MICHAEL NEWTON PH. D.

CĂLĂTORIA
SUFLETELOR
STUDII DE CAZ ASUPRA VIE
Edi ia a ll-a, 2005
Cartea Daath
Publishing House

II DINTRE VIE I

Titlul original în limba engleză: Journey of Souls

Pentru Peggy, iubită so ie şi suflet pereche. În afară de contribu iile enorme ale so iei mele, mul umiri speciale colaboratorilor Norah Mayper, John Fahey şi tuturor acelor parteneri care mi-au dăruit timp din via a lor pentru editare, sfaturi şi încurajări. Şi tuturor subiec ilor mei, al căror imens curaj a făcut posibilă această cercetare, îngăduindu-mi să călătoresc împreună cu ei pe căile min ilor lor.
Michael Newton

VEZI PRIN OCHII SUFLETULUI NEMURITOR
De ce eşti aici pe Pământ? Unde vei merge după moarte? Ce se va întâmpla cu tine când vei ajunge acolo? Multe căr i au fost scrise despre vie ile trecute, dar pu ine despre existen a sufletelor noastre în aşteptarea renaşterii - până la această lucrare provocatoare lucrare de început. Când Dr. Newton, maestru hipnoterapeut atestat, a început regresia temporală cu clien ii săi pentru a accesa amintirile din vie ile lor trecute, a făcut o descoperire de propor ii enorme: că există posibilitatea de a „vedea” lumea spiritelor prin ochii min ii subiec ilor afla i în stare de hipnoză sau de supraconştien ă; şi că subiec ii afla i în această stare erau capabili să-i spună ce făceau sufletele lor între vie ile lor pe Pământ. Ce eşti pe cale de a citi în această carte î i va zgudui ideile preconcepute despre moarte. Ani de-a rândul, autorul a purtat în lumea spiritelor sute de persoane. Cele 29 de cazuri cuprind relatările unor persoane foarte religioase, ale altora neangajate spiritual şi ale acelora aflate, cum se

1/159

spune, „între” - comunicările celor care au arătat o remarcabilă consisten ă în modul în care au răspuns întrebărilor despre lumea spiritelor. Doctorul Newton a aflat că procesul de vindecare prin găsirea locului cuiva în lumea spiritelor a fost de departe mai plin de noimă pentru clien ii săi decât descrierea vie ilor anterioare ale acestora pe Pământ. Călătoria Sufletelor reprezintă zece ani de cercetări şi introspec ii, pentru a te ajuta să în elegi scopul din spatele alegerilor tale în via ă, să conştientizezi cum şi de ce sufletul tău şi sufletele celor pe care-i iubeşti trăiesc veşnic.

„Această carte remarcabilă şi dinamică descoperă câteva dintre misterele vie ii în lumea spiritelor.”
NAPRA Trade Journal Călătoria Sufletelor este cu adevărat prima nouă informa ie metafizică apărută în atâ ia ani. Lucrarea este esen ială pentru oricine vrea să ştie ce-l aşteaptă de cealaltă parte.” Dick Sutphen

„Iată o strălucitoare şi perceptivă apropiere de următorul <brânci> în încercarea de a în elege natura existen ei.” The Association for Past-Life Research - Therapies Newsletter WinafredB. Lucas, Ph.D. and Carole Clark, M.S.W.

CITITORII RĂSPUND CĂLĂTORIEI SUFLETELOR
Călătoria Sufletelor este o capodoperă care va rămâne în amintire mult timp după ce alte căr i din acest domeniu vor fi uitate. Felicitări. Frank, Boston, MA Cartea dumneavoastră m-a făcut conştientă de sinele meu interior şi a dat un sens scopului meu în via ă. A fost spirituală fără dogmă religioasă. Cum pot să vă mul umesc? Vicki, Amsterdam, Olanda După ce am cumpărat cartea Călătoria Sufletelor am purtat-o cu mine peste tot pe unde am fost, pentru că nu am mai putut să o las jos. Cartea dumneavoastră m-a impresionat aşa cum nici o altă lucrare nu a făcut-o până acum. Viola, Toronto, Canada Cred că această carte spirituală plină de har nu are cu ce se compara în orice literatură existentă despre Lumea Spiritelor, legile şi procesele ei. Joti, Istanbul, Turcia A i făcut lumii un mare dar prin această carte, Călătoria Sufletelor, care răsună de un asemenea adevăr, încât este copleşitoare. Madole, Kon, Hawaii

2/159

Trebuie să vă spun că aceasta este cea mai serioasă şi cea mai interesantă carte ce descrie perioada de via ă dintre reîncarnări. Nici o altă lucrare nu con ine asemenea detalii. Puterea sa vine din maniera critică cu care v-a i chestionat pacien ii dumneavoastră. Zeljko, Tubingen, Germany Călătoria Sufletelor este o carte clasică ce ar trebui să existe în orice bibliotecă. Mă întreb dacă vă da i seama câte inimi a i atins? J.C, Dublin, Ireland

DESPRE AUTOR
Michael Duff Newton este doctor în consiliere psihologică, atestat ca hipnoterapeut şi membru al Asocia iei Americane de Consiliere. A fost profesor la Facultatea de Institu ii Educative Superioare şi a activat în domeniul practicii private în Los Angeles. Dr. Newton şi-a dezvoltat propriile tehnici referitoare la regresie, pentru a putea să-şi ducă clien ii afla i sub hipnoză dincolo de amintirile vie ii lor trecute, spre experien a mai însemnată a sufletului în via a de apoi. Autorul este considerat un pionier al dezlegării misterelor vie ii noastre în lumea spiritelor, relatate pentru prima dată în best-sellerul său Călătoria Sufletelor (1994), volum tradus în 10 limbi străine. Gra ie reputa iei sale interna ionale ca regresionist spiritual, Dr. Newton a apărut la numeroase emisiuni de radio şi televiziune, dar şi în calitate de conferen iar, la conferin ele New Age. În semn de respect pentru îndelungatele sale cercetări clinice ale amintirilor sufletului şi pentru descoperirile sale asupra cosmologiei vie ii de după moarte, Dr. Newton a primit în 1998 premiul anual al Asocia iei Hipnoterapeu ilor Transpersonali pentru „contribu ia unică” adusă în domeniul unirii min ii, trupului şi sufletului. Autorul este istoric, astronom amator şi călător de-a lungul şi de-a latul lumii. Alături de so ia sa Peggy, trăieşte în casa sa din mun ii Sierra Nevada, în nordul Californiei.

Alte căr i de acelaşi autor
Destinul sufletelor (Llewelyn, 2001 – Destiny of Souls) Via a dintre vie i (Llewelyn, 2004 – Life between Lives)

Pentru a-i scrie autorului:
Dacă dori i să-l contacta i pe autorul acestei căr i, sau dori i mai multe informa ii despre această carte, vă rugăm să scrie i autorului pe adresa editurii Llewellyn, urmând ca apoi cererea dumneavoastră să fie transmisă mai departe. Atât autorul, cât şi editorul vor aprecia să primească un semn de la dumneavoastră şi să afle cum v-a plăcut cartea şi cum v-a ajutat ea. Editura Llewellyn nu poate garanta că va fi posibil să se răspundă tuturor scrisorilor trimise autorului, dar poate garanta că toate vor fi transmise acestuia. Vă rugăm scrie i pe adresa: Michael Newton, Ph.D c/o Llewellyn Worldwide PO BOX 64383, Dept.k499 - 5 St Paul, MN 55164 - 0383, USA

3/159

pierdută din memoria conştientă. singurii dintre toate creaturile de pe Pământ. Şi totuşi. Moartea face ca toate elurile noastre Pământeşti să pară zadarnice. care va pune capăt tuturor legăturilor cu familia şi prietenii. instinctul nostru biologic nu ne lasă să uităm niciodată acest pericol extrem în care se află fiin a noastră. Dacă chiar avem un suflet.SUFLETUL ÎNCEPĂTOR Capitolul 10 . facem când ajungem acolo? Există vreo fiin ă supremă care răspunde de acest paradis? Aceste întrebări sunt la fel de vechi ca omenirea însăşi şi vor rămâne 4/159 . atunci unde se duce acesta după moarte? Există. lipsită de sens. într-adevăr. Cea mai mare groază a noastră fa ă de moarte ne face să ne gândim la neantul mor ii. dar revelată ie în transă.SUFLETUL AFLAT LA UN NIVEL MEDIU DE DEZVOLTARE Capitolul 11. M. SUFLETUL AFLAT LA UN NIVEL AVANSAT DE DEZVOLTARE Capitolul 12. RENAŞTEREA Capitolul 16. Pe măsură ce înaintăm în vârstă. ALEGEREA VIE II Capitolul 13.CUPRINS INTRODUCERE Capitolul 1 . Chiar şi persoanele credincioase se tem că moartea este sfârşitul existen ei lor ca persoane. PREGĂTIRILE DE ÎMBARCARE Capitolul 15. să ne închipuim o lume de apoi şi să sim im o legătură cu o putere superioară şi chiar cu un suflet nemuritor.MOARTE ŞI PLECARE Capitolul 2 . ALEGEREA UNUI TRUP NOU Capitolul 14. pentru a putea trăi normal. un fel de paradis plin de spirite inteligente în afara universului nostru fizic? Şi cum arată? Ce. spectrul mor ii creşte în conştiin a noastră. o anume putere din interiorul nostru ne face capabili. pe noi. Dacă încetarea func iilor vitale ar fi sfârşitul tuturor lucrurilor care in de persoana noastră.TRANZI IA Capitolul 7 .POARTA SPRE LUMEA SPIRITELOR Capitolul 3 . trebuie să-şi reprime frica de moarte. dansează o lumină călăuzitoare spre Trecerea cea fără de timp. CONCLUZIE Vei cunoaşte tărâmul ascuns unde se-adună toate sufletele.ÎNTOARCEREA ACASĂ Capitolul 4 .SUFLETUL DISLOCAT Capitolul 5 . unde se regăsesc toate potecile Călătoriei. Prin cea a în care se coboară moartea.GHIZII NOŞTRI Capitolul 9 .PLASAREA Capitolul 8 . atunci via a s-ar dovedi. într-adevăr.ORIENTAREA Capitolul 6 .N. Totuşi. INTRODUCERE Î I este frică de moarte? Te întrebi ce se va întâmpla după ce mori? Este oare posibil să ai un spirit care a venit de altundeva şi care se va întoarce acolo după ce trupul tău moare sau reprezintă doar o dorin ă ascunsă din cauză că î i este frică? Constituie un adevărat paradox faptul că oamenii. oamenii.

La începutul practicii mele mă opuneam rugămin ilor oamenilor de a analiza vie ile anterioare. func ia şi consecin ele convingerilor lor. Ea îmi povestea despre stările ei de singurătate şi de izolare din acel stadiu delicat în care subiectul tocmai a terminat să-şi amintească de cea mai recentă via ă anterioară. Am descoperit că era posibil să privesc lumea spiritelor prin ochii min ii unui subiect sub hipnoză care ar putea să-mi relateze despre via a dintre vie ile de pe Pământ. imagini denaturate ale amintirilor. până când am lucrat cu un tânăr pentru controlul asupra durerii. pentru majoritatea oamenilor. la nivel conştient. ajută la contopirea sufletului cu creierul uman. Acest lucru se întâmplă datorită unei amnezii construite în interior despre identitatea sufletului nostru care. din con inutul acestei căr i. din greşeală. Pacientul se plângea de o durere cronică în partea dreaptă. Căutând originile acestei imagini. Apoi am dat peste un lucru de propor ii imense. nu par aşa. Fără să-mi dau scama. Această persoană neobişnuită a alunecat aproape singură în cea mai avansată stare de conştiin ă modificată. înainte de ultima lor naştere pe Pământ. până la urmă iam descoperit şi existen a anterioară ca soldat ucis cu o baionetă în timpul celui de-al doilea război mondial în Fran a. am folosit. Unul dintre instrumentele hipnoterapiei în controlarea suferin ei este antrenarea subiectului în a-şi mări durerea. unul din cuvintele declanşatoare pentru amintirea spirituală. Am ajuns să în eleg cât de importantă este. Dar nici una dintre aceste relatări scrise în multe căr i despre reîncarnare nu a oferit vreodată mai mult decât o privire sumară asupra a tot ceea ce trebuie ştiut despre via a de după moarte. lumini strălucitoare şi chiar cum au avut scurte întâlniri cu spirite prietenoase. într-o altă via ă. În calitate de consilier şi psihoterapeut m-am specializat în modificările comportamentale. Prin natura mea. în tratarea tulburărilor psihice. Răspunsurile adevărate la taina vie ii de apoi rămân. dar şi cine suntem noi astăzi. pentru a afla ce li se dezvăluie sufletelor înainte de a se întoarce. I-am sugerat să meargă la originea pierderii prietenilor. ini iasem o comandă exagerat de scurtă pentru această ac iune. 5/159 . cu toate că. Împreună cu ei. trimi ându-i pe unii dintre ei în trecutul şi mai îndepărtat. am sim it că orice încercare de a ajunge la o via ă anterioară ar fi fost neortodoxă şi neclinică. Ve i fi purta i dincolo de tunelul spiritual şi ve i intra în însăşi lumea spiritelor. Cu toate acestea. pentru că plec de la premisa că nici o tulburare mintală nu este imaginară. În timp ce foloseam hipnoza şi tehnicile regresiei temporale pentru a determina originea amintirilor neplăcute şi a traumelor din copilărie. pentru a fi ignorate. am început să fac experimente.încă un mister pentru cei mai mul i dintre noi. Interesul meu pentru reîncarnare şi metafizică era numai curiozitate intelectuală. Acesta carte este un jurnal intim despre lumea spiritelor. O mare parte a muncii mele implică restructurarea cognitivă pe termen scurt a clien ilor mei. Cazul care mi-a deschis uşa către lumea spiritelor a fost o femeie la vârsta a doua şi care era un subiect deosebit de receptiv la hipnoză. Încurajat de clien ii mei. Lucrarea oferă o serie de precedente care dezvăluie în detalii explicite ce se întâmplă cu noi după ce via a noastră pe Pământ s-a sfârşit. La început am fost îngrijorat că integrarea de către subiect a nevoilor curente. şi cu această ocazie am putut elimina şi durerea în întregime. legătura dintre trup şi întâmplările vie ilor noastre anterioare. pe care o avea de mult timp. acest bărbat şi-a imaginat că este înjunghiat pentru a-şi crea din nou starea de chin. pentru ca subiectul să poată Învă a şi cum s-o micşoreze. dobândind astfel control asupra sa. În acelaşi moment. Într-una din şedin ele noastre despre intensificarea durerii. din punct de vedere terapeutic. datorită orientării mele spre terapia tradi ională. stimulându-i să-şi conecteze gândurile şi emo iile care să favorizeze un comportament normal. sunt o persoană sceptică. în final. scot la iveală în elesul. pe Pământ. În ultimii câ iva ani marele public a auzit despre oameni care au murit pentru un timp şi apoi s-au întors să povestească cum au văzut un tunel lung. Am mai întrebat-o şi dacă avusese un anumit grup de prieteni de care îi era dor. nu a durat mult până când mi-am dat seama că amintirile noastre cele mai adânc sedimentate oferă o serie de experien e trecute prea reale şi legate între ele. încuiate în spatele unei uşi spirituale. a credin elor şi stărilor de teamă ar putea da naştere la fantezii.

creierul lor oscilează încet de la starea de veghe Beta şi continuă să-şi schimbe vibra ia coborând sub stadiul meditativ Alfa până la diversele nivele din cadrul gamei Theta. De fapt. Primul strat. În Theta. este reprezentat de mintea conştientă care este sursa noastră critică. ea a izbucnit: „Mi-e dor de unii prieteni din grupul meu şi de aceea sunt atât de singură pe Pământ”. în care noi suntem o expresie a unei puteri superioare. De asemenea. Theta înseamnă hipnoză. Când am pus-o să-mi spună ce nu era în regulă. Trebuie să ai setul corect de chei pentru fiecare uşă. am reuşit sămi pun la punct o metodă de accesare a memoriei la diferitele păr i ale lumii spiritului. aşa că putem şi recep iona. ajungem în starea finală Delta. Subiec ii în stare de supraconştientă nu sunt în mod special motiva i să ofere voluntar informa ii despre întregul plan al vie ii sufletului în lumea spiritelor. Am învă at valoarea examinării încrucişate încă de la începuturile carierei mele şi nu am găsit nici o dovadă că cineva şi-ar falsifica experien ele spirituale pentru a-mi face mie plăcere. Cred că această generalizare este o premisă falsă. „Aici. nu somn. am dobândit o abilitate mai mare de a intra în lumea spirituală prin intermediul subiec ilor mei. Acest nivel prezintă cel mai înalt centru al Sinelui. oamenii au dificultă i în raportarea lor la orice lucru pe care ei nu-l consideră adevărat. unde mesajele de la creier sunt direc ionate în subconştient şi eliberate prin intermediul viselor. este ceea ce noi numim astăzi mintea supraconştientă. subiec ii în stare de hipnoză nu ezită să-mi corecteze interpretările greşite. Există multe căr i despre vie ile anterioare. Al doilea strat este subconştientul. Cei care critică hipnoza cred că subiectul în transă îşi va fabrica amintiri şi îşi va influen a reac iile pentru a adopta orice cadru teoretic sugerat de hipnotizator. Supraconştientul găzduieşte identitatea noastră reală. analitică. Atunci când dormim. aşa cum facem şi noi în stare de conştien ă. am mai învă at că găsirea locului lor în lumea spirituală avea o însemnătate mult mai mare pentru oameni decât inventarierea vie ilor lor anterioare pe Pământ. Cu cât numărul cazurilor mele creştea. Supraconştientul reprezintă centrul cel mai înalt de în elepciune şi perspectivă şi toate informa iile mele despre via a de după moarte provin din această sursă de energie inteligentă. Al treilea. În starea de hipnoză. datorită practicii. oamenii povestesc imaginile pe care le văd şi dialogurile pe care le aud în inconştient ca pe nişte observa ii literale. aceste răspunsuri ar deveni curând incompatibile cu celelalte studii de caz ale mele. ci însuşi sufletul. şi chiar acum mă uit la ei to i”! După ce am terminat cu această clientă şi am reascultat înregistrările şedin elor cu ea. Când subiec ii sunt puşi în stare de transă. mi-am dat seama că găsirea lumii spirituale implica o prelungire a regresiei vie ii anterioare. mărită de subconştientul care con ine amintiri ale multor alter ego-uri preluate de noi în trupurile din vie ile anterioare. Răspunzând la întrebări. Odată afla i în hipnoză. Cum este posibil să ajungi la suflet prin hipnoză? Vizualiza i mintea ca având trei cercuri concentrice. Supraconştientul poate să nu fie deloc un nivel. clienta mea a început să plângă.Brusc. şi trimite mesaje cu toate canalele memoriei deschise. mi-a răspuns ea simplu. dar ar putea interpreta greşit ceea ce au văzut în inconştient. cunoscând 6/159 . În cele din urmă. Noi nu visăm în secven e cronologice şi nici nu halucinăm în stare de transă dirijată. M-am decis să fac eu însumi o cercetare şi. în casa mea permanentă. Miera neclar şi am întrebat-o mai departe despre locul în care se afla acel grup de prieteni. subiec ii nu pot min i. unde mergem ini ial în hipnoză pentru a căuta în zona de înmagazinare toate amintirile din via a aceasta sau din cele anterioare. separate doar de straturi de conştiin ă unite între ele. miezul cel mai ascuns. nici nu halucinează. conştientul nu este inconştient. cel exterior. Dacă un subiect ar fi într-un fel capabil să reziste la hipnoză şi să-şi construiască conştient o fantezie despre lumea spiritelor sau să facă o asociere liberă pornind de la idei prestabilite despre via a lor de apoi. am învă at din încercări şi greşeli să-mi formulez întrebările despre lumea spiritelor într-o succesiune corectă. tratez fiecare caz ca şi cum aş auzi informa ia pentru prima oară. Cât de valabilă este folosirea hipnozei în dezvăluirea adevărului? Persoanele aflate sub hipnoză nici nu visează. dar n-am găsit nici una care să amintească despre via a noastră ca suflete sau cum să luăm corect legătura cu amintirile spirituale ale oamenilor. În munca mea. fiecare mai mic decât ultimul şi unul într-altul.

Ca rezultat. Aflat în transă. am ob inut. dar pe măsură ce volumul cazurilor mele creştea. Atunci când am reflectat cum să-mi prezint descoperirile. am descoperit că nu puteam oferi cititorului gama întreagă a informa iilor pe care le strânsesem cu privire la lumea spiritelor. Mul i se înscriu undeva la mijloc. dar şedin ele mele sunt inute. m-a surprins faptul că am avut persoane care şi-au amintit mai clar păr i ale vie ii sufletului lor dintr-o perioadă mai îndepărtată decât din cele mai recente. Cititorul ar putea considera întrebările mele. Am descoperit că gândurile despre lumea spiritelor implică adevăruri universale în rândul sufletelor oamenilor care trăiesc pe Pământ. odată ce subiec ilor li se făcea regresie în starea lor de suflet. cu un bagaj amestecat de filosofii personale despre via ă. Fiecare caz pe care l-am ales reprezintă un dialog direct între mine şi un subiect. Clien ii mei doresc adesea să mă opresc din vorbit. În hipnoză este necesar să men ii subiectul pe linie. pentru ca ei să se poată desprinde de relatarea celor văzute şi doar să se bucure de experien ele anterioare ca suflete. practic. Această carte nu are inten ia să trateze vie ile anterioare ale subiec ilor mei. mai multe persoane au sim it că îmi făcea plăcere să aflu despre via a de apoi. Capitolele au fost concepute să arate progresia normală a sufletelor înăuntrul şi în afara lumii spiritului. Clien ii mei îşi amintesc anumite aspecte ale vie ii lor spirituale într-un mod destul de viu. am hotărât că metoda studiului de caz ar putea oferi cel mai descriptiv mod în care cititorul ar putea evalua amintirile clientului meu despre via a de apoi. împreună cu alte informa ii spirituale. ci mai degrabă de a fi o documentare a experien elor lor în lumea spiritului.ce uşă să deschid la momentul potrivit în timpul şedin ei de terapie. de obicei. Unii clien i din cazurile mele reprezintă bărba i şi femei. dar am aflat că locul unde mergem după moarte este unul de ordine şi de îndrumare şi am ajuns să apreciez că via a de acum şi cea de apoi au fost croite cu mare măiestrie. cu o singură 7/159 . raportate la acele vie i. La început. chiar şi cu aceste 29 de cazuri. Lucrul uimitor pe care l-am descoperit în timp ce avansam în cercetarea mea era că. în anumite cazuri. nici un subiect nu a putut să-şi amintească întreaga cronologie a activită ilor sufletului său pe care le-am descris în această carte. Au existat câteva diferen e în raportarea narativă între cazuri. lumea spiritelor. aşa că au considerat că este în regulă să-mi povestească despre aceasta. Oamenii chiar folosesc aceleaşi cuvinte sau descrieri grafice în limbaj colocvial când discută despre via a lor ca suflete. to i foarte religioşi. Astfel. Nu sunt o persoană religioasă. Pentru cititorii care ar putea întâmpina greută i în conceptualizarea sufletelor noastre ca obiecte non-materiale. în sfârşit. Totuşi. în timp ce al ii nu aveau deloc vreo credin ă spirituală specială. Fiecare descriere de caz este abreviată într-o oarecare măsură. Când lucrezi pe tărâmul spiritului. omogenitatea experien ei trăite de atât de mul i subiec i nu mi-a oprit încercarea continuă de a compara declara iile subiec ilor mei şi de a corobora activită i func ionale specifice ale sufletelor. Tocmai aceste percep ii ale diverselor tipuri de persoane m-au convins că declara iile lor erau credibile. Pe măsură ce câştigam experien ă. Cu toate acestea. capitolele con in detalii despre mai multe cazuri decât cele 29 men ionate în listă. un subiect obişnuit poate să-şi lase mintea sufletului să rătăcească în timp ce urmăreşte desfăşurarea unor scene interesante. istoricul de cazuri enumerate în primele capitole explică modul în care apar sufletele şi felul în care ele func ionează. Călătoriile sufletelor din momentul mor ii până la următoarea lor încarnare s-au născut dintr-o colec ie de informa ii ob inute de la clien ii mei pe durata a zece ani. dar acest fapt s-a datorat mai mult nivelului de dezvoltare a sufletului decât varia iilor în modul în care fiecare subiect a văzut. ei to i arătau o consecven ă remarcabilă în răspunsurile la întrebările despre lumea spiritelor. în timp ce alte experien e le apar destul de înce oşat. destul de preten ioase. Cercetarea a fost dureros de înecată. Mărturiile de caz sunt luate din înregistrările şedin elor de terapie. preten iile fa ă de mediator sunt mai mari decât în cazul amintirilor din vie ile anterioare. un model viabil al lumii eterne în care trăiau sufletele noastre. datorită constrângerilor spa iului şi pentru a oferi cititorului o aranjare ordonată a activită ii sufletului. Încerc să fiu blând şi nu excesiv de structurat. dintr-un anumit motiv. cu fiecare şedin ă.

trupul meu este mort . deseori le implantez amintiri post sugestionale adecvate. Cuvintele îi ies în izbucniri scurte şi emo ionate şi sunt pline de groază amestecată cu respect. Unii oameni vin de la distan e mari ca să mă vadă şi nu pot să mai vină curând. Percep iile sale subconştiente s-au contopit treptat în timp ce lucram împreună la întoarcerea lui în pântecul mamei. Vor fi şi cititori care îşi vor găsi în această carte un sprijin pentru ideile lor deja formate. iese la iveală o nouă profunzime a în elegerii de sine şi de creştere a puterii. urmându-mi instruc iunile în timpul inducerii stării de transă. După ce am încheiat acest pas important al condi ionării mentale. ACESTEA sunt cuvintele unei persoane aflate în stare de hipnoză profundă retrăind experien a mor ii.persoană şi durează trei ore.. pentru că murise subit din cauza unei epidemii de gripă în 1918. Deoarece o mică parte din zona conştientă. nu-i aşa? Vreau să spun. întorcânduse la amintirile copilăriei. îşi dă seama că recreează o experien ă anterioară. Pentru al ii. Acest bărbat este clientul meu şi tocmai l-am asistat în recrearea unei scene dintr-o via ă anterioară. Trăiesc!. în acest timp fiind o mul ime de informa ii de acoperit. oamenii pe care îi cunosc plâng. de vreme ce acest subiect este un suflet mai tânăr şi neobişnuit cu ciclurile de naştere. sper că ve i reflecta asupra implica iilor pentru umanitate.. Ar trebui să fiu mort. pe măsură ce vede şi simte cum este să fii un spirit proaspăt separat de corpul fizic. dacă ceea ce subiec ii mei au de spus despre via a de după via ă este exact. pentru că trupul meu este absolut mort în timp ce mă mişc deasupra lui. dar nu sunt.. Un pic mai devreme.pot săl văd sub mine . În sfârşit. MOARTE ŞI PLECARE Cazul 1 S (Subiect): Dumnezeule.. Toată lumea din jurul meu mă crede mort. nu sunt mort cu adevărat! Este incredibil. le oferă acestor persoane un sim mai puternic al direc iei şi energie pentru via a aceasta. Aceasta a fost o via ă scurtă. aşa cum sunt mul i dintre ceilal i 1 8/159 . Vreau să strig. Pe măsură ce şocul ini ial de a se vedea pe sine murind şi sufletul ieşindu-i din trup începe să se estompeze. Consider că este o mare răsplată să văd expresia de mirare pe fa a clientului când şedin a s-a terminat. Cunoaşterea conştientă a vie ii sufletului propriu în lumea spiritelor şi a istoriei existen ei lor fizice pe planete. informa iile oferite în aceste cazuri vor părea nişte relatări subiective asemănătoare povestirilor ştiin ificofantastice. clientul meu se adaptează mai uşor la imaginile vizuale din mintea sa. mă uit în jos şi pot să-mi văd corpul întins pe patul spitalului. Durează mai mult ca de obicei. acest subiect era în regresie de vârstă. asistentele îmi pun un cearşaf peste fa ă. dar trăiesc încă! Este ciudat. Materialul prezentat în lucrarea de fa ă s-ar putea să contravină convingerilor dumneavoastră religioase şi filosofice. în timp ce stă lungit într-un scaun extensibil confortabil. mi-am mişcat subiectul printr-un tunel imaginar al timpului până în ultima lui via ă pe Pământ. moarte şi re-naştere.. Oricare ar fi convingerile dumneavoastră.dar plutesc. înainte de a-mi trezi subiec ii. nu sunt mort. Pentru aceia dintre noi care chiar au avut şansa să-şi vadă nemurirea. Apoi l-am pregătit pentru un salt înapoi în negurile timpului prin folosirea vizuală a scutului protector. s-ar cădea să spun că ceea ce sunte i pe cale să citi i s-ar putea să vină ca un şoc în contact cu ideile dumneavoastră preconcepute despre moarte.. hei. critică a min ii sale încă mai func ionează.

Este un drum pe care l-au străbătut şi al ii în atmosfera de siguran ă a biroului meu.. că nu-mi mai trebuie. La această ultimă variantă se fac adesea referiri . în timp ce al ii văd lumina strălucitoare mai departe. încercând să atingă obiecte solide care se dematerializează în fa a lor.. Şi astfel.este efectul de tunel.. So ia mea plânge (subiectul se foieşte în scaun cu disconfort). Toate aceste persoane vorbesc despre un sentiment euforic de libertate şi de strălucire în jurul lor.. înconjurându-i complet în momentul mor ii. În primele etape de regresie sub hipnoză în vie ile anterioare. nu mă ascultă.. numai că eu joc în acesta! Doctorul le consolează pe so ia şi fiica mea. în timpul atacării unui tren. Oamenii povestesc despre cum stau suspenda i deasupra trupurilor lor. relatează experien ele mor ii după cea mai recentă via ă trecută. Cu toate acestea.. Ambii afirmă că se simt traşi din locul în care au murit şi că experimentează relaxare şi curiozitate mai degrabă decât frică.. Încă plutesc. Care sunt similarită ile amintirilor despre via a de apoi între persoanele care povestesc despre experien ele de decorporalizare ca rezultat al traumelor fizice temporare şi un subiect care-şi aminteşte sub hipnoză moartea într-o via ă anterioară? Amândoi plutesc în jurul trupurilor într-un mod straniu. Vreau să ştie lucrul ăsta. de asemenea... Aceste persoane fuseseră considerate moarte din punct de vedere clinic înainte ca eforturile medicale să le scoată din acea stare. Pe măsură ce şedin a avansează. Ar trebui să men ionez. Oh. care nu le răspund. pentru că este recentă. subiectul este un bărbat sexagenar. Încerc să ajung în mintea ei. ucisă de indienii Kiowa în 1866. 9/159 . descrierile subiec ilor care trec mental prin aceste vie i nu contrazic relatările persoanelor care au murit în realitate pentru câteva minute în această via ă. Este atât de copleşită de jale. Propozi ii scurte şi descriptive duc la explica ii detaliate a ceea ce înseamnă să intri în lumea spiritelor. şi cum îi urmăresc pe medici încercând să-i resusciteze. doar în câteva clipe el se adaptează şi începe să răspundă cu mai mare încredere întrebărilor mele. o dată particulară a mor ii în istoric nu are o relevan ă deosebită.. În mod tipic.. Deşi acest exemplu. ghidat de o serie de comenzi. că m-am eliberat de trup . inclusiv observa iile personalului medical. clientul meu începe procesul de trecere în lumea spiritelor. subiec ii sub hipnoză devin mult mai conecta i la tunelul spiritual. În timp. Sufletele sunt destul de capabile să-şi părăsească trupurile gazdă şi să se întoarcă în acestea. În context. S: Mă înal . ca şi ultimul. că o s-o aştept. Unii dintre subiec ii mei văd un alb strălucitor..... care îmi descrie evenimentele mor ii sale ca o tânără femeie. încât nu pot să trec de ea. Al doilea caz ne va purta mai departe în experien a mor ii decât cazul 1. E ca şi cum aş urmări un film. pe măsură ce amintirile din starea de supraconştien ă se extind.clien i ai mei. în special în situa ii limită când corpul moare. Dispunem de o documenta ie vastă. li ridic rapid nivelul de hipnoză din subconştient la starea de supraconştient. că subiectul obişnuit aflat în transă are o capacitate supranaturală de a se concentra exact pe datele şi locurile geografice ale multor vie i anterioare. Ambele tipuri de raportori spun că se simt frustra i în încercările lor de a vorbi cu persoanele vii. care a devenit bine cunoscut publicului. Nu am găsit diferen e semnificative între timpurile vechi şi cele moderne în termenii spiritului concret al lumii evocate sau a lec iilor învă ate... în continuarea unui spa iu mai întunecat prin care sunt traşi. imaginile mentale ale subiectului sunt traduse mult mai uşor în cuvinte. care descrie experien ele în fa a mor ii şi din afara trupului ale persoanelor rănite grav în accidente.. să-i spun că totul este bine cu mine. în special în spitale.. acum mă îndepărtez. mă uit înapoi la trupul meu. pe nume Sally. Diferen a dintre aceste două grupuri de persoane este că subiec ii sub hipnoză nu-şi amintesc experien ele mor ii lor temporare. Acum el este gata să-mi vorbească despre lumea spiritelor şi îl întreb ce se-ntâmplă. Persoanele aflate în transă profundă sunt capabile să descrie cum este via a după moartea fizică permanentă. Vreau să ştie că suferin a mea a trecut. dar ea. aceste amintiri se estompează după ce se întorc la via ă.

nu m-am aşteptat să mor... decât asupra a ceea ce se întâmplă cu trupul lui pe Pământ).N: Te împinge? Unde afară? S: Mă aruncă afară prin creştetul capului. Notă: Sufletele îşi părăsesc adesea gazdele umane cu câteva clipe înainte de moartea propriuzisă. Dr.. Cazul 2 Dr. ca o şuvi ă. cum i se pare mişcarea de ieşire din trup? S: Este ca şi cum mi-aş scoate pielea.N: Dacă lumina ta se intensifică. ca şi cum aş coji o banană. În acest caz subiectul a venit la mine datorită unei senza ii neplăcute.Acest lucru este valabil şi pentru perioadele timpurii ale civiliza iei umane..N: Încerci un sentiment neplăcut? S: O.. pe măsură ce mă mişc..... Dr... radiind..... Îmi curge sânge. o reamintire tăcută şi plasez subiectul în pozi ia de observator pentru a uşura durerea şi emo ia. fără nici o durere.. Ai putea să-mi descrii.. senza ia exactă pe care o sim i în momentul mor ii? S: Este ca....N: Şi această lumină energetică rămâne aceeaşi după ce... un fel de. Este de un alb transparent. acum ies. sufletul meu.. Mă sufoc.. o for ă.N: Bine. vârful mi-a sfâşiat gâtul. punct de lumină. când grani ele statelor şi numele locurilor erau diferite de cele actuale.. care mă împinge în sus.. Dr.... dezorientată. ai acceptat să fii ucisă de aceşti indieni.... nu! Este minunat să te sim i atât de liber. Cum arată lucrul care eşti tu ieşind din trup prin cap? S: (pauză) Ca un.. atârnând.. durerea.N: Descrie-mi ce înseamnă acest „mine”..... Scena din cazul 2 de desfăşoară în câmpiile americane din sud chiar după ce o săgeată a lovito pe Sally în gât de la mică distan ă...N: Şi cum sim i. Dr. (triste ea se strecoară în vocea clientului meu şi vreau să-l men in concentrat asupra sufletului său pentru încă un minut. Terapia de eliberare şi deprogramarea sunt metodele obişnuite necesare în astfel de cazuri. Dr.N: Te doare rău de la săgeată? S: Da... datele şi locurile ar putea să nu fie întotdeauna uşor de amintit în fiecare via ă anterioară. dar. afară din corp... Sunt întotdeauna atent cu scenele de moarte care implică traume violente în vie ile trecute deoarece subconştientul deseori re ine încă aceste experien e. te rog. oricum.. În tot procesul de amintire a vie ilor anterioare folosesc timpul din jurul mor ii pentru o trecere în revistă. de disconfort în gât pe care a avut-o toată via a..N: Cum radiezi tu lumină? S: De la. pe mine! Dr. Sally.. sunt. Dr.. când trupurile sunt în dureri mari... Will (so ul) mă ine în bra e. După tehnicile de calmare. Numele anterioare.. 10/159 . dar descrierile întoarcerilor în lumea spiritelor şi ale vie ii în acea lume sunt foarte vii.N: Şi ce împinge afară? S: Păi. atunci cum ară i acum? S: O coardă. energia mea. ele rămân aproape de trupul în agonie. ridic acest subiect din subconştient la nivelul supraconştientului pentru trecerea la amintirile spirituale. Îngrozitoare. Îmi părăsesc trupul într-o clipire! Dr. Dr. s-a sfârşit. Cine le poate învinovă i? Cu toate acestea. sunt pe moarte (subiectul începe să şoptească în timp ce-şi ine mâinile la gât)..i părăseşti trupul? S: Se pare că mă măresc un pic.

(începe să plângă) oh... e bine. (cu triste e) ine în bra e trupul meu. încearcă să mă ină în bra e şi să se lupte alături de prietenii noştri cu indienii Kiowa.N: Vezi sau sim i vreo altă entitate spirituală în jurul tău în momentul acesta? S: (pauză) Sunt aproape... şi ne despart într-un sfârşit. Dr. vor să aranjeze vagoanele şi să pornească din nou. nu poate să mă ajute cu nimic. ştiu lucrul ăsta. şi mă sărută. ceea ce este foarte important ca bază în procedurile de calmare.. Sally.i controlezi mişcările? încotro te îndrep i? S: Da.. dar se pare că nu-şi dă seama încă.. dar nu sunt pregătită să-l părăsesc pe Will şi ... dar..... percep dragostea lor aşa cum aş vrea s-o simtă Will pe a mea. Dr.. Dr. când era Sally) Da. un fel de for ă.. so ul meu. Cum ai descrie acest lucru care te trage? S:. Ai spus că pluteai. nu există nici o limită.. Ascultă-mă şi răspunde-mi la întrebări.... plutesc în derivă.. Prietenii noştri sunt în jurul lui. o să le văd curând. Acum simt ca un ghiont.... ce face so ul tău imediat după atac? S: Oh. dar el... Dr... nimic din jurul meu nu este masă solidă..... (Subiectul începe să plângă. bietul meu corp. vreau să-i văd cum mă îngroapă. când indienii sunt alunga i de focurile de armă din tren. dar.N: Vrei să spui că este ca şi cum ai fi într-un fel de vid? S: Da. pot.... Dr.. vreau să mai stau un pic.N: Sufletul tău poate să reziste acestei for e care te trage..N: E-n regulă.. oricât doreşti? S: (pauză lungă în timp ce subiectul pare să continue o dezbatere internă cu el însuşi în via a anterioară. Rochia mea albastră este toată acoperită cu sânge.. gri.. după momentele prin care tocmai ai trecut. şi plânge după mine.. Dr. Acest lucru este normal. dar care nu este aer.N: Po i să.. vreau să ştie că nu m-a pierdut pentru totdeauna şi că o să-l revăd... Dr.N: În eleg. Sally... Sufletul subiectului Sally încă pluteşte deasupra trupului său după ce mut scena mai departe în timp. Îmi simte esen a. nici gravita ie.) Oh. vreau să rămân... Dr. dar ceva...N: Şi ce se întâmplă acum cu sufletul tău? S: Încă rezist în fa a senza iei care mă trage.. pot.. nu sunt încă pregătită să-l părăsesc (subiectul se lasă înapoi în scaun ca şi când ar opune rezisten ă la ceva).... Sally.. Nu există nici un obstacol de care să mă lovesc. Dr..N: În eleg.. este cumplit ce-au făcut sălbaticii ăştia cu corpul meu. Notă: Întăresc imaginea unui scut protector în jurul acestui subiect. nu este rănit. vreau să simtă că dragostea mea nu s-a stins de fapt.. dacă chiar vreau să rămân. Încerc să-L consolez. dar îmi ine fa a în mâini.....N: De ce? S: Ştiu că sunt moartă.. parcă aş fi suspendată în aer. sunt lângă tine. nu vreau să plec încă... Eşti în stare să te mişti liber imediat după moarte? S: Este ciudat......N: Sally. Dr... Will. dar este ceva care vrea să plec repede... dar bănuiesc că afli că ai un element de control....Dr.. este un alb pu in mai întunecat.N: Intensitatea albului este la fel peste tot? S: Mai luminoasă. Dr. este atât de luminos! Dr. 11/159 .. care mă trage din trup... departe de mine. mă împinge spre o formă de un alb strălucitor. Vreau să te relaxezi şi să-mi spui dacă for a care te-a scos prin creştetul capului când mureai te mai trage încă şi dacă o po i opri. în situa ia ta...N: Şi ce faci în clipa aceasta? S: Sunt deasupra capului lui Will. magnetică. S: (pauză) După ce am scăpat de trup for a a mai slăbit. mă aşteaptă până când voi fi gata. În momentul de fa ă sim i o uşoară dislocare a sufletului.N: Mesajele tale ajung la el? S: Este aşa de multă durere.. Sunt rece.... nu am greutate.. În direc ia trupului meu.

Acest act. m-au îngropat. este necesar să încercăm să ne relaxăm şi să ne golim mintea.. Există o mul ime de motive pentru sufletul care zăboveşte. Ele au o dorin ă de a se grăbi în drumul lor spre frumuse ea lumii spiritelor. Şi pentru suflete intervalul normal de trei-cinci zile de aranjamente funerare. Într-o lumină mai strălucitoare. un pic. Când un suflet plecat recent găseşte totuşi o cale de a aduce consolarea celor vii. Desprinderea bruscă de forma umană. mă mişc. mai târziu.. Mama mea a murit subit în urma unui atac de cord.N: Eşti în stare să-L consolezi pe Will pe măsură ce timpul trece? S: Încerc să pătrund în mintea lui. în alte vie i. 12/159 . Cu toate acestea. încât capacitatea lor mentală de a comunica astfel cu spiritele să fie inhibată.N: Şi reuşeşti? S: (pauză) Cred că. care a durat doar câteva secunde. cineva care a fost asasinat sau ucis brusc. Contrar a ceea ce cred unii oameni.. pe Pământ. încurajare şi asigurării că cel iubit se află într-un loc mai bun. Sindromul sufletului plutitor este adevărat în mod special în cazul mor ii persoanelor tinere. Trauma emo ională la cei vii poate să le copleşească min ile într-o aşa măsură.. deoarece ei ştiu că cei ramaşi pe Pământ îi vor vedea din nou în lumea spiritelor şi. deoarece emo iile din lumea spiritelor nu sunt la fel cu cele trăite aici.. Apoi sa îndepărtat plutind.. iertare. în special în timpul funeraliilor sau după funeralii... dragostea. a zâmbit. adesea sufletele sunt pu in interesate de ce se întâmplă cu trupurile lor după moartea fizică. Putem sim i prezen a consolatoare a spiritelor celor pe care i-am pierdut. În timpul hipnozei. vin după mine. găsesc că entită ile spirituale apreciază respectul acordat memoriei vie ii lor fizice de către rudele în via ă şi prieteni. Îşi dă scama. Timpul este aparent accelerat pentru suflete şi zilele pe Pământ pot fi doar minute pentru ele. a fost o formă plină de sens de închidere. chiar dacă pentru scurt timp. încât min ile noastre amor iseră în timpul ceremoniei. Şi totuşi. cei îndolia i simt că au pierdut pe cineva iubit pentru totdeauna. Cred că aceste suflete sunt frecvent perplexe sau mânioase. măcar pentru perioade scurte. Apărând în două camere separate.. acum o să avansăm din nou în timpul relativ. făcându-ne pe amândoi să cădem într-un somn adânc în starea Delta.. ci doar o recunoaştere de către aceste suflete a finalită ii mor ii. speran ă.. cel mai adesea nu vrea să plece imediat..Dr.i trupul în vreun fel de mormânt? S: (glasul este mai încrezător) Da. Acest lucru vine din dorin a de a veni să-i sprijine mental pe cei iubi i înainte de a avansa în lumea spiritelor... de obicei după înmormântarea lor.. Aşa cum am văzut în ultimul caz. De exemplu. Pentru ca această comunicare spirituală să treacă dincolo de marea durere. Pe de altă parte. Aceasta nu este insensibilitate fa ă de situa ia lor personală şi de oamenii pe care îi lasă în urmă pe Pământ. subiec ii mei îşi amintesc frustrarea că nu au fost în stare să-şi folosească eficient energia pentru a atinge mental o persoană care a fost nereceptivă datorită şocului şi durerii. În aceste momente receptivitatea noastră la o experien ă paranormală este mai deschisă mesajelor de dragoste. sora mea şi cu mine eram atât de trişti. probabil. mă simte. acesta este de obicei satisfăcut şi vrea apoi să se îndepărteze repede de planul astral al Pământului. Î i vezi prietenii din tren punându.. mama a pătruns în subconştientul nostru ca o adiere albă de vis deasupra capetelor. Sufletele chiar nu au o curiozitate bolnăvicioasă să se vadă îngropate. Este timpul să plec. chiar şi după o lungă suferin ă.. Aceia care tocmai au murit nu sunt răvăşi i de moartea lor. Sally. Dr. şochează totuşi sufletele obişnuite şi acest lucru ar putea să le facă să respingă ideea plecării în momentul mor ii.N: Bine. Am avut un exemplu tipic de consolare spirituală în propria via ă. într-un accident. Venind spre noi. După câteva ore ne-am întors în casa goală a mamei cu so ii şi so iile noastre şi am hotărât că aveam nevoie să ne odihnim. În timpul serviciului funerar.. Probabil că şi eu şi sora mea atinseserăm starea de receptivitate Alfa cam în acelaşi timp. multe alte suflete vor să plutească pentru câteva zile terestre deasupra locului unde au murit. este simbolic. Dr. există un motiv principal pentru care multe spirite nu vor să părăsească imediat locul mor ii lor fizice. arătându-ne că accepta moartea şi că îi era bine în acel moment.

când ziua şi noaptea sunt egale. Cred că oamenilor muribunzi li se permite accesul la o cunoaştere supremă a conştiin ei eterne şi acest lucru este adesea reflectat de fe ele lor. Pe măsură ce sfârşitul vie ii noastre fizice se apropie. în procesul de adaptare. Reîncarnarea înapoi pe Pământ ar putea avea loc numai în timpul echinoc iului de primăvară. din partea cealaltă. Muribunzii trec printr-o metamorfoză de separare a sufletelor lor de un trup adoptat. ieşind prin constela ia Gemenilor pe timp de noapte. Mul i dintre aceştia îşi dau seama că un ceva universal îi aşteaptă dincolo şi că o să fie bine. Dacă am suferit mult timp de o boală incurabilă. mult mai uşoară. Cum ar trebui să ne pregătim cel mai bine pentru propria noastră moarte? Via a ne poate fi lungă sau scurtă. În cazurile ce urmează. dar enigma fantomelor descrise în căr i şi în filme a fost exagerată foarte mult. o cred. Subiec ii îmi spun că migrarea sufletelor este. fiecare dintre noi are capacitatea de a se contopi cu conştiin a noastră înaltă. Câteodată. „O parte din so ul meu defunct vine la mine în clipele grele”. avem mijloacele de a ajuta spiritele tulburate şi lăsându-le pe Pământ. când ne putem sim i sufletul conectat la eternitatea timpului. putem fi bolnavi sau sănătoşi. când în realitate este tocmai invers. în timp ce amintirile colective sunt atomi de energie pură pentru toate spiritele. În aceste cazuri anormale ajutorul vine de la entită ile superioare şi iubitoare care le asistă pe acestea. sunt atât de inunda i de libertatea redescoperită în trupurile lor Pământeşti. Clien ii mei sus in că. Prin moarte ne pierdem trupul. Aşa cum s-a afirmat în mod în elept. 2 POARTA SPRE LUMEA SPIRITELOR TIMP de mii de ani oamenii din Mesopotamia au crezut că por ile de intrare şi de ieşire din ceruri se află la capetele opuse ale marii curburi a Căii Lactee numită Râul Sufletelor. Moartea nu ne rupe legătura continuă cu sufletul nemuritor al acelora pe care îi iubim. aceste suflete plecate dintre noi încă mai pot să vină dacă sunt chemate. Acest fapt se datorează unei probleme nerezolvate care a avut un impact serios asupra conştiin ei sale. ci lumină. Efectul de tunel pe care îl trăiesc atunci când părăsesc Pământul este portalul spre lumea spiritelor. După moarte. oamenii nu pleacă pentru totdeauna atât timp cât cei rămaşi pe Pământ îşi amintesc de ei. este timp să ne pregătim cum trebuie. De asemenea. Oamenii asociază moartea cu pierderea for ei vitale. cei care îngrijesc de aceştia spun că cei mai mul i ajung spre sfârşit la o detaşare împăcată. Clien ii mei îmi relatează că. de negare şi de depresie. se pare că intrarea în lumea spiritelor este un proces atent 13/159 . vom vedea cum este via a de după moarte. doar pentru că ei şi-au pierdut personalitatea fizică a trupului muritor. după ce îşi amintesc de experien ele mor ilor anterioare. dar energia noastră vitală şi eternă se uneşte cu for a unui suprasuflet divin. în calitate de spirite. În următoarele capitole vom vedea cum memoria specifică este o reflectare a propriului nostru suflet.Când o văduvă cu copii mici îmi spune. Voi vorbi mai mult despre sufletele tulburate în Capitolul patru. încât devin nerăbdători să pornească în călătoria lor spirituală spre un loc liniştit şi familiar. dar vine vremea aceea când to i trebuie să dăm ochii cu moartea în felul în care ne este sortit. Moartea nu este întuneric. Mintea noastră va parcurge însă un drum mai scurt prin această evolu ie progresivă atunci când moartea vine subit. Cu toate că există oameni muribunzi care consideră că acceptarea este mult mai grea decât resemnarea. sunt în stare să-i ajute pe cei de pe Pământ să-şi conecteze mintea la însăşi lumea spiritelor. o dată ce au trecut fazele de şoc. Moartea este cea mai uşoară perioadă din vie ile noastre pentru conştientizarea spirituală. Cu toate că sufletele îşi părăsesc trupurile repede. un spirit tulburat nu vrea să părăsească Pământul după moartea fizică. în realitate. sufletele trebuie să aştepte ridicarea por ii Săgetătorului şi echinoc iul de toamnă. Chiar dacă au multe activită i.

. empatie. în toate cazurile. este un loc atât de liniştit. Dr. deoarece am intrat într-un tunel. Amplasarea tunelului în raport cu Pământul variază în relatările subiec ilor mei. Dr... Cazul 3 Dr. sunt conştientă de gândurile care vin la mine.... şi pe urmă ce se întâmplă cu tine? S: Simt o smucitură...N: Bine. S: Este. S: Sunt invitată să avansez.. era foarte luminos.dar se pare că plutesc printr-o materie ca un nor.. şi mă simt încă legată de Pământ. sau eşti un pic speriată? S: Nu sunt speriată... Dr. dar 14/159 . Te vezi mişcându-te din ce în ce mai departe de planul Pământului. Simt. (clientul se opreşte) Dr.. anticiparea. Eu... Unele dintre persoane îl văd imediat după moarte deschizându-se chiar deasupra trupurilor lor.N: Acum î i părăseşti trupul.. Este ciudat.. Când mă aflam în tunel eram mai mult... mă hrănesc.. ca suflet? S: Gândul! Simt. e ca şi cum ceilal i. deoarece cercul luminos se măreşte în fa a mea. S: La început. cred că trebuie să plutesc prin tunelul ăsta. lumină ca un nor.. Te afli într-un cer deasupra Pământului? S: (pauză) Nu . Dr... aproape de Pământ...măsurat.... drumul înapoi este descris ca fiind mult mai rapid... am ieşit din tunel. care au grijă de mine.N: Ai men ionat existen a în jurul tău a unei substan e ca un nor chiar după ce ai părăsit tunelul... Şi trec prin ea. şi totul este combinat cu. Dr. puterea gândului peste tot în jurul meu...... dar în jurul meu s-a în eles cine sunt şi de ce mă găsesc acum aici. Dr... doar o simt .pretutindeni este o armonie a gândurilor. S: Cercul de lumină se lărgeşte foarte mult şi. o deschizătură goală şi întunecoasă. de prietenie. Iată observa iile altei persoane aflate în acest loc al spiritelor. care este diferită de Pământ.nu arată aşa . şi la celălalt capăt se află un cerc mic de lumină... Dr. poate? S: Posibil. Da.N: Continuă. este un fel de....N: Sim i că eşti încă legată de Pământ printr-o altă dimensiune.N: Vezi vreo dovadă în jurul tău? S: (pe ton scăzut) Nu.. Dr.N: Descrie-mi acest tunel.N: Po i vedea Pământul? Este sub tine? S: Probabil. acum este un pic mai întunecat. dezorientată. Cu toate acestea. ceva mă trage uşor... Dr..N: Ai vreun sentiment de siguran ă.. da.. Continuă..i impresiile să.. Este ca şi cum.. când ne întoarcem pe Pământ într-o altă via ă. te rog. dar nu l-am mai văzut de când am intrat în tunel. şi aşa şi fac.. Dr. Este mai mult gri decât Întuneric.N: Relaxează-te complet şi lasă.. În mintea mea Pământul pare aproape.. Dr. gânduri de dragoste. mă simt în siguran ă.N: Mai ai vreo impresie în acest moment. o cea ă luminoasă.. Spune-mi ce i se întâmplă. Mai târziu. m-ar aştepta. scurgerea timpului până se ajunge la acest pasaj este neglijabilă odată ce sufletul părăseşte Pământul.. nemişcat....N: Când ieşi din tunel ce mai ai în minte. în afara lipsei de claritate vizuală absolută? S: (subiectul coboară vocea) Este aşa de..N: Lasă cercul de lumină să se mărească în fa a ta la capătul tunelului şi explică-mi în continuare ce i se întâmplă.i vină uşor în timp ce îmi relatezi tot ce i se întâmplă. S: Este greu de pus în cuvinte. în timp ce al ii afirmă că se mişcă chiar deasupra Pământului înainte de a intra în tunel.. sunt în locul unde stau spiritele...

ştiu că sunt într-un alt spa iu. Dr.N: Ce ai mai putea să-mi spui despre locul în care te afli acum? S: Este încă un pic... Înce oşat... dar plec de aici. Acest subiect, fiind purtat prin experien a mor ii şi prin tunel, continuă să se adapteze mental, cu calm, la starea ei de decorporalizare în timp ce avansează în lumea spiritelor. După o anumită nesiguran ă ini ială, primele ei impresii relatate reflectă un sentiment ademenitor de stare de bine. Această stare este comună la subiec ii mei. O dată trecute prin tunel, sufletele noastre au ajuns dincolo de prima poartă în călătoria lor spre lumea spiritelor. Cei mai mul i îşi dau seama acum că nu sunt chiar mor i, ci că doar au scăpat de povara unui trup Pământesc care a murit. O dată cu această conştientizare vine şi acceptarea în diverse grade, în func ie de suflet. Unii subiec i privesc în jur cu uimire continuă, în timp ce al ii sunt mai realişti în relatările despre cele văzute. Foarte mult depinde de maturitatea lor şi de experien ele recente de via ă. Cel mai comun tip de reac ie pe care îl aud este un suspin de eliberare urmat de ceva de genul: „Oh, minunat, sunt din nou acasă în locul acesta superb”. Există unele suflete înalte care ies atât de repede din trup, încât o mare parte din ceea ce descriu în acest loc apare ca o cea ă, în timp ce sufletele în cauză se îndreaptă spre destina iile lor spirituale. Acestea sunt argumentele pro şi, după părerea mea, ele formează o minoritate distinctă pe Pământ. Sufletele obişnuite nu se mişcă atât de repede şi unele sunt foarte ezitante. Dacă eliminăm cazurile rare ale spiritelor foarte tulburate care se luptă să rămână legate de trupurile lor moarte, cred că sufletele tinere cu mai pu ine vie i anterioare sunt acelea care rămân ataşate de mediul Pământesc după moarte. Cei mai mul i dintre subiec ii mei îmi relatează că, în timp ce ies prin gura tunelului, lucrurile sunt neclare pentru o perioadă de timp. Cred că aceasta se datorează densită ii celui mai apropiat plan astral care înconjoară Pământul, numit de teosofi kamaloka. Următorul caz descrie această zonă din perspectiva unui client mult mai analitic. Sufletul acestei persoane dovedeşte o putere observa ională considerabilă de în elegere a formei, culorilor şi a nivelurilor vibra ionale. În mod normal, asemenea descrieri fizice grăitoare ale clien ilor mei din adâncul lumii spiritelor apare după ce aceştia se obişnuiesc cu mediul.

Cazul 4
Dr.N: Descrie-mi ce vezi în jurul tău pe măsură ce te Îndepărtezi de tunel, cu cât mai multe detalii posibile. S: Lucrurile sunt... dispuse în straturi. Dr.N: Stratificate în ce fel? S: Mmm... ca un fel de... prăjitură. Dr.N: Foloseşte prăjitura drept model şi explică-mi ce vrei să spui. S: Vreau să spun că unele prăjituri au vârful mai mic şi sunt mai mari la bază. Nu este aşa când trec prin tunel. Văd straturi... niveluri de lumină... Îmi apar... translucide... crestate... Dr.N: Vezi lumea spiritelor din această zonă ca fiind formată dintr-o structură solidă? S: Asta încerc să explic. Nu pare solidă, deşi aşa ai putea crede la început. Este stratificată nivelurile de lumină sunt toate între esute în... fire stratificate. Nu vreau să sune ca şi când nu ar fi simetrice, pentru că sunt. Dar observ varia ii în grosimea şi culoarea refrac iei straturilor. În plus, se mai şi mişcă înainte şi înapoi. Am observat întotdeauna acest fapt când am călătorit departe de Pământ. Dr.N: De ce crezi că este aşa? S: Nu ştiu. Nu eu l-am făcut aşa. Dr.N: Din descrierile tale, lumea spiritelor îmi apare ca o galerie uriaşă având straturi cu sec iuni de nuan e diferite din vârf până la bază. 15/159

S: Da, şi segmentele sunt rotunjite - se curbează pe măsură ce plutesc printre acestea. Dr.N: Din locul tău de observa ie, po i să-mi vorbeşti despre culorile diferite ale straturilor? S: N-am spus că straturile au tonuri majore de culoare. Sunt toate varia ii de alb. Este mai deschis... mai luminos acolo unde merg acum decât locul în care am fost. Acum, în jurul meu observ un alb ce os mult mai luminos decât cel din tunel. Dr.N: În timp ce pluteşti printre aceste straturi spirituale, sufletul tău se mişcă în sus sau în jos? S: Nu, de-a lungul. Dr.N: Bine, atunci în momentul acesta vezi lumea spiritelor în dimensiuni liniare de drepte şi unghiuri când mergi? S: (pauză) Pentru mine este... mai mult o energie non-materială care mă poartă şi care este separată în straturi de varia iile de culoare închisă sau deschisă. Cred că ceva... mă trage la nivelul meu potrivit pentru această călătorie şi încearcă să mă şi relaxeze... Dr.N: În ce fel? S: Aud sunete. Dr.N: ce fel de sunete? S: Un... ecou... o muzică... un clinchet muzical... de clopo ei care sună la adierea vântului... vibrează la mişcările mele... este atât de relaxant. Dr.N: Alte persoane au definit aceste sunete ca fiind de natură vibra ională, similare cu rezonan a produsă de ciupirea unui diapazon. Eşti de acord cu acesta descriere sau nu? S: (dă din cap aprobator) Da, într-adevăr... şi mai am în memorie un miros şi un gust. Dr.N: Înseamnă că sim urile fizice ne rămân şi după moarte? S: Da, amintirea lor... unduirile notelor muzicale sunt atât de frumoase aici... clopo ei... corzi... atâta linişte. Mul i călători prin lumea spiritelor îmi povestesc despre senza iile de vibra ii muzicale. Senza iile de zgomot încep destul de repede după moarte. Unii subiec i îmi spun că aud un murmurat sau un bâzâit chiar după ce-şi părăsesc trupul fizic. Acesta este asemănător cu zgomotul care se aude dacă stai lângă firele de telefon, putând varia ca volum înainte ca sufletele să iasă din ceea ce cred că este planul astral al Pământului. Oamenii au relatat că aud aceleaşi sunete când sunt sub anestezie generală. Aceste sunete joase, ca de clopo el, devin mai muzicale când părăsim tunelul. Această muzică a fost atât de bine numită energia universului, deoarece revitalizează sufletul. În ceea ce priveşte subiec ii care vorbesc despre stratificarea spirituală, men ionez posibilitatea ca ei să vadă planurile astrale. În metafizică s-a scris mult despre planurile de deasupra Pământului. Începând cu scrierile indiene străvechi numite Vede, urmate de textele europene mai târzii, planurile astrale au fost reprezentate istoric de o serie de dimensiuni care se ridică deasupra lumii fizice sau tangibile care se contopeşte cu cea spirituală. Aceste zone invizibile au fost vizitate de oameni de-a lungul a mii de ani prin observa ii meditative, din afara trupului, a min ii. Planurile astrale au mai fost descrise şi ca fiind mai pu in dense pe măsură ce ne îndepărtăm de influen a grea a Pământului. Următorul caz prezintă un suflet care a rămas încă tulburat după trecerea prin tunelul spiritual. Acesta este un bărbat care, la vârsta de 35 de ani, a murit de atac de cord pe o stradă din Chicago în 1902. El a lăsat în urmă o familie mare cu copii mici şi o so ie pe care a iubito mult. Ei erau foarte săraci.

Cazul 5
Dr.N: Acum po i să vezi clar în timp ce te deplasezi prin tunel? S: Încă mai trec prin aceşti... nori ca o spumă din jurul meu. Dr.N: Vreau să treci prin el şi să-mi spui ce vezi acum. 16/159

S: (pauză) Oh... am ieşit... Dumnezeule, locul ăsta este mare! E atât de luminos şi de curat - şi chiar miroase bine. Văd un castel de ghea ă superb. Dr.N: Mai spune-mi. S: (cu uimire) Este enorm... arată ca un cristal luminos, strălucitor... pietre colorate scânteind peste tot în jurul meu. Dr.N: Când spui cristalin, mă gândesc la o culoare clară, transparentă. S: Sunt mai mult gri şi albe... dar pe măsură ce plutesc văd şi alte culori... mozaicuri... toate strălucitoare. Dr.N: Priveşte în depărtare din interiorul acestui palat de ghea ă - zăreşti vreo grani ă undeva? S: Nu, locul acesta este infinit... atât de grandios... şi liniştit. Dr.N: Ce sim i în acest moment? S: Nu... pot să mă bucur de această zonă pe deplin... nu vreau să merg mai departe... Maggie... (so ia subiectului). Dr.N: Văd că încă mai eşti tulburat de via a din Chicago, dar asta te împiedică să avansezi în lumea spiritelor? S: (subiectul âşneşte de pe scaunul din biroul meu) Bun! Îl văd pe ghidul meu venind spre mine - el ştie ce îmi trebuie. Dr.N: Spune-mi ce se întâmplă între tine şi ghidul tău. S: Îi spun că nu pot merge mai departe... că am nevoie să ştiu că Maggie şi copiii vor fi bine. Dr.N: Şi ce- i răspunde ghidul? S: Mă consolează - dar sunt mult prea încărcat. Dr.N: Şi tu ce îi spui? S: (strigând) îi spun: „De ce ai permis să se întâmple asta? Cum ai putut să-mi faci aşa ceva? M-ai făcut să trec prin durere şi greută i cu Maggie şi acum ne despar i vie ile.” Dr.N: ce face ghidul tău? S: Încearcă să mă consoleze. Mă asigură că am făcut o treabă bună şi că o să văd că via a mea şi-a urmat cursul stabilit. Dr.N: Şi tu accep i ceea ce spune ca? S: (pauză) în mintea mea... Îmi vin informa ii... despre viitorul lor pe Pământ... că familia mea îşi continuă via a fără mine... acceptând că am plecat... că vor reuşi... şi că o să ne revedem curând. Dr.N: Şi cum te face lucrul acesta să te sim i? S: Simt... o pace.... (suspinând) sunt gata acum să merg mai departe. Înainte de a ajunge la semnifica ia cazului 5 care îşi întâlneşte ghidul aici, vreau să men ionez interpretarea acestui bărbat asupra lumii spiritelor pe care o aseamănă cu un palat de ghea ă. Mai departe în lumea spiritelor, subiec ii vor vorbi despre cum văd clădiri şi cum se află în camere mobilate. Starea de hipnoză în sine nu crează aceste imagini. În mod logic, oamenii nu ar trebui săşi amintească de aceste structuri fizice într-o lume non-materială, doar dacă nu considerăm că aceste scene ale mediului natural Pământesc sunt menite să ajute la tranzi ia şi adaptarea sufletului la starea de moarte fizică. Aceste imagini au o semnifica ie individuală pentru fiecare suflet cu care comunic, dintre care toate sunt afectate de experien ele lor pe Pământ. Când sufletele disting în lumea spiritelor imagini legate de locuri în care au trăit sau pe care le-au vizitat, există un motiv. Casa pe care nu o po i uita, şcoala, grădina, muntele sau malul mării sunt văzute de suflete deoarece o for ă spirituală binevoitoare le permite mirajelor Pământeşti să ne consoleze prin familiaritatea lor. Amintirile noastre planetare nu mor niciodată - ele ne şoptesc întotdeauna în minte şi în suflet pe calea viselor fic ionale tot aşa cum fac şi imaginile lumii spiritelor în mintea umană. Îmi place să aud de la subiec i despre primele lor imagini din lumea spiritelor. Oamenii pot vedea câmpii cu flori sălbatice, turnuri de castele ridicându-se în depărtare sau curcubeie sub cerul deschis când se întorc în acest loc de adora ie după o perioadă de absen ă. Aceste prime imagini eterice Pământeşti ale lumii spiritelor nu par să se prea schimbe mult pentru sufletul care se

17/159

pentru a ne ajuta. Ele nu sunt pregătite pentru moarte şi unele se simt triste şi deposedate imediat ce-şi părăsesc trupurile. în ciuda influen elor liniştitoare ale lumii spiritelor. este ghidul său. comentariile lor devin mai uniforme. Oamenii tind să creadă că toate sufletele devin omnisciente când mor. Sufletele îşi folosesc adesea capacitatea de a proiecta 18/159 . Cazul pe care tocmai l-am trecut în revistă ar putea fi descris ca un suflet destul de neliniştit legat strâns de sufletul său pereche. Nu există nici o îndoială că unele suflete poartă cu ele bagajul negativ al unei vie i anterioare grele mai mult decât altele. să sesizez mânie în timp ce procedez la regresia temporală a vârstelor. De obicei. Un suflet poate apărea ca o masă de energie. De multe ori se întâmpla ca. Ghizii noştri şi un număr de suflete pereche şi prieteni ne aşteaptă aproape de poartă. Aceşti profesori spirituali. Indiferent de starea de spirit pe care o manifestă imediat după moarte. sunt pregăti i să preia şocul ini ial al frustrării pe care o simte sufletul imediat după o moarte prematură. Cazul 5 va face în cele din urmă o adaptare sănătoasă la lumea spiritelor. care a fost lăsată în urmă. prima entitate pe care o vede. 3 ÎNTOARCEREA ACASĂ DE vreme ce întâlnirea unor spirite prietenoase care ne întâmpină după moarte este atât de importantă. Cu toate că la prima vedere ar putea părea că suntem singuri imediat după ce murim. Cei nou sosi i în lumea spiritelor au pu in timp pentru a pluti în jur întrebându-se unde sunt sau ce se va întâmpla cu ei. deoarece o mare parte din readaptarea noastră ini ială depinde de influen a acestor entită i iubitoare asupra sufletului nostru care se întoarce. a ne uşura recunoaşterea. deoarece perioadele de adaptare variază. cu toate că există diferen e între descrierile subiec ilor. a ne oferi afec iunea lor şi a ne da asigurarea că suntem în regulă. Există momente şi locuri mai potrivite pentru analizarea detaliată a lec iilor învă ăturii karmice care implică via a şi moartea şi pe care le voi descrie mai târziu. nu suntem izola i sau lipsi i de ajutor. permi ându-i ghidului său să-l asiste în timpul echilibrării în călătoria ce va începe ulterior. în special durerea fizică. foarte evolua i. Am aflat ca. le sim im prezen a din momentul mor ii. de ataşamentul fiecărui suflet fa ă de amintirile vie ii care tocmai a luat sfârşit şi de nivelul de avansare. subiec ii mei exclamă tot timpul la redescoperirea minunilor lumii spiritelor. Ghidul din cazul 5 a oferit o scurtă vizualizare a timpului terestru accelerat. atunci când o via ă tânără se sfârşeşte subit. că am ajuns cu bine. cum le recunoaştem? Am descoperit un consens general în rândul subiec ilor mei afla i sub hipnoză în ceea ce priveşte opinia lor despre despre cum se văd sufletele în lumea spiritelor. odată ce subiec ii afla i în transă merg mai departe în lumea spiritelor ca să descrie aspectele func ionale ale vie ii spirituale. Sufletele care reintră în lumea spiritelor în aceste condi ii sunt adesea uimite şi derutate din cauză că-i părăsesc fără prea multe avertismente pe cei iubi i. Cu toate acestea. dar aparent este posibil şi ca energia non-organică a sufletelor să prezinte caracteristici umane. lumea spiritelor reprezintă un loc de pace absolută pentru sufletul călător. For e inteligente şi nevăzute de energie ne ghidează pe fiecare la trecerea prin portal. Timpul de acomodare a sufletului depinde de împrejurările în care a murit. ca mijloc de consolare a acestui bărbat în privin a viitorului so iei şi copiilor. De fapt. de obicei. Maggie. acest sentiment este combinat cu euforia provocată de faptul că toate grijile lor lumeşti au fost lăsate în urmă.întoarce după un interval de mai multe vie i. Acest lucru nu este în întregime adevărat. Mai presus de toate. pentru ca el să-şi poată continua călătoria cu mai multă acceptare. Dacă un suflet a fost traumatizat de o treabă neterminată. am observat că ghizii noştri nu încurajează rezolvarea completă a tulburărilor gândurilor la intrarea în lumea spiritelor.

o lumină. imediat după moarte.N: Asta înseamnă că are trup şi mâini? S: (râde) Păi. În capitolul 6 voi discuta despre o altă trăsătură a identită ii sufletului: posedarea unei aure de o anumită culoare. care vine spre mine.. Ştie că mai sunt încă un pic şocată de moartea mea.. sigur... ca şi cum aş pluti pe.. Dr.. dar.. care se mişcă în jurul meu. pe el l-am iubit cel mai mult. Cu toate că această entitate suflet-pereche nu este primul ghid al clientei mele.... Este. şi lucrul de care sunt cea mai conştientă este mâna pe care o întinde spre mine..... indiferent de câte ori am murit înainte.) S: Pentru că. Dacă unui suflet care călătoreşte îi apare o fostă rudă sau un prieten apropiat. Cazul 6 Dr. configura ii care pot fi luate de suflete din substan a lor energetică de bază. dintre toate rudele mele.N: Ce vezi în jurul tău? S:. Sufletul din următorul caz tocmai a trecut printr-o poartă spirituală şi este întâmpinat de o entitate superioară care. da şi nu..N: Atunci.. ca să nu-mi fie frică.. este posibil să ne mai fie un pic teamă până când ne obişnuim din nou cu lumea spiritelor? 19/159 . Majoritatea subiec ilor mei îmi povestesc că prima persoană pe care o văd în lumea spiritelor este ghidul lor personal.. Dr.. A murit când eram copil şi nu m-am consolat niciodată. a avut legături strânse cu subiectul într-o serie prelungită de vie i anterioare.N: Şi pe urmă ce mai face? S: Zâmbeşte şi-mi întinde mâna.N: Ce i se pare aşa de amuzant? S: Unchiul Charlie este tot aşa de gras ca pe vremuri. după oricare dintre vie ile noastre putem întâlni un suflet pereche. Cu toate acestea.N: Şi el te lasă să vezi toate astea cu mintea ta ca să-l po i recunoaşte? S: Da. În mintea mea. Dr.. în mod evident. monitorizând în felul lor sosirea sufletului călător. Dr. mi-a fost atât de dor de tine. (Subiectul şi-a trăit cea mai apropiată via ă anterioară la o fermă din Nebraska).N: Şi tu ce faci? S: Merg cu el şi ne amintim de vremurile frumoase pe care le-am petrecut jucându-ne în fânul de la fermă. şi el mi se arată pe de-antregul. dar în acelaşi timp întreagă.forme anterioare de via ă când comunică între ele... singură. Dr... un nisip alb şi pur.. Dr..N: Cum ştii că este unchiul Charlie? Ii recunoşti trăsăturile? S: (subiectul se foieşte în scaun cu entuziasm) Sigur. (ezitare lungă) în depărtare.. de obicei.N: De ce tocmai acesta persoană vine prima să te întâmpine? S: (cu voce preocupată şi distantă) Unchiule Charlie. ghizii sunt undeva în imediata apropiere.) Dr... (Subiectul a murit într-un accident de automobil. să mă conducă. atunci ghidul lor obişnuit poate lipsi din scenă. e exact aşa cum mi-l amintesc.N: Este cineva acolo care să te întâmpine? S: (pauză) Credeam că sunt. el se află acolo pentru a o întâmpina şi a-i da încurajări pline de afec iune. în alte vie i. aşa cum îl ştiam în ultima via ă.N: Ce este? S: (cu entuziasm) Unchiule Charlie! (tare) unchiule Charlie. şi se află lângă mine (chicoteşte)... Dumnezeule! Dr.. Plutim amândoi.N: De ce î i întinde mâna într-o formă materializată? S: (pauză) Ca să mă consoleze. sunt aici! Dr.. Dr... mă aflu sub o umbrelă uriaşă cu ciungi viu colorate şi sunt toată vaporizată. Este.. Dr.. Consider că. Dr. Proiectarea unei forme de via ă umane este doar una din numărul incalculabil de apari ii. mai departe în lumină..N: (Repet întrebarea. Ghizii şi sufletele pereche nu sunt aceiaşi.

ca nişte nori. Un fenomen curios în legătură cu lumea spiritelor este că persoanele importante din via a noastră pot să ne întâmpine întotdeauna. şi par prietenoşi. într-o via ă pe Pământ. mă părăseşte.. în acest punct critic al trecerii unui suflet. În al doilea rând. S: (pauză lungă) Sunt...N: (opresc dialogul şi folosesc tehnicile de calmare în astfel de situa ii şi apoi continuăm) Priveşte adânc. (pauză) Nu.. spre locul unde trebuie să ajung.....doar o stare de bine.. senza ia prezen ei lor. Dr. încă mai sunt pu in confuză. greşit.N: În timp ce te mişti. blânde.N: Pe măsură ce pluteşti. astfel încât.. ce frumos. care este următoarea impresie importantă... îmi dau seama că am mai fost cu ei.. Unu. bagajul permanent al poverilor fizice Pământeşti se diminuează din două motive. poate. dar cu regret) Da. Dr. să mă aducă aici. oameni în jurul nostru. prietenii. Plutesc. Sim i cumva că s-ar putea să te aştepte? S: (recunoaşte) Da! De fapt.N: Ce este familiar? S: (după o ezitare) Lumea.. De obicei. Dr. sunt aici. oameni pe care îi ştiam.. În primul rând. Dr. Variază de fiecare dată.N: Aceste persoane î i sunt familiare de pe Pământ? S: Am. există acest impact copleşitor atunci când vedem persoane pe care am crezut că nu le vom mai revedea vreodată după ce au murit pe Pământ. să mergem un pic mai departe. stă într-un alt loc decât mine. Trebuie să.. cu ochii min ii interioare. Acest lucru va fi explicat în capitolul 6. Nu există tensiune sau griji . Ce vezi în continuare? S: Lumini.N: Cred că în eleg. spunemi ce efect are acest loc asupra ta. De ce pleacă? Dr.N: Continuă să te îndrep i spre ei. pe măsură ce mă apropii. voi studia capacitatea sufletelor de aşi separa esen a. chiar dacă ele poate că deja trăiesc o altă via ă într-un trup nou. în timp ce treci prin poarta spirituală? S: (pauză) Familiaritatea. S: Este aşa de. Ce face unchiul Charlie acum? S: Mă duce.. lumina aceasta arată la fel? 20/159 .. În capitolul 10...doi. De aceea unchiul Charlie m-a lăsat cu ceilal i. trei! Acum... A venit doar ca să mă întâmpine.... dovada unei ordini şi a unei armonii atent dirijate în lumea spiritelor a adus înapoi amintirea a ceea ce am lăsat în urmă înainte de a alege via a sub formă fizică... continuă să te mişti..N: OK. Dr. spune-mi ce se întâmplă.. Dr. nu pleca! Dr. S: Da... se pare că vor să mă alătur lor.. Iată un alt exemplu.N: Ce se-ntâmplă acum? S: (foarte supărată) Unchiul Charlie se îndepărtează.. este mai mult o nelinişte. Sarcina unchiului Charlie era să fie prima persoană care să te întâmpine după moartea ta şi să vadă dacă eşti în regulă.. Dr. Dr. Cazul 7 Dr... cred..N: Acum că ai avut şansa să te adaptezi la mediul înconjurător din lumea spiritelor...N: Voi număra până la trei şi apoi vom merge acolo.N: Bine. Dr. cald şi de confortabil. să poată exista în mai mult de un singur corp... Maşina m-a luat prin surprindere. Mă simt uşurată că sunt departe de Pământ...i dai seama de ce unchiul Charlie te părăseşte în acest moment? S: (mult mai relaxată.S: Nu este chiar frică. Aş vrea să stau în acest loc pentru totdeauna. Aş vrea să ştiu dacă acum te sim i mai bine şi mult mai acasă.

gândul.. M-am bucurat că am avut ocazia să trecem în revistă aceste persoane mai devreme..N: Fiecare entitate are doi ochi? S: Da. (apoi cu un suspin de uşurare) oh! Dr... pete de energie.. dar acelaşi suflet pereche.. S: (pauză) Acum văd jumătă i de forme umane. şi ştiu că ele sunt oameni! Dr. cred... ceilal i prieteni ai mei sunt în spate.N: Ce face i voi doi acum? S: Ne îmbră işăm. Dr. Se află în fa a tuturor. Care radiază lumină. sunt diferi i. este Larry. două mase de lumină strălucitoare ca două vârtejuri. se apropie de mine. Dr. mai mari. cu orbite negre.. Oh. Larry! Dr. Jean a fost un marinar francez în secolul al XIX-lea. Dr.... gânduri despre ei şi.. iar Gunther era fiul unor aristocra i germani care au trăit în secolul al XVIII-lea.N: (după ce i-am dat subiectului şansa să-şi mai revină un pic) Entitatea lui Larry se află în fa a unui grup de persoane pe care le cunoşti? S: Da. da..N: Vezi numai ochi? S:. Contururile lor sunt şi ele transparente.. dar eu mă mişc mai greu decât ei..N: Continuă.. Este numai o urmă de gură.. este primul pe care chiar îl văd.N: Ce vezi? S: (începe să râdă şi să plângă în acelaşi timp) Cred că este... cei din spate sunt... pot să văd prin ele. so ul ei american cel mai recent. uite! Este el! Dr. În afară de Larry. Dr.N: (subiectul este atât de absorbit în scena cu sufletul său pereche încât pe fa ă îi curg şiroaie de lacrimi. Înce oşa i. despre care mi-ai spus mai devreme? S: (grăbindu-se) Da.... Larry. Larry! Dr....N: Larry este so ul din ultima ta via ă.N: Dacă o a treia persoană s-ar uita la voi acum. în lumea spiritelor? S: Ar vedea în jurul nostru.. Acest subiect este atât de emo ionat.N: Aceşti ochi seamănă cu ochii oamenilor. nu ştiu sigur ce să fac. vine spre mine.N: Oameni cu forme fizice umane? S:Da.to i sunt foşti so i..S: Nu. Dr.. pentru că.. am avut o via ă aşa de minunată împreună...N: Po i să-i vezi clar pe to i? S: Nu. S: Încep să-i recunosc. nu se distinge nimic....N: Relaxează-te şi continuă să pluteşti în timp ce-mi povesteşti tot ce vezi.. formele se schimbă. Larry....N: Vezi vreun fel de trăsături ale acestor forme? S: (nerăbdătoare) Ochi! Dr. numai de la talie în sus. Larry este în fa ă. ce ar vedea? S: (nu răspunde) Dr. spre mine. Dr. îmi trimit imagini în minte. Aştept un moment şi încerc din nou) Cum a i arăta tu şi Larry pentru cineva care v-ar privi chiar acum acolo.. şi îndepărta i... că vie ile anterioare i se rostogolesc una peste alta... În oameni! Dr. 21/159 .... Dr. Gunther şi Jean .... sunt... (alarmată) Ochii sunt peste tot în jurul meu acum. în cadrul şedin elor de dinaintea revenirii în lumea spiritelor. se măresc... dar le simt prezen a. Gunther era puternic şi toată lumea din familia lui era împotriva acestei căsătorii...N: Mergi în direc ia lor sau aceştia vin spre tine? S: Ne deplasăm unii spre al ii. cu iris şi pupilă? S: Nu. Jean a dezertat din marină ca să mă salveze de via a rea pe care o duceam în Marsilia şi totdeauna mă dorea... acum ştiu că cei pe care vreau să-i văd cel mai mult sunt în fa ă..

