücü dikkate alınarak uygulanır.
Uygulanacak tarifeler her tüketici ve kullanıcı için ilgili bileşenlerden oluşan toplam tarifelerdir.
Reaktif enerji tarifesi ilgili usul ve esaslarda belirtilen şartlar dahilinde uygulanır.
* PSH (Sayaç Okuma) bedeli sayaç okuma işlemi başına uygulanacaktır.
ÎÎ   
 

 
 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful