You are on page 1of 680

A Magyar Szocialista Munksprt XIII.

kongresszusnak jegyzknyve

A Magyar Szocialista Munksprt kongresszusnak jegyzknyve


1985. mrcius 25-28.

XIII.

Kossuth Knyvkiad / 1985

ISBN 963 09 2729 2 ISSN 0237 2541 (4077)

Magyar Szocialista Munksprt 1985. mrcius 25. s 28. kztt tartotta XIII. kongresszust Budapesten. A prttagsg kpviseletben 935 kldtt vett rszt az MSZMP legfelsbb testletnek munkjban. Meghvtk a tancskozsra a Minisztertancs tagjait, az llamtitkrokat, tbb orszgos fhatsg vezetjt, a tmegszervezetek s a tmegmozgalmak vezetit, a szocialista orszgokban akkreditlt nagykveteinket, a munksmozgalom veternjait, tudomnyos s mvszeti letnk kiemelked szemlyisgeit, kztk prtonkvlieket is. Trsadalmi kzvlemnynk nagy rdekldssel ksrte prtunk magas szint tancskozst, amely kedvez visszhangot vltott ki a nemzetkzi kommunista mozgalomban is. A kongresszus jelentsgt emelte a szocialista s szocialista orientcij orszgok testvrprtjainak, valamint az eurpai s tks orszgok kommunista s munksprtjai kldttsgeinek jelenlte. Ms kontinensekrl is sok testvrprttl, halad s felszabadt mozgalomtl rkeztek dvzletek a kongresszushoz.

A XIII. kongresszusnak s haznk felszabadulsa 40. vforduljnak tiszteletre orszgos mret szocialista munkaverseny bontakozott ki. A trsadalmi let legklnbzbb terleteirl tbb mint 700 hazai tvirat rkezett a kongresszushoz, amelyek a vllalsok sikeres teljestst jelentettk, s jabb vllalsokrl adtak hrt. A kongresszushoz intzett jkvnsgok kifejeztk, hogy a prt folytassa f politikai irnyvonalt, kvetelmnyeinek megfelelen jellje ki azokat a feladatokat, amelyek megoldsa biztostja haznkban a fejlett szocialista trsadalom ptst. A kongresszus kt napirendi pontjnak vitjban 199 elvtrs krt, s 58 kldtt kapott szt. A klfldi

vendgek kzl a szovjet, a portugl s az etip kldttsg vezetje a kongresszuson szlalt fel, 40 testvrprt rsban nyjtotta be dvzlett. A kongresszus egyhanglag elfogadta a Kzponti Bizottsg beszmoljt, Kdr Jnos szbeli kiegsztst, a hatrozati javaslatot, a szervezeti szablyzat mdostsra vonatkoz javaslatot, a Kzponti Ellenrz Bizottsg jelentst, Gyenes Andrs szbeli kiegsztst, a mandtumvizsgl bizottsg s a szerkesztbizottsg jelentst, a Kzponti Bizottsgnak a felszlalsokra adott vlaszt, s megvlasztotta a prt vezet szerveit.

A jegyzknyv tartalmazza a Kzponti Bizottsg elzetes jelentst a kongresszus kldtteinek, a Kzponti Bizottsg beszmoljt, a Kzponti Ellenrz Bizottsg jelentst, amelyet a kldttek a kongresszust megelzen rsban megkaptak, Kdr Jnos s Gyenes Andrs szbeli kiegsztst, idrendben valamennyi felszlals szerkesztett szvegt; tovbb a vita-sszefoglalt, a kongresszus hatrozatt, a Magyar Szocialista Munksprt Szervezeti Szablyzatt, a prt vezet szerveinek megvlasztsrl szl jelentst, a kongresszuson kpviselt testvrprtok dvzleteit, valamint fggelkben a kongresszus kldtteinek s a klfldi delegcik vezetinek nvsort.

A Magyar Szocialista Munksprt Kzponti Bizottsgnak elzetes jelentse a XIII. kongresszus kldtteinek

A Kzponti Bizottsg gy dnttt, hogy nyilvnossgra hozza a XIII. kongresszus kldttei rszre kszlt elzetes jelentsnek rvidtett szvegt. A jelents clja az, hogy adatok s tnyek bemutatsval megknnytse a kt kongresszus kztti prtmunka s a trsadalmi let ttekintst. Az elzetes jelents ltalban - s ahol lehetsges, statisztikai sszehasonltsokkal is - a beszmolsi idszakrl nyjt adatokat, a teljessg ignye nlkl. Nem trekszik rszletes elemzsre, politikai kvetkeztetsek levonsra. A Kzponti Bizottsg bzik abban, hogy a jelents megfelel rendeltetsnek, s segtsget ad a kongresszus munkjhoz.
AZ M S Z M P KZPONTI BIZOTTSGA

I. A KZPONTI BIZOTTSG LSEI A Kzponti Bizottsg a XII. kongresszustl 1985. mrcius l-ig, a jelents lezrsig 23 lst tartott. lsein rendszeresen foglalkozott idszer nemzetkzi krdsekkel. A gazdasgpolitikai krdsek kztt jvhagyta a hatodik tves terv s az ves npgazdasgi tervek, valamint a kltsgvetsek irnyelveit; rtkelte az tdik tves terv s az ves npgazdasgi tervek vgrehajtst, a hatodik tves terv idarnyos vgrehajtst, s llst foglalt a tovbbi munkrl; foglalkozott a gazdasgirnytsi rendszer tovbbfejlesztsnek soron lev feladataival, klgazdasgi kapcsolataink alakulsval, az iparirnyts, a munkagyi irnyts fejlesztsvel; a Minisztertanccsal kzsen hatrozatot fogadott el a

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES J E L E N T S E A

K L D T T E K N E K / 11

lakspts, -fenntarts, -gazdlkods s -eloszts irnyelveirl, tjkoztatst hallgatott meg e hatrozat vgrehajtsnak helyzetrl, tovbb a msodik 15 ves komplex laksptsi program megvalstsnak helyzetrl. Foglalkozott az orszggylsi kpviselk s a tancstagok 1980. vi vlasztsnak politikai, szervezeti elksztsvel; tjkoztatst kapott a vlasztsok tapasztalatairl; ajnlsokat tett a megvlasztott Orszggylsnek szemlyi krdsekben; hatrozatot hozott a vlasztsi rendszer tovbbfejlesztsrl; a jrsok megszntetsvel sszefggsben a helyi prt- s llami irnyts tovbbfejlesztsrl; tjkoztatst kapott az alkotmny egyes rendelkezseinek mdostsrl, illetve kiegsztsrl; megtrgyalta az Orszggyls s a tancsok munkjt, javaslatot tett tovbbfejlesztsre. Jelentst kapott az llami oktatsrl szl 1972. jnius 15-i kzponti bizottsgi hatrozat vgrehajtsnak tapasztalatairl, llst foglalt a kzoktats tovbbfejlesztsvel sszefgg krdsekben. Tjkoztatst hallgatott meg belpolitiknk idszer krdseirl. A prt bels lett rint krdsek kztt hatrozatot hozott a Kzponti Bizottsg munkarendjrl s munkamdszerrl, a tagdjfizets j rendjrl, tfogan rtkelte a XII. kongresszus hatrozatainak vgrehajtst, sszegezte annak ktves tapasztalatait; hatrozott a prt XIII. kongresszusnak sszehvsrl; foglalkozott a kongreszszussal kapcsolatos politikai s szervezeti krdsekkel; megtrgyalta s elfogadta a Kzponti Bizottsg kongresszusi irnyelveit, kongreszszusi beszmoljt, a kongresszus hatrozatnak tervezett, valamint a szervezeti szablyzat mdostsra vonatkoz javaslatot. llst foglalt a szakszervezeti munka fejlesztsnek krdseiben, s megjellte a prt feladatait; foglalkozott az ifjsg trsadalmi helyzetvel, az ifjsgpolitika krdseivel. lseire rendszeresen meghvta a Kzponti Ellenrz Bizottsg elnkt s titkrt, a Kzponti Bizottsg osztlyvezetit, a megyei s a megyei jog prtbizottsgok els titkrait, a budapesti prtbizottsg titkrait, a SZOT titkrait, a Minisztertancs tagjait, az llamtitkr vezetsvel mkd orszgos hatskr szervek vezetit s a kzponti sajt vezetit; egyes jelentsebb tmk trgyalsn rszt vettek a Kzponti Ellenrz Bizottsg tagjai is. Tagjai sorbl munkabizottsgokat kldtt ki a Kzponti Bizottsg munkarendjvel s munkamdszervel, a vlasztsi rendszer tovbb-

KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

KLDTTEKNEK

/ 11

fejlesztsvel, valamint az oktatsi rendszer tvlati fejlesztsvel foglalkoz elterjesztsek kidolgozsra. A Politikai Bizottsg s a Titkrsg tagjai, a prt bevlt munkastlusnak megfelelen, a Kzponti Bizottsg hatrozatainak egysges rtelmezse, vgrehajtsa s annak ellenrzse rdekben rendszeresen - elre jvhagyott terv szerint - munkaprogramokon vettek rszt. 1980 prilistl 1985. mrcius l-ig sszesen 810 ltogatst tettek Budapesten s a megykben. A ltogatsok alkalmval konzultcit folytattak megyei, jrsi, vrosi, kerleti prt- s llami vezetkkel; nagygylseket, aktvartekezleteket tartottak. zemeket, termelszvetkezeteket, minisztriumokat, fhatsgokat, intzmnyeket, egyetemeket, ifjsgi pttborokat, tmegszervezeti kzpontokat kerestek fel; rszt vettek s felszlaltak a prt testleti lsein, prtalapszervezeti taggylseken, vlasztsi jellgylseken, ifjsgi parlamenteken, a tmegszervezetek s -mozgalmak kldttrtekezletein, illetve kongresszusain, a nemzetisgi szvetsgek kongresszusain, tallkoztak veternokkal, munksokkal, termelszvetkezeti dolgozkkal, szocialista brigdvezetkkel, szakszervezeti bizalmiakkal, munksrkkel, rtelmisgiekkel, sportolkkal, haznkban jrt klfldi szemlyisgekkel. A Kzponti Bizottsg tagjai rendszeresen rszt vettek prtrendezvnyeken, prtbizottsgi s vgrehajt bizottsgi lseken, taggylseken. Szemlyes rszvtelkkel a prtlet klnbz frumain hozzjrultak a prthatrozatok egysges rtelmezshez s vgrehajtshoz.

II. A P R T T E V K E N Y S G N E K N H N Y T E R L E T E 1. A PRTTAGSG ADATAI


A prt tagltszma 1985. janur 1-n 870 992 f volt. Ot v alatt 59 159 fvel (7,3%-kal) ntt. A nk arnya a prttagok kztt 28,3%rl 30,5 %-ra nvekedett.

10 /

KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A

KLDTTEKNEK

prttagsg

sszettele

(%) 1980. janur 1. 1985. janur 1.

Eredeti foglalkozs szerint munks paraszt rtelmisgi alkalmazott egyb mg nincs eredeti foglalkozsa Jelenlegi foglalkozs szerint aktv fizikai munks kzvetlen termelsirnyt nyugdjas fizikai munks tsz-ben fizikai munks tsz-ben kzvetlen termelsirnyt tsz-ben fizikai nyugdjas aktv szellemi d o l g o z nyugdjas szellemi d o l g o z egyb kategria egytt ( A z sszes prttag nyugdjas arnya A prttagsg kelte szerint felszabaduls eltti 1944-1945 kztti 1946-1948 kztti 1949-1956 kztti 1957-1970 kztti 1971-1979 kztti 1979 utni letkor szerint 18-21 ves 2 2 - 2 6 ves 2 7 - 2 9 ves 3 0 - 3 9 ves 4 0 - 4 9 ves 5 0 - 5 9 ves 60 ves s idsebb (A prttagsg tlagletkora

62,4 10,8 9,2 16,1 1,0 0,5

62,3 8,9 10,2 17,0 0,8 0,8

28,6 7,0 7,9 4,9 1,4 1,8 34,3 6,7 7,4 16,4

27,4 7,1 8,1 4,5 1,5 1,8 33,5 8,9 7,2 18,8)

0,8 7,4 8,6 9,2 42,3 31,7 -

0,5 5,3 5,3 8,6 35,3 28,2 16,8

0,3 3,8 5,1 25,5 26,6 23,9 14,8 45,5 v

0,4 3,0 4,1 26,0 25,5 23,0 18,0 46,9 v)

K Z P O N T I BIZOTTSG ELZETES J E L E N T S E A K L D T T E K N E K

/ 11

1980. janur 1. Iskolai vgzettsg szerint az ltalnos iskola 8 osztlynl kevesebbet vgzett ltalnos iskolt vgzett szakmunkskpz iskolt, szakiskolt vgzett kzpiskolt vgzett egyetemet, fiskolt vgzett t u d o m n y o s fokozatot szerzett Prtiskolai vgzettsg szerint felsfok prtiskolt vgzett kzpfok prtiskolt vgzett alsfok prtiskolt vgzett tmegoktatsban szerzett alapfok politikai kpzettsget * prtiskolai vgzettsge nincs, de szeminriumot vgzett prtiskolai s szeminriumi vgzettsge nincs
* Ezeket az adatokat !9SI-tI tartjuk nyilvn.

1985. janur 1.

11.5 25,4 16.6 28,9 17,4

7,9 21.5 17,7 31.6

21,0
0,3

0,2

2,6 12,2 27,7

4,0 14,2 26,8 3,9

42,3 15,2

38,6 12,5

prttagfelvtel

A XII. kongresszus ta a prtszervezetek 151 224 prttagot vettek fel. A felvett prttagok 36,2%-a n; 60%-a KISZ-tag. A KISZ-tagok 93,2%-t KSZ-ajnlssal vettk fel. A kt kongresszus kztt felvettek 57,8 %-a a munksosztlyhoz vagy a szvetkezeti parasztsghoz, 28,4 %-a a szellemi foglalkozsakhoz s 13,8 %-a az egyb kategriba tartozik.

A felvett prttagok kztt (%) 18-21 ves 2 2 - 2 6 ves 2 7 - 2 9 ves 3 0 - 3 9 ves 4 0 - 4 9 ves 50-59 ves 60 ves s idsebb 9,4 26,7 22,9 34,4 6,4 0,2

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE A

K L D T T E K N E K / 11

ltalnos iskolai vagy ennl alacsonyabb vgzettsg az j prttagok 13,6 %-a. Szakmunkskpz iskolt, illetve szakiskolt 25,5 %-uk, kzpiskolt 41,6 %-uk, egyetemet, fiskolt 19,3 %-uk vgzett. A prtbl kikerltek A XII. kongresszus ta 44 418 szemly prttagsga sznt meg kizrs, trls vagy kilps miatt. A prtbl kizrtak szma 7639 f, a prttagsg 0,9 %-a. A prt tagjainak sorbl 17 591 szemlyt trltek, ez a prttagsg 2 %-a. A prtbl kilpett 19 188 f, a prttagsg 2,2%-a. Az utbbi ngy v alatt 47 647 prttag halt meg. Ez a prttagltszm 5,5 %-a.
2. A P R T SZERVEI S S Z E R V E Z E T E I A prtszervek s -szervezetek, valamint a prtcsoportok szmnak alakulsa a kt kongresszus kztt 1980. janur 1. Budapesti pb, megyei s megyei jog pb Budapesti kerleti, kerleti jog pb Vrosi pb Vrosi-jrsi pb Jrsi pb Vrosi jog nagykzsgi pb Kzvetlen megyei irnyts nagykzsgi pb Vrosi jog zemi, hivatali, intzmnyi pb Kzsgi, zemi, hivatali, intzmnyi pb Prtvezetsg Alapszervezet Prtcsoport 24 25 88 7 76

1985. janur 1. 24 28 108

113 961 1 892 23 933 69 677

34 33 96 954 2 007 25 402 72 049

Az alapszervezetek kzl 7686 tevkenykedik az iparban s az ptiparban, 3819 a mezgazdasgban, 1451 a kzlekedsben, 1851 a kereskedelemben, 1139 a lakkrzetekben, 9456 a hivatalokban, az intzmnyekben, a fegyveres erknl s testleteknl, valamint ms terleteken.

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K

11

Az

alapszervezeti

vezetsgek

Az alapszervezeti vezetsgek tagjainak ltszma (titkrokkal egytt) 1980-ban 110 633 f volt, 1985-ben 115 341 f.
3. A PRT P R O P A G A N D A M U N K J A

Prtok

tats

A prtoktatsban az 1978/79-es tanvben 695 998 f, az 1984/85-s tanvben 684 373 f vett rszt. Ez utbbibl 371 721 f prttag. Az egyes oktatsi formk arnya mdosult, ami egytt jrt a propagandamunka minsgnek javtsval. A prtoktats sznvonalnak emelsben kulcsszerepk volt a propagandistknak, akiknek kivlasztsval, kpzsvel, tovbbkpzsvel, munkafeltteleik javtsval s munkjuk elismersvel a Politikai Bizottsg kln hatrozatban foglalkozott. A prtoktatsban 1984-ben mintegy 35 000 propagandista vezetett tanfolyamot, s tbb tzezren tartottak eladsokat. A propagandistk 61 %-a egyetemet, fiskolt vgzett, 90%-uk legalbb kzpfok politikai iskolai vgzettsg. Mintegy 8000 propagandista jr kderkpz s tovbbkpz tanfolyamra. A kderkpz tanfolyamok rsztvevi (f)
Az 1978/79-es Az 1984/85-s

oktatsi vben sszesen Ebbl Marxizmus-Leninizmus Esti Kzpiskola Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem tanfolyamai prtiskolai oktats egyb kderkpz tanfolyamok 133 479 31 375 53 628 10 140 38 336 82 997 25 685 47 912 2413 6 987

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

A tmegpropaganda-tanfolyamok rsztvevi (f)


sszesen Ebbl kzponti tematikval m k d tanfolyam hallgatja megyei tematikval m k d tanfolyamon vagy elads-sorozaton vett rszt

562 519 470 697 91 822

601 375 433 439 167 936

A KISZ- s a szakszervezeti propagandistk szma sszesen tbb mint 60 000. A prt- s tmegszervezeti oktatsban rszt vevk szma az 1984/85s tanvben egyttesen 2 035 000. Orszgos agitcis, propaganda- s mveldspolitikai tancskozs 1983 janurjban - prtmunksok, tmegtjkoztatsi szakemberek, tudomnyos kutatk, propagandistk, rk, egyetemi oktatk, pedaggusok, kritikusok, sszesen mintegy 800 f rszvtelvel - ktnapos orszgos agitcis, propaganda- s mveldspolitikai tancskozs volt Budapesten. Elmleti tancskozsok

Az M S Z M P XII, kongresszusa ta a kvetkez orszgos elmleti tancskozsokat rendeztk: A tudomnyos-technikai halads trsadalmi-gazdasgi-ideolgiai sszefggsei. A vilgnzet-formls tapasztalatai s feladatai a propagandamunkban. Az rtelmisg helye s szerepe a mai magyar trsadalomban. A nemzetkzi ideolgiai harc idszer krdsei. Trtnelem s kzgondolkods. Ifjsg s trsadalom. A szocialista talakuls jellemzi falun. A felszabaduls utni trtnelmnk oktatsnak feladatai a prtpropagandban s az llami marxizmus-leninizmus oktatsban. Gazdasgi fejldsnk s a gazdasgirnyts tovbbfejlesztse. A nyolcvanas vek kapitalizmusa: vlsg s kitkeress.

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K / 11

Politikai

Akadmia

A XII. kongresszus ta a Politikai Akadmin a kvetkez eladsok hangzottak el: 1980181 Huszr Istvn: A prt szvetsgi politikjrl. Havasi Ferenc: Az tdik tves terv teljestsnek tapasztalatai s a gazdasgi ptmunka feladatai a hatodik tves terv idszakban. Nmeth Kroly: Az MSZMP negyedszzados tapasztalatai a prtegysg erstsrt folytatott kzdelemben. 1981/82 Gyenes Andrs: A nemzetkzi viszonyok jellemzi az 1980-as vek elejn. Korom Mihly: Az llami let s a szocialista demokrcia fejlesztse trsadalmunkban. 1982/83 Havasi Ferenc: Klgazdasgi stratgink megvalstsnak feladatai. 1983/84 Mhes Lajos: Iparpolitiknk idszer krdsei. Gspr Sndor: A szakszervezetek a szocialista ptmunkban. Havasi Ferenc: A gazdasgirnytsi rendszer tovbbfejlesztsnek feladatai. Marjai Jzsef: A szocialista orszgok gazdasgi egyttmkdsnek jelentsge, mai feladatai. Aczl Gyrgy: Mvszetpolitiknk idszer krdsei.
4. A P R T A G I T C I S T E V K E N Y S G E

A prttagsg s a kzvlemny tjkoztatsra a kt kongresszus kztti idszakban 370 kzponti politikai kiadvny jelent meg 21 milli pldnybari. A Politikai Vitakr anyagai kztt idszer belpolitikai, klpolitikai, gazdasgi, ideolgiai s mveldsi krdsekrl vente 25-27 szveges anyag jelent meg 120 000 pldnyban. A Politikai Vitakr Kis-

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE A

K L D T T E K N E K / 11

knyvtra folytatsaknt 1981 ta negyedvenknt 12 000 pldnyban jelenik meg a Reflektor tallz folyirat, amely a politikai sajt cikkeibl kzl vlogatst. Az agitcis munka mdszereit s a szemlltets eszkzeit ismertet j kiadvny jelenik meg 1980 ta negyedvenknt Mdszertani Fzetek cmmel, 6000 pldnyban. Az agittorok kpzst s tovbbkpzst segt tanknyv s szveggyjtemny jelent meg 1984-ben, 12 000 pldnyban. A prtszervezetekben 9129 politikai vitakr mkdik, mintegy 158 000 rsztvevvel. 1981. janur s 1984. augusztus kztt 36 110 prtnap volt. A prttag s prton kvli rszvevk szma egyttesen 2 701 000.
5. A P R T N A P I L A P J A I , F O L Y I R A T A I , BELS T J K O Z T A T I

A Npszabadsg egy megjelensre szmtott pldnyszma 701 000, a megyei lapok 1 277 000. A prt lapjai gy egyttesen naponta kzel 2 milli pldnyban jutnak el az olvaskhoz. Az zemi, intzmnyi jsgok szma meghaladja a 700-at, egy megjelensre jut pldnyszmuk pedig msfl milli. A Trsadalmi Szemle pldnyszma 44 000, elfizetinek szma 26 000. A Prtlet pldnyszma 149 000, elfizetinek szma 65 000. A Bke s Szocializmus magyar nyelv kiadsa tbb mint 10 000 pldnyban jelenik meg, elfizetinek szma 6000. A Nemzetkzi Szemle pldnyszma tbb mint 33 000, az elfizetk szma 16 000. A Propagandista cm kiadvnynak 1980 mrciusa ta 32 szma kerlt az olvaskhoz, megjelensenknt tlagosan 35 000 pldnyban. A Tjkoztat idszer politikai krdsekrl cm bizalmas kiadvnynak 1980 mrciusa ta 48 szma, a Titkri Tjkoztatnak ez id alatt 52 szma jelent meg.
6. A P R T N E M Z E T K Z I T J K O Z T A T S P R O P A G A N D A T E V K E N Y S G E

Eladcsere keretben 1980 mrciustl 1984. december 31-ig 14 orszgbl 124 eladt fogadtunk, akik 427 eladst tartottak, 12 orszgba 120 eladt kldtnk, akik sszesen 634 eladst tartottak. A prt vezetinek vlogatott beszdeibl, cikkeibl kszlt ktetek

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K / 11

angol, bolgr, finn, francia, knai, lengyel, mongol, nmet, spanyol, szovjet, vietnami kiadsban jelentek meg. A prt vezeti tbb mint 80 alkalommal adtak nyilatkozatot a klfldi sajtnak, televzinak, illetve publikltak klfldi lapokban. A testvrprtok, valamint szmos szocialista, szocildemokrata, nemzeti-demokratikus prt s felszabadts! mozgalom vente legalbb ngy alkalommal, ht nyelven kiadott bulletinben kapott tjkoztatst prtunk legfontosabb dokumentumairl, a vezet testletek tagjainak megnyilatkozsairl. Az MSZMP vente tbb mint 20 fejlett tks, illetve fejld orszgban mkd testvrprt sajtnnepsgn kpviseltette magt. A klfldn mkd magyar prtszervezetek rendszeresen kapnak specilis rsos, magnetofonszalagra s videokazettra rgztett tjkoztat anyagokat.
7. A POLITIKAI F I S K O L A

A Politikai Fiskola tananyagban a kt kongresszus kztt a korbbiaknl nagyobb sllyal szerepeltek napjaink aktulis gazdasgi, trsadalompolitikai s ideolgiai krdsei. Az oktat-nevel tevkenysg mdszereiben is korszerbb vlt. A fiskoln 1980 s 1985 kztt nappali tagozaton 434-en (kzlk 87 n), levelez tagozaton 647-en (kzlk 100 n) szereztek diplomt. 1983-ban tz dl-jemeni hallgat fejezte be tanulmnyait a fiskola nappali tagozatn. Jelenleg a nappali tagozaton 218 f (kzlk 34 n), a levelez tagozaton 673 f (kzlk 104 n) tanul. A vezet kderek tovbbkpzst szolgl tzhetes tanfolyamot t v alatt 864-en vgeztk el. Az egyb, aktulis szksgleteket kielgt, egy-egy specilis tmakrt feldolgoz egy-ngy hetes tovbbkpz tanfolyamon t v alatt 649-en vettek rszt. A fiskola tudomnyos kutati tevkenysgnek kzppontjban a szocialista pts gazdasgi, politikai s elmleti krdsei, a legjabb kori magyar s vilgtrtnet fbb problmi, tovbb a trsadalom tudomnyos irnytsnak komplex - tbb trsadalomtudomnyi szakgazat egyttmkdst megkvetel - krdsei llnak. Az elmlt t v alatt 152-en szereztek doktori cmet a Politikai Fiskoln. Az utbbi vekben fokozdik a fiskola szerepe az MTA keretben foly tudomnyos kpzsben is. Szervezsben - vagy rdemleges kzremkdsvel - tbb tudomnyos tancskozst rendeztek.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

8. A T R S A D A L O M T U D O M N Y I I N T Z E T

Az intzetben a XII. kongresszus ta eltelt idszakban tbboldal elemzs folyt a gazdasg fejldsnek egyes trsadalompolitikai sszefggseirl, a prt s a gazdasg viszonyrl, s megindultak a kutatsok a gazdasgirnyts tovbbfejlesztsnek vrhat trsadalmi hatsairl. Folytatdott a trsadalom szerkezetnek vizsglata, az osztlyok-rtegek kzeledsnek, a munksosztly egyes bels csoportjainak, a mai falu megvltozott sszettelnek, trsadalmunk szmos tnyez hatsra formld rtegzdsnek, az egyenlsg s egyenltlensg alakulsnak, az elnys s htrnyos helyzetek felhalmozdsnak kutatsa. Elrehaladtak az ifjsgra vonatkoz kutatsok, fleg a fiatalok nll let- s plyakezdsnek ezzel kapcsolatos konfliktusainak, valamint politikai aktivitsuknak s beilleszkedsknek a vizsglata. Kutatsok indultak a szocializmus egyes elmleti krdseinek vizsglatra. Tovbb folyt a szocializmus politikai rendszere egyes intzmnyei kztti munkamegoszts s az ezzel kapcsolatos trsadalmi mechanizmusok problmakrnek elemzse, a prtirnyts krdseinek tanulmnyozsa. Vizsgljk a szocildemokrcia mai ideolgijt s az azt kialakt f tnyezket. Az intzet egy kormnyszint s egy akadmiai kutatsi f irny rendszergazdjaknt is rszt vesz a trsadalomtudomnyi kutatsok koordinlsban. A XII. kongresszus ta az intzet munkatrsai magyarul hatvan, klnbz idegen nyelveken hsz knyvet, tanulmnyktetet jelentettek meg, hazai s klfldi folyiratokban kilencszznl tbb tanulmnyt s cikket publikltak. Negyedvenknt megjelenik az intzet tudomnyos folyirata, a Trsadalomtudomnyi Kzlemnyek, 2500 pldnyban. Az intzet 1980-1984 kztt negyven nemzetkzi kt- s tbboldal tudomnyos tancskozst, szakrti vitt, kerekasztal-beszlgetst rendezett, ebbl tzet nyugat-eurpai prtok intzmnyeivel; 224 klfldi vendget, tudst s kutatt fogadott. Ez id alatt tbb hazai tudomnyos tancskozst rendezett, illetve munkatrsai a jelzett tmakrkkel foglalkoz szmos vitban vettek rszt. Kzremkdtt orszgos tudomnyos, illetve elmleti tancskozsok megrendezsben.

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K / 11

9. A P R T T R T N E T I I N T Z E T

A Prttrtneti Intzet rsztvevje, illetve szervezje volt a Marx-centenrium, az MSZMP orszgos prtrtekezlete, illetve a mveldspolitikai irnyelvek megjelensnek 25. vfordulja, a felszabaduls 40. vfordulja alkalmbl rendezett s ms tudomnyos tancskozsoknak; szmos tanulmnyt s monogrfit jelentetett meg ezekben a tmakrkben. Gondozza a Kun Bla szletse 100. vfordulja alkalmbl tervezett rendezvnysorozat s kiadvnyok elksztst; rszt vesz Lukcs Gyrgy szletse 100. vforduljnak megemlkezseiben. A Politikai Bizottsg ltal jvhagyott kzptv terv keretben monogrfik, tanulmnyok kszltek a szzadfordul magyar munksmozgalmrl; a magyar kommunista mozgalom s a nemzeti-nemzetisgi krds kapcsolatrl; a nmet fasizmus hatalomra kerlsrl, illetve az ellene vvott harcrl; a Szocildemokrata Prt 1945 utni mveldspolitikjrl; a kt munksprt egyeslsrl; az M D P 1953 utni politikai irnyvonalnak alakulsrl; a magyar munksmozgalom trtnetnek sok ms krdsrl. Folyik az M D P dokumentumktet kiadsnak elksztse; dokumentumgyjtemnyek kiadsra kerlt sor (Orszgos Ifjsgi Bizottsg, felszabaduls utni halad ifjsgi mozgalmak, MSZMP hatrozatai s dokumentumai); a Tansgtevk cm visszaemlkezs-sorozat jabb kt ktete kszlt el; a magyar munksmozgalom trtnete klnbz kiemelked szemlyisgeinek vlogatott rsait rendeztk sajt al. Rendszeresen megjelent az intzet folyirata, a Prttrtneti Kzler

mnyek, valamint a Politikai Fiskolval kzs kiadvnya, az vknyv a nemzetkzi munksmozgalom trtnetbl. Az intzet s munkatrsai szles kr tevkenysget folytattak tanknyvek, oktatsi anyagok, kiadvnyok megrsban, szerkesztsben s lektorlsban, segtsget nyjtottak az orszgos munksmozgalom-trtneti, hely- s zemtrtneti munkkhoz. A prt iratanyagainak vdelmt, felhasznlsukat a politikai s a tudomnyos munkban tovbbra is segtette az intzet archvuma, knyvtr- s dokumentcis osztlya s llomnyvdelmi csoportja. Az intzet rendszeres munkakapcsolatban ll a hazai trsintzmnyekkel, fenntartotta s bvtette kapcsolatait a szocialista orszgokban mkd testvrintzetekkel, illetve nhny nem szocialista orszgban mkd tudomnyos intzmnnyel.

20 /

KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A

KLDTTEKNEK

10. A P R T N E M Z E T K Z I T E V K E N Y S G E

Az MSZMP kpviseli tevkenyen rszt vettek az eurpai kommunista s munksprtoknak a bke s a leszerels gye elmozdtsrt sszehvott tancskozsa elksztsben s munkjban. Az 1980 prilisban megtartott prizsi tallkoz rsztvevi kzs felhvssal fordultak Eurpa npeihez a fegyverkezsi verseny megfkezst, a vits krdsek trgyalsos rendezst, a leszerelst s a npek kztti bks egyttmkds megteremtst clz sszefogs rdekben. Prtunk kpviseli rszt vettek a Bke s Szocializmus, a nemzetkzi kommunista mozgalom folyirata tevkenysgben s annak klnbz rendezvnyein. 1981 mjusban A nemzeti s a nemzetkzi dialektikja a munksmozgalomban'' cmmel, 1982 szeptemberben ,,A mezgazdasg a fejlett szocialista trsadalom ptsnek idszakban" cmmel a folyirat szerkesztbizottsgval kzsen nemzetkzi elmleti konferencit rendeztnk Magyarorszgon. 1981 novemberben s 1984 decemberben magas szint prtkldttsggel vettnk rszt a Bke s Szocializmus szerkesztsben rszt vev testvrprtok tancskozsn. Az MSZMP XII. kongresszusa ta tovbb folytatdott a szocialista orszgok testvrprtjainak az ideolgiai munkt s a klpolitikai propagandt sszehangol tevkenysge, amelyben prtunk is aktvan rszt vett. A testvrprtok ideolgiai s klgyi titkrai 1981 novemberben, 1983 mrciusban, szeptemberben s decemberben Moszkvban, 1984 jliusban Prgban tancskoztak. A szocialista orszgok testvrprtjai prtszervezsi krdsekkel foglalkoz titkrai a prt- s a trsadalmi szervezetek tevkenysgnek idszer krdseirl folytattak eszmecsert 1980 jniusban Berlinben, 1982 mrciusban Prgban, 1984 mjusban Szfiban. Prtunk magas szint kldttsge vett rszt a Bolgr Kommunista Prt ltal 1982 jniusban Szfiban szervezett Georgi Dimitrov letmve s korunk", 1983 prilisban a Nmet Szocialista Egysgprt ltal Berlinben sszehvott Marx Kroly s korunk - harc a bkrt s a trsadalmi haladsrt" cm nemzetkzi elmleti tancskozsokon. Az MSZMP kpviseli a XIJ. kongresszus ta 85 kommunista, illetve marxista-leninista prt kldtteivel 429 alkalommal folytattak magas szint trgyalsokat; rszt vettek a testvrprtok kongresszusain s ms rendezvnyein.

A K Z P O N T I BIZOTTSG ELZETES J E L E N T S E A K L D T T E K N E K /

11

Kapcsolataink

szocialista

orszgokban

mkd

testvrprtokkal

A XII. kongresszus ta eltelt idszakban tovbb bvltek, ersdtek kapcsolataink a szocialista orszgok kommunista s munksprtjaival. Rendszeresek voltak az M S Z M P s a szocialista orszgok testvrprtjai kztti magas szint ktoldal megbeszlsek. A beszmolsi idszakban 168 alkalommal kerlt sor magas szint prtkldttsgek tallkozira. Kdr Jnos elvtrs tbb alkalommal tallkozott s folytatott eszmecsert a Szovjetuni Kommunista Prtja Kzponti Bizottsgnak ftitkrval, a csehszlovk s az NDK-beli testvrprt kzponti bizottsgnak ftitkrval, a jugoszlv testvrprt elnksge elnkvel, valamint lengyel testvrprtunk els titkrval, egy-egy alkalommal tallkozott s trgyalt a bolgr, a kambodzsai s a koreai testvrprt ftitkrval. Kdr Jnos elvtrs vezette az MSZMP-nek a Szovjetuni Kommunista Prtja kongresszusn rszt vett kldttsgt. Az M S Z M P magas szint kldttsggel kpviseltette magt a Bolgr Kommunista Prt, Csehszlovkia Kommunista Prtja, a Jugoszlv Kommunistk Szvetsge, a Kambodzsai Npi Forradalmi Prt, a Koreai Munkaprt, a Kubai Kommunista Prt, a Laoszi Npi Forradalmi Prt, a Lengyel Egyeslt Munksprt, a Mongol Npi Forradalmi Prt, a Nmet Szocialista Egysgprt, a Romn Kommunista Prt s a Vietnami Kommunista Prt kongresszusn. Kapcsolataink a fejlett tks orszgokban mkd testvrprtokkal

Az M S Z M P kpviseli 28 fejlett tks orszgbeli testvrprttal 151 alkalommal folytattak megbeszlseket. Eszmecserre kerlt sor az amerikai egyeslt llamokbeli, az ausztrliai, a belga, a brit, a ciprusi, a dn, a finn, a francia, a grg, a holland, az r, a japn, a kanadai, a luxemburgi, a mltai, a norvg, az NSZK-beli, a nyugat-berlini, az olasz, az osztrk, a portugl, a San Marin-i, a spanyol, a svjci, a svd s a trk testvrprtok vezetivel. Prtunk kldttei rszt vettek az amerikai egyeslt llamokbeli, a brit, a ciprusi, a dn, a finn, a francia, a grg, az r, a kanadai, a luxemburgi, a norvg, az NSZKbeli, a nyugat-berlini, az olasz, az osztrk, a portugl, a San Marin-i, a spanyol, a svjci testvrprtok, valamint a Svd Baloldali PrtKommunistk kongresszusain.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

Kapcsolataink a fejld orszgokban mkd

testvrprtokkal

A beszmolsi idszakban az MSZMP kpviseli 48 fejld orszgbeli testvrprt magas szint kpviselivel 110 alkalommal folytattak megbeszlseket. Egy vagy tbb alkalommal trgyaltak az afgn, az algriai, az angolai, az argentin, a bahreini, a bangladesi, a bolviai, a brazil, a chilei, a Costa Rica-i, a dl-afrikai, a dl-jemeni, a dominikai, az ecuadori, az egyiptomi, az etip, a Flp-szigeteki, a guatemalai, a guyanai, a haiti, a hondurasi, az indiai, az indonz, az iraki, az irni, a jordn, a kolumbiai, a kongi, a libanoni, a madagaszkri, a marokki, a martinique-i, a mexiki, a mozambiki, a nicaraguai, a nigriai, a palesztin, a paraguayi, a perui, a salvadori, a Sri Lanka-i, a szad-arbiai, a szr, a szudni, a tanzniai, a tunziai, az uruguayi s a venezuelai testvrprt kpviselivel. Rszt vettek az etip, az indiai, az izraeli, a kolumbiai, a kongi, a madagaszkri, a marokki, a mexiki, a mozambiki s a venezuelai testvrprt kongresszusn. Kapcsolataink a nemzeti felszabadtsi mozgalmakkal s ms halad szervezetekkel Prtunk szlestette kapcsolatait, tovbb erstette szolidaritst s egyttmkdst a fejld vilg marxista-leninista s ms halad, antiimperialista prtjaival, a nemzeti fggetlensg megteremtsrt s megszilrdtsrt, a gyarmati rksg felszmolsrt s a npk felemelkedsrt kzd felszabadtsi mozgalmakkal. Az elmlt t vben prtunk kpviseli sszesen -44 alkalommal folytattak megbeszlseket a kvetkez prtok s mozgalmak kpviselivel: Algriai Nemzeti Felszabadtsi Front (FLN) Prtja, Benini Npi Forradalmi Prt, Bissau-Guinea Fggetlensgi Prtja, Dlnyugat-Afrikai Npi Szervezet, Grenadai j JeweI Mozgalom, Guineai Demokrata Prt, Iraki Arab jjszlets Szocialista Prtja, Jamaicai Npi Nemzeti Prt, Palesztinai Felszabadtsi Szervezet, Salvadori Farabundo Marti Nemzeti Felszabadtsi Front, Szenegli Fggetlensgi s Munkaprt, Szriai Arab jjszlets Szocialista Prtja, Tanzniai Forradalmi Prt, Tunziai Szocialista Alkotmnyos (Desztur) Prt, Zambiai Egyeslt Nemzeti Fggetlensgi Prt, Zimbabwei Afrikai Nemzeti Uni-Hazafias Front. Az MSZMP kldttsge kt alkalommal vett rszt a Palesztinai Nemzeti Tancs lsn.

A KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K / 11

Kapcsolataink a szocialista, szocildemokrata s ms prtokkal A szocialista, szocildemokrata prtokkal tovbb szlesedtek az MSZMP kapcsolatai. Ebben az idszakban megbeszlseket folytattunk a Belga Szocialista Prt, a Brit Munksprt, a Chilei Szocialista Prt, a Dn Szocildemokrata Prt, a Finn Szocildemokrata Prt, a Francia Szocialista Prt, a grg Pnhelln Szocialista Mozgalom, a Holland Munksprt, a Japn Szocialista Prt, a Luxemburgi Szocialista Munksprt, a Mltai Munksprt, a Nmet Szocildemokrata Prt, a Norvg Munksprt, az Olasz Szocialista Munksprt, az Olasz Szocildemokrata Prt, az Osztrk Szocialista Prt, a Spanyol Szocialista Munksprt, valamint a Svd Szocildemokrata Munksprt kpviselivel. Prtunk kldttei rszt vettek a Brit Munksprt, a Francia Szocialista Prt, a Nmet Szocildemokrata Prt, az Olasz Szocialista Prt, a Pnhelln Szocialista Mozgalom s a Spanyol Szocialista Munksprt kongresszusain. Az MSZMP alkalmanknt eszmecsert folytatott ms, a bke megrzsben rdekelt, a prbeszdre ksz prtokkal is. Trgyaltunk a Finn Centrumprt, a Francia Tmrls a Kztrsasgrt, valamint az Uni a Francia Demokrcirt, a holland Demokratk 1966", a Holland Keresztnydemokrata Tmrls, a holland Szabadsg s Demokrcia Npprtja, a mexiki Intzmnyes Forradalmi Prt, az NSZK-beli Keresztnydemokrata Uni s a Szabaddemokrata Prt, tovbb az Osztrk Npprt vezet szemlyisgeivel.

III. A TRSADALMI FEJLDS


1. N P E S S G , A T R S A D A L O M O S Z T L Y - S R T E G S Z E R K E Z E T E

Az orszg npessge az 1980. vi 10 710 000 frl 1985. janur l-ig 10 658 000 fre cskkent, a szletsek szmnak visszaesse s a hallozsi arny nvekedse miatt. (1980 s 1984 kztt az lve szletsek szma vi 149 000-rl 125 000-re cskkent, a hallozsok viszont vi 145 000-rl 146 000-re ntt. A termkenysg tartsan alacsony szintje mr hosszabb ideje nem biztostja a npessg egyszer jratermelst, az ssznpessg szmnak cskkense is megkezddtt.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

Szmos tnyez, krlmny mrsklieg hatott a gyermekvllalsi szndk alakulsra. A megsznt hzassgok szma vente mr 18 000-24 000-rel meghaladta a hzassgktsekt. (Vls kvetkeztben 27 000-29 000, elhallozs miatt mintegy 70 000 hzassg sznik meg vente.) Kevesebb az jrahzasods. A gazdasgi aktivits nvekedse, a magasabb iskolai vgzettsg megvltoztatta a fiatal nknek az letmddal, letvitellel kapcsolatos ignyeit. A tnyleges termkenysgi szakasz lervidlt, jelenleg a nk tbbsge 20-30 ves kora kztt szl. A csaldoknak az letsznvonal megrzsre, fogyasztsuk bvtsre irnyul trekvsei, a gyermeknevelssel kapcsolatos tmogatsok relrtknek tmeneti cskkense s a laksgondok is korltozzk a gyermekvllalsi szndkot. Ugyanakkor javultak a gyermekvllals egszsggyi felttelei, emelkedett a szlszeti ellts sznvonala, ltalban cskkent a mvi vetlsek szma s a csecsemhalandsg. Az ssznpessg halandsga viszont tartsan kedveztlenl alakult. A hallozsok szmnak nvekedse klnsen az 50-60 ves frfiak krben szembetn. Ebben - tbbek kztt - szerepe van a lakossg nem kielgt egszsgi kultrjnak, az egszsgkrost szoksok (alkoholfogyaszts, dohnyzs, egszsgtelen tpllkozs, mozgsszegny letmd) elterjedtsgnek s a hallt okoz leggyakoribb - keringsi, daganatos - betegsgeket feltr, gygyt tevkenysg hinyossgainak. A kzsgekbl a vrosokba, fleg a fvrosba irnyul ramls - a korbbinl mrskeltebb temben - folytatdott. A vrosokban lk szma egyes nagykzsgek vross nyilvntsa kvetkeztben is nvekedett. 1980 elejn a lakossg 53 %-a, 1985 elejn pedig 56 %-a lt vrosokban. Budapest npessge mindssze 13 000 fvel ntt. 1985. janur elsejn az orszg npessgnek 46,2 %-a (4 926 000 lakos) aktv keres, 22,9 %-a inaktv keres (nyugdjas, jradkos, gyermekgondozsi seglyen lev), 30,9 %-a eltartott volt. Az aktv keresk szma az utbbi ngy v alatt 95 000-rel, az eltartottak 155 000rel cskkent, az inaktv keresk 193 000-rel ntt. Az aktv keresk szmnak mrskldse azzal fgg ssze, hogy a nyugdjkorhatrt elrk kzl egyre kevesebben vllaljk korbbi tevkenysgk folytatst, s a munkba lp vjratok nem fedezik a nyugdjazsbl s hallozsbl add cskkenst. Az inaktv keresk kztt a nyugdjasok, jradkosok szma tovbb nvekedett, mg a gyermekgondozsi seglyen lev nk - a szletsszm mrskldse miatt - visszaesett.

A KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A

KLDTTEKNEK

/ 11

A munksosztlyhoz 1985 elejn 2 731000 f, az aktv keresk 55,5%-a tartozott, kevesebb, mint 1980-ban. A cskkens a szakkpzettsget nem ignyl munkakrkben dolgozknl volt jelents. A szakmunksok arnya 44%-rl 46%-ra ntt. A szvetkezeti parasztsg szmnak s arnynak korbban tapasztalt cskkense 1980 utn nem folytatdott. A termelszvetkezetekben dolgoz tagok s alkalmazottak szma 679 000 f, az aktv keresk 13,8 %-a. A mezgazdasgi szvetkezetek fizikai dolgozi kztt a tnylegesen mezgazdasgi jelleg tevkenysget vgzk szma 1980 ta jelentsen (60 000-rel) cskkent. Az ipari, ptipari, kereskedelmi s ms nem mezgazdasgi jelleg munkakrkben dolgozk viszont 78 000-rel ntt, s arnyuk a szvetkezeti fizikai dolgozk kztt 49 %-ra emelkedett. A szellemi foglalkozsak szma mrskelten tovbb ntt, 1985 elejn az aktv keresk 26,5 %-t alkottk. A felsfok vgzettsg aktv keresk arnya 10%. A nvekeds az rtelmisg krben tapasztalhat, a szakalkalmazottak s gyviteli dolgozk szma rdemlegesen nem vltozott. A kisrutermelk, kiskereskedk szma nmileg nvekedett, de arnyuk tovbbra sem jelents (az aktv keresk 4,2 %-a). Tovbb nvekedett a vegyes, fknt a munks-szellemi foglalkozs, valamint a munks-szvetkezeti paraszt sszettel csaldok, hztartsok arnya, Ez utbbi fknt annak a kvetkezmnye, hogy a munksosztlyhoz tartozk 46%-a falvakban l. A npessg iskolai vgzettsge tovbb emelkedett. A 15 ves s idsebb npessgnek 1980-ban ktharmada, 1984-ben 72 %-a volt legalbb ltalnos iskolai vgzettsg. A 18 ves s idsebb npessgbl a kzpiskolai vagy annl magasabb vgzettsgek arnya 27 % (szemben az 1980. vi 23%-kat). A 25 ves s idsebb npessgbl 1980-ban 7%-nak, 1984-ben 8%-nak volt felsfok kpestse. Jelenleg a munksosztlyhoz tartozk 13 %-a, a szvetkezeti parasztsg 5 %-a kzpiskolai vagy magasabb vgzettsg, tovbbi 32, illetve 21 %-a pedig szakmunkskpz iskolai vagy szakiskolai vgzettsget szerzett. Az llami intzkedsek s a trsadalmi segtsg, valamint sajt erfesztseik rzkelhet vltozst eredmnyeztek a mintegy 380 000 fs cignylakossg helyzetben. A frfiak foglalkoztatottsga szinte teljesnek mondhat, a nk mintegy 50%-os. A gyermekek kzel fele

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

vodba jr. Az ltalnos iskolt a tanktelesek 50%-a vgzi el. A telepen lk szma az utbbi t vben 81 000-rI 30 000-re cskkent.
2. A N K S A F I A T A L O K H E L Y Z E T E

Az orszgban 1985 elejn 5 508 000 n lt, npessgen belli arnyuk U 1 4/ 51 / O * Az aktv keresk kztt 1985 elejn a nk arnya 45,5% volt, az 1980. vinl (44,8%) vaJamivel nagyobb. A munkavllalsi korban lev nk tbb mint 80%-a munkaviszonyban van, 8 %-uk gyermekgondozsi seglyben rszesl, 7 %-uk tanul. A magasabb iskolai vgzettsg s szakmai kpzettsg nk arnynak nvekedse folytatdott. A 15 ves s idsebb nknek 1980-ban 62 %-a, 1984-ben 68 %-a rendelkezett ltalnos iskolai vagy annl magasabb iskolai vgzettsggel. A 18 ves s idsebb nknek tbb mint egynegyede (27 %-a) vgzett legalbb kzpiskolt, tovbbi 7 %-a pedig szakmunkskpz iskolt vagy szakiskolt (az 1980. vi 22, illetve 6% helyett). A 25 ves s idsebb nk kztt a felsfok vgzettsgek arnya 5%-rI 6%-ra emelkedett. A lakossgbl mintegy 2,2 milli f tartozik a 15-29 v kzttiek csoportjba. Arnyuk a npessgen bell 1980 s 1984 kztt 22%-rl 20,8 %-ra cskkent. A kct kongresszus kztt eltelt idben - az ltalnos iskola 8 osztlyt vgzettek vagy annl magasabb vgzettsget szerzettek arnya a 15-19 veseknl 94%-rI 95 %-ra, a 20-24 veseknl 95%-rl 96 %-ra emelkedett; - az rettsgizettek vagy magasabb iskolai vgzettsgek arnya a 20-24 veseknl 36%-rl 40 %-ra, a 25-29 veseknl 37%-rl 39 %-ra nvekedett (ezenkvl az e korcsoportokhoz tartoz fiatalok tovbbi 35, illetve 32%-a szakmunkskpz iskolai vagy szakiskolai vgzettsg); - a 25-29 veseknl a felsfok vgzettsgek arnya 10%-rl 12 %-ra ntt. A munkba ll fiatalok kzel 60%-a kzpfok s tbb mint 11 %-a felsfok vgzettsg; a gimnziumot vgzetteket is belertve mintegy harmadrszk szakkpzetlen. A plyakezdk munkba lpse ltal-

A KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A

K L D T T E K N E K / 11

ban megoldott, tbbsgk kpzettsgnek s relis egyni elkpzelsnek megfelel munkt tall. A felajnlott munkahelyek szma mintegy 30%-kal meghaladja az elhelyezkedni kvnk szmt. Gondot okoz azonban, hogy a plyakezdk rszre felajnlott munkahelyeknek csupn 22-23 %-a szellemi munkakr, a fiataloknak viszont legalbb egyharmada kvn ilyen terleten elhelyezkedni. Az elhelyezkedsi lehetsgek terletenknt differenciltak. Elssorban az orszg szakkeleti trsgben nincs elegend munkahely a fiatalok szmra, ezrt itt a plyakezdk egy rsze ingzsra, illetve kpzettsgtl vagy szndktl eltr munkahely vlasztsra knyszerl.
3. A T R S A D A L M I S Z E R V E Z E T E K S M O Z G A L M A K

szakszervezetek

A szervezett dolgozk szma 4 399 000, a brbl s fizetsbl lk 96,5%-a. Tizenkilenc szakmai szakszervezet mkdik. Az alapszervezetek szma 7879. Az zemi, intzmnyi alapszervezetek bizalmi testleteiben, a szakszervezeti bizottsgokban s a szakszervezeti csoportokban 623 000 vlasztott tisztsgvisel dolgozik, akiknek 51 %-a n, 49%-uk munks. A szakszervezeti mozgalom vlasztott vezet testleti tagjai, tisztsgviseli kztt a prttagok arnya 22,7%. A szakszervezeti oktatsban tanulk szma az 1983/84-es oktatsi vben 825 309 f volt. Jelenleg 269 szakszervezeti mveldsi hz, illetve otthon s 5201 szakszervezeti knyvtr ll a dolgozk rendelkezsre. A szakszervezetek segtik, szervezik, anyagilag is tmogatjk a tehetsges munksgyermekek tovbbtanulst, a szakmunkskpzst s a szakmunks fiatalok egyetemi, fiskolai tanulst, az iskolarendszer felnttoktatst, valamint a szakmai tovbbkpzst, tbb szakma megszerzst. A szakszervezeti mozgalomban mintegy 130 000 trsadalmi aktivista ltja el a munkavdelemmel kapcsolatos rdekvdelmi ellenrzsi tevkenysget. Az intzmnyess vlt szakszervezeti jogseglyszolglat 2313 vllalatnl, intzmnynl mkdik, s vente 180 000190 000 gyben nyjt segtsget a dolgozknak. A magyar szakszervezetek 118 orszg 145 szervezetvel tartanak rendszeres kapcsolatot. Aktvan rszt vesznek a vilg dolgozinak a bkrt, a trsadalmi haladsrt, a jobb let- s munkakrlmnyekrt,

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

a szocializmusrt vvott kzdelmben. Szorgalmazzk s segtik a klnbz irnyzat szakszervezetek egyttmkdst s akciegysgt. Munkjuk eredmnyeknt kezdemnyezen lphettek fel, elismerst vvtak ki a nemzetkzi szakszervezeti mozgalomban. A magyar szakszervezetek kpviselje tlti be a Szakszervezeti Vilgszvetsg elnki tisztt. A Magyar Kommunista Ifjsgi Szvetsg

Az ifjsgi szvetsg 913 000 tagja 34 000 alapszervezetben tevkenykedik. A KISZ szervezettsge a korbbi vekhez viszonytva valamelyest emelkedett, jelenleg 38,8%. A dolgoz fiatalok 26,6 %-a, a szakmunks- s kzpiskolai tanulk 71,8 %-a, az egyetemi s fiskolai hallgatk 65,8%-a KISZ-tag. A KISZ-tagok 47,7%-a n. A dolgoz fiatalok arnya a szvetsgben 58,4%. A dolgoz KISZ-tagoknak tbb mint fele fizikai munkt vgez. Szakmunkskpzben s kzpiskolban tanul a tagsg 36,6 %-a, egyetemen s fiskoln 5 %-a. Az ifjsgi szvetsgben dolgoz prttagok szma az 1980. vi 75 000-rl tbb mint 80 000-re ntt. A prttagok arnya a KISZ-tagok kztt 9,9%. A prtba felvett KISZ-tagok 93,2%-nak egyik ajnlja a KISZ-alapszervezet volt, tbb mint 45 %-uk munks. A KISZ-alapszervezetekben a titkrok 30 %-a, a vezetsgi tagok 25-30%-a venknt cserldik, ami - ha figyelembe vesszk, hogy a KISZ-alapszervezetek tbb mint 40%-a tanuli terleten dolgozik termszetesnek tekinthet. A KISZ-alapszervezetek vezetinek tbb mint 15 %-a hrom ve vagy annl rgebben tlti be funkcijt. A dolgoz KISZ-tagok tbb mint fele, 250 000 f kapcsoldott be a szocialista brigdmozgalomba. A tanulmnyi mozgalmakban s tanulmnyi versenyeken a tanulk 40 %-a vett rszt. A KISZ ltal szervezett politikai kpzsben venknt a tagsg 61 %-a vesz rszt. Az jonnan bevezetett marxista dikakadmira a kzpfok tanintzeti tanulk kzl 1984-ben 11 000-en jrtak. A vezetkpzs klnbz formin mintegy 37 000 KISZ-vezet vett rszt. A prtoktatsba venknt csaknem 60 000 KISZ-tagot vonunk be. A KISZ mintegy 110 orszg kzel 220 ifjsgi s dikszervezetvel tart fenn kapcsolatot. Aktv szerepet vllal a DVSZ s a Nemzetkzi Dikszvetsg tevkenysgben, s kpviselje tlti be a DVSZ ftit-

KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A

K L D T T E K N E K / 11

kri tisztsgt. A KISZ budapesti s megyei bizottsgai ht szocialista orszg ifjsgi szvetsge megfelel terleti szervvel alaktottak ki testvrkapcsolatot. A Magyar ttrk Szvetsge Az ttrszvetsg tagltszma (prtol tagokkal egytt) megkzelti a msfl millit. A 6-14 ves tanulk 98,1 %-a tagja az ttrszvetsgnek. A kisdobos- s ttrkzssgek tevkenysgt kzel 102 000 ttrvezet - kzttk 26 300 ifjvezet - s 117 000 prtol tag segti. Az ttrcsapatok vezetinek 41,1 %-a prt-, 35,3%-a KISZ-tag. A csapatok 7300 KISZ-szervezettel, 2980 zemmel, szvetkezettel, 14 400 szocialista brigddal ptettek ki kapcsolatot. A Hazafias Npfront Haznkban 5009 npfrontbizottsg mkdik 97 000 vlasztott taggal. A tagok kztt a munksok arnya 34,6%, a parasztok 11 %, a nk 37,3%, a fiatalok 23,6%. A bizottsgi tagok 35,5 %-a prttag. A npfrontmozgalom trsadalmi vitk, szakmai frumok szervezsvel a kzlet fontos tnyezje. Vezet testletei rszt vettek az alapvet trsadalompolitikai s gazdasgi dntsek - tbbek kztt a hossz tv trsadalompolitikai koncepcik s az j vlasztjogi trvny - kialaktsban. A npfrontmozgalom terleti s helyi bizottsgai a teleplsfejlesztsi, krnyezetvdelmi s honismereti munka mellett nvekv figyelmet fordtottak a fogyasztk rdekeinek vdelmre s a csaldok letkrlmnyeinek javtsra. Fontos j intzmnyekkel gazdagdott a mozgalmi munka. Ltrejtt a Fogyasztk Orszgos Tancsa, s nyomban folyamatosan megalakultak a fogyasztk helyi tancsai. Megkezdte mkdst az Orszgos Csaldvdelmi Tancs s a Vllalatvezetk Fruma. Rendszeress vlt a npfrontbizottsgok s a tancsok egyttmkdse, tartalmasabb vltak a tancstagi beszmolk, a falugylsek s a vrosi, krzeti tancskozsok. A npfrontbizottsgok s a tancsok egyttmkdse hozzjrult az elmlt ngy vben elvgzett 35 millird forint rtk trsadalmi munkhoz. A H N F helyi bizottsgai szerveztk a lak- s utcabizottsgok megvlasztst, segtettk mkd-

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES

JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

sket. Az iskola s a trsadalom kapcsolatnak javtsa rdekben kell figyelemmel foglalkoztak a szli munkakzssgekkel. A H N F Orszgos Tancsnak 67 klfldi szervezettel van munkakapcsolata. Az Orszgos Bke tancs

Az Orszgos Bketancs a trsadalmi szervezetek s mozgalmak, valamint a magyarorszgi egyhzak bkemunkjra tmaszkodva fejti ki tevkenysgt. lland a kapcsolata az alkot rtelmisggel; rendszeres munkt vgez az ifjsg krben. Az Orszgos Bketancs sztnzte s segtette a helyi kezdemnyezseket, a kisebb kzssgek bkeakciit. Ezt szolgltk az vente megrendezett bke- s bartsgi hnapok. Bvltek a bkemozgalom nemzetkzi kapcsolatai; az Orszgos Bketancs 130 orszg mintegy 250 bkemozgalmi szervezetvel mkdik egytt. A Magyar Szolidaritsi Bizottsg 58 partnerszervezettel tart kapcsolatot. Az elmlt ngy esztendben 206 sztndjast fogadott s 315 srltet vagy beteget gygykezeltetett Magyarorszgon. Kiemelkedik a tmogatsok kzl az ezerszemlyes kambodzsai gyermekvros megvalstsa. A Magyar Nk Orszgos Tancsa

A Magyar N k Orszgos Tancsa a prttal, a kormnnyal, a trsadalmi szervekkel egyttmkdve kzremkdik abban, hogy a nk egyenjogsga a munkban, a csaldban, a kzletben mind teljesebb vljk. Rszt vesz a nket s a csaldokat rint trvnyek, jogszablyok kidolgozsban, korszerstsben. Rendszeresen jelentet meg a nk trsadalmi helyzett bemutat tanulmnyokat, pedaggiai, jogi, egszsgnevelsi tmj knyveket. A Magyar N k Orszgos Tancsa 110 orszg nszervezetvel tart fenn kapcsolatot, nemzetkzi frumokon, az ENSZ szakostott szervezeteiben kpviseli a magyar nket.

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K /

11

A Magyar Honvdelmi Szvetsg A szvetsg 4101 klubjnak s 7044 szakosztlynak tevkenysge kiterjed haznk csaknem minden teleplsre, jelentsebb munkahelyre. A szvetsgnek 292 000 tagja s prtol tagja van. M HSZ-klubok s -szakosztlyok mkdnek a felsfok tanintzetek 83%-ban, a kzpiskolk s szakmunkskpz iskolk 75%-ban. Az MHSZ szervei szemlyi, trgyi s technikai segtsget adnak a honvdelmi ismereteknek a tanintzetekben foly oktatshoz. Az 1982/83. tanvtl az ltalnos iskolkban bevezetett technika tantrgy keretben mintegy 105 000 tanul kezdte meg a modellezsi alapismeretek elsajttst. Honvdelmi el- s utkpzsben vente mintegy 100 000 f vesz rszt, ezen bell 20 700 f rszesl gpjrmvezeti, knnybvr, hrad, repl, ejternys s modellez szakgi honvdelmi oktatsban. Kzkedveltek az MHSZ tmegsportrendezvnyei, amelyek jl segtik a honvdelmi elkpzst s az Edzett Ifjsgrt" mozgalom cljai elrst. Ezeken a versenyeken vente fiatalok szzezrei vesznek rszt. Az MHSZ tbb sportgban a vilg lvonalba tartoz sportolt nevelt. A Magyar Vrskereszt 13 711 alapszervezetben 1 233 000 tag tevkenykedik. Alapszervezeteinek szma 7, tagltszma 10%-kal ntt. Az egszsges letmdrl vente 57 000-59 000 eladst tartott, tanfolyamainak t v alatt tbb mint egymilli rsztvevje volt. vente tbb mint 600 000 trtsmentes vradst szervez. A Magyar Vrskereszt kiterjedt szocilis tevkenysget folytat. Nvekv mrtkben tmogatja a klnbz okok miatt htrnyos helyzetben l csaldokat s egyneket. venknt szervezi az egszsgkben krosodott gyermekek s fiatalok nyri dltetst. Prtol tagjai az elmlt t vben 73 milti forint befizetsvel tmogattk klnbz akciit. Aktvan rszt vesz a 132 orszgot tmrt liga munkjban. Kpviselje vezet tisztsget tlt be a Nemzetkzi Vrskereszt lland Bizottsgban. 111 alkalommal 44 orszgba 106 milli forint rtkben

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES

JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

tovbbtott seglyt termszeti katasztrfk, illetve fegyveres konfliktusok ldozatainak tmogatsra. Megalakulsnak 100. vforduljn, 1981-ben az Elnki Tancs a Munka Vrs Zszl rdemrendjvel tntette ki a szervezetet. A Magyar-Szovjet Barti Trsasg

A Magyar-Szovjet Barti Trsasg politikai s kulturlis rendezvnyekkel, kldttsgek rendszeres cserjvel, killtsok, vetlkedk, plyzatok szervezsvel, bartsgvonatok indtsval, frumok, eladsok rendezsvel jrul hozz a magyar-szovjet bartsg elmlytshez. 1781 tagcsoportja kzl 851 ipari, 331 mezgazdasgi, 179 intzmnyi, 420 oktatsi terleten mkdik; 491 tagcsoport a fvrosban, 1290 vidken. Az elmlt t v alatt 221-gyei ntt a tagcsoportok szma, ezeknek kzel fele oktatsi intzmny. A trsasg tevkenysgben fontos helyet foglal el az orosz nyelv oktatsa. Az elmlt t v alatt a Gorkij Nyelviskoln Budapesten s vidken 25 340 f (15 126 felntt s 10 214 dik) tanulta az orosznyelvet. Az intenzv nyelvtanfolyamokon 1730 f, a nyri orosz nyelvi tborokban 2000 ltalnos s kzpiskolai tanul vett rszt. Az orosz nyelvi tanulmnyi versenyeken kzel 63 000 ltalnos s kzpiskols indult. Az MSZBT szorosan egyttmkdik a Szovjet Barti Trsasgok Szvetsgvel s a Szovjet-Magyar Barti Trsasggal. A Magyar Ellenllk, Antifasisztk Szvetsge

A Partizn Szvetsg 1982. janur 1 -vel a Magyar Ellenllk, Antifasisztk Szvetsgv alakult t. Az 1917-1919-es internacionalistk, a spanyolorszgi antifasiszta harcok rsztvevi, a msodik vilghbor idszaknak partiznjai, ellenlli, antifasiszti mellett az talakult szvetsgben helyet kaphatnak a szovjet hadsereg ktelkbe tartozott magyar alakulatok tagjai, a volt antifasiszta-iskolsok; a volt polgri ellenll csoportok azon tagjai, akik a Magyar Frontban fejtettek ki tevkenysget; a demokratikus hadsereg nkntesei kzl a szovjet csapatokkal Ausztriba, hadmveleti terletre elvonult els s hatodik hadosztly katoni. A szvetsg tagltszma elrte a 6000 ft, kzlk 2400 a Szocialista

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K / 33

Hazrt rdemrend tulajdonosa, 1300 szemly vett rszt fegyveres harcban. A szvetsg kutatja az ellenllsi, partizn- s antifasiszta mozgalom trtnett, tagjai aktvan vesznek rszt az ifjsg hazafias s internacionalista nevelsben. A nemzetisgi szvetsgek Haznk nemzetisgi lakossgnak sszltszma mintegy 300 000. A nemzetisgi csoportokat - dlszlvokat, nmeteket, romnokat s szlovkokat - orszgos trsadalmi szervezetek kpviselik. Tevkenysgket az MSZMP politikja alapjn a Hazafias Npfront keretben, az llami s trsadalmi szervekkel egyttmkdve vgzik. 1983 vgn - legutbbi kongresszusaikon - ttekintettk az anyanyelv megrzse, a sajtos nemzetisgi kultra polsa, a nemzetisgi lakossg krben vgzett politikai munka eredmnyeit. Az anyanyelvi oktats az vodtl a kzpiskolig terjed, mintegy 500 oktatsi intzmnyben. Meglnklt a flezer kulturlis csoport, a nyelvpol klubmozgalom mkdse, az anyanyelvi ismeretterjeszts, bvlt a knyvkiadi tevkenysg, folyamatos a nemzetisgi nyelv lapok megjelense, a ngy nemzetisgi nyelven msort sugroz a rdi s a televzi. A nemzetisgek ltal lakott teleplseken a kt- vagy tbbnyelv feliratok hasznlata ltalnoss vlik. A nemzetisgi szvetsgek eredmnyesen kpviselik nemzetisgk sajtos rdekeit, szksgleteit, ignyeit. A kzs haza, a szocialista Magyarorszg ptsben val alkot rszvtel mellett igny, lehetsg van a bartsg s a sokoldal kulturlis egyttmkds fejlesztsre a velk azonos anyanyelvet beszl orszgok npeivel. A Magyarok Vilgszvetsge

A kt kongresszus kztti idszakban tovbb bvtette kapcsolatait a tks vilgban l mintegy msfl millis szrvnymagyarsg kpviselivel. Kzlk vente tlagosan 180 000-en ltogattak Magyarorszgra. A szvetsg mintegy 160 nyugat-eurpai s tengerentli magyar egyeslettel, egyhzkzsggel s kulturlis csoportosulssal mkdik egytt azzal a cllal, hogy segtsget nyjtson magyarsgtudatuk megrzshez s polshoz. Szlesedett az anyanyelvi mozgalom,

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

vente mintegy 500 klfldn szletett magyar fiatal vett rszt a szvetsg oktatsi s ms kulturlis rendezvnyein. A hazai felsoktatsi intzmnyekben mintegy 150 magyar szrmazs klfldi hallgat tanul. Tartalmasabb vltak a kapcsolatok a nyugaton l magyar rtelmisgi krkkel, rendszeresek a rszvtelkkel szervezett szakmai tallkozk, a munkssgukat, alkotsaikat bemutat publikcik s killtsok. A Tudomnyos Ismeretterjeszt Trsulat

A trsulat szles kr ismeretterjesztst folytat munksok, parasztok s alkalmazottak krben, egyben az alkot rtelmisg egyik szellemi mhelynek szerept is betlti. A trsulatnak 1980-ban 24 000, 1984ben 30 736 tagja volt. 1980-ban 124 047 eladst tartottak, amelyeken 5,3 milli, 1984-ben 155 110 eladson 7,2 milli f vett rszt. A tanfolyamokon 1980-ban 113 000, 1984-ben 109 000 f vett rszt, az az idegen nyelvi tanfolyamokon 1980-ban 49 000, 1984-ben 57 000 hallgat tanult. 1980-ban a szabadegyetemeknek 216 000, 1984-ben 239 000 hallgatja volt. A trsulat ltal szervezett nyri egyetemeken 1980-ban 2809, 1984-ben 3018 - tbbnyire klfldi - hallgat vett rszt, 30, illetve 38 orszgbl. A Mszaki s Termszettudomnyi Egyesletek Szvetsge

A szvetsg az Elnki Tancs 1983. vi dntse alapjn a terlethez tartoz szakmai egyesletek, trsasgok, trsulatok nkntes trsulson alapul trsadalmi tmegszervezete. A szvetsg keretein bell 32 mszaki, agrr- s termszettudomnyi tagegyeslet mkdik. Az egyesletek tagltszma a XII. kongresszus ta 155 000-rl 170 000-re emelkedett. Az MTESZ tagegyesletei, illetve helyi szervezetei 1200 intzmnyben, gazdlkod szervezetben tevkenykednek. A szvetsg elsegtette a mszaki fejlesztsi tevkenysget s eredmnyeinek gyakorlati alkalmazst. A mszaki alkotmunka feltteleinek javtsa vgett rdekkzvett, rdekkpviseleti feladatokat is ellt. Vlemnyvel, javaslataival hozzjrult a kormnyzat s a terleti szervek dntseinek elksztshez. Az egyesletek s a szakmai bizottsgok vente tlag 22 000 szakmai programot tartottak. Az MTESZ s a tagegyesletek 120 nemzetkzi szervezettel tartanak

A KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K

/ 11

rendszeres szakmai kapcsolatot, 78 nemzetkzi szervezet tagjai. vente tlagosan 100 konferencit, kongresszust rendeznek nemzetkzi rszvtellel. Munkamozgalmak A Magyar Szocialista Munksprt XIII. kongresszusnak s haznk felszabadulsa 40. vforduljnak tiszteletre a dolgozk nagy tbbsge tett munkafelajnlst. A 132 000 szocialista s munkabrigdban tbb mint 1,6 milli munks, mezgazdasgi dolgoz s rtelmisgi tevkenykedik. (1980ban a brigdok szma 147 000, tagltszma 1,7 milli volt.) Kiemelked jelentsg volt az 1983-ban megtartott VI. orszgos brigdvezeti tancskozs, amely megjellte a mozgalom tovbbfejlesztsnek irnyt. Az jt- s feltallmozgalomban vente tlagosan 215 000 dolgoz vesz rszt. Az vente megvalstott 69 000 jts s tallmny gazdasgi eredmnye vi tlagban 9,4 millird forint. A bevezetett tallmnyok s jtsok a gazdasgi eredmnyeken tl hozzjrultak a munkavgzs krlmnyeinek s biztonsgnak javtshoz, a krnyezeti rtalmak cskkentshez. A lakkrnyezet-polsi s a teleplsfejlesztsi clok rdekben vgzett trsadalmi munka rtke ves tlagban elri a 10 millird forintot. A szvetkezeti mozgalom

A szvetkezetek mint gazdasgi szervezetek a npgazdasgban jelents szerepet tltenek be. 1984-ben az aktv keresknek tbb mint egynegyede, 1,2 milli f dolgozott a szvetkezetekben, s itt jtt ltre a nemzeti jvedelem 23 %-a. Emellett a szvetkezeti mozgalom fontos trsadalom- s gazdasgpolitikai clok megvalstsra - munkahelytl fggetlenl - tmrti a lakossg szles krt. A mezgazdasgi termelszvetkezetek tagltszma 1984-ben 842 000 volt. Ebbl 448 000 f aktv kor, 394 000 f nyugdjas s jradkos. Tagltszmuk az utbbi vekben mrskldtt. A termelszvetkezeteknek 196 000 alkalmazottjuk volt. A szakszvetkezetek 44 000 fs tagsggal (ebbl aktv 26 000 f) mkdnek. A szvetke-

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

zetek trsulsai 36 000 ft, a szvetkezeti szakcsoportok 22 000 tagot s alkalmazottat foglalkoztatnak. Az ipari s ptipari szvetkezetek 1984-ben 225 000 tagot s 45 000 alkalmazottat foglalkoztattak. A szvetkezeti tagok szma az utbbi t vben cskkent, az alkalmazottak lnyegben nem vltozott. Az ltalnos fogyasztsi s rtkest szvetkezetek tagltszma 1984-ben 1,6 milli f, alkalmazottaik szma 128 000 f volt. A takarkszvetkezetek 1,7 milli, a laksszvetkezetek 313 000 tagot tmrtettek. A fogyasztsi szolgltatst vgz szvetkezetek dolgozinak szma 1984 elejn mintegy 60 000 volt. A fogyasztsi szvetkezetek kzs vllalataiban 1984-ben tovbbi mintegy 33 000-en dolgoztak. Az fszek keretben 1984-ben 2460 mezgazdasgi szakcsoport mkdtt, megkzelten 180 000 taggal. 1983-ban a szvetkezetek s trsulsaik arnya a termelsi rtk alapjn az iparban 6%, az ptiparban 9%, a mezgazdasgban 69% volt. A szntterlet 82%-t, az erdterlet 30%-t a szvetkezetek kzs, illetleg hztji gazdasgai hasznostjk. A kiskereskedelmi ruforgalom 36%-t a szvetkezeti szektor bonyoltja le. A fogyasztsi szolgltatsok egynegyedt szvetkezetek vgzik. A takarkszvetkezetekben elhelyezett bettllomny 30 millird forint, a lakossg sszes takarkbett-llomnynak 13,8 %-a. A szvetkezetek terleti s orszgos rdekkpviseleti szervei rendeltetsknek megfelelen segtettk a trsadalom s a szvetkezetek rdekeinek egyeztetst, a szvetkezetek gazdlkodsnak javulst, a szvetkezeti let demokratizmusnak fejldst. A magyar szvetkezetpolitika a szvetkezeti gyakorlat elismerst jelzi, hogy haznk szvetkezeti mozgalmainak kpviseli a Szvetkezetek Nemzetkzi Szvetsgben jelents vlasztott tisztsgeket tltenek be. IV. NPKPVISELET, KZIGAZGATS, FEGYVERES ERK S TESTLETEK, TRVNYESSG
1. AZ O R S Z G G Y L S I K P V I S E L K S A T A N C S T A G O K

Az 1980. jnius 8-n tartott orszgos kpvisel- s tancstagi vlasztsok alkalmval a vlasztsi nvjegyzkbe sszesen 7 809 407 v-

KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K

/ 11

Jasztsra jogosult llampolgrt vettek fel. (A vlasztsra jogosultak szma mintegy 49 000-rel volt tbb, mint 1975-ben.) A vlasztsra jogosultak 97%-a jelent meg a szavazson. A kpviseljelltekre a megjelentek 99,3 %-a, a helyi tancstagjelltekre a megjelentek 99,2 %-a adta szavazatt. Ezenkvl az 59 270 helyi tancstag megvlasztotta az 1959 fvrosi, illetleg megyei tancstagot.
A prttagok, a nk s a fiatalok arnya a kpviselk kztt 1980-ban

1975-ben f Prttagok Nk 30 ven aluliak Az orszggylsi kpviselk jelenlegi 245 101 37 foglalkozs

/o
69,6 28,7 10,5 szerinti

f 252 106 44 sszettele 1980-ban

V /o
71,6 30,1 12,5

1975-ben f Munksosztlyhoz tartozk Szvetkezeti parasztsghoz tartozk Szellemi foglalkozsak Nyugdjasok sszesen 67 14 256 15 352

/o
19,1 4,0 72,6 4,3 100,0

f 83 18 225 26 352

/o
23,6 5,1 63,9 7,4 100,0

A tancstagok kzl fizikai foglalkozs s kzvetlen termelsirnyt 34,6%, mezgazdasgi tsz-tag s mezgazdasgi munks 16.2 %. A prttagok arnya 47,3%, a nk 33,8%, a 30 ven aluliak 19,3/o*
2. AZ O R S Z G G Y L S

Az Orszggyls 18 trvnyt alkotott, kztk a npgazdasg hatodik tves tervrl, az orszggylsi kpviselk s tancstagok vlasztsrl, az Alkotmnyjogi Tancsrl s a tisztessgtelen gazdasgi tevkenysg tilalmrl szl trvnyeket. Mdostotta az alkotmnyt,

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

valamint a honvdelemrl, az llamigazgatsi eljrs ltalnos szablyairl s a npi ellenrzsrl rendelkez trvnyeket. Meghatrozta a kormny tevkenysgnek ltalnos irnyt s megvitatta a Minisztertancs elnknek errl szl beszmoljt. Ellenrz jogkrben eljrva tovbbi tizenkilenc beszmolt trgyalt meg, amelyek sorn a kormny tagjai s az orszgos hatskr szervek vezeti szmot adtak a trvnyek s a kormnyzati intzkedsek vgrehajtsrl, egy-egy gazat helyzetrl. Beszmolt munkjrl az Elnki Tancs, a Legfelsbb Brsg elnke s a legfbb gysz is. A kormnyzati munkra gyakorolt befolysnak nvekedst jelzi, hogy az Orszggyls tbb, hosszabb tvra szl gazati koncepcit fogadott el (pldul a kzlekedsrl, a vzgazdlkodsrl, valamint a kz- s felsoktats fejlesztsrl). Hatrozatban szabta meg a jogalkots tovbbfejlesztsvel kapcsolatos feladatokat. Az Orszggyls llst foglalt a vilgbke gyben, valamint a kzepes hattvolsg raktk nyugat-eurpai teleptse ellen. lland bizottsgai elkszt s ellenrz feladataik keretben 269 lst tartottak s 361 napirendi pontot trgyaltak meg.
3. AZ E L N K I T A N C S

Az Elnki Tancs folyamatosan elltta alkotmnyos feladatait. 152 trvnyerej rendeletvel eredmnyesen segtette az llami let demokratizmusnak fejldst, a gazdasgirnyts hatkonysgnak fokozst, az llampolgri jogok szlestst, haznk nemzetkzi kapcsolatainak bvtst s fejlesztst. Az llami let s az llamigazgats fejlesztse szempontjbl fontos j jogszablyok: az llamigazgatsi eljrs ltalnos szablyairl szl trvny hatlyba lpsrl, valamint az egyes llami szervek szervezetnek korszerstsrl, a tancsi hatskrk rendezsrl szl trvnyerej rendeletek. A gazdasgi let irnytst s mkdst segtettk a gazdasgi munkakzssgekrl, a ktvnyekrl s a szvetkezetek mkdsrl szl trvnyerej rendeletek, valamint a kisiparrl, az llami vllalatokrl, a mezgazdasgi rendeltets fldek vdelmrl s a tallmnyok szabadalmi oltalmrl rendelkez trvnymdostsok. A lakossg szles krt rint trvnyerej rendeletek voltak a trsadalombiztostsrl, az anyaknyvekrl, a hzassgi eljrsrl s nvviselsrl, a klfldre utazsrl s az t-

A KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A

KLDTTEKNEK

/ 11

levelekrl, az egyesletekrl szl trvny, valamint a Munka Trvnyknyve mdostsra vonatkoz jogszablyok. Az Elnki Tancs ltal alkotott trvnyerej rendeletek kzl 66 nemzetkzi megllapodsainkkal fgg ssze. A nemzetkzi szerzdsek ezltal bels jogrendszernk rszv vltak, gy pldul a Nemzetkzi Valutaalap alapokmnynak, valamint a nkkel szembeni megklnbztets minden formjnak felszmolsrl elfogadott egyezmny kihirdetsrl szl trvnyerej rendeletek.
4. A M I N I S Z T E R T A N C S

A Minisztertancs tevkenysgt az Orszggyls ltal elfogadott program szerint vgezte. Ennek keretben 423 rendeletet s hatrozatot hozott s szmos javaslatot tett trvnyek s trvnyerej rendeletek megalkotsra. A Minisztertancs aktv, sokoldal klpolitikai tevkenysget folytatott. Eredmnyesen s kezdemnyezen vett rszt a KGST munkjban. Szleskren foglalkozott a vllalati s szvetkezeti gazdlkods hatkonysgnak fejlesztsvel, az llami fegyelem tovbbi szilrdtsval. Rendeletei s hatrozatai kzl klnsen fontosak azok, amelyek a gazdasgirnytsi rendszer tovbbfejlesztst szolgltk, a szablyozrendszer s a szervezeti rendszer korszerstsvel, a gazdlkodsi felttelek mdostsval foglalkoztak. Hatrozatban szablyozta a vllalati irnyt munka s szervezeti rendszer fejlesztsnek feladatait, a munkahelyi demokrcia egyes krdseit. Rendeleteket alkotott a lenyvllalatok alaptsnak s mkdsnek krdsrl, az llami vllalatok felgyel bizottsgairl, a gazdasgi munkakzssgek ltestsrl s mkdsrl, az ipari s szolgltat egysgek brbeadsrl s szerzdses zemeltetsrl, a beruhzsok rendjrl, a piacfelgyeletrl, az rszablyozsrl, a pnzforgalomrl s a bankhitelrl, a jvedelemszablyozsrl. Szablyozta a szvetkezetek gazdasgi tevkenysgi krt, a termelszvetkezetek klcsns tmogatsi alapjt, a szvetkezetek lenyvllalat-alaptsi jogt, a kisszvetkezetek, az ipari s szolgltat szvetkezeti szakcsoportok mkdst. Szmos intzkedst tett a dolgozk letkrlmnyeinek javtsra. Programokat fogadott el a laksgazdlkods, az egszsggyi s szocilis ellts, tovbb az oktats tovbbfejlesztsrl, hatrozatot hozott a npesedspolitikai feladatokrl. A trsadalompolitikai clok

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

szolglatban egyebek mellett felemelte egyes nyugelltsok sszegt, mdostotta a gyermekgondozsi seglyre, valamint a csaldi ptlkra vonatkoz szablyokat. A Minisztertancs korszerstette a kzponti llamigazgatsi szervek rendszert s irnytst. Tbbek kztt egyes minisztriumok megszntetsvel, illetleg tszervezsvel prhuzamosan szablyozta az llami Br- s Munkagyi Hivatal, a Magyar Posta feladatait, jbl meghatrozta a mveldsi miniszter, az llami Tervbizottsg s a Gazdasgi Bizottsg hatskrt. Cskkentette a kzponti szervek mellett mkd bizottsgok szmt, tovbb gondoskodott a munkavdelem s a trsadalombiztosts llami irnytsa j szervezeti rendszernek kialaktsrl. A Minisztertancs rendszeresen beszmoltatja a Fvrosi Tancs, illetve a megyei tancsok vgrehajt bizottsgt munkjukrl.
5. A T A N C S O K

A tancsok sszessgkben rendeltetsknek megfelelen mkdnek. A tancstestletek tervszer munkt vgeznek, a trvnyben megszabott gyakorisggal tartjk lseiket. A tancstagok nagy tbbsge felelssgteljesen trekszik eleget tenni ktelezettsgeinek. A tancstagi beszmolkon s az vente minden kzsgben megrendezett falugylseken mintegy 1 milli llampolgr vesz rszt. A tancsok egyre inkbb terletk nll s felels gazdiv vltak. Irnytsuk s felgyeletk alatt mkdik az sszes als fok oktatsi intzmny, a kzpfok oktatsi intzmnyek 96, a krhzi gyak 80, a blcsdei helyek 86, az vodai helyek 93 a szocilis ltestmnyek 94 %-a, a mveldsi hzak s otthonok zme. Az intzmnyeikben foglalkoztatottak szma meghaladja a flmillit. A hatskrk tovbbi decentralizcija kvetkeztben, nhny sajtos esettl eltekintve, az llampolgrok valamennyi gyket a helyi tancsnl intzhetik. Folytatdott a tancsi gyintzs szervezeti, technikai s eljrsi korszerstse. Ennek eredmnyeknt a korbbi vi 2 millihoz kpest mintegy flmillival kevesebb hatrozatot adtak ki. Az gyfelek mindssze a hatrozatok 2%-t fellebbezik meg. A tancsok szma sszesen 1527. A 2957 kzsgi teleplst 703 kzs tancs s 674 nll tancs fogja t. A helyi prt- s llami irnyts tovbbfejlesztse keretben 1984. janur 1-vel megszntek a j-

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K /

11

rsi prtbizottsgok s a jrsi hivatalok. 139 vros krnyki krzet jtt ltre, s ezzel teljes krv vlt az egymssal szoros kapcsolatban lev vrosok s kzsgek igazgatsi kapcsolata is. A kzsgi tancsok megyei irnytsban 105 vrosi s 34 vrosi jog nagykzsgi tancs mkdik kzre. Ez utbbiakon kvl tovbbi 32 nagykzsgi tancs is kzvetlenl a megyei tancsokhoz tartozik. Az appartus ltszma tbb mint ezer fvel cskkent.
6. A NPI E L L E N R Z S i

Az orszgban mkd npi ellenrzsi bizottsgok szma 146-ra ntt. A npi ellenrk szma tbb mint 35 000 f. vi tlagban 2400 vizsglatot vgeztek. Az ellenrzsek szmnak mrskldse is hozzjrult a munka sznvonalnak emelshez. A kzponti s a terleti szervekhez nvekv szm beadvny rkezik. A kzrdek bejelentsek s panaszok szma vi tlagban elri a 8000-et. A npi ellenrzs vizsglta - tbbek kztt - az zemi demokrcia fejlesztse, az ltalnos iskolai oktats feltteleinek javtsa, a Balaton infrastrukturlis elltsa, a lakossgi gyintzs, az energiagazdlkods s a racionlis anyagfelhasznls, az export-fvllalkozs helyzett. Az ellenrzseket kveten a npi ellenrzsi bizottsgok vente kzel 10 000 esetben fordultak felhvssal a vizsglt s a felgyeletet ellt szervekhez. Ezek tlnyom rsze a trvnyes llapot helyrelltsra irnyult, illetve fegyelmi, krtrtsi, szablysrtsi s bnteteljrst, esetenknt pedig gazdasgi brsgot is kezdemnyeztek.
7. A F E G Y V E R E S ERK S T E S T L E T E K

A Magyar Nphadsereg Haznk vdelmi kpessge a kvetelmnyeknek megfelelen, a Varsi Szerzds orszgaival sszhangban fejldtt. A nphadsereg politikai, erklcsi llapota biztos alapot jelentett a feladatok teljestshez. A fegyelmi helyzetben alapveten a pozitv tendencik rvnyesltek. A csapatok lett a rend s szervezettsg jellemezte. Fejldtt a tisztek, tiszthelyettesek felkszltsge. Bevezettk a 18 hnapos katonai szolglati idt. A kikpzs intenzvebb vlt, emelkedett a csapatok

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES

JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

felksztsnek sznvonala. Magas fok a harckszltsg. Befejezdtt a mozgstsi rendszer korszerstse. Fejldtt a polgri vdelem. Ersdtek a kapcsolatok a testvri hadseregekkel, mg szorosabb vlt a fegyverbartsg a Szovjet Hadsereggel. A nphadsereg parancsnoksgai, trzsei s csapatai eredmnyesen vettek rszt a Varsi Szerzds keretben itthon s klfldn megrendezett mintegy 35 hadmveleti-harcszati jelleg vezetsi s csapatgyakorlaton. A gyakorlatokra s tkpzsekre behvott tartalkos llomny a kvetelmnyeknek megfelelen oldotta meg feladatait. A szemlyi 'llomny 85-90 %-a vett rszt a nphadsereg szocialista versenymozgalmban, s 55-60 %-a teljestette a kvetelmnyeket. A nphadsereg trtnetben elszr rtek el egsz magasabbegysgek lenjr s kivl cmet. A kikpzs mellett a nphadsereg vi tlagban 5,3 millird forint rtk munkval vett rszt a npgazdasg kiemelt beruhzsainak megvalstsban, kzel 510 000 munkanappal az szi betakartsi munkban s 1,2 millird forint rtkben ptett, illetve jtott fel katonai objektumokat. Az utbbiak eredmnyeknt a szemlyi llomny let- s munkakrlmnyei, a haditechnika zemben tartsnak felttelei tovbb javultak. A sorkatonai szolglat ideje alatt vente tlagban 1300-an fejeztk be tanulmnyaikat az ltalnos iskola valamelyik osztlyban, mintegy ezren szereztek 17 szakmban olyan kpzettsget, amelyet a polgri letben is hasznosthatnak. A belgyi szervek A belgyi szervek a kzrend, a kzbiztonsg fenntartsa, javtsa rdekben - a bonyolultabb vlt hazai s nemzetkzi viszonyok kztt - kiegyenslyozottan, rendeltetsknek megfelelen vgeztk munkjukat. A munka hatkonysgnak nvelse vgett egyszerstettk s decentralizltk az gyek intzst. A rendrsg szervezett a jrsok megszntetsvel ltrejtt j kzigazgatsi egysgeknek megfelelen mdostottk. Az gyeleti szolglat korszerstse s ms intzkedsek eredmnyeknt javult a belgyi szervek folyamatos intzkedkpessge. Ltszm-tcsoportostsokkal erstettk a vgrehajt szolglatot, egyben nveltk a kzterleti szolglat arnyt, s a kzterletek rendszeres ellenrzsre akciegysgeket hoztak ltre. Budapesten

KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES J E L E N T S E A

KLDTTEKNEK

/ 11

megkezdte mkdst a Gazdasgi Rendszet. A kztrvnyes bnzs nemzetkzi ldzst segti az Interpollal val egyttmkdsnk. vente 210 000-232 000 esetben indult rendri szablysrtsi eljrs. A rendri szervek tbb mint 1 milli szemlyt brsgoltak meg a szablysrts helysznn. Tovbbi intzkedst tettek a lakossg gyeinek jobb, gyorsabb intzsre, gy a lakcmbejelents, a hatsgi erklcsi bizonytvnyok kiadsa s a kzlekedsigazgats tern. Az tlevlfajtk cskkentse sorn egysges lakossgi tleveleket rendszerestettek. A nvekvjrmforgalom ellenrzse, a kzlekeds biztonsgnak fenntartsa nagy erfesztseket kvetelt a belgyi szervektl. Munkjukhoz jelents segtsget adtak a szles trsadalmi sszefogsra pl kzlekedsbiztonsgi tancsok. A szemlyi srlssel jr kzti balesetek szma az 1980. vihez viszonytva lnyegesen nem vltozott. 1984-ben 1590 szemly vesztette lett a kzutakon. vi 20 00025 000 esetben vlt szksgess a gpjrmvezeti jogostvny bevonsa. A Hatrrsg - a Vm- s Pnzgyrsggel szoros egyttmkdsben - eredmnyesen ltja el a hatrrizeti, a hatrrendszeti s a tovbbra is nagymrtk idegenforgalombl add hatrforgalmi feladatait. A X l l . kongresszus ta 195 milli szemly s 60 milli jrm lpte t az orszghatrt. Az orszghatron azonnal kiadott vzumok szma kzel ktmilli volt. A hatrforgalom gyorstsra - ms rdekelt szervekkel egytt - j hatrtlphelyeket nyitottak. Tbb nagy forgalm hatrtkel-llomst korszerstettek. Az llami, vllalati s nkntes tzoltk 1980 ta tbb mint 60 000 alkalommal vonultak tzesetekhez, illetve termszeti csapsok, katasztrfk kvetkezmnyeinek elhrtshoz. Az t v sorn 5625 ft mentettek ki letveszlyes helyzetbl. A korbbinl rugalmasabb, az ptkezsi engedlyezsek gyorstst s a biztonsg javtst jobban szolgl tzvdelmi jogszablyok jelentek meg. A belgyi szervek munkjt 57 500 nkntes rendr, tbb mint 9000 nkntes hatrr, 62 000 nkntes tzolt, 12 800 nkntes tzvdelmi dolgoz, az Ifj Grda, a kzlekedsi ttrk, a kzlekedsbiztonsgi aktivistk tbbezres tbora segti. Jelents a munksrsg segtsge is.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE A

K L D T T E K N E K / 11

A Munksrsg A Munksrsgben jl tvzdik az nkntes, a mozgalmi, a politikai s a fegyveres testleti jelleg. A munksrk 72,5 %-a munks s paraszt, 18,4 %-a szellemi dolgoz, 9,1 %-a egyb (nyugdjas, hztartsbeli, szabadfoglalkozs, fiskolai hallgat, kisiparos s kiskeresked). A nk arnya nvekszik, jelenleg 4,7%. Az llomny 35 %-a 35 vesnl fiatalabb. A munksrk 45,3 %-a mr tbb mint tz ve teljesti nknt vllalt szolglatt, 5,2% alapt tag. A szemlyi 'llomny 7-8 %-a vente tervszeren cserldik. Az j munksrknek tbb mint a fele prtonkvli, 41 %-a KISZ-tag. A vgzett munka alapjn tbbsgk kt-hrom v mltn kri felvtelt a prtba. A prttagok arnya 79,5%, KISZ-tag 20,5%, szakszervezeti tag 85,5%. Az llomny politikailag szilrd, felkszlt, ksz a szocialista trsadalom, a prt politikjnak szolglatra, vdelmre. A trsadalmi s a hivatsos parancsnoki llomny felkszlt a magasabb szint feladatok elltsra.
8. A K Z R E N D , A K Z B I Z T O N S G S A T R V N Y E S S G

Haznkban a kzrend s a kzbiztonsg szilrd. 1980-ban 130 000, 1984-ben 157 000 kzvdas bncselekmny vlt ismertt. A bnzs sszettelben vek ta nincs jelents vltozs. gy az sszbnzs 60%-t 1984 ben is a vagyon elleni bncselekmnyek kpeztk. Ezen bell a cselekmnyek egyharmada a trsadalmi tulajdont, ktharmada pedig a szemlyek javait krostotta. Egyes bncselekmnyek slyossga s trsadalmi veszlyessge fokozdott. A kzlekedsi bncselekmnyek az sszbnzs 12%-t tettk ki. Ittas jrmvezets miatt 1984-ben II 545 szemlyt tltek el a brsgok, a szablysrtsi hatsgok pedig 11 924 szemlyt bntettek meg. Az erszakos s garzda jelleg cselekmnyek az sszbnzs 11 %-t, a gazdasgi bncselekmnyek pedig 3 %-t jelentettk. Az llam elleni bncselekmnyek arnya tovbbra is csekly, tbbsgk vltozatlanul szban elkvetett kisebb jelentsg izgats. A brsgokhoz vente krlbell 90 000 bntetgy rkezik. Ezek hromnegyede kzvdas gy. 1984-ben a kzvdas bncselekmny elkvetsrt jogersen eltlt felnttek felt a brsg szabadsgvesz-

KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A

KLDTTEKNEK

/ 11

tsre, 5 %-t javt-nevel munkra, 38%-t pnzfbntetsre tlte. A szabadsgveszts-bntetsek 45 %-t prbaidre felfggesztettk. A polgri perek szma vltozatlanul vi 180 000 krl van. Ezek tbb mint fele csaldjogi per. A munkagyi brsgokhoz vente tlagosan 21 000 gy rkezik. A gazdasgi perek szma 1984 ben 15 000 volt. A brsgok vente tbb mint flmilli peren kvli hagyatki, vgrehajtsi s ms gyet is intznek. A brsgi tletek mintegy 80%-a els fokon jogerre emelkedik. Az gyszsgek a bnldzssel sszefgg feladataik mellett vente 21 000-22 000 polgri perben is eljrnak. Az ltalnos trvnyessgi felgyeleti vizsglatok szma vi 3500 krl van. A trvnyessgi krelmek szma tovbb cskkent, vente 4000-4500 rkezik. A trvnyessgi vsok szma is cskkent, a korbbi 18002000 rl vi I500-I700-ra.

V. A GAZDASGI PTMUNKA
1. A N P G A Z D A S G F E J L D S N E K F O N T O S A B B JELLEMZI

A npgazdasg a XI. kongresszus hatrozatban megjellt gazdasgpolitikai irnyvonalnak megfelelen fejldtt. A f clok - a felttelezettnl nehezebb vilggazdasgi felttelek mellett is - a tervezetthez kzel ll mrtkben megvalsulnak. A gazdasgi nvekeds s az egyensly A nemzeti jvedelem termelse az elz vhez viszonytva 1981-ben 2,5%-kal, 1982-ben 2,6%-kal, 1983-ban 0,3%-kal, 1984-ben kzel 3%-kal, az utbbi ngy vben egytt 8,5%-kal ntt. A gazdasgi nvekeds teme mrskeltebb a kzptv tervben meghatrozottnl, de elri, illetleg meghaladja az ves tervek elirnyzatait. A nemzeti jvedelem belfldi felhasznlsa 1980 s 1984 kztt valamivel tbb mint 3%-kal cskkent. A mrsklds a felhalmozst rintette. A fogyaszts az utbbi ngy vben 5-6%-kal ntt. A felhalmozson bell a beruhzsi tevkenysg s a kszletfelhalmozs egyarnt mrskldtt.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

A nemzeti jvedelem termelse s a belfldi felhasznls kztt korbban kialakult jelents mrtk egyenslyhiny megsznt. A klkereskedelmi mrleg az utbbi hrom vben kiviteli tbbletet mutat. 1980-ban 16 millird forint behozatali tbblet, ezzel szemben 1984ben 31 millird forint kiviteli tbblet volt. A konvertibilis devizban elszmolt klkereskedelmi ruforgalomban az 1980. vi 15 milli dollr passzvum 1984-ben 721 milli dollr aktvumra vltozott. Az eladsods megllt, az adssgllomny valamelyest cskkent. Az orszg nemzetkzi fizetsi ktelezettsgnek pontosan eleget tett. A klgazdasgi egyenslyi helyzet javult. Az egyensly javtsnak forrsa a nemzeti jvedelem termelsnek nvekedse mellett a belfldi felhasznls mrsklse volt.
A gazdasgi fejlds s a klgazdasgi egyensly alakulsa Kiviteli (t ) behozatali () tbblet (millird forint) 15,6 8,2 - 6,8 - 17,1 * 30,7

Nemzeti jvedelem (1980 1980 1981 1982 1983 1984 100,0 102,5 105,2 105,5 108,5

Belfldi felhasznls 100) 100,0 100,7 99,6 96,9 96,6

A belfldi egyenslyi viszonyok egyes terleteken - a beruhzsi javak s a munkaer piacn - kedvezen alakultak, de nem javult a fogyaszti, valamint az ptsi piac egyenslya, s egyes terleteken tmeneti zavarok jelentkeztek a termelk kztti koopercis kapcsolatokban is. Fokozdott a takarkossg, mrskldtek a trsadalom, a gazdasg irnytsnak, mkdsnek kltsgei. Cskkent a kltsgvets hinya. A beruhzsok A szocialista szervek beruhzsi clokra az 1981-1984. vekben 744 millird forintot fordtottak. A beruhzsok volumene vrl vre cskkent. 1984-ben mintegy 19 %-kaI elmaradt az 1980. vitl. A lakos-

A KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K

/ 11

sgi beruhzsok nvekedtek s az 1981-1 984. vekben 135 millird forintot tettek ki, amelynek dnt hnyadt laksptsre hasznltk fel. A nemzeti jvedelembl a beruhzsokra fordtott sszeg jelents mrtk cskkenst csak rszben ellenslyozta az amortizci nvekedse. A beruhzsi rfordtsok sszessgkben teht kisebb mrtkben mrskldtek, de arnyuk a hozzadott rtkhez (nett nemzeti termels s amortizci) viszonytva az elmlt ngy vben folyamatosan s nagymrtkben cskkent.
A beruhzsok nagysga s a beruhzsi rta Beruhzs a brutt hazai termk %-ban (foly ron szmtva) 28,8 26,5 25,2 24,5 23,1

Npgazdasgi beruhzsok sszehasonlt rakon (1980 100) 1980 198! 1982 1983 1984 100,0 94,9 92,8 90,3 86,4

A beruhzsi vsrler rendszeresen meghaladta a gazdasgi egyensly kvetelmnyeibl add - az tves tervben eredetileg is tervezett - cskken lehetsgeket, ezrt annak folyamatos korltozsra volt szksg. Erre sok esetben az elindtott anyagi-mszaki folyamatokhoz kpest ksve, rszben utlagos elvonsokkal, illetve a beruhzsok terheinek nvelsvel kerlt sor. A fejlesztsi forrsokat - fknt az utbbi kt vben - nagyobbrszt a folyamatban lev beruhzsok befejezsre fordtottk. A befejezetlen beruhzsok llomnya 1983-ban s 1984-ben mrskldtt, de meghaladta az ves beruhzsi rfordtsokat. A nagyobb rtk befejezett beruhzsok megvalstsi ideje kzel fl vvel rvidebb, mint 1981-ben volt. A beruhzsok mrskldse az llami dntsi krben s klnsen a tancsi beruhzsok krben volt erteljesebb. A vllalati beruhzsok arnya ntt. Ebben szerepe van annak is, hogy vllalati dntsi krbe kerltek t olyan beruhzsok, amelyek korbban az llami beruhzsok csoportjba tartoztak. A vllalatok, szvetkezetek beru-

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

hzsi cl kifizetseinek egyre nagyobb rsze sajt forrsbl megvalsul fejlesztseket finanszrozott. (Ezek sszege az utbbi ngy vben 14%-kal ntt.) A kltsgvetsi juttatsbl s a klcsnforrsbl finanszrozott vllalati beruhzsok zmmel az exportbvt fejlesztsi clokhoz, illetleg a kormnyprogramokhoz kapcsoldtak.
A szocialista szervek beruhzsai (millird forint, foly ron) Befejezetlen beruhzsok llomnya az v vgn 193,6 198,2 214,4 204,7 197,0

sszes beruhzs

zembe helyezett beruhzs

1980 1981 1982 1983 1984

189,7 182,8 185,7 187,9 187,8

177,7 170,0 166,7 187,8 187,2

A beruhzsok anyagi-mszaki sszettele (pts-gp arny) a szocialista szektorban rdemben nem vltozott. Figyelembe vve, hogy az elmlt idszakban az ptsignyes laksberuhzsok nvekv hnyada lakossgi beruhzs, az anyagi-mszaki sszettel vltozatlansga kedveztlen tendencit takar. A kisebb kltsggel jr, gyorsan megtrl fejlesztsek, a gpcserk ma mg a szksgesnl kisebb szerepet jtszanak. Ehhez hozzjrult a nem rubelelszmols gpimport egyenslyi clokbl kiindul - jelents cskkense is. A beruhzsok minden npgazdasgi gban cskkentek. A mrsklds a termels terletn az tlagosnl kisebb, az infrastrukturlis gak beruhzsainl az tlagosnl nagyobb volt. Az iparban az utbbi vekben nagyobb slyt kapott az energia- s alapanyag-termel gazatok fejlesztse, ami szktette a feldolgoz ipar, fknt a gpipar beruhzsi lehetsgeit. A feldolgoz iparban az exportkpessget, az energiaracionalizlst s az anyagtakarkossgot javt fejlesztsek kerltek eltrbe. A hatodik tves terv eddig eltelt idszakban tbb jelents beruhzs fejezdtt be: Bit II., Halimba bauxitbnyk, a Paksi Atomerm III. blokkja, a Testvrisg gzvezetk (III. teme), a Budapesti Szemtgetm, a Lenin Kohszati Mvek kombinlt aclm-

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K

/ 11

ve, a Dunai Vasm konverteres aclmve, a Dunai Kolajipari Vllalat katalitikus krakkzeme, a Magyar Grdlcsapgy Mvek rekonstrukcija, a Magyar Kbel Mvek bvtse, a Tungsram fnyforrsgyrtsnak bvtse, a Tiszai Vegyi Kombint polipropilngyra, a Kbnyai Gygyszerrugyr nvnyvdszer-zeme, a Szolnoki Paprgyr rekonstrukcija, a Szekszrdi Hskombint, a szabadegyhzi izo-(kukorica)cukor- s szeszgyr, kenyrgyrak, gabonatrolk ptse, a Forum, a Novotel, az Atrium-Hyatt, a Buda-Penta, a hvzi Aqua szllodk, az M l-es, az M 3-as autplya egy-egy, s a metr kt szakasza,'tbb krhz s az Operahz rekonstrukcija, az Orszgos Szchnyi Knyvtr. Jelents rsz-zem behelyezsre kerlt sor a Mrkus-hegyi, a nagyegyhzi sznbnyknl, valamint a fenyfi bauxitbnynl. Felplt tbb laktelep, ruhz s bevsrlkzpont. A gazdasgi hatkonysg alakulsa A gazdlkods hatkonysga sszessgben mrskelten ntt, de a lehetsgesnl s a szksgesnl kevsb. A termels nvekedst a munkatermelkenysg viszonylag dinamikus emelkedse biztostotta. Az egy foglalkoztatottra jut termels az anyagi gakban 1980 s 1984 kztt 13%-kal, az iparban 16%-kaI, az egysgnyi munkaidre jut pedig ennl is nagyobb mrtkben emelkedett (pldul az iparban 28%-kaI). Az utbbi ngy vben a nemzeti jvedelem 8,5%-os nvekedse mellett az export mennyisge 28%-kal bvlt, vagyis az export nvekedsi teme a nemzeti jvedelemnek tbb mint hromszorost tette ki. A termels sszettele, minsge valamelyest javult, jelents vltozst azonban nem sikerlt elrni. A termels anyagignyessge - az egysgnyi termkkibocstshoz szksges anyagrfordts - s a fajlagos energiafelhasznls cskkent, br nemzetkzi sszehasonltsban mg mindig nagy. A termels importignyessge mintegy 5%-kal mrskldtt. Az eszkzgazdlkodsban nem sikerlt elbbre lpni. Az lleszkz-llomny vente 4%-kal, a termelsnl. 1-2%-kal nagyobb temben nvekedett. Az lleszkz-llomny kihasznlsa - elssorban klpiaci okok miatt - nem volt kielgt. A fejlesztsek javtottk az lleszkz-llomny mszaki sznvonalt.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11
*

A kszletlekts mrskldtt. A kszletfelhalmozs az 1981-1984. vekben a nemzeti jvedelem belfldi felhasznlsnak foly ron 3,1 %-t, sszehasonlt ron 1,4 %-t tette ki. Ez a kismrtk kszletnvekeds egyfell kedvez, msrszt a kszletek adott sszettele s elhelyezkedse mellett idnknt s helyenknt elltsi gondokat okozott. Az utbbi ngy vben a kiviteli rak 15%-os nvekedse a behozatali rak 25%-os emelkedst csak rszben ellenslyozta, ennek folytn a klkereskedelmi cserearnyok 7,5%-kal romlottak. Ez azt jelenti, hogy ngy v alatt - 1980. vi rakon szmtva - 47-48 millird forint cserearny-vesztesg keletkezett. A munkaer-gazdlkods

Az aktv keresk szmnak mrskldse a hatodik tves tervidszakban folytatdott, a cskkens az 1981-1985. vekben 1,9% volt. Az aktv keresk arnya a munkavllalsi kor npessgen bell azonban nmileg emelkedett (az 1981. v eleji 78,5%-rl 1985 elejre 79%-ra). Ntt a tanulk s a munkakpes kor nyugdjasok arnya. A gyermekgondozsi seglyt a munkavllalsi korak 3,6 %-a veszi ignybe. A .munkavllalsi korak cskken hnyada - jelenleg mintegy 5 %-a - tartozik a nem tanul eltartottak kz. Dnt tbbsgk - kor, szakkpzettsg, csaldi ktttsg, valamint egszsgi llapot miatt - nem vonhat be a trsadalmilag szervezett termelsbe. A npgazdasg szocialista szektorban foglalkoztatottak szma ngy v alatt 134 000 fvel cskkent, az 1981. vi 4834000-rl 4 700 000-re, a magnszektorban ugyanakkor 40 000 fvel ntt a keresk szma. Az iparban 7%-kal, az ptiparban 11 %-kal cskkent a foglalkoztatottak szma. A vllalati gazdasgi munkakzssgek megalakulsa az utbbi idszakban mrskelte a ltszmcskkenst. A mezgazdasgban s a szlltsban lnyegben nem vltozott, a nem anyagi gakban viszont 8%-kaI ntt a foglalkoztatottak szma. A munkaer kereslete s knlata kztti sszhang elsegtsre szolgltat jelleggel munkakzvett irodk alakultak. A szervezett munkaer-tcsoportostsok tmogatsra, szakmai tkpzs cljra kzponti eszkzk vehetk ignybe. Az intzkedsek ellenre a munkaer-tcsoportosts mg csekly mrtk, a vllalatok nem rdekeltek elgg a munkaer felszabadtsban. A kevsb hatkony mun-

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K /

11

kahelyek megszntetsben az elrehalads tovbbra sem kielgt. A munkaermozgst 1980 ta az lnkls s a mrsklds vltakozsa jellemzi. (Az vi munkahely-vltoztatsok szma 700 000 krl alakul.) A munkahely-vltoztatsokat tovbbra is dnt arnyban a munkavllalk kezdemnyeztk. A gazdasgi szervezetek A vllalati szervezeti rendszer vltozsai arra irnyultak, hogy elmozdtsk a gazdlkod egysgek versenykpessgnek nvelst, segtsk a piaci ignyekhez val jobb alkalmazkodst, erstsk a dolgozk s a kollektvk rdekeltsgt tevkenysgk eredmnyessgben. E clok rdekben 1980 s 1984 kztt tbb trszt s nagyvllalat esetben kerlt sor szervezeti mdostsra, a tagvllalatok teljes vagy rszleges nllstsra, esetenknt sszevonsra. Az nllsult vllalatok gazdasgi eredmnyei nhny kivteltl eltekintve javultak. Bvltek a vllalatok kztti egyttmkdsek (trsulsok, kzs vllalkozsok), nvekedett az nll klkereskedelmi tevkenysget folytat vllalatok kre. Az elmlt vekben j szervezeti formk, lenyvllalatok, kisvllalatok, kisszvetkezetek jttek ltre, 1984 vgn 285 kisvllalat, 365 kisszvetkezet, 2300 ipari s szolgltat szvetkezeti szakcsoport mkdtt az orszgban, mintegy 120 000 foglalkoztatottal, illetve taggal. 1982-tl gyorsan nvekedett a vllalati gazdasgi munkakzssgek szma, 1984 vgn tbb mint 17 000 vgmk mkdtt, csaknem 200 000 taggal. A magnszemlyek ltal alaptott mintegy 7300 gazdasgi munkakzssgben 39 000 f dolgozott. A klnbz kisvllalkozsi formk hozzjrultak a szksgletek jobb kielgtshez. A kisiparosok szma 1980 ta 35 000-36 000 fvel ntt s 1984 vgn 139 000 f volt. A kisiparosok egyharmada a munkaviszony mellett, tovbbi 11 %-uk pedig nyugdjasknt rendelkezik iparengedllyel. A kisiparosok dnt tbbsge szolgltat tevkenysget vgez. Az energiagazdlkods, az alapanyag- s nyersanyagellts A npgazdasg energia- s anyagelltsa - a nehezebb felttelek ellenre, kisebb zavaroktl eltekintve - alapveten kiegyenslyozott volt. A npgazdasg anyagi gaiban a fajlagos energiafelhasznls az

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES

JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

utbbi ngy vben 13%-kal cskkent, a legnagyobb mrtkben a mezgazdasgban (25%) mrskldtt, ahol egyre szlesebb krben alkalmaztk az energiatakarkos talajmvelst s termnytrolst. Az iparban eltrbe kerlt az energiaracionalizlst segt gyrtmnyfejleszts, az ptett laksok hszigetelse javult. A kzlekedsben folytatdott a vast villamostsa, a benzinzem tehergpkocsik egy rszt dzelzemre alaktottk t.
A npgazdasg energiafelhasznlsnak alakulsa Kzvetlen energiafelhasznls Fajlagos energiafelhasznls

Brutt termels

(az 1984. vi az 1980. vi %-ban) A n y a g i gak Ebbl Ipar ptipar Mezgazdasg Szllts, hrkzls Lakossg, kommunlis s e g y b sszesen 109,7 109,2 93,6 119,7 105,5
-

95,7 98,4 81,3 91,5 88,3 109,2 100,8

87,2 90,1 86,9 76,4 83,7

111,2

90,6

A npgazdasg az 1981-1983. vekben nem a kzptv tervben elirnyzott nvekv, hanem cskken energiafelhasznlssal fejldtt. A lakossg energiafelhasznlsa kismrtkben ntt. 1984-ben a npgazdasg energiafelhasznlsa - a gazdasg lnklse, a kedveztlen idjrs, valamint a megntt lakossgi s kommunlis ignyek kvetkeztben - 3,9%-kaI emelkedett (a fajlagos energiafelhasznls is 1,5%-kal). Az energiafelhasznls szerkezete mdosult. Cskkent a kolaj s kolajtermkek, ntt a fldgz szerepe. A Paksi Atomerm III. (blokkjnak) zembe helyezsvel megkezddtt az atomenergia hasznostsa a npgazdasgban. A szksgletek kielgtsben a hazai energiaforrsok arnya emelkedett (1980-ban a szksgletek 48 %-t, 1984-ben 51 %-t fedeztk).

KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A

K L D T T E K N E K / 11

Az

energiahordoz-forrsok

szerkezete

(%) 1975 1980 28,8 37,4 26,2

1984 26,8 33,8 27,1 2,9 8,2 1,2 100,0

Szn Kolaj, kolajtermkek Fldgz Atomenergia Importlt villamos energia Egyb (pl. tzifa, vzermvi villamos enrgia) Termels s import sszesen

36,3 39,1 18,6


-

4,5 1,5 100,0

6,5 U 100,0

A termels egysgnyi mennyisghez felhasznlt anyagrfordts (az sszehasonlt ron mrt anyaghnyad) az utbbi vekben az ipari gazatok tbbsgben vi tlagban 1 szzalkponttal cskkent. A ngy v alatt az ipar egsznek anyagignyessge 73,5%-rl 71,3%ra, teht 2,2 szzalkponttal mrskldtt. Ezen bell a legjelentsebb szerepet a feldolgoz ipar jtszotta (5 szzalkpont), a kohszat az ipari tlagnl jobban cskkent, a kitermel ipar pedig nvelte anyagignyessgt. Az anyagtakarkos technolgik alkalmazsi kre bvlt. A hulladkok s msodnyersanyagok hasznostsa a korbbinl erteljesebb. Az egszben kielgt anyagelltshoz hozzjrult, hogy a mezgazdasgi eredet nyersanyagok termelse s az ipar anyag- s flksztermk-kibocstsa ntt. Az anyagok, flksz termkek s alkatrszek behozatala 1984-ben 2%-kal tbb volt az 1980. vinl. Az ipar Az ipari termels 1980-1984 kztt (a kisszervezetek termelsvel egytt) 10,3%-kal, vi tlagban mintegy 2,5%-kal ntt. A nvekeds 1984-ben meggyorsult. A nemzeti jvedelem 46 %-t az ipar lltotta el. A termels 91,7 %-t az llami ipar, 5,6%-t a szvetkezeti ipar, 1,4 %-t a magnkisipar, 1,3 %-t a kisvllalatok, kisszvetkezetek, vllalati s magn gmk-k adjk. Az utbbi vekben a szvetkezeti s a kisipar az tlagosnl gyorsabban bvtette termelst, amelynek arnya az sszes termelsben valamelyest emelkedett. Tovbb ntt az iparon kvli npgazdasgi gakban (elssorban a mezgazdasgban) vgzett ipari tevkenysg, amelynek rtke meghaladta a 120 millird forintot, az sszes ipari termels egytizedt.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

Az egyes ipari gazatok, szakgazatok fejldse differencildott. A nvekeds dinamikjt klnsen a klpiaci lehetsgek, az anyagellts, az energiatakarkossg s a megvltozott krlmnyekhez val alkalmazkods kpessge befolysolta. Az ipari termels 60%-t elllt 32 szakgazatban tartsan ntt a termels. Ez jellemzi a gps a vegyipari gazatok tbbsgt. Minden vben ntt a villamosenergia-termels, az alumniumkohszat s a legtbb lelmiszeripari szakgazat termelse. Tartsan cskkent a teljestmny az ipari termels tbb mint egytiegyedt kitev 11 szakgazatban. Ez az irnyzat tapasztalhat a kolaj-feldolgozsban, a sznbnyszatban, a vaskohszatban, a msz- s cementiparban, valamint nhny knny- s lelmiszeripari gazatban. A vilgpiaci tendencik klnbz mdon hatottak az ipar egyes gazataira. Nhny korbban visszaes-stagnl gazatban (pl. bauxitbnyszat, desipar) ismt lnkls mutatkozik. A korbbi gyors nvekedst kveten mrsklds tapasztalhat a gpek s gpi berendezsek gyrtsban, a baromfi- s tojsfeldolgoz iparban.
A brutt termels alakulsa ipari (az 1984. vi az 1980. vi %-ban) szakgazatok szerint

Nvnyolajipar Hztartsi s kozmetikai vegyipar Gygyszeripar Hrads- s vkuumtechnikai ipar Gzgyrts s -eloszts Manyag-feldolgoz ipar Mszeripar Hsipar Baromfi- s tojsfeldolgoz ipar Cipipar Nyomdaipar Papripar Alumniumkohszat vegipar Szerves s szervetlen vegyipar Tejipar Villamosgp- s -kszlk-ipar Villamosenergia-ipar Mtrgya- s nvnyvdszer-gyrts Kzlekedsieszkz-ipar Gp- s gpiberendezs-ipar

147,4 145,9 138,7 130,2 129,9 129,8 126,3 123,2 122,8 122,5 120,4 118,9 118,7 118,0 114,7 114,0 113,5 113,4 112,5 112,3 111,6

KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K

/ 11

Finomkermia-ipar Manyag- s vegyiszlgyrts desipar Gyapjipar Sripar Tgla-, cserp- s tzllanyag-ipar Btoripar Ktipar Gumiipar Malomipar Br- s szrmeipar Textilruhzati ipar Kolaj- s fldgzkitermels Sznbnyszat Kolaj-feldolgoz ipar Fm tmegcikkipar Vaskohszat Pamutipar Msz- s cementipar Tartstipar Boripar Bauxitbnyszat

110.4
110,2

109,9 109,7 108.5 107.6 107,6 106,5 104,3 102,5


102,2

98.6 98.2 97,9 96.5 96.3 94,9 94.7 94,1 93,1, 92.6 88.8

A termels nvekmnye elssorban az exportclokat szolglta. Az utbbi ngy vben az exportrtkests 22%-kaI, a belfldi elads pedig 2-3%-kal bvlt. A belfldi rtkestsen bell klnsen a tovbbfeldolgozsra kerl, valamint a ms npgazdasgi gak ltal felhasznlt termkek eladsnak nvekedse mrskldtt. Az ipari export 1982 ta lnklt, a nvekeds az exportra orientlt s a keveset exportl gazatokat egyarnt jellemezte. A szocialista orszgokba irnyul kivitel kisebb mrtkben ntt, mint a nem szocialista orszgokba irnyul. A mszaki s a technikai sznvonal nemzetkzi sszehasonltsban is magas vagy megfelel a szn- s bauxitbnyszatban, a timfldgyrtsban, az alumniumgyrtmnyok ellltsban, a petrolkmiai iparban, egyes mtrgyk, gygyszerek s hsipari termkek gyrtsban. J minsg, versenykpes termkeket llt el az alumnium-, a petrolkmiai s a gumiipar. A vaskohszatban bevezetett konverteres aclgyrts, a folyamatos aclnts nvelte a termelkenysgetjavtotta az acl minsgt s cskkentette a termels energiaignyt. A gpiparban a kztijrm-gyrts, a szmtstechnikai s a hradstechnikai ipar, valamint a szmtgppel vezrelt szerszmgpek gyrtsa kpvisel magasabb szhvonalat. Erteljesen fejl-

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

dik a korszer mezgazdasgi s lelmiszeripari gpek gyrtsa. Az elmlt t vben megteremtettk a mikroelektronikai alkatrszek hazai gyrtsnak szerny bzist, klns figyelmet fordtva a nagyobb szellemi rtket megtestest berendezsorientlt ramkrk gyrtsra. Az ipar fejldsben mind nagyobb szerepet jtszik a mszaki fejlesztsi tevkenysg. A kutatsi-fejlesztsi rfordtsok 1983-ban ebben a npgazdasgi gban 9%-kal haladtk meg az 1980. vit. A kutats-fejleszts eredmnyeinek gyakorlati alkalmazsa, a termkszerkezet vltoztatsa nem elg gyors. A mszaki halads egyes - az ipari export fokozsa szempontjbl lnyeges - terleteken elmarad a kvnatostl s gtolja a hatkonysgjavulst. Az ipari termkek tlagos letkora magas, a termkcserlds teme lass, az j s a korszerstett gyrtmnyok arnya viszonylag csekly (vente 4-5 %). Az tlagosnl jobb mszaki jellemzkkel rendelkez termkek minsge sem ri el a nemzetkzi lvonalt. Nnek a nem megfelel minsg miatt keletkez vesztesgek. Nem megfelel az elrehalads a bels koopercis kapcsolatok javulsban, nem kielgt a httripar fejldse. Mindez rontja az ipar versenykpessgt s hozzjrul a nagymrtk cserearnyromlshoz. Kevs a magasabb feldolgozottsgi fokot biztost kapacits. Szmottev az elmaradsunk az elektronikai ipar nemzetkzi lvonaltl. Ipari robotokat mg csak elvtve alkalmaznak. Az iparban alkalmazott licencek szma ntt, de az ezek alapjn gyrtott termkek arnya csupn 5%. Az ipar nemzetkzi termelsi egyttmkdseinek szma az utbbi vekben jelentsen ntt, de szerepk a termels bvlsben mg szerny. Az ipari munka termelkenysge 1980-1984 kztt a termelst meghaladan, vi tlagban 4%-kal, az egy munkarra jut termels pedig vente 6%-kal ntt. Az iparban foglalkoztatottak szma tbb mint 100 000 fvel cskkent. A ltszm azokban az gazatokban mrskldtt nagyobb mrtkben, ahol a termels is visszaesett vagy stagnlt. 1983 msodik flvtl a ltszmcskkens lelassult. Az 1981-1984. vekben 267 millird forint rtk ipari beruhzst helyeztek zembe. Az ipar lleszkz-llomnynak nvekedse ugyan az utbbi vekben lassult, azonban gy is gyorsabb volt, mint a termels. A kitermelipar (bnyszat, villamosenergia-ipar) lleszkz-llomnya nagymrtkben bvlt. Az lleszkzk kihasznlts-

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K

/ 11

ga romlott. A gpek naptri idalapjnak 52%-t, a munkarend szerinti idalapjnak 74 %-t hasznljk ki. Az ipar gpllomnynak tbb mint fele htvesnl idsebb. Automatizltsgi szintje kismrtkben - a kohszatban s az lelmiszeriparban jelentsen - emelkedett. Az jonnan zembe helyezett, magas mszaki sznvonal ltestmnyek kapacitskihasznlsa elmaradt az ipari tlagtl jvedelmezsge viszont az ipari tlagnl kedvezbb volt. Az j ltestmnyek egytde azonban mg a beruhzs befejezse utn 1-2 vvel is vesztesgesen mkdtt. A fajlagos energia- s anyagfelhasznls - fknt a feldolgoz iparban s a kohszatban - cskkent. Az anyagellts sszessgben kielgt volt, az idnknt s helyenknt jelentkez problmk lnyeges termelsi zavarokat nem okoztak. Az ptipar A beruhzsok cskkense - az ves tervek elirnyzatainak megfelelen - az ptsi ignyek mrskldsvel jrt. Az utbbi ngy vben a kivitelez ptipari szervezetek teljestmnye 19%-kaI cskkent. A nem ptipari szervezetek termelse is mrskldtt, a magnptkezsek volumene azonban ntt. Ennek kvetkeztben az orszgos ptsi-szerelsi tevkenysg mintegy 8%-kal maradt el az 1980. vitl. Az exportvllalkozsokon vgzett ptsi-szerelsi tevkenysg bvlt, az sszes pts 3-4%-t tette ki. Az ptsi-szerelsi tevkenysgben foglalkoztatottak szma a kivitelez ptiparban s a nem ptipari szervezeteknl a termels alakulsnak megfelelen cskkent, a magnptkezseken ntt. A kapacitsok kihasznlsa elssorban a nagy beruhzsi munkkra felkszlt, illetleg szakostott szervezeteknl (pl. paneles laksptsre specializlt vllalatoknl) mrskldtt. A munkaer tcsoportosulsa ugyanakkor a kisebb ptsi - mindenekeltt a fenntartsi - ignyek kielgtst segtette. A fenntartsi munkk arnya a kivitelez ptiparban is emelkedett (az 1980. vi 18%-rl 1984-re 22%-ra). Nem sikerlt rzkelheten javtani az ptsi tevkenysg minsgt, a kapacitsok keresletnek s knlatnak szerkezeti s terleti sszhangjt, a munkafegyelmet, s rvidteni a kivitelezs idtartamt. Az ptanyag-ipar nvelte termelst, korszerstette termkvlasztkt. A magners laksptsek anyagelltsban azonban je-

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

lents a kielgtetlen kereslet, s gondot okoz a nagymrtk remelkeds.


Az orszgos ptsi-szerelsi tevkenysg alakulsa s megoszlsa

Az ptsi-szerelsi tevkenysg volumene 1984-ben az 1980. vi %-ban 81,1 97,7 123,3 92,1 megoszlsa (%)

1980 58,3 28,3 13,4 100,0

1984 50,2 29,5 20,3 100,0

Kivitelez ptipar N e m ptipari szervezetek Magnptkezsek Orszgos ptipar sszesen

A mezgazdasg s erdgazdlkods A hatodik tves terv els ngy vben a mezgazdasgi termkek termelse szmotteven ntt, 12,4%-kaI haladta meg az 1976-1980. vek tlagos termst. Ezen bell a nvnytermeszts 11,6%-kal, az llattenyszts 13,1 %-kal bvlt. A nvnytermeszts fejldse - az idjrsi hatsok miatt - nem volt egyenletes: az 1982. vi j terms utn 1983-ban az aszly kvetkeztben cskkent a termels, 1984-ben viszont 4 %-kal volt nagyobb az elz vinl. A rfordtsok nvekedsi teme az 1970-es vekhez kpest mrskldtt, s mr nem haladta meg a termelst. A termels nvekmnynek nagyobbik rsze a klgazdasgi egyenslyi helyzet javtst szolglta. Az utbbi ngy vben a mezgazdasg rurtkestse 12 %-kal, a lakossg lelmiszer-vsrlsa 3 %-kal, a mezgazdasgi s az lelmiszeripari termkek exportja 36%-kal ntt. A mezgazdasgi termkek 65 %-t nagyzemekben, 35 %-t hztji s kisegt gazdasgokban lltottk el. A nagyzemek s az fszek, valamint a kistermelk kztti szorosabb egyttmkds, a szocialista szervezetek anyagi-mszaki, termelsszervezsi segtsge, tovbb a mezgazdasgi szakcsoportok tevkenysge eredmnyekppen a kistermels arnya a termelsben nmileg emelkedett. A mezgazdasgi nagyzemek az alaptevkenysgk mellett nvekv mrtkben foglalkoznak ipari, ptipari, szolgltat tevkenysg-

KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K

/ 11

gel. A nem mezgazdasgi jelleg termels az 1981-1983. vekben msflszeresre bvlt, arnya az zemek rbevtelben az 1980. vi 31 %-rl 38 %-ra emelkedett. Ez a tendencia 1984-ben megllt. A gabonaflk s a kapsnvnyek hozamai gyorsan emelkedtek: az 1981-1984. vek tlagban 15-25 %-kal nagyobbak, mint a megelz t vben voltak. Gabonatermesztsben haznk a hektronknti 4,6 tonns bza- s a 6 tonna feletti kukoricahozamokkal a vilgon a legjobb teljestmnyt elr orszgok kz tartozik. A gabona ssztermelse az utbbi ngy v tlagban a vetsterlet cskkense ellenre tbb mint msfl milli tonnval (13 %-kal) haladta meg az tdik tves terv tlagt. Eredmnyesen fejldtt az ipari nvnyek termelse, elssorban a napraforg, a zldsgflk viszont visszaesett.
A fbb nvnyek termesztse az 1981-1984. vek tlagban Hozamok az 19761980. vi tlag %-ban 117 113 125 116 123 128 124

sszes termels az 19761980. vi tlag Vban 113 114 110 114 199 94 105

milli tonna

t/ha

Gabonaflk Ebbl bza kukorica Cukorrpa Napraforg Burgonya Szl

14,3 5,9 7,0 4,6 0,6 1,5 0,9

5,0 4,6 6,1 39,1 2,0 18,1 5,7

Az llattenysztsben a legdinamikusabban a sertstenyszts fejldtt. A sertsllomny az utbbi ngy vben 900 000-rel ntt s 1984 vgn 9,2 milli darab volt. Ugyanebben az idszakban a sertshstermels 22 %-kal lett nagyobb. A szarvasmarha-llomny 1981 ta kismrtkben cskkent. A tejtermels - a hozamok 20%-os emelkedse kvetkeztben - ntt. A baromfillomny nvekedse 1983-ban - a kedveztlen klpiaci rtkestsi lehetsgek miatt - megtorpant, de a baromfihs s a tojs termelse tovbb bvlt, az utbbi 1984-ben kiss visszaesett. A takarmnygazdlkods fokozatosan javul, sznvonala azonban tovbbra sem kielgt.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

fbb

llati

termkek

termelse 1976-1980. 1981-1984. vek tlaga

Vgllat sszesen milli tonna Ebbl serts baromfi Tej, millird liter Tojs, millird darab Gyapj, 1000 tonna

2,0 1,1 0,4 2,2 4,5 10,6

2,2 1,3 0,5 2,7 4,4 12,5

Korszersdtt s bvlt a mezgazdasg anyagi-mszaki s biolgiai alapja. Fokozdott a gpests, eltrbe kerlt a nagy teljestmny, korszer gpek alkalmazsa. Ntt a mtrgya-, a'szervestrgya-, valamint a nvnyvdszer-felhasznls. A korbbinl nagyobb figyelmet fordtanak a felhasznls hatkonysgra. Kismrtkben javult a talajer-gazdlkods, vente mintegy 40 000 hektr termfldet javtottak meg. A szigorbb fldvdelmi rendelkezsek hatsra a mezgazdasgilag mvelt terlet cskkense lelassult, az 1975-1980. vek tlagban vi 30 000 hektr, az 1980-1984. vek tlagban pedig csak 11 000 hektr. A parlagterlet a korbbi vek 23 000 hektros tlagval szemben napjainkban mr nem ri el a 10 000 hektrt. A szocialista mezgazdasgi nagyzemek sorban 1984 vgn 1279 termelszvetkezet s 128 llami gazdasg, 62 mezgazdasgi szakszvetkezet s 16 halszati termelszvetkezet mkdtt. A kialakult zemi mretek a mezgazdasgi szervezetek tbbsgben elsegtettk az anyagi-mszaki fejldst. A nagyzemek trekedtek az adottsgok jobb kihasznlsra, a piaci felttelekhez val rugalmas alkalmazkodsra. A mezgazdasgi nagyzemek egyharmada kedveztlen krlmnyek kztt gazdlkodik. Ezek jvedelemtermel s alkalmazkodkpessge kisebb, fejldsk lassbb. Tovbb nvekedett a termelszvetkezetek, llami gazdasgok s vllalatok mkdsi, gazdlkodsi nllsga s rdekeltsge a termels nvelsben, gazdlkodsuk javtsban. Fokozdott a nagyzemek kztti egyttmkds. Jelenleg 51 szvetkezeti trsuls mkdik. Ngy agripari egyesls folytat eredmnyes tevkenysget, jl illeszkedve a mezgazdasgi egyttmkds rendszerbe. A nvnytermesztsben s az llattenysztsben meghatrozv

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K /

11

vlt az iparszer termelsi rendszerek szerepe. A mezgazdasg eredmnyeihez hozzjrult az is, hogy ntt a fels- s kzpfok vgzettsg szakemberek szma s a dolgozk szakkpzettsge. Az erd- s fagazdasgok javul sznvonalon elgtettk ki a lakossg s a feldolgoz ipar ignyeit. A kitermelt fa mennyisge az utbbi ngy vben 5 %-kal ntt, s egyre nagyobb rszt ipari clokra hasznljk fel. A korbbiaknl lassbb temben folytatdott az j erdk teleptse. Az erdterlet s az lfallomny gyarapodott. Az orszg terletnek 17,6 %-t bortja erd. A kzlekeds s hrkzls A kzlekeds ruszlltsi teljestmnyei a korbbi vek hatrozottan nvekv tendencijval szemben az elmlt ngy v sorn a gazdasgi nvekeds lassbb teme mellett csak kismrtkben bvltek, st egyes vekben (1982-ben s 1983-ban) cskkentek. A vast s a folyami hajzs teljestmnye 1984-ben 4-6 %-kal volt kevesebb, mint 1980-ban, viszont 6-9 %-kal ntt a vezetkes szllts, a kzti fuvarozs s kzel 30 %-kal a tengerhajzs ruszlltsi teljestmnye az 1980. vhez kpest. A fuvarignyeket - rszben a termels temtelensge miatt - a kzlekedsi vllalatok nem mindig tudtk idben kielgteni. A tvolsgi szemlyszllts teljestmnyei 1980 s 1984 kztt 8-9 %-kal cskkentek, rszben a kzlekedsi tarifk emelse, rszben az egyni kzlekeds, a motorizci fejldse kvetkeztben. A helyi szemlyszllts teljestmnyei azonban folyamatosan, ngy v alatt 7-8%-kal nvekedtek. Folytatdott a vast-villamosts s plya-korszersts, j autplya-szakaszokat adtak t, bvlt a metrhlzat, befejezdtt az rpd hd tptse s a kapcsold kiemelt kzlekedsi beruhzs. Fejldtt a lgi kzlekeds, folyamatban van infrastrukturlis feltteleinek lnyeges javtsa. Mrskelt temben bvlt a kzhasznlat kzlekeds jrmllomnya, a korszersds teme lelassult, a ptlsi ignyek felhalmozdtak. A szemlygpkocsik szma az elmlt ngy vben 331 000 darabbal gyarapodott, 1984 vgn elrte az 1 334 000-et. A postai kldemnyforgalom mrskelten, a tvbeszl-forgalom dinamikusan ntt. A bekapcsolt tvbeszl f- s mellkllomsok szma tbb mint 170 000-rel, kzel 14%-kal nvekedett. A 100 lakosra

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES

JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

j u t telefonok szma (kzleti telefonnal egytt) 11,8-rl 13,5-re ntt. Jelenleg 724 teleplsnk s 49 orszg (28 eurpai s 21 Eurpn kvli) elfizeti rhetk el tvhvssal. A tvbeszl-hlzat fejlesztse azonban a szksgletektl lnyegesen elmarad. A telefonra vrakozk szma tovbb nvekedett, 1984 vgn meghaladta a 430 000-et. Fejldik a rdi- s televzimsorok adhlzata, javultak a vteli lehetsgek. A vzgazdlkds

A vzgazdlkods az orszg vzszksglett - az egyes terleteken elfordul idszakos feszltsgektl eltekintve - kielgtette. A vzignyek nvekedse mrskldtt, u g y a n a k k o r nttek a vizek minsgvel szembeni kvetelmnyek. Az utbbi ngy vben mintegy 860 000 m 3 -rel ntt a kzzemi vzmvek napi kapacitsa. Az ipari nagyfogyasztk vzhasznlatnak nvekedsi teme lelassult, a lakossgi vzfogyaszts t o v b b r a is dinamikusan emelkedett. 1980 s 1984 kztt 406 000 lakst kapcsoltak be a kzmves vzelltsba, szmuk megkzelti a 2 400 000-et. Mintegy 610 kistelepls kzegszsggyi szempontbl megfelel minsg vzelltsa mg ma sincs megoldva. A szennyvzelvezets s -tisztts - a korbbi d i n a m i k u s a b b fejlds ellenre - nem tartott lpst a vzellts bvlsvel, s nem elgti ki a szksgleteket. A kzzemi szennyvztiszttk napi kapacitsa mintegy 290 000 m 3 -rel nvekedett. Az elvezetett szennyvznek mintegy kttdt tiszttjk. A mezgazdasgi vzgazdlkods a talajvz-hztarts szablyozsval a nagyzemi termelst megfelelen segtette. A kiptett n t z fmvek kihasznltsga azonban alacsony. Fejldtt az rvzvdelem, kzel 100 kilomterrel nvekedett az elrt mretre kiptett tltsek hossza. (Az rvzvdelem jelentsgt m u t a t j a , hogy az jratermelhet nemzeti vagyon mintegy 25 %-a az rvzveszlytl megvott terleten tallhat, s itt l a lakossg egyharmada.)

A KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K

/ 11

2. TERLETFEJLESZTS

A termelerk terleti elhelyezkedse valamivel arnyosabb vlt, de a beruhzsokra fordthat javak szkssge miatt jelentsebb, a terleti arnyokat rint vltozsok nem kvetkeztek be. Az ipar fleg a meglev terleti bzisokon fejldtt tovbb, j nagyberuhzsokat elssorban az energia- s alapanyagiparban valstottak meg. A vidki ipari zemek rszarnya az ipari termelsben tovbb nvekedett. A vllalati szervezeti rendszer korszerstse elsegtette a vidki zemek, telephelyek gazdasgi nllsgnak nvekedst, krnyezetkhz val ktdsk erstst. A mezgazdasgi nagyzemek s az lelmiszeripar szerepe a terlet- s teleplsfejlesztsben tovbb ersdtt, nagyobb mrtkben jrult hozz az egyes terletek gazdasgi fejldshez, valamint a terletenknt eltr lakossgi jvedelmek s letkrlmnyek klnbsgnek mrsklshez. Elssorban a kedvez termszeti adottsg, valamint az elnys ipari s infrastrukturlis htter trsgek gazdasgai fejldtek dinamikusan. A npessg letsznvonalban s letkrlmnyeiben a terleti klnbsgek mrskldtek. A vrosok s a falvak elltottsgi sznvonala mindenekeltt az alapelltsban kzeledett egymshoz. Ebben szerepet jtszott a mezgazdasgi zemek s a falusi lakossg anyagi erforrsainak fokozott bevonsa is. A lakselltottsg - a fennmaradt feszltsgek mellett - tovbb javult, az j laksok ktharmada a vrosokban plt fel. A falvak dnt tbbsgben megsznt a mennyisgi lakshiny. A kzmvestsben elssorban a vz- s a gzellts fejlesztse kerlt eltrbe. A kzmves vzelltsban rszesl lakossg arnya 1980 ta 75 %-rl 83 %-ra nvekedett, fleg a korbban kevsb elltott teleplseken. A kiskereskedelmi hlzat alapterlete 10 %-kal bvlt. A kulturlis, oktatsi s egszsggyi ellts terleti klnbsgei is cskkentek, de mg ma is szerepet jtszanak a trsadalmi egyenltlensgekben. Teleplsrendszernk talakulst a vrosok ltalnos, a falvak differencilt fejldse jellemezte. A vrosok szma 96-rl (a fvrost is szmtva) 109-re emelkedett. Az tlagosnl gyorsabban fejldtek a megyeszkhelyek, az dlterletek s az iparosodott terletek vrosai. Ugyanakkor a vrosi lakossg nvekedse lelassult. A falusi teleplsek kzl elssorban a nagyobb, vrosiasod falvak, illetve a ked-

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

vez termszeti s gazdasgi adottsgokkal rendelkez kisebb teleplsek fejldse gyorsult fel. Kedveztlen viszont a tbb mint 800 (500 lakosnl kisebb llekszm) trpefalu helyzete, ahol a npessg 2,4%-a l. A klterleti npessg helyzete javult, de tovbbra sem megfelel a tanykon l ids korak elltsa, szocilis gondozsa.
3. A N E M Z E T K Z I G A Z D A S G I K A P C S O L A T O K

A XII. kongresszus hatrozatnak megfelelen - a tovbb roml kls felttelek ellenre - fokoztuk rszvtelnket a nemzetkzi munkamegosztsban, szlestettk klgazdasgi kapcsolatainkat. Magyarorszg - amely a nemzetkzi gazdasgi kapcsolatokra nagymrtkben r van utalva - napjainkban a vilg 143 orszgba exportl s 103 orszgbl importl. Az export volumene 1984-ben 28%-kal haladta meg az 1980. vi szintet, az import 40%-os nvekedse mellett. Klkereskedelmi forgalmunk nagyobb hnyadt (53%-t) a szocialista orszgokkal, ennek tbb mint a felt a Szovjetunival bonyoltottuk le. Gazdasgi egyttmkdsnk a szocialista orszgokkal tovbb bvlt. A szocialista orszgokkal folytatott klkereskedelemben az export volumene az utbbi ngy vben 24%-kal, az import 3 %-kal ntt. Kapcsolatainkban meghatroz szerepet jtszanak a KGST tagorszgai. Tovbbra is a KGST-tagorszgokbl, elssorban a Szovjetunibl szerezzk be a npgazdasg szmra szksges ft- s nyersanyag dnt hnyadt, valamint egyes nagy fontossg gpi beruhzsi javakat. Ugyanakkor gazdasgi adottsgainknak, termelsi szerkezetnknek megfelelen ezekbe az orszgokba irnyul a gp-, a fogyasztsiiparcikk- s az lelmiszerexportunk nagy rsze. Haznk a KGST-ben vllalt ktelezettsgeinek eleget tett. Adottsgainknak s anyagi lehetsgeinknek megfelelen vltozatlanul rszt vesznk a nyersanyag-kitermel kapacitsok bvtsben, fleg a Szovjetuni terletn. A KGST-egyttmkds eredmnyeknt kerl sor pldul a npgazdasg energiaelltsban nagy szerepet jtsz Paksi Atomerm zembe helyezsre, a Testvrisg gzvezetk jabb szakasznak tadsra, vaskohszatunk korszerstsre. Az egyttmkds jelentsen hozzjrult a kztijrm-ipar, a szmtstechnika fejlesztshez.

KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A

KLDTTEKNEK

/ 11

A szakostsi s koopercis megllapodsok alapjn lebonyoltott k l kereskedelemi forgalom az utbbi ngy vben msflszeresre bvlt. Napjainkban a KGST-orszgokba irnyul magyar export csaknem egyharmada, ezen bell a gp- s vegyipari export kzel fele szakostott s koopercis termk. Az utbbi vekben a mikroelektronika terletn is kiszlesedett a szakosts s a kooperci. Tovbbra is aktvan kezdemnyezzk a klnbz hossz tv clprogramok kidolgozst s vgrehajtst, j egyttmkdsi megllapodsok megktst.
A klkereskedelmi forgalom volumennek (az 1984. vi az 1980. vi %-ban) alakulsa

Kivitel Szocialista orszgok Fejld orszgok Fejlett tks orszgok sszesen 124 145 132
128

Behozatal 103 158 96 104

A fejlett tks orszgokba irnyul export volumene - a nehz rtkestsi felttelek, az esetenknti diszkriminci ellenre - az import cskkense mellett bvlt. Ezekre az orszgokra jut klkereskedelmi forgalmunk egyharmada. A fejld orszgokkal folytatott klkereskedelmi forgalmunk dinamikusan, az tlagot meghalad temben bvlt, s ma mr ezzel az orszgcsoporttal bonyoltjuk le a forgalom 11-12 %-t (az 1980. vi 9% helyett). A nyersanyagok s a mezgazdasgi termkek mellett jelentsen bvlt a lakossg elltst szolgl fogyasztsi cikkek behozatala. Bvltek a klcsns rdekeken alapul, hosszabb tv, koopercis kapcsolatok. Lehetsgeinkhez igazodva egyes fejld orszgoknak gazdasgi seglyt nyjtottunk. Rszt vllalunk a fejld orszgok szakemberkpzsben, mszaki-tudomnyos fejldsk elmozdtsban. Exportunkban mg mindig jelents a kevsb versenykpes, az alacsony feldolgozottsg termkek arnya. A nemzetkzi munkamegosztsban val hatkonyabb rszvtelnk megalapozsa, a mszaki sznvonal emelse rdekben bvtettk a vllalatok kztti tartsabb termelsi egyttmkdst szolgl koopercis kapcsolatokat.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

A npgazdasg kls egyenslyi helyzetnek javtsa, klgazdasgi kapcsolataink fejlesztse s ezzel sszhangban nemzetkzi pnzgyi tevkenysgnk lnktse rdekben csatlakoztunk az ENSZ szakostott pnzgyi szervezeteihez: a Nemzetkzi Valutaalaphoz, valamint a Nemzetkzi jjptsi s Fejlesztsi Bankhoz. Csatlakozsunk nemzetkzi fizetkpessgnk megrzshez, exportunk nvelshez egyarnt hozzjrult.
t

VI. LETSZNVONAL, SZOCILPOLITIKA A lakossg letsznvonala - a trsadalom egszt tekintve - alapveten a XII. kongresszuson meghatrozott letsznvonal-politikai cloknak megfelelen alakult. A lakossg reljvedelme s fogyasztsa vrhatan a hatodik tves tervben elirnyzott vagy azt megkzelt mrtkben emelkedik. Javulnak a lakossg letkrlmnyei, a tervezetthez kzelllan megvalsulnak az ellts javtst szolgl kiemelt programok. Eredmnyeink rtkt nveli, hogy azokat roml, a vrtnl nehezebb kls gazdasgi krlmnyek kzepette rtk el. Az orszg nemzetkzi fizetkpessgnek megrzse a klgazdasgi egyenslyi helyzet olyan mrtk javtst ignyelte, amely a nemzeti jvedelem belfldi felhasznlsnak cskkentst, szigor s kvetkezetes elosztsi politika megvalstst tette szksgess.
1. J V E D E L E M S F O G Y A S Z T S

foglalkoztatspolitika

A teljes foglalkoztatottsg - ami a ltbiztonsg alapvet felttele vltozatlanul rvnyeslt. A XII. kongresszus hatrozata alapjn tbb, a munkaer-gazdlkods hatkonysgt s a munkakrlmnyeket javt kormnyzati intzkedst hoztak. Mindentt ttrtek az tnapos munkahtre. Az iparban, az ptiparban s az llamigazgatsban lnyegben befejezdtt a 40 rs munkaht bevezetse. (A mezgazdasgban - az gazati sajtossgokat figyelembe vve - a nagyzemek nkormnyzati jogkrben llaptjk meg a munkaidt.) A fizetett szabadsg als hatra 15 napra emelkedett, ami elssorban

KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE A

KLDTTEKNEK

/ 11

a fiatal munkavllalkat rintette kedvezen. A munkaid-cskkenst a vllalatok szervezsi intzkedsekkel, a munkaid sszerbb kihasznlsval ellenslyoztk. Bvlt a nyugdj folystsa melletti munkavgzs idkerete, lehetsg nylt a gyermekgondozsi szabadsgon levk rszmunkaids foglalkoztatsra. A szabad idben vgezhet kerestevkenysg lehetsgeit a mellkfoglalkozsok vllalsnak knnytse s a klnbz kisvllalkozsi formk megjelense, elterjedse is bvtette.
i

Jvedelembr-,

ralakuls

A lakossg sszes jvedelme (a munkajvedelmek, valamint a nyugdjak, trsadalmi juttatsok egytt) az elmlt ngy vben mintegy 37 %-kal ntt, s 1984-ben 632 millird forintot tett ki. Az egy lakosra jut vi sszes jvedelem mintegy 59 000 forint volt. A fogyaszti rak 30%-kal emelkedtek, gy a lakossg egy fre jut reljvedelme tlagosan ngy v alatt 5,8 %-kal ntt. (A hatodik tves terv 6-7%-os reljvedelem-nvekedst irnyzott el.) A trsadalom egyes csoportjainak reljvedelme cskkent. A jvedelmeken bell a munkajvedelmek - amelyek a lakossg sszes jvedelmnek ktharmadt adjk - relrtken kismrtkben, mintegy 2 %-kal, a nyugdjak, trsadalmi juttatsok sszessgkben II,7%-kal nttek. A munkajvedelmek kzl a munksok s alkalmazottak relbre, valamint a termelszvetkezeti dolgozk relkeresete mintegy 6%-kal cskkent. A hztji, kisegt s egyni gazdasgokbl szrmaz jvedelmek relrtke ugyancsak nmileg mrskldtt. A vllalati s magngazdasgi munkakzssgekbl, az egyb magntevkenysgekbl, valamint az ipari szolgltat szakcsoportokbl szrmaz jvedelmek nttek, arnyuk a munkajvedelmeken bell mintegy 10%-ot tesz ki. Az egy munksra s alkalmazottra jut havi tlagkereset 1984-ben meghaladta az 5500 forintot. Az tlagbrek s -keresetek az egyes gazatokban, a fizikai s a nem fizikai munkakrkben kis eltrssel nvekedtek. A gazdasgi szablyozsban trtnt vltozsok hatsra valamelyest ntt a brek s keresetek sztnz szerepe. Az egyni brek s keresetek, valamint a teljestmnyek mennyisge s minsge kztti kapcsolat valamelyest ersdtt. A fogyaszti rak sszessgkben a hatodik tves tervben el-

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

irnyzottnl nagyobb mrtkben emelkedtek. Az rsznvonalra egyarnt hatottak a kzponti rintzkedsek s a vllalati rvltoztatsok, az importrak, valamint az idnyjelleg lelmiszerek rnak emelkedse. A legnagyobb mrtkben a laksvsrls s -pts, a vendglts, valamint a szolgltatsok rai emelkedtek. Az remelsek javtottk - tbbek kztt - a belfldi kereslet-knlat egyenslyt, befolysoltk a fogyasztsi szerkezetet, a klgazdasgi egyenslyi helyzetet, erstettk viszont a brezsben a nivelllsi trekvseket. Az alapvet trsadalmi rtegek jvedelemszintje kzeledett egymshoz. A munksosztly s a parasztsg egy fre jut tlagos jvedelme - az 1982. vi felmrs szerint - lnyegben azonos. A szvetkezeti parasztsgnak a kzsbl szrmaz tlagkeresete alacsonyabb a munksoknl, amit a kiegszt gazdasgban szerzett jvedelmek kiegyenltenek. Az j gazdlkodsi formk megjelense a lakossg csaldonknti, szemlyenknti jvedelmeit valamelyest differencilta. Az aktv keress csaldok egy fre jut jvedelmnek klnbsge mindenekeltt a keres-eltartott arny, valamint a nem szervezett jvedelem-tcsoportostsok kvetkezmnye. Elssorban azoknak a csaldoknak romlott az letsznvonala, ahol tbb az eltartott, illetve a br - mint f jvedelmi forrs - nem tartott lpst a fogyaszti rak emelkedsvel. Nyugdjak, trsadalmi juttatsok

A nyugdjak, trsadalmi juttatsok sszessgkben a munkajvedelmeknl gyorsabban nvekedtek, arnyuk a lakossg jvedelmben 1984-ben 33-34% volt. A nyugdjak s trsadalmi juttatsok sszege az 1980. vi 148 millird forintrl 1984-re 212 millird forintra emelkedett. A trsadalmi juttatsok nagyobb hnyada pnzbeli. A gyermekekkel kapcsolatos juttatsok kzl a csaldi ptlk az 1980. vi 13,6 millird forintrl 1984-ben 19,4 millird forintra nvekedett, erre a clra hasznltuk fel a nemzeti jvedelem 2,4%-t. 1983. jlius 1-tl valamennyi egygyermekes csald, gyermeke 6 ves korig a korbbi 130 forint jvedelemptlk helyett havi 300 forint csaldi ptlkban rszesl. A ktgyermekes csaldok gyermekenknti csaldi ptlka havi 490 forintrl 600 forintra emelkedett. 1984. janurtl - a kzponti remelkedsek ellenttelezseknt - a csaldi ptlk gyermekenknti tovbbi 70 forinttal ntt. Csaldi ptlkban

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K / 11

1984-ben 2 310 000 - a ngy vvel korbbinl 215 000-rel tbb gyermek rszeslt. A gyermekgondozsi seglyt a jogosult nknek tovbbra is mintegy 80-83 %-a veszi ignybe. A csaldi ptlk relrtke kismrtkben meghaladta az 1980. vit, a gyermekgondozsi segly viszont elmaradt attl. A blcsdei helyek szma az 1980. vi 65 000-rl 1984 vgig csaknem 70 000-re emelkedett. A gyermekekkel kapcsolatos sszes csaldi kiadsok (lelmezs, ruhzkods) mintegy egyharmadt az llam viseli.
*

Nyugdijak,

trsadalmi juttatsok

(millird

Ft) 1980 1984 125,4 84,1 19,4 3,4 11,3 7,2 86,4
\

Pnzbeli trsadalmi jvedelem Ebbl nyugdj csaldi ptlk gyermekgondozsi segly tppnz sztndj, egyb segly Termszetbeni juttatsok Ebbl egszsggyi oktatsi, vodai Nyugdjak, trsadalmi juttatsok sszesen

87,0 56,0 13,6 3,9 8,5 5,0 60,7 18,2 25,3 147,7

26,0 36,5 211,8

A pnzbeli trsadalmi jvedelemben meghatroz jelentsge van a nyugdjnak. Nyugdjakra 1984-ben 84 millird forintot fizettek ki, ami a nemzeti jvedelem 10,5 %-a. A nyugdjasok s jradkosok szma 1985 elejn megkzeltette a 2,3 milli ft. (47%-uk s a j t j o g , 9%-uk szrmazkos - zvegyi stb. - munks-alkalmazotti nyugdjat, 20%-uk mezgazdasgi termelszvetkezeti vagy szakszvetkezeti nyugdjat, 6%-uk mezgazdasgi termelszvetkezeti vagy szakszvetkezeti jradkot, 3%-uk kisipari szvetkezeti nyugdjat kap, 15%-uk egyb jogcmen rszesl nyugelltsban.) A rszkre kifizetett sszeg havi tlaga az 1980. vi 2267 forintrol 1984-ben 3110 forintra emelkedett. Az 1984-ben megllaptott nyugdjak tlaga a munksoknl s az alkalmazottaknl 4095 forint volt. A nyugdjak tlagos sszege a munks-alkalmazotti tlagkereseteket meghaladan emelkedett. Ennek kvetkeztben az tlagos nyugdjak az tlagkeresetek-

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

nek 1980-ban 51 %-t, 1984-ben 56 %-t rtk el. A nyugdjak tlagos sszege elssorban azrt nvekedett, mert a nyugdjasok s jradkosok sszettele rendszeresen vltozik. A nyugdjasok anyagi helyzetben nagy klnbsgek tapasztalhatk: a havi nyugellts sszege a nyugdjasok 17%-nl 1984-ben nem rte el a 2000 forintot, 14%-nl a 4000 forintot meghaladta. A legalacsonyabb (2000 forint alatti) nyugdjak relrtke - az vi automatikus nyugdjemelsek s az remelsekhez kapcsold intzkedsek hatsra - emelkedett, az tlagos s annl rfiagasabb nyugdjak viszont cskkent. A nyugdj a nyugdjasok sszes jvedelmnek a hromnegyede. A nyugdjasok egytde (430 000 f) alkalmazsban ll. Az ebbl szrmaz kereset a nyugdjasok sszes jvedelmnek mintegy 6 %-t teszi ki. A nyugdjas-hztartsok tbb mint 60%-nak hz krli kertbl, hztji s egyni gazdasgbl szrmaz jvedelme is van, ami az sszes jvedelem kb. 16 %-a. Rszfoglalkozsbl, a kisgazdasgbl elssorban azoknak a kevsb ids nyugdjasoknak van lehetsgk jvedelmk kiegsztsre, akiknek tbbnyire a nyugdjuk is magasabb. Az egyedl l, nmagukrl gondoskod nyugdjasok szma mintegy 430 000 f. A nyugdjasok mintegy 60 %-a rendszeres egszsggyi elltsra szorul. Az nmagukat elltni nem tud, rszlegesen mozgskpes vagy gyhoz kttt nyugdjasok arnya klnsen az idsebb korosztlyokban magas. Az ids korak szocilis gondozsa 1980ban 89 000, 1984 vgn 100 000 fre terjedt ki. A termszetbeni trsadalmi juttatsok szerepe a lakossg jvedelmben valamelyest ntt. Egyharmad rszk az egszsggyi s szocilis elltst, 40%-uk az oktatst, a tbbi a kulturlis, a sport- s az dlsi clokat szolglta. A vllalatok s szvetkezetek az utbbi ngy vben mintegy 35 millird forintot fordtottak dolgozik letkrlmnyeinek javtsra. A lakossg fogyasztsa, ruelltsa

A lakossg jvedelemfelhasznlsban nmileg ntt a pnzmegtakarts s a laksptsre fordtott hnyad, s mrskldtt a fogyasztsra jut rsz. gy a lakossg egy fre jut fogyasztsa az utbbi ngy vben megkzelten 6%-kal nvekedett. (A hatodik tves terv a fogyaszts 7-9%-os emelkedsvel szmolt.)

KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K

/ 11

Az lelmiszer-fogyaszts az sszes fogyasztst megkzelt mrtkben emelkedett. Szerkezete korszerbb vlt, nvekedett a hs, a tej s tejtermkek, illetve kismrtkben a gymlcs fogyasztsa, ugyanakkor cskkent a lisztbl kszlt ruk. Tovbbra is magas - nem cskken - a zsiradkok fogyasztsa. Az egy lakosra jut hs- s halfogyaszts az 1980. vi 74 kg-rl 1984-ig 78 kg-ra, a tej- s tejtermkfogyaszts pedig 166 kg-rl 185 kg-ra emelkedett. Az lvezeti cikkek fogyasztsa - a korbbi tendencitl eltren - az tlagosnl jval kisebb mrtkben ntt. A ruhzati cikkek vsrlsa kiss mrskldtt, arnya az sszes fogyasztson bell cskkent. A ftanyagok s a hztartsi energiafelhasznls korbbi gyors nvekedse mrskldtt. A szemlygpkocsi-vsrlsokat az importlehetsgek korltoztk. A lakossg tulajdonban lev szemlygpkocsik szma 1984 vgn 34 %-kal volt tbb mint 1980-ban. A tbbi tarts fogyasztsi cikk egy fre jut vsrlsa az utbbi ngy v alatt 17 %-kal emelkedett. A legtbb hztarts ma mr a tarts fogyasztsi javak szles krvel rendelkezik. A magasabb fogyaszti ignyeket kielgt kszlkek elterjedse folytatdott, a sznes televzi, az automata mosgp, a mlyht s egyes hradstechnikai kszlkek vsrlsa dinamikusan emelkedik, de a kereslet mg mindig meghaladja a knlatot, egyes termkekbl tmeneti hiny tapasztalhat.
A tarts fogyasztsi cikkek szz hztartsra jut llomnya (darab) 1984 vgn 101 96 84 34 157 108

1980 vgn Htszekrny Mosgp Porszv Szemlygpkocsi Rdi Televzi 87 91 76 26 142 99

A lakossgi vsrler s a fogyaszti rualapok egyenslyt - a nehezebb klgazdasgi felttelek ellenre - alapveten sikerlt megrizni. A nvekv fogyaszti ignyek s a differencild kereslet kielgtse azonban csak rszben valsult meg. Trekvseink ellenre mg mindig kevs az olcsbb termk. Az lelmiszer-ellts zavartalan, magas sznvonal volt, az ruvlasztk bvlt, korszersdtt. Az

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

iparcikkellts sznvonala azonban venknt s rucsoportonknt vltozott. Tovbb korszersdtt, bvlt a kereskedelem, a vendglts s a kztkeztets hlzata. Az j zemelsi formk ltalban javtottk a vsrlsi krlmnyeket, emeltk a szolgltatsok sznvonalt.
2. L E T K R L M N Y E K t

Lakspts,

laksgazdlkods

Az utbbi ngy vben a XI1. kongresszus hatrozatban s az tves npgazdasgi tervben elfogadott clokkal sszhangban 297 000 laks plt. Emellett az 1981-1984. vekben tbb mint 100 000 tancsi kezelsben lev lakst feljtottak, kzel 90 000 lakst korszerstettek. A laksellts javult. 1985 elejn a laksok szma elrte a 3,8 millit. A 100 laksra jut lakosok szma az 1980. vi 302-rl 278-ra, a 100 szobra jut lakosok szma pedig 152-rl 135-re cskkent. Mrskldtt a kielgtetlen laksigny, br Budapesten s egyes nagyvrosokban mg mindig szmottev, s az egyik legnagyobb szocilis problma. Javult a laksok minsge, felszereltsge. Az utbbi ngy vben ptett minden 100 laks kzl mindssze 5 egyszobs, ugyanakkor 50 hrom- vagy tbb szobs. Ennek kvetkeztben a laksllomny szszettele fokozatosan a tbb lakszobs laksok irnyba toldott el. Jelenleg a laksok fele ktszobs, tbb mint egynegyede pedig hromvagy tbb szobs. Az utbbi vekben ptett laksok tlagos alapterlete ntt, 1984-ben elrte a 78 m 2 -t. Az llami erbl ptett laksok tlagos alapterlete 54 m 2 maradt, a magnptssel megvalsult laksok viszont 76 m 2 -rl 82 m 2 -re ntt. Kedveztlen viszont, hogy a lakspts kltsgei nvekedtek. Az utbbi ngy vben az 1 m 2 -re jut nett ptsi kltsg - a megplt laksok sszessgt tekintve - msflszeresre emelkedett. Az utbbi vekben megvltoztak a lakshoz juts s a laksfenntarts pnzgyi felttelei. A kltsgvetsbl finanszrozott llami lakspts mennyisge cskkent (1980-ban 30 000, 1984-ben 10 000). Eltrbe kerlt a szemlyi tulajdon lakspts (1980-ban az sszes megplt laks 65 %-a, 1984-ben 86 %-a szemlyi tulajdon). Ennek sztnzsre s tmogatsra nttek a kedvezmnyes kamatfelttelekkel,

KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A

KLDTTEKNEK

/ 11

hossz lejratra ignybe vehet hitelek, bvlt a szocilpolitikai tmogatsban rszesthetk kre. Az llami lakspts cskkense ltalban rontotta a szocilis szempontbl htrnyosabb helyzetben lev csaldok lakshoz jutsi eslyeit. Az ezzel jr gondokat valamelyest enyhtette, hogy a fiatal hzasokat s a tbbgyermekes csaldokat elnyben rszestettk a lakselosztsnl. A laksgazdlkodsi rendszer korszerstse rvn ntt a laksllomny kihasznltsga s a szervezett lakscserk szma. 1980 ta mintegy 120 000 csald szervezett csere tjn jutott szmra megfelelbb lakshoz. A lpcszetes lakshoz juts feltteleinek megteremtsben, valamint a lakscserk intzmnyes segtsben mg csak kezdeti lpsek trtntek. A meglev laksvagyon megvst, korszerstst, hasznlati rtknek nvelst szolgl anyagi erforrsok nttek, s a mszakiszervezsi felttelek javultak. Az elirnyzott laksfeljtsok, korszerstsek megvalsultak s az sztnz pnzgyi intzkedsek hatsra ntt a lakossg kezdemnyezsre elvgzett korszerstsek szma is. Az ingatlankezel szervezetek fejlesztse megkezddtt. A laksszvetkezetek 250 000 laks karbantartsrl gondoskodnak. Az llami lakspts mrskldsvel, a szemlyi tulajdon laksok ptsnek nvekedsvel a modern, iparszer technolgik alkalmazsa visszaszorult, s ismt eltrbe kerltek a hagyomnyos ptsi mdok. A kzcsatorna-hlzatba, a gzelltsba bekapcsolt hztartsok szma az utbbi ngy vben 18, illetve 20 %-kal, a tvftsbe bekapcsolt laksok szma pedig csaknem 120 000-rel ntt. A lakossg rszre vgzett szolgltatsok A lakossg rszre vgzett javt, karbantart s szemlyi szolgltatsok teljestmnye 1980 s 1984 kztt 19 %-kal, a korbbi idszaknl mrskeltebben, azonban a lakossg sszes fogyasztst meghaladan ntt. A jvedelmek lassbb nvekedsnek, illetve a szolgltatsi djak emelkedsnek hatsra a szolgltatsok irnti kereslet differenciltan alakult. A lakossg a kevsb fontosnak tlt szolgltatsok kielgtst elhalasztotta, illetleg az olcsbb szolgltatsi megoldsokat helyezte eltrbe. Ennek folytn az ignyek kielgtsben ntt a kontrmunka arnya, illetve a szolgltatsokat hztartson bell vg-

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

zik el. Cskkent - tbbek kztt - a moss, a vegytisztts, a lbbelijavts ignybevtele, a ruhzati termkek mretre trtn ksztse, a fodrszat, kisebb mrtkben ntt a motorizcis szolgltatsok s nagyobb - az tlagot meghalad - mrtkben a hztartsi gpekkel kapcsolatos, a lakskarbantartsi, a kereskedelmi szolgltatsok, valamint a teherszllts mennyisge. A lakossg rszre a szolgltatsok 41 %-t a szocialista szektor, 59 %-t a magnkisipar vgezte 1984-ben. A szocialista szektorban az utbbi vekben lnyegben nem vltozott a szervezetek s a szolgltathelyek szma. A megrendelt munkk elvgzsnek tlagos idtartama kismrtkben cskkent. A szolgltatsok minsge s kulturltsga nem javult rzkelheten. A nyitvatarts s a munka elvgzse gyakran nem igazodik a megrendelk idbeosztshoz. Krnyeze vdelem Trsadalmi-gazdasgi fejldsnk termszetes velejrjaknt haznkban is eltrbe kerlt az emberi krnyezet megvsa. A trsadalom fokozott figyelmet fordt az j krnyezeti rtalmakra s hatsaik elhrtsra. A krnyezetvdelem a gazdasgpolitika szerves rszv vlt, s a gazdlkods tnyezi kztt is megjelent. Az utbbi ngy vben a nemzeti jvedelem 1,5-2%-t fordtottuk krnyezetvdelemre. A kormnyzati s helyi intzkedsek, erfesztsek hatsra lefkezdtt a krnyezetszennyezds nvekedse. Eredmnyeket rtnk el a szigorbb krnyezetvdelmi kvetelmnyek meghatrozsban s a hosszabb tvra szl tennivalk megalapozsban. Felszni vizeink szennyezettsge mrskldtt nagyobb folyinkban, tavainkban. Nvekv figyelem s erfeszts irnyult a Balaton vzminsgnek javtsra, a megtett intzkedsek kedvez hatsai mr rezhetk. A felszn alatti vzkszlet, klnsen a talajvz azonban egyes trsgekben ersen szennyezett. A vzkszletek minsgnek megvsa rdekben szigorbb kvetlmnyek rvnyestse vlt szksgess. A leveg szennyezettsge - fknt Budapesten s egyes ipari kzpontokban - cskkent. Nagyvrosainkban azonban a kzlekeds levegt szennyez hatsa s zajrtalmai tovbbra is nagy gondot okoznak.

KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K

/ 11

A hulladkok nvekv tmege - a hulladkhasznosts javulsa ellenre - a krnyezetvdelem szmra egyre nagyobb feladat. Kezdeti eredmnyeket rtnk el a veszlyes hulladkok nyilvntartsban, s megkezddtt a lerakhelyek s az getmvek teleptse. Az orszg terletbl mintegy 472 000 hektron termszeti rtkeink megklnbztetett vdelemben rszeslnek. Turizmus

A turizmus szerepe a trsadalmi-gazdasgi letben az elmlt vekben nvekedett. Fejldsben s fejlesztsben egyarnt a minsgi elemek kerltek eltrbe. 1984-ben 13,4 milli klfldi ltogat rkezett haznkba, valamivel kevesebb, mint 1980-ban. A haznkba ltogat klfldiek 74%-a szocialista orszgokbl rkezett. Az utbbi ngy vben a nem szocialista orszgokbl rkezk szma 1,6 millival ntt. A szllshelyek klfldi vendgforgalma 45%-kal, a nemzetkzi idegenforgalombl szrmaz devizabevtelek tbb mint ktszereskre emelkedtek. A magyar llampolgrok klfldi utazsainak szma az utbbi vekben 4-5 milli kztt vltakozott. A klfldre utazk kzl tbb mint flmilli tks orszgokba ltogatott 1984-ben. A belfldi turizmus, az dls, a vikendezs, a kirndulsok egyre nagyobb szerepet jtszanak a szabad id hasznos eltltsben. Folyamatosan gyarapszik a lakossg ltal ptett dlk, nyaralk szma. Szles krbb vlt a szakszervezeti, vllalati dltets, jelentsen bvlt az ifjsgi turizmus. A kereskedelmi szllshelyek szma az elmlt ngy vben 27%-kal, ezen bell a szllodai frhelyek 26%-kal ntt. A szllodai frhelyek szma 1984 nyarn meghaladta a 43 000-et, az egyb szllshelyek - elssorban a kempingek s a fizetvendglts bvlse rvn megkzeltette a 260 000-et. Az egszsggyi s szocilis ellts A jr s az otthonukban fekv betegeket ellt krzeti orvosok szma 1984 vgn 4248 volt, 4,9%-kal tbb, mint 1980-ban. A krzeti gyermekgygyszok szma ebben az idszakban 1042-rl I205-re ntt. Egy krzeti s gyermekkrzeti orvosra tlagosan 1955 lakos jut.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

A kzponti orvosi gyeleti szolglat a krzetek mintegy 76%-ra terjed ki. zemegszsggyi ellts 2343 vllalatnl van, ebben 2319 fs rszfoglalkozs zemorvos, illetve zemi krzeti orvos vesz rszt. A szakorvosi rendelk s gondozk naponta 45 000 orvosi munkarban ltjk el a jr betegeket. A szrsi-gondozsi rendszer ltrehozsa, kiterjesztse s tovbbfejlesztse folytatdott. A megyk zmben a tdszrshez kapcsoldan ms irny szrvizsglatokat is vgeznek, a ngygyszati s ms rkszrsek szma megkzelti az vi I millit. Teljeskren kiplt a csald- s nvdelmi tancsad szolglat. A 10 000 lakosra jut krhzi gyak szmra 89,2-rl 94, l-re ntt, ez sszesen 100 271 mkd krhzi gyat jelent. Az tnapos munkahtre val tlls sorn ltrejttek a krhzak betegfelvteli egysgei, de az gystruktra mdostsban lass az elrehalads. Tbb szvmttet vgeztek, javult a kardiolgiai intenzv ellts, bvlt a baleseti sebszeti kapacits. Jelenleg 17 mveselloms mkdik. Elmaradnak viszont a nvekv szksgletektl a mentlhigins ellts felttelei. Javultak az Orszgos Mentszolglat mkdsnek felttelei. A gygyszertri hlzat mr az elz tervidszakok sorn kiplt, j gygyszertrak az j laktelepeken, vroskzpontokban pltek. A kzforgalm gygyszertrak szma 1418. Jelents kutatsi s gyakorlati eredmnyek segtettk a munkahelyi s munkakri rtalmak feldertst. A kzegszsggyi-jrvnygyi szolglat kielgten ltja el feladatait az egyedi fertz megbetegedesek s jrvnyok krokozinak megllaptsa, a fertz forrsok s a terjedsi md feldertse, valamint a kialakult jrvnyok lekzdse tern. A befogadkpessg bvtsbl s az ignylk szmnak cskkensbl kvetkezen javultak a blcsdei elhelyezs lehetsgei. Elegend a csecsemotthoni hely, elmaradt viszont a szksglettl az egszsggyi gyermekotthonok kapacitsnak bvlse. Az regek napkzi otthona frhelyeinek szma a tervezettnl nagyobb mrtkben gyarapodott. Ezekben az intzmnyekben 1984-ben mintegy 26 000 (1980-ban 21 000) rszorult gondoztak. A hzi szocilis gondozk szma 16 000-rl 19 000-re ntt, az ltaluk elltottak szma 35 000-rl mintegy 50 000-re nvekedett az elmlt ngy vben. A tancsi s a kzponti szocilis otthonok fejlesztse elmarad a tervezettl. A frhelyek szma ngy v alatt 33 700-rl 36 300-ra, 8 %-kal

KZPONTI BIZOTTSG E L Z E T E S J E L E N T S E A KLDTTEKNEK / 11

emelkedett. Megkezddtt a szocilis intzmnyek szakostsa, kialakulban vannak a felntt rtelmi fogyatkosok intzmnyi gondozsnak felttelei. 1980 ta az orvosok szma 9,9 %-kal ntt, 10 000 lakosra a korbbi 28,8 helyett 31,8 orvos jut. 1984 vgn Magyarorszgon 33 893 orvos volt. Jelentsen emelkedett az egszsggyi szakdolgozk szma, jelenleg meghaladja a 130 000-et. 3. A TRSADALOMBA VAL BEILLESZKEDS ZAVARAI Az utbbi ngy vben a nehezed gazdasgi krlmnyek s az letsznvonal szinten maradsa - a lakossg egy rsznl cskkense jobban felsznre hozta s rirnytotta a figyelmet a trsadalomba val beilleszkeds egyes zavaraira. Kiterjedtsgk mrsklsre, kedveztlen hatsaik cskkentsre egyre erteljesebb kormnyzati s trsadalmi tevkenysg bontakozik ki. Az alkoholizmus vltozatlanul slyos gondokat okoz. Az alkoholfogyaszts tovbbra is nagy, az utbbi vekben alig cskkent. Az alkoholistk kzl 45 0 0 0 - 5 0 000-en rszeslnek gygykezelsben, a tnyleges alkoholistk szma azonban - becslsek szerint - ennek tbbszrsre tehet. Haznkban is megjelent - br a klfldn tapasztaltaknl szkebb krben fknt a fiatalok kztt a kbtszer-fogyaszts. Az egszsggyi szolglat venknt 6000 ilyen esetben nyjt segtsget. Kbtszerrel - fknt a gyengbb hats szerekkel - vente 30 000 lakos kerl kapcsolatba. A gymhatsgok s az iskolk adatai szerint a fiatalkorak mintegy 4,5%-nak szemlyisgfejldse veszlyeztetett. A lehetsgekhez viszonytva sem tekinthet megoldottnak az llami gondozottak, a nevelotthonokban lk helyzete. Nvekszik a klnfle mentlis (idegi, lelki) zavarok szma, de ersdik e betegsget feltr, gygyt tevkenysg is. Az ngyilkossgok szma venknt megkzelti az 5000-et.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES

JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

VII. A T U D O M N Y , AZ OKTATS, A KZMVELDS, A MVSZETEK


1. T U D O M N Y O S LET

Haznban 1983-ban 1274 szervezeti egysgben (69 kutat-fejleszt intzetben, 918 egyetemi s fiskolai tanszken, 207 vllalati s 80 egyb kutathelyen) folytattak kutat-fejleszt tevkenysget. A kutat-fejleszt intzetek szma 1980 ta jelentsen cskkent, fknt azrt, mert a kutatintzetek egy rszt fejleszt vllalatt, illetve kltsgvetsi intzmnny (n. httrintzett) szerveztk t. A kutathelyeken (kutatintzetekben, tanszkeken, vllalatoknl s kzgyjtemnyekben) foglalkoztatottak ltszma az elhatrozott intzkedsek s az tszervezsek hatsra az 1980. vi 85 000-rl 1983 ra 78 000-re cskkent. Ez az aktv keresk 1,6 %-a. A kutathelyek dolgozinak hozzvetleg 47 %-a, 36 722 f tudomnyos kutat. A tudomnyos kutatk trzsgrdjnak" (30-50 vesek) 63%-os ltszmarnya mintegy vtizede lnyegben vltozatlan. Jelentsen ntt viszont az 50 ven felliek arnya. 1972 s 1982 kztt 13%-rl 21 %-ra, s cskkent a 30 ven aluliak arnya, 21 %-rl 16%-ra. A tudomnyos kutatknak 1983-ban mintegy 51 %-a foglalkozott a mszaki tudomnyokkal, 13 %-a a termszettudomnyokkal, 8 %-a az agrrkutatsokkal, 10 %-a az orvostudomnyokkal, mg 18 %-a a trsadalomtudomnyokkal. A tudomnygak kztti arny hosszabb ideje vltozatlan. A kutathelyek npgazdasgi ganknti besorolsa szerint a tudomnyos kutatk 33,1 %-a az iparban, 3,1 %-a az ptiparban, 3,4 %-a a mez- s erdgazdlkodsban, 6,8 %-a egyb anyagi gakban, 41,8 %-a az egszsggyi, szocilis s kulturlis szolgltatsban, 11,8 %-a a kzssgi, kzigazgatsi s egyb szolgltatsban dolgozik. A trsadalom 1983-ban a kutatsi-fejlesztsi tevkenysgek finanszrozsra 23,5 millird forintot fordtott. Ez - foly ron - 7 %-kal tbb, mint 1980-ban. A kutatsi-fejlesztsi rfordts a nemzeti jvedelem hazai felhasznlsnak 1980. vi 3,65%-rl 1983-ra 3,27%-ra cskkent. Hasonlkppen cskkent a kutatsi-fejlesztsi cl beruhzsok rszarnya, a npgazdasgi beruhzsok 1,61 %-rl 1,41 %-ra. A kutatsi-fejlesztsi rfordtsokbl a legnagyobb arnyban a ksrleti fejleszts jelleg tevkenysgeket finanszroztuk. Arnyuk 1980

KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES J E L E N T S E A

KLDTTEKNEK

/ 11

ta 55 %-rl 1983-ra 57 %-ra emelkedett. Ugyanezen id alatt az alkalmazott kutatsok arnya 31,7 %-rl 31,4 %-ra, mg az alapkutatsok 13,3 %-rl 11,6 %-ra cskkent. A munkban lev kutatsi tmk s fejlesztsi feladatok szma 1980 s 1983 kztt kismrtkben tovbb cskkent, 30 647-rl 30 073ra. A tmknak hozzvetleg 8 %-a, 2548-nak a kutatsi folyik nemzetkzi egyttmkds keretben, ezek tlnyom tbbsge, 1996 a KGST-orszgokkal. A tudomnyos cl klfldi utazsok szma 1983-ban, 21 487 volt, valamelyest tbb a korbbinl. 1980 s 1983 kztt jelentsen, 19 496-rl 22 455-re ntt a tudomnyos folyiratokban megjelent dolgozatok (szakcikkek) szma, s ezen bell jelentsen emelkedett a klfldi szakfolyiratokban kzlt cikkek szma (4133-rl 5014-re). Ntt a bejelentett jtsok (4738-rl 5002-re), cskkent viszont a belfldn s klfldn bejelentett tallmnyok szma (2618-rl 2585-re).
2. OKTATS

Az oktatsi intzmnyek fejlesztsre az 1981-1984. vekben mintegy 23 millird forintot fordtottunk; 1983-ban erre a clra a szocialista szervek beruhzsaibl 3,21 % (1980-ban 3,02%), fenntartsra pedig az llami kltsgvetsi kiadsok 6,3 %-a (1980-ban 6,02 %-a) jutott. Az vodkban, az ltalnos s kzpfok oktatsi intzmnyekben, a felsoktatsban, valamint a dik- s nevelotthonokban 1980-ban 157 700, 1984-ben pedig 178 000 pedaggus dolgozott. 1980-ban az vnk 7,2 %-a, az ltalnos iskolai pedaggusok 3,8 %-a kpests nlkli volt. Az elbbiek arnya 1984-re 4,3 %-ra cskkent, az utbbiak 4,4 %-ra ntt. Az llami oktatsi intzmnyekben (belertve az vodkat is) 1984ben - a nappali, esti s levelez tagozatokon sszesen - kzel 2,4 milli f tanult. Az vodai elltsban rszesl gyermekek szma az 1980-1984. vekben jelentsen (37 000 fvel) cskkent. 1981 s 1984 kztt 33 600 j vodai hely plt, ami lehetv tette, hogy 100 vods kor gyermek kzl 1984-ben 89 jrjon vodba. A tankteles korba lpknek vrl vre nagyobb hnyada, 1984ben 97,9%-a rszeslt iskolai oktatsra val szervezett elksztsben.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES J E L E N T S E

K L D T T E K N E K / 11

A hatodik tves terv els ngy vben 4469 j ltalnos iskolai tanterem plt. Az ltalnos iskolai tanulk szma - a gygypedaggiai intzmnyekben tanulkkal egytt - az 1980/81-es tanvi 1 199 000-rl az 1984/85-s tanvre l 328 000-re ntt. A 6-13 ves korak 98,2%-a j r iskolba. A tantsi idn kvli intzmnyes elltsban (napkzi, tanulszoba, tkezs, kollgium) rszesl tanulk szma ntt. 1980ban a tanulk 45 %-a, 1984-ben 54 %-a rszeslt diktkeztetsben. A napkzisek'arnya 38,2 %-rl 42,6 %-ra ntt. ltalnos iskolai dikotthonban mintegy 8600 gyermek lakik. Az ltalnos iskolt a tankteles korbl kilpknek (16 veseknek) 1980-ban 95 %-a, 1984-ben 96 %-a vgezte el. Az ltalnos iskolt 1984-ben vgzetteknek 95-96 %-a tanul tovbb, 21 %-uk gimnziumban, mintegy 72%-uk szakkzp-, szakmunkskpz- vagy szakiskolban. Kzpfok oktatsban egyttesen a 14-17 veseknek 1980/8l-ben 72,2%-a, 1984/85-ben 71,8%-a vesz rszt. 1980/81-ben a szakmunkstanulk 18,7 %-a, a kzpiskolai tanulk 23,8 %-a lakott dikotthonban, tanulotthonban, kollgiumban; az 1984/85-s tanvben arnyuk 17,2, illetve 20,5%. 1984-ben 48 0C0 tanul tett szakmunksvizsgt* 46 400-an rettsgiztek nappali tagozaton, kzlk 25 300-an szakkzpiskolban. A kzpiskolt vgzetteknek 1980-ban 39 %-a, 1984-ben 38 %-a felsoktatsi intzmnyben tanult tovbb. (A fizikai foglalkozs szlk gyermekeinek arnya az elsvesek kztt 39,7%, kismrtkben cskkent.) A felsoktatsi intzmnyek nappali tagozatain 1984/85-ben 63 200 hallgat tanul. A 18-22 ves npessgnek 1980-ban 9,2 %-a, 1984-ben 9,9 %-a rszeslt nappali tagozatos felsfok oktatsban. Felsfok oklevelet 1984-ben 14 507-en kaptak nappali tagozaton, 352-vel kevesebben, mint 1980-ban, A felsoktatsi intzmnyek esti s levelez tagozatn az 1981-1984. vekben 43 111 hallgat szerzett oklevelet. A kzpiskolk esti s levelez tagozatn ugyanezen idszak alatt 92 166 tanul rettsgizett. A dolgozk ltalnos iskoliban az elz ngy tanvben 23 484-en fejeztk be a 8. osztlyt. A dolgozk iskoliban (ltalnos s kzpiskolban) 1980-ban sszesen 152 300-an, 1984-ben 102 300-an tanultak.

KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE A

KLDTTEKNEK

/ 11

Tovbb bvlt az iskoln kvl szakmai tanfolyamok hallgatinak kre. 1983-ban 427 000-en vettek rszt ilyen oktatsban, 65,1 %-uk tovbbkpz tanfolyamon vgzett.
3. T E S T N E V E L S S S P O R T

A testnevelsi s sportmozgalom a beszmolsi idszakban kzel 4000 sportltestmnnyel gazdagodott. Megplt tbbek kztt 440 iskolai tornaterem s tornaszoba, 70 szmedence, elkszlt a Budapest Sportcsarnok. Egy kivtellel minden megyeszkhelyen van sportcsarnok. A szles kr trsadalmi sszefogs eredmnyeknt mintegy 3000 klnfle szabadtri sportltestmny - fleg kisplya - plt az iskolk mellett s a lakterleteken. Szmos sportegyeslet - bzisszervi s tancsi tmogatssal - elismersre mlt fejlesztsi programot valstott meg. Tornaterem az ltalnos iskolk mintegy 70%-ban van. 2500-an kaptak testnevel tanri, mintegy 200-an sportszervezi diplomt. A felttelek javulsa, a szemllet kedvez vltozsa kvetkeztben ntt az rdeklds a szabadidsport irnt. Gyarapodott az ilyen jelleg rendezvnyeken, akcikon rszt vevk szma. Megalakult 150 lakterleti sportegyeslet, az nkltsges testedz tanfolyamokon 158 000 f vesz rszt, 142 000 a szervezett termszetjrk szma. Ennek ellenre ma is csak kevesek letmdjt jellemzi a rendszeres testedzs. Az ltalnos s kzpfok iskolai tanulk mindssze 13 %-a sportol rendszeresen szabad idejben. A 3851 sportegyeslet s diksportkr 10 424 szakosztlya 294 000 igazolt sportol szmra nyjt edzsi s versenyzsi lehetsget. A sportolkkal 1270 ffoglalkozs s 13 000 mellkfoglalkozs edz foglalkozik. A testnevelsi s sportmozgalom terletn 2250 ffoglalkozs sportvezet s -szervez tevkenykedik. M u n k j u k a t 18 000 trsadalmi aktivista segti. Az igazolt sportolk ltszma azonban huzamosabb ideje nem nvekszik, a sportegyesletek, szakosztlyok szma folyamatosan cskken. lsportolink szmos vilgversenyen szerepeltek sikeresen. A versenysport nemzetkzi eredmnyessge azonban nem ll arnyban a rfordtsokkal, elmaradt a vrakozsoktl s a lehetsgektl.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES

JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

4. KZMVELDS Knyvtrak Jelenleg 10 010 kzmveldsi knyvtr mkdik, 48 %-t a tancsok, 52%-t a szakszervezetek tartjk fenn. A knyvtrak szma 4,6%-kal kevesebb, mint 1980-ban, mivel megszntettk a minsgileg nem megfelel fikokat s letti knyvtri szolgltat helyeket. A kzmveldsi knyvtrak knyvllomnya ezalatt 14,6%-kal ntt s 1983-ban meghaladta a 46,6 milli egysget. A gyaraptsra fordtott sszeg ngy v alatt orszgosan 21 %-kal ntt. A nvekeds a tancsi knyvtrakban volt intenzvebb. A beiratkozott olvask szma azonos szinten van az 1980. vivel: 2 226 000 f, a klcsnztt ktetek szma 3,2 %-kal cskkent. A knyvtrhasznlati szoksok mdosulsa kvetkeztben ntt a helyben olvass, az ismeretterjeszt s szakirodalmi jelleg mvek hasznlata. A hlzatban 3896 ffoglalkozs knyvtros dolgozik, 10,3 %-kal tbb, mint 1980-ban. Az ltalnos s kzpiskolai knyvtrak szma 6,5 %-kal cskkent, a kzigazgatsi vltozsok, a ketts funkcij iskolai-kzmveldsi knyvtrak kialaktsa kvetkeztben. Knyvllomnyuk 20%-kal gyarapodott, jelenleg kzel 19 milli ktet. Az llomny bvtsre fordtott sszeg ngy v alatt 59,2 %-kal lett nagyobb. A beiratkozott olvask szma ebben a knyvtrtpusban 21,2 %-kal, a klcsnztt ktetek szma 16,2 %-kal ntt. Az orszgban 122 kiemelt (orszgos feladatkr) s 738 egyb jelleg szakknyvtr mkdik. Knyvllomnyuk 43 milli egysg. llomnygyaraptsra 17 %-kal tbbet klthettek, mint 1980-ban. A beiratkozott olvask szma 2,3 %-kal kevesebb (408 000 f), s 7,5 %-kal kevesebb ktetet klcsnztek, mint 1980ban. j knyvtr plt tbbek kztt Szegeden, Mosonmagyarvron, a Marx Kroly Kzgazdasgtudomnyi Egyetemen, az Allatorvostudomnyi Egyetemen. A Fvrosi Szab Ervin Knyvtr hlzata nhny fikkal bvlt. 1985-ben a Budavri Palotban tadjk az Orszgos Szchnyi Knyvtr j plett s Bkscsabn az j megyei knyvtrat.

KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

KLDTTEKNEK

/ 11

Mveldsi

otthonok

1980-ban a tancsi, a szakszervezeti s egyb szervek sszesen 2554 mveldsi otthont tartottak fenn. 1983-ban az intzmnyek szma 2524 (a telephelyek szma 1085-rl 1148-ra emelkedett). A mveldsi otthonok ismeretterjeszt rendezvnyeit 1980-ban 4 656 000-en, 1983-ban 4 369 000-en ltogattk. A msoros esteken rszt vevk szma 9 milli, illetve 9,1 milli. A mkedvel mvszeti csoportok szma 1980-ban 10 274, tagltszmuk 207 000; ugyanez 1983-ban 9943, illetve 204 000. A mveldsi otthonokban 1980-ban 5086 szakkr mkdtt 152 000 taggal; 1983-ban 5058 szakkr 145 000 taggal. A klubok s klubfoglalkozsok irnti rdeklds tovbb nvekedett. A mveldsi otthonokban mkd klubok szma 1980-ban 5717, 1983-ban 6053. A foglalkozsokon rszt vevk szma 6 226 000rl 6 549 000-re emelkedett. A tancsi mveldsi otthonokban 1980-ban 2431, 1983-ban 2699 ffoglalkozs npmvel dolgozott. Jelents intzmnyek pltek Nyregyhzn, Srospatakon, Zalaegerszegen, Ndudvaron, Gdlln, Budapesten, s tbb rekonstrukcit hajtottak vgre. Mzeumok A mzeumok s mzeumi killthelyek szma az 1980. vi 487-rl 1984-ben 594-re emelkedett. Ebbl a fvrosban 68, a vrosokban 285, a kzsgekben 241 vrja a ltogatkat. A mzeumokban az elmlt vekben kzel azonos szmban, 1984-ben 2118 alkalommal rendeztek killtsokat. A ltogatk szma ugyanakkor az 1980-as 16,2 millirl 1984-ben 19,2 millira emelkedett. Jelents a mzeumokban vgzett tudomnyos s kutatmunka. Uj mzeum lteslt Kecskemten, Salgtarjnban, Makn; Szombathelyen pedig kptr. Nhny jelents nagy kzgyjtemnynk pletnek llapota leromlott, feljtsuk lassan folyik.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

Levltrak Levltraink az llamalaptstl a legjabb korig keletkezett 198 000 folymter egyedi, ptolhatatlan trtneti forrsanyagot riznek, amelynek egyharmada a felszabaduls utn keletkezett. A legjabb kori iratanyag jelentkeny rsze veszlyeztetett llapotban van. A levltri hlzaton bell meghatroz szerepet tlt be a kt orszgos s a hszi tancsi levltr. Mellettk nyolc szaklevltr s 37 egyhzi szaklevltr gondozza az iratanyagot. Szolnokon j levltr plt. A helyi erk sszefogsval jobb elhelyezsi krlmnyeket alaktottak ki tbb megyben.
5. I R O D A L O M , M V S Z E T E K

Irodalom,

knyvkiads

A kiadott knyvek s fzetek szma 9254-rl 10 421-re, az sszes pldnyszm pedig 104,3 millirl 118,1 millira ntt, az egyes kiadvnyok tlagos pldnyszma (11 300) nem vltozott. A knyvek pldnyszma 94,7 millirl 103 millira, a kiadott knyvek szma 8241rl 9128-ra ntt. 1984-ben 918 szpirodalmi mvet adtak ki (1980-ban 757-et), pldnyszmuk a korbbi 17,7 millival szemben 19,1 milli. Az sszes kiadott szpirodalmi knyv kzl 548 m (1980-ban 386) magyar szerz mve, ezek 1980-ban 7,6 milli, 1984-ben 9,3 milli pldnyban jelentek meg. Az l magyar szerzktl kiadott szpirodalmi mvek szma 1980-1984 kztt 266-rl 396-ra, pldnyszmuk pedig 4,4 millirl 5,8 millira nvekedett. A knyvkereskedelem forgalma 1980 1984 kztt 2,8 millird forintrl 4 millird forintra emelkedett. Film A bemutatott jtkfilmek szma 1980-ban 220, 1984-ben 193 volt; 60,7, illetve 71 millian nztek meg filmsznhzi eladsokat. Az egsz estt betlt magyar alkotsok szma ugyanezen id alatt nem vltozott. (1984-ben 24 nagyjtkfilm kszlt moziforgalmazsra, 1980-ban 26.) A magyar filmek ltogatinak szma 10,9 millirl 14,1 millira ntt. 1980-ban tks s fejld orszgokbl 84, a Szovjet-

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A

KLDTTEKNEK

/ 11

unibl 37, a tbbi szocialista orszgbl 63 filmet importltunk. 1984-ben 104, 29, illetve 52 filmet hoztunk be a fent emltett orszgokbl. 1984-ben a hazai mozinzk 63,9 %-a tks, 16,2 %-a szocialista importbl szrmaz filmet nzett meg. Az sszes ltogat 19,9 %-a magyar filmre vltott jegyet. Sznhz
t

A sznhzi eladsok szma az 1980. vi 10 765-rl 1984-re 12 226-ra, a sznhzltogatk 4,8 millirl 5,1 millira ntt. (Az llami Operahz s az Erkel Sznhz, valamint a szabadtri sznpadok sznhzi s operaeladsai s ltogati nlkl.) 1983-ban az eladsok 31 %-a (3780) gyermek- s ifjsgi elads volt, a ltogatk szma - a felntt-eladsokhoz szervezett ifjsgi ltogatkkal egytt - meghaladta az 1,7 millit. Az egy fizet ltogatra jut llami tmogats 1980-ban tlag 86 forint volt, 1983-ban 107 forint. A brleti rendszer jelentsge vrl vre cskken. Opera, hangverseny A Magyar llami Operahz kt sznhznak ltogatottsgt az utbbi nhny vben befolysolta az a krlmny, hogy az Operahz rekonstrukcija miatt csak az Erkel Sznhz mkdtt. gy 1984-ben 1980-hoz kpest '6 eladssal kevesebbet rendeztek, viszont az Operahz 1984. vi megnyitsval a ltogatk szma (656 000 f) csaknem elrte az 1980. vi szintet (659 000 f). Az Orszgps Filharmnia 2421 koncertjt 1984-ben 1 128 000 f ltogatta, ami lnyegben azonos az 1980. vivel. A gpzene gyors elterjedst jelzi, hogy az elmlt vben belfldn 9,3 milli darab hanghordozt (hanglemezt s msoros kazettt) adtak el, az 1980. vi 7,7 milli darabbal szemben. Az sszes belfldi rtkestsen bell a kzmveldsi szempontbl kiemelt jelentsg hanghordozk (komoly zene, irodalom, folklr, oktatsi cl) eladsa az 1980. vi I 840 000 darabrl 1984-re 2 530 000-re emelkedett. A magyar hanglemezgyrts fejldst mutatja, hogy az 1980. vi 8,3 milli darabbal szemben 1984-ben 9,8 milli darab hanghordozt gyrtottak.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

Kpzmvszet 1981 s 1983 kztt a mvszeti jelleg killtsok s ltogatk szma jelentsen emelkedett. Az 1981-ben megrendezett 1150 killtsnak 2,4 milli ltogatja volt, az 1983. vi kzel 1600 killtst 3,5 millian tekintettk meg. A Kpcsarnok Vllalat 1980-ban 326 milli forint, 1983-ban 397 milli forint ? az Iparmvszeti Vllalat 1980-ban 454, 1983-ban 516 milli forint rtkben adott el malkotsokat.
6. A TELEVZI, A R D I , A SAJT

1984-ben 1,4 millird pldnyban jelentek meg a napilapok, hetilapok, folyiratok. Az sszes sajt-elfizetsek szma 1984 vgig 8,8 milli volt, szemben az 1980. vi 8,3 millival. A rdizs elterjedse haznkban csaknem teljesnek mondhat, a becslsek szerint mintegy 6 milli rdikszlk van a lakossg tulajdonban. A televzi-elfizetk szma 1984-ben megkzeltette a 2 900 000-et. A lakossg 95%-a hallgat rdit, 94%-a nz televzit. A rdi msorideje az 1980. vihez kpest - heti tlagban - 25,8%kal emelkedett. A hrom ad egyttesen heti 414 rn t sugroz msort. A sugrzott programok 26%-a politikai, 71 %-a kulturlis, szrakoztat vagy ismeretterjeszt jelleg. 2%-a a sportkzvetts, 1 %-a pedig reklm. Hetente a felntt lakossg csaknem 16, a fiatalok pedig 26 rn t hallgatjk a rdimsorokat. A rdimsorok vtele az elmlt vekben nem javult lnyegesen, a Kossuth rdi az orszg terletnek 93%-n, a Petfi rdi 90%-n, a 3. msor 93%-n hallhat. Kedvezbb msorvteli lehetsgek megteremtsre a kvetkez vekben kerlhet sor. A Rdi 1984 oktbertl az URH-svban megkezdte a Petfi-msor 24 rs sugrzst. A Magyar Televzi jelenleg kt programon tlagosan heti 91 ra msort sugroz. A sugrzott programok 26%-a politikai, 61 %-a kulturlis, ismeretterjeszt vagy szrakoztat msor; 10% a sportkzvettsek arnya s 3% a reklm. A msorok csaknem hromnegyed rszt, 7000 msoregysget, az MTV lltja el. A msorok 30%-a ismtls. A sznes msorok adsideje 9 v alatt hatszorosra ntt, ma a teljes msorid 80%-t adja. (A sznes vevkszlkek arnya mintegy 12%.) A msodik program adsideje kt s flszeresre emelkedett.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES J E L E N T S E A

KLDTTEKNEK

/ 11

Az elmlt idszak jelents eredmnye a pcsi s a szegedi krzeti stdik megalakulsa, a budapesti regionlis ads megindtsa. Terjed a vrosi kbeltelevzizs.

VIII. KLPOLITIKA, NEMZETKZI KAPCSOLATOK


1. A VARSI SZERZDS T A G L L A M A I N A K FONTOSABB RTEKEZLETEI

] 980. mjus 14-15. Vars A Varsi Szerzds tagllamainak Politikai Tancskoz Testlete a szocialista kzssg vdelmi szvetsge ltrejttnek 25. vforduljn nyilatkozatot fogadott el az eurpai enyhlsrt s biztonsgrt, a vilgbke megszilrdtsrt folytatott kzdelem idszer krdseirl. 1980. oktber 19-20. Vars

A Varsi Szerzds tagllamainak Klgyminiszteri Bizottsga eszmecsert folytatott a nemzetkzi helyzet idszer krdseirl, klns tekintettel az eurpai kontinens bkjt fenyeget veszlyekre. 1980. december 5. Moszkva

A Varsi Szerzds tagllamainak prt- s llami vezeti vlemnyt cserltek a nemzetkzi helyzet fejlemnyeirl s a klnbz trsadalmi rendszer llamok kztti meglnklt politikai rintkezsek, a legfontosabb nemzetkzi problmkrl foly dialgus jelentsgrl. A tancskozs rsztvevi dvzltk a madridi tallkoz munkjnak megkezdst, s ismtelten kinyilvntottk a szocialista orszgok arra irnyul kszsgt, hogy hozzjrulnak a bke megszilrdtshoz, az enyhlsi politika folytatshoz, a konfliktusok trgyalsok tjn trtn megoldshoz.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES J E L E N T S E

K L D T T E K N E K / 11

198]. december 1-2. Bukarest A Varsi Szerzds Klgyminiszteri Bizottsga ttekintette a folyamatban lev fegyverzetkorltozsi s leszerelsi trgyalsok helyzett, valamint az eurpai biztonsgi s egyttmkdsi rtekezleten rszt vett llamok kpviseli madridi tallkozjnak menett. 1982. oktber 21-22. Moszkva

A Varsi Szerzds Klgyminiszteri Bizottsga vlemnycsert folytatott az eurpai bke s biztonsg megszilrdtsnak, az enyhls s a nemzetkzi egyttmkds fejlesztsnek krdseirl, valamint a nemzetkzi biztonsg ms idszer problmirl. 1983. janur 4-5. Prga AVarsi Szerzds tagllamainak Politikai Tancskoz Testlete Politikai Nyilatkozatban a bke megrzse, a nemzetkzi biztonsg megszilrdtsa, az enyhlsi folyamat folytatsa rdekben a fegyverkezs valamennyi terlett rint fegyverzetkorltozsi s leszerelsi javaslatokkal fordult a NATO-llamokhoz. A testlet indtvnyozta az szak-atlanti Szvetsg tagllamainak: kssenek szerzdst a katonai er alkalmazsrl val klcsns lemondsrl s a bks kapcsolatok fenntartsrl. 1983. prilis 6-7. Prga A Varsi Szerzds Klgyminiszteri Bizottsgnak lsn ttekintettk a Politikai Tancskoz Testlet azon javaslatainak megvalstsval kapcsolatos krdseket, amelyek a nukleris hbor elhrtsra, az enyhlsi folyamat tovbbvitelre s megerstsre, a leszerels elmozdtsra, a biztonsg megszilrdtsra s az egyttmkds fejlesztsre irnyulnak Eurpban s az egsz vilgon. 1983. jnius 28. Moszkva Ht eurpai szocialista orszg prt- s llami vezeti kzs nyilatkozatot fogadtak el az amerikai kzepes hattvolsg nukleris raktk

KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K

/ 11

nhny NATO-orszgba tervezett teleptsnek elkszletei miatt feszltebb vlt nemzetkzi helyzetrl. A dokumentum alri skraszlltak az eregyensly biztostsrt a fegyverzetek lehet legalacsonyabb szintjn, s megerstettk orszgaik arra irnyul kszsgt, hogy a Helsinki Zrokmny szellemt s betjt kvetve tovbbra is a bks egyms mellett ls alapjn fejlesszk kapcsolataikat ms orszgokkal. 1983. oktber 13-14. Szfia A Varsi Szerzds Klgyminiszteri Bizottsga ttekintette a nemzetkzi lgkrt befolysol esemnyeket, klns tekintettel az eurpai helyzet alakulsra. Az lsen elfogadott Kzlemny ismtelten rirnytotta a figyelmet a Varsi Szerzds korbbi tfog javaslataira, amelyek a nukleris hbor elhrtsa rdekben a fegyverkezsi hajsza megszntetst, a leszerelst s az enyhlst, az eurpai bke s biztonsg megszilrdtst clozzk. 1984. prilis 19-20. Budapest A Varsi Szerzds Klgyminiszteri Bizottsga megvizsglta az amerikai kzepes hattvolsg nukleris raktk nhny NATO-llamban megkezdett teleptsvel Eurpban ltrejtt helyzetet, s a kzsen elfogadott Kzlemnyben szorgalmazta a Varsi Szerzds ltal korbban elterjesztett leszerelsi javaslatokra adand rdemi s konstruktv vlaszt a nyugati partnerek rszrl, tbbek kztt az eurpai bizalom- s biztonsgerst intzkedsekkel s leszerelssel foglalkoz stockholmi konferencin. 1984. december 3-4. Berlin A Varsi Szerzds Klgyminiszteri Bizottsga hangslyozta: az eurpai helyzetet tovbb lezte, hogy nhny nyugat-eurpai NATOorszgban folytatjk az amerikai kzepes hattvolsg raktk teleptst, ami a fegyverkezsi verseny j, klnsen veszlyes szakaszt nyitotta meg fldrsznkn. A miniszterek dvzltk a Szovjetuni s az Amerikai Egyeslt llamok megllapodst a nukleris s az rfegyverzet egsz krdskrrl szl trgyalsokrl.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES

JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

Egyb

tancskozsok

A Magyar Szocialista Munksprt XII. kongresszusa ta eltelt idszakban a Varsi Szerzds tagllamainak parlamenti kpviseli rendszeres konzultatv tallkozikon elemeztk a nemzetkzi helyzet aktulis krdseit, s kzs javaslatokkal fordultak az szak-atlanti Szvetsg s a vilg ms orszgainak parlamentjeihez s parlamenti kpviselihez^ szorgalmazva a prbeszd folytatst s a fegyverkezsi hajsza megszntetsrt, a leszerelsrt, az llamok kztti klcsnsen elnys egyttmkdsrt trtn fellpst. A beszmolsi idszakban a Politikai Tancskoz Testlettl kapott feladatok vgrehajtsa rdekben - bels gyrendjnek megfelelen - rendszeresen lsezett a Varsi Szerzds tagllamainak Honvdelmi Miniszteri Bizottsga.
2. A K L C S N S G A Z D A S G I S E G T S G T A N C S A

A XII. kongresszus ta eltelt idszakban a KGST-tagorszgok kztti gazdasgi egyttmkds kzppontjban vltozatlanul a Komplex Programban, illetve az azt konkretizl hossz tv egyttmkdsi clprogramokban foglalt f feladatok megoldsa llt. A kormnyfk rszvtelvel minden vben megtartottk a KGST esedkes lsszakait. 1984-ben Moszkvban rendkvli lsszakot is tartottak, amelyen intzkedseket hoztak a KGST fels szint gazdasgi rtekezlete hatrozatainak vgrehajtsra. 1980 mrciusa ta a KGST Vgrehajt Bizottsga 20 lst tartott. A KGST egyttmkdsi s lland bizottsgai ugyancsak rendszeresen lseztek. Az elmlt t esztendben a KGST-tagorszgok figyelmket az tves gazdasgfejlesztsi tervek egyeztetsre, a mszaki fejlesztsi politika sszehangolsra, az energia- s nyersanyagszksgletek kielgtsre s az sszer felhasznls rdekben megvalstand, valamint a lakossg jobb lelmiszer-elltst szolgl egyttmkdsre, a feldolgoz ipari szakosts s kooperci tovbbi bvtsre s elmlytsre sszpontostottk. Jelents sokoldal nemzetkzi egyttmkdsi egyezmnyek szlettek a korszer technika legfontosabb terletein: az j szmtstechnikai eszkzk kifejlesztsrl s klcsns szlltsrl; az egysges elektronikai alkatrszbzis s digitlis tviteltechnikai rendszer ltre-

KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES J E L E N T S E A

KLDTTEKNEK

/ 11

hozsrl; az ipari robotok s a mikroprocesszoros technika kifejlesztsrl, alkalmazsrl; a mikroelektronikai elemek ellltshoz szksges nagy tisztasg anyagok s technolgiai berendezsek gyrtsrl. Folytatdott a korbban megkttt gyrtsszakostsi s koopercis megllapodsok, gy az atomermvi berendezsek sokoldal nemzetkzi g>rtsszakostsrI, valamint klcsns szlltsrl szl egyezmny vgrehajtsa. A Vgrehajt Bizottsg s a KGST ms szervei rendszeres konzultcikat folytattak az orszgok gazdasgpolitikjnak idszer krdseirl, az egyttmkds aktulis problmirl, a gyrtsszakosts s a termelsi kooperci fejlesztsnek irnyairl, a KGST-tagorszgok s a fejld orszgok kztti gazdasgi egyttmkds krdseirl, a korbbi hatrozatok, cselekvsi programok s az rvnyben lev megllapodsok teljestsrl. A kt kongresszus kztti idszakban tovbb nvekedett a KGSTegyttmkds irnti nemzetkzi rdeklds. Bvlt a ktoldal egyezmnyek alapjn a KGST-vel egyttmkd orszgok kre, alrtk a KGST s Nicaragua kztti egyttmkdsi egyezmnyt. Nvekedett a KGST egyes szerveinek lsein megfigyelknt rszt vev orszgok szma is. Trgyalsok folytak a KGST s az Eurpai Gazdasgi Kzssg kapcsolatairl. Gazdasgi egyttmkdsnk kiemelked esemnye volt a KGSTorszgok kommunista s munksprtjainak els, illetve ftitkrai rszvtelvel 1984 jniusban Moszkvban megtartott fels szint gazdasgi rtekezlet. A tancskozs alapvet clja az volt, hogy olyan intzkedseket dolgozzon ki s hagyjon jv, amelyek a gazdasgpt munka megvltozott felttelei mellett a tagllamok egyttmkdsnek tovbbi elmlytst hivatottak szolglni. Az rtekezleten ttekintettk a vilgban s a kzssg orszgaiban kialakult gazdasgi helyzetet, az egyttmkds eredmnyeit s akadlyait, meghatroztk a tovbbi feladatokat. A tancskozs megllaptotta, hogy az elmlt msfl vtizedben a KGST-orszgok figyelemre mlt eredmnyeket rtek el gazdasguk fejlesztsben, bvlt sokoldal gazdasgi, tudomnyos-mszaki egyttmkdsk. Kzs ervel jelents - mindenekeltt anyag- s energiaellts javtst szolgl - gazdasgi objektumok ltesltek. Nagymrtkben ntt a klcsns ruforgalom. Kitereblyesedett a

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

szakosts s a termelsi kooperci orszgaink kztt a feldolgoz iparban, elssorban a gpiparban. A gazdasgi ptmunka megvltozott kls s bels felttelei ugyanakkor befolysoltk a gazdasgi integrci kibontakozsnak temt s mdjt, az egyttmkds eszkz- s intzmnyrendszernek fejlesztst s slyponteltoldsokat okoztak a Komplex Program teljestsben. A fels szint tancskozs legfontosabb feladata az volt, hogy elsegtse a KGST-.ben megvalsul egyttmkds magasabb sznvonalra emelst, kijellje azokat a stratgiai clokat s teendket, amelyek hosszabb tvra megalapozzk a tagorszgok gazdasgi fejldst. A f cselekvsi irnyok kzl a legfontosabbak: a tagorszgok gazdasgpolitikjnak egyeztetst szolgl konzultci gyakorlatnak erstse, a npgazdasgi tervkoordinci tovbbfejlesztse; a gazdasgfejlesztsi stratgia s a szocialista nemzetkzi munkamegoszts f irnyainak kijellse, ezen bell az energia- s nyersanyagszksgletek biztonsgos kielgtse, a feldolgoz ipari kooperci elmlytse, a lakossg lelmiszerekkel s ipari fogyasztsi cikkekkel val jobb elltsa, a kzlekeds fejlesztse; a tudomnyos-mszaki egyttmkdsjavtsa; a KGST mkdsi mechanizmusnak tkletestse, eszkzrendszernek korszerstse. A KGST fels szint rtekezletn a gazdasgi s tudomnyos-mszaki egyttmkds tovbbfejlesztsnek f irnyairl elfogadott nyilatkozat sszhangban van haznk s az egsz kzssg rdekeivel, trekvseivel. Hozzjrul a tagorszgok kiegyenslyozott s dinamikus fejldsi lehetsgeinek javtshoz, a gazdlkods hatkonysgnak nvekedshez, a mszaki halads meggyorstshoz.
3. A K T O L D A L L L A M K Z I K A P C S O L A T O K

A Magyar Npkztrsasg 1980. prilis 1-n 126 orszggal llt diplomciai kapcsolatban. Azta tovbbi 4 orszggal vettk fel a diplomciai kapcsolatot (Botswana Kztrsasg, Dominikai Kztrsasg, Lesotho Kirlysg, Zimbabwe Kztrsasg). Jelenleg 129 orszggal llunk nagykveti szint s egy orszggal fkonzuli szint diplomciai kapcsolatban. Tovbb szlesedtek llamkzi kapcsolataink szerzdses alapjai. Az MSZMP XII. kongresszusa ta szocialista orszgokkal 122, fejld orszgokkal 76, fejlett tks orszgokkal 65, sszesen 263 j, ktoldal llam- s kormnykzi egyezmnyt ktttnk.

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A

KLDTTEKNEK

/ 11

Kapcsolataink a szocialista orszgokkal Az MSZMP XII. kongresszusa ta 47 hivatalos, ktoldal megbeszlsre kerlt sor 12 szocialista orszg vezetivel, prtjaink kzponti bizottsgai els titkrainak, illetve ftitkrainak, valamint llam- s kormnyfinek rszvtelvel. Ezen bell 14 alkalommal folytattunk eszmecsert a Szovjetuni, 7 alkalommal Csehszlovkia, 5-5 alkalommal Bulgria s Jugoszlvia, 4 alkalommal Lengyelorszg, 3-3 alkalommal a Nmet Demokratikus Kztrsasg s Kambodzsa, 2 alkalommal Romnia s l - l alkalommal a Koreai Npi Demokratikus Kztrsasg, Laosz, Monglia s Vietnam legfelsbb szint prt- s llami vezetivel. Magyar parlamenti kldttsg tett hivatalos ltogatst a Szovjetuniban, Bulgriban, Csehszlovkiban, Jugoszlviban, Kubban, Mongliban s a Nmet Demokratikus Kztrsasgban, parlamenti delegcit fogadtunk a Szovjetunibl, Bulgribl, Csehszlovkibl, a Kambodzsai Npkztrsasgbl, a Koreai Npi Demokratikus Kztrsasgbl, Kubbl s Lengyelorszgbl. A XII. kongresszus ta a szocialista orszgokkal kttt jabb megllapodsok, szerzdsek hozzjrultak kapcsolataink s sokrt egyttmkdsnk tovbbfejlesztshez az let minden terletn. Klcsns elnykn nyugv kapcsolataink s egyttmkdsnk hatkonyabb ttele rdekben szmos ltogatsra s munkatallkozra kerlt sor miniszterelnk-helyettesi, szakminiszteri s ms llami szinteken a testvri szocialista orszgok kpviselivel. A XII. kongresszus ta eltelt idszakban meglnkltek s szakminiszteri szinten stabilizldnak llamkzi kapcsolataink a Knai Npkztrsasggal. Kapcsolataink a vilg fejld orszgaival A kt kongresszus kztti idszakban ltogatst tett haznkban Afganisztn llamfje, Algria elnke, Angola elnke, Burma elnke, a Jemeni Npi Demokratikus Kztrsasg llamfje, Kuvait emrje, Lbia elnke s Nigria llamfje. Az Elnki Tancs elnke ltogatst tett Burmban, Etipiban, a Flp-szigeteken, Indonziban, a Jemeni Npi Demokratikus Kztrsasgban, Kuvaitban, Mozambikban, Tanzniban s Zambiban.

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

Trgyalsokat folytatott haznkban Grenada, Nicaragua, jZland, Zambia s Zimbabwe kormnyfje, valamint Brazlia alelnke. Kapcsolataink a tks orszgokkal A kt kongresszus kztti idszakban hivatalos ltogatst tett haznkban a Belga Kirlysg miniszterelnke, a Ciprusi Kztrsasg elnke, a Finn Kztrsasg elnke s miniszterelnke, a Francia Kztrsasg elnke s miniszterelnke, az Amerikai Egyeslt llamok alelnke, Nagy-Britannia miniszterelnke, a Grg Kztrsasg miniszterelnke, a Mltai Kztrsasg miniszterelnke, a Nmet Szvetsgi Kztrsasg kancellrja, a Norvg Kirlysg miniszterelnke, az Olasz Kztrsasg miniszterelnke, az Osztrk Kztrsasg szvetsgi kancellrja kt alkalommal, valamint a Trk Kztrsasg miniszterelnke. Kdr Jnos elvtrs ltogatst tett Finnorszgban, Franciaorszgban s a Nmet Szvetsgi Kztrsasgban. Losonczi Pl elvtrs hivatalos ltogatst tett a Ciprusi Kztrsasgban s Portugliban, valamint hatr menti tallkoz keretben megbeszlst folytatott az Osztrk Kztrsasg elnkvel. Lzr Gyrgy elvtrs hivatalos ltogatst tett Ausztriban (kt alkalommal), tovbb a Dn Kirlysgban, Grgorszgban, a Nmet Szvetsgi Kztrsasgban s Trkorszgban.
4. A M A G Y A R N P K Z T R S A S G T E V K E N Y S G E A NEMZETKZI SZERVEZETEKBEN

A Magyar Npkztrsasg kpviseletben a klnbz magyar szervek, szervezetek, intzmnyek s szakemberek kzel ezer kormnyszint s nem kormnykzi nemzetkzi szervezet munkjban vesznek rszt. Kzlk kiemelked jelentsg az Egyeslt Nemzetek Szervezete, melynek keretben a beszmolsi idszakban klnbz szakostott szervezetek, vezet testletek s bizottsgok irnyt szerveiben 25 vlasztott tisztsget tltttek be haznk hivatalos kpviseli, tzet szemlyes minsgkben vlasztottak be klnbz testletekbe. A beszmolsi idszakban egy vig a Magyar Npkztrsasg kpviselje tlttte be az ENSZ-kzgyls elnki tisztt. Az ENSZ

A KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A

KLDTTEKNEK

/ 11

Eurpai Gazdasgi Bizottsgnak elnki tisztt egy vig, a Szellemi Tulajdon Vilgszervezete kzgylsnek elnki posztjt pedig kt vig tlttte be haznk kpviselje. A Magyar Npkztrsasg nemzetkzi egyttmkdsben kifejtett tevkenysgnek elismerst jelzi, hogy szmos ENSZ-szerv, illetve szakostott szervezet vlasztotta klnbz tancskozsai sznhelyl Magyarorszgot. Az elmlt vekben nvekedett a haznkba ltogat vezet ENSZ-tisztsgviselk szma. Magyarorszgra ltogatott s trgyalsokat folytatott tbbek kztt: az lelmezsi s Mezgazdasgi Szervezet (FAO), a Szellemi Tulajdon Vilgszervezete, az Egszsggyi Vilgszervezet (WHO), az ENSZ Iparfejlesztsi Szervezete (UNIDOX az ENSZ Npesedsi Alapja (UNFPA), a Nemzetkzi Atomenergia gynksg s az ENSZ Emberi Teleplsek Kzpontja figazgatja, tovbb az ENSZ Eurpai Gazdasgi Bizottsgnak (ECE), az Idegenforgalmi Vilgszervezetnek (WTO) s a Nemzetkzi Tvkzlsi Uninak (ITU) a ftitkra, valamint az ENSZ Szocilis, Fejlesztsi s Humanitrius gyek Kzpontjnak igazgatja. Kiemelked jelentsg volt Javier Prez de Cuellar ENSZ-ftitkr 1984. vi magyarorszgi ltogatsa.
5. A N E M Z E T K Z I K U L T U R L I S S T U D O M N Y O S K A P C S O L A T O K

A Magyar Npkztrsasg 1984-ben 74 orszggal mkdtt egytt kormnykzi kulturlis s tudomnyos egyezmny, munkaterv vagy ms megllapods alapjn. A magyar kultra s tudomny eredmnyei szmos jabb orszgba jutottak el. Kulturlis rtkeink, trsadalmi, gazdasgi s tudomnyos eredmnyeink megismertetsben fontos szerepet tltttek be a klfldi magyar kulturlis intzetek. A Berlinben, Prgban, Szfiban, Varsban, tovbb Bcsben, Prizsban, Rmban s Uj-Delhiben mr mkd intzeteink mellett Helsinkiben is magyar kulturlis kzpont lteslt. Az intzetek az elmlt t v alatt 246 kpzmvszeti s 56 dokumentcis killtst mutattak be, 3300 alkalommal vettettek magyar jtkfilmeket s 240 koncertet rendeztek. A szocialista orszgokkal foly egyttmkdst tervszersg, egyenletes fejlds s klcsns gazdagods jellemezte. Kilenc szocialista orszggal t vre, msokkal kt-hrom vre szl munkatervek szolgljk az llamkzi kulturlis egyezmnyekben rgztett clok gya-

A KZPONTI

BIZOTTSG

ELZETES

JELENTSE

K L D T T E K N E K / 11

korlati megvalstst. Az 1984/85 tanvben 1076 magyar hallgat folytat tanulmnyokat a szocialista orszgok felsoktatsi intzmnyeiben, kzlk 709-en a Szovjetuniban. vente mintegy 1500 magyar, illetve szovjet egyetemi cs fiskolai hallgat vesz rszt egyms orszgban nyri termelsi gyakorlaton. 1984-ben 296 f szerzett diplomt a szocialista orszgok felsoktatsi intzmnyeiben. 1980-ban 41 fejld orszggal (13 arab, 7 zsiai, 12 fekete-afrikai, 9 latin-amerikai) tartottunk fenn kapcsolatokat llamkzi kulturlis s tudomnyos egyezmnyek alapjn. Az elmlt tves idszakban az egyezmnyes kapcsolatok kre hrom jabb orszggal (Kolumbia, Nicaragua s Mozambik) bvlt. 25 orszggal jtottuk meg a kormnykzi egyttmkdsi munkaterveket. Szmszeren cskkent, de tovbbra is kzponti helyet foglal el a kapcsolatokban a fejld orszgok (elssorban a szocialista orientcij orszgok) hallgatinak fogadsa Magyarorszgon teljes egyetemi kpzsre. A magyar felsoktatsi intzmnyekben az 1980/81. tanvben 2742, az 1984/85. tanvben 2520 klfldi hallgat tanul. A fejld orszgokbl vente tlag 200 ft fogadunk aspirnskpzsre. A fejlett tks orszgok kzl 1984-ben 18 orszggal szablyozta egyttmkdsnket kormnykzi egyezmny, munkaterv vagy egyb megllapods. Tovbbi hat fejlett tks orszggal intzmnykzi, alaptvnyi megllapodsok vagy felajnlsok szolgljk a kapcsolatok fejlesztst. Nyolc tks orszggal kln mszaki-tudomnyos megllapods segti el a klcsns rdekekre pl egyttmkdst. Ausztrival - elsknt a fejlett tks orszgok kzl - llamkzi egyezmnyt rtunk al az rettsgi bizonytvnyok, valamint az egyetemi tanulmnyok s fokozatok klcsns elismersrl. Magyar szerzk knyvei 1983-ban magyar nyelven 35 orszgba, idegen nyelveken 55 orszgba jutottak el kulturlis klkereskedelmnk rvn. A forgalombl a Szovjetuni s ms szocialista orszgok rszesedse a legnagyobb. 1983-ban a klfldi forgalmazsra eladott magyar jtkfilmek 45 %-t szocialista orszgok, 55 %-t nem szocialista orszgok vsroltk meg. 1980-ban 72, 1983-ban 88 nemzetkzi filmfesztivlon mutattak be magyar filmeket. 1980 s 1984 kztt 85 orszgban 365 kpzmvszeti s 162 dokumentcis killtst mutattunk be, 268 klfldi kpzmvszeti s 64 dokumentcis killts megrendezsre kerlt sor haznkban. Hu-

A KZPONTI

BIZOTTSG ELZETES J E L E N T S E A K L D T T E K N E K

/ 11

sznkt orszgban rendeztek magyar kulturlis heteket, illetve napokat. Rendezvnyeink egy rsze a kiemelked trtnelmi s kulturlis vfordulinkhoz kapcsoldott, mint a felszabaduls nnepe, a Bartk-, a Kodly- s a Madch-centenrium, tovbb Jzsef Attila s Krsi Csorna Sndor szletsnek vfordulja. A klfldre irnyul propaganda terletn fontos szerepet tltenek be - 5 orszgban mkd - sajtirodink, valamint idegen nyelv orgnumaink. A szocialista orszgok irnyban folytatott rsos propaganda eszkze a'Magyar Szemle cm orosz, lengyel, spanyol nyelv lap. A szocialista orszgokbl hozznk rkez turistk tjkoztatst szolglja az 5 nyelv Magyar Ht, az angol s nmet nyelven olvas ltogatkt a Daily News/Neueste Nachrichten. A klfld - elssorban az informtorok - tjkoztatsban mkdik kzre tallz folyiratunk, a Hungrin Digest/Revue de Hongrie, a nmet nyelv Budapester Rundschau s az angol nyelv New Hungrin Quarterly. A hozznk ltogat jsgrkat tjkoztatja a Pressinform. A Magyar Rdi Klfldi Adsok Fszerkesztsge hetente sszesen tbb mint 120 rban, t nyelven sugroz a klfld szmra msorokat, a Szlfldnk szerkesztsg magyar nyelven az emigrci krben vgez rdipropagandt. Az emigrci tjkoztatst szolgl Magyar Hrek angol nyelv mellkletet is kiad. Az MTI keretben tevkenyked Budapress sajtgynksg a rendszeres kiadvnyokon kvl vente tbb szz cikket tovbbt klnbz nyelveken a partner hrgynksgeknek, s 1984-tl vknyvet ad ki.

6. A M A G Y A R T R S A D A L M I S Z E R V E Z E T E K , M O Z G A L M A K RSZVTELE A LEGJELENTSEBB NEMZETKZI KONFERENCIKON

Szakszervezeti Vilgkonferencia a fejldsrl (Belgrd, 1980.) Npek vilgparlamentje a bkrt (Szfia, 1980.) 17. Eurpai diktallkoz (Brno, 1980.) A Nemzetkzi Dikszvetsg 13. kongresszusa (Berlin, 1980.) Nk vilgkongresszusa (Prga, 1981.) IV. Eurpai szakszervezeti konferencia (Genf, 1981.) Autipari dolgozk III. vilgkonferencija (Prizs, 1981.) Kzlekedsi dolgozk vilgkonferencija (Damaszkusz, 1981.)

98

A KZPONTI BIZOTTSG ELZETES JELENTSE A K L D T T E K N E K

A szocialista s szocialista orientcij orszgok npfront jelleg szervezeteinek IV. rtekezlete (Havanna, 1981.) Leszerelsi ifjsgi vilgfrum (Helsinki, 1981.) 18. Eurpai diktallkoz (Bcs, 1981.) X. Szakszervezeti Vilgkongresszus (Havanna, 1982.) Textilipari dolgozk vilgkonferencija (Berlin, 1982.) Vasasok vilgkonferencija (Moszkva, 1982.) Kzalkalmazottak s rokon szakmk vilgkonferencija (Prga, 1982.)
*

19. Eurpai diktallkoz (Minszk, 1982.) A Demokratikus Ifjsgi Vilgszvetsg XI. kzgylse (Prga, 1982.) Apartheidellenes vilgrtekezlet (Genf, 1983.) Szakszervezeti vilgkonferencia a vegyi fegyverek ellen ( H o Si Minhvros, 1983.) Vilgtallkoz a bkrt, az letrt, a nukleris hbor elhrtsrt (Prga, 1983.) A szocialista orszgok szakszervezeti vezetinek tancskozsa az eurra ktkrl (Prga, 1984.) A Bkeerk Nemzetkzi sszekt Fruma ltal szervezett konferencia az eurpai biztonsgrl s a leszerelsrl (Stockholm, 1984.) Az Afro-zsiai Npek Szolidaritsi Szervezete VI. kongresszusa (Algr, 1984.) A Nemzetkzi Dikszvetsg 14. kongresszusa (Szfia, 1984.) 20. Eurpai diktallkoz (Les Arcs, 1984.) Dolgoz fiatalok vilgtallkozja (Moszkva, 1984.) A szocialista orszgok nszervezetei vezetinek tallkozja a bkrt, a nukleris hbor elhrtsrt (Szfia, 1984.) Eurpai, egyeslt llamokbeli, kanadai nszervezetek konferencija a bkrt (Berlin, 1984.)

A Kzponti Bizottsg beszmolja a XII. kongresszus hatrozatainak vgrehajtsrl, a prt feladatairl

A Kzponti Bizottsg az albbiakban elterjeszti beszmoljt a XII. kongresszus ta vgzett munkrl, a prt, az orszg helyzetrl, a nemzetkzi viszonyok alakulsrl, a prt s a trsadalom eltt ll feladatokrl. A Magyar Szocialista M u n k s p r t XIII. kongresszusa abban az idszakban vgzi felels m u n k j t , amikor npnk haznk felszabadulsnak 40. vforduljt nnepli. Ngy vtized telt el azta, hogy a Szovjetuni, amely a msodik vilghbor f terht viselte, a szvetsges hatalmakkal egytt gyzelmet aratott a nmet fasizmus s a japn militarizmus fltt. Tisztelettel rizzk a npek szabadsgrt letket ldoz hsk emlkt, kzttk azokt a magyar kommunistkt, demokratkt, antifasiszta hazafiakt, akik itthon s sok ms orszgban rszt vettek a harcban, s letket adtk a fasizmus elleni kzdelemben. A szovjet hadsereg gyzelmei nyomn felszabadult Magyarorszg ismt fggetlenn vlt; npnk trtnetben j korszak kezddtt, megnylt nemzetnk eltt a trsadalmi felemelkeds tja. N p n k lni tudott a lehetsggel, megdnttte a tksek s fldbirtokosok hatalmt, j, szocialista rendszert teremtett. A negyven v korszakos jelentsg vvmnyai a prt s a np, a kommunistk s szvetsgeseik egyttmkdse rvn valsultak meg. A munksosztly, a np hatalmnak megteremtse s megszilrdtsa, a termelsi eszkzk kztulajdonba vtele, a tervgazdlkods bevezetse, a szocialista ipar nagyarny fejldse, a mezgazdasg szocialista tszervezse, a npgazdasg irnytsnak korszerstse, a szocialista demokrcia kibontakoztatsa, a nemzeti egysg megteremtse s ms vvmnyaink nemzetnk felemelkedst, az llampolgrok letviszonyainak gykeres t-

100 /

A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

alakulst, mveltsgnek, letsznvonalnak jelents emelkedst eredmnyeztk. Prtunk ms demokratikus erkkel sszefogva mr az orszg felszabadulsnak idszakban a munksok, parasztok, rtelmisgiek, a dolgoz tmegek mozgstsval hozzkezdett a Magyar Nemzeti Fggetlensgi Front megszervezshez. Az Ideiglenes Nemzetgyls s az Ideiglenes Kormny megalakulsval leraktuk az j magyar llamisg alapkvt. A kommunistk kezdemnyeztk az let megindtst, a hborts romok eltakartst, a npi demokratikus hatalom megteremtst, a szocialista forradalom gyzelemre vitelt. A Magyar Szocialista Munksprt lekzdtte a szocialista pts kezdeti szakasznak torzulsait s hibit, levonta a tanulsgokat, hasznostotta a tapasztalatokat. Prtunk a marxizmus-leninizmus eszmit kvetve, a munksosztly, a dolgoz tmegek rdekeinek h szolglatra trekedve nyerte el s lvezi npnk bizalmt, vlt trsadalmunk vezet erejv. Hazafias s internacionalista prtunk, az j npi hatalom kormnyzata a msodik vilghbor utn megszntette orszgunk elszigeteltsgt. Npnk a szocialista trsadalom megteremtsrt s felptsrt folytatott harcban, munkjban mindvgig lvezte a Szovjetuni, a tbbi szocialista orszg, a nemzetkzi kommunista mozgalom, a vilg halad embereinek szolidaritst s tmogatst. Elismert tny az is, hogy a magyar np a negyven v nagy vvmnyaival rszese a szocializmusrt foly vilgmret kzdelemnek, eredmnyei nemcsak sajt felemelkedst, hanem a trsadalmi halads, a bke egyetemes gyt is szolgljk. A Kzponti Bizottsg 1984. december elejn kzztette irnyelveit, a kongresszusi felkszls alapokmnyt. Ebbl is kitnik, gy tli meg, hogy a szocializmus ptse a XII. kongresszuson megjellt f irnyban haladt elre. A kedveztlen nemzetkzi viszonyok ellenre megriztk vvmnyainkat, s elbbre lptnk a trsadalmi halads tjn. Haznkban szilrd a munksosztly, a dolgoz np hatalma, a szocialista trsadalmi rend, npnk tmogatja a prt politikjt. Eredmnyeink forrsa a kommunistknak s szvetsgeseiknek, a munksoknak, a parasztoknak, az rtelmisgieknek, valamennyi dolgoz embernek az ldozatos munkja, npnk helytllsa. A kongresszusi irnyelveket a prttagsg megvitatta, az alapszervezetekben kzvetlenl, a prtrtekezleteken kldttei tjn. A Kzponti

101 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

Bizottsg felkrsre az irnyelveket megtrgyalta s vlemnyezte a Hazafias Npfront Orszgos Tancsa, a Szakszervezetek Orszgos Tancsa, a Magyar Kommunista Ifjsgi Szvetsg Kzponti Bizottsga, az Orszgos Szvetkezeti Tancs, a Magyar Nk Orszgos Tancsa, a Magyar Tudomnyos Akadmia Elnksge, a Mszaki s Termszettudomnyi Egyesletek Szvetsge Vgrehajt Bizottsga. A prt- s a trsadalmi szervezetek javaslatai sokat segtettek a kongresszus elksztsben. A kongresszus a kommunistk s a prtonkvliek vlemnynek ismeretben dolgozhat, s hatrozhat a trsadalom letnek legfontosabb gyeiben.

A NEMZETKZI HELYZET, KLPOLITIKNK A beszmolsi idszakban a nemzetkzi helyzetben felersdtek a kedveztlen irnyzatok. A nemzetkzi feszltsg nvekedsnek alapvet oka az Amerikai Egyeslt llamok szlssges imperialista kreinek az a trekvse, hogy megbontsk a Varsi Szerzds s az szak-atlanti Szvetsg kztt kialakult katonai eregyenslyt s erflnyre tegyenek szert. A NATO lpsei nyomn a fegyverkezsi verseny minden eddiginl veszlyesebb szakasza bontakozott ki. A katonai s a politikai feszltsget nvelte az j amerikai kzepes hattvolsg nukleris fegyverzet nyugat-eurpai teleptsnek megkezdse. Klns veszlyt rejtenek magukban az amerikai rfegyverkezsi tervek, amelyek a fegyverkezsi versenyt a kozmikus trsgekre is kiterjesztenk. A katonai szembenllst fokoz lpsek kvetkeztben meggyenglt a klcsns bizalom, amely nlklzhetetlen a klnbz trsadalmi rendszer llamok kztti normlis kapcsolatokhoz. Ezt a kedveztlen irnyzatot tovbb erstettk az egyenjog s klcsnsen elnys politikai s gazdasgi kapcsolatok korltozst clz trekvsek, a szlssges, szocializmusellenes hangulatkelts, klnsen a vezet tks orszgokban. A nemzetkzi feszltsg fokozdshoz hozzjrult tbb helyi vlsg, regionlis konfliktus kilezdse, illetve kiszlesedsnek nvekv veszlye. A nemzetkzi bkt s biztonsgot veszlyezteti, hogy egyes tks hatalmak katonai erszakkal, fenyegetssel, nyomssal beavatkoznak ms orszgok npeinek gyeibe, s kzvetlen tmogatst

1 0 2 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

nyjtanak a nemzeti fggetlensg s a trsadalmi halads ellenfeleinek. A tks vilg helyzett a kapitalizmus ltalnos vlsgnak trtnelmi folyamata hatrozza meg. A vlsg vltakozva jelentkez terhei - a termels visszaessei, a munkanlklisg, az inflci - a dolgozkat sjtjk, ezrt az elmlt vekben is nvekedtek a bels trsadalmi feszltsgek. Mlyltek a tks llamok kztti ellenttek. Ersdtek a protekciortista irnyzatok, fokozdott a nemzetkzi gazdasgi kapcsolatok bizonytalansga. Mindemellett a tks vilg eri s tartalkai mg szmottevek. A trtnelmi tendencit tekintve hanyatl kapitalista vilgrendszer mellett ltrejtt, ersdik s fejldik a szocialista vilgrendszer, amely megtrte az imperializmus egyeduralmt Fldnkn. A nemzetkzi viszonyok alakulst alapveten az hatrozza meg, hogy korunkban ez a kt vilgrendszer ltezik. A vilgpolitika alaktsban nvekv szerepre tesznek szert a fejld, el nem ktelezett orszgok, valamint a nemzeti felszabadt mozgalmak. Az elmlt vek negatv nemzetkzi fejlemnyei ellenre nem alakult ki kzvetlen vilghbors veszly, s nem kvetkezett be jvtehetetlen trs a kelet-nyugati kapcsolatok egszben. Fennmaradt a vilg bkjnek legfbb biztostkt jelent globlis katonai eregyensly a Szovjetuni s az Egyeslt llamok, a Varsi Szerzds s az szakatlanti Szvetsg kztt. A nemzetkzi helyzet tovbbi romlsnak megakadlyozsban meghatroz szerepet jtszott a szocialista orszgok bkepolitikja. A szocialista kzssg kezdemnyezen lpett fel a fegyverkezsi verseny megfkezsrt, a katonai szembenlls szintjnek cskkentsrt, a vits nemzetkzi krdsek trgyalsok tjn val rendezsrt, a kelet-nyugati prbeszd folytatsrt. A szocialista kzssg orszgainak sszehangolt erfesztsei jl szolgltk a vilgbke megvdst. A Varsi Szerzds Szervezete jelents nemzetkzi politikai s katonai tnyez, a trtnelmileg kialakult katonai eregyensly megrzsnek legfbb biztostka. A Szovjetuni, a Varsi Szerzds Szervezete az elmlt vekben is tfog kezdemnyezsek egsz sort tette a vilghbors veszly elhrtsra, a nukleris s hagyomnyos fegyverzet korltozsnak elmozdtsra, a katonai szembenlls lehet legalacsonyabb szintre val cskkentsre. Az egyenlsg s az egyenl biztonsg elvre ala-

103 / A K Z P O N T I B I Z O T T S G B E S Z M O L J A

pozott nagy horderej javaslataikban tbbek kztt szorgalmaztk, hogy tiltsk be az atomfegyverek tovbbi gyrtst, illetve kiprblst; az Amerikai Egyeslt llamok - a Szovjetunihoz hasonlan vllaljon ktelezettsget, hogy elsknt nem alkalmaz atomfegyvert; akadlyozzk meg a vilgr katonai cl felhasznlst; semmistsk meg a vegyi fegyvereket az eurpai fldrszen. Jelents kezdemnyezs volt, hogy a Varsi Szerzds Szervezete egyezmnyt ajnlott a NATO-nak:-klcsnsen mondjanak le az erszak alkalmazsrl, s llapodjanak meg a bks kapcsolatok fenntartsrl. Sajnlatos, hogy az Amerikai Egyeslt llamok, az szak-atlanti Szvetsg mind ez ideig nem adott pozitv vlaszt ezekre a javaslatokra, s tovbbra is a katonai eregyensly megbontsra trekszik. A szocialista orszgok erfesztseivel tallkoznak azoknak a relisan gondolkod polgri politikai tnyezknek, felels llamfrfiaknak a trekvsei, akik elfogadjk, hogy az enyhlsnek nincs sszer alternatvja. Vltozatlanul fennll, hogy a klnbz trsadalmi rendszer orszgok npei klcsnsen rdekeltek a vilgbke megrzsben, az emberisg fennmaradst fenyeget veszlyek elhrtsban. Az enyhlsi politika folytatst segti, hogy tovbbra is rvnyben vannak a szocialista s a tks llamok kztti kt- s tbboldal megllapodsok, s mkdnek az eurpai biztonsg s egyttmkds frumai. A nemzetkzi erviszonyok alakulst jelentsen befolysolja a fejld orszgok kzdelme, melyet a politikai-gazdasgi fggetlensgrt, ennek megszilrdtsrt, valamint a trsadalmi felemelkedsrt folytatnak. Npeik mind hatrozottabban skraszllnak, hogy felszmoljk a gyarmati mlt maradvnyait, s kls beavatkozstl mentesen maguk irnythassk sorsukat. Br a trsadalmi-gazdasgi fejlds klnbz tjait vlasztottk, s gazdasgi fejlettsgk, lakossguk letsznvonala erteljesen differencildott, mgis nvekedett kzs rdekeltsgk, hogy cskkentsk a tksmonopliumoktl val fggsgket, s kiptsk nll nemzetgazdasgukat. A felszabadt mozgalmak folytatjk harcukat a nemzeti fggetlensg kivvsrt. A nemzetkzi let pozitv irnyzatait erstettk az el nem ktelezett orszgok mozgalmnak imperialistaellenes fellpsei. A mozgalom az elmlt vekben is hatrozottan kvetelte a nemzetkzi feszltsg cskkentst, a veszlyes vilgpolitikai irnyzatok visszaszort-

1 0 4 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

st, a nemzeti fggetlensghez s az nll fejldshez val jog rvnyestst, az igazsgos gazdasgi vilgrend megteremtst. A vilgbke megrzsben nvekedett a szerepk a legklnbzbb trsadalmi rtegeket s politikai erket tmrt hborellenes mozgalmaknak. Nagy tmegeket mozgst akciik fkezen hatottak a fegyverkezsi versenyre. A bke s a leszerels gye mellett egytt lpnek fel kommunistk s szocildemokratk, egyhzi vezetk s egyszer h'vk, krnyezetvdk, tudsok s orvosok, kiemelked szemlyisgek, ms halad s bkeszeret erk. A vilgpolitikai helyzet tovbbi alakulsa s klnskppen a fegyverkezsi hajsza megfkezse szempontjbl nagy fontossg fejlemnytjelentenek az tfog szovjet-amerikai trgyalsok az rfegyverkezs megelzsrl s a nukleris fegyverek korltozsrl. A jelenlegi helyzetben a szocializmus nemzetkzi vonzerejt a kvetkezetes bkepolitika, a npek szabadsgtrekvseinek tmogatsa s a bels ptmunka trsadalmi, gazdasgi eredmnyei nvelik. A szocialista orszgok a nehezebb vlt nemzetkzi politikai s vilggazdasgi viszonyok ellenre eredmnyesen folytatjk az j trsadalom ptst. Orszgaink erfesztseket tesznek a gazdlkods intenzvebb ttelre, a hatkonysg nvelsre, a mszaki fejlds meggyorstsra. A szocialista orszgok tbbsgben napirendre kerlt a gazdasgirnyts rendszernek tkletestse, hogy az megfeleljen a fejlds ltal tmasztott j kvetelmnyeknek. A Klcsns Gazdasgi Segtsg Tancsban tmrlt orszgok egyttmkdsnek fontos llomsa volt a tagllamok prt- s llami vezetinek 1984. jniusi moszkvai fels szint tallkozja. Az itt szletett elhatrozsok kijellik a szocialista gazdasgi integrciban rejl elnyk teljesebb kihasznlsnak tjait. A Magyar Npkztrsasg klpolitikjban a feszltebb s bonyolultabb nemzetkzi helyzetben is rvnyeslt a prt XII. kongresszusn meghatrozott irnyvonal. A szocialista kzssg orszgaival szszehangolt, aktv nemzetkzi tevkenysgnk kzppontjban az a trekvs ll, hogy kedvezbb tegyk szocialista ptmunknk kls feltteleit, s egyben hozzjruljunk a trsadalmi halads elmozdtshoz s a bke megrzshez. Erstettk szvetsgnket s egyttmkdsnket a Szovjetunival s a tbbi szocialista orszggal. Bvltek a fejld, klnsen a szocialista orientcij orszgokhoz fzd kapcsolataink. A bks

105 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

egyms mellett ls elvei s gyakorlati kvetelmnyei alapjn fejlesztettk kapcsolatainkat az eltr trsadalmi rendszer llamokkal. A Magyar Npkztrsasg 129 orszggal ll nagykveti s 1 orszggal fkonzuli szint diplomciai viszonyban. Kpviselink aktvan vesznek rszt csaknem ezer nemzetkzi szervezet munkjban, mindenekeltt az Egyeslt Nemzetek Szervezetnek s szakostott intzmnyeinek tevkenysgben. A prt nagyra rtkeli, hogy klpolitikai trekvseinket kezdemnyezen s felelssgteljesen segtik a trsadalmi szervezetek, mozgalmak s a magyarorszgi egyhzak. A Magyar Npkztrsasg nemzetkzi tekintlye a beszmolsi idszakban tovbb ntt. A vilg halad s relisan gondolkod kzvlemnye ismeri s elismeri eredmnyeinket, becsli politiknk elvszersgt, kiszmthatsgt, megbzhatsgt. Tudja, hogy szvetsgeseinknek szilrd szvetsgesei, ms orszgoknak pedig korrekt partnerei vagyunk. A Kzponti Bizottsg javasolja a kongresszusnak, hogy erstse meg prtunk s llamunk eddigi klpolitikai irnyvonalt, amely npnk alapvet nemzeti rdekeit, a bke, az enyhls, a trsadalmi halads s a szocializmus egyetemes gyt szolglja. A felszabaduls utni ngy vtized s benne a legutbbi kongresszus ta eltelt idszak tapasztalatai egyarnt azt igazoljk, hogy haznk szmra meghatroz jelentsge van a Szovjetunival folytatott sokoldal, barti s gymlcsz egyttmkdsnek. A beszmolsi idszakban eredmnyesen fejldtek a magyar-szovjet politikai, gazdasgi, mszaki-tudomnyos s kulturlis kapcsolatok. Ezek alakulsban kiemelked jelentsgek voltak a legfelsbb szint megbeszlsek a kt prt s kormny kpviseli kztt, amelyek ismtelten megerstettk a teljes nzetazonossgot a szocialista pts s a nemzetkzi let minden alapvet krdsben. A Szovjetuni haznk fggetlensgnek, szocialista ptmunknknak legbiztosabb nemzetkzi tmasza. A magyar-szovjet bartsg tovbbi erstse, a kt orszg s a kt np egyttmkdsnek gazdagtsa elsrang nemzeti rdeknk. Alapvet feladatunknak tartjuk a Varsi Szerzds s a Klcsns Gazdasgi Segtsg T^pcsa keretben megvalsul egyttmkds erstst, hatkonysgnak javtst, forminak, mdszereinek folyamatos tkletestst. Fejldtek kapcsolataink, bvlt egyttmkdsnk a szocialista or-

106 /

KZPONTI

BIZOTTSG

BESZMOLJA

szgokkal; nagyra rtkeljk s hasznostjuk ptmunkjuk tapasztalatait. Vltozatlan trekvsnk, hogy elsegtsk valamennyi szocialista orszg kapcsolatainak fejldst, egyttmkdst. A beszmolsi idszakban - hasonlan ms szocialista orszgokhoz - fejldtek haznk s a Knai Npkztrsasg kapcsolatai is. A bks egyms mellett ls elveinek szellemben, az egyenjogsg s a klcsns rdekek figyelembevtelvel bvltek kapcsolataink a tks orszgokkal. A klnbz trsadalmi rendszer orszgokkal a prbeszd fenntartsra, az egyttmkds folytatsra, a politikai, gazdasgi, kulturlis s ms kapcsolatok szlestsre treksznk. A Magyar Npkztrsasg az elmlt idszakban is szolidris volt a fggetlensgk megszilrdtsrt kzd npekkel, a diktatrikus, elnyom rendszerek ellen harcol mozgalmakkal. Lehetsgeivel sszhangban tmogatta s a jvben is tmogatja zsia, Afrika, LatinAmerika halad orszgait s mozgalmait; skraszllt a helyi hbors konfliktusok igazsgos, politikai eszkzkkel trtn rendezsrt. A klcsns elnyk s rdekeltsg elve alapjn trekedett a kapcsolatok fejlesztsre valamennyi, erre kszsget mutat fejld orszggal. A Magyar Npkztrsasg klpolitikjnak vltozatlanul az a legfontosabb clja, hogy npnk szocialista ptmunkjhoz minl kedvezbb nemzetkzi feltteleket teremtsen. Ezrt lpnk fel minden lehetsges alkalommal s frumon a bke, az enyhls, a trsadalmi halads rdekben. Ernkhz mrten hozzjrulunk az emberisg olyan egyetemes problminak a megoldshoz is, mint a nemzetkzi gazdasgi kapcsolatok igazsgosabb ttele, az energia- s nyersanyagkincsek sszer felhasznlsa, a termszeti krnyezet megvsa, az elmaradottsg, a nyomor, az hnsg, az rstudatlansg felszmolsa. A prt s a kormny klpolitikjnak legfontosabb eredmnye hogy npnk bkben, biztonsgban l. Klpolitiknk eredmnyes folytatsnak legfbb hazai biztostka tovbbra is npnk bizalma s tmogatsa, nemzeti sszefogsa, trsadalmi rendszernk szilrdsga, a szocializmus sikeres ptse.

107

KZPONTI

BIZOTTSG

BESZMOLJA

BELPOLITIKAI HELYZETNK, TRSADALMI S POLITIKAI VISZONYAINK FEJLDSE A beszmolsi idszakban a korbbihoz kpest nehezebb felttelek kzt folytattuk a szocialista trsadalom ptst. A nemzetkzi feszltsg nvekedse s a gazdasgi nehzsgek miatt szocialista trsadalmunk nagy teherprbnak volt kitve. Npnk - prtja vezetsvel fokozta erfesztseit, nagy s eredmnyes munkt vgzett. Megriztk szocialista vvmnyainkat: a npi hatalom szilrdsgt, a nemzeti sszefogst a szocialista clok jegyben, a ltbiztonsgot. A megvltozott helyzetben lesebb megvilgtsba kerlnek munknk gyengesgei, s trsadalmunkban nvekv ellenrzst vltanak ki az eszminkkel ellenttes s a kzerklcst srt jelensgek. Szocialista fejldsnk fontos felttele, hogy teljesebben bontakozzanak ki trsadalmi rendnkben a dolgozk alkotkpessgben meglev lehetsgek, nagyobb kvetelmnyeket tmasszunk az irnytsban s a vgrehajtsban egyarnt, s hatrozottan lpjnk fel az eszminkkel s cljainkkal sszeegyeztethetetlen megnyilvnulsokkal szemben. Trsadalmi rendszernk alapjai szilrdak. A termelsi eszkzk csaknem egsze szocialista - llami s szvetkezeti - tulajdonban van. Dnt fontossg feladatunk, hogy a tervgazdlkods rvn minl teljesebb mrtkben kihasznljuk a szocialista tulajdonviszonyokban rejl lehetsgeket. Ezrt ersteni kell a dolgozk tulajdonosi tudatt, nvelni rdekeltsgket a termelsi eszkzk hatkonyabb mkdtetsben, s fokozottan be kell vonni ket a dntsek elksztsbe s a vgrehajts ellenrzsbe. llamunk elismeri s vdi a munkval, trvnyes ton szerzett szemlyi tulajdont, amely szocialista fejldsnk sorn jelentsen gyarapodott. A munka nlkl szerzett jvedelmekbl ered vagyoni klnbsgek kialakulst gazdasgi s jogi szablyozssal meg kell akadlyozni. Haznkban a szocialista tulajdonviszonyok alapjn, a trsadalmi osztlyok s rtegek legfontosabb rdekeinek s cljainak azonossga rvn pl s fejldik a szocialista nemzeti egysg. Rendszernk stabilitsa s fejldse szempontjbl meghatroz jelentsge van a munksosztly szocialista elktelezettsgnek, aktivitsnak, helytllsnak. Soraiba tartozik az aktv keresk 56%-a. Fontos feladatunk a munksok ltalnos s szakmai mveltsgnek

1 0 8 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

emelse s annak elsegtse, hogy minl nagyobb szmban kzvetlenl is vegyenek rszt a kzletben, a prt politikjnak alaktsban, a vgrehajts megszervezsben s ellenrzsben. A szvetkezeti parasztsg - az aktv keresk 14%-a - a munksosztly szilrd szvetsgese. A mezgazdasg magas szintre emelsvel nagymrtkben hozzjrul a paraszti letmd gykeres talakulshoz, a falu s, a vros kztti klnbsg cskkentshez, egsz trsadalmunk szocialista fejldshez. A fejldssel egytt jr, hogy nvekszik a magas fok kpzettsget ignyl szellemi munka jelentsge. Az rtelmisg - az aktv keresknek mintegy 8 %-a ~ munkjval trsadalmi, gazdasgi s kulturlis elrehaladsunk rszese. A szocializmus ptsnek fontos felttele, hogy gyaraptsuk s sszeren hasznostsuk trsadalmunk szellemi erforrsait. Ezrt sztnzni s segteni kell az rtelmisg alkotkpessgnek s kzleti aktivitsnak tovbbi kibontakozst. A keresk 18 %-a alkalmazott. Munkjuk minsge jelentsen befolysolja az igazgats s a gazdlkods sznvonalt, hatssal van az egsz trsadalom kzrzetre. A dolgozknak mintegy 4 %-a kisrutermel, kisiparos, kiskeresked. Munkjuk valsgos trsadalmi ignyeket elgt ki. Hosszabb tvon is szksg van tevkenysgkre a szocialista trsadalom letben. A prt szvetsgi politikjnak eredmnyeknt a szocializmus ptsnek gyakorlatban formldott, vlt tartss s tartalmass a szocialista nemzeti egysg. A szocializmus ptsnek f krdseiben vltozatlanul megvan npnk tlnyom tbbsgnek egyetrtse, de helyzetnk megtlsben, tovbbi fejldsnk tjait s mdjait illeten a korbbinl jobban megoszlanak a vlemnyek. Ilyen krlmnyek kztt mg inkbb megntt a jelentsge, hogy fokozzuk erfesztseinket az egysg megerstsrt. A nemzeti egysg alapja, hogy egsz npnk rdekelt a szocializmus ptsben. A szvetsgi politika folytatsnak, a haladsunkrt tmrl erk sszefogsnak sztnzst ad, hogy prtunk figyelembe veszi a valsgos viszonyokat, nyltan feltrja a fejlds menetben keletkez ellentmondsokat, s a tmegek vlemnynek szmbavtelvel relisan jelli ki a tennivalkat. A szocialista nemzeti sszefogsban fontos szerepet tltenek be az nllan mkd trsadalmi s tmegszervezetek, -mozgalmak, amelyek a dolgozk milliit tmrtik, s egsz trsadalmunkat tfogjk.

109 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

Prtunk tmaszkodik a szakszervezetekre, a munksosztlynak, a brbl s fizetsbl l dolgozknak a legtfogbb szervezeteire. Ignyli rszvtelket a politika kimunklsban, elfogadtatsban s megvalstsban. A magyar szakszervezetek a hatalom gyakorlsnak rszesei, nllan ltjk el feladataikat, mozgstjk a dolgozkat a szocialista ptmunkra, kpviselik s vdelmezik tagjaik rdekeit, a dolgozk trvnyes jogait. Nlklzhetetlen szerepet tltenek be szocialista trsadalmunk ptsben, a nemzeti sszefogs erstsben, a dolgoz tmegekkel val egyetrts s egyttmkds megteremtsben. A szakszervezetek erstsk rdekvdelmi, rdekkpviseleti tevkenysgket, s ignyeljk a ktelezettsgek fegyelmezett teljestst. Ez a felttele annak, hogy befolysuk fokozdjon, eredmnyesen mozgstsk tagsgukat trsadalmunk politikai s gazdasgi erejnek nvelsre. A gazdasgirnytsi rendszer tovbbfejlesztse a szakszervezetek szmra is j feladatokat ad, s egyben j lehetsgeket teremt. A szocialista munkaverseny, a szocialista brigdmozgalom megjtsval, a dolgozk alkoterejnek kibontakoztatsval, az zemi-munkahelyi demokrcia elmlytsvel segtsk el a dolgozknak a vllalatok irnytsban, a politika vgrehajtsban val aktv rszvtelt. Fordtsanak tovbbra is gondot tagsguk politikai kpzsre, a fiatalok ntudatos munkss nevelsre. Az ifjsg szocialista szellem nevelse s az nll letre val felksztse az egsz trsadalom gye. A trsadalomnak s intzmnyeinek segtenik kell a fiatalok beilleszkedst, de nekik is reznik kell felelssgket nmagukrt s a trsadalomrt. Tudatban kell lennik, hogy szocialista haznk fejldse, nemzetnk jvje, sorsuk alakulsa nagymrtkben sajt munkjuktl, ktelessgeik becsletes teljeststl fgg. Prtunk, trsadalmunk bizalommal van a fiatalok irnt, de kvetelmnyeket is tmaszt velk szemben. Fellpnk az ifjsg felsznes vagy hamis megtlse ellen. Nem takargatjuk a kedveztlen jelensgeket, de elutastjuk a szlssges, igazsgtalan ltalnostsokat. Az ifjsg megtlsnek is csak az lehet az alapja, hogyan teljesti ktelessgt, miknt l, gondolkodik, tanul s dolgozik, mit tesz a trsadalomrt. A Magyar Szocialista Munksprt pt a magyar ifjsg hazaszeretetre, tudsra, tettrekszsgre, lelkesedsre. Az ifjsgot trtnei-

110 /

A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

mi vvmnyaink megrzsre s fejlesztsre, haznk gyaraptsra hvja. Nagyobb lehetsget kell teremtennk a fiataloknak az nll, felels cselekvsre, tudsuk s kpessgeik bizonytsra. A jvben mg tbbet kell tennnk, hogy a felnvekv nemzedkek azonosuljanak szocialista eszminkkel.-Neveljk ket felelssgrzetre, munkra. A kommunistk ktelessge, hogy szemlyes magatartsukkal pldt mutassanak. A Magyar Kommunista Ifjsgi Szvetsg rszt vesz a trsadalom eltt ll feladatok megoldsban. F hivatsa, hogy megnyerje az ifjsgot szocialista cljainknak, kpviselje s vdje a fiatalok sajtos rdekeit, trja fel s kzvettse problmikat a prt- s llami szervekhez. Segtse el politikai, szakmai fejldsket. Az ifjsgi szvetsg erstse munkjnak fiatalos, mozgalmi jellegt. Politikai munkja s egsz tevkenysge gyakoroljon vonz hatst tagjaira s a KISZ-en kvli fiatalokra. Nevelje tagsgt, a fiatalokat szocialista haznk szeretetre, felels magatartsra s cselekvsre. polja halad hagyomnyainkat, erstse a nemzeti rzst s az internacionalista szolidaritst, jruljon hozz a npek, a klnbz nemzetisg fiatalok kztti megrts s bartsg elmlytshez. A fiatalok ismerjk meg jobban nemzeti trtnelmnket s annak rszeknt a kommunistk harcait, a szocializmus ptsnek magyarorszgi tapasztalatait. A Hazafias Npfront eredmnyesen segti a prt szvetsgi politikjnak rvnyestst, a szocialista clok jegyben megvalsul nemzeti sszefogst. Elltja kzjogi feladatait, a kzlet tevkeny rsztvevje. Prtunk ignyt tart r, hogy a Hazafias Npfront tovbbra is vllaljon aktv szerepet a szocialista ptst, a trsadalmi viszonyok szocialista fejldst szolgl erfesztsekben. A szvetsgi politikt kvetve erstse npnk sszeforrottsgt, mozgstson az orszg eltt ll feladatok megoldsra. Trekedjen arra, hogy munkja nyomn a trsadalom minden osztlyban s rtegben nvekedjen a kzletben rszt vevk szma. Segtse el, hogy az orszgos jelentsg s a helyi kzrdek vitkban egyarnt minl tbben nyilvnthassanak vlemnyt. A npfront frumai jruljanak hozz a kzs gondolkods s cselekvs ltalnoss ttelhez, erstsk az egyms irnti megbecslst s figyelmet. A npfrontbizottsgok vllaljanak nagyobb szerepet a tei

111 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

leplspolitikai feladatok kialaktsban s megvalstsban, a helyi kzlet szervezsben. Karoljk fel a termszet- s krnyezetvdelem gyt. Legyenek kezdemnyezi s szervezi az rtelmes, a kzssgi clokat szolgl trsadalmi munknak. Npnk javt szolglja, hogy az llam s az egyhzak viszonya rendezett. Az egyttmkds a haza sorsrt rzett felelssgre pl, s szvetsgi politiknk keretei kztt fejldik. A prt s a kormny nagyra rtkeli a magyarorszgi egyhzak s vallsfelekezetek els orszgos tallkozjt, amelyet Felelssggel a hazrt s az emberisgrt" cmmel egy vvel ezeltt tartottak meg. Az llam s az egyhzak rendezett viszonya nem sznteti meg a vilgnzeti klnbsgeket. A szocialista llam s az egyhzak zavartalan egyttmkdst mgis mindkt fl rszrl lehetv teszi a felismers: vilgnzeti s felekezeti hovatartozstl fggetlenl mindenki rdekelt abban, hogy az orszg bks krlmnyek kztt haladjon elre a gazdasgi, trsadalmi s kulturlis felemelkeds tjn. A haznkban mkd demokratikus nemzetisgi szvetsgek rendeltetsknek megfelelen tevkenykednek. A nemzetisgek a Magyar Npkztrsasgot hazjuknak tekintik. A magyarorszgi nemzetisgek llampolgri egyenjogsgt az alkotmny biztostja. Hagyomnyaik, sajtossgaik megrzsnek, anyanyelvk s kultrjuk polsnak lehetsgei a beszmolsi idszakban tovbb javultak. A magyarorszgi nemzetisgek jogainak teljesebb rvnyeslse rdekben tovbbra is segteni kell ntevkenysgk kibontakoztatst, tanulsi s mveldsi lehetsgeik szlestst. Ersdtek a hazai nemzetisgeknek a velk egy nyelvet beszl nemzetekkel kialakult kulturlis kapcsolatai, s ezek fejlesztst szorgalmazzuk a jvben is. A nemzetisgeknek fontos szerepk van a magyarok s a szomszd npek kztti bartsg fejlesztsben. Termszetesnek tartjuk s elsegtjk a velk azonos anyanyelv nemzetekkel pl kapcsolataikat. Hasonlkppen termszetes ignynek tartjuk, hogy a szomszdos orszgok magyar nemzetisg llampolgrai is polhassk anyanyelvket, fejleszthessk nemzeti kultrjukat. Meggyzdsnk szerint a szocialista fejlds lehetv teszi, hogy a npek a burzso nacionalizmus maradvnyait lekzdve a klcsns tisztelet, a bartsg s az egyttmkds tjn jrjanak. A trsadalom letnek s fejldsnek fontos tnyezje a csald. Szerepe meghatroz a gyermekekrl val gondoskodsban, a fiata-

1 1 2 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

lok nevelsben, a kzssgi magatarts formlsban, a klnbz nemzedkek sszetartsban. A szlk felelsek azrt, hogy gyermekeik j csaldi lgkrben nevelkedjenek, elfogadjk azokat az rtkeket s normkat, amelyek a trsadalmi beilleszkedshez, a kiegyenslyozott, tartalmas lethez szksgesek. Alapveten fontos a szerepk abban is, hogy a gyermekek s a fiatalok megtanuljanak szocialista mdon lni,'dolgozni s gondolkodni. llamunk s trsadalmunk jobban segtse, vdje a csald intzmnyt, annl is inkbb, mert az utbbi idben nvekedett a felboml csaldok s a veszlyeztetett gyermekek szma. A npeseds alakulsa nagy fontossg trsadalmi gy. A kedveztlen szletsi s hallozsi arnyok miatt 1980 ta 51 000-rel cskkent az orszg llekszma. A kormny hossz tvra szl npesedspolitikai programot dolgozott ki, melynek clja, hogy a lakossg egszsgi llapota javuljon, a npessg cskkense meglljon, majd a llekszm nvekedjen. Npesedspolitiknk tovbbra is az egynek, a csaldok elhatrozsra pt, s a demogrfiai folyamatok feltteleinek javtsra trekszik. A XII. kongresszus ta eltelt idszakban javult a nk trsadalmi, gazdasgi s szocilis helyzete, kedvez irnyban vltoztak let- s munkakrlmnyeik. A munkavllalsi korban lev nknek tbb mint 80%-a munkaviszonyban ll. Az rettsgizetteknek tbb mint a fele, a diplomsoknak mintegy 40 %-a n. Az utbbi idben fontos dntseket hoztak a nk, az anyk helyzetnek javtsra. Arra treksznk, hogy trsadalmi s gazdasgi eszkzkkel egyarnt segtsk a gyermeknevels, a munkahelyi feladatok s a kzletisg egyttes vllalst. Egsz trsadalmunk rdeke, hogy hasznostsuk az idsebb - mr nyugdjban lev - nemzedkek tapasztalatait. Korbban a szocializmus kivvsnak s ptsnek rszesei voltak, egy rszk ma is aktvan tevkenykedik. Munkjuk, ldozatvllalsuk testet lt szocialista fejldsnk eredmnyeiben. Ktelessgnk, hogy segtsk rszvtelket a kzletben, figyelemmel ksrjk helyzetket, s knnytsnk az ids korral jr terheken. A beszmolsi idszakban szocialista llamunk rendeltetsnek megfelelen mkdtt. Az Orszggyls s az Elnki Tancs betlttte alkotmnyos szerept. A Minisztertancs megfelelen elltta feladatt. A kormnyzati szervek krben vgrehajtott szervezeti vltoz-

113

KZPONTI

BIZOTTSG

BESZMOLJA

tatsok javtottk a dntsi s irnytsi mechanizmust, nveltk az intzmnyek s vllalatok nllsgt, s egyben fokoztk felelssgket. Ntt a helyi tancsok nllsga, a jrsok megszntetsvel egyszersdtt az igazgats szervezete. A szocialista llam a jvben is fontos s nlklzhetetlen szerepet tlt be alkotmnyos rendnk, szocialista vvmnyaink kls s bels vdelmben, a gazdasg s a kultra irnytsban, szervezsben. Az llam egyes funkciinak tartalma, a trsadalmi viszonyok llami szablyozsnak mrtke, az llami szervek tevkenysgnek eszkzrendszere s szervezete a kvetelmnyeknek, a feladatoknak megfelelen mdosul. Az j vlasztjogi trvny kedvezbb feltteleket teremt a npkpviseleti testletek tartalmasabb munkjhoz. A tbbes jells trvnybe iktatsval az idn esedkes orszgos kpvisel- s tancstagvlasztsok sorn tovbb szlesedik a szocialista demokrcia, bvl a kzletben rszt vevk kre. A vlasztsok a Hazafias Npfront programja alapjn vljanak fontos kzleti esemnny, segtsk el, hogy a lakossg megvitassa az orszg gyeit, az egyes teleplsek fejlesztsnek, az letkrlmnyek tovbbi javtsnak lehetsgeit s ezek klnbz megoldsi mdjait. Az Orszggyls fokozottabban vegyen rszt az llami feladatok meghatrozsban. A lakossg szles krt rint gyekben ersdjn trvnyalkot tevkenysge. Nvelni kell ellenrz szerept, s nagyobb figyelmet kell fordtani a trvnyek vgrehajtsra. Tovbb kell fejleszteni a kormnyzati munkt. A hatskrk pontosabb elhatrolsval, az llami s a trsadalmi szervek tevkenysgnek jobb sszehangolsval, a kzigazgats s az gyintzs egyszerstsvel is nvelni kell az irnyts hatsfokt. Folytatni kell a hatskrk s a velk jr felelssg decentralizlst. Jogos igny, hogy javuljon az llamszervezet mkdse, s cskkenjen a brokrcia. Ez megkveteli az llamigazgatsban dolgozk magasabb felkszltsgt, a munkafolyamatok korszerstst. Fel kell lpni a jogi-adminisztratv megoldsok mindenhatsgba vetett hit ellen. Gyakori mg, hogy az rdekeltsg megteremtse s a meggyzs helyett pusztn jogi elrsokhoz folyamodunk. Arra kell trekednnk, hogy a kzponti llami irnyts a leglnyegesebb trsadalmi s gazdasgi feladatokkal, a fejlds f krdseivel

114 /

A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

foglalkozzon. Nagyobb nyilvnossgot kell adni az llamigazgatsi munknak, ersteni szksges testleti s trsadalmi ellenrzst. Az llami szervek ignyeljk a trsadalmi s tmegszervezetek kzremkdst, tmaszkodjanak tapasztalataikra, tmogassk a lakossg ntevkenysgt, kezdemnyezseit, kvetkezetesen rvnyestsk a kzrdeket. i A szocialista llamszervezet rszeknt mkd tancsoknak kiemelked szerepk van a trsadalompt feladatok megoldsban. A teleplsek fejlesztsben s a lakossg elltsnak szervezsben jelents eredmnyeket rtnk el. Nvekv jelentsg feladat a kisteleplseken l lakossg rdekeinek vdelme, a trsult teleplseken az elljrsgok munkjnak megszervezse. Tovbb kell nvelni a tancsok nllsgt, felelssgt s a gazdlkodsban val rdekeltsgt. Javtani kell munkjuk szervezeti, szemlyi s anyagi feltteleit. Ersdjn a lakossg rszvtele a kzgyek intzsben. A szocialista demokrcia fejlesztse prtunk trtnelmi programja. A szocialista demokrcia intzmnyeinek hatkony mkdse ersti a dolgoz np hatalmt, segti cljaink gyorsabb elrst. Feladatainkat csakis az emberek alkot energiinak mind nagyobb mrtk mozgstsval oldhatjuk meg. A szocialista demokrcia fejlesztsnek irnyt meghatrozza, hogy a trsadalmi s tmegszervezetek - a prt eszmei s politikai irnytsval-nllan tevkenykednek. A helyi szervek, a vllalatok s az intzmnyek nllsgnak nvekedse kedvez feltteleket s lehetsgeket teremt ahhoz, hogy a lakossg kzvetlenl vagy az t kpvisel trsadalmi szervek, testletek tjn rszt vegyen a kzgyek intzsben, a dntsek elksztsben s a vgrehajts ellenrzsben. A szocialista trvnyessg belpolitiknknak alapvet s vltozatlan eleme. Minden llampolgr a trvnyek vdelme alatt ll, azokat, akik megszegik, a trvnyek szerint vonjk felelssgre. Vilgnzete, politikai meggyzdse miatt Magyarorszgon senkit nem rhet bntds. A belgyi szervek, az gyszsgek s a brsgok betltik alkotmnyos rendeltetsket, megfelelen kzremkdnek a trvnyessg, az llami, trsadalmi, gazdasgi rend vdelmben, az llampolgrok jogainak s trvnyes rdekeinek a biztostsban. Tevkenysgkkel nagymrtkben hozzjrulnak, hogy alapveten szilrd a kzrend s a kzbiztonsg, a kznyugalmat slyosan megzavar bncselekmnyek az utbbi vekben is ritkn fordultak el.

115

KZPONTI

BIZOTTSG

BESZMOLJA

llampolgraink nagy tbbsge a trvnyek elrsainak megfelelen gyakorolja jogait, fegyelmezetten teljesti ktelessgt, erklcsi normink szerint l s dolgozik. Nem kevs azonban azoknak a szma, akik valdi vagy vlt rdekeiket a kzssg rovsra rvnyestik, ktelessgeiket elhanyagoljk, vagy tudatosan megszegik. Szaporodnak a trvnybe tkz, az erklcsi norminkat srt jelensgek: a fegyelem lazulsa, a feleltlensg, a kztulajdon megkrostsa s hanyag kezelse, a jogtalan haszonszerzs, a munkakerl letmd s a mindezekkel szemben elnz magatarts. A trsadalmi let minden terletn ersteni kell az llami, az llampolgri fegyelmet, s tudatostani, hogy a jogok s a ktelessgek egymstl elvlaszthatatlanok s csak egyttesen rvnyesthetk. A prt-, llami s trsadalmi szervek - a kzvlemny tmogatsra is ptve - hatrozottan s erlyesen lpjenek fel a negatv jelensgek visszaszortsrt, a bncselekmnyek megelzsrt, a trvnyek megtartsrt s megtartatsrt. Klnsen fontos a kztet tisztasgnak megvsa, a kvetkezetes harc a hatalommal val visszals, a szemlyi sszefondsok, a protekci, a korrupci minden megnyilvnulsa ellen. A szocialista haza vdelme prtunk, llamunk, npnk kzs gye. A feszltebb vlt nemzetkzi helyzet mg inkbb rirnytotta a figyelmet bks ptmunknk, szocialista trsadalmunk vdelmre. A Magyar Npkztrsasg fegyveres eri s testletei, a nphadsereg, a hatrrsg, a rendrsg, a munksrsg s ms fegyveres testletek egymssal szorosan egyttmkdve, npnk tmogatsval eredmnyesen jrulnak hozz a bke megrzshez, illetve bels rendnk biztostshoz. Mindennek fontos felttele a parancsnokok, az egsz szemlyi llomny politikai elktelezettsge, fegyelmezett, ldozatksz tevkenysge s magas fok szakmai felkszltsge. A szolglati id alatt intenzv kikpzs folyik, eredmnyesen nevelik a katonafiatalokat. A haza fegyveres vdelmre val felkszts prosuljon megfelel gondoskodssal, a f szolglatot teljest fiatalok sokoldal fejldsnek elmozdtsval. A hadsereg rendjt, szervezettsgt tudatosabban fel kell hasznlni olyan emberi vonsok erstsre, mint az llhatatossg, a fegyelmezettsg, a megbzhatsg, a kzssgrt rzett felelssg. A magyar nphadsereg szorosan egyttmkdik a Varsi Szerzds tagllamainak fegyveres erivel. Harckszltsge magas fok, a terve-

1 1 6 / A K Z P O N T I BIZOTTSG B E S Z M O L J A

zett temben valsul meg haditechnikai s szervezeti korszerstse. Katonink rendszeresen rszt vesznek a npgazdasgi munkban, az elemi csapsok elhrtsban. A hatrrsg megbzhatan rzi haznk hatrait, biztostja a hatrok rendjt. A munksrsg jl tvzi az nkntes mozgalmi, a politikai s a fegyveres testleti jelleget, teljesti hivatst, llomnya politikailag szilrd, fegyelmezett, ldozatksz. Fegyveres erink s testleteink kszen llnak a szocialista trsadalom szolglatra, a haza vdelmre.

A GAZDASGI PTMUNKA Az 1970-es vek kzeptl jelentsen megvltoztak a gazdasgi fejlds kls s bels felttelei. A vilggazdasgban vgbement vltozsok tarts jellegt ksedelmesen ismertk fel. Ezekben az vekben a gazdasgpolitika elssorban arra irnyult, hogy elhrtsuk e vltozsok negatv hatst a gazdasg fejldsre s az letsznvonalra. Fenntartottuk a termels, a beruhzsok s az letsznvonal viszonylag gyors nvekedsi temt, tlzottan vdtk a vllalati gazdlkods stabilitst. Az orszg kiadsai veken t szmotteven meghaladtk a bevteleket, s ez vgs soron a npgazdasg kls egyenslynak romlst, jelents adssgllomny kialakulst idzte el. A XII. kongresszus megerstette a Kzponti Bizottsg dntst, azt az 1979 ta folytatott gazdasgpolitikai gyakorlatot, amely a npgazdasg kls egyenslyi helyzetnek javtst s az elrt letsznvonal megrzst lltotta a gazdasgi munka kzppontjba. E cloknak rendelte al a gazdasgi nvekedst s a nemzeti jvedelem belfldi felhasznlst. A Kzponti Bizottsg s a kormny a f gazdasgi folyamatokra sszpontostotta figyelmt. Cljaink elrshez a kormnyzati szervek aktvabb gazdasgirnyt s -szervez tevkenysgre, a gazdlkod szervezetek eredmnyesebb munkjra s a dolgoz np jelents erfesztsre, esetenknt ldozatvllalsra volt szksg. Az eredmnyek rtkt nveli, hogy olyan idszakban rtk el azokat, amikor a gazdasgi nvekeds extenzv forrsai kimerltek, s a fejlds kls felttelei a szmtottnl is kedveztlenebbl alakultak.

117 / A K Z P O N T I BIZOTTSG B E S Z M O L J A

Alapvet vvmnyaink srelme nlkl sikerlt megrizni az orszg nemzetkzi fizetkpessgt. Ez rendkvl nagy erfesztseket ignyelt, mert a nemzetkzi politikai lgkr megromlott, folytatdott a tks vilggazdasg vlsga, fokozdott a piaci verseny, kialakult az embargpolitika, exporttermkeinkkel szemben ersdtt a protekcionizmus s a htrnyos megklnbztets. Romlottak a klkereskedelmi cserearnyok, s nvekedett az ebbl szrmaz rvesztesg. Mindezeket tetzte, hogy a nemzetkzi pnz- s hitelpiacokon bizalmi vlsg alakult ki, nehezedtek a hitelfelvteli lehetsgek, irrelisan magasra szktek a kamatok. Az ebbl add problmk klnsen 1982-1983-ban lezdtek ki. Fizetkpessgnk megrzse rdekben szksgess vlt, hogy gyorstsuk a kls egyenslyi helyzet javtst, s cskkentsk az adssgllomnyt is, holott eredetileg csak a hatodik tves terv utols vben szmoltunk ezzel. Az elmlt ngy vben az export volumene 28 %-kal, az import 4 %-kal bvlt. A klkereskedelmi ruforgalomban 1982 ta fokozatosan nvekv aktvumra tettnk szert. A fizetsi mrleget javtotta az idegenforgalomban elrt bevteli tbblet is. Mindez lehetv tette, hogy - a magas kamatterhek teljestsn tl - a konvertibilis valutkban fennll adssgllomnyunkat mintegy 15%-kaI cskkentsk. Fenntartottuk, illetve nhny fontos terleten javtottuk a npgazdasg bels egyenslyt. Javult a kltsgvets, a munkaer s a beruhzsi piac egyenslya, megriztk az ruellts s a fizetkpes kereslet sszhangjt. Az ipari termels ngy v alatt 10%-kal ntt, de elmaradt az elirnyzattl. Jelents eredmny, hogy a nehezebb rtkestsi felttelek ellenre az ipari export nagyobb mrtkben nvekedett, mint a termels. A termels nvekmnynek csaknem hromnegyede kivitelre kerlt. Cskkent a termels importignye. Az iparban a termelsi feladatok kisebb ltszmmal, a termelkenysg nvelsvel valsultak meg. Eredmnyesen teljestik a termelsi rfordtsok mrsklst szolgl kormnyprogramokat, cskkent a fajlagos anyag- s energiafelhasznls. Az j, gazdasgosan rtkesthet termkek arnya, a termkek versenykpessge nem nvekedett a kell mrtkben. Ennek egyik dnt oka, hogy nem kielgt a mszaki fejleszts, lass a tudomnyos eredmnyeknek a gyakorlatba val tltetse.