Acest caz demonstrează cât de tonice sunt figurile familiare pentru sufletul călător mai tânăr. cel mai mult am fost cu so ul meu. Dr. mi-am dat seama că nu este întâmplător faptul că partenerii noştri spirituali ştiu exact când ne vine sorocul şi unde să ne întâmpine la sosirea noastră în lumea spiritelor. cât de mult însemnăm unul pentru celălalt. Dr. (subiectul începe să plângă din nou).. El întotdeauna îşi arată natura masculină cu mine. Dr. în func ie de nevoile speciale ale sufletului. este aşa de bine să fiu din nou cu ea.N: (după ce subiectul men ionează o mătuşă şi al i doi prieteni) Ce anume crezi că determină succesiunea în care aceşti oameni vin să te întâmpine? S: (pauză) Păi. ne inem în bra e doar. Dr. S: (cu o voce transportată) Ne. dar este redusă drastic la aproape nimic pentru sufletele mai evoluate unde consolarea spirituală este mai pu in necesară. asta ne face ferici i.. (subiectul face cu mâna) şi uite-o şi pe cea mai bună prietenă a mea.... Dr..N: De ce îi spui ghidului „el”? S: Noi arătăm ce parte din noi dorim. Comitetul nostru de primire este planificat dinainte când intrăm în lumea spiritelor.N: Bine.N: Şi cu unii dintre ei ai trăit mai multe vie i....N: Cum reuşi i să vă ine i în bra e neavând trupuri? S: (cu un suspin exasperat către mine) ne învăluim una pe alta în lumină. vreau să mă bucur de.. o entitate care înseamnă ceva pentru noi ne va aştepta un pic mai în fa a celorlal i care vor să ne stea la dispozi ie când intrăm pe poartă...N: Şi ce semnifică aceasta? S: Ne îmbră işăm.. Dr..N: Şi aceasta se întâmplă după ce so ul tău vine lângă tine? S: Da.. Cu toate că forma diferă.de vizavi .. ne exprimăm dragostea. Aceste două suflete fuseseră întâmpinate de o entitate 22/159 .N: (aştept un minut) ştiu că î i face plăcere această întâlnire. Înainte i-am sim it doar. (subiectul pare să fie într-o conversa ie mută cu mama din ultima ei via ă).. Dr. dar am nevoie să mă aju i să în eleg ce se petrece. ce altceva? Dr.. Dr. Wilma . Este aşa de minunat să-L văd aici.râdem împreună de băie i aşa cum făceam când stăteam la ea sus în pod.. Vine spre mine.. Dr. sunt to i acolo. Dr. Dr.. Mama!. Mărimea grupurilor de întâmpinare nu numai că se schimbă pentru fiecare din noi după fiecare via ă.N: Şi veghează asupra ta în toate vie ile tale? S: Desigur. Constat că există un număr diferit de entită i care aşteaptă în grupuri de întâmpinare după fiecare via ă. Adesea.N: În eleg. Acum vin mai mul i spre mine.. la sfârşitul acestui capitol.N: După ce i-ai întâlnit sufletul pereche.. Mi-a fost atât de dor de ea... Îl văd plutind într-o parte. te rog să nu mă întrebi nimic acum... ce se întâmplă după aceea? S: (subiectul apucă strâns bra ele extensibile) Oh. S: (subiectul întrerupe cu un râs ascu it de recunoaştere) Tim!. Este corect şi natural.(subiectul începe să se liniştească şi îl ajut să-şi şteargă lacrimile cu un şerve el)... mamă.N: Spune-mi cum simt acest lucru spiritele? S: Este ca şi cum ai fi înfăşurat cu o pătură de dragoste ca o lumină strălucitoare. Cazurile 6 şi 7 ilustrează amândouă unul dintre cele trei moduri în care sufletele nou sosite sunt primite înapoi în lumea spiritelor. şi întotdeauna este protectorul meu.a murit atât de tânăr (s-a înecat la vârsta de 14 ani în ultima ei via ă).N: Vezi vreun ghid în jurul tău? S: Este aici.. este un exemplu de acest fel de trecere spirituală. o. fireşte.. S: Oh.. şi chiar şi după moarte. Dr.. Şi îmi cunoaşte şi câ iva dintre prieteni. Cazul 9. este fratele meu . ne unim... în timp ce cu ceilal i poate numai una sau două? S: Da..

Când întâlnim astfel de spirite adunate imediat după moarte. Pentru moment.. Cazul 8 Dr. mătuşi. cum a fost în cazul 5. urmată de altele cu influen ă descrescătoare. Cazul 8 arată rela iile foarte strânse pe care le au oamenii cu ghizii lor spirituali. S: Liniştea. Am fost martorul unor scene emo ionale zguduitoare ale clien ilor mei. cât şi feminine şi chiar fac lucrul acesta în prezen a altor entită i. şi totuşi. Consider că durata acestei prime întâlniri cu ghizii noştri variază după fiecare via ă în func ie de împrejurările acelei vie i. Oricare ar fi tipul întâlnirii de după moarte prin care trecem. nu înseamnă că toate vor face parte din grupul nostru de învă are spirituală când ajungem la destina ia finală în această călătorie.principală. un adevărat suflet pereche la acelaşi nivel cu acest subiect. bunici. De exemplu. Să fiu sincer. Vreau să-mi spui ce sim i. pe măsură ce evenimentul se derula.. vor fi descrise în capitolele ce urmează. Aceasta deoarece persoanele apropiate nouă în via ă nu sunt toate la acelaşi nivel de dezvoltare. în cazul 7. în cazul 6. Simplul motiv că ele aleg să ne întâmpine chiar după moarte. Mi se spune în mod repetat că sufletul în sine este androgin. Acest lucru este valabil şi în cazul următor. cazul 8 ilustrează acest gen de întâlnire. unchiul Charlie era clar un suflet mai avansat decât subiectul meu şi poate că servea chiar în calitate de ghid spiritual. 23/159 . observăm că ne-au fost so i sau so ii. în fa a celorlal i. Cazurile 6 şi 7 arată cât este de important ca un suflet nou sosit să vadă „fe e” familiare. sub formă umană. acesta pare să includă stilul particular al ghidului nostru spiritual împreună cu cerin ele propriului nostru caracter individual. identificate după sex. Vă rog să mai observa i că. primul contact important a fost Larry. în ipostaza de copil în via a care tocmai se sfârşise. din dragoste şi bunătate. Cu toate acestea. în acest stadiu al trecerii lor.N: Tocmai ai început să părăseşti planul astral al Pământului şi acum mergi din ce în ce mai departe în lumea spiritelor. puteau fi observate semnele unui ghid spiritual care orchestra întreaga întâlnire. Găsesc că este interesant faptul că termenul religios învechit de a avea un „înger păzitor” este folosit acum în sens metafizic pentru a denumi un spirit empatic. În continuare. Acum nu mai cred la fel despre îngerii păzitori. unchi.. ca formă de preferin ă fa ă de o identitate sau alta. Întâlnirile emo ionale care au loc între suflete în acest interval în cadrul trecerii spirituale sunt doar preludiul la plasarea noastră în ultimă instan ă în grupul de entită i potrivit propriului nivel de maturitate. aceasta este o sintagmă pe care o denigram cândva ca fiind prosteşte încărcată cu dorin ele noastre şi reprezentând o mitologie demodată în dezacord cu lumea modernă. Am aflat că toate sufletele pot să preia amprente mentale atât masculine. Al doilea mod în care suntem întâmpina i imediat după moarte este sub forma unei întâlniri tăcute şi pline de în eles. Aceste întâlniri generează un alt moment de vârf din punct de vedere emo ional la subiectul aflat în faza de sondare a supraconştientului. incluzând modul în care se formează grupurile şi cum sunt împerecheate cu alte entită i. ghidul spiritual al subiectului meu nu era uşor de remarcat printre fostele rude şi prieteni. este atât de linişte. Mul i ghizi au nume care sună ciudat. Aranjamentele organiza ionale spirituale.. în timp ce altele sunt destul de conven ionale. copii. veri şi prieteni dragi din vie ile noastre anterioare. În cazul 7. Era evident că una din sarcinile principale ale sufletului unchiului Charlie consta în a ajuta cazul 6. şi că misiunea lui a continuat imediat după moartea subiectului meu. în aceeaşi secundă clien ii îmi declară că sexul nu este un factor neimportant. în lumea spiritelor. cu ghidul spiritual şi fără nimeni altcineva în imediata apropiere. părin i. Cazul 7 a recunoscut oamenii mai repede decât cazul 6. el rămânând în plan secund. Un alt motiv pentru care am ales cazul 8 este pentru a indica în ce mod şi de ce sufletele preferă să aibă o apari ie vizuală. Am văzut acest lucru în multe cazuri. important este să în elegem că entită ile care ne întâmpină s-ar putea să nu facă parte din propriul nostru grup de învă are din lumea spiritelor.

. mi-a fost apropiată în via ă. deoarece putem avea ambele atribute... pe Pământ. şi poate şi confuz. 24/159 .. este alături de Mine şi mă ajută foarte mult. este un déjà vu. când doi oameni se privesc.. şi vezi o lumină pe care o cunoşteai dinainte. Dr. Notă: Am auzit de lumina identită ii spirituale. cu trăsături delicate. Dr. singur. dar este un. lucru social. care se reflectă în ochii umani ai sufletului pereche. fireşte că putem întotdeauna să ne identificăm unii pe al ii cu mintea. Rachel.... Ştiu că sună nebuneşte. dar diferit... acum este păzitorul meu.N: Vine cineva să te întâmpine? S: Da... În cele din urmă. în sens literal. prietena mea. văzându-i pe oameni aşa cum arătau mă ajută să mă obişnuiesc mai repede cu lucrurile de aici când mă întorc pentru prima oară. chiar după ce ai părăsit Pământul? S: Da. Dr. vederea unei fe e cunoscute te uşurează. putem face acelaşi lucru şi ca oameni. În ceea ce mă priveşte.. Dr. mică. cu o expresie de hotărâre pe fa a ei. Nu. Ca fiin ă omenească nu ştii ce. exprimată în diverse moduri de mul i clien i... Dr.N: Să ne întoarcem la Rachel în lumea spiritelor.. de mult. ei bine.N: Atunci ar fi un lucru bun să vezi trăsăturile umane ale oamenilor pe care i-ai cunoscut în vie ile anterioare. Dr.Dr. Dacă paznicul tău nu şi-a proiectat propria imagine într-o formă umană în fa a ta..N: Vrei să spui că uneori pe Pământ. Notă: Atributele ghizilor care sunt diferi i de sufletele pereche şi de alte entită i de sprijin vor fi examinate în capitolul opt.N: De ce te referi la această entitate ca la o „ea”? Nu sunt spiritele asexuate? S: Aşa e. în special în perioada de readaptare. am trăit în mod conştient experien a recunoaşterii imediate numai o dată în via ă. ar putea să simtă că s-au cunoscut înainte? S: Da... dragoste. Dr. Fireşte. altfel te sim i un pic pierdut la început. Efectul este neliniştitor şi chiar şi un pic straniu.N: Rachel este un suflet pereche care a fost cu tine şi în alte vie i sau cineva care rămâne totdeauna acolo? S: (cu oarecare indignare) Nu stă mereu aici. Dar este mai drăgu aşa... şi este o mare bucurie să o văd pe Rachel... E paznicul meu personal (o spune cu mândrie posesivă).. Dr. Dr. Ca suflete. aşa mi-o amintesc cel mai bine. preferin ele noastre naturale vor ieşi la iveală. există perioade în existen a noastră când suntem mai înclinate spre un gen sau altul...N: Ai vrea să descrii cum i se pare că arată sufletul lui Rachel în acest moment? S: (încet) O femeie tânără. în mintea mea.N: În timpul existen ei voastre spirituale sunte i fixa i în atribute feminine sau masculine? S: Nu.... când am nevoie de ea. chiar la oameni pe care de-abia i-ai cunoscut. Dr.N: Şi ce sim i când o priveşti? S: Calm. ai fi putut oricum s-o recunoşti? S: Bine. atâta dragoste şi cunoaştere. ca oamenii? S: (ezită) Într-un fel. în momentul în care am văzut-o pe so ia mea. asta î i spune ceva despre ei..N: Ce po i să faci pe Pământ cu ochii din ce faci în lumea spiritelor? S: Când te ui i la ochii unei anumite persoane pe Pământ.. Vezi mintea în spatele a ceea ce noi considerăm a fi ochi. Întotdeauna se află alături de mine când mor. Dr.. linişte . dar sufletul tău îşi aminteşte.N: Tu şi Rachel vă uita i una la alta cu ochii. Rachel vrea să mi se arate ca femeie pentru identificarea vizuală şi mai este şi un lucru mental la ea.N: Adică ai cunoscut-o pe Rachel pe Pământ? S: (răspunde cu nostalgic) Odată. deoarece la asta ne raportăm pe Pământ.

Dr. arătam foarte bine! Semănăm la fa ă cu una din reclamele la igări pe care le vezi pe autostradă (chicotind).N: Dar aceasta a fost numai într-o via ă. mă sim eam bine în pielea lui Jeff. în via a anterioară despre care am discutat mai devreme? S: (râde) Exact. Dr. Mai depinde şi de împrejurările în care le întâlneşti. da. doar mă gândesc la trăsăturile pe care le doresc. şi am avut fe e ca ale lui Jeff şi în alte vie i.. Dr. Dr. recunoaşterea depinde de. comunicăm cu ajutorul min ii. este normal. când vezi pe altcineva. Dr. şi de starea ta de spirit de atunci... ca un mod de a te face să te readaptezi la lumea spiritelor? S: (cu nerăbdare) O...N: Ai putea să mă lămureşti cum anume pot fi proiectate trăsăturile umane de către tine.i arate un set de trăsături într-un loc.. pentru intimitate. Ele ar putea alege să.. Dr. dar îmi 25/159 .. şi subiec ii mei spun că pot trimite gânduri intime prin atingere. Dr.. imediat după fiecare moarte a ta pe Pământ. simplă. da.. subiec ii sub hipnoză nu doresc să-mi vorbească despre aceste lucruri personale.N: Dar de ce Jeff? Doar pentru că ai fost el în ultima ta via ă? S: Nu. în timp ce în alt loc s-ar putea să vezi altceva. Dr. care trec printre ei ca nişte „impulsuri sonore electrice”.N: Şi vorbeşti cu oamenii aceştia? S: Nimeni nu vorbeşte.. Dr. când le întâlneşti acolo.... Mă simt mai bine când îi văd şi pe cei pe care i-am cunoscut înainte. sentimentele tale. S: O.. masa mea de energie.. dar nu pot să. Notă: Când două spirite se apropie atât de mult unul de celălalt acestea sunt unite. dar eu mă asociez mental mai repede cu oamenii care au trăsături. Îmi place să fiu Jeff şi să fac paradă de musta a mea groasă. Îmi plac fe ele cu musta ă.N: Este posibil ca sufletele să aibă conversa ii private care să nu poată fi interceptate telepatic de ceilal i? S: (pauză). ca suflet? S: Din. atunci po i să-mi spui de ce tu şi celelalte suflete proiecta i anumite trăsături în diverse momente? S: (pauză lungă) Depinde de unde te afli în mişcările tale pe aici. Dr. şi-ar da scama că sunt cu destul de repede.N: Vrei să spui atunci când erai Jeff Tanner.N: Şi cum se procedează? S: Prin atingere . Oamenii care nu te-au cunoscut în via a aceea s-ar putea să nu te recunoască aici. S: Vezi.se numeşte comunicarea prin atingere. Dr. În majoritatea situa iilor.i spun ce anume îmi dă capacitatea de a face lucrul acesta. cowboyul din Texas..N: Rachel se prezintă în fa a ta în formă umană. Aveam o via ă fericită..N: Po i să fii mai la obiect? Ce împrejurări diferite pot determina formele de energie să se materializeze într-un anumit fel în fa a altor spirite? S: Este diferen a dintre tine când te afli în terenul lor şi tine când te găseşti în terenul tău.. cu maxilar puternic. La naiba. aşa e! Şi îmi dă un sentiment de siguran ă. Spune-mi mai mult despre recunoaştere.. Dr. Sufletele î i vor arăta ceea ce vor ele să vezi din aspectul lor şi ceea ce cred ele că vrei tu să vezi.N: Telepatic? S: Da.. facem şi acest lucru. Dr. Aş putea să mă schimb în altcineva. Dr..N: Şi cum este cu comunicarea fără proiectarea trăsăturilor? S: Sigur..N: Eşti pentru proiectarea unui anumit set de trăsături faciale? S: Hmm...N: Aici am vrut să ajung.N: Bine.

şi e normal.place cel mai mult acum de mine ca Jeff. îi vezi pe to i aşa cum sunt în realitate. ca şi când ar fi pe Pământ? S: (izbucneşte în râs) Oamenii sunt oameni indiferent de cum arată în lumile lor fizice... de cea psihologică atunci când se întâlnesc? S: Sigur. atunci. indiferent de numărul de trăsături faciale pe care le-am putea proiecta ca suflete? S: Da..... lucrul ăsta ne trimite la ceea ce spuneai despre noi to i ca având o singură identitate. Î i iei acele trăsături pe care persoana pe care o vezi le va recunoaşte cel mai mult ca fiind ale tale. Dr. Identitatea pe care şi-o proiectează sufletele unele altora depinde de timpul şi locul în lumea spiritelor. şi asta func ionează în ambele sensuri. ce rela ie avem cu o anumită persoană şi de locul în care ne aflăm. şi am dezvoltat idei.N: Ce înfă işări etalează sufletele de pe alte planete decât Pământul? S: (evaziv) Eu. dar dacă în fiecare din vie ile noastre anterioare avem câte o fa ă diferită.N: Păi. pe care din ele o purtăm în perioada dintre vie i? S: Le amestecăm. şi.. Dr. cum putem şti adevăratul caracter al conştiin ei sufletului. noi nu judecăm.. totul este o. limitate la sufletele bătrâne. Aici este mult mai.N: Deci. Amintirile acestor experien e sunt.. Unii vor numai să-şi arate partea cea mai bună pentru ce ai putea crede despre ei... în func ie de ceea ce vrei să comunici.. nu apreciază pe deplin că important este lucrul pentru care lup i. Dr. cam aşa ceva. pentru că aceste trăsături umane erau o parte din vie ile noastre fizice în alte locuri atunci când am descoperit lucruri. dar putem să luăm ce trăsături vrem pentru a comunica.. abstractă.N: Deci. aşa cum vom vedea mai târziu.. Notă: „Teritoriul” spiritual va fi explicat pe măsură ce mergem mai departe în lumea spiritelor.N: De ce? S: Aşa cum î i spuneam.. vorbim despre sufletele mai imature? S: Da.... Dr. Dr.. de obicei. mai avansate..N: O..N: Te rog să-mi spui dacă am în eles corect.N: Bine..iar tu faci să pară că sufletele au toane şi vanitate. cât şi de starea de spirit. Dr. stau mai mult cu oamenii mei. chiar împrumutând fe e pe care nu le-au avut niciodată pe Pământ. cu toate aceste schimbări în imaginea fiecăruia dintre ele? S: (râde) Imaginea pe care o proiectezi nu ascunde fa ă de ceilal i niciodată ceea ce eşti cu adevărat. Se pot bloca.N: Vrei să-mi spui că un suflet s-ar putea să... Dr.. foarte mult din felul în care ne prezentăm în fa a celorlal i depinde de ceea ce sim im chiar în acel moment.i arate o fa ă la poarta spre lumea spiritelor şi altă imagine mai târziu. 26/159 . Dr. Notă: Dobândirea de informa ii de la subiec ii pe care i-am avut şi care pot să-şi amintească de vie ile fizice trăite anterior în forme non-umane în alte lumi constituie întotdeauna o provocare. se interconectează.. nu este acelaşi fel de emo ie pe care o ştim de pe Pământ. De ce proiectăm anumite caracteristici şi gânduri. Dr. poate. Se râde mult despre felul în care spiritele cred că ar trebui să arate.N: Mă gândesc la lumea spiritelor ca la un loc al conştiin ei inteligente şi atotştiutoare. confirmare a ideilor. se bazează pe o. serie pe care să o folosim aici.. de obicei.. şi nu cum ară i. În final toate vor fi în regulă. Dr. Dr. Oricum...N: Idei? Vrei să spui sentimentele tale la momentul respectiv? S: Da. într-o situa ie diferită? S: Corect. vezi suflete care au mers pe alte planete decât Pământul? S: (pauză) Din când în când.

Cazul 9 Dr. Dr. singuri până la destina iile lor finale. Dr.N: De ce? S: Cunosc drumul. Dr. Cu toate că este un lucru neobişnuit pentru cei mai mul i dintre clien ii mei. în sfârşit. cât şi în afara sa. atât în lumea spiritelor. Ştiu unde merg şi sunt nerăbdător să ajung acolo. am men ionat existen a unei a treia forme de reîntoarcere după moarte. Afirma iile subiectului din cazul 8 şi ale tuturor celorlal i clien i ai mei ne arată că suntem încă departe de a fi perfec i în lumea spiritelor. încă îmi mai pare rău de acei subiec i care îmi descriu cum sunt traşi de for e nevăzute. Am văzut care este importan a întâlnirii altor entită i în momentul intrării în lumea spiritelor. Ştiu exact unde merg după moarte.. contactul cu ceilal i. Cu aproximativ opt vie i înainte de cea curentă. Ramifica iile psihologice ale dezvoltării noastre. persoanele din această categorie sunt călători experimenta i. Pe lângă unirea cu ghizii noştri şi cu alte fiin e familiare. Acum sunt pe traiectorie.N: Cum i-ai caracteriza plecarea de pe Pământ în lumea spiritelor. deoarece reuşesc să ajungă mai repede acolo unde este locul lor decât acelea care se opresc să-i întâlnească pe ceilal i. Dr. Cazul 9 este un client care a avut un număr mare de vie i. Scopul esen ial al reîncarnării este evolu ia personală. apoi dă din umeri) A fost o.N: Întotdeauna te-ai mişcat aşa de repede? S: Nu.. când am ştiut că pot să mă descurc singur.N: Şi nu te sim i pierdut sau singur acum? S: Glumeşti? Nu am nevoie să mă ină nimeni de mână. nu am nevoie să văd pe nimeni şi mă grăbesc. S: âşnesc în sus ca o coloană de lumină şi zbor... dar nu mai cer un astfel de lucru acum.N: Şi nu te deranjează că nu eşti aşteptat de nimeni? S: (râde) Era o vreme când asta îmi prindea bine. Bănuiesc că şi pentru ele procesul este accelerat. fără cărucior de bagaje şi birou de informa ii care să te ajute cu îndrumări. Ideile mele despre cum trebuie să fie când eşti singur la poarta spre lumea spiritelor şi dincolo de aceasta nu sunt împărtăşite de acele suflete care folosesc op iunea de a merge singure. Dr. Fiind suflete mai bătrâne şi mai mature. întinzându-se pe mii de ani. Acest lucru seamănă perfect cu aterizarea într-o ară străină unde ai mai fost. 27/159 . De fapt. decizie mutuală. Sunt tras de un magnet şi îmi face plăcere călătoria. unde are loc. pe un fascicul de lumină..N: A cui hotărâre a fost aceea de a i se permite să intri în lumea spiritelor fără asisten ă? S: (pauză. numai după ultima serie de vie i. Între mine şi profesorul meu.N: Explică-mi cum func ionează procesul acesta de tragere care te va purta până la destina ie? S: Plutesc pe un val.Dr. Cred că ceea ce mă deranjează cel mai mult la acest tip de intrare este aparenta lipsă de aclimatizare a sufletelor.. Această manieră în care un suflet nu este întâmpinat de nimeni este mai degrabă menită să creeze confuzie.. Dr.. nu par să ceară vreun sistem de sprijin ini ial. Dr. sunt baza muncii mele.N: Ce i se întâmplă în momentul mor ii? S: Simt o mare uşurare şi mă mişc repede. el nu a mai fost întâmpinat la poarta către lumea spiritelor.N: Este această capacitate a sufletelor de a-şi transmite unul altuia trăsăturile un dar de la creator oferit nouă pe baza nevoilor spirituale? S: De unde să ştiu? Doar nu sunt Dumnezeu! Conceptul conform căruia sufletele sunt supuse greşelii vine ca o surpriză pentru unii oameni.

nu prea ştiu. Dr.. şi face parte din structura mea tonală . Acum sunt tras şi trebuie să merg cu această for ă. fasciculul de lumină. To i subiec ii îşi aduc propriile segmente de cunoştin e pentru a putea răspunde la întrebările mele despre lumea spiritelor. ca un semnal de sunet şi lumină care mă ghidează spre casă.N: OK....N: Cine anume? S: Cei care de in controlul. Fac al ii treaba ta. Înainte de a continua cu trecerea sufletelor în lumea spiritelor aş vrea să discut despre acele entită i care. Dr. plutesc cu rezonan a. S: Gândeşte-te la un diapazon uriaş în interiorul unui stroboscop care sclipeşte. Dr. fie că nu au ajuns atât de departe după moartea fizică. Mai târziu. nu de ii controlul. rămâi cu aceasta şi descrie-mi ce se întâmplă în continuare.. Dr. da. nivelul tău de maturitate î i oferă un oarecare element de control asupra vitezei şi a direc iei călătoriei. pot să mă mişc mai mult prin jur pe cont propriu. deci există energie? S: Avem energie din câmpul energetic.N: Atunci..N: Atunci. Dr. şi sunt într-un sistem de transport.N: Vrei să spui că eşti ghidat de o for ă invizibilă fără prea mult control de voin ă din partea ta şi că nu po i grăbi lucrurile aşa cum ai făcut imediat după moarte? S: Da... Dr. S: Da. undele sunt direc ionate şi eu plutesc odată cu ele. S: (pauză) Mintea mea este în acord cu mişcarea. noi înşine generăm energie. Dr.N: Nu sunt sigur că în eleg cum se combină sunetul şi lumina pentru a forma benzi direc ionale. fie că vor fi deviate de pe ruta normală a călătoriei. 28/159 .... trebuie să merg cu benzile de lumină. putem să folosim aceste for e în func ie de experien a noastră. şi eu sunt închis înăuntru. dar nu chiar aici.Dr. în timp ce o altă persoană ar fi putut spune că sufletele se mişcă în această zonă ca într-un aspirator... seamănă cu benzile unui radio . medie şi joasă? S: (râzând) Nu e rău.cineva răsuceşte butonul şi găseşte frecven a adecvată pentru mine.. Dr. a folosit câteva descrieri tehnice pentru a-şi exprima senza iile spirituale. S: (pauză scurtă) Mă mişc singur. conştientul analitic lucrează în combina ie cu inconştientul pentru a primi şi răspunde mesajelor direc ionate către amintirile noastre sedimentate adânc.. Călătoria ta spirituală este influen ată de frecven e vibra ionale cum ar fi rezonan a înaltă. Tendin a acestui client de a-şi explica gândurile despre călătoria sufletului în termeni tehnici a fost încurajată.N: Aaa.N: Fasciculul acesta este electromagnetic sau ce fel? S: Păi. Nu ai răspunderea de a.... şi merg în locul căruia îi apar in... Aşa că nu sunt numai fascicule de lumină pe care călătorim. În hipnoză.frecven a mea. Acest caz a folosit legi fizice familiare lui pentru a descrie mişcarea.. sunt primit în propriul meu spa iu. Dr. vibrează.. Subiectul din cazul 9 este inginer electrician şi. dar nu dictată de sugestiile mele.N: Să ne întoarcem la ce ai spus despre radio.. în consecin ă.N: Rezonan a? Auzi sunete? S: Da. după ce m-am liniştit.i găsi propria destina ie. Este uşor..

inferioare ale Pământului şi lumea spiritelor. Când sunt gata. Cercetătorii care s-au specializat în fenomenele fantomelor arată că aceste entită i tulburate se află captive pe un tărâm al nimănui. disperare şi chiar ostilitate într-o asemenea măsură. Cel mai adesea. această zonă a spiritualită ii a atras şi elementul marginal al lipsei de scrupule asociat cu cel ocult care îşi manifestă ac iunea negativă asupra emo iilor persoanelor influen abile. să vedem dacă un suflet poate 29/159 . ceea ce s-a întâmplat cu ele pe Pământ este semnificativ. încât s-au desprins de grupul principal de suflete care merg înapoi spre căminul spiritual. afectate. mai întâi. În primul caz. dar întrucât împrejurările diferă pentru fiecare tip de suflet desprins. între planurile astrale joase. atunci neregularită ile şi devierile de la exodul firesc al sufletelor ar trebui să fie anticipate la rândul lor. datorită unui grad ridicat de nemul umire. Din propriile cercetări. Adevăra ii ghizi sunt tămăduitori şi nu intervin nepofti i cu mesaje caustice. Dacă avem o lume a spiritelor guvernată de ordine. care se prind singure în cursă. de departe. aceste neobişnuite spirite obsedate sunt legate de un anumit loc geografic. Din păcate. deoarece sunt acuzate de implicarea min ilor oamenilor cu inten ii dăunătoare. le voi aborda separat. şi acele suflete care au fost subminate de. Ar trebui. Spiritul tulburat este o entitate imatură cu treburi neterminate într-o via ă anterioară pe Pământ şi poate să nu aibă nici o legătură cu persoana în via ă pe care o chinuie. acestea sunt suflete rănite. Acestea sunt sufletele care au fost implicate în fapte rele. Sufletelor desprinse li se dă uneori denumirea eronată de „spirite demonice”. cum ar fi exorcismul. ghizii spirituali înlătură în mod deliberat aceste suflete din asocierea lor în continuare cu alte entită i pentru o perioadă nedeterminată. Aceasta înseamnă că cineva care se află într-o stare de conştiin ă de medita ie adâncă ar putea să recep ioneze din când în când semnale supărătoare de la vreo fiin ă care şi-a părăsit trupul şi ale cărei mesaje pot varia de la frivole la provocatoare. După părerea mea. Spiritele care bântuie pot fi determinate să plece şi în ultimă instan ă să facă o tranzi ie adecvată către lumea spiritelor. Subiectul spiritelor negative a generat cercetări serioase în domeniul parapsihologiei. sau cu complicitatea tendin elor criminale anormale din corpul uman. atunci cum li se permite să existe sufletelor inadaptate care exercită energie negativă asupra fiin elor vii? O explica ie ar fi aceea că mai avem liberul arbitru chiar şi în moarte. Alta ar fi că. din moment ce îndurăm atât de multe frământări ale universului nostru fizic. După moartea lor fizică. în timp ce în al doilea caz. Cu toate acestea. este posibil să facă parte dintr-un plan foarte mare. Există două tipuri de suflete desprinse: acelea care nu acceptă faptul că trupul lor fizic este mort şi se împotrivesc întoarcerii în lumea spiritelor din cauza durerii personale. Aceste entită i neliniştite nu sunt ghizi spirituali. Noi ştim că o entitate negativă dislocată poate fi găsită şi manevrată prin diverse mijloace. nu cred că aceste fiin e sunt pierdute în spa iu şi nici că sunt demonice. ele aleg să rămână o vreme în planul Pământului. ghizii acestor suflete sunt preocupa i îndeaproape cu reabilitarea. datorită efectului serios pe care acestea îl au asupra altor suflete încarnate. Mă voi întoarce acum la acel. pentru a o face să nu mai interfereze cu fiin ele umane. Aceste spirite refuză să meargă acasă după moartea fizică şi adesea au influen e neplăcute asupra acelora dintre noi cărora le-ar plăcea să-şi consume vie ile umane în pace. În ambele situa ii.4 SUFLETUL DISLOCAT EXISTĂ suflete care au fost afectate atât de grav. numărul acestor suflete anormale nu este mare. din proprie voin ă. cel mai numeros tip doi de suflete tulburate. Este adevărat că unele persoane sunt conductori convenabili şi receptivi pentru spiritele negative care doresc să-şi exprime natura cârcotaşă. cu ghizi cărora le pasă de noi. încât doresc ca ghizii lor să stea departe de ele. Primul tip este cel al fantomelor. Comparat cu toate entită ile care se întorc. aceste suflete vor fi luate de mână departe de planul astral al Pământului şi îndrumate către locul căruia îi apar in în lumea spiritelor. desprinderea se face la propria alegere a sufletului. deoarece ele produc confuzie. Spiritele decorporalizate nefericite. deteriorate.

aşa cum este 30/159 . Dacă delictele noastre sunt foarte serioase. Evolu ia sufletelor presupune tranzi ia de la imperfec iune la perfec iune. Este important să facem distinc ie între ceea ce exercită o for ă negativă asupra min ii noastre şi ceea ce nu. înainte de a se alătura prietenilor lor. Oamenii care nu sunt în armonie cu trupurile lor se simt detaşa i de ei înşişi în via ă. Subiec ii mei îmi spun că nici un suflet nu este rău din naştere. încât ni se pare că nu suntem întregi. adul i fiind. ori reprezintă unul şi acelaşi lucru? Din când în când. Deoarece sufletele nu au fost create perfecte. Putem vedea cum copiii pot fi atât de afecta i de violen a fizică şi emo ională în cadrul familiei. în capitolul următor. Anumite suflete. au cauzat suferin ă extremă altora? Dacă un suflet nu este capabil să amelioreze cele mai violente porniri umane în corpul său gazdă. De exemplu. Vom vedea. Dar ce se întâmplă cu sufletele care. ale căror gazde au o predispozi ie genetică pentru o chimic anormală a creierului. Astfel. prin intermediul trupurilor lor. Există persoane bolnave mintal care se simt conduse de for e antagonice ale binelui şi răului asupra cărora ei trăiesc cu senza ia cred că nu au nici un control. toate sufletele dau socoteală pentru conduita lor în trupurile pe care le ocupă. câte un client îmi relatează: „Mă simt posedat de o for ă interioară care îmi spune să fac lucruri rele”. amenin ător în interiorul formei noastre umane. să fie considerate la un nivel inferior de dezvoltare. For ele negative emană din noi înşine. Aceia dintre noi care am trăit experien a traumelor personale nerezolvate în via ă purtăm semin ele propriei distrugeri. Vedem acest lucru în conştiin a umană. natura lor poate fi contaminată în timpul dezvoltării unei astfel de forme de via ă. unele suflete nu sunt asimilate în întregime. în general. dacă sunt lăsate netratate. cum sufletele îşi trec în revistă via a lor anterioară împreună cu ghizii. Când auzim o voce interioară care near putea sugera să ne distrugem pe noi sau pe altcineva nu este o entitate spirituală demonică. cu toate că poate să capete această etichetă în via a omenească. o prezen ă străină şi nici un ghid renegat răuvoitor. nivelul de conştientizare a suferin ei umane pare să se ridice. „Scena judecă ii”. Mi s-a spus că în fiecare epocă de istoric sângeroasă a Pământului a existat întotdeauna un număr semnificativ de suflete incapabile să reziste şi să se opună cu succes cruzimii umane. sufletele pot avea identitatea afectată de alegerile proaste din via ă. Acest chin ne afectează sufletul într-un aşa mod. încât.să fie considerat culpabil sau lipsit de vină când a ocupat creierul criminal răufăcător? Sunt răspunzătoare mintea sufletului sau ego-ul uman. am ajuns la concluzia că omul cu cele cinci sim uri ale sale poate să ac ioneze negativ asupra psihicului unui suflet. Cu toate că nu există nici un sine ascuns. pofta excesivă şi comportamentul dependent. Extinderea violen ei în prezent înseamnă. inhibă exprimarea unui suflet sănătos şi poate chiar să ină un suflet în sclavie fa ă de trupul gazdă. care reprezintă creşterea exagerată a durerii personale. Noi ne exprimăm sinele etern prin nevoi biologice dominante şi prin presiunile stimulilor mediului care apar in temporar sufletului întrupat. oare. Răul patologic la fiin ele umane este caracterizat de sentimente de neputin ă personală şi de slăbiciune care este stimulată de victimele neajutorate. ne inhibă dezvoltarea sufletului. După ce am lucrat ani întregi cu supraconştientul oamenilor afla i sub hipnoză. Pe un perete din biroul meu atârnă o pictură egipteană. Partea pozitivă este că pe Pământ. Cu toate acestea. ci comit acte premeditate de atrocitate fără sentimente de remuşcare. Sufletele ar mai putea avea o tendin ă către alegerea mediilor în care ele nu lucrează bine în mod constant sau în care sunt subminate. sunt în special expuse riscului într-un mediu violent. că avem mai multe suflete care „nu merg bine” acum decât în trecut? Chiar şi numai suprapopularea şi cultivarea drogurilor care ne afectează mintea ar trebui să vină în sprijinul acestei afirma ii. Această stare nu scuză sufletele de la a face tot posibilul pentru a împiedica amestecul răului pe Pământ. bazată pe depăşirea multor sarcini dificile ale trupului în timpul vie ilor lor menite acestor sarcini. le numim rele. pe plan interna ional. deoarece răspunderea este de multă vreme o parte din tradi iile noastre religioase. Cu toate că sufletele care sunt implicate în acte cu adevărat rele ar trebui. imaturitatea sufletului nu atrage automat comportamentul răuvoitor de la o personalitate umană afectată. Impulsurile distructive ale dezordinii emo ionale. cum poate fi tras la răspundere în via a de apoi? Acest lucru naşte problema trimiterii în rai sau în iad pentru faptele bune sau rele.

cu o lucrare bună. Este un moment tensionat. sufletele care comit păcate majore (de moarte) sunt condamnate să rămână în iad pe veci. Eşecul în fa a cântarului ar duce la sfârşitul existen ei sufletului său.prezentată în Cartea Mor ilor. în prima lor serie de vie i. să intre în rai. nu capul. ar trebui să încep prin a men iona că un segment mare al societă ii crede că sufletele nu merg toate în acelaşi loc. izolare şi de suferin ă. moartea explica via a. izolarea spirituală individuală. indiferent de cât de defavorabil ar fi înclinată balan a fa ă de comportamentul său trecut. Mi se spune că după moarte toate sufletele merg într-o lume a spiritelor unde toate sunt tratate cu răbdare şi dragoste. în cele din urmă. Am mai observat că acele suflete începătoare care sunt. pentru a intensifica procesul de învă are sub supraveghere strictă. Maestrul de ceremonii este zeul Anubis. În final. asociate comportamentului uman profund negativ. Dacă popoarele din est credeau în existen a unui loc special al spiritelor pentru cei ce au făcut rele. Deoarece faptele rele îmbracă atât de multe forme pe Pământ. 31/159 . am aflat că anumite suflete trec printr-o separare în lumea spiritelor şi acest lucru se întâmplă în perioada orientării lor cu ajutorul ghizilor. Pentru sufletul „rău”. De exemplu. Aceasta nu este o pedeapsă. în panteonul lor cosmic. care cântăreşte atent inima bărbatului pe un talger şi pe celălalt stă pana de stru a adevărului. de obicei. Cu toate acestea. natura acestor varia ii este evaluată în timpul orientării la sfârşitul fiecărei vie i. El stă lângă balan ă. învă ătura spirituală şi tipul de izolare folosit sunt diferite pentru fiecare suflet. Teologia mai moderată nu mai pune accentul pe ideea focurilor iadului şi a pucioasei pentru păcătoşi. ilustrând un ritual mitologic al mor ii. Inima. descrie starea de conştien ă dintre vie i (Bardo) ca un timp în care „răul pe care l-am săvârşit ne proiectează în separarea spirituală”. Iadul există pentru a separa permanent sufletele bune de cele rele? Toată munca mea cu spiritele subiec ilor mei m-a convins că nu există nici un loc de suferin ă teribilă pentru suflete. Primesc destul de pu ine comentarii de la clien ii mei despre acest tablou. ele sunt puse împreună în propriul lor grup. este această idee similară conceptului de Purgatoriu din lumea occidentală? Încă de la începuturile sale. Pictura arată un bărbat mort de curând ajungând întrun loc situat între tărâmul celor vii şi împără ia mor ilor. De asemenea. vechi de peste şapte mii de ani. sursă de credin ă religioasă cu mii de ani mai veche decât Biblia. gata să devoreze inima dacă faptele rele ale bărbatului atârnă mai greu decât binele pe care l-a făcut în via ă. indiferent de rela ia lor cu trupurile pe care le-au ocupat? Pentru a răspunde la această întrebare. timpul relativ de izolare şi reîndoctrinare nu este acelaşi. reprezintă pentru egipteni întruparea conştiin ei sufletului unei persoane. Cartea Tibetană a Mor ilor. multe secte religioase sugerează o coexisten ă spirituală a două stări mentale de bine şi de rău. trebuie să îndure. pe punctul de a fi judecat pentru faptele sale trecute de pe Pământ. Egiptenii antici aveau o obsesie cu moartea şi cu lumea de dincolo de mormânt deoarece. doctrina creştină definea purgatoriul ca o stare tranzitorie de interdic ie temporară pentru păcatele minore săvârşite împotriva umanită ii. O persoană cu înclina ii metafizice ar insista că nimănui nu i se refuză intrarea în împără ia vie ii de apoi. Pe de altă parte. Când toată karma negativă este înlăturată. mi s-a povestit despre spirite neadaptate care s-au întors direct pe Pământ după o perioadă de recluziune pentru a se cură a. există sentin e filosofice antice care indică o separare de Dumnezeul-Esen ă ca metodă de pedeapsă după moarte. Aceia dintre subiec ii mei care au fost împiedica i de rău îmi povestesc că sufletele ale căror influen ă a fost prea slabă pentru a da la o parte impulsul omenesc de a face rău cuiva vor merge la izolare la reintrarea lor în lumea spiritelor. aceste suflete primesc permisiunea. Este această credin ă adevărată? Li se oferă tuturor sufletelor şansa să se transmute în lumea spiritelor în acelaşi mod. ci mai degrabă un fel de purgatoriu pentru restructurarea conştiin ei de sine la acele suflete. cu excep ia Pământului. cât mai repede posibil. Totuşi. Aparent. cu gura deschisă. Un monstru cu cap de crocodil stă aplecat alături. Purgatoriul creştin ar trebui să fie un loc de peniten ă. Ele nu parcurg aceeaşi rută de călătorie cu alte suflete. Aceste suflete nu vin să se amestece cu celelalte entită i în manieră conven ională pentru o bucată bună de vreme.

. în lumea spiritelor? S: De pildă... negativitatea care nu poate fi stăpânită.. s-a întors pe Pământ din nou. şi nu s-a mai alăturat grupului nostru... şi a putea aprecia răul pe care-l făcuse fetei. Mai degrabă este rezultatul ac iunilor pozitive sau negative ale cuiva în timpul vie ii.. prietenul meu avea nevoie de acea experien ă.. Trebuie să recunoşti că acesta este un subiect pentru profesorul tău. pentru că a rănit-o pe fata aceea? S: Nu.N: Ce înseamnă „mai sever” pentru voi.N: Crezi că acest suflet a dat vina pe creierul uman al fostului său trup gazdă. Cei care le-au făcut rău altora vor face peniten ă plasându-se ei înşişi în postură de viitoare victimă într-un ciclu karmic de dreptate. aşa cum mi-a fost relatat de un suflet care era familiar cu unul dintre aceste spirite...... unde oamenii erau cruzi. groaznic. pentru că s-a descurcat atât de prost în acel trup. ar putea fi distrus ca suflet de cineva din lumea spiritelor? S: (pauză lungă) Nu po i chiar să distrugi energia. Karma în sine nu desemnează faptele bune sau rele. A cerut să devină el însuşi o femeie abuzată în următoarea via ă. şi-a asumat fapta.. Dr.. con ine un pasaj care spune: „Sufletele cu influen ă rea trebuie să-şi răscumpere virtutea”...... nu prea lung..N: Cum? S: (vag)...N: Dacă acest prieten al tău nu a câştigat în elegere şi a continuat să se amestece cu persoane care au comis fapte rele. prietenii lui.N: Când a murit a venit şi el prin aceeaşi poartă spirituală ca şi tine? S: Da. rănise o fată. Mai încolo vom afla un pic mai multe despre formarea şi restaurarea energiei inteligente...N: Şi apoi ce s-a întâmplat cu acest suflet? S: După un timp. după această via ă tristă în care rănise fata aceea.ca persoane întrupate.N: Sufletele poartă răspunderea pentru legătura lor cu fiin ele umane care îi rănesc pe ceilal i în timpul vie ii? S: Da. Dr. mai degrabă o regenerare.. pentru a câştiga în elegere.. abuzau fizic. Multe suflete rătăcite pot să-şi rezolve propriile probleme de contaminare.. A trebuit să studieze mult timp în particular.. Nici un studiu al vie ii de după moarte nu ar avea vreun sens fără a ne referi la modul în care karma se raportează la cauzalitate şi dreptate pentru toate sufletele. prietenul meu nu s-a întors la noi..N: Ce ştii despre această entitate? Ce s-a întâmplat după ce acest suflet s-a întors în lumea spiritelor în urma acelei vie i? S: El. Cazul 10 nu a răspuns mai departe acestei serii de întrebări. şi a dat vina pe lipsa de îndemânare în a depăşi eşecurile umane... În multe vie i. el a mers direct într-un loc unde a stat singur cu profesorul. o interpretare greşită... a fost o alegere deliberată. Dr. remodelare.. Dr.. 32/159 . Dr. şi al i subiec i care ştiu ceva despre aceste suflete afectate sunt destul de zgârci i cu informa iile. Pre ul pe care îl plătim pentru faptele noastre greşite şi răsplata pe care o primim în urma unei purtări bune se învârt în jurul legilor karmei... dar poate fi remodelată.. Cazul 10 Dr.. Iată un exemplu. dar el nu s-a întâlnit cu nimeni.N: Care a fost dimensiunea pedepsei lui? S: Pedeapsă este... aceia care au făcut rău celorlal i în mod sălbatic într-o via ă . Dr. un alt text oriental vechi care a trecut testul a mii de ani.cunosc un astfel de suflet.. ca femeie. Profesorii sunt mai severi cu aceia care au fost implica i în acte de cruzime. poate fi reajustată.. Dr... Nu prin distrugere... Dr.. Bhagavad Gita.

Mă gândesc la sta ia de vindecare ca la un spital de campanie sau la o unitate MASH. La sfârşitul fiecărei vie i. Destinul nostru viitor este influen at de un trecut de care nu putem scăpa. decidem asupra modului adecvat de judecată pentru conduita noastră. bărbat. în special atunci când îi rănim pe al ii. Cu ajutorul consilierilor noştri spirituali şi al camarazilor. Am tendin a să mă refer la cosmologia tuturor loca iilor spirituale ca la locuri sau spa ii. În acest loc suntem adesea examina i de ghidul nostru. Prin învingerea fricii şi asumarea riscurilor. 33/159 . capsule de voiaj şi zone de escală interspa ială. Voi discuta acest concept în alte capitole. Sufletele trebuie să înve e să facă fa ă în diverse moduri fiecărei noi fiin e umane care le-a fost repartizată. decât să ne aştepte un monstru pentru a ne devora sufletele. „sufletele sunt trimise pe Pământ pe durata războiului”. dar cel mai des întâlnit este „locul de vindecare”. deoarece avem de-a face cu un univers non-fizic. Acesta va fi urmat de o altă oprire care implică reorientarea sufletului spre un mediu spiritual. Cu toate acestea.Afirma ia că „nu există accidente în vie ile noastre” nu înseamnă că prin sine karma impune. tiparul nostru karmic se adaptează efectelor noii alegeri. nici o karmă negativă nu rămâne ataşată de un suflet care doreşte să lucreze în numeroasele vie i pe această planetă. Subiec ii mei neagă această premisă. Similitudinea descrierilor clien ilor mei a ceea ce fac sufletele în următoarele două opriri este remarcabilă. Doar ne împinge înainte dându-ne lec ii. suntem gata să fim lua i într-un spa iu al vindecării. Întrebarea dacă un suflet ar trebui să poarte întreaga vină pentru actele distructive. De aceea karma este atât dreaptă. am ales un subiect destul de avansat. 5 ORIENTAREA DUPĂ ce aceste entită i care ne întâmpină în timpul întoarcerii noastre acasă s-au dispersat. Identitatea permanentă a unui suflet imprimă min ii umane un caracter distinctiv care este individualizat pentru acel suflet. Sufletele care continuă să afişeze atitudini negative prin gazdele lor umane trebuie să depăşească aceste dificultă i prin efortul continuu de a se schimba. dacă sufletele negative nu-şi înva ă lec iile într-un număr rezonabil de vie i. mai bine să fim noi criticii cei mai severi în fa a ghidului-profesor. cu toate că nu au nume diferite pentru aceste loca ii. Din ceea ce am văzut. Aceasta înseamnă că sufletelor li se dă timpul şi ocazia de a face schimbări pentru creştere. care a trecut de multe ori prin acest proces de revitalizare. ele vor fi eliminate şi înlocuite cu suflete mai voluntare. nesociale şi ira ionale ale umanită ii rămâne deschisă. după ce cititorul va afla mai mult despre existen a sufletelor în lumea spiritelor. Aşa cum îmi spunea un subiect deal meu. cât şi îndurătoare. Pentru a descrie natura acestei următoare opriri. pentru sufletele rănite care vin de pe câmpurile de bătălie Pământene. Nu există nici un fel de cale prestabilită de autodescoperire creată pentru toate sufletele. Aud termeni cum ar fi: camere. consider că există o natură duală ciudată între mintea sufletului şi creierul uman. pur şi simplu pentru identificarea uşoară. Cheia creşterii stă în în elegerea faptului că ne este dată capacitatea de a face corec ii de mijloc în via a noastră şi în a avea curajul de a face schimbările necesare când ceea ce facem nu este bun pentru noi. Unii oameni care cred în reîncarnare au şi convingerea că.

N: Şi după aceea ce i se întâmplă? S: Sunt ghidat de o for ă pe care nu o văd. de asemenea. S: Sunt suspendat în lumină.. care ştie tot 34/159 . aducându-mi transformarea. Dr. acum aş vrea să termini duşul de vindecare şi să-mi explici ce sim i. Dr. Pe urmă este absorbit în interiorul meu ca un foc şi sunt îmbăiat şi cură at de durerile mele.cine sunt eu .a fost afectată de creierul şi de trupul pe care le-am ocupat... ca nişte vapori care parcă se încolăcesc în jurul meu la început. Dr. Persoanele sub hipnoză care discută despre tipul de consiliere ce se desfăşoară pe durata orientării spun că ghizii lor sunt blânzi. plec de aici spre o zonă mai liniştită pentru a vorbi cu ghidul meu. în ciuda energiei vindecătoare...N: Vrei să spui că vătămările trupului fizic şi ale min ii umane lasă o urmă emo ională în suflet după moarte? S: Dumnezeule.. fiin a mea. este vasul vindecării. Dr. care îmi pătrunde în suflet. Şi..N: Eşti spălat de cineva sau fasciculul de lumină te învăluie din afară. Este un.... Dr. Dr. Dr. astfel încât să pot să devin din nou un întreg.. o amprentă în tine. Există unele corpuri pe care le-am avut şi de care nu mă pot despăr i pe de-a-ntregul. Sunt atât de obosit de corpul pe care l-am avut în ultima via ă.. mă mişc pe distan e vaste. Gândi i-vă la o entitate fermă.N: OK. dar lumina este direc ionată.. Dr. S: (râde) După o via ă de muncă. Dr. cel pu in pentru o vreme. dar preocupată. deci cum poate această energie să vindece un suflet? S: Pătrunzând în.N: Cu toate că acum eşti separat de acel corp pentru totdeauna? S: Fiecare trup lasă. abur. Dr.Cazul 11 Dr.N: Nu mai ai nici trup fizic.. Orientarea este. unde se duce apoi sufletul în lumea spiritelor? S: Pentru o vreme sunt singur.N: Am auzit că acest loc este asemănător cu duşul pe care îl faci după o zi grea de muncă. Sufletul proaspăt întremat ajunge în această etapă pentru a trece printr-o şedin ă în care se dă raportul asupra vie ii care tocmai s-a sfârşit. dar exigen i. da! Propria mea expresie . Esen a mea este spălată... Imagina i-vi-l pe profesorul preferat din şcoala generală şi o să vă face i o idee. am venit aici mult mai distrus energia din acest loc părea mult mai pu in eficace. concepută ca un interviu de primire care asigură eliberarea emo ională şi readaptarea la lumea spiritelor. Este mai bine şi nici nu te uzi... Chiar dacă te eliberezi de acestea. Etapa de orientare care urmează imediat (în special la sufletele tinere) implică o şedin ă de consiliere substan ială cu ghidul personal... Acest loc pe care l-am numit duşul vindecării este numai preludiul la reabilitarea sufletelor care se întorc.N: Cred că în eleg. păstrezi unele dintre cele mai remarcabile amintiri ale trupurilor tale din anumite vie i.N: Cum arată locul acesta? S: Pentru mine.N: După ce î i laşi prietenii care te-au întâmpinat după ce-ai murit.N: Dă-mi cât de multe detalii po i despre ceea ce i se Întâmplă acolo.. restabilindu-mă după ce am fost expus la via a de pe Pământ. Ajunge la mine ca un curent de energie lichidă. acum ce faci? S: Când sunt restabilit.N: Duşul are acelaşi efect asupra tuturor? S: (pauză) Când eram mai tânăr şi cu mai pu ină experien ă. apoi îmi ating uşor sufletul ca şi cum acesta ar fi viu....o deschidere spre un spa iu de energie pură. Purtam răni vechi cu mine mai multă vreme. spălându-mă de viruşii negativi. într-un spa iu mult mai delimitat . venit de niciunde? S: Sunt singur. Acest lucru îmi permite să mă eliberez de legăturile din ultima via ă. S: Sunt propulsat înăuntru şi văd un fascicul cald luminos. deoarece nu ştiam cum s-o folosesc pentru a mă putea cură a complet de negativitate. Dr.

cizme şi o bluză largă de trening. Fa a zbârcită este plină de dragoste. Îmbrăcată în jeans. Entită ilor cu mai pu ină experien ă li se dă. dar ea este atât de drăgu ă cu mine. după controale medicale mai serioase. Există o mul ime de diferen e în scenele de orientare în func ie de structura individuală a sufletului şi de starea sa de spirit după via a care tocmai s-a sfârşit. unde am fost atât de fericit pe când eram copil. Râdem şi plângem împreună în timp ce îmi amintesc. despre punctele voastre slabe şi tari. Fiecare trebuie să dea socoteală pentru via a sa trecută. ca evita păpuşile şi să se îmbrace cu rochi e. de obicei. Hester mi-a povestit că i-a plăcut să facă sex cu el atâta vreme cât ea de inea controlul fizic şi că găsea acest lucru ca fiind foarte atrăgător. Ea şi cu mine obişnuiam să stăm la taclale de la suflet la suflet ori de câte ori eram tulburată şi. uite că este aici. Îmi văd tapetul pe perete acoperit cu trandafiri şi patul cu patru tăblii cu scâr âituri ascu ite sub cuvertura groasă şi roz făcută pentru mine de bunica. 35/159 . Hester a ajuns la biroul meu în stare de agita ie. pentru că „am un fel de agresivitate masculină care mă face să mă simt incompletă ca femeie”. Realizările sunt judecate după cum fiecare individ şi-a în eles şi jucat rolul vie ii. clienta mea se plângea de dureri de cap în partea dreaptă deasupra urechii care. sufletele mai avansate nu necesită nici o orientare în această etapă. întrucât el i-a acceptat domina ia în cadrul rela iei lor. Clientul din cazul 13 este o femeie puternică şi impunătoare de 32 de ani. cu toate că găsise un bărbat care a devenit so ul ei. Mi-a spus că avea un şifonier plin de rochii frumoase pe care „ura să le poarte”. Cazul 12 S: În centrul acestui loc am găsit dormitorul meu. o aten ie specială de către consilieri. nici înşelăciuni. care este întotdeauna gata să lucreze cu voi atât timp cât voi continua i să încerca i. de fapt. Studen ii nu pot ascunde nimic de profesorii lor spirituali. deoarece era prea materialistă şi nu-i aducea împliniri. ghidul meu. despre fricile voastre. acum. de statură şi greutate medic. Cazul de mai jos ne oferă un scurt exemplu al unei scene de orientare care atestă dorin a for elor superioare de a aduce consolare sufletului care se întoarce. Aceasta nu înseamnă că cei 10% din clien ii mei din această categorie navighează chiar alături de ghizii lor pe val la întoarcerea de pe Pământ. Hester mai sim ea şi că îi lipsea sexualitatea feminină. Ca fată tânără. Nu-mi pasă dacă mă mai întorc pe Pământ. Ea ştie că trebuie să mă odihnesc în această lume frumoasă. Explorarea atitudinilor şi a sentimentelor în ceea ce priveşte reorientarea comportamentului viitor se dovedeşte tipică pentru ghizi. aşteptându-mă. În lumea telepatică nu există nici subterfugii. Următorul caz pe care l-am selectat are o orientare spirituală terapeutică mai profundă. cu animalele mele de pluş preferate în jurul ei. Am de gând să procedez întocmai. Ştiu că am făcut greşeli. ca întotdeauna. Dar la sfârşit totul este în regulă. acestea fiind atribuite de către medici stresului. Apoi această clientă mi-a spus cum îi manipulase cu uşurin ă pe bărba i toată via a ei. Sufletele povestesc că adesea orientarea lor are loc într-o cameră. deoarece trecerea bruscă de la o formă fizică la una spirituală este mai dificilă pentru ele. dezvoltarea voastră stagnează. Aparent. deoarece o interesau mai mult întrecerile sportive cu băie ii. Problemele prezentate de ea au fost de trei feluri. Amephus. Interviurile de primire pentru sufletele avansate sunt conduse de profesori maeştri mai târziu. stând pe marginea patului meu.despre obiceiurile voastre de învă are. Era nemul umită de via a ei de broker imobiliar de succes. Discut cu Amephus despre vremurile triste şi fericite din via a pe care tocmai am terminat-o. După o vreme observ că ea este. Sentimentele ei masculine nu se schimbaseră cu vârsta. pentru că adevărata mea casă este aici. Apoi discutăm despre lucrurile pe care nu le-am făcut şi pe care le-aş fi putut face cu via a mea. Mobilarea acestor decoruri şi intensitatea acestei prime conferin e poate să varieze după fiecare via ă. În plus. Când nu o face i.

Notă: Acesta este atitudinea spirituală obişnuită fa ă de suicid.N: Ce este asta? S: Este un bar mare de văcari din Oklahoma. Dr. Dr. nimeni n-o să te condamne pentru că te-ai sinucis? S: (reflectă un moment) Bine.... Trecem prin această fază după fiecare din vie ile trecute. scaunele îmbrăcate în piele.. Acum o să stăm de vorbă.N: Eşti un pic deprimată de perspectiva unei conversa ii intime cu ghidul tău despre via a ta trecută? S: (apărându-se) Pentru că am dat-o în bară! Trebuie să-l văd şi să-i explic de ce n-a mers 36/159 .În timpul şedin ei noastre. despre mine.i uşura mintea. S: Intru într-o cameră cu pere i. Când era Ross...era o atmosferă prietenească.N: De ce? S: Pentru că m-am sinucis. să începem şedin a ta cu Clodees. Dr. la celălalt pol al stării de transă în care subiec ii sunt participan i-observatori. (apoi cu un suspin adânc) Această discu ie nu va fi ca o petrecere la bar.N: Deci.N: Şi cine este acela? S: (pauză). împuşcându-se în cap.. nu. în statul Oklahoma.N: Şi cum dai socoteală pentru ce ai făcut într-un bar din Oklahoma în lumea spiritelor? S: Iată unul dintre lucrurile drăgu e pe care le fac pentru tine.. în anii 1880. Dr. Tocmai mi-am irosit o grămadă de timp plecând atât de curând. pentru a.. Dr. fac un fel de. Cazul 13 Dr. Dr. cititorul va observa manifestări de emo ie intensă.mă întristează ceea ce am făcut. Terapeu ii ce folosesc regresia numesc acest lucru „răspuns mărit” aflându-se într-o stare de revitalizare. nici prietenii mei n-or să mă mai bată pe umăr . Clodees va fi dezamăgit că am plecat atât de repede şi nu am avut curajul să-mi înfrunt greută ile.i vezi consilierul. înseamnă că trebuie să mă întorc mai târziu şi să mă confrunt cu aceeaşi problemă din nou. ci doar pe Pământ. culminând cu o via ă scurtă ca procuror. numele lui este Clodees. este Buckhorn! Dr... dar vreau să adaug că aceia care scapă de durerea fizică cronică sau de incapacitate fizică aproape totală pe Pământ prin sinucidere.. am aflat că acest subiect avusese recent experien ele unor serii de vie i ca bărbat.N: Acum că ai ieşit de la duşul vindecător. Dr. Dr.. Dees. Mai întâi descrie-mi ce observi când intri în acest spa iu ca să. nu. clienta mea se sinucisese la vârsta de 33 de ani într-o cameră de hotel. pere ii superb placa i cu lemn. (pauză) îl văd pe Clodees stând la una din mese aşteptându-mă. Dr.N: Când o persoană se sinucide pe Pământ înseamnă că va primi un fel de pedeapsă ca spirit? S: Nu. (râde) Oh. Pe măsură ce dialogul avansează. aici nu există nimic de felul pedepsei. Voiam doar să-mi văd părin ii. dar numai atât. nu simt nici o remuşcare ca suflete. Ross era disperat din cauza direc iei în care apucase via a lui ca procuror în tribunal.. încotro te îndrep i? S: (cu grabă) Să-mi întâlnesc consilierul. raport. Am fost fericit ca patron acolo . dar de data aceasta am probleme.N: Ai vorbit cu Clodees când ai intrat în lumea spiritelor? S: Nu eram gata încă. Alegând să mor aşa cum am făcut-o eu. într-o via ă diferită.N: Şi acum de ce te duci să-l vezi pe Clodees? S: Trebuie să.. Ghizii şi prietenii lor au şi ei o atitudine de acceptare a motivelor de sinucidere.N: În regulă. când se numea Ross Feldon.

Dr. Hester trebuie să-şi vadă scenariul vie ii negative trecute în pielea lui Ross. Amintirile emo ionale dureroase din trecut nu mor la fel de uşor ca trupurile noastre. o să trebuiască s-o iau de la început. cu îmi voi asuma rolul unui ter intermediar între Ross şi Clodees. fără percep ii deformate. florile şi copacii săi . În acest caz. Vrei să faci lucrul acesta? S: Da.. S: (începe să se agite) Nici nu po i să scapi de nimic. Aş dori să mă aju i. Sunt foarte precaut în invocarea ghizilor fără să am un motiv întemeiat. în loc să vorbească ghizii prin intermediul subiectului. La naiba! Acum trebuie să mă confrunt cu el în problema aceasta. caden a discursului nu este aşa de spartă. încât să-l implic şi pe ghidul subiectului. vreau. eu sunt mult mai mâhnită pentru ce am făcut şi ce n-am realizat şi el ştie acest lucru. S: (subiectul înghite în sec şi îşi îndreaptă umerii) Plutesc şi mă aşez vizavi de Clodees la o masă rotundă în partea din fa ă a barului. Informa iile şi sfaturile pe care le dau consilierii oferă procesului de vindecare a sufletului nostru un avânt pe perioada orientării.. ghizii vor bloca răspunsul subiectului prin tăcere sau prin folosirea unui limbaj metaforic obscur. Dr. dar. Niciodată nu facem treaba perfect. Am descoperit că tehnicile psihodramei sunt folositoare în dezvăluirea sentimentelor şi a credin elor vechi legate de comportamentul curent. Dr. Când subiec ii vorbesc pentru ghizii lor. dar acest lucru nu înseamnă că barierele defensive fa ă de progres sunt înlăturate complet. Clodees vine uşor prin Hester-Ross şi îmi oferă latitudinea de a lucra cu clientul său. Dr..cu păsările. Integrarea subiectului cu ghidul său este un mijloc de a cere ajutor de la aceste entită i superioare şi a de a ne concentra mai mult asupra problemelor. Şi. sunt mult prea buni pentru a proceda astfel..N: ce să faci cum trebuie? S: (chinuit) Am avut o în elegere cu Clodees să lucrez la stabilirea obiectivelor şi apoi la urmărirea lor. Via a e atât de grea! încerc să fac totul cum trebuie. În cadrul acestui rol de consilier mai vreau să ini iez şi un transfer de roluri în care Hester-Ross va exprima gândurile lui Clodees. Nu pot să ascund nimic de Clodees. Consilierii pot fi nemul umi i. Reînvierea scenelor de orientare spirituală în timpul hipnozei mă ajută pe mine ca terapeut. amândoi avem nevoie să în elegem ce i se întâmplă din punct de vedere psihologic chiar din momentul orientării tale cu Clodees. crezi că şi el este la fel supărat pentru această via ă trecută ca şi tine? S: Nu. bineîn eles.N: Acum că eşti aproape de Clodees. Facilitarea comunicării directe cu ghidul clientului poate avea întotdeauna un deznodământ nesigur. Pe măsură ce evenimentele se desfăşoară în via a lui Ross Feldon. dacă Pământul n-ar fi fost atât de frumos . mi-am schimbat întrebările în aşa fel.N: Ross.. Deranjul e mult prea mare. Dr. se pare. în mod clar.N: Vreau să inspiri adânc şi să înaintezi în barul Buckhorn şi să-mi spui ce faci. am fost îngrozitoare. 37/159 . Cazul 13 a avut o perioadă de orientare destul de lungă pe care am condensat-o. Dacă intruziunea mea este stângace sau fără utilitate. El a avut aşteptări mari de la mine ca fiind Ross. Dr.treaba.. Am avut în trecut ghizi care au vorbit prin corzile vocale ale subiec ilor pe tonuri aspre care erau atât de discordante încât de-abia am putut să în eleg răspunsurile la întrebări.N: Sim i că n-ai respectat contractul pe care îl aveai cu consilierul tău despre lec iile pe care trebuia să i le însuşeşti în pielea lui Ross? S: (nerăbdătoare) Nu...N: Văd că eşti supărată. dar nu crezi că.nu m-aş mai întoarce niciodată. Uneori simt că şi propriul meu ghid mă dirijează în aceste şedin e. Toată lumea de aici te cunoaşte foarte bine. (pauză) ştii. În acest moment critic al şedin ei. dar nu ne umilesc.

N: Acum eşti Ross.Dr.N: Eşti Ross. S: De ce ai lăsat aceste lucruri să te abată de la angajamentul tău ini ial? Dr... Ce îi spui? Repede! (Vreau ca subiectul să reac ioneze fără să analizeze greutatea comenzii mele.. cred că sunt. Această aptitudine î i va permite să-mi vorbeşti mai mult despre gândurile tale şi ale ghidului tău totodată. eşti din nou Ross Feldon. şi am şi vrut să fac întocmai..N: Acum eşti Clodees. S: Da.. să-i ajut pe cei mici... Îmi plăcea să stau în preajma persoanelor influente. Explică-mi lucrul acesta. Ceea ce ai devenit nu seamănă cu ceea ce erai când ai pornit... Dr. Dr... să mă simt important în cadrul comunită ii. acum ai să po i face ceva neobişnuit. ai fi putut să te descurci mai bine.. Dr.i faci conştiin a de sine să suporte aceste lucruri. de putere şi bani. Dr.N: Acum repede. dar am pierdut inta.N: Eşti Clodees. Nu voiam să mai fiu sărac. Ai văzut ce s-a întâmplat. i-am ales părin ii cu grijă. trei! (îmi pun palma pe fruntea subiectului pentru a stimula transferul.) Acum eşti Clodees şi Îi transmi i gândurile prin tine. ai fost corupt de sistem.. ştiu. Eşti gata? S: (cu ezitare) Da.N: Acum eşti Clodees. să mă ridic deasupra celorlal i şi să fiu admirat. să apăr oameni care nu mă puteau plăti. S: Să nu fiu. trebuie. corupt. acum eşti Ross.. Dr.N: (cu voce mai scăzută) Te descurci bine. m-ar fi controlat ei pe mine.. Răspunde. S: A. doi. Sistemul era în neregulă.. S: Am. oricum ştii totul.N: Schimbă locul din nou. Dr. Când am intrat în procuratură aveam inten ia de a reforma sistemul şi de a-i ajuta pe fermieri.N: Răspunde-i. vacile şi porcii. pentru puterea mea.. (îşi scutură capul) Nu trebuie să explic.. S: În special fa ă de femei..i asuma un rol dublu: al lui Clodees şi al tău însu i. Acum răspunde întrebărilor ghidului. nu produceam. eşti Ross. Dr. vorbind în numele ghidului său) Ştii.... S: Voiam să fac parte. Va părea că tu vei deveni ghidul tău când î i voi pune întrebări.N: Eşti Clodees. Mută-te în partea cealaltă a mesei şi răspunde-i lui Clodees. Încercat. S: Acest lucru nu are nici o valoare şi a fost nedemn de tine.. Când mi-am început cariera de avocat eram dator. Continuă să schimbi scaunele tot timpul la masă. S: (în grabă) Da. Repede! S: Dacă ai putea schimba ceva în via a ta. Când am să număr până la trei vei avea capacitatea de a.. Dr. Devii vocea gândurilor lui Clodees şi răspunde-i lui Ross.. dar nu a mers.N: Bun. S: (sfidător) Dacă nu mi-aş fi exercitat puterea supra acestor Oameni. Stai la masă vizavi de sufletul lui Ross Feldon.N: (rapid) Unu. ce anume ar fi? Dr..N: Răspunde.) S: (subiectul reac ionează încet. Dr. m-au crescut să fiu un idealist. Trebuie să..N: Răspunde-i. 38/159 . Notă: Familia Feldon erau fermieri cu mijloace modeste care afişau sobrietate şi putere de a îndura greută ile şi care au sacrificat mult pentru ca Ross să poată studia dreptul. Răspunde. făcând cuceriri fără să te ataşezi. S: Ba da. Dr. este adevărat. acum eşti Clodees. Dr.. Am observat că ai încercat să le domini şi sexual. Uram ferma.

Dr. şi nici nu mai puteam continua.. ai ignorat aceste gânduri şi te-ai încăpă ânat în fa a ideii unei ac iuni alternative. cred că Clodees vrea să afle care este beneficiul tău atât din durerea pe care o sim i acum.N: Răspunde.încercând să devii altcineva străin de tine şi eşti din nou trist.N: Răspunde-i ghidului tău. S: De ce te-ai sim it răspunzător pentru condamnarea criminalilor care erau vinova i de vătămarea altora? Dr. dragostea părin ilor tăi. S: (cu mânie) De ce nu m-ai ajutat mai mult. cei mai mul i erau.. cu min ile bolnave. S: (înfierbântat) Unii oamenii trebuia să plătească amenzi pe care nu şi le puteau permite. cât şi din loviturile pe care le primeşti pentru că dai vina pe el pentru via a ta precedentă.. Am început prin a-mi dori să fac să fie altfel pentru oamenii de pe Pământ. S: Şi ce câştigi crezând că ar trebui să te ajut la fiecare cotitură a vie ii tale? Dr. intervin eu) Ross... S: Ce pre uieşti mai mult la persoana ta? Dr.N: Eşti Clodees. le trebuiau bani să supravie uiască. bănuiesc. dar când ea tace după ultima întrebare. modera ie.. eluri originale. S: (pauză) Doreşte în elegere. Aceste lucruri nu te reprezentau. mi-era frică. n-am suportat să mai fiu un nimeni. S: Ai devenit prea uşor un participant ale cărui motiva ii erau câştigul şi notorietatea. eşti Ross acum. răspunde.N: Eşti Clodees. observa i cum răspunsurile sale devin mai lucide şi mai 39/159 . iar pe al ii i-am spânzurat! (vocea i se întrerupe) Devenisem ucigaş legal. Dr. S: (foarte încet) Ce ai mai vrea să fac? Nu ai explorat mai adânc în tine însu i. S: Pu ini dintre aceia.. De ce te-ai ascuns de tine însu i? Dr.. Dr..N: Eşti Ross. când mi-am început cariera ca avocat din oficiu? Dr.N: Răspunde afirma iei tale ca fiind Clodees....N: Eşti Clodees. Când cazul 13 vorbeşte de pe pozi ia lui Clodees. pe al ii i-am trimis la închisoare pentru infrac iuni pe care nu au vrut să le comită. S: Ai abandonat această sarcină devreme şi acum văd că ratezi nişte şanse din nou .N: Eşti Ross.Dr. Dr. Recrearea etapei de orientare produce treceri abrupte în timpul şedin elor de hipnoză.. Dr.. eşti Clodees.. de responsabilitate.. care au fost prinşi în sistem. S: (tare) Nu vezi. dacă îmi dai voie să te întrerup.N: Eşti Ross.. S: Faptul că aveam dorin a de a schimba lucrurile pe Pământ.N: Eşti Clodees. S: Aşa că te-ai sinucis? Dr.. S: Am pierdut direc ia. am irosit nişte şanse. Răspunde.. şi mai erau aceia care.î i este frică să î i asumi riscul şi apuci pe căi care î i fac rău .. Am pus în mintea ta gânduri de temperan ă. S: Dar victimele oamenilor pe care i-ai condamnat? Nu i-ai ales tu o via ă în justi ie pentru a ajuta societatea şi pentru a face oraşele şi fermele să fie mai în siguran ă cu ajutorul legii? Dr..N: Eşti Clodees.. S: (Ross răspunde fără comanda mea) ştiu că am ratat semnele pe care mi le-ai trimis. am fost transformat într-un asasin de către o societate primitiv! Dr.N: OK. Dr. n-a mers pentru mine..N: Eşti Ross. doar oameni obişnui i ca părin ii mei..N: Eşti Clodees.N: (o rog pe Hester să-i răspundă ca fiind Ross.

să-i salvez pe cei amărâ i de rechinii care vor să-i mănânce pe to i peştii mici din lume.. Sunt încă mult prea puternică şi virilă. Am ales corpul unei femei care îi intimidează pe bărba i şi nu mă simt ca o femeie. alienare şi valorile pierdute.pot fi prinşi când sunt ademeni i de un fals sentiment de siguran ă. dar nu este cea mai potrivită cale. Mă folosesc în mod greşit de oameni. deoarece sunt femeie. subtilă. ceea ce este diferit şi fa ă de clienta mea. Hester. Po i să ai energie masculină.N: Nu crezi că eşti un pic prea aspră cu tine. şi de Ross. În fond.N: Cu tot ce ştii despre tine ca fiind Ross. Hester? Am senza ia că ai ales să fii femeie şi pentru că ai vrut ca gândirea şi intui ia unei femei să. Hester? S: Influen a banilor şi a pozi iei sociale este un drog pentru mine aşa cum era şi în via a anterioară. dând principii la o parte.. de ce i-ai ales acest trup? S: Am optat să fiu femeie pentru ca oamenii să nu fie intimida i de mine. şi totuşi să fii feminină.structura de for ă din societate . De data aceasta fac afaceri cu proprietă i imobiliare.... chiar înainte de via a aceasta în care se află acum..N: Zău? Atunci de ce ai luat trupul unei femei atât de puternice din secolul XX? S: Nu vor să vadă un procuror îmbrăcat în negru la tribunal . Dr. dacă vrei să-i spui aşa. amintirile din vie ile trecute se revarsă adesea peste problemele contemporane...N: ce direc ie greşită? S: (meditând) O fac din nou.N: (îmi aduc subiectul în prezent. Ross Feldon este mort ca persoană. Faptul că sunt femeie acum nu a făcut nimic ca să schimbe dorin a mea de a controla oamenii. în timp ce cu mutam cadrul temporal.N: Şi cum te afectează acest fapt. Dr. în orice cadru spiritual ales. întruparea ei din via a anterioară. abătându-mă de la drumul drept ca şi înainte (Ross). ştiam că voi intimida bărba ii mai pu in.N: Dă-mi un exemplu. Dr. conversa ia în decorul de la barul Buckhorn. de fapt. Ai vrut să acorzi ajutor unor oameni pe care nu erai în stare să-i aju i ca bărbat în via a anterioară. Îmi petrec câteva minute trecând în revistă cu subiectul cele arătate de ghidul ei despre lipsa de imagine proprie. Dr. Sunt din nou într-un joc al puterii. Dr. stupid. Dar Hester este prinsă în aceeaşi mlaştină şi vreau să fac tot ce-mi stă în putin ă pentru a rupe acest tipar de comportament. în pielea unei femei aş fi mai.N: ce fel de bărba i? S: Tipii puternici . Dr. Nu pot să-i prind cu garda jos şi să-i sperii de moarte.de data asta sunt un colet surpriză! Dr. Nu am întotdeauna norocul ca traducerile făcute de clien ii mei comentariilor ghizilor lor din orientările spirituale anterioare să fie atât de profunde. (clienta se scufundă adânc în fotoliu) Ce gafă! Dr. După ce l-am rugat pe Clodees să ne ajute în continuare. Nu func ionează aşa cum am crezut. men inându-l în starea de supraconştient) Lasă-mă să în eleg motivul pentru care tu ai ales să fii femeie în această via ă. Dar m-am gândit că de data asta. Dr. 40/159 .hotărâte. Energia se revarsă din mine în direc ie greşită. am închis scena orientării şi am luat-o imediat pe Hester într-o etapă spirituală mai târzie. Pentru mine nu contează dacă subiectul meu sau ghidul ei au plasat. Vreau să am prestigiu. crezi că motivele tale au fost greşite când ai ales să fii femeie? S: Da. corect? S: (cu triste e) Da. Dr. Îmi doream această şansă de a încerca din nou într-un trup de sex diferit şi Clodees m-a lăsat să mi-l asum..N: Atunci. Cu toate acestea. mă simt mult mai naturală ca bărbat.N: Să-i prinzi şi să faci ce? S: (îşi pocneşte pumnul drept în palma stângă) Să-i pun la zid. S: Din punct de vedere sexual şi în afaceri. Sunt mult prea interesată să câştig bani. Dr. şi în elegând mai adânc identitatea ta spirituală reală după şederea în lumea spiritelor.N: Colet surpriză? ce înseamnă aceasta? S: Ca femeie.i ofere o perspectivă diferită de abordare a lec iilor tale.. Atât de.

