P. 1
Piata Rasdaq

Piata Rasdaq

Ratings:
(0)
|Views: 118|Likes:

More info:

Published by: Madalina Urda Luncan on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

Referat la Pieţe de Capital

Suceava 2008

1.Caracteristicile pieţelor extrabursiere.
1

Pieţele extrabursiere funcţionează ca pieţe secundare de negociere pe care sunt tranzacţionate valorile mobiliare emise şi necotate la bursă (acţiunile emise de societăţile care nu îndeplinesc condiţiile de acces la cota bursei, acţiunile societăţilor care nu doresc să fie listate la bursă, titlurile emise de fondurile mutuale, obligaţiunile guvernamentale, obligaţiunile emise de societăţile comerciale,etc.). Ele sunt numite generic pieţe interdealeri sau pieţe OTC („Over the Counter”,sau „la ghişeu”), deoarece titlurile negociate pe acestea constituie obiectul tranzacţiilor la „ghişeele” firmelor de dealeri. Denumirea de OTC îşi are originea în S.U.A,când, la începuturile dezvoltării acestei pieţe, tranzacţiile cu valori mobiliare se realizau la „ghişeele” societăţilor de intermediere, neexistând deci un loc fix în care să se realizeze centralizarea ordinelor de vânzarecumpărare. Ulterior, odată cu creşterea puternică a volumului tranzacţiilor pe această piaţă, se vor institui reguli de organizare şi funcţionare a acesteia, luând astfel naştere piaţa electronică N.A.S.D.A.Q, (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). Piaţa americană N.A.S.D.A.Q. este o piaţă interdealeri, computerizată în totalitate şi delocalizată. Ea este considerată a treia piaţă de acţiuni din lume după criteriul volumului şi al importanţei tranzacţiilor. O piaţă de acelaşi tip, însă pan-europeană (EASDAQ), a fost înfiinţată în septembrie 1996 la Bruxelles, în urma colaborării dintre o serie de companii, bănci de investiţii, firme broker-dealer şi investitori instituţionali din Europa, în vederea stimulării companiilor noi şi de avangardă. Această piaţă a atras intermediari financiari din întreaga lume şi permite accesul unui mare număr de investitori individuali şi instituţionali. Pieţele OTC sunt pieţe electronice, nelocalizate, pe care tranzacţiile cu titluri se realizează de la distanţă. Ele sunt alcătuite dintr-un sistem de relaţii care se stabilesc între societăţile de intermediere (firmele de dealeri) sau între acestea şi clienţii lor, transmiterea şi prelucrarea informaţiilor efectuându-se prin intermediul computerelor. În comparaţie cu bursele de valori, pieţele OTC prezintă următoarele caracteristici: • Pieţele OTC sunt pieţe de negociere, în timp ce bursele de valori sunt pieţe de licitaţie; • Pieţele OTC nu sunt amplasate într-un singur loc, cum este cazul la bursele de valori, care au ringuri de tranzacţionare în locuri special amenajate, ci sunt pieţe fără bariere geografice, deoarece din orice loc din teritoriu se pot realiza tranzacţii; • Pieţele OTC permit accesul mult mai larg atât pentru clienţi, cât şi pentru titluri; • Pieţele OTC sunt mai puţin reglementate decât bursele de valori; • Preţurile titlurilor negociate pe pieţele OTC pot varia de la o firmă dealer la alta, în timp ce la bursele de valori se formează, de regulă, un curs unic.

2.Componentele şi intermediarii Bursei Electronice RASDAQ.
2

C. c) Societatea Registrul Român al Acţionarilor(R.S. De asemenea. A. raportarea situaţiei tranzacţiilor fiecărei firme de brokeraj şi difuzarea de informaţii cu privire la preţurile şi volumul zilnic al titlurilor tranzacţionate pe piaţă.V. b) Societatea de suport tehnologic RASDAQ. Primele tranzacţii au fost derulate la 1 noiembrie 1996 cu acţiunile a trei societăţi.N. După înfiinţarea R. reprezintă interesele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi are ca obiectiv dezvoltarea Bursei Electronice RASDAQ.D.A. încheiat în anul 1996. ţinerea evidenţei contractelor încheiate. 3 .N.V.N.R. asigurarea colectării de informaţii cu privire la opurtunităţile tranzacţionării titlurilor.D.C.L.D. • Acţiunile societăţilor comerciale româneşti distribuite deja pe calea ofertelor publice iniţiale sau prin programele de privatizare. are rolul de a calcula soldul fiecărui titlu şi pentru fiecare utilizator al sistemului.C. de a efcetua transferul de proprietate şi de deţinere a valorilor mobiliare în numele utilizatorilor şi al clienţilor acestora.N. Ea a fost înfiinţată în anul 1996 în scopul realizării de tranzacţii cu titlurile rezultate din Programul de Privatizare în Masă(PPM). d) Societatea Naţională de Compensare.) care are rolul de reglementare şi urmărire a tranzacţiilor. Numită şi Registratar. au apărut şi alte registre independente ale acţionarilor. care fac obiectul regimului de furnizare periodică de date financiare al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) şi care nu sunt cotate la Bursa de Valori Bucureşti.D.N.R. • Orice alte acţiuni sau valori mobiliare a căror includere în sistem va fi aprobată de CNVM şi ANSVM (Asociaţia Naţională a Valorilor Mobiliare). mijlocirea negocierii electronice.C. Decontare şi Depozitare (S.D.S. ţine evidenţa tuturor tranzacţiilor realizate între utilizatorii direcţi pe piaţa RASDAQ şi facilitează compensarea tranzacţiilor şi derularea normală a fluxurilor de livrare a titlurilor şi a contravalorii lor. care este o structură tehnică afiliată A. în care au fost incluse 5774 de societăţi comerciale.N. ea este un registru independent care păstrează în siguranţă toate datele cu privire la acţionarii rezultaţi din Programul de Privatizare în Masă şi permite ca acţiunile să fie tranzacţionate pe RASDAQ şi decontate la S.M. are ca obiect de activitate operarea şi menţinerea sistemului electronic (denumit tot RASDAQ).M.V.Societatea comercială RASDAQ S.D.Bursa Electronică RASDAQ (Romanian Association of Securities Dealers Automated Quatations) este o piaţă de tip NASDAQ.S.R. Componentele principale ale Bursei Electronice RASDAQ sunt: a) Asociaţia Naţională a Societăţilor de Servicii de Investiţii Financiare (A. În prezent sunt tranzacţionate pe această piaţă următoarele valori mobiliare: • Acţiunile societăţilor incluse în PPM. Numită şi Depozitar.N. S.A).M.D).D. S.

etc. deoarece se deduce din preţul de execuţie al tranzacţiei. din diferenţa dintre preţul de achiziţie al titlului şi preţul său de vânzare şi. ea va înregistra la momentul achiziţionării un venit rezultat din prestarea serviciului pentru clientul respectiv. Bursa Electronică RASDAQ mai conţine şi alte componente specifice. În funcţie de activităţile pe care le desfăşoară. inclusiv taxele şi alte cheltuieli legate de executarea tranzacţiei.Societăţile care acţionează ca market-maker nu percep comisioane. În funcţie de tipul tranzacţiei. şi anume: utilizatorii sistemului de tranzacţionare.V.N. reprezentanţele teritoriale ale societăţilor de servicii de investiţii financiare. utilizatorii sistemului de decontare. agenţi de presă. bănci.În afara acestor componente principale. O societate dealer poate acţiona şi în numele şi pe contul clienţilor. find gata în orice moment să cumpere sau să vândă valorile mobiliare respective în cantitatea standard (impusă de ANSVM) şi la preţul ferm de ofertă. b) Societăţi de servicii de investiţii financiare care acţionează pe cont propriu (DEALERI) – sunt acele societăţi care cumpără sau vând acţiuni pentru sau din portofoliul propriu în scop speculativ. venitul 4 . venitul rezultat din adaosul pe care societatea îl percepe ca rezultat al serviciului prestat şi care se adaugă la preţul de execuţie al tranzacţiei (mark up).sunt acele societăţi care prin agenţii lor pentru servicii de investiţii financiare (persoane fizice) vând şi/sau cumpără valori mobiliare în numele şi pe contul clientilor lor. pe de altă parte.Acest venit se numeşte reducere (mark down). Um market-maker este deci un dealer care „face piaţa” pentru una sau mai multe valori mobiliare. şi anume să ofere în orice moment un preş de vânzare-cumpărare pentru titlul(titlurile)respective. • Dacă societatea cumpără de la un client al său o valoare mobiliară. autorizate şi supravegheate de către C. fonduri. aceste societăţi se împart în: a) Societăţi de servicii de investiţii financiare care acţionează numai pe contul clienţilor (BROKERI) . de către societăţile de servicii de investiţii financiare. profitul lor poate avea o dublă natură: • Dacă societatea vinde unui client al său o valoare mobiliară din portofoliu. asumându-şi astfel anumite obligaţii în plus faţă de un dealer obişnuit. c) Societăţi de servicii de investiţii financiare formatoare de piaţă (MARKETMAKERS) – sunt acele societăţi care acţionează în nume propriu şi care au rolul de a „face piaţa” prin afişarea permanentă de cotaţii ferme. ea va înregistra un dublu venit: pe de o parte. respectiv. Tranzacţiile la Bursa Electronică RASDAQ sunt efectuate numai de către intermediarii de valori mobiliare. conform Regulamentului privind autorizarea şi exercitarea intermedierii de valori mobiliare). Veniturile acestor societăţi sunt reprezentate de comisionale pe care le percep în urma încheierii unei tranzacţii ( maxim 8%.M. • Dacă societatea vinde/cumpără o valoare mobiliară din/pentru portofoliul propriu de la o altă societate de valori mobiliare pe piaţa interdealeri.

Pe piaţa secundară sistemul oferă posibilitatea de formare a preţului pentru acţiunile tranzacţionate în sistem şi oferă dealerilor şi formatorilor de piaţă posibilitatea de a-şi afişa propriile cotaţii. . etc. lista emisiunilor.. Utilizatorii sistemului pot participa la o ofertă publică numai cu acceptul acestuia. cât şi pieţei secundare. ai cărei participanţi sunt interconectaţi între ei printr-o reţea de date. care se află între ei în relaţii de concurenţă şi comunică între ei în mod direct şi în timp real.să îndeplinească o serie de condiţii legate de afişarea cotaţiilor şi menţinerea lor în sistem. este necesar ca aceasta să îndeplinească anumite condiţii: . devenind astfel membri ai sindicatului de intermediere. Oferta publică de acţiuni pe această piaţă este lansată de către managerul sindicatului de intermediere.Sistemul de tranzacţionare RASDAQ Sistemul electronic de tranzacţionare RASDAQ este o variantă a programului NASDAQ-PORTAL care asigură formarea unei pieţe electronice şi securizate. sistemul PORTAL va permite distribuirea acestora şi furnizarea de informaţii cu privire la aceste societăţi. Confirmările electronice sunt declanşate în momentul în care se realizează acordul dintre cei care lansează oferta şi intermediarii participanţi la proces. . În condiţiile în care vor fi introduse în sistem acţiuni emise de alte societăţi decât cele incluse în Programul de Privatiazre în Masă. care cuprinde lista participanţilor la sitem. Funcţiile care sunt oferite intermediarilor acestei pieţe sunt următoarele: a) Funcţia directori. lista codurilor de localitate. Piaţa primară dezvoltată de sistemul RASDAQ este o piaţă privată de valori mobiliare care sunt tranzacţionate ulterior în sistemul RASDAQ. Această piaţă este creată de intermediarii de valori mobiliare. După finalizarea preţului tranzacţiei de către managerul sindicatului de intermediere are loc alocarea titlurilor pentru fiecare membru al sindicatului. Sistemul de tranzacţionare RASDAQ a fost proiectat şi este operaţional pentru desfăşurarea de operaţii specifice atât pieţei primare.să fie înregistrată la ANSVM ca formator de piaţă pentru valoarea mobiliară respectivă. 3. Pentru ca o societate de servicii de investiţii financiare să „facă piaţa” pentru una sau mai multe valori mobiliare.este obţinut doar la momentul vânzării ca diferenţă dintre preţul de cumpărare şi cel de vânzare a titlului.să deţină un capital net minim (conform Regulamentului privind autorizarea şi exercitarea intermedierii de valori mobiliare). etc. 5 .

Mecanismul derulării tranzacţiilor la Bursa Electronică RASDAQ 4. Acţiunile listate la Bursa Electronică RASDAQ sunt grupate în trei categorii: . folosită pentru înregistrarea ca formator de piaţă pentru o anumită valoare mobiliară. c) Funcţia de actualizare a cotaţiilor. d) Tranzacţionarea.etc..emitentul acţiunilor să aibă contract de furnizare de servicii cu o societate de registru independent autorizată de C. posibilitatea afişării şi actualizării propriilor cotaţii. ordonarea acestora după preţul de cumpărare şi de vânzare. Prin sitemul PORTAL se realizează pe piaţa secundară posibilitatea formării preţului pentru acţiunile tranzacţionate. i) Funcţia de negociere a ofetelor.b) Funcţia de afişare a cotaţiilor. g) Fişier personal al utilizatorului.V.Categoria a II-a. pentru actualizarea unor informaţii sau pentru retragerea dintr-o emisiune. moneda în care se exprimă tranzacţia. e) Înregistrare-retragere.să fie înregistrate la Oficul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare. care permite vizualizarea cotaţiilor. h) Mesaje.etc. Alte caracteristici ale sistemului sunt transparenţa şi flexibilitatea acestuia.1. numărul atribuit acestei acţiuni. care permite vizualizarea. . 6 .Categoria I. folosită pentru introducerea şi actualizarea cotaţiilor ori de câte ori formatorii de piaţă doresc acest lucru.să fie emise sub formă dematerializată de către societăţi deţinute public. Condiţii de listare Electronică RASDAQ a acţiunilor la Bursa Acţiunile care se tranzacţionează la Bursa Electronică RASDAQ trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: . . confirmarea sau anularea tranzacţiei făcute. 4.. iar dealerilor şi formatorilor de piaţă. preţul la care s-a realizat ultima tranzacţie.M. care permite vizualizarea unor câmpuri ce conţin date referitoare la: denumirea acţiunii care face obiectul tranzacţiei.N. f) Comparaţii. .

trimestriale.  Emitentul a înregistrat o valoare totală a activelor de cel puţin 4.  Suma acţiunilor celor care deţin un rpocent mai mic de 5% din numărul total de acţiuni ale emitentului este mai mare de 15% din numărul total de acţiuni sau valoarea medie de piaţă a acestor acţiuni este de cel puţin 150. modificarea numărului de acţiuni emise. fuziunea.  Emitentul a înregistrat o cifră de afaceri de cel puţin 9 milioane de euro.  La solicitarea emitentului.000 euro. prin sistem.  Suma acţiunilor celor care deţin un rpocent mai mic de 5% din numărul total de acţiuni ale emitentului este mai mare de 10% din numărul total de acţiuni sau valoarea medie de piaţă a acestor acţiuni este de cel puţin 50.  În cazul convocării AGA a unei societăţi listate.Categoria de bază.  Capitalul social sau capitalizarea medie a pieţei în ultimele două trimestre calendaristice este de cel puţin 0. Condiţiile de listare a acţiunilor la Categoria I sunt următoarele:  Emitentul a înregistrat profit pentru cel puţin un exerciţiu financiar dintre ultimele două.  Capitalul social sau capitalizarea medie a pieţei în ultimele două trimestre calendaristice este de cel puţin 1 milion de euro. care are înscrisă pe ordinea de zi modificarea capitalului social. emitenţii sunt obligaţi să transmită pieţei o serie de rapoarte (curente. Condiţiile de listare a acţiunilor la Categoria a II-a sunt următoarele:  Emitentul a înregistrat o cifră de afaceri de cel puţin 2.5 milioane de euro.5 milioane de euro. Suspendarea listării acţiunilor unui emitent poate fi decisă de conducerea Bursei Electronice RASDAQ. în vederea menţinerii în cadrul Categoriei I sau a II-a.  Pentru societăţile deja listate. cu avizul inspectorului general al acestei pieţe. participanţilor la piaţă.5milioane de euro. De asemenea. 7 . repartizarea profitului. incepând cu data stabilită pentru desfăşurarea AGA – în scopul de a oferi emitentului posibilitatea informării privind hotărârile luate şi a transmiterii acestei informări..  Bursa Electronică RASDAQ este informată în legătură cu convocarea AGA. în următoarele situaţii:  Societatea emitentă nu-şi îndeplineşte informaţiile de informare.000 euro. numărul de zile din cadrul ultimelor patru trimestre calendaristice în care s-au înregistrat tranzacţii reprezintă cel puţin o pătrime din numărul total de zile de tranzacţionare din perioada respectivă. în vederea efectuării unor comunicări importante privind activitatea acestuia.  Pentru societăţile deja listate. numărul de zile din cadrul ultimelor patru trimestre calendaristice în care s-au înregistrat tranzacţii reprezintă cel puţin jumătate din numărul total de zile de tranzacţionare din perioada respectivă. semestriale şi anuale) care sunt făcute publice prin intermediul sistemului de informare a pieţei. divizarea. sau alte puncte care pot influenţa preţul acţiunilor şi interesul investitorilor – în scopul transmiterii acestor informaţii către participanţii la piaţă.

după obţinearea acordului C.2. formatorii de piaţă pot proceda la actualizarea cotaţiei afişate în sistem. 4. Cotaţiile pot fi ferme sau indicative. Societatea care se înregistrează ca formator de piaţă pentru loturi disparate trebuie să îndeplinească următoarele două condiţii: • Să afişeze cotaţii pentru cantităţi cuprinse între 40-199 (inclusiv) acţiuni. Această procedură îi absolvă pe formatorii de piaţă de obligaţia onorării cotaţiei afişate iniţial.V.N. Aceste cotaţii pot fi introduse în sistem în baza ordinelor primite de la clienţii pe care îi deservesc sau pentru efectuarea de operaţiuni în portofoliul propriu.M. Negocierea titlurilor la Bursa Electronică RASDAQ se realizează pe baza cotaţiilor afişate de către formatorii de piaţă (market-makers) şi celelalte societăţi de servicii de investiţii financiare care nu sunt formatoare de piaţă. • Să menţină înregistrarea sa ca formator de piaţă timp de minimum 10 zile lucrătoare consecutive. a) Cotaţiile ferme sunt introduse în sistem de către formatorii de piaţă pentru loturi standard sau pentru loturi disparate. Formatorii de piaţă au totodată obligaţia de a-şi onora o cerere sau o ofertă fermă în cantitatea şi la preţul afişat în orice moment în timpul orarului de funcţionare a pieţei. În cazul în care în sistem sunt afişate cotaţii ferme de către cel puţin doi formatori de piaţă. Societatea care se înregistrează ca formator de piaţă pentru loturi standard trebuie să îndeplinească următoarele două condiţii: • Să afişeze cotaţii pentru cantităţi mai mari sau cel puţin egale cu 200 acţiuni. În orice altă situaţie stabilită de piaţă ca fiind un caz de nerespectare a reglementărilor în vigoare sau care ar putea afecta preţul acţiunilor şi interesele investitorilor. b) Cotaţiile indicative sunt introduse în sistem de către societăţile de servicii de investiţii finaciare care nu au calitatea de formatori de piaţă. Cotaţiile indicative au rolul de a informa piaţa cu rpivire la intenţia unei societăţi de a negocia o anumită valoare mobiliară şi au specific faptul că în dreptul lor nu este specificată dimensiunea ofertei. este permisă doar afişarea cotaţiilor indicative aferente ordinelor primite de la clienţi. Sistemul de cotaţii. atâta timp cât acesta nu şi-a actualizat cotaţia ca preţ sau dimensiune. Ele sunt cotaţii orientative şi pot fi modificate sau retrase în orice moment în timpul orarului de funcţionare a pieţei. 8 . • Să menţină înregistrarea sa ca formator de piaţă timp de minimum 30 zile lucrătoare consecutive. După ce au raportat o tranzacţie pentru cel puţin un lot (standard sau disparat).