118 /

A K Z P O N T I BIZOTTSG B E S Z M O L J A

Az ptipar termelse a terv elirnyzataival sszhangban alakult. Az ptipari vllalatok nagyobb gondot fordtottak a karbantartsra s a feljtsra. Lass az elrehalads a munka minsgnek, szervezettsgnek javtsban. Az ptsi kltsgek jelents mrtkben emelkedtek. A mezgazdasg s az lelmiszeripar teljesti a XII. kongresszuson meghatrozott feladatokat. A mezgazdasgi termels a hatodik tves terv els ngy esztendejben az elz t v tlaghoz kpest 12-13 %-kal ntt. Minden eddiginl nagyobb eredmnyeket rtnk el a gabona, valamint az ipari nvnyek termelsben s feldolgozsban, s ez a belfldi szksgletek kielgtsn tl jelents exportot tett lehetv. A visszatr aszly ellenre az egy hektrra jut bzaterms 4,6 tonna, a kukoric 6,1 tonna volt ngy v tlagban. Ez nemzetkzi sszehasonltsban is j eredmnynek szmt. Nem ilyen kedvez a kp a zldsg- s gymlcstermesztsben, s ez a forgalmazsi gondokkal tetzve tbb esetben jogos elgedetlensget vltott ki a lakossg krben. Az llattenyszts a tervezettet meghaladva fejldtt. A vgllat-termelsnek 1985-re elirnyzott nvekedse mr 1983-ban teljeslt. Az llatllomny nagysga s a feldolgoz ipar fejlesztse jelentsen nvekv exportrualapot teremtett, s biztostja a lakossg kiegyenslyozott elltst. A mezgazdasgban a fajlagos anyag- s energiafelhasznls cskkent, a termelsi rfordtsok azonban - nhny gazat kivtelvel - mg mindig nagyok. Az intenzv gazdlkods kibontakoztatsban szmottevek az elrt eredmnyek, de az egsz npgazdasgra kiterjed vltozst mg nem sikerlt elrnnk. Npgazdasgunk jvedelemtermel kpessge a lehetsgesnl s a szksgesnl egyarnt kisebb. A nemzeti jvedelemnek a ngy v alatt elrt 8-9%-os nvekedse ellenre az egyensly javtsnak kvetelmnyt csak a belfldi felhasznls 3%-os cskkentsvel lehetett teljesteni. Hogy trsadalmi mretekben megrizhessk az elrt letsznvonalat, s nmileg javtani tudjuk az letkrlmnyeket, a belfldi felhasznls mrsklse dnten a felhalmozst, ezen bell is elssorban a beruhzsokat rintette. Az elmlt vek eredmnyeit s gondjait elemezve a Kzponti Bizottsg megalapozottan jelentheti a kongresszusnak s dolgoz n-

119

KZPONTI

BIZOTTSG

BESZMOLJA

pnknek: a rendkvl nehz viszonyok kztt is sikerlt megrizni npgazdasgunk stabilitst s alapvet szocilis vvmnyainkat. Az elmlt vtizedben felhalmozdott problmk megoldsa, a szilrd klgazdasgi egyensly megteremtse mg nagy erfesztseket ignyel. A gazdlkods mai sznvonaln felsznre hozhat tartalkaink kimerlben vannak. A beruhzsok visszafogsa hosszabb tvon korltozza a termels gyorsabb tem, nagyobb hatkonysg bvtshez szksges fejlesztsi tevkenysget, s nem ad mdot a lakossg jvedelmnek s fogyasztsnak rzkelhet nvelsre. ptmunknk kls krlmnyeiben a kvetkez vekben sem vrhat lnyeges javuls. A kls egyenslyi helyzet javtsa tovbbra is alapvet feladat. Gazdasgi nehzsgeink lekzdse azt is megkveteli, hogy bvtsk a mszaki fejldshez s az letsznvonal emelshez szksges alapokat. Mindezt csak a npgazdasg jvedelemtermel kpessgnek nvelsvel rhetjk el. A hangslyt teht a gazdlkods sznvonalnak javtsra, a dolgozk alkotenergijnak s vllalkozkszsgnek kibontakoztatsra, ezltal a npgazdasg dinamikusabb fejldshez szksges felttelek megteremtsre helyezzk. Ez aktv, sztnz termelspolitikt s gazdasgirnytsi gyakorlatot ignyel. A gazdasgpolitikai gyakorlat ez irny vltoztatsa nemcsak szksges, hanem az elmlt vek npgazdasgi eredmnyei alapjn lehetsges is. A gazdasgi nvekedst az intenzv fejlds minsgi jegyeit erstve gy kell lnkteni, hogy tovbb javtsuk a npgazdasg egyenslyt, gyorstsuk a szksges strukturlis vltozsokat. Gazdasgi fejldsnket a jvben is mindenekeltt sajt munknk eredmnyessge hatrozza meg. A nemzeti jvedelem nvekedst csak akkor tudjuk gyorstani, ha a rendelkezsre ll eszkzkkel, termszeti felttelekkel, szellemi erforrsokkal jobban, eredmnyesebben gazdlkodunk. Az exportkpessg fokozsa, az importigny mrsklse, a fajlagos rfordtsok cskkentse, az emberi alkoter hasznostsa dnten tlnk fgg. Tartalkaink e terleteken mg mindig szmottevek. Lelkiismeretes, szervezett munkval, a j kezdemnyezsek tmogatsval, a teljestmnyek sztnzsvel ezek feltrsban tovbbi jelents elrehaladst rhetnk el. Az intenzv fejlds rvnyestse a gazdlkods minden terletn ktelez. A gazdlkods feltteleinek javtsval, a gazdlkod szervezetek felelssgnek s vllalkozkszsgnek kibontakoztatsval

120 /

A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

kell elsegteni a versenykpes, korszer termkek termelsnek dinamikus emelkedst. Ezt szolglja tbbek kztt a gazdasgirnytsi rendszer tovbbfejlesztse is, amely a j minsg s hatkony munkra sztnz. A kvetkez idszak gazdasgpolitikai feladatai rszletesebb meghatrozsnak az a clja, hogy tretlenl folytatdjon a szocialista trsadalom ptse, ersdjn anyagi-mszaki bzisa. Ezt szem eltt tartva dolgoztk ki s fogadtk el az iparpolitika s a klgazdasgi stratgia hosszabb tvra szl koncepcijt. Elrelptnk a gazdasgi fejlettsgnknek megfelel, alapvet szocialista vvmnyainkat erst trsadalmi programok kimunklsban is. Ezek kz tartozik a npesedspolitiknak, a laksptsnek s -gazdlkodsnak, valamint a szocilpolitikai rendszernek a tovbbfejlesztsre jvhagyott program. A Kzponti Bizottsg gy tli meg, hogy a hetedik tves npgazdasgi tervnek a hatkony s fokozatosan lnkl gazdasgi fejlds programjnak kell lennie. A gazdasgi egyenslyi viszonyok fenntartsa s megszilrdtsa mellett alapozza meg a nemzeti jvedelem nvekedst, a mszaki haladst, a lakossg letsznvonalnak rzkelhet emelkedst, letkrlmnyeinek javulst. Mai ismereteink szerint a hetedik tves npgazdasgi terv idszakban a nemzeti jvedelem 14-17%-os nvekedst lehet elirnyozni. Ezt az ipari termels 13-16%-os s a mezgazdasgi termels 12-14%-os bvtsvel rhetjk el. A gazdasgi fejlds jelzett teme lehetv tenn a belfldi felhasznls 13-16%-os nvelst s a kls gazdasgi egyensly tovbbi javtst. Az iparnak tovbbra is meghatroz szerepe van a szocialista trsadalom anyagi-mszaki bzisnak korszerstsben, az intenzv fejlds meggyorstsban. A jelenleginl nagyobb mrtkben kell hozzjrulnia a nemzeti jvedelem gyaraptshoz, az exportfeladatok teljestshez, a lakossg letsznvonalnak, ruelltsnak javtshoz. Az extenzv forrsok kimerlse miatt az iparban valamennyi termelsi tnyezvel hatkonyabban kell gazdlkodni. Ez relis lehetsg s kvetelmny is. A gazdasgilag fejlett orszgokhoz viszonytva mg mindig magas a fajlagos anyag- s energiafelhasznls, alacsony a munka termelkenysge. Ezrt tbbet kell tenni az alkot- s a vllalkozsi kszsg kibontakoztatsa, a munkakultra javtsa, valamint a szervezeti rendszer korszerstse rdekben. Meg kell gyorstani a

121 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

termelsi szerkezetet korszerst, a versenykpessget s a termelkenysget jelentsen fokoz ipari, mszaki fejlesztsi programok kidolgozst s vgrehajtst. Az eddigieknl nagyobb erfesztseket kell tenni a gazdasgosan kitermelhet termszeti kincseink hasznostsra, a helyi erforrsok felhasznlsnak sztnzsre. A termels s a fogyaszts valamennyi terletn gyorstani kell az energit, az anyagokat takarkosan hasznost technolgik s berendezsek kifejlesztst, beszerzst, illetve alkalmazst. Folytatni kell a hulladkok s a msodlagos nyersanyagok hasznostst szolgl program vgrehajtst. Az iparnak hozz kell jrulnia az lelmiszer-termels fejlesztshez. A szocialista nagyipar ezt elssorban a korszer, a nemzetkzi piacokon is jl rtkesthet gpek s berendezsek, agrokmiai termkek, csomagoleszkzk gyrtsnak fokozsval, a biotechnolgia fejlesztsvel segtse el. A termels korszerstse mindenekeltt a feldolgoz ipar el llt a korbbinl nagyobb kvetelmnyeket. Bvteni kell a magasabb sznvonal szellemi s fizikai munkt megtestest s nemzetkzileg is elismert termelsi hagyomnyokkal rendelkez szakgazatokat, mint pldul a gygyszeripart, hrads- s vkuumtechnikai ipart, kzlekedsigp-gyrtst. Az intenzv fejlds kibontakoztatsa ugyanakkor mindinkbb fgg az elektronika, klnsen a mikroelektronika fejlesztstl, eszkzeinek szles kr hasznlatba vteltl. Ez szksgess teszi azt is, hogy megkezddjn a tudomnyos-mszaki fejlds j szakaszt jelent, a trsadalmi-gazdasgi tevkenysg minsgt alapveten befolysol elektronizls npgazdasgi mret kibontakoztatsa. A mezgazdasg s az lelmiszeripar sszehangolt fejlesztse a jvben is kiemelt feladat. Haznk termszeti adottsgai s a szocialista nagyzemekben rejl erforrsok lehetv teszik, hogy az lelmiszergazdasg egyidejleg biztostsa az alapvet fontossg, magas sznvonal hazai lelmiszer-elltst s a nemzetkzi piaci ignyekhez igazod exportnvekedst. Nagy gondot kell fordtani a nvnytermeszts s az llattenyszts hozamainak gazdasgos nvelsre. Ennek rdekben jobban ki kell hasznlni s folyamatosan meg kell jtani az lelmiszer-gazdasg anyagi-mszaki, biolgiai alapjait. Az eddiginl is nagyobb figyelmet kell szentelni az lenjr hazai s nemzetkzi tudomnyos eredmnyek gyors gyakorlati hasznostsnak, a term-

1 2 2 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

flddel val sszer gazdlkodsnak. Trekedni kell a termkek feldolgozottsgi foknak emelsre, a minsg javtsra, a termelsi rfordtsok cskkentsre. A mezgazdasg feladatainak megvalstsa alapveten a szocialista nagyzemek gazdlkodstl fgg. A mezgazdasgi termelsnek a jvben is fontos rsze lesz a hztji gazdasgoknak a nagyzemek ltal integrlt tevkenysge s a kisegt gazdasgok termelse. Folytatjuk bevlt szvetkezetpolitiknkat, amely a szocialista fejlds vtizedei alatt klnsen a falvak letben, felemelkedsben tlttt be nagy szerepet. A szvetkezetek gazdasgi-trsadalmi letnk fontos tnyezi a falvakban s a vrosokban egyarnt. Tevkenysgk a mezgazdasgban meghatroz, de igen jelents s nvekv feladatokat ltnak el az iparban, a kereskedelemben s a szolgltatsokban is. A szvetkezeti mozgalomban a tevkenysgi krk a gazdasgi s a trsadalmi ignyekhez igazodva rugalmasan bvljenek, a mkdsi mechanizmus, a bels demokratizmus folyamatosan tovbb fejldjn. Trsadalmi-gazdasgi elrehaladsunknak alapfelttele a legfontosabb termelernek, az emberi alkotkpessgnek s szorgalomnak a hasznostsa, a jobb munkaer-gazdlkods anyagi, erklcsi, szervezeti feltteleinek megteremtse. A munkaer hatkonyabb foglalkoztatsa megkvnja a munka sszerbb megszervezst, a munkaid cltudatosabb s teljes kihasznlst s azt is, hogy a dolgozkat ott foglalkoztassuk, ahol a termels trsadalmi jvedelmezsge a legmagasabb, ahol kpessgeiket a legjobban ki tudjk bontakoztatni. A szocialista trsadalmi rend nagy vvmnya a munkanlklisget megszntet teljes foglalkoztats. A tovbbi fejldsnek a teljes foglalkoztatssal egyenrtk kvetelmnye a hatkony foglalkoztats. Ez helyenknt azzal jrhat, hogy a gazdasgtalan tevkenysget folytat vllalatoknl megsznnek munkahelyek, mg a jl gazdlkodknl bvlnek a foglalkoztats s a munka anyagi elismersnek lehetsgei. Nagy gondot kell fordtani arra, hogy a szksgess vl munkaer-tcsoportostsok az egynek szmra minl kisebb megrzkdtatssal jrjanak. Biztostani kell szmukra az j ismeretek, j szakma megszerzsnek lehetsgt. Az intenzv gazdasgi fejldsnek lnyegi felttele a tudomnyostechnikai elrehalads temnek gyorstsa. Ezt kell elsegteni megfelel sztnzk kialaktsval, a termel s a kutat-fejleszt szervezetek egyttmkdsnek javtsval, az erknek s az eszkzknek a

123 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

legfontosabb feladatokra val koncentrlsval. Fordulatot kell elrni a mszaki fejlds szerepnek, jelentsgnek trsadalmi megtlsben. Nagyobb erfesztseket kell tenni, hogy cskkentsk technolgiai elmaradsunkat. Az egyre korszerbb termelberendezsek zemben tartsa, az j tpus termkek s szolgltatsok felhasznlsa, illetve ignybevtele megkveteli az ltalnos s szakmai mveltsg sznvonalnak emelst. A hazai kutatsok erteljesebb tmogatsa s eredmnyeinek hasznostsa mellett az eddiginl jobban kell trekedni a nemzetkzi lvonalat kpvisel mszaki vvmnyok, technolgik tvtelre s gyorsabb meghonostsra. Fokozott figyelmet kell fordtani a meglev termelkapacitsok korszerstsre, a termelberendezsek ptllagos automatizlsra, elektronizlsra s a piaci ignyekhez rugalmasan igazod termelsi technolgik elterjesztsre. A fejlesztsre fordthat eszkzk az elmlt vekben szmotteven cskkentek, de a magyar beruhzsi rta nemzetkzi sszehasonltsban mg gy is kzepesnek mondhat. A f gondot az okozza, hogy az egsz beruhzsi folyamat hatkonysga nem kielgt. A megvalsts idtartama indokolatlanul hossz, kltsgsznvonala pedig magas. Igen fontos, hogy a jvben adottsgainknak s a piaci kvetelmnyeknek jobban megfelel struktrban, az intenzv kvetelmnyek kvetkezetes rvnyestsvel hatrozzuk meg fejlesztsi feladatainkat, s valstsuk meg beruhzsainkat. Ez esetben a fejlesztsre mr ma rendelkezsre ll eszkzkkel is kpesek lehetnk a lendletesebb elrehalads anyagi-mszaki alapjnak megteremtsre. Haznk termszeti-gazdasgi adottsgai s az elttnk ll feladatok megvalstsa szksgess teszik klgazdasgi kapcsolataink fejlesztst. Ennek rdekben javtani kell klkereskedelmi munknkat, a termelsben pedig nvelni a keresletnek megfelel, j ron rtkesthet termkek arnyt. Gazdasgi ptmunknknak nlklzhetetlen tmasza a szocialista orszgokkal kialaktott sokoldal egyttmkdsnk. Npgazdasgi terveink megalapozsban, klgazdasgi stratginkban meghatroz szerepe van KGST-tagsgunknak, a szocialista gazdasgi integrciban val aktv rszvtelnknek. Teljes klkereskedelmnknek felt a KGST-orszgokkal bonyoltjuk le. Aktvan rszt vesznk az 1984. vi fels szint KGST-rtekezIet hatrozatainak valra vltsban, amelyek megfelel alapot teremtenek a tagllamok gazdasgi

1 2 4 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

fejldsnek hatkonyabb sszehangolsra. Az energia- s nyersanyagszksgletek kielgtse, a mszaki-tudomnyos egyttmkds elmlytse, a gazdasgpolitikai konzultcik rendszeress ttele, az egyttmkds kzgazdasgi eszkzeinek fejlesztse sztnzleg hat az egyes szocialista orszgok gyorsabb tem, intenzvebb gazdasgi fejldsre, ersti a szocialista kzssg vilggazdasgi pozciit, s segti a szocialista orszgoknak a nemzetkzi munkamegosztsba val fokozottabb bekapcsoldst. Mindez nveli a mr alkalmazott s bevlt egyttmkdsi formk s mdszerek hatkonyabb hasznostsnak s tovbbi korszerstsnek jelentsgt. Legfontosabb, meghatroz jelentsg gazdasgi partnernk a Szovjetuni, vele bonyoltjuk le klkereskedelmi forgalmunknak csaknem harmadt. Elssorban a Szovjetunibl szerezzk be a npgazdasg technikai-mszaki megjtst szolgl gpeket, berendezseket, valamint a gazdasg mkdshez nlklzhetetlen energiahordozkat, nyers- s alapanyagokat, ugyanakkor a Szovjetuni termkeink legnagyobb felvev piaca. A jvben arra treksznk, hogy a gyrtsszakosts, mindenekeltt a termelsi kooperci fejlesztsnek lehetsgeit kihasznlva tovbb bvtsk, mg hatkonyabb tegyk a Szovjetunival s a tbbi szocialista orszggal folytatott egyttmkdst. Bvteni kvnjuk a technikai haladst gyorst, a magas mszaki sznvonal termkek ellltst s cserjt segt mszaki-tudomnyos egyttmkdst. Elmozdtjuk a vllalatok, termel egysgek, a tudomnyos kutat s fejleszt intzetek kzvetlen kapcsolatait. A fejlett tks orszgokkal az egyenjogsg s a klcsns elnyk alapjn kvnjuk bvteni kapcsolatainkat. A klkereskedelmi ruforgalom nvelsn tl szlesteni igyeksznk a termelsi, pnzgyi s mszaki-tudomnyos kapcsolatokat is. A fejld orszgokkal az ruforgalom nvelse mellett a termelsi egyttmkds fejlesztsre treksznk. Kapcsolataink erstst szolglhatja az is, hogy segtsget nyjtunk mszaki-tudomnyos fejldskhz, szakembereik kpzshez. A npgazdasg fejlesztsnek fontos eszkze a gazdasgirnytsi rendszer. Az 1968-ban bevezetett gazdasgi reform erstette szocialista rendszernket. Fejldtek a szocialista tulajdonviszonyok, bvltek gazdasgunk termeleri. A gazdasg fejldse tervszerbb vlt. A vllalati nllsg bvlse s az rdekeltsg egyidej fokozsa j

125 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

s jelents erforrsokat szabadtott fel. Javult a gazdlkods hatkonysga. A Kzponti Bizottsg 1984. prilisi lse a megvltozott feltteleknek s kvetelmnyeknek megfelelen elhatrozta gazdasgirnytsi rendszernk tfog korszerstst. Az irnytsi rendszer olyan tovbbi fejlesztsre trekedtnk, amely figyelembe veszi a szocializmus ptsnek ltalnos trvnyszersgeit, orszgunk adottsgait, szmol szerkezeti sajtossgainkkal, elmozdtja trsadalmunk szocialista vonsainak erstst, segti a kezdemnyez s a vllakozi kszsg kibontakoztatst. A gazdasgirnytsi rendszer a szocialista tervgazdlkods keretben fejldik, a npgazdasgi terv, valamint a szocialista gazdasgban is ltez ru-, pnz- s piaci viszonyok sszekapcsolsra, a piac aktv szerepnek figyelembevtelre pl; lehetv teszi az nll, felels vllalati dntseket. Az elhatrozott lpsek szocialista megoldst jelentenek, megvalstsuk segti a kedveztlen folyamatok felszmolst, alapvet trsadalmi s gazdasgpolitikai cljaink elrst. Gazdasgpolitikai feladataink megoldsban meghatroz szerepk van a szocialista nagyzemeknek. El kell rnnk, hogy a npgazdasg minden terletn technikailag jl felszerelt, nyeresgesen, korszeren gazdlkod, magas fokon szervezett s irnytott, versenykpes llami vllalatok s szvetkezetek mkdjenek. Az llami vllalatok s a szvetkezetek meghatroz szerept biztostva tmogatjuk az egyni s csaldi munkaer-tartalkok jobb kihasznlst. A kisegt s kiegszt gazdasgi tevkenysgeknek, a kisvllalkozsoknak s a gazdasgi munkakzssgeknek a nagy rsze fokozatosan beilleszkedik a szocialista gazdlkods rendszerbe, hozzjrul a vllalati eredmnyekhez, a lakossg elltshoz. Az ily mdon jelentkez jvedelmeket a trsadalom mindaddig elismeri, amg a vgzett munkval, annak hasznossgval sszhangban llnak. A kisvllalkozsokkal kapcsolatban tapasztalhatk kedveztlen jelensgek is. A vllalkozk egy rsze tisztessgtelen haszonra tesz szert. Egyes vllalatok a gazdasgi munkakzssgeket a szablyozk all trtn kibvs eszkzeknt hasznljk. A visszalseket, a trvnyek megkerlst e terleten is hatrozottan meg kell szntetni. A Kzponti Bizottsg gy tli meg, hogy trsadalmi cljaink elrshez van megfelel gazdasgpolitikai programunk, irnytsi rend-

1 2 6 / A KZPONTI

BIZOTTSG BESZMOLJA

szernk, valamint a megvalstshoz nlklzhetetlen anyagi s szellemi bzisunk. Relisan kitzhet gazdasgfejlesztsi cljaink szmszersgket tekintve szernyek, minsgi szempontbl azonban ignyesek, megvalstsuk ezrt az eddiginl nagyobb erfesztst, szervezettsget s fegyelmet kvetel. A gazdlkods minsgnek magasabb szintre emelse perspektvban egy teljesebb, anyagi s szellemi javakban egyarnt gazdagabb let feltteleit teremti meg az egsz trsadalom szmra. Bzunk benne, hogy ez a program elnyeri npnk egyetrtst s tmogatst.

LETSZNVONAL, L E T K R L M N Y E K , SZOCILPOLITIKA letsznvonal-politiknk alapelve, hogy mindenki teljestmnyvel, munkjval arnyosan rszesljn az anyagi javakbl. A ltbiztonsgot szavatolja a munkhoz val jog s szocilpolitikai intzmnyrendszernk. A npgazdasg kiegyenslyozott, biztonsgos fejldsnek alapfelttele, hogy csak annyi oszthat el, amennyit megtermeltnk, a lakossg letsznvonala a npgazdasg teljestkpessghez igazodva alakulhat. A beszmolsi idszakban a nemzeti jvedelem nvekmnynek nagy rszt a kiviteli tbblet nvelsre kellett fordtani. Erre azrt knyszerltnk, mert korbban voltak vek, amikor fordtott volt a helyzet: a termelst meghalad felhasznlst a behozatali tbblet fedezte. Ezekben az vekben ennek a helyrehozsa folyik. A npgazdasg egyenslyi kvetelmnyeibl kiindulva a XII. kongresszus csak az letsznvonal megrzsnek cljt tudta kitzni. Az utbbi ngy vben az egy fre jut reljvedelem s fogyaszts egyarnt 6%-kaI ntt, de a relbr cskkent, a nyugdjak s a trsadalmi juttatsok egy rsznek relrtkt nem sikerlt megrizni. Ezek orszgos adatok, tlagok. Ezekbl is kitnik: azt a clt, amit a XII. kongresszus kitztt, hogy a mr elrt letsznvonalat megvdjk, nem tudtuk teljes mrtkben megvalstani, a lakossg egyes rtegeinek meglhetse nehezebb vlt, letsznvonala cskkent. Az letkrlmnyek javtst szolgl kongresszusi clokat elrtk. Jelents erfesztsekkel fenntartottuk a vsrler s az rualap

127 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

egyenslyt. A lakossg elltsa az alapvet lelmiszerekbl, ltfenntartsi cikkekbl kiegyenslyozott volt. Az egy fre jut hsfogyaszts elri az vi 78 kg-ot. A laksllomny gyarapodott, ngy v alatt 297 000 laks plt. Nvekedett a hztartsokban a tarts fogyasztsi cikkek mennyisge. Egszsggyi, szocilis, kulturlis elltsi rendszernk - a-gondok ellenre is - killja az sszehasonltst a hasonl fejlettsg orszgokval. Rendben megvalsult az tnapos munkahtre, az iparban s az ptiparban a heti 40 rs munkarendre val ttrs. Az letsznvonal emelse, az letkrlmnyek javtsa szilrdan csak hatkony termelssel, gazdlkodssal alapozhat meg. Fejldsnk elrelthat lehetsgeit felmrve az letsznvonal szerny, de rzkelhet nvelst irnyozhatjuk el. Mai ismereteink szerint kitzhet cl lesz, hogy az egy fre jut reljvedelem s a lakossg fogyasztsa a hetedik tves terv idszakban 10-13 %-kal emelkedjen. Az letviszonyok alaktsban a munknak van meghatroz szerepe. A munka szerinti eloszts elvnek rvnyestse segti legjobban a gazdasg teljestkpessgnek a nvelst. Az egsz trsadalom rdeke, hogy tovbb ersdjn a jl vgzett munka, a hasznos, rtkes tevkenysg becslete, s ez nagyobb mrtkben fejezdjn ki a javakbl val rszesedsben. Gazdlkodsunk tovbbfejlesztse sorn olyan felttelek kialaktsra treksznk, amelyek a mainl jobban lehetv teszik az eredmnyes munka elismerst, az sztnzst. Az elmlt vtizedekben fokozatosan ntt a kzvetlenl nem munkhoz kapcsold trsadalmi juttatsok rszarnya. Ez kedvez, trsadalmunk szocialista jellegt erst folyamatnak bizonyult. Ugyanakkor az is nyilvnvalv vlt, hogy nem clszer ezt az arnyt tovbb nvelni, mert ez korltozza a munka szerinti eloszts lehetsgeit. A kvetkez idszakban meg kell teremteni a relbrek nvelsnek feltteleit. Az elmlt vekben a jvedelmek elosztsban a trsadalom alapvet osztlyai, rtegei kztt folytatdott a kiegyenltds folyamata. Az egyes rtegeken bell azonban rszben indokolt, rszben indokolatlan klnbsgek alakultak ki. Brrendszernk mg nem sztnz elgg a teljestmnyek nvelsre, nem segti kellen a hatkony foglalkoztatst. Szocilis elltsi rendszernk jelents eredmnye az ingyenes egszsggyi ellts llampolgri jogknt val rvnyeslse, a nyugdjjogosultsg szles kr kiterjesztse, a gyermekgondozsi segly be-

128 I

A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

vezetse, a munkaid cskkentse. Ezeknek a vvmnyoknak a megrzst a prt fontos feladatnak tekinti. A nehezebb vlt gazdasgi krlmnyek kztt egyetlen lnyeges terleten sem knyszerltnk visszalpsre. A lakossg krben feszltsgeket okoz a fogyasztir-sznvonal emelkedse.' A fogyaszti raknak a jvben is a termeli rakhoz kell igazodniuk, s csak a trsadalompolitikai szempontbl fontos terleteken indokolt az rak llami tmogatsa. Ugyanakkor ki kell dolgozni az rnvekeds mrsklsnek hatkony mdszereit. A helyes rarnyokat gy kell kialaktani, hogy az rsznvonal emelkedse trsadalmilag elviselhet mrtk legyen, s a kedveztlen hatsokat az letsznvonalra br- s jvedelempolitikai intzkedsek ellenslyozzk. Az elmlt vekben a szocilpolitika a figyelem elterbe kerlt. Nagyon fontos, hogy juttatsi rendszernk legyen igazsgosabb, mrskelje az indokolatlan trsadalmi egyenltlensgeket, htrnyokat. Klnsen azok helyzett kell gondosan figyelemmel ksrni, akiknek az ltalnos elltsi rendszerek nem adnak elegend biztonsgot, s sem a csald, sem a munkahely nem tudja problmikat megoldani. A trsadalmi igazsgossg azt ignyli, hogy a nagyobb jvedelmek fokozott mrtkben jruljanak hozz a kzterhek viselshez, a jvedelmi s szocilis helyzetk alapjn rszorulk pedig kapjanak tbb kedvezmnyt, juttatst. A lakossg jvedelmnek szablyozsi rendszerben jobban kell rvnyesteni a teherbr kpessggel arnyos kztehervisels elvt. Az ids kor npessg soraiban kedvezbb helyzetben vannak azok, akik a kzelmltban mentek nyugdjba, mert ltalban nagyobb a nyugdjuk, s ezt mg munkbl szrmaz jvedelemmel is ki tudjk egszteni. Az letkor elrehaladtval a nyugdjas helyzete ltalban nehezedik, elmarad a kiegszt jvedelem, tbbnyire cskken az aktivits, romlik az egszsgi llapot. Nvekszik a magukra maradottak, egyedl lk, polsra szorulk szma. Elssorban ket kell segteni. A nyugdj munkval szerzett jog. Clunk az, hogy a szksges pnzgyi fedezet megteremtsvel emeljk az alacsony nyugdjakat, s fokozatosan elrjk a nyugdjak vsrlrtknek megrzst. A nyugdjak mellett az eddigieknl nagyobb figyelmet kell fordtani a trsadalmi gondoskods legklnbzbb forminak, mdszereinek kidolgozsra s alkalmazsra. Ugyanakkor ersteni kell a csaldnak az ids kor hozztartozk elltsrt viselt felelssgt.

129 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

Az jonnan munkba lp fiatalok ltalban egyidejleg kerlnek szembe a plyakezds, a csaldalapts, a lakshoz juts gondjaival. Terheik az elmlt vekben nvekedtek. A csaldalapts, az nll letvitelre val berendezkeds megknnytsnek rdekben indokolt, hogy tovbb nveljk a lakspts s -vsrls szocilis tmogatst. Szksgesnek tartjuk, hogy a jvben a gyermeknevels kltsgeinek nvekv rszt vllalja t az llarn. A pnzbeli juttats mrtke olyan temben nvekedhet, amilyen mrtkben erre az anyagi forrsok megteremthetk. Fontos szerepe van kt tmogatsi formnak. A gyermekgondozsi dj rendszere - amely a gyermekgondozsi seglyt egyelre a gyermek egyves korig vltja fel - azrt fontos, mert a dj sszege a tppnzhez hasonlan az anya keresethez igazodik. A csaldi ptlk a gyermekes csaldoknak nyjtott leghosszabb idszakot tfog tmogats, alapvet a jelentsge a csald nagysgbl szrmaz jvedelemklnbsgek mrsklsben. Lpseket tesznk, hogy a gyermekes - fknt a tbbgyermekes - csaldok a laksptshez, a laksvsrlshoz nagyobb tmogatst s kedvezmnyes hitelt kapjanak. A kvetkez vekben az letsznvonal-politikban nagyobb figyelmet kell fordtani a lakossgi infrastruktra fejlesztsre. Egyik legfontosabb clunk a lakshelyzet tovbbi javtsa. Msodik tizent ves laksptsi programunk teljesl, s ennek utols harmadt gy kezdhetjk, hogy a laksok szma mr ma megkzelti a hztartsok szmt. A fejldst jelzi, hogy 1980-ban 100 szobra 152 szemly, 1984-ben pedig 135 jutott. Az utbbi vekben fellendlt a lakscsere. Gondot, feszltsget okoz, hogy cskkenteni knyszerltnk az llami brlaksok ptst. Ez lasstja az ilyen laksra jogosult csaldok ignynek kielgtst s az elavult llami laksok megszntetst. talakult a szemlyi tulajdon lakspts s -vsrls tmogatsi rendszere. Minden j lakshoz jut csald az eltartottak szma szerint rszesl tmogatsban, s megsznt a rtegekhez, teleplsekhez, ptsi formhoz ktd kln tmogats. Ezltal egyenlbb vltak a lakshoz juts felttelei. A laksellts javtst leginkbb a laksrak jelentkeny emelkedse fkezi: ez a laksra vrk egy rszt igen nehz helyzetbe hozza. Ezrt klns figyelmet ignyel a laksrak alakulsa. Az nll lakshozjuts feltteleinek szablyozsnl jobban kell szmolni a csaldok teherbr kpessgnek klnbsgeivel. Nvelni kell az llami

130 / A KZPONTI

BIZOTTSG

BESZMOLJA

brlaksok ptsnek arnyt, de a lakshoz juts f formja tovbbra is a szemlyi tulajdon laksok ptse s vsrlsa lesz. Szocialista egszsggynk alapelve, hogy az ellts minden lakos szmra hozzfrhet s a lehetsgekhez igazodan magas sznvonal legyen. Ennek megfelelen a hatodik tves tervben - kiemelt trsadalompolitikai cljaink egyikeknt - javtottuk az egszsggyi ellts szemlyi, trgyi, szervezeti feltteleit. Az orvosok szma megkzelti a 34 000-et, tbb mint 1980-ban. Tbb mint 100 000 krhzi gyon folyik gygyts, javult a rendelintzeti elltottsg, cskkent a krzeti rendelk zsfoltsga. Jelents eredmny a npbetegsgek, gyermekbetegsgek visszaszortsa, a csecsemhalandsg fokozatos cskkense. Az egszsggyi ellts folyamatos fejlesztse ellenre a lakossg egszsgi llapota nem kielgt. Az utbbi vekben ntt a hallozsi arny. Megoldatlan az arra rszorul idsek intzmnyi elltsa. Fokozdnak a gondok a rgebbi krhzak mszaki llapota, alacsony technikai felszereltsge miatt. A lakossg egszsgi llapotban az utbbi vekben felersd negatv tendencik meglltsa, illetve megfordtsa fontos trsadalmi gy. Folytatjuk az egszsggyi intzmnyhlzat mennyisgi s minsgi fejlesztst. Napirendre kell tzni az egszsggyi ellts irnytsnak, mkdsi mechanizmusnak korszerstst. A lakossg egszsgesebb letmdjnak kialaktshoz, a fiatalok fizikai ernltnek javtshoz az eddiginl eredmnyesebben jruljon hozz a testnevelsi s sportmozgalom. Elssorban az iskolai testnevelst, a diksportot kell fejleszteni, s a szabad id kulturlt eltltst elsegteni. Szlesteni kell a turizmust, bvteni a szernyebb ignyeket kielgt dlsi, kirndulsi lehetsgeket. A tmegsportra pl versenysport segtse a sportols irnti ignyek felkeltst, teljestmnyeivel jruljon hozz haznk j hrnek nvelshez. A lakossg letkrlmnyeinek javtsa megkveteli a szolgltatsuk, a kereskedelmi hlzat fejlesztst. Nagyobb figyelmet kell fordtani az ruvlasztk bvtsre, a minsgre, a fogyaszti rdekek vdelmre, a kereskedelmi kultrra. A teleplshlzat arnyosabb fejldse hozzjrult a termelerk magasabb sznvonalra emelkedshez, elsegtette a lakossg letkrlmnyeiben meglev klnbsgek mrsklst. A vrosok s a falvak alapelltsnak javtsban a korbbinl nagyobb szerepet

131/A K Z P O N T I BIZOTTSG B E S Z M O L J A

jtszott az egynek s a kzssgek nvekv anyagi hozzjrulsa s trsadalmi munkja. A jvben a hossz tvra kialaktott terlet- s teleplsfejlesztsi kvetelmnyeknek megfelelen olyan gyakorlatot kell folytatni, amely kedvezbb feltteleket teremt a terleti arnytalansgok mrsklshez.'Minden illetkes szervnek feladata, hogy kedvezbb kereteket teremtsen az letkrlmnyek javtshoz; a kulturlt letmdot elsegt krnyezetet hozzon ltre; megfelel jvedelemszerzsi s infrastrukturlis felttelek kialaktsval erstse a kzsgek s a falvak npessgmegtart kpessgt; fokozottan segtse a vros s a falu kzeledst, a teleplsek, a vrosok s vonzskrzetk klcsns rdekeken alapul egyttmkdst. Haznkban is fontos feladatt vlt az emberi krnyezet megvsa, termszeti rtkeink megrzse, a krnyezeti rtalmak elhrtsa, a vizek minsgnek, a leveg tisztasgnak vdelme s a zajrtalom cskkentse. E cl elrse az llami feladatok megoldsn tl az egsz trsadalom cselekvst, a krnyezeti kultra szles kr trhdtst ignyli. A trsadalmi rszvtel, a lakossg ntevkeny kzremkdse egyre jelentsebb teleplsfejleszt er. A lakossg ksz a kzvetlen szksglett szolgl fejlesztsek tmogatsra, vente mintegy 10 millird forint rtk trsadalmi munkt vgez kzssgi ltestmnyek ptse, feljtsa, karbantartsa, kzterletek rendezse cljbl, Trsulsai jelentsen hozzjrulnak a teleplsek vz-, gz-, ts csatornahlzatnak fejlesztshez. A jvben a tancsi gazdlkods szablyozsa javtja a helyi nllsg anyagi httert. A teleplsek fejlesztse mg eredmnyesebb lehet, ha a helyi tancsok nllsgnak s dntsi jogkrnek nvekedsvel egyidejleg tovbb fokozdik a lakossg aktivitsa, rszvtele a helyi feladatok meghatrozsban, vgrehajtsban s ellenrzsben. Mindez nemcsak az eszkzk jobb, clszerbb felhasznlst, hanem a terlet- s teleplsfejleszts kzggy ttelt is segti.

1 3 2 I A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

IDEOLGIA, T U D O M N Y , K U L T R A Prtunk a beszmolsi idszakban is fontos feladatnak tekintette az eszmei, ideolgiai munkt, a trsadalom mveltsgi sznvonalnak emelst, a szocialista erklcsi normk s letmd kialaktst s fejlesztst. kezdemnyezte a fejldsnkkel sszefggsben felvetd krdsek elemzst, az j krdsek krl kibontakoz alkot, elremutat eszmecsert, a gyakorlatot segt elmleti vlaszok kidolgozst. Npnk gondolkodst alapveten a szocializmus cljaival val azonosuls jellemzi. Emelkedett a lakossg mveltsge, politikai, kzgazdasgi tjkozottsga s rdekldse. Npnk relisabban ltja orszgunk bels helyzett, a vilgban elfoglalt helyt, rzkenyebben reagl a szocialista eszmnyeinktl idegen jelensgekre, tudatosabban ksz munklkodni trtnelmi vvmnyaink megrzsn s gyaraptsn. A kzgondolkodsban zavarokat okoznak a szocialista trsadalom fejldsnek ellentmondsai, a gazdasgi nehzsgek. Jelentkeznek tves, leegyszerst nzetek a szocializmusrl, a kapitalizmusrl, korunk alapvet krdseirl. Az lezd nemzetkzi helyzetben agreszszvabb vlt az imperialista propagandagpezet szocializmusellenes tevkenysge. A kzgondolkods zavarai sok esetben vals problmkat tkrznek, de ideolgiai s propagandamunknk fogyatkossgait is jelzik. A vitkban - klnsen a szellemi letben - nem mindig hatrozott s egysges a kommunistk fellpse. A bonyolultabb viszonyok kztt a prt elmleti munkja s propagandja csak rszben tudott eleget tenni a megnvekedett kvetelmnyeknek. Trsadalmunk vilgnzetileg mg nem egysges. Az alapvet szocialista clokban egyetrts van, de ez nem ment fel bennnket az all a ktelezettsg all, hogy vitatkozzunk az eszminktl idegen nzetekkel. A marxizmus-leninizmus elmletnek ma haznkban valsgos fedezete s hitele van: a szocializmus ptsnek eddigi gyakorlata s ktsgbevonhatatlan eredmnyei. Ezen az alapon jobb elmleti s propagandamunkval tovbb lehet szlesteni a tudatos marxista meggyzdsek krt is. Biztostani kell, hogy a szocialista llam kulturlis s tmegtjkoztatsi intzmnyeiben meghatroz szerepe legyen a marxizmus-leni-

133 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

nizmus eszmerendszernek, a szocialista rtkeknek. Ideolgiai pozciinkat csak az j krdsek irnti fogkonysg, ezek tudomayjos igny megvlaszolsa, tisztz vitk rvn, a szellemi let terletn dolgoz kommunistk nylt, egysges s kvetkezetes fellpsvel tudjuk ersteni. A szocializmusrl korbban alkotott, sok esetben idealizlt, esetenknt illuzrikus felfogs s a mai valsg kztt eltrs mutatkozik. Mg nem hdtott kellen teret az a felismers, hogy a szocializmusban is keletkeznek ellentmondsok, s ezek feloldsa rvn fejldik a trsadalom. Az agitci s a propaganda segtse el, hogy az ptmunka sorn jelentkez nehzsgek, ellentmondsok ne fedjk el eredmnyeinket, ne okozzanak zavart, bizonytalansgot a szocializmus helyzetnek, lehetsgeinek megtlsben. Sokoldalan, relisan vilgtsa meg a mai valsgot, ennek ellentmondsait, a fejlds objektv lehetsgeit s korltait, a hangslyt a szocializmus trtnelmi kldetsnek tudatos vllalsra helyezze. Az emberek ltalban helyesen ltjk a szocializmus s a kapitalizmus lnyeges klnbsgeit, de tbben a legfejlettebb tks orszgok ltal elrt gazdasgi, mszaki eredmnyek s sznvonal alapjn a valsgosnl kedvezbbnek vlik a kapitalizmus mai helyzett. Ez visszahat a kapitalizmus ltalnos megtlsre, gyengti az osztlyalapokon ll marxista-leninista szemllet rvnyeslst, s nehezti sajt helyzetnk, lehetsgeink relis rtkelst. Ideolgiai munknkban relis kritikai elemzssel, trtnelmi sszefggskben kell bemutatni a tks orszgokban zajl trsadalmi folyamatokat. Trsadalmunkban kialakulban vannak s fejldnek az alapvet erklcsi rtkek. A szocialista erklcs fejldst, trhdtst jelzik az erklcsi ignyessg biztat jelei. Emellett azonban tapasztalhat befelforduls, kzmbssg s nzs is. Az ideolgiai munka segtse el erklcsi elveink, normink, rtkeink ltalnoss vlst. Ilyenek: a munka megbecslse s a dolgoz emberek tisztelete, a kzssgi magatarts s felelssgvllals, a kztulajdon vdelme s a takarkos gazdlkods, az nknt vllalt fegyelem, az j irnti fogkonysg s a kezdemnyezkszsg, a szocialista haza szeretete, ms npek megbecslse, a proletr internacionalizmus. A tmegpolitikai munka kzppontjba kell lltani az rtelmes s tartalmas letre, a lelkiismeretes munkra nevels gyt, szocialista,

1 3 4 I A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

humanista elveink, vilgnzetnk terjesztst. Mindehhez pldamutat magatartsra, trsadalmi mret tmogatsra, egszsges kzvlemny kialaktsra van szksg. Alakulban, fejldben van a szocialista nemzeti tudat s nemzeti rzs. Prtunk a halad nemzeti hagyomnyok rkse s folytatja. Vllalja, gondozza s j eredmnyekkel gyaraptja a nemzeti trtnelem s kultra rksgt. A prt elmleti tevkenysgben s gyakorlati politikjban tovbbra is fellp mind a fejlds nemzeti kereteinek lebecslse, a nemzeti kzmbssg s a kozmopolitizmus ellen, mind pedig a nemzet igazi rdekeit srt nacionalizmus megnyilvnulsaival szemben. A nacionalista nzetek s indulatok rszben trtnelmileg rkldtek, rszben az antikommunista ideolgiai offenzva hatsra lednek jj, de a szocializmus ptse sorn keletkez ellentmondsok is kzrejtszanak tovbb lskben. Aki a nacionalizmusra nacionalizmussal vlaszol, krt okoz sajt npnek, nemzetnek is. Az eszmei tisztzs rvn is biztostani kell a kvetkezetes, hatrozott s egysges fellpst a nacionalizmus megnyilvnulsaival szemben. Prtunk - hven hagyomnyaihoz - a szocialista hazafisg s a proletr internacionalizmus elveire alapozza politikjt. Haznk s npnk rdekeinek szolglata, valamint a szocializmus s a trsadalmi halads egyetemes gynek elmozdtsa kztt szoros s klcsns a kapcsolat. Politiknkban ezrt termszetesen tvzdik nemzeti nbecslsnk ms npek tiszteletvel, nemzeti rdekeink szolglata a npek kztti bartsg s szolidarits polsval. A nemzetkzi ideolgiai harcban ellenfeleink minden lehetsges alkalmat s eszkzt felhasznlnak, hogy megksreljk alsni a szocialista orszgok tekintlyt. Arra trekszenek, hogy cskkentsk a vilg dolgoz tmegeinek szolidaritst a szocialista orszgok irnt, s megingassk az j trsadalom felptsnek lehetsgbe vetett bizalmt. Bomlasztani igyekeznek a barti szocialista orszgok egysgt, eltlozzk s elvi klnbsgnek tntetik fel a szocialista pts eltr nemzeti sajtossgait. Az ideolgik harct vllaltuk s vllaljuk. A kommunista prtok mindig is tisztban voltak azzal, hogy a' trsadalmi fejldsrt vvott harcban az ideolgik sszetkzse elkerlhetetlen. Skraszllunk azrt, hogy ez a harc az eszmk terletn maradjon, rvekkel, tnyekkel folyjon, s ne neheztse meg a klnbz trsadalmi rendszer or-

135 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

szgok bks egyms mellett lst, a normlis llamkzi kapcsolatokat. Tisztessges clokat s humnus eszmket vallunk s hirdetnk: az alkot emberi munkt, a kzssgben s a tbbi emberrel egytt megvalsul boldogulst, a npek kztti bkt s egyttmkdst. Ahhoz, hogy az eddiginl jobban kibontakozzon a tmegek alkottevkenysge, elmlyljn a szocialista demokrcia, felttlenl szksges a nylt, szinte tjkoztats, a meggyzs. A propaganda, az agitci s a tjkoztat munka hatst idnknt gyengti a meggyzer hinya, az esemnyekre val ksedelmes reagls, az ideolgiai munka sok helytt tapasztalhat lebecslse. A propagandban, az agitciban, a tjkoztatsban tartalmilag sszehangoltan trekedni kell a politikai tudat fejlesztsre, a politikt ismer, megrt s cselekven tmogat kzvlemny kialaktsra. A tjkoztats legyen pontos, hiteles, gyors s elktelezett. Trekedjen a lnyeges politikai sszefggsek megmagyarzsra. A televzi, a rdi, a sajt eredmnyesen segtette a prt politikjnak megismertetst, elfogadtatst, mozgstott a prt hatrozatainak s a kormny intzkedseinek vgrehajtsra, hozzjrult a trsadalmi kzmegegyezs kialaktshoz s fenntartshoz, a kzs cselekvshez szksges kzhangulat s kzvlemny formlshoz. Fejldtt, korszersdtt a tmegtjkoztats rendszere. A televzi, a rdi, a sajt vezeti, kollektvi nagyobb nllsggal s felelssggel vgeztk munkjukat. Esetenknt azonban nyilvnossgot kaptak egyoldal, trtnelmietlen, politikai rdekeinket, erklcsi norminkat srt publikcik is. Ez arra int, hogy folytatni kell az irnyts, a vezets javtst s a politikai munka sznvonalnak emelst. A prt nagy figyelmet fordt az oktatsgyre. Az elmlt vekben tovbb ntt a lakossg iskolzottsga, mveltsge. Csaknem teljess vlt az vodai ellts. Az ltalnos iskolt vgzetteknek 95-96 %-a tanul tovbb. Egyetemeink, fiskolink nappali tagozatain mintegy 63 000-en tanulnak. Hossz tvra szl programok kszltek a kzoktats s a felsoktats tfog fejlesztsre, s elkezddtt a megvalstsuk. Az j oktatsi-nevelsi tervek kzelebb hoztk az iskolt a trsadalmi szksgletekhez, azonban az oktat-nevel munka hatkonysga - a pedaggusok tiszteletre mlt erfesztsei ellenre - elmarad a kvetelmnyektl. Egyes terleteken rzkelheten ersdtek az ellent-

1 3 6 I A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

mondsok a kzp- s felsfok szakmai kpzs tartalma, szerkezete s a trsadalmi ignyek kztt. A kzponti s a terleti irnyt szervek szmos intzkedssel enyhtettk az oktats tartalmi, szerkezeti s hlzati feszltsgeit. Figyelemre mlt eredmnyeket hozott a trsadalmi erforrsokkal is tmogatott nagyarny ltalnos iskolai tanterempts. A jelents rfordtsok ellenre az oktats trgyi s szemlyi felttelei nem tartottak teljesen lpst az iskolval szemben tmasztott mennyisgi s minsgi kvetelmnyek nvekedsvel. A jvben gyorstani kell a kzoktats s a felsoktats tfog fejlesztst. Ennek f irnya a tartalmi korszersts, az oktat-nevel, munka minsgnek javtsa. Az oktats valamennyi intzmnyben hangslyosabban fejezdjenek ki szocialista trsadalmunk eszmi, rtkei. A nevels - elssorban a korszer ismeretek, a kzssgi normk kzvettsvel - szolglja jobban a fiatalok politikai-vilgnzeti elktelezettsgnek kialaktst. Az iskola tltsn be nvekv szerepet a munkra nevelsben, sztnzze a tuds s a tanuls megbecslst, az rtelmes fegyelem vllalst. Neveljen egszsges, kulturlt, a hazhoz ktd, a vilgban, az letben eligazodni kpes, felels, kzssgi rzs fiatalokat. Az oktats trgyi s szemlyi elltottsgnak javtsa elsrangan fontos feladat; kiemelt figyelmet kell fordtani a npesebb korosztlyok megfelel sznvonal ltalnos s kzpfok oktatshoz szksges felttelek megteremtsre, a szembetn terleti s intzmnyi klnbsgek cskkentsre. Hathats intzkedseket kell tenni a pedaggushiny enyhtsre, a kpzs s tovbbkpzs fejlesztsre, a pedaggushivats vonzerejnek nvelsre. Az egyetemek s fiskolk mindenekeltt alapos szakmai ismereteket adjanak a hallgatknak, fejlesszk nllsgukat, kezdemnyezkszsgket. Neveljenek a trsadalom irnti felelssgre, erstsk az rtelmisgi hivatstudat kialaktst. A trsadalomtudomnyi, marxista trgyak oktatsa ktdjn szorosabban a szakmai kpzshez, vllalja btrabban korunk s fejldsnk legfontosabb ideolgiai krdseinek feldolgozst. Az elmlt idszakban a tudomnyok mveli szmos terleten eredmnyesen jrultak hozz trsadalmunk feladatainak megoldshoz. Fontos eredmnyeket rtek el a trsadalomtudomnyok mveli

137 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

a trsadalmi valsg mlyebb megismersben, sszefggseinek feltrsban. Nvekedett a kutatsi eredmnyek felhasznlsa, a kutatk, tudomnyos testletek rszvtele a politikai dntsek kialaktsban. Javult, de nem elgsges a tudomnyok szerepe a trsadalmi tudat, a kzvlemny formlsban. A trsadalmi jelensgek, a fejlds tfog problminak marxista rtelmezse elmarad az ignyektl, s ez helyenknt elmleti elbizonytalanodshoz vezet. A hazai termszettudomnyos kutats sznvonala s eredmnyessge sszessgben megfelel az orszg gazdasgi s mszaki fejlettsgnek. Tbb tudomnygban az elmlt vekben is nemzetkzi elismerst kivlt eredmnyek szlettek. A kzvetlen gyakorlati clra irnyul kutatsi-fejlesztsi tevkenysg nvekedett, de a kutats s a termels kapcsolata nem ri el a kvnatos szintet s mrtket. Kedvezbb a helyzet a mezgazdasg s az agrrtudomnyok, kedveztlenebb az ipar s a mszaki tudomnyok esetben. Prtunk folytatja a gyakorlatban igazolt tudomnypolitikjt. A tudomnyt a szocializmus termszetes szvetsgesnek tekinti, tiszteli a tudomnyos alkots szabadsgt, megbecsli az eredmnyes munkt vgz kutatkat. A kvetkez vekben tovbb kell nvelni az ignyeket a tudomnyos kutatssal szemben, vissza kell szortani a kevsb eredmnyes vagy eredmnytelen tevkenysg tmogatst. Elssorban a trsadalmi, gazdasgi s mszaki fejldsnket meghatroz tudomnygak fejlesztst keil segteni. Tvlati fejldsnk szempontjbl nagy fontossguk van az alapkutatsoknak. A trsadalomtudomnyok mvelitl a valsg feltrsa s a dnts-elkszt tevkenysg folytatsa mellett azt krjk, hogy alkalmazzk a marxizmus-leninizmus elmlett a mi viszonyainkra, vllaljanak nagyobb szerepet a mai magyar valsg elmleti s trtneti tapasztalatainak marxista elemzsben, a trsadalmi tudat helyes irny befolysolsban. Tvlati rdekeink miatt tovbbra is indokolt, hogy a kutatsfejleszts forrsait a nemzeti jvedelemnl gyorsabb temben nveljk; kzvetlen feladat a cskkens fkezse s a kutats eszkzelltsnak megjavtsa. A kutathlzat extenzv fejlesztsnek tovbbra sem lehet teret adni, de tmogatni kell az egyetemi kutatsok feltteleinek s sznvonalnak fejlesztst, s szksg van a vllalati kutats-fejleszts bvtsre is.

1 3 8 I A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

A beszmolsi idszakban tovbb szlesedtek npnk mveldsi lehetsgei. llami eszkzk felhasznlsval, trsadalmi sszefogssal, egyes ipari s mezgazdasgi zemek erfesztsei nyomn sok j mveldsi intzmny jtt ltre. Szmos kulturlis intzmny mkdsnek - anyagi okokbl - megnehezltek a felttelei. A trsadalmi viszonyok fejlesztsvel sszhangban tovbbi erfesztseket kell tenni a kulturlis egyenltlensgek cskkentsre. Fel kell lpni a kznsg ignyeinek lebecslsvel szemben, de az ignytelensggel szemben is. Segteni kell az ntevkenysgre, az egyes emberek s kzssgek rdekldsre, aktivitsra pl hagyomnyos s j mveldsi formk terjedst. A trsadalom s a kultra viszonyban fontos szerepet tlt be az irodalom s a mvszet. Az elmlt vekben is ltrejttek sznvonalas, szocialista, humanista szellem alkotsok, produkcik, melyek gazdagtottk a magyar kulturlis letet, s hatrainkon kvl is megbecslst szereztek npnknek. A kznsg azonban joggal rzi, hogy az alkotsok jelents rszben nem tkrzdik elgg szocializmust pt npnk s az egyes emberek kzdelme, munkja s ennek eredmnye. A mvszeti letben meghatroz szerepe van az alkotmhelyeknek, szvetsgeknek, egyesleteknek s a kritikai frumoknak. Egy rszk azonban az utbbi vekben nem tudott megfelel szinten eleget tenni feladatainak. Nem kielgt az rtkek szerinti tudatos vlogats, elfordulnak elvi-politikai engedmnyek, szerkeszti tvedsek. Egyes mvszkrk torz mdon rtelmezik a mvszrtelmisg trsadalompolitikai illetkessgt. Olykor indokolatlanul kapnak szles nyilvnossgot kiforratlan ksrletezsek, rdektelen, illetve a kzzlst srt mvek. Ezeken a tendencikon a trsadalom s a mvszet rdekben vltoztatni kell. A marxista kritikusok vllaljk a mvekben megjelen vilgkp, az eszmei mondanival ignyesebb feltrst, rtkelst. A mvszeti alkotmhelyek, frumok a szocialista, humanista rtkek egyrtelm tmogatsval jruljanak hozz npnk kultrjnak gazdagodshoz. Az ideolgiai s kulturlis feladatok magasabb kvetelmnyeket tmasztanak a prt-, az llami, a trsadalmi szervek, a kulturlis mhelyekben dolgoz kommunistk munkjval szemben. Ennek megfelelni csak meggyzdssel, nagyobb ideolgiai s politikai rz-

139

KZPONTI

BIZOTTSG

BESZMOLJA

kenysggel, alaposabb szakmai felkszltsggel, kell tjkozottsggal s vitakszsggel lehet. A lnyegi krdsekben elvszer llsfoglalsra, a teendk meghatrozsa utn pedig kzs cselekvsre van szksg. Ersteni kell a prt irnyt szerept az ideolgiai, a kulturlis let minden gban. A szvetsgi politika bevlt elvei s gyakorlata alapjn a kommunistk a szellemi letben is egytt dolgoznak mindenkivel, aki elismeri s tiszteletben tartja npi llamunk alkotmnyos rendjt, munkjval hozzjrul a szocialista trsadalom ptshez. A prt alapvet jelentsget tulajdont az alkoti szabadsg biztostsnak, nem szl bele az egyni zls, stlus krdsbe. Tmogatunk minden olyan trekvst, ksrletet, amely hozzjrul a kultra humnus kldetsnek teljestshez, gazdagtja az embert, elsegti mltunk s mai valsgunk relis megismerst. Ugyanakkor fellpnk a szocialista, humanista eszminket, kzssgi norminkat srt trekvsek ellen. A mveltsg gyaraptsnak, a mvelds ignyessgnek s rendszeressgnek fontos felttele, hogy nvekedjen a trsadalomban s a vilgban eligazodni kpes, nmaga illetkessge s felelssge tudatban lev, tjkozott emberek kre. Az ideolgiai s kulturlis feladatok megoldsa az emberi tnyezk kibontakoztatsnak, trsadalmunk tovbbi fejldsnek nlklzhetetlen felttele.

A PRT HELYZETE S FEJLDSE Prtunk a munksosztly forradalmi lcsapataknt, a dolgoz np prtjaknt a beszmolsi idszakban is teljestette a np, a haza szolglatban vllalt ktelezettsgeit; eredmnyesen irnytotta s szervezte a szocialista ptmunkt. Ntt szervezettsge, ersdtt tmegbefolysa, fejldtt munkastlusa. A prt szervezetei, a kommunistk helytlltak a XII. kongresszus hatrozatainak vgrehajtsban. Eredmnyesen vontk be a kzs munkba a prtonkvliek tmegeit is. A prt vezet szerepe rvnyesl a trsadalmi let minden fontos terletn. A Kzponti Bizottsg a XII. kongresszus hatrozatainak vgrehajtsa sorn a marxizmus-leninizmus tudomnyos elmlett kvetve, a trsadalom relis helyzetbl kiindulva kezdemnyezen lpett fel, meghatrozta a szocializmus ptsnek soron kvetkez fel-

1 4 0 I A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

adatait. A vezet szerep rvnyestsnek, a politika megvalstsnak f mdszere vltozatlanul a meggyzs, az eszmei rhats, az rvels, a politikai irnyt, szervez tevkenysg, a tmegek mozgstsa. Politikjnak alaktsban s vgrehajtsban a prt ignyli a tmegek tmogatst. A beszmolsi idszakban a prt egysge a korbbinl nagyobb erprbnak volt kitve. A nemzetkzi helyzet lezdse, a gazdasgi problmk s a trsadalmi feszltsgek a prt soraiban is reztettk hatsukat, esetenknt politikai bizonytalansgot is okoztak. Nvekedett azoknak a szma, akik a prt vezet szerveinek egyes dntseit nem rtettk meg vagy nem rtettek velk egyet. A prt killta az elmlt vek nehz prbjt. A prttagok dnt tbbsge a prt programjnak, politikjnak, szervezeti szablyzatnak megfelelen, kommunista mdon l, dolgozik, teljesti llampolgri s a prttagsggal jr ktelessgeit. Blrabban s hatrozottabban lp fel a hibk ellen, segti megszntetsket, ignyli a politika kvetkezetesebb vgrehajtst. Tisztelet s megbecsls illeti a kommunistkat, akik nzetlenl, ldozatkszen szolgljk a prt s a dolgoz np gyt. A prt eredmnyes tevkenysgnek alapvet felttele az eszmei, politikai, szervezeti s cselekvsi egysg folyamatos megjtsa, vdelme s erstse. Nem elg az elvekkel ltalban egyetrteni, a valdi egysg prbja a tett, a kommunistk killsa a politika kpviseletben, s aktv rszvtelk a vgrehajtsban. A prt bels lett a demokratikus centralizmus, a lenini normk szablyozzk. A hatrozatok meghozatalban a kollektv dnts, a vgrehajtsban a szemlyes felelssg elve rvnyesl. A beszmolsi idszakban fejldtt a prton belli demokrcia, nvekedett a prttagsg rszvtele a politika formlsban. A kommunistk szrevtelei, jelzsei, javaslatai rezheten befolysoljk a kzponti s ms vlasztott prttestletek dntseit. Javult, br mg korntsem kielgt mrtkben, a prton belli vitaszellem. A prt frumain mindenki kifejtheti vlemnyt, elmondhatja szrevteleit, agglyait. A prt tagjt megilleti a klnvlemny fenntartsnak joga, de ez nem adhat felmentst a tbbsgi dnts ktelez vgrehajtsa all. Az e tren tapasztalhat lazasgokat meg kell szntetni. Feladatunk, hogy egyidejleg erstsk a prton belli demokrcit s a vgrehajtsban a minden kommunistra ktelez fegyelmet.

A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLOJA /

141

Biztostani kell, hogy a prtszervek s -szervezetek mindentt szerezzenek rvnyt a prt politikjnak, a felsbb szervek dntseinek, a prttagok ennek megfelelen vgezzk munkjukat. A prtszervek s -szervezetek feladata s felelssge, hogy terletk sajtossgait figyelembe vve jelljk ki a politika megvalstsnak soron kvetkez legfontosabb feladatait s az ehhez szksges mdszereket. A prtban az a megtls, hogy a Kzponti Bizottsg s szervei betltik hivatsukat. A prtszervezetek egy rsze gy rzi, hogy sok a kzponti hatrozat, s kevs id, energia marad a helyi feladatok megoldsra, az ntevkenysg kibontakoztatsra. A Kzponti Bizottsg s szervei nem minden esetben fordtottak kell figyelmet arra, hogy a dntseket megrtessk s elfogadtassk, az ellenvlemnyeket elemezzk, az szrevteleket hasznostsk. A jvben gondosabban kell gyelni a hatrozatok egysges rtelmezsre, a vgrehajts megszervezsre s ellenrzsre. Nagyobb segtsget kell nyjtani a prt terleti szerveinek s az alapszervezeteknek a helyes munkamdszerek kialaktshoz. Tartalmilag javult, szervezetileg korszersdtt a klnbz szint prtbizottsgok irnyt, ellenrz munkja. A politika helyi alkalmazsval, a tapasztalatok feltrsval, a prttagsg vlemnynek kzvettsvel kzremkdtek a prt politikjnak alaktsban. Felksztettk a kommunistkat feladataik elltsra, eredmnyesen mozgstottak a hatrozatok vgrehajtsra. A budapesti, a megyei, a megyei jog prtbizottsgok nagy nllsggal, felelssggel, hozzrtssel, eredmnyesen irnytottk s ellenriztk a terletkn foly politikai munkt. A prtirnyts rendszerben is jelents vltozsok trtntek. Megszntek a jrsi prtbizottsgok, amelyek csaknem ngy vtizeden t fontos szerepet tltttek be a prt s az orszg letben. Feladataikat a vrosi s a vrosi jog prtbizottsgok vettk t. Megnvekedett a vrosi, a kzsgi prtszervek, -szervezetek hatskre, nllsga. Ntt az gazati prtbizottsgok, prtvezetsgek szma, ezzel jobb felttelek teremtdtek az alapszervezetek kzvetlen irnytshoz, az ellenrz munkhoz. Politiknk elfogadtatsban, vgrehajtsnak szervezsben nagy szerepk van a prtalapszervezeteknek. A beszmolsi idszakban hatkonyabb vlt az alapszervezetek irnytsa, tjkoztatsa, kzvetlen segtse, s kedvezbbek lettek mkdsk trgyi s szemlyi fel-

1 4 2 I A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

ttelei. Az alapszervezetek felelssgteljes, eredmnyes munkt vgeztek, de a fejlds nem ltalnos, tevkenysgk sznvonalban nagyok a klnbsgek. Nem kielgt az alapszervezetek kommunista kzssgeket forml ereje, nevel hatsa. A termels*terletn mkd prtszervezeteknek a korbbinl bonyolultabb feladatok megoldsra kell felkszlnik. A prt politikjnak helyi rvnyestse a kultra, a mvszet, a tudomny terletn dolgoz prtszervezetektl nagyobb politikai rzkenysget, hatrozottabb killst ignyel. A prttagsgnak mintegy 20%-t tmrt lakterleti, krzeti alapszervezetek munkja fejldtt, azonban egy rszk mg nem tudja kell sznvonalon elvgezni feladatait. Az irnyt prtszervek fordtsanak mindentt kell figyelmet munkjuk segtsre. A prtmunkt meg kell szabadtanunk a formlis elemektl, az nllsgot s a felelssget httrbe szort indokolatlan szablyozstl. Az irnyt szervek ne terheljk tl az alapszervezeteket ktelez napirendi tmkkal, elrt feladatokkal. A munka politikai, mozgalmi jellegnek ersdse fejezdjk ki a tmegek kztti rendszeres, aktv politizlsban. A prtszervezetek feladata s felelssge, hogy a kommunistkat helytllsra, szerny, fegyelmezett magatartsra neveljk, eszmei, politikai fejldsket segtsk. Lpjenek fel a prttagsg egy kis rsznl tapasztalhat prtszertlen, erklcsi norminkba tkz magatartssal szemben. Minden kommunisttl - beosztsra val tekintet nlkl - hatrozottan meg kell kvetelni a szocialista normk megtartst. A prt szervezetileg ersdtt. Tagltszma 871 000, mintegy 59 000-rel tbb mint a XII. kongresszus idejn volt. Soraiban minden trsadalmi osztly s rteg megfelel arnyban van jelen. Eredeti foglalkozs szerint a prttagsgnak csaknem hromnegyede, jelenlegi foglalkozsa szerint tbb mint a fele munks s szvetkezeti paraszt. Kedvezen alakult a nk arnya. Emelkedett a prttagsg politikai, szakmai s ltalnos mveltsge. A tagltszm nvekedsi teme megfelel, de tovbbra sem kielgt a prtpt munka egyes rtelmisgi rtegek s a fiatalok kztt. Helyenknt mg l a merev statisztikai szemllet, ami miatt elutastanak a prthoz szintn, meggyzdsbl kzeledket. Az j tagok felvtelekor nagy kvetelmnyt tmasztunk, de ugyanezt nem mindig

143 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

rvnyestjk kvetkezetesen a prtban levkkel. Sok prtszervezet mg nem jutott el annak felismersig, hogy a prtpts nemcsak az utnptlst, hanem a prttagok folyamatos nevelst s a prt ntisztulst is jelenti. Nagyobb figyelmet kell fordtanunk a dolgoz fiatalok, az egyetemi s fiskolai hallgatk krben vgzett politikai nevel s prtpt munkra. El kell rnnk, hogy minden egyes kommunista megtisztel ktelessge legyen a prt utnptlsnak nevelse. A prt s a tmegek kztti kapcsolatnak s klcsns bizalomnak legfontosabb zloga a prttagok szemlyes munkja, helytllsa, ldozatkszsge s szocialista letvitele. A Kzponti Bizottsg ezrt tartja fontosnak a szervezeti szablyzatban is a kommunistk ktelessgeinek pontosabb krlhatrolst. A prttagok pldamutat tevkenysge megsokszorozhatja a prt erejt, szlestheti politikja megvalstsnak tmegbzist. A beszmolsi idszakban javult a kdermunka, a prtszervek irnyt s ellenrz tevkenysge. Fejldtt a kdermunka tervszersge, demokratizmusa, tgondoltabb vlt s gyorsult a kderek cserje, korszersdtt a vezetk kivlasztsnak rendszere, javult a vezeti llomny felkszltsge, alkalmassga. A vezeti cserkben a folyamatos genercivlts is megvalsult. A vezetk tbbsgkben megfelelnek a velk szemben tmasztott nvekv kvetelmnyeknek. Az utbbi vekben fokozdott nllsguk, kezdemnyezkszsgk, s rzkenyebben, gyorsabban reaglnak a gazdasgi, trsadalmi krnyezet vltozsaira. Ugyanakkor tbbszr fel kell lpni olyan jelensgekkel szemben, mint a hatalommal val visszals, a jogtalan anyagi elnyk szerzsre trekvs, a szernytelensg, az nelgltsg, a kritika megtorlsa. A Kzponti Bizottsg tudatban van, hogy a vezeti munka minden terleten lnyegesen nehezebb, felelssgteljesebb vlt. Nagyra rtkeli azoknak a vezetknek a munkjt, akik az tlagosnl tbbet teljestenek, kezdemnyeznek, kpesek a tmegek megnyersre s mozgstsra, s politikai s erklcsi magatartsukkal is pldt mutatnak. A prtszervezetek tmogatjk a kezdemnyez, az jat felkarol, a rendet s a fegyelmet megkvetel vezetket. A szemlyi gyekkel kapcsolatos dntsi jogkrk decentralizlsval mindinkbb teljesl az az igny, hogy a kderek sorsrl ott dntsenek, ahol legjobban ismerik munkjukat, magatartsukat. Ersdtt a prt- s trsadalmi

1 4 4 I A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

szervek vlasztott testleteinek szerepe a szemlyi gyek elksztsben. A dntseket a korbbinl szlesebb kr vlemnyekre alapozzk. A kderpolitikai elvek kvetkezetes rvnyeslsnek tovbbra is egyik akadlya a szubjektivizmus, a szemlyi sszefonds, a tnyleges teljestmny figyelmen kvl hagysa. A vezeti utnptls bzisa jelentsen kiszlesedett, mgis elfordul, hogy a jellteket szk krbl vlasztjk, a javaslatok kialaktsakor figyelmen kvl hagyjk a dntsben kzvetlenl rdekeltek vlemnyt. A szksgesnl s a lehetsgesnl kevesebb alkalmas fiatalt bznak meg ert prbl s nevelsket szolgl feladattal. Egyes vezetk nehezen trik maguk mellett az nllan gondolkod s tevkenyked munkatrsakat. Kderpolitikai elveink rvnyestst szigorbban meg kell kvetelni. A hatskr gyakorlst olyan irnyban kell tovbbfejleszteni, hogy fokozza a javaslattevk felelssgt, s ne srtse a vlaszt, kinevez szervek jogait. A prtszervek s -szervezetek szorgalmazzk s ignyeljk, hogy a dntsre rett szemlyi gyeket az illetkesek idejben oldjk meg. Lpjenek fel a szubjektivizmus minden megnyilvnulsa ellen, a kdermunkban is az gyet, a kzssg rdekeit helyezzk eltrbe. Prtunk s egsz trsadalmunk abban rdekelt, hogy a vezeti tisztsgekbe minl tbb alkalmas, felkszlt, tehetsges fiatal kerljn, s ez is segtse el a forradalmi tapasztalatok s a fiatalos lendlet egszsges tvzdst. A prtszervek btortsk, segtsk, rszestsk politikai tmogatsban a teljestmnyeik alapjn erre rdemes vezetket. A Magyar Szocialista Munksprt Szervezeti Szablyzata betlti szerept, megfelel biztostkot nyjt ahhoz, hogy a prt szervei s szervezetei rendeltetsszeren mkdjenek, a prttagsg eredmnyesen vgezze munkjt. A szervezeti szablyzat alapvet mdostst sem politikai, sem ms tnyezk nem indokoltk, ezrt nem volt szksges, hogy a prtban ltalnos vitra bocsssuk. De a prtmunka tapasztalatai, a trsadalomban bekvetkezett vltozsok, a prttagsg szrevtelei szksgess tesznek nhny kiegsztst. A Kzponti Bizottsg a kongresszus el terjeszti a szervezeti szablyzat mdostsra vonatkoz javaslatokat. A vltoztatsok nem rintik a prt szervezeti letnek fbb elveit, de nvelik a prtszervezetekkel s a prttagsggal szemben tmasztott kvetelmnyeket. Kedvezbb feltteleket teremtenek a prtdemokrcia fejlesztshez,

145 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

a prtmunka mozgalmi jellegnek erstshez. Bvtik a prtszervek, az alapszervezetek, a fegyelmi bizottsgok jogait, nllsgt. Vilgosabb, egyrtelmbb teszik az llami szervekben s a tmegszervezetekben a prt irnyt munkjt, az e terleten dolgoz kommunistk feladatait s felelssgt.

A PRT NEMZETKZI TEVKENYSGE Prtunk a beszmolsi idszakban aktv nemzetkzi tevkenysget folytatott, hogy elmozdtsa a kommunista s munksprtok sszefogsnak erstst, a kzs clokrt vvott kzdelem sikert. Tevkenyen rszt vettnk a nemzetkzi kommunista mozgalom kzs frumainak, rendezvnyeinek munkjban. Prtunk kpviseli a beszmolsi idszakban tbb mint ngyszz alkalommal sszesen 85 kommunista, marxista-leninista prt vezetivel folytattak megbeszlseket. Tbb mint 50 nemzeti demokratikus prttal, nemzeti felszabadt mozgalommal, tovbb szocialista, szocildemokrata, illetve polgri prttal tartottunk fenn rendszeres kapcsolatot. Az elmlt t esztendben a nemzetkzi kommunista s munksmozgalom egyes prtjai nveltk befolysukat. Ugyanakkor ms prtok mkdsi felttelei kedveztlenebb vltak, mert nvekedett a nemzetkzi feszltsg, fokozdott a kommunistaellenessg, s e prtok munkjnak krlmnyei is bonyolultabbak lettek. A szocialista orszgok kommunista s munksprtjai tevkenysgnek kzppontjban a trsadalmi viszonyok szocialista jellegnek erstse, az ptmunka feladatainak megoldsa ll. A szocializmus ltalnos, kzs trvnyszersgeit, egyms tapasztalatait figyelembe vve s ezeket orszguk konkrt adottsgaira rtelmezve igyekeznek megtallni a megfelel formkat, amelyek alkalmazsval nvelni lehet a gazdasgi munka hatkonysgt, tovbb lehet fejleszteni a szocialista demokrcit. Az elmlt idszakban erstettk sszefogsukat s az let minden terletre kiterjed egyttmkdsket. A tks orszgok kommunista s munksprtjai figyelmket olyan konkrt programok kialaktsra sszpontostjk, amelyek vlaszt adnak a tmegeket rint gazdasgi, szocilis problmkra, elsegtik a munksosztly, a dolgozk kemny harcokban elrt vvmnyainak megvdst. Folytatjk a tvlati clokat s a dolgoz tmegek rde-

1 4 6 I A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

keinek, demokratikus jogainak megrzst egyarnt szolgl stratgia, illetve a kzvetlen feladatok kimunklst. A szocialista orientcij fejld orszgok marxista-leninista prtjai tovbbi erfesztseket tesznek az rkltt elmaradottsg felszmolsrt, az j trsadalom alapjainak megteremtsrt. Helyzetket, rendkvl bonyolult feladataik megoldst nehezti, hogy az imperialista tmads, a politikai, gazdasgi nyoms, a katonai fenyegets kzepette tevkenykednek. Ennek ellenslyozsa rdekben nvekv mrtkben tmaszkodnak a szocialista orszgok prtjainak tapasztalataira. Hasonl mdon pthetnek a szocialista kzssg tlvi s gyakorlati szolidaritsra ms fejld orszgok kommunista prtjai is, amelyek rendkvl nehz krlmnyek kztt, tbb orszgban mg ma is illegalitsban - helyenknt fegyverrel is - harcolnak npk szabadsgrt, a nemzeti fggetlensgrt, a trsadalmi felemelkedsrt. A kommunista prtok - a marxizmus-leninizmus elmlett, a szocialista forradalom s pts ltalnos trvnyszersgeit a nemzeti sajtossgoknak, a konkrt feltteleknek megfelelen alkalmazva nllan hatrozzk meg politikjukat. Helyzetk klnbzsgbl is addik, hogy klnfle megoldsokat tartanak clravezetnek. A prtok kztt az elmlt vekben lnyegben folyamatos volt a vlemnycsere a szocializmushoz vezet lehetsges utakrl, illetve a ltez szocializmus eddigi fejldsrl, mai viszonyairl s tvlatairl. Prtunk tevkenyen rszt vllalt az j elmleti-politikai krdsek megvlaszolsban, a nzetklnbsgek tisztzsban, s ezzel a kommunista s munksprtok kzs fellpshez nlklzhetetlen felttelek megteremtsben. llsfoglalsaiban egyarnt tkrzdik a felelssgrzet, melyet a mozgalom egysge, a kzs gy sikere, a marxizmus-leninizmus eszminek vdelme irnt tanst, valamint annak elismerse, hogy szksg van az alkot tkeressre. A proletr internacionalizmus, a kommunista s munksprtok sszefogsnak erstse, az emberisg alapvet krdseiben szksges kzs fellps lehetsgeinek feltrsa s konkrt irnyainak kijellse szempontjbl prtunk nagy fontossgot tulajdont a kommunista s munksmozgalom nemzetkzi tancskozsainak. A beszmolsi idszakban rszt vettnk az eurpai kommunista s munksprtok prizsi tallkozjnak munkjban, szmos elmleti, politikai tancskozson, s tbb alkalommal magunk is kezdemnyeztnk, rendeztnk vlemnycserket haznkban. Tmogatjuk a tbb-

147 / A KZPONTI BIZOTTSG BESZMOLJA

oldal egyttmkds minden olyan formjt, amely megfelel a kommunista mozgalom mai helyzetnek, kvetelmnyeinek, a prtok kztti viszony ltalnosan elfogadott norminak, s amely eredmnyesen szojglja a kzs gynek, a trsadalmi haladsnak s a bke vdelmnek sikert. A beszmolsi idszakban is fejldtek kapcsolataink a Szovjetuni Kommunista Prtjval, amelynek nemzetkzi szerepe, a szocialista ptsben szerzett trtnelmi tapasztalatai segtsget adnak feladataink megoldshoz. A magyar-szovjet prtkzi kapcsolatok folyamatos bvlse jl szolglta orszgaink politikai, gazdasgi, mszaki-tudomnyos s kulturlis egyttmkdsnek erstst, npeink bartsgnak elmlytst. A klcsns trekvseknek megfelelen fejldtek tovbb prtunk kapcsolatai a tbbi testvri szocialista orszg kommunista s munksprtjaival. Az internacionalista szolidarits jegyben erstettk egyttmkdsnket a tks s a fejld orszgokban dolgoz kommunista s munksprtokkal. Igyekeztnk elrni, hogy kapcsolataink rvn minl alaposabban megismerjk a ltez szocializmus valsgt, s minl relisabban tljk meg tvlatait. Arra trekedtnk, hogy azokkal a prtokkal is rendszeres maradjon az rintkezs, amelyek tlnk eltr mdon tlik meg a kommunista mozgalomban vitatott krdseket. Tapasztalataink szerint az szinte vlemnycsere, a trelmes rvels ersti az egyms llspontja irnti tiszteletet, az egyms helyzetnek megrtsre val trekvs klcsnssgt, javtja a prtok kztti sszefogs feltteleit. Prtunk felfogsa szerint az ideolgiai klnbsgek, ellenttek nem zrjk ki bizonyos alapvet rdekek egybeesst s ezzel sszhangban a klnbz politikai prtok, mozgalmak sszefogst az emberisg eltt ll legfontosabb krdsek megoldsrt. Ennek megfelelen - az imperialista trekvsek visszaszortshoz fzd kzs rdekeink alapjn - az elmlt vekben is bvtettk kapcsolatainkat a fejld orszgok nemzeti demokratikus prtjaival, a nemzeti felszabadt mozgalmakkal. A vilg bkjnek megrzse, a fegyverkezs korltozsa, a klnbz trsadalmi rendszer llamok kztti egyttmkds fenntartsa rdekben folytattuk a prbeszdet, a rendszeres vlemnycsert a szocialista, szocildemokrata prtokkal. Ugyanezen clok szolglatban vettk fel a kapcsolatot tbb nyugat-eurpai tks orszg realista klpolitikai irnyzat polgri prtjaival is.

148

KZPONTI

BIZOTTSG

BESZMOLJA

Prtunk nemzetkzi tevkenysge llami klpolitikai trekvseinkkel sszhangban fejldtt, prtkzi kapcsolataink bvlse egyttal segtette az llamkzi egyttmkds javtst is. Szolglta a szocialista ptmunka soron lev feladatainak megoldst, az ehhez szksges kedvez nemzetkzi felttelek biztostst, a trsadalmi halads s a bke egyetemes gyt.

Prtunk XIII. kongresszusa felelssgteljes dntsek eltt ll. Prttagsgunk, npnk azt vrja a kongresszustl, hogy relisan, a kzs munka eredmnyeit elismerve, a megoldatlan problmkat gondosan szmba vve jellje ki szocialista ptmunknk legfontosabb feladatait, s dolgozzon ki a kvetkez t vre elremutat, megvalsthat, mozgst programot. A Kzponti Bizottsg javasolja, hogy a kongresszus erstse meg a szocializmus, a trsadalmi halads s a bke egyetemes gye melletti elktelezettsgnket; nyilvntsa ki prtunk szilrd elhatrozottsgt, hogy tovbb halad elre a lenini ton, s npnk alapvet rdekeit kpviselve folytatja ldozatos munkjt a fejlett szocialista trsadalom megteremtse rdekben.

A Kzponti Ellenrz Bizottsg jelentse a XIII. kongresszusnak

A Magyar Szocialista M u n k s p r t Kzponti Ellenrz Bizottsga az elmlt t vben a szervezeti szablyzat szerint dolgozott. Betlttte hivatst: segtette a prt eszmei, politikai, szervezeti s cselekvsi egysgnek erstst. r k d t t a prtlet tisztasgn, a prtfegyelem megtartsn. Ellenrizte a Kzponti Bizottsg pnzgazdlkodst. M u n k j t a Kzponti Bizottsggal sszhangban vgezte. Tevkenysgvel a XII. kongresszus hatrozatainak megvalstst szolglta. A Kzponti Ellenrz Bizottsg egyetrt a Kzponti Bizottsgnak a kongresszus el terjesztett beszmoljval, a hatrozati javaslattal s a prt szervezeti szablyzatnak tervezett mdostsval. A d o k u m e n t u m o k j i tkrzik prtunk marxista-leninista politikjt. A valsghoz hen rtkelik az elmlt t esztend m u n k j t , fejldsnket, eredmnyeinket, s kritikusan, nkritikusan jelzik gyengesgeinket is. A kongresszusi o k m n y o k a politika llandsgnak s megjulsnak sszhangjt bizonytva mrtktart, illziktl mentes programot adnak, helyesen jellik meg a szocialista trsadalom ptsben elttnk ll f feladatokat. E program alapjn mozgstani lehet a prtot, az egsz magyar npet arra, hogy kzs erfesztssel, j o b b , eredmnyesebb munkval megvalstsuk szocialista cljainkat, lekzdjk a nehzsgeket, s biztostsuk haznk tovbbi fejldst, npnk boldogulst. A Kzponti Ellenrz Bizottsg elssorban a prtfegyelmi gyek vizsglata sorn, valamint a prtszervekkel s -szervezetekkel, az llami s trsadalmi ellenrz szervekkel fennll munkakapcsolatban szerezte tapasztalatait. Elemzsk, rtkelsk tanulsgokkal szolglt, jelzseket tartalmazott, egyarnt mutatta a javul s a kedveztlen tendencikat.

150 /' A KZPONTI

ELLENRZ

BIZOTTSG

JELENTSE

A Magyar Szocialista Munksprt Kzponti Ellenrz Bizottsga a vgzett munkrl s a feladatokrl szl beszmoljt a XIII. kongresszus el terjeszti. > I. A PRTEGYSG, A PRTFEGYELEM S A PRTFEGYELMI M U N K A FBB JELLEMZI A XII. KONGRESSZUS TA A Magyar Szocialista Munksprt hven trtnelmi mltjhoz, kldetshez, az elmlt t esztendben is felelssggel teljestette ktelessgt, szolglta a magyar np rdekeit, a szocializmus ptst. Az utbbi vek nehezebb krlmnyei kztt ismt bebizonytotta, hogy kpes s hivatott az orszg vezetsre: kidolgozta a trsadalmi, politikai, gazdasgi tennivalkat, irnytotta s szervezte a vgrehajtst; igyekezett feltrni s feloldani a trsadalom letben mutatkoz gondokat, feszltsgeket. Npnk bzik a prtban, elfogadja vezet szerept, s kveti politikjt. Trsadalmunk osztlyai, rtegei megrtettk, hogy a XII. prtkongresszuson elhatrozott feladatok teljestse fokozott erfesztst ignyel, s egyetrtsben munklkodtak haznk felemelkedsrt. Ennek ksznheten sikerlt megvdeni vvmnyainkat, gyaraptani rtkeinket. A np bizalma, az erre pl nemzeti egysg s a kzs cselekvs tovbbra is a legfbb biztostka a szocialista clok megvalstsnak. Politiknkban s vgrehajtsban egyarnt kifejezdik az elvi szilrdsg s a rugalmassg. Prtunk gyelt arra, hogy rvnyesljenek a politika idt ll, vltozatlan alapelemei, ugyanakkor a vltozs s a fejlds kvetelmnyeinek megfelelen megjtotta nmagt, nem engedve, hogy a politikt akr jobb-, akr baloldali" irnyba eltorzthassk. A Magyar Szocialista Munksprt mint marxista-leninista prt a lenini normk, a demokratikus centralizmus elvei alapjn tevkenykedik. rvnyesl eszmei, politikai, szervezeti s cselekvsi egysge. Prtunk ers, a prtfegyelem alapveten szilrd, jllehet a prt egysge, a prt fegyelme, a prttagsg helytllsa az elmlt vekben is s ma is nagyobb prbnak van kitve, mint a XII. kongresszust megelzen.

151

/'

KZPONTI

ELLENRZ

BIZOTTSG

JELENTSE

A prttagsg tlnyom tbbsge eleget tesz nknt vllalt ktelessgeinek, gyakorolja jogait, fegyelmezetten dolgozik, megfelel a tagsggal jr nagyobb kvetelmnyeknek. A kommunistk helytllsa dnten jrult hozz ahhoz, hogy trsadalmunk az utbbi t esztendben a XII. kongresszus hatrozatainak megfelelen fejldtt. Elismers illeti mindazokat a prttagokat, akik elvi szilrdsggal, nzetlen, odaad munkval tansgot tettek elktelezettsgkrl, a prt politikja melletti killsrl. Prtunk tagltszma is tovbb ntt, sorai j prttagokkal gyarapodtak. Tagltszma megkzelti a 871 000-et. Haznkban minden tizedik felntt llampolgr prttag. A prtban cselekvsi egysgben tmrlnek a klnbz trsadalmi helyzet s korosztly kommunistk. A Kzponti Ellenrz Bizottsg llspontja az, hogy azok a kvetelmnyek, amelyeket a prt szervezeti szablyzata a tagsggal szemben tmaszt, relisak s teljesthetk. A kommunista elveknek s a vllalt normknak a prttagok cselekvsben s magatartsban kell kifejezdnik. A prttagok alaktan hatnak krnyezetkre, mikzben maguk is formldnak. A prttagsggal jr jogok s ktelezettsgek olyan rtkek rvnyestst, erstst, elismertetst foglaljk magukba, mint a becsletes munka, a felelssgtudat, a fegyelmezettsg, a szernysg, a trsadalom, a kzssg h szolglata. A prtfegyelemnek e fontos kritriumai azonban a gyakorlatban, a tagsg letben s magatartsban nem mindig rvnyeslnek zkkenmentesen s konfliktus nlkl. A prtegysg s a prtfegyelem felttelezi egymst, s egymssal klcsnhatsban fejldik. A prtegysg ersdse szilrdtja a prt fegyelmt, a prtfegyelem pedig a prt egysgt. A prttagsg tudatos fegyelme nem automatikusan alakul ki s nem statikus llapot. Fenntartsa s fejlesztse - mint a prtegysg erstse is - lland feladat, s a prt politikjnak megismertetsvel, elfogadtatsval, nevelssel, folyamatos ellenrzssel s szmonkrssel rhet el. Noha a kommunistk tlnyom tbbsge helytllt, voltak, akik nem tettek eleget az nknt vllalt fegyelem kvetelmnynek. A XII. kongresszus ta a prtfegyelem megsrtse miatt 28 739 prttagot, a tagsg 3,4%-t kellett felelssgre vonni s prtbntetsben rszesteni. A Kzponti Ellenrz Bizottsg munkjban - ennlfogva e jelen-

152 /' A KZPONTI

ELLENRZ

BIZOTTSG

JELENTSE

tsben is - fleg a prtban s a trsadalomban jelentkez visszssgokkal foglalkozik. Vallja azonban, hogy a hibk, a gyengesgek, a nemkvnatos jelensgek felismerse, feltrsa s megszntetse csak a valsg teljes ismeretben, a fejlds, az eredmnyek egyidej szmbavtelvel lehetsges s gy szksges. Ms megkzelts tvtra visz, nem segti, hanem nehezti a kros jelensgek elleni fellpst.
A PRTFEGYELEM MEGSRTSNEK OKAI S A H T T E R K B E N LEV T R S A D A L M I J E L E N S G E K

A prt kezdemnyez-, irnyt-, szervez- s cselekvkpessgnek egyik ltalnos rvny kvetelmnye a szilrd prtfegyelem, amely szorosan sszefgg a prt helyzetvel, az objektv s szubjektv tnyezkkel. Befolysolja a prttagsg fegyelmt a trsadalom fejlettsge, a belpolitikai let, de az eredmnyek mellett a fejlds ellentmondsai, a nemzetkzi let feszltsgei is. A prtfegyelem minsge s llapota sszefgg azzal, hogy milyenek a prt tagjai, mennyire kpesek a prt kvetelmnyeinek megfelelen lni s dolgozni. A prtfegyelem megsrtse, mint jelensg, eltrst jelent a prt kvetelmnyeitl, normitl. Ezrt a prtszervek s -szervezetek azon munklkodtak, hogy nevel s ellenrz munkval megelzzk a fegyelemsrtseket. Prtunk az alapvet krdsekben eszmeileg, politikailag egysges. E megllapts akkor is rvnyes, ha akadtak olyan prttagok is, akik a prt politikjnak egy-egy rszkrdsben ms vlemnyen voltak, illetve fenntartssal fogadtk a prt egyes hatrozatait vagy a vgrehajtsra hozott intzkedseket. Prtletnk rendjnek, a prtdemokrcia rvnyeslsnek fontos kvetelmnye, hogy az eltr vlemnyek prtszer kifejtst ne tvesszk ssze a prtfegyelem megsrtsvel. Elfordult, hogy egyesek tjkozottsg hjn foglaltak tvesen llst. Olykor a felkszltsg hinyossgai zavartk a tisztnltst. Voltak, akik nehezen ismertk fel az ellentmondsokat, s sszefggseikbl kiragadva tltk meg a jelensgeket. Msok bizonyos krdseket leegyszerstettek, egyedi esetekbl helytelenl ltalnostottak. A prttagok egy rsze aggodalmnak is hangot adva fejtett ki eltr vlemnyt, nzetet. A trsadalom fejldse sorn keletkez lnyeges vltozsokra adott magyarzatot sokszor azrt nem, vagy csak rszben fogadtk el, mert

153 /' A KZPONTI E L L E N R Z BIZOTTSG JELENTSE

az nem egyezett a szocializmusrl korbban szerzett ismereteikkel. A szocialista pts sorn szksgszeren bekvetkezett vltozsokat, intzkedseket gyakran vlemnyeltrsek, esetenknt les vitk ksrtk. A prt cselekvsi egysgnek minsge a hatrozatok vgrehajtsban, a prttagok aktivitsban, a prtmegbzatsok teljestsben fejezdik ki. Voltak prttagok, akik e kvetelmnyeknek nem tettek eleget. A hatrozatok vgrehajtsnak elmulasztsa, a prtmegbzatsok elhanyagolsa miatt tbb mint ktezer prttag rszeslt prtbntetsben. Az elz beszmolsi idszakhoz kpest e tren a felelssgre vons nvekedst mutat, de okkal felttelezhet, hogy ez a szm nem tkrzi a valsgos helyzetet. A hatrozatok vgrehajtsban rzkelhet lazuls van, ami ellen az eddiginl kvetkezetesebben kell fellpni. A prthatrozatok elfogadsban ltalban minden szinten nagyobb az egyetrts, az egysg, mint a vgrehajtsban. Ennek tbb oka van. sszefgg azzal, hogy egyes prttagokat szemly szerint hogyan rint, illetve mennyire ismerik fel s rtik meg az adott hatrozat cljt. Ezrt is fontos a prttagsg tjkoztatsa, meggyzse, a hatrozatok, llsfoglalsok megrtetse, elfogadtatsa, a vgrehajts lland segtse s ellenrzse. Nha az is zavart okozott, hogy a hatrozatok megvalstst clz intzkedsek eltrtek a hatrozat szellemtl s cljtl. A prttagok ignylik a prthatrozatok s az llami rendeletek kvetkezetes vgrehajtst. Azt tartjk, hogy a jogokat s a ktelessgeket sszefgg egysgnek kell tekinteni, s ezek mindenkire egyformn rvnyesek. Hinyoljk a ktelessgmulasztsok szmonkrst. Gyakran a prt hatrozatainak vgrehajtsban, az llami rendeletek megtartsban tapasztalhat lazasgok vltjk ki, hogy egyes prttagok bizonyos krdsekben adminisztratv intzkedseket srgetnek, mert elgtelennek tartjk a politikai munka eszkzeit. Msok viszont tagadjk az adminisztratv intzkedsek szksgessgt akkor is, ha indokoltak. A tudatos, meggyzdsen alapul prtfegyelem megkveteli a demokratikus centralizmus helyes rtelmezst s alkalmazst. E tekintetben esetenknt hibs szemllet s gyakorlat tapasztalhat. Egyesek a demokrcit felelssggel nem jr, vgtelen, parttalan vitatkozsnak s a korltozs nlkli cselekvs lehetsgnek tekintik.

154 /' A KZPONTI

ELLENRZ

BIZOTTSG

JELENTSE

A centralizmust viszont kizrlag felsbb akaratknt rtelmezik, elvlasztva a demokrcitl. Ez arra mutat, hogy nmelyek nem ltjk: a demokratikus centralizmusban az ssztrsadalmi clokkal s rdekekkel egytt a helyi szksgletek s trekvsek is kellkppen kifejezdhetnek. Msok nehezen egyeztetik ssze szemlyes rdekeiket a kzssgvel. A demokratikus centralizmus elvnek gyakorlati torzulsa abban is megmutatkozik, hogy az illetkes szervek egyes esetekben elodzzk, megkerlik az intzkedseket. A prt a politika alaktsban s vgrehajtsban nem nlklzheti a hatrozatok, a dntsek eltti prtszer vitt, a prttagsg vlemnyt. A kommunistk sok politikai tapasztalatot szereztek a vita s az egysg marxista-leninista rtelmezsben. Ez egyik fontos eleme a prtegysgnek, az ersd prtdemokrcinak, a prtlet fejldsnek. Akadtak azonban, akik helytelenl rtelmeztk a vita szabadsgt, s prtszertlen mdon a testleti dntsek, hatrozatok meghozatala utn, cselekvs helyett tovbb folytattk a vitt, s nyilvnosan hangoztattk eltr vlemnyket. Nem tekintettk magukra nzve kteleznek a tbbsgi akaratot, a hatrozatot. Azzal a helyzettel sem lehet megbklni, hogy egyesek a dntsek eltti szksges vitt felesleges akadkoskodsnak tartjk, klnsen akkor, ha a vitban eltr vlemnyek, javaslatok kerlhetnek felsznre. A prtlet normi kztt kiemelked jelentsg a brlat s nbrlat. Ez a prtfegyelem erstsnek nlklzhetetlen eszkze. Prtszer gyakorlsa elejt veheti a hibknak, formlhatja az embereket. E krdsben a prtban alapveten rend van. Helyenknt azonban rossz nven veszik a brlatot, egyesek a hibk okainak feltrst szemlyeskedsnek tekintik, az nkritikt pedig divatjamlt rgisgnek tartjk. Akadnak olyanok is, akik visszalnek a brlat jogval, feleltlenl, demagg mdon lpnek fel. Msok elfojtjk a brlatot, megtorlssal lnek a brlval szemben. A brlat elfojtsa s megtorlsa srti a prt normit, ezrt slyos prtfegyelmi vtsg Ilyen magatartsrt az elmlt vekben 304 prttag kapott prtbntetst. A prtfegyelmet srt prttagok felelssgnek vizsglata sorn azt is tapasztaljuk, hogy a prtszervezetekben nem mindentt kielgt a prtlet szervezeti rendje, fegyelme. Nvekszik azoknak a prttagoknak a szma, akik klnfle elfoglaltsgra, tbbletmunkra hivatkozva nem vesznek rszt a prt rendezvnyein, elhanyagoljk a prttagsggal jr ktelessgket. Nem tudtuk a kvnt mrtkben ers-

155

/'

KZPONTI

ELLENRZ

BIZOTTSG

JELENTSE

teni, gazdagtani a prtmunka mozgalmi jellegt. Sok a hatrozat, a felesleges elrs s szablyozs az irnytsban. A szervezeti let szksges vltoztatsval egytt nem cskkent a prtmunka brokratizmusa, formalizmusa, a paprmunka. Ezeken a munka hatkonysgnak javtsa cljbl vltoztatni kell. A nyugllomnyba vonul prttagok tjelentkezse a lakhelyi krzeti prtszervezetekbe gyakran konfliktusokkal jr. Nehz a nyugdjas lethez val alkalmazkodssal egyidejleg kivlni az ismert kommunista kzssgbl, s beilleszkedni egy msik mozgalmi krnyezetbe. E nemzedk tagjai nagyobb figyelmet, gondoskodst s trelmet rdemelnek abbl a szempontbl is, hogy hol folytatjk prtletket. Mindenkppen rezzk, hogy megbecslik ket, s a prt tovbbra is szmt rjuk. Nem veszthetnk el egyetlen ids prttagot sem azrt, mert az aktv munkslet befejezsekor esetleg tmenetileg, rthet emberi konfliktusokkal kszkdik. Prtunk Kzponti Bizottsga fontos hatrozatokat hozott trsadalmi, gazdasgi letnk tovbbfejlesztsrl. Ebbl a clbl kiindulva foglalt llst a gazdasgirnyts rendszernek korszerstst, tovbbfejlesztst illeten is. Ennek kvetkezetes megoldsa trsadalmunk szocialista fejldst szolglja, elsegti a termel, alkot munka hatkonysgnak nvelst. A prttagsg, a kzvlemny azt vrja: a gazdasgirnyts fejlesztse oly mdon javtsa a trsadalom helyzett, hogy a termels hatkonysga, az anyagi javak gyarapodsa a lakossg letsznvonalnak s letkrlmnyeinek javulst eredmnyezze. A szocialista trsadalmi s termelsi viszonyok jratermelsben s fejlesztsben, az anyagi javak ellltsban kiemelked helyet foglal el a munksosztly, klnsen a nagyzemekben dolgoz munkssg. Munkja s trsadalmi aktivitsa rvn tovbbra is legfbb lettemnyese, politikai bzisa a szocializmusnak, a munka s a dolgoz ember .trsadalmnak. A term'elsi struktra trendezdsnek ellentmondsai, az letkrlmnyek vltozsa, a meglhetsi kltsgek emelkedse, a trsadalmi, kzleti tevkenysg feltteleinek nehezebb vlsa sokukban bizonytalansgot s ktsgeket is tmaszt. Ezrt helyzetk elemzse, munka- s letkrlmnyeik javtsa, trsadalmi szerepk tudatostsa, a munkskezdemnyezsek minden eddiginl teljesebb s kzvetlenebb kibontakoztatsa tovbblpsnk elengedhetetlen felttele.

156 /' A KZPONTI

ELLENRZ

BIZOTTSG

JELENTSE

Gazdasgi helyzetnk nehzsgei tbb terleten reztetik hatsukat. Egyes rtegek krlmnyei - fleg a korbban megllaptott s kis nyugdj idsek, kzttk is azok, akiknek nincs ms jvedelmi forrsuk - rosszabbodtak. letviszonyaik javtsa a trsadalom megklnbztetett figyelmt kvnja. Az is nyugtalant jelensg, hogy nttek a tbbgyermekes fiatal csaldok meglhetsi gondjai. Szembetn ellentmonds, hogy az emberek egy rsznek mindennapos anyagi gondjai vannak, egy szkebb csoport viszont meggazdagodott, s olyan mennyisg anyagi javakra tett szert, amely nincs arnyban munkjnak rtkvel, nem egyeztethet ssze trsadalmunk normival. Ez rtheten srti a trsadalom igazsgrzett, s rt politiknk, szocialista elveink hitelnek. A trsadalmi fejldsnkben szksgszeren vgbemen folyamatok nemkvnatos velejri zavarokat okoznak a kzssgi, a trsadalmi letben is. Ezek alapos, sokoldal elemzse, visszaszortsa, illetve megszntetse srget feladat. A prttagoktl joggal elvrhat, hogy pldt mutassanak a szocialista tulajdon vdelmben, gyaraptsban. A tagsg tlnyom tbbsge teljesti ezt a ktelessgt. A prtszervezetek s a prtszervek szigorbban lptek fel azokkal szemben, akik krt tettek a szocialista tulajdonban. Erre mutat, hogy a beszmolsi idszakban tbb mint 5000 prttag kapott prtbntetst ilyen jelleg vtsg miatt. Az okokat vizsglva azt tapasztaljuk, hogy prttagokat is megingatnak az anyagi javak tisztessgtelen megszerzsnek mr ismert vagy jabban kialakult lehetsgei. Ilyen jelleg visszalsek egyneknl s gazdlkod egysgeknl is szaporodtak. Gyakoriak a telek- s laksspekulcik, az rdrgtsok, a vsrlk megkrostsa, a leltrozsok, lertkelsek, selejtezsek krli gyeskedsek' 1 , a nvleges mellkfoglalkozsok s a tisztessgtelen haszonszerzs ms mdozatai. Elfordul, hogy a gazdasgi munkakzssgek, a hztji s kisegt gazdasgok a megengedettnl nagyobb kedvezmnyeket kapnak. Visszaszortsukat nehezti, hogy egyes gazdlkod egysgek kollektvi s klnbz beoszts vezeti klcsnsen rszesei e jogtalan elnyk megszerzsnek. A kereskedelemben, a vllalatok kztti kapcsolatokban is elterjedben van a csszpnz fizetse. Mr a XII. prtkongresszus is felhvta a figyelmet a jvedelmek jraelosztsnak nehezen ellenrizhet krforgsra. E tren nem javult a helyzet. A kzvlemnyt irritl hlapnz, a borraval a beszmolsi idszakban is a trsadalmi vitk egyik lland tmja volt.

157

/'

KZPONTI

ELLENRZ

BIZOTTSG

JELENTSE

Az elmlt vekben a gazdasgban ltrejttek a kisegt s kiegszt tevkenysgi formk (kisvllalkozsok, gazdasgi munkakzssgek stb.). Ltrehozsukat npgazdasgi, trsadalmi rdekek indokoltk, mindenekeltt az, hogy kiegsztve az llami ipar, kereskedelem s szolgltats tevkenysgt, javtsk a lakossg elltst, a szolgltatsokat. Mkdsk megtlsben tallkozhatunk szlssges vlemnyekkel is. Egyesek tlbecslik e formk szerept, s elfogadhatatlan mdon szembelltjk a szocialista nagyzemekkel. Elfordul az ellenkez nzet is: az j gazdlkodsi formk lebecslse, ellenzse. Ennek tpot adnak a szablyozs fogyatkossgaibl szrmaz tisztzatlansgok, a visszalsek. A magn- s szerzdses kiskereskedelemre szksg van. Elfogadhatatlan azonban az, ha az rakat hinycikkek felvsrlsval felhajtjk, s gyeskedseikkel elsegtik a visszalseket. Nagy krt okoz, ha a prttag gy l vissza beosztsval, hogy szemlyes elnyk megszerzsre hasznlja fel. Ilyen okok miatt 1057 prttag kapott prtbntetst. Voltak kzttk, akik jogtalan elnyket, kedvezmnyeket ignyeltek vagy knyszertettek ki. Msok azokkal a lehetsgekkel ltek vissza, amelyekhez munkakrk folytn hozzjuthattak. Ez senkinek sem engedhet meg. A prt megkveteli, hogy tagjai mutassanak pldt a munkban, hivatsuk teljestsben. A prttagsg tbbsge gy is tesz, de akadtak, akik nem feleltek meg e kvetelmnyeknek. vente mintegy ezer prttagot vontak felelssgre a munka- s szolglati fegyelem megsrtse miatt. E megengedhetetlen magatarts mgtt az a szemllet - s sajnos tapasztalat - hzdik meg, hogy munka nlkl vagy kevesebb munkval is hozz lehet jutni anyagi javakhoz, st nagy jvedelmekhez is. A rossz pldk lttn lertkeldik a tisztessggel vgzett munka. Ez is kedveztlenl befolysolja a munkafegyelmet s a rendet, kzmbssget szl. Sajnlatos tny, hogy a prttagok kztt is vannak, akik az llampolgri kvetelmnyeknek nem tesznek eleget, megsrtik a trvnyeket. A trvnyek tisztelete mindenkire ktelez, a trsadalmi egyttls norminak megtartsa minden llampolgrtl elvrhat. Klnsen vonatkozik ez a prttagokra. Prtunk tagjainak tlnyom tbbsge tisztessgesen l, s csak kisebb rszknl tapasztalhat erklcsileg kifogsolhat letmd. vente mintegy ezer prttagot kellett felelssgre vonni a morlis

1 5 8 /' A KZPONTI E L L E N R Z BIZOTTSG JELENTSE

rzk feltn hinyossgai, a csalddal, krnyezettel, egymssal szembeni feleltlensg s italozs miatt. Kerlve az res moralizlst, jobban meg kell hatrozni a szocialista erklcs kvetelmnyeit, a szocialista trsadalom trekvseivel sszhangban ll letmd szablyait. Kss van a szocialista letclok, letmd, letvitel megfogalmazsban, propagandjban, formlsban. A szocialista erklcs formlsa, erstse napjainkban trsadalmi fontossg s elsrend politikai jelentsg feladat. A trsadalmi tudat fejldse nem tartott lpst a trsadalom fejldsvel, anyagi gyarapodsval. Ez megnyilvnul egyesek gondolkodsmdjnak, rtkrendjnek, cljainak, trekvseinek torzulsban. Akadnak, akiknek letcljukk vlt az anyagi javak bsgnek megszerzse, s ennek rdekben tisztessgtelen eszkzk ignybevteltl sem riadnak vissza. A vagyon e megszllottjai trtetnek, harcsolnak, nzskben kihasznlnak minden lehetsget, nemegyszer a trsadalom s ms emberek megkrostsval. Noha szk rtegrl van sz, e jelensg hatsa szles krben rzdik. A prttagokra is hatnak ezek a tlnk idegen felfogsok. Nem szabad azonban azonostani az anyagiassgot s az nzst az anyagi rdekeltsg elvnek s gyakorlatnak helyes rvnyestsvel. Mltnyolni kell azt, ha valaki becsletesen dolgozik azrt, hogy csaldja s nmaga jobb krlmnyek kztt ljen. A munka nlkli jvedelemszerzst kell meggtolni minden eszkzzel. Kvetkezetesen rvnyt kell szerezni annak a szocialista trsadalmi alapelvnek, hogy az anyagi javak biztostsnak, a boldogulsnak az tja a munka, a felelssg vllalsa s a szocialista igazsgossg legyen. A rend s a fegyelem szempontjbl is kulcsszerepet tltenek be a vezet munkakrkben dolgoz kommunistk, hiszen bennk a prttagok s prtonkvliek is a szocialista hatalom szemlyes kpviselit ltjk. A kommunista vezetk - kevs kivteltl eltekintve helytlltak, pldamutatan dolgoztak, s magatartsuk is megfelelt a kvetelmnyeknek. Beosztsuk miatt tbb figyelmet, megbecslst rdemelnek, de ha szksges, vdelmet is, mert az esetkben fordul el leggyakrabban a hibs ltalnosts. A prtszervek tzetesebben foglalkoztak a vezeti magatarts vizsglatval. Indokolt esetben kezdemnyeztk az alkalmatlan vezetk cserjt, s nagyobb kvetelmnyeket tmasztottak az jonnan belltott vezetkkel szemben. A kdermunkban az eredmnyek elismerse mellett fel kell hvni

159 /' A K Z P O N T I E L L E N R Z BIZOTTSG J E L E N T S E

a figyelmet a gyengesgekre is, mert a prtfegyelemre is hatnak. Meg kell tartani s tartatni a kderpolitika kvetelmnyeit. E fontos kvetelmnyekbl egyes esetekben engedmnyeket tettek. Gyakran elfordul, hogy szemlyi krdsekben felsznes benyomsok, sokszor csak hallott, de nem ellenrztt vlemnyek alapjn dntenek. Az elktelezett, jl felkszlt, tehetsges fiatalok, akik tudsukat, erejket a kz rdekben kvnjk felhasznlni, nem kapnak elg lehetsget. A kdermunkban is folyamatosan biztostani kell, hogy az idsebb, tapasztaltabb vezetk blcsessge tvzdjn a fiatalok lendletvel. Tbbszr tapasztaltuk, hogy ms beosztsba mentettk t az alkalmatlan, mltatlan vezett, s ezzel hozzjrultak, hogy jabb hibkat kvessen el. Az is elfordult, hogy eltekintettek olyan vezetk felelssgre vonstl, akik eltrtk a lazasgot, fegyelmezetlensget, elodztk a dntst, s ezzel krt okoztak. A tehetetlensg s cselekvskptelensg vezetk esetben nem egyszeren alkalmatlansg, hanem slyos hiba. A dolgozk tlnyom tbbsge rtkeli, ignyli a rendet s a fegyelmet, s becsli azt a vezett, akinek van erklcsi alapja ahhoz, hogy ezt szmon is krje. A prtszervezeteknek tmogatniuk s vdelmeznik kell azokat a vezetket, akik a kvetelmnyeknek megfelelen rendet, fegyelmet tartanak. Elfordult ugyanis, hogy a munkt kvetkezetesen szmon kr vezetket egyesek igyekeztek lejratni, befeketteni. Krt okoz a politikai cloknak a szemlyi krdseket is rint protekcizs. Gyakran gy fogadnak el szemlyi javaslatokat, hogy nem veszik figyelembe az adott beosztshoz szksges kvetelmnyeket. Amikor ksbb kiderl, hogy az illet nem felel meg a funkcival jr feladatoknak, nem a protezslt, hanem a prtszerveket hibztatjk. Elvtve sem fordult el, hogy visszamenleg rvnyestettk volna a kinevez vezeti felelssgt. Egyes vezetk igyekeznek olyanokkal krlvenni magukat, akik mindent kritika nlkl elfogadnak. A beszmolsi idszakban akadtak vezetk, akiket helytelen tra terelt az anyagiassg, a szerzsi vgy. Kzlk sokan erejket meghalad mrtkben kltekeztek, s kapcsolataikat elvtelenl felhasznlva jutottak jogtalan elnykhz. A prtbntetsben rszeslt vezetk tbbsgt a szocialista tulajdonban okozott kr, a jogtalan elnyszerzs vagy korrupci miatt kellett felelssgre vonni. Figyelmet rdemel, hogy prton belli arnyukat meghalad mrtkben kaptak prtbntetst olyanok, akik rvid ideje, csupn nhny

160 /' A KZPONTI

ELLENRZ

BIZOTTSG JELENTSE

ve prttagok. Ez tbbek kztt a tagfelvtel hinyossgaira, a ptron belli nevel munka gyengesgeire is utal. A trsadalmi tudat s erklcs formlsban, az emberek nevelsben fontos szerepet tlt be a kultra, az irodalom s a mvszet. Sajtos eszkzeivel szolglja a szocialista tudat fejlesztst, a humanizmust, a mveltsget. A prttagsg s a kzvlemny elismerssel fogadja a szocialista, humanista mveket, a magas sznvonal alkotsokat. Hatsuk nagy emberforml er. Az irodalom s a mvszet szreveszi s joggal brlja letnk gyengesgeit, fonksgait. Erre a brlatra nha azrt reaglunk trelmetlenl, mert rezzk, hogy a szv tett jelensgeket elssorban a prtszerveknek s -szervezeteknek, a felels vezetknek, a krnyezetnek, az irnyt szerveknek kellett volna feltrniuk s megszntetnik. Nem mindig megalapozott az a vlemny, hogy ez a kritika nem bellrl" jtt, nem a rendszer fltse diktlta, hanem kvlrl", s nem is tiszta szndk szlte. Ezrt is szksges, hogy a prtban erstsk a brlat s az nbrlat szellemt. A hibk, a fogyatkossgok, a torzulsok ellen neknk, kommunistknak kell mindenkit megelzve kzdennk, fellpnnk. Egszsges gondolkods s magatarts nemzedkeket csak gy nevelhetnk, ha npnk munkjt, eredmnyeit s vvmnyait becsljk, ha trtnelmi utunkat, halad hagyomnyainkat, az eldk kzdelmt a valsghoz hen rtkeljk. A tnyekkel, a trtnelmi igazsggal ellenkezik egyeseknek az a ksrletezse, hogy megszptsk, meghamistsk a kt vilghbor kztti Magyarorszg kpt. A felszabaduls utni els vtizedet viszont gy lltjk be, mintha csak a hibk, a trvnysrtsek, a bnk jellemeznk azokat az veket, s nem akkor ment volna vgbe dnt trtnelmi fordulat a hatalom osztlyjellegben s a tulajdonviszonyokban. Lebecslik a np s a prt korbbi orszgpt munkjt, st olykor mai erfesztseit, szocialista hitt is. Ez okkal vltja ki sok kommunista s prtonkvli ellenrzst s felhborodst, ezrt indokolt e nzetek ellen fellpni. A felszabadulsunk ta eltelt ngy vtizedben haznkban olyan trsadalmi, gazdasgi, kulturlis s szocilis fejlds ment vgbe, amely hatalmas, trtnelmi vltozst hozott az egsz magyar np letben. Ez vitathatatlan trtnelmi tny, s nem feledtetheti az sem, hogy az 1950-es vek elejn az akkori vezets slyos hibkat s bnket kvetett el. A Magyar Szocialista Munksprt ezt az idszakot

161 /' A KZPONTI E L L E N R Z BIZOTTSG JELENTSE

rtkelte, a hibkat kijavtotta, a tanulsgokat levonva kzel hrom vtizede tretlenl folytatja politikjt. Prttagsgunk s npnk tlnyom tbbsge azonosul prtunk nemzetkzi tevkenysgvel, a Magyar Npkztrsasg klpolitikjval. Helyesli s tmogatja a nemzetisgek krdsben kialaktott llspontjt. Akadnak azonban, akik nemzeti mltunkra, jelennkre joggal rzkeny kzvlemnynkben megprblnak ktsget breszteni e politika irnt, s a szocialista hazafisg, a proletr internacionalizmus megkrdjelezsvel, a veszlyes burzso nacionalizmus fellesztsvel ksrleteznek. Az ilyen trekvsek ellen kvetkezetes kzdelmet kell folytatnunk. Korunkban s trsadalmunkban soha nem tapasztalt mrtkben megntt a hrkzls klnbz forminak, klnsen a televzinak, a rdinak a szerepe s jelentsge. Millikat tjkoztat, igazt el korunk krdseiben, formlja a gondolkodst, alaktja a vlemnyt, az zlst. Elismers illeti a tmegkommunikci terletn dolgozkat az e munkban szerzett rdemeikrt. Nem hallgathatjuk el azonban, hogy - fleg az utbbi idben - a tmegkommunikci tevkenysgben is kedveztlen, esetenknt kros jelensgeket tapasztalunk. Egyes msorok s rsok krosan befolysoljk a kzvlemnyt a negatv jelensgek egysk, tendencizus brzolsval. Az egyoldalsg azon kvl, hogy nem a teljes valsgot mutatja be, kikezdi az emberek hitt is, nem sztnz jobbt cselekvsre. Tbb olyan rs, sznm, film ltott napvilgot, amely ktsgbe vonja eredmnyeinket, torzt, egyes esetekbl ltalnost, felnagytja a hibkat, tagadja vagy elhallgatja npnk kzdelmes munkjnak eredmnyeit. Nyilvnossgot kaphattak olyan rsmvek is, amelyek szocializmusellenes nzeteket tkrznek, a szocialista rendszert tmadjk. Ezek a jelensgek zavart, rtetlensget s jogos felhborodst keltenek a prttagok s prtonkvliek krben. Nagyobb felelssgrzetet kell ignyelni az e terleten dolgoz kommunistktl, mindenekeltt a vezetktl. Felels munkjuk vgzshez gondoskodni kell folyamatos tjkoztatsukrl, a velk szemben tmasztott kvetelmnyekhez pedig a szksges felttelekrl, hogy a szocializmus, a prt politikja irnti elktelezettsggel tudjk szolglni ideolgink terjesztst, politiknk megrtetst s elfogadtatst. E fontos terleteken is kvetkezetesen rvnyt kell szereznnk a prt helyes kderpolitikai elveinek.

162 /' A KZPONTI

ELLENRZ

BIZOTTSG

JELENTSE

Felgyorsultak a vltozsok trsadalmi letnk minden terletn, klnsen a gazdasgi letben. j feladatok, jelensgek, problmk kerltek felsznre, amelyeknek megrtetse fokozottabb politikai felvilgost, meggyz, nevel munkt ignyel. A prtszervek s -szervezetek jelents erfesztseket tettek a prttagsg eszmei, politikai nevelse rdekben, azonban nem minden j jelensg megvlaszolsra voltak felksztve, illetve felkszlve. Ez is oka annak, hogy vannak prttagok, akik elbizonytalanodtak, gyenglt a prt eszmi melletti killsuk, tartzkodtak a tves nzetekkel szembeni fellpstl. Ideolgiai vitkban felkszlt, kpzett kommunistk sem kpviseltk mindig elg hatrozottan s kell idben a prt llspontjt. Nem minden prttag volt kpes arra, hogy megfeleljen a prt eszmei, vilgnzeti kvetelmnyeinek. A prttagsg egy kis rsznl ez slyosabb formban is tapasztalhat volt, s a prtfegyelem megsrtsvel is jrt. A prtszervezetek olykor bizonytalanok, nha tlsgosan szigorak, mskor tl engedkenyek az eszmei kvetelmnyek tern mutatkoz helytelen megnyilvnulsok elbrlsban.
A PRTFEGYELMI M U N K A EGYES TAPASZTALATAI

A prtfegyelmi munka a prtpolitikai munka szerves rsze. Clja, hogy segtse, vdje s erstse a prt egysgt s a prttagsg fegyelmt. A Kzponti Ellenrz Bizottsg tapasztalatai szerint e tevkenysg a XII. prtkongresszus hatrozatainak, a szervezeti szablyzat elrsainak megfelelen, jl szolglta a prt rdekeit. A prtfegyelmi munkban rvnyeslt a prt egysgnek, tisztasgnak vdelme, a prtfegyelem erstse, az egynek nevelse s a hibk megelzse. A prtszervezetek tbbsgben eltrbe kerlt a kommunistk erklcsi tisztasgnak megkvetelse, kvetkezetesebben lptek fel a fegyelemsrtk ellen. Alkalmaztk a figyelmeztet beszlgetseket, ha a prttag munkjban, magatartsban kedveztlen jelensgeket tapasztaltak, de mg nem kvetett el fegyelmi vtsget. A prtfegyelmi gyek nagy rszben a prtszervezetek s -szervek igazsgos s relis prtbntetst szabtak ki. A felelssgre vont prttagok ltalban a vtsgkkel arnyos prtbntetst kaptk. Jelents rszk lehetsget kapott arra, hogy hibjt a prton bell, a kommunista kzssg segtsgvel javthassa ki. Kikerltek a prtbl

163 /' A KZPONTI E L L E N R Z BIZOTTSG JELENTSE

viszont azok, akik slyosan vtettek a prt normi ellen, s ezzel mltatlann vltak a prttagsgra. A prtbntetsek elleni fellebbezsek szma cskkent. Ez annak tulajdonthat, hogy a dntsek relisak, igazsgosak. A prtfegyelmi eljrsok tlnyom tbbsgt a prt elveinek megfelelen, a prt rendje szerint folytattk. A vizsglatok alaposak, mlyrehatak, prtszerek voltak. A beszmolsi idszakban az alapszervezetekben indult a prtfegyelmi eljrsok dnt tbbsge. Ma mr ltalban nem vrjk, hogy fellrl" intzkedjenek, br mg mindig elfordul, hogy elnzek a fegyelemsrt prttagokkal szemben. A prttagok kvetelik, hogy a mulasztsokrt felels szemlyeket ne fedje homly, mgis sajt kzssgkben gyakorta vonakodnak megtenni a szksges lpseket. Prtfrumokon is sok esetben csak ltalnossgban s szemlytelenl beszlnek a hibkrl. A prtbizottsgok prtfegyelmi munkt irnyt tevkenysgben jelents a fejlds. A prt-vgrehajtbizottsgok megfelelen lttk el ezt a feladatot. Tbbsgk rendszeresen rtkelte a prtfegyelem s a prtfegyelmi munka helyzett, tapasztalatait, s levontk a megfelel tanulsgokat. Az egyes gyekben felelssgteljes testleti dntst hoztak. A prtfegyelmi gyek nyilvnossgra hozatala a szervezeti szablyzatnak megfelelen trtnt. Nhny ggyel, fknt tanulsgaival a prtsajt is foglalkozott. Az illetkes prtszervek csak olyan gyeknek adtak sajtnyilvnossgot, amelyek ltalnosthat tanulsgokkal szolgltak, s amelyek kzzttele politikailag indokolt volt. ltalban azt az elvet kvettk, hogy minden prtfegyelmi gy konzekvenciit ott kell levonni, ahol a fegyelemsrts trtnt, s ahol a hibt ki lehet s ki kell javtani. A prtfegyelmi bizottsgok tevkenysge a XIJ. kongresszus ta fejldtt. Kialakult munkarend szerint, prtszeren dolgoztak. Feladatukat felelssggel, lelkiismeretesen lttk el. A fegyelmi gyek vizsglata mellett eltrbe kerlt a vtsgek megelzse, a prtegysg, a prtfegyelem vdelme. E bizottsgokban nagy tapasztalat, jl felkszlt kommunistk tevkenykedtek, javaslataik megalapozottak voltak. A prtfegyelemmel, a prtfegyelmi munkval kapcsolatos elemzseiket a prtszervek hasznostottk. Figyelembe vve a fejldst, valamint a prtlet demokratizmusnak fejlesztst, indokolt, hogy a jvben a fegyelmi vizsglatot folytat fegyelmi bizottsgok hozzanak

164 /' A KZPONTI

ELLENRZ

BIZOTTSG JELENTSE

hatrozatot a prtfegyelmi gyekben. A fegyelmi bizottsgok erre alkalmasak. A prt szervezeti szablyzatnak mdostsrl kszlt javaslat tartalmazza a fegyelmi bizottsgoknak hatrozathozatali jogkrrel val felruhzst. A prtfegyelmi munkban hinyossgok is tapasztalhatk. Elssorban az, hogy a fegyelemsrtst nem minden esetben kvette a szksges prtfegyelmi felelssgre vons s a prtbntets. Ezltal elmaradt a prtfegyelmi munka nevel hatsa, csorbult a prtot s a prttagot vdelmez funkcija. Egyes helyeken flrertettk a mrlegels elvt, a prttag korbbi rdemeire val tekintettel meg sem indtottk a prtfegyelmi eljrst. Nem rvnyeslt mindentt az egyenl elbrls elve, nmelykor enyhbben, mskor szigorbban jrtak el.

II. A KZPONTI ELLENRZ BIZOTTSG TEVKENYSGE A Kzponti Ellenrz Bizottsg a beszmolsi idszakban a prt rendje szerint, a szervezeti szablyzat s a XII. kongresszus hatrozata alapjn vgezte munkjt. A prt vezet szerveivel sszhangban dolgozott, azok hatrozatainak vgrehajtsa rdekben tevkenykedett. Munkjt a Kzponti Bizottsg s szervei segtettk, tmogattk. A Kzponti Ellenrz Bizottsg igyekezett feltrni a fegyelemsrtsek trsadalmi, politikai, gazdasgi, eszmei httert. A tapasztalatokat a vezet prtszervek rendelkezsre bocstotta. Jelzsei a prtegysget, -fegyelmet gyengt tnyezkre, a trsadalmi erklcst befolysol jelensgekre, egyes terleteken a szablyozs hinyossgaira, az ellenrzs javtsra hvtk fel a vezet prttestletek, a kormnyban s az llami szervekben tevkenyked kommunistk figyelmt. A kt kongresszus kztt a KEB is rtkelte a munka tapasztalatait, sszegezte a tanulsgokat, s errl tjkoztatta a Kzponti Bizottsgot. A budapesti s a megyei prtszervekkel egyttmkdve mintegy tzezer prttisztsgviselvel folytatott eszmecsert, ezzel is szolglva a XII. kongresszus, valamint a Kzponti Bizottsg 1983. prilisi hatrozatnak vgrehajtst. A testlet a prt szervezeti szablyzata alapjn kidolgozta s tmutatkba foglalta a prtfegyelemre, a prtfegyelmi munkra vonatkoz elveket s mdszereket. A prt szerveinek tjkoztatsa cljbl

165 /' A KZPONTI E L L E N R Z BIZOTTSG JELENTSE

rendszeresen megjelentette idszakos tjkoztatjt, a Frumot. A prt kiadvnyaiban, sajtjban cikkekkel s tanulmnyokkal, a prtoktatsban eladsokkal, konzultcikkal segtette a prtfegyelem erstst, a hibk megelzst, a prtfegyelmi munka fejldst. A Kzponti Ellenrz Bizottsg a beszmolsi idszakban alapos s krltekint vizsglatok alapjn 564 gyben : els fok eljrsokban, fellebbezsekben, prtbntetsek trlsben, prtba trtn viszszavtelekben hozott hatrozatot. A KEB vizsglatai prtszeren folytak, a prt vdelmt, erstst, az rintett prttagok nevelst szolgltk. Arra trekedett mind az eljrsok sorn, mind a bntetsek kiszabsnl, hogy az illet prttag felismerje s megszntesse hibit. A prtfegyelmi eljrsok sorn az rintett prttagot meghvtk a testleti lsekre, s ott is mdja volt szrevteleit megtenni. Minden gyben a tnyeken alapul mrlegels s megfontols utn hoztak testleti dntst. Illetktelen beavatkozs vagy arra irnyul ksrlet a fegyelmi eljrsok sorn nem fordult el. A Kzponti Ellenrz Bizottsg eleget tett a kongresszustl kapott azon megbzatsnak, hogy a prtszervek prtbntetsekrl hozott hatrozatai elleni fellebbezseket fellbrlja. A 239 fellebbezs kzl 20 prttag bntetst szigortotta, 63 esetben a bntets mrtkt enyhtette, a tbbiekt jvhagyta. A KEB a prtfegyelmi felelssgre vonsoknl megklnbztetett figyelmet fordtott az illetkessgre. Kvette azt a fontos elvet, hogy a prttagot ott vonjk felelssgre, ahol a fegyelemsrt cselekmnyt elkvette, abban a prtszervezetben, illetve alapszervezetben, amelyikhez tartozik. A felsbb prtszervek hatskrbe tartozk esetben, illetve az olyan esetekben, amikor elfogultsg vagy sszefonds lehetsge llt fenn, a KEB a prtfegyelmi eljrs megindtst maghoz vonta. Els fokon 71 prttag ellen folytatott vizsglatot, kzttk 42 vezet beoszts prttag gyben hozott hatrozatot. Funkcira val tekintet nlkl felelssgre vonta azokat, akik sszetkzsbe kerltek a prt normival. Szem eltt tartotta az elbrlsnl az egyenl mrce elvt, a cselekmnnyel s a beosztssal arnyos felelssget. A lefolytatott fegyelmi vizsglatok kzvetlenl is alkalmat adtak a KEB-nek a tapasztalatok elemzsre, a tanulsgok levonsra. Az elkvetett vtsgek jelents rszt szubjektv okok, emberi gyengesgek, jellembeli fogyatkossgok motivltk. De a krnyezet felelssgre is utalnak: a fegyelemsrtsek tbbsgt hatkonyabb megelz mun-

166 /' A K Z P O N T I

ELLENRZ

BIZOTTSG JELENTSE

kval, idben val figyelmeztetsekkel, kvetkezetesebb ellenrzssel, a bizalom helyes rtelmezsvel, megfelel kritikai lgkr segtsgvel meg lehetett volna elzni. A Kzponti Ellenrz Bizottsghoz prttagoktl s prton kvliektl 3770 bejelents, panasz, krelem rkezett. Ezekre nagy figyelmet fordtott. A bejelentsek egy rszt sajt hatskrben megvizsglta s intzkedett. A panaszok, krelmek tbbsgt - intzkeds cljbl illetkes prt- s llami szervekhez tovbbtotta. A KEB-hez cmzett bejelentsek, panaszok, krelmek tartalmukat tekintve sokflk: nagyobb rszt szemlyes gondok, kisebb rszt kzrdek panaszok tettk ki. A prt s a trsadalom klnbz terleteit egyarnt rintettk. A krelmek, panaszok mintegy fele megalapozott volt, ms rszk vlt srelmeket, irrelis ignyeket tartalmazott. A bejelentsek tlnyomrszt hibs vezeti magatarts, elvtelen sszefondsok, szernytelensg, kzpnzek pazarlsa, tlzott reprezentls, visszalsek jelzsre irnyultak. A panaszok tbbsge az egyes hatsgok, hivatalok llektelen gyintzsre, brokrcira, helyi szerveknl tapasztalhat elfogultsgra, szkltkrsgre, antidemokratikus vezeti magatartsokra, rossz munkahelyi lgkrre vonatkozott. Arrl is tanskodtak, hogy a panasztevk egy rsze nem bzik a helyi szervek igazsgos, trgyilagos vizsglatban, tart a helyi sszefondstl, fl a megtorlsoktl. A krelmek jelents rsze a nehezebb vlt letkrlmnyekre, az ebbl szrmaz egyni gondokra, feszltsgekre utalt. Voltak, akik jogtalan ignyeket tmasztottak, az llami szervek, hivatalok jogos eljrsa ellen emeltek kifogst. Ntt a nvtelen bejelentsek szma is. Ezek kzl sok vals vagy rszben igaz dolgokat tartalmazott. Vannak azonban rgalmazk is, akik rt szndkkal, valtlan dolgokat terjesztenek egyes szemlyekrl. A Kzponti Ellenrz Bizottsg a szervezeti szablyzatnak megfelelen ellenrizte a Kzponti Bizottsg pnzgazdlkodst. A gazdlkods megfelelt a prt norminak, az llami rendeleteknek s elrsoknak. A figyelem a tervszersgre, a bels tartalkok feltrsra, az elirnyzott pnzeszkzk takarkos felhasznlsra irnyult. A pnzgyi s az elszmolsi fegyelem j, a prt vagyonnak vdelme megfelel. A gazdlkods biztostotta a szksges feltteleket a prt politikai munkjhoz.

167 /' A KZPONTI ELLENRZ BIZOTTSG JELENTSE

III. A P R T E G Y S G S A P R T F E G Y E L E M ERSTSNEK, A P R T F E G Y E L M I M U N K A TOVBBFEJLESZTSNEK FBB FELADATAI A Kzponti Ellenrz Bizottsg nagyra rtkeli a prt vezetsvel, npnk munkjval elrt eredmnyeket. Szorgalmaz s tmogat minden olyan erfesztst, amely ezek vdelmt, tovbbi gyaraptst szolglja. Meggyzdse, hogy prtunk kpes a szocialista trsadalom tovbbfejldst nehezt, gtl gyengesgek, hibk lekzdsre, a kedveztlen jelensgek elleni hatrozottabb s kvetkezetesebb harcra. Ennek alapja a prt vezet, szervez s ellenrz szerepnek fokozott erstse, a kommunistk s a prtonkvliek sszefogsa, kzs cselekvse s fellpse. Szksges az eddiginl mg jobban felkszteni a prttagsgot a tudatos helytllsra, a prt politikjnak odaad szolglatra. Valamennyi prttagnak ktelessge, hogy szerny, fegyelmezett magatartssal, cselekv killssal erstse a prt irnti bizalmat, nvelje a kommunistk, a prt tekintlyt. Ez megkveteli az eszmei, politikai felkszltsg lland gyaraptst, a kzleti aktivits fokozst, a prt- s az llampolgri fegyelem erstst, a szocialista erklcsi normk megtartst, a trvnyek tisztelett, a hibkkal s tves nzetekkel szembeni hatrozott fellpst. Prtunk sikeres munkjnak, vezet, irnyt szerepe rvnyeslsnek f felttele a prt eszmei, politikai, szervezeti s cselekvsi egysge, sszeforrottsga. A prtegysg megteremtsnek, megrzsnek s erstsnek legfbb mdszere s eszkze a prtdemokrcia fejlesztse. Ennek egyik nlklzhetetlen felttele a kvetelmnyek teljestse, a jogok felels gyakorlsa, a dntsekben, az intzkedsekben az illetkessg megtartsa, a prtszer keretek kztt folytatott vita. A vita azonban nem lehet ncl, nem vezethet a fegyelem lazulshoz. Ellenkezleg, a nzetek egyeztetst, megalapozott dntsek, elremutat hatrozatok kimunklst, az egysg ersdst kell szolglnia. Fejldsnk fontos tnyezje a brlat s nbrlat. Ezrt trhetetlen a brlat elfojtsa, a prttagok demokratikus jogainak csorbtsa. A testleti lseken hozott dntseket minden prttagnak ktelessge vllalni, kpviselni s vgrehajtani. Megengedhetetlen a testleti fegyelem megsrtse, a jlrtesltsget bizonygat fecsegs, a

168 /' A KZPONTI

ELLENRZ

BIZOTTSG

JELENTSE

klnvlemnyek prtszertlen hangoztatsa. A dnts utn mr nincs helye vitnak, hanem cselekedni kell. A prt-, a trsadalmi s az llami ellenrzst sszehangoltabb kell tenni. Kvetkezetesebb alkalmazsval tovbb ersthet a trsadalmi fegyelem, a kzmorl. A trsadalmi, a gazdasgi let minden terletn, az irnyts minden szintjn szksges s elengedhetetlen a felelssg s a hozzrts nvelse, ezzel egytt az ellenrzs hatkonysgnak biztostsa. Az ellenrzs legyen a munka minstsnek alapja: egyarnt szolglja a j munka eredmnyeinek elismerst, a hinyossgok feltrst s megszntetst. A magas sznvonal munkrt jrjon elismers, a mulasztsokrt, a hibkrt pedig azzal arnyban ll felelssgre vons. A hatkonyabb ellenrzs jruljon hozz a szocialista kzerklcst rombol jelensgek elleni fokozott kzdelemhez. A vezetk, a felels posztokon dolgoz kommunistk mutassanak pldt a helytllsban, a szocialista normk, a prtfegyelem, a rend betartsban, a trvnyek tiszteletben. Vdelmezzk a kzjavait, teremtsenek megfelel lgkrt az eredmnyes s fegyelmezett munkhoz. Nem lehet elfogadni mentsget, ha valaki feladatainak szndkosan vagy hanyagsgbl nem tesz eleget. A prt vdelme s a prttagok nevelse cljbl elengedhetetlen, hogy a prtszervezetek idben figyelmeztessk azokat a prttagokat, akiknl a hibk jelei kezdenek mutatkozni. Minden esetben kezdemnyezzk azok felelssgre vonst, akik megsrtik a prt normit, rendjt s fegyelmt. Kvetkezetesebben kell fellpni a hatrozatok vgrehajtsban tapasztalhat mulasztsok, a prt eszmit s normit srt cselekmnyek s magatarts ellen, a visszalsek minden fajtjval szemben. A prtfegyelmi munka a prtlet szerves rsze, a kommunista nevels fontos eszkze. A vtsget elkvetk igazsgos, prtszer felelssgre vonsnak clja, hogy rvezesse a prttagot s krnyezett a hiba megelzsre, felismersre, kijavtsnak szksgessgre. A prtfegyelmi munkt tovbbra is a bevlt elvek s gyakorlat alapjn kell folytatni abbl a cibl, hogy ezltal is tovbb ersdjk a prt eszmei, politikai, szervezeti, cselekvsi egysge, javuljon a prtlet rendje s fegyelme.

A KZPONTI ELLENRZ BIZOTTSG JELENTSE

169

Nemzetnk trtnelmi sorsforduljnak megnneplse egybeesik prtunk felels szmvetsvel, a kongresszus ltal adand tmutatssal. Korunk trtnelemforml feladatainak megoldsban ngy vtizede vltozatlanul lenjrnak a magyar kommunistk. Dolgoz npnk egytt halad a Szovjetuni, a testvri szocialista orszgok npeivel a szocializmus s a bke tjn. A magyar kommunistk eszmjkbl fakad meggyzdssel, a gyzelem hitvel vllaljk a harcot, az tkeress nehzsgeit s kockzatt. A kemny kzdelmekkel teli negyven v e hnyatott sors orszg felemelkedsnek trtnelmileg pratlan idszaka. Eredmnyeink megerstenek bennnket meggyzdsnkben, hogy helyes ton jrunk. Hibinkat, gyengesgeinket ismerjk. Lekzdskre jabb s jabb erfesztseket kell tenni. Prtunk ereje abban van, hogy a marxizmus-leninizmus tudomnyos elmlete vezrli, tagjai ennek alapjn cselekednek. A ngy vtized alatt felhalmozott tapasztalatok alapul szolglnak a jvbeli tennivalkhoz, a XIII. kongresszus hatrozatainak megvalstshoz.

1985. mrcius 25. A kongresszus megnyitsa

A kongresszust Nmeth Kroly, a Politikai Bizosg tagja, a Kzponti Bizottsg titkra nyitotta meg. Ksznttte a kldtteket s a meghvottakat. Megllaptotta, hogy a kongresszus hatrozatkpes, majd bejelentette, hogy a kldttek mr elzleg kzhez kaptk a Kzponti Bizottsg elzetes jelentst, a Kzponti Bizottsg rsbeli beszmoljt s a Kzponti Ellenrz Bizottsg rsos jelentst, tovbb a kongresszus elnksgre tett javaslatot, amelyet a kldttcsoportok megvitattak, s azt elfogadsra ajnljk.

A kldttek egyhanglag megvlasztottk az elnksg tagjait: Aczl Gyrgyt, SZ M S Z M P Kzponti Bizottsgnak titkrt, Baranya megye kldttt; Apr Antalt, az Orszggyls nyugalmazott elnkt, Csongrd megye kldttt; Benke Valrit, a Trsadalmi Szemle szerkesztbizottsgnak elnkt, Bcs-Kiskun megye kldttt; Berend T. Ivnt, a Marx Kroly Kzgazdasgtudomnyi Egyetem tanszkvezet egyetemi tanrt, Budapest kldttt; Bihari Istvnt, a Chinoin Gygyszer- s Vegyszeti Termkek Gyrnak vezrigazgatjt, Budapest kldttt; Birn dr. Szatmri Saroltt, a K o m r o m Megyei Mzeumok Igazgatsgnak igazgatjt, Komrom megye kldttt; Bruty Jnost, az M S Z M P Kzponti Ellenrz Bizottsgnak nyugalmazott elnkt, Ngrd megye kldttt; Csszr Istvnnt, metrkocsi-vezett, a Budapesti Kzlekedsi Vllalat kldttt;

A KONGRESSZUS MEGNYITSA /

171

Csiksz Jnosnt, a Kecskemti Konzervgyr mvezetjt, BcsKiskun megye kldttt; Dobrovics Istvnt, a MV Dunakeszi Jrmjavt zemi prtbizottsgnak titkrt, Pest megye kldttt; Duschek Lajosnt, a Magyar Nk Orszgos Tancsnak elnkt, Budapest kldttt; Egresi Krolyt, nyugdjast, lakterleti prtvezetsgi titkrt, Budapest kldttt; Ernszt Antalt, az MSZMP XXL kerleti Bizottsgnak els titkrt, Budapest kldttt; Farkas Sndort, a Munksrsg-Heves megyei parancsnokt, Heves megye kldttt; Fazekas Andrsnt, a Mezhegyesi Mezgazdasgi Kombint zemvezetjt, Bks megye kldttt; Filiczkin Nagy vt, a Magyarnndor kzsgi mveldsi hz vezetjt, Ngrd megye kldttt; Fock Jent, a Minisztertancs nyugalmazott elnkt, Gyr-Sopron megye kldttt; Gspr Sndort, a Szakszervezetek Orszgos Tancsnak elnkt, Pest megye kldttt; Gczi Jnost, az MSZMP Ngrd megyei Bizottsgnak els titkrt, Ngrd megye kldttt; Grsz Krolyt, az M S Z M P Budapesti Bizottsgnak els titkrt, Budapest kldttt; Gyenes Andrst, az MSZMP Kzponti Ellenrz Bizottsgnak elnkt, Bks megye kldttt;
*

Hagenthurn Jzsefet, vjrt, a Mecseki rcbnyszati Vllalat kldttt; Havasi Ferencet, az MSZMP Kzponti Bizottsgnak titkrt, Komrom megye kldttt; Hmori Csabt, a Magyar Kommunista Ifjsgi Szvetsg Kzponti Bizottsgnak els titkrt, Budapest kldttt; Hegeds D. Gzt, a Vgsznhz mvszt, Budapest kldttt; Hermn Istvnt, a Kolaj- s Fldgzbnyszati Vllalat kiskunsgi zemnek ffrmestert, a szocialista munka hst, Bcs-Kiskun megye kldttt; Dr. Horvth Istvnt, belgyminisztert, a Belgyminisztrium kldttt;

172 /

A KONGRESSZUS MEGNYITSA

Kardos Emnt, a Bkscsabai Konzervgyr igazgatjt, Bks megye kldttt; Kdr Jnost, az MSZMP Kzponti Bizottsgnak els titkrt, Budapest kldttt; Kllai Gyult, a Hazafias Npfront Orszgos Tancsnak elnkt, Hajd-Bihar itiegye kldttt; Kincses Lajosnt, az MSZMP Pspkladny Vrosi Jog Nagykzsgi Bizottsgnak els titkrt, Hajd-Bihar megye kldttt;
r r

Kiss Jzsefet, az Alba Regia llami ptipari Vllalat vezrigazgatjt, Fejr megye kldttt; Klein Istvnt, a tamsi KOP-KA fsz igazgatsgi elnkt, Tolna megye kldttt; Dr. Korom Mihlyt, az MSZMP Kzponti Bizottsgnak titkrt, Csongrd megye kldttt; Dr. Ksa Erzsbetet, a Mtrai llami Gygyintzet figazgat-helyettest, Heves megye kldttt; Dr. Ladnyi Jzsefet, a Borsod-Abaj-Zempln Megyei Tancs elnkt, Borsod-Abaj-Zempln megye kldttt; Lzr Gyrgyt, a Minisztertancs elnkt, Borsod-Abaj-Zempln megye kldttt; Lber Gyulnt, a Lbod Kzs Kzsgi Tancs elnkt, Somogy megye kldttt; Losonczi Plt, a Npkztrsasg Elnki Tancsnak elnkt, Somogy megye kldttt; Dr. Majoros Krolyt, az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsgnak els titkrt, Szolnok megye kldttt; Dr. Marthy Lszlt, a Minisztertancs elnkhelyettest, Budapest kldttt; zv. Mez Imrnt, a Dohnygyr nyugalmazott igazgatjt, Budapest kldttt; Mhes Lajost, a Szakszervezetek Orszgos Tancsnak nyugalmazott ftitkrt, Heves megye kldttt; Nemes Zsigmondot, az MSZMP Pannonhalma Nagykzsgi Bizottsgnak titkrt, Gyr-Sopron megye kldttt; Nmeth Krolyt, az MSZMP Kzponti Bizottsgnak titkrt, Zala megye kldttt; Olajos Jnost, folvasztrt, a szocialista munka hst, az Ozdi Kohszati zemek kldttt;
r

A KONGRESSZUS MEGNYITSA /

173

Olh Istvnt, honvdelmi minisztert, a Magyar Nphadsereg kldttt; Dr. Ormos Mrit, a Janus Pannonius Tudomnyegyetem rektort, Baranya megye kldttt; vri Miklst, az MSZMP Kzponti Bizottsgnak titkrt, Szolnok megye kldttt; Papp Gyult, a Szeged Vrosi Tancs elnkt, Csongrd megye kldttt; Prsing Jzsefnt, a ppai 1. szm ltalnos Iskola tantnjt, Veszprm megye kldttt; Rti Csabt, a Szegedi Nemzeti Sznhz operanekest, Csongrd megye kldttt; Sarls Istvnt, az Orszggyls elnkt, Vas megye kldttt; Dr. Schmidt Ernt, a Nyugat-magyarorszgi Fagazdasgi Kombint vezrigazgatjt, Vas megye kldttt; Sebes Sndort, nyugalmazott els miniszterhelyettest, Bks megye kldttt; Sebk Jnost, magasabbegysg-parancsnokot, a Magyar Nphadsereg kldttt; Soltszn Pdr Ilont, a Hazafias Npfront Szabolcs-Szatmr Megyei Bizottsgnak titkrt, Szabolcs-Szatmr megye kldttt; Szab Gyrgyt, a keszthelyi Vasipari s Gpjrmjavt Szvetkezet autszerel szakoktatjt, Zala megye kldttt; Szab Istvnt, a Termelszvetkezetek Orszgos Tancsnak elnkt, a ndudvari Vrs Csillag Mezgazdasgi Termelszvetkezet elnkt, Hajd-Bihar megye kldttt; Dr. Szemerszki Miklst, az MSZMP Nyregyhza Vrosi Bizottsgnak els titkrt, Szabolcs-Szatmr megye kldttt; Szpvlgyi Zoltnt, Budapest Fvros Tancsnak elnkt, Budapest kldttt; Dr. Szrs Mtyst, az MSZMP Kzponti Bizottsgnak titkrt, Hajd-Bihar megye kldttt; Takcs Istvnt, a Debreceni Orvostudomnyi Egyetem hallgatjt, Hajd-Bihar megye kldttt; Tth Andrst, az MSZMP Kisjszlls Vrosi Bizottsgnak els titkrt, Szolnok megye kldttt; Tth Gyulnt, az rdi 5. szm voda vnjt, Pest megye kldttt ;
A

174

KONGRESSZUS

MEGNYITSA

Tmpe Istvnt, az llami Rdi s Televzi Bizottsg nyugalmazott elnkt, Somogy megye kldttt; Varga Gyult, az M S Z M P Zala Megyei Bizottsgnak nyugalmazott els titkrt, Zala megye kldttt; Vas Istvnt, a Dalmandi Mezgazdasgi Kombint vezrigazgatjt, Tolna megye kldttt; Vasmanszki Krolyt, a BM Hatrrsg kerletparancsnokt, a BM Hatrrsg kldttt; Dr. Vrkonyi Ptert, klgyminisztert, a Klgyminisztrium kldttt; Zarnczi Jzsefet, az MSZMP X. kerleti Bizottsgnak els titkrt, Budapest kldttt.

A kongresszus elnksgbe tiszteletbeli tagnak bevlasztottk a testvrprtok kldttsgeinek vezetit.

MEGNYIT

BESZD

Nmeth Kroly
a Politikai Bizottsg tagja, a Kzponti Bizottsg titkra Kedves kldtt elvtrsak! Tisztelt vendgeink! A Magyar Szocialista Munksprt XIII. kongresszust megnyitom. A budapesti, a megyei, a megyei jog s nagyzemi prtrtekezletek a kongresszusra 935 kldttet vlasztottak. Jelen van 929 elvtrs, egszsgi okok miatt igazoltan tvol van 6 elvtrs. A kongresszus teht hatrozatkpes. Bejelentem, hogy a kldttcsoportok elzetesen megvitattk s elfogadtk a kongresszus elnksgre vonatkoz javaslatot. Krem, hogy az elzetes llsfoglalsunkat kldttigazolvnyunk felmutatsval erstsk meg. Ksznm. Kedves elvtrsnk, elvtrsak! Tisztelt vendgeink! A Magyar Szocialista Munksprt XIII. kongresszust, belpolitikai letnk e nagy jelentsg esemnyt egsz npnk figyelme s vrakozsa ksri. Nhny nap mlva megemlkeznk a nagy trtnelmi esemnyrl, haznk felszabadulsnak 40. vforduljrl. prilis 4-e, legnagyobb nemzeti nnepnk, a magyar-szovjet bartsg nnepe is. A Szovjetuni felszabadt szerepe elvlhetetlen Magyarorszg trtnetben. A felszabaduls tette lehetv, hogy npnk kezbe vehette sorsnak irnytst, s a ngy vtized alatt nagyot, maradandt alkotott, a jvt is megalapoz rtkeket hozott ltre. Az elmlt t esztend is - eredmnyeivel s gondjaival egytt - a felszabadulssal kezddtt sorsfordt trtnelmi folyamatba illeszkedik.

176 /

M E G N Y I T BESZD

Prtunk tevkenysgt az elmlt vekben is npnk, szocialista haznk szolglata vezrelte, a trsadalomban betlttt vezet szerept felelsen gyakorolta. Igaz, hogy nem minden sikerlt gy, ahogyan terveztk s szerettk volna. A szmvets azonban arrl tanskodik, hogy volt rtelme az erfesztseknek, a szocialista ptmunkban becslend eredmnyek szlettek. Nemzetkzi tevkenysgnk is npnk rdekeit, a szocializmus, a halads s a bke gyt szolglta. Eredmnyeinket a Szovjetunival, a szocialista orszgokkal egyttmkdve rtk el. Jvnket is velk szoros szvetsgben s egysgben ptjk, szilrd alapokon. Prtunk politikja killta az utbbi esztendk nehz prbjt. A kommunistk s a prtonkvliek egyarnt azt ignyiik, hogy a Magyar Szocialista Munksprt folytassa s a vltoz krlmnyekhez igazodva fejlessze tovbb csaknem hrom vtizede kvetett politikjt. E politika clja a fejlett szocialista trsadalom felptse a prt s a np kztti klcsns bizalomra alapozva, nemzeti egysgben, szinte, nylt, demokratikus lgkrben. Nemzetkzi skon - a halads s a bke erivel sszefogva - a jvben is azrt dolgozunk, hogy biztostsuk ptmunknk legfbb kls felttelt, a bkt. A trsadalomban betlttt vezet szerepe arra ktelezi a Magyar Szocialista Munksprtot, hogy trtnelmi felelssggel megfeleljen hivatsnak, tovbbra is odaadan s eredmnyesen szolglja a magyar np igazi rdekeit, szocialista fejldsnket, kzs boldogulsunkat. Abban a meggyzdsben vgezhetjk munknkat, hogy npnk bzik a prtban, ksz arra, hogy a kongresszus ltal kijellt clokat kzs akarattal valra vltsa. E gondolatokkal kvnok kongresszusunknak eredmnyes munkt. Tisztelt kongresszus! A beszmolsi idszakban tbb harcostrsunk, a magyar munksmozgalom kivl szemlyisge tvozott az lk sorbl. A Kzponti Bizottsg tagjai kzl elhunyt: Ajtai Mikls, Dabrnaki Gyula, Dobozy Imre, Fehr Lajos, Gergely Istvn, Kiss Kroly, Papp rpd, Pothornik Jzsef, Somogyi Mikls s Zvodi Imre elvtrs. A Kzponti Ellenrz Bizottsg tagjai kzl: Nmeth Lszln s Venezi Jnos elvtrs. Tisztelettel emlkeznk az elhunyt kzdtrsakra, azokra a prton kvli szvetsgeseinkre, kzleti szemlyisgekre is, akik odaadssal szolgltk a kzrdeket, szocialista haznkat.