Dr. Dr.. ceea ce înseamnă un parcurs mai dificil în via ă. S: (cu for ă) De asta am venit la tine. această hotărâre este făcută înainte de a ajunge pe Pământ. să nu ne amintim. prin ideile care te străfulgera . Această condi ie umană este uimitoare pentru persoanele atrase de reîncarnare.Înainte de a termina cu acest caz...N: Mai există şi alte motive? S: (pauză) Consilierii noştri spun că. Primim străfulgerări din vise. de celelalte vie i. Cazul 13 a ales să fie femeie în această via ă pentru a încerca să depăşească blocajele de care s-a împiedicat în pielea lui Ross Feldon.. cu excep ia sufletelor avansate. Şi uneori prietenii tăi pot să. ar trebui să ating chestiunea homosexualită ii.. Dr. În timpul perioadelor de criză..N: De ce? S: E mai bine să înve i de pe o tablă goală decât de a şti dinainte ce i s-ar putea întâmpla. Hester nu este neapărat lesbiană sau bisexuală din cauza felului în care şi-a ales corpul. Dr. A fi homosexual atrage după sine un stigmat sexual în societatea noastră.. au răspunsul de obicei la această întrebare. Oare Hester ar fi profitat dacă şi-ar fi cunoscut trecutul ca Ross încă de la naştere. da. amnezia sa. 41/159 . decât să fie nevoită să aştepte peste treizeci de ani şi să treacă prin hipnoză? Faptul de a nu avea o amintire conştientă a existen elor noastre trecute se numeşte amnezie.N: Prin prieteni în elegi entită ile din lumea spiritelor? S: Da. din cauza a ceea ce ai făcut înainte. Î i strecoară aluzii.N: De ce crezi că nu ai avut nici o amintire conştientă despre via a ta ca Ross Feldon? S: Când alegem un trup şi ne facem dinainte un plan înainte de a ne întoarce pe Pământ. Via a nouă trebuie să fie.. Uneori descopăr că persoanele homosexuale au ales dinainte de vie ile lor curente să experimenteze un sex care a fost folosit mai rar în vie ile anterioare. La terminarea şedin elor de terapie.. Mi-am terminat şedin a cu această femeie întrebând-o despre. Când am clien i homosexuali.N: Dar dacă ai cunoaşte greşelile din vie ile anterioare... a încerca să. Dr.cu am făcut aşa . dar nu este o amnezie totală... care manifestă mai mult echilibru în alegerea sexului. de obicei poate fi urmărit până la nevoia karmică de a accelera în elegerea personală a diferen elor complexe în cadrul identită ii sexului în rela ie cu anumite evenimente din trecutul lor. Indiferent de împrejurările care conduc sufletele la alegerea sexului. Dr. De ce ar trebui să bâjbâim prin via ă încercând să ne dăm seama cine suntem şi ce trebuie să facem şi întrebându-ne dacă vreunei divinită i spirituale chiar îi pasă de noi. nu ar fi de ajutor în evitarea aceloraşi capcane în această via ă? S: Dacă oamenii ar şti tot despre trecutul lor... Cei mai mul i dintre subiec ii mei îşi aleg trupurile de un anumit gen pentru 75% din timp. există un acord încheiat cu consilierii noştri.. există mai pu ină preocupare pentru. Homosexualii pot să se simtă sau nu confortabil cu anatomia lor ca fiin e umane. Preferin a fa ă de un gen a unei majorită i a sufletelor legate de Pământ nu înseamnă că ele sunt nefericite în timpul de 25% ca bărba i sau femei..N: Un acord în legătură cu ce? S: Suntem de acord... Dr. răzbunăm trecutul. mi se pare că până acum aceasta a fost o parte din motiva ie şi care te-a condus în via ă în trupul lui Hester. Acest tipar se aplică la toată lumea.. oamenii au o cunoaştere interioară a direc iei în care trebuie să o apuce atunci când este necesar.i mai strecoare ceva. luată în serios... Dr.N: Şi încă mai crezi că o amnezie totală asupra vie ii noastre spirituale eterne pe Pământ este esen ială pentru a progresa? S: Normal. Când acest drum este ales de unul din clien ii mei.N: Bine. mul i ar putea să-i acorde prea mare aten ie în loc să încerce noi abordări ale aceleiaşi probleme. cel mai adesea sunt întrebat dacă homosexualitatea lor este rezultatul alegerii „sexului greşit” în această via ă. neavând amintiri vechi. să reglăm socotelile pentru relele care ni s-au făcut.

a trebuit să vii la mine ca să dai drumul amneziei conştiente. Dr. există şi un târg-compromis. în ciuda pozi iei noastre curente. numai că nu sunt gata să le expună.Dr. în special datorită unei sinucideri în tinere e. Când reflectăm. Când orientarea îl deprimă pe subiect. şi poate să reapară într-o altă via ă cu un trup nou.N: Cu toate acestea. cred că un motiv de bază ar fi modul abrupt în care sufletul este din nou în posesia tuturor cunoştin elor despre trecut. negative de mânie şi ură ale oamenilor constituie o creştere exagerată a fricii şi a durerii. Când este timpul potrivit în via a noastră. Cu toate acestea. mi-am încheiat şedin a cu Hester prin întărirea alegerii ei de a fi femeie din alte motive decât intimidarea bărba ilor. sufletul are un influx brusc de percep ie. După părerea mea. inclusiv elurile. S: (pauză) Avem. încât. ei descriu această revenire destul de deprima i. fapt legat de lupta pentru supravie uire din epoca de piatră. şi ar fi însemnat că nu trebuia încă să cunosc anumite lucruri. Sufletele sunt create într-o matrice pozitivă de o asemenea dragoste şi în elepciune. observ că el se întoarce în lumea spiritelor cu entuziasm. prin norii amneziei. intuitive. de data 42/159 . acesta nu ar câştiga capacitatea de a în elege şi nu ar aprecia niciodată cu adevărat valoarea acestor sentimente pozitive. Testul reîncarnării pentru un suflet care vine pe Pământ reprezintă victoria asupra fricii într-un corp uman. neîngreunat de un corp uman.. Am discutat op iunile de restructurare şi reorientare a elurilor ocupa ionale către profesiile şi posibilită ile de lucru în cadrul serviciilor de voluntariat. Observ mai multă relaxare şi o mai mare claritate a gândului pe măsură ce-mi mut subiec ii mai departe în lumea spiritelor. când clien ii nu pot să intre în starea de hipnoză în orice moment dat sau dacă în transă au numai amintiri schi ate. capacitatea de a şti când este necesar.N: Altfel. atunci când sufletul începe să vină pe o planetă ca Pământul şi să se alăture fiin elor fizice care au evoluat dintr-o stare primitivă. În final. Lucrurile stupide pe care leam făcut în via ă ne afectează puternic în procesele de orientare. Adevărata natura umană a sufletului omului este afişată pe Pământ în bucuria şi în plăcerea nestingherită de pe fa a unei fiin e fericite. foarte adesea întorcându-se în lumea spiritelor rănit. Un suflet evoluează încercând să depăşească toate emo iile legate de frică. Clienta mea ştia că ceva îi împiedica creşterea şi voia să dea la iveală acest lucru. medităm sau ne rugăm. După fiecare caz terminat. deoarece era spre binele meu. Identitatea supraconştientă a sufletului ne găzduieşte memoria permanentă. prin perseveren ă de-a lungul mai multor vie i. Atât emo iile pozitive. aşa cum ne-a arătat cazul 13. cât şi cele negative sunt amestecate între suflet şi gazdă pentru binele reciproc. când subiec i ca în cazul 13 raportează că au irosit o via ă anterioară. amintirile despre cine suntem în realitate ne sunt filtrate în gânduri selective în fiecare zi. violen a este un şoc. Identitatea noastră eternă nu ne părăseşte niciodată în trupurile pe care le alegem. trebuie să ne armonizăm nevoile materiale umane cu scopul pentru care sufletul nostru se află aici. nu pot să nu admir sinceritatea brutală a sufletelor. decât ca pe o greşeală în alegerea sexului. După desensibilizarea sursei durerilor ei de cap. Încerc să am o abordare de bun sim în alinierea experien elor trecutului şi ale prezentului. Eram gata de schimbare când am auzit despre tine. Dacă sufletul ar cunoaşte numai dragoste şi pace. pe de altă parte. Aceasta nu înseamnă că aceste persoane nu au amintiri trecute. I-am dat permisiunea de a-şi coborî garda un pic şi de a fi mai pu in agresivă.. Când un suflet a dus o via ă productivă în beneficiul personal şi al celor din jurul său. După moartea fizică. Emo iile brute. chiar şi în lumea spiritelor. Pe căi mici. O parte din negativitatea sa poate fi păstrată. Conferin ele de orientare cu ghizii noştri ne permit să ne începem lungul proces de autoevaluare în perioada dintre vie i. există un motiv pentru acest blocaj. ea a putut să-şi vadă via a astăzi mai degrabă ca pe o mare ocazie de a învă a. amnezia ta ar fi rămas neatinsă? S: Da. ni se dau indicii care să justifice existen a fiin ei noastre. Curând după aceasta vom fi chema i la altă conferin ă. Clodees mi-a îngăduit să-mi văd trecutul cu tine.

Această lume nu are vârstă. în general. se pare ca nu se mai face nici o deviere a călătoriei acelora care intră în acest spa iu al lumii spirituale. au un lucru în comun. fie ele cu ghizii noştri. ideea unei săli de judecată chinuitoare care ne aşteaptă imediat după moarte a fost o parte a sistemului de credin ă religioasă în multe culturi. În starea liniştită şi relaxantă de hipnoză cu continuitate la toate nivelurile mentale. un număr mare de suflete care se întorc sunt transportate într-o formă spirituală de tranzit în masă. conştiin a intră în răspunderea sufletului. Evident. dar sufletele nu-şi pierd vremea în această etapă a călătoriei lor. voi intra în mai multe detalii ale acestei conferin e la sfârşitul capitolului următor. Ocazional. care implică trecerea unui număr enorm de suflete într-un fel de gară centrală de primire. dincolo. de vreme ce sufletele vin în fa a lor după ce ajung acasă. Din cele observate de mine. cuvintele „sală de judecată” şi „proces” nu sunt folosite pentru a descrie aceste şedin e. Pedeapsa karmică va veni într-o via ă viitoare. Altele sunt direc ionate de for e nevăzute înspre debarcader şi apoi. între trei şi şapte membri. 6 TRANZI IA TOATE sufletele. în func ie de maturitatea lui spirituală. Debarcaderul nu este un spa iu de şedere. Toate întrunirile de evaluare ale sufletelor. Acest consiliu de trecere în revistă are în componen ă. compania celorlalte entită i depinde de voin a ghidului personal. şi. 43/159 . Mi s-a spus că maeştrii noştri spirituali ne amintesc în mod constant că. spre entită ile care le întâmpină. În aceste cazuri bănuiesc că există un sistem de puternică şi precondi ionată credin ă în existen a infernului. Feedback-ul şi analiza vie ilor trecute pe care le primim în termeni de judecată se bazează pe inten ia originală a alegerilor noastre la fel de mult ca şi pe ac iunile în via ă.aceasta cu mai multe fiin e superioare de fa ă. ajung în ultimă instan ă la o poartă centrală în lumea spiritelor pe care eu o numesc debarcader. dar cei mai mul i se referă la ei ca la Consiliul Maeştrilor sau Bătrânilor. Odată trecu i de stadiul de orientare. Sentimentele pe care le avem străbătând acest drum depind de starea noastră de spirit de după fiecare via ă. Aşa cum am explicat în capitolul 4. Uneori sufletele sunt escortate de ghizii lor până în această zonă. părăsim locul de orientare şi ne alăturăm unui flux dirijat de activitate. în care a fost luat de spectre înfricoşătoare într-o via ă de apoi a întunericului. Am spus că există varia ii în viteza mişcării sufletului imediat după moarte. Cu toate acestea. Motiva iile noastre sunt puse în discu ie şi criticate. În majoritatea cazurilor graba nu este o problemă. acest lucru nu înseamnă că sufletele sunt exonerate de ac iunile lor care au făcut rău altora doar pentru că regretă. În ultimul capitol m-am referit la tradi ia egipteană antică a sufletelor proaspăt decedate care sunt aduse într-o sală a judecă ii pentru a da socoteală pentru via a lor anterioară. O parte din subiec i au denumit aceste fiin e în elepte directori şi chiar judecători. Adunarea şi transferul sufletelor implică două faze. indiferent de experien a lor. încât să ne facă să suferim. deoarece creierul uman nu are un sim moral înnăscut. Într-o formă sau alta. cu camarazii sau cu un juriu de maeştri. cum nu au nici sarcinile noastre de învă are. Consider că această practică este valabilă în special pentru sufletele mai tinere. dar nu sunt condamnate întrun aşa mod. în lumea spiritelor există o iertare copleşitoare. un individ supus unei situa ii traumatice va spune că a avut o experien ă în afara trupului cu viziuni de coşmar. subiec ii mei îmi povestesc că şedin a de orientare ini ială cu ghizii lor îi pregăteşte pentru a apărea în fa a unui juriu de fiin e superioare. Cu toate acestea. unde a fost condamnat în fa a a judecătorilor demonici. Când se termină conferin a ini ială cu ghidul nostru. Ni se va da o altă şansă în strădania noastră de a creşte.

a traseului şi a destina iilor.N: Acum eşti gata să începi partea finală a călătoriei tale spre casă şi te îndrep i spre locul din lumea spiritelor căruia îi apar ine sufletul tău. Am căutat prin fişele cazurilor mele un subiect ale cărui experien e pe acest traseu. toate detaliile acestei ultime păr i a călătoriilor tale î i vor fi clare. Această comunicare telepatică între energiile tuturor entită ilor spirituale permite crearea unei afinită i nonvizuale. care este prima impresie? 44/159 . Adunările de suflete pe care le văd clien ii mei în prim plan în acest amfiteatru apar ca o multitudine de fascicole de lumini de stele mişcându-se în direc ii diferite. dar fiecare client consideră că traseul lui înspre şi dinspre acest spa iu de tranzit este unicul. până la locurile desemnate pentru fiecare”. Cazul 14 Dr. au fost atât descriptive. Observa iile pe care le aud despre natura lumii spiritelor atunci când se intră în debarcader sunt categoric altele decât acele prime impresii de pături stratificate ce oase. Î i va fi uşor să povesteşti despre tot ceea ce vezi deoarece eşti familiarizat cu traseul. Brusc. adunate şi apoi proiectate în afară. În timp ce spiritele lor aşteaptă în spa iul deschis al debarcaderului. Oamenii spun că acesta este un lăcaş al gândului pur. Ei sunt ului i de această lume eternă ce li se desfăşoară înainte şi cred că undeva înăuntru se află nucleul crea iei.Spiritele sunt aduse. pregătindu-se pentru transportarea lor mai departe spre locurile desemnate. Unele se deplasează mai repede. în timp ce altele plutesc în derivă. îmi face plăcere să ascult emo ia din vocile subiec ilor mei. Mi se spune că cea mai remarcabilă caracteristică a lumii spiritelor este sentimentul continuu de puternică for ă mentală care dirijează totul într-o armonie supranaturală. Unul din clien ii mei a descris zona de aşteptare ca pe „butucul unei ro i uriaşe. O altă persoană a denumit această zonă „autostrada Los Angeles fără blocaje”. spre destina iile lor finale adecvate. fac acest lucru doar gândindu-se la ce entitate doresc. Am ales un grafician de 41 de ani. totuşi. Trei! Repede. De câte ori mi se relatează despre acest punct central. Câ iva dintre aceşti tovarăşi poate că au fost deja văzu i la poarta de trecere. dar cei mai mul i nu. Fără excep ie. profund şi cu suflet matur. Când număr până la trei. de-a lungul spi elor. sufletele care doresc să intre în legătură unele cu altele. Gândul ia multe forme. Aglomerările de energie mai îndepărtate au fost descrise ca nişte „insule de cea ă vălurită”. Ar mai putea exista şi alte centre similare gen butuc de roată cu rampe de intrare-ieşire de tip autostradă în lumea spiritelor. În relatările subiec ilor mei există uniformitate în ce priveşte maniera călătoriei lor spirituale. Tocmai în acest punct avantajos din călătoria lor de întoarcere încep sufletele să anticipeze întâlnirea cu cei care îi aşteaptă. mă văd pe mine însumi mergând cu un număr mare de călători prin terminalul central al unui aeroport de metropolă. Dr. de unde suntem to i transporta i dinspre centru. în special atunci când sunt în mişcare.pornim. Ei nu amintesc nimic despre întunericul ca de cerneală pe care îl asociem cu adâncul spa iului. cât şi. care are capacitatea de a ne duce pe to i în orice direc ie. până la o destina ie spirituală finală. Subiec ii îmi spun că această zonă li se arată ca având un număr mare de spirite care nu se cunosc şi care intră şi ies din acest butuc în mod eficient şi fără congestionarea traficului.sufletul tău a ieşit acum din zona de orientare. Este ca şi cum sufletul ar călători acum printre limbile întoarse aiurea ale unui ceas galactic atotputernic spre un câmp ceresc mult mai închegat. cu toate că ceea ce văd ei pe parcurs este diferit pentru fiecare persoană. Când privesc vasta desfăşurare din jurul lor. Doi . persoana chemată va apărea în mintea sufletului călător. reprezentative pentru ceea ce mi-au relatat mul i al ii. Eşti gata? S:Da. Sufletul acestui bărbat călătorise de multe ori între un lung şir de vie i. subiec ii spun că lumea spiritelor arată ca o multitudine variată de lumini. în timp ce două forme de energie care se apropie una de alta asigură o legătură mult mai directă.N: (ridicându-mi vocea pe ton de comandă) Unu .

aşa pare.N: Vezi şi alte suflete călătorind cu o intă deasupra şi dedesubtul tău? S: Da. S: (pauză) Suntem aduna i într-o. nicidecum. uniformitate închisă ... Dr.N: Atunci.N: Cum se schimbă? S: Păi. Dr. când mă mişc repede.. întorcându-ne din moarte suntem traşi împreună într-un râu foarte mare.N: Ce vrei să spui. totdeauna. de unde plutesc eu.N: De ce î i dă mişcarea rapidă.. nu pot să descriu. Dr. şi mă îndrept către cei pe care îi cunosc. Dr. inform.. cu nimic solid în jurul nostru... se întâmplă la fel ca atunci când eşti aruncat într-un râu.. Notă: Ceilal i subiec i.. dar când. îndoaie... este ca şi cum am porni într-un râu şi apoi.. totul rămâne..N: Cum î i schimbă această mişcare în viteză. O persoană le-a numit „corzi vibra ionale”.când sufletul meu este direc ionat spre un loc pe un traseu.. Dr. dar ceea ce încerc să spun este că sunt purtat ca şi cum aş fi într-un curent subacvatic. Dr.N: Atunci mişcarea î i dă senza ia unei lumi sferice a spiritelor? S: Da. Se curbează într-o direc ie clară pentru mine şimi dau mai pu ină libertate de mişcare. ce înseamnă o linie de contact? S: Este drumul spre o anumită destina ie. Este diferit. nu ai senza ia densită ii ca şi în apă? S: Nu.N: Vrei să-mi spui că lumea spiritelor este nesfârşită? S: (pauză lungă) Să fiu sincer. Nu ştiu unde sunt marginile bolului sau dacă ele chiar există.. văd că mă mişc de jur împrejur înăuntrul unui bol gigantic întors cu susul în jos. Dr. Apoi simt de parcă aş fi tras de acolo din nou.. într-un afluent mic şi este şi mai multă linişte. fiind direc iona i de cineva. Dar când chiar încep să mă mişc. unde formăm to i un vârtej... numai că nu este aşa de densă ca apa deoarece curentul este mai uşor ca aerul. vorbesc despre călătorii de-a lungul liniilor de for ă direc ională care au proprietă ile spa iale ale unui sistem de re ele.N: De ce ai impresia aceasta? S: Păi este ca şi cum am înota duşi de un curent rapid pe care nu-l putem controla... Dr. aşa cum ai descris mai devreme? S: Nu..... mare.. când în jos unul fa ă de celălalt.. Odată ce ajungem acolo nu mai suntem împinşi pe calea aceasta.S: Distan ele sunt.N: Po i să descrii mai precis deplasarea sufletului tău de-a lungul acestor linii curbe de contact? S: O percep mai mult orientată către un scop . Cu toate că totul pare să meargă în direc ie dreaptă în timp ce sufletul este în derivă – acest lucru se schimbă într-un sentiment. dar este numai un sentiment de..... Dr. care sunt şi ei orienta i către descrieri liniare... se schimbă.N: Când i se pare că numărul de suflete care revin este cel mai mare? S: Atunci când râurile converg în. viteza. Dr. pe o linie prestabilită a călătoriei tale.....N: Prin mai pu ină libertate vrei să spui mai pu in control personal? S: Da. în această atmosferă spirituală. Atunci putem să plutim în derivă. alunec mai repede.N: Te rog să încerci.... nelimitate. Dr. senza ia că eşti într-un bol? S: (pauză lungă) Este straniu. Am o senza ie ca şi cum aş fi într-un curent de apă albă. Dr. în călătoriile tale normale ca suflet. 45/159 .. Dr. Dr. Suntem ca somonii care înoată În amonte să-şi depună icrele ne întoarcem acasă. mai departe de gândurile atâtor min i.N: Mai încolo.. În mişcare lentă..... sferic atunci când mă deplasez în viteză pe o linie de contact.. când în sus. spa iu nesfârşit. percep iile bazate pe observa ie a lumii spirituale în sentimentul că este rotundă? S: Din cauza vitezei liniile par să se.

.. cu unghiuri şi col uri. S: Văd. cred.....N: Bine.N: Continuă să pluteşti şi spune-mi ce i se mai întâmplă.N: Te descurci bine.. Şi emană o strălucire incandescentă când trec pe lângă ele.N: Şi luminile? S: Sunt oameni. cu păr ile laterale umflându-se.. făcând lumina lăptoasă. păr i din el. petice de lumină săltând în jurul meu.... Dr. Întinzându-se departe de mine... Dr.N: OK. Dr. Dr... Îmi este greu să descriu exact. S: (pauză) Mă aflu la marginea unui alt coridor. legănându-se ca o panglică în adierea vântului în timp ce eu avansez. prind coada zmeului. cu umflături din loc în loc.. şi încetinesc. Dr.. ca un coridor lung.. Nimic nu este structurat. mişcarea este. S: Nu le cunosc pe cele pe lângă care trec acum.N: Şi cum te sim i în acest moment? S: Fantastic! Această prindere familiară a min ilor ca într-un joc cu zmeul.. Văd mase de puncte atârnând în grămezi precum strugurii.N: Cine vă împinge când merge i spre casă? S: Entită i mai înalte. că nu mai vrei să pleci..... Este aşa o pace.N: Aceste aglomerări reprezintă diverse grupuri de mase de energie a sufletului cu spa iu între ele? S: Da. Dr. Sufletele oamenilor dinăuntrul galeriilor care se umflă şi care reflectă lumină înspre mine. galerii...N: Ce altceva mai sim i acum? S: Pace. Dr.. Dr. În pete. aşa o armonie. toate aprinse.. (se opreşte) Dr....... nu contează.. Dr. sunt separate în grupuri mici. Acum aş vrea să-mi spui ce anume separă ciorchinii de lumină unul de altul de-a lungul acelui coridor pe care îl descrii.. Dr..N: Vrei să spui că însuşi coridorul se mişcă? S: Da. mă îndrept către grămada mea. acum aş vrea să avansezi o dată cu acest curent de energie mai aproape de zona în care trebuie să ajungi.. Dr.. Priveşte atent în jurul tău şi spune-mi ce vezi... Dr.... Dă-mi un exemplu de cum î i pare întreaga scenă privită de la distan ă.N: Prin galerii în elegi o serie de îngrădituri? S: Mai degrabă. ca nişte şuvi e. foarte bine! Intru prin partea prin care sunt lega i prietenii mei.. S: (râde) Ca un vierme lung şi luminos. Dr. Dr. oh. ritmică. separate una de alta prin.N: Altceva? S: Aaa. o varietate de lumini.. dar împreună. să trecem de aceste grămezi care par că se înghesuie înspre afară pe coridor. dar.N: Aceşti ciorchini de oameni sunt separa i structural unul de altul în umflăturile care se află de-a lungul coridorului? S: Nu.. şi un sentiment de anticipa ie în timp ce mă mişc încet cu acest curent de energie. de transparen a unui geam înghe at..Dr. aici nu există pere i.. filamente sub iri.. mă alătur lor în gândire.. Cele care răspund de mişcările care ne duc spre casă... sunt împăr i i de nişte.N: Continuă. care ajunge la mine.N: Ce altceva mai sim i când treci pe lângă ele în drumul către grămada ta? S: Le simt gândurile ieşind.. Dr. atât de variate. Dr.N: De ce? S: (se entuziasmează) Deoarece. S: Oamenii.N: Cum vezi sufletele individuale în cadrul acestor ciorchini? S: (pauză) Ca pe nişte puncte de lumină.N: Entită i cum ar fi ghidul vostru? S: Cineva superior lui.. Asta văd. sunt acasă! 46/159 ....

nimeni nu este străin. deoarece creierul aduce destulă frică şi violen ă în sufletele noastre. uriaşe” este reprezentată în alt caz de „buchete gigantice de bule transparente”. denotă libertatea de mişcare asociată cu plutirea în derivă. Descrierea unor „grămezi de becuri translucide.N: Când te mişti ca spirit. cum ar fi curen i şi derivă. compara ie făcută de cineva care se întoarce în lumea spiritelor. Nu există suspiciuni între noi. To i vrem să ne întoarcem acasă. în care cuvântul legat de cer. comparată cu forma omenească de pe Pământ? S: Aici. izolat. Întrucât acest subiect este mai pu in experimentat şi un pic iritat de ceea ce consideră a fi o nevoie de conformare..N: Deci. Mereu aud cuvinte legate de apă.. pentru a învinge. pentru alta acelaşi lucru va fi „o cale plutitoare de baloane”. şi chiar cu spiritele de acolo. aş vrea să nu mai vorbesc acum. Te rog. ca şi respectul fa ă de cei care conduc sistemul. folosite pentru a explica o ac iune de curgere.N: Şi dacă sufletele noi se luptă cu aceste condi ii de pe Pământ.N: Cum se manifestă această atitudine între sufletele care s-au Întâlnit pentru prima oară? S: Printr-o deschidere totală şi prin acceptare. În cazul 15. sunt ele mai pu in eficiente în munca cu mintea omenească? S: Trebuie să spun da. s-ar putea ca sufletele nou venite să tindă să fie mai fragile şi să aibă nevoie de sprijinul grupului la întoarcerea în grămada lor? S: Este absolut adevărat. ni se dă o altă interpretare a ghidării spirituale de plasare în grup. Dr.. deoarece prezintă atributele bunei-cuviin e manifestate de acest suflet într-un spa iu desemnat. indiferent de asocierile anterioare în alte pozi ii? S: Exact. care este diferen a majoră în interac iunea ta cu alte suflete. Aici există un fel de întreg. este vorba de mai mult decât o atitudine prietenoasă. Cazul 14 mi-a mai oferit câteva astfel de exemple. Cazul este informativ. Dr. datorită legăturilor pe care le-am avut. Dr.N: Grămada ta de prieteni este izolată de alte grămezi de suflete care stau pe alte coridoare? S: Nimeni nu este. în special pentru cele noi. Dr.N: În ce fel? S: Noi recunoaştem legătura universală dintre noi care ne face pe to i la fel. de fapt. următorul caz demonstrează existen a unei perceperi mai înguste a lumii spiritelor de către un suflet mai pu in matur. ai sim it legăturile cu celelalte coridoare. 47/159 . cu toate că unii din cei mai tineri ar putea crede acest lucru. cum ar fi nor. nu? S: Este. Eu însumi am adoptat o parte din acest limbaj spiritual. Imaginile vizuale care folosesc expresii de energie în masă şi aglomerări de grupuri pentru a indica înseşi sufletele sunt deosebit de des întâlnite. tranzi ia acestui suflet din zona de aşteptare spre grupul său este destul de rapidă în mintea sa. Am stat pe-aici destul de mult şi am multe legături (spus cu încredere modestă). Şi atunci când nu sunt.N: După părerea ta. Am apelat la caracteristicile comune ale unor cuvinte din uzul diverşilor clien i pentru a descrie fenomenele spirituale. pentru că acestea merg pe Pământ aşteptând să fie tratate corect. unul în to i şi toate într-unul. aglomerările de grupuri de entită i familiare care îl aşteaptă pot fi mari sau mici. dar de aceea venim pe Pământ. Ceea ce „viermii luminoşi care formează umflături din loc în loc” reprezintă pentru o persoană. este un şoc pentru ele Unora le trebuie câteva vie i pentru a se obişnui cu trupul Pământesc Dr.N: Via a pe Pământ trebuie să fie grea pentru suflete. Dr. Este greu pentru noi. Dr. În zona ultimei debarcări a sufletului care urmează să sosească. Nu există nici un fel de ostilitate fa ă de nimeni..Dr. pe care s-ar putea să nu le cunoşti din experien a anterioară? S: Ba da.N: Vrei să spui că fiecare spirit este prietenos cu celelalte spirite. Prin compara ie cu cazul 14. Dr. în func ie de nivelul de dezvoltare a sufletului şi de al i factori pe care îi voi arăta pe măsură ce avansăm. ca să mă pot întâlni cu prietenii mei.

acolo. Mă hotărăsc să-i întăresc scutul protector înainte de a continua...N: Spre înafară? S: (încurcată) Plutesc ..... ca pe nişte licurici.. Dr..N: Ce este? S: (cu uimire) Am ajuns într-o .N: Vreau să vorbim despre călătoria ta în locul în care stai de obicei în lumea spiritelor. În depărtare .... doar se schimbă în nuan e mai închise datorită vitezei mele.. conexiuni.. şi-i văd pe ceilal i trecând de colo-colo prin jurul meu (subiectul devine stânjenit).. Ce faci acum? S: Sunt dusă mai departe .. cuiburi de oameni.. Dr.N: Care crezi că este motivul pentru care tatăl tău este la o aşa distan ă.. rapid . Dr.. ca un labirint înce oşat..N: Relaxează-te. Dr. dar . şi sunt într-un .. Dr.. cum sunt stupii. S: După o vreme văd . deschis . arenă uriaşă .i că ai mai fost aici înainte. ii văd ca pe nişte fascicule de lumină .N: (îmi pun mâna pe fruntea subiectului) Continuă să te relaxezi şi aminteşte. dar.. în depărtare... E ca şi cum aş ese printr-o serie de .N: Ce se întâmplă? S: Am încetinit mult. empatic. lucrurile apar diferite. unii sunt din familia mea. este ca de vis. cu toate că totul î i poate părea nou. altfel aş fi pierdută .......N: Ce vezi? S: (cu teamă) Oameni pe care îi cunosc. S: (subiectul începe să tremure) Sunt. Dr. S: (cu nervozitate) Mă îndrept...N: De ce? S: (cu uimire plină de spaimă) Nu ştiu! Dumnezeule.. Dr. drept peste ceilal i... Dr... (şi al ii au confirmat această observa ie) Dr. spre înafară .. încât nu-l po i 48/159 . ooo! Dr. hmmm. acolo! Dr.. Explică-mi ce vezi şi ce sim i.. Îl mai vezi pe ghidul tău? S: (cu ezitare) Da .N: Priveşte în jurul tău şi spune-mi exact ce vezi şi sim i. grupuri de oameni.......N: Acest gol înseamnă că totul este negru în jurul tău? S: Aici niciodată nu este negru . Când încetinesc.. (chinuindu-se) se pare că nu pot să ajung la ei! Dr. Îmi opresc repede întrebările... Tatăl acestei cliente a avut o mare influen ă asupra ci în ultima ei via ă şi ca are nevoie de tehnici suplimentare de calmare. cunosc locul acesta. Dr. spa iu gol... este atât de vast.... lumina .. Dr. prietenie...... continuă să te mişti şi spune-mi...Cazul 15 Dr..N: Vrei să spui grupuri de oameni? S: Da. Dr..N: În ce mod? S: Sunt definite mult mai clar (pauză)...N: Continuă să-mi spui ce vezi mai încolo. eşti în debarcader.N: Ai ajuns la stupul (grupul) tău? S: (pauză lungă) Nu încă . Împreună ...N: Bine. apoi se deschide .... Sufletul tău se mişcă acum spre această destina ie. În apropiere . ce sim i? S: Căldură. cumva . lucrurile devin mai luminoase. ei nu îşi dau seama că sunt aici? (subiectul începe să se lupte în scaunul său şi apoi îşi întinde bra ul şi-şi deschide mâna spre peretele biroului meu) nu pot ajunge la tata! Notă... Într-un fel de lan .......

N: Şi ce î i spune despre asta? S: (cu triste e) Spune că . Îndrumătorii ne încurajează .N: Acum că sta ionezi... Apoi mă opresc. şi tatăl meu mă ajută şi el să în eleg. cu indignare) Nu În elegi! Nu mă duc acolo..acum! S: (după o pauză subiectul se relaxează) Este în regulă ...N: (îmi pun mâna pe fruntea subiectului şi îi comand) Conectează-te cu tatăl tău . Dr. Dr. ce se întâmplă apoi? S: Încetinesc . oare. În acest caz.N: Eşti mul umită cu felul în care decurg lucrurile? S: (pauză) Da.. clienta mea este confuză şi dezorientată... Dr. Împreună CU al ii ca mine. Dr.. trebuie să-mi rezolv singură problemele acestea .. Cu toate că persoanele aflate în transă ar putea folosi cuvinte ca „grămezi” sau „stupi” pentru a descrie cum arată de la distan ă spa iile în care locuiesc. al ii nu. vreau să merg acolo şi să stau lângă el. Apoi mediul spiritual al subiec ilor este asociat cu oraşe. Ar fi. Trec de nişte grupuri de oameni. 49/159 . tata îmi spune să am răbdare şi totul mi se va lămuri. sunt purtată pe un traseu pe care am mai fost..N: Care crezi că este motivul principal pentru care tatăl tău trebuie să rămână în locul acela? S: (plângând) Nu face parte din stupul meu. activitate . Unul din clien i când s-a trezit mi-a descris această scenă: era ca şi cum s-ar fi întors acasă pe înserat după o lungă călătorie şi cineva i-ar fi arătat drumul. Dr. strada pe care trebuia să ajungă..ajunge? S: (face o pauză lungă în care usuc fa a pacientei.. Trecând din mediul rural în oraşul său el a găsit.. voi învă a să fac acest lucru mai bine (să se gândească telepatic adică).N: Bine. (arată cu degetul spre peretele biroului meu) Dr... care este udă de lacrimi şi de transpira ie) Nu ştiu . Dr.. atunci te rog să continui cu trecerea de la momentul când î i vezi o parte din familie în depărtare. Notă.N: Putem să ne apropiem un pic de aceştia? S: (subiectul meu ridică vocea brusc. nu . aşa că o ghidez eu însumi un pic.. această perspectivă devine mai individualizată odată ce intră în fiecare dintre aceste grămezi. Dr... (plângând din nou) nu sunt sigură . Notă: Trecerea finală înspre interior este deosebit de importantă pentru sufletele tinere. încerc să evit o interven ie prea marc când subiec ii îşi descriu tranzi iile spirituale.. posibil ca această separare să fie rezultatul faptului că unele entită i cred că este timpul pentru ca tu să reflectezi singură şi să te asociezi numai cu sufletele de la nivelul tău de evolu ie? S: (subiectul este mult mai calm) Da. Unii îmi sunt cunoscu i... Geamurile de la stradă ale casei vecinului său erau deschise şi el a putut să vadă oameni în interiorul ei în timp ce conducea încet prin dreptul acesteia înainte de a ajunge la el acasă. el va fi totdeauna în mintea mea dacă am nevoie de el şi că .N: De ce? S: Nu am voie. care sunt impresiile tale? S: Este . îmi parvin aceste mesaje.. mare . mă mişc treptat. În mod normal... oriunde...N: Altceva? S: Îndrumătorii. în sfârşit. şcoli şi alte zone locuite identificate cu semnele Pământeşti ale siguran ei şi ale plăcerii.. Dr. Nu po i să te duci aşa.. dar trebuie să stea acolo unde se află acum... Dr.N: Hai să analizăm de ce nu po i să ajungi chiar acum în locul în care se află tatăl tău.. sunt o mul ime de oameni în apropiere.

Uite că vin spre mine! Dr. dar în urmă cu câteva minute erai destul de supărată pentru că nu puteai să te apropii de tatăl tău. Ce plăcere să-i văd din nou. S: Acum ştiu că are propriul său loc unde se adună cu oamenii. oamenii din grupul meu. cum ar fi în afara grupului de care apar ii? S: (arătând în afară) Cei de acolo nu fac parte din grupul meu. bineîn eles. Noi stăm aici. Acum îmi amintesc tot. (dă din cap afirmativ pentru a confirma cele spuse) Dr.. am contact cu mintea mea. Vrei să spui că nu ai nici un contact cu ele acum că te afli la locul tău potrivit în lumea spiritelor? S: (supărată pe mine) Nu. Recunosc că a fost un şoc la început. (cu mândrie) Aceştia sunt oamenii mei! Dr.. S: (calmându-se) Da. Atunci când au libertatea să facă acest lucru cu mine . Cel pu in aşa stau lucrurile în spa iul meu.N: Aceste persoane sunt entită i membre ale grupului tău? S: Desigur. Asta e treaba lor. Dr.N: Deci. Îndrumătorii sunt cei care se mişcă cel mai mult.N: Spune-mi ce în elegi prin acolo? S: (pe un ton grav) Cei de acolo.acela este locul lor. Dr. ce minunat este să-i văd din nou. ei se află în spa iile lor şi primesc tot timpul instruc iuni. Dr. din apropiere .N: Dar contactul mental nu interferează cu energia lor? S: La momentul potrivit.Dr. 50/159 . Sunt prea ocupată cu cei cu care trebuie să stau aici. ceea ce-mi spui este că fiecare de aici este amplasat în spa iul propriului său grup şi că nu te plimbi în vizită şi nici nu stabileşti prea mult contact mental în momentele nepotrivite.N: Probabil că mai sunt şi alte persoane în aceste grupuri. Dr.N: Vrei să-mi spui că energia sufletului tău nu poate să plutească oriunde vrea.N: (reac ionez ca şi cum aş fi auzit informa ia aceasta pentru prima dată. Dr.. Priveşte în depărtare la ceilal i din spa iul acesta. (arată spre podea) Acesta este locul nostru. De ce eşti atât de dificil? Trebuie să stau aici. în afară de tatăl tău. Nu mă duc acolo. Dr. Cum este locul în care trăiesc? S: Nu doresc să aflu. Dr. uite!.N: Acest lucru se leagă de mesajele pe care le-ai primit despre tatăl tău? S: Da. Nu în elegi? Nu am nici o legătură cu ei.N: Dar tu ai ajuns la destina ia ta? S: Nu contează. (izbucnind într-un râs nervos) Ah..N: (îmi mai stimulez subiectul încă o dată pentru a căpăta informa ii în plus) şi nu trebuie doar să pluteşti către celelalte grupuri pentru a le vizita? S: Nu! nu face asta! Nu po i să mergi în grupurile lor şi să te interferezi cu energia lor. Sunt aceleaşi persoane implicate în via a ta trecută? S: Mai mult de o singură via ă.N: Cine sunt ei? S: Ceilal i. Oameni pe care îi cunosc şi îi iubesc. suntem împreună de multă vreme. (subiectul este foarte încântat şi îi las câteva momente în acest cadru) Dr.N: Observ o schimbare destul de mare în procesul tău de în elegere în timpul scurt care a trecut de când am venit aici.N: De ce nu a fost cu tine ghidul tău să. Dr.N: Îmi dau seama.. Vrei să-mi ară i că tu şi prietenii tăi din grup sunte i deosebit de aten i în ceea ce priveşte încălcarea spa iului celuilalt? S: Exact. oamenii mei.i explice lucrurile acestea înainte să-l vezi pe tatăl tău? S: (pauză lungă) Nu ştiu. Dr.N: Mul umesc că m-ai lămurit. Acum ştiu cum stau lucrurile. pe care le-ai iubit.. (arată din nou cu degetul spre imaginea din mintea ei) Dr.N: De ce nu ştiai asta când când ai ajuns aici? S: Nu sunt sigură. Dr. pentru a încuraja răspunsurile spontane) Da? Minunat.

Nu este neobişnuit ca subiec ii mei să întâmpine greută i în a-mi furniza toate detaliile care transpiră pe la aceste audien e şi sunt sigur că aceste blocaje sunt inten ionate. nu cred că. Adesea aceasta este un părinte sau un so din via a care tocmai s-a încheiat.Dr. Lumea spiritelor nu este în esată cu suflete? S: (râde) Uneori ne pierdem. De asemenea. şi văd cum vibrează toate rapid. Analogia cu şcolile spirituale conduse de profesori-ghizi este folosită atât de des de persoane în stare de hipnoză. locul acesta este mare! De aceea nu se aglomerează niciodată. Aşa cum am men ionat mai devreme. Atunci când îşi amintesc de perioada dintre sosirea şi plasarea lor. adesea el fiind legat de întrupare.N: Uită-te în jurul tău la toate locurile ocupate. Unul din subiec i relatează: „În timp ce mă apropii de locul meu. călătorul este călăuzit de sunete muzicale în acorduri specifice. cu energie cu vibra ii joase şi care nu par să comunice mult cu nimeni. ele sunt chemate înaintea Consiliului Bătrânilor. Fiin ele familiare sunt adunate împreună în mase ondulatorii de lumină strălucitoare. Veronica (profesoara mai tânără a subiectului meu) mă duce într-un alt loc pentru a mă întâlni cu grupul meu de Bătrâni. Chiar aşa stând lucrurile.întotdeauna ştim cine este afară şi cine înăuntru”. se face totuşi examinarea directă a activită ilor sufletelor înainte ca acestea să se întoarcă în grupul lor. Acest lucru înseamnă că este posibil ca acele suflete care în mod curent sunt încarnate întrunui sau mai multe trupuri să nu fie angajate activ în nici o ac iune de întâmpinare în momentul de fa ă. Dr. ghidul meu. Iată o relatare a unui caz: „După ce m-am întâlnit cu prietenii mei. Acele suflete care nu sunt în totalitate dezîncarnate radiază o lumină slabă.N: Şi nu te sim i constrânsă de acest obicei? S: O. subiec ii mei sunt uneori îngrijora i că o persoană importantă nu a fost prezentă sub formă de lumină sau nu a comunicat cu ei telepatic. Sufletul de nivel mediu care are mult de lucrat la bază. Uneori. Aaaaaa. Sentimentul existen ei unei bariere între diferitele grupuri. Deoarece acesta nu este un Consiliu de acuzare. Până la sfârşitul etapei de tranzi ie motivul devine evident. un cor de glasuri intonează sunetul A. am mai avut clien i care se sim eau complet separa i în propria şcoală. în func ie de vârsta sufletului. descrie separarea sa de grup ca pe o repartizare în clase diferite în aceeaşi şcoală. Am încurcat lucrurile . încât este nevoie de un timp de adaptare la sosire. pentru a le putea recunoaşte. este descris în diverse moduri de subiec ii mei. nu. de la suflete începătoare la cele mai avansate care îşi amintesc ultima etapă a întoarcerilor lor la lumea spiritelor. cam aşa. Dr. mental nu eram pe aceeaşi frecven ă. Un alt subiect a explicat că „este ca şi cum sufletele ar dormi pe pilot automat .i dai seama cât de mare este locul aici. Dr. Cele două cazuri din acest capitol reprezintă reac ii diferite. Fiecare participant are interpretarea sa proprie a panoramei. pornind de la debarcader până la punctul terminus care este grupul lor. încât folosirea aceloraşi termeni a devenit un obicei pentru mine. după ce sufletele ajung înapoi la grupul lor. Unii dintre subiec ii mei consideră că etapa de tranzi ie de la poarta de plecare şi până la plasarea în grup este atât de rapidă. Ea stă lângă mine ca interpret al meu pentru ceea ce nu în eleg şi să-mi asigure sprijinul în explicarea comportamentului meu din ultima mea via ă.. Am văzut cum un suflet de nivel mediu care se întoarce este copleşit de plăcere. precum cel trăit de cazul 15. Voi prezenta o nouă perspectivă asupra mobilită ii în următorul caz. aici sunt mari întinderi de spa iu şi este aşa o mare libertate. altfel am fi pierdu i... ca o energie caldă şi strălucitoare şi ştiu că acestea sunt decorporalizate în prezent”. atâta timp cât suntem aten i la reguli.N: Şi ce se întâmplă în caz contrar? Cine hotărăşte care este locul potrivit pentru fiecare grup de suflete? S: (pauză) Ne ajută profesorii. din vina noastră..N: Mi se pare că erai pierdută când am ajuns aici prima dată. S: (cu nesiguran ă) Nu m-am conectat. în cadrul grupului aceste suflete pot să salute în tăcere un suflet care se întoarce. Uneori vorbeşte în numele meu ca un 51/159 .

Veronica îmi traduce ce spun despre mine. Mul i dintre subiec ii mei cred acest lucru înainte de începerea şedin ei. Când am început să studiez via a în lumea spiritelor cu subiec i în stare de hipnoză. con inând undeva între trei până la douăzeci şi cinci de suflete. ceea ce se numeşte Cercul 52/159 . aşa cum am men ionat în capitolul 4. nu este de mirare că îşi exprimă surpriza aflând că fiecare din noi are un loc desemnat în lumea spiritelor. fără el. Când oamenii afla i în transă spun că fac parte dintr-un grup de suflete ei se referă la o grupare primară mică de entită i care au contact direct şi frecvent. Ca în oricare clasă. dar uneori mă pierd atunci când gândurile lor sunt transmise de la unul la altul în comunicarea atât de rapidă dintre ei. Nu am auzit niciodată de vreun grup secundar cu mai pu in de o mie de suflete. în special doi dintre ei care vorbesc mai mult cu mine decât ceilal i şi care par mai tineri decât restul. Membrii apropia i manifestă o sensibilitate unul fa ă de celălalt. Cred că pot distinge care dintre ei sunt bărba i şi care femei. unii elevi stabilesc legătura cu profesorii mai bine. aşa cum se întâmplă în familii. călătoria sufletului înapoi spre casă ia sfârşit odată cu debarcarea în spa iul rezervat coloniei acestuia. alături de alte suflete. Îi am în permanen ă în fa a mea pe aceiaşi şase Bătrâni care poartă robe albe lungi. Prezen a lor aici. seamănă cu un sistem educa ional de plasament ca formă şi ca func ionalitate. al ii mai pu in bine. cu toate că am sentimentul că nu-mi spune tot. Am aflat că numărul mediu este de cincisprezece. atât timp cât nu este un suflet prea tânăr sau izolat din alte motive. În următorul capitol vom studia procesul de sortare pentru grupele de suflete şi cum se văd sufletele pe ele însele în spa iile spirituale respective. Fe ele lor sunt amabile şi ei îmi evaluează modul în care am în eles via a pe care am trăit-o şi cum aş fi putut să fac mai bine inând cont de talentele mele şi ce anume din ceea ce am realizat a fost bun. Plasarea în grup este determinată de nivelul sufletului. Sufletele reprezentate în aceste grupuri sunt prieteni intimi care au aproape acelaşi nivel de conştiin ă. Este o raritate pentru mine să găsesc suflete legate într-o rela ie semnificativă şi care să fie membri în două grupuri secundare diferite. în cadrul acestor lacuri spirituale. Îmi imaginasem că spiritele doar pluteau de unele singure. Atunci când nu mă mai pot descurca. Înainte de a mă întoarce pe Pământ ei vor voi să mă mai vadă o dată. după ce părăseau Pământul. deoarece numărul de suflete este atât de mare. acasă atunci când se alătură colegilor cunoscu i din grupul lor. care este dincolo de ceea ce ne putem imagina noi pe Pământ. După ce se trezesc. Grupurile de entită i secundare mai mari sunt formate din întinderi uriaşe de grupuri primare asemănătoare frunzelor de nuferi pe lac.” Sufletele se consideră ca ajungând. Numeroasele grupuri primare care formează un grup secundar se pare că au legături sporadice sau nici un fel de contact între grupuri. Nu le pot ascunde nimic. 7 PLASAREA PĂREREA mea despre oamenii care consideră că avem un suflet este aceea că îşi imaginează că toate sufletele sunt amestecate probabil într-un spa iu foarte mare. dar Quazal (ghidul mai vârstnic al subiectului care a sosit înaintea Veronicăi) duce greul în cadrul consiliului. Grupurile secundare de suflete sunt aranjate în genul unui grup comunitar de sprijin mult mai pu in intim unul fa ă de celălalt. După moartea fizică. în sfârşit. Mi se permite să-mi exprim liber frustrările şi dorin ele. încât nu este necesar acest lucru. To i bătrânii îmi sunt cunoscu i. Lacurile spirituale par nesfârşite. Grupurile primare mai mici variază în număr. Criteriile de admitere în grup se bazează pe cunoştin e şi pe un nivel de dezvoltare dat. Fiecare din ei are un fel special în care îmi pune întrebările. dar to i sunt cinsti i şi de încredere şi mă simt întotdeauna tratată corect. nu eram pregătit să aud despre existen a grupurilor organizate de sprijin al sufletelor.fel de avocat al apărării.

Acest lucru nu diminuează din importan a pe care o au părin ii.N: Vreau să mă por i prin această şcoală din momentul sosirii tale. surorile şi prietenii cei mai apropia i. so iile. în cadrul aceluiaşi grup. unchii şi bunicii care ne ajută în diverse moduri din cadrul altei genera ii. Dr. Mi se întâmplă mult mai frecvent să-i găsesc pe cei care i-au fost frate sau soră unui subiect în via a anterioară. Legăturile care se stabilesc între membrii diferitelor grupuri joacă. ca rude şi prieteni apropia i în timpul reîncarnării lor pe Pământ. acolo unde există o similitudine de cunoştin e şi afinită i eviden iate de experien a dobândită pe Pământ. Acest lucru nu se întâmplă din motive de maturitate. Dr. Orice contact func ional între membrii diferitelor grupuri este guvernat de lec iile care vor fi învă ate pe durata unei reîncarnări. Cazul 16 Dr. mătuşile. Figurile 1 şi 2 reprezintă o structură spirituală a sufletelor luată la întâmplare.. unele suflete din grupurile primare 9 şi 10 (detaliate în figura 2) ar putea. Dr.. sculptate. Un exemplu ar fi un coleg de şcoală care ne-a fost cândva prieten bun.N: Bine. Dr. ei îşi aleg vie ile împreună. fra ii. de asemenea. de obicei. atât timp cât un suflet părinte poate fi mai pu in dezvoltat decât acela al urmaşilor săi. Părin ii pot să ne întâlnească la poarta către lumea spiritelor după moartea noastră pe Pământ. Membrii aceluiaşi grup sunt strâns uni i pentru eternitate. S: (cu ezitare) Văd un templu grecesc perfect pătrat cu coloane mari.. să colaboreze. pentru a-mi putea da seama ce se întâmplă cu tine. este foarte frumos. Îl recunosc. va colabora strâns cu toate celelalte suflete din grupul 1. cât şi rele. profesoara mea. aşezat în grupul secundar mai mare A. Legăturile strânse între suflete ne oferă o imagine a ceea ce reprezintă întoarcerea la grupul fiecăruia după moartea fizică. De obicei. unde studiem. dar nu le putem vedea sufletele prea mult în lumea spiritelor. Aceste grupuri strâns unite sunt adesea formate din suflete cu acelaşi fel de min i. 53/159 . Vine cineva să te întâmpine? S: (subiectul zâmbeşte larg) Karla. Asocierea strânsă a sufletelor depinde de apropierea stabilită între acestea în cadrul grupurilor. roluri periferice în via a pe Pământ. inând cont de vie ile mele trăite în Grecia.Interior. Te rog să începi prin a-mi spune ce vezi din afară.N: Vrei să spui că eşti într-un fel de clasă spirituală? S: Da. Totuşi. cel mai adesea creşterea personală este influen ată de rela iile noastre pe durata unei vie i întregi cu so ii. să continuăm.. În figura 1 un suflet din grupul primar 1. B şi e probabil că vor avea pu in contact sau deloc pe Pământ. deoarece aici mă întorc după fiecare ciclu (via ă). ci mai degrabă el constituind mai degrabă o problemă de învă are socială a rudelor de sânge care îi sunt contemporane într-un anumit cadru temporal. în afara faptului că este foarte normal.N: După ce părăseşti debarcaderul şi ai ajuns în spa iul spiritual căruia îi apar ii. Acest lucru se poate datora unei legături dintr-o via ă anterioară sau unei trăsături particulare de identitate ale sufletelor implicate. dar pe care acum îl vedem numai la reuniunile de clasă. cu obiective comune pe care le exersează continuu unul cu celălalt. ce faci apoi? S: Merg la şcoală cu prietenii mei.N: Ce caută un templu clasic grecesc în lumea spiritelor? S: (ridică din umeri) Nu ştiu de ce îmi apare în acest fel. decât pe sufletele care i-au fost părin i. Sufletele mai tinere din cadrul grupurilor secundare A. Cu toate că pentru copil părin ii reprezintă figurile primare de identificare ale efectelor karmice atât bune.

Figura 1 . C). de vreme ce schema variază în func ie de localizarea în lumea spiritelor a fiecărui subiect. Numărul total al grupurilor şi al sufletelor membre în acestea este unul ipotetic. 54/159 . B.Interac iunea socială intre grupuri de suflete primare şi secundare Aceasta diagramă ilustrează rela iile dintre sufletele din grupurile matcă primare (1-10) şi grupurile secundare (A.

. ori în combina ie.. cu un umăr gol. purtând o robă lungă care flutură.N: OK. atunci când sunt combinate cu alte elemente. 55/159 . Dr. Văd o bibliotecă mare. Dr.. dau propor iile. Atmosferă.N: Uită-te la tine. la mese.. Notă..... părul ei adunat strâns în vârf cu o clamă de aur. părem a fi îmbrăca i la fel.. Dr. Eşti îmbrăcat în aceleaşi veşminte? S: Noi. to i adul i? S: Da. dar din grupul meu fac parte mai multe femei. O. Grupuri mici de oameni vorbesc pe un ton scăzut. Dr. şi putem să ne schimbăm.N: Unde sunt ceilal i? S: Karla m-a luat în templul şcoală..N: De ce sunt aceşti oameni şi nu al ii cu tine în acest templu? S: Pentru că ne aflăm cu to ii în acelaşi grup de studiu. ce faci după aceea? S: Karla mă conduce până la cea mai apropiată masă şi prietenii mei mă întâmpină imediat. Sufletele aflate în grupuri pot fi înclinate către personaje de sex masculin sau feminin. liniştită.. a ajuns la mine. Dr... Cuvântul valen ă folosit de acest subiect pentru a indica genul persoanei este o alegere destul de ciudată. pâlpâim ca o lumină. sentimentul de siguran ă care-mi este atât de cunoscut... Nici nu pot să..N: Aceşti oameni sunt bărba i şi femei. Valen ele în chimic sunt proprietă ile pozitive sau negative care.....Figura 2 .. Dr..i spun cât sunt de fericită să fiu cu ei încă o dată (subiectului îi este distrasă aten ia de această scenă şi durează mai mult de un minut să o aduc din nou la mine).. este aşa de bine să te întorci. Înaltă. caldă.. Aici există contact reciproc intre anumite suflete (din zona haşurată) ce lucrează selectiv cu suflete din amândouă grupurile..Interac iunea socială în cadrul unui grup primar de suflete Această sociogramă arată lărgirea grupurilor 9 şi 10 (din figura 1) ca un exemplu al unei suprapuneri mai pu in obişnuite a două grupuri matcă. Dr. Karla ştie că-mi place cum arată.N: Şi cum î i apare? S: (cu încredere) O văd venind dinspre intrarea în templu spre mine. dar se potriveşte..N: De ce? S: Pentru că aceasta este valen a cu care ei se simt cel mai confortabil acum.. ca o zei ă..

te rog...N: Par diferite de fotografiile obişnuite? S: Da. pentru a ne defini esen a. deoarece aceasta este în mintea mea. sunt multidimensionale. vie ile noastre trecute şi alternativele. Dr.N: Cum li te adresezi? S: (chicoteşte) Avem nume de alint pentru fiecare.N: Deschide una din căr ile vie ii pentru mine şi explică-mi ce vede i tu şi prietenii tăi de la masa aceea. fotografiile nu au o formă plată..N: Care este entitatea de care te sim i cel mai mult atrasă şi de ce? S: (râde uşor) Spray.N: To i î i sunt prieteni apropia i? S: Da. numai pe bucă ele. în miniatură. se aliniază. Dr. El merge drept în rota iile lui. S: Sunt căr i cu poze.. Mă văd murind tânăr. cu margini albe şi groase. Îşi mută pozi ia dintr-un centru de. Dr. Apoi ne gândim la ceea ce dorim. Unii sunt mai avansa i decât al ii. Dr.N: Spune-mi cum folosi i. reac iile tăioase în situa ii noi.. întocmai ca apa pe care o iubeşte atât de mult pe Pământ. tu şi prietenii tăi în acest cadru al bibliotecii? S: Merg la masa mea şi ne uităm to i peste căr i. S: (pauză. tu şi prietenii tăi. Dr. sunt cunoscută pentru . Dr. Dr. cristal.N: Nu vreau să zăbovesc mult asupra trecutului tău chiar acum. de vreo cinci centimetri.N: Unde te-ai plasa în acest grup ca nivel de cunoştin e? S: Cam pe la mijloc.. sunt vii.N: În ceea ce priveşte învă area lec iilor.N: Descrie-mi-le cât po i de bine.. când deschidem cartea. Ai putea să-mi explici ce face i. S: La început. nu putem să ne concentrăm niciodată din primul moment.... sub forma unor 56/159 . Dr. pagini.. Dr. unde te afli în compara ie cu cei cinci prieteni ai tăi? S: O. Dr. îi cunosc de mult.N: Căr i? Ce fel de căr i? S: Căr ile vie ii.Dr.. S: O lipsă de auto-disciplină în ultima mea via ă. la carte şi spune-mi care este primul lucru pe care-l vezi... Noi ne privim ca reprezentând lucruri Pământeşti. timpul este condensat de căr ile vie ii..N: De ce ave i pseudonime? S: Hmmm .N: Şi fiecare din cei douăzeci este la aproximativ acelaşi nivel de studiu? S: Aproape. Apoi putem vedea. se mişcă . Dr.N: Vezi şi vie i viitoare în cartea vie ii? S: Putem să vedem care sunt posibilită ile viitorului.N: Cum este tratat timpul în aceste căr i? S: În cadre.. Dar cinci din ei sunt prietenii mei cei mai dragi. încât o stropeşte în toate direc iile. de fapt. Tot ceea ce vedem este în fotografii vii.N: Grupul familiei tale sună foarte distinctiv. în timp ce mâinile subiectului se apropie şi se depărtează ca şi cum ar deschide o carte) Nu scrie nimic. Dr... într-o ceartă între iubi i şi sfârşitul meu este inutil. Dr. Dr. căr ile. Dr. valurile de lumină mişcătoare au adâncime? S: Exact.cristalul se schimbă din întuneric în lumină şi. dar uită-te. Dr..N: Şi reprezintă un atribut personal? S: (pauză) Eu . lucrăm împreună foarte mult.N: Deci. Dr. Împrăştiindu-şi energia atât de rapid. suntem cam la acelaşi nivel. în timpul rota iilor mele (cicluri de via ă).N: Spune-mi.. destul de mari. Dr. care se schimbă în lumină reflectată.. Dr.. câ i oameni sunt în această bibliotecă alături de tine? S: (face o pauză în timp ce numără în minte) Cam douăzeci..N: Care este pseudonimul tău? S: Ciulin....

.N: Care? S: Un loc pentru noii veni i.N: Există în această clădire şi alte camere unde oamenii studiază? S: Nu. Dr. în special cele legate de ordinea spirituală şi de locul lor într-o comunitate a vie ii ca suflet. acest grup apreciază ajutorul nostru deoarece noi putem să ne raportăm uşor la ei. însă numai aici şi nicăieri altundeva. Dr. cu toate că acestea se află aproape unul fa ă de altul în lumea spiritelor.. citată în cazul 16... viziunile lor sunt spontane.N: Ai voie să vizitezi alte clădiri în care studiază sufletele? S: (pauză lungă) Există una unde mergem în mod regulat. Dr. O dată ce amintirea lor supraconştientă începe să se desfăşoare. pare să fie contrară acelor grani e ale spa iului spiritual văzute de subiectul din ultimul caz. deci voi face i un pic de predare cu acest grup? S: Da. lângă a noastră. privat. de muncă şi via ă. Dr.N: A.. de recreare. o fac în afara centrului de studiu.lec ii. ne ajutăm să trecem peste greşelile făcute în cadrul acestui ciclu. un exemplu despre ce vreau să arăt.N: Ai putea să-mi spui care este impresia ta asupra inten iei care se află în spatele acestei atmosfere de bibliotecă în cadrul grupului tău? S: O. În aceste spa ii comune.N: Dar sarcina aceasta nu este a profesorilor-ghizi? S: Vezi. Există clădiri diferite. cele mai multe persoane pot să-mi povestească despre libertatea lor de mişcare şi despre călătoria lor în spa ii deschise. Dr. profesorii sunt. atât de departe (în dezvoltarea lor) . Îi ajutăm când profesorul lor nu este acolo.N: Grupurile de persoane care studiază în aceste clădiri sunt mai avansate sau nu fa ă de cele din grupul tău? S: Ambele. Dr.. dar nu mă atrage toată lumea. Dr. Dr. În timp ce subiectul obişnuit poate vorbi despre un spa iu al său. Dr.N: Cum să-i ajuta i? S: (râde) La teme. Aceste căr i au menirea de a pune accentul pe ac iunile noastre trecute. aceste op iuni mai ales vin mai târziu cu ajutorul altora. Profesorul vine şi pleacă şi studiem mult împreună discutând valoarea alegerilor pe care le facem. Dacă vreau să iau contact cu cineva. Este frumos să aibă cineva nevoie de tine. dar pot să merg oriunde..N: De ce nu? De ce nu pot şi grupurile mai avansate să vină în biblioteca voastră să asiste din când în când? S: Nu pot.. Dr. Notă: Cititorul poate vedea în Figura 1 cercul B. Unele sunt 57/159 . fiindcă noi suntem mai avansa i decât cei mai noi. grupurile 3-7 reprezintă interac iunea rară între grupuri. Şi nici nu ne băgăm în treburile lor.N: Am impresia că energia sufletului tău este limitată la acest spa iu spiritual chiar dacă la nivel mental po i să ajungi mai departe. S: Nu mă simt restric ionat. În grafic. Când îmi aduc pentru prima dată subiec ii în lumea spiritelor. aceasta este pentru grupul nostru. unde studiază diverse grupuri.. nimeni nu priveşte lumea spiritelor ca pe o dimensiune restrictivă..N: Po i să te plimbi peste tot atâta vreme cât nu deranjezi alte suflete din zonele lor de studiu? S: (răspunde cumva evaziv) îmi place să stau aproape de templul meu. unde sufletele aflate la multe niveluri de învă are se adună într-o atmosferă destinsă. avem destul spa iu în care să ne mişcăm . Dr. Afirma ia despre nerestric ionare. sufletele plutitoare se angajează social în multe activită i.

În mod frecvent. Nu puneam întrebările potrivite. Subiectul cazului 16 a venit la mine pe când eram la început cu studiile mele referitoare la lumea spiritelor. ca atunci când aud că sufletele mai bătrâne le tachinează pe cele mai tinere cu privire la ce le aşteaptă. Pu ini oameni îmi spun după ce au ieşit din transă că există multe aspecte ale lumii spiritelor imposibil de explicat în termeni Pământeni.C. asemănători cu trubadurii medievali. mi-a fost greu să plasez exact un client. ca nişte copii. Astfel. ci. după cum am văzut în capitolul precedent. Pentru mine. Pot avea loc. În formă umană. încât aduc cu un fel de cântec”. Când am început să adun informa ii despre grupurile de suflete. Oamenii afla i în transă se adaptează curând la ceea ce înregistrează mintea lor inconştientă. O altă clientă a men ionat că grupului ei îi plăcea în mod deosebit un personaj ce arăta ciudat. corespunzător nivelului cunoştin elor lor. Aceste imagini au o însemnătate specială pentru grupurile de suflete. ca simboluri planetare ce consolidează amintirile pozitive ale vie ilor anterioare petrecute împreună. Uneori. bărci. unde cercetările indicaseră că fiecare fiin ă vie proiectează propria sa aură. A fost un caz important. imaginile pe care le văd aceştia în respectivele regiuni pot varia. câte un subiect intrat pentru prima oară într-un loc spiritual manifestă chiar neîncredere fa ă de propriile sale viziuni. Deşi anumite locuri din lumea spiritelor sunt descrise de subiec ii mei ca având aceeaşi utilitate. amestecându-şi şi separându-şi energia în modele exotice de lumină şi de culoare. De vreme ce energia spirituală mi-a fost descrisă ca o for ă vie. se pare că avem un câmp de energie ionizată ce se revarsă în jurul trupurilor noastre. Un subiect a spus astfel: „Ne facem tot felul de feste unul altuia. Aceste replici materiale nu par a reprezenta triste ea spiritelor care tânjesc să fie din nou în forme fizice. nivelul energiei electromagnetice necesare pentru a ine sufletul în planul nostru 58/159 . De exemplu. Mi s-a relatat. Întotdeauna în acest punct mi se relatează despre o conexiune cu o putere superioară. că în grupurile de suflete pot apărea uneori „oaspe i” pentru a spune poveşti şi a men ine buna dispozi ie. Lucrurile fizice ca altare. animale.forme de jocuri.A. dar nu am corelat observa iile lor. Unii oameni mi-au spus: „Ritmurile gândurilor sunt atât de armonizate. Eram familiarizat cu tehnica fotografică Kirlian şi cu studiile de parapsihologic de la U. dar tot ei vor adăuga că lumea spiritelor este „nelimitată”. Când jucăm v-a i ascunselea unele suflete mai tinere se rătăcesc şi le ajutăm să se regăsească”. copaci sau plajele oceanului pot fi evocate în centrul acestor dansuri. fără să realizez importan a acestui aspect pentru suflete. aceste exprimări mitice ale sufletelor au o natură ceremonială şi totuşi transcend cu mult ritualurile primare. Fiecare persoană traduce condi iile abstracte ale experien ei spirituale în simboluri şi termeni ce au un în eles pentru ea. de asemenea. pentru că în timpul şedin ei noastre aveam să aflu despre recunoaşterea sufletelor cu ajutorul culorilor. mul i subiec i care călătoresc mental dintr-un loc în altul în lumea spiritelor îmi vor spune că spa iul din jurul lor se aseamănă cu o sferă. mişcătoare.L. mai degrabă o comuniune fericită cu evenimentele care le-au ajutat să-şi formeze propria identitate. cunoscut drept „Humor” care îi făcea pe to i să râdă cu bufoneriile sale. oamenilor afla i sub hipnoză le vine greu să explice clar în elesurile stranii din spatele modului în care se întrepătrund ca suflete. O afirma ie pe care o aud destul de des e aceea că sufletele formează un cere pentru a unifica şi proteja mai complet energia gândurilor lor. mi-am bazat ra ionamentul pe locul de care apar ineau aceste suflete. Folosind numai acest criteriu de identificare. Acest lucru se petrece pentru că zona criticii din mintea lor conştientă nu a încetat să transmită mesaje. de asemenea şi forme subtile de dans atunci când sufletele se învârtesc unele în jurul altora. Cred că ar trebui să re inem că oamenii manifestă tendin a de a îmbina cadrul lor de referin ă din timpul transei cu ceea ce au experimentat pe Pământ. Înaintea acestui caz ascultam relatările subiec ilor mei referitoare la culorile pe care le vedeau în lumea spiritelor. Clien ii mi-au vorbit despre nuan ele masei de energie a sufletelor. un loc de studiu descris de subiectul acestui caz ca un templu grec poate reprezenta clădirea unei şcoli moderne pentru altă persoană. Alte afirma ii pot părea şi mai contradictorii. fiind legată într-o re ea de puncte vitale numite chakre.

N: Nu te în eleg. N: Şi care e diferen a? Vrei să spui că ghizii radiază o energie care nu e albă? S: Aşa e. Dr. Dr. N: Câte estimezi că ar fi? S: Hmmm.. N: Aşadar Karla şi prietenii săi au diferite nuan e de alb? S: Nu.nici măcar nu le pot vedea pe toate . N: Vezi vreun ghid-profesor de unde eşti acum? S: (pauză) Câ iva. O văd pe Karla cu doi prieteni ai ei. N: Şi ai convingerea că sunt ghizi chiar dacă nu distingi nici o trăsătură fizică? Po i privi la toate acele lumini de un alb strălucitor şi să ştii mental că e vorba de ghizi? S: Desigur. sunt atât de multe. fiecare suflet generează o anumită culoare a aurei. Dr. N: Dacă aş putea numi echipa ta de circa 20 de suflete.. eşti oare asociat cu corpul secundar mai mare de suflete care sunt acum în jurul tău? S: Suntem cu to ii asocia i . de asemenea. În mintea subiec ilor mei. aşadar to i ghizii radiază o energie galbenă? S: Nu. N: Cum? S: Profesorul lui Karla e Valairs.fizic ar putea fi un alt factor al producerii diferitelor culori. firesc aici în câmp deschis... Dr. ce vezi în jurul tău? S: Oameni .. dar profesorii înclină să stea între ei atunci când nu asistă la lec iile noastre. bineîn eles..zumzăind ca nişte muşte în jurul unei lămpi.intensitatea energiei noastre ne poate face mai pu in strălucitori. Dr. sute şi sute. stau întotdeauna împreună? S: Cele din echipa mea da. El e albastru. Dr. Dr. Un tip drăgu . nu to i. E mai. N: Bine. Dr.dar nu în mod direct. fireşte. Sunt mult mai pu ini decât noi. Sunt recunoscător subiectului acestui caz. Le văd ca spirite. Dr. Nu-i cunosc pe to i aceştia.. pentru că m-a ajutat să descifrez în elesul acestor manifestări ale energiei... dar echipa mea e lângă mine. N: Vrei să spui că sufletele nu sunt complet albe? S: E par ial adevărat ceea ce ai spus ... putem face acest lucru..grupuri mari de oameni. Dr. şi atunci ce culoare au? S: Galben. da. N: Oh.e destul de neclar.eşti asociat cu ele? S: Nu chiar . hai să ieşim din templul tău. Dr. Dr. Dr.. N: Bine.. N: Albastru? Cum de-am ajuns la albastru? 59/159 . la distan ă. dar nu sunt chiar to i alb. N: Po i să-mi spui dacă sufletele care lucrează împreună. S-a spus.. Îl vedem uneori pe aici. N: Şi te identifici cu toate aceste suflete . nu e obligatoriu.. Dr. N: Vezi trăsăturile fizice ale acestor suflete în acelaşi fel în care le-ai văzut pe cele ale sufletelor din propriul tău grup în templu? S: Nu. ei nu sunt deloc albi... nu pot număra. Cum vezi toate acele spirite? Cu ce seamănă? S: Diferite lumini . grupul tău primar matcă.. M-am întrebat dacă aceste meridiane personale proiectate de oameni au o legătură directă cu ce-mi fusese relatat despre lumina emanată de suflete în lumea spiritelor. Dr. Foarte inteligent. N: Priveşte la distan ă de unde eşti acum. Dr. că aura umană reflectă gândurile şi emo iile combinate cu starea de sănătate fizică a unui individ. ca elevii cu profesorii. Dr. S: Ea şi cei doi prieteni ai ei sunt profesori. Am în eles cu ajutorul cazului 16 că lumina radiată de suflete pe care o vizualizează spiritele nu este complet albă.

pe o bază albă. atunci luminozitatea lui Valairs e mai pu in strălucitoare decât cea a Karlei şi Karla e mai pu in strălucitoare decât tine. pentru că tu eşti mai jos în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare? S: (râde) Mult mai jos.i spun. oare. Sunt. şi schimbările sunt foarte lente. Oricum. Karla se pregăteşte sub îndrumarea lui Valairs. Dr. Pu ini oameni văd nuan e verzui amestecate cu galben sau cu albastru. Dr. N: Câte alte culori ale energiei mai vezi plutind pe aici? S: Nici una. N: Face cumva o diferen ă între suflete nuan a albastră. În cele din urmă. într-adevăr. el nu e din grupul meu. fiind un ghid mai pu in avansat? S: (pu in indignat) E suficient de avansată pentru mine! Dr. N-ai pomenit nimic de existen a unui alt profesor. şi atunci energia sa va deveni apoi o nuan ă de albastru închis? S: Nu. Dr. respectiv albastră? S:Da. dar mă aju i să mă lămuresc în legătură cu aceste culori? De ce radiază energia Karlei o nuan ă galbenă. subiec ii mei relatează că văd majoritatea celorlalte suflete având o nuan ă de alb. Ei amândoi au o lumină mai abundentă şi mai constantă decât mine. Dr.. N: De ce nu lumini de energie de culoare roşie sau verde? S: Unele sunt. E atât de în eleaptă şi de bună. Cele mai multe sunt albe. Dr. N: Mai uită-te odată în jur. câteva galbene şi pu ine albastre. nu.depinde. Valairs e. Dr. Se pare că albul neutru sau griul reprezintă punctul de plecare al dezvoltării. N: Bine. pe lângă noi. Aceste nuan e depind de cât de avansat eşti. culorile energiei reprezentate în mod egal? S: O. Pe lângă albul general al lumii spiritelor înseşi. N: Oh. N: Şi cum variază culoarea galbenă a Karlei fa ă de albul tău. Dr. când mă uit în jur. Dr. cel mai în elept dintre noi şi energia sa are o intensitate mai întunecată. Are fiecare grup spiritual doi profesori? S: Hmmm. Dr. Dr. Îi întreb pe to i subiec ii mei despre culorile aurei lor. atunci când se află în transă. pe nume Valairs. pe măsură ce energia noastră devine mai abundentă. S: Nici nu m-ai întrebat. iar galbenul e mai intens decât albul. Echivalarea celor auzite despre energia sufletelor cu legile fizicii ce guvernează spectrul culorilor pe care le vedem în ceruri e doar 60/159 . N: Aşadar. El lucrează şi cu alte grupuri. roşiatice. aşa că noi avem doi.. dar nici una nu e verde. Dr. întâi albastru deschis. Albastrul e mai adânc decât galbenul. Karla însăşi e la rândul ei studentă. Mă aşteptam la asta. N: Sunt curios în legătură cu Valairs. Întotdeauna transformarea se petrece gradual. N: Şi aceşti ghizi au aure de culoare galbenă. în func ie de gradul tău anticipat de avansare? S: (mândru) Nuan a mea se îndreaptă spre alb-roşiatic. în grupul vostru. N: Chiar aşa. galben şi albastru. aceste trei lumini primare de alb. Dr. Dr. N: De ce nu? S: Nu ştiu. N: Sunt confuz. Ei au propriile lor grupuri. comparativ cu galbenul sau cu albul? S: Tocmai încerc să. Dr. iar cea a lui Valairs una albastră? S: E simplu. Nici Karla nu e. N: Î i mul umesc pentru faptul că mi-ai explicat aceste lucruri. Am observat recent că nuan a Karlei a devenit pu in mai închisă. galben şi albastru reprezintă stadiile de dezvoltare ale sufletelor şi sunt vizibile pentru toate spiritele? S: Aşa e. Aurele spirituale primesc apoi culorile primare de roşu. N: Aşadar. dar uneori. va fi de un galben deschis.S: Nuan a lui Valairs este de un albastru deschis. Dar nu îl vedem prea des... locul e luminat ca un brad de Crăciun.

energia tinzând spre invizibilul ultraviolet. Am ajuns. influen at de colegi şi de profesori. Ultima coloană indică starea ghidului nostru şi denotă abilitatea noastră de a îndeplini această func ie pentru al ii. Totuşi.despre care se relatează că sunt albastre. Ochiul uman înregistrează aceste unde ca pe un spectru de culori. ci indică şi gradul de capacitate pe care-l avem de a-i vindeca pe al ii şi de a ne regenera pe noi înşine. sunetul şi timpul sunt în spa iul fizic. mişcarea. culoarea şi forma luminii radiate de noi ca suflete e propor ională cu puterea cunoaşterii şi a percep iei noastre. de asemenea. odată ce un suflet atinge un nivel spiritual. Am aflat de la subiec ii cazurilor mele că sufletele mai avansate proiectează mase de energie ale cărei particule se mişcă mai repede . medii şi avansa i. Unii dintre subiec ii mei au obiectat când am caracterizat lumea spiritelor ca pe un loc guvernat de structura socială şi managementul organiza ional simbolizate în figura 3. Figura 3 este o schemă pe care am schi at-o pentru clasificarea sufletelor în func ie de culoarea acestora. Dacă densitatea culorii e o reflexie a în elepciunii. atunci când acestea nu au formă. mai ales văzute de la distan ă. Unele aspecte ale fizicii cuantice sugerează că universul este format din unde vibra ionale ce influen ează masele obiectelor fizice printr-o interac iune a unor frecven e diferite. În figura 3 înfă işez şase nivele ale sufletelor încarnate. Genealogia succeselor din vie ile trecute.atunci are o structură. la nivelele II şi IV. de la cele mai deschise la cele mai închise. Cred că modelele undelor vibra ionale individuale reprezintă aura fiecărui suflet. De exemplu. ci şi să analizez răspunsurile subiectului la întrebările care demonstrează că şi-a însuşit cunoştin ele necesare. Culorile energiei sufletelor nu au probabil prea mult de-a face cu elemente ca heliul sau hidrogenul. Densitatea. În spectrul vizibil pe Pământ. Dacă lumea spiritelor se aseamănă cu o şcoală mare. reprezentate de concentra ia crescută a materiei luminoase pe măsură ce evoluăm. vibra ii vizibile ale diferitelor frecven e ale spectrului. 61/159 . învă area începe cu crea ia noastră ca suflete şi se accelerează apoi odată cu prima noastră via ă fizică. cele cu concentra ia cea mai mare fiind violet. cu o mul ime de clase. aud aceiaşi subiec i descriindu-mi un proces ordonat şi planificat al dezvoltării de sine. Deşi îmi plasez în mod obişnuit subiec ii în categoriile generale de începători. al plasărilor primare ale sufletelor. legăturile de grup şi discu iile dintre subiec ii mei şi ghizii lor . aflată pe aceeaşi lungime de undă cu o unitate spirituală armonioasă de în elepciune. Energia luminii radiate de stelele reci este roşu-portocalie. proiectează şi primeşte energie luminoasă. aşteptările viitoare. în vreme ce aceea a stelelor calde e de la galben la albastru-alb. aplicate domeniului spiritual. Temperatura influen ează undele luminoase care sunt. cât şi cea spirituală. la concluzia că atât conştiin a noastră fizică. Sper că în anii ce urmează să fie adăugate considera iilor mele referitoare la măsurarea maturită ii sufletului şi cercetările altor regresionişti spirituali. fapt care va fi explicat mai pe larg în capitolul următor. Am auzit de la subiec ii cazurilor mele despre aceleaşi corela ii. Oamenii afla i sub hipnoză se referă la culori pentru a descrie cum arată sufletele. pentru a determina dacă un suflet începe să treacă din nivelul de începător I în nivelul II.o supozi ie. albastrul-violet are cea mai scurtă lungime de undă. nu este suficient să ştiu numai cât de multă energie albă a rămas. deşi putem aluneca înapoi în anumite vie i. coordonate de suflete-profesori ce monitorizează progresul nostru . Pe de altă parte. există unele diferen e subtile între acestea. dar poate că există o legătură cu un câmp electromagnetic ridicat. am găsit unele asemănări. în cele din urmă. după cum mi-a fost relatat de către subiec ii mei. atunci lungimile de undă inferioare ale albului şi ale galbenului emanate de suflete trebuie că reprezintă concentra ii mai scăzute de energie vibra ională. Cu fiecare încarnare creştem în în elegere. Ştiu că are şi imperfec iuni. nu mai regresează. Lumina. Figura 3 reprezintă un model de lucru. cel pu in din câte pot să-mi dau seama. Cu toate acestea. pe care îl folosesc. Modelele individuale ale energiei nu arată numai cine anume suntem. Bănuiesc că lumina tuturor sufletelor este influen ată de mişcarea vibra ională. înainte de a ne recâştiga ritmul şi a avansa din nou.toate acestea formează profilul dezvoltării. Prima coloană redă starea spirituală a sufletului sau clasa de pregătire în care se află acesta.

deşi putem suferi consecin ele alegerilor noastre greşite. Şi astfel. ajuta i şi călăuzi i în cadrul sistemului de suflete maestre. În clasele spirituale. pentru a se reuni cu acest suprasuflet universal divin. Sistemul stimulează iluminarea şi.Hr. perfec iunea sufletelor. trecând prin multe stadii pe criterii morale. sufletele lucrează la propriul lor nivel de dezvoltare alături de alte suflete asemenea lor. Condi iile sociale de pe Pământ nu pot fi comparate cu lumea spiritelor.Acest capitol poate da cititorului impresia că sufletele sunt segregate de nivelul luminii în lumea spiritelor în aceeaşi măsură în care sunt oamenii separa i de clase în comunită ile de pe Pământ. Sufletele sunt complet integrate prin gând. atunci sufletele ar avea un sistem educa ional nefericit. imature şi violente. Clasificarea pe care am făcut-o dezvoltării sufletelor nu inten ionează să fie una elitistă. într-un final. există ra iuni practice pentru care în lumea spiritelor sunt condi ii pentru un sistem conceput să măsoare cunoştin ele şi dezvoltarea. În secolul II d. oamenii influen i din societatea umană nu sunt în mod necesar nişte suflete mature. E important să în elegem că. Diferen ele între frecven ele luminii ce măsoară cunoaşterea sufletelor provin din aceeaşi sursă de energie. nu pot să nu 62/159 . de la stadiul unor fiin e amorale. Ghizi-profesori maturi pregătesc genera ii succesive de suflete să-şi ocupe locul ce le-a fost desemnat. Conceptul învechit al unei singure clase în care înva ă elevi de diferite vârste limitează posibilită ile de dezvoltare ale acestora. din care au fost născute sufletele ce urmau să se alăture oamenilor. la cel al unora ce se comportă una fa ă de cealaltă în cele din urmă cu milă. noua teologie creştină a fost puternic influen ată de Plotinus. de-a lungul multor vie i. În ceea ce priveşte plasarea sufletelor în func ie de nivelul lor de dezvoltare. cinste. nici din punct de vedere social şi nici intelectual. Platon vorbea despre transformarea sufletelor. Văd acest aspect ca pe un management spiritual al sufletelor. răbdare.. suntem întotdeauna proteja i. Dacă toate nivelele de dezvoltare din lumea spiritelor ar fi incluse în aceeaşi clasă. aceste suflete mai pu in evoluate se vor întoarce. din copilărie spre maturitate. Ideea unei ierarhii a sufletelor a făcut parte multe secole deopotrivă din culturile orientală şi occidentală. Sufletele din nivelele superioare de dezvoltare pot fi adesea întâlnite pe Pământ în împrejurări modeste. iertare şi iubire. a cărui cosmologie neoplatoniciană implica suflete aşezate pe o ierarhie a gradelor fiin ei. În cele din urmă. Pe firul aceluiaşi ra ionament. Grecii credeau că umanitatea trece. Fiin a supremă era un Unul transcendent sau Dumnezeu creatorul. Adesea lucrurile stau tocmai invers.

unii dintre ghizi sunt mai vizibili decât al ii. din cadrul unuia sau mai multor grupuri secundare. • Grupurile matcă primare de nivel I şi II se pot sparge în subgrupuri mai mici menite studiului. sufletelor li se dă mai multă independen ă în afara activită ilor grupului. după ce s-a încheiat perioada de început. Dacă da. un ghid protector. • Indiferent de timpul relativ al crea iei. un client va sim i prezen a unei fiin e discarnate înainte de a vizualiza o figură sau de a auzi o voce. • Ghizii spirituali au o mare varietate de metode de predare. sufletele ce dau dovadă de talente speciale (tămăduire. Unele suflete avansează mai repede decât altele. • Se pare că există o procedură sistematică de alegere. În preajma nivelului III de dezvoltare. această a treia parte este. crea ie etc). Sunt luate în considerare similarită ile egoului. deşi nu e neapărat necesar ca acestea să dea dovadă de aceleaşi capacită i şi în celelalte domenii ale curriculumului spiritual. • Indiferent de mărime. legăturile apropiate dintre membrii grupului ini ial nu se sting niciodată. Înainte de a merge mai departe. conştien a cognitivă. va examina mai îndeaproape cum func ionează un grup de suflete. În timpul şedin elor de hipnoză. dar sufletele pot comunica dincolo de grani ele grupurilor primar şi secundar. pot lua parte la grupuri specializate. dar rămân totuşi cu grupul lor matcă. nu mai sunt adăuga i noi membri în viitor. Capitolul nouă. atunci sunt formate „grupuri independente de studiu”. Deşi mărimea grupului se micşorează pe măsură ce sufletele avansează. motivele şi capacită ile unui suflet sunt acelea ale unui suflet de nivel III în toate domeniile curriculumului spiritual. pentru că ei reprezintă o parte a împlinirii propriului nostru destin. Prin intermediul ghizilor noştri devenim conştien i într-un mod mai profund de continuitatea vie ii şi de identitatea noastră ca suflete. vreau să rezum ce am aflat despre principiile de bază ale formării grupurilor de suflete. Obiceiul meu este să întreb subiec ii dacă simt sau văd vreo prezen ă discarnată în încăpere. predare. expresia şi dorin a. • Când se apropie de nivelul IV. pentru a lucra mai aprofundat. Ghizii sunt fiin e care ne înfrumuse ează existen a. De obicei. pentru a asigura omogenitatea grupului de suflete. dedicat sufletelor începătoare (nivelele I şi II).subliniez importan a grupurilor noastre spirituale. grupurile matcă nu-şi amestecă energia. Oamenii care meditează mai mult sunt în mod firesc mai familiariza i cu aceste viziuni decât cineva care nu şi-a invocat ghidul. toate sufletele începătoare sunt repartizate unui nou grup de suflete. în func ie de componen a grupului. de obicei. Recunoaşterea acestor profesori spirituali îi aduce pe oameni în compania unei puteri calde. • Când se consideră că nevoile. aflat la nivelul lor de în elegere. iubitoare şi creative. Nivelul de 63/159 . Adesea. vechii lor ghizi continuă să-i monitorizeze. un nou lot de entită i ce trec în nivelul III poate fi adus din mai multe grupuri matcă. • Ritmul de învă are variază între colegii de grup. Ghizii sunt entită i complexe mai ales atunci când e vorba de ghizi maeştri. • Odată ce s-a format un nou grup de sprijin. 8 GHIZII NOŞTRI NU am lucrat niciodată cu un subiect aflat în stare de transă care să nu fi avut un ghid personal. prin intermediul unui profesor maestru. dar nu se separă de întregul grupului matcă. Astfel.