d) Tranzacţii încrucişate. al cărui procent este negociabil şi trebuie să se incadreze în plafonul maxim stabilit prin reglementările pieţei (8% în cazul Bursei Electronice RASDAQ). iar preţul la care „este gata” să vândă se numeşte „cotaţie fermă de vânzare”(ASK). Toate tranzacţiile derulate la Bursa Electronică RASDAQ sunt supuse regulii „celei mai bune execuţii”. Cotaţiile ferme sunt afişate pe trei ecrane: • Ecranul de cerere(BID). Ordonarea cotaţiilor într-un ecran combinat se face cu respectarea următoarelor reguli:  Cotaţiile ferme au prioritate faţă de cotaţiile indicative. cotaţiile de vânzare. Tranzacţia de dealer. În acest caz. societatea de servicii de investiţii financiare cumpără acţiuni de la clientul 9 . Tipuri de tranzacţii. potrivit căreia intermediarii (traderii) trebuie să obţină pentru clienţii lor cel mai bun preţ al pieţei.  Cotaţiile femre introduse de formatorii de piaţă pentru loturi standard sau disparate sunt ordonate în funcţie de preţul şi momentul introducerii lor. 4. care afişează în partea stângă cotaţiile de cumpărare. unde preţurile sun afişate în ordine crescătoare. traderul la care acesta îşi are deschis contul şi o societate de servicii de investiţii financiare cu care traderul negociază în numele clientului. Pentru astfel de tranzacţii.3. fără a fi implicate valori mobiliare aflate în portofoliul societăţii. b) Tranzacţia de dealer. se pot realiza patru tipuri de tranzacţii: a) Tranzacţia de agent.Preţul la care o societate de servicii de investiţii financiare formatoare de piaţă „este gata” să cumpere o valoare mobiliară se numeşte „cotaţie fermă de cumpărare”(BID). • Ecranul combinat(BID-ASK). tranzacţia de dealer fără risc şi tranzacţiile încrucişate sunt tranzacţii de tip ONE. c) Tranzacţia de dealer fără risc. La Bursa Electronică RASDAQ. b) Tranzacţia de dealer este o tranzacţie care implică portofoliul propriu al intermediarului. unde preţurile sun afişate în ordine descrescătoare. • Ecranul de ofertă(ASK).  Cotaţiile indicative sunt afişate la sfârşi şi ordonate în funcţie de preţul şi momentul introducerii acestora. La o tranzacţie de agent participă clientul. a) Tranzacţia de agent (TWO SIDE) este tranzacţia efectuată de trader în numele clientului. traderii percep de la clienţii lor un comision. iar în partea dreaptă. Ecranul de cotaţii poate fi vizualizat de toate categoriile de utilizatori.

fie datorită faptului că nu doreşte să cumpere pentru portofoliul propriu acţiunile vândute de un client.  Tranzacţiile sunt efectuate cu titlu de cadou sau donaţie pentru o organizaţie de caritate recunoscută oficial. deoarece ele nu implică existenţa unui depozitar.4 . înregistrarea tranzacţiilor. respectiv. confirmarea. c) Tranzacţia de dealer fără risc este tranzacţia în cadrul căreia onorarea ordinelor clienţilor nu se efectuează din portofoliul propriu al societăţii de servicii de investiţii financiare. Tranzacţia de dealer este raportată de către societatea de servicii de investiţii financiare la preţul care a reprezentat baza de calcul a reducerii sau a adaosului. d) Tranzacţiile încrucişate (cross) sunt acele tranzacţii intermediate de o societate de servicii de investiţii financiare unde atât cumpărătorul cât şi vânzătorul sunt clienţi proprii.  Tranzacţiile rezultă din obligaţii legale (de exemplu. • Tranzacţii care nu implică negocierea computerizată.său pentru completarea propriului portofoliu sau vinde acţiuni din acesta către clienţi. În cazul tranzacţiilor încrucişate. 4. membrii participanţi la sistem sunt obligaţi ca într-un interval de două minute de la momentul ajungerii la un acord între vânzător şi cumpărător cu privire la termenii unei tranzacţii la valorile mobiliare respective. obligaţia de raportare revine membrului de vânzător. Această obligaţie este valabilă pentru următoarele tipuri de tranzacţii: • Tranzacţii negociate între societăţile de servicii de investiţii financiare. fie din cauza faptului că societatea nu deţine titlurile respective în portofoliu. este necesară difuzarea publică a tranzacţiilor efectuate de societăţile de servicii de investiţii financiare participante la sistemul de tranzacţionare. decontarea şi În vederea asigurării transparenţei operaţiunilor derulate la Bursa Electronică RASDAQ. Obligaţia întocmirii raportului de tranzacţionare este supusă următoarelor reguli:  Dacă tranzacţia a fost realizată între doi membri şi ambii sunt înregistraţi ca formatori de piaţă. Comisionul este în acest caz perceput de la fiecare dintre cei doi clienţi. etc. partea adăugată la preţul de vânzare (ASK) la propriile vânzări. Raportarea. deoarece există întotdeauna un ordin echivalent din partea clientului. în calitate de membri. între un membru şi un client sau între doi clienţi ai aceluiaşi membru. cu obligaţia respectării regulii „celei mai bune execuţii”. 10 . Aceste tranzacţii sunt considerate fără risc. Câştigul societăţii îl reprezintă partea din preţul de cumpărare (BID) reţinută la propriile cumpărări. Nu este obligatorie întocmirea şi transmiterea raportului de tranzacţionare în cazul în care:  Tranzacţiile reprezintă o parte a unei oferte publice primare sau secundare sau sunt plasamente private de valori mobiliare. decontarea se poate realiza într-un timp mai scurt. ele sunt rezultatul unei hotărâri judecătoreşti sau sunt primite ca moştenire). Astfel.