NMETH

KROLY

177

A XII. kongresszus ta a nemzetkzi kommunista s munksmozgalom szmos nagy egynisge is eltvozott az lk sorbl. Halluk fjdalmas vesztesg mindannyiunk szmra. Kztk olyan kiemelked szemlyisgek voltak, mint - elhallozsuk ve szerint megemlkezve rluk - Joszip Broz Tito, a Jugoszlv Kommunistk Szvetsgnek elnke, a Jugoszlv Szocialista Szvetsgi Kztrsasg elnke; Jeronimo Arnedo Aivarez. az Argentin Kommunista Prt ftitkra; Luigi Longo, az Olasz Kommunista Prt elnke; A/ekszej Nyikolajevics Koszigin, az SZKP KB Politikai Bizottsgnak tagja, a Szovjetuni Minisztertancsnak elnke; Szugiszvara Vikremaszinghe, a Sri Lanka-i Kommunista Prt elnke; Pedro Antonio Saad, az Ecuadori Kommunista Prt ftitkra; Wladyslaw Gomulka, a Lengyel Egyeslt Munksprt Kzponti Bizottsgnak volt els titkra; Leonyid Iljics Brezsnyev, az SZKP Kzponti Bizottsgnak ftitkra, a Szovjetuni Legfelsbb Tancsa Elnksgnek elnke; Waldeck Rochet, a Francia Kommunista Prt ftitkra, a prt tiszteletbeli elnke; Nicolas Saui, a Libanoni Kommunista Prt elnke; Gustavo Machado, a Venezuelai Kommunista Prt elnke; Yusuf Mohamed Dadoo, a Dl-afrikai Kommunista Prt elnke; Ville Pessi, a Finn Kommunista Prt tiszteletbeli elnke; Ismaii Bilen, a Trk Kommunista Prt elnke; Jurij Vlagyimirovics Andropov, az SZKP Kzponti Bizottsgnak ftitkra, a Szovjetuni Legfelsbb Tancsa Elnksgnek elnke; Enrico BerUnguer, az Olasz Kommunista Prt ftitkra; Konsztantyin Usztvinovics Csernyenko, az SZKP Kzponti Bizottsgnak ftitkra, a Szovjetuni Legfelsbb Tancsa Elnksgnek elnke. Elhunyt elvtrsaink s bartaink emlkt kegyelettel megrizzk. Krem a kongresszust, hogy egyperces nma felllssal adzzunk emlkknek. Kedves elvtrsnk, elvtrsak! A Magyar Szocialista Munksprt XIH. kongresszusnak megnyitsakor nagy tisztelettel kszntm a kldtt s meghvott elvtrsakat. Szeretettel kszntm prtunknak, a magvar munksmozgalomnak jelenlev, a szocializmus gyt mindig felelssggel szolgl vetern harcosait. Szvlyesen dvzlm prton kvli bartainkat. Kszntm prtunk minden tagjt, a szocializmus gyt odaadssal szolgl kommunistkat. Tisztelettel s megbecslssel kszntm munksosztlyunkat, szvetkezeti parasztsgunkat, rtelmisgnket, haznk minden h fit, akinek munkjval

178 /

M E G N Y I T BESZD

pl, gyarapodik szocialista haznk, a Magyar Npkztrsasg. dvzlm a kongresszusi s felszabadulsi munkaverseny minden rsztvevjt, kezdemnyezit s lharcosait, a szocialista brigdokat. Nagy rm szmunkra, hogy kongresszusunkon dvzlhetjk sok kommunista s munksprt kldttsgt, valamint tbb szocildemokrata s szocialista prt megfigyeljt. Prtunk s npnk nevben szinte tisztelettel s elvtrsi szeretettel kszntm kongresszusunkon a Szovjetuni Kommunista Prtjnak kldttsgt, ln Grigorij Vasziljevics Romanov elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt, a Kzponti Bizottsg titkrt; a Bolgr Kommunista Prt kldttsgt, ln Csudomir Alekszandrov elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt, a Minisztertancs els elnkhelyettest; Csehszlovkia Kommunista Prtjnak kldttsgt, ln Vasil Bilak elvtrsat, a Kzponti Bizottsg Elnksgnek tagjt, a Kzponti Bizottsg titkrt; a Jugoszlv Kommunistk Szvetsgnek kldttsgt, ln Dragoszlav Markovics elvtrsat, a Kzponti Bizottsg Elnksgnek tagjt; a Koreai Munkaprt kldttsgt, ln Pak Szong Csol elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt, a Koreai Npi Demokratikus Kztrsasg alelnkt; Kuba Kommunista Prtjnak kldttsgt, ln Armando Hart Dvalos elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt, kulturlis minisztert; a Lengyel Egyeslt Munksprt kldttsgt, ln Tadeusz Porebski elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt, a Kzponti Bizottsg titkrt; a Mongol Npi Forradalmi Prt kldttsgt, ln Cerendasijn Namszraj elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt, a Kzponti Bizottsg titkrt; a Nmet Szocialista Egysgprt kldttsgt, ln Werner Jarowinsky elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt, a Kzponti Bizottsg titkrt; a Romn Kommunista Prt kldttsgt, ln Lina Ciobanu elvtrsnt, a Kzponti Bizottsg Politikai Vgrehajt Bizottsgnak tagjt, a Szakszervezetek Kzponti Tancsnak elnkt; a Vietnami Kommunista Prt kldttsgt, ln Vo Chi Cong elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt, a Kzponti Bizottsg titkrt; a Kambodzsai Npi Forradalmi Prt kldttsgt, ln Chea Sim elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt, a Nemzetgyls elnkt; a Laoszi Npi Forradalmi Prt kldttsgt, ln Phoumi Vongvichit elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt, a Minisztertancs elnkhelyettest; Ausztria Kommunista Prtjnak kldttsgt, ln Walter Silbermayr elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt; a Belga Kommunista Prt kldttsgt, ln Roel Jacobs elvtr-

NMETH

KROLY

179

sat, a Politikai Bizottsg tagjt, a Kzponti Bizottsg titkrt; a Ciprusi Dolgoz Np Halad Prtjnak kpviseljt, Kosztasi Szofokleusz elvtrsat, a Kzponti Bizottsg tagjt; a Dn Kommunista Prt kldttsgt, ln Poul Emnuel elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt; a Finn Kommunista Prt kldttsgt, ln Erkki Kauppila elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt; a Francia Kommunista Prt kldttsgt, ln Maxim Gremetz elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt, a Kzponti Bizottsg titkrt; a Grg Kommunista Prt kldttsgt, ln Dimitrisz Szrlisz elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt: a Holland Kommunista Prt kldttsgt, ln John Geelen elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt, a Kzponti Bizottsg titkrt; rorszg Kommunista Prtjnak kldttsgt, ln Jerry Mclntyre elvtrsat, az Orszgos Vgrehajt Bizottsg tagjt; a Luxemburgi Kommunista Prt kldttsgt, ln Ren Urbany elvtrsat, a prt elnkt: a Mltai Kommunista Prt kpviseljt, Anthony Vassallo elvtrsat, a prt ftitkrt; Nagy-Britannia Kommunista Prtjnak kpviseljt, Lou Lewis elvtrsat, a Kzponti Bizottsg tagjt; a Nmet Kommunista Prt kldttsgt, ln Hermann Gautier elvtrsat, a prt elnkhelyettest; a Norvg Kommunista Prt kldttsgt, ln Asmuncl Langsether elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt; a Nyugat-berlini Szocialista Egysgprt kldttsgt, ln Inge Kopp elvtrsnt, a prt elnkhelyettest, a Vezetsg Irodjnak s Titkrsgnak tagjt; az Olasz Kommunista Prt kldttsgt, ln Paolo Bufalini elvtrsat, a Vezetsg tagjt, a Kzponti Ellenrz Bizottsg elnkt; a Portugl Kommunista Prt kldttsgt, ln Carlos Brito elvtrsat, a
r

Politikai Bizottsg s az lland Politikai Titkrsg tagjt; a San Marini Kommunista Prt kldttsgt, ln Gilberto Ghiotti elvtrsat, a prt ftitkrt; a Spanyol Kommunista Prt kldttsgt, ln Simon Sanchez Montero elvtrsat, a Vgrehajt Bizottsg tagjt, a Kzponti Bizottsg titkrt; a Svjci Munkaprt kldttsgt, ln Bemard Burchard elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt; a Svd Baloldali Prt-Kommunistk kldttsgt, ln Lars Werner elvtrsat, a prt elnkt; a Trk Kommunista Prt kldttsgt, ln Haydar Kutlu elvtrsat, a prt ftitkrt; az Afganisztni Npi Demokratikus Prt kldttsgt, ln Neaz Mohammad Momand elvtrsat, a Kzponti Bizottsg titkrt; az Etip Dolgozk Prtjnak kldttsgt, ln Tesfave Dinka elvtrsat, a Politikai Bizottsg pttagjt, pnzgyminisztert; a Mozambiki Frelimo-prt kldttsgt,

180

MEGNYIT

BESZD

ln Armando Giebuza elvtrsat, a Politikai Bizottsg tagjt; a Jemeni Szocialista Prt kldttsgt, ln Jasin Noman elvtrsat, a Kzponti Bizottsg tagjt, miniszterelnk-helyettest; a Kongi Munkaprt kldttsgt, ln Jean-Pierre Nonault elvtrsat, a Kzponti Bizottsg tagjt; a Madagaszkri Fggetlensg Kongresszus Prtjnak kldttsgt, ln Arsene Ratsifehera elvtrsat, a Politikai Iroda ftitkrt, a Legfelsbb Forradalmi Tancs tagjt; az Angolai MPLA-Munkaprt kldttsgt, ln Maria Mamb Caf elvtrsnt, a Kzponti Bizottsg titkrt; a Sandinista Nemzeti Felszabadtsi Front kldttsgt, ln Carlos Nunez elvtrsat, a Front Orszgos Vezetsgnek tagjt, a Nemzetgyls elnkt; a Bke s Szocializmus folyirat szerkesztbizottsgnak kpviseljt, Jurij Alekszandrovics Szkljarov elvtrsat, a folyirat fszerkesztjt. dvzlm a kongresszuson megfigyelknt jelenlev vendgeinket: a Francia Szocialista Prttl Marcel Debarge-t, az Igazgat Tancs tagjt, orszgos titkrt; a Nmet Szocildemokrata Prttl Haris Schumachert, a Die Neue Gesellschaft felels szerkesztjt; az Olasz Szocialista Prttl Angelo Gaetano Cresct, a prt Orszgos Tancsnak tagjt, parlamenti kpviselt; a Pnhelln Szocialista Mozgalomtl Joannisz dagaszt, a Kzponti Bizottsg s a prt Klgyi Bizottsgnak tagjt; a Spanyol Szocialista Munksprttl Enrique Mugict s Alejandro Cercast, a Vgrehajt Bizottsg tagjait, orszgos titkrokat.

A KONGRESSZUS MUNKABIZOTTSGAI A kongresszus titkrsgnak vezetje: Nmeth Kroly. Tagjai: Horn Gyula, Jass Mihly, Karakas Lszl, Lakatos Ern, Somogyi Imre, Varga Pter. A fellebbviteli bizottsg elnke: Herczeg Kroly. Tagjai: Balzs Gzn, Borbly Gbor, Katona Imre, K/enovics Imre, Somagr/' Sndor, Tthn Kiss Mria A mandtumvizsgl bizottsg elnke: Ballai Lszl. Tagjai: c/os1 Miklsn, Juscsk Gyrgy, Kcza Imre, Kovcs Jnos, Kuglern, dr. Csendes Eva, Martos Istvnn, Mrten Jnos, Molnr Istvn, Murai Gyrgy, Szab Jnosn. A jellbizottsg elnke: Gspr Sndor. Tagjai: Baranyai Tibor, Barta Alajos, Bor Ferenc, Burgert Rbert, dr. Cserhti Istvn, FyV/ Gyrgy, Fodorn Birgs Katalin, Gczi Jnos, Grsz Kroly, Gyenes Andrs, Gyrgyi Bla, Hegyi Istvnn, Horvth Mikls, Kovcs Gyrgy, Krasznai Lajos, Lukcs Jnos, Moravetz Tibor, Olh Gyrgyn, Radics Sndor, Sebes Sndor, Sikula Gyrgy, Slnitz Jnos, Szab Istvn, Szepessy Pln, Tatai Ilona, Varga Gyula, Varga Istvn, Virg Jzsef n. A szavazatszed bizottsg elnke : MarkovicsFerenc. Tagjai : Barna va, Barta Gyrgy, Csente Jen, Gl Rbert, Gede Jenn, Gottschall Pter, Kri Gyrgy, Kosn Trk Erzsbet, Kun Istvn, Olajos Mihly, Szab Mikls, Szkely Sndor, Tisza Lszl, Varga Sn~ dorn. A szerkesztbizottsg vezetje: vriMikls. Tagjai: AczlGyrgy, Antalczy Albert, Berecz Jnos, Dudla Jzsef, Havasi Ferenc, H-

182

KONGRESSZUS

MUNKABIZOTTSGAI

NAPIRENDJE

mori Csaba, Katona Isvn, Korom Mihly, Majoros Kroly, A/arf/j Lszl, Pnya Jzsef, Romny Pl, Steiner Arnold, Szrs Mtys, Ttnyi Pl, Tth Rza.

A KONGRESSZUS NAPIRENDJE 1. A Magyar Szocialista Munksprt Kzponti Bizottsgnak beszmolja a XII. kongresszus hatrozatainak vgrehajtsrl, a prt feladatairl. Javaslat a szervezeti szablyzat mdostsra. Elad: Kdr Jnos, a Kzponti Bizottsg els titkra. 2. A Magyar Szocialista Munksprt Kzponti Ellenrz Bizottsgnak jelentse. Elad: Gyenes Andrs, a KEB elnke. 3. A fellebbviteli bizottsg jelentse. Elad: Herczeg Kroly, a fellebbviteli bizottsg elnke. 4. A Kzponti Bizottsg s a Kzponti Ellenrz Bizottsg tagjainak megvlasztsa.

Kdr Jnos szbeli kiegsztse a Kzponti Bizottsg beszmoljhoz

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Prtunk trtnetben jeles nap a mai, amikor megkezdte munkjt XIII. kongresszusunk. Ez rendkvl fontos esemny a prt, a kommunistk s egsz trsadalmunk szmra is, hiszen a prt, vezet szerepbl kvetkezen, meghatroz befolyst gyakorol az orszg fejldsre, npnk letre is. Nagy fontossg esemny kezdetn vesznk rszt, mert sok fgg attl, hogyan dolgozik a kongresszus, amelynek j munkt kvnok. Szvbl kszntm a kldtteket s a hazai meghvottakat, akik fontos tnyezi prtunk, trsadalmunk letnek. Kln is kszntm a veternokat, akik a ma l nemzedkek szmra utat trtek a forradalmi talakulshoz, s szvetsgeseinket, akikkel egytt harcoltunk eddig, s ezt tesszk a jvben is. n is szeretnm dvzlni meghvott klfldi vendgeinket, a szocialista s a szocialista orientcij orszgok prtjainak kldtteit, Eurpa kommunista s munksprtjainak kpviselit, valamint azokat a megfigyelket, akik megtiszteltk kongresszusunkat. A mi prtunk hazafias s internacionalista prt, a npek bartsgnak hve. Ezrt klfldi vendgeinknek kln megksznm, hogy kongresszusunk nemzetkzi jellegt mr jelenltkkel is erstettk. A Kzponti Bizottsg beszmoljt ezttal a kongresszus minden kldtte tz nappal korbban megkapta, s kezkben van mr a meghvottaknak s klfldi vendgeinknek is. Ennek az az elnye, hogy kldtteink - a kongresszus hivatalos okmnyait megismerve - jobban fel tudnak kszlni a munkra, s a meghvottak, vendgeink is jobban megrtik a kongresszusunk f okmnyaiban foglaltakat. Kiegsztsknt nhny szt kvnok szlni a felkszlsrl. Az i/nyelvek vitja prtunk tbb mint 25 000 alapszervezetben s az

K D R JNOS SZBELI KIEGSZTSE /' 184

1317 prtrtekezleten rendben megtrtnt. A szervezeti szablyzatnak, a Kzponti Bizottsg dntsnek megfelelen megvlasztottk a 935 kongresszusi kldttet. A Kzponti Bizottsg dntst azrt hangslyozom, mert most - egy nagyobb helyisg adta lehetsggel lve - a prttagsg nagyobb szmban kpviseltetheti magt: korbban csak 1300, most pedig 1000 prttag utn van jelen egy kldtt a kongresszuson. Kongresszusunk krlmnyeit vizsglva figyelembe kell vennnk, hogy bonyolult vilghelyzetben lnk. Itthon gondokkal terhes t esztend van mgttnk. Hangulatilag szerepet jtszott az idei rendkvl hossz s keserves tl, a vele jr energiaelltsi, st a lakossg ftsi gondjait is szaport problmkkal. S vgl gondolnunk kell a janur vgi, knyszer szlte remelsre is. Kedvez krlmnyknt vehetjk szmba ugyanakkor azt a prtszer, nylt s konstruktv vitt, amely az egsz prttagsg kongresszusi felkszlst jellemezte. A vitban nagy volt az aktivits, hiszen prttagsgunk tbb mint 20%-a fejtette ki vlemnyt. A tancskozsokon sok problma is felvetdtt, kzttk olyan ltalnosan vitatott krdsek is, mint az letsznvonal alakulsa, az idsek, a nyugdjasok, a plyakezd fiatalok helyzete. Tbben szltak - egyebek kztt a klnbz kisvllalkozsokrl, vagy a kereskedelemben s ms terleteken is tapasztalhat visszssgokrl. A felszlalk felelsen, a javts szndkval vetettk fel ezeket a problmkat. A kongresszusi felkszls sorn mindentt - prtrendezvnyeken s szlesebb krben is - mltkppen emlkeztek meg felszabadulsunk 40. vforduljrl. J rzssel szlok arrl is, hogy a felkszls nagy munkjban, a szles kr prtvitban a Kzponti Bizottsg irnyelveinek alapttelei helyeslsre talltak, s a prttagok egyntet hajknt, ignyknt fogalmaztk meg, hogy a prt folytassa f politikai vonalt, a kongresszus adjon cselekvsi programot a prttagsgnak, dolgoz npnknek. A kongresszusi elkszletek sorn lezajlott vita tapasztalatait a Kzponti Bizottsg a kongresszusi okmnyokban igyekezett hasznostani. A Kzponti Bizottsg jelentst tett a vgzett munkrl, amelynek megtlse a kongresszus joga. Az rtkelsnl, krem, vegyk figyelembe, hogy br a XII. kongresszuson meghatrozott valamennyi clt nem tudtuk elrni, de a Kzponti Bizottsg minden tekintetben, min-

K D R JNOS SZBELI

KIEGSZTSE /' 1 8 5

denkor s minden krdsben kemny munkt vgzett, s a jra trekvs, a szocialista pts elmozdtsa vezrelte. A Kzponti Bizottsg mindvgig nylt politikt folytatott. Eredmnyekrl is szltunk, amikor az helyes s szksges volt, de a problmkat s a nehzsgeket sem titkoltuk soha a prttagsg, npnk eltt. Nagyon fontos, hogy a slyos gondokat s problmkat nem igyekeztnk a sznyeg al sprni, s ezekrl a Kzponti Bizottsg mostani beszmolja is nyltan szl. Itt, a kongresszusi teremben a kldttek kztt trsadalmunk minden osztlya, minden dolgoz rtege, st taln minden hivatsa kpviselve van: munksok, mezgazdasgi dolgozk, rtelmisgiek, alkalmazottak, tudsok, mvszek, rk, jsgrk, a kzlekeds, a kereskedelem dolgozi, a fegyveres erk s a sportlet kpviseli. De varzslk, csodatvk nincsenek kzttnk. Ezrt senki ne vrja ettl a nem egszen ezer embertl, hogy ngy nap munkjval csodt tud tenni. De az a vlemnyem, hogy kongresszusunk becslettel el fogja vgezni azt, amit prttagsgunk s az orszg npe elvrhat: behatan s nyltan megvitatja az t v alatt vgzett munkt, felelsen s komolyan szmot vet a krlmnyekkel, amelyek kztt dolgozunk, s felelsen hatrozza meg a tovbbi cselekvs tjt, munkaprogramot ad prttagsgunknak s szocializmust pt dolgoz npnknek. Mly meggyzdsem, hogy ezt a feladatt el fogja vgezni a kongresszus; ehhez kvnok sikert minden kldttnek. A kongresszus hivatalos beszmolja az elvtrsak kezben van. En arra kaptam a Kzponti Bizottsgtl megbzst, hogy vitaindtt tartsak, s e bevezet keretben felhvjam a jelenlevk figyelmt nhny olyan krdsre, amely jelenleg prttagsgunkat, az orszg npt, a hatrainkon tl l bartainkat, szvetsgeseinket, kzdtrsainkat is foglalkoztatja. Prtunk a magyar munksosztly forradalmi lcsapata, marxistaleninista, hazafias s internacionalista prt. Trtnelmnk sorn a szocialista fejlds kvetkeztben prtunk a np prtja, trsadalmunk vezet ereje lett; igyekszik ennek a kldetsnek becslettel eleget tenni. Prtunk feladatnak tartja - mert csak gy ltezhet s dolgozhat -, hogy a tmegekkel sszeforrva tevkenykedjk. Vezrl gondolata s eszmje, hogy a jvben is kirdemelje a munksosztly, a dolgozk bizalmt, amelyet trtnelmi harcokban vvott ki. Teljes mrtkben b-

K D R JNOS SZBELI KIEGSZTSE /' 186

zik s tmaszkodik munksosztlyunkra, dolgoz parasztsgunkra, egsz dolgoz npnkre! Ez gy volt eddig s gy lesz a jvben is. Prtunkat szilrd elvek, s nem dogmk vezrlik. Arra trekszik, hogy a fejlds j problmira is megtallja a helyes, szocialista vlaszt. Hiszen az let gyorsan halad, a trsadalom fejlettebb fokn j krdsek jelentkeznek, amelyekre az vtizedekkel, vagy akr a tz vagy hsz vvel ezeltt adott vlasz mr nem felel meg tkletesen. Ezrt folyamatosan meg kell jtani politiknkat. Hogy ez az elmlt t esztendben milyen mrtkben sikerlt - a kongresszus brlhatja el. Mi az elviekben szilrd, a napi politikban krltekint s megfontolt, a megjulsra ksz prtot tekintjk eszmnynknek. A kommunistk egyenjogak valamennyi llampolgrral. Nem tartanak ignyt tbb jogra, s termszetesen azt sem kvnhatja senki, hogy htrnyosabb helyzetbe kerljenek. Ugy vljk azonban, hogy aki a szocializmusrt harcol, az a ktelezettsgbl az tlag llampolgrnl tbbet vegyen magra, a jog szerinti jrandsgbl pedig - ha lehet - inkbb kevesebbet vegyen ignybe, mint amennyit a trvnyek vagy viszonyaink lehetv tesznek. gy rizhetjk meg a kommunistk erklcsi-politikai tekintlyt s becslett. A kommunistk magatartst az nzetlensg jellemezze; a prt s tagsga legyen mentes mindazoktl a visszssgoktl, amelyek kzl mg nem kevs fellelhet trsadalmunk letben. Ezekkel szemben fellpni - a prt s a kommunistk becsletbeli ktelessge. A prt termszetesen l szervezet, fejldik, nvekszik, az elmlt t vben is egszsgesen gyarapodott. Mintegy 60 000-reI nvekedett a prttagok szma, amely ma meghaladja a 870 000-et. A Kzponti Bizottsg gy tli meg, hogy a tagfelvtelnl, teht a prt ptsnl sohasem szabad a merev statisztikai normkbl kiindulni. Az osztlykategrik meghatrozsa vilgos, de minden tagfelvtelnl egyni elbrls szksges. Elengedhetetlen persze, hogy a munksok, a fizikai dolgozk megfelel arnyban kpviselve legyenek. Ez a fejlds sorn meg is olddik. Az a fontos, hogy a trsadalmi erfesztsekben, a munkban becslettel helytll emberek, s - taln hangslyozni is felesleges - fiatalok lpjenek prtunk soraiba. A Kzponti Bizottsg beterjesztette a szervezeti szablyzat mdostsra vonatkoz javaslatait. sszelltsnl abbl indultunk ki, hogy a mostanig rvnyes szervezeti szablyzat alapjban megfelelt rendeltetsnek, klns problmk ezzel nincsenek. De szksgszer bi-

K D R JNOS SZBELI KIEGSZTSE /'

187

zonyos mdosts - ezt a kzponti szervek kezdemnyeztk egyszeren azrt, mert vltozott a prt struktrja, pldul megszntek a jrsi bizottsgok. Ezt a szervezeti szablyzatban is jelezni kell. Az eddig rvnyes dokumentum alapveten megfelel, s ezrt a Kzponti Bizottsg gy hatrozott, hogy a tbb mint 25 000 alapszervezetben nem indt vitt a szervezeti szablyzatrl. Az irnyelvek vitjban felvetdtt szrevteleket azonban ezen a tren is figyelembe kell vennnk, gy pldul azt, hogy a prttagok jogait s ktelessgeit az eddigieknl pontosabban hatrozzuk meg. A Kzponti Bizottsg nevben teht krem, hogy a beterjesztett javaslatot vitassk meg, s ha egyetrtenek vele, tmogassk, fogadjk el. A Magyar Npkztrsasg trsadalmi letnek meghatroz vonsa, hogy haznk szocialista orszg, amelyben szocialista trsadalom pl. Megsznt az embernek ember ltali kizskmnyolsa, a dolgoz osztlyok kztt nincsenek kibkthetetlen ellentmondsok, npnk a munksosztly s prtja vezetsvel egytt munklkodik a haza javra. llamunk alapja a munks-paraszt szvetsg, amelyhez hozztartozik az rtelmisgiekkel kttt szvetsg is. De ltezik a kommunistk s a prtonkvliek, a klnbz vilgnzet embered - a nem hvk s a hivk - szvetsge is, mindazok, akik egyetrtenek az alapvet nemzeti clokkal, a szocialista trsadalom ptsvel, s kszek annak megvalstsra. Ez a szvetsg prtunk politikjnak rendkvl fontos eleme. Eddig is arra trekedtnk s a jvben is az a clunk, hogy a nemzet minden alkoterejt tmrtsk, sszefogjuk abban az ersd s fejld szocialista nemzeti egysgben, amely Magyarorszg politikai arculatt alapveten meghatrozza. Az ptmunkban mindenki rszt vehet, aki a np sorst szivn viseli, s segteni akarja a np boldogulst. Ez a mi politiknk, amelynek eredmnye, hogy Magyarorszgon a belpolitikai helyzet szilrd. Ez rendkvl fontos, taln mindennl fontosabb jellemzje az orszg mai helyzetnek. Errl azrt szltam elsknt, mert trtnelmileg gy alakult, hogy Magyarorszgon egyprtrendszer van, s az is marad. A trtnelmi tapasztalatokat is figyelembe vve gy vljk, hogy az egyprtrendszer a szocialista trsadalom szmra nem elvi, hanem gyakorlati krds, amit az adott orszgban a fejlds dnt el. Ma egyes szocialista orszgokban egyprtrendszer van, msokban tbb politikai prt mkdik.

K D R JNOS SZBELI KIEGSZTSE /' 188

gy gondolom, hogy a szocialista vilgrendszer fejldsnek tovbbi szakaszaiban ez utbbiak szma valsznleg nvekedni fog. Prtunk politikjnak fontos eleme a szocialista demokrcia tovbbi kibontakoztatsa. Ez elvileg, politikailag egyarnt szksges. A szocialista ptmunka azon is mlik, hogyan s mikppen tudjuk a szocialista demokrcit elmlyteni s kibontakoztatni. Ennek leglnyegesebb tnyezje a prt kzvetlen tmegkapcsolatainak tovbbi erstse. Fontos szerepe van a szakszervezetek, a Kommunista Ifjsgi Szvetsg, a Hazafias Npfront s ms tmegszervezetek, tmegmozgalmak eredmnyes, nll, rendeltetsszer munkjnak. A Hazafias Npfront tmegmozgalom, teht nincs egyni tagsga, de nagyon fontos, l szervezet, amelynek bizottsgaiban szzezrek vgeznek mindennapi hasznos munkt a szocialista pts javra. Szmos fontos trsadalmi krdssel foglalkoznak olyan terleteken is, ahol a prt nem tud kzvetlenl s hatsosan dolgozni. A npfront tevkenysgben az alapvet cl a szocialista nemzeti egysg tovbbi erstse, a trsadalmi aktivitst ignyl emberek bekapcsolsa a politikai munkba. Erre trekedve tartsuk szem eltt azt is, hogy a Hazafias Npfront alapt tagja a munksosztly forradalmi prtja, a Magyar Szocialista Munksprt. A szocialista demokrcia tovbbi kibontakoztatsnak tjn fordtsunk mg nagyobb figyelmet azokra a lehetsgekre, amelyek a tancsok, az zemek, az intzmnyek nllsgban rejlenek. Amikor 1968-ban bevezettk az j gazdasgirnytsi rendszert, elgondolkodtam, hogyan is dolgozik majd ezek utn a prt, a szakszervezet, a KISZ az zemekben. rltem annak, hogy lehetsgeik nvekedni fognak, mert brmely alapszervezet annyiban tud igazn hatsosan dolgozni, amennyiben a krdseket helyileg el tudjk dnteni. A prt s a tbbi trsadalmi szervezet feladata, hogy a politikt megfelel mdon s eszkzkkel rvnyestse az zemek nll helyi dntseiben. A szocialista demokrcia tovbbi kibontakoztatshoz segtsget nyjtanak majd az j vllalatvezetsi formk, amelyeket fokozatosan bevezetnk. Ezek ugyancsak nvelik a helyi kollektva szavnak slyt. De ezt senki se rtse gy, hogy anarchit teremtnk az zemekben. ppen ellenkezleg: a vezet bizonyos mrtkig fgg a kollektvtl, s nem baj, ha adott alkalomkor egy kicsit drukkol is, vajon hogyan vlekedik rla a kzssg. De a munkt a vezet irnytja.

K D R JNOS SZBELI

KIEGSZTSE /' 1 8 9

Fontos, hogy mindezt mr az indulsnl is jl csinljuk, mr csak azrt is, hogy ksbb ezt a mdszert szlesebb krben lehessen alkalmazni. A demokrcia szlestsnek tjn politiknk fontos prbja lesz az j vlasztjogi trvny rvnyestse a jniusi ltalnos vlasztsokon. Mindent meg kell tennnk, hogy a vlasztsok valban segtsk a szocialista demokrcia fejlesztst. Szksges s lehetsges, hogy a dolgozk szzezreinek, milliinak beleszlsa legyen a krdsek eldntsbe, a vgrehajts ellenrzsbe, sajt sorsuk intzsbe. Mly meggyzdsnk, hogy ez rendszernk politikai erstsnek f tja. A Kzpoi.ti Bizottsg gy tli meg - s azt hiszem, a kongresszus is osztja ezt a vlekedst -, hogy npnk politikailag rett, bzhatunk benne. s bizonyos, hogy a prt elvi, eszmei irnytsval, az llami s egyb vgrehajt szervek tmogatsval kpes a szocialista trsadalom elnyeinek rvnyestsre, az alkot munka kibontakoztatsra, a rend s a fegyelem megszilrdtsra, a szocialista elveinkkel s trsadalmi cljainkkal homlokegyenest ellenkez visszssgok felszmolsra, a brokrcia, a korrupci, a csals, az zrkeds letrsre. Az t vvel ezeltt megtartott XII. kongresszus kemny s szigor gazdasgi programot hirdetett. A feladatok sorban az els helyre a nemzetkzi fizetsi mrleg javtst tette. Ennek rdekben lasstotta a termels fejlesztsnek temt, visszafogta a beruhzsokat, s clul tzte ki az letsznvonal elrt szintjnek megtartst. Kzponti Bizottsgunk nagyon nagyra rtkeli, hogy ezt a szigor programot munksosztlyunk, dolgoz npnk megrtette s tettekkel tmogatta. Mi valsult meg ebbl? Mindenekeltt az, hogy sikerlt javtani a nemzetkzi fizetsi mrlegnkn. Ezt emltve tudnunk kell, hogy a krlmnyek ennek nem nagyon kedveztek. A nemzetkzi gazdasgi viszonyok tovbb romlottak, s a becsltnl is nehezebbek lettek szmunkra. Nagy gondot okozott 1982-ben, hogy Magyarorszg megrizze fizetkpessgt. De sikerlt, s ettl rendkvl sok fggtt. Mert ha nem sikerlt volna, nagyon kellemetlen helyzetbe kerlt volna az orszg. Az emltett vekben kemny erfesztssel az adssgot is sikerlt mintegy 15 %-kal cskkenteni. Termelsi eredmnyeinkrl szlva kiemelhetem, hogy 1981-tl 1984-ig, ngy v alatt az ipar termelse 10,2 %-kal nvekedett, a mez-

K D R JNOS SZBELI KIEGSZTSE /' 190

gazdasgi gazat 12,4 0 o -kal. Jelents volt a fejlds a kzlekedsben s a kereskedelemben is. A nemzeti jvedelmet - 1984 vgig - mintegy 8,5 0 -kal sikerlt nvelnnk. Ez mg nem ri el, csak megkzelti a XII. kongresszuson kitztt clt, m az 1985-s esztend mg csak most kezddtt. Az idei cltudatos munkn is mlik, hogyan teljeslnek gazdasgi terveink. Ebbl a szempontbl igen lnyeges, hogy gazdasgunk szocialista alapokon nyugszik. A termelsi eszkzknek csaknem egsze szocialista - llami s szvetkezeti - tulajdonban van. Az orszg is, a termelegysgek is tves terv szerint dolgoznak, teht szocialista tervgazdlkods folyik, a kzvetett irnyts eszkzeivel s a piaci trvnyek figyelembevtelvel. Ez gazdlkodsunk f jellemzje. gy tnik, ez a helyes t, s ezen kell a jvben is jrnunk. A mi irnytsi rendszernk, amely 16 ve eredmnyesen mkdik, egyike a szocialista orszgokban kidolgozott s letbe lptetett irnytsi rendszereknek. Szmunkra ez szocialista terveink valra vltsnak egyik eszkze. Az zemek, a vllalatok nllsgnak nvelsvel rugalmasabb kvnjuk tenni a tervgazdlkodst, rvnyesteni a kollektv s az egyni rdekeltsget, sztnzni a jobb munkt. Mert tapasztalataink azt mutatjk, hogy - eszmink, elveink szem eltt tartsa mellett - szksg van a dolgozk rdekeltsgre is a szocialista trsadalom lendletes ptsben. A kzelmltban a Kzponti Bizottsg, a prt vgrehajt szervei elemeztk a gazdasgirnytsi rendszer mkdsnek tapasztalatait, s gy hatroztak: legfontosabb elemeit megtartva, bizonyos igaztsokkal tovbb fejlesztjk, hogy mg jobban segtse a szocialista ptst. Npgazdasgunk nem lebecslend eredmnyeket rt el az tves terv els ngy esztendejben. A szmok taln szernynek tnnek, de olyan viszonyok kztt, amelyek kzt azokat orszgunk elrte, mg rtkesebbek. Ugyanakkor szmos gondunk, nehzsgnk is van, amelyekrl mindig nyltan szlunk. Honnan addnak problmink? Elsknt abbl, hogy a szocializmus ptsnek, a npgazdasg fejldsnek j szakaszba rkeztnk. Az extenzv szakaszbl az intenzv szakaszba lptnk elre. Dnt lps ez, mert az extenzv szakaszban mg rendelkeztnk szabad forrsokkal, s nem szmtott, hogy mi mibe kerl, milyen a minsge, csak legyen. Ez a korszak egyszer s mindenkorra befejezdtt. Most mr hatkonyan kell gazdlkodni, s mi-

K D R JNOS SZBELI

KIEGSZTSE /' 1 9 1

'nsgi termket kell gyrtani a bels fogyasztsra s a nemzetkzi piacra egyarnt. E feladat megoldst nehezti, hogy szmunkra nem nagyon kedvez a kls gazdasgi krnyezet. De ezen nem tudunk vltoztatni. A kongresszusi irnyelvek vitjban - s termszetesen ms alkalmakkor is - szba kerlt a klnbz munkakzssgek, magnkisiparosok, magn-kiskereskedk tevkenysge. Ennek kapcsn n azt hangslyozom, hogy neknk ma szocialista alapon a hatkony termelsnek kell lendletet adnunk, hogy megtanuljuk a termelsi eszkzk, az lmunka, az anyag s az energia megfelel felhasznlst, s j minsg termkeket lltsunk el. Tartsuk szem eltt azt is, hogy a teljes s hatkony foglalkoztats szmunkra egysges feladatot jelent. A teljes foglalkoztats a szocialista rendszer nagy vvmnya, amit megrznk. De ugyanilyen fontos, hogy hatkonyan foglalkoztassuk a dolgozkat, teht ott legyenek, ahol szksg van rjuk, ahol az orszg, a trsadalom, a np hasznra, a maguk javra a legtbbet tehetnek. A gazdasgi munka szmunkra, kommunistk, a szocializmus hvei szmra vltozatlanul alapvet tevkenysg, hiszen ezzel teremthetjk meg fejldsnk anyagi alapjait. A trsadalmi rendszerek harcban az jelenti a stratgiai gyzelmet, ha gazdasgi tren is meg tudjuk mutatni, hogy a szocialista trsadalom magasabb rend, jobban hasznostja a rendelkezsre ll eszkzket, mint a kapitalizmus. Mi ezen az ton jrunk, s bzunk abban, hogy a szocializmus haznkban s vilgmretekben is, a gazdasgi pts terletn is stratgiai gyzelmet arat. A XII. kongresszuson az letsznvonalra hozott hatrozat vgrehajtsrl - felelsen - a kvetkezket mondhatjuk: a reljvedelem 6%-kal nvekedett, a lakossg fogyasztsa ugyancsak 6%-kaI bvlt 1984 vgig. Az letkrlmnyek - laks, kzlekeds, egszsggy, kultra - javultak az elmlt vekben. Az iparban s az ptiparban, bevezettk a 40 rs munkahetet. A relbr sajnos cskkent, s a nyugdjak, a juttatsok relrtkt sem sikerlt teljes mrtkben megriznnk. Teht a XII. kongresszus hatrozatt az elrt letsznvonal megrzsrl nem tudtuk teljes mrtkben megvalstani, bizonyos trsadalmi rtegek letsznvonala nem javult, st esetenknt romlott is. A becslet megkvnja, hogy ezt megmondjam. Az 1985-s terv a nemzeti jvedelemnek a korbbi veknl lend-

K D R J N O S SZBELI KIEGSZTSE /' 192

letesebb, vi 2,5-2,8 %-os nvelst tzi ki clul, s azt, hogy meglljon a relbr cskkense. A terv az letsznvonal bizonyos mrtk fejlesztst is elrja. Trtnelmi tapasztalatunk azonban, hogy a szocializmus harmonikus fejldst az biztosthatja, ha az letsznvonal s az letkrlmnyek fejlesztse sorn csupn azt hasznljuk fel s osztjuk el, aminek a fedezett megteremiettk. Az ptmunka sztnzse megkvnja, hogy a dolgozk keresete a vgzett munka arnyban nvekedjk, a juttatsokat pedig a rszorulk kapjk. A kongresszusi felkszls vitjban ez nagy hangslyt kapott, mint ahogyan sokan - nem csak az idsebbek - hangoztattk azt is, hogy foglalkozni kell a nyugdjasok s a fiatalsg helyzetvel. Ma a tz s fl millis lakossg orszgban tmilli dolgoz mellett 2 300 000 krl van a nyugdjasok s a jradkosok szma. Ha valamennyik helyzett egyformn akarnnk javtani, azt hiszem, nem lennnk igazsgosak, s nem segtennk megfelelen ott, ahol valban szksg van erre. Teljesen ms helyzetben van ugyanis az, akinek a csaldjban hrom-ngy keres dolgozik, vagy nemrgiben ment nyugdjba, mint az, aki egyedl l, ids, beteg, mr nem tud kiegszt keresethez jutni. Ezrt arra kell trekedni, hogy a valban rszorulk helyzetn javtsunk. Ehhez az rintettek krlmnyeinek felmrsre, s megfelel tmogatsi rendszer kidolgozsra van szksg. Hasonl krds vetdik fel, amikor az ifjsggal foglalkozunk. A lakossg tl nagy rszt nevezzk ifjsgnak, s ennek alapjn a prtszervezetek gy rezhetik: a fiatalokkal val foglalkozs gondjt 35 ves korig szinte odaadhatjk" a KSZ-nek, trjk ott a fejket. Ez nem helyes. Elszr is: az letkor nem rtelmezhet mereven. Ha egy ipari tanul vgez, felntt emberr vlik, s egszen ms a helyzete, mint annak a 23 vesnek, aki mg mindig tanul. A fiatalok anyagi viszonyai sem egyformk. A plyakezdk sincsenek azonos helyzetben, mert ismernk jmdban l csaldokat, ahol a plyakezd fiatalok elindtsa az letbe nem nagy problma, msoknak viszont nincs ilyesfajta htterk. Azok kapjanak rezhet tmogatst, akik valban rszorulnak. Az letsznvonalrl s a szocilis krdsekrl szlva azt is szeretnm elmondani, hogy ezek megtlsekor negyven v trtnelmi tapasztalata ll rendelkezsnkre. Az a tanulsg, hogy az letsznvonallal, a szocilis krdsekkel kapcsolatos gyakorlatunkban nem volt helyes a lpseink sorrendje. Elbb volt bremels, a jrandsgok dek-

K D R JNOS SZBELI KIEGSZTSE /' 1 9 3

Jarlsa, mint a fizetsemelsek, trsadalmi juttatsok anyagi fedezetnek megteremtse. Majdnem egy vtizede kzdnk, azrt hogy e terleten megfelel helyzetet teremtsnk. Persze rthet: az elnyomott, meggytrt np, amikor felszabadult, mindent szeretett volna hamar s egyszerre megkapni. S ha mg korbbra tekintnk vissza: 19181919-ben az ipari munkssg vilgszerte harcolt az gynevezett hrom 8-asrt. Sokan ismerik a trtnelembl ezt a kvetelst: nyolc ra munka, nyolc ra pihens, nyolc ra alvs. Abban a korszakban - 1919 elejn - Boknyi Dezst, a nagyszer munksvezett egy gylsen elragadta a sznoki hv, s azt mondta: most mr kiharcoljuk a jogainkat, meglesz a nyolc ra pihens, a nyolc ra szrakozs, a nyolc ra alvs. Erre dbrg taps, aztn csnd, s egy hang htulrl megkrdezte: mikor dolgozunk? Boknyi j sznok volt, rgtn kivgta magt, s azt mondta: dolgoztatok ti mr eleget... Mrpedig gy nem tudunk elrehaladni. s azt is becslettel meg kell mondani, hogy a felszabadulst kvet els vekben a burzso prtokkal vvott politikai kzdelemben mindenki grt, versenyt licitltunk. Mi, kommunistk sem voltunk vtlenek ebben: deklarltunk olyan jogokat, jrandsgokat, amelyeket egybknt biztostani sem tudtunk, hiszen valjban az ipari munkssg az els msfl vben, az inflci kzepette, szinte napi egy kil krumplirt dolgozott. Nem is tudtuk teht teljesteni a deklarlt jogot; s ez a gyakorlat sajnos ksbb is folytatdott. A mi trtnelmi tapasztalatunk az, hogy ezt gy csinlni nem szabad. A biztos fejldsnek az a garancija, ha elbb megteremtjk az anyagi alapokat, azutn osztunk, s nem fordtva. Vvmnyaink nem cseklyek; teljes foglalkoztatottsg, szocilis biztonsg, tisztes letsznvonal van Magyarorszgon. Treksznk arra, hogy az emberek egyenjogsgnak biztostsa mellett a kpzsben, a tanulsban, a plyavlasztsban is egyenlbb eslyt teremtsnk. Cljaink vilgosak. Magasabb letsznvonalat akarunk elrni, jobb letkrlmnyeket akarunk teremteni, de szilrd s biztos alapon. Ez a mi clunk, s meggyzdsem, hogy h a j i dolgozunk, akkor ezt a clt el is fogjuk rni. Vltozatlan elvnk: a szocializmus s a tudomny szvetsgesek. Szocialista ptsrl nem is lehet sz a tudsok kzremkdse s a tudomnyos munka eredmnyeinek gyakorlati hasznostsa nlkl.

K D R J N O S SZBELI KIEGSZTSE /' 194

De azt is meggyzdssel valljuk, hogy a szocializmus biztostja a tudomny mveli szmra a megfelel munkafeltteleket, idertve a tudomnyos kutats szabadsgt is. A szocializmus pt a trsadalomtudomnyok, a termszettudomnyok, a mszaki tudomnyok, az sszes tudomnyg mvelire s hathats segtsgkre. Tovbbra is feladatunknak tartjuk a kutats szabadsgnak megrzst, de ignyeljk - s dolgozunk rte -, hogy a tudomny s a gyakorlat az eddiginl szorosabb kapcsolatban lljon egymssal. A gyakorlat gazdagtsa a tudomnyos kutatst, az utbbi pedig vegye figyelembe a gyakorlat kvetelmnyeit. A politikai munka pedig kivltkppen ignyli a marxista elmlet kutatinak, a trtnettudomny mvelinek segtsgt. Npnk trtnelmnek tudomnyos feldolgozsa is fontos feladat. Gyakran hallani igaz s hamis megllaptsokat fontos trtnelmi krdsekrl, az identitsrl. Mi mindenekeltt a magyar trtnelem tudomnyos, marxista-leninista rtkelst vrjuk. A felnttek eltt is csak gy tudunk tisztzni bizonyos krdseket, s a fiatalokat is csak ily mdon gazdagthatjuk a trtnelmi ismeretekkel. A kutatkat ne csak az tvenes vek rejtelmei izgassk, hanem jkori trtnelmnk olyan fontos llomsai s tmi is, mint az 1919-es Magyar Tancskztrsasg. S foglalkozzanak azzal is, hogyan harcoltak legjobbjaink a Horthy-rendszer ellen, mit tettek az illegalitsban dolgoz kommunistk, a szakszervezeti aktivistk s ms, halad gondolkods emberek a fasizmus elleni harcban. A felszabaduls ta eltelt ngy vtized is sok olyan izgalmas s rdekes krdst vet fel, amelyet meg kell vlaszolni a fiataloknak, de mg az idsebbeknek is. Az ifjsg politikai nevelsvel kapcsolatban nagy feladat vr a prtra, trsadalmunk minden felels tnyezjre. Ki kell venni rsznket a trsadalmi rendszerek vilgmretekben foly ideolgiai harcbl, annl is inkbb, mert az imperialistk kiterjedt antikommunista, szocialistaellenes propagandt folytatnak, amellyel szemben neknk hatrozottan fel kell lpnnk. A tudomnyos kutatktl azt vrjuk, hogy segtsenek a szocialista pts j krdseire adand j vlaszok megfogalmazsban, vagyis dolgozzanak a gyakorlati tapasztalatok elmleti ltalnostsn. Prtunk s npnk trtnete elg bonyolult s viharos volt szzadunkban, sok tapasztalatot foglal magban. En csatlakoznk itt ahhoz a vlemnyhez, amely emlkezetem szerint a Szovjetuni Kommunista

K D R JNOS SZBELI KIEGSZTSE /' 1 9 5

Prtja XXVI. kongresszusn, a Kzponti Bizottsg beszmoljban hangzott el: sok szocialista orszg keresi a szocializmus ptsnek tjt, s mi az sszes szocialista orszg tapasztalatt kzs kincsestrunknak tekintjk, amelyet hasznostanunk kell. Az ideolgiai harcban rszt kell venni az oktatintzmnyeknek, st propagandaszerveinknek is: a rdinak, a televzinak, a filmnek, a sznhznak, minden intzmnynek, amely a kzvlemnyt formlja. Kpviseljk, hirdessk, propagljk vilgnzetnket, vigyzzanak arra, hogy ne terjedjenek a burzso reakcis, antiszocialista, antikommunista nzetek. Munkjukat sznvonalasan, rtelmesen vgezzk, hogy a hatsuk is megfelel legyen. A kommunistknak a szocialista eszme s prtunk politikja mellett a szocialista erklcst is kpviselnik kell. Fontos feladatunk a munka becsletnek, humnus eszminknek a npszerstse. Hatrozottan lpjnk fel az erszak brminem propaglsa, a Nyugatrl rkezett, megksett s kopott divatok ellen. Szmzzk a trgrsgot a nyilvnos letbl, az irodalombl, a kultrbl, a sajtbl, a televzibl. Ha valamely nemzetre rvnyes, hogy ,,nyelvben l a nemzet", akkor az rnk, magyarokra, mindenkppen az. Nyelvnknek is ksznhet, hogy 1100 v utn is l, virgzik nemzetnk. vjuk nyelvnket, s tantsuk a szp, tiszta beszdre a fiatalokat is. Ezt segtse a csald, az iskola, a hrkzls, az irodalom s a mvszet. A tisztes, j csaldi letbl, az anya s a gyermek szeretetbl csinljunk kultuszt. Mi a szocializmus eszmit, erklcsi normit, a munka becslett felemelt fejjel hirdetjk, mert ezek a jelenkor igaz eszmi, s ez az eszme, ez az erklcs kpviseli a jvt. Gyzelmet arat a mi trsadalmunkban s szerte a vilgon. Cselekvsi programunkrl szlva elszr trsadalmunk szocialista vonsainak erstst, az ennek ellentmond visszssgok lekzdst, a szocialista ptmunka tretlen folytatst, a fejlett szocialista trsadalom felptst emltem. Ez a mi programunk, s megvalstshoz megvan az ernk. Ez az er: a szilrd alapokkal rendelkez szocialista rendszer, a fejld npgazdasg s nem utolssorban npnk plds helytllsa vtizedeken t a nehzsgekkel szembeni harcban. A hetedik tves tervrl, amely a jv v janur elsejn indul, most mg csak a tervezmunka bizonyos stdiumban tudok szlni, s csak elzetes adatokat emlthetek.

K D R J N O S SZBELI K I E G S Z T S E / ' 1 9 6

A tervezmunkban vltozatlanul a npgazdasg egyenslyi kvetelmnyeit tartjuk szem eltt. Clunk egy olyan program kidolgozsa, amely fokozatos lnklst, nvekv termelst tesz lehetv. Eddigi ismereteink szerint a kvetkez tves tervben a nemzeti jvedelem 14-17%-os, az ipari termels 13-16%-os, a mezgazdasgi termels 12-14%-os, a bels felhasznls 13-16%-os nvelst lehet elirnyozni. Ez a program magban foglalja azt is, hogy a npgazdasg kls egyenslyt tartsan javtsuk, a mszaki haladst s a mszaki fejldst meggyorstsuk s az letsznvonalat rzkelheten emeljk. Ehhez adottak az eszkzeink, ha jobban hasznostjuk bels tartalkainkat, mind a rendelkezsre ll termelsi eszkzket, mind a munkaert. rtkes erforrsunk az egyttmkdsi lehetsgek j o b b kihasznlsa a Klcsns Gazdasgi Segtsg Tancsnak keretben. Ezen a tren is - a legutbbi fels szint tancskozs hatrozatainak szellemben - elre akarunk lpni. rmmel szlok arrl, hogy a Magyar Npkztrsasg s a Szovjetuni kztti gazdasgi s mszaki-tudomnyos egyttmkds 2000-ig szl tovbbfejlesztsnek programja mr elkszlt, s az errl szl megllapodst prilis els napjaiban al fogjuk rni. Terveink valra vltsnak ez is biztos tmasza. Prtunk s kormnyunk nemzetkzi tevkenysgt elveink vezrlik. Klpolitiknk minden krdsben npnk alapvet rdekeibl indul ki, s npnk teljes tmogatst lvezi. Npnk bkt akar, annak megvdst s megszilrdtst tekintjk f feladatunknak. A nemzetkzi helyzet ma feszlt, az Egyeslt llamok s a N A T O erflnyre tr. Ez megengedhetetlen. A Varsi Szerzds orszgainak, npeinek az az rdekk, hogy bkben lhessenek, szocialista vvmnyaikat megrizhessk s fejleszthessk. A vilg minden npnek az az rdeke, hogy az imperializmus ne kerljn erflnybe. A fldn, a tengereken, a levegben mr ma is tlsgosan sok atomfegyver van. Senkinek sem hinyzik, hogy a fegyverkezsi versenyt most mg a vilgrre is kiterjesszk. Mi az ilyen elgondolsokat hatrozottan ellenezzk. Elvi llspontunk, hogy az j vilghbor tbb nem elkerlhetetlen. A vits nemzetkzi krdseket trgyalsok tjn kell megoldani. Meg kell keresni u lehetsges megegyezs formit, amel>ek minden fl szmra eg>cnl biztonsgot nyjtanak a fegyverzet alacsonyabb

K D R JNOS SZBELI KIEGSZTSE /' 1 9 7

szintjn. Ezen az alapon lehetne tovbblpni az atomfegyverek megsemmistse s a teljes leszerels fel. Mi a bks egyms mellett ls elvt valljuk, s azt akarjuk, hogy fejldjenek a klnbz trsadalmi rendszer orszgok klcsnsen elnys kapcsolatai. Elvi alapon, a bennnket vezrl elvek s politikai meggyzdsnk szerint is azt tartjuk, hogy a forradalom exportja lehetetlen s szksgtelen. De nem trhetjk s nem engedhetjk meg az ellenforradalom exportjt sem. A trsadalmi rendszer formlsa s fejlesztse minden np joga, s ennek a jognak rvnyeslnie kell. Mi azt kvnjuk, hogy a klnbz trsadalmi rendszer orszgok normlis kapcsolataikat fejlesztve, bks versenyben vvjk meg trtnelmi harcukat. Mindjrt hozzteszem: n, mint meggyzdses magyar kommunista, biztos vagyok benne, hogy ebben a harcban a szocializmus gyzedelmeskedik. dvzljk a Genfben megkezddtt szovjet-amerikai trgyalsokat. Tmogatjuk az eurpai bke s biztonsg erstst, fontosnak tartjuk a stockholmi tancskozst. Ennek rdekben haznk is aktv tevkenysget fejt ki. Jelen vagyunk a genfi leszerelsi konferencin s a bcsi trgyalsokon is. Az idn - ppen ebben a teremben - l ssze az Eurpai Kulturlis Frum. Ez a helsinki folyamat jabb llomsa lesz. Arra treksznk, hogy ez a tancskozs is eredmnyesen vgezze munkjt. Mi a trgyalsokat, a kapcsolatok megrzst s fejlesztst, a megegyezst tmogatjuk minden vitatott vagy megoldand nemzetkzi krdsben. A jelenlegi vilghelyzetben a Varsi Szerzds tagllamainak gondoskodniuk kell vdelmkrl, s ennek megfelelen mi is megfelel szinten tartjuk vdelmi erinket. A Varsi Szerzds tagllamaknt eleget tesznk ktelezettsgeinknek. Npnk bkjt, szocialista vvmnyainkat mindenkivel szemben megoltalmazzuk, s ezt j tudni mindenkinek, nehogy brki is ksrtsbe essk. A Varsi Szerzds javasolta a NATO-nak a kt szervezet egyidej megszntetst. Tbb mint kt esztendeje kezdemnyezte, hogy a kt szvetsgi rendszer orszgai kssenek megllapodst, amelyben lemondanak az erszak alkalmazsrl s az azzal val fenyegetsrl. Ezekre a nagy jelentsg javaslatainkra, amelyek mg vltozatlanul rvnyben vannak, vlasz mind ez ideig nincs. A Varsi Szerzds orszgaibl rkezett kiilttsgek vezeti mrcius 13-n Moszkvban tancskoztak. Ez cidcmi cs j tancskozs

K D R JNOS SZBELI KIEGSZTSE /' 198

volt, amit a kommnikben is igyekeztnk kifejezsre juttatni. A tovbbi egyttmkds, kapcsolataink bvtse mellett foglaltunk llst, s egysgesen helyeseltk a Varsi Szerzds meghosszabbtst. Itt is megersthetem: a Magyar Npkztrsasg a Varsi Szerzds meghosszabbtsa mellett foglal llst. Kszek vagyunk az erre vonatkoz okmnyt alrni. A Magyar Npkztrsasg szolidris a trsadalmi haladsrt vilgszerte kzd prtokkal s mozgalmakkal, a nemzeti szabadsgukrt kzd npekkel. Kszek vagyunk sszefogni a bke minden hvvel, idertve azokat a polgri vezet politikusokat is, akik rtik, hogy az emberisgnek nincs ms tja, mint a kapcsolatok fenntartsa, a trgyals s a megllapods a kzs rdek krdsekben. Mi ennek megfelelen rendezett kapcsolatokra treksznk minden orszggal, kzttk az Amerikai Egyeslt llamokkal s a NATO ms vezet orszgaival is, ha tisztelik jogainkat, s megfelel partnernek tartanak bennnket a kapcsolatok alaktsban. Mi arra treksznk, hogy a szvetsgeseinknek h szvetsgesei, bartainknak igaz bartai s partnereinknek korrekt partnerei legynk. Ez eddig is gy volt, s a jvben is gy lesz. gy szmolhat a Magyar Npkztrsasggal mindenki. A kzeljvben megnnepeljk a msodik vilghborban ltrejtt antifasiszta koalci gyzelmt a hitleri fasizmus s a japn militarizmus fltt. Az akkori, sorsdnt helyzetben a klnbz trsadalmi rendszer orszgokat vezet felels politikusoknak sikerlt megegyezsre jutniuk. Az emberisg sszefogott, a nemzetek sikeresen egyttmkdtek a fasizmus elleni harcban. A jaltai tancskozs nagyban segtette a fasizmus feletti vgs gyzelmet, a potsdami megllapodsok hozzjrultak ahhoz, hogy a romokban hever Eurpban meginduljon az let. Nagyra rtkeljk e dokumentumokat, mert a fasizmus sztzzst, a bke megalapozst szolgltk. Az antifasiszta koalci pldjra kellene sszefogniuk ma is - trsadalmi rendszerkre val tekintet nlkl - az orszgok gyeit intz felels vezetknek. sszefogni minden npnek a vilgot fenyeget hbors veszlyek ellen, a Fldnket rint krdsek megoldsa rdekben - ez volna a helyes, a j s a kvetend t az emberisg szmra. Mi kvetkezetesen folytatjuk bkepolitiknkat. A jvben is erstjk egyttmkdsnket a testvri kommunista prtokkal, minden ms halad ervel, szolidaritst vllalunk a szabadsgukrt har-

K D R J N O S SZBELI

KIEGSZTSE /' 1 9 9

col npekkel, kapcsolatokra treksznk minden mozgalommal, prttal, orszggal, amely erre a maga rszrl is ksz. A mai alkalommal is szlni kvnok felszabadulsunk 40. vforduljrl. Nagy sorsfordul volt npnk letben, amikor 1945. prilis 4-n a szovjet hadsereg felszabadtotta Magyarorszg teljes terlett a hitleri fasisztk megszllsa all, s ezzel az orszg visszanyerte szuverenitst, szabadsgt. A kapitalistk s fldesurak hatalma, rendszere, amely sorst a hitleri fasizmushoz kttte, sszeomlott. Npnk negyven vvel ezeltt talpra llt. Az orszg terletn mg folytak a harcok, amikor ltrejtt a Magyar Nemzeti Fggetlensgi Front, Debrecenben megalakult az Ideiglenes Nemzetgyls s az Ideiglenes Kormny, amely teljes joggal s a np nevben hadat zent a nci Nmetorszgnak, hozzltott az orszg jjptshez, az j haza megteremtshez. Nem felejtjk el a Szovjetuni ldozatait, a szovjet hsket, akik elhoztk npnknek a szabadsgot. Nem feledkeznk meg a velk kzd bolgr, jugoszlv s romn katonkrl, az antifasiszta koalci ms nemzeteinek fiairl. Tisztelettel emlkeznk a fasisztk ellen itthon s Eurpa szinte minden frontjn kzd igaz elvtrsainkra, a magyar hazafiakra, a magyar ellenllkra s azokra, akik elestek a fasizmus elleni harcban, a np jobb jvjrt folytatott kzdelemben. Mindazoknak, akik a magyar np felszabadtst segtettk, az szinte hla s ksznet, a tisztes emlkezs szavn tl azt tudjuk mondani, hogy a magyar np lni tudott szabadsgval. A munksosztly, a np kivvta hatalmt, szocialista trsadalmi rendszert teremtett a Magyar Npkztrsasgban. Nehz negyven vet hagytunk magunk mgtt. Fzekben az vtizedekben kellett eltakartani a hbors romokat, megindtani az letet, lekzdeni az inflcit, megvvni a hatalomrt folytatott harcot. De ezekben az vekben ltk a szocialista elvek s normk eltorztsnak slyos idszakt, majd azt a mly trsadalmi vlsgot is, amely Magyarorszgon valjban 1953 nyarn kezddtt, az 1956-os ellenforradalmi felkelsben cscsosodott ki, s 1957 nyarn fejezdtt be. S e negyven v rsze a konszolidlsrt folytatott politikai, gazdasgi s kulturlis tevkenysg is. Npnk e ngy vtized alatt sok akadlyt lekzdtt, szzados elmaradottsgot hozott be. Haznk fejlett mezgazdasggal rendelkez ipari orszgg vlt. Ez a negyven v igaz trtnelme s legfbb eredmnye; ez a trt-

K D R J N O S SZBELI K I E G S Z T S E / ' 2 0 0

nelmi tragdikat tll, a korszakos vltozsokat megvalst magyar np trtnelmi mve. Prtunk bszke arra, hogy ennek a harcnak az ln, nem kevs ldozatot hozva, mindig ott voltak a kommunistk. Nhny tny s adat jl jellemzi e ngy vtizedes ptmunka eredmnyeit. Az adatokat 1938-hoz, az utols gynevezett bkevhez viszonytom. Ma a nemzeti jvedelem tbb mint hatszorosa az 1938. vinek. Az ipari termels tbb mint tizennegyszerese, a mezgazdasgi termels ktszerese az akkorinak. 1938-ban a laksok 27 %-ban, ma 98%ban g a villany. A szz szobra jut lakosok szma 1938-ban 253 volt, ma 138. 1938-ban sszesen 19 000 szemlygpkocsi kzlekedett, ma - csak magnhasznlatban - 1 334 000, a csaldok egyharmada rendelkezik szemlygpkocsival. 1938-ban 200 000 magyar utazott klfldre, az elmlt vben 5 400 000, 1938-ban a lakossg kis rsze volt jogosult nyugdjra, ma megfelel felttelek mellett minden dolgoz ember; az orszg lakossgnak 21 %-a kap nyugdjat. Ma tzezer lakosra hromszor annyi orvos jut, mint 1938-ban. Joggal mondhatjuk: prtunk, munksosztlyunk, npnk harca, munkja nem volt hibaval. Ilyen hatalmas fejldsre csak a szabadd vlt s szocialista tra lpett np volt kpes, amely erfesztseiben lvezte a vilg halad erinek tmogatst. Meggyzdssel llthatjuk: szocialista cljainkat szem eltt tartva, erinket sszefogva s gyaraptva, bizakodva nzhetnk a jvbe. Cljainkat elrjk, terveinket megvalstjuk, felptjk a fejlett szocialista trsadalmat, gazdagtjuk, gyaraptjuk haznkat, a szocialista Magyarorszgot. A Kzponti Bizottsg nevben krem, hogy a beszmolt, a szervezeti szablyzat mdostsra tett javaslatot s a hatrozattervezetet a kongresszus vitassa meg s fogadja el. Krem, hogy prtunk XII1. kongresszusa mondja ki: folytassuk, erstsk f politikai irnyvonalunkat. ljen a Magyar Szocialista Munksprt, s annak XIII. kongreszszusa! ljen a szocializmust pt magyar np! ljen a proletr internacionalizmus s a npek bartsga! ljen a szocializmus s a bke!

Gyenes Andrs szbeli kiegsztse a Kzponti Ellenrz Bizottsg jelentshez

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! A Kzponti Ellenrz Bizottsg jelentst a kongresszus tbbi dokumentumval egytt az elvtrsak kzhez kaptk. Abban szmot adunk vgzett munknkrl, tevkenysgnk sorn szerzett fbb tapasztalatainkrl, s javaslatokat tesznk a legfontosabb tennivalkra. Testletnk nevben jelentsnkhz kvnok nhny kiegsztst hozzfzni. Mieltt ezekre rtrek, szeretnm kifejezsre juttatni egyetrtsnket a Kzponti Bizottsg beszmoljval s azokkal a megllaptsokkal, amelyek Kdr Jnos elvtrs eladsban elhangzottak. A szervezeti szablyzat mdostsra vonatkoz ajnlsokkal egyetrtnk, javasoljuk azok elfogadst. Az elterjesztett hatrozatijavaslat-tervezetet alkalmasnak tartjuk arra, hogy a kongresszus vitja s dntse utn az elttnk ll idszak tennivalinak vezrfonala legyen. A Kzponti Ellenrz Bizottsg a beszmolsi idszakban egytt munklkodott a prt vezet testleteivel. Azonosult azzal a politikai irnyvonallal, amelyet a Kzponti Bizottsg a XII. prtkongresszus hatrozatnak megfelelen kpviselt. A Kzponti Ellenrz Bizottsgnak az a vlemnye, hogy ez a politikai vonal j, bevlt, a tapasztalatok s az let igazolta. Ebben a politikban tvzdik az llandsg s a vltozs, az elvi alapok h megrzse s az j jelensgek marxista-leninista felfogsa. Ez a politika klnbsget tudott tenni a trsadalmi haladst tnylegesen elsegt elgondolsok, megoldsok kztt, valamint azok kztt, amelyek csak ltszlag mutatkoztak ilyennek. A prt eredmnyesen lpett fel minden olyan szndk ellen, amely brmely oldalrl jelentkezne, a dogmk szk kalodjba prbln zrni a gondolkodst s a cselekvst. Ragaszkodott a marxizmusleninizmus alapjaihoz, bevlt elveinkhez s gyakorlatunkhoz, trsa-

2 0 2 / G Y E N E S A N D R S SZBELI

KIEGSZTSE

dalmnk szocialista jegyeinek gazdagtshoz. Nem engedte, hogy ezekre az alapokra s elvekre brki is rsse a korszertlensg, a maradisg blyegt, s a mindenron val vltoztats rgyn, mint elavultakat elvesse azokat. Ugyanakkor kritikus szemmel, de a szksges rzkenysggel tlte meg az jat, felkarolta s tmogatta mindazt, ami gynket elre viszi. A prt a vltoz felttelekhez alkalmazkodva, a szlssgeket kerlve valstotta meg cljait s mozgstotta a szocializmus minden hvt ezek elrsre. A Kzponti Ellenrz Bizottsg javasolja a kongreszszusnak, hogy ezt a politikt ismerje el, tmogassa, s a kvetkez idszakra is erstse meg. Az rsos jelentsnkben is megllaptottuk, hogy prtunk egysges, s betlti vezet szerept. Bizonytjk ezt azok az eredmnyek, melyekrl a Kzponti Bizottsg a kongresszusnak beszmolt. Ennek lnyege, hogy szmos gondunk s bajunk ellenre is megriztk trsadalmunk stabilitst, s szocialista vvmnyainkat jabb rtkekkel gyaraptottuk. Mindez azrt volt lehetsges, mert prtunkban alapveten rend van, a prttagok tlnyom rsze fegyelmezetten vgzi feladatt. A prt termszetes ktelessgnek tekintette a prttagsg felvilgostst, meggyzst, a teendk megvitatst, a cselekvs sszehangolst, az egysges vgrehajts serkentst. Tudatban volt annak, hogy a bonyolultabb krlmnyek, az jabb feladatok mg inkbb megkvetelik a prt egysgnek minden fontos krdsben val megjtst s a fegyelem kvetkezetes megtartst. Az utbbi idben a prt szervei, szervezetei s a prttagok is nagy prbnak vannak kitve. Olyan idszakban lnk, amikor hamar kiderl, ki mennyire kpes a helytllsra, a cselekvsre, milyen ers a prt irnti hsge. Prtszerveink, -szervezeteink s prttagjaink szszessgben jl vizsgznak. Mindaz, amit eredmnyknt szmtsba vehetnk, jelents mrtkben a prttagok politikai, kzleti s munkahelyi helytllsnak ksznhet. Prtunkban a beszmolsi idszakban is rvnyeslt a demokratikus centralizmus lenini elve. Mindnyjan tudjuk, hogy ennek biztostsa a prtlet rendjnek, a prtmunka fejldsnek, a prtvezets hatkony mkdsnek alapkrdse. A prton belli demokratikus lgkr egsz trsadalmunk, kzletnk demokratizmusnak is alkotja, formlja.

2 0 3 / G Y E N E S A N D R S SZBELI KIEGSZTSE

A prtdemokrcia s a prtfegyelem elvlaszthatatlan egymstl. A hatrozathozatal eltti felels s szles kr vlemnynyilvnts s a dnts utni fegyelmezett cselekvs a hatrozatok vgrehajtsnak elengedhetetlen felttele. A prttagok elvitathatatlan joga, hogy kzs dolgainkrl vlemnyt mondjanak, llst foglaljanak, s alapvet ktelessgk, hogy a dntsek mellett ki is lljanak, azok vgrehajtsban rszt vegyenek. A Kzponti Ellenrz Bizottsg vlemnye szerint a prttagok nagy tbbsge eleget tesz ktelezettsgeinek. Cselekven rszt vllal politiknk alaktsban s megvalstsban. Ugyanakkor azt is meg kell llaptani, hogy a prttagsg fegyelme a kvetelmnyekhez s a lehetsgekhez kpest lassabban fejldtt. Mr a Kzponti Bizottsg 1983. prilisi hatrozata is megllaptotta, s most a kongresszus dokumentumai szintn jelzik, hogy bizonyos lazuls s ms kedveztlen jelensgek e tekintetben is mutatkoznak. Nem hallgathatjuk el, egyes prttagok a politikai munka gyengesgei, az ismert nehzsgek miatt elbtortalanodtak, msok a megfelel segtsg hinyban kzmbss vltak, akadtak olyanok is, akik a prttl elfordultak. Az okokat vizsglva azt kell megllaptanunk, hogy a prttagok egy rsze nem mindig ismeri fel s nem mindig kpes kvetni a trsadalmunk letben vgbemen felgyorsult vltozsokat. Ehhez a felkszltsgk, de tjkoztatsuk s meggyzsk sem mindig kielgt. Ennek a helyzetnek a felismerse azt a feladatot lltja elnk, hogy a propaganda s az agitci kell idben s megfelel gondossggal szljon a lnyeges vltozsok szksgessgrl, sszefggsrl, a prt- s az llami dntsek htterrl, az intzkedsek vrhat hatsrl. A vilgos, egyrtelm tjkoztats, a meggyz, nevel munka javtsa elengedhetetlen ahhoz, hogy a prttagok a prt szndkt, a hatrozatok rtelmt jobban ismerjk, megrtsk s elfogadjk. Egyebek kztt ezzel segthetjk el a politika melletti hatrozottabb killst, a cselekvsben val rszvtel ersdst, a prttagsggal jr ktelezettsgek vllalst s kvetkezetes teljestst. A szocialista trsadalom ptsben a prt, a magyar np jelents eredmnyeket rt el. A Kzponti Bizottsg szmvetsbl kitnik, hogy a XII. kongresszus ta, ha a korbbiakhoz viszonytva lassbb temben is, de elrehaladtunk. Bszkk lehetnk arra, amit a magyar

2 0 4 / G Y E N E S A N D R S SZBELI

KIEGSZTSE

np prtunk vezetsvel alkotott. Mindezekrt elismers s megbecsls illeti azokat, akik a munka nehezt vllaltk. Az eredmnyeink bizonyra jelentsebbek lennnek, s kevesebb lenne a gondunk, ha mindenki, de elssorban a felels beosztsban dolgozk nagyobb eltkltsggel trekednnek arra, hogy a fegyelem, a rend ersdjn, a munkavgzs minden terleten sznvonalasabb vljon. Trsadalmunkban s a fejldsnk jelenlegi szakaszban klnsen nagy jelentsge van az nllsgnak, a kezdemnyezkszsgnek, az alkot magatartsnak. Ez ma mr termszetes igny minden fontos munkakrben. Ennek az ignynek azonban nem mindenki tud megfelelni. Akadnak, akik a kvnt kpessgek kibontakoztatst, a megnvekedett nllsg adta lehetsgeket rosszul rtelmezik, s nem kpesek sszeegyeztetni a fegyelmezett, felels magatartssal. A Kzponti Ellenrz Bizottsgnak az a vlemnye, hogy csak ott szlethetnek j eredmnyek, ahol rend van, ahol mindenki tudja, mi a ktelessge. Ezrt minden kzssg, azok vezeti, prttagok s prtonkvliek akkor mondhatjk el magukrl, hogy megfelelen ltek az nllsg, az alkot munka, a kezdemnyezs lehetsgvel, ha azt fegyelmezetten s felelssggel teszik, ha egy pillanatra sem tvesztik szem ell a szocialista trsadalom rdekeit s cljait, a szocialista tulajdon vdelmnek, gyaraptsnak kvetelmnyeit. A krltekints hinya, az tletszersg, a kapkods, a valsg helyett a vgyakra alaptott hibs dntsek nem tartoznak a ritkasgok kz. A feleltlen kockztatsnak pedig mindig az egsz trsadalom a krvallottja. A Kzponti Ellenrz Bizottsg szmos ilyen ggyel knyszerlt foglalkozni. Akadt ilyen az iparban, a mezgazdasgban, az ptiparban s ms terleteken egyarnt. Ezek kzs jellemzje, hogy a szban forg gazdasgi egysgek vezeti a krlmnyek megfelel ismerete nlkl, a kell megfontoltsgot s krltekintst flretve, erejket s lehetsgeiket meghalad vllalkozsba kezdtek. Ilyen vllalkozsba belefogni mr maga is feleltlensg. A bajt rendszerint tetztk azzal, hogy a munkt rosszul szerveztk, nem ellenriztk, gy lbra kelt a lazasg, a feleltlensg, aminek sok millis kr lett a kvetkezmnye. Amikor a Kzponti Ellenrz Bizottsg az egyik ilyen gyet vizsglta, a hibk feltrsn, a feleltlen vezetk slyos prtbntetsn

205

GYENES

ANDRS

SZBELI

KIEGSZTSE

tl, felhvta az illetkesek figyelmt a szksges tanulsgok levonsra is. Ezek utn mindenki azt gondolhatn, hogy az rintettek okultak a trtntekbl. Sajnos nem. Noha a vezetket levltottk, megbntettk, a vllalatot irnyt minisztrium vezetit intzkedsre knyszertettk, ugyanott, ugyanaz a hiba megismtldtt, de most mr sokkal slyosabb formban. A rend s a fegyelem trsadalmi, politikai cljaink valra vltst szolglja. A feleltlensg, a lazasg e clok elrst akadlyozza. A rendnek s fegyelemnek szksges velejrja az ellenrzs, a beszmoltats. Ennek eszkzei, mdozatai kialakultak, eredmnyessge s hatkonysga azonban kvnnivalt hagy maga utn. Vitatkozunk azzal a vlemnnyel, amely szerint az ellenrzs s beszmoltats nlklzhet eszkze a segtsnek, az eredmnyek elismersnek, a hinyossgok feltrsnak, a hibk megszntetsnek. Hibs az a nzet, mely szerint az ellenrzs csak zaklats, a munka akadlyozsa, netn megszgyents. llspontunk, hogy az ellenrzs nlklzhetetlen mind a prtban, mind a trsadalomban, a munkban s a vezetsben egyarnt. Aki trsadalmunk irnytsban valamilyen poszton szerepet vllal, annak vllalnia kell azt is, hogy munkjrl szmot adjon, tevkenysgnek ellenrzst ne csak elviselje, hanem ignyelje, s maga is ellenrizzen. Az ellenrzs nemcsak az elrehalads egyik eszkze, hanem trsadalmunk demokratizmusnak elengedhetetlenl fontos eleme is. A beszmolsi idszakban erfesztseket tettnk a trsadalmunktl idegen jelensgek visszaszortsra. Ennek vannak eredmnyei. Korntsem beszlhetnk azonban arrl, hogy sikerlt megszntetnnk a korrupcit, a vesztegetst, a harcsolst, a munka nlkli jvedelemszerzs klnbz formit. Ezek hatssal vannak a prttagokra is. Az is elfordul, hogy ilyen vtsgeket prttagok kvetnek el. A munka nlkli vagy a munkval nem arnyos jvedelemszerzst, az gyeskedst, a spekulcit, az ilyen mdon val gazdagodst a trsadalom eltli. Eltli, s joggal teszi, hiszen szocialista elvnk szenved srelmet, ha nem a sznvonalas munka, a kimagasl teljestmny rszesl megfelel trsadalmi s anyagi elismersben. A munka szerinti eloszts elve mg nem elg kvetkezetesen rvnyesl, s ez kedveztlenl befolysolja a trsadalom rtktlett, s rossz hatssal van a munkafegyelemre is. A csszpnz, a hlapnz, a szvessgi szolgltats, a protekcizs

2 0 6 / G Y E N E S A N D R S SZBELI KIEGSZTSE

nem cskkent, st jabb formi is kialakultak. Sokan tvesen azt hiszik, hogy ezek ellen nem tehetnk semmit, mert fejldsnk szksgszer velejri. Mi ezzel nem rtnk egyet. gy vljk, hogy a szablyok pontosabb kimunklsval, az ellenrzs javtsval, a nevel munka erstsvel, a trvny adta lehetsgek kvetkezetesebb alkalmazsval, a szigorbb szmonkrssel ezek a jelensgek cskkenthetk s visszaszorthatok. A prt hatrozott llspontja, hogy a nemkvnatos jelensgek ellen a kell idben fel kell lpni, a visszalseket le kell leplezni, elkvetiket felelssgre kell vonni. Ennek ellenre gyakran azt tapasztaljuk, hogy a vtkeseket mentegetik, hibikat kisebbtik, a szmonkrst elodzzk. Ez slyos hiba, st ennl tbb: bn. Olyan cselekmny, amely bomlasztja trsadalmunk erejt, gyengti jogrendjt, veszlyezteti a prtunk irnt tbb vtizede megnyilvnul bizalmat, azt a bizalmat, amely politiknk szilrd bzisa. A felelssgre vonsnak esetenknt akadlya az sszefonds, az elvtelen rdekkapcsolatok rvnyre jutsa. Sajnos erre is akad szmos plda. Hadd emltsek kzlk egyet. A kzelmltban egy vidki gyr igazgatjnak visszalseit vizsgltuk. Azt a nem mindennapos dolgot llaptottuk meg, hogy az igazgat jelents anyagiak remnyben a gyr egyik mhelyt a sajt telkre kitelepttette, s azt az egyik vllalaton kvli gazdasgi munkakzssgnek tjtszotta. Tehette, mert bztak benne, mert nem ellenriztk, kitn vezetnek tartottk, kitntettk. Egyb vtsgeit nem is sorolom fel. De azt megemltem, hogy tizent vezet beosztsban dolgoz prttag, kztk minisztriumi, llami tisztsgviselk az igazgat szvessgtevsei ltal jogtalan elnykhz, kisebb-nagyobb anyagi kedvezmnyekhez jutottak. Az igazgat tettvel jelents erklcsi, politikai s anyagi krt okozott. Nemklnben az gyben rintett lektelezettjei. A felelsket megbntettk, a jogtalan kedvezmnyeket visszafizettettk, tbbket az illetkes llami szervek beosztsukbl levltottk, illetve brsgi ton felelssgre vontk. Az gynek szmos tanulsga volt a prtmunkra, az llami irnytsra, az ellenrzs hinyossgaira, a vllalati tevkenysgre s a kommunista helytllsra vonatkozan egyarnt. Attl tartunk, hogy a tanulsgokbl ebben az esetben sem mindentt vontk le megfelelen a szksges kvetkeztetseket. Termszetesen az egyes esetekbl nem szabad ltalnostani. A mi

207 / G Y E N E S A N D R S SZBELI KIEGSZTSE

gazdasgi vezetinket nem az ilyen magatarts jellemzi. Tisztessges, becsletes, ldozatot vllal emberek, nagy rszk van elrt eredmnyeinkben. Meg kell vdeni ket minden hamis, igazsgtalan ltalnostssal szemben. Azokat pedig, akik mltatlann vlnak vezeti munkakr betltsre, el kell tvoltani, hatrozottan felelssgre kell vonni. A visszalsek okozta anyagi vesztesgek sem kzmbsek, de ennl sokkal nagyobb az a morlis s politikai kr, amit az elkvetik okoznak. A pldt, amelyikre utaltam, azrt hoztam szba itt a kongresszus eltt, mert tanulsgos, s figyelmeztet arra, hogy tbbet kell tenni az ilyen s hasonl esetek megelzsrt. A prttagok ktelessgei kz tartozik, hogy az llampolgri fegyelem megtartsban pldt mutassanak. A trvnyeinket tiszteljk, a munkban pedig becsletesen helytlljanak. A prt tagjainak tlnyom tbbsge megfelel ennek a kvetelmnynek. Akadtak azonban az elmlt t vben a prttagok kztt is olyanok, akik sszetkzsbe kerltek a trvnyeinkkel. Biztat, hogy a korbbi vekhez viszonytva szmuk cskken. Amg a trvnyeket, szablyokat megsrt llampolgrok szma az utbbi vekben nvekedett, kzttk a prttagok arnya s szma jelentsen cskkent. A beszmolnkban jeleztk, hogy a prttagok tbbsgt gpjrmvezetsi szablyok megsrtse miatt marasztaltk el, azrt, mert magatartsukbl hinyzott a gondossg, a krltekints, a msok irnti felelssg. Voltak, akik a vm- s devizaszablyokat srtettk meg, mert utazsaikat nemcsak a klfld megismerse, hanem a kicsinyes nzs, a kapzsisg vezrelte. A tapasztalatok azt mutatjk, hogy a kedvez vltozs ellenre van mg tennival a trvnytisztelet erstsrt a prttagok krben is. Rszben az elbb emltettek miatt, msrszt egy gyakran visszatr krds egysges rtelmezse vgett hvnm fel a figyelmet a kvetkezkre. Kztudott, hogy amikor valaki felvtelt kri a prtba, nkntesen vllalja, hogy elfogadja a prttagsggal jr magasabb kvetelmnyeket. Mgis ismtelten krdezik: ha egy prttagot trvnyeink megsrtse miatt elmarasztalnak, mirt kell a prt eltt mg kln is felelni a tettrt? A vlasz egyrtelm: a prttag is llampolgr, akire az llampolgri fegyelem ugyangy vonatkozik, mint brki msra. A trvny eltt ilyen minsgben tartozik felelssggel. A prt a maga kvetelmnyeit kri szmon a tagjaitl. E kvetelmnyek kztt pedig szerepel a trvnyek tisztelete, st azok pldamutat megtartsa.

208 /

G Y E N E S A N D R S SZBELI KIEGSZTSE

Nincs teht sz ketts bntetsrl mg akkor sem, ha a kommunistknak kt helyen kell szmot adniuk tetteikrl. Ezen a jvben sem szabad vltoztatni. A prt tagjainak a munkban is pldt kell mutatniuk. Ezt krnyezetk is elvrja tlk. Ennek a vrakozsnak a prt tagjainak tbbsge megfelel. Bizonytjk ezt az eredmnyeink, amelyekben - mint mr emltettem - a prttagok szorgalma, tisztessges munkja meghatroz jelentsg. Ezrt klns sllyal esik latba, ha prttag srti meg a munkafegyelmet. Politikai s erklcsi krt okoz, ha a prttagok munkahelykn legyen az hivatal, intzmny vagy zem - munkjukat hanyagul, roszszul vgzik. Mg inkbb igaz ez, s hatst tekintve klnsen rtalmas, ha valaki vezeti munkakrben nem teljesti ktelessgt. Vagy gy, hogy nem tesz meg mindent a munka zavartalan vgzsrt, netn feleltlenl dnt, s akkor is, ha figyelmen kvl hagyja a prthatrozatokat, llami rendeleteket, esetleg olyan rsok, mvek, msorok megjelenst vagy msorra tzst teszi lehetv, amelyek nem egyeznek szocialista elveinkkel, rtanak politikai cljainknak, rdekeinknek. Az utbbi idben sajnos, ez utbbira is akadt nhny plda. A feleltlensg, a fegyelmezetlensg tbbek kztt azrt sem trhet el, mert srti prtunknak a humanizmusrl vallott elvt. A mi humanizmusunk a becsletes, ktelessgtud, trvnytisztel emberek vdelmt szolglja. Nem fogadhat el humnusnak az a magatarts, amely a trsadalom rdekeit veszlyeztet rendbontkat vdi. A kzssgnek okoz krt az, aki az ilyen hibkat takargatja, magyarzza, ahelyett, hogy fellpne ellenk. Ha prttagrl van sz, a mentegets rt a prtnak s annak is, aki a hibt elkvette, akit mentegetnek. Sokan mg mindig nem rtik: a prtban a felelssgre vons clja s rtelme, hogy a hibk feltrsval neveljen, s a bntetsbl mind az elkvet, mind pedig a krnyezete okuljon. Ezt kvnja a szocialista kzssg rdekeinek vdelme. A Kzponti Ellenrz Bizottsg nagyra rtkeli a prt vezetsvel, npnk munkjval elrt eredmnyeket. Szorgalmaz s tmogaj: minden olyan erfesztst, amely ezek vdelmt, tovbbi gyaraptst szolglja. Meggyzdse, hogy prtunk kpes a szocialista trsadalom tovbbfejldst nehezt gyengesgek, hibk visszaszortsra, lekzdsre, a kedveztlen jelensgek elleni hatrozottabb s kvetkezetesebb fellpsre. Ez lehetsges s szksges is.

GYENES

ANDRS

SZBELI

KIEGSZTSE

'

209

Prtunk a trsadalom talaktsrt folytatott munkja eredmnyeit elbizakodottsg nlkl, a valsgnak megfelelen rtkeli. Ennek szellemben folyamatosan fellbrlja tevkenysgt, rzkeli a fejlds ellentmondsait. Mindig nyltan beszl, nem hallgat el semmit. Ez prtunk nagy ereje. Ezrt senkitl sem fogadhatjuk el, hogy a magunk feltrta gondokat, gyengesgeket egyesek sajt rvidlt, pesszimista ltsmdjuk igazolsra hasznljk fel. Prtunk a jelenlegi, a tbb tekintetben nehz, bonyolult krlmnyekkel tisztban van, szmol ezekkel. De a prt a mainl sokkal nehezebb helyzetben is kpes volt megtallni a kibontakozs tjt, a helyes megoldsokat, amelyek segtsgvel biztonsgosan tovbbhaladhattunk. Most, amikor haznk felszabadulsnak 40. vforduljt nnepeljk, visszatekintve arra a trtnelmi tra, amelyet megtettnk, meggyzdssel mondhatjuk, hogy ma is, a jvben is prtunk ereje ad lendletet a munkhoz s nyjt biztostkot az eredmnyesebb jvendhz. Szocialista vvmnyainknak a trsadalom, a np letben mly gykerei vannak. Ezek vdelmt, fejlesztst npnk akarja s tmogatja. Ernk prtunk eszmjben, politikai, cselekvsi s szervezeti egysgben, a kommunistk fegyelmezettsgben, tettrekszsgben, a nppel val sszeforrottsgban rejlik. Krem a tisztelt kongresszust, hogy a Kzponti Ellenrz Bizottsg jelentst vitassa meg s fogadja el.

Hozzszlsok

Grsz Kroly
a K z p o n t i Bizottsg tagja, az M S Z M P Budapesti Bizottsgnak els titkra k

Tisztelt kongresszus! Kedves kldtt-trsaim! Tisztelt vendgeink! A fvros csaknem 224 000 kommunistja megbzsbl jelentem, hogy a Kzponti Bizottsg hatrozatnak megfelelen kszltnk prtunk XI11. kongresszusra. Gazdasgi clkitzseinket lnyegben teljestettk. Elemeztk a politikai helyzetet, szmba vettk pr.munknk rtkeit, gyengesgeit. Mindentt munkaprogramokat dolgoztunk ki a helyi eendk vgrehajtsra. Mltkppen megemlkeztnk fvrosunk felszabadulsnak 40. vforduljrl. A kongresszusi irnyelvek vitja jelentsen hozzjrult a prtegysg erstshez, a prton belli demokrcia fejldshez, a prt s a tmegek kztti kapcsolatok elmlytshez. Az eszmecserk legfontosabb tapasztalata szmunkra az, hogy a budapesti kommunistk maguknak valljk prtunk politikai cljait, tbb vtizede kvetkezetesen folytatott, llandan megjul politikai vonalt. Most, amikor a szocialista ptmunka sok terletn igyeksznk j mdszereket tallni, prttagsgunk megnyugvssal ltja, hogy a megjulsi folyamatok ln mindentt a prt s annak Kzponti Bizottsga ll. A budapesti kommunistk teljes mrtkben tmogatjk prtunk vezetst a jv cselekvsi irnyainak kimunklsban, az j utak keressben. rmmel tapasztaljuk, hogy a trsadalmi vitk leglnyegesebb szrevtelei, javaslatai megtallhatk a kongresszusi okmnyokban, s Kdr elvtrs eladi beszdben is rendkvl nagy hangsllyal szlt ezekrl a tapasztalatokrl. Mindezek alapjn egyetrtek a Kzponti Bizottsg, a Kzponti Ellenrz Bizottsg beszmoljval, Kdr Jnos elvtrs s Gyenes Andrs elvtrs szbeli kiegsztsvel, a Kzponti

GRSZ KROLY

211

Ellenrz Bizottsg jelentsvel, a jv feladatait sszefoglal hatrozattervezettel s a szervezeti szablyzat mdostsra vonatkoz javaslatokkal. Mindent megtesznk a kongresszusi hatrozat hinytalan megvalstsrt. Meggyzdsem, a fvrosban l s dolgoz prttagokon kvl e vlemny mell dnt tbbsgkben felsorakoznak a prtonkvliek is, akiknek ldozatos s eredmnyes munkja benne van eddig elrt eredmnyeinkben. Ennek legjabb bizonytka a kongresszusi s felszabadulsi munkaverseny tmegessge, a felajnlsok nagysga s az idarnyos teljestsek mrtke. A Papripari Vllalat, az Ikarusz, a Skla-Coop, a Magyar Haj- s Darugyr, a Chinoin Gygyszerrugyr, a Csepeli Fmm s mg sok ms vllalat dolgozi teljestik terven felli exportjukat, anyagtakarkossgi s minsgjavt clkitzseiket. Dolgoz trsaink magatartsa politikai llsfoglals is. Elvtrsak! Budapesten az elmlt t vben eredmnyesen folyt a XII. prtkongresszus hatrozatainak vgrehajtsa. A fvros dinamikusan fejldtt, jelents eredmnyek szlettek. Most is ksznetet mondunk e helyrl prtunk Politikai Bizottsgnak s kormnyunknak azrt a megklnbztetett figyelemrt s tmogatsrt, amelyet a fvros fejlesztshez az elmlt t vben adtak. A fvros prt-, llami s tmegszervezetei azon munklkodnak, hogy a Politikai Bizottsg 1984. februri - a fvros fejlesztsvel foglalkoz - hatrozatt hinytalanul vgrehajtsk. A beszmolsi idszakban rzkelheten javultak a fvrosi lakossg letkrlmnyei. Megfelel sznvonalat rt el a gyermekintzmnyi, az egszsggyi ellts, a kzmellts, a kzlekeds s a kereskedelem. Erfesztseink ellenre nem ilyen kedvez a kp a laksellts terletn. Br a mennyisgi lakshiny lnyegesen mrskldtt, mgis, tbb mint 10 000 olyan laksignylt tartunk nyilvn, aki a jelenlegi rak mellett minimlis remnnyel vr nll laksra. A laksignylk szma egybknt 60 000 felett van. A fvrosban az eloszthat laksok tbb mint felt - az arnyuknl nagyobb hnyadot - a fiatal hzasok kaptk. Nagy gond azonban, hogy a plyakezd fiataloktl a lakshoz jutsa korbbinl arnytalanul nagyobb anyagi erfesztseket kvn. Bzunk benne, hogy a kzelmltban bevezetett helyi tmogats enyhteni fogja a feszltsgeket. Helyeseljk az llami brlaksok ptsi arnynak nvelst, ami a hatrozattervezetben van. Emellett szk-

2 1 2 /' HOZZSZLSOK

sgt ltjuk a lakssal egyltaln nem rendelkezk s a jogos laksnagysgot el nem rk szksgleteit kielgt tmogatsi rendszer kidolgozst. Fvrosunkban megkezddtt a vrosrszkzpontok fejlesztse, s mind fontosabb vlik a humnusabb lakkrnyezet kialaktsa. A korbbinl nagyobb gondot s tbb pnzt fordtunk a meglev rtkeink megrzsre, a fvros arculatt, hangulatt meghatroz szp laks kzpletek feljtsra. Ugyanakkor a vrospts s a lakossg elltsnak nhny terletn jabb, megoldsra vr feszltsg is keletkezett. Nhnyat hadd jelezzek ezek kzl. A kt vrosrszt sszekt Duna-hidak tereszt kpessge ma mr kevs. Uj laktelepeinkrl hinyoznak a kzmveldsi s sportltestmnyek. A beszmolsi idszak elejn elmaradtunk a tanteremptssel, s ez akkor a fvros lakossgnak nagyon sok gondot okozott. Nhny trtnelmi eredetnek minsthet lemarads tovbb ntt. A felszabaduls ta fvrosunkban mindssze egy krhz plt, br meg kell jegyeznem, hogy nagyon sok rekonstrukci folyt. 135 000 laks s sok intzmny feljtsa szksges. Kzmveinkben - elavultsguk miatt - vente 25 000 zemzavar keletkezik. vek ta hzdik az Etvs Lornd Tudomnyegyetem rekonstrukcija. Nem sorolom tovbb gondjainkat, mr csak azrt sem, mert tudom, hogy van mindenkinek pp elg; ezt is csak azrt tettem, hogy jelezzem: a fejlds elismerse mellett is sok mg a ptolnival. A legutbbi vekben politikai feszltsgeket okoz tnyezv vlt, hogy Budapesten nagy szmban lnek olyan nyugdjasok, akiknek az emelked meglhetsi kltsgeket sem thrtani, sem ms jvedelemforrssal kiegszteni nincs mdjuk. Ezrt is fogadjk egyetrtssel a hatrozattervezetnek azt a trekvst, hogy emeljk az alacsony nyugdjakat, s fokozatosan biztostsuk a nyugdjak vsrlrtknek megrzst. Erfesztseink ellenre a fvrosban a bnzs emelkedik. Nem sikerlt kell eredmnnyel fellpni a csavargkkal, munkakerlkkel, az italoz letmdot folytatkkal szemben. sszegezve azt mondhatom, hogy Budapesten az utbbi vekben az alapvet trsadalmi-politikai cljainkat megkzeltettk, de hinytalanul megvalstani nem tudtuk. A fvrosiak letkrlmnyei a trsadalmilag legindokoltabb terleteken javultak, jelents azonban azoknak a szma, akiknek az letsznvonalt nem sikerlt megrizni.

EGRESI KROLY /

213

A prt irnt ers a bizalom. Lakossgunk rtkeli gazdasgi ptmunknk eredmnyeit. Ltja az erfesztseket, ugyanakkor nttek a trsadalmi feszltsgek. A lakossg politikai trkpessge cskkent, tapasztalhat a jvtl val flelem, bizonytalansg. E tnyezk miatt a fvros lakossgnak hangulata - megtlsnk szerint - ellentmondsos. A politikai tmogatst sokoldal eszmecserkkel s hatrozott intzkedsekkel megjtani egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk. Tisztelt elvtrsak! A hatrozattervezetnek a gazdasgi ptmunkrl szl fejezetben az egyik legfontosabb - legjobban hajtott, de legtbb vitt, ktsget kivlt - mondata az, hogy ,,a kvetkez vekben lnkteni kell a gazdasgi fejldst", Nincs olyan kommunista kzssg, ahol meg ne krdeznk, relis-e ez a cl. Rendelkeznk-e a szksges anyagi forrsokkal? Jogosak a krdsek, mert a magyar gazdasg jelenlegi teljestkpessge nem biztostja a szksges alapokat. Azt nem vlaszolhatjuk, hogy minden felttel adva van, de azt igen, hogy a felttelek megteremthetk. Ezekhez szeretnk nhny megjegyzst tenni. Tapasztalataink azt bizonytjk, hogy a magyar gazdasg igazi s viszonylag knnyen mozgsthat tartalka az alkot, cselekv ember. A gazdasgi fejlds meggyorstsa szempontjbl a csaknem 200 000 mszaki rtelmisgi tevkenysgt tartom kiemelkeden fontosnak. A legjobb szakmunks leggondosabban elksztett termke sem rtkesthet, ha nem j a termk konstrukcija, ha gazdasgtalan az zemeltets, ha indokolatlanul magas a felhasznlt anyaghnyad (s ezrt nem csak a munks a hibs). A kutatsi, mszaki fejlesztsi feladatok vgrehajtsa dnten a jl kpzett, kreatv szellem s felelssget is vllal szakemberekre hrul.
y

En azt tapasztalom, hogy manapsg sokszor az eszkzhinyra hivatkoznak, arra, hogy a gpek mszaki sznvonala jelentsen elmarad az lvonaltl - s ez mind igaz -, de a rajtuk ellltott termkek minsge, korszersge azt mutatja, hogy mg a meglev lehetsgeinket sem hasznljuk ki hinytalanul. Ez pedig a szellemi felkszltsgen, a munkaszervezsen, az sztnzsi rendszeren, a munkaerklcsn s a munkafegyelmen mlik. A legutbbi ngy vtizedben a mszaki rtelmisg relatv anyagi helyzete romlott. 1938-ban a szakmunksok brhez viszonytva a

2 1 4 / ' HOZZSZLSOK

mszakiak tlagkeresete hromszoros volt, ma mindssze hrom tizedponttal magasabb. Egyes vizsglatok azt mutatjk, hogy a beosztott mrnkk 53 ves korukban rik el a szakmunkt vgz fizikai dolgozk tlagkeresett, a bonyolultabb szakmunkt vgzkt pedig 60 ves korukban sem. A hazai termelsre is jellernz az a nemzetkzi tendencia, hogy az egyes termkek ellltsban nvekszik a szellemi rtkek rszarnya. A mszaki alkotk elismerse ezzel szemben nlunk lertkeldik. Kln figyelmeztet, hogy a mszaki rtelmisget foglalkoztat munkaterletek kzl az utbbi tz vben az iparvllalati mszaki rtelmisg helyzete alakult a legkedveztlenebbl. A nemzetkzi statisztikk szerint a gazdasgilag fejlettebb orszgokban a fizikai dolgozk kztti kereseti klnbsgek cskkentek, nlunk viszont a fizikai s a nem fizikai, fleg a mszaki llomny kztt ment vgbe ez a folyamat. gy nem meglep, hogy nagymrtkben cskkent a mszaki plyk trsadalmi tekintlye, vonzereje, de ennl mg nyugtalantbb, hogy cskkent a mszakiak rdekeltsge a termelsben. rdekldsk a fllson kvli jvedelemszerzs fel fordul. A kisvllalkozsban rszt vev mrnkknek csak harmada vgez kifejezetten mrnki munkt. Ezrt halaszthatatlanul srgs a mszaki rtelmisg anyagi megbecslse a teljestmnyek alapjn. Ebben a vllalatokat is rdekeltt kell tenni. Felvetdhet, hogy milyen anyagi forrsokbl biztosthat a mszakiak magasabb jvedelme. Meggyzdsem - mg akkor is, ha tudom, hogy a vllalatok lehetsgei rendkvl eltrek hogy a vllalati brfejlesztsek differenciltabb vgrehajtsval zmmel elteremthetk a kvnatos anyagi eszkzk. Ehhez azonban egy msfajta szemlletre s gyakorlatra van szksg a vezetknl s a dolgoz kzssgekben egyarnt. Ezt formlni a prtszervezeteknek, a szakszervezetekben dolgoz kommunistknak igen nehz, de szerintem elkerlhetetlenl fontos feladata. Olyan lgkrt kell teremtennk, amelyben az alkots, a nagyobb teljestmny elismerse nem vitt s szthzst vlt ki, hanem jabb cselekvsre sztnz. A gazdasgi fejlds meggyorstsban meghatroz szerepe van tovbb a mszaki fejlesztsnek. Ezzel az elterjesztsek is sokoldalan foglalkoznak. A budapesti prtrtekezlet gy foglalt llst, hogy a kvetkez tves tervben az eloszthat javak nagyobb hnyadt a felhalmozsra s ezen bell a mszaki fejlesztsre kvnatos ford-

EGRESI KROLY / 2 1 5

tani. De ezzel egyenrang feladatnak tekintjk a meglev, korszer mszaki eszkzk kihasznlst, a technolgia korszerstst, a fegyelem megszilrdtst. Hatrozottan a differencilt fejlesztst tartjuk kvnatosnak. Haznkban mg a rosszul dolgoz gazdasgi egysgek is nvekedni akarnak, s a tulajdonviszonyok alapjn kzponti tmogatssal. A visszafejlesztst vagy kivltkppen a meglev megszntetst tisztelet a kevs kivtelnek - nem akarja vllalni sem a gazdasgi vezet, sem a prtmunks. Ha nem tudunk ellenllni ennek a trekvsnek, sztforgcsoljuk egybknt is szerny eszkzeinket. Ezrt e tren nagyobb erlyre s kimondom, szocialista knyszerre van szksg. Tmogatjuk teht a kiadott hatrozattervezetnek azt az ignyt, amelyik gy szl: gykeres fordulatot kell elrni a nem gazdasgos, tartsan vesztesges termels gazdasgoss ttelben, illetve korltozsban". Nem j ez a kvetelmny. Ugyanerrl a feladatrl korbbi kongresszusok s kzponti bizottsgi lsek hatrozatai, llsfoglalsai is szltak. Joggal vetdik fel teht az a krds: mirt nem tudtunk oly rgta ennek a kvetelmnynek az tjn elbbre haladni, mirt nem tudtuk mindennapi letnk termszetes rszv tenni ezt az ignyt. Mirt szenzci a nyolcvanas vekben, ha egy zemet felszmolnak, ha nhny szz,, esetleg ezer embert ms munkaterletre irnytanak? A vlaszt nagyon egyszer okokban talltam meg: mert kevs a jelensget felismerni; program is kell a feladat vgrehajtsra s trsadalmi lgkr annak befogadsra. Ez utbbi kialaktsban meghatroz szerepe van a prtmozgalomnak. Vllalni kell az esetleges politikai konfliktusokat. Kijelenthetem, mi ennek vllalsra kszek vagyunk. A jvben is gondosan mrlegeljk a helyi rdekeket, s csak azokat tmogatjuk, amelyek ssztrsadalmi rdekeinket szolgljk, s azt kvetkezetesen kpviselni fogjuk az anyavllalatok s a gyregysgek kztt megint feljult vitkban is. Termszetesen tisztban vagyunk azzal, hogy ez a folyamat rksen j ellentmondsokat fog ltrehozni. Ezt befejezni sohasem lehet. Ez az let trvnye. Engelst idzem az Anti-Dhringbl: ,,A civilizci minden j elrelpse egyttal az egyenltlensgek j elrelpse." Nem antimarxista, hanem ellenkezleg, dialektikus, materialista felfogs az j, korszer tmogatsa, az elavult, az letkptelen felszmolsa, az

2 1 6 /' H O Z Z S Z L S O K

egyenlsdi megszntetse. Ktelessgem kijelenteni, hogy a fvrosi iparban sem tudtuk konzekvensen vgigvinni a szelektv fejlesztsre irnyul program vgrehajtst. Joggal krdezhetik, hogy egy prtmunks mirt beszl ennyit a mszaki rtelmisg helyzetrl s a mszaki fejlesztsrl. Mert ez nemcsak szakmai krds, hanem rendkvl lnyeges politikai problma is. Mindenekeltt azrt, mert a gazdasgi let fellendlse nlkl kptelenek vagyunk feloldani a szocilis feszltsget, de azrt is, mert Budapesten l legnagyobb szmban egytt a mszaki rtelmisg. Tovbb azrt, mert a munksltszm ltalnos cskkensn bell fvrosunkban volt a legnagyobb az ipari ltszm apadsa. Emiatt jelentsen ntt a kihasznlatlan termelkapacits. Ezt csak nagyobb tudssal, clirnyosabb fejlesztssel lehet ptolni s ellenslyozni. Itt szeretnm elmondani, hogy mikzben szenvedlyesen ostorozzuk tbb vtizedes hibnkat s tehetetlensgnket, hatrozottan szksgesnek tartjuk a hatkonyabb gazdasgi s politikai munka rdekben a vgbement gazdasgi fejlds s a kialakult gazdasgi helyzet okainak alapos, trgyilagos, egyrtelm elemzst. Hadd mondjak egy friss pldt, mennyi gond fakad abbl, hogy nem egyformn tljk meg a helyzetet. Az 1983-as iparpolitikai KB-hatrozat megllaptja: Az ipar fejlesztse a hatvanas vektl arnyosabb vlt, jobban alkalmazkodott a hazai adottsgokhoz, s nvekv mrtkben ptett a nemzetkzi egyttmkdsre." Nekem gy tnik, hogy nincs egszen sszhangban ezzel a megllaptssal az, amit a minap olvastam az ipar negyvenves fejldst elemz konferencia egyik eladsrl szl tudstsban. Eszerint mi tulajdonkppen 1956 utn is lnyegben ugyanazt az egyoldal, hibs iparpolitikt folytattuk tovbb, mint az ellenforradalom eltt, s felvett vagy felhalmozott adssgainkat rtelmetlen clokra fordtottuk. Nem vitatom, hogy tudomnyos kutatk brmikor a politika llsfoglalstl eltr kvetkeztetsekre is juthatnak, akkor is, ha ismereteim szerint a Kzponti Bizottsg elbb emltett hatrozatt ugyancsak szakemberek dolgoztk ki. Azt azonban mr politikai gondnak tartom, hogy a magyar ipar fejldst ily mdon minstik szles nyilvnossg eltt, s e vlemnyt a hozzrt vezetk sz nlkl hagyjk. Ht vagy az egyik llspont, teht a Kzponti Bizottsg az igaz, vagy a msik llspont. Arrl nem is beszlve, hogy ha a m-

EGRESI K R O L Y / 2 1 7

sodik llspont a helyes, akkor ne tudjuk le egy kzlegyintssel, akkor ezrt valakiket felelssg terhel. gy gondolom teht, hogy e tren is egyrtelmsget kell teremteni. Az embereket nem megzavarni, hanem mozgstani kell. Enlkl nem lehet szocialista munkaversenyt szervezni, nem lehet szabadnapokon kommunista mszakra mozgstani, ha az emberek nem tudjk, nem rzik, hogy van rtelme az erfesztseknek, hogy igazi clrt ldoznak, s hogy tisztessges rksget hagynak gyermekeikre s unokikra. Tisztelt kongresszus! A kzelmltban megtartott taggylseken s prtrtekezleteken mindentt nagy figyelmet fordtottak a prt bels letnek vizsglatra. rmmel tapasztaltuk, hogy nagy igny van a formalizmus elleni kzdelemre, a prtegysgnek vitkban, eszmecserkben trtn megjtsra, a prtptsi munka egyenetlensgeinek megszntetsre. Mindez azt jelzi, hogy tagsgunk vja, flti a prt egysgt, az orszg letben betlttt szerept. Erre a tenni vgysra, aktivitsra ptve kell nvelni a prt vezet szerept a jvben is. Ennek egyik legfontosabb mdszert s tjt munkastlusunk fejlesztsben ltom. A beszmolsi idszakban tbbszr meglnklt - hol jobbrl, hol balrl - a tmads a prtirnyts gyakorlata ellen, de a kell vlasz hatsra el is csendesedett. Tapasztalataink ugyanakkor azt bizonytjk, hogy a sanda szndkoktl fggetlenl is van javtanivalnk a prtirnytson, a hatrozatok vgrehajtsnak megszervezsben. Legfontosabbnak a mozgalmi jelleg tovbbfejlesztst tartom. Azt hiszem, nem kell semmi rendkvlit kitallni. Mertennk kell a magyar s a nemzetkzi munksmozgalom eddig jl bevlt - nemegyszer elhanyagolt - tapasztalataibl, gazdag kincsestrbl. Rendszeresebben kell vllalni a prbeszdet politiknkrl a prtonkvliekkel. Kiskzssgekben s lszval minden felvetd krdsre vlaszolni kell. A prtvezetknek az emberek kztt kell lennik. Kevesebb paprmunkt, kevesebb vgtelenbe nyl unalmas rtekezletet, de hatkonyabb, gyakorlatiasabb felvilgost tmegmunkt kvetel az let. De srgsen! Msik feladatunk a prtmozgalom kzssgi vonsainak erstse. Fellpni a prton bell jelentkez - divatos szval kifejezve - elidegeneds tnetei ellen. Tisztelt elvtrsak! Mai helyzetnk minden kommunisttl nll gondolkodst, gynk igazba vetett hitet, nagyobb politikai btor-

2 1 8 /' HOZZSZLSOK

sgot kvetel. Sokakban l valami flelem attl, hogy nllan alaktsk ki vlemnyket s kpviseljk is azt. Ennek egyik oka biztosan az, hogy vitakultrnk nem elg fejlett, a klnbz vlemnyek irnti trkpessgnk alacsony, az egyni vlemnynyilvntsnak az indokoltnl nagyobb a kockzata. Ezen vltoztatni kell. A tudatossg s a kommunista mozgalom erejbe, a marxizmus-leninizmus gybe vetett hit adja azt az rzelmi alapot, amely az rdekeken s a logikai megfontolsokon tl is sszekt bennnket, amely rzkenyny tesz egyms gondjai s bajai irnt, amely felbreszti bennnk a felelssgrzetet, a segtkszsget, amely megaclozza tenniak-arsunkat a jobb, szebb, emberibb jvrt.

Csente Jen
a Tatabnyai Sznbnyk frontmestere

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! A Tatabnyai Sznbnyk 13 000 dolgozja nevben tisztelettel kszntm a Magyar Szocialista Munksprt XIII. kongresszust. Mi, bnyszok, munksmozgalmi hagyomnyainkra is tmaszkodva elktelezettek vagyunk a prt politikja mellett, azt cselekven tmogatjuk termelmunkval, trsadalmi munkval, politikai munkval, mindennel, amire tehetsgnkbl, ernkbl telik. Tudatban vagyunk annak is, hogy kitztt cljaink csak fegyelmezett munkval valsthatk meg. Meggyzdsnk, hogy a kongresszus olyan clokat jell ki npnk szmra, amelyekrt rdemes dolgozni, megfesztett munkval helytllni. Kedves elvtrsak! A XII. kongresszus hatrozatbl idzek: Tovbbi erfesztseket ignyel a hazai energiaforrsok - sznvagyonunk, kolaj- s fldgzkszletnk - feltrsa, kiaknzsa, gazdasgos hasznostsa. Folytatni kel! a geolgiai kutatsokat." Ez a kt mondat meghatroz volt a sznbnyszok jelenre s jvjre. Ez a kt mondat biztostott neknk-munkt, a npgazdasgnak s a lakossgnak energit, szenet. Igaz, nem mindig eleget, hiszen gyorsabban nttek a gazdasg s a lakossg ignyei, mint a bnyinkbl felhozott szn mennyisge. Ember s gp nem gyztt annyit termelni, amennyi el ne fogyott volna az elmlt hnapokban. A Tatabnyai Sznbnyk egyik legnehezebb idszaka volt az el-

CSENTE JEN

219

mlt t esztend. Kimerlflben vannak a rgi bnyk - mr csak kt akna mkdik ugyanakkor az eocnbnyk mg nem rtk el a tervezett termelst. Ez nem kis feszltsget okozott a munkban s a vllalat eredmnyessgben. Gondjainkat szaportotta az is, hogy a kvnatosnl lassabban alkalmazkodtunk az j bnyk - rgitl eltr, szokatlanabb - termszeti feltteleihez, nem tudtuk mg megfelelen hasznlni a korszer technikt. Ezek meglev tartalkok, s ezeket felismerve, bzvst vllalhatjuk azt, hogy a kvetkez vekben eredmnyeink jelentsen javulni fognak. Elvtrsak! n 15 ve kezdtem bnyban dolgozni, ppen akkor akartk visszafejleszteni a bnyszatot. Nagyon nehz vek voltak, amelyek nem mltak el nyomtalanul - de azrt tvszeltk. Jles rzssel mondhatom ma mr, hogy azok elhatrozst - az enymet is akik akkor ezt a szakmt vlasztottk s hittek a hazai sznbnyszat szksgessgben: az let igazolta. Azta kt kongresszus, a XI. s a XII. szmunkra kedvez politikai dntseket hozott, amelyeket kormnyzati intzkedsek kvettek, s az eocnprogram alapjn jra van biztos munknk s jvnk. Azt hiszem, ma mr nem lehet vitatma, hogy szksg van-e a bnyszatra, szksg van-e a hazai sznre s szksg van-e a bnyszra. Az egyrtelm, igenl vlasz ellenre egy sor krdsben gondjaink vannak. vek ta cskken a fizikai ltszm, s legfkppen az a korosztly fogy, amelyre a legjobban lehet tmaszkodni, szmtani. Csupn a mi vllalatunknl tz v alatt 2100-rl alig tbb mint 900-ra cskkent a 30-45 v kztti vjrok szma. Nincs megfelel utnptls, a bnyszmunka, a bnyszlet nem vonz a fiatalok szmra. Mi jelenthet ebben a helyzetben megoldst? Nyilvn a megfelel ltszm biztostsa, illetve megtartsa - de mivel ez egyelre nem megoldott, marad a tlmszak. Vllalatunknl az elmlt vben tlagosan 25 ptmszakot teljestettek a bnyszok. Nagyon sok munkatrsam van, akinek 40-50, st j nhnyunknak 80-100 ptmszakja is volt. Ez annyit jelent, hogy egy v alatt egy s negyed vet tltnk munkban. Vezetink gyakran krnek tlnk tlmunkt, mi ezt vllaltuk s vllaljuk a jvben is, mert megrtjk a npgazdasg, a lakossg nehz helyzett. De amikor tbb szenet kr s vr tlnk az orszg,

2 2 0 /' HOZZSZLSOK

azrt fontoljk meg, meddig lehet mg ervel brni a sznet nlkli kemny munkt. Fiatalok vagyunk, szeretnk s akarunk szrakozni, kirndulni is. Ennyi s nehz fraszt munka utn idnk, energink s kedvnk sem nagyon van sznhzba, moziba jrni, tanulni. A mlt v elejn testleti lsen vitattuk meg a szocialista letmd krdseit. A vitban elmondtam, tbbsgnk 80-100 tlmszakct is vllal, de vannak, akik enn! kevesebbet, 30-40-et, mert inkbb a csalddal, a gyerekkel tltik idejket, pihennek, olvasnak, kikapcsoldnak. Kik cselekszenek helyesen? Kik lnek szocialista mdon, k vagy mi? gy gondolom napjaink valsga adott vlaszt krdseinkre: mi a munkt vllaljuk s vllaltuk, de nem mondunk, nem mondhatunk le a szrakozsrl, a kultrrl, az aktv pihensrl sem. Ismerjk krlmnyeinket, rtjk feladatainkat, s tovbbra is vllaljuk azok vgrehajtst. De azt is szeretnnk - s ehhez krjk a kongresszus segt tmogatst -, hogy a bnyafejlesztsek minl hamarabb azt eredmnyezzk, hogy a szabad szombatok s vasrnapok rnk is vonatkozzanak, s a szocialista letmd szmunkra is valsgg vljk. Ktelezettsgeinket, vllalsainkat igyekeztnk mindig becslettel teljesteni. gy rezzk azonban, hogy ennek a nehz munknak nincs meg a kell anyagi, erklcsi elismerse, s az elrt letsznvonalunkat csak a sok ptmszak vllalsval tudjuk megtartani. gy rezzk, hogy cskkent a trsadalom megklnbztetett figyelme munknk irnt. A juttatsok nem elg vonzak, a munka nehzsgi foka nem l! arnyban azokkal a kedvezmnyekkel, amelyek a bnyszokat megilletik. Brnk a ptlkok nlkl nem tbb az ipari tlagnl. Klsznen is meg lehet keresni sok helyen ugyanazt az sszeget, amit a bnyban - az ipari tlagtl messze eltr viszonyok kztt vgzett munkval. Ugyanakkor neknk a sok ptmszak miatt sem idnk, sem ernk nincs arra, hogy gazdasgi munkakzssgekben ahogy mondani szoktk: az ipar hztjijban - dolgozhassunk. A laks is nagy gond, mivel az OTP-s laksok nagyon magas befizetsi sszegt a bnyszszakmt vlaszt fiatalok is csak nagyon nehezen tudjk elteremteni. Tisztelt kongresszus! A felsorolt problmk nmagukban is jelentsek, de vlemnynk szerint egyttesen meghatrozak, mert a legfontosabb feladat a bnyszutnptls biztostsa. Azt krjk a politikai

CSENTE

JEN

221

vezetsti s a kormnyzati szervektl, hogy olyan intzkedseket hozzanak, amelyekkel ismt tartsan s hossz tvon vonzv lehet tenni a sznbnyszatot. Erre nhny javaslatunk is van. A nehz fld alatti fizikai munka elismerseknt pldul 25 v utn nyugdjba lehessen menni, a tovbb dolgozs lehetsgnek meghagysa mellett. A bnyszlaks-akci keretben pl laksok legyenek szolglati jellegek, hogy ne tudja ,,elvinni" az, aki id eltt itthagy bennnket. Ezen gondok egyttes kezelse s megoldsa lehet a biztostka, hogy a megpl bnyk nem fognak bnysz nlkl maradni. Amikor a sznbnyszokat rint gondokat elmondom, nem szmlt akarok benyjtani. A problmkat, azok egy rszt kvntam a kongresszussal ismertetni. A tatabnyai bnyszok nevben biztosthatom a tisztelt prtkongresszust, hogy az 1985. vi feladatok maradktalan teljestst vllaljuk. Az eredmnyekhez azonban a felttelek biztostsa is szksges, mert nemcsak az zemi, vllalati kollektvktl, hanem a bnyszat sorsrt felels szervek intzkedseitl is fgg, mikor s hogyan jutunk ki a hullmvlgybl, mikor tudjuk a szksges sznmennyisget maradktalanul megtermelni. Nem rdemtelen kivteleket, hanem nehz szakmnk megfelel anyagi s erklcsi elismerst krjk. Termszetesen megrtjk a npgazdasg helyzett, hiszen az utbbi hnapok szombatjain, vasrnapain ezt tettnkkel bizonytottuk. Ezen a tlen, amikor az orszg fzott, s nagyobb szksg volt az energira, szocialista brigdjaink a kongresszusi s felszabadulsi munkaverseny keretben vllalkoztak a tbbletszntermelsre. Az a krsnk, akkor se feledkezzenek meg a bnyszokrl, a fld mlynek dolgozirl, amikor az id jobbra fordul! Valamennyi bnysztrsam nevben kvnok a kongresszus felelssgteljes munkjhoz , j szerencst!".

2 2 2 /' HOZZSZLSOK

Lrnt Krolyn
a Ppai Textilgyr KISZ-bizottsgnak titkra

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Elfogdottsggal s a megtiszteltets rmvel kpviselem Veszprm megye s a Ppai Textilgyr ifjsgt. Meggyzdsem, hogy az nevkben is ersthetem a Kzponti Bizottsg beszmoljt, amely megfogalmazta: prtunk pthet az ifjsg hazaszeretetre, tudsra, tettrekszsgre. A fiatalok kszek s kpesek haznk gyaraptsra. gy vlem, ezt igazolta megynk ifjsga is munkjval. Ezt szolgljk a kongresszus tiszteletre s haznk felszabadulsnak 40. vforduljra tett vllalsaik. A Veszprm megyben l, tanul s dolgoz ifjsg tmegesen rszt vesz trsadalmi-gazdasgi programok kialaktsban s megvalstsban. Krkben aggodalomra okot ad politikai feszltsg nem tapasztalhat. A fiatalok magatartst alapveten a szocialista rtkek vezrlik, s a mgoly gyakori kritikus vlemnyk is ezek jegyben fogalmazdik meg. A beszmolkat, majd az irnyelveket trgyal taggylseken, de a prtrtekezleteken szerte megynkben s nlunk, Ppn is nagy figyelmet kapott az ifjsg. Mondhatom, egyik f krdse volt a kommunistk tancskozsnak. Ez a figyelem ugyan hagyomnyos dolog nlunk, de most az rdekldst kivlt krdsek szma tbb volt a korbbinl, s ugyancsak okot adott a tovbbgondolsra. Az elhangzottak nhny fontos tanulsgrl is szlnk. A kiemelseket a magam felfogsa alapjn teszem, hiszen n mindent a fiatalok, a nk s a csaldanyk szemszgbl rtek meg a legjobban. Sokoldal megkzeltssel trgyaltk mindenfajta utnptls, gy az ifjmunks-utnptls krdst. Ez nlunk is mindennapos feladat. zemnk 85 ves mltjnak minden rtkre szksg van ahhoz szerencsre ez lehetsges hogy megismertessk s megszerettessk a fonst s szvst, radsul hrom mszakban, ebben a knnyiparnak nevezett, valjban nehz ipargban. Korszer tanmhely, j kollgium, munksszll, sznvonalas szakmai kultra, hagyomnyos gyrszeretet az eszkztra ennek. Azonban ezeknl a lnyeges feltteleknl is fontosabbnak tartom a beilleszkeds, a munkss vls folyamatt, valamint ennek a jellemet forml, sohasem knny dolognak a segtst.

LERNT KROLYN

223

azt is nagyon fontosnak tartom hangslyozni: tl kellene mr jutni a tlzsba vitt milyenek a fiatalok?" kritikai krdskrn, s helyette arrl beszlni, s azrt tenni, hogy milyenek legyenek. Sokszor arra is gondolok - persze tanulmnyaim alapjn tehetem mintha feledsbe merlt volna a munksmozgalom szp rgi pldja. Nevezetesen az, hogy az idsebb szaktrsak segtettk a plyra s a mozgalomba a fiatalokat. A prtszervezetekben, szakszervezetekben, az ifjsgi mozgalomban ilyen hagyomnyok pldjn is fejleszteni szksges a mozgalmi jelleget. Szpek s felemelek a szakmunksavatsok, m ez csak nneplyes kezdete lehet valaminek, amit a htkznapok egyttes munkjban lehet a legjobban tartalommal megtlteni. Napjainkban a helyzet bonyolultsga sokkal jobban ignyli az lettapasztalatokon s a segt szndkon nyugv okos szavakat, a clokat s utakat tisztz beszlgetseket. Mert vannak zavarok is a fiatalok krben. Mi nem szenvedtk meg a mltat, csak a trtnelmi tanulmnyaink alapjn tudunk visszatekinteni. Ez sem knny, mert sorsunk s figyelmnk a holnapra szegezdik, s ki ne foglalkozna jvjvel, mg ha alapjaiban biztos is abban. A nehz krdsek krbl a lakshoz juts gondjait n is megemltenm. Nagyon egyetrtek - s a legtbb trsam is - mindazzal, amit errl a kongresszusi dokumentumokban olvashatunk. Mi, KISZ-vezetk a fiatalok figyelmt gyakran felhvjuk arra is, hogy-sokan vannak haznkban, akik munklkodnak az otthonteremts gondjainak enyhtsn. Ilyen trekvseket tapasztalhatunk a prtszervezetekben, a helyi tancsok munkjban is. Az zemek pedig segtkszek, a KISZszervezetek hajlandk s tudnak is ezrt tenni. m a magas laksrakhoz minden ismeretnkkel egytt sem tallunk meggyz rveket. Taln jogos lehet felhvni a tervezk, fleg az ptk, de az ptanyag-ipar s a lakspts ms httriparnak dolgozit: az rakat ne engedjk a csillagos gig emelkedni. Kedves elvtrsak! Az irnyelvek vitjban nemcsak figyelmet kapott a nk helyzete, hanem a nk is aktvak voltak a vlemnynyilvntsban. Jzsef Attila szvlnya mg csak cukros telekrl lmodott, minket mr a munka s a kzlet dolgai, az letkrlmnyek javtsnak lehetsgei foglalkoztatnak. St frfi trsainkkal egy sorban llunk, de ha kell, elbbre is lpnk. A Ppai Textilgyrban rg-

2 2 4 /' HOZZSZLSOK

ta ez a kvetend plda. Ndolgozink ott voltak vtizedeken t az osztlykzdelmekben, a munkban mindig f szerep jutott nekik, s ma is pldt mutatnak. Tz v alatt, br tbb mint ezer fvel cskkent dolgozink ltszma, mgis nveltk a termelst, s annak ktharmadt kitev exportunk a fld minden rszrl sok elismerst hoz. Ilyen kzegben kaptak bizalmat az irnyelvek nlunk is, s msutt is a megyben. Azt hiszem, az letsznvonal- s a szocilpolitika krdseit leginkbb a csaldok rzkelik, gy mi, nk a helyzet szakrtinek is szmtunk. Jnak tartjuk a dokumentumokban szerepl, elbbiekkel kapcsolatos elkpzelseket is. Bzunk abban, hogy a hatrozatok vgrehajtsval a nk helyzete is tovbb javul. Remljk, hogy a munknkat megknnyt szolgltatsok sznvonala javulni fog, s azok rai is elrhetk lesznek, mert az utbbi vek remelsei - br megrtettk az okokat - nem ppen a hzi munkk megknnytst szolgltk. A hatrozattervezettel nemcsak remnyeink s bizalmunk tallkozik. A fiatalok s a nk munkjukkal is tmogatni fogjk a benne foglaltak megvalstst, ahogy ezt most is bizonytottk haznk felszabadulsnak 40. vfordulja s a kongresszus tiszteletre foly munkaversenyben. Hogy a kongresszus ltal meghozand hatrozat valsgg vljon, mi Veszprm megye s a Ppai Textilgyr dolgozi, fiatalok s idsebbek, mindent megtesznk, s munknkat adjuk zlogul a siker rdekben.

Radics Sndor
a nagylengyeii Elre Mezgazdasgi Termelszvetkezet elnke

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsnk, elvtrsak! Nagy rm szmomra, hogy szt kaptam, beszlhetek munknkrl, gondjainkrl, megoldst keres trekvseinkrl. A mezgazdasgi termels felttelei Zala megye szinte egsz terletn mostohk, nagyon meg kell dolgozni az eredmnyekrt. Az utbbi t vben arra trekedtnk, hogy a termelsi szerkezetet az adottsgokhoz igaztva fejleszszk. Nlunk is elterjedtek a nagyobb teljestmnyt ad fajtk, jelents technikai bzist alaktottunk ki, ahol igny s lehetsg volt r, ott bvlt s a gazdlkods szerves rszv vlt az ipari, kiegszt tevkenysg. Ntt a dolgozk szakmai felkszltsge. Mindennek nagy

R A DICS S N D O R

/ 225

rsze volt abban, hogy a termels volumene 18 %-kal nvekedett. Jvedelmezbb, kiegyenslyozottabb vlt a gazdlkods. vek ta nem kellett az llamnak vesztesget rendeznie. A nagyzemek mindinkbb a gazdlkods minsgnek javtsra irnythattk figyelmket. A legnagyobb teljestmnynek taln a gabonatermels 25% os nvekedst tekinthetjk, viszont tovbbra is gondjaink vannak az llattenyszts jvedelmezsgvel. A szorgalmas s hozzrt emberi munka s az ehhez j kzeget teremt agrr- s szvetkezetpolitika eredmnyezte azt hogy Zala megyben is biztonsgos a meglhetse minden mezgazdasgi dolgoznak. A falun l emberek mindinkbb megtalljk helyket a termelszvetkezetben, bznak a jvben, egyre tbb fiatal jelentkezik felvtelre, n a szakkpzett dolgozk arnya. Tisztelt kongresszus! A prt agrrpolitikja mindig megklnbztetett figyelmet fordtott a kedveztlen krlmnyek kztt gazdlkod nagyzemekre. A tmogats szablyai kt vtized alatt formldtak olyan egysges rendszerr, melyek egyarnt sztnztek az zemi, a npgazdasgi s a trsadalmi clok eredmnyes megvalstsra. A tmogatsok s elvonsok helyesen kialaktott rendszere hozzjrult ahhoz, hogy a kedveztlen adottsg nagyzemek ma mr nem szorulnak vrl vre rendkvli segtsgre, hanem mrheten hozzjrulnak a lakossg s az ipar elltshoz, a npgazdasgi egyensly javtshoz. Most viszont megynkben nagy gondot, egyfajta bizonytalansgot okoz a szablyozk legutbbi vltozsa. Ugyanis a kedveztlen adottsg zemekre vonatkoz szablyozk vratlanul nehz helyzetbe hozhatjk a zalai szvetkezetek tbbsgt. A vltoztatsok ppen a legrosszabb adottsg, teht a leginkbb kltsgrzkeny gazdasgokat rintik legerteljesebben. Ezek krben az elvons hromszor nagyobb arny, mint mshol, ugyanakkor olyan nagyzemek is kln tmogatshoz jutottak, melyek a korbbi szablyozrendszer eredmnyeknt mr tartsan megersdtek. Elfordultak olyan esetek is. hogy az rintett szvetkezetek szinte teljes nyeresgt elvontk az j rendelkezsek. Ilyen mrtk eredmnyromlst nem lehet zemi intzkedsekkel ellenslyozni, kigazdlkodni. Klnbz szmtsok azt mutatjk, hogy a megyben a szvetkezetek nyeresge 1985. vben vrhatan a tavalyinak felre cskken.

2 2 6 /' HOZZSZLSOK

Az illetkes minisztriumok a vrhat kedveztlen hatsok mrsklsre 1985-re intzkedseket tettek. Ezeket az intzkedseket ksznjk, mert a leggetbb gondokat tmenetileg enyhtettk. Szksges azonban, hogy a most szerzett tapasztalatokat vegyk figyelembe mr 1986-tl a hetedik tves terv szablyozinl. A kongresszusi hatrozattervezet hangslyozta, hogy a kedveztlen adottsg zemek gazdlkodsa, az adottsgokhoz jobban igazod termelsi szerkezet s technikai felszereltsg ezzel sszehangolt fejlesztse rvn vljon jvedelmezbb. gy ltjuk, hogy a most rvnybe lpett intzkedsek ezt nem segtik kellen el. A zalai szvetkezetek eddig fknt az egyre magasabb sznvonal gabonatermelsen keresztl jutottak tmogatshoz, rkiegsztshez. Termelsi szerkezetket is tervszeren ebben az irnyban fejlesztettk, s ezen a tmogats cskkense utn is csak nehezen s lassan tudnak vltoztatni. Tovbbi gondot jelent, hogy a szarvasmarhatarts alacsony jvedelmezsg, pedig ez az gazat nagyon jl illeszkedne a megye termszeti adottsgaihoz. Ez rgi gondja Zala megynek s ms hasonl adottsg tjegysgeknek is. Nehezen rthet, hogy az orszg szmra szksges marhahs- s tejtermelst mirt nem azokon a terleteken sztnzik jobban, ahol a termszetes gyepeket msra nem lehet hasznostani. Nyugtalant bennnket az is, hogy egyes intzmnyekben elmleti vita folyik arrl, hogy rdemes-e, vagy milyen mrtkben rdemes tmogatni a kedveztlen terleten gazdlkod nagyzemeket, s mi legyen az ott l emberek sorsa. Ez nem lehet csupn egyoldal rtkels s elvont kzgazdasgi megtls krdse, mert fontos trsadalompolitir kai s ezzel egytt jr kedveztlen gazdasgi kvetkezmnyekkel is szmolni kell. Azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy a kedveztlen adottsg terleteken ellltott termkekre is szksge van az orszgnak. Ezrt a trsadalomnak gy kerl legkevesebb ldozatba az itt l emberek meglhetsnek a biztostsa, ha a termszeti adottsgoknak megfelel mezgazdasgi termelst segti el. Tudatban vagyunk annak, hogy az sztnzrendszernek ssztrsadalmi clokat kell szolglnia. Ezrt a fejlesztsi lehetsgeket elssorban a hatkonysg javtsra leggyorsabban kpes terletekre kell fordtani, s a szablyozkat a klgazdasgi kvetelmnyeket figyelembe vve kell kialaktani. Ezeket a nha nagyon erteljes vltozsokat a gazdagabb szvetke-

EGRESI K R O L Y /

227

zetek kpesek elviselni, a kedveztlen adottsg zemek viszont knynyen egyenslyukat veszthetik, s csak hosszabb id alatt tudnak alkalmazkodni. A termhelyi adottsg tarts, azon nehz vltoztatni; a termelsi struktra talaktsra is - tkehiny miatt - alig van lehetsg. Ezrt az ilyen krlmnyek kztt gazdlkod mezgazdasgi nagyzemek a szablyozstl tbb llandsgot vrnak, hogy biztonsggal alakthassk az e terleten l emberek sorst, boldogulst. Nagy szksg lenne arra, hogy a kedveztlen adottsg tjegysgekre vonatkozan olyan szilrd terletfejlesztsi alapelvek kszljenek, melyekre mind a kzgazdasgi szablyozs, mind a mezgazdasgi termels hosszabb tvon alapozhat. Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsnk, elvtrsak! A nagylengyeli termelszvetkezet, ahol mr hsz ve dolgozom, Zala megye taln legrosszabb terletn gazdlkodik. Mi nagyon jl tudjuk, milyen sok erfesztssel tudtuk elrni eredmnyeinket, s ezrt fltjk is azokat. Tudatban vagyunk annak is, hogy jvnk legszilrdabb biztostka a prt jl bevlt, kvetkezetes agrr- s szvetkezetpolitikja. Szvetkezetnk dolgozi - s gy hiszem a hozznk hasonl helyzetben lev mezgazdasgi nagyzemek is - nagy vrakozssal tekintenek a kongresszus irnymutatsaira. A kiadott dokumentumokkal, a hatrozati javaslattal egyetrtek, azt elfogadom.

Egresi Kroly
nyugdjas, lakterleti prt vezetsgi titkr

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Engedjk meg, mint budapesti kldtt, nyugdjastrsaim s a magam nevben nhny gondolat erejig szljak a kongresszushoz. Megismerve az rsos anyagok tartalmt, meghallgatva Kdr Jnos elvtrs szbeli kiegsztjt, j rzssel fogadom, hogy mindegyike a npnk irnti felelssgrzettl indttatva, valsghen mutatja be, hogyan szolglta a XII. kongresszus hatrozatainak vgrehajtsa npgazdasgunk, trsadalmunk fejldst, s formlta a dolgozk s a nyugdjban levk politikai kzrzett, nem hallgatva el a gondokat sem. Erklcsi ktelessgnek tartom, hogy becsljk meg a nehz krim-

2 2 8 /' HOZZSZLSOK

nyek kztt, kemny munkval elrt eredmnyeket. A meglev gondok, a kongresszus ltal meghozand hatrozatok pedig adjanak sztnzst a kvetkez idk hatkonyabb munkjhoz. Szeretnm tjkoztatni a tisztelt kongresszust, hogy mi, nyugdjasok az elmlt t v sorn nagy figyelemmel ksrtk az orszg gazdasgi helyzetnek alakulst, az ipar s a mezgazdasg munkjt. Jl tudjuk, ha a gazdasgi munka teme fejld, az segti letkrlmnyeink javulst. Ezen bevezet gondolatok utn a lakterleten foly politikai tevkenysg, a prtkrzetekben vgzend prtmunka nhny vonsrl, illetve egy-kt dologban vlemnynkrl szeretnk szlni. Kedves elvtrsak! Az elmlt t vben a lakterleteken is megnvekedett a politikai munka jelentsge, s egyben nehezebb is vlt. Mindnyjunk eltt ismertek a nehezed kls s bels krlmnyek, sajt munknk lazasgai, a meglev ellentmondsok. Arra treksznk, hogy szles krben alkalmazzuk a szocialista demokrcit, ugyanakkor annak gyakorlati mdszerei mg nem mindentt kiforrottak. Klnbz esemnyekkel kapcsolatban a hangulati elemek a lakterleten kilezettebben jelentkeznek. Pldul a vgmk-k, a kisiparosok, a kiskereskedk szmnak szaporodsa. Nehzsget okoz az is, hogyan formljuk valdi lakkzssgg a vrosrekonstrukci kvetkeztben ltrejv, nagy ltszm laktelepeket. Kerleti prtbizottsgunk - jpesten lakom - idben felismerte a lakterleti politikai munka irnti nvekv ignyeket. Azt is rzkelte, hogy az eszmei s a gyakorlati irnyts javtsn tl szervezeti intzkedsre is szksg van. lve a Politikai Bizottsg 1981. vi hatrozatval, a krzeti prtszervezetek kzvetlen irnytsra laktelepi prtvezetsgeket hozott ltre. E prtvezetsgek alapvet feladata az, hogy a krzeti prtszervezeteket operatvan segtsk, a felsbb szervek s a kerleti prtbizottsg hatrozatainak helyi tennivalira irnytsk a figyelmet, az alapszervezetek kztt terjesszk a hatkony, j mdszereket, vltoz vilgunkban adjanak tmutatst az j krdsek megrtetshez. Btortsk nyitottsgra a krzeteket, arra, hogy megismerjk a lakossg politikai-hangulatt, gondjaikat, mert csak gy tudunk emberhez szlan politizlni, gy tudjuk aktulis tennivalinkat meghatrozni. E szles kr ismeretszerzsben, a lakossg kztt vgzend politikai munkban j segttrsaink a krzetekben a Hazafias Npfront-

EGRESI

KROLY

229

bizottsgok, a Vrskereszt krzeti szervezetei, a tancstagok s a Jakbizottsgok. A lakterleten folytatott politikai munkban lnyegesnek tartjuk annak a felfogsnak az rvnyre juttatst, hogy a lakterlet egszt egysges politikai krzetknt kezeljk. E sokoldal munkt a helyi sajtossgoknak megfelelen kell irnytani, menet kzben segteni, ellenrizni. A tbb mint egyvi tapasztalat azt mutatja: j ton haladunk, elfogadjk e szervezeti formt a krzetek is s a laktelep lakosai is. Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Nyolc ve dolgozom prtkrzetben. Ez id alatt tapasztaltam, hogy az itt tevkenyked kommunistk rzkenyen reaglnak krnyezetk problmira. Nyugdjasaink nyitott szemmel jrnak, s vlemnyknek minden frumon hangot adnak. szrevteleik erklcsi rtkt nveli, hogy az ltaluk jogosan kifogsolt kros jelensgek elleni fellps - pldul, amikor szt emelnek a kereskedelmi ellts, a szolgltatsok, a hivatali gyintzsek javtsa cljbl, a kzlekeds, a kzmvelds gondjai vagy a trsadalmi tulajdon ronglsa ellen - kzrdeket szolgl. Mibl fakad ez az rzkenysg? Igaz, van benne valami az ids korral jr termszetes rzkenysgbl is. De lnyegben, vlemnyem szerint, a kommunista felelssgrzetbl, valamint annak felismersbl fakad, hogy az apr, napi bosszant hibk elbb-utbb politikai krdss vlnak, rontjk a lakossg politikai kzrzett, s ezek feloldst is a prttl vrjk. Az a tapasztalatom, hogy az ids embereknl mlyebb az rzelmi ktds, fltjk mindazt az eredmnyt, amelyet prtunk vezetsvel negyven v alatt elrtnk, s a ma mr nyugdjban levknek nagyon sok s verejtkes munkjuk van ebben. Joggal vrjuk teht, hogy minden terleten nvekedjk a kzssgrt rzett felelssg, valamint az llampolgri fegyelem, trvnyeink betartsa s betartatsa. Kedves elvtrsak! Az irnyelveket alapszervezeteinkben is megvitattuk. Nagy megelgedssel fogadtuk a bevezet rsz azon megfogalmazst, hogy a most foly kongresszus erstse meg prtunk eddig folytatott politikjt. Minden fejezethez voltak klnbz szrevtelek. De sajtos helyzetnkbl addan az letsznvonalhoz, az letkrlmnyekhez, a szocilpolitikhoz hangzott el a legtbb szrevtel. Nyugdjastrsaim megbztak, hogy mondjam'el: mikzben helyesnek tartjuk, hogy elsbbsget kap az alacsony nyugdjak vsrlrt-

2 3 0 /' HOZZSZLSOK

knek vdelme, ugyanakkor krjk, hogy az anyagi erforrsok bvlsvel sszhangban a nyugdjak relrtknek megrzse fokozatosan napirendre kerljn. Ha mr egytt kell lnnk az remelsekkel, krjk az remelsek mrsklst. A msik krsnk: cskkenjen a rgi s az j nyugdjak kzti nagy klnbsg. rmmel veszem tudomsul, hogy nyugdjastrsaim krse mr a beszmolban s a hatrozati javaslatban is szerepel. A nyugdj munkval szerzett jog. A most nyugdjban lev nemzedk a szocializmus alapozsnak tevkeny rszese volt. Munkjuk a szocializmusban lt testet. Mg lnek kzttnk, br mr mind kevesebben, akik a felszabaduls eltt is erre tettk fel sorsukat, nemegyszer az letket is. Ezrt joggal vrjk el, hogy a trsadalom folyamatosan erstse ltbiztonsgukat. Szlni szeretnnk a nyugdjkorhatrt elrt prttagok hovatartozsrl is. Egyetrtek azzal, hogy a felsbb szervek szablyozzk egyrtelmen ezt a fontos s sokszor vitatott krdst. Gyakran hangzanak el olyan vlemnyek, hogy ,,inkbb a vllalathoz ktdm", ,,a krzetben ismeretlenek vannak", mg olyan is, hogy dolgoztam mr eleget" Mirl van sz? A prt szmra rendkvl fontos, hogy a lakossg minl szlesebb kreiben hallassuk a prt szavt, kpviseljk politikjt. Ehhez viszont a lakterleten hatkonyan munklkodni tud prtszervezetekre van szksg. Mint minden prtszervezetnl, itt is szksg van folyamatos utnptlsra, annl is inkbb, mert prttagjaink kzl sajnos sokan mr gyengl egszsggel teljestik ktelessgket. A prtkrzetekben a termszetes utnptlst a most nyugdjba kerlk jelentik. Szmunkra k a fiatalok! Kedves elvtrsak! Jl ismerem az zemekben, intzmnyekben s egyb munkahelyeken foly politikai tevkenysg fontossgt. Nyugdjazsom eltt jmagam is harminc vet dolgoztam nagyzemben, a Vci ti angyalfldi hajgyrban. Ezrt felelssggel lltom: csak sajtos vonsaiban ms a lakterleti politikai munka. Fontossgban a prt szmra hasonl s nem kisebb rtk, mint az aktv munkahelyeken. Ugy vlem: a kommunista szmra erklcsi ktelessg, hogy helyzetnek s adottsgainak megfelelen ott vgezzen prtmunkt, ahol azt a leghasznosabban teheti. Tisztelettel krem a prt-

EGRESI

KROLY

231

szervezetek vezetsgeit: j idben ksztsk fel erre a nyugdj eltt ll prttagokat. Budapesten t b b tzezer azon k o m m u n i s t k szma, akik csak a gazdasgi m u n k b l mentek nyugdjba, de a prtbl nem. Lelkiismeretesen, erejket nem kmlve d o l g o z n a k a k r z e t e k b e n . A prt t o v b b r a is s z m t h a t m u n k j u k r a . T u d a t o s politikai trekvssel fejlesszk a lakterleti politikai m u n ka sznvonalt, erstsk a lakkzssgeket, hogy mind szlesebb k r b e n rvnyeslhessen a szocialista d e m o k r c i a . Kt o k b l is f o n tos ez. Az egyik, hogy ami n a p j a i n k b a n a krzeti prt- s egyb rendezvnyeken elhangzik, m r rgen nemcsak a p r t t a g o k bels agy, h a n e m az egsz lakossgot rint krds. A msik : t u d a t b a n vagyunk a n n a k , hogy ha j a lakhelyi, az o t t h o n i kzrzet, a k k o r a m u n k a helyeken h a t k o n y a b b a m u n k a . gy van k l c s n h a t s b a n a l a k t e r leten vgzett aktv politikai m u n k a az eredmnyesen vgzend gazdasgi m u n k v a l . Elvtrsak! Hogy a lakterleten a j v b e n is e r e d m n y t t u d j u n k elrni, a n n a k biztostka, hogy az ott l lakossg d n t tbbsgnl, kzte a p r t t a g s g krben vltozatlanul a prt, a politiknk irnti bizalom, vvmnyaink megbecslse, az e l l e n t m o n d s o k feloldsra val trekvs, a tenni a k a r s a jellemz. Mi - k o m m u n i s t k - jl tudj u k , hogy az ilyen jelleg emberi s politikai m a g a t a r t s nem lland. Ezrt m i n d e n n a p o k o s szval, a prt gynek kpviseletvel, k o m m u nista killssal kell m e g k z d e n i ! Ez a lakterleti politikai m u n k a lnyege. Ebben s o k a t t u d n a k segteni az aktv d o l g o z k , ha rendezvnyeinken az eddiginl n a g y o b b s z m b a n vesznek rszt, szrevteleikkel n y o m a t k o t a d n a k a prt p o l i t i k j n a k - pldul a tancstagi bes z m o l k o n . J lehetsg lesz most erre a soron kvetkez kpvisels tancstagvlasztsi jellgylseken val aktv rszvtelk. Tisztelt kongresszus! Kedves e l v t r s a k ! A b e s z m o l k a t , a h a t r o zati j a v a s l a t o k a t e l f o g a d o m s e l f o g a d s r a a j n l o m . M i n d e n elvtrs a m n a k m u n k j b a n sok e r e d m n y t , magnletben j egszsget s boldogsgot kvnok.

