P. 1
caiet sarcini pardoseli

caiet sarcini pardoseli

|Views: 690|Likes:
Published by Pantelemon Ionut

More info:

Published by: Pantelemon Ionut on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

1.

PARDOSELI
1.1. GENERALITATI Pardoselile sunt elemente de constructie care formeaza deasupra planseelor o suprafata continua, rezistenta la uzare, necesara asigurarii unei circulatii convenabile. Orice pardoseala este alcatuita din doua parti principale: - imbracamintea (stratul de uzura care este supus direct tuturor sarcinilor rezultate din exploatare) - stratul suport care primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite fundatiei sau elementului de rezistenta pe care este asezata pardoseala Tipurile de pardoseli care fac obiectul prezentei documentatii au in vedere o clasificare dupa natura materialului utilizat din care se executa imbracamintea conform prevederilor din STAS 3430-82. 1.2. PARDOSELI INTERIOARE CLASIFICARE Alegerea tipului de pardoseala, alcatuirea si caracteristicile structurii sale s-a stabilit in functie de destinatia incaperilor tinindu-se cont de urmatoarele: - aspectul general - durabilitatea in timp fata de conditiile de exploatare (rezultate la solicitarile mecanice, comportarea la variatie de temperatura, umiditati, contractii etc.) - siguranta contra alunecarii la mers - usurinta curatarii si a bunei intretineri - posibilitatea de inlocuire sau reparare - eficienta economica Pardoselile utilizate sunt: - pardoseli calde din mocheta - pardoseli reci din gresie antiderapanta (corespondenta in liste ±(OB2B07, OB3B13, OB5B13) 1.3.STANDARDE SI ACTE NORMATIVE STAS 3430-80. Pardoseli interioare - clasificare STAS 7058-80. Poliacetat de vinil - dispersa apoasa C.36-82. Normativ pentru alcatuirea pardoselilor si executarea acestora: - Caietul I. Prescriptii generale - Caietul III. Pardoseli din lemn si materiale pe baza de lemn - Caietul IV. Pardoseli din produse pe baza de polimeri sintetici C. 56- 75. Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente - Caietul VIII. Pardoseli Ordinul 34/75 si 60/75. Norme republicane de protectie a muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii Ordinele 110/75 si 39/77. Completare la ordinele 34/75 si 60/75 Decretul 290/1977 C. 118 STAS 6156/80. Protectia impotriva zgomotelor in constructii civile si social-culturale. Limite admisibile de nivel de zgomot si pardoseli de izolare acustica C. 14-81. Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protectia fonica a cladirii. Mostre si testari Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier se vor pune la dispozitia consultantului spre aprobare mostre. Din aprobarea mostrelor de catre consultant se intelege si aprobarea materialelor marunte intrate in opera la realizarea pardoselilor (atit suportul cit si stratul de uzura). Materiale si produse Pardoseli calde: - mocheta

asigurindu-se impotriva impurificarii si amestecarii diferitelor forme. orizontala si fara denivelari in aceeasi incapere si la trecerea dintr-o incapere in alta. Fac exceptie pardoselile care au denivelari pentru pante prevazute in proiect (incaperi umede ± bai) La pardoseli executate pe plansee sau pe un strat suport din beton printr-un beton slab de panta turnat sub pardoseala. Piatra de marmura sau granit se livreaza in vrac. culoare si natura rocii in locuri ferite de impuritati.ciment M30 sau Pa 35 . piatra se poate livra si ambalata in saci de hirtie. al modului de executie si al procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toata durata lucrarii. sorturi si culori.ciment M30 sau ciment F2 . cu mijloace de transport acoperite. Cutiile cu pl ci ceramice se vor depozita în înc peri curate i uscate.pervaz PVC .adeziv .5 m în l ime.corpuri abrazive . dimensiuni. 