Polinezienii cred că strămoşii cuiva pot ini ia o rela ie personală divină (ca oameni. copii fiind. când eram foarte speriată. „Oh. zeită ile oficiale s-au identificat cu religiile de stat. În nord-estul Americii. Conceptul referitor la aceşti păzitori ai sufletului ce func ionează ca ghizi face parte din sistemele de credin ă ale multor culturi tradi ionale ale Americii. Mai târziu. ne pot înso i pe drumurile vie ii Pământeşti în calitate de companioni încarna i. Fiecare persoană şi familie aveau un înger păzitor care putea fi invocat în vederea ob inerii ajutorului divin în timpul unei crize. Îmi amintesc că ghidul meu a fost alături de mine în prima mea zi de şcoală. şi. Acest gardian este în măsură să reziste puterilor răului ce s-ar năpusti asupra unui individ. avem nevoie de mângâiere. cât şi pe Pământ.conştien ă al sufletului determină într-o anumită măsură gradul de avansare al ghidului ce este desemnat acestuia. unii oameni pot avea mai mult de un singur ghid care să-i ajute. Trebuie să fim aten i la cum anume interpretăm termenul prieten. Aumakua poate chiar ajuta sau mustra un anumit individ. mai ales atunci când. pentru a-mi ine companie şi tot ea mi-a arătat drumul spre baie. Conceptul fiin elor spirituale personalizate provine din antichitate. de obicei. Există şi alte culturi în lume care cred că 64/159 . Aumakua este un zeu personal al locuitorilor din Hawaii. triburile Zuni au în mitologia lor anumite tradi ii orale ce fac referire la fiin e divine înzestrate cu existen e personale. Aceşti prieteni sunt în măsură să ne ofere încurajare mentală din lumea spiritelor atunci când noi ne aflăm pe Pământ. atât în lumea spiritelor. cu un întreg grup de suflete. Ghizii afla i la un nivel superior al abilită ilor lucrează. Studiile antropologice asupra aşezărilor popoarelor preistorice sugerează că simbolurile totemice evocau protec ie individuală. Acestea sunt numite „creatorii şi păstrătorii drumurilor vie ii” şi sunt considerate drept cele ce au grijă de suflete. eu fiind prea speriată pentru a-l întreba despre aceasta pe profesor”. Entită ile care ne sunt prietene există la un nivel apropiat de acela la care ne aflăm noi. În mod frecvent. încă de la cele mai timpurii origini ale noastre ca fiin e umane înzestrate cu facultatea gândirii. ea se referă mai degrabă la un suflet pereche sau la un suflet asociat decât la un ghid. Acestor oameni le spun că este mai important să în eleagă scopul pentru care le sunt desemna i anumi i ghizi decât să le cunoască şi să le poată rosti numele. Aceşti zei erau mai îndepărta i şi generau chiar teamă. fiecare grup de suflete are pe lângă el unul sau mai multe suflete ce se pregătesc să devină ghizi şi care fac un fel de practică. animale sau peşti) cu membrii familiei afla i în via ă. fiind uneori cuvinte ce sună amuzant sau demodat. ghizii ne alină în perioadele de încercări ale vie ii. Aceşti ghizi sunt ajuta i şi de alte entită i. Unele idei care considerăm că ne apar in pot fi generate de un ghid. În sud-vest. Pot prezenta două exemple în acest sens. instructor sau prietenul meu când se referă la ghidul său. atunci când o persoană aflată în stare de transă vorbeşte despre un prieten spiritual. Unii clien i nu pot pronun a numele ghidului lor pentru că sunetul acestuia nu poate fi redat. În viziuni şi vise. în două col uri opuse ale Statelor Unite. chiar şi atunci când clien ii mei în eleg perfect respectivele nume în timpul hipnozei. Un subiect poate foarte bine să folosească un termen general ca sfătuitor. Din câte am în eles. Îmi amintesc de o remarcă încântătoare făcută de o clientă după ce am întrebat-o când anume a început să-şi vadă ghidul în această via ă. S-a aşezat pe banca mea. zeită ile personale şi cele protectoare ale familiei au devenit mult mai importante în via a de zi cu zi a oamenilor. Această tradi ie a fost preluată până în culturile de astăzi. după vreo 5000 de ani. Astfel. Astfel. gradul de maturitate al unui anume ghid ine şi de următorul aspect: dacă aceşti profesori se ocupă de un singur suflet-elev sau de mai mul i. Numele pe care le dau clien ii mei ghizilor lor variază de la cele mai obişnuite până la cele mai ciudate. aceste nume pot fi indicii ale unei anumite vie i trecute pe care profesorul a petrecut-o alături de elevul său. Unul dintre cele mai importante aspecte ale muncii mele terapeutice cu clien ii este acela de ai ajuta să în eleagă la nivel conştient rolul pe care-l joacă în via a lor ghizii. De asemenea. Aceste entită i-profesor ne edifică asupra tehnicilor lor dibace de instruire. când au început să se ridice oraşele-stat. popula iile Iroquois cred că puterea interioară spirituală a unui om este numită Orenda şi că aceasta se află în legătură cu un spirit personal Orenda mai înalt. de asemenea. atunci când visam cu ochii deschişi. În fapt. În general.

Dincolo de marea diversitate a preferin elor religioase. pentru a ne ajuta în cursul încercărilor noastre înaintea. feti a a desenat un bărbat de culoare albastră. de sex feminin. Dumnezeu. În mod cert. Adesea. în cazul multor oameni. referitor la copilul unor creştini devota i ce fusese la un pas de moarte. Cel mai adesea. Una peste alta. ale căror vie i trecute au implicat depăşirea anumitor trăsături negative de caracter. Milioane de oameni au folosit învă ăturile acestor suflete puternice ce s-au încarnat pe Pământ ca profe i în trecutul nostru. oamenii acceptă genul ghidului lor ca pe ceva normal. iar femeile. ghidul nostru personal este acela care este învinuit pentru orice insatisfac ie. împiedică o legătură directă cu acesta. ei vor să ajungă la o entitate pe care o cunosc şi care-i inspiră. Şi. Aceşti profesori în elep i rămân alături de noi de-a lungul a mii de ani. o entitate personală. aşteptându-ne să ajungem la ea. se pare totuşi că ghizii ne sunt repartiza i în lumea spiritelor în mod ordonat. Pe lângă nivelul de dezvoltare. când suntem în stare de suflet. E mai uşor să ceri ajutor de la o fiin ă ce poate fi identificată în mod clar de mintea umană. Am ajuns la concluzia că metodele de predare ale fiecăruia. în timpul şi după nenumărate vie i. toate religiile majore ale lumii au folosit profe ii ce au trăit cândva pe Pământ. Am ajuns la concluzia că soarta noastră constituie responsabilitatea directă a ghizilor şi nu a lui Dumnezeu. elevii mai avansa i primesc mai pu in ajutor decât începătorii. oamenii se consideră prea pu in vrednici pentru o asocia ie directă cu Dumnezeu. dar modalită ile în care se apropie de aceştia sunt diferite. înconjurat de un halou de lumină. Există prea pu ine reprezentări ale unui Dumnezeu atotputernic. De exemplu. proprie lor . oamenii ştiu în cugetul lor . subiec ii afla i în transă nu dau vina pe Dumnezeu pentru nenorocirile lor din via ă. În ceea ce priveşte repartizarea ghizilor în func ie de gen.că cineva. oamenii simt că dacă există un Dumnezeu atotputernic. situate la un nivel inferior fiin ei supreme. pentru a ilustra for ele spirituale din jurul lor. Am observat că. cât şi a diferitelor grade de trăire a credin ei. Teoria mea este aceea că ghizii le apar oamenilor foarte religioşi. Cred că unii dintre ghizi îşi ajută în mod constant elevii pe Pământ. ca intermediari ai noştri în rela ia cu Dumnezeu. Am convingerea că fiin ele umane au avut întotdeauna nevoie de figuri antropomorfice. în vreme ce al ii îşi stabilesc standardele fără să-i încurajeze prea mult pe aceştia. Gradul de maturitate al sufletului constituie fără doar şi poate un factor de care se ine seama. mai degrabă. că au fost desemna i unor suflete ce aveau aceleaşi modele de comportament. În acest sens. pentru că ei s-au obişnuit cu ghizii lor ca fiind femei sau bărba i vreme de eoni ai unui timp relativ. Spun acest lucru fără inten ia de a minimaliza influen a spirituală vitală pe care to i marii profe i au avut-o asupra celor ce i-au urmat. în forma unor personaje ale credin ei lor. Se pare că aceşti ghizi empatici sunt clasa i după cât de bine reuşesc să determine schimbări pozitive. cred că nu există nici un argument valabil în sprijinul ideii că bărba ii ar avea ghizi de sex masculin. To i ghizii încearcă sentimente de compasiune fa ă de elevii lor.şi altcineva în afară de Dumnezeu are grijă de oameni şi intervine personal în favoarea acestora.e acolo. Subiec ii mei mi-au arătat cât de mult depind şi se folosesc de ghizii lor spirituali în timpul vie ii. Sunt întrebat adesea dacă ghizii-profesor se potrivesc cu noi sau ne sunt repartiza i la întâmplare. decât conform supozi iei că un sex este mai eficient decât 65/159 . Probabil şi datorită faptului că unii dintre aceşti profe i s-au ridicat ei înşişi la un statut divin. spre deosebire de oamenii afla i în stare conştientă. această divinitate este mult prea ocupată pentru a-şi bate capul şi cu problemele lor personale. mai mult. ei nu mai sunt suficient de personali. Când a fost rugată să deseneze ceea ce a văzut. A existat un caz prezentat în cadrul unei emisiuni transmise de o televiziune na ională. Copilul a declarat ca îl văzuse pe Iisus.după cum au ştiut-o întotdeauna . consider că un alt factor referitor la felul şi forma de ajutor pe care o primeşte un suflet din partea ghidului său în timpul vie ii este intensitatea dorin ei personale. ceea ce. S-ar putea argumenta că acest lucru se întâmplă. Atunci când oamenii se roagă sau meditează. cât şi tehnicile pe care ei le folosesc vin în sprijinul şi se integrează armonios cu identitatea eternă a sufletului nostru. am auzit despre ghizi mai tineri. fără forme clar definite. Trebuie să recunosc că e greu de răspuns la această întrebare.

le sunt date câteva suflete cu care să lucreze? S: Numai celor cu adevărat experimenta i. Dr. Dr. Depinde destul de mult de tipurile de suflete dintr-o sec iune şi de experien a liderilor.chiar ajutat de un asistent. N: Bine. S: Ei se pot descurca. aşa cum s-a întâmplat cu Karla în capitolul precedent. Unii dintre ghizi par a apar ine în acelaşi timp ambelor sexe. care formează un fel de corp conducător. mai ales în ceea ce priveşte abilită ile pe care aceştia le au de a ajuta sufletele mai pu in dezvoltate. oare. Au. luând forma ambelor sexe. Mărimea grupului nu contează. Dr. ce încă se pregătesc. iar în timpul dintre vie i ajutăm cu sfaturile noastre grupul nostru de colegi afla i la acelaşi nivel de dezvoltare. to i ghizii aceleaşi abilită i pedagogice şi acest lucru influen ează mărimea grupurilor ce le sunt desemnate în lumea spiritelor? Următorul pasaj face parte din cazul unui suflet experimentat care a dezbătut această întrebare cu mine. ghizi-profesor juniori. Cazul 17 Dr. în calitate de ghizi subordona i. Atunci când sufletele progresează ca ghizi.. Dr. situat deasupra ghizilor mai tineri din lumea spiritelor. asemănător cu un consiliu de administra ie. Pentru aceia care doresc un termen mai bun. care-i este desemnat încă de pe când sufletul său a fost creat.celălalt pentru anumi i elevi şi profesori. fapt ce e de ajutor sufletelor androgine. în func ie de nevoia mea de a primi un sfat de la un bărbat sau de la o femeie”. Din câte am reuşit să-mi dau seama. N: Ce culoare are energia pe care o proiectează către tine? S: E. Îndatoririle ghizilor juniori şi seniori se pare că reflectă voin a ghizilor maeştri. În cele mai mari ei au un ajutor. 66/159 . Mul i dintre noi moştenesc un ghid secundar mai târziu în via ă. Dr. cu mult înainte de a atinge nivelul IV. În stadiile inferioare de dezvoltare ne sprijinim unii pe al ii în via ă ca prieteni. N: Am auzit că mai sunt numi i şi profesori maeştri. pe măsură ce se îndreaptă spre nivelele intermediare de dezvoltare. în vreme ce altele nu.i afectează cu nimic îndatoririle. N: De ce nu? S: Odată ce ai atins un anumit nivel de competen ă şi de succes în calitate de profesor. i-am numit pe aceşti profesori.. Un client mi-a spus: „Ghidul meu este uneori Alexia sau Alex. Ghizii juniori aspiran i pot anticipa începutul perioadei lor de pregătire spre sfârşitul nivelului III. numărul sufletelor care î i sunt repartizate nu mai contează. Dr. Vom avea ocazia de a vedea exemple despre cum anume func ionează procesul de dezvoltare al ghizilor în capitolele 10 şi 11. procedura de alegere a unui profesor este condusă atent în lumea spiritelor. Fiecare fiin ă umană are cel pu in un ghid senior sau un ghid aflat la un nivel avansat de dezvoltare. Dr. Ei sunt adevăra ii profesionişti. mărimea clasei nu. având în vedere că te po i descurca cu un număr mare de suflete? S: Nu am spus chiar aşa. spre violet. S: E o descriere ce li se potriveşte destul de bine. şi cine îi ajută? S: Supraveghetorii. ne începem ucenicia. Anumite sec iuni (grupuri matcă) au mai multe suflete. care fac referire la cazul sufletelor mai avansate. De fapt. înveşmântat în aura de culoare albastru deschis. N: Aşadar. N: M-ar interesa să-mi spui câte ceva despre îndatoririle profesorilor în lumea spiritelor. N: Cine anume are un ajutor? S: Ghizii pe care-i numeşti seniori. dacă eşti un senior. N: Îmi imaginez că grupurile mai mari de suflete au nevoie de un ghid mai avansat .

reprezentând integrarea totală în nivelul VI. formează moralul în sec iunile lor şi insuflă încredere . din câte în elegi tu? S: Oh. subiectul meu a început să tremure incontrolabil. şi uneori.. contactul fizic cu el era doar unul lapidar. de fapt. fără a fi însă prea indulgen i cu tine. Dr. tratamentului rău la care fusese supusă şi disperării. această aură devine mai densă. provenită din subconştientul ei. Ei nu sunt judecători. pentru ca în cele din urmă să ajungă la o nuan ă de violet închis. întâi spre o nuan ă de albastru închis. am întrebat-o dacă Owa ar putea să fie prezent în via a ei actuală. ce anume au în comun? S: Ei nu ar fi profesori dacă nu ar avea plăcerea de a ne instrui şi dorin a de a ne ajuta să ne alăturăm lor. aceeaşi entitate şi a putut totodată să numească acel suflet ca fiind Owa. Dr. Această clientă a făcut următoarea afirma ie. N: Din moment ce ghizii par a avea metode diferite de predare. era bătută adesea de patronul localului şi uneori chiar violată de solda ii romani. Fiind doar o servitoare. Ia exemplul unui ghid tipic şi spune-mi ce calită i posedă acest suflet avansat. N: Bine. cel al maeştrilor superiori. atunci când venea s-o ajute.care m-a învă at să am încredere în mine . N: Trebuie să recunosc că am observat că sufletele sunt foarte apropiate şi loiale fa ă de ghizii lor. în sensul celor spuse de subiectul cazului precedent. Owa a apărut pentru prima dată în calitate de ghid în trecutul clientei mele în jurul anului 50 Î.pentru că nu renun ă niciodată la tine.noi ştim că ei înşişi au trecut prin multe. Dr.să cred în ceva mai înalt şi mai bun decât răutatea oamenilor din jurul meu”. de ce sunt anumite suflete selectate să fie ghizi. atunci. Numele ghidului este Owa şi reprezintă fidel calită ile unui profesor devotat. chiar în calitate de frate. referitoare la un bătrân din satul său: „Munceam zi şi noapte şi mă sim eam paralizată de durere şi umilin ă. Dr. Acest om a fost singura persoană care s-a purtat bine cu mine . Au existat şi multe vie i în care Owa nu a apărut.i valorile lor. Subiectul cazului 18 era pe atunci o tânără fată ce rămăsese orfană în urma unei razii făcute de romani împotriva diziden ilor locali.i insufla curaj. 67/159 . Aflându-se în această stare (supraconştientă). În scena de deschidere a acestei vie i trecute.N: Care crezi că e cea mai importantă calitate a unui ghid? S: (fără să ezite) Capacitatea de a te motiva şi de a. ce au dreptul de a face propriile greşeli. care sunt lucrurile importante pe care le fac. S: Tocmai de aceea . clienta mea a spus că muncea într-o cârciumă ca sclavă. clienta mea a putut vedea că to i aceşti oameni erau. Pe măsură ce maturitatea creşte. După un moment de ezitare. Dr. gama inferioară a nivelului V radiază o energie de o nuan ă apropiată de albastrul cerului. într-un caz. Clienta mea a fost uluită atunci când a recunoscut ultima încarnare a ghidului său. devastat de solda ii romani. Nu trebuie să faci întocmai ca ei. această clientă mi-a detaliat fragmente din alte vie i dificile.Notă: După cum se vede în figura 3 a precedentului capitol. ghidul ei. din cauza extenuării provocate de muncă. în care Owa apărea ca prieten de încredere şi. A fost descris ca un bătrân ce trăia într-un sat din Iudeea. Dacă ei nu dirijează sufletele. Mai târziu. S: Trebuie să fie plini de compasiune. îndatoririle sale de ghid începător implicau să vegheze în mod direct la clienta cazului 18 şi se pare că metodele sale nu s-au schimbat. Cazul următor oferă un exemplu al ac iunilor unui ghid încă încarnat. În mod clar. în stare supraconştientă. Ochii i s-au umplut de lacrimi şi a dat glas viziunii din mintea sa. Nici nu te constrâng. N: Explică-mi..Hr. A murit la vârsta de 26 de ani. Suntem accepta i pentru ceea ce suntem ca indivizi. impunându. în eleg că acestea sunt lucrurile pe care nu le fac ghizii. Brusc.

Dr.. În elegi? O. Nu am în eles pe de-a-ntregul ce anume însemna acest lucru până astăzi. Owa . Uneori veneam acasă atât de extenuată..acum în eleg totul.. Owa? S: Da. am ştiut eu! Am sim it-o încă din ziua în care lam născut . în persoana fiului tău.. şi apoi acest sentiment nu m-a mai părăsit. Brandon? S: Da.Brandon este aici pentru a mă ajuta să rămân puternică şi să pot depăşi. Am probleme şi cu so ul meu. E posibil ca el să treacă în nivelul albastru al ghizilor seniori înainte 68/159 . dacă Owa n-ar fi vrut ca cu să aflu că el a hotărât să intervină în via a mea. dar un ghid încarnat nu va lua în mod normal un rol ce ar putea influen a evolu ia a două suflete pereche ce lucrează împreună în vie ile lor. de asemenea.mai degrabă am sim it ... doamne ... ce surpriză minunată mi-a făcut. de obosită şi dărâmată. El nu a ales să fie partenerul ei de via ă şi nici în vreuna din vie ile trecute nu a fost. Nu am vorbit despre acest lucru înainte de a mă naşte. Brandon.. Mă acuză de faptul că for ez prea mult. Avea. în parte datorate faptului că ea câştiga mai mult... sufletele pereche pot alege şi alte roluri.N: Şi crezi că e bine că am descoperit împreună că ghidul tău este alături de tine în această via ă în persoana fiului tău. asta mă calma. Nici măcar nu am fost prea sigură dacă ar fi trebuit să am copilul . Dr. dar plângând încă încet) Pentru a mă ajuta să trec peste această perioadă dificilă. da (râzând şi plângând în acelaşi timp).. de obicei.. Nici măcar nu trebuie să-l in în bra e. Owa pare să fi devenit ghid junior în ultimii 2000 de ani. Brandon? S: (mai liniştită acum. pentru că spasmele şi mişcările ei bruşte amenin au s-o trântească de pe canapeaua din cabinet) De ce crezi că Owa e aici.N: Ce anume în elegi? S: (cu o voce sigură) Pe măsură ce încerc să avansez profesional. Notă: În această perioadă. şi a decis să vină cu mine ca fiu al meu.. Felul în care mă priveşte este atât de. de fapt.N: (străduindu-mă să-mi calmez clienta. Dr. Bazându-mă pe toate informa iile pe care am putut să le adun.Cazul 18 S: O. nu aş mai fi venit să te văd şi să lucrez cu tine ..mult mai mult decât un bebeluş neajutorat. Dr.N: În legătură cu cine? S: Cu fiul meu.. Trebuie că el a ştiut că mă aşteaptă o perioadă grea. dificultă i în căsnicie. În elept. ce binecuvântare. oamenii devin. În mod sigur.. a început de fapt la spital. Mă uitam în ochii lui..N: Ai sim it ceva neobişnuit în legătură cu fiul tău după ce l-ai luat acasă? S: Da. clienta mea se lupta să fie recunoscută pe plan profesional.am ştiut eu! Bănuiam eu că e ceva în legătură cu el. într-o afacere foarte competitivă.e EL! Dr. Am sim it că el a venit aici ca să mă ajute. încât atunci când doica pleca eram irascibilă cu el.. Acum ştiu! O.nu m-aş mai fi gândit la asta. Observa i că rolul pe care Owa a decis să-l joace în via a ei nu este acela pe care şi-l asumă. Sufletul pereche al clientei mele se întâmplă să fie o veche idilă din liceu. Am aflat apoi că a divor at.ceva minunat de familiar şi de deosebit pentru mine .ceva mai mult decât bucuria pe care o simte o mamă când naşte pentru prima dată. e fantastic .N: Ce ai ştiut în ziua în care s-a născut? S: N-am ştiut propriu zis . dorind să mă realizez.. un suflet pereche..cu aceşti oameni duri care nu mă acceptă.oh. Owa e fiul meu.e adevărat .. pe lângă acela de partener de via ă.N: Fiul tău e. mai duri. Dr.. Dr. Dar el e atât de răbdător cu mine.. nu acceptă ceea ce ştiu şi ceea ce pot face. Acest caz excep ional arată euforia emo ională pe care o simte un subiect atunci când ia contact cu ghidul său în timpul vie ii.

Dorin a lui Quan de a uşura via a dificilă pe care a ales-o prietenul meu este temperată de un personaj masculin provocator. indiferent câte secole vor trebui să treacă pentru această tranzi ie şi chiar dacă nu se va mai încarna niciodată în vie ile ei. În aceste cazuri. Quan are fa a scăldată într-o lumină strălucitoare în timpul apari iilor sale.. dar nu durează mult. şi atunci când.mai e şi nerăbdător .N: De ce? S: Nu ştiu . completându-se reciproc. o face într-un mod foarte abrupt.îi place să fie secretos.. Cazul 19 Dr. deci e un bărbat scund? S: (râde din nou) Arată ca un elf ..N: De ce? S: Giles e un personaj alunecos . Atunci când este chemată. activitatea sa fiind însă monitorizată de un ghid maestru. Dr. Quan este un vehicul pentru aprofundarea şi în elegerea evenimentelor care îl tulbură pe prietenul meu şi a indivizilor asocia i cu acestea. viclean. Dr. 69/159 . pe nume Quan.N: Vrei să spui că î i apare la început în forma unei energii albastre? S: Da. pe nume Giles.arată cel pu in ciudat şi se mişcă întruna în toate direc iile. Dr. într-o manta din piele de căprioară.. îi place să se. în ce fel vine Giles la tine? S: (râde) într-un fel destul de diferit de cel al lui Quan. pentru că am observat felul în care cei doi ghizi ai acestei persoane interac ionează în situa ii diferite de via ă. unul dintre ghizi e cel dominant. Dr.N: Bine..se încruntă grozav în timp ce umblă înainte şi înapoi în fa a mea.. Folosirea acestui caz individual este potrivită. în cele din urmă se arată. poate să se implice mai pu in în activită ile de zi cu zi. dar trebuie să spun că nu am întâlnit nici o dovadă în acest sens în toate cazurile mele. îl aud cloncănind. Motivele acestui aranjament spiritual în tandem sunt acelea că unul dintre ghizii care formează echipa este el însuşi într-o perioadă de pregătire (de exemplu. cum i se înfă işează? S: Ca un pitic irlandez. Dr. La început. În cele ce urmează redau o mostră a felului diferit în care ac ionează un ghid senior comparativ cu un ghid junior.are fa a. cu mâinile la spate. propriul său grup matcă de suflete. Înainte de a-l vedea. fiecare cu propriile metode de predare. Am un prieten apropiat ai cărui ghizi ilustrează modul în care doi profesori lucrează împreună. te asigur. mai experimentat..N: Când meditezi asupra unei probleme serioase. aburi albaştri. să ne depăşim proprii ghizi din punct de vedere al dezvoltării? Probabil că da. Dr. Se întâmplă.N: A. de origine indiană. ascundă.ca această clientă a mea să se ridice de la nivelul aurei albe la cel al aurei galbene. Owa va rămâne ghidul ei. Ghidul senior şi-a dobândit. Ghidul junior al prietenului meu se înfă işează în persoana unei doctori e amabile. cu părul ei negru strâns spre spate. deşi ghidul senior. Dar când pătrunde în conştiin a superioară a prietenului meu. ce supraveghează un număr de grupuri de suflete. acoperită cu păr încâlcit . El nu apare atât de des ca şi Quan. De obicei. Sufletele care se dezvoltă repede sunt talentate. apropiat chiar de gradul de maestru în lumea spiritelor. în mod clar un ghid senior. dar este foarte inteligent. Ghizii care lucrează în echipă nu intervin unul în activitatea celuilalt nici în lumea spiritelor şi nici în afara ei.pentru a se ascunde pu in .. Nu e neobişnuit să întâlnim ghizi care lucrează în perechi cu oamenii de pe Pământ. încât a devenit o rela ie permanentă. probabil.N: Şi cum interpretezi tu comportamentul său? S: Giles nu este aşa de impunător ca al i ghizi. dar nu mai pu in sunt şi ghizii care le ajută.. oare.probabil pentru a se asigura că eu vreau într-adevăr să vorbesc cu el. Îmbrăcată simplu. În spatele unei umbre de. un ghid junior care se pregăteşte sub supravegherea unui ghid senior) sau că respectiva asociere între cei doi ghizi durează de atât de mult timp (cum se întâmplă între ghidul senior şi ghidul maestru).

şi apoi lucrurile încep să meargă rău în timpul jocului din via a mea.. aşa cum sunt.N: Aşadar. ca să reuşesc mai bine în timpul jocului şi să încetez să îmi mai plâng de milă. Dr. Dar mă consider foarte norocos. N: Rezumă. în vreme ce Giles are prim planul şi se dovedeşte foarte activ. Dr. sau în timpul viselor. aici (în lumea spiritelor). dar fără nici un pic de indulgen ă. Când prietenul meu vine la mine pentru o şedin ă de hipnoză. Dr. Atunci când lucrurile încep să meargă din ce în ce mai greu. te rog.N: Şi această tehnică a ghidului tău mai avansat a dat roade? i-a fost de ajutor Giles în rezolvarea problemelor din acest joc al vie ii? S: (pauză) Mai mult după aceea. Notă: Întrupările ca nativi americani ce au trăit cândva în America de Nord produc ghizi spirituali puternici pentru cei ce i-am urmat ca să trăim în această ară. Quan. el mă stimulează şi mă face să merg înainte. El nu-i dă elevului său nici un indiciu şi se asigură astfel că rezolvarea problemelor majore ale vie ii nu va fi în nici un caz uşoară pentru acesta.. atunci când meditez şi mă scufund în mine însumi. Cum poate fi descris.N: N-ai putea să renun i la el şi să lucrezi numai cu Quan? S: (zâmbeşte trist) Nu merge aşa aici. Amândoi sunt ingenioşi. Şi apoi.Dr. El permite adversitatea. în timp ce Pământul este tabla.aproape că îşi bate joc de mine. pentru că îmi permit să învă din propriile greşeli. dar mă pune serios la muncă pe Pământ. insistând să-mi folosesc talentele. Quan vine la mine mai des. Dr. Nu pot avea parte de Giles oricând vreau. Dr. S: O iubesc pe Quan ca pe o mamă..N: Şi Giles vine atunci când tu ai nevoie de el? S: (după pu ină ezitare) Nu. Şi constantă în ajutorul ei. Numărul mare de americani care au declarat că au astfel de ghizi îmi întăreşte convingerea că sufletele sunt atrase de anumite locuri geografice pe care le-au cunoscut în timpul încarnărilor anterioare. Giles este un ghid căruia îi pasă de elevul său. dar n-aş fi ajuns aici fără disciplina lui Giles. Quan. Anumite mutări atrag după ele anumite consecin e şi nu există solu ii simple. el e sclipitor. ceea ce reprezintă procedura standard pentru acei oameni care au doi ghizi. este tandră. Uneori cred că el îmi întinde capcane pentru a mă obliga să le depăşesc. care-i este recunoscător acestui profesor complex pentru provocările oferite. Eu mă gândesc să ac ionez într-un anumit fel. lui Giles îi place să predea lec iile karmice uzând de metoda socratică. îl văd mai degrabă pe Giles ca pe un supraveghetor răutăcios.ei bine. Dr. ce sentimente încerci fa ă de Quan. respectiv Giles. felul în care el . Ca să fiu sincer.. deşi pare că am fost Întotdeauna cu el.. Dr.N: Ai cumva vreo idee de ce ai doi ghizi ce abordează atât de diferit modul de a te ajuta? S: Nu.N: Po i fi mai exact în ceea ce priveşte modul în care acest comportament are legătură cu tine? S: (încordat) Giles m-a făcut să-mi privesc vie ile ca pe o partidă de şah.. de altfel. în afară de cazul când ceea ce se întâmplă este cu adevărat serios. Aceşti doi ghizi formează o echipă de instructori care cooperează între ci. pentru a atinge limitele extreme ale capacită ii prietenului meu de a face fa ă solu iilor ce încep să se desfăşoare pe neaşteptate. noi nu ne alegem ghizii? S: Nicidecum. Această părere nu este împărtăşită cu adevărat şi de prietenul meu. Aceste entită i superioare dedicate îmi dau impresia că au schimbări de 70/159 . îi oferă acestuia alinare şi încurajare. Ei ne aleg pe noi... Este derutant. Nu există nimic tandru la Giles.N: Ce anume î i place cel mai mult cu privire la metodele pedagogice ale lui Giles? S: (îngândurat) Oh. ghidul spiritual obişnuit? Din experien a mea. to i ghizii. sunt conştient că Quan rămâne în planul secund.. chiar şi atunci când noi nu lucrăm împreună? S: Da. glumeşte cu mine ....N: Şi tu sim i aceste îndrumări pe Pământ. pot spune că nu există doi ghizi identici. În cazul de mai sus. pe de altă parte. de fapt. Dr.

Iată de ce. Ocazional. Caut în mod constant noi date despre lumea spiritelor. această nelinişte nu durează. Putem să ne întristăm din cauza faptului că trebuie să le explicăm ghizilor de ce nu ne-am atins obiectivele. pentru ca apoi să blocheze ritmul memoriei în partea următoare a şedin ei. structura lumii spiritelor sau a crea iei însăşi. motive să ne temem de ghizii noştri? În capitolul 5. Importan a unor modele energetice armonice între facilitator şi aceste entită i era de asemenea cunoscută. totodată. Dacă un control blochează dialogul meu cu un client. ea nu se implică suficient”. dar am observat că au un fel de a se face nevăzu i atunci când elevii nemul umi i evită să-şi rezolve cu adevărat problemele. oamenii sunt mai înspăimânta i de faptul că ar putea fi abandona i de sfătuitorii lor spirituali în timpul perioadelor dificile din vie ile lor. evazivi sau deschişi sau doar indiferen i fa ă de orice aş face cu subiectul. în calitate de facilitator. toleran i sau refractari. El şi-a îndreptat mânia spre ghidul său pentru că acesta nu l-a salvat de situa iile dificile. imediat după moarte. un subiect îşi va exprima insatisfac ia fa ă de ghidul său personal. fără prea multe legături în timpul ultimelor sale două vie i. Clien ii mei încearcă toate sentimentele posibile fa ă de ghizii lor. dar trebuie să recunosc că pot să pună piedici dialogurilor mele cu subiec ii. La începutul secolului al XX-lea era un lucru obişnuit ca mediumii ce lucrau cu oameni afla i sub hipnoză să numească orice entitate discarnată ce se afla în încăpere „persoană de control”. Ei pot fi cooperan i sau obstructivi. prefer să nu am deloc contact cu ghidul unui client. Avem. Nu uit niciodată că ghizii au tot dreptul să-mi blocheze accesul spre problemele sufletelor de care se îngrijesc. decât să am dea face cu unul care mă ajută într-un punct.atitudine fa ă de mine de la o şedin ă la alta şi chiar în cadrul aceleiaşi şedin e cu un client. Era recunoscut că un control spiritual (fie el un ghid sau nu) avea modele de energie ce se aflau pe aceeaşi frecven ă emo ională. aceşti oameni pe care îi au ei în grijă sunt subiec ii mei numai pentru o scurtă perioadă de timp. Clodees. La urma urmei. Cu unii dintre ghizii care practică un asemenea blocaj trebuie să mă lupt pentru fiecare crâmpei de informa ie. tot ceea ce pot face este să adun aceste secrete spirituale pe fragmente. la cazul 13 am văzut un suflet tânăr cum a început să tremure când. Ghizii vor numai ce este mai bun pentru noi şi uneori acest lucru înseamnă că trebuie să ne privească cum îndurăm multe suferin e pentru a atinge anumite obiective. Acest bărbat mi-a spus că dorin a sa de a-şi schimba ghidul nu a fost îndeplinită. Un ghid care mă ajută să ob in informa ii despre vie ile trecute ale unui subiect se poate opune la întrebările mele referitoare la via a de pe alte planete. intelectuală şi spirituală cu subiectul. în vreme ce al ii îmi lasă un grad mai mare de libertate în timpul şedin ei. Am observat că el a petrecut multă vreme singur. dar teama nu se află printre acestea. Ba chiar din contră. Ghizii noştri ne 71/159 . Rela ia noastră cu ghizii este mai degrabă aceea dintre elevi şi profesori decât cea dintre acuza i şi judecători. În orice clipă oamenii pot crede că ghizii lor sunt prea dificili şi că nu lucrează în interesul lor sau pur şi simplu că nu le dau destulă aten ie. Sincer. El mi-a precizat în acest sens: „Ghidul meu mă izolează. Simt. Cred că motivul pentru care un ghid blochează unele informa ii merge mult mai departe de turnura psihologică imediată pe care o iau şedin ele terapeutice. Un subiect mi-a spus odată că a încercat multă vreme să fie repartizat unui alt ghid. Am un mare respect pentru ghizi pentru că aceste fiin e puternice joacă un rol atât de important în destinul nostru. Îi găsesc enigmatici pentru că sunt imprevizibili în rela ia cu mine. Ei vor ca noi să ne interpretăm vie ile trecute. Aceasta este de obicei o stare temporară. Ghizii nu ne pot ajuta să progresăm până când nu suntem gata să facem schimbările necesare pentru a beneficia de toate şansele vie ii. În mod obişnuit. l-a întâlnit pe ghidul său. Profesorii noştri nu se lasă afecta i până la punctul de a fi copleşi i de noi şi incapacitatea noastră. că sunt ajutat în timpul comunicării cu subiec ii şi cu ghizii acestora de propriul meu ghid. astfel încât să avem şansa de a participa la analizarea propriilor noastre greşeli. oare. pentru că acestea ac ionau pentru subiect ca nişte regizori ai comunicării din zona spirituală. caut motivul pentru care se întâmplă acest lucru. pentru că a refuzat să se confrunte cu problemele sale. dar ei în eleg acest lucru. de la o plajă largă de clien i.

ajută să facem fa ă izolării pe care fiecare suflet o moşteneşte la naşterea fizică. Dacă suntem relaxa i şi în stare de concentrare. medita ia şi. Ghizii ne dau o afirmare a sinelui într-o lume aglomerată. clien ii mei în eleg că ghizii lor nu îi ajută să-şi rezolve toate problemele dintr-o dată. cei mai mul i oameni simt prezen a cuiva care îi veghează. Puterea interioară care ni se alătură în via a noastră cotidiană nu ni se înfă işează ca o imagine vizuală. ar trebui să avem încredere în ceea ce vom auzi. Cel mai adesea. ca formă a medita iei adânci. Un profesor implicat poate să nu dorească să-i fie dezvăluite elevului său toate aspectele unei probleme la un moment dat. Gândurile fiecărei persoane reprezintă o amprentă mentală pentru ghizi. pentru că sistemul care ne oferă ajutor este un aspect al nostru înşine în măsura în care este şi unul al unor puteri superioare. ghizii au o importan ă atât de mare. atât în vie ile noastre spirituale. Şi. Autohipnoza. rugăciunea. indiferent de gradul de dragoste oferit de familiile noastre. Oamenii care nu se pot ajuta singuri în situa ii critice pot descoperi că un consilier. nu este indicată ca practică zilnică. La rândul lor. Întreaga scară serveşte ca un conductor continuu spre sursa oricărei energii inteligente. Atunci când cerem ajutor de la puterea noastră spirituală superioară cred că este cel mai bine să nu aşteptăm schimbări imediate. noi to i avem capacitatea de a trimite la mare distan ă unde ale gândurilor din conştiin a noastră superioară. a auzi o voce interioară e ca şi cum ai avea la dispozi ie un consilier personal. Succesul nostru în via ă este afirmat pe baza unei planificări. Toate liniile de comunicare mentală pe care le folosim pentru a ajunge la divinitate sunt monitorizate în acest punct de ghizii noştri. E posibil ca noi să nu putem descrie această putere. Acesta este unul din motivele pentru care sunt prudent fa ă de situa ia în care clientul se blochează în timpul hipnozei. Este esen ial ca oamenii să aibă credin a că la rugăciunea lor de ajutor va răspunde propria lor putere mai înaltă. în sensul de a-i vedea propriu zis pe ghizii noştri. ci. ci mai degrabă vine din sentimentele şi emo iile ce ne conving că nu suntem singuri. afla i pe aceeaşi treaptă. chiar dacă nu noi suntem aceia care avem ini iativa de a comunica. care le oferă ajutor şi încurajare. care le indică acestora cine anume şi unde suntem noi. Ghizii nu sunt consecven i în maniera în care aleg să ne ajute. Ghizii desemna i unor suflete diferite lucrează împreună transmi ându-şi unul altuia mesaje mentale urgente. aceste voci apar in ghizilor noştri. în general de natură pozitivă şi instructivă. În mod firesc. Introspec ia este revelată cel mai bine întrun un ritm controlat şi adecvat fiecărei persoane. pentru că evaluează atent cât de mult avem nevoie de ei. 72/159 . mai curând. Dacă prefera i să numi i acest sistem interior de ghidare inspira ie sau intui ie. un prieten sau chiar un străin le vine în ajutor chiar la momentul potrivit. Cu toate că hipnoza. înclin spre hipnoză. Indiferent de metoda utilizată. Abilitatea noastră de a trata revela iile variază. pute i să o face i. Este o alinare pentru mul i oameni să afle că vocile lor interioare nu sunt o halucina ie asociată unei boli mintale. Oamenii vor să ştie dacă ghizii lor vin întotdeauna când ei strigă după ajutor. la un nivel superior. o voce interioară ne va vorbi. Eu însumi sunt adesea întrebat dacă hipnoza este cel mai bun mijloc de a intra în contact cu ghidul personal. A ajunge la sufletul nostru înseamnă primul pas pe scara găsirii puterii noastre superioare. aceştia au şi ei proprii lor ghizi. fiecare treaptă fiind o parte a întregului. Studii psihologice efectuate la nivel na ional indică faptul că o singură persoană din 10 recunoaşte că aude voci. Departe de a fi ceva de care să te îngrijorezi. dar aceasta este acolo totuşi. În momentele dificile ale vie ii suntem înclina i să cerem ajutor în sensul de a ni se rezolva imediat problemele. În timpul vie ilor noastre. executată de un facilitator experimentat. mai ales în perioadele mai dificile. pentru că ştiu cât de puternic şi de eficient poate fi acest mijloc pentru a ob ine informa ii spirituale detaliate. le vin în ajutor oferindu-le indicii şi luminându-le astfel căile vie ii. cât şi în cele temporale. Atunci când se află în transă. comunicarea cu o altă persoană pot fi. Din acest motiv. probabil. constituie o alternativă excelentă şi poate fi preferată de cei ce încearcă un sentiment de teamă fa ă de a fi hipnotizat de altcineva sau nu doresc să implice şi o a doua parte în via a lor spirituală. Oamenii care-şi ascultă şi-şi încurajează vocea interioară prin medita ie şi contemplare tăcută spun că simt o legătură personală cu o energie aflată dincolo de ei.

sufletele nu sunt fiin e izolate şi lipsite de sentimente. E posibil ca ghizii să nu-şi arate triste ea în şedin ele de orientare sau în timpul discu iilor din grupul de suflete între vie i. În nici unul dintre cazurile mele nu este văzut Dumnezeu. În mod sigur. dar au rămas totuşi imature. atunci ghizii noştri sunt cei ce ne oferă oglinda în care ne putem vedea pe noi înşine în rela ie cu Creatorul. înăl are şi în eles fiecărei persoane. Fiecare suflet are o putere spirituală superioară legată de existen a sa. Mă tem că nu avem prea multe astfel de suflete avansate pe Pământ în orice moment. După moarte. Să avem credin a şi smerenia de a ne deschide fa ă de o varietate de căi pentru a găsi solu ii. şi suflete ce s-au reîncarnat pe Terra pentru o lungă perioadă de timp relativ. Nu e nimic rău în nici o concep ie spirituală. ghizii nu sunt nici mai mult şi nici mai pu in divini decât suntem noi înşine. în timpul unei şedin e cu un suflet avansat. Deşi unii dintre clien ii mei sunt înclina i să-i considere pe ghizi asemănători lui Dumnezeu. Mi s-a spus că aceste personaje din umbră sunt derutante. atâta vreme cât aceasta oferă alinare. 73/159 . Aceste entită i. În capitolul 11 vom avea ocazia de a cunoaşte punctul de vedere al unui ghid aflat la nivelul V. Aceste fiin e superioare sunt cu siguran ă aproape de creator. Atunci când căutăm îndrumare. Nu am avut niciodată un subiect aflat la nivelul VI sau la nivelul ghizilor maeştri. ci ceea ce există”. în fa a cărora răspund chiar şi maeştrii. Dacă un suflet reflectă o mică parte din sufletul primordial pe care-l numim Dumnezeu. dar se feresc să folosească termenul Dumnezeu pentru a descrie creatorul. Întâlnesc suflete începătoare de ambele tipuri în Nivelele I şi II. În opinia mea. Această energie inteligentă este universală în scop şi în acest fel noi to i împărtăşim statutul divin. dar în acelaşi timp foarte venerate în lumea spiritelor. Uneori. dar şi ghizii noştri încearcă aceleaşi sentimente.în sensul duratei expunerii lor la o existen ă în afara lumii spiritelor. dar mă tem că un suflet de nivel V încă încarnat nu cunoaşte chiar toate sarcinile esoterice implicate de activitatea entită ilor aflate la nivelurile superioare. Şi să fim pregăti i pentru unele posibilită i neaşteptate. nu vom încerca triste e în accep ia emo ională obişnuită a termenului. după cum am văzut deja. ca suflete. au cea mai închisă nuan ă violetă a energiei. Oamenii afla i sub hipnoză spun că ei simt prezen a unei puteri supreme ce conduce lumea spiritelor. 9 SUFLETUL ÎNCEPĂTOR EXISTĂ două tipuri de sufletele începătoare: suflete ce sunt realmente tinere . Din declara iile sufletelor de nivel V cu care am avut ocazia să discut reiese că sufletele aflate la nivelul VI nu ar mai avea de învă at lec ii noi. sufletele noastre pereche şi colegii noştri suferă atunci când noi suntem chinui i. aud relatări referitoare la suflete aflate la un nivel superior nivelului VI. aş sugera să cerem ajutor numai în ceea ce priveşte pasul imediat următor din drumul vie ii noastre. Toate sufletele sunt parte a aceleiaşi esen e divine provenite dintr-un suflet primordial. Am aflat că acele puteri care veghează asupra noastră simt ceea ce eu numesc o triste e spirituală atunci când ne văd făcând o alegere greşită sau suferind. Probabil că filosoful Spinoza a spus-o cel mai bine cu următoarele cuvinte: „Dumnezeu nu este cineva care există. pentru că din acest motiv îi şi percepem ca pe nişte fiin e personale. dar ei simt acut responsabilitatea fa ă de noi în calitatea lor de profesori ai noştri. ghizii nu sunt Dumnezeu. Clientul obişnuit nu ştie dacă ghizii spirituali ar trebui aşeza i într-o categoric mai pu in divină sau considera i mai pu in divini în func ie de nivelul lor de dezvoltare. Cele mai multe suflete aflate la nivelul VI sunt mult prea ocupate cu planificarea şi conducerea în lumea spiritelor pentru a se mai încarna.dar avem posibilitatea de a alege şi alte drumuri pentru a ne atinge obiectivele. Mai mult.

tocmai de aceea. deoarece aceşti subiec i nu au fost aleşi la întâmplare. În prima sa via ă a fost omorâtă în anul 1260 d.Hr. şi Nivelul V. Am avut multe cazuri în care un client s-a încarnat chiar şi vreme de 30. Cazul următor reprezintă un suflet absolut novice. dar se pare că am probleme în via ă”. spune-mi cum te sim i acum că ai murit şi te-ai întors în lumea spiritelor? S: (strigă) Înşelată! Via a aceea a fost atât de crudă! N-am putut rămâne. deşi accelerarea rapidă a dezvoltării spirituale are un ritm neobişnuit. Cu toate acestea.000 de ani pe Pământ. având nevoie de ajutor în via ă. de-a lungul a numeroase vie i. Cu to ii dorim să fim suflete avansate. Popula ia lumii creşte cu 260. Aşa cum se întâmplă în orice model educa ional. Nivelul IV. Cred că misiunea mea e aceea de a interpreta relatările subiec ilor despre evolu ia sufletelor lor. De nenumărate ori.700 de ani căutând să exercite o putere autoritară asupra altora. cât şi în ceea ce priveşte calită ile ghizilor care le-au fost desemna i. indiferent despre ce ar fi vorba. Proiectarea acestor cifre la o popula ie a lumii de cinci miliarde de sufletele ar fi neverosimilă. Numele ei era Shabez. nu sunt prea înclinat să-mi schimb opinia în ceea ce priveşte procentul ridicat al sufletelor începătoare de pe Pământ. iar locuitorii au fost masacra i. au o anumită disponibilitate să se întoarcă în altă via ă. Un altul a petrecut aproape 1. Subiec ii mei afirmă că sufletele îşi încheie încarnările pe Pământ atunci când ajung la maturitatea deplină. N: Shabez.000 de copii zilnic. Fiecare caz este unic. unii elevi găsesc anumite lec ii mai dificile decât altele. 31%. 1%. dacă mă gândesc la faptul că popula ia lumii este copleşită de atâtea neîn elegeri şi de violen e interculturale. dar se află totuşi în nivelurile incipiente I şi II. Unul dintre clien ii mei n-a putut să-şi învingă invidia timp de 850 de ani. reprezentarea procentuală în func ie de nivelul spiritual a subiec ilor tuturor cazurilor mele e după cum urmează: Nivelul I. pentru că majoritatea oamenilor urăsc sa fie considera i novici. în Siria de Nord în urma unei invazii mongole. 17%. şi pe când avea cinci ani aşezarea ei a fost prădată. Totuşi. ar fi putut veni la mine pentru a ob ine informa ii. 42%. Nivelul II. pentru că a trăit prea pu ine vie i anterioare. Eram doar o feti ă ce nu putea ajuta pe nimeni. un client nou a intrat în biroul meu şi a spus: „ştiu că sunt un suflet bătrân. cifrele cântăresc într-o anumită măsură la nivele scăzute. Pentru cei care sunt curioşi. Există multe variabile în caracterul şi ritmul de evolu ie al fiecărui suflet. deoarece înseamnă că majoritatea oamenilor ac ionează încă la baza scării propriei evolu ii. Subiec ii cazurilor mele ar putea fi supra-reprezenta i de suflete din nivelurile incipiente de dezvoltare. 9%. Sunt sensibil cu sentimentele clien ilor despre care ştiu că se află în stadiile incipiente de dezvoltare. o eviden ă statistică a nivelelor sufletelor clien ilor mei. Fără îndoială. înclin să cred că pe Pământ se află doar câteva sute de mii de oameni de Nivel V. Cazul 20 Dr. Acest necesar de suflete al umanită ii înseamnă că ele trebuie scoase dintr-o rezervă spirituală de entită i mai pu in avansate care au nevoie de mai multe reîncarnări pentru a progresa şi. Nivelul III. Ce greşeală! Dr. pentru că sunt exact acei oameni care. cred că fiecare secol aduce o îmbunătă ire a conştiin ei pentru to i oamenii. a învă at ce înseamnă compasiunea. N: Cine a comis această greşeală? 74/159 . Totuşi. vreme de mai mul i ani. Reciproca este de asemeni adevărată în cazul unui număr redus de persoane. Am inut. folosind mica mea mostră. dar n-a avut prea mari probleme în depăşirea bigotismului până la sfârşitul aceleiaşi perioade. Ea nu arată încă nici o dovadă în sensul apartenen ei la un grup spiritual. Ştiu că aceasta este o afirma ie foarte descurajantă. Un fapt semnificativ pentru procentul ridicat al sufletelor aliate în etapele incipiente ale dezvoltării este creşterea rapidă a popula iei lumii şi nevoia stringentă de suflete disponibile a nou-născu ilor. Pe de altă parte.Cred că aproape trei sferturi din totalul sufletelor ce trăiesc azi pe Pământ în trupuri umane sunt încă în etapele incipiente ale evolu iei.

. N: A ieşit ceva bun din această via ă? S: Fratele meu.. mesaje pline de iubire..... Dr... N: Descrie ce faci aici. plin de teroare ... respiratul aerului Pământului.. Ahmed. Sunt încă mâhnită că am fost ucişi aşa devreme... părin ii... hrănindu-mă. N: Ea? Am crezut ca liderul tău i se înfă işa în formă masculină. ? Dr.toată via a aceea stupidă a fost o greşeală şi conducătorul meu este responsabil... Dr.. N: Rămâi la perioada de dinainte....S: (pe un ton conspirativ) Conducătorul meu. Am avut încredere în judecata lui. Ea era cu mine atunci... dragostea. conducătorul nostru ne aduce împreună aici.... Dr... N: Vrei să spui că te-ai concentrat mai mult asupra propriei tale identită i atunci când ai început să interac ionezi şi cu altă entitate sufletească... lucrăm împreună... este totul înce oşat. nu pot descrie. da. Dr.... N: Ce-mi mai po i spune despre locul creării tale? S: (pauză lungă) Al ii. când erai probabil singură.... N: Ce prezen ă? S: Nu ştiu. N: Dar ai fost de acord să intri în trupul lui Shabez? S: (supărată) Nu ştiam că Pământul va fi un loc aşa de îngrozitor. Ahmed şi cu mine.. N: Ahmed are aceeaşi culoare a energiei ca şi tine sau există diferen e? S: (pauză) Suntem. S: În timp ce liderul nostru vine şi pleacă.. să fiu cu el. Încurajare.. existam... pe tine şi pe Ahmed? S: Cel Unic.. Dr. N: Întoarce-te în timp înainte de via a ta împreună cu Ahmed.. asta a fost minunat. 75/159 ... când m-am născut.nu mi s-au dat toate informa iile ..aceeaşi persoană .. ce mă iubesc. Trăsături schimbătoare. Cum a fost acest interval de timp pentru tine? S: Cald. după ce ai murit ca Shabez? S: Da. cu Ahmed. Dr... N: (după ce am calmat clienta.. Dr. dar a fost atât de scurt. N: Ahmed e prezent şi în via a ta actuală? S: (deodată clienta se ridică de pe scaun) Nu pot să cred! Ahmed este so ul meu. cineva era în jurul meu ca prezen a.. Dr.. mersul în soare.cum e posibil.. i-am explicat procesul transferării sufletului într-un nou trup... Dr. dar nu mă cunoşteam pe mine Însămi până să fiu mutată în locul acesta liniştit. mintea mea se deschidea. Dr. apoi am continuat) Îl vezi pe Ahmed la întoarcerea ta în lumea spiritelor... Dr. cu to ii albi. fratele meu. Bill . Dr. mai mult mamă.. am fost aici. N: Nu ai învă at nimic din această via ă? S: (pauză) începusem să învă să iubesc... dar a existat şi fericire. pe lângă ghidul tău? S: Da. Dr. ajutoarele.. Cum a fost să fii creată? S: (tulburată) Nu ştiu. dar a greşit trimi ându-mă să fiu ucisă în acea via ă crudă. înainte chiar ca via a mea să înceapă cu adevărat.. numai cu Ahmed. apoi am plecat.... au mai fost şi al ii. unei mame şi al unui tată... Dr.. şi am rămas cu Ahmed şi liderul nostru. cu gândul... S: Nu mă refer la el. N: Î i aminteşti când anume în timpul propriei tale crea ii ai început să gândeşti ca o fiin ă inteligentă? S: Realizam. de fapt. unde stăm. N: Acesta a fost momentul creării tale ca suflet? S: Da.. Într-o maternitate. o lumină difuză.... Dr.. N: Cine v-a creat. Dr. N: Ce anume face i? S: Verificăm ce gândim despre noi înşine – despre experien a noastră pe Pământ..

în func ie de motiva ii. să evităm să ne negăm pe noi înşine şi să avem curajul de a face în mod constant adaptări în vie ile noastre. În capitolul următor. ca ouă neclocite. Această coeziune este mult mai presus de ceea ce cunoaştem noi pe Pământ. cu to ii progresând în anumite grade. din cauza incapacită ii sale de a se angaja în rela ii cu oamenii. unde energia brută. Sufletul începător poate trăi un număr de vie i în confuzie şi ineficientă. Sufletele din nivelurile incipiente sunt. înclina ii şi de experien a din încarnările trecute. Unul din indiciile clare ale faptului că sufletele depăşesc stadiul de novice îl reprezintă momentul în care ies din izolarea lor relativă. poate fi manipulată într-o geneză a Sinelui. în diferite domenii şi într-o manieră inegală. de care a divor at de asemenea. Sufletele mai pu in dezvoltate înclină să-şi plece voin a în fa a aspectelor ce guvernează societă ile umane. şi felul în care experien ele de via ă erau studiate cu ajutorul unor scene picturale. Nici nu a demonstrat o generozitate a spiritului fa ă de ceilal i. Această clientă a venit la mine căutând răspunsul la întrebarea: de ce „m-a privat via a de fericire”. Primul moment în care conştientizează că fac parte dintr-un grup de spirite asemănătoare cu ele este unul de încântare pentru sufletele tinere. am văzut cum sufletele dislocate pot fi „remodelate”. În acest stadiu. Cazul 20 are câteva trăsături evidente de suflet imatur. în general. Ea l-a părăsit cu mult timp în urmă pentru un alt bărbat. referitor la plasare. Un client mi-a spus: „Acesta este locul în care lumina infantilă este aşezată ca într-un fagure. Nu trebuie aplicat nici un stigmat acestor suflete. Unele dintre entită ile acestor noi grupuri spirituale sunt sufletele rudelor şi ale prietenilor cu care tânărul suflet a fost asociat în cele câteva vie i ale sale de pe Pământ. nemul umi i şi confuzi în fa a împrejurărilor vie ilor noastre. 76/159 . Dezvoltarea sufletelor constituie o problemă complexă. gata de a fi folosite. după cum a relatat acest subiect. Cazul 21 va prezenta mai detaliat dinamica dintrun grup spiritual şi modul în care interac ionează unii cu ceilal i membrii grupului. Capacitatea sufletelor de a învă a anumite lec ii poate fi mai mare sau mai mică. Dacă devenim nervoşi. Bill. sunt mai pu in dependente de supravegherea şi de îngrijirea specială a ghizilor lor.Am aflat că acel loc pare a fi un fel de maternitate a lumii spiritelor. Ce este în mod special semnificativ în ceea ce priveşte formarea noului grup matcă e faptul că şi ceilal i colegi de grup sunt de asemenea suflete tinere. În capitolul şapte. cazul 22 va vorbi mai pe larg despre zonele spirituale ale crea iei sinelui. Altfel. apte să ducă vie i cu multe elemente pozitive. Important este să ne recunoaştem greşelile. Ele sunt scoase din micii coconi împreună cu alte suflete novice şi plasate într-un grup mai mare de suflete începătoare. cu o structură socioeconomică care generează o propor ie mare de oameni subordona i altora. nimeni nu ar avansa. Acest subiect este o femeie în vârstă de şaizeci şi şapte de ani care a avut o via ă întreagă de neîmpliniri. indiferent de perioada de timp pe care novicele a petrecut-o în semi-izolare. nedefinită. am văzut cum arătă grupul de suflete când subiectul cazului 16 s-a realăturat acestuia. Sufletul neexperimentat tinde să fie sufocat de lipsa unei gândiri independente. Nu se simte apropiată de nici unul din copiii ei. pentru suflete nounăscute. Consider că acest eveniment spiritual important se petrece. ce se găsesc împreună pentru prima dată. din moment ce fiecare suflet a fost cândva începător. În şedin a noastră am aflat că Ahmed a fost primul ei so . fiind influen at de un curriculum Pământesc diferit de coeren a şi armonia lumii spiritelor. Convingerea mea e că aceste centre de crea ie descrise de Shabez au aceeaşi func ie. având o sensibilitate receptivă fa ă de identitatea trăsăturilor fiecărui membru. nici nu a fost prea responsabilă de ac iunile ei. la sfârşitul celei de-a cincea vie i pe Pământ. neacceptându-i cu uşurin ă pe ceilal i aşa cum sunt. Nu am inten ia de a zugrăvi un tablou sumbru în ceea ce priveşte numărul mare de suflete novice de pe Pământ – dacă estimările mele se dovedesc corecte. de asemenea. nu înseamnă neapărat că posedăm un suflet subdezvoltat.” În Capitolul Patru. referitor la suflete strămutate. dar şi să manifeste egocentrism. Grupurile matcă sunt atent proiectate în aşa fel încât să ofere sprijin tuturor membrilor.

Apărarea pe care egoul şi-o construieşte este atât de bine în eleasă de toată lumea în grupurile spirituale.. cu vipuşcă verde pe margine. de pneumonie.ci Allum. acesta sunt eu.. Dr. ne considerăm nişte actori într-o montare gigantică. dar cinci dintre noi suntem mai apropia i. în care fusese un artist olandez ce trăia la Amsterdam. Învă ătura pare să parvină de la colegii de grup la fel de mult ca de la talentul ghizilor ce monitorizează aceste grupuri. umorul este indispensabil. De vreme ce. N: De ce râzi? S: M-am întors şi prietenii mei glumesc pe seama mea. Dr. Dr. Puterea curativă a interac iunii din grupul spiritual e remarcabilă.că e important să luăm via a Pământească în serios? S: Vezi . când a izbucnit în râs. vorbeşte-mi despre prietenii tăi apropia i. S: (râde) Norcross. Membrii grupului de suflete inter-rela ionează folosind critica şi aplauzele. Dr. nu e corect aşa ... N: De ce? S: Pentru că sunt îmbrăcat cu pantofii mei moderni şi cu haina de catifea verde pal.. El a murit tânăr. lucrăm cu.. Dr. N: Cum î i spun ei? S: L...tu şi prietenii tăi . Una din cele mai bune modalită i de ajutor pe care o pot oferi clien ilor mei vine din informa iile pe care le primesc despre grupul lor de suflete. Cazul 21 Dr. Unii cititori ar putea găsi că e greu de acceptat faptul că sufletele fac glume unul pe seama altuia cu privire la eşecurile lor. Grupurile spirituale sunt mijloace primare ale instruc iei sufletului.. N: Şi ceilal i membri ai grupului tău împărtăşesc această opinie? S: Desigur. Entită ile cu voci stridente din acest grup sunt legate de un exhibi ionism ce ar putea fi etichetat chiar ca narcisist. fiecare străduinduse pentru atingerea unor obiective comune. Dr.. to i membrii grupului cunosc adevărul complet despre ceilal i colegi ai lor.. Lemm . Dr. Tocmai se realăturase grupului său. Dr. cu pălăria mea pleoştită de pictor. Allum.. N: Şi ei glumesc pe scama apari iei tale învestmântat astfel? S: Da! Eram aşa de mândru de aceste haine şi de înfă işarea mea într-o societate de cafenea din Amsterdam! îmi plăcea acest rol şi l-am jucat bine. Ne tachinăm unul pe altul referitor la cât de dramatic e totul pe Pământ şi cât de în serios ne luăm noi vie ile acolo. încât dovada perfec ionării sinelui constituie un imbold puternic către schimbare pentru to i ceilal i.nu. orientat spre roluri masculine. N: Câte entită i sunt în grupul tău matcă din lumea spiritelor? S: (pauză) Păi. de premoni ia lor spirituală. Subiectul meu va descrie un grup spiritual grandios.Deşi cazul următor este prezentat din perspectiva unui membru al grupului. N: Ce se întâmplă apoi? S: Vechii mei prieteni sunt lângă mine şi vorbim despre prostia vie ii.Pământul e o mare scenă . „Terapia” spirituală are loc prin dialogul cinstit între membrii grupului. clientul meu a încheiat retrăirea ultimei sale vie i trecute. încrederea reciprocă şi dorin a de a avansa alături de ceilal i de-a lungul timpului. N: Norcross e liderul grupului vostru? 77/159 . Abordările pe care aceste suflete le folosesc în descoperirea valorilor personale ne indică de ce lucrează împreună. mintea sa supraconştientă oferă obiectivitate relatărilor sale referitoare la ce se petrece în grupuri.. într-o anumită măsură. mi se pare cel mai amuzant. într-o lume telepatică.cu to ii ştim asta. Sufletele pot suferi şi de aceea au nevoie de entită i iubitoare în jurul lor. de-abia când începuse să fie cunoscut prin arta sa. În cazul care urmează. Comportamentul extravagant al acestor suflete este compensat. dar umorul e baza prin intermediul căreia sunt scoase la iveală ipocrizia şi dezamăgirea de sine. Nu vreau să se sfârşească. Dr. N: Bine. şi cel mai zgomotos. N: Nu crede i . al i câ iva.

.grădina lor a declanşat dorin a mea de a picta . N: Vilo a fost hangiu? S: Da. N: Te deranjează că Vilo poate avansa mai repede decât voi ceilal i? S: Da.e Vilo.. Dr. To i suntem egali aici.ştim cu to ii asta . N: Care e trăsătura cea mai evidentă a grupului tău? S: (satisfăcut) Aventura! Senza iile tari! Avem câ iva adevăra i pionieri aici.i sus ii cu greu argumentele. ştim cu to ii că Vilo progresează în ritm alert.. Dr. N: În ce sens? S: Ce dezamăgire! Norcross.. în Olanda.de a vedea via a cu ochii unui artist. câ iva s-au mutat. S: Da. Dr. Allum? S: (pauză lungă şi apoi cu triste e) Oh. Allum. (subiectul îşi aminteşte apoi o via ă în care călătorise mult prin India cu Vilo. care era fratele său) Dr. de 78/159 .. N: Ce se va întâmpla cu Vilo? S: Ne va părăsi curând . atunci cum ai caracteriza comportarea lui pe Pământ? S: Oh. în afară de Vilo şi de Norcross.te-ai distrat doar şi tu destul.pentru a se asocia cu cei care au plecat mai devreme. S: (luminându-se) Dubri şi Trinian . ajungea la oameni... S: În via a mea olandeză . Dubri şi cu mine i-am spus lui Trinian că această alegere a sa. N: Respec i opiniile lui Vilo? S: (oftează adânc) Da. Dr. Dr.. nu chiar.dar nu periculoasă.. ne-am distrat atât de bine.. pentru că suntem talenta i în a primi tot ceea ce ne oferă via a. N: Numeşte-i şi pe ceilal i prieteni ai tăi... Ne trăim vie ile la maximum... S: (defensiv) şi ce e rău în asta? Grupul nostru nu e format din nişte domnişoare! Dr. (subiectul continuă fericit) Dubri tocmai s-a întors după o via ă în care a fost căpitan de vas. Dr. Dr. Dr.. N: Care e cel mai liniştit şi mai modest membru al grupului vostru? S: (mirat) Cum de-ai ghicit .S: Nu.” Dr. da. Dr.. gândeşte-te la ale tale . Via a sa a fost folositoare pentru ceilal i.. N: Câte suflete au părăsit grupul tău ini ial. care aveau nevoie de hrană şi de adăpost. Dr. aceştia doi ştiu cu adevărat să se distreze! Dr. N: A. Norcross e încăpă ânat şi sincer.cuplul în vârstă care m-a adoptat după ce au murit părin ii mei avea o grădină frumoasă. N: Şi ce-i răspunzi atunci? S: Îi spun: „Hangiule. (subiectul îşi trage umerii înapoi) Dar nu m-am concentrat întotdeauna asupra picturii! Dr.. pe când Norcross era un comerciant independent. N: Care e povestea ultimei vie i a lui Trinian? S: (reac ionează furtunos) A fost episcop! Po i crede aşa ceva? Ce mai ipocrizie! Dr. dar ne deosebim totuşi. Cu to ii ştim că a avut pierderi pentru că îi ajuta pe săracii de pe drumuri.. Dr. atâta vreme cât adevărul pur e cunoscut de toată lumea. ştim cu to ii că el este conştiin a noastră. N: Şi aceste însuşiri îl fac pe Vilo cel mai pu in eficient membru din grupul vostru? S: Cum de i-a venit ideea asta? Vilo ne dă multe idei interesante. N: Dă-mi un exemplu. N: Crezi că a greşit făcând astfel? S: (căindu-se) Nu. În cele din urmă îi vom urma şi noi. şi ce nu am făcut cu talentul meu. N: Bănuiesc că modul de comunicare telepatică te face să.ei. Dr. ca fiind destul de lipsită de scrupule . e numai cel mai zgomotos. Ei n-au dispărut – atât că nu le mai vedem aşa de des energia. N: Aud parcă o laudă de sine aici.. N: Î i mai spune ceva Vilo despre acest lucru? S: (trist) Că ar fi trebuit să beau şi să mă distrez mai pu in şi să pictez mai mult. Că arta mea. Vilo îmi aminteşte de datoria pe care o am fa ă de ei . Aş adăuga că a făcut afaceri pentru a ob ine profit.

S-a lăsat dus de faptul că fata avea nevoie de el . N: Ce anume i-ai spus tu lui Trinian? S: Oh.un ştrengar de primă mână! Dr. spune că el cel pu in lucrează la problema sa.. S: (trist) Ai dreptate. Dr. Men ionez. S: Hei. Inten iile sale pioase nu i-au fost de ajutor. Îl cunoaştem pe Trinian aşa cum e el în realitate . Eu am vrut să ofer oamenilor o plăcere artistică şi să mă dezvolt prin artă..de inelul său de episcop şi de toate accesoriile sale de aur şi argint. Dr. Dr. Dr. N: Allum. n-am vrea să-l pierdem şi pe el din grupul nostru. Spune ca a încercat să iasă din tiparele vie ilor pe care le alegem noi. N: S-a scuzat în vreun fel Trinian pentru comportamentul său? S: (încet) Ah. Şi eu i-am zis acelaşi lucru. Po i să. aceeaşi scuză.. N: Care dintre voi e cel mai sensibil la critici? S: (pauză) Oh. N: Şi ce a spus Trinian în apărarea sa? S: Ne-a spus că a oferit mângâiere multor oameni..ea nu avea familie . dori i acest lucru. şi noi to i ştim asta. pari să fii chiar cinic referitor la inten iile lui Trinian de a avansa şi de a face schimbări. N: Amuzamentul vostru sună de parcă sunte i dispre uitori fa ă de inten iile bune ale lui Trinian. dată fiind alegerea sa pentru o via ă de celibat.i spun. dar că a dat greş.. N: Allum.. dorin a lui de a fi adulat de enoriaşi..şi-a dorit o via ă uşoară în care să aibă parte de un trai bun. Şi ce am făcut până la urmă? Am rătăcit pe canalele Amsterdamului nop i de-a rândul şi m-am lăsat prins de distrac ie şi de jocuri. de asemenea. dar vezi. N: Ce i-a i răspuns voi? S: Că devine duios... N: Nu. Scopul meu ini ial a fost dat de o parte. caritatea sau cu spiritualitatea.. n-are nimic de-a face cu bunătatea..de un roşu aprins şi din cel mai fin material . Dr. Trinian nu poate ascunde nimic de noi . că toate greşelile din vie ile voastre trecute ies la iveală? S: (pauză) Suntem sensibili la asta. cred că Norcross. Dr. Norcross i-a spus că de fapt vrea bani.a fi cleric. S: Hmm. Dr. spune-mi tu. Cam aşa oferea mângâiere credincioşilor. cu sunt atras de frumoasele robe pe care le poartă . Trinian are prea multă nevoie de aten ie şi de admira ie. Norcross.. intrând în rândul clericilor. cu o catedrală bogată. Există o mare în elegere aici între noi. altfel ar fi ales să fie un simplu preot. noi doar îl tachinăm.. Îl confruntă pe Trinian cu scena în care a sedus o fată tânără în sacristie. că Trinian a ales un oraş mare. chiar s-a petrecut aşa ceva!. dar mi se pare că voi to i. Dr..el era singur. problema sa e îngâmfarea şi Dubri îi şi spune acest lucru în termeni fără echivoc. 79/159 . N: Ce spune Vilo despre Trinian? S: Îl apără pe Trinian pentru inten iile sale ini iale bune şi îi spune că a căzut în capcana mul umirii de sine în timpul acestei vie i clericale. N: Iartă-mă că extind această judecată asupra întregului grup.. dar nimănui nu-i place să-şi accepte greşelile. cu excep ia lui Vilo. probabil. vă deranjează că în grupul vostru nu pute i ascunde nimic.. Dubri şi eu. Dubri. dar Norcross îi răspunde imediat. N: Ce crede i acum voi. N: Încearcă să vă explice motivele pentru care a ales acea via ă? S: Da. la urma urmei. S: O. Spune-mi sincer ce sentimente încerci fa ă de Trinian. Norcoss şi cu tine despre Trinian? S: (sever) Credem că el încearcă să-l urmeze pe Vilo (avansând ca suflet). (jovial) Da. Dr. Lasă-mă să. Dr. N: Şi Vilo neagă acest lucru? S: Nu. Dr. unde buzunarele lui largi aveau din ce să se umple...i închipui ce i-a zis Dubri! Dr. numai că s-a îndrăgostit de fata aceea. dar nu la modul morbid. Vilo poate fi de-a dreptul înfumurat.. Dr..

că niciunul dintre noi n-a făcut în via a sa trecută ceva comparabil cu acest act de curaj. pentru că Norcross e. probabil. Oamenii înclină să creadă că sufletele libere. rolurile membrilor grupului pot alterna. Am ajuns cu to ii la aceeaşi concluzie .. N: În eleg. Dr. Comportamentul lui Vilo demonstrează că el este acum eroul (sau capul familiei) prin înclina ia sa de a excela. Dr. E cineva din grupul tău care să fi primit vreo stea de aur pentru o faptă altruistă? S: Mai e ceva în legătură cu Dubri. hrănind şi adăpostind oameni care nu puteau săi plătească.Dr. cu toate giumbuşlucurile sale prin care face lumină în probleme serioase.. N: Ce anume? S: A făcut un lucru nemaipomenit. N: Te-au criticat colegii tăi de grup pentru ultima ta via ă? S: (pauză) A trebuit să mă lupt pentru a supravie ui ca pictor.. un marinar a căzut în ocean şi s-ar fi înecat sigur. sunt lipsite de deficien ele omeneşti. Niciunul dintre noi n-a primit multe stele de aur. în parte pentru că a ob inut cele mai bune rezultate în ultimele sale vie i anterioare.pirat .. Odată. cel care se luptă cel mai mult să ină pasul cu grupul care avansează. Intuiesc că însuşi Allum ar putea fi mascota grupului (după cum cel mai adesea în familiile umane acest rol revine mezinului). doar dur. iubeşte puterea. la urma urmei. Şi-a riscat via a şi a salvat un camarad. indiferent de caracterul lor.. dar n-ai spus prea multe despre aspectele pozitive ale vie ilor voastre. în timpul unei furtuni pe mare. De exemplu. dar mi s-a spus că energia cinetică a lui Vilo e de o nuan ă apropiată de roz. Unele suflete din grupurile spirituale mi se par a fi mai fragile şi mai protejate decât ceilal i membri ai grupului.. pentru că. A fost căpitan de vas . N: Mi-ai spus că Vilo a ajutat oamenii care erau în nevoie. Cu Norcross problema e luxul. N: Dacă recunoşti acest lucru în fa a grupului. poate reprezenta o faptă altruistă chiar şi mai demnă de laudă? S: Absolut. N: Atunci când a i discutat în grupul vostru despre acest incident. mia plăcut să dăruiesc bucurii. mai mult decât noi ceilal i. ce i-a i spus lui Dubri? S: L-am lăudat pentru ce a făcut. dar am fost bun cu oamenii. N-ai fi vrut să i te pui de-a curmezişul. Dr. atâta vreme cât el şi Allum in inventarul greşelilor fiecăruia. cum reac ionează ei la ce le spui? De exemplu. cu greşelile sale? S: Îi place să-i controleze pe al ii. E un lider înnăscut. Totuşi. nici pentru al ii. Acest fapt i-ar putea defini propria nesiguran ă. Dr. (râde) A primit mai multe stele de aur ca Dubri. Dr. Grupul meu recunoaşte că am o inimă bună. dar amândoi suntem egoişti. primul care examinează critic orice ra ionamente sau scuze ale greşelilor din vie ile trecute ale celorlal i. şi l-am şi lăudat pentru asta. Allum mi-a lăsat impresia că Vilo ar fi cel mai pu in provocator membru al grupului. De fapt. cum vă privi i tu şi Norcross unul pe celălalt? S: Norcross subliniază adesea că mic nu-mi place să-mi asum responsabilitatea.un tip dur.. N: Era crud? S: Nu. de obicei. nici pentru mine însumi. bănuiesc că există multe asemănări între un grup de suflete şi o familie de pe Pământ. exceptând faptul că eu sunt mai mândru. suspiciune şi 80/159 . neîncarnate. îl văd pe Norcross ca pe rebelul ap ispăşitor din acest grup de suflete. To i clien ii mei au o legătură specială cu grupul lor de suflete. n-am întâlnit ură. sufletele ce vor veni pe Pământ se înfă işează unul altuia în caracteristici umane. Dubri era nemilos cu duşmanii săi. Dr. Dubri şi-a legat o frânghie de mijloc şi a sărit după el. Pun etichete omeneşti spiritelor eterice. să conducă. Era un căpitan respectat.. Aşa cum se întâmplă şi în sistemul familiilor umane. El pare a avea cele mai pu ine îndoieli fa ă de propria persoană şi cea mai redusă implicare emo ională în ceea ce priveşte standardele de comportament. Totuşi. plini de admira ie. Dr. N: Cum se potriveşte în grup Dubri. fapt ce indică trecerea sa în nivelul II. via a lui Vilo de la han. Allum spunea că Norcross e. dar avea grijă de oamenii lui.