2 3 2 /' HOZZSZLSOK

Martinovics Tibor
az buda Mezgazdasgi Termelszvetkezet gpjrm-villamossgi mszersze

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsnk s elvtrsak! Az buda Termelszvetkezet szakmunksa vagyok, s hogy ma a kenyrkeres ruht az nnepl vltotta fel, azt nemcsak az illendsg s az nneplyes hangulat, hanem az a megtisztel felelssg is thatja, amely felhatalmaz arra, hogy szintn s nyltan szljak a tisztelt kongresszushoz. Az szintesg a bizalom hordozja, s ez ktelez bennnket, kommunistkat: rendezni vgre kzs dolgainkat, ez a mi munknk, s nem is kevs!" A szmads az elmlt idszak munkjrl nem knny feladat, hiszen voltak, vannak, s meggyzdsem, hogy a jvben is lesznek gondjaink, amelyeket egy adott idszakban mindig a legnehezebbnek rznk. A kongresszusi dokumentumok gazdag anyagbl most kt gondolatot szeretnk kiemelni, mivel gy tapasztaltam - s ebben a szentendrei vrosi s a Pest megyei prtrtekezlet is megerstett -, hogy ltalnos jelensgrl, problmri van sz. Mivel magyarzhat, hogy a munkjukat becslettel teljest fiatalok nem keresik, nem ignylik s egyre kevsb vllaljk a kzleti tevkenysget s a prtmunkval jr feladatokat? Mennyire tudatos s mennyire megalapozott a prtlet egyik alapkrdse, a prttagg nevels az alapszervezetekben? Krem, nzzk el nekem, hogy mieltt ezekre a krdsekre a magam tapasztalatbl mertve vlaszolnk, egy kis trtnetbl, mgpedig a sajt tagfelvtelem trtnetbl induljak ki. Tbb mint tz vvel ezeltt az buda Termelszvetkezet egyik kollektvjban dolgoztam, vgeztem a magam napi kisfeladatait, s termszetesen rszt vettem a KISZ-vezetsg munkjban. Dolgozott ebben a kollektvban egy ids szakmunks, akinek rdekes mdon mindig volt ideje arra, hogy velnk, fiatalokkal foglalkozzon, alaktson, neveljen bennnket, s neknk is rdemes volt odafigyelni, mert az egyszer mondatokban nagy lettapasztalat, mly emberismeret, szeretet s tisztelet fogalmazdott meg. Egy ilyen beszlgets utn flrehvott s a kvetkezket mondta: Itt az ideje annak, fiam, hogy a kzssg rdekben jabb s komolyabb munkkat vllalj. Nem gondoltl arra, hogy krjed fel-

MARTINOVICS TIBOR

233

vteledet a prtba?" Titokban remnykedtem abban, hogy ezt a krdst elbb-utbb felteszik nekem, mgis akkor a magam mdjn a kvetkezkppen reagltam: Mirt legyek n a prt tagja?" A kvetkez vlaszt kaptam: Azrt, fiam, mert minden rendes, becsletes munksembernek az letben valahova tartoznia kell, s ezen embereknek a csapata a prt! A te feladatod pedig egyelre csak annyi, hogy dolgozz becslettel s tanulj, mert munkd s tudsod alapjn leszel igazn hasznos tagja a kzssgnek, a kollektvnak s a prtnak is." Mirt mesltem ezt el? Azrt, mert gy gondolom, hogy ennek a trtnetnek megvannak a maga tanulsgai. Lehet, hogy ez a tagnevelsi tevkenysg nem volt a legtudatosabb s ideolgiailag sem volt a legmegalpozottabb, hanem inkbb az sztnssg s a szimptia motivlta. Viszont az tny, hogy ez az ember nem prtmunknak s nem prtfeladatnak tekintette a fiatalokkal val foglalkozst, hanem ktelessgnek. Es mg valami, ami megtlsem szerint nagyon dnt tnyez. Ezt az embert a krnyezete s mi fiatalok is tiszteltk, becsltk, s ezt alapveten a munkjval szerezte meg. Ma is alkalmazott munkamdszernk, hogy odamegynk a prttagsgra alkalmasnak vlt fiatalokhoz, beszlgetnk velk, s megprbljuk ket a prt fel irnytani. Ezekbl a beszlgetsekbl megfogalmazhatk azok a tanulsgok, napjaink tanulsgai, amelyek mai feszltsgekre is utalnak. Melyek ezek? Egyrszt ezek a fiatalok mr 25-30 v kztt vannak, mert vgl is ez az a kor, amikor az emberek hossz tvon dntenek egy adott munkahely mellett. gy rzem, ebbl az kvetkezik, hogy ennek a genercinak a tudatformlsra mr a munkba lps eltti idszakban nagyobb figyelmet kellene fordtani. A msik dolog. Ezek a fiatalok szinte kivtel nlkl korbban mr rszt vettek valamilyen testletnek vagy szervezetnek a munkjban s bizony errl nem mindig kedvez a vlemnyk. Elmondjk, hogy demokratikus frumrendszereink keretei adottak, de ezeknek a kereteknek a megtltse tartalommal, a benne rejl risi lehetsgek megvalstsa - nagyon gyakran szubjektv okok miatt - elmarad. Sajnos tapasztalnunk kell, hogy krnyezetnkben egyre tbb az elbizonytalanodott ember, mert gazdasgi gondjaink s a szocializmusrl alkotott, illziktl sem mentes nzetek, az elmlet s a gyakorlat j krdsei elszr a fiatalok fejben okoznak zavart. s ez a zavar, z az elbizonytalanods s az ebbl fakad befelforduls, a msok problmi irnti kzny kell hogy figyelmeztessen bennnket arra:

2 3 4 /' H O Z Z S Z L S O K

a tudatformls mind formjban, mind mdszerben elmarad korunk kvetelmnyeitl, a ma embernek ignyeitk ltalnos jelensg az is, hogy a prttagsgra alkalmas emberek bizony drgn mrik a szabad idejket, s a munkaidn tli keres tevkenysg, az anyagiak ern felli elteremtse rendkvl sok energit kt le. De meggyzdsem, hogy hibzunk, ha ezzel indokoljuk a paszszivitst. Azt viszont tudomsul kell venni, hogy a fiatalok csak akkor vllaljk a kzletisget s a prtmunkval jr feladatokat, ha tudjk azt, hogy a munkjukra szksg van, ha kzrdek krdsekben kikrik a vlemnyket, ha problmikra, krdseikre okos, meggyz, vilgos vlaszokat kapnak. Ha azt rzik, hogy jelenltk nem formlis; mert bizony nem ersti a politikai aktivitst az, ha olyan krdst kell megvitatniuk s azutn elfogadniuk, amelyrl korbban magasabb szinten mr dntttek. Egyrtelmen vilgos: a perspektivikus jvt kvetkezetesen igazol krdseinket meg kell vitatni, el kell fogadtatni, meg kell magyarzni a fiataloknak. Sajnos letnk j krdseire mi magunk sem vagyunk mindig felkszlve, mi magunk sem tudunk mindig vlaszolni. Tapasztalatom az, hogy azon a munkahelyen, ahol j a kollektva, ahol a vezet irnyt s felelssggel dnt, ahol a prtcsoport vagy a prtvezetsg aktv rszese a vezetsnek, ott a kzssgrt vllalt munknak becslete van. Politiknk melletti killsra csak az kpes, aki nemcsak ismeri s elfogadja, hanem ezt a politikt krnyezetvel el tudja fogadtatni. Nevelni, alaktani, formlni tudja azt a kollektvt, amelyben dolgozik. Erre viszont csak az alkalmas, akinek ehhez erklcsi alapja van, akit a munkja, magatartsa, pldamutatsa erre felhatalmaz. s olyan kollektvban, ahol ilyen emberek vannak, ott a fiatalok elbb-utbb szksgt rzik annak, hogy bekapcsoldjanak s rszt vllaljanak a politikai munkbl. n olyan alapszervezetnek vagyok a titkra, hol zmmei jl kpzett szakmunksok dolgoznak. Ez a kollektva felhatalmazott arra, hogy ha a kongresszuson szt kapok, akkor itt is szt emeljek a munka becsletrt. Vci Mihly egyik versben mltunkrl a kvetkezket rta: Bogrka np voltunk, csak kaparsztuk ltnk doboznak fedelt." Mlyen sznt gondolatok ezek, amelyeknek igazt negyvenves trtnelmnk mr bizonytotta. Hiszen a bogrka npbl mr nem-

M A R T I N O V I C S TIBOR

235

zett lettnk, risi vvmnyok vannak mgttnk, van mire bszknek lennnk, van mit megvnunk s megvdennk. Meggyzdsem, hogy elrt eredmnyeinkben a munka volt az alkotelem. Keser tapasztalat viszont, hogy napjainkban trsadalmunkban a munka becslete nem az t megillet -helyet foglalja el. rtkrendnkben az alkot tevkenysg, a munka, a munkahely becslete, a munkafegyelem mellett sajnos esetenknt olyan jelensgek is helyet kapnak, mint a protekci, a korrupci, az gyeskeds. Az orszg gondjait hordoz s vllal szocialista nagyvllalatok, zemek, termelszvetkezetek vezetinek s dolgozinak erklcsi, anyagi megbecslse nem kielgt. A konjunktralovagok, az gyeskedk, a sajt zsebre dolgozk sok esetben magas, indokolatlan, munka nlkl szerzett jvedelemhez jutnak. Tisztelettel kell veznnk a becslettel dolgoz embert, fggetlenl attl, hogy szellemi vagy fizikai munkt vgez, s azt a kollektvt, amely kitermeli ezt az embert. Mert sajnos a kollektvk ntisztt tevkenysge sem megfelel, mert mg mindig vannak vattaemberek" s brmankenek". Ezek jelenlte pedig a munkaervel val pazarl gazdlkodshoz vezet. Ez trsadalmi szinten sokkal krosabb, mintz energival vagy az anyaggal val pazarls. Brpolitiknk nem azzal a szndkkal kszlt, hogy az anyagi sztnzs teljes funkcijt betltse. Ugyanakkor azt hiszem, gondjaink igazoljk, hogy az emberektl az anyagi sztnzs mellzsvel vagy annak hinyban nagyobb teljestmnyeket nagyon nehezen tudunk krni. Az ltalban alkalmazott differencils nem fejezi ki a teljestmnyekben rejl klnbsgeket, a hrom-tszz forintos klnbsgeknek osztlyzat s iskols jellege van, jobban irritlja a becslettel dolgozkat, mint a tbb ezer forintos klnbsg. Becsletes munksaink gyakran megkrdezik: mirt csak a vllalati gazdasgi munkakzssgekben, mirt csak a szakcsoportokban rvnyesl a kivlasztds, a differencilds, a teljestmnyt kifejez brezs, s mirt nem a fmunkaid alatt? Mirt kell neknk 12 rt dolgozni? Dolgozzunk csak nyolcat, de azt kemnyen, s ljnk meg belle gy s olyan jl, ahogy ma ebben az orszgban meg lehet lni. Mert ebben az orszgban mr vannak olyan munkahelyek, ahol kemnyen dolgoznak - s az elttem szl bnysz ezt igazolta. s ez nem baj, mert is azt mondta: vllaljuk. Gondjaink megoldsban csak a munka segthet. Nem feladatom, hogy a fiatalok bonyolult s sszetett krdseivel foglalkozzam, de

2 3 6 /' HOZZSZLSOK

hogyan fogja ez a nemzedk az elz generci anyagi sznvonalt jratermelni, reproduklni? Hogyan fogja megkzelteni s elrni azt az letsznvonalat, amelyet az iparilag fejlett orszgokban lt a sajt tapasztalata s a kommunikci segtsgvel? Nem tudok tovbb menni. Mr csak azrt sem, mert egy alapvet dolgot nem mondhatunk a fiataloknak, mgpedig azt: dolgozzatok a szakmtokban becslettel, s majd ennek arnyban fogtok rszeslni az anyagi javakbl. Mert a mai fizetsekbl lakst vsrolni, csaldi hzat pteni, gyereket vllalni, egzisztencit teremteni ern felli vllalst jelent. Ismtlem: gondjaink megoldsa csak a munka lehet. Ezt valljk az emberek is. Nagy a tenni akarsi vgy is, mert vgl is a becsletesen vgzett munka ad ert az egynnek s a kollektvnak. Neknk ezekre a kollektvkra kell pteni, gy lehet igazn hatkony a munknk s a politiknk. Krem a kongresszus tmogatst, hogy a trsadalmilag hasznos, rtktermel munkt s a rszt vev alkot embert emeljk olyan rangra, hogy napjaink s a jv fiatalsgnak ezt tudjuk pldakpl lltani.

Sikula Gyrgy
a Kzponti Bizottsg tagja, az M S Z M P Hajd-Bihar Megyei Bizottsgnak els titkra

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsnk! Kedves elvtrsak! A kongresszusi felkszlsnek Hajd-Bihar megyben is fontos folyamata volt a taggylsek s a kldttrtekezletek sorozata. Hatsukra s ltaluk meglnklt a politikai let, a kzssgi gondolkods, ersdtt a demokratizmus, az szintesg, a kritikai lgkr, ugyanakkor kiteljesedett a tettrekszsg, a kzleti aktivits, a vllalkozkedv is. A kongresszusi felkszls folyamatnak, a beszmol taggylseknek s a kldttrtekezletnek egyik legfontosabb tanulsga volt szmunkra, hogy ma a prtszervezetekben nincs knyesnek tartott krds. A most tapasztalt felels kzleti gondolkods erstette a prt eszmei-politikai cselekvsi egysgt s alkalmat adott arra, hogy a kommunistkkal egytt a prtonkvliek is felsorakozzanak a Magyar Szocialista Munksprt politikjnak vgrehajtshoz. A bizalom s a tettrekszsg minden szinten jelen volt a megye kommunisti-

S1KULA G Y R G Y / 2 3 7

nak tancskozsn. A helyzetelemz s feladatvllal tancskozsok az ideolgiai munka szmos fontos terlett is rintettk. A prt politikjt a megye lakossgnak nagy tbbsge elfogadja, tmogatja, a prt s a tmegek bizalma klcsns, a politikai lgkr j. Ugyanakkor a megye prttagsga minden olyan jelensgre rzkeny, amely ellenttben ll a politikval. Az elmlt idszakban tudatosan elemeztk az ideolgiai munka legrzkenyebb terleteit, s kerestk a vlaszt a felvetdtt krdsekre. Az a tapasztalatunk, hogy ma az embereket a szocializmussal mint napjainkban megvalsul trsadalommal kapcsolatos krdsek foglalkoztatjk. Jelen van az aggodalom a mr elrt vvmnyokrt, jelen van az alapeszmk, az j rtkek elfogadsnak kszsge, de jelen van a ktkeds s a bizonytalansg is. Milyen szocializmus lesz a mi trsadalmunk - krdezik, ha egyre tbb a kisvllalkozs, a kiskeresked, a gazdasgi munkakzssg. Vajon sszefr-e a szocialista elveinkkel, ha a jvedelmekben nagyobb lesz a differencilds? Azt mindenki elfogadja, hogy a legfontosabb szocialista rtk a vgzett munka. Az aggds, a ktely ma abbl addik, hogy propagandnk korbban az egyenlsdit lltotta politikai munknk homlokterbe, s ma sem tudtuk mg elfogadtatni a differencilt munka alapjn szerzett jvedelmet. Megyei prtbizottsgunk szmos fontos krds tisztzsval igyekezett megkzdeni ezekkel a gondokkal. De gy vljk, a kongresszusnak is szksges eproblmval gy foglalkozni, hogy a gazdasgirnyts tovbbfejlesztst s annak trsadalmi viszonyaink alaktsra gyakorolt hatsait gondosabb, elreltbb ideolgiai elkszt munka ksrje. Olyan munka, amelynek hatsra prttagsgunk s a prton kvli dolgoz tmegek is eszmeileg felkszltebben fogadhassk az elrelthat, tervezett vltozsokat, s tudatosabban prbljuk bemrni a vltozsok vrhat hatsait is. E tmakrben ngy krdssel szeretnk foglalkozni. Prttagsgunk szemlletben s gondolkodsban ideolgiai munknk egyik fontos feladata, hogy a jvben tudatosabban s folyamatosan biztostsuk a szavak s a tettek egysgt. Az a tapasztalatunk, hogy a klnbz testletek ltalban megfelel hatrozatot hoznak, ezzel azonban sokszor ki is merl az erfeszts. Nincs elg ernk a hatrozatok megvalstsra, a kzvlemny tudatos formlsra, a hatkony ellenrzsre.

2 3 8 /' HOZZSZLSOK

Mg a prttagsg krben is elfordul, hogy msknt vlekednek a trsadalmi jelensgekrl a taggylsen s msknt barti beszlgetseken. Elfordul az is, hogy a kzlet s a magnlet egyes szemlyeknl gykeresen elvlik egymstl, nem reznek kell felelssget sajt munkjukrt, csaldjukrt, elhanyagoljk gyermekeiket, mikzben eltlen nzik a televziban, vagy olvassk az jsgban a hozzjuk hasonl eseteket. Jelentkezik a szavak s a tettek egysgnek hinya a propagandamunkban, a prtoktats klnbz frumain is, ahol tlsgosan elmleti, illetve a valsgtl elvont szempontrendszert akarunk az let gazdag, sokszn, ellentmondsosabb valsgra rerszakolni. Ez esetenknt jelentkezik a tjkoztatspolitiknkban is, nemcsak gy, hogy egyes negatv pldk nagyobb visszhangot kapnak a szksgesnl, hanem gy is, hogy nem mindenben adunk relis, szinte, gyors tjkoztatst, s gy alkalom nylik a rosszindulat, igaztalan kommunikcira is. Ideolgiai munknk tapasztalataibl a msik fontos kvetkeztets, hogy nvelni kell a trsadalom minden szintjn a kzssgek s a szemlyek felelssgt. A felelssgvllals a tervezs, a dnts, a vgrehajts s az ellenrzs minden pontjn nlklzhetetlen. Kulcskrds, hogy tudjuk-e minden terleten nvelni a szemlyes felelssget. gy tapasztaljuk, hogy a gazdasgirnyts tovbbfejlesztsnek trekvsei, a plyzati rendszer, a vezetk vlasztsa nemcsak gazdasgi hatsban jelents, hanem gondolati, szemlleti szempontbl is. Ersti a kollektva s a szemly felelssgt. Meg kell tanulnunk ezeket a mdszereket az let ms terletein is alkalmazni. Nem azt szeretnnk szorgalmazni, hogy pellengrezznk ki, lltsunk a kzvlemny tlszke el minden hibt elkvet embert, de ha a felelssg vllalsa kimerl abban, hogy mshol keressk a bnbakot, msokra mutogatunk, s nha bizony el is kendzzk s el is kenjk a valdi igazsgot s a valdi felelsket - a kzvlemny erre rendkvl rzkenyen reagl. Ezrt is erstettk Hajd-Bihar megyben a politikai testletek s a politikai appartus szemlyes felelssgt, mind a terleti munkban, mind a prtmunka ms terletein. A felelssghez szorosan hozz tartoz ideolgiai krds a fegyelem. A hajd-bihari kommunistk egyrtelm vlemnye, hogy trsadalmunk tudati, szemlleti llapota fejlesztsnek egyik kzponti feladata ma az, hogy erstsk a prtfegyelmet, az llampolgri fegyelmet, a

S1KULA G Y R G Y

239

munkafegyelmet. Ez nem jelent s nem jelenthet adminisztratv intzkedst, ez a tudatosan vllalt kommunista fegyelmet ignyli, melyhez politikai mveltsgre, emberi tartsra, szilrd erklcsi rendre van szksg. Mostanban mintha arnytalanul tbb sz esnk a szocialista demokratizmusrl, mint a szocialista fegyelemrl, pedig ez is a szocialista kzlet rsze. A fegyelem nem jelenthet flelmet, de megengedhetetlen pldul, hogy csak megynkben kzel 5 milli forint a lakossg lakbrhtralka, hogy jabban sokan nem fizetik a ftsi djakat; ezek ltalban ugyanazok, akik munkahelykn sem ldozatksz munkjukkal tnnek ki, vagy ugyanazok, akiknek a gyermekei elhagyatottan csavarognak a parkokban. A prttagsg ignyli s kri, hogy a szocialista fegyelem egytt ersdjn a szocialista demokrcival, egytt legyen vele a kzerklcs, a kzgondolkods meghatroz rsze. Az elmondottak sszefggsben vannak a trsadalmi rtkrend krdseivel. Hivatalos llsfoglalsokban, hatrozatokban teljesen rendezett, lezrt krds ez. A szocialista trsadalmi rtkrend alapja a vgzett munka, a megszerzett mveltsg, az emberi magatarts, a vilgnzet s az erklcs. Az utbbi idben azonban tapasztalataink szerint ez a hivatalos rtkrend nem mindig esik egybe a kzvlemnyvel. A munka s a tuds helyett az letvitel objektv forrsai, a trgyi javak foglaljk el az els helyet, nagyon sokszor felfokozott, kielgthetetlen ignyek alapjn. A mvelt, becslettel dolgoz ember helyett az gyesked kerl ily mdon az lre. Az ember termszetes trekvse, hogy gyarapodjk, hogy gazdagtsa lett, letkrlmnyeit. Azonban sajnos nemcsak az a problma ma, hogy egyesek meg nem engedett eszkzkkel is lnek a gazdagods rdekben, hanem az is, hogy egszsgket, szabad idejket, gyermekeik tudst*; azaz a jvend alapjt is felldozzk a mai, a pillanatnyi haszonrt. Lnyeges trsadalmi krdsnek tartjuk a becsletesen vgzett munka eredmnynek, a megszerzett tuds mennyisgnek s minsgnek nagyobb megbecslst, s a trsadalmi rtkrend ilyen alap relis helyrelltst a kzvlemny minden szintjn. Tisztelt kongresszus! Lehet, hogy az ideolgiai let teljessge szempontjbl perifrikusnak tn krdsekrl szltam, hiszen beszlhettem volna arrl, hogyan vlt az utbbi vtizedben Hajd-Bihar megye a magyar tudomnypolitika egyik bzisv, az itt l kutatk munkja, a Debreceni Akadmiai Bizottsg tevkenysge alapjn.

2 4 0 /' HOZZSZLSOK

Beszlhettem volna orszgos hr kzmveldsi munknkrl, mvszeti letnk gazdagodsrl. gy reztem azonban, hogy a kongreszszus eltt inkbb azokrl a gondokrl kell szlnom, amelyeket a megye prttagsga az elmlt hnapokban klnbz frumokon egyrtelmen megfogalmazott. Bizonyos vagyok benne, hogy azok a prttagok, akik felelssggel nyilatkoznak trsadalmunk mai gondjairl, azok kszek a cselekvsre is. Ezt a kszsget, ezt a felelssget, ezt a vllalkozsi kedvet szeretnm kzvetteni a kongresszusnak HajdBihar megye kommunisti nevben.

Gerezdes Jnos
a Mosonmagyarvri Timfld- s Mkorundgyr igazgatja

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsnk! Kedves elvtrsak! Megtiszteltets szmomra, hogy Gyr-Sopron megye kldtteknt rszt vehetek prtunk legmagasabb szint frumn. Ebben a megtiszteltetsben s bizalomban benne van szkebb hazm, Mosonmagyarvr 5300 kommunistjnak a beszmolsi idszakban vgzett eredmnyes munkja. Szves megbzatsnak teszek eleget, amikor tovbbthatom a vros kommunista kzssgnek dvzlett s jkvnsgait a kongresszus eredmnyes munkjhoz. Nehz elfogultsg nlkl szlni ebben a korban, amely szinte egybeesik npnk, haznk felszabadulsnak 40. vforduljval. Mgis engedjk meg, hogy rviden Mosonmagyarvr ipari tevkenysgrl szljak, s nhny felvetssel erstsem a Kzponti Bizottsg rsos beszmoljnak a gazdasgi ptmunkra vonatkoz rszt s hatrozattervezett. Mosonmagyarvr ipara a beszmolsi idszakban jelentsen fejldtt. Az ipari termels foly ron kzel 25%-kal ntt. A tbblettermket teljes egszben az exportpiacokon rtkestettk. A rubelelszmols export 34, a nem rubelelszmols tbb mint 50%-kal emelkedett. Ennek eredmnyeknt a vros ipara jelentsen hozzjrult a klgazdasgi egyensly javtshoz. Krem, ne vegyk szernytelensgnek, ha itt kln megemltem vllalati kollektvnkat, a Mosonmagyarvri Timfld- s Mkorundgyrat, amely a Magyar Alumniumipari Trszt vllalataknt mkdik. A kiemelst az indokolja, hogy vllalati kollektvnk klnsen 1984-ben arnyosan jrult.hozz a Magyar Alumniumipari Trszt

GEREZDES JNOS

241

pozitv devizaszaldjhoz, amely az ruforgalombl ered ves npgazdasgi szint aktvum tbb mint 20 %-nak felel meg. A vros ipari tevkenysgnek komplex hatkonysga javult. Folytatdott a piacorientlt termelsi s termkszerkezet javtsa, jelentsen emelkedett a termelkenysg, a nett termelsi rtk nvekedsi teme jval meghaladta a brutt termels nvekedsi temt. A terleten nincs tartsan nehz helyzetben lev, vesztesges vllalat. A vllalatok tbbsge az gazatok lvonalba tartozik. A pozitv eredmnyek, tevkenysgek mgtt a dolgoz kollektvk, a nem vezet s a vezet munkatrsak elktelezett, ldozatos, lelkiismeretes munkja van. A vgzett munka rtkelshez azonban hozztartozik, hogy a gazdasg gyengesgeinek is rszesei vagyunk. Nyugodtan kijelenthetem, hogy ismerjk gyenge pontjainkat. Az rtkelst a nemzetkzi sszehasonlts mdszervel tettk mg relisabb. E gondok megoldst termszetesen jelents rszben s elssorban helyi feladatnak tekintjk. Tisztban vagyunk azzal, hogy sajt munknk eredmnyessge hatrozza meg fejldsnket. A gondok kzl egyet szeretnk kiemelni, amelyet a beszmol is gy rgzt: nem kielgt a mszaki fejleszts. A megllapts relis, klnsen az exportorientlt vllalatok rzik ezt. Valban nem sikerlt cskkenteni a technolgiai lemaradson, az gynevezett technolgiai rs" nem cskkent. Taln kiss furcsa, hogy ilyen exporteredmnyek mellett teszem ezt szv, de ugyanakkor azt hiszem, rthet, hiszen a nemzetkzi piacon naponta rtkelik tevkenysgnket. Nem tartozik magatartsformnkhoz a flfel mutogats, mgis gy gondolom, szlnom kell a gondokrl, amelyek meghaladjk lehetsgeinket, s ugyanakkor kiemelt szerepk van az ltalunk is elfogadott, tmogatott ipari megjulsban, s ez a mszaki fejleszts helyzete. Az ipart elemzk szerint az ipar fejldse s a mszaki fejlds kz szinte egyenlsgjelet tehetnk. Ha ez gy van - s osztom ezt a nzetet -, akkor rendkvl nyugtalant, hogy ez a tevkenysg lelassult, s sok akadlyoz tnyez van mg ma is. Tudom, hogy pnzgyi forrsaink s devizlis lehetsgeink nem korltlanok. Ez objektv tny, de emellett mg sok, szinte aprsgnak tn tnyez ltezik, amelyek sszessgben jelentsek. A munkamegosztsbl addan termszetes, hogy vannak, akiknek feladata a szablyozk kidolgozsa s azok betartsnak ellenrzse,

2 4 2 /' HOZZSZLSOK

ugyanakkor vannak, akik a vgrehajtsban dolgoznak. A vgrehajtsban dolgozk hatkonysgvizsglata mr kialakult, de a fejldst befolysol szablyozelemek hatkonysgvizsglata mg nem kielgt. Ezrt rmmel olvastam a beszmolban: fordulatot kell elrni a mszaki fejlds szerepnek, jelentsgnek trsadalmi megtlsben. Ez legyen mind a vgrehajtsban, mind a szablyozk megalkotsban rszt vevk azonos ktelessge. Az elkvetett hibkrt mindkt terleten legyen arnyos a felelssgre vons. Ha mint tnyt megllaptjuk, hogy lassult a mszaki fejlesztsi tevkenysg s abban szablyozelemben tnyezk is kzrejtszottak, csak lass vltoztatsra kerl sor. Az elmondottakkal csak azt szerettem volna ersteni, hogy a hatkony munka kvetelmnye ne csak a vllalatoknl, a gazdlkod egysgeknl, hanem az irnyts s a dntst hozk minden szintjn ersdjk. A hatrozattervezet megfogalmazst szeretnm ersteni, amely gy szl: meg kell gyorstani a mszaki fejlesztst, az rdekeltsg fokozsval is nvelni kell eredmnyessgt". Hozztennm, hogy mindkt terlet hatkonysgvizsglatt folyamatoss kell tenni. Befejezsl szeretnm megersteni a tisztelt kongresszus minden rsztvevjt abban, hogy Mosonmagyarvr iparban dolgoz kommunistk rzik felelssgket, kszek rendkvli ldozatokat is vllalni, amelyeket az idei tli idjrsban vgzett munka is bizonytott. Szntelenl erst bennnket a holnaprt vllalt felelssg, tisztban vagyunk a velnk szemben tmasztott elvrsokkal, s igyeksznk azoknak megfelelni.

Juscsk Gyrgy
a Mtraaljai llami Gazdasg igazgatja

Tisztelt kongresszus! Tisztelt elvtrsnk! Elvtrsak! Vilgunkban jelentsek a vltozsok, azonban ma mr rezzk, hogy ezek sajnos szmunkra nagyrszt kedveztlenek, a munknkhoz j, szokatlan krlmnyeket teremtenek. A megvltozott helyzethez val gyorsabb alkalmazkods ignye, az j mdszerek keresse a prton bell is jelents vitkat vltott ki. Az alkot vitkat termszetesnek s szksgesnek tartom, hiszen az j mindig vitban, harcban szletik. Kovcsolja a prt egysgt is.

JUSCSK

GYRGY

243

A megyei prtbizottsg tagjaknt alkalmam volt szemlyesen rszt venni a kongresszusi felkszlsben a prtcsoportoktl a megyei prtrtekezletig, amelyek - jelenthetem -, nlunk is szervezetten, rendben zajlottak le. Az utbbi t v munkjnak rtkelst, az irnyelvek vitjt magas fok aktivits, a korbbi idszakhoz kpest kritikusabb hangvtel jellemezte. Ugyanakkkor jnak tartom, hogy a hozzszlk vlemnyket a helyzet sokoldal vizsglata alapjn mondtk el. Egyes krdsekben rzkelhet vlemnyklnbsgek is kialakultak, de abban mindentt egyetrts szletett, hogy a megoldst prtunk kzel hrom vtizedes, kiegyenslyozott, elvi politikjnak kvetkezetes folytatsa jelenti. Prtrtekezletnk joggal llaptotta meg, hogy a trsadalmi, politikai viszonyokban, a gazdasgban s az ideolgiai letben jelents volt a fejlds a mi megynkben is. Eredmnyeink legfontosabb forrsnak azt tartjuk, hogy prttagsgunk s lakossgunk tlnyom tbbsge egyetrt politiknkkal, magnak vallja azt, mert megtesteslni ltja abban szndkait s cljait. Kongresszusunktl is azt vrja, hogy erstse meg politiknk eredmnyeit, jellje meg tovbbhaladsunk irnyt. Tisztelt elvtrsak! Az irnyelvek vitja sorn szorosabb krnyezetemben, a mezgazdasgban is rzkelhet volt a nagyfok felelssg. Az a fajta felelssg, amely csak azon emberek sajtja, akik kemny munkval megteremtett eredmnyeiket fltik. Termszetesnek tartom, hogy legtbben s leghevesebben mezgazdasgunk jvjvel foglalkoztak, ezzel kapcsolatban fejtettk ki vlemnyket. A hatrozattervezetben foglalt clok megvalstsa rdekben is fontosnak tartom kiemelni, hogy a vitkbl nem a kiszolgltatottsg, a beletrds hangja, hanem a tenni akars, a megjulsi szndk csendlt ki. Kifejezsre jutott, hogy az eddiginl tbb lehetsg rejlik bennnk, emberekben. Megynkben klns jelentsg az eslyegyenlsg, a versenykpessg, a piac s a termhelyi adottsgok sszefggseinek vizsglata. Ez azrt fontos, mert Ngrdban a fld termkpessge jelentsen elmarad az orszgos tlagtl. A mezgazdasgi zemeknek tbb mint a fele kifejezetten rossz termhelyi krlmnyek kztt gazdlkodik, s ezen adottsgok miatt lnyegesen magasabbak a kltsgek s a rfordtsok.

2 4 4 /' HOZZSZLSOK

Egyetrtek Radics elvtrssal s a hatrozattervezetnek ltala is kiemelt gondolatval, hogy a kedveztlen adottsgaink kztt ellltott termkekre is szksge van a magyar npgazdasgnak. Ugyanakkor krlmnyeink a termelsi szerkezet megvltoztatsval s csupn emberi tenni akarssal teljesen nem ellenslyozhatok. Munkahelyemen, a Mtraaljai llami Gazdasgban is az agrrpolitikai clkitzseknek megfelelen folyik a munka. Ma mr nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy a vllalati nllsg, a vllalkozsi kszsg, az anyagi sztnzs s differencils fontos eszkzei gazdasgunk cljai elrsnek. E mdszereket alkalmazva rtk el, hogy az elmlt t v alatt termelsi rtknk meghromszorozdott s elrte a 600 milli forintot; hogy kltsgeink lassabban nttek, mint termelsnk, s gy nvelni tudtuk nyeresgnket; hogy jelentsen tudtuk javtani let- s munkakrlmnyeinket; hogy adottsgaink figyelembevtelvel, termelsi szerkezetnk jelents, gykeres vltoztatsval, a gygy- s fszernvny-termeszts s -forgalmazs rvn jelents jvedelmez tks exportot is teljestnk. Ugyanakkor jl tudjuk, hogy vannak mg tennivalink - s nem is kevs - a munkafegyelem megszilrdtsban, a kltsggazdlkodsban, az llattenysztsben, ltalban a minsg javtsban. Eredmnyeink elrsben kommunistink jrtak az len. Az szemlyes pldamutatsuk is hozzjrult ahhoz, hogy az utbbi idben jelentsen ntt az erfesztseket vllalk szma. Ez kifejezsre jut a prttagok szmszer gyarapodsban is - klnsen jles rzssel nyugtztuk, hogy elssorban a fiatalok krben. Mindezek alapjn meggyzdssel mondhatom, hogy a ngrdi mezgazdasgi zemek dolgozi jnak s elremutatnak tartjk prtunk agrrpolitikai clkitzseit. Tisztelt kongresszus! Prtunk politikai gyakorlata azt bizonytotta, hogy ha gondosan s pontosan szmba vettk munknk eredmnyeit, de hibit is, relisan mrlegeltk helyzetnket, lehetsgeinket, akkor a megoldst is megtalltuk. Ez a megjulsi kszsg, az j irnti fogkonysg, a kezdemnyez szerepvllals eddig is meghatroz rtknek bizonyult, bizalmat s hitet adott s ad a mindennapi munknkhoz, s elismerst vlt ki bartaink krben is. Prtunknak azt a gyakorlatt, hogy dntseit a valsgos helyzetre alapozva hozza - tbb plda is bizonytja. Ezek kzl az egyik legmeggyzbb, ma mr trtnelmi erej, nemzetkzi mrtk, pp a

JUSCSK

GYRGY

245

nagyzemi szocialista mezgazdasg megszervezse. Erre okkal s joggal vagyunk bszkk, s nem csak mi, akik a mezgazdasgban dolgozunk. A vltoz krlmnyekhez val folytonos alkalmazkods sohasem volt s nem is lesz knny, de ezt kell tenni, hiszen mindehhez megvannak szilrd elvi, politikai alapjaink. Tisztelt kongresszus! Mondanivalm msodik rszben a dokumentumok azon gondolathoz kapcsoldom, amely szerint tovbb nvekszik a gazdlkod szervezetek felelssge trsadalompolitikai cljaink megvalstsban. Lehet, szokatlan s furcsa, hogy errl a krdsrl pp egy gazdlkod szervezet vezetje szl, hiszen mondanivalm ellentmondani ltszik a vllalati gazdlkods jelenlegi rdekeltsgnek. Mgis fontosnak s aktulisnak tartom a krdst e nagy felelssg frumon is felvetni, hiszen az oly sokat emlegetett innovci fogalomkrhez, szlesebb rtelemben vve - vlemnyem szerint - ez is hozz tartozik. Egyetrtek a Kzponti Bizottsg azon megfogalmazsval, amely szerint: ,,Az ipari, mezgazdasgi zemek gazdasgi, trsadalmi letnk fontos tnyezi a falvakban s a vrosokban egyarnt." De hogy ezt a szerepket betlthessk, tovbbra is szksg van kzremkdskre a trsadalompolitikai programok helyi megvalstsban. gy gondolom, hogy egyetlen vllalatnak, szvetkezetnek sem lehet kzmbs, hogyan fejldnek teleplseink, gyermek- s szocilis intzmnyeink. s ez nemcsak rzelmi krds, hiszen ezeken a helyeken nevelkedik az a generci, amelyre pthetnk. Innen kerl ki vllalataink munkaer-utnptlsa is, azok, akiktl elvrjuk, hogy hozzrtssel, felelssggel, fegyelmezetten vgezzk munkjukat. Ezrt mr az iskolkban meg kell teremteni azokat krlmnyeket, amelyek az ifjsg felkszlst, az letben val helytllst az eddigieknl mg jobban lehetv teszik. Az, hogy krnyezetnkben milyen a mveldsi, a sportolsi, a szrakozsi lehetsg, vagy milyen az egszsggyi ellts, hogy mit tesznk krnyezetnk kulturltsgrt, tisztasgrt, nap nap utn befolysolja a termelsben rszt vev emberek hangulatt. Kihat munkjuk eredmnyessgre s egyttal a vllalat eredmnyre is. Bizonyos vagyok benne, hogy az a vllalat jr helyes ton, amely hossz tvon gondolkodik, egytt l krnyezetvel, kls kapcsolataira is

2 4 6 /' HOZZSZLSOK

ptve teremti meg az eredmnyes gazdlkods feltteleit. Ez pedig kzs trsadalmi rdeknk. Kedves elvtrsak! Azrt mondtam, hogy ltszlagos az ellentmonds mondanivalm szndka s a vllalati rdek kztt, mert az rvnyben lev gazdasgi szablyozs a mezgazdasgi vllalatokat ugyanakkor ebben sajnos nem teszi rdekeltt, vagy kevs lehetsget ad. Az irnytsi rendszer korszerstsvel egytt nvekszik a vlllati nllsg, ami meggyzdsem szerint is alapja egy hosszabb tv gazdasgi kibontakozsnak. Az rvnyben lev gazdasgi szablyozs a mezgazdasgi vllalatokat is a nyeresg megtermelsben teszi elssorban rdekeltt. Ez helyes, hiszen minl nagyobb nyeresget realizl egy vllalat az adott vben, annl inkbb megfizetheti dolgozit s vezetit. De ez helytelen gyakorlatot is szlhet, olyat, mely a pillanatnyi vllalati, szemlyi rdekeltsgbl kiindulva felttelezi, hogy a vllalat meglhet nmagban, s elg, ha a kpzd nyeresgbl befizeti a vros- s kzsgfejlesztsi adt. Meggyzdsem, hogy az ilyen gyakorlat hossz tvon nem szolglja megfelelen trsadalompolitikai cljainkat. Tisztelt kongresszus! Ezekkel a gondolatokkal kvntam kapcsoldni a kiadott rsos elterjesztshez, valamint Kdr Jnos elvtrs szbeli kiegsztshez, amelyeket elfogadok s elfogadsra javaslok.

Osztafi Bla
az zdi Kohszati zemek kohsza

Tisztelt prtkongresszus! Kedves elvtrsnk! Kedves elvtrsak! Prtunk politikjnak gyakorlati megvalstsban jelents, szerepe van a munksosztlynak. Hogy milyen aktivitssal, eltkltsggel s elszntsggal vgzi ezt a munkt, azt nagymrtkben befolysolja, hogy milyen irnyban fejldik politikai tudata, hogyan alakulnak let- s munkakrlmnyei, fejldik-e vagy esetleg cskken az letsznvonala, hogyan ltja jvjnek biztostst, sajt helyzett a trsadalomban. A gazdasgpolitikai feladatok megoldsban sajtos s meghatroz szerepe van a nagyzemi munkssgnak. En 18 vesen kerltem az zdi Kohszati zemek aclmvnek ntcsarnokba dolgozni. Akkor gy reztem, ezt a nehz fizikai munkt nem lehet sokig brni. Tvedtem. Megszerettem a kohszszakmt, s ms munkahelyet el sem tudnk kpzelni magamnak. A szakmaszeretet mell azonban ms is

OSZTAF1

BLA

247

kellett. Segtett a j munkahelyi lgkr, a munkatrsak, a vezetk biztatsa, a fokozatosan emelked anyagi, ksbb erklcsi elismers is. Alapvetnek tartottam s tartom ma is a gazdasgi munka eredmnyes vgzst, emellett azonban bekapcsoldtam a politikai munkba is. Br nem knny - klnsen az utbbi idszakban - mindkt terleten helytllni, mgis gy rzem, a prt, a kzs gy szolglata nehz, felelssgteljes, de megtisztel feladat. Kedves elvtrsak! Vllalatunk ltszma 12 500, ebbl 3000 a prttag. Az pldamutatsuknak s kollektvnk helytllsnak nagy szerepe volt a hatodik tves tervidszak vllalati cljainak megvalstsban. A XII. kongresszus ta vllalatunk mkdsi krlmnyeiben jelents vltozsok trtntek: az acl vilgpiaci ra fokozatosan cskkent, az alapanyag- s energiarak nttek. Ez a tendencia cskkentette a vllalat jvedelemteremt kpessgt, sajt erbl kevesebb pnz jutott fejlesztsre. Az llami hitelek visszafizetse pedig slyos terhet jelent. Az j r- s szablyozrendszerrel egytt mindez lnyegesen nagyobb kvetelmnyeket tmaszt a vllalati gazdlkodssal, a prttagokkal, a dolgozkkal szemben. Ebben a vllalat legfontosabb feladata volt a gazdasgi stabilits megrzse, a teljestkpessg megtartsa. Ezt nagy erfesztsek rn sikerlt biztostani, hiszen ebben a tervidszakban - csekly mrtkben ugyan de sikerlt minden vben nyeresget elrni. A npgazdasgi egyensly javtsa rdekben nvelni kellett az exportot. Ez vente 50-60 milli dollr aktvumot jelentett. A termkek feldolgozottsgi foknak emelse, a termkszerkezet-vlts, a hatkonysg, a versenykpessg nvelse ltkrds volt szmunkra. E terleteken nem tudtunk a kvnt mrtkben elrelpni, mert beruhzsi, fejlesztsi tevkenysgnk visszafogsa lelasstotta ezt a munkt. Itt azonban, ha nerbl nem megyen, akkor kormnyszint segtsggel kell tovbblpni, mert a vllalat versenykpessge, jvje, tbb ezer ember sorsa forog kockn. A szks pnzgyi lehetsgek kztt is tovbb javtottuk a dolgozk let- s munkakrlmnyeit. A gazdasgi feladatok vgrehajtsa sorn jobban felsznre kerltek munknk gyengesgei is. A dolgozi gondolkodst, kzrzett, politikai hangulatt erteljesen befolysoltk trsadalmi, gazdasgi letnk nehzsgei, a nemzetkzi helyzet alakulsa, az idnknt tapasztalhat ellentmondsok. A klnbz szint politikai szervezetek eh-

2 4 8 /' HOZZSZLSOK

hez igazodva dolgoztk ki programjaikat a gazdasgi munka segtsre. Nehz volt megrteni s megrtetni, hogy munknk a nemzetkzi piacon lertkeldtt. A hatkony politikai felvilgost s szervez munka eredmnyeknt azt ma mr mind tbben tudjk, hogy a piac csak a hatkonyabb, eredmnyesebb munkt ismeri el. A mindennapi munka sorn nagy mozgst ereje volt a kommunistk helytllsnak, pldamutatsnak. A kohszok becsletes, szorgalmas munkja, ldozatkszsge meghozta gymlcst, hiszen a vllalat f cljait megvalstotta. Kedves elvtrsak! Az 1984. vi brpolitikai intzkedsek s a melegzemi ptlk bevezetse javtotta a nagyzemi munkssg egy rsznek anyagi elismerst, de a kialakult feszltsgeket nem sikerlt feloldani. A nehz s egszsgtelen munkakrlmnyekkel arnyban nem ll jvedelmek miatt cskkent a vllalat munkaer-megtart kpessge, nagyarny volt a fluktuci. J szakemberek s fiatal, tehetsges vezetjelltek is elhagytk vllalatunkat, mert mshol kevesebb munkval, kisebb felelssggel nagyobb jvedelemhez jutottak. A piaci nehzsgek, az alapanyag- s energiaelltsi gondok esetenknt termelscskkenst idztek el. A felszabadul munkaert ms, ltszmgondokkal kszkd terletekre irnytottuk t. A gazdasgi s politikai vezetk beszlgettek az emberekkel, prbltk cskkenteni a bizonytalansgot. A vllalat nyeresgbl kpezhet, feloszthat alap vrl vre cskken, nyeresget utoljra az elmlt tervidszakban fizettnk a dolgozknak, a brfejlesztsi lehetsgeink pedig mrskldtek. Az zdi Kohszati zemek brbl s fizetsbl l dolgozinak letsznvonala a XII. kongresszus ta cskkent, s ez az egyes rtegeket klnbz mrtkben rintette, sok emberben aggodalmat vltott ki. A meglhetsi felttelek nehezedse miatt nvekedtek a jogos s jogtalan kritikai szrevtelek, kemnyebbek lettek a vlemnyek. Egyesek rszrl rzkelhettk a demaggia, a vezetellenessg felersdst, trelmetlensget. Ezeknek a vlemnyeknek, krdseknek a tisztzsban, megvlaszolsban, elutastsban a kommunistk sokat segtettek. Tisztelt prtkongresszus! Vllalatunk dolgozi kzl sokan gy prbltk megrizni letsznvonalukat, hogy kisvllalkozsokban, gazdasgi munkakzssgekben kiegszt jvedelmet biztostottak

O S Z T A F 1 BLA

249

maguknak. Ez hasznos a vllalatnak, mert a ltszmhinyos terleteken hatkonyan segtik a termelst, s mert olcsbban s gyorsabban vgeznek el bizonyos munkkat, mint kls cgek. Az igazi haszon azonban az volna, ha a vgmk-k munkaszervezse, munkatempja, eredmnyessge visszahatna a termelsre, fmunkaidben is gy dolgoznnak az emberek, s keresetk is ehhez igazodna. Sok a tmogatja, de sok az ellenzje is avgmk-nak. Vannak, akik azt mondjk, hogy fkezi az jtsi tevkenysget, a brigdmozgalmat, sokan - szerintk - tisztessgtelen haszonra tesznek szert. n ezt nem gy ltom. Az n brigdom aktv, jt tevkenysget folytat, eredmnyes a brigdmozgalomban, s emellett tbben aktv s eredmnyes politikai tevkenysget is folytatunk. Tisztessgtelen haszonra pedig csak ott lehet szert tenni, ahol azt a vezetk megengedik. Egyet azonban el kell ismerni. Mivel megnvekszik a napi munkark szma, sokkal fradtabbak vagyunk, kevesebb id jut a csaldra, a gyermeknevelsre, a szrakozsra, az aktv pihensre, ez pedig hosszabb tvon feszltsgekhez vezethet. Sok embernek az a vlemnye, hogy inkbb fmunkaidben dolgozzunk tbbet s eredmnyesebben, s ehhez igazodjon a teljestmnyekkel arnyos differencilt brezs. Kedves elvtrsak! Az jtmozgalomnak s a brigdmozgalomnak az zdi Kohszati zemekben rgi hagyomnyai vannak, s teljestmnyei sokat segtenek az eredmnyes vllalati gazdlkods megvalstsban. Szmos pldja van annak, hogy a dolgozk tleteikkel j a v a s lataikkal hogyan segtettk a vllalatot a termkszerkezet-vlts megvalstsban, a versenykpessg fokozsban. Ennek f mozgatja az, hogy vezetink minden hasznos jtst felkarolnak, segtik mielbbi bevezetst, biztostjk a relis mrtk anyagi s erklcsi elismerst. A vllalati kollektva eredmnyessgt bizonytja, hogy megyei szinten az utbbi t vben mindig elkel helyen vgeztnk a vllalatok versenyben. A szocialista brigdmozgalom megjtsra komoly erfesztseket tettnk. Az volt a cl, hogy a brigdok rugalmasan, a kvetelmnyekhez igazodan tegyk meg vllalsaikat, amiben elsdleges szerepet kapott a gazdasgi munka segtse. Prbltuk megtiszttani a mozgalmat a brokratikus vonsoktl, s ennek eredmnyei mr most jelentkeznek. A XIII. prtkongresszus s felszabadulsunk 40. vfordulja tiszteletre a mozgalom fellnklt. Brigdjaink ki-

2 5 0 /' HOZZSZLSOK

emelked munkasikerekktl szeretnnek hozzjrulni a kt esemny megnneplshez. Kedves elvtrsak! A hetedik tves terv megvalstsban meghatroz szerepe lesz az iparnak, a nagyzemi munkssgnak, kzttk az zdi Kohszati zemek dolgozinak is. Biztosthatom nket: az zdi munkssg a jvben is a szocializmust pt trsadalmunkban ltja megvalsthatnak cljait, rdekeit. Bzunk prtunkban, trsadalmi rendszernkben s aktvan rszt akarunk venni a szocialista ptmunkban. Szmomra biztat, hogy a hatrozattervezetben tallkoztam azokkal az elkpzelsekkel, amelyekkel ~ ha a gyakorlatban is megvalsulnak - az ipar valban betlti motor szerept, gy hz majd, hogy eredmnyesebben, hatkonyabban s gyorsabban fogunk elrelpni a szocializmus ptsnek tjn.

Czinege Gyuln
a karcagi Zdor ti ltalnos Iskola igazgatja

Tisztelt kongresszus! Mint pedaggus klns figyelemmel s rmmel olvastam a hatrozattervezetnek azt a rszt, amely kzoktatsunkkal foglalkozik. A kvetkez vekben folytatni kell az oktats elhatrozott korszerstst, amelynek kzppontjban a tartalmi megjts, az oktat-nevel munka minsgnek javtsa, a szocialista nevels erstse ll. Joggal krik tlnk szmon a tisztessges munkt, a teljestmny becslett, a hatrozott s pontos kvetelmnyek megfogalmazst s vgrehajtst, a tanulmnyi sznvonal emelst, a tiszta szigort. Kzoktatsunk fejlesztsben jelents szakaszt hagytunk magunk mgtt. Az is igaz, hogy iskolink bellrl sajtos mdon lik t ezt a folyamatot, s termszetesen azokat az ellentmondsokat is, ameIvekre a Kzponti Bizottsg jelentse utal. rlnk, hogy a kzoktatsrl trsadalmi mretben vitatkoznak, de gy talljuk, hogy a vita nem mindig termkeny s az iskolnak nem mindig segt. Tudjuk s nem vitatjuk, hogy az j tantervek mdszertani szemlletvltst s pedaggiai megjulst ignyelnek. Nha azonban grcssek vagyunk. Az oktats s nevels egysgt hangoztatva pldul knosan gyeltnk, hogy nevel-oktat munkrl beszljnk, s ne fordtva, mint hogyha ezen mlna a nevels elsdlegessge.
*

CZINEGE

GYULN /

251

Tljutottunk az ltalnos iskolban a demogrfiai hullmon, s ismt emelkedett a kpests nlkli nevelk szma. Egyszerre ntt a gyerekkel val trdsre az igny s cskkent a szlk erre fordthat ideje. Az iskolk pedig nem kpesek tvllalni a hagyomnyosan csaldi funkcikat. Az ellentmondsok ellenre az iskola azrt ltezik, egszsges. Egy tanulmnyban olvastam, hogy az ezredfordulra rmforrss vlik. De amg eljutunk az rmforrsig, vannak tennivalink, s arra treksznk, hogy a feladatoknak minl jobban megfeleljnk. De hogyan? Mitl fgg munknk eredmnyessge? Kizrlag a j tantervektl s tanknyvektl? Az ismereteket megfelelen kzlni tud pedaggusoktl? Ilyen krdsekkel naponta tallkozunk. Az eredmnyessg tbbek kztt fgg a j neveltestleti lgkrtl is, amely az rtkeket az iskoln bell s kvl megfelel helyre lltja, mely jelentsget tulajdont az emberi kapcsolatoknak, mely sokoldalan segti a szemlyisg formlst. Meggyzdsem, mert tbb v tapasztalatbl tudom, hogy ennek megteremtsben s fenntartsban elsdleges helyet foglal el a lelkiismeretes munkavgzs. Idnknt gy rzkeljk, hogy elhomlyosodik az a tbb ve hangoztatott llspont, mely szerint a pedaggus kzleti szerepe s felelssge abban van, hogy a trsadalom rdekeinek megfelelen nevelje az ifjsgot. Mg mindig nem elgg ivdott be a kztudatba, hogy a pedaggusmunka alapvet szntere a tanra. A tanrk vdelmt ugyan hangoztatjuk, de az rtkrendet is ennek megfelelen kell alaktanunk. Nagyobb becsletet kell adni a lelkiismeretesen, szorgalmasan, de esetleg csendesebben dolgoz pedaggusoknak. Veszlyes dolog az iskolban, ha a fogalmak mgtt nincs konkrt tartalom, mert knnyen ptcselekvsek elindtjv vlhat, mely elssorban ltvnyos klssgekben, harsny, de nem mindig tartalmas produkcikban nyilvnul meg. A tantestletnek is van egy msfajta rtke, a bels rm. Nem rt, ha erre is figyelnk, mert a bels rmnek is lehet teljessge, ha eredmnyes a nevel-oktat munknk, ha a szigorsg mgtt szilrd rtkrendszer van s a maguk teremtette j lgkrben a tanulk s a nevelk egyarnt jl rzik magukat. A pedaggiai egysg mai tartalma mlyebb, tfogbb kzoktats-politikai tudatossgot ignyel. A trsadalmi fejldsnk egyre hatrozottabban lltja eltrbe az iskolai nevelmunkban azt a pedaggust, aki lland megjulsra

2 5 2 /' HOZZSZLSOK

ksz, fogkony az j ismeretek befogadsra, politikus, kzleti, kzssgi ember. Az iskolai innovcis folyamatokban a komplex iskolaksrletekben nagyon jelents az alkot pedaggusok munkja, akik sajt gyakorlatuk elemzsn keresztl eljutnak egy tfog rendszerben val gondolkodsig. Ehhez igen hasznosak a felsoktatsi intzmnyekkel kialaktott kapcsolatok, melyek sorn valsgos prbeszd alakul ki az elmleti szakrtk s a gyakorl pedaggusok kztt. Nagyon sok pedaggus ignyli ezt a tapasztalatcsert, fogkonyak minden olyan j trekvs irnt, amely valban hozzjrul a nevelsi folyamat sznvonalnak emelshez. gy gondolom, j ez az egyttmkds az elmleti szakemberek szmra is, hisz gyakorlat nlkl nem biztos, hogy j irnyban fejldik az elmlet. A pedaggiai egysg megteremtsben, a kzssg alaktsban kiemelt szerepe van a vezetnek. Sokkal tartalmasabb, sznvonalasabb, gazdagabb lesz annak az iskolnak az lete s munkja, ahol az igazgat szerept kiegsztik, segtik, javaslatokkal, feladatvllalsokkal tmogatjk a kzssg tagjai. s szksg van arra is, hogy a pedagguskzssg bizonyos nkormnyzati joggal rendelkezzen, mert csak gy lehet a kzssgnek ntudata s felelssge. Rendkvl fontosnak tartom az igazgat s a munkatrsak egyttmkdst. Nem jut messzire az az igazgat, aki a munkatrsak serege nlkl knyszerl naponta harcba indulni a kzssg rdekeirt. A nevelmunka sikere azonban a szli hzzal kzs erfesztseket ignyel. A jvben is a csaldnak kell biztostania a legkzvetlenebb gondoskodst, azt a meghitt kzssget, amely nlkl a nagyobb kzssg, az iskola nem oldhatja meg eredmnyesen nevelsi feladatait. A szli munkakzssggel kialaktott kapcsolatunkban tl szeretnnk lpni a kisebb javtsok s a farsangi fnkstsek megszervezsn. A szli rtekezleteken, kommunista szli aktvkon, a szlk akadmijn olyan konkrt nevelsi clokat jellnk meg, amelyek megvalstsa folyamatos egyttmkdst ignyel a csaldokkal. Ha azt akarjuk, hogy a szlk partnereink legyenek a nevelsben, ismernik kell a kzs clt, s a kzs feladatokat, mert csak gy lehet sszhangba hozni a klnbz nevel hatsokat. A j pedagguskzssg kialaktsban azonban vannak nehezt tnyezk is. Pldul a pedaggusok kztt viszonylag sok a fiatal n, s ha ignybe veszik a gyermekgondozsi szabadsgot, relatv pedag-

SZAB G Y U L A

253

gushiny keletkezik. Vannak iskolink, ahol a sok tlra s helyettests mr-mr veszlyezteti a minsgi munkt, lehetetlenn teszi a minden rra val gondos felkszlst. Azt is nehezt tnyeznek tartom, hogy kevs frfi van a pedaggusplyn, s ezt nem elsdlegesen a j pedagguskzssg kialaktsa rdekben mondom. Mondom azoknak a gyermekeknek az rdekben, akik csonka csaldban nnek fel, s elfordul, hogy 15 ves korig csak ni nevels hatst rzkelik. Az iskolnak a nevelsben a sajtos ni s frfiszerepeket egyarnt kzvettenie kellene. Tisztelt kongresszus! rmmel fogadjuk, ha a tervezet hatrozatt rik. Minden vzolt igyekezetnk azt a clt szolglja, hogy amint a hatrozattervezet mondja: jobban alapozzuk meg a tanulk ltalnos mveltsgt, tudomnyos vilgnzett, fordtsunk nagyobb figyelmet arra, hogy a tanulifjsg meggyz vlaszokat kapjon trsadalmi, politikai, ideolgiai krdseire. Formljuk az ifjsg jellemt, magatartst, sztnzzk ntevkenysgt. Ez a mi munknk, s nem is kevs. De megvan az ernk, akaratunk, s remnynk, hogy sikerl.

Szab Gyula
a Lng Gpgyr mvezetje, llami djas

Tisztelt kongresszus! Angyalfld egyik munkskldttje vagyok, kzel harminc ve ugyanazon ipari nagyvllalat, a Lng Gpgyr dolgozja. Eddigi letemet munkskrnyezetben, munksok kztt ltem le, negyedszzadig mint lakatos, szerel lakatos, jelenleg mint mvezet s alapszervezeti titkr tevkenykedem. gy rzem, ismerem eredmnyeiket, sikereiket, gondjaikat, jvbe vetett hitket, hiszen magam is rszese vagyok, egytt vagyunk jban, rosszban. Bizalmukbl, nevkben is szlok nkhz. Krnyezetem tapasztalatait, nhny szrevtelt, javaslatt tadva szeretnk hozzjrulni kongresszusunk eredmnyes munkjhoz. A Kzponti Bizottsg 1974. mrciusi lsn trgyalta a munksosztly helyzett, irnyelveket fogadott el annak tovbbi javtsrl. Ez hoszsz tvra megszabta ez irny feladatainkat. A kongresszusi elkszletek sorn, az egyni beszlgetseknl, a taggylseken s a prtcsoport-rtekezleteken gyakran s kritikusan

2 5 4 /' HOZZSZLSOK

kerltek szba a vgrehajtssal kapcsolatos tapasztalatok, szrevtelek. Megnyugtat, hogy alapvet kl- s belpolitikai krdsekben, a prt vezet szerepnek s irnyvonalnak megtlsben a prttagok s a prtonkvliek vlemnye egyrtelmen pozitv. Elhangzottak jles, elismer szavak, de j nhny kritikai megjegyzs, brlat, szrevtel is. Az utbbiak zmben az letsznvonalban, a gazdasgirnytsban s a trsadalomban szlelhet feszltsgekkel kapcsolatosak. Elgondolkodtat a szmonkrs, amit - igaz, hogy halkan - fknt az idsebb korosztly ma neknk szegez: Nem ezt grttek a hskorban s a hatvanas vekben, hanem sokkal szebb, sokkal jobb letkrlmnyeket, nyugodtabb regkort." Alapjban vve igazat kell adnunk a szmonkrknek. grtk. De az igazsg az, hogy a kitztt clok akkor elrhetnek, relisnak tntek. Ha kicsit kitekintnk a vilgba - mrpedig kitekintnk, mert tmilli haznkfia jrt klfldn tavaly is -, lthatjuk, hogy elrt eredmnyeink nem lebecslendk, nincs mit szgyellnnk, emelt fvel jrhatunk. Legfeljebb azt vethetik a szemnkre, hogy nem lttunk a jvbe, hogy nem gy alakult a vilg, benne haznk sorsa sem, ahogy ezt elkpzeltk s szerettk volna, vagy hogy mertnk tbbet osztani, mint amennyit megtermeltnk. A mrleg serpenyjbe egytt markoltunk bele, s ha fj is, az egyenslyt is kzsen kell megteremtennk, ezt senki sem teszi meg helyettnk. A legnagyobb mulasztst akkor kvettk el, amikor a clok mell ugyanolyan hangsllyal nem mondtuk meg, hogy a magasabb letsznvonalnak magasabb ra van, s ennek elrse rdekben jobb sznvonal munkt kell vgeznnk. Nem azt mondom, hogy keveset dolgoztunk vagy dolgozunk. Dolgozunk, fradozunk mi ppen eleget, csak nem elg tgondoltan, sszeren az lvonalhoz kpest. A msik hibnk, hogy amg dolgoztunk, mintha elfeledkeztnk volna arrl, hogy a fejekben kell elssorban rendet teremteni, az egynt r kell hangolni a trsadalmi clok megvalstsnak hullmhosszra, rdekeltt kell tenni, reznie kell munkja trsadalmi s egyni hasznossgt. Csak gy valsthatjuk meg elkpzelseinket. Dolgozink krben az elmlt vtizedben lland vitatma volt a msodik gazdasg, a keresetkiegszts ignye. A mezgazdasg szocialista tszervezst sorn - nagyon helyes dntssel - a mezgazdasgi dolgozk hztji gazdasguk rvn lehetsget kaptak arra, hogy szorgalmas munkval, okos gazdlkodssal kiegsztsk jvedelmket.

SZAB G Y U L A

255

ltek a lehetsggel, s ennek nem kis rsze van abban, hogy mezgazdasgunk ma nemzetkzileg is elismert szinten ll, s lelmiszer-elltsunk jnak mondhat, s ha nem is olcsn, de van mit tennnk az asztalra. Neknk munksoknak a jvedelemkiegsztsre maradt a tlra, az is egy szkebb rtegnek a kapacitshiny vagy a vllalati szervezetlensg esetben. A tlrnak klnsebb sztnz hatsa nincs, hiszen a djazst legtbb esetben a ledolgozott rk szma s az ehhez kttt alapteljestmny szabta meg. Az igazsghoz tartozik az is, hogy nagyon sok esetben a jelenltet fizettk meg. Felmerlt egy korszerbb, sztnzbb, a vllalkozszellemet kibontakoztat lehetsg ignye, olyan, amely egyben a gazdlkods rugalmassgt is elsegti. A politikai s a gazdasgi vezets - ma gy tnik - helyes dntssel megteremtette a kisvllalkozsi formk, kztk a gazdasgi munkakzssgek s a vllalati gazdasgi munkakzssgek ltrehozsnak feltteleit. Mi a vllalati gazdasgi munkakzssgek ltrehozsban voltunk rdekeltek. Sok frumon npszerstettk az elkpzelseket, az egysges rtelmezs kialaktsa rdekben. Meg kellett teremteni a vllalkozszellem alapjait, el kellett oszlatni a ktelyeket, a bizalmatlansgot. Dolgozink ugyan elfogadtk, mg helyeseltk is a mezgazdasgban s a szolgltats terletn alakul kisvllalkozsokat, de az llami nagyvllalaton belli alaktsa nagyon kemny ellenllsba tkztt. Idegennek tartottk a szocializmustl, alapvet szocilis vvmnyaik megnyirblsnak vltk, gy pldul a pihenshez val jogot, a hrom nyolcast fltettk. Az aggodalmak kztt felmerlt a megfesztett tlmunka egszsggyi kihatsa, hogy vajon nhny ven bell nem nvekszik-e a tlterhels miatt majd tmegesen leszzalkolt eltartottak szma; vajon nem szenved-e csorbt a fmunkaid becslete; milyen hatssal lesz a trsadalmi munkra, a prtmunkra, kzleti tevkenysgre, az oktatsra, a kzmveldsre s gy tovbb. rvek s ellenrvek csaptak ssze a vitk sorn. 1983 msodik felben nlunk is megalakult az els kt vllalati gazdasgi munkakzssg, szolgltatsi tevkenysggel. A kedvez tapasztalatok hatsra 1983-ban mr 13, 1984-ben tovbbi 28 alakult, sszesen 350 taggal, ktharmaduk fizikai dolgoz, egyharmaduk alkalmazott. Ltrehozsuk rdeke volt a vllalatnak s az egynnek egyarnt, hiszen jelents munkaergondjaink voltak s vannak, mind

2 5 6 /' HOZZSZLSOK

fizikai, mind alkalmazotti terleten. Remltk, hogy segtenek gondjaink megoldsban. Es nem csaldtunk, hiszen az eredmnyek mris jelentkeztek. Segtenek a szk keresztmetszetek feloldsban, jelents kapacitshinyt ptolnak, specilis kpzettsget ignyl feladatokat oldanak meg, munkjukat jl szervezetten, j minsgben vgzik. Olyan munkkat vgeznek, amelyeket eddig ms vllalatokkal vgeztettnk, sokkal magasabb kltsgekrt. Az sem kzmbs szmunkra, hogy 350 dolgoznk becsletes, j munkja sorn megtallta anyagi szmtst, s az elmlt kt v sorn egyetlen vgmk-tag sem lpett ki a vllalattl. Annak ellenre, hogy aktivistink, prttagjaink nagy rsze is tagja a kisvllalkozsoknak, a trsadalmi s a kzleti tevkenysg terletn klnsebb gondjaink nincsenek. A kezdeti negatv jelensgeket az ott dolgoz kommunistk segtsgvel megszntettk, s ezt llandan kontrollljuk. A vllalkozsok megtlsben a munkahelyi, kzvlemny jelentsen megvltozott. A kzssgek ideiglenes ltjogosultsgt nem vitatjk, hiszen kirv, n egatv jelensgekkel nem tallkoznak, mert ezt a vllalati szigor szablyozs s a rendszeres ellenrzs megelzi, kizrja. Tapasztalataink azt bizonytjk, hogy a korrupci s a visszalsek elleni szigor fellps ezen a terleten is ltalnos igny, s azokat mindentt helyileg, az adott terleten lehet s kell elssorban megelzni s rendezni. A kisvllalkozsok - mind a vllalat, mind az egyn szempontjbl tmeneti megoldsnak tekinthetk. A jvedelemkiegszts lehetsge a fiatalok anyagi helyzett pozitvan befolyslja, ugyanakkor a nyugdj eltt llknak elnytelen, mivel a nyugdjalapot nem nveli. A vgmk-ban dolgozk ezt a tevkenysget tovbbra is helyeslik, clszernek tartjk. Akik kimaradtak a vllalkozsbl - objektv vagy szubjektv okokbl - azok a fmunkaid presztzst fltik, s megprbljk az eseti jelensgeket felnagytani. A nyugdjasok krben mg mindig sok az ellenzje, mert mint mondjk: fltik a szocialista vvmnyokat, tartanak a megnvekedett anyagiassgtl, amely hossz tvon elidegenedshez, a kzgyek irnti kzmbssghez vezethet. A vezetk krben sem egysges a megtls, hiszen a bizonytott eredmnyek mellett a vllalkozsok a vllalati bels rdekeltsgi rendszert felbortottk, vlemnyk szerint a fmunkaidben vgzett munka rtke cskkent, s annak ellenre, hogy a vgmk-k mkdsre

FODORN

BIRGS

KATALIN

257

a jelen krlmnyek kztt szksg van, feszltsgforrst is ltnak azokban. A tapasztalatokat sszegezve elmondhatjuk, hogy a kisvllalkozsi formkra mg j ideig szksg van, hiszen mdot adnak a teljestmnyek tmeneti, de erteljes nvelsvel magas jvedelem elrsre, msrszt segtenek a vllalati gondok feloldsban. Hosszabb tvon azonban elengedhetetlen, hogy a fmunkaidben vgzett becsletes, j munkt tisztessgesen meg is tudjuk fizetni. Tisztelt kongresszus! A gazdasgi reform tovbbfejlesztse egyik halaszthatatlan feladatunk. Ltjuk, rezzk ennek szksgessgt mi, munksok is. Meg kell tanulnunk egytt lni eddig szokatlan, idegennek tn, de rdekeinket szolgl j jelensgekkel. Dolgozink elfogadjk az jat. gy a jelenlegi vllalati tszervezsi-trendezsi s eszkztcsoportostsi folyamatokat is, ha azt mindenre kiterjed elkszt, elemz munka elzi meg, s ha a dnts sorn visszaigazolni ltjk szrevteleiket, javaslataikat. Nehz helyzetnkben dolgozink egyetrtsvel - ha fj szvvel is - rtkestettk egyik kihasznlatlan, nll gyregysgnket. Dolgozink, ha nem is tapsoltak, de megrtettk a knyszerlps szksgessgt. Meggyzdsnk, hogy a mai munks rett ahhoz, hogy felnttknt, partnerknt kezeljk, mert az rtelmes, okos cl rdekben hajland a szemlyes ldozatvllalsra is. Vgezetl hadd mondjam el: nagy kvnsgunk, hogy a politika, a sajt, a mvszet segtsen abban, hogy vals kp alakuljon ki rlunk, munksokrl, mert ebben mg van hinyrzetnk.

Fodorn Birgs Katalin


a Szakszervezetek Bks Megyei Tancsnak vezet titkra

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsnk s elvtrsak! Nem hls feladat utolsknt szlni a mai napon, mgis engedjk meg, hogy gondolataimat elmondjam. Bks megye szervezett dolgozinak kpviseletben krtem szt. Olyan gondolatokrl kvnok szlni, amelyekkel rszben ersteni kvnom a beszmol s a hatrozattervezet megllaptsait, ugyanakkor szeretnm felhvni a figyelmet nhny olyan jelensgre, amely taln megynkben marknsabban jelent-

2 5 8 /' HOZZSZLSOK

kezik, s amely bennnket, a szakszervezetekben dolgoz kommunistkat foglalkoztat. A beszmol s Kdr elvtrs is megerstette: a szocialista demokrcia, benne a munkahelyi demokrcia az utbbi vekben jelentsen fejldtt. gy ltom, mai sznvonala teremthette meg a felttelt annak, hogy a hatrozattervezet mr az rdekek mlyebb feltrst, elemzst s jobb sszehangolst tzte ki clul, s egyre tbbet beszlnk intzmnyes rdekegyeztetsrl. Feladataink megoldshoz demokratikus vezetsre s a demokrcival jobban lni tud munksokra van szksg. Szakszervezeti testleteink vilgosan ltjk, hogy valamenynyink legfontosabb rdeke az orszg gazdasgi erejnek nvelse, a npgazdasgi rdekek elsbbrendtsge. Ennek rvnyre jutst azonban csak gy ltjuk biztostottnak, ha tovbb nveljk a gazdasgi egysgek, a munksok egyni rdekeltsgt, mert ennek rvn ersdhet felelssgk, aktivitsuk s tenni akarsuk. Az optimlis rdekegyeztetst napjainkban mg sok tnyez akadlyozza. Ezek kzl kvnok nhnyrl szlni. Ilyen tbbek kztt az nll vllalatok s a gyrak, telepek kzti viszonyban az utbbiak szkebb nllsga. Grsz elvtrs hozzszlsban az anyavllalatok s gyrak megint megjul vitjrl szlt. Nem fejtette ki rszletesen llspontjt, gy remlem, velem egyet fog rteni. Bks megyben ugyanis az ipari munksoknak mg mintegy 44 %-a kevesebb nllsggal rendelkez zemekben dolgozik. E tren az utbbi idben ugyan kedvez elmozduls trtnt, de mg vannak gondjaink. Az nllv vls els lpsei 1982-ben jelentkeztek a cukoripari, a konzervipari, a baromfiipari trszt megszntetsvel. Az nllsodsi trekvsek azonban ma mg lassak, s a gazdasgi rdekek mellett a legnagyobb fkezer a megszoks, illetve az, hogy a krds megoldsa bizonyos esetekben vllalatvezeti egzisztencikhoz is ktdik. A megye szakszervezeti szervei egyre hatrozottabban hangoztatjk a vidki telepek, gyrak munksainak rdekeit. Amg egy gyrtelephely nem ltja vilgosan szerept a nagyvllalat egszben, addig nem bontakozhat ki a helyi vezeti ntevkenysg, elmosdik a szemlyes felelssg, nem teremtdik meg a munkskollektva rdekeltsge. E helyeken sokszor csak korltozott a szakszervezet jogostvnya is a dolgozkat rint krdsek eldntsben. Gondjaink a vllalatokon bell is vannak. Nem tkletes mg a bels rdekeltsgi rendszer, s nem alakult ki olyan, egyni anyagi

FODORN

BIRGS

KATALIN /

259

sztnzs, amely nagyobb teljestmnyt, fegyelmezettebb munkt kvetelne. J vllalati pldkkal persze mi is elllhatunk. Tbb llami gazdasg, fogyasztsi szvetkezet, nhny ipari vllalat mr olyan rdekeltsgi rendszert dolgozott ki, amelynek eredmnyei teljestmnyekben is mrhetk. Az j szablyozk hatsra ttekintettk a ltszmhelyzetet, a munkaer egy rszt tcsoportostottk, msokat elbocstottak, cskkentettk az adminisztratv dolgozk ltszmt, tbb helyen differenciltabb brfejlesztst hajtottak vgre. Azt is ltni kell azonban, hogy a pozitv vllalati magatartsnak az egyni sorsokban negatv ksrjelensgei is vannak. A felszabadul munkaernek msutt kell munkt keresni, a kevsb jl dolgozk, a kpzetlenek esetleg nehezebben tallnak munkt, egyeseknek ms szakmt kell tanulniuk. A tnyek ismeretben mskpp kell dolgozniuk a szakszervezeteknek is. Egyrszt kemnyebben, hatrozottabban kell szorgalmaznunk az anyagi rdekeltsghez kttt feladatok megfogalmazst, s persze megvalstst, msrszt a negatv jelensgek levezetsben, az egyni sorsokat rint gondok megoldsban ersteni kell a jogos egyni rdekek vdelmt. Ezt ma mr egyre erteljesebben kveteli s joggal vrja el tagsgunk. Segtennk kell abban is, hogy a felszabadul munkaer lehetleg tovbbra is Bks megyben tallja meg szmtsait, mert mi vagyunk az orszg egyik megyje, amelynek lakossga mg napjainkban is fogy. Ezt megakadlyozni fontos politikai feladatunk. Az rdekegyeztets tkletesebb megvalstshoz a szakszervezeti munkban is meg kell tallni, hogy miknt tudjuk a legjobban felismerni s kpviselni az egyes rtegek, csoportok sajtos rdekeit. Jobb egyttmkdst kell megvalstani valamennyi szinten a Kommunista Ifjsgi Szvetsggel az ifjsg, az MTESZ-szel a mszaki rtelmisg megnyersben. Kiemelt fontossgnak tartom a nyugdjasok rdekkpviselett. Ersteni kell ktdsket a mozgalomhoz, rendezni kell szervezeti hovatartozsukat, s segtsget kell nyjtani a mozgalom erklcsi s anyagi erejvel is letk biztonsgosabb, boldogabb ttelhez. Az egyttmkds mellett a kpviseleti szerveknek az rdekek tkztetse sorn jobban tiszteletben kell tartaniuk egyms llspontjt, s politikai erejk sszeadsval erstenik, segtenik kell a kzmegegyezst, hogy a munksok, a dolgozk szolglatban a legmegfelelbb dntsek szlessenek. A folyamat mozgati e krdsben is a

2 6 0 /' HOZZSZLSOK

kommunistk, a prtszervezetek lehetnek. Fontosnak tartom, hogy a prt testletei politikai llsfoglalsaik eltt jobban hozzk felsznre az eltr rdekeket, tkztessk az llami, tmegszervezeti s rdekkpviseleti szervek vlemnyt. Kedves elvtrsak! Az emltett akadlyok lekzdse, az eredmnyesebb gazdlkods megkveteli, hogy maga a demokrcia, benne a munkahelyi demokrcia is tovbb fejldjn. A hatrozattervezet vilgosan megjelli ennek tjt. Hozz kiegsztsl nhny gondolatot hadd mondjak el. Az egyik, hogy a munkahelyi demokrcia mg teljesebb kibontakoztatst nem lehet csak kzponti hatrozatokkal, jogszablyokkal tovbb ersteni, de azzal sem, ha ,,agyonrtekezik" az gyeket. Hadd mondjam el pldaknt, hogy a mostani szablyozs szerint az egyik fsznl, amely ht telepls terletn dolgozik - mivel mindent szablyosan kvntak elvgezni -, az elmlt vben 1100 munkahelyi tancskozst kellett tartani. A demokrcia rvnyeslshez nem elg, ha a dolgoz ember tudja, a hatalom az v s most mr az j vllalatirnytsi rendszer alapjn kzvetlenl a tulajdonosi jogokat is gyakorolja. Ezt nem csak tudnia, rzkelnie is kell! A demokrcia kibontakoztatsa a szemlyes - erklcsi s anyagi rdekeltsg mellett megkvnja, hogy mlyebb, benssgesebb kapcsolat alakuljon ki ember s ember kztt a lakhelyen, a munkahelyen. Viszont manapsg mind tbbszr tallkozunk a kzssgtl eltvolod, zrkzottabb, idegesebb emberekkel s csaldokkal. Erre a jelensgre felttlenl oda kell figyelnnk. Hadd indokoljam napi pldkkal Bks megybl. Megynkben a brek az orszgos tlagnl mintegy 8-10%-kal, a fvrosinl 16%-kal alacsonyabbak. A ' 8 rai munka sorn szerzett jvedelem sok csaldban nem elg az letsznvonal szinten tartshoz, annak nvelshez. Ezrt, aki teheti, tbbletmunkt vllal. Az emberek egy rsze munkaid utn tlrzik, dolgozik a vllalati gazdasgi munkakzssgekben, vagy a jl fizet maszeknl. Msok rohannak hzat pteni a csaldnak, a bartnak, a szomszdnak, mg sokan sietnek a hztjiba, a kiskertbe, legalbb a csald elltst megtermelni, mert a zldsg s a gymlcs lassan mr megfizethetetlen. Valamennyien valljuk, hogy a fenti tevkenysg trsadalmilag hasznos, hasznot hoz a csaldnak is. Ironikusan pedig azt, hogy ez sokkal jobb, mintha mg tbben a kocsmban tltenk idejket, mert hogy ilyen jelensgek is vannak. Ugyanakkor azt is ltni kell, hogy ezek az

FODORN

BIRGS

KATALIN

261

emberek egyre jobban elmaradoznak a brigdvacsorkrl vagy sportversenyekrl, a barti sszejvetelekrl, s hadd ne soroljam; vagyis mind jobban magukra maradnak, esetenknt bezrkznak s tlterheltek. Ezeket a jelensgeket, tendencikat nem fogadhatjuk el, nem lehetnek tartsan a szocializmus fejldsnek ksrjelensgei. Ezrt nagyon rlnk annak, hogy a hatrozattervezet ersti, hogy a fmunkaidben vgzett munkt fizessk meg jobban. A szakszervezetek segteni fogjk, hogy a gyakorlatban ez mielbb rvnyesljn, emellett azon munklkodunk, hogy a vllalati nllsggal egytt tovbbi erfesztseket tegynk a munkahelyi kzssgek erstsre. Kedves elvtrsak! A vllalati krdsek mellett a kvetkez vekben a teleplsek infrastruktrja sznvonalnak fejlesztse lesz az egyik legfontosabb krds, melyre mozgstani lehet a lakossgot s a gazdlkod egysgeket. Bks megye teleplseinek fejldst mutatja, hogy a hatodik tves tervben 15 000 laks plt, a gyermekek vodai elhelyezse - az ignyek szerint - csaknem teljes. A gyors tem elrehalads ellenre alig van olyan terlet, ahol cskkenteni tudtuk elmaradsunkat az orszgos tlagtl. Mg mindig kevs az iskola, s klnsen hinyzik nhny felsoktatsi intzmny. Az egszsggyi ellts, az thlzat mutati alacsonyabbak az orszgos tlagnl, s amg 1982-ben orszgosan a laksok 25 %-a llami erforrsbl plt, addig Bks megyben a laksok 94,4 %-t sajt erbl ptettk a lakossg nem kevs ldozatvllalsval. Kedves elvtrsak! Nem az a legfjbb, hogy a statisztikai szmok tkrben megynk csaknem minden mutatban az utols harmadban van, hanem az, hogy az itt l embereknek nincs eslyegyenlsge a magasabb sznvonal elltsra. Az infrastruktra alacsonyabb szintje, a felsfok szakemberek hinya esetenknt mr a gazdlkods sznvonalra is kedveztlenl hat. A terletfejleszts feladatairl szlnak az rsos dokumentumok. Jogos, relis clknt tzik ki a terleti arnytalansgok mrsklst, vros s falu tovbbi kzeledst. A megvalsts eszkze a vllalati s a telepls szint nllsg megteremtse s a helyi erforrsok koncentrlsa lehet. Ugyanakkor gy tljk meg, hogy ez az eddigi eltr preferencik miatt eslyegyenltlensget is teremt, ezrt - ahogyan az orszg anyagi helyzete lehetv teszi - elkerlhetetlennek s

262

HOZZSZLSOK

hosszabb tvon az orszg szmra is kifizetdnek tartjuk a htrnyos helyzet megyk kiemelt fejlesztst. Vilgosan ltjuk, hogy ezekhez a feladatokhoz jobban hozz kell igaztani szakszervezeti tevkenysgnket is. Segteni, hogy teleplseink letnek alaktsba jobban bekapcsoljuk a gazdasgi egysgeket, a dolgoz kollektvkat, az egyneket. A munksok rdekeit pedig a gyrkapun kvl is kpviselni, vdeni kell, s segteni kell letkrlmnyeik kedvezbb ttelt. Ebben a munkban megynkben ersteni kvnjuk az gazati szakszervezetek szvetsgt.

1985. mrcius 26.

Lzr Gyrgy
a Politikai Bizottsg tagja, a Minisztertancs e l n k e

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsnk! Kedves elvtrsak! A Kzponti Bizottsg beszmoljval, Kdr Jnos s Gyenes Andrs elvtrsak szbeli kiegsztjvel, a hatrozattervezettel s a megerstsre vr okmnyokkal egyetrtek. Ismerve npnknek azt az hajt, hogy prtunk tovbbra is a jl bevlt politikt folytassa, magam is azt javasolom, hogy az okmnyokat s a szbeli kiegsztt a tisztelt kongresszus fogadja el, emelje hatrozatt. Kedves elvtrsak! A kormny az elmlt vekben azt tartotta legfbb ktelessgnek, hogy a szocialista pts llami irnytsban, az igazgatsban, a gazdasgban, a kulturlis letben, a klpolitikban, a nehz, olykor kritikus nemzetkzi viszonyok s a korbbinl bonyolultabb bels felttelek kztt is rvnyt szerezzen a XII. kongresszus hatrozatnak, megfeleljen a bizalomnak. Annak a megtlse, hogy szndkunkat mennyire tudtuk valra vltani, nem a mi feladatunk. Munknknak a Kzponti Bizottsg beszmoljban adott rtkelsvel a kormny s a magam nevben egyetrtek. Feladataink elltshoz szmunkra is npnknek a prt politikjba vetett bizalma jelentette s jelenti a legfbb erforrst. M u n k n k h o z nlklzhetetlen segtsget kaptunk a Kzponti Bizottsgtl, a prtszervezetektl, az Orszggylstl. Ersdtek, tartalmasabb vltak kapcsolataink a Hazafias Npfronttal, a trsadalmi s az rdekkpviseleti szervekkel, a Tudomnyos Akadmival s intzmnyeivel. Nagy rtket jelent a szakszervezetekkel folytatott egyttmkds. Igaz, a korbbinl tbbet vitatkozunk. Azt hiszem, az adott viszonyok kztt ez rthet. Gyakoribbak az rdektkzsek, nvekedett az ignyek

2 6 4 /' HOZZSZLSOK

rangsorolsnak fontossga. Ezrt van, hogy br cljaink, trekvseink azonosak, a krdsek konkrt megkzeltsben nem mindig tallkozunk. Az elvszer vita, a kszsg, hogy meghallgassuk s mrlegeljk egyms rveit, vgl mindig elvezetnek a mindkt rszrl elfogadhat megoldshoz. Meggyzdsem, hogy ez a jvben is gy lesz. Ezt az alkalmat sem mulaszthatom el, hogy ksznetet mondjak npnknek azrt a megrtsrt s tmogatsrt, ami nlkl a kormny aligha tudott volna eleget tenni megbzatsnak. Kedves elvtrsak! Az utbbi fl vtizedben a legtbb feladatot a gazdasg mindennapi, nemegyszer szort gondjai adtk szmunkra. Voltak helyzetek, amikor ezeket csak a megszokottnl szorosabb kzponti irnytssal tudtuk megoldani. Emiatt megntt az aggodalom, hogy viszatrnk egy korbban mr tlhaladott gyakorlathoz. gy vlem, ma mr vilgos, ez nem volt szndkunk. A kormny sajt dntsi hatskrben s a gazdasgi szablyozk clszerbb rvnyestse kzben is a vllalatok nllsgnak biztostsra trekedett, s trekszik a jvben is. A beszmolban emltett nehz idkben a nemzetkzi fizetkpessg megrzshez, a termels s az ellts folyamatossghoz szksges szervez munka s a vele jr vitk sok energit ktttek le. Ez igaz. A kormny munkjban a megelz t vhez kpest mgis jval nagyobb teret kaptak trsadalmi-gazdasgi fejldsnk nagy krdsei. A XII. kongresszus hatrozataibl s a Kzponti Bizottsg idkzi llsfoglalsaibl kiindulva tbbek kztt elre lptnk a szocialista demokrcia intzmnyeinek fejlesztsben. Programokat dolgoztunk ki egyebek mellett az elektronika, a biotechnika fejlesztsre, az energival s az anyaggal val takarkosabb gazdlkodsra. Olyan fontos krdsekkel foglalkoztunk, mint a npesedspolitika, a kzoktats s a felsoktats fejlesztse, a szocilpolitikai koncepci, a teleplsfejleszts hossz tvra szl irnyelvei. Kidolgoztuk a npgazdasgi tervezs s a gazdasgirnytsi rendszer fejlesztsnek komplex programjt. Megvitattuk a 2000-ig terjed idszak trsadalmi-gazdasgi fejldsnek irnyait. Elre haladtunk a hetedik tves terv kidolgozsban s nemzetkzi koordinlsban. Fejldtt a kzponti s a helyi igazgats. J rzssel mondhatom, hogy a minisztriumi s a tancsi kztisztviselk nagy tbbsge hozzrtssel s becslettel vgzi munkjt, trzi felelssgt. m tudjuk, hogy npnk politikailag ignyesebb s kritikusabb lett.

LZR

GYRGY

265

Ismert elttnk s nem kzmbs szmunkra, hogy a kzvlemny gyakran illeti brlattal munknkat. Ennek egyik forrsa, gy gondolom, az, hogy a helyzet esetenknt olyan dntsekre knyszertett bennnket, amelyeknek egy rszt - ezt becslettel meg kell mondani nagyobb elreltssal vagy jobb munkval elkerlhettk volna. A kritika msik forrsa abban van, hogy elszaporodtak a szocialista norminkat srt jelensgek - ezekrl a tegnapi vita sorn sok sz esett. Jogosak-e a brlatok, van-e felelssge a kormnynak abban, hogy a szksgesnl kevesebb trtnik a gazdlkods megjavtsa, a kedveztlen jelensgek visszaszortsa rdekben? Igen, a kormnynak ebben van felelssge s mg inkbb van tennivalja. Ezt szmon tartjuk, s a kormnyzati munkt gy kvnjuk tovbbfejleszteni, hogy az mg kvetkezetesebben szolglja trsadalmi trekvseinket, j feltteleket biztostson a szocialista kzletisg, a jobb, az eredmnyesebb munka anyagi s erklcsi elismerse szmra, kevesebb lehetsget hagyjon az gyeskedsre. Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Amint errl Kdr elvtrs szlt, a XII. kongresszuson magunk el tztt legfbb feladatot teljestettk. Megriztk szocialista vvmnyainkat, meglltottuk a klgazdasgi egyensly romlsnak veszlyes folyamatt, st korbban, mint terveztk, megkezdtk az adssg cskkentst. Ekzben, mint az a beszmolbl s az nk rendelkezsre bocstott tjkoztat anyagokbl kitnik - s hiszem, hogy ezt szemlyes tapasztalataik is megerstik -, minden nehzsg ellenre elbbre jutottunk a szocialista ptsben, tovbb gyarapodtak haznk szellemi s anyagi rtkei. Ngy v alatt tbb mint 15 %-kal nvekedett a nemzeti vagyon, csaknem 2000, nem tveds, 2000 termel beruhzs kezdte meg mkdst, kztk olyan nagy alkotsok, mint haznk els atomermve. Bvlt s korszersdtt a kzlekedsi hlzat, felplt tbb szzezer laks, j egszsggyi, oktatsi s kulturlis intzmnyek tucatjai lptek a lakossg szolglatba. Tbbet fordtottunk krnyezetnk, termszeti rtkeink, kztk a Balaton vdelmre. Elismerssel kell szlnom arrl, hogy a nemzeti vagyon gyaraptshoz a lakossg - s ez is mond valamit - mintegy 40 millird forint rtk, a megelz ngy vhez kpest ktszer tbb trsadalmi munkval jrult hozz. Nvekedett a fogyaszts, az ruelltst nhny idleges zavartl eltekintve elfogadhat sznvonalon tudtuk biztostani. Javultak az let-

2 6 6 /' HOZZSZLSOK

krlmnyek, de az letsznvonal valamennyi elirnyzatt nem tudtuk teljesteni. Az sszes krlmnyt figyelembe vve, a mrleg pozitv. Egyetrtek Szab Gyula elvtrssal. Taln mg inkbb az, ha kitekintnk a vilgba. Szmos, esetenknt nlunk jval kedvezbb helyzetben lev s gazdasgilag fejlettebb orszg sem tud a minknl - vi tlagban 2-2,5 %-nl - gyorsabb nvekedst felmutatni. Az eurpai tks orszgokban hatalmasra - 15 milli fre - ntt a munkanlkliek serege, s egyre-msra megnyirbljk a szocilis kiadsokat. Ha mindezt egybevetjk azzal, hogy nlunk teljes a foglalkoztats s a szocilis biztonsg, hogy a trsadalmi juttatsok nemhogy cskkentek, de ngy v alatt kereken 12%-kal, vagyis gyorsabban nttek, mint a nemzeti jvedelem, akkor akr elgedettek is lehetnnk. Mi mgsem vagyunk elgedettek. Mindenekeltt azrt nem, mert ha jobban dolgozunk, tbbre juthattunk volna. A hatkonysg javult, de a lehetsgesnl s a szksgesnl kisebb mrtkben. Erre mr sok konkrt plda is elhangzott. n egy ltalnosabb sszefggsre hvom fel a figyelmet, arra, hogy amg a klkereskedelmi cserearnyok ngy v alatt 7,5 %-kal romlottak, a npgazdasgi hatkonysg mindssze 4%-kal, forintban szmolva alig tbbel javult, mint amennyit a cserearnyok romlsa miatt vesztettnk. Ms szval a vilggazdasg szmunkra kedveztlen alakulsn kvl munknk gyengesgeinek is szerepk van abban, hogy a nemzeti jvedelem a tervezettnl kisebb mrtkben ntt, hogy fizetkpessgnk fenntartsa rdekben az elirnyzottnl kevesebbet fordthattunk a bels felhasznlsra, fleg a felhalmozsra. A helyzet ilyen alakulsa kt olyan kvetkezmnnyel jrt, amit brmennyire szerettnk volna, nem tudtunk elkerlni. Az egyik az, hogy a fogyaszti rakat az eredetileg tervezettnl ismtlden nagyobb mrtkben kellett nvelnnk. Ez - noha az remelseket rszben ellentteleztk - klnsen a nagycsaldosokat, a nyugdjasokat, a plyakezd, csaldalapt fiatalokat rintette rzkenyen. A msik kvetkezmny, a beruhzsok visszaszortsbl szrmazik, s abban jut kifejezsre, hogy emiatt a fejlesztsi clok, kztk a technikai haladst szolgl fejlesztsek egy rsznek megvalstsrl is le kellett mondanunk. Mivel a kls egyensly javtst szndkunktl eltren nagyobbrszt csak a bels felhasznls cskkentsvel tudtuk biztostani,

LZR

GYRGY

267

van, aki megkrdjelezi, vajon szksgszer s helyes volt-e az letsznvonalat s a beruhzsokat ilyen mrtkben alrendelni a nemzetkzi fizetkpessg megrzsnek. Meggyzdsem szerint igen. Mindenekeltt azrt - s ezt sok orszg pldja mutatja -, mert egy offenzv gazdasgpolitika kibontakoztatsnak elengedhetetlen felttele az egyenslyi viszonyok rendezse. A dnt lpst mr megtettk, de az egyensly mg srlkeny, a tovbbhaladshoz biztonsgosabb egyenslyra, annak megalapozshoz pedig j nvekedsi energik mozgsba hozsra van szksg. A Kzponti Bizottsg a kongresszus el ppen ilyen programot terjesztett el. Azt javasolja, hogy az egyensly javtst a tovbbiakban mr ne a belfldi felhasznls, a beruhzsok, a mszaki halads terhre, hanem a termels korszerstsvel, a hatkonysg javtsval, a versenykpessg fokozsval, a meglev erforrsok jobb kihasznlsval, ms szval az intenzv fejlds jellemzinek erteljesebb s gyorsabb kibontakoztatsval alapozzuk meg. Erre megvan a lehetsg, s a kormny ebben a szellemben folytatja a hetedik tves terv kidolgozst. A lehetsg azonban mg nem valsg. Hogy azz legyen, egsz trsadalmunkban tudatostani kell: az egyensly elodzhatatlan megszilrdtsa, elrehaladsunk megalapozsa nem trtnhet meg a hatkonysgjavtsnak gyorsabb kibontakoztatsa nlkl, a gazdasg korszerstsnek folyamata pedig elakad, de legalbb is lelassul, ha az egyensly megszilrdtsban nem jutunk elre. A kt egybekapcsold feladat egyidej megoldsa, a megjulsi kszsgnek, a szellemi tke kamatoztatsnak, a munkakultra fejlesztsnek, a szervezettsg, a minsg javtsnak olyan srget ignyvel lp fel, amire gazdasgtrtnetnk korbbi szakaszaiban alig volt plda, s aminek jelentsge csak szocialista fejldsnk nagy forradalmi vltozsaival mrhet ssze. Ezzel egytt azt is meg kell rtetnnk, hogy a hatkonysg nvelse, a gazdlkods intenzv jellemzinek kibontakoztatsa, aminek csak a kezdetnl tartunk, nem csupn a szken vett gazdasgi szfra gye, hanem annak hatrait messze tllp ssztrsadalmi gy. Olyan sszetett feladat, amelynek eredmnyes megoldsa minden alkot er sszefogst, a tudomny valamennyi gnak kzremkdst, az ltalnos s szakmai mveltsg szntelen nvelst, a termels minsgnek, jvedelmezsgnek magas sznvonalra val emelst kvnja

2 6 8 /' HOZZSZLSOK

meg, s aminek megoldsa vgs soron s alapveten az emberi tnyezk minsgtl fgg. Grsz elvtrs felidzte azt a vitt, ami a gazdasg lnktsnek lehetsgeirl folyt, s hogy sokan megkrdjeleztk, megvannak-e ehhez a felttelek. Vlaszolt is r, hogy megteremthetk. A krdst azonban gy is feltehetjk, van-e ms vlasztsi lehetsgnk, mint erforrsaink sszerbb kihasznlsval fokozatosan lnkteni a gazdasgi fejldst, ha nem akarunk visszalni azzal a trelemmel, amivel npnk elviselte az letsznvonal stagnlst, s nem kevesen a cskkenst. Kockztathatjuk-e, hogy a beruhzsokat mg alacsonyabb szintre szortva, tovbb nvekedjen a trtnelmi okok miatt amgy is meglev mszaki htrnyunk? Szerintem a vlasz csak egy lehet: ilyen vlasztsi lehetsgnk nincs, mert senkitl sem vrhatjuk el, hogy fizesse helyettnk a szmlt. De erre nincs is szksg, ha komolyan elhatrozzuk magunkat gazdasgunk ismert tartalkainak kihasznlsra. Ehhez viszont olyan trsadalmi lgkrt, olyan kzgazdasgi feltteleket kell teremteni, amelyek nagyobb sztnzst adnak az jt, a vllalkoz kszsg kibontakozsnak, s a jelenleginl rezhetbben rszortanak a gazdlkods javtsra. Tbbek kztt ezekbl a felismersekbl fakadt az az elhatrozs, hogy tovbb fejlesztjk, mg inkbb a hatkonysg nvekedsnek szolglatba lltjuk irnytsi rendszernket, nagyobb teret biztostunk az alkot energik rvnyestsnek, s szorosabb sszhangot teremtnk a trsadalmi s egyni rdekek kztt. Amikor azt mondjuk, hogy az elkvetkez vekre szl program meghatroz vonsa, valamennyi trsadalmi clunk elrsnek legfbb felttele a fejlds lnktse, a gazdasg minsgi talaktsnak meggyorstsa, azoknak a kvetelmnyeknek tesznk eleget, amelyek a szocialista trsadalom, a halads trsadalmnak a termszetbl, gazdasgi fejlettsgnk adott kzepes sznvonalbl s azokbl, az idben belthat viszonyokbl kvetkeznek, amelyek a jvben sem grkeznek knnyebbnek. Ehhez mg hadd tegyem hozz, hogy a gazdasg hatkonyabb munkra alapozott lnktse nem a tvoli jv, hanem mr a ma feladata. Ez vi tervnket ebben a szellemben dolgoztuk ki. A kezdet, az elmlt hnapok rendkvli krlmnyei sajnos azt jelzik, hogy clunkat csak nagy erfesztsek rn tudjuk elrni. Az els sszegezs szerint az energiakorltozs miatt bekvetkezett termelskiess, a tl

LZR G Y R G Y

269

okozta tbbletkiadsok, a felbecslhet krok egyttes sszege meghaladja a hszmillird forintot. Az alkalmat felhasznlva, a kormny nevben ksznetet mondok a bnyszoknak, az energiaszolgltats, a kzlekeds s a szllts dolgozinak, a katonknak, mindenkinek, aki a tl nehz napjaiban ldozatos munkval hozzjrult a nehzsgek lekzdshez. Egyben kifejezem azt a meggyzdsemet, hogy a vllalatok, a szvetkezetek kollektvi, a szocialista brigdok - gy, ahogyan errl Csente elvtrs s msok szltak - az elkvetkezend hnapokban mindent megtesznek a kiessek ptlsrt, a szocialista munkaverseny lendlete hozz fog jrulni ez vi tervnk teljestshez. s itt egy pillanatra szeretnk megllni. Ezt a kormnyt sok mindenrt lehet brlni, de hogy grgetne, azrt aligha. Most mgis azt mondom, ha az id jobbra fordul, a bnyszokrl akkor sem fogunk megfeledkezni. Kedves elvtrsak! Ahhoz, hogy a magasabb kvetelmnyeknek eleget tudjunk tenni, ahogyan errl Osztfai elvtrs s msok is szltak, az irnyts minden szintjn, minden lncszemben szemlleti megjulsra, tbb tudsra, nagyobb tudatossgra s korszerbb munkamdszerekre, azok pldjnak a kvetsre van szksg - s ezek nincsenek kevesen -, akik felismerve az idk szavt, szntelenl, llhatatosan s megalkuvs nlkl a munka jobbtsn, az j, az elre viv megoldsok kutatsn fradoznak. Magunkrl, a kormnyrl szlva ehhez mg hozztehetem: fejldsnk j ignyeinek rvnyestsekor ugyanazzal a kvetkezetessggel kell eljrnunk, mint tettk az elmlt vekben, amikor az eladsods folyamatt kellett meglltani s megoldani. Ezt nem vletlenl hangslyozom. Munknknak az az egyik gyengesge, hogy amikor a hatkonysg s a gazdasgi racionalits kvetelmnyeit kellene rvnyesteni, amikor az elvi llsfoglalsnak konkrt cselekvssel kellene rvnyt szerezni, nem vagyunk elg kvetkezetesek. A hiba gyakran ott van, hogy a konfliktusokat nem megoldjuk, hanem elsimtjuk. Ennek is szerepe van abban, hogy a gazdasgtalan termels visszaszortsban - kzbevetleg: alacsony hatkonysggal dolgozik, vagy vesztesges a vllalatok egytde -, a tmogatsok cskkentsben, a felelssg szemlyre szl rvnyestsben s j nhny ms, az elrehaladsunkat fkez jelensg okainak a felszmolsban a lehetsgesnl kisebb mrtkben jutottunk elre. Ezt joggal kri szmon a kzvlemny. s mg valami. A trsadalmi-gazdasgi fejldsnek olyan szakasz-

2 7 0 /' HOZZSZLSOK

ban vagyunk, amikor az ismert, a korbban bevlt mdszerek mr nem, vagy nem mindig bizonyulnak elgsgesnek. Ez egyarnt vonatkozik az irnytsi rendszer egyes eszkzeire, a sokat vitatott vllalati, vllalkozsi s vezetsi formkra, a jvedelemelosztsi s brezsi gyakorlatunkra. El kell fogadtatni, hogy az ru- s pnzviszonyok kvetkezetesebb figyelembevtele, az j vllalkozsi s vllalatvezetsi formk, a kereseteknek a teljestmnyektl fgg nagyobb s valdi differencilsa, az igazsgosabb kztehervisels szorgalmazsa nem jelent eltvolodst szocialista elveinktl. Egyetrtek Szab Gyula elvtrssal. Meg kell tanulnunk egyttlni az eddig szokatlan viszonyokkal. Azt is el kell fogadtatni, hogy amikor a gazdasg minden elemben megjulsra van szksg, amikor a vilggazdasgi krnyezetre nagyfok vltozkonysg a jellemz, csak olyan irnytstl remlhetjk, hogy betlti funkcijt, amely vilgos s stabil elvekre pl, de kpes r, hogy mindig a konkrt viszonyokbl kiindulva vlassza meg a cselekvsre hat legclszerbb eszkzket. Erre viszont nincs ksz recept. A rgtnzsnek nem vagyunk hvei. De elfordulhat, hogy egyes intzkedseink nem lljk ki a gyakorlat prbjt. Ez termszetesen nem j dolog. De ennl nagyobb hiba, tbb krt okoz, ha meg sem ksreljk az let ltal napirendre tztt krdsek megoldst. Minderrl azrt is szlnom kell, mert nemegyszer elfordul, hogy a joggal kifogsolt jelensgek, az eredmnytelen, a vesztesges gazdlkods okait egyesek akkor is a szablyozkban, a joghzagokban, netn valamifle ideolgiai eltvelyedsben keresik, amikor pedig kznsges hanyagsgrl, szervezetlensgrl, rossz minsg munkrl, hozz nem rtsrl, ms szval az emberi magatarts hibirl s torzulsairl vagy az llampolgri fegyelem megsrtsrl van sz. Mert erre is hallottunk pldkat. A szablyozkra visszatrve: ezek megllaptsa a kormny feladata. Termszetesnek tartom, hogy a vllalatok a szablyozkat a maguk szemszgbl minstik. De a szksg - s nem a kormny, az letszabta szksg is - minst, s a kt minsts nem mindig esik egybe. Sok tandjat fizettnk azrt, hogy ezt csak ksve vettk tudomsul. Az sem ktsges, kedves elvtrsak, hogy a szocialista norminkat srt jelensgek ellen hatrozottan fel kell lpni. Mint sokaknak, nekem is az a meggyzdsem, hogy nmagukban az adminisztratv

LZR G Y R G Y

271

eszkzk kevsnek bizonyulnak, ha nem egszlnek ki a becsletes s ktelessgtud nagy tbbsg ltal gyakorolt trsadalmi ellenrzs hatsos eszkzvel. Kedves elvtrsak! A gazdasgi fejldsnek arra az tjra lptnk, amelyen hossz idn t, de most mr gyorsabban kell haladnunk ahhoz, hogy helytlljunk a trtnelmi versenyben, a nemzetkzi lvonalhoz kzeltve megteremtsk a fejlett szocialista trsadalom anyagimszaki bzist. A feladat nagy, de lehetsgeink is nagyok. pthetnk a ngy vtized eredmnyeire s tapasztalataira, szmthatunk szocialista iparunkra, mezgazdasgunkra, a munksok, a parasztok kollektvinak megnvekedett hozzrtsre s szorgalmra, a vllalkoz szellem vezetkre, a tudomny s a kultra megjulsra kpes mvelire. Npgazdasgi terveink megalapozsban, mint korbban, most is s a jvben is ptolhatatlan szerepet tltenek be a Szovjetunival kiplt gymlcsz s egyre bvl kapcsolataink. A KGST-ben folytatott egyttmkds szmra nagy tvlatokat nyitott az elmlt vben megtartott fels szint rtekezlet, amelynek hatrozatt vgrehajtva, j lehetsgek trulnak fel ahhoz, hogy gyorsabban haladhassunk nemzeti s egyben kzs cljaink fel. A magunk rszrl mindent megtesznk, hogy alkot mdon jruljunk hozz a szocialista gazdasgi integrci elmlytshez. Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Feladataink megoldsnak nlklzhetetlen felttele a bke. A fegyverkezsi hajsza felsztsa, az Egyeslt llamoknak s a NATO-nak az a trekvse, hogy katonai erflnyre tegyenek szert, slyosan kilezte a nemzetkzi helyzetet. Szilrd meggyzdsnk, hogy a szlssges imperialista krk minden mesterkedse ellenre megvan a lehetsg az emberisget fenyeget veszlyek elhrtsra. Ennek legfbb biztostka a Szovjetuni s a szocialista kzssg ereje, kvetkezetes bkepolitikja, a vilg bkeszeret erinek sszefogsa. Kormnyunk klpolitikai tevkenysgnek az elmlt vekben is az volt a legfbb clja, hogy a lehet legkevezbb feltteleket biztostsa npnk bks ptmunkjhoz. Ebbl kiindulva sokoldal s aktv nemzetkzi tevkenysget folytattunk. Klpolitikai tevkenysgnket meghatrozta, hogy a Magyar Npkztrsasg a szocialista orszgok kzssgnek szilrd s megbzhat tagja, a bks egyms mellett ls elktelezett hve. Az elmlt vekben tovbb erstettk, mg szorosabbra fztk bartsgunkat, mg inkbb kiszlestettk egyttmkdsnket a Szovjetunival. A jvben

2 7 2 /' HOZZSZLSOK

is mindent megtesznk azrt, hogy a szocialista orszgok kzs vdelmi szervezete, a Varsi Szerzds betlthesse kldetst. Maradktalanul tmogatjuk a Szovjetuni bkekezdemnyezseit, s mint kedvez j fejlemnyt dvzljk a napokban megkezdett genfi trgyalsokat. Mint eddig, ezutn is nagy figyelmet fordtunk a fejld orszgokkal folytatott politikai s gazdasgi egyttmkds fejlesztsre. Internacionalista elveinknek megfelelen szolidrisak vagyunk a trsadalmi haladsrt kzd, a nemzeti fggetlensgket vdelmez mozgalmakkal. Amint tbbszr megerstettk, tovbbra is kszek vagyunk, hogy az egyenjogsg s a klcsns elnyk alapjn bvtsk kapcsolatainkat a fejlett tks orszgokkal, elsegtsk a prbeszdet a klnbz trsadalmi berendezkeds orszgok kztt. Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Az elmlt ngy vtizedre visszatekintve, prtunk XIII. kongresszusra s felszabadulsunk negyvenedik vforduljnak nnepre kszlve olyan eredmnyeket vehetnk szmba, amelyekre mltn bszkk lehetnk. A szocializmus tjt jrva npnk otthonos hazt teremtett magnak, tekintlynek s megbecslsnek rvend a vilgban. Prtunk X-HI. kongresszusa azzal a vonz programmal ll npnk el, hogy a szilrd alapokra ptve j lendlettel, nemzeti sszefogssal folytassuk tovbb a szocialista trsadalom ptst. Felszlalsomat most is azzal fejezem be, mint t vvel ezeltt. A kormny s a kzszolglat dolgozinak nevben biztosthatom nket, hogy megtisztel ktelessgnket teljestve, minden tlnk telhett megtesznk a XIII. kongresszus hatrozatainak vgrehajtsrt.

Grigorij Romanov
a Szovjetuni Kommunista Prtja Politikai Bizottsgnak tagja, a Kzponti Bizottsg titkra

Kedves elvtrsak! A Szovjetuni Kommunista Prtjnak kldttsge, az SZKP Kzponti Bizottsga, a kommunistk tizenkilencmillis serege s az egsz szovjet np forr, szvlyes dvzlett tolmcsolom a Magyar Szocialista Munksprt XIII. kongresszusnak, a magyar kommunistknak s dolgozknak.

GRIGORJJ

ROMANOV

273

A kormnyz marxista-leninista prtok kongresszusainak jelentsge tlntt egy adott orszg keretein. Az egsz szocialista kzssg letnek jelents esemnyeiv vlnak, s ez trvnyszer is. Brmilyen sajtosak legyenek is egy-egy testvri llam fejldsnek konkrt felttelei, annak nemzeti sajtossgai, a sikerek elrse mlysgesen kzs rdeknk, s egyttesen keressk a vlaszt az let ltal felvetett problmkra. A Magyar Szocialista Munksprt Kzponti Bizottsgnak beszmolja bizonytja ezt az igazsgot. Nagy hatst gyakorolt rnk Kdr Jnos elvtrs sznes s tartalmas beszde. Az szemlyben a testvri Magyarorszg kiprblt vezetjt, az elktelezett internacionalistt s leninistt, a nemzetkzi kommunista s munksmozgalom nagy tekintly szemlyisgt tiszteljk. Az nk kongresszusnak egsz munkamenete mlysgesen meggyz bennnket arrl, hogy eredmnyei elsegtik a magyar szocialista trsadalom ersdst, j lendletet adnak az orszg gazdasgi s trsadalmi fejldsnek meggyorstshoz, s a nagy, br olykor tvolrl sem egyszer feladatok sikeres megoldshoz. A npi Magyarorszg biztos elrehaladsnak szilrd alapjt forradalmi vvmnyai adjk. Klnsen helynval szlni rluk ma, rviddel orszguk fasizmus alli felszabadtsnak vfordulja eltt. A magyar np a Szovjetuni s a tbbi testvri orszg npeivel szoros egysgben immr ngy vtizede pti az j vilgot. Mindaz, amit ezen vek alatt elrt, tanstja vlasztott utunk helyessgt, a szocialista rend vitathatatlan elnyeit s lehetsgeit. Az elmlt idszakban valamennyien jobban felismertk, mennyire fontos, hogy megbzhat s velnk azonosan gondolkod bartaink legyenek, milyen felbecslhetetlenl nagy vvmny a szocialista kzssg lte. Ez sajtos kzssg, amelyben nincs helye sem az uralkodsnak, sem az alrendeltsgnek, sem annak, hogy egymsra erltessk akaratunkat, sem az azonossg mechanikus kialaktsnak. Ebben a kzssgben az egysg alapja a marxista-leninista szemllet azonossga, s az, hogy kzsek az alapvet rdekeink, azonos az osztlyszolidarits elvei irnti hsg, megvalsul az rdekek klcsns, gondos szmbavtele s rvnyesl a klcsns segtkszsg. Munkjukban nk, kedves elvtrsak, a jvben is az eddigiekhez hasonlan pthetnek a megbonthatatlan szovjet-magyar bartsgra,

2 7 4 /'

HOZZSZLSOK

a legszorosabb egyttmkdsre a Szovjetuni Kommunista Prtjval, a Nagy Oktber hazjval. A trtnelmi gyakorlat gazdagtotta elkpzelseinket az j trsadalom ptsnek formirl s mdszereirl. A kzsen szerzett tapasztalatokbl levonhat egyik legfbb elvi kvetkeztets azonban az, hogy a testvri orszgok fejldse egy sor ltalnos trvnyszersg alapjn megy vgbe. A szocialista llamok nemzeti rdekeit nem lehet megbzhatan rvnyesteni msknt, csak ha erstjk egsz kzssgnket, s kvetjk Leninnek s a forradalmrok tbb nemzedknek tmutatst, erteljesen tmaszkodunk a proletr s a szocialista internacionalizmus hagyomnyaira. A szovjet kommunistk alapllst mindig is ez jellemezte. Ezen alapelv irnti hsget erstette meg a Szovjetuni Kommunista Prtja Kzponti Bizottsgnak 1985. mrciusi, rendkvli lse, amely kimondta, hogy az SZKP s a szovjet llam elsrend ktelessge a testvri bartsg megrzse s erstse a nagy szocialista kzssg orszgaival, s az, hogy megtegynk minden tlnk telhett a kzssg nemzetkzi szerepnek s befolysnak nvelsrt. Ezt hangslyozta Mihail Gorbacsov elvtrs, az SZKP Kzponti Bizottsgnak ftitkra a Varsi Szerzds tagorszgai prt- s llami kldttsgeinek vezetivel nemrgiben Moszkvban tartott tallkozn. Prtunk nagyra rtkeli a Magyar Szocialista Munksprt, a npi Magyarorszg vezet s irnyt erejnek kvetkezetes internacionalista vonalt. Elvtrsak! Az nk kongresszusn sok dicsr sz hangzott el a szovjet-magyar kapcsolatokrl, npeink bartsgrl. Teljes mrtkben egyetrtnk az elmondottakkal. A sokves gyakorlat, maga az let teszi lehetv, hogy megelgedssel llapthassuk meg: ezek a kapcsolatok nemcsak felfel velnek s szakadatlanul fejldnek, hanem egyre jobban rezhet eredmnyeket is hoznak az let valamennyi terletn: a politikban, a gazdasgban, a tudomnyban s a kultrban. E folyamat lnyege az SZKP s az MSZMP szoros egyttmkdse, a mlysges bizalom s egyetrts, amely prtjaink kzponti bizottsgainak s vezetinek lland kapcsolatt jellemzi. Szles krv vlt az llami s trsadalmi szervezetek, a minisztriumok s hatsgok, a vrosok s megyk, a munkskollektvk kztti eredmnyes egyttmkds.

GRIGORJJ ROMANOV

275

E kapcsolatok egytt jrnak azzal, hogy kicserljk az j trsadalom ptsnek tapasztalatait, klcsnsen megismertetjk egymst a npgazdasg irnytsi mdszereinek fejlesztsben, a legfontosabb trsadalmi problmk megoldsban s a demokrcia fejlesztsben elrt eredmnyekkel. Npgazdasgi kapcsolataink llandan fejldnek. Elegend utalni arra, hogy a szovjet-magyar ruforgalom a jelenlegi tves tervidszakban tbb mint msflszeresre nvekszik, s rtke megkzelti a 40 millird rubelt. Elismerve mindazt, amit elrtnk, jl tudjuk termszetesen, hogy az let nem llhat meg egy helyben. jabb lehetsgeket kell feltrnunk a gazdasgi s tudomnyos-mszaki egyttmkds tovbbi elmlytsre, korszerstsre s hatkonysgnak nvelsre. Erre ptnk a jelenlegi idszakban is, amikor vglegesen egyeztetjk az j tves idszakra szl npgazdasgi terveinket. Mr nagyrszt befejeztk az orszgos rdekeknek megfelel termkszlltsok klcsns egyeztetst. E szlltsok magukban foglaljk az zemanyagokat, nyersanyagokat, gpeket s berendezseket is. J lehetsgek vannak a kapcsolatok kiszlestsre olyan ltfontossg gazatokban, mint az energetika, a gpipar, belertve a mikroelektronikt s a robottechnikt, a mezgazdasgi termelsi rendszereket, a kzszksgleti cikkek termelst. Szerepel a tervekben a termels szakosodsnak s koopercijnak tovbbfejlesztse. j s fontos mrfldkve lesz e folyamatok erstsnek az vszzad vgig szl, hossz tv szovjet-magyar gazdasgi s tudomnyos-mszaki egyttmkdsi program, amelyet a kzeljvben runk al. E munka tvlatai szorosan sszefggnek azoknak a hatrozatoknak a vgrehajtsval, amelyeket a KGST-tagorszgok tavalyi fels szint tancskozsn fogadtak el. Az ott hozott stratgiai dntsek nagy gazdasgi s politikai jelentsgek mind az egyes testvri orszgok, mind a kzssg egsze szmra. Gazdasgi jelentsgket adja az, hogy segtik gyorsabb egyttes elrehaladsunkat, a termels intenzvebb ttelnek s a tudomnyos-mszaki halads meggyorstsa kulcsfeladatainak sikeresebb megoldst. E dntsek politikai jelentsge pedig abban rejlik, hogy magasabb szintre emelik a kzs cselekvst s egyttmkdst, erstik gazdasgi fggetlensgnket a Nyugattal szemben. Ennek fontossgt a je-

2 7 6 /' HOZZSZLSOK

len krlmnyek kztt - s nk ktsgtelenl rzik ezt sajt tapasztalataik alapjn is - nem lehet elgg hangslyozni. Mi termszetesen azon vagyunk, hogy a szocialista gazdasgi integrci erstsvel egyidejleg klcsnsen elnys alapon fejlesszk zleti kapcsolatainkat a kapitalista orszgokkal is. E kapcsolatok ptse sorn azonban nem engedjk meg, hogy az imperialista erk a politikai nyoms eszkzeknt hasznljk a gazdasgi tnyezket s beavatkozzanak a szuvern szocialista llamok belgyeibe. E problmkrl szlva nem hagyhatjuk figyelmen kvl persze a jelenlegi nemzetkzi helyzetet, amelynek kilezdse egyenes kvetkezmnye annak, hogy aktivizldtak az imperializmus - mindenekeltt az amerikai imperializmus - agresszv krei. E krk kszek brmely eszkzfelhasznlsra, hogy alssk szocialista kzssgnk egysgt, hogy meglltsk a trsadalmi fejlds s a npek nemzeti s trsadalmi felszabadulsa trtnelmileg visszafordthatatlan folyamatt. Ma, a hitleri fasizmus feletti gyzelem 40. vforduljnak elestjn, klnsen helynval emlkezetbe idzni a trtnelmi leckt. E gyzelem trtnelmi tanulsgai vresen komoly figyelmeztetst jelentenek mindazok szmra, akik vilguralmi terveket szvgetnek. Minden olyan ksrlet, amely arra irn>ul, hogy velnk az er pozcijbl, a fenyegets mdszervel trgyaljanak, kudarcra van tlve. A szocialista llamok rendelkeznek minden szksges eszkzzel ahhoz, hogy vlaszolni tudjanak a kihvsra, s biztostsk orszgaik s npeik biztonsgt. Megbzhat pajzsuk a Varsi Szerzds, amelynek 30. vforduljrl hamarosan megemlkeznk. A Szovjetuni, Magyarorszg, bartaink s szvetsgeseink valljk, hogy a klnbz trsadalmi rendszerek kztti trtnelmi vita vilgmretekben s itt Eurpban is csak bks ton dlhet el. Kzssgnk eltklt szndka, hogy szilrdan kveti ezt az elvet, szorgalmazza a nemzetkzi feszltsg enyhlst, s a jvben is folytatja politikjt, amelynek clja az egysg s sszeforrottsg tovbbi biztostsa, a klpolitikai lpsek egyeztetse. Ma a nemzetkzi kzvlemny figyelmnek kzppontjban a nukleris s rfegyverzet tmakrben kzelmltban megkezdett j szovjet-amerikai trgyalsok llnak. A Szovjetuni konstruktv s relis tervekkel rkezett Genfbe, azzal a szndkkal, hogy a trgyalsok trgyra s cljaira vonatkozan elrt korbbi megllapodsoknak meg-

GRIGORJJ ROMANOV

277

felelen cselekedjk. liyen hozzllst vrunk az amerikai fl rszrl is. Most mg termszetesen korai lenne brmilyen, akr elzetes kvetkeztetst is levonni. Ami a Szovjetunit illeti, az eredmny rajta nem fog mlni. Jakaratra mindig jakarattal, bizalomra bizalommal vlaszolunk. Ez az alapllsunk a jelenkor legnagyobb krdsnek megoldsban, az emberisget fenyeget nukleris veszly elhrtsban. S mi minden tlnk telhett megtesznk azrt, hogy biztostsuk bolygnkon az emberek bks lett. Elvtrsak! Engedjk meg, hogy most rviden rtrjek nhny, a szovjet np figyelmnek kzppontjban ll belpolitikai krdsnkre. Mindenekeltt szeretnm hangslyozni, hogy orszgunkban erteljes munka folyik a npgazdasg jelenlegi tves tervnek sikeres befejezsi t. A npgazdasg szmos gazatban, gy az iparban is, szreveheten meggyorsult a termels nvekedsnek teme. Javulnak a minsgi mutatk. Biztat eredmnyek mutatkoznak az agrr-ipari komplexum fejldsben. Sikeresen megvalsulnak a szocilis program cljai. Szeretnm felhvni a figyelmet arra, hogy ezeket a pozitv eredmnyeket bizonyos nehzsgek ellenre rtk el. gy pldul egyes nyersanyagfajtk - ezen bell az energiahordozk - kitermelsnek felttelei nagymrtkben rosszabbodtak, s rossz mezgazdasgi vek kvettk egymst. A Szovjetuni Kommunista Prtjtl tvol ll, hogy mikzben rtkeli a npgazdasg terletn vgzett munkt, ne vegye szre a megoldatlan problmkat. Inkbb arra figyelmeztet, hogy nem szabad megelgedni az elrt eredmnyekkel. Ily mdon rtkeli az SZKP Kzponti Bizottsga a kderek munkjt is, megkvetelve tlk az alkot s kezdemnyez magatartst, a fokozottabb felelssgvllalst, a magasabb szint szervezettsget s fegyelmet a prt-, a tancsi, a gazdasgi munkban, s brmely ms munkaterleten. Mivel az SZKP szksgesnek tartja a npgazdasg valamennyi tartalknak mozgstst, prtunk hangslyozza, mennyire fontos realista mdon meghatrozni a napi s tvlati feladatokat. A tartalkok hatalmasak. Ide tartoznak: a gazdasgi mechanizmus tovbbi korszerstse a magasabb sznvonal termels rdekben, a dolgozk egyre szlesebb rszvtele a termels irnytsban s a munka szerinti eloszts elvnek kvetkezetesebb rvnyestsben.

2 7 8 /' HOZZSZLSOK

A legfontosabb feladatok kz tartozik a termels hatkonysgnak fejlesztse a tudomnyos-mszaki fejlds erteljes meggyorstsa alapjn, hiszen ez jelenti f felttelt azon anyagi, mszaki bzis megteremtsnek, amely kpes kielgteni a fejlett szocialista trsadalom egyre nvekv kvetelmnyeit. A tudomnyos-mszaki fejlesztsnek oly mdon kell szolglnia a gazdasgi nvekedst, hogy az ne a termelkapacitsok s felhasznlt erforrsok nvelsvel trtnjk, hanem azok hatkonyabb s racionlisabb felhasznlsnak, az llalapok rendszeres megjtsnak, a npgazdasg vezet gazatai mszaki feljtsnak a bzisn. E folyamatok elmlytst segtik el azok a fontos gazdasgi ksrletek, amelyek konkrt npgazdasgi eredmnyek elrst clozzk, tovbb a tudomnyos termel egyeslsek hlzatnak kiszlestse, a vllalatok s tudomnyos szervezetek tevkenysgben az nelszmol trekvsek ersdse. Mindezt a munkt a prt a szocialista gazdlkods olyan alapvet kritriumainak alkot alkalmazsval folytatja, mint a tervirnyts, a szocialista tulajdon erstse, a gazdasgi fejleszts trsadalmi cljainak a prioritsa. Mikzben gazdasgi gyekkel foglalkozik a prt, egy pillanatra sem hagyja figyelmen kvl, hogy a tovbbi gazdasgi nvekeds hatalmas tartalka az emberek tudata, gynkhz val viszonya. Ezrt fokozott figyelmet fordt az ideolgiai munkra, arra, hogy az ifj nemzedket a szovjet np forradalmi, harci s munkahagyomnyai szellemben nevelje. A kitztt feladatok sikeres vgrehajtsnak biztostka orszgunk hatalmas tudomnyos-termelsi potencilja, a prt ltal nevelt s a prt gye irnt elktelezett kderek, a szovjet emberek szoros sszeforrottsga a Szovjetuni Kommunista Prtjval s annak Kzponti Bizottsgval, ami j ervel mutatkozott meg a Kzponti Bizottsg mrciusi plnuma hatrozatainak egyhang elfogadsban. Napjainkban prtunk a XXVII. kongresszusra kszl. Mint nk is tudjk, ezen a kongresszuson tervezik a prt programjnak j fogalmazsban val megvitatst s elfogadst. Az SZKP szervezeti szablyzatn elvgezzk a szksgess vlt mdostsokat. A kongresszus a soron kvetkez t vre s 2000-ig szlan jvhagyja az orszg gazdasgi s trsadalmi fejlesztsnek alapvet irnyait.
>

C A R L O S BR1TO /

279

Nem kevs a dolgunk. Haladunk elre, s magabiztosan nznk a jvbe. Hisznk ernkben, bartaink s szvetsgeseink erejben. Biztosan tudjuk, hogy az id a mi hatalmas kzs szocialista s kommunista alkot munknk cljait szolglja. Vgezetl engedjk meg kedves magyar bartaink, hogy ksznetet mondjak a kongresszus frumrl prtunkhoz, a szovjet llamhoz s a szovjet nphez intzett kedves szavakrt. A magyar kommunistknak, egsz testvri npknek nagy sikereket kvnunk a kongresszus ltal kitztt feladatok vgrehajtsban. A szovjet kommunistk mlyen meg vannak gyzdve arrl, hogy a Magyar Szocialista Munksprt, a Magyar Npkztrsasg a jvben is mltkppen jrul hozz a szocialista vilgrendszer megszilrdtshoz, a szocialista kzssg erejnek s sszeforrottsgnak nvelshez, mert ez a trsadalmi halads, a tarts s igazsgos bke legfbb biztostka a fldn.

Carlos Brito
a Portugl Kommunista Prt Politikai Bizottsgnak s lland Politikai Titkrsgnak tagja

Kedves elvtrsak! A Portugl Kommunista Prt Kzponti Bizottsga s a portugl kommunistk nevben forr s testvri dvzletnket tolmcsoljuk a Magyar Szocialista Munksprt XIII. kongresszusnak, a kongresszus minden kldttnek, meghvottjnak, s sok sikert kvnunk munkjukhoz. Engedjk meg, elvtrsak, hogy kongresszusukon keresztl - sok sikert s boldogsgot kvnva - dvzletnket kldjk minden magyar kommunistnak, a magyar munksosztlynak, minden magyar dolgoznak, az egsz magyar npnek. Ksznjk a meghvst, azt, hogy jelen lehetnk ezen a kongresszuson, s szlhatunk nkhz, egyttal szeretnnk kifejezni prtunk nagyrabecslst s hljt azrt a szolidaritsrt, amelyet a magyar kommunistk, a magyar np mindig tanstott npnk harca irnt; szeretnnk ismtelten kifejezni a portugl kommunistk cselekv, tretlen szolidaritst a Magyar Szocialista Munksprttal s a

2 8 0 /' HOZZSZLSOK

magyar nppel a szocialista trsadalom felptsrt folytatott tevkenysgkben. Ez a minden krlmnyek kztt kifejezsre jut klcsns szolidarits is kitnen tkrzi kapcsolatainkat, amelyek a testvrisgen, az eszmk s clok azonossgn, a megrtsen s a klcsns megbecslsen, valamint a proletr internacionalizmus szilrd elvein alapulnak. Az MSZMP kongresszusra Magyarorszg felszabadulsnak 40. vforduljn kerl sor, annak a meghatroz trtnelmi jelentsg esemnynek az vforduljn, amely npk s orszguk letben gykeres fordulatot hozott. E nagyon rvid, ngy vtizedes trtnelmi idszakban a magyar np, a prt vezetsvel, megdnttte a tksek s fldbirtokosok hatalmt, kiemelked forradalmi eredmnyeket vvott ki. Kedves elvtrsak! Kifejezzk nknek s a magyar npnek nagyrabecslsnket munkjuk, harcuk, elrt eredmnyeik irnt. Helyzetk termszetesen nem mentes a nehzsgektl, ahogy itt a kongresszuson is hallottuk, de ugyanakkor bizonytja a szocializmus felsbbrendsgt is, tanstja, hogy milyen fejldsre kpes egy orszg, ahol megsznt az embernek ember ltali kizskmnyolsa. Portugliban a kormny - amely egy magt szocialistnak nevez s egy szocildemokrata prtbl ll - folytatja s ersti azt az immr kilencves politikt, amelynek clja az prilisi forradalom nagy vvmnyainak a megsemmistse, a monopliumok, a nagybirtokok s minden hatalmuk visszalltsa. A jelenlegi kormny a trsadalmi-gazdasgi talakulsok ellen indtott tmads mellett fokozza az llampolgri szabadsgjogok s a politikai demokrcia elleni tmadst. Ennek ellenre neknk, portugl kommunistknak megalapozott remnynk, hogy a dolgozk s a hozzjuk csatlakozott egyb trsadalmi s politikai erk erteljes mozgalmval elrjk a jelen nagy, npi cljait: a kormny megdntst s az intzmnyrendszerben egy olyan folyamat elindtst, amely demokratikus alternatvhoz vezet, s visszatrst jelent az prilis 25-i forradalom ltal nyitott lelkest tra. A portugliai ellenforradalmi folyamat mg hangslyozottabb tette orszgunknak az imperializmustl val fggsgt, gazdasgi, politikai, diplomciai s katonai alrendeltsgt. Kirv pldja ennek az Egyeslt llamokkal nemrgiben alrt egyezmny, amely az

C A R L O S BR1TO / 2 8 1

Azori-szigeteken lev lagesi tmaszpontra vonatkozik. Caspar Weinberger amerikai hadgyminiszter 1984-es s 1985-s kongresszusi beszmolja egyarnt azt tanstja, hogy az ilyen egyezmnyek az Azori-szigeteket amerikai lgi s tengeri bziss, az amerikai gyorshadtest s knnygyalogsgi hadosztlyok tmaszpontjv vltoztatjk. Ez a plda megmagyarzza azt, hogy mi, portugl kommunistk mirt tekinthetjk a bkeharcot elvlaszthatatlannak a demokrcirt, a trsadalmi haladsrt s a nemzeti fggetlensgrt foly kzdelemtl. Osztjuk azokat az aggodalmakat, amelyek Kzponti Bizottsguk kongresszusi tziseiben s Kdr Jnos elvtrs beszdben hangot kaptak a jelenlegi nemzetkzi helyzetben rejl veszlyekkel, a bkt fenyeget relis veszlyekkel kapcsolatban: mindezek az imperializmus, elssorban az amerikai imperializmus s a NATO legagresszvabb kreinek agresszv hbors politikjbl fakadnak. A fegyverkezsi verseny, az j amerikai raktk teleptse Eurpban, a vilgr militarizlsra vonatkoz tervek felidzik egy nukleris vilggs veszlyt. Ezrt megrtjk s szksgesnek tartjuk - mind a szocialista orszgok biztonsga, mind pedig a vilg s Eurpa bkjnek szempontjbl - mindazokat a lpseket, amelyeket a Szovjetuni s a Varsi Szerzds ms orszgai tettek a fegyverzetek hadszati egyenslynak megrzsrt, valamint azokat a trgyalsi s bkejavaslatokat is, amelyeket a szocialista orszgok, kztk Magyarorszg, kzsen elterjesztettek. A Magyarorszgot is magban foglal szocialista kzssg lte a bke s az emberisg haladsnak a legszilrdabb biztostka. m a bkeharc minden dolgoznak, Eurpa s a vilg minden npnek kzs gye, olyan halaszthatatlan kzponti feladat, amely magban foglalja a fegyverkezsi hajsza beszntetsrt, a leszerelsrt - elssorban a nukleris leszerelsrt -, valamint a vilgr militarizlsnak a megakadlyozsrt foly harcot. Az imperializmus agresszv ksrleteit fel lehet tartztatni s meg lehet histani. Ehhez alapvet jelentsg a nemzetkzi kommunista mozgalom egysgnek vdelme s erstse, a szocialista orszgok, valamint a tks orszgok munksosztlya, a nemzeti felszabadt mozgalmak s a halad orszgok kztti egyttmkds s klcsns bartsg erstse.

2 8 2 /' HOZZSZLSOK

A vilghelyzet azt kveteli, hogy fokozzuk cselekv tmogatst azoknak az erknek, amelyek vilgszerte antiimperialista harcot folytatnak, azoknak a npeknek, amelyek a fasizmus, a gyarmatosts, a neokolonializmus, a faji megklnbztets s az apartheid igja alatt snyldnek, azoknak a npeknek, amelyek Latin-Amerikban, Afrika dli rszn, a Kzel-Keleten, Dlkelet-zsiban s a Tvol-Keleten szembeszllnak az imperialista agresszival s vdelmezik igazsgos nemzeti jogaikat. Klns jelentsge van most a szolidaritsnak azokkal a npekkel, amelyek az imperialista sszeeskvssel s agresszival szembeszllva a mlyrehat forradalmi talakulsok tjra lpnek, s a szocializmust tztk ki clul. Ismtelten nagy sikert kvnunk XIII. kongresszusuknak, valamint a magyar kommunistknak s a magyar npnek a szocialista trsadalom felptsrt kifejtett bks alkot munkjhoz.

Tesfaye Dinka
az Etip Dolgozk Prtja Politikai Bizottsgnak pttagja, pnzgyminiszter

Tisztelt Kdr Jnos elvtrs! Az elnksg tisztelt tagjai! Tisztelt kongresszusi kldttek! Az Etip Dolgozk Prtja Kzponti Bizottsga, Etipia dolgoz npe, delegcink tagjai nevben szvbli rmmet fejezem ki afelett, hogy alkalmunk van rszt venni a Magyar Szocialista Munksprt trtnelmi jelentsg XIII. kongresszusn. Ezton szeretnnk tadni forr, testvri dvzletnket a kongresszus rsztvevinek, minden magyar kommunistnak s dolgoznak. Elvtrsak! A Magyar Szocialista Munksprt XIII. kongresszusnak fontossgt kiemeli az a tny, hogy a fasizmus felett aratott gyzelem 40. vforduljnak elestjn tartjk meg. Szilrdan hisszk, hogy a kongresszus - tl azon, amit a magyar npnek nyjt s jelent nemzetkzi szempontbl is jelents hozzjruls az emberisg szabadsgrt s haladsrt, a vilgbkrt s az enyhlsrt foly kzdelem sikerhez. A nemzetkzi kommunista s munksmozgalom, a nemzeti szabadsgrt, bkrt s demokrcirt kzd halad erk nagy rdekldssel s lelkesedssel figyelik a magyar np trtnelmben fontos helyet elfoglal kongresszus munkjt.

TESFAYE DINKA

283

A nagy oktberi szocialista forradalom ta kezdd forradalmi talakulsok korban Afrika, zsia s Latin-Amerika egy sor orszga rzta le magrl a gyarmati igt, s nyerte el fggetlensgt. Mi tbb: szmos orszg - mint pldul a Jemeni Npi Demokratikus Kztrsasg, Etipia, Afganisztn, Nicaragua, Kambodzsa s Laosz amelyek kizskmnyol s elnyom rendszerek alatt snyldtek, a szocialista forradalmak eredmnyeknt a szocialista fejlds tjra lptek, gyaraptva ezltal a nemzetkzi kommunista s munksmozgalmat. A nemzetkzi imperializmus - miutn a gyarmatok felbomlsa s a trsadalmi forradalmak eredmnyekppen elvesztette kizskmnyolsnak, vezet szerepnek s befolysnak forrsait - hibaval erfesztseit ltva hajlamos arra, hogy mg agresszvabb s veszlyesebb fegyverkezsi politikt folytasson. Hibaval trekvsnek clja, hogy megakadlyozza a trsadalmi forradalmi mozgalom elretrst. Csdbe jutott politikjbl val meneklsben a nemzetkzi imperializmus fokozta felforgat tevkenysgt Afrika, zsia s LatinAmerika azon orszgai ellen, amelyek a szocialista fejlds tjt vlasztottk, s azrt harcolnak, hogy igazi nemzeti szabadsg s a demokrcia alapjn teremtsenek j letet. Globlis szinten az imperializmus militarista politikja rgta fenyegeti a vilgbkt. Az Eurpa nmely orszgba teleptett nukleris raktkkal az amerikai imperializmus tovbb nvelte a hbors ves/lyt Eurpban s az egsz vilgon. Mi tbb, a Szovjetuninak az enyhlst s a leszerelst tmogat szmos konstruktv javaslata, valamint a vilg bkeszeret npeinek akarata ellenre az amerikai imperializmus hajthatatlanul folytatja tovbb a vilgr militarizlsnak kalandor politikjt. A nemzetkzi imperializmus tovbbra is makacsul visszautastja azokat a konstruktv megoldsokat s javaslatokat, amelyeket a szocialista orszgok s a vilg bkeszeret eri terjesztettek el a vilg klnbz rszein vvott hbork befejezsre s a feszltsgek cskkentsre. Afrikban, a szrazsg miatt, emberek milliit fenyegeti az hnsg, amely jelenleg kontinensnk 24 orszgt rinti. Az n hazmban, Etipiban tbb mint htmilli embert sjt az orszg trtnelmnek legtragikusabb aszlya. Elvtrsak! Az etip forradalom ta npnk szles rtegei hatal-

2 8 4 /' HOZZSZLSOK

mas gyzelmeket arattak. Miutn Etipiban a forradalom eltt a prtmunkban nem szereztnk tapasztalatokat, az elmlt tz vben llandan kzdennk kellett a forradalmi lcsapat prtjnak ltrehozsrt. A forradalmi kormny ltrehozta az Etip Dolgozk Prtja Prtszervez Bizottsgt, s tovbbi ngyvi folyamatos s tretlen szervezsi munka utn az 1984. szeptemberi trtnelmi jeientsg alakul kongresszuson az etip forradalmroknak sikerlt megalaktaniuk a valdi, j tpus, leninista prtot, az Etip Dolgozk Prtjt. Szilrdan hisszk, hogy az Etip Dolgozk Prtjnak ltrehozsa hozzjrul a nemzetkzi kommunista s munksmozgalom erstshez. Az etip forradalmrok az egsz dolgoz nppel egytt maximlis erfesztseket tesznek azrt, hogy vgrehajtsk prtunk alakul kongresszusnak hatrozatait s a trtnelmi alapokmnyokban lefektetett elveket. Elsrend feladat, hogy ltrehozzuk az Etip Npi Demokratikus Kztrsasgot, s vgrehajtsuk a tzves gazdasgi s trsadalomfejlesztsi tervet, amelynek clja, hogy lerakjuk a szocialista gazdasg felptsnek anyagi s technikai alapjait. Az etip forradalom a harcos marxista-leninista prt megalaktsval jabb, meghatroz gyzelmet aratott, s ezzel teljeser. meghistotta az imperialistk lmt, hogy etip fldn visszalltsk a rgi rendet. Abban a hitben, hogy az aszly okozta gondok Etipiban jra kedvez feltteleket teremtenek a felforgat propaganda feljtshoz, a nemzetkzi imperializmus kiterjedt propagandahadjratot folytat orszgunk ellen, s tmogatja az ellenforradalmi beavatkozst. Az etip tmegek, amelyek a mltban soha nem engedtek az imperialista agresszinak, mr ma kszek arra, hogy visszaverjk az imperializmus jabb mesterkedseit, s a prt vezetse alatt tarts kiutat talljanak az aszly okozta problmk megoldsra. Teljesen bizonyosak vagyunk abban, hogy harcunk - a testvri szocialista orszgok s a vilg ms halad eri fenntarts nlkli tmogatsval - gyzelemre vezet. Elvtrsak! A vilg kritikus trtnelmi helyzetben van, ezrt a vilgbke fenntartsa sszehangolt erfesztseket ignyel valamennyi halad s bkeszeret embertl. A bke megvdsben meghatroz szerepk van a demokratikus s bkeszeret erknek, a kommunista s munksprtoknak. Biztosak vagyunk abban, hogy a Magyar Szo-

H E R M N ISTVN

285

cialista Munksprt XIII. kongresszusa jelentsen hozzjrul e harchoz. A kongresszus ltal elfogadott hatrozatok s irnyelvek segteni fogjk Magyarorszg testvri npt abban, hogy az elkvetkez vekben Magyarorszgot a prt szilrd vezetsvel magasan fejlett szocialista orszgg emelje.