1. al dozajelor.nisip (sortul 0-3 mm) pentru stratul de egalizare .gresie antideapanta .REGULI GENERALE Lucrarile de pardoseli se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si din prevederile din Caietele normativului C35-82.chit de rosturi . Transportul pe distante mari. curate si uscate. sorturi.ciment Portland alb sau colorat . Pardoseli din gresie Placile ceramice se vor transporta amabalate in cutii. La conventia intre parti. spre a se evita deteriorarea ambalajului i împr tierea pl cilor.. Pl cile nu se vor scoate din cutiile lor înainte de a fi transportate la locul de lucru. Controlul materialelor intrebuintate. în stive de max. pe platforma cu suprafa a plan sau pe rafturi în locuri ferite de lovituri i umiditate. In mijloacele de transport cutiile se vor a eza în stive luînduse m suri pentru împiedicarea deplas rii stivelor în timpul transportului. profil Genesis AL eloxat bronz .piatra cilindrica plana .diluant prenadez 300 . Pardoseala va fi plana. Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli . cu masa de 50 kg. EXECUTIA LUCRARILOR . Placajul se va depozita separat pe forme.apa . Linia de demarcatie dintre doua tipuri de pardoseli care se executa in incaperi vecine va coincide cu proiectia de pardoseala a mijlocului grosimii foii de usa in pozitie inchisa.4. pe timp de ploaie sau ninsoare se va face cu mijloace de transport acoperite.apa Transportul si depozitarea materialelor pe santier Pardoseli din piatra artificiala si naturala.1. La pardoseli cu suprafata mica (pina la 20 mp) prin variatia grosimii stratului suport al pardoselii sau a stratului de egalizare Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa executarea stratului precedent si constatarea ca acesta a fost bine executat La trecerea de la executia unui strat la altul se va realiza o legatura cit mai perfecta intre straturi.adeziv prenadez 300 sau Romaltix 200 .

Stratul suport elastic trebuie sa fie bine compactat astfel ca subincaperile din exploatare sa nu se taseze. max. admis este de : 2. . etc.5% ( în procente de greutate). Cind este nevoie se va face o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de beton sau mortar de nivelare care trebuie sa fie suficient intarit cind se va aseza peste el imbracamintea pardoselii. umfl turi. In zonele in care apar neregularitati. sunetul trebuie s fie plin) . .modul de croire i p suire a unui covor (dal flexibil ) la racordarea sa cu o pardoseal de alt natur . . denivel ri la rosturi . rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului. cu mortar de ciment. Diversele strapungeri in planseu. . Verific rile de aspect se vor verifica cu înc pere cu înc pere .aderen a la stratul suport (la proba prin cioc nire u oar cu un ciocan de zidar. praf sau resturi de tencuiala.dimensiunile covoarelor i daleleor flexinbile .umiditatea stratului suport . 