Un simbol care indică natura tranzacţiei efectuate de cel care face raportarea. Numai tranzacţiile cu statutul „Acceptat-Comparat” vor fi trimise spre decontare la Depozitar(SNCDD). adaosul. Un raport de tranzacţionare cuprinde următoarele informaţii: .N. . statutul tranzacţiei va fi „Acceptat-Unilateral”.Identitatea membrului care reprezintă cealaltă parte a tranzacţiei. însoţită de propunerea de modificare a termenilor.Alte informaţii pe care le poate solicita A.Un indicator de întârziere şi ora execuţiei.  11 . obligaţia de raportare revine formatorului de piaţă. Rapoartele de tranzacţionare şi confirmările intră în baza de date a sistemului. Confirmarea de către celălalt membru sau contraparte trebuie efectuată întrun interval de cinci minute de la raportare.  Respingerea termenilor tranzacţiei raportate.  Respingerea termenilor tranzacţiei raportate. În acest caz. În acest caz. Raportarea tranzacţiilor este urmată de confirmare.  Dacă tranzacţia a fost realizată între membru şi un nemembru. statutul lor va fi „Acceptat-Comparat” şi va fi afişat la funcţia „Comparaţii”.Simbolul valorii mobiliare.S. . în cazul rapoartelor de tranzacţionare introduse în sistem la mai mult de două minute de la executarea tranzacţiei. raportarea trebuie făcută de membru.  Dacă tranzacţia a fost realizată între doi membri.M. Pe măsură ce acestea sunt identificate. în vederea compensării şi decontării acestora. reducerea sau orice alte taxe aferente tranzacţiei). Procesul de compensare. Confirmarea tranzacţiilor se realizează numai dacă sunt implicaţi membri diferiţi.  Dacă un membru satisface simultan ordinele de cumpărare şi vânzare a doi sau mai mulţi clienţi. . .Un simbol care indică dacă cel care face raportarea a efectuat tranzacţia ca agent sau dealer.V.Dacă tranzacţia a fost realizată între doi membri. membrul va transmite Depozitarului toate informaţiile şi/sau documentele necesare pentru înregistrarea transferului de proprietate între părţile implicate. Societatea Naţională de Compensare. obligaţia de raportare revine membrului vânzător.Volumul tranzaţiei. decontare şi depozitare a valorilor mobiliare are loc între societatea de servicii de investiţii financiare şi Depozitar. din care numai unul este înregistrat ca formator de piaţă. Acesta trebuie să răspundă introducând în sistem unul din următoarele răspunsuri:  Acceptarea termenilor tranzacţiei raportate. din care nici unul nu este înregistrat ca formator de piaţă. obligaţia de raportare revine membrului.Preţul per unitate (exclusiv comisionul. membrul care primeşte termenii modifcaţi trebuie să răspundă în termen de 30 de minute pentru efectuarea confirmării. În cazul în care are loc o tranzacţie între un membru şi un non-participant la sistem. . . .

numărul de cont al BNR. destinat unor opraţiunii speciale. În baza acesteia. şi anume:  Separarea valorilor mobiliare care se află în proprietatea clienţilor. Aceasta presupune existenţa a 2 fluxuri de transfer între cumpărător şi vânzător:  Fluxul de transfer al banilor de la cumpărător la vânzător. Închiderea circuitului de transfer. 3 subconturi: • Subcontul agregat(SEG). Fiecare societate de servicii de investiţii financiare are deschis la SNCDD cel puţin un cont care are. adică încheierea actului de vânzare-cumpărare la Bursa Electronică RASDAQ este o activitate complexă care durează 3 zile de la momentul în care ordinul a ajuns în şedinţa de tranzacţionare (momentul T). Aceste operaţiuni se derulează pe parcursul celor 3 zile de la data tranzacţionării. care cuprinde : denumirea băncii. precum şi suma netă de plătit sau de primit pe total şi pentru fiecare acţiune în parte. În cea de-a 3-a zi de la tranzacţionare (T+3).Depozitare şi Decontare are rolul de a înregistra toate tranzacţiile executate între utilizatorii direcţi pe piaţă. BNR va transmite SNCDD confirmarea de decontare finală prin care se precizează că s-a efectuat transferul irevocabil al fondurilor 12 . Acest raport cuprinde date referitoare la denumirea acţiunii. la rândul său. Ambele fluxuri se declanşează simultan în procesul decontării şi presupun existenţa mai multor operaţiuni succesive. SNCDD întocmeşte Raportul de decontare al zilei T. BNR va vira suma respectivă în contul special al SNCDD. Totodată. SNCDD va întocmi ordine de plată şi Balanţa pentru decontarea finală a operaţiunilor. ci şi realizarea a 2 obiective majore. sistemul automat RASDAQ proceseză pentru fiecare societate de servicii de investiţii financiare în parte Raportul de Tranzacţionare. Sistemul de decontare folosit de RASDAQ este unul de livrare contra plată. Această structurare a contului are în vedere nu numai optimizarea evidenţei.  Fluxul de transfer al valorilor mobiliare de la vânzător la cumpărător. unde sunt înregistrate valorile mobiliare proprii ale societăţii şi prin intermediul căruia are loc decontarea. SNCDD va primi de la băncile de decontare debitoare o copie de pe ordinul de plată care este trimis la BNR. pe care îl trimite la SNCDD. • Subcontul FREE. suma de primit în favoarea contului special al SNCDD. în baza cărora BNR va vira suma respectivă defalcat în conturile băncilor creditoare (conform balanţei). La sfârşitul fiecărei zile de tranzacţionare T. de cele aflate în proprietatea societăţii. conform raportărilor primite de la Sistemul de tranzacţionare RASDAQ. • Subcontul TRANSFER-IN. unde sunt înregistrate global valorile mobiliare ale clienţilor. Pe de altă parte. A doua zi (T+1) SNCDD va efectua repartizarea plăţilor pe băncile de decontare şi în cadrul acestora pe fiecare societate de servicii de investiţii financiare în parte. a) Fluxul de transfer al banilor de la cumpărător la vânzător. suma de plată. cu rol de tranzit.  Evitarea folosirii abuzive de către societate a valorilor mobiliare care aparţin clienţilor. cantitatea cumpărată-vândută (canmtitatea vândută se înscrie cu „-”).

