You are on page 1of 1

S.C. .. S.R.L.

SEDIU .
Reg com: ...
Nr. . data

ADEVERIN
Prin prezenta se atest faptul c dl .... ..
domiciliat (a) .. n localitatea .............................str. ..........................................nr.
......bl. ...... sc. ......, ap. ..... judeul .......................... , posesor al BI/CI .... seria .............. CNP
.................................. a fost salariatul (-a) S.C. ... S.R.L ,
CUI cu sediul n ., n baza contractului individual de munc
cu norm ntreag / cu timp parial de ore/zi , ncheiat pe durat nedeterminat/determinat , nregistrat la
Inspectoratul Teritorial de Munc Mehedini cu nr. / n funcia/meseria
de
...
Pe durata executrii contractului individual de munc au intervenit urmtoarele mutaii:
(ncheierea, modificarea, suspendarea i ncetarea contractului individual de munc)
Nr. Mutaia
Anul
Meseria/
Salariul de baz, inclusive
Nr. Si data actului pe
crt intervenit Luna
funcia
sporurile care intr n
baza cruia se face
calculul punctajului mediu
nregistrarea i temeiul
Ziua
anual
legal

ncepnd cu data de , contractul individual de munc al domnului (ei)


.. a ncetat la data de .. n baza prevederilor art. alin. lit. din
Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, modificat i completat.
n perioada lucrat a avut zile de absene nemotivate i .. zile de concediu fr
plat .
n perioada de la pn la .. a lucrat n grupa .. (I sau II de munc), poziia nr.
din anexa la Ordinul nr. . din .... al ministrului .., n total . ani . luni zile ..
( ..)
Reprezentant
Am primit un exemplar
Data
Semntura