1. . Armaturile sau sirmele care. Curatarea se face cu maturii si perii. corectarea suprafetei se va face prin curatirea si spalarea sa dupa care se va aplica un mortar de ciment avind acelasi dozaj de ciment cu al stratului suport respectiv. Executarea imbracamintii (stratului de uzura) pentru fiecare tip de pardoseala se va face conform prevederilor actelor normative specifice pentru fiecare tip de pardoseala. col uri i margini nelipite. Inainte de executia pardoselilor se va verifica daca conductele de instalatii sanitare sau de incalzire centrala care strapung planseul au fost inzolate corespunzator pentru a se exclude orice contact al conductelor cu planseul si pardoseala. bavuri sau alte asperit i . nu se admit : pete.Atunci cind stratul suport al noii pardoseli este constituit din plansee din beton sau beton armat. dupa caz. l imea max. 65 . de + 16oC i umiditatea relativ a aerului de max. Stratul suport rigid trebuie sa aiba suprafata plana si neteda.men inerea climatului din înc peri la temperatura min. admis a rostului este de : 0.5. Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala vor fi acoperiti cu mortar de ciment in grosime strict necesara pentru protejarea lor. eventual. ies din planseul de beton armat vor fi indoite sau taiate. se vor efectua sondaje cu frecven a de 1/4 din aceea prescris pentru verific rile pe parcurs.aspectul i starea general a suprafe ei pardoselii . por iuni în relief sau adâncituri. adinciturile mai mari se vor astupa sau chitui.m rimea rostului dintre dou fâ ii de covor sau dou dale flexibile. este necesar ca aceasta suprafata suport sa fie pregatita prin curatirea si spalarea sa cu apa de eventualele impuritati.a existen ei i con inutului proceselor verbale de lucr ri ascunse) acelea i verific ri ca i cele prescrise pentru parcursul lucr rilor.unde este cazul . abaterile admisibile sunt conform prevederilor STAS 7361-80 i STAS 7915-80 . provocind degradarea imbracamintii pardoselii. care depasesc abaterile admise. . pentru verific rile ce comport m suratori sau desfaceri. La verificarea pe faze de lucr ri se vor efectua direct (în afara examin rii . . în cazul lipirii cu aracet D 50 S . . Atunci cind stratul suport al noii pardoseli este constituit dintr-un mortar de ciment acesta se poate transporta cu ajutorul instalatiei pneumatice pentru transport mortar.5mm l ime la covor i 0. La aceste tipuri de pardoseli nu se încheie procese-verbale de lucr ri ascunse.4 mm l ime la dale flexibile .aspectul i starea general a suprafe ei stratului suport . al turate . PARDOSELI DIN MOCHETA La pardoselile cu covoare i dale felxibile din clorur de polivinil se vor verifica : . nu se admit adâncituri. Executarea stratului suport Stratul suport pentru fiecare tip de pardoseala se va face conform caietelor din normativul C35-83. în cazul lipirii Romeltex i 7%. la str pungeri sau la contactul s u cu diferite obiecte fixate pe stratul suport.

zugraveli sau a altor lucrari de finisaj. Inainte de turnarea mortarului de ciment suprafata pe care se aplica va fi bine curatata si udata. granule ramase in adincituri) sub dreptarul de 2 m lungime. În cazul existen ei în alc tuirea pardoselii a unor lucr ri ascunse. Rezultatele verific rilor i recep iile pe faze de lucr ri se consemneaz în procese-verbale. inclusiv pentru stabilirea existen ei i grosimii straturilor componente.5-2 cm si avind nivelul trasat dupa linia de la cota care trebuie sa aiba acest strat. pentru cele ce comport m sur tori i desfaceri verific rile directe se vor efectua cu frecven a min.saruri . fiecare înc pere.produse petroliere . Alcatuirea pardoselilor Pardoselile cu imbracaminte alcatuita din mocheta. conform instruc iunilor respectiive..uleiuri vegetale . se va executa in urmatoarea structura: . o verificare la fiecare 200 m. de 1 mm .substante oxidante . Executarea stratului suport La turnarea stratului de egalizare. executat din mortar de ciment cu dozajul de 150 kg ciment/mc de nisip de 0-3 mm se vor folosi fisii de ghidaj din acelasi mortar de