Hermn Istvn
a K o l a j - s Fldgzbnyszati Vllalat kiskunsgi zemnek ffrmestere, a szocialista munka hse

Tisztelt prtkongresszus! Kedves elvtrsnk! Kedves elvtrsak! Hsz ve annak, hogy a zalai dombsg kolajmezitl elkerltem tbbedmagammal a helyenknt homokbucks Kiskunsgba, hogy megvalstsuk a kolaj- s fldgzkutatsi programot. Ma is azt mondom, j, hogy akkor elkezdtk vallatni az Alfldet. Lett s van olaj. Olaj, fldgz, amibl ftolaj is, mtrgya is, ipari anyag is kszlhet. Munkahelyem a Kolaj- s Fldgzbnyszati Vllalat kiskunsgi zeme, munkaterletnk a Duna-Tisza-kzn Nagykrstl Bajig terjed. Ha frtornyot ltnak a Kiskunsgon, lehet, hogy az egyiknl n dolgozom. Bnyszok vagyunk, a fld mlyt vallatjuk. Munkakrlmnyeinkrl annyit, hogy mhelynk fdm a csillagos g, a munkahely hmrsklett pedig minden reggel a Meteorolgiai Intzet jelenti. Munknk lland harc s kzdelem a termszet erivel. A termszet viszont keresi a visszavgs lehetsgt. Ezrt munknkhoz a j felkszltsgnk s btorsgunk mellett valban szksgnk van a j szerencsre is. A kiskunsgi zem adja a hazai kolajtermels 15 %-t, a fldgztermelsnek egyhatodt. A kiskunhalasi kolaj- s fldgzbnyszati ltestmnyek 1,6 millird forintba kerltek. 1983. november 7-n adtk t azokat. De mire tadtk, akkorra mr meg is trlt ez a pnz. Az orszg minden trsgben ilyen vagy hasonl megtrlst biztost. beruhzsokra lenne szksg. Ha mr a tjrl, a krnyezetrl szltam, hadd mondjam el azt is, hogy a lakossg befogadta a bnyszokat, figyelemmel ksri munkjukat. Jlesett rezni a zsanai gzkitrs sorn azt az aggdst,

2 8 6 /' HOZZSZLSOK

a fltst, amellyel a megye, az orszg lakossga ksrte a termszet erivel kzd olajbnyszokat. A termszet erit ismerve tudjuk: csak a pontossg, csak a magas fok figyelem, egyms segtse s a megfelel szakrtelem hozhat eredmnyeket. Munknk kemny, ebbl is addik, hogy nagy a fluktuci, de megtlsem szerint ma mr a keresetnk sem elg vonz. gy rzem, hogy a vllalatunk lehetsgein bell vgrehajtott brfejleszts nem biztostja hosszabb tvon a fiatal kolaj- s fldgzbnysz szakemberek szakmhoz ktdst. Nyilvn nem a fizets, hanem a jvedelmek kztti klnbsg okozza mindezt. gy azutn a jl fizetett olajbnysz gyereke nem jut be valamely iskola kollgiumba, a kis fizets, de nagy jvedelm csald gyermeke pedig esetleg szocilis seglyben rszesl. Olyan ellentmonds ez, amit j lenne oldani, sok ms problmval egytt. Mert nem kell azrt a frtorony magasba felmenni, hogy szrevegyk problminkat, ellentmondsainkat! De miutn mr hsz ve lek a Kiskunsgban, a mlyszivattyval egytt n is rblintok arra a vltozsra, ami a krnyezetemben trtnt. A tanyk, az olajkutak sszetallkoztak, s jl megvannak egymssal. Ksznm Lzr elvtrsnak, amirt hozzszlsban azt mondta: a bnyszokrl nem fognak megfeledkezni. Tisztelt prtkongresszus! Mint prtalapszervezeti titkr, szksgesnek tartom, hogy felttlen szljak a prtrl, elssorban alapszervezetnk munkjrl. Szeretnk idzni a kongresszus hatrozattervezetbl : ,,a prt maga is emelje munkjnak sznvonalt, fejlessze munkastlust s munkamdszereit, a prt minden szerve, szervezete, minden kommunista tegyen eleget a nagyobb kvetelmnyeknek". Szerintem az elmlt idszakban k a prtmunka minden szinten fejldtt, de mindjrt hozz kell tennem: nem megfelelen. Elssorban a kommunistk legkisebb kzssgrl, a prtcsoportokrl s a prtalapszervezetekrl szeretnm elmondani: a prtcsoport s -alapszervezet az a kzssg, ahol a prt politikja a mindennapok sorn megvalsul. Nagyon fontosnak tartjuk alapszervezetnkben is a kommunistk pldamutat magatartst, egymssal s a prtonkvliekkel val kapcsolatukat. Nem az a fontos, hogy ki hogyan kszn, hanem az, hogyan dolgozik, hogyan l. Szlni szeretnk arrl, hogy alapszervezetnkben, kzssgnkben gyakoriak a vitk, melyek sorn a prttitkrnak is vannak nehz feladatai. n is elfogdott voltam, amikor szembe kellett nznem a

HERMN

ISTVN

287

65 tag prtalapszervezettel, hogy tjkoztatst adjak az remelsekrl. A tnyt a prttagok megrtettk, de nem tapsoltak hozz. Arrl viszont szltak, hogy minden szinten el kell vgezni a feladatokat, akkor nem kell annyit magyarzkodni. Alapszervezetnk tmogatja a kezdemnyez, a fegyelmet megkvetel vezetket, a gazdasgosabb, elrelt intzkedseket. De azt is el kell mondani, hogy ezek az intzkedsek sokszor lassan szletnek meg. Amikor gazdasgpolitikai tmkat trgyalunk, tbbszr felvetdik, mirt nem hasznostja kell hatsfokkal a npgazdasg a geotermikus energit? A sznhidrogn szempontjbl meddnek bizonyult kutak nagy rsze mg hasznosthat. Ebben az energiansges vilgban javaslom a tisztelt prtkongresszusnak, hogy ktelezze az illetkeseket, figyeljenek jobban oda a fld mlynek egyb kincseire is. Alapszervezetnkben tbbszr sz esik a munkaszervezsrl. Aki a laptot fogja vagy a torony mellett dolgozik, az bizony joggal csikorgatja a fogt, ha resjratot tapasztal, ha flsleges munkt vgeztetnek vele. Nagy tartalkaink vannak itt. Nemcsak a munks munkafegyelmrl kell beszlni, hanem a munkt szervez vezetk fegyelmrl is. A munksember folyamatos munkt s a teljestmnyvel arnyos brt kvetel. Alapszervezeteink kommunisti a szocialista brigdmozgalom oszlopai is. tvenegy szocialista brigd dolgozik zemnkben, kzttk olyan kzssg, mint a Forradalmi Szocialista Brigd, amely elnyerte a Magyar Npkztrsasg Kivl Brigdja cmet. Krnyezetnkben vitk folynak a vgmk-k s a szocialista brigdok kapcsolatrl. Semmikppen nem szabad az egyni rdekeltsget s a kzssgi tenni akarst szembelltani. J lenne, ha a vllalkozi magatarts s a brigd kzssgi szemllete kzelebb kerlne egya

mshoz. zemnkben van ilyen ksrlet, hiszen az elmlt vben 99 vllalkozsi szerzdst ktttnk szocialista brigdokkal, amelyrt 1 milli forintot fizettnk ki. Mint mr emltettem, hsz ve lek a Kiskunsgban. Tanja voltam annak a mlyrehat vltozsnak, amely a vidknkn vgbement. Szeretnm biztostani a prtkongresszust arrl, hogy e fejlds kvetkez szakaszban is becsletesen kvnunk dolgozni. Nem vagyunk takarklngon. A fnyes izzshoz j program, jobb munkaszervezs, valamennyink felelssgtudata szksges, s taln keve-

2 8 8 /' HOZZSZLSOK

sebb brokrcia prtletnkben is. A munkshoz konkrt clokkal s feladatokkal lehet eljutni. A mi alapszervezetnk kommunisti az ilyen feladatok megvalstsban rszt kvnnak venni. Tisztelt prtkongresszus! Mi olajbnyszok is ismerjk az energia fontossgt. Ezrt dolgozunk. Abban a remnyben s meggyzdsben tesszk, hogy hozzjrulunk nemzeti programunk megvalstshoz.

Lukcs Jnos
az M S Z M P Baranya Megyei Bizottsgnak els titkra

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Mint szerte az orszgban, Baranyban is nagy figyelem s vrakozs ksri kongresszusunkat. Az emberek vrjk vlaszainkat, llsfoglalsainkat a szocialista ptmunka sok fontos krdsben s tovbbi programjban. Kzs felelssgnk, hogy ennek megfeleljnk. Elvtrsak! Hozzszlsomban a kzhangulatrl, politiknknak az embereket rint hatsairl s az ezzel sszefgg prtmunkrl kvnok szlni. Fleg a megyei prtrtekezlet tanulsgaira tmaszkodom, ahov minden korbbinl hatrozottabban s szintbben jutott el prttagsgunk s a szlesebb kzvlemny politikai zenete. A megyei prtrtekezleten azt a fontos tapasztalatot szrhettk le, hogy a XII. kongresszus hatrozatainak megvalstsa eredmnyes volt, megynk sokoldalan fejldtt, alapvet s lnyeges politikai feladatainkat - marad tennivalk mellett is - megoldottuk. Oteves munknk poiitikai eredmnyeihez sorolhattuk bels viszonyaink olyan rtkeinek megrzst, gyaraptst, mint a prt vezet szerepnek rvnyeslst, a politiknk irnti bizalmat; a megye politikai, llami, trsadalmi szerveinek eredmnyes munkjt, a kzllapotok rendezettsgt s a mind jobban szlesed demokratizmust. Becslendnek tartjuk, hogy minden nehzsg - s nhol a panaszkods - ellenre j a hangulat, egszsges a kzszellem. Az emberek dnt tbbsge ltja munkja rtelmt, felelsen gondolkodik, rszt vesz politiknk alaktsban, szvsan dolgozik, tanul, li mindennapi lett. s kik formljk a kzhangulatot? Alapveten azok, akik az eredmnyeket ltrehoztk s a gondokat viselik. Nekik joguk, felelssgk s jussuk van ehhez. Az azonban nem j, ha ebben eseten

LUKCS JNOS

289

knt azok a hangadk, akik a kz rgyn sajt ns rdekeikrt emelnek szt. s valljuk be, tlnk is fgg, hogy az ilyen hangok mekkora teret kapnak. Baranyban elmondhatjuk, hogy tbb nemzetisg lakossgunk hangulatt, magatartst a bizakods s a tenni akars egyarnt jellemzi. Nap mint nap rzkeljk, hogy a fiatalok s az idsebbek, a fizikai s szellemi dolgozk sokfle mdon kifejezik rdekeltsgket a bke megrzsben s a szocializmus eredmnyes ptsben. A megyei politikai viszonyok jellemzje, hogy szvetsgi politiknk a trsadalmi kzmegegyezs, amely a bke s a szocializmus igenlse jegyben ktdtt, l, mkdik, s fontos szerepe van az alapveten j politikai kzrzetben. Mindezek termszetesen nem azt jelentik, hogy gondok, problmk s feszltsgek nlkl lnk, vagy ne volnnak komoly feladataink a kzgondolkods alaktsban. Ellenkezleg. Prtrtekezletnk azt is megllaptotta, hogy az adott krlmnyek kztt tbbet is tehettnk volna, tbb nehzsg, nemkvnatos jelensg sajt munknk gyengesgeire vezethet vissza. Napjainkban pldul, amikor sokak figyelme tlzottan s egyoldalan az anyagiakra, javaik szaportsra irnyul, nem rt emlkeztetni s elssorban nmagunk figyelmt felhvni arra, hogy az anyagi, szellemi boldogulshoz, a teljesebb lethez a kzssgi magatartson, a szocializmus vllalsn, az rte val munklkodson t, ha szksges, mg ldozatokon t is vezet az t. Nyilvn nem elegend, hogy erre csak emlkeztessnk. A politikai befolysols, a meggyzs eszkzvel, nem utolssorban pldamutatssal kell segteni, hogy az emberek gy gondolkodjanak, gy cselekedjenek. Mindemellett tudjuk, sokan kszkdnek vals anyagi gondokkal, nhibjukon kvl kerltek nehz anyagi-szocilis viszonyok kz. Szmukra az elmlt vek nagy teherprbt jelentettek s jelentenek ma is. Ismert gondjainkkal, bajainkkal sszefggsben azrt meg szeretnm jegyezni, hogy azok is sokan vannak - a dolgok alakulsrt felelsek is akik energijukat a nehzsgek tlhangslyozsra fordtjk. Nem hiszem, hogy az egybknt valban nehz krlmnyek ilyen mdon val kezelse elbbre visz. Az is rontja pozcinkat, amikor indokolatlanul sokszor hivatkozunk a tlnk lnyegben fggetlen tnyezkre. Tbb mint tz ve mondjuk, hogy a megromlott nemzetkzi viszonyok, a kedveztlen

2 9 0 /' HOZZSZLSOK

klgazdasgi helyzet gondokat okoznak. Sajnos, ez gy van, nem is tagadhat. De emellett keveset beszlnk, fleg a vgrehajts terletn, az igazi gondrl, hogy mi ezekhez a krlmnyekhez nem tudunk mg kellen alkalmazkodni. Vlemnyem szerint neknk elssorban ezen, s ezzel sszefggsben szemlletnkn kell vltoztatnunk s a tettekig eljutnunk. A beszmolt s az irnyelveket trgyal prttaggylsek egyik lnyeges megllaptsa volt, hogy a megoldsra rett gyekben az emberek mr nem tovbbi magyarzatokat, hanem irnymutatst, intzkedst, cselekvst s rezhet vltozst vrnak. Ebben meghatroz szerepe a politiknak van, de nekem is az a vlemnyem, hogy vgl is csak kzs fellpssel juthatunk elbbre olyan rgta hangoztatott krdsekben, mint az llampolgri, a munka-, a termelsi fegyelem s a minsgjavtsa, a munkaidalap vdelme, az igazsgosabb eloszts, a munka becsletnek vdelme. Ilyen megoldsra rett krdsnek tartom a bnyszok s a bnyszat helyzett. Baranyban az ipari foglalkoztatottak tbb mint 30%-a szn- s urnbnysz. Jl ismerjk helytllsukat, de gondjaikat is. Felelssggel lltom: a mostani llapotok sokig nem tarthatk fenn, mr csak azrt sem, mert a tervezett intzkedsek rgta napirenden vannak. A termels felttelei, a bnyszok anyagi, szocilis s munkakrlmnyei jelenleg nincsenek arnyban a velk szemben tmasztott kvetelmnyekkel. Ezrt biztatnak tartom s tmogatom Lzr elvtrsnak a bnyszokkal kapcsolatos szavait. Kedves elvtrsak! A megyei politikai hangulatra ugyanakkor rtheten kedvez hatssal van, hogy a gazdasgi ptmunka tbb terletn jelents eredmnyeket rtnk el. gy tbbek kzt a 30 000 dolgozt foglalkoztat mezgazdasgunk minden idk legjobb ngy vt tudja maga mgtt. A gabonatermels ngy v alatt 37 %-kal ntt, a mlt vben 1 096 000 tonna termst takartottunk be. A hstermels 23 %-kal ntt, elrte a 103 000 tonnt. A termelszvetkezetek 60, az llami gazdasgok 40%-kal nveltk nyeresgket, s szpen emelkedett a mezgazdasgi dolgozk keresete is. Ntt a megye gazdasgnak exportja, ebben az lelmiszeripar az rdem, ahol a nvekeds 50%-os volt. Az letkrlmnyek javtsban is sikerlt elbbre jutnunk. A tervezettnl tbb laks pl. Bvl az alapellts a kereskedelemben, az egszsggyben s az oktats terletn. Bizonyos eredmnyeket

LUKCS JNOS /

291

mutat teleplspolitiknk is. Br a npessgszm Baranyban is cskken, mgis az intzkedsek hatsra mr 55 kzsgnkben emelkedik a llekszm. rvendetes, hogy a lakhelyvltozs irnyt ma mr nemcsak a vrosba kltzs jelenti. Az emltett terleteken sem vagyunk azonban tennivalk hjn. Hiszen a mezgazdasgban is a magas tlag mgtt nagy a sznvonalklnbsg hozamokban, eredmnyekben. A j tem lakspts ellenre lakshiny van nlunk is. Klnsen kevs a brlaks. Ez egyik legfesztbb gondunk. rlk, hogy a hatrozattervezet pozitvan utal erre a problmra. A kisteleplsek ltnek biztostsa is tovbbi intzkedseket ignyel. A pldk, az eredmnyek arra is utalnak, hogy ha nem vrunk mindent fellrl s msoktl, ha a klnbz terleteken kezdemnyez, kzdkpes, a nehezebb krlmnyeket vllal emberek dolgoznak, ha a vezetk, a mozgalmi szervek feladatuk magaslatn llnak, akkor az eredmnyek sem maradnak el. Sok tapasztalat mondatja velnk, hogy rtelmes helyi munka, helyi sszefogs nlkl nem alakulhat ki j kzrzet, ktds, enlkl pedig politiknk tmogatsa formlis, a bizalom gykr nlkli, vagyis a j emberi kzrzet a munkahely s a lakhely lgkrre alapozva ptkezik. Ezrt rdemel munknkban nagyobb figyelmet. nkritikusan kell szlnom arrl, hogy a plyakezd fiatalok olyan gondjainak megoldsban, mint a beilleszkeds, a brezs, lakshoz juts, s a nyugdjasok trsadalmi megbecslsben, tapasztalataik hasznostsban, trktsben mi sem jutottunk lnyegesen elbbre. Ez valban rontja a fiatalok kiltsait s az idsebbek kzrzett. Nem fogadhatjuk el azonban az olyan szles krben hangoztatott vlemnyeket sem, amelyek szerint a fiatal s az idsebb nemzedknek csak gondjaik vannak. Nem rthetnk egyet az olyan nzetekkel sem, hogy a fiataloknak sehol s soha nincs sikerk a trsadalompt munkban, hogy nem ktdnek semmihez, csak beilleszkedsi s rtkzavarokkal kzdenek. Ez tves, a valsg egyoldal s kros belltsa. Sajnlom, hogy az ilyen kpletet gyakran ltalnostja s lltja elnk az irodalom s a mvszet. J lenne ezen is vltoztatni. Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Az elttnk ll feladatok szksgess teszik a prt vezet szerepnek erstst, olvashat a hatrozati javaslatban. Neknk, baranyai kommunistknak is az a tapasztalatunk, hogy politiknk rvnyre juttatsa nagymrtkben fgg

2 9 2 /' HOZZSZLSOK

a dntsek vgrehajtsnak szervezstl, ellenrzstl. Ezrt mindenekeltt a prton bell kell kritikusan szembenzni a sajt gyakorlatunkkal, megtallni azokat a mdszereket a megyei, a vrosi, a helyi prtszerveknl, amelyekkel eszmei-politikai befolysunk ersdhet s amelyek ltal munknk eredmnyesebb lehet. Vita folyik napjainkban arrl is, milyen legyen a prtirnyts: konkrt, ltalnos, direkt vagy kzvetett. Termszetesen szksges, hogy ezt rendszeresen vizsgljuk, azonban az is fontos, hogy jussunk is mindig valamire. A vita ne a tetteket helyettestse. Az bizonyos, hogy a helyi prtszervek szerepe s felelssge megntt, nllbban kell dolgozniuk, mert a trsadalom demokratizlsa rvn egyre tbb krdsben helyben kell dnteni. Ezt pedig az irnyt szerveknek is segtenik kell. Nem feledkezhetnk meg az olyan napi feladatokrl sem, mint pldul jelenleg a hossz tl okozta krok, termelsi kiessek helyrelltsa, ptlsa. Ezekben s a hasonl gyekben sem vrhatunk egymsra, klnsen arra nem, hogy mindent fellrl rjanak el. A tllel kapcsolatban jegyzem meg: arra persze vigyznunk kell, hogy olyat ne rjunk a tl szmljra, amiben nem a tl a hibs. Tenni kell teht a dolgunkat, s hogy ne legyen olyan rzsnk, hogy msok helyett dolgozunk, a prtban is olyan vezetkre van szksg, akik tudnak lni az nllsggal, helyesen rtelmezik szerepket, a feladatokat nemcsak vllaljk, hanem kpesek is a hatrozatok vgrehajtst biztostani. n hiszem, hogy a tisztjts sorn ilyen elvtrsaink kaptak bizalmat. A hatrozati javaslatban vzolt programot olyannak tartom, amellyel elnyerhetjk npnk egyetrtst s tmogatst. Feladatunk, hogy ezrt dolgozzunk.

Dolezsl Kroly
a Dunai Vasm eszterglyosa

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsnk! Kedves elvtrsak! Harminc esztendeje llok az esztergapad mellett, a Dunai Vasm szakmunksa vagyok. Arrl szeretnk beszlni, hogy a mi munkskollektvnk hogyan ltja a maga helyrl vllalatunk helyzett, hogyan vesznk rszt a politika vgrehajtsban. A Dunai Vasm az

DOLEZSL

KROLY

293

orszg kohszati iparnak egyik legnagyobb vllalata. Az orszgot, az ipargat rt kls negatv hatsok vllalatunkat sem kmltk, bels gyengesgeink, munknk hinyossgai sem ppen erstettk eredmnyeinket. 1980-198l-ben mg nyeresggel zrtunk. 1982-1983-ban vesztesges volt a vasm. Bekvetkezett, amirl azt hittk, velnk nem trtnhet meg. A vllalat ebben az idszakban nem tudott brt fejleszteni, nem tudta a korbban megszokott mdon s mrtkben lakshoz juttatni a dolgozit, hogy csak kt igen lnyeges tmt emltsek. Kemny vek voltak, amelyek kemny, odaad munkt kvntak mindenkitl, hogy gondjainkon rr legynk. rmmel mondhatom, hogy az erfesztsek eredmnye 1984. vi munknkban mr mutatkozott. Igaz, a nyeresgnk arnyt tekintve szolid, de erklcsi rtke - vlemnyem szerint - annl nagyobb. Bzom s bzunk valamennyien abban, hogy ez nemcsak egy kifutott eredmny, hanem egy pozitv elrehalads kezdete. Ezekre az vekre s napjainkra is jellemz, hogy rzkenyebbek lettnk. Gyorsabban s trelmetlenebbl reaglunk bels gondjainkra, ignyelve a mielbbi megoldst. n ezt a trelmetlensget jogosnak s jnak tartom, mert a termelst, az eredmnyesebb munkt zavar hinyossgok ellen lp fel. Abbl kell kiindulni s el kell fogadni, hogy az emberek dolgozni jnnek be a gyrba, termelni, keresni akarnak s elvrjk, hogy a felttelek biztostva legyenek. De ez ktoldal dolog. Az egyik rsze az, amit a kertsen bell neknk kell megoldani, mert a mi feladatunk. A msik, hogy megfelel mennyisgben lljon rendelkezsnkre az alapanyag, tvzanyag, hulladkvas stb. Ezek idbeni beszerzse nemcsak a vllalaton mlik. Ismert valamennyink eltt, hogy napjainkban nem az az elsdleges cl, hogy tbbet termeljnk, hanem lnyegesen jobb minsgben, a piac ignyeire idben reaglva versenykpes, keresett termkek ellltsn kell fradoznunk. Jobban szem eltt kell tartani a gazdasgossgot, tovbb kell folytatni bels tartalkaink feltrst. Ezt gy tudjuk megvalstani, ha a gyr mszaki, technolgiai, karbantart dolgozi mg jobban sszehangoljk munkjukat. Fontos felttel, hogy biztostani tudjuk termelberendezseink zavartalan zemeltetst. Ez esetenknt nem kis gondot okoz. Mint a karbantarts terletn dolgoz eszterglyos elmondhatom, hogy a

2 9 4 /' HOZZSZLSOK

tartalkalkatrsz-gyrts egyre nehezebb, mert sajnos az elmlt vek folyamn igen sokan tvoztak a vasmtl kisebb vllalatokhoz, mellkzemgakhoz, szvetkezetekhez, amelyek 5-6 forinttal nagyobb rabrt tudtak fizetni. Vagy ppen kivltottk az ipart, s a gyrtl vsrolt szerszmgpen a vasm rszre gyrtjk a tartalk alkatrszeket tbbszrs ron. Van, aki azt mondja, nekik van igazuk. n nem osztom e nzetet, mert igaz, hogy ma mshol tbbet kap, anyagilag jobban jr, s ezt eldnteni mindenki legelemibb joga. De volt egy tegnap is, amikor mi kaptunk a gyrtl, s lesz egy holnap is, amikor a nehezebb idszakon tljutva ismt vonz lesz e nagyzem munkskzssghez tartozni. Mert nagyzemi munksnak lenni rang volt s lesz is, ha evvel nem is rt mindenki egyet. Mi, a Dunai Vasm dolgozi gy rezzk, hogy a beszmolsi idszakban a nagyzemi munkssg letsznvonala romlott. Szeretnm megjegyezni, hogy a szocialista brezs elveivel egyetrtnk, azzal, hogy az anyagi elismers a vgzett munkval lljon arnyban. Jobban tkrzdjn a jvedelmekben a teljestmnyek gazdasgi s trsadalmi rtke. De ez legyen gy az let minden terletn s szintjn. Ezrt krjk, vizsgljk meg a nagyipari munksok, kztk a kohszok, bnyszok helyzett s helyzetk javtsnak lehetsgt. Egy msik tma, amely bennnket rint. Ismert, hogy a vasm szakmai jellegbl ereden az egyik legnagyobb alapanyag- s energiafelhasznl. Ezek remelkedseit neknk kell elviselni, mivel termkeink rban ezek nemigen jelentkezhetnek. Neknk ilyen felttelek mellett kell nyeresggel termelnnk. Tisztelem s becslm a felhasznl iparban dolgoz munkstrsaimat, de gy rzem, gy nem azonosak a feltteleink. Gondjaink, problmink felvetse mellett szeretnm azrt elmondani azt is, hogy a beszmolsi idszak alatt voltak szp eredmnyeink is. Teljestettk a npgazdasg velnk szemben tmasztott elvrsait, jelentsen hozzjrultunk az orszg klkereskedelmi egyenslynak javtshoz, j termkeket lltottunk el, amelyek kzl tbb BNVdjas lett. Felplt a konverter, pl az j kokszolm. Fejldnk s ersdnk. Megemltenm, hogy 1984-ben a vasm, az exportsztnzk elnyersvel, melegzemi ptlkkal azrt tbb mint 10%-os brfejlesztst valstott meg, ami nem kis dolog, csak mi hajlamosak vagyunk az eredmnyeinket elhallgatni. Ismerve az 1985-s elkpzelseket, a clokat, valamennyinknek,

DOLEZSL

KROLY

295

a vasm dolgozinak, ert kell adjon az a tny, hogy rdemes e clok teljestsrt ernket megfesztve dolgozni, mert letnk, letkrlmnyeink javtst rejti magban. Vlemnyemet - kapcsoldva a hatrozattervezethez - egy rvid idzettel szeretnm kezdeni, amely zemnk faln is olvashat. Az idzet gy szl: ,,Hirdessk: itt nem boldogul ms, csak aki alkot, aki m u n k s . " Heves vita bontakozott ki annak kapcsn, hogy ez ma mennyire helytll. Mert szemlyes vlemnyem is az, hogy ma haznkban a becsletes emberek erklcsi normit srt jelensgek tapasztalhatk s tallhatk. Feltntek az gyeskedk, akik jogtalan haszonszerzssel, adzatlan jvedelmekkel, harcsolssal gyjtenek ssze vagyonokat. k azok, akik nem szellemi vagy fizikai munkval, hanem klnbz ktes egzisztencival teremtik meg anyagi javaikat. Hatkony intzkedseket vrunk e jelensgek felszmolsra. Szerezznk rvnyt annak, hogy valban az alkot, a munks ember tallja meg szmtst, ahogy az idzet is szl. Nhny szt a prt bels letrl, olyan gondokrl, amelyekkel nap mint nap tallkozunk. Ismert, hogy az elmlt vek folyamn, mita gazdasgi gondjaink felersdtek, lnkebb, hevesebb vltak a vitk is, amelyek f tmja letkrlmnyeink alakulsa. Felersdtek azok a hangok, amelyek csak a hibkra, a nehzsgekre figyelve nem ppen segt, jobbt szndktl vezrelve mondjk, hangoztatjk vlemnyket. Sok esetben tapasztalni olyat, hogy mg elmletileg jl felkszlt elvtrsaink is hallgatnak, nem vllaljk a vitt, a prbeszdet, ezzel esetenknt erstik a hangadkat. gy rzem, e tren gykeres vltozst kell elrnnk. Itt fogalmaznm meg azon gondolatom is, hogy btran kell lni azzal a lehetsggel, amit a prt ntisztulsi folyamata is biztost, amit a Kzponti Bizottsg anyaga is jelez, hogy meg kell vlni azoktl a prttagoktl, akik alkalmatlanok a prttagsgra. Tisztelt prtkongresszus! A Dunai Vasmben csaknem 11 000 ember dolgozik s bizakodva tekint a jvbe. Felszabadulsunk 40. vforduljra s prtkongresszusunkra kszlve nagyon sok szp eredmnyt s rtket tudhatunk magunknak. Bszkk vagyunk ezekre, akarunk s tudunk is tbbet tenni prtunk politikjnak helyi megvalstsrt.

2 9 6 /' HOZZSZLSOK

Havasi Ferenc
a Politikai Bizottsg tagja, a Kzponti Bizottsg titkra

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! A Kzponti Bizottsg beszmolja jl sszegzi s relisan elemzi az elmlt t v gazdasgi ptmunkjt. Azzal, valamint Kdr elvtrs szbeli kiegsztsvel egyetrtek, s azokat a beterjesztett ms dokumentumokkal egytt a tisztelt kongresszusnak elfogadsra ajnlom. Kedves elvtrsak! A XII. prtkongresszus, mikzben a politika valamennyi lnyeges elemnek folytatsra hozott hatrozatot, a gazdasgpolitikai gyakorlatban olyan vltozsok szksgessgre irnytotta a figyelmet, amelyek alkalmasak egyenslyi viszonyaink rendbehozsra, az letsznvonal megvdsre s egy ksbbi lendletes gazdasgi fejlds feltteleinek a megteremtsre. A npgazdasg a legutbbi vekben - a kedveztlen klgazdasgi krlmnyek ellenre - a XII. kongresszus hatrozatnak megfelelen fejldtt. Megteremtettk az orszg pnzgyi egyenslyt, megriztk fizetkpessgnket, az letsznvonal megvdst - a msik f clunkat - azonban sajnos hinytalanul nem sikerlt elrni. 1985 vgig a nemzeti jvedelem 5%-nak megfelel kiviteli tbbletet rnk el az 1978. vi 11 %-os behozatali tbblettel szemben. Konvertibilis adssgllomnyunk az v vgig csaknem 15%-kal cskken. Mindezt a nem rubel elszmols kivitel dinamikus, mintegy 30%-os nvelsvel s a behozatalnak lnyegben az 1980. vi szinten tartsval rhettk el. Rubelelszmols viszonylatban az ruforgalom 1985-ben kiegyenltdik. A gazdasgi nvekeds teme kisebb a hatodik tves tervben elirnyzottnl. A nemzeti jvedelem a tervezett 14-17% helyett vrhatan 1985 vgig 11 %-kal, az ipari termels a tervezett 19-22% helyett csak 12-13 %-kal fog nvekedni. A mezgazdasgi termkek termelse az elirnyzat szerint mintegy 13 %-kal bvl. Ezen bell a gabona- s a hstermelsben 1984-re elrtk a hatodik tves terv utols vre elirnyzott szintet. Mivel a kls egyensly javtsa a nemzeti jvedelemnek vi nvekmnynl nagyobb hnyadt, 2-3 %-t ignyelte, ezrt a belfldi felhasznlst cskkenteni kellett, ami dnten a beruhzsokat mrskelte. A szocialista szektorban t v alatt az elirnyzottnl 15%kal kevesebb beruhzs valsult meg.

HAVASI F E R E N C

297

Az letsznvonal vdelmre irnyul politika rvnyestsnek eredmnyeknt az letkrlmnyek javulnak, a lakossg reljvedelme s fogyasztsa a tervezettet megkzelt temben, kb. 7%-kal n, de a relbr 1980-hoz kpest 6-7 %-kal cskken. A tervezettnl gyorsabb fogyasztir-emelkeds cskkentette a pnzbeli trsadalmi juttatsok vsrlrtkt, s kritikus szintre cskkent a laksptsen bell az llami laksok arnya. Gazdasgi helyzetnk, a megtett t rtkelse az utbbi idben rtheten az rdeklds kzppontjba kerlt. Gyakran hangzanak el ilyen krdsek: hibztunk-e, s ha igen, hol s miben? Mi az oka, hogy a gazdasg egyenslyi helyzetnek javtsa ilyen hossz idszakot vesz ignybe? A felhalmozs visszafogsval nem ljk-e fel a jvnket? Egyesek vitatjk klgazdasgi kapcsolataink, trekvseink irnyt, msok srgetik a gazdasgi nvekeds lnktst. Tisztelt kongresszus! A hetvenes vekben a vilggazdasg kihvsai, csupn a cserearnyromls - a hitelek utni kamatsszegeket nem szmtva - csaknem egyvi nemzeti jvedelemmel felr vesztesget okoztak. E vesztesgnek sszetett s a legutbbi vtizedekre visszavezethet okai vannak. A magyar gazdasgban 1948 s 1953 kztt - nagyobbrszt politikai megfontolsbl - olyan gazatok erltetett fejlesztse kerlt eltrbe, amelyekhez hinyoztak a hazai termszeti adottsgok, nem rendelkeztnk a szksges mszaki s szakmai ismeretekkel, sem ezek munkakultrjval. A nagyrszt importra pl, energia- s nyersanyagignyes gazatok arnya az iparon bell az sszernl nagyobb lett. Ezt a termelsi szerkezetet a ksbbi extenzv jelleg fejlesztsi politika megrizte, s mindez a gazdasg nvekv anyagignyessgt eredmnyezte. Gondjainkat csak nvelte, hogy a hatvanas vek msodik felben kialaktott - az akkori rviszonyokbl kiindul - energiapolitikai koncepci gyakorlati megvalstsa a kolaj rszarnynak tlmretezshez, az atomenergia csaknem msfl vtizednyi ksedelemmel val belptetshez, a hazai sznbnyszat korszerstsnek elhanyagolshoz vezetett. A kolajtermkek arnya az energiafelhasznlson bell 1978 vgig tbb mint 40%-ra emelkedett. A bekvetkezett nyersanyag- s energia-rrobbansok az amgy is ersen anyag- s energiaignyes magyar gazdasg mkdst jelentsen megdrgtottk. A feldolgoz ipar gondjai is jrszt ezekkel fggnek ssze.

2 9 8 /' HOZZSZLSOK

A szksges technikai, mszaki fejlesztsek elmaradsa miatt termkeink versenykpessge, korszersge, minsge nem kielgt, s ezrt a vesztesgeket nem tudta kompenzlni. gy a cserearnyromls 1973 ta lnyegben llandsult. Fokozta nehzsgeinket, hogy a hetvenes vek kzepn a gazdasgirnytsi rendszer tovbbfejlesztse kvetkezetlen volt. Az 1968-ban bevezetett gazdasgirnytsi rendszer az els vekben j eredmnyeket hozott. A ksbbiekben - br az alapelvek rvnyben voltak a gyakorlatban eltrtnk ezektl. Nem a kls vltozsokhoz val gyors alkalmazkodst, hanem a kedveztlen hatsok csillaptst - ami a lakossgi terhek esetben helyes is volt - s a gazdlkod egysgek mindenron val vdelmt tartottuk szem eltt. A hetvenes vek kzepn sem a gazdasgpolitika, sem a kzvlemny nem volt felkszlve a megvltozott krlmnyek ignyelte cselekvsre. A gazdasgpolitika 1979-ig fenntartotta az extenzv fejldsi plya elemeit, a dinamikus gazdasgi nvekedst s felhalmozst, a viszonylag stabil rakat. gy a vilggazdasgi vltozsok kzvetlen hatst a vllalatok s a lakossg nem rezte. A rohamosan drgul import terheit dnten a kltsgvets finanszrozta, annak hinyt pedig hitelekbl fedeztk. Ennek kvetkeztben az orszg adssgllomnya 1978-ban mr olyan szintet rt el, hogy veszlyeztette a fejldst. Ezrt a korbbi prioritsokat meg kellett vltoztatni, a hangsly a kls egyensly megteremtsre tevdtt t, ezrt visszafogtuk a belfldi felhasznlst, mrskeltk a gazdasgi nvekeds temt. Kedves elvtrsak! E rvid ttekintsbl is kitnik, hogy npgazdasgunk jelenlegi nehzsgei, egyenslyi problmi, a nvekeds s felhasznls korltai jelents rszben a legutbbi vtizedekben gykereznek. s br mg tvolrl sem mondhatjuk el, hogy az eladsodottsgbl szrmaz problminkat megoldottuk, jelents eredmny, hogy gy tudtuk mrskelni adssgllomnyunkat, hogy kzben megriztk a prt s a np kztti klcsns bizalmat, belpolitikai nyugalmunkat. A f problma az, hogy a nvekeds lassulsa nem jrt egytt a szksges szerkezeti vltozsokkal. A hatkonysg nvelsben sem tudtunk a kvnt mrtkben elrelpni. A termelkenysg nvekedett ugyan, de a munka szervezettsge nem javult a szksges mrtkben, s vesztesgforrsaink felszmolsban sem tudtunk rdemi ttrst elrni. A beruhzsok cskkentsn bell nem rvnyeslt kellen a

HAVASI

FERENC /

299

szelektivits, hatkonysguk, szerkezetk alig vltozott. Az tlagos megvalstsi id nem cskkent, a kivitelezs tervszersge s szer^ vezettsge sem javult, a gphnyad mg mindig alacsony. Mindebbl le kell vonni a kvetkeztetst: minsgi vltozsok nlkl hiba lltannk vissza magas beruhzsi hnyadot a rgi struktrban. Ezzel felgyorstannk ugyan a nvekedst, de szmolnunk kellene a korbbi feszltsgek visszatrsvel. Viszont ha j struktrban, az intenzv kvetelmnyek rvnyestsvel jelljk ki s hajtjuk vgre beruhzsainkat, akkor viszonylag kisebb felhalmozsi rta is kpes gyorsabb elrehaladst biztostani. Alapvet feladat teht a fejlesztsi clok helyes kijellse, a beruhzsok hatkonysgnak javtsa. A legutbbi t v teljestmnyei s eredmnyei nemzetkzi viszonylatban is elismerst vltottak ki. Olyan idszakban sikerlt megrizni fizetkpessgnket, amikor tbb mint 50 orszg vlt fizetskptelenn, s krte adssgnak ttemezst. Azt, hogy az ismert kedveztlen krlmnyek kztt is talpon maradhattunk, tbb tnyez egyttes hatsa tette lehetv. Ezek sorban elsknt npnk erfesztseit, ha kellett, ldozatvllalst, kiegyenslyozott belpolitikai lgkrnket, a politikt tmogat kzmegegyezst kell emlteni. A terhek egy jelents rszt a jl dolgoz szocialista nagyvllalataink viseltk. Ez segtette ugyan rvid tv cljaink elrst, de akadlyozta a vllalatok s a npgazdasgjvedelemtermel kpessgnek nvelst. Fontos stabilizl tnyez, hogy tretlenl folytatni tudtuk szvetkezet- s agrrpolitiknkat, hogy megriztk a parasztsg anyagi rdekeltsgt, termelsi kedvt, hogy a szocialista nagyzemek jl integrljk a msfl millinyi hztji s kisegt gazdasg tevkenysgt, hogy mezgazdasgunk s lelmiszeriparunk megfelel hazai knlatot s nvekv exportot tudott produklni. Nehzsgeink thidalsban jelents szerepet jtszott politikai intzmnyrendszernk minden elemnek cltudatos s kvetkezetes munkja is. A Kzponti Bizottsg, az Orszggyls, a kormny, ezek munkabizottsgai, a tudomnyos intzetek, a trsadalmi s tmegszervezetek testletei, a terleti s vllalati politikai, trsadalmi szervek sszehangoltan s fradhatatlanul dolgoztak egyenslyi helyzetnk javtsrt, gazdasgi feladataink megoldsrt. Eredmnyeink fontos tnyezje, hogy ebben az idszakban is tmaszkodhattunk a Szovjetunival s a tbbi barti szocialista orszg-

3 0 0 /' HOZZSZLSOK

gal folytatott gazdasgi egyttmkdsre. A vilggazdasg szocialista rgijhoz val tartozsunk, a KGST-ben megvalsul egyttmkds nlkl terheink s vesztesgeink is lnyegesen nagyobbak lettek volna. Pnzgyi egyenslyi helyzetnk javtsban, fizetkpessgnk megrzsben szerepk volt az ENSZ szakostott nemzetkzi pnzgyi intzmnyeinek is, amelyeknek 1982-tl tagjai vagyunk. Tisztelt kongresszus! Az utbbi idben hallani lehet olyan vlemnyeket is, hogy gazdasgi kapcsolatainkban felersdtt a nyugati orientci. Akik ezt hangoztatjk, megfeledkeznek arrl, hogy nem az utbbi vekben, hanem a hetvenes vekben adsodtunk el; hogy ezekben az vekben cskkentettk az adssgot; hogy a gazdasg pnzgyi egyenslya nem mostanban bomlott meg, azt most lltottuk vissza; hogy a tks importot nem ezekben az vekben bvtettk, hanem pp a legutbbi vekben mrskeltk, s cskkentettk egsz gazdlkodsunk sebezhetsgt. Magyarorszg ezekben az vekben is aktv rszese volt a KGST-integrci fejlesztsnek, a klcsns gazdasgi kapcsolatok kiszlestsnek, a sokoldal egyttmkds tkletestsnek. Haznk szmra mindegyik relcinak megvan a maga sajtos, mssal nem helyettesthet szerepe. Ugyanakkor - mint mr tbbszr kifejtettk - gazdasgfejlesztsi terveink biztonsga nemcsak a kls piacoktl, hanem a klpolitikai krnyezettl is fgg. Egyenlsgen s klcsns elnykn alapul kapcsolatokat kvnunk a nem szocialista orszgokkal is. Ennek rdekben vllaltunk szerzdses ktelezettsgeket, s szereztnk bizonyos jogokat is. Nem egy esetben azonban azt tapasztaljuk, hogy ezeket megsrtve politikai indtk s cl intzkedsek szenved alanyai vagyunk. Ezekkel szemben is biztonsgot ad a szocialista orszgokkal, a Szovjetunival val egyttmkdsnk. Ezrt a jvben is onnan importljuk mindazt, ami lehetsges s gazdasgos. Tisztelt kongresszus! A gazdasgi ptmunka krli vitk rtheten gyakran rintik a szocializmusrl alkotott felfogsunkat, a jv trsadalomkpt. A mai, ltalban j szndk forradalmi illzikbl levezetett szocializmuskp talakulban van. Korbban azt hittk, hogy a szocializmusban a gazdasgi fejlds egyenletes, az letsznvonal emelkedse tretlen, a tks gazdasgi s politikai vlsgok hatsai nem rinthetik a szocialista vilgot. Feltteleztk, hogy a szocializmus elrehaladsval elvesztik jelentsgket az orszghatrok, a nemzetisgi krds. gy vltk, hogy a szocializmusban felnvekv

HAVASI

FERENC

301

genercikat mr nem fertzi a nacionalizmus, az antiszemitizmus, a kispolgrisg, hogy rjuk mr nem hat a valls, a burzso nzetek. Ma valamennyi szocialista orszg mrlegeli, hol tart fejldsben, s hogyan tovbb a jvben. A mlt v decemberben Csernyenko elvtrs rsban, azt megelzen az ideolgiai konferencin Gorbacsov elvtrs beszdben, de Andropov elvtrsnak az 1983. jniusi KB-lsen elhangzott felszlalsban is szerepelt az a gondolat, hogy a Szovjetuni jelenleg hol tart, milyen szakaszban van a szocialista fejldsnek. Ersdik az a felismers, hogy a fejlett szocializmus tkletestse egy hossz trtnelmi korszakot ignyel, s a szocialista orszgok ennek a kezdetn tartanak. Ebbl sok minden kvetkezik. Tbbek kztt a termelsi viszonyok fejlettsgre, a megtermelt javak elosztsnak elveire, a szocialista demokrcira s a politikai intzmnyrendszerre is. Elmletileg eddig sem volt vits, hogy az ru- s pnzviszonyokat jobban fel kell hasznlni a szocializmus ptse sorn. Krds, hogy levontuk-e ennek a felismersnk gyakorlati konzekvenciit A szocializmus is rutermel trsadalom, ahol van llami s szvetkezeti, magn- s szemlyi tulajdon, ahol nemcsak hasznlati rtk, hanem rtk is van, s fontos szerepe van a pnznek, a hitelnek s ms kzgazdasgi kategriknak. A szocializmusban az rutermels s a piac a npgazdasgi terv ltal irnytott s szablyozott. Az rutermels trvnyszersgeit a szocializmus krlmnyei kztt sem lehet kiiktatni, sem figyelmen kvl hagyni. Az rakat az rtktl el lehet trteni, de tudni kell, hogy annak kvetkezmnyei lesznek, hogy a kereslet hossz idn keresztl val kielgtetlensge gazdasgi, politikai, st tudati torzulsokhoz, nemkvnatos jelensgekhez vezet. Mindezek miatt a npgazdasgi terveknek s a gazdasgirnyts egsz rendszernek, a szablyozsnak s a politikai intzmnyrendszernek is szmolnia kell a gazdasg tbbszektorsgval s fejlettsgi szintjvel. A szocializmus termszett s jellegt a np jltrl val gondoskods, a szocializmust pt ember munka- s ltfeltteleinek a javtsa, sokirny fejldsnek biztostsa hatrozza meg. A szocializmusban ezekbl fakadnak az ru- s pnzviszonyoknak olyan sajtossgai, mint pldul a terv s a piac egysge, a gazdasg tervszer kzponti irnytsa s a vllalati nllsg egyidej ltezse. A szocializmus felptsre a legszlesebb trsadalmi erket egysgbe kell fogni, a tr-

3 0 2 /' HOZZSZLSOK

sadalom igazsgossgt ki kell tudni bontakoztatni, s ez a trsadalom nem lehet a hiny s a szegnysg trsadalma. A szocializmus a munka trsadalma, amelytl idegen a fegyelmezetlensg, a lazasg, a ktelezettsgek elmulasztsa. A szocializmushoz vezet t azonban grngysebb, sokkal tbb a kitr, a kudarc, mint azt korbban hittk. Ezrt nem baj, st j, ha illziinktl megszabadulunk s erstjk hitnket eszmink igazban s elrhetsgben. Kedves elvtrsak! A XII. kongresszus hatrozatban trtnelmi jelentsg kvetelmny volt, hogy a vesztnkbe rohanst - pnzgyi egyenslyi helyzetnkre rtelmezve - meglltsuk. gy kellett fkezni, hogy kzben ne boruljon fl az aut. A kongresszus akkor felismerte: ahhoz, hogy j lendletet vegynk, elbb lasstani kell. Most a XIII. kongresszus egyik fontos feladata: felvzolni egy lnkebb gazdasgi fejlds programjt. Nagyobb nvekedsi tem azonban csak tbb kvetelmny egyidej rvnyestse mellett engedhet meg. Csak olyan nvekedst lehet megvalstani, amely egyidejleg egyenslyi helyzetnket szilrdtja, segti a gazdasg szerkezeti fejldst s intenzv forrsokbl tpllkozik. Dinamizlni mindenkppen elbb a gazdasg rtktermel kpessgt kell, s csak erre alapozva lehet majd a fogyasztst. A hetedik tves terv ezeknek a kvetelmnyeknek a jegyben formldik. Eltrbe lltja a hatkonysg, a jvedelemtermel kpessg, a nemzetkzi versenykpessg fokozst. Mindezek elrshez - s ez hetedik tves tervnk gretes motivlja - nagyobb szerepet szn a mszaki halads gyorstsnak, a korszer technolgiai eljrsok szles kr elterjesztsnek. A gazdasgi fejldst kzponti fejlesztsi programokkal, takarkossgi akcikkal is szksges megalapozni. A gazdasgi nvekeds lnklse, a kedvezbb folyamatok kibontakoztatsa fokozatosan valsulhat meg. Az els vekben az 1985-re tervezett nvekedsi tem, a nemzeti jvedelem 2,5-3 %-os bvlse irnyozhat el. Ez biztosthatja a bels felhasznls kismrtk nvelst, ezen bell a beruhzsok s a relbr szinten tartst. 1987-1988-tl a nemzeti jvedelem nvekedse mr kismrtkben meghaladhatja a 3%-ot, s erre alapozva a belfldi felhasznls is valamivel gyorsabban nhet: elszr a nemzeti jvedelmet megkzelt, majd azzal lnyegben azonos vagy esetleg azt kiss meghalad temben. Ez lehetsget ad az letsznvonal-politika mozgsternek

HAVASI FERENC

303

bvtsre: a relbrek nvelsre s a trsadalmi juttats relrtknek szlesebb krben trtn megrzsre. A szocialista szektorban t v alatt beruhzsokra - 1981. vi rakon - 850-900 millird forint, az 1981-1985 vit meghalad sszeg fordthat. A beruhzsi politikban a gazdasg korszerstst, a strukturlis vltozsok elmozdtst, a fajlagos termelsi, elssorban anyag- s energiarfordtsok mrsklst eredmnyez fejlesztseknek, a ptl, kiegszt s korszerst beruhzsoknak biztostunk elsbbsget. A termels fejlesztsnek exportorientltnak s gazdasgos importhelyettestnek kell lennie. Csak ez segtheti a gazdasg hosszabb tvon is elnys strukturlis beilleszkedst a nemzetkzi munkamegosztsba. Fontos a meglev termszeti kincsek jobb hasznostsa, illetve a rendelkezsre ll anyagok minl magasabb rtk s minsg termkekk val hatkony feldolgozsa. Az ipari alapanyaggyrtsban, pldul a vaskohszatban, a vegyiparban a magas minsg specilis termkek termelst kell bvteni. A feldolgoz iparban, fleg a gpiparban klnsen fontos feladat az exportkpessg erteljes javtsa. Nem a tegnapi, hanem a mai s a holnapi kvetelmnyeknek megfelel fejlesztseket kell megvalstani pldul az elektronikai eszkzk gyrtsban, a biotechnolgiban, a robottechnikban, a gygyszerkmiban, a gabona- s hstermelsben, az energiafelhasznlsban, a msodlagos anyagok hasznostsban. A mezgazdasgi s lelmiszeripari termkek termelst a megfelel bels elltssal, a gazdasgos nem rubel rtkestsi lehetsgekkel, valamint a rubelelszmols anyag- s energiaimport ellenttelezseknt vllalt ktelezettsgeinkkel sszhangban tervezzk. Alapvet feladat a minsg, a struktra javtsa, a feldolgozottsg hatkony nvelse, a rfordtsok cskkentse, a rugalmas piaci alkalmazkods. Az ptipar mennyisgi feladatai is nvekszenek, a minsgiek kzismertek. Ezeket a fajlagos rfordtsok cskkentsvel, a szervezettsg javtsval, megfelel szervezeti vltozsokkal is el kell segteni. Tisztelt kongresszus! Az letsznvonal-politikval szemben azt a kvetelmnyt tmasztjuk, hogy rezhetbben segtse el, jobban sztnzze a gazdasgi fejldst, mrskelje a trsadalmi egyenltlensgeket, tomptsa a szocilis feszltsgeket, legyen igazsgosabb, valstson meg arnyosabb kzteherviselst. A jvedelempolitikban k-

3 0 4 /' HOZZSZLSOK

vetkezetesen rvnyesteni kell a mindenki kpessgei szerint s mindenkinek a munkja szerint" elvt. Ezeknek az alapelveknek s trekvseknek a tkrben a keresetekre, a szocilpolitikra s az rakra kvnok kitrni a kvetkezkben. A lakossgi jvedelmek mintegy ktharmada kzvetlenl kapcsoldik a munkateljestmnyekhez. A munka szerinti eloszts javtsa sohasem kerlhet le a napirendrl. El kell rnnk, hogy a trvnyes munkaidben vgzett munka legyen szervezettebb, megbecsltebb, a kiemelked teljestmnyek erklcsileg s anyagilag kapjanak megfelel elismerst. Erre a korbbinl jobb lehetsget nyjt a mdostott keresetszablyozs rendszere. A fmunkaidn tl vgzett tevkenysgekre, kisvllalkozsokra tovbbra is szksg van. Ezek bvtse azonban nem ncl, tevkenysgknek a npgazdasgi rdekekkel sszhangban kell alakulnia. Arra treksznk, hogy a fmunkaidben s a munkaid utni kisvllalkozsokban elrhet jvedelmek egyarnt a tnyleges teljestmnyekhez igazodjanak, s klnbsgk trsadalmilag elfogadhat legyen. Ennek rdekben nem az ltalnos megszorts, hanem a rendelkezsekkel, az rvnyes jogi szablyozssal ellenttes tevkenysg megszntetse a feladat. Szocilpolitiknkrl szlva: az utbbi idben sokan felvetik, hogy mikzben a kltsgvets erre fordtott kiadsai folyamatosan nnek, a szocilis feszltsgek nem mrskldnek, st lezdnek. Jelenleg a nemzeti jvedelem 26 %-t fordtjuk pnzbeli s termszetbeni trsadalmi juttatsokra. Ez az arny megfelel az orszg fejlettsgi szintjnek, s a kvetkez vekben lnyegben nem nvelhet. A gondot az okozza, hogy a felgyorsult remelkeds miatt cskkent a juttatsok vsrlrtke. A szocilis juttatsok sznvonala, bels arnyai, hozzjutsi felttelei, terleti eloszlsa is egyenltlenek. Mikzben a trsadalmi juttatsokbl a lakossg tehetsebb rtege is rszesl, a szocilisan rszorulk egy rsze nem kap megfelel segtsget. Ezrt szmos kvetelmny vetdik fel a szocilpolitikval szemben, de fknt az, hogy az eloszts legyen igazsgosabb, fokozottan segtse az arra rszorulkat. A feszltsgeket csak akkor tudjuk megoldani, ha nemcsak a nemzeti jvedelem nvekmnyre ptnk, hanem a trsadalmi juttatsokra jelenleg fordtott forrsokat is igazsgosabban osztjuk fel. A kszl szocilpolitikai koncepci alapjn llthat, hogy csupn az eloszts igazsgosabb ttelvel is javthatk a legjobban rszorultak letkrlmnyei.

HAVASI

FERENC /

305

A ltbiztonsg f pillrei maradnak a jvben is a munkajvedelmek s a trsadalombiztostsi elltsok. A ltbiztonsg fontos felttele, hogy teljesebb kr s trsadalmilag elfogadhatbb mrtk legyen a pnzbeli trsadalmi jvedelmek vsrlrtknek megrzse. Kedvezbb gazdasgi helyzetben egyes juttatsok relrtkt esetleg nvelni is lehet. A htrnyos szocilis helyzetek segtse, a rszorultsgi elv rvnyestse a szocilpolitika fontos eleme. Most nem tudunk tbbre vllalkozni, mint jobban figyelembe venni s rvnyesteni a rszorultsg elvt s szempontjait, egytt az llampolgri jogosultsggal. Hosszabb tvon azonban az llampolgri jogosultsgot kell fokozatosan uralkodv tenni. A trsadalom tagjainak biztonsgt, egyben eslyegyenlsgk erstst szolglja, hogy az egszsggyi alapellts s a kzoktats ingyenes, s a jvben is az marad. Az ingyenessget - meghatrozott krben - kvetkezetesebben kell rvnyesteni. Ugyanakkor az alapellts krbe nem tartoz egyes szolgltatsok djait a mainl differenciltabban kell megllaptani. A szocilpolitika egyes lakossgi rtegeket rint elemei kzl a kvetkezket tartjuk lnyegesnek. A gyermekes csaldok anyagi helyzetre kedvezen hat, hogy a gyermekgondozsi djat fokozatosan kiterjesztjk a gyermek egyves korn tl a gyermek hromves korig; megrizzk a csaldi ptlk vsrlrtkt; a hrom- s tbbgyermekesek termszetbeni kedvezmnyeit bvtjk. A csaldalapt fiatalok az els laks megszerzshez s fenntartshoz - klnsen, ha az ner s a csaldi httr ehhez nem elg tbb kedvezmnyt, tmogatst kapnak. Az ids korak, a nyugdjasok helyzetvel a kongresszusi irnyelvek vitjban is sokan foglalkoztak. A nyugdjasok szma megkzelti a 2,3 milli ft. A nyugdjasok helyzete letkoruk, egszsgi llapotuk, aktv tevkenysgre val alkalmassguk, nyugdjuk s kisegt jvedelmk nagysga, valamint csaldi s vagyoni helyzetk szerint rendkvl differencilt. A nyugdjkorhatron tl teljes munkaidben 76 000, a nyugdj mellett 430 000 nyugdjas dolgozik. A nyugdjasok 60 %-nak van hztji, kisegt gazdasgbl szrmaz jvedelme. Az idsebb, aktv tevkenysgre mr nem kpes, egyedlll, alacsony nyugdjban rszeslk szocilis helyzete azonban nehz. A nyugdjasok kzl tbb mint flmillian egyedlllak. Tbbs-

3 0 6 /' HOZZSZLSOK

gk szmthat gyermekeire vagy ms hozztartozira. Segteni mindenekeltt azokon kell, akik nem tmaszkodhatnak csaldjukra. Ez v elejn orszgos felmrs kszlt a szocilis tmogatsra szorul idsekrl. A felmrs olyan j gondokat is feltrt, amelyek kzl a legslyosabbak enyhtsre mg ez vben sort kell kerteni. Az idsek szocilis biztonsgt alapveten a nyugdjrendszer s a gondozi hlzat hatrozza meg. A nyugdjrendszer mdostsrl vek ta klnfle hrek terjengenek. A korszersts valban napirenden van, mivel e rendszer sokat brlt s kifogsolt fogyatkossgait szeretnnk korriglni. A nyugdj munkval s jrulkfizetssel szerzett jog, s mint ilyen visszavonhatatlan vvmny. Az a trekvsnk, hogy a nyugdjrendszer jobban vegye figyelembe a vgzett munkt, legyen rugalmasabb s nyjtson nagyobb szocilis biztonsgot is. A mdostsok - ha ezekre sor kerl - nem rinthetik htrnyosan a jvben nyugdjba menket. Elkpzelseink szerint a mai s a mdostott nyugdjrendszer - teht mindkett - nhny ven t joghatlyos, egyidejleg s prhuzamosan ltezik. A nyugdjba men a kett kzl a szmra elnysebb megoldst vlaszthatja. Tisztelt kongresszus! Rviden szlni kvnok az rak alakulsrl s azokrl a vltozsokrl, amelyeket rpolitikai gyakorlatunkban el kvnunk rni. Ismeretes, hogy hosszabb ideje arra treksznk: az rak a piaci rtktlettel sszhangban lv rfordtsokat fejezzk ki. s ezltal segtsk el a termels hatkonysgnak javtst, a kereslet-knlat jobb sszhangjt. Az raknak a gazdasgi folyamatok alakulst sokoldalan befolysol szereprl a jvben sem mondhatunk le. A hatodik tves terv idszakban a termeli s a fogyaszti rak egyarnt a tervezettnl gyorsabban emelkedtek. A termeli rak t v alatt - az 1985. vi emelkedst is figyelembe vve - 31-32 %-kal, a fogyaszti rak pedig mintegy 38 %-kal nnek, egyidejleg az tlagkeresetek tbb mint 30%-kal emelkednek. Az indokolatlan rtmogatsokat ennek ellenre nem sikerlt jelentsen cskkenteni. A ktszint rrendszer kialaktsban elre lptnk: 1985-ben a fogyaszti rak 7 %-kal meghaladjk a termeli rak szintjt. A nagymrtk remelkeds a gazdasgban kedvez s kedveztlen hatsokat egyarnt kivltott. Hozzjrult az export erteljes bvlshez, a belfldi kereslet-knlat egyenslynak, az ruellts sznvonalnak megrzshez. Ugyanakkor vdelmet nyjtott a gyenge teljest-

HAVASI

FERENC

307

mny gazdlkodknak, a hanyag, szervezetlen munknak, torztotta az rdekeltsget, kedveztlenl hatott a vllalatok kztti gazdasgi kapcsolatokra, s szembetlek a trsadalmi-politikai htrnyai is. Az remelkedsek kedveztlen trsadalmi, gazdasgi hatsai arra ksztetnek bennnket, hogy erfesztseket tegynk az remelkedsek fokozatos mrsklsre, mgpedig nem mestersges ton, adminisztratv eszkzkkel, hanem az inflcit cskkent gazdasgpolitikval. Tisztban vagyunk azzal, hogy az rak alakulsa a gazdlkodsban gykerezik. A jvben sem mondhatunk le a helyes rarnyok kialaktsrl, a termeli s fogyaszti rak egyttmozgsrl, valamint az indokolatlan fogyasztir-tmogatsok leptsrl. Az rfunkci erstst a gazdasgirnyts eszkzrendszervel, a piaci viszonyok tudatos fejlesztsvel kell segtennk. Arra treksznk, hogy az rsznvonal-emelkedseket rzkelheten, mintegy 5 %-ra mrskeljk, ezrt megfelel inflciellenes program kidolgozst tartjuk szksgesnek. E programnak magba kell foglalni az inflcit kivlt elsdleges okok megszntetsnek feltteleire, eszkzeire vonatkoz elgondolsokat, a megvalstssal kapcsolatos politikai, llami s gazdasgi teendket, valamint az irnytsi, szablyozsi, ellenrzsi feladatokat. Az remelkeds mrsklse fokozatosan rhet el. A kvetkez vekben sem zrhatjuk ki, hogy fogyasztir-emelsekre - ezen bell kzponti remelsekre - kerljn sor. A helyes rarnyok kialaktst azonban gy kvnjuk elrni, hogy az rsznvonal emelkedse trsadalmilag elviselhet mrtk legyen. Tisztelt kongresszus! A gazdasgpolitikai, letsznvonal-politikai clokat s trekvseket gazdasgirnytsi rendnk tovbbfejlesztse is szolglja. Ennek kzppontjban a vllalat tevkenysge ll. Arra treksznk, hogy a vllalatok s szvetkezetek legyenek a gazdasg fszerepli, s minden lnyeges jogi, kzgazdasgi s politikai felttel segtse a vllalatokat, hogy a lehet legtbbet tudjk produklni. A gazdasgirnyts fejlesztse btortotta a vllalkozi kszsget, segtette, sztnzte a teljestmnyeket. El kell rni, hogy ersdjk a munksok ktdse a szocialista tulajdonhoz, legyenek rdekeltek a rjuk bzott vagyon jvedelmez mkdtetsben s gyaraptsban is. A vllalatirnyts j formi s a munkskollektvk rdekeltsgnek erstse jelents lps lesz a trsadalmi demokratizmus fejldsben is. Jl illik e lps azok sorba, amelyeket mr megtettnk, vagy a jvben terveznk tenni.

3 0 8 /' HOZZSZLSOK

A kzlet valamennyi terletn, a trsadalmi s tmegszervezetekben, a szvetkezeti mozgalomban, a tancsi s parlamenti munkban, a vllalatoknl s a kamarai testleteknl erstjk az nkormnyzati elemeket, a demokratizmust, a beleszls lehetsgt. Az intzmnyes rdekegyeztets jelents frumai az olyan trsadalmi testletek, mint a Fogyasztk Orszgos Tancsa, az Orszgos Trsadalombiztostsi Tancs, a Br- s Munkagyi Tancs, az Orszgos Munkavdelmi Bizottsg. E testletek tevkenysgt egyre inkbb rdemi vlemnycsere, rdekfeltr, kzvett s egyeztet irnyba kell fejleszteni. Valamennyi frumon biztostani kell, hogy az rdekek tkzhessenek, de vitk utn talljk meg a kzmegegyezst. A dolgozk, a kollektvk nem mindig fels szint hatrozatokat fognak vgrehajtani, hanem egyre tbb olyat, amit k hoznak. Akkor lehet jobban rvnyesteni a kzponti elgondolsokat is, ha a dolgozk mint kztulajdonosok sokkal jobban beavatottnak rzik magukat sajt sorsuk alaktsba. A gazdasgi nvekeds bels s kls feltteleinek gykeres megvltozsa, az intenzv tpus nvekeds eltrbe kerlse a tbbi szocialista orszgban is napirendre tzte a gazdasgi mechanizmusok fejlesztst. Egyttmkdtnk az extenzv fejlds idszakban. Most is meg kell tallnunk az j fejldsi szakasz egyttmkdsnek lehetsgeit s formit. Ez a felismers nemcsak a KGST fels szint rtekezlett jellemezte, ez nyilvnul meg abban is, hogy jobban megrtjk egyms gondjait. Ha egyszerre tbben mernk szembenzni a vltoztats ignyvel, ha adottsgainknak, nemzeti sajtossgainknak s a szocialista kzs rdekeknek is megfelel gazdasgpolitikt folytatunk, ennek megfelelen fejlesztjk a npgazdasgi tervezst, kzgazdasgi eszkzrendszernket, a tervkoordincit, gondolkodsmdunkat, akkor ez garancia lehet arra, hogy kzs erfesztsekkel gyorsabban tudunk helyes irnyba kibontakozst tallni. Kedves elvtrsak! A XIII. kongresszus el terjesztett dokumentumok j tmutatst adnak prtunknak, npnknek. Biztat szmunkra, hogy e feladatok megvalstsban szmthatunk a szocialista orszgokkal, kztk a Szovjetunival val egyttmkdsre. Idehaza a soron kvetkez feladatokat a gazdasgpolitikban is gy kell kijellni, hogy azok sszhangban legyenek politiknk egsz szellemvel, segtsk annak megvalstst, hatkonyan szolgljk orszgunk s npnk felemelkedsnek gyt. A gazdasgpolitika nehz s sszetett terlete volt a legutbbi t

D R . TISZA LSZL /

309

esztendben is politikai letnknek. Most is bonyolult feladatok eltt llunk. Ezeket gy szeretnnk megoldani, hogy a politikai, ideolgiai szfra egsze tmaszkodhasson a gazdasgra, ert merthessen belle, segtsget kapjon a gazdasgtl. A gazdasg terletn dolgozk vllaljk s teljestik a kongresszus hatrozataibl rjuk jut feladatokat. Ehhez krjk a tisztelt kongresszus s dolgoz npnk tmogatst.

Dr. Tisza Lszl


a Szabolcs-Szatmr Megyei Tancs elnke

Tisztelt kongresszus! A Szabolcs-Szatmr megyei prtrtekezlet legszortbb gondknt s egyben megoldand feladatknt a foglalkoztatst, a megye mezgazdasga jvedelemtermel kpessgnek nvelst, az iparszerkezet korszerstst s a teleplsek - elssorban a kis teleplsek - elltsi szintjnek javtst fogalmazta meg. A prtrtekezlet meghatrozta sajt feladatainkat, hogy tartalkaink feltrsval s munknk javtsval is tbbet kell tennnk gyorsabb fejldsnkrt. Ugyanakkor hangslyoztuk, hogy a megye tovbbra is szmt r s nem nlklzheti az orszg megklnbztetett figyelmt s segtsgt. A Kzponti Bizottsg beszmoljban azt kerestem - s j rzs ezt mondani, meg is talltam ami a fenti feladatok megoldsban is segtsget jelent szmunkra. Mint minden terletre, gy egy megyre vonatkozan is egyik legtfogbb minsgi mutat, hogy mennyire kpes megtartani a npessget, milyen perspektvt tud nyjtani az ott l embereknek. Megynk is lvezte a hetvenes vek viszonylagos magas nvekedsi temt. Javult az infrastrukturlis ellts, fejldtt az intzmnyhlzat s fleg nvekedett a foglalkoztats. Ezek eredmnyeknt megllt a npessgcskkens, st 21 000-rel ntt megynk npessgszma. A nyolcvanas vek gondjai termszetesen megynkben is reztettk hatsukat, de a kzponti tmogats s a megye lakossgnak nvekv erfesztse az letkrlmnyekben tovbbfejldst eredmnyezett. Jelents feszltsg keletkezett azonban a foglalkoztatsban. Ezen bell a legnagyobb gondunk, hogy az iskolbl kikerl munkakpes kor fiatalokat nem tudjuk munkhoz juttatni. Sajnos ismt cskken a lakossg, vente 2-3000-en hagyjk el megynket. Ezrt olvastam rm-

3 1 0 /' HOZZSZLSOK

mel a Kzponti Bizottsg beszmoljban, hogy a hetedik tves tervnek az lnkl gazdasgi fejlds programjnak kell lennie. Ebben megerstett Lzr elvtrs hozzszlsa is. A termelalapok bvtsnek programja megteremtheti a megyben lev szabad munkaer foglalkoztatsnak feltteleit is. Tisztelt kongresszus! Prtunk 1957 ta folytatott terlet- s teleplsfejleszt politikja bevlt s az utbbi vekben is jelents fejldst eredmnyezett. Segtette az arnyosabb fejlesztst, de a trsgek kztti szintklnbsgeket kevsb mrskelte. Megynk, s gy hiszem, hogy az orszg nhny ms terlete is szmos sajtos gonddal kszkdik. A tancsi fejlesztsi pnzek cskkense legnagyobb mrtkben a laksptsre hatott. A brlaksok arnya 10% al cskkent, amit a magners lakspts nvelsvel nem tudunk ellenslyozni. Klnsen nehz helyzetbe kerltnk a jelents anyagi gondokkal kzdk, elssorban a fiatal hzasok s nagycsaldosok lakshoz juttatsa terletn. Nagy rmnk, hogy mr 125 teleplsnk kap vezetkes vizet - br a fejleszts zme nerbl trtnt de mg gy is 100 teleplsnk vr egszsges ivvzre. Az orszgosnl jval nagyobb szletsi arnyszm miatt, a kzpfok oktats feszt helyzete mellett nlunk mg az ltalnos iskolai tantermek ptse irnt is nagy az igny. Sok krhzi gyat ltestettnk, s bszkesggel jelenthetem, hogy az prilis 4-i nnepsgek sorn adjuk t 455 frhelyes megyei krhzunk j rszlegt, de a 10 000 lakosra jut gyszm gy is csupn ktharmada, az orvosi ltszm pedig csak mintegy fele az orszgos tlagnak. tves tervnk f cljait csak fejlesztsi tartalkaink kimertsvel, a helyi erforrsok maximlis ignybevtelvel tudjuk megvalstani. J rzs itt is elmondani, hogy a szabolcsi emberek kiemelked mrtkben jrulnak hozz teleplseik fejlesztshez. Az eddig megvalsult beruhzsokban - belertve az ipar, a mezgazdasg minden beruhzst - kzel 30 %-os a magner rszesedse, amely az orszgos tlagnak mintegy ktszerese. Klnsen magas a trsadalmi hozzjruls a laksptsben, a kzmfejlesztsben, az tptsben, az vodai s ltalnos iskolai fejlesztsben. Mly ellentmonds, hogy a legalacsonyabb jvedelmi szint szabolcs-szatmri lakossg a teleplsfejlesztsre a legtbbet ldozza a megyk kztt, az egy fre jut tancsi fejlesztsi alapot tekintve viszont ez a megye a legkevesebbel rszeslk kz tartozik. Magyarzat a jelents lakos-

D R . TISZA L S Z L /

311

sgi beruhzsokra, de szmunkra egyben jelzs is; a megyben a lakossgi hitel 33 %-kal haladja meg a bett sszegt, mg orszgosan a bett sszege magasabb 17 %-kal. Ez azt jelenti, hogy egy keres akire tbb eltartott jut az orszgos tlagnl - vente 6500 forint trlesztsi ktelezettsget visel. Ezrt jelentett biztatst szmunkra az irnyelvek egy mondata, amely szerint a terletfejleszts terheinek viselsben mutatkoz klnbsgeket mrskelni kell. A megye erfesztsei ellenre az elltottsg tbb terletn a szintklnbsgek nem cskkentek. Ezrt is dvzljk ktszeresen a Kzponti Bizottsg e mondatt: ,,a jvben a hossz tvra kialaktott terlet- s teleplsfejlesztsi kvetelmnyeknek megfelelen olyan gyakorlatot kell folytatni, amely kedvez feltteleket teremt a terleti arnytalansgok mrsklsre 1 '. Tisztelt prtkongresszus! Ismerve a npgazdasg helyzett, tudjuk, rvid tvon nem vrhat a gondok megoldsa. Ezrt - a kiegyenlts politikja alapjn az orszgban, de egy-egy megyben is - a legnagyobb feszltsget jelent trsadalmi krdsek megoldsra kell helyezni a slyt. Ezt figyelembe vve kell meghozni dntseiket a terleti, a helyi testleteknek is. Neknk, tancsi terleten dolgozknak meg kell tallnunk sajt feladatainkat. Erstennk kell a tancsi testleti munkt, meg kell teremteni a testletek valdi nllsgt a dntshozatalnl. De ehhez szksges, hogy a kzponti szervek is jobban trekedjenek a dntshozatal feltteleinek megteremtsre. Rendkvli jelentsge van s lesz aj vben annak, hogy a megnvekedett tancsi nllsggal miknt tud lni a helyi lakossg s a testletek. Ezrt is tulajdontunk nagy fontossgot a tancstagi vlasztsoknak. A lakossggal val prbeszd sorn a legfontosabbnak tartjuk a kongresszusi hatrozatoknak, a prt politikjnak elfogadtatst. Ezzel egytt jr, hogy olyan embereket talljon, majd vlasszon meg a telepls npe, akik a legrtermettebbek, akik a legrokonszenvesebben, a legokosabban kpviselik a politikt, tudjk adaptlni, s kpesek mozgstani a helyi tartalkok feltrsra s hasznostsra. De az is szksges, hogy a jelenleginl nagyobb rangot kapjon a tancstagi munka. Szilrd elhatrozsunk, hogy a j dntshez nlklzhetetlen szemlyi feltteleket megteremtsk, hogy elsegtsk az eszkzk jobb s clszerbb felhasznlst, hogy mindenki gyv vljk a terlets teleplsfejleszts. A tancsok j, nll gazdlkodsa - egy ksr-

3 1 2 /' HOZZSZLSOK

leti szmts alapjn, amelynek megynk is rszese volt - falvainknak elnysnek grkezik. Remljk, hogy lesz is mibl nllan gazdlkodni, hogy megteremtdnek ennek felttelei s eszkzrendszere. Azt is tudjuk, hogy ez sem megy nmagtl, az nllsg, az j gazdlkodsi rendszer jfajta gondolkodst ignyel. Fel kell ksztennk a helyi tancsokat arra, hogy a fejleszts forrsa elssorban lehetsgeik megtallsban, tartalkaik mozgstsban rejlik, s ha ezeket megtalltuk, akkor nagyobb a jogunk ignyelni tovbbi kzponti segtsget jvedelemszerzsi s elltsi feltteleink javtshoz. Tisztelt kongresszus! A jv feladatai nagyobb szervezmunkt s felelssget jelentenek szmunkra is, de meggyzdssel vallom, hogy ezltal fokozdik a lakossg aktivitsa. s mindez nemcsak az eszkzk clszer felhasznlst, hanem a terlet- s teleplsfejleszts valsgos kzggy ttelt is elsegti. Ezek alapjn vrhatan mr a hetedik tves tervben tovbb ersdik kzsgeink npessgmegtart kpessge, s - a hozznk hasonl trsgekkel egytt - javulnak megynk lakossgnak letkrlmnyei is. Engedjenek meg mg egy gondolatot. Romanov elvtrs szlt a kt np egyttmkdsrl, bartsgrl, sszeforrottsgrl. Hadd jelentsem a tisztelt kongresszusnak, hogy ott, a keleti hatron mi ezt az egyttmkdst, a kzs cselekvst mindennapi munknkban teszszk. Azt hiszem, j pldja ennek a kzel tzezer zhonyi vasutas tvirata, amelyben kzlik az vfordulra - a szovjet s csehszlovk elvtrsakkal egytt - tett felajnlsukat. Ez is igazolja azt a kitn egyttmkdst, amelyet Szabolcs-Szatmr megye a szomszdos, hatron tli szovjet terletek lakossgval, prt- s llami szerveivel kialaktott.

Duschek Lajosn
a Kzponti Bizottsg tagja, a Magyar Nk Orszgos Tancsnak elnke

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! ppen msfl vtizede, hogy megszletett prtunk npolitiki hatrozata. A dnts helyessgt a gyakorlat bebizonytotta. Ennek nyomn addig nem tapasztalt fejlds kvetkezett be minden tren, de kl-

DUSCHEK

LAJOSN

313

sgunk a vilgon az elsk kztt van. A gyermekintzmnyek fejlesztse azonban a jvben is feladatunk, hiszen haznkban az aktv keresk kzl 45,5% n, s a munkakpes kor nk 82 %-a dolgozik. A nk munkavllalsa nemcsak npgazdasgi szksgszersg, hanem az emberi jogok fontos tartozka. Alkotmnyunk rgzti minden magyar llampolgrjogt a munkhoz, s a nknek a frfiakval azonos mdon biztostja a munkafeltteleket. Itt kell utalnom az utbbi idben felersdtt konzervatv elgondolsokra, melyek a npeseds kedveztlen alakulsnak okt, a csaldban elfordul konfliktusokat a nk munkavllalsban ltjk. Mg komoly tanulmnyok szerzi is mlt szzadi letformba knyszertenk a nket. Ez tbb okbl lehetetlen, mindenekeltt azrt, mert viszszafordthatatlan vilgtendencirl van sz. Ha a nk nem dolgoznak, ki fog gygytani, tantani, a gpek mellett exportkpes termket kszteni, s folytathatnnk a sort a mezgazdasgban vagy az adminisztrciban tevkenyked nk tmegvel. Kr lenne megfosztani a trsadalmat a tehetsges nk alkotkedvtl. Tudjuk, hogy nem minden nbl lesz Madame Curie, mint ahogy nem minden frfibl lesz Einstein. De nem nlklzhetjk sehol egyetlen ember nemzetgazdagt munkjt sem. Mindehhez hozztartozik, hogy a npgazdasgi rdekeken tl a csaldok letnvjt az tlagos sznvonalon mg a legfejlettebb ipari orszgokban is csak kt kereset tudja biztostani. S vgl: a tudomnyos s technikai forradalom bevonult a csaldokba is a hztartsi gpek formjban. rvendetes, hogy haznk az eurpai tlagot tekintve e tren is j helyet foglal el. A nk ma mr egyre inkbb nemcsak gazdasgi knyszerbl, hanem hivatstudatbl, emberi kpessgeik kiteljesedsrt akarnak lni s haladni a fejldssel. A mholdak korban nem csupn a konyha ngy fala kzl szeretnk szemllni a vilgot. Ez nem mond ellent annak, hogy minden egszsges szellem n j anya is akar lenni. Senki sem tagadja, hogy a csald elltsnak megszervezse, a gyereknevels nem halad gondtalan, sima svnyen. A kztudatban azonban mg mindig elgg l az a szemllet, hogy a gyermeknevels az anya dolga - m a feladatok kt szlre, az anyra s az apra mretezettek. Bizonyos vagyok abban, hogy szocialista llamunk gondoskodsa s a csald demokratikus talakulsa vgs

3 1 4 /' HOZZSZLSOK

soron feloldja majd az anyasg s a munkavllals kztti konfliktusokat. Ennek termszetesen egyik fontos mdja lehet, hogy a nk a gyermekvrs s a kisgyermek gondozsnak idejre - ha szksgt rzik rugalmas munkavllalsi formkban vegyenek rszt. Ilyen pldul a rszfoglalkoztats vagy a bedolgozi munka. A tovbbiakban - vlemnyem szerint - egyik legfontosabb tennivalnk a nk szakmai s ltalnos mveltsgnek nvelse. Az ltalnos mveltsget vizsglva ltalban nem llunk rosszul. Tbb leny vgzi el a kzpiskolt, mint fi. Az egyetemet, fiskolt vgzettek arnya pedig megkzelti a frfiakt. Azonban a nk szakmai kpzse tern, elssorban a fizikai munkakrkben, lpshtrnyban vagyunk. A vilgpiacon versenykpes termkeket csak korszeren kpzett szakemberekkel lehet ellltani. Az a clunk teht, hogy a nket is hatkonyabban foglalkoztassuk, hogy ne maradjanak el a fejld gazatok, pldul a mikroelektronikai ipar kvetelmnyeitl sem. De napjainkban szinte minden foglalkoztatsi g magasabb kvalifikcit ignyel. A nk kztt tbb a szakkpzetlen, ezrt a munkaer-tcsoportosts elssorban ket rinti, mint ahogy alacsonyabb brhelyzetk egyik oka szintn a szakkpzettsg hinya. Ezrt krem a tisztelt kongresszust, hogy a hatrozattervezet alapjn, a npgazdasg ignyeivel sszhangban klns gonddal ksrje figyelemmel a nk szakkpzettsgnek javtst, hiszen e tren nem jelentktelen trtnelmi htrnyt is be hell hoznunk. Tisztelt elvtrsak! A kongresszus dokumentumai mlyrehatan s rdemben foglalkoznak a csalddal, a csald intzmnynek erstsvel. A hatrozattervezet vilgosan megfogalmazza a szlk felelssgt azrt, hogy a gyermekek j csaldi lgkrben nevelkedjenek, elfogadjk s tiszteljk a kiegyenslyozott lethez, a trsadalmi beilleszkedshez szksges erklcsi normkat s rtkeket. Fejldsnk kezdeti szakaszn olyan illziink voltak, hogy a gyermeknevels, a hztarts szinte minden gondjt leveszik rlunk az llami intzmnyek: vendglben tkeznk, mert a hztartsi munka tetemes idrabls, hirdettk, hogy a szabad idejt mindenki nmvelssel tlti. Ma mr jl ltjuk, hogy ez tveds volt, mert a szli hz szeretetteljes s pldaad lgkrt nem ptolja semmi, sem a gyermek nevelst, sem az ids szlkkel val trdst semmilyen intzmny nem vllalhatja t helyettnk. A vasrnapi ebd elksztse sem megy a ni egyenjogsg rovsra s nem akadlya annak.

DUSCHEK

LAJOSN

315

De ismerjk a gondokat is. A csald letnvjnak szinten tartshoz sokan tlmunkt vllalnak. A szolgltatsokat a nvekv rak miatt nem vehetjk korltlanul ignybe, s mg igen sok teher nehezedik a nk vllra annak ellenre, hogy a munkahelyen hetenknt mr kt szabadnapunk van. Nagyon lnyegesnek tartom, hogy a hetedik tves tervben a npgazdasg lehetsgeihez mrten tovbb nveljk az llami hozzjrulst a gyermeknevels kltsgeihez. Ezzel egyidejleg nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kzgondolkodsban kapjon nagyobb megbecslst s tiszteletet az anyasg, a tbb gyermek vllalsa. A j irny vltozsokat tkrzik a kongresszus dokumentumai, amelyekbl vilgosan kitnik, hogy mindkt szl felels a j csaldi lgkrrt, a csald sszetartsrt, letvitelnek megszervezsrt. Klnsen a fiatal nemzedk mr e kvetelmnyek szerint rendezheti be lett. Elvtrsak! A tapasztalataink azt bizonytjk, hogy a nevels minsgt nemcsak a gyermekekkel eltlttt id mennyisge hatrozza meg, hanem a szlk korszer mveltsge, gondolkodsa, nzetlen szeretete. A magyar csaldok tbbsge ilyen, egszsges, harmonikus s gyermekszeret. Sajnos, ugyanakkor nem kevs az olyan szl, aki anyagiakban semmit sem sajnl a gyerekeitl, csak a szabad idejt. Az utbbi idben nvekedett a vlsok szma is, s mindezek miatt sok fiatal van veszlyeztetett helyzetben. Fontosnak tartom, hogy minden szl megrtse: magatartsa plda a gyermek szmra, de nem mindegy, hogy ez a plda milyen. A harmonikus csald rzelmi gazdagsga egy letre szl travalt ad. Csak a tisztessges munka, a kzssgrt vllalt felelssg a garancia arra, hogy utdaink a helyes ton kvessenek bennnket. Lnyeges, hogy gyermekeinkben fokozatosan alaktsuk ki azt a tudatot, hogy rendszeres munka s kzdelem nlkl nincsen semmilyen eredmny. Sok trelemmel s szeretettel kell tsegteni ket a kudarcokon is, s tudatostani bennk, hogy ez is az lei velejrja. Meggyzdsem, hogy a fejlett szocialista trsadalom tudati nevelsnek eredmnyeknt, ha nem is mrl holnapra, de haznkban olyan demokratikus csaldmodell vlik ltalnoss, amelyben a szlk pldamutatsa nyomn a gyermekekbl kiegyenslyozott felnttek lesznek. A kzvlemny a prttagoktl s a vezetktl, minden szinten e tekintetben is elvrja a j pldt. Sokan ksrik figyelemmel a vezetk

3 1 6 /' HOZZSZLSOK

csaldi viselkedst. Ezrt javasolom, hogy a vezetk kivlasztsnl az ismert kritriumok mellett a szli magatartst is vegyk tekintetbe. Vgl javasolom a tisztelt kongresszusnak, hogy a megvlasztand j Kzponti Bizottsg tzze napirendjre az 1970-es npolitiki hatrozat vgrehajtsnak rtkelst. A msfl vtized vltozsaihoz igazodva tekintse t a nk politikai, gazdasgi s kulturlis helyzett, klns tekintettel a csaldpolitikai tennivalkra.

K l e i n Istvn
a Tamsi K O P - K A fsz igazgatsgi elnke

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsnk, elvtrsak! A Tolna megyei ltalnos fogyasztsi s rtkest szvetkezetek a XI1. kongresszus ta eltelt idszakban is hozzjrultak az letsznvonal-politikai clok megvalstshoz. Megfelel elltst biztostottak a megyben l lakossg rszre. Kiemelt figyelmet fordtottak a szvetkezetek az alapellts biztostsra, az olcs cikkek vlasztknak bvtsre. A kisteleplseken - tudatosan s tervszeren javtottk a gyakran keresett rucikkekbl az elltst. A korbbinl szernyebb mrtkben, de gy is 9000 ngyzetmterrel gyaraptottk a kereskedelmi hlzatot. Ezzel a legszksgesebb alapelltst szolgl fejlesztsek a nagyobb teleplseken megvalsultak. sszessgben az ellts sznvonalt sikerlt megrizni; lelmiszerekbl, egyes vegyes iparcikkekbl esetenknt javtani is. Az elmondottak nem azt jelentik, hogy nem voltak s nincsenek gondok, hibk. A fogyasztk esetenknt bosszsan tvoznak az ruhzakbl, a boltokbl. A bosszsg oka tbbfle. Egyrszt szakmai gyengesgnkben keresend. A tiszteletre mlt fejlds ellenre noha a klfldrl rkezk is gyakran elismerssel szlnak az elltsrl s a vlasztkrl - sok helyen mg alacsony sznvonal a kereskedelmi kultra. A kzpontokban a szp s viszonylag korszer technolgival elltott ruhzakban, boltokban dolgoz vezetk, beosztottak munkjban mg mindig reztetheti hatst a rgi elosztsos rendszer, a korbbi szakemberkpzs hinya, a sok vi helytelen beidegzds s a szakmk tlagnl alacsonyabb brezs. Az eloszts azonban mr megsznt. Elbbre lptnk. De mg nem tanultunk meg elgg a sz

KLEIN ISTVN

317

valdi s tisztessges rtelmben kereskedni. Nagyobb kereskedelmi intelligencira van szksg. Ha a jelenleginl jobb s sznvonalasabb kereskedelmet akarunk, mrpedig akarunk, akkor az elmaradst srgsen be kell hozni. A kereskedelmi kzpontokba, az ruhzak s a boltok lre minl tbb jl felkszlt, kereskedi vnval rendelkez dolgozt kell nevelni s alkalmazni. Napjainkban a kereskedelemben a j s a legolcsbb beruhzs" egy j keresked. A boltokban szerzett bosszsgok ms rsze a kereskedelemtl fggetlen. Hiszen csak azt az rut lehet forgalmazni, amit az ipar megfelel mennyisgben, vlasztkban termel s azt, ami import tjn beszerezhet. A gyrtott vagy importlt ru pedig elg gyakran nem elgti ki az ignyeket. Nhny plda a kzelmltbl: ptanyagok, alkatrszek, tzelanyagok, egyes felsruhzati cikkek, a falusi idsebb korosztlyok rszre alkalmas ktttruk, a tarts fogyasztsi cikkek kzl a mlyht, a raditor, az automata mosgp, a sznes televzi. Ilyen esetekben a kzvlemny szinte teljes mrtkben a kereskedelmet marasztalja el. Egy szemlltet plda: szvetkezetnknl 1984-ben tbb mint ktszer annyi sznes televzit adtunk el, mint 1983-ban. A nvekv ignyessgbl s szerencsre a nvekv anyagi lehetsgekbl szrmaz keresletet nem tudtuk folyamatosan kielgteni. Volt mit hallgatnunk! Ugyanakkor az ipar 20-30%-os termelsnvekeds esetn sok elismersben rszesl pldul a kzvlemny, sajt, rdi rszrl. Ennek termszetesen rlnk, de a dicsreteknl s elmarasztalsoknl a nagyobb objektivitst clszernek tartannk s jles rzssel fogadnnk. Ms megkzelts, de hasonl plda az szi tmeneti borshiny. Az gyben rtatlan, fleg falusi boltosaink akkor is igen nehz helyzetben voltak. Br Tolna megyben az sszes hallra tlt" serts idben elhallozott, s soha annyi borsot nem rtkestettnk, mint 1984 tlvge eltt. A kiragadott pldk taln nem illk egy kongreszszusi felszlalsba, de vallom, hogy az letbl, a htkznapok srjbl vett ltszlag kicsiny, de konkrt gyek - amelyek egybknt millikat rintenek - alkalmasak nagyobb sszefggsek megvilgtsra. A pldkat azrt emltettem, mert vlemnyem szerint a kzvlemny tjkoztatsa egyes esetekben ksik, mskor hinyos. A legfontosabb az ipar s a kereskedelem kapcsolatban az - s ebben a kereskedelemnek is fontos szerepe van -, hogy a termels igazodjk a vals ignyekhez.

3 1 8 /' HOZZSZLSOK

Tisztelt kongresszus! A hatrozati javaslat feladatul tzi a kisteleplsek jobb elltst. Ezzel nemcsak egyetrtnk, hanem a megvalstsn dolgozunk. Ezrt felelssget rznk. A korbbi vek nagy s sikeres szvetkezeti ruhzi programja utn a figyelem - jogosan s sokak ltal kvnt mdon - ismt a falvak fel fordult. Ez trtnik Tolna megyben is. A kisteleplsek szma nvekszik, mg 1975-ben 63 volt, jelenleg 68. A kisteleplsekbl 37-ben a lakossg tszz f alatt van. Ezekben a falvakban l a npessg csaknem 20 %-a. Itt nincs verseny sem a szocialista szektorok kztt, sem a magnkereskedvel. A szvetkezetek a falusi kis vegyesboltokban elssorban fix ras termkeket adnak el, jformn nyeresg nlkl. Mi kszteti ket erre a tevkenysgre az adott gazdasgi krlmnyek kztt, amikor a hatkonysg javtsa, a nyeresg nvelse kiemelten fontos feladat. Az, hogy a felszabaduls utn a kis falvakbl indult el a szvetkezeti mozgalom, itt l a mozgalomhoz leginkbb ktd tagsg, itt lnek br ersen fogyatkoz szmmal - azok az alaptk, akiknek a felszabaduls utn szinte azonnal volt btorsguk, Ady szavaival: j idknek j dalaival" jelentkezni a falu politikai, trsadalmi, gazdasgi letben. Ezeken a kisteleplseken teht nincs hatsos nyeresgrdekeltsg. Itt elssorban szolglat van s az ruelltsrt vllalt politikai felelssg. Itt a kzs ismeretsg alapjn is ksznnek a vevnek. Nem magyarzkodnak a szk keresztmetszetrl, egyttrzen kzlik, hogy egy rucikk sajnos, nincs, sajnos nem hoztk meg. A boltosok, fleg boltosasszonyok, lnyok naponta ktszer mennek munkba s munkbl. A munkakzi sznetek az rufogadsokkal, a pnz postra adsval telnek el. Az adminisztrcit pedig hazaviszik estre, jszakra. Takartk, igazgatk egy szemlyben. Egy telepls elltsnak gondja nehezedik rjuk. A korbbinl nagyobb erklcsi s anyagi megbecslst rdemelnek. Mindezeket a krlmnyeket ismerve a Tolna megyei fogyasztsi szvetkezetek ezt a szolglatot a jvben is vllaljk. Az egyttrzsen, a szakmai tmogatson tl konkrt feladatokat is - program szerint - vgrehajtanak. A SZVOSZ s a Hazafias Npfront kezdemnyezsre a SZVOSZ tekintlyes anyagi tmogatsval 1986 vgig 146 falusi boltot, felvsrlhelyet korszerstenek. Kivteles esetektl eltekintve nem j boltok ptsre van szksg. Ezzel az akcival be kell s be lehet bizonytani, hogy a rendelkezsre ll sszegek tervszer s clszer felhasznlsval a rgi,

KLEIN

ISTVN

319

elavult boltokbl is lehet a lakossg ignyeit hossz tvon kielgt kereskedelmi egysgeket kialaktani. Ez a munka az elmlt vben a tancsok, a megyei szvetsg, a tagsg tmogatsval megkezddtt s j temben halad. A kisteleplsek jobb'; vlasztkosabb elltshoz azonban szksges az j mdszerek elterjesztse is. Ezek kzl fontos s eredmnyes lehet az ruhzak, nagyobb szakzletek s kis boltok kztti egyttmkds, a munkamegoszts megszervezse, az ABC-autbuszok zemeltetse, az iparral, a nagykereskedelemmel val egyttmkds, a bizomnyosi rendszer, a minta utni rusts, klnbz kereskedelmi akcik elterjesztse. Az aprfalvak elltsnak javtsban - s errl a klnbz frumokon kevesebb sz esik - tbbet tehetnnek egyes gyrak, zemek, nagykereskedelmi vllalatok s ms szervek is. Pldul az instruktori munka javtsval, a kis boltok munkjt knnyt s az ellts folyamatossgt segt profil kialaktsval, kisebb egysgcsomagok ellltsval, a trajratok srtsvel, a kis boltokban clszeren hasznlhat technikai eszkzk ellltsval. Csak sszehangolt, egyttes munkval s minden illetkes egyttes ldozatvllalsval lehet elrni, hogy ne csak a szvnk legyen a vsrlk. Tisztelt kongresszus! A Tolna megyei fszek lltk s lljk a nehezebb krlmnyeket s a versenyt. 1984-ben 22 %-kal ntt a nyeresg, s a nyeresg dinamikjt tekintve a fogyasztsi szvetkezetek kztt orszgos elsk. Szolid rpolitikt folytattak, alacsony rrssel dolgoztak. A tbbletnyeresg forrsa a nvekv forgalom s a termelsi kltsgek cskkentse, az j zemelsi formk alkalmazsa, a bels mechanizmus s rdekeltsgi viszonyok korszerstse s tovbbfejlesztse volt. A megye fogyasztsi szvetkezetei ezt az utat tartjk jrhatnak a jvben is. Ezt erstette meg a szvetkezeti tagsg az elmlt hetekben megtartott sikeres, j hangulat tancskozsokon s a mrlegzr kldttgylseken is.

A M A N D T U M V I Z S G L BIZOTTSG J E L E N T S E

Ballai Lszl
a K z p o n t i Bizottsg osztlyvezetje, a m a n d t u m v i z s g l bizottsg elnke

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsnk, kedves elvtrsak! A mandtumvizsgl bizottsg megbzatsnak megfelelen munkjt elvgezte. Ennek alapjn a kvetkezket jelentem a kongresszusnak. A mandtumvizsgl bizottsg megllaptotta, hogy a kldttek megvlasztsra a szervezeti szablyzat elrsainak, illetve a Kzponti Bizottsg hatrozatnak megfelelen, demokratikusan s titkosan kerlt sor. A Kzponti Bizottsg hatrozata rtelmben a budapesti, a megyei s a megyei jog prtbizottsgok prtrtekezletein minden ezer prttag utn egy-egy kldttet vlasztottak, sszesen 888-at. Ahol indokolt volt, ott felfel kerektettek. 26 nagyzemi prtrtekezleten 47 elvtrsat kzvetlenl vlasztottak meg kldttnek a kongresszusra. A kldttcsoportokban rszt vesznek a Kzponti Bizottsg s a Kzponti Ellenrz Bizottsg tagjai. Prtunk XI11. kongresszusn teht sszesen 1016 elvtrs tagja a kldttcsoportoknak. Kzlk 1010 elvtrs van jelen, a 6 hinyz igazoltan van tvol. A kongresszus hatrozatkpes. A prtrtekezleteken olyan prttagokat vlasztottak kldtteknek, akik munkaterletkn s trsadalmi tevkenysgkben kiemelked eredmnyeket rtek el. A kongresszust elkszt taggylseken s prtrtekezleteken prttagsgunk nylt, szinte lgkrben, alkotan vitatta meg a kongresszusi irnyelveket. A jelenlevk jl ismerik a prttagsg s a prton kvli dolgozk vlemnyt prtunk politikjrl, munkjrl. Bizottsgunk megllaptotta, hogy kongresszusunkon a prt trsadalmi sszettelnek megfelel arnyban vannak jelen munksok, mezgazdasgi dolgozk, a szellemi let, az rtelmisgiek, az alkalmazottak, a fegyveres erk s testletek, a nyugdjasok s a tanulifjsg kpviseli. A munksosztlyhoz s a parasztsghoz tartozk arnya eredeti foglalkozst tekintve 63,8%, jelenlegi foglalkozsuk alapjn pedig

BALLAI

LSZL /

321

30,7%. Kzttk nagy szmban vannak jelen szocialistabrigdvezetk s brigdtagok. A prt- s a trsadalmi szervek fggetlentett appartusban dolgozk arnya 23,1%; llamigazgatsi, gazdasgi s intzmnyi vezet 24,9%; rtelmisgi munkakrben dolgozik 8,4%; alkalmazott 0,4%; a fegyveres erk s testletek tagja 3,3%; tanul 1,3%; egy kldtt nll kisiparos. A nyugdjasok arnya 7,8 %. A kldttek eredeti s jelenlegi foglalkozsa tkrzi azt a korszakos vltozst, amelyet a szocializmus megteremtse s ptse jelent npnknek. Az llami s a politikai vgzettsg is kifejezi a vgbement jelents fejldst. Felsfok politikai vgzettsg 47,9%. Felsfok llami iskolai vgzettsge van 63,5%-uknak, kzpfok vgzettsge pedig 33,6%-nak. A kldttek csaknem 10%-a szerzett tudomnyos fokozatot, kzlk 9 a Magyar Tudomnyos Akadmia tagja. Tisztelt kongresszus! A kldttcsoportok tagjainak 27,5%-a n, 72,5 %-a frfi. Az letkorokat vizsglva elmondhatjuk, hogy a kongresszuson jelen vannak szocialista trsadalmi rendszernk megalaptsban rszt vev harcosok, tovbb azok, akik az elmlt 40 v sorn alkot mdon vettek rszt az ptmunkban, a prt derkhadt kpvisel korosztly s a kommunistk fiatal nemzedknek kpviseli. Tisztelettel s szinte megbecslssel kszntm mindannyiunk nevben a kongresszus legidsebb kldttt, a 91 ves Hunya Istvn elvtrsat, aki magyar internacionalistaknt vett rszt a szovjethatalom vdelmben, egyik alapt tagja volt Endrdn a Kommunistk Magyarorszgi Prtjnak s szmos aratsztrjk s kubikosmozgalom szervezje volt a Viharsarokban. Engedjk meg, hogy dvzljem a meghvottak kztt Szobek Andrs elvtrsat, prtunk legrgibb tagjt, akit a kzelmltban kszntttnk prttagsgnak 75. vfordulja alkalmbl. Kln kszntm a legfiatalabb kldttet is, a 21 ves Paksi Zoltnn elvtrsnt, Fejr megye kldttt, a Srbogrd s Vidke fsz dolgozjt, aki 1983-tl tagja kommunista kzssgnknek. A kldttcsoportok tagjai kztt a 30 ven aluliak arnya 15,8% kzlk ten 21 vesek 21 %-uk 31-40; 25,6%-uk 41-50; 27,4 %-uk 51-60 v kztti letkor. A nagy lettapasztalat 60 ven felliek arnya 10,2%.

322

mandtumvizsgl

bizottsg

jelentse

A prtban eltlttt veket tekintve 57 elvtrs mg a felszabaduls eltt kttte ssze lett a mozgalommal. A felszabaduls utn kzvetlenl, 1944-ben, 1945-ben 61-en lettek prttagok. ket prttagsguk 40. vfordulja alkalmbl kln is nagy tisztelettel s szeretettel kszntm. A kldttcsoportok tagjai kzl 183 elvtrs 1946-1956; 611 elvtrs 1957-1979 kztt; 104 elvtrs pedig a XII. kongresszus ta lett prttag. llami vagy trsadalmi szervtl 765 elvtrs kapott kitntetst. Tisztelt kongresszus! A mandtumvizsgl bizottsg mly meggyzdse, hogy prttagsgunk jelenlev kpviseli - tapasztalataiknak s trsaik vlemnynek birtokban - felelssggel s megalapozottan tudjk rtkelni a beszmolsi idszakban vgzett munkt, s helyesen fogjk meghatrozni soron kvetkez feladatainkat. A mandtumvizsgl bizottsg valamennyi tagja nevben ksznm, hogy megtiszteltek bennnket e feladat elvgzsvel, s krem a kongresszust, hogy jelentsnket fogadja el.

Aczl Gyrgy
a Politikai Bizottsg tagja, a Kzponti Bizottsg titkra

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Csatlakozom kldtt-trsaimhoz, akik kifejeztk egyetrtsket a kongresszusi dokumentumokkal, Kdr elvtrs s Gyenes elvtrs szbeli kiegsztsvel. Sr vek vannak mgttnk, s gyantom, hogy elttnk is. Az elmlt fl vtized jra megmutatta, hogy nem fggetlenthetjk magunkat attl, ami a vilgban trtnik. Ismt bebizonyosodott, hogy csak szakadatlan megjulsj akarattal llhatunk helyt a vilgban. s helytlltunk, helytllunk. Mai gondjaink egy msik lnyeges oka a klvilgi gondokon kvl, hogy az elmlt vekben a szocialista pts f terletein - marxistaleninista prtknt - j formkat, j szocialista megoldsokat kezdemnyeztnk. j s legtbbszr j megoldsokat talltunk. De tvedtnk is. Mindez egytt bizonytalansgot, idegenkedst is keltett, s ez prbra tette a prttagokat s a prtonkvlieket. Szeretnk emlkez-

ACZL G Y R G Y / 3 2 3

tetni arra, hogy ez nem j jelensg: a hztji, eset ben s ms szocialista megoldsainknl hasonl vitk voltak. Meglnkltek az ideolgiai, a kulturlis vitk, amelyek elssorban trtnelmi utunk, alaprtkeink, gazdasgi, politikai fejldsnk krdseivel foglalkoztak, s - sajnos - lnyegesen kevesebb sz esett magrl a kultrrl. A vitkban nmelyek egy korbban kialakult - mr akkor is sokban tves - szocializmuskpet krnek szmon mai valsgunkon, msok nemzeti fejldsnket fltik, hagyomnyos rtkeket ltnak veszlyben forogni, itt-ott hangosabbak lettek a marxizmustl idegen nzetek, s ebben szerepe van a meglnklt imperialista propagandnak is. Vannak olyanok is - szerencsre szmuk s befolysuk elenysz akik ltvn nehzsgeinket, a kzrzet romlsra jtszanak, s az vtizedes munkval megszerzett nemzeti .kzmegegyezst igyekeznek megbontani. Az elmlt vek vitiban nemritkn s egyidejleg tapasztaltuk, hogy nmelyek parttalan liberalizmust, msok tlsgosan merev magatartst vetnek a szemnkre, s ennek megfelelen vagdalkoz rendcsinlst" vagy korltlan engedkenysget szorgalmaznak. Prtunk a beszmolsi idszakban sem engedett egyik oldalnak sem. Kitartottunk s tovbbra is kitartunk amellett, hogy a szellemi letben a legfbb eszkz a meggyzs, a kvetkezetes elvi magatarts s vita. Mindennek felttele: elmletnk igazsga, s ez megvan; alkot alkalmazsa, ebben gyakorlatunk sokszor elbbre jr elmletnknl; s kzdelem eszmei ellenfeleinkkel, ebben viszont van elknyelmeseds. Pedig egyidejleg kell trelemmel lennnk azok irnt, akik a mai bonyolult vilgban szintn keresik az elrevezet utat, s kvetkezetesen kell fellpnnk minden rosszhiszem, a kzssg gynek rt szndkkal szemben. Ennek a ktfrontos politiknak szellemben rtkeltk mveldspolitiknk elmlt negyedszzadnak tapasztalatait, foglalkoztunk a kzmvelds helyzetvel, az idszer ideolgiai krdsekkel. S gy szlettek fontos, hossz tv hatrozatok a mvszet- s tudomnypolitikrl, a kzoktatsrl, a felsoktatsrl, s ebben a szellemben kell tevkenykednnk tovbbra is. Kedves elvtrsak! Szmvetsnk egyik legfontosabb krdse - s a hozzszlsok egsz sora bizonytja ezt -, hogyan haladtunk elre a XII. kongresszuson megfogalmazott feladat teljestsben, az ,,em-

3 2 4 /' HOZZSZLSOK

beri tnyezben" rejl lehetsgek kibontakoztatsban, s mit kell tennnk ezrt a jvben. Dnt krds ez, mert trtnelmnk is bizonytja, hogy az orszg lemaradsa vagy felzrkzsa szorosan sszefgg a mveltsg, a kultra, a kulturltsg sznvonalval is. Termszetes, hogy tancskozsunkon a politikai-gazdasgi krdsek vannak a kzppontban, de azt is tudjuk, hogy a gazdasg gye, sorsa nemcsak gazdasgi krds. A nemzetkzi versenyben egy olyan kicsiny, nyersanyagokban szegny orszg, mint a mink, elssorban az emberekben lev kpessgek s kszsgek, a munkakultra, az emberi kapcsolatok, az ltalnos mveltsg tmegmret, minsgileg magasabb szint fejlesztse rvn llhat helyt. Trtnelmi flmltunknak" volt olyan idszaka, amikor lejrattk, frziss koptattk alapelvnket, hogy a szocializmusban a legf b b rtk az ember. De ez mitsem vltoztat azon, hogy trsadalmunk sorsa az emberi minsgen mlik, s a szocializmus clja maga az ember. Ne feledjk, hogy a forradalmi munksmozgalom nem csupn politikai, hanem szellemi, erklcsi mozgalomknt is jelentkezett a tr tnelemben. Trsadalmi rendnk rkse az emberisg trtnelme sorn ltrejtt minden rtknek; de egyttal az emberi lt j minsgt is jelenti. Erre utalt Kdr elvtrs is, amikor az etika krdseirl beszlt. Errl van sz akkor is, amikor nlunk joggal felhborodnak az emberek, ha azt ltjk, hogy a hatalomban val rszeseds egyeseknl hatalmaskodss, a szabadsg rendje rend nlkli szabadossgg torzul. Ezrt ignylik jogosan a trsadalmi egyttls sorn kialakult alapvet erklcsi vvmnyokat, a segtkszsgtl a megrtsig, a szolidaritsig, a jl vgzett munka rmig s nrzetig. Hiszen a szocializmust nemcsak vilgtrtnelmi tvlatokra szabtk, hanem mindennapi hasznlatra" is, s trvnyei nemcsak a messzi jvendre, hanem jelennkre, mra is rvnyesek. Tisztelt elvtrsak! A vitban sokszor s okkal elhangzott, hogy az ifjsg arculatnak, rtkrendjnek, magatartsnak formlsa az egsz trsadalom feladata. Tudjuk, hogy ebben szinte ptolhatatlan szerepe van a csaldnak, s azt is ltjuk, hogy a csonka csaldokban, rossz csaldi krnyezetben felnv fiatalok sorsa s a trsadalom jvje ignyli, megkveteli a kzssg fokozott tmogatst, a nevelst. Az emberben rejl kpessgek kibontakoztatsnak egyik legfontosabb intzmnye az iskola. Nagy vvmnyunk, hogy ma m r a felnvekv nemzedkek tlagosan tbb mint 11 esztendt tltenek el az

ACZL G Y R G Y / 3 2 5

iskola falai kztt. Az j genercik mveltsgt, szakkpzettsgt, vilgnzett jrszt az iskola hatrozza meg, de legalbb ilyen fontos feladata az iskolnak, hogy segtse a fiatalok beilleszkedst a trsadalomba, a val letbe, eligazodst korunk bonyolult krdsei kzt, tegye llkpesebb ket az let soha meg nem szn ellentmondsaival szemben. Iskolinknak nagyobb figyelmet kell fordtaniuk a szocialista szellem kzssgi nevelsre, a vilgszemllet megalapozsra. De a szocializmus rtkeit nem lehet pusztn tananyagknt tovbbadni. Az oktatsi-nevelsi intzmnyekben, az vodtl a felsoktatsig olyan lgkrre van szksg, amely bizalmat breszt a nevelintzmny s a trsadalom irnt egyarnt, ahol a tananyag, a nevels sszhangban van az iskoln kvli vilggal. A fiatal ember, a gyermek csak gy tanulja meg a msikat rteni s megrteni, ha az iskolk is jobban megrtik t magt. Demokratikusabbak lesznek, ugyanakkor megtantjk a felnvekv nemzedkeket a sznvonalas, fegyelmezett munkra, az egymssal val ktelez trdsre. Az iskola, ha nem is mindent, de sokat tehet a trsadalmi eredet egyenltlensgek, a csaldban rklt htrnyok cskkentsrt s majd egyszer megszntetsrt. De minden fiatalnak tudnia kell, hogy maga is felels a sajt sorsrt, arcrt; azrt, hogy miknt l a lehetsgeivel. Tudnia kell, hogy munka s erfeszts nlkl nem szlethet mlt teljestmny, j emberi let. Ehhez adjon erklcsi tmaszt, rt tmogatst az iskola is. A szocializmus sohasem adhatja fel alaprtkei kzl a kzdelmet a szlets vletlenvel szemben a trsadalmi egyenlsgrt. Iskolarendszernkben tovbb kell javtani, bvteni, fejleszteni a haznkban l nemzetisgek anyanyelvi oktatsnak feltteleit. A lenini tantst kvetjk: a tbbsg sohasem lehet elg figyelmes a kisebbsg irnt. Ez is alapvet szocialista nemzeti rdeknk. Ahhoz, hogy iskolink megfeleljenek ezeknek a sokrt s nehz kvetelmnyeknek, mindenekeltt a pedaggusok munkjt kell trsadalmi rtkrendnkben sokkal magasabbra emelnnk. s elssorban a j pedaggusokt, akik a legtbb terhet viselik, a legtbbet teszik az ifjsgrt. Javtani kell kpzsket, felkszltsgket, nvelni nllsgukat, s ha szksges, a hatalom eszkzeivel is megvdeni a hatalmaskodssal szemben a pedaggust, az iskolt. A pedaggusok helyzetnek, letkrlmnyeinek, munkafelttelei-

3 2 6 /' HOZZSZLSOK

nek jelents javtsa, emberforml tevkenysgk segtsnek gye az orszg egyik alapvet feladata. Egy trsadalom jvje irnt rzett felelssgnek, az nbecslsnek kifejezje s mrje, hogy miknt gondoskodik a felnvekv nemzedkrl. A nevels, az iskola kzs gynk, a nemzet gye, nemzeti gy. vezze tisztelet az iskolt! llam s csald, minden zem, hivatal, szvetkezet, a tmegtjkoztats s a szakszervezet, az ifjsgi szvetsg rezze t s vllalja azt a felelssget, amelyet az ifjsgrt visel. Tisztelt kongresszus! A Magyar Szocialista Munksprt politikjnak szerves rsze a kulturlis politika, amely a prt szvetsgi politikjt is szolglja. Ezt a mveldspolitikt immr csaknem hrom vtizede fogalmazta meg prtunk, s azta folytatja. E politikt kezdettl a szocialista pts folytonossgnak vllalsa, a korbbi bnktl, torztsoktl val elhatrolds egyarnt jellemezte. Ez a politika a szellemi let olyan fellendlst eredmnyezte, amely a kultra minden gban kiemelked eredmnyeket hozott, hozzjrult npnk felemelkedshez, a politika stabilizldshoz, a nemzeti egysg megteremtshez. Nemcsak a kommunista Lukcs Gyrgy s Lengyel Jzsef voltak szellemi letnk kiemelked kpviseli, akik aktvan rszt vettek kzdelmeinkben. Tbb, mint jelkp az is, hogy a Magyar Szocialista Munksprt kongresszusainak meghvottai kzt dvzlhettk egykor Kodly Zoltnt, Illys Gyult, Dry Tibort, Bernth Aurlt, Veres Ptert, rkny Istvnt, Nmeth Lszlt, Szab Plt is, hogy csak nhnyat emltsek kulturlis letnk kivlsgai kzl, s csak olyanokat, akik sajnos mr nem lehetnek kzttnk. Hozztehetem: ezek a nagy alkotk nemcsak az nnepet jelent prtkongresszusokon, hanem a mindennapokban is kzdtrsaink, bartaink voltak; akkor is, ha nem egyszer les, de egyms igazra mindig odafigyel vitkat folytattunk velk. Haznk trtnelmben elszr valsult meg olyan egysges kulturlis rtkrend, amelyben tallkozott a mvszeti let s a kulturlis politika, a mrvad kritika s az rt kznsg tlete. Egyetlen jelents mvsz, alkot sem knyszerlt a hatalmat, a szocialista hatalmat ellenezve alkotni, s minden jelents m eljutott a kznsghez. A magyar trtnelemben, ahol a mvszek ellenzkisge vszzados tradci volt, plda nlkli, hogy a mvszetek, az irodalom s a politika

ACZL G Y R G Y /

327

olyan j, vitz egyetrtsben, szvetsgben dolgozott, alkotott volna a nprt, a nemzetrt, mint a hatvanas vektl. j nemzedkek nttek s nnek fel, j trekvsek jelentkeznek, j eszmei problmk tmadtak s tmadnak, j vitkat kell lefolytatnunk. Felelssgteljes ktelessgnk most s a jvben is megjtani ezt a szvetsget a genercik kztt s a genercikon bell egyarnt. S ehhez mg egy megjegyzst hadd fzzek: nem vettk szre, hogy elterjedt nlunk egy klns szhasznlat. Alkot rtelmisgnek szinte kizrlag az rkat, a mvszeket vagy legfljebb az elvont tudomnyok mvelit nevezik. Ez elfogadhatatlan. Ideje - s gondolom rk, mvszek, tudsok is ebben egyetrtenek hogy megillesse ez a rang s elismers az alkalmazott kutatt, a tervez- s fejlesztmrnkt, az erforrsokkal s piaci adottsgokkal kalkull kzgazdszt, a nvnynemest vagy -honost agrrszakembert, a minden egyes emberrt msknt kzd, gygyt orvost, az jt szellem pedaggust, az ipari, mezgazdasgi zemek szervezit, a krnyezetnket alakt s vd szakembereket, a kzlekeds, a hrkzls, az informcifeldolgozs rendszereinek, eszkzeinek fejlesztit is. Annl is inkbb, mert ebben is minsgi vltozs van. Csaknem hatszzezer rtelmisgi dolgozik e hazban, jval tbb, mint ahny mezgazdasgi fizikai dolgoz. A diploms felsfok vgzettsgek egyharmada tagja prtunknak. Ma az rtelmisg nem egyszeren szvetsges, hanem egyenrang, egyenjog s egyenl felelssg rszese a dolgoz osztlyok szvetsgnek. Kedves elvtrsak! A tuds hatalom, de hatalom a mvszet is, mert szerepe semmi mssal nem ptolhat, s jelentsge egyre n az emberek letben, s azltal is, hogy n a befogad kznsg. Ezzel a hatalommal felelssggel kell lni. A szocializmusnak szvetsgese a mvszet, segtje feladatai megoldsban; a szocializmus pedig a mvszetnek, rtkei elterjesztsben. Az letsznvonalnak, letkrlmnyeknek az elmlt vtizedben vgbement gykeres talakulsa, az iskolzottsg jelents nvekedse kvetkeztben npnk sokkal ignyesebb lett, s nem utolssorban kulturlis ignyei nttek s nnek. Ez taln a legnagyobb eredmnynk, mg akkor is, ha sokszor nehezen tudjuk kielgteni a jogos ignyeket, ami gyakran indokolt elgedetlensget, brlatot vlt ki. De brmennyi is a hinyossg munknkban, brmilyen nehznek rez-

3 2 8 /' HOZZSZLSOK

ziik is a krlmnyeket, nem feledhetjk, hogy nagyon sok vni s rizni val vvmnyunk, eredmnynk van. riznnk kell rugalmassgunkat a szocializmus, a humanizmus jegyben fogant zlsek, stlusok sokflesgben megnyilvnul mvszi szabadsg irnt. Ugyanakkor rizni s fokozni kell trelmetlensgnket mindennel szemben, ami ember-, mvszet- s szocializmusellenes. vni kell a tudomnyos kutats szabadsgt, szellemi letnk nyitottsgt s s vitink elvszersgt. Tisztelt kongresszus! Legfontosabb elmleti feladatunk, hogy minl pontosabban ismerjk, tudjuk a vilgban, trsadalmunkban vgbemen folyamatokat s ezek alapjn helyes kvetkeztetseket vonjunk le. Mai gyakorlatunk, gyorsan vltoz valsgunk, a kibontakoz reformfolyamatok sok tekintetben eltte jrnak az elmletnek. Ez nmileg rthet, de hosszabb tvon az elmlet s gyakorlat egyarnt krt ltn ennek. A szocializmus a tudatos cselekvsnek, a jv tudatos talaktsnak trsadalma. A trtnelemben mindig vannak vlaszutak. Ezek jobb megrtshez prtunk, mint eddig, a jvben is ignyli s kri a trsadalomtudomnyok segtsgt. Trtnszek, kzgazdszok, szociolgusok, eszttk, a trsadalomtudomnyok sornak kzs munkja elengedhetetlen politikai gyakorlatunk kialaktshoz, tovbbfejlesztshez. E tudomnyoknak jelents feladatuk van a korszer, valsgh szocializmuskp kialaktsban is. Ktelessgnk, hogy mindig jravllalt, elvszer tisztz vitval vegyk elejt a nehz helyzetekben jelentkez elbizonytalankodsnak, a tveszmknek, segtsk a relis helyzettudat kialaktst. Eszmei tisztnlts ma sincs ktfrontos harc nlkl, mg ha a frontok vltoznak is az idknek megfelelen. De brmilyen problmkat kell is megoldanunk, az utak sohasem vezetnek visszafel:, sem a Lenin ltal a kommunizmus gyermekbetegsgnek nevezett baloldalisghoz", dogmatikus szemllethez, sem a nemzet sorst a nemzetkzisgtl elvlaszt zskutcba, sem a polgri demokrcia szmunka trtnelmileg tlhaladott illzijhoz. Hadd emltsek mg nhny, napjainkban klnsen hangslyos vitakrdst. Mvszeti alkotsok, tudomnyos munkk, visszaemlkezsek, kzleti megnyilatkozsok sora foglalkozik visszatren az n. tvenes vek" rtkelsvel. Ez helyes, erre szksg van. Vannak azon-

ACZL G Y R G Y /

329

ban, akik az ,,tvenes vek" torzulsait, bneit eltlve mindent megkrdjeleznek, ami akkor trtnt, mindenkit pellengrre lltannak, aki akkor lt s tette dolgt. A trtnelmi igazsgnak tartozunk azzal, hogy kimondjuk: amit a magyar munksok, parasztok, rtelmisgiek, prtmunksok szzezrei, millii teremtettek akkoriban, arra ma is csak tisztelettel lehet gondolni. ldozatos munkjuk, erfesztsk eredmnyei jelennkbe, jvnkbe, is bepltek. A folytonossg hangslyozsval egytt flrerthetetlenn kell tenni, ahogy tettk eddig is, hogy az MSZMP elutastotta a mozgalmunkhoz mltatlan politikt. Valljuk Leninnel, hogy egy prt komolysgt sajt hibihoz val szigor viszonya is mutatja. S ne tvesszk ssze az akkori prt tmegeit egy vezet klikkel, amelynek eltorzult politikja volt az els azok kztt az okok kztt, amelyek vgl is a nemzet tragdijt okoz ellenforradalomhoz vezettek. Prtunk tbb mint negyedszzados munkval bizonytotta, hogy ezzel a politikval vgrvnyesen szaktott. Ennek is ksznhet, hogy elindult, s a hatvanas vekre kiteljesedett az orszg megjulsa - millik vltoztattak munkahelyet, lakhelyet, letmdot. Millik horizontja tgult ki, szemllete fejldtt, gazdagodott. Olyan tektonikus mozgs ment vgbe, amely Magyarorszg trtnelmnek msodik vezredben - a szocializmusnak ksznheten - pratlan fellendlshez vezetett. Es ma elmondhatjuk: ms np l e hazban, s ms hazban l e np. De azt is tudnunk kell, hogy ez a nagy pozitv vltozs emberi szenvedssel, knldssal, gytrelemmel is jrt. Kedves elvtrsak! Egyre tbb sz esik a nemzet sorsrl, a nemzeti rtkek, rdekek vdelmrl. A szocializmus krlmnyei kztt is indulatkavar vitk jelzik a nemzeti tudat mg le nem kzdtt zavarait. Immr trtnelmi tny: npnk, nemzetnk jvje vgrvnyesen a szocializmushoz ktdik. A dolgoz osztlyok, a magyar np nemzett vlt. Haznk sorsa ,,a szocializmus llstl" fgg. Prtunk a szocializmus ptsnek internacionalista prtja, amely a nemzet flemelkedsnek programjt kpviseli, szvetsget keres s pt minden jszndk emberrel. A ,,mai magyarok" cselekv hazafisgbl semennyi nem lehet sok, de a nacionalizmusbl brmilyen kevs is sok. Mert a nacionalizmus a nemzeti lt krdseire adott korltolt, szkltkr, veszedelmes vlasz. Rendszerint indulatokra, rzelmekre apelll, s ezrt ideig-rig npszer lehet. Es vannak, akik demagg

3 3 0 /' HOZZSZLSOK

mdon, tudatosan ptenek is erre. De korunk nacionalizmusa mindig keresztezi a nemzet, sajt s valamennyi nemzet igazi rdekeit. A nacionalizmus rtalmas Magyarorszgon s mindentt, brmilyen okbl, brki folyamodjk is hozz. Es a nacionalizmusra, brhol jelentkezik, nem lehet nacionalizmussal vlaszolni; ebben is van neknk trtnelmi tapasztalatunk, ezrt nem alkuszunk. Van tisztznival a demokrcia krl rvendetesen bontakoz vitkban is. Az elmlt nhny vben - itt is szba kerlt - j kezdemnyezsek sora tanskodik arrl, honnan merre tartunk. s nincs ms utunk. Programunk a marxista-leninista prt vezet szerepnek rvnyeslsvel, sztnzsvel megvalstand demokratizls. Sokszor elmondtuk mr, hogy ebben a munkban szvesen tanulunk brkitl j megoldsokat. Tved azonban, aki a szocialista demokrcia fogyatkossgait a burzso demokrcia receptjeivel hajtan gygytani. Mi a szocialista demokrcit gazdagtjuk. A szocializmus egszen j lehetsgeket is knl pldul a munkahelyi demokrcia ms rendszerben mg nem ltezett megoldsaival. Ezen a ponton gazdasgi szervezet s politikai gyakorlat fejldse szorosan sszekapcsoldik. A szocialista demokrcia kulturlis program is: ismereteket, magatartst, kultrt felttelez, s csak ott rvnyesl, ahol megkvetelik az ignyessget, ahol elsbbsget kap a jobb minsg. s ennek klns jelentsge van a szellemi letben. A szocialista demokrcia a felelssgteljes s ntudatos beleszls, a kzm van hozz11 trsadalma, nem pusztn a fecsegs, nem a lefel nivellls. Itt az rveknek kell dntenik, nem pedig a hangernek. Az igazi szocialista demokrcia a kzssgi szigorsg rtelmes fegyelme. A demokrcitl nem lesz knyelmesebb senki lete, hisz nehz iskola ez. De rtelmesebb, hatkonyabb, gazdagabb lesz ltala az egyn, a kzssg, az orszg. A vita a prtdemokrcinak is nlklzhetetlen szksglete, a helyes dntsek kialaktsnak alapfelttele. A Magyar Szocialista Munksprtban a lenini demokratikus centralizmus szablyainak kell rvnyeslnik: vitatkozzunk, decsak azrt, hogy legyen mit egytt kpviselni. Nehezebb idben persze nehezebb kpviselni az olykor nem ppen npszer hatrozatokat. De a kommunista, aki kill a np el, ne csak a tapsot, hanem az elgondolkoz, tpreng arcokat is keresse, azokon is mrje szavainak rvnyessgt.

DR, S Z C S LSZL /

331

Prtunk cselekvsi egysge rdekben tovbb kell ersteni a j eszmei egysget. A trtnelem sokszorosan bizonytotta: soha szocializmus nem plt s nem plhet, nem valsulhat meg kommunista prt nlkl. S a prt mi vagyunk, a prtt szervezdtt kommunistk sszessge, akik mg nagyobb sszessgrt, a magyar nprt, azon tl internacionalista eszmnyeinkrt vllaljuk a tudatos cselekvst. Alkalmazkodni tudunk a vltoz krlmnyeinkhez, vltozsaink egy eleven szervezet vltozsai. s j, hogy a kommunistk kpviseli - mint e terem is mutatja egyetrt, klnbz genercikbl kerlnek ki. Itt is rvendetesen sok a fiatal arc. Megbzhat, szilrd tmbt alkot az ereje teljben fellp, mr tapasztalt kzpnemzedk. s szerencsre vannak itt mg olyanok is, akik immr hossz vtizedek ta letk rtelmt a prt szolglatban leltk meg. Magyarorszgon sokak gondolata volt - egszen 40 vvel ezelttig -, amit Petfi gy fejezett ki, hogy az let az ldozatos munkjukrt nem fog fizetni semmivel". Most az idsebb s kzpnemzedk is elmondhatja, hogy a legnagyobb fizetsget kapta a sorstl: megrte haznk felszabadulst, kivehette rszt az j trsadalmi rend megteremtsbl, s ez feljogostja arra a remnyre, hogy a nemzedkek nehz munkjval lerakott, megvdett alapokon az j nemzedkek fejlettebb, korszerbb, demokratikusabb, kulturltabb, minden embert mg magasabbra emel szocialista Magyarorszgot fognak teremteni.

Dr. Szcs Lszl


az egri Ho Si Minh Tanrkpz Fiskola figazgatja

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! A Kzponti Bizottsg rsbeli beszmoljnak az oktatsggyel, az iskolval, a pedagguskpzssel foglalkoz rszhez kvnok hozzszlni. Szvesen teszem ezt, kt okbl. Egyrszt azrt, mert kezdettl a tanrkpzsben dolgozom. Msrszt, mert gy rzem, lnyegesen kevesebben lehetnnk most e teremben diplomsknt, ha ez a 40 ves j rend s ennek j szellem iskolapolitikja, a prt mveldspolitikai irnyvonala erre nem ad lehetsget, s nem indt el bennnket.

3 3 2 /' HOZZSZLSOK

S ha az ember lett az iskola, az oktats ily kedvezen es mlyrehatan befolysolta, akkor szintn, szeretettel s felelssggel beszl errl. Mieltt az oktatssal kapcsolatos mai krdsekrl szlnk, engedjk meg, hogy elmondjam azt is, hogy e rvid id alatt alig sorolhatk fel azok az eredmnyek, melyeket az rkltt nehzsgekkel kzd magyar iskolarendszer s mveldspolitika idig elrt. s errl beszlni kell. Mert sem az oktatsnak, sem az iskolagynek, sem sajt gondolkodsunknak nem tesz jt, ha az eredmnyekrl nem beszlnk, elhallgatjuk ket, esetleg httrbe szortjuk azokat. S hogy az oktats, az iskola eredmrryei, de fleg gondjai az utbbi idben tlzottan is a trsadalmi rdeklds kzppontjba kerltek, arra j plda az, hogy a pedaggusokkal, e csaknem 180 000-es, legnpesebb rtelmisgi rteggel szinte mindenki foglalkozik az orszgban. Ez egyrszt nagyon j, mert ennek kellemes oldalai is vannak; viszont az embernek nha olyan rzse van mr, hogy ez is egy olyan rkzld" tma lesz, amirl mindenki beszl, de a megolds, ami taln mr tbb mint srget, sajnos mg mindig ksik. Elismerem s tudom, hogy nagyon nehz az elmlt vtizedek alatt olykor elhamarkodottan elrontott oktats-iskola-pedaggus sszetartoz krdscsoportbl brmelyiket is kiemelni, a teljes megolds cljbl. Ebbl csak egy jelensget had emeljek ki: tmegess vlt oktatsunk az ltalnos iskoltl az egyetemekig. Ez rszben vvmny s eredmny, de kzben az iskolk zsfoltakk vltak, ntt a pedaggushiny. S a mr tarts, knyszer tmegessg fokozdsa nem tett jt a minsg alakulsnak. S mindez rontotta az oktat-nevel munka hatkonysgt, cskkentette az oktatsi dolgozk megrdemelt anyagi megbecslsnek lehetsgt. Egyszval gy is lehetne mondani, hogy ezek megkrdjeleztk az oktats, az iskola, a pedaggusok trsadalmi helyzett s rangjt. S ebben az sem lehet vigasztal, hogy ez minden bizonnyal vilgjelensg. Hisz ma is rvnyes az a ttel, hogy a tant, a tanr felkszltsgtl, helytllstl, hsgtl, kzrzettl fgg egy orszg oktatsnak hatkonysga. Nagyon tetszett nekem s meghat volt - s elnzst krek, hogy ilyet mondok -, ahogy Aczl elvtrs az iskolrl beszlt, s emltette azt is, hogy ez legyen nemzeti gy. Ez tnylegesen szp s igaz kvetelmny. De ha azt akarjuk, hogy az oktats

DR.

TISZA

LSZL / 3 3 3

tnyleg nemzeti gy lejyen, akkor sszes relis, anyagi, trsadalmi, gondolkodsbeli ignyeivel egytt azz is kell tenni. Azt hiszem, szorosan ide tartozik a tanrkpzs gye is. A tanrkpz intzmnyek adjk vtizedek ta a pedaggusokat a magyar kzoktatsnak. Elktelezetten, becsletesen dolgoznak, sokszor zsfoltan. nem megfelel krlmnyek kztt. szinte rmmel mondom, hogy pedagguskpz intzmnyeink tbb tzezer kivl szakembert adtak mr ennek az orszgnak. Olyanokat, akiknek a vlln ma szinte az egsz, elg nehz oktats- s iskolagy nyugszik. Igaz, egyre inkbb az az rzsnk, hogy taln egy ,,lyukas hordba hordjuk a vizet", mert a plyrl val elvndorls sajnos mg nem llt meg. s a tanrkpz fiskolk, egyetemek sem csodatevek hisz, az ismert gondok miatt, sajnos egyre kzepesebb felkszltsg jelltekbl kellene nagyon j tanrokat kpeznik, ami nem mindig sikerl. Azrt emltem e gondokat, mert vek ta vannak mr nyugtalant jelek nhny rtelmisgi, gy pldul a pedaggusplyra val jelentkezs mennyisgi arnyai s minsgi mutati kztt is. Szmokkal bizonythat, hogy a felsfok tovbbtanuls irnt trsadalmi rtegenknt eltr ignyek arra utalnak, hogy elssorban a fizikai dolgoz csaldokban - valsznleg az rtelmisgi plyk tbbsgnek nem kellen megbecslt trsadalmi s anyagi presztzse miatt - egyre cskken a tuds, a mveltsg tekintlye, gy a pedaggusplya vonzereje is. Ezt azrt emltem, mert a magyar oktatsgy sznvonala csak megfelel kpzettsg pedaggusokkal, szaktanrokkal emelhet. S azt hiszem, ez mr nem statisztikai, hanem elssorban tartalmi krds. Hisz jelenlegi pedaggusszksgletnknek ma 95-96 %-t tudjuk kielgteni. Nem is beszlve arrl a demogrfiai hullmrl, ami a kvetkez vekben jabb pedaggusignyeket tmaszt velnk szemben. Mindezrt tisztelettel, felelssggel s meggyzdssel azt javaslom, hogy az elkvetkez vtizedben vllaljuk akr az elmletileg szmtott pedaggustlkpzs kockzatt is, hogy az orszg s fvrosunk iskoliban mindentt szakkpzett pedaggusok tanthassk gyermekeinket. Egyttal tovbb kellene bvtennk, jobban felszerelnnk a mr meglev s vtizedes tapasztalattal rendelkez pedagguskpz intzmnyeinket. Mindezekkel prhuzamosan olyan tovbbi anyagi s brezsi feltteleket kell teremtennk - egyrtelmen belertve a

3 3 4 /' HOZZSZLSOK

felsoktatst is hogy a frissen vgzettek nagy rsze katedrra lljon, s a mr ott dolgozk a plyn maradjanak, az elmentek pedig visszatrjenek az iskolkba. Tisztelt kongresszus! Mindnyjan tapasztalhattuk - legalbbis n gy reztem ez alatt a msfl nap alatt-, hogy majdnem minden felszlal krt, elssorban anyagi megbecslst sajt szakterletnek, s ezt minden bizonnyal nem lesz knny feladat kielgteni. n is beieesek ebbe a hibba, mert n is krek pedaggustrsaim nevben. Grsz Kroly elvtrs tegnap azt mondta, hogy a termels rdekben halaszthatatlan s fontos krds a mszakiak anyagi s erklcsi megbecslse, s ez mr politikai krds is. Ez biztos gy igaz, de hadd tegyem azonnal hozz, hogy a pedaggusok szintn az. Mert igaz, hogy mi csak abbl kaphatunk, amit az ipar s a mezgazdasg megtermel, de az iskola viszont azokat neveli s oktatja, akik irnytani, termelni fognak. Pontosan ezrt gy rzem, hogy a technikai fejlds csodlatos vilgban nem lehet mindegy, hogy ezt milyen szellemi s emberi felksztssel tesszk meg az elkvetkez genercik rdekben. S mindezt a csalddal egytt, de oroszlnrszt vllalva az iskolk, az egyetemek, a pedaggusok vgzik. n azrt vagyok nagyon bizakod, mert tudom, sokan gy rezzk s tudjuk, hogy az iskolagy s a pedagguskpzs gondjai megoldsnak nem lehet egyedli f knyszert ereje a hivatstudat. Viszont hangslyozni kell, hogy vtizedeken keresztl, nem knny krlmnyek ellenre ma is sok pedaggust tesz boldogg a tanri, tanti hivats varzsa. De n attl tartok, ha az ismert s oly sokszor elmondott gondjainkon vltoztatni mielbb nem tudunk, gy lassan ezeknek az embereknek sem idejk, sem erejk nem lesz arra, hogy szrevegyk: hivatsukban tnyleg nagyon boldogok!

Virg Jzsefn
a Kaposvri Ruhagyr varrnje

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! A napokban, a kongresszusra kszlve, elgondolkodtam azon, hogy vannak olyan fontos ipargak Magyarorszgon, amelyekben majdnem teljes ltszmban nk dolgoznak. Ilyen iparg a ruhzati ipar, ahol a foglalkoztatottak tbb mint 80%-a n. A mi ipargunkban

VIRG JZSEFN

335

dolgoz ntrsaimmal egytt gyakorlatilag mi ltztetjk az orszg lakossgt, ez az lelmezs utn egyik legfontosabb szksgletnk. Mr nem kell bizonygatni, hogy a ni egyenjogsg a munkhoz val jogot is jelenti. Az ipargban dolgoz nk munkjrl egyhanglag elismerek a vlemnyek. Munkjukat fegyelmezetten vgzik, jelents exporttermkeket gyrtanak mind a szocialista, mind a tks orszgokba. Ezekrt egyfell igen fontos termkeket, energit kap az orszg, amely nemcsak a rendkvl hideg hnapokban - amelyek remlem elmltak -, hanem az v minden napjn ltszksgletnk. Msfell pedig valutt adnak termkeinkrt, amely ipargunk, az orszg egyenslyi helyzetnek megtartshoz jrul hozz. Ahhoz, hogy a vevk jogos ignyt belfldn s klfldn is ki tudjuk elgteni, nem elg csak jl dolgozni, ahhoz j minsg s folyamatosan szlltott alapanyag s kellkanyag szksges. Ennek hinyban csak lnk lbe tett kzzel, nvekszenek az ll rk, a termelsbl kies idk, amelyeket mr nem tudunk ptolni, amelyek megnvelik a vllalatok kltsgeit, s cskkentik a keresetedet. Sajnos, ipargunkban az alap- s kellkanyag-elltsra ez a jellemz, amelynek kikszblshez kzponti segtsget is krnk. Mert a selejtes ru, a hatridk betartsnak elmulasztsa a piacon elfoglalt helynket veszlyezteti, j piacok szerzst pedig lehetetlenn teszi. A Kaposvri Ruhagyr kszkdve az elbb emltett s az iparra jellemz gondokkal, termkeinek 53 %-t exportlta az 1984-es esztendben. Ndolgozink szalagrendszerben, fesztett tempban dolgoznak. A munkafolyamatokat teljes egszben normztk, az temidk nagyon rvidek, s ebben az gazatban a termkvlts nagyon gyakori. Mindezek idegi megterhelst jelentenek, krosan hatnak a nk egszsgi llapotra. Orvosi felmrsek bizonytjk a monotnia kros hatst, a magas vrnyoms, a htgerincferdls gyakorisgt. A fluktucinak is ez az oka. Az llami ruhaiparbl az elmlt kt vben 2500-an lptek ki, de vannak olyan vllalatok, ahol a dolgozk 25-30 %-a cserldik ki egy v alatt. A belpktl azonnal tlagos teljestmnyt s j minsget vrnak, amit nem tudnak teljesteni. A Kaposvri Ruhagyrban az ves cserlds 16-18%-os. Az asszonyok a knnyebb, nem normzott, jobb fizetst s az egy mszakot biztost munkahelyekre mennek dolgozni. A 15 vvel ezeltt megjelent npolitiki hatrozat ta jelents elrelps trtnt a ni munka anyagi elismersnek javtsban, az indo-

3 3 6 /' HOZZSZLSOK

kolatlanul alacsonyan megllaptott kategriabrek vltoztatsban, de ennek ellenre nem sikerlt teljesen megszntetni a htrnyt, mg mindig szorgalmazni kell az egyenl munkrt egyenl brt elv gyakorlati megvalstst. A vllalatnl a klnbsgek a minimumra cskkentek. A kormny is jelents kzponti bremelsre adott lehetsget 1984-ben. Ennek ellenre a ruhaiparban dolgoz nk keresete mg mindig nagyon elmarad az ipari tlagtl. Ezt a helyzetet nem tartjuk relisnak, s gy gondoljuk, hogy tovbbra is mindent meg kell tenni, hogy a valjban nem knny knnyiparban mrskldjenek a brek indokolatlan arnytalansgai. Gyrunkban 1984-ben 10,6%-os brfejlesztst tudtunk vgrehajtani, aminek tbb mint ktharmadt a tks export vllalsbl sikerlt elrni. A szablyozrendszer vltozsval 1985-ben ennek kzel a felre lesz lehetsgnk. Az ipargban dolgoz nk szocilis helyzetnek javtsban, a trsadalmi s a vllalati erk sszefogsban jelents az elrehalads. Valamennyi terleten cskkent a munkaid. A 40 rs munkaht bevezetse kedvezen hatott a dolgoz nk helyzetre, a csaldok letvitelre. igaz, hogy a hziasszonyok tbbsge a pihennapokat, a htvgeket vltozatlanul a ht kzben elmaradt otthoni munkk ptlsval tlti, mivel a hzi munkt megknnyt szolgltatsok mind magasabb rait a gyermekes csaldok nehezen tudjk megfizetni. Pedig a csaldokban a gyermekek nevelsre, a csaldok sszetartsra, a beszlgetssel, kirndulssal, mveldssel kzsen eltlttt idre nagyon nagy szksg van. Azt vrtuk, hogy a szabad id nvekedsvel nvekszik a tovbbtanul nk arnya. Az elbb emltett okok miatt viszont azt tapasztaltuk, hogy 1980 s 1985 kztt ez az arny inkbb cskkent. A munka mellett a dolgoz nk a szakmt biztost tanfolyamot rszestik elnyben. A npolitiki hatrozat megjelense ta javultak a nk eslyei vezeti posztok betltsre is. A npgazdasg egyes terletein, fleg a hagyomnyosan ni foglalkozsoknl als szinten ntt a ni vezetk szma. A kzpvezetknl is van nmi elrehalads, a mszakiak kivtelvel, de a fels szint vezetknl alig vltozott a helyzet. Az okok nagyon sszetettek. Vannak objektvek, s vannak konzervatv vlemnybl, helytelen szemlletbl addak is. Hadd emltsek nhnyat. Mr a kivlasztsnl elhangzik, hogy a csaldos n kevsb jhet sz-

HORVTH

MIKLS /

337

mtsba a kinevezsnl, mert a csald ktttsget jelent, a 40 ven felliek htrnya, hogy az 55 ves nyugdjkorhatrra hivatkozva nem kerlnek vezet beosztsba, de vannak olyan esetek is, amikor a nk maguk flnek a nagyobb kvetelmnyektl. Az igazsg az, hogy mg mindig arnytalanul nagy terhek hrulnak a nkre a hztartsban s a gyermeknevelsben, ahogy Duschek elvtrsn felszlalsban emltette. Az anyai hivats s a vezeti munkavllals sszeegyeztetse nagyon nehz. A szolgltatsokban, a gyermekintzmny-elltsban mg meglev hinyossgaink csak kis mrtkben teszik lehetv, hogy a nk maradktalanul teljesthessk ketts hivatsukat. Tisztelt kongresszus! Elmondott eredmnyeinkkel s gondjainkkal a hatrozattervezetben relisan megfogalmazottakat szerettem volna altmasztani, miszerint ,,A nk egyenjogsgnak kvetkezetes rvnyestse tovbbi megfontolt intzkedseket ignyel. Fokoznunk kell erfesztseinket, hogy trsadalmi s gazdasgi eszkzkkel knnytsnk sszetett gondjaikon, az anyasggal, a gyermeknevelssel, a hztartssal, a munkavllalssal, a csaldban elfoglalt szerepkkel s a kzletisggel egytt jr terheiken. A nk egyenjogsgnak megvalsulst szakkpzettsgk, politikai s ltalnos mveltsgk nvelsvel is el kell segteni."