Această măsură are în vedere protejarea pieţei de riscurile legate de nerespectarea angajamentelor asumate de părţi. înaintea efectuării tranzacţiei.băneşti. pe numele acţionarului vânzător. Dacă tranzacţia s-a efectuat la momentul (T+2). la SNCDD în contul SVM-SEG. ci doar în custodia lor. La momentul (T-1) sau T banca custode transferă valorile mobiliare din contul său la SNCDD în contul SVM vânzătoare . După cum s-a putut constata. de la o instituţie la alta. a doua zi (T+2) societatea de servicii de investiţii financiare va efectua transferul din SVM-SEG în SVM-FREE. SVM vânzătoare va efectua transferul din SVM – T-IN în SVM-FREE. potrivit căreia activele trebuie să se gasească în contul societăţilor de servicii de investiţii financiare înainte de efectuarea tranzacţiilor (la cumpărarea acţiunilor banii trebuie să se gasească în contul societăţilor de servicii de investiţii financiare iar la vânzarea acţiunilor titlurile trebuie să se găsească în contul aceleiaşi societăţi). După confirmarea tranzacţiei. pe numele propriu al clientului sau pot fi trecute în custodia unei bănci custode. cele de ieşire din acest cont. În ambele situaţii. în funcţie de momentul în care societatea de servicii de investiţii financiare va transfera acţiunile de la registru în contul său deschis la SNCDD. societatea de servicii de investiţii financiare care primeşte ordinul de vânzare a acestora verifică existenţa valorilor mobiliare la banca custode şi numai după aceea efectuează tranzacţia. Dacă acţiunile care urmeză a fi vândute se află la un registru independent. b) Fluxul de transfer al valorilor mobiliare de la vânzător la cumpărător. Dacă acţiunile ce urmează a fi vândute se află la banca custode. conform procedurii prezentate anterior. societatea de servicii de investiţii financiare care reprezintă vânzătorul va verifica existenţa acţiunilor la registrul independent şi va efectua transferul acestora de la Registru – din contul clientului. În ziua T sau (T-1). 13 . adică fluxurile de intrare în acest cont şi respectiv. acţiunile au trecut pe tot parcursul acestui circuit dintr-un cont în altul. mişcarea valorilor mobiliare începe în ziua T sau chiar înainte (T-1) de la data tranzacţionării. Acest lucru este necesar deoarece în acest moment la Bursa Electronică RASDAQ funcţionează regula prefinanţării operaţiunilor. pot fi transferate la registru. în ziua (T+3) societatea de servicii de investiţii financiare cumpărătoare va prelua valorile mobiliare aflate în poziţiile sale FREE şi le va transfera în funcţie de cerinţele clientului cumpărător. în intervalul (T+2)-(T+3) sistemul SNCDD va transfera automat toate poziţiile SVM vânzător – FREE în SVM cumpărător – FREE. Dacă tranzacţia s-a efectuat. RRA) sau la o bancă custode. Acţiunile care urmează a fi vândute se pot afla fie la un registru independent (de ex. În intervalul (T+2)-(T+3) sistemul SNCDD va transfera automat toate poziţiile SVM vânzătoare – FREE în SVM cumpărătoare – FREE.T-IN la SNCDD. Extrasul de cont pe care îl eliberează BNR în favoarea SNCDD cuprinde mişcările din debitul şi creditul contului special de decontare finală. acţiunile pot fi păstrate în custodia SVM-ului. la alegerea clientului. Din acest moment. dar nu s-au aflat nici un moment în proprietatea acestora.

14 .Datele cu privire la deţinerile investitorilor (bani sau valori mobiliare) sunt evidenţiate în „Extrasul de cont”. Având în vedere diversitatea şi complexitatea situaţiilor firmelor listate la BER. Clientul poate solicita în orice moment retragerea banilor sau a valorilor mobiliare. familia de indici cu acelaşi nume a fost lansată pe 3 august 1998. contravaloarea acestora se poate găsi în contuirle deschise de lienţi la societăţile de servicii de investiţii financiare sau la băncile custode. 5. Indicii Pieţei RASDAQ Pentru Bursa Electronică RASDAQ.  Un subsitem de indici sectoriali avea în vedere delimitări în funcţie de sectorul de activitate.  Un subsistem de indici pornea de la localizarea geografică. document care este eliberat de societatea de servicii de investiţii financiare care acţionează în calitate de custode.  Un subsistem de indici pleca de la grupări ale societăţilor după capitalul social. având ca dată de referinţă 31 iulie 1998 şi valoarea de start 1000 de puncte. de banca custode sau de registrele independente şi care dovedeşte faptul că clientul respectiv este proprietarul valorilor respective.  Indicele RASDAQ 50 cuprindea societăţile cele mai importante. În cazul acţiunilor vândute. sistemul de indici a fost conceput mai aparte:  Indicele RASDAQ Compozit (RASDAQ-C) ia în calcul toate societăţile listate pe piaţă.

indicele RASDAQ COMPOZIT se încadrează în familia de indici bursieri ponderaţi prin capitalizarea de piaţă. structura sistemului de indici RASDAQ s-a modificat. Elementele ce definesc calculaţia sunt: • pio . METODA DE CALCUL: Din punct de vedere al metodologiei de calcul. revizuit pe baza zilnică. RASDAQ-C NUME INDICE: RASDAQ-C (RASDAQ Compozit) DATĂ LANSARE: 31 Iulie 1998 NUMĂR DE SOCIETĂŢI: variabil VALOARE INIŢIALĂ: 1000 puncte ACTUALIZARE: oricând este necesar. pe lângă indicele RASDAQ-C există alţi 2 indici: • RAQ I. • Do .factorul de ponderare corespunzător emitentului i la data curentă. SCOP: Indicele RASDAQ Compozit include în calculaţie toate societăţile tranzacţionate în Piaţa RASDAQ şi urmăreşte sintetizarea tendinţei globale a preţurilor acţiunilor. Având în componenţă toate societăţile comerciale cotate la categoria a II-a a BER. incluzând societăţile comerciale listate la categoria I a BER.factorul de ponderare corespunzător emitentului i în şedinţa de tranzacţionare de referinţă. odată cu reforma peţei RASDAQ şi transformarea în Bursa Eelctronică RASDAQ. Ulterior.1. cât şi asupra unor grupuri sau sectoare specifice vizate.preţul ultimei tranzacţii realizate cu acţiunile societăţii i . 5. • pit .O astfel de structurare a informaţiei reflectată prin indicii bursieri s-a considerat că va oferi în acelaşi timp o imagine atât asupra tendinţei evoluţiei globale a evoluţiei preţurilor. • RAQ II.divizorul în momentul de referinţă. şi din 28 octombrie 2002. • wfio .preţul de închidere al acţiunilor societăţii i în ziua de referinţă (t=0). 15 . • wfit .