ciment. in numarul si pozitiile din proiect . Pentru cazul pardoselilor din beton simplu sau armat se vor aplica i prevederile din caiet V al acestui normativ. din mortar de ciment 1-3 mm nisip de 0-1 mm care se va driscui fin cu drisca de lemn si apoi se va netezi cu cea metalica.3 nu se indic frecven a la încheierea fazei de lucr ri se va efectua câte un sondaj pt. . fixate in prealabil la nivel.suprafata trebuie sa fie plana si neteda (fara asperitate. de 1/4 din aceea prescris pentru încheierea fazelor de lucr ri.examinarea i controlul documentelor încheiate pe parcursul lucr rilor i pe faze de lucr ri .Pentru verific rile pentru care la pct. Conditiile de finisare a sapei de egalizare sunt urmatoarele: . iar la ciocanirea usoara cu ciocanul de zidarie trebuie sa prezinte un sunet plin. dup importan a lucr rii..alcali si lesii . care le pot ataca si distruge: .acizi minerali si organici . distantate de 1.diblurile pentru prinderea pervazurilor trebuie sa fie bine incastrate in sape. frecven a sondajelor va fi de 1/5 din aceea prescris pentru parcursul lucr rilor.verific ri directe i anume : pentru aspect. Stratul suport trebuie sa fie aderent la suprafata pe care se aplica. astfel incit sa se obtina o suprafata plana. . Mortarul de ciment preparat cu nisip 0-7 mm se va intinde pe suprafata respectiva si se va nivela cu dreptarul tras pe fisii de ghidaj din mortar de ciment sau pe sipci de ghidaj. se vor lua masuri de protejare a sapei de egalizare din mortar de ciment de sectiunea urmatoarelor substante agresive. Stratul suport va fi constituit dintr-o sapa de egalizare aplicata direct pe suprafata respectiva.produse zaharoase . Tinciul se va aplica pe sapa de egalizare din mortar de ciment. dar cel pu in unul la fiecare 50.p. Aceasta sapa de egalizare care se va executa dupa ce tencuielile interioare au fost terminate.atunci cind suprafata sapei de egalizare nu este neteda.sapa de egalizare a planseului din mortar de ciment Imbracamintea din mocheta se va executa prin lipire cu adeziv pe sapa de egalizare a planseului realizata din mortar de ciment. La recep ia preliminara a obiectului se vor efectua : . In timpul lucrarilor de instalatii. aceasta se va aduce la nivel prin ingrosarea sapei de egalizare. cel pu in la 1/5 din înc peri. se va aplica un strat de tinci de 2-4 mm grosime. Atunci cind este general la celelalte pardoseli de pe palier impune o grosime mai mare a pardoselii. dar min. se va realiza dintr-un mortar M100T avind consistenta de 5 cm.100 m.strat suport .p. se admit cel mult 2 unde cu sageata max. atunci cind aceasta s-a intarit suficient raminindu-i totusi o umiditate care sa asigure aderenta stratului de tinci.

fisiile de mocheta se vor amplasa paralel cu unul din peretii incaperii. astfel ca iesirea din cimpul spaclului a mortarului sa aiba loc numai in directia suprafetei inca neacoperita. 65. Acest regim se va mentine in tot timpul executarii imbracamintii pardoselii si cel putin 30 de zile dupa terminarea acestei operatiuni.suprafata stratului suport din beton se va razui cu ajutorul unei raschete metalice pentru inlaturarea eventualelor resturi de mortar si de material provenit din zugraveli.ciment Pa 35 2 parti in volum .poliacetat de vinil. Dupa 3-4 ore dupa aplicarea gletului sau 14-16 ore de la aplicarea chitului suprafata respectiva se va slefui cu o piatra abraziva spre a se inlatura bavurile sau alte asperitati. dispersie apoasa (aracet). fisia nu se va intrerupe in dreptul usii. Pregatirea mochetei pentru aplicare Pentru montare mocheta se va croi cu respectarea urmatoarelor criterii: . daca intre timp nu s-a trecut la regimul de exploatare a incaperilor. daca in cele doua incaperi alaturate se monteaza acelasi tip de covor. 