Horvth Mikls
az M S Z M P Vas Megyei Bizottsgnak els titkra

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Egyetrtek a Kzponti Bizottsg jelentsvel, amely megllaptja, hogy a XII. kongresszus f clkitzsei killtk az id prbjt. Ezt igazoljk a Vas megyei tapasztalatok is. Iparunk termelse a beszmolsi idszak minden vben az orszgosnl nagyobb mrtkben s temesebben fejldtt. A nehz klpiaci krlmnyek kztt is folyamatosan bvlt mind a szocialista, mind a tks exportteljestmnynk. Igaz, nem az iparilag jelentsebb megyk kz tartozunk, de rmmel tlt el bennnket, hogy az t v sorn nem volt egyetlen vesztesges vllalat sem. Mezgazdasgunk az aszly, a belvz s az rvizek ellenre is teljestette terveit, br nem adhatok szmot arrl, hogy minden szvetkezetnk jvedelmezen gazdlkodik. Ennek oka-

3 3 8 /' HOZZSZLSOK

it n is sorolhatnm, de hozz kell szoknunk, hogy mindenki alkalmazkodjon sajt feltteleihez s lehetsgeihez. A ltbiztonsgot, a viszonylag j sznvonal elltst megriztk, a lakossg letkrlmnyei szerny mrtkben, de javultak. Vrosaink szma nvekedett, a falvak tovbb pltek s szpltek, az emberek egszsgt, kulturltabb lett szolgl intzmnyhlzatunk gyarapodott. Csak megemltem, hogy a hatodik tves tervben a tervezett 28 falu helyett 64-ben pl vzm, s jutnak gy az ott lakk egszsges vezetkes ivvzhez. Megynk lakossga ppgy, mint az orszg npe, hozzjrult szorgalmas munkjval vvmnyaink vdelmhez. A kommunistk s a prtonkvliek a klcsns bizalom jegyben j egyetrtsben, eredmnyesen dolgoztak szocialista cljaink megvalstsrt. Trsadalmi demokratizmusunk fejldsnek is ksznhet, hogy gondjaink szaporodsnak ellenre - mert ilyenek voltak, vannak s lesznek is - ntt az emberek felelssgrzete s tettrekszsge szemlyes sorsukrt, kzs gynkrt. n azt hiszem, hogy nem tnik ntmjnezsnek, ha azt mondom: npnk szorgalmas munkja s a trsadalom terheinek vllalsban tanstott megrtse, tmogatsa mellett elismerend az a sok gytrelemmel jr szolglat is - a hibkat s tvedseket is beszmtva -, amit a klnbz posztokon dolgoz kzleti emberek, vezetk, tisztviselk vgeztek a prtalapszervezetektl a Kzponti Bizottsgig, a helyi tancsoktl a kormnyig. Jl tudja mindenki, aki kemnyen dolgozott, hogy a szerny eredmnyekrt is sokat kellett tprengeni s mg tbbet tenni. Kedves elvtrsak! Mindennapos tapasztalataink igazoljk, hogy a vezetk, a tisztsgviselk munkjnak minsge, felfogsa, letvitele, az gyekhez s az emberekhez val viszonya fontos felttele volt s lesz a jvben is a prt vezet szerepe rvnyestsnek, politiknk elfogadtatsnak, megvalstsnak, a lakossg prtunk s szocialista rendnk irnti bizalmnak. Ezzel sszefggsben megynk tapasztalatai alapjn csak nhny tennivalra szeretnk utalni, amelyek klnsen fontoss vlnak olyan idszakban, amelyben most lnk. Ezek: a gazdasgirnyts korszerstse, vele egytt a termels s a gazdlkods hatkonyabb ttele, egsz intzmny-, benne vlasztsi rendszernk korszerstse, az emberek ltalnos, szakmai s politikai kultrjnak fejlesztse, szocialista erklcsi rtkeink gyaraptsa, az llam intzmnyeinek s az llampolgrok viszonynak a teljes bizalmon nyugv erstse,

HORVTH

MIKLS /

339

vagyis a szocialista demokrcia szndkainkat s tetteinket mozgat tnyezv alaktsa mind megannyi tennival, melyeket csak megjulni ksz, kezdemnyezkpes, az emberekkel becsletesen bnni tud vezetk kpesek sikerre vinni, illetve a nppel kzsen megoldani. Szemlyes tapasztalataim mondatjk velem, hogy a politika, a np ltal is elfogadott s tmogatott trsadalmi-gazdasgi clok nem valsulnak meg, ha ezeknek nincsenek meg a szemlyi garancii a trsadalmi munkamegoszts minden terletn. Ezrt ennek biztostsban mindig is, napjainkban pedig klnsen nagy jelentsge van a prt kderpolitikjnak, illetve munkastlusnak s -mdszernek. Az elttnk ll feladatok jellege, bonyolultsga a kdermunka jelentsgt tovbb fokozza s sok tekintetben korszerstst is ignyli. Az llami gazdasgi szervezetek nllsgnak nvekedse pldul politikai nzpontbl elssorban a demokrcia elmlytst, tartalmi kiteljesedst kvnja szolglni. Megnvekszik a vllalatok dolgozinak, egyltaln az llampolgroknak a szerepe a vezetk s kpviselik kivlasztsban, munkjuk minstsben s folyamatos rdemi ellenrzsben. Ebben a folyamatban valsulhat meg csak az a trekvsnk, hogy nvekedjk a dolgoz emberek szocialista tulajdonosi tudata, kzletisge. Ez tnyleges jog a dntsek meghozatalban s egyben felelssgk a szemlyek kivlasztsban s az ltaluk elhatrozott clok megvalstsban. Ez az j trekvs a kdermunkban nem lesz knny. Bizonyra sok buktatja is lesz, de h a j i lnk ezzel a lehetsggel, joggal vrhatjuk tle, hogy tarts eredmnyeket hoz s szlesti az llampolgrok felels rszvtelt a kzgyek intzsben, ltala pedig a szocialista gondolkods emberek tmegmret formlst. Ehhez azonban, vlemnyem szerint, a prtszervezeteknek korszerstenik kell kderpolitikai gyakorlatukat. Nem j elvek kellenek, mert azok megvannak, s szerintem jk, hanem j fajta viszonyra, szemlletvltozsra van szksg ez gyben is. A feladatok jellegre gondolva n a legfontosabbnak az alapszervezetek nllsgnak, politikai haterejnek nvelst tartom. Minden bizonnyal sikertelen lenne az a gyakorlat, amelyben a dolgoz kollektvk jogainak kiszlestst nem kvetn a prtszervezetek, illetve a munka- vagy lakhely szerint illetkes prtszervek dntsi lehetsgeinek kiszlestse. A felsbb szervek flsleges beavatkozsa, gymkodsa - brmilyen j szndk is - magban hordja a szubjektivizmus veszlyt. Annl

3 4 0 /' HOZZSZLSOK

fontosabb viszont e szervek elvszer, kvetkezetes s rendszeres ellenrz tevkenysge. A prtszervezetek gy vlhatnak kpess a dolgoz kollektvkban kialaktani a tulajdonosi szerepbl fakad jogokkal val ls felelssgt, ha maguk is mindennapi politikai munkjukban gyakorolhatjk a mrlegels, a dnts, a szervezs s ellenrzs mvszett ppgy, mint a kvetkezmnyek - eredmnyek s esetleges kudarcok szmbavtelnek s hasznostsnak mdjt. Nem helyettk kell teht dolgozni, hanem tisztessgesen felkszteni ket az nll munkra. Jl tudom, hogy ez nehezebb, mint flttk bbskodni, netn helyettk dnteni. A prt bevlt kderpolitikai elveibl termszetesen semmit nem engedhetnk, st azok mg kvetkezetesebb rvnyestst kell biztostanunk. Ennek alapvet felttele, hogy a kdermunka legfontosabb szntere mindentt az a kzeg legyen, ahol a vezetk dolgoznak, lnek s kifejtik kpessgeiket, bizonytjk tisztsgkre val alkalmassgukat vagy alkalmatlansgukat. Tves felfogsnak tartom, hogy ez a gyakorlat veszlyeztetn a kdermunkban a prt vezet szerept. Ezzel inkbb nveljk a kommunistk, a dolgoz kzssgek felels rszvtelt sajt gyeik intzsben, sorsuk formlsban. Meggyzdsem, hogy a kdermunka demokratizlsval ersdik a trsadalmi ellenrzs, a nyltsg, a bizalom a vezetk s a politika irnt egyarnt. Mert lehetv vlik, hogy a trsadalom minden tagja rszt vllalhat kzletnk tisztasgnak vdelmben s folyamatos megjtsban, a bizalmval visszalk elmarasztalsban. Helyes teht a prt trekvse, hogy a prtban s msutt is, ahol szemlyi gyekben dntenek, nem engedi, hogy a kollektvk jogait egyes szemlyek kisajttsk. Sajnos elfordul, hogy egyes szemlyek hatskrket rosszul rtelmezve, zavart okoznak a prttagsg krben s a kzvlemnyben is. Elnzst a hasonlatrt, de nmelyik elvtrsunk a kdermunkt sszekeveri a szerencsejtkkal. Csak azzal a klnbsggel, hogy ha nem az javaslata fut be, akkor nem a vesztes, hanem az a kommunista kzssg, amelynek nevben eljr, vagy pontosabban amelyre hivatkozik. Ezrt fordulhatott el pldul nlunk is olyan eset, hogy amikor a helyi szervek mr valakinek a felmentst mrlegeltk, st indokoltnak lttk, hivatali fnke 250 kilomterrel tvolabb ppen a kitntetsi javaslatt ksztette el. Ilyen helyzet csakis a demokratikus munkamdszer hinya miatt lehetsges.

HORVTH

MIKLS /

341

Nem hinnm, hogy brmely rendes ember, aki j sznvonalon el tudja ltni feladatt, nem annak rlne jobban, hogy a krnyezettl kap j minstst, hanem helyette, mondjuk, hivatali fnkeinek a kegyeit tartan tbbre. Persze van s kell is lennie egszsges fggelmi viszonynak kis s nagy beoszts kztt. De az nem jelenthet kiszolgltatottsgot, kritiktlansgot, mg kevsb az arra illetkes prtszervezet vagy kzssg vlemnynek a figyelmen kvl hagyst. A kdermunkban is fel kell szmolnunk a formalizmust, a statisztikai szemlletet, netn a korosztlyok bvlett. Egyetlen vezrl elvnk lehet az alkalmassg, az eredmnyessg, a munka kvetelmnye s a teljestmny, amely szolglja a kisebb s nagyobb kzssg gyt. Mindehhez legfontosabbnak azt tartom, hogy mg krltekintbben, mg demokratikusabban jrjunk el a kderek, a kzleti emberek kivlasztsban s ajnlsban. Ne csak kpestskre, egy adott szakmban nyjtott teljestmnykre legynk figyelemmel, hanem ezzel egytt arra is, hogy milyen emberek, hogy megvannak-e azok a tulajdonsgaik, amelyek alkalmass teszik ket eszmink s politiknk szellemben a rjuk bzott feladat teljestsre, az ember s kzssg gyeinek becsletes intzsre. Ezrt is tbb figyelmet rdemel nemcsak a kderek kpzse, magas fok szakmai felksztse, hanem nevelsk, politikai edzettsgk fokozsa, munkamdszerk csiszolsa, emberi tartsuk fejlesztse is. Ezrt a vezetkpzs minden szintjn, az egyetemektl a politikai fiskolig, a prtoktatstl a klnbz szervek ltal rendezett tanfolyamokig egysgesebb politikai-pedaggiai munkra van szksg. Arra, hogy mindentt cltudatosabb munka folyjk a kderek felksztsben s nevelsben. Ez a mai krlmnyek kztt is igen idszer prtfeladat. gy gondolom, ebben is a prtnak a trsadalom irnti komoly felelssge kell hogy kifejezdjk. Tisztelt elvtrsak! Mindannak sikere, amirl mostani kongresszusunk trgyal s dnteni fog, jrszt attl fgg, hogy a kdermunkban meg tudjuk-e s milyen mrtkben tudjuk megjtani magunkat. A kderekkel val helyes gazdlkods, nevelsk, felksztsk s ellenrzsk minden klnsebb anyagi rfordts nlkl nagy politikai, erklcsi s gazdasgi eredmnyeket hozhat. Meggyzdssel vallom, hogy e folyamatban neknk, kommunistknak - klnsen, ha tisztsgviselk is vagyunk - olyan pldamutatssal kell dolgoznunk, hogy az gyszeretet, a trsadalmi igazsgos-

3 4 2 /' HOZZSZLSOK

sg eszmje, az emberi mltsg tiszteletben tartsa, a np szolglata fejezdjk ki tetteinkben s magatartsunkban is. Szeretnm biztostani a tisztelt kongresszust arrl, hogy a Vas megyei kommunistk s az ott l dolgoz emberek ajvben is mindig ott lesznek, ahol a np s a szocialista haza javt kell szolglni.

Olh Istvn
a Kzponti Bizottsg tagja, honvdelmi miniszter

Tisztelt kongresszus! Mint a trsadalom minden terletn, a hadseregben is a sorainkban szolgl kommunistk a kongresszusra kszlve nagy felelssggel vitattk meg az elz kongresszus ta vgzett munkt, a trsadalom s a nphadsereg letnek legfontosabb krdseit. Hasonl szellemben tltk meg s alkottak vlemnyt a kongresszusi irnyelvekrl. J rzssel llapthattuk meg, hogy a hadseregben ers, jelents politikai befolyssal rendelkez prtszervezetek dolgoznak, amelyek eredmnyesen tltik be a szerepket. A kommunista katonk meggyzdssel tmogatjk a prt politikjt, nyltan s trgyszeren beszlnek mindazokrl a krdsekrl, amelyek napjainkban klnsen idszerek. A nphadsereg kldttei teljes mrtkben egyetrtenek a kongresszusi beszmolkkal s okmnyokkal. Olyan korban lnk, amikor a katonai erfesztsek s lpsek szinte meghatrozi a nemzetkzi helyzetnek, s klnbz mdon, de szorosan kapcsoldnak a trsadalom lethez. ppen ezrt a honvdelem gye, a vdelem helyzete mind a szocialista trsadalom ptsnek, mind pedig a prt politikjnak fontos rsze volt s marad. Hozzszlsomban ezzel, pontosabban: a prt honvdelmi politikjnak s a nphadsereg letnek nhny krdsvel kvnok foglalkozni. Honvdelmi politiknk huzamos id ta kiegyenslyozott, relis, megalapozott politika, amelyet trsadalmunkban a sz szoros rtelmben szles krben megrtettek s magukv tettek a dolgoz emberek. Ennek tudhat be, hogy az llampolgrok tlnyom tbbsge maradktalanul eleget tesz honvdelmi ktelezettsgeinek; a prt-, llami s gazdlkod szervezetek aktv, hozzrt rszesei az orszg

KLEIN ISTVN / 3 4 3

Szilrd meggyzdsnk, neknk, katonknak, hogy csak gy, a trsadalom szles kr egyttmkdsvel s tevkeny rszvtelvel lehet a honvdelem fejlesztse mind tudatosabb s hatkonyabb. Az elmlt vekben ismtelten bebizonyosodott, pontosabban: megbizonyosodhattunk arrl, hogy honvdelmnk legfbb bzist a dolgoz milliknak a prt politikja irnti bizalma, az orszg szilrd belpolitikai helyzete, kiegyenslyozott politikai lgkre, a nehzsgek ellenre a szocializmus ptsnek hazai sikerei s nemzetkzi befolysnak, tekintlynek ersdse kpezi. Alapttel volt s marad szmunkra, hogy bknk s biztonsgunk oltalmazsa, a haza, szocialista rendnk vdelme legnemzetibb gynk, szles rtelemben az orszg egsznek, valamennyi llampolgrnak senki msra t nem ruhzhat ktelezettsge. Ugyanakkor honvdelmi politiknk sarkalatos ttele volt s marad, hogy haznk vdelmnek gyt, feladatait a Varsi Szerzds szvetsgi rendszerben a testvri szocialista orszgok hadseregeivel szoros egysgben lehet s kell megoldanunk. Honvdelmi politiknk teht internacionalista, elktelezett politika, amelynek kezdettl fogva szilrd tartpillre a magyar-szovjet bartsg s a Varsi Szerzds Szervezethez val tartozs, a szvetsgben vllalt ktelezettsgek hinytalan s j szellem teljestse. Abban, hogy nhny ht mlva a fasizmus feletti gyzelem 40. vforduljt bkben nnepelhetjk, hogy sikerlt megrizni Eurpa slyos ldozatok rn megszerzett nyugalmt, elkerlni egy minden eddiginl puszttbb vilghbort, felbecslhetetlen a szerepe a Varsi Szerzdsben tmrlt testvri orszgok politikai, diplomciai kezdemnyezsein tl katonai erejnek, sszehangolt s egyeztetett vdelmi erfesztseinek. Kedves elvtrsak! A Kzponti Bizottsg mlyrehat s mrtkad elemzst adott a nemzetkzi helyzetrl, annak f tendenciirl. A feszltsg nvekedsnek irnyba hat tnyezk veszlyessge mellett szem eltt tartja a pozitv kibontakozs lehetsgt is. A magyar np, egsz kzvlemnynk bizonyos lehet abban, hogy mi, a Magyar Nphadsereg katoni ppgy rdekeltek vagyunk a fegyverkezsi verseny korltozsban, a bke intzmnyes garanciinak kiptsben, a trgyalsok sikerben, mint haznkban brki ms. Magunkra nzve mgis fokozottan rvnyesnek tekintjk azt a kvetelmnyt, hogy a nehezen beindul trgyalsok el szintn, bizakodva,

3 4 4 /' HOZZSZLSOK

de illzik nlkl tekintsnk. Trtnelmi tapasztalataink s a jzan sz azt kveteli a szocializmust pt npektl, hogy rizzk meg az utbbi vtizedekben ltrejtt katonai eregyenslyt a kt szembenll tmb kztt, mert ennek meghatroz szerepe volt s a jvben is az lesz abban, hogy fken tartsa az erflny megszerzsre trekv agresszv imperialista krket. Minden jzanul s becsletesen gondolkod ember eltt vilgos, hogy a Varsi Szerzds egyestett fegyveres eri s azon bell a szovjet np risi ldozatvllalsa, a Szovjetuni hatalmas gazdasgi, tudomnyos s katonai potencija volt s marad a f tnyezje a fktelen imperialista fegyverkezs ellenslyozsnak. Alapvet nemzeti rdeknk, s ezzel egyben internacionalista elveinknek tesznk eleget, amikor a magyar np a tle elvrhat relis mrtkben jrul hozz - s hozzjrulunk - a Varsi Szerzds egyestett katonai erejhez, rajta keresztl a mindenkori katonai eregyensly fenntartshoz. Tisztelt elvtrsak! Ktelessgnknek tartjuk, hogy itt a kongresszus eltt - ha f vonalakban is - kpet adjunk arrl, milyen is ma nphadseregnk, hogyan felel meg a vele szemben tmasztott kvetelmnyeknek, a hadseregben dolgoz kommunistk hogyan tesznek eleget megbzatsuknak. Elljrban szeretnk arra emlkeztetni, hogy j llamisgunkkal egyids hadseregnk fejldse elvlaszthatatlan a magyar np ngy vtizedes szocialista tjtl. E fejldsi folyamat eredmnyeknt napjainkban a Magyar Nphadsereg olyan hader, amely megfelel a kor kvetelmnyeinek. Fegyverzete, haditechnikja magas mszaki sznvonal. Tkletesedett harckszltsgi, mozgstsi rendszere s kpessge, javultak a kikpzs, a felkszts s a nevels eredmnyei. A kt kongresszus kztti idszakban hadseregnk nemzetkzi sszehasonltsban is killta a prbt. Ezt igazoltk a csapatok, trzsek felksztsnek kiemelked erprbi, a Varsi Szerzds testvri hadseregeivel kzsen vgrehajtott harcgyakorlatok, leslvszetek, trzsgyakorlsok s ms egyttes feladatok. A hadsereg ptst az elmlt idszakban sszessgben termszetesen ugyanazok a krlmnyek s felttelek hatroztk meg, mint amelyek trsadalmi letnk valamennyi terlett. Kzttk ppgy voltak szmunkra is kedvezek, mint ahogy kevsb kedvezek, st htrnyosak is. Ezek a vdelmi feladatok megoldst, a katonai cl-

KLEIN ISTVN / 3 4 5

kitzsek realizlst, mindennapi letnket a honvdsgben is a vrtnl nehezebb tettk, amely fleg abban jutott kifejezsre, hogy szndkainknl kevesebbet tudtunk az emberi, a szolglati s az letkrlmnyek javtsra fordtani. Sajtos gondjaink, letnk feszltsgei is leginkbb ezzel fggnek ssze, s megoldsukra a jvben fokozott figyelmet szksges fordtani. Tisztelt kongresszus! Egsz trsadalmunkat foglalkoztat krds a felnvekv nemzedk szocialista szellem nevelse. Ebben mindenkor fontos szerep hrul a hadseregre azltal, hogy a bevonul fiatalok tzezreit ksztjk fel a katonai mestersgre s tovbb erstjk azokat a pozitv vonsokat, amelyeket a csald, az iskola, a munkahely mr alapveten kifejlesztett bennk. E feladatnak a hadsereg parancsnoki llomnya, politikai munksai, a kommunistk az elmlt vekben is felelssggel tettek eleget. A gondjainkra bzott fiatalok fegyelmezetten, ldozatkszen teljestik katonai feladataikat s tbbsgk a leszerels utn rettebben ll helyt az letben. A gyakorlat azt bizonytja, hogy tartalkos katonkknt is bizton szmthatunk jjuk. Hadseregnkre rendeltetsbl addan szertegaz feladatok hrulnak, amelyek sszessgben - tlzs nlkl - nagy ignybevtelt kvetelnek a szemlyi llomnytl. Az orszg gazdasgi, termelsi krlmnyei ugyanakkor jogosan ignylik, hogy tevlegesen is rszt vegynk a szocialista ptmunkban. A katonk huzamos id ta dolgoznak a nagy npgazdasgi beruhzsokon, rszesei a laksptsi program megvalstsnak, a kzlekeds fejlesztsnek. Sokat dolgoznak a mezgazdasgi munkacscsok idejn. Mi, katonk jl rtjk, hogy erre szksg van, br ez jelents erfesztseket, sz szerint plusz terhet jelent mindenkinek. J rzssel mondhatjuk el, hogy akik ebben - nem kevesen - rszt vesznek, jelents trsadalmi rtket hoznak ltre. Szmottev alkotsok viselik magukon katonink keze nyomt. Kzvlemnynk megbecsli, szmon tartja a gyakran jt nappall tev szolglatot s munkt. A trsadalom rszrl a katonk irnt tapasztalt gondoskods s megrts, bizalom s megbecsls jelents erforrs volt s marad a szolglat sorn, amirt ez alkalommal is katonaksznetnket fejezzk ki. Ugyanakkor nagyobb odafigyelst, felelssget krnk, vrunk abban, hogy ne forduljanak el a katonk tevkenysgt leki-

3 4 6 /' HOZZSZLSOK

csinyl, cinikus s tapintatlan megnyilvnulsok, srt ltalnostsok. Prttagsgunk hatrozott krse, hogy a kzvlemny formlsra hivatott szervek rendszeresebben s korrektl foglalkozzanak letnkkel, munknkkal, azokkal az erfesztsekkel, amelyeket a vdelem, a szolglat s az pts terletn szinte akarssal tesznek a csapatok, katonink, rendfokozatra s beosztsra val tekintet nlkl. Tisztelt kongresszus! A kvetkez idszakban - szvetsgeseinkkel sszefogva s a krlmnyek figyelembevtelvel - tovbb folytatjuk P nph?Hc<reg fegvverz^nek, felszerelsnek, a hozz kapcsold mininUMUianak a c j i c ^ t - ^ i , a szeivezeti koiszersitst, mel>re mg inkbb a minsgi jegyek lesznek a jellemzek. A kongresszusi felkszls tanulsgai emellett arra is kteleznek bennnket, hogy a jvben mg nagyobb hangslyt adjunk az emberi tnyezknek. Al kell hzni, hogy nem valamifle j felismersrl van sz. A szocialista hadsereg rtkt alapveten az abban szolgl, a fegyvert kezel emberek politikai szilrdsga, hazaszeretete, ldozatkszsge, hozzrtse s felkszltsge hatrozza meg. Ennek pedig dnt felttele, hogy nphadseregnk mindenkor s minden tekintetben rtermett s felkszlt hivatsos llomnnyal rendelkezzen. A nyilvnval katonai szempontokon tl szles kr trsadalmi rdek fzdik ahhoz, hogy a katonai plyra irnyts, a nphadsereg kderutnptlsa, a katonai hivats nagyobb trsadalmi megbecslse krltekintji funkcionl rendszert kpezzen, s abban megfelelen rvnyesljn a katonai szolglattal jr klnleges felelssg. Miben ltjuk legfontosabb feladatainkat az elttnk ll idszakban? Mindenekeltt abban, hogy ernk, tehetsgnk, lelkiismeretnk szerint elktelezetten s ldozatkszen tegynk meg a jvben is mindent a prt honvdelmi politikjnak maradktalan megvalstsrt, szoros egyttmkdsben, testvrisgben a Varsi Szerzds Egyestett Fegyveres Erivel. Tovbb erstsk az egyszemlyi parancsnoki rendszer mellett azt a lgkrt s felttelrendszert a hadseregben, amelyben mindenki tudsa legjavt adja, s teljes erejt, figyelmt a katonai szolglat minl jobb vgrehajtsra sszpontostja, amelyben tovbb javul a rend s a kikpzs, a fegyelem s a hozzrts. Vgezetl engedjk meg, hogy hangot adjanak annak a meggyzdsnknek, hogy ha rtelme volt eddig a 30 vre visszatekint Varsi Szerzds ltnek, vdelme erstsnek, a fradsgos katonai szolg-

DR. C S E R H T I I S T V N

347

latnak - s volt akkor legalbbis a belthat jvben mg inkbb rtelme lesz. Hozzjrul ahhoz, hogy egy olyan vilgban ljnk mi magunk, csaldunk, npnk, az emberisg, amely bkt, biztonsgot nyjt szmunkra. s ez rajtunk, a magyar npen, a magyar katonkon is mlik.

Dr. Cserhti Istvn


a Szegedi Orvostudomnyi Egyetem rektora

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsnk! Kedves elvtrsak! Amikor a Csongrd megyei prtrtekezleten megvlasztottak a kongresszus kldttnek, azon gondolkodtam, mirl beszljek, ha lehetsget kapok a hozzszlsra. Azt gyorsan eldntttem, hogy maradok a sajt szakterletemnl, orvosi s oktati hivatsomnl, felhasznlva az egyetemen bell s kvl szerzett eddigi tapasztalataimat. Emellett j nhny munkatrsam, elvtrsam, bartom, felettesem vlemnyt is kikrtem. Mindenki elltott j tancsokkal, ha mindezeket elmondanm, nagyon visszalnk az elvtrsak trelmvel. Ezrt sz szerint ragaszkodom a hozzszls kifejezshez. A beszmolban olvashat, hogy tbb mint 100 000 krhzi gyon folyik gygyts, a krhzi helyek gyaraptsban lass az elrehalads. Jelentsen emelkedett az egszsggyi szakdolgozk szma. Napirendre kell tzni az egszsggyi ellts irnytsnak, mkdsi mechanizmusnak korszerstst. Meggyzdsem, hogy tovbbi krhzi-klinikai gyak lteststl nem vrhat az egszsggyi ellts sznvonalnak emelkedse. Nem a mennyisgi krdsek a dntek, hanem a minsg, az gystruktra sszettelnek a megvltoztatsa. Szmos fekvbeteg-gygyintzmnynk lt el szakmai szempontbl egyszer, mindennapi feladatokat olyan gyakon, amelyek a slyosabb, a komplikltabb, vagy az oktats cljt is szolgl betegek szmra sokkal hasznosabbak lennnek. Az ellts, de az oktats sznvonalnak emelse is csak gy lehetsges. Elvileg abbl kellene kiindulni, hogy csaknem minden jrkpes beteg rendelintzetekben, specilis ambulancikon kivizsglhat. Nagyon kevs az olyan vizsglatok szma, amelyek elvgzse miatt krhzi-klinikai gyat kell ignybe venni. Ezek is legfeljebb nhny napig tartanak az elksztssel s a vizsglat utni megfigyelssel

3 4 8 /' HOZZSZLSOK

egytt. Ezutn lehet dnteni, hogy a kezels vagy a tovbbi vizsglatok szksgess teszik-e a gygyintzetben trtn elhelyezst. Ehhez megfelel szemlyzet s felszerels kell. Mint ltalban minden, az egszsggyi ellts, a klnbz diagnosztikai s gygyt eljrsok sem vltak olcsbbakk az utbbi idben. Az egszsggy munkjnak sznvonala elssorban a felszerelstl, a mszerezettsgtl s a szemlyzet szakmai tudstl fgg. A vizsglatokhoz, a kezelshez szksges gpek, mszerek igen drgk, sokszor klfldrl kell behozni azokat. s jval tbb ember kell a mkdtetskhz, mint ms terleteken. Ezrt a 130 000 egszsggyi szakdolgoz csak a jelenlegi feladatokhoz elegend, ha mindenki dolgozik. Mert igen magas, tlagban 10-20% a gyermekgondozson, tppnzen levk szma. A tovbbi fejleszts, sznvonalemels ltszmnvelssel is jr. Nhny vtizeddel ezeltt a ma is sokat emlegetett hzi doktor bcsi egy hallgatval, fonendoszkppal, vnytmbbel, esetleg vrnyomsmrvel rendelkezett. Ma mszerek, berendezsek, gpek s valban hatkony gygyszerek tmege ll rendelkezsre, de ezeknek ra van. A mai kor kvetelmnyeinek, lehetsgeinek megfelel elltshoz tbb pnz s nagyobb ltszm szemlyzet szksges. Az integrlt s a lpcszetes vagy progresszv betegellts tern szkebb krnyezetnkben is jelents fejlds tapasztalhat. Egyetemnk Szeged vros illetkeseivel, krhzval - melybl remljk rvidesen megyei szintet elr s feladatokat ellt gygyintzmny vlik - egyezteli bizonyos egszsggyi gazatok fejlesztst, tjkozdunk a lehetsgekrl s a szksgletekrl. Hasonl terveink vannak Csongrd megye egszsggyi vezetivel, de az egyetem vonzskrzetbe tartoz Bcs-Kiskun, Bks s Szolnok megyvel is. Az integrlt egszsggyi elltshoz rszben j struktra s jobb informci kell. A progresszv betegellts Achilles-sarka a feladatok pontos meghatrozsa, elosztsa s ezek maradktalan vgrehajtsa. Gondolkodnunk kell az egszsggyi hierarchikus rendszer bizonyos megvltoztatsn, a jogkrk, a hatskrk kiterjesztsn, illetve korltozsn is. Az egyetem kinyitott a terlet fel, nem zrt intzmny tbb. Ez nemcsak a betegelltsban, hanem hallgatink gyakorlati oktatsban is megnyilvnul. A hozznk tartoz terlet megyei s j nhny vrosi krhza is rendszeresen oktatja hallgatinkat a gyakorlati ismeretekre.

DR. CSERHTI ISTVN

349

Az egyetemek s fiskolk mindenekeltt alapos szakmai ismereteket adjanak a hallgatknak... Az oktats trgyi s szemlyi felttelei nem tartottak teljesen lpst... a mennyisgi s minsgi kvetelmnyek nvekedsvel" - rja a beszmol. Nem akarom teljesen az elejn kezdeni, pldul a kzpiskolai oktatsrl beszlve, de az egyetemi felvteli vizsgkat meg kell emltenem. A pontszmok felemelse, a klnbz trgyak beszmtsa esetleg ,,szthzza" a meznyt, de az alkalmassg, a hivatsrzet megllaptsra nem nyjt megfelel tmpontot. A fl, esetleg egy rig tart szbeli vizsga is alkalmatlan erre. Azt hiszem, haznk egszsggyi elltsa nem krosodna, ha akr az ilyen felvteli is feltteles lenne, s a megfeleltek egy vet eltltennek klnbz, erre a clra kijellt egszsggyi intzmnyekben, majd ezutn kezdenk egyetemi tanulmnyaikat a munkahelyktl kapott megbzhat s alapos vlemny alapjn. Igaz, ez tovbb nyjtan a kpzsi idt, beleszmtva a diploma megszerzse utni katonai szolglatot is, de taln nhny helyen, akr ksrletknt is, rdemes lenne bevezetni. Ami hallgatink tanulst, fegyelmt illeti, kifogsolni nem lehet. A megerltet felvteli vizsgk utn tapasztalhat bizonyos kiengeds", majd nekilendls, ksbb idnknt egy-egy lazts. Ez utbbiban kzrejtszik a vgzs utni, a plyzatokkal kapcsolatos, szmukra sokszor megoldhatatlan nehzsg is. A jelenlegi plyzati rendszer nem alkalmas arra, hogy lnyeges klnbsgeket tegynk, hogy a legjobbak, a legrdemesebbek valban a felkszltsgknek, kpzettsgknek leginkbb megfelel helyre kerljenek, hogy az egyetem munkjukat, eredmnyeiket ezzel is elismerje. Ki kell mondanom, hogy a plyzatok odatlsnl nagyon sokszor az sszekttets, nem pedig a rtermettsg, az egyetemen vgzett munka dnt. A plyakezdk nehzsgei - anyagi s egzisztencilis szempontbl egyarnt - lnyegben hasonlak a tbbi rtelmisg gondjaihoz. Differencilt tmogatsuk, amit Kdr elvtrs szbeli elterjesztsben emltett, elsegten kderpolitikai elveink jobb megvalstst is. Nem nveli hallgatink lelkesedst az sem, hogy az utbbi idben a tmegtjkoztats bizonyos hibt, vtkessget elkvetett orvosokat taln tlzottan npszerst". Az etikai bizottsgok feladata nemcsak az egszsggyi dolgozk ellen tett bejelentsek vizsglata, hanem a megalapozatlan feljelentsek elleni vdelem is.

3 5 0 /' HOZZSZLSOK

Egy orvos kikpzshez hat v alatt mintegy 6660 ra szksges. Ezutn jelenleg mg bizonytalan ideig tart tovbbi kpzssel vlnak alkalmass arra, hogy az alapelltsban nllan tevkenykedjenek. Fogorvostan-hallgatink tvi tanuls utn azonnal alkalmazhatk, ksz szakembereknek tekinthetk. E klnbsg oka valsznleg sszetett, de az okok elssorban bennnk, oktatkban, az ltalunk tantott ismeretanyagban keresendk. Az is igaz, hogy az emltett raszm mintegy 15-20 %-t nem a szorosan vett szakmai trgyak teszik ki, hanem pldul a nyelvrk, a testnevels stb. Arra kell trekednnk, hogy a megadott idn, raszmon bell olyan kpzst biztostsunk, amelyre a trsadalomnak, az egszsggyi elltsnak szksge van. Oktatsi terveinket, tematiknkat teht a trsadalom ignyeinek fokozottabb figyelembevtelvel kell kialaktanunk. Hallgatink kollgiumi elhelyezsben az utbbi vekben jelents fejlds trtnt. Hla az letkrlmnyeknek, a lakskultra-sznvonal emelkedsnek, hallgatink is ignyesebbek lettek. Ugyanez vonatkozik szakdolgozinkra, nvreinkre, de betegeink nagy rszre is. Hallgatink, szakdolgozink, de betegeink sem lelkesednek a nagy, tbbgyas szobkrt, krtermekrt, ahol 10-20 vagy mg tbb szemlyre jut egy-egy mellkhelyisg. Az gynevezett krhzkultra elssorban az egyetemi klinikkon mg igen sok kvnnivalt hagy maga utn. Igaz, egyetemnkn a mlt v szn indult meg egy j klinikai tmb ptse, amelynek elrelthat kltsge tbb mint egymillird forint. Egyetemnk, Szeged vrosa s Csongrd megye nevben is ksznet illeti azokat a testleteket, szemlyeket, akik ebben segtettek bennnket. Sajnos azonban ez sem vltoztat az elmondottakon, a napjainkban mkd pletek llapotn. gy gondolom, ami az egszsggyi ellts s az oktats terletn megindult, biztatnak ltszik. Tovbb kell lpnnk, fel kell zrkznunk, ami tbb anyagi ldozatot s jobb szemlyi feltteleket kvetel. Ezt rvid idn bell meg kell tennnk, mert a ksedelem jabb s nagyobb anyagi rfordtsokat ignyelhet. Nemcsak beszerzsekre, a ltszm nvelsre, az gysszettel megvltoztatsra gondolok, hanem az egyetemi intzetek, klinikk feljtsra is. Ilyen igny s szksgszersg minden orvosi egyetemen jelentkezik. Ez azrt is lnyeges, mert most s ott kpezzk ki azokat a hallgatkat, a jv orvosait, akik esetleg nhny v mlva ppen minket is vizsglhatnak, kezel-

JANZER FRIGYES /

351

hetnek s gygythatnak. De nemcsak rlunk van sz. Magas szint kpzsk, munkjuk feltteleinek javtsa egsz nemzetnk egszsge megvsnak, helyrelltsnak, letmdbeli megvltoztatsnak, anyagi, szellemi s ltszmbeli gyarapodsnak a zloga.

Janzer Frigyes
szobrszmvsz

Tisztelt prtkongresszus! Kommunista kpzmvsz trsaim megbzsbl ktelessgemnek rzem, hogy szocialista trsadalmunk ptsnek tfog krdseit, eredmnyeit, problmit elemz s a jv tjait kijell rtekezleten, ha csak nhny percre is, a kpzmvszet eredmnyeire, gondjaira irnytsam a tisztelt kongresszus figyelmt. Megnyugtat az a tny, hogy nyltan, kritikusan lehet vitatkozni a terletnkn fellelhet hinyossgokrl, elismerve s megbecslve az eredmnyeket. Prtunk s kormnyunk kultrpolitikjnak helyes irnyvonalt tkrzi, hogy az elmlt idszakban kulturlis tren szmos olyan eredmnyt rtnk el, amely jogos bszkesggel tlt el valamennyinket, fokozza elhivatottsgunkat, meghatrozza jvbeni munkssgunkat. Termszetesen nincs lehetsgem arra, hogy ezeket az eredmnyeket ttelesen felsoroljam, de engedjk meg, hogy a kzvetlen kzelmltbl emltsek kt pldt. Bizonyra sokan lttk nk kzl A 40 v kztri szobrai Budapesten cm killtst. Bszkk lehetnk ezekre az alkotsokra, melyek amellett, hogy kellemes sznfoltjai naprl napra szpl, gyarapod fvrosunknak, a htkznapok egymsutnjban szinte szrevtlenl fejtik ki hatsukat, tesznek eleget rendeltetsknek, amelyekrt alkotik letre hvtk ket. Nap mint nap tallkozunk velk, letnk rszv vlnak, s taln sajtos formanyelvkkel adnak valamit ahhoz az emberi tbblethez, amelyet jvnk ptse rdekben valamennyinknek mozgstani kell nmagban. Mg aktulisabb a msik plda. A napokban a Mcsarnokban megnylt kpzmvszeti killts, amely - megtlsem szerint bizonysgot tesz amellett, hogy ha van kitztt cl, ha mlt feladat el lltjuk a mvszeket, nem maradhat el az eredmny sem. Szeretettel s bizalommal ajnlom ezt a felszabadulsunk 40. vfordul-

3 5 2 /' HOZZSZLSOK

jhoz kapcsold gondolatkrt is fellel killtst az nk szves figyelmbe. A megnyits utni els napon 3500 ltogatja volt a killtsnak. Az eredmnyekrl ennyit, hiszen teljes kzvlemnynk nyilvnossga eltt taln clszer nhny megoldsra rett problmrl szt ejteni, amelyek gtjai tovbbi fejldsnknek, eredmnyesebb munknknak. A kongresszusra kszlve jbl tnztem az t vvel ezeltti budapesti prtrtekezletre rt hozzszlsomat, amely a kpzmvszeti intzmnyrendszer akkor esedkess vlt korszerstsvel foglalkozott. Az ott lertakat szembestve az azta befejezshez kzeled tszervezs tnyleges eredmnyeivel, gy rzem, tbb is trtnhetett volna. Az intzmnyrendszer talaktsval sok problma, meg nem rts keletkezett terletnkn, ezek megoldshoz krnm a tisztelt kongresszus megrt segtsgt. Gazdasgi terleten a korszersts tovbbi boldogulsunkat jelentheti. Nem lehet kivtel ez all a mvszeti terlet sem, amely nem nlklzhette az vtizedek alatt kialakult intzmnyrendszer bizonyos mdostst. Avultsga ugyanis gtja kultrpolitikai clkitzseink sikeres megvalstsnak. Brmennyire helyes, brmennyire trsadalmi ignyeket fogalmaz is meg mvszetpolitiknk, ha a kzvett rendszerben hiba van, az hatatlanul kihat mindenre. Ad hoc jelleg, kapkod, kevsb tgondolt intzkedsekkel ezen nem lehet segteni. Nehz lenne vitatni, hogy a kpzmvszeti intzmnyrendszer korszerstsnek lnyege a decentralizls, vagyis a kzponti mecenatra helyett az egyes terletek legyenek gazdi, mecnsai sajt kulturlis letknek. A gondolat j, a megvalsts temvel van problma. Ezt ltva, kpzmvszeink mr egy korszerstsi irny t vvel ezeltti jelzsekor rmutattak arra, hogy ez egy hossz folyamat, fokozatos megvalstsi lehetsggel. Kzponti intzmnyrendszernket csak olyan mrtkben lehet visszafejleszteni, amilyen temben ltrejn a helyi mecenatra. A kultrpolitikai clkitzseink hinytalan valra vltsa mg ez esetben is megkveteli, hogy bizonyos kzponti intzmnyeink lnyegben vltozatlanul helykn maradjanak. Az tszervezs eddigi eredmnyeknt a centralizmus gyenglt, de nincs kinek, hova decentralizlni, mert a megykben nincsenek megfelel anyagi s szemlyi felttelek e kpzmvszeti letnket alapjban meghatroz,

JANZER

FRIGYES

353

fontos feladat fogadsra. A felttelek hinyban nem tudjk tvllalni a rgebben j helyzetben lev kzponti mecenatrt s rtkkivlasztst. Ezrt aztn, gy tnik, hogy lassan kicsszik a lbunk all a talaj. Amikor az imnt egyes kzponti intzmnyeink fenntartsa mellett szltam, legfontosabb kzponti intzmnynkre, a valamennyi kpz- s iparmvszt tmrt mvszeti alapra gondoltam, amelynek sorsa kulcskrds letnkben. Ennek meglte s hatkony mkdse akadlyozhatja meg terletnkn az egzisztencilis fldcsuszamlst. A Kpzmvszeti Alapnak - az idk folyamn ltrehozott vllalatai segtsgvel - lehetsge volt olyan korszer mdon tmogatni a kpzmvszet terlett, hogy ez a krnyez orszgok kpzmvszeti irnytsban is elismerst vltott ki. A nem kellen tgondolt s vgrehajtott korszerstsi folyamat azonban oda vezet, hogy az alap s vllalatai egyre rosszabb helyzetbe kerlnek. Szmokkal is igazolhat, hogy az elz vihez kpest is csak 80%-ra elirnyzott tervket a vllalatok 1984-ben csak 80%-ra teljestettk. Szocialista kpzmvszetnk fejldse rdekben meg kell lltani ezt a folyamatot. Ehhez a problmhoz kapcsoldik az a kormnyintzkeds, amely azzal indokolva, hogy mvsznek lenni llampolgri jog, nem teszi ktelezv, hogy a kztulajdonba kerl mvek alkoti a Kpzmvszeti Alap tagjai legyenek. Leegyszerstve: a kpzmvszet megsznt szakma lenni. Ez azonban az intzkedst letre hvk szndkval ellenttben nagymrtk felhgulst, jelents sznvonalcskkenst eredmnyez. A kpzmvszetre fordtott pnzek egyre nagyobb hnyadt nem minstett alkotk kapjk. Hadd illusztrljam ezt egy adattal. Az elmlt vben az alap 2947 tagja, s ezzel szemben 5074 nem tagja rszre utaltak tiszteletdjat az alapon keresztl. Tisztelt prtkongresszus! Hozzszlsom htralev rszben a mvszeti terleten vgzett prtmunkrl, kultrpolitiknk hatsrl szeretnk nhny gondolatot elmondani. Kultrpolitikai hatrozataink jk, a magam rszrl minden egyes betjvel s fleg szellemvel azonosulni tudok. Nem j viszont az, hogy a megvalstshoz nincs egyrtelm stratgink. Felmerl a krds, vajon mi lehet az oka annak, hogy a j hatrozataink ellenre gyakorlatunk kvnnivalt hagy maga utn.

3 5 4 /' HOZZSZLSOK

Vlemnyem szerint az egyik oka az, hogy mvszeti terletnk prtszervezeti felptsnek gyakorlata nem teljesen megoldott. A jelenlegi konstrukci szerint a terleti elv rvnyesl. Ebben az a legnagyobb gond, hogy egyes terleteken a kommunista mvszek egymstl elszigetelten dolgoznak, s ezt a kommunista aktva hidalhatn t. Annl is inkbb gy van ez, mert a Politikai Bizottsg 1972. vi hatrozata kimondja: ,,A mvszeti terlet ideolgiai, politikai munkjnak erstse rdekben rendszeresen kell mkdtetni a kommunista aktvt. A kommunista aktva kpviselje a mvszek krben a prt politikjt. Mozgstsa s tmrtse ennek rdekben a szakterlet kommunistit." Hozz kell tennem ehhez, jelenlegi szervezeti felptsnk mellett ma sem tudunk hatkonyabb frumot prtunk politikjnak mlt kpviseletre. E problma megoldsra alapszervezetnk, a szabadfoglalkozs kpz- s iparmvszek prtalapszervezete tett figyelemre mlt javaslatot. A javaslat nem csupn a kommunista aktva mkdsre, hanem a megvitatsra rdemes tmkra is vonatkozott. Ezek a vitk pedig szmos, ma mg homlyos krds tisztzshoz vezethetnnek, mert sajnos mg alapvet kategrik is tisztzatlanok. A minsg, rtk, realizmus olyan fogalmak, amelyeken valamennyien mst s mst rtnk. A legutbbi t v szervezeti krdseivel val hadakozs kzben a figyelem nem irnyult a megkvnt mrtkben ideolgiai s mvszeti elvi alapkrdsek tisztzsra. A mai magyar trsadalomban meglev, felsznre kerl rtkzavarok vagy bizonytalansgok elssorban mvszeti terleten fogalmazdnak meg, br ezeket a zavarokat nem e terlet termeli ki. Nem tisztzott az sem, hogy a trsadalom vals rdekeit mely rtkek fejezik ki leginkbb. Ez a mvszi gondolkodsban, a tmavlasztsban s a megfogalmazsban egyarnt bizonytalansgot okoz. Ez a krdskr nem csak s nem is elssorban a mvszvilg gye. A XII. kongresszus leszgezte, hogy a kulturlis rtkek kiterjesztse nem a mvelds belgye, hanem elvlaszthatatlan az egsz trsadalom fejldstl. Engedjk meg, hogy idzzem a nemrg elhunyt kommunista festt, aktv kzleti embert s pedaggust, Kmetty Jnost, aki a mai generci jelents rsznek tantmestere volt. Sem az l mvsz, sem az l mvszet nem vonhatja ki magt trsadalmbl. Mvsz, mvszet s trsadalom sszetartoznak. Egymsra

j a n z r

f r i g y e s

355

mindig hatssal vannak s egymsra mindig jellemzek. A mvszet nem az leten kvl ll fogalom, hanem l s a szellemi letet a trsadalom javra alakt emberi tevkenysg. Az egymsra mindig jellemz" gondolatot emelnm ki, mrmint azt, hogy a trsadalom s a mvsz egymsra mindig jellemz. n is azt vallom, hogy a mvszek trsadalmi szksgletet elgtenek ki, "munkjukra trsadalmi mretekben szksg van. Sokkal nagyobb erfesztseket kell tennnk teht a ltrejv szellemi rtkek megbecslsre, megbecsltetsre, s el kell segtennk a progresszv rtkek trsadalmiv vlst. Tbb elad s hozzszl is utalt az ltalnos s szakmai kultra fejlesztsre. Ez ltkrds, a fejlds felttele, mi mvszek ehhez a feladathoz hozz tudunk s hozz akarunk jrulni. Tisztelt prtkongresszus! Hozzszlsom elejn utaltam arra, hogy problminkrl kvnok szlni, s gy rtelemszeren kevesebb sz eshetett eredmnyeinkrl. Pedig sorolhatnm plyatrsaim munkit, amelyek az elmlt idszakban gazdagtottk, j sznekkel tltttk meg a magyar kultrt, bepltek npnk, valamennyink tudatba. gy rzem, szt rdemel - amit n szintn nagyra rtkelek - kulturlis letnk nyitottsga, minden progresszv emberi rtk befogadsra val kszsge. Krem a tisztelt kongresszust, kultrpolitiknk irnytit, segtsenek abban, hogy a felvetett problminkra rvid idn bell megoldst talljunk. Kommunista s halad gondolkods mvsztrsaink nevben kijelenthetem, hogy sokkal tbb terhet akarunk tvllalni a kultrpolitikai feladatok megvalstsban, ignyeljk, hogy prtunk jobban ptsen aktv rszvtelnkre. Cselekv, megoldand gondjainkkal azonosulni akar s tud kpessgnkrl biztosthatom a tisztelt kongresszust.

3 5 6 /' HOZZSZLSOK

Szab Istvn
a Kzponti Bizottsg tagja, a Termelszvetkezetek Orszgos Tancsnak elnke, a ndudvari Vrs Csillag Mezgazdasgi Termelszvetkezet elnke

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Gazdasgi ptmunknkrl szlva joggal emeli ki a beszmol mezgazdasgunk helytllst, hozzjrulst a klgazdasgi egyensly javtshoz s a hazai elltsi sznvonal megtartshoz. Mezgazdasgunk a jl ismert nehezebb krlmnyek kztt lnyegben vltozatlan terleten, vltozatlan munkaervel s vltozatlan eszkzzel folytatta termelsnek nvelst. Rfordtsai pnzben meghaladtk a termels nvekedsi temt, de anyagi javakban mrve arnyban maradtak az ellltott tbbletekkel. Egyes rszterleteken, gy pldul a gabonatermesztsben, az energiagazdlkodsban intenzv jelleg fejldst rt el, s ignyes sszehasonltsokat is kibr. Sikeresnek bizonyult a legfejlettebb klfldi s hazai technikra alapozott gabonaprogramunk, s ebben mg tovbbi eredmnyekre is szmthatunk. Ms fontos rszterleteken a mr elrt sznvonalat tartotta meg a mezgazdasg, s vrl vre nvekv, nemritkn minsgileg j teljestmnykvetelmnyeknek tett eleget. Az elvonsok nvelsnek hatsra a mezgazdasg teherviselse tovbb nvekedett. Az ipari termkekrt vrl vre magasabb rat fizetett, bevteli rai viszont ennl kisebb mrtkben nttek. Megsznt a kiegszt tevkenysg konjunktrja. A bvtett jratermels lehetsgei szkebb zemi krre szorultak, a gazdasgok zmnl szinttartsi lehetsgre, esetenknt az al cskkentek. Mezgazdasgunk elszr tallta magt szemben szmottev rtkestsi nehzsgekkel, amelynek hatsait llamunk nagyobb rszben ellenslyozta, de egy kisebb rszt mr a gazdasgoknak kellett elviselnik. Az elmlt t v nvekv kvetelmnyei terhelsi prbnak is tekinthetk. Ezt a szvetkezeti parasztsg, rtkelve a j politikai lgkrt, vllalva a hztji tbbletmunka lehetsgeit, kitnen, mezgazdasgi zemeink s azok vezeti azonban mr vltoz sznvonalon, nagy tbbsgben azrt megfelelen lltk ki s viseltk el. Ez is igazolja, hogy agrr- s szvetkezetpolitiknk egybevg parasztsgunk rdekeivel. Prtunk politikjban megfelel helyet, sz-

KLEIN ISTVN

357

szer tvlatokat kapott mezgazdasgunk, termelszvetkezeti mozgalmunk is. Hasznos az a gyakorlat, hogy a szvetkezetek nllan s mindenekeltt sajt felelssgkre gazdlkodnak, szervezik a hztji s kisegt gazdasgok tevkenysgt, egyre kevesebb ktttsggel alakthatjk az rdekeltsgi viszonyaikat. Ersthetik a szvetkezs lnyeghez tartoz elemeket, tagjaik vagyoni hozzjrulst s kzremkdst, a klcsns tmogatst. A termelszvetkezetek fejldse igazolja azt is, hogy a kzgazdasgi eszkzkkel trtn szablyozs, a piaci viszonyok sszer mrtk bekapcsolsa jelents alkoterket szabadt fel s hasznost. Tisztelt kongresszus! Az elmlt t esztend arra is megtantott bennnket, hogy haznk termszeti adottsgai mg az ilyen sznvonalon ll mezgazdasgnak is hozhatnak meglepetst. A kt aszlyos esztendre gondolok, amely felhvta a figyelmet mezgazdasgunk rzkenysgre, neheztette jl megvlasztott programjaink teljestst. Ez az aszly tovbb mlytette a termelszvetkezetek differenciltsgbl ered gondokat. Napjainkban a termelszvetkezetek egyharmada gazdasgosan hasznostja a technikt, jl kamatoztatja erforrsait, jvedelemtermelsk viszonylag stabil. A kzps harmad megrzkdtatsok nlkl, de ltvnyos eredmnyek nlkl kzd a feljebb jutsrt, illetve az als harmadba val lecsszs ellen. Nagyzemeink egy rsze - mintegy 300-250gazdasg -, a megklnbztetett llami tmogats ellenre is, rszben a gyenge termhelyek, rszben az aszly kvetkeztben nehz helyzetbe kerlt. Ebbl tbbsgk nerbl kibontakozni nem kpes. Egy-egy szvetkezetben a vezets is megingott. Szerepk van ezekben a gondokban esetenknt a korbbi szakaszban j eredmnyeket gr, de adott esetben ern fell vllalt beruhzsoknak, msutt pedig a rosszul megvlasztott termkszerkezetnek is. Brmennyire izgalmas a nehz helyzetbe kerlt zemek problmakre, a megoldshoz megvannak a mdszereink: elssorban az e clra elklnthet anyagi eszkzk nagysgtl s a szemlyi felttelektl fgg rendezsk. A sajt erfesztseken tlmenen a termelszvetkezetek sorsnak megklnbztetett kezelse azrt is indokolt, mert gazdlkodsuk sikere vagy kudarca szorosan sszefgg az ott lk szocilis, kulturlis,

3 5 8 /' HOZZSZLSOK

infrastrukturlis elltsnak javtsval. Sok teleplsen ugyanis a szvetkezeteken kvl ms gazdlkod, munkltat szervezet nincs. Tisztelt kongresszus! A krdsek krdse a mezgazdasgban is a
f

jvedelemtermel kpessg. En is azt vallom, hogy ez a lehetsgesnl, a szksgesnl, a versenykpesnl egyarnt kisebb. Ez all a j adottsg s jl mkd gazdasgok sem kivtelek. St a mozgsthat tartalkok s lehetsgek nagy rsze gyakran ppen ott rhet tetten, ahol j a fld, vastag a humusz, s ahol menetrendszeren beksznt az elismers. Termelerinkkel, gazdasgi mechanizmusunkkal, irnytsi mdszereinkkel s rdekeltsgi viszonyainkkal j temben jutottunk el egy mltn elismert szintre. A ma s a holnap kemnyebb feladatainak azonban a vezetk egy rsze sztnsen ellenll; anlkl, hogy szemben llna s anlkl, hogy a szndkaik jsghoz ktsg frne. A ma s a holnap nagyobb feladatai mindenkitl tbbet kvnnak. Vannak mg tartalkaink! Pldul nem tudjuk mg megfelelen sztnzni a kiemelked teljestmnyt, a sikeres kockzatvllalst. Nehezen veszszk tudomsul a teljestmnyek ltal differencilt fejlds, netn a szerencss dnts vagy a vlaszts kvetkezmnyeit. Btrabban haladhatnnk az lelmiszer-gazdasgi egyttmkdsek szervezsben, a piacorientlt termelsben, mert az elmlet s a politika rg kialaktotta ezek tjait. llattenysztsnk dinamikus nvekedse nem feledteti, hogy mindeddig kevs minsgi elemet mutatott fel, hatkonysga mg gyenge. Ugyanez vonatkozik a zldsg- s gymlcstermesztsre is, melynek nehezen talljuk meg a nagyzemekre is alkalmazhat szervezsi s rdekeltsgi mdszereit. Csak lassan, mindenesetre a szksgesnl lassabban fejldik a feldolgozs kultrja, s fl, hogy n e tevkenysg viszonylagos elmaradottsga. Adminisztrcink, a nagyzemi igazgats kltsgei a kelletnl jobban zsugortjk a nyeresget, s ez is rontja versenykpessgnket. Az r- s rdekviszonyok jl kimunklt elvek szerinti rendezse is hoszszas folyamatnak grkezik. Mg mindig nlklzzk a teljestmnyeket viszonylag torzts nlkl kifejez rmrct, amely a felels gazdlkodshoz szksges teljestmnyrtkels felttele. Itt van pldul a kukorica esete. Ez a nvnynk a nemzeti termkbl mintegy 40 millirdos ttelt kpvisel. A rfordtsoktl elszakadt, nyomott ra miatt vetsterlete cskkent, a felhasznli ignyek pedig - ugyanilyen okok miatt - nnek. De emlthetnk olyan rrendezseket is,

KLEIN ISTVN

359

amelyek a kvnt hatst nem rtk el - ilyen pldul a vgjuh rnak megllaptsa. Mint termelszvetkezeti elnk, hiszem, hogy ezzel az agrrpolitikval a mezgazdasgi gazat jvedelemtermel kpessge nvelhet. Ehhez olyan gazdasgi, szablyozsi, mszaki fejlesztsi s piaci felttelek szksgesek, amelyek normatv alapon a gazdasg minden rsztvevjt a teljestmnyek, az eredmnyek nvelsre sztnzik, szabad mozgsteret engednek az rdekeltsgi rendszer rugalmas alaktshoz. Kedves elvtrsak! Vlemnyem szerint a magyar gazdasg s azon bell az agrrgazdasg teljestmnye a XII. kongresszus ta elfogadhat, illetve gy s annyiban fogadhat el, ahogyan ezt a kongresszusi beszmol megfogalmazta. J teljestmnyt rt el a gazdasg a legfontosabb rvid tv, esetenknt operatv jelleg feladatok teljestsben. Olyanokban, mint pldul a fizetkpessg megtartsa, a lakossg elltsa, a vsrler s az rualap egyenslyban tartsa, s ide sorolom az idei tli gondok enyhtst is. Ezek igen nagy eredmnyek a mai gazdasgi viszonyaink kztt. J, de azrt mg nem elgg j gazdasgunk teljestmnye a hoszszabb tv, a strukturlis jelleg, a tovbblpst megalapoz feladatok tekintetben. E terleten mr viszonylag rvid id alatt jobb eredmnyeket kell elrnnk, s meg kell teremtennk a kt tpus feladat teljestsnek nagyobb sszhangjt is. Ez valban az eddiginl is aktvabb termelspolitikt s gazdasgirnytsi gyakorlatot ignyel. Gazdasgpolitiknk s abban agrrpolitiknk ismt killt nhny prbt. Igazolta kt legfbb ernyt: egyrszt a stabilitst, msrszt rugalmassgt s megjulkpessgt. Eddig a stabilits dominlt. gy rzem, a krlmnyek azt kvetelik, hogy most a megjulsi kszsg vonsait az eddiginl jobban erstsk. A termelszvetkezetek s rdekkpviseleti szerveik a feszesebb gazdasgpolitikval eddig is s a jvben is azonosulnak. Vgrehajtst a magunk eszkzeivel, kpessgeinkkel is tmogatjuk, vgrehajtsban tevkenyen rszt kvnunk venni.

3 6 0 /' HOZZSZLSOK

Hegyi Istvnn
a KISZ Szolnok Megyei Bizottsgnak els titkra

Tisztelt kongresszus! Az ifjsg szemllete, magatartsa, munkja minden korban a jv perspektvjt jelezte s jelzi ma is. Nem lehet teht megkerlni a krdst: hogyan lnek, dolgoznak, boldogulnak a fiatalok, mely problmk foglalkoztatjk, nyomasztjk ket, s hogyan tudunk ezeken segteni. Prtunk XI11. kongresszusra trtn szmvetsnk Szolnok megyben is j lehetsget adott arra, hogy megvizsgljuk az itt l fiatalok helyzett, tetteit s az olykor fellelhet ktelyek forrsait. rmmel tapasztaltuk, hogy fiataljaink meghatroz tbbsge felelssggel gondolkodik jelennkrl, jvnkrl, tenni akar nmaga s valamennyink boldogulsrt. Termszetesen kzttk is akadnak nehezebb esetek, tlzottan rzkenyek, helyket keresk vagy beilleszkedsi zavarokkal kszkdk. Ifjsgunk becsli az elmlt t v eredmnyeit, a velk val trdst ltjk a kzponti s helyi intzkedsek hossz sorban s a prt Kzponti Bizottsgnak 1984. oktberi ifjsgpolitikai llsfoglalsban. Ugyanakkor az ifjsgpolitika j szemlletnek s gyakorlatnak napi alkalmazsa, az ifjsgi problmk relis kzeltshez nlklzhetetlen rtkes kutatsok, elemzsek eredmnyeinek ismerete s a gondolkodsba trtn beptse tern mg akadnak ptolnivalk. S ahol ez gy van, ott nem ismerik fel, hogy a tovbblpshez az ifjsgpolitikban melyek a megrizend rgi eredmnyek, elemek, amelyekre pteni lehet, s mely krdsekhez kell a mnak megfelelen, ms mdon, jszeren hozznylni. A fiatalok erteljesen megfogalmaztk: vrjk a prttl, hogy tovbbi konkrt erfesztsek trtnjenek a teljestmnyekkel, az rtkekkel arnyosabb brezs, a plyakezds, a csaldalapts, a lakshoz juts jelenlegi vals feszltsgeinek enyhtsre, az eslyklnbsgek cskkentsre, az letsznvonal javtsra. A tbbsg relisan ltja, hogy ezeket a krdseket a legjobb szndkkal s kzponti intzkedsekkel sem lehet egy csapsra megoldani. Megynkben a fiatalokat szles krben foglalkoztatjk napjaink trsadalmi, gazdasgi, ideolgiai esemnyei - ami termszetes, hiszen

HEGYI ISTVNN / 3 6 1

tettk ket. Egyrszt rzik, tapasztaljk, hogy a politika, az egsz trsadalom figyelmnek kzppontjban vannak, s ez kedvez. Az viszont zavar, hogy ehhez a jogosan megklnbztetett figyelemhez nha vatoskods, tlzott elvrsok vagy egyoldal leegyszerstsek tapadnak a felntt krnyezet rszrl. A fiatalok reaglsa ezrt olykor szenvedlyesebb a szksgesnl; klnsen, amikor szembeslnik kell krnyezetk hibival vagy a fejldsnk jelenlegi szakaszt ksr ellentmondsokkal, s radsul a leckt" mindehhez gyakran kioktatsknt kapjk meg. A fiatalok tbbsge ezek ellenre tisztban van azzal, hogy szemlyes boldogulsnak alakulsa elkpzelhetetlen egsz trsadalmunk, gazdasg, a kultra egyttes fejlesztse nlkl, amelyhez a tovbbi tartalkokat a szocializmus erejben, politiknk hitelben s a jobb, kpessgek szerint vgzett munkban ltjk. Kedves elvtrsak! Tapasztalataimmal rvelve szeretnm felvillantani ifjsgi mozgalmunk nhny ellentmondsos krdst, amelyek a gyakorlati munkban olykor gondokat okoznak. gy vlem, hogy trekvseinkben, egsz tevkenysgnkben a jobbts, a sokszn jts, az tkeress munkl. De nha grcssen vagy sszefggseibl kiragadottan, ,,rasztal melll" tesszk mindezt, s mintha vesztett volna rtkbl a fiatalok kztti napi, szemlyes politizls is. Hosszabb ideje mr mi is rszt krnk s kapunk a politika helyi alaktsbl, igyeksznk a trsadalmi halads lvonalban maradni. De mg nem volt elg ernk arra, hogy igazn felmrjk: tagsgunk jl tud-e kvetni bennnket, s mirt nem jnnek tbben, s nhny alapszervezetnk kirlsnek" nem odafigyelsnk vagy programjaink egysksga-e az oka. Mr mernk szmtgppel szavazni, vlasztani a megyei KISZkldttgylsen, s jl kiptett videotechniknk is teljes jog s npszer rsze lett mozgalmi munknknak. De mg flnk igazn megreformlni a termelst, gazdlkodst segt munkaforminkat, akciinkat, pedig jelents rszk vtizedes mltra tekint vissza. s mg hoszszasan sorolhatnm, mit tettnk mr s adsak mivel vagyunk mg. n is vallom, hogy az ifjsg - s persze a Kommunista Ifjsgi Szvetsg - ,,legyen btor, ha a jvbe nz!". De gy gondolom, helyes ton akkor jrunk, ha mindez prosul mltunk s jelennk blcs s okos tgondolsval, s a szksges megjuls vllalsval. Kedves elvtrsak! A kongresszus munkjban eddig is nagy hang-

3 6 2 /' HOZZSZLSOK

slyt kapott az intenzv fejldsre val ttrs s az ehhez nlklzhetetlen megjuls szksgessge. Ma a legfontosabb - ahogyan Kdr elvtrs fogalmazott - megjulni, j minsget teremteni, amely megfelel a kor kvetelmnyeinek. Fiataljaink hogyan tudnak ebbe a trtnelminek nevezhet folyamatba a maguk terletn bekapcsoldni? gy gondoljuk, hogy mindenekeltt ki-ki vgezze becslettel a dolgt, javtsa egyni teljestmnyt. Csakis ez lehet a tovbblps alapja, s az, hogy elszr nmagunkban, sajt munknkban tegynk rendet s javtsuk a fegyelmet. Fejlettsgnk jelenleei fokn ugyanis csak egyetlen jrhat t ii elttnk, a megjuls. Btran merem lltani: pldtlan lehetsgek llnak a fiatalok eltt, csak idben fel kell ismernnk s kiaknznunk azokat. Tlnk is fgg, hogyan tudunk versenyre kelni, reaglni a kihvsokra, mennyire vagyunk nyitottak s rugalmasak az j irnt. Mert mai s holnapi teendink nem trik a ttlenkedst, az egymsra mutogatst, a ktked vrakozst, mint ahogyan a kapkodst, a ltszataktivitst vagy a tettek hinynak aktkkal trtn elfedst sem. De felkszltnk-e minderre, illetve felksztettk-e a felelssgnkre bzott fiatalokat? g y vlem : nkritikusan be kell ismernnk, hogy mg nem mindenben. Igen sok kihasznlatlan tartalkunk van a fiatalok ltalnos s ezen bell vilgnzeti, politikai nevelse tern. Mg nem elg hatkonyak a tudatos elktelezettsgre, a hivatstudatra, a szakmaszeretetre nevels mdszerei. Olykor az a benyomsom, hogy mi, akik egy adott terleten - a csalddal, a munkahellyel, az iskolval egytt - felelsek vagyunk a fiatalok nevelsrt, a kelletnl jobban vjuk ket a valsgtl. Nem sztnznk elgg a kzdelmek s az sszer kockzatok felelssggel trtn vllalsra. Mg mindig nem rzkeltetjk velk igazn, hogy az let harc, sokszor nmagunkkal is, a jrt, a jvrt. Elfordul, hogy megfeledkeznk arrl: mai nehezebb helyzetnk a fiatalokban ppgy kivlthat elkeseredst, csggedst, flrellst, mint a kihvsok elfogadst, a kemnyebb munkt, az aktvabb kezdemnyezst. Hogy melyik magatarts vlik meghatrozv? Ez fknt attl fgg, hogy a fiatalok milyen kvetend mintt, pldt ltnak maguk krl, hogy mennyire rdemi, rtelmes, erejket s kpessgket megprbl feladatokat kapnak. s hogyan jutnak el hozzjuk eszmink s rtkeink? nk, akik itt a kongresszusi teremben valamennyien prttagok, engedjk meg nekem, hogy a prttag szl fele
t

R D U L Y LSZL

363

lssgvel hangosan gondolkodjam arrl: vajon milyen szemlyes lmnyben volt rszk otthon azoknak a kzpiskolsoknak, akik egy felmrs sorn a kvetkezkppen nyilatkoztak meg". Arra a krdsre: Mit jelent szmodra, hogy a szleid prttagok?", a vlasz gy hangzott: Ht azt, hogy sokkal kevesebbet vannak otthon, mivel llandan klnfle rtekezleteken vesznek rszt..." Egy szakmunkstanulhoz intzett krds gy szlt: Neked mr eszedbe jutott olyas mi - mivel szleid is fontos prttisztsgeket tltenek be -, hogy valamikor belled is prttag lesz?" A felelet: Nem, n autszerel leszek!" Mennyivel ms lehetett a minta, s gy az indttats is annl a kislnynl - bzzunk benne, hogy az ilyenek vannak tbben -, aki a Mi lesz, ha prttag leszel?" krdsre, igaz kicsit romantikus lelkesedssel, gy vlaszolt: n mg jobb teszem a jt!" Tisztelt kongresszus! Megtlsem szerint a hatrozati javaslat biztostk arra: prtunk csaknem hrom vtizedes kvetkezetes politikja folytatdni fog, s egyben olyan program kerl a trsadalom, benne a fiatalok el, amely alkalmas a tovbbi kibontakozs elindtsra. Magban hordozza annak a rgi igazsgnak a lehetsgt, hogy a legjobb pedaggia: feladatot adni s munka kzben nevelni. gy gondolom, hogy a mai fiataloknak is ppen erre van szksgk.

Rduly Lszl
a Bakonyi Bauxitbnya mvezetje, munksr
>

Tisztelt kongresszus! A kongresszusi irnyelvek jelentsgt megillet helyen foglalkozik a prtlet, kztk az alapszervezeti munka, a prtmegbzatsok tbbves tapasztalataival, tennivalival is. A Magyar Szocialista Munksprt hagyomnyainak szellemben llandan nevel munkt vgez a tmegek kztt. A kzbees prtszervek, de klnskppen az alapszervezetek azonban nem beszlhetnek ltalnossgban a tmegekhez", a nagykzssghez". Napjainkban, amikor az emberi tnyezk szerepe gazdasgunk, trsadalmunk fejldse szempontjbl dnt jelentsg, politikai s agitcis tevkenysgnkben az egynhez kell eljutnunk. Ez a prt vezet szerveinek szintjn is fontos feladat. De minl kzelebb kerlnk a prtalapszervezetekhez, ahol a kommunistk egytt lnek, dolgoznak

3 6 4 /' HOZZSZLSOK

munkatrsaikkal, a lakossggal, annl inkbb kell, hogy magatartsi s viselkedsi alapnormv vljon a felelssgrzet ezen emberek egyni boldogulsrt. Megerstettk vlemnynket a rendszeress vlt - a beszmol taggylseket megelz - elbeszlgetsek prttagjainkkal s a krnyezetnkben tevkenyked prton kvli munkatrsainkkal. Ezek a kzvetlen vlemnycserk fejlesztik s tovbb erstik az egymshoz tartozst, kvetkezskpp a prt cselekvsi s politikai egysgt. Meggyzdsem szerint a prttagnak munkatrsaival val mindennapi kapcsolata sorn mind kevsb kell betlteni az orszgos s vilgesemnyek hrnknek szerept, mert ezt a televzi, a rdi, az jsgok elltjk. Igen sokat jelent azonban a blcs emberi segtkszsg, a tenni akars az egyni s csaldi gondok megoldsban, a helyi tervek, dntsek magyarzatban. Ez ltszlag aprmunka, s kevsb ltvnyos, de hosszabb tvon felttlenl eredmnyes. Helyes teht, ha a prtmegbzatsok konkrtak, testre szabottak, rtkelhetk. Ilyennek tlem a munksrsg munkjt, mely testletnek magam is tagja vagyok. Igaz, hogy n a Tapolca trsgben mkd Koss Istvn Munksregysg tevkenysgt ismerem, m abban a meggyzdsemben, hogy az orszg valamennyi egysgnl olyan kivl a szellem, mint nlunk, btorkodom beszlni az nevkben is. Ismerjk, magunknak valljuk prtunk politikjt. Szolglatunk bizonytja, hogy bels meggyzdsbl cselekven rszt vllalunk annak megvalstsbl. Bszkk vagyunk eredmnyeinkre, fltjk elrt vvmnyainkat, s megvdskrt tenni is akarunk. Felkszltsgnk ismeretben lltom, hogy erre kpesek is vagyunk. Trsadalmunk nem kis erfesztse rn a szemlyi s technikai felttelek ehhez biztostottak. A szolglat, a kikpzs zmben szabad idben trtnik, ami az ismert okok miatt egyre kevesebb lesz. Parancsnokaink - igen helyesen - ehhez igaztottk szemlyi llomnyunk felksztst. gy tudom, az orszgban elsk kztt nlunk kezdtk meg a kikpzst sszevont laktanyai elhelyezssel. Ezzel cskkent az ignybe vett napok szma, a munkbl, a csaldtl tvol tlttt id. Egysgeinknek kifogstalan a kapcsolata a prtszervekkel. Klcsnsen tjkozdnak arrl, hogy a munksrk miknt dolgoznak munkahelykn, a prtszervezetek viszont - kivltkpp a beszmol taggylsek eltt - krnek s kapnak vlemnyt arrl, hogy tagjaik miknt jeleskednek a szolglat elltsban. Ez egyszerre segti a prt-

RDULY

LSZL /

365

tagsg utnptlst s a munksrllomny ptst s. A munksrsg nkntes, fegyveres jellegnek megrzse mellett egyre inkbb politikai intzmnny, olyan szervezett vlik, amely mkdsi terletn szmottev, emberforml tnyez. Olyann, amelyben, ha gy addik, egytt tapossa a sarat, majd a gyakorlat utni megrdemelt pihens kzben egytt szv el egy cigarettt a bnysz, a mezgazdasgi dolgoz, az igazgat, az orvos, a prtmunks. Sorainkban vannak gazdasgi, politikai vezetk is, de mintha szmuk az utbbi idben megcsappant volna. Tudom, rengeteg a teendjk, rtekezletet ls kvet, jelentsi ktelezettsg szortja ket, rohannak, alig szusszannak, de ha igaz szt akarnak hallani, a munksember tiszta forrsbl kvnnak ert merteni, maguk mg mg tbb elsznt harcost felsorakoztatni, krem, jjjenek kznk, hiszen e kzssg tagjai a ktelessg s az ntudat eggy kovcsoldott erklcsi trvnyei szerint dolgoznak. Br nem vrnak rte erklcsi, anyagi elismerst, mgis megkapjk a munkahelyek dnt tbbsgben. De megjegyzem, hogy a munksrszolglat irnti figyelem vagy ennek elmaradsa minsti is a munkahely vagy intzmny vezetst. Munksrtrsaim nevben elmondhatom, hogy e szmunkra sokat jelent prtmegbzatst a jvben is csak gy tudjuk eredmnyesen elltni, ha gy mint eddig is, magunk mgtt rezzk prtszervezeteinket, vezetinket s nem utolssorban csaldtagjainkat. Ezek olyan tnyezk, amelyek nlkl sem technika, sem anyagi er nem mkdik gy, ahogy azt szeretnnk. Tisztelt kongresszus! Prttagsgom egyids azzal a vllalati elhatrozssal, amelyet megynkben, de megyehatron kvl is lmunkahatkonysgi program" nven ismernek. E program a XI. kongreszszuson elfogadott programnyilatkozat szellemben fogant. Lnyege, hogy a bauxitbnyszat tz v alatt msflszeres teljestmnyt r el, tervszer s emberi lptk ltszmcskkentssel, tcsoportostsokkal, zemi s munkaszervezssel, mszaki fejlesztssel s a tlnk telhet korszer krnyezetkml eljrsokkal. Ma is jl emlkszem arra a kommunista aktvra, ahol prttagsgunk rszvtelvel vitattuk meg s fogadtuk el tennivalinkat. Bevallom frfiasan, hogy akkor egy kicsit ktkedve fogadtam, hogy ez az elhatrozsunk tz v mlva teljeslni fog. Ennyi id tvlatbl elmondhatom, hogy gyakran illettek bennnket vdve a bezzeg vllalat" jelzvel. Szerencsre sokkal tbben - felsbb prt- s llami szer-

3 6 6 /' HOZZSZLSOK

veink - tmogattk s figyelemmel ksrtk kezdemnyezsnket, segtettek bennnket. gy trtnhetett meg, hogy 1984 novemberben, amikor rtkeltk a XI. kongresszus ta vllalt tevkenysgnket, megllapthattuk, hogy tervszer ltszmgazdlkodssal 831-gyei cskkentettk a vllalat ltszmt, viszont 70 %-kal ntt az egy fre jut bauxittermels. Cskkent a nehz fizikai munka. Elrtk, hogy ma mr a kzvetlen termelsbl - ahogy mi bnyszok mondjuk, a csapatrl - egszsgesen mehetnek dolgozink nyugdjba. Megvalstottuk, hogy a kitermelt bauxit emberi kz rintse nlkl kerl a timfldgyrakba. Tisztelt kongresszus! Nagy megtiszteltets szmomra, hogy jelenthetem: amit tz vvel ezeltt vllaltunk, teljestettk. A bauxitbnyszat ma nemzetkzileg elismert sznvonalon dolgozik, ezzel az egyetemes magyar bnyszatban is tisztes helyezst rt el. Ezek alapjn tisztelettel krjk a megvlasztand j Kzponti Bizottsgot, kormnyzatunkat, az rdekelt szakszervezeteket, hogy a jvben a bnyszok egyttes dolgait egyforma .mrcvel kezeljk, fggetlenl attl, hogy fld alatti munkjuk befejeztvel, a mszak vgn fekete vagy vrs por lepi testket, munkaruhjukat.

Krasznai Lajos
az M S Z M P Pest Megyei Bizottsgnak els titkra

Tisztelt kongresszus! Szmunkra, akik Pest megye tvenezres prttagsgnak bizalmbl rszt vehetnk a XIII. kongresszus felelssgteljes munkjban, kell biztatst s ert ad az a felismers, hogy a kongresszusi dokumentumokban, a szbeli elterjesztsekben s az eddig elhangzott vitban visszaigazolst rezzk azoknak a krdseknek, amelyek az elmlt t esztend politikai, tartalmi rtkelsben bennnket is foglalkoztattak. A munknkkal s a helyzetnkkel kapcsolatos szmos tnyez kzl n a prtegysg nhny sszefggsvel szeretnk foglalkozni. Mostanban gyakran esik errl sz. A kongresszusra kszlve klnsen - de itt a kongresszusi teremben is - tbbfle kzeltsben hallottunk rla. Azt is krdezhetik, klnsen a kvlllk", hogy mirt beszlnk rla ennyit. Azrt, mert prtunk mkd- s akcikpes-

KRASZNAI

LAJOS

367

sgt nem lehet azzal elintzni, hogy ,,egysg az eszmei elktelezettsgben s egysg a vgrehajtsban", mert a prtegysg minden sszetevjt az adott idszak viszonyai kzvetlenl befolysoljk, s amelynek a minstst rdemes mindig idszeren elvgeznnk. Az a tny, hogy a nehezebb vlt letkrlmnyek a korbbinl jobban prbra tettk a kinbz kzssgek, az egyes emberek trkpessgt, valljuk be, hogy a politikai munkban is reztette hatst, mert amikor a marxizmus szellemben vallatra fogjuk napjaink politikai valsgt, akkor azt tapasztaljuk, hogy az elmlet s a gyakorlati prtmunka sszevetsben bizony van nhny krdjel. Ilyen viszonyok kztt a legnehezebb feladatok egyike a prtegysg erstse, a trsadalmi aktivits fokozsa, a kzletisg rangjnak s megbecslsnek az rzse. Ebben a prttagok, st a prtfunkcionriusok, a vezetk is nap mint nap megmretnek s tudjuk, hogy nem vizsgzik mindenki egyformn. A prtegysg sszetevit elemezve tapasztalataink alapjn is azt reztk az elmlt idszakban, hogy vannak olyan veszlyforrsok, amelyek ersebben hatnak, mint a korbbi vekben. Nemcsak arra gondolok, hogy vannak prttagok, akik esetleg megsrtik a prt ideolgiai normit, vagy a klnbz trsadalmi jelensgek osztlyszemllet megkzeltse nha csorbt szenved, hanem arra is, hogy helyzetnk s fejldsnk egyms utn veti fel az jabbnl jabb krdseket, amelyekre a prttagsg idben vlaszt vr. Relis, objektv s elfogadhat vlaszt. Olyat, amely mozgst, nem pedig megzavar, ahogy ezt Grsz elvtrs is emltette a hozzszlsban. A marxista elmlet azonban az elmlt vekben nhnyszor ads maradt vagy ksett olyan krdsek megvlaszolsval, amelyek nlklzhetetlenek az eligazodsban. Ez is egyik oka, hogy a szocializmussal sszefggsben eltr felfogsok s rtktletek alakulhatnak ki. Sokan krdezik pldul, hogy lehet az, hogy mikzben npes rtegek letsznvonala cskken, msok rdemtelenl magas jvedelmekhez jutnak. Mi lesz a nagy jvedelmek sorsa, s ezek milyen trsadalmi folyamatokat indiklnak? Amikor a XII. kongresszus jlag elhatrozta a jvedelmek differencilsnak szksgessgt, nem ezt akartuk mondjk. Ezek az elmlet s a gyakorlat vals vagy ltszlagos tkzsnek l megjelensi formi. gy tapasztaljuk, az emberek tbbsge, a kommunistk lnyegben megrtik, hogy a szocializmus is ellentmondsokkal, jszersgekkel

3 6 8 /' HOZZSZLSOK

egytt fejld, alakul trsadalom, de szeretnk tartsan visszaigazolva ltni, hogy ez a trsadalmi rendszer kpes felismerni az ellentmondsokat, azok okaival s lehetsges kvetkezmnyeikkel egytt, mieltt megoldhatatlan konfliktusok keletkeznnek. Ez a felfogs, a klnbz ellentmondsok feloldsnak szksgessge s lehetsges mdozatai tkrzdnek a Kzponti Bizottsg beszmoljban s a hatrozati javaslatban is, amely a jvben a prtegysg tovbbi erstsnek fontos elmleti alapja lehet. Azt is el kell mondani, hogy vannak az letnek, a munknknak olyan terletei, ahol pusztn elmleti alapon, vagy csak a politikai munka eszkzeivel nem tudjuk az egysget megteremteni. A prttagsg a sajt tevleges szerepe tudatban ignyli, hogy ha dntsre rettek a krdsek, amelyekben kinek-kinek a maga terletn - lent s fent - cselekednie kell, akkor azt ne halogassuk. Mert nehz az egysget fenntartani, ha azt ltjk, hogy az let klnbz dolgaiban egymstl teljesen eltr terleteken tbb ves, st vtizedes problmkat tolunk indokolatlanul magunk eltt. Pldaknt emlthetjk a fmunkaid brezsnek a krdseit, a szerzdses fegyelem kzismert fogyatkossgait, a nagyzemi zldsgtermels s a -forgalmazs problmit, a krnikus pedaggushinyt, amelyekrl itt is hallottunk, s amelynek egyik bizonytka, hogy Pest megyben is tartsan mintegy 1000-1200 tanr s tant hinyzik. Az elmlt vekben szmos helyes politikai koncepci s dnts szletett, j nhny intzkeds trtnt, amely azt mutatja, hogy kpesek vagyunk a mai kvetelmnyeknek megfelelen dolgozni. A Kzponti Bizottsg gondos elemzse, rtkelse, Lzr, Havasi elvtrs s ms hozzszlk is meggyzen rveltek emellett. Sajt magunk is elvgeztk a munka rtkelst a megyei prtrtekezleten. Ha csak a pldkban tallzunk: a gazdasgirnyts tovbbfejlesztse, a kzigazgats tszervezse vagy a vlasztsi rendszer korszerstse kzzelfoghatan bizonytja ezt. A Pest megyei kldttcsoport nevben is btran mondhatom: egyetrtnk az alapvet clokkal, de az eredmnyeink mellett a politiknak fel kell vllalni, hogy a folyamatok mlyre sson olyan knyes krdsekben is, mint pldul a szocilpolitika. Mert nem kerlhetnk szembe olyan tisztessges emberekkel, idsebb elvtrsainkkal, akik a legnehezebb idszakban vllukra vettk e trsadalom ptsnek terheit, de a plyakezds, a csaldalapts vagy a lakshoz juts gondjaival kszkd fiatalok tbbsgvel

KRASZNAI

LAJOS /

369

sem, akik a jv ptst kell hogy szolgljk. Mint ahogyan nem engedhetjk meg azt sem, hogy veszlyeztessk tvlati rdekeinket olyan krdsekben, mint a mszaki fejleszts feltteleinek a megteremtse. Pest megyben is szorongatan rezzk ezt az iparban s a mezgazdasgban egyarnt. Ha teht fontos trsadalmi problmkra nem reaglunk idben, ha sajt hibinkbl indokolatlan tempveszts trtnik, akkor ez a prtegysget is veszlyeztet tnyezv vlhat. Prttagsgunk ugyanis a gyakorlat alapjn minsti a politikt. Elmleti, ideolgiai egysget teremteni nem lehetsges gy, hogy a gyakorlat ltal megosztva rzik magukat. Ennek a trsadalmi rendszernek az rtkeit megkzelten azonosan kellene ltni s rezni azoknak, akik sok megprbltatssal a szletsrt kzdttek, akik ma is a fejldsrt dolgoznak, s lttatni azokkal is, akik beleszletve benne lnek, hogy rte maguk is meggyzdssel cselekedjenek. A Kzponti Bizottsg beszmolja vilgosan megfogalmazta, hogy nem elg az elvekkel ltalban egyetrteni, a valdi egysg prbja a tett, a kommunistk killsa a politika kpviseletben, s alkot rszvtelk a vgrehajtsban. A mi megyei prtrtekezletnkn is klns hangslyt kapott az elmleti s a gyakorlati aktivits, a politikai vitakultra tartalmnak s sznvonalnak a javtsa. Arra kerestk a vlaszt, hogy vajon hol a problma gykere. Az eltelt vtizedek sorn nem tanultunk meg pt jelleggel vitatkozni? Pedig azt tudnunk kell, hogyha tvednk, csak egytt tvedhetnk, mert nemtrdmsggel, hallgatssal nem lehet megfelelen alaktani sem az orszgos, sem a helyi politikt. Az bizonyos, hogy a demokrcia tartalmnak a gazdagtsa, a beleszls jognak a biztostsa nmagban nem elegend. A tovbblpshez az is kell, hogy a klnbz kzssgek tagjai lni is tudjanak a lehetsgekkel. Ezt pedig folyton tantani s sztnzni kell. De nem gy, hogy a trsadalmi letnk klnbz jelensgeit gy nagy ltalnossgokban brljuk. Szv tesszk a mshol netn elhibzott dntseket, a korrupcit, az gyeskedst, a vele szembeni hatrozott fellps hinyt, brljuk a kzlet tisztasgt, vagy gy ltalban a fiatalok krben tapasztalhat negatv jelensgeket, s gy tovbb. Ugyanakkor azt nem tesszk mrlegre - ki-ki a maga terletn hogy a sajt munknk fogyatkossgai mennyire jtszanak vajon kzre a brlt jelensgek s folyamatok kialakulsban. Mert nemcsak

3 7 0 /' HOZZSZLSOK

mshol szlethetnek elhibzott dntsek, hanem kzvetlen krnyezetnkben is, s ennek mi vagyunk a rszesei. Tbbek kztt ezekkel a krdsekkel kell szembenzni, s a prttagsggal egytt szintn ezekre helyileg is keresni kell a vlaszt. De tudatostanunk kell azt is, hogy a vitra, az aktivitsra nemcsak az gynevezett nagy krdsek megoldsban van szksg, amelyet pldul a kongresszusi irnyelvek vitja sorn tapasztaltunk. Az let htkznapjai is ignylik a kollektv gondolkodst, az eltr rdekek, nzetek nylt tkzst. Mint ahogy a Kzponti Ellenrz Bizottsgjelentse is megfogalmazta, nem szabad flnnk attl, hogy a vitkban eltr vlemnyek jhetnek felsznre, mert ez egyrszt termszetes, msrszt az elet azt igazolja, hogy egyazon problmnak tbb j megoldsa is lehet. Ebbl az is kvetkezik, hogy az elterjesztett napirendeket ne a megszoks, a formlis gondolkods, hanem az let ltal diktlt szksgletek alapjn tervezzk meg. Kedves elvtrsak! Amikor ezeket a dolgokat mrlegeljk, akkor gondoljunk arra is, hogy a prtegysget az ltalnos tnyezk mellett a helyi viszonyok s sajtossgok is befolysoljk. Minstst pedig nemcsak a prton bell lehet elvgezni, hanem visszaigazolja az ltalnos kzhangulat, amely legkzvetlenebbl helyileg mrhet. Pest megyben csaknem egymilli ember l. Ez a npessgszm, a mintegy 480 000 aktv keres, a nagy ltszm munkssg hangulata, politikai tltse, lgkre olyan politikai hmr'', amelyre figyelni kell. Amikor azt mondjuk, hogy ennek a megynek a kzhangulata valamivel taln rzkenyebb az orszgos tlagnl, n gy gondolom, hogy nincs ebben semmi tlzs. Ennek egyszeren objektv okai vannak. A ktsgtelen fejldsnk ellenre nagy a relatv elmaradsunk a terlet- s a teleplsfejleszts s az letviszonyok szmos terletn. Ehhez kzhangulatot formlknt tartoznak olyan tnyezk, mint a tmeges ingzs, a mreteihez kpest kevsb javul kzlekedsi viszonyok, a vltozatlanul intenzv npessgvndorls. Az agglomerciban a npsrsg hromszorta nagyobb az orszgos tlagnl, s ez a krlmny nmagban is nehz s kielgthetetlen laksviszonyokat jelent. Igen nagy az alacsony nyugdjasok szma, s a megye lakossgnak csaknem a fele fiatal. Ilyen sszetett, feszltsggel terhes a politikai munknk kzege s felttele. Azrt hangslyozom ezt, mert a mai viszonyok kztt a prt-

K R A S Z N A I LAJOS / 3 7 1

egysg megtartsnak, erstsnek mindinkbb fontos elemv vlik a politika differencilkpessgnek a javtsa orszgos s helyi mretekben s krdsekben egyarnt. Hogy a prttagsg a politika melletti killsa sorn ne kerljn szembe sajt krnyezete nlklzhetetlen szksgleteivel, a munkahelyi s a lakhelyi kzssgek elfogadhat rdekeivel. Fejldsnket elismerve, gondjainkat nem tagadva az a tapasztalatunk, hogy megynkben is vltozatlan a prt irnti bizalom. Igaz hittel s j szndk akarattal egysgesen keressk - nehzsgeink ellenre, vagy ppen ezzel egytt - a lendletesebb elrehalads legjobb megoldsait. A beszmol s vezetsgvlaszt taggylseken s a prtrtekezleteken ppgy egysg volt az eredmnyek megtlsben, mint a hibk, az ellentmondsok s azok okainak a feltrsban. Soksznsg volt jellemz a konkrt tapasztalatokban, a klnbz megoldsi lehetsgek felvzolsban. De ezek a frumok arra is felhvtk a figyelmnket, hogy prtunknak, mikzben a trsadalomformls megtisztel hivatst gyakorolja, nmagt, bels lett is tudatosan s folyamatosan alaktani kell. A prtegysg valamennyi elemnek a gazdagtsa azt is felttelezi, hogy a munkastlusban, munkamdszernkben, s a munkarendnkben idrl idre kpesek legynk a megjulsra. Jelenleg is knyszert bennnket pldul a kzigazgats tszervezsvel a terleti prt- s llami szervek j kapcsolati rendszere, amely nem tri a rgi irnytsi mdszereket. A vllalatirnyts jszer kvetelmnyei, vagy a vlasztsi rendszer korszerstse is ezt kveteli. A politikai munka hitelt csak az erstheti, ha a prtszervek s -szervezetek kpesek lesznek arra - amit Kdr elvtrs eladi beszdben kln is kiemelt hogy szkebb s tgabb krnyezetkben a megjulst sztnz, segt szerepet vljk magukra a gazdasgban ppgy, mint a politikai, a trsadalmi s az ideolgiai letben. A megjuls ltal is ersd egysgben meggyzdsnk, hogy kpesek lesznk a XIII. kongresszus hatrozatainak vgrehajtsra.

3 7 2 /' HOZZSZLSOK

Kpeczi Bla
mveldsi miniszter

Tisztelt kongresszus! Az oktats, a kzmvelds s a kulturlis irnyts nhny krdsvel szeretnk foglalkozni. A Kzponti Bizottsg beszmolja, a hatrozattervezet s tbb hozzszl is nagy hangslyt tett az oktatsra, s joggal, hiszen a sz szoros rtelmben annak megjavtstl fgg a jv. Az oktats ma nem tud teljes mrtkben megfelelni feladatainak. Rszben azrt nem, mert a gyorsan vltoz vilgban vltozik a mveltsg tartalma s a szakmai kpzs irnti igny, s erre inkbb csak megksve, s nem is mindig megfelel mdon tudunk reaglni; rszben azrt sem, mert nem rendelkeznk a szksges szemlyi s trgyi felttelekkel. Az elmlt vekben azonban nem keveset tettnk. A tartalmi vltozsok szksgessgt felismerve, a Kzponti Bizottsg hatrozata alapjn 1978 ta j tanterveket s tanknyveket vezettnk be az iskolk minden fokozatban, minden tantrgyban, amelyeket a korszer tudomnyos llspontok inspirltak, de amelyek egyes esetekben az letkorbeli sajtossgokat nem vettk figyelembe, s egyes trgyaknl tlz kvetelmnyeket lltottak. A tavaly elfogadott oktatsi fejlesztsi program alapjn most az a feladat, hogy a gyakorlat prbjn tesett oktatsi dokumentumokat javtsuk, nem rohamszeren, hanem meggondoltan, lpsrl lpsre, s hosszabb idre stabilizljuk a tartalmi kvetelmnyrendszert. Az oktats tartalmnak s mdszereinek ltalnos javtsn bell hatkonyabb kell tennnk az elemi ismeretek elsajttst, s ezrt az ltalnos iskola kiemelt fejlesztst tovbbra is szksgesnek tartjuk. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ltalnos iskola gyengesgei kihatnak a szakmai kpzsre. Alacsony mveltsgre ugyanis nem lehet megfelel szakkpzst pteni. Az alapoz szakmai kpzs szksgessge nyilvnval. De azt is ltnunk kell, hogy ellentt feszl e clkitzs s az zemek specializlt ignyei kztt. Mindez arra figyelmeztet, hogy a szakkpzs tekintetben szorosabb kapcsolatot kell kialaktanunk a gyakorlattal gy, hogy az oktats-nevels s az zemi beilleszkeds szempontjait egyarnt tekintetbe vegyk, s ehhez krjk a vllalatok, a termelszvetkezetek, a szakmai irnyt szervek segtsgt is. Kedves elvtrsak! A fejlesztsi program fontos clja az oktats tar-

KPECZI

BLA /

373

talmnak megjtsa s az elsajtts eredmnyesebb ttele, ezzel egytt a nevels javtsa is. Annak ellenre, hogy sok a panasz a maximaiizmusra, az igazsg az, hogy az oktats nem elg hatkony, s ez azzal is sszefgg, hogy az iskola nem llt fel megfelel kvetelmnyeket. Csak az erfesztst, a munkt, a teljestmnyt megkvn iskola lehet egyszerre oktat s nevel iskola. Csak az rtelmes fegyelmet megvalst iskola segtheti egyszerre a tuds megszerzst, a jellemformlst s a kzssgi szellem erstst. Csak a szocialista humanizmus, az igaz hazafisg s a nemzetkzisg eszmit s az erklcsi rtkeket vllal iskola ksztheti fel a fiatalokat arra, hogy az jra nyitottak legyenek, megtalljk helyket a trsadalomban, s vllaljk annak tovbbi ptst. Az ilyen iskola kialaktshoz demokratikus iskolai let, nll s felels neveltestlet s pedaggus, a feltteleket megteremt s a munkt segt, nem brokratikus irnyts, az iskolt becsl s segt csald s trsadalmi krnyezet szksges. Az oktats szubjektv s objektv feltteleinek megteremtsvel elmaradtunk, s ez hiba volt. Immr msfl vtizede tudjuk, hogy a pedaggus-utnptls tervezse nem megfelel, hogy pedaggushiny keletkezik. Mgis a legutbbi idkig nem emeltk fel a beiskolzsi ltszmokat a pedagguskpz intzmnyekben. A pedaggusok lets munkakrlmnyei nem javultak megfelel mdon, ami sokakat a plya elhagysra ksztet. Ezt a tendencit a tavalyi bremels sem tudta mg ellenslyozni. Legfbb feladatunknak tartjuk a pedaggusok kpzsnek mennyisgi s minsgi fejlesztst, a pedaggusplyra jelentkezk jobb kivlasztst, a rendszeres tovbbkpzs megszervezst, az let- s munkakrlmnyek tovbbi javtst. Elre lehetett ltni a demogrfiai hullmot is. De a helyi dntsek nem kvettk az ignyeket mindaddig, amg a kormny kiemelt programot nem hirdetett. Ennek alapjn a jelenlegi tves tervidszakban feltehetleg felpl 6000 ltalnos iskolai tanterem, s ez nagy erfeszts eredmnye. Mindez azonban nem elg! Mintegy 5000 ltalnos s 2300 kzpiskolai tanteremre lenne szksg a kvetkez tves tervben. A kormny tovbbra is kiemelt programknt kezeli az oktatsi felttelek megjavtst. De szksg van a helyi erforrsok felhasznlsra s a trsadalom tovbbi ldozatkszsgre is, amely a mltban oly sokat segtett az vodk s iskolk felptsben s felszerelsben. Tisztelt elvtrsak! Fejlesztsi programunk meghatrozza a fels-

3 7 4 /' HOZZSZLSOK

oktats korszerstsnek feladatait is. Olyan szakemberek nevelst tztk ki clul, akik megfelel ltalnos mveltsggel s korszer szakkpzettsggel rszt tudnak venni a szocialista trsadalom ptsben, letben, megfelelnek az rtelmisg funkciinak. Nagy jelentsget tulajdontunk az alapoz kpzsnek, ezzel egytt a tbb fokozat oktatsnak, az egyetemi tanulmnyok utni specializcinak s kiegszt tanulmnyoknak. Az oktatst s a kutatst a jvben mg inkbb sszekapcsoljuk. Meggyzdsnk, hogy nem lehet sznvonalas oktatst vgezni kutats nlkl. Szeretnnk elrni, hogy a felsoktatsban egyszerre jelentkezzk a demokrcia s a minsg kvetelmnye az oktats alaktsban, az oktatk s a tanulk felkszlsben, a kivlasztsban, a kinevezseknl s megbzsoknl, a testletek s a bizottsgok munkjban. Az egyetemek, fiskolk s a gyakorlat kapcsolatt kvnjuk ersteni szakmai bizottsgok s klnbz tancsok, gy pldul regionlis tancsok ltrehozsval. A korszerstshez itt is meg kell teremteni bizonyos elemi feltteleket. Nem utolssorban a szksges mszereket, s biztostani kell knyveket s folyiratokat is. Sok vita utn az oktats fejlesztsnek programjt minden fokozaton meghatroztuk. Most a vgrehajtson van a sor. Krjk, hogy ebben vegyenek rszt pedaggusok, iskolk, felsoktatsi intzmnyek, tancsok s az sszes irnyt szervek. Ugy rezzk, hogy sok vonatkozsban a cselekvs ideje jtt el. Tisztelt elvtrsak! A szocializmus nagy vllalsa a kultra terjesztsben, hogy rvnyesti a demokrcia elvt, mindenki szmra hozzfrhetv teszi a tudomny s mvszetek eredmnyeit s egyben vlaszt is; vlaszt, mgpedig elssorban azzal, hogy rtkeket akar terjeszteni. A kzmvelds az elmlt vekben szles kr s sokszn lett. Tekintetbe vette a klnbz rtegek ignyeit s a differencildott trsadalmi szksgleteket. Az utbbi idkben zavarok jelentkeznek a demokrcia s az rtk kvetelmnynek teljestsben. Elg szles rtegek rekednek meg a viszonylag alacsony kulturlis sznvonalon s sokakhoz nem jutnak el az igazi rtkek rszben a terjeszts knyelmessgbl s a rosszul rtelmezett gazdasgossgbl, rszben amiatt, mert az ignyeket nem sikerlt felbresztennk, vagy a munkval tlttt id tnyleges meghoszszabbodsa miatt, ahogy itt is hallottuk, az ignyek nem jelentkeznek.

KPECZI

BLA / 3 7 5

Mveldsi politiknk az elmlt negyedszzad alatt bebizonytotta, hogy a kulturlis szksgleteket szlesen rtelmezi s ezek kztt helyet kvn biztostani a szrakozsnak is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nagy kultra" terjesztst httrbe kellene szortani, s hogy a szrakozs cmen a kapitalista vilg rgi s j fogyaszti kultrjnak kellene helyet adni. A tavaly megrendezett kzmveldsi konferencia arra hvta fel a figyelmet, hogy hatrozottabban forduljunk a befogads krdsei fel, teht a legszlesebb rtegekben terjesszk a hasznos ismereteket s a nagy mvszi rtkeket, javtsuk meg a munkt a szrakozs, a kikapcsolds, a pihens szfrjban, a j zlst s az elemi erklcsi normkat tekintetbe vve. A tudomny kpviselitl, rktl, mvszektl vrjuk, hogy segtsk a hasznos ismeretek s nagy rtkek terjesztst s forduljanak hatrozottabban a npszer mfajok fel. Teremtsk meg ezen a terleten is a szocialista tmegkultrt. Tisztelt elvtrsak! Az rtelmisgben - fleg az alkot rtelmisgben az utbbi idkben nyugtalansg mutatkozik abban a krdsben, hogy a szocialista llam akarja-e vllalni, s ha igen, milyen mrtkben a kultra mecnsnak feladatt. Kzismert, hogy llamunk a nehezebb gazdasgi krlmnyek kztt is jelentsen dotlja a sznhzak, a kiadk, a knyvtrak, a mzeumok, a mveldsi otthonok tevkenysgt, mghozz kt mdon. Egyrszt gy, hogy mkdsi kltsgeik nagy rszt magra vllalja, msrszt gy, hogy fedezi az alacsony rakbl szrmaz klnbsget, teht a kznsget tmogatja. Ez most, az rak emelkedse utn is igaz. Nem lehet azt sem elfelejteni, hogy folyt s folyik a sznhzi rekonstrukci, hogy jjalaktottuk az Operahzat, hogy megplt az j Szchnyi Knyvtr, hogy j megyei knyvtrak s mveldsi kzpontok jttek ltre - hogy csak nhny pldt emltsek. A gazdasgossg krdsnek eltrbe lltsa vlemnyem szerint nem indokolatlan a kultra szempontjbl sem. Egyrszt intzmnyeink nagy rsze igen nagy szemlyzettel s nem elg rugalmasan dolgozik, msrszt a dotcit nem cltudatosan hasznljuk fel, azt is tmogatjuk, ami nem szolglja sem a demokratizlst, sem az rtkek terjesztst. Nem lehetnk rzketlenek a megvltozott gazdasgi krnyezetre s irnytsra sem, amelyben szlesebb kr lett az egyni vlaszts, s amelyben a mecnsi funkcik is decentralizldtak. A kormny a gazdasgirnyts korszerstse kapcsn tekintetbe

3 7 6 /' HOZZSZLSOK

vette a kultra sajtossgait, de felhvta a figyelmet az ltalnos fejldsi tendencikra s azoknak a vltoztatsoknak a szksgessgre, amelyeket a kulturlis letben is vgre kell hajtanunk a gazdasgpolitika szempontjbl. Ez a munka elkezddtt, de mg csak a kezdeteknl tartunk. A cl egy korszerbb kulturlis szervezet kialaktsa, amelyet az llam tovbbra is dotl, de az eddiginl szelektvebben, a demokratizmus s az rtkek eltrbe lltsa alapjn. Szba kerlt itt a kpzmvszetek kapcsn az rtkek krdse. E krl tnyleg zavarok mutatkoznak, nemcsak a szles kzvlemnyben, hanem az adott szakmkban s kritikkban is. Ha a szakma vagy a szakmai kritika nem tudja megjellni, nem tudja kivlasztani, kiemelni az rtket, akkor termszetszerleg elbizonytalanodik a mveldspolitika is, brmilyen szinten gyakoroltatik is ez. Ezrt kell a kvetkez esztendben a kulturlis letben a mvszet elvi krdseit, eszttikai krdseit eltrbe lltani, s megszntetni azt a kzmbssget vagy semlegessget, amely hossz veken keresztl ebben a trgykrben jelentkezett. A szleskren terjesztend rtkeket nem dogmatikusan kell meghatrozni, hanem az egyetemes kultra s a magyar fejlds sajtossgait tekintetbe vve. Azt hiszem, hogy erre most nagyon nagy szksg van. Ezzel kapcsolatban mg szlnom kell nhny szt az llami irnyts egy-kt krdsrl. Az elmlt negyedszzad alatt megntt az alkotmhelyek s intzmnyek nllsga. A kulturlis irnyts decentralizldott. Az intzmnyek dnt tbbsge tancsi felgyelet al kerlt, a trsadalmi szervezetek s fleg a szakszervezetek lehetsgei - legalbbis elvileg - szlesedtek. Az utbbi idkben tani vagyunk annak is, hogy egyesletek, trsasgok alakulnak klnbz llami intzmnyek, trsadalmi szervezetek vagy egynek kezdemnyezsre. Az irnyts teht tagolt s tbbszint, s ez j dolog, mert megfelel annak a differencildsnak, ami a trsadalomban s a kultrban egyarnt vgbement. Azok a nemkvnatos jelensgek, amelyek az utbbi idkben fleg a szrakoztats tern jelentkeznek, arra figyelmeztetnek, hogy szksg van a mveldspolitikai elvek jobb rvnyestse cljbl az egyeztets javtsra, a tmegkommunikcis eszkzk s a hagyomnyos mveldsi intzmnyek, az llami, tancsi s trsadalmi szervezetek kztt. Klnsen javtanunk kell az llami intzmnyek tevkenys-

HUSZR ANDOR

377

gt, hogy befogadjk, felkaroljk s fejlesszk a trsadalombl kiindul kezdemnyezseket. Nem hiszem, hogy az volna a helyes, ha az llami intzmnyrendszert szembelltannk a spontnnak tartott kezdemnyezsekkel, inkbb az a clszer, ha kialaktjuk a megfelel egyttmkdst, nem a gymkods, hanem a demokratizmus s a minsg jegyben. A kzponti irnyt szervek s a tancsok munkjt ugyanakkor szakszerbb s demokratikusabb kell tenni azzal is, hogy jobban tmaszkodjunk a szakemberekbl ll testletek s bizottsgok vlogat, rtkel, brl tevkenysgre. Az egsz mveldsi folyamatot a prtnak kell irnytania - eszmivel, gy, ahogy azt az elmlt negyedszzadban tette. A lenini kulturlis forradalomnak ma is rvnyes kvetelmnye a tmegek mveldsnek elmozdtsa, az ismeretek s rtkek mindenkihez val eljuttatsa, a kultra sajtunkk ttele. Erre kteleznek a magyar halad hagyomnyok is Apczai Csere Jnostl Etvs Jzsefen t a Tancskztrsasgig. Most nnepeljk Lukcs Gyrgy szletsnek 100. vforduljt. Hadd fejezzem be hozzszlsomat a npbiztos Lukcs szavaival, aki 1919 prilisban A kultra birtokbavtelrl cm cikkben ezt rja: ,,A mg fel nem serdlt nemzedk gy njn fel, hogy nemcsak elevenn vljk benne az sszefggs a kultrval, hanem gy vljk elevenn, hogy a kultra, a mveltsg szszekt kapocs legyen az emberek kztt." gy gondolom, hogy elrejutottunk e program megvalstsban, s ez nemzetkzi mrcvel mrve is szocialista ptsnk egyik legnagyobb vvmnya, mg ha ma elssorban a tennivalkrl, a feladatokrl szlunk is.

Huszr Andor
a Tiszai Vegyi Kombint vezrigazgatja

Tisztelt kongresszus! A Kzponti Bizottsg beszmolja s hatrozattervezete kiemelten foglalkozik az intenzv gazdlkods erteljes s ltalnos kibontakoztatsval, munknk sznvonalnak emelsvel, eredmnyessgnek fokozsval. Mindezek rendkvl nagy jelentsgt szeretnm altmasztani a Tiszai Vegyi Kombint tapasztalatainak ismertetsvel. J nhny vvel ezeltt, mg az extenzv fejlesztsek idszakban,

3 7 8 /' HOZZSZLSOK

felismertk azintenzifiklsok fontossgt, s ezek tettk lehetv, hogy vllalatunk vrl vre dinamikusan fejldjn, s 1984-ben valamennyi zemnkben a nvleges kapacitst messze meghalad termelsi cscsokat rtnk el. Hossz vek ta gyakorlatt vlt, hogy az j gyrak, j zemek ltestsnl - amelyek ltalban licenc- s know-how-vsrlsokkal prosultak - mr a tervezs s a beruhzs idszakban azt vizsgljuk, hogyan lehet a legrvidebb idn bell nemcsak a nvleges termelsi kapacitst elrni, hanem m ^ f e l e l technolgiai mdostsokkal, mszaki iejlesziesekkel a tervezit kapacitasoknl tbbet termelni. A Tiszai Vegyi Kombint ltrejtte s dinamikus fejldse mltkppen mutatja a magyar-szovjet gazdasgi egyttmkds sikereit. A szovjet technolgival s berendezsekkel mkd mtrgyagyrunk 21 v ta termel, s eredeti kapacitst elssorban intenzifiklsokkal megkt- s flszereztk. Ez a gyr nemcsak azzal tnik ki, hogy berendezsein nem ltszik letkoruk, hanem azzal is, hogy folyamatos korszerstssel az orszgban a legalacsonyabb nkltsggel termeli a mtrgyt. Az angol szllts, eredetileg 24 000 tonna kapacits polietilngyrunkban hossz vek ta tbb mint 50 000 tonnt termelnk az ltalunk.kidolgozott intenzifikls rvn. A magyar-szovjet olefinegyezmny alapjn tz ve lteslt olefingyrunk, ez id alatt kt s fl milli tonna etilnt termelt, s szovjet bartainknak tbb mint 1 200 000 tonnt szlltottunk. Az olefingyrunk sem maradt ki az intenzifiklsbl, a mlt vben 12 %-kal termeltnk tbbet a tervezett kapacitsnl. Fejlesztsi stratginkat jl tkrzi az 1983-ban zembe helyezett msodik polipropiln-gyrunk is, melynl nem az egybknt jl bevlt, 1978 ta mkd technolgit vlaszottuk, hanem - elsknt a vilgon - a holnap technikjt tkrz zemet ltestettnk. A dnts helyessgt bizonytja, hogy mr az els vben a nvleges kapacitsnak megfelel mennyisget termeltnk, kivl minsgben. A termkszerkezet korszersgt ltalban azzal jellemzik, hogy mennyi a gyrtmnyok letkora s az adott idszakban hny j termkjelent meg a piacon. Vlemnyem szerint ennek megtlse korntsem ilyen egyszer, mert elfordulhat, hogy az j termket belfldn ugyan csak fl ve gyrtjk, de nemzetkzi mrcvel mrve mr tz vvel ezeltt sem volt korszer.

HUSZR

ANDOR

379

Meghatroz szerepe *van teht az idnek, mert a legkorszerbb eljrs, technolgia vagy termk is elavulhat, ha az elhatrozstl a megvalstsig hossz id telik el. gy a korbban gazdasgosnak, a piacon jl rtkesthetnek tlt termk mr nehezen vagy csak kedveztlen ron adhat el. Az j zemek ltestsnl mindig arra trekedtnk, hogy a leggazdasgosabban mkd, a legmodernebb technolgikat kedvez ron vsroljuk meg, ami persze korntsem egyszer feladat. Jl ismert ugyanis, hogy a tks cgek ltalban nem hajlandk eladni a legkorszerbb eljrsokat - elssorban zleti, de bizonyos mrtkig politikai megfontolsokbl sem. Emellett a gyrtand termkek exportjnl igyekeznek szerzdsileg olyan korltozsokat kiktni, amelyek vdik sajt piaci rdekeiket. Elengedhetetlen, hogy alapos informcikkal rendelkezznk a legmodernebb gyrtsi eljrsokrl, fejlesztsi irnyzatokrl, s a szba jhet cgeket maximlisan versenyeztetve olyan megoldsokat talljunk, hogy a licenctulajdonosa vtelron tlmenen is rdekeltt vljk a ma, st a holnap technikjt megvalst eljrs eladsban. Eddigi tapasztalataink azt mutatjk, hogy kell tgondoltsggal ltalban lehet tallni olyan pontot, amely a kzs rdekeltsget biztosthatja. Ez persze jelents kockzatvllals is, s a megvalsts ideje sem haladhatja meg a legfejlettebb tks orszgokban szoksosat. Hasonl megfontolsokbl dntttnk a lineris polietiln-gyr technolgijnak s berendezseinek megvsrlsrl, amelynek ptse mr tavaly megkezddtt. Ezt a vilgsznvonal, a legmodernebb irnytsi rendszerrel mkd gyrat a jv vben kell zembe helyeznnk. A 140 000 tonna kapacits gyr hatridre s a hatmillirdos kltsgkereten bell trtn megvalstsnak nagy gazdasgi s politikai jelentsge van, mert szorosan sszefgg az 1999 vgig, teht az ezredfordulig meghosszabbtott magyar-szovjet olefinegyezmnynyel is. Kedves elvtrsak! A Tiszai Vegyi Kombint az elmlt t esztendben - mely a korbbi idszaknl minden tekintetben nehezebb s bonyolultabb feladatokat rtt valamennyi gazdlkod szervre - 83 millird forint rtk rut termelt, melynek 28 %-t exportltuk. Nyeresgnk meghaladta a 8,5 millird forintot, ami a termelsi rtk 10,8 %-a. 1984. vi termelsnk tbb mint 19 millird forint, nyeresgnk

3 8 0 /' HOZZSZLSOK

pedig 2,5 millird forint volt. Tovbb emelkedett az exportunk, gyrtmnyaink egyharmadt rtkestettk klpiacon. A minl nagyobb tks export elrse mellett megklnbztetett figyelmet fordtottunk a szocialista, klnsen a Szovjetuniba irnyul exportktelezettsgeink teljestsre. Kzismert, hogy az egyre lesed vilgpiaci verseny, a tks orszgokban bekvetkezett recesszi nyomn ltrejtt diszkrimincis intzkedsek nagymrtkben neheztettk a versenykpessg fenntartst, a gazdlkods eredmnyessgt. Ezrt jogos a krds: hogyan lehet mgis a nemzetkzi lvonalban maradni. Elssorban azzal, hogy termkeink jelents rsznek minsge elri a nemzetkzi sznvonalat, termelkenysgnk pedig megfelel a fejlett ipari orszgok hasonl zemeinek. A msik dolog, hogy idejben felismertk a gazdasgi krnyezet, a bel- s klpiaci helyzet gyors vltozsait, s ehhez rugalmasan alkalmazkodtunk. A korszer technolgik megvlasztsa, a versenykpes j gyrtmnyok, valamint a j piaci s marketingmunka alapveten hozzjrult ahhoz, hogy rtkestsi gondjaink vek ta gyakorlatilag nincsenek. A vsrolt licenceket s know-how-kat nemcsak jl s gyorsan hasznostjuk, hanem alkot mdon tovbbfejlesztjk, hiszen csak a korszer termkek rtkesthetk megfelel ron a vilgpiacon. Fejlesztspolitiknkban dnt az is, hogy az alapanyaggyrts mellett a feldolgoz ipari tevkenysgnket is gyors temben bvtjk. Vllalatunknl sikerlt megteremteni a nehz- s a knnyvegyipar egszsges sszhangjt. Az a tny, hogy tavaly 90 000 tonna manyag termket lltottunk el, jelents tbbletnyeresget biztostott, nem voltak alapanyag-rtkestsi gondjaink, st dollrexportunk egyre nagyobb hnyada a magasabb feldolgozottsgi fok manyag termk. Rendkvl fontosnak tartom, hogy rvnyestsk azt az elvet: aki tbbet tesz a npgazdasg asztalra, tbbet is kapjon. A vgzett munka eredmnyessgt differencilt anyagi s erklcsi elismers kvesse, ami mellett vltozatlanul nagy gondot fordtunk a j munkahelyi kzrzetre, a kzhangulatot javt tnyezkre. Kedves elvtrsak! Munknkat a gazdasgi s a politikai munka egysge, sszhangja, klcsnhatsnak figyelembevtele jellemezte. Fontosnak tartottuk, hogy rezzk s rtsk prtunk politikjt,

HUSZR

ANDOR

381

amelynek - helyi realizlsnak - feltteleit sajt magunknak kell megteremtennk. Az elmlt vek tapasztalatai igazoljk, hogy a feladatok megoldsnl - mg ha nagyon bonyolultaknak is tnnek - elssorban sajt magunkra, a kollektvra, a prt tagjaira kell tmaszkodnunk. Nem a felsbb szervektl, vagy valamilyen rendkvli intzkedstl, netn csodktl vrhatjuk a megoldst problminkra, mert tudjuk, hogy mindazrt, ami a vllalatunknl s krnyezetnkben trtnik, alapveten mi vagyunk a felelsek. Fontosnak tartjuk a klcsns bizalmat, amihez hozz tartozik a nyltsg, szintesg. Tudjuk, hogy a mai gazdasgi krlmnyek kztt nagyon sok ellentmonds s konfliktushelyzet alakul ki, ami sajnos sok esetben elkerlhetetlen. gy vlem azonban, hogy ezek feloldsra tgondoltabban s kvetkezetesebben kellene az intzkedseket megtenni, mert tbbszr tapasztaljuk a kapkodst, s egyes intzkedseknl a komplex szemllet hinyt. Kzsen kell vllalnunk - s mi vllaljuk - a npszertlen feladatokat is, hiszen az letben, s fleg a gazdasgi letben nemcsak napos oldal ltezik, ahov termszetesen mindenki szeret odallni, hanem rnykos, szrke htkznapok, idnknt megoldhatatlannak tn problmkkal. A gazdasgi vezetket sok mindenrt felelss teszik, de az elszalasztott lehetsgek, az elmulasztott zletek miatti eredmnykiessrt nem. Igaz, hogy ez rendkvl nehezen is mrhet, de ha olyan szemllet s gondolkodsmd alakul ki, amely e rendkvl fontos s jelents tnyezvel is szmol, egyre nehezebb helyzetbe kerlnek a kzpszer, a kockzatot nem, vagy alig vllal vezetk s vllalatok. Gondolom, nemcsak egyni tapasztalat, hogy a vllalatok, gazdlkod egysgek nvekv nllsgnak ellentmondan, egyre jobban szaporodnak az adminisztrcis feladatok, nvekszik a brokrcia. Soha annyi rsos anyag, jelents s elterjeszts nem kszlt, mint manapsg, de a klnbz cmeken megtartsra kerl rendezvnyek, konferencik, szimpziumok, tudomnyos s kevsb tudomnyos elads-sorozatok szma is risi mrtkben nvekszik. Nagyon fontos, hogy az adminisztrcis, protokollris s nem a tevkenysgi krhz szorosan hozz tartoz ktelezettsgeink cskkenjenek, hogy maradjon tbb id a munkra is. Arra, hogy mindenki minl jobban s nagy felelssggel azt a feladatot lssa el, ami beosztsbl rhrul, ami alapvet ktelessge.

382 /

HOZZSZLSOK

Feladataink teljestshez nagy segtsget ad a munkaversenymozgalom, amely a XIII. kongresszus tiszteletre tett vllalsokkal jabb lendletet kapott, s az egyik f clkitzse az energiakorltozsok miatti lemarads ptlsa. Az eddigi eredmnyes munknk, az sszefogs, a lelkeseds, a feladatokkal val azonosuls biztostk arra, hogy a jvben is vrosunk nvadjhoz, Leninhez mltan dolgozzunk.

1985. mrcius 27.

Gspr Sndor
a Politikai Bizottsg tagja, a Szakszervezetek Orszgos Tancsnak e l n k e

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! A beterjesztett dokumentumokkal - a Kzponti Bizottsg rsos beszmoljval, Kdr s Gyenes elvtrs szbeli kiegsztsvel - egyetrtek. E dokumentumokbl vilgosan kiderl, hogy cljaink lelkestek, megfelelnek npnk trekvseinek. Olyan program van a keznkben, amirt rdemes becslettel dolgozni. Felszlalsomban egyetlen krdssel kvnok foglalkozni: azzal, hogy a szakszervezetekben dolgoz kommunistk s az egsz szakszervezeti mozgalom - hivatsnak megfelelen - a maga eszkzeivel hogyan tudja minl eredmnyesebben szolglni a dokumentumokban megfogalmazott clok elrst. A szakszervezeti mozgalom minden trsadalomban konkrt viszonyok kztt vgzi a munkjt, nem pedig trtl s idtl fggetlenl, s nem valamifle tanknyv alapjn. S h a j i dolgozik, hatst gyakorol a trsadalom fejldsre, a valsg vltozsai pedig jabb s jabb feladatok el lltjk a szakszervezeteket. Ez a klcsnhats, ez az lland mozgs arra ktelez bennnket, hogy szem eltt tartsuk, mire hivatott a szakszervezeti mozgalom, mire vllalkozhat, mire kpes. Igaz, a szakszervezeti mozgalom tevkenysgrl az elvek tisztzottak, egyrtelmek. Ezeket megerstette a prt Kzponti Bizottsgnak 1983. oktberi llsfoglalsa. Ez az llsfoglals - vlemnyem szerint - nemcsak neknk, de mg az utdainknak is biztos elvi alapot ad a szakszervezeti munkhoz. De, hogy hagyomnyos feladatainkat mg sznvonalasabban tudjuk

3 8 4 /' HOZZSZLSOK

vgezni, az jakhoz pedig hozz tudjunk igazodni, ahhoz jra t kell gondolni dolgainkat. Akinek szeme s fle van a trsadalom jelensgeinek megltsra s meghallsra, az pontosan rzkeli, hogy az utbbi vekben ersdtt egsz trsadalmi letnkben az egszsges tprengs. E kzs gondolkods lnyege az, hogy a konkrt helyzetbl kiindulva mit tegynk msknt s jobban. Termszetes, hogy a tprengsben a j s hasznosthat javaslatok mellett szletnek olyan tletek s gondolatok is, amiket nem tudunk hasznlni. Az olyan ajnlsok pldul, hogy a prt vonuljon ki a gazdasgbl s a klnbz trsadalmi-gazdasgi folyamatokat minden beavatkozs nlkl hagyjuk ntrvnyeik szerint rvnyeslni. Az ellenkez vgleten viszont vannak olyan ajnlsok, hogy a feszesebb vezets rdekben a prt irnytson kzvetlen eszkzkkel minden folyamatot. Az ilyen vlemnyeket termszetesen nem tudjuk elfogadni, de nem is akarjuk minsteni. Szlssges kvetelmnyeket fogalmaztak meg a szakszervezetek cmre is. gy is, hogy mit csinljunk, gy is, hogy mit ne csinljunk. Ezekkel a nzetekkel sem tudunk mit kezdeni. De mert udvarias emberek vagyunk, termszetesen meghallgattuk ket. Meggyzdsnkn, irnyunkon azonban nem vltoztatnak. A szakszervezeti mozgalomnak van megfelel hivatsa, azt kell teljestenie. A szakszervezeti mozgalomnak megvan a maga plyja, azon kell haladnia. A szakszervezeti mozgalom a mai helyzetben, a trsadalmi fejldshez igazodva hatkonyabban lssa el a maga feladatt. Ezt az ignyt a dolgozk, a szakszervezeti tagok hatrozottan megfogalmazzk, s ez az, amire komolyan figyelnnk kell. Kedves elvtrsak! Szeretnm rviden felidzni - ppen a szakszervezeti mozgalom bonyolult voltnak jobb megrtse vgett - a kzelmlt trtnelmi tanulsgait. A magyar szakszervezeti mozgalom az elmlt negyven esztend sorn ktszer hajtott vgre plyamdostst, kt korszakvltson ment keresztl. Elszr 1945-ben, a m i k o r a szakszervezeti mozgalom fejldse, a munksegysg eltt j lehetsgek, j tvlatok nyltak. Ezekben a napokban emlkeznk orszgszerte a 40 v eltti id gytrelmesen nehz, mgis gynyr napjaira, az t kezdetre. A szakszervezeti mozgalom a felszabadulst kvet legels napoktl kezdve vllalkozott a hbors krok helyrelltsban val rsz-

GSPR

SNDOR

/ 385

vtelre, kivette rszt a demokratikus talakulsbl, majd a hatalomrt vvott kzdelembl. A szakszervezeti mozgalomba tmrlt dolgozknak olyan tulajdonsgai mutatkoztak meg azokban a napokban, amelyekre biztosan szmthatott a npi hatalom. Mindenekeltt a munksosztly, a nagyzemi munkssg volt az, amely vllalta az jjptssel jr gondokat, s majdhogynem ingyen dolgozott jjel-nappal az let megindtsrt. A munksosztly, a nagyzemi munkssg mr akkor bebizonytotta, hogy nemcsak trtnelmileg hivatott, de alkalmas is a vezet szeiep betltsre. Ezrvel, tzezrvel javasolt a szakszervezeti mozgalom tehetsges munksokat, akik az orszg megbecslt vezeti lettek az let legklnbzbb terletein. Ennek az els korszakvltsnak a legfbb jelentsge abban volt, hogy a szakszervezeti mozgalom tbb nemcsak tagjai szken vett rdekeinek kpviseletre, ignyeinek teljestsre vllalkozott, amire egybknt akkor nagyon kevs lehetsg addott, hanem trtnelmi kldetst teljestve az egsz orszg, az egsz np sorsnak formlsban vett rszt, s vllalta a res felelssget. A szakszervezeti mozgalom, a szakszervezeti munka olyan dicssges korszaka volt ez, amelyre nemcsak tisztelettel emlkeznk, de amelynek a mra is rvnyes tanulsgai vannak. A msik nagy korszakvlts 1957-ben, az ellenforradalmat kveten ment vgbe, amikor is a Magyar Szocialista Munksprt elvi irnytsval kidolgoztuk haznkban a szocialista viszonyok kztt mkd szakszervezeti mozgalom elveit s gyakorlatt. Amikor helyrelltottuk a szakszervezeti mozgalom nllsgt, s megteremtettk a szakszervezetek akciszabadsghoz szksges feltteleket. A szakszervezeti mozgalom azta is a lenini elvek alapjn fejldik. Napjainkban ezrt nincs szksg plyamdostsra, de a mdszerek fejlesztsre igen. Kt ok miatt is. Elszr: a most pl szocializmus nagy eredmnyeket rt el, trtnelmi jelentsg rtkeket mutat fel, sokfajta ignyt elgt ki. Kdr elvtrs beszdben meggyz tnyekkel rzkeltette ngy vtizedes mltunk vvmnyait. De termszetes, hogy az pl szocialista trsadalomnak mg nincsenek olyan kiforrott vonsai, amilyenekkel nha felruhzzuk; mg nem tudunk minden relis ignyt kielgteni. A legalapvetbb munkskvetelsek - nem kis bszkesgnkre - megvalsultak. llampolgri jogg vlt haznkban a munkhoz val jog, a teljes foglalkoztats, ltalnoss

3 8 6 /' HOZZSZLSOK

vlt a trsadalombiztosts, fejldtt a kzoktats, a npegszsggy, megvalsult a trsadalmi rvnyesls egyenlsge, a ltbiztonsg. Ezek az rtkek klnsen becsesek szmunkra akkor, ha arra gondolunk, hogy a vilg nagyobbik felben mg nem gy van: osztlytestvreink alapvet jelszava mg a munkt, kenyeret!" kvetels. A vilg dolgozi nagyobbik rsznek mg csak lma s vgya mindaz, amit mi mr elrtnk. Neknk ezek az eredmnyek termszetesek, megszoktuk azokat, de jobban kell becslnnk ket, mert kemny munkval szlettek, s csak gy fejleszthetk tovbb. Ez az egyik oka annak, hogy - miutn alapvet cljainkat elrtk gondolkoznunk kell a tovbbi tennivalkon. A msik okot szmunkra azok a nagy horderej vltozsok jelentik, amelyek szocialista letnkben az utbbi idkben bekvetkeztek. A vltozsok kort, az trendezdsek idszakt ljk egsz gazdasgunkban, az r- s brpolitikban, a szocilpolitikban, a foglalkoztatspolitikban. A teljes foglalkoztats mr megvan, de ez kiegszl azzal a kvetelmnnyel is, hogy hatkony legyen. Ez mg hinyzik. Ezek a vltozsok arra sarkallnak bennnket, hogy keressk a szakszervezeti munka j eszkzeit s mdszereit. vszzados mdszereket s nzeteket kell a szakszervezeteknek is mrlegre tennik, hogy ki tudjk alaktani llspontjukat, amelyek megfelelnek mind a trsadalom, mind a tagsg, a dolgozk rdekeinek. Kszlnk a szakszervezetek XXV. kongresszusra. Ez azt jelenti szmunkra, hogy pontosan ki kell dolgoznunk a munkahelyi, az alapszervezeti tennivalkat, terleti szerveink, valamint az ipargi, gazati szakszervezetek tevkenysgnek krt, s az orszgos szint tennivalkat is. Ebben a munkban nagy segtsget jelent a XIII. kongresszus hatrozata, de termszetesen hasznlni kell a sajt tapasztalatainkat is. Feladataink kialaktsban figyelembe kell vennnk az j vllalatvezetsi formkat, a megvltozott sztnz- s szablyozrendszernket, a vllalati gazdasgi munkakzssgek tapasztalatait. Vannak teht j eszkzei a vllalati nllsg nvelsnek, a hatkony termelsnek. Azt vrjuk ezektl a hajterktl, hogy nvekedjk a npgazdasg jvedelemtermel, rtktermel kpessge. A szakszervezetek tmogatjk ezeket a trekvseket, s a maguk eszkzeivel segtenek minden hasznos kezdemnyezst, amely nveli az orszg gazdasgi s morlis erejt. A szakszervezetek segtik a rend, a fegye-

GSPR SNDOR

387

lem megszilrdtst, a szervezettsg nvelst, a fokozott takarkossgot, minden alkot er kibontakozst. Arra treksznk, hogy elbbre lpjnk a mszaki fejlesztsben, a gazdasgos termelsben, az emberi tnyezk kamatoztatsban. A szakszervezetek XXV. kongresszusra val felkszlsben feladott lecknk, hogy cskkentsk munknk formlis vonsait, visszaszortsuk a brokratikus megktttsgeket, a hivatali jelleget, erstsk szervezetnk mozgalmi arculatt, bels letnk demokratizmust, s kapcsolatunkat a szakszervezeti tagsggal, a dolgozk milliival. A szakszervezetek hivatsa bonyolult dolog. A beszmolban is jelzett gazdasgi s szocilis problmk viti sorn az letsznvonallal sszefgg krdsek kapcsn a dolgozk szv tettk: ezekben a folyamatokban hol volt a szakszervezet, mi volt az llspontja. Jogos a krds. Nlunk a szakszervezetek nlkl egyetlen olyan krdst sem lehet eldnteni, amely a dolgozk let- s munkakrlmnyeit rinti. Ott voltunk teht ezeknl a dntseknl. Az ilyen dnts sohasem knny. Ezek knyszerintzkedsek voltak. Az orszg jvje rdekben a nagyobbik rossz helyett a kisebbik rossz mellett dntttnk. Ezt az utat kellett vlasztanunk. Ilyenkor vizsgzik igazn a szakszervezetek ketts funkcija: az, hogy egyrszt erstjk a munkshatalmat, msrszt kpviseljk s vdjk a dolgozk rdekeit. Nagy hiba lenne, ha a szakszervezet a politika passzv tudomsulvevjnek szerepbe vonulna vissza, s resen hagyn azt a helyet, amely a szocialista trsadalom felptsben szmra van fenntartva. Ezrt a legszlesebb rtelemben rszt vllal a szakszervezet a szocialista ptsben. A munkshatalom erstsnek s a dolgozi rdekek kpviseletnek, vdelmnek egyidej szolglata elvrja az nll gondolkodst s cselekvst. Az MSZMP felismerte s a gyakorlatban valstja meg azt az igazsgot, hogy a szocialista trsadalom nem plhet ers szakszervezeti mozgalom nlkl. Nemzetkzi tapasztalatok is bizonytjk, hogy ennek hinya - elbb-utbb - trsadalmi megrzkdtatssal jr. Tves az a felfogs, hogy ha a trtnelem megadta a lehetsget a szocialista trsadalom ptshez, akkor mr minden megy magtl. Szksg van az rdekek felsznre hozsra, tkztetsre, azok szintetizlsra a dnts eltt, hogy minl kisebb legyen a tveds veszlye.

3 8 8 /' HOZZSZLSOK

A szakszervezetek rdekvdelmi tevkenysge irnt ma konkrtabban fogalmazdnak meg az ignyek. Ez rthet. A munksosztly annak idejn rdekeinek kpviseletre s vdelmre hvta letre a szakszervezeteket. Ezrt az rdekvdelem egsz trtnete sorn a szakszervezetek egyik jellegad kzponti feladatt jelentette s jelenti ma is. Idnknt ennek mdszerein is igaztani, vltoztatni kell. Teszi ezt abbl a relis felismersbl, hogy a gazdasgpolitiktl, a gazdasg eredmnyessgtl, a vgzett munka sznvonaltl elszaktott rdekvdelem nem ltezik. Az ilyen rdekvdelemnek nincs biztonsgos alapja. Ez azonban nem jelenti s nem is jelentheti azt, hogy a szakszervezet feladja rdekvdelmi szerept, s ne legyen btran e tren is kezdemnyez szervezet. A szocialista trsadalomnak a juttatsok szlesebb krt kell biztostania, kiterjedtebb szocilpolitikt kell megvalstania, mint brmely ms trsadalomnak. A trsadalmi juttatsok rendszere nlunk kialakult, a dolgozk megszoktk, s a szocialista vvmnyok termszetes rszeknt tartjk szmon. Ennek ellenre hossz tvon tovbb kell lpni. Ez a jelen gazdasgi helyzetben nehz feladat. Trsadalmunk egyik legfjbb adssga a nyugdjasok helyzete. Azok, akik egy egsz letet becslettel ledolgoztak, szerencsre sokig lnek, nyugdjuk viszont devalvldott, s koruknl fogva jvedelemkiegszt munkra mr nem kpesek. Elssorban ezen a nyugdjasrtegen kell segtennk, de el kell rnnk, hogy a munkahely is tbbet trdjn nyugdjasaival, s nem utolssorban a csald - minden trsadalmi knyszer nlkl - nagyobb figyelmet fordtson az regekre. Lzr elvtrs beszdben utalt bnysz elvtrsaink felszlalsra. Arra, hogy a jobb idben a kormny majd nem feledkezik el a bnyszokrl. A kormnnyal egyttesen mr dolgozunk azon, hogy a bnyszok helyzete javuljon. Az eddigieknl jobban kell foglalkoznunk azzal is, hogy a munkaert s a bralapot hogyan s milyen mdon hasznljk fel. Megfogalmazdtak a kongresszusi felszlalsokban - szerintem helyesen a klnbz trsadalmi rtegek brignyeivel kapcsolatos elkpzelsek. Termszetesen szv kell tenni nemcsak a pedaggusok, a mszaki rtelmisgiek, hanem egyb trsadalmi rtegek vonatkozsban is. Egy dologgal nagyon tisztessgesen szembe kell nzni. Amikor mi elkezdtk a szocialista iparostst, egsz helyzetnk gy alakult - s

GSPR SNDOR

389

ez nem hiba s nem bn -, hogy a f trekvs az volt: mindenkinek legyen munkahelye. Kdr elvtrs utalt erre a trtnelmi ttekints sorn. Termelnk, amit termelnk - csak dolgozzon mindenki! Igen! Ezt a helyzet hozta, s azt hiszem, a fejldsnek termszetes kvetkezmnye, hogy akkor elindult egy olyan folyamat, amely mg ma is tart, s az egyenlsdi irnyba hat. Most gazdasgpolitiknk j szakaszba lpett. Fontos lett a hatkonysg. Az zemekben van lehetsg, hogy a differencilt brezs elvt prbljk fokozatosan rvnyesteni. Kt pluson gyengk vagyunk. Nem hasznljuk, nem ott hasznljuk a munkaert, ahol a leghatkonyabban lehetne. s a rendelkezsre ll bralapot sem tudjuk felhasznlni arra, hogy sztnz legyen. De errl most mr ne csak beszljnk, ezt most mr csinlnunk kell! Az zemekben el kell kezdeni egy tisztessgesebb, a mai helyzetnek jobban megfelel, a termelsre hat, sztnzbb brrendszer kialaktst. Nagy rtke politikai gyakorlatunknak, hogy a SZOT s a kormny egyttmkdse jelents eredmnyeket hozott. A partnersg termszetesen vitkkal jr. Napjainkban ezek a vitk - az rdekek felsznre kerlsvel, tkzsvel - felersdtek. De felelssggel, oly mdon kell megegyezni, hogy az a kzs gy hasznra vljon. A szakszervezetek minden llami s gazdasgi vezetvel, minden szervezettel valsgos partnerknt akarnak dolgozni. Nem akarnak valamifle, csak vgs esetben ignybe vett konzultns szerepbe visszavonulni. Nem akarom az elvtrsakat untatni, de engedjenek meg egy pldt. Tz vagy tizenkt vvel ezeltt Fock elvtrs volt a miniszterelnk. A soron kvetkez tallkoznkra a Szakszervezetek Orszgos Tancsnak szkhzban kerlt sor. Akkor mg a kormnynak is egy kicsit tbb pnz volt a zsebben. Trgyaltunk bizonyos krdsekrl, s jelents sszegekben sikerlt megegyezni, amit szocilpolitikai intzkedsekre a szakszervezetek fel tudtak hasznlni. A trgyalsok vgn szolid mdon vendgl lttuk a kormny vezetit. A Szaktancs konyhjn nagyon j fokhagyms pirtst tudtak csinlni. Ezrt megknltuk a minisztertancs tagjait. J tvggyal ettek. Fock elvtrs, akinek a szve egyik cscske mindig szakszervezeti volt, szintn lelkesen evett. Egy ember maradt kicsit komor, a korny elhunyt Vlyi Pter elvtrsunk. Ette ugyan is j tvggyal a pirtst, de kicsit komoran. Fock elvtrs szeld modorban krdezte: Mi az, Pter neked nem zlik? J, Fock elvtrs, j. Ht akkor lelkesedj! Nem tudok, mert

3 9 0 /' HOZZSZLSOK

most szmoltam ki, hogy a kormnynak ez a fokhagyms pirts tmilli forintjba kerlt. Kedves elvtrsak! A forradalmi prtoknak mindentt a vilgon ltrdeke az ideolgiai, szervezeti s cselekvsi egysg. A szocialista viszonyok kztt mkd forradalmi prttal szemben azonban van mg egy kvetelmny: hogyan l a hatalommal, hogyan gyakorolja vezet szerept. Ez egy olyan alapkvetelmny, amely elvlaszthatatlan a szocialista trsadalom lttl s jvjtJ. Helyes rvnyestse szakszerv teszi a trsadalom irnytst, hitelesti azt a szocialista demokrcia alapkvetelmnyeinek megfelelen. A szles tmegek szmra a politikval val azonosulshoz alapot teremt. Az MSZMP tevkenysgt mindig a rugalmassg, a btor kezdemnyezs jellemezte. De mindenkor megfontoltan tette ezt. Az ellenforradalom utn volt politikai btorsga ahhoz, hogy vllalja a megtisztuls, a kibontakozs, a flfel vels hatalmas feladatt, nyomaszt terht s felelssgt. Volt politikai btorsga, ereje s hajlkonysga az MSZMP-nek ahhoz, hogy - a tapasztalatok s fj tanulsgok birtokban - jrafogalmazza a prt vezet szerepnek rvnyeslst, a szvetsgi politika alkalmazst, a gazdasgpolitika, a trsadalompolitika elveit s gyakorlatt. A prt sohasem vlt rabjv az idejtmlt, elavult nzeteknek s mdszereknek. Vallotta s vallja, hogy a fejlds rdekben llandan tenni kell. A semmittevs megbocsthatatlan. Visszatekintve az elmlt 28 vre, megllapthatjuk, hogy a helyesen rtelmezett vezet szerep gyakorlata szntelenl vltozott, kvette az ignyeket. Nem is lehetett mskppen, hiszen a relis politika kialaktshoz, megvalstshoz ez elengedhetetlen. Az MSZMP lland megjulsra ksz, alkot jelleg vezet ereje a szocialista ptmunknak, s ilyen szellem kezdemnyez gondolkodsra, magatartsra biztat ms szerveket is. A prt vezet szerepnek ilyen rtelmezse s gyakorlsa ma is letnk kulcskrdse. A prt vezet szerepnek elvt ezrt fenntartjuk s rvnyestjk. De nem szabad sszekeverni az elvet a gyakorlati mdszerekkel. Az elv srthetetlen, a mdszereknek viszont szntelenl tkletesednik kell. Ez vonatkozik a szakszervezetek prtirnytsra is. A prt vezet szerepnek rvnyeslse dnt mdon meghatrozza a szakszervezetek tevkenysgt is; ez a szakszervezeti munka eredmnyessgnek

GSPR SNDOR

391

egyik legfbb felttele. Ezrt a prt vezet szerepnek elvn nem, de gyakorlatn lehet vitatkozni. Az MSZMP hisz az eszmk erejben, de nem hisz abban, hogy azok nmagukban, automatikusan megvalsulnak. Ehhez kitart, szvs munkra van szksg. A prt vezet szerepnek rvnyeslse nem azonos a csalhatatlansg hitvel, nem azonos a szntelen helyeslssel. Ezrt az MSZMP gy tekint a szakszervezetekre is, mint sajt vlemnnyel rendelkez politikaforml erre. Minl pontosabban megfelelnek sajtos hivatsuknak, helyzetknek s szerepknek, annl nyilvnvalbb, hogy olyasmivel tudnak hozzjrulni a szocializmust pt trsadalom erfesztseihez, ami nemcsak eltr msok tevkenysgtl, hanem amit - a kvetelmnyeknek megfelel mdon - senki ms nem tehet meg. A kongresszusi dokumentumokban ajnlott program gazdasgpolitiknk folytatsra szlt fel. Ez helyes, relis program. Clunk, hogy a lehetsges mrtkig nveljk a gazdasgi fejlds temt. Tovbb kell enyhteni a tks adssgainkbl szrmaz terheket. Meg kell lltani a relbrek cskkenst, hatkonyabb tenni - a jv rdekben - a termeli beruhzst. Az emelked termelsnek nvekv fogyasztssal s reljvedelemmel, nagyobb jvedelmi biztonsggal kell jrnia. Trekedni kell arra, hogy a fogyasztir-nvekeds teme a jvben a korbbinl alacsonyabb legyen. Ha a gazdasgi nvekeds teme gyorsul, nvelni lehet a felptett laksok, fleg az llamiak szmt. Fontos, hogy a laksokat valban azok kapjk, akik a leginkbb rszorulnak. Vltoz krlmnyeink, cljaink msfajta, sznvonalasabb, fegyelmezettebb munkt kvetelnek. Ezt gyakran akadlyozza a gyenge munkaszervezs, a technolgia alacsony sznvonala, a rendszeres takarkossg hinya, a hozzrts fogyatkossgai. Ebben a helyzetben az irnyt s a tervez-szervez tevkenysg, a magasan kvalifiklt munka, a nagyobb szakmai kultra, a tuds a korbbitl eltren nagyobb szerepet jtszik. Nagyobbak a dolgozk ignyei is, mind a politikai s gazdasgi vezetssel, mind sajt let- s munkakrlmnyeik javtsval szemben. rthet s jogos a krds: mit tudnak tenni a dolgozk s a vezetk az letsznvonal vdelmrt s a gazdasg fejlesztsrt? A munkban nagyon sok mg a tartalk. A hrom mszak kihasznlsban, a gpek folyamatos mkdsben, a munkaszervezettsg, a technolgia, a m-

3 9 2 /' HOZZSZLSOK

szaki sznvonal fejlesztsben kell ltnunk legkzvetlenebb feladatainkat. Az anyag- s energiatakarkossgnak a gazdlkods szerves rszv kell vlnia. Ma mg nem az, br vannak j kezdemnyezsek. Szksges, hogy mr a tervezknek, majd a kivitelezknek, a dolgozknak, mindenkinek a munkjban kvetelmnyknt jelenjenek meg ezek az ignyek. A kongresszus s a haznk felszabadulsnak 40. vfordulja tiszteletre indtott munkaversenyre alapozva, nagy tmegeket megmozgatva, minden munkahelyen tovbb lehet lpni. A dolgozk, a szocialista brigdok szinte tenni akarst ksznettel fogadjuk. Ha sztnzzk a jl vgzett s alkot munkt, ha meg tudjuk szervezni dolgozink kzremkdst a minsg javtsban, az jtsok, sszerstsek ltrejttben s kivitelezsben, a szervezettsgben, akkor a fejlds jelents tartalkait trhatjuk fel. A munka- s versenymozgalmak alapvet feladata vltozatlanul az, hogy hzeri legyenek a szocialista ptmunknak, a szocialista emberformlsnak. Bonyolult gazdasgi s trsadalmi feladatok, a nyugati vilgtl rnk knyszertett fegyverkezsi hajsza, az imperialista vilggal vllalt egyttls - hbort kerl - szitucija nehz idszakban mi mst, mint a dolgoz tmegek jzan tlkpessgt, alkotkedvt hvhatjuk segtsgl. Gondosabb, felelsebb munkval, intenzvebb szellemi rfordtssal, jobb szervezssel igenis ismteljk meg azt - br sokkal jobb adottsgok kztt amire eldeink kpesek voltak: teremteni! Szerny lehetsgekbl - jobbat! Elmnk, keznk nyomn - minsget! Ha tudtunk a hbortl elpusztult romokbl, ha tudtunk a hiteket lerombol 1956-bl, akkor most bkben, a hatalom birtokban, j rdekek vonzsban mirt ne tudnnk nehzsgeinken rr lenni, szocialista cljainkat megvalstani?! Kedves elvtrsak! Nem lehet kottbl pteni a szocializmust. Ilyen kotta nincs. Sok-sok tprengsre van szksg. A vvdsoknak a realitsokbl kell kiindulniuk. Ahhoz, hogy teljess tegyk a szocialista trsadalmat, sok mindenre szksg van mg: a munkshatalom, a szocialista tulajdonviszonyok mell fejlett termelerkre is szksg van, s kellenek azok az rtkek, amelyek az llampolgrok gondolkodsban, magatartsban, cselekvsben jutnak kifejezsre. Clunk vltozatlanul az, hogy szebb, gazdagabb, emberibb tegyk letnket. A dolgozk kszek ennek a megvalstsra. Tmogatnak minden olyan trekvst, amely az eddigi eredmnyek megszi-

BOLDOG J N O S N

393

lrdtsra, az orszg gondjainak mrsklsre, a szocialista fejlds elsegtsre irnyul. Jles rzssel s meggyzdssel helyeseljk a beszmolt, a hatrozati javaslatot, mert a j politika, a szocialista ptmunka folytatst, gondjaink enyhtst ltjuk bennk. Embert prbl, szp feladatok ezek.