ca urmare factorul de ponderare pentru un simbol poate fi: • • numărul de acţiuni corespunzătoare simbolului respectiv. • It .numărul de societăţi comerciale cuprinse în portofoliul indexului. • N .divizorul la data curentă. un număr ajustat. ELEMENTE CARE DETERMINĂ AJUSTAREA: Principalele tipuri de evenimente care pot determina ajustări ale indicelui: 16 .valoarea iniţială a indicelui. Participarea unui simbol în indice este limitată la 25% din totalul capitalizării simbolurilor incluse în RASDAQ-C. • Io . se folosesc următoarele metode de ajustare: • modificarea factorilor de ponderare astfel încât nici unul din simboluri să nu depăşească 25% ca pondere în indice. REGULI DE SELECTARE A SOCIETĂŢILOR ÎN PORTOFOLIUL INDICELUI: • singura condiţie pentru ca un emitent să fie inclus în RASDAQ-C este tranzacţionarea acţiunilor sale în Piaţa RASDAQ. astfel încât pit * wfit să reprezinte 25% din capitalizarea totală a simbolurilor incluse în indice. dacă ponderea capitalizării acestuia în capitalizarea totală a simbolurilor incluse în indice este sub 25% . fuziuni. lichidări. modificări în capitalul social. • modificarea divizorului.valoarea curentă a indicelui.• Dt . dacă ponderea capitalizării simbolului depăşeşte limita procentuală de 25%. METODE DE AJUSTARE A INDICELUI: Pentru a compensa efectele generate asupra indicelui RASDAQ Compozit în faţa diverselor procese economice ca: divizări/consolidări de acţiuni.

SCOP: RAQ-I a fost lansat odată cu introducerea Categoriilor de Excelenţă în Piaţa RASDAQ. 17 . 5.216 puncte ACTUALIZARE: oricând este necesar. pentru a reflecta evoluţia de ansamblu a preţurilor emitenţilor de top listaţi în Piaţa RASDAQ pe Categoria I. • modificarea componentei indicelui prin listări / delistări. METODE DE AJUSTARE A INDICELUI: Aceleaşi cu cele utilizate în calculul RASDAQ-C.2.I DATĂ LANSARE: 28 Octombrie 2002 NUMĂR DE SOCIETĂŢI: variabil VALOARE INIŢIALĂ: 1079. REGULI DE SELECTARE A SOCIETĂŢILOR ÎN PORTOFOLIUL INDICELUI: • singura condiţie pentru ca un emitent să fie inclus în RAQ-I este listarea pe Piaţa RASDAQ în Categoria I. • modificări în capitalizarea unui emitent astfel încât să se depaşească limita de 25% din capitalizarea totală a pieţei.• modificări de capital (majorări / diminuări ). revizuit pe baza zilnică. METODA DE CALCUL: Aceeaşi cu cea utilizată pentru calculul RASDAQ -C. RAQ-I NUME INDICE: RAQ . • divizări sau consolidări. ELEMENTE CARE DETERMINĂ AJUSTAREA: Principalele tipuri de evenimente care pot determina ajustări ale indicelui: • modificări de capital (majorări / diminuări ).

5. 18 .II DATĂ LANSARE: 28 Octombrie 2002 NUMĂR DE SOCIETĂŢI: variabil VALOARE INIŢIALĂ: 1079.• • divizări sau consolidări. pentru a reflecta evoluţia de ansamblu a preţurilor emitenţilor de top listaţi în Piaţa RASDAQ pe Categoria II.216 puncte ACTUALIZARE: oricând este necesar. modificarea componenţei indicelui prin promovarea / retrogradarea emitenţilor pe /de pe Categoria I. SCOP: RAQ-II a fost lansat odată cu introducerea Categoriilor de Excelenţă în Piaţa RASDAQ. METODA DE CALCUL: Aceeaşi cu cea utilizată pentru calculul RASDAQ -C. ELEMENTE CARE DETERMINĂ AJUSTAREA: Principalele tipuri de evenimente care pot determina ajustări ale indicelui: • modificări de capital (majorări / diminuări ). revizuit pe baza zilnică.3. • modificări în capitalizarea unui emitent astfel încât să se depăşească limita de 25% din capitalizarea totală a emitenţilor de pe Categoria I. REGULI DE SELECTARE A SOCIETĂŢILOR ÎN PORTOFOLIUL INDICELUI: • singura condiţie pentru ca un emitent să fie inclus în RAQ-II este listarea pe Piaţa RASDAQ în Categoria II. RAQ-II NUME INDICE: RAQ . METODE DE AJUSTARE A INDICELUI: Aceleaşi cu cele utilizate în calculul RASDAQ-C.

Deşi valorile capitalizării şi ale indicilor au fluctuat în mod firesc.0 milioane lei. • modificarea componenţei indicelui prin promovarea / retrogradarea emitenţilor pe /de pe Categoria II.9% faţă de decembrie 2006. Capitalizarea a ajuns la 24410. • modificări în capitalizarea unui emitent astfel încât să se depaşească limita de 25% din capitalizarea totală a emitenţilor de pe Categoria II. pe reducerea numărului de societăţi listate pe această piaţă. concurând întro oarecare măsură companiile listate la BVB. 6.8 milioane lei în finalul anului 2006 (o creştere de 400. majorându-se cu 127.6 milioane lei. Astfel. aici efectul pare a nu fi fost resimţit. 19 . Perspectivele Pieţei RASDAQ în anul 2008.• divizări sau consolidări. dar şi pe speranţa de câştig mărit. în contexul realizărilor din 2007 Piaţa RASDAQ a cunoscut cea mai importantă creştere a ultimilor ani. Analiştii pieţei au pus interesul sporit faţă acest sector pe seama intrării unor fonduri de investiţii în acţionariatul unor societăţi.7%). faţă de 847. Pe acest fundal. valoarea tranzacţiilor a crescut continuu în al doilea semestru al anului. În plus. a faptului că unele companii mai mici ar putea avea perspective mai mari de dezvoltare. a crescut valoarea de piaţă a unor societăţi tranzacţionate la Rasdaq. în a doua parte a anului în care BVB a fost afectată de criza internaţională. valoarea tranzacţiilor a fost de 4244.

majorându-se cu 67. 20 .1%.Toţi indicii RASDAQ au cunoscut aprecieri importante în anul care s-a încheiat: • Indicele RASDAQ-C a atins 4628. care practic s-a dublat faţă de nivelul atins în 2006.2 puncte.6 puncte. • RAQ-I a atins 4496.9 puncte. ceea ce reprezintă o creştere de 96.5%. • RAQ-II a atins 8201.