0. . Atunci cind suprafata stratului suport prezinta neregularitati frecvente pe intreaga suprafata dupa frecarea cu piatra abraziva se va corecta printr-o gletuire subtire (max. se va face cu un mortar avind urmatoarea reteta: . de rosturi de rosturi si de fisii mai inguste de 50 cm. se admite ca o fisie sa se realizeze din doua bucati insa nu mai mult de una pe incapere. se va derula sulul si se va taia in fisii cu 2-3 cm mai lungi decit dimensiunea respectiva a incaperii.se va urmari repartizarea cea mai economica a fisiilor de covor in incapere. .6-0. Intinderea mortarului se mai poate face folosind in loc de spaclu o drisca metalica pentru glet din tabla de otel flexibila de 0.200 kg/mp cu ajutorul unei bidinele sau pensule dupa caz. dispersie apoasa de aracet B 50 sau BPC 50-18 sau Crilorim sporita in volum BC 1183 . sorturi D50 sau DCP 50-18 sau Crilorim DC 1183 diluat in apa in proportie de 1.nisip 0-1 mm grosime 4 parti in volum . 30 g fata de suprafata de aplicare in acelasi timp cu muchia de rezemare la un unghi de 45 fata de directia de tragere a materialului. Pentru indepartarea completa a prafului se va curata apoi suprafata cu o perie cu parul scurt . cu rosturile dintre ele orientate in directia de circulatie maxima si posibil si in directia principalei surse de lumina . 24 ore pentru climatizare si in acelasi timp pentru eliminarea tensiunilor interne aparute in material. Pentru valorificarea capetelor de material ramas dupa taierea fisiilor la dimensiunile necesare. In cazul cind dupa aceasta operatie ramin urme in relief acestea se vor indeparta cu piatra abraziva.apa pina la consistenta masurata 13-14 cm gletuire 9-10 cm pentru chituire Mortarul pentru glet se aplica in grosime cit mai redusa. iar muncitorii care executa lucrarile vor purta incaltaminte curata cu talpa moale. Curatirea suprafetei cu peria cu parul lung sau cu o cirpa moale se va efectua imediat inainte de aplicarea imbracamintii de pardoseala.fisia inadita se va amplasa linga un perete de preferinta opus usii sau ferestrei si cu rosturile de inadire intr-o pozitie cit mai putin expusa circulatiei . . Praful se va inlatura cu matura din intreaga incapere. Inainte de chituire sau gletuire. aplicat in cant.1 in vol. suprafata respectiva a stratului suport de beton bine curatata de praf se va amorsa cu un grund de poliacetat de vinil.mocheta va fi dusa in incaperile in care va fi montata.rosturile perpendiculare pe peretele care cuprinde usa nu trebuie sa cada in dreptul golurilor de usa. cu min. .umiditatea stratului suport din mortar de ciment nu terbuie sa depaseasca 3% .fisiile taiate se vor aseza in pozitiile de montare si se vor lasa desfasurate timp de min. . Din acest moment incaperea in care se lucreaza se inchide interzicindu-se accesul persoanelor straine. materialul se intinde folosind un spaclu special lat din PVC tinut apasat cu o inclinatie de cca. de cca. In cazul unor adincituri izolate este suficienta o chituire locala.5 mm grosime).Executarea imbracamintii pardoselilor La incaperile in care urmeaza sa se monteze mocheta se va asigura la max. Amorsa aplicata se va lasa sa se usuce timp de doua ore. 1. Chituirea sau gletuirea stratului suport pentru mocheta.5 mm. 48 ore inainte de montarea imbracamintii un regim climatologic cu temperatura de cel putin 16 C si umiditatea relativa a aerului de max.

