Orang

Asli Indegenous Pedalaman

DEFINISI 

ORANG ASLI 


Penduduk asal sesebuah negeri / negara Akta Orang Asli 1954: orang yang bapanya ahli daripada kumpulan etnik orang asli orang daripada mana-mana kaum yang di ambil sebagai anak angkat semasa kecil oleh orang asli. Anak daripada mana-mana penyatuan antara seorang perempuan orang asli dengan seorang lelaki daripada suatu kaum lain .

ORANG ASLI
kaum minoriti di Semenanjung Malaysia. Terbahagi kpd 3 kumpulan besar: 
Merupakan 
Senoi Melayu-Proto Negrito

INDIGENOUS  Dikenali sebagai masyarakat peribumi yang bermaksud penduduk asli atau bumiputera. . Kumpulan etnik yang tinggal di Sabah & Sarawak diberikan status peribumi. mereka berhak untuk menerima segala keistimewaan yang diperuntukkan sama seperti penduduk Melayu di Malaysia.

PEDALAMAN  Penduduk yang tinggal di daerah yang jauh dari pantai (yang terletak di ceruk pelosok atau di hulu negeri). Kebanyakan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut sukar untuk berhubung dengan kawasan luar (bandar) kerana faktor geografi dan bentuk perhubungan ( telefon. . pengangkutan dll).

.

.

.

.

ISU-ISU KETAKSAMAAN PENDIDIKAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN KECICIRAN PENGUASAAN 3M JURANG DIGITAL PENEMPATAN GURU TERLATIH .

8%) buah SR dan juga 792 ( 39. .Insfrastruktur dan kemudahan asas Statistik pada tahun 2005 menunjukkan bahawa terdapat 5077 ( 66.0%) SM di luar bandar dan kebanyakkannya masih lagi kekurangan pelbagai kemudahan insfrastruktur dan kemudahan pendidikan.

Sekolah orang asli .

Bilangan SR yang masih kekurangan kemudahan asas. .

Bilangan SM yang masih kekurangan kemudahan asas .

kesukaran yang dihadapi murid di pendalaman untuk ke sekolah. .

 Jarak sekolah yang jauh serta kesempitan hidup.KECICIRAN Data yang dikeluarkan oleh JHEOA 37. . Antara punca ialah: Kurangnya kesedaran dikalangan ibu bapa Orang Asli tentang kepentingan pendidikan.1% daripada kanak ± kanak orang asli tidak memasuki SR.3% tidak memasuki SM dan 46. kepercayaan bahawa sekolah tidak akan mengubah masa depan kaum mereka . 34.3% tidak menamatkan tingkatan 5.

USAHA MENGURANGKAN KECICIRAN Kementerian pelajaran melalui PIPP telah menyenaraikan beberapa langkah:   Mencadangkan Pendidikan Wajib Memperluas MPV di sekolah menengah harian Memperbanyak program motivasi Menjalin pemuafakatan antara warga sekolah. keluarga dan komuniti .

 Memperkenalkan pentaksiran dan penilaian yang sesuai Mempereratkan kerjasama dengan pihak luar KPM dalam mengenal pasti punca dan cara mengatasi keciciran Sumber : PIPP .

kerajaan pada 09 / 01/2009 yang lalu telah mencadangkan pembinaan MRSM khas untuk anak orang asli dengan syarat kemasukkan yang lebih longgar dan berbeza Sumber : Arkib berita Utusan Malaysia : 10/01/2009 .Untuk membantu mengurangkan kadar keciciran yang tinggi di kalangan anak orang asli pada peringkat sekolah menengah.

.PENEMPATAN GURU TERLATIH  PIPP ± KPM ada menyatakan bahawa kementerian menghadapi kesukaran untuk menempatkan guru ± guru terlatih dan berpengalaman. terutamanya bagi subjek kritikal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Faktor yang mungkin mengakibatkan terjadinya perkara ini :  Lokasi sekolah yang jauh di pedalaman Guru ± guru berpengalaman lebih banyak ditempatkan di sekolah ± sekolah di kawasan tumpuan penduduk dan sekolah ± sekolah berstatus tinggi.

Usaha meningkatkan guru terlatih dan berpengalaman di pedalaman. Sumber : PIPP .   Mewajibkan guru baru berkhidmat di kawasan pedalaman Menambah baik insentif khusus kepada guru yang berkhidmat di pedalaman Menyediakan insurans kepada guru-guru yang berkhidmat di luar bandar Menyediakan rumah guru dan kemudahan asas.

termasuk di Sabah dan Sarawak.Bagi memastikan guru ± guru di kawasan pedalaman mendapat kemudahan tempat tinggal yang selesa. Sumber : Arkib berita Utusan Malaysia : 09/05/2007 . sebanyak RM690 juta telah diperuntukkan bagi membina kediaman guru di pedalaman.

beberapa insentif ditawarkan. iaitu: Pemberian kadar elaun 10% daripada jumlah gaji pokok. . Bagi menarik minat para guru untuk berkhidmat di kawasan pedalaman dalam jangka waktu yang lama.

00 ( mempunyai kemudahan asas. tetapi tidak selesa). . Tahap II : RM 1000.00 ( mungkin tiada kemudahan) Tahap III : RM 1500.00 ( memerlukan perjalanan tiga ± empat hari untuk sampai) Kadar elaun yang diberikan ialah jumlah a+b. Pemberian elaun mengikut tahap kesukaran ( berdasarkan kepada jarak dan kemudahan asas) Tahap I : RM 500.

Hal ini menjadikan pelajar ± pelajar luar bandar dan pendalaman semakin ketinggalan dalam arus pendidikan moden negara.JURANG DIGITAL  Perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di negara kita telah mengakibatkan jurang digital di antara pelajar di kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar dan pedalaman semakin meluas. .

telah menyenaraikan usaha-usaha berikut :    Menyediakan makmal komputer Menyediakan Pusat Akses Menambah bilangan komputer Merangkaikan semua sekolah dengan SchoolNet berjalur lebar Pembestarian sekolah luar bandar Menambah baik TV Pendidikan Merintis penggunaan video teleconferencing .USAHA MERAPATKAN JURANG DIGITAL KPM melalui PIPP.

dapatlah dibuat rumusan bahawa kadar penguasaan 3M di kalangan anak orang asli masih dan perlu ditingkatkan. . adalah diyakini bahawa kadar penguasaan 3M dikalangan anak orang asli dan pedalaman akan dapat ditingkatkan.PENGUASAAN 3M  Berdasarkan kepada kadar keciciran pendidikan yang agak tinggi di kalangan kaum orang asli dan peribumi. Berdasarkan kepada pelbagai program pendidikan yang dilaksanakan.

USAHA MENINGKATKAN PENGUASAAN 3M Melalui PIPP. iaitu:   Memperluas Program KIA2M untuk Tahun 1 Menambah baik Program Pemulihan Khas Tahap I Menggiatkan Program Gerak Gempur Memperkenalkan program khusus untuk Orang Asli dan suku minoriti . beberapa program dijalankan bagi meningkatkan penguasaan 3M.

 Pada tahun 2006. untuk mengenalpasti kanak ± kanak berkeperluan khas dan keciciran anak orang asli dalam lingkungan bawah umur persekolahan. . program µoutreach¶ pendidikan khas dan menangani masalah pendidikan orang asli telah diperkenalkan dengan menyediakan perkhidmatan bergerak.