... crezi că toate criticile tale aduse celorlal i sunt întotdeauna constructive? S: Bine.. şi spune-mi ce anume fac aceste conuri.. În următorul pasaj de dialog am adus vorba despre un alt fenomen spiritual legat de terapia de grup. Văd curaj. Cea mai aspră critică vine din noi înşine. ne sim im descuraja i ca suflete şi fără valoare în ceea ce priveşte abilită ile noastre. S: (încet) Bine. de a îmbunătă i încrederea sădită în noi. e potrivit să face i remarci cinice despre motiva iile fiecăruia? S: Desigur. În acest climat al compasiunii.. Dorind să confirm câteva dintre propriile observa ii referitoare la dinamica socială dintr-un grup spiritual. descărcându-vă asupra celorlal i. în acest caz e iarăşi altceva.. Dr.N: A fost vreodată vreun membru al grupului tău de suflete făcut să simtă ruşine sau vinovă ie referitor la o via ă trecută? S: Acestea sunt arme umane insuficiente pentru ceea ce sim im noi. dar vrem să fim recunoscu i unul de celălalt ca fiind sinceri în ceea ce priveşte munca la programul nostru.dar este numai o formă de a recunoaşte cine anume suntem cu adevărat şi încotro ar trebui să ne îndreptăm. interpretăm critica în mod pu in diferit. şi încercăm să aducem îmbunătă iri. dorin ă şi voin a de a continua să încerce în viitoarele lor vie i fizice. data viitoare.recunosc asta .. i-am mai pus câteva întrebări lui Allum.i spun. Dr. Ne distrăm unul pe seama altuia . Dr. dar ştiu că sunt pe drumul cel bun) Da. Dar învă ăm..N: Allum. dă-mi voie să abordez sim irile tale ca suflet într-un alt mod. referitor la grupul tău. când ave i îndoieli fa ă de voi înşivă..N: Gândeşte-te cu aten ie. Îmi pare rău dacă am rănit pe cineva.N: (cuvântul „con” este nou pentru mine. Explică-mi ce ştii despre ele. fără resentimente sau gelozie.. care este sus inută de interpretarea cazului 21. dar nu mai e chiar ca atunci când suntem oameni. Dr. conurile. Norcross şi Dubri a i putea să elibera i anumite sentimente mocnite referitoare la propriile greşeli. Cred că am mai auzit despre asta şi mai înainte.... am în eles că tu.lipsă de respect în grupurile de suflete. Dr. continuă. Dr. cu ajutorul energiei inteligente? S: (pauză lungă) Ah. şi.N: Deci. Dr. membrii grupului neputând să se manipuleze unul pe celălalt sau să păstreze un secret. S: (îngândurat) Facem remarci cinice. de vreme ce discutăm despre modul în care rela iona i între voi în cadrul grupului.N: Regre i ceva din comportamentul pe care l-ai avut în vreo via ă anterioară? S: (pauză lungă) Da. Dr. 81/159 .. nu în ceilal i. nu le fac din răutate.. S: (ezitând) Nu sunt sigur că pot să. vreau să-mi descrii energia spirituală care vă ajută pe voi to i în acest proces. Sufletele au încredere în ele însele. dar vreau şi versiunea ta. Ne vedem unul pe altul aşa cum suntem. Câteodată mândria ne stă în cale şi ne folosim unii de al ii pentru a depăşi acest lucru. Da. conurile ne ajută. Fără trupurile noastre. Allum. Dr. Nu există şi alte mijloace prin care membrii grupului tău sunt armoniza i.N: Acum.N: Din ce mi-ai spus mai devreme.N: Şi ce faci în legătură cu această cunoaştere? S: Vorbim între noi. apoi to i de aici vor şti totul despre greşelile mele. te referi la conuri? Dr..N: Te rog. Dr. Ne respectăm foarte mult între noi.N: Nu vreau să vorbesc în locul tău. Te sim i mai în siguran ă când ascul i părerile unui anumit membru al grupului tău? S: Nu. nu există lupte pentru putere.N: Bine. Dr. Am auzit mai multe variante ale acestei activită i. dar mă întreb numai dacă nu cumva toată această efervescen ă afişată de grupul vostru ar putea indica anumite sentimente de neîncredere în propria voastră valoare? S: O.

ca grup.N: Şi ce sim i i când sunte i sub con? S: Sim im toate gândurile noastre dezvoltându-se. cu o pălărie înaltă pe cap.N: Cunosc procesul în sine. pentru a merge în jurul nostru.N: Shato participă activ la discu iile din grupul vostru? S: (clatină din cap) Nu chiar . S: Un Merlin Oriental.N: Cine dirijează conul? S: Cei care ne supraveghează. Dr.N: Această energie inteligentă vă ajută să vă concentra i mai bine ca grup? S: Da. Dr.. S: (înfruntându-mă) Ascultă. cu şi mai multe cunoştin e. Dr. un con e făcut în aşa fel. Conul este îngust în partea de sus şi larg în partea de jos. Ştie cât de mult apreciem acest lucru. pentru a lucra împreună.arătând ca un vrăjitor . Dr. Credeam că ştii.N: Shato este indulgent cu grupul vostru? Nu pare să vă limiteze prea mult extravagan ele.N: Îmi imaginez un Merlin spiritual. şi întorcându-se.N: Ghidul vostru? S: (izbucneşte în râs) Shato? Cred că el este prea ocupat cu călătoriile în propriul său circuit. S: (râde) Nu ni se spală creierul! Chiar nu ştii nimic despre via a de apoi? Conul ne dă o în elegere colectivă..ca şi când am intra sub o căciulă mare şi albă. Dr.S: Ştii.e deasupra şi peste tot în jurul nostru. probabil că se plictiseşte dată fiind lipsa noastră de progres.N: În ce fel? S: (chicotind) Apărând pe neaşteptate în mijlocul nostru în timpul unei dezbateri încinse aruncând fulgere albastre . aşa că se potriveşte deasupra fiecăruia dintre noi .N: Ce vrei să spui? S: Îl considerăm un director de scenă al grupului nostru.ghizii sunt deasupra acestor lucruri... Dr. 82/159 . Dr. Dr.N: Lăsând la o parte toată această coregrafie.N: Crezi că există un motiv anume pentru absen ele lui Shato? S: (pauză) O. acela a fost mai mult o formă de purificare individuală . Dr.N: Făcut în ce fel? încearcă să fii mai explicit. Dr. controversele şi neîn elegerile dintre tine şi ceilal i din grup sunt cele care vă definesc ca indivizi. Îi place să-şi facă o intrare triumfală. Dr. Dr. Dr. mă întreb dacă nu cumva acest con nu vă spală creierul de gândurile voastre ini iale? La urma urmei. Suntem pu in lăsa i de capul nostru şi e bine aşa. cum îi şade bine unui ghid serios. albastre.N: Un vrăjitor? S: (râzând încă) Shato apare în robe lungi.pentru a repara traumele de pe Pământ.N: Conul este disponibil mereu? S: Se află acolo când avem nevoie de el. S: Energia ne înconjoară pe to i ca o cascadă şi ne permite să ne concentrăm cu adevărat asupra asemănării noastre mentale .. el ştie că suntem o gaşcă rebelă şi atunci ni se prezintă la rândul său ca un nonconformist .foarte strălucitor . dacă doreşti.un moderator atotputernic. Apoi atrase. Allum. Dr. Foarte greu de în eles uneori. în special atunci când suntem pe cale să alegem o nouă via ă. Dr. Cu barba sa lungă şi albă arată minunat şi noi îl admirăm. Putem pluti pe sub con pentru a-l folosi. Dr. Vreau să-mi explici cum diferă conul de duşul de vindecare. Îi place să se arate ca un maestru de ceremonii. S: E de formă cilindrică . îmbrăcat cu toate accesoriile costumului său.N: Eşti sigur că acesta nu este duşul de vindecare pe care l-ai experimentat imediat după întoarcerea în lumea spiritelor? S: O nu.N: Ca să fiu sincer. Dr.dar este şi foarte inteligent.. sunt curios dacă Shato are multe legături emo ionale cu grupul tău.

.. Încearcă să ne facă să ne interpretăm rolurile din interior. Suntem înclina i către personaje masculine pentru a stăpâni şi modela evenimentele. Spre deosebire de clasele educa ionale sau de grupurile de terapie de pe Pământ.N: Bine. Metoda de conducere a unui ghid se dovedeşte a fi mai mult părintească decât dictatorială. fapt ce presupune efort fizic.N: De ce este grupul tău orientat către personaje masculine pe Pământ? S: Pământul este o planetă activă.N: Shato sau al i ghizi ca el? S: Nu. superiorii. Aceste suflete tinere îl acceptă cu căldură pe ghidul lor. nici amenin ător fa ă de membrii grupului. cât şi un conducător.. cred că. Voi încheia acest caz cu câteva întrebări finale referitoare la unitatea spirituală a grupului. El ne ajută să interpretăm încurcăturile în care am intrat. cineva trebuie să vă fi reunit. în special pe cei care ave i aceleaşi calită i. Apoi dispare şi se întoarce mai târziu ca să asculte cum am putea rezolva anumite lucruri.şi mai sunt şi altele.N: Şi femeile sunt influente în societate.S: Shato ob ine rezultate de la noi pentru că nu este sever sau cicălitor..... Dr... superficialitatea noastră.. Nu ştiu mai mult. unde merge i pentru a găsi acele entită i necesare completării vie ilor voastre pe Pământ? S: În apropiere sunt unele suflete ce se potrivesc mai bine cu rolurile feminine. mai sus.N: Dacă nu ave i coresponden e feminine în grupul vostru imediat.ea a fost cu mine în câteva din vie ile mele . Dr. De fapt. Dr. am aflat că profesorii-consilieri din lumea spiritelor nu se limitează numai la a conduce activitatea grupului. Dr. dar avem o dorin ă pătimaşă de a fi independen i.i spun. ca să dominăm ce ne înconjoară..N: Îl vezi pe Shato ca pe un consultant care vine din când în când pentru a vă observa sau ca pe un supraveghetor activ? S: Va apărea neanun at pentru a stabili o temă pe care să o discutăm. dar el ştie că vouă vă place să vă distra i de-a lungul drumului? S: Da..Trinian este ataşat de Nyala . dar nu este nici posesiv. Dr. 83/159 . cred că tocmai de aceea se ocupă Shato de noi.N: Deci. Deşi Shato şi elevii săi constituie o familie de suflete plină de culoare. dar aspectele feminine nu ne interesează prea mult în acest moment. S: (pauză) Shato ştie că ne identificăm prea mult cu rolurile pe care le jucăm pe Pământ. Shato ne ridică moralul şi ne face să mergem înainte.. să. Dr.. Noi îl respectăm. Dr. de multe ori consumăm prea multă energie pentru un rezultat prea mic.N: Allum. instruc iunile lui Shato sunt serioase. noi doar am ajuns la un moment dat împreună.N: Cu ceva timp în urmă mi-ai spus că unii dintre vechii tăi prieteni şi-au redus activitatea în cadrul grupului. Dr. Pentru a fi recunoscu i. Cum poate spera grupul tău să progreseze fără mai multă experien ă în roluri feminine? S: Ştim acest lucru.. S: (pauză lungă) Nu pot.. O atare atitudine nu sar fi potrivit cu oamenii noştri. o mare parte din activită ile desfăşurate aici sunt acelea din grupurile de suflete. aş vrea să închei discu ia noastră despre asocierile spirituale întrebându-te ce ştii despre originea grupului tău. El insistă pe.. S: Da. planificatorii. ce pare să se plieze pe înclina iile lor masculine.N: Dă-mi un exemplu al unei probleme majore în grupul tău. mai jos de sursă. Crezi că a fost Dumnezeu? S: (încurcat) Nu. Mă în eleg cu Josey . pentru a da tot ce e mai bun în noi..N: Din ce mi-ai spus am impresia că grupul tău spiritual func ionează ca un fel de atelier condus de ghidul vostru. Ştie că noi irosim anumite oportunită i. Dr. datorită dezvoltării lor Primi i vreodată noi membri? S: Niciodată. Dr. Dr. Shato este atât un consilier.

în timpul liber. adaptabil. Cu toate acestea. pura experien ă de a fi trăit o via ă poate compensa. Totuşi. 5) entuziast. demn de încredere. Chiar şi aşa. Dar grupurile de ajutor sunt. ave i credin a că a i contribuit la îmbunătă irea societă ii umane? S: (pauză) Vrem ca prezen a noastră într-o comunitate să fie o provocare pentru conven ii. dar mă întreb la ce nivel de dezvoltare a ajuns Allum în vie ile sale anterioare mai recente.N: În timpul discu iilor despre vie ile voastre trecute. hotărât. 8) inovator. sufletele aflate la nivelele inferioare de dezvoltare încearcă un disconfort ca urmare a faptului că există o discrepan ă între percep ia de sine în stare liberă. există unele asemănări în ceea ce priveşte talentul sau interesele. Dorin a de a-şi exprima identitatea de sine este un important factor motivant pentru sufletele ce aleg să se încarneze pe Pământ pentru a învă a anumite lec ii practice. alături de Josey. Acest caz oferă exemplul unor suflete asemănătoare din punct de vedere mental. optimist. tenace. Dr. Faptul că aceste suflete sunt orientate spre roluri masculine în vie ile lor nu le ştirbeşte abilitatea de a se asocia cu suflete tinere ce au preferin e predominant feminine. cât şi fa ă de grup ca întreg. Grupurile matcă sau în componen ă suflete cu preferin e atât masculine.N: Şi atunci când a i terminat de discutat ce trebuie să face i pentru a vă apropia de scopurile voastre. Totuşi. Aceasta e cheia în elegerii formării grupurilor de suflete. Subiec ii mei relatează că în grupurile lor există o structură feminină sau masculină a următoarelor tipuri de caracter: 1) curajos. faptul de a nu fi în eles prea multe din aceasta. 2) tandru. cât şi feminine. prudent. Am văzut cum sunt disecate şi analizate în grupurile spirituale nuan ele unei decizii.Dr. chiar şi cel mai prudent membru al acestuia va părea mai pu in prudent pentru sufletele din alt grup. Alte întrebări au arătat că drumurile acestor suflete continuă să se intersecteze şi în secolul XX. Subiectul cazului 21 nu pare să fi arătat vreun conflict în acest sens. Fiecare membru al grupului contribuie cu cele mai bune calită i ale sale la atingerea obiectivelor celorlal i din familie. reac iile şi dispozi ia. franc. 3) petrecăre . Am aflat că multe grupuri spirituale matcă au subgrupuri compuse din entită i asemănătoare din punct de vedere al problemelor ce le blochează evolu ia. să zicem 15 sau 20 de suflete. şi ei nu au împărtăşit aceleaşi experien e trecute ca noi. Acest aspect stimulează un sentiment de apartenen ă la un anume grup în toate grupurile spirituale şi poate da aparen a 84/159 . cu sim ul umorului şi al riscului. 7) chibzuit. aceste suflete prezintă diferite puncte tari sau slabe. care este cântărea ă. calculat. îmi iau rămas bun cu următoarele cuvinte „Ne vedem aici după moarte”.N: Din cauză că un nou membru poate avea probleme în a fi acceptat de voi ceilal i? S: (râde) Nu suntem chiar atât de răi. Aceste diferen e dau echilibrul grupului.. ardent. Ele pot deveni confuze cu privire la cine anume sunt în via ă. descurcăre . chitarist. Nu vreau ca din cazul 21 să rămână impresia că trăsăturile comportamentale ale celor câteva suflete rămase în acest cerc de prieteni apropia i reprezintă trăsăturile comportamentale ale tuturor sufletelor din grupul matcă ini ial. De exemplu. tăcut. 6) răbdător. concepute în aşa fel încât să aibă şi diferen e în ceea ce priveşte sentimentele. Neajunsurile şi conflictele noastre morale sunt considerate greşeli în lumea spiritelor mai mult decât pe Pământ. într-o anumită măsură. Cred că aducem nerv în vie ile noastre fizice . da! De fiecare dată când plec într-o nouă via ă. Numai că suntem prea strâns lega i din punct de vedere mental pentru un nou venit.. 4) serios. Fără îndoială că sufletele din cazul 21 sunt în cursul unei lungi perioade de dezvoltare. sufletele cu adevărat avansate îşi alternează preferin ele referitoare la gen în alegerile vie ilor lor fizice. După cum am men ionat deja. Uneori. încât entită ile devin răspunzătoare atât una fa ă de cealaltă. ele contribuie la vitalitatea Pământului. perceptiv. dacă întregul grup are o tendin ă puternică spre sclipire şi cutezan ă. aştepta i o nouă via ă? S: (ardent) O. Dr. Membrii grupului au lucrat împreună de-a lungul atâtor ani Pământeni. de asemenea.şi bună dispozi ie. constant. cu nevoi ale eului care ajută şi validează sentimentele şi atitudinile fiecăruia dintre suflete. Când se formează un grup primar de. discarnată şi cea într-un trup uman. Allum este proiectant şi. devotat şi mai curând inocent.

încă de pe când se mai află la nivelul III. nu aud despre clici. aceste entită i se duc într-un loc pe care unii îl numesc locul proiec iilor. încercând să pună la un loc „un puzzle mişcător” format din forme geometrice dezmembrate . anumite clădiri sau zone ale Pământului în încercarea de a oferi alinare sau de a efectua anumite schimbări. e rândul nostru să dezvoltăm aptitudini pedagogice care ne vor autoriza. dându-i forma sa ini ială”. Mi s-a spus că sufletele petrec un timp în linişte şi reflexie. Acest lucru nu înseamnă că ne întoarcem la tipul de izolare pe care l-am remarcat în cazul sufletelor novice. Aceste suflete îşi reduc de asemenea şi numărul încarnărilor. 10 SUFLETUL AFLAT LA UN NIVEL MEDIU DE DEZVOLTARE ODATĂ ce sufletele noastre depăşesc nivelul II şi intră în stadiile intermediare de dezvoltare. Din câte am în eles. în cele din urmă.cilindri. Un alt subiect a adăugat: „Aceste teste îi informează pe supraveghetori despre imagina ia. activitatea din grupul matcă se reduce considerabil. Şi sufletele înva ă mult din singurătate. pentru a lucra independent la proiecte energetice simple. În ciuda standardelor lor înalte de moralitate şi de comportament. El mi-a spus: „Trebuie să învă ăm să ne intensificăm energia pentru a concentra partea difuză. În cadrul nivelelor III şi IV suntem în cele din urmă pregăti i pentru mai multe responsabilită i serioase. Am în eles de la subiec ii mei că sufletele aflate în stadiile incipiente sunt separate frecvent de grupurile lor. chiar dacă sunt legate de un grup. în vreme ce al i subiec i. unele suflete de nivel IV încep să-şi fixeze ca obiectiv să ajungă în clasele de pregătire pentru a deveni ghizi-profesor. Totuşi.” Sufletele din toate nivelele de dezvoltare se angajează şi în altă activitate importantă atunci când sunt singure. Sufletele sunt entită i intime în cadrul rela iilor de familie pe Pământ şi angajate în via a de comunitate a grupului din care fac parte în lumea spiritelor. consideră că nu sunt potrivi i pentru a fi ghizi eficien i. Deşi există unele dovezi ale prieteniei. Un suflet tânăr şi-a amintit că era singur într-o încăpere. Structura socială a grupurilor de suflete nu e identică aceleia existente în grupurile umane. mai ales în cazul celor compuse din suflete începătoare. Rela ia pe care o avem cu ghizii noştri se schimbă. de la o rela ie profesor-elev la una de colegi ce lucrează împreună. În acea zonă intră într-un „câmp interdimensional de energie plutitoare albastră-argintie” şi se proiectează asupra spa iului geografic ales. De vreme ce vechii noştri ghizi au primit noi grupuri de elevi. Ele trebuie să-şi petreacă timpul concentrându-se mental pentru a-i ajuta pe cei de pe Pământ (sau din alte lumi fizice) pe care i-au cunoscut şi iubit. sfere. staruri sau suflete izolate în cadrul grupului. iar nouă ne oferă încurajare. A fost descris ca fiind „multidimensional. cuburi şi dreptunghiuri . în lumea spiritelor identitatea individuală a eului nostru este înăl ată constant de socializarea şi căldura din grupurile de suflete. să devenim noi înşine ghidul altcuiva Am spus că stadiile de tranzi ie la nivelele II şi IV sunt în mod special dificile pentru mine în ceea ce priveşte ilustrarea dezvoltării unui suflet. dacă în formă umană fiecare dintre noi are de-a face cu respingerea şi cu singurătatea.existen ei unor bariere mentale între grupuri. colorat şi holografic”. Sufletele ce evoluează în nivelele intermediare de dezvoltare au mai pu ine legături cu grupurile primare. Mi s-a spus că acesta este un exerci iu mental de a „păstra şi elibera energie vibra ională pozitivă pentru a crea un teritoriu.” Acest lucru înseamnă că sufletele călătoresc pe undele gândurilor lor spre anumi i oameni. De exemplu. deoarece au atins maturitatea şi experien a necesare pentru a ac iona cu mai multă independen ă. 85/159 . creativitatea şi ingenuitatea noastră. care sunt în mod evident de nivel IV.cu ajutorul propriei energii. entită ile care au atins nivelele intermediare de maturitate dau dovadă de modestie în ceea ce priveşte realizările lor.

ce opunea rezisten ă societă ilor tiranice. Acest om bătuse o bună bucată de drum pentru a discuta cu mine despre îngrijorarea pe care i-o provoca lipsa de entuziasm care începuse să-l cuprindă fa ă de munca sa. Pe măsură ce înaintam în timp. de vreo 50 de ani. Sim eam că detaşarea şi rezerva sa indicau ceva studiat. dovedind o adevărată obsesie pentru libertatea de mişcare. el a continuat să fie un călător nomad. lipsită de orice nuan ă roşiatică. am observat o constan ă a unui comportament de lup singuratic. Aceşti oameni erau nişte Samurai mercenari. clientul meu a trăit un număr de vie i în Orientul Mijlociu. Am aflat că subiectul meu a ales în mod 86/159 . Cam din anii 3000 Î. În secolul al XIV-lea acest suflet a fost un cronicar european ce a călătorit pe drumul mătăsii până la Cathay pentru a în elege popoarele Asiei. babiloniană şi egipteană. organizând o bandă de indieni împotriva opresiunii unui mare preot. ca un adevărat proscris. Cea mai izbitoare trăsătură a sa erau ochii întuneca i şi posomorâ i. La sfârşitul acestei vie i clientul meu trăia izolat. independen i şi respecta i. Spunea că este obosit şi că vrea să trăiască. cât şi subconştient. Prima şedin ă a implicat o trecere în revistă a momentelor celor mai importante din multe din vie ile sale trecute. Sufletele mai avansate din această lume posedă o în elegere remarcabilă a planului universal al vie ii. dar în timpul secolului al XII-lea l-am găsit în America Centrală.. ca un bătrân ce trăia fericit într-un sat. subiectul meu s-a străduit să elibereze oamenii de teamă. Mereu deschis fa ă de limbile străine (după cum este şi astăzi). mereu un explorator ce căuta adevărul peste mări şi ări. chiar şi în vie ile în care a fost femeie. începând cu prima sa via ă. Recunosc că profit de cunoştin ele pe care le posedă aceste suflete pentru a compensa informa iile spirituale care le lipsesc celorlalte. Am fost surprins când a apărut ca so ia unui fermier american de la grani ă. Am avut clien i care mi-au spus că am făcut pu in exces de zel când le-am cerut să-mi vorbească despre amintirile lor spirituale şi ştiu că au dreptate. radiind o energie galbenă. Văd mai degrabă încredere decât suspiciune fa ă de motivele celorlal i. în secolul al XIX-lea. în culturile sumeriană.Hr. care se făceau tot mai intenşi pe măsură ce începea să vorbească într-un mod direct şi convingător despre sine însuşi. În timp ce promova rela iile non-violente între două triburi tradi ional duşmane. distribuind hrană pentru cei fără adăpost şi că fusese cândva ziarist. Unele vie i nu erau prea productive. comportamentul său fa ă de mine era foarte curtenitor şi l-am considerat a fi o persoană uşor solemnă.Fireşte că fiecare caz este diferit. Frecvent un outsider. acest suflet a continuat să caute un în eles ra ional al vie ii în timp ce îi ajuta pe cei ce-i întâlnea în drumul său. Suferind multe greută i şi neajunsuri. cât i-a mai rămas. neavând nici copii. mă obişnuisem deja cu un suflet rebel. Când ne-am întâlnit. deşi evita să se implice din punct de vedere politic. dar observ mai multă stăpânire de sine la clien ii de la acest stadiu sau de la cele superioare. în trupul unui aztec. regim impus de shogunii Tokugawa. A fost ucis în acest loc.000 de ani în urmă. de om Cro-Magnon. cu circa 30. încurajându-i astfel şi pe cei din jurul lor. atât la nivel conştient. în timpul Evului Mediu. În timpul vie ilor sale. pe care mi-e destul de greu să-l descriu. Următorul caz este al unui suflet ce face parte din zona superioară a nivelului III de dezvoltare. în linişte şi singurătate. în timpul ridicării oraşelor-state timpurii. până în anii 500 Î. Fermierul a murit la scurt timp după căsătoria lor. Mi-a spus că lucra la o organiza ie caritabilă. Vreau să învă cât mai mult cu putin ă de la ele. Am început prin a regresiona rapid subiectul printr-o serie de vie i îndepărtate. pentru a putea evalua cât mai bine un curs adecvat pentru restul vie ii sale actuale. Când am ajuns la o via ă în Europa. pentru că îi prevenise pe oponen ii mai slabi ai acestora asupra strategici de luptă. în Epoca de Piatră. Întrebările pe care le pun sufletelor mai mature se îndreaptă spre ideile esoterice de scop şi de crea ie. Totuşi. Aceşti oameni demonstrează o atitudine plină de încredere fa ă de viitorul umanită ii. În Japonia secolului al XVII-lea era un membru al clanului Cocorul însângerat. Ca bărbat a arătat o preferin ă pentru via a nomadă. chiar o fa adă ce masca emo ii puternice. clientul meu a murit în Asia.Hr. opusă dorin ei normale de integrare tribală. acest subiect a evitat adesea legăturile de familie. Acest client era un bărbat scund.

N: Dă-mi un exemplu de cum anume te ajută ac iunile lui Senji în această problemă. al ii sunt înaintea noastră cu sarcinile lor. această ipostază reprezentând un exerci iu de pierdere a mobilită ii. mai mult singuri. Dr. Dr. bătrân. cred că lipsa de intimitate fa ă de oameni. S: O ajut pe Senji să se ierte pe ea însăşi pentru greşeli şi să se aprecieze la adevărata ei valoare. Cu toate că. Dr.şi o şi facem . S: Păi. după cum am men ionat. I-am sugerat câteva alternative. am ştiut că lucram cu un suflet avansat.000 de ani în urmă. N: Spune-mi ce anume face i unul pentru celălalt. Dr. În primul rând. Am discutat cu clientul meu despre via a sa actuală şi despre metodele sale obişnuite de învă are în vie ile trecute. iar eu. adaugă următoarele) Lui Raoul îi place să fie partenerul lui Senji. Din moment ce acest suflet se apropia de nivelul IV.în eleg lipsa mea de apartenen ă. Dr. N: Şi voi trei face i parte dintr-un grup mai mare.. i-a împiedicat progresul. ca noi. N: Cum vă ajuta i.. Dr.000 de ani . N: Cum îi cheamă? S: Raoul şi Senji. având în vedere că mai avea o serie de vie i importante. Dr. l-am transpus în stare supraconştientă şi ne-am reapucat de treabă. N: Ce anume face i în acest moment? S: Discutăm despre cel mai bun mod de a ne ajuta unul pe altul în timpul încarnărilor noastre. nu e o condi ie obligatorie ca sufletele să aibă sute de vie i fizice pentru a avansa. pe care nu le-am revăzut. Am avut odată un client care a ajuns la nivelul III după numai 4. N: De ce lucra i voi trei independent de restul grupului? S: (pauză) Oh. N: Ave i un ghid sau un profesor? S: (încet) Ea e Idis. N: Nenthum. îi vedem aici.. Dr. Dr.. N: Sunte i întotdeauna doi bărba i şi o femeie în încarnările voastre pe Pământ? S: Nu. Dr. După încheierea şedin ei era îngrijorat de faptul că. Dr. spre a reflecta asupra lor... N: Cum i se spune în lumea spiritelor? S: Mi se spune Nenthum. într-o şedin ă viitoare. Comunici bine cu Idis? S: Da . Dr. de obicei. îi voi explora din nou memoria pentru a afla mai multe informa ii despre lumea spiritelor.. legată de o palmă de Pământ. după ce fusesem războinic. El mi-a explicat că nu a fost niciodată căsătorit şi că nealinierea socială i se potrivea cel mai bine.deliberat să se încarneze în trupul unei văduve cu copii. Are nevoie să nu mai fie doar o figură maternă pe Pământ. ea a fost so ia mea în Japonia.dar acum lucrăm. unii nu au avansat. sunt singur. Când această parte a şedin ei s-a încheiat.dar aşa este mai confortabil pentru noi.. N: Care e principalul motiv de conflict dintre voi? S: Ea nu se încarnează prea mult şi eu îi spun că ar trebui să aibă un contact mai direct cu 87/159 . tu şi cu Raoul? S: Eu îl ajut în problema răbdării. care l-a caracterizat în atât de multe vie i. după o pauză. Cazul 22 Dr..asta nu înseamnă că nu avem şi noi neîn elegeri. în care sufletele lucrează împreună? S: Făceam.o performan ă excep ională.. Când a venit. (ceva îl tulbură pe Nenthum şi. putem schimba asta . N: Cum anume te ajută ea? S: Să. Dr. N: Mi se pare că ai un mare respect pentru ea. a doua zi. ai vreun spirit în jurul tău acum sau eşti singur? S: (pauză) Sunt cu doi dintre vechii mei tovarăşi. n-aş fi fost surprins să aflu că prima sa apari ie pe Pământ a avut loc cu 70.. iar el în tendin a mea de a evita via a de comunitate.

N: Pot.. în acest sens.. ca oricine altcineva. statutul de ghid nu ne este dat tuturor în acelaşi moment. tot în acest capitol. după cum au şi defecte. ajunse în acest punct. Dr. Dr. Ni se dau sarcini pe măsura aptitudinilor noastre. Probabil că nu sa dovedit a fi cel mai bun lucru pentru ei să li se fi oferit anumite informa ii care i-ar fi putut dezbina.noi nu trebuie să ştim cum anume se pot filtra gândurile. Nu i se potriveşte oricui să fie profesor. atât în cadrul încarnărilor fizice. dacă pot să-i dovedesc că ar fi productiv. ai dori să te încarnezi pe Pământ alături de ea? S: (rânjeşte poznaş) I-am spus că am putea avea o rela ie mai bună aici dacă ar accepta să vină pe Pământ cândva şi să se căsătorească cu mine. Idis îmi arată doar ceea ce consideră că e important pentru propria mea experien ă. aptitudinile de care dă dovadă sufletul nostru sunt binecunoscute în lumea spiritelor. N: Oh. au diferite talente şi aptitudini. dar despre acest aspect voi avea ocazia să vorbesc mai târziu.. Dr. dar putem întreba numai ceea ce ştim. cândva.. Ghizii. eşti mul umit de Idis în ceea ce priveşte identitatea ei? S: Da. oare. mentorii noştri ne repartizează un suflet de care să avem grijă. N: Pe lângă metodele ei pedagogice. dar acest lucru nu ne opreşte să devenim un suflet avansat în cadrul sec iunii albastre. N: Nenthum. încât să ştii tot trecutul ei în calitate de ghid? S: (îşi clatină capul în timp ce reflectează) Nu e vorba că nu putem pune întrebări. suntem atent testa i. tutela i şi de un ghid maestru mai bătrân şi foarte iubit care a fost alături de ei încă de la începutul existen ei lor. Dr. Raoul şi Senji sunt. astfel încât să. Nivelele III şi IV sunt stadii importante pentru dezvoltarea sufletelor pentru că. Dr. Când atingem nivelul V. N: Eşti pe aceeaşi frecven ă mentală cu Idis într-o asemenea măsură. Drumurile diferite pe care le străbatem în cursul instruirii noastre ne duc în cele din urmă la acelaşi punct terminus al însuşirii integrită ii spirituale. şi inten ia întrebării este importantă. cei mai bătrâni sunt chiar exper i în acest domeniu . Nenthum. Ca şi în multe alte aspecte ale vie ii noastre ca suflete. În acest punct l-am întrebat pe Nenthum de câtă vreme lucrează cu Idis şi am aflat că ea a fost desemnată acestor trei entită i atunci când acestea au intrat în nivelul III. Dr. S: Da. pentru a evalua după aceea performan ele atinse de acesta sub conducerea noastră. ghizii să-şi protejeze gândurile. Când anume a fost pusă şi de ce... sunt interesat să aflu cum progresează subiectul cazului 22 în cadrul nivelului III. Bogă ia şi diversitatea experien ei acumulate fac parte din planul gândit de maeştri pentru dezvoltarea fiecărui suflet şi. pu in.. Dr. Aş vrea doar să fie de acord să vină cu mine. N: Vei învă a să filtrezi imagini? S: Chiar am învă at. presupunând că această 88/159 . Acest subiect mi-a spus că avea legături cu multe alte suflete. Raoul şi Senji erau însă prietenii săi cei mai apropia i. de asemenea. Ne este permis să ac ionăm la nivelul de ghid junior doar dacă acest stagiu preliminar este încununat de succes. ele primesc responsabilită i mai mari fa ă de sufletele mai tinere. cât şi în afara lor..i fie imposibil să citeşti tot ce este în mintea lor? S: Da. Nivelele intermediare constituie perioade de probă pentru poten ialii profesori. Ar fi incorect să presupunem că spiritele mai avansate trăiesc în singurătate. N: Din acest motiv trebuie că mul i oameni mi-au spus că ghizii lor nu le răspund complet la toate întrebările. Dr. pentru că acest lucru ne-ar tulbura. po i să-mi spui dacă Idis te pregăteşte să devii ghid. În timp ce aura noastră este încă galbenă. N: Şi ce a răspuns Idis la această sugestie? S: A râs şi a spus că se va gândi la propunerea mea..condi iile de pe Pământ. Totuşi..

a fost respins de comunitate. Că eşti mai echilibrat cu tine însu i decât înainte şi po i să aju i oamenii atât ca spirit. N: Ac ionezi în acest moment în interiorul sau în afara lumii spiritelor.. sunt sora lui Billy.... atunci înseamnă că vei deveni tu însu i ghid? S: (modest) Să nu exagerăm. Nu sunt mai mult decât un Îngrijitor. Dr. n-aş putea face ceea ce face ea. cred că da. N: Este aşezarea geografică un factor important în această a doua via ă a ta? S: Da. N: Unde trăieşti în cealaltă via ă? S: În Canada. Dr. am grijă de fratele meu Billy. Dr. N: Trăieşti două vie i paralele în acest moment? S: Da.. Ei au nevoie de cineva matur. N: Ai aceeaşi vârstă în via a ta din Canada ca şi în această via ă din Statele Unite? S: Cam aceeaşi. N: Care e principala ta sarcină în via a ta canadiană? S: Să am grijă de Billy. Dr. din cauza desfigurării provocate de arsuri. cu sunt femeie în Canada.activitate te interesează? S: (răspunde repede) Mă interesează.. N: Când anume ai ştiut că eşti pregătit să devii îngrijitor şi ai început să-i aju i pe al ii din punct de vedere spiritual? S: Este. N: Încerci să-i imi i metodele de predare? S: Nu. pentru că mâinile lui sunt foarte afectate de arsuri. Mă întreb dacă sufletul lui Billy a fost implicat în rănirea ta fizică în 89/159 . N: Da. Notă: Acest subiect a fost rănit fizic într-un număr de vie i trecute. eu aveam 10 ani. Când s-a întâmplat accidentul. unde aş fi fost indispensabil. Care o ajută pe Idis şi primeşte la rândul său îndrumare.am mai trecut prin asta. Sufletul mamei mele nu este prea.. Dr. N: Oh. S: (încet) Eu. Dr. N: Ce po i să-mi spui despre părin ii voştri din Canada? S: (fără să se laude) Eu sunt părintele. Dr. să ştie cine este el cu adevărat. Dr. Dr. Îi citesc şi merg cu el la plimbare prin pădure inându-l de bra . Dr. Dr.. ca ucenic-îngrijitor. Dr. Nu-l in de mână. cât şi atunci când eşti încarnat. Fa a şi mâinile sale au fost arse groaznic într-un incendiu provocat de o plită de bucătărie. Era un om slab care nu se purta prea bine cu familia sa nici înainte de incendiu. Sunt într-un mic orăşel montan. în calitatea ta de îngrijitor? S: (formulează cu greu un răspuns) Sunt în afara lumii spiritelor. când avea 4 ani. capabil în trupul ei. N: Care este lec ia majoră a fratelui tău? S: Să-şi însuşească umilin a fără să se lase strivit de o via ă în care are pu ină mul umire de sine. Dr. Oricum.. N: Cum î i între ii familia? S: Sunt brutări ă şi nu mă voi căsători niciodată pentru că nu pot să-i părăsesc. am ales o familie săracă dintr-o comunitate rurală. o conştien ă pe care o cape i după un număr mare de vie i. Dr. Dr. Să-l ajut să privească lumea dincolo de durerea sa. Dr. N: Cineva puternic din punct de vedere fizic? S: (râzând) Nu. N: Dă-mi mai multe detalii despre via a ta din Canada şi despre responsabilită ile tale. N: De ce nu ai luat tu rolul fratelui tău afectat de incendiu? Nu i s-a părut aceasta cea mai dificilă provocare? S: (strâmbându-se) Hmm .. În două vie i. El este aproape orb şi.. Tata a plecat după incendiu şi nu s-a mai întors niciodată. suntem diferi i.. Mama şi fratele meu au nevoie de cineva puternic din punct de vedere mental pentru a ine familia unită şi a le da o cale de urmat. Încerc să-l fac să se deschidă şi să accepte via a.

am primit cu bucurie să-l ajut. De a-l creşte.. de ce permit ghizii vie ile paralele? S: (încruntându-se) Sufletele nu trăiesc în medii rigide şi birocratice. Una dintre vie i o poate compensa pe cealaltă. N: Te referi la faptul că perioadele de odihnă de dintre vie i pot fi mai lungi după trăirea unor vie i paralele? 90/159 .. Ni se permite să facem greşeli şi să învă ăm din acestea. Acesta este unul din avantajele acestui procedeu al combinării vie ilor... S: Aş spune că da. cu cât te confrun i cu mai multă suferin ă şi adversitate în copilărie.. De a învă a copilul să facă fa ă suferin ei cu curaj. a fi îngrijitorul lui Billy este mai dificil decât atunci când mă aflam în cealaltă ipostază. dar să fi reuşit. pe care eu nu l-am făcut prea des în trecut. nu vei putea niciodată să în elegi cu adevărat cine eşti şi să mergi mai departe. N: Am impresia că eşti de părere că este mai bine pentru un suflet obişnuit să trăiască o singură via ă.i spun. un alt personaj a fost alături de mine. N: Atunci. acest lucru poate merge greu.. Dr. N: Spune-mi care este cel mai problematic aspect al însărcinării tale de a fi îngrijitorul lui Billy.. Dr. Efortul poate deveni contraproductiv. Dr. am discutat cu Idis întreaga situa ie. Ea mi-a spus că sufletul lui Billy va avea nevoie de un îngrijitor şi. S: De a sprijini un copil. Gradul de dificultate al unei vie i se măsoară după cât de provocatoare este situa ia pentru tine. N: Pe lângă lec iile karmice menite sufletului lui Billy. N: Via a lui Billy este un exemplu extrem. Trebuie să. S: Fără să cunoşti şi să depăşeşti suferin a. în via a ta canadiană? S: În familia mea canadiană mă confrunt cu nişte alegeri mai dificil de făcut. Dr. Nu mai po i să dispari şi să te plimbi de colo-colo. Dr. Dr.vreuna din vie ile tale trecute? S: Da. văd că tu îi aju i pe oameni în amândouă existen ele tale actuale. nu pentru al ii. Dr.. N: Ai ştiut dinainte de a veni în această via ă canadiană că fratele tău va suferi un accident care-l va incapacita? S: Desigur. Dr. Dr. adică să nu fi reuşit prea multe în una. N: De ce? S: Amestecul vie ilor poate fi obositor şi disipant.N: Cum ar fi. mai sunt şi unele care i se adresează ie. dar mai sunt şi alte motive care ne fac să accelerăm ritmul încarnărilor. N: Te-a încurajat sau nu Idis în decizia ta de a. Totuşi. în schimb. mă refer la faptul de a fi în rolul unei femei legate de casa sa. Dr.. diminuând bilan ul ambelor vie i. şi nu vie i paralele în acelaşi timp. Dar am încredere în mine însumi. Acum e rândul lui Billy şi eu sunt aici pentru a-l ajuta. aceea de a primi ajutorul altui suflet. N: Bine. în cealaltă? S: Da.? S: (amuzat) Răsplata pentru trăirea unor vie i paralele poate consta într-o perioadă mai mare de reflexie şi de medita ie în lumea spiritelor. cum făceai adesea în vie ile tale. Pe când sufeream.i accelera dezvoltarea trăind două vie i paralele? S: Ea e întotdeauna deschisă fa ă de acest lucru.. în calitate de îngrijitor. Pentru mine. într-una dintre existen e. N: Şi cum te descurci. de vreme ce am avut contacte negative cu acest suflet în altă via ă. spre deosebire de cele din via a americană. Dincolo de neajutorarea sa. dar se pare că. cu atât mai mult î i po i lărgi poten ialul. S: E adevărat. Ai trăit vreodată vie i contrastante în acelaşi timp. Dr. oricum.. copiii de pe Pământ trebuie să treacă prin destul de multe suferin e fizice şi emo ionale. deşi acest fapt s-a petrecut cu mult timp în urmă.. Dr. de a-mi folosi în elegerea în mod practic. în majoritatea cazurilor. eu primind cu bucurie aten ia sa.

S: (zâmbeşte) Desigur. Pot în elege de ce unii oameni consideră acest concept al dualită ii sufletului ca fiind şocant. ca nişte particule de energie. şi anume aceea că un suflet poate fi chiar capabil de a trăi în dimensiuni diferite în acelaşi timp relativ. Po i să-mi vorbeşti şi de alte zone spirituale în care î i petreci timpul? S: (pauză lungă) Da. N: Câte? S: (atent) Mă pot gândi la patru.. Lumea Crea iei şi a Non-crea iei şi Lumea Timpului Modificat. un suflet inteligent şi bine informat. de vreme ce nu ne separăm niciodată total de creator. dar nu am întâlnit multe situa ii de acest gen între cazurile mele. Dr. Dr. Cum vezi felul în care. N: Cum le-ai denumi? S: Lumea Fără Ego. atunci când nu eşti prea ocupat cu încarnările tale Pământeşti.. mai ales când ne confruntăm cu următoarea afirma ie. N: Nenthum.. Lumea Atotcunoaşterii. Uneori. Dr. De ce? Chiar nu ştiu.. aşteptând să se alăture restului energiei noastre. Acest caz este compatibil şi cu alte relatări cuprinse în dosarele mele referitoare la diversitatea pregătirii sufletelor în lumea spiritelor. Sufletele din aproape toate stadiile de dezvoltare sunt capabile să trăiască mai multe vie i paralele. N: Ce era această unitate originară? S: Creatorul. Acest lucru se întâmplă pentru că natura complexă a memoriei şi a cunoştin elor unui suflet aflat la aceste nivele face mai dificilă distingerea între ceea ce aceşti oameni ştiu... cu activită ile din grupurile de suflete şi cu pregătirea ta de a deveni ghid. N: Şi întreaga energie a sufletului nostru părăseşte lumea spiritelor atunci când ne încarnăm? S: Numai o parte. N: Aceste lumi există în universul nostru fizic? S: Numai una. N: Nenthum. Dr. Mul i oameni simt că ideea unor suflete înzestrate cu capacitatea de a se diviza în lumea spiritelor şi de a se încarna apoi în două sau mai multe trupuri umane se opune tuturor ideilor lor preconcepute despre un spirit singular şi individualizat. le ştiu. mai am câteva întrebări referitoare la mecanica divizării vie ilor.i împăr i energia sufletului tău în mai multe păr i? S: Noi suntem. a manifestat deschidere fa ă de întrebările mele. Dr. Ceea ce trebuie să notăm este că. 91/159 . decât asupra uneia singure.. Dr.. într-unul sau mai multe trupuri? S: Este. Cei mai mul i dintre colegii mei care lucrează cu vie ile trecute ale clien ilor au auzit despre cronologii temporale suprapuse de la oameni ce trăiau pe Pământ în două locuri deodată. Dr. Dr. în timp ce noi suntem pe Pământ. dar nu vor să-mi spună. celelalte sunt sfere nondimensionale. există şi alte locuri. Subiectul cazului 22. N: Ce anume face acea parte a sufletului care rămâne în lumea spiritelor. aş vrea să ne întoarcem la activită ile tale din lumea spiritelor. N: Fiecare parte a sufletului tău rămâne intactă şi completă în sine? S: Da. Am provenit din aceeaşi unitate.. Recunosc că nici eu nu m-am sim it prea confortabil prima dată când un client mi-a spus că trăieşte vie i paralele. există trei sau chiar mai multe vie i paralele. adormită. Dr.. durează mai mult să reflectezi asupra a două vie i. atunci de ce n-ar putea avea aceeaşi capacitate de a se desprinde şi apoi de a se reuni şi vlăstarele acestei energii sufleteşti inteligente? Uneori este frustrant să aduni informa ii despre activitatea spirituală de la suflete aflate în stadii avansate de dezvoltare. dacă sufletele noastre sunt o parte a unei mari for e de energie care se divide sau se extinde pentru a crea sufletele noastre.

N: i s-au dat şi alte op iuni? S: (pauză lungă) Da. N: Am auzit de acest lucru. Dr. Aceste trei sfere din lumea spiritelor există spre a fi folosite de suflete? S: Da... Dr. În unele lumi trebuie să depăşeşti stări de disconfort fizic . Dr. scopul acestei lumi constă în distribuirea de către nişte fiin e avansate a identită ii sufletelor? S: Da. N: De ce foloseşti pentru toate aceste zone spirituale termenul de lumi? S: Le văd ca pe nişte.Dr. i s-a dat posibilitatea la început să alegi şi alte gazde planetare. Acesta este locul în care sufletul primeşte un sens al existen ei sale. exprimat în diferite feluri. N: Pământul este considerat dificil? S: Da.. Dr. Nu e cumva vorba în acest caz şi de începători? S: Ba da. Dr. lipsită de o adevărată personalitate. Dr. Când ai primit identitatea ta ca suflet. N: Bine. trei dintre ele sunt lumi mentale? S: Da.. Altele înclină mai degrabă spre provocări mentale. De obicei te lasă să începi întruna sau două lumi uşoare. Planetele nu sunt eterne. da. Eu am fost îndreptat spre fiin ele umane. combinată energia.primeşti atât dintr-una.. N: Şi această geneză a sufletelor cu personalitate e una continuă? S: Din câte ştiu. Lumea Fără Ego te înzestrează cu o semnătură.. Î i dobândeşti caracterul în func ie de cum î i este. Dr. Dr. Este locul originar. Pământul le are pe amândouă. N: Există vreun inventar spiritual al caracteristicilor desemnate sufletelor . în afara oamenilor de pe Pământ? S: Ah. Ceea ce ştiu este că odată primit. habitate pentru via a spirituală. (zâmbind) Cei care nu călătoresc prea mult spun că suntem aventurieri. noul suflet este energie pură. N: Ce înseamnă acest lucru? S: Să folosesc cât de bine pot ceea ce sunt. Dr.. N: Atunci. Dr. Ideea conştiin ei de sine nu există în noile suflete. Dr. fără să ai prea multe de făcut. de ce o numeşti Lumea Fără Ego? S: Pentru că sufletele nou create ajung aici fără ego. acest lucru a Însemnat că ai fost desemnat în mod automat încarnărilor pe Pământ în formă umană? S: Nu în mod explicit..chiar să suferi. N: Identitatea este oferită aleator sau aceste suflete începătoare au posibilitatea de a alege? S: Sufletul nou creat nu are capacitatea de a alege.. Dr. Eul devine o conven ie între noi înşine şi cei care ni l-au dat. dar nu este foarte clar pentru moment. sufletele nou create sunt aici pentru a învă a cine sunt ele. ca suflet tânăr. Dr. hai să începem cu sferele nondimensionale. Primim aprecieri pline de respect dacă ne descurcăm bine în aceste lumi dificile. Dr. 92/159 . ghizii sunt cei care te ajută în aceste alegeri. atât din alta? S: (pauză lungă) Cred că în cadrul acestui proces în care ne sunt alocate trăsăturile care ne fac să fim ceea ce suntem se au în vedere mai mul i factori. N: Aşadar. N: Mă întreb dacă anumite tipuri de suflete au o afinitate fa ă de anumite forme ale vie ii fizice în univers? S: (pauză) N-aş contrazice acest lucru. N: Nenthum. N: Ce este Lumea Fără Ego? S: Locul în care înve i să fii. Apoi mi s-a oferit posibilitatea de a lucra pe această planetă dificilă. N: Aşadar. Dr.. N: Vreau să-mi răspunzi atent la următoarea întrebare.

i pot spune prea multe despre această sferă. N: Fiin ele umane dau dovadă. Dr.. Această lume a Atotcunoaşterii nu este pentru sufletele tinere. fiind competitori. Ei pot avea un caracter meschin. şi de o mare capacitate de rea-voin ă.Dr. Nu. cu excep ia faptului că este destina ia finală a tuturor gândurilor. cum de ştii despre acest loc? S: Noi primim.. de a amesteca forma şi con inutul-ra ional cu idealul. S: Noi încercăm să sporim ceea ce există deja. Dr. Dr. N: Le este permis acestor spirite restaurate să se întoarcă apoi în grupurile lor şi în cele din urmă să se încarneze din nou în lumi fizice? S: (suspină adânc) Da. Dr. Dr.. Are loc un continuu război în jurul valorilor umane. Creierul uman este unic. după ce a primit deja o identitate? S: (stingherit) Da. pot da tot ce e mai bun în ei şi sunt absolut nobili. N: Cum ai compara Lumea Fără Ego cu Lumea Atotcunoaşterii? S: Ele sunt opuse. fiind recondi ionate cu ajutorul energiei pozitive. S: Aceasta este o parte a pasiunii. Dr. N: Nu e o contradic ie? S: (râde) Tocmai acest lucru e şi ceea ce mă atrage: să mediez neîn elegerile unei rase failibile care are în acelaşi timp atâta mândrie şi atâta nevoie de respect de sine. lumea mentală supremă a planificării şi proiectării. dar mi s-a spus că unele suflete se întorc totuşi dacă în timpul însărcinărilor fizice comportamentul lor este în mod constant defectuos. Există un comportament slab şi curajos în acelaşi timp pe Pământ. N: Ai fost în Lumea Atotcunoaşterii? S: Nu sunt încă pregătit. ca o măsură ultimă.. Dr... Dr.. dar şi vulnerabili. şi atunci când oamenii se confruntă cu probleme. N: În ce fel? S: Oamenii sunt egocentrici. Dr..iată ce e cu adevărat valoros la fiin ele umane. Dr.. de fapt. dar colaborând în acelaşi timp. N: Această procedură este menită numai sufletelor de pe Pământ? S: Nu. dar şi o mare capacitate de a fi amabili.. N: Probabil că sufletul este cel care alimentează trăsăturile pozitive de care vorbeşti. Dr. N: Aşadar Lumea Atotcunoaşterii este abstractă în cel mai înalt grad? S: Da. străfulgerări. N: Bine. N: Ce anume te atrage cu adevărat la Pământ? S: Rela ia pe care o au oamenii atunci când se luptă între ei. De unde ai auzit de aşa ceva? Sufletele care au creat obstacole serioase în calea evolu iei lor sunt corectate. S: Hmm. sufletele tinere de oriunde pot avea nevoie de restaurare. N: Se întoarce vreodată un suflet în Lumea Fără Ego.. întrezărim. Dar evoluează la rândul său. Sunt conştient de ea numai ca de un loc în care ne străduim să ajungem.. permisiunea de a ajuta oamenii să afle despre infinitul de dincolo de via a lor şi să-şi exprime adevărata bunăvoin ă prin intermediul afectivită ii lor. N: Ce anume ştii despre această zonă spirituală? S: (pauză lungă) Este un loc al contempla iei. Este o dimensiune în care e posibilă realizarea tuturor viselor şi speran elor noastre. şi dacă nu po i merge acolo deocamdată.. Această diversitate se potriveşte cu sufletul meu. dar nu aş vrea să vorbesc despre aceasta.. Am impresia că ele sunt considerate deficiente şi revin aici pentru a suferi un soi de lobotomie spirituală? S: (subiectul clatină din cap supărat) Sunt ofensat de această descriere. de asemenea. Aceia dintre noi care ne-am dezvoltat pe Pământ avem. Dr. Dr. A avea pasiunea de a lupta pentru via ă . Dr. N: Mai spune-mi câteva caracteristici ale gazdelor umane ce pot părea atractive sufletelor trimise pe Pământ. N: Bine. Fundamentul lumii spiritelor este un loc al cunoaşterii la care clien ii mei au făcut aluzie sub 93/159 . atunci nu vom discuta. Sensurile tuturor lucrurilor vii sunt coordonate aici. ca un stimulent care să ne încurajeze să facem efortul final de a ne termina munca şi de a ne alătura maeştrilor. după cum ştii şi tu. e vorba.

N: Ah. ar fi lângă Pământul I pe bolta cerească? S: Nu. Calea Lactee? S: (pauză lungă) Nu. este Pământul. N: Este această lume menită să fie folosită de toate sufletele? S: Nu. temporar. cred că e mai departe. Tocmai încep să mă adaptez aici. Dr. Dr. trebuie să fie acea lume fizică de care îmi vorbeai. Notă: Subiectul foloseşte frecvent termenul lume pentru a descrie zone non-fizice menite lucrului şi studiului. N: Dacă aş putea numi această lume fizică Pământul II. Dr. Aceasta trebuie să fie lumea fizică tridimensională de care ai vorbit mai devreme. prezentului şi a viitorului în aşezările spirituale pe care le-a sugerat subiectul acestui caz va fi explorată mai departe în următoarele capitole. N: Care e scopul principal pentru care face i acest lucru? S: Pentru a ne îmbunătă i deciziile din via ă. aş vrea să te întreb dacă această lume este identică cu Pământul? S: Nu. sfera Pământului este simulată numai pentru uzul meu. la cazurile 23 şi 25. N: De ce numeşti această a treia sferă Lumea Timpului Modificat? S: Deoarece putem schimba secven ele temporale pentru a studia anumite evenimente. Dr. pentru că nici cei mai avansa i clien i ai mei nu au o experien ă directă în această dimensiune. Dr. dar e asemănătoare.i spun. N: Unde anume se situează Pământul II în raport cu Pământul I? S: (pauză) Nu pot să. Acolo există mai pu ină apă. Dr. N: Dar Pământul II se află în galaxia noastră. fiecare dintre noi studiază propria sa planetă geografică. S: Nu. Mi se dau doar referin e foarte vagi despre acest absolut universal. Acest studiu mă face mai judicios şi mă pregăteşte pentru Lumea Atotcunoaşterii. În cazul meu. aşa e .ci doar o folosi i? S: Da. 94/159 . Mi-e teamă însă că Lumea Atotcunoaşterii poate fi în eleasă complet doar de un suflet neîncarnat. Dr. N: Dacă Lumea Fără Ego şi Lumea Atotcunoaşterii sunt la capetele opuse ale experien ei unui suflet. mai ales pe măsură ce se apropie şi sunt ademenite de ceea ce văd. este pu in diferită. Ele sunt reale din punct de vedere fizic. Dr.. unde se încarnează. Coexisten a trecutului. Sunt considerat un nou venit. aflat mai sus de nivelul V.diferite denumiri. Dr. Toate sufletele sunt nerăbdătoare să ajungă aici şi să fie absorbite de acest nucleu. N: Nu am vorbit despre Lumea Crea iei şi Non crea iei. mai pu ine oceane.pentru a ne antrena. Cred că există realită i separate pentru diferite experien e de învă are situate în afara restric iilor temporale. N: Atunci. Dr. N: Înainte de a vorbi despre acest fapt. Aceste regiuni pot fi foarte mici sau indescriptibil de mari în raport cu sufletul şi pot include diferite dimensiuni. N: Este cumva o planetă mai îndepărtată de soarele său decât este Pământul de Soarele nostru? S: Da. unde anume se situează Lumea Timpului Modificat? S: Aceasta sferă se află la îndemâna tuturor sufletelor. Dr. Dr. şi ne place să o folosim şi pe aceasta. pentru că ea reprezintă propria lor lume fizică. N: Şi voi nu trăi i propriu zis fizic în această lume simulată asemănătoare Pământului . de vreme ce pare a fi asemănătoare din punct de vedere geografic cu Pământul pe care-l cunoaştem. Dr. Are o dimensiune mai mare şi o climă pu in mai rece.. nu studiază toate sufletele din lumea spiritelor aceeaşi lume simulată? S: Nu. S: Da.

Este un col de vacan ă în compara ie cu Pământul. N: (arunc o întrebare sugestivă) Presupun că te duci pe Pământul II pentru a te reîncarna în vreo fiin ă inteligentă? S: (tare) Nu! Este exact ceea ce nu vrem să facem acolo. Energia creatorului se alătură unită ilor fiecărui lucru viu în cursul existen ei. Dr. N: Bine.fiecare face parte dintr-o familie de suflete. certuri sau lupte pentru suprema ie. deşerturi şi peste oceane.. Dr. Dr. aşa facem.. nu! Dr. că da. N: De ce? S: Acolo nu există războaie... nişte animale mici. după ce a i fost crea i? S: Nu ştim cu siguran ă. fără prea multă inteligen ă. 95/159 . N: Şi toate categoriile de fiin e vii sunt separate una de alta? S: Nu. Dr.. Dr. N: Şi nu-i tulbura i pe locuitorii de pe Pământul II? S: (entuziasmat) Acolo nu există oameni. N: De ce merge i pe Pământul II? S: Mergem acolo ca spirite libere. N: Animalele au suflet? S: Da. umblăm prin păduri. Dr. Dr.. N: Care e forma cea mai avansată de via ă pe Pământul II? S: (evaziv) Oh. atunci cine este selectat să viziteze Pământul II? S: Vin aici aceia dintre noi care suntem lega i de Pământ. Dr. S: Da. Atmosfera este patriarhală şi via a este. N: Bine. N: Eşti implicat în acest element al crea iei? S: (uluit) O. toate lucrurile vii au . o ierarhie a vie ii. special pentru observarea obiectelor îndepărtate de pe bolta cerului).i spun mai multe. liniştită..(cu o expresie tulburată) nu pot să. N: De ce nu? S: Pentru că energia inteligentă este reglementată de. în eleg acum cum vă pute i odihni în această grădină a Edenului în care sunte i cu totul lipsi i de griji. că sufletele de pe Pământ vin într-o lume atât de asemănătoare din punct de vedere geografic? S: Ai dreptate. Nu am niciodată convingerea că acest lucru se întâmplă din cauza blocajelor exercitate de ghizi sau a faptului că subiectului meu îi lipseşte un sistem fizic de referin ă între Pământ şi restul universului nostru. pur şi simplu.. ca un lan mare... Acest loc ne stimulează să revenim pe Pământ şi să-l facem şi pe acesta mai paşnic. ca galaxia noastră.. N: Aş putea vedea unde anume se găseşte galaxia din care face parte Pământul II cu ajutorul unui telescop? S: Cred. Dr. N: Au evoluat sufletul tău şi sufletele prietenilor tăi prin folosirea unor forme inferioare de via ă pe Pământul I. devin întotdeauna curios atunci când şedin a ia o turnură spre astronomie. dar ai spus că veni i aici şi pentru a crea. sau eliptică? Cum ar arăta prin telescop.. Notă: Fiind cu însumi astronom amator (folosesc un telescop puternic. Răspunsurile clien ilor la acest gen de întrebări sunt departe de aşteptările mele.Dr. fără să avem vreo responsabilitate.. Dr.. alungit . N: Nu e o întâmplare deci... reptile .. Dr. văzută de la mare distan ă? S:.. N: Galaxia care con ine această lume fizică este în formă de spirală.dar ele au doar fragmente simple de energie mentală. Dr. Plante. Dr. este atâta pace. pentru a crea şi. Dr.. N: Atunci. insecte. dar nici unul dintre noi nu crede acest lucru. când anume mergi pe Pământul II? S: Între vie ile mele de pe acest Pământ. pentru a ne sim i bine..

. dar în cele din urmă spune) Nu sunt. Dr. Dr. N: Se pot schimba în ce? S: (natural) Mă pricep bine la pietre.Dr. 96/159 . şi se mai află şi al i instructori prin preajmă. Munca ta constă în a învă a să creezi provocând căldură. păstrând totul la o scară foarte redusă. N: Continuă. de fapt..ştii. Unu.. încheind cu următoarele: „Când ajung la trei te vei sim i mai relaxat şi-mi vei spune ceea ce tu şi Idis considera i potrivit că pot afla. dar nu din cale afară. N: Şi alte suflete.. la rândul lor. ce nu sunt legate de Pământ. mă opresc câteva momente pentru a-l linişti. munca mea este aceea de a transforma lucruri... şi astfel ele se pot schimba. N: Lucruri vii? S: Nu sunt încă pregătit pentru asta. Dr... Dr.. trei!”.... amestecând ceea ce mi se dă. N: Cine sunt profesorii? S: Idis şi Mulcafgil (ghidul senior al subiectului). N: Vreau să în eleg clar acest aspect. N: Aşadar. Dr. Dr. vapori de gaze pentru a crea apa. S: Putem experimenta. şi aceia care crează la o scară mai mare decât mine. lumi mai tinere cu organisme mai simple. Mă joc cu frecven ele şi dozajele energiei mele. pentru a-l întări. N: Se aseamănă aceste lucruri fizice cu ceea ce po i vedea pe Pământul I? S: Da. Notă: Din moment ce subiectul îmi opune rezisten ă.. nu-i cunosc foarte bine.. doi. N: Începe prin a-mi vorbi despre momentul în care ai ajuns pe Pământul II şi explică-mi ce a făcut sufletul tău mai întâi... în lumi fizice asemănătoare acelor planete unde s-au încarnat? S: Da.. Dr.. şi tot aşa. Dr. substan a pietrei şi a apei într-un mod chimic? S: Nu. S: (se opune întrebării mele.substan ele primare ale materiei fizice? S: Creatorul. Dr.... N: Încearcă să fii cât se poate de clar. praful. creând şi văzând cum se dezvoltă aici ceea ce am creat.. Ce anume faci exact? S: Formăm. N: Faci minerale din praf? S: Ei fac asta. numai cu ce este pe Pământ. Dr.. N: În ce fel? S: Iau elementele primare şi le încarc cu impulsuri generate de energia mea. N: Creezi... Dr.alternând curen ii radia iei de energie.. Dr... N: Cum anume formezi pietre cu ajutorul energiei tale? S: Oh.. Dr.. N: Nu prea complicat! Credeam că natura a făcut toate acestea. N: Bine. Pare complicat. profesorii ne dau materialele..pentru a crea substan e planetare. De aceea sunt aici. aer... apă. Experimentez cu elementele primare . pietre. S: Mă uit să văd ce anume trebuie să fac. Învă ând să încălzesc şi să răcesc. le folosesc doar pe cele disponibile. Profesorii ne ajută controlându-ne.. S: (râde) şi cine crezi că este natura? Dr. şi cine crează atunci elementele primare pe care le foloseşti în experimentele tale . elementele de bază ale universului nostru? S: Nu. merg. după cum i-am spus.. Dr. de fapt. Apoi modelez obiectul în mintea mea şi încerc să creez acelaşi lucru cu doze mici de energie.. presiune şi răcire prin fluxul tău energetic? S: Cam aşa . E ca şi cum ai fi într-un laborator unde po i forma lucruri fizice din energia ta. foarte bun. Apoi am repetat întrebarea. lucruri.. oxigen şi hidrogen .. Se aşteaptă ca eu să-mi sesizez greşelile şi să le corectez singur. nu produci. pentru a învă a să creeze fără vreo formă de via ă inteligentă în jurul lor.

S: Pentru propriul nostru folos. Luăm parte la aceste exerci ii astfel încât. într-un fel tu creezi obiecte neînsufle ite. decât la suflete care sunt situate în grani e bine determinate. să sperăm ca vom putea aduce contribu ii reale vie ii. ca suflete. N: Nu văd de ce ar avea nevoie creatorul de ajutorul vostru. fireşte. Dr. Cu to ii lucrăm la aceeaşi bucată lungă de material. dacă noi to i lucrăm. N: Bine. te înşeli.Dr.. N: Face cineva aceleaşi lucruri ca tine? S: Păi. dezmembrez unele crea ii fără să i le mai arăt lui Idis. Nu este o piramidă. N: Nu te pricepi prea bine la crearea vie ii vegetale? S: Nu. (după un moment de gândire) Am început să mă ocup de plante. N: Mă gândesc întotdeauna că sufletele avansează în cursul existen ei lor. Dr. experimentând până ce vei reuşi mai bine? S: Da. S: Plantele. Dr. Dr. dar ne ajutăm. S: (suspină) Nu. Dr. N: Nenthum.(se opreşte) Dr. N: Ceilal i membri ai acestui curs de crea ie provin din grupul tău matcă ini ial? S: Unii dintre ei da. dar pot sim i fumul. de vreme ce există atâtea nivele de competen ă a sufletelor. Profesorii vin lângă noi şi ne dau idei şi sfaturi despre cum să ne îmbunătă im. Dr. pentru a putea face şi modele mai mari. dar. aşa că-mi desfiin ez crea iile cele mai dezgustătoare. N: Dă-mi un exemplu. N: Po i vedea locomotiva din vagonul tău? S: (râde de mine) Nu. desigur. O reaşezăm şi o luăm de la început. S: E ca şi cum am fi cu to ii parte a unui tren universal pe un traseu al existen ei.. N: Asta în elegi prin non-crea ie? Po i distruge energia? S: Energia nu poate fi distrusă. dar gândeşte că ne mişcăm de-a lungul. Dr. am impresia că lumea spiritelor este o organiza ie uriaşă de tip piramidal. N: Dă-mi un exemplu pe care să-l pot ilustra în minte. Noi copiem lucruri şi le comparăm apoi cu originalul. Dr.. pe scara dezvoltării.. N: Unde este locomotiva? S: Creatorul? În fa ă. N: Şi începi prin a lucra la scară mică. Dr. dar nu le pot crea încă.. Dr. Dr. Direc ionarea unui flux de energie seamănă cu sculptarea lutului. nu-mi aplic destul de delicat energia pentru a produce schimbările chimice potrivite. dar pe aceeaşi linie ferată. dar stau aproape de locomotivă. ce are în vârf o autoritate supremă a puterii. N: Dar ce? S: (sfios) Dacă sunt stângaci şi fac o treabă proastă. unii dintre noi se pricep mai bine la anumite lucruri. Ceea ce ştim. cu forme şi cu nisip. cum este Idis? S: Ei se mişcă înainte şi înapoi între vagoanele legate. folosind diferite combina ii. dar to i s-au încarnat pe Pământ. Dr. Mul i însă vin de aiurea (din lumea spiritelor). N: Toate acestea sună ca şi cum sufletele se joacă asemeni copiilor. 97/159 . S: Gândeşte-te la el mai degrabă ca la o continuă mişcare. Dr. atunci când munca noastră va fi considerată a fi una de calitate. N: Mi-e greu să-mi închipui materialul. cum ar fi pietrele. S: Ştiu. S: (zâmbeşte) Noi suntem copii. N: Unde sunt conductorii. Pot sim i locomotiva huruind în timp ce înaintează şi pot auzi motorul. Dr. Dr. despre asta este vorba. S: Este mai mult încercarea noastră de a copia ceea ce vedem în fa a noastră. Dr.. Majoritatea sufletelor de pe Pământ sunt într-un vagon ce se mişcă de-a lungul liniei. N: Şi toate celelalte suflete sunt în alte vagoane? S: Da. Suntem esu i cu to ii în aceasta.

asupra aceluiaşi lucru. create atât în scopuri didactice. Un suflet poate să fie un bun tehnician în ceea ce priveşte folosirea for elor crea iei. culoare. aceste exerci ii încep în grupuri.” Din câte pot constata. de asemenea. este men ionată existen a unei rela ii personale cu animale stranii. Subiectul cazului 22 vorbeşte despre Lumea Timpului Modificat ca despre un mijloc al studiului planetar. Putem fi orice ne este familiar din experien ele noastre trecute. după ce Senwa ne-a demonstrat cum ar trebui să ne iasă. Pe când ne direc ionam razele de energie pentru structură. Eu sunt foarte serios şi înclin spre perfec ionism în ceea ce priveşte studiul. dar clien ii mei încep să simtă că pot contribui cu adevărat la dezvoltarea fiin elor vii abia când se apropie de nivelul V de dezvoltare. dar Nemi (glume ul grupului) îşi schimba inten ionat energia într-un mod impropriu. Nu eram unifica i. în cele din urmă. Un subiect mi-a explicat procedeul astfel: „Atunci când am început. sufletele pot deveni pietre. este un proces lent şi de lungă durată. adevărata realitate este lumea mentală situată în afara grani elor timpului. gigan ii şi sirenele. Vom avea ocazia să aflăm mai multe despre aceste lucruri în cazul 23. Mi s-a spus că aici sufletele au posibilitatea de a-şi modela energia în obiecte însufle ite sau neînsufle ite. cât şi de plăcere. aşa că o mică parte a frunzei nu avea nervurile şi pigmentarea potrivite. pur şi simplu. încât îmi este greu să le 98/159 . Aceste relatări sunt atât de vii. mitologice. cum ar fi compasiunea. cât şi cu instructorul lor. Trecerea de la formarea obiectelor neînsufle ite la cea a celor însufle ite. dar şi pentru că lec ia îl obosise. sufletelor fiindu-le mai uşor astfel să-şi pună laolaltă energia atât unul cu celălalt. Am descoperit că nu este obligatoriu ca sufletele să meargă în lumi fizice atunci când încep săşi folosească energia la exerci iile de creare a vie ii. Al i subiec i. N: Ar fi frumos dacă am fi cu to ii aproape de locomotivă. toate celelalte fiind o iluzie creată în vederea ob inerii anumitor beneficii. De asemenea. Elevii sunt încuraja i să creeze microhabitate planetare în miniatură pentru un set de organisme date. Unele suflete par a avea un talent natural de a lucra cu energia la cursurile de crea ie. afla i aproximativ la acelaşi nivel. ce se pot adapta unor anumite condi ii de mediu. fluturi pentru libertate şi frumuse e şi balene pentru putere şi imensitate. În cele din urmă am reuşit să-l aducem la ordine şi astfel. Expunerea despre fotosinteza plantelor are loc înainte ca sufletele-elevi să înve e despre scala organică a vie ii. încurcând experimentul spre hazul nostru. şi formă ne-am încurcat. În capitolul precedent am explicat câteva beneficii ale solitudinii sufletului şi ultimul caz ne-a oferit încă un exemplu în acest sens. Experien a spirituală nu e uşor de tradus în limbaj uman. lucram asupra unei frunze. Odată cu exerci iul vine şi perfec ionarea. cu aceeaşi intensitate. „camerele de recreare”.Dr. de la simplu la complex. inclusiv personaje asociate folclorului. S: Vom fi. pentru a capta esen a densită ii. Probabil acesta este motivul pentru care mi-a fost lăsată impresia că şi sufletelor cu adevărat avansate le este permis să se specializeze. Ştiu că sunt ajutat. numesc această sferă „spa iul transformărilor” sau. Mi s-a spus că lec iile de început în domeniul crea iei constau în însuşirea de către suflete a rela iilor dintre substan e. fără substan ă sau structură şi că se pot integra total într-un anumit sentiment. grupul meu a format un cerc în jurul lui Senwa (ghidul).” De exemplu. Unii subiec i vorbesc despre faptul că pot fi spirite mistice ale naturii. pentru a li se dezvolta abilitatea de a-şi unifica energia cu diferitele proprietă i ale elementelor. am putut încheia sarcina ce ne fusese dată. ca elfii. Cazurile mele indică faptul că abilitatea în rezolvarea sarcinilor de crea ie nu înseamnă că sufletul se află la acelaşi nivel de dezvoltare şi în celelalte domenii ale curriculumului spiritual. Oamenii neagă că aceste activită i ar reprezenta transmigra ii Pământeşti trecute. Trebuie să exersăm intens să ne armonizăm gândurile şi să ne reglăm capacitatea de a ne concentra cu to ii. apă pentru coeziune şi uşurin ă. Am aflat. dar să-i lipsească tehnicile şi aptitudinile rafinate ale unui ghid competent. că sufletele pot deveni amorfe. e de aşteptat ca sufletele să lucreze individual cu for ele crea iei din momentul în care s-au stabilit la nivelul III. Odată. Pentru cineva aflat în stare de transă. copaci pentru calm. spre a-şi ascu i sensibilitatea. Aparent. Un subiect mi-a relatat: „Mă gândesc la ceea ce vreau şi acel lucru se întâmplă.

etichetez pur şi simplu ca metaforice. Sunt oare vechile povestiri folclorice ale multor rase pure supersti ii sau sunt manifestări ale experien elor sufletului? Am senza ia că multe dintre legendele noastre sunt amintiri ale sufletelor ce au venit pe Pământ din alte locuri, cu multă vreme în urmă.

11 SUFLETUL AFLAT LA UN NIVEL AVANSAT DE DEZVOLTARE
EXISTĂ pu ini oameni care posedă suflete deopotrivă foarte avansate şi bătrâne. Cu toate că nu am avut şansa de a hipnotiza prin regresie prea multe suflete de nivel V („albaştri”), a lucra cu ele este întotdeauna stimulant datorită marii capacită i de în elegere şi a conştien ei lor spirituale avansate. Realitatea este că o persoană cu o maturitate atât de înaltă nu apelează la serviciile unui regresionist pentru a-şi rezolva conflictele din planul vie ii. De cele mai multe ori, cei din nivelul V se încarnează în calitate de ghizi. Dat fiind faptul că problemele fundamentale cu care mul i dintre noi se confruntă în via a de zi cu zi au fost deja depăşite de aceste suflete avansate, ele sunt mai degrabă interesate de a aduce mici rafinamente unor sarcini specifice. Le putem recunoaşte atunci când apar ca persoane publice, precum Maica Tereza; totuşi, e mai obişnuit ca aceste suflete avansate să îşi desfăşoare lucrarea în linişte şi modestie. Fără să-şi neglijeze totuşi propriile obiective, împlinirea lor vine din îmbunătă irea vie ilor altor oameni. Aceste entită i se axează mai pu in pe chestiuni institu ionale şi mai mult pe sporirea valorilor individual umane. Totuşi, ghizii din nivelul V pot fi şi practici, putând fi întâlni i astfel activând în diferite curente culturale, fapt care le permite să influen eze oamenii şi evenimentele. Am fost întrebat dacă majoritatea persoanelor sensibile, dăruite cu sim estetic şi la care predomină activitatea emisferei cerebrale drepte, au suflete avansate, din moment ce indivizii înzestra i cu aceste trăsături par să fie adesea în contradic ie cu imperfec iunile acestei lumi. Nu văd nici o corela ie aici. A fi sensibil, a aprecia frumuse ea sau a avea impresii extrasenzoriale incluzând şi talentul fizic - nu indică în mod necesar prezen a unui suflet avansat. Un spirit avansat poate fi recunoscut prin faptul că manifestă răbdare fa ă de societate şi dă dovadă de aptitudini extraordinare de cooperare. Calitatea cea mai evidentă este excep ionala lor pătrundere şi în elegere. Aceasta nu înseamnă că via a nu le rezervă nici o capcană karmică, pentru că dacă ar fi aşa, probabil că sufletele din nivelul V nu s-ar mai încarna deloc. Pot fi găsite pretutindeni pe drumurile vie ii, dar mai cu seamă în profesiile în care îşi pot ajuta semenii sau în care au posibilitatea de a combate injusti ia socială. Sufletele avansate radiază spre ceilal i calm, bunătate şi în elegere. Nefiind motivate de interese personale, îşi pot neglija propriile nevoi fizice trăind în condi ii modeste. Persoana pe care am ales-o ca reprezentant al nivelului V este o femeie în vârstă de vreo 35 de ani, care lucrează într-un centru medical specializat în tratarea abuzului de droguri. Am fost prezentat acestei femei de un coleg, care mi-a vorbit despre priceperea de care dă dovadă în recuperarea persoanelor dependente de droguri, ajutându-şi pacien ii să-şi înal e conştiin a de sine. La prima întâlnire, m-a impresionat expresia calmă a acestei femei, deşi la locul ei de muncă se confrunta cu cazuri extreme. Era înaltă şi foarte slabă, cu un păr roşu aprins a cărui culoare radia în toate direc iile. Deşi era caldă şi prietenoasă, avea un aer de impenetrabilitate. Ochii ei de un gri luminos şi clar erau ochii cuiva care vedea amănunte pe care oamenii obişnui i nu le observă. Am sim it că privea mai degrabă în mine decât spre mine. Colegul meu a propus să luăm prânzul împreună, pentru că această femeie era interesată de studiile mele asupra lumii spiritelor. Ea mi-a spus că nu a fost niciodată supusă unei regresii hipnotice, dar că, în urma medita iilor ci, avea presim irea unei îndelungate genealogii spirituale. Credea că întâlnirea noastră nu era o întâmplare pe drumul propriei ei deveniri şi am căzut de acord să explorăm cunoştin ele ei spirituale. Câteva săptămâni mai târziu a venit în biroul meu. În mod 99/159

clar această femeie nu şi-a dorit nicidecum să aibă o cronologie atât de lungă de vie i trecute. Am hotărât să fac un scurt rezumat al celor mai timpurii vie i ale sale pe Pământ, pentru a-l folosi ca o trambulină spre amintirile ei supraconştiente. Ea a intrat rapid într-o transă profundă şi şi-a contactat imediat sinele interior. Am descoperit imediat că istoria încarnărilor acestei femei era uluitoare, coborând până în trecutul foarte îndepărtat al vie ii fiin elor umane pe Pământ. Atingându-i amintirile cele mai timpurii, am ajuns la concluzia că primele ei vie i au avut loc la începutul ultimei perioade interglaciare calde, care s-a întins într-un interval cuprins între 130.000 şi 70.000 de ani în urmă, înainte de ultima mare Eră Glaciară. Clienta mea a spus că în timpul climatului mai cald din mijlocul Paleoliticului a trăit în savanele subtropicale umede, în zone propice vânătorii, pescuitului şi cultivării plantelor. Mai târziu, cu vreo 50.000 de ani în urmă, când calotele glaciare continentale au schimbat din nou clima Pământului, trăise în peşteri, îndurând frigul. Trecând repede peste perioade mari de timp, am mai descoperit că înfă işarea ei fizică s-a schimbat, de la o postură uşor aplecată la una mai dreaptă. Pe măsură ce avansam în timp, am îndrumat-o să privească în suprafe ele de apă şi să îşi conştientizeze corpul în timp ce îmi povesteşte. Fruntea ei teşită a devenit verticală de-a lungul a mii de ani în corpuri diferite. Marginile supraorbitale de deasupra ochilor au căpătat un aspect mai pu in pronun at, aşa cum şi părul de pe corp s-a rărit, iar masivele maxilare ale omului arhaic au devenit mai fine. Numeroasele sale vie i, trăite atât ca femeie, cât şi ca bărbat, mi-au dat multe informa ii despre habitat, folosirea focului, despre unelte, haine, alimente şi despre practicile tribale rituale din antropologia îndepărtată. Paleontologii au estimat că Homo erectus, un om-maimu ă, strămoş al omului modem, a apărut cu cel pu in 1,7 milioane de ani în urmă. S-au încarnat, oare, sufletele pe Pământ încă de pe atunci, folosind corpurile acestor bipede primitive, pe care noi le numim hominide? Câ iva dintre clien ii mei mai avansa i au declarat că sufletele foarte avansate, specializate în căutarea gazdelor potrivite pentru sufletele tinere, au estimat că există via ă pe Pământ de peste 1 milion de ani. Impresia mea este că aceste suflete examinatoare au considerat că atât cavitatea creierului hominizilor timpurii, cât şi cutia vocală redusă sunt inadecvate pentru dezvoltarea sufletului până cu vreo 200.000 de ani în urmă. Arhaicii Homo sapiens, aşa numi ii umanoizi, au evoluat cu câteva sute de mii de ani în urmă. De-a lungul ultimilor 100.000 de ani am găsit două semne evidente de conştiin ă spirituală şi de comunicare. E vorba de obiceiurile de înmormântare şi de arta rituală, ilustrate de totemurile sculptate şi de desenele de pe stânci. Nu există nici o dovadă antropologică că aceste practici au fost utilizate pe Pământ înainte de omul din Neanderthal. Iată că sufletele ne-au făcut pe noi umani şi nu invers. Unul dintre subiec ii mei mai avansa i remarca: „Sufletele au însămân at Pământul în diferite cicluri.” O serie de informa ii adunate de la o gamă largă de clien i îmi sugerează că suprafe ele de Pământ pe care le cunoaştem astăzi au provenit din continentele timpurii care s-au scufundat, probabil în urma unui cataclism vulcanic sau a unei schimbări magnetice. S-a spus, de exemplu, că Insulele Azore din Oceanul Atlantic reprezintă vârfurile mun ilor din Atlantida scufundată. Întradevăr, am avut subiec i care au relatat că au trăit în locuri străvechi de pe Pământ, pe care nu le pot identifica cu ajutorul geografiei moderne. Astfel, este posibil ca sufletele să fi existat în corpuri mai avansate decât Homo erectus, care a dispărut cu aproape un sfert de milion de ani în urmă, dovezile fosile fiind ascunse în urma schimbărilor geologice. Oricum, această ipoteză sus ine că evolu ia fizică a oamenilor a avut suişuri şi coborâşuri, ceea ce cred că este pu in probabil. Am mutat acum subiectul într-o via ă africană, cu vreo 9.000 de ani în urmă, despre care mi-a spus că a fost un moment important în evolu ia ei. E vorba de ultima via ă pe care a petrecut-o cu ghida sa, Kumara, ea însăşi un suflet avansat în acel moment, fiind în acea via ă so ia unui binevoitor şef de trib, pe care-l sfătuia în problemele cotidiene. Am localizat provizoriu inutul lor în mun ii Etiopiei. Aparent, clienta mea o cunoscuse pe Kumara într-un număr de vie i anterioare,

100/159

acoperind mii de ani de-a lungul încarnărilor finale ale ghidei sale pe Pământ. Asocierea lor în forme umane a luat sfârşit când clienta mea a murit salvând via a Kumarei, aruncându-se în fa a unei suli e inamice. Plină de iubire, Kumara îi mai apare încă acestei cliente ca o femeie solidă, cu pielea de culoarea mahonului şi cu o claie de păr alb acoperită de o căciulă cu pene. Ea este practic dezbrăcată, cu excep ia unei bucă i de piele de animal care îi ascunde mijlocul amplu. La gâtul Kumarei atârnă un şirag de pietre multicolore, pe care uneori le face să sune în urechea clientei mele, pentru a-i atrage acesteia aten ia în timpul viselor. Kumara predă printr-o tehnică de iluminare a amintirilor simbolice din lec iile deja învă ate în vie ile trecute. Solu iile vechi ale problemelor sunt amestecate cu noi alegeri ipotetice în forma unui puzzle metaforic. Cu aceste mijloace, Kumara testează cunoştin ele studen ilor săi în timpul medita iilor şi al viselor. Mi-am privit ceasul. Nu mai aveam timp pentru informa ii auxiliare, pentru că inten ionam să explorez experien ele acestei femei în via a de după moarte. Am adus-o rapid în stare supraconştientă, anticipând unele dezvăluiri spirituale interesante. Nu avea să-mi înşele aşteptările.