se va lasa cite o zona de cca. interval de timp necesar pentru evaporarea excesului de solvent din adeziv. Eventualele urme de adeziv ramase pe suprafata covorului se vor indeparta imediat. 2 cm. Aplicarea adezivului. fisiile asezate anterior pe stratul suport pentru aclimatizare se vor ridica si depozita intr-o incapere alaturata. Incepind cu ultima fisie asezata se apuca unul din capetele fisiilor si se aseaza peste capatul opus astfel ca cele doua jumatati ale fiecarei fisii sa se suprapuna. atit suprafata stratului suport cit si spatiile fisiilor de mocheta vor fi curatate bine de praf. se va face cu ajutorul unui spaclu dintat care se va trage in contact cu suprafata pe care se aplica adezivul. care variaza in functie de temperatura si de gradul de ventilatie al incaperii. cu fata in jos si peste hirtii curate. deci cite cca. la distanta de cca. atit pe jumatatile fisiilor de mocheta intoarse cit si pe suprafata stratului suport care a ramas astfel neacoperita. Pentru montarea pervazului de PVC se vor folosi dibluri de plastic .. utilizind un cutit de croit Lipirea covorului cu adeziv pe baza de cauciuc cloroprenic. Cu ajutorul unor distantiere de lemn se vor mentine rasfrinte marginile mochetei timp de 20-40 minute. 50 cm unul de altul. Jumatatile de fisii de mocheta care au fost unse se vor aseza peste suprafata respectiva a stratului suport. 0. In cazul incaperilor pentru care fisiile de mocheta necesare rezulta mai scurte de 4 cm. dupa care se vor aplica pe stratul suport si se vor presa puternic cu ajutorul unui dispozitiv special de presare. se vor ridica marginile fisiilor. care si ele au fost unse. atit pentru stratul suport cit si pe spatele fisiilor de mocheta. spaclul tinindu-se inclinat fata de directia de intindere a adezivului in asa fel incit excesul de adeziv sa se prelinga pe linga marginea spaclului spre partea inca neunsa cu adeziv. Se va introduce adezivul pina la linia de intilnire dintre mocheta si stratul suport pentru a nu se produce aglomerari de adeziv. Nu se admit aglomerari de adeziv. Lipirea mochetei se face dupa 20-40 minute de la aplicarea adezivului. Dupa taiere se vor inlatura straifurile. iar spatele covorului va fi exteriorul fiecarei bucle astfel formate. . pardoseala se va presa cu ruloul metalic (cu miner lung) avind greutatea de 25-30 kg.la nise.700 kg/mp.350 kg/mp atit pentru stratul suport cit si pentru fisia de mocheta. spaleti de usi. Se va aplica cite un strat de adeziv. atit pe suprafata suport cit si pe marginile mochetei. marginile petrecute ale fisiilor de mocheta ramase nelipite se vor taia si lipi. Dupa 24 de ore de la lipirea mochetei. Asezarea fisiilor de mocheta pentru lipire se face pe portiuni mici si in mod succesiv pentru a evita prinderea de aer sub fisia de material. timp necesar evaporarii excesului de solvent. Aceasta asezare trebuie sa se faca dintr-o data exact pe locul imediat. Fisiile de mocheta curatate vor fi asezate din nou (nelipite) in pozitie de montaj cu marginile longitudinale petrecute pe o inaltime de cca. Totodata se va proceda la presarea manuala a fiecarei fisii in parte. de-a lungul tuturor marginilor longitudinale ale fisiilor de mocheta cit si a marginilor innodate. deoarece deplasarile ulterioare ale fisiilor de mocheta nu mai pot fi refacute fara a provoca deteriorari ale adezivului. de catre doi muncitori concomitent. 0. pentru a se putea aplica adezivul pe intreaga suprafata a stratului suport si a fisiilor de mocheta. se va curata din nou suprafata stratului suport si se va aplica din nou adezivul cu pensula. sobe. Pentru lipirea cu adeziv se va incepe cu fisia de mocheta de linga peretele cel mai apropiat de usa de acces din incapere. Operatia de presare se va face de la mijlocul fisiei de mocheta catre capetele ei. Cantitatea totala a adezivului va fi de cca. aplicarea adezivului si lipirea mochetei se va face intr-o singura etapa pe intreaga suprafata a pardoselii. in dreptul tevilor de instalatii fisiile se vor taia si ajusta dupa conturul respectiv. Adezivul se va aplica in strat subtire si cit mai uniform. Dupa lipirea tuturor fisiilor de mocheta in fiecare jumatate de camera. dibluri in care se vor fixa pervazurile PVC suport pentru plinta de mocheta care se va lipi deasupra.dupa aclimatizare fisiile de covor vor fi croite definitiv cu 2-3 mm mai scurte fata de profilul peretelui . radiatoare. rasini sintetice cu adaos de substante auxiliare si solventi organici Inainte de aplicarea adezivului. 5 cm latime neunsa cu adeziv pentru a impiedica in aceasta faza lipirea mochetei in dreptul marginilor.