Boldog Jnosn
a Kiskunhalasi llami Gazdasg kertszeti brigdvezetje

Tisztelt prtkongresszus! Kedves elvtrsnk! Kedves elvtrsak! letem eddigi munkssga csaknem teljes egszben egybeesik a XII. kongresszus hatrozatainak vgrehajtsval. Iskolim elvgzse utn, 1979-tl dolgozom a Kiskunhalasi llami Gazdasg szltermesztsben terletfelels kertszknt. Olyan feladat megoldsnak lehettem rszese, mint 200 hektr szlltetvny teleptse, amely 50 milli forintos beruhzst jelentett. Munkmat vonznak tartom, hiszen plyakezdknt jelents feladatot kaptam. 22 ves koromig vrosban ltem, de a csaldalapts, plyakezds eddigi idszaka merben j krlmnyek kztt, szmomra addig ismeretlen krnyezetben, a kiskunsgi tanyavilgban indult. letem hrom szntere a munkahely, a csald s a kzlet. Ezen a frumon termszetesen a kzleti munkrl szeretnk szlni s arrl a krnyezetrl, ahol lnk s dolgozunk. Trsadalmi munkmat a KISZ-alapszervezetben kezdtem, mg nhny vvel ezeltt is KISZ-titkr voltam. Szvesen emlkszem vissza a munkhoz ktd vllalsainkra, emberi kapcsolatokat teremt rendezvnyeinkre. Mindezek az ifjsgot, krnyezetem fiataljait mozgst rendezvnyek a tanyavilgban zajlottak. Bcs-Kiskun megye egyike a tanys megyknek. Kiskunhalas vros lakossgnak 50 o -a mg 1949-ben is klterleten lt, jelenleg ez az arny 14%-os. A tanya a vgletek vilga. Az egyedl maradt ids ember, a jmd gazdlkod ppgy megtallhat itt, mint a rogyadoz visk s az sszkomfortos kisgazdasg. Nem homogn vilg. Itt gyakran egyazon csaldon bell egytt l az ipari munks, az llami gazdasg dolgozja s a tsz-tag. A tanya ma mr nem zrt egysg, a posts, igaz, hogy ksve, de hozza a napilapokat, egyre tbb helyen szl a tv s szinte minden-

3 9 4 /' HOZZSZLSOK

hol a rdi. A napi beszlgetsek, a mindennapi politizls hranyagt a tanyn lk is innen mertik. Az emberisg sorskrdsei - bizonyra kevsb bonyolult megfogalmazsban, mint ms trsadalmi krnyezetben - itt is megjelennek. A hbor s a bke, az emberisg lte s nemlte krdsben egyrtelmen a bke mellett voksolnak. Nemcsak a vilghelyzet, hanem az orszg helyzete, a mi helyzetnk is megfogalmazdik a beszlgetsektl], A tanya trtnelme sorn mindig kevesebbet kapott, mint amennyit adott. Ma igen sok sertshst, baromfit, tojst, gymlcst ad, kr jobb alapelltst, villanyt, tbb kisgpet. Senki nem tagadja t^flyjon sem azt az alapvet vltozst, amely a tanyai emberek let^ gondolkodsmdjban bekvetkezett. Valamennyien fltjk ezeket az eredmnyeket, hiszen munknk nyomn szlettek meg, s a kiegyenslyozott agrrpolitika tette azokat lehetv. Kzvetlen termelsirnyt munkakrben dolgozom, kapcsolatom teht munkatrsaimmal szoros. Nagyon sok krdssel keresnek fel. A gyermeknevelstl a csaldi konfliktusokig szmtalan emberi problmra is vlaszt kell adnom, ha tudok. A kzleti embertl feleletet krnek olyan krdsekre, mint az r- s brviszonyok, a teljestmny szerinti brezs. Van, amikor nagyon nehz helyzetben vagyok mint kzleti ember s mint prttag. Bizony nem tudtam sokig magyarzatt adni annak, mirt nem lehetett kapni ezen a tlen a leghidegebb napokon palackos gzt vagy szenet. Ezek alapvet ignyek, olyan fontosak tlen, mint a mindennapi kenyr vagy a tej. Ezek az alapelltsi gondok klnsen sjtjk a tanyn l ids embereket, elssorban a tsz-nyugdjasokat, illetve a jradkosokat. Tapasztalataim alapjn is egyetrtek a hatrozattervezetnek azzal a megllaptsval, amely gy fogalmaz: Az idskorak ltbiztonsgnak erstse rdekben cskkenteni szksges a nyugdjrendszer egyenetlensgeit." A fiatalabb generci lehetsgei nagyobbak, letvitele eltr az idsebbektl. Gyermekeink ma mr nem osztatlan tanyai iskolba jrnak, hanem vrosi vagy nagykzsgi intzmnyekbe. gy a tovbbtanuls lehetsge nyitva ll elttk. A tanya ma tra indt vagy marasztal, ugyangy, mint ms telepls. A tanyrl hallottam romantikus, tlz gondolatokat. Mondtk mr neknk azt is, knny ott maguknak. Tnyleg szpen le lehet barnulni a homokon a szlsorok kztt. De ms dolog kirndulni

BOLDOG JNOSN

395

a tanyra, s megint ms ott lni, gyermeket nevelni. Nem kvnom elmondani, hogy mi nincs a tanyn, de nhnyat hadd soroljak fel. Nincs blcsde, voda, messze van a krzeti orvos s az iskola, nehz a kzlekeds s drga. A vegyesboltba ktnaponta rkezik pkru, tejtermk; hs- s hentesru pedig egyltaln nincs. Ezrt a kzeli nagyobb teleplsekre kell beutazni. Mindezt nem azrt soroltam fel, hogy csatlakozzam azokhoz, akik szembe akarjk lltani a falut a vrossal. Az utbbi idkben jra hallok olyanfajta megfogalmazst, amikor hol a falubl kiablnak a vrosra, hol a vrosbl a falura. Hol azt mondjk, a mezgazdasgban dolgozk knnyen lnek, hol azt, hogy a nagyipari munks sokat keres. A kzelmltban a televzi msorban lttam olyan adatsort, amely azt bizonytotta, hogy Budapest s a vidk kztt a brklnbsg 16%-os. A kisegt gazdasg s a hztji ezt a klnbsget csak rszben kompenzlja, jelents, napi 4-6 rs tlmunkval. Szemnkre vetik, hogy drga a zldsg, a gymlcs, a nagyvrosban drga a meglhets. lltlag tbbek kztt azrt, mert drgn termelnk. Tnyleg nem olcs a gp, a nvnyvd szer, az energia. De mgiscsak furcsa, hogy a mi gazdasgunkban brki 5 forintrt szedheti sszel az almt, mikzben ugyanez a termk kt-hromszoros ron jelenik meg a vrosok piacn. A termel s a vev kztti ton rakdik ez a tetemes kltsg az rura. Vgre meg kellene alaposan vizsglni nem tlsgosan hossz s kltsges-e ez az t. Vlemnyem az, hogy a kzvett kereskedelem tnyleg csak kzvettsen, mondja meg hov szlltsunk, s ne gyjtse ssze az rut, ne mozgassa flslegesen, ne adminisztrlja s gy ne terhelje a vsrl pnztrcjt. Tisztelt prtkongresszus! Olyan krnyezetben dolgozom, ahol alig van ember, aki ne ktdne valamilyen formban a mezgazdasghoz, gy van ez mg a Tajhoz kzeli egykori mezvrosban, Kiskunhalason is. Forvos s bankhivatalnok, pedaggus s gyri munks vllal rszes mvelst az llami gazdasg 1200 hektros szljben, egszti ki jvedelmt. A munka mellett taln az is fontos - n magam is tapasztalom -, hogy j kzssgek alakulnak ki, hogy ez a tevkenysg embereket hoz kzelebb egymshoz, hogy csaldok legalbb a szret idejn jra tallkoznak. Ez msodlagosnak tn, ltalam mgis fontosnak tlt termke" az elmlt t vnek. Vitatkoznk azokkal, akik azt lltjk, hogy a msodik gazdasg elidegenti egymstl az embereket. Nem vkend

3 9 6 /' HOZZSZLSOK

ez a tevkenysg. Verejtkes munkt ignyel, de hasznos a npgazdasgnak, az llami gazdasgnak s az egynnek egyarnt. Nem lenne j valamilyen megjtott szablyozval elsorvasztani. Kedves elvtrsak! A vrosbl idnknt rnk csodlkoznak, tanyn lkre. Alapveten emberi, termszetkzeli ez az letforma, s taln egszsgesebb is, mint a nagyvrosi. Ugyanakkor nem knny. Az itt lk is ignylik a szervezett mozgalmi letet, a friss informcikat, ignyeljk a szrakozst, a kulturlds lehetsgeit. Mi, agrr szakemberek tisztban vagyunk azzal, hogy nemcsak szakmai terleten kell kezdemnyez szerepet vllalnunk. gy rzem, letem elmlt t ve rtkesen s rtelmesen telt el. J rzs elmenni egy olyan szlltetvny mellett, amelyet mi teleptettnk, gondoztunk, s a mi munknk eredmnyeknt fejldik, hoz magas termst. Mint prttagnak s mint termelsirnytnak j rzs lvezni az emberek bizalmt, s igen j rzs segteni. A mi vilgunk is eleven, mozgkony, krdez, s meggyz vlaszokat vr. Hiszem, hogy kongresszusunk valamennyink krdseire kpes helyes vlaszt adni.

Zarnczi Jzsef
az M S Z M P X. Kerleti Bizottsgnak els titkra

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsnk, elvtrsak! Budapest kldtteknt, Kbnya dolgozinak s prttagjainak dvzlett tolmcsolom a tisztelt kongresszusnak. Kbnyt, Budapest egyik munkskerlett, ahol 100 000 ember l, tbb mint 60 000 dolgoz, 15 000 kommunista tevkenykedik. A prtpt munka tapasztalatairl kvnok szlni. Az elmlt t v tevkenysgt vizsglva prtrtekezletnk megllaptotta, hogy a prtszervezetek eredmnyes nevelsi s tagfelvteli tevkenysget folytattak. A XII. kongresszus ta 2832 j prttagot vettnk fel. A prtba felvettek 73 %-a munks, 64%-a fizikai dolgoz. Az utbbi idben tbben krdeztk tlnk, hogy miknt sikerlt elrni ezt a folyamatos fejldst, mikzben az aktv dolgozk szma t v alatt 85 000-rl 60 000-re, a 30 v alatti fiatalok szma 40 000-rI 20 000-re cskkent. A kerleti prtbizottsg a f figyelmet az alapszervezeti prtmunka fejlesztsre, sznvonalnak emelsre fordtotta. Javtottuk a tjkoz-

ZARNCZ1 JZSEF ,

397

tat, felkszt tevkenysget. Nagyobb kvetkezetessggel vgeztk az ellenrzst s az rtkelst. Ennek eredmnyeknt az alapszervezetek tevkenysge fejldtt, gazdagodott, ntt ntevkenysgk, politikai befolysuk s vonzerejk. Ezt azrt hangslyozom, mert meghatrozjelentsge van annak, hogy a prtalapszervezeteknek milyen a politikai befolysa s tekintlye azok kztt a munksok, rtelmisgiek, mvszek vagy a tudomny mhelyben munklkodk kztt, akiket soraiba hv. A prtpt munkban arra ksztettk az alapszervezeteket, hogy a tagfelvteli munkval tudatosan s tervszeren foglalkozzanak. Ne ltalnossgban akarjanak prttagokat nevelni, hanem az egyes emberekhez jussanak el, bekapcsolva ket a politikai munka napi feladataiba. Prtbizottsgunk gyakorlatv vlt, hogy nemcsak az alapszervezeteinket, hanem a gazdasgi s tmegszervezetek kommunista vezetit is beszmoltatjuk, hogy szemly szerint mit tettek a prtpt munkrt. Az eredmnyesen vgzett politikai s gazdasgi munka, a kommunistk szemlyes pldamutatsa adja a legjobb alapot ahhoz, hogy a prtonkvliek legjobbjait meg tudjuk nyerni a prtnak. gy tapasztaljuk, nem lehet s nem is szabad csupn arra vrni, hogy bekopogtassanak a prtiroda ajtajn. A gyakorlati let tapasztalata az, hogy akiben mr ki is alakult ez az rzs - taln flve a visszautaststl -, vrja, hogy munkja, magatartsa alapjn a prt vegye szre, hogy kommunista mdon l s dolgozik; ignyli, hogy megkeressk s kezdemnyezzk belpst. Ezrt szksges felvilgost munkval eljutni az arra rdemes emberekhez, s nagy politikai felelssggel segteni kezdeti lpseiket. J segttrsaink ebben a KISZ-szervezetek s a szakszervezetek. A kerleti prtbizottsg vek ta szemlyes beszlgetseket folytat a mr felvett j prttagokkal. Nagyon sok hasznos tapasztalatot vontunk le e tallkozsokbl. Sokan tettk szv: tbbet s rendszeresebben foglalkoztak velk addig, amg felksztettk ket a prttagsgra, s kevesebb figyelmet, segtsget, trdst tapasztalnak azta, amita tagjai a prtnak. Kifogsoltk: a munka sodrban nem figyelnk elgg egymsra, ezrt sok esetben meglazulnak a kzssgi kapcsolataink. Igazuk van. E ponton egymsrt tbbet kell tenni. Az elmlt vekben kerletnkben a prttagsg ltszma ntt, szocilis sszettele politikai cljainkkal sszhangban fejldtt. Az zemek, intzmnyek dolgozinak 20%-a tagja a prtnak kerletnkben.

3 9 8 /' HOZZSZLSOK

Az eredeti foglalkozst tekintve a prttagok 75 %-a munks, 50 %-a jelenleg is kzvetlenl rszt vesz a termelsben. A tagfelvtelek hromnegyed rsze nagyzemeinkben trtnik. Ezrt is fokozott figyelmet fordtunk az itt dolgoz prtszervezetek munkjra, irnytsukra, segtskre. Am emellett elrtk, hogy az egszsggy terletrl s az iskolkbl a legjobbak kerljenek a prtba. Pldul: egyetlen v alatt a Bajcsy-Zsilinszky Krhzban hat olyan orvos jelentkezett prttagnak, akik szakmjukban tekintlyesek, s egyben kiemelked kzssgi emberek is. Teht pusztn statisztikai meggondolsokbl nem hzzij/k le a sorompt az eszmei meggyzdsbl, az M S Z M P irnti bizalomtl, a politiknkkal val azonosulstl vezrelve felnk igyekv orvosok, mrnkk, pedaggusok vagy akr adminisztratv munkakrben dolgoz emberek eltt. Mindazoknak helyk van sorainkban - legyenek brmilyen foglalkozs emberek -, akikkel nemcsak szm szerint, hanem emberi rtkekkel s gazdagodhat s ersdhet prtunk, akik alkalmasak, megrtek a prttagsgra. Taln a legtbb gondunk a harminc ven aluli fiataloknl van. Krkben a tagfelvtel nehezebb vlt, annak ellenre, hogy az j prttagok kztt sikerlt biztostani 50%-os arnyukat. A nehzsgeket az okozza, hogy a prt-, a KISZ- s szakszervezeti szervek e korosztly krben vgzett munkjnak vannak fogyatkossgai. Ezrt a szksgesnl kisebb befolysunk a munksifjsg krben; ezen az llapoton mihamarabb vltoztatnunk kell. Egyetrtek a beszmol megllaptsaival, a hatrozattervezettel, azzal a kiemelt megfogalmazssal, mely hargslyozza, hogy nagyobb figyelmet kell fordtani a dolgoz fiatalok, az egyetemi s fiskolai hallgatk krben vgzett politikai nevel s prtpt munkra. Igazoljk ezt a megllaptst a mi tapasztalataink is. Kerletnkben egy j iskolban volt olyan tantestlet, ahol 70 pedaggus kzl egy prttag sem volt. Ez persze kivteles eset. De nem kevs gondot okoz az is, hogy az elmlt t vben 15 nagyvllalatunknl 567, fiskolt s egyetemet vgzett plyakezd helyezktdett el, s kzlk mindssze 23-an voltak a prt tagjai. Ezek a pldk slyos ellentmondsokat mutatnak, hiszen olyan diplomsokrl van sz, akiket a trsadalmunk kzssgei neveltek, oktattak. Elfogadhatatlan szmunkra, hogy ezekben a kzssgekben dolgoz prtszervezeteknek, kommunistknak nem jutott soha annyi

ZARNCZ1 JZSEF

399

figyelmk ezekre a fiatalokra, hogy kzlk a legjobbakat ne csak megnyerjk eszminknek, hanem prttagg is neveljk ket. Kedves elvtrsak! Az utbbi vek nehezebb krlmnyei nlunk is reztetik hatsukat a tagfelvteli munkban. A bonyolultabb viszonyok kztt olykor mg a prttagok is nehezebben igazodnak el. Ersdtt az anyagias szemllet, pldul akadnak, akik fltik a prtmunkhoz szksges szabad idejket, amelyet mellkesjvedelemszerzsre szeretnnek felhasznlni. E szemlletet rszint tudati zavarok is tplljk, de terjedskben ktsgkvl szerepet jtszanak az letsznvonal alakulsval kapcsolatos gondok is. Nmelyek szerint az anyagiassgot ersti a vllalati gazdasgi munkakzssgek puszta lte is. Azt tapasztaljuk, hogy a legtbb vllalatnl jl megfr egyms mellett a trsadalmi munka s a vllalati gazdasgi munkakzssg. Prtptsi cljaink megvalstsnl nem a nehzsgek miatti sopnkodst, hanem a tervszer, tudatos munkt kell eltrbe lltani. Ez a biztostka annak, hogy prtunk tovbbra is egszsgesen fejldjk. gy ltjuk, hogy mg jelents tartalkaink vannak a kereskedelemben s a szolgltats terletn dolgozk krben. Nagyobb figyelmet kell fordtanunk a kiszemekre, a sztszrt, apr munkaterletekre, a fiatalok, klnsen a 18-26 vesek krben vgzett nevel tevkenysgre. Kedves elvtrsak! Prtptsi trekvseink egyik legfontosabb pillrnek bizonyult, hogy megklnbztetett figyelmet fordtottunk a j politikai lgkr megteremtsre s folyamatos fenntartsra. A prtbizottsg nagy bizalmat adott s nllsgot biztostott a vllalatok, intzmnyek vezetinek gazdasgi s politikai feladataik megoldshoz. Ez is olyan kedvez lgkrt teremt, amely segti a kezdemnyez szellem kibontakozst. Munkamdszernket igazoljk azok a gazdasgi eredmnyek, amelyeket vllalataink vrl vre elrnek. Kbnya ipara a hatodik tves tervben 25 %-kal nveli a termelst, melynek rtke vrhatan elri a 280 millird forintot. A termkeink egyharmada klfldn tall vevt. A kerlet tbb mint 150 kisebbnagyobb gazdasgi egysge kztt jelenleg nincs vesztesges zem. Az ilyen sikerekrt folytatott erfesztsek motorjai a prtszervezeteink voltak s lesznek a jvben is. A X. kerletben nemcsak dolgozni, de lakni is szeretnek az emberek, br bven vannak mg megoldand problmink. A fvros vezetse jelents anyagi eszkzkkel jrult hozz kerletnk fejleszt-

4 0 0 /' HOZZSZLSOK

shez, amely mg nem fejezdtt be. A felplt j laktelepek, a nagyarny rekonstrukcik tformltk a kerlet arculatt. Lnyegesen javtottk az itt lk s dolgozk let- s munkakrlmnyeit. Kbnya dolgozi, lakosai nemcsak lvezi a kzponti pnzgyi forrsokbl megvalsul ltestmnyeknek, hanem tevkeny rsztvevi, alakti is a fejldsnek. A trsadalmi munka rtke ngy v alatt elrte a 250 milli forintot. Szp pldja ennek az sszefogsnak a Magyar-Szovjet Bartsg Park, a szocialista brigdok parkja s a felszabadulsunk 40. vfordulja tiszteletre tadsra kerl 20 hektros sportliget is. Kedves elvtrsak! Kbnya kommunisti nagyra rtkelik a prt politikai irnyvonalnak folyamatossgt, a megjulsi kszsget, a trsadalmi, politikai stabilitst. A XIII. kongresszus hatrozatainak kvetkezetes vgrehajtsban val cselekv rszvtelt - ahogy ez a prtrtekezletnkn is kifejezdtt - a magasabb kvetelmnyek teljestsvel is vllaljk.

Kovcs Jnos
a csorvsi Lenin Mezgazdasgi Termelszvetkezet elnke

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! A Kzponti Bizottsg beszmoljhoz kapcsoldva trsadalmunk demokratikus viszonyairl, illetleg ezzel sszefggsben a termelszvetkezetekrl szlok. A Kzponti Bizottsg beszmolja szerint ersteni kell a dolgozk tulajdonosi tudatt, nvelni rdekeltsgket a termels hatkony mkdtetsben, fokozottabban be kell ket vonni a dntsek elksztsbe, a vgrehajts ellenrzsbe. Egyetrtek ezzel mint jvbeni feladatunkkal. Szeretnm azonban hangslyozni, hogy szocialista llamunk demokratizmusa, demokratikus intzmnyrendszere fejldtt, mint ennek rsze a termelszvetkezeti demokrcia is fejldtt, a termelszvetkezetek megalakulstl napjainkig, gy az elmlt t vben is. Bizonytka ennek, hogy sokszor voltak termelszvetkezeteink nehz helyzetben, pldul az elz ktvi aszly utn, mgis megtartottk bels morlis, politikai stabilitsukat. Nem volt teht hibaval az a munka, amit a termelszvetkezetek prtszervezetei, a szvetkezetekben dolgoz kommunistk vgeztek a szvetkezeti demok-

KOVCS JNOS

401

rcia fejlesztsrt. Tbb vtizedes munknk van ebben, elvtrsak s meg is van ennek az eredmnye. Annak is tudatban vagyunk, hogy a szvetkezeti mozgalom fejldst prtunk helyes agrr- s szvetkezetpolitikja alapozta meg. Ez a politika rangjukon kezelte a termelszvetkezeteket, engedte, st sztnzte, hogy a termelerk fejldst prhuzamosan kvesse a szvetkezetek bels viszonya, nkormnyzati rendszere. Ezrt nagyon egyetrtnk azzal, hogy folytassuk a bevlt szvetkezetpolitiknkat. Erre krjk a megvlasztsra kerl Kzponti Bizottsgot is. Kedves elvtrsak! Nlunk is felvetdik azonban a hogyan tovbb krdse. Legkzenfekvbb feladatunk, hogy azt csinljuk jobban, amit a szvetkezeti demokrcia kialaktott intzmnyrendszerben mris jobban lehet csinlni. Mindenekeltt tartalmban javtsuk ez irny munknkat, megyei prtrtekezletnk is ebben jellte meg termelszvetkezeteink feladatt. Nagy tartalkaink vannak mg ebben, mert a kialaktott rendszeren bell a kpviseleti demokrcia alkalmas a tbbsgi akarat rvnyestsre. Jelenlegi nkormnyzatunkat, mint a szvetkezeti demokrcia garancilis alapjt, az gazatisg irnyba lenne clszer fejleszteni. Indokolja ezt, hogy a munkamegoszts egyre differenciltabb, ezzel prhuzamosan kialaktjk a termelszvetkezetek a differencilt gazati nyeresgrdekeltsgi rendszert. Hangslyozom azonban, hogy az gazatisg alatt nem az egymstl s a kzssgi rdekektl elklnlt rdekcsoportok kusza szvevnyt rtem. Ez megtlsem szerint visszalps lenne a termelszvetkezetekben. A rsz s az egsz szoros sszefggsnek megtartsval kell keresni a megfelel formkat. A gyakorlat keresi ezeket, s meg is fogja tallni. Kedves elvtrsak! Ha a demokrcia fejlesztsben mindent a legjobb szndkunk szerint tesznk is, felvetdik a krds, mit krhetnk szmon nmagunktl, miben oldja meg gondjainkat. Megtlsem szerint a jvben sem lehet pldul elvrni, hogy egy kzssgben, esetnkben egy termelszvetkezetben mindenkor mindenki mindenbe beleszljon, hogy mindenki mindennel egyetrtsen. Ez a gyakorlatban megvalsthatatlan. Lesznek eltr vlemnyek, lesznek egyet nem rtk ezutn is, de a tbbsgi akaratot rvnyesteni kell. Csakhogy ma mg az egyet nem rt gyakran gy rzi, az szmra nincs demokrcia. S valahogy ezek hangja mintha mindig messzebb

4 0 2 /' HOZZSZLSOK

hallatszana. Ha csak ezt halljuk meg, ez knnyen vezethet tves kvetkeztetsre. Egyetrtek azzal, hogy fejleszteni kell a tagsg tulajdono/i tudatt. Sajt tapasztalatombl tudom, milyen nagy rtk ez a munkban, a kzssgi tulajdonhoz val viszonyban. Nincs igazuk azoknak, akik szerint nincs tulajdonosi tudat, illetve hogy az visszafejldtt, s elidegenedtek a tsz-tagok. Az emberek napi cselekedett nagyon sok minden befolysolja, s ktsgtelen, hogy vannak negatv jelensgek. Az egysges szocialista szvetkezeti tulajdon gyorsabban fejldtt, mint az ennek megfelel tudat. Ha n most azt mondanm, hogy a csorvsi Lenin Termelszvetkezetben, ahol dolgozom, az embereknek nincs tulajdonosi rzete, hogy kzmbsek a termelszvetkezet dolgai irnt, megsrtenm ezeket az embereket. n nagyon sok pozitv pldt tudnk felhozni. Itt van a ksei kitavaszods. Ha r tudunk menni a fldekre, msfl hnapig nem lesz sem szombat, sem vasrnap, sem prilis 4., sem hsvt, csak munka lesz. Szz emberbl kett lehet, hogy zsrtldni fog, de 98 azt fogja mondani, hogy menjnk, csinljuk, most van az ideje. Fogja fel ki hogy akarja, n ezt a tulajdonosi tudatnak is felfognm. A magntulajdoni ktdst szmon krni a mai termelszvetkezeti tagtl viszont hibaval. Termelszvetkezeteink dolgoz tagsga 4%-nak van eredeti fldtulajdona. Hiba emlegetjk a kezdeti idk demokrcijt, az, elvtrsaim, a szk esztendk demokrcija volt, s azt, aki most a termelszvetkezetben dolgozik, nem akarja vissza. A tagsg tudata teht az egysges szvetkezeti tulajdonnal fejldhet, arra kell trekednnk, hogy fejlesszk anyagi rdekeltsgt s az anyagi ktds minden formjt. Ez nagyon fontos. De az is nagyon fontos, hogy a tudati fejldsben a mainl nagyobb szerepet kapjon a politikai munka, a nevels, a propaganda. Ha ez olyan demokratikus lgkrrel prosul, amelyben kzvetlenl vagy kzvetve rvnyesl a tagsg rendelkezsi joga, akkor a tulajdonosi rzete is gyorsabban fog fejldni. A kollektv vezets s a szemlyes felelssg sszhangjnak megteremtse elvekben tiszta, de szintn meg kell mondani, hogy a gyakorlatban mg sokszor nehz rvnyesteni, sokszor van az embernek lelkiismeret-furdalsa. Figyelembe kell venni, hogy a mai gazdasgi let a vezetktl sokszor gyors intzkedst kvn, nincs id tancs*

KOVCS JNOS

403

kozsra. A vezetnek olyan elrsokat is rvnyestenie kell, amivel a tag szemben ltszlag annak rdeke ellen cselekszik. Szmtalan olyan krds is van mg, melyben nehz demokratikus ton dnteni. Pldul vi 3-4%-os brfejlesztst a tag szemvel nzve igazsgosan, amellett differenciltan is elosztani hallatlanul nehz dolog. Mindemellett a vezet feladata, hogy megszervezze s vgrehajtassa a munkt, s ez nem mindig megy kzmegegyezsre. Politiknk feladatait ezen a tren abban ltom, hogy az zemi demokrcia fejlesztsnek elsdlegessge mellett adjon nyilvnosan nagyobb btortst, nagyobb tmogatst, biztos htteret a felels vezetnek, annak, aki becsletesen, rendesen vgzi a munkjt, hogy elkerljk e vezetk elbizonytalanodst, vagy a demaggia felersdst. Kedves elvtrsak! Engedjk meg, hogy a szvetkezeti demokrcia anyagi oldalairl is szljak. Elrebocstom: minden trekvsnk az volt a megyben, hogy teljestsk a hatodik tves terv elirnyzatait, s ha az 1985-s v j lesz, teljesteni is fogjuk. Eredmnyesen haladtunk elre a gabonaprogramban. Az 19811984-es vek tlagban 1,4 milli tonna gabont termeltnk, 14%-kal tbbet, mint a megelz t v tlagban. A hsprogramban is j eredmnyt rtnk el. Mg 1980-ban 166 000 tonna, 1984-ben 239 000 tonna hst termeltnk. Soha ennyi serts a megyben nem volt, mint most. Arra is trekedtnk, hogy termelsnk hatkony legyen, hogy nyeresget rjnk el. rbevtelnk nagyobb temben nvekedett, mint az ehhez trsul kltsg, de termelszvetkezeteink nyeresge az 1982. vinek mgis csak 68 %-a. Nem tudom, mennyire vagyunk ludasok ebben. Minden bizonnyal mi is! De azt tudjuk, hogy a nyeresgelvons elssorban az rak s a kltsgvetsi elvonsok tern nagyon megntt. Ezen bell - br az orszg termterletnek csak 7%-n gazdlkodunk - az sszes fldad negyedrszt, az tlagnak hrom s flszerest fizetjk. Slyosbtotta helyzetnket az ismtld aszly. Nvnytermelsnk kiesse elri a 2,5 millird forintot. Sajnos, termelszvetkezeteinkben a kt aszlyos esztendben 560 milli forint vesztesg keletkezett, gy termelszvetkezeteinkben jelenleg az a helyzet, hogy az adssg felhalmozdott, a korbban flretett pnztartalkaink elfogytak, kimerltek, nagyon felgylemlett a beruhzsi s a feljtsi igny.

4 0 4 / ' HOZZSZLSOK

Mezgazdasgunk jelenlegi nyeresgtermel kpessge nem biztost ezek megoldsra fedezetet. rthet teht, ha azt mondom: egyetrtnk azzal, hogy nvekedjenek a beruhzsokra fordtott sszegek, s a mezgazdasg fejlesztse a jvben is kiemelt feladat legyen.

Tth Imre
a BM Hatrrsg orszgos parancsnoka

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsnk, elvtrsak! A kongresszusi elterjesztsekkel, Kdr elvtrs vitaindtjval s Gyenes elvtrs bevezetjvel hatrr kldtt-trsaim nevben egyetrtek s azokat elfogadom. gy rezzk - mi, hatrrk hogy az elterjesztsek altmasztjk politikai s szolglati feladataink fontossgt; megerstik, hogy llamhatrunk rizete bkben is harci feladat, s e tevkenysg nagy fontossg haznk s npnk biztonsga, szocialista trsadalmi llamrendnk vdelme szempontjbl. Jelentem a tisztelt kongresszusnak, hogy szocialista haznk llamhatrn trvnyes rend s nyugalom van. A hatrrsgnek a XII. kongresszus hatrozata vgrehajtsa sorn elrt eredmnyeirl szlva mi nem tudunk tonnkrl, termstlagokrl beszmolni. Munknk mrcje annak a kzdelemnek az eredmnyessge, amit trvnyeink megsrtivel, a bnzkkel, a felelssgre vons ell szkni szndkozkkal nap mint nap folytatunk. Az elmlt t esztend alatt llamhatrunkat tiltott mdon tlpni szndkozk kzel szz szzalkt s mintegy tezer, egyb bntetend cselekmnyt elkvet szemlyt fogtunk el. Hangslyos rsze munknknak az utbbi t vben kzel 200 milli utast s 60 milli jrmvet rint hatrforgalom ellenrzse, a hatron trtn tlptetsek biztonsgnak, gyorsasgnak s kulturltsgnak minsgi fejlesztse, a Vm- s Pnzgyrsggel s ms szervekkel szoros egyttmkdsben - mindez komoly helytllst kvn. Az utbbi vekben a hatrforgalom-ellenrzs gyorstsra, j hatrtkelhelyek megnyitsra s tbb nagy forgalm hatrtkelhely korszerstsre kerlt sor. A Belgyminisztrium s a BM Hatrrsg tbb terleten javtotta szolglati munkjt, s a nvekv forgalomnak

TTH IMRE

/ 405

megfelel jelents tcsoportostsokat hajtottunk vgre. Az ignyeknek s a lehetsgeknek megfelelen kszek vgyjunk - a biztonsg megtartsa mellett - a hatrforgalom ellenrzsnek tovbbi gyorstsra is. Ehhez azonban felttlenl szksg van az sszes rdekelt szerv sszehangolt, folyamatos munkjra s a felttelek tovbbi javtsra. Kedves elvtrsak! gy vljk, jelents eredmnyeket rtnk el a nemzetkzi egyezmnyekbl add ktelessgeink teljestse tern is. A Magyar Npkztrsasg llamhatrn a rend szilrd. Ismert dolog, hogy szocialista haznk llamhatrnak rizete frfias, btor helytllst s - sajnos - nem egy esetben letet is kvetel. Az elmlt t esztendben ten ldoztk fiatal letket eskben vllalt ktelessgk teljestse kzben. Emlkket, hsi helytllsukat soha nem ml tisztelettel rzik az egymst kvet hatrrnemzedkek. Kedves elvtrsak! Politikai s szolglati feladataink teljestshez - gy vlem - semmi mssal nem ptolhat feltteleket biztostott prtunk kiegyenslyozott, kvetkezetes politikja, elljr szerveink gondoskodsa, valamint az irntunk megnyilvnul, felbecslhetetlen rtk trsadalmi segtsg s bizalom. A hatrrsg llomnya egyetrt politikai cljainkkal. Nagyra rtkeli a nehz krlmnyek kztt elrt eredmnyeinket. Magnak vallja s tiszteli ngy vtizedes vvmnyainkat, s mindenkor ksz ezek vdelmre. Kedves elvtrsak! Erforrsainkrl szlva kiemelem a hivatsos s a polgri llomny rtkes munkjt; azt, hogy gyakran az tlagosnl jval nagyobb megterhelst is vllalva, felelssgtudattal, becsletesen teljestik ktelessgket. Dicsret illeti tehetsges fiatal hatrreink, sorkatonink derekas helytllst. Mai fiatalok k is, annak a nemzedknek a tagjai, amelyet nha trelmetlen kritikval is illetnk. A mi tapasztalataink alapjn csak elismer szavakat mondhatok azokrl a hatrrkrl, akik a nehz szolglaton tl mg vi 300-400 riadt is vgrehajtanak. Rvid felkszts utn sok szzezer szemlyt s tlevelet ellenriznek nllan. Magas llambiztonsgi kvetelmnyeknek is megfelelnek. A legjobbak kzl, akik kivl munkt vgeztek s vgeznek, t v alatt tbb mint 2300 ifjkommunistt vettnk fel a prt soraiba. Ifj hatrreink plds helytllst mutatja az is, hogy a mlt vben a kongresszusi verseny sorn sorllomnyunk 84%-a kivl s lenjr cmet nyert el. Hatrrfiaikra bszkk lehetnek a szlk, a munkahelyek, az intzmnyek, s bszkk vagyunk mi is.

4 0 6 /' HOZZSZLSOK

A jvben is arra treksznk, hogy alegysgeinknl, szocialista kzssgeinkben hatrreink msodik otthonra leljenek s pozitv jellemtulajdonsgaikban megersdve, politikailag is rettebben kerljenek vissza kedves csaldjukhoz, szeretteikhez s aktvan kapcsoldjanak be ismt az ptmunkba. A hatrozati javaslattal teljes egyetrtsben valljuk, hogy a fiatalok nevelst mg jobban a trsadalom egsznek kzs gyv kell tenni, s mg hatkonyabban kell vgezni eszmei-politikai kpzsket, hazafias, honvdelmi s internacionalista felksztsket. Kedves elvtrsak! Feladataink teljestsben megklnbztetett jelentsg prtletnk fejldse. Megtlsnk szerint vlasztott testleteink felels kezdemnyezi, elindti s tmogati voltak azoknak az intzkedseknek, amelyek a XII. kongresszus hatrozatainak hatrrsgi vgrehajtst, munknk eredmnyesebb ttelt szolgltk. A prtalapszervezeteink, a kommunista kzssgek a politika alaktsnak s megvalstsnak megbzhat felels bzisai lettek. Kommunistinkkal sikerlt elfogadtatni azt a gyakorlatot, amely a taggylseket, a prtcsoportgylseket s az egyb frumokat az alkot vita sznterv avatja, s nem tri a semmitmond polemizlst. Kedves elvtrsak! Prttagsgunk egyrtelmen tmogatja prtunk politikjt, kritikusan s relisan szemlli a trsadalmunkban jelentkez folyamatokat, meggyzdssel, nyltan s szintn brlja a szocialista elvekkel sszefrhetetlen jelensgeket. Ugyanakkor azt is ltjuk, hogy tovbb kell erstennk rzkenysgnket a sajt kzvetlen krnyezetnkben, a munknkban elfordul fogyatkossggal szemben. Neknk is vannak problmink a vgrehajts szervezettsgben, fegyelmben s hatsnak javtsban, a kezdemnyezsek gyorsabb kibontakoztatsban, a vezets s vgrehajts ms terletein. Kedves elvtrsak! tves munknkra visszatekintve a legnagyobb tisztelettel szlok arrl a trsadalmi httrrl, amelynek szellemben haznk llamhatrnak rizete fontos trsadalmi ggy vlt. szinte elismerssel s megbecslssel szlok a terleti prtszervezetek tmogatsrl s mondok ksznetet a szolglatunknak segt tancsi szerveknek, a gazdlkodsi egysgeknek, a tmegszervezeteknek, a nphadseregnek, a rendrsgnek, a munksrsgnek, a vm- s pnzgyrsgnek, amelyek nzetlenl mindent megtesznek munknk segtsre s nem kevs esetben gondjaink megoldsra. Ugyanez az elismers illeti az llamhatrok kzelben l embereket, a kzel tzezer

B L I N T LSZL /

407

nkntes hatrrt, a hatr kzeli nkntes rendrket, akik napi fradsgos munkjuk utn, az letben, a csaldban elfordul ezernyi gond kzepette is tiszteletre mltan teljestik nknt vllalt ktelessgket. gy lnk mi hatrrk. Dolgoz npnket szolglva s vllt vllnak vetve, a lakossgunkkal egytt rizve llamhatrunkat, a kzrendet s a kzbiztonsgot a hatrvidken. Kedves elvtrsak! Befejezsl jelentem a tisztelt kongresszusnak, hogy a hatrrsg kommunisti azt vrjk a kongresszustl, hogy erstse meg a prt eddigi helyes politikjt s hatrozatval adjon tovbbi sztnzst az intenzv termelmunknak, a szocializmustl idegen jelensgek elleni kzdelemnek, szocialista haznk, llam- s kzbiztonsgunk vdelme szksg szerinti fejlesztsnek. Tisztelettel jelentem a kongresszusnak, hogy mi hatrrk is kszek vagyunk a XIII. kongresszus hatrozatainak vgrehajtsban legjobb tudsunk szerint rszt venni.

Blint Lszl
a Szegedi Szalmigyr s Hskombint vezrigazgatja

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Nagy megtiszteltets s nagy felelssg a Magyar Szocialista Munksprt XIII. kongresszusn rszt venni a kldttek munkjban. E frum jelentsgt fokozza a visszaemlkezs ngy vtizedes szabad letnkre, vvmnyainkra, prtunk kvetkezetes politikjra s klnsen elmlt tves tevkenysgre. A nehezebb idszakban is orszgunk, npgazdasgunk olyan eredmnyeket rt el, amelyek csak egy igen cltudatos, kvetkezetes politikai irnymutats mellett jhettek ltre. Felelssg s politikai rdeklds jellemezte a kongresszusi felkszlst, mert a megye lakossga, a hsipari munksok szmos krdsre megoldst s vlaszt vrnak. Kedves elvtrsak! Hozzszlsomban szeretnk Csongrd megye lelmiszeriparrl szlni, valamint arrl, hogyan hatottak az gazat termelsre s exporttevkenysgre azok az intzkedsek, melyek az lelmiszeripari termkek minsgnek javtsra, versenykpessgnek megtartsra, fokozsra irnyultak. Terletnkn 82 mezgazdasgi nagyzem, 9 lelmiszeripari vllalat termelse mellett igen jelents a hztji gazdlkods. A mezgazdasgban s az lelmiszeriparban -

4 0 8 /' HOZZSZLSOK

egyttesen - tbb mint 50 000-en dolgoznak, ebbl tbb mint 42 000en fizikai munkakrben. Megynk terleti arnynl nagyobb mrtkben rszesedik az orszg lelmiszer-termelsbl s exportjbl. A megye ipari termelsi rtknek mintegy 18 %-t az lelmiszeripar adja, ezen bell csaknem 8 %-t a hsipar. A szalmigyrts 80%-t, a fszerpaprika-rlemny 42%-t Csongrd megye adja. Jelents a vgott baromfi, a paradicsom, a zldsgkonzerv arnya is. Az orszg szalmiexportjnak csaknem 90 %-a, a tejipari termkek exportjnak 30-35 %-a, ezen bell a sajtexport 60 %-a megynkbl szrmazik. A beszmolsi idszakban mezgazdasgunk a nehezebb kls s bels gazdasgi s piaci krlmnyek, valamint a terletnket slyosan rint aszlykrok ellenre alapveten a cljainknak megfelelen fejldtt. Javult a gazdlkods minsge, a kvetkezetes agrrpolitika eredmnyeknt az llattenysztsben kiemelked eredmnyek szlettek. Az l llat szmszer nvekedst viszont - az llomny szksges szinten tartsa mellett, a termeli s a feldolgozi rdekek sszhangjval - fel kell hogy vltsa a termeltets minsgi tnyezinek a mai piaci ignyeknek megfelel javtsa. A megye lelmiszeripari vllalatai trekedtek a j agrrtermelsi adottsgok kihasznlsra. A termelerk fejldst nagymrtkben segtette a mezgazdasgi zemekkel, a kistermelkkel ltrejtt j partneri kapcsolat, s ntt az lelmiszeriparon bell a kooperci, az egyttmkdsi kszsg. A minsgi fejldst jl segtettk s segtik a kutatsi egyttmkdsek, a megye minden lelmiszeripari vllalata egyttmkdik a Szegedi lelmiszeripari Fiskolval. A beszmolsi idszakban a megye lelmiszeripara az orszgos temtl elmaradva, differenciltan fejldtt. A termelsi rtk legdinamikusabban - mintegy 27,1 %-kal - a Szegedi Szalmigyr s Hskombintban ntt. Dinamikusan nvekedett ugyanakkor a Csongrd Megyei Tejipari Vllalat tevkenysge is. Az elmlt t vben az lelmiszeripar terletn is jellemz volt az irnytsi rendszer korszerstse, a szervezeti vltozsok, a kereskedelmi s a kzgazdasgi tevkenysg bvtse, a szervezi, a gyrtmnyfejleszt munka s a gazdlkods minsgi jegyeinek javtsa. A legdinamikusabban azok a vllalatok fejldtek, amelyek jelents exportfeladatot is teljesteni tudtak. A megye lelmiszeriparban vgrehajtott fejlesztsek nagymrtkben nveltk az lelmiszer-elllts

BLINT LSZL

409

korszersgt, s egyarnt hatkonyan segtettk a hazai s az exporttermkek minsgnek javtst. A gondosan vgrehajtott termkfejlesztsi munka lehetv tette, hogy szigor kvetelmnyeket is ki tudunk elgteni, s gy a szegedi Pick-szalmival meg tudtunk jelenni az egyik legignyesebb piacon, az amerikai piacon. Hagyomnyos piacainkat meg tudtuk tartani, illetve tovbb tudtuk ersteni. Termkeink feldolgozottsgi foknak nvelsvel, a csomagols fejlesztsvel az ru kls megjelenst sikerlt kedvezbb tenni, br ezen a terleten mg szmos tennivalnk akad. A megye lelmiszeripari vllalatai 1980-1984. vekben sikeresen fokoztk az exportrtkestst. A nem rubelelszmols export ntt gyorsabban, foly ron szmolva mintegy 72 %-kal. lelmiszeripari termkeink adtk a megye sszexportjnak mintegy felt, a dollrelszmols exportnak pedig ktharmadt. E szmok, illetve arnyok mgtt komoly, megfesztett munka rejlik. Neheztette a kvetelmnyek teljestst az lelmiszeripari vllalatoknl dolgozk magas fluktucija, az alacsony brsznvonal s az tlagosnl nehezebb munkafelttelek. Tbb vllalat lleszkz-llomnya elavult. A megye lelmiszeripari vllalatainl az rdekeltsg alapjul szolgl eredmny az 1980-1984 kztti idszakban cskken tendencit mutat. Megynk lelmiszer-exportjnak fenntartsrt s tovbbfejlesztsrt vllalati intzkedsekre van szksg, ugyanakkor szksg van kzponti tmogatsra is. A gazdasgos export fenntartsa rdekben indokolt a klkereskedelmi vllalatok piaci s rmunkjnak tovbbfejlesztse. Az lelmiszeriparon bell a hsipari tevkenysggel kzvetlenebb a kapcsolatom, ebbl ereden ismerem, hogy az llatforgalmi s Hsipari Trszt, valamint vllalatai - tbb mint 35 000 fs kollektvval - lnyegesen hozzjrultak a beszmolsi idszakban a npgazdasgi terv megvalstshoz. A szakgazat levezette az eddig soha nem ltott mretekben megnvekedett lalapanyag-knlatot, s a cserearnyok jelents romlsa ellenre helytllt s ll ma is a klpiaci versenyben. Az egsz mezgazdasg s lelmiszeripar nem rubelelszmols exportrbevtelnek csaknem 50%-t az llatforgalmi s Hsipari Trszt, illetve vllalatai termelik meg. Ugyanakkor a trszt vllalatszer gazdlkodsnak felttelei nem kellkppen biztostottak. Java-

4 1 0 /' HOZZSZLSOK

solom az gazat helyzetnek, a trszt szerepnek, rdekeltsgnek megvizsglst a gazdlkods feltteleinek figyelembevtelvel. Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Megynk lakossga, vllalatunk dolgozi sokat vrnak prtunk XIII. kongresszustl. Az itt elfogadsra kerl hatrozatoktl viszont csak akkor vrhatunk eredmnyeket, ha mi magunk s krnyezetnk, mindannyian tbbet tesznk azrt, hogy a feladatokat maximlisan vgrehajtsuk, csak ez a magatarts, tenni akars, kzs cselekvsi kszsg s a hatrozatok minden szinten trtn maradktalan vgrehajtsa vezethet cljaink, feladataink megoldshoz.

Takcs Hilda
a KISZ Zalaegerszeg Vrosi Pedaggusbizottsgnak titkra

Tisztelt kongresszus! Az elmlt idszakban az orszgos tendencival megegyezen Zalban is dinamikusan fejldtt az rtelmisg. Nemcsak ltszma emelkedett fokozatosan, hanem szerepe, jelentsge is rezheten nvekedett. Ezt bizonytja, hogy a gazdasgi feladatok megoldsnak ppgy aktv rszese, mint az ifjsg nevelsnek, kzletre trtn felksztsnek, s az is, hogy elismersre mlt politikai, kulturlis tevkenysge is. A ltszmot termszetesen a fiatalok, a plyakezdk nveltk, akiknek tbbsge - ez meggyzdsem - alkotkedvvel, kezdemnyezkszsggel rkezett a fiskolkrl, egyetemekrl. Energijukat, tudsukat ott kamatoztathattk a leghatkonyabban, ahol a munkahelyi vezets vgzettsgknek megfelel elhelyezkedst biztostott szmukra, s ahol a kollektva nemcsak fogadsukra fordtott gondot, hanem beilleszkedsk folyamatos segtsre is. rvendetes, hogy trsadalmi fejldsnkkel egytt n a magas fok kpzettsget ignyl szellemi munka jelentsge. Ezzel kapcsolatosan a hatrozattervezet leszgezi, hogy szellemi erforrsainkkal sszerbben kell gazdlkodni". Remljk, e clkitzs jegyben tovbb nvekszik az rtelmisgi munka rangja, rtke, s fokozatosan megsznnek az olyan negatv jelensgek, mint pldul a mg gyakori alulfoglalkoztatottsg", ami fknt a mszaki rtelmisg krben jelent gondot, s rthet mdon kedvt szegi a fiataloknak. Az rtelmisgi rtegen bell a fiatalok sokfle hivatst, foglalkozst

TAKCS

HILDA

411

gyakorolnak, de dolgozzanak brhol, folyamatos nkpzsre van szksgk ahhoz, hogy a trsadalom nvekv elvrsainak megfelelhessenek. De mivel a trsadalmi s egyni terhek nvekedse az nll letkezdst nagyon megneheztette, fl, hogy a fiatalok - anyagi helyzetk knnytse rdekben - knyszer tlmunkt vllalnak, s ezrt a szksgesnl kevesebb idt fordtanak kpzettsgk fejlesztsre, szakmai alkottevkenysgre. Ez hossz tvon gtolhatja tovbbfejldsket, beszktheti rdekldsket. Pedig nmagban mg a magas szint szakmai felkszltsg sem elegend. Arra is szksg van, hogy rtelmisgi fiataljaink elktelezetten, a trsadalom rdekeit megrtve, clkitzseivel azonosulva dolgozzanak. Ennek az elktelezettsgrzsnek a kialaktsban nagyon fontos szerepet jtszik a Kommunista Ifjsgi Szvetsg, a fiatalok politikai tmegszervezete. Az elmlt idszakban a KISZ rtegtevkenysgnek erstse rdekben ltrehozott gazati KISZ-bizottsgok s KISZ-alapszervezeteik kiemelt figyelmet fordtottak a plyakezdk megnyersre, arra, hogy bevonjk ket a mozgalmi munkba. Ennek eredmnyeknt az rtelmisgi fiatalok krben ntt a KISZ szervezettsge, befolysa. Kln rm szmomra, hogy ez rvnyes a fiatal pedaggusokra is. Orszgszerte megalakultak a pedaggus KISZ-bizottsgok, amelyeknek legfbb rdeme sajt kzssgi letk szervezse mellett az ifjsgi mozgalom segtse az ltalnos iskolban, a kzpiskolban s a fiskoln egyarnt. Jmagam ltalnos iskolban tantok, gy az n szvgyem az ttrlet segtse lett. Meggyzdsem, hogy mr ott elkezddik a kzletisgre nevels, amelynek eredmnyessghez mi, fiatal pedaggusok szemlyes pldaadssal jrulhatunk hozz legjobban. Az gazati KISZ-bizottsgok legfbb clja a fiatalok kzleti aktivitsnak s alkotkszsgnek nagyobb mrtk kibontakoztatsa cselekvsi tr biztostsval, vonz programok, tartalmas megbzatsok adsval. Ezt a nemes clt azonban nem is olyan knny megvalstani. Az a tny, hogy napjainkra cskkent a trsadalmi munka rangja, becslete, valamennyi rtelmisgi csoport munkjt megnehezti. Igaz, hogy a fiatalok tbbsge rzi felelssgt, ksz tenni, cselekedni a r hrul feladatok megoldsrt, kzs cljaink megvalstsrt. Ezt rtkeli s elismeri krnyezetk, trsadalmunk. Sajnos, egy rszk nem tudja - taln nem is akarja - sszeegyeztetni munkjt, szabad

4 1 2 /' HOZZSZLSOK

ids elfoglaltsgait kzleti tevkenysggel, s ez negatvan hat a tbbet vllalk kzrzetre. Az egyenltlen munkaeloszts ugyanakkor a legaktvabbak krben tlterhelst okoz. A kialakult helyzet megvltoztatsra javaslom, hogy a helyi prtszervek, szakszervezetek sztnzzk a gazdasgi, intzmnyi vezetket arra, hogy jobban segtsk el a trsadalmi tevkenysget vgzk erklcsi megbecslsnek nvelst, munkjuk differenciltabb elismerst. Ugyanakkor az is szksges, hogy ezzel prhuzamosan a KISZszervek, -szervezetek erstsk rdekvdelmi tevkenysgket, vljanak jobban rszeseiv a fiatalok gondjai megoldsnak. A fiatalok olykor trelmetlen, srget krdseibl, reaglsaibl kitnik, hogy az eddiginl szintbb tjkoztatst ignyelnek, relisabb kpet a mai vilgrl, kzvetlen krnyezetkrl, amelyben lnek, dolgoznak - annak eredmnyeivel, hibival egytt. A jvben ezrt mg nagyobb figyelmet kell fordtani a fiatalok krben vgzett ideolgiai munkn bell a meggyzbb agitcira, propagandra. Erstennk kell - mint azt a beszmol is hangslyozza - munknk fiatalos, mozgalmi jellegt". Ennek egyik fontos zloga a KISZ-vezetk alaposabb felkszltsge, kpzettsge, a msik pedig a KISZ-tagsg tenni akarsa, mozgsthatsga. Emellett tovbbra sem nlklzhetjk a prtbizottsgok, prtalapszervezetek tmogatst, s krjk a tapasztalt, idsebb prttagok nagyobb, rendszeresebb segtsgadst. S br a folyamatos kapcsolattarts, egyms klcsns tjkoztatsa megvalsul az rtelmisg krben tevkenyked prt- s KISZ-szervezetek kztt, azrt a napi munkamdszerek mg gazdagthatok. Tisztelt prtkongresszus! A legfontosabb kzs feladatunknak a rtermett fiatalok prttagg nevelst tartom. Az a tapasztalatom, hogy KISZ-alapszervezeteink felelssggel lnek prttagajnl jogukkal: mind tbb olyan fiatalt javasolnak tagfelvtelre, akik emberi tulajdonsgaik, ifjsgmozgalmi tapasztalataik, munkjuk alapjn mltak a prttagsgra. A gyakorlatban azonban gondot okoz - mivel az rtelmisgiek ksbbi letkorban kezdik meg hivatsuk gyakorlst -, hogy hossz id telik el, mire munkahelykn is bizonythatjk alkalmassgukat, mire megfelelnek a magas kvetelmnyeknek. Klnsen rinti ez a fiatal desanykat, akiknl mg tovbb nvekszik az ideltolds". gy gyakran az alkalmas fiatalok felett, gymond, elszll az id, ugyanis elmlnak harmincvesek. Krjk, hogy a jvben kzlk is

POZSGAY IMRE / 4 1 3

tbbeket ajnlhassunk eredmnnyel tagfelvtelre. Az a vlemnyem, hogy e gondot enyhthetnk az egyetemi, fiskolai prt- s KISZszervezetek is, az eddiginl mg kvetkezetesebb nevel s prttagajnl munkval, a rtermett hallgatk kivlasztsval, nagyobb arny tagfelvtellel. Ha ez mr korbban megvalsult volna, akkor taln a plyakezdk kzl tbben kezdhettk volna el munknkat prttagknt. A mr prttag rtelmisgi fiatalok nevben pedig azt krem, alapozzanak mg jobban munknkra a prtalapszervezetekben. Krjk, adjanak neknk mg tbb szemlyre szl prtmegbzatst, hiszen csak ert prbl, embert forml feladatok teljestse sorn vlhatunk igazi kommunistkk.

Pozsgay Imre
a Kzponti Bizottsg tagja, a Hazafias Npfront Orszgos Tancsnak ftitkra

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! A felszabaduls 40. vforduljnak s a prt XIII. kongresszusnak lgkrben l ezekben a napokban az orszg. Az vfordul esemnyei s a kongresszus elkszletei egyarnt azt mutatjk, hogy npnk jl emlkszik felszabadulsnak s j lete kezdetnek trtnelmi esemnyeire, az azta megtett t eredmnyeire, buktatira, tanulsgaira. Szocialista rendszernk ltrejtte s npnk alkotkszsgnek kibontakozsa a felszabadulstl eltelt korszak s klnsen az utbbi negyedszzad legnagyobb mve. Ez a m kzs erfesztsbl szletett, ezrt az egsz kzssg rdekelt megvdsben, tovbbptsben. Tovbbhaladsunk egyik fontos politikai felttele, hogy az egsz np lssa: az orszgnak olyan vezet prtja s kormnyzata van, amely nemcsak felismeri, hanem kezelni is tudja a bajokat. A kongresszusi dokumentumok, a beszmol, a hatrozattervezet s Kdr elvtrs eladi beszde meggyztek arrl, hogy jl bevlt politiknk lenini f irnyvonalnak, az MSZMP nagy trtnelmi tettekben kialakult s kiprblt mdszereinek megerstsvel, folytatsval birtokolhatjuk azokat az eszkzket, amelyeknek segtsgvel eredmnyesen vgezhetjk el a jvend nagy feladatait. Ezrt a javaslatokat meggyzdssel tmogatom, kpessgeim s legjobb szndkaim szerint a kongresz-

4 1 4 /' HOZZSZLSOK

szus hatrozatainak megvalstsn munklkodom. A Hazafias Npfrontban dolgoz kommunistkkal, elvtrsaimmal egytt pedig azon leszek, hogy a XIII. kongresszuson elfogadott politika a szocialista nemzeti egysg jegyben az egsz np politikja, teht nemzeti program legyen, amelynek megvalstsval az llampolgr, a termel, a teremt ember cselekvsi tere kitgul. Kedves elvtrsak! A Hazafias Npfront olyan kiterjedt, az egsz npet magban foglal politikai mozgalom, amely kzleti keretet ad a prttagok s prtonkvliek, hvk s nem hvk egyttmkdsnek. A kzmegegyezs szellemben a npfrontban egyesltek az orszg trsadalmi, politikai szervezetei, amelyek a kzssgi rdek jegyben kpviselik a klnbz osztlyokat, rtegeket, elmozdtva ezzel a szvetsgi politika rvnyestst, a szocialista nemzeti egysg megerstst. Teljes mrtkben egyetrtek azzal, amit errl Kdr elvtrs itt htfn mondott. Szavai jabb tettekre ksztetik, lelkestik mozgalmunk aktivistit, munksait. Ugy rzem, bennnk, kommunistkban mg mindig nem tudatosult elgg, hogy prtunk kezdemnyezje s mindmig, de a jvben is irnyt tagszervezete ennek a mozgalomnak. A prt politikjval s szervezetvel egytt benne van a npfrontban, s nemcsak a klnbz npfrontintzmnyekben do+goz prttagok kpviselete ltal. A prt ennek az egsz npet tfog mozgalomnak f ereje, irnytja s minden fontos vllalkozs rszese. Amikor a Magyar Szocialista Munksprt az 1957-es orszgos prtrtekezlet alapjn kezdemnyezte a npfront jjszervezst, abbl a mindmig rvnyes elvbl indult ki, hogy a szocializmus a marxista-leninista prt irnytsval az egsz np szmra, az egsz np rszvtelvel pl. Ez az elhatrozs is rsze volt a vllalt s mindmig kvetett, tovbbra is kvetend lenini irnyvonalnak. Bizonysgul ehhez hadd idzzem itt Lenin egyik 1921ben elmondott gondolatt, amely gy hangzik: A munksok, a parasztok, az rtelmisgiek tmegben szp szmmal akadnak tehetsges, becsletes prtonkvliek, akiket a gazdasgi pts fontosabb posztjaira kell lltani, oly mdon, hogy a szksges ellenrzst s irnytst a kommunistk vgezzk. Msrszt viszont szksg van arra is, hogy a prtonkvliek ellenrizzk a kommunistkat. Ebbl a clbl olyan prton kvli munksok s parasztok csoportjait, akiknek becsletessge killta a prbt, be kell vonni a munks-paraszt felgyeletbe, s

POZSGAY IMRE

415

minden hivatali llstl fggetlenl, formasgok nlkl be kell vonni ket a munka ellenrzsbe s megtlsbe.11 Nem tveds teht: Lenin itt arrl beszl, hogy a prtonkvliek is ellenrzik a kommunistkat. A bolsevik prt s a szovjet llam megalaptjbl hinyzott minden hatalmi gg. Jl tudta, hogy nem vagyunk mindentudk s mindenhatk. A prttagok s a prtonkvliek egyttmkdst egyenjog s egyenrang partnerek viszonynak tekintette, s az MSZMP igen nagy trtnelmi rdeme, hogy munkjban ezt az elvet alkalmazta, gyakorolta. A legjabb kori magyar trtnelem a kommunistk s a prtonkvliek egyttmkdsnek sajtos, tartalmas formjt tallta meg a npfrontban: de - mint mondtam - kzlnk sem rti mindenki e mozgalom jelentsgt. Nmelyek felesleges prhuzamossgot, ltevkenysget ltnak a trsadalmi szervezetek, mozgalmak munkjban. Tbbnyire olyan elvtrsak ezek, akikben nagy a vonzds a hatalmi, adminisztratv megoldsok irnt, elveszik a levegt, a mozgsteret a kezdemnyezsek, a trsadalmi szervezetek, mozgalmak valsgos tevkenysge ell.
** * r r *

Ok azok, akik aztn szemere vetik ezeknek a mozgalmaknak, hogy res, tartalmatlan a munkjuk. Holott taln nekik jrna szemrehnys azrt, mert megfosztjk a prtot a tmegkapcsolatok egyik fontos lehetsgtl. A trsadalmi szervezetekben dolgoz kommunistk abbl indulnak ki, hogy ugyanolyan fontos munkt vgeznek, mint azok, akik a prt szervezeteiben kapnak feladatot. Kpviselik a prt politikjt, a prt szmra pedig kzvettik a trsadalom gondolkodsmdjt, az osztlyok, rtegek rdekeit. k a trsadalom s a prt j kapcsolatainak ptmunksai, akik segtenek abban, hogy a prt a trsadalmi rdek alapjn integrlhassa s mozgaterknt felhasznlhassa a nagyon is klnbz rszrdekeket. Minderrl azrt fontos most beszlni, mert a XIII. kongresszus hatrozatainak megvalstshoz minden eddiginl nagyobb szksg lesz az egsz trsadalom sszefogsra, a npben rejl alkoter s kezdemnyezkszsg kibontakoztatsra. Hogyan lehet ezt elrni, ha a kommunistk egy rsze elsncolja magt a prtszervek s prtintzmnyek falai mg, s onnan hirdeti megfellebbezhetetlen tleteit azokrl az elvtrsairl, akik kimerszkednek a terepre, s taln botladozva, de vllaljk a terepmunkt. A tlzott vdettsg cskkenti az tlert s az tlkpessget. Nmelyeket ha-

4 1 6 /' HOZZSZLSOK

talmi helyzetk megv attl, hogy szinte vlemnyt mondjanak nekik, s knytelenek legyenek valdi rveket keresni. A hatalommal val visszals egyik formja a vita elutastsa vagy a vitapartner elintzse politikai inszinucival, esetleg a vitapartner demaggival val megvdolsa, ha knyelmetlen a vlemnye. Lehetnek persze olyanok is - nem tudom akik megalapozatlan ambcikkal, a pozcikrt val tlekedsben a rossz kzrzetre jtszanak. Tbbnyire olyankor szokott ez elfordulni, amikor a helyzet veszlyess vlik, s megnylik az t a gondviselsszer, karizmatikus szemlyek kpben jelentkez stt erk eltt. Vajon ennek van-e az ideje? Nem hiszem, hogy ilyen idket lnk. Nem hiszem, hogy a mi trtnelmnk utn akadna valaki, aki feleltlen politikval akarna olcs npszersgre trekedni. Taln inkbb arrl van sz ezekben a vitkban is, hogy most a problmk megoldsval foglalkozunk, s mg nem hangoldtak ssze megfelelen az azonos clt kvet, de a szt msknt ejt genercik. Nemzeti egysgnkn munklkodva ennek az sszehangoldsnak is meg kell trtnnie. Vissza lehet persze lni a rossz kzrzettel. Az ilyen veszllyel szemben egy igazi marxista s demokratikus fegyvertny vgrehajtst javasolom. Dolgozzunk kzsen a rossz kzrzet okainak megszntetsn, ha valban van rossz kzrzet. Errl is megoszlanak itt a vlemnyek. Mindezt azrt mondtam el, mert gy hiszem, olyan feladatok vrnak rnk, amelyeknek elvgzshez ki kell lpnnk a fedezkbl, s belterjes prtlet helyett a np minden osztlyval, rtegvel kiptett j kapcsolatokkal kell javtani a trsadalmi, gazdasgi halads feltteleit. Jl tudom, hogy az ilyen vllalkozsnak megvannak a kockzatai, ideolgiai problmi. De induljunk ki abbl: a prtnak ahhoz, hogy szles krben kiterjessze kapcsolatait, nem kell felolddnia minden ramlatban. Ellenkezleg. Szvetsgeseink akkor tisztelnek bennnket s lpnek velnk egyezsgre, ha tudjk, hogy mit akarunk, s ha abban, amit mi akarunk, felismerhetik sajt cljukat is. Ez a kzs cl a szocializmus, a munksosztly, a np hatalmval, a prt irnytsval. A szvetsgnek, a szocialista nemzeti egysgnek ez az alapja. Ebben ltrejtt a kzmegegyezs, ennl tbbet csak nmagunktl kvetelhetnk, klnben veszlyeztetjk a nemzeti egysget. Azok a kommunistk pedig, akik az egsz np irnti felelssggel munkt vllalnak ezen a terepen, nos, azokat vdjk meg a rosszhiszem gyanstgatsoktl

POZSGAY

IMRE

417

ppen gy, mint a lebecslstl. A npfrontban s a trsadalmi szervezetekben tbbnyire olyan kommunistkkal tallkoztam, akik szinte hivatstudattal vgzik munkjukat. Vllaljk a feladatuk teljestsvel jr konfliktusok terht, s egyebek kzt ezrt is az utbbi idben tovbb ntt mozgalmunk aktivitsa. A trsadalmi vitk szmnak gyarapodsa, a prt- s llami szervek dnts-elkszt munkjnak tovbbi demokratizlsa jtkony hatssal van a npfrontra is. Amilyen mrtkben a kzkiadsokkal val takarkossg megnvelte a helyi kezdemnyezs szerept a teleplsfejlesztsben, olyan mrtkben ersdtt a npfrontbizottsgok s a tancsok egyttmkdse, s ntt meg a lakossg aktivitsa ezen a terleten. Hadd rzkeltessem ezt nhny szigoran ellenrztt, s minden sallangtl megtiszttott adattal. Az tdik tves tervben sszesen 20 millird forint volt a teleplsfejlesztsi trsadalmi munka rtke, ez a hatodik tves terv els ngy esztendejben elrte a 40 millirdot. Tegnap Lzr elvtrs emltette ezt az adatot. A fejlds dinamizmust s a trsadalmi aktivitst mutatja, hogy 1983-ban 10,6 millird forint, az elmlt vben 12,7 millird forint volt a kzssgi cl trsadalmi munka eredmnye. Ezek a teljestmnyek a np sikerei, nkormnyzatra val kpessgnek bizonytkai. Igazolsa annak, hogy ahol a kommunistk s prton kvli szvetsgeseik felismerik az llampolgri ntudat s felelssg jelentsgt, ott megvan az rtelmes, hasznos kezdemnyezs lehetsge, s nem marad el az eredmny sem. Mindenki szmra nyilvnval, hogy a kzssgi clokra megmozdult emberek nem fogjk elherdlni a kzssgi szksgletek kielgtsre teremtett javakat. ppen az a figyelemre mlt, hogy ezek a helyi kzssgi teljestmnyek akkor szlettek, amikor cskkent a relbr, alig emelkedett a reljvedelem, cskkent a kzsgeknek, vrosoknak juttatott kltsgvetsi tmogats relrtke. A teleplsfejlesztsi trsadalmi munka sikerben rsze van a npfront egsz tevkenysgnek is. Rsze van annak, hogy a vlasztott helyi npkpviseleti nkormnyzati szervek, vagyis a tancsok s vlasztik kztt javult a kapcsolat, az egyttmkds. A legutbbi vek trsadalmi, politikai vitiban meggyzdhettnk arrl, hogy a Hazafias Npfront alkalmas intzmnye a nlklzhetetlen trsadalmi aktivits fellendtsnek. Az itt tmadt kezdemnyez-

4 1 8 /' HOZZSZLSOK

sek, a meglnklt aktivits fontos tnyezje volt s lesz a trsadalmi stabilitsnak, a szocialista nemzeti egysg ersdsnek. Tisztelt kongresszus! Mozgalmunk szempontjbl klnleges jelentsge van az egyhzakkal kialakult egyttmkdsnek. Politikailag j felttelt biztostott ehhez az llam s az egyhzak viszonynak konstruktv alapokra helyezse, hossz tvra mutat elrendezse. A vallsos hvk nemcsak tudomsul vettk a szocializmust, hanem dolgos, tevkeny pti lettek. Az egyhzak hveikkel s hazjukkal tartottak ebben az gyben, s gy a velk val egyttmkds a bke vdelmben vllalt feladatoktl a kzlet szlesebb terleteire is kiterjed. J egyttmkds alakult ki a Hazafias Npfrontban a nemzetisgi szvetsgekkel. Egyetrtek azokkal a gondolatokkal, amelyeket a Kzponti Bizottsg beszmolja tartalmaz mind a haznkban l nemzetisgeket, mind a hatrainkon tl l magyarsgot illeten. Tovbblpsnk nlklzhetetlen nemzetkzi felttele, hogy a szocialista orszgok kzssgben itt, Kzp-Kelet-Eurpban egytt boldoguljanak a npek, megszabadulva eltletektl, rossz kzrzettl s ksn jtt, de annl kihvbb nacionalizmusoktl, elfeledve a rossz szomszdsg tkt, megtanulva becslni egymst s becslni a csaldi krbe tartoz kisebbsgek, nemzetisgek ltjogt, kzssgteremt szndkt. Civilizlt llam rangjt a XX. szzadban csak az az orszg ignyelheti, amelyik megtanulta s alkalmazza a lenini elvet, hogy JZtbbsgi nemzetnek kell elzkenysget tanstania a kisebbsgi nemzettel szemben; amely megtanulta, hogy a kisebbsgek nem gtjai, hanem elmozdti lehetnek a tbbsgi nemzet llamalkoti, trsadalomfejlesztsi szerepnek. Amit mi, magyarok errl mondunk, annak megvan a hitele a npek szemben, mert mindenki tudja, hogy orszgunkat micsoda nemzeti tragdik, sorscsapsok rtk a XX. szzadban. E tragdik ellenre, azokbl okulva Magyarorszg a jszomszdsgot, a trtnelmileg egymsra utalt testvernpek kzssgnek erstst, nem pedig a trtnelemhamistssal szentestett nigazolst, rgmlt, vlt vagy valdi srelmek fel hnytorgatst tartja jrhat tnak. A haznkban l nemzetisgeket s a hatrainkon tl l magyarokat npeinket sszekt hdnak tekintjk. A Hazafias Npfront az alkotmny szellemben, a humanista politika jegyben gy gondolko-

POZSGAY

IMRE /

419

dik errl, s ebben kifejezdik npnk nagy tbbsgnek gondolkodsmdja is. Kedves elvtrsak! Az utbbi negyedszzad sikeres politikjnak egyik legfontosabb tanulsga, hogy a prt a trsadalomban keletkez feszltsgeket kpes volt idejben feloldani. E konfliktusfelold kpessg sszefggtt a hatalomgyakorls mdjban bekvetkezett vltozssal, azzal, hogy a prt rdekegyeztet, konfliktusfelold politikjban tmaszkodott trsadalmi, gazdasgi s politikai intzmnyeink rdekkifejez, rdekkpviseleti tevkenysgre. Prtunk e konfliktusfelold, nzetegyeztet politikja hatrozta meg a npfrontmunka tartalmt is, amely ppen ezltal alapveten eltrt attl a leegyszerstett szereptl, amelyet trsadalmi szervezeteink a szocialista pts kezdeti idszakban tltttek be. A nehz gazdasgi helyzet sok htrnyos kvetkezmnyvel egytt sem okozhatja a cselekvs megbnulst. A cselekvsi tr tgtsa, a politikai intzmnyrendszer hatkonysgnak nvelse, az erklcsi viszonyok javtsa, a szilrd rtkekre pl kvetelmnyek rvnyeslse tttelesen br, de vgs soron a gazdlkods feltteleit is javthatja. Gazdasg s politika kapcsolatban a felelssg terhe nemcsak az llami szervek vlln nyugszik, hanem a trsadalmi, politikai szervezetekn is. A fogyaszti rdekvdelem a npfront keretben mkdik. Lte szorosan sszefgg az ruk s szolgltatsok hinyval. Akik ezt az gyet vllaltk, nem ltek abban a hitben, hogy a hinyt fel lehet szmolni azzal, ha a kereskedk krmre nznek. Jl tudjk, hogy az alapproblma a termelsben, a termelk s a piac kapcsolatban van megoldst is ott kell tallni! m azt is tudjk, hogy a fogyaszti rdekvdelemnek ez a formja ppen a hiny miatt jtt ltre. A knlat hinyt, a kereslet s a knlat kztti rst nem tudja betmni, de megksrli, hogy a trsadalmi ellenrzs eszkzeivel harcoljon olyan erklcstelen jelensgek ellen, mint a protekci, a korrupci, amelyek bntjk az emberek igazsgrzett, rontjk a szocializmus hitelt, dhtik az embereket. Hiszen antidemokratikus viszonyokat honostanak meg a fogyasztsban azzal, hogy a szksgletek kielgtsbe a szemlyes kapcsolatok s fggsg lncszemt iktatjk be. A lakossg napjainkban a relbrek cskkensre, a fogyaszti rsznvonal emelkedsre s ezzel egytt a hinycikkek bvl krre rzkenyen reagl. Az rak emelkedst 1979 s 1982 kztt megrt

4 2 0 /' HOZZSZLSOK

trelmetlensg ksrte, viszont az 1982 augusztusi hatsgi remelsek utn a kzhangulatban jelentkeny romls kvetkezett be, az 1985 januri remelsek hatsa pedig megkzeltette a politikai trkpessg hatrt. E romls oka elssorban az, hogy az remelsektl vrt pozitv gazdasgi hatsok nem mindig kvetkeztek be. Az j rak sem a hinyokat nem tntethetik el, sem a termkek, szolgltatsok sznvonalt nem javtjk. A kzhangulat vltozsa azzal is sszefgg, hogy az 1970-es vek vgn az 1980-as vek elejn a vilggazdasgi vlsg hatsra a lakossg nem tartotta az orszg gazdasgi helyzett az tlagosnl rosszabbnak, hanem a vilggazdasgi vlsg kvetkezmnyeknt rtkelte. 1983-tl azonban a nyugati gazdasgban mutatkoz bizonyos lnkls hatsra gazdasgi nehzsgeinket mr nmelyek bels gazdasgpolitikai hibkra vezetik vissza. Ez megkveteli a tjkoztats javtst is. Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! A npfrontpolitika s a npfrontmunka nhny tapasztalatnak s sszefggsnek bemutatsa utn szeretnk azokrl a kzvetlen feladatokrl szlni, amelyeknek megoldsa a kzeljvben vr rnk. Az Elnki Tancs mrcius 8-i hatrozatval ez v jnius 8-ra kirta az orszggylsi kpviselk s tancstagok vlasztst. A jelenlevk jl ismerik az 1983-as III. trvnyt, vagyis az j vlasztsi trvnyt, amelynek alapjn meg kell szervezni s le kell bonyoltani az 1985-s orszgos vlasztsokat. A trvny legalapvetbb j rendelkezse az orszggylsi kpviselk s tancstagok tbbes jellsnek ltalnoss ttele. Ez mr nmagban is nagymrtkben nveli a vlasztsok politikai jelentsgt, fokozhatja a vlasztpolgrok aktivitst. Az j trvny fontos elrelps a szocialista demokrcia fejlesztsben. A vlasztsi munka nagy felelssget r az arra illetkes prt-, llami s npfrontszervekre. A politikai munka tartalmt, mondanivaljt a prt XIII. kongreszszusa hatrozza meg. A kongresszus hatrozataira alapozva kszl a npfront vlasztsi felhvsa, amely a jelltek vlasztsi programjnak alapja lesz. A vlasztsig terjed idszak mind a npfrontaktivistknak, mind a vlasztpolgroknak betanulsi szakasz lesz, hiszen hrom s fl vtizedes megszokssal kell szaktani, ami az els alkalommal mg sok zavar forrsa lehet. Mindenekeltt azt kell elrni, hogy a szavazk ne

POZSGAY IMRE / 4 2 1

kzmbsen vagy ktkedve menjenek a vlasztsok el. Minden eddiginl nagyobb s tartalmasabb tjkoztat s propagandamunkra lesz szksg. A vlasztsi elkszletek mra mr elgg elrehaladtak. A megfelel tancstagjelltek elzetes kivlasztsa nagyobb nehzsgekbe tkztt, mint rgebben. A kzletben egybknt aktv emberek is vonakodnak a ketts jellstl. Vltozatlanul szv teszik, hogy akit nem vlasztanak meg, azt bukott embernek tekintik; de tbben megmondjk azt is, hogy nem sok rtelmt ltjk a tancstagsgnak, ktelkednek abban, hogy valsgos szerepk lesz a dntsekben. Mg ma is nagyon kevesen tudjk ugyanis, hogy tavaly a Kzponti Bizottsg fontos hatrozatot hozott az Orszggyls s a tancsok munkjnak fejlesztsre. Jobban kell tmaszkodnunk erre a hatrozatra, s a tancsok npkpviseleti, nkormnyzati jellegnek fejlesztst rvknt kell felhasznlni a vlasztsok politikai elksztsben. A gazdasgirnyts tovbbfejlesztse - s ez is kapcsoldik vlasztsi munknkhoz - magban foglalja a tervezsi, a szablyozsi s az intzmnyi rendszer korszerstst. Ebbl kvetkezen magval vonja a tancsok gazdlkodsi rendszernek s teleplsfejlesztsi politikjnak az talaktst is. Ezek a vltozsok a helyi nllsg fokozsra, az nkormnyzati szervek tnyleges dntsi lehetsgeit biztost anyagi-pnzgyi felttelek kimunklsra is irnyulnak. A helyi nllsg kiszlestst intzmnyi oldalrl az elljrsg ltrehozsa, valamint a jrsok megszntetse jelzi. Az elljrsgokban a trskzsgek is rdekkpviselethez s bizonyos nkormnyzathoz jutnak, a jrsok megszntetsvel pedig kimaradt a helyi nkormnyzatok s a megyei tancsok kztti adminisztratv tttel, ami az igazgats egyszerstse mellett a helyi nkormnyzatok politikai rangjt is megemelte. Ez nagymrtkben nvelte a tancstagok szerept s jelentsgt is. E szervezeti vltoztatsokon tl a tancsi nllsgot szolgljk a helyi feladatok nfinanszrozsnak megteremtsre irnyul trekvsek is. A helyi bevteli forrsok szerepnek bvlse, valamint a pnzeszkzk felhasznlst korltoz kzponti s gazati ktttsgek jelents mrsklse megersti a teleplsfejleszts nkormnyzati jellegt. Ezek az intzkedsek a szocialista demokrcia gazdagodst, az rdekkpviselet s rdekegyeztets j, fejlettebb forminak megteremtst szolgljk, teht pozitv tartalmuk elvitathatatlan.

4 2 2 /' HOZZSZLSOK

Fel kell vetnnk azonban azt a krdst, vajon e fejlettebb nkormnyzati jelleg mennyiben politikai megerstse azoknak a trekvseinknek, amelyek az llampolgrok fogyaszti, letsznvonalbeli rdekeit egy demokratikus dntsi rendszerben kvnjk egyeztetni, s mennyiben igazols a kltsgvetsi takarkossg programjhoz. Az nllsg fokozsa mennyiben kvetkezik az llami kltsgvets visszavonulsi knyszerbl, a kltsgvetsi kiadsok restrikcis politikjbl s mennyiben a magasabb szint rdekvdelembl? E problmk tisztzsa nlkl fennll a veszly, hogy megersdik az a ma nemritkn hallhat vlekeds, amely a demokrcit, az nerre tmaszkodst, az nfinanszrozst az res pnztrcval kezdi azonostani. E problmkat azrt szksges felvetnnk, mivel a tancsok nllsgnak fokozsa abban az idszakban vlt politikai prograrrm, amikor a kzponti gazdasgirnyts vltozatlanul a kls s bels egyensly megteremtst, fenntartst tekinti egyik alapvet feladatnak. A kltsgvetsi kiadsok mrsklse ennek fontos eszkze. Ezrt az nfinanszrozs jelentsgt fokozza, hogy nemcsak trsadalompolitikai program, hanem az llamhztarts terheit cskkent gazdasgpolitikai cl is. Ezek a trekvsek a tancsi gazdlkodsban megjelentek mr. A szocialista demokrcia kiteljestst napjainkban nem politikai szndkaink s intzmnyeink akadlyozzk, hanem a gazdasgi folyamatok ellentmondsai s a bellk ered knyszerplyk, amelyekrl itt a kongresszuson oly sok sz esett. Amg ez gy lesz, hiba munklunk ki fejlettebb politikai formkat, hiba prbljuk politikai eszkzkkel, a demokratikus rszvtel lehetsgeinek kiterjesztsvel, jabb intzmnyek megteremtsvel e terleten az egysget tovbb szilrdtani. Kedves elvtrsak! Politikai kezdemnyezseinknek a szvetsgi politika bevlt programjbl kell tovbbra is kiindulniuk, de oly mdon, hogy intzkedseinknek a nemzeti egysget megzavar gazdasgi folyamatokat is fel kell trniuk. Erre vllalkozott kongresszusunk. Enlkl a demokrcia fejlesztsre tett lpseink elbb-utbb kiresedhetnek, lejrathatjuk a demokrcit, s azoknak szolgltatunk rveket, akik haladsunknak akarjk tjt llni. Kongresszusunk dokumentumai, hatrozatai megnyithatjk a trsadalmi egysg tovbbfejlesztshez vezet utat a gazdasgban s a szles rtelemben vett teleplsfejlesztsben, mint kzsg- s kzssg-

POZSGAY

IMRE

423

fejlesztsben. E kt nagy terlet fejlesztsi irnya kzs az nkormnyzati fejlesztssel. A termelsben arra kell trekedni, hogy az nkormnyzat ne az elosztsban, hanem a nyeresg elrsvel teremtsen kzs rdekeltsget az egsz kollektva szmra. Ezltal lehet majd bebizonytani, hogy demokrcia s rend, demokrcia s hatkonysg nem egymst kizr, ellenkezleg, egymst klcsnsen felttelez fogalmak. A teleplspolitikban a tancsi nkormnyzat kifejlesztse a cselekvsi tr s a kezdemnyezs lehetsgeinek tgtst jelenti. Ne ksrje gyanakvs vagy felzduls az llampolgri kezdemnyezseket, egyesletalaptsi trekvseket, ha azok trvnyesek. Nzzk el a kezdeti gyarlsgokat s kezeljk a bajokat. A rossz kzrzet nagy rsze megszntethet, ha megnvekszik az rvnyesls lehetsge. Ha elfogadjuk, hogy szocializmus van, akkor az irny nem az emberek kztti vlaszfalak ptse, hanem lebontsa. El kell segteni, hogy a kzssgek szocialista kzssgek legyenek, s uralkodjanak sajt viszonyaik felett. Figyelmbe ajnljuk a kormnyzatnak, hogy a most parlament el kerl teleplspolitikai koncepci igen nagy lehetsgeket tartalmaz a szocilpolitikai feladatok tancsi nkormnyzati gykrben val megoldshoz is. Egyetrtek azzal, hogy a szocilpolitikban mr az eloszts javtsval, igazsgosabb ttelvel is jelents kzrzetjavulst, megelgedettsget rhetnnk el. Van-e jobb intzmny a jogosultsg s rszorultsg hiteles elbrlsra, mint az egsz helyi kzssg ltal ellenrztt nkormnyzat? Vilgoss kell tenni az nkormnyzat fejlesztsnek programjt mind a gazdasgban - ahol talakul a termel s termeleszkz viszonya, vagyis talakulnak szocialista mdon a tulajdonviszonyok -, mind a teleplspolitikban, ahol talakul az llampolgr s a kzigazgats viszonya. ppen a szocialista trsadalom alapjn lehet ezt megvalstani. Olyan orszgban, mint nlunk, ahol kvetkezetesen rvnyesl a prt vezet szerepe, ahol jl kiptett, megbzhatan mkd llamigazgats van, s ahol a trvnyhozs s az igazsgszolgltats garantlni tudja az orszg rendjt s az llampolgrok jogait egyarnt, ahol a trsadalmi-politikai szervezetek segtik a prtpolitikt az rdekek kpviseletvel, az rdekkonfliktusok feloldsval, az rdekek egyeztetsvel, ott biztos alapokon fejldik az nkormnyzat. Nem hihetjk, hogy a ttlen hatalom a j hatalom. Az nkormnyzat kifejlesztshez kell a jl mkd llam, amely egyetemes rvny, az egsz trsada-

4 2 4 /' HOZZSZLSOK

lomra kiterjed hatalmat gyakorol, s ezt a nagy, egsz orszgra kiterjed nemzeti programok megvalstsnak irnytsra s az nkormnyzatok erstsre hasznlja fel. Ebben a szerepkrben mkdik az llampolgr, s oszlik meg a trsadalmi felelssg kzte s az llam kztt. Ennek a kzletisgnek az alapjn lehetne megrtetni mindenkivel, hogy a szocializmus nemcsak akkor lehet az emberek szemben vonz, amikor sikert sikerre halmoz, hanem a nehzsgek idejn is. Ha az emberekben sikerl felbreszteni a felelssgtudatot azok irnt az rtkek irnt, amelyeket az j trsadalom mr ltrehozott, ha sikerl ezeknek az rtkeknek a megvdsben valsgos s szemlyes trekvseikkel egybevg feladatot adni szmukra, ha sikerl a nemzeti mlt rtkeit a nemzeti jelen s jv sorskrdseibe gyazni, akkor sikerl egy egsz orszgot a nehzsgek idejn is elrevinni.

Wlasitsch Gyula
a Graboplast Pamutszv s Mbrgyr kutat-fejleszt fmrnke, llami djas

Tisztelt kongresszus! Tisztelt elvtrsnk! Tisztelt elvtrsak! Ismert, hogy napjaink vilgmret gazdasgi versenynek egyik legjelentsebb gazdasgpolitikai fegyvere a hatkony kutats, a mszaki fejleszts s a technolgik lland korszerstse. A nvekv nyersanyagrak s beruhzsi kltsgek mellett n a mszaki fejleszts jelentsge, mint olyan eszkz, amely a gazdasgossgot javtja. Ezrt a vele elrhet elny stratgiai jelentsgv vlt, s ma mr mindentt jelents szerepet tlt be az orszgok politikai s gazdasgi eszkztrban. Azt, hogy az emberi alkotkszsget s a legjabb mszaki ismereteket a lehet legrvidebb id alatt clszer a termels szolglatba lltani vllalatunknl, a Graboplastnl mr tbb mint hsz ve felismertk. Erre alapozva egy vllalati stratgia szerint az elmlt kt vtized alatt ltrehoztunk egy 170 fnyi kutat-fejleszt bzist - ez a vllalati sszltszm mintegy 5 %-a -, amely a magyar manyagfeldolgozs egyik jelents kutathelyv vlt. Az itt dolgoz szakemberek manyagfeldolgozs-technolgiai kutatsokkal, a vllalat ruvlasztkba tartoz termkek gyrtmny- s formatervezsvel, vala-

WLASITSCH

GYULA

425

mint klnfle clokat szolgl clgpek tervezsvel s gyrtsval foglalkoznak. Ez a kutat-fejleszt appartus szakterletn a fejlett ipari llamok hasonl rendeltets intzmnyeihez hasonltva elkel helyet foglal el a sorban. Sikereink egyik forrsa, hogy ez az intzmny a vllalat egyik szerves rsze. Ennek kvetkeztben kzvetlen munkakapcsolata van valamennyi termelzemmel, fontosabb vevivel, a vllalat egyb egysgeivel, s ily mdon az innovcis folyamat nagyon le tud rvidlni. Eredmnyeink azt bizonytjk, hogy egy vllalati kutat-fejleszt hely, tgondoltan beptve a vllalati szervezetbe s clorientltan mkdtetve, j gazdasgi eredmnyeket tud elrni. Az 1980-as vek kezdetig a Graboplastnl a kutats s az annak eredmnyei meggyorstshoz szksges eszkzberuhzsok kielgt prhuzamban haladtak. Ennek hatsra termkei s technolgii ebben az idszakban minden tren korszernek voltak nevezhetk. Az, hogy a vllalat a legnehezebb idszakokat sikeresen thidalta, egyebek kztt a kutatsi szervezet szellemi tartalkainak volt ksznhet. 1981-1983 kztt a dollr relcibl szrmaz importot mintegy 20%-kal cskkentettk azzal, hogy a kutat-fejleszt szakemberek elgondolsait a termelzemben kzvetlenl hasznostottuk. A technolgik gyors s hathats tlltsval pedig - az akadoz anyagellts ellenre - a termelst folyamatosan szinten tudtuk tartani, sokszor gy, hogy a kutatmrnkk mvezetknt irnytottk a termelst. Ezzel egyidejleg gyors termkszerkezet-vltst hajtottunk vgre olyan magasabb mszaki sznvonal, divatos s eszttikus termkek kidolgozsa rvn, amit csakis erre a felhalmozott szellemi vagyonra tmaszkodva lehetett elvgezni. Eme vlts tjn dollrexportunkat 58 %-kal sikerlt nvelni, melynek mintegy 20%-t vente a bevezetett j termkek teszik ki. Mindkt eredmnyes mszaki munkt a mrnkk s a kvalifiklt szakmunksok egymst megrt sszeszokottsggal vgeztk. Ez az sszhang abbl addik, hogy az j technolgik bevezetst egymssal karltve vgzik, s ennek kvetkeztben szakmai egyttgondolkods alakul ki kzttk. Mikzben orszgunkban a gazdasg - vllalatunk is - a npgazdasg fizetsi egyenslynak javtsa rdekben sikeresen dolgozott, szmos tervezett beruhzst el kellett halasztanunk. Ezrt az vtizedek ta

426

H 0 7 7 . S 7 I SOK

tarl mszaki fejldsnk emelked grbje laposabb vlt. F nehz krlmnyek k/cpetle a/onban vltozatlanul kerestk az utat s talltunk is megoldst terveink egy rsznek megvalstshoz. Ez azt igazolja, hogy a j ms/aki gondolat, a magas mszaki sznvonal termkek gyrtsnak megvalstshoz termszetesen piaci httrrel altmasztva - lehet pnzforrst tallni. gy a kzelmltban egy nem7Ctk7 pnzintzettl f~!\4+ i ^r-^no! c , ha1as7tani knywrilt beruhzsaink egy rszt meg tudjuk \ulosituni. Ez s az ebbl fakad eredmnyek remnyt nyjtanak arra, hogy napjaink vilgsznvonalhoz mri elhanyagolhat tvolsg i\r\ fou< idre ne nvekedjk.
A 1o\ a h h i a k b a n s / o l w samvmii-I m
:

- t. ii< <t* s m o / g n l . a m u s / a k i

f e j l e s / t s t t a r t a l o m m a l m e g t l t im^/.iI-i i i c n i i s g r l .

A kors/er termeleszkzk csak ii\ felttelei a haladsnak s versenykpessgnek. A7 j gp munkba lltsval mr a mltat kpviseli, de a gpeket, a techniki mkdtet alkot ember a jvt, a folyamatosan megjult. a halads testesti meg. Relis alapokrl tekintve a jvbe az/al kell s z m o l n u n k , hogy az vtized vgig zmben a meglev termelberemkvseinkkel kell dolgozni. Ebbl egyrtelmen kvetkezik. h<M*\ e n n e k ellenslyozsra csak az emberi alkotkszsg, s annak magasabb szint kibontakoztatsa ll rendelkezsnkre, mint nem kis tartalk. Ennek sszer felhasznlsa vllalataink elsrend feladata. E fejldst mozgat alkt mszaki rtelmisg alkotkszsgnek felhasznlsa, erklcsi s anyagi megbecslse rdekben vllalatunk szmos intzkedst tett az elmlt vek sorn. Pldaknt kvnkozik kiemelsre az a ksrlet, melyet 1984-ben tettnk az j termkek nagyzemi bevezetse s a piacon trtn gyors elterjesztse cljbl. Ennek rdekben klnbz szervezeti egysgekhez tartoz szakemberekbl clorientlt teameket hoztunk ltre, jelents anyagi clkitzsekkel altmasztva. Az eredmnyek bizonytjk, hogy az elgondols helyes volt s meghozza a vrt gazdasgi eredmnyt. Ezt az utat termszetesen folytatjuk a kvetkezkben is. Meggyzdsem, hogy az alkot rtelmisg tbbletmunkjbl mg tovbbi tbbleteredmny rhet el, hiszen az egyetemeken, a kutatintzetekben s a vllalatoknl sok olyan mrnk s ms szakember van, akik magasabban kvalifiklt munkra s eredmnyek kidolgozsra kpesek. Tudsukat s tenni akarsukat felttlenl szksges lenne kiaknzni. Az elbb emltett pozitv pldk mellett szmos megoldand negatv

DR. ANTALCZY ALBERT

427

problmval is tallkozunk, melyek ppen az alkoti kibontakozst gtoljk. Ezek kzl egyet szeretnk kiemelni, melynek kihatsai hossz tvon slyos kvetkezmnyekkel jrhatnak. A kutat s fejleszt munka teljes embert ignyel. A ktelez napi S r'^n tl elengedhetetlenl szksges az elmlyls a munkban, az nkpzs, a nyelvtanuls - ez pedig igazn csak gy lehetsges, ha a fmunkaidben szerzett jvedelem elgsges az egyn, a csald meglhetshez. Egyb - a meglhetshez vagy a kulturlt letvitelhez nlklzhetetlen - a rendszeres pnzszerzs cljbl vgzett ms irny munka az egyn teljestmnye s szakmai fejldse szempontjbl rendkvl kros. S mivel ez a jelensg sajnos knyszersgbl ltalnoss vlt, fennll annak a veszlye, hogy szakembereink tlnyom rsznek ismeretei elmaradnak s ellaposodnak ms orszgok azonos kpzettsg s azonos munkt vgz szakembereihez kpest. S ez a klnbsg sajnos ppen azokkal szemben jn ltre - htrnyunkra akikkel versenyben vagyunk s ideolgiai harcban is llunk. E bonyolult problma megoldsa meghaladja a jelenlegi vllalati kereteket. Ezrt szksgesnek tartom, hogy trsadalmunk felfigyeljen erre a kros jelensgre is, s tmogatst nyjtson vllalatainknak, amelyek egymstl nagyon eltr mszaki s anyagi lehetsgekkel rendelkeznek s ennek kvetkeztben eltr mdon tudnak az ez irny problmkon segteni.

Dr. Antalczy Albert


az M S Z M P K o m r o m Megyei Bizottsgnak els titkra

Tisztelt kongresszus, kedves elvtrsak! A XIII. kongresszus Komrom megyei elksztse sorn tartott tancskozsok - az alapszervezeti taggylsektl a megyei prtrtekezletig - fejld prtmunkrl adtak szmot. Relisan rtkeltk a XII. kongresszus ta megtett utat, az elrt eredmnyeket, a mgttk meghzd erfesztseket s kell politikai rzkenysggel trtk fel a gondokat, a problmkat s a fogyatkossgokat is. Tkrztk, hogy a prtszervezetek munkjukban megfelelen alkalmazkodtak a vltoz krlmnyekhez s a nvekv kvetelmnyekhez, bizonytottk, hogy a megye kommunisti kezdemnyezi,

4 2 8 /' HOZZSZLSOK

tmogati, aktv rszesei az elmlt veknl is nagyobb erfesztst ignyl trsadalmi-gazdasgi munknak. Igazoltk, hogy a prttagsg helyzetrtkelse kiegyenslyozottabb vlt, vilgosabban, konkrtabban ltjk a feladatokat s felelssgk tudatban cselekven kszek azok vgrehajtsra. Megynk trsadalmi-gazdasgi lete, kulturlis s szellemi arculata az elmlt t esztendben a XII. kongresszus hatrozataiban megjellt irnyban vltozott. sszessgben eredmnyesen oldottuk meg a kongresszusi hatrozatokbl add feladatokat. A kzhangulat alapveten megfelel, a politikai lgkr nyugodt. A prt irnti bizalom szilrd. A belpolitikai helyzetet a megye lakossga stabilnak, a prt- s az llami vezets lpseit ltalban tgondoltnak, kiegyenslyozottnak, relisnak tartja, s a megjulsra val trekvst nagyra rtkeli. Ugyanakkor ersdik a nylt kritikai hangvtel, s a gazdasgi helyzet, az elrt letsznvonal megrizhetsge miatti aggodalom. A kzhangulat sokszn, rnyalatokban gazdag. Ez rthet is, hiszen az letkrlmnyek alakulsa, a vllalatok kztti klnbsgek nvekedse felerstette a differenciltsgot a kzletben, a kzhangulatban is. A megye prttagsgt a politika alapkrdseiben a nzetazonossg jellemzi; a rszletekrl, az egyes konkrt krdsekrl alkotott vlemnyek mr szles skln mozognak, s eltr nzetekkel is tallkoztunk, de nyltan ellenzki vagy trsadalmi rendnk, politiknk dnt elemeit alapjaiban megkrdjelez nzetek rendkvl szk krben jelentkeznek, s tegyk hozz, gyorsan elszigeteldnek. Emellett, ugyancsak szk krben, idnknt szekts, dogmatikus nzetek is elfordulnak, amelyek nemritkn az tvenes vek elejnek politikai mdszereit akarjk visszahozni. Sajnos azt is tapasztaljuk, hogy egyes prttagok prtunknak az let ltal igazolt politikja mellett nem mindig llnak ki kell hatrozottsggal. Idnknt s helyenknt baj van a politikai elktelezettsggel s nha a kommunista elvhsggel is. Pedig olyan helyzetben, amikor a trsadalmi feszltsgek tbb ponton ersdnek, amikor gyakori az rtetlensg, az idegessg s hellyelkzzel az elbizonytalanods, a kommunistknak, a vezetknek mindentt kell nyugalommal, magabiztos politikai killssal s a jvbe vetett bizalommal kell azt ellenslyozniuk. Meggyz rvekre, trelemre s megrtsre van szksg, ami nem tvesztend ssze az engedkenysggel, a belenyugvssal. Nem kevsb fontos, hogy megszn-

DR. ANTALCZY ALBERT

429

jn az ltalnossal val egyetrts s a konkrttal val szembenlls gyakorlata. Prttagsgunk ignyli, hogy hatkonyabban lpjnk fel az eszminktl idegen nzetekkel s jelensgekkel szemben. Szksgesnek tartja, hogy agitcis s propagandamunknk tartalmban s mdszereiben is legyen differenciltabb, offenzvabb, tmaszkodjon mg jobban a tudomnyos kutatsok eredmnyeire s a gyakorlat tapasztalataira. Kedves elvtrsak! Az anyagi termelsi gazatokban elrt eredmnyeink nem szlethettek volna meg a megye szellemi, mveltsgbeli gazdagodsa nlkl. Tny, hogy tovbb javult megynk lakossgnak ltalnos mveltsge, iskolzottsga, nvekedett informcihsge cs hrfogyasztsa, fejldtt politikai, kzleti kultrja. A korbbinl nagyobb figyelem irnyult a mveldsi, oktatsi terletek helyzetre, a szocialista letmd felttelrendszernek, elremutat jegyeinek alaktsra. A mveltsg, a felkszltsg, a munkakultra fejldst mutatja, hogy 1980 ta tbb mint 12 000-en tettek szakmunksvizsgt. A megye krlbell 70 000 szakkpzett keresjnek 15 %-a mr legalbb kt szakmval rendelkezik. t v alatt venknt nvekv arnyban majdnem 10 000-en rettsgiztek, kzlk 1000-en az rettsgivel egytt a szakmunks-bizonytvnyt is kezkbe kaptk. Komrom megybl 1700-1800 fiatal tanul az orszg egyetemein cs fiskolin. vente tbb mint 500-an kezdik meg felsfok tanulmnyaikat. Amg t ve 1000 foglalkoztatott kzl 62 volt diploms, addig ma ez a szm 68. Mindez hozzjrul ahhoz, hogy megynkben is mind tbben ismerik fel: az oktats, a mvelds nemzeti gy. Prtszervezeteink fokoztk erfesztseiket, hogy a politikai munka eszkzeivel is segtsk az rtelmisgiek kultrateremt s-kzvett szerepnek tovbbi kibontakozst. Ha nhny ve mg be kellett ismernnk, hogy a korbbi tarts s dinamikus gazdasgi, trsadalmi elrehalads bizonyos rtelemben elknyelmestette eszmei, ideolgiai munknkat, akkor ma mr leszgezhetjk: a szigor nvizsglatot kveten megkezdtk ideolgiai munknkban a felzrkzst. Lpeseket tettnk a marxista tuds s tudatossg erstsrt, a tbb szempontbl j helyzethez szksges j vlaszok kidolgozsrt s elfogadtatsrt. Erre nemcsak az j kihvsok felsznre trse ksztetett bennnket, hanem az llandan vltoz trsadalmi kzeg, a korbbinl kpzettebb, felkszltebb, a vilgra nyitottabb emberek e g y e s / c l c s e b b

4 3 0 /' HOZZSZLSOK

kre, s vele egytt a tudatformls, a szlesebb rtelemben vett mveltsg szerepnek felrtkeldse is. Val igaz, hogy a prtpropaganda feladatai a korbbinl nehezebbek, bonyolultabbak. Sok jel azonban arra mutat, hogy propagandnk felfrisslben van, julnak mdszerei. Javult a prt politikjnak, a politika sszefggseinek s trekvseinek szles tmegekkel val folyamatos megismertetse, ersdtt a lakossg jelents rtegeinek bevonsa a politikai elkpzelsekbe, dntsekbe. A lnyegi folyamatokat a korbbinl nagyobb nyitottsggal s differenciltabb rtegmunkval, a konkrt megyei, helyi tnyek bemutatsval igyekeztnk lttatni. Ha mg nem is kielgt mrtkben, de nveltk a prtpropaganda szerept az emberek meggyzsben, mozgstsban, trsadalmi egyttmkdsk szervezsben, az erre irnyul kszsg fejlesztsben. Tisztelt kongresszus! Ideolgiai felkszltsgnket, vilgnzetnket az elmlt t v tbbszr is prbra tette. Gyakran kellett vizsgzni problmarzkenysgbl, vitakszsgbl, rveink s ismereteihk meggyz kifejtsbl. gy vljk, ezeket a prbkat megynk prttagsga killta. A marxizmus hegemnijnak megrzsre, erstsre irnyul trekvseink ltalban eredmnyesek voltak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a helytelen vagy kifejezetten rosszhiszem, eszminktl idegen nzetekkel szemben mindig eredmnyesen lptnk fel. Tapasztalatbl tudjuk: a mai szemlleti soksznsg, a tves vagy zavaros nzetek rszben bels viszonyainkban gykereznek. Nem feledkezhetnk meg azonban a nemzetkzi helyzet kedveztlen vltozsnak eszmei, ideolgiai hatsairl, kvetkezmnyeirl sem. Nem hagyhatjuk figyelmen kvl megynk olyan adottsgait, mint a nyugati televzi- s rdiadsok nvekv vteli lehetsgei, vagy a nvekv nemzetkzi idegenforgalom. Ilyen krlmnyek kzepette klnsen fontos, hogy a kommunistk elssorban a prton bell tisztzzk a problmkat, a prt frumain, a taggylseken, a vitakrkben, a prtoktats szeminriumain vlaszoljk meg egymsnak s nmaguknak a mindnyjunkat foglalkoztat fontos krdseket. gy tudjuk csak megfelelen felvenni a harcot az eszminktl idegen nzetek ellen, erre alapozva lehet tovbb erstennk a politikai, eszmei s cselekvsi egysget. Az elmlt vekben a megye lakossga rzkelte a vilgban s az orszgban lezajl nagyjelentsg vltozsokat. A kzgondolkodsra hatottak a nemzetkzi helyzetben, az intenzv gazdlkodsra val t-

DR. ANTALCZY ALBERT / 431

trsben, a trsadalmi-gazdasgi fejldsben rejl feszltsgek, konfliktusok, megtorpansok, valamint az ezekbl szrmaz tudati s eszmei zavarok. Ez egyenes kvetkezmnye volt annak, hogy az elmlt majd harminc v sorn a szocializmus dinamikus s egyenes vonal fejldse, az letsznvonal, az letkrlmnyek korbban pldtlan javulsa beplt az emberek tudatba, a szocializmusrl alkotott eszmerendszer szerves rszv, egyttal az eszmei elknyelmeseds forrsv vlt. Nehzsget okozott, hogy - a szocializmus jvjbe vetett biztos hitnk erstse mellett - ppen jvnk rdekben meg kellett fosztanunk magunkat attl a kpzetnktl, hogy a szocializmus egyenl az egyenes vonal, tretlen, s minden fontos terletre kiterjed fejldssel. El kellett fogadtatnunk, hogy az rdekklnbsgek, az ezekbl fakad konfliktusok s ellentmondsok nem rendkvliek, nem valamifle torz jelensgek, hanem termszetszerek s a fejlds fontos mozgateri, s szksgess teszik a gyakorta bonyolult rdekviszonyok feltrst, az rdekeknek a trsadalmi rdek elsdlegessge alapjn trtn folyamatos egyeztetst s megoldst. Egyszerre kellett olyan rgi trsadalmi rtkek erstsn munklkodnunk, mint a munka becslete, a segtkszsg, a csaldszeretet, a hazaszeretet, fellpnnk az rtkzavarok ellen, s j rtkeket, az llandan vltoz vilg mozgsainak megfelel magatartsokat, normkat elfogadtatnunk. Eredmnyeink bizonytjk, hogy korbbi rtkeinket, vvmnyainkat megrizve sikerlt cskkentennk a megszoks, a rutin visszahz erejt, sok szempontbl sikerlt nmagunkat, gondolkodsunkat megjtani, aktvabb, kezdemnyezbb vlni, s ezltal tudtuk nvelni befolysunkat a trsadalmi-gazdasgi folyamatokra. Kedves elvtrsak! A helyes rtkels s relis helyzetelemzs mellett, az ezekbl levonhat tanulsgok szles kr hasznostsval, megynk kommunistinak is fontos feladata, hogy f figyelmket a jvre irnytsk, eriket a megoldsra vr feladatokra sszpontostsk. Az intenzv tpus gazdasgi fejlds kibontakoztatsa, a gazdasg teljestkpessgnek nvelse, a gazdasgi fejlds lnktse, a belpolitikai stabilits megrzse s tovbbi erstse egyarnt megkveteli, hogy jobban hasznljuk ki a szocialista rendszerben rejl lehetsgeket, erforrsainkat, kztk klnsen azokat, amelyek az emberi tnyezkben, a szellemi alkotkszsgben, a tudatformlsban rejlenek. ppen ezrt megklnbztetett figyelmet kell fordtanunk ideo-

4 3 2 /' HOZZSZLSOK

lgiai munknk fejlesztsre. Ehhez elengedhetetlenl fontos a kor sznvonalnak megfelel mveltsg gyaraptsa, a bonyolult viszonyok kztti eligazodshoz nlklzhetetlen marxista-leninista vilgnzet erstse, az rtelmes, gazdag emberi let szolglatban ll tudomnyos munka s mvszeti alkotsok tmogatsa, a propaganda s az agitci hatkonysgnak erstse, erejnek fokozsa, politikai cljaink s trekvseink elfogadtatsa, az ltalnos, a szakmai s a politikai mveltsg fejlesztse nyomn felntt vlt kzvlemny hiteles tjkoztatsa, a politika nyltsgnak megrzse, az nllbb, kezdemnyezbb politizls kialaktsa, fejldsnk irnynak s cljainak vonz bemutatsa, a relis szocializmuskp elfogadtatsa, a helyenknt elfordul perspektvaveszts s elbizonytalanods elleni hatrozott fellps, a realista szemllet s a mrtktarts erstse, a teljestmnyre orientlt magatarts s tudat fejlesztse, a kezdemnyezs, az aktivits fokozsa, az elktelezett kills, az nll gondolkods, a meggyzs s pldamutats rangjnak nvelse, a kzssgi gondolkods fejlesztse, a kiskzssgek szerepnek nvelse, erstse. Igen fontos, hogy a felnvekv nemzedkeket megnyerjk szocialista cljaink, rtkeink s ideolgink szmra, gazdagtsuk ket tudssal, emberi rtkekkel s rzelmekkel. Kedves elvtrsak! Meggyzdssel valljuk, hogy az elmlt t v munkjnak relis s sokoldal bemutatsa, az eredmnyek mellett a gondok, a problmk nkritikus s kritikus felvetse, a trsadalom eltt ll feladatok megjellse egyrtelmen bizonytja, hogy prtunk maradktalanul betlti trsadalomirnyt szerept. Politikja kvetkezetesen elvi, kommunista politika, olyan politika, amely kifejezi a tmegek, az egsz nemzet rdekeit s szndkait. Ez a politika egyszerre teszi alkalmass a munksosztlyt a vezet szerep betltsre s a vele szvetsges trsadalmi rtegekkel val tmrlsre. Politiknk alkalmas a marxizmus hegemn szerepnek fokozsra, a szocialista tudat erstsre, az jszer ignyek kielgtsre s jabb ignyek keltsre. Ez a politika megfelel a kor kvetelmnyeinek, biztonsgot s tvlatokat ad az embereknek. Prtunk politikai irnyvonalnak helyessgt a gyakorlat, az let igazolta. Ezrt megynk prttagsga ezt a jvben is kvetendnek tartja, egyttal kri a XIII. kongresszustl, hogy az jszer ignyeknek megfelelen, gy fejlessze tovbb azt, hogy egyben rizze s erstse meg lland,s alapvet elemeit.

ROSTS KROLY

433

Rosts Kroly
Kaposvr Vros Tancsnak nyugalmazott elnke, a Hazafias Npfront Somogy Megyei Bizottsgnak elnke

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Eletem eddigi legjelentsebb, legkiemelkedbb esemnye, hogy rszt vehetek prtunk kongresszusn. Els zben rt ez a megtiszteltets. Tegnap egyik elvtrsunk egy kicsit rstelkedve megjegyezte, hogy sok felszlal anyagi termszet krssel fordult kormnyunkhoz, a kongresszushoz. Jelzem, hogy n ilyen termszet krst nem terjesztek el. Valamennyi dokumentum foglalkozik az idsebb, mr nyugdjban lev nemzedkek helyzetvel, a trsadalomban, az ifjsg nevelsben betlttt szerepvel. Ez a tny nmagban is jelzi: prtunk nemcsak hogy nem feledkezik meg rluk s teszi ktelessgg a velk val fokozottabb trdst, hanem - s n ezt vlem az igazi, a legnagyobb megbecslsnek - szmt is rjuk. Fontos trsadalmi rdeknek tartja a kommunistk tapasztalatainak hasznostst, rszvtelket a kzletben, s azt, hogy segtsenek a fiatalok - s nem csak a fiatalok relis nemzet- s trtnelemtudatnak, szemlletnek szocialista tartalm formlsban. Negyvenhatodik ve vagyok tagja a prtnak. Az a tudat, hogy a prt szmt rnk, az az rzs, hogy szksg van rnk, nemcsak a megbecslst jelenti, hanem - s ne vegyk ezt tlzsnak - az let rtelmt is. Mert vallom, hogy az embernek letbevg szksge van arra, hogy az embereknek szksgk legyen r! Prtunk mlysges szocialista humanizmusra vall, amikor a kongresszusi dokumentumokban hangslyozza: Ktelessgnk, hogy... knnytsnk az ids korral jr terheken." Ktsgtelen, hogy sokan rszorulnak erre. A nagyon idsek, a betegek, a magukra hagyottak. Nem rjuk rtem, amit most mondok, hanem sajt korosztlyom tagjaira, a 60-70 v kzttiekre, a megregedni nem akar idsekre, akiknek nevben azt krem: gy knnytsenek terheinken, hogy kapjunk testhezll megbzatst, prtmunkt, rtelmes feladatot, amely clt s jabb meg jabb veket ad az letnek. A tegnapi vitban kln is megragadott Hegyi Istvnn elvtrsnnek, a KISZ Szolnok Megyei Bizottsga els titkrnak az a mondata, hogy a fiatalok feladatokat krnek". Ebben az akaratban is tallkozik az ifjsg s az idsebb nemzedk.

4 3 4 /' HOZZSZLSOK

Kedves elvtrsak! Br egyni sorsom nem tartozik a nagy nyilvnossg el, mgis elhozakodom egy szemlyes pldval. Kzel tz ve mentem nyugdjba, de - nem nyugalomba. Akkor kzeledtek a npfrontvlasztsok. A Somogy megyei prtbizottsg vezeti megkrdeztk: Ha megvlasztannak, elvllalnd-e trsadalmi munkban a Hazafias Npfront megyei elnki tisztt?" Ennek az idn kilenc ve. S ami mg ennl is fbb dolog: ekkor lettem a megyei prtbizottsg tagja. Most gy rzem: kilenc rtelmes vet is kaptam ezzel a bizalommal, amelyet a prt s a vlasztk adtak nekem, s taln nem nzs, ha azt mondom, hogy legalbb ilyen kilenc vet szeretnk mg kapni az lettl. Kedves elvtrsak! A beszmol taggylseken s a kongresszusi irnyelvek vitja sorn fleg az idsebb kommunista nemzedk tagjai gyakran tettk fel lesen a krdst: hogyan engedhetnk teret, adhatunk esetenknt szles nyilvnossgot is az olyan trekvseknek, amelyek rehabilitlni akarjk a brutlis, a np- s nemzetellenes Horthyrendszert, ugyanakkor szinte kezd divatt vlni z tvenes vek egyoldalan negatv megtlse? Ht csoda-e, ha sok fiatalnak nincs relis nemzet- s trtnettudata? Csoda-e, ha sok fiatalnak hinyos, illetve sszefggseibl kiragadott ismeretei vannak? Az okok sokflk. En most elssorban a magunk, az idsebb generci tagjainak, az idsebb kommunistknak a felelssgt hangslyozom. Nemzedkem egy rsze - valahogy ezt tapasztalom mostanban mintha elfelejtette volna, vagy el akarn felejteni mind a felszabaduls eltti idszakot, mind pedig az tvenes vek egyes esztendeit. Pedig a mltat be kell vallani, s azt hiszem, semmi okunk, hogy ne valljuk be, mert csak gy lesz teljes s relis ifjsgunk - s nmagunk eltt is - a felszabaduls utni negyven v trtnelmi tablja. Hogy jobban megrtsk s megrtessk a mt, azt gy kell nznnk, ahogyan jn a tegnapbl s megy a holnapba, bemutatva ennek az tnak minden keservt, bonyolultsgt, ellentmondsossgt, sikereit, kudarcait, elemezve azok eredit s okait, hogy a jvben egyre kevesebb legyen a kudarc s mind tbb a siker! Amikor a prt vezetsvel a jv tjait keressk, nem rt, ha nha felidzzk azt az utat, amelyen annak idejn elindultunk. Egy auts pldval lve: hogy elzni tudjunk, hogy biztonsgosan haladhassunk elre, bele kell nznnk a visszapillant tkrbe. Azoknak, akik a jv tjt keresik, nem rt, ha nha visszapillantanak, honnan indultunk.

ROSTS

KROLY

435

Javaslom teht: rendszeresteni kellene a nemzedki tallkozkat, ahol tbbet kellene szlni a felszabaduls eltti korszakrl is. A fiatalokkal jobban kellene rzkeltetni azokat az risi eredmnyeket, amelyeket a szocialista ptmunka sorn kezdetben olykor nyomorogva, tlhajszoltn, cskken, majd jra nvekv bizalommal elrtnk a mgttnk lev ngy vtizedben. Egy a lnyeg - mint egybknt mindentt, de a fiatalokkal val prbeszdben klnsen -: az szinte, nylt sz. Ezzel szolgljuk legjobban fiataljaink eszmei-politikai nevelst, a tegnap, a ma s a holnap szerves sszefggsnek megrtst, az ifj s idsebb nemzedk klcsns megbecslst, a relis nemzeti nbecslst, a szocialista hazafisg elmlytst. Tisztelt kongresszus! Befejezsl hadd mondjak el mg valamit, igaz, ez nem az elvtrsaknak szl, hanem azoknak, akik meg akarjk szpteni, hamistani a felszabaduls eltti Magyarorszg kpt. Akik az 1945-t kvet els vtizedet egyoldalan gy lltjk be, mint a hibk, a trvnysrtsek vtizedt. Akik le akarjk rombolni nemcsak a szocializmus eddig flhzott plett, hanem az embereknek az eszmnk gyzelmbe vetett hitt is. Akik megkrdjelezik a kemny munkval kikzdtt eredmnyeket, lebecslve ezzel - s lenzve egyttal azokat is, akik mindezt ltrehoztk. Nos, ht nekik mondom. En Kaposvrrl jttem, ott is szlettem, ott lek s dolgozom. A harmincas vekben Kaposvrt virgos vrosnak neveztk. Valban sok volt a virg. Fleg azokban az utckban, ahol a megye, a vros urai laktak s a Horthy-parkban, ahova a meztlbas proletrgyerekek nem mehettek be. Akik most, szptgetve ezt a mltat, nosztalgival gondolnak vissza a flszabaduls eltti virgos vrosra - amelyben persze most is elkelne tbb virg -, azok gondoljanak arra is, hogy ezeket a virgokat a munkanlkliek tbbezres serege gynevezett nsgmunkban ltette ki s gondozta. Ezek a virgok arra voltak jk, hogy elfdjk a hervaszt valsgot, a vroshza eltti kpkdt, a szegnykonyht, a mltsgos alispnn nyomorenyht akciit, s mg e virgok virultak, a proletrgyerekek arcrl lehervadt a mosoly. Elnzst a szemlyeskedsrt. Apm arct a gyomor s a nyomor gondjai barzdltk s addig khgtt, amg a tdvsztl srba nem fulladt. Fejfjn a Horthy-rendszer elleni vdirat: lt 39 vet. s ott a proletrtemet tbbi fakeresztbe vsett vdbeszde: lt 25 vet, lt 16 vet, lt 11 vet, lt 11 hnapot. Az n kis hgom is 11 hnapos korban hervasztotta zsenge lett srba, ugyancsak tbc-ben halt meg.

436

/'

HOZZSZLSOK

Nzzk meg a fakereszteket azok, akik oly szpnek akarjk lttatni a kt vilghbor kztti Magyarorszgot. Vagy olvassk el az Uj Somogy cm napilap 1935-1939 kztti szmait, amelyekben - mint akkori betszedinas - rengeteg rversi hirdetmnyt szedtem, amelyek hrl adtk, hogy melyik munkanlklinek, melyik szegnyparasztnak a feje fll viszik el a tett s alla az gyat. Es szedtem cikkeket arrl, hogy a polgrmester kijelentette: ,,nem akarok kommunistkat ltni". Meg arrl a szzatrl", amely szerint nem fogja trni, hogy a munka nlkli kmvesek s tglsok megbontsk a vros nyugalmt. Ez a nyugalom a tespedtsg nyugalma volt. Es mikzben hazafias sznoklatokkal, melldngetve bizonygattk magyarsgukat, megtiltottk, hogy a munksotthonban 1943. mrcius 15-n vgigmondjam Petfi: A np nevben cm verst. Ezrt kell a hamistsok ellen fellpni. Kedves elvtrsak! A virgos Kaposvrbl azta virgz vros lett. Es nem csak Kaposvrbl. Nyelvtanilag a virg fnvbl knnyszerrel lehet virgz mellknevet kpezni. Ahhoz azonban, hogy a virgos Kaposvrbl virgz vros legyen, mindenekeltt az kellett, hogy vgre flszabaduljunk mr. Hogy a szovjet hadsereg sztverje a nci hordkat, megsemmistse a fasizmust s a npellenes Horthy-rendszert, hogy a prt vezetsvel, a kommunistk s szvetsgeseik sszefogsval, a dolgozk kemny szellemi s fizikai munkjval valra vljk mindaz, amirl akkor nem hittk, hogy be fog kvetkezni. Amirt a flszabaduls eltti nemzedknk, utna pedig az elmlt ngy vtizedben most mr hrom nemzedk kzdtt s kzd egymssal vllvetve. Tisztelt kongresszus! A Kzponti Bizottsg beszmoljt, a hatrozattervezetet, a szervezeti szablyzat mdostsait s a Kzponti Ellenrz Bizottsg jelentst a szbeli kiegsztkkel eszemmel s szvemmel elfogadom, azokkal egyetrtek, a kongresszusnak elfogadsra ajnlom, azrt, mert nemcsak egy vros, nemcsak egy megye, hanem az egsz orszg, haznk felvirgzst szolglja.

SZCS ISTVN

437

Szcs Istvn
a komli Carbon Knnyipari Vllalat igazgatja

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsak! Az irnyelvek, majd a Kzponti Bizottsg beszmolja olvastn is megmaradt az eredeti gondolatom. A dokumentumok derltak, s ez j. Ksbb realistnak talitam, s ma azt mondom, amit a beszmolban olvastam: a gazdasgi fellendls j formjt nyithatjk meg, ha feltrjuk tartalkainkat. Megynk, Baranya megye iparval, energiahordozk termelsvel, j mezgazdasgval, tudomnyos munkssgval, iskolahlzatval ott van az orszg sznpadn. Nem trhetek ki az egsz megyre. A bevezetben elmondottakat viszont szeretnm altmasztani munkaterletemen, a komli Carbon Knnyipari Vllalatnl szerzett tapasztalataimmal. Miutn tbb lett a j tapasztalat, mint a negatvum, hadd idzzem vdelmemre Kdr elvtrs nagyon rgi, de mindig idtll mondatait : ,,Az egyik vlasztsi gyls utn vagy harminc kzpiskols kvette a csoportunkat. Fl ra mlva mg mindig ott voltak, figyeltek, hegyeztk a flket, jttek utnunk. De egy kicsit, mintha restelltk volna, hogy k rendes emberek. Segteni kell ket, ne restelljk." Miutn vllalatunkat is - szeretnm, ha sokig mg - a rendesnek ltszk kz soroljk, hadd mondjak nhny szt magunkrl. Valamikor harminc vvel ezeltt helyi ipari s szolgltat vllalatknt alakultunk. Amikor elkezdtnk exportlni, a sznre plt vros knnyipari vllalatt Carbonnak neveztk el. Napjainkban 10-12 orszgba exportlunk, s nlunk dolgoznak a komli bnyszok hozztartozi, felesgei, gyermekei. Ezton az nevkben is megksznm a ma s tegnap itt elhangzottakat, amikor a bnysz frjeket megnyugtattk, mert ez a bnyszasszonyok munkjnl minsgi tnyezt fog majd jelenteni. A vllalat 2200 dolgozja tbb mint 300 000 ngyzetmter brt dolgoz fel, tbb milli ngyzetmter konfekcit s btort is gyrtunk. Ilyen vegyes vllalat lettnk, gy szlettnk, ilyenek is maradtunk. Kzel 700 milli forint rtkben szocialista exportra adunk el, 200 milli forintrt tks exportot bonyoltunk le. Sikernek knyveljk el rugalmassgunkat, ha kell, 50 darabos ttelt is elvllalunk a nagy piac remnyben. J szervezssel, kevesebb

4 3 8 /' HOZZSZLSOK

ltszmmal, de anyagi rdekeltsggel rtk el, hogy egy v alatt 60 000 pr cipvel, illetve divatcsizmval tbbet exportltunk. Vllalatunk alig 10%-os alkalmazotti ltszmmal dolgozik, s ez a fizikai dolgozkban mg sohasem keltette azt az rzst, hogy jaj de sokan vannak az irodistk". Ennek ellenre a krt statisztikt mindenki megkapja idben. Kimondjam? Fokozott szervezettsggel, gpestssel taln mg kevesebben is elvgeznk ezt a munkt. Kedves elvtrsak! Ha a dolgozk azt tapasztaljk, hogy beleszlhatnak a munkba, akkor a dntssel egytt vllaljk a megvalstst is. Igyeksznk, hogy gy legyen, st, ha az j vllalatvezetsi formkat, az j frumokat jl, krltekinten mkdtetjk, akkor mg jobban mehet a munka. Ehhez fel kell kutatni az alkotni ksz, a gondolatgazdag, gazdlkodni jl tud vezetket! Kedves elvtrsak! A kongresszusi munkaversenyt szocialista brigdjaink idben elkezdtk, s megmozgattk az egsz vllalatot. risi rszk van benne, hogy a kezdemnyezs s a versenylendlet rvn a vllalat az elmlt vben tlhaladta az egymillird forintos rbevtelt. Tancsi vllalat vagyunk, de nem vagyunk tancstalanok. Igen nagy az nllsgunk. Modelljeinket dolgozink tervezik, kereskedelempolitiknkat magunk alaktjuk. A Tannimpex, a Modex s a Hungarocoop segtsgvel lebonyoltott export igen j egyttmkds eredmnye, de jobb tenni ezt is lehet. Krjk a klkereskedelmi vllalatokat, keressk, trjk fl a mg jobb zleti lehetsgeket s jabb egyttmkdsi formkat. Piaci helyzetnk ma j. 15-18 ve meglev partnereink is vannak, s az utbbi 8-10 vben nem vesztettnk el egyetlen megszerzett piacot sem. Hrom iparg - a cipgyrts, a konfekcionls s a btor - adja stabilitsunk alapjt. risi elny hrmas tagozdsunk, de sok gond forrsa is. Lehetetlen, hogy egyszerre minden jl menjen. Ha a ciptermels jl megy, baj van a konfekcival, vagy esetleg fordtva, de faanyaggondjaink is vannak. Ugyanakkor ezt mr gy szoktuk meg, egytt, gy Carbon a Carbon. Kedves elvtrsak! Etvs Jzsef mondja egy nagyon szp versben: ,,Kit nem hevt kornak rzemnye, Szaktsa kett lantja hrjait." Ma itt - gy rzem - minden lant s heged hrjn a szervezs, az alkalmazkodkpessg, a gazdasgossg, a minsg, az anyag- s az' energiatakarkossg, a gazdasgos export dallamai csendlnek fel. s

SZCS ISTVN

439

ezek nem mindig andalt dallamok. Vannak hibs akkordok, mellfogsok magunk s trsszerzink rszrl is. Itt van pldul a vllalatok kztti egyttmkds, amelyet a beszmol szerint is javtani kell. Tegnap errl a tmrl a Kaposvri Ruhagyr kldtte beszlt, n ezt csupn al szeretnm tmasztani. Ideje, hogy a partneri viszony j rtelmezst kapjon. Legyen vgre becslete a fillrnek, a centimternek s a perceknek is, de legalbb a naptri htnek s hnapnak. Mindenekeltt az adott sznak, fleg, ha azt szerzds is altmasztja. Nem tudunk hatridre teljesteni, ha nincs br, szvet, gomb vagy alkatrsz. Ha mindezekhez hozzveszem, hogy - br nagyszer a munkskollektva s a vezets is egysges - mi is nap mint nap elkvetnk aprbb hibt, szervezetlensget: lehet az anyaggal is takarkosabban bnni, az energival okosan gazdlkodni pedig parancsol ktelessg! A minsg is, a hatrid megtartsa is javthat. Ez mind-mind olyan tartalk, amely elrelpst jelent, s optimizmusunkat nveli. A fentiek rtelmben, csatlakozva magyarvri kldttkollgmhoz, tisztelettel krem a szablyozkat, hogy szablyozzanak! Ezt az orszg szmra ltfontossg export szablyozsra rtem elssorban. Megjegyzem azonban, hogy nmely esetben az alapanyag irrelis ra s nem megfelel minsge fkezi az exportot. S ez mr nem a vllalaton mlik. A termkszerkezet kialaktsa, a j minsg ru ellltsa, dolgozinkkal egysgesen killni a j gyrt, ez mr a mi dolgunk, ezt meg is tesszk. Sajt termkeinknek olyan jvedelemteremt-kpesnek kell lennik, hogy megljnk bellk - nincs ms t. Elrbb kell lpni, tenni akarunk, de az eddigi elismersekkel fukarkod s dicsretszegny lgkrbl ki kell lpni, ahol erre valban rszolgltak. Kedves elvtrsak! Kellemes sznfoltja kezd lenni beszdnknek klasszikusaink idzse. Ez nagyon j dolog, mert a mlt dics rksgnek tmentse a mnak is tmasza, segtje. Aczl elvtrs tegnap Petfit idzett, utna egy csodlatos nvsort olvasott fel annak bizonytkaknt, hogy elismerjk az alkotkat, a mvszeket, a tudsokat. Hadd fejezzem ht be Klcsey tbb mint 150 vvel ezeltt rt rkbecs sorval: ,,Rgi kor rnya fel visszamerengni mit r? Messze jvendvel komolyan vess ssze jelenkort: Hass, alkoss, gyarapits: s a haza fnyre deri!"

4 4 0 /' HOZZSZLSOK

Hmori Csaba
a Kzponti Bizottsg tagja, a KISZ Kzponti Bizottsgnak els titkra

Tisztelt kongresszus! Kedves elvtrsnk! Kedves elvtrsak! A statisztika tansga szerint minden msodik magyar mg nincs harmincves. Ebbl kvetkezik, hogy az ifjsgnak slya, felelssge van haznkban. Nemcsak a jvnek rszese s formlja, hanem itt s most, a jelennek is. Prtunk mindig nagy figyelmet fordtott az ifjsgra. Aki a jvt tervezi, szksgszeren hisz a fiatalokban. A bizalom mozgst erej. A prt szmt s pt a fiatalok tudsra, tettrekszsgre, elktelezettsgre. Ez tkrzdtt a beszmolbl, szmomra ez csendlt ki az eddigi vitbl is. Szmtsom szerint, eddig 23 elvtrs szlt az ifjsg helyzetrl, gondjairl, a nevelsben szksges trsadalmi munkamegosztsrl. Ksznjk. Az a program, amelyet a hatrozattervezet ajnl, egyidben kpes megersteni a prt politikjnak bevlt, a gyakorlat ltal igazolt f irnyt, alapvet vonsait s vlaszt adni korunk j krdseire. Ez az ifjsg rdeke is, ezrt tmogatjuk a programot. Kedves elvtrsak! Az utbbi vekben az ptmunka sikerei nem voltak olyan ltvnyosak, magtl rtetdek, mint korbban. A npgazdasgi egyenslyt nagy erfesztsek rn sikerlt javtani. A lakossg egyes rtegeinek meglhetse rezheten nehezebb vlt, a plyakezdk, az nll letre indulk nagyobb erfesztssel is csak lassabban jutnak elbbre. rthet, hogy ilyen helyzetben lesebben bukkannak felsznre az rdekellenttek. Ennek termszetes velejrja, hogy a fiatalok kztt is lnkebb vltak a vitk jelennkrl, jvnkrl. rzkenyebb, nyltabb, kritikusabb vlt nemzedknk. A fiatalok azonosulsa a szocializmussal termszetesen nem automatikus. Napjainkban is sok a zavar, aminek szmos oka van. Helyesnek tartott, elfogadott cljaink s megvalsulsuk mindennapi gyakorlata kztt mindig volt s lesz klnbsg. Vannak azonban, akik a fejlds termszetes ellentmondsait politikai tvedsknt rtelmezik. A zavar jelensgek, az azonosuls gondjai zmkben nem ideolgiai termszetek. A politika, ahol csak lehet, nll kezdemnyezsre btort, m ha valaki csakugyan vltoztatni, cselekedni kvn, gyakorta tkzik

HMORI CSABA

441

knnyebben-nehezebben lednthet falakba. Ezeket a falakat ma sokszor azok emelik, akik gy ltalban egyetrtenek az elvvel, de konkrt gyben nem akarnak, vagy kptelenek cselekedni. Velk kell szembeszllni. Sajnos a fiatalok kztt sem ritka az elknyelmesedett, a mindenbe beletrd. Azokat kell segtennk, btortanunk, akik hajlandk vllalni a nehzsgeket s kzdenek igazukrt. A btor kills kpessge nem szletik velnk. Az els mintt a csald adja. J lenne az iskolkban is olyan lgkrt teremteni, amely rangot ad az nll cselekvsnek, gondolkodsnak, az egynisgeknek. A gazdasgi fejlds nehzsgei is gyakran torztjk az rtkrendet. A teljestmny szerinti differencilssal ltalban mindenki egyetrt, de a magas jvedelmeket legtbbszr gyansnak talljuk. A gazdasgtalan zemek felszmolst mindenki helyesli, m ha az munkahelye kerl sorra, mltatlankodik. A protekcit mindenki eltli szban, mg az is, aki, ha mdja van r, l vele. rdek s rtk egymsra hat, egymst alakt fogalmak. Fontos, hogy kvethetbb, tisztbb vljk viszonyuk. A hatrozattervezet is kiemeli: a kzgondolkodsban gazdagtani s relisabb kell tenni a szocializmusrl kialakult felfogst. Ez egyszerre ideolgiai s gazdasgi feladat. Kedves elvtrsak! Haznkban a fiatalok tlnyom tbbsge szmra adottak az eredmnyes tanuls, a munka, a mvelds, a kiegyenslyozott let felttelei. A legtbb magyar fiatal becslettel teljesti ktelessgeit. Ugyanakkor nincs mg egy trsadalmi rteg, amelynek helyzete, feladatai, gondjai, szndkai annyira sokrtek lennnek, mint az ifjsg. Gyermeki vgyak s felnttclok egyarnt sajtjai az egymsba nv nemzedkeknek. Msfl milli dik, tbb mint egymilli munks, negyedmilli mezgazdasgi dolgoz, csaknem ugyanennyi rtelmisgi, katonk, csaldfenntartk, hajadonok s elvltak, s tbb mint szzezer veszlyeztetett; mind-mind magyar fiatal, akiknek jvje, sorsa kzs felelssgnk. Azokrt is tennnk kell, akik sajt tvelygseik miatt cssztak a trsadalom peremre. Az alkoholfogyaszts, a lassan, de terjed kbtszer-lvezet, a fiatalkori bnzs a trsadalomba val beilleszkeds zavaraira irnytja a figyelmet. Mindez a szocilpolitika, a nevels, az egszsggy, az ifjsgvdelem sszehangolt, kzs cselekvst srgeti. Az, hogy ki, mikor vlik nagykorv, letkor krdse. Hogy ki, mikor vlhat felntt, az mr a krlmnyeken is mlik. Ahogy Kdr

4 4 2 /' HOZZSZLSOK

elvtrs is mondta, az letkor nem rtelmezhet mereven. A felntt vlshoz nemcsak szellemi, biolgiai rettsg szksges, hanem felelssggel vgzett munka, anyagi fggetlensg is. A fiatalok egy rsze mindig s mindenben a felntt trsadalomtl vr segtsget. Ez ppoly kros szlssg, mint mindenben magukra hagyni az ppen csak indulkat. Sajnos, mindkt jelensg egyarnt tapasztalhat. A trsadalom, a ^nzdasf snl l<VHsc. hatvnyozott gond a fiataloknak. Nagy rszk, mikzben sajt letkrlmnyei kialaktsval bajldik, mris felelss vlik utdairt. A plyakezds vei ltalban egybeesnek a csaldalaptssal, a/ otthonteremtssel. l a t o m . hog\ a m u n k b a l l " l u u U ^ a li.sadalomtol nem ado-mnvt. hanem lehetseget krnek. A g o n d o k nem is az induls pillanatban fogannak. Termszetes, hogy a betanuls idbe telik. m, ha egy fiatal ngy-t v elteltvel mg mindig kpessgtl s kpzettsgtl messze elmarad feladatokat kap. ha ennyi id utn sem lt lehetsget arra, hogy hasznostsa. \agy legalbbis megmrje jt, jobbt gondolatait, vagy ha bre nem kerl arnyba az elvgzettekkel, elkedvetlenedik, visszahzdik, v a g v mssal prblkozik. Sok helyen a brek megllaptsnl nem a teljestmnyt, hanem az letkort veszik alapul. A plyakezdk alacsony jvedelme teht tnet, amely mgtt nem trsadalompolitikai megfontolsok hzdnak, hanem elgtelen munkaszervezs s vltoztatsra btortalan munkahelyi vezets. Sorolhatok j pldkat is. ppen az lenjrknl, mint amilyen pldul a Taurus Gumiipari Vllalat, a sombereki Bke re Termelszvetkezet vagy a Skla, vek ta meghatroz kutat, fejleszt, st irnyt feladatokkal bzzk meg az arra alkalmas fiatalokat. Az eredmn\ek nmagukban minstenek. Nem tartom azt sem vletlennek, hog\ a felsorolt hrom gazdasgi egysg vezetje itt l a teremben. Azt tapasztalom, hogy a fiatalok zme nem egyszeren tbb pnzt, hanem ignyesebb feladatokat akar, s olyan elbrlst, amely a vals eredmnyeket forintban is jl mrhetv teszi. A gazdasgirnytsi rendszer tovbbfejlesztse tbbek kztt ezt is gri. A fiatalok ezrt reformprtiak. gy vlem, e nagy vllalkozs sikere a gyrkapukon bell dl el. Azon, hogy mennyire lesznk kpesek az emberek alkot energijt mrhet eredmnyekre vltani. Az zemi demokrcia elmlytse nlkl ez a feladat nem oldhat meg. E folyamatnak nem csupn rdekeltjei, hanem kezdemnyez rszesei is vagyunk. Osztozni aka-

HMORI CSABA

443

runk a munkban s a felelssgben egyarnt. Korosztlyunk az alakul vllalati, nkormnyzati testletekben is helyet kr. Kedves elvtrsak! Ma is sokan vdoljk az ifjsgot, hogy puhbb a tenyerk", fjdalmasabb szmukra a munka. Vannak elknyeztetett, rosszul nevelt fiatalok ma is, de nem ez a jellemz. Bizonytjk az idei rendkvl hideg tlben is helytll bnyszok, ptk, vasutasok, katonk. De szlhatnk trsadalmimunka-akcikrl, tlrkrl, pttborokrl is. Az orszgszerte szaporod vllalkozsok tagjainak tbbsge is fiatal. Nemzedknk teht nem menekl a munktl. A tbbletmunka egyik szntere az oly sok vitt kivlt vllalati gazdasgi munkakzssg. Szerintem ezek a vitk a gyrkapukon bell mr korbban lezrultak, itt mgis nagyon nagy terjedelemben kaptak szt. Ugy ltom, hogy a legtbb helyen erre mg szksg van. Az lenne a kvnat