Cazul 23
Dr. N: Care este numele tău spiritual? S: Thece. Dr. N: Şi ghidul tău spiritual şi-a păstrat numele african de Kumara? S: Pentru mine, da. Dr. N: Cum ară i în lumea spiritelor? S: Ca un fragment strălucitor de lumină. Dr. N: Ce culoare are energia ta? S: Albastră. Dr. N: Albastru pur sau ai şi alte nuan e? S: (pauză) Pu in auriu nu prea mult. Dr. N: Ce culoare are energia lui Kumara? S: Violet. Dr. N: Cum anume putem aprecia nivelul de dezvoltare spirituală a unui suflet, pe baza culorii şi strălucirii energiei acestuia? S: Nuan ele mai închise semnifică o intensitate mai mare a puterii mentale. Dr. N: De unde provine cea mai înaltă intensitate a energiei luminoase inteligente? S: Sursa e aceea care ne transmite cunoaşterea gra ie căreia energia noastră capătă o nuan ă mai închisă. Lumina noastră este legată de sursă. Dr. N: Când spui sursă te referi la Dumnezeu? S: Acest cuvânt a fost folosit în mod abuziv. Dr. N: Cum? S: Fiind personificat prea mult, ceea ce face sursa mai pu in decât este ea în realitate. Dr. N: Unde anume greşim, aşadar, dacă personalizăm termenul? S: ... Umanizăm prea mult sursa, deşi noi înşine suntem cu to ii parte a acestui Tot care este Unul. Dr. N: Thece, aş vrea să reflectezi asupra sursei în timp ce vorbim despre alte aspecte ale vie ii sufletului şi ale lumii spiritelor. Mai târziu te voi întreba mai multe despre acest Unu. Propun să ne întoarcem la manifestările energiei sufletelor. De ce au spiritele două cavită i negre în locul în care ar trebui să fie ochii, dacă nu se înfă işează în forme umane? Mi se pare foarte bizar. S: (râde, fiind mai relaxată) Din aceste amintiri provin legendele Pământene despre stafii. Masa noastră energetică nu este uniformă. Ochii de care vorbeşti reprezintă o intensitate mai concentrată a gândurilor. 101/159

(acesta este un termen nou pentru mine. iar felul în care arătăm reprezintă.. mai degrabă decât ochii.. continuă să vină şi să se încarneze pe Pământ. deşi ar putea sta în lumea spiritelor.. după cum am men ionat mai devreme. În locuin e simple. asemenea Kumarei. dar evit să am prea multe contacte cu acestea. N: Mai cunoşti şi alte suflete care.. Am cunoscut câ iva dintre ei pentru prima oară cu mii de ani în urmă. dar. care sunt şi cei 102/159 . Dr. Dr. pentru că sunt dedica i Pământului.. la cazul 9. dacă la urma urmei miturile referitoare la stafii nu par chiar atât de ireale. N: Mă refer la sufletele avansate care. dar nu ar fi. Dr. pentru a ob ine informa ii). mai folositoare aceste suflete bătrâne şi foarte dezvoltate dacă ar ajuta umanitatea de pe pozi ia unor lideri interna ionali decât ca pustnici? S: Cine a spus că sunt pustnici? Ei preferă să fie alături de oamenii obişnui i.. nu le plac prea mult oraşele. şi atunci la propria sa cerere. S: Aş spune că. încât nu va discuta cu ghidul său decât mult mai târziu.amestecându-se cu energia mea care se întoarce. de asemenea. Dr... la în elep i . Dr. S: (admirativ) Ei sunt adevăra ii păzitori ai Pământului. Dr. înainte să discut cu Kumara. în elep ii să se tot perinde în jurul Pământului? S: Aleg să rămână şi să-i ajute pe oameni în mod direct. Notă: Această afirma ie este tipică sufletelor avansate ce se întorc în lumea spiritelor. N: În calitate de suflete foarte avansate care continuă să se încarneze? S: Da. Această negreală este o. acestea sunt ferestre spre vechile trupuri. N: Atunci când te întorci în lumea spiritelor ai contacte energetice cu alte suflete ce seamănă cu fantomele? S: Da. În ziua de azi e mai greu să îi vedem. N: Cum pot fi recunoscu i? S: (suspină) Cei mai mul i oameni nu îi pot recunoaşte. oare. Dr. adesea.. o alegere personală. În vechime erau cunoscu i drept oracolele adevărului.concentrare a prezen ei noastre. N: Probabil că ar trebui să vorbim pu in şi despre sufletele mai bătrâne. te referi la în elep i? Dr. au fost aici de la începuturile vie ii pe Pământ şi care acum nu se mai întorc? S: (atentă) Câteva.vorbeşte-mi despre ei..multe şi-au început încarnările Pământ devreme şi le-au încheiat înainte de a veni eu. Noi comunicăm absorbindu-ne unul altuia prezen a energetică.. şi spre toate extensiile fizice ale fostelor persoane. N: Unde sunt aceşti în elep i? S: (visătoare) Ei trăiesc vie i simple.. N: Şi nu obosesc.. cu toate că acest suflet se află la un nivel atât de avansat.da. N: Ştiu că sună pragmatic. Kumara se mai încarnează pe Pământ? S:Nu. mă prefac că ştiu mai multe decât cunosc în realitate.. când am de-a face cu suflete avansate. N: Sunt mul i? S: Nu. oare. N: De ce ? S: Nu este obligatoriu să îmi fac prea multe legături aici. sunt aici şi veghează la tot ceea ce se întâmplă. N: A rămas vreunul? S: Ce vrei să spui? Dr. Dr... S: Oh. rătăcesc din loc în loc. Dr. ştii. Desigur.. ei trăiesc în comunită i mici sau. N: Păi. Dr.. atunci orbitele acestea întunecate trebuie să fie nişte extensii folositoare ale energiei lor. În deşerturi şi mun i. Dr. Voi fi singură o vreme pentru a medita şi a-mi identifica greşelile din ultima încarnare.Dr.. De asemenea. întotdeauna există o multitudine de unde ale gândurilor în jurul meu . N: Da.

N: Atunci când te-ai reîntors în lumea spiritelor şi ieşi din izolarea ta autoimpusă.. Lucrurile materiale nu înseamnă nimic pentru ei. Dr.. Ei sunt sfin i. Thece? S: Nu.care presupun că este compania ta? S: Nu. Odată ce sufletelor avansate le sunt clar stabilite îndatoririle în calitate de ghizi... Thece discută cu mine despre acest aspect al vie ii ei ca suflet. compania mea este formată din două grupuri diferite. continuând. voi zece forma i un grup de suflete conduse de Kumara ? S: Nu.. Dr. N: Şi cu toate acestea tu eşti profesorul spiritual al acestor nouă suflete? 103/159 .. Dr.. dar nu cred.. N: Se apropie ea de Bătrâni în ceea ce priveşte cunoaşterea? S: (încet) Da. N: Există mul i astfel de Bătrâni ce lucrează cu sufletele de nivelul Kumarei şi mai avansate? S: Nu cred. ce anume faci în mod normal? S: Mă alătur membrilor companiei mele Dr. Dr.. angajate în planificarea şi stabilirea substan elor. Este o asimilare lentă cu Sursa. Ea aspiră să fie printre ele. Îi numim Cei Bătrâni. Dr. pentru că nu suntem desăvârşi i. N: Ce sim i în prezen a lor? S: (gânditoare) O putere concentrată de iluminare. Pe lângă rezolvarea propriilor treburi rămase neterminate. Puterea lor de în elegere şi sfaturile pe care i le dau sunt atât de în elepte.mai afecta i de mişcările şi tulburările sociale. N: Te-ar interesa un astfel de serviciu. Trebuie că ei sunt aproape de Sursă. în măsura în care mă apropii şi eu de ea. Dr. aşadar. N: Câte suflete sunt în compania ta? S: Nouă. N: Ar putea fi Cei Bătrâni întrupări ale Sursei? S: Nu sunt eu cea mai în măsură să o spun. Dr. Dr. dar le sim im influen a. de asemenea.. Dr. Ei trăiesc simplu... aşadar. nivele diferite de dezvoltare. N: i-a vorbit vreodată Kumara despre aceste entită i care o ajută ? S: Pu in. ei sunt altfel. N: Atunci aceste nouă entită i î i sunt elevi? S: Hmmm. Eu aştept emo ionată timpul când voi putea să nu mă mai încarnez. sim i o prezen ă specială. Dr.. sunt mai presus de în elep i. În compara ie cu noi ceilal i.. Dr. să-i ajute şi pe al ii în timp ce se află în stare discarnată. N: Probabil că termenul în elep i ar putea fi folosit şi în cazul sufletelor ca acela al Kumarei sau chiar pentru entită ile spre care se îndreaptă ea pentru a creşte în în elepciune? S: (pauză) Nu.N: De ce? S: Ei sunt la. ai putea spune şi aşa.. N: Ce sentiment încearcă cineva când întâlneşte un în elept pe Pământ? S: Ah.. Bătrânii reprezintă cele mai pure elemente ale gândirii. N: (sărind prea repede la următoarea concluzie) Oh. Notă: Aş plasa aceste fiin e deasupra nivelului VI.. să se încarneze (chiar dacă mai rar). Dr. N: Ai putea să clarifici pu in ce ai vrut să spui despre aceste suflete avansate aflate aproape de Sursă? S: (vag) Poate numai că se află aproape de conjunc ie. aceste fiin e trebuie să ac ioneze pe două planuri.. Dr.. cu răspund de ele.. ca noi to i de altfel. ele trebuie. Dr.. şi îndrumare.. Dr.N: Şi ei to ii fac parte dintr-un grup (matcă) .

N: Bine. Pur şi simplu are nevoie de mai multă aten ie din partea mea. responsabilită ile. cei trei din compania ta trebuie să fie ceea ce aş numi ghizi juniori? S: Da. Eu mă refeream la motiva ie.. Dr. Dr. S: Are o nuan ă apropiată de albastru. încât să fie posibilă o conştien ă totală a drumului ce duce la 104/159 . (contemplativ) Are calită i deosebite pe care aş vrea să le aduc la suprafa ă.. N: Nu înseamnă asta. care îmi plac. Dacă tu eşti un supraveghetor senior. Dr.S: Prefer să-mi spun supraveghetor. doi sunt mai degrabă gălbui. pe Pământ folosim multe varia ii ale creierului fizic. Dr. atunci ce sunt ceilal i şase? S: (pur şi simplu) Oameni care nu supraveghează. cum se potriveşte acest lucru cu capacită ile mentale ale creierului omenesc pe care îl alege un suflet? S: Nu se potriveşte în nici un fel. sub îndrumarea ta. mă va părăsi în curând.. Cu toate acestea. S: (ridică din umeri) Cred că aşa e bine.. N: Sunt curios dacă to i cei nouă membri ai grupului tău avansează în mod uniform. iar intensitatea dorin ei este o parte a caracterului. e un supraveghetor excelent. dar atitudinea ei o trage în jos. Dr. pozi ionează. N: Atunci cum se potriveşte identitatea sufletului cu acest lucru? S: E o extensie a dorin ei.. N: Aş vrea să clarific acest lucru folosind termenii mei. Dr. dar termenii junior şi senior ne descriu ca pe nişte autoritarişti. Ea are de multe vie i convingerea că iubirea şi încrederea aduc numai suferin ă. atâta vreme cât director nu înseamnă dictator. N: În calitate de supraveghetor-profesor. dacă sufletele au ritmuri diferite de învă are în func ie de caracterul şi de integritatea lor. dar şi acesta poate fluctua între vie i. Aş numi-o pe Kumara un atare profesor maestru sau chiar un director educativ. Acum. N: Bine. Consideră că termenul senior înseamnă profesor avansat. Dr. N: De ce? S: Pentru că există diferen e în ceea ce priveşte caracterul şi integritatea. în cursul dezvoltării noastre. N: Inten ia mea nu este de a indica un rang sau altul. N: Ojanowin se dezvoltă mai încet decât ceilal i? S: (protector) Nu mă în elege greşit. N: Asta vrei să spui când vorbeşti despre caracterul sufletelor?” S: Da. ce calitate a dobândit An-ras pe care vrei să o vezi şi la Ojanowin? S: (fără ezitare) Adaptabilitatea fa ă de schimbări. Dr. sunt mândră de efortul ei. deci aceştia au o nuan ă albă. Integritatea este dorin a de a fi sinceri cu privire la Sine şi la motiva ii într-o asemenea măsură. cum arată atunci ceilal i? S: (pauză) Păi.. unde intervine dorin a? S: Impulsul de a se autodepăşi este unul interior al fiecărui suflet. fiecare suflet este condus de integritatea sa. Trei suflete din compania mea sunt de asemenea supraveghetori. se descurcă foarte bine Dr. Care membru te îngrijorează cel mai mult şi de ce? S: Ojanowin. Dr. Dr. Dr. ceea ce nu suntem! Dr. N: Descrie culoarea energiei sale. Ea are o mare sensibilitate şi integritate. N: Bine.. Dr. N: Dacă acest caracter este identitatea unui suflet. Thece. N: Hai să ne îndreptăm spre celălalt capăt al companiei tale.. dacă eşti de acord. S: Afirma ia ta este cu totul ruptă de realitate.i memoria într-un loc în care po i vedea culorile energiei tuturor sufletelor din compania ta. ci de a identifica. măcar în linii generale. Cum arată cele şase suflete care nu sunt supraveghetori? S: (zâmbeşte) Ca nişte bulgări murdari de zăpadă. Thece. N: Ce-mi po i spune despre cel de-al nouălea membru? S: Acela este An-ras. Dr. Dr.

la următorul lucru. Dr. în trupul unei femei. de fapt. dar cu to ii îmi simt influen a într-un moment sau altul. Dr. dar acum am depăşit acest neajuns. dacă fiecare suflet se preocupă de Sine. eficien a ta pedagogică nu e diminuată cu nimic de faptul că ai mai multe activită i. N: Atunci când elevii tăi trăiesc pe Pământ. Dr. Dr. Dr. Dr. N: Care consideri că este principala ta menire: ca profesor. N: Mă întreb cum de po i func iona efectiv ca ghid spiritual pentru cei nouă membri ai companiei tale şi să te încarnezi în acelaşi timp pe Pământ ca să. având în vedere că trebuie să coordonezi două programe în acelaşi timp. Dr. N: Sugerezi cumva că lumea spiritelor este principalul centru de învă are? S: Este locul evaluărilor şi al analizei. al ii mai pu in. A ne realiza nu înseamnă să ne cultivăm sinele în scopuri egoiste. N: Această idee a sufletelor care se pot divide nu e un lucru pe care să-l pot conceptualiza prea uşor. Trăind în multe trupuri fizice şi în diferite aşezări. această capacitate (a sufletelor) permite să mă ocup de amândouă. N: Însă modul în care te apropii de un membru al companiei tale e diferit în func ie de locul în care te afli? S: Da.sursă. E comportamentul etic. de ce sufletele diferă în ceea ce priveşte caracterul şi integritatea? S: Pentru că experien ele lor cu via a fizică le schimbă şi aceasta se şi inten ionează. S: În trecut acest lucru îmi afecta într-o anumită măsură capacitatea de concentrare. dar cu to ii vom face acest lucru într-un final. N: Şi la asta se rezumă încarnarea pe Pământ? S: Da. N: Şi acest fel de autoactualizare a identită ii sufletului reprezintă scopul vie ii în lumea noastră? S: În orice lume. Modalită ile în care îmi instruiesc elevii sunt diverse. tu te afli în acest moment pe Pământ. Unele suflete sunt înclinate mai mult decât altele să se dezvolte şi să-şi realizeze poten ialul. nu. N: Thece. Dr. N: Păi. Nu e greu să-i îndrumi pe elevii tăi prin 105/159 . N: Ojanowin are mai pu ină onestitate decât An-ras? S: (pauză) Mă tem că se înşeală pe ca însăşi. S: Până la urmă. Faptul că sunt pe Pământ îmi permite să ajut în mod direct un membru sau altul al companiei mele şi în acelaşi timp să mă ajut pe mine însămi. N: Aşadar. ne dezvoltăm natura adevăratului nostru sine. Fiecare parte a noastră este întreagă încă. Dr. N: Vreau să ajung. N: Dacă energia primară inteligentă este aceeaşi. Po i intra totuşi în contact cu membrii companiei tale? S: i-am spus deja că da. Dr.i separi energia sufletului pentru a putea realiza acest lucru? S: Da. ci să-i permitem să se integreze cu ceilal i în via ă. Dr.i finalizezi propriile lec ii. Dr. într-un trup omenesc sau de a fi în Lumea Spiritelor ca entitate liberă? S: E vorba de două setări diferite. aceea de a fi pe Pământ. Acest lucru arată deopotrivă caracter şi integritate. S: Felul în care foloseşti termenul „divide” nu e cel mai corect. Dr. Eu nu spun decât că la început ai nevoie de pu in timp pentru a te obişnui. ei ştiu că tu eşti ghidul lor şi că eşti întotdeauna alături de ei? S: (râde) Unii mai mult. Dr. S: Nu. Prin aceste schimbări sunt adăugate componente noi inteligen ei colective a fiecărui suflet. N: Trebuie să. încarnarea este un element important. atunci cred că aceasta explică de ce avem o lume în care oamenii sunt egoişti. ai interpretat greşit. dar sufletele se odihnesc aici. Dr. dar deopotrivă de eficiente.

Dr. N: Atunci. pentru a putea fi receptivi fa ă de mine. Racordându-se la vocea lor interioară. Dr. N: Ok. mă ve i ajuta amândouă? S: Vom discuta cu tine. Dr. Dr. deşi tehnicile sunt diferite. 1. Ei trebuie să îşi depăşească conştiin a interioară. Dr.. de exemplu.. aşa cum lucrează. pentru a apela direct la Kumara. N: În acest fel strigă după ajutor spiritual? S: Da. ea este dintre cei care au probleme. în stare discarnată? S: Da. atât Thece. Misiunea mea principală e de a combate teama pe care o încearcă oamenii în fa a mor ii. Mă vei ajuta în această strădanie? S: (îmi răspunde Thece. Dr. mă tem că aş interveni în dezvoltarea lor normală.propriul tău exemplu.. N: Ai aceleaşi rezerve în a interveni şi când ac ionezi ca profesor în lumea spiritelor. Energia gândului direc ionat trebuie să depăşească emo ia umană. Începe prin a-mi spune în ce fel î i poate atrage aten ia un membru al companiei tale aflat pe Pământ. Ce anume faci exact din lumea spiritelor pentru a-l alina sau sfătui pe unul dintre elevii tăi care se află pe Pământ? S: (nu răspunde) Dr. având în vedere că vizitele tale pe Pământ sunt foarte rare? S: Dacă aş veni prea des şi aş lucra cu ei în mod direct. dă-mi voie să discut cu tine prin intermediul lui Thece. Acest lucru e dificil dacă nu rămân calmi. to i cei nouă membri ai companiei tale aceleaşi capacită i de a te chema în ajutor? S: Nu. Dr. Dr. 3 (Pocnesc din degete pentru a accentua efectul) S: (după o scurtă pauză) înainte de toate ei trebuie să-şi calmeze mintea şi să-şi concentreze aten ia dincolo de ceea ce îi înconjoară. N: Cum vor proceda? S: Prin tăcere. nu voi primi răspuns. Punând întrebări discipolei tale inten ionez să-mi îmbogă esc cunoştin ele tămăduitoare şi săi apropii pe oameni de puterile superioare aflate în ei înşişi.. Notă: Presupun că clienta mea s-a blocat în acest punct. Am hotărât să opresc şedin a pentru pu in timp..i pot spune. Thece.. cel pu in când mi se adresează. oare.. atât cât vom considera. dar nu mă pot plânge. Până acum.. N: (încercând s-o conving) în elegi ce te întreb? Cum le induci idei? S: (într-un final) Nu. 2. atunci când voi ajunge la trei î i va fi mai uşor să-mi vorbeşti despre cum anume func ionează sufletele ca ghizi. N: Aş vrea să ştiu mai multe despre capacitatea profesorilor spirituali de a-şi contacta studen ii. cât şi ghida ei au fost generoase cu informa iile. S: Da. E mai dificil pentru oamenii de pe Pământ. N: Kumara. N: De ce? S: Pentru mine e uşor să recep ionez semnalul. ajutându-i să în eleagă natura sufletelor lor şi căminul lor spiritual. N: Au. Dr.. Dr. doi oameni. Întorcându-se spre ei înşişi. pe un ton ciudat) ştim cine eşti. Dr. Dr. pentru a mă implica într-un gând central. N: Probabil că Ojanowin întâmpină cele mai multe probleme. cum preiei exact mesajele membrilor companiei 106/159 . Notă: Acest lucru înseamnă că dacă depăşesc grani ele nedefinite ale acestor doi ghizi printr-o întrebare inoportună. N: Pe tine sau problema care-i preocupă? S: Ghizii trebuie să treacă dincolo de ceea ce îi frământă. Inten iile mele sunt bune. N: În cadrul unei re ele a lumii spiritelor.

e posibil ca ei să nu se afle în cea mai potrivită stare pentru a reflecta. N: Ca un fel de cod vibra ional într-un câmp de particule ale gândurilor? S: (râzând) Cred că po i descrie şi astfel un model energetic. N: Cum poate să fie neîndemânatic un supraveghetor. fără să-mi coordonez modelele gândurilor despre care i-am vorbit. N: Descrie-mi. responsabilă de tine şi de compania ta? S: Păi da..tale din miliardele de suflete care trimit semnale spre ghizii lor? S: Ştiu imediat. La început eram neîndemânatică şi nici azi nu am încă talentul Kumarei.. pentru că dacă ar fi. N: Bine. N: De ce anume? Sunt. acest proces mai departe. N: Dar ce face i în cazul în care respectiva situa ie reclamă îndrumare şi ajutor spiritual? S: (cu gravitate) în calitate de supraveghetori. N: Cei nouă membri ai grupului tău simt că intervii după ce ei te cheamă în ajutor? S: Supraveghetorii nu ar trebui să intervină. de obicei mai curând turbulent decât lin. cu care po i discuta despre metodele pedagogice. n-am mai comunica. Noi cântărim fiecare situa ie. S: O... Când aten ia este distrasă şi energia gândurilor e risipită în toate direc iile nu po i ajunge la o minte agitată pentru că eşti izolat de aceasta. 107/159 . Atunci când oamenii vor să fie ajuta i imediat... Atunci când un supraveghetor intervine prea repede. De asemenea. N: Ce anume î i creează cele mai mari probleme atunci când comunici cu oamenii de pe Pământ? S: Teama. care pe mine mă alarmează. Trebuie să intri subtil... Dr. teamă. N: Este oare ca. recunoaştem gradul de. cuplare uşoară. şi atunci cum răspunzi cuiva care are nevoie de îndrumare? S: (se încruntă) şoptindu-le răspunsurile la ureche! Dr. S: (pauză) E un curent alunecos de gânduri.rănire fizică. Ştim că via a e trecătoare.. fără să intervin direct. nu mai suntem împovăra i de imediatul emo iilor omeneşti. N: N-ai vrea să detaliezi pu in acest aspect? S: Trebuie să fiu atentă să nu-mi răsfă oamenii. detaşa i. spiritele-profesor indiferente fa ă de problemele de zi cu zi ale oamenilor? S: Nu indiferente. Dr.. noi suntem cu to ii sub influen a ei. Dr. să aştep i cea mai bună receptivitate. Dr. supraveghetorii au abilită i diferite.. revoltă . pentru că. făcându-le vie ile prea uşoare. în cele din urmă. În aceasta constă provocarea unui supraveghetor. Oamenii se pot bloca.. Kumara este expertă în asta. oamenii suferă mai mult. Suntem mai.. Dr. Nu po i. Apoi ne amestecăm atent cu aceasta şi atingem mintea cu blânde e. te referi cumva la cei cu care am crescut împreună? Dr N: Da. să-i las să se lupte cu greută ile lor.. Dr. Să ştie când şi cum anume să comunice. oare. pentru că oamenii îşi trimit propriile lor modele ale gândurilor. N: Bine. Dr. Dr. de exemplu să ajungi la ei când sunt foarte îndurera i. Dr. din unda gândului tulburat. afla i la nivelul tău de dezvoltare. triste e. atunci po i să-mi spui în ce fel erai neîndemânatică. având în vedere că ai mii de ani de experien ă la activ? S: Comunicatorii nu sunt cu to ii la fel.. Dr.. când nu aveai încă experien ă ca ghid? S: Mă grăbeam prea tare să-i ajut. N: Îi vezi vreodată pe colegii tăi pe aici? Mă gândesc la asocia ii tăi. Dr. E mai mult o.. înainte ca ei să facă asta. dar pe ei îi epuizează.ei trimit doze mari de energie negativă necontrolată.. To i supraveghetorii ştiu. Dr. te rog. trimis de cineva aflat în suferin ă. turbulen ă. lipsi i de trupurile umane. Eu le induc idei pe care ei le cred a fi propria lor inspira ie pentru a-i linişti. Dacă unul din membrii companiei mele este într-o criză . N: (încet) Aşa face un spirit prietenos cu o minte tulburată de pe Pământ? S: Depinde.

N: Atunci. N: N-aş vrea să discut despre ceva care te-ar face să te sim i stingherită.. Dr.. Celelalte întrebări referitoare la activită ile spirituale ale Kumarei au fost nefructuoase.. E adevărat că se şi pricepe. Dr. Dr. Cu to ii mergem la Kumara pentru a schimba observa ii şi a căuta modalită i de a ne îmbunătă i activitatea.nu cred. Credeam că ştii. cu excep ia lui Wa-roo. mai ales pe trei dintre ei... N: Ok.Glumeşti? Dr.. Experien ele ei (pe care leam condensat) ne-au dus mai departe decât cele descrise de Nenthum în capitolul precedent. spune-mi ce faci de fapt cu energia ta pentru a dezvolta via a până la nivelul peştilor? S: (împotrivindu-se) Dăm instruc iuni organismelor. aşa că mi-am îndreptat aten ia spre pregătirea lui Thece în domeniul crea iei. Trebuie să interpretez cât de bine pot informa iile pe care le primesc. promit că nu voi insista prea mult asupra acestui subiect.. N: (intervin repede) A fost mândră de tine Kumara referitor la un lucru pe care l-ai creat în ultima vreme? S: (fără să opună rezisten ă) Reuşesc bine peştii. po i crea un peşte întreg cu ajutorul energiei tale mentale? S: (vexată). da. ca o clarificare ini ială. Sarcinile sale au crescut.. Dr.. N: Câte suflete ca tine şi ca Wa-roo supraveghează Kumara? S: Oh. n-aş putea preciza. poate chiar mai multe. N: Faci acest lucru într-o singură lume sau în mai multe. Thece.. Energia ta foloseşte proprietă ile luminii. N: Câtor entită i superioare le cere i sfatul şi îndrumarea tu şi prietenii tăi ce conduc companii? S: Doar uneia singure. căldurii şi ale mişcării în crearea vie ii? S: (uluit) Ah... Thece. N: În ce fel de mediu lucrezi acum? 108/159 .. în cadrul pregătirii tale? S: În mai multe. Pentru cititorii cu înclina ii ştiin ifice. fireşte. Eşti de acord? S: (pauză) O să vedem. Dr N: Încearcă să-mi dai măcar o cifră estimativă.. Compania sa este de cel pu in două ori mai mare decât a mea. N: Şi sunt responsabili de un număr de suflete apropiat de al acelora de care te ocupi tu? S: Uh.ştii despre asta. cu ce anume începi? S: Cu embrionii. Aş vrea să abordez un alt aspect al instruirii tale.. Dr.. Când crezi că vei fi pregătită pentru mamifere? S: (nu răspunde) Dr. Dr.. În func ie de condi iile înconjurătoare... sistemul lor de referin ă nu se bazează neapărat pe ştiin a Pământească. N: (exagerez în mod inten ionat pentru a o face să continue) Aşadar. Dr. N: Verificam doar.. Dr. atunci. fiindu-i adăugată încă o companie. dacă vei încerca să cooperezi cu mine pentru câteva minute. dar aş aprecia dacă mi-ai confirma unele efecte biologice rezultate în urma ac iunii sufletelor. S: (după ce reflectează) Cel pu in 50.. Dr N: Şi ei conduc la rândul lor grupuri de suflete? S: Da. vreau să subliniez că atunci când un subiect îmi relatează despre crea ie.S: Da. Dr. S: (ezita) Oh. (nu mi-a spus prea multe în acest sens. N: Uite. N: Curriculumul ce se adresează sufletelor pare să fie foarte variat. decât că aceste planete sunt asemănătoare cu Pământul) Dr. Dr.. N: Ce po i să-mi mai spui totuşi despre acest aspect? S: Doar că sunt familiarizată cu acest lucru. Dr.

N: Cu forme primare de via ă marină. Dr.. Un suflet ce devine expert în crearea vie ii trebuie să poată sparge celulele şi să dea instruc iuni ADN. oare condi iile de mediu pentru selec ie şi adaptare sunt naturale sau sunt încropite de min ile inteligente ale sufletelor? S: (evaziv) De obicei. iar dacă greşesc. astfel încât să pot crea şi sori mai mari. N: Rine. Examinăm noi structuri. tu de fapt produci noi compuşi chimici.. amestecând moleculele elementelor primare ale vie ii prin fluxul tău energetic? S: (încuviin ează din cap) Dr. N: Dar ce reprezintă ceea ce ai lucrat.coordonându-l cu energia solară. Dr.. S: Da. N: Atunci de ce ai interveni în ceea ce un soare ar face oricum cu ajutorul energiei sale? S: Nu e vorba de o interferen ă. N: Lasă-mă să încerc să sintetizez. Lucrez numai la scară redusă.. N: Atunci. N: Când o specie de via ă evoluează pe o planetă.. N: Sorii şi planetele tale miniaturale sunt de mărimea unor pietre.. Aranjăm substan ele pentru ca ele să aibă cea mai mare eficacitate în raport cu diferi i sori. iar planetele. Dr. N: De ce? S: Pentru că fiecare soare are efecte energetice diferite asupra lumilor din jurul lui. o planetă ale cărei condi ii sunt prielnice vie ii este supravegheată de suflete şi tot ceea ce facem este natural. cu mici celule.S: În oceane. nu. Dr. şi acest lucru e foarte greu. pentru a putea ob ine rezultate optime.. aşa ceva îmi depăşeşte cu mult puterile. Dr. N: Ce vrei să spui? S: Trebuie să învă ăm să lucrăm împreună.. N: Po i fi mai explicită? S: Nu. Dr. te rog să-mi spui... N: Atunci când sufletele încep să creeze forme de via ă. Dr. iar tu realizezi acest lucru trimi ând particule de energie în protoplasma? S: Da.. încălzită. necesită puterile reunite ale multora. ca nişte bile. Dr. După ce sunt comprima i suficient. Dr.... Dr. N: Vrei să spui înainte de a te ocupa de embrionii peştilor. energia noastră nu poate deveni eficientă până ce nu o putem direc iona pentru.. atunci când isprăveşti? S: Mici sisteme solare. Îl folosim pentru a realiza experimentele noastre. atomii explodează şi se condensează. Dr. trebuie să învă ăm să facem acest lucru . şi atunci cine produce exploziile termonucleare care creează universurile fizice şi 109/159 . N: De ce? S: Celulele vie ii. N: Ce anume po i crea? S: Ah. cum sunt algele şi planctonul? S: Când am început. Dr. Dr. de-a lungul a milioane de ani într-o lume primordială? S: Timpul nu se măsoară în ani Pământeni pentru noi. încep cu microorganismele? S:. muta ii. N: Cum pot sufletele să supravegheze şi să influen eze proprietă ile biologice ale creşterii şi evolu iei. N: Tu personal creezi sori în universul nostru? S: Un soare în mărime naturală? O. Dr. să ne combinăm energia. a unor blocuri sau a lunii ? S: (râde) Sorii mei sunt de mărimea unei mingi de baschet. Dr. da. observăm şi vedem ce este func ional.. mici mănunchiuri de materie foarte concentrată. N: De ce faci toate acestea la o scară atât de mică? S: Pentru a exersa... Dr. e tot ce pot face. a modifica moleculele. dar nu pot face ceva cu adevărat mare singură. da. Dr.

detaliile fizice şi loca iile planetare fa ă de universul nostru. care stau la dispozi ia sufletelor.. N-am avut subiec i de nivel VI sau mai avansa i care să-mi arate în ce fel pot duce ei mai departe for ele crea iei. Thece a sugerat că inteligen a supremă. alături de încă trei nivele de evolu ie a sufletelor. Dr. Dr. non-umane. Dr. potrivite pentru a fi folosite de suflete. aşadar sursa are ajutoare? S: Aşa cred. Amintirile lor sunt mai curând efemere şi înce oşate în ceea ce priveşte împrejurările acelor vie i. Această concluzie e mai potrivită cu modul de gândire occidental. pe când vorbea despre pregătirea cosmică a sufletelor.. în forme de via ă inteligente. în favoarea unui consiliu de administra ie divin. Aceste suflete sunt eliberate complet de transmigra ii viitoare. Dr.. După ce m-am gândit la motivele pentru care sufletele imperfecte sunt totuşi asociate cu crea ia. Mă întrebam dacă Thece a trăit o atare experien ă cu mult timp în urmă. energia concentrată a Celor Bătrâni. Acest concept nu este unul nou. care se mai incarnează încă. atâta vreme cât Kumara şi entită ile de deasupra ei sunt deja experte în asta? S: se aşteaptă de la noi să ne alăturăm lor. Dacă sufletele progresează.. am ajuns la următoarea concluzie: tuturor sufletelor le este dată oportunitatea de a participa la dezvoltarea formelor inferioare de via ă inteligentă pentru a se perfec iona ele însele. Acest principiu poate fi aplicat. de exemplu Thece.. presupun. N: O.. realitatea este eternă şi necreată. Întrebările referitoare la crea ie evocă întotdeauna problema Cauzei Prime. Astfel. Pentru jainişti. Mai jos de acestea se află sufletele Arhat. Majoritatea filozofiilor orientale neagă această dogmă a jainismului. dacă nu inten ionează să facă şi corpuri cereşti mai mari. sunt un grup de creatori universali. S: (ezitând) Da. Jainiştii cred că sufletele ce au ajuns la perfec iune. care-şi fuzionează energia pentru a naşte universuri. creat de un preşedinte. Cu anumi i subiec i e posibil să abordez o gamă largă de subiecte în perioade scurte de timp. pe unele dintre aceste planete există via ă inteligentă ce poate fi de folos sufletelor ce doresc să se încarneze? S: Aşa este. Doar pu ini dintre subiec ii mei. N: Pu in mai devreme ai spus că mai există şi alte lumi fizice în afara Pământului. Oare explozia masei interstelare ce a cauzat naşterea stelelor şi planetelor a fost un accident al naturii sau a fost pusă la cale de o for ă inteligentă? Când ascult relatările unor subiec i. sufletele Siddhas nu au nevoie de creator. aşa că am deschis discu ia despre acest subiect. de asemenea. N: De ce se străduieşte energia ta să creeze materia universului şi forme mai complexe de via ă. îşi pot aminti că au trăit cândva în alte lumi. De exemplu ideea conform căreia nu avem o singură divinitate apar ine filozofici sectelor Jainiste din India. N: Şi.chiar spa iul? S: Sursa. numite Siddhas. tot aşa cum şi ei îşi doresc să-şi unească energia perfec ionată cu Cei Bătrâni. pe care a numit-o sursa. este formată dintr-o combina ie de creatori (Cei Bătrâni). mă întreb de ce ar exersa sufletele reac ii în lan în energia materiei pe nişte modele la scară redusă. Thece a făcut aluzie la via a inteligentă care există în alte lumi. există multe şcoli. N: Vorbeşti vreodată cu alte suflete despre şcolile de pe planeta lor? 110/159 . de obicei sufletele mai bătrâne şi mai experimentate. Acelaşi lucru mi-a fost comunicat şi de către al i subiec i atunci când aceştia mi-au descris puterea combinată a sufletelor bătrâne care nu se mai încarnează. Dr. Mai devreme. Acest lucru aduce în discu ie un aspect referitor la via a sufletelor ce va fi cu greu acceptat de unii dintre noi. ilumina ii avansa i. chiar ciudate. atunci este de aşteptat ca entită ile aflate la nivelele men ionate mai sus să fie implicate în naşterea planetelor şi în dezvoltarea formelor de via ă capabile de inteligen ă superioară. şi întrebării referitoare la motivul pentru care sufletele se încarnează în formă fizică.

S: (pauză lungă) Nu prea sunt tentată să fac asta . Popula ia Pământului a luat-o înaintea dezvoltării sale mentale. N: Aşadar. Acest fapt mi-a lăsat impresia că respectiva planetă era pozi ionată în apropierea centrului unei galaxii. iar Kumara era mentorul ei. N: Ai prefera să te pregăteşti pe o altă planetă? S: Nu. Din descrierile ei. nu din punct de vedere fizic. El m-a recunoscut.. Dr. probabil chiar galaxia noastră. Dr.. ci mental. ce era pe punctul de a muri şi în care se respira cu greutate. din fundul gâtului ei) Mi-a spus că am fost cândva împreună într-un loc îndepărtat şi că mai erau şi al i câ iva aici. Dr. Am ştiut că existase o legătură între noi. Există multă teamă de a veni aici. N: Ce crezi despre şcoala Pământului . izolându-se şi devenind chiar periculoşi unul fa ă de celălalt.. Mi-a spus că exista o legătură între evolu ia mentală a vie ii pe Pământ şi ceea ce experimentase înainte. se părea că soarele acelei planete intra în stadiul nova. Alte lumi au popula ii mai mici şi sunt mai armonioase. Dr. şcoli analitice. locuri subtile. Dr.. Dr. Dr.. Să aduc ordine în dezordine. Dr. în acel moment nu ştiam despre ce vorbea. apoi fără să se poată ab ine) De fapt. ca şi pe Pământ. N: În ce împrejurări? S: (râde) Am întâlnit un bărbat la o petrecere cu ceva timp în urmă. Indivizii acelei rase de oameni zburători au început să fie temători. A văzut că eram confuză. unele sunt. N: Bine. dar cum po i să ştii acest lucru. Dr.. ele au venit pe Pământ pentru a continua să lucreze împreună. După ce condi iile de mediu n-au mai permis existen a vie ii. (acest nume se pronun ă cu un sunet clămpănitor. Ikak. iar tu n-ai reuşit? 111/159 .. Dr. într-o lume străină.. N: i-a mai spus şi altceva despre ei? S: (încet) Nu. ar trebui să-i cunosc. unul fa ă de celălalt. mă întreb. Acum îmi dau seama clar. Care se află mai pu in în conflict cu ele însele. sacadate. Thece a început să-mi spună că fusese o mică fiin ă zburătoare. Cuvintele ei erau şovăitoare. Ştim cu to ii că Pământul este o şcoală dificilă..nu sunt atrasă de celelalte şcoli. Dr. N: Ai putea să mă aju i să-mi fac o idee despre acestea? S: Oh. N: Cum de el putea să-şi amintească despre acea planetă fiind conştient.prin compara ie? S: Şcoala Pământului este nesigură. ceea ce nu e un lucru obişnuit pentru mine. am întâlnit unul. Îmi place să lucrez în situa ii de criză.. aici există şi pasiune şi curaj. A fost o întâlnire ciudată. Thece a relatat ca trăise în acea lume într-o junglă umedă şi că cerul nop ii era atât de dens acoperit de stele. poate doar dacă sufletul tău a fost şi în altă formă de via ă? După ce am făcut această introducere.. Ea a mai spus că petrecuse foarte pu in timp în acea lume. N: Ce s-a întâmplat apoi? S: Eram stupefiată. fiind pronun ate în respira ii scurte. trupul omenesc nu este o gazdă facilă pentru suflete? S: . Există şi forme mai uşoare de via ă. pe vremea când era încă un suflet tânăr. Mi-am pierdut echilibrul când s-a apropiat şi m-a luat de mână.. Oricum. Am crezut că e cam insistent când mi-a spus că mă cunoaşte. de asemenea. N: Crezi că mai sunt şi alte suflete pe Pământ care să fi trăit. legăturile de familie erau importante. reprezentând expresii ale loialită ii şi ale devo iunii.. Altele sunt lumi mentale. N: i-a spus Ikak şi altceva despre rela ia voastră fizică din acea lume? S: Nu. în ciuda discordiei şi a cruzimii de pe Pământ. Era. încât nu existau spa ii întunecate între ele..... vie i fizice în această lume dispărută astăzi? S: (pauză. Este o lume conflictuală din cauza faptului că există prea multă diversitate între prea mul i oameni.. Credeam că era vorba de ceva de natură sexuală. De asemenea.. E plină de resentimentele multor oameni fa ă de faptul că sunt conduşi şi de antagonismul liderilor. discu ia a continuat într-un mod neaşteptat.. Pe când tocmai încheiam şirul întrebărilor referitoare la acest subiect.

Totuşi. Numărul lumilor (din jurul sorilor) care ar permite existen a vie ii depăşesc imagina ia. slăbirii memoriei sau blocajelor impuse de ghizii maeştri spre a evita orice disconfort cauzat de întoarcerea în trupurile nePământene. N: De ce nu-mi povesteşti ce s-a mai întâmplat la petrecerea aceea? S: (râde din nou) Am crezut că vrea doar să mă aga e. Dintre toate stelele pe care le cunoaştem numai 4% sunt asemănătoare soarelui nostru. o cunoaşte pe Kumara (apoi. Cu toate acestea. Amândoi îşi aminteau plăcerea cu care se jucau sub apă şi ieşeau la suprafa ă pentru „a iscodi”.S: (încurcată) El este. rezultă că sufletele sunt trimise în orice lume în care există forme potrivite de via ă inteligentă. ce poate fi folositoare pentru suflete. numărul acestora va fi. fuseseră parteneri într-o minunată lume acvatică. lucru pe care bărba ii nu mi-l spun de obicei. Poate că făcuseră parte dintr-un experiment Pământean eşuat. Unul dintre aceşti subiec i mi-a spus „Lumea mea acvatică era foarte caldă şi limpede. mă aşteptam într-o anumită măsură ca acei subiec i care îşi pot aminti alte lumi să spună că au trăit în galaxia noastră în vecinătatea soarelui nostru. Acest lucru se poate datora lipsei de experien ă. cu numai opt stele. Ce face el oare aici? Dr. întorcându-se acolo (de exemplu pe Pământ) periodic. dacă admitem că numai o mică parte din doar 1% din totalul stelelor din galaxia noastră au planete pe care există o formă de via ă inteligentă. în care trăiseră ca fiin e acvatice inteligente. respira ia subacvatică şi alte isprăvi fizice neomeneşti au vreo legătură cu experien ele noastre fizice anterioare în alte medii. de ordinul milioanelor. înainte de a veni pe Pământ.că fusesem cândva împreună ca fragmentele unui vis. foarte buni prieteni. contrastele fizice pot fi puternice. Gândi i-vă. cu mult timp înainte ca un mamifer terestru să devină cea mai promi ătoare specie de pe Pământ pentru suflete. Dr. Nici unul dintre subiec i nu a putut să-şi amintească prea multe despre această planetă sau ce s-a întâmplat cu rasa lor de creaturi marine. Am avut recent doi subiec i. Acei subiec i care sunt capabili să discute despre experien ele lor din alte lumi afirmă că. M-am întrebat adesea dacă visele noastre care implică zborul. situate la 10 ani lumină de Soare.. totuşi. Cred că sufletele traversează timpul şi spa iul pentru a se întâlni. Ştim că galaxia noastră cuprinde mai mult de 200 de miliarde de stele şi că se află în cadrul unui Univers despre care se speculează că ar con ine 100 de miliarde de galaxii.. sufletele sunt frecvent aşezate în corpurile unor creaturi cu inteligen ă inferioară celei a fiin elor umane (acest lucru nu a fost valabil în cazul lui Thece). pe lângă faptul că au fost suflete pereche în multe vie i anterioare pe Pământ. Era o situa ie Penibilă. Înaintea mea. Bănuiesc că nu era vorba totuşi despre Pământ. Aveam nişte străfulgerări mentale. pentru că am mai avut şi al i subiec i care mi-au spus că au trăit într-un mediu acvatic despre care ştiau că nu este Pământean. Nu am avut mul i subiec i care să-şi poată aminti detalii concrete despre via a pe care au trăit-o în alte lumi. şi poate că ne vom mai vedea cândva. Pământul se află într-o zonă rarefiată a Căii Lactee. La începutul studiilor mele despre suflete. pentru o succesiune de vie i.. Din informa iile pe care le-am adunat de la subiec ii mei. Acest lucru nu pare să aibă importan ă pentru suflete. Sufletele care au fost în alte lumi spun că încearcă un anumit ataşament fa ă de unele dintre acestea. Avea să fie o presupunere naivă. N: Cum s-a terminat discu ia ta cu acest bărbat? S: El a remarcat disconfortul meu. odată ajunse în trupul uman... deopotrivă dispuşi şi capabili să discute despre reparti iile lor anterioare.. pentru că nu l-am mai văzut de atunci. întrucât aveam trei sori deasupra noastră. Încarnările lor planetare nu sunt legate de lumile de tip Pământesc sau de bipezi inteligen i care merg pe sol. Unul dintre clien ii mei de nivel mediu vorbea despre acest fapt astfel: „După o lungă serie de vie i trăite în trupuri umane i-am spus ghidului meu că am nevoie de o pauză şi că aş vrea să 112/159 . vorbind mai mult cu ea însăşi decât cu mine). călătoriile în afara Pământului nefiind neapărat plăcute. Mi-a spus că sunt foarte atrăgătoare. Cred că s-a gândit că era mai bine să nu mai avem şi alte contacte. care au venit la mine în acelaşi timp pentru regresie. M-am gândit la el totuşi. sufletele nu sunt trimise înapoi pe o treaptă inferioară a evolu iei mentale.. Absen a totală a întunericului de sub apă era confortabilă şi făcea construc ia locuin elor noastre mult mai uşoară”. pentru că eram atrasă de el.

N: Thece. prezentul sau viitorul vreo relevan ă pentru sufletele care trăiesc în lumea spiritelor? S: Numai ca mijloc de a în elege succesiunea din formă fizică. Dr. cât şi despre sursă. moare. cum ar putea fi lumea spiritelor în afara timpului? S: Pentru că noi trăim aici într-un non-spa iu în care nu există timp. la marginea acestei puteri. trecutul. A trebuit să aplic unele tehnici adi ionale de adâncire. N: Bine. Dr... Locul spiritelor este sursa. opusă realită ilor lumilor dimensionale care sunt materiale şi schimbătoare. Dr. N: Cum pot exista aceste uşi în non-spa iu? S: Deschiderile există ca nişte praguri între realită i. Aş vrea să ne întoarcem încă o dată la discu ia despre sursă şi creator. Dr. Lipsit de râsul omenesc şi de flexibilitatea fizică nu mă puteam sincroniza şi am progresat prea pu in. N: Are. te rog ce sunt aceste zone.î i aminteşti? S: .. Dr.. Via a aici. Dr. N: Chiar dacă ai numit acest lucru locul Celor Bătrâni? S: Da. dacă inem cont de faptul că umorul şi râsul sunt caracteristici esen iale ale vie ii sufletelor în lumea spiritelor. ne apropiem de sfârşitul şedin ei noastre.pentru a fi folosite de sursă. Dr. dacă lumea spiritelor este non-dimensională. Erau nişte fiin e profunde.conjunc ia. şi aceasta este ceea ce ne străduim să devenim. planete şi lucruri vii? S: Universurile sunt create . pe măsură ce creştem. ce fel de realitate este aceasta? S: O stare constantă a realită ii. pentru a putea vorbi cu mine despre spa iu şi timp. (pauză) Vrei să faci asta pentru mine? S: Da. da. Deschideri prin care să putem intra într-un univers fizic în care există timp. Clientul meu a insistat şi i s-a dat o via ă în ceea ce a fost descris a fi „O lume plină de culoare în care exista o specie de fiin e mici şi dense. N: Bine. Mă apropiam de faza finală a şedin ei mele cu protagonista Cazului 23.. S: Sunt. special al lumii spiritelor? S: Sursa este lumea spiritelor. Dr. Dr. dar posomorâte.” Această sarcină a fost cu adevărat dificilă pentru acest individ. dar sentimentul este acelaşi. uşi de legătură.. N: Atunci. cu excep ia anumitor zone. ca pe o sursă de energie. oare. Dr. Dr. este o 113/159 .. există o conştien ă a unei puteri concentrate.merg pentru o vreme într-un alt tip de mediu. El m-a avertizat: „S-ar putea să nu î i placă schimbarea aceasta chiar acum. care nu zâmbeau niciodată. concentrând această putere laolaltă. N: Dacă sursa reprezintă întreaga lume a spiritelor. deoarece voiam ca Thece să ajungă la cele mai adânci ascunzişuri ale min ii sale supraconştiente. ei sunt parte a puterii concentrate a sursei care ne sus ine ca suflete. po i descrie creatorul în termeni mai omeneşti? S: Ca pe fiin a lipsită cu totul de individualitate (fără un eu individual). Din moment ce trăim într-un spa iu ce cunoaşte limite de timp. pentru că te-ai obişnuit foarte mult cu atributele min ii şi ale corpului uman”..să trăiască şi să moară . se poate contracta din nou şi. în ce fel diferă acest loc mental de universurile fizice cu stele. de ce vorbesc sufletele despre a atinge miezul vie ii spirituale? S: Pe când suntem spirite tinere. noi sim im putere peste tot în jurul nostru şi avem sentimentul că ne aflăm . cu fe e albe ca ceara. Dr. N: Explică-mi. N: Ai spus că obiectivul final al sufletelor este să caute să se unifice cu sursa supremă a energiei creative . N: Se pare că trăim într-un univers care se extinde... N: Spune-mi. în cele din urmă.. sursa se află cumva într-un spa iu central..

fără să prezinte proprietă ile gravita iei. Subiectul cazul 22 a definit spa iul sufletelor ca pe un „material” şi am avut chiar subiec i care dădeau lumii spiritelor calitatea „pliurilor unei rochii nefinisate. Ei spun că dacă spa iul se curbează suficient de mult. subiec ii mei experimentează un timp cronologic cu vie ile lor trecute şi prezente care se aseamănă cu ceea ce ei percep în timp ce sunt conştien i. temperaturii. Cercetările mele îmi indică faptul că iluzia progresiei timpului este creată şi sus inută pentru acele suflete ce vin spre şi din dimensiuni fizice (care sunt obişnuite cu astfel de răspunsuri biologice. Când subiec ii mei spun că se deplasează ca suflete pe linii care se curbează. închisă.neschimbare. Odată ce arăt că sufletele experimentează sentimentul trecerii timpului în mod cronologic în lumea spiritelor. Notă: O aplica ie majoră a pragurilor temporale folosite de suflete va fi examinată în capitolul următor dedicat alegerii vie ii. pentru aceia dintre noi care nu trec pragul într-un univers al substan ei şi timpului. într-adevăr. Dr. în realită i alternative nelimitate de timp. mă gândesc la similarită ile cu teoriile astronomice actuale. Sunt oare celelalte universuri fizice altele decât cel care con ine Pământul? S: (vag) Sunt. Probabil. Mecanica cuantică este o ramură modernă a fizicii care investighează toate mişcările subatomice din punct de vedere al nivelurilor energetice electromagnetice. N: Atunci când vorbeşti despre universuri foloseşti pluralul. Le-am sugerat subiec ilor mei că. cum ar fi vârsta). Ei neagă ideea oricăror bariere dimensionale.şi chiar o fac. dacă lumea spiritelor le pare a fi rotundă şi să se curbeze când ei călătoresc rapid ca suflete. Unii au numit acest loc inima sau respira ia lui Dumnezeu. prezentului şi viitorului. astfel încât ele să-şi poată aprecia mai uşor evolu ia. Înainte de a încheia şedin a cu această clientă foarte avansată. nu îl contrazice. dar totuşi nu-mi oferă prea multe informa ii în sprijinul părerii lor. Se petrece. însă. exceptând formulările metaforice. din energia luminii.. Secundele în lumea spiritelor par a reprezenta ani pe Pământ. mă gândesc la teoriile despre spa iu şi timp ale astrofizicienilor care consideră că lumina şi mişcarea sunt o uniune a timpului şi a spa iului care se curbează înspre el însuşi. conceptele despre spa iu şi timp ale astrofizicii şi metafizicii sunt apropiate. În stare subconştientă. conform cărora spa iul fizic este înfăşurat sau încercuit în bucle cosmice ce crează „guri” de hiperspa iu şi găuri negre care ne pot conduce în afara universului nostru tridimensional. este doar o expresie a schimbării.. pentru a se potrivi cu sursa.. timpul se opreşte. mi se pare coerent că adep ii fizicii cuantice au lansat ipoteza că timpul. o schimbare când îi conduc în lumea spiritelor şi în stare supraconştientă. unde toate lucrurile din via ă sunt considerate a fi în cele din urmă non-solide şi existând într-un câmp unificat. oare nu contrazice acest fapt conceptul de unitate a trecutului... Mergând dincolo de legile gravită ii ale lui Newton. fâşâind înainte şi înapoi”. realită i diferite. Protagonista cazului 23 spune că lumea spiritelor însăşi este sursa crea iei. clien ii vor fi adesea surprinşi de cât de unificat este timpul în lumea spiritelor. suave. mai degrabă decât un absolut cu trei faze. pot să o facă . acest lucru ar putea reprezenta o sferă finită. prezentului şi viitorului? Nu. Ei simt uneori efectele unei mişcări ondulatorii.” În mod normal. când îmi ascult clien ii vorbind despre zone temporale şi tunelele de trecere în alte dimensiuni. Ca atare.. descrise ca „valuri (sau inele) care ies dintr-o apă tulburată. Când şedin ele lor se sfârşesc. geografia spa iilor sufletelor are o consisten ă moale şi deschisă pentru persoanele aflate în stare supraconştientă. 114/159 . elementele ac iunii succesive în timp sunt de asemenea considerate a fi unificate de frecven a undelor de lumină şi de energia cinetică. ar trebui să adaug că majoritatea persoanelor care se află în hipnoză adâncă sunt capabile să vadă dincolo de o realitate Pământeană a spa iului tridimensional. Aici ei percep timpul acum ca o unitate omogenă a trecutului. Dr. N: Vrei să spui că sufletele pot intra în camerele diferitelor realită i fizice prin uşi spirituale? S: (încuviin ează) Da.

. te reîntorci spre un punct originar.. de fapt. Cred că celelalte universuri. când am încercat să caracterizez întreaga lume a spiritelor ca pe un spa iu gol. oamenii afla i în transă au refuzat acest termen. din cauza condi iilor planetare locale şi a duratei de via ă foarte mici a formei dominante de via ă.. Este important pentru cititor să în eleagă că atunci când oamenii îşi amintesc vie ile trăite în alte lumi. dar că era mai aproape de Pământ decât multe planete din propria noastră galaxie. în mod curios. nici un centru. Am mai intervievat-o pe Thece pentru un timp şi am observat că obosise. Vorbind despre o „planetă edenică”. Unele dintre vie ile sale adulte au durat numai câteva luni în timp Pământean. ideală. N: Şi tu te îndrep i spre centrul acestei surse de energie? S: Nu există. Un subiect avansat mi-a spus că a trăit într-un număr de lumi în lunga sa existen ă. N: Înapoi unde? 115/159 .i alte câteva întrebări referitoare la sursă.. cu pu ini oameni şi despre o versiune simplă şi liniştită a Pământului.presiunii sau ale timpului terestru asociat unui univers fizic haotic.. ca şi cum am fi. Înăuntrul unei inimi care bate. când adolescen a mea se sfârşeşte. Oricum. Dr. După ce am ascultat relatările câtorva subiec i cu privire la realită i dimensionale multiple. Sursa e peste tot în jurul nostru. el a adăugat că această lume nu este departe de Pământ.există o descărcare explozivă. l-am întrerupt. N: Thece. Un subiect în transă nu vede lumea spiritelor nici ca fiind departe.. Când sufletele efectuează călătorii intergalactice sau interdimensionale. Dr. ar fi ca şi cum aş decoji un fruct de anghinare de toate învelişurile sale pentru a ajunge la miez.. am rămas cu impresia că ei cred că există o confluen ă a tuturor acestor curen i dimensionali într-un mare fluviu al lumii spiritelor. N: Felul în care descrii acest proces mă face să mă gândesc la un organism viu ce se extinde şi se contractă. aş vrea să închei şedin a punându. N: Dar ai spus că. vid. atunci când am fost împins afară eram copil. Pu ini subiec i pot păstra acest nivel de receptivitate spirituală o perioadă mai mare de timp. ei par să nu fie limita i de constrângerile dimensionale ale universului nostru. dinspre sursă. pe măsură ce sufletul tău avansează în cunoaştere. nici aproape de universul nostru fizic. măsoară durata călătoriei raportându-se la timpul de care au nevoie pentru a-şi atinge destina iile prin efectul de tunel din lumea spiritelor. sursa pulsează..spre coeziune şi unitate. După aceea. densă sau rarefiată. da.. nedivizându-şi niciodată sufletul de mai mult de două ori în acelaşi timp.. nu putea să fie la numai câ iva ani lumină de Pământ?” El mi-a explicat cu răbdare că respectiva planetă nu se află în universul nostru. apoi o revenire. Deşi subiec ii cazurilor mele nu pot explica pe deplin locul în care locuiesc sufletele lor. Dr. Mărimea regiunilor spa iale implicate şi pozi ia relativă a lumilor una fa ă de alta sunt de asemenea importante.. Dr. La început există o migra ie exterioară a energiei sufletului. Totuşi. mare sau mică... „O. S: Da. ei descriu substan a spirituală ca fiind uşoară sau grea. Acum. S:. Dr... M-am decis să închei şedin a cu câteva întrebări referitoare la geneza întregii crea ii. afirmă cu to ii că acesta reprezintă realitatea lor ultimă. Dacă aş putea să mă detaşez şi să îndepărtez toate aceste realită i alternative din min ile subiec ilor mei. aşadar cum te raportezi tu însă i la unicitatea crea iei despre care îmi vorbeai mai devreme? S: (pauză lungă) Prin senza ii de mişcare. Eşti de multă vreme un suflet. referirile lor la alte dimensiuni fizice nu sunt constante. atunci când compară experien ele lor ca suflete cu via a de pe Pământ.. sunt create în scopul de a furniza medii propice pentru dezvoltarea sufletelor în fiin e pe care noi nici măcar nu putem să ni le imaginăm. sunt atras înapoi. În vreme ce realitatea absolută din lumea spiritelor pare să rămână constantă în mintea oamenilor în timpul hipnozei. vie ile noastre se petrec mişcându-ne spre interior. altele decât al nostru..

luminând marginea cu o nuan ă albicioasă. Dacă sursa are nevoie să devină mai puternică... Conştien a noastră începe la aceste margini de lumină strălucitoare şi. S: Din cauză că eu nu sunt suficient de aproape de conjunc ie pentru a. Transformarea ne dă scop. N: De ce ar avea nevoie o sursă.. şi care trăieşte! Dr. Dr..ştim asta cumva. în afara cazului în care totuşi îi lipseşte ceva? S: (ezitând) Ceea ce în elegem ca fiind. Lumina mai închisă este ea însăşi un.... este acelaşi lucru cu a privi cum se deschide prima floare a primăverii. în elepciunea noastră mai mare face ca şi sursa să fie mai puternică. unul dintre visurile mele. prin autotransformare şi înăl are la nivele superioare de realizare... N: Cum po i descrie momentul când ai conştientizat pentru prima dată identitatea ta ca suflet.... Să particip la propria noastră concep ie este. în cele din urmă toate florile? S: Nimic nu se prăbuşeşte. acoperământ. sursa noastră. N: Aşadar. din cauza unui păcat originar sau a vreunei căderi în dizgra ie în lumea spiritelor? S: Asta e o prostie. supraveghind ce se întâmplă. Dr. Noi nu vom muri niciodată ca suflete ... e tot ce putem şti şi ne gândim că dorin a creatorului este de a se exprima pe sine prin. Cum ar putea ceva ce este absolut să devină mai absolut. Dr.. pe măsură ce floarea se deschide mai mult. ori mai în eleaptă. noi adăugăm ceva la construc ia vie ii. Dr. În acest. N: Aici e aici. Noi venim. spre a se extinde ea însăşi? S: Da... pentru a fi amplifica i. N: Îmi vine greu să vizualizez o divinitate a crea iei ca pe o lumină rece şi întunecată. Trebuie să mori de foame pentru a aprecia cu adevărat hrana.S: Spre interiorul sursei.... N: Şi crezi că sursa a devenit mai puternică prin existen a noastră ca suflete? S: (pauză lungă) Cred că perfec iunea creatorului este. Dr. Dr.. Dr. Dr. Dr. N: Thece. N: Dacă această sursă energetică explozivă şi multicoloră se prăbuşeşte în ea însăşi.. că există...i putea explica bine.. să. plină cu o prezen ă cunoscătoare. pe măsură ce creştem.. Fuzionând cu ea. care este în aparen ă deja perfectă să creeze o inteligen ă ce nu este încă perfectă? S: Pentru a ajuta creatorul să creeze.. astfel încât noi să putem ajunge la perfec iune. aş vrea să mă ascul i cu aten ie. N: Ai vrea să fii părintele unor suflete? S:. Dr. şi această floare eşti tu.. N: Sunt for ate sufletele să se desprindă de sursă şi să vină în locuri cum este Pământul. Dr. ce se află peste tot. folosind o diviziune a energiei sale divine şi creând inteligen e mai mici. Între inută şi îmbogă ită de faptul că-şi împarte cu noi. posibilitatea de a ajunge la perfec iune şi că aceasta reprezintă extensia maximă a sa însăşi. N: Dacă spiritele noastre nu ar trăi experien a vie ii fizice..nu e cumva acest lucru dovada faptului că nici sursa însăşi nu e cu totul perfectă? S: (pauză) Sursa crează pentru propria sa împlinire.. În acest fel.... să ne dea via ă. sursa este eternă. S: (suspină) E ca şi cum sufletele sunt parte a unei explozii electrice masive care produce un efect de halou.. după ce ai fost împinsă afară din acest halou? S: A fi. N: Poate că ai putea să-mi descrii această sursă de energie folosindu-te de culori. Şi.. N: Acesta este motivul pentru care sursa doreşte să facă acest exerci iu? S: Da. în frumoasa diversitate a crea iei. vor muri. devii conştient şi de alte flori şi.. am putea cunoaşte vreodată 116/159 . o bucurie nemărginită. naşterea noastră. ne scufundăm tot mai mult în lumina mai închisă la culoare. dincolo de care sim im o căldură intensă. explicând cu ajutorul lor mişcarea sufletului şi scopul crea iei.. şi noi avem încredere în această decizie şi în procesul de revenire la originea vie ii.i fie frig pentru a în elege binefacerea căldurii şi să fii copil pentru a în elege valoarea părin ilor. halou circular este o lumină de un roşu închis care pâlpâie. Dr. despre care speră că se vor amplifica ... sursa se apucă să creeze în mod deliberat suflete imperfecte şi forme de via ă imperfecte pentru acestea..

Sufletele trebuie să se pregătească să lase în urmă o lume a în elepciunii absolute. Pe când o scoteam din transa adâncă era ca şi cum s-ar fi întors la mine de dincolo de timp şi de spa iu. Dacă mediul nostru spiritual e greu de lăsat în urmă. prin urmare. sufletul este motivat să înceapă procesul de încarnare. Întinerirea energiei noastre şi propria evaluare a sinelui durează mai mult la unele suflete decât la altele. cu afec iune şi chiar cu nostalgie de plăcerile fizice ale vie ii de pe Pământ. Ar fi ca şi când energia ta spirituală ar cânta game la pian cu o singură notă. pentru a merge într-un mediu terestru plin de incertitudini şi temeri generate de oameni agresivi şi competitori. Identitatea noastră spirituală este cunoscută şi apreciată de o multitudine de alte entită i. Când rănile unei vie i anterioare s-au vindecat şi ne-am refăcut în întregime. Zâmbind. Dr. referitoare la sursa vie ii. 12 ALEGEREA VIE II VINE vremea când sufletul trebuie să părăsească iarăşi sanctuarul lumii spiritelor pentru o nouă călătorie pe Pământ. Această decizie nu este una uşoară. în care convie uiesc în libertate şi fericire. Sesiunile de pregătire cu consilierii şi colegii noştri ne-au sprijinit în efortul spiritual de a ne pregăti pentru următoarea via ă.aceste lucruri despre care îmi vorbeşti? S: Am şti că există. Mi-am exprimat recunoştin a pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o. pentru a întâlni cerin ele fizice şi mentale ale trupului omenesc. ar fi putut refuza să lucreze cu mine. Sufletul trebuie acum să asimileze toate aceste informa ii şi să treacă la ac iune. natura frumosului e de a dori să se manifeste. sufletele noastre fiind implicate acolo în cele mai adânci şi mai intime rela ii de dăruire nesfârşită şi eternă. misticii sufi i aveau un proverb . frumosul absolut. Pe când ne luam rămas bun. multe suflete încarnate se simt singure şi anonime în mijlocul unei popula ii impersonale. dar nu le-am cunoaşte. ca suflete ne amintim. sim im chemarea unei manifestări fizice a identită ii proprii. doamna mi-a spus că dacă ar fi avut idee de ce zăcea în ea. în ciuda faptului că au o familie şi prieteni pe Pământ. Odată revenite în lumea spiritelor. sufletele au re ineri chiar şi fa ă de părăsirea temporară a unei lumi a în elegerii de sine. de asemenea. Multe dintre ele nici nu vor să se mai gândească la o nouă întoarcere pe Pământ.creatorul fiind binele absolut şi. m-am gândit la ultimele ei afirma ii. în cele din urmă. pentru o nouă via ă fizică? • Ce lec ii vreau să urmez în mod special pentru a avansa în cunoaştere şi dezvoltare? • Unde ar trebui să merg şi cine ar trebui să fiu în via a viitoare. cât şi greşelile şi realizările noastre au fost toate evaluate spre a putea fi stabilit un traseu optim al încercărilor viitoare. pentru a avea condi ii optime 117/159 . Am încheiat şedin a cu această ultimă afirma ie profetică a Thecei. Acest lucru este mai cu seamă adevărat când nu ne-am apropiat prea mult de obiectivele noastre la sfârşitul unei vie i fizice. În Persia Antică. Sper ca prin intermediul cazurilor mele să demonstrez că în lumea spiritelor se întâmplă contrariul. dar. pe baza următoarelor trei decizii esen iale: • Sunt pregătit. camaraderiei şi a compasiunii. N: Şi crezi că dacă sursa nu ar crea suflete pentru a creşte şi a se dezvolta. oare. Karma şi ac iunile noastre trecute. şi anume de a lucra cu ea la un nivel atât de avansat. de al căror sprijin nu încetăm să ne bucurăm niciodată. energia sa sublimă s-ar micşora din lipsă de expresie? S: (suspină) Probabil că acesta e scopul. Am văzut cât de obosite pot fi sufletele atunci când se reîntorc în lumea spiritelor.

văd că încarnările sufletelor se măresc propor ional cu creşterea demografică.000 de ani variază. Frecven a încarnării sufletelor pe Pământ este inegală. majoritatea subiec ilor au mai trăit cel pu in o via ă întrun secol. chiar mii de ani între vie ile lor în culturile nomade din Paleolitic. clien ii mei au o medie de o via ă la două secole. 118/159 . dezvoltarea comer ului. Dacă planeta noastră este doar un exemplu între toate celelalte popula ii inteligente existente în univers. S-a estimat că în anul 1 popula ia lumii era în jur de 200 milioane de oameni. Este evident că astăzi Pământul are mai multă nevoie de suflete decât avea în trecut. Astăzi avem peste cinci miliarde de oameni. Fără îndoială. Între anii 1000 şi 1500 d. având ca scop determinarea măsurii în care suntem pregăti i să ne naştem din nou în forma fizică. Când i-am întrebat pe clien ii mei despre inventarul sufletelor disponibile. ciclul încarnărilor pare a fi reglat mai mult de dorin a interioară a acestuia decât de nevoia trupurilor gazdă ce evoluează într-un univers planetar. unde şi cine anume vor să fie în vie ile lor fizice. Când o lume moare. de regulă. Nu există nici o îndoială că ghizii noştri au o mare influen ă în această privin ă. După 1700. tot astfel există nişte discu ii pregătitoare cu sfătuitorii noştri spirituali înainte de a părăsi lumea spiritelor. Am spus că sufletele au libertatea de a alege când. aceasta medie s-a schimbat la o via ă într-un secol. care are o formă de via ă potrivită cu sarcinile pe care le aveau de îndeplinit. implicând un suflet aflat la un nivel inferior de dezvoltare. cu cât oamenii afla i sub hipnoză se apropie de via a lor actuală. nu semnifică numărul vizitelor făcute de diferite suflete. În 1800 popula ia lumii crescuse deja de patru ori. Există specialişti în reîncarnare care consideră că numărul oamenilor ce trăiesc astăzi pe Pământ se apropie de numărul total al sufletelor care au trăit aici vreodată. dar dacă o via ă este importantă. Există convingerea că există întotdeauna noi suflete disponibile pentru a umple orice nevoi ale creşterii demografice. în faza de orientare ce urmează imediat după moarte. şi cu accesul mai uşor la hrană. Estimările demografilor cu privire la câ i oameni au trăit pe Pământ în ultimii 200. pentru a-şi accelera dezvoltarea. în timp ce altele se opun vehement ideii de a o părăsi. Odată cu ridicarea oraşelor. Pământul are cu siguran ă o nevoie crescândă de suflete. subiec ii mei raportează că au trăit vie i mai dese. Anumite suflete petrec mai pu in timp în lumea spiritelor. Când studiez cronologia încarnărilor clien ilor mei. Odată cu apari ia agriculturii şi a domesticirii animalelor din Epoca Neolitică. Această creştere a numărului încarnărilor sufletelor a fost contestată pe motiv că amintirile vie ilor trecute sunt cu atât mai proaspete. Pentru un suflet etern. enorma explozie demografică pe Pământ constituie principalul motiv pentru care sufletele vin aici mai des. Acest lucru poate fi adevărat într-o anumită măsură. acele entită i care nu şi-au terminat treburile se mută în alta. în urmă cu 7000 .Hr. Cazul ce urmează ilustrează o scenă spirituală tipică. Această cifră. Estimările indică faptul ca în intervalul 1970 . Aşa cum avem parte de o discu ie. Re ine i că aceleaşi suflete continuă să se reîncarneze şi că mai sunt şi cele care ocupă mai multe trupuri în acelaşi timp. ea va fi păstrată întotdeauna vie în memorie. indiferent de cererile demografice de pe planetele pe care au fost repartizate.de a lucra la obiectivele mele? Sufletele mai bătrâne se încarnează mai pu in. observ că. pentru ca după numai 170 de ani să crească din nou. Media estimată este de circa 50 de miliarde de oameni. există o pauză de sute. tot de patru ori. pe care eu o consider totuşi mică. vie ile lor sunt adesea despăr ite de perioade de 500 ani.. Din jurul anului 1900.5000 ani. Totuşi.2010 e de aşteptat ca popula ia lumii să se dubleze. atunci inventarul sufletelor trebuie să fie cu adevărat astronomic. mi-au răspuns că ar trebui să-mi fac griji mai curând pentru că planeta noastră va muri din cauza suprapopulării decât că s-ar epuiza rezervele de suflete. Totuşi.

pentru că sunt foarte maniera i. Ai prefera să nu facă acest lucru? S: Oh.N: Îndoctrinări! Acest lucru mă duce cu gândul la constrângere. de asemenea.. Dr. A spus ca nu-şi mai poate aduce nici o contribu ie.va fi mai pu in aglomerat. până voi termina... M-am pregătit pentru asta. Ei nu te for ează în nici un fel...N: Cine este această voce? S: Instructorul meu. Mark. în parte din cauza deteriorării solului şi a schimbărilor atmosferice.. Notă: Opusul regresiei într-o via ă trecută este progresia într-o via ă viitoare.. da. Era atât de sătul de via a de pe Pământ.. nu-mi este prea clar. Dr. în cele din urmă.N: Când ai realizat prima oară că ai putea să te întorci pe Pământ? S: O voce blândă mi-a apărut în minte şi mi-a spus: „Ar fi timpul.N: Cunoşti pe cineva care nu a vrut să revină pe Pământ dintr-un motiv sau altul? S: Da.N: Ce au făcut profesorii cu el? I s-a permis să rămână în lumea spiritelor? S: (reflectând) Alegem să ne naştem din nou atunci când se hotărăşte că suntem pregăti i pentru acest lucru.N: Crezi că eşti pregătit să te întorci pe Pământ? S: Da..N: Ce s-a întâmplat cu Mark până la urmă? S: După încă o serie de.N: Crezi că vei merge tot pe Pământ şi când te vei apropia de sfârşitul încarnărilor tale? S: (pauză lungă) Ah. Dar va trebui să studiez foarte mul i ani Pământeni. referitor la sufletele dislocate. datorită. oameni trăind în clădiri ciudate în formă de cupolă.n-am în eles exact. încât nu dorea să se mai întoarcă. subiectul cazului 10 ne vorbeşte despre felul în care sunt „remodelate” sufletele care au acumulat prea multă energie negativă pe Pământ.N: A trăit multe vie i? S: Nu... Dr.. mai există şi o altă lume. poate nu. Notă: În capitolul patru.. Dar nu se adapta bine. (râde) Dar au ei metodele lor de a te.. nu crezi?” Dr. Ei văd. Unora dintre noi le trebuie un impuls atunci când se consideră că suntem din nou pregăti i. Dr. procedeu ce permite anumitor subiec i să vadă frânturi ale viitorului ca pe nişte scene incomplete. Îndoctrinări. Mark şi-a dat seama că s-a înşelat în privin a abilită ilor sale şi s-a întors. Încuraja atunci când este timpul. Dr. instructorii nu te for ează să pleci. Dr.... nu chiar..N: Unde crezi că ai putea fi atunci? S: Am impresia că se face o colonizare în altă parte .. Mi-ar plăcea să rămân. Dr.. Dr. cred că da.N: Ce înseamnă acest lucru? S: Pământul va avea mai pu ini oameni.. amneziei ce se instalează din motive karmice... dar instructorii nu vor să ne învârtim prea mult pe aici. Detaliile referitoare la viitor sunt întotdeauna limitate..dar tot cu oameni.N: Să ne întoarcem la ce spuneai despre impulsul pe care-l dau instructorii oamenilor pentru a părăsi lumea spiritelor. pe lângă Pământ. Lui Mark i-a fost arătat că îi ajutase pe cei din jurul lui. prietenul meu. Dr. presupun.. unii mi-au spus că popula ia Pământului va fi redusă considerabil până la sfârşitul secolului al XXII-lea. Dr.N: Po i insista să rămâi? S: Păi. E copleşitor. 119/159 .. De exemplu. Dr. pe Pământ.Cazul 24 Dr. Voi avea mai multe de spus despre aceste lucruri în cazul următor. S: (deranjat de remarca mea) Nu este deloc aşa! Mark era doar descurajat şi avea nevoie de încredere pentru a continua să încerce. dacă nu vrem să ne plafonăm.

Amândouă implică evaluări ale vie ilor pentru suflete aflate în tranzit. cei mai mul i vorbesc cu plăcere despre zona de alegere a vie ii. în viitor. spune-mi atunci ce părere ai despre perspectiva unei noi vie i. Este o reac ie impulsivă. în care energia transcendentă modifică timpul pentru a permite studiul planetar. bine informat despre felul în care sufletul lui este ajutat să ia deciziile potrivite. Pe de altă parte. poate. am ales un subiect de sex masculin. Toate regiunile spirituale sunt văzute de sufletele care călătoresc având aceleaşi proprietă i eterice. Acest lucru ar putea să se întâmple doar dacă ai putea renaşte imediat. oare. a vie ii. ca întreg. sufletele se gândesc când şi unde anume doresc să meargă pe Pământ. spa iul orientărilor menit sufletelor care se întorc poate contrasta cu spa iul de alegere a vie ii. Odată ce un suflet a decis să se reîncarneze. Nu aş avea nici o satisfac ie fără vie ile mele fizice. nu func ionează uniform. de evenimente şi de participan ii la acestea. Cu toate Acestea. de asemenea. Alegerea.Cazul 22 men iona. întotdeauna există un ghid care interac ionează direct cu noi. Am început să cred că lumea spiritelor. pentru o mai bună în elegere a acestui proces. un suflet să refuze categoric să se nască din nou? S: (pauză) Da.N: Dacă ghizii nu vă for ează. Dr.N: Ce faci atunci când eşti pregătit pentru o nouă încarnare? S: Merg într-un loc special. Instructorii te ajută să în elegi că graba de a te întoarce undeva ca nou-născut nu schimbă circumstan ele mor ii tale. pe de o parte a timpului şi a locului încarnării şi. Aici. evaluări ce includ scene de pe Pământ. care dispare după o vreme. sufletele sunt realmente singure. fără ghizii lor. a cui anume vrem să fim. Imagina i-vă că face i o repeti ie cu costume înainte de a intra. Înainte de a se decide cine vor fi în noua via ă. şi în aceeaşi situa ie.N: Bine. Având în vedere această practică spirituală. în noua via ă. create anume pentru ca sufletul proaspăt întors să se simtă bine. sufletele îşi vor alege un scenariu. în timp ce evaluează op iunile noilor vie i.. ca adult. am împăr it selec ia vie ii şi alegerea finală a unui trup în două capitole. to i îşi dau seama că trebuie să se odihnească şi să reflecteze. în care sufletele au posibilitatea de a se vedea în viitor. Dacă subiec ilor mei le vine greu să descrie anumite locuri spirituale. Dr. Apoi aten ia ne este îndreptată asupra oamenilor care trăiesc în aceste locuri. când intrăm în spa iul de alegere a vie ii. dar asemănările se opresc aici. Dacă ratezi ocazia unei experien e directe. Subiectul cazului 22 îl consideră ca fiind o lume în sine. Ca o ilustrare în acest sens. Dr. jucând diferite roluri în diverse locuri. Spa iile de orientare sunt descrise ca nişte locuri mici. potrivite pentru discu ii intime. nevoia restaurării sufletelor afectate. propriu-zis. 120/159 . să zicem după o moarte prematură? S: Am văzut şi astfel de cazuri. însă atitudinea noastră mentală în acest loc poate fi oarecum defensivă. într-o anumită perioadă de timp. Dr. când un suflet insistă să se întoarcă imediat pe Pământ. Acestea sunt modificări mai serioase decât refacerea primară ce se pare că a fost folosită în cazul sufletului obosit al lui Mark. pierzi mult. suntem plini de speran e. Acest loc agitat şi stimulator este descris a fi mult mai mare decât alte zone de studiu spiritual.N: Ce po i să-mi spui despre situa ia inversă. Dar instructorii i-au spus lui Mark că dacă nu trăieşte într-un trup. S: Sunt emo ionat. începem având posibilitatea de a vedea cum ne-am putem integra în anumite medii. folosind descrieri deosebit de asemănătoare. pe de alta. Am fost pu in intrigat de această procedură până când am realizat că un suflet este puternic influen at de condi iile culturale. menit sufletelor ce pleacă. Înainte de a pleca. nu reprezintă două decizii complet separate. următoarea etapă în procesul de întoarcere este aceea de a fi îndrumat către locul de alegere. Cred că po i să stai aici şi să nu te mai naşti niciodată în formă fizică dacă urăşti atât de mult acest lucru. Pentru a ne vorbi despre acest lucru. Mi s-a spus că acest spa iu seamănă cu o sală de cinema. Aceasta deoarece avem sentimentul că ne-am fi putut descurca mai bine în via ă. studiile sale vor dura mai mult.. dar cu aplica ii diferite. În cele din urmă. promisiuni şi aşteptări măre e.

transmit gânduri.N: Bine. atunci când eu şi instructorul meu cădem de acord că este timpul potrivit. Dr.. Dr..N: Continuă să îmi relatezi totul. doi...N: Continuă.. cred că trebuie să fie mai multe. S: Sunt goale.N: Ce se întâmplă după ce ai decis că vrei să te întorci pe Pământ? S: Păi.N: Cine sunt aceştia? Nu se ocupă ghidul tău de toate aranjamentele pentru încarnare? S: Nu chiar.. un balon uriaş .. dar energia mă relaxează... oameni... Sunt tras spre interior.. El vorbeşte cu coordonatorii. este circular.N: Există un singur loc de genul acesta în Lumea Spiritelor? S: (pauză) Oh.N: ce se întâmplă mai departe? S: (emo ionat) Simt un moment de linişte .N: Continuă să-mi relatezi.. ac iune. S: (pauză lungă). Eşti pregătit să mergem? S: Da....N: Ai cerut tu să vezi New York-ul? S: Am discutat despre întoarcerea mea acolo. Dr. Ce-mi mai po i spune? S: Este o.... Ce vezi mai departe? S: Inelul este înconjurat de ecrane . Va fi interesant.. S: Mesajul meu este primit de coordonatori.N: Ce vezi? S: New York-ul.. hai să mergem împreună în Inel. prezen a îndrumătorului meu mă înso eşte de asemenea. Dr. deocamdată nu reflectă nimic..Mă uit la ele. Dr. Cunosc acest oraş. dar nu le pot vedea.... oglinzi. la urma urmei am mai fost aici...mai multe 121/159 . care chiar ne ajută să vedem posibilită ile vie ilor noastre în Inel.. Unde se află sufletul tău fa ă de ecrane? S: Plutesc în mijloc. mişcându-se. printr-o pâlnie. este un pic mai întunecat. Dr..N: Ecrane aşezate de-a lungul pere ilor? S: Par a fi chiar pere ii.s-a schimbat .. Ecranele prind via ă. Plutesc deasupra Inelului. for ă concentrată de energie. Dr... când voi ajunge la trei.i aminti toate detaliile acestei experien e.. lumina este atât de intensă.. Dr. dar nimic nu este cu adevărat solid. locuri.N: Ce este Inelul? S: Este locul unde mă duc acum. nu. Dr.. care sunt primele tale impresii? S: (vocea îi scade)Sunt.N: Spune-mi mai multe despre aceste ecrane... plină de lumină şi sunet. ecranele se curbează în jurul meu.N: Continuă.. Noi îi spunem Inelul Destinului. ceva căruia îi pasă. Explicămi ceea ce vezi....N: Unu.. Conştientizez ceva ce se îngrijeşte de mine.N: Î i este frică? S: Hmm. Dr.. pu in neliniştit. Dr.Cazul 25 Dr.. licăresc ca nişte bucă i de sticlă. (vesel).... cu imagini şi sunt culori. odată intrat în interiorul Inelului. privind panorama vie ii peste tot în jurul meu. Sunt emo ionat gândindu-mă la ce mă aşteaptă.... Dr.. totul este..... Dr.. Nu mă simt singur. vei avea capacitatea de a. Dr.apoi este ca şi cum cineva a pornit proiectorul într-o sală de cinema. Dr. Când voi termina de numărat.. Dr.mereu este aşa . elastic.. trei! Sufletul tău se îndreaptă acum către spa iul de selec ie a vie ii. (absorbit) Aaa .N: Bine.