Pe timpul vibrarii se vor face mai multe controale desprinzand placile si verificand aderenta . piatra sparta.rezistenta la agresivitate chimica rezistente la actiunea acizilor si bazelor . se va lasa un spatiu de cativa mm pentru a permite dilatare ulterioara a pardoselii.adeziv . nuanta .Finisarea pardoselilor Suprafata pardoselii din mocheta se va curata de eventualele resturi de adeziv prin frecare cu cirpa aspra si uscata.duritate ( grade Mohs) 7. 1. mortarul se va compune din materiale inerte si ciment. avind marca si grosimea in conformitate cu prevederile din proiect. In timpul acestei operatii se vor tine ferestrele deschise. lasandu-se rosturi pentru dilatare doar pe contur. balast rigid.4mm Executia lucrarilor Nu se vor incepe lucrarile decat dupa terminarea lucrarilor de betoane . pentru a nu fi necesare refaceri ale pardoselii din cauza unor defecte de calitate a placilor. de regula. pentru inlaturarea reziduurilor invizibile . .rezistenta la inghet rezistente . Pozarea se va face fara rosturi (in bai) . care este stratul de rezistenta ce preia solicitarile produse in exploatare.5 ± 8 .03% . La interior . PARDOSELI DIN GRESIE ANTIDERAPANTA Alcatuirea pardoselilor Alcatuirea structurii pardoselii din gresie antideraoanta se stabileste prin proiect de destinatia incaperii precum si de solicitarile la care va fi supusa pardoseala in timpul exploatarii. Dupa terminarea lucrului se va face o curatire a suprafetelor . din beton simplu sau beton armat.6. Petele mai rezistente se vor curata cu diluant sau toluen prin frecare cu o cirpa aspra. NOTA: Alegerea tipului de mocheta si a paletarului de culori se va face numai cu acordul arhitectului. Caracteristicile mterialelor (granit si marmura) -absorbtia apei max 0. zidarii si eventuale tencuieli umede . precum si a peretilor despartitori din panouri de gipscarton .La aplicarea placilor pe adeziv se va avea grija sa nu se fi format o pelicula uscata la suprafata acestuia .stratul suport. Inainte de inceperea lucrului se vor verifica cu atentie .rezistenta la abraziune 110-120 mmc . Se vor realiza rosturi de dilatatie la max. dimensiunile . Nisipul trebuie sa fie spalat si sa nu aiba granulatia mai mare de 3mm.Cimentul folosit in mod normal va fi cu intarire lenta.15mp. Pe perimetrul pardoselii . tipul de placi . cu solventi recomandati de furnizorul pietrei. pietris.grosimea placilor 7.rezistenta la incovoiere 18 Nw/mmp . NOTA: Alegerea tipului de gresie si a paletarului de culori se va face numai cu acordul arhitectului . poate fi din plastic. la perete . nisip.stratul de uzura Stratul suport rigid se executa. Pardoseala este formata din: . pozarea placilor se face cu adeziv cu compusi de rasini sintetice care sa asigure o elasticitate si impermeabilitate ridicate. inclusiv grunduirea acestora. Pentru curatarea in timpul exploatarii se pot folosi detergenti. din beton simplu.Stratul de mortar de poza se recomanda a fi de 4cm. caz in care se va adauga adeziv proaspat.rezistenta la uzura a culorilor inatacabile . Pentru lucrarile exterioare . mai putin acid fluorhidric si derivatii sai.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->