ca şi preferinţele investitorilor manifestate mai ales în ultima parte a anului – în special atenţia deosebită îndreptată către Rasdaq. La aceasta am adăugat şi influenţa pe care o va exercita deprecierea cea mai importantă din ultimii trei ani a monedei naţionale în raport cu moneda europeană. în special spre sectorul instrumentelor cu venit fix. remarcându-se doar trecerea câtorva societăţi de pe Rasdaq pe piaţa reglementată. a societăţii Transgaz. În contextul pieţelor învecinate. care a fost mai mare decât s-a anticipat anterior. Spre sfârşitul anului a avut loc singura ofertă publică iniţială încheiată. ocupând aceeaşi poziţie ca în anii precedenţi. dar şi spre acţiuni. în special datorită impactului crizei creditelor ipotecare. se speră că fondurile de administrare a pensiilor private obligatorii vor atrage capital. dar neavând resursele necesare de a se ridica pe un loc superior în această ierarhie. Fondul Monetar Internaţional a anunţat că îşi va reduce estimările privind creşterea economică pentru anul 2008 pentru Statele Unite şiEuropa. în anul 2007 România s-a menţinut pe trendul anilor anteriori. structura pe sectoare de activitate a companiilor prezente pe BVB şi corelaţia cu indicatorii economici pentru aceste sectoare. situaţia de pe pieţele internaţionale şi integrarea din ce în ce mai vizibilă a bursei bucureştene în circuitul mondial. acţiunile urmând a intra la tranzacţionare în 2008 şi s-a derulat cea a Casei de Bucovina – Club de Munte. Pe termen scurt. finalizată în luna ianuarie 2008. În estimarea evoluţiei din acest an a fost luat în calcul faptul că anul 2008 debutează sub auspicii nefavorabile. Pentru perioada următoare. deşi a fost anunţată intenţia de a se lista la bursă unele companii din domeniul administrării transportului fluvial şi maritim şi aeroporturi.Previziuni În realizarea prognozei pentru anul 2008 s-au luat în calcul tendinţele indicatorilor specifici pieţei de-a lungul întregului an. În anul care a trecut un element negativ l-a constituit lipsa ofertelor publice. având în vedere că situaţia internaţională continuă să fie negativă. 21 . este puţin probabil să aibă loc noi listări de mare amploare.

observându-se. fiind posibil ca preferinţele investitorilor să se îndrepte tot către sectorul financiar-bancar. ca la nivelul întregului an. afectat de criza internaţională. În exerciţiul de prognoză s-a luat în considerare şi evoluţia din anii anteriori. comportamentul investitorilor străini la BVB a fost. iar 2007 a fost dominat de două perioade de declin (cea din luna august putând fi considerată majoră). În anul 2007. preferinţa acestora către vânzare în detrimentul cumpărărilor de acţiuni. situaţia pozitivă din prima parte a anului a făcut. e posibil ca în acest an participarea acestora pe piaţa românească să se diminueze. Luând în calcul cele arătate mai sus.Structura companiilor listate la BVB va continua să fie nereprezentativă la scara economiei româneşti. începând cu luna august. ponderea acestora în ceea ce priveşte cumpărările de acţiuni în totalul cumpărărilor să crească. similar anilor anteriori. aşa cum am arătat în prezentarea generală. dacă perturbările de pe plan internaţional vor continua. Anii 2004 . În ciuda acestui fapt. În ultimii ani au existat păreri.2006 au fost ani cu creşteri importante. printre specialişti pieţei de 22 .

în perioada post-criză financiară aceste rezultate par a nu mai fi fost atractive pentru investitorii străini. Pe de altă parte. în schimb cei referitori la segmentul Rasdaq s-au majorat foarte mult. aşa cum am arătat mai sus. În ceea ce priveşte piaţă RASDAQ. Ne aşteptăm la o capitalizare totală pe cele două pieţe în jurul valorii de 125 miliarde lei şi creşteri sub nivelul celor din anul 2007 la ceilalţi indicatori. cu dinamici chiar mai mici decât cele din anul trecut. 23 . înregistrate de la începutul anului 2008. Ca o concluzie.capital. în sprijinul acestei idei venind nivelele scăzute. în declin continuu. aprecierea acesteia pare să continue. dar considerente de prudenţialitate ne fac să fim moderaţi în ceea ce priveşte indicatorii săi. puţin promiţătoare. care au arătat că valoarea de piaţă a unor companii este supra-evaluată. în ultima parte a anului trecut la BVB indicatorii şi-au pierdut din amploare. De aceea. s-ar putea să asistăm la încheierea unui ciclu de dezvoltare al BVB. deşi rezultatele financiare periodice au fost bune. iar mediul internaţional favorabil. estimăm ca anul 2008 să nu fie foarte spectaculos. de continuare a performanţelor din a doua parte a anului. În consecinţă. Simultan. dar şi oferta acesteia trebuie să fie pe măsură. Apreciem că trebuie continuate eforturile de popularizare a bursei în rândul populaţiei şi în special al companiilor. apreciem faptul că piaţa românească are în continuare potenţial. existând premisele unei evoluţii deosebite. existând percepţia unui transfer al capitalului de pe o piaţă pe cealaltă.

.............................................. Stoica... 6 Mecanismul derulării tranzacţiilor la Bursa Electronică RASDAQ............. 3......... Darda.......................................... Iaşi 2005.. în contexul realizărilor din 2007 .. Pieţe de capital şi burse de valori.................................11 Indicii Pieţei RASDAQ........ O............. Ed............................. 24 ........... Bursa de valori............. 10 Raportarea.. Bucureşti 1997............ Anghelache................................................... G....... M................................................. ................................................................................... Ed........................................ 2................................ 4 Sistemul de tranzacţionare RASDAQ ..... B.......... I......... confirmarea......... 19 Perspectivele Pieţei RASDAQ în anul 2008........... 18 RAQ-II .......................................... Didactică şi Pedagogică....................................... 9 Tipuri de tranzacţii ... Economică..CUPRINS Caracteristicile pieţelor extrabursiere .......................20 BIBLIOGRAFIE 1.......................16 RASDAQ-C ...... Dornescu... Bucureşti 1997............ decontarea şi înregistrarea tranzacţiilor...................................................................................... 16 RAQ-I ....... Prisacariu..................7 Sistemul de cotaţii ........ N........ 3 Componentele şi intermediarii Bursei Electronice RASDAQ ........... Ed. Ghilic Micu................................................................ Stancu........... 7 Condiţii de listare a acţiunilor la Bursa Electronică RASDAQ.......................................... Pieţe de capital şi Tranzacţii bursiere...... V.................................. Sedcom Libris............................................

cnvm.ro 5.4. www.ro 25 . www.bvb.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Daniela Marinela liked this
Andreea Duca liked this
Alina Ailyn liked this
Pariscu Cristian liked this
Héjja Mátyás liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->