N: ce altceva îmi mai po i spune despre aceste linii? S: Liniile de energie sunt. călătoresc în timp acum de-a lungul liniilor privind imaginile de pe ecran schimbându-se. Îl văd ca pe o aglomerare de lumini şi butoane.clădiri. nu! Eu doar controlez mişcările lor în timp pe linii.. Acum vreau să-mi spui ce ar trebui să faci în Inel ? S: Voi ac iona mental panoul de comandă.. pista este controlată în inel şi transmisă mie.şi maşinile.N: Şi tu vezi aceste obiecte mecanice într-o loca ie spirituală? S: Ştiu că pare o nebunie.N: A. Văd linii ce converg în diferite puncte într-o serie de scene. apoi punctele se aprind pe linii când vreau ca scena să se oprească. Dr. Este ca şi când m-aş afla în carlinga unui avion. S: Îi voi ajuta pe coordonatori să schimbe imaginile de pe ecran ac ionând mental asupra scanerului.N: Nu-i nimic.. astfel încât să pot urmări ac iunea. în alte regiuni spirituale. scanezi imaginile şi te hotărăşti să te opreşti. evenimente care fac necesară luarea în considerare şi a altor posibilită i de alegere...N: Ai zice că acest dispozitiv se aseamănă cu un computer? S: Un fel de. scanerul.. acum am acces direct la ac iune. Dr. Spune-mi numai ce trebuie să faci cu panoul de comandă.i face griji din pricina asta. Privesc exact via a ce se desfăşoară în New York. te mişti de-a lungul pistei. Opririle sunt răscruci cruciale ale drumurilor vie ii. Dr.N: Aşadar..N: Bine. Dr. Dr. în timp ce oamenii se mişcă de jur împrejur? S: Amândouă. nu sunt filme adevărate.N: Ce? Vrei să spui că devii tu însu i parte din scenă? S: Da. drumuri cu puncte de lumină colorată ca nişte borne pe care le pot mişca înainte. în timp ce vei continua să-mi explici totul. liniile marchează drumurile printr-o serie de evenimente în timp şi spa iu? S: Da.N: Şi aceste scene se mişcă constant în jurul tău? S: Da.este mai zgomotos ca niciodată. Func ionează ca un sistem de urmărire care. dar asta e tot ce îmi vine în minte pentru a.. Dr.. derulare înainte şi înapoi? S: (râde) Aceasta este ideea. Spune-mi. Dr. Dr. Dr... nu. Dr.N: Creezi scene de via ă în acest timp? S: O....N: De ce faci toate acestea? S: Scanez.N: În ce fel? Devii un personaj din acea scenă sau sufletul tău pluteşte pe deasupra.N: Pozi ionează-te la pupitru şi fii tu operatorul. Notă: Liniile de călătorie sunt un termen de care am mai auzit vorbindu-se şi mai înainte.. Dr.N: Ce transformă? S: Comenzile mele.N: Ce-i acesta? S: Un dispozitiv de scanare în fa a ecranelor. ce faci apoi? S: Înghe scena pe ecran pentru a putea intra în ea. Dr. Dr. înapoi sau opri. Dr. Mintea mea se conectează cu scanerul pentru a controla mişcările scenelor pe care le urmăresc.. transformă. (vezi Cazul 14). Oricum.posibilită i.i explica ceea ce fac. Pot experimenta cum este via a cu oricine din scenă sau doar să-i privesc pe ei 122/159 .N: Ca şi când ai pune o casetă video cu butoane de start. S: (pauză) Am preluat controlul. Dr. pentru a descrie tranzi ia sufletului. implicând decizii importante... stop.N: Voi reveni la New York în câteva minute. Dr. sunt înregistrate pe panou.. vei ac iona proiectorul ca şi cum ai lucra într-o sală de cinematograf? S: (râde) Nu proiectorul.. Dr.

N: Tot nu în eleg cum de po i face multe greşeli serioase în ceea ce priveşte alegerile tale. Timpul progresiv este creat pentru a ne testa. pentru că sunt programat să urmăresc timpul de pe Pământ..dar nu putem să ne zbenguim prea mult. Ciclurile vie ii sunt la locul lor. În mod subiectiv. dar pentru noi timpul este uniform. Numai că sunt foarte multe alternative neclare.N: Dacă destinul viitor nu este în întregime prestabilit.N: Felul în care po i sări prin timp în ecrane mă face să mă gândesc la o minge! S: (rânjeşte) O.. atunci când intri în scenele viitoare de via ă. prezentului şi al viitorului ..N: Ceea ce mi se pare paradoxal la călătoriile în timp este că ceea ce urmează să se întâmple s-a întâmplat deja. este posibil să nu pot vedea în întregime anumite scene într-un segment de timp. S: Ca suflete.N: Deci timpul este folosit ca un catalizator pentru învă are. noi folosim timpul.. po i derula timpul înainte şi înapoi sau îl po i opri? S: Da . de ce numeşti acest loc Inelul Destinului? S: O. Bineîn eles că mă ajută şi controlorii. în esen ă. aşa că î i po i întâlni propriul suflet într-o anumită fiin ă umană. Dr. Unele păr i ale vie ilor ne sunt ascunse.N: În Inel po i vedea şi vie ile de pe alte planete decât Pământul? S: Nu. Aşa cum am mai spus. dacă tot po i vedea în viitor? S: Mă tem că tu nu în elegi adevăratul scop în care controlorii inelului folosesc timpul. Lucrurile şi evenimentele se mişcă. Dr. sufletul încarnat este suspendat pentru un moment. Dr. din cadrul cercului. după cum spui. vizualizând vie ile.asta e sigur . S: Posibilită ile mele de a alege mediul de via ă nu sunt nelimitate. pentru a ne testa abilitatea de a găsi solu ii. fiecare varianta de trup implică un anumit risc. pe unde 123/159 . Dr. Î i po i împăr i energia? S: Da. În Inel.. Dr. Nu ni se arată toate deznodămintele posibile ale unei scene.N: Deci. S: (zâmbeşte enigmatic) Când avem un atare contact. astfel încât să pot porni sau opri scena oricând..din orice punct. este stimulant . există destin.N: Bine. şi pot trimite gânduri înapoi la mine însumi. dacă nu mă voi descurca prea bine într-o via ă. dar o parte din mine rămâne la pupitru. Pe Pământ vom încerca să le rezolvăm. Ne măsurăm abilită ile în func ie de dificultatea evenimentelor. Dr. Dr.N: Poate că în eleg.cum se întâmplă şi în Inel.N: Cum de po i să părăseşti pupitrul şi să intri într-o scenă de pe Pământ în timp ce încă monitorizezi ac iunea în Inel? S: Ştiu că e posibil să nu în elegi acest lucru. de ce anume opreşti scenele pentru a reflecta asupra alegerilor. deşi nu po i vedea tot ce se va întâmpla? S: Da. Inelul ne prezintă diferite experimente spre a alege câteva. Dr. Dr. ei văd un cerc al trecutului. Când îmi duc subiec ii în locul de alegere a vie ii. timpul co-există pentru tine în lumea spiritelor sau este progresiv? S: Co-există aici.. Dr. pentru că avem de luat decizii importante pentru via a următoare. şi devin obiecte în timp. Via a este condi ionată. Noi nu tulburăm ciclurile vie ii când călătorim în timp.. dacă trecutul. când intru şi ies din ecrane.. Dr.N: În afara Inelului.N: Mi se pare că atunci când sufletele sunt în Inelul Destinului se folosesc de timp ca de un instrument.. prezentul şi viitorul nu sunt cu adevărat separate în timp ce călătoreşti. sufletele par că se învârt înapoi şi înainte în timp ce-şi fac turele de recunoaştere. când tu experimentezi de fapt păr i ale vie ii în care ai de gând să trăieşti. dar îl putem vedea totuşi cum trece pe Pământ. Dr. Având în vedere că nu i se arată niciodată totul. Va trebui să îmi asum consecin ele pentru orice alegere greşită. Sim ind că părăsesc timpul spiritual Acum. aşa e. Este relativ scurt.

de asemenea. ca posibilită i ale vie ilor fizice. acesta fiind motivul pentru care subiectul acestui caz nu a vrut să facă o greşeală alegând o via ă nepotrivită pentru el. În timp ce închei conversa ia cu Cazul 25. Am vrut să mă întorc în acest oraş dinamic ca să studiez muzica.N: Acum aş vrea să vorbim mai mult despre imaginile pe care le vezi în New York. Acest lucru se petrece deoarece o singură realitate.rezonante. Dar. destinul karmic înseamnă că nu suntem chiar bloca i în evenimente pe care nu le putem controla. Când suntem lovi i de adversită i. care ar fi mai pu in evidente la un suflet mai avansat. i s-a vorbit cumva. De-a lungul vie ilor noastre. Noi suntem stăpânii destinului nostru. de asemenea. În capitolul cinci. despre selec ia bazată pe criterii geografice? S: Oh. E posibil ca ei să nu vadă prea clar în viitor anumite evenimente semnificative. ca fluxul şi refluxul. Acceptând ceea ce ne este sortit pe drumul vie ii drept „voia lui Dumnezeu”. memoria inconştientă păstrează cheia către amintirile spirituale ale unei amprente generale a fiecărei vie i. Fără a şti de ce. Bineîn eles că au dreptate. cazul 13 a demonstrat cum ni se instalează amnezia atunci când intrăm în via a actuală. Propriile vie i trecute ale unui suflet sunt mult mai uşor identificate. Răspunsul la următorul pas îmi vine din interior”. unde ele văd anumite drumuri alternative ale drumului principal. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sufletele ce examinează vie ile viitoare. Dacă totul ar fi fost predestinat. Astfel. Deoarece realită ile paralele sunt suprapuse una peste cealaltă. am fi cu adevărat nişte creaturi neputincioase. Dr. Aceste ocazii pot veni în momente care nu ne convin. de asemenea. făcând schimbări la fa a locului. abordând o atitudine fatalistă şi să nu luptăm să îmbunătă im respectiva situa ie. un client mi-a spus: „Ori de câte ori am nelămuriri fa ă de ceea ce am de făcut în via ă. Faptul că subiec ii mei nu văd în întregime viitorul în aceste condi ii. care le tulbură imaginea. a fost deja stabilită pentru a pregăti acest suflet. m-a pus pe gânduri. n-ar mai exista nici scop şi nici dreptate pentru strădania noastră. că avem lec ii karmice şi responsabilită i. în cele din urmă. orice ni s-ar întâmpla în via ă. Cu siguran ă. Cu toate acestea. Fără această facultate. Odată. 124/159 . Scopul reîncarnării este exerci iul liberului arbitru. Deşi aceste cărări nu ne sunt dezvăluite în întregime când suntem în stare de suflete. mul i oameni cred că via a lor urmează un plan. În general. aducem totuşi ceva din harta lor pe Pământ. încă încarnate. Am discutat cu instructorul meu despre faptul că în via a trecută am murit de tânăr la New York. cu un curs al ac iunii definit. nici o trădare din partea lui Dumnezeu-suprasufletul. este posibil să apară evident cititorului faptul că obiectivele muzicale ale acestui individ pentru următoarea sa via ă sunt mai curând egoiste. Vehiculul de alegere a vie ilor furnizează un fel de maşină a timpului pentru suflete. nu înseamnă că existen a noastră trebuie închisă într-un determinism spiritual în care să ne supunem unui destin inefabil. şi este astfel imprimată adânc în memoria lui. E posibil să nu ac ionăm. ca parte a unui plan spiritual atotcunoscător. Încercând să clarific acest lucru. se va observa. Legea cauzei şi efectului ac iunilor noastre există întotdeauna. nu se aşteaptă de la noi să ne dăm în lături. deoarece cu cât ajung mai departe de probabilită ile prezente. dorin a lui de a fi un talent muzical admirat are unele elemente de compensa ie personală. Cu toate că amnezia previne cunoaşterea acestui plan în stare conştientă. astfel încât experien ele vie ilor trecute nu vor inhiba descoperirea de sine în prezent. fiecare dintre noi va trece prin situa ii în care avem şansa unor schimbări care implică riscuri. mai ales de către sufletele mai experimentate. că acest suflet vrea să se dăruiască într-o măsură importantă. dar provocarea şi şansa sunt acolo şi ne aşteaptă. cu atât cresc şansele de a întâlni realită i alternative. acestea pot fi văzute. Deşi aceleaşi proprietă i se aplică şi timpului din trecutul îndepărtat. Toate aspectele timpului le sunt prezentate ca realită i regăsite. la concluzia că lumea spiritelor este proiectată pentru a proteja interesele fiecărui suflet. există o excep ie. retrăgându-se şi revenind împreună. a ghizilor noştri sau a celor ce coordonează alegerea vie ii. într-o anumită măsură. oamenii cu care lucrez sunt suflete tinere. am ajuns. este important să în elegem că fericirea sau suferin a noastră nu reflectă nici o binecuvântare. înainte de a veni în Inel. Semnifică. mă aşez liniştit şi mă gândesc la locurile în care am fost şi le compar cu locurile în care aş vrea să merg în viitor.

. Aş putea să mă duc şi în Los Angeles. în timpul construc iei unei căi ferate în New York.N: Bine. ca pe o condi ie a vie ii..N: Po i cere să mergi oriunde pe Pământ? S: Hmm.N: De ce nu la Paris? S: Nu mi s-a oferit un trup în Paris. hotărând care ar fi cele mai bune medii pentru to i cei implica i. Îmi fixasem un obiectiv . Unii dintre noi încep o nouă via ă cercetând din umbră. urmăresc oamenii care se plimbă prin magazinele de pe Fifth Avenue.. deci acum te ui i la străzile New York-ului? S: Da.. A fost o via ă bună .N: În timp ce pluteşti în jurul acestor studen i nu faci decât să observi atmosfera generală? S: Ba mai mult decât atât. pentru că fac mai mult decât să le privesc. cinci! Relatează-mi ce anume faci. şi este minunat. Intru în mintea unora dintre ei pentru a vedea cum.dar scurtă.N: ce sugestii? S: Am vorbit despre dorin a mea de a ajunge pianist de muzică clasică. Dr.N: Oh.N: Ai vorbit cu instructorul tău şi despre alte suflete . Instructorul şi prietenii mei mi-au oferit sugestii în acest sens. cu un start mai bun şi să-mi fac un nume în muzică. e destulă libertate în privin a asta.ului. cosmopolit... trei. la petreceri. Am vrut un oraş mare.prietenii tăi. traduc muzica. lucruri de genul acesta. cred că tocmai îmi spuneai că trebuie să te stabileşti la New York.. A fost omorât într-un accident.. care ar putea dori să se încarneze o dată cu tine? S: Sigur. Dr..ca într-o zi să studiez muzica şi să mă fac cunoscut în marele oraş.ştii. Dr. Re-naşterea lui în acelaşi oraş a avut loc în 1937... în timpul ultimei tale vizite în Inel? S: (cu triste e) Da. Dr. doi. la vârsta de douăzeci şi doi de ani...N: Vreau ca lucrurile să fie limpezi în ceea ce priveşte op iunile tale de a alege. Eu le-am făcut cunoscut că voiam să reîncep în acelaşi loc în care fusesem ucis. treceam pe lângă sala de concerte. asta face parte din pregătiri. Dr. Dr.în func ie de ce trupuri sunt disponibile? S: Da. unu. ca tânăr la New York. Acum vreau să mă întorc. şi am acceptat-o. Dr.. Când începi să vizualizezi scene din via a în Inel. Plutesc de jur împrejur.. Buenos Aires sau Oslo. în anumite locuri. nun i. S: Acest oraş îmi va oferi cele mai mari şanse de a-mi împlini dorin a de a studia pianul.N: i-ai vizualizat moartea. presupun că acesta este un alt motiv pentru care vrei să te întorci la New York. Dacă avem anumite preferin e.N: Şi această experien ă î i motivează interesul pentru pian? S: Da. adulmecând mâncarea din restaurante. Dr. Dr. chiar ai pătruns în mintea oamenilor care se plimbă pe străzi? S: Nu.N: Când ai spus că vrei un început mai bun în muzică.N: Trebuie să fii într-un loc special precum Inelul pentru a examina procesul mental al 125/159 .. Dr.N: Voi număra până la cinci şi când voi ajunge la cinci vei scana aceste oraşe în timp ce vei continua să vorbeşti. Dr. aud claxonatul maşinilor. nu încă. Dr. Începusem chiar înainte de a muri.N: ce faci mai departe? S: Merg în alte oraşe. Dr. Am cântat la acordeon pentru a câştiga un ban în plus .Dr. S: Mă duc în sălile de concerte şi la facultă ile de muzică şi privesc studen ii repetând.. reintru în atmosfera locului. în anul 1898. cu şcoli de muzică recunoscute. S: Eu n-am spus asta. acestea sunt cântărite în func ie de ceea ce este disponibil.N: Vrei să spui .. patru. Dr.N: În acest punct.... Notă: Acest subiect a venit în America ca emigrant rus în via a lui anterioară.. Pe când eram distribuitor de ghea ă pe străzile New York. te ui i mai întâi la oameni sau la loca ii? S: Începem cu loca iile... Dr.

intră în mintea mea pentru a vedea dacă sunt mul umit de ceea ce mi s-a arătat. cel pu in din câte îmi pot aminti. şi cele mai multe dintre proiectele mele au vârsta adolescen ei. există o fată foarte promi ătoare la Los Angeles. cât şi după acest an . bazate pe propriile idei. de unde ştii că aceia care coordonează selec ia nu aranjează căr ile împotriva ta? Poate că ei te programează să faci anumite alegeri? S: (pauză) Nu cred.1956. şi eu întotdeauna am avut la dispozi ie alegeri interesante. Totuşi. ai fi vrut să trăieşti în New York? S: (râde) Ca fapt divers. în timpul relativ de pe Pământ? S: Oh.N: Înainte de a părăsi Inelul. Dr. Dr. avar.. Dacă trebuie să. Corpul lui nu va avea vigoarea celui precedent.N: Banii sunt importan i? S: Ştiu că par.. dămi câteva amănunte despre via a pe care probabil o vei alege.N: Aşteaptă un minut.N: În ce an se petrec cele văzute de tine în aceste vie i prospective? S: (ezită) . dar voi beneficia de avantajul unor părin i cu ceva bani. Inelul î i dă posibilitatea de a fi efectiv în pielea mai multor persoane care nu s-au născut încă. Dacă i-ar fi plăcut o studentă de la conservatorul din Oslo. da.egoist.. altfel mă voi abate de la elul propus. Dacă vreau să exprim frumuse ea muzicii şi să mă bucur şi eu. te constrâng ei în vreun fel săi ei o decizie? S: Nicidecum.i sunt arătate în Inel. şi ceilal i. Dr.N: Deci.. aceste legături temporare sunt realizate şi se pot destrăma cu repeziciune.i place nici una dintre op iunile prezentate în Inel. dar cred că voi alege (se opreşte şi râde) un copil grăsu cu mult talent. Dr... 126/159 . (decis) Vreau la New York. după cum au experimentat mul i dintre noi. Dr.N: Dacă nu. Dr.N: Crezi că te-ai uitat destul de atent la celelalte oraşe? S: (nerăbdător) Da..în măsura în care Inelul îmi va îngădui.. ce se întâmplă după ce termini de analizat vie ile în Inel? S: Controlorii. po i cere să i se arate alte locuri şi al i oameni? S: Nu e nevoie. am făcut-o. Dr. A lua legătura cu cineva care se află în prezent pe Pământ e posibil de oriunde (din lumea spiritelor).N: Po i să descrii modul în care sufletul tău ia contact cu cineva? S: (pauză) . şi va fi descrisă în continuare în Cazul 29. Mi s-a oferit destul. Dr. Dr..oamenilor? S: Dacă e vorba de evenimente trecute şi viitoare. Unirea unui suflet cu un trup neînsufle it.N: E vorba întotdeauna de aceleaşi entită i? S: Cred că da. Plutesc afară şi mă duc să vorbesc cu colegii mei înainte de a mă hotărî. cel pu in pentru mine. având în vedere cum s-au petrecut lucrurile întotdeauna când am venit în Inel. Dr.. care mă vor încuraja să exersez.i alegi via a strict dintre cele ce. treci mai departe. exersez. am nevoie de o pregătire adecvată şi de nişte părin i care să mă sprijine. dar tot la New York vreau... Încă încerc să mă decid între câteva persoane. pentru a vedea dacă m-aş potrivi bine cu ei .N: Bine. Îi voi verifica atât înainte.. dar nu le doresc.. S: Mă duc la New York pentru a deveni muzician. pentru durata unei vie i. Ca o periere uşoară.N: Dă-mi voie să fiu mai direct. Dr. este mult mai dificilă. exersez. mă cunosc doar. Notă: Sufletele sunt capabile să trimită şi să recep ioneze mesaje între lumi spirituale şi temporale. Având în vedere că timpul tău În Inel se apropie de sfârşit. Dr. Nu mergem acolo decât dacă în mintea noastră s-a conturat deja ce fel de via ă am vrea să trăim.pentru a le verifica talentul şi părin ii genul ăsta de lucruri. dar în via a anterioară nu am avut bani.N: Bine.

atrase sufletele noastre de aceleaşi zone geografice. multe suflete aleg să trăiască în locuri în care au mai fost înainte. Un om care moare e aşteptat să se întoarcă ca propriul său nepot nenăscut. (Mai târziu. oare. reînnodând legătura lor întreruptă spre a 127/159 . În capitolul zece am explicat că în spa iul transformărilor din lumea spiritelor sufletele au posibilitatea de a experimenta orice forme şi înfă işări. mun i sau mări. preferin e pentru un mediu rural sau urban. spune că sufletele aleg să stea în cadrul aceleiaşi descenden e genetice. când lumea era subpopulată.Bineîn eles că aceste teatre asemănătoare Inelului nu se limitează numai la vizualizarea planetei noastre. În timp. în vederea încarnărilor lor în universul nostru sau în alte dimensiuni. Să fie. le stau la dispozi ie. Pentru mine. această tendin ă că sufletele doresc să se întoarcă în aceleaşi ări din motive rasiale? Sufletele nu au o înclina ie către o selec ie a vie ilor bazată pe etnicitate şi na ionalism. dacă un frate şi o soră au unul pentru celălalt o afinitate deosebită şi unul va muri subit încă de tânăr. În acest secol al suprapopulării. mişcându-ne pe valuri de gaz. în care voi fi singură mai mult timp”. diferit de la o vizită la alta. odată cu întemeierea satelor şi apoi a marilor centre ale civiliza iei antice. nefiind nimic solid. ea a spus: „în lumea lui Arnth suntem asemeni mingilor de vată de zahăr. de asemenea. subiec ii cazurilor mele spun că se întorc în aceleaşi zone. pregătindu-ne imagini ale locurilor înainte ca noi să ajungem. cum ar fi cea a indienilor americani. Cazul 29 va descrie cum anume este să te deplasezi pe unul dintre acestea atunci când te naşti din nou). În experien a mea am văzut rareori ca sufletele să repete aceleaşi alegeri genetice în mai multe vie i anterioare. tunelul mai luminat indică o comunitate de fiin e mai interactive. Sufletele pot avea. Numărul scenelor pe care sufletele le văd înaintea unei noi vie i este. Alegerile vie ilor au fost din nou împrăştiate din punct de vedere geografic de marile migra ii ale popoarelor ce colonizau Pământuri noi. Numărul spiritelor specialiste care asistă sufletele în spa iul de alegere al vie ii nu pare să fie niciodată mare. oare. Ofertele vie ilor personale sunt selective. O femeie a explicat în felul următor: „Noi vedem aceste deschideri ca pe nişte găuri în spa iu mai luminate sau mai întunecate. Cazul 25 ne-a spus că alegerile lui în privin a loca iei erau limitate la patru oraşe. de a se recrea. Acum ştiu de ce îmi place să stau în temperaturi de peste 100 de grade (Farenheit) pe Pământ. deoarece doresc o nouă via ă în aceeaşi familie pe care au avut-o în via a trecută? Tradi ia anumitor culturi. Am arătat că unora dintre sufletele ce vin pe Pământ le face plăcere să se încarneze şi în alte lumi. deoarece acest lucru le-ar inhiba dezvoltarea şi le-ar reduce oportunită ile. descriind intrarea sa într-o deschidere luminată. Un alt subiect. Când am rugat-o să-mi dea un exemplu al unei astfel de colonii. Câmpurile mai întunecate duc la nişte colonii mentale mai pu in dense. în apropierea centrelor grupurilor din care fac parte. Rotirea unul în jurul altuia este extaziantă”. de bună seamă. Ele sunt mai degrabă ca nişte apari ii vagi pentru subiec ii mei. Din când în când aud despre un suflet care se întoarce în trupul unei rude dintr-o via ă anterioară în circumstan e karmice neobişnuite. Pe lângă faptul că e mai confortabil pentru un suflet să aleagă o cultură cunoscută deja (ceea ce nu e acelaşi lucru cu înclina ia spre o rasă sau alta). merg împreună cu grupuri de suflete în lumea focului din Jesta.” Ancorarea fizică a unui suflet este importantă. În această atmosferă vulcanică putem experimenta stimularea fizică şi emo ională de a deveni molecule inteligente de foc. e posibil ca sufletul celui mort să dorească să revină în trupul copilului fratelui care trăieşte. cât şi. Subiec ii mei mi-au spus că. a precizat: „Uneori. pentru perioade scurte. De exemplu. Să însemne. trebuie să luăm în considerare şi afinită ile pe care multe spirite le au pentru deşerturi. atât în scopul propriei lor deveniri. Aceste produse ale separatismului uman sunt învă ate în copilărie. deşi cei mai mul i consideră că sunt implica i membrii Consiliului Bătrânilor şi ghizii lor personali. mai ales în ultimii patru sute de ani. între încarnările umane. La începutul istoriei omenirii. Oamenii spun că aceste intrări sunt simbolizate printr-o linie a unui imens pasaj arcuit asemănător unei gări de mari dimensiuni. ceea ce îmi indică faptul că alte entită i spirituale au lucrat în mod activ în folosul nostru. clien ii mei îşi amintesc de vie i în care s-au născut întotdeauna în aşezări umane răzle ite. tunele sau canale spa iale şi temporale.

majoritatea sufletelor sunt înclinate spre un candidat principal ce ne-a fost prezentat pentru a fi ocupat de sufletul nostru. În acest caz. Dacă sufletele aleg o via ă în care vor muri prematur. Am descoperit că sufletele se oferă voluntar în mod special pentru trupuri care vor suferi de boli incurabile. Deşi erau un cuplu de tineri adorabili în ultima via ă a clientului meu. în timp ce un Dumnezeu capricios se uită în altă parte. Experimentarea suferin ei cauzate de această pierdere teribilă a dat sufletelor acestor părin i o mai adâncă în elegere a efectelor tăierii legăturilor de sânge. Toate au fost cazate în aceeaşi baracă (fapt de asemenea stabilit dinainte) în care clienta mea a şi murit în 1943. în cele din urmă. Pe lângă toate celelalte considerente. de multe ori văd acest lucru în spa iul de alegere a vie ii. unii numesc aceasta „via ă de intermezzo”. 13 ALEGEREA UNUI TRUP NOU ÎN locul unde îşi aleg via a. sufletele noastre nu văd avanpremiera vie ii unei singure fiin e umane în cadrul aceluiaşi ciclu temporal. în ultima sa via ă. Părăsind această zonă. Fiecare suflet este motivat în alegerea unui eveniment la care vrea să participe. îmbărbătând copiii şi încercând să-i ajute să supravie uiască. Un client mi-a spus că via a lui anterioară a fost dinainte planificată să se încheie pe când era un băie el indian-american în vârstă de numai şapte ani. nu pentru mine. încarnarea se reduce pentru suflete la a lua toate deciziile importante privitoare la un anumit trup şi la tot ce poate fi învă at utilizând creierul unei anumite fiin e umane. Următorul capitol analizează motivele biologice şi psihologice ce stau la baza alegerii trupurilor de către suflete. Deşi evenimentele. deoarece nu este timp suficient. părin ii au abuzat. aceşti părin i aveau nevoie în mod evident să experimenteze durerea ca un copil pe care şi l-au dorit foarte mult să fie luat de lângă ei.finaliza o sarcină importantă. Acest capitol este dedicat numeroaselor elemente care influen ează această decizie. Aceste planuri sunt făcute dinainte de către sufletele participante la evenimentele tragice ale familiei şi implică un întreg labirint de probleme karmice. de aceea am ales să mă întorc pentru ei ca intermezzo”. mai degrabă ca să ajute pe altcineva decât să lucreze la propriile probleme. moartea unui alt copil. El a relatat: „Eram în căutarea unei lec ii dure şi prescurtate despre umilin ă şi această via ă de suferin ă de foame a unei corcituri cu care toată lumea se purta urât a fost de ajuns”. Misiunea ei a fost îndeplinită cu mult curaj. Oricum. Nu cu mult timp în urmă am avut un caz în care clientul meu a murit prematur. Voi prezenta un exemplu pe această temă în Cazul 27. rasa. din cauza unei boli din naştere. 128/159 . acestea nu sunt cele mai importante alegeri ale sufletului pentru via a viitoare. înainte de a lua decizia finală. cultura şi loca ia geografică par a fi de multe ori prioritare în procesul de selec ie. O situa ie mai obişnuită pe care o întâlnesc în experien a mea e ilustrată de sufletele copiilor mor i la pu in timp după naştere care se întorc la aceiaşi părin i ca suflete ale următorilor copii ai acestora. Sufletele ce ajung să fie implicate în asemenea tragedii nu se află într-un loc şi moment nepotrivit. Sufletele nu-şi vizualizează cu regularitate moartea în vie ile următoare. provocând. la vârsta de 18 ani. L-am întrebat: „Care a fost scopul pentru care ai murit la numai câteva zile de la naştere? El mi-a răspuns: „Lec ia era pentru părin ii mei. pe când erau împreună într-o via ă trecută. vor fi ucise sau îşi vor sfârşi via a împreună cu al ii din cauza unei catastrofe. sfătuitorii noştri spirituali ne dau multe ocazii de a reflecta asupra a tot ceea ce am văzut în viitor. Când sufletele revin pentru o via ă scurtă. Un alt exemplu şi mai sugestiv al unui suflet ce s-a oferit voluntar pentru o sarcină terifiantă a fost cel al unui subiect al meu ce a ales ca în ultima sa via ă să se alăture (împreună cu încă trei spirite din grupul său) trupurilor unor femei evreice deportate din München şi duse în lagărul mor ii de la Dachau în 1941.

Libertatea noastră de alegere fa ă de aceste trupuri se referă mai mult la elementele psihologice. de fapt. Profesorii noştri folosesc viitorul relativ în locul de alegere a vie ii pentru a permite sufletelor să măsoare utilitatea umană în vederea lucrului la planurile lec iilor neterminate. când un suflet se află într-un trup afectat. o oportunitate pentru a avansa într-un ritm mai rapid decât aceia dintre noi cu min i şi corpuri sănătoase. vie ile lor ar fi mult mai împlinite. a fi oameni înseamnă că vom face cu to ii greşeli şi trebuie să ne corectăm erorile pe parcurs.000 de gene pe care le moşteneşte fiecare fiin ă umană. Acest fapt se va aplica în cazul oricărui trup pe care l-am alege. stabilit chiar de mintea sufletului. Nu e ceva ieşit din comun să văd că cineva care a „alunecat” printr-o via ă lipsită de provocări. Când îi ascult pe subiec ii mei descriind toate pregătirile necesare pentru alegerea unui nou corp fizic. un sondaj na ional din Statele Unite indică faptul că 90% dintre bărba i şi femei nu sunt mul umi i de caracteristicile fizice ale corpurilor lor. propunând stereotipuri şi modele ideale ale înfă işării fizice. Aşa cum va demonstra următorul meu caz. care fac şi mai grea povara lor. îşi supradozează tumultul de evenimente în următoarea existen ă pentru a recupera timpul pierdut în atingerea obiectivelor sale de învă are. Indiferent de nivelul sufletului nostru. Înainte de a aborda factorii mentali mai complecşi ce influen ează decizia unui suflet de a se uni cu creierul unui copil. cazurile mele arată că numai pu ine accidente ce implică mutilări ale corpului n-au fost alese de bunăvoie de către suflete. Planul pentru următoarea via ă variază în privin a gradului de dificultate. Aceasta este puterea amneziei conştiente. în corpul meu?” Aceste întrebări apar mai ales atunci când tipul de corp pe care îl avem ne împiedică să facem acele lucruri pe care credem că ar trebui să le putem realiza. Trebuie să procedăm cu multă aten ie la alegerea trupului potrivit. Corpurile noastre sunt o parte importantă a încercării pe care ne-o stabilim noi înşine pentru via ă. ghizii şi membrii grupului nostru participă la acest proces de evaluare atât înainte. voi începe cu aspectele fizice ale alegerii unui trup. A trăi într-un corp afectat de boală nu implică în mod necesar plata unei datorii karmice cauzate de faptul că am fi rănit pe cineva într-o via ă trecută. decât la cele 100. şi acest aspect face parte din planul lec iei sufletului. Totuşi. în 129/159 . După cum am spus. oare. De câte ori nu ne-am uitat în oglindă şi am zis: „Oare sunt acesta eu? De ce arăt aşa? Mă aflu. bazându-se. mă gândesc la fluiditatea timpului spiritual. Cazurile clien ilor mei m-au convins că efortul necesar depăşirii deficien elor fizice accelerează evolu ia. Mul i oameni handicapa i cred că dacă n-ar fi fost victimele unei erori genetice sau ale unui accident care le-a mutilat corpul. Sufletele fac acest lucru în scopul de a se pregăti corespunzător pentru vizualizarea anumitor persoane în medii culturale diferite pe Pământ. Mintea sufletului este departe de a fi infailibilă când lucrează împreună cu creierul biologic. E greu să-i spui unei persoane ce tocmai s-a îmbolnăvit şi care încearcă să se descurce cu un handicap fizic că acest lucru este. Cred că sufletele care se ocupă de camera ecranelor ştiu dinainte ce să ne arate. Depăşirea obstacolelor ridicate de neputin ele fizice şi suferin ele noastre ne face mai puternici în fa a încercărilor vie ii. Societatea creează la rândul său destulă nemul umire în acest sens. tocmai datorită acestor gânduri din mintea noastră. Această în elegere trebuie să vină din interior. cât şi după vizita noastră la locul de alegere a vie ii. începem să deliberăm în privin a trupurilor ce ne sunt prezentate spre alegere încă înainte de a merge în locul de selec ie a vie ii. în care n-am făcut progrese prea mari. de care ne vom folosi în via a care va veni. Dacă tocmai ne-am întors dintr-o via ă uşoară.De fapt. sufletul nostru ar putea dori să aleagă pentru următorul ciclu temporal o persoană care să se confrunte cu suferin e sau tragedii. Am avut câ iva clien i care au venit la mine convinşi că trupurile lor îi împiedică să trăiască o via ă mul umitoare. Aceia dintre noi ce sunt considera i de societate ca fiind imperfec i suferă discriminări. Oricât de crud ar putea suna acest lucru. în timpul vie ii. În ciuda faptului că sufletele noastre ştiu dinainte cum vor arăta. alegerea sa poate implica o cale spre însuşirea unei lec ii diferite. vreau să arăt în cazul de la începutul acestui capitol de ce doresc sufletele anumite corpuri. Totuşi.

i sunt prezentate pentru respectivul segment temporal? S: (meditativ) Posibilită ile mele de alegere par întotdeauna să se potrivească cu ceea ce vreau să experimentez în vie ile mele. Toate sentimentele mele erau canalizate în scopuri fizice.special. ai solicitat tu acest trup bine înzestrat genetic sau pur şi simplu a ales pentru tine ghidul tău? S: Consilierii nu fac acest lucru. având „şuvi e murdare de păr blond-roşcat împrăştiate pe umerii mei”. Când am rugat-o să îmi vorbească despre o via ă în care s-a sim it deosebit de bine într-un trup omenesc. Ea mi-a spus că Leth era „un fiu al naturii” care a călătorit de-a lungul Mării Baltice. avea un piept imens şi membre puternice. mi-a povestit despre una trăită în corpul unui viking numit Leth. navigând pe râuri şi traversând păduri virgine şi dese.N: Care a fost cel mai important lucru pentru tine în via a pe care tocmai i-ai reamintit-o ca Leth vikingul? S: Experien a acelui trup extraordinar şi sentimentul for ei fizice brute. Leth a fost descris purtând o mantie lungă din blană moale. pentru că trupul meu nu reac iona la durere nici când era rănit. Atunci când ai făcut alegerea în lumea spiritelor.N: Leth a fost vreodată tulburat din punct de vedere mental? A existat vreo sensibilitate emo ională în acea via ă? S: (izbucneşte în râs) Glumeşti? Niciodată! Nu mă interesa decât ziua de azi. Înainte de a merge la sursa problemei sale. Mă îngrijoram doar că nu am parte de suficiente lupte. N-am mai avut niciodată un asemenea corp în nici o via ă Pământească. pe considerente fizice şi nu pe implica ii psihologice. prăzi. De-a lungul anilor. era. am avut de ales între doi oameni ce trăiau pe atunci. cu siguran ă. am aflat că încerca o durere confuză în ambele picioare. a mers la mai mul i doctori care nu au găsit nici o cauză medicală pentru simptomele ei. Era înarmat cu un topor şi cu o sabie ascu ită. în jurul anilor 800. localizată în jumătatea inferioară a şoldului. băutură şi sex. cu toate că suferise toată via a de dureri la picioare.i place nici unul dintre trupurile care. Clienta cazului 26 era o femeie înaltă şi bine propor ionată. am bănuit că originea durerilor ei s-ar putea afla într-o via ă anterioară. am hotărât să o trec pe clienta mea prin câteva vie i anterioare pentru a stabili care erau motivele care au determinat-o să aleagă acele corpuri. Dr. prădând aşezările din calea sa. şi Leth mi-a fost prezentat ca o posibilitate.N: Ai avut o singură alternativă? S: Nu. Nu m-am îmbolnăvit niciodată. Dr.). Clienta mea a fost intrigată de imaginea ei mentală de a fi din nou în trupul acestui războinic bine legat. În timpul interviului preliminar.90 m. explică-mi cum a ajuns acest corp să fie ales de tine? S: Doream unul din cele mai reuşite exemplare de pe Pământ. hai să analizăm decizia ta de a alege acest corp extraordinar. de natură psihosomatică. căreia îi plăcea să facă sport. înainte de via a ca Leth. Cazul 26 Dr. 130/159 . înzestrat cu o putere enormă.N: Ce se întâmplă dacă nu. Leth a călătorit cu al i nordici pe distan e mari. Nu mă temeam de nimeni. Când am auzit că doctorii au ajuns la concluzia că disconfortul femeii era. vom examina de ce îşi aleg sufletele trupurile şi din alte motive. Dr. probabil.N: Bine. Acest caz expune planul implicat în decizia unui suflet de a fi în corpuri fizice contrastante în vie i diferite. Ce mai trup! Dr. mâncare. Un bărbat foarte rezistent. pantaloni mula i din piele de animal. Leth a fost omorât în timp ce jefuia un sat. până în vestul Rusiei. Era fără cusur. Dr. pe care le manevra cu uşurin ă în luptă. Cu o înăl ime mai mare de 6 picioare (cca 1.N: Atunci. În mod evident se sim ea epuizată şi dorea să încerce orice pentru ameliorare. După acest caz. cizme legate în partea superioară şi un coif metalic. un gigant al timpului său.

cum ar fi personalitatea? S: Nu mă îngrijora nimic. pe altele cu for a . S: Absolut. Acum.N: Ce era rău în a fi soldat roman? S: Nu voiam. Nu greşesc în felul acesta. Cu to i aceşti copii care se nasc. în care s-a manifestat ca scriitoare şi a avut grijă de copiii cu probleme. Dr. fără să fiu supus nici unui guvern. să-mi folosesc puterea în mod neîngrădit.copii? S: (rânjeşte) Ar fi fost prea restrictiv. Eram liber. Via a pe mare şi în codri era aspră. de vreme ce consilierii s-au gândit deja la dorin ele noastre. două suflete unui singur copil sau. ce trăia în New England în 1871. în secolul al IX-lea o mare parte a Europei căzuse în stăpânirea Sfântului Imperiu Roman al lui Carol cel Mare. Aproape imediat. nimic mai mult. voiam să experimentez la maximum toate sim urile trupului. devenind o feti ă în vârstă de 6 ani. sunt curios dacă au fost suficiente cele două trupuri în locul alegerii vie ii? S: Nu avem nevoie de prea multe posibilită i de alegere..furia bătăliilor. Dr. Nu eram nici mai bun. să fiu controlat de un stat (subiectul îşi scutură capul). Eram mereu pe drumuri.N: Oare consilierii tăi ştiu dinainte ce corp i se potriveşte sau sunt atât de grăbi i.. iar proasta circula ie i-a cauzat în repetate rânduri umflarea picioarelor în tot restul vie ii ei . să zicem.de altfel destul de scurte. Dr. În ciuda eforturilor depuse de medicii de prin partea locului şi a folosirii prelungite a atelelor de lemn. i-am spus doar că ei ştiu ce fac. n-ar putea repartiza. crudă. aşa cum îmi doream pentru via a aceea.N: După câte îmi amintesc. Dr. atâta vreme cât puteam să mă exprim din punct de vedere fizic la capacitate maximă.Dr.şi această plăcere dădea un plus manifestării for ei mele fizice. Consilierii se ocupă de tot. S: Asta era. Ca viking nu răspundeam în fa a nimănui. în ceea ce priveşte alegerile tale.N: Te cred. femeia a intrat în cea mai recentă via ă trecută a sa. Aveam deja o idee despre mărimea. pe neaşteptate. zdrobindu-i oasele.pe unele cu voia lor. libertatea constituia un factor al alegerii tale.. Dr. Dr.N: Aşadar. Atunci când 131/159 . am rugat-o să meargă direct la o via ă care ar fi putut implica o durere a piciorului. Puteam rătăci în sălbăticie cu banda mea de invadatori.N: Cum i s-a părut celălalt trup. Ashley călătorea într-o trăsură când... Una din ro ile trăsurii a trecut peste picioarele ei... Nu voiam să fiu legat în nici un fel.N: Aveai so ie . Ea n-a mai putut niciodată să meargă sau să stea în picioare. ai preferat corpul lui Leth ca pe o extensie pur fizică a senzualită ii? S: Da. nici mai rău decât ceilal i. cam la aceeaşi distan ă de genunchii ambelor picioare.N: Aşadar. să lase un copil fără suflet un timp? S: (râzând) Nu suntem pe bandă rulantă.. de fapt. Dr. Subiectul meu a retrăit o durere ascu ită în picioare pe când îmi descria cum a căzut. pe care l-ai refuzat alegându-l pe Leth? S: (pauză) Era un soldat roman.. pe strada pavată cu piatră. pe nume Ashley. şi problema cu acea via ă de soldat..prea restrictiv.. Dr. oasele micu ei Ashley nu s-au sudat cum trebuie. Libertatea de mişcare. Ashley a murit în 1912 după o perioadă productivă de câ iva ani. dimpotrivă. Am sim it că clienta mea era gata acum să se ocupe de problemele sale actuale. dar erau timpuri brutale. încât aceasta devine doar o alegere la întâmplare? S: Nimic nu se face aici cu neglijen ă. forma şi sexul corpului pe care-l doream încă înainte de a mi se prezenta cele două variante.N: Ce po i să-mi spui despre celelalte considerente. Am avut multe femei . Dr. Avea şi el un trup foarte puternic... a deschis portiera.. După ce am trecut-o din starea supraconştientă în cea subconştientă. căzând sub vehicul.N: M-am întrebat dacă aceşti consilieri s-ar putea încurca uneori.

N: Nu ai răspuns la întrebarea mea. Vroiam un loc în care să existe biblioteci şi să fiu îngrijită de nişte părin i iubitori.N: Aşa că.. ea ar fi putut să fie mai pu in afectată.trebuia să se întâmple.N: Bine.N: Ca Ashley. pentru că ei fuseseră singuri înainte de a mă naşte eu. am putut s-o observ şi fără mine.N: Aş vrea să mergi la momentul în care ai ales trupul feti ei. Dr. Mi-am dezvoltat mintea şi.. bătrână. am readus-o pe clienta mea în lumea spiritelor. Dr.. am putut citi şi studia mai mult. Am ales să fiu infirmă pentru a câştiga concentrare intelectuală. ce a fost în mintea sufletului tău atunci când ai văzut accidentul în locul de selec ie a vie ii? S: M-am gândit cum ar putea fi folosit acest trup infirm. am ascultat-o.. Ai vizualizat detaliile accidentului tău? S: Desigur. Am ales respectiva familie deoarece ei aveau nevoie să experimenteze intensitatea iubirii cu cineva care era total dependent de ei.. dar n-a fost un accident .N: Spune-mi... M-am născut târziu şi am fost singurul copil. între timp am în eles mai bine cine sunt de fapt. Dr. Când am văzut-o pe Ashley pentru prima dată. Dr. Dr. pentru a mă putea dedica învă ăturii. Ea urma să se prostească tot jucându-se cu Portiera. şi ea cu mine. S: Am optat pentru o familie într-o regiune populată a Americii. Dr.. vezi. S: (pauză lungă) Există for e mai presus de în elegerea mea.N: De ce ai aşteptat 1000 de ani între via a ta în trupul unui bărbat puternic şi cea în cel al unei femei infirme? S: Păi. dar ai văzut cumva posibilitatea ca Ashley să trăiască fericită şi sănătoasă fără 132/159 . pentru că nu am fost distrasă.N: Acum ajungem undeva. cine a purtat răspunderea căderii? Mintea sufletului tău sau creierul biologic al lui Ashley? S: Am lucrat la unison.N: A fost evidentă vreo trăsătură a sufletului tău atât în trupul lui Ashley. Am avut şi alte variante de a alege un corp afectat.N: Odată ajunsă pe Pământ. Vrei să spui că dacă Ashley şi-ar fi început via a cu alt suflet nar mai fi căzut? S: Da. Dr..N: Aş vrea să pun problema cauzalită ii în acest punct... Dr. Am scris constant multor oameni neferici i şi am devenit o profesoară bună. desigur. Dr. o altă posibilitate de via ă. deoarece nu vroiam să am posibilitatea de a mă mişca prea mult. Spune-mi cum anume te-ai decis asupra acestui corp grav afectat. în locul de alegere a vie ii. e o posibilitate... cât şi în cel al lui Leth? S: Acea parte din mine care reclama o expresie înflăcărată. Am învă at să comunic şi să scriu cu talent. să zicem că în aşa fel. încât să poată merge în cârje.. Dr. Îşi doreau o fată care să nu-i părăsească mai târziu. măritându-se.... dar l-am preferat pe acesta. neputând să merg. sănătoasă.. Am fost foarte apropia i. Dr.. eu am profitat de acest lucru. Dr. iar. ce anume ai făcut tu pentru acea familie iubitoare care a avut grijă de tine? S: Trebuie să avem în vedere întotdeauna două aspecte . Dr.povestea vie ii lui Ashley s-a sfârşit.beneficiile şi obliga iile. până în momentul în care sufletul tău a văzut pentru prima oară via a lui Ashley.. toată via a. a fost o în elegere? S: Absolut.N: Ai ales un trup mutilat pentru acest lucru? S: Da.. Ar fi căzut Ashley dacă ar fi avut un alt suflet? S: (defensiv) Mă potriveam cu ea. Am stat tot timpul în pat.... firul acestei decizii.N: Hai să urmăm. atunci. una dintre multe.

. ea devenise neastâmpărată. Aproape că am murit. când mama ei i-a spus să se potolească. şi să am inspira ie..N: A fost important acel moment? S: Nu vroiam ca Ashley să îmbătrânească prea mult..” Dr.. legile karmice vor prevala.. culcată în pat. nu mai aştepta. cu picioare normale. o femeie matură. Am dobândit aptitudini pedagogice cu copiii.e cea mai bună desfăşurare a ac iunii. undeva în josul liniei. neajutorată.. Aş fi putut să mă trag înapoi.. am început să controlez mai bine durerea. În timp ce clienta mea retrăia scena de pe stradă. mintea mea devenea mai puternică. astfel încât sufletul său să se poată dezvolta în mod adecvat..... Dr.. părin i trişti... Învingându-mi trupul zdrobit.... În acelaşi moment... Dr. consilierul meu m-a sprijinit şi el. Dacă sufletul alege unul extrem. am ini iat măsurile de desensibilizare.... deşi mi s-a spus că devenisem pu in cam indulgentă şi cam răsfă ată (râde). dar e o compensa ie rezonabilă. Dr. asta ai dorit .. şi ea am fost pregătite. Dr. Agonia acelor prime cinci săptămâni a fost inimaginabilă. (vocea îi devine mai fermă) Nu! Această cale n-ar fi fost benefică pentru nici unul dintre noi . Apoi. mai devreme sau mai târziu. Talentele pe care le-am dezvoltat controlându-mi durerea m-au ajutat mai târziu să mă concentrez asupra studiilor. Sufletele caută să se exprime pe ele însele. Cele două vie i trecute pe care le-am reprezentat în acest caz au fost dedicate alegerilor fizice pentru existen a reală a sufletului în două medii distincte.N: Dar durerea şi suferin ele prin care a trecut acest copil? S: Au fost groaznice.....N: Aşadar.N: Cât de rigid a fost destinul tău? Odată ce erai deja sufletul lui Ashley. de vreme ce ai ales să fii sufletul lui Ashley? S: Am făcut-o. dar o voce din interiorul min ii mele a spus. nefericită..N: Mintea ta interioară regretă ceva din aceste momente în care suferin a a fost atât de intensă? S: Pe măsură ce îmi pierdeam şi recăpătăm cunoştin a. Dr.N: A fost mândru consilierul tău de realizările tale când te-ai întors în lumea spiritelor? S: Foarte. dar totuşi o via ă mai uşoară.i spun că am avut o străfulgerare chiar înainte de a cădea. acesta va fi contrabalansat de o alegere opusă pentru a echilibra dezvoltarea. jucându-se cu portiera trăsurii. în care i-au fost zdrobite picioarele. sau nu există nici o consecin ă a acestora? S: Beneficiez zilnic din aprecierea necesită ii unei uniuni între minte şi trup pentru a-mi învă a lec iile... La sfârşitul şedin ei noastre am deprogramat total amintirea care îi genera durerea picioarelor.. într-o rela ie cu un bărbat. în mâna doctorilor. dezvoltând diferite aspecte ale caracterului lor. Dr. Dr.N: Cum te ajută astăzi experien ele tale în trupul puternic al lui Leth şi în cel slab al lui Ashley. Hinduşii cred că un om bogat trebuie să devină cerşetor. sim indu-mă condusă de o putere interioară.. şi eu... am devenit o ascultătoare şi o gânditoare. „E o şansă. dar am învă at din această experien ă şi acum în eleg că amintirile despre capacitatea lui Leth de a suporta durerea m-au ajutat.eu am fost sufletul cel mai potrivit pentru ea. exista vreo posibilitate de a evita acest incident? S: (pauză) Pot să. ai câştigat mult în acea via ă din faptul că n-ai putut merge? S: Da...sufletul tău? S: Am văzut. Această femeie mi-a notificat mai târziu că de atunci nu a mai avut dureri şi că se bucură să joace tenis regulat.. Indiferent ce unelte fizice şi mentale se vor utiliza în timpul folosirii mai multor trupuri.N: Tu ai făcut prima mutare în direc ia căderii. Vie ile fizice ale lui Leth şi Ashley sunt exemple de compensări karmice. acceptă căderea.. Am corespondat cu mul i oameni şi am învă at să scriu. frustrată de o via ă fără mari satisfac ii. 133/159 .. amândouă.. în timpul fazelor critice ale durerii.

s-a terminat cu ghicitul. ele acordă şi mai multă aten ie aspectelor psihologice ale vie ii în formă umană. Am fost de acord să explorez memoria sa inconştientă într-un număr mic de şedin e. Din câte am reuşit să-mi dau scama. ghizii şi maeştrii ce se ocupă cu alegerea vie ii cunosc preferin ele sufletelor cu privire la comportamentele umane pentru viitoarea via ă. Steve mi-a relatat că mama sa dispăruse după ce-l părăsise pe treptele unei biserici din Texas. la o săptămână de la naşterea sa. răspunzând la provocările vie ii fizice într-un trup omenesc. Sufletele ce se unesc cu oamenii care dezvoltă tulburări de personalitate timpurii au ales în mod deliberat o via ă dificilă. Subiectul cazului 27 e un om de afaceri texan ce posedă o mare şi profitabilă firmă de confec ii. Solu ia sa la această problemă a fost să întărească disciplina şi să concedieze anumi i oameni. L-am întrebat dacă era nervos sau dacă îi era teamă să fie hipnotizat. una dintre cele mai importante lec ii este tocmai aceea de a învă a să ne rupem de trecut. Înainte de a intra în locul de alegere a vie ii. pentru că astfel înfruntăm eşecul şi constrângerea. Mi se pare că unele suflete iau această responsabilitate mai în serios decât altele. Cred că personalitatea acestui client era prea dogmatică şi neîncrezătoare în autoritate. în singurătate şi nefericire. În timp ce îi ascultam povestea.Dacă trece prin mai multe provocări. este în avantajul sufletului să reflecteze la factorii eredită ii şi mediului ce influen ează modul în care va func iona o via ă biologică. Cuvântul „puternic” n-ar trebui să fie greşit în eles. Acest client mi-a spus că angaja ii săi erau preten ioşi şi neloiali. În timpul unei vacan e în California. şi că mul imea de plângeri ale acestora devenise intolerabilă. un suflet aflat în faza premergătoare selec iei vie ii poate reflecta doar în ce măsură se va potrivi cu un anumit trup. având după aceea multe încurcături cu legea şi încercând odată chiar să se sinucidă. Când sufletele sunt chemate în locul alegerii vie ii. Având în vedere aceste variabile. am observat că era încordat şi foarte vigilent. Dacă sufletele iau în calcul cu aten ie atributele fizice ale unui trup Pământesc într-o varietate de aşezări culturale. Am auzit că energia spirituală a sufletelor are o influen ă fluctuantă asupra temperamentului gazdei sale umane . vom vedea cum sufletul lui Steve îşi păstrează identitatea. El a răspuns: „Nu. A spus că încercase de curând un program de recuperare. identitatea sufletului nostru devine mai puternică. Chiar şi când suntem victime. Unul din motivele pentru care folosesc acest caz e acela de a indica o barieră dificilă în calea descoperirii propriei noastre identită i . Îşi rotea ochii neliniştit prin biroul meu şi se juca agitat cu lan ul de la chei. pentru că „erau prea critici fa ă de mine”. la o distan ă de mii de ani. Intensitatea acestei asocieri este crescută în timpul hipnozei. atunci când subiec ii mei discută despre motivele alegerii unui anumit trup.dacă acesta va fi introvertit sau extrovertit. a fost adoptat de un cuplu mai în vârstă. mi-e teamă mai mult de ceea ce vei descoperi”. Am aflat că avusese două căsnicii ce s-au destrămat şi că era alcoolic. ra ional sau idealist. analitic sau emo ional. El a adăugat că aceştia impuneau o disciplină strictă şi păreau că-l dezaprobă tot timpul. Pe măsură ce cazul se desfăşoară. Pe măsură ce discutam. 134/159 . sufletele trebuie să reflecteze dinainte la tipurile de trupuri care le vor servi cât mai bine în via a ce va urma. dacă şi el avea să se gândească să viziteze mai târziu un terapeut din oraşul său pentru o consiliere sus inută. în realitate câştigăm ceva. Steve a venit să mă vadă la sfatul unui prieten. Totuşi. Steve a spus că sim ea că pierde controlul asupra propriei sale vie i şi că dorea să încerce absolut orice pentru a-şi „descoperi adevărata identitate”.traumele din timpul copilăriei. acest lucru însemnând un progres real. Mânia sa îşi trăgea rădăcinile din sentimente de izolare şi de abandon. Cazul următor se bazează pe motiva ia pentru care un suflet s-a alăturat din considerente psihologice cu două fiin e umane. Steve a plecat de acasă în adolescen ă. Această decizie constituie partea cea mai importantă pentru suflet din întregul proces de alegere. dar a renun at. Subiec ii mei spun că adevăratele lec ii de via ă sunt însuşite atunci când recunoaştem şi ne adaptăm condi iei umane. Acum ei trebuie să-şi potrivească identitatea spirituală cu o fiin ă muritoare. Uneori. După câ iva ani petrecu i la orfelinat.

În scurtul fragment ce deschide cazul. acest subiect îşi va vedea din nou mama naturală...(se opreşte) Dr... sună la uşă. Ce altceva mai vezi? S: (se îneacă) Un păr negru. pentru că mintea ta interioară adultă ştie tot ceea ce se petrece. Vei re ine imaginea mamei tale tot restul vie ii tale..N: Ce se întâmplă apoi? S: Ea.N: ce po i să-mi spui despre motivele pentru care te-a părăsit? S: Ea e. Într-un coş.. Nu are importan ă că eşti bebeluş..N: Priveşte-o.N: Acum. În Texas. a mă răzbuna.N: (îmi aşez mâinile pe fruntea subiectului şi încep o serie de sugestii post-hipnotice ce se încheie cu următoarele instruc iuni) Steve. simt lacrimile ei cum îmi cad pe fa ă. hai să ne întoarcem acum în timp până înaintea naşterii tale în această 135/159 .. Notă: După condi ionări suplimentare îmi voi duce subiectul înainte şi înapoi. înaintează în timp şi spune-mi ce ai sim it despre părin ii tăi adoptivi.... tânără. Te iubesc. Dr. S: Nu erau niciodată mul umi i de mine.. Îi ating buzele. Dr...Înainte de a-mi conduce clientul în Lumea Spiritelor pentru a afla de ce sufletul său a ales această via ă.N: Continuă! S: Nu mă controlez... În fa a unei biserici. Este una dintre cele mai zguduitoare scene pe care le-am facilitat vreodată.... nu e căsătorită cu tatăl meu.. lung. tratând rău oamenii pentru... el a trebuit să-şi retrăiască amintirile timpurii ale copilăriei. Cazul 27 Dr.. Îi e foarte greu să mă părăsească.. Dr. mă făceau să mă simt vinovat pentru orice. Învelit într-o pătură. Te voi iubi şi te voi păstra mereu în sufletul meu”. Ea plânge.N: În acest moment te afli în prima ta săptămână de via ă şi mama ta te vede pentru ultima oară.. (începe să plângă) Dr.. nu sunt cu adevărat.. el e însurat. (fa a subiectului se umple de lacrimi şi sudoare) Nu ştiu ce ar trebui să fiu.. o furie constantă.N: Bine Steve.. Dr.. Dr.N: Cine te-a pus acolo? S: (tremură din ce în ce mai tare) Mama mea. vei putea să.. se apleacă spre mine.N: i-a spus ceva înainte de a pleca? S: (vorbind cu greutate) „Trebuie să te părăsesc pentru binele tău..... lipsa de speran ă.. mă judecau şi mă controlau. acum pleacă. între subconştientul şi supraconştientul său.. Dr..N: (ridicând vocea) Spune-mi ce nu e adevărat la tine? S: Faptul că mă prefac. mă iubea! Dr... de tine şi că energia ei î i este alături E clar? S: Da........ Părin ii mei nu ne vor ajuta.... Ştii acum că i-a păsat.. sunt aşezat pe nişte trepte. apucă cordonul soneriei. e frig.... frumos..... mă vroia.... Dr.. Dr. S: (subiectul începe să tremure) Sunt... nu dorea să mă părăsească.... într-adevăr... Dr... uşor. N-am bani suficien i pentru a avea grijă de tine. Descrie-mi exact ce se întâmplă.N: Ce i-a spus gândirea ta interioară despre ceea ce ai văzut? S: (aproape sufocat de emo ie) Oh..i aminteşti aceste amintiri subconştiente prin mintea ta conştientă. mă sărută..N: Unde sunt aceste trepte? S:.. Îşi ia rămas bun.. tandru. auzim nişte paşi apropiindu-se..

Dr. S: (pauză lungă) Da. oare. trei! S: (suspină adânc) Ah.generând tulburări în sânul poporului meu din cauza pozi iei ei. Aş putea să o salvez... Por iile trebuie măsurate cu aten ie. A fost mereu un ghimpe în coasta mea .. Notă: Am aflat mai târziu că acest bărbat fusese un şef de trib. contrar unor reguli de ra ionalizare a hranei? Era o problemă de supravie uire? S: (brusc) E mai mult decât atât . Spune-mi dacă ai mai trăit în vreo via ă împreună cu sufletul mamei tale naturale. dar nu trebuie să arăt tulburarea mea. având în vedere ce urmează să fac... Vreau ca to i să-mi fie loiali. controlând într-o măsură atât de mare via a cotidiană a supuşilor mei.N: V-a i provocat suferin e fizice sau emo ionale în vreuna dintre aceste vie i? S: (după o clipă.. subiectul îşi crispează mâinile pe bra ele fotoliului) Ah.N: Ce vei face cu mama ta? S: (cu convingere) Mama mea a încălcat legea..e ea! Dr. În acelaşi timp se întrezăreşte şi teama. Nu mai pot guverna liber dacă va fi şi ea aici. doi. dar numai eu pot da ordin să se distribuie alimente.N: Cum ar putea să exprime amândouă aceste sentimente? S: Se citeşte milă în ochii ei din cauza puterii care m-a acaparat.N: Încearcă să te relaxezi şi ia-o mai încet. Dr. dar trebuie să o pedepsesc pentru a oferi un exemplu. Dr.N: Cum eşti îmbrăcat. Aş vrea ca atunci când voi ajunge la trei să intri în via a pe care o consideri ca fiind cea mai importantă în ceea ce priveşte rela ia ta cu acest suflet.. în jurul anului 2000 Î. Dr... Unu. S: (şovăitor) Stau în fa a templului meu ... Dr. mi-a subminat autoritatea. în zona peninsulei Arabice. că templul era o structură ovală.. Haroum? S: Trebuie să o fac. Am aflat..asta e.la naiba.. Dr. Am decis ca ea să moară.. Haroum? S: Cu o robă lungă şi cu sandale.. Dr.desigur. într-un trup diferit. dar e mama mea şi în această via ă..N: Care e autoritatea ta.. ornat cu nişte şerpi de aur. E zi sau noapte? S: (pauză) Lumină puternică. are o atitudine sfidătoare. 136/159 . Dr. Acest lucru mă tulbură.N: Descrie-mi ce se întâmplă. Dr.N: Cum te cheamă? S: Haroum. de asemenea. Chiar şi acum. e aceeaşi persoană..N: Ce anume faci în fa a templului tău? S: Stau pe treptele acestuia şi judec o femeie.N: De ce e mama ta îngenuncheată înaintea ta pe treptele templului? S: A pătruns în depozit şi a furat alimente pentru a le da poporului. O condamn la moarte lovind cu sceptrul în treptele de piatră. I se citeşte în ochi milă şi teamă.. ridicată din cărămizi şi blocuri de piatră şi că era închinat unui zeu lunar. gărzile mele sunt în spatele meu. Mul i oameni flămânzesc în această perioadă a anului. Haroum? S: (mândru) Sunt marele preot.N: Rămâi concentrat asupra acestei scene. în apropierea Mării Roşii. În acea vreme. Am un sceptru în mână. controla poporul..prin faptul că nu mi s-a supus.N: A ac ionat ea. ca simbol al autorită ii mele.. E mama mea.existen ă. zona era cunoscută ca regatul din Saba.Hr. E îngenuncheată înaintea mea...N: Cum te sim i având în vedere că o vei ucide pe mama ta.. Folosesc distribuirea alimentelor ca pe un mijloc de a-mi. Dr. soare fierbinte şi nisip . Dr. ca să te pot urmări. în fa a unei mari mul imi de oameni.. Dr..

Spune-mi ce faci.. ce anume faci mai întâi? S: Vorbesc despre tipul ăsta. există rezerve. încerc să duc subiectul înapoi la cea mai potrivită zonă spirituală. memoria lui Steve a retrăit două evenimente tulburătoare din punct de vedere emo ional. Vorbim cu to ii despre vie ile noastre viitoare Vreau să în eleg exact ideile lor. Alături de subiectul cazului 13 vom retrăi momentul spiritual imediat următor întoarcerii sale din locul alegerii vie ii. e o decizie grea.N: Bine.. şi să le trimitem apoi ca să întregim tabloul (fa a subiectului devine gravă) 137/159 .N: În eleg. În fiecare din cazurile mele. pentru a putea ob ine cele mai bune rezultate.N: Sunt.. mai ales când e vorba de una atât de aspră. S: Uneori aş putea dori să rămân singur cu mine însumi. Nu contează. cel mai probabil aceşti prieteni apropia i vor face parte din viitoarea mea via ă. toată chestia asta. În acest punct. trebuie să întărim acest lucru.. sau tuturor le este comunicat în ce corp vor fi după ce părăsesc locul alegerii vie ii? S: Nimeni nu e for at să facă nimic.. da.. Acum că l-am văzut pe Steve şi pe cei care vor fi lega i în vreun fel de el.. Fără nimic concret. dar să lăsăm pentru pu in timp la o parte această decizie şi să ne ocupăm de alte lucruri.N: Ok..N: Sub ce nume eşti cunoscut în lumea spiritelor? S: Sumus.. Sumus. fără mama sa adevărată. planurile lor. Pentru cazul 13 am folosit locul orientărilor. Dr. implicând ac iuni inten ionate de separare între mamă şi fiu. şi al ii ne ajută să facem anumite ajustări. lucruri de genul ăsta. Următoarea fază a şedin ei noastre a fost menită regăsirii identită ii lui Steve ca suflet. când te reîntorci în grupul tău de prieteni. Ştim cum trebuie procedat.. În acest loc.N: Mai târziu î i va părea rău că ai ordonat uciderea mamei tale? S: (vocea îi devine încordată) Nu trebuie să mă gândesc la astfel de lucruri dacă vreau să păstrez puterea. şi ciuda ii ăia care l-au adoptat.N: Spune-mi.atât slăbiciunile... aş vrea ca Steve să în eleagă motivele pentru care a ales actualul său trup şi rolul jucat în via a sa de alte suflete. repartizările sufletului negociabile şi în acest punct. ce oameni vor fi în jurul său. Dr. Dr. ce pare atât de nefericit. aşa că vorbesc cu Jor.. Pentru a începe vindecarea. era important ca abandonarea sa pe când era nou-născut să nu fie luată separat ca pură compensa ie istorică. Unii dintre ei nu vor fi în anumite vie i. ne cunoaştem bine între noi .de ce să ne păzim. el a aflat multe despre ce credeam că ar trebui să fiu înainte de a fi trimis în locul în care vizualizăm vie ile. Dr.N: Ai mai multe op iuni? S: (îşi clatină capul) Pe aceasta trebuie s-o aleg. Deşi făcuse legătura karmică. cât şi calită ile noastre . de fapt.. De obicei. Dr. mi-e teamă să aud opiniile prietenilor mei despre vie ile pe care le-am văzut. odată ce ai părăsit locul alegerii vie ii. Dr.N: Discu i cu ei detaliile referitoare la ce fel de persoană ar trebui să fii în via a viitoare înainte de a merge în locul de alegere a vie ii? S: O. Jor. oare. din moment ce suntem din nou în lumea spiritelor. Dr... tocmai te-ai întors la grupul tău matcă de la locul alegerii vie ii.sufletele ce vor lua anumite trupuri? S: Aşa este. Steve.. la modul general. trebuia să mergem mai departe.. l-am dus în Lumea Spiritelor.succesele şi eşecurile din trecut .. nici nu ştiu dacă vreau să accept acest trup! Dr. aş vrea să ne îndreptăm spre perioada imediat următoare momentului în care l-ai văzut pentru prima dată pe bărbatul care astăzi e Steve. Dr. toate acestea trebuie să ni se potrivească. Pentru a face acest lucru...N: Jor e ghidul tău? S: Da. după cum şi eu voi lua parte la a lor...Dr. e atât de mânios că mama sa l-a părăsit. La ce te gândeşti? S: Un bărbat aşa de ranchiunos. Vezi.N: Vrei să spui . Sumus. Sumus. Dr.. discu i cu ei despre posibilitatea de a vă asocia în via a viitoare? S: Da.

Talu şi Kalish! (subiectul tresare în scaunul său încercând să îndepărteze aceste două spirite din mintea sa) Dr.. Jor. Eone. era încă în stadiul de. Ei lucrează adesea împreună.. oh.N: Te referi la o ruptură inten ionată într-o rela ie mamă-fiu? S: Da..mai ales cu Kalish. vin spre mine..N: Începe! Câte entită i vezi? S: Sunt.. să fim din nou mamă şi fiu într-o via ă dezorganizată.. Dr. posibilitatea. patru.N: Sumus.. la naiba . simt ce înseamnă trădarea într-o rela ie de familie.... Sumus. aşezăm lucrurile. Dr.. Dr.. pentru că Eone nu e aici fără un motiv. în mod deliberat scindată..N: Şi care e problema? S: Doar că nu-i vreau în via a mea aşa de curând! Dr.. vorba încă de mine... va considera Eone acest lucru ca pe o plată a datoriei tale karmice? S: (pauză) Via a mea ca Steve nu e inten ionată ca o pedeapsă.N: Vrei să spui că Talu şi Kalish nu au calită ile necesare pentru însărcinarea de a fi părin ii 138/159 .. îmi vei relata clar tot ceea ce se petrece... ca să te pot urmări.N: Cine sunt aceştia? S: (într-un torent de cuvinte) Talu şi Kalish s-au oferit voluntari să fie părin ii mei adoptivi de fapt.. Ea spune că împrejurările sunt potrivite acum pentru acest exerci iu.N: De ce a i aşteptat tu şi Eone 4000 de ani înainte de a discuta despre o echilibrare a modului în care ai tratat-o în Arabia? S: Anii Pământeni nu au nici o importan ă.. S: (tulburat) Eone pluteşte înapoi la... Cred că am încă nevoie să fiu convins.. Ai mai lucrat cu aceste suflete şi înainte? S: (bombănind) Da. ai lui Steve. Dr. Jor e unul din ei.. Pentru a aprecia ce înseamnă să fii exclus. Dr. Dr.N: E vorba de sufletul ce a fost mama lui Haroum şi a lui Steve? S: Da... Pur şi simplu nu eram pregătit să răscumpăr durerea pe care i-am cauzat-o pe când eram în trupul lui Haroum.. Dr. ea este. da .Dr.. Oh. Sumus. Dr. în trupul unui ofi er superior care-şi neglijase familia şi constituise obiectul de batjocură al influen ilor părin i ai so iei sale. încearcă să te relaxezi cât de mult po i.N: Care anume este primul? S: (subiectul îmi apucă mâna) E .N: ce se întâmplă? S: Eone îmi spune că e timpul să.... E prea devreme. Dr....N: Ia-o mai încet..oh. Şi care sunt lec iile pe care trebuie să i le însuşeşti? S: Să . Dr. va fi din nou mama mea. La comanda mea. n-ai văzut acest lucru în locul de alegere a vie ii. considera ie abstractă. te nelinişteşte ceva în acest moment? S: (trist) Uh. nu vreau..se apropie al ii. când ai văzut-o pe mama lui Steve ducându-şi fiul la acea biserică? S: Am văzut oamenii. prietenii mei pleacă.. Au fost socrii mei în via a din Germania. şi se apropie .N: Bănuiesc că vor avea loc unele discu ii cu alte suflete..dar mi-e aşa de greu să fiu cu ei .. Notă: Discutăm pentru câteva minute despre o via ă trăită de Sumus în Europa. ar fi putut să se fi întâmplat ieri..N: Dacă sufletul tău se alătură trupului lui Steve în această via ă din Texas. Sumus. Dr. În elegi? S: (nervos) Da.N: Presupun că nici una din aceste entită i ce tocmai au ajuns nu face parte din propriul tău grup? S: (suspină) într-adevăr. nu era..... de fapt. Dr.N: Mă bucur că în elegi acest lucru. Dr. Dr..N: Dă-i voie lui Eone să se îndepărteze şi hai să vedem cine sunt celelalte entită i.N: Dar.

mintea sufletului tău ştie întotdeauna motivul pentru care anumi i oameni care te influen ează pozitiv sau negativ reprezintă ceva important în via a ta? S: Da.N: Ok. Conferin a spirituală cu Jor. Sumus? S: O.N: Cum crezi că va fi Talu în calitate de tată adoptiv? S: Sever. în via a ta texană? S: (dă din cap resemnat) Nu.. mai ales din punct de vedere emo ional.i ajutorul. Kalish nu este un suflet care să se implice uşor. nu e chiar aşa. Dr. Dr. şi eu trişez pu in cerându...N: Păi. Dialogul care urmează ne oferă mai multe dezvăluiri despre motivele care l-au făcut pe Sumus să se integreze în trupul lui Steve. configura ie decât mine.. S: (gânditor) Da. Dr.N: Ce va însemna pentru Talu şi Kalish să interpreteze rolurile părin ilor tăi? S: Kalish şi Talu sunt există într-o altă. (zâmbeşte) Exact ce ar trebui să reuşim să aflăm pe Pământ. E oricum ceva legat de faptul că sunt nişte oameni rigizi şi de depăşirea mândriei. ştiu că o vor face.. El ştie că sunt apropiat de Eone. Sunt convins că.i place de Talu şi de Kalish? S: Ei mă cunosc. S: Aici lucrurile nu merg aşa. Jor nu va crede tot ce explic eu acolo. ar fi apă chioară. dar e în regulă. însă acest fapt nu înseamnă că şi persoana care sunt în acea via ă în elege ceea ce ştie spiritul meu. E independentă şi foarte decisă... va fi un drum destul de greu. poate fi prea detaşat... Dr.N: Spune-mi.. Ea alege persoane prea critice. Discutăm despre temerile mele fa ă de via a însăşi. l-am dus pe Sumus într-un loc liniştit al lumii spiritelor.N: Bine. Dr. dar. cititorul a în eles că şi în stare supraconştientă ne păstrăm abilitatea de a ne observa pe noi înşine cu o parte a centrului critic al min ii noastre conştiente.. Dr. Dr.N: Râd de tine.N: Ce vei spune la această discu ie? S: Vreau ca Eone să fie mama mea vitregă. Dr. Atât că întotdeauna e mai greu să fii împreună cu Kalish.. pierzând-o pe Eone. prin mintea conştientă. Cea mai importantă latură a muncii mele de hipnoterapeut e aceea de a-i ajuta pe clien i să-şi atingă sinele interior prin inter-rela ionarea tuturor fa etelor min ii.. cât de mult din ceea ce reprezin i cu adevărat ca suflet se reflectă în fiin ele umane pe care le-ai ocupat? 139/159 . altfel mă urc în capul lor. am nevoie de oameni stric i. Eone. de acum. Eu nu trebuie să ştiu prea multe despre treburile lor.N: Manifestă mereu acest tip de comportament în trupuri umane? S: Păi. Toată lumea de aici observă la mine tendin a de a fi indulgent cu mine însumi.. reci. fără compania lor.. preten ioase. ei te vor învă a ceva? S: Da. Îi va permite lui Kalish să conducă. De data asta o să mă răzvrătesc de-a dreptul împotriva lor. oare.. ei ştiu ce fac. Talu şi Kalish pun sub semnul întrebării opozi ia mea de a-mi ataca greşelile împreună cu ei. Pare o enigmă faptul că pentru mul i dintre noi e atât de dificil să atingem cunoaşterea adevăratei noastre naturi ca suflete. Vreau ca Steve să în eleagă motivele comportamentului său în elegându-şi sufletul. Talu şi Kalish s-a încheiat. Cu to ii râd de mine când spun asta. o să aibă o groază de preten ii fa ă de mine În copilărie.. Pentru discu ia referitoare la alegerea trupului lui Steve.N: Atunci când te afli pe Pământ..tăi adoptivi.N: Ceea ce facem noi acum? S: Mda.. Dr. Dr. Jor şi Eone ni se alătură. dar totuşi îi voi contrazice.. dar am impresia că tu crezi că toate aceste suflete te presează să iei o decizie referitoare la via a ta texană. Talu perfec ionist.. Kalish sarcastică... Amândoi sunt foarte disciplina i. Dr. Sumus. acesta e stilul ei fa ă de mine. Ei mă conving că o via ă uşoară.. Dr. asta sună ca şi cum te-ai decis deja să mergi împreună cu ei în via a texană.N: Dar am crezut că nu.

N: Cum crezi că ar fi fiin ele umane în lipsa sufletelor? S: A.. Pot interpreta doar atunci când furtunile min ilor umane sunt liniştite. poate folosi unele trupuri mai bine decât altele..dar nu există două trupuri identice. Sumus... vă croi i energia în aşa fel.uniune. Unele emo ii fizice sunt copleşitoare..N: Când aud cuvântul agresiune. şi eu nu mai sunt atât de. ar fi dominate de sim uri şi emo ii. Nu mă simt întotdeauna complet ataşat de o fiin ă umană. Sumus.. noi încercăm numai să o înăl ăm prin prezen a noastră. Dr. încât să se potrivească cu un corp gazdă? S: Ar fi mai bine să spunem că folosim diferite fa ete ale exprimării. pentru că există diferen e subtile la creierul Fiecărui corp. O fiin ă umană ar fi destul de goală fără noi...N: Hai să fim exac i. Dr.că mă scufund. nu se întâmplă întotdeauna să ai parte şi de un trup bun şi de o fuziune optimă a acestuia cu sufletul.că îmi place puterea . Dr. chiar şi agresiv. sunt atras de aceia care influen ează al i oameni.. 140/159 ..N: Aşa cum se întâmplă cu nivelul ridicat de furie al temperamentului lui Steve. Dr. Dr.N: Eşti un suflet căruia îi place să controleze al i oameni? S: N-aş spune chiar a controla. Caut oameni care se implică.. tratăm cu respect fiecare trup. să dau un sens reac iilor lui Steve la agita ie. Că doresc să conduc grupuri politice şi sociale. S: Îmi pare rău că i-am lăsat această impresie. e o . dar cu toate acestea aleg oameni nervoşi. ne exprimăm fiind în respectivul trup.. astfel încât să în eleagă.. dar. Dr. uneori energia mea este obosită şi nu mai poate răspunde la atâta negativism. la Steve. eficient. la maximum. fa ă de ceilal i....N: E foarte bine. pe Pământ? S: Am sim it. Ah. Asta ai vrut să spui? S: (pauză) Bine. moştenim aceste lucruri..N: Oh. Ce se întâmplă între tine şi creierul lui Steve în acest moment. (râde) ştii..N: Şi.. Dr. ce altceva faci decât să controlezi atunci când încerci să conduci alte suflete în vie ile lor? S: (nu răspunde) Dr. şi acesta este un exemplu tipic al felului în care reuşesc să înrăută esc o situa ie... sensul lumii şi să fie receptivă la moralitate.N: Sumus. ce ne influen ează modul în care.. Dr..N: Ce în elegi prin a interpreta? S: Să explic idei.. Dr. îl traduc ca ostilitate.... crezi că fiecare creier uman te face să reac ionezi diferit? S: Păi. nui aşa? S: Desigur. probabil. Dr. Dr..N: Ca să fiu sincer. de sistemul nervos central al acelui trup? S: Da. ceea ce sunt. afectat.ca modalitate de a influen a ac iunile oamenilor cu putere de decizie.. Haroum şi la toate celelalte trupuri ce s-au succedat între acestea – nu cumva au unele trăsături comune care te-au atras? S: (pauză lungă) Sunt o entitate de contact. Evit să aleg oamenii ce nu se implică intens în via a celor care îi înconjoară. dar voi folosi i trupurile omeneşti şi pentru propria voastră dezvoltare.N: Vrei să spui că sufletul domină sau se subordonează creierului uman? S: E greu de spus.. Dăm şi luăm energia noastră.N: Dar tu ştiai cum va fi Steve înainte de a alege corpul său? S: (dezgustat) Da. în func ie de pornirile emo ionale ale fiecărui trup. cu toate acestea. Noi nu controlăm mintea umană. Dr.. Dr.N: Privind înapoi la alegerile tale.S: Destul . Dr. Îmi amintesc că unele trupuri ale mele erau mai plăcute decât altele.N: Ce ar spune Jor despre rela iile tale umane? S: Hmm. pare că eşti un străin în trupul lui Steve. puternic.

(se opreşte) Dr.N: Nu mi-am propus aşa ceva. triste ea... Dr. petrecută împreună cu Talu şi Kalish? S: Acum sunt mare ..N: Aşadar.N: Se află. răsucindu-se cu viteză? S: Păi. pe când erai Steve.N: Dar. Dr. Dr.. am încheiat şedin a noastră cu o ultimă serie de întrebări.N: Sumus.N: Dacă aceasta este o contradic ie pentru tine. Dr... a mă ridica deasupra atrac iei mele de a-i conduce pe ceilal i.N: (insist) Sumus. din punct de vedere emo ional se prăbuşeşte. pentru a creşte şi ritmul răspunsurilor subiectului.... Dr. Întotdeauna mi-am dorit să comand.. Steve şi cu mine am atins un stadiu productiv în ceea ce priveşte contactul cu sufletul său... ce anume faci ca suflet? S: Mă retrag. Poate că Jor ne ajută pe amândoi să în elegem ce se întâmplă în interiorul tău..copilăria.. S: (tulburat) începi să vorbeşti ca Jor! Dr..să depăşeşti ruşinea cauzată de abandonul lui Eone şi mânia izvorâtă din copilăria lipsită de dragoste. Dr. nu i-ar plăcea să fii în trupul unui om liniştit şi modest? S: Absolut deloc. E important să nu permitem min ii sale să se abată de la subiect sau ca amintirile să se disocieze. oare. e cumva neadevărat că i-a plăcut să contribui la abuzul de putere al lui Haroum în Arabia şi că modul în care i-ai tratat angaja ii.. nu voi mai lăsa oamenii să mă rănească. identitatea sufletului tău în conflict cu direc ia pe care a luat-o via a lui Steve? S: Nu-mi place acea parte a sa care se luptă să ajungă în vârf şi în acelaşi timp se gândeşte să scape. Sumus.N: Şi atunci când nu eşti mul umit de trupul pe care l-ai ales. să-mi folosesc pe Pământ puterea pentru autoconservare.N: Uite Sumus. După ce am aplicat condi ionări suplimentare pentru a aduna aceste for e strâns împreună. Dr.. dacă tu şi Steve îmi vorbi i acum ca o singură inteligen ă.. sper că ştii că nu cred că eşti un suflet rău. prea activ. Dr.N: Crezi că dacă nu i-ai fi controlat pe oameni ca adult. aş vrea să ştiu de ce e stilul tău de via ă atât de autodistructiv.N: Din cauză că eşti intimidat de un trup care. de ce nu eşti mai activ în a te ajuta pe tine însu i .N: Sumus. via a ta s-ar fi întors la modul în care ai fost tratat în copilărie? S: (furios) Da! Dr. te-a satisfăcut? S: (tare) Nu. Nu e doar vina mea.. e oare posibil ca Haroum şi Steve să fi adoptat un atare comportament extrem şi pentru că sufletul tău a fost împreună cu ei? S: (cu greutate) N-am făcut bine. de ce mai există? S: . ştiu. începe prin a-mi spune de ce ai acceptat ini ial trupul lui Steve. Întrebările mele sunt directe şi pronun ate rapid. S: (pauză lungă) Pentru că punctul meu slab e . apropiind sinele său conştient şi inconştient.. S: Pentru.. Dar poate că te-ai lăsat sedus cu uşurin ă de capcanele autorită ii omeneşti şi acum vei fi o persoană care se simte în conflict cu societatea. şi cum anume procedezi.ca Steve . Mă adresez acestui subiect ca şi cum aş vorbi cu doi oameni.N: Cu cine vorbesc acum? Sumus. Dr.. autodistrugându-se. Sumus? S: Nefiind.. Dr...Dr. 141/159 . nu e adevărat! Lucrurile î i scapă uşor din mână când încerci să conduci oamenii. mă retrag într-o cochilie.N: În eleg. şi îi conduc pe al ii.. Condi iile de pe Pământ sunt acelea care te constrâng. S: Probabil.

mul i dintre noi păstrăm amintiri nerezolvate şi dureroase despre acele persoane apropiate care ar fi trebuit să ne ofere protec ie şi nu au făcut-o. dar răspunsul este în min ile noastre. a adevăratei persoane de valoare ce este şi care trebuie să aducă o contribu ie pentru societate. După aproape un an. care crezi că ar fi lacunele tale în procesul în elegerii?”.. Această presupunere este greşită..N: Aşadar.N: Aşadar.N: Crezi că e un accident? S: Nu..N: Cred că ştii. eşti la ananghie? S: (încet) Da. repeta i după mine: „Voi înapoia suferin a pe care Eone. după cum al ii sunt destina i să fie alături de noi ca adul i. Dr. că. Deşi majoritatea persoanelor au avut parte de iubirea părin ilor. Cazul 27 demonstrează.. Creştem cu ideea că suntem victimele părin ilor noştri biologici şi ai membrilor familiei pe care iam moştenit fără posibilitatea de a alege. ci mijloace în scopul evolu iei. S: (înlăcrimat) Eu. părin ii tăi adoptivi au fost aspri cu tine. Am vorbit despre alegerile lui din iubire şi din teamă.. Steve..N: Vrei să încetezi cu aceste lucruri şi să începi să lucrezi la lec iile tale de via ă? S: Da. sarcinile dificile pe care ni le programăm încep adesea din copilărie. S: (după oarece tărăgănare) Pretinzând că sunt fericit . 142/159 .N: Steve şi Sumus.. Vorbeşte-mi despre sinele distorsionat pe care-l prezin i celor din jurul tău. Dr. lipsit de respect şi recunoaştere. prima întrebare pe care o pun min ii lor conştiente este: „Dacă nu ai fi cunoscut această persoană în copilărie. Talu şi Kalish mi-au provocat-o.N: Acum în elegi de ce? S: (pauză) Pentru a vedea cum e să fii judecat în mod constant. nu-i aşa? S: Da. noi nu vrem să fim ostili cu oamenii. Dr. în eleg că nu este. (cu amărăciune) Nu ştiu.. dar nu vreau nici să risc să devin.. Dr. Dr. Poate să dureze un timp.N: Defineşte ce anume doreşti să fii cu adevărat.N: Steve. Dr.N: Şi să ai încredere că nu eşti o victimă a societă ii? S:Da.da. Dr.. Ideea că fiecare dintre noi am fost de acord să fim copiii unui anumit cuplu încă înainte de a veni în via a aceasta este un concept greu de acceptat pentru anumite persoane.. Sim eam că aşezasem funda ia în lupta cu resentimentele sale şi lipsa de intimitate. ce ai de gând să faci referitor la a te descoperi pe tine însu i în viitor şi la acceptarea responsabilită ii pentru a evolua? S: (într-un târziu) Să învă să fiu mai onest.ascunzându-mi sentimentele în spatele băuturii şi maltratării oamenilor. Acesta este motivul pentru care sufletele tratează cu toată seriozitatea alegerea familiei. Am încheiat acest caz întărind în elegerea lui Steve despre cine este el cu adevărat şi despre misiunea lui în via ă. Steve şi-a dat seama că greşelile sale din trecut nu erau eşecuri. şi a fi întreg. ca şi despre necesitatea de a se regăsi frecvent pe sine însuşi.Dr. Dr.. Dr. via a e atât de plină de durere. a depăşi.N: Şi? S: Pentru. mi-a scris că recuperarea sa mergea bine şi că regăsise copilul din el. I-am reamintit lui Steve de necesitatea de a continua terapia. Când clien ii îmi spun cât de mult au suferit din cauza faptelor membrilor familiilor lor. Există motive spirituale pentru care suntem repartiza i în copilărie în preajma anumitor tipuri de oameni...N: Steve. Voiam să ajut la eliberarea lui.. Dr.. pentru propriul meu bine şi îmi voi continua via a devenind identitatea care vreau să fiu cu adevărat” (subiectul repetă aceste cuvinte de trei ori) Dr. evi i să te confrun i cu lec iile majore pentru care ai venit pe Pământ? S: Mmm. un nimeni.

în urma unei în elegeri anterioare. Sinele sufletului nostru pare a fi agentul ce guvernează temperamentul uman. în momentul mor ii. un suflet evoluat alege o trăsătură negativă pentru a trebui să dea dovadă de o aten ie specială într-un anumit corp. atunci sufletul reprezintă întreaga noastră personalitate. Uneori. Mai mult. Am men ionat că. Sentimentele adânci generate de o conştiin ă eternă se alătură emo iei umane în manifestarea unei personalită i. În cazuri extreme. poate alege ca într-o altă via ă să lucreze în opozi ie fa ă de caracterul lui natural. cred că lumea spiritelor nu este un centru al compasiunii divine. că nimeni nu poate avea un ego uman care să fie gelos şi un suflet care să nu fie. Se pare că sufletele subiec ilor mei aleg corpuri care încearcă să potrivească deficien ele caracterului lor cu temperamentul uman. în vie i umane ce implică rela ii de iubire şi ură. Supravie uirea unor asemenea încercări pe Pământ ne plasează într-o stare de percep ie mai înaltă cu fiecare nouă via ă şi ne îmbogă eşte identitatea ca suflete. Cred că acesta este un semn că sufletul nu e mereu capabil să regleze şi să unifice mintea umană. se transformă în spirite contaminate. Există persoane care. îmbinându-se cu un tip de trup agresiv şi temperamental. de exemplu. încurajat să-şi asume riscuri mai mari. un suflet foarte precaut şi cu pu ină energie poate fi dispus să se îmbine cu o gazdă umană liniştită şi controlată. care oferă un catalizator creierului uman. Planul proiectat de suflete poate implica şi ca acestea să-şi păstreze în rezervă o parte a energiei în anumite vie i. un scop karmic în primirea suferin ei sau plăcerii de la cineva apropiat. dar ne putem manifesta diferit. Cu toate acestea. Nu trebuie să schimbăm ceea ce suntem. Acelaşi suflet. mediu şi avansat am dat exemple concrete cu privire la dezvoltarea sufletelor. În capitolele referitoare la sufletul novice. riscăm să cădem într-o capcană dacă facem ra ionamente pripite în legătură cu maturitatea sufletelor doar pe baza trăsăturilor comportamentale. Persoanele aflate în transă pot avea probleme în a face o distinc ie clară între identitatea sufletului lor şi ego-ul uman. Dacă devenim obseda i de corpurile noastre fizice sau vom căra de-a lungul timpului un carusel emo ional. Cred că sufletele îşi demonstrează propriile modele ale ego-ului în corpurile pe care le locuiesc şi că exercită o influen ă puternică asupra performan elor trupului. Cu toate acestea. pentru anumite modele de dezvoltare. de obicei. Într-una dintre vie i. E imposibil să ştim câtă putere de 143/159 . Mul i gânditori importan i au considerat că sufletul nu poate fi niciodată complet integrat cu trupul uman şi că oamenii au două intelecte. Consider că ideile şi imagina ia oamenilor sunt emana ii ale sufletului. cazurile mele arată că există varia ii subtile între identitatea sufletului şi manifestările personalită ii umane a multor corpuri gazdă. am venit pe Pământ şi pentru a juca o scenă din piesa lec iilor altora. sufletele se pot ataşa în aşa măsură de trupuri lipsite de echilibru. Dacă personalitatea umană se bazează doar pe cele 5 sim uri şi pe instinctele primare de supravie uire. în func ie de trupul nostru. reprezintă o expresie absolută a compasiunii. Aduce i-vă aminte că. sufletul poate fi anihilat de sinele său exterior. Cazul 27 a arătat similitudini şi diferen e între personalitatea lui Haroum şi cea a lui Steve. Aceasta înseamnă.A ne cunoaşte din punct de vedere spiritual presupune să în elegem de ce ne alăturăm în via ă sufletelor părin ilor. Am văzut cum alege un suflet persoana cu care vrea să se asocieze într-o anume via ă. Sufletele dau şi primesc daruri mentale în via ă printr-o simbioză a celulelor creierului uman cu energia inteligentă. datorită emo iilor umane. o personalitate fracturată de conflicte interioare poate ajunge la o reac ie de dedublare în fa a realită ii. odată cu învă area propriilor lec ii. partenerilor şi prietenilor noştri apropia i. Acest lucru nu înseamnă că va avea şi control total asupra respectivului trup. ci doar reac iile noastre negative fa ă de anumite evenimente ale vie ii. care este aşa cum ar trebui să fie. încât. Depăşirea adversită ilor din aceste rela ii ar putea însemna ca noi să nu repetăm anumite alian e nepotrivite în viitor. din cauză că trăiesc într-un mediu groaznic. Există. Buddhiştii asiatici spun că iluminarea înseamnă să vedem eul absolut al sufletului reflectat în eul uman relativ şi să permitem eului absolut să ac ioneze prin intermediul acestuia relativ de-a lungul vie ii. faptul că fiin e legate spiritual vin.

ra ionament am fi avut în lipsa sufletului, dar cred că faptul că ni se alătură un suflet ne dotează cu pătrundere psihologică şi gândire abstractă. Văd sufletul ca fiind acela care oferă oamenilor o realitate calitativă, ca subiect pentru condi iile eredită ii şi mediului. Dacă este adevărat că fiecare creier uman are un proprietar cu nişte caracteristici biologice, inclusiv inteligen a brută şi facultatea de a inventa, care sunt separate de suflet, atunci alegerea corpului nostru ridică o întrebare importantă. Aleg, oare, sufletele trupuri ale căror capacită i intelectuale se potrivesc cu propriul lor stadiu de dezvoltare? De exemplu, sunt, oare, atrase sufletele avansate de min i umane cu inteligen ă superioară? Uitându-mă la realizările universitare şi academice ale clien ilor mei, nu am descoperit altă corela ie decât cu un suflet imatur ce înclină să aleagă trupuri cu aptitudini intelectuale scăzute. Filosoful Kant scria: „Creierul uman nu este decât o func ie a conştiin ei şi nu sursa cunoaşterii adevărate.” Am descoperit că, indiferent de trupul ales, sufletele îşi demonstrează individualismul prin intermediul min ii umane. O persoană poate fi foarte inteligentă şi totuşi să aibă o atitudine refractară fa ă de adaptarea la situa iile necunoscute, fiind pu in interesată de lume. Acest lucru îmi indică un suflet începător. Dacă văd o persoană cu o dispozi ie constantă, ale cărei interese şi abilită i sunt concentrate şi direc ionate spre a ajuta progresul omenirii, bănuiesc că e vorba de un suflet avansat. Acestea sunt sufletele care caută adevăruri personale dincolo de nevoile propriului ego. Pare o povară grea ca în fiecare nouă via ă, în fiecare trup, sufletul să-şi caute adevăratul sine. Totuşi, stăpânii noştri spirituali nu sunt indiferen i fa ă de situa ia noastră şi permit unei raze de lumină să străbată prin întunericul amneziei. Când e vorba de a descoperi pe Pământ sufletele pereche şi de a ne aminti de aspectele vie ii pe care le-am văzut în locul de alegere a vie ii, există o formă ingenioasă de antrenament pe care sufletele au ocazia s-o practice chiar înainte de următoarea via ă. Vom vedea despre ce este vorba în capitolul următor.

14 PREGĂTIRILE DE ÎMBARCARE
DUPĂ ce sufletele şi-au încheiat consultările cu ghizii şi colegii lor în ceea ce priveşte multiplele ramifica ii fizice şi psihologice ale unei vie i noi şi ale alegerii trupului, iau decizia de a se încarna. Ar fi logic să presupunem că vor merge imediat pe Pământ. Dar acest lucru nu se petrece înainte de un clement important al pregătirilor. Sunt sigur că s-a în eles până acum că sufletele ce se întorc din locul de alegere a vie ii nu trebuie numai să facă cea mai bună alegere în ceea ce priveşte cine anume vor fi în următoarea lor via ă, ci şi să-şi coordoneze această decizie cu ceilal i actori implica i în piesa ce urmează a fi jucată. Comparând via a cu o mare scenă dramatică, vom avea rolul principal - ca actor sau actri ă. Tot ceea ce facem în această piesă influen ează şi alte personaje secundare (secundare în sensul că nu suntem noi) ale scenariului. Rolurile lor pot fi modificate de noi, dar în acelaşi timp, şi ei le pot transforma pe ale noastre, pentru că schimbările scenariului (rezultate ale liberului arbitru) pot fi făcute chiar în timpul reprezentării piesei. Acele suflete care vor avea o rela ie strânsă cu noi pe scena vie ii reprezintă personajele secundare, fiecare având un rol important. Dar cum putem şti oare cine anume sunt acestea? Problema identificării sufletelor pereche şi a altor oameni importan i implica i în vie ile lor este de cel mai mare interes pentru mul i clien i care vin la mine şi doresc să fie regresiona i. În cele din urmă, majoritatea subiec ilor mei îşi răspund la propriile întrebări în stare supraconştientă, pentru că descoperirea acestor suflete constituie o parte integrantă din pregătirea lor înainte de a părăsi lumea spiritelor. Spa iul din lumea spiritelor în care se duc sufletele în acest scop este numit uzual locul recunoaşterii, sau clasa de recunoaştere. Mi s-a spus că aici activitatea seamănă cu 144/159

toceala dinaintea unui examen final. De aceea subiec ii mei folosesc termenul de clasă pregătitoare pentru a descrie acest aspect al consolidării spirituale ce are loc chiar înainte ca sufletele lor să se îmbarce în pasajul de trecere spre Pământ. Cazul care urmează reliefează această experien ă. Pentru a se în elege bine ce anume se petrece într-o clasă de recunoaştere, ar trebui probabil să definim termenul de suflet pereche. Pentru mul i dintre noi, cea mai apropiată şi mai dragă persoană este so ul/so ia noastră. Totuşi, după cum am văzut în cazurile anterioare, sufletele importante din vie ile noastre pot fi, de asemenea, şi al i membri ai familiei sau un prieten apropiat. Perioada de timp pe care aceştia o petrec alături de noi pe Pământ poate fi mai lungă sau mai scurtă. Ceea ce are cu adevărat importan ă este impactul pe care-l au asupra noastră atunci când sunt aici. Cu riscul de a simplifica o problemă complexă, rela iile noastre se pot împăr i în câteva categorii generale. În primul rând sunt acele rela ii ce implică iubire într-o asemenea măsură, încât nici unul dintre parteneri nu în elege cum ar putea trăi fără celălalt. Atrac ia fizică şi mentală e atât de puternică, încât ambii parteneri au convingerea că au fost meni i unul altuia. În al doilea rând sunt rela iile bazate pe prietenie, camaraderie şi respect reciproc. În cele din urmă, avem acele asocieri bazate în mare măsură pe cunoştin e întâmplătoare ce oferă unele componente semnificative vie ii noastre. Astfel, un suflet pereche poate lua multe forme şi a întâlni oamenii ce se regăsesc într-una din aceste categorii nu e un joc al hazardului. Sufletele pereche sunt companioni desemna i atât pentru a ne ajuta pe noi, cât şi pe ele însele în atingerea unor obiective comune, ce pot fi atinse gra ie ajutorului reciproc acordat în diferite situa ii. Din punct de vedere al prieteniilor şi al iubirilor, recunoaşterea identită ii spiritelor înrudite provine din conştiin a noastră cea mai înaltă. E o experien ă minunată şi misterioasă, atât din punct de vedere fizic, cât şi mental. Legătura cu fiin ele pe care le cunoaştem din lumea spiritelor, sub toate felurile de deghizări fizice, poate fi armonioasă sau frustrantă. Lec ia pe care trebuie să o învă ăm din rela iile umane este de a-i accepta pe oameni aşa cum sunt, fără a aştepta ca fericirea noastră să fie total dependentă de unul sau de altul. Am avut clien i care mi-au spus că, probabil, nu sunt împreună cu sufletele lor pereche, având în vedere scandalurile şi mâhnirea din rela iile şi căsniciile lor. Ei n-au în eles că lec iile karmice ridică standarde dificile pentru fiecare dintre noi şi că experien ele dureroase referitoare la sentimente sunt încercări deliberate în via ă. Adesea, acestea îmbracă formele cele mai severe. Oricare ar fi împrejurările, rela iile dintre oameni constituie cea mai importantă parte a vie ii noastre. Să fie coinciden ă, deja vu sau sincronizare perfectă când, afla i la timpul şi locul potrivit întâlnim pentru prima oară pe cineva ce va da un sens vie ii noastre? Să fie o amintire pe care am uitat-o - ceva familiar ce se luptă să răzbată din fundul memoriei noastre? Aş ruga cititorul să sorteze acele amintiri ce implică o primă întâlnire cu cineva important din trecut. A fost cumva la şcoală? Sau ne-am întâlnit cu el sau cu ea la serviciu ori în concediu? Ne-a făcut cineva cunoştin ă sau a fost, pur şi simplu, o şansă? Ce a i sim it în acel moment? Urăsc să afectez fondul vostru de amintiri ale unor aşa zise întâlniri spontane din trecut, dar asemenea descrieri ca din întâmplare, prin şansă sau impuls nu se pot aplica contactelor cruciale. Acest lucru nu le face mai pu in romantice. În cazurile care implică sufletele pereche, am auzit multe relatări despre fiin e apropiate spiritual care au traversat timpul şi spa iul pentru a se reîntâlni ca fiin e fizice, într-un anumit moment şi într-un anumit loc. E, de asemenea, adevărat că amnezia conştientă poate îngreuna întâlnirea cu aceste persoane importante în existen a noastră. Cu toate acestea, s-ar putea să existe un aranjament preliminar pentru a sus ine aceste posibilită i. În cazul următor voi începe dialogul din acel punct al şedin ei în care îl întreb pe subiect despre activitatea sa în lumea spiritelor, chiar înaintea renaşterii sale în via a actuală.

145/159

Cazul 28
Dr.N: Eşti aproape de momentul în care vei părăsi lumea spiritelor pentru altă via ă? S: Da... Sunt aproape gata. Dr.N: După ce ai părăsit locul alegerii vie ii, s-a decis mintea sufletului tău asupra a cui anume vei fi şi asupra oamenilor pe care-i vei întâlni pe Pământ? S: Da, totul începe să se lege. Dr.N: Ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi avut îndoieli fa ă de alegerea ta în ceea ce priveşte segmentul temporal sau un anumit trup? Ai putea da înapoi? S: (suspină) Da, şi am procedat aşa înainte - cu to ii am făcut-o de altfel - cel pu in oamenii pe care-i cunosc eu. Cel mai adesea e incitant să te gândeşti că vei trăi din nou pe Pământ. Dr.N: Dar dacă ai fi refuzat să te întorci pe Pământ cu pu in înainte de a fi gata să te încarnezi? S: Nu e aşa de... rigid. Aş discuta întotdeauna cu preparatorul şi colegii mei posibilită ile... neliniştile fa ă de noua via ă... Înainte de a îmi lua un angajament ferm. Preparatorii ştiu când suntem în impas, dar m-am decis. Dr.N: Bine, sunt bucuros să aud acest fapt. Spune-mi, odată ce eşti hotărât să te întorci pe Pământ, mai trebuie să afli ceva important în lumea spiritelor? S: Trebuie să merg la cursul de recunoaştere. Dr.N: Cum i se pare acest loc? S: E o întâlnire în care îi examinez... pe colegii mei... astfel încât să-i pot recunoaşte mai târziu. Dr.N: Când voi pocni din degete vei merge imediat în această clasă. Eşti pregătit? S:Da. Dr.N: (pocnind din degete) Explică-mi ce anume faci. S: Plutesc... Împreună cu ceilal i... pentru a auzi vorbitorii. Dr.N: Mi-ar plăcea să te înso esc, dar va trebui totuşi să mă folosesc de ce-mi vei spune tu - e în regulă? S: Sigur, dar trebuie să ne grăbim pu in. Dr.N: Cum arată acest loc? S: Mmm... Un amfiteatru circular cu un pupitru în mijloc - acolo stau vorbitorii. Dr.N: Vom intra şi ne vom aşeza pe scaune? S: (clatină din cap) La ce ne-ar trebui scaune? Dr.N: Mă întrebam numai. Câte suflete sunt în jurul nostru? S: Oh... vreo zece, cincisprezece... oameni ce îmi vor fi apropia i în viitoarea via ă. Dr.N: Acestea sunt toate sufletele pe care le vezi? S: Nu, dar m-ai întrebat câte suflete sunt în jurul meu. Mai sunt şi altele... mai departe, în grupuri... ascultându-şi vorbitorii. Dr.N: Cele zece sau cincisprezece suflete din jurul tău fac parte toate din grupul tău matcă? S: Unele dintre ele da. Dr.N: Se aseamănă această adunare cu cea în care ai întâlnit câteva persoane la intrarea în lumea spiritelor, imediat după ultima ta via ă? S: Nu, aceea era mult mai liniştită... doar cu familia mea. Dr.N: De ce a fost acea întâlnire mai liniştită decât aceasta? S: Eram încă uluit de faptul că-mi pierdusem trupul. Aici, sunt multe discu ii şi agita ie...anticipări....energia noastră este cu adevărat ridicată. Ascultă, va trebui să ne grăbim pu in, aş vrea să aud ce spun vorbitorii. Dr.N: Aceşti vorbitori sunt preparatorii voştri? S: Nu, sufleorii. Dr.N: Acestea sunt suflete specializate în aceste lucruri? S: Da, ele ne fac nişte semne, într-un mod ingenios. Dr.N: Ok, hai să ne apropiem de sufleori în timp ce tu vei continua să-mi relatezi ce se

146/159

dar te rog să-mi explici ce anume în elegi prin semne.. eşti aici.. Trebuie să fac acest lucru! Dr. Ele vor juca un rol important una în via a celeilalte. Acest curs este o recapitulare finală care ne reuneşte pe to i.N: Voi numi aceste semne declanşatoare ale memoriei. Ea e aici. pentru că la început nu ne vom recunoaşte unul pe celălalt pe Pământ. Şi mai sunt şi al i oameni pe care va trebui să-i contactez.N: A. (încet) unu.N: Se află aici şi sufletul tău pereche primar? S: (roşind). doi.(se opreşte) Dr. Dr. trei.. bine. S: Formăm un cerc în jurul pupitrului. Dr.po i fi încăpă ânat... atunci când urmează să se întâmple ceva important.N: Dar ce? S: (cu convingere) După acest curs nu prea mai uităm semnele importante.îndreptând un deget spre fiecare dintre noi şi spunându-ne că trebuie să fim foarte aten i. dar indiciile sunt putu te de cotitură în vie ile noastre. În timp ce îmi vei explica mai pe larg ce este cu acele indicii şi semne. S: (nerăbdător) Da. În sinea noastră ne putem spune: „E timpul să trecem la faza următoare”.N: (coborându-mi vocea) în eleg şi n-aş vrea să pierzi ceva. nu cunoşteam încă to i oamenii cu care voi lucra atunci. S: Sufleorul ne ajută să ştim ce anume va trebui să căutăm în via a viitoare. vorbesc.. În care se mişcă.N: (coborându-mi din nou vocea) Bine. acum”. aşa încât nu vei pierde nimic. Bine? S: Cred. când vom fi încarna i în formă umană. ssssst! Dr. de asemenea. e mai curând un curs de pregătire. Poate că par nişte lucruri mici şi fără importan ă.întâmplă.N: Ce se întâmplă dacă oamenii ratează aceste indicii sau semne de recunoaştere.. dar.. Dr.că da. şi noi trebuie să ştim indiciile pentru a ne recunoaşte. Trebuie să încerc să-mi amintesc câte ceva despre ei felul în care arată. nevoie de semnele lor. dar nu şi amănuntele mai mărunte.. În plus. pentru că.N: Ce fel de semne? S: Sunt ca nişte indicii pe drumul vie ii. Dr. Dr.. Dr. Dr. Semnele sunt aşezate acum în mintea noastră pentru a ne împrospăta mai târziu amintirile. Dr. activitatea din cadrul acestui curs e suspendată. cei care ve i interac iona în timpul acestei vie i? S: Da..N: Şi fiecare dintre ei î i va declanşa o amintire? S: Da.. Dr. sau să mă contacteze ei într-un fel sau altul. Vor exista momente în via a mea când aceşti oameni îşi vor face apari ia..N: Adică pe voi. Indiciile trebuie să se declanşeze în memoria noastră imediat şi să ne spună „Oh. de aceea e această adunare un amestec de entită i din diferite grupuri. dar nu pot urmări ce se întâmplă dacă vorbeşti şi tu în acelaşi timp. după cum singur ai men ionat.poate nu chiar aşa de bune . Vrei să spui că există declanşatoare speciale pentru fiecare din aceşti oameni? S: Acesta e şi motivul pentru care am fost aduna i la un loc. şi ceilal i au.N: Şi sufletele urmează acest curs înaintea fiecărei vie i? S: Normal. Trebuie să ne amintim detaliile... vei uita ceea ce a spus sufleorul? Sau dacă î i vei ignora înclina iile tale şi vei alege să mergi pe altă cale? S: (pauză) Avem şi alte posibilită i de alegere . şi voi putea scăpa ocazia de a-i recunoaşte.N: N-ai putea fi mai exact? S: Aceste indicii ne îndrumă într-o direc ie nouă în via ă.N: De ce nu ne dau. pur şi simplu. atunci când voi ajunge la trei voi suspenda ceea ce se petrece la acest curs. Dr.. ghizii noştri răspunsurile de care avem nevoie pe Pământ? Cui foloseşte toată zăpăceala aceasta cu semne pentru a ne aminti anumite lucruri? 147/159 ..N: Dar n-ai vizualizat deja detaliile viitoarei tale vie i în locul de alegere a vie ii? S: Ba da.. Sufleorul pluteşte înainte şi înapoi ... Dr.

Altul va fi un partener de afaceri la firmă . Ea zâmbeşte. voi lua legătura cu tipul din echipa mea de baseball. Dr. sufletele aflate în acest amfiteatru sau aiurea pot fi implicate în diferite moduri în via a ta? S: (entuziasmat) Da.N: Cine e Melinda? S: Viitoarea mea so ie. spune-mi acum care e cel mai important semn pe care trebuie să i-l aminteşti. dar e suficient.N: Presupun că ei pot pune la cale şi întâlniri ce vor duce la o rela ie de dragoste. cursul tău va reîncepe .N: Pe măsură ce creşti.S: Din acelaşi motiv pentru care venim pe Pământ fără să ştim nimic dinainte..N: Bine. Acest lucru îmi va indica faptul că s-a încheiat cursul tău şi că-mi vei putea relata ce semne trebuie să ii minte..N: Atunci..da..i ofere indicii pentru a te ajuta să faci anumite legături? S: Desigur. şi dacă nu-i cunosc. va fi prietenul meu de o via ă din şcoala generală.. ar putea să fie un start într-o nouă direc ie. Dr.N: Presupun că acum ai clar în minte detaliile semnelor de recunoaştere.. S: Ba da.. Îl voi vedea când voi avea şapte ani la gâtul unei femei de pe strada mea. Dr.. să respect oamenii. pot oamenii să fie ei înşişi semne sau să. Vorbitorul a avut multe de spus fiecăruia dintre noi. voi număra acum în sens descrescător. o întreb ceva în legătură cu acesta. probabil nu va fi chiar rău. mă va învă a.N: Cunoşti deja majoritatea sufletelor care vor fi oameni importan i pentru tine pe Pământ? S: Da..N: Bine. medalionul de argint e strălucitor. îi voi întâlni oricum la curs.tu vei asculta despre ce semne vorbeşte sufleorul. 148/159 . Dr. Dr. Dr...... S: (pauză) Un medalion de argint.N: N-a durat prea mult. S: Aşa sper.îl poartă întotdeauna.pentru a-mi atrage aten ia. de la zece la unu. ne împrietenim.. oameni ce te ajută în carieră lucruri de genul ăsta. (aşezându-mi mâna pe fruntea subiectului) De ce e important sufletul acelei femei pentru tine? S: O întâlnesc când merg cu bicicleta pe strada noastră.. nu-i aşa? S: (râde) Oh. dar întâlnirile pot fi pentru prietenie. dar de regulă nu este aşa. şi când voi termina. Dr...N: Bine.N: Şi apoi? S: (visător) O voi cunoaşte doar cu pu in înainte de a ne muta... S: Râsul Melindei. Dr.... trebuie să-mi amintesc.N: Cum ar putea acest obiect din argint să fie un declanşator de memorie pentru tine? S: (abstract) Străluceşte în soare. Nu voi spune nimic până când n-ai să ridici arătătorul de la mâna dreaptă.. Puterea sufletului nostru creşte cu ceea ce descoperim. până când subiectul meu a ridicat degetul.. Eşti pregătit? S:Da.. Dr. Cea mai interesantă parte a drumului sunt cotiturile şi de aceea e bine să nu ignorăm indiciile din memoria noastră.N: (pe un ton poruncitor) Ai capacitatea de a pune laolaltă cunoştin ele tale spirituale şi Pământeşti. Îmi va citi şi-mi va vorbi despre via ă. pe itorii .N: Ce se întâmplă dacă iei legătura cu persoana nepotrivită în afaceri.apoi. în dragoste sau în orice altceva? înseamnă acest lucru că ai ratat un indiciu care te-ar fi putut îndruma spre o rela ie importantă? S: Hmmm. Acesta este un exemplu al motivului pentru care compara iile între timpul din lumea spiritelor şi cel de pe Pământ sunt irelevante. atunci spune-mi care a fost ultimul semn care i-a fost comunicat. Dr. Uneori lec iile noastre se rezolvă destul de repede. Dr. Notă: Am terminat de numărat şi am aşteptat câteva minute. Dr. ei pot aranja să ne cunoaştem la momentul potrivit.. Dr. Dr... ei se implică şi în asta.

da. Sexul este o capcană. dar am sim it amândoi că era mai mult decât atât...... Dr. Îmi place în Iowa şi nu mi-a fost uşor să plec şi s-o părăsesc pe Clair. încât sufleorii au considerat probabil că am nevoie de mai multe indicii. Un vechi proverb spune că ochii sunt ferestrele sufletului. în vie ile lor actuale... am men ionat într-un capitol anterior că sufletele re in amintiri cum ar fi mirosul sau sunetele.. într-un amfiteatru (al i oameni folosesc termeni diferi i). ai primit mai multe semne cu privire la sufletul tău pereche? S: Da.N: Şi acum ai plecat din oraşul tău natal pentru a veni în California? S: Da. Toate cele 5 sim uri pot fi folosite de sufleorii spirituali ca semne de recunoaştere pentru vie ile viitoare.. Dr... râsul ei va suna ca. am discutat cu acest bărbat despre Melinda. doar atât.N: Ce trebuie să re ii referitor la râsul ei? S: Când ne vom întâlni. bătaia unui cesule .. Dr. (meditativ) în Iowa am cunoscut-o pe Clair. ei i-a fost chiar mai greu. faptul că o cale pe picioare în timpul dansului. Am aflat că aceste două suflete se sim eau cel mai bine în ipostaze de so şi so ie. un clopo el. E greu pe Pământ să realizezi ce trebuie să faci cu al i oameni... Dr. Clair şi cu mine nu ne potriveam... Nici un alt atribut fizic nu are un impact mai mare atunci când două suflete pereche se întâlnesc pe Pământ.N: Ce ar trebui să-i atragă Melindei aten ia la tine? S: (rânjeşte) Urechile mele mari.. I-am lăsat subiectului meu timp să-şi termine cursul şi să comunice cu prietenii săi. Dr. Apoi.N: Atrac ia fizică pe care ai sim it-o fa ă de Melinda a fost diferită de cea încercată fa ă de Clair? S: (pauză) Când am întâlnit-o pe Melinda la dans a existat o atrac ie fizică fa ă de corpul său cred că şi ei i-a plăcut cum arătam eu..N: Locuiai aproape de Melinda în tinere e? S: Nu. ce sim im când ne strângem prima dată în bra e.. Ar fi fost o greşeală. V-a i ales trupurile tu şi Melinda în lumea spiritelor.N: O vezi pe sora ta în lumea spiritelor? S: O.. Subiectul cazului 28 a început să exprime oarece disconfort când îl împiedicam să ia parte la cursul său de recunoaştere...N: Vreau să în eleg bine acest aspect. I-am întărit asocierea vizuală a imaginii de plutire în jurul unui pupitru central.Dr. dar am ieşit împreună în liceu. Dr. Dr. sufletul său pereche. Ambele aceste suflete voiau să se asigure că vor lua legătura unul cu celălalt pe Pământ.N: Te-a ajutat vreun indiciu să te decizi? S: (oftează) Sora mea a fost cea care m-a ajutat să mă decid. ea în California. Obişnuiesc să nu grăbesc niciodată clien ii să intre sau să iasă din aşezările lor spirituale în timpul unei şedin e deoarece sunt de părere că acest lucru îi împiedică să se concentreze şi să-şi reamintească. Dr. 149/159 . nu pot să. Ea m-a convins ca aş avea mai multe şanse în oraşul în care plănuiau părin ii mei să se mute. dar părin ii mei vroiau să părăsească ferma noastră şi să se mute în vest. Cât despre celelalte sim uri ale noastre. în Iowa. Clair n-a vrut să plec.N: Ai avut o rela ie cu ea? S: Chiar am fost pe punctul de a o lua de nevastă. Eram atraşi unul de celălalt în liceu. face parte din cercul meu (grupul matcă). sunt atât de greu de cap. Dr.. deşi acceptau uneori să joace şi alte roluri în vie ile lor.. aroma parfumului ei când vom dansa prima dată un parfum cunoscut. care era încă la liceu... Nu vreau să fac o greşeală când întâlnesc persoana potrivită..N: i-a fost greu să o părăseşti pe Clair? S: O. Dr.. M-am gândit să urmăresc ce avea să se întâmple.N: Clair e un suflet pereche? S: (pauză) Mai degrabă o prietenă.N: Aşadar... apoi l-am scos din locul recunoaşterii.. ochii ei. Ne-am fi plictisit unul de celălalt. Dr. da.. Când ne-am îndepărtat de celelalte suflete... Infatuarea nu reprezenta o legătură mentală reală.i descriu.

În via a ta profesională. planul întâlnirii noastre.N: Ce s-a întâmplat în mintea ta atunci când a venit momentul să dansa i? S: Acum în eleg totul. dar am fost ghidat într-acolo. având în vedere că am fost binecuvântat cu şansa de a interpreta trei indicii. am văzut odată o reclamă pentru cadouri de Crăciun. un alt fel de via ă. cadou de la un so imaginar..am invitat-o la dans. 150/159 . deci ai putea face şi altceva decât a fost plănuit în lumea spiritelor? S: Mda.. Îndrumarea.. cel pu in din două motive.. majoritatea vin doar ca să confirme ceea ce bănuiesc a fi adevărat.... sau referitor la întâlnirea unei persoane importante. Dr.. Preparatorul nostru ne-a ajutat pe mine şi pe Melinda în acea seară. în compara ie cu unde mă aflu şi.. Dr. scena dansului în cursul pregătitor din lumea spiritelor? S: Da. dar am fost atraşi unul de celălalt pe Pământ.. şi s-ar putea să nu-mi iasă prea bine. Sau nu întreprind nimic din acelaşi motiv. înfă işând un ceas Hamilton căruia îi făcea publicitate o femeie frumoasă. Dr. pentru că în mintea noastră exista amintirea a cum trebuia să arătăm. După ce am plecat..N: Păi. pe de altă parte. oare. Dr.. deşi dansa deja cu altcineva. ştiam despre ca şi când am văzut-o la dans. Când am împlinit 21 de ani am primit un ceas de acelaşi fel de la o mătuşă. brunetă şi îmbrăcată în alb. Dr.N: Şi ce altceva a i mai sim it tu şi Melinda în acel moment? S: O senza ie de parcă eram în altă lume. Există momente în vie ile mele când schimb direc ia din cauză că gândesc şi analizez prea mult. o mutare în alt oraş. a fost atât de straniu în timpul acelui dans ştiind că.. dar nici atât de bună.. Când am îmbră işat-o prima dată aveam picioarele ca de cauciuc.N: Faci vreodată astfel de greşeli în vie ile tale. A-mi ajuta clien ii să recunoască oamenii destina i să aibă un impact asupra vie ilor lor este un aspect fascinant al muncii mele.. Există un drum principal al vie ii pe care-l alegem dinainte. imaginez unde ar trebui să mă duc.. Sloganul reclamei era: „Pentru Peggy”. Dr. O senza ie ciudată m-a cuprins... eram vrăji i. Clair a găsit persoana potrivită. ce m-au ajutat s-o întâlnesc pe so ia mea. fără îndoială.. luând-o pe piste false şi pierzând indicii în ceea ce priveşte o schimbare.. Ideea de a mă duce la dans mi-a venit pe neaşteptate.. deoarece ea purta un ceas de mână.. Dar. şi.N: Atunci de ce a mai existat în via a ta şi Clair? S: Pentru a mă tenta să rămân la fermă. se petrece ceva important.N: A i pregătit cumva împreună. dar mai există întotdeauna şi alternative din care putem învă a. Le stric eu. Frunzărind revista Look pe când eram adolescent. exista familiaritatea aceea. tu şi Melinda. scopul cursului lor de recunoaştere prin faptul că-i ajut să-şi amintească indiciile? Nu cred. uneori când sunt confuz cu privire la via a mea şi nu ştiu ce să fac mai departe îmi.N: Dacă tu şi Clair a i fi ales calea cea mai uşoară şi n-ai fi primit indiciul de la sora ta. Cred că aceia care vin în biroul meu într-un anumit moment al vie ii lor pentru a discuta despre rela iile lor nu sunt acolo din întâmplare.N: A. Pot vorbi despre semnele de recunoaştere şi din proprie experien ă. alarmele s-au aprins. Dr. Am făcut atunci ceva foarte neobişnuit pentru mine . Îmi dau seama cum trebuie să procedez... pentru că detaliile văzute de tine în locul alegerii vie ii sau la cursul de recunoaştere nu i s-au impregnat suficient de bine în memorie? S: (pauză lungă) Semnele există. şi n-am uitat niciodată numele sau figura ei.. Dr. mi-a plăcut discu ia noastră despre locul recunoaşterii şi mă întreb dacă acest curs spiritual te mai ajută în vreun fel în via a fizică? S: (cu o voce îndepărtată) Da. Nu cunoşteam pe nimeni în oraş şi mă sim eam prost. uneori trec peste înclina iile mele.astfel încât să fi i atraşi unul de celălalt pe Pământ? S: (încuviin ând din cap) într-o anumită măsură... inimile noastre băteau să se spargă. pentru că sunt stângaci. ar fi fost oare via a ta un dezastru? S: Nu. dar avem dreptul de a rata indiciile. una dintre pistele false pe care trebuia s-o depăşesc. Probabil că ceea ce n-ar trebui să afle încă nu le va fi revelat nici sub hipnoză. Nu-mi place să dansez.

În mintea subiec ilor mei. Ac ionând ca şi cum aş fi fost obsedat. Bătrânii cunosc în detaliu toată desfăşurarea vie ilor mele. Atunci când trebuie să se întâmple un eveniment important în via ă. M-am gândit la cine ar fi putut să poarte alb. Dacă un ghid poate fi considerat de către un suflet. ca o ultimă manifestare de a-mi spori încrederea. Ei sunt asemănători cu Cei Bătrâni despre care ne-a vorbit Thece în capitolul 11. ce pare a fi într-o încăpere plină cu nori.fapt. alb. pentru că to i membrii unui grup au acelaşi ghid. speran ă şi încurajare pentru a avea mai multă încredere în mine în situa iile rele şi pentru a nu lăsa lucrurile să-mi scape din mână. într-o anumită măsură. pentru a-mi evalua motiva iile şi puterea de a mă adapta la un nou trup. cei mai mul i se înfă işează înaintea lui imediat după moarte şi înaintea unei vie i noi. Sfatul pe care-l dau oamenilor cu privire la întâlnirile importante este să nu se gândească la aceste evenimente prea mult. Deodată. Bătrânul din mijloc pare a avea energia cea mai puternică. dar figura ei din acea reclamă punea stăpânire pe toate gândurile mele. Şi apoi. chiar un ghid senior se află cu câteva trepte mai jos pe scara dezvoltării decât aceste fiin e omnipotente ce compun consiliile lor. N-am vrut să creadă că sunt nebun. spălam nişte haine de culoare albă. adevărat. Unele dintre cele mai bune decizii vin din ceea ce numim instinct. dar au trăsături delicate. Uneori. pentru a o lua cu mine pe Pământ. ca şi cum am fi fost nişte prieteni vechi care nu s-au văzut de multă vreme . Urma i-vă instinctele de moment. Nu au păr. Văd cei trei membri ai consiliului meu aşteptându-mă ca de obicei. Un timp am presupus că trebuie să existe o corela ie în ceea ce priveşte acest aspect. Par a nu avea sex . Ei subliniază beneficiile perseveren ei în a-mi respecta valorile. un confident. M-am oprit. Adesea cedez prea uşor sentimentelor de furie şi ei îmi amintesc acest lucru în timpul trecerii în revistă a ac iunilor şi reac iilor mele din trecut fa ă de oameni şi evenimente. Fe ele le sunt ovale. dar mai târziu am stat în sala de aşteptare şi am discutat fără întrerupere. în timp ce al ii spun că se reîncarnează imediat după întâlnirea cu Bătrânii. dar nu neprietenoasă. Întâlnirea noastră a fost penibilă şi stânjenitoare. pentru că simt că sunt strategi iscusi i în acest domeniu al alegerii vie ii. Am aşteptat până după căsătoria noastră să-i spun so iei mele motivul pentru care venisem la spital şi despre indiciile care mi-au fost date pentru a o găsi. e acela că membrii unui grup nu trebuie să meargă neapărat în fa a aceluiaşi consiliu. Magra. cu pome i înal i. desigur. Aveam să aflu că în ziua în care ne întâlniserăm pentru prima dată ea le spusese unor prieteni înmărmuri i: „Tocmai l-am întâlnit pe bărbatul cu care mă voi căsători”. Când am văzut-o am fost uluit de asemănarea cu imaginea din mintea mea. îşi ridică bra ele şi trimit un fascicol de energie pozitivă spre mintea mea. la început. ore în şir. Dacă unii dintre subiec ii mei văd acest consiliu doar o singură dată între vie ile lor. Lumea spiritelor este un mediu personificat de ordine şi Bătrânii vor să consolideze semnifica ia sarcinilor sufletului pentru noua via ă. primul declanşator s-a activat în mintea mea cu următorul mesaj: „E timpul s-o cunosc pe femeia în alb”.Câ iva ani mai târziu. dar nu sunt atât de autoritari pe cât s-ar putea crede. Ultima variantă a fost folosită de un subiect care a descris această întâlnire în felul următor. Mi s-a spus ca există o asemenea persoană care tocmai iese din tură. mă conduce într-un spa iu liniştit. pe când urmam cursurile unei facultă i din Phoenix. Comitetul doreşte să-mi onorez contractul. „Ghidul meu. Fiecare dintre ei mă întreabă pe rând câte ceva. l-am considerat destul de ciudat. Bătrânii şi Magra îmi dau inspira ie.sau mai degrabă par a avea deopotrivă trăsături masculine şi feminine. dar au responsabilită i mai exacte în ceea ce priveşte evaluarea vie ilor sufletelor. Sunt sigur că s-au implicat în alegerile care mi s-au pus la dispozi ie pentru via a viitoare. Mă înşelam. clien ii mei îmi spun că după această întâlnire se întorc în grupurile lor pentru a-şi lua rămas bun. se şi întâmplă de obicei. Una dintre ultimele cerin e pentru multe suflete înainte de a se îmbarca e aceea de a se înfă işa pentru a doua oară înaintea Consiliului Bătrânilor. într-un mod amabil. această familiaritate nu se 151/159 . m-am dus la cel mai mare spital din oraş şi am întrebat la recep ie de o asistentă cu calită ile fizice din reclamă şi cu numele de Peggy. mi-am privit ceasul Hamilton şi am auzit următoarea comandă: „Du-te acum”. într-o sâmbătă. Sunt calm.” Un aspect al celor două întruniri ale consiliului pe care. Atmosfera este oficială. chiar în condi ii vitrege. Ei vor să mă cunoască. Am încercat să alung acest gând.

extinde şi asupra Bătrânilor. În timp, am ajuns să apreciez că autoritatea Bătrânilor, spre deosebire de aceea a ghizilor, implică o selec ie a sufletelor din mai multe grupuri. Se pare că fiecare membru al grupului respectă caracterul confiden ial al acestor proceduri. To i văd propriul lor Consiliu al Bătrânilor ca fiind divin. Bătrânii sunt scălda i în lumină strălucitoare şi întreaga aşezare are un aer divin. Un subiect a sintetizat acest lucru astfel: „Când suntem aduşi în prezen a acestor fiin e superioare ce există într-o sferă spirituală atât de înaltă, sentimentele noastre referitoare la sursa crea iei sunt confirmate”.

15 RENAŞTEREA
AM văzut cum decizia unui suflet de a înainta spre următoarea sa via ă, într-un anumit moment şi loc pe Pământ, presupune o progresie ordonată de planificări spirituale. pe măsură ce aduc conştiin a sufletului subiec ilor mei aproape de momentul ieşirii lor din lumea spiritelor, cei mai mul i devin introspectivi, în timp ce al ii se angajează în tot felul de discu ii amuzante cu prietenii lor. Aceste reac ii fa ă de ceea ce îi aşteaptă depind mai mult de respectivul suflet decât de perioada de timp care s-a scurs de la ultima încarnare a acestuia. Renaşterea este o experien ă profundă. Acele suflete ce se pregătesc pentru a se îmbarca spre Pământ sunt asemenea unor veterani ce aşteaptă să intre din nou în luptă. Aceasta este ultima şansă pentru suflete de a se bucura de omniscien ă, de a şti exact cine sunt, înainte de a trebui să se adapteze unui nou trup. Ultimul meu caz implică sufletul unei femei care ne oferă o descriere corectă a ultimei sale călătorii spre Pământ.

Cazul 29
Dr.N: A sosit timpul să renaşti în următoarea ta via ă? S:Da. Dr.N: Ce este predominant în mintea ta în legătură cu întoarcerea pe Pământ? S: Posibilitatea de a trăi în secolul al XX-lea. Este o perioadă incitantă, plină de schimbări importante. Dr.N: Dar ai văzut această via ă sau măcar unele păr i din ea? S: Da... Am trecut prin asta... (subiectul pare distras) Dr.N: Mai este ceva despre care ai vrea să-mi vorbeşti în legătură cu următoarea ta încarnare? S: Am o ultimă discu ie cu Pomar (ghidul clientei) despre alternativele proiectului meu (de via ă). Dr.N: Poate aceasta să fie considerată ultima ta discu ie cu Pomar, înainte de plecare? S: Da, cred că da. Dr.N: Te-ar ajuta dacă mi-ai vorbi despre planurile de întâlniri posibile pe care le ai pentru via a viitoare? S: (vocea îi este uscată şi slabă) Cred că... le-am stabilit... Dr.N: Cum a mers cursul tău de recunoaştere? Cred că ai luat parte la această fază a pregătirilor, nu? S: (distrasă încă) Of... M-am întâlnit cu ceilal i participan i la proiectul meu. Dr.N: Î i sunt clare în minte semnele de identificare pentru întâlnirea sufletelor potrivite la timpul potrivit? S: (râde nervos) Ah... semnalele... conven iile cu oamenii... da, toate acestea sunt rezolvate.

152/159

Dr.N: Fără a analiza sau a cenzura în vreun fel impresiile tale, spune-mi ce sim i în acest moment? S: Tocmai... mă apropii de... marele salt într-o nouă via ă... simt teama... dar sunt şi emo ionată... Dr.N: Eşti pu in speriată şi poate te întrebi dacă e chiar necesar să mergi pe Pământ? S: (pauză şi apoi cu mai multă voioşie) Pu in... îngrijorată... fa ă de ce mă aşteaptă... părăsindu-mi căminul de aici... dar şi bucuroasă de această oportunitate. Dr.N: Deci, ai diferite emo ii în legătură cu părăsirea lumii spiritelor? S: Cei mai mul i dintre noi au, pe măsură ce se apropie timpul. Am avut îndoieli înaintea unor vie i... dar Pomar ştie când întârzii fa ă de programul meu - de altfel, nu po i ascunde nimic aici. Dr.N: Bine, să presupunem că a venit momentul plecării tale într-o via ă viitoare. Când ajung la trei, decizia ta de a te întoarce este fermă şi te afli în faza finală de părăsire a lumii spiritelor. Unu, doi, trei. Descrie-mi ce i se întâmplă acum. S: Îmi iau rămas bun de la to i ceilal i. Acest lucru poate fi... dificil. (îşi întoarce capul cu hotărâre) Oricum, to i îmi urează numai bine şi eu mă îndepărtez de ei... alunecând singură. Nu este o grabă prea mare... Pomar îmi permite să-mi adun gândurile. Când sunt aproape gata, el vine să mă conducă... să mă încurajeze... ştie când sunt pregătită de plecare. Dr.N: În eleg că acum eşti pu in mai voioasă şi încrezătoare fa ă de perspectiva renaşterii. S: Da, este o perioadă de inspira ie şi de aşteptări... un trup nou... drumul pe care voi merge... O pregătesc acum pe această clientă să părăsească lumea spiritelor pentru ultima oară înainte de via a ei actuală. Sunt tot atât de atent în acest punct ca atunci când am dus-o în lumea spiritelor pentru prima oară, folosind regresia în timp. Încep prin a întări câmpul protector de energie aşezat deja în jurul acestui subiect şi aplic tehnici suplimentare de condi ionare pentru a-i păstra sufletul în echilibru cu mintea copilului căruia i se alătură pe Pământ. Dr.N: Bine, tu şi Pomar sunte i împreună pentru ieşirea ta din lumea spiritelor. Vreau să priveşti adânc în tine însă i şi să-mi explici ce faci mai departe ca şi când s-ar petrece cu încetinitorul. Începe! S: (pauză) începem..să ne mişcăm..cu viteză mai mare. Apoi conştientizez că Pomar… se detaşează de mine şi sunt singură. Dr.N: Ce vezi şi ce sim i? S:Oh...cu... Dr.N: Rămâi acolo! Eşti singură şi te mişti mai repede. Apoi? S: (cu o voce plăcută)... mă îndepărtez... printre perne de albea ă... plec... Dr.N: Concentrează-te pe acest lucru! Continuă şi relatează-mi tot ce se petrece. S: Oh, trec... prin... faldurile unui material mătăsos... Încet... sunt pe o bandă... o potecă... din ce în ce mai repede... Dr.N: Continuă! Nu înceta să-mi povesteşti. S: Totul este înce oşat... alunec într-un canal întunecat... sentimentul unei adânciri întuneric... apoi... căldură! Dr.N: Unde eşti acum? S: (pauză) Sunt conştientă că mă aflu în mama mea. Dr.N: Cine eşti? S: (chicoteşte) Sunt într-un copil - sunt un copil. Efectul de adâncire într-un canal pe care îl descriu subiec ii mei nu pare să se refere la cel de naştere al mamei. E asemănător cu tunelul prin care trec sufletele după moartea fizică şi ar putea fi chiar acelaşi drum (dar parcurs în sens invers). Cititorul s-ar putea întreba de ce sunt atât de atent cu momentul naşterii, de vreme ce i-am purtat deja pe subiec ii mei prin atâtea vie i anterioare. Există două motive pentru aceasta. Întâi, retrăirea unei vie i trecute nu implică neapărat procesul

153/159

naşterii. Al doilea, dacă îi readuc pe subiec i în trupul lor actual şi mă hotărăsc să le cer să retrăiască experien a naşterii, vreau să înlătur orice disconfort pe care l-ar putea încerca unii oameni după ce se trezesc. Înainte de a continua cu acest subiect ar trebui să ofer nişte informa ii generale referitoare la suflete şi la copii. To i subiec ii îmi spun că tranzi ia sufletelor lor din lumea spiritelor în mintea unui copil se dovedeşte a fi mai rapidă decât drumul în sens invers. Care este motivul acestei diferen e? După moartea fizică, sufletele noastre călătoresc prin tunelul timpului şi intră în lumea spiritelor în mod progresiv. Am văzut că pătrunderea în lumea spiritelor e gândită a fi mai graduală decât întoarcerea noastră pe Pământ, pentru a permite sufletului proaspăt eliberat să se adapteze. Cu toate acestea, atunci când intrăm într-un copil ca suflete, venim dintr-un stadiu al Atotcunoaşterii şi astfel ne putem obişnui mental mai repede decât la sfârşitul vie ii fizice. De asemenea, avem la dispozi ie un timp suplimentar pentru a ne adapta cât suntem în pântecele mamei noastre. Totuşi, faptul că am petrecut tot acest timp cu mama noastră nu înseamnă că suntem pregăti i pentru paroxismul naşterii, cu luminile orbitoare din spital, trebuind să respirăm aerul şi fiind pentru prima oară lua i în bra e la modul fizic. Subiec ii mei spun că, dacă ar fi să compare momentul naşterii cu cel al mor ii, şocul fizic al naşterii e mult mai mare. Cu pu in timp înainte de naştere sufletul va atinge atent şi se va alătura mai complet creierului sensibil şi aflat încă în curs de dezvoltare al copilului. Când un suflet decide să intre într-un copil, acesta nu are aparent libertatea de a alege, în sensul de a accepta sau respinge sufletul. Atunci când intră pentru prima dată, timpul cronologic începe pentru suflet. În func ie de înclina iile respectivului suflet, acest moment poate avea loc mai devreme sau mai târziu în perioada sarcinii mamei. Am avut cazuri de suflete ce şi-au programat sosirea în ultimul minut, chiar în timpul naşterii, dar acest lucru nu e obişnuit. Studiile mele indică faptul că până şi sufletele ce se alătură copilului devreme par să călătorească mult în afara pântecului mamei până în momentul naşterii. Odată ce naşterea a avut loc, uniunea spiritului şi a cărnii s-a solidificat într-un parteneriat. Sufletul nemuritor devine apoi locul de percep ie al ego-ului uman ce urmează să se dezvolte. Sufletul aduce o putere spirituală, moştenire a unei conştiin e infinite. Deşi am men ionat că sufletele pot fi inute în captivitate de o persoană traumatizată, ele nu sunt niciodată prinse în cursă. Pe lângă faptul că pleacă în momentul mor ii, sufletele pot pleca şi veni atunci când trupul doarme, în timpul medita iei adânci sau în timpul opera iilor chirurgicale, când se administrează anestezice. Absen a sufletului se poate prelungi mai mult în cazuri de afec iuni severe ale creierului sau în comă. Cazul 29 continuă, explicând frumuse ea alăturării sufletului la o nouă fiin ă umană. Această alăturare a unei for e de via ă inteligentă înaintea naşterii închide cercul pe care am început să-l trasăm la cazul 1, cu scena mor ii. Dr.N: Bine, mă bucur că ai ajuns sănătoasă şi în siguran ă în noul tău trup. Spune-mi ce vârstă are copilul? S: Au trecut cinci luni (de la concepere). Dr.N: E momentul în care intri, de obicei, în trupul unui copil? S: În existen ele mele... am ajuns în perioade diferite... în func ie de copil, mamă şi de viitoarea mea via ă. Dr.N: Ca suflet, te deranjează dacă e avortat copilul din pântecul mamei, oricare ar fi motivul, înainte de naştere? S: Ştim dacă un copil ajunge să se nască sau nu. Nu ne surprinde dacă nu ne vom naşte. Putem fi prin preajmă măcar pentru a alina copilul. Dr.N: Bine, dacă totuşi copilul nu se va naşte, va fi ratată şi sarcina ta ca suflet în acea via ă? S: Nu, dacă se întâmplă astfel, niciodată sarcinile noastre nu se referă la o via ă întreagă. Dr.N: Este posibil ca unii copii care au fost avorta i să nu fi avut niciodată suflete?

154/159

dar şi separat.N: Există vreun conflict între copil şi tine? S: (încet) Oh.N: Bine.. N: Când pleci de lângă copil pentru pu in timp.. şi încercăm totodată să nu ne lăsăm prea distraşi. În secolul al XIII-lea. să mă prostesc.. stai pu in! Cine a vorbit de perioade lungi de timp? Eu nu fac aşa ceva! Şi. exerci iile noastre serioase nici n-au început încă... biserica creştină a considerat necesar să stabilească dacă un fetus avortat are sau nu suflet.S: Depinde de momentul în care are loc avortul. de ce nu-mi explici atunci ce faci cu mintea copilului. Dr. Trebuie să ne obişnuim unul cu celălalt. Ne balansăm în jurul Pământului pentru a ne vizita unul pe altul.N: În timp ce te integrezi cu copilul. Mă lovesc de mine însămi! Dr. tu şi aceste suflete. Notă: Această problemă a fost dezbătută foarte aprins în trecut şi este de mare actualitate şi astăzi.. când copilul e mai pu in activ. Noi nu recurgem niciodată la for ă când pătrundem într-un copil nenăscut.. oricum. Dr. comparativ cu Pământul? S: Suntem tot în planul Pământului. în ce plan astral te afli.. că părăsind copilul nenăscut pentru perioade lungi de timp impieta i responsabilită ile sarcinilor voastre? S: (defensiv) Hei..N: Presupunând că un copil ajunge să se nască. de vreme ce vom fi parteneri. La început o iau mai încet. deşi nu e încă gata cu totul. pentru că poate deveni plicticos. De fapt. stabilind legăturile. Cei care mor foarte devreme. Dr. S: Mintea sa e delicată şi nu trebuie grăbită.. intrând şi ieşind din copil până la naştere. de cele mai multe ori nici nu au nevoie de noi.N: Mi-au spus şi al i oameni acest lucru. Mă distrez cu prietenii mei care fac şi ei acelaşi lucru. pur şi simplu. unde am trăit împreună în vie ile trecute. Dr. Dr. Mă joc! Este un moment potrivit să plec şi. care e menirea acestei preluări? S: (oftează adânc) Odată ce mă ataşez de un copil trebuie să-mi sincronizez mintea cu creierul acestuia.. până ne familiarizăm (se opreşte pentru un moment şi râde încet). Nu vreau să crezi că nu avem nimic de făcut cu copiii nenăscu i. e un fapt obişnuit. Dr. Mă proiectez întotdeauna cu grijă. fiecare minte e diferită... oare. când anume devine acesta receptiv la for a identită ii tale ca suflet? S: Mă deranjează cuvântul „for ă” pe care l-ai folosit.N: De ce nu vorbim mai mult despre acest aspect? Când sufletul tău intră într-un copil pentru a rămâne cu acest nou trup toată via a. sunt în mintea copilului. eşti înlăuntrul mamei tale . ştii obiceiurile pe care le au alte suflete cu aceşti copii? S: (fără să-mi dea prea multă aten ie) Oh... unii plutesc primprejur mai mult decât al ii.N: Oh. Cel mai adesea ne distrăm în vecinătatea copilului. nu-mi petrec prea mult timp cu fiecare mişcare a bebeluşului. hai să luăm situa ia de fa ă. Ce faci când nu eşti lângă copilul nenăscut? S: (râde încântată) Vrei să ştii adevărul? Atunci î i spun. Încep cu un test uşor..? S: (continuă) Sunt ocupată cu această nouă minte.să lăsăm să treacă un timp. Dr. şi mergem în locuri interesante.N: Nu crede i.. tu şi copilul a i avut imediat o afinitate unul pentru celălalt? S: Păi. Dr.. Dr.N: Bine.N: i-au trebuit multe vie i pentru a învă a să te 155/159 . deoarece se plictisesc.. spa iile dintre lobi. de obicei? S: Adopt calea de mijloc. Dr...N: Ce anume faci tu. Nu mă acceptă complet. Dr. Sf Toma d'Aquino şi al i teologi medievali au decis în mod arbitrar că sufletul se alătură pruncului la 40 de zile de la concepere... la început opune o uşoară rezisten ă.. dar.

până ne adaptăm unul cu celălalt. Dr. o recunoaştere a adevărului din ceea ce vede creierul..N: Î i termini munca de unificare înainte de naştere? S: Nu chiar. Dr.atunci intru înapoi ca din puşcă. lucru ce generează vibra ii disonante. o vreme.şase ani. dacă tu te prosteai cu alte suflete? S: Orice creier are un model al undelor .. Copiii sub această vârstă pot fi lăsa i destul de mult numai cu ceea ce au ei. sufletele noi sunt ajutate să facă acest lucru. Dr. E ca şi când copilul m-ar fi aşteptat să vin.în elegere a lucrurilor.. Dr.. Dr. dar aşa s-ar părea... care va face parte din el.. Capacitatea ei.N: Dă-mi un exemplu al modului în care po i să ajungi la părin ii tăi.N: Dar cum se petrec lucrurile cu sufletele care se alătură copiilor în ultimele minute înainte de naştere? S: Uf! Acesta este stilul lor. fac tot ce pot pentru a aduce armonic în familia ce mi-a fost 156/159 . Ştim imediat dacă are probleme copilul ce ne-a fost desemnat.cu. întregind copilul? S: Cam pe la cinci .N: Dacă i se întâmplă acest lucru copilului. Ei s-ar putea certa în preajma copilului. Dr. Ajung la părin i prin intermediul copiilor.N: Eşti sigur că acest copil nu te consideră la început o entitate străină în mintea sa? S: Nu. părăsesc copilul nenăscut la anumite intervale de timp. după cum i-am spus.proiectezi într-un creier uman? S: Uh.. Dr.N: Cum ai putea şti acest lucru.N: Te referi cumva la circuitul mental al reglării gândurilor? S: La cum traduce această persoană semnalele..N: Aşadar. dar la naştere am început deja să ne completăm. schi ezi cumva legături mentale electrice. îl fac pe copil să râdă şi să-şi împingă mânu ele în fa a părin ilor. voi supraveghea i întotdeauna copiii ce v-au fost desemna i în fazele timpurii ale creşterii? S: (mândru) O. nu al meu. Dr. Dr. ce anume faci tu. Înainte de sosirea mea aici există.în timp ce învă modelul undelor cerebrale ale copilului. Dr.N: Aduci cu tine inteligen a? S: Noi dezvoltăm ceea ce deja există acolo. Este un amestec. Genul acesta de lucruri îi face pe copii să fie îndrăgi i de părin i.N: Deci. în calitate de suflet al său? S: Îl liniştesc pe cât îmi stă în putin ă. po i controla mişcările motorii ale copilului? S: Eu sunt. Dr. cum ar fi neurotransmi ătorii şi celulele nervoase? S: (pauză) Păi.. Dr... şi îi supraveghez şi pe părin i. Mă recunoaşte ca pe un prieten..N: Fii complet sinceră cu mine.N: Crezi că o putere superioară îl pregăteşte pe copil pentru venirea ta? S: Nu ştiu.. Dr. De obicei devenim în întregime opera ionali când copilul începe şcoala.N: Ca suflet. Pot totodată să gâdil uneori copilul. Sufletul tău nu preia cumva controlul asupra acestei min i şi n-o subjugă dorin elor tale? S: Nu în elegi.. Ei trebuie să-şi înceapă munca atunci când deja s-a născut copilul. Dr.N: Po i fi mai explicită fa ă de ce anume oferă concret sufletul trupului omenesc? S: Aducem o. Dr. ceva de genul acesta. Nu există doi copii la fel.N: Ce vârstă are trupul în momentul în care sufletul tău se opreşte... da.un geamăn..N: De vreme ce reprezin i energie pură.ca o amprentă. Şi. acesta este şi motivul pentru care ne unim cu min i nedezvoltate. procesul de unificare durează ceva timp? S: Sigur. nu disloc nimic. un gol pe care îl umplu pentru a întregi copilul.N: Nu este de datoria ta să fii întotdeauna cu corpul tău? S: Dacă lucrurile se înrăută esc din punct de vedere fizic . S: O. Dr. pentru a-i calma şi pe aceştia. Dr. Pot să apăs un pic în acea parte a creierului care controlează mişcările...

. S: Ascult muzică.N: De ce? S: (chicoteşte) Crede că-şi doreşte un băiat. cum este să fii în pântecul mamei? S: Îmi place sentimentul călduros şi confortabil al dragostei. având prieteni imaginari ce sunt reali de fapt. Are unele cunoştin e în acest sens. încât nu conştientizează aceste lucruri. folosesc acest timp pentru a mă gândi şi a plănui ce anume voi face după naştere. ca o modalitate de alinare. Mă gândesc la vie ile mele trecute şi la şansele pierdute cu alte trupuri.N: Ce muzică? S: Ascult discurile tatălui meu . Pe când ne plimbam în adolescen ă pe dealurile şi plajele din Los Angeles purtam adesea discu ii filozofice.N: Spune-mi.. Nu în elegeam lucrurile în felul acesta atunci şi nici încă mul i ani după aceea. dar îi voi schimba imediat părerea! Dr... Cel mai vechi prieten al meu este astăzi un preot catolic. prin amnezie.. uneori şi stres. În primii lor ani din via ă. ai gânduri efemere despre alte vie i. Spune-mi ce anume faci.îl ajută să gândească. şi acest lucru mă stimulează..destinată.. Aceasta este ultima şansă de a medita în linişte asupra noii vie i.. bebeluşii ştiu mai mult decât se crede îndeobşte. sunt ocupată cu planificarea momentului potrivit în care voi intra în lume ca fiin ă umană şi voi respira pentru prima oară. Dr.N: Dar. oare. inventând. Sentimentele de abandon şi de însingurare erau atât de puternice. amintirile tuturor vie ilor tale trecute. câtă vreme eşti la o vârstă fragedă? S: Da. acum este exact momentul dinaintea naşterii tale în această via ă.visăm cu ochii deschişi. Dr. şi aşa şi trebuie să fie. Dr. Dr. Oricum. modul în care ne jucăm în copilărie. nu i s-au blocat încă. Am fost trimis de părin ii mei încă de la vârsta de 5 ani la şcoli de tip militar pentru perioade îndelungate. dar convingerile noastre spirituale erau foarte diferite..N: Deci. Dr. Dr. Prietenul meu şi cu mine avem şi astăzi moduri diferite de a ne apropia de spiritualitate. El mi-a spus odată: „Trebuie să ai curaj ca să fii ateu şi să crezi că nu există nimic dincolo de această via ă”. încât nu credeam în nici o altă putere în afară de mine însumi. Când voi ieşi.N: Când copilul s-a născut.N: Bine. Dr. Sunt pu in îngrijorată în ceea ce-l priveşte. voi avea atâtea de făcut. pe care nu îl puteam în elege.. To i anii mei de cercetări dedicate descoperirii scopului vie ii abia dacă m-au pregătit pentru momentul în care un subiect aflat sub hipnoză a deschis uşa spre o lume eternă. Până la vârsta la care încep să vorbesc..foarte relaxante pentru el . aceste informa ii sunt închise adânc în mine. aceasta este o perioadă productivă pentru tine? S: (hotărâtă) Da. CONCLUZIE INFORMA IILE con inute în această carte cu privire la existen a sufletelor după moartea fizică reprezintă cea mai semnificativă explica ie pe care am găsit-o de-a lungul întregii mele vie i la problema sensului vie ii noastre. care apoi se sting. dar acest lucru se estompează..N: Aşadar.. Acum realizez că am fost întărit într-un mod subtil. Cel mai adesea există dragoste. are el cunoştin ă despre cine este sufletul său şi care sunt motivele acestei alăturări? S: (pauză) Mintea copilului este atât de nedezvoltată. dar acum suntem amândoi convinşi că scopul şi ordinea 157/159 . ca şi via a ta din lumea spiritelor? S: Acest lucru începe după naştere. creând poveşti.

unii dintre ei răspund că numai Creatorul arată anumite atribute în scopuri specifice. în cele din urmă. Cred că aceasta e vocea sufletelor noastre care ne spune că avem o personalitate nemuritoare. tocmai pentru ca noi să ne străduim mai mult să o atingem. grupuri spirituale de studiu şi chiar despre crea ia însăşi. există o logică în faptul că nu am fost crea i din întâmplare. mult mai potrivit. Într-un mesaj remarcabil. nu face decât să accentueze sentimentul propriei noastre insignifian e. Unul din cele mai problematice aspecte cu care se confruntă to i oamenii ce vor să creadă în ceva mai înalt decât ei înşişi este cauzalitatea provenită din imensa doză de negativism din această lume. n-ar mai fi existat dreptatea. Îndoielile noastre ne fac să găsim sprijin numai în lumea fizică pe care o vedem. datorez acelora care au venit să-mi ceară ajutorul. Când îi întreb pe subiec ii mei despre trăsăturile milei şi ale mâniei pe care le percepem a fi expresia de sine a unui suflet-profesor. Cu toate acestea. Când îi întreb pe subiec ii mei cum de permite un Dumnezeu iubitor suferin a. Învă ăm din greşeli. Cartea prezintă o temă a ordinii şi a în elepciunii ce se înal ă din multe nivele energetice spirituale. Nici una din afirma iile despre via a de după moarte din cazurile mele nu are un fundament ştiin ific pentru a dovedi afirma iile subiec ilor respectivi. Ei m-au învă at că un aspect major al misiunii noastre pe Pământ ca suflete este de a supravie ui din punct de vedere mental fiind izola i de adevăratul nostru cămin. câtă vreme cineva mai pu in dăruit cu cinism şi îndoială ar fi fost. şi dacă Dumnezeu ne-ar fi permis să cunoaştem numai mila. şi că existăm într-un sistem universal care ghidează transformările fizice ale Sinelui într-un anumit scop. Exemplul principal dat în sprijinul ideilor acestora îl constituie răul. scopul meu a fost atins. Ceea ce nu este bun ne testează. Mergând pe firul acestei gândiri. din cadrul unui vast ocean al universului. altfel nu am avea nici o motiva ie de a îmbunătă i lumea prin noi înşine şi de a ne măsura dezvoltarea. am putea afirma că existăm ca un singur univers dimensional dintre multe altele. observ cu surprindere că răspunsurile lor nu sunt prea variate. Cunoaşterea ştiin ifică potrivit căreia Pământul e doar un grăunte de nisip al unei plaje galactice. fiecare având propriul său creator ce guvernează. Astfel. infailibilitatea absolută este deferită unei surse divine şi mai înalte. la mine pentru a fi supuşi hipnozei .universului emană dintr-o conştiin ă superioară. Tot ce am aflat. por i cereşti. dacă echivalăm răul cu dreptatea şi binele cu mila. la nivele 158/159 . subliniat mai cu seamă de subiec ii avansa i.suprasufletul divin al universului nostru .să se afle la un nivel mai pu in decât perfect. De ce nici o altă fiin ă de pe Pământ nu este preocupată de via a de după moarte? Doar pentru că egoul nostru exacerbat nu vrea să conceapă via a ca fiind vremelnică sau pentru că fiin a noastră este asociată unei puteri superioare? Oamenii neagă faptul că orice gând referitor la via a de după este o expresie a speran ei. Privind în urmă în propria via ă. despre cine anume suntem şi de unde anume venim. adevăra ii mesageri ai speran ei pentru viitor sunt oamenii reprezenta i în aceste cazuri şi nu reporterul. Când se află într-un trup omenesc sufletul este singur. cu siguran ă. fiecare cu propriul său set de imperfec iuni ce trebuie armonizate. Subiec ii cazurilor mele spun că sufletele noastre sunt create de un Creator care plasează starea de pace absolută în mod deliberat la un nivel greu accesibil. De fapt. este expusă posibilitatea ca divinitatea . Pământul e una din nenumăratele lumi populate de fiin e inteligente. Aş spera ca acei cititori care consideră materialul prezentat în această carte prea inovator să re ină măcar ideea că ar fi posibil să aibă o identitate eternă. într-o lume a sufletelor. numai pentru a supravie ui.vorbindu-mi despre ghizi. cred că nu a fost întâmplător că oamenii au venit. Izolarea relativă a sufletului pe Pământ în timpul unei vie i fizice temporare este îngreunată la nivel conştient de gândurile conform cărora nu mai există nimic dincolo de această via ă. Încă mă întreb de ce sunt mesagerul cunoaşterii spirituale din paginile acestei căr i.un medium al adevărului în care pot crede . La fel am făcut şi cu. Dacă ei vor re ine măcar acest lucru. Absen a trăsăturilor pozitive ne arată defectele fundamentale ale naturii noastre. De exemplu. Am ajuns la concluzia că trăim într-o lume inten ionat imperfectă. dar cunoştin ele lor m-au îndrumat. Chiar şi acum mă simt uneori un intrus în min ile celor ce descriu lumea spiritelor şi locul lor în aceasta.

Totuşi. maeştri ce conduc destinele Pământului par să facă acele schimbări spre a permite mai multe informa ii şi în elegere despre cine anume suntem şi de ce trebuie să venim aici în vie ile noastre. tot trebuie să o acceptăm ca pe cea mai bună pe care o avem şi să considerăm propria noastră existen ă ca un dar divin. ce există în două lumi. Acest factor a contribuit la rândul său la pierderea credin ei în propria noastră transcenden ă. Aceşti oameni spun că sufletele lor erau mai pu in amnezice cu privire la sinele lor şi la via a de după moarte pe când trăiau în civiliza iile timpurii. Dacă divinitatea noastră nu este cea mai bună. atunci când au ocazia. cât şi pentru al ii în via ă.ne este oferită ca un mijloc al exprimării de sine. nu în sensul încetării unui conflict. ci în acela de a ne unifica pe noi înşine cu o minte universală. călătoria noastră este una colectivă. Probabil cea mai satisfăcătoare trăsătură a muncii mele de a descoperi existen a lumii spiritelor în min ile subiec ilor mei este efectul pe care această cunoaştere conştientă o are asupra lor.diferite de competen ă. atunci n-am putea. nu ştirbeşte cu nimic ideea unei surse absolute a perfec iunii care dă naştere divinită ii noastre. să zicem. Sub acest panteon. care să fie divinitatea supremă? Conceptul conform căruia divinitatea noastră imediată încă evoluează. Pământul e plin de oameni ce încearcă un sentiment de gol şi lipsă de speran ă fa ă de semnifica ia vie ii. această idee nu e uşor de comunicat cuiva care suferă. materială şi spirituală. Suferin a în via ă este în mod deosebit insidioasă. Destinul nostru este acela de a pendula prin univers. Într-o zi vom încheia această lungă călătorie . „Via a . dar imperfecte. de o boală incurabilă. dar noi nu suntem doar turişti. Sufletul nostru poate călători departe de locuin a noastră permanentă. Conştien a că apar inem unui loc ne întăreşte şi ne dă pace. Cel mai important beneficiu care ne parvine din cunoaşterea faptului că suntem aştepta i într-o lume a iubirii absolute este acela că devenim mai receptivi la puterile spirituale superioare din mintea noastră. karma noastră este stabilită în aşa fel. Absen a unei legături cu partea nemuritoare din noi. încât nici o încercare să nu fie mai grea decât putem suporta. oferindu-ne numai ceea ce căutăm când ne ascultăm inima”.şi vom atinge o stare supremă de iluminare în care totul este posibil. nu ar pierde nici atotputernicia şi nici controlul absolut asupra întregii crea ii permi ând maturizarea unui vlăstar mai pu in perfect. Sunt de părere că o divinitate supremă.cu to ii . perfectă. Astfel. pentru lumi mai pu in stresante. Aspectele interven iei divine reflectate în acest univers trebuie să rămână realitatea noastră ultimă. Trebuie să ne încredem în acest proces cu răbdare şi perseveren ă. combinată cu existen a substan elor halucinogene şi cu suprapopularea au generat nelinişte în lumea spiritelor. Purtăm responsabilitatea evolu iei unei conştiin e mai înalte. Există locuri iluminate în care amnezia este mult redusă. În mod cert. 159/159 . care devine mai în elept prin strădania noastră. din cauza folosirii suferin ei ca un instrument de învă are. avea un bunic încă şi mai divin. învă ând să ne conducem pe noi înşine şi îmbogă indu-ne cunoaşterea. Câ iva subiec i mai avansa i au afirmat că există o mişcare din ce în ce mai puternică în lumea spiritelor pentru a „schimba regulile jocului pe Pământ”. fără să cauzeze o senza ie de dor fa ă de căminul nostru din lumea spiritelor. Suntem fiin e divine. sunt vlăstarele unui suprasuflet divin părinte. La un templu wat din mun ii Thailandei de Nord un învă ător buddhist mi-a reamintit un adevăr simplu. fiin ei divine din casa noastră distinctă i-ar fi permis să guverneze în modul său propriu. asemenea nouă. Esen a noastră nu e revelată pe deplin în majoritatea gazdelor fizice. prin spa iu şi timp. oare. mai ales dacă nu am acceptat ceea ce ni se întâmplă ca pe o încercare stabilită mai înainte. pentru că poate bloca puterea tămăduitoare a sufletului nostru. Mi s-a relatat că un număr mare de suflete ce s-au încarnat pe Pământ frecvent în ultimele secole optează acum. atât pentru noi înşine. stadii similare cu dezvoltarea sufletelor arătată în această carte. amintirile lor eterne au fost strict blocate la nivel conştient. Cea mai înaltă formă a acestei expresii sunt faptele bune. pentru că rămânem întotdeauna conecta i cu ambele lumi. se pare că în ultimele milenii. Dacă sufletele noastre. care merg pe planetele universului. Pe măsură ce ne apropriem de noul mileniu. dar Sinele nu se pierde niciodată.spunea . de-a lungul vie ii.